קובץ1: פרוטוקול ישיבה 6/15

‫תאום‬
‫ניהול‬
‫ופיקוח‬
‫פרו‪-‬ש‪.‬י‪.‬א‪ – .‬מרגולין‬
‫ניהול‬
‫תחנת‬
‫פרוייקט‬
‫רכבת כפר‬
‫תכנון‬
‫מנחם‬
‫מספרנו‪88898-91 :‬‬
‫תאריך‪94.2.0491 :‬‬
‫מקום הפגישה‪:‬‬
‫הפרוייקט‪ :‬תחנת רכבת כפר מנחם‬
‫נוכחים ה"ה‪:‬‬
‫מועצה אזורית יואב‬
‫מועצה אזורית יואב‬
‫מועצה אזורית יואב‬
‫מועצה אזורית יואב‬
‫מנהל הפרוייקט ‪ -‬אחים מרגולין (פרו‪-‬שיא)‬
‫נושא‬
‫מס'‬
‫ ראש המועצה ‪ -‬ד"ר מטי צרפתי‬‫ מנכל"ת החברה הכלכלית ‪ -‬חגית סלוצקי‬‫ מהנדס המועצה והועדה המקומית ‪ -‬הרצל אלעני‬‫ אייל במני‪ ,‬אביטל פטיש‬‫ רונן דביר‬‫החלטה‬
‫לטיפול‬
‫נושא‪ :‬ישיבת תאום בנושא‬
‫דרך גישה וקו הסניקה לתחנת כפר מנחם‬
‫ישיבה מספר ‪ 2‬מתאריך ‪.2.5.22.6‬‬
‫‪.9‬‬
‫רונן דביר‬
‫‪.0‬‬
‫מטי צרפתי‬
‫בהמשך לישיבה שהתקיימה עם סמנכ"ל הנדסה ברכבת –‬
‫ראובן קוגן‪ ,‬הרכבת קיבלה את הנחיית משרד התחבורה‪.‬‬
‫הרכבת תתכנן ותבצע את כביש הגישה לתחנה‪ ,‬את הצמות על‬
‫כביש ‪ 383‬ואת קו הסניקה בתאום ועזרה של המועצות‬
‫האזוריות יואב ושורק‪.‬‬
‫תלות בקבלת אישור תקציב ממשרד התחבורה‪.‬‬
‫מטי צרפתי הודיעה כי היא תעביר מכתב לרכבת עם בקשה‬
‫לתשלום עבור עלויות התכנון המוקדם שהמועצה שילמה‬
‫וחייבת למתכננים לכביש הגישה והצומת על כביש ‪.585‬‬
‫‪/88898-91‬תחנת רכבת כפר מנחם‪/‬ר‪.‬ד‪.‬‬
‫‪1045447‬‬
‫סניף ירושלים‪:‬‬
‫רחוב רפאל דלה פרגולה ‪ , 04‬גילה‪ ,‬ירושלים ‪8581778‬‬
‫‪7 Gush Etzion st. Givat Shmuel 5403 007 Israel‬‬
‫טל'‪ Tel: 972-3-5323660 :‬פקס'‪Fax: 972-3-5323662 :‬‬
‫‪20 Raphael Della Pergola st. Jerusalem 9385779 Israel‬‬
‫טל'‪ Tel: 972-2-5669647 :‬פקס'‪Fax: 972-2-5669859 :‬‬
‫סניף ראשי‪:‬‬
‫רחוב גוש‬
‫עציון‬
‫‪,7‬‬
‫גבעת‬
‫שמואל‬
‫‪www.margolin-bros.com‬‬
‫ביצוע‬
‫לתאריך‬
‫תאום‬
‫ניהול‬
‫ופיקוח‬
‫פרו‪-‬ש‪.‬י‪.‬א‪ – .‬מרגולין‬
‫ניהול‬
‫תחנת‬
‫מס'‬
‫פרוייקט‬
‫רכבת כפר‬
‫נושא‬
‫תכנון‬
‫מנחם‬
‫החלטה‬
‫‪.5‬‬
‫מטי צרפתי‬
‫מטי צרפתי ביקשה שהאחריות על ביצוע ההפקעות לדרך הגישה‬
‫יהיו על המועצה האזורית והרכבת תממן את עלות ההפקעות‬
‫ותעביר מכתב שיפוי למועצה למימון‪.‬‬
‫אומדן תקצבי להפקעות ‪ -‬יש להפקיע כ‪ 91 -‬דונם‪.‬‬
‫עלות לדונם חקלאי בין ‪ ,₪ 54,44-14,444‬סה"כ כ‪.₪ 271,444 -‬‬
‫‪.0‬‬
‫קו הסניקה‬
‫הוצג התכנון החדש של קו הסניקה החדש‪.‬‬
‫התוואי זהה לתכנון שבוצע על ידי המועצה בתכנון של התחנה‬
‫מתחנת כפר מנחם לקיבוץ רבדים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫קו אספקת מים המועצה הודיעה כי באחריות המועצה לתכנן ולבצע את קו‬
‫המים לתחנה‪ .‬התוואי הוא מקיבוץ רבדים לתחנת שדרות‪.‬‬
‫לתחנה‬
‫לטיפול‬
‫המועצה מבקשת שהרכבת תגדיל את קוטר הקו כדי שהקו יוכל‬
‫לקבל גם את הספיקות של קיבוץ כפר מנחם‪.‬‬
‫מנהל התכנון מתאם הרכבת הביע התנגדות לשימוש בקו‬
‫הסניקה של הרכבת לצרכי המועצה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.7‬‬
‫הפקעות‬
‫לטובת דרך‬
‫המועצה תבצע את ההפקעות מתוקף החוק‪.‬‬
‫העלות היא על חשבון הרכבת‪.‬‬
‫הגישה‬
‫יש להכין הסכם בנושא בין הרכבת לבין המועצה האזורית יואב‪.‬‬
‫תאום תכנון קו‬
‫סניקה וקו מים‬
‫מתואמת ישיבה לתאריך ‪ 90.7‬במועצה בנושא עם המתכננים‪.‬‬
‫‪/88898-91‬תחנת רכבת כפר מנחם‪/‬ר‪.‬ד‪.‬‬
‫‪1045447‬‬
‫סניף ירושלים‪:‬‬
‫רחוב רפאל דלה פרגולה ‪ , 04‬גילה‪ ,‬ירושלים ‪8581778‬‬
‫‪7 Gush Etzion st. Givat Shmuel 5403 007 Israel‬‬
‫טל'‪ Tel: 972-3-5323660 :‬פקס'‪Fax: 972-3-5323662 :‬‬
‫‪20 Raphael Della Pergola st. Jerusalem 9385779 Israel‬‬
‫טל'‪ Tel: 972-2-5669647 :‬פקס'‪Fax: 972-2-5669859 :‬‬
‫סניף ראשי‪:‬‬
‫רחוב גוש‬
‫עציון‬
‫‪,7‬‬
‫גבעת‬
‫שמואל‬
‫‪www.margolin-bros.com‬‬
‫ביצוע‬
‫לתאריך‬
‫תאום‬
‫ניהול‬
‫ופיקוח‬
‫פרו‪-‬ש‪.‬י‪.‬א‪ – .‬מרגולין‬
‫ניהול‬
‫תחנת‬
‫מס'‬
‫‪.8‬‬
‫פרוייקט‬
‫רכבת כפר‬
‫נושא‬
‫תכנון‬
‫מנחם‬
‫החלטה‬
‫פינוי זבל‬
‫מהתחנה‬
‫ומידות חדר‬
‫האשפה‬
‫לטיפול‬
‫יש לתכנן את חדר האשפה לפחים בגודל של ‪ 224‬ליטר ל‪5 -‬‬
‫פחים‪.‬‬
‫לפי הנחיות המועצה‪ ,‬פינוי האשפה לעסקים פרטיים הוא‬
‫באחריות בעלי העסקים‪ ,‬ולכן פינוי האשפה בתחנה הוא על‬
‫אחריות הרכבת‪.‬‬
‫רשם‪ :‬רונן דביר‬
‫תפוצה‪:‬‬
‫רכבת ישראל‬
‫אדריכלים‬
‫מתכנן אינסטלציה‬
‫מ"א ביצוע‬
‫ סמנכ"ל פיתוח ‪ -‬ראובן קוגן‪,‬‬‫אוקסנה טפליצקי‪ ,‬מיכאל מינץ‪,‬‬
‫תמי גנון‪ ,‬מריו בורק‪ ,‬ילנה זברוב‬
‫ בת שבע שרמן‪ ,‬משה מולאים‬‫ נחמן רווה‬‫‪ -‬אילן חמו‬
‫ יגאל קליימן‬‫מ"א תכנון‬
‫מועצה אזורית נחל שורק ‪ -‬אלי אסקויזידו‬
‫ אהוד רויטמן‪ ,‬שי מרגולין‬‫אחים מרגולין‬
‫‪/88898-91‬תחנת רכבת כפר מנחם‪/‬ר‪.‬ד‪.‬‬
‫‪1045447‬‬
‫סניף ירושלים‪:‬‬
‫רחוב רפאל דלה פרגולה ‪ , 04‬גילה‪ ,‬ירושלים ‪8581778‬‬
‫‪7 Gush Etzion st. Givat Shmuel 5403 007 Israel‬‬
‫טל'‪ Tel: 972-3-5323660 :‬פקס'‪Fax: 972-3-5323662 :‬‬
‫‪20 Raphael Della Pergola st. Jerusalem 9385779 Israel‬‬
‫טל'‪ Tel: 972-2-5669647 :‬פקס'‪Fax: 972-2-5669859 :‬‬
‫סניף ראשי‪:‬‬
‫רחוב גוש‬
‫עציון‬
‫‪,7‬‬
‫גבעת‬
‫שמואל‬
‫‪www.margolin-bros.com‬‬
‫ביצוע‬
‫לתאריך‬