POP-prosjektet

ØK
SJANSEN
FOR Å
BLI FRISK
S
HJELP SÅ RASKT SOM MULIG
DA ER
STØRST
FAMILIEARBEID
OG SAMTALEBEHANDLING
I POP-PROSJEKTET
DERE FÅR DET
BEDRE
SAMMEN
HVIS DERE FORSTÅR HVERANDRE
Unormale opplevelser er mer vanlig enn du tror. Overraskende mange har opplever underlige
og kanskje skremmende tanker og inntrykk som de ikke tør å fortelle til andre, selv ikke til sin
egen famille. Slike opplevelser kommer ofte i perioder der en opplever mye stress og sover
dårligere enn vanlig. For noen fører det til at det blir vanskeligere å gå på skole og jobb, og noen
isolerer seg fra venner og familie.
SNAKKE
SAMMEN
OG LÆRE AV HVERANDRE
Når noen i familien blir syk rammer det som regel alle. Situasjonen er ny, en vet lite om hvordan
sykdommen utarter seg, og det er vanskelig å sette ord på følelsene en har. Ofte kan en lite om
psykisk lidelser, og det er naturlig at en blir både redd og sint. Det er ofte verst for den som er syk,
men hele familien er berørt. Hva skal en si - hvordan skal en sette ord på det som skjer. Når noen
spør, er det ofte vanskelig å gi ett svar.
LINDRE
SYMPTOMER
OG
HINDRE
FORVERRING
Med fokus på samarbeid med familie og egen mestring, er det mulig å takle de problemene en
sliter med til daglig, og minske sjansen for at fremtidige påkjenninger kan føre til mer alvorlige
psykiske lidelser senere i livet. Jo tidligere en får hjelp, jo større er sjansen for mestring.
FAMILIE
EN-
GRUPPE
FamilieTIPS arbeider etter en metode som kalles kunnskapsbasert familiearbeid. Vi underviser om
psykiske lidelser- hva det er, hvordan det påvirker pasient og familie, og hva en kan gjøre for å
hindre utvikling, forverring og tilbakefall.
I FamilieTIPS vil hele familien møtes, sammen med en gruppeleder. Målet er å forstå hverandre og
hjelpe hverandre i hverdagen slik at alle kan ha det bra sammen.
En lærer å:
• kjenne igjen tidlige tegn på at mer alvorlige symptomer kan være i ferd med å utvikle seg
• forstå ungdommens sårbarhet for psykiske symptomer
• kjenne igjen stressfaktorer og signaler på at symptomene blir sterkere
• - og hvordan en kan motvirke dette
• øke skole- og arbeidsmessig funksjon
• bedre familiens situasjon gjennom å lære klar kommunikasjon og god problemløsning
VI TILBYR KOGNITIV
SAMTALEBEHANDLING
Kognitiv samtaleterapi er en metode hvor en undersøker hvordan negative tankemønster bidrar til å
påvirke følelser og handlinger. Denne behandlingen innebærer regelmessige samtaler med
fokus på samarbeid og støtte for at du skal klare å mestre egne livsproblemer. Metoden tar
utgangspunkt i at det er glidende overgang mellom psykisk lidelse og normal fungering. Det er
derfor ofte mulig å finne forståelse for andres psykiske vansker i egne erfaringer.
MÅLGRUPPE
Tilbudet som beskrives retter seg mot unge mennesker som har risiko for å utvikle mer alvorlig
psykisk lidelse.
VIL DERE VÆRE MED I
FAMILIETIPS?
For mer informasjon, kontakt:
Åse Sviland, 913 56 706 og Anvor Lothe, 954 94 052, FamilieTIPS
Ivar Elvik, [email protected], kognitiv behandling
Helse Fonna HF
Haugesund sjukehus
Kornelie Rossebø Sætre, 907 61 525 / 907 62 184, FamilieTIPS / kognitiv behandling
Stord DPS
Kitty H. Lunde, 53 49 07 00, FamilieTIPS
Pasienten og familien blir invitert til et informasjonsmøte og vil eventuelt få tilbud
om å bli med i en familiebehandling. Les mer på www.tips-info.com/familietips
FAMILIE
FLERFAMILIEGRUPPER
TIPS
51 51 59 59
reload.no, trykk: Printting, mai 2012
KUNNSKAP OG INNSIKT I SYKDOM OG BEHANDLING GJØR DET ENKLERE Å
LEVE MED EN PSYKISK LIDELSE FOR BÅDE PASIENTEN OG FAMILIEN. MÅLET
ER Å FOREBYGGE OG HINDRE EN ALVORLIG SYKDOMSUTVIKLING.