Se vår brosjyre her

Omsorgstjenesten AS
Adresse: Klostergata 30,
3732 Skien
Et trygt valg - hele livet
Telefon: 35 10 02 50
E-post: [email protected]
Trygghet, omsorg og økt livskvalitet
NYHET!
10% rabatt i 6 måneder
for SBBL - medlemmer.
www.omsorgstjenesten.no
(gjelder nye kunder av Omsorgstjenesten)
Hva er Omsorgstjenesten?
Våre tjenester
Omsorgstjenesten AS ble etablert i 2003. Firmaet eies av Skien Boligbyggelag og Katteberget AS.
Støttekontakt/Personlig assistent
Våre tjenester er tilgjengelige i Grenland, dvs. Siljan, Skien, Porsgrunn og Bamble. Vi skal ikke
Vi kan bli med deg til byen for å handle. Trenger du noen til å hjelpe deg med
erstatte de offentlige tjenestene innen omsorg, men være et tillegg for de som ønsker dette.
innkjøp gjør vi det. Det kan være godt å ha med seg noen både for det sosiale og
det praktiske. Vi blir gjerne med deg til tannlege, lege, sykehus etc.
Skien Boligbyggelag
Boligbyggelagets primære formål er å skaffe sine medlemmer boliger og å ta vare på disse.
Vaktmester/håndverkertjenester
Skien Boligbyggelag ønsker imidlertid å ha et bredere tilbud, og ønsker å kunne tilby andre tjenester
En kran som drypper eller en takrenne som har falt ned er en bagatell for noen,
som er viktige for at medlemmene skal kunne få en enklere og tryggere hverdag. Dette er grunnen til
men ikke for alle. Vi hjelper til med litt av hvert. Klarer vi det ikke selv, hjelper vi
at vi våren 2010 gikk inn i Omsorgstjenesten som hovedaksjonær.
gjerne til med å skaffe en dyktig fagmann som kan gjøre jobben for deg.
Hvem treffer du i Omsorgstjenesten?
Ut på tur
I Omsorgstjenesten jobber kun mennesker som ønsker å hjelpe andre, og som trives med det. Så
Dagene kan bli lange og ensformige om man ikke kommer seg ut av og til. Frisk
langt det er mulig sørger vi for at du får en fast kontakt hos oss. En som du blir kjent med, og som
luft og trivelige synsinntrykk er godt for både kropp og sjel. Vi kan ta deg med ut til
blir kjent med deg og kan gjøre din hverdag lettere.
fots eller på en biltur. En tur ut kan inneholde både kafèbesøk og naturopplevelser,
alt etter hva du ønsker selv.
Det å vite at det er mulig å ha noen å snakke med, noen å dele både gleder og sorger med, er viktig
for oss.
Avlastning/tilsyn
Mange har som nær pårørende en stor og krevende omsorgsrolle, hvor egne behov ofte
Behovet vil selvsagt variere fra person til person, og vi forsøker derfor å tilpasse våre tjenester til hver
settes på vent. Det å få egentid til en frisørtime, et kafebesøk, eller nødvendige
enkelts situasjon.
lege/tannlegebesøk for å ivareta egen helse, er viktig i en hektisk hverdag.
Hva er det Omsorgstjenesten kan hjelpe deg med?
Vårt mål er først og fremst å gi sosial omsorg, og best mulig livskvalitet. At det kommer et hyggelig
menneske på besøk, som har tid til å sette seg ned å snakke med deg, tid til å høre litt om dine tanker
og følelser, samtidig som du får hjelp til det du selv ønsker.
Vi kan ikke foreta medisinering, sårbehandling eller annen type hjelp som krever medisinsk
fagkunnskap.
Vi hjelper deg gjerne slik at du er trygg på at den hjemme har det bra.
Fysisk aktivitet/Trening
Trenger du hjelp til egentrening etter et sykehusopphold, sykdom eller lignende? Vi kan
hjelpe deg til å komme lettere tilbake til hektene. Enkle hverdagslige gjøremål
kan bli vanskelige å klare selv, før en har fått styrken tilbake.
Hjemmehjelp/Husmorvikar
Det å kunne ha det rent og ryddig rundt seg, er viktig for trivselen i hverdagen.
Trenger du hjelp til vinduspuss, skapvask, rydding eller rengjøring på loft og kjeller
eller annet, kan vi hjelpe. Det er du som bestemmer hva vi skal gjøre for deg.
Hos oss får du din faste hjemmehjelp å forholde deg til!
Mer informasjon
Slå opp på våre nettsider: www.omsorgstjenesten.no
Hjemmebesøk
Omsorgstjenesten skal først og fremst sørge for trivsel og trygghet. Ensomheten
Vil du lese mer om boligbyggelaget og de tilbud vi har til våre medlemmer
er kanskje det tyngste for mange mennesker. Det å få besøk, ha noen å snakke
kan du gå inn på: www.skien.bbl.no
med, noen å dele tanker og følelser med, er noe av det viktigste for de fleste.