Tom Gallatin snekrer med lidenskap

NYHETER
TORSDAG 3. OKTOBER 2013
11
Komponerer med tre
■ Tom Gallatin snekrer med lidenskap
Mange kjenner
ham som korpsdirigent og trombonist, men i tillegg
til musikken har
Tom Gallatin en
lidenskap som
kanskje ikke er
like kjent. Han
snekrer.
Av Åse Astri Bakka
Tom Gallatin er en kjent skikkelse i vårt nærområde både
som utøvende musiker med
trombonen som følgesvenn, og
som mangeårig dirigent for
både Gyland, Kvinesdal og
Kvinlog skolekorps, samt Kvinesdal Musikkorps.
Han er fremdeles rundt og
spiller, og står også foran sistnevnte korps og gir direksjon.
Men yrket som dirigent er lagt
på hylla. Dirigentstokken er
byttet ut med trevirke, sag og
alt annet verktøy som finnes
på et snekkerverksted.
Byttet yrke
63-åringen fra San Diego i
California har bodd i Norge i 38
år. 34 av dem i Kvinesdal.
– Jeg traff sangevangelisten
Arne Aano i USA, og kom hit
til Norge og spilte med ham i
to år, forteller Gallatin om
hvorfor han kom til Norge.
Så traff han Mailis i Kvinesdal, giftet seg og oppholdet ble
permanent.
Det så lenge ut som yrket
som profesjonell korpsdirigent
også var permanent, men etter
20 år tok Gallatin et valg.
Han hadde hele tiden snekret litt på si, og i 2000 kjøpte
han et bygg på Monan industriområde på Kvinlog i Kvinesdal og gjorde det om til verksted.
Ny freser
– I 2001 begynte jeg å lage
ting her, og siden har jeg levd
av dette, smiler Gallatin.
Han laget mest kjøkken,
trapper, innredninger, bord og
– Treet i seg selv er et kunstverk. Min utfordring er å utnytte dette videre. Det ferdige produktet skal være som en komposisjon, sier snekker Tom Gallatin, som mange også kjenner som korpsdirigent og utøvende musiker.
stoler. I forrige uke fikk snekkeren på plass en nyvinning
han har ventet på. Dette er noe
som gjør en del prosesser i et
snekkerverksted mye enklere,
nemlig en CNC-maskin.
– Som er?
– En datastyrt fresemaskin.
Denne kan jeg bruke til mye,
for eksempel til å frese ut skilt,
utskjæringer og ulike former
for dekorasjoner, smiler Gallatin fornøyd.
Jobber alene
Trevirket han bruker er hovedsakelig amerikanske hardtre som han selv importerer
fra USA.
– Det er viktig for meg å ha
et eget lager slik at jeg til en-
hver tid kan gå og plukke akkurat de stykkene jeg trenger,
forklarer Gallatin og opplyser
at han lager kjøkkeninnredningene på amerikansk måte.
– Det vil si at jeg bruker innfelte dører i rammer av heltre,
sier han og forteller at alt han
lager et spesialtilpasset.
– Det høres dyrt ut?
– Jeg jobber alene. Jeg tar
selv mål, bygger og setter opp.
Jeg konkurrerer ikke med
Ikea, men holder uten problem
normale kjøkkenpriser, mener
Tom Gallatin, og forteller at
det hovedsakelig er privatpersoner i nærområdet som handler hos ham.
Ifølge Gallatin er det mange
utøvende musikere som har en
De seneste 13 årene har Tom Gallatin brukt store deler av tiden sin på snekkerverkstedet sitt på Monan industriområde på Kvinlog i Kvinesdal.
fascinasjon for tre og snekkerarbeid. Han selv deriblant.
Lidenskap
– Treet i seg selv er et kunstverk. Min utfordring er å utnytte kunstverket og prøve å
lage kunst av det, betoner Gallatin og utdyper:
– Bildene i treet skal stemme
overens. Det skal bli en helhetlig komposisjon og ikke bare
deler limt sammen. Fargenyansene skal passe sammen og
treretningen skal være den
samme.
– Hvor lenge skal du holde
på?
– Så lenge jeg lever! ler Tom
Gallatin.
– Det er en livsstil. Jeg blir
ikke rik av dette. Jeg driver
med det fordi jeg elsker det.
Det er en lidenskap.
FAKTA
Tom Gallatin (63)
Fra: San Diego i California, USA
Bor: Kvinlog i Kvinesdal
Yrke: Tidligere korpsdirigent, driver nå Gallatin
Snekkerverksted i
Kvinesdal
– Jeg har laget mange kjøkken i løpet av årene. Dette har jeg laget til min kone
Mailis, smiler Tom Gallatin.