16 Microsoft Excel funksjoner og formler det er smart å kunne

16 Excel
triks det er
smart å
kunne
Viste du at:
Det er mer en 300
funksjoner i Excel.
Den første versjonen av
Excel ble laget til Macintosh
i 1985
Det er mer en 200
hurtigtaster i Excel
ProCloud sammen med
Norges beste kurssenter
leverer kurs på 14 steder i
Norge og bedriftsinternt
Du kan dele regneark og
samarbeide med andre i
sanntid om du har Office 365
Du kan jobbe med regneark
på web og fra mobil/
nettbrett med Office 365
Innholdsfortegnelse
16 Microsoft Excel funksjoner og formler det er smart å kunne. ........................................................ 2
1.Summer .................................................................................................................................. 2
2. Antall. .................................................................................................................................... 2
3. Antalla .................................................................................................................................... 3
4. Lengde .................................................................................................................................... 3
5. Trimme .................................................................................................................................. 4
6. Venstre, Høyre, Deltekst. ....................................................................................................... 4
7. Finn.Rad. .................................................................................................................................5
8. Hvis funksjonen....................................................................................................................... 7
9. SummerHvis, Gjennomsnitt Hvis, Antall.Hvis. ....................................................................... 8
10. Slå Sammen. ........................................................................................................................ 9
11. Lag nye tekstlinjer i en celle. ................................................................................................ 10
12. Gjør kjapp kalkulasjon i Excel .............................................................................................. 10
13. Gjør gjenbruk av Excel Diagram........................................................................................... 11
14. Formatere celler som ikke er ved siden av hverandre. ......................................................... 12
15. Følg med på dataene dine med Overvåkningsvindu ............................................................ 13
16. Gjør det lettere å forstå formler i Excel. ............................................................................... 14
Microsoft Excel funksjoner og formler oppsummert. ........................................................................ 15
Hvem er ProCloud As ....................................................................................................................... 15
Kontaktinformasjon Rådhusgaten 11 3211 Sandefjord .............................................................. 15
En ProCloud As publikasjon
Epost: [email protected]
Telefon 920 10 803
16 Microsoft Excel funksjoner og formler det er smart å kunne.
1. Summer
=SUMMER; brukes til å summere to eller flere tall. Skriver du =SUMMER (kan du merke cellene du vil ha
summert. Enten merke alle tallene, eller holde CTRL-knappen nede og plukke de cellene du vil ha summert.
Ved avansert bruk kan du gi celler i Excel navn, og bruk navn i formelen =Summer(Ansatte*Timer)
Her er SUMMER brukt på 3 forskjellige måter, alle gir samme svar.
2. Antall.
Med funksjonen =Antall finner du hvor mange celler som inneholder tall i et utvalg.
En ProCloud As publikasjon
Epost: [email protected]
Telefon 920 10 803
3. Antalla
Legger du til en A på slutten, kalkulerer Excel ut hvor mange celler som inneholder informasjon, både tall og tekst.
Området som er merket er likt i eksempel 2 og 3, men svaret blir ulikt. For nå er cellen med “Ord” talt med.
4. Lengde
Funksjonen LENGDE returnerer hvor mange tegn (inkludert blanke) det er i en tekst eller en rekke med tall.
En ProCloud As publikasjon
Epost: [email protected]
Telefon 920 10 803
5. Trimme
Funksjonen TRIMME er nyttig når du importerer data fra andre kilder og det komme en blank foran eller bak
teksten.
6. Venstre, Høyre, Deltekst.
Disse funksjonene returnerer tekst fra et gitt sted og det antall bokstaver du velger.
Med VENSTRE så henter Excel ut tekst fra cellen du velger, spesifisert på hvor mange karakterer du ønsker. I
eksempelet de 8 første fra venstre
Med Høyre så Excel ut teksten fra cellen sett fra Høyre, i eksempelet de 5 karakterene som står lengt til Høyre.
Med Deltekst kan du angi startposisjonen for teksten du skal plukke ut, og hvor mange karakterer. i Eksempelet
starter vi i posisjon 10 og henter de 11 neste karakterene.
En ProCloud As publikasjon
Epost: [email protected]
Telefon 920 10 803
7. Finn.Rad.
Så langt har det vært litt oppvarming. Nå begynner det som er morsomt og som nok vil imponere dine nærmeste
kolleger. Finn et element i et regneark, og sett det inn i et annet.
I dette eksempelet har vi 2 regneark. Et regneark med Ansatt ID og navn. I regneark nummer 2 har du Ansatt ID
og salgstall.
Med Finn.Rad kan du hente salgstallene og sette dem inn i regnearket med navn, basert på den verdien som er
felles i begge regnearkene: Ansatt ID.
Finn.Rad leter alltid i første kolonne, så det Ansatt ID må inn i første kolonne på begge regnearkene:
Tallene i regnearket til høyre skal flyttes inn i C-kolonnen i regnearket til venstre. Sorter begge regnearkene på
kolonne 1 (Ansatt ID) før du starter.
Vi bruker Excel funksjonen FINN.RAD:

Søkeverdi=A2

Matrise er Regneark2, kollene A+B, (Merk dataene i regneark 2)


Kolonneindeks, det er tallet fra kolonnen vi ønsker å hente, i dette tilfelle kolonne 2
Avslutt med USANN
En ProCloud As publikasjon
Epost: [email protected]
Telefon 920 10 803
Jeg bruker alltid USANN, da får jeg kun treff når søkeverdien er nøyaktig lik i begge regnearkene.
Dette blir resultatet. Salgstallene er kopiert inn til riktig selger i regnearket.
Dette videokurset viser deg flere av mulighetene du har med finn.rad (vlookup)
http://office.microsoft.com/nb-no/excel-help/innforing-i-finn-rad-RZ101862716.aspx?section=2
Det er verdt å bruke å noen minutter på.
En ProCloud As publikasjon
Epost: [email protected]
Telefon 920 10 803
8. Hvis funksjonen
Hvis brukes til å utføre en logisk test, hvor du velger hva som skal vises om resultatet er sant og usant.
Vi fortsetter på eksempelet over, hvilke selgere klarte budsjett?
Du kan kombinere de ulike funksjonene, her kombinerer vi HVIS med SUMMER.
Hvis salget (Kolonne C) > budsjett (Kolonne D) så trekker Budsjett fra Salget, så vi ser hvor mye selgeren har gått
over. Hvis ikke legger vi inn teksten “Ikke oppnådd”.
I illustrasjonen har jeg i tillegg benyttet noe du finner i Excel 2013, nemlig betinget formatering. Sterkere
grønnfarge er mer over budsjett.
En ProCloud As publikasjon
Epost: [email protected]
Telefon 920 10 803
9. SummerHvis, Gjennomsnitt Hvis, Antall.Hvis.
Noen ganger kan det vært smart å enkelt å utelukke eller inkludere bare celler som oppfyller visse krav.
Hvor mange klarte budsjett? Bruk Antall.Hvis, så telles bare de som i dette tilfelle har en verdi over 0(null) i Ekolonnen.
Eksempelet viser også hvordan du bare summerer salgstallene på de som har klart budsjett og gjennomsnittet for
de selgerne som ikke klarte det.
Bonus om du har Excel 2013, se på Hurtiganalyse og totaler. Der ligger de vanligste formlene ferdig for deg.
En ProCloud As publikasjon
Epost: [email protected]
Telefon 920 10 803
10. Slå Sammen.
Ønsker du å slå sammen teksten i 2 eller flere celler? Funksjonen for det i Excel heter Kjede.Sammen
Du kan kjede sammen fritekst også med =KJEDE.SAMMEN(B2;’’ikke’’;C2;D2)
En ProCloud As publikasjon
Epost: [email protected]
Telefon 920 10 803
11. Lag nye tekstlinjer i en celle.
Ønsker du å ha flere tekstlinjer i en Excel Celle så hjelper det ikke å trykke Enter. Da kommer du bare til linjen
under. Trikset er å bruke <Alt+Enter> eller <Contol+Option+Return> om du bruker Office for Mac.
12. Gjør kjapp kalkulasjon i Excel
Hva gjør du de gangene du skal legge sammen en eller flere celler? Lager en formel som legger cellene
sammen?
Det raskeste er å klikke en gang i den første cellen, så trykker du ned CTRL før du markerer den neste cellen. Da
vil du finne summen i statusbaren nederst i vinduet. Du kan også vise for eksempel høyeste verdi, laveste verdi
og andre formler om du holder musepekeren på statusbaren og høyre-klikker.
En ProCloud As publikasjon
Epost: [email protected]
Telefon 920 10 803
13. Gjør gjenbruk av Excel Diagram.
Har du laget deg et fint diagram, som du ønsker å bruke som mal for senere diagrammer i Excel? Da kan du lagre
diagrammet som en mal. På den måten blir oppsettet lagret, men ikke dataene i diagrammet.
Trykk på Utforming i Diagramverktøyet og velg Lagre som Mal.
For å bruke malen om igjen senere så velger du Sett Inn -> Diagrammer -> Andre Diagrammer -> Maler
En ProCloud As publikasjon
Epost: [email protected]
Telefon 920 10 803
14. Formatere celler som ikke er ved siden av hverandre.
Ønsker du å formatere celler i Excel som ikke er ved siden av hverandre? For eksempel med å endre farge på
bokstav, størrelse, font, eller endre bakgrunn så bruker du CTRL og markerer de ulike cellene. Nå kan du endre
formatet på de merkede cellene som du ønsker.
På samme måten kan du merke et utvalg celler for å begrense hvor mange du vil ha med i et Diagram.
En ProCloud As publikasjon
Epost: [email protected]
Telefon 920 10 803
15. Følg med på dataene dine med Overvåkningsvindu
Hvis du jobber med store regneark, kan det ofte være en fordel å holde et øye med viktige celler. I Excel finnes
det en funksjon som heter Overvåkningsvindu. Det vinduet ligger og flyter over Excel regnearket og viser deg
verdien i de feltene du gjerne vil holde et godt øye med.
Trykk på Formler -> Overvåkningsvindu og marker den cellen du vil holde et øye med.
En ProCloud As publikasjon
Epost: [email protected]
Telefon 920 10 803
16. Gjør det lettere å forstå formler i Excel.
Det er lettere å forstå meningen med “hjemmepoeng” en Summer(b2+b3), tilsvarende er det lettere å forstå
=summer(odd_hjemmepoeng*2) en =summer(B2*2)
Måten du gjør det på er å velger Formler fra menyen, deretter Definer navn. Den cellen eller de cellene du har
merket kan du nå gi navn.
Det er mye som er lettere når man kan det, og kunnskap hjelper for en mer effektiv hverdag. Ønsker du å bli
bedre i Excel eller i andre Office produkter må du gjerne delta på et av våre kurs, velkommen.
En ProCloud As publikasjon
Epost: [email protected]
Telefon 920 10 803
Microsoft Excel funksjoner og formler oppsummert.
Det er over 300 funksjoner i Excel, søker du på “Excel funksjoner” i Excel hjelp kan du få dem listet alfabetisk.
Eller søk på spesiell funksjon.
Lyst på ny Microsoft Office eller trenger du et kurs for å jobbe smartere og få en mer praktisk bruk i Excel? Ta
kontakt med oss.
Lurer du på hva det norske navnet er på de funksjonene du kjenner på engelsk, eller omvendt er denne siden
suveren.
Hvem er ProCloud As
ProCloud As er selskap med base i Sandefjord som har en visjon om å hjelpe bedrifter til å jobbe
smartere og bli mer effektive. Det skal vi klare med å tilby opplæring, kunnskap og løsninger som
jobber med deg.
Vårt samfunnsoppdrag er:
- ProCloud As skal gjøre det lettere for deg å balansere jobb og fritid
- ProCloud As skal bidra til at du får løsninger og kunnskap som gir deg mer entusiasme på jobb
Kontaktinformasjon
Rådhusgaten 11
3211 Sandefjord
Telefon: 920 10 803
Epost: [email protected]
Blogg: http://o365blogg.no
Hjemmeside: http://www.procloud365.no
Excel kurs: http://www.procloud365.no/Sider/Excel-kurs.aspx
En ProCloud As publikasjon
Epost: [email protected]
Telefon 920 10 803
Tilbud på Office 365
Det er når det er skikkelig travel du trenger det mest.
Bruk tid der pengene er, hos kunden. Spar IT-kostnader
Kom i gang fra 24,10 per måned
Løsningene
Pakkene fra ProCloud As
Exchange Online:
Office 365 basis:




Epost server i eliteklassen
Bruk Outlook, web, telefon
50GB lagring
Pris: 24,10 per måned*
Office 365 Small Business:
 Office Web Apps
 Tilgang til dokumenter der du
er på hva som helst
 Egen hjemmeside
 Pris: 30,20 per måned*
Office 365 Small Business Premium
 For de brukerne som i tillegg
trenger Office Pro Plus på PC
 Pris: 74,50 per måned*
 Håndterer kommunikasjon
med Microsoft
 Veiledning for oppsett av
Web, mobil og nettbrett.
 Pris: Gratis
Office 365 Etablering:




Sette epostnavnet riktig
Pris: 1500,Migrere dagens epost
Pris 1600,- per bruker
Office 365 IT-Drift
 Bruker-support
 Pris: 97,50 per måned
Bestill eller kontakt for spørsmål:
*Forutsetter 12 måneders betaling. For flere
enn 25 ansatte ta kontakt.
Epost: [email protected]
Telefon: 920 10 803
En ProCloud As publikasjon
Epost: [email protected]
Telefon 920 10 803