שאלות בספר שמואל א פרקים ח-יג

‫‪3‬‬
‫שאלות ספר שמואל פרקים ח ‪ -‬יג‬
‫פרק ח‬
‫‪ .66‬מי בסופו של דבר שכנע את שאול לקבל‬
‫‪ .95‬כתוב שתי סיבות הקשורות בשמואל‪,‬‬
‫שגרמו לישראל לבקש ממנו מלך‪.‬‬
‫‪ .06‬כתוב על הכתוב בספר שמואל‪ ,‬שתי‬
‫סיבות נוספות שיכלו לגרום לעם לבקש‬
‫את ההצעה‪ ,‬וכיצד הוא שכנע אותו?‬
‫‪ .66‬מי נקרא בכינוי 'הרואה'‪ ,‬ומדוע הוא נקרא‬
‫בכינוי זה?‬
‫‪ .66‬ציין על פי האמור בספר שמואל א‪ ,‬שני‬
‫דברים שאותם שמואל ידע בדרך לא‬
‫משמואל להמליך עליהם מלך‪.‬‬
‫‪ .06‬כיצד הסביר שמואל עצמו בסוף ימיו את‬
‫הסיבה שבגללה העם רצו מלך ובגללה‬
‫טבעית‪.‬‬
‫‪ .66‬ציין על פי האמור בספר שמואל א‪ ,‬שני‬
‫דברים שאותם שמואל לא ידע ללא‬
‫הוא סרב לבקשתם?‬
‫‪ .06‬מה גרם לעם להבין כי הם חטאו כאשר‬
‫עזרתו של ה'‪.‬‬
‫פרק י‬
‫יקשו להם מלך?‬
‫‪ .06‬כיצד הגיב שמואל על בקשת העם‬
‫להמליך עליהם מלך‪ ,‬וכיצד הגיב ה' על‬
‫בקשה זו?‬
‫הראשון של המלכת שאול?‬
‫‪ .69‬מה התחדש בשלב השני של המלכת‬
‫‪ .06‬מהו 'משפט המלך'‪ ,‬ולשם מה אמרו‬
‫שמואל לעם?‬
‫שאול?‬
‫‪ .60‬מדוע היה צורך בשלב השלישי בהמלכת‬
‫‪ .09‬איזו סמכות נוספת יש למנהיג בישראל‪,‬‬
‫על פי דברי השבטים ליהושע הנזכרים‬
‫בספר יהושע פרק א?‬
‫שאול?‬
‫‪ .66‬מה היו שתי התגובות של קבוצות שונות‬
‫בעם על המלכת שאול?‬
‫‪ .00‬כיצד ניתן לראות כי שאול מנצל את‬
‫המלכות לטובתו האישית?‬
‫‪ .66‬עיין בפרק ה‪ ,‬מי היו האנשים שהעם רצה‬
‫להמיתם לאחר נצחון שאול על נחש‬
‫פרק ט‬
‫העמוני ומה היתה הסיבה לכך‪ ,‬וכיצד‬
‫‪ .06‬מי נלוה אל שאול בפעם הראשונה שהוא‬
‫פגש את שמואל‪ ,‬ולשם מה הם באו אל‬
‫נימק שאול את סרובו לבקשת העם?‬
‫‪ .65‬כתוב את שלושת האותות שמקבל שאול‬
‫משמואל‪ ,‬וציין מה היה צריך שאול ללמוד‬
‫שמואל?‬
‫‪ .06‬כתוב שני דברים שהודיע שמואל לשאול‬
‫מאותות אלו‪.‬‬
‫‪ .66‬הביטוי 'הגם שאול בנביאים' נזכר פעמיים‬
‫במפגש זה?‬
‫‪ .05‬גדעון ושאול דחו בתחילה את ההצעה‬
‫שהוצעה לכל אחד מהם להנהיג את‬
‫ישראל‪.‬‬
‫‪ .66‬מהו המעשה ההמלכה שנעשה בשלב‬
‫מהו‬
‫הנימוק‬
‫המשותף‬
‫שבאמצעותו גדעון ושאול דחו בתחילה‬
‫את ההצעה?‬
‫בספר שמואל א‪ ,‬כתוב את שני ההקשרים‬
‫בהם נזכר ביטוי זה‪.‬‬
‫‪ .66‬באיזו הזדמנות נוספת נזכר כי שאול‬
‫נתנבא?‬
‫‪ .66‬בשני הקשרים נזכר כי שמואל אסף את‬
‫כל העם אל המצפה‪ .‬לשם מה כינס‬
‫‪4‬‬
‫שמואל את העם למצפה בכל אחת‬
‫מפעמים אלה?‬
‫‪ .56‬שמואל מזכיר בדבריו את השופטים‬
‫'ירובעל' ו'בדן'‪ .‬מי הם שני שופטים אלו‪,‬‬
‫‪ .66‬כתוב שני דברים בהם ניתן ללמוד על‬
‫ענותנותו וצניעותו של שאול בתחילת ימי‬
‫מלכותו‪.‬‬
‫ונגד איזה עם לחם כל אחד מהם?‬
‫‪ .59‬מיה מטרתו של שמואל בכל דבריו אל‬
‫העם במעמד זה?‬
‫פרק יא‬
‫‪ .50‬באיזה מעשה של ישראל ראה שמואל‬
‫‪ .66‬מהו התנאי שהתנה נחש העמוני‬
‫להסכמתו לשעבד את תושבי יבש גלעד?‬
‫‪ .69‬לשם מה בקשו זקני יבש מנחש העמוני‬
‫שהות של שבעת ימים?‬
‫ביטוי להתרופפות הקשר שבין ישראל‬
‫לה'?‬
‫‪ .56‬מהו האות שעשה שמואל בפני העם‬
‫במעמד זה‪ ,‬ולשם מה הוא נעשה?‬
‫‪ .60‬מה היתה הסיבה למלחמה של שאול נגד‬
‫‪ .56‬מה היתה תגובת העם על אות זה?‬
‫נחש העמוני?‬
‫פרק יג‬
‫‪ .66‬כתוב כיצד גייס שאול את העם למלחמה‬
‫נגד העמונים‪ ,‬והסבר מדוע הוא נזקק‬
‫לפעול בדרך זו‪.‬‬
‫‪ .55‬מה גרם להתחלת מלחמת שאול נגד‬
‫הפלישתים במכמש?‬
‫‪ .666‬מה ניתן ללמוד מתאורי הגורמים לקרב‬
‫‪ .66‬באיזו דרך הודיע בעלה של הפילגש לכל‬
‫וההכנות לקראתו על מצבם המדיני‪-‬‬
‫העם על התנהגות אנשי הגבעה במעשה‬
‫בטחוני של ישראל בעבר הירדן המערבי‬
‫'פילגש בגבעה'‪ ,‬ולשם מה הוא נקט בדרך‬
‫לפני‬
‫הראשונה‬
‫זו?‬
‫בפלישתים?‬
‫מלחמת‬
‫שאול‬
‫‪ .65‬ציין שלושה אירועים בהם ניתן ללמוד על‬
‫‪ .666‬מה ניתן ללמוד מדרישתו החצופה של‬
‫הקשר המיוחד בין תושבי יבש גלעד לבין‬
‫נחש העמוני מאנשי יבש גלעד על המצב‬
‫שאול ושבט בנימין‪.‬‬
‫הבטחוני בעבר הירדן המזרחי בתחילת‬
‫פרק יב‬
‫ימי שאול?‬
‫‪ .56‬על אילו דברים מבקש שמואל את עדות‬
‫העם במעמד זה?‬
‫ששמואל מוכיח אותו? היכן נאמר הציווי‬
‫‪ .56‬מיהו 'המשיח' עליו מדבר שמואל‬
‫בפסוקים ג‪-‬ה‪ ,‬ולשם מה שמואל מזכיר‬
‫אותו בדבריו?‬
‫‪ .56‬ציין‬
‫שלושה‬
‫‪ .666‬על איזו מצווה שאול לא שמר בפס' יג‬
‫של שמואל?‬
‫‪ .666‬מה היו שתי העובדות שהביאו את שאול‬
‫שלא לשמור על מצווה זו‪ ,‬בשעה‬
‫אירועים‬
‫היסטוריים‬
‫שפלישתים נאספו למלחמה?‬
‫ששמואל מזכיר בדבריו לעם בפרק זה‪,‬‬
‫‪ .666‬מהו העונש שקיבל שאול על חטא זה?‬
‫וכתוב לשם מה מזכיר שמואל לעם‬
‫‪ .669‬ציין שלושה אירועים בהם ניכר כושר‬
‫אירועים אלו?‬
‫מנהיגותו של שאול כלפי העם‪.‬‬
‫‪ .56‬בפס' ט מזכיר שמואל את סיסרא שר‬
‫‪ .660‬ציין שלושה אירועים בהם מעשיו של‬
‫צבא יבין ואת מלך מואב‪ .‬מיהו השופט‬
‫שאול מוכיחים חוסר יכולת הנהגה כלפי‬
‫שנלחם נגד כל אחד מהם?‬
‫העם וכלפי חייליו‪.‬‬