Til de kunder som ikke kommer inn i Visma Business etter årsskiftet

Til de kunder som ikke kommer inn i Visma Business etter årsskiftet
pga. lisensbegrensninger.
Ved årsskiftet vil brukere som har nedgradert lisensen sin oppleve å ikke komme inn i Visma
Business. Dette skyldes at det ikke er tatt bort oppsagte moduler på brukere i Visma Business. Alle
brukerne vil ved pålogging få følgene melding (eksempel):
(i eksempelet er både EBF og Dokumentsenter overskredet). Dette oppstår fordi det fortsatt står på
brukere at de har denne modulen, mens lisensen ikke inneholder disse modulene da de er sagt opp.
NB: For de som har sagt opp EBF eller Bank-modulen sin:
I en overgangsperiode vil Visma kostnadsfritt forlenge lisensperioden inntil videre for EBF og Bank
(mot 3.part). Du må sørge for at lisensen din er oppdatert med denne forlengelsen ved å oppfriske
lisensen. Dette er beskrevet under.
For å kunne logge deg benytter du en bruker som er systemansvarlig (behøver ikke være bruker
«system», men en bruker som har kryss i kolonnen «Systemansv.» i tabellen Brukere). Du vil da
komme inn i Visma Business. Deretter må du sjekke at lisensen din er oppdatert.
Dette gjøres ved at du går inn på menyvalget «Lisens…» under spørsmåltegnet oppe i høyre hjørne,
og under der vil du ha følgende skjermbilde:
Hvis du ikke har en verdi i dette feltet («EBF-system» i 8.02 og 5.32.5, «Z-data» i øvrige versjoner)
trykk på knappen Oppfrisk og se om det kommer en verdi i feltet slik eksempelet viser (verdi 12 i
eksempel. Du må være tilknyttet Internett for at denne oppdateringen skal effektueres.
For de som har sagt opp øvrige moduler (ikke EBF eller Bank):
Det må da en opprydding til i moduler for de som ikke har gjort dette før årsskiftet. Dette gjøres ved
at en bruker som er systemansvarlig (behøver ikke være bruker «system», men en bruker som har
kryss i kolonnen «Systemansv.» i tabellen Brukere) logger seg på og endrer tilsvarende
nedgraderingen for aktuell(e) bruker(e)i kolonnen "Moduler" i tabellen Brukere. Dette gjøres for alle
brukere som da hadde denne/disse modulen(e) avkrysset da de ikke har denne/disse lisensen(e)
lenger.
Deretter logger du deg ut og alle brukere skal da komme inn uten melding om overskredet moduler.
Du trenger da inntil videre ikke fjerne kryssene fra EBF-brukere selv om disse er sagt opp.