Menighetsblad nr 5 2014

med
bydelsstoff
ØYANE
Nr. 5/2014
Menighetsbladet for
ØYANE Menighetsbladet med bydelsstoff
Leder
Er det mulig?
Brit Lyngnes Broberg
Man lærer så lenge man lever heter
det, og det er meg en glede å meddele
at det faktisk er mulig å overraske og
endre mening hos forutinntatte middelaldrende kvinnemennesker (les: meg).
I de siste menighetsbladene har vi annonsert for konsert med Anita Skorgan
i Hundvåg kirke. Personlig har jeg forbundet henne med Grand Prix og Jahn
Teigen og ikke så mye annet.
MEN som den trofaste menighetsmedlem jeg er, så kjøpte jeg billett for å
støtte opp om et prisverdig kulturtiltak
i kirken. Til og med Maen, med sterke
musikalske Blues-trekk, fikk jeg lokket
med på dette.
O Lykke for oss begge kan jeg bare si.
Anita Skorgan med sine to eminente
musikere var en storartet opplevelse!
Hun leverte sang etter sang med flotte
tekster og en strålende vakker stemme.
Når hun i tillegg krydret med muntert
og og interessant småprat mellom
sangbolkene, så ble dette en eminent
opplevelse med levende mennesker og
levende musikk. Rett og slett Snadder
på en Søndag!
Jeg vil herved hemningsløst reklamere
for Kulturutvalgets neste prosjekt som
er «Hele menigheten synger» i Hundvåg kirke søndag 19. oktober. Om du
syns dette høres gørr-kjedelig ut, eller
om du aldri kunne tenke deg å synge
en tone så er det bare en ting å si: Bare
kom – bare prøv. Jeg tipper du får deg
en overraskende herlig opplevelse.
Hvis ikke kan du risikere at DU blir et
forutinntatt middelaldrende kvinnemenneske -
2
Dåp og dåpsglede
Tekst: Biskop Erling J. Pettersen
Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
kommer vi til deg som gav oss livet,
skriver salmedikter Svein Ellingsen.
Og om det som skjer når vi bærer det
mest dyrebare vil eier til dåpen, skriver
han:
Det at vi får bære et hjelpeløst barn inn
i kirken, der det er ventet, er et sterkt
vitnesbyrd om hva det kristne evangelium vil si oss: Det finnes et sted i verden
hvor vi blir tatt imot, uansett hvor svake
vi er, uansett prestasjoner og posisjoner. På en sterk og talende måte forkynner barnedåpen at vårt menneskeverd
ikke har sin grunn i hva vi har eller hva
vi gjør, men i hva vi er:
skapt av Gud
elsket av Gud
oppsøkt av Gud
Dåpens første ord er GAVE.
Dåpen handler om ufortjent nåde, om
guddommelig godhet. Hver dåpshandling er en demonstrasjon av Guds
frelse: troen er ikke noe vi selv kan
prestere, men noe Gud gir.
For 90 år siden ga Ludvig Hope ut en
bok som beskriver dåpen som gave på
en måte som fortjener å bli tatt fram
igjen. I kapitlet Dåp skriver han i Mot
målet:
Mitt personlige syn er dette: Jeg er en
Levede tro - engasjerende fellesskap
kristen. Jeg har gitt mitt liv til Kristus og
vil være hos ham, i livet, i døden og i all
evighet.
Da så Gud ga meg barn, sa jeg til ham:
Jeg takker deg for barnet du gav meg,
jeg vet det er en stor og ansvarsfull
gave. Nå vil jeg gi barnet til deg, likedan som jeg har gitt meg selv til deg.
Jeg kan ikke frelse barnet, men du kan,
og har det, Herre. Du har sagt at vi skal
gjøre folk til dine disipler ved å døpe
dem og lære dem, og det vil jeg nu
gjøre med mitt barn. På ditt ord vil jeg
døpe det til deg inn i ditt rike, der hvor
også jeg av nåde er, og ved den samme
nåde vil jeg prøve å LÆRE barnet mitt
din vilje.
Jeg lærte dette på nytt da jeg skulle
døpe vårt tredje barnebarn i fjor høst,
og tenkte: Så enkelt kan også jeg si det
i dåpssamtalen. Og så enkelt sa jeg det!
Jeg fikk i mars 1950 min dåp uten å ha
gjort noe for å fortjene den, og uten å
forstå den der jeg lå i mors armer. Som
en gave fikk jeg den.
Den første gaven vi alle har fått uten
å gjøre noe for det, er livet vårt. Vi fikk
livet, fordi Gud ville det slik.
Dåpen – del i Guds frelse – handler om
å få del i Guds kjærlighet, i det nye livet.
Dåpen er kjærlighetens første sakra-
ØYANE Menighetsbladet med bydelsstoff
Min salme
Tekst og foto: Evy-Karin Førde
Helga Figved er mangeårig Hundvågbu og aktiv på mange arenaer. Hun er med
i konfirmantarbeidet, speideren, har andakter på Øyane sykehjem og er med i
Bedehusstyret, gruppen som arrangerer møter på kapellet under tittelen, ”Med
Jesus i hverdagen”. Når jeg spør henne om det er en salme hun er særlig glad i,
svare hun straks: Salme 23 i Bibelen (Herren er min hyrde). Da jeg presiserer at
jeg mente salme i salmeboken, er hun heller ikke i tvil. Det må bli «Stor er din
trofasthet». Flott at den er kommet med i den nye salmeboken!!!
Jeg er glad i lovsanger, og jeg opplever at denne lovsangssalmen løfter meg
opp. Når jeg synger den i forsamlinger, er det som om taket løfter seg, og jeg
bobler over av glede og takknemlighet!
Salmen beskriver klart hvem Gud er, og melodien er med på å understreke
teksten. Guds godhet er hovedfokuset. Han er universets planlegger og skaper,
alle tings opphav. Likevel bryr Han seg om den enkelte. Tenk Han bryr seg om
meg også, og Han sørger for meg og gir meg det jeg trenger!
I en skiftende virkelighet hvor jeg stadig kommer til kort. I en verden og hverdag som stadig er i forandring, minner salmen meg om at Gud alltid er den
samme. Han forandrer seg ikke. Jeg kan hvile i trygg forvissning om at han har
kontrollen, og takknemlig synge ”Stor er din trofasthet” av hele mitt hjerte.
Sammenliknet med ordlydene i salmen kommer mine ord om den sørgelig til
kort. Derfor anbefaler jeg på det varmeste: Les den, syng den og la deg begeistre!
Stor er din trofasthet
1. Stor er din trofasthet, Herre og Fader,
skiftende skygge når aldri din stil.
Du er den samme, din miskunn er evig,
slik som du var, skal du alltid forbli.
Kor: Stor er din trofasthet, stor er din trofasthet,
dag etter dag, ga du nåde på ny.
Himmelske hender gir alt jeg behøver,
trofaste Herre, hos deg har jeg ly.
2. Tidene skifter med dager og netter,
soler og stjerner har oppmerket gang.
Syng all hans skapning og pris han som styrer,
lov den allmektige Herre med sang.
3. Nåde for synder, og fred uten like,
mesterens omsorg til støtte og stav.
Styrke for dagen og håp for i morgon,
signing for barnet, som Gud tar seg av.
Allehelgensdag
søndag 2. november
Allehelgensdag er en dag der vi på en særlig måte
minnes de vi har mistet. Hundvåg menighet har flere
arrangement denne dagen.
Gudstjeneste i Hundvåg kirke kl. 11.00:
Allehelgensgudstjeneste. Kantoriet deltar.
”Åpent kapell” i Hundvåg kapell kl.13.00 – 18.30
Her kan dere komme inn, få en kopp kaffe, tenne et lys,
være stille, eller få en prat med en av diakonene våre
dersom du/dere ønsker det.
Meditativ konsert i kapellet kl. 16.00
En kveld for sorg og håp i Hundvåg kapell kl.19.30:
Sang og musikk, tekstlesning, lystenning og håpstanker.
Vi håper at disse samlingspunktene kan være gode steder
for å minnes de døde og søke trøst i sorgen.
Hjertelig velkommen!
Fordi Gud vil gi fremtid og håp
3
ØYANE Menighetsbladet med bydelsstoff
Gjør døren høy og porten vid
l
a ve
d
m
Ko
Tekst og foto: Mai Østbø
I vinter arrangerte Kristoffer Danielsen
en åpen julekonsert i kapellet. Dette
ble nok veien inn i kulturutvalget i
kirken for han, hvor han samarbeider
med Solveig Bryngelsson, Tore Bols,
Hilde Jonassen og Kari Thu, om å gi
bydelen et kulturelt løft. Han brenner
for kultur av alle slag i bydelen vår.
- Hvorfor dra til byen når vi har så
mange flinke kulturpersoner i bydelen,
spør han og sier videre at kulturutvalgets intensjon er å ha minst en konsert
i halvåret med nasjonalt format (eks
Anita Skorgan nå i høst) og det jobbes
med neste konsert til våren, samt artistgalla med lokale artister i desember.
Kom!
Dette ble veldig populært, både blant
publikum og musikerne da vi arrangerte første gang i mars
”Hele menigheten synger” er også et
opplegg for hele bydelen, for alle som
liker musikk og sang. Dette blir en blanding av allsang og underholdning, med
band, forsangere og fengende rytmer ,
ikke gammeldags samlesang her med
andre ord, smiler Kristoffer, i tillegg blir
det innslag av en eller flere gjester. Kanskje et kor eller en solist, det vil variere
fra gang til gang, avslutter Kristoffer,
men tilføyer at det er veldig viktig å få
med at alle er velkomne 19.oktober kl
1930 i kirken, enten du er aktiv i kirken
eller om du ikke har noe forhold til
kirken.
Kristoffer Danielsen ønsker å bryte
barrierer med å vise at kirken er for alle.
Gjør døren høy og porten vid, tror han på.
Kom!
HØSTMESSE
Onsdag 19. november inviterer vi alle ettåringer født høsten 2013 til Kom! Her vil
ettåringen få være med på en liten sangstund, og så blir det servert middag til hele
familien. Vi vil også få gi dere noen tips om ulike bøker/cd’er/dvd’er som kan være
gode for barn, og ettåringen får med seg en liten gave hjem. Invitasjon kommer i
posten i november. Se også på hjemmesiden vår for mer informasjon.
4
Høstmesse og basar. Hundvåg kirke
Lørdag 25.oktober kl. 11.00 – 15.00
Salg av håndarbeid og hjemmebakt
Basar, tombola og åresalg
Familiesamling kl. 12.30
Chupa Chups og Janne Kristine H. Berge, Sigbjørn Jårvik
Kafeteria m. smørbrød, kaker og grøt
Hovedtrekning kl. 14.00
VELKOMMEN!
Levede tro - engasjerende fellesskap
ØYANE Menighetsbladet med bydelsstoff
Tirsdagsmiddag på Roaldsøy - en
godt bevart hemmelighet?
Kokkene i full sving!
Tekst og foto: Evy-Karin Førde
I november 2013 ble det startet opp
med middagsservering annen hver
tirsdag i regi av Krosshaug menighet.
Initiativtaker, Sigbjørn Jårvik, presiserer
imidlertid at dette er et tilbud for alle i
bydelen!
shuset» eller bare «Huset» på Roaldsøy)
mellom kl 16-17.
Etter middagen har det også vært
tilbud om en samling for barna. Lokalet
er stort så det er god plass for barna til
å leke og kose seg sammen.
Det serveres velsmakende og sunn
middag til en rimelig penge. Undertegnede er en av dem som ofte har benyttet meg av tiltaket, og jeg har også
invitert med venner. Jeg kan anbefale
det på det varmeste! I tillegg til at det
er godt, sunt og rimelig, er det også
hyggelig og sosialt!
Faste kokker er Sigbjørn Jårvik og Kjell
Hodnefjell og de kan sine ting!
Oppfordringen må derfor bli:
Kom og prøv! Du kan lese mer om tiltaket på facebook: «Tirsdagsmiddag på
Roaldsøy» eller kontakte Sigbjørn,
tlf 99793588. Han pleier å sende sms
med opplysning om menyen søndag
kveld. Påmeldingsfristen er mandag
kveld.
Fremmøtet har variert, og jeg har
undret meg på at ikke enda flere har
prøvd dette flotte tilbudet! Det er god
plass til flere :-) For oss som bor alene er
det en enestående mulighet til å få del
i et hyggelig fellesskap, og for familiene
må det være et ypperlig tilbud som
gir husmoren/husfaren mulighet for å
slippe innkjøp, matlaging og oppvask!
Kan det bli bedre?!
I det
te
tirsd huset se
ag k
rvere
l. 16
s de
-17.
ilig
midd
ag a
nnen
hver
Sted: «Huset», Roaldsøyveien 65
Tid: Tirsdag i oddetallsukene
Pris:
Barn under 2 år: Gratis
Barn under 12 år: kr. 20
Voksne (over 12år): kr 50
Middagsserveringen foregår på
«Strandheim» (også kalt «Ungdom-
n
Familie
Innsettelse av ny sokneprest
Søndag 19. okt. innsettes Jan Torrey Jensen som sokneprest i
Hundvåg sokn.
Innsettelsen er den synlige handlingen på at han er utnevnt
til stillingen og har takket ja.
Medvirkende i gudstjenesten er domprost Anne Lise Ådnøy
og Sigbjørn Jårvik. I tillegg bidrar Hundvåg kantori med flott
sang.
Dette blir en flott gudstjeneste hvor menigheten får ta i
mot sin nye sokneprest. Menighetsrådet serverer festfin
nt de
ig er bla
Melkev
jestene
faste g
kirkekaffe!
Takk til dugnadsgjengen!
Hva skulle vi gjort uten dere! Det hadde i hvert fall ikke blitt
nye bord og stoler til den lille kirkestua i tillegg til 20 nye
sammenleggbare bord.
Tusen takk for den innsatsen dere gjør for menigheten vår!
Vi setter stor pris på dere!
Fordi Gud vil gi fremtid og håp
5
ØYANE Menighetsbladet med bydelsstoff
KONFIRMANT
KONFIRMANTWEEKEND 19.-21.sept
Foto: Willy Kommedal
104 positive konfirmanter, ivrige ledere og foreldre, sensommer på Sørlandet, god mat, høyt aktivitetsnivå, undervisning, samtaler, konkurranser,
leker, bønnevandring, godnatt-runde, lommelykter, bading i sjøen, fine
sanger og god stemning!
6
Levede tro - engasjerende fellesskap
ØYANE Menighetsbladet med bydelsstoff
Svømmehallen tar form
Tekst: Brit Lyngnes Broberg
Den nye svømmehallen på Hundvåg begynner å ta form og
arbeidet går stort sett etter plan. I følge Bernt Krogh fra Stavanger Kommune tyder framdriften på at hallen vil stå ferdig
i april 2015.
Arbeidet med byggingen er spennende men krevende, ettersom det er mange nye tekniske løsninger som tas i bruk.
Dermed er det deler av arbeidet som har tatt noe lenger
tid enn antatt fordi løsninger skal testes ut for første gang.
Samtidig har man i arbeidet på Hundvåg vært både dyktige
og heldige slik at en ligger godt an i henhold til plan. Det er
ingen tvil om at det har vært et svært godt og tørt vær gjennom våren og sommeren, noe som har passet byggearbeiderne utmerket.
Selve bassenget i stål produseres og leveres fra Italia og en
har god dialog med leverandøren og venter i spenning på at
delene skal ankomme slik at installeringen kan starte.
Et forslag fra et kunstnerpar er valgt ut til å dekorere svømmehallene både på Hundvåg og i Kvernevik. Kunsten inkor-
Julemesse på Buøy bedehus
poreres i fargesettingen av noen spesielle støyplater som skal
benyttes til veggene inne i hallen for å dempe lyd. Dette blir
en ny og flott måte å benytte kunst som dekorasjon på.
Når svømmehallen står ferdig i april, vil en bruke litt tid på
innkjøring av renseanlegget og siden invitere skoleklasser
o.l på «test-svømming» for å se at alt fungerer som ønsket.
Deretter vil det bli offisiell og storartet åpning av hallen, men
dato for dette er ennå ikke satt.
Mens vi venter kan vi sjekke ut en videoanimasjon som viser
svømmehallene både på Hundvåg og i Kvernevik, samt
planene for Gamlingen. Denne kan en finne på Stavanger
Kommunes nettsider via følgende link: http://www.stavanger.
kommune.no/no/Tilbud-tjenester-og-skjema/Bolig-bygg-ogeiendom/Bygg/Kommunale-byggeprosjekt1/Andre-byggeprosjekter/NyeGamlingen/
Kommunen har også satt opp et webkamera som følger byggingen av hallen på Hundvåg. Dette finnes også på kommunens nettsider under Kommunale byggeprosjekt.
Vel møtt
Hurra - også i år blir det Julemesse på Buøy!
Lørdag 29. november er det bare å stille seg klar i kø utenfor
når dørene åpnes kl. 12.00
Alle er hjertelig velkommen til å nyte god hjemmebakst fra
kafèen, handle inn de flotteste håndarbeid til julegaver, ta
lodd ved barnetombola eller bare komme innom for en god
drøs.
Gi deg selv en god førjulsopplevelse – kom til Julemesse på
Buøy bedehus.
Fordi Gud vil gi fremtid og håp
7
ØYANE Menighetsbladet med bydelsstoff
TV-aksjonen nrk
til kirkens nødhjelp
• Kirkens Nødhjelp kjemper sammen
med mennesker over hele verden
for å avskaffe fattigdom og bekjempe urett.
• Kirkens Nødhjelp har kontor i 21
Pakistan
og Haiti.
Tilgang til rent vann dreier seg ikke
om å bli utørst, det betyr at mennesker
overlever og holder seg friske. Tilgang
til vann sikre avlinger og mat til befolkningen. Kvinner og barn får muligheten
til utdanning og arbeid når de ikke må
bruke mange timer hver dag på å gå
etter rent vann. Når turen etter vann
blir kort er de også mindre utsatte for
vold og seksuelle overgrep. For å styrke
flere av disse positive ringvirkningene
vil Kirkens Nødhjelp også sette opp
latriner og gjøre andre tiltak for å bedre
sanitære forhold og hygiene.
Ta godt imot bøssebærerne!
I år skal pengene fra TV-aksjonen gi en
million mennesker varig tilgang til rent
vann gjennom Kirkens Nødhjelp. Årets
TV-aksjon går av stabelen 19 oktober
og denne dagen er 100 000 bøssebærere ute og besøker alle husstander
i Norge. For bare 200 kroner på bøssa,
kan du gi vann til ett menneske for
resten av livet.
800 millioner mennesker lever uten
tilgang på rent vann, og hvert år dør
3,4 millioner mennesker av en vannrelatert sykdom. Pengene fra TV-aksjonen
skal gå til å bore brønner, rehabilitere
gamle brønner, installere og reparere
håndpumper, installere anlegg for
oppsamling av regnvann, anlegge ett
rørledningsnett i Afghanistan, og drive
hygieneundervisning. Landene dette
skal utføres i, er Sudan, Sør-Sudan,
Etiopia, Somalia, Tanzania, Afghanistan,
Ønsker du å melde deg som bøssebærer, gå inn på www.blimed.no
eller kontakt John Steinar Aske,
land og har prosjekter i 30.
• Kirkens Nødhjelp gir livreddende
nødhjelp i katastrofer og jobber
langsiktig for utvikling i lokalsamfunn. For å fjerne årsaker til fattigdom kreves grunnleggende og
systematiske endringer. Derfor
arbeider Kirkens Nødhjelp også med
å påvirke myndigheter, næringsliv
og religiøse ledere.
• Kirkens Nødhjelp samarbeider med
organisasjoner og mennesker på
tvers av religioner.
• TV-aksjonen til Kirkens Nødhjelp har
fått navnet” Vann forandrer alt” fordi
vann er en grunnleggende forutsetning for alt liv og utvikling.
• Tilgang til vann gjør at mennesker
overlever og får bedre helse. Kvinner
og barn trenger ikke gå i flere timer
hver dag for å hente vann. Det gir
dem muligheten til å gå på skole
og arbeid, noe som utvikler hele
VANN
FORANDRER
ALT
• Mer enn 3,4 millioner mennesker
dør hvert år av sykdommer relatert
til mangel på trygt vann, sanitære
fasiliteter og hygiene.
• 1,5 millioner av disse er barn. Dette
er et dødsfall hvert 21. sekund.
Mangel på trygt vann og sanitære
fasiliteter dreper barn i en fart/rate
som tilsvarer at en jumbojet krasjer
Foto: Paul Jeffrey
Tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske.
Kvinner og barn trenger ikke gå i flere timer hver dag for å hente vann.
Det gir dem mulighet til å gå på skole og arbeid, noe som igjen utvikler hele
samfunn. Sammen skal vi sikre varig tilgang til rent vann for 1 million mennesker.
samfunn.
hver fjerde time.
• Det nytter: I 2013 døde et barn hvert
21. sekund. I 2009 døde et barn
BLI BØSSEBÆRER FOR
TV-AKSJONEN NRK
19. OKTOBER
RING 02025
BLIMED.NO
hvert 15. sekund. I løpet av én time
blir dette 240 dødsfall i 2009 og 171
i 2013. Denne lille forskjellen redder
livet til 1656 barn hver dag.
8
Levede tro - engasjerende fellesskap
ØYANE Menighetsbladet med bydelsstoff
Livets gang...
Døpte
(Hundvåg kirke eller Hundvåg kapell dersom
KULTURKALENDER
ikke annet er nevnt)
17.08
Theodor Ingvaldsen
17.08
Olivia Sofie Osvold
23.08
Julian Ringgaard Zweidorff, St. Johannes kirke
24.08
Jens Bertelsen, Vassøy kapell
24.08
Sebastian Hindøy
24.08
Emil Hovland, Egersund kirke
24.08
Oscar Olsen Pedersen
24.08
Knut Nesvik Stålhane
31.08
Tale Eike Valaker
06.09
Magnus Leknes Florvaag
06.09
Maren Gulliksen
06.09
Haakon Jonassen
06.09
Jonathan Tveit Tønnesen
14.09
Elise Haraldsen, Kampen kirke
27.09
Mikkel Aabø, Stavanger Domkirke
28.09
Emma Vestad Andersland
28.09
Leon Borge Aune, St. Johannes kirke
28.09
Stian Emil Østbø, Krosshaug
28.09
Sienna Bjelland Svela
28.09
Tiril Hetlelid Torjussen
«Hele menigheten synger»
Tid: 19. okt. kl. 19.30
Sted: Hundvåg kirke
Kollekt
Kirkeringenes høstmesse
Tid: 25. okt. kl. 11.00 – 14.00
Sted: Hundvåg kirke
Storkonsert med Team Sulebakk og
Barnekor
Tid:
2. nov. kl. 15.30 og 18.30
Sted:
Stavanger konserthus
Billett: kr 250/kombibillett kr 350
Jakobsmesse
Tid:
23. nov. kl. 11.00
Sted: Hundvåg kirke
Kollekt
Carol singing
Tid:
7. des. kl. 19.30
Sted:
Hundvåg kirke
Kollekt
Vigde
(Hundvåg kapell dersom ikke annet er nevnt)
16.08 Tonje Mæland og Christer Brimsøe Thomassen
23.08
Stine Vika Karlsen og Mikal Bent Karlsen
27.09
Camilla Jacobsen og Espen Seljemo, Domkirken
Lokal julegalla, konsert med lokale artister
Tid: 18. des. kl. 19.30
Sted: Hundvåg kirke
Billett: kr. 100
Døde
(Gravlagt i Hundvåg kapell dersom ikke
annet er nevnt)
12.08 Inga Gundersen
17.09 Torlaug Haldis Jenny Sjursen
Neste nummer
Dette nummeret ble avsluttet 25. september.
Neste blad kommer ca 21. november
Frist for innlevering av stoff, 3. november
Fordi Gud vil gi fremtid og håp
9
ØYANE Menighetsbladet med bydelsstoff
Webadr. www.olavslunde.no
Tlf.
51 54 72 39
Leie av selskapslokaler Buøy
- for små/store merkedager
- konfirmasjon, dåp, bursdager og bryllupsdager
Kontakt Lions club Stav./Øyane
Henvendelse: v/Eivind Ask, Tlf.: 92 43 62 00
Ledig
annonse.
Tlf. 51 89 20 01
Sølyst - 4085 Hundvåg
HUNDVÅG
LEGESENTER
Kontortid alle dager
unntatt lørdag 08.00 - 16.00
Timebestilling: Tlf. 51 54 93 50
HUNDVÅGkRoSSEN
TaNNLEGESENTER
v/Anne B. Opstrup
Timebestilling: Tlf. 51 54 80 01
Fax. 51 54 89 22
Naustvik
Slipp & Båtbyggeri
Tlf.: 51 54 94 99
ELEKTRIKEREN
PÅ HUNDVÅG
Tlf. 51 55 80 10
Fax. 51 55 80 09
Sykkelverksted
Telefon: 51 85 68 00
Mobil: 415 07 878
Hundvåg 51 55 19 77
Offentlig godkjent
HØY EFFEKTIVE
SMØREMIDLER
Tlf. 51 86 26 85 Hundvåg
Fax 51 86 25 86
s
Lørdag 9-23
FoTTERAPEUT
Wally D. Finsnes
Tlf. 93 63 27 26
Hundvågvn. 52 , 4085 Hundvåg
Nytt BAD?
KIWI Hundvåg
Mandag-fredag
Breiflåtveien 15
4017 Stavanger
Tlf. Mob. 918 85 939 / 909 39 503
Baderomspesialisten
7-23
Aut. Rørleggerfirma
Tlf: 51 86 10 66
Butikk/utstilling Fregattvn. 5 Buøy
Tlf. 51 54 94 26 Mobil: 926 12 971
TIL TJENESTE HELE DØGNET
Vår erfaring – din trygghet
Tlf. 51 89 60 90
www.hafrsfjord.no
Tlf. 51 82 00 50 | www.hviding.no
Hundvåg
Hundvåg Jern & Farge
Tlf 51863000
E-post: [email protected]
Tlf: 51 85 63 80 Åpent: 9-17 (14)
boots.no
/bootsapotek
Begravelsesbyrå
Nedre Vågen 11 B
4085 Hundvåg
Mob. 982 17 461
Stavanger
10
- engasjerende
fellesskap
FordiLevede
Gud tro
vil
gi fremtid
og håp
9
ØYANE Menighetsbladet med bydelsstoff
Velkommen til gudstjeneste!
Mrk: med forbehold om endringer
MENIGHETSKONTORET
12.10.2014 18. søndag i treenighetstiden, Matt 8,14-17
Krosshaug kl. 11:00
Gudstjeneste v/Sigbjørn Jårvik.
Dåp og nattverd, Offer til menighetens
arbeid
Hundvåg kirke:
Tlf. 51 85 44 50.
Besøksadresse:
Ulsnesveien 9
Postadresse:
Pb. 201, 4001 Stavanger.
Bankgiro: 3230.07.25332.
E-post:
[email protected]
Hundvåg
kirke:
Web:
Tlf. 51 www.kirken.stavanger.no/hundvag
85 44 50.
19.10.2014 19. søndag i treenighetstiden, Gal 5,16-27
Hundvåg kl. 11:00
Innsettelsesgudstjeneste ny sokneprest
Jan Torrey Jensen, Sigbjørn Jårvik og Anne Lise Ådnøy
Dåp og nattverd, Hundvåg kantori,
offer til TV-aksjonen
Vassøy kapell kl 11:00 Familiegudstjeneste v/Tor Moen Tønnesen,
4-årsbok, Dåp og nattverd, Søndags
skolekoret, Høsttakkefest,
Offer til TV-aksjonen
26.10.2014 Bots- og bønnedag, Luk 13, 22-30
Hundvåg kl. 11:00 Familiegudstjeneste v/Sigbjørn Jårvik,
Dåp og nattverd, Konfirmanter deltar,
Offer til menighetens arbeid
Krosshaug kl. 11:00 Gudstjeneste v/Jan Torrey Jensen, Nattverd
Offer til TV-aksjonen
02.11.2014 Allehelgensdag, Matt 5, 1-12
Hundvåg kl. 11:00
Gudstjeneste v/Jan Torrey Jensen, Dåp
og nattverd, Offer til diakoniarbeidet
09.11.2014 22. søndag i treenighetstiden, Matt 12, 33-37
Hundvåg kl. 11:00
Gudstjeneste v/vikar, Nattverd
Offer til Amathea
Krosshaug kl. 11:00 Gudstjeneste v/Sigbjørn Jårvik,
Dåp og nattverd, Offer til Åpne Dører
16.11.2014 23. søndag i treenighetstiden, Mark 10, 28-31
Hundvåg kl. 11:00
Gudstjeneste v/vikar, Dåp og nattverd
Offer til dåpsopplæring/materiell
Vassøy kapell kl. 11:00 Gudstjeneste v/Jan Torrey Jensen,
Dåp og nattverd, Søndagsskolekoret,
Offer til menighetsarbeidet
23.11.2014 Domssøndag/Kristi Kongedag, Matt 25, 31-46
Hundvåg kl. 11:00 Gudstjeneste v/Jan Torrey Jensen,
Dåp og nattverd, Hundvåg kantori deltar
med
Jakobsmesse, Offer til Sjømannskirken
Krosshaug kl. 11:00 det
Gudstjeneste v/Sigbjørn Jårvik,
Dåp og nattverd, Offer til menighetsarbei-
MENIGHETSKONTORET
Besøksadresse:
Ulsnesveien 9
Sokneprest:
Postadresse:Jan Torrey
Pb.Jensen
201, 4001 Stavanger.
Tlf.
kontor: 3230.07.25332.
51 85 44 57
Bankgiro:
E-post: [email protected]
E-post:
[email protected]
Dagligwww.kirken.stavanger.no/hundvag
leder: Solveig Bryngelsson
Web:
Tlf. kontor: 51 85 44 53
mobil 994 67 544
E-post:
[email protected]
Sokneprest: Jan Torrey Jensen
Kapellan:
Tlf.
kontor:Sigbjørn
51 85 44 Jårvik
57
Tlf. kontor:
51 85 44 52
mobil 997 93 588
E-post:
[email protected]
E-post: leder:
[email protected]
Daglig
Solveig Bryngelsson
Diakonimedarbeider:
M. Torsteinbø
Tlf.
kontor: 51 85 44 53 Mariann
mobil
994 67 544
Tlf. kontor:
51 85 44 51
E-post:
[email protected]
E-post: [email protected]
Kapellan:
Sigbjørn Jårvik
Barneog ungdomsdiakon:
Hildegunn
Brune
Tlf.
kontor:
51 85 44 52
mobil 997 93
588
Tlf. kontor:
51 85 44 58
mobil 455 19 887
E-post:
[email protected]
E-post:
[email protected]
Diakonimedarbeider:
Mariann M. Torsteinbø
Kirketjener/vaktmester:
Morten Åreskjold
Tlf. kontor: 51 85 44 51
Tlf.
kontor:
51
85
44
50
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Barneog ungdomsdiakon: Hildegunn Brune
InformasjonsTlf. kontor: 51 85og
44regnskapsmedarbeider:
58
mobil 455 19 887
Sølve
Tafjord
E-post: [email protected]
Tlf. 51 85 44 50
Kirketjener/vaktmester:
Morten Åreskjold
Epost:
[email protected]
Tlf. kontor:
51 85 44 50
Organist
Hundvåg: Tore Bols
E-post: [email protected]
Tlf. kontor: 51 85og
44regnskapsmedarbeider:
58
InformasjonsE-post:Tafjord
[email protected]mune.no
Sølve
Kateket:
Tlf.
51 85Turid
44 50Mellemstrand Rabenorolahy
Tlf. kontor:
51 85 44 56
Epost:
[email protected]
E-post: [email protected]
Organist
Hundvåg: Tore Bols
Trosopplærer:
Janne
Tlf.
kontor: 51 85
44 58Kristine Haukelid Berge
Tlf.
kontor:
51
85
44 55
E-post: [email protected]
E-post:
[email protected]
Kateket:
Turid Mellemstrand Rabenorolahy
Menighetsrådsleder:
Tlf. kontor: 51 85 44 56Turid Eriksen
Mobil:
38 655
E-post:482
[email protected]
Trosopplærer: Janne Kristine Haukelid Berge
Tlf. kontor: 51 85 44 55
E-post: [email protected]
Menighetsrådsleder: Turid Eriksen
Mobil: 482 38 655
ØYANE
MENIGHETSBLAD
utgis av Hundvåg menighetsråd
ØYANE
MENIGHETSBLAD
Redaksjonen:
Brit Lyngnes Broberg (red.) Sølve Tafjord
Mai Østbø
Evy-Karin Førde
Rolf Østbø
utgis av Hundvåg menighetsråd
Trykkeri:
Sølve
Tafjord
Centrum Trykkeri
Redaksjonen:
Brit Lyngnes Broberg (red.) Sølve Tafjord
Stoff til bladet kan ringes/sendes til
Mai Østbø
Evy-Karin Førde
Hundvåg menighet, Postboks 201 Sentrum, 4001
Rolf Østbø
Stavanger. Eller til e-post: [email protected]
Gaver til bladet: Konto nr. 3230
07 25332.
Trykkeri:
Sølve Tafjord
Centrum Trykkeri
Stoff til bladet kan ringes/sendes til
Hundvåg menighet, Postboks 201 Sentrum, 4001
Stavanger. Eller til e-post: [email protected]
Gaver til bladet: Konto nr. 3230 07 25332.
Fordi Gud vil gi fremtid og håp
11
ØYANE Menighetsbladet med bydelsstoff
VELKOMMEN TIL SØNDAGSSKOLE
VELKOMMEN TIL SØNDAGSSKOLE
Hundvåg kirke
PÅ KROSSHAUG
OKTOBER
05. Søndagsskole
12. Ikke søndagsskole
19. Søndagsskole
26. Familiegudstjeneste
NOVEMBER
02. Søndagsskole
09. Søndagsskole
16. Søndagsskole
23. Søndagsskole
30. Familiegudstjeneste
DESEMBER
07. Søndagsskole
14. Lysmesse kl. 18.00
Ikke søndagsskole
21. Ikke søndagsskole
Husk! Frivillig kontingent kr. 100,- for året 2014.
Betales inn på konto nr. 3230.21.07059 og merkes
med navn. Vi mottar statsstøtte for hver betalende medlem vi har.
VELKOMMEN TIL SØNDAGSSKOLE
PÅ BUøy
SØNDAGSSKOLE
søndager kl. 11.15
Datoer:
31. august
14. september
28. september
12. oktober
26. oktober
9. november
23. november
Tid: kl. 11:00-12:00
Sted: Lunde skole
VELKOMMEN TIL SØNDAGSSKOLE
PÅ Vassøy
19.okt: vi deltar på høsttakkefest, oppmøte
kl.10.40 (fireårsboka )
26.okt: kl.11, øver til julespill og lager kort
16.11: Vi deltar på Gudstjeneste,
og serverer tacosuppe
rett etter gudstjenesten
29.11: juleavslutning på bedehuset.
19/10 Søndagsskole på Buøy Bedehus kl. 10.00.
22/10 Basar på Buøy Bedehus kl. 18.00
26/10 Familiegudstjeneste i Hundvåg kirke kl. 11.00
2/11 Søndagsskole på Buøy Bedehus kl. 10.00.
9/11 Søndagsskole på Buøy Bedehus kl. 10.00.
16/11 Søndagsskole på Buøy Bedehus kl. 10.00.
23/11 Søndagsskole på Buøy Bedehus kl. 10.00.
30/11 Familiegudstjeneste i Hunvåg kirke kl. 11.00
7/12 Adventsfrokost på Buøy Bedehus kl. 10.00.
12
Levede tro - engasjerende fellesskap