Infoblekke12 - Bergstuderendes Forening

Velkommen
til
Bergstuderendes
Forening
Velkommen Bergmend & Bergqvinder!
Velkommen til Trondheim og til NTNU. Først og fremst vil jeg benytte denne
anledningen til å gratulere deg med ditt studievalg. Det er et viktig valg for framtiden,
og jeg er overbevist om at du har gjort det riktige valget ved å komme hit til oss. De
første dagene her oppe kan virke litt kaotiske, med masse informasjon og mange nye
mennesker. Vi i Bergstuderendes Forening skal ikke hjelpe deg med mer informasjon
om studiet, men vi skal hjelpe deg til å bli kjent med andre studenter på eget årstrinn
og eldre studenter. Du finner raskt ut at det er viktig å ha et ”liv” utenom det faglige.
Det sosiale er drivkraften til å gjennomføre 5 års studium, så ikke nøl med å engasjere
deg i studentsosiale aktiviteter!
Bergstuderendes Forening er en forening for studentene ved det gamle Bergfakultetet.
Det vil si alle på studieprogrammene for Geologi, Teknisk Geofag, Petroleumsfag og
Materialteknologi. Foreningen vår er den nest eldste på Gløshaugen og har mange
tradisjoner som vi prøver å opprettholde så godt vi kan. Vi arrangerer turer, fester,
bedriftsmøter; vi har egen hytte på Røros og kjeller på Moholt. Alt dette kan du lese
mer om senere i heftet.
Hovedstyret i Bergstuderendes Forening er en gjeng på 9 studenter som med hjelp av
mange medhjelpere sørger for at det blir litt fest og moro innimellom alle
forelesningene og lesingen. Ikke tro at studenttilværelsen er en eneste stor kjempefest,
men vi vil prøve å hjelpe til slik at din studieperiode blir den beste i ditt liv. (Vi er
ikke rent lite beskjedne heller!) Våre arrangementer er i alle fall en god grunn til at
samholdet er så godt som det er her på "Berg", både mens studietiden varer, og
forhåpentligvis lenge etter den er ferdig.
BSF arbeider godt sammen med interesseforeningen til materialteknologene, De
Høylegerte. De arbeider med å få et bedre samhold på deres institutt samt mot
næringslivet. De Høylegerte er på ingen måte en motpol til BSF, da BSF er en
linjeforening for både mat.tek og geo, som taler begges saker.
Jeg håper dette heftet gir deg et lite innblikk i hva vi driver med og at du deltar på våre
arrangementer. Så meld deg inn i BSF, du vil ikke angre. Vi er ikke farlige, og husk:
vi er jo her for deg! Hvis du lurer på noe, eller bare har lyst til å slå av en prat,
befinner vi oss i 1. etasje i Bergbygget, nærmere bestemt rom B-055 inn til høyre i
vestibylen. Hvis ikke du har anledning til det, vil du uansett se mye av oss i de neste
ukene. Vi er lett gjenkjennelig i Bergmandsdrakten, så huk tak i oss hvis det er noe du
lurer på!
Lykke til, eller som bergfolk sier:
Glück auf!
Bergmandshilsen
Erling Grammeltvedt
Leder
BERGSTUDERENDES FORENING
Bergstuderendes Forening er en linjeforening for elle elver ved Studieprogrammet for Geologi,
Studieprogrammet for Teknisk Geofag, Studieprogrammet for Petroleumsfag og Studieprogrammet
Materialteknologi - tidligere Berg A og Berg B. Formålet med vår linjeforening er å skape et godt
kameratskap mellom studentene på berglinja. Vi møtes med jevne mellomrom til selskapelig samvær,
hvor vi kutter ut fagpraten for en stund.
Bergstuderendes Forening er en av NTNUs eldste linjeforeninger og vi har tradisjoner helt tilbake til
1757, selv om selve navnet og foreninga slik den er i dag, ”bare” har røtter tilbake til 1914.
Tradisjonene ønsker vi å holde i hevd, og forutsetningen for at vi skal få en god linjeforening er at du
deltar og kommer til oss med ideer og kritikk.
Foreningen drives av oss studenter (og noen ivrige uteksaminerte medlemmer). Styret, som består av 9
personer i hovedstyret + en mengde andre, velges på generalforsamling hvert semester, og her har også
du muligheter til å bli med. Styrets oppgave er å koordinere og stå ansvarlig for alle aktivitetene i
foreninga. Generalforsamlingen (høst og vår) avgjør de største sakene, som styret følger opp
STYRET HØSTEN 2012
Leder
:
Økonomisjef
:
Informasjonssjef
:
Festsjef/ Nestleder
:
Internasjonal kontakt
:
Bergkontakt (Geo.pet)
:
Arrangementsansvarlig (Mat.tek)
Kjellersjef
:
Hyttesjef
:
Erling Grammeltvedt
Ole-Bjørn Ellingsen Moe
Magnus Gule
Oda Farestveit Larsen
Tor Hexeberg
Alexandra Makrygiannis
Synnøve Krog
Jan Inge Meling
Andreas A. Wold
4. klasse
3. klasse
4. klasse
3. klasse
2. klasse
4. klasse
3. klasse
2. klasse
3. klasse
I tillegg til styret er dette også viktige personer i Bergstuderendes Forening:
Redaktør
Sjef for Berseblæsten
Leder, Høylegerte
:
:
:
Magnus Bru
Berit Vinje
Brage Snartland
4. klasse
3. klasse
3. klasse
Erling Grammeltvedt er lederen, og har i oppgave å lede resten av styret, naturlig nok. I de nærmeste
ukene fremover vil dere se mye til ham.
Oda Farestveit Larsen er festsjef. Som det fremgår av tittelen er det hun som skal sørge for det meste
som har med festivitas å gjøre.
Ole-Bjørn Ellingsen Moe er økonomisjef og skal sørge for at foreningen behandler pengene sine på en
god måte.
Alt som kommer opp på oppslagstavlene, og en del av meldingene dere får er det Magnus Gule,
infosjef, som står bak. Dermed vil dere fort blir kjent med ham også. Det er også han som har ansvaret
for hjemmesida til BSF, så om det er noe du lurer på omkring nettsida eller mail, kontakter du ham.
Internasjonal kontakt, Bedriftsmøter, Kjeller’n, Berseblæsten, Solskinnshytta og avisa
Bergmanden, kan du lese mer om lenger ut i heftet.
MØTER OG FESTER I HØSTSEMESTERET
Det er noen datoer og ting dere trenger som dere må merke dere med en gang:
Dato:
Hendelse:
Behov (=hva må dere få sendt oppover osv):
14. August
Immatrikulering
30. August
Myra
En shorts og en t-skjorte du ikke er redd for, kutips og varme
klær.
7. September
Imm-fest på
Royal Garden
Her trenger du fint antrekk. Så få sendt finstasen oppover,
eller kjøp Bergmandsdrakt med en gang!!
14-16.september
Dugnad på hytta
Møt bare som du er, men gjerne med noen arbeidsklær!
21-23.september
Solan- tur
Sovepose og godt humør.
29. September
BadCom
Flytende fartøy med høye krav til renslighet.
November
Julemøte
Feiring av Bergforeningens bursdag.
November
Gen.fors
Novicer kan og bør prøve å stille til valg for et verv i styret.
Alt dette og mye mer vil vi komme mer tilbake til, men merk datoene med en gang.
Myra blir arrangert på Studenterhytta. Dette er den beryktede opptaksprøven til Bergstuderendes
Forening. Så kommer altså Immatrikuleringsfest. Den forgår på Studendersamfundet, populært kalt
Samfunnet.
På Solanturen får du sjansen til å oppleve Solskinnshytta på Røros. Det blir også omvisning i
gruvesamfunnet, og selvfølgelig masse sosialt samvær. Mot slutten av semesteret kommer det også til å
bli Generalforsamling med bl.a. valg av nye styremedlemmer, og dessuten blir det Jubileum.
BERGGENSEREN
Enhver linjeforening med respekt for seg selv har en egen strikkegenser. Vår er selvfølgelig den fineste.
Mønsteret på genseren tar utgangspunkt i bergemblemet og strikkes som regel i svart/koksgrått og hvitt/
offwhite ullgarn. Mønsteret får du på fakultetskontoret i Geologen. Gratis. Denne genseren blir brukt
flittig av alle ekte bergfolk, og er således et must. Ta derfor en oppskrift og send den hjem til mor,
bestemor eller andre strikkende vesener, og fortell dem at du ønsker deg en slik en til ”høstferien”, jul
eller noe sånt! Oppskriftene finnes også på vår hjemmeside www.bergstud.no sammen med oppskriften
for strømpene til bergmannsdrakten (mannsdrakten i hovedsak).
BERGMANDSDRAKTEN
Bergmandsdrakten er enhver Bergstudents festplagg og har lange tradisjoner bak seg. Dette er noe du
absolutt bør vurdere å skaffe deg. Jo før du skaffer deg den, jo mer har du glede av den. Bergmandsdrakten kan brukes på samtlige arrangementer i forbindelse med Bergstuderendes Forening og kan med
fordel brukes under UKA som galla-antrekk. Bergmandsdrakten finnes både i Herre (Bergmand) og
Dame (Bergqvinde) utgave. Begge draktene er stilt ut i glassmonteren i inngangspartiet på Bergbygget.
Skinnet bæres foran av metallurgistudentene, og bak av de andre. Det er fordi metallurgene står i smia
med flytende metaller og trenger beskyttelse foran, mens geologene sitter på berget og trenger
beskyttelse i buksebaken. Nikkers, smokingbukse eller svart bukse/skjørt og sløyfe hører med til
drakten til festbruk. Berghatten er også en del av antrekket. Tradisjonen tro må hatten drikkes inn.
Hvordan og hvor disse kjøpes står under avsnittet om salg.
LAPIS NIDAROSIENSIS
Bergstuderendes Forening har som alle andre foreninger med lange tradisjoner sin egen orden, Lapis
Nidarosiensis. Denne ble stiftet 26.4.1915 og skal tildeles personer som yter særlige tjenester overfor
Bergstuderendes Forening og den norske bergetat. Med jevne mellomrom avholdes ordensmøter med
«stjernedryss» etter fastlagte ritualer. Ordenen deles ut i tre grader: Ridder, Kommandør og Storkors. Et
slikt ridderskap er selvsagt ment å være en parodi på det ordentlige ridderskap. Likevel skal det være en
slags påskjønnelse til de som yter noe mer enn andre. Denne balansegangen er viktig for ridderskapets
eksistens.
MEDLEMSKAP
Medlemskap får du ved å være Bergstudent, helst ha gjennomgått våre prøver, og ved å betale
kontingenten. Kontingenten betales bare en gang, og prisen er kr. 300,- og inkluderer Myra. Som bevis
på at du er medlem i Bergstuderendes Forening får du en liten sølvnål med bergemblem og
medlemskort. Dette bruker vi å fikse i dagene før Myra. Vi er dessuten å finne på kontoret vårt i
Bergbygget, rom B055 hver dag mellom kl 1415-1500.
MØTENE
Vi skiller mellom to slags møter: festmøter og bedriftsmøter.
Festmøter er allerede fastlagt, og har en lang tradisjon bak seg. Immatrikuleringsfesten, julemøtet og
CCC-møtet vil du sikkert huske lenge etter at du er ferdig på NTNU. Bedriftsmøtene er det
Bergkontakt/Næringslivskontakt som ordner med. Dvs. de inviterer bedrifter rundt i Norge til å holde
foredrag for oss medlemmer. På disse møtene får du en sjanse til å komme i uformell kontakt med
næringa, og få inntrykk av hva du en vakker dag vil jobbe med. Som regel blir det servert Pizza og
"forfriskninger" etter bedriftsmøter. Bedriftsmøtene er gratis.
SALG
For å markere oss i studentmiljøet, og for å skaffe midler til driften av foreningen, selger vi forskjellige
effekter. Vi har en sangbok, Feiselklang, som er fin å ha med på fester og turer. Sangboka inneholder
bergsanger, studentsanger og viser. Vi selger også tilbehør til Bergmandsdrakten. Knapper og spenne
i tinn støper vi selv. Selve jakken til Bergmandsdrakten får du kjøpt for ca. kr. 2000,- (skreddersydd),
med forbehold om små endringer. Hvis du skulle være så uheldig og miste sølvnålen, kan du få kjøpt en
ny hos oss. Ellers har vi mansjettknapper, rallerhatt, bergkrus og andre effekter til salgs. Oppdaterte
priser kan bli funnet på vår nettside eller utenfor kontoret. Bare stikk innom oss!
ØKONOMI
Bergstuderendes Forening har et fond på ca. kr. 200.000,- hvor rentene deles ut til reiseformål. Ellers
har vi en rekke konti som er opprettet til forskjellige formål. Pengene brukes til de daglige inn- og
utbetalingene. Til dette går også kontingenten du betaler. Festene skal være selvbærende og et eventuelt
over/underskudd går til/dekkes av foreningen.
STIFTELSEN SOLSKINNSHYTTA
BERGSTUDERENDES FORENINGS HYTTE VED OLAVSGRUVA, RØROS
Solskinnshytta er Bergstuderendes Forenings hytte på Røros. Hytta er opprinnelig en gammel
arbeidsbrakke som vi overtok for kr 1,- da gruvedriften ble lagt ned i 1975. På denne tiden har Hytta
gjennomgått mye oppussing, og er i dag blitt en flott hytte. Den er plassert like ved Olavsgruva,
omkring 13 kilometer mot Brekken fra Røros sentrum og omkring 17 mil fra Trondheim.
Solskinnshytta har 44 sengeplasser og innlagt strøm. Kjøkkenet er utstyrt med to komfyrer, bestikk,
servise og oppvaskmaskin, pluss en kjeller med akkurat passe temperatur. Vaskerommet har varmt og
kaldt vann, varmekabler og fire dusjer, og ligger rett ovenfor av badstua. Utenfor er det en forfriskende
kulp, eller 1 meter med snø, slik at badstueoppholdet blir ekstra forfriskende. Hytta har seks soverom,
stue med langbord, sofa, stereo og peis, og i tillegg en egen TV- stue.
Solskinnshytta er til leie for alle, hele året, hele uka igjennom, men medlemmer av Bergstuderendes
Forening, inkludert gamle utgåtte studenter har fortrinnsrett etter bestemte regler. Leien ble fastsatt i
mai 1991, oppdatert våren 2001, og igjen i 2007 og 2009 til dagens priser:
Medlemmer: kr. 100,- pr. person/døgn fra fredag til søndag. Ikke-medlemmer: kr. 125,. pr.
person/døgn. Dersom fler enn 25 medlemmer av Bergstuderendes Forening er med, betaler man bare
for 25 medlemmer. Andre personer kommer i tillegg.
Solskinnshytta egner seg til seminarer, møter og sosiale aktiviteter som klasseturer og
foreningsutflukter. Det går bilvei helt fram til hytta. Området rundt hytta er et ypperlig turterreng,
sommer som vinter, og spor etter gruvevirksomheten kan sees overalt.
Bestilling av hytta skjer enten ved å fylle ut et søknadsskjema som skal inneholde hvem som skal dra
(lag, gruppe, forening), navn, adresse og telefonnummer til en kontaktperson, antall medlemmer/ikkemedlemmer og ønsket tidsrom, helst med et alternativ, da pågangen er stor. Dette skjemaet fås ved
henvendelse til Bergstuderendes Forenings kontor, rom B 055, Bergbygget, NTNU. Skjemaet kan
leveres samme sted eller sendes til:
Hyttestyret - Bergstuderendes Forening
Sem Sælandsvei 1 - 7491 TRONDHEIM
Eller ved å skrive en mail til hyttesjefen, [email protected], eller å komme innom BSF-kontoret
for å bestille den direkte.
Hytta står der og er der for deg - bruk den!
Hilsen til alle nye studenter fra Hyttesjefen:
Andreas Wold
BERGKONTAKT - NÆRINGSLIVSKONTAKT
Bergkontakt og Næringslivskontakt er bergstudentenes bedriftskontakter ved NTNU, og har som mål å
utvikle kontakten mellom bergstudentene og næringslivet.
Begge to sitter i styret i Bergstuderendes Forening, og foruten dette består jobben i å arrangere
temamøter/bedriftsmøter. Bergstuderendes Forening arrangerer ca. fire temamøter hvert semester. Der
er bergkontakt ansvarlig for invitasjonene og den praktiske gjennomføringen.
Temamøtene er som regel en presentasjon fra en materialteknologisk/berg/petroleums- relatert bedrift,
hvor ansatte forteller hva slags virksomhet de driver med og hvordan de jobber. Etter møtene serveres
det mat og drikke på den besøkende bedrifts regning, et attraktivt tilbud for fattige studenter.
På NTNU kreves det at studentene opparbeider seg obligatorisk praksis før de får utlevert
diplomoppgave. På våre institutter kreves det nå 12 ukers relevant praksis, dvs praksis innen
geologi/gruve, olje, miljø eller metallurgi, avhengig av linje. For å hjelpe studentene med å finne
relevante bedrifter, har Bergstuderendes Forening laget en bedriftskatalog (der bedriftene ligger på liste
og diskett). Den er å finne utenfor lesealen og på fakultetskontoret hos Marit Snilsberg. Vi er ansvarlige
for oppgradering av katalogen, og er derfor svært interessert i å få tilbakemelding på eventuelle feil som
dere finner.
Glück auf!
Hilsen Bergkontakt og Næringslivskontakt
Alexandra
INTERNASJONAL KONTAKT
Internasjonal Kontakt har ansvaret for å opprettholde kontakten mellom Bergstuderendes Forening og
de andre studentforeningene i IFMMS. (International Federation of Mining, Metallurgy, Petroleum and
Geology Students). IFMMS har medlemsuniversiteter i hele Europa og i Canada og er den eldste
internasjonale studentforening i verden.
Annethvert år arrangerer vi ISW (International Student Week, også kalt bergseminar). Den neste ISW
som skal arrangeres i Trondheim blir høsten 2012. Da er det klart for en real fest med bergstudenter fra
hele Europa. Vi inviterer 2-3 studenter fra de forskjellige universitetene og tar dem med på
bedriftsbesøk, omvisning på universitetet og diverse sosiale aktiviteter på kveldstid. Siden ISW blir
arrangert med støtte fra næringslivet er oppholdet gratis for gjestene. Derfor har vi råd til å gi dem en
god innføring i norsk mat- og drikkekultur.
Dersom vi får invitasjon til internasjonal uke er oppholdet gratis, men reisen må man betale selv. Det er
gode muligheter for å få dekket deler av reiseutgiftene gjennom legater og fond.
Hovedoppgavene som Internasjonal Kontakt er å
 Sende medlemmer av Bergstuderendes Forening på internasjonale uker i Europa og Canada.
 Reise på IFMMS-kongress en gang i året som representant for Bergstuderendes Forening.
 Arrangere bergseminar. Skaffe sponsorer, planlegge etc.
Dette er et toårig verv, det første året er man vise, det andre sitter man i hovedstyret.
Jeg oppfordrer dere som ferske Bergstudenter til å søke på de forskjellige ukene. IFMMS plakater med
info om ukene, blir hengt opp på oppslagtavler på Bergbygget. Forespørsler og spørsmål kan sendes til
[email protected]ntnu.no.
Glück auf!
Tor
BERGMANDEN - BERGSTUDERENDES EGEN AVIS
Bergmanden er Bergstudentenes egen avis. Den kommer ut 2-3-4 ganger i semesteret, og er helt gratis.
Redaktøren blir valgt på generalforsamlingen hver høst, og sammen med utvalgte medsammensvorne,
skriver man ei blekke som ikke er ment å være kun av den seriøst informative sorten. I Bergmanden
kan du lese om arrangementene til Bergstuderendes Forening., samt annet smått og stort fra den sosiale
siden av studiet. Uten bidrag fra aktive bergstudenter blir det ingen avis. Jeg håper derfor at du som
kommende bergstudent vil engasjere deg, og bidra med noe til avisa.
Magnus Bru - Redaktør
BERGKJELLEREN
Velkommen til NTNU!
Av og til er det godt å få tatt en pause fra studiene, og da er en fest med likesinnede Bergfolk midt i
blinken. Til dette formålet har vi Bergkjelleren, hvor vi møtes og slår av en prat. Litt hjelpemidler
trengs, så vi har et bredt utvalg av drikkevarer, til studentvennlige priser.
Kjelleren brukes primært til fredagsåpent, fra kl 1800 til 2400, eller til 0300 ved spesielle anledninger.
Den står også til disposisjon for dere, uten kostnader, og er et ypperlig sted for bursdagsfester eller
temakvelder.
Som 1. klassing får du muligheten til å stå barvakt, og dette er en flott sjanse til å bli kjent med andre
studenter. En i første klasse trengs også i kjellerstyret som nestsjef fra november.
Bergkjelleren drives uavhengig av Bergstuderendes forening. Vi har egen økonomi og eget styre, som
består av:
Kjellersjef
Nestsjef/ Sponsoransvarlig
Økonomisjef
Vedlikeholdssjef
Barvaktsjef
PR- sjef
Kjellerrusk 1
Kjellerrusk 2
Jan Inge Meling
Anders
Ole Bjørn E. Moe
( Sjefen, sitter også i BFs Hovedstyre)
( Ivrig sjel og pengetigger)
( Passer på at debit ikke blir større enn
kredit, også ansvar for innkjøp)
Jørgen Engebretsen
( Reparerer…)
Erling Grammeltvedt
(Setter opp barvaktlister til fredagsåpne
kvelder)
Sigrun Melve Aarrestad ( Blæster om de store begivenheter)
Sigrid Moen
(Altmuligmann I)
Jørgen Silseth
(Altmuligmann II)
Adressen er:
Hermann Krags vei 10- Moholt Studentby
(Rett bak busstoppet på studentbyen)
På kjeller'n er dere alltid velkomne!
Jan Inge Meling
Kjellersjef
BERSEBLÆSTEN
Berseblæsten er Bergstuderendes Forening sitt spradebassorkester. Vi er en liten gjeng med stort
potensial på en god dag. Vi er et orkester med korpsbesetning, og vi spiller dixieland, jazz og marsjer.
Vi spiller mest med, men av og til uten noter. Vi sørger for å skape liv og røre på alle Berg sine
arrangementer. Vi er stort sett en gjeng gamle korpsmusikere som har hentet opp de gamle
korpsinstrumentene og synes at det er artig å spille og drikke øl. Av og til overrasker vi oss selv og
andre med at vi faktisk klarer å spille litt fint!
Vi har øving hver onsdag kl 19.00 på vårt eget rom i 3. etasje på geologibygget. På årets første øving
spiser vi pølse med geletopper, og nye medlemmer får første øl gratis.
Hvert år drar vi sammen med korene på helgeseminar på bergforeningens egen hytte på Røros. Disse
pleier å være de artigste hytteturene. Her har vi sketsjer, badstue, kulpbading, spritgelekrig,
spettkasting, bonanzafrokost og mye mer. Dessuten pleier vi å spille litt i Røros sentrum før vi drikker
literspils på Liter’n. På søndagene øver vi hvis vi får tid.
Vi pleier også å dra på turer sammen. I fjor arrangerte
vi SMASH sammen med tre andre av Trondheims
studentorkestre, og fikk besøk av tre orkestre fra
Oslo, Ås og Tromsø. Årets SMASH arrangeres i Ås.
Vi gleder oss også til vi skal spille på Oktoberfest i
Stryn siste helga i september.
Ellers kan vi nevne at Berseblæsten har gitt ut både
på LP og MC. Vi har tidligere satt verdensrekord i
dypeste konsert på 1153 meter under havet (selv om
denne rekorden senere er slått).
Berseblæsten er også en ypperlig måte å bli kjent med eldre studenter og studenter fra de andre linjene
på. Vi har omtrent like mange studenter fra hvert årstrinn. Mange av oss er flinke og har mange gode
triks og råd i ermet for hvordan man kommer seg helskinnet gjennom studiet og fortsatt kan ha det gøy.
I motsetning til enkelte andre lag og foreninger krever vi ikke at du skal oppgi all fritid for å være
sammen med oss.
Hvis du vil bli med er det en fordel om du kan spille et instrument. Berseblæsten har en del
instrumenter tilgjengelig, så det skal ikke være nødvendig å ha noe eget instrument. Hvis vi ikke har
ledige instrumenter, har vi også økonomi til å kjøpe noen nye (brukte).
Besøk gjerne hjemmesiden vår:
org.ntnu.no/berse
Berseblæsten faller aldri ned fra gulvet!
Berit Vinje,
Leder for Berseblæsten
KORENE
Lapis Audio & Spinell
Det er to kor under Bergstuderendes Forening, et gutte- og et jentekor. Det synges alt fra passende til
mindre passende sanger utover kvelden . Du vil fort høre fra oss!! Vi driver i samme stil som
Berseblæsten, det er ikke alltid kvalitet som er det viktigste. Det arrangeres en kortur hvert semester,
der vi samler begge korene til en minnesfattig helg på hytta 'vår' i Røros. Øvinger er tirsdager kl. 19.00
på bergkjelleren for Lapis Audio(gutter) og på Bergkontoret for Spinell . Det må da opplyses om at
ikke alle har "gullstruper", men at alle har en trang til å synge. Møt opp og syng med den stemmen/de
stemmene du har! Dette er en gylden mulighet til å bli kjent med personer i alle årstrinn.
Dirigentus :Andreas Wold
Dirigentøs: Kristine Bakken
STUDIEPROGRAMMET GEOFAG OG PETROLEUMSTEKNOLOGI
Studieprogrammet for Geofag og petroleumsteknologi er nå delt i to. Studieprogramfor Teknisk
Geofag og Studieprogram for Petroleumsfag, begge en del av fakultetet Ingeniøvitenskap og Teknologi
(IVT).
Det meste av undervisningen de 2 første årene foregår i Sentralbyggene og Realfagbygget. Lesesalene
finner du oppe i etasjene på Geologen. Andre lesemuligheter som 1. klassing finner du på biblioteket i
Realfagbygget.
Bergbygget ligger sentralt til NTNU og kjennes lett igjen på den orange og grønne fargen. Her finner
du instituttkontoret, bibliotek, datasal, kontor og oppslagstavle for BF. Fakultetskontoret ligger i
Geologen i andre etasje.
«Geologen» og Petroleumsteknisk senter (PTS) er de to siste bygningene hvor “Bergfakultetet” hører
til. «Geologen» ligger rett ved Bergbygget, og PTS finner du sørøst for Lerkendal Stadion. I disse
bygningene er det også oppslagstavler for Bergstuderendes Forening.
På hjørnet av Bergbygget står Bergmanden. Går du opp i 2. etg. her og til venstre finner du
instituttkontoret for geologi og bergteknikk. Dersom du har noen spørsmål eller lurer på noe kan du
gjerne ta kontakt med Marit Snilsberg, som er vår studieveileder. Hun sitter i 2. etasje på Geologen.
STUDIEPROGRAMMET FOR MATERIALTEKNOLOGI
Studieprogrammet materialteknologi var tidligere Berg B på det gamle “Berg” fakultetet på NTH. I
forandringen og fremskrittets ånd ble metallurgene overført til Fakultet for Naturvitenskap og teknologi.
Som materialteknologistudent vil du utover i studiet ta linjefag sammen med studenter fra maskin og
kjemi. For å skape en bedre faglig og sosial ramme rundt det multifakultære materialteknologistudiet,
ble det høsten 2000 opprettet en egen interesseorganisasjon. Denne fikk etter hvert navnet De
Høylegerte, og er et tilbud til alle som er interessert i materialteknologi. Dette er ikke en linjeforening,
materialteknologistudentenes linjeforening er fremdeles Bergstuderendes forening. Dette har med vår
lange og tradisjonsrike historie å gjøre. I de gamle gruvemiljøene var det to slags folk: gruvefolket, die
Bergleüte, og smelterne i hyttene, die Hüttenleüte. Slik har det vært siden 1500-tallet. Da
Bergseminaret på Kongsberg åpnet i 1757 og i de senere Bergstudiene ved Universitetet i Christiania
(Oslo), utviklet die Bergleüte seg til geologer og gruveingeniører, mens die Hüttenleüte ble metallurger.
Dette nær 500 årige samholdet ligger sterkt nedarvet i vår tradisjon og finnes over hele Europa på de
tekniske universiteter og i gruveskolene.
Her på NTNU vil dette gamle samholdet ikke bli brutt av slike omorganiseringer. Geologer, gruvefolk,
petroleumsfolk og metallurger vil være medlemmer av den samme foreningen som alltid har vært
samlingspunktet deres: Bergstuderendes forening !
Vi vil studere for det meste i de samme byggene som før og vil omgås hverandre på fester, turer til
hytta, utenlandsreiser, bedriftsmøter med øl og pizza og på kjelleren vår.
Om du vil bli Hüttenleüte eller Graubenleüte er du alltid velkommen til oss i Bergstuderendes
forening.
LYKKE TIL SOM BERGSTUDENT!
Vi håper du har hatt litt igjen for å lese dette heftet, og vi ser fram til å få deg som medlem i
Bergstuderendes Forening.
Linjeforeningen er til for deg, så bruk den aktivt!
Kom og snakk med oss på kontoret, B 055 (vi har kontortid hver dag mellom kl 14.00 og 15.00), i
kantina, på lesesalen, i Bergbygget eller der du finner oss! Du kan også legge en lapp i stud.post 236
eller i postkassa utenfor kontoret hvis du ikke får kontakt med oss på annen måte. Eller du kan sende en
mail til oss på [email protected] Til slutt vil vi få anbefale dere å stadig titte innom hjemmesida vår
www.bergstud.no hvor du vil finne det meste av interesse om BF, siste nytt og linker til andre ting.
Bruk den!
På vegne av styret
Magnus Gule
(infosjef)
LYKKE TIL SOM BERGSTUDENT!