I løpet av seks år har Merethe Sund og Dag Jøran Einvik investert

20
TORSDAG 23. FEBRUAR 2012
Helgeland Arbeiderblad
Setter pris på fjø
TAKK FRA SØMNA: Hans Gunnar Holand overrakte diplom og blomst med ku for innsatsen til Merethe Sund og Dag Jøran Einvik. - Sømna kommune takker for at dere aktivt
bidrartil å styrke og videreutvikle et livskraftig landbruk i Sømna gjennom en større utbygging av driftsbygning på gården, står det på diplomet.
TRIVES MED GRIS: Merethe Sund er egentlig utdannet lærer, men de tre siste årene har
hun jobbet i grisefjøset hjemme på gården. – Jeg trodde det skulle bli ensomt, men det er
det ikke, forteller hun.
BEDRE ARBEIDSDAG: Med nytt løsdriftsfjøs og melkerobot har det blitt bedre å både være ku og Da
bare å hive seg i gang, forteller han. Den nye driftsbygningen har en prislapp på fem millioner kroner,
I løpet av seks år har
Merethe Sund og Dag
Jøran Einvik investert
over 10 millioner kroner
i egen arbeidsplass.
Sånt setter lokalsamfunnet pris på.
Av Sigfrid Hagerup
SJARMØRER: Dag Jøran Einvik og Merethe Sund mener det er plass for flere som driver
med gris. - Hadde de vært med på en grisefødsel, så hadde de vært solgt, tror Merethe.
[email protected]
For de driftige bøndene på Brekkeidet i
Sømna er ikke redde for å satse. I 2004 satte de opp nytt grisefjøs, og på tampen av
2010 kunne de ta i bruk det nye løsdriftsfjøset for ku. Denne uka fikk de besøk av
landbruksnemnda i kommunen som både
var interesserte og imponerte gjester.
Besøker utbyggerne
MELKEROBOT: I tillegg til Merethe og Dag Jøran, jobber også Bjørn Torstein Arnes
(tv) på gården. – Det er vanskelig å finne arbeidskraft som både er god på data, mekking,
er praktisk og flink med dyr. Han må vi bare skryte av, sier Merethe Sund. Her diskuterer
han melkerobotens fortreffeligheter med Leif Edvardsen.
– Den siste perioden og denne har vi besøkt
de bøndene som har ferdigstilt større utbygginger. Vi vil vise at vi er interessert i
det som foregår i næringa, holde oss oppdatert, og vise at vi følge med. Og vi prøver
å gi litt ros også, sier Hans Gunnar Holand,
leder i Sømna landbruksnemnd. Sammen
med resten av nemnda og landbrukskontoret ankommer han Bøvoll gård med buss.
Da har de allerede vært på befaring på
Sund, i Dalbotn, og vært på gårdsbesøk i
nyfjøset til Roald Mardal.
– Dette er noe av det triveligste jeg gjør
som politiker. Det har vært et jevnt trøkk
med utbygginger de siste fem-seks årene.
Det er veldig stor utbyggingstakt i landbruket i Sømna, sier Holand, som legger til at
det også har stor betydning for resten av
næringslivet i kommunen.
Lærerikt i fjøset
For mens andre kommuner har registre,
verk eller kalk, har Sømna grønne åkre og
firbeinte melkefabrikker. Kommunen på
Sør-Helgeland er den største landbrukskommunen i fylket, med en omsetning i
næringa på cirka 134 millioner i året.
Og når bussen svinger inn på tunet, står
Merethe Sund og Dag Jøran Einvik klare
for å sluse gjestene inn i grisefjøset. Utstyrt
med hvite frakker og lånte støvler, er de
klarert for å hilse på cirka 600 griser med
krøll på halen.
– Dette er fantastisk å få være med på. Vi
har mange dyktige, unge bønder i Sømna.
Vi var i Mardal tidligere i dag, og jeg har
aldri hørt at ei ku drikker 100 liter vann
hver dag før, forteller Leif Edvardsen fra
landbruksnemnda som stiller ivrige spørsmål til Merethe Sund. Og får vite at ei purke går drektig i tre måneder, tre uker og tre
dager. Akkurat.
Fordoblet kvoten
Inne i det nye løsdriftsfjøset går 50 årskyr,
totalt 180 dyr med stort og smått. Småkalvene spretter omkring i den gamle siloen
som er bygd om til fjøs i to etasjer, og kyrne har blitt vant til å bli melket av robot.
– I dag har vi 370 tonn kvote, og vi begynte å bygge ut i august 2010. Den 23. november samme år ble nyfjøset tatt i bruk.
Nå begynner vi å føle at vi har litt teken på
det, sa Dag Jøran Einvik til de frammøtte.
TORSDAG 23. FEBRUAR 2012
Helgeland Arbeiderblad
ssatsing
21
Fisk og olje
samarbeider
Oljeindustrien og fiskebransjen etablerer nå et samarbeid
for å redusere konfliktnivået.
Av Kjell Werner
[email protected]
– Petroleumsnæringen ønsker å bidra til
bedre samarbeid på havet med sikte på å
unngå konflikter, sier administrerende direktør Gro Brækken i Oljeindustriens
Landsforening til Avisenes Nyhetsbyrå
(ANB).
Oljeindustrien, Norges Fiskarlag, Fiskebåtredernes Forfund, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening pluss fagforbundet Industri Energi står bak topplederforumet «Ett hav» som torsdag møtes for første
gang.
Skape verdier
– Det overordnede målet er bedre samarbeid, for dermed å legge til rette for videre
verdiskaping fra to av landets desidert viktigste næringer, sier styreleder Leiv Grønnevet i «Ett hav».
Styrelederen mener det blir viktig å etablere en felles virkelighetsforståelse. Bedre
koordinering og samarbeid knyttet til innsamling av seismikk er allerede utpekt som
et tema for forumet.
– Det er bare å erkjenne at det tidvis oppstår konflikter mellom fiskeri og seismikkinnsamling, sier Gro Brækken.
Beredskap
ØNSKER DIALOG: Gro Brækken i Oljein-
dustriens landsforening ønsker dialog med
sjømatsektoren. (Foto: Vidar Ruud, ANB)
arbeide om oljevernberedskap.
– Jeg har tro på at «Ett hav» blir et forum
som bidrar positivt til økt dialog og forståelse mellom to av Norges viktigste næringer, sier leder Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag.
– En hovedutfordring er å øke kunnskapen innad i begge næringer om hverandres
virksomhet og behov. Dialog og kontakt er
nøkkelord i så måte, sier Nilsen. (ANB)
Næringene ser store muligheter for å sam-
er
m
l
i
b
Alle
ag Jøran Einvik. – Vi tok beslutningen om å bygge ut i 2009. Da fikk vi tilbud om kvote, og da var det
med tilskudd fra Innovasjon Norge på 500.000 pluss rentestøtte.
(Bilder: Sigfrid Hagerup)
– Men det er ikke mindre arbeid etter at
vi fikk robot, den eneste fordelen er at vi
er mer fleksible, legger Merethe Sund til.
For samtidig som de bygde ut, har de også
økt produksjonen fra 170 tonn. Og kvaliteten på melka er fortsatt god.
– Vi kjøper ikke melk. Vi har kontroll
på melka, humrer Einvik.
Smittsomt pågangsmot
– Det er utrolig hva dere har fått til her
oppe, kommer det fra en tydelig imponert
landbrukssjef Nils Nyborg.
– Når vi blir ferdig med å gjøre om gammelfjøset blir jeg fornøyd, repliserer Einvik. Planen er nemlig å få plass til enda
flere ungdyr i kufjøset, men først må gammelfjøset gjøres om til bingefjøs. Merethe
Sund og Dag Jøran Einvik ser det likt, til
tross for flere år med utbygging. Miljøet
blant bøndene i kommunen er positivt, og
det smitter.
– Det er mye pågangsmot og optimisme
i næringa, og det er veldig bra. En må
egentlig ha det for å drive, smiler de to.
ker
◊ Reparasjon ◊ Service ◊ EU-kontroll
Sandnessjøen Verkstedsenter AS
Sandnessjøen
Verkstedsenter
AS
Sandnessjøen – Tlf. 75
06 41 45
E-mail: [email protected]
Sandnessjøen
- Tlf. 75 06 41 45
e-mail: [email protected]
Herøy Bil og Maskin AS
Herøy – Tlf. 75 05 85 33
E-mail: [email protected]
Herøy
Bil og Maskin AS
Herøy - Tlf. 75 05 85 33
Autozentrum
Verksted AS
e-mail:
[email protected]
Sandnessjøen – Tlf. 75 08 08 08
E-mail: [email protected]
Autozentrum
Verksted AS
Arnt Bilservice
Sandnessjøen
- Tlf.Mosjøen
75– 08
08
0804 17
Shell-bygget
Halsøy,
– Tlf.
Leira 12, 8665
Mosjøen
Tlf. 75
17 75
30 04 30
e-mail:
[email protected]
E-mail: [email protected]
[email protected]
PÅ GÅRDSBESØK: Tirsdag var landbruksnemnda i Sømna på befaring hos bønder
som har bygget ut. Det gjør de både for å følge med på utviklinga i landbruket, og for å
gi en honnør til de som satser for å skape sin egen arbeidsplass.
www.automester.no