Kul som Carlsen - Norsk Bridgeforbund

16
FAMILIEN REPORTASJE
Gratulerer
4 år
Os og Fusaposten • Torsdag 2. mai 2013
REPORTASJE
Os og Fusaposten • Torsdag 2. mai 2013
17
2 år
Vi vil gratulere vår greie
og kjekke kollega Kenneth Svenningsen så mykje med dagen fredag 3.
mai. Håper du får ein superfin dag :)
Best i
klassen
Helsing alle oss
i «Os og Fusaposten»
8 år
Gratulerer Jakob Austevoll Lyssand! Et rungende hurra på fredag vi
deg gir, for da du 4 år
blir. Dagen den feirer vi
alle med deg. En godgutt
du er med smilet på lur,
og alltid så kjærlig og
grei.
Hipp, hipp hurra for
Erica Tveit som er 8 år i
dag!! Me vil gratulera deg
så masse med dagen, og
håpar du får ei kjempefin
bursdagsfeiring. Me er
veldig glad i deg!!
Hipp hurra for godgutten
Isak Elvsveen Frøyset
som blir 2 år 3. mai. Vi er
kjempeglad i deg!
Stor klem fra
tante Anette,
onkel Michael,
farmor og beste
Mange klemmer
og hilsener fra
farmor og farfar,
besto og besten,
onkler og tanter,
kusiner og fettere og
storebror Tobias
«Best i klassen»
lèt unge talent i
Os og Fusa visa
deg sin aktivitet. Først ut
er bridge-talentet Thea Hove
Hauge (15) frå
Os.
Ein bridgespelar må halda tunga beint i munnen. Meldekorta i den raude meldeboksen gjer snakking overflødig.
1 år
Mange klemmar frå
mammo, Gaute,
Joachim, Rebecca,
Henrik, Cassandra,
Åsne og June Nathalie
Pappa Bjørn Hauge og Thea Hove Hauge er faste makkerar og har spela saman sidan Thea var 10.
Ved sida av sit Hilde Anita Larsen og Tarjei Vedå Vangdal i Bergen Akademiske Bridgeklubb.
Ein osing i landslagsdrakt er ikkje eit daglegdags syn. (Foto: Vicky Chediak/NBF)
5 år
2 år
Helsing bestemor, bestefar, tante, onkel, Ingrid
og Guro
Me vil få gratulera den
snille og tøffe guten vår,
Elias Eikeland så mykje
med overstått 5-årsdag
som var søndag 28. april!
Håpar du kosa deg i helga
me alle feiringane!! Me e’
veldig glad i deg!!
Masse bursdagsklemmar
frå Mathea,
mamma og pappa
Me vil også helsa til Henriette og onkel Sondre
som har bursdag i dag!
Ludvik Liljeroos Sandal!
Me gratulerer Ludvik
med 1-årsdagen 2. mai.
Født
Maya Torvanger-Lund!
Hurra for Maya-gullet
vårt som vart 2 år 30.
april!
Stor kos frå
mamma og pappa
Hjertelig takk
for blomsterhilsener og penger, og for all vennlig
deltagelse ved BERTIN NYGÅRD sin bortgang.
Varm takk til kapellan Knut Ivar Askeland for fin
tale. Takker også Gina Aspenes, Eivind Løberg og
Helge Haukås for nydelig sang og musikk i kirken. Takk også til Os Gravferdsbyrå
v/Jorunn, og til Aleris, Buavdeling, Luranetunet.
Mandag 15. april kom
prinsessen vår, Mina
Alis, til verden. Hun var
3580 gram og 53 cm lang.
Felix (4,5 år) er blitt en
stolt storebror.
Frode og Christine
Ormehaug er foreldrene
Hilsen familien
Vår varmeste takk
for all omtanke, blomsterhilsener, gave til
behandingsavdelingen og deltagelse ved min
kjære mann og vår gode pappa JOHN THUEN
sin bortgang og begravelse. En spesiell takk til
Per Fimreite for en flott seremoni.
Hilsen Liv, Jane, Siv og Helene m/fam.
Hjarteleg takk
for all deltaking, blomar, telefonar, omsorg og
forbøn ved vår kjære INGEBORG ØVREDAL sin
bortgang. Takk for gåva til misjonen. Takk òg til
Os Gravferdsbyrå v/Jorunn Moberg, og
Helge Haukås på trompet. Takk til Prest
Per Fimreite, Kari Torsvik, Linda Haugland,
Maria og Silje for fin song. Me vil òg takka
heimesjukepleien for god hjelp og pleie!
Martha og Nelly med familie
7ÉSLKSF
4ZOO“WF
%VFMBOE
G4SWPME
TPWOFUSPMJHJOO
0TMPBQSJM
4WFJO"VE
&JOBS&MJTBCFUI
&JWJOEPH&MBJOF
*OHSJE
,SJTUJOPH0MF$ISJTUJBO
#FHSBWFTGSB
/PSETUSBOELJSLF
UPSTEBHNBJLM
Med gode
kort på
handa
Magnus Carlsen har gjort sjakk kult. Kan Thea Hove Hauge
(15) gjera det same for bridge?
Anne Marie Aarøen Vangsnes
”
stille skal det faktisk vera, at bridgespelarar til og med legg grøne “pass”-kort
i bordet, heller enn å seia ordet høgt.
nerer lokalet.
anne-marie @osogfusa.no
– Kvifor spelte du det kortet, Thea?
Bjørn Hauge nyttar pausen i Os
Bridgeklubbs turnering mot Bergen
Akademiske Bridgeklubb, til å korrigera eit uheldig trekk frå dotter og
makker Thea Hove Hauge. Ho vedgår at ho kunne ha spelt korta sine
betre denne omgangen.
Det er måndag kveld og stinn
brakke i Os Eldresenter der bridgeklubben held hus. Fire og fire sit
rundt borda. Dei har 13 kort på handa, ein raud meldeboks på sida og
kanskje eit litt mystisk uttrykk i
andletet? Sjølv om medlemmene i
bridgeklubben er frå 12 til 80 år gamle, er det dei godt vaksne som domi-
Thea, nummer to frå høgre, i aksjon under Nordisk Mesterskap på Hamar i påska som enda med eit knipe tap i finalen. (Foto: Vicky Chediak/NBF)
Bridgens svar på
Magnus Carlsen?
Eit av få unntak er 15 år gamle Thea
Hove Hauge som tidlegare i år vart
teken ut til juniorlandslaget for jenter. Med eit vakkert andlet, lysegule
converse og dongeri frå topp til tå,
gjev ho det tilårskomne bridgespelet
ein sårt tiltrengd ungdomleg image.
– Kan du gjera for bridge det Magnus Carlsen har gjort for sjakk?
– Eh…kva skal eg svara på det?
Ho verkar litt oppgitt over spørsmålet. Thea vil verken skryta av eigne
prestasjonar eller talent. Den litt stille jenta passar med andre ord godt i
eit spel der tausheit er ein dyd. Så
Thea vil verken skryta av eigne prestasjonar eller talent. Den litt stille jenta passar med andre ord godt i
eit spel der tausheit er ein dyd.
1800-talets Russland
Bridge kjem av det russiske kortspelet
“biritch” som betyr “russisk whist”.
Avleggaren til det britiske whist-spelet
vart utvikla på 1800-talet før det vart
anglifisert og eksportert attende som
“bridge”. I dag tel det internasjonale
bridgeforbundet om lag 700.000 medlemmer. 10.000 av desse er norske. I tillegg
kjem alle som ikkje er organiserte.
– Det ser ganske komplisert ut?
– Tja, det er ikkje så vanskeleg å læra seg reglane, men det tek tid å bli god,
forklarer Thea. Sjølv byrja ho som 10åring saman med ein langt meir erfaren
pappa. Sidan då har dei spelt meir eller
mindre fast ilag.
Bruker mykje tid med pappa
– Ikkje mange 15 år gamle jenter bruker
så mykje tid på ein aktivitet ilag med far
sin og så mange vaksne folk?
– Kanskje ikkje, men bridge er veldig
kjekt og eg trivst veldig godt i dette mil-
jøet.
Pappa Bjørn fortel at av fire born, er
Thea den einaste som har vist interesse
for spelet.
– Eg er kjempestolt av henne. Det er
suverent at ho er med, men ho må villa
det sjølv. Det skal vera moro og ikkje
noko ho kjenner seg pressa til, seier
han.
Datamaskin fordeler korta
Thea og Bjørn hentar ein raud boks
med 52 kort fordelt i fire bunkar: ein til
kvar spelar, eller nord, syr, aust og vest
som det heiter på bridgespråket. Før
spelet tek til, har ei datamaskin stokka
og fordelt korta. Etter ein runde vert
korta lagt attende før dei vandrar vidare til neste bord. Med andre ord skal
alle laga spela gjennom dei same korta.
Den som sit att med høgast poengsum
når kvelden er omme, vinn. Forvirra?
Bridge minner om ein komplisert
versjon av amerikanar. Der som her,
melder spelarane kor mange stikk dei
har tru på før dei i kompaniskap med
ein annan spelar for å oppnå det varsla
resultatet.
– Det er viktig å memorera godt og
spela taktisk, forklarer Thea. Ho er
usikker på om alder betyr noko, men
legg til at erfaring er viktig.
– Nybyrjarane må tola å få juling og
gjera feil. Ein lærer ingenting om ein
ikkje toler å vera dårleg, seier Bjørn.
– Thea er teken ut til jentelandslaget,
trur du det finst ein skilnad på gutar og
jenter i dette gamet?
– Jentehjernen fungerer i alle fall like godt, smiler han lurt.
OS BRIDGEKLUBB
Stifta mai 1940.
Leiar: Anne Merete Skorpen Heggland.
Om lag 40 medlemmer i alderen 12-80 år.
Spelar kvar måndag frå august til mai i Os
Eldresenter.
Tilslutta Norsk Bridgeforbund.
Heimeside: www.osbk.no
Sosialt midt i all galskapen
Støynivået går frå relativt høgt til heilt
tyst i løpet av eit par sekund. Kosepraten lyt ein venta med til pausen. Når
spelet er i gang, skal det vera stille. Men
både Thea og Bjørn påstår bestemt at
bridgekveldane er “sosiale midt i all
galskapen”.
– Vi har mykje meir humor enn vi
gjev uttrykk for. Det hender rett som
det er at vi brøler ut i latter, seier han.
Sosialt eller ikkje: Thea står heilt
utan makkerar på eigen alder i Os.
– Kunne klassekameratane dine ha
tenkt seg å bli med, trur du?
– Folk er jo litt nysgjerrige på kva
dette er for noko, men det er ingen som
har hatt lyst til å byrja så langt, i alle
fall.
BRIDGE FOR DUMMIES
Bridge er eit kortspel for fire personar. Dei
to som sit overfor kvarandre er på lag (eit
par).
Det blir spelt med ein vanleg kortstokk, og
kvar spelar får utdelt 13 kort.
Spelet består av to delar, først meldingar
som føregår som ein auksjon og deretter
sjølve spelet.
Meldingane avgjer kva farge som skal vera
trumf, eller at spelet skal spelast utan trumf
(grand).
Spelet liknar amerikanar og whist.