BRANNVESENKONFERANSEN 2015

BRANNVESENKONFERANSEN 2015
«Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden»
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 25. – 26. mars 2015.
Onsdag 25. mars: «Kunnskap, endringsvillighet og gjennomføringsevne»
08.00-10.00
Kaffe og registrering
10.00-10.05
Velkommen
Morten Harangen, seniorrådgiver DSB
10.05-10.30
Åpningsforedrag
Hans J. Røsjorde, statssekretær Justis- og beredskapsdepartementet
10.30-10.35
Pauseinnslag
10.35-11.05
Brann- og redningstjenesten gjennom mine 12 år som leder av nasjonal brannmyndighet
Jon Arvid Lea, direktør DSB
11.05-11.25
Brann- og redningsvesenets plass i beredskapskjeden
Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør DSB
11.25-11.50
Pause med besøk i utstillingsområdet
11.50-13.00
Brann- og redningsvesenet omstruktureres
- hva betyr dette og hvorfor er brann- og redningstjenesten strategisk viktig?
Hans Kristian Madsen, Avdelingsleder DSB
 Jon Myroldhaug, brannsjef Oslo brann og redningsetat
 Anna-Karin Hermansen, leder forebyggende avdeling Trøndelag brann- og redningstjeneste
 Johnny Breivik, brannsjef Bergen brannvesen
13.00-14.00
Lunsj
14.00-14.20
Nærpolitireformen – hvordan skal vi samvirke?
Christine Fossen, politimester Vestfold politidistrikt
14.20-14.40
Nasjonalt nødmeldingsprosjekt – hvor ble det av felles nødnummer og felles sentraler?
Erik Liaklev, prosjektleder Justis- og beredskapsdepartementet
14.40-15.00
Oversikt og kunnskap – det er dere det kommer an på!
Morten Støldal, seniorrådgiver DSB
15.00-15.30
Pause med besøk i utstillingsområdet
15.30-15.50
Brannfagskolen
Ann Christin Olsen-Haines, avdelingsleder DSB
15.50-16.50
Med ansvar for det utenkelige
Skogbrannen i Västmanland er tema når Morten Harangen intervjuer
 Lars-Göran Uddholm, brannsjef i Södertörns brandförsvarsförbund i Stockholm
 Jan Wisén – beredskapsansvarlig fra hendelsen MSB
19.00
Middag
Torsdag 26. mars.
09.00-09.20
09.20-09.35
09.35-10.30
«Hvordan ønsker Bergensalliansen å sikre innbyggerne best mulige brann- og redningstjenester?»
Terje Søviknes, ordfører Os kommune
Burde vi ikke…?
Anders Leonhard Blakseth, avdelingsleder DSB
«Forebygging, samhandling og innovasjon»
- hvordan tenke annerledes og løse utfordringene rundt oss på en stadig bedre måte.
 Stig Roar Wigestrand, innovasjonsutvikler Impaktor Innovasjon as
 Espen Ruud, innovasjonsutvikler Impaktor Innovasjon as
 Kenneth Vik, branninspektør Rogaland Brann og redning IKS
 Arnt E. Folvik, informasjonsrådgiver Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
Vi får innsikt i tre verktøy for å lykkes med innovasjon, supplert med relevante eksempler på innovasjon
og nytenkning.
Hva fokuserer verdens beste innovasjonsmiljø på for å lykkes? (Verktøy # 1)
Stig Roar Wigestrand og Espen Ruud
Samarbeid – den eneste veien til målet
Kenneth Vik, Rogaland Brann og redning
10.30-11.00
Pause med besøk i utstillingsområdet
11.00-12.45
«Forebygging, samhandling og innovasjon», fortsetter
Hvordan driver verdens beste innovasjonsmiljø sine prosesser – helt konkret? (verktøy # 2)
Stig Roar Wigestrand og Espen Ruud
Hvor skal vi lete etter den beste, nye løsningen? (verktøy # 3)
Stig Roar Wigestrand og Espen Ruud
Kommunikasjon: Hver brann er nyttig
Arnt E. Folvik, informasjonsrådgiver Vestfold Interkommunale Brannvesen
1245-13.00
13.00
Avslutning
Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør DSB
Lunsj
Vil du ”twitre” under konferansen?
#Brann2015