שיטות וכלי מחקר – שני מבחנים משוחזרים

www.BIUFRIENDS.co.il
‫בר אילן חברים‬
‫‪www.BIUFRIENDS.co.il‬‬
‫בר אילן חברים‬
‫מבחן ‪2‬‬
‫שיטות מחקר תשע"ב מועד א'‬
‫‪.1‬‬
‫חוקרים רצו לבחון האם קורסי יסוד ביהדות משפיעים על עמדות סטודנטים חילוניים כלפי הדת‪,‬‬
‫לשם כך הועבר לסטודנטים בקורסי היסוד שאלון בתחילת השנה ובסיומה במקביל הועבר אותו‬
‫שאלון (בתחילת השנה ובסיומה) לסטודנטים שאינם לומדים כלל קורסי יסוד‪ .‬מהו מערך המחקר‬
‫המתואר?‬
‫לפני ‪ -‬אחרי עם קבוצת ביקורת ‪.‬‬
‫מערך סלומון‪.‬‬
‫לפני – אחרי ללא קבוצת ביקורת‪.‬‬
‫אחרי בלבד עם קבוצת ביקורת‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חברת פירסום בדקה את ההשערה כי מסע הפרסום של חברת קרוקר בישראל עשוי להשפיע על‬
‫גידול ברכישת מוצרי החברה בקרב שכבות חברתיות מסוימות‪ .‬תוך כדי מחקרם החל המיתון‬
‫הכלכלי‪ .‬השפעה‪/‬איום סוג זה קרוי?‬
‫היסטוריה‪.‬‬
‫בשילה‬
‫נשירה‬
‫מדידה‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בהשערה ‪" :‬גברים ממוצא מזרחי משכילים יותר מנשים ממוצא מזרחי"‬
‫מין הוא המשתנה הב"ת ומידת ההשכלה הוא המשתנה התלוי‬
‫מוצא מזרחי הוא משתנה ב"ת ומידת ההשכלה הוא משתנה תלוי‬
‫מידת ההשכלה היא משתנה ב"ת והמין הוא משתנה תלוי‬
‫גברים הוא המשתנה הב"ת והשכלה היא המשתנה התלוי‬
‫‪.4‬‬
‫חנות בגדים יוקרתית הכריזה כי בעוד שבוע יחלו מכירות סוף עונה‪ .‬עיתונאי חשדן החליט‬
‫לבחון האם יש כיסוי להכרזה‪ .‬לשם כך הלך ודגם מחירים של עשרה פריטים לפני ואחרי ההנחה‬
‫ושבוע לאחר מכן בדק שנית את המחירים של אותם פריטים‪ ,‬באיזה מבחן סטטיסטי יש‬
‫להשתמש כדי לנתח את התוצאות?‬
‫מבחן ‪ T‬למדגמים תלויים‬
‫מבחן ‪ T‬למדגמים ב"ת‬
‫מבחן חי בריבוע לטיב התאמה‬
‫מבחן חי בריבוע לאי תלות‬
‫‪.5‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫המצב הרצוי לחוקר מבחינת יחסי הגורמים שמרכיבים את שונות המחקר הוא‪:‬‬
‫שונות גדולה בין הקבוצות ושונות קטנה בתוך הקבוצות‬
‫שונות קטנה בין הקבוצות ושונות קטנה בתוך הקבוצות‬
‫שונות טעויות גדולה ושונות שיטתית קטנה‬
‫שונות טעויות קטנה ושונות שיטתית קטנה‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫בשתי חברות היי טק נעשה סקר שביעות רצון מהעבודה‪ .‬בחברה א' התבקשו העובדים לציין את‬
‫שמם על השאלון ואילו בחברה ב' השאלון היה אנונימי‪ .‬מה תוכל לומר על הממצאים שהופקו‬
‫מסקר זה?‬
‫בחברה א' הרצייה החברתית גבוהה יותר‬
‫בחברה ב' הרצייה החברתית גבוהה יותר‬
‫לא אמור להיות הבדל משמעותי בין החברות מבחינת הרצייה החברתית‬
‫אף תשובה אינה נכונה‬
‫‪.7‬‬
‫פרופסור אדיפוס העביר שאלוני אישיות לנשים דכאוניות ‪ .‬שבוע לאחר מכן הוא ראיין את אותן‬
‫נשים במטרה לבחון את סוג האישיות שלהן ‪ .‬הוא עשה זאת על מנת‬
‫לבדוק את התוקף המתכנס של הכלי‬
‫לבדוק את מהימנות מבחן חוזר של הכלי‬
‫לבדוק את מהימנות נוסחים מקבילים‬
‫לבחון את התוקף המבחין של הכלי‬
‫‪.8‬‬
‫חוקרת החליטה לבדוק את הקשר בין אכילת פירות יבשים לבין מצב רוח באמצעות שני‬
‫מחקרים‪ :‬מחקר א' ‪ -‬נבדקים השתתפו במחקר בו התבקשו לציין האם אכלו פירות יבשים בשבוע‬
‫האחרון‪ .‬לאחר מכן התבקשו לענות על שאלון מצב רוח‪ .‬מחקר ב' ‪ -‬נבדקים אשר השתתפו‬
‫במחקר חולקו אקראית לשתי קבוצות קבוצה אחת קיבלו הנבדקים פירות יבשים ובקבוצה‬
‫השניה קיבלו הנבדקים כוס מים‪ .‬לאחר מכן התבקשו כולם לענות על שאלון מצב רוח‪.‬‬
‫מחקר א' הוא מערך מתאמי ומחקר ב' הוא מערך ניסויי‬
‫מחקר א' הוא מערך ניסויי ומחקר ב' הוא מערך מתאמי‬
‫שני המחקרים מתארים מערך מתאמי‬
‫שני המחקרים מתארים מערך ניסויי‬
‫‪.9‬‬
‫חוקר מעביר שאלון לבדיקת שביעות רצון בעבודה בקרב ‪ 500‬עובדים שבועיים לאחר מכן פונה‬
‫החוקר לאותם ‪ 500‬עובדים ונותן להם את אותו שאלון מה רצה החוקר לבדוק‬
‫מהימנות כיציבות(מבחן חוזר)‬
‫תוקף הניבוי‬
‫מהימנות כאקוויוולנטיות – נוסחים מקבילים( ‪) parallel forms‬‬
‫תוקף מבחין‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ .10‬באיזה מבין תחומי המחקר הבאים תשתמש בדגימת כדור שלג‬
‫א‪ .‬האם איכות חיי הנישואין של פגועי אונה ימנית בראש משתנה בעקבות הפגיעה‬
‫ב‪ .‬מה דעת הציבור בישראל על תפקוד הממשלה בתחומי הביטחון‬
‫ג‪ .‬דעת הסטודנטים על המרצים השונים‬
‫ד‪ .‬האם קיימים הבדלים בהכנסה באזורי מגורים שונים ( צפון הארץ ‪ ,‬מרכז הארץ וכו')‬
‫‪ .11‬במחקר העוסק בחרדה הגדירו החוקרים את המונח "אדם חרד" על פי הציון אשר קיבל בשאלון‬
‫החרדה התכונתית של שפילברג‪ .‬השאלון מונה ‪ 10‬שאלות הנמדדות מ ‪ 1‬עד ‪ 7‬כאשר ‪ 1‬לגמרי‬
‫לא נכון ו ‪ 7‬נכון מאוד ‪ .‬כיצד נקראת שיטה זו?‬
‫א‪ .‬סולם ליקהרט‬
‫ב‪ .‬הדיפרנציאלי הסמנטי‬
‫ג‪ .‬סולם גוטמן‬
‫ד‪ .‬סולם בוגדרוס‬
‫‪ .12‬אלו מבין המשפטים הבאים נכון לגבי קבוצות הניסוי והביקורת?‬
‫א‪ .‬נבדקי קבוצת הניסוי ונבדקי קבוצת הביקורת צריכים לקבל הוראות דומות לגבי המחקר‬
‫ב‪ .‬נבדקי קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת אינם חייבים לבוא מאותה אוכלוסיה‬
‫ג‪ .‬נבדקי קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת חייבים לעבור בדיוק אותה מניפולציה(תפעול) מחקרי‬
‫ד‪ .‬כל התשובות נכונות‬
‫‪ .13‬חוקרת פיתחה שאלון חדש למדידת שביעות הרצון ממערכת יחסים זוגית את השאלון היא‬
‫העבירה למדגם של ‪ 140‬סטודנטים הנמצאים במערכת יחסים זוגית בנוסף החוקרת נתנה לאותו‬
‫המדגם שאלון ישן של שביעות רצון במערכת יחסים זוגית ושאלון התקשרות אשר ידוע‬
‫ממחקרים קודמים בתחום כי הוא קשרו בעוצמה חזקה לשביעות הרצון במערכת היחסים‪ .‬לשם‬
‫איזו מטרה נתנה החוקרת לנבדקים את שני השאלונים הנוספים לזה שפיתחה?‬
‫א‪ .‬לשם בחינת תוקף מתכנס של השאלון אותו פיתחה‬
‫ב‪ .‬לשם בחינת תוקף תלוי קריטריון של השאלון אותו פיתחה‬
‫ג‪ .‬לשם בחינת תוקף מבחין של השאלון אותו פיתחה‬
‫ד‪ .‬לשם בחינת תוכן שוקף של השאלון אותו פיתחה‬
‫‪ .14‬מה יהיה נכון לומר לגבי בקשר בין התיאוריה המדעית לבין השערת המחקר?‬
‫א‪ .‬השערת המחקר נגזרת מתוך התיאוריה‬
‫ב‪ .‬התיאוריה נגזרת מתוך השערת המחקר‬
‫ג‪ .‬אין בהכרח קשר בין השערות המחקר לתיאוריה‬
‫ד‪ .‬אף תשובה אינה נכונה‬
‫‪ .15‬איזה מבין ההגדרות הבאות יכולה להיחשב כהגדרה אופרציונלית של חרדה?‬
‫א‪ .‬כל התשובות נכונות‬
‫ב‪ .‬ציון חרדה בשאלון הבוחן חרדה‬
‫ג‪ .‬מספר התקפי חרדה שאדם חווה בשבוע בממוצע‬
‫ד‪ .‬מהירות הדופק של האדם‬
‫‪ .16‬שני חוקרים מעוניינים לבחון את ההשפעה השל תרופה חדשה האמורה לסייע לאנשים מעשנים‬
‫להפחית את כמות הסיגריות‪ .‬חוקר א' דגם קבוצה של ‪ 120‬מעשנים‪ ,‬ונתן להם להשתמש שבוע‬
‫בתרופה החדשה (כדור ‪ 1‬ביום) ובסוף השבוע מדד את כמות הסיגריות שעישנו ביום לאחר סיום‬
‫השימוש בתרופה‪ .‬חוקר ב' דגם גם הא קבוצה של ‪ 120‬מעשנים ביקש מהם לדווח על כמות‬
‫הסיגריות הממוצעת ביום שהם מעשנים‪ ,‬נתן להם להשתמש בתרופה החדשה למשך שבוע ואז‬
‫מדד שוב את כמות הסיגריות שעישנו ביום לאחר סיום השימוש בתרופה‪ .‬ניתן לומר לגבי מערכי‬
‫הניסוי של שני החוקרים כי‪:‬‬
‫א‪ .‬מערך הניסוי של חוקר א' הינו מערך שגוי וגם מערך הניסוי של חוקר ב' הינו מערך שגוי‬
‫ב‪ .‬מערך הניסוי של חוקר א' הינו מערך ניסויי ואילו מערך הניסוי של חוקר ב' הינו מערך שגוי‬
‫ג‪ .‬מערך הניסוי של חוקר א' הינו מערך ניסויי וגם מערך הניסוי של חוקר ב' הינו מערך ניסויי‬
‫ד‪ .‬מערך הניסוי של חוקר א' הינו מערך שגוי ואילו מערך הניסוי של חוקר ב' הינו מערך ניסויי‬
‫‪ .17‬סטודנט מעוניין לבחון את השאלה "האם כמות שעות השינה בלילה משפיעה על יכולותיו‬
‫הקוגנטיביות" הוא פנה לראש המחלקה שלו ושואל אותו מה דעתו בנושא‪ .‬באיזה שיטה לרכישת‬
‫ידע השתמש הסטודנט?‬
‫א‪ .‬השיטה הסמכותית‬
‫ב‪ .‬השיטה המדעית‬
‫ג‪ .‬השיטה האינטואיטיבית‬
‫ד‪ .‬שיטת הדבקות‬
‫‪ .18‬חוקר ערך מחקר בו בחן את הקשר בין מגדר לדרגה בצבא איזו מבין הטענות הבאות נכונה לגבי‬
‫מחקר זה?‬
‫א‪ .‬מגדר הינו משתנה מסולם שמי ואילו דרגה בצבא הינה משתנה מסולם סדר‬
‫ב‪ .‬מגדר הינו משתנה מסולם סדר ואילו דרגה בצבא הינה משתנה מסולם שמי‬
‫ג‪ .‬מגדר הינו משתנה מסולם שמי ואילו דרגה בצבא הינה משתנה מסולם רווח‬
‫ד‪ .‬מגדר ודרגה בצבא שניהם משתנה מסולם שמי‬
‫‪ .19‬איזה מבין שיטות הדגימה הבאות נחשבת לשיטת דגימה הסתברותית?‬
‫א‪ .‬דגימה מקרית פשוטה‬
‫ב‪ .‬דגימת מכסה‬
‫ג‪ .‬דגימת כדור שלג‬
‫ד‪ .‬דגימת מתנדבים‬
‫‪ .20‬חוקרת רצתה לבחון את הקשר בין גיל לרמת הכנסה היא דגמה ‪ 216‬נבדקים שהתבקשו לדווח‬
‫על גילם ועל רמת ההכנסה הממוצעת שלהם‪ .‬כאשר הפיקה החוקרת מדדי סטטיסטיקה תיאורית‬
‫גילתה החוקרת כי כל ‪ 216‬הנבדקים היו בין גיל ‪ .18-26‬למרות זאת החוקרת ניתחה את‬
‫הנתונים ומצאה כי קיים קשר מובהק בין המשתנים‪ .‬אחת המסקנות אשר הסיקה החוקרת היא כי‬
‫באוכלוסיה המבוגרת בישראל (מעל גיל ‪ 18‬ומעלה) ככל שהגיל עולה כך רמת ההכנסה עולה‪.‬‬
‫מה הבעיה במסקנת החוקרת?‬
‫א‪ .‬בעיה בתוקף חיצוני‬
‫ב‪ .‬בעיה בתוקף מבנה‬
‫ג‪ .‬בעיה בתוקף פנימי‬
‫ד‪ .‬אין בעיה במסקנת החוקרת‬
‫‪ SPSS‬חלק ב' – ‪.spss‬‬
‫"א‪.‬ב הובלות" היא חברה המשנעת מוצרי חשמל ברחבי הארץ‪ .‬ברבעון האחרון חלה‬
‫ירידה במחזור הרווחים של החברה‪ ,‬ומנהליה הזמינו שני חוקרים‪ ,‬ד"ר לוגיס ופרופ'‬
‫סטיקה‪ ,‬שיאבחנו את מקור הבעיה‪ .‬החוקרים העלו כמה השערות המתייחסות‬
‫לפרמטרים שונים שיכלו להשפיע על תפוקת הנהגים ובכדי לבחון אותם הם יצרו‬
‫את הקובץ הבא‪:‬‬
‫ערכי המשתנה‬
‫פירוט‬
‫שם המשתנה‬
‫בשנים‬
‫גיל הנהג‬
‫‪Age‬‬
‫‪Vetek‬‬
‫וותק במהיגה‬
‫‪Hours‬‬
‫מספר השעות שהנהג עובד‬
‫ביום‬
‫בק"מ‬
‫מרחקי הנסיעה‬
‫‪Distance‬‬
‫‪Type‬‬
‫סוג המטען‬
‫‪Burn1 – burn10‬‬
‫שאלון שחיקה הכולל ‪10‬‬
‫שאלות (למשל‪" :‬רוב‬
‫הזמן אני עייף)‬
‫שאלון מוטיבציה הכולל‬
‫‪ 10‬שאלות (למשל‪ :‬אני‬
‫נהנה מהנסיעה בדרכים"‬
‫‪Mot1 – mot10‬‬
‫‪( 1‬עד ‪ 10‬שנים) ‪( 2‬מעל ‪10‬‬
‫שנים)‬
‫‪ – 1‬מכונות כביסה ‪– 2‬‬
‫מקררים ‪ – 3‬טלוויזיות ‪4‬‬
‫– מכשירים קטנים‬
‫(קומקומים טלפוני וכו')‬
‫בסקלה מ‪( 1‬לחלוטין לא)‬
‫ועד ‪( 5‬בהחלט כן)‬
‫בסקלה מ‪( 1‬לא נכון) ועד ‪5‬‬
‫(נכון)‬
‫עיין בפירוט הקובץ שלפניך‪ ,‬וציין אילו פקודות יש לבצע בכל שאלה‪:‬‬
,‫ החוקרים מעוניינים ליצור משתנה חדש שיחלק את הנהגים לקבוצות‬.1
)‫ ק"מ‬100 ‫ – בינוני (עד‬2 )‫ ק"מ‬50 ‫ – קרוב (עד‬1 :‫בהתאם למרחקי הנסיעה‬
)‫ ק"מ‬100 ‫ – רחוק (מעל‬3
Transform>recode>into different variable>
.‫א‬
distance=>newdistance> 0-50=1 51-100=2 101thru highest
=3
Transform>compute> newdistance> 0-50=1 51-100=2
.‫ב‬
101thru highest = 3
Transform>recode>into same variable>
distance=>newdistance> 0-50=1 51-
.‫ג‬
100=2 101thru
highest = 3
Analyze>Data>split file by newdistance> 0-50=1 51-100=2
.‫ד‬
101thru highest =3
‫ כעת מעוניינים החוקרים לבדוק האם יש קשר בין מרחקי הנסיעה (בהתאם‬.2
‫) הפקודה‬motm ‫למשתנה החדש שיצרו) לבין רמת המוטיבציה (הממוצעת‬
:‫שתענה על השאלה תהיה‬
Analyze>correlate>bivariate> newditance motm>spearman
.‫א‬
Analyze>correlate>bivariate> newditance motm>pearson
.‫ב‬
Analyze>compare means>indept sample ttest>var=
.‫ג‬
newditance motm
Analyze>compare means>paird sample ttest>var=
.‫ד‬
newditance motm
‫ החוקרים מעוניינים ליצור ציון כללי המבטא את רמת המעורבות וההשקעה‬.3
.‫ ציון זה יהווה את הממוצע של שאלוני השחיקה והמוטיבציה‬.‫של הנהג‬
‫מהן הפקודות שיש לבצע על מנת ליצור את הממוצע כך שמשמועתו תהיה‬
"‫ רמת ההשקעה של הנהג תהיה גבוהה יותר‬,‫"ככל שהציון גבוה יותר‬
Transform>recode>into same variable>burn1 to burn
.‫א‬
10>1=5 2=4 3=3 4=2
5=1>Transform>compute>Involve=mean(burn1 to burn 10
mot1 to mot 10)
Transform>recode>into same variable>mot1 to mot 10>1=5
.‫ב‬
2=4 3=3 4=2
5=1>Transform>compute>Involve=mean(burn1 to burn 10
mot1 to mot 10)
Transform>compute>Involve=mean(burn1 to burn 10 mot1
.‫ג‬
to mot 10)
Analyze>descriptive stat>Frequencies>burn1 to burn
10,mot1 to
.‫ד‬
mote10>mean
‫ לבין‬,‫ החוקרים מעוניינים לבדוק האם יש קשר בין סוג המטען שהנהג מוביל‬.4
?‫ מהי הפקודה שעליו לבצע‬.)burnm( ‫רמת השחיקה שלו‬
Analyze>compare means> oneway anova>dependent list – .‫א‬
burnm>factor-type
Analyze>compare means>paird sample ttest>var=burnm
.‫ב‬
type
Analyze>correlate>bivariate>burnm type>pearson
.‫ג‬
Analyze>correlate>bivariate>burnm type>spearman
.‫ד‬
‫‪ .5‬כיצד יענו החוקרים על השאלה‪ :‬האם רמת המוטיבציה של נהגים וותיקים‬
‫נמוכה מרמת המוטיבציה של נהגים חדשים? חשבו זאת לנהגים הנוהגים על‬
‫הכביש מעל ‪ 10‬שעות‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫‪Data>select cases>if>include if case satisfies‬‬
‫‪condition>hours>10> Analyze> compare means>indept‬‬
‫)‪sample ttest>var=motm grouping: vetek(1,2‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪Data>split file by> hours>> Analyze> compare‬‬
‫‪var=motm grouping:‬‬
‫>‪means>indept sample ttest‬‬
‫)‪vetek(1,2‬‬
‫ג‪.‬‬
‫‪Data>select cases>if>include if case satisfies‬‬
‫‪condition>hours>10> Analyze> compare means>paird‬‬
‫‪sample ttest>motm>vetek‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪Data>split file by> hours> Analyze>correlate>bivariate>motm‬‬
‫‪vetek>spearman‬‬
‫‪ .6‬פלט ‪ :1‬מה משמעות הממצא המתייחס לקשר שבין מס' שעות הנהיגה ובין‬
‫ורמת המוטיבציה של הנהגים?‬
‫א‪ .‬אין קשר מובהק בין מס' שעות הנהיגה לבין רמת המוטיבציה של‬
‫הנהגים‪.‬‬
‫ב‪ .‬קיים קשר חיובי‪ ,‬כך שככל שנוהגים יותר שעות על הכביש‪ ,‬רמת‬
‫המוטיבציה עולה‪.‬‬
‫ג‪ .‬קיים קשר שלילי‪ ,‬כך שככל שנוהגים יותר שעות על הכביש‪ ,‬רמת‬
‫המוטיבציה יורדת‪.‬‬
‫‪ .7‬פלט ‪ :1‬כיצד תדווח לגבי הקשר שבין מרחק הנסיעה לבין רמת השחיקה?‬
‫א‪ .‬ככל שמרחקי הנסיעה גדולים יותר‪ ,‬הנהג פחות שחוק (‪)r= -.20,p<.01‬‬
‫ב‪ .‬ככל שמרחקי הנסיעה גדולים יותר‪ ,‬הנהג שחוק יותר (‪)r=.44,p<.01‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ככל שמרחקי הנסיעה גדולים יותר‪ ,‬הנהג שחוק יותר (‪)r= -.20,p<.05‬‬
‫ד‪ .‬ככל שמרחקי הנסיעה גדולים יותר‪ ,‬הנהג פחות שחוק (‪)r= -.36,p<.05‬‬
‫‪ .8‬פלט ‪ :2‬מהו הממצא העולה מהפלט?‬
‫א‪ .‬נהגים ותיקים שחוקים יותר מנהגים צעירים‪.‬‬
‫ב‪ .‬נהגים צעירים שחוקים יותר מנהגים ותיקים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אין הבדלים ברמת השחיקה בין נהגים צעירים לבין נהגים ותיקים‪.‬‬
‫‪ .9‬פלט ‪ :2‬מהי צורת הדיווח הנכונה?‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪ .10‬פלט ‪ :3‬איזה שאלה כדאי להוריד על מנת להעלות את מהימנות שאלון‬
‫השחיקה?‬
‫א‪ .‬שאלה ‪8‬‬
‫ב‪ .‬שאלה ‪4‬‬
‫ג‪ .‬לא כדאי להוריד אף שאלה‬
‫ד‪ .‬שאלה ‪3‬‬
‫פלטים‪:‬‬