J.101211-Eika nr3/2011:Layout 1

Nr 3 • 2010
Jul i fjøset
Svein Jensrud og Aslaug Merket på
Utstrand gjør alt for at dyra har det
på stell i jula – og ellers i året.
Vi ønsker dere alle en riktig
God Jul og et Godt Nyttår!
BANKSJEFEN
Ørland! Helt klart og tydelig!
■■ Første september i år ble en merkedag for meg, da
jeg begynte som nytilsatt banksjef i Ørland Sparebank.
Etter over 30 år i Forsvaret var det et stort privilegium å
få denne muligheten. Jeg er veldig ydmyk over å ha fått
stillingen som banksjef og skal gjøre det som står i min
makt for at Ørland Sparebank også i fremtiden skal være
en attraktiv bank for våre kunder og bankens ansatte.
■■ Ørland Sparebank er avhengig av å ha dyktige, motiverte, inkluderende og utadrettede medarbeidere, noe
banken har til det fulle. Det gjør at vi kan ha en god
dialog med våre eksisterende kunder og mot fremtidens
nye kunder. Jeg vil også fremheve et annet viktig aspekt
og det er sammensetningen av styret i Ørland Sparebank.
Styret er sammensatt på en slik måte at det både kan
være støttende, men samtidig utfordrende og kan stille
de riktige spørsmålene, noe som er spesielt viktig i den
urolige tiden vi lever i.
■■ Vi er inne i en urolig tid på mange måter. Det har i
lang tid vært stor uro på den finansielle siden. Vi har vært
gjennom finanskriser og kan daglig lese om kriser, børsnedganger, renteendringer, valutauro osv. Dette er forhold
Ørland Sparebank må forholde seg til hele tiden og som
krever veivalg og handling. Dette har vi taklet meget godt,
takket være en langsiktig strategi, gode valg og dyktige
medarbeidere, samt at vi er en del av et større fellesskap.
■■ Den uroligheten eller utfordringen som trolig opptar
de fleste av oss mest, er kanskje valg av Luftforsvarets
kampflybase. Dette har vært en usikkerhet som har hengt
over oss i mange år og om dessverre har vært en bremsekloss i mange sammenhenger. For noen uker siden gav
forsvarssjef Harald Sunde sin innstilling til forsvarsminister
Espen Barth Eide angående Forsvarets fremtidige struktur.
Jeg har sjelden vært mer imponert over måten og innholdet i Harald Sunde sin redegjørelse. Den var så klar og
tydelig at slik må det også bli. Noe små justeringer kan
det selvsagt bli, men jeg er av den klare oppfatning at
her jobber den militære og politiske delen tett sammen.
■■ Det som jeg ser som en stor utfordring nå, er hvordan vi alle kan være med på å forme den utviklingen
som kommer i de neste 10 årene. Her må vi jobbe i
fellesskap og løfte oss opp på et nivå der vi ikke blir
blendet av detaljer, men at vi greier å se opp og frem.
Ørland Sparebank har alltid vært en bank som har støttet
lokalsamfunnet, noe vi også skal gjøre i fremtiden. Det
som vi nå ønsker er å være enda mer aktiv i forhold til
den lokale utviklingen.
å intensivere arbeidet innenfor tre
områder. Det er stedsutvikling
på Brekstad, samferdsel og
næringsutvikling. Dette er alle
meget omfattende områder,
men tiden er inne til å forene
krefter og starte målrettet
jobbing. Ørland Sparebank
har bevilget 1 million kroner
til dette arbeidet. Første
desember var det et
folkemøte på i
Kultursenteret,
der fikk vi en liten
smakebit av det
som skjer i
lokalsamfunnet
vårt, og det er
ikke lite. Det
som blir viktig er at vi
nå jobber
sammen mot
et felles mål og
her skal vi i Ørland
Sparebank gjøre det vi
kan for å nå dette målet.
■■ Vi har også en annen utfordring og det er utviklingen
av landbruket. Både på landsbasis og lokalt så er det en
utvikling innen landbruket som jeg er litt bekymret for.
Landbruket på Ørland er en meget viktig faktor og vi
må ta det som skjer på største alvor. Jeg vil i tiden som
kommer gå i dialog med de forskjellige aktørene innen
landbruket for å finne ut hva Ørland Sparebank kan bidra
med for å bedre utviklingen og sørge for at vi i fremtiden
også har et godt og effektivt landbruk på Ørland.
■■ Vi lever i en utfordrende, men meget spennende tid.
Jeg er av natur en meget optimistisk mann og har stor
tro på fremtiden. Med det vil jeg på vegne av oss alle i
Ørland Sparebank takke våre kunder og samarbeidspartnere for året som er gått, og ønske dere en riktig god jul
og et godt nytt år!
Med vennlig hilsen
Pål Talmo
Banksjef
■■ Ørland Sparebank er i skrivende stund i tette samtaler med Fosen Næringshage og Ørland Næringsforum.
Vi ønsker gjennom samarbeid med disse og andre
2
ØRLANDSEIKA NR 3 • 2011
BANKNYTT
Support
Gla’melding til våre BSU-kunder
• Betalingsformilding
• Nettbank
• Kort
Ta kontakt med
Odd Døsvik og
Ketil Oksvold
BSU/BSU Pluss
– spar mer
til egen bolig
• Spar inntil 20.000,• Spar inntil 4000,i skatt pr år
• 4,5% rente
• Spar inntil 30.000,pr år i tillegg med
BSU-Pluss
pr år
Ta kontakt med
Janne Eldrid Vik
I Ørland Sparebank ser vi at maksimumsbeløpet til vanlig BSU er alt for
lavt i forhold til kjøp av egen bolig.
Derfor har vi laget en sparekonto for
deg som ønsker å spare mer til bolig.
Sparing til BSU Pluss vil ikke gi deg
skattefradrag, men kontoen vil ha
samme gode rente som vanlig BSU.
Hva er BSU Pluss
• BSU Pluss har samme gunstige
rente som ordinær BSU, men gir
ikke skattefradrag
BSU Pluss er tilpasset deg som:
• Du kan sette inn penger i form
av fast spareavtale eller som
engangsinnskudd
• Er 33 år eller yngre og ønsker å
spare mer en kr. 20.000 i året
• Har BSU-konto fra før og ønsker
å spare til egen bolig
BSU Pluss passer ikke for deg som
ønsker å ha pengene tilgjengelig til
annet enn boligformål.
Du kan spare inntil kr. 30.000 i året
og kr. 150.000 totalt med BSU Pluss.
Sammen med ordinær BSU har du da
anledning til å spare kr. 50.000 kroner i
året og kr. 300.000 totalt til BSU-rente
4,50% (gjelder kunde med registrert
totalkundeavtale).
ÅPNINGSTIDER I JULA
3. – 6. juledag kl 10 – 14
ØRLANDSEIKA NR 3 • 2011
• Du må ha ordinær BSU i Ørland
Sparebank før BSU Pluss kan åpnes.
• Det er kun mulig med en BSU og
en BSU Pluss.
• Uttak er begrenset til boligkjøp eller
nedbetaling av boliglån på lik linje
med ordinær BSU. Innskudd er ikke
mulig etter at det er foretatt uttak fra
kontoen. Unntaket er inneværende
års sparemidler. Ved ureglementært
uttak bortfaller opptjente renter
utover det som tilbys på ordinær
sparekonto.
Forsikring
• Skade
• Liv
• Reise
Ta kontakt med
Anne Lise Botngård
VI ER HER FOR DEG!
Kontakt din rådgiver i banken for
avtale om BSU Pluss!
Telefon 04290
www.orland-sparebank.no
Banken har fått sin maskot!
Her er Løven Leo i aksjon
under årets Sparebankdag
3
ÅRETS AMMEKUPRODUSENT
Alt for dyra!
Aslaug Merket og Svein Jensrud på
Utstrand har for andre år på rad mottat
førstesprisen som ammekuprodusenter.
En pris som også dyra synes de fortjener.
Skal kjøttet i disken og på
restauranten være av ypperlig
kvalitet kreves både innsats,
kløkt og kjærlighet til dyra.
Aslaug Merket (51) og Svein Jensrud
(53) på Utstrand har med den rette
kombinasjonen av faglig innsikt, og ikke
minst lidenskap, gått til topps i en landsomfattende konkurranse blant storfekjøttprodusenter. Ikke nok med det:
De har hanket inn førsteprisen to år på
rad! Bak tildelingen av den årlige prisen
står store aktører som Nortura, Animalia
og TYR, storfekjøttprodusentenes egen
organisasjon.
OMTANKE FOR DYRA
Aslaug Merket er utstranding eller
uthaugsing god som noen, og hun
overtok gården i 1984. Partneren Svein
Jensrud er opprinnelig fra Sørum, og
stiller med verdifull erfaring derfra.
Sammen har de en interesse for dyr
og røkting, og i 2007 ble det oppstart i
nye driftsbygninger, først med 7 dyr,
snart med 15, og i dag kan det handle
om 20 til tretti kalvinger pr. år. Skal kalver fødes, kreves som kjent både gode,
velegnede okser og gode kyr. Kyrne må
4
ha gode egenskaper som ammer, og
de må kunne ta seg godt av kalvene
sine. Slikt er ingen selvfølge, og den
som skal lykkes på dette området må
ha både omtanke og teft for riktig
utvalg og utvikling av de beste dyra.
MØYSOMMELIG ARBEID
– Vi har valgt å satse på rasen Limousin,
og har dermed noe mer fokus på kvalitet enn kvantitet. Kjøttet går i hovedsak
til restauranter, selv om vi av og til kan
støte på slikt kjøtt også i en og annen
butikk, forteller prisvinnerne.
Det er et møysommelig arbeid som
ligger bak utviklingen og utvelgelsen
av de produksjonsdyra som skal få gå
videre.
– Vi deler godt på jobben, og vi er
like mye entusiaster, begge to, får vi
vite. Det betyr i praksis blant annet at
Svein har en hovedoppgave med fôring
og tilsyn, mens Aslaug kommer mer på
banen ved kalving. Og alt må «times»
nøye, for kapasiteten i fjøset må utnyttes optimalt. Da må oksene være på
vei ut på det tidspunkt kalvinga starter.
Og her skjer sjølve «oksearbeidet» på
naturmåten, med nøye utvalgte okser,
som nok kan koste noen kroner. En av
de gode egenskapene hos en okse er
for øvrig at kalven ikke blir for stor –
det er ikke bra for kyrne.
Når kåring av de beste produsenter
skal finne sted legges det vekt på en
rekke forhold: Fruktbarhet, fravær av
kalvingsvansker, overlevelse, kalvenes
avvenningsvekt – og mye mer. Og
Aslaug og Svein må fungere som katalysatorer, se til at fødselen skjer på
beste måte, at kalven får råmelk og at
den har det bra når den vokser opp.
Det siste betyr ikke bare at dyra har
gode beiter. Uten en god helhet og
trivsel for både dyr og mennesker når
man ikke de beste resultatene.
GODSNAKK OG SMÅPRAT
Den som har sett de to dyrevennene i
fjøset, et helårs åpent kaldfjøs, og ute
sammen med dyra, kan vanskelig overse at man står overfor yrkesutøvere
som mildt sagt er dedikert til oppgaven.
For de småprater og godsnakker seg
gjennom flokken, tiltaler de viktigste
dyra med navn, og det vanker både
klapp og rufs og god kløing i pelsen.
Disse dyrene gjør forskjell på «mor» og
«far» og fremmede besøkende, må vite.
Og det er lett å slå fast at de premierte
ammekuprodusentene tydelig har et
eget lag med velferd og trivsel i fjøset.
ØRLANDSEIKA NR 3 • 2011
G R Ø N T LY S F O R Ø H F ?
Spenning
og glede
24. november la forsvarssjef Harald
Sunde fram sitt fagmilitære råd
som blir et viktig utgangspunkt for
regjeringens arbeid med langtidsplanen for Forsvaret. Rådet vil få
store positive følger for Ørland
Hovedflystasjon og vårt lokalmiljø.
Bak utredningen står en rekke instanser
og fagmiljøer både innenfor og utenfor
Forsvaret, og det rådet som er avgitt
veier tungt, svært tungt. En betydelig
innsats er gjort for å frembringe de
mest relevante argumentene.
STOR SPENNING
Presse- og informasjonsoffiser i Luftforsvaret Midt-Norge, Morten Rosenlund,
var en av de mange som fulgte forsvarssjefens framlegging på storskjerm inne
på flystasjonen denne merkedagen:
– Det var med stor spenning vi fulgte
med, sier han, og tar neppe munnen
for full. Han forklarer nærmere:
– Nye kampfly vil danne spydspissen
i fremtidens luftforsvar, og vil være en
hjørnestein i vårt forsvar. Integreringen
av et slikt høyteknologisk våpensystem
som F-35 vil være en driver for teknologiutvikling og kompetanse for hele
Forsvaret.
ENORM BETYDNING FOR ØRLAND
ØHF er altså anbefalt som fremtidens
kampflybase, fordi denne løsningen
Olav Moe, Øyvind Killingberg, Syver Srøbka og Hans Mansfield har masse erfaring fra flere års
arbeid med AWACS-flyene. Her går det på opptil flere språk samtidig, samt flyspråk, selvsagt!
tilfredsstiller de operative kravene –
og gir best økonomi.
I praksis kan det bety:
• Ørland som hovedbase får de
nye kampflyene F-35
• NASAM’s luftvern samles på Ørland
• Luftverntaktisk skole flyttes hit
• Alt baseforsvar samles på Ørland
• Baseforsvarstaktisk skole flyttes hit
• Forsvarets EK-støttesenter flyttes hit
• NAEW FOL/AWACS videreføres
– Dette gir en vesentlig vekst for
Ørland, som vil bli Luftforsvarets fremtidige strategiske tyngdepunkt med ca
40 prosent av virksomheten. I dette forslaget ligger det betydelige grunninvesteringer i størrelsesorden 5,1 milliarder.
Det skal videre reinvesteres omkring
3,9 milliarder i eksisterende infrastruktur. Det blir en betydelig økning i antall
Nicolas Chenaux fra Sveits framhever viktigheten av gode relasjoner til velfungerende
baser. Her like før takeoff for en hel rekke F18fly som nylig hadde øvelsesopphold på Ørland.
ØRLANDSEIKA NR 3 • 2011
militære, sivile og vernepliktige mannskaper, noe som selvsagt vil gi store
lokale og regionale muligheter.
– Med tilstrømming av flere ansatte
må vi ha grunn til å vente omfattende
lokale og regionale forbedringer av
samferdselstilbudet, infrastrukturen og
andre tjenestetilbud, påpeker Morten
Rosenlund overfor Eika.
NYE MULIGHETER
Som kjent har regjeringen tatt sikte
på å legge frem en ny langtidsplan for
Stortinget våren 2012. Da skjer den
endelige konfirmeringen og tilpasningen
av planene. I mellomtiden bør nøkkelpersoner innen anleggsnæringene finne
samarbeidsløsninger som sikrer at lokalt
næringsliv kan opptre som aktive aktører
den dagen det trykkes på den grønne
knappen.
Et aldri så lite lettelsens sukk bør
vel de som har bekymret seg for
Ørlands og Fosens framtid kunne trekke
allerede nå. Mange nok snakker om
24. november som en ny lille julaften.
Rosenlund har dog liten anledning til
å lene seg tilbake, han har mer å
henge fingrene i nå om dagen:
– Neste år vil bli et meget travelt og
spennende år for Ørland hovedflystasjon, med NATO Tiger Meet som høydepunktet – med hittil over 70 påmeldte
fly og tusen personer. I denne forbindelsen vil Ørland hovedflystasjon arrangere Åpen Dag med Norges største
og beste flyshow 2. juni. Her håper og
tror vi på 15-20.000 besøkende, røper
Rosenlund.
5
BYGGMAKKER FOSEN
Jubileum
og nybygg
De har god grunn til å feire 40-årsjubileet, både ledelse og ansatte
på Byggmakker Fosen. Og bedriften
kvitterer med åpning av nybygg til
begivenheten.
Men egentlig er det også et 80-årsjubileum for et ivrig virke innen bransjen,
om vi ser litt større på det. For allerede
i 1932 startet Arne Pettersen opp sitt
byggmesterfirma, og hans sønn Oddvar
tok over farens byggevirksomhet i 1967.
Og det var nettopp Oddvar og Randi
som åpnet dørene til nytt byggvarehus i
1972, under navnet Fosen Byggservice.
Her ble det etter hvert så mye å henge
fingrene i at entreprenørdelen måtte
avsluttes i 1990. Og mer enn nok har
det likevel vært å styre med for den
flittige staben på «Byggservice’n» – som
i dag heter Byggmakker Fosen.
STORE FORVENTNINGER
– Vi ser fram til jubileumsmarkeringen
og nyåpningen av utvidelsen vår, sier
en strålende fornøyd daglig leder, ArntJakob Hoøen til Eika. Og han legger til:
– Når vi tar i bruk nybygget med hentelageret får vi 2800 nye, sårt tiltrengte
kvadratmeter å operere på. Vi har store
forventninger til de kommende årene,
ikke minst fordi det nå ser ut til å gå
rette veien i ØHF-spørsmålet. Det vil
øke aktivitetsnivået betraktelig også på
vårt område.
Den nye butikken, får vi høre, vil
være både moderne og tidsriktig, slik
kundene i økende grad forventer. For
første gang får man gjennomkjøring på
lageret, og man ser positivt på at man
blant annet blir mindre væravhengig for
visse gjøremål. Et annet stort framskritt
er at deler av lageret for listverk og
andre finere byggevarer blir klimatisert,
en fordel som både fagfolk og hobbysnekkere vil vite å sette pris på.
Og når vi er inne på «hobbysnekkere» – de som pusser opp hjemme
vil gjerne ha god og faglig veiledning,
og Byggmakker har ord på seg for å
6
Ansiktsløftning hører med når mange tiårs virke i bransjen skal markeres. Arkitekt: Øivind
Mørch ved Madsø Sveen Arkitekter AS i Trondheim har utformet bygget som er oppført av
den lokale entreprenøren Fosen Hus AS.
fylle drømmen om det gode liv, der
de bor, forteller økonomiansvarlig Siw
Hoøen.
– Vi har også et viktig marked innen
den profesjonelle byggevirksomheten,
og Ørland hovedflystasjon er viktig for
oss – og alle som bor på Fosen. Mange
har fram til nå vært både utålmodige
og usikre, nå merker vi forskjell! Det har
begynt å komme vind i seglene igjen,
fremholder de ansatte.
Topp moderne, lover daglig leder Arnt-Jakob
Hoøen og viser tegningene til nybygget som
ENOVA nå har gått god for er et moderne,
energisparende og framtidsrettet bygg.
kunne gi akkurat dét. Her sitter både
erfaring og kompetanse i veggene,
så å si. Og trolig er dette forholdet en
av flere viktige forklaringer på at byggvarebutikken på Fjæraveien er en klar
markedsleder i sitt segment.
KUNDENS FØRSTEVALG
– Vår visjon er at vi skal være kundens
førstevalg når kjøp av byggevarer skal
skje, og kundene skal oppleve at vi har
de mest kompetente medarbeiderne
og de mest inspirerende produktene.
Vi skal hjelpe våre kunder med å opp-
NYTT OG FLOTT BYGGVAREHUS
At Byggmakker Fosen velger å bygge
et moderne byggevarehus (oppført av
Fosen Hus AS) vil opplagt skape en
positivitet blant folk i miljøet, og de som
jobber i butikken håper at gamle og nye
kunder synes det blir spennende med
nytt og flott byggvarehus, bygd etter
dagens normer – og vel så det.
Enova har også godkjent det nye
bygget som «passivt forretningsbygg».
Det betyr at her er det satset ekstra,
og langt mer enn for å tilfredsstille de
vanlige minimumskravene, når det gjelder isolasjon, inneklima og energibruk.
Staben i det jubilerende byggvarehuset teller i dag hele 20 ansatte som
jobber med både små og store utfordringer. I fjor hadde Byggmakker en
omsetning på 56 millioner kroner, og
man regner med å komme noe høyere
i løpet av det inneværende året.
ØRLANDSEIKA NR 3 • 2011
20 i tallet er de blitt, byggvaregjengen på Byggmakker Fosen. Her er mye
kompetanse når det gjelder både varer og metoder. Nå gjør de seg klar
til å håndtere byggeaktivitet på flyplassen og innen det sivile miljøet.
ØRLANDSEIKA NR 3 • 2011
7
NORGESM ESTER THOMAS BORG
Ferdig på
minuttet!
Han ble forespeilet halve kongeriket og dattera om han startet
som saueklipper. Dattera fikk han,
og halve Midt-Norge. Samt en
jobb han stortrives i.
Karen som svinger sauesaksa –
så ulla fyker – heter Thomas Borg og
han er som sagt godt gift, og har tre
barn. Spesielt ung er han ikke med sine
37 år, men han er også langt ifra gammel. Og han både kommer fra og bor i
Kleivan ved Opphaug.
I ti år har han med fantastisk rutine
svingt sin Heiniger 3 Speedmaskin over
sprellende sauer, godt holdt i klippøyeblikket, til felles glede for både sau og
sauebonde.
– Jeg stortrives i denne jobben, forteller Thomas Saueklipper, og røper at
han setter stor pris på å møte mye folk,
og gjerne slike som har felles interesse
for dyr og dyrehold.
INGEN FINSTUSS!
Det er to hovedsesonger. Sauer i fjøs
(vinterfôra sauer) klippes to ganger i
året, på våren og på høsten. Villsauer
klippes på sommeren. Av dyrevernmessige hensyn skal alle sauer klippes
én gang i året.
Thomas Borg fra Kleivan har klippet sau i hele Midt-Norge i 10 år. Her med nok en
storfornøyd kunde.
Men hvor kjapt bør ei klipping gå,
for at dette skal bli et levebrød?
– Det bør være unnagjort på ett
minutt, og da skal det ikke være noen
finstuss etterpå, forteller frisøren, som
fikk følge av svogeren som ville lære
klipping til husbruk. De klippet side om
side, men sønnen hans sekunderte –
og ropte ivrig: – Onkel leder, onkel
leder! Fins det noen bedre motivasjon?
MANGE FASTE KUNDER
Motivasjon hører absolutt med, Thomas
Borg klipper mellom 7.500 og 8.000
sau i året, og han samarbeider med hitterværingen Tore Mellemsæter.
Det gir trolig også en form for yrkesstolthet i å kunne føre klippemaskina
med sikker hånd, lynkjapt over sauekroppen. Skal det gå bra, må en kjenne
8
både sauene og atferden deres godt,
slik hyrdene sikkert en gang gjorde.
Skjønt, på samme måte som en ikke
skal skue hunden på hårene, skal en
passe seg for å skue sauen på ulla.
– En gang ble jeg utkalt til å klippe
en sau, som viste seg å være en puddel. Hah! Jeg ante nok uråd da jeg fikk
vite at adressen var Brekstad…
En travel kar er Thomas Borg, og
svært så etterspurt. Han fyker hit og
dit på en uryddig arbeidsvei, den ene
dagen på Agdenes, den neste i Grong.
Ørlendingen har et pent antall både
tobente og firbente venner i MidtNorge. Men vi lurer: Når jobben er
gjort, og man skal si bye-bye, sier
man da b-æ-æ-æ-i, b-æ-æ-æ-i i
denne bransjen?
ØRLANDSEIKA NR 3 • 2011
ØRLAND NÆRINGSFORUM
Nye tider
i Ørland
Jon Sverre Veel er tiltrådt som leder
for Ørland Næringsforum. Etter fartstid og flere lederstillinger innen
Forsvaret skal han nå samle næringslivets tropper på Ørlandet.
For samling og samarbeid er av største
betydning, fremholder den nye lederen,
som nå har base i Fosen Næringshage
på Brekstad.
Den rørslige, velbygde karen framstår
etter kort tid i den nye stillingen som
både strukturert, veltalende og svært
så reflektert – også når det gjelder den
sivile, merkantile sektor. Og han er full
av energi. Akkurat det behøver næringsaktører innen Ørland! For selv om noen
bedrifter de siste åra har hatt en fin
utvikling og vekst, har det kanskje vært
en tanke rolig, og en anelse passivt i
deler av næringssektoren.
– Nå brettes ermene opp, forsikrer
Jon Sverre Veel. Og han viser til at
mange er inspirert av den vei det ser
ut til å gå med Ørlands hovedprosjekt,
den nært forestående beslutningen når
det gjelder baselokalisering.
OMFATTENDE BESØKSRUNDE
For å bli riktig varm i trøya og få et godt
inngrep med medlemmene i Næringsforumet, har han gått til verket med
offensive framstøt. Her er kanaler som
lokalavis og Facebook og mye mer,
brukt som middel til profilering. Veel har
som få andre i stillingen gjort seg svært
så synlig – på kort tid.
– Jeg har startet med besøksrunden
hos medlemmene, de teller 80 i tallet.
Jeg vil bli kjent med tankegangen
deres, slik at jeg kan fungere godt for
dem. Og jeg må si jeg setter umåtelig
pris på de signaler jeg mottar. En får
rett og slett skikkelig energi på denne
måten, forteller Veel som tidlig på 80tallet ankom Ørlandet som idrettsoffiser.
Her har han tilbakelagt det meste av
sin snart 40-årige karriere, i ulike stillinger. Men han har også vært ute og
høstet internasjonal erfaring.
ØRLANDSEIKA NR 3 • 2011
– Det er trolig ikke så forskjellig som
folk tror å ha en stilling i Forsvaret og det
å lede et arbeid i sivil sektor, påpeker
han godmodig. Kanskje sikter han til det
å utvikle strategier, være operativ innen
prosjekter, skape og gjennomføre samarbeid, være i samspill med mennesker.
MER SAMARBEID MELLOM FLERE!
– Noen bedrifter på Ørlandet har et bra
samarbeid, og de samspiller noe fra tid
til annen. Men vi mangler et helhetlig
samarbeid! Og med de mulighetene
som nå er i ferd med å banke på døra
er det viktig at f.eks bygg- og anleggssektoren blir aktivert og forent. Lokale
bedrifter må sikres en aktiv deltakelse,
og etter hvert må vi utvikle et samarbeid
mellom alle aktørene innen næringslivet
og samfunnslivet. Det være seg bedrifter, firma, kommune, NAV, utviklingsapparatet, lag og foreninger.
Veel kaster et raskt blikk nedover
Brekstadgata, og ser formelig ut til å
hente ny inspirasjon mens han snakker.
Kanskje tenker han på de noen og 70
medlemmene han ennå har på besøksblokka?
Han kommer flere ganger innom
visjoner knyttet til «Brekstad 2020» det
Ørland Sparebank-initierte utviklingsprosjektet, som nå er i kjømda. Her ligger
utfordringer og spennende arbeidsoppgaver han svært gjerne vil være med på.
– Jeg er heldig som får starte på et
så heldig tidspunkt, innrømmer han,
og viser til den positive stemningen
som har utviklet seg den siste tida.
Uten å blunke gir han ivrig uttrykk for
det som må være et av hovedmålene:
Å gjøre Brekstad til en innovativ kystby – både «i høyden og bredden».
Slikt må da lyde som vakker musikk
i manges ører?
9
SENTRUMSUTVIKLING
Oppstart
for Yrjartun
Det har vært mye medgang for
viktige prosjekter på Brekstad og
Ørlandet den siste tida. Mange
opplever fin medvind – og er det
noe ørlendinger liker, er det vind
i riktig retning.
For nå har det også løsnet for det
spennende prosjektet Yrjartun øverst i
Yrjarsgate. Bygget, som rommer både
leiligheter og forretninger, vil bli sentralt
i det fremtidige bybildet.
– Endelig er vi i gang, og godt er det,
sier en lettet Stig Skogstad. Han lover at
neste år på denne tiden vil beboerne i
Yrjartun kunne forberede jula i sine helt
nye leiligheter.
– Ferdigstillelse av bygget er beregnet til 1. november 2012, forteller han
entusiastisk til Eika.
En fornøyd Stig Skogstad setter pris på at byggetomta er ryddet, og at arbeidet med
Yrjartun nå er i gang.
Underetasje med fundamenter vil nå
bli støpt på plassen. Videre oppover blir
det ferdigstøpte elementer. Mye skal da
være gjort i løpet av mars neste år.
Og det vil framover være fokus på å
få leietakere på plass i første etasje der
det er satt av ca 1450 kvadratmeter til
forretnings- og næringsareal.
Det totale arealet på bygget er 5200
kvadratmeter over fem etasjer. Tre etasjer består av til sammen 23 leiligheter
med egne og felles terrasser.
Bygget har egen parkeringskjeller,
og de totale kostnadene på byggeprosjektet er beregnet til 75 mill. kroner.
Ørland kommune med eFaktura
Regninger ferdig utfylt - rett i
NettBanken
Nå kan du få alle regninger fra Ørland
kommune rett i NettBanken/MobilBanken. Når du har betalt, oppbevares
den der. Du kan bli varslet på e-post
hver gang du får en ny regning.
God oversikt
Med eFaktura, kommer regningene rett
i NettBanken/MobilBanken istedet for i
postkassen. I NettBanken/MobilBanken
har du alltid god oversikt både over
ubetalte og betalte regninger.
Slipp å taste KID-numre
Med eFaktura får du ferdig utfylte
regninger. Dermed slipper du å taste
KID-nummer, kontonummer og beløp.
Betal hvor du vil, når du vil
Siden regningene kommer rett i
NettBanken/MobilBanken, er du ikke
avhengig av postkassen din. Dermed
kan du betale dine regninger hvor du
vil, bare du har tilgang til Internett.
10
Tilgang til fakturaspesifikasjoner
I NettBanken/mobilbank kan du med
et klikk få opp fakturaspesifikasjonene
til både ubetalte og betalte regninger.
Dermed har du alltid full kontroll i ditt
eFaktura-arkiv.
Hvordan komme igang?
Du vil få en forespørsel om å starte
med eFaktura neste gang du betaler
en regning til en mottaker som tilbyr
eFaktura. Bekrefter du forespørselen vil
neste regning komme som en eFaktura.
Har du ikke eFaktura fra før, må du først
akseptere en overordnet eFakturaavtale.
Du kan også inngå avtale ved å gå inn
på eFaktura tilbydere i NettBanken/
MobilBanken.
Liker du å ha kontroll og oversikt
over regningene? Da bør du gå inngå
en avtale ved å gå inn på eFaktura tilbyderne i NettBanken/MobilBanken.
For mer informasjon:
Telefon 04290
www.orland-sparebank.no
Henning Guldteig Lian i 2. klasse på Hårberg
Skole viser stolt fram innsamlede penger.
Her sammen med kontaktlærer Barbro Ekseth.
Engasjerte 2. klassinger
på Hårberg skole
Haarberg Skole engasjerte seg i årets
innsamlingsaksjon «Vi rydder for Livet».
På skolen ble det arrangert konserter,
utstillinger av egenprodusert kunst,
kaffesalg til foreldre og familier med
mer. Denne store og kreative innsatsen
fra 2. klasse på Hårberg Skole ga et
resultat på vel 10.000 kroner.
Vi i banken gratulerer!
ØRLANDSEIKA NR 3 • 2011
J U LEKRYSSOR D
Send inn din løsning til; Ørland Sparebank,
7130 Brekstad, og vær med i trekningen
av et gavekort på kr. 500,INNLEVERINGSFRIST: 20. februar 2012
Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinner forrige kryssord: Nan Berre, Vik, 7130 Brekstad
ØRLANDSEIKA NR 3 • 2011
11
NRK OG EYEWORKS DINAMO PRESENTERER MELODI GRAND PRIX
DELFINALE ØRLAND
LØRDAG 21. JANUAR 2012
BILLETTSALG:
Ørland Kultursenter • TLF 72 51 55 10
www.mgporland.no
ANSVARLIG UTGIVER: Ørland Sparebank, 7129 Brekstad • REDAKSJON: Martin Vatn, Geir Gjelseth
Telefon 04290 • Telefax 72 52 30 41 • www.orland-sparebank.no • [email protected]
FOTO: Geir Gjelseth, Leif Veland, Ørland Sparebank
GRAFISK PRODUKSJON: Ulleberg Wold AS/Fosen Trykkeri AS, Brekstad