Aktivitetspark i Sykkylven.pdf

AktivitetsparNL6\NN\OYHQ
En samlingsplass for barn i alle ald re
Innledning
Siden
etableringen
av
Hundeidvik
Idrettslag i 1944, har laget hatt en sentral
rolle i fritidsaktiviteter i lokalmiljøet.
Anlegget til idrettslaget har vært et
naturlig samlingspunkt på fritiden både
for sportsaktiviteter og revy og teater.
Stort engasjement og pågangsmot har
satt sine spor gjennom et flott anlegg.
Hundeidvik Idrettslag ønsker nå å utvide
tilbudet til barn og unge i Sykkylven med
en egen innendørs aktivitetspark.
Hvorfor aktivitetspark
I en hverdag der barn og unge møter
stadig flere utrygge utfordringer, ser
Hundeidvik IL på forebygging som en av
de viktigste investeringer et samfunn kan
gjøre.
Aktivitetsparken er tenkt som en sosial
samlingsplass for barn og unge fra hele
kommunen. Her vil de kunne samles i en
uformell setting å delta i fysisk aktivitet
eller bare være sosial.
Gjennom å bygge et innendørs anlegg av
denne typen, tar vi hensyn til våre
klimatiske utfordringer med vær og vind.
Med å bygge tak over anlegget vil dette
være tilgjengelig 365 dager i året.
Allsidig tilbud
Tradisjonelt har fritidsaktiviteter til barn
og unge vært organisert gjennom
organisasjoner i ordna former. Eksempel
på dette er fotball, langrenn, skolekorps
osv. I dagens samfunn ser vi at de unge
ofte velger bort denne typen aktiviteter.
De vil selv kunne velge hvilke aktiviteter
de vil holde på med og når.
Denne endringen ønsker Hundeidvik IL å
ta på alvor. Vi vil gjerne møte de unge på
deres premisser.
Aktivitetsparken er planlagt i forbindelse
med idrettsanlegget til Hundeidvik IL. På
denne måten vil aktivitetsparken bli en
tilvekst av aktivitet i et område som
allerede er et naturlig samlingssted.
Finansiering
For å kunne videreutvikle aktivitetstilbudet og fasilitetene i takt med tiden,
ser Hundeidvik IL det som viktig å ha en
trygg økonomisk ramme.
Anlegget vil bli driftet basert på frivillige
medlemmer som støtter idrettslagets
arbeid. På denne måten vil en oppnå lave
årlige driftskostnader for anlegget
Aktivitetsparken
Klatrepark
For at anlegget skal være mest mulig
tilgjengelig, ønsker vi å etablere dette
innendørs, beskyttet fra vær og vind. Det
vil derfor bli bygget en stålhall på
29x60meter. Denne vil ha en takhøyde på
5meter ved langveggene og 9meter i
mønet.
Klatre delen av anlegget vil representere et
helt nytt type tilbud i Sykkylven kommune.
Klatring har de siste årene etablert seg som
en veldig populær aktivitet. Gjennom å
etablere vegger med to forskjellige høyder,
differensierer
vi
vanskelighetsgraden.
Dette gjør at flere vil kunne finne en
utfordring tilpasset sitt nivå.
Innhold i anlegget
Klatrevegg
Streetbasket
Sosialt rom
Myldreareal
Kunstgressbane
Bueskyting
Buldrevegg
Squashbane
Volleyball
Fotballtennis
Styrkerom
Badminton
Toaletter
Klatrevegg
Klatreveggen vil ha en høgde på 9meter
med et overheng på hele 4 meter. For å
kunne tilby en attraktiv vegg, er denne
klargjort for å kunne sette nye klatreruter.
Buldrevegg
Buldreveggen vil ha en høyde på 3,9 meter
og bredde på 6meter. Denne har et
overheng på inntil 1,5meter. I denne
veggen kan en klatre uten sikring med tau,
da det er tjukke matter under.
Kunstgressbane
Dette vil være den moderne utgaven av balløkka som er tilgjengelig 365 dager i året,
uansett vær. På ballflaten kan barn leike seg tørt hele året. Her kan ballek av alle typer
utøves. Gjennom en ballfalte med tak, vil de unge har en flott myldreplass med mulighet
for fysisk leik. Unge fotballspillere vil få tilgang til topp treningsforhold hele året.
Bueskyting
Bueskyting er en helårsidrett med klubber
og konkurranseaktiviteter over hele landet.
Bueskyting er en teknisk idrett, så man
behøver ikke å være fysisk sterk for å kunne
bli
en
dyktig
bueskytter.
Mange
funksjonshemmede kan delta i bueskyting
på lik linje med andre. Som presisjonsidrett
passer det for alle – uansett størrelse,
fasong og fysisk kapasitet.
Squash
Squash er en innendørs racketsport. Navnet
viser til den myke ballen som brukes i dette
spillet. Squash spilles vanligvis av to
spillere, men også noen ganger av fire i
doublekamper. Squash spilles i innendørs
baner som har fire vegger, og med
standardiserte racketer og en liten, hul,
gummiball. Squash er et nytt tilbud i
Sykkylven kommune.
Streetbasket
Dette vil være en ny type aktivitet som de
unge i Sykkylven ikke har fri tilgang på i dag.
Streetbasket er i hovedsak spill 3x3 på en
kurv. Banen vil ha sportsdekke for optimale
forhold til aktiviteten.
Styrkerom
Styrkerommet har apparater for de fleste
muskelgrupper. Kombiner gjerne treningen
med andre aktiviteter i hallen