Brukerveiledning for Brecom VS 100 Vakuum maskin

 BRUKSANVISNING VAKUUM PAKKER VS100
220-240V~50Hz
175W
Viktig for din sikkerhet Les og forstå alle instrukser og advarsler ved bruk av denne maskinen. Din sikkerhet er viktigst. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Les bruksanvisningen nøye Ikke tillat at maskinen brukes som en leke. Maskinen skal ikke brukes av barn. Ikke bruk maskinen med ødelagt strømledning eller kontakt. Ikke bruk maskinen på en våt eller varm flate. Bruk alltid maskinen på en plan flate. Ikke senk noen del av maskinen, ledning eller plugg ned i vann eller annen væske. For å avslutte, trekk pluggen ut av strøm kontakten. Ikke trekk i ledningen. Trekk alltid ut strømkontakten ved rengjøring, eller hvis den ikke er i bruk. Ikke bruk maskinen hvis noe er feil. Hvis maskinen eller ledningen er skadet, lever denne inn til service. Nøye tilsyn er nødvendig hvis maskinen brukes i nærheten av barn. Maskinen er ikke for kommersielt bruk. Ved forsegling av mer enn 20 vakuum poser kontinuerlig, vent minst 25 minuttet før du fortsetter bruken. Hold det øverste lokket ulåst når maskinen ikke er i bruk. Dette apparatet er for hjemmebruk Ikke forsøk å reparere dette produktet. Reparasjon skal kun utføres av en autorisert
servicerepresentant.
2 Når en skjøteledning brukes må den merkede kapasiteten av skjøteledningen ikke
være mindre enn den merkede kapasiteten av apparatet.
Begynn å nyte fordelene av din vakuum pakker
Takk for at du kjøpte denne vakuum pakkeren.
Bruk denne nye vakuum pakkeren, bare lukk lokket ved å trykke ned på begge sider.
Når lokket er låst på plass, trykk på knappen vakuum og la maskinen gjøre resten!
Maskinen vil fortsette å suge ut luft og deretter forsegle posen; slipp lokket ved å
trykke på knappene på begge sider av maskinen.
Din nye vakuum pakke systemet inkluderer følgende:
 VS 100 Vakuum maskin
 Norsk bruksanvisning
 Start poser
Vakuum forseiling. Retningslinjer
Mat, hushold og Sikkerhet
VIKTIG: Vakuum pakking er IKKE en erstatning for kjøling eller frysing.
Eventuelle bedervelige matvarer som krever kjøling må fortsatt oppbevares
kjølig eller frosset etter vakuum pakking.
3
For best å forlenge livet til matvarer, er det viktig å vakuumpakke matvarer som er friske. Når
kvaliteten på maten har begynt å svekkes, kan vakuumpakking bare bremse prosessen.
Vakuum forsegling kan ikke hindre vekst av mugg. Andre sykdomsfremkallende
mikroorganismer kan fortsatt vokse i lave oksygen miljøer og kan kreve ytterligere tiltak for å
bli eliminert.
Mat. Forberedelse, råd og tips for lufttett vakuum pakking.
Matlaging, tining og oppvarming - tilbreding i en vakuum pose bidrar til at maten beholder sin
smak, og det hjelper med å rydde opp også. Ingen skitne kasseroller ... Ved oppvarming av
matvarer i mikrobølgeovn ved hjelp av vakuum poser, alltid punkter, åpne posen slik at varm
luft slipper ut. Man kan også oppvarme matvarer i vakuumpose ved å plassere dem i vann
ved en lav temperatur, under 75 °C.
VIKTIG: Tin alltid mat i enten kjøleskap eller mikrobølgeovn - ikke tin bedervelige matvarer
ved romtemperatur.
Forberedelse, tips for kjøtt og fisk:
Prøv å pre - fryse kjøtt og fisk i 1-2 timer før vakuum pakking. Dette bidrar til å bevare saft og
form, og gir en bedre tetning.
Hvis du ikke kan dette, plassere et brettet papirhåndkle mellom maten og toppen av posen ,
men under forseglings området . Bruk tørkepapir i for å absorbere overflødig fuktighet under
vakuum pakkeprosessen.
Forberedelse, tips for oster:
Vakuumpakk ost etter hver bruk. Hvis du gjør posen bare litt lenger enn nødvendig, kan du
re - forsegle posen etter hver bruk.
VIKTIG: På grunn av faren for anaerobe bakterier bør myke oster aldri være vakuumpakket.
4
Forberedelse for grønnsaker:
Forvelling er en prosess som bør gjøres før man vakuum pakker grønnsaker. Denne
prosessen stopper enzymene som kunne føre til tap av smak, farge og konsistens. Å forvelle
grønnsaker, legg dem i kokende vann eller i en mikrobølgeovn tilr de er kokt, men fortsatt
sprø. Forvellings tid ga kan variere fra 1 til 2 minutter for grønne blader og erter, 3-4 minutter
for skiver med squash eller brokkoli, gulrøtter ca. 5 minutter, og 7 til 11 minutter for
maiskolber. Etter forvelling, dypp grønnsakene i kaldt vann for å stoppe kokeprosessen.
MERK: Alle grønnsaker (inkludert brokkoli, rosenkål, kål, blomkål, grønnkål, neper) avgir
gasser under lagring. Derfor, etter forvelling er det best hvis de er lagret i fryseren.
Mer om grønnsaker:
Grønnsaker er en god kandidat for porsjonering, for lagring av grønnsaker, prøve å pre fryse dem i 1 til 2 timer, del dem inn porsjoner til et måltid i dine vakuumposer. Etter at de har
blitt vakuumpakket, returner dem til fryseren.
VIKTIG: På grunn av faren for anaerobe bakterier bør aldri, sopp, løk og hvitløk være
vakuum pakket.
Forberedelse, tips for pulver:
Når man skal vakuumpakke pulver, som mel, er det best å bruke originalemballasjen på
innsiden av vakuumposen. Det fine pulveret kan bli sugd inn i maskinen og forårsake nok
skade til å forkorte livet til maskinen.
Forberedelse, tips for væske:
Før du vakuumpakker flytende, som supper, pre - frys i en ildfast form , brødform eller
liknende. Fjern frossen væske fra formen og vakuumpakk i vakuumposer. Du kan deretter
5
oppbevare dette i fryseren. Når du skal bruke dette, kutt hjørnet av posen og plasser i en
mikrobølgeovn, eller varm det sakte opp og la det småkoke, under 75°C.
Viktige egenskaper for din nye vakuumpakker

Mest kompakte design noensinne.

Brede tetningslinjer hindrer luftlekkasje og beholder vakuum over lang tid

”Pulse” - funksjon for å stoppe eller fortsette vakuumering slik du ønsker, ideelt for
myke matvarer.

Enkelt låsesystem, trykk på maskinen for å låse.

Trykk på to knapper i på sidene av maskinen for å låse opp.

Forsegling funksjon.

Forsegle når du vil under vakuumering.

Forseglings bredde: Maks 28 cm.
Oversikt over de viktigste delene av din nye vakuum maskin.
6
Vakuumknappen.
Trykk for å vakuumpakke og forsegle mat. Prosessen avsluttes
automatisk
CANCEL-knappen.
Umiddelbart stopp den aktuelle funksjonen
A
B
C
PULSE-knappen
Brukes der ekstreme kontroll av sugeprosessen er nødvendig for
ømtålige matvarer. Trykk på knappen og vakuumpumpene slås på,
slipp knappen og den slår seg av.
D
SEAL-knappen
1. Trykk for å skape en forsegling når du gjør poser av rull.
2. Press for umiddelbart å stoppe vakuumprosess og begynne å
forsegle posen. Hindrer at delikat mat blir klemt flatt.
3. Trykk for å lage en forsegling på folie poser (for eksempel en
potetgull pose)
7
.
Holder forseglet mat luftfritt.
E
G
H
FORSEGLINGS LIST
Ikke fjern teipen på forseglingslisten.
VAKUUM KAMMER
Pass på at den åpne enden av posen er helt inne i vakuum kammeret for vellykket
vakuumering.
TETNINGSLIST
Størrelse
340X150X64 mm
Strømstyrke og kraft
220-240V ~ 50Hz
Vakuum trykk
0.6-0.8 bar
175W
Hvordan lage egendefinerte størrelser på poser
1. Trekk ut nok plast materiale til å pakke det du skal pakke vakke, pluss to
tommer. Med en saks eller skarp kniv, kutt ønsket poselengde fra rullen.
Sørg for å kutte i en rett linje. Plugg inn strømledningen.
2.
Åpne lokket. Plasser den ene enden av posen på tetningslist, ikke
bekymre deg hvis du ved et uhell plassere noe materiale på pakningen.
3. Lukk lokket ved å trykke ned på begge sider. Hvis lokket ikke kan løftes,
så har du låst lokket på plass.
8
4. Nå som lokket er lukket, trykk « SEAL » knappen for å lage en pose.
Indikatorlampen lyser under forseglingsprosessen.
5. Når forseglingsprosessen er ferdig slukker indikator lampen. Trykk
knappene på hver side for å åpne lokket og ta ut posen.
6. Posen er nå klar for forsegling.
VIKTIG: Gi maskinen tid til å kjøle seg ned. Vent minst 20 sekunder mellom hver forsegling.
Under veldig intenst bruk vil maskinen automatisk slå seg av for å hindre overoppheting. Hvis
dette skjer, vent 25 minutter for å la maskinen avkjøle seg.
Hvordan vakuum forsegle med vakuum poser.
1. Plasser maten i passe stor vakuum pose. Ha minst 2 tommer større pose enn maten
bygger, på toppen av posen for å unngå krøller og bretter.
2. Åpne lokket op plasser den åpne enden av posen inn i vakuum kammeret.
9
3. Lukk lokket ved å presse ned på begge sider. Hvis lokket ikke kan åpnes er det riktig
lukket.
4. For å begynne vakuum prosessen trykk ”VACUUM” knappen. Maskinen vil
vakuumere og forsegle så snart luften er ute av posen.
5. Med en gang indikatorlampen slukker, trykk knappene på hver side for å fjerne posen
fra maskinen.
10
Pleie og rengjøring
1. Alltid koble strømmen fra enheten før rengjøring.
2. Ikke dypp maskinen i vann.
3. Ikke bruk slipemidler til å rengjøre.
4. Tørk den ytre overflaten med en myk, fuktig klut og såpe.
5. For å rengjøre innsiden av enheten, tørk bort mat eller væske med et papirhåndkle.
6. Tørk alle deler grundig før du plugger inn og bruker enheten igjen.
7. Vakuumkammeret kan inneholde væsker som ble trukket ut av posen, bruk en mild
oppvasksåpe og en varm, fuktig klut til å tørke vekk i væske fra vakuumkammeret.
Tørk grundig.
8. . Hold den øvre lokket på maskinen låst opp når den ikke er i bruk
Feilsøking
Ingenting skjer når jeg trykker på'' VAKUUM'' knappen:

Kontroller at strømledningen er riktig plugget inn i stikkontakten.
11
 Kontroller at strømledningen ikke er skadet på noen måte.
 Kontroller at stikkontakten er operativ ved å koble til et annet apparat.
Hvis det ikke er det, kan du sjekke sikringene
 . Kontroller at posen er riktig plassert nede i vakuumkammeret.
 Trykk ned på begge sider av lokket og sørg for at den er låst på plass.

.
Vent 25 minutter, slik at apparatet får kjøle seg ned, og deretter prøv
igjen.
Luft er ikke sugd ut av posen:

Kontroller at det ikke er hull, folder eller rynker i forseglede poser.

Se etter løse, slitte eller sprukne øvre og nedre pakning.

Matvarer med høyt væskeinnhold kan hindre posen fra å tette ordentlig.

Klipp posen åpen og tørk toppen innsiden av posen og forsegle.

Sjekk om posen er ordentlig satt inn i vakuum kammeret.

Kontroller at du har plassert posen riktig. Påse at 100 % av posebredden er
innenfor tetningslisten.
Posen smelter:

Tetningslisten kan ha vært for varm under forsegling prosessen. La enheten
avkjøles i 20 sekunder mellom hver forsegling. Hvis posen fortsetter å smelte,
la enheten avkjøles med lokket i oppreist stilling i 25 minutter før du bruker
den igjen.
Luft har sivet inn i vakuumert pose:
12

Sjekk forseglingen av posen. Det kan være et hull eller rynke som er slik at luft siver
inn i posen. Skjær forsiktig posen åpen og re - forsegle den, eller bruke en helt ny
pose.

Sørg for at det ikke er ingen fuktighet eller annet fra maten i området som skal
forsegles. Du må kanskje kutte åpne posen og re - forsegle den, eller bruke en helt
ny pose. Delvis frys matvarer med overflødig væske, før vakuum forsegling.

Pass på at det ikke er mat med skarpe kanter som kan ha punktert posen. Hvis du
finner en punktering, forsegle i en helt ny pose.

Sjekk at væske ikke ble trukket til forseglings området.

Se etter løse, slitte eller sprukne øvre og nedre pakninger.

Matvarer med høyt væskeinnhold vil hindre posen fra å tette ordentlig. Klipp posen
åpen og tørk toppen og innsiden av posen og forsegle.
Pose tettes ikke:




Kontroller at det ikke er noen hull, folder, rynker eller hull i pre - forseglede poser.
Matvarer med høyt væskeinnhold vil hindre posen fra å tette ordentlig. Klipp posen
åpen, tørk toppen og innsiden av pose, forsegle.
Kontroller at du har plassert posen riktig. Når du lager en pose fra en rull, sørg for at
hele posebredden er innenfor tetningslisten.
Kontroller at du har gitt maskinen tid til å kjøle seg ned. Vent 20 sekunder mellom
forseilingene.
13
Service Instruksjoner
1. IKKE forsøk å reparere eller justere eventuelle elektriske eller mekaniske funksjoner
på denne enheten. Gjør du det vil garantien være ugyldig.
2. Hvis du har spørsmål eller kommentarer vedrørende enhetens drift eller mener
reparasjon er nødvendig, vennligst kontakt vår service avdeling.
14