Flyer Digital mobbing og nettvett

2012/2013
W W W. D I G M O B . N E T
- W W W . O P U S H A D S E L . N O INFORMASJON
DIGITAL MOBBING, PERSONVERN OG TRYGG NETTBRUK
Kontaktperson/foredragsholder:
Michal Solheim
[email protected]
Mobil: 90 75 97 93
Foredrag om digital mobbing, personvern,
dataspill og sikker bruk av internett
Snapchat, Skype, SMS, MMS, Facebook,
Twitter, Blogg - dette er verktøy som
barn/ungdom bruker daglig.
Teknologien er tilgjengelig for alle. En
teknologi som fører til at digital
mobbing øker kraftig, jenter og gutter
legger ut lettkledte bilder av seg selv på
internett og betrodde opplysninger blir
lagt på nettet så alle kan lese det.
digital mobbing, overgrep og brudd på
personvernet for barn/ungdom?
Noen temaer som berøres er:
Nye undersøkelser viser en kraftig
økning i antall mindreårige som spiller
voldelige dataspill med 18-års grense.
Hvordan påvirker dette barn/ungdom?
• Personvern - hva er det og hvilke
opplysninger bør en ikke publisere
OPUS Hadsel tilbyr foredrag
med ulikt innhold for elever og
foresatte.
• Ulike spill, positivt og negativt,
aldersgrenser. Vi viser film av ulike
spill så foresatte selv kan se.
Datamaskiner og mobiltelefoner er blitt Vårt mål er å være holdningsskapende
«våpen» som kan ødelegge for barn og og vi bruker sterke virkemidler
unge i mange år framover.
gjennom multimedia (lyd/film) for å
Hvordan kan skole og hjem bidra for å
skape refleksjon og reaksjon både hos
skape gode holdninger og forebygge
elever og foresatte.
ANDØY VIDEREGÅENDE SKOLE
ØKSNES UNGDOMSSKOLE
• Digital mobbing og konsekvenser
• Internett - lover og regler, holdninger
og oppførsel
• Overvåkning og filter - løsning eller
problem?
• Gode råd til foresatte
• Virus, spam, adware, spyware og gratis
programvare for å hindre å bli infisert
FORELDREMØTE SORTLAND
Årlig kampanje mot
mobbing
2011-2014
Utdanningsdirektoratet har sendt ut
e-post der de ber grunn- og videregående
skoler om å sette digital mobbing på
dagsorden høsten 2011.
Utdanningsetaten i Nordland fylkeskommune har videresendt denne
oppfordringen til alle sine videregående
skoler.
OPUS HADSEL TILBYR NÅ ET
SKREDDERSYDD FOREDRAG FOR
ELEVER I GRUNN- OG VIDEREGÅENDE SKOLE SOM HAR FÅTT
STRÅLENDE TILBAKEMELDINGER!
Foredrag for elever
Det brukes mye multimedia i foredraget.
Sterke bilder og film blir tatt i bruk for å
skape refleksjon hos elevene. Det legges vekt
på å ikke «komme med pekefinger», men
skape dialog og reaksjon hos tilhørerne.
Foredraget har fått veldig god mottakelse
både i videregående skole og ungdomsskole.
Noen referanser:
- Aust-Lofoten videregående skole
- Meløy videregående skole
- Hadsel videregående skole
- Sortland ungdomsskole
- Myre ungdomsskole
- Holand skole
- Straumen skole
Foredrag foreldre/foresatte
Tilbakemeldingene på dette foredraget har
også vært veldig gode. Mange foreldre vet
ikke hva ungdommene gjør på nett eller
hvilke spill de spiller.
I dette foredraget får de se film fra ulike spill
og kan selv gjøre seg opp en mening.
Mange har fått «hakeslepp» etter dette
foredraget.
Pris
Elevforedrag (dagtid) kr. 2 700,Foreldreforedrag (kveld) kr. 3 700,+ reise, kost og evt. overnatting
Maks antall på elevforedrag: +/-40
FO RE S ATTE
UTDRAG AV KURSINNHOLD:
• Digital mobbing og konsekvenser
• Ulike spill, positivt og negativt,
aldersgrenser. Vi viser film av ulike
spill så foresatte selv kan se.
• Overvåkning og filter - løsning eller
problem?
• Gode råd til foresatte
• Virus, spam, adware, spyware og gratis
programvare for å hindre å bli infisert
www.digmob.net - www.opushadsel.no - www.facebook.com/nettmobbing
E L E V F O R E D R AG
VIDEREGÅENDE
S KO L E
• Digital mobbing og konsekvenser
• Publisering av innhold på nett
(Facebook, Twitter og Blogg)
• Personvern - hva er det og hvilke
opplysninger bør en ikke publisere
• Internett - lover og regler, holdninger
og oppførsel
• Digitale spor
www.digmob.net - www.opushadsel.no - www.facebook.com/nettmobbing
E L E V F O R E D R AG
U N G D O M S S KO L E
• Digital mobbing og konsekvenser
• Publisering av innhold på nett
(Facebook, Twitter og Blogg)
• Personvern - hva er det og hvilke
opplysninger bør en ikke publisere
• Internett - lover og regler, holdninger
og oppførsel
• Webcam og chat
• Hvordan unngå virus
Kontaktperson/foredragsholder: Michal Solheim [email protected] Mobil: 90 75 97 93
KLIPP FRA MEDIA
Publisert torsdag 21.01.2010 kl. 03:29
ALLTID PÅ NETT: En gjennomsnittsungdom i USA bruker nå hvert eneste våkne minutt - bortsett fra tiden de er på skolen - på telefonen,
datamaskinen, TV eller annet elektronisk utstyr. Foto: Berit Roald / SCANPIX
Er barna dine våkne, er de
trolig på nettet
Gjennomsnittsungdom bruker mer enn sju og en halv time på
elektroniske duppedingser daglig.
JONAS SVERRISSON
RASCH
[email protected]
(Dagbladet): Facebook, Twitter, Google, Firefox,
Outlook, MSN, YouTube, Yahoo. Dette er kjente
merkenavn som stadig preger vår teknologiske
hverdag. Og unge er spesielt hekta.
En gjennomsnittsungdom i USA bruker nå hvert
eneste våkne minutt - bortsett fra tiden de er på
skolen - på telefonen, datamaskinen, TV eller
annet elektronisk utstyr, skriver New York
Times, som gjengir en undersøkelse utført av
Kaiser Family-stiftelsen.
SOCIIS MAURIS IN INTEGER, A DOLOR NETUS NON
DUI ALIQUET, SAGITTIS.
FELIS SODALES, DOLOR SOCIIS MAURIS, VEL EU
LIBERO CRAS. INTERDUM AT. IPSUM PURUS PEDE
PORTTITOR CLASS, UT ADIPISCING, ALIQUET SED
AUCTOR, IMPERDIET ARCU PER DIAM DAPIBUS
LIBERO DUIS.
ENIM EROS IN VEL, VOLUTPAT NEC PELLENTESQUE
LEO, TEMPORIBUS SCELERISQUE NEC. AC DOLOR.
www.digmob.net - www.opushadsel.no - www.facebook.com/nettmobbing
MICHAL SOLHEIM FRA OPUS-HADSEL
HOLDT FOREDRAG FOR
ALLE ELEVENE VED SORTLAND UNGDOMSSKOLE
Uke 2 i 2010 var satt av til arbeid med digitalt nettvett og personvern på
Sortland Ungdomsskole under overskrifta ”Det er DU som bestemmer”.
En viktig del av opplegget ble gjennomført av Michal Solheim fra OPUSHadsel.
Han gjennomførte 8 forelesninger/samtaler med to og to klasser på
skolen, og evalueringa i etterkant viste at han maktet å fange elevenes
oppmerksomhet med sitt budskap. Mer enn 90% av de nesten 400
elevene oppga at de hadde lært mye/ ganske mye/en del av Michals
foredrag.
Skolen var derfor svært fornøyd med hans bidrag. Elevene fikk lære om
konsekvensene ved å legge ut for mye om seg selv og andre på nettet. Han
beskrev også farene ved å kommunisere med fremmede som kan være
helt andre enn det de gir seg ut for å være.
Michal er ikke tilhenger av moralske pekefingre, men mener det er best å
satse på opplæring av de unge i nettvett og personvern.
Foreldrene fikk også anledning til å møte Michal på et godt besøkt møte i
Samfunnssalen. 150-200 foreldre møtte opp, og de fikk en tankevekkende
innsikt i hva som egentlig er tilgjengelig for de unge via cyberspace.
Budskapet varheller ikke her pekefingre, men interesse for de unges
muligheter og omsorg og grensesetting i tråd med sunn fornuft. Mange
foreldre uttrykte at de lærte utrolig mye nyttig den kvelden.
Vår dato:12.04.11
Vår referanse:
Deres dato:
Deres referanse:
Arkivnr:
Org.nr: 974 621 134
ANBEFALING
Tidligere i vår engasjerte Aust-Lofoten videregående skole Michal Solheim, OPUS
Hadsel, til å gjennomføre kurs om nettmobbing for VG1-elevene våre samt kurs for
foreldrene om kvelden. Vi var så fornøyd med opplegget at vi har engasjert Michal
Solheim til å kurse våre elever på VG2- og VG3-nivå.
Michal Solheim oppnådde god kontakt med elevene, og uten å moralisere oppnådde han
å få elevene til å tenke gjennom hva deres handlinger på nettet kunne medføre – både
for dem selv og for andre. Han klarte også å nå fram til foreldrene, der han vinklet
kurset på en litt annen måte, og tok bl.a. med ulike spill og hvordan og hvorfor disse
”fanger” unge mennesker og dermed kan gi uheldige konsekvenser. Som en av
foreldrene uttrykte det: ”De foreldrene som ikke møtte i kveld, kan angre”.
Med vennlig hilsen
Wenche Rokkan Iversen
Avdelingsleder ST
Aust-Lofoten vgs
Aust-Lofoten vgs.
Postboks 237
8301 Svolvær
Dir: 760 46100
Tlf: 760 46100
Faks: 760 46101
www.aust-lofoten.vgs.no
[email protected]
Vest-Lofoten videregående skole
Evaluering av foredraget
“Digital mobbing og nettvett”.
Elever og lærere ved Vest-Lofoten videregående skole mener
følgende om foredraget:
•
•
•
•
•
"Veldig lærerikt, alle elevene i min klasse var tilfreds og synes
de lærte mye".
"Elevene forstod alvoret, kjempebra foreleser, som var veldig
engasjert, det smittet over på elevene".
"Foreleser klarte og holde elevene engasjert i over en time,
og det er bra".
"Veldig bra at han appelerte til de sterkeste/ "sjefselevene",
en god tankevekker for mange".
"En viktig "vekker" for noen og enhver. Alle klassene burde
hørt dette".
Så som du ser, så var alle fornøyd, og det er nok store muligheter
for at vi ønsker deg tilbake til våren.
Med vennlig hilsen
Vigdis Unstad !
!
Tilbakemelding fra Holmstad skole, april 2010
Her kommer en tilbakemelding, i form av noen av de momentene vi noterte under
evaluering med elevene.
Først skal det sies at lærerne var meget fornøyd, det var mange nye tanker,
interessant å være tilstede og se og høre elevenes deltagelse. Vi synes det er
meget beklagelig at så få foreldre stilte.
ELEVERS TILBAKEMELDINGER :
--nyttig foredrag
--filmen om gutten som ble mobba gjorde inntrykk
--bilde med atombombe huskes
--artig å bli oppfordret til å lyve..................
--visste ikke at en kunne få så lang fengselstraff for digital mobbing
--lærte hva www står for
--blitt mer bevisst på hva man skriver og sender på nett, både om seg selv og
andre
--overrasket over at så mange ikke snakker sant på nett
--det er tankevekkende hvor mye opplysninger en kan få om en person bare ved
å få msn-adresse
--overrasket over hvor fort bilder kan publiseres
--lærte at anonyme meldinger lett kan spores opp
--lærte at ingen er anonym på nett
--det er viktig å skjule passordet sitt
Som du ser så har de hørt hva du snakka om.
Takk for denne gang, vi vurderer å prøve å få til foreldremøte på et senere
tidspunkt.
Inger Johanne 21.09.12
Tankevekker -‐‑ Saltdal videregående skole
www.saltdal.vgs.no/Artikkel.aspx?AId=22048&back=1&MId1=271&MId2=&MId3=&&Print=1
1/1
Likt og ulikt - Sikker bruk av data og
internett på Steine skole
Engasjerte og lydhøre elever HK
Sikker bruk av data og internett på Steine skole
Elever, lærere og foreldre ved Steine skole fikk torsdag opplæring i sikker data og internettbruk.
Mikal Solheim fra Cerpus var leid inn for å hjelpe oss.
Etter en undersøkelse på skole kom det fram at de fleste elevene hadde datamaskin hjemme og at de
brukt den hyppig både til chatting, spill og selvfølgelig litt leksegjøring.
Med den økende bruken er det nødvendig at elevene bevistgjøres på sikker bruk av disse verktøyene.
Hva er personopplysninger og hvorfor er det så farlig å legge slikt ut på nett? Dette var bare en del av
det Michal Solheim fra Cerpus snakket med elevene om.
Gode og dårlige spill på nett, risikoen for å laste ned SPAM og ADDWARE uten å vite om det, ble også
satt fokus på. Det ble videre fokusert på hvordan man oppfører/uttaler seg på nettet.
Solheims informasjon ble godt mottatt av elevene og flere gav inntrykk av de kjente seg igjen i det han
fortalte.
Foreldrene fikk en liten smakebit av de mest spilte
nettspillene, tips om hvordan man kan følge med på det
ungene styrer med på nett og ikke minst veiledning på
hvordan de sammen med skolen kan skape gode holdninger
hos elevene.
Også denne gruppa var interesserte tilhørere som hadde fått
en del å tenke på da de gikk hjem.
Oppsummeringen ble: Det beste redskapet for sikker
nettbruk er gode holdninger hos brukeren.
Interesserte foreldre