"ה קינות לתשעה באב תשע עוסקת בחורבן וביציאה לגלות בבל שבת סורו מני ע

‫קינות לתשעה באב תשע"ה‬
‫שם‬
‫שבת סורו מני‬
‫קינה ו‬
‫קינה יא (‪+‬ויקונן ירמיהו) זכור אשר עשה צר‬
‫ואתה אמרת היטב‬
‫קינה טז‬
‫לך ה' הצדקה‬
‫קינה יט‬
‫הטה אלקי אזנך‬
‫קינה כ‬
‫ארזי בלבנון‬
‫קינה כא‬
‫החרישו ממני ואדברה‬
‫קינה כב‬
‫על חורבן בית המקדש‬
‫קינה כד‬
‫מי יתן ראשי מים‬
‫קינה כה‬
‫אש תוקד בקרבי‬
‫קינה לא‬
‫אבל אעורר‬
‫קינה לג‬
‫ציון הלא תשאלי‬
‫קינה לו‬
‫שאלי שרופה באש‬
‫קינה מא‬
‫זכרו נא‬
‫אלי ציון ועריה‬
‫קינה מה‬
‫עמוד‬
‫פרידמן‬
‫נושא‬
‫‪47‬‬
‫עוסקת בחורבן וביציאה לגלות בבל‬
‫‪68‬‬
‫עוסקת במה שעשה טיטוס הרשע כשנכנס לבית המקדש‬
‫‪71‬‬
‫עוסקת בהשוואה בין מעשי האויבים לבין נפלאות הקב"ה עד החורבן‬
‫‪72‬‬
‫עוסקת בכך שהקב"ה צדיק בהתנהגותו ואנו אשמים בכך שחטאנו‬
‫‪73‬‬
‫עוסקת בבקשה להקב"ה להאזין לרשעות האויבים ולרוע מעשיהם‬
‫‪74‬‬
‫עוסקת בעשרת הרוגי מלכות‬
‫עוסקת בבכי על כל היהודים‪ ,‬גדולים וקטנים נשים וגברים‪ ,‬שמסרו נפשם על קידוש ה' ‪76‬‬
‫‪79‬‬
‫עוסקת בחורבן בית המקדש וכל כליו‬
‫‪81‬‬
‫עוסקת בחורבן קהילות אשכנז‪:‬אשפירה וורמיזא ומגנצא‬
‫‪91‬‬
‫בצאתי ממצרים‪ /‬בצאתי מירושלים‪ /‬בשובי לירושלים‬
‫‪94‬‬
‫עוסקת בגזרות תתנ"ו באשכנז ובשאר ארצות בעת מסע הצלב הראשון‬
‫עמוד‬
‫אורייתא‬
‫סד‬
‫צב‬
‫צה‬
‫צו‬
‫צז‬
‫צט‬
‫קא‬
‫קה‬
‫קח‬
‫קכא‬
‫קכז‬
‫עוסקת בגעגועיו של רבי יהודה הלוי לירושלים‬
‫עוסקת בגזרה של שרפת התלמוד‬
‫עוסקת בבכי על מיליוני היהודים שנרצחו בשואה‬
‫עוסקת בצער של ציון על כל הטוב שנלקח ממנה‬
‫קנב‬
‫ח [בסוף]‬
‫‪111‬‬
‫עמוד‬
Artscroll
152
226
236
240
244
248
254
264
270
304
316
384
390