לוח זמנים שנתי

‫ישיבת מקור חיים ‪ -‬לוח שנה תשע"ו‬
‫ראשון‬
‫א ' ‪16‬‬
‫שני‬
‫ב ' ‪17‬‬
‫ר"ח‬
‫אוגוסט‬
‫ספטמבר חופש‬
‫תשרי‬
‫חופש‬
‫א ' ‪14‬‬
‫אלול‬
‫ראש‬
‫השנה‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫חשון‬
‫שלישי‬
‫ג ' ‪18‬‬
‫חופש‬
‫ד ' ‪17‬‬
‫חופש‬
‫חופש‬
‫ג ' ‪16‬‬
‫ב ' ‪15‬‬
‫חזרה‬
‫ראש לישיבה‬
‫השנה צ ‪ .‬גדליה‬
‫א ' ‪ 14‬ב ' ‪15‬‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫כסלו‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫טבת‬
‫דצמבר‬
‫ינואר‬
‫שבט‬
‫ינואר‬
‫פברואר‬
‫אדר‬
‫א‬
‫פברואר‬
‫מרץ‬
‫אדר‬
‫ב‬
‫מרץ‬
‫אפריל‬
‫ניסן‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫אייר‬
‫מאי‬
‫יוני‬
‫סיון‬
‫רביעי‬
‫ד ' ‪19‬‬
‫חמישי‬
‫ה ' ‪20‬‬
‫שישי‬
‫ו ' ‪21‬‬
‫חופש‬
‫ה ' ‪18‬‬
‫א ' ‪13‬‬
‫ר"ח‬
‫חנוכה‬
‫חופש‬
‫ב ' ‪14‬‬
‫ג ' ‪15‬‬
‫חנוכה‬
‫חופש‬
‫א ' ‪11‬‬
‫חזרה‬
‫לישיבה‬
‫ב ' ‪12‬‬
‫ג ' ‪13‬‬
‫ג ' ‪16‬‬
‫ה ' ‪17‬‬
‫א ' ‪13‬‬
‫ב ' ‪14‬‬
‫ר"ח‬
‫תולדות‬
‫ו ' ‪18‬‬
‫ז ' ‪19‬‬
‫ד ' ‪14‬‬
‫ה ' ‪15‬‬
‫י"א ‪24‬‬
‫י"ב ‪25‬‬
‫י"ג ‪26‬‬
‫מבחן מערת‬
‫יום‬
‫רה ''י המכפלה הכיפורים חופש‬
‫ז ' ‪ 20‬ח ' ‪ 21‬ט ' ‪22‬‬
‫ו ' ‪19‬‬
‫חופש‬
‫י ' ‪23‬‬
‫האזינו‬
‫חופש‬
‫י"א ‪24‬‬
‫חופש‬
‫י"ב ‪25‬‬
‫ו ' ‪16‬‬
‫ב ' ‪11‬‬
‫ג ' ‪12‬‬
‫ג ' ‪15‬‬
‫ד ' ‪16‬‬
‫ה ' ‪17‬‬
‫ו ' ‪18‬‬
‫ז ' ‪19‬‬
‫ד ' ‪12‬‬
‫ב ' ‪10‬‬
‫א' ‪7‬‬
‫יום‬
‫יום‬
‫הזכרון העצמאות‬
‫ג' ‪9‬‬
‫ב' ‪8‬‬
‫א ' ‪11‬‬
‫ב ' ‪12‬‬
‫ר"ח‬
‫פקודי‬
‫ה ' ‪13‬‬
‫ר"ח‬
‫א' ‪7‬‬
‫ר"ח‬
‫חופש‬
‫יולי‬
‫אוגוסט‬
‫אב‬
‫ג‪6‬‬
‫ד‪7‬‬
‫ה‪8‬‬
‫ח ' ‪20‬‬
‫ט ' ‪21‬‬
‫ח ' ‪20‬‬
‫ט ' ‪21‬‬
‫ז ' ‪17‬‬
‫ח ' ‪18‬‬
‫י"ב ‪24‬‬
‫י ' ‪22‬‬
‫י"א ‪23‬‬
‫י'‬
‫בטבת‬
‫ט ' ‪19‬‬
‫י ' ‪20‬‬
‫י"א ‪21‬‬
‫סמינריון‬
‫ח ' ‪17‬‬
‫ט ' ‪18‬‬
‫ה ' ‪14‬‬
‫ו ' ‪15‬‬
‫ז ' ‪16‬‬
‫ג ' ‪13‬‬
‫ד ' ‪14‬‬
‫ה ' ‪15‬‬
‫י"ג ‪25‬‬
‫י"ד ‪26‬‬
‫ו ' ‪16‬‬
‫ז ' ‪17‬‬
‫י"ב ‪22‬‬
‫י"ג ‪23‬‬
‫י ' ‪22‬‬
‫י"א ‪23‬‬
‫י"ב ‪24‬‬
‫ט"ו ‪ 27‬ט"ז ‪ 28‬י"ז ‪29‬‬
‫י"ד ‪24‬‬
‫י ' ‪20‬‬
‫ויקרא‬
‫זכור‬
‫ח ' ‪16‬‬
‫ט ' ‪17‬‬
‫א' ‪9‬‬
‫תזריע‬
‫החודש‬
‫ר"ח‬
‫ו ' ‪14‬‬
‫ב ' ‪10‬‬
‫ג ' ‪11‬‬
‫ד ' ‪12‬‬
‫ה ' ‪13‬‬
‫ו ' ‪14‬‬
‫ז ' ‪15‬‬
‫חופש‬
‫ז ' ‪15‬‬
‫חופש‬
‫ח ' ‪16‬‬
‫חופש‬
‫ט ' ‪17‬‬
‫חופש‬
‫י ' ‪18‬‬
‫חופש‬
‫י"א ‪19‬‬
‫חופש‬
‫י"ב ‪20‬‬
‫ה ' ‪11‬‬
‫ו ' ‪12‬‬
‫ז ' ‪13‬‬
‫ח ' ‪14‬‬
‫ט ' ‪15‬‬
‫י ' ‪16‬‬
‫י"א ‪17‬‬
‫י"ג ‪25‬‬
‫י"ד ‪26‬‬
‫י"ח ‪ 30‬י" ט ‪31‬‬
‫ט"ו ‪ 25‬ט"ז ‪ 26‬י"ז ‪27‬‬
‫כ' ‪1‬‬
‫טו בשבט חזרה‬
‫מחצית מחצית לישיבה‬
‫י"ב ‪ 21‬י"ג ‪ 22‬י" ד ‪ 23‬ט"ו ‪ 24‬ט"ז ‪ 25‬י"ז ‪26‬‬
‫חופש‬
‫י"ד ‪22‬‬
‫י"א ‪21‬‬
‫י ' ‪18‬‬
‫י"ב ‪22‬‬
‫י"א ‪19‬‬
‫י"ג ‪23‬‬
‫י"ד ‪24‬‬
‫תענית‬
‫אסתר‬
‫י"ב ‪20‬‬
‫פורים ש ‪ .‬פורים‬
‫י"ח ‪30‬‬
‫י" ט ‪1‬‬
‫כ' ‪2‬‬
‫כ "א ‪2‬‬
‫אסיפות הורים‬
‫כ "ב ‪ 3‬כ " ג ‪4‬‬
‫יט‬
‫כסלו‬
‫כ"ד ‪5‬‬
‫כ"ה ‪6‬‬
‫שמות‬
‫הורי י '‬
‫כ ' ‪30‬‬
‫כ"א ‪31‬‬
‫כ "ב ‪1‬‬
‫על‬
‫יתרו‬
‫הניסים‬
‫י"ח ‪ 27‬י" ט ‪28‬‬
‫כ ' ‪29‬‬
‫חופש‬
‫חופש‬
‫חופש‬
‫ט"ו ‪ 23‬ט"ז ‪ 24‬י"ז ‪25‬‬
‫י"ג ‪19‬‬
‫י"ד ‪20‬‬
‫י"ג ‪21‬‬
‫י"ד ‪22‬‬
‫חופש‬
‫חופש‬
‫י"ח ‪ 26‬י" ט ‪27‬‬
‫מחנה גיבוש‬
‫כ "א ‪ 3‬כ "ב ‪4‬‬
‫כ"ו ‪7‬‬
‫כ"ג ‪2‬‬
‫כ "א ‪1‬‬
‫כ"ד ‪3‬‬
‫כ "ב ‪2‬‬
‫כ"ה ‪4‬‬
‫כ"ג ‪3‬‬
‫לג‬
‫בעומר‬
‫ט"ו ‪ 21‬ט"ז ‪ 22‬י"ז ‪23‬‬
‫נשא‬
‫שבועות‬
‫ב' ‪8‬‬
‫ג' ‪9‬‬
‫ד ' ‪10‬‬
‫ה ' ‪11‬‬
‫ו ' ‪12‬‬
‫ז ' ‪13‬‬
‫ח ' ‪14‬‬
‫ט ' ‪15‬‬
‫י ' ‪16‬‬
‫י"א ‪17‬‬
‫י"ב ‪18‬‬
‫חופש‬
‫א‪5‬‬
‫חקת‬
‫חופש‬
‫ב‪6‬‬
‫חופש‬
‫ג‪7‬‬
‫חופש‬
‫ד‪8‬‬
‫חופש‬
‫ה‪9‬‬
‫חופש‬
‫ו ‪10‬‬
‫חופש‬
‫ז ‪11‬‬
‫חופש‬
‫ח ‪12‬‬
‫בלק‬
‫חופש‬
‫ט ‪13‬‬
‫חופש‬
‫י ‪14‬‬
‫חופש‬
‫יא ‪15‬‬
‫חופש‬
‫יב ‪16‬‬
‫חופש‬
‫יג ‪17‬‬
‫חופש‬
‫יד ‪18‬‬
‫ר"ח‬
‫חופש‬
‫ו‪9‬‬
‫מסעי‬
‫חופש‬
‫ז ‪10‬‬
‫חופש‬
‫ח ‪11‬‬
‫חופש‬
‫ט ‪12‬‬
‫חופש‬
‫י ‪13‬‬
‫חופש‬
‫יא ‪14‬‬
‫חופש‬
‫יב ‪15‬‬
‫חופש‬
‫יג ‪16‬‬
‫דברים‬
‫חופש‬
‫יד ‪17‬‬
‫ט באב‬
‫חופש‬
‫טו ‪18‬‬
‫חופש‬
‫טז ‪19‬‬
‫חופש‬
‫יז ‪20‬‬
‫חופש‬
‫יח ‪21‬‬
‫חופש‬
‫יט ‪22‬‬
‫י"ח ‪ 28‬י" ט ‪29‬‬
‫כ ' ‪30‬‬
‫כ"א ‪31‬‬
‫צו‬
‫ט"ו ‪ 23‬ט"ז ‪ 24‬י"ז ‪25‬‬
‫כ"ז ‪8‬‬
‫י"ח ‪ 26‬י" ט ‪27‬‬
‫כ ' ‪28‬‬
‫פסח‬
‫חופש‬
‫כ"ד ‪1‬‬
‫פסח‬
‫חופש‬
‫כ"ה ‪2‬‬
‫פסח‬
‫פסח‬
‫פסח‬
‫חופש‬
‫חופש‬
‫חופש‬
‫כ"א ‪ 29‬כ"ב ‪ 30‬כ"ג ‪31‬‬
‫בהעלתך‬
‫כ"ג ‪5‬‬
‫כ"ד ‪6‬‬
‫כ"ה ‪7‬‬
‫כ"ו ‪8‬‬
‫כ"ז ‪9‬‬
‫וישב‬
‫‪101‬‬
‫חנוכה‬
‫חופש‬
‫חנוכה‬
‫חופש‬
‫חנוכה‬
‫חופש‬
‫כ"ח ‪9‬‬
‫כ"ח ‪ 10‬כ" ט ‪11‬‬
‫חנוכה‬
‫חופש‬
‫חנוכה‬
‫חופש‬
‫ל ' ‪12‬‬
‫מקץ‬
‫חנוכה‬
‫ר"ח‬
‫כ" ט ‪10‬‬
‫כ"ז ‪6‬‬
‫כ"ו ‪5‬‬
‫משפטים‬
‫זכות‬
‫בוגרים‬
‫כ"ד ‪ 4‬כ"ה ‪ 5‬כ"ו ‪6‬‬
‫ויקהל‬
‫שקלים‬
‫ש ‪ .‬ירושלים‬
‫כ "ב ‪ 1‬כ " ג ‪ 2‬כ " ד ‪3‬‬
‫כ"ה ‪4‬‬
‫כ"ו ‪5‬‬
‫כ"ח ‪7‬‬
‫כ" ט ‪8‬‬
‫אספת‬
‫הורים‬
‫כ"ג ‪1‬‬
‫נקיונות‬
‫כ"ד ‪2‬‬
‫טיול שנתי‬
‫כ"ז ‪5‬‬
‫כ"ה ‪ 3‬כ"ו ‪4‬‬
‫חופש‬
‫כ"ח ‪6‬‬
‫פסח אחרי מות‬
‫חופש‬
‫חופש‬
‫חופש‬
‫כ"ז ‪ 4‬כ"ח ‪5‬‬
‫כ"ו ‪3‬‬
‫חזרה‬
‫לישיבה‬
‫כ" ט ‪6‬‬
‫שמיני‬
‫פרה‬
‫כ"א ‪ 29‬כ"ב ‪30‬‬
‫כ ' ‪26‬‬
‫כ"ז ‪7‬‬
‫כ"ח ‪8‬‬
‫כ" ט ‪9‬‬
‫ל ' ‪10‬‬
‫ר"ח‬
‫כ"ז ‪6‬‬
‫יום‬
‫השואה‬
‫הורים‬
‫יום‬
‫במדבר‬
‫ירושלים ובנים‬
‫כ"ז ‪ 3‬כ"ח ‪4‬‬
‫כ"ו ‪2‬‬
‫קרח‬
‫מעמד‬
‫חופש‬
‫חופש‬
‫סיום תעודות חופש‬
‫כ"א ‪ 27‬כ"ב ‪ 28‬כ"ג ‪ 29‬כ"ד ‪ 30‬כ"ה ‪31‬‬
‫חופש‬
‫כ"ו ‪1‬‬
‫חופש‬
‫כ"ז ‪2‬‬
‫ר"ח‬
‫חופש‬
‫כ"ח ‪3‬‬
‫כ" ט ‪4‬‬
‫חופש‬
‫כא ‪25‬‬
‫חופש‬
‫כב ‪26‬‬
‫מטות‬
‫חופש‬
‫כג ‪27‬‬
‫חופש‬
‫כד ‪28‬‬
‫חופש‬
‫כה ‪29‬‬
‫חופש‬
‫כו ‪30‬‬
‫חופש‬
‫כז ‪31‬‬
‫חופש‬
‫כח ‪1‬‬
‫כט ‪2‬‬
‫חופש‬
‫כו ‪29‬‬
‫חופש‬
‫כז ‪30‬‬
‫עקב‬
‫חופש‬
‫כח ‪1‬‬
‫חופש‬
‫כט ‪2‬‬
‫חופש‬
‫חופש‬
‫חופש‬
‫חופש‬
‫חופש‬
‫ניצבים‬
‫ער"ה‬
‫י"ח ‪ 24‬י" ט ‪25‬‬
‫חופש‬
‫טו ‪19‬‬
‫פנחס יז תמוז‬
‫חופש‬
‫חופש‬
‫טז ‪ 20‬יז ‪21‬‬
‫חופש‬
‫יח ‪22‬‬
‫חופש‬
‫יט ‪23‬‬
‫חופש‬
‫כ ‪24‬‬
‫חופש‬
‫כ ‪23‬‬
‫ואתחנן‬
‫חופש‬
‫כא ‪24‬‬
‫חופש‬
‫כב ‪25‬‬
‫חופש‬
‫כג ‪26‬‬
‫חופש‬
‫כד ‪27‬‬
‫חופש‬
‫כה ‪28‬‬
‫"כי עמך מקור חיים באורך נראה אור"‬
‫ר"ח‬
‫כ" ט ‪5‬‬
‫כ ' ‪26‬‬
‫כי תבוא‬
‫כ" ט ‪8‬‬
‫ל' ‪9‬‬
‫ל' ‪6‬‬
‫כ"א ‪ 27‬כ"ב ‪ 28‬כ"ג ‪ 29‬כ"ד ‪30‬‬
‫שלח‬
‫ט"ו ‪ 21‬ט"ז ‪ 22‬י"ז ‪23‬‬
‫כ"ז ‪9‬‬
‫כ"ח ‪ 10‬כ" ט ‪11‬‬
‫ל ' ‪12‬‬
‫ר"ח‬
‫כ"ח ‪7‬‬
‫בחקתי‬
‫י"ח ‪ 24‬י" ט ‪25‬‬
‫ר"ח‬
‫וארא‬
‫ט"ו ‪ 25‬ט"ז ‪ 26‬י"ז ‪27‬‬
‫פסח‬
‫חופש‬
‫כ ' ‪28‬‬
‫ל ' ‪13‬‬
‫חיי שרה‬
‫כי תשא‬
‫י"ג ‪19‬‬
‫שופטים‬
‫סוכות‬
‫חופש‬
‫י"ח ‪31‬‬
‫סוכות‬
‫חופש‬
‫י" ט ‪1‬‬
‫שמח"ת‬
‫חופש‬
‫כ' ‪2‬‬
‫חופש‬
‫כ "א ‪3‬‬
‫חופש‬
‫כ "ב ‪4‬‬
‫חופש‬
‫כ"ג ‪5‬‬
‫בראשית חזרה‬
‫חופש לישיבה‬
‫חופש‬
‫כ"ד ‪ 6‬כ"ה ‪ 7‬כ"ו ‪8‬‬
‫ט"ו ‪ 27‬ט"ז ‪ 28‬י"ז ‪29‬‬
‫י"ח ‪ 28‬י" ט ‪29‬‬
‫י"ד ‪20‬‬
‫כי תצא‬
‫כ' ‪3‬‬
‫כ "א ‪4‬‬
‫כ "ב ‪5‬‬
‫כ"ג ‪6‬‬
‫כ"ד ‪7‬‬
‫כ"ה ‪8‬‬
‫ניצבים‬
‫זכור ברית‬
‫כ"ו ‪ 9‬כ"ז ‪ 10‬כ"ח ‪ 11‬כ" ט ‪12‬‬
‫וישלח‬
‫תעודות בשלח‬
‫מחצית מחצית‬
‫י ' ‪ 19‬י"א ‪20‬‬
‫תצוה‬
‫מורי‬
‫תיכון‬
‫ח ' ‪ 18‬ט ' ‪19‬‬
‫מצורע‬
‫חופש‬
‫י"ג ‪21‬‬
‫בהר‬
‫הורי‬
‫י "ב‬
‫י"ב ‪18‬‬
‫ער"ה‬
‫וירא‬
‫ויחי‬
‫אמור‬
‫ד ' ‪10‬‬
‫סוכות‬
‫חופש‬
‫י"ג ‪26‬‬
‫סוכות‬
‫חופש‬
‫י" ד ‪27‬‬
‫סוכות סוכות סוכות‬
‫חופש‬
‫חופש‬
‫חופש‬
‫ט"ו ‪ 28‬ט"ז ‪ 29‬י"ז ‪30‬‬
‫ויצא‬
‫תרומה‬
‫ג ' ‪11‬‬
‫ר"ח‬
‫ד ' ‪13‬‬
‫ט"ו ‪ 28‬ט"ז ‪ 29‬י"ז ‪30‬‬
‫י"ח ‪1‬‬
‫י" ט ‪2‬‬
‫לך לך‬
‫בא‬
‫ר"ח‬
‫אוגוסט‬
‫ספטמבר‬
‫ב‪5‬‬
‫א‪4‬‬
‫אלול‬
‫פתיחת‬
‫ר"ח‬
‫ספטמבר פתיחת שנה"ל‬
‫אוקטובר שנה"ל חמישית‬
‫ט ' ‪22‬‬
‫י ' ‪23‬‬
‫כי תבוא‬
‫י"ד ‪27‬‬
‫ויגש‬
‫א ' ‪10‬‬
‫יוני‬
‫יולי‬
‫תמוז‬
‫ד ' ‪17‬‬
‫הורים‬
‫ובנים‬
‫ה ' ‪18‬‬
‫כי תצא‬
‫נח‬
‫ר"ח‬
‫א' ‪9‬‬
‫שופטים פתיחת‬
‫שנה" ל‬
‫ז ' ‪20‬‬
‫ו ' ‪19‬‬
‫וילך‬
‫ר"ח‬
‫ד ' ‪16‬‬
‫שבת‬
‫ז ' ‪22‬‬
‫ראשון‬
‫ח ' ‪23‬‬
‫שני‬
‫ט ' ‪24‬‬
‫פתיחת‬
‫שנה"ל‬
‫חמישית‬
‫ח ' ‪21‬‬
‫שלישי‬
‫י ' ‪25‬‬
‫רביעי‬
‫י"א ‪26‬‬
‫חמישי‬
‫י"ב ‪27‬‬
‫שישי‬
‫י"ג ‪28‬‬
‫שבת‬
‫י"ד ‪29‬‬
‫שני‬
‫ראשון‬
‫ט"ו ‪ 30‬ט"ז ‪31‬‬
‫שלישי‬
‫י"ז ‪1‬‬
‫רביעי‬
‫י"ח ‪2‬‬
‫חמישי‬
‫י" ט ‪3‬‬
‫שישי‬
‫כ' ‪4‬‬
‫שבת‬
‫כ "א ‪5‬‬
‫ראשון‬
‫כ "ב ‪6‬‬
‫שני‬
‫כ"ג ‪7‬‬
‫שלישי‬
‫כ"ד ‪8‬‬
‫רביעי‬
‫כ"ה ‪9‬‬
‫חמישי‬
‫כ"ו ‪10‬‬
‫ראשון‬
‫שבת‬
‫שישי‬
‫כ"ז ‪ 11‬כ"ח ‪ 12‬כ" ט ‪13‬‬
‫שני‬
‫שלישי‬
‫רביעי‬
‫חמישי‬
‫שישי‬
‫שבת‬
‫ראשון‬
‫כ"ה ‪1‬‬
‫כ" ט ‪7‬‬
‫ל' ‪8‬‬
‫קדושים‬
‫ר"ח‬
‫ר"ח‬
‫ל‪3‬‬
‫ראה‬
‫ר"ח‬
‫חופש‬