Kirkekontakten #5 - 10. Juni 2012 733,7 kB

NR. 5. 10. juni 2012
Husmøtene i sommer KIRKEKONTAKTEN
SIDE 4
Infoblad for Trondheim Frikirke
Sommer 2012
Også denne sommeren blir det husmøter i 00
forskjellige hjem i menigheten. Disse er åpne for Søndager kl 11 i Frikirken
alle. Hver enkelt tar med seg litt mat, is eller frukt. Vertskapet serverer drikke. Be gjerne med deg Juni:
venner og gjester på husmøtene. Det er uformelle Søndag 10
Familiegudstjeneste
møter der vi kan bli bedre kjent med hverandre. Bjørn Jellestad
Hver kveld starter med et måltid. Så blir det gjerne Søndag 17. Nådegavene 3: Profeti
sang og lovsang. Vi deler tanker sammen fra Guds og tungetale
Ord og vitnesbyrd. På slutten av møtet er det vanlig Tale: Tore Movinkel
at vi ber sammen. Søndag 24
Gudstjeneste.
Tale: Øivind U. Eriksen.
Vi starter kl. 19.30. Møtene varer til kl. 22.00 Juli:
Husmøtene denne sommeren har disse vertskap: Søndag 01. Misjonsgudstjeneste
27. juni: Tore og Martha Movinkel. Torstein og Anne-Lise
Moholtlia 26. Othilienborg. Tlf. 97731080 Baltzersen
Søndag 08. Gudstjeneste.
4. juli: Haldor og Hjørdis Havdahl. Tale: Jon Espeset
Valentinlystveien 9.B. Tyholt.Tlf.95788601 Søndag 15. Gudstjeneste.
11. juli: Ole Gustav og Turid Aas. Tale: Thomas Bjerkholt
Øverfossvegen 58. Sjetnemarka. 99257071 Nattverd.
18. juli: Bjørn og Ann Helland. Bugges vei 9 A. ved Jonsvannsveien. Tlf. 41603322 Søndag 22
Gudstjeneste.
25. juli: Thomas og Ellen Bjerkholt. Tale: Qes Asfaw
Starrmyra 97. Tiller. Tlf. 97632563 Terfassa, Etiopia.
1. august: Ole Jørgen og Lillian Stevik. Ler. Søndag 29
Gudstjeneste.
Tlf. 90920936 Det blir arrangert fellesreise Tale: Joshua Blessit
fra kirka for dette møtet. Oppmøtet August:
kl. 19.00.Vertskapet stiller med minibuss. Andre med bil bes også møte opp ved Søndag 05. Gudstjeneste.
Tale: Bjørn Jellestad
kirka for felles avreise. Søndag 12. Gudstjeneste.
8. august: Bjørn og Elisabeth Jellestad. Tale: Jon Espeset
Blaklihøgda 12 B. Risvollan.Tlf.48095929 Søndag
19.
Familiegudstjeneste
15. august: Harald og Borghild Hjelde. Bjørn Jellestad
Jan Voigts vei 19 på Lade. Tlf. 92453279. Søndag 26. Gudstjeneste.
Tale: Thomas Bjerkholt
Vi ønsker å minne om
bønnemøte forut for
Gudstjenesten, hver
søndag kl 10:00 i 2. etg.
KIRKEKONTAKTEN
Nr. 5, 10. juni 2012
ADRESSE & TELEFON:
HUSKELISTE FOR SOMMEREN. HA EN GOD SOMMER!
Trondheim Frikirke
Brøsetveien 145A
7048 Trondheim
www.trondheim.frikirke.no
Tlf: 73 91 12 40
PASTORENE:
Thomas Bjerkholt
[email protected]
Bjørn Jellestad
[email protected]
BARNE/UNGD. PASTOR:
Jon Espeset
[email protected]
ELDSTERÅDET:
Per A. Wilson, leder
Thomas Bjerkholt
Bjørn Jellestad
Jon Espeset
Ole Gustav Aas
Harald Hjelde
Bjørn Helland
Tore Movinkel
Ole Jørgen Stevik
932 451 04
976 325 63
480 959 29
412 327 72
992 570 71
924 532 79
416 033 22
991 060 26
909 209 36
DIAKONATET:
Bård Olav Sugustad
924 23 348
MENIGHETSKONTORET:
Sekretær
73 91 12 40
[email protected]
Gavekonto:
3000.16.64464
Menighetens bønnering:
Britt Helen Tøndevoll: 72 88 97 39
Neste nr. av ”Kirkekontakten”
etter behov. Send innlegg til:
Red.: Geir Spachmo
[email protected]
Tlf: 932 94 351 / 73 18 02 89
Det er sommer og ferietid. Det er avkobling, reiser,
gjensyn med feriesteder; det er nye steder, familiebesøk, hytte,
sjø og sol, fjell og fjære…
Hva skal vi huske på i alt dette?
Husk å takke Gud for livets gaver. Det er Han som gir,
velsigner, beriker. All god gave kommer ovenfra,
sier Jakob (1, 17). Det er i Ham du lever, rører deg
og er til. Den som takker sin Gud, tilkobles en kilde.
Takk til Ham er tilkobling til ham. Det takknemlige
sinn beskytter mot surhet, misnøye og
selvmedlidenhet.
Husk at ferien kan bli en snare. Den onde er en mester i å
skape splid, strid, irritasjon ergrelse. Trette foreldre
+ trette barn + stress og mas = fall og dårlig
samvittighet. Ikke alltid, men ofte …! Be derfor om
beskyttelse for deg selv, ditt hus og dem du omgås i
ferien, enten du er sammen med flere eller alene.
Vokt ditt liv mot det som er urent. Gå ikke over de
grenser Gud har satt. Han er Herre, også i ferien. Og
glem ikke: Du kan alltid gå til Jesus med din sorg.
Husk å vandre med Herren. Rytmen er annerledes,
dagene forskjellige, ting er ikke som de pleier. Men
prøv også å få ro, stillhet, et sted og en tid for deg
selv. Kanskje ikke hver dag, men i hvert fall nå og
da. Stans opp. Takk din Gud. Utøs ditt hjerte. Be for
deg og dine. Tal med Herren der du vandrer.
Husk på menigheten. Jeg vil at du skal be for vår
menighet i ferien. Be for dem som skal betjene
menigheten med Guds Ord, be for dem som skal
lede, be for husmøtene. Selv om du ikke er der selv,
skal du be om Guds velsignelse. Da hjelper du til!
(Kol. 4,12). Be Herren vise deg din plass i
fellesskapet, om det er noe du skal begynne med,
noe du skal slutte med. 
Husk på givertjenesten. Menigheten trenger regelmessige
inntekter gjennom hele året. La ikke sommerukene
bli en ferie fra givertjenesten. Herren vil velsigne
den trofaste tjener. Jeg vil derfor oppfordre alle til å
gi sin gave til menigheten også for de søndager en er
borte – før en drar!
Ha en god og velsignet sommerferie!
Thomas
SIDE 2
KIRKEKONTAKTEN
NR. 5. 10. juni 2012
KIRKEKONTAKTEN
SIDE 3
Intern informasjon …
Intern informasjon …
SAMLIVSKURSET 2012‐2013: 7 KVELDER OM Å VÆRE 2 Familieskolens samlivskurs er et samarbeidspro‐
sjekt mellom Betel, Salem, Betania og Frikirken. Vi startet samlivskurs for snart 15 år siden og over 300 par har til nå tatt kurset. Deltakerne gir svært gode tilbakemeldinger på kurset. Kurset går én gang i måneden, med start i oktober. Det er ons‐
dag som er kursdag. Samlivskurset vil for 2012‐
2013 gå følgende dager: 3.10 ‐31.10‐28.11 09.01.13 – 06.02.13.‐06.03.13.‐ 03.04.13. Kurset passer for par i alle aldre. Pris:Kr1500 pr.par. Kurs‐
kvelden starter med middag. Hvert par sitter for seg selv, ved eget bord. Kurskvelden veksler mel‐
lom undervisning og samtale, hvert par for seg. Vi kan ta imot 23 par til kurset. Det er allerede på‐
meldt 13. Vi oppfordrer derfor dere som har lyst til å ta kurset om å melde dere på så snart som mulig. Påmelding til: [email protected] NR. 5. 10. juni 2012
Fitjar som planlegger tjeneste i et muslimsk land. Det blir også et spennende og flott program for barna. Så dette blir et stevne utenom det vanlige. Brosjyren ligger på Infodisken. Merk følgende: Påmelding skal skje både ved booking til Sandvik (for innkvarteringen) og så ved innbetaling av stev‐
neavgift til Presbyteriet. Se brosjyren. Vi håper riktig mange av menighetens medlemmer setter kursen mot Sandvik i begynnelsen av august! Nå haster det med påmeldingen!
Gaver pr. 1. juni
Mai ble en god gavemåned
der vi fikk inn omtrent det
som var budsjettert. Vi ligger imidlertid stadig ca
kr.100.000 bak budsjett. Slik
har det vært de siste årene
og tradisjonen tro, vil vi
også i år ha et vår/ sommer/ feriepengeoffer.
Dagen for dette ekstraofferet er den 17.juni.
Vil vi også i år være à jour ved utgangen av
juni? Vi takker alle som er med å gi og ta ansvar for menighetens virke også økonomisk.
Ny aldersgrense i Rejoice
Rejoice har,
med aksept
fra eldsterådet, besluttet at aldersgrensen
for Rejoice
fra og med høsten 2012 blir 9. klasse.
Erfaringen er at det for de fleste blir en best
inngang til Rejoice hvis man gjør det sammen
med konfirmantgjengen (som kjent starter
konfirmantåret i 9. klasse).
Vi er klar over at dette kan medføre en del
skuffelser hos ungdommene som har sett frem
til å få begynne i Rejoice til høsten. Da er det
viktig å huske på at vi har gode tilbud for denne aldersgruppen: E10, speideren og Puls/Soul
Children på KVT.
NORVISJON 2012: 1.‐5. AUGUST Norvisjon er Frikirkens sommerstevne for vår nord‐
ligste landsdel, dvs. primært for menighetene fra Trondheim til Alta. Men stevnet er selvsagt åpent for alle. Årets stevne arrangeres på Sand‐
vik Gjestegård, et fint leirsted noen mil nord for Mosjø‐
en. Dette året har vi med en rekke spen‐
Jon Espeset
nende gjestetalere. Fra Israel kommer Samuel Aweida, prest i Haifa. Fra Etiopia kommer Gen sekr. Asfaw Terfassa. Han Ang. pastor Thomas Bjerkholt
har med seg sin kone, Degenesh. Fra Mali kommer Thomas vil fortsatt være 80%
våre misjonærer Torstein og Anne‐Lise Baltzersen. sykemeldt.
Frikirkens misjonsleder Terje Bjørkås skal holde misjonsseminar. Dessuten kommer Laila og Jarle Nedbetalingen av lån
Vi har fått løfter om nesten kr. 460.000. Av
dette har det allerede kommet inn kr. 325.000
og lånet er nedbetalt tilsvarende!
Takk til alle for den utrolig raske responsen på
denne 10-års-jubileumsgaven! Vårt mål er
kr. 600.000. Klarer vi det?
Stilling som revisor ledig
Vår revisor gjennom mange år, Terje Bjørkås,
har takket for seg og vi trenger ny revisor.
Vedkommende bør ha noe erfaring med regnskap.
Arbeidet vil foregå i februar. Omfanget er 1-2
dagers arbeid. Kasserer lover å levere et ryddig regnskap  Den som er interessert kan
henvende seg til Eldfrid Øvstedal, Bård Olav
Sugustad eller Per Arne Wilson. Evt. sende
en e-post til:
[email protected] Valg av ny diakon Søndag 17. juni, etter gudstjenesten, blir det menighetsmøte h v o r Gudmund Eiksund skal velges inn som diakon. Diakonatet består i dag av 5 medlemmer. Det er behov for å styrke denne staben. Gudmund er tiltenkt ansvar for løpende vedlikehold av bygg og tekniske installasjoner. Gudmund Eiksund er 48 år og gift med Anne Betty Sødal. De har 3 barn. Gudmund har vært medlem i Trondheim Frikirke i 28 år. Han var med å starte speiderarbeidet i ‐89 og har gjennom en årrekke hatt tjeneste i speideren. Han har fått utmerkelser både fra menigheten og Norges Speiderforbund for ”lang og tro tjeneste” som speiderleder i over 20 år. Vi oppfordrer menigheten til å delta på menighetsmøtet søndag 17. juni og velge Gudmund inn som diakon. GJENGLEMT TØY
Vi ber om at
gjenglemte saker
som tøy, sko o.l.
hentes
innen 1. juli.
Gjenglemte saker
som står i gangen
vil bli gitt bort
etter denne dato.
God sommer!
Red. av KK vil ønske alle en velsignet
sommer i Jesu navn!