Kuhn GMD lift control .pdf

Skiveslåmaskin
GMD LIFT-CONTROL serie
N Å R R O I S J E L E N H J E L P E R PÅ K VA L I T E T O G P R O D U K T I V I T E T !
KUHN LIFT-CONTROL SKIVESLÅMASKIN
Innhøsting av fôr av høy kvalitet er mer enn
noen gang hjørnesteinen på en effektiv,
lønnsom, bærekraftig gård i dag.
Grasslått er den første jobben under innhøstingen og er derfor spesielt viktig.
Bortsett fra å velge det optimale tidspunktet i
plantenes modning for å slå, vet alle at det
er en svært intens og stressende tid: store
områder skal legges ned på svært kort tid
for å sikre jevn tørking av hele avlingen og
begrense problemene med endrede værforhold. I slike tider er det viktig å kunne stole
på driftssikkerheten til slåmaskinene fra
KUHN.
Innblanding av forurensninger i fôret er et
stort problem, spesielt ved silolegging. All
energi som legges igjen på jordet vil være
kilde til tapt produktivitet og må kompenseres med kraftfôr.
KUHN har samlet alle sine krefter og
erfaring for å lage en maskin som er unik på
markedet: LIFT-CONTROL opphengssystem.
Resultatene lot ikke vente på seg. Brukerne
oppdaget at fôret hadde høyere næringsinnhold og var mer appetittvekkende.
Landbrukstidskrifter var raske til å skryte av
fordelene med dette systemet.
GMD LIFT-CONTROL-systemet er nå en
referanse i markedet når det gjelder
oppheng og kuttekvalitet. Så ikke nøl, du vil
ikke bli skuffet!
Reduserte kostnader
KUHN tilbyr løsninger for slåtten mens dine krav imøtekommes når det gjelder:
Gode
bruksegenskap
www.kuhn.com
er
Komfort og
Livskvalitet
Nærhet
til forhandler
Driftssikkerhet service
KUHN LIFT-CONTROL SKIVESLÅMASKIN
: oppheng: eksklusiv kinetikk
All lønnsomhet fra husdyrdrift starter med fôret som er lagret i silo, baller eller låve. Nytten er enkel: produser så mye kjøtt eller melk som
mulig med grunnkomponentene i fôrrasjonen. For å nå dette målet må fôret være så velsmakende som mulig for å sikre maksimalt
fôropptak, mens det samtidig har så stort næringsinnhold som mulig.
På denne måten vil behovet for kraftfôr og tilsetninger reduseres og dermed øker lønnsomheten.
iser
v
e
B
ms
ser-E
tt
We sinstitu
uk
r
b
)
land skland
(Ty
3
Reduksjon i mengde forurensing fra 4 %
til 2 % sparer 650 kr/ha og år!
Seriøse studier er utført i Tyskland i et område med intensiv produksjon, for å påvise den økonomiske effekten
av silokvaliteten for en gård med melkeproduksjon. Forsøkene sammenlignet 2 typer silo: den første med 2 % forurensning
og den andre med 4 %. Etter måling av næringsverdien på siloen med dårligst kvalitet, kontrollerte de mengden konsentrat
som måtte tilsettes for å oppnå samme produksjonsnivå.
ENERGIMENGDE PER KU PER ÅR
ENERGIE PR KG TØRRSTOFF
2400
UFL
0,9 UFL
2227 UFL
0,87 UFL
kr/
+300 er år
og p
ha
2060 UFL
2000
UFL
ha
0,8 UFL
4 % forurensninger
kr/
+350 er år
og p
0,84 UFL
2 % forurensninger
Løsningen:
... Forbedret slått
- Bedre fôrkvalitet: mindre jord i
avlingen
- Økt avlingsmengde per hektar:
skånet grasstubb og raskere
gjenvekst.
4 % forurensninger
2 % forurensninger
, oppheng for...
... Reduserte
kostnader
- Mindre drivstofforbruk
- Mindre slitasje på meier
- Lavere sidekrefter
- Økt arbeidshastighet.
... Arbeidet er enklere
- Enklere i bruk
- En trykkmåler sikrer nøyaktig
innstilling av fjæropphenget
- “Non-stop” sikkerhetssystem.
www.kuhn.com
Nøkkelen til systemet: Kinetikk
LIFT-CONTROL -enheten er mye mer enn bare et opphengsystem med nitrogenakkumulator som erstatter en vanlig fjær. Hovedfordelene med LIFT-CONTROL -systemet kommer av
utnyttelsen av den eksklusive måten de kinetiske kreftene virker på slåttebjelken. KUHNs
ingeniører har lykkes i å lage et dynamisk fjæringssystem i motsetning til det passive systemet som normalt benyttes. Med LIFT-CONTROL -systemet vil kreftene som virker på slåttebjelken føre til at opphenget automatisk reduserer vekten på slåttebjelken. Jo større krefter dess lettere slåttebjelke.
De store fordelene er:
• Konstant marktrykk
• 'Non-stop’ sikkerhetssystem.
• Suverene terrengegenskaper
• Mindre jord i avlingen
• Mindre skadet grastorv.
Vincent Bach
Prosjektleder ved designkontoret
«
Under utviklingen ønsket
vi å finne et system som
vil gjøre det mulig for oss
Juster trykket enkelt og nøyaktig
å optimalisere opphenget og
Ved hjelp av akkumulatorene kan også marktrykket
justeres i henhold til de aktuelle forholdene,
enkelt direkte fra traktorsetet med stor presisjon.
På bløt mark vil minimalt marktrykk hindre
at avlingen blir sølete og full av jord.
Sideveis krefter, slitasje på meier og
belastning kan også reduseres svært mye.
høste avling av høy kvalitet
mens det har et ’Non-Stop’
sikkerhetssystem. Det var alt
når vi testet den første prototypen at vi virkelig ble klar over
den utrolige effektiviteten til
LIFT-CONTROL-kinematikken.
«
2
1
Hvordan fungerer det i praksis? Slåttebjelken sklir på bakken, den utsettes
for belastning bakover 1 . Jo større denne belastnignen blir, jo lettere blir
slåttebjelken 2 på grunn av den eksklusive LIFT-CONTROL -kinetikken.
Å slå uten bekymring = AKTIVT ‘Non-Stop’ sikkerhetssystem!
Ingen brukere har råd til å skade sin slåmaskin i den hektiske sesongen på grunn av en
hindring som er glemt eller som ikke er registrert, eller en feil manøvrering.
Slåtteaggregatet vil svinge opp bakover opp til 25 grader.
Samtidig vil slåtteaggregatet løftes for å gå klar hindringen og deretter gå tilbake til original arbeidsstilling.
Det er ikke nødvendig å stoppe eller rygge for å tilbakestille slåmaskinen.
.
4
KUHN LIFT-CONTROL SKIVESLÅMASKIN
på GMD-serie 1010: optimalt!
På det punktet der skivene går til
hver sin side er avstanden redusert
for å øke overlappingen og sikre
et rent snitt selv når avlingen
er kort eller tynn.
5
På det punktet der skivene går sammen
er avstanden økt for å gi mer plass så
avlingen kan passere. Kuttet avling føres
raskt bort fra kutteområdet og øker kvaliteten
på snittet ytterligere.
Differensiert
skiveavstand KUHN PATENT
n
Inge kift!
ljes ebjelke er gso
e
r
slått
tgan
fle
ed u
Et annet resultat av KUHN’s uslåelige erfaring innen
området skiveslåmaskin!
m
.
stet
skift
g te
o
olje
t
r
n
e
re
e
u
g
r
st
in
kym
kon
kt i
å be
pun
e
t
t
n slu ljeskift
u ka
o
Så d eg for elken.
d
bj
e
t
t
lå
på s
Sikkerhet
PROTECTADRIVE
Hvert minutt som spares i sesongen er verdifulle: i tilfelle svært
kraftig sammenstøt mellom en
skive og en hindring kan akselen som holder skiven brekke
rett over lagret, takket være et nøye dimensjonert spor som
bruddanvisning. De verdifulle tannhjulene er beskyttet.
Uslåelig sikkerhet!
Skivene drives av tannhjul
med stor diameter over alt:
ingen tannhjul med liten
diameter benyttes.
Innsparingene er enorme: på under 15 minutter
er slåmaskinen driftsklar igjen med en svært lav
reparasjonskostnad!
Enkel å demontere
Mellomtannhjul er enkle å
komme til. Det er kun å
demontere Protectadrive
lagerhuset ved siden av.
For perfekt slått!
Fordel: På den måten økes
overførbar effekt og sjokkmotstand i hele drivverket for uovertruffen driftssikkerhet og lang
levetid.
NY
Hele LIFT-CONTROL-serien har nye skiver med forbedret
fasong, kombinert med lengre kniver for perfekt snitt. Den
nye fasongen bidrar aktivt i effektivt utkast av avlingen.
www.kuhn.com
eller bolter
= 100 % trygg knivinnfesting
Valg av innfestingssystem for knivene.
LIFT-CONTROL -slåmaskiner kan utstyres med Kuhns
FAST-FIT hurtigkobling for kniver, avhengig av land.
3 ekstra garantier:
• En kraftig bladfjær sikrer et konstant trykk på bladfestet.
• Bolten for bladfestet er også utstyrt med en skulder for å
gi et ekstra nivå av sikring.
• Bladfjæren kan kun trykkes ned for å demontere kniven
på et punkt når bladet er sentrert over skoen. Når skiven
dreies er det ikke mulig for kniven å løsne.
FAST-FIT -feste
For å redusere kostnadene er det mulig å skifte knivbolten
uten å skifte bladfjæren.
Snittkvaliteten forblir suveren på grunn av den kompakte
slåttebjelken og den eksklusive fasongen på knivene som
går så nære dekslet som mulige.
Boltinnfesting
Ekstra kraftig der det trengs!
Lagerhusene for skivene er festet med bolter som går
gjennom hele slåttebjelken.
- Ualminnelig sterk og sikker tilkobling uten fare for at
festet blir revet løs av slåttebjelken.
- Skivens drivtannhjul holdes nøyaktig på plass.
- Ingen lekkasje takket være avstandshylser med o-ringer
- Suveren driftssikkerhet og reduserte reparasjonskostnader.
6
KUHN LIFT-CONTROL SKIVESLÅMASKIN
Sentraloppheng: perfekt balanse
Ytelsen for et opphengsystem er
i fare hvis vektfordelingen ikke
er jevn i hele bredden.
På LIFT-CONTROL -serien er
slåtteaggregatet opphengt i
tyngdepunktet for å sikre jevn
vektfordeling og lik kuttekvalitet
i hele bredden.
Vandringen for slåtteaggregatet sikrer
rent snitt under alle forhold
i hele arbeidsbredden opp til 4,35 m
Sikker kontroll
7
Kontroll av slåtteaggregatet er enkelt og
nøyaktig. Kravet til hydraulikkutrustning
er redusert for å redusere reaksjonstiden,
og en enkel hydraulikkventil er alt som er
nødvendig for å løfte og senke slåtteaggregatet. Minimum løftehøyde på 40 cm
går enkelt klar hindringer og slått avling.
Ekstra-sterke verneduker
På grunn av at brukersikkerhet er et hovedpunkt for KUHN, vil vernedukene
motstå perforering og rifter i mye større grad enn det som kreves i
nasjonale sikkerhetsstandarder, og hva som leveres fra andre produsenter.
Dette bidrar også til høyere bruktverdi som er en verdenskjent fordel for
KUHN slåmaskiner.
Ingen hindring for veisikkerheten:
- et refleksmerke er innebygd direkte i duken
- baklyset er beskyttet av et stålhus.
KUHN PATENT
www.kuhn.com
8
KUHN LIFT-CONTROL SKIVESLÅMASKIN
GMD 2810: Når kvaliteten på arbeidet er ideell
Arbeidskvalitet og kompaktheten er hovedegenskaper
for denne modellen.
Tilpasset for 70 hk (51 kW) traktoreffekt, er GMD 2810
komfortabel under svært varierende forhold.
Terrengegenskapene som LIFT-CONTROL-systemet
gir, vil imøtekomme de mest krevende betingelsene
på enga.
Du kan stole på oss!
Redusert vedlikehold
Konstruksjonen for ramme og bom er verdig en KUHNkonstruksjon: styrke og lang levetid er sikret.
Med 250 timers smøreintervall er kraftoverføringsakselen ikke
lenger en daglig aktivitet.
www.kuhn.com
10
Sikkerhet under transport
I transportstilling er slåttebjelken sentrert rett bak traktoren.
Dette gjør det enklere ved transportkjøring langs vei.
To mekaniske låser fester slåttebjelken i transportstilling
for å holde den trygt på plass.
KUHN LIFT-CONTROL SKIVESLÅMASKIN
GMD 3110 / 3510: Det beste mellomstore valget
11
Trygg og enkel
å demontere
Maskinen parkeres i transportstilling, så den er
enkel å rygge inn og parkere i en trang låve.
En bred dobbel parkeringsfot sikrer stabilitet når
slåmaskinen lagres.
Kan tilpasses bruken
Koblingen med to stillinger gir bedre tilpasning til
traktorens bredde eller for å tilpasse til frontmontert
slåmaskin.
www.kuhn.com
Med den nye
slåttebjelken og
-teknologien er GMD 3110/3510 slåmaskinen en
topp, profesjonell maskin til middels store gårder.
Maksimal lønnsomhet: KUHN har tenkt på effektivitet og produktivitet, så det trenger ikke du.
Arbeidsbredder på 3,1 m (10'2") og 3,5 m (11'6") er godt tilpasset for bruk på traktorer på minst 90 hk.
12
Enda mindre vedlikehold
Med 250 timers smøreintervall er kraftoverføringsakselen ikke
lenger en daglig aktivitet.
KUHN LIFT-CONTROL SKIVESLÅMASKIN
GMD 4010 / 4410: Maksimal produktivitet i en trepunkts-montert slåma
Med GMD 4010/4410 er det mulig å oppnå kapasiteter
som man før ikke trodde var mulig. Kapsitet på opp
til 50 da (5 ha) per time er godt mulig.
For å øke produktiviteten enda mer, monter en
GMD 802 F, 3,1 m (10'2") og få en total arbeidsbredde
på 7,2 m (23'7").
Produktivitet som nesten tilsvarer enkelte løsninger
med tre maskiner, med en vesentlig lavere kostnad.
13
Transport-demping
For transport ved høy hastighet har KUHN
nå montert et hydropneumatisk dempesystem
på GMD 4010 og 4410.
Dette systemet tar opp slag og
risting og gjør traktoren mer stabil
og gir bedre kontroll.
www.kuhn.com
skin10/10 pour une MAXI précision
14
Enkel betjening og god kontroll
Enkel betjening og god kontroll. Løfting og senking av slåttebjelken er svært enkelt og nøyaktig. GMD 4010 og 4410 har
en løftehøyde på 40 cm (16") styrt av en enkel hydraulikkventil på traktoren. Det er ikke nødvendig å løfte traktoren
trekkstenger for å sikre tilstrekkelig løftehøyde på vendeteigen.
SPESIFIKASJONER
Arbeidsbredde (m)
GMD 2810
GMD 3110
GMD 3510
GMD 4010
GMD 4410
2,67
3,10
3,51
3,95
4,35
Tilkobling
3-punkt - kategori 2
Justerbare festebolter for trekkstenger
3-punkt - kategori 3
Standard
Antall skiver
6
Kraftuttaksturtall (o/min)
7
540
8
9
10
1000 eller 540*
Drift av slåttebjelke
1000
Gjennom 1. skive på traktorsiden
Beskyttelse av drivtannhjul
PROTECTADRIVE-system
Transportstilling
Hydraulisk sving 90° bakover
Automatisk låsing av svingpunkt
for transport
-
Oppheng og sikkerhet: kombinert LIFT-CONTROL
hydro-pneumatisk demping og Non-stop sikkerhet
Rankehjul
Standard
Standard
inne og ute
Gjennomsnittlig rankebredde (m)
1,70
ute
2,30
Integrert hydraulisk løft
2,80
3,30
3,70
1030
1080
Standard
Lys og merking
Standard bak
Vekt (ca.) (kg)
760
Nødvendig hydraulikkuttak på traktor
870
920
1 dobbeltvirkende uttak
Effektbehov fra (KW/hk)
51/70
60/80
1 dobbeltvirkende
+ 1 enkeltvirkende uttak
67/90
81/110
90/120
*Tilgjengelige kraftuttaksturtall avhenger av land.
KUHN-Service*: fordel av maksimal bruk og lønnsomt for ditt utstyr
KUHN-forskjell gjennom service betyr …
- Motta råd fra partnere som er opplært i de siste produktnyheter, for å velge
den maskinen som passer best for dine behov,
- Dra nytte av teknisk dokumentasjon som vil følge deg gjennom hele
maskinens levetid, så du kan utnytte din maskin best mulig,
- Forvent det uventede med garantiutvidelse, og møt det uventede med
hos din forhandler
,
* Noen tjenester er ikke nødvendigvis tilgjengelig i alle land.
Noen maskiner har en betydelig vekt. Ha respekt for traktorens maksimum tillatte totalvekt, samt løftekapasitet og maksimum vekt pr aksel. Traktorens frontaksling skal alltid ha minimum 20 % av traktorens nettovekt.
Vårt utstyr er produsert i henhold til det Europeiske maskindirektiv for medlemsstatene i EU/EØS. I land utenfor EU, samsvarer våre maskiner med sikkerhetsreglene for det aktuelle land. Noe sikkerhetsutstyr kan være
demontert på bildene på brosjyren for å være mer illustrative. Maskinen må ikke under noen omstendigheter brukes uten alt nødvendige sikkerhetsutstyr montert (som beskrevet i håndboken). Vi forbeholder retten til
å foreta endringer i konstruksjon, spesifikasjoner eller materialer som er oppgitt uten forvarsel. Våre modeller og varemerker er patentert i mer enn ett land. Maskiner og utstyr i denne brosjyren er dekket av minst
et patent og/eller registrert konstruksjon. Registrert varemerke i et eller flere land.
DIN KUHN-FORHANDLER:
www.eiksenteret.no
KUHN S.A. - F 67706 Saverne Cedex
www.kuhn.com
Importør:
Eikmaskin AS
Postboks 123
2021 SKEDSMOKORSET
Telefon 64 83 73 00
Telefax 64 83 73 0 1
For å beskytte miljøet er brosjyren trykket på klorfritt papir. / Printed in France - 920 009 NO - 09.12 - Copyright KUHN 2012
Ekstrautstyr: skive med høy kon for å redusere ranken til 2,00 m med en GMD 3110 og til 3 m med en GMD 4410 - Høye meier
for 30 til 85 mm stubbhøyde.