daVinci Montessoriskole Montessori magasin nr. 1 2015.pdf

14
BARNESKOLEN
PÅ BRANN STADION
Da daVinci Montessoriskole i Bergen trengte nye skolelokaler,
tenkte de utradisjonelt og utenfor boksen.
I høst flyttet skolen inn hos fotballklubben Brann.
TEKST MARIE LEXOW FOTO NINA RUUD
15
PÅ BRANN STADION
Sambruk
–
–
–
Topp inneklima
–
16
OVER: Dagslyset flommer inn gjennom vinduer som går fra gulv til
tak. Elevene arbeider med sitt.
I montessoriskolen praktiserer man
uforstyrrede arbeidssykluser på
opptil tre timer. Læreren går rundt
og gir presentasjoner. Elevene får
i stor utstrekning selv velge om de
vil arbeide alene, to og to sammen
eller i små grupper.
TIL VENSTRE: Rektor Ragnhild
Sølvberg, som også er skolens
gründer, har egentlig mammapermisjon etter at hun fikk sitt fjerde
barn, lille Emrik Pascal. Men hun
er innom skolen flere ganger i uken
likevel.
– På en liten skole som vår kan
du ikke bare bli borte et helt år.
Men nå som jeg har mammapermisjon har jeg selvsagt en større
fleksibiliet. Jeg må jo ta meg av
babyens behov også. Stillingen min
innebærer egentlig at jeg skal være
40 prosent i administrasjon og 60
prosent i undervisning. Som rektor
må du være på ballen når det
gjelder alle forhold ved skolen. I det
hele tatt har jeg jobbet mye i disse
ti årene jeg har drevet privatskole,
men jeg holder jo på med dette
fordi jeg synes det er gøy og gir
meg så masse glede, sier Ragnhild.
“Jeg kan ikke tenke meg noe mer
meningsfylt enn å få bidra til
barns utvikling og læring”
Blir glad i elevene
–
–
–
Satser på personalet
–
Mens Montessori magasin er på besøk kommer også Per Olav Sølvberg innom for å
hilse på, og stiller sporty opp når vi spør ham om å bli med på et bilde.
Ragnhild og Per Olav traff hverandre på Lærerhøgskolen i Bergen. De startet
daVinci Montessoriskole sammen, er gift og har i dag fire barn sammen. Lille Emrik
Pascal er siste tilskudd på stammen.
18
OVER: Skolen har delt elevene inn i to aldersblandede grupper. Her fra samlingsstunden i
gruppe1, som består av de yngste elevene.
19