3 - YTTEROY.no

BLADGRØNT
Oktober 2011
Utgave 3 - Årgang 25
En lokalavis for Ytterøy
Innholdsfortegnelse
Leder ved Lars Forberg .............................................. 2
Sansehagen ved Ytterøy helsetun ............................... 3
Midtsommerfest .......................................................... 4
Livets gang ................................................................. 4
Ytterøy pensjonistlag .................................................. 5
Opera i Bjørvika 2011 ................................................ 7
Venneforeningen ved Ytterøy helsetun....................... 9
En hilsen fra våre Nederlandske venner ................... 10
Levende tun ...............................................................11
Sjømannskirken ........................................................ 12
Førstehjelpskurs ........................................................ 12
Bygdadag .................................................................. 13
Fra Bondekvinnelag til Bygdekvinnelag .................. 14
Røde Kors - førstehjelpskurs for skoleelever ........... 15
Åpning av Jørstadsjøen Dampskibskai ..................... 16
4Hs grønnsakhage i bygdatunet................................ 18
Fest i småbåthavna.................................................... 18
Loppemarked på Ytterøy .......................................... 19
Vømmølfæst ............................................................. 20
Og mye mye mere
1
Blad-grønt nr. 3/2011
Leder ved Lars Forberg
Etter valget
Men en får gå på med krum hals og
arbeide videre sammen med det nye
fylkesrådet. Selv om vi ikke nådde
fram i vår og sommer, er det fortsatt
mange møter, kontakter og brev som
det skal arbeides med, slik at en tilslutt kan føle å ha nådd fram med
ønsket om et tilfredsstillende samferdselstilbud. Arbeidet med en ny
anbudsrunde i ferjesambandet vårt
skal starte i inneværende periode. Det
er en meget viktig prosess som vi på
Ytterøya skal være en tung premissleverandør til
Kommune – og fylkestingsvalget er
over og de fleste politiske sonderinger, kontakter, diskusjoner, møter og
hestehandler er ferdige. Mange er
strålende fornøyd med resultatene,
mens noen er tilsvarende skuffet. Slik
var det ved forrige valg og slik vil det
vel bli ved neste og.
I Levanger ble det fire nye år med
samme partikonstellasjon som sist,
dog et sterkere Ap og et noe svakere
Sp. Det ligger ikke an til noen store
endringer i det politiske landskapet.
Vi får håpe at en også i denne perioden greier å få en kommunal økonomi
på plass uten å måtte diskutere skolestruktur og konsentrasjon av sykehjemsplasser. Med en rød-grønn regjering og fokus på kommuneøkonomi,
forventer jeg at dette går greitt. Det
som er en av de største utfordringene,
er å få til en næringsutvikling som kan
bidra til økt bosetting og alt det som
det fører til. Det offentlige vil her fortsatt være en viktig medspiller.
Valgoppslutningen i vår krets var
65,4 % ved kommunevalget. Dette er
over gjennomsnittet i kommunen og
det er bra. Men det er en oppgave for
alle politiske partier å tenke gjennom
hvordan denne oppslutningen kan
økes. Enkeltsaker medfører større
engasjement, sies det. For Ytterøya sin
del ga ikke ferjesaken noen større
valgdeltakelse, men partioppslutningen
endret seg av den grunn. I kommunevalget fikk Sp over 50 % av stemmene, i fylkestingsvalget fikk partiet
en oppslutning på 65 %. Det er godt å
ha med seg i det videre arbeidet.
Fylkestingets sammensetning endret
seg ikke så mye, og fylkesrådet ser ut
til å bestå av de samme partiene som i
forrige periode, dog uten Venstre.
Dette blir en stor utfordring for alle
oss som har vært opptatt av samferdselstilbudet ut i distriktstrøndelag.
Det er 2 år til stortingsvalget. Mye
godt politisk håndverk skal gjøres for
å sikre at vi fortsatt får en regjering
som har fokus på kommuneøkonomi
og næringsutvikling over hele landet.
Lars Forberg
Blad-grønt nr. 3/2011
2
Sansehagen ved Ytterøy helsetun
Elevene ved Ytterøy skole sang
Offisiell åpning av sansehagen var
22. juni om formiddagen.
Det var mange til stede, både beboere,
ansatte, organisasjoner og frivillige
som hadde gjort en innsats for å få
ferdigstilt sansehagen.
De fleste som var til stede, gav uttrykk
for at sansehagen var blitt svært bra,
med sittegrupper, rennende vann,
busker, blomster, jordbærplanter og
bålpanne med kaffekjel.
Elevene ved Ytterøy skole sang to fine
sanger, noe som gjorde åpningen
ekstra trivelig.
Velkomstdrink og kaffe og kake ble
servert inne i stua.
Kristin H. Nøst knyttet det hele
sammen på en fin måte og hun oppfordret alle til å ta seg en tur innom på
besøk i sansehagen når det måtte
passe. At ytterøyningene kommer og
bruker hagen sammen med beboerne,
vil gi ekstra liv, sa hun.
Ordfører Robert Svarva åpnet sansehagen ved å skru på fontenen, og han
gav uttrykk for ønsket om at
hagen måtte bli bra for alle
som besøker den. Han sa og
at en ikke må glemme de
lokale ildsjeler som har stått
på for å gjøre dette mulig.
Det er så viktig at det er
mennesker som står på og får
til så mye slik at Ytterøya blir
et bra sted å bo både for unge
og eldre.
Fortsettelse neste side
Ordfører Robert Svarva og Kristin H. Nøst
3
Blad-grønt nr. 3/2011
Sansehagen ved Ytterøy helsetun - forts.
Sansehagen er kommet i
stand etter initiativ fra
Nasjonalforeningens helselag
på Ytterøy, der det ble lagt
fram et forprosjekt med tegninger som ble vedtatt av
samarbeidsutvalget ved Ytterøy helsetun. Samarbeidsutvalget har og hatt ansvaret
for ferdigstillingen av hagen.
Sandsørs fond og Nasjonalforeningen på Ytterøy har
vært de største økonomiske bidragsyterne for å få det hele i stand.
Noen beboere og besøkende
Betsy Sand.
Midtsommerfest
Livets gang
7610 Rampa inviterte til Midtsommerfest i bakgården, lørdag 25.juni. Det
var gammeldans og swing med
Oddvars, grillmatbuffet, og seniordansen hadde danseoppvisning.
Døpte
Mari Aunet Viken og Jon Magnus
Myhrs sønn, ble døpt i Ytterøy kirke
18. september 2011.
Han fikk navnet Sondre Johannes
Stemningen var god fra første tone, og
mange fant fram danseskoene.
Ca 110 betalende besøkte Rampa
denne fine sommerkvelden.
Redaksjonen gratulerer!
Tusen takk for all oppmerksomhet i anledning
Emils konfirmasjon!
Marit og Jan Sigmund
Blad-grønt nr. 3/2011
4
Ytterøy pensjonistlag
Aktiviteter i sommer var turen til
Beitostølen og Vestlandet, og dagsturen til Mosvik og Leksvik sammen
med helselaget. Vi starta fra Levanger
kl. 08.00 mandag 27. juni.
34 deltagere var i bussen da vi reiste
sørover E6 TIL Dombås og Otta. Vi
forlot E6 og dro til Lom, over Valdresflya og Beitostølen, der vi skulle overnatte i 3 netter. Etter en deilig middag,
koste vi oss sammen i peisestua.
Turen Mosvik og Leksvik 19. august
ble en fin tur for de 38 deltagere som
kjørte over Inderøya, Skarnsundbrua
og til Mosvik Museum der Helge
Brattaker ønsket velkommen.
Etter kaffe og vafler orienterte Ingeborg Staberg om Mosvik Museum, og
takket være en stor dugnadsgjeng, var
det blitt en fin plass. Arne Åsan ønsket
velkommen til Mosvik og fortalte
om bjørnen som ble skutt i Mosvik,
og som nå er utstilt på museumet.
Dagen derpå, etter å ha spist frokost,
entret vi bussen og dro over Filefjell
og til Flåm, hvor vi passerte masse fin
natur. En båttur fra Flåm til Gudvangen,
ga oss en opplevelse vi sent kommer
til å glemme, med stupbratte fjell,
mektige fosser og små gårder i et
terreng som «ingen skulle tru at nokon
kunne bu». En tur med «Flåmsbanen»
ga oss nok en naturopplevelse.
«Praktfullt»
Turen gikk videre til Leksvik der Åge
Bjørvik guidet oss gjennom Leksvik
på kryss og tvers.
Gamle Grande Landhandel, vekket
mange minner om fordums tider.
Dette var sommeren 2011, men vi
fortsetter virksomheten utover høsten
med møter første torsdag i hver mnd. i
Kirkestua kl. 16.00.
Seniordans er en morsom aktivitet
som vi gjerne vil dele med mange flere.
3. dag besøkte vi Beitostølen Helsesportsenter som Erling Stordal og
fruen Anna var opphavet til. Et lyskapell som var reist til minne om dem,
var et vakkert skue.
Vi over 50 + møtes i Kirkestua hver
tirsdag kl.16.00. Du er også velkommen til våre aktiviteter.
4. dag var oppholdet slutt. Vi reiste
igjen over Valdresflya, som i motsetning til forrige gang viste seg med sin
fine natur og sol, slik at vi fikk se den
i full skrud. Turen heim gikk gjennom
Heidal og til Gudbrandsdalen. Vi kom
til Levanger i god tid før ferga, og vi
kom heim et minne rikere.
Gerd S . sekr.
5
Blad-grønt nr. 3/2011
Blad-grønt nr. 3/2011
6
Opera i Bjørvika 2011
Tida for refleksjon over sommerens
kjempearrangement er over. Stiftelsen
Ytterøy Bygdetun er i gang
med planer for «Opera i
Bjørvika 2012».
Operaorganisasjonen er ny.
Far og mor til arrangementet,
Karl og Anna Marie, har bedt
om avløsning. Samtidig har
Olav Asbjørn og andre sentrale viktige brikker for avvikling av denne kulturbegivenheten sagt takk for
seg. Ingen av dem lett å
Karl sammen med Oline Røstad Bredeli,
erstatte. Men nye stiller opp.
Håkon
Ricardo Storstadmo og Wolfgang Plagge
Villige til å ta et tak.
Første spørsmål i organisasjonen ble
om vi skulle gå videre med
både Kirkekonsert og Opera
på samme lørdag. Kjempevellykket i år. Men lar det
seg gjenta like vellykket med
nye personer i gamle roller.
Å gjenta en suksess skal nok
være en av de største utfordringer så vidt vites.
Vi satser imidlertid igjen.
Den nye operasjefen, Liv, er
Slavekoret
Fortsettelse neste side
7
Blad-grønt nr. 3/2011
Opera i Bjørvika 2011 - forts.
(fv) Ola Marius Ryan, Anne Wik Larsen, Maija Skille, Camilla Stenhoff Vist,
Oline Røstad Bredeli , Oddvar Nergård, Knut Stiklestad, Håkon Ricardo Storstadmo
og Kjetil Støa
alt i gang med det kunstneriske programmet. Det er alt gjort avtale med
en av landets beste organister. Forhandlinger er startet både med konferansier og en stjernesopran. Ikke sikkert alt lykkes. Men vi probere.
Det arbeides med nytt program for
operakoret. Så ytterøyninger og
fastlandsbygg, det er bare å holde
sangstemmen i form. Kan hende vi
møtes til øvelser over jul.
Og til dere alle. Det kan være all
grunn til å sette av hele lørdag 30. juni
2012.
For Stiftelsen Ytterøy Bygdetun
Sigm. Laugsand
Operaen i Bjørvika 2011 var et arrangement med knallsuksess. Sol og bra temperatur hele dagen. Arrangementet inneholdte flere innslag, kirkekonsert med
bl.a. Wolfgang Plagge, Slavekoret og Maija Skille, Guidet busstur med middag
på Rampa, Seminar, Opera i Bjørvika med Slavekoret og operabodega.
Det var omlag 800 personer til stede, inklusiv stab og aktører.
En stor takk til dere alle som stilte opp og hjalp til. Uten dere så hadde ikke
vært mulig å gjennomføre dette arrangementet.
For Stiftelsen Ytterøy Bygdetun - Fritz Nordberg
Blad-grønt nr. 3/2011
8
Venneforeningen ved Ytterøy helsetun
Venneforeningen ved Ytterøy helsetun
ble startet av fru Ingebritt Hauge i
1980-årene som et sosialt tiltak for
brukerne. Dette pionerarbeidet utviklet
seg etter hvert og det ble utarbeidet
statutter for virksomheten (2002).
fylle mange behov på «Heimen». I
tillegg til det rent sosiale, kunne en
bevilge penger til både serviser, skap
og andre ting. Det vil alltid være nye
oppgaver. Men det er ikke til å «stikke
under stol» at det trengs flere hender
og ideer i framtida.
Foreningen fikk formann med styre
som ledet foreningen. Åshild Bjørgum
Øwre ble leder i 2000 og representerte
foreningen i samarbeidsutvalget, og
Odd Tyholt ledet lørdagsmøtene. Han
hadde da drevet foreningen i lang tid.
De hadde Solfrid Grande og Aashild
Gilberg som gode medspillere i styret,
og de virket sammen i mange år.
Jeg håper at vi vil se på venneforeningen
som en «investering i framtida». De
fleste vil få bruk for Helsetunet før
eller senere.
Har du ideer eller mulighet til å bistå
venneforeningen praktisk, er vi glade
for det. For ikke å snakke om den
glede du kan bringe til andre gjennom
ditt engasjement.
Støtt Venneforeningen og gi praktisk
og idemessig hjelp!
Fra 2008 overtok undertegnede formannsvervet. De gamle styremedlemmene var en like god støtte for undertegnede som for tidligere leder.
Oppgavene for Venneforeningen var
mange. Støtten fra brukerne og deres
pårørende har vært god i alle år, slik at
foreningen har kunnet være med å
På forhånd takk!
Per Arne Forberg
Varmepumpe er behagelig
når høsten kommer!
Ta kontakt
Vandsvik Mek. Verksted AS
7629 Ytterøy
Telefon: 7408 9887
Mobil:
905 03 592
Fax:
7408 9599
E-post:
[email protected]
Internet: http://www.vandsvik.no
9
Blad-grønt nr. 3/2011
En hilsen fra våre Nederlandske venner
erfaring til å gi en god og ansvarlig
helsemassasje
Jeg er ikke fysioterapeut, så trenger
du lege, anbefaler jeg det.
Hei, hei, alle sammen!
Det første året vårt på Ytterøy er snart
gått, og vi kan si: Vi liker Ytterøya!
Vi ønsker å takke alle vi har vært i
kontakt med,- spesielt Gerd og Henrik,
dere vet vi må ha kontakter skal vi
trives.
Språket er ikke alltid like lett og ikke
alle snakker engelsk. Jeg snakker ikke
så godt engelsk selv heller, men det gir
mulighet til kontakt.
All hjelp vi har fått, kontakter og
varme vi har møtt, har gjort godt.
Vi kjenner ingen ting til
slektskap, vennskap, organisasjoner, familiebånd, men
ønsker å forholde oss til alle,
og alle er velkomne til en
kopp kaffe hos oss.
Ønsker du å selge eller leie bort hus
eller hytte? Jeg kan annonsere for deg
på det nederlandske markedet.
Ytterøya er vakker sommer som vinter
og lett tilgjengelig med offentlig
transport og er flott for fotturer, langrenn etc.
Nå er ferien over for oss.
Hvis det er mulig, ønsker vi å
bli lenger.
Jeg vil gjerne søke arbeid
som passer etter min utdannelse/kunnskap og erfaring.
Jeg kan jobbe i private hjem i husholdningen og i lys, fysisk omsorg,
det vil også hjelpe meg å lære språket
bedre.
Vi er interesserte i mange ting, og
liker å være med på fisketur, gå turer
og mye annet.
1. oktober flytter vi til Kjølsvika.
Trenger du å slappe av etter tungt,
fysisk arbeid, kan jeg gi massasje med
varme oljer mens du hører på deilig,
utsøkt musikk (aromaterapi). Sånn
massasje kan også forebygge skader,
eller det kan rett og slett være for å
skjemme bort seg selv. Jeg har forskjellige sertifikater og tilstrekkelig
Blad-grønt nr. 3/2011
Hilsen
Josefien Sloot og Hermann Jansen
[email protected]
[email protected]
Josefien, tel.: 94860428
10
Levende tun
Sommerjobb i Bygdatunet
I juli jobbet jeg som «taus» i Ytterøy
Bygdetun. Jeg hadde ansvaret for å
mate dyrene, og ta meg av besøkende,
som kunne få kaffe, vaffel og omvisning. Besøket varierte veldig, fra 0 til
over 50 på en dag… Det kom folk fra
fjern og nær, Canada, England og
Frankrike for å nevne noen, og da fikk
jeg praktisert engelsken!
Tausa i tunet
Dagene med «Levende Tun» trakk
folk. Flatbrødbaking, røyking av fisk,
karding og spinning, brødbakst, presentasjon av 4H-oppgaver mm. gjorde
at det ble ekstra mye folk i tunet, og
det var trivelig.
Noen glimt fra Levende tun
Mange påstår at det spøker i ØverBjørvika, men etter å ha overnattet to
netter, kan jeg avkrefte det!
Takk for en koselig sommer i Bygdatunet!
Hilsen «tausa» Signe Amalie Sandsør.
Her lages det grønnsaksuppe
Vi lærer å spinne
Ljåen må jo slipes
11
Blad-grønt nr. 3/2011
Sjømannskirken
Førstehjelpskurs
Det er førstehjelpskurs i
kirkestua 29.oktober
kl. 09.30 – kl. 15.00
Vi lever videre mot en alder av snart
120 år….
Kursinnhold
Den Norske Kirke i Utlandet, det vi
kaller Sjømannskirken, har en forening
kalt «Innbygdens sjømannsforening»
på Ytterøya. Vi har lyst å fortelle at vi
«vandrer» videre som den nå eneste
misjonsforening på øya vår. Det så ut
til at den på grunn av høy alder på
medlemmene kanskje måtte gi seg.
Slik ble det ikke og vi fortsetter med
møter og støtter dette arbeidet, som er
svært mangfoldig og omfatter mennesker i alle verdenshjørner og alle
aldre. Vi er en del faste medlemmer og
i tillegg inviteres det interesserte med
når vi møtes rundt om i hjemmene. Vi
synes dette fellesskapet er en fin ting
å videreføre.
Kjeden som reder liv
Medisinsk nødtelefon – varsling
Vurdering av skadde/bevisstløshet
Frie luftveier
Hjerte-lungeredning
Fremmedlegemer
Akutt hjertesykdommer
Undersøkelse av skadet
Tiltak på skadested
Indre blødninger
Førsthjelp i det daglige
(etseskader,forbrenning, brudd og sår
Praktiske øvelser
Det lages nå en TV-serie for TV 2 om
sjømannskirkene i New York, Pattaya
og Dubai som skal vises i 2012. Produsent er Anne Wenell og Nordisk
FilmTV som produserte
«Livet på vent» sendt i 2011. Der kan
dere bli kjent med denne organisasjonen.
Påmelding innen 10.oktober til
Betsy Sand mobil 41292981.
Anbefalt kursdeltakere er 16 stk.
Kurset er gratis.
Arr.:
Nasjonalforeningen Helselag på
Ytterøy
Vi vil samtidig takke alle dere som
trofast kjøper lodd i vårt årlige lotteri!
Og vil dere titte mer på «oss» så er det
å finne på www.sjomannskirken.no
Inga Daae Forberg
Blad-grønt nr. 3/2011
12
Bygdadag
Bygdedag på Ytterøy
bygdetun den 16. juli.
Det ble en varm og god dag
med mange besøkende.
Av aktiviteter kan nevnes:
Jurklutkasting, spikerslåing,
blomsteroppsetting,
melkespannkastig, vannberging, pilkasting, maling
for barn og natursti.
Akrobaten Julie Grønnesby
Heir underholdt med
akrobatkunster og stylter.
Salgsboder med lokale
produkter.
Spesielt invitert ble Tove
Aunan Brenne med sin
glasskunst.
Salg av rømmegrøt.
Hilsen Bygdedagen 2011
13
Blad-grønt nr. 3/2011
Fra Bondekvinnelag til Bygdekvinnelag
med grilling og kaffekos.
Alle disse kveldene har vært svært
vellykkete og mange har møtt opp.
Ellers har vi kirkekaffe etter «Høsttakkegudstjenesten» og adventskaffe
på helsetunet.
Gode lokallag og enkeltmedlemmer er
ryggraden i Norges Bygdekvinnelag.
Vårt lag på Ytterøya er ikke stort, men
vi er aktivt med i lokalsamfunnet og
også utenom «vår lille ø».
Som en bonus av dette engasjementet,
kommer de gode opplevelsene av
kvinnefellesskap og følelsen av
samfunnspåvirkning.
Vi deltar på «Grønn gate», bygdadag
og «Åpent tun» i juli – det siste med
mat og mattradisjoner av ulike slag.
Årsmøtet har vi på Rampa og koser
oss med god mat etter årsmøtedelen er
ferdig.
I år har vi hatt åpne møter som vi har
kalt «FRA INNERST TIL YTTERST».
Forskjellige tema, som «Riktig mat»
og «Pleie av hår» en kveld. Arena,
Levanger og Verdal var her og viste
og demonstrerte riktig undertøy en
annen kveld. De gav oss også flotte
gevinster til utlodning. Disse møtene
var på Rampa.
Prikken over i“en, er likevel det tradisjonsrike julemøtet, med julemat,
underholdning, konkurranser, sang og
ikke minst - prat – en skikkelig hyggekveld!
Vi var og på Sandsøra hos Marit og
Jan en kveld og så på systua med
skinnproduksjon og vi var i gartneriet.
Det minket på plantene der etter den
kvelden!
Bygdekvinnelaget er laget for deg
som mener BYGDA ER – og SKAL
VÆRE - EN GOD PLASS Å LEVE,
OG SOM SETTER PRIS PÅ
KVINNEFELLESSKAPET.
Jan tok oss også med ned til fyret og
fortalte om det. Kvelden ble avsluttet
Hilsen
Styret i Ytterøy bygdekvinnelag.
Alle Lag og Organisasjoner oppfordres til å
sende inn stoff til
Blad-Grønt.
Red
Blad-grønt nr. 3/2011
Enkeltpersoner oppfordres til å sende inn
stoff til Blad-Grønt.
Red
14
Røde Kors - førstehjelpskurs for skoleelever
Ytterøy Røde Kors hadde lyst til å gi
et lite bidrag til Ytterøy skole. Vi
landet da på at et førstehjelpskurs for
de største elevene var en nyttig sak,
kanskje til og med litt interessant, og
litt spennende. Rune Jørgensen ble
spurt om å være lærer/instruktør.
Dette takket han meget velvillig ja til.
Så onsdag 7. september kjørte han et
3-timers opplegg for elevene ved
ungdomstrinnet, og torsdag 8. en tilsvarende gjennomføring for mellomtrinnet, altså 5.-7. klasse.
Responsen fra elevene var utelukkende
positiv, dette var fengende greier, og
viktig å kunne ikke minst! Kanskje
elevene kan gi sine foreldre en oppfrisking i gamle (glemte?) kunnskaper?
En stor takk til Rune Jørgensen for
flott gjennomført kurs! Fagfolk er nå
fagfolk da :-)
Rune Jørgensen i aksjon
kaffe og kaker, og underholdning.
- Det har også vært gjennomført noen
bøsseinnsamlinger, den siste nå til
sultkatastrofen på Afrikas Horn.
Veien videre for Ytterøy Røde Kors
holdes for tiden litt åpen. Frivillig
arbeid har ikke lenger like gode kår
som for en del år siden. Dette merker
også vi på «kroppen». Alle andre
kommuner i fylket har bare et lokallag, og det bærer kommunens navn.
Så at vi vurderer å gå inn i Levanger
Røde Kors, er et tegn i tiden, og noe
vi i løpet av vinteren vil ta en avgjørelse på.
Hva kan vi ellers fortelle fra Røde Kors?
Jo, en del har vi da vært involvert i.
Fra siste år kan vi jo ta med følgende:
- Sammen med Bygdekvinnelaget har
vi støttet Partners sitt arbeid, både
med klær og penger.
- Speiderne har fått 5 førstehjelpspakker, og noe økonomisk støtte.
- Leder Petter Wandsvik har vært med
på turer til Kraslava i Latvia, medbrakt både hjelpesending og penger.
- Ved Helsetunet bidrar vi med støtte
til prosjektet som kalles Grønn
omsorg, og sponser utstyr innkjøpt
til den nye, flotte Sansehagen. I
tillegg er vi der langfredag med
Til slutt en takk til alle som støtter
Røde Kors sitt arbeid; det er vel ingen
tvil om at det er en fantastisk, verdensomspennende organisasjon!
Referenten.
15
Blad-grønt nr. 3/2011
Åpning av Jørstadsjøen Dampskibskai
DSD Hansteen ved Jørstadsjøen Dampskibskai
Lørdag 30.juli var det duket for åpning av Jørstadsjøen Dampskibskai.
Foto: Lars Edv. Hoff
DS Hansteen kom fra Levanger med
reisende og blant dem var «Reisende i
1946», et tablå hvor man fikk vist
hvordan en reise kunne arte seg på
den tid. Mens DS Hansteen lå til kai
var det mange som benyttet anledningen til å se hva en dampbåt er og
beskuet restaureringsarbeidet som er
gjort på båten.
I strålende vær ble gjenåpningen av
kaia markert sammen med omkring
300 besøkende. DS Hansteen var med
og satte prikken over i-en med sin delaktighet i arrangementet.
Hornmusikklaget var med sin tidsriktige
bekledning og flott musikk med på å
sette en flott ramme for dagen.
Fortsettelse neste side
Sigmund Laugsand, leder i
Stiftelsen Ytterøy Bygdetun,
ønsket velkommen og ledet
gjestene gjennom dagen.
Ordfører Robert Svarva var
sammen med Gunhild, Ester
og Mathea Nøst ansvarlig for
den formelle åpningen av
kaia, symbolisert med at
hamptauet ble kappet.
Hornmusikklaget i full aktivitet
16
Blad-grønt nr. 3/2011
Kafferasten
Åpning av Jørstadsjøen Dampskibskai - forts.
De mange frammøtte fikk anledning
til å kjøpe fiskesuppe i kaias servise
for dagen, - røde auskar. Det var ellers
også anledning til å kjøpe annet å
spise og drikke, så mange koste seg i
sola.
Med bakgrunn i sjøens betydning
for Levanger kommune, var arrangementet et av Levanger kommunes
1000-års arrangement.
Mye folk
Det er et omfattende restaureringsarbeid som er gjort for å ta vare på
det sannsynligvis siste autentiske
kaianlegget i indre Trondheimsfjord.
Kaianlegget er restaurert i tråd med
kulturminnevernregler, og framstår i
dag med kai, 2 pakkhus og et venterom. Arbeidet er gjort med økonomisk
støtte fra riksantikvaren, fylkeskommunen og flere andre.
De frammøtte kunne beskue en utstilling av utstyr inne i husene som
gir et bilde av hvordan kaia framsto
da den ble bygd av Innherred Dampskibsselskap og var i drift av. Ytterøy
og Trondheimsfjorden har med
Jørstadsjøkaia fått et fint sted for
båt- og personbesøk. Det er mange
som har minner fra kaia slik den var
i bruk tidligere, og forhåpentligvis
er det mange som kan få knyttet
minner til den ny restaurerte kaia
også. Slik den lå der og badet i sol
og godt selskap på åpningsdagen, er
det et godt grunnlag for det.
Blomsterpikene
Reisende-tablå anno 1946
For arrangementskomitéen
Kristin Haugdahl Nøst
17
Blad-grønt nr. 3/2011
4Hs grønnsakhage i bygdatunet
4H har i også i år hatt kjøkkenhage på byggdatunet.
I år er det 3. sesongen vi har grønsaker, urter og blomster i
kjøkkenhagen.
I år er det både aspiranter, juniorer
og seniorer som har hatt kjøkkenhagen som et fellesprosjekt.
Det er et fantastisk skue å komme
nedi hagen på bygdatunet og se
den flotte hagen vår, i flotte farger, frodige grønnsaker og urter.
Den har nok aldri vært så flott
som den er i år.
Flere av oss har høstet av avlingene, og det har smakt godt.
Litt av markens grøde
4H sin årlige høstfest med utstilling av prosjektene, holdes på
samfunnshuset fredag 21. oktober.
Alle er hjertelig velkommen!
Full aktivitet i kjøkkenhagen
PR-sjef Jørgen
Fest i småbåthavna
Lørdag 20.august var den årlige sommerfesten i Ytterøy Småbåthavn. The
Mama Bluegrass Band fra Italia lagde mye liv og røre – det var vanskelig å stå
stille. Bandet har et bredt repertoar inspirert av de gode gamle amerikanske
klassikerne, og i tillegg noen reviderte versjoner av country, blues,
pop, rock, og flere moderne sanger.
Selv om det var mye som foregikk
på Ytterøy denne helga, var det ca
160 betalende på festen. Mye
hytte- og båtfolk. Kjempemorsomt
å se at de blir med på det som
skjer på øya!
Blad-grønt nr. 3/2011
18
Loppemarked på Ytterøy
Lørdag 20. og søndag 21.
august ble det arrangert loppemarked på Ytterøy Samfunnshus i regi av Bua Dekor.
Alle på Ytterøy ble oppfordret til å rydde kjellere og
loft for komme med lopper
de ønsket å selge.
Hver enkelt bestemte selv
hvilken pris de skulle ha. Det
ble «fullt hus» av lopper!
Kjempeartig! Det var lopper som
barneutstyr, leker, klær, sykler, datautstyr, TV, møbler, kopper/kar,bøker,
m.m. Alt som et loppemarked skal
bestå av :-)
Det var mange som stakk innom både
lørdag og søndag og det ble gjort
mange gode «kupp»!
Fanny på loppis
at auksjonen ble på feil tidspunkt, den
burde være rett etter at loppemarkedet
ble åpnet (og ikke i fjøstid....).
Ei artig helg hvor gjenbruk stod i
fokus! Viktig i disse tider :-))
Vi håper dette ga mersmak for flere
enn oss, og at dere tenker på nytt
loppemarked til neste år når dere rydder hus, garasje og uthus utover året.
Det du syns har blitt gammelt og kjedelig,
er noe nytt og spennende for andre!
Lørdag kl 16 var det auksjon på noen
av produktene. Da var det lite folk til
stede og det ble billige varer.... undertegnede satt igjen med en DIGER TV
til en 50 lapp!
Hilsen fra Bua Dekor
v/Monica Bjørvik
Kupp eller ikke-kupp? Det var i hvertfall morsomt. I ettertid har vi forstått
Takk for alle gaver og oppmerksomhet Børge
fikk på komfirmasjonsdagen sin.
Hilde og Bjørn
19
Blad-grønt nr. 3/2011
Vømmølfæst
UL Vårglimts Vømmølfæst 2011
m/bygdakamp
Ytterøy samfunnshus, lørdag 22.oktober
kl. 20.30-01.30
Bygdakamp m/»Støggfin» vandrepokal som premie: Innbygda
(Fanny og Fritz - Øverlandet og nordover), Sørveien (Øverlandet-Nøvik-gården), Nesset (Røvika og sørover),
Midtbygda(gammelbutikken til Jørstadsjøen m/sideveier) og
Flatan ( Skjørstad BIL til Øvre Bjørvika).
Øvelser:
• Mest originale ankomst: Komme til festen på mest originale måte. Må komme mellom 20.30-20.45.
• Tautrekking: 8 personer på hvert lag, 4 av hvert kjønn.
Hemmelig og upartisk dommer….
• Vømmølquiz: Spørsmål fra innholdet i sangene til Hans
Rotmo & co
• Beste utkledning
Johan Møkkerbakkens orkester m/Garli sørger for vømmølmusikk
Inngang: 250 kr
Mer informasjon fås på
Facebook-siden til
Ungdomslaget!
Blad-grønt nr. 3/2011
20
Årets 50-års konfirmanter på Ytterøy
Fra feiringen av 50-års konfirmantene i Ytterøy kirke den 21. august 2011
Foran (fv) Anne Margrete (Torsmyr) Asphaug, Ragnhild (Jørstad) Brun,
Astrid Margrete (Løkken) Almås, Astrid (Wandsvik) Lyng,
Eirik Bakken, Olaf Rasmussen, Ragnhild (Gresdal) Hansen,
Annveig Petra (Sandstad) Wang, Turid (Nøst) Berg,
Annbjørg Edel (Jørstad) Saltvik.
Bak (fv)
Trygve Forberg, Erling Salater, Arvid Kilen, Jan Peder Sørli,
Jarle Leonard Bjørvik, Ingvar Olav Nøst.
Bildet kan betilles hos Fritz Nordberg til selvkost.
Tlf.: 7408 9790 eller mail: [email protected]
Vi takker for gaver og oppmerksomheten i
anledning Erik Mathias’ konfirmasjon.
Vennlig hilsen Erik, Regine og Martin
21
Blad-grønt nr. 3/2011
Gudstjeneste i bygdetunet 7. august
Den årlige friluftsgudstjenesten i
Øver-Bjørvika første helga i august,
ble en strålende dag. Mange frammøtte, tross flere familiearrangement i
bygda, sol fra nesten skyfri himmel og
et blomsterpyntet tun ble en vakker
ramme om det hele.
Vår faste organist, Tomas Torstrup,
samt prostiprest Oddvar Dahl var de
tilreisende aktørene, med Henrik
Sandstad og Åshild Øwre som lokale
hjelpere.
Kirkekaffen på tunet som avslutning
(vi fikk og servert formkake og herlige, gule moreller!) ble både punktum
og ”prikken over i-en” for ei god og
tradisjonsrik søndagsstund på bygdatunet.
Blad-grønt nr. 3/2011
Minusen møtte på ferjeleiet. Utferdslystne ytterøyninger, hyttefolk og
gjester til familiesammenkomstene
sprengte ”ferjerammene” og ingen
ekstraferje eller ekstratur i sikte.
Det ble en lang dag for organisten vår
for en times spilling på tunet, (Trondheim kl. 8.30 retur ca 18.00),
noe han tok med godt humør.
Sol var det hele dagen – og det ble en
minnerik dag -!
Alle Lag og Organisasjoner oppfordres til å
sende inn “stoff” til
Blad-Grønt.
Red
22
Ungdomslagets paintball 17. september
Høye rop, glade deltakere,
mye latter og merkverdig få
blåflekker var hovedingrediensene da UL Vårglimt arrangerte paintballdag.
Skogen ved Laugsandfjæra
var åsted da ytterøyningene
fikk anledning til å prøve seg
på paintball. Det ble delt inn i
to lag, hvor hvert lag skulle
kjempe om å erobre et flagg.
Den som fikk flagget med
Klare til kamp: Christoffer Skjørstad, Jesper Norum
og Ole J. Skauge
tilbake til sin «hjemmebase»,
hadde vunnet kampen. Markører (våpenet) med fri benyttelse av fargekuler, vernemasker og briller leide vi av
Steinkjer paintballklubb.
Første kamp fikk de yngste
deltakerne prøve seg. Etter
litt forsiktighet i begynnelsen, slapp de seg mer
løs. Etterpå ble det heftig
diskusjon om hva de kunne
gjort annerledes for å erobre
flagget.
Damelaget
Etter en kort pause, gikk spente damer
inn i skogen for å prøve seg mot hverandre. Tross litt problem med våpnene,
kom de glade og fornøyde tilbake fra
banen. Og uten at det gjorde vondt!
gjerne imot tips til hva vi kan finne på
til denne målgruppen, både gutter og
jenter. Takk til Thomas og Tonje S.
Laugsand som stilte deres skog til
disposisjon den 17.september.
Dette arrangementet var en del av
ungdomslagets satsing på aktivitetstilbud til ungdommer mellom 13 og 20.
Vi har flere planer fremover, og tar
NB! Husk Vømmølfest m/ bygdekamp
lørdag 22.oktober!
Frode Nøst,
leder UL Vårglimt
23
Blad-grønt nr. 3/2011
Tour de Ytterøy 2011
Lørdag 10 september gikk startskuddet for Tour de
Ytterøy. Været var
strålende, noe som
gjorde det lettere
for oss som arrangerte.
Nytt for året var
muligheten for å
melde på mixlag.Vi vil takke alle
sponsorer og
hjelpere,og en stor takk til Rampa
for godt samarbeid.
Her gikk startskuddet
Mvh Arrangementskomiteen
Nr Navn
Rulleski
Sykkel
Løp
1
Damer
Mari Guin
38,32
1,07,45
1.42.59
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Under 30 år
Kai Robert Vandsvik
Lars Erik Vandsvik
Remy Møen
Stian Sundsvik
Vetle Halsan
Martin G. Spillum
Jørgen Sæter
Jan Eirik Laugsand
Jøran Winje
Benjamin Gjermstad
35,44
35,53
35,53
40,3
41,32
45,09
42,08
44,38
50,4
54,39
1,00,39
1,05,02
1,02,30
1,14,02
1,09,35
1,13,47
1,15,53
1,19,35
1,25,20
1,29,31
1,36,02
1,44,53
1,48,39
1,50,37
1,52,56
1,53,39
1,59,47
2,14,33
2,14,51
DNF
Fortsettelse neste side
Blad-grønt nr. 3/2011
24
Tour de Ytterøy 2011 - forts.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
Over 30 år
Anders Høgberg
Kjell Stokkan
Tor Erik Sivertsen
Terje Pynten
Stig Strømberg
Vegard Knutsen
Atle Skjerve
Espen Winje
Ove Brattaker
Runar Winje
Mix- lag
Ole Einar Winnberg
Stein Ove Winnberg
Jorun Winnberg
31,03
35,52
36,31
40,53
36,01
37,44
40,38
40,42
38,48
42,09
53,59
1,00,28
1,05,05
1,05,55
1,03,27
1,05,58
1,12,31
1,12,33
1,10,13
1,09,10
1,27,38
1,38,10
1,45,22
1,50,04
1,51,01
1,52,44
1,53,31
1,58,23
2,00,24
2.00,40
41,2
1,10,3
1,53,42
Hedda Norum
Emily Norum
48,11
Hilde Fossum
Trude Nøst
Trude Langeland Støre
58,58
2,11,23
1,23,35
1,38,21
2,22,58
Mange på rulleski
Rivaler på sykkel
25
Blad-grønt nr. 3/2011
Ytterøy oppvekstsenter 24.08.2011. (fv) Sigrid Ingeborg Skaare Laugsand, Juste Dilyte, Ida Forberg Hagen,
Kaja Barstad, Fausteja Stangvaltaite og Lærerinne Trude Langeland Støre
Årets førsteklassinger
Blad-grønt nr. 3/2011
26
Valg
VALG 12. september 2011 – To ytterøyninger i kommunestyret!
Valget i år ble imøtesett med ekstra stor spenning og mange hadde ventet
rekordstor valgdeltakelse. Det ble ikke tilfelle, det ble bare «midt på treet».
Da resultatet var klart, var det stor glede hos noen og mindre hos andre.
Her på Ytterøya har vi grunn
til å glede oss: To faste representanter fra bygda til å tale
vår sak:
Fanny Gausen fra arbeiderpartiet og Asbjørn Brustad
fra senterpartiet.
VI GRATULERER og ØNSKER LYKKE TIL MED
ARBEIDET!
Red.
Fra Arbeiderpartiets valgkamp med stand på Coopen
på Hokstad
Høstprogrammet til Nasjonalforeningens helselag på Ytterøy
7. oktober
13. oktober
14.-15 oktober
25. oktober
29. oktober
10. november
15. november
9. desember
Vi serverer skolelunsj kl 11.15
Ettermiddagstreff på Helsetunet kl.15.30
Inspirasjonshell på Rica Hell for styret.
Helsebadinga starter kl. 09.30
Førstehjelpskurs i kirkestua kl.09.30 – 15.00.
Ettermiddagstreff på Helsetunet
Styresmøte til Liv Hovd
Julesalg kl. 18.00 på Ytterøy samfunnshus.
Julesalget prøves ut i år på fredagskveld. De som har vansker med skyss,
mørkekvelder og glattis, får tilbud om hjelp og skyss.
27
Blad-grønt nr. 3/2011
Kvinnekupp på Ytterøy
På samme dag som valget til kommunestyre/fylkesting 12. september, var det
og valg til menighetsråd for de neste fire åra.
Ytterøya hadde største valgdeltakelse av de sju sokna i kommunen med 36 %
valgdeltakelse, foran Markabygda med 31 %.
Menighetsrådet for de neste fire åra er:
Gunhild Mo Forberg
Rita Skjerve
Gunn Bodil Tvete
Jannike Aglen Grande
Vara:
Alf Anders Øwre
Olav Støre
Elin Søtvik Johannesen
Rita Solfrid Sandsør
Aud Solfrid Hagen
VI GRATULERER og ØNSKER LYKKE TIL MED ARBEIDET!
Red.
Kirkerommet
(se neste side)
Gudstjenestereformen fordrer at vi ominnreder kirkerommet.Vedlagt ligger
skisse til en mulig løsning for vår kirke. Det blir gitt en orientering og
mulighet til å gi til kjenne sitt syn på saken i etterkant av en gudstjeneste i høst.
Dato fastsettes senere. Følg med på oppslag om høstens gudstjenester på
butikken og Rampa.
Trude Nøst
Leder i Ytterøy menighetsråd
Blad-grønt nr. 3/2011
28
Kirkerommet
29
Blad-grønt nr. 3/2011
Gudstjenesteplan
Gudstjenesteliste for Ytterøy kirke
Slik vi har fått det fra kirkekontoret.
18. september kl. 12.00 Gudstjeneste - Presentasjon. Dåpsgaver
Sokneprest Eirik Bakken
20. september kl. 11.30 Gudstjeneste, nattverd - Ytterøy Helsetun
Sokneprest Kjartan Bergslid
2. oktober
kl. 12.00 Gudstjeneste Sokneprest Eirik Bakken
23. oktober
kl. 12.00 Gudstjeneste - Høsttakkefest. 4H
Sokneprest Eirik Bakken
6. november
kl. 19.00 Gudstjeneste - Pårørende for døde siste år inviteres
Sokneprest Kjartan Bergslid - Hornmusikken
15. november kl. 11.30 Gudstjeneste, nattverd - Ytterøy Helsetun
Sokneprest Eirik Bakken
20. november kl. 12.00 Gudstjeneste - 3goe - jul. Bibel 5. klasse
Sokneprest Eirik Bakken
4. desember
kl. 19.00 Gudstjeneste - Lysmesse. Kor. Konf.
Sokneprest Eirik Bakken
16. desember kl. 11.15 Skolegudstjeneste
Sokneprest Eirik Bakken
24. desember kl. 15.00 Gudstjeneste - Skolekorpset
Sokneprest Oddvar Dahl
25. desember kl. 10.45 Gudstjeneste høytid - Ytterøy Helsetun
Sokneprest Eirik Bakken
25. desember kl. 12.00 Gudstjeneste - Hornmusikken. Juniorkonf.
Sokneprest Eirik Bakken
Jeg takker for alle gaver, hilsener og gode ønsker i
anledning min 90-årsdag.
Vennlig hilsen Aashild Forberg
Blad-grønt nr. 3/2011
30
Lag og Foreninger
Lag/forening
• Innbygden sjømannsmisjonsforening
• Jørstadsjøen Småbåthavn
• Lyn 4H
• Nasjonalforeningen
• Stiftelsen Ytterøy Bygdetun
• Ungdomslaget Vårglimt
• Venneforening Ytterøy Helsetun
• Ytterøy 1.KFUK-KFUM speidere
• Ytterøy Boccia-klubb
• Ytterøy Bondelag
• Ytterøy Bygdekvinnelag
• Ytterøy Historienemnd
• Ytterøy Hornmusikklag
• Ytterøy Husflidlag
• Ytterøy Hytteforening
• Ytterøy Idrettslag
• Ytterøy KrF
• Ytterøy Menighetsråd
• Ytterøy Pensjonistlag
• Ytterøy Røde Kors
• Ytterøy Senterparti
• Ytterøy Skogeierlag
• Ytterøy Skolekorps
• Ytterøy Skotthyllklubb
• Ytterøy Småbåthavn
• Ytterøy Utmarkslag
• Ytterøyutvalget
• Ytterøy Viseklubb
Kontaktperson
Inga Daae Forberg
Ivar Brattaker
Renate Sandmo
Betsy Sand
Sigmund Laugsand
Frode Nøst
Per Arne Forberg
Kjersti Gjermstad
Rolf Waade
Thomas Skaare Laugsand
Gunn Bodil Tvete
Åshild Bjørgum Øwre
Anna Maria Laugsand
Elin S. Johannesen
Anne Marie Røyert
Johannes Lønvik
Sigvar Sandstad
Trude Nøst
Aashild Gilberg
Petter Wandsvik
Lars Forberg
Olav Norvik
Asbjørn Brustad
Johannes Salater
Magne Grande
Ole Aksel Forberg
Kjell Vandsvik
Aashild Gilberg
Telefon
9778 2281
9116 1522
9802 6543
4129 2981
4150 5681
4849 1726
9082 4429
9523 4293
7408 9747
7405 6005
7408 7849
7408 1146
7408 9732
7409 6250
9170 7388
9013 8527
7408 9727
9525 8008
7408 9046
9110 2614
9502 0998
7408 9826
4141 3530
7408 9047
9096 9693
7408 9774
7408 9887
7408 9046
Forsamlingshus
• Ytterøy Samfunnshus
- bestilling rettes til
• Ytterøy Kirkestue, bestilling rettes til
• Ytterøy Frikirke
Oddmund Skjørstad
Erling Salater
Asbjørn Brustad
Sigvar Sandstad
7408
7408
4141
7408
Andre
• Rockebandet No Brain
• Ytterøy skole
Ketil Jørstad
Live Grønnesby
9000 4001
7405 2420
31
9809
9815
3530
9727
Blad-grønt nr. 3/2011
Åpningstider - nyttige opplysninger
Coop Ytterøy
Ferga
Telefon: 7408 9025
Ferge i rute og
bestillingsturer:
Åpningstider:
Man - Fre
Lørdag
Rampa
08.30 - 17.30
08.30 - 14.00
916 81 151
Kontaktperson:
Geir Idar Vist
Telefon:
974 64 517
NB: ikke ruteopplysning og takster
Ytterøy Helsetun
http://www.rampa.as
Telefon: 7409 6800
Telefon kontor: 7405 2430
Åpningstider:
Man - Lør
Søndag
Ved behov for lege kontaktes legevakta
på tlf.:
7408 0000
10.00 - 22.00
13.00 - 22.00
Postkontor
Drosje Ytterøy
Telefon: 905 48 079
Telefon: 950 42 450
Kirkeskyss
Skade/påkjørsel av rådyr
Skysskontakt: Gunn Bodil Tvete
Telefon: 7408 7849 / 478 08 176
Ta kontakt med Per Kristian Skjerve
på telefon: 951 26 334.
Overnatting
Ytterøy ferie: 901 99 823 / 930 47 823
Ytterøy utmarkslag: 7408 9774
Bussrute på Ytterøy
Onsdag og fredag - Bestilling på telefon 950 42 450 (åpent kl. 08.00 - 22.00)
Bestill minimum 6 timer før reisen.
* Ytterøy (fra der du bor) – til fergeleiet Ytterøy (ankomst kl 08.30)
Retur fra fergeleiet kl 12.30 - til der du bor på Ytterøy.
* Ytterøy (fra der du bor) – til fergeleiet Ytterøy (ankomst kl. 16.00)
Retur fra fergeleiet kl 20.35 – til der du bor.
Priser: Barn/honnør/student kr. 14,Voksen
kr. 27,Blad-grønt nr. 3/2011
32
Ferga
Bestill på tlf.: 916 81 151 senest
kl. 21.00 samme kveld.
Natt-turer i 2011 er bestillingsturer
Fra Levanger:
Fra Ytterøy:
16.
13.
26.
13.
10.
8.
12.
januar
februar
februar
mars
april
mai
juni
kl. 00.30
kl. 01.00
3.
6.
14.
11.
9.
13.
11.
(Marsimartnan)
juli
august
(Levangermartnan)
august
september
oktober
november
desember
Ruteendringer 2011:
Skjærtorsdag, Langfredag, 1.- 2. påskedag, Kr. himmelfartsdag, 17. mai,
1. og 2. pinsedag, 2. juledag - Søndagsrute med start fra Levanger kl. 08.00
Påskeaften - Lørdagsrute
Takstene gjelder fra 1. januar 2011
Takster for forsendelse av gods:
Det er enveis billettering på sambandet og
billett løses kun ved avgang fra
Levanger. Det betales da tur-retur billett.
Enkel billetter
Voksen kr. 72,Barn
kr. 36,Honnør kr. 36,-
Bil til 6m
Bil 6-7m
Bil 7-8m
Bil 8-10m
Bil 10-12m
kr. 202,kr. 492,kr. 576,kr. 736,kr. 860,-
0 - 10 kg
11 - 50 kg
51 - 100 kg
101 - 200 kg
Bil 12-14m
Bil 14-17m
Bil 17-19m
Bil 19-22m
MC, Mopedbil
kr. 55,kr. 110,kr. 215,kr. 320,kr. 1002,
kr. 1190,kr. 1330,kr. 1518,kr. 122,-
Rabattkort
Verdikort på kjøretøy opp til 8m kr. 2.800,Periodekort barn kr. 350,Verdikort på kjøretøy opp til 17m kr. 11.200,Periodekort voksen kr. 700,Verdikort på kjøretøy opp til 22m kr. 21.100,Verdikort: Voksen kr.300,-. Barn kr. 300,-. Honnør kr. 300,Besøk ytterøyportalen under menyknappen Ferge, for å få mer informasjon.
33
Blad-grønt nr. 3/2011
Fergerute
Tide Sjø AS
M/F Ytterøyningen
Ferjerute: Levanger - Ytterøy (Rute 1032)
Telefon ferge i rute:
E-post til Ytterøyningen:
Kontaktperson:
Telefon:
916 81 151 (ruteopplysning og takster)
[email protected]
Geir Idar Vist
9746 4517 gjelder ikke ruteopplysning og takster
Fra Levanger
MandagLørdagFredag
Søndag
Fra Ytterøy (Hokstad)
MandagLørdagFredag
Søndag
06.10
07.20
08.35
09.50
11.20
12.35
14.35
16.10
17.20
18.35
20.35
22.35
05.35
06.45
08.00
09.15
10.45
12.00
14.00
15.35
16.45
18.00
20.00
22.00
07.05 b)
08.35
10.35
13.35
16.05
17.20
18.35
20.35
22.35
b): Bestillingstur, må bestilles
senest kl. 22.30 dagen før
på tlf.: 916 81 151
Blad-grønt nr. 3/2011
06.30 b)
08.00
10.00
13.00
15.30
16.45
18.00
20.00
22.00
Gyldig fra 01.02.2011
34
Abonner på Blad-Grønt
Avisen Blad-Grønt ble etablert som et
resultat av ny-giv aksjonen på Ytterøy
i 1986.
Enkelte har spurt hvor mye som må til
for at Blad-Grønt skal gå rundt økonomisk. For noen år siden regnet vi ut
at framstilling av bladet kostet
ca. 25 kroner, men i dag er det vesentlig dyrere.
Bladet kommer ut fire ganger i året
med stoff fra og om Ytterøy. Senterpartiet på Ytterøy eier bladet og står
for utgivelsen som er basert på dugnadsarbeid.
Redaksjonen tar ikke ut lønn.
Dette er en dugnadsjobb.
Det gis ut fire nummer i året.
Dette skulle gi en pekepinn på hvor
mye som må gis i gave.
Vi er avhengig av gaver for å produsere bladet.
Gaver mottas med takk!
Til abonnenter som bor utenfor
Ytterøya:
Vær nøye med å fylle ut giroen med
riktig navn og adresse slik at dere får
bladet raskt og effektivt.
Giroen blir utsendt sammen med nr. 1.
Vi ønsker innslag .....
Vi ønsker innslag til Blad-Grønt fra
enkeltpersoner, foreninger og lag.
Redaksjonen forbeholder seg retten
til å redigere, korte ned, eller refusere ved behov.
Vi hjelper deg gjerne med å lage det
som du ønsker å skrive om, så det er
bare å sette i gang.
Giroen sendes til:
Blad-Grønt
v/Terje Tvete
7629 Ytterøy
Kontonr.: 4422.06.80514
Giroen merkes med: Blad-Grønt
Hvis du har mulighet, så ønsker vi
inn-slagene på CD eller som E-post.
Tekst ønskes som ren tekst i formatene Word, WP og maks 1,5 A4-side i
12 pt. skriftstørrelse.
Bilder ønskes fortrinnsvis i formatene
tif eller jpg.
Annonsepriser i Blad-Grønt:
• Bedrifter og organisasjoner
1/ side kr. 150,4
1/ side kr. 300,2
1 side kr. 600,-
Vi tar selvfølgelig imot innslag på den
gamle måten også.
• Privatpersoner
1/ side kr. 50,4
E-post adresser finner du på baksiden
av bladet.
35
Blad-grønt nr. 3/2011
Retur adresse:
Terje Tvete
7629 Ytterøy
Sendes til:
B
Redaksjonskomiteen
Aktiviteter 2011
Fritz Nordberg
7629 Ytterøy
Tlf.: 7408 9790
Epost: [email protected]
14. oktober
Åshild Bjørgum Øwre
Forberg
7629 Ytterøy
Tlf.: 7408 1146 / 9163 9093
Epost: [email protected]
29. oktober
Tapas-aften på 7610 Rampa
22. oktober
Vømmølkveld på samfunnshuset
Quiz-kveld på 7610 Rampa
29. oktober
Førstehjelpskurs i kirkestua
25. november
Eli Vandsvik
7629 Ytterøy
Tlf.: 7409 9871 / 9087 0018
Epost: [email protected]
Konjakk-kurs på 7610 Rampa
3. desember
Ytterøy Bygdetun - Julemarked
9. desember
Julesalg på Samfunnshuset
Besøk Ytterøyportalen på
http://www.ytteroy.no
Neste nummer av Blad-Grønt vil
komme ut i desember 2011
Blad-grønt nr. 3/2011
36