צפי כאן בלוח השנה האקדמי לשנת תשע"ו

‫לוח שנתי תשע״ו‬
‫א‬
‫ב‬
‫אלול‪-‬תשרי‬
‫ספטמבר‬
‫ג‬
‫יז‬
‫ד‬
‫יח‬
‫ה‬
‫יט‬
‫ו‬
‫כ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫יח‬
‫‪4‬‬
‫יט‬
‫יט‬
‫כ‬
‫כא כב‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫דצמבר‬
‫‪3 2‬‬
‫כד כה‬
‫‪1‬‬
‫כג‬
‫אמונה במדבר‬
‫‪3‬‬
‫יט‬
‫‪4‬‬
‫כ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כב‬
‫שבט‪-‬אדר א׳‬
‫פברואר‬
‫‪1‬‬
‫אדר א׳‪-‬אדר ב׳‬
‫מרץ‬
‫‪4‬‬
‫כ‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫כו‬
‫כד כה‬
‫‪6 5‬‬
‫כא כב‬
‫‪7‬‬
‫כג‬
‫‪4 3 2‬‬
‫כז כח כט‬
‫חנוכה‬
‫חנוכה‬
‫‪3 2‬‬
‫כא כב‬
‫‪7‬‬
‫כו‬
‫‪5‬‬
‫ל‬
‫‪6‬‬
‫א‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7 6 5 4‬‬
‫כב כג כד כה‬
‫‪8‬‬
‫ל‬
‫‪9‬‬
‫א‬
‫ראש‬
‫חודש‬
‫ראש‬
‫חודש‬
‫חנוכה‬
‫חנוכה‬
‫אפריל‬
‫כג‬
‫כתיבה אקדמית שנה ג׳‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2 1‬‬
‫כח כט‬
‫כז‬
‫יום‬
‫השואה‬
‫‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫אייר‪-‬סיון‬
‫‪7‬‬
‫ב‬
‫יוני‬
‫‪5 4‬‬
‫כד כה‬
‫‪2‬‬
‫סיון‪-‬תמוז‬
‫יולי‬
‫‪8‬‬
‫ג‬
‫כז כח כט‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫אב‪-‬אלול‬
‫ספטמבר‬
‫‪8‬‬
‫כו‬
‫‪3‬‬
‫ל‬
‫‪4‬‬
‫א‬
‫‪5‬‬
‫ב‬
‫ראש‬
‫חודש‬
‫שנה א'‬
‫חנוכה‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫ד‬
‫ראש‬
‫חודש‬
‫צום‬
‫עשרה‬
‫בטבת‬
‫יז‬
‫‪6‬‬
‫ג‬
‫‪7‬‬
‫ד‬
‫יום‬
‫יום‬
‫הזכרון העצמאות‬
‫(מוקדם) (מוקדם)‬
‫‪8‬‬
‫ה‬
‫תענית‬
‫אסתר‬
‫פורים‬
‫שושן‬
‫פורים‬
‫ערב‬
‫פסח‬
‫פסטיבל תאטרון שנה ד'‬
‫יט‬
‫‪7‬‬
‫ראש‬
‫חודש‬
‫עבודות ובחינות‬
‫יום שחרור‬
‫ירושלים‬
‫‪3‬‬
‫כה‬
‫‪1‬‬
‫א‬
‫‪2‬‬
‫ב‬
‫‪5‬‬
‫ה‬
‫‪8‬‬
‫ל‬
‫‪3‬‬
‫ג‬
‫‪4‬‬
‫ד‬
‫‪6‬‬
‫ו‬
‫שבועות אסרו‬
‫חג‬
‫‪9‬‬
‫א‬
‫פתיחת‬
‫תערוכת‬
‫האמנות‬
‫ראש חודש‬
‫‪7‬‬
‫ז‬
‫‪6‬‬
‫ל‬
‫‪7‬‬
‫א‬
‫ראש‬
‫חודש‬
‫ראש‬
‫חודש‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫חצי יום לימודים‬
‫‪8‬‬
‫ב‬
‫‪9‬‬
‫ג‬
‫‪8‬‬
‫ח‬
‫פסח‬
‫מסע משואה‬
‫ל״ג‬
‫לתקומה ‪ -‬שנה א׳ בעומר‬
‫‪5‬‬
‫כ‬
‫‪30‬‬
‫יט‬
‫כא‬
‫‪31‬‬
‫כ כא כב‬
‫‪14‬‬
‫‪27‬‬
‫‪30 29 28‬‬
‫תאטרון‪:‬‬
‫הגשות‬
‫שנה ד'‬
‫כג‬
‫כד‬
‫הפקת תאטרון שנה א׳‬
‫עבודות ובחינות‬
‫צום יז׳‬
‫בתמוז‬
‫פתיחת‬
‫תערוכת‬
‫הגרפיקה‬
‫(נדחה)‬
‫‪26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 15 12 11 10‬‬
‫י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו‬
‫ט׳‬
‫באב‬
‫‪27‬‬
‫כז‬
‫כג‬
‫‪31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫ז ח ט‬
‫ו‬
‫ד ה‬
‫י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה‬
‫‪7‬‬
‫קורסים מרוכזים‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫קורסים מרוכזים‬
‫כו‬
‫כז‬
‫קורסים מרוכזים‬
‫‪27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫‪28‬‬
‫כד כה‬
‫‪31 30 29 28‬‬
‫(נדחה)‬
‫קורסים מרוכזים‬
‫‪6‬‬
‫‪27‬‬
‫‪31 30 29 28‬‬
‫‪30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב‬
‫ז ח ט‬
‫ו‬
‫ב ג ד ה‬
‫‪9‬‬
‫ט‬
‫יט‬
‫כ‬
‫כא‬
‫שביעי‬
‫א׳‬
‫ה׳‬
‫ד׳‬
‫ג׳‬
‫ב׳‬
‫של‬
‫דחוה״מ דחוה״מ דחוה״מ דחוה״מ דחוה״מ פסח‬
‫‪26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג‬
‫ז ח ט‬
‫הפקת תאטרון שנה ב׳‬
‫עבודות ובחינות‬
‫‪31‬‬
‫יח‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫‪30‬‬
‫יז‬
‫עבודות ובחינות‬
‫‪2‬‬
‫‪13‬‬
‫יח‬
‫יט‬
‫לאילנות‬
‫‪26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ‬
‫ז ח ט‬
‫ו‬
‫ה‬
‫‪9‬‬
‫ו‬
‫‪28‬‬
‫‪31 30 29‬‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪5‬‬
‫טז‬
‫יז‬
‫יח‬
‫‪8‬‬
‫‪31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7‬‬
‫י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב‬
‫ז ח ט‬
‫ו‬
‫כז כח כט א ב ג ד ה‬
‫‪4‬‬
‫כו‬
‫‪2‬‬
‫חנוכה ‪9‬‬
‫חנוכה‬
‫ראש‬
‫חודש ‪9‬‬
‫‪7 6 5‬‬
‫כז כח כט‬
‫‪5 4‬‬
‫כח כט‬
‫‪1‬‬
‫חופשת חג‬
‫קורסים מקוונים‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫ראש‬
‫חודש‬
‫ראש‬
‫חודש‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫הדרכה‪-‬‬
‫‪30‬‬
‫טו‬
‫‪3‬‬
‫‪29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9‬‬
‫י יא יב יג יד טו טז יז יח‬
‫ז ח ט‬
‫ו‬
‫כז כח כט א ב ג ד ה‬
‫ראש‬
‫חודש‬
‫כו‬
‫ראש‬
‫חודש‬
‫‪1‬‬
‫ראש‬
‫חודש‬
‫ראש‬
‫‪11‬חודש‬
‫‪6‬‬
‫כו‬
‫‪1‬‬
‫ראש‬
‫חודש‬
‫תחילת‬
‫שנה״ל‬
‫‪13‬‬
‫‪8‬‬
‫כד כה‬
‫יום‬
‫כיפור‬
‫‪29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8‬‬
‫י יא יב יג יד טו טז יז יח‬
‫ז ח ט‬
‫ו‬
‫כז כח כט ל א ב ג ד ה‬
‫‪4‬‬
‫כו‬
‫ערב‬
‫יום‬
‫כיפור‬
‫ערב‬
‫סוכות‬
‫ד‬
‫יז‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ש‬
‫א‬
‫ב׳‬
‫א׳‬
‫סוכות דחוה״מ דחוה״מ‬
‫‪29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8‬‬
‫ראש‪-‬השנה טז‬
‫י יא יב יג יד טו‬
‫ז ח ט‬
‫ו‬
‫כד כה כו כז כח כט א ב ג ד ה‬
‫ראש ראש‬
‫חודש חודש‬
‫חופשת סמסטר‬
‫‪4‬‬
‫כג‬
‫‪1‬‬
‫ש‬
‫ו‬
‫ש‬
‫יג‬
‫ב‬
‫טו‬
‫‪27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10‬‬
‫י יא יב יג יד טו טז יז יח‬
‫ז ח ט‬
‫ו‬
‫ב ג ד ה‬
‫מד"א‬
‫‪6 5‬‬
‫כד כה‬
‫אדר ב׳‪-‬ניסן‬
‫אוגוסט‬
‫אסרו‬
‫חג‬
‫כתיבה אקדמית שנה ג׳‬
‫‪12‬‬
‫כג‬
‫‪1‬‬
‫‪7 6 5‬‬
‫כז כח כט‬
‫חנוכה‬
‫מד"א‬
‫הפקת תאטרון שנה ג׳‬
‫עבודות ובחינות‬
‫ו‬
‫ה‬
‫א‬
‫ז‬
‫ב‬
‫ח‬
‫ג‬
‫ט‬
‫ד‬
‫י‬
‫ה‬
‫יא‬
‫ו‬
‫יב‬
‫א‬
‫יד‬
‫ג‬
‫טז‬
‫‪30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5‬‬
‫י יא יב יג יד טו טז‬
‫ז ח ט‬
‫ו‬
‫כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל א ב ג ד ה‬
‫ינואר‬
‫תמוז‪-‬אב‬
‫‪4‬‬
‫כו‬
‫‪8‬‬
‫כג‬
‫ראש‬
‫השנה‬
‫ראש‬
‫השנה‬
‫צום‬
‫גדליה‬
‫‪2015-2016‬‬
‫‪29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9‬‬
‫י יא יב יג יד‬
‫ז ח ט‬
‫ו‬
‫כד כה כו כז כח כט ל א ב ג ד ה‬
‫‪5‬‬
‫טבת‪-‬שבט‬
‫מאי‬
‫‪5‬‬
‫כ‬
‫אמנות‪:‬‬
‫כסלו‪-‬טבת‬
‫ניסן‪-‬אייר‬
‫‪7 6‬‬
‫כא כב‬
‫ה׳ הושענא שמחת‬
‫ד׳‬
‫ג׳‬
‫תורה‬
‫דחוה״מ דחוה״מ דחוה״מ רבה‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫ו ש א‬
‫כז כח כט‬
‫לימודי יהדות שנה א׳‬
‫תשרי‪-‬חשון‬
‫חשון‪-‬כסלו‬
‫ש א‬
‫כא כב‬
‫ב‬
‫כג‬
‫ג ד‬
‫כד כה‬
‫ה‬
‫כו‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ה‬
‫ד‬
‫בית הספר לאמנויות‬
‫מיסודה של‬
‫‪30 29‬‬
‫ב‬
‫לוח מועדים‬
‫ב"ה קיץ תשע"ה‬
‫שנת הלימודים תשע"ו ‪2015-2016‬‬
‫לקהל הסטודנטיות‪ ,‬המרצים ועובדי המכללה שלום רב!‬
‫קליטת סטונדטיות במעונות‪:‬‬
‫יום חמישי ד' בתשרי תשע"ו ‪17.9‬‬
‫וביום ראשון ז' בתשרי תשע"ו ‪ 20.9‬החל מהשעה ‪11.00‬‬
‫החל מהשעה ‪11.00‬‬
‫תחילת שנת הלימודים‬
‫סמסטר א'‬
‫שנה א‪ :‬יום ראשון כח' בתשרי תשע"ו (‪ )11.10‬בשעה ‪10.30‬‬
‫התכנסות באולם גודשטיין‪ .‬לימודים על פי המערכת החל‬
‫מהשעה ‪.11.30‬‬
‫שנים ב‪-‬ג‪-‬ד‪ :‬יום שני כט' בתשרי תשע"ו (‪ )12.10‬החל מהשעה‬
‫‪ 10.00‬על פי מערכת השיעורים‪.‬‬
‫סמסטר ב'‬
‫תחילת הלימודים ביום ראשון ה' באדר א (‪ )14.2‬בשעה ‪.10.00‬‬
‫תענית אסתר לימודים עד השעה ‪.15.15‬‬
‫חופשת פסח‬
‫יום חמישי ו' בניסן (‪ )14.4‬לאחר הלימודים‪.‬‬
‫חופשת חנוכה‬
‫ימי כתיבה אקדמית לשנה ג'‪.‬‬
‫החל מכא' בכסלו (‪ )3.12‬אחרי הלימודים‪.‬‬
‫כ"ג‪-‬כ"ד בניסן (‪.)1-2.5‬‬
‫קורס מד"א (מקוון)‬
‫מפגש פתיחה‪ :‬כ"א בכסלו ‪3.12.15‬‬
‫יום הזיכרון ויום העצמאות‬
‫ימי כתיבה אקדמית לשנה ג'‪.‬‬
‫יום הזיכרון‪ -‬פעילויות בבתי הספר לשנה א'‬
‫בימים שני ושלישי כה'‪ -‬כו' (‪ )7-8.12‬בכסלו‪.‬‬
‫חזרה ללימודים ביום ראשון א' בטבת (‪.)13.12‬‬
‫צום עשירי בטבת לימודים עד השעה ‪.15.15‬‬
‫באחריות ד"ר אריאל גרוס‪.‬‬
‫שנים ב' וג' אין לימודים‪.‬‬
‫יום העצמאות חופש‪.‬‬
‫קורס מד"א (מקוון)‬
‫מסע משואה לתקומה לשנה א'‬
‫מפגש סיום‪ :‬כ"ו בטבת ‪7.1.16‬‬
‫ט"ז‪ -‬י"ז באייר (‪.)24-25.5‬‬
‫סיום לימודים סמסטר א'‬
‫סיום לימודים סדירים במכללה‬
‫יום חמישי י"א בשבט (‪ )21.1‬אחרי הלימודים‪.‬‬
‫שבועיים עבודות ובחינות החל מיום ראשון י"ד בשבט (‪)24.1‬‬
‫עד ליום חמישי כ"ה בשבט (‪)4.2‬‬
‫יום חמישי כ"ה באייר (‪ )2.6‬אחרי הלימודים‪.‬‬
‫תקופת עבודות ובחינות מיום שני כ"ט באייר (‪ )6.6‬עד יום רביעי‬
‫ט"ז באייר (‪)22.6‬‬
‫חופשת סמסטר‬
‫קורסים מרוכזים במהלך חודש אלול תשע"ו‪.‬‬
‫מכ"ח בשבט (‪ )7.2‬עד לב' באדר א' (‪ )11.2‬תשע"ו‪.‬‬
‫פתיחת שנת הלימודים תשע"ז ביום ראשון‪ ,‬כ"ח בתשרי (‪)30.10.16‬‬
‫בשעת כתיבת שורות אלה מוצגות במכללה תערוכות החוגים לאמנות‬
‫ועיצוב‪ .‬שתי התערוכות נפתחו במעמדות מרגשים כאשר ציבור גדול של‬
‫הורים‪ ,‬בעלים‪ ,‬חברים ושוחרי אמנות הגיעו לטקסי הפתיחה ומילאו את חללי‬
‫התערוכות‪ .‬רבים שיבחו את מה שראו ונתנו לנו משובים טובים ומפרגנים על‬
‫העשייה והיצירה שבביתנו‪.‬‬
‫שנת הלימודים ממנה אנו נפרדים בימים אלה התאפיינה בעשייה אמנותית‪,‬‬
‫חינוכית ויהודית מגוונת ועשירה‪.‬‬
‫כל חוג תרם את המיוחד שבו ויחד נארג השטיח הרב גווני שנפרש לפנינו‬
‫בסיומה של השנה‪.‬‬
‫בכל חוג זכינו לראות יצירות שמשוחחות עם הציבוריות הישראלית‪/‬יהודית‬
‫למרכיביה השונים‪.‬‬
‫החוג לתיאטרון בראשות מלכי מילר זוננפלד העלה את המחזה המקורי‪ :‬אבן‬
‫ירושלמית‪ ,‬שזכה למאות רבות של צופות נרגשות ששיבחו את רמת התוכן‬
‫והמשחק‪ .‬בנוסף לכך הועלו במסגרת החוג הערב הפתוח של שנה א' עם‬
‫חומרים מעניינים מתוך השיעורים‪ ,‬ההפקה של שנה ב'‪ ,‬שהיתה שיא לתהליך‬
‫פנימי במשחק‪ ,‬של עיבוד ספורי ילדות באופן מצחיק ונוגע ללב‪ ,‬ועבודות הגמר‬
‫של שנה ד'‪ ,‬אשר הגיעו להישגים‪ ‬מרשימים במיוחד תוך גילוי חשיבה מקורית‬
‫ואומץ אמנותי‪.‬‬
‫החוג לאמנות בראשות דר' ענת חן הציג לקהל הרחב מספר תערוכות‬
‫המעוררות למחשבה ורצון להמשך יצירה‪ .‬תערוכת הגמר זכתה לשבחים של‬
‫המבקרים הרבים‪ ,‬הנושאים שהוצגו הינם ביטוי למה שמעסיק את הסטודנטיות‬
‫שלנו והנושאים רבים ומגוונים‪ .‬במהלך השנה חווינו תערוכות של שנים א' ב'‬
‫וג' מהן ניתן להתרשם מהשינויים שתוכנית הלימודים עוברת‪ ,‬בעיקר בתחומי‬
‫הצילום והמדיות החדשות‪ .‬החוג הציג תערוכה בהיכל שלמה שעסקה בחיבור‬
‫בין אמנות ליודאיקה‪.‬‬
‫החוג לעיצוב גרפי והמסלול הבין תחומי בראשות יגאל גרוס הציגו במהלך‬
‫השנה מגוון עבודות גרפיות‪-‬משולבות באמנות חינוך ויהדות‪ .‬כרזות יום‬
‫הזיכרון של יצחק רבין שהופצו בבתי ספר בארץ ובעולם היו של סטודנטיות‬
‫מחוג זה והביאו כבוד רב למכללה‪ .‬לקראת הבחירות שהתקיימו השנה עיצבו‬
‫סטודנטיות של החוג מודעות פרסומת שהוצגו בתערוכה שהתקיימה בהיכל‬
‫שלמה‪.‬‬
‫החוג ליהדות עסק השנה בענייני שנת השמיטה ודרכי החיבור ליצירה ואמנות‪.‬‬
‫לימודי תולדות האמנות והחינוך המשיכו את תוכניותיהם ואת החיפוש‬
‫המתמיד אחר חיבורים לעולם היצירה‪.‬‬
‫אני רוצה להודות בשם כולנו לצוות העובדים המסור‪ :‬מזכירות המכללה‪ ,‬הצוות‬
‫הטכני‪ ,‬עוזרות ראשי החוגים‪ ,‬אנשי המשק הנפלאים שלנו שהמילה "לא" זרה‬
‫להם וכל כולם "כן" אחד גדול‪ .‬נקדם בברכה את אפרים אורן סמנכ”ל המכללה‪.‬‬
‫בשם כל צוות המכללה אני רוצה להודות לכל אחת מהסטודנטיות שיודעת‬
‫להעריך את המאמצים שנעשים בכדי לקדם אתכן בלימודיכן‪ ,‬תוך דאגה‬
‫לרווחתכן האישית והכתתית‪ .‬רבות מכן מספרות למתעניינות בלימודים‬
‫במכללה עד כמה אתן מרגישות שכולנו רוצים בקידומכן האישי והמקצועי‪.‬‬
‫תבורכנה נשות אמונה בארץ ובעולם שעושות לילות כימים בכדי לאפשר‬
‫למכללה להתקיים ולהתפתח‪.‬‬
‫בקשתי מכל אחת ואחד מכם ליצור עמי קשר קודם ראש השנה בכדי שנאחל‬
‫האחד לשני שנה טובה ומבורכת‪.‬‬
‫עמוס ספראי‬
‫ראש בית הספר לאמנויות‬