Ytelseserklæring i NOBB

Nå kan du legge ytelseserklæringer på varene dine i NOBB!
Den nye byggevareforordningen er svært aktuell i disse dager. Norsk Byggtjeneste har derfor
tilrettelagt for at du som vareeier skal kunne distribuere ytelseserklæringer og vise CE-merking på
varene i NOBB. Sørg derfor for å være tidlig ute med å legge denne informasjonen i NOBB, og du får
et konkurransefortrinn.
Generelt
I den nye byggevareforordningen stilles det krav om at byggevarer skal CE-merkes og ha en
ytelseserklæring. Dette gjelder alle byggevarer som har en harmonisert produktstandard (hEN).
Direktoratet for byggkvalitet har nylig lansert et eget nettsted (klikk på linken) der man kan finne ut
mer om hvilke varer dette gjelder.
Som følge av den nye byggevareforordningen utarbeides det en egen forskrift som skal erstatte
kapittel 3 i TEK10.
Brosjyre vedr. den nye byggevareforordningen kan lastes ned fra Direktoratet for byggkvalitet her.
Hvordan håndtere dette i NOBB
Som et hjelpemiddel til å håndtere disse kravene kan du legge inn ytelseserklæring på produktene i
NOBB. Funksjonen er tilgjengelig for alle vareeiere i NOBB. Dette gjøres enkelt ved å laste opp
ytelseserklæringen som en PDF i NOBB vareeier.
Skjermbilde fra NOBB vareeier
Ved opplasting av dokumentene velges dokumenttype YTE (står for ytelseserklæring).
Ytelseserklæringen kan kobles til enkeltvarer eller til moduler (grupper) i NOBB.
Ytelseserklæringen vil da bli tilgjengelig for brukerne på www.NOBB.no, og de vil automatisk vises
med CE-merke.
Ytelseserklæring i NOBB
Side 1 av 2
05.11.2013
Skjermbilde fra www.NOBB.no
Mal for utarbeidelse av ytelseserklæring finnes på Byggtjeneste sin hjemmeside. Trykk på linken
«Last ned maler». Her finnes også mal for CE-merket og FDV-dokumentasjon.
Ta gjerne kontakt med NOBB Support for mer informasjon.
Ytelseserklæring i NOBB
Side 2 av 2
05.11.2013