טופס בקשה לקבלת מידע

‫עוסק מורשה‪514420918 :‬‬
‫טל‪1-800-850-820 :‬‬
‫טופס בקשה לקבלת מידע‬
‫בהתאם לחוק חופש המידע‪ ,‬התשנ"ח‪1998-‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫מי ביאליק בע"מ‬
‫• לצורך קבלת מידע מהתאגיד יש למלא את הפרטים הנדרשים ולהעביר טופס זה לממונה על חופש המידע באחת מן הדרכים‬
‫הבאות‪ :‬באמצעות המייל ‪ [email protected]‬באמצעות פקס ‪/073-2331099 -‬באמצעות הדואר‪ -‬מי ביאליק בע"מ‬
‫רח' המייסדים ‪ ,7‬מגדלי הקריון )בניין ‪ 2‬קומה ‪ (6‬קריית ביאליק‪ ,‬ת‪.‬ד ‪2211‬‬
‫• על פי תקנות חופש המידע )אגרות(‪ ,‬התשנ"ט ‪ ,1999‬יש לשלם אגרת בקשה וטיפול כמפורט מטה ולצרפה לבקשה‪.‬‬
‫• לקבלת שובר לתשלום האגרה יש לפנות למחלקת שירות הלקוחות של התאגיד‪.‬‬
‫• פטור על תשלום אגרה יחול במקרים המפורטים בנספח ‪.1‬‬
‫פרטי הנכס‪:‬‬
‫כתובת הנכס‪:‬‬
‫מספר הנכס‪:‬‬
‫סוג הנכס‪:‬‬
‫מספר מד מים ‪:‬‬
‫פרטי המבקש‪:‬‬
‫שם פרטי ומשפחה ‪ /‬חברה‪:‬‬
‫נייד‪:‬‬
‫ת‪.‬ז ‪ /‬ח‪.‬פ‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫דוא“ל‪:‬‬
‫טלפון נוסף‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫המידע המבוקש‪:‬‬
‫המידע המבוקש הינו אודותיי‪ /‬אודות אחר‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫אני החותם מטה מבקש לקבל מידע מהתאגיד‪.‬‬
‫מצורפת קבלה מקורית על תשלום אגרת בקשה לקבלת מידע בסך ‪₪ 20‬‬
‫הנני מתחייב לשאת באגרת בקשה וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום של ‪ .₪ 150‬אגרה בגין שעת טיפול – ‪₪ 30‬‬
‫)החל מהשעה הרביעית(‬
‫אגרת הפקה לעמוד צילום‪ ,₪ 0.20 -‬תקליטור ‪ .₪ 2.5‬המחיר מתעדכן ב‪ 1-‬לאוקטובר כל שנה‪.‬‬
‫אם עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר‪ ,‬תידרש הסכמה נפרדת ממני להמשך הטיפול‪.‬‬
‫שם פרטי ומשפחה‬
‫חתימת המבקש‬
‫תעודת זהות‬
‫תאריך‬
‫*אם בעל הכרטיס הוא תאגיד‪ -‬יש לצרף אישור רו"ח‪/‬עו"ד כחתימת מורשה החתימה בצירוף החותמת המחייבת את התאגיד‪.‬‬
‫סטריפ תחתון של התאגיד עם הלוגו והפרטים‪.‬‬
‫כל הדרכים ליצירת קשר‪:‬‬
‫חיוג חינם ‪1800-850-820‬‬
‫שעות פעילות המוקד הטלפוני לצורך תשלום‬
‫חשבונות מים ובירורים כספיים‪:‬‬
‫בימים א‘‪-‬ה‘‪ ,8:00-20:00 :‬בימי ו'‪.8:00-12:00 :‬‬
‫כתובתנו‬
‫משרדי מי ביאליק‪ :‬המייסדים ‪ 7‬מגדלי‬
‫שעות פעילות קבלת קהל‬
‫מרכז שירות הלקוחות‬
‫בימים‪ :‬א‘‪ ,‬ב‘‪ ,‬ג‘‪ ,‬ה‘ ‪8:00-15:00‬‬
‫ביום ד‘‪ 08:00-12:00 :‬וגם‪16:00-19:00 :‬‬
‫הקריון )בניין ‪ 2‬קומה ‪(6‬‬
‫פקס‪073-233-1099 :‬‬
‫אתר האינטרנט‬
‫‪www.mei-bialik.org.il‬‬
‫דוא“ל‬
‫‪[email protected]‬‬