אוצר לעזי רש״י - upload.wikimedia.

‫משה קטן‬
‫אוצר לעזי רש״י‬
‫חלק שני‬
‫המילים הצרפתיות שבפירושי רש״י‬
‫על התלמוד‬
‫תורגמו לעברית ועובדו עם ביאורים ומילואים‪ ,‬בתוספת מפתחות‬
‫עם תרגום הלעזים לאנגלית‬
‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬
‫‪www.hebrewbooks.org‬‬
‫ע״י חיים תשע״א‬
‫ירושלים‬
‫תשס״ו‬
‫ב״ה‬
‫הסכמת‬
‫הגאק די שלמה פישר שליט״א‬
‫הנה כידוע מלות הלע״ז שבפירוש רש״י על הש״ס עלו נם קסשונים‬
‫רבים מידי המעתיקים‪ ,‬ובפרט בספרי הדפום רבו כמו רבו השיבושים‪ .‬וכבר‬
‫ישבו על מדוכה זו מדפיסי וילנא‪ ,‬והדסיסו בכל מסכת בסוסה קונטרס בשם‬
‫״המתרגם״‪ ,‬והועיל בו מחברו הרבה‪ ,‬אבל לא יצא ידי חובתו‪ ,‬ועדיין‬
‫המלאכה רבה‪ ,‬ולא רבים יחכמו לעשותה‪.‬‬
‫בואו ונחזיק אפוא טובה להרבני החכם ובקי בלשונות‪ ,‬הר״ר משה קטן‬
‫נר״ו‪ .‬מכירו הייתי לשעבר כסי שזכה לבנין והתנין רבנן‪ ,‬ועכשיו הראה‬
‫חזותו לפניי בעבודתו החשובה בהחזרת עטרה ליושנה‪ ,‬להעמיד דברי רש׳׳ י‬
‫ז״ל על מכונם‪ ,‬והרבה עמל וכשרק השקיע בזה‪ .‬אפריון נמטייה ויזכה לברך‬
‫על המוגמר ולראות ברכה בעמלו‪ ,‬כנפשו‪,‬‬
‫וכנפש הכו״ח לכבוד‪.‬התורה‬
‫שלמה פישר‬
‫עש״ ק ‪ p m‬וזשמ״ג‬
‫נר ה׳ נשמת אדם‬
‫מהדורה חדשה זד המה נר לנשמות קרובי משפחתו של המחבר ד״ל‪,‬‬
‫ה׳ יקום דמם‪ ,‬שנספו בשואה‪:‬‬
‫חמיו‪ ,‬החבר ר׳ יהושע הלוי פייסט הי״ר‪ p ,‬החבר ר׳ יהודה ד״ל‬
‫אחות חמיו‪ ,‬אסתר)אתה( הי״ד‪ ,‬בת החבר ר׳ יהודה הלוי פייסט ד״ל‬
‫אס חמותו‪ ,‬מרת דיבה הי״ד‪ ,‬אשת החבר ר׳ יעקב הלוי איזנמן ז״ל‬
‫אחי חמותו‪ ,‬ר׳ שמואל הלוי אמנמן‪ ,‬אשתו אלזה וחמשת ילדיהם הי״ד‬
‫אחות חמותו‪ ,‬מרת מרים ברינקמאן‪ ,‬וחמשת ילדיה הי׳׳ד‬
‫סבתו‪ ,‬מרת רת רחל הי״ד‪ ,‬אשת מותו הרב ראוק הלוי מאיר ד״ל‬
‫אחיותיו מדי וקלרט ואחיו חיים)אגרי( קליץ הי״ד‬
‫עם עוד קרובים ומכרים וידידים לאץ מספר‪ ,‬א ס אל תכסי דמם!‬
‫במהדורה הראשתה הוקדש הספר לזכרו של חוקר הלעזים דוד שטעון ‪ p‬שלפה‬
‫כלונדהיים‪ ,‬ואחותו גינזל)*וייס( כלונדהיים‪ ,‬על־ידי בנו‪ ,‬נכדיו תיניו בישראל‪.‬‬
‫המהדורה השניה הובישו; לזכר אחיינית המחבר‪ ,‬מוזן יוכבד )גבי( ש‪0‬ידא ע״ה‪ ,‬בת ר׳‬
‫שלמה דאב ושרה קליין יבל״א‪ ,‬על־ידי הודיה וקרוביה‪.‬‬
‫תהי נשמתם צרורה בצרור החיים‬
‫פתח דבר‬
‫למהדורה הראשונה ־ תשמ״ד‬
‫ברגע‪ ,‬שעבודה של חמש שנים מסתיימת‪ ,‬לקראת הדפסתו הסופית של‬
‫ספר זה והפצתו מדבור‪ ,‬אני רואה חובה נעימה להודות לכל אלה‪ ,‬שעזרו‬
‫לי להביא אותו לידי גמר‪.‬‬
‫האק הראשה — רעייתי מב״ת‪ ,‬שעודדה אותי בכל דרכי ולקחה על‬
‫עצמה חלק ניכר מהעבודות השחורות‪ ,‬וק כל ילדיי היקרים‪ ,‬שהשתתפו זה‬
‫בכה וזה בכה במשימה הקשה והמגוונת‪ ,‬ובפרט בני יואל ג״י‪ ,‬שעבר על כל‬
‫כתב־היד והעיר הערות נכונות ומאלפות‪.‬‬
‫שנית — ידידי פרופסור שלמה הללבלונדהיים‪ ,‬שתמך בי תירז אותי‪,‬‬
‫אכר אביו המנוח דחי שמעון בלונדהיים‪ ,‬החוקר הדגול‪ ,‬שחיבורי זה הוא‬
‫מעץ עריכה מחדש של החומר‪ ,‬שהוא בדק והוציא לאוד‪ .‬וכל אלה‪,‬‬
‫שהתלהבו מהרעיון והציעו את סיועם‪ ,‬ובראשם השר ד״ר יוסף בורג‬
‫ואחרונים אחרונים חביבים — מי שהפכו את כתב‪-‬היד המסובך לספר‬
‫הניתן לקריאה ולשימוש‪ :‬הרב משה פיליפ שליט״א‪ ,‬המסדר במחשב דמעי‬
‫המלומד עזריה שמואלי‪ ,‬וכל העוסקים במלאכת הקודש הזאת‪.‬‬
‫ולבסוף מלה אחת של התנצלות‪ :‬היה •תוכניתי להשלים את החומר של‬
‫דרמסטטר־בלונדהיים מתוך המקורות‪ ,‬שנתגלו בינתיים )כתבי־יד של‬
‫פירושי רש״ י על התלמוד‪ ,‬שלא הספיק בלונדהיים להכיר ולנצל(‪ ,‬אבל‬
‫הניסיץ שעשיתי הוכיח לי‪ ,‬שבכך הייתי מאריך את העבודה בכשנתיים‬
‫לפחות‪ .‬ולא היו לי האומץ והסבלנות לעמוד בעיכוב יזה‪ .‬אני מקווה‪,‬‬
‫שבעתיד יבוא גם ליקוי זה על תיקונו‪.‬‬
‫מ״ק‬
‫ומות‬
‫הפחגו‬
‫למהדורה!;שניה • תשמ״ח‬
‫לרגל הוצאת המהדורה המתוקנת אני חייב תודה לכל הקוראים של‬
‫״אוצר הלעזים״‪ ,‬שמסרו לי את השגותיהם והצעותיהם‪ ,‬ושמחתי לשלב‬
‫רבות מהן במהדורה חדשה זו‪ .‬״‬
‫בין השאר נוספו ‪ 11‬לעזים‪ ,‬שלא נרשמו מקודם‪ ,‬והודגש הרצק לתת‬
‫הסבר מלא לכל הנראה בלעז‪ ,‬אף כאשר למעשה אין זה באמת מלה זרה‪,‬‬
‫שהכניס רש״י בפירושו‪ .‬הכרת טובה מיוחדת מגיעה לר׳ אפרים יעיד‪,‬‬
‫מקיבוץ טידת־צבי‪ ,‬שהצביע על כמה נשכחות‪ ,‬ולקרובי די יעקב קלי׳ינרמן‪,‬‬
‫שהפנה את תשומת־לבי לליקויים אחדים‪ ,‬ואחרונים אחרונים חביבים‬
‫לבניי המלומדים‪ ,‬יואל‪ ,‬חננאל‪ ,‬ובפרט לצעיר מכולם‪ ,‬גוריאל־חיים נ״י‪,‬‬
‫שעבר על חלק גדול מהחומר ויעץ לי עצות מועילות לשיפור הנוסח‪.‬‬
‫יעמדו כולם על הברבה‪.‬‬
‫מיק‬
‫פתזז־דבר‬
‫מבוא‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫בדכות‬
‫שבת‬
‫עירובין‬
‫פסחים‬
‫יומא‬
‫פיכה‬
‫ביצה‬
‫ראש השנה‬
‫תענית‬
‫מגילה‬
‫מועד קטן‬
‫‪17‬‬
‫‪22‬‬
‫‪48‬‬
‫‪53‬‬
‫‪61‬‬
‫‪64‬‬
‫‪70‬‬
‫‪76‬‬
‫‪78‬‬
‫‪81‬‬
‫‪83‬‬
‫חגיגה‬
‫יבמות‬
‫כתובות‬
‫נדרים‬
‫נזיר‬
‫סוטה‬
‫גיטין‬
‫קידושין‬
‫בבא קמא‬
‫בבא סציעא‬
‫בבא בתרא‬
‫מכות‬
‫שבועות‬
‫עבודה זרה‬
‫הוריות‬
‫זבחיס‬
‫מנחות‬
‫חולץ‬
‫בכורות‬
‫ערכץ‬
‫תמורה‬
‫כריתות‬
‫מעילה‬
‫תמיד‬
‫נידה‬
‫מפתח הלעזים באותיות עבריות‬
‫מפתת הלעזים באותיות לועזיות‬
‫מפתח ״הדיבורים המתחילים״‬
‫נפפח‬
‫תרגום אנגלי‬
‫מבואות באנגלית ובצרפתית‬
‫‪88‬‬
‫‪89‬‬
‫‪92‬‬
‫‪95‬‬
‫‪97‬‬
‫‪97‬‬
‫‪100‬‬
‫‪106‬‬
‫‪109‬‬
‫נ ‪14‬‬
‫‪122‬‬
‫‪127‬‬
‫‪131‬‬
‫‪132‬‬
‫‪133‬‬
‫‪144‬‬
‫‪144‬‬
‫‪147‬‬
‫‪152‬‬
‫‪169‬‬
‫‪173‬‬
‫‪174‬‬
‫‪174‬‬
‫‪175‬‬
‫‪175‬‬
‫‪175‬‬
‫‪181‬‬
‫‪201‬‬
‫‪224‬‬
‫‪247‬‬
‫_ ‪xi-XLvm‬‬
‫אתר הלעזים‬
‫אוצר‬
‫הלעזים‬
‫פירוש הלעזים של רש״י על התלמוד‬
‫עיקר משימתנו בחיבור זה ־ תרגום לעברית‪ ,‬עם הסברים הנחוצים להבנתם‪.‬‬
‫של הלעזים‪ ,‬היינו המלים הצרפתיות באותיות עבריות‪ ,‬שפיזר רש״י בפירושו על‬
‫התלמוד‪ .‬העבודה נעשתה על בסים ספרו‪ ,‬של דת־ שמעון בלונדהיים )‪—1884‬‬
‫‪ ,(1937‬אשר‪ ,‬לסי רשימותיו של ארסן דרמססטר)‪ ,(1888—1846‬שקד על כתבי־‬
‫‪ to‬העתיקים ועל הדפוסים הראשונים של פירוש רש״י‪ ,‬בדק את גרסות הלעזים‬
‫וקבע בדייקנות ובבקיאות שאץ כמותן את זיהוי הלעזים‪ ,‬כלומר את המלה‬
‫בצרפתית עתיקה הגלומה בנוסחאות השונות של כל לעז ולעז‪ .2‬כוונתי להשלים‬
‫את המלאכה בעתיד אי״ה‪ ,‬בתרגום לעברית של הלעזים בפירוש רש״י על‬
‫המקרא‪ :‬אולם משימה זו תהיה הרבה יותר קשה‪ ,‬כי הפרסום‪ ,‬שנעשה מהם על‪-‬פי‬
‫רשימותיו של דרמסטטרי‪ ,‬הוא ברמה הרבה יותר נמוכה מפרסומו המקביל של‬
‫בלונדהיים‪ ,‬ושם יהיה צורך לברר את גרסות הלעזים ולקבוע ביתר ודאות את‬
‫פענוחם בצרפתית עתיקה‪ .‬לפני שתהיה אפשרות לדאוג לתרגומם העברי‪.‬‬
‫הספר כולל את הרשימה של ‪ *2479‬הלעזים על פירושיהם לפי סדר‬
‫המסכתות המקובל‪ ,‬ושלושה מפתחות )מפתח המלים הצרפתיות בלבושן העברי‬
‫ובצורתן הלועזית‪ .‬וכן מפתח המלים‪ ,‬שק באו לפרשן(‪.‬‬
‫בדרך הלימוד המקובלת מדלגים בדרך כלל על השרידים האלה‪ .‬רוב תלמידי‬
‫חכמים‪ .‬במאות האחרונות‪ ,‬לא ידעו צרפתית‪ ,‬ואף אם ידעו‪ .‬לא היו מסוגלים‬
‫לפענח מלים‪ .‬שהשתנתה צורתן מאז ימי־הביניים‪ ,‬וגם נשתבשו בהעתקות‬
‫הרצופות בידי סופרים‪ ,‬שלא הבינו מה שכתבו‪ .‬וחבל‪ ,‬כי לא בכדי הכנים רש״ י‬
‫מלים אלה בפירושיו‪ ,‬אלא בשל תוספת הביאור הטמון בהן‪ .‬ברור‪ ,‬שפרשן כמו‬
‫רש״י‪ ,‬שכל דיבוריו שקולים במאזני אמת‪ ,‬לא מסר בלי כוונה הסבר בשפה‬
‫לועדת‪ .‬ובמקרים רבים אץ ספק‪ ,‬שבכך הוא מוסיף נופך לפירושו‪ .‬ולא לנצל את‬
‫כל החומר הזה הוא בזבח עצום‪ .‬לפעמים ידיעת הלעזים משנה לגמרי את הבנת‬
‫הגמרא )למשל מם׳ ‪ ,482 ,444 ,369‬כולם במסכת שבת(‪.‬‬
‫לפני כמאתיים שנה ניסו ה״מבארים״ ואחרים מחתי המשכילים ל״תרגם״‬
‫את המלים הצרפתיות שבפירושי רש״י‪ ,‬אבל התוצאות היו עלובות למראי‪ ,‬בגלל‬
‫השיבושים הרבים שבנוסח המודפס‪ ,‬וק בגלל ידיעותיהם הקלושות של המפרשים‬
‫‪10‬‬
‫זורעו הלעזים‬
‫האלה בשפה המדוברת בחבל שמפניא בסאה הי״ א למניינם‪ .‬כך שלמרות העמל‪,‬‬
‫שהשקיעו בהם המחברים‪ ,‬אץ הרבה תועלת ב״ מרפא לשק‪ :‬באורי הסלים הזרות‬
‫בפירוש רש״י בתנ״ך ובתלמוד בבלי״ מאת י׳ סשה ב״ר ישראל לנדא)אודיסה‪,‬‬
‫תרכ״ב(‪ ,‬וכן ב״ המתרגם״ מאת ר׳ מרדכי ב״ ר שלמה‪ ,‬שנדפס אחרי כל מסכת‬
‫בש״ם וילנא‪.‬‬
‫עם כל המעלות‪ ,‬שבק מצטיין ספרו‪ .‬של בלונדהייס‪ ,‬אץ הוא שימושי‬
‫לחובשי בית‪-‬המדרש‪ .‬לא רק מפני שהוא כתוב על טהרת הצרפתית‪ .‬אלא ובעיקר‬
‫מפני שהוא מיועד לבלשני הצרפתית העתיקה‪ .‬וכל עריכתו מכוונת לתכלית זו‪.‬‬
‫לעומת זאת השתדלתי כאן להרבות תועלת ללומדי גמרא‪ .‬בכך שאני מביא‬
‫את הלעזים לפי סדר המסכתות איש איש במקומו‪ .‬וק על‪-‬ידי ניסיונות להסביר‪.‬‬
‫מה הייתה כוונתו של רש״י בהוסיפו לפירושו העברי‪-‬הארמי את המלים‬
‫הצרפתיות‪ .‬בקיצור ייאמר‪ :‬א( באשר לשסות צמחים‪ ,‬חיות וכדומה‪ ,‬כל הסבר‬
‫מילולי לא היה שווה‪ ,‬בשביל תלמידי רש״י ובני־זמנו‪ ,‬לקריאתו של הפריט‬
‫בכינויו הלועזי‪ :‬ב( לפעמים הפרשן רוצה לעזור ללומדים לזכור מלה ארסית על‪-‬‬
‫ידי זה שהוא מראה דמיון בינה ל ‪ p‬המלה הצרפתית המקבילה)למשל סם׳ ‪,357‬‬
‫‪ :(1851 .1222 ,477‬ג( אבל‪ ,‬חו התרומה החשובה ביותר‪ ,‬יש שהוא מגלם בלעז‬
‫תוספת הבהרה‪ .‬שבקושי רב היה מנסח בדברי פרשנות‪ ,‬ובמלה צרפתית אחת פתח‬
‫לפני שומעיו וקוראיו פתח להתעמקות בהבנת מכמני התלמוד)למשל מס׳ ‪,180‬‬
‫‪.(1229 .490‬‬
‫מעניין לציץ‪ .‬ששכיחות הלעזים שוגה ממסכת למסכת‪ .‬יש אולי סיבות‬
‫הגיוניות לדבר‪ .‬אבל אץ כאן מקום להאריך‪ .‬אולם נפרוש לפני הקורא טבלה‬
‫סטטיסטית של מספר הלעזים בכל מסכתות הש״ס‪.‬‬
‫המסכת‬
‫ברכות‬
‫שכת‬
‫עירובין‬
‫פסחים‬
‫מפא‬
‫סוכה‬
‫ביצה‬
‫מספר‬
‫הדפים‬
‫‪62‬‬
‫‪1S6‬‬
‫‪103‬‬
‫‪120‬‬
‫‪86‬‬
‫גג‬
‫‪9‬ג‬
‫מספר‬
‫הלעזים‬
‫‪98‬‬
‫‪411‬‬
‫‪84‬‬
‫‪114‬‬
‫‪42‬‬
‫‪94‬‬
‫‪78‬‬
‫ממוצע‬
‫לכל דף‬
‫‪1.S8‬‬
‫‪2.63‬‬
‫‪0.82‬‬
‫‪0.9S‬‬
‫‪0.49‬‬
‫‪1.71‬‬
‫‪2.00‬‬
‫וורגו הלעזים‬
‫המסכת‬
‫ראש השנה‬
‫תענית‬
‫מגילה‬
‫מועד קטן‬
‫חגיגה‬
‫יבמות‬
‫כתובות‬
‫נדרים‬
‫נזיר‬
‫סוטה‬
‫גיטץ‬
‫קידושין‬
‫בכאקמא‬
‫בבא מןייעא‬
‫בבא בחרא‬
‫סנהדרץ‬
‫מכות‬
‫שבועות‬
‫עבודה זרה‬
‫הודיות‬
‫זבחים‬
‫מנחות‬
‫חולץ‬
‫בכורות‬
‫ערכין‬
‫תמורה‬
‫כריתות‬
‫מעילה‬
‫תמיד‬
‫נידה‬
‫סך המל‬
‫מספר‬
‫הדפים‬
‫‪33‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪27‬‬
‫‪25‬‬
‫‪121‬‬
‫‪111‬‬
‫‪90‬‬
‫‪65‬‬
‫‪48‬‬
‫‪89‬‬
‫‪81‬‬
‫‪118‬‬
‫‪117‬‬
‫‪175‬‬
‫‪112‬‬
‫‪23‬‬
‫‪48‬‬
‫‪75‬‬
‫‪12‬‬
‫‪119‬‬
‫‪109‬‬
‫‪140‬‬
‫‪59‬‬
‫‪32‬‬
‫‪.‬״‬
‫‪* 32‬‬
‫‪27‬‬
‫‪20‬‬
‫‪7‬‬
‫‪71‬‬
‫‪2666‬‬
‫‪11‬‬
‫מספר‬
‫הלעזים‬
‫‪35‬‬
‫‪42‬‬
‫‪25‬‬
‫‪60‬‬
‫‪19‬‬
‫‪41‬‬
‫‪57‬‬
‫‪14‬‬
‫‪10‬‬
‫‪33‬‬
‫‪95‬‬
‫‪47‬‬
‫‪81‬‬
‫‪121‬‬
‫‪88‬‬
‫‪63‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪163‬‬
‫‪1‬‬
‫‪39‬‬
‫‪71‬‬
‫‪261‬‬
‫‪62‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪72‬‬
‫‪2479‬‬
‫ממחנע‬
‫לכל דף‬
‫‪1.06‬‬
‫‪1.43‬‬
‫‪0.83‬‬
‫‪2.22‬‬
‫‪0.76‬‬
‫‪0.34‬‬
‫‪0.S1‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪0.1S‬‬
‫‪0.69‬‬
‫‪1.07‬‬
‫‪0.S8‬‬
‫‪0.69‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪0.57‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪2.17‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.33‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪1.86‬‬
‫‪1.05‬‬
‫‪0.59‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.43‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪0.93‬‬
‫לא הבחנתי בין הפירוש‪ ,‬שהוא באמת מאת דש״י‪ ,‬וכץ פיתש המיוחס לו‬
‫במהדורות הרגילות‪ ,‬אף אם יש ספק‪ ,‬שרש״י חיבר אותו‪ ,‬אך אפילו ודאות‪,‬‬
‫שלא חיברו)כגון סוף פסחים‪ ,‬מועד קטן‪ ,‬סוף בבא בתרא ועוד(‪ p .‬הכנסתי‬
‫‪12‬‬
‫אוצר הלעזים‬
‫ככל האפשר מלים מפירושו של רש״י‪ ,‬הנראים כמו לעזים‪ ,‬גם כשהנחה זו‬
‫אמה מוצדקת כלל‪.‬‬
‫כל ע‪ p‬מכיל את הנתונים הבאים‪:‬‬
‫א( מספר סידורי שוטף‪.‬‬
‫ב( *יטוס המסכת‪ ,‬הדף והעמוד)נקודה אחת לעמוד א׳ ושתי נקודות לעמוד כ‪/‬‬
‫כנהוג(‪.‬‬
‫ג( באותיות שמנות‪ :‬המלה העברית או הארמית המיתרגמת‪ .‬בדרך כלל היא‬
‫מחוך נוסח התלמוד‪ ,‬ולרוב הדיבור המתחיל בפירוש רש׳׳י; כאשד אץ‬
‫התרגום מתייחס למלה כצורתה בסקור‪ .‬אלא בצורה שונה במקצת‪ ,‬למשל‬
‫כשלפני המלה המקורית יש קדומת של אות־שימוש או אחריה סיומת שייכות‬
‫וכיוצא מה‪ ,‬והלעז מתחשב רק במלה עצמה ללא קדומת או סיומת״ השמטנו‬
‫את הקדומת או כתבנו את המלה כצורתה בסוגריים והצורה המיתרגמת‬
‫למעשה באריחיים‪ .‬לפעמים לא בא רש״י לתרגם מלה מסוימת מהמקור‪:‬‬
‫במקרה זה‪ ,‬ציינתי אח הדיבור המתחיל של הפירוש בהקדמת ראשי‪-‬התיבות‬
‫דה״מ‪ .‬כשהמלה המיתרגמת היא פועל‪ ,‬הלעז הוא כמעט תמיד שס־הפועל‪ :‬אז‬
‫השארתי את הצורה שבמקור כמו'שהיא )עבר‪ ,‬עתיד‪ ,‬ציווי וכיו״ב(‪.‬‬
‫ד( הלעז עצמו)נסיק גרשיים לפני האות האחתנה כמקובל( בכתיב‪ ,‬שהותאם‬
‫לפעגוחו באותיות לועזיות‪ .‬כי אכן אנו מוצאים כמעט תמיד נוסחאות שונות‬
‫בבתבי־היד‪ ,‬ורק מתוך השוואתן זו לזו הגיע ד״ש בלונדהייס למסקנותיו על‬
‫דהד המלה בצרפתית עתיקה‪ .‬אלא שהבעיה היא‪ ,‬מה היא בדיוק שיטת‬
‫התעתיק‪ ,‬שבה השתמש רש״י? אם ניקח לדוגמה אותן מלים‪ ,‬שכל כתבי‪-‬היד‬
‫מסכימים ביניהם על כתיק‪ ,‬והיא גם הולמת בלי ספק מלה צרפתית מסממת‪,‬‬
‫תוסיף על בך אותיות עבריות המקבילות בעקביות מוחלטת תמיד לאותן‬
‫אותיות לועזיות‪ ,‬אפשר לעמך טבלה‪ ,‬שרק פה ושם תישארנה בה נקודות‬
‫פקפוק‪ .‬אץ פתרון אחר‪ ,‬כי אם רישום כל הנוסחאות‪ ,‬והדבר מיותר ומפריע‬
‫בשביל קוראים‪ ,‬שאץ עיקר התעדינותם בבלשנות‪.‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫בתחילת המלה וגם באמצע המלה )לפני הברה המתחילה בתנועה(‪ :‬לא‬
‫כלום‬
‫בסוף המלה‪e :5‬‬
‫‪V ,b‬‬
‫‪) g‬מייצגת תמיד את הצליל הבבד‪ ,‬כמו ‪ galeo‬ולא את הצליל הקל כמו‬
‫‪ girono‬בצרפתית של היום(‬
‫‪d‬‬
‫אמר הלעזים‬
‫גו‬
‫ה ‪) h‬בסוף המלה‪ ,‬אחרי אל״ף‪ ,e :‬למשל אורטיא״ה ‪(ortie‬‬
‫ו ‪'w ,11 ,o‬‬
‫ז ‪z‬‬
‫ח ‪) h‬מצרי רק במלים לא־רומניות(‬
‫‪0‬‬
‫‪t‬‬
‫י‬
‫‪e‬״‪j,'i,‬‬
‫)אפילו במלה שיש בה ‪ jie‬כמו במם׳ ‪ — for jier 183‬אץ כותבים יותר משתי‬
‫יו׳׳דץ רצופות(‬
‫כ לא בשימוש‬
‫ל ‪1‬‬
‫ם וזז‬
‫לפני‬
‫‪n 1‬‬
‫ס לא בשימוש )ליוצאים מהכלל יש הסבר מיוחד(‬
‫ע לא כשימוש‬
‫פ ‪W‬‬
‫צ ‪) c‬בצליל הרך‪ ,‬כמו ‪(circo‬‬
‫‪u ,o,a:9‬‬
‫בסוף המלה‪z :‬‬
‫ק ‪) c‬בצליל הכבד‪ ,‬כסו ‪(coqo‬‬
‫לפני ‪k :i ,e‬‬
‫‪,‬‬
‫‪ch p‬‬
‫ז ‪-‬‬
‫ר‬
‫ש‪s‬‬
‫ת לא בשימוש‬
‫מלה צרפתיות המסתיימת ‪ eo‬או ‪ ,es-2‬ואינה מוטעמת בהברה שלפני‬
‫האחרתה‪ ,‬מקום הטעם מסוק בגרש‪ ,‬כגון‪.fenugre ,grafie ,crespele :‬‬
‫מבחינה זו נחשב הצירוף תנועה ואחריה ‪ i‬ליחידה אחת‪ .‬ולא עסקתי בשאלה‬
‫על אמו משתי התנועות הייתה ההטעמה )למשל ‪ redofle‬או ‪.(redoile‬‬
‫ה( הלעז באותמת לועזיות‪ .‬כאן העתקתי בדרך כלל את קביעתו של‬
‫בלתדהיים‪ ,‬ובמקרים‪ ,‬שהחלטתי לסטות ממנה‪ ,‬הוספתי באריחייס את גרסת‬
‫בלונדהיים‪ ,‬ואז הסברתי לרוב בהערות‪ ,‬מדוע סטיתי ממנה‪ .‬סוג אחד של‬
‫מקרים הס אלה‪ ,‬שבהם הוסיף בלתדהיים אותמת באריחיים כדי לשמור על‬
‫הכתיב המקובל‪ ,,,‬למשל כשיש עמוד מוכפל‪ ,‬או ‪ u‬אחרי ‪ ,g‬כדי לציץ את‬
‫הצליל הכבד לפני ‪ .en i‬אני סבור‪ ,‬שהוספה זו אמה אלא גורעת‪ ,‬מאחר‬
‫שהיא מסרסת את העדות הבלשנית של הלעז‪ ,‬ומכל מקום אץ קושי להכיר‬
‫את המלה בלעדי ההוספה‪ .‬בלתדהייס השתמש מפעם לפעם גם באות ‪g‬‬
‫‪14‬‬
‫זורעו הלעזים‬
‫במקום ‪ j‬ובאות ‪ v‬במקום ‪ ,w‬לפי הכתיב בצרפתית החדישה‪ ,‬ולא הלכתי‬
‫אחריו בזה‪.‬‬
‫בעשרות הלעזים המועטות‪ ,‬שהתייאש בלונדהיים מפענוחם )ובספרו הס‬
‫מופיעים בסוף רשימתו‪ ,‬ממספר ‪ 1072‬ואילך(‪ ,‬השתדלתי למסור את הנראה‬
‫ודאי בנוסחת הלעז באותיות עבריות‪ ,‬ואס אפשר בלועזית‪ .‬במקרים רבים‬
‫ראיתי אפשרות להציע השערה מדעתי‪ ,‬וכמוק הזכרתי‪ ,‬שאץ לייחס אותה‬
‫לבלונדהיים‪ ,‬על־ידי כך שסימנתי אחריה אריחיים ריקים‪.‬‬
‫באשר לסימני השאלה‪ ,‬שכתב בלונדהיים עצמו‪ ,‬החלטתי להשמיט אותם‪,‬‬
‫אלא אם כן יש סיבה מיוחדת להצביע על הספק שבקביעת הגרסה‪.‬‬
‫‪ 0‬תרגום הלעז לעברית‪ .‬התאמצתי לתת תרגום קצר וקולע‪ .‬אולם פה ושם‬
‫נאלצתי להאריך‪ ,‬כגון מלים עבריות בעלות כמה משסעדו!‪ /‬או בלתי־שכיחות‬
‫)שמות של בעלי חיים וצמחים למשל(‪ ,‬או כשאין ודאות במובן המלה‬
‫בצרפתית עתיקה‪ ,‬ועוד‪ .‬בתר‪ ,‬שלפעמים התרגום )פריט ר( שווה למלה‬
‫המיתרגמת)פריט ג׳(‪ ,‬ואז מותר לומר‪ ,‬שלא הבאתי שום תועלת ללומד‪ .‬אבל‬
‫דבר זה נדיר למדאי ולעתים ההבדל גדול מאוד‪ ,‬לא רק מפני ההתפתחויות‬
‫בנוהג הלשון בץ שפת התנאים והאמוראים לעברית של ימינו‪ ,‬אלא גם מפני‬
‫שרש״י הבץ עניידם מסוימים שבתלמוד באופן שונה מאוד מהבנתנו כיום‬
‫)ב״ברדלם״ הוא רואה ״בואש״!(‪.‬‬
‫ז( הערות‪ .‬והן שייכות לחמישה סוגים עיקריים‪:‬‬
‫‪ (1‬רמיזה לערכים אחרים‪ ,‬שיש בהם ללמוד על הערך הנדק‪.‬‬
‫‪ (2‬רמיזה למחקרים על אותו לעז"‪.‬‬
‫‪ (3‬ציק של סטייה בין הנוסח שבדפוסים שלט ‪ -‬כמעט תמיד כל הדפוסים‬
‫תמים‪ ,‬ממהדורת בומברג עד המהדורות שבידנו‪ ,‬שמקורן ‪n‬־‪ p‬כלל‬
‫במהדורת ראם מווילנא ‪ -‬ובין הנוסח שבכתבי‪-‬היד‪ .‬סוג זה כולל את‬
‫המקרים הרבים‪ .‬שבהם לעז הנמצא בכתבי‪-‬היד חסר בדפוסים‪ ,‬וגם אח‬
‫המקרים ההפוכים )החשודים!(‪ ,‬שבהם הלעז מופיע בדפוסים‪ ,‬אבל נעדר‬
‫מכתבי־היד‪.‬‬
‫‪ (4‬נסיונות לפרש‪ ,‬מה ראה רש״י להביא כאן לעז‪ ,‬ומה התכוון להוסיף בו על‬
‫פירושו העברי־הארמי‪.‬‬
‫‪ (5‬הערות בלשניות על המלה הצרפתית הנדונה‪ ,‬כאשר יש בז־יון זה במה‬
‫להאיר את המשמעות המדויקת של הלעז‪ ,‬ועל החומר הפרשני הטמץ בו‪.‬‬
‫לתועלת דוברי צרפתית קשרתי לפעמים את המלה הצרפתית‬
‫מימי‪-‬הביניים עם המקבילה בלשון ימינו‪.‬‬
‫לבסוף יורשה לי להעיר על עדין‪ ,‬השייך לבלשנות הצרפתית‪ ,‬אבל הבהרתו‬
‫תמנע מהקורא תמיהות‪ .‬בלעזים שלפנינו)אם יצאו בכתיבם מידי רש״י עצמו או‬
‫אמר הלעזים‬
‫גו‬
‫שהדורות הבאים‪ ,‬שכתבי‪-‬היד שלנו נובעים מהם‪ ,‬הכניסו בהם תיקונים( יש‬
‫סימנים למעברים לשוניים‪ ,‬ששדים מהם מובהקים‪:‬‬
‫א( מעבר הצירוף ‪ ch‬מהגייה כקו״ף ״רטובה״)‪ (ky-‬אזנייה הנוכחית כשי׳׳ן‪ :‬בך‬
‫אנו מוצאים לפעמים אפילו אותה מלה כתובה‪ ,‬למשל ?;רפי״ר ‪charpir‬‬
‫)למעשה ‪ (carpir‬וכן ירפי״ר ‪) jarpir‬נזכור‪ ,‬שהשי״ן אצל רש״י תמיד שווה‬
‫ואץ לו אפוא אלא ‪v‬׳‪ j=r‬לציין את הצליל השורק של השי״ן הימנית‬
‫של היום(‪.‬‬
‫ב( התאמה הדרגתית של ‪ n‬לפד ‪ b-p‬ל־וח‪ :‬ברוב הלעזים ההתאמה טרם קיימת‬
‫)מק ‪ ,(conposte ,chanpanie‬אבל מפעם לפעם היא כבר עובדה )כנץ‬
‫‪.(comparaje ,chambre‬‬
‫תקוותי היא‪,‬שבע״ה יעזור ספרי זה לכל השוחים בים התלמוד להגיע ביתר‬
‫ביטחץ למתת חפצם‪ ,‬בהחדרו להם נכס יקר‪ ,‬חלק חשוב מפירושו של רבנו שלמה‬
‫יצחקי גדול הפרשנים‪.‬‬
‫הערות‬
‫‪Arscne DARMESTETER & D.S. BLONDHEIM: Les Closes franfaises dans les (1‬‬
‫‪commeniaires lalmudiques de Raschi. T. 1: Text* des glos«.-P»rit, H. Champion, 1929.‬‬
‫‪(BiblkKheque de 1'Ecole des Hautes Etudes, 254). T.2: Etudes lexkographiques.- Baltimore.‬‬
‫‪Johns Hopkins Press, 1937. (The Johns Hopkins studies in Romance literatures and‬‬
‫‪languages, extra vol. XI).‬‬
‫‪ (2‬סאחי שנמשך סאות שנים לא היזז כסעס דובר ערפתית אחד נץ כל לומדי התלמוד‪ .‬והסשיכו להעתיק את‬
‫הלעזים סכתב‪-‬יד לכתב־‪ T‬וסדפוס לדפוס סבל• ‪ p r f t‬אותם כלל‪ .‬שנעי הוא‪ .‬שד‪.‬ג‪1‬סוח‪.‬ושתבשו והלכו‪.‬‬
‫לפע‪0‬יפ עד בלי הכר‪.‬‬
‫*<‬
‫‪Arsene DARMESTETER: Les Closes/ranfaises de Raschi dans la Bible avec des notes de‬‬
‫‪Louis BRANDIN, in Revue des eludes jubes Llll (1907), 161193; LIV(1907), I 34.205‬‬‫»‪ ; lv (190sx 72-93; lyi (!90S). 70-9‬י ע א גם נעורת ספר עם הקדמה מאת‪Juiien Weill235.‬‬
‫)‪.(Paris, 1909‬‬
‫‪ (4‬הרבה לעזים חוזרים כסה פעמים בפירוש ר®״ על התלמוד‪ .‬נסך הכול יש בהם בערך אלף מלים שתות‪.‬‬
‫‪ (1‬יש גתבי‪-‬יד‪ .‬שבהט בחוב ־*‪-‬ש אך בשביל ‪ -es‬שבסוף סלה‪ ,‬אבל כרובם ־י״ש וגן העתקתי‪p n ,‬‬
‫סהסיוסת ‪ -ies‬הנכתבת ־י*יש‪ .‬העירוך *־י־ בתחילת המלה יכול לשם® ל־‪ e ,1‬וגס ל־‪.«1‬‬
‫‪16‬‬
‫זורעו הלעזים‬
‫‪ (6‬לעתים רחוקוח יש בנתבי‪-‬היד סיפנים של דגש ורפה‪ .‬מ מ י ט ‪ ,‬עליט לבחור בין הומתיקיס הא)!שדיים‬
‫לפי המסתבר מבחינת הבלשנות הערפתית‪ .‬המעב ‪ nan‬לגבי כל «ות עברית המייעגוו כמה *וחיות‬
‫לועזיות‪.‬‬
‫‪* <7‬ין כידי להכריז *ס נהג רש״י להכפיל ״וי״ו‪ -‬וייו־ד׳ בשימושן העיעודי‪* ,‬ו אולי‪ ,‬כמקומות הרבים‪.‬‬
‫שטוע*יס בהם הכפלה זו בכתבי‪-‬היד‪ .‬יש כ*ן השפעה מאוחרת‪ .‬ל ק כתבתי תגיד ‪* nn* r i‬ו יו״ד *‪nn‬‬
‫בלבד‪ ,‬נם לעיין *ת העיעור‪.‬‬
‫‪ (1‬השערתי שכל ‪ e‬בתוך המלה מיחננח נייו׳׳ד״‪* .‬בל קשה להוכיח זאת‪.‬‬
‫י( יש כתבי יד המקפידים לעיין *‪ n‬העליל ‪ ch‬בסימן מעל ה״קו״ף•)?(‪* ,‬כל ברובם *ץ ההבדל דכר‪.‬‬
‫השתדלתי להבחין תמיד‪ .‬במהדורות הקודמות עיינה הקר״ף ה״רטובה• בסימן ‪-‬זרק*״‪ .‬במהדורה‬
‫חדשה זו נמע*ה אפשרות לעיין *ותה כדין פעורת זווית העומדת על קדקודה *‪* .‬ילם ל* בכל‬
‫מקום דתן היה לתקן *ת הגרסאווץ ה י ש נ ו ת ‪ ,‬ד י מ מ ו כ*ן גם •זרק*״ גם זווית הפוכה‪.‬‬
‫‪ (10‬מותר ליפי‪ ,‬ישבימי‪-‬הבירים לא ריה כלל כתיב תקני‪* .‬ל* כל סופר כתב לפי הרגשתו‪ .‬נוסיף‪ ,‬שאז ל*‬
‫הבחינו בכתיבה הלועזית ‪ u p‬ל‪ »-‬ו ק ‪ i‬ל‪-‬ן‪* ,‬ף‪-‬על‪-‬פי שבדיבור ובתודעת היובתם היו *לה *וחיות‬
‫נפרדות‬
‫‪ (!1‬רוב רסיזווו אלה ‪6‬תייחםווז לשלושה ודמינו!‬
‫א( החלק השני של רשיסח ‪.I UIVJ‬״‪) B‬ליל מוזה ‪ ,<1‬ושימו ‪3‬לו‪ 0‬ו‪.‬״‪ 0‬כי;‬
‫ב( חיבזד *חד של בלונדהייס‪:‬‬
‫‪Paris, H.‬‬
‫‪Let Parlers judto romani el la Vena Lailna.-‬‬
‫‪ .Champion,* 1923‬וסימנו בלונדהי׳יס פ׳;‬
‫‪ 0‬מילדנו של רפאל אי‪:‬‬
‫‪R. LEVY: Contributions d la lexleographle franfaiu itbn‬‬
‫‪.1960,trancientlexies d'origine Juhe.~ (Syracuse), Syracuse University Press‬‬
‫כרכות‬
‫אתר‬
‫דגול*‬
‫‪ 6‬ברכות ח‬
‫הלוא א ת ‪ -‬ח פ י ר ה‬
‫פיליד־א ‪pelede‬‬
‫״עד מלוא את‪-‬חפירה *חרון־‪ .‬ח י י נ ו עד ®®ינון‬
‫העפר האחרון על הקבר‪.‬‬
‫ברכות‬
‫ברכות ט‬
‫שליא‬
‫‪ 1‬ברכות ד‪.‬‬
‫וישטידור״א‬
‫לכוש‪ ,‬ובהשאלה —‬
‫‪wcstedure‬‬
‫שליה‬
‫‪Ivcstedurel‬‬
‫הסלה הערפוית סנלסת ב מ ט ה את הרסכר ®ל‬
‫יש‪-‬י‪.‬‬
‫ברכות ו‬
‫‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫פריי" ר ‪frcier‬‬
‫‪).‬י־ מילונו של לוי )סס־ ‪479‬‬
‫הלעזים‬
‫‪17‬‬
‫חופי*‬
‫חיכוך‬
‫‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫פוריל׳׳ש ‪porcls‬‬
‫כדתי‬
‫כרשים )ירק מאכל(‬
‫גידר‬
‫‪ 8‬ברכות י‪:‬‬
‫]הוא[ גרר‬
‫טראינ״ה ‪traina‬‬
‫לעז הנמעא רק נכתב‪-‬יד אחד‪ ,‬ונם אמו מודפס‬
‫נדפמד התלסיד שלנו‪ .‬ויש לפקפק בפקוייוחו‪.‬‬
‫קנודת הזתע‬
‫‪ 9‬ברכות יג‪:‬‬
‫ח ל ק ) ש ל הזרוע(‬
‫ברדו׳׳ן ‪bradon‬‬
‫שהוא פ ל א בשר‬
‫אין קשר ע‪ 0‬המלה הערפתיזו ‪ bras‬יזריע״‪ .‬אלא עס‬
‫המלה הגרמנית ‪ Braicn‬־עלי בשר״‪ .‬ר׳ כלונדהייס ב׳‬
‫וע• ‪<HI-IJO‬‬
‫עוות‬
‫‪ 3‬ברכות ו‪:‬‬
‫שעשוע‬
‫שיל״ץ ‪solaz‬‬
‫כלופד חברה‪ .‬הטמעת את ראד‪ 0‬ומזי בתוכה‬
‫סלדשחעמט‪.‬‬
‫ברכות ז‬
‫‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫טיי״ש ‪tajes‬‬
‫שורייקי‬
‫כתסים‬
‫אפכדא‬
‫‪ 5‬ברכות ח‪.‬‬
‫פ ג ע חמור‬
‫בו׳׳ן פלג״ ט ‪bon maiant‬‬
‫סלה נסלה‪ :‬פעע ס ו ג כיסוי מפתיע‪ ,‬המופיע ‪9‬‬
‫פעסיס בלעזיס של פירוש רש״י על התלמוד‪ .‬אך אץ‬
‫לו עדות נסקיס אחר; אולי יש ^ ‪ p‬את הסלה ״‪"fa‬‬
‫לא נסשסעות של ׳סוב״‪ .‬אלא בסשמגומ‬
‫"אבעבועה־ סלשיז ״בובון״ ביוונית‪ .‬ברס‪ ,‬לפי דיר‬
‫‪Bon malan bci Raschi. in:‬‬
‫ייליום פרויס‬
‫‪.Festschrift zum 70. Ccburlsliigc A.Berliner's‬‬
‫הוא כ ד‬
‫ברכות‬
‫כאן לשי;‬
‫'‪•*)-‬ו ‪ .Berlin.‬ע־ ‪ .300-296‬י סובי‬
‫» ׳ נהור‪ .‬דפוס סומרנו גורס איישסראנגלסאנ־ט‬
‫)קרי‪ :‬אישסרננליסמ־סו ‪) estrangement‬אסכרה(‪.‬‬
‫‪•(433‬כד•‬
‫ברכות‬
‫שוודאי אמו סאת רש״ י‪ .‬ר׳ סילוזו של לוי)סס־‬
‫יי׳ להלן מ‪0‬׳ ‪.1219‬‬
‫ב ר כ ו ת יח‪:‬‬
‫‪10‬‬
‫גלצ־׳א ‪glace‬‬
‫גרדא‬
‫‪mpr‬‬
‫‪ 11‬ב ר כ ו ת כב‪:‬‬
‫פורק״ א ‪por^he‬‬
‫קילעא‬
‫פרחדור‬
‫מבנה הבולט התוגה‪ .‬שבו פתח הבית‪.‬‬
‫טוחוזו‬
‫ברכות כד‬
‫‪12‬‬
‫אפלשטרידי׳׳ש ‪ aplastredes‬מכופות טיח‬
‫לשק נופל על לשק ־סוחות״‪ ,‬לוסד שהגוף התחתון‬
‫ח^ק אעל הנשים כסו קיר‪ .‬שכיסוהו טיח‪ .‬סלה זו לא‬
‫פוענחה בבלונדהייס א־ אלא בבלונדרייס בי)ע׳ ‪-100‬‬
‫‪ .(101‬ודי סילמו של לד)‪00‬׳ ‪.(94‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫רוסי״ ר ‪roter‬‬
‫‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫פיז‪-‬ק‬
‫מ־ייליי׳׳ר ‪Ibadaillierl badeilier‬‬
‫גיהק‬
‫לגהק‬
‫לפהק‬
‫‪18‬‬
‫ברכות כד‬
‫אתנו‬
‫ברכות‬
‫‪. 1 5‬‬
‫אישטירנודי״ר ‪esternudcr‬‬
‫נתעטש‬
‫להתעטש‬
‫הלעזים‬
‫־נעניתי־ מלשק ״מענה״‪ .‬ולא כפרשנים אחרים‬
‫הרואים במלה לשון ־עינוי־‪ .‬ר סילונו של לר)סס׳‬
‫‪.(654‬‬
‫‪ 16‬ברכות כד‪.‬‬
‫גיהק‬
‫ברכות כח‬
‫אישטינדייליי״ר‬
‫להתמתח‬
‫‪lestendcillicrl esiendeilier‬‬
‫‪2‬‬
‫פי״ק ‪pic‬‬
‫מגוי רק בדפים נזונצעו!מהדורה נ־‪ .‬רע־א בעוך*‬
‫בצורת אשטריליי״ר וצי• ל אישטריליי־ר ‪.(esuelier‬‬
‫שהיא ודא״ שיבוש‪.‬‬
‫אסדא‬
‫‪ 23‬ברכות כח‪:‬‬
‫צי״ ף ‪ cep‬סד )שבו נעלו רגלי אסירים(‬
‫‪2‬‬
‫‪:‬‬
‫פטיש‬
‫מעדר‬
‫ר־ מילונו של לוי >סס׳ ‪ 1196‬ור־ להלן סס־ ‪.1794‬‬
‫רכות כד‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫מינטו״ן ‪menton‬‬
‫)סנטרו( ]סנטר[‬
‫ברכות כח סנטר‬
‫ירקון‬
‫צהבת‬
‫‪ 18‬ברכות כה‪.‬‬
‫ילונציא׳׳ה ‪jaloncie‬‬
‫יש ומיק‪-‬צלילים רב נץ הקלה ־צהבת־ בצרפתית‬
‫עתיקה וילינציא״ה( ונץ המלה‪ .‬ספוצא שתה לנסדי‪.‬‬
‫המציינת ״קנאות־ ‪ jalosici‬ילושיא־ה(‪ :‬הנחה נועזת‬
‫למראי תהיה‪ .‬שרש־י התכוון לרסוז על הקשר בין‬
‫מחלת ה״ ירקון״ ובין הקנאה‪ .‬הגורסת לאדם‪ .‬שפניו‬
‫־מוריקות״‪ .‬צורה שונה של הלעז גלניע־א‬
‫!־ילניצ״א ‪ (jahncc‬מופיעה כדפוס סונצינו‪pn .‬‬
‫מ*ייי יי אץ בשום מקור )אף לא במס׳ ‪ 741‬להלן(‬
‫האות צד״י המתבקשת‪ .‬ובסקוסה‪ .‬בכל נתבי‪-‬היד‪.‬‬
‫האות סס״ך‪ .‬שיש״י נמנע שיסתית מלהשתמש בה•‬
‫ד מילונו של לוי ומס• ‪.(519‬‬
‫ברכות לא‬
‫ברכות כה‬
‫‪1 9‬‬
‫טייל״ א ‪teile‬‬
‫‪.‬‬
‫‪).‬ר־ מילונו של לוי ומס־ ‪756‬‬
‫‪:‬‬
‫אסדא‬
‫רפסודה‬
‫‪ 25‬ברכות כח‪:‬‬
‫ולו״ ס ‪vios‬‬
‫אסדא‬
‫רפסודה )בגרמנית(‬
‫‪4‬‬
‫די״ ד ‪red‬‬
‫‪2‬‬
‫אחרי שהביא רש־י אח הלעז הערפתי ‪ .red‬הוא‬
‫מוסיף‪ :‬־ובלשון אשכנז ולו־ס־‪ .‬הכתיב בגרמנית של‬
‫היום‪.Floss :‬‬
‫‪ 26‬ברכות כח‪:‬‬
‫קוטר׳ ן ‪coton‬‬
‫צמר גפן‬
‫כותנה‬
‫•ש להעיר‪ .‬שפירושה המקורי של המלה הארסית‬
‫־כותנא־ הוא פשתן‪.‬‬
‫‪2 7‬‬
‫רו״ש ‪ros‬‬
‫‪:‬‬
‫קדום‬
‫‪28‬‬
‫קרוםלב‬
‫‪.‬ברכות‬
‫אריג‪,‬‬
‫אנויי״ר ‪anuier‬‬
‫)צחור( ]גיחור[‬
‫אדמוני‬
‫החלהו‬
‫להטריד‪ ,‬־לנדנד״‬
‫‪^uierl‬‬
‫עששית‬
‫‪ 20‬ברכות כה‪:‬‬
‫לנטירנ״א ‪ lanternc‬קופסה של זכוכית‬
‫)המשמשת בדרך‪-‬‬
‫כלל להגן על להבה‬
‫של נר(‬
‫ברכות לו‬
‫נעניתי לך‬
‫‪ 21‬ברכות כח‪.‬‬
‫דיבור‪-‬יתר‬
‫שורפרלידי״ץ ‪sorparlediz‬‬
‫חסר בדפוסי התלמוד שלנו‪ .‬כפי הנראה רש־י ספרש‬
‫אשתא דגרמי‬
‫‪ 29‬ברכות לב‪.‬‬
‫מיחושים )כלומר קדחת(‬
‫מלויי״ד‬
‫‪fmalcvcidl malweid‬‬
‫ו־ מילונו של ליי)מם׳ ‪.(65‬‬
‫‪. 3 0‬‬
‫שלסויר״א ‪salmuire‬‬
‫‪).‬ר• מילוני של לוי ומס• ‪721‬‬
‫זמית‬
‫מי‪-‬מלח)של‬
‫שימורים(‬
‫ברכות‬
‫אמר‬
‫המלתא‬
‫‪ 31‬ברכות לו‪:‬‬
‫דייסה לתרופה‪ .‬העשויה‬
‫ליטוארי״א‬
‫‪ lietuanel lctuiric‬מעשבים ממותקים‬
‫בפירוש י ש ‪ -‬על ־חביץ קדרה׳‪ ,‬סיובי נסאכל‬
‫ילעשוי מקמח‪ ,‬מיבש ומשמן ״וקיו ליה אכרושדיי‬
‫»""• אכרוש־ך(־‪ .‬אץ ‪ m‬לעז ערפתי‪ .‬אלא מלה‬
‫פיסית ־ שאולי יש לה אתה קשר עס המלה היוונית‬
‫"אסברוסיה״ ו ©טע ס האלים(‪ .‬ר׳ ״דקיוקי סופרים״‪.‬‬
‫אות לי‪.‬‬
‫אורז‬
‫דוחן‬
‫‪ 32‬ברכות לז‪.‬‬
‫סי״ל ‪mil‬‬
‫סה שאנו סנניס ־אוח״ לא היה ידוע בימי רש״ י‬
‫מרפת‪ .‬או בכל אופן לא היה בשימוש‪.‬‬
‫ברכות לז‬
‫‪3 3‬‬
‫פני" ץ ‪paniz‬‬
‫‪.‬‬
‫*‪ i‬ברכות לז‪:‬‬
‫שלקי״ק‬
‫‪[ j salchich‬‬
‫פנג‬
‫יוביעא‬
‫תבשיל המתבשל‬
‫בתוך סיר ובו פירורי‬
‫ברכות ם‬
‫לחם ועוד‬
‫לא פוענח ע־י בלונדהייס‪ .‬אולי‪ :‬נקניק )‪salsice‬‬
‫שלשיע‪-‬א( או רוטב מלוח )‪ salcis‬שלעי־ש(‪.‬‬
‫בניירות‪ .‬שהשאיר בלונרזזיים בעזנונו‪ .‬הוא סביא אח‬
‫המלה ‪ salaic‬ו־־של״א־ה *‪ ,(?sale‬כמץ מאפה‬
‫מלוח‪ .‬ור־ נם להלן סס־ ‪.2018‬‬
‫‪ 35‬ברכות לט‪.‬‬
‫אדרילצי״ש ‪adreices‬‬
‫דורפסקין‬
‫סלוח )שיח בר(‬
‫ר־ בלונרהייס ב־ >ע׳ ‪.(54-53‬‬
‫‪. 3 7 - 3 6‬‬
‫פרוני״ש ‪primes‬‬
‫לט‬
‫‪.‬ברכות לם‬
‫‪38‬‬
‫פירדדי״ץ ‪perdriz‬‬
‫‪.‬ברכות לט‬
‫‪39‬‬
‫מינושיי״ר ‪n^usier‬‬
‫דזרמסקץ‬
‫שזיפים‬
‫פרגיות‬
‫חגלות‬
‫פריטיגהו‬
‫לקיז‬
‫‪ 40‬ברכות לט‪.‬‬
‫אניי״ד ‪aneid‬‬
‫הלעזים‬
‫‪19‬‬
‫שיבתא‬
‫??ת )‪1‬מח ריחני(‬
‫ר גלונרהיים ‪6‬־ >ע־ ‪ ,(»4-91‬המביע על ערבוב‬
‫התחומים נץ שני מיני !מחים קרובים זה לוה‪.‬‬
‫נערפתיח של היום ‪ ancth‬ו*«ווו‪.8‬‬
‫‪ 41‬ברכותן‪.‬‬
‫בו״ן מלנ״ט ‪bon maiant‬‬
‫אסכרה‬
‫פגע חפור‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.5‬‬
‫‪ 42‬ברכות פ‪.‬‬
‫נייל״א ‪Ineelel niele‬‬
‫ק‪1‬ח‬
‫ק*ח )גסח(‬
‫הקרים‬
‫‪ 43‬ברכות פ‪:‬‬
‫בוטי״ר ‪ boter‬להתעבות)יין המתקלקל(‬
‫‪ 44‬ברכות ם‪:‬‬
‫פרונילי״ש ‪pruneles‬‬
‫שיתץ‬
‫פירות שזיף‪-‬הבד‬
‫לעז זה אינו נמעא בדפוסי התלמיד‪ ,‬אלא ב־עיקרי‬
‫התלמוד־‪ .‬כ־י של ד אברהם זכות‪ .‬המביאו נשם‬
‫רש־י‪ .‬אבל עדותו מפוקפקת‪.‬‬
‫‪: 4 5‬‬
‫קורמי׳׳ש ‪cormes‬‬
‫טולשי‬
‫פירות העחרר‬
‫‪.‬ראה להלן מס׳ ‪166‬‬
‫‪ 46‬ברכות מא‪ :‬פת שנלושה עם תבלין‬
‫אובלידי״ש ‪* obiedes‬פיפיות‪" .‬נפלים״‬
‫לחמניות‬
‫‪ 47‬ברכות סב‪.‬‬
‫אובלידי״ש ‪ obiedes‬אפיפיור ״נפלים״‬
‫‪ 48‬ברכות מב‪.‬‬
‫אמינישטרישו״ן‬
‫‪amenestrison‬‬
‫‪lamenestraisool‬‬
‫ריפתנא‬
‫מנה‪ ,‬משאת‬
‫ראה להלן סס־ ‪ ;62‬כפי הנראה הגרסה הנכונה נס כאן‬
‫היא "ייסתנא־‪ .‬וו־ בלונרהייס ב־ )ע׳ ‪5‬ו<‪ ,‬הגורס‬
‫!;‪ ;amenesiraiw‬לגו נראה מתר‪ .‬לפי הגרסאות‬
‫‪20‬‬
‫אתנו‬
‫שלפנינו‪amcnestrtson .‬‬
‫‪ (iuvtimi‬״‪/‬ורן(‪.‬‬
‫ברכות‬
‫‪amenatraton in‬‬
‫‪ 49‬כרכות מג‪.‬‬
‫מושג״ א ]‪musgue] musge‬‬
‫מושק‬
‫מו^ק‬
‫ד להלן ‪00‬׳ ‪.541‬‬
‫‪49‬א‬
‫ברכות מג‪:‬‬
‫יסמי״ן‬
‫״בלשון ישסאעל•‪.‬‬
‫‪ 50‬ברכות סג‪:‬‬
‫אישפי״ג ‪espig‬‬
‫‪ 51‬ברכות ‪•jo‬‬
‫ויולי״ש ‪Ivioles] wioles‬‬
‫‪ 52‬כרכות פג‪:‬‬
‫קודוינ״ץ ‪codoinz‬‬
‫ברכות מר‬
‫פמלק‬
‫הלעזים‬
‫לא פענחו בלונדהיים‪ .‬אני מביא‪ .‬במוזה בלבד‪ ,‬את‬
‫האפשרות של מלה המזרח מהםועל ‪• wedeler‬ללדת‬
‫)עגל(־‪® .‬תהיה ‪0‬שסעותה ״איכרי הלידה• של‬
‫ה‪0‬רה‪ .‬לוי סביא נסילתו)‪00‬׳ ‪ (716‬את ההשערה‬
‫ויו •ל• א״ה ‪) vedilie‬חוס השבור(‪ ,‬אותה סלה כפו‬
‫‪) wedile‬קנוקנת(‪ .‬ר׳ להלן סם׳ ‪ 67‬ועוד‪.‬‬
‫‪: 5 9‬‬
‫איברי״ש ‪ebres‬‬
‫יותרת הכבד‬
‫פרעפת‬
‫‪).‬ר׳ להלן ‪00‬׳ ‪(2084‬‬
‫‪:‬ברכות‬
‫פז‬
‫‪60‬‬
‫פלדו׳׳ ן ‪fladon‬‬
‫חלפי דיפא‬
‫אזוביון‬
‫פיגלי‬
‫טגלים‪ ,‬סיגליות‬
‫תבושין‬
‫חבושים )פירות(‬
‫פבתא‬
‫‪ 53‬ברכות פג‪:‬‬
‫איגפייני״א ‪ enpeinie‬פנת )העור העליון‬
‫של הנעל(‬
‫‪lenpeignel‬‬
‫‪ 54‬ברכות פג‪:‬‬
‫שול״א ‪sole‬‬
‫נילדא‬
‫צוליה‬
‫כות מד‬
‫‪. 5 5‬‬
‫פתינ״א ‪tonine‬‬
‫פרית‬
‫כות פד‬
‫‪. 5 6‬‬
‫קובידי״ש ‪covedes‬‬
‫טינה‬
‫בריכות‬
‫דנירות‬
‫‪).‬ד סילונו של לוי)סס־ ‪254‬‬
‫אפיפון‬
‫עשת‪ ,‬נולס )חתיכת‬
‫פ ת כ ת‪ .‬ל פ נ י‬
‫שהוטבעה בה *ורח‬
‫מטבע(‬
‫קודייטי‬
‫‪ 61‬ברכות נ‪:‬‬
‫פוישו״ן ‪ poison‬שיקר‪ ,‬פשקה לרפואה‬
‫בערפתית של הייס‪ ,‬לשי גדרה ישיח! פהלשינית‪:‬‬
‫‪ .potion‬הסלה הנגזרת לשי ההתפתחות הטבעית של‬
‫הלשון‪ pouon ,‬כדלעיל‪ .‬נתייחדה לסוכן •רעל״‪.‬‬
‫דיפתנא‬
‫‪ 62‬כרכות נ‪:‬‬
‫פנה‪ ,‬פשאת‬
‫אפינישטרישו״ן‬
‫‪lamenestraisonl amenestrison‬‬
‫ר׳ לעיל ס‪0‬־ *‪.4‬‬
‫חי‬
‫‪ 63‬ברכות נא‪.‬‬
‫פריש״ק ‪ fresc‬טרי‪ ,‬שדק עכשיו נמזג‬
‫‪ 64‬ברכות נב‪:‬‬
‫אנש״ א ‪anse‬‬
‫אתן‬
‫אוזן‪ ,‬ידיח )של כלי(‬
‫ר• בלונדהייס ב־)ע׳ ‪.(96‬‬
‫ברכות‬
‫פד‬
‫‪57‬‬
‫פוליו״ל ‪poliol‬‬
‫ברכות‬
‫פד‬
‫‪58‬‬
‫הרת‬
‫דדילור״א ‪ ( ] wedelure‬רחם)של חיה(‬
‫פיפין‬
‫פוג של נענה‬
‫עששית‬
‫‪ 65‬ברכות ע‪.‬‬
‫לנטירנ״א ‪ lanteme‬פגודה )נר שבתוך‬
‫קופפה של זכוכית(‬
‫ר׳ לעיל ‪00‬־ ‪.20‬‬
‫ברכות‬
‫אתר‬
‫‪66‬‬
‫)קרסוליהזנקרממי[‬
‫ב ר כ ו ת נד‪:‬‬
‫?יביל״א ‪[cheville] chevile‬‬
‫קרסול‬
‫לולגי גפנים‬
‫‪ 61‬ברכות גה‪.‬‬
‫וידילי״ש ‪ {vediiiesl wediles‬קנוקנות‬
‫י" להלן סס׳ ‪.627‬‬
‫כבי‬
‫‪ 68‬ברכות גו‪.‬‬
‫פישיליד׳׳ש ‪) meseiers‬שיניים( טוחנות‬
‫‪Imaisselesl‬‬
‫נלוןחזיים »ודה‬
‫מסיכות‪ ,‬שאמן מוגנות לי‪ .‬רשס כאן‬
‫ברכות נז‬
‫ילי "‪ m«i«ek» :"1‬כסימן שאלה‪ .‬מאחר שנריב‬
‫כתגי‪-‬היר >גס כסס־ ‪ 2319‬ומס־ ‪ (2323‬יש רי׳׳ש‪ .‬אמי‬
‫ייאה למה לא צירף את ‪ 673‬אל ?‪••ntiueiert 67‬‬
‫לעז הכתיב נגרסת נלונדדייס‪ .‬ראה נסנו*‪.‬‬
‫הלעזים‬
‫‪ 75‬ברכות נז‪:‬‬
‫*ירישי״ש ‪cerises‬‬
‫‪ 76‬ברכות נז‪:‬‬
‫אישטירנח־י״ר ‪esternuder‬‬
‫‪ 77‬ברכות נז‪:‬‬
‫בלי‪-‬ץ )‪blez (bliz‬‬
‫ד נלמדהייס כ׳)ע־ ‪.(128-127‬‬
‫‪: 7 8‬‬
‫פוליריל ‪poliol‬‬
‫‪21‬‬
‫גחעתיות‬
‫דובדבנים‬
‫עטיש‬
‫להתעטש‬
‫תרז׳ין‬
‫סלק‬
‫פיפץ‬
‫סוג של מנד‪.‬‬
‫הדת‬
‫‪79‬‬
‫‪:‬ברכות נז‬
‫וידילור״א ‪ ( ] wedelure‬רחם)של חיה(‬
‫‪.‬ר־ לעיל מסי ‪58‬‬
‫קפוד‬
‫סמור‪PY1 ,‬‬
‫‪ 69‬ברכות נז‪:‬‬
‫מרטרינ־א ‪mmimt‬‬
‫י־ להלן מס׳ ‪. 218‬ברש״י על ישעיהו)״‪ j‬ני* יל־־י‪.‬‬
‫י"י( מרסרינ־׳ש לועז אח ־עיים׳‪.‬‬
‫ל ברכות‬
‫נ ז ‪: 0‬‬
‫פושוי״ר ‪Ifossoirl fosoir‬‬
‫מר‬
‫מכוש‬
‫‪>.‬י״ מיליני של ליי‪1‬מס׳ ‪474‬‬
‫איברי״ש ‪ebres‬‬
‫בהקניט‬
‫‪ 81‬ברכות נח‪:‬‬
‫לינטילו״ש ‪ lentiios‬ע ד ש נ י ם‪ .‬שעורם‬
‫מנומש בכעין עדשים‬
‫‪licntiiiosl‬‬
‫פסל‬
‫דולידויריא ‪doledoire‬‬
‫‪: 7 2‬‬
‫ימ״ץ ‪javanz‬‬
‫ברכות נז‬
‫‪).‬י׳ סילונו של לוי)מס־ ‪516‬‬
‫ברכות נז‬
‫*‪21‬‬
‫טלפי א ‪talpe‬‬
‫•>‬
‫י׳ סילוני של לד)סם־ ‪760‬‬
‫רו׳׳ש ‪ros‬‬
‫גיחור‬
‫אדמוני‬
‫הדרניקוס‬
‫‪ 83‬ברכות נח‪:‬‬
‫קריא‪ ,‬וירואו׳׳ש ‪ wcruos‬מיובל‪ ,‬שעורו מכוסה‬
‫לילית‬
‫יבלות‬
‫‪Iverruosl‬‬
‫קפופא‬
‫כוס )עוף לילי(‬
‫‪: 7 3‬‬
‫ציאיט׳־א ‪?uete‬‬
‫‪.‬ר׳ להלן סס־‬
‫מעצר‬
‫)מעץ גח!(‬
‫יותרת הנגד‬
‫פרעפת‬
‫קודפדא‬
‫חפרפרת‬
‫‪ 84‬ברכות נח‪:‬‬
‫קרשפ״ו ‪crespo‬‬
‫)כ(נמטא‬
‫מקורזל‬
‫לעז זה נמצא רק מ־ זוס התלמוד‪ .‬שיז* בספרד‬
‫נסניבות רס־ה‪ .‬והיא סלה ספרדית‪ ,‬שנאה נסקוס‬
‫המלה הצרפתית‪ ,‬אי שהוכנסו‪ .‬ניסן מאוחר; ‪qj‬‬
‫הנוסח סל המלה המתורנסת ‪ -‬כנמסאז‪ .‬כיססי •‬
‫מעורר ספקית‪.‬‬
‫‪ 22‬אתנו‬
‫ברכות‬
‫פתויי ראש‬
‫‪ 85‬כרכות נח‪:‬‬
‫לרפד‪ ,‬לדבק )כפי‬
‫פילטרי׳׳ר ‪feltrer‬‬
‫שפדובקים דפי הלגד(‬
‫‪ 86‬ברכות נח‪:‬‬
‫וולטו״ר ‪Ivolturl woltur‬‬
‫‪ 87‬ברכות נט‪.‬‬
‫גלצונ׳׳ש ‪glaqons‬‬
‫קפוף‬
‫עזנייה‬
‫גזיזי‬
‫חתיכות קח‪.‬‬
‫זעפא‬
‫‪ 88‬ברכות גט‪.‬‬
‫טורביי׳׳ל ‪ torbeil‬נחשול )פופת‪-‬נחשול(‬
‫ד־ סילוני של ליי)סס־ ‪.1774‬‬
‫ברק״‬
‫ברק‬
‫‪ 89‬ברכות נס‪.‬‬
‫אישלויד״א ‪esioide‬‬
‫ד־ סילונו של לוי»סס׳ ‪.(56‬‬
‫גיחוד‬
‫אדפוד‬
‫‪ 90‬ברכות נט‪:‬‬
‫רו״ש ‪ros‬‬
‫*‬
‫‪ 91‬ברכות ס‪.‬‬
‫ליפו׳׳ן ‪limon‬‬
‫‪ 92‬ברכות פב‪.‬‬
‫הופי״ר ‪humer‬‬
‫שדפק‬
‫טיט‪ ,‬בוץ‬
‫שריף‬
‫לגמוא )לבלוע מתוך‬
‫)שאיפה‬
‫הלעזים‬
‫‪ 95‬ברכות פב‪:‬‬
‫טבחיא׳׳ה ‪tababie‬‬
‫)כרכשיה(]כרכשא[‬
‫פי‪-‬הטכעת‬
‫אץ זי מלה *רפידות כי כערפתית אץ תי״ת‪ ,‬אלא‬
‫מלה מסמא ערבי‪ .‬הקשורה אולי ‪ 09‬השורש ‪-‬טבח‪.‬‬
‫מסבו״‪ .‬שסשסעותה הראשונה הייתה ״ מ י‬
‫ססילא״‪ :‬ייתכן‪ .‬שלפנינו סלה‪ .‬שהייתה כשימוש רק‬
‫כקרב היהודיס‪ .‬ששאלו אותה סאחיהס בפרובנס‬
‫ובספרד‪ .‬ר־ סילונו של לוי)מס• ‪.(754‬‬
‫‪ 96‬ברכות פב‪:‬‬
‫טרי״־״ א ‪Itricgcl irieje‬‬
‫קפנדדיא‬
‫קיעור‪-‬דרך‬
‫מחטא דתלפיותא‬
‫‪ 97‬ברכות פג‪.‬‬
‫רקמה של‬
‫ברושדי״ר של גנביי״ש‬
‫‪ brosder (dc) ganbeis‬פקטוק מרופד‬
‫‪Ibrosder (de) ganbaisl‬‬
‫את ‪ g»nbeu-n‬היו לובשים מתחת לשריון כוי למן‬
‫על הטף סכוכד הסתכת‪ :‬ל ק קשה לסעוא באומנות‬
‫של ימי‪-‬הביניים תמונות הסתארות לטש זה‪ ,‬שמהן‬
‫היו יכולים ללסוד‪ ,‬מה טיב רקמה מיוחדת זו‪ .‬אולי‬
‫אפשר לשער‪ .‬שלשם אוורור הבגד המרופד‪ .‬היו‬
‫רוקמים בו לולאות רחבות מ י ן תחרים ‪ -‬בפי‬
‫שבתקופה מאוחרת יותר היו הסקטורנים חלולים‬
‫חלולים בחורים נאימסריים המכונים ‪craves‬‬
‫>םפימי‪ - <0‬וסלאכת הרקמה‪ .‬ככל שהיא מרחיבה ‪-‬‬
‫קלה יותר‪ .‬או שהיו מעטרים נגד תחתון זר בשורות‬
‫פשוטות משרות‪.‬‬
‫‪>.‬י־ נלונדהייס פ־>ע־ ‪86‬־‪87‬‬
‫‪ 93‬־ כרכות סב‪:‬‬
‫א ציי״ ר ‪acier‬‬
‫אפטפא‬
‫פלדה‬
‫ר־ בלונדהיים כ־)ע־ ‪ .(49-47‬מסתבר‪ .‬שעמן להבין‪:‬‬
‫כפי שהפיכת הברזל לפלדה מועילה לו‪ ...‬אם‬
‫מעדיפים לא להשלים את הסשפם ברברים‪ .‬שאמם‬
‫כתובים בפירוש‪ .‬אולי אפשר להעיע את הקריאה‬
‫אאעיי״ר ‪) aacier‬פועל בסשסעות ״להפוך לפלדה״(‪.‬‬
‫‪ 94‬ברכות פב‪:‬‬
‫טושי״ר ‪liosserl toser‬‬
‫נחר‬
‫להשתעל‬
‫‪f 3 V‬‬
‫מיי®*‬
‫‪ 98‬שבת ג‪.‬‬
‫קויטור״א ‪ cuiture‬כווייה )פ‪1‬ע מזוהם(‬
‫שבת‬
‫‪irnt‬‬
‫‪ row 99‬ו‪.‬‬
‫בקעה‬
‫?נפני״א ‪ chanplnie‬פישיד‪ ,‬שדה פתוח‪.‬‬
‫‪ ttph‬של שחות‬
‫]‪[chanpagne‬‬
‫י׳ פילמי של לדי»‪0‬ס• ‪ .<209‬שבת יא‬
‫‪1‬‬
‫שכת ז‬
‫‪. 1 0 0‬‬
‫רונצ״א ‪ronce‬‬
‫מותה ל‪ -‬״ חצי‪-‬עיעווית‪ .‬ועד הסאה הס־ ז לא‬
‫הבחינו בבחיכך בשפות אירופה בין ‪ u‬לבין ‪•V‬‬
‫קח‬
‫פולמ״ש ‪folons‬‬
‫היגי‬
‫עץ ורד‪-‬הבר‬
‫יי כלתדזייס ב׳ )ע־ ‪ <61-62‬יסילזוז מל לדי)®‪0‬־‬
‫יזו(והשווה להלן סס־ ‪.1825‬‬
‫קיסם‬
‫סרגל‬
‫‪: 1 0 8‬‬
‫דו״ א ‪|vire| wire‬‬
‫הימי‬
‫‪).‬י" סילמו של ליי)‪00‬־ ‪1»7‬‬
‫'‪ 10‬שבת ז‪.‬‬
‫איגלינטיי״ר ‪eglentier‬‬
‫‪laiglentierl‬‬
‫הלעזים‬
‫‪23‬‬
‫סודק‬
‫כובסים)הדורכים או‬
‫הלוחצים אז‬
‫החובטים בבד כדי‬
‫לאשפרו(‬
‫‪ 110‬שבת יא•‬
‫^רדונ״ש ‪chardons‬‬
‫קוצים‬
‫פימת של קרדה‬
‫הקרוד היא אחד הקיגיס השכיחים ביותר מרפת‪.‬‬
‫ג‪10‬‬
‫שבתה‪:‬‬
‫רק?‬
‫חול‪ ,‬חצץ‬
‫גייביל״א ‪gravele‬‬
‫)שנתערבו בהם סיס(‬
‫י־ סילוני של לוי)סס־ ‪.<784‬‬
‫סתם‪.‬‬
‫אפיקטוידן‬
‫‪ 111‬שבת יב‪.‬‬
‫וומיט״א ‪ Ivomitel womite‬סם הקאה‬
‫י־ סילוני של לד וסם• י‪.<49‬‬
‫‪®3‬נ שבת ט‪:‬‬
‫פשטי״ ר ‪pasmcr‬‬
‫ולפעמים משתמשים בשמה בוי להצביע יל קמים‬
‫יתעלפר‪.‬‬
‫להתעלף‬
‫שבת יג‬
‫יקשור בין כתפיי‬
‫‪ 104‬שכת ט‪.‬‬
‫להפשיל את‬
‫ריכרציי׳׳ד ‪rebracier‬‬
‫השרוולים‬
‫ר׳ להלן סס־ ‪.831‬‬
‫‪• 1 1 2‬‬
‫פורציינ״ט ‪porceint‬‬
‫‪).‬י• סילום־ של אי)סם׳ ‪659/660‬‬
‫שולדי״ר ‪solder‬‬
‫שכת י‬
‫‪. 1 0 5‬‬
‫קלצונ״ש ‪Chacons‬‬
‫פחטקי‬
‫‪107‬‬
‫שבת י‪.‬‬
‫"קיניליב״ש ‪cheneicvs‬‬
‫‪Ichentfleusl‬‬
‫דיתבן‬
‫לרתך‬
‫‪.‬ר־ מילונו של ליי ומס־ ‪1743‬‬
‫נעלי‪-‬בד‪,‬‬
‫>י־ מילונו של ליי ומס• ‪204‬‬
‫‪.‬שכת י ‪106‬‬
‫טריציי״ר ‪trecicr‬‬
‫סמר‬
‫חגורה‬
‫‪ 114‬שבת טז‪:‬‬
‫קרייד־א ‪creide‬‬
‫פכד‬
‫לשלב )טלה במלה‪:‬‬
‫לקלוע(‬
‫לייי®‬
‫כנענים‬
‫נלינדהייס קובע את התעתיק ‪ xhcnekus‬נכי «י»ז‬
‫איטי•‬
‫גיר‬
‫הלעז חסר בדפוסי התלמוד שלנו‪ ,‬אחיי ־גלי אדסה־‪.‬‬
‫כדשינין‬
‫‪ 115‬שבתת‪:‬‬
‫בקיה‬
‫דעי״ש ‪weces‬‬
‫)צמח ממשפחת הקטניות(‬
‫]‪[veces‬‬
‫הלעז ברכים‪ .‬על דדן• פוליס או עדשים‪ .‬ד׳ בלו נדו‪.‬״‪0‬‬
‫‪ ,‬כ׳)ע• ‪.(171-170‬‬
‫‪24‬‬
‫יז‬
‫אתר‬
‫‪: 1 1 6‬‬
‫רישטי״ש ‪ristes‬‬
‫‪).‬ד׳ בלונדהיים ב׳)ע׳ ‪161‬‬
‫שכת‬
‫‪pin‬‬
‫אגודות פשתן‬
‫ד ח ״ מ גפדית‬
‫‪ 117‬שבת יח‪.‬‬
‫ל ג פ ר ) ל ג ל ף את‬
‫גיאילי״ר ‪neeler‬‬
‫המתכת באמצעות גפרית(‬
‫שכת ים‬
‫קילור‬
‫‪ 118‬שבת יח‪.‬‬
‫משחה לעין חולה‬
‫לחי״ א ‪luzie‬‬
‫יט כל עדות‬
‫שבתשאץ‬
‫אילי יש לו‪0.‬עי‪ .luzie 0‬אולם‪ ,‬סאחר‬
‫לסלה הזאת ‪ pn‬סלעזי דמיי‪ .‬וגם פקודה לא כרוי‬
‫כל עורכו‪ .‬אץ מקום להכריע‪.‬‬
‫לחי‬
‫‪ 119‬שבת יח‪.‬‬
‫חכה‬
‫א י י ם ‪aim‬‬
‫ליתר דיוק‪ :‬הקרם שבקצה התכה‪ .‬ו־שכת כ‬
‫בלונחזיים נ׳)ע׳‬
‫‪ (70-61‬ומילתו של לוי)טס׳ ‪.(69‬‬
‫רך הזורה‬
‫עפפיוח‬
‫‪ 120‬שבת יח‪:‬‬
‫כמהים‬
‫|‬
‫טוברי״ש ‪j tuvres‬‬
‫לא פענח ו נלמדו‪:‬״ ם‪ .‬נמעא רק בכתכ‪-‬יד אתר ולא‬
‫בדפוסי התלמוד שלנו‪ .‬ודאי תוספת מאותות‪ .‬עם זאת‬
‫הסלה מעניינת סאוד‪ (1 .‬מנתינת עורתה‪ ,‬אם הנחתנו‬
‫נכונה והוספנו וי־י לגרסה שבכתנ‪-‬היד‪ :‬סבר•®(‪ ,‬יש‬
‫לפנינו השלב הקדום של הסלה הערפתית ‪.trufle‬‬
‫שהכלשנים קבעו מכבר שמועאה מהלסינית ‪tuber‬‬
‫‪ ( t u i ' r c‬מנתינת תוכנה‪ :‬אץ הכרת‪,‬‬
‫‪. 2‬‬
‫שיהיו אלה דווקא ־כמהים־ )־־שמרקעים־(‪ ,‬אלא‬
‫יכול להיות גם ירק אחר עגלגל הטמון באדמה‪ .‬ש ק‬
‫למשמעות הסלה היו גלגולים רבים‪.‬‬
‫תורמפין‬
‫‪ 121‬שבת יח‪:‬‬
‫טלק‬
‫בלי״ץ ) ‪blez ( b l u‬‬
‫הלעז סעוי רק בשר כתבי‪-‬יד‪ .‬ואף שם כעורה מעוותת‬
‫)כליי״ן(‪ .‬והוא חסר בדפוסי התלסוד שלנו‪.‬‬
‫)אמצעיתו כשל ים(‬
‫‪ 122‬שבת יט‪ .‬פילגום‬
‫שבת‬
‫לב ים‬
‫פ י ל י ג ״ א ‪Ipeleguel pclegc‬‬
‫הלעזים‬
‫רש־י מקשר עם המלה ‪ pclegc‬הערפתית אח המלה‬
‫התלסווית ״פילגוס״ וובעירובץ מא‪ :‬אח הפועל‬
‫״והפליגה״ ‪ t‬הנראית מאותו מועא‪ .‬במילונים מועאים‬
‫רק את העוחז ‪) pciaigrc‬כסי הנראה בדשפעח‬
‫״!‪ peregrin‬״עליץ־ו‪ .‬אך בפרובגסאלית יש ‪pelec‬‬
‫אולי עריך להטעים ‪) pclc»c‬ספרדיות ‪.(ptelago‬‬
‫‪: 1 2 3‬‬
‫טורטי״ל ‪tortel‬‬
‫חדדה‬
‫עוגה עגולה‬
‫יקרמו‬
‫‪: 1 2 4‬‬
‫ק ח ש ט י ״ ד ‪ croster‬ל ק ר ו ם )מדובר‬
‫החמודה‬
‫בשכבה‬
‫של הלחם(‬
‫‪. 1 2 5‬‬
‫ודי״ל ‪Ivadill wadil‬‬
‫‪.‬ראה להלן סס־ ‪1093‬‬
‫‪ 126‬שכת כ‪.‬‬
‫צוקי״ש ‪Roches‬‬
‫בערפתית של היום‪.souches :‬‬
‫מגריפה‬
‫יעה‪5 ,‬ךךח‬
‫עץ יחידי‬
‫גדמי‪-‬עץ‬
‫גכבא‬
‫‪ 127‬שכת כ‪:‬‬
‫אישטובל״א ‪ cstoble‬קש )הגשאר עומד‬
‫בשדה אחרי ה ק צ י ח‬
‫קש‬
‫‪ 128‬שכת כ‪:‬‬
‫אישטריי׳׳ם ‪ estreim‬קש )בעיקר המשמש‬
‫^ ‪ p‬הבהמות(‬
‫‪lestraiml‬‬
‫ר מילונו של לוי )סס־ ‪ .(435‬שם יש לתקן את‬
‫הכותרת ^‪ estraim‬או ‪.tstrvn‬‬
‫‪: 1 2 9‬‬
‫מולש׳׳א ‪molse‬‬
‫זאזא‬
‫סחב‬
‫שבוז‬
‫אתר‬
‫‪130‬‬
‫שבת כ‪:‬‬
‫?רפי״ ר ‪charpir‬‬
‫שבת ‪3‬א‬
‫ל נ ע ר )סיב‬
‫מהשבבים(‪ ,‬לפורר‬
‫או אריג‬
‫)פיב‬
‫לוזוטיו(‬
‫שבת בא‬
‫נפיץ‬
‫ו־ בלונדהייס ב׳)ע׳ ‪ <147-146‬מילתושל לד)מסי‬
‫הלעזים‬
‫‪. 1 3 6‬‬
‫קוטו״ן ‪coton‬‬
‫ע פ ר גפן‬
‫כותנה‬
‫‪.‬ראר לעיל סס־ ‪26‬‬
‫‪. 1 3 7‬‬
‫אממישלי״ר ‪enmesler‬‬
‫‪.(200‬‬
‫ת כ‬
‫‪: 1 3 1‬‬
‫פולצי״ל ‪folcel‬‬
‫גושקרא‬
‫פסולת‬
‫גולמי‬
‫של‬
‫משי‬
‫)העשוי‬
‫מהחלק החמוד של‬
‫הגולם(‬
‫‪ 138‬שבת כא•‬
‫ברואיש״ם ‪broist‬‬
‫הכוונה‪ .‬כסי הנראה‪ .‬לשרפה חמודת כלבו‪ ,‬והלהבה‪,‬‬
‫הקופצת מסביב לפתילה‪ .‬משולה לא® בתהליך‬
‫שבת בא סיריקץ‬
‫‪ 132‬שבת כ‪:‬‬
‫ייד״ש )‪ jieds (jeds‬שאריות ]של משי[‬
‫)ם ה ש ז ו ר ק י ם‬
‫‪I I‬‬
‫]‪ =jeter‬לזרוק[(‬
‫לא פענח ו בלונרהיים‪ .‬הפתרון המוצע כאן נראה הולם‬
‫מאוד‪ pn .‬מהאות ‪ A‬כי העירות האחרות כולן נ‪4-‬‬
‫יכך מסתבר נם מחוקי הלשון‪ .‬אולי י® כאן תופעה‬
‫מקומית)״במקומנו״(‪.‬‬
‫‪140‬‬
‫‪:‬שבת בא‬
‫אישטינציל״א ‪estenccle‬‬
‫‪ 133‬שבת צ‪:‬‬
‫אורטיא״ה ‪ortie‬‬
‫‪ 134‬שבת כ‪:‬‬
‫דיהי״ס ‪dehet‬‬
‫עמזרן‬
‫עטרן‬
‫סלה ציניות הנמצאת בהגהות הביחו־דוהי־־ס ‪IM‬‬
‫בלשון כנען״(‪ ,‬וסוכן‪ .‬שהוא מייחס אותה בטעות‬
‫לרש־י‪.‬‬
‫‪ 13s‬שכת כא‪.‬‬
‫קרוישו״ל ‪croisol‬‬
‫מפכפכת‬
‫לסבך‪ .‬לבלבל‬
‫מפכפכת‬
‫)הוא( צולה‬
‫‪. 1 3 9‬‬
‫פונדו״ד ‪fondud‬‬
‫שברא‬
‫סרפד‬
‫‪2s‬‬
‫מהותך‬
‫מוסס‪ ,‬םותך‬
‫גץ‬
‫נמק‬
‫אוברי״ץ ‪ovrez‬‬
‫קרמים‬
‫מעשה אורג‬
‫בעבודות מחט‬
‫‪ 142‬שבת כב‪:‬‬
‫לוצי״ש ‪loces‬‬
‫נדות‬
‫אורות‬
‫לכאורה בא רש־י להבדיל ‪ p‬״נר• שלמעלה )סס׳‬
‫‪ .(13$‬שהוא כלי קיבול‪ .‬ל ‪ p‬״נר• זר* שהוא החוסר‬
‫החלק עצמו והאור המופק סמנו‪ .‬אלא שאי־אפשר‬
‫לקיים פירוש זה‪ ,‬אם גרסת ספרינו נכתה‪ :‬״נדות של‬
‫זהב‪ .‬שנותנין לתוק שמן ופתילה״‪.‬‬
‫גר‬
‫מנורה‬
‫סע דין לציין את הפלוגתה בין הכלשדם על מתא‬
‫המלה הצרפתית‪ .‬לפי אלה נגזרה מהמלה ״עלב״‬
‫)‪ (croix‬על שם צורת הסגורה‪ ,‬ולפי אלה מהמלה •וו״‬
‫)‪ .(croc‬כי אפשר לתלות אח המנורה בתקרה ובקיר‬
‫על‪-‬ידי המ שכה‪ .‬מסתבר שרש״י‪ .‬המזכיר את המלה‬
‫לעתים קרובות‪ .‬לא קשר אותה עם העלב‪ .‬וי מילונו‬
‫של לד)סס־ ‪.(267‬‬
‫‪ 143‬שבת בג‪.‬‬
‫לנפ״א ‪(anpe‬‬
‫עששית‬
‫בית‪-‬מנורה של זכוכית‬
‫יש מקום לעיין‪ .‬למה יש״י מחומם ״עששית״‬
‫פעמיים ‪ lanpe‬וכאן ולהלן מסי ‪ (171‬ושלוש פעמים‬
‫‪) lantcrnc‬לעיל מסי ‪ ,61,20‬ולהלן סס׳ ‪ (939‬ומה‬
‫ההבדל ‪ p‬שני הסתתים‪ .‬וכפיס שגם כאן כמה‬
‫כתבי‪-‬יד והדפוסים גורסים ״לנסירנ״א״‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫ארגו‬
‫‪ 144‬שבת כג‪.‬‬
‫גומי א ‪gome‬‬
‫ראה להלן סס־ ‪.157‬‬
‫‪ 145‬שבת כג‪.‬‬
‫פרוניליי״ר ‪prunelier‬‬
‫‪ 146‬שבת כו‪.‬‬
‫פו׳׳י ‪pui‬‬
‫מלנדניח ‪ :podium‬סשסש ו‬
‫הדי‪ 0‬מק‪.Puy -tfc Dome :‬‬
‫שבת‬
‫שרף‬
‫שרף )של אילן(‬
‫קטף‬
‫עץ שזיף‪-‬בר‬
‫סולטא מ ו ר‬
‫רמה‬
‫מרפתית מ ס ו ת‬
‫‪ 147‬שבת כת‪.‬‬
‫ריטור״ש ‪retors‬‬
‫מפותלים‬
‫‪ 148‬שכת כט‪.‬‬
‫טיולי״ש ‪tiules‬‬
‫רעפים‬
‫רעפים‬
‫מגוי‬
‫‪ 149‬שבת בם‪:‬‬
‫קיביל״א ‪ Ichevillel chevile‬יתד‪ ,‬וו‪ ,‬זיז‬
‫נר‬
‫‪ 150‬שבת כט‪:‬‬
‫מנורה‬
‫קרדישו״ל ‪croisol‬‬
‫ראה לעיל מס־ ‪ •1J5‬כאן נלי ספק נא רש־־י להבדיל‬
‫‪ p‬״הסככה את הנר׳־‪ .‬כלומר את הלהבה‪ .‬וכין ‪-‬בת ס‬
‫על הנר״ כלומר על המנורה‪ .‬שהוא רועה למנוע אותה‬
‫סלהתקלקל‪.‬‬
‫ת ל‬
‫שבת לא‬
‫לב‬
‫‪: 1 5 1‬‬
‫שול״ץ ‪soiaz‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ נ‬
‫‪152‬‬
‫בישלונק׳׳ש ‪besioncs‬‬
‫‪. 1 5 3‬‬
‫בסידור״ א ‪batedure‬‬
‫‪).‬ר־ סילתו של לוי >‪00‬־ ‪155‬‬
‫עוות‬
‫שעשוע‬
‫מלגלות‬
‫מוארכים‬
‫יתר על המידה‬
‫מתטרא‬
‫הכאה‬
‫הלעזים‬
‫ארנא‬
‫‪ 154‬שבת לב‪.‬‬
‫אמן‬
‫יפרייט׳׳א ‪jafreite‬‬
‫‪ p‬קבע נלמדהייס את *ורוו הסלה בערפתית עתיקה‬
‫ותרגוסה‪ .‬הסלה אינה סופיעה במילתים‪ .‬סועאה‬
‫סההולנו״ת ‪ .schaprade‬ולפי המקורות שהניא‬
‫בלוגו!•־־ס בניירותיו‪ ,‬סשסעותה המדויקות ״סעין‬
‫קיסק הנסגר כשסשה גדולה‪ ,‬שנה סעניעים חפעי‪-‬‬
‫חך‪.‬וראה להלן סס־ ‪.155‬‬
‫ארנא‬
‫‪ 155‬שבת לב‪.‬‬
‫מישטיי׳׳ר ‪ mestier‬מזנון‪ ,‬קיטון לשמירת‬
‫רברי‪-‬אוכל וכלי‪-‬בית‬
‫־־בלשוננו־‪ .‬דהיינו בלשק הסדונרת נסקוסו של‬
‫רש־י‪ .‬א‪1‬ל היהודים בלבדס או נ‪ 0‬אעל הגויים‬
‫בניגוד למלה הקורסת‪ .‬בסס* ‪ .154‬שהיא סתם‬
‫*רפתית‪ .‬בלונדהיים סתרנם בפשטות ־ארון״‪.‬‬
‫תפוח‬
‫‪ 156‬שבת לג‪.‬‬
‫מוגלה‬
‫‪I‬‬
‫שייני״ש ‪I seines‬‬
‫לא פענחי נלונדהייס‪ .‬והוא מתרגמו כן‪ :‬״מחלה‬
‫)הידרוקן?(‪ .‬שבה העור מתנפח על הבשר וביניהם‬
‫סיס נקוייס‪ .‬כך שהמקום הפגוע נעשה רך ודומה‬
‫לזכוכית״‪ .‬״שייני־ש״ )לטינית ‪ (sanies‬היא הגרסה‬
‫של הדפוסים‪ .‬אבל גרסת כתני‪-‬היד שתה בהרבה‪.‬‬
‫והיא נקראת בערך פונדו־‪ fondus r‬״נמסים־)י(‪.‬‬
‫‪ 157‬שבת לג‪.‬‬
‫בו״ן מלנ״ט ‪bon maiant‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.5‬‬
‫אפכרה‬
‫מ נ ע חמור‬
‫‪ 158‬שבת לה‪.‬‬
‫אישטריי״ם ‪[estraiml estreim‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.128‬‬
‫קש‬
‫קש‬
‫‪ 159‬ש כ ת ל ה ‪:‬‬
‫אדאני‬
‫מלו״ א ]‪malve] malwe‬‬
‫חלמית‬
‫) ‪ 1‬פ ח בר(‬
‫בלתדה״ס ופי‪ .‬ע־ ‪ 1CX‬סונר‪ .‬שבחירת התרגום‬
‫הלועזי הושפעה סהדסיק עם השם העברי ״סלוח״‪.‬‬
‫שבת‬
‫אמר‬
‫שבת לט רמסס‬
‫הפסם‪ ,‬הקיבה‬
‫השלישית של פעלי־‬
‫הגירה‬
‫‪ 60‬נ שבת לן‪.‬‬
‫צינפיי־ל ‪cenpeil‬‬
‫במלה‪ .‬שמשמעותה לפי מקודד‪ .‬הלסיד ימאי•‬
‫קריסיס״‪ .‬רואים חוקרי רלשון סתת מיותר לשפת‬
‫היהודים מרפת‪ .‬אך אץ לסהר ולהסיק מסקנית‪-‬מבך‪.‬‬
‫שהסלה ס! ויה רק ככתבי היהודיות כי מסן ההוא‬
‫היקפה ותחומיה של ספרית מוייס כערפחית היי‬
‫מעימעסיס כיותר‪ .‬וסלה‪ .‬שאינה סגויו! כה‪ ,‬אץ יה‬
‫מוכיח עליה‪ .‬שלא הייתה קייסת כלשון‪ .‬לפי גרסאות‬
‫אחיזת בכתכי‪-‬היד‪ .‬וגם לפי סקודות חיעוניים‪ .‬אולי‬
‫יש לקרוא נינפד־ל ‪ •cental‬ואז יהיה פירוש הסלה‬
‫״סאה עלים״‪.‬‬
‫כרפ‬
‫בטן‬
‫‪ 161‬שבת לו‪.‬‬
‫פנצ״א ‪pance‬‬
‫הראשון נקיבת‬
‫כאן כהוראה מיוחדת של החלק‬
‫שבת מד‬
‫סעלי‪-‬הנירד‪.‬‬
‫‪ 162‬שבת לו‪.‬‬
‫דובלו״ן ‪dobion‬‬
‫עובי)בית הכופרת(‬
‫פיסה‪ ,‬קפל של שומן‬
‫בסעוח נדפס הלעז במהדורות המקובלות בלי‬
‫סיכאות‪ .‬ו׳ מילונו של לוי)מפי ‪(4»0‬‬
‫‪ 163‬שבת לו‪:‬‬
‫אישטובל־א ‪estoble‬‬
‫ראה לעיל מס‪.127 ,‬‬
‫‪ 164‬שבח לז‪.‬‬
‫ארישטי״ש ‪arestes‬‬
‫גבבא‬
‫קש‬
‫שבת מה‬
‫מורת‬
‫פסולת של פשתן‬
‫די בלינוהייס ב׳ ועי ‪ <1 10*108‬ומילוט של לד)סס״‬
‫‪.(200‬‬
‫שבת מה‬
‫מצטמק‬
‫‪ 165‬שבת לד‪:‬‬
‫רישטדיינ־ט ‪ restreim‬מתכווץ‪ .‬מצטמצם‬
‫שבת מה‬
‫הלעזים‬
‫‪. 1 6 7‬‬
‫טונינ״א ‪lonine‬‬
‫קוליים ד‪.‬ו‪1‬יספ‪p‬‬
‫סונה‬
‫‪ 168‬שכת ם־‬
‫טיול" א ‪Itevalel tewale‬‬
‫‪ 169‬שכת מא‪:‬‬
‫שולדי־ ר ‪solder‬‬
‫אלמטית‬
‫מגבת‬
‫מעוף‬
‫לרתך‪.‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.113‬‬
‫אמכות‬
‫מילים‬
‫‪ 170‬שבת מג‬
‫לימת־ש ‪limons‬‬
‫סוסות אורן בעגלה‪ .‬כסחרשד‪ ,‬ונד‪ :‬כאן נטישה של‬
‫פרקיס•‬
‫‪1 7 1‬‬
‫לנס״ א ‪lanpe‬‬
‫‪.‬‬
‫עששית‬
‫ביח־פנורה של זכוכית‬
‫‪ 172‬שבת מי‪:‬‬
‫ריר־ א ‪rode‬‬
‫•‬
‫מוכני‬
‫אופן‪ .‬גלגל‬
‫חסר ברפוסים‪ .‬שם דחן פירוש עניי נמקים החרמש‬
‫העדפתי‪.‬‬
‫‪1 7 3‬‬
‫אובדי־ ץ ‪ovrez‬‬
‫‪.‬‬
‫‪. 1 7 4‬‬
‫םירש?ןי״ש ‪persches‬‬
‫קרמים‬
‫מעשה אורג‬
‫בעבודות מ ח ט‬
‫אפדסקין‬
‫אפרסקים‬
‫אותה מלה כמו בעכוית‪ •.‬בערפחית של היום‪.peches :‬‬
‫‪. 1 7 5‬‬
‫קודדינ״ץ ‪codoinz‬‬
‫עוזייין‬
‫‪ 166‬שכת לח‪.‬‬
‫פ י מ ת העתיר‬
‫קורמי״ש ‪connes‬‬
‫סו בר( ‪176‬‬
‫‪.‬שכת )שיח‬
‫קרינ״ש ‪crens‬‬
‫בריב הדפוסים הגרסה •עוזרי־־‪ .‬אבל מסתבר‪ .‬שאמר‬
‫גכתה‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪).‬ו־ מילתו של לד ומס׳ ‪256‬‬
‫חבושין‬
‫חבושים )פיחת(‬
‫חיקי‬
‫חריצים‬
‫ת ר‬
‫הלעזים‬
‫שבת‬
‫‪2‬‬
‫שבת מט קשת‬
‫‪ 177‬שנת מז‪.‬‬
‫בליסטרה‬
‫ארבלישט״א ‪arbaleste‬‬
‫קשת משוכללת המותקנת על ק‪ .‬סיתוזה מחוזק בדף־‬
‫עץ ופועלת באסעעות קפיץ‪ .‬ר־ נלוודה״ם ב׳ )ע׳‬
‫‪ .((103-10‬המלה העברית והטלה הערפתית‬
‫מושאלות מאותה מלה לטינית ‪arcuballiita.‬‬
‫‪. 1 8 4‬‬
‫מיגישטרי״ל ‪menestrel‬‬
‫קפרור‬
‫פקיד‪ ,‬שוטר‬
‫ג‪184‬‬
‫הפתק‬
‫ערמה‬
‫‪.‬א שכת‬
‫ט׳׳ש ‪tas‬‬
‫‪ 185‬שכת נ‪.‬‬
‫אלו״ם ‪alum‬‬
‫מז‬
‫‪: 1 7 8‬‬
‫קדנ׳׳ץ ‪coinz‬‬
‫פז‬
‫‪: 1 7 9‬‬
‫טורנידי״ץ ‪tomediz‬‬
‫פח‬
‫‪. 1 8 0‬‬
‫פילטרי״ש ‪feltres‬‬
‫טריזים‬
‫מלח נבישי המורכב בעיקר מגפרת האשלק ומנפרת‬
‫‪ .pom‬ובימי‪-‬הביניים היו סשחמשיס נו שימושים‬
‫רבים‪ .‬ד בלונדהיים ב•)ע־ ‪.(12-11‬‬
‫]פיטה[ פפתובבת׳‬
‫מתקפלת‬
‫כופפא דיפפין‬
‫שמן ריחני המופק‬
‫פפסולת של יפסק‬
‫)־שומשום?(‬
‫גללניתא‬
‫לכת‬
‫לברים )מצעים‬
‫של ^ד(‬
‫שבת נ‬
‫רהיטני‬
‫‪ 181‬שבת טח‪:‬‬
‫מקצועה‬
‫פלייניא ‪Iplainel pleine‬‬
‫בלונדהיים נווט ‪ .plaine‬וכץ המילונים לערפתית‬
‫עתיקד‪ .‬של ‪) Lacurne de Sunte Ptliye‬הנייק‬
‫ות‪0‬ה אחת(‪ .‬של ‪ GamiUscheg‬ושל ‪.Mayer-Liibke‬‬
‫אבל ד‪,‬מילק המשוכלל של ‪ToMer-LommaUich‬‬
‫גורס ‪) plane‬כפי הנראה בהשאלה ישירה מהלטיניח(‬
‫ונותן דוגמאות הרבה‪ .‬אחיות מהגרסאות שנכתב*‪'-‬‬
‫היו‪ .‬אפשר לקרוא אותן ‪ .plane‬ואץ עורך לייחס‬
‫אותן להשפעה פרובנסאלית‪ .‬כדעת בלו גזיו;׳ים‪.‬‬
‫‪ 182‬שכת מט‪.‬‬
‫ארישטי״ש ‪arestes‬‬
‫שנת ]א‬
‫געורת‬
‫פפולת של פשתן‬
‫הסלה חסרה בכתבי‪-‬היר החשובים‪ .‬דש לפקפק‪ .‬שסא‬
‫היא הוספה מאוחרת‪.‬‬
‫ת מט‬
‫שני‬
‫‪. 1 8 3‬‬
‫פוריי״ר ‪forjier‬‬
‫כתבי‪-‬יד‬
‫גיתקת‬
‫ץריף )אלום(‬
‫מקרו )או‪ :‬ייקרו(‬
‫לנקנ‬
‫‪ 186‬שנת נ‪:‬‬
‫פננק׳׳ו ‪sanbaco‬‬
‫זו מלה איטלקית; ידא מופיעה דק בכתב־יו אחו‪,‬‬
‫ובחד‪ .‬שאמה מפירושו של רש״י‪ .‬ובפרט שאץ רש״י‬
‫סשתסש באות סס״ך בכתיבת הלעזים‪.‬‬
‫‪: 1 8 7‬‬
‫ויאול׳׳א ‪Iviolel wiole‬‬
‫‪ 188‬שבת נ‪:‬‬
‫בליציי״ר ‪biecier‬‬
‫פגלי‬
‫פגל‪ ,‬פיגלית‬
‫)פרח(‬
‫למי״‬
‫לחנוט‪ ,‬לטפח‬
‫מופתית של היום המלה ‪ Newer‬משסשת רק במובן‬
‫לגרום פגז לבעל‪-‬חייס‪ .‬וע׳‬
‫הרגיל של‬
‫ב״אגלי טלי )מלאכת רש‪ ,‬מ‪ .‬ח ‪ ,‬שלא מודבר‬
‫בסחיטה ססש‪.‬‬
‫‪- 1 8 9‬‬
‫קו‪-‬׳ ט ‪cot‬‬
‫גלופקרא‬
‫שפלה‪ .‬כותוגת)הנגד‬
‫העיקרי של גנר‬
‫ואישה נימי־‬
‫הניניים(‬
‫העירה השכיחה היא)‪ .cote (ante‬מסץ נקבה; כאן‪.‬‬
‫כפי הנראה‪ ,‬עורה אחרת ססץ זכר‪ .‬שהיא חריגה‪ ,‬אף‬
‫כי היא מתועדת )השווה למשל את המלה ‪Turcot‬‬
‫־לביש עליק״‪ .‬טסץ זכר(‪.‬‬
‫שבת‬
‫אתר‬
‫שכת נא‬
‫כרי‬
‫‪ 197‬שבת גב‪ :‬לקשור בה כץ כתיפיו‬
‫דיברזניי״ר ‪ rebracier‬להפשיל את‬
‫השרוולים‬
‫אפפר‬
‫‪ 191‬שבת גא‪:‬‬
‫?יבישטר״א ‪ chevestre‬אפסר )חלק‬
‫סהרתמה‪ ,‬שבז‬
‫מושכים את הבהמה‬
‫ב‪0‬םרים יש ניר‪0‬ה לא נכונה‪ .‬ברעייר׳־א ‪,braciere‬‬
‫שפירושה ״חלוק‪-‬לילה״‪.‬‬
‫‪: 1 9 0‬‬
‫גלצא ‪glace‬‬
‫יקךח‬
‫או‬
‫את‬
‫ה ס ו ם‬
‫מתארם(‬
‫נאקה‬
‫« ו שבת נא‪:‬‬
‫גמל חד‪-‬וכשתי‬
‫דרומ־״׳ל ‪dromel‬‬
‫גב‪ ,691‬אבל‬
‫שכתבמס•‬
‫המלה מופיעה בספתוו מילונו של לר‬
‫"יאפשר לאחרה לא שם‪ .‬ולא כמקום אחר‪.‬‬
‫‪ 193‬שבת נא‪:‬‬
‫מידי״ל ‪mudel‬‬
‫זמם*‬
‫זמם‪ ,‬מחפום )לסי‬
‫כלב אז שאר מלי־‬
‫חיים(‬
‫חמלה אינה מעויה במילונים‪ .‬נראה‪ .‬שהיא עודה‬
‫מקבילה ^‪) muscl‬החלק הבולם כפניה של חח־••‬
‫לעיפתיח של היום‪ .(museau :‬אבל אפשר נם לשער‬
‫מלה הנגזרת מהלסידת ‪) - modulus‬גורה‪ ,‬רפת(‪,‬‬
‫‪* 3‬יפחית של היום‪ .(mouic :‬מפד *הזמם מותאם‬
‫לעוית פני החיה‪.‬‬
‫שכת גא‬
‫‪: 1 9 4‬‬
‫פריי׳״ם ‪freim‬‬
‫‪195‬‬
‫יביצמ״א? ‪chcvecine‬‬
‫פגי‬
‫רסן‬
‫כמו פגי‬
‫שבת נב‬
‫רתמת‪-‬ראש‬
‫‪0‬וגר‬
‫קולא״ד ‪coler‬‬
‫שבת גב‬
‫הלעזים‬
‫‪29‬‬
‫קולר‬
‫‪ORB‬‬
‫שנת גב‪:‬‬
‫‪m‬‬
‫>דה״ם אלא לענץ שבת(‬
‫פיכה )״שאינה‬
‫אישפינגל״א ‪espingle‬‬
‫נקובה״׳בניגוד‬
‫למחט רגילה שהיא‬
‫נקובה(‬
‫‪: 1 9 9‬‬
‫פדנט־ א ‪pointe‬‬
‫עוק‪1‬ח‬
‫ח‪1‬ד‬
‫‪ 200‬שבת נב‪:‬‬
‫רידויל״א ‪Iredoillel redoite‬‬
‫חלודה‬
‫חלודה‬
‫בערפחית עתיקה סועאיס את העורות ‪rattle ,ruil‬‬
‫ומשערים‪ .‬שמועאן מלטינית מאוחרת ‪fobicula‬‬
‫כמקום ‪ robiio‬הקלאסי‪ .‬אולם הדלי״ י( מופיעה בדיג‬
‫גרסאות כתבי‪-‬היד פה וזכפקו׳מוזז *חיים ברש־י » ל‬
‫התלמוד )להלן מם׳ »‪4‬ג‪94 .1640 .957 ,721 ,‬נ‪<2‬‬
‫ינרש־י על התנ־ן )תהליס י־ז‪ .‬י״ד ומ־ט‪ .‬ב־(‪,‬‬
‫‪ 201‬שבח גב‪ :‬נישופת )דה״ם בשיפא(‬
‫מורה‪ ,‬ששרפה‬
‫לימיד־א ‪limede‬‬
‫כפזנירה‬
‫חסר בדפוסים‪.‬‬
‫‪: 2 0 2‬‬
‫לימי א ‪lime‬‬
‫מחט )דה״ם בגלמי(‬
‫‪ 203‬שבת גב‪:‬‬
‫פיכה‬
‫אישפינגל״א ‪esp.ngle‬‬
‫®י״י׳ קולא‪-‬ר היא מלה ארמית‪ ,‬אבל היא קיימת גם‬
‫מיפוזית)מלטינית ‪ ,(collate‬לכן חשכוד ללעי‪.‬‬
‫ראה לעיל סס־*‪.19‬‬
‫״ם גב‬
‫שכת‬
‫שהתקינה‬
‫דה‬
‫אבזם‬
‫‪: 2 0 4‬‬
‫בשטי״ל ‪bastel‬‬
‫‪: 1 9 6‬‬
‫ניקל־א ‪bode‬‬
‫שופמא‬
‫פצירה‬
‫מרמת‬
‫אוכף‬
‫אמר‬
‫‪30‬‬
‫‪205‬‬
‫שנת‬
‫שבת מ ‪.‬‬
‫מפריק‬
‫פייטר׳׳ל ‪peitral‬‬
‫ת ע‬
‫‪. 2 0 6‬‬
‫פושל׳׳א ‪poslc‬‬
‫ת נג‬
‫‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫ססלון )רוזמת‪-‬חזה(‬
‫רעועה‬
‫רתמת‪-‬זנב‬
‫זוג‬
‫זוג )פעמון(‬
‫אישקיליט־׳א ‪cschelete‬‬
‫‪ 208‬שבת נג‪.‬‬
‫בטיי״ל ‪bateil‬‬
‫עינבל‬
‫ענבל )לשון הפעפון(‬
‫ר מילונו של ל מ ו ס ס ׳ ‪.(155‬‬
‫‪ 209‬שבתנג‪:‬‬
‫אמפתדר״א ‪enfondrc‬‬
‫)ש(אחזח דס‬
‫שלשול‪,‬‬
‫נד מעיים‬
‫שבתח ל ת‬
‫י מ‬
‫ע י ץ לק‪0‬ן ‪00‬׳ ‪1) 1401‬ססי ‪.(1568‬‬
‫‪ 210‬שבת נג‪ :‬דה״מ שאכלה נרשיגץ‬
‫שלשול‬
‫מיניישונ׳׳ש‪.‬‬
‫‪ImenaisonSl meneisons‬‬
‫ר־ מילונו של לוי)‪0‬ס׳ ‪.(736‬‬
‫‪ 211‬שבח נג‪:‬‬
‫קופל׳׳א ‪cople‬‬
‫תותרי‬
‫עמד‬
‫‪ •212‬שבת נד‪.‬‬
‫קיביל״א ‪Ichevillel chevile‬‬
‫כבלא‬
‫קדפול‬
‫)כבינתי*כבינה(‬
‫‪ 213‬שבת נד‪.‬‬
‫פיכה‪ ,‬מכבנה‬
‫נושק״ א ‪nosche‬‬
‫לוי במילונו ומסי ‪ <596‬סד״יק‪ .‬שזו ״טיבה הסוגרת את‬
‫הבגד בעווארק״‪ .‬א ן ד• להלן סס־ ‪.223‬‬
‫נד‬
‫‪. 2 1 4‬‬
‫פושל״ א ‪posle‬‬
‫מטולטלת‬
‫דתפת‪-‬זנב‬
‫הלעזים‬
‫‪ 215‬שבת גד‪.‬‬
‫פרדעת‬
‫אוכף‬
‫בשטי־׳ל ‪bastel‬‬
‫דמלר חסרד‪ .‬בדפוסים‪ .‬ונמצאת רק בכתב‪-‬יד אחד‪.‬‬
‫שם כתוב אחריה‪ :‬קופירט־א‪ .‬תו הסלה האיטלקית‬
‫‪ copcru‬ושסיכה לסוסו‪ .‬שכמוק אינה סאת רש־י‪.‬‬
‫)חוטרתי*חוטרת[‬
‫‪ 216‬שבת נד‪.‬‬
‫דבשת‬
‫חלדרוב״א ‪haldrobe‬‬
‫סלה ססועא ערבי‪ .‬שלדעת החוקרים הייתה סיוחדת‬
‫לדיבור היהודים‪ .‬ר׳ בסילוני של לוי )‪00‬׳ ‪(507‬‬
‫ובלונדהיים פ׳ וע• ‪ .(53-52‬ו ע ‪ p‬גם בסאסרו של לוי‪:‬‬
‫‪The background and significance of Judeo‬‬‫‪ Hrench‬ככתכ‪-‬העת ‪ Modern philology‬שנה ‪45‬‬
‫‪ .(19471‬ע׳ ‪.4‬‬
‫‪: 2 1 7‬‬
‫אישקיליט״א ‪escheletc‬‬
‫זוג‬
‫זוג )פעפון(‬
‫קופר‬
‫‪ 218‬שבת נד‪:‬‬
‫קיפוד‬
‫איריצו״ן ‪eri^on‬‬
‫ראה להלן סס־ ‪ 1593‬וסס־ ‪ ,2278‬שם ‪) hereon‬אותה‬
‫סלה בנתיב שונה( סתרנס ־ילא־ ו־אנקה״‪ .‬ור־ נם‬
‫ברש־ י על ויקרא י״א‪ .‬ל• ואנקה‪ -‬היריעו״ן(‪.‬‬
‫ב־ערוך־ וב־דקדוקי סופרים־ הגרסה היא ״קופד״‪.‬‬
‫תר נראה סותר את המובא בסס־ ‪ 69‬לעיל‪ .‬שקפוו‬
‫הוא סרטרינ״א בלעז‪ .‬אולם ברש־י על ישעיה י־ד‪.‬‬
‫נ־ג סוזנאיס כסו כאן קפד־הידיעו־ן‪ .‬על כל ‪p w‬‬
‫ר־ דוד סעגר‪- :‬קפיד ‪ -‬ש ‪ p‬או חיהי־ >ד‪0.‬עץ כרך כי‪.‬‬
‫תש״ם‪ .‬גליק גי‪ .‬ע־ ‪ .(48-44‬אך אץ פתר ץ ברור יועא‬
‫מדבריו‪ .‬אולם מסתבר‪ .‬שיש גס •קפוד־ שהוא עוף‪.‬‬
‫כסו שרש־י סתרגס בישעיה ל־ד‪ .‬י־׳א‪:‬‬
‫קפוד־עואיט־א ‪ .vueie‬והוא העוף הנקרא בתלסוד‬
‫קפוףולהלןסס׳ ‪94‬ו‪(2‬אוקפופאולעילסס׳ ‪.(73‬‬
‫‪ 219‬שבת נד‪:‬‬
‫אינטריטייליי״ר‬
‫‪entreteilier‬‬
‫‪lentrclaillierl‬‬
‫לגמרא‬
‫להתנקש זו בזו‬
‫)רגל ברגל(‬
‫שכת‬
‫אוצר‬
‫בת נד‬
‫ליחמטן‬
‫לחבוט‬
‫‪: 2 2 0‬‬
‫בליציי״ר ‪blecier‬‬
‫‪.‬יאד לעיל מס אאו‬
‫עינבל‬
‫‪ 229‬שבת נח‪:‬‬
‫בטיי״ל ‪ baicii‬ענבל )לשק של פעמון(‬
‫ראה ל י ל מם־ ‪.208‬‬
‫שבת נח יאלי‬
‫עלוקות‬
‫‪ 221‬שבת נד‪:‬‬
‫שנשואי״ש ‪sansues‬‬
‫נראה סותי אוו סס׳ ‪) 1593‬ילא־היריעו״ן(‪ .‬ר׳ מה‬
‫שכתבתי כמס׳ ‪ 218‬לעיל‪.‬‬
‫בת נז‬
‫הלעזים‬
‫‪31‬‬
‫‪. 2 2 2‬‬
‫קייס״ א ‪coife‬‬
‫‪).‬יי סילמו של ל ד >ס‪0‬־ ‪236‬‬
‫שככה‬
‫שביס עשוי דשת‬
‫שבת נט‬
‫‪ 223‬שבת נז‪.‬‬
‫ניש?״א ‪nosche‬‬
‫‪: 2 3 0‬‬
‫ברי״ץ ‪brez‬‬
‫‪ 231‬שבת נח‪:‬‬
‫פליינ״א ‪Iplainel pleine‬‬
‫דה״ם שאמה נקובה‬
‫‪ 224‬שבת נז‪.‬‬
‫סיכה‬
‫אישסיננל״א ‪espingle‬‬
‫רהממי‬
‫מקצועה‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.181‬‬
‫‪: 2 3 2‬‬
‫לס״א ‪lame‬‬
‫עיר )של זהב(‬
‫סיכה‪ ,‬מכבנה‬
‫נראה‪ .‬שזו סיכה הסשסשת חנשיס‪ .‬אך ראה ל י ל‬
‫סס־ ‪.213‬‬
‫עריסה‬
‫עריסה‬
‫טס‬
‫טס‪ ,‬להב)לוח דק‬
‫של מתכת(‬
‫כלילא‬
‫‪ 233‬שבת נט‪:‬‬
‫פדיי״ש ‪) freis‬נזר( מקושט)בחוטי זהב(‬
‫ר־ מילונו של לוי)סס־ ‪ .(601‬ש ס הוא מ נ י * פירושים‬
‫אחרים למלה זו‪.‬‬
‫יאה לעיל סס־ ‪.198‬‬
‫‪225‬‬
‫חכק‬
‫)רצועת‪-‬בטן‬
‫לסוס וכיד׳ ב(‬
‫צינגל״א ‪cengle‬‬
‫חבק‬
‫בת נז‬
‫‪: 2 2 6‬‬
‫פרונט׳׳ל ‪frontal‬‬
‫א פ ודיני‬
‫ציץ‪ ,‬מר )תכשיט‬
‫המונח על המצח(‬
‫בת נז‬
‫‪: 2 2 7‬‬
‫קדס״א ‪coife‬‬
‫‪ 234‬שבת נט‪:‬‬
‫ברוש״ט‪-‬בלע־ך‬
‫‪brust-blech‬‬
‫רסוקי‬
‫מגן‪-‬חזה)בגרמנית(‬
‫הסלה נסעאח רק בפירוש ר ש ״ שכיי״ף‪ .‬י פ י ס ונעיר•‬
‫רפ‪-‬א‪-‬רפי׳ב‪ .‬וכדור‪ .‬שאינה ס א ת רש״י‪ ,‬כי הוא‬
‫שבת נט שנכד•‬
‫שבים עשד רשת‬
‫‪).‬י׳ ילונו של לד)סס־ ‪236‬‬
‫ת נז‬
‫‪: 2 2 8‬‬
‫פילטר״ א ‪feltre‬‬
‫לבד‬
‫)ע ש ו י‬
‫)מצע־(‬
‫מחומרים‪ ,‬שהם רק‬
‫כבושים ביחד‪ ,‬ולא‬
‫ארוגים(‬
‫מסביר ״חתיכת מעיל״ ולא ״חתיכת שריון״‪ .‬כנוך‬
‫ספרו של כלונדהייס לא פוענח הלעז‪ .‬אלא רק‬
‫במילואים)ע׳ ‪.(208‬‬
‫‪: 2 3 5‬‬
‫מפחזייתא‬
‫פינדנ״ץ ‪pendanz‬‬
‫סרטים‪ ,‬כתפיות‬
‫)להדק בגד על ועוף(‬
‫‪ 236‬שבת נט‪:‬‬
‫מושטניצ״א‬
‫‪mostnice‬‬
‫מנקסא פארי‬
‫לבובה )חתיכת בד‬
‫המקשטת את החזה‪,‬‬
‫שהיא קשורה‬
‫‪32‬‬
‫אוער‬
‫שכת‬
‫בשרוכים ובה חוטי‪-‬‬
‫זהב(‬
‫הלעזים‬
‫‪ 244‬שבת ס‪:‬‬
‫פודרי״ץ ‪fodrez‬‬
‫תפרו‬
‫מ מ ו ל א ‪ ,‬מכוסה‬
‫מבפנים )נשכבה של‬
‫חומר אחר(‬
‫‪ 245‬שנת פ‪:‬‬
‫טינפיילו׳׳ך‬
‫כלנום‬
‫קרפדו‪-‬חודי‬
‫המלה אינה מופיעה בסילונים לערפתית עתיקה‪ ,‬ולא‬
‫כדור‪ .‬איפה סעאה בלונדהייס‪.‬‬
‫‪ 237‬שכת פ‪.‬‬
‫אישקילמ״ש‬
‫‪eschelons‬‬
‫)שליבותיו*שליגות[‬
‫חווקים‪ ,‬מדרגות‬
‫)של סולם(‬
‫ח ס י כדפוסיס‪.‬‬
‫‪ 238‬שנח פ‪.‬‬
‫אישתדיר״א‬
‫‪estadera‬‬
‫ערפה‬
‫מאזניים )באיטלקית(‬
‫המלה אינה‪ .‬נפי הוראה‪ .‬סאוז רש־י‪ .‬ל ק גס לא תוקן‬
‫הנתינ נתי־ו‪ .‬אף ז ו ז ״ משתמש רק בסי־ ח‬
‫לתעחיקיו‪ .‬ר נלונדהיים פ׳)ע׳ ‪- .(26‬‬
‫‪ 239‬שנת פ‪.‬‬
‫יש״ א ‪Ijasse Ijase‬‬
‫קנה‬
‫מוס‪ ,‬אפל של‬
‫מאזניים‬
‫לפי דברי רש־י‪ .‬כפי שהם נקראים בדפוסיס שלנו‪,‬‬
‫קשה לרבץ אח ההבדל נץ ״הקנה־ ל״עץ הארוך־‬
‫)ר להלן מס׳ ‪.(1241‬‬
‫שבת סב‬
‫ם‬
‫‪. 2 4 0‬‬
‫פליי׳׳ל ‪Iflaiell fleiel‬‬
‫ם‬
‫‪: 2 4 2‬‬
‫שול״א ‪sole‬‬
‫זדדא‬
‫‪ 246‬שנת פנ‪.‬‬
‫שריק )מק כותונת‬
‫ברוני׳׳ א ‪bronie‬‬
‫מכופה בחתיכות מתכת(‬
‫| ‪I bronie‬‬
‫‪ 247‬שבת סב‪.‬‬
‫כלשם״ א ‪balsme‬‬
‫חולקת‬
‫פסוקת‪ ,‬שביל‬
‫)בשערות(‬
‫עקב‬
‫סוליה‬
‫‪ 243‬שבת ‪:0‬‬
‫פנתא‬
‫אינפייני״א ‪ ) e n p e i n i c‬ה ע ו ר העליון‬
‫הנעל‬
‫)של‬
‫‪lenpeignel‬‬
‫פלייסון‬
‫משחה לרפואה‬
‫מלה בסלה‪ :‬שמן אפרסם‪) p‬אפרסמק ‪ balsmeo‬ק‬
‫אותה סלה(‪ .‬ר־ בלונדהייס ב׳)ע׳ ‪.(1261-12$‬‬
‫‪. 2 4 8‬‬
‫אישקרי״ן ‪escrin‬‬
‫ומנץ הארוך‬
‫קנה‪-‬המאזניים‬
‫שכת פב‬
‫גריז״ א ‪Igrevel grcwe‬‬
‫‪Itenpeillonj tenpeilon‬‬
‫סקור המלה הערפווית לא ברור‪ .‬אולי סלסינית‬
‫‪ .templum‬מלה נדירה המעיינת יתד של עץ בשלד‬
‫הגג‪ .‬מריש וי(‪.‬‬
‫‪. 2 4 9‬‬
‫נושק־ א ‪nosche‬‬
‫קופפא‬
‫קופפה )בעיקר‬
‫לתכשיטים(‬
‫פככנתא‬
‫פיכה‪ ,‬מכבנה‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪213‬‬
‫‪ 250‬שבת פב‬
‫בלשמ׳׳ו ‪baisamo‬‬
‫פילון‬
‫שמן אפרפמק‬
‫לפי בלונדהייס וב‪ .,‬ע׳ ‪ (124‬כתב רש־י בעעמו את‬
‫הסלה באימלקית ־לפי סקורות כתובים״‪ .‬אולי רעה‬
‫רש״י להעביע על משמעות שתה של המלה‪ .‬שהייתה‬
‫יותר שכיחה באמזלקית‪ .‬שהרי במסי ‪ ,247‬ששם‬
‫המלה מופיעה מורתה הערפתית‪ .‬מדובר במשחה‪.‬‬
‫וכאן בבושם‪.‬‬
‫שכת‬
‫אוצר‬
‫סב‬
‫סב‬
‫‪: 2 5 1‬‬
‫בינדי״ל ‪bendel‬‬
‫‪).‬י׳ סילונו של לוי)סס־ ‪640‬‬
‫צלצול‬
‫אגד‪ ,‬חגורה‬
‫ניבא‬
‫‪: 2 5 2‬‬
‫קויטור״א ‪ cuiture‬כווייה )פצע מזוהם(‬
‫שבת סה‬
‫>פת( עמילה‬
‫בריי׳׳ד ‪brcicd‬‬
‫)לחם( מעוך‪ ,‬סעו‪$‬ה‬
‫)נלוש היטב(‬
‫‪ 254‬שבת סג‪.‬‬
‫מצוג״א ‪ugc‬־‪|ma<;ugucl ma«,‬‬
‫י־ בלונדה״ם פ וע• ‪.(LXXXV‬‬
‫אלה‬
‫אלה‬
‫הלעזים‬
‫‪33‬‬
‫שרק‬
‫‪ 260‬שבת סד‪:‬‬
‫טיפינו״ן ‪ tifinon‬אודם)לפרכוס הפנים(‬
‫לד בסילונו )‪00‬־ ‪ (126‬גהר את הסלה סלסידת‬
‫‪ .ophynum‬קילור עשוי סאבקת שושן או נרקיס‪,‬‬
‫פרח ששמו היווני ‪uphuon‬‬
‫‪. 2 6 1‬‬
‫יינייבר״א ‪jenjevrc‬‬
‫הצורות המופיעות בדפוסי‬
‫‪.‬מהאיטלקית‬
‫‪.‬שבת סה ‪262‬‬
‫רודי״ל ‪rodil‬‬
‫‪.‬מדובר באן בחמצק הכסף‬
‫זגגבילא‬
‫מגודל‬
‫התלסור הושפעו‬
‫שוכתא‬
‫חלודה‬
‫קופל‬
‫‪ 255‬שבת סג‪.‬‬
‫‪.‬שבת סו ‪263‬‬
‫)באיטלקית(‬
‫אלד‪.‬‬
‫מצי׳ א ‪!a‬״‪nw‬‬
‫טלימשי״א ‪talemasje‬‬
‫רמשנר‬
‫על‬
‫ברש׳־י‬
‫אחד‬
‫‪:‬כחב‪-‬יד‬
‫*ורה זו נמצאח‬
‫‪).‬ר־ בלונדה״ם ב־ >ע־ ‪170-169‬‬
‫נמקוס הצורה הצרפתית וסס־ ‪ .(254‬היא חחרת‬
‫באותו כתב‪-‬יד‪ .‬בתחילת רש־־י על הנמרה כאן‪.‬‬
‫חמדא דאכסא‬
‫‪ 264‬שבת סו‪:‬‬
‫בדיבור‪ .‬שאינו קיים במקורות אחריס‪- :‬קופל‪.‬‬
‫חיקוי‪ ,‬תחפושת‪ ,‬מרכוף‬
‫ארדיפיצי״א‬
‫נטקוס‬
‫מ צ ־ א ״ ‪ ,‬רססתסך על גרסת ״נקופל־‬
‫‪jardeficicl ardeficie‬‬
‫"בקולפא"‪ .‬שאף ה־עריך־ מעיד עליה‪.‬‬
‫רש־י אומר‪ :‬־במקומנו‪...‬־‪ .‬אילי ספד שהצורה‬
‫הרגילה היא ארטיפיצי״א ‪ ancficie‬וכאמור מגוריו‬
‫)טיבותיך(]טיבו[‬
‫‪: 2 5 6‬‬
‫היו מבטאים את המלה ברלי־ת‪ .‬ר־ בלונרהיים ב׳)ע׳‬
‫גרי״ ד ‪grcd‬‬
‫טובה )במשמעות של‬
‫‪.(108-106‬‬
‫״לעשות טובה‬
‫למישהו״ או ״בלי‬
‫ט ו ב ו ת ״ ‪ ,‬כלומי־‬
‫קישורי‬
‫‪ 265‬שבת סו‪:‬‬
‫מעשה חסד(‬
‫קביים‬
‫אישקצי״ש ‪eschaces‬‬
‫מדובר באן בקביים )סשמעות סם׳ ג בסילון אק־‬
‫‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7 2‬‬
‫קילקלי‬
‫שושן(‪ .‬שהס כלונסאות נבוהיס‪ .‬והאדם מהדק אותם‬
‫פייטר״ל ‪pcitral‬‬
‫סמלון )רתמת‪-‬חזה(‬
‫לרגליו והולך במקום טיט‪ ,‬או משתסש בהם כדי‬
‫להתנשא למעלה ולראות סרחוק‪ .‬ראה גם תוספות‬
‫דה־־ס ״לישורי״‪.‬‬
‫חבק‬
‫צינגל״א ‪cengle‬‬
‫חבק )רצועת‪-‬‬
‫בטן לסוס וכיו״ב(‬
‫‪: 2 6 6‬‬
‫‪. 2 5 9‬‬
‫שבת סומשיחות‬
‫פרמי‬
‫‪talemasje‬‬
‫טלימשי״א‬
‫חוט )כאן של‬
‫לינוי׳׳ל ‪[linoel] linoil‬‬
‫מסכה‬
‫נוצת עדם( ‪.‬ראה לעיל מס־ ‪263‬‬
‫ליוקטטץ‬
‫מסכה‬
‫סג‬
‫שבת סד‬
‫סד‬
‫‪4‬ג‬
‫שבת‬
‫אוגר‬
‫שבת סז זוגין‬
‫‪ 267‬שבת סי•‬
‫פעמונים‬
‫אישקיליטי־׳ש ‪escheietes‬‬
‫נטוגייתנו רפעפונים הס לנוי‪ .‬נסו במעיל הנתק‬
‫הגדול‪.‬‬
‫‪: 2 6 8‬‬
‫גרנצ״א ‪garance‬‬
‫שבת סו‬
‫פואה‬
‫פ ו א ה )עשב‪.‬‬
‫שמשודשו מפיקים‬
‫צבע אדום(‬
‫‪ 269‬שבת סו‪:‬‬
‫ברפור״ש ‪bramors‬‬
‫געגועק‬
‫חשק‪ ,‬געגועים‬
‫סלד נמלה‪ :‬געיות אהנה‪ .‬המלה חסרה נמילוניס‬
‫לערפתית עתיקה‪.‬‬
‫שבת סז לפופי‬
‫‪ 270‬שבת סו‪:‬‬
‫מיילולי״ר ‪ Imailiolerl meiloler‬לחתל‬
‫ר׳ מילוני ש ל לוי ומסי ‪.(375‬‬
‫אבן תקומה‬
‫‪ 271‬שבת סו‪.‬‬
‫קונטיינ״א ‪ contiene‬מ ע מ י ד ) מ ת ק ן ‪,‬‬
‫שבעזרתו מחזיקים‬
‫מעמד(‬
‫אץ רמלה מופיעה נמילמיס לערפתית עתיקה‪.‬‬
‫‪: 2 7 2‬‬
‫נירא‬
‫ליצ׳׳א ‪lice‬‬
‫ניר ) כ מ י ן ע י ן‬
‫עג‬
‫שבח‬
‫נמתקן‪-‬אריגה‪ ,‬שבו‬
‫‪charpir‬‬
‫קדפי״ר"‬
‫השתי עובר(‬
‫שבת סו‬
‫הלעזים‬
‫‪. 2 7 5‬‬
‫אינקריני״ר ‪encrener‬‬
‫ליחרוך‬
‫ל ח ר ק )חריץ(‬
‫‪).‬ר׳ מילונו ש ל ל ד >סס־ ‪256‬‬
‫‪ 276‬שנת סז‪.‬‬
‫קלו׳׳ג ‪clog‬‬
‫פימטא‬
‫מורפה‬
‫נאחד סנתני‪-‬היד קוראים נמקוס קלו״ג פלורונ״ק‪,‬‬
‫היינו ‪ ilurunc‬ופזרונקל נפמבנסאליתו‪.‬‬
‫כיפה‬
‫‪ 277‬שכת פז‪.‬‬
‫בועות)תפיחות‬
‫אנפולי״ש ‪anpoles‬‬
‫בעור‪ ,‬פלאות נמלים(‬
‫ר־ נלונדהיים ט ועי ‪ (96-95‬וסילונו של לד)מס׳ ‪.(85‬‬
‫‪: 2 7 8‬‬
‫מוריי״ ר ‪morier‬‬
‫תות‬
‫עץ‪-‬תותים‬
‫פטיפ‬
‫‪ 279‬שבת סח‪.‬‬
‫איפטים‪5 ,‬ס?זל )צמח‪,‬‬
‫וישד״א ‪wesde‬‬
‫שמשורשו מפיקים צבע(‬
‫‪ 280‬שבת סח‪.‬‬
‫ורנצ״א ‪warance‬‬
‫קוצה‬
‫פואה‬
‫עורה אחרת של ‪ .garance‬מ לעיל סס׳ ‪) 268‬גם נאן‬
‫אחר סכתכי‪-‬היד גורס נרמ־א(‪.‬‬
‫‪. 2 8 1‬‬
‫ר־ מילונו של לד ומסי ‪.(5 38‬‬
‫מנפץ‬
‫לפורר )סיב או אריג‬
‫לחוטיו(‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־ ‪130‬‬
‫שבת‬
‫שכת‬
‫‪0‬י‪5‬י ‪273‬‬
‫פז•‬
‫קיבילי״ש עג‬
‫‪ 282Ichevillesl cheviles‬יתדות‬
‫א ורדי״ ר ‪ordir‬‬
‫* ש ב ת‬
‫סז‬
‫‪. 2 7‬‬
‫מלויי״ד ‪malweid‬‬
‫‪ale veidl‬‬
‫|ת‪1‬‬
‫אשתא עמידתא‬
‫מיחושים )כלומר‬
‫שבת עג קדחת(‬
‫נס** כרוב נתני‪-‬היד *ך חסר בדפוסים)ראה לעיל‬
‫‪ 0 5‬׳ ‪129‬‬
‫‪. 2 8 3‬‬
‫ליצי״ש ‪lices‬‬
‫‪.‬ראך לעיל מס ‪272‬‬
‫פיפך‬
‫לד‪,‬שתות )לערוך את‬
‫חוטי השתי לקראת‬
‫האריגה(‬
‫נחי נ י ת‬
‫נירים‬
‫שבת‬
‫אוצר‬
‫‪ 284‬שבת עג‪.‬‬
‫פוינ״ט ‪point‬‬
‫ד‬
‫תפירות‬
‫תנים‬
‫הלעזים‬
‫‪ 294‬שכת עז‪:‬‬
‫שרו״ ק ‪Isarrocl saroc‬‬
‫‪35‬‬
‫לנושא‬
‫מעפורת‪ ,‬חלוק‬
‫חסר נדפוסים‪ .‬הגורה אינה כפי הנראה של ‪,TIT‬‬
‫אלא של רביס ניחסת־הנושא‪.‬‬
‫לוי)במילונו‪ .‬סן׳ ‪ <786‬גורס שורקו״ט ‪) surcot‬בגד‬
‫עליקן לפי אחד מנתבי‪-‬היד‪.‬‬
‫פורק‬
‫‪ 285‬שבת עג‪:‬‬
‫לפרוק )בהמה ממשאה(‬
‫דישיריי״ר‬
‫‪ 295‬שבת עח‪.‬‬
‫גלו״ד ‪glud‬‬
‫דבק‬
‫דבק חזק‬
‫‪Idcsjargierl desjarjier‬‬
‫יש גרסאות מסוג ריש־קריי־ר ‪ descharjicr‬או אפילו‬
‫רישקרגיי־־ר ‪ .deschargier‬חץ שבת‬
‫עח תיקץ לפי‬
‫בפי‪-‬הנראה‬
‫צורה סאוחרת יותר בצרפתית‪.‬‬
‫ר׳ מילונו של לוי)מם• ‪.(488‬‬
‫פרים‬
‫לקצוץ‪ ,‬לרסק‬
‫‪: 2 8 6‬‬
‫מינציי״ר ‪mincier‬‬
‫‪. 2 9 6‬‬
‫מייל״ א ‪(maillel meile‬‬
‫גקית‬
‫ברקית)פחלת‬
‫עיניים(‬
‫נם באן גם בגיסין סט‪) .‬להלן סס־ ‪ (1293‬גם ג ד ק ר א‬
‫כ־׳א‪ .‬כ׳ יש בתבי‪-‬יד הגורסים ס י י ל י א ‪) 1EIK‬כלומר‬
‫דק‪ .‬כיב הקרנית( ואחרים מייל״ א‪ ,‬כי מ ר ו ב י בשתי‬
‫כרכר‬
‫כרכר )או כרנד(‬
‫‪ 287‬שבת עה‪:‬‬
‫יייו׳׳ל ‪Iraioll reiol‬‬
‫ייא אחד מחלקי נול האורגים‪ .‬משמעות הסלה‬
‫הצרפתית לפי גזרונה‪ :‬סרגלץ‪ .‬שבת עח‬
‫כתית‬
‫‪ 288‬שבת עו‪:‬‬
‫קיהיץ‪ ,‬פגימות‬
‫רידוישידור״א‬
‫‪Iredoissedurcj redoisodure‬‬
‫‪298‬‬
‫עו‬
‫‪: 2 8 9‬‬
‫לוז״׳ א ‪luzie‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סם ‪118‬‬
‫‪299‬‬
‫קילור‬
‫משחה לעץ חולה‬
‫מחלות עין הקרובות וו א ו ‪ .‬ר מילתו של ל י י ) מ ס ׳‬
‫‪.(786 .756‬‬
‫‪2 9 7‬‬
‫טלפ״א ‪talpe‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מ‪0‬׳ ‪74‬‬
‫דבק‬
‫דבק חזק‬
‫גלו״ד ‪glud‬‬
‫טריפיי׳׳ד ‪trepied‬‬
‫‪ 290‬שבת עז‪:‬‬
‫לימצ׳ א ‪limace‬‬
‫שבלול‬
‫חילזץ ערום‬
‫שבת עח‬
‫‪0‬‬
‫‪ 291‬שבת עז‪:‬‬
‫אירייני׳׳א ‪liraigncl ireinie‬‬
‫סטמית‬
‫עכביש‬
‫‪ 292‬שבת עז‪:‬‬
‫ארונדיל׳׳א ‪arondele‬‬
‫סנונית‬
‫סנונית‬
‫י׳ כלונדה״ס ב׳ >ע־ ‪.(115-113‬‬
‫‪ 293‬שבת עז‪:‬‬
‫מורטיי׳׳ר ‪mortier‬‬
‫יי סילתו של לוי וסס* ‪.(579‬‬
‫אסיתא‬
‫מדוכה‬
‫כרושתמא‬
‫חפרפרת‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫פטפוט‬
‫חצובה)בעלת שלוש‬
‫רגליים(‬
‫‪:‬‬
‫וידיל״א ‪Ivediliel wedile‬‬
‫סיב‬
‫קנוקנת‬
‫‪.‬ראה להלן סס־ ‪627‬‬
‫‪:‬שבת עח ‪301‬‬
‫אינטונידוי׳׳ר ‪entonedoir‬‬
‫‪:‬שבת עח‪302‬‬
‫פילוט״א ‪pelote‬‬
‫‪).‬ר מילונו של לוי ‪1‬סס־ ‪632‬‬
‫משפך‬
‫משפך‬
‫כדור‬
‫כדור‬
‫‪36‬‬
‫שכת‬
‫אוער‬
‫‪ 303‬שבת עח‪:‬‬
‫קוראנ״ש ‪corans‬‬
‫רהיטי )מוכסא(‬
‫רצים )עובדי המכס‪,‬‬
‫ש ת פ ^ ם לדק( ‪.‬‬
‫גרסה סאוזזדח החסרה נכל נתני‪-‬היד‪ ,‬שנהם יש‬
‫נמקוסה פירושים נארסיח ד ק ס ו ו ק ־ וכדוסה(‪.‬‬
‫ונחר‪ ,‬שאץ זה לעז סאת רש־י)אף האל׳׳ף אינה‬
‫סחאיסה לשיטת התעתיק של רש־י(‪.‬‬
‫עט‬
‫‪. 3 0 4‬‬
‫וישד״א ‪wesde‬‬
‫סטים‬
‫שבת פ‬
‫‪5‬םקל‬
‫איסטים‪,‬‬
‫שמשורשו‬
‫)צמח‪,‬‬
‫מפיקים צבע(‬
‫שבת פא‬
‫פואה‬
‫פואה‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .280‬גם נאן יש גרסה אחת נני‪0‬״ל‪.‬‬
‫אנל היא סשונשת‪.‬‬
‫פנכה‬
‫שבים עשוי רשת‬
‫‪. 3 0 6‬‬
‫קויפ״א ‪coife‬‬
‫)ביצת ‪ (...Ton‬ביצים‬
‫‪ 310‬שבת פ‪•.‬‬
‫גושים‬
‫מטוני־ ש ‪maions‬‬
‫‪ 311‬שבת פ‪:‬‬
‫אחיל״א ‪larzillel arzile‬‬
‫אדמה‬
‫חומר‪ ,‬טין‬
‫ר׳ בלונרהיים נ־)צ• ‪ (117-116‬וםילונו של לד )‪00‬־‬
‫‪.(107‬‬
‫‪: 3 1 2‬‬
‫טרואיל״א ‪truele‬‬
‫‪. 3 1 3‬‬
‫‪ 305‬שבת עט‪.‬‬
‫ורנצ׳׳א ‪warance‬‬
‫עט‬
‫הלעזים‬
‫קוליי״ר ‪culier‬‬
‫כף ‪TO‬‬
‫כף של סיידים‬
‫תר™‬
‫כף )של פכר׳ ם(‬
‫"י‬
‫‪ 314‬שבת פא‪.‬‬
‫שירידור״א ‪ Iseiredurel seredure‬מנעול‬
‫חסר בדפוסים‪.‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪222‬‬
‫עט‬
‫‪. 3 0 7‬‬
‫ט״ן ‪tan‬‬
‫ך‪3‬ע‬
‫קליפת א ח‬
‫)אבקה של‬
‫ק ל י פ ת‬
‫א ל ו ן‬
‫המשמשת‬
‫שבת פא‬
‫עורות(‬
‫לעיבוד‬
‫רש־־י אינו מתרנם כאן את הסונח של התלמוד‪.‬׳ אל*‬
‫סזניר את החוסר השונה‪ ,‬שמשתמשים נו מ ר פ ת‬
‫לאותה סלאכה‪ .‬כפי הנראה מקק לסלה ־ארז־־ כיי‬
‫לעיץ עץ‪ .‬שבלי ספק הוא ‪0‬ה שאנו קוראים *אלץ*‪.‬‬
‫ובכל אופן אינו יכול להיות האח הסקראי‪ ,‬שאינו נדל‬
‫כאמות מערב‪-‬אירופה‪.‬‬
‫ת עט‬
‫‪. 3 0 8‬‬
‫פלדישטד׳ל ‪faldestol‬‬
‫שבת פ‬
‫‪: 3 0 9‬‬
‫טינפל־׳א ‪lenpJe‬‬
‫דלובקאות‬
‫כיסא מתקפל‬
‫עידעא‬
‫צדע‪ ,‬רקה‬
‫‪ 315‬שבת פא‪.‬‬
‫רייו״ל ‪Iraioll reiol‬‬
‫כרי‬
‫י‬
‫כיכי‬
‫ראה לעיל סם־ ‪ .287‬המלה חסרה בדפוסי התלסוו‪.‬‬
‫‪. 3 1 6‬‬
‫ביקח־י״ש ‪becudes‬‬
‫מקורזלות‬
‫חדות‪ ,‬בעלות‬
‫שפה חדה‬
‫בז־פוטים קוראים ־ביקוער־־ הנראית כמלה עברית‪.‬‬
‫‪ 317‬שבת פא‪.‬‬
‫גלישט״א ‪gleste‬‬
‫פאיי‪0‬‬
‫גוש אדמה‬
‫גרסת כל כתבי‪-‬היד‪ .‬שהסלה סעדה בהם‪ .‬היא‬
‫כדלעיל‪ .‬דבר הנראה סחר‪ ,‬כי‪ .‬לפי העדויות ולפי‬
‫נזרונה‪ .‬עריכה רמלה להיכתב ‪ .gleie‬יש כאן ללא כל‬
‫ספק ־־קמטסינעיה־‪ .‬מעץ השפעת‪-‬גומלץ‪ ,‬עם שם‬
‫נרדף ^‪ .gleie‬הוא ‪ blesie‬כלישס־־א‪ ,‬ר־ להלן סס׳‬
‫‪.1740.1708,1216‬‬
‫שכת‬
‫אוצר‬
‫‪ 318‬שבת פא‪.‬‬
‫פיגי״ ש ‪I Agues I figcs‬‬
‫‪37‬‬
‫הלעזים‬
‫תחתוניות‬
‫חלבצין‬
‫‪ 326‬שבת צ‪.‬‬
‫נץ‪-‬חלב‬
‫תאנים)טחורים לייסרו׳׳ ן ‪I laiteron I leitron‬‬
‫בצורת תאנים(‬
‫)חסת‪-‬ארנבת?(‬
‫אילי יש לקרוא פינ־־ש ‪ .figs‬ר־ סילמו של לד )סס׳‬
‫‪.(460‬‬
‫‪ 327‬שבת צ•‬
‫פי״ן ‪pin‬‬
‫תורניתא‬
‫אורז‬
‫רש־י סוען כאן‪ .‬ש א י ן לפרש תורניחא אורן!‬
‫לולבי גפנים‬
‫‪ 319‬שבת פא‪.‬‬
‫קנוקנות‬
‫וידילי׳׳ש ‪Ivedilles] wediles‬‬
‫ראה להלן סס׳ ‪.627‬‬
‫מפפפם‬
‫ל ה פ ר י ד )שערות‬
‫סבוכות(‪ ,‬להתיר את‬
‫הסבך‬
‫‪ 320‬שבת פא‪:‬‬
‫?ןרפי״ר ‪charpir‬‬
‫‪ 328‬שבת צ•‬
‫טראפנ״א)?( ‪terepine‬‬
‫)?(‪I I tere p(?)...‬‬
‫שלוף דוץ‬
‫שרף‪-‬אלה)?(‪,‬‬
‫אדמת‪(?)...‬‬
‫מעד רק בכתב‪-‬יד אחד‪ .‬בלונדהייס אינו מפענח את‬
‫הסלה‪ .‬וססתפק בהגדרה לסי הדה״ס‪- :‬חוסר)*מחי‪,‬‬
‫דוססי( המשמש לכביסה‪ .‬לניקיון״‪ .‬דסיון הפענוח‬
‫שלי הוא השערה בלבד‪.‬‬
‫ר א ה ל ע י ל סס־ ‪.130‬‬
‫‪ 321‬שבת פב‪.‬‬
‫פריפבר׳׳א ‪prembre‬‬
‫ליטדח‬
‫ללחוץ‪ ,‬להתאמץ‬
‫גיגית‬
‫‪ 322‬שבת פח‪.‬‬
‫גיגית‪ ,‬מיכל גדול ועגול‬
‫קוב״ א ‪cuve‬‬
‫סטים‬
‫כרכום )קורטם?(‬
‫‪ 323‬שבת פט‪:‬‬
‫קרו׳׳ג ‪crog‬‬
‫קשה להנץ‪ .‬לסה רש־׳י סתרגס כאן ולהלן סס׳ ‪2425‬‬
‫‪ .crog‬או >סס־ ‪ xro (1447 .662‬שהוא אותו דבר‪.‬‬
‫נאשר בשני סקרים קודסיס‪ .‬שבהס הופיע *׳ססיס•‬
‫)סס׳ ‪ 279‬ומס־ ‪ (304‬הוא תרגם ‪ .wesde‬במקום אחד‬
‫)כסי ‪ (1008 - 1007‬יש שתי גרסאות‪ crog .‬מעד אחי"‬
‫‪ (wesde=> gesde-1‬סעד שד‪ .‬שני העסחים שונים‬
‫בלי ספק‪ :‬סקרו־ג ספיקים עבע עהוב‪-‬כתוס‬
‫וסוישד״א עבע כחול‪.‬‬
‫פואה‬
‫פואה‬
‫‪ 324‬שבת פט‪:‬‬
‫ורנצ׳׳א ‪warance‬‬
‫יאה לעיל מס׳ ‪ 280‬ומס־ ‪.305‬‬
‫‪ 325‬שבת פט‪:‬‬
‫ניטד׳׳א ‪nitre‬‬
‫נתי‬
‫נתר )חנקת האשלגן(‬
‫‪ 329‬שבת צ‪.‬‬
‫פוריידו׳׳ר ‪forjedor‬‬
‫רמצא דפרזלא‬
‫מקדח‬
‫ר׳ להלן סס׳ ‪ .2448‬שם רש״י מפרש אותו ביסד‬
‫במלה ‪) crocin‬אנקול(‪ .‬ר־ סילונו של לוי)סס׳ ‪.(470‬‬
‫‪ 330‬שבת צ‪.‬‬
‫מו־קיי׳׳ר ‪mochier‬‬
‫מוחטין‬
‫למחוט )נר(‬
‫היום המלה הצרפתית שגורה במשמעות של קינוח‬
‫האף)בממחטה(‪ .‬ור־ סילונו של לוי)מסי ‪.(578‬‬
‫‪:‬‬
‫גישבץ‬
‫‪ 331‬שבת צ‬
‫לצי׳׳ש ‪ laces‬חבלים‪ ,‬לולאות )מלכודת(‬
‫‪ 332‬שבת צא‪:‬‬
‫שולדידור׳׳א ‪soldedure‬‬
‫חלמה‬
‫וזםד‬
‫מלה במלה‪ :‬ריתוך‪ .‬ר־ מילונו של לד)סס׳ ‪.(743‬‬
‫‪ 333‬שבת צב‬
‫אישטירלי״ש ‪esterles‬‬
‫שנצץ‬
‫שנצים‪ ,‬שרוכים‬
‫)םרפקו*מרפק[‬
‫‪ 334‬שבת צב‪.‬‬
‫בית־שחי‬
‫אישיל׳׳א ‪laisselel aisele‬‬
‫ראה להלן סם׳ ‪.2414‬‬
‫‪38‬‬
‫צג‬
‫אוער‬
‫שכת‬
‫‪: 3 3 5‬‬
‫פורק׳׳ א ‪forche‬‬
‫‪ 16421‬מלגז‬
‫קלשון‬
‫‪336‬‬
‫בדידי" ש ‪brides‬‬
‫פונדאות‬
‫ארנקים הנפגרים‬
‫בקשרי חוטים‬
‫‪ 337‬שבת צה‪.‬‬
‫פרק‬
‫טיפינו״ן ‪ tifinon‬אודם )לפרכום הפנים(‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.260‬‬
‫‪ 338‬שבת צה‪ .‬דה׳׳ם הפחבץ)״בלי גפי‬
‫ונותן הקפוי בתוכו ופי‬
‫החלב‪ ...‬נוטפיך(‬
‫כלי של קנים‬
‫יונקיירי״ש ‪jonchieres‬‬
‫לייצור גבינה‬
‫סעוי כדפוס סונע‪-‬נו‪ .‬אבל לא בכתבי‪-‬היד‪.‬‬
‫בוכיאד‬
‫‪ 339‬שבת צו‪:‬‬
‫נביט״ א ‪ naveta‬בוכיאר)״פירה״ לאריגה(‬
‫קב איטלקיות‬
‫השפעות‬
‫נסעא דק בכתב‪-‬יד אחד‪ .‬שיש בושבת‬
‫או פרובנסאליות‪ .‬וקבע בלונדהיים‪ .‬שאץ זו הטלה‬
‫הערפתית ‪ .navetc‬הסתועדת רק מאז המאה הי״־ג‪.‬‬
‫מלקט ורהיטני‬
‫‪ 340‬שבת צז•‬
‫מקצועה‬
‫פליינ״א ‪Iplainel pleine‬‬
‫הלעזים‬
‫אינו טרשיי‪ .‬אלא מנכדו‬
‫‪cochci‬‬
‫הרשב״ם‪ .‬שהשלים את הפירוש על מסכת נבא‬
‫בתרא‪ .‬אחרי פטירת סבו(‪ .‬וו‪ -‬סילונו של לוי )טס׳‬
‫‪ .(786‬הגורס ‪) cafete‬קפיט־א(‪.‬‬
‫שבת קא‪:‬‬
‫פרבל‬
‫פנטי״ ל ‪mantel‬‬
‫גל‬
‫יםה‬
‫‪344‬‬
‫‪ 345‬שבת קב‪:‬‬
‫פי׳׳ ק ‪pic‬‬
‫פטיש‬
‫מעדר‬
‫פדן‬
‫פדן‬
‫‪ 346‬שבת קב‪:‬‬
‫אינקלופ׳׳א ‪enclume‬‬
‫‪ 347‬שבת קב‪:‬‬
‫פרטיי׳ ל ‪martel‬‬
‫קומם‬
‫פטיש‬
‫‪ 348‬שבת קב‪:‬‬
‫רדויל׳׳א ‪Iredoillel redoile‬‬
‫חלודה‬
‫חלודה‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.200‬‬
‫‪: 3 4 9‬‬
‫טריפיי״ד ‪trepied‬‬
‫‪ 350‬שבת קב‪:‬‬
‫קוי׳׳ן ‪coin‬‬
‫פטפוטי‬
‫חצובה )בעלת‬
‫שלוש רגליים(‬
‫שופתא‬
‫טריז‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.181‬‬
‫אטבי‬
‫‪ 341‬שבת צח‪:‬‬
‫גלואו׳׳ן ‪ gloon‬חתיכת‪-‬עץ כפופה בקצה‬
‫רקק‬
‫‪ 342‬שבת ק‪:‬‬
‫חול‪ .‬חצץ‬
‫גרביל׳׳א ‪gravele‬‬
‫)שנתערבו בהם מים(‬
‫‪ 343‬שבת קא•‬
‫קויי׳׳ט ‪cojet‬‬
‫ביצאתא‬
‫פירמת )פירה קטנה(‬
‫ר־ להלן בסס־ ‪ 1642‬ובסס־ ‪ 20J0‬עורה מתר חדישה‪,‬‬
‫‪ 351‬שבת קב‪:‬‬
‫פוש וי״ ר ‪(fossoirl fosoir‬‬
‫מרא‬
‫מכוש‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.70‬‬
‫עולשין‬
‫‪ 352‬שבת קג‪.‬‬
‫קרישפיל׳׳א ‪ Icrespelel crespele‬עולש‬
‫לא נמאנו את המלה בסילוני® עט זאת ברור‪.‬‬
‫שמדובר בירק •ססולסל־׳)ר׳ לעיל סם׳ ‪ 84‬ולהלן סס׳‬
‫‪ .(1206‬וסביר מאוד‪ .‬שהוא מה שאט קוראים היום‬
‫עולש )כך במילונו של לוי‪ .‬מם־ ‪ .(258‬נלונדהיים‬
‫מתרגם ״סץ עסח־‪ .‬יש להניח‪ .‬שהמלה מוטעמת על‬
‫ההברה הראשונה‪.‬‬
‫שכת‬
‫אוצר‬
‫ת קג‬
‫‪3 5 3‬‬
‫לטי" ן ‪latin‬‬
‫‪:‬‬
‫דה ״ ם כיון דאי תא‬
‫לסינית‬
‫גלטורי‬
‫‪ 354‬שבת ק ג‬
‫סימנים )של‬
‫ק ל ט י ר י ״ ש ‪caiateres‬‬
‫שבת ק ד‬
‫כישוף(‬
‫י י הנראה זו המלה ‪ ,characteres‬שנשאלה‬
‫מהיוונית ללטינית ועד היום משמשת בהרבה ‪m‬‬
‫אירופה בשני טובניס‪) :‬א( סימני כ ת ג אוחיון )ב(‬
‫סיסני דהוי‪ .‬דהיינו אופי‪ .‬אץ לראות קושי בכן‪,‬‬
‫•הנוסח ברש׳ י סשובש לגבי הלטינית הנכונה‬
‫כהנייחה‪ :‬הרי הוא אוסר בעצמו ״בלטינית של גויים‬
‫)בדפוסים‪0 :‬׳‪(p‬־‪ .‬כלוסר כלשץ המדוברת של‬
‫המשכילים שבידוע לא הייתה טהורה ביותר בימי‪-‬‬
‫הביניים‪ .‬ובפרט שרש־י רוצה להסביר‪calaterci-r ,‬‬
‫י־גלסודי־ ממוצא אחד ק ‪.‬‬
‫סמא‬
‫‪ 355‬שבת קד‪:‬‬
‫צבע צהוב)העשוי‬
‫אודפימינ״ ט‬
‫מזדניךגפדי(‬
‫‪orpiment‬‬
‫הסלה הצרפתית‪ .‬לפי הרכבה‪ .‬פירושה ״צבע זהב״‪ .‬ר‬
‫להלן סס־ ‪.2220‬‬
‫‪ 356‬שבת קד‪:‬‬
‫סיני״ א‬
‫‪Iminiel minie‬‬
‫ראה להלן סס• ‪.1259‬‬
‫סקדתא‬
‫א ת ם )עשוי‬
‫צבע‬
‫ס ת ח ס ו צ ת העופרת(‬
‫?יפא‬
‫‪ 357‬שבת קד‪:‬‬
‫שרף )של אילן(‬
‫נומ״א ‪gome‬‬
‫מאותו מחן‪.‬‬
‫שבת‪ p‬קה‬
‫המלה הארסית והמלה הצרפתית‬
‫שסיצאו כפי הנראה סמצריס העתיקה‪.‬‬
‫חרת*‬
‫‪358‬‬
‫ש ב ת קד‪:‬‬
‫צבע שחור )העשוי‬
‫אדרימינ־ט‬
‫מנחושת גפרתית(‬
‫‪adrement‬‬
‫הסכר ספורט על המלה ומשמעותה מ ד אצל‬
‫בלתדהייס ב• וע־ ‪ .(59-54‬ועיין נס בתוספות כאן‬
‫יה־ס ־שיחור• ובעיקר בגיטין יט‪ .‬דה־ ס‬
‫"קנקנתוס־‪.‬‬
‫הלעזים‬
‫‪39‬‬
‫עסציס‬
‫‪ 359‬שבת קד‪:‬‬
‫עפצים )גיחלים טפיליים‬
‫גלי״ ש ‪gales‬‬
‫בעלה האלון(‬
‫‪: 3 6 0‬‬
‫אדריטיג״ט ‪adrement‬‬
‫שיחוד‬
‫צבע שחור‬
‫•ראה לעיל מם־ ‪358‬‬
‫ניר‬
‫ליצ״א ‪lice‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סם• ‪272‬‬
‫אימדא‬
‫‪ 362‬שבת קה‪.‬‬
‫שפה‪ ,‬אמרה‬
‫לישט״א ‪llista) liste‬‬
‫הסלה‪ .‬הסופיעה בכתב‪-‬יד אחד בלבד‪ .‬ואינה נמצאת‬
‫בופוסיס‪ .‬אינה סרש־י‪ .‬ובלמודי*ס משער‪ .‬שאמה‬
‫צרפתים אלא איטלקית או פרובנסאלית)‪.(feu‬‬
‫בית נידא‬
‫‪ 363‬שבת קה‪.‬‬
‫גךר)קצה חוט השתי‪,‬‬
‫פייצ״ א ‪piece‬‬
‫הנקשר לכובד עליץ‬
‫'של הנול(‬
‫בדפוסי החלסוד רשום כאן בטעות‪ .‬המסתברת מדמיון‬
‫הסלים בכתיבתן‪ .‬ליצ־א ‪) lice‬י־ לעיל סס׳ •‪ 36‬ולהלן‬
‫סס• ‪ (364‬בסקום פיצ־א־־פייצא‪ .‬לוי במילונו)מסי‬
‫‪ 786‬וו־ נם סס* ‪ (631‬מחזק את הגרסה ‪ .lice‬הוא‬
‫סביא‪ .‬לפי תוספות ר• שסשק ס ש ^ נם את הגרסה‬
‫פיינ־א ‪) pdne‬בצרפתית של היום‪(penne :‬‬
‫במשמעות קרובה‪ p i .‬אפשר לראות כגרסה פיע־א‪.‬‬
‫פייצ־א בלבול של ליצ־אעם פיינ־א‪.‬‬
‫‪3 6 4‬‬
‫ליצ״א ‪lice‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סם• ‪272‬‬
‫‪.‬‬
‫נירא‬
‫ניד‬
‫מצוביתא‬
‫‪ 365‬ש ב ח קה‪.‬‬
‫)במתקן‬
‫חושה‬
‫ליאיי׳יש‬
‫הטווייה של הנכדים(‬
‫‪I‬‬
‫‪I lieis‬‬
‫המלה אינה מופיעה בכתבי‪-‬ויד‪ ,‬אלא רק בסהדודח‬
‫סונצינו )ליסיי־ש(‪ .‬ומכאן שאינה מאת רש־׳‪.‬‬
‫בלונדהייס השאיר אח המלה בסיסן שאלה‪ .‬אף ייזזכן‬
‫‪40‬‬
‫אוצר‬
‫שבת‬
‫שלי‪.(lieis :‬‬
‫הכתיב קח‬
‫שמדובר ‪D‬־‪) liais‬לפי שיטת שבת‬
‫שבלונוזהייס מוכיר אותה דווקא בניירות ההכנה שלו‬
‫לגבי סס׳ ‪ 366‬שלנו‪ .‬והוא מוט להפעלת מתקן‬
‫האריגה‪ .‬וכפי הנראה נס מתקן הטווייה‪.‬‬
‫‪ 366‬שבת קה‪.‬‬
‫פריש״א‬
‫‪Ipressel prese‬‬
‫שבת‪ -‬מקחמצוביתא‬
‫דה‬
‫)במתקן‬
‫דוושה‬
‫הטווייה של הנשים(‬
‫המלה אינה מופיעה בנתבי‪-‬היד‪ .‬אלא רק במהדורת‬
‫נומנרג‪ .‬ומכאן שאינה מאת רש־־י‪.‬‬
‫הלעזים‬
‫‪. 3 7 3‬‬
‫שלמויר״א ‪salmuire‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳‬
‫‪30‬‬
‫‪. 3 7 4‬‬
‫לחי״ א ‪luzie‬‬
‫דלית‬
‫משחה לעץ חולה‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־ ‪118‬‬
‫כופילתא‬
‫איזמל )להקזת דם(‬
‫‪375‬‬
‫‪:‬שבת קח‬
‫פלימיא״ה ‪flemie‬‬
‫מגדל‬
‫מזנון לשמירת‬
‫כופברתא‬
‫‪ 376‬שבת קט‪.‬‬
‫אוכל‬
‫אליינדר׳׳א ‪ laillendrel aliendre‬כוסבר‬
‫‪ 367‬שבת קו‪.‬‬
‫מ י ש ט י י ״ ר ‪mesticr‬‬
‫ראה לעיל מס י י ו‪.‬‬
‫מודסא‬
‫‪ 368‬שבת קז‪.‬‬
‫קויטור׳׳א ‪ cuiture‬כווייה )פצע מזוהם(‬
‫טפויין‬
‫‪ 369‬שבת קז‪:‬‬
‫שיירונ״ש ‪ seirons‬חרקים זעירים ביותר‬
‫)אקריות הגבינה?(‬
‫הלועזית מתוך‬
‫מאז מהדורת סונצינו נהפכה המלה‬
‫שבת קט‬
‫טעות לסלה העברית ־שירוץ־ מחמת העניין‪.‬‬
‫ר׳ בלונדריים ב• >ע• ‪ 1h*-67‬וסילונו ®ל לד)מס• ‪.(43‬‬
‫וכן נלונדהייס פ־ >ע־ ‪ .(38‬בלונדהייס גורס ‪.aillendre‬‬
‫בניגוד לרוב ערדות כתבי‪-‬היד‪.‬‬
‫‪ 377‬שבת קט‪.‬‬
‫אורוג״א ‪loruguel oruge‬‬
‫גרגידא‬
‫אורה‬
‫זמה המובא במלכים ב־ ד‪ .‬ל״ט והסכונה היוס בן‪-‬‬
‫חרדל‪ .‬בבלונדהיים א׳ יש לתקן כמובן ‪ •orugluk‬ור׳‬
‫כלונדהיים פ•)ע• ‪.(LXXXV‬‬
‫חטטין‬
‫פצעים‬
‫‪: 3 7 8‬‬
‫מלנ״ץ ‪malanz‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־‬
‫‪ 370‬שבת קו‪:‬‬
‫הומלו׳׳ן ‪homlon‬‬
‫הילמי‬
‫מי מלח‬
‫)של שימורים(‬
‫‪5‬‬
‫כשותא‬
‫‪379‬‬
‫שממנוקט‬
‫כשית )צמח‪: ,‬שבת‬
‫פוליו״ ל ‪poliol‬‬
‫מכינים את הבירה(‬
‫יועזד‬
‫פוג של נענה‬
‫ר־ מילונו של לד)סס• ‪.(511‬‬
‫‪ 371‬שבת קח•‬
‫בוליי״ ץ ‪boleiz‬‬
‫פטריות‬
‫פטריות‬
‫רונצי״ש ‪ronces‬‬
‫חגים‬
‫קוצים‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־ ‪100‬‬
‫ר־ בלתדה״ם ב׳ ‪1‬ע־ ‪.(130-129‬‬
‫‪381‬‬
‫‪:‬שבת קט‬
‫שלי״ א ‪salje‬‬
‫כנפי הגוף‬
‫‪ 372‬שבת קח‪.‬‬
‫נוצות )הגדולות(‬
‫פלומי״ש ‪plumes‬‬
‫‪382‬‬
‫הקטנותקט‬
‫להבדיל מהפלומה )מאותו גזרון!(‪ .‬מוזות‪:‬שבת‬
‫המכסות את כל הגוף‪.‬‬
‫פוליו״ל ‪poliol‬‬
‫מרוא חיודא‬
‫מרווה )צמח(‬
‫פותנק‬
‫פוג של נענה‬
‫‪I‬‬
‫שבת‬
‫אוצר‬
‫תביא‬
‫)גרגרנית‬
‫חילבה‬
‫יוונית‪ ,‬צמח המשמש‬
‫לתבלץ(‬
‫‪ 383‬שבת קט‪:‬‬
‫פינוגר״י ‪fenogre‬‬
‫‪ 384‬שבת קט‪:‬‬
‫קרישו״ן ‪(cressonl creson‬‬
‫‪ 385‬שבת קט‪:‬‬
‫אישינבריי״ר ‪esenbrajier‬‬
‫תחלי‬
‫שחליים‬
‫אפשיחה‬
‫לגזום‪ ,‬לדלל‬
‫מלשון ‪ ,bra!ye=branche‬ענף‪ ,‬עם קדומת כפולה‬
‫מסילת ‪ n‬אחח פחסת דיסימילעיה‪ .‬רפאל לד פסביר‪,‬‬
‫למה אץ כאן ‪ esbranjier‬כפי שאפשר היה לצפות‪ ,‬ר‬
‫בסילוני)מס־ ‪.(275‬‬
‫קט‬
‫בת‬
‫הלעזים‬
‫‪ 393‬שבת קי‪:‬‬
‫קוטר׳ ן ‪coton‬‬
‫‪41‬‬
‫עמר גופנא‬
‫כותנה‬
‫ראי‪ .‬לעיל סס־ ‪.26‬‬
‫אהלא‬
‫אלוואי‪ ,‬אהל‬
‫‪ 394‬שבוז ד••‬
‫אלואי״ן ‪aloen‬‬
‫ר בלונדהייס ב־)ע־ ‪ (78-77‬וסילמו של ליי)סם׳ ‪.(60‬‬
‫אלוואי היא המלה היוונית ‪ ,aloe‬שעברה ללטינית‬
‫ולצרפתית‪ .‬הזיהוי הנכץ של אהל הסקראי ושל‬
‫אלוא )אלווין‪ ,‬עלואץ( התלמודי מציג בעיות רבות‪.‬‬
‫ר׳ במילתיס ובאנציקלופדיות לסיניהם‪ ,‬וכן בספרי‬
‫יהודה פליקס על הצוסח במקרא ובתלמוד‪ .‬בצרפתית‬
‫של ימי־הביניים נתקלים לפעמים בערבוביה בץ‬
‫‪ alocn‬לבין ‪) aloisne‬ר׳ להלן מם׳ ‪.(630‬‬
‫גובי‬
‫קטעים‬
‫‪: 3 8 6‬‬
‫טרונצונ״ש ‪tron<;ons‬‬
‫טבלא‬
‫פעמון‬
‫קי ‪387‬‬
‫אישיקיליט׳׳א ‪eschelete‬‬
‫‪ 388‬שבת קי‪.‬‬
‫טינליי״ש )‪(tenaillesl (tenalies‬‬
‫צבתא‬
‫צבת‬
‫מרפי‬
‫לחלק‬
‫‪ 395‬שבת קיא•‬
‫רישילציי״ר ‪desjalcier‬‬
‫סלה במלה‪ :‬לחלוץ נעליים‪ .‬אבל כאן הכוונה לרופף‬
‫את החניכיים‪ ,‬שהיו דבקים יותר מדאי בשיניים‪ .‬ר•‬
‫סילונו של לוי)סס־ ‪ - 204‬כמפתח כטעות ‪ ,314‬הסס־‬
‫של בלונדהיים!(‪.‬‬
‫ההטעמה על האוח ‪ .a‬והצירוף ‪ li‬הוא מעץ עיצור‪.‬‬
‫‪ 389‬שבת קי‪.‬‬
‫קפריי״ר ‪caprier‬‬
‫שבת קיא‬
‫צלף‬
‫שיח‪-‬צלף‬
‫‪3 9 6‬‬
‫קויפ״א ‪coife‬‬
‫‪:‬‬
‫פנכה‬
‫שביס עשוי רשת‬
‫‪.‬ראה לעיל ‪00‬׳ ‪222‬‬
‫ר־ בלונדהייסב־)ע־ ‪.(137-134‬‬
‫‪ 390‬שבת קי‪.‬‬
‫אלו״ ם ‪alum‬‬
‫גביא גילא‬
‫|ייף‬
‫חוטין‬
‫‪ 397‬שבת קיא‪:‬‬
‫כתפיות‬
‫פינרנ״ץ ‪ pendanz‬סרטים‪,‬‬
‫)להדק בגד על הגוף(‬
‫דאה לעיל מס־ ‪.185‬‬
‫כורכמא רישקא‬
‫‪ 391‬שבת קי‪.‬‬
‫קרו״ג אוריינטי״ל כרכום)קורטם?( מזרחי‬
‫‪crog orientel‬‬
‫‪ 392‬שבת קי‪:‬‬
‫פינוגר״י ‪fenogre‬‬
‫שבלילתא‬
‫)גרגרנית‬
‫חילבה‬
‫יוונית‪ ,‬צמח המשמש‬
‫לתבלץ(‬
‫‪ 398‬שבת קיב‪.‬‬
‫שול״א ‪sole‬‬
‫כף‬
‫סוליה‬
‫‪ 399‬שבת קיב‪:‬‬
‫ברוצו״ ן ‪brcxjon‬‬
‫שלאכא‬
‫זרבובית‬
‫ר־ מילונו של לוי)סס־ ‪.(187‬‬
‫‪ 400‬שבת קיג‪.‬‬
‫פיישול״א ‪Ifaissolel feisole‬‬
‫פסיקיא‬
‫רצועה‬
‫‪42‬‬
‫אוער‬
‫שכת‬
‫קיט ותחתון‬
‫שבת עליון‬
‫כוכד‬
‫‪ 401‬שבת קיג‪.‬‬
‫?}דים‬
‫אינשובלי״ש ‪ensobles‬‬
‫הכובד העליון והכוכד התחתון הס הגלילים‪ .‬שכורכים‬
‫עליהם את חוטי השחי בנול האורגים‪ .‬ו־ סילונו של‬
‫לוי ומסי יי ‪.(4‬‬
‫בת קיג‬
‫‪. 4 0 2‬‬
‫טילייר״ש ‪teliers‬‬
‫סלשון ‪). teiie‬ובד‬
‫עמודים‬
‫פתקגי אריגה‬
‫עמודים‬
‫‪ 403‬שבת קיג‪.‬‬
‫דיילי" ש ‪ Ireillesl reiles‬מוסווי קרשים‬
‫אחד מכתבי‪-‬היד סוסיף למס• ‪ 402‬את הלעז הנ״ל‬
‫מ י ק ״ובסקוסי קורין אותו‪...‬״; בכתב־יד אחר‬
‫מופיעה‪ .‬במקום טילייר־ש‪ .‬הגרסה רילי־ש‪.‬‬
‫שלכאורה סעביעה על מלתנו‪ .‬אס כך עריך להניח‪.‬‬
‫שכינו אח מתקן האריגה הפשוט במקומות ססויסים‬
‫בשס‪ .‬שמשמעותו הרגילה ״מוט‪ ,‬קרש״‪.‬‬
‫‪ 404‬שבת קיג‪:‬‬
‫א ח י ל ״ א ‪larzillel arzile‬‬
‫ראה לעיל סס• ‪.311‬‬
‫אדמה‬
‫חוסר‪ ,‬טין‬
‫א ץ גיליץ‬
‫הברית החדשה‬
‫‪ 405‬שבת קטז‪.‬‬
‫איונגילי־ש‬
‫‪levangilcsl ewangiles‬‬
‫התרגום סלה עמלה‪ .‬לפי המקור היווני‪ .‬הוא‪:‬‬
‫הבשורות הטובות‪ .‬והס ארבעת הסיפורים על חיי‬
‫הנוזרי‪ .‬שהם עיקר הברית החדשה‪ .‬הפסקה בתלמוד‪.‬‬
‫עם פירושו של רש־י עליה‪ .‬הושמטה מהדפוס מחמת‬
‫העמודה הנוערית‪ .‬ואץ סועאים אותה אלא‬
‫ב־ חסרונות הש־ס־ המודפס לפעמים כסוף המסכת‪.‬‬
‫או במהדורות השלסות‪ .‬ברור‪ ,‬שרש״י סעביע על‬
‫סשחק המלים ‪ p‬״אץ גליוך או •עץ נליוף‬
‫)במשמעות ־גילית ־ כלומר תיבוד ‪ -‬של אוון •‬
‫כלומר חמס־ או ״של עוץ״( ובין אוונגליון היווני‪.‬‬
‫שעקבותיו ניכרים בסלה הצרפתיות‬
‫ת קיזז‬
‫‪. 4 0 6‬‬
‫פילטר‪,‬־׳׳ ש ‪fclires‬‬
‫לבדין‬
‫לבדים )מצעים‬
‫של ‪ #‬ד <‬
‫הלעזים‬
‫‪. 4 0 7‬‬
‫פלדישטו״ל ‪faldestol‬‬
‫תכתקא‬
‫כיפא מ ת ק פ ל‬
‫‪408‬‬
‫מקטורן‬
‫גלימה‬
‫‪.‬שכת קב‬
‫מנטי״ל ‪mantel‬‬
‫אתקלי‬
‫לבוש רחב‬
‫‪ 409‬שבת קב‪.‬‬
‫שרזינ״א ‪sarazinc‬‬
‫‪Isarrazinel‬‬
‫כמשמעו‪ :‬ולבושו ערבי‪ .‬ורש־י סחזק פירוש זה‬
‫נהוסיפו את השס הערבי של הלבוש‪ .‬ו״ בלונדהיים‬
‫פי‪ .‬ע• ‪ .144‬הערה ‪ .2‬הסילונים לזרפתית עתיקה אינם‬
‫מכירים את השימוש הזה של התואר‪.‬‬
‫‪ 410‬שבת קב‪.‬‬
‫גנביי־׳ש ‪g a n b a s‬‬
‫‪Iganbaisl‬‬
‫ראה לעיל מסי ‪v7‬‬
‫קלבום‬
‫מקטורן מרופד‬
‫חלוק‬
‫‪ 411‬ש ב ת ק ב ‪.‬‬
‫גופייה‪ ,‬כותונת‬
‫קמיש״א ‪chemise‬‬
‫הבגד‪ .‬שלובשים על עור הבשר‪ :‬עד הדודות האחרונים‬
‫היו לובשים על הנוף מעץ כותונת אחנה‪.‬‬
‫פפרקץ‬
‫‪ 412‬שבת קב‪.‬‬
‫רצועה‬
‫פיישול״א ‪Ifaissolel feisole‬‬
‫אולי יש לקחא‪ .‬כפי שמרטיט כמה כתבי‪-‬יד‪.‬‬
‫פיישולי־ש ‪ feisoles‬ברבים‪ .‬בפרס שכאן מחבר‬
‫ב־• שני ספרקץ״‪ .‬שהס כפי הנראה* מועות בד‪.‬‬
‫שכורכים על הרגליים‪.‬‬
‫אנפילייאות‬
‫‪ 413‬ש ב ת ק ב ‪.‬‬
‫)כפץ‬
‫בתי‪-‬רגליים‬
‫קלצי״ש ‪chaices‬‬
‫גרביים עשדים מבד(‬
‫ר׳ מילונו של לוי ומס• ‪.(204‬‬
‫פרגוד‬
‫בתי‪-‬ברכיים‬
‫‪ 414‬ש ב ת ק ב ‪.‬‬
‫י י נ ו י ל י ״ ש ‪jenoiies‬‬
‫‪Ijenoillcsl‬‬
‫בזורה זו ובמשמעות זו אץ הטלה מעויה במילונים‬
‫כי אס מורת ‪) jcnoiiKrcs‬יינויליידי״ש* ה‪-‬ז מערה‬
‫שכת‬
‫אוצר‬
‫כממית כתבי‪-‬היר‪ .‬ואפשר ‪ men‬להעדיף גיסה זי‪.‬‬
‫י׳ מילתו של לוי)‪00‬׳ ‪•(716‬‬
‫‪ 425‬שבת קכג‪:‬‬
‫ריש״‪rest 0‬‬
‫פרגיי‬
‫‪ 415‬שבת קה‪.‬‬
‫פכנסי‪-‬ברכיים‬
‫קניהישי׳׳ש ‪knihoses‬‬
‫דבלשץ אשכנז״(‬
‫המלה מעויה רק בכתב‪-‬יד אחד‪ .‬ולכאורה אינה של‬
‫רש־י‪ .‬אינה מופיעה במילונים הנודליס לצרפתית‬
‫עתיקה‪ ,‬אבל כלונדהיים מעא לה סימוכין בכל סיני‬
‫סקורווו‪.‬‬
‫מחרך‬
‫שבת‬
‫מתכווץ)או מ‪$‬ודן(‬
‫‪. 4 1 6‬‬
‫ריטריי״ס ‪retreit‬‬
‫‪Iretraitl‬‬
‫ב‬
‫הלעזים‬
‫‪43‬‬
‫נר‬
‫מנורה‬
‫‪: 4 1 7‬‬
‫קררשר׳ל ‪croisol‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סם־ ‪5‬גו‬
‫שבתקכג‬
‫אפיקסויזין‬
‫פס הקאה‬
‫יתד של מחרשה ‪426‬‬
‫קכ‪0‬‬
‫קנקן של מחרשה‬
‫קולטה״ א ‪cohre‬‬
‫)היתד הפולחת את‬
‫)הקרקע‬
‫‪2‬צ‪2‬י‬
‫‪.‬ר׳ סילונו של לר)מסי‬
‫ווגינא‬
‫מעצד‬
‫)מעץ גרזן(‬
‫‪: 4 2 7‬‬
‫חלידויר״א ‪doledoire‬‬
‫קורנס‬
‫פ‪0‬יש‬
‫מרסי״ ל ‪martel‬‬
‫שבת קכד‬
‫מגריפה‬
‫‪: 4 1 9‬‬
‫ודי״ ל ‪Ivadill wadil‬‬
‫‪: 4 2 8‬‬
‫פושוי״ר ‪IfossoirJ fosoir‬‬
‫מר‬
‫מכוש‬
‫‪.‬ראה לעיל סם־ ‪70‬‬
‫‪.‬יאה להלן מס׳ ‪1091‬‬
‫שבת קכד‬
‫‪:‬שבת קכב ‪420‬‬
‫פיל״ א ‪pele‬‬
‫רחת‬
‫את‪-‬חפירה‬
‫מלג ז‬
‫‪: 4 2 1‬‬
‫פוד^״א ‪forche‬‬
‫קלשק‬
‫‪: 4 2 9‬‬
‫פילטרי״ש ‪feltres‬‬
‫‪ 430‬שבת קכד‪:‬‬
‫אישקובי׳^ש ‪escoves‬‬
‫לגדין‬
‫לבדים )מעעים‬
‫של ‪CTft‬‬
‫מכבדות‬
‫מטאטאים‬
‫אולי ערץ• לקרוא »‪ e»cobe‬ר׳ מילתו של לד)מס׳‬
‫שכת קבה‬
‫כוש‬
‫פלך‬
‫‪4 3 1‬‬
‫טיולי״ ש ‪tiules‬‬
‫‪.‬‬
‫רעפים‬
‫רעפים‬
‫‪ 423‬שבת קבב‪ :‬שבת קכח‬
‫רייו״ל ‪Iraioll reiol‬‬
‫כרפי‬
‫כרכר‬
‫‪4 3 2‬‬
‫ממס״ א ‪mente‬‬
‫‪.‬‬
‫גיניא‬
‫נענה‬
‫‪4 3 3‬‬
‫דוד״ א ‪rude‬‬
‫‪.‬‬
‫פעם)או‪ :‬פיגם(‬
‫‪8‬יןם )עמח(‬
‫‪4 2 2‬‬
‫פושי״ל ‪fusel‬‬
‫ק‪0‬ג‬
‫‪424‬‬
‫פדנט״ א ‪pointe‬‬
‫‪:‬‬
‫שכת קכח עוקעה‬
‫ח‪1‬ד‬
‫‪44‬‬
‫שבת‬
‫אוצר‬
‫צתדי‬
‫‪ 434‬שבת קכח‪.‬‬
‫צתרה )צמח(‬
‫שדריא״ה ‪sadree‬‬
‫ברור‪ ,‬שהמלה הארסית והפלה הצרפתית מאותו‬
‫מוצא הן‪ .‬בצרפתית של היום משמשת לעסת דה סלח‪-‬‬
‫ההקטנה ‪c«e‬״‪.»ar‬‬
‫צתרי‬
‫סוג של נענה‬
‫‪ 435‬שבת קנח‪.‬‬
‫פוליו״ ל ‪poliol‬‬
‫אברתא‬
‫‪ 436‬שבת קנח‪.‬‬
‫איזוב )?(‬
‫אישכ׳׳א ‪esbe‬‬
‫ויהד הצמח ״אברתא״ קשה‪ :‬יש רואים בו את‬
‫הנוסא‪ ,‬הסוף‪ ,‬שממנו נמר הפפירוס‪ ,‬ויש הרואים בו‬
‫אחד מסיני האיזוב! גס תרגומו של רש׳׳י בעייתי‪:‬‬
‫בלונדהיים גזר ‪ esbe‬מן ‪ hysopus‬ביוונית‪-‬לטינית‪,‬‬
‫והיא סלה נשאלת מהעברית ׳׳אידוב״‪ .‬אבל גם על‬
‫גזירה זו יש חולקים‪ .‬ר־ נלונדהייס פ־)ע־ ‪.(55‬‬
‫ת קכח‬
‫חשי‬
‫צתדה )צמח(‬
‫‪. 4 3 7‬‬
‫שדריא״ה ‪sadree‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־ ‪434‬‬
‫‪438‬‬
‫‪.‬שבת קכט‬
‫בוי״ ש ‪buis‬‬
‫‪).‬די בלזנדהיים ב׳ וע׳ ‪134-132‬‬
‫יונה‬
‫אשכרוע‬
‫ת קנט‬
‫‪. 4 3 9‬‬
‫פלימיא״ה ‪flemie‬‬
‫פוסילתא‬
‫א ח ס ל )להקזת דם(‬
‫ת קכט‬
‫‪:‬‬
‫שפמי‬
‫שפם )כאן במובן‪:‬‬
‫פרצוף של חיה(‬
‫‪4 4 0‬‬
‫גירנו״ן ‪gemon‬‬
‫‪Iguernonl‬‬
‫טלפפין‬
‫לחתל‬
‫‪ 441‬ש ב ת קכט‪:‬‬
‫א י נ מ י י ל ו ל י ״ ר ‪enmeiloler‬‬
‫‪lenmaillolerl‬‬
‫קלד‪ 1224‬וסס־‬
‫ולהלן סס׳‬
‫ר׳ מילונו של לוי ומס׳ ‪(375‬שבת‬
‫‪.1533‬‬
‫הלעזים‬
‫טווסא‬
‫‪ 442‬שבת קל‪.‬‬
‫טווס )באיטלקית(‬
‫פגונ״י ‪pagone‬‬
‫לעז זד‪ ,‬נמצא רק ככתב‪-‬יד אחד‪ ,‬וברור‪ ,‬שאינו מאת‬
‫רש״י‪.‬‬
‫‪ 443‬שבת קל‪.‬‬
‫פוריי״ר ‪forjier‬‬
‫ו־ מילונו של לוי ומסי ‪.(470‬‬
‫יקיי‬
‫לקדוח‬
‫קלבא‬
‫‪ 444‬שבת קלג‪:‬‬
‫שרף‪-‬עץ‬
‫רישינ״א ‪resine‬‬
‫כאן לא רק שהמלה הלועזית סופיעה בתוך פירוש‬
‫רש־־י בלי סימן הגרשייס המצייץ את זרותה‪ .‬שהוא‬
‫דבר שכיח‪ ,‬אלא אפילו שולבה בטעות בתוך נוסח‬
‫התלמוד‪.‬‬
‫חספניתא‬
‫‪ 445‬שבת קלד‪.‬‬
‫פ ץ צרעת‪ ,‬שבה‬
‫אוביידר׳׳א‬
‫‪ I‬הפנים פתבקעות‬
‫)?(‪I aubeidre‬‬
‫בספריו לא פענח בלונדהיים את המלה‪ .‬אבל בכתבי‪-‬‬
‫היד‪ .‬שהשאיר בעזבונו‪ ,‬השסור כבית‪-‬הספרים‬
‫הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים‪ ,‬הוא סביא את‬
‫ההשערה ‪ aubeidre‬מלשון ‪) »ube‬לבן(‪ .‬כי הצרעת‬
‫מלבינה את העור‪ .‬בץ השאר הוא מצטט משפט‬
‫מכתבי הסופר הלטיני אפוליאוס )‪ .(Apuleius‬שבו‬
‫הוא קורא למחלה מסוג זה ‪albedinem-D) albedo‬‬
‫אפשר לגזור בצרפתית ‪ .(albedre‬הקושי ‪ -‬או אחד‬
‫הקשיים ‪ -‬הוא‪ .‬שביסי רש־ י לא היינו מצפים לצורה‪,‬‬
‫שבה ה‪-‬ו הפכה ל‪ ^-‬הנראית מאוחרת יותר‪.‬‬
‫גרדין‬
‫‪ 446‬שבת קלד‪.‬‬
‫ציציות‬
‫פ י ת י י ״ ש ‪fernjes‬‬
‫לא ברוד לי‪ ,‬למה העדיף בלונדהיים את הצורה‬
‫‪ temjes‬על ‪) frenjei‬פריניי׳׳ש(‪ ,‬שהיא קרובה למלה‬
‫‪ranges'!.‬‬
‫של ימינו‬
‫‪. 4 4 7‬‬
‫אינפלי״ר ‪enfler‬‬
‫זריף‬
‫לנפח‬
‫שבת‬
‫אוצר‬
‫שבת קלח ניפוותא‬
‫‪ 448‬שכת קלד‪.‬‬
‫רחת‬
‫י" ן ‪Ivanl wan‬‬
‫כלי‪ .‬שבו סרקידים את התבואה לנ‪6‬ותה‪ .‬נעורת מגש‬
‫ג ייל של נערים נעל שתי ידיות‪.‬‬
‫שבת קלט‬
‫מעיי‬
‫לנשום‬
‫‪ 449‬שבת קלד‪.‬‬
‫אליני״ר ‪alener‬‬
‫י׳ נלונדהיים ב־ יע־ ‪.(76-75‬‬
‫לישרקיה‬
‫להחליק‬
‫‪ 450‬שבת קלד‪.‬‬
‫א י ש ל א ו ר י י ״ ר ‪eslaurjier‬‬
‫‪leslorjierl‬‬
‫נלוניהיים נ ו ע ‪ ,eslorjier‬אנל הימעאות האל״ף‬
‫לפני הוי׳־ ו בכל כתבי‪-‬היד והסקור הלטיני‬
‫‪ exlubricire‬מצניעים לדעתי על הדיפתונגה ‪) >u‬או‬
‫‪ .(ou‬כמו בהשתלשלות•‪fabric* - •faurga -forge‬‬
‫יהאל לד‪ .‬הפקדיש ערך ‪0‬ס־ ‪ (64‬לגזרון הזה‪ .‬פביא‬
‫מ ס פ ר רנ של עורות‪ .‬שכהן נשארה ‪) v‬בפקום ‪ ,(u‬כגת‬
‫‪.lovcrjwr‬‬
‫שבת קלט‬
‫פיהק‬
‫‪ 451‬ש ב ת קלו‪.‬‬
‫ביייליי׳׳ר ‪ Ibadaillierl badeilier‬לפהק‬
‫יי נית יוסף על טור יורה דעה סי׳ קפ־־ט דה״ם‬
‫״ופ״ש ופירש־־י כאדם‪...‬־־ ודף נ״ה של דפוס רלנא‪,‬‬
‫תי־ס(‪.‬‬
‫‪452‬‬
‫מפורבל‬
‫שבת קלז‪:‬‬
‫פילטרי׳׳ץ ‪feltrez‬‬
‫לשון ‪ feltrc‬ולגי(‪ .‬ר־ לעיל מס׳ ‪ 429‬ועור‪.‬‬
‫מרופד‬
‫משמרת‬
‫‪ 453‬שבת קלז‪:‬‬
‫מסננת‬
‫אישטינד׳׳א ‪estende‬‬
‫מורת נר או חוסר אחי הנסתת על ורנוביתו של‬
‫כלי‪ .‬נסילוניס לערפתית עתיקה מביאים רק את‬
‫הסשסעות ־פיתוח־‪.‬‬
‫‪ 454‬שבת קלח‪.‬‬
‫פלדישטו״ל ‪faidestoi‬‬
‫כפא טרסקל‬
‫כיפא מתקפל‬
‫הלעזים‬
‫‪: 4 5 5‬‬
‫פילטרי״ן ‪feltrin‬‬
‫‪. 4 5 6‬‬
‫הומלו׳׳ן ‪homlon‬‬
‫‪45‬‬
‫פייאנא‬
‫כובע של ^ ד‬
‫כשותא‬
‫כשות‬
‫‪.‬ראך לעיל סס• ‪370‬‬
‫מטילץ שכר‬
‫‪ 457‬שבת קלט‪:‬‬
‫לבשל )שכר(‬
‫ברציי״ר ‪bracier‬‬
‫כלוסר לשרות את השעורים בפיס כדי להנץ את‬
‫הבירה‪.‬‬
‫קמחים‬
‫‪ 458‬שבת קלט‪:‬‬
‫כתמי עובש‬
‫ייני״ ש ‪[jainesl jeines‬‬
‫רפאל לד )פס־ ‪ 16‬במילונו(‪ .‬ססביר‪ ,‬שהסלה ננוחז‬
‫״לק״‪ .‬מפני שהעובש מופיע כעין‬
‫סלטינית‬
‫פרחים לבנים קטנים‪ .‬ר גם להלן סס׳ ‪.2026‬‬
‫‪:‬‬
‫‪4 5 9‬‬
‫פוישו״ן ‪poison‬‬
‫אינומלין‬
‫שיקר‬
‫ניצוצות‬
‫שעורי‪-‬בירה‬
‫מטפטפות‬
‫‪ 460‬שבת קלט‪:‬‬
‫בריי״ש אנוטידור״ש‬
‫‪breis agotedors‬‬
‫‪Ibrais agotedorsl‬‬
‫מדונר‪ ,‬ננוזל של שעורים השרויות נמים‪ .‬נשהוא‬
‫סטפטף בסוף העירוי מכלי אל כלי‪ .‬ואז הוא נפרד‬
‫מהפסולת הנשארת בכלי הראשון‪ ,‬דש חשש למלאכה‬
‫של בורר‪ .‬בלוירהיים כ־ )ע־ ‪ (132-131‬מתק את‬
‫הנתוב בחלק הראשץ של ספרו ורואה בלעז הזוז שתי‬
‫מלים נפחיות‪ :‬נריי־ש ‪ .breis‬פסולת‪ .‬אגוטירוו׳י־ש‬
‫‪ .agotcUurcs‬טפטופים‪ .‬לדעתי ספק‪ ,‬אם התיקץ‬
‫מוצדק‪.‬‬
‫ממחי‬
‫‪ 461‬שבת קם‪.‬‬
‫דישטינפרי״ר ‪ destenprer‬לערבב )בנחל(‬
‫‪46‬‬
‫אוצי‬
‫שבת‬
‫‪ 462‬שבת קם‪.‬‬
‫קרישו״ן ‪Icressonl creson‬‬
‫‪ 463‬שבת קס‪.‬‬
‫מינט״א ‪mente‬‬
‫הלעזים‬
‫שחליים‬
‫שחליים‬
‫אמיתא‬
‫נענה‬
‫גיגיא‬
‫‪ 464‬שבת קם‪.‬‬
‫נענה‬
‫ממט״ א ‪mente‬‬
‫שבת קמג‬
‫חסי בכסה נתבי‪-‬יי‪ .‬במהדורת כוסכרג וביוב דפוסי‬
‫התלמוד)ובאמת התרגוס גרזנה מיותר‪ ,‬כי כסר שויות‬
‫למעלה מזה סוסבר‪ .‬ש־׳אמיתא־ הוא ‪ ,mente‬וכאן‬
‫כתוב ־מאי אסיחאי ניניא״(‪.‬‬
‫חילתית‬
‫‪ 465‬שבת קם‪.‬‬
‫חלתית‬
‫לזר״ א ‪lazre‬‬
‫חלתיח היא שרף המופק סשורשו של עסה‪ .‬הנקרא‬
‫גס הוא חלתית ובלטינית *‪ •assa foetid‬שריחו חריף‪,‬‬
‫והיו סשתסשיס בו לתבלין ולרפואה‪.‬‬
‫אימום‬
‫‪ 469‬שבת קפא‪:‬‬
‫צורה‪ ,‬תבנית‬
‫פורס״ א ‪forme‬‬
‫מדובר כאן בתבנית‪ .‬ששמים בתוך הנעל‪ ,‬כדי לשסור‬
‫או לתקן את צורתה‪ :‬מחדשי הלשץ קבעו לכלי זה את‬
‫השם ״איסוס־ לפי גרסת הסשנה כלים כ־ו‪ ,‬ד‪ ,‬ויש‬
‫כאן כנמרה כפי הנראה טעות סופר‪ .‬ראה מילונו של‬
‫לד)סס׳ ‪.(471‬‬
‫‪.‬‬
‫‪4 7 0‬‬
‫פורגו״ן ‪forgon‬‬
‫‪).‬ר מילונו של לו* וסס־ ‪470‬‬
‫אפונין‬
‫‪ 471‬שבת קמג‪.‬‬
‫יישי״שצ«!ש^צ‪ ^$5€‬בקיות)סוג צמתים‪,‬‬
‫הכולל את האפונה(‬
‫ר׳ בלונדהייסב־ ועי ‪.(162‬‬
‫‪ 472‬שבת קמד‪:‬‬
‫פרוני״ש ‪prunes‬‬
‫דה״מירקא‬
‫‪ 466‬ש ב ת קט‪:‬‬
‫הקןןא )?(‬
‫צירפוי״ל ‪cerfoil‬‬
‫הוא צמח היוסה לפטרוסיליץ‪ ,‬אלא שעליו יותר‬
‫רחבים‪ .‬אץ הסלה הערפתית באה לתרגם את‬
‫•ירקא״‪ .‬אלא לתת דוגמא של ירק הגורר את‬
‫החיאבץ‪.‬‬
‫ליבעע בעועי‬
‫בבסיסה‬
‫שבת‬
‫אוי‬
‫שסוד חתייה‬
‫פגעין‬
‫שזיפים‬
‫‪ 473‬שבת קמד‪:‬‬
‫קודוינ״ץ ‪codoinz‬‬
‫פרישין‬
‫חבושים )פירות(‬
‫‪ 474‬שבת קמד‪:‬‬
‫קודמי״ ש ‪cormes‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.166‬‬
‫פירות העחרר‬
‫‪ 467‬שבת קט‪:‬‬
‫מ ו ר ש י ל נ ״ ט ‪morsiiant‬‬
‫‪Imorsillantl‬‬
‫המלה הצרפתית היא בינוני פועל של פועל בסשסעות‬
‫״לנשוך חתיכה אחרי חתיכה״‪ .‬אפשר להציע בסקום‬
‫קריאתו זו של בלונדהיים • סאחר שרש״י אמו נתע‬
‫בדרך‪-‬כלל להביא פיעל כי אם בצורת שס‪-‬הפועל ‪-‬‬
‫אח הקריאה סורשילונ־ש ‪ ,morsitoni‬תואר‪-‬הפועל‬
‫על‪-‬דרך ‪(a) rcculum‬‬
‫קוצים‬
‫‪ 475‬שבת קמד‪:‬‬
‫פירות של קרדה‬
‫ירדת״ ש ‪jardons‬‬
‫בכמה כתבי‪-‬יד הגרסה קידונ־ש‪ ,‬דהיינו ‪chardont‬‬
‫>ראה לעיל סס׳ ‪ .(110‬יש כאן‪ ,‬כמו בהרבה סלים‬
‫אחרות של רש־י‪ .‬היסוס כתעתיק של ה־* שהחלה‬
‫ל־התרטב״‪ .‬במהלך הארוך‪ .‬שהביא אותה מהגייה‬
‫כקו־ ף להגייה כשי־ ן‪.‬‬
‫‪468‬‬
‫קמהש‬
‫שבת מ כ ב‬
‫)מכבש )לגיהוץ בגדים‬
‫מפצע‬
‫לחבוט‪ ,‬לטפח‬
‫קמא‪-‬‬
‫פריש־א ‪presc‬‬
‫‪Iprcsscl‬‬
‫‪. 4 7 6‬‬
‫בליציי״ר ‪blecier‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־ ‪188‬‬
‫שכת‬
‫אוצר‬
‫קומטין‬
‫‪ 477‬שבת קמה‪:‬‬
‫דחן‬
‫קופטו״ן ‪comton‬‬
‫יאן יש־י מציין בפירוש‪ .‬שהפלה החלסוייח היא‬
‫נ מ ס ה "לשק לעז״‪ .‬ואסנם הגרסה הנכונה היא‬
‫כארסייז ״קיסטין־ ובצרפתית ״קיסטוך‪ .‬אלא‬
‫שבדפוסים התבלבלו ביניהן‪ :‬בדפוס וילנא קוראים‬
‫כניסה התלסוד ־קסטץ־ ובדיבור הסתחיל ברש״י‬
‫״קיסטץ־ והלעז עצמו הושמס‪ .‬ראד להעיר‪ ,‬שבני‬
‫יורי של רש־ י שמעו בלי ספק‪ ,‬במאסר התלסוד על‬
‫״קיסטין־ י־הגמון־ • כך כפי הנראה הנדסה הנכתה‬
‫• הסשתלט‪-‬ס על טבריה‪ .‬הד של ססעי מלב‪ .‬שבהם‬
‫עשי הנוצרים שסות ניהודי ערי הקודש שבאת־‬
‫ישיאל‪ .‬ר מילונו של לד וסס־ ‪.(239‬‬
‫ו‬
‫‪. 4 7 8‬‬
‫פוינדר״א ‪poindre‬‬
‫למיבח‬
‫לנקב‬
‫מחתד‬
‫‪ 479‬שבת קמו‪:‬‬
‫רידוניי״ר ‪ . Iredognierl rcdonicr‬ל‪?¥‬ל‬
‫כלומר לחדד את הקנה עד שיהיה סעוגל‪ ,‬כדי שיינגס‬
‫בייזק בתיך נקב החבית‪ .‬אולי עריך לקרוא‬
‫שכת קמט‬
‫‪) rodonier‬י׳ להלן סס׳ ‪.(1412‬‬
‫ו‬
‫‪: 4 8 0‬‬
‫פ י ל ט ר י ״ ש ‪felt res‬‬
‫לבדין‬
‫לבדים )פצעים‬
‫של ללי(‬
‫דה״ם כיסי בבלייתא‬
‫‪ 481‬שבת״קסז‪.‬‬
‫קפלים‬
‫פרונצי״ש ‪fronces‬‬
‫י־ מילונו של לוי ומס־ ‪.(4*0‬‬
‫מתגרק‬
‫‪ 482‬שבת קמז‪.‬‬
‫לגרד‬
‫גרמי״ ר ‪grater‬‬
‫בדפוסים סובא בטעות‪ .‬בסקום ״גרמי־ר־‪ :‬״גרסינן״!‬
‫)נפי הנראה היה נוסח סעבר‪ :‬־גרסי׳־(‪ .‬ו־ מילונו של‬
‫לד)סס־ ‪.(4vx‬‬
‫מגרדת‬
‫‪ 483‬שבת קפז‪.‬‬
‫אישטרייל״א ‪ lestreillel estreile‬קרצפת‪.‬‬
‫מגרדת‬
‫הלעזים‬
‫‪47‬‬
‫נפקה‬
‫‪ 484‬שבת קמז‪.‬‬
‫שמוטה‬
‫אישלדשייד״א ‪esloisiede‬‬
‫סדונר גיד או נרגל שנקעה‪ .‬דהיינו שעעמה יעאה‬
‫מפרקה‪.‬‬
‫מגדרת‬
‫‪ 485‬שבת קמז‪:‬‬
‫אישטרייל״א ‪ lestreillel estreile‬קרצפת‪,‬‬
‫מגרדת‬
‫‪ 486‬ש ב ת קמז‪:‬‬
‫א י נ מ י י ל ו ל י ״ ד ‪enmeiloler‬‬
‫‪Icnmaillolerl‬‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.441‬‬
‫‪ 487‬שבת קמח‪.‬‬
‫מינישטרי״ל ‪menestrel‬‬
‫לפופי‬
‫לחתל‬
‫דיילא‬
‫פקיד‪ ,‬שוטר‬
‫שגיא ליה )ידיה(‬
‫‪ 488‬שבת קמח‪.‬‬
‫לשמוט‬
‫אישלוישיי״ר ‪esloisier‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.4*4‬‬
‫‪. 4 8 9‬‬
‫מירידד״ר ‪miredoir‬‬
‫מראה‬
‫ראי‬
‫פקוח‬
‫חילוץ‬
‫‪ 490‬שבת קג‪.‬‬
‫דישקומברימינ״ט *‬
‫‪descombrcment‬‬
‫כוונת רש־־י כפי הנראה להעביע על המשותף ‪p‬‬
‫השימושים השונים של הגזית ״פקח״‪• :‬פיקוח‬
‫נפש־‪ ,‬־הספקח את הגל" ואילי גט "יין מפקחו״‪.‬‬
‫מחר‪ .‬שהגרסה‪ ,‬כמעט בכל כתבי‪-‬היד‪ .‬שם ואף להלן‬
‫סס׳ ‪ 744‬ימס־ *‪ .113‬במי־ם )כלוסר‬
‫‪ doc11mhr1.-m1.-nt‬ולא ‪ desconbremenl‬בנדן(‪,‬‬
‫בניגוד לדרך הכתיב של רש־י במלים ססוג זה )כגון‬
‫לעיל מסי ‪ .cnpcinic 241‬סס ‪ ,anpoks 277 ,‬ולהלן‬
‫ספי ‪ :tconplcmt 1601‬אולם יש גם לפניני ‪prembre‬‬
‫)לעיל מסי ‪ .1321‬או שיש כאן תיקץ מאוחר של‬
‫סופרים‪ .‬או שצריך לראות ב ‪ p‬ס י ק של תקופח‬
‫מעבר מ־ס ל־וח‪ ,‬כשהמעבר כבי מוגשם לפני ‪b‬‬
‫וטרם הושלם לפני ‪#‬‬
‫‪48‬‬
‫שבת ק‬
‫שבת‬
‫אוצר‬
‫‪: 1 4 9 1‬‬
‫שבת קנה‬
‫אישטריי״ם ‪lestraiml estreim‬‬
‫קש‬
‫קש‬
‫‪.‬ראי לעיל ס ס א‪2‬ו‬
‫שבת קנא‬
‫אביסנא‬
‫כובד‬
‫‪: 4 9 2‬‬
‫אינשובל״א ‪ensoble‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס• ‪4111‬‬
‫‪.‬שבת קנב‬
‫כסלים‬
‫כסלים )השרירים‬
‫הפנימיים של הירך‬
‫סמוך לכליה(‬
‫‪493‬‬
‫פלנק״ש ‪flancs‬‬
‫‪.‬עיין ל ק מ ן פ ס ׳ ‪1477‬‬
‫הלעזים‬
‫‪5 0 2‬‬
‫"קיביל־׳א ‪chevilc‬‬
‫‪Ichcvillel‬‬
‫יתד‬
‫יתד‪ ,‬וו‪ ,‬זיז‬
‫‪.‬‬
‫פריצות‬
‫‪ 503‬שבת קנו‬
‫אישויי״ר ‪ csweier‬לסטות מהדרך‪ ,‬לחרוג‬
‫מהקו‪ ,‬לפרוץ גדר‬
‫‪lesvcieri‬‬
‫‪ 504‬שבת קנו‪:‬‬
‫אישפינגל״א ‪espinglc‬‬
‫מכבנחא‬
‫סיכה‬
‫ב כ מ ה נ ת נ י ‪ -‬י ד ד ס ל ד חסרה‪ .‬ו נ א ח ד י ם י ש נ א ן ס ל ה‬
‫א ח ר ת נ י ש ק ״ א ‪) no*.11c‬ר־ לעיל ס ס ׳ ‪223 ,213‬‬
‫ועור(‪.‬‬
‫‪.‬שבת קנב‬
‫חילפי‬
‫פרפדים‬
‫‪494‬‬
‫אורטיא״ש ‪orties‬‬
‫קורקק‬
‫‪ 495‬שבת קנב‪.‬‬
‫צינפיי״ל ‪ cenpcil‬המסס )החלק השלישי‬
‫בקינת מעלי‪-‬הגירה(‬
‫ר א ה לעיל סס־ ‪.160‬‬
‫‪4 9 6‬‬
‫הניק״א ‪hanchc‬‬
‫שבת קנב‬
‫‪.‬שבת קנר‬
‫קליבופת‬
‫מותן‬
‫‪.‬‬
‫‪497‬‬
‫מינישטרי׳׳ל ‪menestrel‬‬
‫‪ 505‬שבת קנו‪:‬‬
‫אמינישטרישו״ן‬
‫]‪amenestrison [amcnestraison‬‬
‫ר א ה ל ע י ל פס־ ‪ 48‬ו מ ס ׳ ‪.62‬‬
‫‪ 506‬שבת קנז‪.‬‬
‫קולטה׳ א ‪coitre‬‬
‫יחד של מחרשה‬
‫קנקן של מחרשה‬
‫)היתד הפולחת את‬
‫הקרקע(‬
‫פורפי‬
‫פקיד‪ ,‬שוטר‬
‫‪.‬א‪ 49‬שבת קנדי‬
‫משי׳׳ש ‪mascs‬‬
‫‪I masses I‬‬
‫עששיות‬
‫גושים‪ ,‬עשתות‬
‫‪ 499‬שבת קנד‪:‬‬
‫רידוישידור‪-‬א‬
‫כתיחא‬
‫קיהיון‪ ,‬פגימות‬
‫‪[redoissedure] redoisedure‬‬
‫שבת קנד‬
‫דיפתנא‬
‫סנה‪ ,‬משאת‬
‫‪: 5 0 0‬‬
‫טשקי׳־ש ‪tasches‬‬
‫גוולקי‬
‫שקים‬
‫‪501‬‬
‫‪:‬שבת קנד‬
‫צינגל״א ‪ccngle‬‬
‫חנק‬
‫חבק )רצועת‪-‬בטן‬
‫לסוס וכיו״ ב(‬
‫עיריגין‬
‫עפצים‬
‫‪ 507‬עירובץ ג‪.‬‬
‫עפצים)גידולים טפיליים‬
‫גלי״ ש ‪gales‬‬
‫נעלה האלץ(‬
‫דד‪,‬״פ לחי הבולט‬
‫‪ 50#‬עירובין ה‪.‬‬
‫אומנה )עמוד תומך(‬
‫פילי״ ר ‪piler‬‬
‫ה מ ל ה ח ס ר ה בדפוסי התלמוד‪ :‬מ ק ו פ ה א ח ר י ה ח מ מ ה‬
‫ש ב ס ו ף דזנסוד‪ .‬ולפניה כתוב‪ :‬׳־וכאן ק ו ו י ן ל ו ‪. ' . . .‬‬
‫עדובץ‬
‫אוצר‬
‫‪509‬‬
‫עירובין ח‪ .‬עירובץ יט סיכת*‬
‫קיביל״א ‪ Ichevillel chevile‬יתד‪ .‬וו‪ ,‬דיו‬
‫יחידות‬
‫יתדות‪ ,‬ווים‪ ,‬זיזים‬
‫‪ 510‬עירובין ח‪:‬‬
‫קיבילי״ש ‪chcviies‬‬
‫‪Ichevillesl‬‬
‫הלעזים‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪49‬‬
‫טיט היון‬
‫פנ׳׳ק ‪fane‬‬
‫‪).‬ד סילוני של לוי)סס׳ •‪45‬‬
‫ביז‬
‫מטפס‬
‫לטפס‬
‫‪ 520‬עירובץ כא•‬
‫רנפי״ר ‪ranper‬‬
‫ולא כדברי בלונדהיים ״לזחול׳׳‪ ,‬שהוא>זסשסעות של‬
‫‪ ramper‬בעדפתיח של יסינו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫לבוד‬
‫מסונף‬
‫‪.‬‬
‫אפוש״ט ‪apost‬‬
‫‪).‬י׳ בלונדהייס ב׳)»־ ‪101‬‬
‫‪ 512‬עירובץ ט‪:‬‬
‫פילי״ר ‪pilcr‬‬
‫עמוד‬
‫אומנה )עמוד תומך(‬
‫‪.‬‬
‫קנקנתוס‬
‫צבע שחור‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫א ד ד י מ י נ ״ ט ‪adrement‬‬
‫‪.‬יי״ה לעיל סס־ ‪358‬‬
‫•־‪ 51‬עירובץ יד‪ :‬עירובין כז‬
‫מגדל‬
‫מזנון לשמירת ‪.‬אוכל‬
‫מישטיי״ד‬
‫‪ 521‬עירובץ כז•‬
‫ארצו״ן ‪anjon‬‬
‫המלה מופיעה פעסייס באותה פסקה של פירוש רש״י‬
‫בדפוסי התלמוד סאו מהדורת בוסברג‪ .‬אבל בכתבי‪-‬‬
‫היד הידועים לנו איננה‪ .‬חיץ מכשולי כתב‪ T-‬אחד‪,‬‬
‫וגם שם רק פעם אחת‪ .‬ר־ בלונדהיים ב׳)ע׳ ‪.(105‬‬
‫‪: 5 2 2‬‬
‫איגדו״ ם ‪laigruml egrum‬‬
‫‪522‬א‬
‫קקול״י‬
‫‪1 5‬‬
‫קו״ט ‪cot‬‬
‫קיוהא‬
‫חמ^ת‬
‫‪).‬ר־ בלונדהייס ב־)ע־ ‪67-65‬‬
‫‪mestier‬‬
‫יייה לעיל סס׳ ‪.155‬‬
‫‪5‬‬
‫חפום‬
‫קשת‪-‬האוכף )אחד‬
‫משני החלקים‬
‫המקבילים המהווים‬
‫את שלד האוכף(‬
‫פרכל‬
‫‪:‬‬
‫שמלה‪ ,‬כותונת‬
‫עירובץ כח‬
‫‪.‬יאה לעיל מס־ ‪189‬‬
‫‪.‬דאה לעיל מם׳ ‪30‬‬
‫ארונית‬
‫‪ 517‬עירובץ טו‪:‬‬
‫אישפונדי״ש ‪ espondes‬לבזבזים‪ ,‬קרשים‬
‫)שבשפת המיטה( לאורך‬
‫‪ 518‬עירובץ ‪ :r‬עירובץ כח רגקות‬
‫קופל״ א ‪cople‬‬
‫השלה הערפתית וסעאת רק בשד כתבי‪^-‬‬
‫עירובץכח‪.‬‬
‫נחשב בטעות ללעז‪ ,‬כי היא סלה ״בלשק ארמי״‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫פעפועץ‬
‫מק סלק)סלקה?‪,‬‬
‫ירכוז?‪ ,‬לעון?(‬
‫‪.‬‬
‫חלגלוגות‬
‫רגלה‪ ,‬חלגלוגה‬
‫)עשב בר(‬
‫‪ 525‬עירובץ כח‪.‬‬
‫גודגתיות‬
‫יוטילי״ש ‪joteies‬‬
‫הילמי‬
‫שלמדד״א ‪salmuire‬‬
‫מי‪-‬מלח)של‬
‫עירובץ כח‬
‫שימורים(‬
‫צפד‬
‫פעפועין‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫פולפיי״ר ‪poipier‬‬
‫אליינדר״א ‪laillendrel aliendre‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.376‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫הומלו״ן ‪homlon‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪370‬‬
‫‪.‬‬
‫כופבר‬
‫כשות‬
‫כשות‬
‫‪50‬‬
‫ערובין‬
‫אתר‬
‫‪ 527‬עידובץ כח‪.‬‬
‫קרישו״ן ‪Icressonl creson‬‬
‫‪ 528‬עירובץ כח‪.‬‬
‫אורוג׳׳א ‪loruguei oruge‬‬
‫ראה לעיל ‪00‬׳ ‪.377‬‬
‫שחליים‬
‫שחליים‬
‫גרגיר‬
‫אורה )צמח(‬
‫טיגנו‬
‫‪ 529‬עירובץ כה‪:‬‬
‫עירובץ ל ד‬
‫מטוגן )או‪ :‬טיגן(‬
‫פרי׳׳ט ‪frit‬‬
‫שני הפירושים קשים‪ ,‬כי ירכי של רש״י‪ .‬כשהוא‬
‫סתרגס פועל לצרפתים לכתיב אוחו מ ו ר ח ש‪0‬‬
‫הפועל‪ .‬אולם גרסות כל כתבי־היד‪ ,‬לא רק כאן‪ ,‬אלא‬
‫נס להלן סס׳ ‪ 1368‬וסס־ ‪ .1684‬סעידות‪ .‬שאץ זה שם‬
‫הפועל‪.‬‬
‫בץ כח‬
‫‪: 5 3 0‬‬
‫בוליול״א ‪boljole‬‬
‫אוזילתא‬
‫חבילה‪ ,‬אגודה‬
‫עירובץ ל ד‬
‫פולין‬
‫‪ 531‬עירובץ כח‪:‬‬
‫שעועיות‬
‫פיישול״ש ‪Ifaisoisl fcisois‬‬
‫מלטינית ‪ .phascolus‬בדפוסי התלסוד הסלה‬
‫הצרפתית חסרה‪ .‬ולא עוד אלא שאץ כל פירוש על‬
‫״פולץ־‪ .‬שבתחתית העסוד‪ .‬ואף על כל שחי השורות‬
‫האחרונות‪ ,‬כאילו הושסס סוף פירוז! דש־י בעסוד‪.‬‬
‫הבלשנים בדעה‪ .‬שלא סן ‪ phascolus‬בסיש‪ p‬נגזר‬
‫‪ . ( f e i s o l‬אלא בהשפעת שחי סלים קרובות‬
‫‪(faisol‬‬
‫בסש‪0‬עוחן‪ .labeolus :‬־פול קסן־‪ .‬ונם ‪pisellum.‬‬
‫״אפונה קטנה־‪ .‬במילונים מוצאים דק את‬
‫הפריבנסאלית ‪.faizd‬‬
‫‪532‬‬
‫עירובץ ל‪:‬‬
‫מישטיי״ר‬
‫‪mestier‬‬
‫ראר לעיל מסי ‪.155‬‬
‫‪ 533‬עירובץ לא‪:‬‬
‫פלדו״ן ‪fladon‬‬
‫הלעזים‬
‫מגיל‬
‫‪ 534‬עירובץ לד‪.‬‬
‫מזנון ל ש מ י ר ת אוכל‬
‫מישטיי׳׳ר‬
‫‪nicstier‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .155‬כרפוסיס הסלה חסרה‪ .‬בכתבי‪-‬‬
‫ודד היא נמצאת אחרי הריבוד הסתחיל ־נתנייז‬
‫לשבות שביתתו כראש הסנדל־‪.‬‬
‫‪3 5‬‬
‫פ׳׳ל ‪pal‬‬
‫‪5‬‬
‫קונדס‬
‫יתד‪ ,‬כלונס‬
‫‪:‬‬
‫כבושי כ נ ש י‬
‫‪ 536‬עירובץ ל ד ‪:‬‬
‫לכופף‬
‫פליישיי״ר ‪Iplaissierl pleisier‬‬
‫הסלה חסרה בדפוסים‪.‬‬
‫‪ 537‬עירובין ל ד ‪:‬‬
‫אושיירי״ש ‪osieres‬‬
‫‪3 8‬‬
‫דוד״ א ‪rude‬‬
‫‪5‬‬
‫‪:‬‬
‫אורבנץ‬
‫נצרים )לקליעה(‬
‫פגם )או‪ :‬פנס(‬
‫‪5‬יןם )צמח(‬
‫שלולית הים‬
‫‪ 539‬עירובץ מא‪:‬‬
‫לב ים‬
‫פיליג״א ‪ipeleguel pelege‬‬
‫ראר לעיל סס׳ ‪.122‬‬
‫‪ 540‬עירובץ מא‪:‬‬
‫פור״ ט ‪port‬‬
‫‪ 541‬עירובץ מא‪:‬‬
‫מושג״א ‪Imusguel musge‬‬
‫נמל‬
‫נמל‬
‫הדרוקן‬
‫פטרת‬
‫מגדל‬
‫)מחלת־הפה(‬
‫מזנון ל ש מ י ר ת א ו כ ל‬
‫המלה מופיעה בדפוסים סאז מהדורת סונצינו‪ .‬אבל‬
‫בבתבי‪-‬היד איננה‪ .‬בדרך כלל מסבירים אח סוצא‬
‫המלה כדסיונן של פטריית הפה עם פרחי ״פעמוני‬
‫האביב״‪ ,‬ושם ״פעמוני האביב־ בצרפתית סדסיק‬
‫ריחם עם ריח המושק‪ .‬בלטינית ‪ .moschus‬בצרפתית‬
‫חדשה ‪ •muse‬אילס לפי דעה אחרת‪ ,‬אי‪-‬אפשר‬
‫להסביר את הצורה שלנו לפי ‪ .moschus‬וסציעיס‬
‫‪ .murica‬״עכבר קטן־‪ .‬והפרח לפי זה נקרא לפי‬
‫דסיין צורתו עם עככרק )כצרפתית של היום כצורת‬
‫הקטנה‪ .tmuguet :‬ר־ בלונדהייס פ׳)ע־ ‪.(150‬‬
‫אסימון‬
‫עשת‪ ,‬גולם )חתיכת‬
‫ל פ נ י‬
‫מתכת‪.‬‬
‫שהוטבעה בה צורת‬
‫מטבע(‬
‫ערובין‬
‫אמר‬
‫רק?‬
‫חול‪ ,‬חצץ‬
‫)שנתערבו בו מים(‬
‫‪ 542‬עידובין מג‪.‬‬
‫גרביל״א ‪graveic‬‬
‫כאן מדובר בחול שדל שפת הים‪ ,‬המנוסח ביס‬
‫״פחות מעשרה)טפחים(•‪ ,‬שספינה קלה יבולה לשום‬
‫בו‪.‬‬
‫‪ 543‬עירובץ מה‪.‬‬
‫מי?״ א ‪marche‬‬
‫פפר‬
‫עירובץ עזגביל׳ ‪$9‬ר‬
‫בדפוסים של התלמוד קוראים ״עיר־ במקום‬
‫"סיק״א״‪ ,‬אך עיין ב״עין יעקב״ שם‪.‬‬
‫גם‬
‫חופשי‬
‫‪ 544‬עירובץ מז‪.‬‬
‫פריבי״ץ ‪privez‬‬
‫הכוונה‪ :‬חופשי ביחסי בני‪-‬אדם‪ ,‬שאץ ביניהם סחיעת‬
‫דפוסים‪ :‬השווה בערפתית של היום ‪.privautc‬‬
‫״התנהגות חופשית פאוד‪ ,‬לא‪-‬פנומסת‪ ,‬בפרט נין גבר‬
‫לאשה״‪ .‬הלעז חסר בדפוסים‪.‬‬
‫‪. 5 4 5‬‬
‫שיאונריי״ר ‪seondier‬‬
‫>פח( קיגר‬
‫משני‪ ,‬בעל איכות‬
‫נחותה‬
‫‪. 5 4 6‬‬
‫ויריל״א ‪[vedille] wedile‬‬
‫דה״ס נברא‬
‫קנוקנת‬
‫‪.‬ראה להלן פס׳ ‪627‬‬
‫יונ״ק ‪"jonc‬‬
‫מגג‬
‫פיף‬
‫מרפסת‬
‫‪ 548‬עירובץ נס‪:‬‬
‫אלידוי״ר ‪ aledoir‬מעבר‪ ,‬טיילת‪ ,‬פרפפת‬
‫יי בלונדהייס ב־)ע׳ ‪.(75-74‬‬
‫הלעזים‬
‫‪ 550‬עירובץ עב‪.‬‬
‫פלפי״ש ‪lpal-1 paifis‬‬
‫‪si‬‬
‫מ‪0‬יפ‪0‬‬
‫גדר‪-‬כלונפאות‬
‫בלוניהיים רושם רק את התחלת המלה ‪ ,pal-‬ומשאיר‬
‫את טיופתה בספק‪ .‬אבל מסתבר‪ ,‬שהשם ‪palfii‬‬
‫)לסינית‪• .palumfixum‬יתד נעועה״(‪ ,‬שיש לה עדות‬
‫בצרפתית בסאה הי״ ג לספירתנו תואפת את גרסת‬
‫נתבי‪-‬היד‪ .‬בדפוסים המלה חסרה‪ .‬הרהיט מופיע‬
‫בצורת ־פסיפסי באחד םנתבי‪-‬היד‪.‬‬
‫‪: 5 5 1‬‬
‫פושוי״ר ‪[fossoir] fosoir‬‬
‫‪.‬ראה לעיל פס׳‬
‫מרא‬
‫מכוש‬
‫‪70‬‬
‫‪:‬עירובץ עז ‪552‬‬
‫דולידויר״א ‪doledoire‬‬
‫תצמא‬
‫מעצר‬
‫)מעץ גחן(‬
‫חווקץ‬
‫‪ 553‬עירובץ עז‪:‬‬
‫אישקילונ״ש ‪ eschelons‬חווקים‪ ,‬מדרגות‬
‫של פולס‬
‫שליבות‬
‫‪ 554‬עידובץ עז‪:‬‬
‫אישקילונ״ש ‪ eschelons‬חווקים‪ ,‬מדרגות‬
‫של סולם‬
‫רש״י פבחץ כאן ‪ p‬סולם לסולם‪ ,‬כי בלשץ התלמוד‬
‫נם סורגות רגילות נקראות סולם‪ ,‬והוא טעביע על‬
‫ההבדל בין ‪ eschelons‬של סולם המיטלטל וכין‬
‫‪) degrez‬ראה להלן סס׳ ‪ (555‬של מיינות קבועות‪.‬‬
‫‪ 555‬עירובץ עז‪:‬‬
‫דיגרי״ץ ‪degrez‬‬
‫מדרגות‬
‫דרגות‪ ,‬מדרגות‬
‫כהרבה בתבי‪-‬יר יש החלפת הסיר ‪ p‬הול״ת ובין‬
‫הגיס־ ל)גרדי״ץ(‪ .‬אולי בהשפעת ‪ ,gred‬שהיא שווה‬
‫^‪ degred‬בלי הקרוסת‪.‬‬
‫יתד‬
‫יתד‪ ,‬וו‪ ,‬דז‬
‫תונבא‬
‫‪ 549‬עירובץ פח‪.‬‬
‫אישטורדישו״ן ‪ estordison‬עילפון‪ ,‬הלם‪,‬‬
‫פבוכה‬
‫‪ 556‬עירובץ עח‪.‬‬
‫קיביל״א ‪IchevilleI chevile‬‬
‫הוא תרגום של ״תהו־ )בראשית א׳‪ ,‬בי(‪ ,‬הלעז‬
‫הראשץ שבפירוש רש־י על המקרא‪ .‬ו־ מילונו של‬
‫לוי)סס־ ‪.(430‬‬
‫גזחטדאוח‬
‫‪ 557‬עירובץ עח‪:‬‬
‫אלידוי״ר ‪ aledoir‬מעבר‪ ,‬טיילת‪ ,‬פרפפת‬
‫לפי הרה־ס הלעז היה עריך להיות בצורת רבים‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫אוצר‬
‫ערובין‬
‫ואמנם יכול להיות‪ .‬שהוא בצורת רבים‪ .‬אבל ביחסת‬
‫הנושא‪ ,‬שאין בה ‪ -s‬סופית‪.‬‬
‫‪ 558‬עירובץ פא‪ .‬עריבה )צ״ל‪ :‬עריכה(‬
‫להעגיל)לעצב‬
‫אינטורטי״ ר ‪entorter‬‬
‫מאפה בצורה עגולה(‬
‫חסד בדפוסים‪ .‬ומקומו בפירוש רה״ס ״עריכתה‬
‫כעריכת וצ״ל‪ :‬עריכתה כעריכת( שעורים״‪ .‬ד מילונו‬
‫של לד)מסי ‪.1127‬‬
‫אפרים‬
‫‪ 559‬עירובץ פב‪:‬‬
‫רועה בקר)לפי דברי‬
‫בוביי״ר ‪bovier‬‬
‫ר ש״ י‪ :‬״ מ נ ה י ג י‬
‫שוורים״(‬
‫בכתבי‪-‬היד לסד‬
‫המלה חסרה בדפוסים‪ :‬מקומה‬
‫עירובץ צט‬
‫המלים ״מנהיגי שוורים״‪ .‬וייתכן‪ ,‬שזו צורח רבים‪:‬‬
‫רועי בקר‪ .‬ר׳ מילונו של לוי)מסי ‪. ( J 18‬‬
‫‪ 560‬עירובין פד‪.‬‬
‫שוליב״ א ‪solive‬‬
‫זיז‬
‫קרש)שבץ קורה‬
‫לקורה(‬
‫הלעזים‬
‫שיפתא‬
‫‪ 566‬עירובץ צו‪:‬‬
‫צימול״ש ‪ cimols‬פס‪-‬שולייט )של בגד(‬
‫ר׳ במאמרו של בלונדהיים‪ ,Romania .‬כרך ל־ט‪ .‬ע׳‬
‫‪.165-164‬‬
‫חוטים‬
‫‪ 567‬עירובץ צו‪:‬‬
‫אוריל״ש ‪ orels‬מללים )שפות אריגים(‬
‫ר׳ מילונו של לוי)מסי ‪ .(619‬ולהלן מס׳ ‪.2442‬‬
‫דה״ם לא תחליף‬
‫‪ 568‬עירובץ צט‪.‬‬
‫שיעול)הגורם להפרשת‬
‫טו״ש ‪tos‬‬
‫כיח‪ ,‬להבדיל מסתם רוק(‬
‫‪:‬‬
‫‪5 6 9‬‬
‫לימו״ן ‪limon‬‬
‫שירטון‬
‫טיט‪ ,‬ב ק )סחף(‬
‫‪ 570‬עירובץ ק‪.‬‬
‫אישטינדייליי״ר‬
‫‪lestendeiJJierl estendeiJier‬‬
‫ניחלץ‬
‫להתמתח‪,‬‬
‫להשתרע‬
‫המלה חסרה בדפוסים‪ :‬מקומה בתחילת דה־ם ״זיז־‪.‬‬
‫עירובין ק‬
‫יתד‬
‫‪ 561‬עירובץ פו‪.‬‬
‫?!יכיל״ א ‪ Ichevillel chevile‬יתד‪ ,‬וו‪ ,‬זיז‬
‫משלשל‬
‫‪ 562‬עירובץ פו‪:‬‬
‫טריציי״ ר ‪ trecier‬לקלוע)קלע של אוהל(‬
‫ובץ פז‬
‫‪. 5 6 3‬‬
‫מורטיי״ר ‪mortier‬‬
‫אפיחא‬
‫מדוכה‬
‫‪.‬ראה לעיל מס• ‪293‬‬
‫קיבורת‬
‫‪ 564‬עירובין צה‪:‬‬
‫חלק )של הזרוע(‪,‬‬
‫ברדו׳׳ן ‪bradon‬‬
‫שהוא מלא בשר‬
‫ראה ייעיל מסי ‪.9‬‬
‫‪ 565‬עירובין צה‪:‬‬
‫פונטיינ״א‬
‫‪Ifontainel fonteine‬‬
‫דה״מרופס‬
‫)נ״א‪ :‬רופף(‬
‫מרפס )במצח(‬
‫‪5 7 1‬‬
‫רנפי״ר ‪ranper‬‬
‫‪.‬‬
‫מטפס‬
‫לטפס‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪520‬‬
‫עוקצא‬
‫‪ 572‬עירובץ ק‪:‬‬
‫אישפיא״ה ‪?® espie‬מר )שמתחת לנעל(‬
‫הגרסה ‪ espie‬נראית תמוהה‪ ,‬בהיותה נגזרת מהמלה‬
‫הגרמנית‪ ,‬שביסוד ‪ epieu‬בצרפתית של היום‪ .‬ואולי‬
‫צריך לקרוא אישפי־י)אף‪-‬על‪-‬פי שבכל המקורות‪.‬‬
‫ביניהם אמנם רק כתב‪-‬יד אחד‪ ,‬האות הסופית היא‬
‫אל״ ף( ‪ , espie‬צורה‪ .‬שיש עליה עדויות רבות‪ ,‬בעיקר‬
‫מכתב‪-‬יד מהמאה הי״ג •‪La Mori du Roi Gor‬‬
‫‪ ,mond‬המובאת במילון של ‪Tobler-Lommatzsch‬‬
‫נערך ‪ .espiet‬אולם אפשר לטעון‪ .‬שבימיו של רש־י‬
‫לא היו צורות מסוג זה בלי סיומת עיצורית‪ .‬מאידך‬
‫גיסא הסיומת ״•א שבמקורות )גם בתלמוד דפוס‬
‫ספרד רמייה?‪ ,‬יש מקום לתקן כך( מתאימה רק בקושי‬
‫לסיומת צרפתית ־‪ !«.‬מוטעמת על ה‪-‬ו‪.‬‬
‫ערובין‬
‫אוצר‬
‫‪ 573‬עירובץ ק‪:‬‬
‫קוט׳׳א ‪cote‬‬
‫הלעזים‬
‫‪53‬‬
‫זיגא‬
‫שמלה‪ ,‬כותונת‬
‫חת‬
‫‪ 583‬עירובץ קב‪:‬‬
‫אישקריינ״א ‪ [escraignel escriene‬מרתף‬
‫פאן דפקום היחיד בפירוש רש״י על התלמיד‪ .‬שבו‬
‫הפלה מופיעה בצורת נקבה‪ ,‬כנגד שבעה מקומית•‬
‫שבהם גורת זכר‪ ,‬ר׳ לעיל מם׳ ‪ 189‬ועוד‪.‬‬
‫בלונדהיים כותב ‪ .escriilglne‬אבל הסילונים נותנים‬
‫‪•escreigne ,escriene‬‬
‫עירובץ קג‬
‫מחצלת‬
‫‪ 574‬עירובץ קא‪.‬‬
‫רשת־נצרים‪ .‬מחצלת‬
‫קלייד״א ‪cleide‬‬
‫מיני כלי זמר‬
‫גשמה‬
‫‪ 575‬עירובץ קא‪.‬‬
‫‪5 8 4‬‬
‫הרפ״א ‪harpe‬‬
‫‪.‬‬
‫מל‬
‫‪585‬‬
‫‪.‬עירובץ קג‬
‫וירוא״ה ‪Iverruel werue‬‬
‫מוטות בחל‪ ,‬בריחים‬
‫ייילי׳׳ש ‪reiies‬‬
‫)המחברים את קרשי הדלת(‬
‫‪Ireiliesl‬‬
‫‪.‬‬
‫דה״ם ו ק ביעתא‬
‫עירובץ קד אסכלה‬
‫‪5 7 6‬‬
‫גיי״׳ל ‪gradil‬‬
‫‪).‬י־ מ י ל ת ו ש ל ל ו י ) פ ס ־ ‪5 0 1‬‬
‫הנעיליז‬
‫‪ 577‬עירובין קא‪:‬‬
‫שירידור״א ‪ • Iserredurel seredure‬מנעיל‬
‫"של עץ‪ .‬שעושין עניים בפתחיהן‪ ,‬וראשיהן ו ״ ח ״ •‬
‫‪ 578‬עירובץ קא‪:‬‬
‫?׳ביל׳׳ א ‪Icheville I chevile‬‬
‫ער‬
‫יתי‬
‫לסגירת דלת‪ :‬משיכת היתד מסילה סליל‪ ,‬המושך‬
‫בחוט את הבריח‪.‬‬
‫‪. 5 7 9‬‬
‫מורטיי״ר ‪mortier‬‬
‫אסיתא‬
‫מדוכה‬
‫מעגלין‬
‫צייקלי״ש ‪cercles‬‬
‫מעגלים‪ ,‬גלגלים‪.‬‬
‫קשתות‬
‫‪:‬‬
‫סיינא‬
‫כובע של ללי‬
‫‪5 8 1‬‬
‫פילטרי״ן ‪feltrin‬‬
‫אנפיינדר״א ‪enpeindre‬‬
‫דוחקץ‬
‫לנעוץ‬
‫צלצול‬
‫אןד‪ ,‬חגורה‬
‫בינדי״ל ‪bendel‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מם־ ‪251‬‬
‫‪8 7‬‬
‫טור״ן ‪torn‬‬
‫‪5‬‬
‫יבלת‬
‫יבלת‬
‫‪.‬‬
‫גלגל‬
‫ציר )של כננת(‬
‫‪ 588‬עירובץ קד‪.‬‬
‫בשי״ן ‪Ibacinl basin‬‬
‫כלי מתכת‬
‫גיגית‬
‫המלה חסרה בכתבי‪-‬היר‪ .‬ונמצאת רק בתלמוד‪.‬‬
‫שנדפס בספרד בסביבות רס׳־ה‪ .‬ובכן אינה מאת‬
‫רש־־י‪ .‬ובלונרהיים רואה בה את המלה הספרדית‬
‫‪.hjcin‬‬
‫‪ 589‬עירובץ קד‪.‬‬
‫צינבי״ש ‪cenbes‬‬
‫זמזומי‬
‫•‬
‫צלצלים‪ ,‬פעמונים‬
‫ר־ מילונו של לוי)מם׳ ‪.(194‬‬
‫פסחים‬
‫‪ 590‬פסחים ח‪.‬‬
‫אפינדי״ץ ‪apendiz‬‬
‫יציע‬
‫יציע‬
‫במשמעות ‪ 2‬שבמילץ אבן‪-‬שישן‪" :‬אגף צדדי‬
‫בבניין־־‪ .‬שגגו יורד בשיפוע מקיר הבניין הראשי‬
‫ולחוץ‪ .‬ר־ בלונדהיים בי)ע־ ‪.(99-97‬‬
‫אוצר‬
‫‪54‬‬
‫פסחים‬
‫‪ 591‬פסחים ח‪.‬‬
‫מישטיי״ר‬
‫‪mcstier‬‬
‫מגדל‬
‫מזנון לשמירת אוכל‬
‫הלעזים‬
‫גת עליונה‪ ,‬היינו‬
‫עדשים של גת‬
‫‪ 597‬פפחים פו‪.‬‬
‫מיי״ ט ‪ Imaitl meit‬זןךןה )חלק של הגת‪.‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.155‬‬
‫פחים ח‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫שבו מניחים‬
‫הענבים(‬
‫‪:‬‬
‫?נפני״א ‪chanp&nie‬‬
‫]‪[chanpagne‬‬
‫בקעה‬
‫מישור‪,‬‬
‫שדה פתוח‪,‬‬
‫אמור של שדות‬
‫ר־ מילונו של לוי)מס׳ ‪.(557‬‬
‫מרצופין‬
‫ילקוטים‪ ,‬מזוודות‬
‫)של עוד(‬
‫‪ 598‬פפחים מ‪:‬‬
‫מלי״ש ‪males‬‬
‫ר׳ לעיל סם־ ‪.99‬‬
‫פחים ט‬
‫‪: 5 9 3‬‬
‫פוטיי״ש ‪putcis‬‬
‫ברדלים‬
‫בואש‬
‫ברור‪ ,‬שרש־־ י ‪ . p n‬כי סדובר בחיה מ‪0‬מ החולדה‪,‬‬
‫עול כה‬
‫פפחים‬
‫לזהות אותה עם‬
‫הגוררת מזונות סהבתים‪ .‬ולא‬
‫ה־־נרדלס־ הסקובל‪ .‬שאינו סעוי בערפת‪.‬‬
‫הסלה נסעאת רק בכתב‪-‬יד אחד אחו* ישל עורי‬
‫שבפירושנו‪ ,‬ולפניה‪* :‬שלועזיך‪ ,‬ואמנה בדפוסים‪.‬‬
‫ספק‪ ,‬אם היא מאת רש־י‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪:‬‬
‫מלויי״ד ‪malweid‬‬
‫‪Imaleveidl‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.29‬‬
‫פפחים יא‪.‬‬
‫נר‬
‫קרוישי״ל ‪croisei‬‬
‫מנורה‬
‫‪594‬‬
‫כאן מדגיש רש״‪ .‬ש״כל גר שכגמ׳ היינו הכלי׳‪ ,‬ר׳‬
‫לעיל מס־ ‪ 135‬וסס׳ ‪ .150‬זו הפעם ו‪,‬יתירה‪ .‬שיש‬
‫לפנינו הגרסה ‪ croisei‬כנגד שבעה סקוסות‪ ,‬שבהם‬
‫‪.‬‬
‫‪.croisol‬‬
‫‪ 595‬פפחים יא‪.‬‬
‫פיישול׳׳א‬
‫‪Ifaissolel feisole‬‬
‫איש תא צטירתא‬
‫מיחושים )כלומד‬
‫קדחת(‬
‫‪ 600‬פפחים כו‪.‬‬
‫קופל׳׳א ‪cople‬‬
‫דבקה‬
‫צ מ ד דשקושרין‬
‫ארבע פרות יחד״(‬
‫‪ 601‬פפחים כו‪:‬‬
‫מגיד‬
‫יתד‪ ,‬וו‪ ,‬זיז‬
‫קיביל״א‬
‫‪Icheville) chevile‬‬
‫פפיקיא‬
‫פסחים כח‬
‫פרט‪ ,‬רצועה‬
‫אח‬
‫‪6 0 2‬‬
‫הומי״ר ‪humer‬‬
‫‪.‬‬
‫ישתף‬
‫לגמוא)לבלוע‬
‫מתוך שאיפה(‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.92‬‬
‫‪ 596‬פסחים יא‪:‬‬
‫אישטריליי״ר‬
‫מקרדין‬
‫לקרצף‬
‫‪lestreillierl estrelier‬‬
‫רש־י מתנוון כאן לקרעוף חזק הנקרא בתלסוד‬
‫־קירח־־‪ .‬הגרסה שבדפוסים ״סקדרין״ היא מוטעית‬
‫)ר־ ד?דוקי סופרים(‪ ,‬השווה‪ :‬״גרד״‪.‬‬
‫פדנא‬
‫‪ 603.‬פפחים כח‬
‫ציפייר׳׳א ‪ cepiere‬בונה פדים )לכליאת‬
‫אפירים(‬
‫הסלה חסרה בדפוסים ונסעאת רק בכתב•• אחד‪ .‬ר־‬
‫מילונו של לוי)מס־ ‪.(196‬‬
‫פסחים‬
‫אוגר‬
‫•‪ 60‬פסחים כדו‪.‬‬
‫סי״ ר ביטיא״ה‬
‫ים הפלח‬
‫ים קסזא )?(‬
‫‪Mer betee‬‬
‫מ ש ס ע ו ח <‪ bet‬בטילתיס‪ .‬־קפוא״‪ .‬והכיסוי ‪Mer‬‬
‫‪ *»*t‬ס מ י ע כסקורות הערפחייס ניסי‪-‬הנינייס יל‬
‫•‪ 0‬קיזז אגרי בפאתי גמק‪ .‬אולם י® להגיה‪» ,‬כ*ן‬
‫מ י נ ו את התואר‪ .‬כאילו מזר ‪) betum-0‬חימר(‪ .‬לפי‬
‫נליזיהייס ק מ ה המלה מפי חש המהרש״ל אל יפוש‬
‫דלג* ואמה מאת רש־י‪ .‬אולם כדוד‪ ,‬שהסהדש״ל‬
‫מתיק את הלעז ממקור ערפוד‪ .‬והשווה להלן מסי‬
‫(‪.66‬‬
‫סחים ל‬
‫‪:‬‬
‫רעפים‬
‫רעפים‬
‫‪ 606‬פסחים ל‪:‬‬
‫פלופי״ר ‪piomer‬‬
‫קונייא‬
‫לכסות‪ ,‬למשוח‬
‫בעופרת‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫טיילי״ש ‪tiules‬‬
‫קזת קשה‪ .‬שממכר לא כפעולה‪ .‬אלא כחפץ '®ל‬
‫חרס והוא מוח באיבר*‪ .‬אולי •ש לפנינו תואר‬
‫הסשסש כשם מ ס ‪ ,‬מלמידת ‪ piumbarii‬״]כלי[‬
‫ייסרתי״‪ .‬ור• מילונו של לד )סס־ ‪ ,(646‬או שעריך‬
‫לגיוס סלוסייד ‪ .plomcd‬בינוני פעול‪ .‬בלומר‪:‬‬
‫מכוסה‪ .‬משוח בעופרת‪.‬‬
‫הלעזים‬
‫‪55‬‬
‫‪ 610‬פסחים ל‪:‬‬
‫מיי״ץ ‪ Imaizl meiz‬ן ר ב ו ת )משארות‪,‬‬
‫ארגזים ללוש בהם‬
‫את המק(‬
‫‪nut‬‬
‫‪ 611‬פסחים לד‪.‬‬
‫ציבו׳־ט ‪civot‬‬
‫מ ל י ם דקים‬
‫בצלצולים )בעליות‪,‬‬
‫בצלים ירוקים(‬
‫‪ 612‬פסחים לה‪.‬‬
‫אבייג״א ‪aveine‬‬
‫שיבולת שועל‬
‫שיבולת‪-‬שועל‬
‫ר־ בלונדהייס כ־)ע׳ ‪ (121-120‬ומילתו של לד)מם•‬
‫‪.(6‬‬
‫‪ 613‬פסחים לה‪.‬‬
‫שייגל׳׳א ‪seigJe‬‬
‫שיפץ‬
‫שיפץ‬
‫•‪ 61‬פסחים לה‪.‬‬
‫שייגל׳׳א ‪seigle‬‬
‫דישרא‬
‫שיפץ‬
‫‪ 615‬פסחים לה‪.‬‬
‫אישפילט״א ‪espeite‬‬
‫גולגי‬
‫נופסת‬
‫שבילי תעלא‬
‫שיבולת‪-‬שועל‬
‫‪ 616‬פסחים לה‪.‬‬
‫אבייג״א ‪aveine‬‬
‫ראך לעיל מסי ‪.612‬‬
‫סחים ל‬
‫‪: 6 0 7‬‬
‫אלו״ ם ‪alum‬‬
‫עדיף‬
‫?ריר‬
‫‪.‬יאה לעיל סס־ ‪115‬‬
‫‪ 608‬פסחים ל‪:‬‬
‫טרישטריש״ס ‪trestrest‬‬
‫מידייתי‬
‫מחלחל‬
‫נפי הנראה סלסינית ‪) tr»(n)sir»<n)srt‬חודר תיירה‬
‫גמורה(‪.‬‬
‫‪ 609‬פסחים‬
‫ל‪:‬‬
‫איגרו״ם ‪(aigruml egrum‬‬
‫יאה לעיל מס׳ ‪.522‬‬
‫חרוסת‬
‫חממות‬
‫‪ 617‬פסחים לה‪.‬‬
‫נייל״א ‪Ineelel niele‬‬
‫‪ 618‬פסחים לה‪.‬‬
‫אישדרניל״א‬
‫‪esdamele‬‬
‫‪ 619‬פסחים לה‪• .‬‬
‫מ״ק ‪mac‬‬
‫שיצניתא‬
‫קצח )צמח(‬
‫שיצגיתא‬
‫זץ )עשב בר הצומח‬
‫בשדות הדגן(‬
‫כלגית*‬
‫פרג‬
‫‪ 620‬פסחים לה‪.‬‬
‫הסחה‬
‫לערבב בגחל‪ ,‬להמם‬
‫דישטינפרי״ר‬
‫‪destenprer‬‬
‫‪56‬‬
‫אוצר‬
‫‪ 621‬פסחים לה‪:‬‬
‫פלדו״ן ‪fladon‬‬
‫פסחים‬
‫זוסימון‬
‫עשת‪ ,‬גולם )חתיכת‬
‫מ ת כ ת ‪,‬‬
‫‪ 623‬פסחים לז‪.‬‬
‫בריי״ר ‪breied‬‬
‫חלוט‬
‫סופגנייה‬
‫פת עמילה‬
‫)לחם( ן‪1‬עוך‪ ,‬פעוסה‬
‫)נלוש היטב(‬
‫‪ 624‬פסחים לט‪.‬‬
‫לייטוג׳׳א ‪llaituguel leituge‬‬
‫הדקל‪ ,‬נעץ דדיל־א של גפנים״‪ .‬ור׳ מילונו של לוי‬
‫)סס׳ ‪.(452‬‬
‫ל פ נ י‬
‫שהוטבעה בה צורת‬
‫מטבע(‬
‫‪ 622‬פסחים לו‪:‬‬
‫אישקלדי׳׳ד ‪eschalded‬‬
‫הלעזים‬
‫חפא‬
‫חפה‬
‫ר בלונדהייס פ׳»ע־ ‪ (LXXXV‬יש עדויות נספרות‬
‫הערפתית של יסי‪-‬הניניים לעורות נ‪ ®-‬בלבד‪ .‬כנץ‬
‫‪ .letue‬וגם זו אפשרות קריאה כאן)ליסוג־א ‪.(letuge‬‬
‫הינדיבי‬
‫‪ 625‬פסחים לט‪.‬‬
‫קרישפיל״א ‪ Icrespelel crespele‬עולש‬
‫‪ 628‬פסחים לט‪.‬‬
‫מררייחא‬
‫אמירפוי״ל ‪ amerfoil‬דקורית‪ ,‬פעפועץ‪,‬‬
‫קקולי )שמות שונים‬
‫של עשב ריחני(‬
‫ר׳ גם תוספות חולץ נט‪ ..‬דה״ם ״עקירא דמרירתא"‪.‬‬
‫הפלה כצרפתית עתיקה פורכנת פן היסודות ״פר־‬
‫ו״עלה״‪ .‬דהיינו ״עלה טר״ )ו־ בלונדהיים בי‪ .‬ע׳ ‪-85‬‬
‫‪.(86‬‬
‫מררייתא‬
‫‪ 629‬פסחים לט‪.‬‬
‫פורפירי״ץ ‪ forferez‬טלופח‪ ,‬טלף החמור‬
‫>מץ עשב(‬
‫‪ 630‬פסחים לט‪.‬‬
‫אלוישנ״א ‪aloisne‬‬
‫היח־ופנץ‬
‫לענה‬
‫ר׳ בלונדהיים ב׳)ע׳ ‪ (80-78‬ומילונו של ליי)פס׳ ‪.(60‬‬
‫וכן לעיל מס׳ ‪.394‬‬
‫ראה לעיל סס• ‪.352‬‬
‫פסחים לט‬
‫תפכא‬
‫‪ 626‬פסחים לט‪.‬‬
‫מרובי״ א ‪ marubie‬מרוביץ )פץ צמח(‬
‫‪(marrubiel‬‬
‫פסחים לט‬
‫היה מסתבר לקרוא גם ‪ ,marobje‬כי המלה מופיעה‬
‫נערפתית עתיקה נעורת ‪ :marrogc‬העורה בערפתית‬
‫של היום‪ .marrube ,‬היא השאלה מדעית סהלסינית‪.‬‬
‫שיש לה עדות רק סהסאה הס״ז‪ .‬פנל מקום אץ ה‪-‬ו‬
‫סוטעסת‪ .‬ני אם ה‪)11-‬ראה להלן מס־ ‪.(829‬‬
‫אצוותא רדקלא‬
‫‪ 627‬פסחים לט‪.‬‬
‫קנוקנת‬
‫וידיל״א ‪(vedillel wedile‬‬
‫לפי ההסבר של רש״י‪ :‬״סיב הנדל ונכ‪ p‬סביב הדקל‪,‬‬
‫שקורץ וידיל׳׳א־‪ ,‬אפשר להנץ‪ ,‬שמשמעות המלה‬
‫הייתה מתר רחנה מאשר היום‪ :‬אנל‪ ,‬אם נתגונן לעיל‬
‫)מס׳ ‪ .(546‬יסתבר לנו מתר לפרש‪ ,‬שלפנינו קיעור‬
‫דברים‪ .‬והכוונה‪ .‬כפו שם‪ :‬־סיג שגדל ומתגלגל סניב‬
‫‪. 6 3 1‬‬
‫לייטו״ן ‪llaitonl leiton‬‬
‫‪6 3 2‬‬
‫פלרי״ש ‪paldes‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬פסחים לט ‪633‬‬
‫פורפירי־׳ץ ‪forferez‬‬
‫שרף‬
‫םיץ‪-‬עשבים‬
‫דמוי‪-‬חלב‬
‫מכפיפץ‬
‫חיוורים‬
‫מררייתא‬
‫טלופח‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪629‬‬
‫‪ 634‬פסחים לט‪.‬‬
‫אמירפוי״ל ‪amerfoil‬‬
‫מררייתא‬
‫רקורית‪ ,‬פעפועץ‪,‬‬
‫קקילי‬
‫ראה לעיל מסי ‪ .628‬רק בכתב‪ •-‬אחד חחרת נם כאן‬
‫המלה ‪ amerfoil‬יחד עם המלה הסקבילה ‪forferez‬‬
‫)מס־ ‪.(633.629‬‬
‫פסחים‬
‫אוצר‬
‫]כרשי[ שדה‬
‫‪ 635‬פסחים לט‪.‬‬
‫בר‬
‫שלויי׳׳ש ‪!salvages] salwajes‬‬
‫הסלה הערפתית‪ ,‬שהיא תואר‪-‬השס במשמעות •יערי‪,‬‬
‫פראי״‪ .‬משמשת ליד שס חיה או עםח כגון ״חתול‪-‬‬
‫בר״‪ ,‬חות־בר• וכיויב )ו־ מילונו של לד‪ ,‬מם׳ ‪.(420‬‬
‫קורטמי‬
‫‪ 643‬פסחים מב‪:‬‬
‫כרכום‬
‫קר״ו ‪cro‬‬
‫סוריקא היא מלה ארפית‪-‬תלפודית ואינה שייכת‬
‫ללעז‪ :‬ר־ לעיל סס׳ ‪) 323‬ובסקומות נוספים(‪ .‬ששם‬
‫קוראים עורה מקבילה של אותה מלה‪.crog :‬‬
‫כמושק‬
‫נובלים‬
‫לכא )גרפת‬
‫‪ 644‬פפחים מב‪:‬‬
‫הדפופים‪ :‬לבא(‬
‫עור אדום‬
‫פרק״ א ‪parche‬‬
‫הפלה הערפתית )לסינית ‪ (parthica‬היא על־שם‬
‫מועא סחזרה זז‪ .‬ס א ‪ p‬הפאדתים‪.‬‬
‫‪: 6 3 6‬‬
‫פלצידי׳׳ש ‪flacedes‬‬
‫ותיק*‬
‫‪ 637‬פפחים לט‪:‬‬
‫דייפה‬
‫פפ׳׳א ‪p a p e‬‬
‫המלה נמעאת רק בפירוש רש־י שברי־ף דפוס‬
‫פפחים ס ב‬
‫בוסברג‪ ,‬וספק‪ .‬אם היא סאת רש״י‪.‬‬
‫ם‬
‫הלעדם‬
‫‪57‬‬
‫‪. 6 3 8‬‬
‫‪:‬פסחים‬
‫אישטריינ׳׳ט ‪estreint‬‬
‫‪).‬ר׳ מילונו של לוי)פס׳ ‪434‬‬
‫צומתן‬
‫מב‬
‫‪4 5‬‬
‫גלו״ד ‪glud‬‬
‫‪6‬‬
‫‪:‬‬
‫‪646‬‬
‫גלו׳׳ד ‪glud‬‬
‫‪647‬‬
‫מג‪.‬‬
‫פסחים‬
‫‪ 639‬פסחים מ‪:‬‬
‫חדופח‬
‫אישקלייר״א‬
‫איגרו״ם‬
‫חמיצות)מאכל‪ ,‬שיש‬
‫‪lesclairel escleire‬‬
‫‪ laigruml egrum‬בו טעם חמוץ(‬
‫ר׳ מילונו של לוי)מס׳ ‪.(255‬‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.522‬‬
‫‪:‬פסחים‬
‫מה‬
‫נפיובי דחלכא‬
‫‪ 640‬פסחים מב‪.‬‬
‫מי‪-‬גבינר‪ ,‬נסיוב החלב‬
‫מישג״א‬
‫‪Imesguel mesge‬‬
‫זנגבילא‬
‫‪ 641‬פסחים מב‪:‬‬
‫זנגוויל‬
‫יינייבר״א ‪jenjevre‬‬
‫בכתבי‪-‬ריד יש‪ .‬במקום היו־דץ‪ .‬גימ־לין חיי־נץ‪ .‬כפי‬
‫הנראה בהשפעת האיטלקית או שפה אחרת‪.‬‬
‫תמד‬
‫‪ 642‬פסחים מב‪:‬‬
‫יין‪-‬שמרים)בעל‬
‫בופי״ט ‪bufet‬‬
‫איכות גרועה(‬
‫המשמעויות של ‪ bufet‬בסילונים‪ :‬סטירה‪ ,‬דרגש‪ ,‬אבל‬
‫מח מאסרו של‬
‫פפחים ראה‬
‫יש נם עדויות למשמעות הנ־ל;‬
‫בלונדהיים ^‪ .Romania‬ל־ט‪ ,1910 ,‬ע׳ ‪ ,151‬ומילונו‬
‫של לוי ומס־ ‪.174(1‬‬
‫‪648‬‬
‫מטו״ן ‪maton‬‬
‫פידודא‬
‫דבק חזק‬
‫דבק‬
‫דבק חזק‬
‫מעדן‬
‫מבריק‪ ,‬מצחצח‬
‫כופת‬
‫גוש‬
‫כעכץ‬
‫‪ 649‬פסחים םי ז‪ :‬־‬
‫קילי״ש ‪ I I kiles‬יתדות )של משחק(‬
‫בצרפתית של היום‪ ,quilles :‬וכאן בהןזאלה‪ :‬לחפים‬
‫מוארכים בעלי קעוזת חדים‪ .‬בלונדהיים אינו פפענח‬
‫אח הלעז‪ .‬ואנו מביאים את התרגום העבו׳י כהשערה‪:‬‬
‫סתקבל על הדעת‪ ,‬שכינו לחפים בעלי עודה זי כשם‬
‫היתדות‪ .‬שמשחקים להפילן בזריקת כדור‪ ,‬כי עודתן‬
‫דומה‪ .‬או שעריך לקריא קוילי״ש‪ ,‬גרסה המתאימה‬
‫מתר לכתוב בכתבי־הלד‪ coiles .‬״אשכים״‪ ,‬וגם זה‬
‫יהיה לפי דפמן הזורה‪ .‬אבל נראה קעת קשה להאמין‪,‬‬
‫שרש״י היה משתמש בטלה זו לשם תיאור‪.‬‬
‫‪: 6 5 0‬‬
‫אינטורטי״ר ‪entorter‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪558‬‬
‫מקטפת‬
‫להעגיל‬
‫‪58‬‬
‫חים נא‬
‫פסזזים‬
‫אוצר‬
‫‪. 6 5 1‬‬
‫איש?ןפינ״ש ‪eschapins‬‬
‫‪.‬ראה להלן מסי ‪961‬‬
‫קורדקיסץ‬
‫נעליים קלות‬
‫סמדר‬
‫‪ 652‬פסחים נב‪:‬‬
‫פיתוח )הפרי(‬
‫אישפיני״ר ‪espenir‬‬
‫השווה נשיר השירים ד‪ .‬י־ג‪ .‬יכול להיוון שהמלה‬
‫הצרפתית מתייחסת לבל ההסבר שברש״י‪ :‬״סשנפל‬
‫פרח הגפן ונראיוז צורת הענבים״‪ ,‬ולא למלה‬
‫•סמדר״ דווקא‪ .‬הסילונים נותנים את העורה‬
‫‪ ,espanir‬שהיא יותר קרובה לגרסת בתבי‪-‬היד‪.‬‬
‫פסחים נו דליות‬
‫‪ 653‬פסחים מ ‪.‬‬
‫טריילי״ש ‪ Itreillesl treiles‬גפני‪-‬דליות‬
‫ר־ מילונו של לוי)סס׳ ‪.(782‬‬
‫סחים ע‬
‫‪6 5 4‬‬
‫גלי״ ש ‪gales‬‬
‫מילין‬
‫ע פ צ י ם)גידולים‬
‫בעלה‬
‫ספיליים‬
‫האלון(‬
‫‪.‬‬
‫‪ 655‬פסחים נד‪.‬‬
‫טינליי״ש‪tenalies?3‬‬
‫צבת‬
‫פסחים‪a i‬נו ‪ I t e n‬ת‬
‫‪llesl‬‬
‫‪ 656‬פסחים נה‪.‬‬
‫בינדי״ל ‪bendel‬‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.251‬‬
‫‪ 657‬פסחים נה‪:‬‬
‫אינטי״ ר ‪enter‬‬
‫סחים נו‬
‫‪6‬‬
‫‪.‬‬
‫צילצול‬
‫א^ד‬
‫פסחים נו‬
‫מרכיבין‬
‫ל ה ר כ י ב ) ע נ ף על עץ(‬
‫‪5 8‬‬
‫לו״ ר ‪lor‬‬
‫‪).‬ר׳ בלונדה״ם ב־)ע׳ ‪164-162‬‬
‫דפנא‬
‫דפנה‬
‫‪ 659‬פסחים נו‪ .‬דה״ט ושיכדא דדפנא‬
‫גרגירים)ובפרט‬
‫ביי״ש ‪Ibaiesl beis‬‬
‫פירות הדפנה(‬
‫ר׳ בלונדהייס ב־)ע־ ‪ .(122‬אולם הסילק של •‪Mayer‬‬
‫‪ Lubke‬מציין‪ .‬שליד המלה ‪ .baie‬יש חיעוד לצורת‬
‫הלעזים‬
‫זנר )צרפתית עתיקה‪ (ba! :‬בבסה שפות רוסניות‪.‬‬
‫במשמעות מיוחדת של פירות הדפנה‪ .‬תה יכול להיות‬
‫הפתרון לעובדה‪ ,‬שהגרסה היא כסעס תמיד ביי״ש‪.‬‬
‫ככל הופעות הלעז ו?זה‪ .‬כלוסר בלי ‪ e‬בסוף המלה‪.‬‬
‫דה״מ ושדו ליה‬
‫‪ 660‬פסחים נו‪.‬‬
‫סמבוק )צמח(‬
‫שיאו״ ר ‪seur‬‬
‫הגרסה שבספרינו׳ >שנבו־נ« ‪ (sanbug‬היא אולי‬
‫תרגום פרובנסאלי‪ .‬ככל אופן נם שנבו־ג גם ססבוק‬
‫וגם שיאו־ר כולם הם ססועא אחד‪ ,‬הלטינית‬
‫‪.sambucus‬‬
‫ציקי קדידה‬
‫‪. 6 6 1‬‬
‫בשר מטוגן‬
‫ארשידור״א ‪arsedure‬‬
‫ומתובל‬
‫כפי הנראה לא היה בשר כזה עולה על שולחן מלכים‪.‬‬
‫ר׳ בלונדהייס ב׳ >ע־ ‪ .(116-115‬שם הוא מסביר אח‬
‫מוצא הסלה מביטוי לטיני‪ .‬שפירושו ״טעון‪ ,‬בשר‬
‫סטוגן״ ‪ .assatura‬שהשתנה בהשפעת ביטוי לטיני‬
‫אחר ‪ .arsura‬שפירושו ׳׳שרפה״‪ .‬כלוסר ‪-‬בשר‬
‫מטוגן השורף את החך״‪ .‬ור־ נס מילונו של ליי)סס־‬
‫‪.(294‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6 2‬‬
‫קר״ ו ‪cro‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־ ‪643‬‬
‫‪6 6 3‬‬
‫וישד״א ‪wesde‬‬
‫סטים‬
‫כרכום‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫קיצה‬
‫איסטיס‪ 9 ,‬ם ק ל‬
‫)צ מ ח‪ ,‬שטשורשו‬
‫מפיקים צבע(‬
‫‪ 664‬פסחים נם•‬
‫פירמטיני״טפירמטיני״ט‬
‫‪per matinet per matinet‬‬
‫בבקר בבקר‬
‫מוקדם מאוד‬
‫בבוקר‬
‫הפרשן סצא בדיבור הצרפתי שביסיו ביטוי סוכפל‬
‫הדומה לביטוי העברי ־־בבוקר בבוקר״‪ .‬ותרגומו‬
‫המילולי ״בעת הבוקר הק‪p‬־ )פעמיים(‪ ,‬דהיינו‬
‫בשעה סקודמת מאוד‪ .‬הלעז הזה נסצא יק בכתב‪-‬יד‬
‫אחד‪ .‬ולא כרפוסיס‪ .‬ויש ספק‪ .‬אס הוא באמת סאת‬
‫פסחים‬
‫אוגר‬
‫יש‪-‬י‪ .‬הביטוי מנוקד בכתב־היד‪ ,‬ולק אין בו יד־י‬
‫במקוס של ‪ .e‬לא ראיתי ‪1‬ורך ליבוק בגרסת בחב־‬
‫היד‪ ,‬כסי שנהג בלתיהייט‪» ,‬ד כדי רישום‬
‫‪.per maitinet [tie] per malinet‬‬
‫‪ 665‬פסחים סא‪.‬‬
‫לינג׳׳א שוריא״ה‬
‫‪[lengue Surie] lenge surie‬‬
‫פורפי‬
‫שפה סורית‬
‫ככל כתבי‪-‬היד הגרסה‪ :‬שוריי־א‪.‬‬
‫‪6 6 6‬‬
‫מוט״ א ‪mote‬‬
‫ב‬
‫פסחים פח‬
‫קלא‬
‫גוש אדמה‬
‫‪:‬‬
‫פד‬
‫‪667‬‬
‫קרוק׳׳ש ‪crocs‬‬
‫פד‬
‫‪668‬‬
‫פרודני״ש ‪prodnes‬‬
‫אונקליות‬
‫ווים‪ ,‬אנקולים‬
‫פורג‬
‫פנכה‪ ,‬סורג‬
‫סהרש־ל‪ :‬״כעין ולחייב שעושץ לפני אמרי יין־‪.‬‬
‫נטעא רק בסהרש־ל על המקום‪ ,‬והוא כפי הנראה‬
‫העתיק מכתב‪ •-‬של רש־י או של פרשן ערפתי אתר‪.‬‬
‫מעיי בסילונים לערפתית עתיקה בעורה המאותרת‬
‫מתר‪ ,prone :‬״סויג התועה את הכנסייה״‪ ,‬ומכאן‬
‫"ירשת הכומר״‪.‬‬
‫ה‬
‫‪6 6 9‬‬
‫מטונ״ש ‪matons‬‬
‫‪.‬‬
‫חביצץ‬
‫גושים)של חלב‬
‫חמק(‬
‫‪: 6 7 0‬‬
‫וירוא״ה ‪Iverruel werue‬‬
‫ו‬
‫‪: 6 7 1‬‬
‫קונטרריי׳׳ר ‪contrarier‬‬
‫יבלת‬
‫יבלת‬
‫מקנטח‬
‫להעליב‬
‫‪).‬יי מילונו של לוי)סס• ‪245‬‬
‫‪ 672‬פפחים פח‪.‬‬
‫דישטינפרי״ר‬
‫‪destenprer‬‬
‫מיחד‬
‫לערבב בנוזל‪ ,‬להמם‬
‫הלעזים‬
‫‪59‬‬
‫פירושו של רש־י‪ .‬כפי שהוא מופיע בדפוסים‪ .‬נראה‬
‫מסובך ומתלבט‪ :‬לפי דבריו ־סיתוי" הוא הורית‬
‫שרירי העואה‪ ,‬שנתערבבו בקרביים‪ :‬אם ק ‪ .‬אץ כאן‬
‫סעשה ערבוב‪ .‬אלא הרחקה של יבר מעורבב ‪ -‬ואולי‬
‫כוונתו‪ .‬שכאן הקרוסת הערפתית '‪des-‬״ אינה עניין‬
‫של הפעה )״ערבוב לכל העררים״( אלא של ביטול‬
‫)״ביטול הערבוב״(‪ .‬בכל אופן רש־ י מוסיף פירוש‬
‫אחר‪ .‬כפי שהוא נוהג‪ .‬כשיש משו* להקשות על‬
‫פירושו הראשץ‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫שירק א דמעיא‬
‫טיט‪ ,‬בוץ‬
‫‪ 674‬פסחים עב‪:‬‬
‫פודי״ א ‪porje‬‬
‫קילעא‬
‫פרוזדור‬
‫‪6 7 3‬‬
‫לימו״ן ‪limon‬‬
‫ר׳ לעיל מם־ ‪ .11‬ובחמישה מקומות נוספים בפירוש‬
‫רש־י על החלפוו‪ .‬אותה סלה בתעתיק אחר‬
‫)פויק־א״ ‪.(porche‬‬
‫‪ 675‬פסחים עג‪.‬‬
‫טייל׳׳ א ‪teile‬‬
‫דוקין‬
‫תבלול )כתם בעץ‬
‫ה מ צ מ צ ם את‬
‫הראייה(‬
‫ר׳ מילתו של לוי)מם׳ ‪.(756‬‬
‫‪ 676‬פפחים עד‪.‬‬
‫גרדי״ ל ‪gradii‬‬
‫אפכלא‬
‫אפכלה‬
‫שיבי‬
‫‪ 677‬פפחים עד‪.‬‬
‫קנילי׳׳ר ‪ caneler‬לחרוץ חריצים לאורך‬
‫‪ 678‬פסחים עד‪.‬‬
‫יישנ״א ‪jesne‬‬
‫אלץ‬
‫אלץ‬
‫ר בלונוהיים ב•)ע• ‪ < 162‬ומילתו של לוי)מם׳ ‪.(516‬‬
‫‪ 679‬פפחים עד‪.‬‬
‫אינפלידור״א‬
‫‪enpledurc‬‬
‫מולייתא‬
‫מילוי)בשר בבצק או‬
‫כדומה(‬
‫אמו בכתבי־היו‪ .‬אלא רק בדפוס בוטבת‪ ,‬אבל עול‬
‫להיות‪ .‬שזה הסתמך על כתב‪ .•-‬שאינו בישותנו‪ .‬ר׳‬
‫מילתו של לוי ימם־ ‪.(84‬‬
‫‪60‬‬
‫פסחים‬
‫אוצר‬
‫חלל דצואר‬
‫קעורת הצוואר‬
‫‪ 680‬פסחים עד‪:‬‬
‫פורציל״א ‪forcele‬‬
‫הלעזים‬
‫‪ 687‬פסחים פג‪:‬‬
‫יינו״ל ‪jenoi‬‬
‫ה מ ל ה ב צ ר פ ת י ת נגזרה ‪ ,force-0‬״ ק ל ש ו ן בעל שני‬
‫חורים״‪ .‬והכוונה כ א ן כ נ ר א ה למקום‪ .‬ש ב ו ה ע צ מ ו ת‬
‫המלה‬
‫מ ת פ ל ג ו ת מ כ י ת ‪ -‬ה ח ז ה לכתפיים‪.‬‬
‫חסרה‬
‫אלל‬
‫בו־ך )כאן בפשפעוח‬
‫ם י ו ח ד ת של גיד‬
‫הצוואר(‬
‫)בדה־ס‬
‫בדפוסים‬
‫מגיד‬
‫״‪pn‬‬
‫הצוואר״(‪ .‬ש ם ״ א צ ל ‪ -‬ה ו א ט ע ו ת ‪ -‬ד פ ו ס ‪ .‬וצריך להיות‬
‫טפליה‬
‫פשטידה‬
‫‪ 681‬פסחים עד‪:‬‬
‫פשטיד״א ‪pastede‬‬
‫בשל ה י מ צ א ו ת ה פ ה ושם ב ר ש ״ ׳ ‪ .‬ב ת ו ס פ ו ת ו ב ס פ ר י ם‬
‫מאוחרים‪ .‬נ ח ש ב ה מ ל ה צ ר פ ת י ת זו ל מ ל ה ב ע ב ר י ת‬
‫רבנית‪.‬‬
‫וכך‬
‫נתקבלה ב ל ש ק‬
‫ה מ ש כ י ל י ם ובעברית‬
‫החדשה‪.‬‬
‫חסחוסים‬
‫חסחוסים‬
‫‪ 688‬פסחים פד‪.‬‬
‫טינרומ״ש ‪tenrums‬‬
‫כ פ י ש ה ו כ י ח ו ח כ מ י הלשון האחרונים‪ .‬צריך לתקן‬
‫ב מ ש נ ה ובכל סקום‪ .‬״ ה ס ח ו ס י ם ״ ל ־ ח ס ח ו ס י ם ״ ‪.‬‬
‫‪ 682‬פסחים עד‪:‬‬
‫שנקטירו׳׳ד ‪sancterud‬‬
‫‪Isancterud'j‬‬
‫אפמי?‬
‫רווי‪-‬דם‬
‫כלוסר‪.‬‬
‫מלא דם שנשפך‪,‬‬
‫פנימית‪,‬‬
‫‪.sanc-0‬‬
‫‪ 689‬פסחים פד‪.‬‬
‫אישפלדו״ן ‪espaldon‬‬
‫לסשל ס ח ס ח פציעה‬
‫־דם־‪,‬‬
‫וס‪-‬ו<‪1‬ד«ו‪.‬‬
‫־מחופר‬
‫)באדמה(־)?(‪.‬‬
‫‪ 690‬פסחים פה‪.‬‬
‫אינקריני״ר ‪encrener‬‬
‫‪ 691‬פסחים פה‪.‬‬
‫רידונדי״ל ‪redondel‬‬
‫‪ 683‬פסחים עה‪.‬‬
‫איגרו״ר ‪laigrorl cgror‬‬
‫קיוהא‬
‫חממות‬
‫‪692‬‬
‫ר׳ נ ל ו נ ד ה י י ם נ ׳ ) ע ׳ ‪.(65‬‬
‫*‬
‫חותך‬
‫לחרק )חריץ(‬
‫קולית‬
‫עצם הירך‬
‫ה ס ש ס ע ו ת הסקורית‪ :‬ח פ ץ עגול‪.‬‬
‫פסחים פה‪:‬‬
‫רב״ץ ‪rabaz‬‬
‫‪ 684‬פסחים עה‪.‬‬
‫אינקריני״ר ‪encrener‬‬
‫גף הכתף‬
‫עצם השכם‬
‫ר ב ל ו נ ד ה י י ס ב ׳ ) ע ־ ‪.(159-157‬‬
‫אבל לא יצא מהבשר‪ .‬הסלה הצרפתית‬
‫מורכבת‬
‫׳ ׳ א ל ל ״ )ר־ ח ו ל ק ק נ א ‪ .‬ולהלן מ ס ׳ ‪.(2275‬‬
‫חותך‬
‫ל ח ר ח )חריץ(‬
‫נ ס צ א ר ק בדפוס בומברג‪ .‬ו ל א נ נ ת ב י ‪ -‬ה י ד ‪ .‬ר׳ מ י ל ו נ ו‬
‫דה׳׳ט ‪ p‬האגף‬
‫שפת הפתח )השטח‪,‬‬
‫ב מזוזת הפתח‪,‬‬
‫שעליו מגיפים את‬
‫הדלת(‬
‫ש ל ל ד ) ס ס ׳ ‪.(256‬‬
‫פסחים קב‬
‫פ ס ח י ם עה‪.‬‬
‫‪685‬‬
‫קל״ ץ ‪chalz‬‬
‫‪: 6 9 3‬‬
‫טריציי״ר ‪trecier‬‬
‫נפסיס‬
‫‪TO‬‬
‫נ ס צ א ר ק ב כ ת ב ‪ T -‬אחד‪ ,‬ו ל א בדפוסים‪ .‬ספק‪ ,‬א ם זה‬
‫מצוי‬
‫דק‬
‫שלשלת‬
‫לקלוע)לצרף‬
‫ברכות זו לזו(‬
‫בכתב‪-‬יד של פירוש הרשב־ס‪ ,‬נ נ ת י ב‬
‫־ מ ש ל ש ל ן ‪ .‬ל ש ק ש ל ש ל ת וגריל פ ר י צ י ־ ר ״ ‪.‬‬
‫מ א ת ר ש ־ י ‪ .‬ד מילונו ש ל ל ד ) ס ס ׳ ‪.(205‬‬
‫ים עו‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.‬‬
‫קריבצי״ש ‪crevaces‬‬
‫פילי‬
‫סדקים)על‪-‬גבי‬
‫בשר צלד(‬
‫פידזוטא‬
‫‪ 694‬פסחים קז‪.‬‬
‫בריי״ש ‪ breis‬שכר שע‪1‬ךים )מץ בירה(‬
‫‪Ibraisl‬‬
‫ח ס ד בדפוסים‪.‬‬
‫פסחים‬
‫אוגר‬
‫אכילה גסה‬
‫‪ 695‬פסחים קז‪:‬‬
‫שביעה‬
‫שגל״ א ‪Isaulel savle‬‬
‫בלונדרייס גורס ‪ .uule‬והמילונים ‪ ,uote‬אך הלעז‬
‫סעד רק בכתב‪ •-‬אחו של פירוש הרשב״‪ ,0‬בכתיב‬
‫שאבל־ א‪ .‬וגראה‪ .‬שיש לגרום ‪ mvIC‬אף‪-‬על‪-‬פי‬
‫שהאל־ף רומזת לכאורה לנוכחות של תנועה כפולה‪.‬‬
‫ירי פיליני של לו*)פסי ‪.(723‬‬
‫גם‬
‫להבחץ‪ ,‬לראות‬
‫‪ 696‬פפחים קי‪:‬‬
‫אפירציביי׳׳ר‬
‫‪aperceveir‬‬
‫חסר בופוסים וכאחד מנתבי‪-‬ה•‪ ,‬ופעוי בשני כתבי‪.‬‬
‫היו הנוספים של פירוש הרשב־ס‪ .‬בסוף הדה״ס‪ :‬״גס‬
‫ניר״‪ ,‬ומיק‪ ,‬שהלעז מתייחס לפירושו השני‪ .‬ר״‬
‫כלמחזיים ב•)ע׳ ‪.(100-99‬‬
‫חיק קבל‬
‫‪ 697‬פפחים קיא‪.‬‬
‫אר״ק בלישט׳׳א ‪ arc baieste‬בליפטרה‬
‫ר׳ לעיל סס• ‪ . 177‬חסר כישכ״ם שכדפוסים‪ .‬אך ‪0‬עיי‬
‫בכתב‪ •-‬אחד של פירוש הרשב״ם‪ .‬בפירוש המיוחם‬
‫לרש״י ובפירוש שב״עין יעקב״‪.‬‬
‫רוח פלגא‬
‫‪ 698‬פסחים קיא‪:‬‬
‫שיתק‬
‫פליישי״ן ‪[palaisinj paJeisin‬‬
‫ברשב־ם‪ ,‬הלעז משובש‪ .‬בסילונים מוזנאים בעיקר‬
‫את העורר ‪.palasin‬‬
‫‪699‬‬
‫*רדא‬
‫פסחים קיא‪:‬‬
‫מחלת‪-‬רוח)בלבול(‬
‫אישוירטי״ן‬
‫‪[esvertinf eswertin‬‬
‫סעד רק בנתב‪ •-‬אחד של פירוש הרשב״ם‪.‬‬
‫פדחא‬
‫‪ 700‬פסחים קיא‪:‬‬
‫שיח‪-‬ן^ף‬
‫קפריי״ר ‪capricr‬‬
‫ר• לעיל סס־ ‪ .389‬חסר ברשב״ם המודפס‪ .‬הגרסה‬
‫שבפירוש הסיוחס לרש״י)קרפי״ף( הושפעה לכאורה‬
‫סהסלה המשנאית ״קרפיף״‪.‬‬
‫‪ 701‬פפחים קיא‪:‬‬
‫שורביי״ר ‪sorbier‬‬
‫זרדת*‬
‫חחרר )אילן(‬
‫הלעזים‬
‫‪61‬‬
‫בורמשא‬
‫‪ 702‬פסחים קיא‪:‬‬
‫גרגירים )ובפרט‬
‫ביי״ ש ‪Ibaiesl beis‬‬
‫פידות הדפנה(‬
‫ר׳ לעיל מם־ ‪ .659-658‬הלעז מעיי ‪ p‬בכתב‪ •-‬אתו־‬
‫של פירוש הרשב״ם‪ ,‬שם קוראים ״כורסשא‬
‫)בדפוסים שלנו‪ :‬כרו סשא[‪ ,‬אילן ^ ‪) p‬בלונדהיים‬
‫סעיע להוסיף‪ :‬לו־ר )‪ dor‬ונדל בו פרי ש ק ו ^‬
‫ביי־ש״‪ .‬זה המקום היח• נתלסוד‪ ,‬שביי״ש ספרש‬
‫״נודסשא־ )בשאר הופעותיו הלעז קשור עם ״דפנא״‬
‫או שמו הנרדף ־ערא־ן‪ .‬אולי יש להשוות עם‬
‫‪) cormes‬לעיל מסי ‪) cormier^ (474 ,166 ,45‬מס־‬
‫‪ (1581‬בגלל דיסוי הגלילים‪ :‬לכאורה יש סועא‬
‫משותף לסלה הארסית ולסלה הערפתית‪.‬‬
‫ג‪ 70‬פסחים קיט‪.‬‬
‫ש י ר י ד ו ר ״ א ‪seredurc‬‬
‫|‪|serredure‬‬
‫חסר ברשב־ם ידסח־פס‪.‬‬
‫קולפי‬
‫מנעול‬
‫יומא‬
‫מרפסת‬
‫‪ 704‬יומא יא‪:‬‬
‫אלידוי״ר ‪ aledoir‬מעבר‪ ,‬טיילת‪ ,‬מרפפת‬
‫י מ י »ץ‬
‫‪ 705‬יומא טז‪.‬‬
‫נסרים‬
‫לטי״ ש ‪lates‬‬
‫־ ד ‪ 9‬י עץ אדונים ]באורכם[ וקערים )ברוחכם‬
‫ובעוניים{״‪ .‬ר׳ סילונו של לד)מם׳ ‪.(535‬‬
‫פורג‬
‫‪ 706‬יומא טז•‬
‫סבכה‪ ,‬פורג‬
‫פרודנ׳׳א ‪prodne‬‬
‫ר׳ לעיל סם׳ ‪ .668‬בכל נתבי‪-‬ה• הגרסה היא פרודנ‪-‬י‬
‫בסקום הכתיב העפד פרות־א‪ .‬אולי‪ .‬מפני שזו מלה‬
‫כנסייתית‪ .‬היו רמים אותה אחרת ססלים עסמיות‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫אוגר‬
‫יומא‬
‫‪ 707‬יומא יח‪:‬‬
‫קרישו״ן ‪Icressonl creson‬‬
‫‪ 708‬יומא יח‪:‬‬
‫פולפיי״ר ‪polpier‬‬
‫שחלץ‬
‫שחליים‬
‫חלגלוגות‬
‫רגלה‪ .‬חלגלוגה‬
‫)עשב בר(‬
‫‪ 709‬יומא יח‪:‬‬
‫אורוג״א ‪loruguel oruge‬‬
‫גרגיר‬
‫אורה )צמח(‬
‫ראה לעיל מסי ‪.377‬‬
‫מסיגה‬
‫‪ 710‬יומא יט‪.‬‬
‫יומא ל‬
‫מדרגותד לולייניות‬
‫ר״ ץ ‪[vizi wiz‬‬
‫חפר בדפוסים‪ .‬כאחד מכתבי‪-‬היד ניתן גם לעז גרמני‪:‬‬
‫רנדלשטיי״ן)כסקום‪ :‬ניגר לשטי״ן()‪) wendliteu‬ר׳‬
‫דש־י על פלכים א־ ר‪ .‬ח־‪ :‬פלכים ב־ א־‪ .‬כי‪ :‬יחזקאל‬
‫‪ .(452‬לז‬
‫ס״א‪ ,‬ד(‪ :‬וק ר־ מילונו של לוי)סס־יומא‬
‫‪ 711‬יומא יט‪:‬‬
‫אישבניי״ ר ‪esbaneier‬‬
‫)אולי‪(esbanier :‬‬
‫א יומא‬
‫חסר בדפוסים‪ .‬מאחד שאץ סרבים על שתי •‪r‬״‪p‬‬
‫ועופות בלעזים‪ .‬לא הכריע בלונדהיים כץ שת*‬
‫העורות ומביא את שתיהן‪.‬‬
‫הלעזים‬
‫ווהט* דשטשא‬
‫‪ 715‬יומא כח‪:‬‬
‫®שרית‪ ,‬חוס מתץ‬
‫טיפו״ר ‪tepor‬‬
‫חסי בדפוסים‪ .‬הצורה המקובלת מרפתית של ימי‪-‬‬
‫הכינייס היא ‪) tevor‬מהתואר ‪ ,teve .tieve‬לטינית‬
‫‪ .(tepidum‬אולס הפ־א מופיעה גבל כחבי‪-‬היד‪ ,‬אף‬
‫שאין אף באחד מהם ססש הנדסה סיפר־ ד‪ .‬אחד ‪0‬הם‬
‫גורס טודפו־ד ‪ ,torpor‬שמשמעותו ״עילפון‪ ,‬הדגשת‬
‫אץ‪-‬אונים מתוך כובד הנוף״‪ .‬שהיא שכיחה באקלים‬
‫של חוס ללא זריחת שסש‪ ,‬אבל כלונרהיים סבר‪ ,‬כפי‬
‫הנראה‪ .‬שאי‪-‬אפשר לתאר מצב סטאורולוני בהתשה‬
‫גופנית‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫משי״ש ‪mases‬‬
‫‪I masses I‬‬
‫‪. 7 1 7‬‬
‫אישקרי״ן ‪escrin‬‬
‫הפג‬
‫להתבדר‬
‫‪4‬‬
‫‪ 712‬יומא כ‪.‬‬
‫אישקלטי״ר ‪esclater‬‬
‫חסר בדפוסים‪.‬‬
‫פקעו‬
‫להתפוצץ‬
‫יומא לז‬
‫כוליאר‬
‫‪ 713‬יומא בה•‬
‫פיכה‪ ,‬מכבנה‬
‫נוש?ן״א ‪nosche‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪ .213‬לסי ״דקחקי סופרים״ הגרסה‬
‫‪.‬יומא״כוכליאס״‪,‬לח‬
‫הנכונה של הדהים היא כפי הנראה‬
‫סלה שאולה מהיוונים שפירושה ״חפץ עגול״‪ ,‬ומכאן‬
‫הלטינית ‪ cochleare‬והצרפתית ‪) cuiller‬כף לאכילה(‪.‬‬
‫מא נ ח‬
‫‪. 7 1 4‬‬
‫מיסך רגליו‬
‫אקרופי״ר ‪acroper‬‬
‫לשבת בכפיפת‬
‫רגליים‬
‫חסר בדפוסים‪ .‬ד־ בלונדהייס ב׳)ע־ ‪.(51‬‬
‫‪:‬‬
‫עששיות‬
‫גושים‪ ,‬עשתות‬
‫קלפי‬
‫קופסה )בעיקר‬
‫לתכשיטים(‬
‫אשכרוע‬
‫ל ז ‪. 7 1 7‬‬
‫אשכרוע‬
‫בוי״ש ‪buis‬‬
‫ראה לעיל מם׳ »ג‪ .4‬בספרינו נדפס‪ :‬״אשכרוע‪.‬‬
‫ברוש״‪ .‬כפי הנראה תיקנו המעתיקים במעות והחליפו‬
‫את הלעז בוי׳׳ש כשם עץ ידוע ״ברושי‪ .‬ד׳ מם׳ ‪921‬‬
‫ומס׳ ‪.1652‬‬
‫‪: 7 1 8‬‬
‫אנשי״ש ‪anses‬‬
‫אתני‬
‫אחדים‪ ,‬ידיות‬
‫)של כלים(‬
‫‪.‬חסר בדפוסים‬
‫‪719‬‬
‫)גפלהנגמל[‬
‫נפל‬
‫פור״ט ‪port‬‬
‫בדפוסים מוצאים עורה איטלקית)פורט״ו‪,(potto -‬‬
‫לפי אחד מכתבי‪-‬היד‪ .‬שנכתב כסי הנראה באיטליה‪.‬‬
‫‪ 720‬יומא לח‪.‬‬
‫ריפריי״ט ‪Irefraitl refreit‬‬
‫חסר בדפוסים‪.‬‬
‫פרק בשיר‬
‫פזמון‬
‫יומא‬
‫אמר‬
‫מז‬
‫‪63‬‬
‫הלעזים‬
‫יומא סטרקביבות‬
‫‪ 721‬יומא לח‪:‬‬
‫חלודה‬
‫רידויל׳׳א ‪Ircdoillel redoile‬‬
‫‪. 7 2 7‬‬
‫פילטר״ א ‪feltre‬‬
‫דאה לעיל מס׳ ‪ .200‬סבין חמשת המקומות הוודאיים‪,‬‬
‫שבהם מופיעה סלה ערפתית זו בדש־י על התלמוד‪,‬‬
‫ארבעה סעינים אותה נתרגוס המלה ״חלודה״‪ ,‬ורק‬
‫באן של ־רקביבות־‪ .‬אך רש־י עעסו מסביר כאן‬
‫"רקביבות־ ב״תלודה־‪.‬‬
‫גידא‬
‫‪ 728‬יומא עה‪.‬‬
‫אליינדר״א ‪ laillendrel aliendre‬כוסבד‬
‫‪. 7 2 2‬‬
‫טודי״ל ‪tudel‬‬
‫זרד‬
‫יומא עה צינור‬
‫‪ >.‬ר־ מילונו של לד)‪00‬־ ‪393‬‬
‫‪ 723‬יומא מז‪.‬‬
‫אישטודילי״ר‬
‫‪estudeler‬‬
‫יומא ער זידזחני‬
‫לבחור בצינור הטוב‬
‫מכולם‬
‫חסר בדפוסים‪ .‬המלה נראית המעאה של רש־י‬
‫‪) tudel‬ראה‬
‫והשם עז‬
‫בהרכבת הקדוסת ‪) es-‬״מתוך״( יומא‬
‫לעיל מס־ ‪.<722‬‬
‫נמטא‬
‫)מצע(‪^-‬ד‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪• 376‬‬
‫‪: 7 2 9‬‬
‫ליטיירי׳׳ש ‪litieres‬‬
‫משטיחץ‬
‫שכבות‪-‬מרבץ‬
‫‪: 7 3 0‬‬
‫אישקרי״ן ‪cscrin‬‬
‫קופפא‬
‫קופפה )בעיקר‬
‫לתכשיטים(‬
‫‪. 7 3 1‬‬
‫פור״ט ‪port‬‬
‫פדוותא‬
‫נמל‬
‫כאן‪ .‬ולהלן מס־ *‪ .93‬הסלה הארסית חסה ללעז‪.‬‬
‫‪ 724‬יומא מט‪.‬‬
‫קרישו״ן ‪Icrcssonl creson‬‬
‫יומא עח‬
‫יומא נח‪ .‬ראה‬
‫‪725‬‬
‫אנוטי״ר ‪agoter‬‬
‫שחליים‬
‫שחליים‬
‫לעיל סס־‬
‫‪60.s‬‬
‫זילף‬
‫לנקז )לרוקן‬
‫הטיפה האחרונה(‬
‫עד‬
‫ר־ לעיל סס־ ‪ ,460‬מם בלונדהייס ב׳)ע־ ‪.(60-59‬‬
‫‪ 726‬יומא פח‪:‬‬
‫ריידריגרדי״ש ‪riedregardes‬‬
‫‪Iricdrc gardes I‬‬
‫‪. 7 3 2‬‬
‫טרישטריש״ט ‪trestrest‬‬
‫משתל שחיל‬
‫מחלחל‬
‫דירנאות‬
‫מאספים‬
‫‪0‬‬
‫"י״‬
‫‪ 733‬יומא עח‪ :‬י‬
‫פוג של גומא )חזק?(‬
‫פויי׳׳ל ‪paweil‬‬
‫‪I pa veil I‬‬
‫בעבוית ®ל ימינו קבעו לטלה ״שעם״ משמעות‬
‫אחרת )אנגלית ‪ .cork‬ערפתית ‪ .(liege‬לד בסילתו‬
‫)מס־ ‪ (630‬גורס ‪ pavoil‬מוזר את המלה מלשון‬
‫‪) papyrus‬עשבים סטערים‪ .‬שמהם עשו נייר(‪.‬‬
‫ה‪0‬אסף של העבא נקרא בערפתית של היום ‪arriere-‬‬
‫‪ .garde‬תה מתאים ללעז שלפנינו‪ .‬ואולם זה שמה‬
‫כמקעת ממה שרש־י מפרש כאן‪ :‬״בני אדם עומדים‬
‫‪: 7 3 4‬‬
‫מפילים עח‬
‫מירושלים לעוק )שממנו יומא‬
‫את השעיר‬
‫איש?ןצ"א ‪eschace‬‬
‫המשתלח[ בכדי שיראה זה סימנו של זה‪...‬״‪ .‬אולי *ץ‬
‫רשייי סתנוץ לסשסעות ״שוסרים את האחור״‪. .‬ראה לעיל סס־ ‪265‬‬
‫כלומר ״מאספים״‪ .‬אלא ״ססתכלים )‪wrder‬‬
‫כמשמעות של ‪ (regarder‬לאחור״‪ .‬כלומר ״שליחים‬
‫מתחלפים־)כסו ב״סירוץ שליחים״(‪.‬‬
‫פרוני״ש ‪prunes‬‬
‫קב‬
‫קב‬
‫שזפין‬
‫שזיפים‬
‫‪64‬‬
‫אוצר‬
‫יומא‬
‫‪ 736‬יומא פא‪:‬‬
‫ליטוארי״א ‪ leiuarie‬ד י י ס ה‬
‫העשויה‬
‫‪lletuariel‬‬
‫ממותקים‬
‫רימלתא‬
‫לתרופה‪,‬‬
‫מעשבים‬
‫הלעזים‬
‫יומא‬
‫‪74s‬‬
‫אינויישיי״ץ‬
‫‪lenveisieil‬‬
‫נמצא‬
‫ר א ה לעיל סם־ ‪.31‬‬
‫פו‪.‬‬
‫‪enweisiez‬‬
‫שוגגים‬
‫הוללים‬
‫רק ב כ ת ב ‪ -‬י ד אחר‪ ,‬ו ל א בדפוסים‪ .‬ברש־־י‬
‫ש ב ״ ע ץ י ע ק ב ״ מ ו פ י ע מ ע ץ ל ע ז א ח ד ‪ :‬א ב ר י ־ ץ )אולי‬
‫ב מ ק ו ם א כ י ר ״ ץ ‪ .aver/‬סוטים(‪.‬‬
‫‪ 737‬יומא פג‪.‬‬
‫אישטורדישו״ן‬
‫‪estordison‬‬
‫תוננא‬
‫עילפץ‪ ,‬הלם‪ ,‬מ ב ו כ ה‬
‫ר א ה לעיל מסי ‪.549‬‬
‫‪ 738‬יומא פד‪.‬‬
‫פוטיי־׳ש ‪puteis‬‬
‫סוכה‬
‫)י(אטא‬
‫בואש‬
‫ר ש ״ י אומר‪ :‬״ ה ו א ה צ ב ו ע ו נ ל ע ז פ ו ס י י ״ ש ״ ‪ .‬ו ר א ה‬
‫ל ע י ל מס• ו י ‪. 5‬‬
‫י ג ל יומא פד‪.‬‬
‫פיניי״ל ‪Ipenaill peneil‬‬
‫סוכה ג‬
‫גדפא‬
‫נוצה גדולה‬
‫‪: 7 4 6‬‬
‫פ ו ר ק ״ א ‪porche‬‬
‫ובפרט‪ :‬ע צ ס בכתף ה א ו ח ה נ ו ש א ת נוצה גרולה‪.‬‬
‫‪ 740‬יומא פד‪.‬‬
‫פושוי״ר ‪ Ifossoirl fosoir‬־‬
‫מי*‬
‫מכוש‬
‫אכסדרא‬
‫פ ר ו ז ד ו ר )מבנה‬
‫הבולט החוצה‪ ,‬ובו‬
‫פ ת ח הבית(‬
‫מרפסת‬
‫‪ 747‬סוכה ג‪:‬‬
‫אלידוי״ר ‪ aledoir‬מעבר‪ ,‬טיילת‪ ,‬מ ר פ ס ת‬
‫ר א ה ל ע י ל מם• ‪.70‬‬
‫‪ 741‬יומא פד‪.‬‬
‫ילונציא״ה ‪jaloncie‬‬
‫ירקה‬
‫צהבת‬
‫ח ס ר ב ד פ ו ס י ם ) ר א ה ל ע י ל טסי ‪.(18‬‬
‫‪ 748‬ס ו כ ה ג‪:‬‬
‫דיגרי״ד ‪degred‬‬
‫ה ת ר ג ו ם ה מ ד ו י ק ה ו א ־מדרגה•־‪ .‬א ב ל כ ע י ה נ ר א ה‬
‫במשמעות‬
‫‪742‬‬
‫יומא פ ד‬
‫סולם‬
‫מדרגות‬
‫״ מ ד ר ג ו ת ‪ .‬ס ו ל ם ־ גם ביחיד‪ .‬ב ד פ ו ס י ם‬
‫יומא פד‪.‬‬
‫סרונכי‬
‫ק ו ר א י ם א ת ה מ ל ה ה א י ט ל ק י ת א ש ק ל ־ א ‪ escala‬ב ש ד‬
‫אישטרנגילו״ן‬
‫|‪|estrangui))on‬‬
‫השקדים‬
‫כ ת ב י ‪ -‬י ד א ץ ב א ן ל ע ז בכלל‪ .‬ו ב ש ל י ש י ־ ג ר ד י ר ״ ‪,‬‬
‫ש ב ו ו ד א י ה ו א ש י ב ו ש ש ל ״ ד י ג ר י ד ־ >ר׳ ל ע י ל מם־‬
‫ר• מילונו ש ל ל ד ) ס ם ־ ‪.(433‬‬
‫‪.(555‬‬
‫‪. 7 4 3‬‬
‫בו״ן מ ל נ ״ ט ‪bon malant‬‬
‫סדונכי‬
‫פצע ח מ ו ד‬
‫‪.‬ראה ל ע י ל סס־ ‪5‬‬
‫‪ 749‬ס ו כ ה ד‪:‬‬
‫אפושטי׳׳ץ ‪apostez‬‬
‫חסר‬
‫פקוח‬
‫חילוץ‬
‫לכוד‬
‫מסונף‬
‫ב כ ת ב י ‪ -‬ה י ד ‪ .‬ר׳ ל ע י ל מס־ ‪ .511‬א ו ת ה ס ל ה‬
‫מ ת ו ר ג מ ת א פ ו ש ־ ט ‪ ,apost‬צ ו ר ה ע ת י ק ה ש ל ב י נ ו ד‬
‫רישקומברימיג״ ט‬
‫‪descombrement‬‬
‫ה ל ע ו ש ל נ ו א פ ש ר ג ‪ 0‬ל ק ר ו א ‪ ,apostiz‬ב מ ש מ ע ו ת ש ל‬
‫ר א ה ל ע י ל סס־ ‪.490‬‬
‫״ ס נ י ף ‪ .‬ע צ ם ס ס ו נ ף ־ ) ר ־ בלונדהיים בי‪ ,‬ע׳ ‪.(101‬‬
‫פ ע ו ל מ ק ב י ל ה ל צ ו ר ה ה מ ח ו ד ש ת )‪ .aposted(z‬א ת‬
‫סוכה‬
‫אוצר‬
‫ה ח‬
‫‪: 7 5 0‬‬
‫פור?!׳׳ א ‪porche‬‬
‫בית שער‬
‫פ ר ו ז ד ו ר )מבנה‬
‫הבולט החוצה‪ ,‬ובו‬
‫פתח הבית(‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.746‬‬
‫‪ 751‬סוכה ט‪.‬‬
‫גרדין‬
‫סובה יא‬
‫פיתיי״ש ‪fernjes‬‬
‫ציציות‬
‫באן מחבר בציציות הטבעיות של רכד‪ ,‬שאסור‬
‫לעשות מהן ציציות של מעווה)ר־ לעיל סם׳ ‪.(446‬‬
‫‪759‬‬
‫יא‬
‫סיסיז‬
‫‪ 752‬סוכה ט‪.‬‬
‫לומישיל־׳ש ‪ lumeseis‬פקעות )של חוט(‬
‫קני הגג‬
‫‪ 753‬סוכה ט‪:‬‬
‫נסרים‬
‫לטי׳׳ש ‪Jates‬‬
‫ראה לעיל מס־ ‪ .705‬לא נסצא בכתבי‪-‬היד‪ ,‬אלא רק‬
‫ב־שיבולי הלקט־ וכדפוסיס‪.‬‬
‫‪ 754‬סוכה ט‪:‬‬
‫טרייל״א ‪Itreillel treile‬‬
‫דלית‬
‫גפן‪-‬דליות‬
‫ו א ה לעיל מס־ ‪.653‬‬
‫ה ט‬
‫‪7 5 5‬‬
‫יידו״׳ א ‪iedre‬‬
‫‪:‬‬
‫קיסוס‬
‫קיסום )צמח מטפס(‬
‫קרמץ מצויידין‬
‫‪ 756‬סוכה י‪.‬‬
‫מעשה אורג‬
‫אוברי״ץ ‪ovrez‬‬
‫בעבודות מ ח ט‬
‫בכל המקומות האחרים‪ .‬שרש־י מביא בהס את הלעו‪.‬‬
‫הוא מפרש נו את המלה ־קרמין־ בלכד)ר־ לעיל סס׳‬
‫‪ 141‬ומס־ ‪ 173‬ועודן‪.‬‬
‫סוכה ׳‬
‫‪757‬‬
‫נונילישקי״ש‬
‫‪gonelesches‬‬
‫פדינין מצויירים‬
‫רקמות של‬
‫כותונת עליונה‬
‫המלה אינה מצויה בסילונים של ערסתית עתיקה‪ .‬אך‬
‫מסתבר‪ .‬שמוצאה תואר נגור ‪ .gonelc-0‬כותונת‬
‫ארוכה הנלבשת מעל לשריון‪ .‬כפי הנראה היו נוהגים‬
‫ליפות את הבגד הנ־ל בתמונות ארוגות אי רקוסות כי‪.‬‬
‫הלעזים‬
‫‪65‬‬
‫כפי שמעיד ‪ gonnelle‬בצרפתית של היום‪ .‬שהוא דג‬
‫בעל כחמים‪ .‬בלונדהייס רשם את פענוחו בסיסן‬
‫שאלה‪ .‬ובאמת הוא רחוק מגרסת כתבי‪-‬היד‪ .‬יותר‬
‫קרוב היה למשל גלישקי־ש‪" galesches ,‬לפי אופנת‬
‫גליה‪ .‬צרפתיות־‪ .‬אבל כפי הנראה‪ .‬לא מצא שיסוש‬
‫כנץ זה לסלה ‪galcschc‬‬
‫‪. 7 5 8‬‬
‫טרייליי״ר ‪treilier‬‬
‫‪Itreillierl‬‬
‫ר׳ למשל סם׳ ‪•754‬‬
‫יידר״א ‪iedre‬‬
‫הדלה‬
‫להעלות)גפן(‬
‫בצורת דליות‬
‫קיסוס‬
‫קיסום )צמח מטפס(‬
‫זרדין‬
‫‪ 760‬סוכה יב‪.‬‬
‫צינורות‪ ,‬גבעולים‬
‫טודילי״ש ‪tudeles‬‬
‫צורת נקבה של המלה ‪) tudel‬ר׳ לעיל ‪.(722 00‬‬
‫כנראה קבע בלונדהייס את הצורה החריגה הואת‬
‫בהסתמך על מציאות הסיומת •י־ש )«‪ (-‬בכסה‬
‫מהמקורות‪.‬‬
‫חצים‬
‫‪ 761‬סוכה יב‪:‬‬
‫עצי־חיצים‬
‫פלמןי״ש ‪fleches‬‬
‫‪ p n‬כלל משמעות הסלה היא סתם ־חיעים־‪ .‬אכל‬
‫רש־י מדייק‪ :‬״ביח‪-‬ידישל חיצים״‪ .‬וכדור‪ ,‬שרק‬
‫נעצים נא בחשבון לסכך את הסוכה‪ .‬אלא אם ‪p‬‬
‫נותח רש־י להסביר בלועזית לא ״בית‪-‬יד של‬
‫חיציס־‪ ,‬כי אס הסלה האחרונה)־חיצים־( לנדה‪.‬‬
‫מס‪p‬‬
‫‪ 762‬סוכה יב‪:‬‬
‫צירי׳׳ש ‪ Icerensl ceres‬מסרק לפשתן‬
‫נלונודיים )בי‪ .‬ע־ ‪ (142-141‬מתקן את גרסתו‬
‫הראשונה ‪ .cerens‬שהושפעה מהצורה הצרפתית של‬
‫ימינו ‪ seran‬ר• סילוני של לד)מס׳ ‪.(7 32‬‬
‫ווונץ‬
‫‪ 763‬סוכה יב‪:‬‬
‫אגודות פשתן‬
‫רישטי׳׳ש ‪ristes‬‬
‫ר לעיל סם־ ‪ .116‬לא נדור‪ .‬לסה לא דשם כלונדהיים‬
‫ביחיד רישט־א ‪ .ri»t‬כלומר ״אגודת פשתן׳•‪ .‬אולי‬
‫היה ברעתו‪ .‬פרש לתקן ל־אמין־ כסו כשבח י‪-‬ז‪ .:‬לוי‬
‫‪66‬‬
‫סוכה‬
‫אוצר‬
‫הלעזים‬
‫)בסילוגו‪ .‬סס׳ ‪ .<786‬גודם ארישס״א ‪ .arestc‬פסולת‬
‫של פשתן )ר־ לעיל מס׳ ‪ .(164‬לפי גרסה המצדה‬
‫נאחד המקורות החיעמייס )כתג‪ •-‬של פירוש על‬
‫סונה המיוחס לר׳ אליקיסו‪.‬‬
‫בסילונים מוצאים וק את הצורה ‪macies‬‬
‫)־־‪ .(macides‬שאף היא חריגה לעומת הצורה‬
‫השכיחה ‪marcies‬‬
‫פוכה יד‬
‫שושי‬
‫‪ 764‬סוכה יב‪:‬‬
‫?ירך‬
‫פלי״ א ‪falje‬‬
‫נמצא רק נדפוסיס‪ .‬וכפי הנראה אינו סאת דש״י‪.‬‬
‫עתר‬
‫קלשק‬
‫שווצרי‬
‫‪ 765‬סוכה יב‪:‬‬
‫לענה‬
‫ארנייז״א ‪larneisel arneize‬‬
‫נמצא רק כדפוסים‪ .‬וכפי הנראה אינו סאת רש״י)ר־‬
‫נלונדה״ס ני‪ ,‬ע• ‪ .113-112‬המציע נעצמו את הכתינ‬
‫שלנו(‪.‬‬
‫שווצרי‬
‫‪ 766‬סוכה יב‪:‬‬
‫אירב׳׳א פוליקייר׳׳א פרעושיח )פין צמח(‬
‫‪lerbe policairel erbc polikeire‬‬
‫‪. 7 7 1‬‬
‫פולק״ א ‪forche‬‬
‫ארוכות‬
‫‪ 772‬סוכה טו‪.‬‬
‫אישפונדי״׳ש ‪ espondes‬למבזים‪ ,‬קרשים‬
‫)שבשפת המיטה( לאורך‬
‫שיפא‬
‫‪ 773‬סוכה טז‪.‬‬
‫כריך )צפה(‬
‫לישק״א ‪lesche‬‬
‫נלסינית‪ .carex :‬נערפתית של המם‪ .laiche :‬ר׳ להלן‬
‫מס׳ ‪ 774‬וכן סס׳ ‪ .777‬מהניגוד‪ ,‬שפירוש רש״י קונע‬
‫שם נץ ״שיפא־ ‪ paweil‬ונץ ״חילת״ ‪.lesche‬‬
‫מסתבר‪ .‬שיש נלנול‪ .‬נפי הנראה תקר‪ .‬נפירוש כאן‪.‬‬
‫‪774‬‬
‫סוכה יג‬
‫‪7 6 7‬‬
‫פילי׳ א ‪pele‬‬
‫‪.‬‬
‫דוקרנים )=רקר(‬
‫את‪-‬חפירה‬
‫דה״ם דאורבני‬
‫‪ 768‬סוכה יג‪:‬‬
‫מצודות דגים עשויות‬
‫יונקיירי־׳ש‬
‫קני‪-‬סוף‬
‫‪jonchieres‬‬
‫הסלה חסרה נשלושת כתני‪-‬היד‪ .‬היא נמצאת נרש־־י‬
‫שבי׳י׳׳ף נעורת גמקיאייר־ש ובדפוסי התלמוד‬
‫אולס טז‬
‫מ י י " יתק״ש )כלומר קני‪-‬סוף(‪.‬סוכה‬
‫העדות עליה‬
‫חזקה מתר בשני סקוסות אתריס)ר־ להלן סס־ ‪,1283‬‬
‫ונשיסיש אחר‪ .‬׳׳גבינה‪ .‬שהובנה בעזרת קני‪-‬סוף״‪.‬‬
‫סס־ ‪ .(1561‬המשמעות השכיחה של המלה היא ״שדה‬
‫של קד‪-‬סוף״‪.‬‬
‫‪ 769‬סוכה יג‪:‬‬
‫טינבי״ש ‪tenves‬‬
‫בצרפתית של היום‪.tenucs :‬‬
‫‪ 770‬סוכה יד‪.‬‬
‫מציידי׳׳ש ‪maciedes‬‬
‫דקות‬
‫דקות‪ ,‬ח ו ת‬
‫פוכה כ‬
‫כוססות‬
‫נדושות)שדשו‬
‫עליק(‪ ,‬כתותות‬
‫סוכה טז‪.‬‬
‫פויי׳׳ל ‪paweil‬‬
‫שיפא‬
‫סוג של גופא )חזק?(‬
‫]‪I pa veil‬‬
‫נראה‪ ,‬שיש סחירה ‪ p‬הגרסאות המובאות אצל‬
‫בלונדהיים‪ .‬כאן ולעיל מס׳ ‪ ,773‬אלא אם ‪ p‬סניחיס‪,‬‬
‫שככתנ‪-‬יד ‪ s‬נתונ נם לישק״א גם פו״י ובשאר‬
‫המקומות כל‪-‬אתד נפי שרשום‪ .‬ור׳ לעיל סם׳ ‪.733‬‬
‫‪7 7 5‬‬
‫יונ״ק ‪jonc‬‬
‫‪.‬‬
‫גמי‬
‫סיף‬
‫דה״מ ו ק חצר‬
‫‪ 776‬פוכה מ‪.‬‬
‫חצר פגודה‬
‫קלוישטר׳׳א ‪cloistre‬‬
‫באכפדרה מרובעת‬
‫יש לתקן נסונן ולהשסים את הסלים ״נלשון אשננז״‬
‫שנפיחש רש״י‪ .‬ד־ להלן סס׳ ‪.1983‬‬
‫‪.‬‬
‫‪7 7 7‬‬
‫פויי״ל ‪paweil‬‬
‫]‪Ipaveil‬‬
‫ראה לעיי סס׳ ‪.733‬‬
‫שיפה‬
‫פוג של גופא )חזק?(‬
‫סוכה‬
‫אתר‬
‫טוכה כג‬
‫‪ 778‬פוכה כ‪.‬‬
‫יונ׳׳ק ‪jonc‬‬
‫גפי‬
‫פוף‬
‫הלעזים‬
‫‪. 7 8 6‬‬
‫לוריי״ר ‪loner‬‬
‫‪67‬‬
‫דפנא‬
‫דפנה‬
‫‪).‬ד בלונדהיים ב־)ע׳ ‪164‬‬
‫‪ 779‬פיכה כ‪.‬‬
‫ליקי?" א ‪lesche‬‬
‫תילת‬
‫‪.‬פוכה‬
‫כריךכג)‪1‬מח(‬
‫יאה לעיל טס׳ ‪.773‬‬
‫מךךלי‬
‫‪ 780‬פיכה כ‪.‬‬
‫בולזול׳׳א ‪ boizole‬ש ק ש ל ר ו ע י ם‬
‫פוכה בגלהם נם‬
‫)הםשםש‬
‫לשכיבה(‬
‫חסי בסילונים לערפתית עתיקה‪ .‬נוזי מראה עזי‬
‫‪ .bolge-0‬״שק‪ .‬תרמיל״‪.‬‬
‫‪ 781‬סוכה כ‪:‬‬
‫פייי׳׳ל ‪paweil‬‬
‫‪I pa veil I‬‬
‫שעם‬
‫פוג של גופא )חיתי(‬
‫לא נסעא בכתבי‪-‬היד‪ .‬אלא רק בדםוסיס‪ .‬ראה לעיל‬
‫פוכה כו‬
‫סם־ ‪.733‬‬
‫כ‬
‫נפוותא‬
‫כברה‬
‫‪: 7 8 2‬‬
‫בוריטי״ל ‪buretel‬‬
‫‪.‬לא טעאתי את הסלה בסילונים‬
‫‪.‬פיכה כא‬
‫פריכי״ ר ‪prived‬‬
‫‪783‬‬
‫נפה‬
‫חופשי)מרגיש‬
‫את זממו בטוח(‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪544‬‬
‫ב‬
‫ב‬
‫פוכה כו‬
‫קורות הבית‬
‫‪. 7 8 4‬‬
‫שוליבי׳׳ש ‪ soiives‬קרשים )שבץ קורה‬
‫לקורה‪ ,‬ומהם עשויה‬
‫התקרה(‬
‫‪. 7 8 5‬‬
‫טדי״ב ‪trev‬‬
‫קורות העליח‬
‫קורות )הגג(‬
‫עורו! הלעז ממיעזד לכאורה על יחיד ולא »ל יביס‪.‬‬
‫אולם אפשר לפרש גם כך)למשל‪ .‬שזה מונח כולל(‪.‬‬
‫י׳ מילתו של לו״ >‪0‬ס־ ו ‪.(7$‬‬
‫וה״ה דפנא‬
‫גרגירים)ובפרס‬
‫פיחת הדפנה(‬
‫‪787‬‬
‫ביי״ש ‪Ibaiesl beis‬‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.659‬‬
‫‪: 7 8 8‬‬
‫ריטריי״ט ‪retreit‬‬
‫‪Iretraitl‬‬
‫כוועא‬
‫מתכווץ )או מ^ווץ(‬
‫‪ 789‬פוכה כה‪.‬‬
‫וליד׳׳א ‪Ivaledel walede‬‬
‫נקע‬
‫בקעה‪ .‬ואדי‬
‫חסר בבתבי‪-‬היי‪ .‬בדפוסים )מסונעינו ואילך(‪:‬‬
‫ווליא״ה )‪ .(wake‬עורה מאותרת מוזר של המלה‬
‫הערפתית•‬
‫‪. 7 9 0‬‬
‫צינעילי׳׳ש ‪cinceles‬‬
‫נ‪7‬‬
‫יתושים‬
‫דה״ם תרתי או תלת‬
‫‪ 791‬סוכה כו‪.‬‬
‫מורשיל׳׳ש‪ morsels‬ח ת י כ ו ת ) מ י ד ת‬
‫האוכל הנבלע בבת‪-‬‬
‫אחת(‬
‫הנוסח‪ ,‬שהיה לפגי רש״י‪ .‬היה לפי ״דקדוקי סופרים״‪:‬‬
‫•תרתי או תלת ביעעי ‪1‬ע״ל‪ :‬בעיעי(״‪ ,‬ול״בעיעי״‬
‫מתאים הלעז פורשיל״ש‪.‬‬
‫‪: 7 9 2‬‬
‫אלייני׳׳ש ‪aleines‬‬
‫נשמי‬
‫נשימות‬
‫‪).‬ד בלתרהיים ב־)ע־ ‪75‬‬
‫‪ 793‬פוכה כז‪.‬‬
‫פרגו״ט — ]—‪I‬‬
‫תמימא‬
‫מטעמים‬
‫לא פיענחו בולנדהיים‪ .‬נמעא יק בכתב•• אחר‪,‬‬
‫וביפוסים בנוסח‪ :‬סרמגו־ש‪ .‬סותר לשער מלה כמו‬
‫פרוג־ס ‪) f r u g t‬פידות‪ .‬ומכאן קינוח‪-‬סעודד‪ -‬השווה‬
‫באיטלקית ‪ (frutta‬או כמו פומ״ט ‪) purgat‬מלשון‬
‫‪ , p u r g i c r‬לטהר‪ ,‬ומ^אן קינוח־סעויה(‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫אוצר‬
‫‪ 794‬סוכה כד‪.‬‬
‫שינישק״ל ‪seneschal‬‬
‫סוכה‬
‫אפוטרופוס‬
‫סוכה לב‬
‫ספונה על‬
‫משק הבית‬
‫המשמעות המקוריח הי* ־עבר )‪ (skaJk‬זקן‪-‬הכית‬
‫)‪(senes‬־‪ .‬ונעשה ביסי‪-‬הבינייס לתואר ®ל קיץ נכיר‬
‫נסיגהל המלכותי‪.‬‬
‫‪ 795‬סוכה כס‪.‬‬
‫קרושי׳׳ל ‪crosel‬‬
‫שרגא‬
‫מנורה‬
‫בנוסחלב״קרושול׳‪.‬‬
‫נסעא רק בדפוסים יננוע•? אחד‬
‫סוכה‬
‫ר• לעיל ‪) croisol‬סס־ ‪5‬ג‪ .1‬סם׳ ‪ 150‬ועוד( ‪pi‬‬
‫‪ croiscl‬ומסי ‪.(594‬‬
‫‪ 796‬סוכה כס‪.‬‬
‫לנטירנ׳׳א ‪lanterne‬‬
‫וכה לא‬
‫‪. 7 9 9‬‬
‫קודוינ״ץ ‪codoinz‬‬
‫פלצידי־ש ‪flacedes‬‬
‫‪ 801‬סוכה לב‪.‬‬
‫פוינטו״ר ‪pointor‬‬
‫‪. 8 0 2‬‬
‫אישקוב״א ‪escove‬‬
‫‪.‬דאה לעיל סס־ ‪797‬‬
‫אופתא‬
‫‪ 803‬סוכה לב‪.‬‬
‫אישטיל׳׳א ‪ estele‬גויר‪-‬עץ )מעצם הגוע(‬
‫כפי הנראה אפשר נם לקרוא ‪ .aside‬ר־ סילונו של‬
‫לד)‪.(125 •00‬‬
‫כף‬
‫‪. 8 0 4‬‬
‫טרוקי׳ א ‪troche‬‬
‫ענף‪ ,‬אגודה‬
‫‪).‬ו״ מילונו של לר)מס־ ‪446‬‬
‫סוכה לב פנס‬
‫שבתוך‬
‫מנורה)נר‬
‫קשטיניי״ר ‪chastenier‬‬
‫קופסת זכוכית( ‪).‬ר־ נלונדהייס נ־ ו ע־ ‪151 • 150‬‬
‫חופיא‬
‫מטאטא‬
‫ברור‪ .‬שהוא‬
‫‪ (802‬לג‬
‫סלשתו של רש־י >ונן להלן סס׳סוכה‬
‫מתנוון לסטאסא עשוי עלים אדונים הסאונדים‬
‫למעלה‪ ,‬ואץ וה רוסה לחב הססאסאיס של היום‪.‬‬
‫נדנד *ודת המלה ר׳ לעיל סס׳ ‪.430‬‬
‫‪ 798‬סוכה ל‪.‬‬
‫מירצייר׳׳ש ‪merciers‬‬
‫חופיא‬
‫מטאטא‬
‫‪: 8 0 5‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪ 20‬ומס־ ‪ .65‬להבדיל ס־נר״‪ ,‬שהוא‬
‫סיכל פשוס לשמן‪ .‬כאן סדונר נקופסה‪ .‬שנה הנר‬
‫מונח ומסולסל‪.‬‬
‫‪ 797‬סוכה כט‪:‬‬
‫אישקוב״א ‪escove‬‬
‫הלעזים‬
‫אוונכרי‬
‫סדקיים‪ ,‬רוכלים‬
‫פ ריש‬
‫חבוש )פת(‬
‫כמושים‬
‫נובלים‬
‫היטנק‬
‫®סרט‬
‫מכשיר נעל שני חודים‪ .‬שנו ססרססים שורה נפולה‬
‫על הקלף‪.‬‬
‫דולבא‬
‫עץ‪-‬ערמונים‬
‫מנומר‬
‫בעל כתמים‬
‫‪ 806‬סוכה לג‪:‬‬
‫טיי״ץ ‪tajez‬‬
‫העורה הדקדוקית‪ ,‬השווה לדנים נערסחית של היום‪,‬‬
‫יכולה לייעג גם יחיד ביחסת‪-‬הנושא‪.‬‬
‫כמושה‬
‫נובלת‬
‫‪: 8 0 7‬‬
‫פלצ‪T‬״א ‪flacede‬‬
‫‪ 808‬סוכה לד‪.‬‬
‫שיר״ א ‪Iserrel sere‬‬
‫מסר‬
‫משור‬
‫בדפוסים כאן ובכסה כתבי‪-‬יד נסקיסות האחרים‪,‬‬
‫שאותו לעז מופיע בהם‪ .‬קוראים‪ .‬סלבד העורה‬
‫שיד־ א‪ ,‬הנגזרת מהמלה הלטינית ‪ .serra‬את העורה‬
‫שינ־א ‪) sige‬מרפתית של יסינו ‪ .(scie‬סלה תרשה‬
‫הנגזרת סהפועל הלטיני ‪) secare‬לחתוך(‪ .‬כפי הנראה‬
‫הייחה התחרות כץ שתי הסלים‪ .‬והראשונה נעלסה‪.‬‬
‫אולי כגלל דיסד‪-‬העליל עם ‪ .serre‬עיסוק )של עוף‬
‫טורף(‪.‬‬
‫‪ 809‬סוכה לד‪.‬‬
‫צינפיי״ל ‪cenpeil‬‬
‫ראה לעיל מס• ‪.160‬‬
‫הובלילא‬
‫המסס)החלק השלישי‬
‫בקיבת מעלי־הגירה(‬
‫סוכה‬
‫אוצר‬
‫‪ 810‬סוכר‪ ,‬לד‪.‬‬
‫פנצ־־א ‪pance‬‬
‫כרם‬
‫בטן )כאן בהודאה‬
‫מיוחדת של החלק‬
‫סוכהו ןלו בקיבת‬
‫הראש‬
‫מעלי‪-‬הגיחז(‬
‫‪ 811‬סוכה לד‪:‬‬
‫פוריל״ש ‪poreis‬‬
‫כרתי‬
‫כדשים )ירק מאכל(‬
‫‪ 812‬סוכה לה‪:‬‬
‫פילו״ן ‪pilon‬‬
‫בוכנא‬
‫עלי‬
‫הלעזים‬
‫‪69‬‬
‫רש־י קוכע כך במפורש בפירושו על המשנה)ק• לד‪(:‬‬
‫דה״ס ״הכושי״‪.‬‬
‫‪. 8 1 7‬‬
‫ביקודי״ש ‪becudes‬‬
‫מקורזלות‬
‫חדות‪ ,‬בעלות‬
‫שפה חדה‬
‫משיחה‬
‫‪ 818‬סוכה לו‪:‬‬
‫לינד׳׳ל ‪ (linoell linoil‬חוט )של פשתן(‬
‫‪ 819‬סוכה לו‪:‬‬
‫איליר״ה ‪eiiera‬‬
‫סיב‬
‫קיסום )באיטלקית(‬
‫‪. 8 2 0‬‬
‫פושי״ל ‪fusel‬‬
‫כוש‬
‫כמד לחלק עול העוקץ הנכנס לתוך הפדי‪ .‬הלעז‬
‫חשוד‪ .‬כי הוא נמצא רק במובאה שכסחזור ויסרי‬
‫איננו בבתבי‪-‬היד‪ .‬ולא כתבו רש־י‪ .‬הספרש במקומות‬
‫ובסידור רש־י‪.‬‬
‫אחרים)לעיל מם׳ ‪ 755‬ומס׳ ‪" :(759‬קיסוס״ יידר־א‬
‫‪ ,iedre‬והיא אותה מלה בצרפתית של ימי‪-‬הביניים‪ .‬ר׳‬
‫כלונרהייס פ• ועי )‪LXXX1LXXX‬‬
‫כדיי‬
‫‪ 813‬סוכה לו‪.‬‬
‫פילוט״א ‪pelote‬‬
‫יאד‪ .‬לעיל ‪00‬׳ ‪.302‬‬
‫*‪ 81‬סוכה לו‪.‬‬
‫פזדמ״א ‪forme‬‬
‫כדוד‬
‫סוכה לז‬
‫י דפום‬
‫צורה‪ ,‬תבגיח‬
‫רש״י מסביר היטב כאן אח משמעות ד‪,‬סלה‪.‬‬
‫כאן ‪ -‬תבנית‪.‬‬
‫בפירושו‪,‬לט‬
‫המשותפת לשלוש הופעותיהסוכה‬
‫שכה גדל האתרוג וקיבל את צורתו‪ :‬לעיל סס־ ‪- *69‬‬
‫אימום לנעליים; ולהלן סס־ ‪ ,2029‬דפוסים לאפות‬
‫בהם את לחם הפנים‪.‬‬
‫‪-.‬לו‬
‫‪. 8 1 5‬‬
‫אינפלי״ר ‪enfler‬‬
‫‪ 816‬סוכה לו‪.‬‬
‫קונטריפיי״ט‬
‫‪contrefeit‬‬
‫‪Icontrefaitl‬‬
‫מפח‬
‫להתנפח‬
‫גדמוז‬
‫בצל גוף משוגה‪ ,‬בעל‬
‫תכוגות חריגות‬
‫המלה הצרפתיות כסו המלה העבריה משמעותה‬
‫המקורית ־־מחוקה־‪ .‬וסכאן ״חיקוי לא מוצלח"‪,‬‬
‫כלומר ־שונה סבני סינו־‪ .‬ייש לתסוה על רש״י‪ ,‬אם‬
‫כוש‪ .‬כדבריו‬
‫פירוש ־אתרוג כושי־ הו* הגדל ב‬
‫סוכהא ‪p‬לט‬
‫כדה־ס ״הא לן והא להוי‪ .‬מאץ לי‪ .‬שהוא דווקא‬
‫שחור‪ .‬כדבריו בדה־ מ ״תמה לכושי״? מכל מקום‬
‫פלך )לשווייה(‬
‫‪ 821‬סוכה לז‪:‬‬
‫‪wenteierv^n‬‬
‫‪iventelerl‬‬
‫‪8 2 2‬‬
‫ר ו ד ״ א ‪rude‬‬
‫‪:‬‬
‫המן•‬
‫המן•‬
‫להניף)בכיוון הדוח(‬
‫פ י ג ס ג א ו ‪ :‬פיגס(‬
‫פינם )צמח(‬
‫ירגוזין‬
‫ס ו כ ה לט‪:‬‬
‫‪823‬‬
‫חמציץ)צמח‪,‬‬
‫הנפיר״ש ‪hanfers‬‬
‫בגרמנית(‬
‫בגרמנית של היום ‪ .!Sauerlampfer‬ד־ בערך הכא‪.‬‬
‫ידבוזין‬
‫‪ 824‬סוכה לט‪:‬‬
‫חמציץ )צמח(‬
‫אוישילי״ש ‪oiseles‬‬
‫השם הלטיני‪• oxalis :‬יסמנו נגזר השם העדפתי(‪ .‬ייש‬
‫סוהים את ‪! oisele‬בצרפאית של הייס ‪ (oseille‬עם‬
‫החומעה ובלטינית ‪.(rumex‬‬
‫‪: 8 2 5‬‬
‫אישפריי״ש ‪esparjes‬‬
‫‪lespargesl‬‬
‫שיטץ‬
‫אפפרגוסיס‬
‫‪70‬‬
‫סוכה‬
‫אוצר‬
‫‪ 826‬סוכה לט‪:‬‬
‫פולפיי״ר ‪polpier‬‬
‫חלגלוגוח‬
‫רגלה‪ ,‬חלגלמה‬
‫)עשב כר(‬
‫כופבר של הריס‬
‫‪ 827‬סוכה לט‪:‬‬
‫אליינדר״א ‪ laillendrel aliendre‬כופבר‬
‫ר א י לעיל ‪00‬׳ ‪76‬ג‪.‬‬
‫כרפם של נהרות‬
‫‪ 828‬סוכה לט‪:‬‬
‫שחליים‬
‫קרישו״ן ‪| cressonl creson‬‬
‫כרפם של ‪:‬הרות‬
‫‪ 829‬סוכה לט‪:‬‬
‫כרפם‬
‫א פי״ א ‪lapiel apie‬‬
‫דיד מסתבר לקרוא ‪ .apje‬אבל בלונדהיים קובע )ני‪.‬‬
‫ע־ ‪ .1100‬שהקריאה הנכונה היא ‪ .apk‬סכל ‪0‬קוס‬
‫ברור‪ .‬שיזדטעפה על ההברה הראשונה‪.‬‬
‫‪ 830‬סוכה לט‪:‬‬
‫אורוג״א ‪loruguel oruge‬‬
‫ראה לעיל סס• דדי‪..‬‬
‫גרגיי‬
‫אורה )צפח(‬
‫אפיקטויזין‬
‫וג‪ 8‬פוכה פ‪:‬‬
‫וופיט״א ‪ Ivomitej womite‬פ ס הקאה‬
‫לעז זה‪ .‬החסר בדפוסים‪ .‬נכתב בתחילתו‪ .‬בשד נתבי‪-‬‬
‫היד‪ .‬שהוא מעיי בהם‪ .‬באות ביית)בוסים* א <י אותו‬
‫לעז במסכת שבת )לעיל סס׳ )‪ (11‬סופיע בבתיכים‬
‫סשווים יריש־א‪ .‬דישט־א‪ .‬זוסיס־־א בנתבי‪-‬היד‪.‬‬
‫ובדפוסים נופיס־‪ .‬מפיס•(‪ .‬אולם נפסנת ביק)להלן‬
‫סס־ ‪ (1450‬כל הגרסאות פתחילות בוי״ו‪ ,‬ונן נראה‬
‫עיקר‪ .‬כי אין זה ססתבר‪ .‬שביית תבוא במקום)‪v (w‬‬
‫בראש הפלה‪ .‬ר־ פילוגו של לוי)פס׳ ‪.(»1$ ,159‬‬
‫‪ 832‬סוכה פה‪.‬‬
‫קובי״ ש ‪cuves‬‬
‫גיגיות‬
‫גיגיות מינליס‬
‫ג ח ל י ם ועגולים‬
‫סלק‬
‫‪ 833‬פוכה פה•‬
‫פוקד‪ ,‬כיריים‬
‫אישטר״א ‪aistre‬‬
‫הכוונה‪ .‬כפי שרש־י פעיין‪ .‬לפסגרת מלאה חומרים‬
‫קשים‪ .‬שבדרך כלל הייתה סשפשת להבעיר עליה‬
‫עעים או פחמים וכדופה)‪1‬־ בלונדהיים בי‪ .‬ע־ ‪.(72‬‬
‫הלעזים‬
‫‪ 834‬סוכה פט‪.‬‬
‫פושי״ץ ‪Ifossezl fosez‬‬
‫יקג‬
‫חפירה‬
‫מפננת‬
‫‪ 835‬םו‪6‬ה נ‪.‬‬
‫פפגנת‬
‫קולידויר״א ‪coledoire‬‬
‫בלונחזיים הבחין בין סלה וו ובין ‪ coledoir‬בלי ז־‬
‫)להלן מס• ‪ .(1275‬אפנם ססתבר‪ .‬ששתי הםלים‬
‫קייפות באוסה פשסעות‪ ,‬אבל קשה לקבוע בוודאות‪,‬‬
‫לפי גרסות כתבי‪-‬היד‪ .‬שדווקא כאן עם «‪ ,-‬ושם‬
‫בלי ‪.-e‬‬
‫דה׳׳ט שיישא‬
‫‪ 836‬פוכה נא‪:‬‬
‫)שיש( אפור־חוס‬
‫בי״ש ‪bis‬‬
‫רש־י איסר בפירוש‪ :‬״לא ל ק ולא שחור אלא כעין‬
‫ירוקי‪ .‬נפי הנראה המושג ־ירוק״ אעל רשיי קרוב‬
‫ל־עהוב־ אעלנו‪ .‬חה רוסה לחום‪.‬‬
‫בימה‬
‫‪ 837‬פוכה נא‪:‬‬
‫ביפה)באמצע‬
‫אלמינבר״א ‪aimenbrc‬‬
‫בית‪-‬הכנפת(‬
‫מתח מיוחד ליהודים‪ .‬שפועאו ערבי )אל‪-‬פונבר(‪,‬‬
‫ונתקיים עד היום אעל יהודי אשכנז‪ ,‬בעורת‬
‫״אלמימור־ >ר־ בלונדהיים ב־‪ .‬ע־ ‪ .77-76‬ובן‬
‫בלמדהיים פ־‪ .‬ע־ ‪.(144‬‬
‫‪ 838‬פוכה נא‪:‬‬
‫פלנקי״ש ‪planches‬‬
‫לווחין‬
‫קרשים‬
‫‪ 839‬פוכה נב‪.‬‬
‫אירייני״א ‪[iraignel ireinie‬‬
‫גוכיא‬
‫עכביש‬
‫ביצה‬
‫‪ 840‬ביצה ב‪.‬‬
‫פיל״ א ‪pcie‬‬
‫דקר‬
‫את‪-‬חפידה‬
‫בבא מציעא‬
‫אמר‬
‫‪84‬‬
‫במה ג‪:‬‬
‫‪J‬‬
‫פינוגר״י ‪fenogre‬‬
‫‪ 842‬ביצה ז‪.‬‬
‫בשט״א ‪baste‬‬
‫תלתן‬
‫חילבה ) ג ר ג ר נ י ת‬
‫יוונית‪ ,‬צמח המשמש‬
‫לתבלץ(‬
‫שלל‬
‫הכלבה )תפירה גסה(‬
‫נאן מדובר בביעיס‪ .‬כשהן עדין ״תפורות״ ברחם‬
‫*פן‪ .‬ודש־׳ משווה שימוש זד‪ .‬של ־שלל־ ל־ שלל של‬
‫כיבפין״‪ .‬חללה של ככיפה‪ .‬שנחפרה כדי שלא‬
‫תתפורר‪ .‬ו־ מילונו של לד ומם• ‪.(155‬‬
‫‪ 843‬ביצה ז‪.‬‬
‫?לב״ א שורי״ץ ‪chalve soriz‬‬
‫עטלף‬
‫עטלף‬
‫י׳ נלונדה‪-‬ס ב־ >ע־ ‪ (145-142‬ומילתו של לר)סס־‬
‫‪.(760‬‬
‫‪ 844‬במה ט‪.‬‬
‫טורטי״ל ‪tortel‬‬
‫"לי‬
‫עוגה עגילה‬
‫‪71‬‬
‫הלעזים‬
‫•פוקי־א־ הוא ערבוב שני הכתיבים המנויים אעל‬
‫רש־י ל‪-‬ו‪) <:1‬בערפתית של היום נהגה כשי־ן יפנית(‪:‬‬
‫״פויא־ ו־פוקא־‪.‬‬
‫‪ 849‬במה ‪.T‬‬
‫קרוישנ״ט ‪croisant‬‬
‫‪I croissant I‬‬
‫מנבחים‬
‫חורקים‪ ,‬משמיעים‬
‫קול פמוח‬
‫בלונדהיים מתרגם ־]כלבים! נובחים־‪ .‬כנראה‬
‫בהשפעת העברית‪ .‬כי לסלה הערפתית משמעות מ ת ו‬
‫רחבה‪.‬‬
‫‪ 850‬במה יד‪:‬‬
‫קו״ט ‪cot‬‬
‫דלופקדין‬
‫שמלה‪ ,‬כותונת‬
‫ראה לעיל סס־ ‪ .189‬לפי הנאסר בפירוש רש״י כאן‪,‬‬
‫הזסיין בגד זה ב־ גיסים גחלים וגסים״ של מ ס ר ‪-‬‬
‫לשם חיסוס הגוף‪.‬‬
‫‪ 851‬במה טו‪.‬‬
‫פילטר׳־א ‪feitre‬‬
‫נממא‬
‫חסר ככתכי־היו‪.‬‬
‫‪ 845‬במה י‪.‬‬
‫קוביד״א ‪covede‬‬
‫בריכה‬
‫דגירה‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.56‬‬
‫‪ 846‬במה יא‪:‬‬
‫פליט״ א ‪palete‬‬
‫ציר‬
‫בליטה‬
‫סלה כסלה‪ :‬את קטן‪ .‬יעה‪.‬‬
‫‪ 847‬במה יג‪) :‬שולי בגדיו*שולי בגדים[‬
‫חיק‬
‫ד י ב נ ״ ט ‪devant‬‬
‫הסלה סודה על סקוס וסשסעותה בדרך כלל‪ :‬״לפני"‬
‫)חואר‪-‬הפועל(‪ .‬טוכאן‪ :‬החלק‬
‫)מלת‪-‬יחס(‪ .‬״לפנים־‬
‫במה‬
‫הקדסי של הגוף‪ .‬בדפוסים נשתקעה סלה אחרת‪:‬‬
‫פני ץ !‪ pan‬־כפל בד‪ .‬כנף מעיל־‪ .‬ו־ מילונו של לוי‬
‫)ספינת*‪.‬‬
‫‪ 852‬במה טו‪.‬‬
‫?ןלצונ״ש ‪chaisons‬‬
‫ראה לעיל סם־ ‪ .105‬נסעא רק בכתב־יד אחד וחסר גם‬
‫בדפוסים‪ .‬בשבעת הסקוסות האחרים‪ .‬שלעז זה מופיע‬
‫בהס‪ .‬הוא מסביר את הסלים‪.‬״פתסק״‪ .‬״אנפליא• או‬
‫״סוק״‪ .‬כאן המלה היא ־ערדילין־ ולא מדובר בסתם‬
‫נעליים של כד‪ ,‬אלא בכמין נעל נוספת העוטפת את‬
‫הנעל שעל הרגל)וסכאן השימוש ב״ערדלייס״ כיוס(‪.‬‬
‫יש אפוא ספק רב‪ .‬אם הלעז פקודי הוא‪.‬‬
‫‪. 8 5 3‬‬
‫מטונ״ש ‪matons‬‬
‫)במת הגיר^ביצים[‬
‫גושים‬
‫מינציי״ר ‪mincier‬‬
‫רסק‬
‫לקצוץ‪ .‬לרסק‬
‫‪854‬‬
‫‪ 848‬במה יד‪.‬‬
‫פוי״ א ‪poje‬‬
‫‪ 855‬סלה‬
‫נפי הנראה אותה‬
‫עץ פרור‬
‫כף גדולה‪ ,‬תרווד‬
‫כסו ‪ poche‬בערפחית של‬
‫היום‪ .‬שפירושה ״כיס־‪ .‬הכתיב הסופיע בדפוסים‬
‫ערדילין‬
‫געלי‪-‬בד‬
‫פוריל״ש ‪poreis‬‬
‫קפלוטות‬
‫כרשים )ירק מאכל(‬
‫‪72‬‬
‫אוצר‬
‫‪856‬‬
‫ביצה כב‪.‬‬
‫ביצה‬
‫קרוישו״ל ‪croisol‬‬
‫שרגא‬
‫בסוף(‪ .‬רק שאם ‪ p‬קשה לדעת‪ .‬סה הביא דש״‬
‫מנורה‬
‫להבחנה זו‪.‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .135‬בתר‪ ,‬שכאן רעה רש״י לעיין‪.‬‬
‫שה׳ז?ש הסה את הסגורה ולא את הלהבה‪ .‬שגם‬
‫סינורה גם להבה קריות ינר״ בעברית ר׳שרגא־‬
‫בארסית‪.‬‬
‫ביצה כב‬
‫‪. 8 5 7‬‬
‫למחוט‬
‫למחוט )נר(‬
‫מוקיי״ר ‪mochier‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪330‬‬
‫‪ 864‬ביצה כב‪:‬‬
‫אינצינשייר״ש‬
‫‪encensiers‬‬
‫ערדסקיאוין‬
‫מחתות)מיכלים‬
‫לקטורת(‬
‫קטודא בידי‬
‫‪ 865‬ביצה בג‪.‬‬
‫פרונציי׳׳ר ‪ froncier‬לקפל)קפלים בשפת‬
‫הבגד לנד(‬
‫ר־ מילונו של לד)מס׳ ‪.(480‬‬
‫בקעת‬
‫נזיר‪-‬עץ‬
‫אישטיל׳׳א ‪estcle‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪803‬‬
‫‪ 859‬ביצה כב‪.‬‬
‫ביב״א ‪beve‬‬
‫דיר*‬
‫ריר )הפרשת נחלים(‬
‫‪ 860‬ביצה כב‪.‬‬
‫ריר*‬
‫ליחת העיניים‬
‫ק צ י ד ׳ ׳ א ‪chacide‬‬
‫הלעז הראשק )פס׳ ‪ (859‬הסבר כללי של הסלה‪ ,‬תה‬
‫השד מפרט‪ .‬באמה מץ ריר מדובר בעניין‪.‬‬
‫ביצה כב‬
‫‪. 8 6 1‬‬
‫שנקטירו״ד ‪sancterud‬‬
‫]'‪Isancterud‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.682‬‬
‫‪ 862‬ביצה כב‪.‬‬
‫אישקלפיישו׳׳ן‬
‫‪eschalfeison‬‬
‫‪leschalfaisonl‬‬
‫רמא‬
‫רווי־רם‬
‫‪ 866‬ביצה כג‪.‬‬
‫אישטריליי״ר ‪estreiier‬‬
‫‪lestreillierl‬‬
‫ראה לעיל מסי ‪.596‬‬
‫‪ 867‬ביצה כג‪:‬‬
‫ויביי״ר‬
‫‪Ivivierl wivier‬‬
‫‪ 863‬ביצה כב‪:‬‬
‫ברייד׳׳א‬
‫‪breicde‬‬
‫זהה למעשה עם מס־ ‪ 253‬ומס־ ‪ 623‬לעיל‪ .‬הבאים‬
‫להסביר אותו ביטוי‪ .‬אלא ששם עודת זכר וכאן‪ .‬כפי‬
‫הנראה‪ ,‬עורת נקבה)ובאמת ברוב הגרסאות יש אל״ף‬
‫מגדל‬
‫שובך‬
‫מישטיי׳׳ר ‪mestier‬‬
‫ראה לעיל פס׳ ‪ .155‬אי‪-‬אפשר לראות נ־ מגדל עץ•‬
‫של רש־י ־מזנק־‪ .‬אלא אתן פסוג אתר ‪ -‬לשמירת‬
‫עופות חיים‪.‬‬
‫‪ 869‬ביצה כד‪:‬‬
‫פת עמילה‬
‫)לחם( ןעוך‪ ,‬פעי^ה‬
‫)נלוש היטב(‬
‫כיכרים‬
‫ברכות־דגים‬
‫לפי גרסות כתבי‪-‬היד אפשר לקרוא גם דדי״ר‬
‫)‪ .(wiwier‬סועא המלה הערפתית והמלה העברית‬
‫־־ביכר״ מאותו סקור לטיד‪ .vivarium :‬עורת המלד‪.‬‬
‫הערפתית‪ ,‬הנראית כסו יחיד‪ .‬יכולה לייעג גם יחסת‪-‬‬
‫הנושא ברבים‪.‬‬
‫‪ 868‬ביצה כד‪.‬‬
‫קדח תא‬
‫התחממות)כלומר‬
‫חום‪ ,‬קדחת(‬
‫מקרדין‬
‫לקרצף‬
‫מפולמיס‬
‫לח‪ ,‬טרי‬
‫פושטיד״א ‪mostede‬‬
‫היה נראה מתר לפענח ‪) moiste‬פדשס״א באחד‬
‫פכתבי‪-‬היד(‪ ,‬ולא ידוע‪ .‬לפה בחר כלונדהיים כעורה‬
‫זו‪ .‬היא קשה גם פבחינת הפץ והסספר‪ .‬לגבי ״דגים״‬
‫היינו פעפים אכר ברבים‪ .‬ולפדנו נקבה כיח•‪ ,‬אולי‬
‫ראד לגרוס פושטי*־ א ‪) mosiece‬לחית‪ .‬טריית(‪.‬‬
‫הגרסה שבדפוסים ־אפי־ תמוהה‪.‬‬
‫כבא מציעא‬
‫אוצר‬
‫הלעזים‬
‫דה׳׳טביצה‬
‫ולערבכואפורץ‪...‬‬
‫‪0‬ל‪ 8‬ביצה כד‪:‬‬
‫וורמס )עיר‬
‫ג ר מ י י ש ״ א ‪Garmeisc‬‬
‫גרמניה( מס‬
‫במערב‪.‬ראה לעיל‬
‫‪IGarmaisel‬‬
‫רש״י סשחמש בעורה הצרפתית של שם העיר‪ ,‬שבה‬
‫‪:‬ביצה כי‬
‫ו ‪ Wilhelm‬הנהפך ^‪Guillaume,‬‬
‫‪ Gamier^ Walter‬ובי׳(‪ .‬וההסעפה לא עברה‪ ,‬כמו‬
‫בגרמנית‪ ,‬אל ההברה הראשונה‪.‬‬
‫‪ 871‬ביצה כד‪ :‬דה״מ ולערב אסורין‪...‬‬
‫רומא )בירת איטליה(‬
‫רום״ א ‪Rome‬‬
‫‪ 872‬ביצה כה‪:‬‬
‫ציבו״ ט ‪civot‬‬
‫בצל‬
‫בצלצול)בצלית‪,‬‬
‫בצל ירוק(‬
‫בחלק גדול מהמקורות הלעז כולל אוח לפ״ד‪ ,‬הרומז‬
‫לעורה הפרוכנסאלית ‪ ceboia‬ושחררה לערפחית‬
‫העפונית נפי הנראה ‪ p‬במאה הי״ג לספירתם(‪ .‬פנל‬
‫מקום שחי הסלים נגזרות סלסינית ‪ caepa‬״בעל"‪,‬‬
‫וסכנות וניס קסנים של כעלים‪.‬‬
‫‪ 873‬ביצה כה‪:‬‬
‫אינגרי׳׳ש ‪lengres) cngres‬‬
‫עדם‬
‫?זי‪-‬רוח‬
‫‪: 8 7 7‬‬
‫פירשתי״ ש ‪persches‬‬
‫‪73‬‬
‫אפדסקץ‬
‫אפרפקים‬
‫‪174‬‬
‫חבושץ‬
‫חבושים )פירות(‬
‫‪878‬‬
‫קודוינ״ץ ‪codoinz‬‬
‫‪ 879‬ביצה כז•‬
‫טייל״ א ‪teile‬‬
‫מקץ‬
‫תכלול )כתם בעץ‬
‫המצמצם את הראייה(‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.675‬‬
‫אטליז‬
‫‪ 880‬ביצה כח‪.‬‬
‫מציקר״א ‪ macecre‬א ט ל י ו ) מ ק ו ם ‪,‬‬
‫ששוחטים בהמות‬
‫ומוכרים את בשוץ(‬
‫בדפוסים‪ .‬מקומו בחז״ס ״דתנן פסולי‬
‫חסר‬
‫הסיקדשץ‪...‬״‪ ,‬אחרי המלים ״שנשחטים באטליז״‪.‬‬
‫המלה הצרפתית‪ .‬שמוצאה אולי מהערבית‪ .‬נשארה‬
‫בלשון ימינו דק במובן של ״ןז‪5‬ח־ )‪.(massacre‬‬
‫מאמך היא קרובה כסי הנראה לגרמנית‬
‫)‪ .Metzger(ei‬אף‪-‬על‪-‬פי שמוצאים למלה זו גם‬
‫פקודות אחרים‪.‬‬
‫ראה להלן מם׳ ‪.2422‬‬
‫ביצה כח‬
‫צלף‬
‫‪ 874‬ביצה כה‪:‬‬
‫)באיטלקית(‬
‫שיח‪-‬ן^ף‬
‫קפר״ו ‪cappero‬‬
‫בלונרוזיים ב־)ע׳‬
‫‪).‬ר׳‬
‫נסעא ‪ p‬בשלושה כתבי‪) •-‬כפי הנראה פפועא‬
‫איטלקי( וכן חסר בדפוסים‪ .‬מסתבר‪ .‬שאמו סאת‬
‫ביצה כח‪:‬‬
‫רש׳׳י‪ .‬ר־ בלונדהיים ב׳)ע־ ‪.(137-134‬‬
‫‪:‬‬
‫ביצה בה ‪5 87‬‬
‫פלדישטו׳׳ל ‪faldestol‬‬
‫גלודקי‬
‫כיסא מתקפל‬
‫‪: 8 7 6‬‬
‫שנבואיל״ש ‪sanbuels‬‬
‫אלונקי‬
‫מושבים הדומים‬
‫לאוכפים‬
‫ר״ ההסבר הספורט‪ .‬שהוסיף רש״ י בפירושו‪.‬‬
‫המילמים נותנים ‪ p‬את המלה ‪.(sanbue•) sambue‬‬
‫שסשסעותה ״אוכף״‪.‬‬
‫‪. 8 8 1‬‬
‫אגוישיי׳׳ר ‪aguisier‬‬
‫משחיזץ‬
‫להשחיז‬
‫‪61‬‬
‫‪882‬‬
‫אישפוינטיי״ר‬
‫‪espointicr‬‬
‫‪ 883‬ביצה כח‪:‬‬
‫טריפיי״ד ‪trepied‬‬
‫גרצם‬
‫להקהות את החוד‬
‫של )כלי(‬
‫כלי של ברזל‬
‫חצובה)בעלת‬
‫שלוש רגליים(‬
‫בארבעה כתבי‪ •-‬יש פירוש אתך‪ ,‬בדה״ם ״ואע״ג‬
‫דמפשיט בידיה״‪ ,‬אחרי המלים ״להכות‬
‫בפטיש״‪ .‬ושם הביטוי ״כלי של בחל״ מפורש בלעז‬
‫״טריפיי״ד״‪.‬‬
‫עליו‬
‫‪74‬‬
‫ביצה כט‬
‫אוצר‬
‫סוטה‬
‫‪. 8 8 4‬‬
‫אישקוס״א ‪escume‬‬
‫אופיא ‪ 893‬ביצה לא‪.‬‬
‫קצף שיר״א‪Iserrel sere.‬‬
‫‪).‬ר־ מילונו של לוי)סס׳ ‪342‬‬
‫‪.‬ראי‬
‫במה לא יקדיח‬
‫‪ 885‬ביצה בט‪.‬‬
‫אדורשי״ר ‪ adorser‬לתת)את התבשילים(‬
‫להישרף ולהידבק‬
‫בסיר‬
‫די בלונדהיים ני >עי ‪.153-51‬‬
‫‪ 886‬ביצה כט‪:‬‬
‫גרי״ד ‪gred‬‬
‫)טיבותיך>טיבו[‬
‫טובה‬
‫במשמעות של ״לעשות סונה למישהו״ או ״בלי‬
‫סונות״‪ .‬נלומר סעשה חסד‪.‬‬
‫‪ 887‬ביצה כט‪:‬‬
‫טורנידויר״א‬
‫‪tornedoire‬‬
‫במה ל‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪.‬‬
‫פור^״א ‪forche‬‬
‫קרדשו״ל ‪croisol‬‬
‫תוך‬
‫חלק )של שולחן(‬
‫המתהפך )ואפשר אז‬
‫לשים חפצים בתוכו(‬
‫עתר‬
‫קלשון‬
‫במה לב‬
‫נר‬
‫מנורה‬
‫מעה ל‬
‫‪: 8 9 0‬‬
‫במה לא‬
‫לעיל סס׳ *‪80‬‬
‫‪. 8 9 4‬‬
‫דולידויר״א ‪doledoire‬‬
‫מגל‬
‫מעצר‬
‫)מעץ גרזן(‬
‫‪ 895‬ביצה לא‪.‬‬
‫שרפי׳ א ‪sarpe‬‬
‫מגל‬
‫מגל‪© .‬זמרה‬
‫מרפתיח של היום‪.scrpe :‬‬
‫‪ 896‬במה לא‪ :‬דה״ מ ואיכא דטתני לה‬
‫כלי בעל שד‬
‫בישאגו״ד ‪besagud‬‬
‫ראשים חדים‬
‫ראה לעיל מסי ‪.892‬‬
‫‪ 897‬ביצה לא‪:‬‬
‫פירמידורי״ש ‪fermedures‬‬
‫‪. 8 9 8‬‬
‫קרוישו״ל ‪croisol‬‬
‫במה לב קרמין‬
‫העשה אורג‬
‫בעבודות מחט‬
‫‪: 8 9 9‬‬
‫גרדי״ל ‪gradil‬‬
‫לב ‪900‬‬
‫‪:‬במה‬
‫‪. 8 9 1‬‬
‫דה״ם לא בקרדום‬
‫איש״ א ‪ laissel aise‬מעצד של רצענים פרימבר״א ‪prembre‬‬
‫‪. 8 9 2‬‬
‫דה׳׳ט לא בקרדום‬
‫בישאגו״ד ‪besagud‬‬
‫כלי בעל שיי‬
‫ראשים חדים‬
‫‪).‬די סילונו של לד)סס׳ ‪156‬‬
‫חותמות‬
‫סגירות‬
‫רש־י רועה כנראה לעיין‪ .‬שהמלה ״חותמות• אינה‬
‫באה כאן במובנה המקובל‪ .‬אלא במוק של סחקן‬
‫סגירה הרמטי‪.‬‬
‫‪).‬ר*בלונדהייםבי>ע־ ‪71‬‬
‫במה לא‬
‫מגירה‬
‫משור‬
‫נר‬
‫מנודה‬
‫‪.‬ראה לעיל מסי ‪135‬‬
‫דאה לעיל סס׳ ‪135‬‬
‫אוברי׳׳ץ ‪ovrez‬‬
‫הלעזים‬
‫‪ 901‬במה לב‪:‬‬
‫טריפיי״ד ‪trepied‬‬
‫אסכלא‬
‫אסכלה‬
‫מכבשין‬
‫ללחק‪ ,‬לכבוש‬
‫)להחזיק(‬
‫דה׳׳מ לשפות‬
‫חצובה)בעלת‬
‫שלוש רגליים(‬
‫כסו לעיל)מסי ‪ (883‬יש לנו כאן‪ :‬״כלי נחל שקודין‬
‫סריפיי־ד״‪.‬‬
‫אמר‬
‫‪ 902‬כמה לג‪.‬‬
‫טריפיי״ד ‪trepied‬‬
‫בבא מציעא‬
‫דה׳׳ם גיעתא‬
‫חעובה)בעלת‬
‫שלוש רגליים(‬
‫גם פה אין סלה עברית או ארמית מתודנסת‪ .‬אלא‬
‫הלעז בא לתת רמסה!״ כלי חלול מ י ן סריפיי״ד־‪.‬‬
‫לג‬
‫‪. 9 0 3‬‬
‫פורגו־׳ן ‪forgon‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס• ‪470‬‬
‫‪ 904‬במה לג‪.‬‬
‫פודיי״ד ‪forjier‬‬
‫אוד‬
‫שפוד חתייה‬
‫ביצה לג‬
‫לחצק‬
‫לקדוח )ומכאן‬
‫במה לג‬
‫]את שניו[(‬
‫לחצוץ‬
‫יאה לעיל ימס• ג‪ .(44‬כפי הגראה סאותו גזרון נסו‬
‫הלעז הקודם >סס• ‪.(903‬‬
‫הלעזים‬
‫דה׳׳ם הוה פפשח‬
‫‪ 909‬במה לג‪:‬‬
‫פליישיי׳׳ר ‪ [plaissierj pleisier‬לכופף‬
‫בדפוסים קוראים ־פליישי־ץ־ ‪• .pkiwz‬גדר בנויה‬
‫מעזים סכופפים או ססורגים־‪ .‬מלה זו שכיחה מאוד‬
‫נשמות מקומית בצרפת )‪ .Pkssis‬דהיינו יישוב‪.‬‬
‫שהוקם בחון נדר מעין זי( ומכאן בשמות משפחה‬
‫)‪.(Duplessis‬‬
‫‪: 9 1 0‬‬
‫דולידייר״א ‪doledoire‬‬
‫ג‬
‫‪. 9 0 6‬‬
‫טיולי׳׳ש ‪tiules‬‬
‫רעפים‬
‫רעפים‬
‫להניף‬
‫‪ 907‬במה לב‪:‬‬
‫‪ wenterv^m‬להניף )כדי להפיץ ריח(‬
‫))‪venter‬‬
‫בדפוסים כתוב דנסילי־ר ‪) wenteler‬בסו לעיל מסי ‪,‬‬
‫‪ .(*21‬אכל בלונדהייס מבדיל ‪ p‬שני הלעזים ‪p‬‬
‫בעורתם הן במשמעותם‪ .‬ר׳ סילמו של לוי)מס׳ ‪.<656‬‬
‫ג‬
‫ביצה לה‬
‫מפסזח‬
‫‪: 9 0 8‬‬
‫אישינבריי״ר ‪ esenbrajier‬לגזום‪ ,‬לדלל‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪38$‬‬
‫פסל‬
‫מעצד‬
‫)מעץ גחן(‬
‫‪: 9 1 1‬‬
‫ש״ ף ‪sap‬‬
‫״מ נטוסתקי‬
‫אשוח‬
‫רישינ׳׳א ‪resine‬‬
‫זפת‬
‫שדף‪-‬עץ‬
‫דה״ט מן המיס‬
‫‪ 905‬במה לג‪.‬‬
‫לונברדיא״ה ‪ Lonbardie‬לוטברדיה)אחוד‬
‫כצפון איטליה( ‪:‬במה לג‬
‫"אחד מגדולי לונברדיא־ה־ הוא ללא ספק הרופא ר׳‬
‫שבתי דוגולו‪ ,‬בפירושו לספר יעירה‪ .‬בכל הגרסאות‬
‫כתוב בסוף הלעז ־‪-‬דאה־‪ .‬זה בא ללמד על הרגשת‬
‫הדינרים‪ .‬שיש כאן שתי הברות‪ i :‬מוסעסת‪ e .‬בלתי־‬
‫סמזעמת‪ .‬בניגוד לסלים הססתיימות ב*יא״‪ ,‬שכהן כל‬
‫חסייסת ‪ -ie‬בלתי־סוסעסת )ד׳ לעיל מס׳ ‪•264 .246‬‬
‫ולהלן מסי ‪.(1352‬‬
‫‪75‬‬
‫דה׳׳ם נמופתקי‬
‫‪913‬‬
‫ברבפטרו‬
‫ברבשט׳׳א ‪Barbaste‬‬
‫)‪ ,Barbastro‬ע י ר‬
‫בארגוניה שבספרד(‬
‫‪ 914‬במה לד•‬
‫קונמובר״א ‪conmovre‬‬
‫מגיס‬
‫לבחוש‬
‫במהדורה השדיה של הוצאת בומברג כתוב במקום‬
‫הלעז הג־ל‪ :‬קי׳ך לויי פי־ל‪ .‬כלומד ‪KochloiTcl‬‬
‫)בגרסניח‪ :‬מעקת(‪ .‬ר׳ מילונו של ליי)מס־ ‪.(355‬‬
‫אדמה‬
‫גיד‬
‫‪ 915‬במה לה־‬
‫קרייד׳׳א ‪creide‬‬
‫מדובר באדמה‪ .‬שכה היו חופים את הראש‪ .‬הלעז‬
‫חסר בדפוסים‪ .‬ויש בהם רק הלעז הבא )מם׳ ‪,(916‬‬
‫שנם הוא בא לחת דוגמא של ־אדסה׳ לחפיפת ראש‪.‬‬
‫‪9 1 6‬‬
‫גלייש׳׳א ‪gleise‬‬
‫‪Iglaisel‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .915‬״‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫אדפ‪1‬ן‬
‫טיט)אדמה גבילה(‬
‫‪76‬‬
‫יצה לו‬
‫אוגר‬
‫‪. 9 1 7‬‬
‫אגודי״ש ‪agudes‬‬
‫‪).‬י׳ בלונדהי‪-‬ם נ־)עי ‪61‬‬
‫ביצה‬
‫מקורזלות‬
‫חד‪1‬ת‬
‫הלעזים‬
‫סתרנס כך את ‪-‬אורז‪ -‬דווקא)‪1‬־ לעיל טס־ ‪ 32‬ולהלן‬
‫סס־ ‪ .(1499‬ועיין בעניין זה תוספות ברכות לז‪ .‬דה־ס‬
‫־רש־יפי־ אוח סי־־ל־׳‪.‬‬
‫פרגין‬
‫פרג‬
‫‪ 922‬ראש השנה יג‪:‬‬
‫מ״ ק ‪mac‬‬
‫הצורה שבדפוסים הושפעה מהאיטלקית‪.‬‬
‫ראש השנה‬
‫‪ 923‬ראש השנה יג‪:‬‬
‫פיישו״ל ‪Ifaisoll feisol‬‬
‫פול המצרי‬
‫שעועית‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.531‬‬
‫ט‬
‫זמורות‬
‫‪: 9 1 8‬‬
‫חוטרי‪-‬גפנים‬
‫פרובינ״ץ ‪provinz‬‬
‫המשמשים להברכה‬
‫‪Iprovainzj‬‬
‫לא ברור‪ .‬לסר תיגס בלונדהייס ‪) provin‬־׳וסודה־־(‬
‫בלשץ יתיז־ סכל סקום אץ זה סשנה את עורת הסלה‬
‫נערפתית עתיקה‪ .‬שהיא שווה בית• וברבים‪ .‬כסי‬
‫הנראה חשב רש־׳י‪ .‬שהסלה )והפועל הקשור *ליה‬
‫‪ .provcimer‬־להבריך־ ‪ -‬ראה להלן סם־ ‪ (1611‬נגזרת‬
‫‪ .vigne-0‬־גפן־‪ .‬אך הבלשנים טוענים היום‪.‬‬
‫שמוצאה מלטינית ‪) propagare‬להפיץ(‪ .‬כלונדהיים‬
‫גרס ‪ .provainz‬שהיא הצורה השכיחה ביותר בימי‪-‬‬
‫הביניים‪ ,‬אבל לכאורה בנתבי‪-‬היד קוראים ‪provinz‬‬
‫)ביו־ד אחת(‪,.‬‬
‫מרכיב‬
‫‪ 919‬ראש השנה ט‪:‬‬
‫אינטי״ ר ‪ enter‬להרכיב )ענף בתוך עץ(‬
‫חלתן‬
‫‪ 920‬ראש השנה יב‪:‬‬
‫פינוגר״י ‪ fenogre‬ח י ל ב ה )גרגרנית‬
‫יוונית‪ ,‬צמח המשמש‬
‫לתבלץ(‬
‫‪ 921‬ראש השנה יג‪:‬‬
‫פני״ ל ‪panil‬‬
‫דוחן‬
‫פנג‬
‫‪ panil‬שווה ^‪) paniz‬לעיל סס־ ‪ .(33‬בכתבי‪•-‬‬
‫אחרינו וכן בדפוסים‪ ,‬קוראים‪ .‬בסקוס ״פני־ל״‪:‬‬
‫־סילי־ו־ )‪ .(miglio‬עורה איטלקית של ‪ .mil‬עפח‬
‫אחר‪ ,‬שעמו מזהים היום את הדוחן‪ .‬אבל רש־י‬
‫‪ 924‬ראש השנה יד‪ .‬בצלים הפריפיס‬
‫בצלצולים )בצליות‪.‬‬
‫ציבו״ט ‪civot‬‬
‫בצלים ירוקים(‬
‫‪ 925‬ראש השנה כב‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫פירק ״ ש ‪perches‬‬
‫כלונפות‬
‫מוטות‬
‫אף כאן צורה איטלקית בדפוסים‪ :‬פירטיק־י‬
‫)‪ ,(pcrtichc‬ועוד בסקרים רבים במסכת זו‪.‬‬
‫משיחה‬
‫‪ 926‬ראש השנה כב‪:‬‬
‫לינוי״ל ‪ llinoeil linoil‬חוט )של פשתן(‬
‫‪ 927‬ראש השנה כג‪.‬‬
‫פי״ן ‪pin‬‬
‫תורניתא‬
‫אוק‬
‫‪ 928‬ראש השנה כג‪.‬‬
‫בוי״ש ‪buis‬‬
‫ברתא‬
‫אשכרוע‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.438‬‬
‫‪ 929‬ראש השנה כג‪.‬‬
‫ש״ף ‪sap‬‬
‫שאגא‬
‫אשוח‬
‫בדפוסים קוראים ש־פ בפ־א לא סופית‪ .‬או‪ ,‬כפי‬
‫שנהוג היום‪ ,‬כדי להבדיל ‪ p‬פ־א דגושה )‪ (p‬לפ־־א‬
‫רפה ‪ .(0‬או ‪ -‬ומסתבר יותר ‪ -‬ספני שהסדפיטים‬
‫חשבו את הסלה הקטנה לראשי‪-‬ודבות‪.‬‬
‫‪ 930‬ראש השנה כג‪.‬‬
‫אולמ״א ‪olme‬‬
‫נוטמי‬
‫מיש )אילן(‬
‫ואולי צריך להיות אולטי־ש ‪ .olmcs‬כי כל הצורות‬
‫שלפנינו‪ ,‬בכתבי‪-‬יד ובדפוסים עתיקים‪ .‬הושפעו‬
‫ראש השנה‬
‫אוצר‬
‫הלעדם‬
‫‪77‬‬
‫מהאיטלקית )‪ ,<olmo .olmi‬ולא נותרה עדות לגורה‬
‫המקורית הצרפתית‪ .‬אשר‪ ,‬לפי הארמית‪ .‬חייבת‬
‫להיות ברבים‪.‬‬
‫עששית‬
‫‪ 939‬ראש השנה כד‪.‬‬
‫לנטירנ״א ‪ lanterne‬קופפה של זכוכית‬
‫)הפשפשת ב ד ר ך‬
‫כלל להגן על להבה‬
‫של נר(‬
‫שוב יחיד במקום רבים‪ .‬כשרוב העדויות איטלקיות‬
‫)‪ .(cerqua‬וכך נדפס בספרינו )גירקו־א(‪ .‬ו״‬
‫בלונדהיים ב־ ‪1‬ע־ ‪ .(154-153‬הסכיא את הגרסה‬
‫?שנ־א ‪.chasnc‬‬
‫כאן בפשמעות מיוחדת‪ :‬זכוכית שראו את הלבנה‬
‫דרכה‪ .‬רק בכתב‪ •-‬אחד נשאר הלזה הפקורי‪ .‬בשאר‬
‫כתבי‪-‬היד יש השפעה איטלקית וקוראיס לנפנ־א‬
‫‪ .lanpana‬ובדפוסים אפילו קנדיל״ה ‪.candcla‬‬
‫בלוטי‬
‫אלון‬
‫‪ 931‬ראש השנה כג‪.‬‬
‫?ישני א ‪chesne‬‬
‫השנה כד‬
‫ראש כג‪.‬‬
‫‪ 932‬ראש השנה‬
‫גלנ׳׳ט ‪giant‬‬
‫בלוטי‬
‫בלוטים‬
‫כסקומות אחרים מופיעה העורה גא״ ץ ‪) glanz‬לסשל‬
‫להלן סס• ‪ .(1299‬אולם שתי העורות משסשות נם‬
‫‪:‬ראש השנה כד‬
‫בית• גס ברבים‪ .‬ר• בלונדהיים ב׳ ועי ‪.(162-160‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3 3‬‬
‫קור״ ל ‪coral‬‬
‫כיסתא‬
‫אלמוג‬
‫‪.‬‬
‫ראש השנה כה‬
‫לו״ ר ‪lor‬‬
‫עדי‬
‫דפנה‬
‫‪: 9 4 0‬‬
‫אישטיי״ן ‪lestainl estein‬‬
‫בעץ‬
‫בדיל‬
‫אפיקים‬
‫נחלים‬
‫‪941‬‬
‫ריביירי״ש ‪rivieres‬‬
‫‪).‬ד מילונו של לוי >סס־ ‪705‬‬
‫‪4 2‬‬
‫פוט״ א ‪mote‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.‬‬
‫קלא‬
‫גוש אדמה‬
‫‪.‬ראה לעיל פס ‪658‬‬
‫ראש‬
‫דה״ט ערי‬
‫גרגירים‬
‫ביי״ ש ‪Ibaiesl beis‬‬
‫‪.‬דאה לעיל פס׳ ‪659‬‬
‫השנה כו ‪943‬‬
‫פולפיי״ר ‪polpier‬‬
‫פדפחיני‬
‫תלה‪ ,‬חלגלוגה‬
‫)עשב־בר(‬
‫כרוב כתבי‪-‬היד ובדפוסים יש פלה איטלקים‬
‫פורקקל״י ‪.porcacle‬‬
‫קשטיניי״ ש ‪chastenies‬‬
‫‪Ichastaignesl‬‬
‫חלבי‬
‫עצי‪-‬ערמונים‬
‫ר־ בלונדהיים ב׳)ע׳ ‪.(149-147‬‬
‫‪ 944‬ראש השנה בו‪:‬‬
‫אישטיינבו״ק ‪esteinboc‬‬
‫‪lestainbocl‬‬
‫תל‬
‫אקו‪ ,‬יעל‪-‬פלע‬
‫גדולהשאולה מהגרמנית ‪Steinbock,‬‬
‫הצרפתית‬
‫‪ 937‬ראש השנה בג‪ .‬הסלה כותי‬
‫שעיר הסלעים )וכך למעשה היא מופיעה נדפיסים‬
‫דרומונ״ט ‪ dromont‬פפינה בעלת קומות‬
‫בלי הקדוסת מנעיסת‪-‬יהצליל •אי‪-‬״ שכשפות‬
‫אחדות של משוטים‬
‫הרומניות(‪.‬‬
‫ר־ מילונו של לוי >פ‪0‬׳ ‪ ,(324‬המתרגם‪ :‬״ספינת‪-‬‬
‫מפרשים גדולה למלחמה״‪.‬‬
‫‪3 8‬‬
‫פוד״ט ‪port‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־ ‪731‬‬
‫‪9‬‬
‫‪.‬‬
‫פרוותא‬
‫נפל‬
‫חת‬
‫‪ 945‬ראש השנה בז‪.‬‬
‫אישקריינ״א«ת‪6‬ו‪ [escraignej 6$0‬מרתף‬
‫ראה ל י ל סם׳ ‪ .583‬בחלק מכתבי‪-‬היד ובדפוסים‬
‫קוראים את המלה הייטלקית עישטירנ־א ‪.citterna‬‬
‫‪78‬‬
‫ראש השנה‬
‫אוצר‬
‫פיטם‬
‫חבית גדולה‬
‫‪ 946‬ראש השנה כז‪.‬‬
‫פונטו״ן ‪ponton‬‬
‫הלעדם‬
‫תענית‬
‫לא ידוע‪ .‬מאץ לבלונדהיים סשסעות זו לסלה הנ־׳ל‪,‬‬
‫שמוצאים אותה בדרך‪-‬נלל כמובן של ־גשי *ף־׳‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫גלו״ד ‪glud‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ .‬תענית ג דנק‬
‫דבק חזק‬
‫נפוותא‬
‫רחת‬
‫‪: 9 5 3‬‬
‫ו״ ן ‪Ivanl wan‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪448‬‬
‫הברה‬
‫‪ 948‬ראש השנה כז‪:‬‬
‫קצרים(‬
‫)צלילים‬
‫לילל‬
‫ריצידי״ר ‪receder‬‬
‫גילהי דליליא‬
‫‪ 954‬תענית ג‪:‬‬
‫המאוחרת‬
‫מורה‬
‫במילונים‬
‫המצוי‬
‫פועל לא שכיח‪.‬‬
‫אישלושירנ״א ‪ | ] esluserne‬בדק לילה‬
‫)שונה‬
‫לתנות‬
‫‪,recitare‬‬
‫מלטינית‬
‫יותר ‪.receer‬‬
‫לא פענחו בלונדהיים‪ ,‬והדבר סתמיה‪ ,‬כי הסלה‬
‫על‬
‫רש־י‬
‫בפירוש‬
‫להיכנע־(‪.‬‬‫שמובנו‬
‫משווה‪-‬הצליל‪,‬‬
‫‪(lusernc(luiserne, lucerne‬כהוראת "אור‪ ,‬מנורה‪,‬‬
‫הסבר‬
‫אץ‬
‫החלסור‬
‫ובדפוסי‬
‫שבכתבי‪-‬היד‬
‫המשנה‬
‫דבר המאיר״ שכיחה‪ ,‬והקדומת ‪) es-‬לטינית ‪ex)-‬‬
‫ליד‬
‫הנדפס‬
‫רש־י‬
‫בפירוש‬
‫רק‬
‫אס‬
‫כי‬
‫הברה״‪.‬‬‫לסלה‬
‫סובנת כשמדובר באור פתאומי הבוקע כחושך הלילה‪.‬‬
‫המקום‪.‬‬
‫על‬
‫ף‬
‫הרי״‬
‫גרסת כחבי‪-‬היד‪ :‬אישלושנר״א‪ .‬אישלושרנ״א‪:‬‬
‫והגרסה שבדפוסים‪ :‬אישלושטר׳׳א היא‪ ,‬כפי הנראה‪,‬‬
‫צרור‬
‫‪ 949‬ראש השנה כז‪:‬‬
‫משוחזרת ־ לפי האיטלקית )כך חידם פרי בק״ס הי‪.‬‬
‫קשה )קול היוצא‬
‫רוי״ש ‪rois‬‬
‫תרפ״ח‪ ,‬ע־ ‪ .(225‬ר־ מילונו של לד)סס׳ ‪ (56‬הקושר‬
‫בקושי מהגרון או‬
‫את המלה ללעז אישלויד״א ‪ ,esloide‬כמו לעיל סם׳‬
‫‪.89‬‬
‫מכלי‪-‬נגינה(‬
‫מלטינית ‪) rigidus‬נוקשה( וכפי הנראה לא סן ‪raucus‬‬
‫‪: 9 5 5‬‬
‫תענית ה‬
‫יגמל‬
‫כפי הנראה‬
‫)צרוד(‪ .‬הנרסה הנכונה בתלסוד היא‬
‫דישיבירי״ר ‪deseverer‬‬
‫לגמול )ילד(‬
‫״צרוד‪ ,-‬כלשץ יסיגו‪.‬‬
‫‪5 0‬‬
‫שרפ׳׳א ‪sarpe‬‬
‫‪9‬‬
‫מגלא‬
‫‪.‬‬
‫מגל‪® ,‬זהרה‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪895‬‬
‫גניחות‬
‫‪ 951‬ראש השנה לד‪.‬‬
‫גניחות)צלילים ארוכים(‬
‫קומפליינ׳׳ץ‬
‫‪Icomplainzl compleinz‬‬
‫ר־ מילונו של לר)מס־ ‪.(243‬‬
‫צלול‬
‫קלי" ר ‪cler‬‬
‫בהיר‪ ,‬צלול‬
‫‪).‬ר׳ סילונו של לוי)מם־ ‪226‬‬
‫דה׳׳ם משתכין אליו‬
‫‪ 957‬תענית ח‪.‬‬
‫רידויל״א ‪Iredoillel redoile‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.200‬‬
‫חלודה‬
‫יבלו‬
‫מיליל‬
‫‪ 952‬ראש השנה לד‪.‬‬
‫ריצידי״ר ‪ receder‬לילל )צלילים קצרים(‬
‫‪ 958‬תענית ט‪.‬‬
‫דולורינ׳׳ט ‪ Idolorentl dolorent‬כואבים‬
‫מקרה חריג של פועל בצורה סוטית )הווה נסתרים(‪,‬‬
‫אלא אם ‪ p‬צריך לראות כאן בינוני פועל‪.‬‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.948‬‬
‫תענית יא‬
‫‪: 9 5 9‬‬
‫שיברי״ר ‪sevrer‬‬
‫גומל‬
‫לגמול‬
‫אוצר‬
‫כבא מציעא‬
‫ההבדל בץ ‪ sevrer‬ינץ ‪) deseverer‬לעיל ‪00‬־ ‪(955‬‬
‫הוא כ‪9‬ול‪ :‬א( ‪ sevrer‬סייעו כנראה לשון סאווורת‪.‬‬
‫שנד נפלה ‪ e-n‬האמצעית‪ :‬נ‪ 1‬הקחסת •‪ de‬סודה על‬
‫ניתוק והולסת יותר תינוק הסנותק סאסו הסינקת‬
‫מאשר ארם המתנזר סמאכל‪.‬‬
‫יב‬
‫‪. 9 6 0‬‬
‫שומייליי״ר ‪someilier‬‬
‫‪Isomeillierl‬‬
‫מתנמנם‬
‫לחטוף תנומה‬
‫קלה‪ ,‬לנמנם‬
‫ר׳ מילונו של לוי)מסי ‪.(745‬‬
‫‪ 961‬תענית יב‪:‬‬
‫אישקרפי׳׳ט ‪escarper‬‬
‫אפנתא‬
‫נעל קלה‬
‫נלזנדד״ם סה‪ .00‬אם לנתונ ‪ escarpci‬או ‪eschar pet‬‬
‫)אישקדפי־ט(‪ .‬נ‪0‬קודות אחרים של יסי‪-‬הנידים‬
‫םועאיס נאותה סשסעות ‪) eschapm‬אולי סהשורש‬
‫הגרסני ‪ .scaf‬סירה(‪ ,‬בערפחית של היום ‪.escarpin‬‬
‫אך סוצאה של ‪ escarpin‬סהאיסלקית)‪ .scarpa‬נעל(;‬
‫ונראה‪ ,‬נאילו נפגשו שני גזרונים שתים והגיעו‬
‫לאותה סשסעות‪ .‬ראה לעיל סס׳ ‪.651‬‬
‫‪ 962‬תענית יג‪.‬‬
‫אישטורדי׳׳ץ ‪estordiz‬‬
‫משומם‬
‫המוס‬
‫רש׳׳י ספרש נאן את המשך הפסוק )עזרא סי‪ ,‬ר(‪,‬‬
‫שרק תחילתו הונאה בדפוסים‪ :‬׳׳‪ ...‬על ‪0‬על הגולה‬
‫קשי‪0‬ס עי למנחת הערנ‪) :‬ה׳< וכסנחת‬
‫ואני‬
‫הערנ קסתי‪...‬״‪ .‬י׳ סילונו של לוי)‪00‬׳ ‪.(4i0‬‬
‫יג‬
‫‪. 9 6 3‬‬
‫קרייד׳׳א ‪creide‬‬
‫נתר‬
‫גיד‬
‫חיכוך‬
‫‪ 964‬תענית יד‪.‬‬
‫התחממות)כלומד‪:‬‬
‫אישקלפיישו׳־ן‬
‫‪ leschalfaisonj eschalfeison‬חום‪ ,‬קדחת(‬
‫דק ננתנ‪-‬יד אחר נתוג בתחילת יה־ ס ״חיכוך‪:‬‬
‫איקלפישו־ן נלע־ז־‪ .‬ייתק‪ ,‬שנאן מרונר בעורה‬
‫ססויסת של התחממות‪ .‬והיא דלקת העור‪.‬‬
‫הלעזים‬
‫‪ 965‬תענית טו‪.‬‬
‫פריש״א ‪Ipressel prese‬‬
‫‪79‬‬
‫מכבש‬
‫מכבש‬
‫ראה להלן ‪00‬׳ ‪ .1105‬גם כאן המלה נתפסת‬
‫בסשסעותה הכללית‪ .‬נדי להסניד את הניסוי ״דברי‬
‫ננושין־‪ .‬שהם דנריס הלוחעיס על הלנ‪.‬‬
‫‪ 966‬ח ע נ י ת ים‬
‫פורפיי״ש ‪forfeis‬‬
‫מתחטא‬
‫אתה מרע‪ ,‬מתנהג‬
‫שלא כהוגן‬
‫‪Iforfaisl‬‬
‫רש״י רוצה למנוע את הננת ״סתחטא״ נהוראתו‬
‫המקראית‪ .‬נלוסי סיטהר‪ .‬לגבי הסשך הפירוש‪ ,‬נרור‪,‬‬
‫שאינו שייך לרה־׳ס הזה‪ .‬עריך לפסק‪ :‬״‪...‬בלע״ו‪:‬‬
‫ישסי׳ אבד ואמך ותגל יולדתך‪:‬־‪ .‬נפי הנראה הפסוק‬
‫היה מקוטע ננוף התלמוד ורש־י השלים אותו‪ .‬אולי‬
‫דאה לנחק להניא אח סוף הפסוק‪ ,‬ני ״שלושה‬
‫שותפים נאדס״ ונידה לא (‪ ,‬זאס כן‪ .‬אחדישהתכרו‬
‫האב והאס‪ ,‬הגורם השלישי • ־יולדתך״ ‪ -‬ד‪10‬‬
‫להקב־ה‪.‬‬
‫‪ 967‬תענית יט‪:‬‬
‫בו״ן מלנ״ט‬
‫‪bon malant‬‬
‫אסכרא‬
‫פצע חמור‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.5‬‬
‫נקדדד‪,‬‬
‫‪ 968‬תענית כ‪.‬‬
‫פירטוצי׳׳ר ‪ pcrtucer‬לנקוב‪ ,‬לעשות חוד‬
‫בלתיהיים מביא את להשערה‪ .‬שלפנינו ‪0‬לה‬
‫איטלקית פירטו*״ר ‪) pertucv‬היום‪.(pertugiare :‬‬
‫כי הגרסאות בנתב׳ היד הסתת •ויד לפני הרי״ש‪.‬‬
‫‪ 969‬תענית כ‪.‬‬
‫פודק׳׳א‬
‫‪forche‬‬
‫‪ 970‬תענית כ‪.‬‬
‫אינקרי׳׳ש ‪lencresl •cncres‬‬
‫עתר‬
‫קלשיז‬
‫נעחדות‬
‫מכבידים‬
‫ראה להלן סס׳ ‪.2422‬‬
‫‪ *970‬תענית בא‪.‬‬
‫וייל״א ‪weile‬‬
‫מכפה‬
‫מפרש‬
‫לעז זה נשכח אצל בלתרהיים‪ .‬הע• לי על כך י‪-‬‬
‫אפיים יעיר סטידוו צבי‪ .‬ובדקתי בשני כתבי־• של‬
‫‪80‬‬
‫כבא מציעא‬
‫אוצר‬
‫בית־הסדרש לרבנים באמריקה בניו־יורק‪ ,‬ובן‬
‫בדפוסים ראשתים )סתצינו‪ ,‬בוסברג‪ .‬עץ יעקב‬
‫סשאלתיקי(‪ ,‬ובכולם מופיעה הצורה העברית סלשץ‬
‫חכסים — ומלשץ יסמו — וילוין‪ .‬הנראית לי תיקון‬
‫סופר‪ ,‬במקום הלעז המקורי‪ ,‬שהיה כפי הנראה‬
‫דיל־א )בצרפתית של היום ‪ ,voile‬מלטינית ‪,velum‬‬
‫כמו וילץ(‪.‬‬
‫‪ 971‬תענית כא‪:‬‬
‫פושוי״ר ‪[fossoirl fosoir‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.70‬‬
‫מרא‬
‫מכוש‬
‫תענית כג‬
‫‪ 972‬תענית כא‪:‬‬
‫פיל״ א ‪pele‬‬
‫זבילי‬
‫את‪-‬חפירה )כלומר‬
‫כף שטוחה בעלת‬
‫ידית ארוכה(‬
‫בלונדהיים משער‪ ,‬שהגרסה הנכונה היא אולי פילי־ש‬
‫‪ peies‬בריבוי‪.‬‬
‫‪ 973‬תענית כא‪:‬‬
‫וינטוש״א‬
‫‪Iventosel wentose‬‬
‫קרנא‬
‫פתח‪-‬אוורור‬
‫כצרפתית של היום יש שד שמות‪-‬עצם ‪ventouse‬‬
‫;שניהם גזורים ‪ .vent-0‬רוח ]מצויה[(‪ ,‬אחד‪ .‬השכיח‬
‫יותר‪ ,‬הוראתו ״כוס‪-‬רוח״‪ .‬חה‪ ,‬השכיח פחות‪ ,‬הוראתו‬
‫כנ־ל‪.‬‬
‫כא‬
‫‪: 9 7 4‬‬
‫טרפי׳׳ד ‪traped‬‬
‫בסתרקי‬
‫שטיח‬
‫‪.‬ראה להלן סס׳ ‪1101‬‬
‫‪975‬‬
‫תענית כב‪.‬‬
‫)?בריצוי׳ ל )בירצו״ל‬
‫)?‪bregol (bergol‬‬
‫עריפה‬
‫עריסה‬
‫הספק כץ שתי העורות נובע דווקא סהעובדה‪,‬‬
‫‪.‬שבמקורות אץ יו־ ד בכלל‬
‫כב‬
‫‪976‬‬
‫‪.‬תענית כב‬
‫מריש״ ק ‪maresc‬‬
‫אגס‬
‫?יעה‪ .‬מקווה‬
‫מים רדודים‬
‫תענית כה‬
‫‪: 9 7 7‬‬
‫לינטר״א ‪lentre‬‬
‫איניבא‬
‫ביצת־כינים‬
‫הלעזים‬
‫הגרסה שכדפוסיס מאז דפוס סונצינו )לינדינ־א(‬
‫מושפעת מהאיטלקית ‪.lendine‬‬
‫כמהץ ופטריות‬
‫פטריות‬
‫‪ 978‬תענית כג‪.‬‬
‫בוליי׳׳ץ ‪boieiz‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .371‬רש־י מסביר בלעז הזה רק את‬
‫הסלה השנייה ־פסריוח׳־‪ ,‬אולם‪ ,‬מאחר שאץ כאן‬
‫חשיבות להבדל כץ בסהץ לפטריות‪ .‬לא הקפיד‬
‫להבליט את הסלה השנייה‪.‬‬
‫גואלקא‬
‫שק‬
‫‪: 9 7 9‬‬
‫טש?ן״א ‪tasche‬‬
‫‪ 980‬תענית כד‪.‬‬
‫ויביי״ר ‪Ivivierl wivier‬‬
‫פירא דכוודי‬
‫ברכת‪-‬דגים‬
‫ראה לעיל מסי ‪ .867‬סצוי דק ברש־י שב־עין יעקב״‪.‬‬
‫כובשת‬
‫‪ 981‬תענית כד‪:‬‬
‫כיבוש )מאכל בפלח(‬
‫שול״ץ ‪solz‬‬
‫המלה הצרפתית‪ .‬סקורה בגרסנית ‪) Siilze‬סי‪-‬סלח‬
‫לכיבושים‪ ,‬מורייס( סלשץ ‪) Salz‬סלח(‪ .‬אולם כאן‬
‫תפס כנראה הפרשן רק את המושג של כיבוש‪ ,‬כי‬
‫מדובר בכיבוש מתוך ייבוש‪ ,‬ולא בסי‪-‬סלח‪.‬‬
‫‪ 982‬תענית כד‪:‬‬
‫טריי״ש ‪trijes‬‬
‫דייסא‬
‫דייסה‬
‫המלה‪ .‬שאינה מצדה במילונים לצרפתית עתיקה‪.‬‬
‫קשורה כפי הנראה עס הגזרון הלטיני ‪tritiare‬‬
‫)למעוך‪ .‬לכתוש(‪.‬‬
‫אגנא‬
‫‪ 983‬תענית כה‪.‬‬
‫מיי״ץ ‪ Imaizl meiz‬ערבה)חלק של הגת‪.‬‬
‫שבו מניחים את‬
‫הענבים(‬
‫מצוי רק ברש־י שב־ עין יעקב״ )ראה לעיל סס׳ ‪597‬‬
‫ולהלן סס׳ ‪.(2002‬‬
‫‪. 9 8 4‬‬
‫פילי׳ א ‪pele‬‬
‫מפא‬
‫את‪-‬חפירה )כלומר‬
‫כף שטוחה בעלת‬
‫ידית ארוכה(‬
‫כבא מציעא‬
‫אוצר‬
‫‪:‬תענית‬
‫‪.‬תענית‬
‫הלעזים‬
‫תענית כט פרדה‬
‫‪ 985‬תענית כה‪.‬‬
‫מכוש‬
‫פושוי׳׳ר ‪Ifossoirl fosoir‬‬
‫‪: 9 9 1‬‬
‫פולי׳׳ד ‪foter‬‬
‫®*יי יק ברש־י שב״עין יעקב״‪ ,‬ראינו סביר‪.‬‬
‫המתפרשת‬
‫בהערתו את הסלה ‪992‬‬
‫בלונדהיים סביא כט‬
‫בגרסת ״מרא־ )אולי סעות רפוס במקוס ״ססא"‬
‫שבתלמוד(‪ ,‬אכל בדפוסי י ע ץ יעקב־ הדה״ס הוא‬
‫־מרדד־‪ .‬ראה לעיל מסי ‪.70‬‬
‫ליש?ןיי״ר ‪(ischier‬‬
‫לא‬
‫דורסץ‬
‫לדרוך )לשם כיבוס(‬
‫גיהוץ‬
‫לגהץ‬
‫‪993‬‬
‫קופסנא[‬
‫קופסה )בעיקר‬
‫לתכשיטים(‬
‫אישקרי״ן ‪escrin‬‬
‫‪ 986‬תענית כה‪.‬‬
‫סיל׳׳א ‪pele‬‬
‫מדדה‬
‫את‪-‬חפירה )כלומר‬
‫כף שטוחה בעלת‬
‫ידית ארוכה(‬
‫ה‬
‫‪: 9 8 7‬‬
‫טרונ״ק ‪tronc‬‬
‫סדן‬
‫גזע )עץ(‬
‫כה‬
‫‪: 9 8 8‬‬
‫קולטר׳׳א ‪coltre‬‬
‫ביי‬
‫כז‬
‫‪: 9 8 9‬‬
‫אישטרנגילו״ן ‪ estrangilon‬דלקת השקדים‬
‫קנקן של מחרשה‬
‫)היתד הפולחת את‬
‫הקרקע(‬
‫אסכרה‬
‫‪lestranguillonl‬‬
‫ראה לעיל מס־ ‪ .742‬ברש־י שב־עץ יעקב־ כחוב‬
‫כדה־ס ״ברביעי על אסכרה־‪ :‬־ ^ ‪ p‬אשסרוללו״ץ‬
‫)שיכוש של אישסתגילו־ן! בלע־ז דכתיב ביה יהי‬
‫סאודות ברקיע השסיס ופירשו בירוש)לסי[ סשום‬
‫דכתיב ביה יהי מארת וכיץ שהוא חסר סשסע‬
‫מארה־‪.‬‬
‫‪ 990‬תענית כת‪.‬‬
‫פילו״ ן ‪Ipisonl pilon‬‬
‫עלי‬
‫עלי לכתישה‬
‫לסי כלונדהייס הלעז הזה‪ .‬הסעוי ‪ p‬ברש־י שב״ עין‬
‫יעקב״‪ .‬הוא הסלה הספרדית ‪ .pison‬אבל נראה לי‪.‬‬
‫שסותר לתקן ולקרוא ‪ pilon‬בסלה הערפתית‪.‬‬
‫המתועדת מהסאה הי־ב‬
‫‪81‬‬
‫מגילה‬
‫‪ 994‬מגילה ו‪.‬‬
‫טונינ׳׳א ‪tonine‬‬
‫טדית‬
‫טונה‬
‫‪ 995‬מגילה ו‪.‬‬
‫פור״ט ‪port‬‬
‫אקרא‬
‫נטל‬
‫יש להעיר‪ .‬שלפי דברי רש־י בפירושו‪ :‬״מקום‬
‫מעבר הנהר״ לא נא הלעז לעיין נמל בסשסעוח‬
‫הרנילה של המלה‪ .‬אלא בסשסעות עודית של‬
‫״מעבר״‪ .‬הקיימת עד היום במינוח הסופונרפי של‬
‫הרי הפירנאים )הע‪Saint-Jean-Pied-de-Port T‬‬
‫היא ‪ Saint-Jean‬שלרגלי הסעבר כהרים(‪ ,‬והיא‬
‫קרובה לסיומת הגרמנית ‪) furt‬בשם העוים‬
‫‪ Erfurt ,Frankfurt‬ועוד(‪ .‬המעיינת דווקא מעברות‬
‫של נהר‪ .‬ואכן המלה הארסית‪ .‬הסתפרשת פה‪ ,‬היא‬
‫״אקרא״‪ .‬בניגוד לשבעה מקומות אחרים‪ ,‬שבהם‬
‫הלעז מופיע‪ .‬להועיא רק סקרה אתר )מם׳ ‪1042‬‬
‫להלן(‪ ,‬ששם מקוריות הלעז מפוקפקת ביותר‪.‬‬
‫דה׳״ם מטדופולין‬
‫אם‬
‫‪995‬א מגילה ו‪.‬‬
‫מטר״א ‪metra‬‬
‫הלעז הוא ״לשץ יוק־ כפי‬
‫‪ 996‬מגילה יא‪.‬‬
‫נוישימינ״ט‬
‫‪nuisement‬‬
‫בפירוש‪.‬‬
‫שטנה‬
‫נזק‪ .‬מכשול‪ .‬צרה‬
‫)כתב פלסתר המיועד‬
‫לגרוס נזק(‬
‫‪82‬‬
‫מגילה‬
‫אתו‬
‫יק בכתב‪ •-‬אחד אפשר לפענח אח הפלה‪ ,‬והיא‬
‫משובשת בשאר בתבי‪-‬היד ובדפוסים ‪ -‬שם קוראים‬
‫״שנפנה״ בפקום ״נדשיפינט־‪ ,‬בבלבול האותיות‪ .‬ר׳‬
‫מילונו של לד)פס׳ ‪.(598‬‬
‫‪ 997‬מגילה יג‪.‬‬
‫בקונ׳׳ש ‪bacons‬‬
‫נחלי‬
‫חתיכות שומן חדר‬
‫אח הפלה הבאה אחרי הלעז בפירוש רש־י;‬
‫״שמידת״‪ ,‬יש לקרוא‪ ,‬נפי הנראה‪• :‬שמיק* )לפלה‬
‫״שסיד־־ הוסיפו אולי תי־ו בפענוח מאוחר( או‬
‫״שסנונית״‪ ,‬ננל אופן לשון ״עמן־‪.‬‬
‫מעדן‬
‫‪ 998‬מגילה יג‪.‬‬
‫‪^^r‬׳‪T‬״‪ escleirierv‬להבריק‪ ,‬לצחצח‬
‫‪lesclairierl‬‬
‫ראה לעיל מס־ ‪ .647‬חסר נרונ נתני‪-‬היד ונדפוסים‪.‬‬
‫‪ 999‬מגילה טז‪:‬‬
‫פורק״ א ‪forche‬‬
‫זקיפא‬
‫קלשק‬
‫הלעזים‬
‫‪ 1004‬מגילה יט‪.‬‬
‫אדרימינ״ט ‪adrement‬‬
‫חדתא‬
‫צבע שחור‬
‫ראה לעיל מס׳ •‪ .35‬חסר בכסה כתבי‪ •-‬ובדפוסים‪.‬‬
‫עפצים‬
‫‪ 1005‬מגילה יט‪.‬‬
‫גלי״ ש ‪ gales‬עפצים)גידולים טפיליים‬
‫בעלה האלון(‬
‫בוהקניות‬
‫‪ 1006‬מגילה כד‪:‬‬
‫עדשניות‪ ,‬ש ע ו ד ן‬
‫לינטילושי״ש‬
‫מנומש בכעין עדשים‬
‫‪lentiloses‬‬
‫‪lientiliosesl‬‬
‫‪ 1007‬מגילה כד‪:‬‬
‫קרו״ ג ‪crog‬‬
‫פטים‬
‫כרכום )קורטם?(‬
‫ראה להלן סס׳ ‪ .1008‬פירושו של רש־ י על מלה זו‬
‫של המשנה נדפס בטעות כסוף הפירוש של ד*פרא‪.‬‬
‫סטים‬
‫‪ 1008‬מגילה כד‪:‬‬
‫איפטים‪$ ,‬םטל)צפח‪,‬‬
‫גישד״א ‪gesde‬‬
‫שמשורשו פפיקים צבע(‬
‫|‬
‫כאן מדובר בד־־ו המוארך שבשם דזחא )אסתר ס׳‪.‬‬
‫‪I guesde‬‬
‫‪0‬־(‪ ,‬ורש־י פתכוק לכאורה לידית של הקלשק‪ ,‬והקו‬
‫איננו ברוב המקורות‪ ,‬בהם ״סטיס־ מפורש ‪crog.‬‬
‫הסאתן של רד־ ו נפשל לחודי הקלשון‪.‬‬
‫אלא רק בפירוש רש־י שברי־ף )ר׳ לעיל מס׳ ‪,323‬‬
‫שם העננו את הבעיה של התרגומים השונים‬
‫פרפחיני‬
‫‪ 1000‬מגילה יח‪.‬‬
‫ל־סטיס״(‪ .‬כמובן הצורה ‪ gesde‬שווה לעורה ‪wesde‬‬
‫חלגלוגה‬
‫רגלה‪,‬‬
‫‪polpier‬‬
‫פולפיי״ר‬
‫)ר׳ לעיל מס־ ‪ 279‬ועוד(‪ ,‬כי כל אחת סייצנת שלב‬
‫)עשב‪-‬בר(‬
‫במעבר סה‪»-‬ז הגרמני ^‪ g‬הרומני)דרך ‪ (gu gw‬ר־‬
‫נם כאן וכמו לעיל מס־ ‪ (943‬יש ברוב כתבי‪-‬היד‬
‫בעניין לעיל סס־ ‪.870‬‬
‫ובדפוסים המלה האיטלקית פורקקל־י ‪porcacle‬‬
‫‪ 1001‬מגילה יח‪.‬‬
‫אישקוב״א ‪escove‬‬
‫טאטיתא‬
‫מטאטא‬
‫קוצה‬
‫‪ 1009‬מגילה כד‪:‬‬
‫גרנצ״א ‪ garance‬פ ו א ה ) ע ש ב ‪,‬‬
‫שמשורשו מפיקים‬
‫צבע אדום(‬
‫פמא‬
‫צבע צהוב‬
‫איננו בכתני‪-‬היד ולא בדפוסים‪ ,‬אלא רק ברש־י‬
‫שברי־ף על המקום >ר־ במסורת הש״ס על הדף(‪ .‬נם‬
‫כאן יש בלבול בק המלים העבריות ובק הלעדס‬
‫הבאים לפרש אותן‪ .‬כי ״קוצה־ בסקום אחר )לעיל‬
‫מס־ ‪ 663‬ולהלן סס׳ ‪ 1448‬וטסי ‪ (2426‬מתורגם ‪gesde‬‬
‫או ‪ wesde‬מאידך >‪ warance (=garance‬מתרגם ק‬
‫״פואה־ ולעיל סס־ ‪ p (324 ,305‬־קמה־ )לעיל סס־‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.430‬‬
‫‪ 1002‬מגילה יח‪:‬‬
‫אורפימינ״ט ‪orpiment‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.355‬‬
‫‪ 1003‬מגילה יוז‪:‬‬
‫גומ״א ‪gome‬‬
‫קופא‬
‫שרף )של אילן(‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .357‬הלעז נמצא רק בכתב‪ •-‬אחד‪.‬‬
‫וספק אס הוא מאח רש־י‪.‬‬
‫‪.(280‬‬
‫כבא מציעא‬
‫אוצר‬
‫‪ 1010‬מגילה כד‪:‬‬
‫בח־ו״ן ‪bradon‬‬
‫גונה של יי‬
‫חלק)של הזרוע(‬
‫שהוא מלא בשר‬
‫ראה לעיל מס־ ‪ .9‬פעד רק נרש־י שבדי״ף מורח‬
‫ברעו״ן‪.‬‬
‫מרזפחא‬
‫פטיש‬
‫‪ 1011‬מגילה כה‪.‬‬
‫מרטי״ל ‪martel‬‬
‫גרסה אחרח של הדה־ם‪ :‬־אחפתא־‪.‬‬
‫דלופקמי‬
‫שק‬
‫‪ 1012‬מגילה כו‪:‬‬
‫פשק״ א ‪tasche‬‬
‫חסר בדפיסיס‪.‬‬
‫כודפיא‬
‫‪ 1013‬מגילה כו‪:‬‬
‫אלמינבר׳׳ א בימה)באמצע בית‪-‬הכנקת(‬
‫‪almenbre‬‬
‫חסר בדפוסים‪ .‬בדבר סועא הסלה ד לעיל סטי ‪.837‬‬
‫‪ 1014‬מגילה כו‪:‬‬
‫אישקרי״ן ‪escrin‬‬
‫‪ .‬קמטרא‬
‫קופפה )בעיקר‬
‫לתכשיטים(‬
‫‪ 1015‬מגילה כח‪.‬‬
‫פושוי״ר ‪1r‬״‪(fossoirl fos‬‬
‫מרא‬
‫מכוש‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.70‬‬
‫‪ 1016‬מגילה כח‪:‬‬
‫אישבנייי׳ר‬
‫)אולי ‪esbaneier (esbanier‬‬
‫מטיילי!‬
‫להתבדר‬
‫ר־ לעיל פס׳ ‪ .711‬חסר בדפוסים )מקומו בוזז״ פ‬
‫״ואץ ניאותץ־<‪ .‬י״ זילונו של לוי >םס־ ‪ .(786‬הגורס‪.‬‬
‫לפי אחר סכתבי‪-‬ה־ד‪ .‬אישסעיי־ר ‪) espacier‬לטייל‪.‬‬
‫השווה בגרפנית ‪.(spaziercn‬‬
‫זילחא דמיטרא‬
‫‪ 1017‬מגילה כח‪:‬‬
‫אונדיד״א ‪ ondede‬גשם שוטף‪ ,‬שבר‪-‬ענן‬
‫חסד בדפוסים‪.‬‬
‫הלעזים‬
‫‪83‬‬
‫מועד ק ט ן‬
‫‪ 1018‬מרצד קטן ב‪.‬‬
‫קורי״ ר ‪curer‬‬
‫חוטטין‪ ,‬טנק‪p‬‬
‫לנקות‬
‫בדפוס פאס השפוד בספרייח קפבריג׳ שבאעליד‬
‫קוראים פירוש רש־י‪ .‬שאמו קיים בדפוסים שלט‪ .‬הר‪.‬‬
‫לשמו‪ :‬״מתקני׳ קלקולי המים‪ .‬מים הפבונסץ בגומות‬
‫לשתות פהן ממשכץ לתוק וכילי רשות הרבים‬
‫ופקלקלץ אותן הפיס‪ .‬פתקח וסותפץ אותן החריעץ‬
‫שבזק הולך הזבל לכור וחוטטץ אותן‪ .‬מ נ ק ‪ p‬כעץ‬
‫שעושץ לכור קוריי׳׳ר בלע׳׳ז‪ .‬שסועיאץ מתוק‬
‫ערורות וקסמים ועפרות שנפלו לתוכך‪.‬‬
‫אשתומם‬
‫‪ 1019‬מועד קטן ג‪:‬‬
‫עילפק‪ ,‬הלם‪ ,‬סבוכה‬
‫אישטורדישו״ן‬
‫‪estordison‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .549‬באחד סכתבי‪-‬היד קוראים‪:‬‬
‫״אשתומם‪ .‬כמו ישוטו ישרים על זאת ושוטו שטים‪,‬‬
‫וכן כל לשץ שומם אישטודוישז״ן בלע״ז*‪.‬‬
‫‪ 1020‬מועד קטן ד‪:‬‬
‫קורי״ ר ‪curer‬‬
‫לשחופי‬
‫לנקות‬
‫חסד בדפוסים ומעד ‪ p‬ככתב־• אחד ובפירוש רש״‬
‫שבדי״ ף‪.‬‬
‫‪ 1021‬סועד קטן ד‪:‬‬
‫לימט״ו ‪limato‬‬
‫‪,‬‬
‫שירסק‬
‫טיט )באיטלקית(‬
‫חסד בדפוסים ומעד ‪ p‬ככתב‪ •-‬אחד‪ ,‬ובדור‪ ,‬שאמו‬
‫מאח רש־י‪.‬‬
‫לקויץ‬
‫‪ 1022‬מועד ק ‪ p‬ה‪.‬‬
‫דישסיני״ר ‪ despiner‬לגקות מהקוצים‬
‫פעד ‪ p‬בפירוש רש״י שכרי־ף‪ .‬ו״ מילתו של לד‬
‫)פס־ ‪.(399‬‬
‫תשרש‬
‫‪ 1023‬סועד קטן ה‪.‬‬
‫לשרש‪ ,‬לסלק שורשים‬
‫דישרציני״ר‬
‫‪desraciner‬‬
‫‪84‬‬
‫אוצר‬
‫כבא מציעא‬
‫סעד דק בפירוש רש־י שברי־ף‪ .‬שס קיראיס‪ .‬אחרי‬
‫הלע־ז רקודס )סס׳ ‪ :(1022‬״נסו תשרש דדעעיי־ר‬
‫)!(־‪ .‬כלוסר פועל בבנח פיעל‪ .‬שהוראתו ניסול‬
‫המושג של הגזרץ‪.‬‬
‫מסוננת‬
‫‪ 1024‬מועד קטן ו‪:‬‬
‫בוצית‪ ,‬מלאה בוץ‬
‫פנייד׳׳א‬
‫‪Ifangiedel fanjiede‬‬
‫מעוי רק בפירוש רש־י שברי־ף‪ ,‬בעורה סשובשת‬
‫פנגור־א)איטלקית‪ :‬פנגוש־א ‪ fangox‬י(‪.‬‬
‫‪ 1025‬מועד קטן ו‪:‬‬
‫טלפ׳׳א ‪talpe‬‬
‫טבלא‬
‫‪ 1030‬סועד ק‪ p‬ט‪:‬‬
‫צלצלים‪ ,‬פעמונים‬
‫צינבי״ש ‪cenbes‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪ .589‬חסר בדפוסים וסעוי רק בכתב‪-‬‬
‫יד אחד בזה הלשץ‪ :‬״טבלא‪ .‬כעץ זוגי ואית דפי־‬
‫ענב־ ש״‪.‬‬
‫‪ 1031‬מועד ק‪ p‬י‪.‬‬
‫שרצי״ ר ‪sarcir‬‬
‫‪ 1026‬סועד קטן ו‪:‬‬
‫לימצו׳׳ן ‪lima<;on‬‬
‫‪ 1027‬מועד ק‪ p‬ז‪.‬‬
‫לוריי״ר ‪lorier‬‬
‫דפנא‬
‫דפנה‬
‫ראה לעיל מם׳ ‪ .786‬אף‪ -‬על‪-‬פי שבלונדהייס סבץ‬
‫זאת אחרת )ר־ להלן מסי ‪ .(1028‬נראה כי ביי־ר‬
‫שבתחילת פירוש רש״י על ״דפנא־ הוא שריד‬
‫משובש של לוריי־ר‪.‬‬
‫דה״מ דפנא‬
‫גרגירים)ובפרט‬
‫פירות הדפנה(‬
‫בלונדהייט מפענח כך את ביי־ ר שבתחילת הפירוש‬
‫על ״דפנא״‪ .‬ובאמת בפירוש רש־ י שברי־ף‬
‫ובמקורות עדדיים נוספים קוראים ביי־ש‪ .‬אולם קשה‬
‫לקבל‪ .‬שמדובר בגרגירים כשדנים בגדר של שיחים‪.‬‬
‫ונראה לי יותר‪ .‬שאץ כאן ביי־ש אלא לוריי־ר )ר׳‬
‫לעיל מם• ‪ .(1027‬והנוסח של רש־י אשר ברי־ף הוא‬
‫כפי הנראה מעץ שחזור‪ .‬בלונדהיים ב־)ע־ ‪ (122‬אינו‬
‫מזכיר בעיה זו‪.‬‬
‫לתפור‬
‫לזןחות‬
‫חסר בדפוסים‪.‬‬
‫‪ 1032‬מועד ק‪ p‬י‪.‬‬
‫‪detreit‬‬
‫עמים? ( ‪1 1‬‬
‫שאץ ״לה־ ״ ^‬
‫בדיה ‪u n‬‬
‫מעד רק ברש— שברי־ף‪,‬‬
‫חפרפרת‬
‫שבלול‬
‫חילזון‬
‫‪ 1028‬מועד קטן ז‪.‬‬
‫ביי״ש ‪Ibaiesl beis‬‬
‫הלעזים‬
‫אריגה‬
‫משוך־)?(‪ ,‬נפרד)?(‬
‫שבו קוראים‪ :‬״ואות בו‬
‫במחט כענץ חומץ חדשים כעץ אריגה דטרייז״‬
‫בלע־ז־‪ .‬ברשימה של בלונדהיים יש טעות דפוס‬
‫בסיסץ הדף )ו‪ :‬בסקוס י(‪.‬‬
‫לא פענח ו כלתדהיים‪ .‬כפי שהלעז כתוב‪ .‬יש לקרוא‬
‫אותו דיטרייד־א ‪) detriede‬בינוני פעול של שד‬
‫פעלים שוד‪-‬עליליס‪ :‬״דחויה־ או ״נבחרת״( ואולי‬
‫כינו כך סוג של אריג)לפשל ‪ .(!panel detriede‬אף‬
‫סביר לתקן את הגרסה ולקרוא טרטייר־א ‪(aneire‬‬
‫)אריג סטרטריה‪ .‬אריג יקר ערך‪ .‬שהובא סטורקיה(‪.‬‬
‫אבל ייתכן‪ .‬שהפחרץ הוא עוד אחר‪ .‬כפי שעיינתי‬
‫ב־פירוש רש־י לססכת סועד קטן‪ .‬יו־ ל עפ־י כתב יד‬
‫ספרוי על ידי אפרים קופפר־ )ירושלים‪ .‬סקיעי‬
‫נחיטים‪ .‬תשכ־א(‪ .‬ע־ י־ח‪ .‬סותר לראות בלעז זה לא‬
‫סוג של אריג‪ .‬כפי שהכץ בלונדהייס‪ .‬אלא אופן‬
‫אריגה‪ .‬ואז יכול להיות דיטריי־ס ‪ dcireii‬״פשוך־‬
‫)יותר טוב מסה שהסברתי שס< ‪ -‬תה תואם את הסברו‬
‫של רש־ י על דרך סשיכת המחט לעבודות חפירה‬
‫סריסות‪.‬‬
‫מפסיע‬
‫להכליב‬
‫‪ 1033‬מועד קטן י‪.‬‬
‫בשטי״ר ‪bastir‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪ .842‬חסר בדפוסים‪.‬‬
‫לסרוקי סופיא‬
‫לקרצף‬
‫סרק‬
‫‪ 1029‬מועד קטן ט‪:‬‬
‫טיפינו״ן ‪ tifinon‬אודם )לפרכוס הפנים(‬
‫‪ 1034‬מועד קטן י‪:‬‬
‫אישטריליי״ר‬
‫‪lestreillierl estrelier‬‬
‫ראה לעיל סם־ ‪ .260‬חסר בדפוסים וסעד רק בכתב‪-‬‬
‫יד אחד‪ .‬בעורה הסשובשת כוסית־ ן‪.‬‬
‫בתוספות דה־ ס ־ואץ סתעץ רפואה סכהסה־‬
‫קוראים‪ :‬״ולסרוק׳ סוסיא שפירש כקונטרס‬
‫אוצד‬
‫מועד קטן‬
‫אזשטלי־ד נלע־ז׳‪ ,‬אבל ‪ pn‬הלעז ‪0‬עוי בפירוש‬
‫יש־י שבידנו‪.‬‬
‫‪ 1035‬מועד קטן י‪:‬‬
‫מניידור״א ‪manjedure‬‬
‫‪Imangedurel‬‬
‫אקודפיטא‬
‫איבום‬
‫הלעזים‬
‫אוהדי‬
‫מתקן לדיג‬
‫מעוי רק בדפוסים‪ .‬מדפוס סונעינו ואילך‪ .‬כפי הנראה‬
‫זו הפלה‪ .‬שבערסחיח של היום הוראתה ״מרפה‪.‬‬
‫ערמה־‪ ,‬או במשמעות של ״מתקן סתוחכם״‪ .‬אבל יש‬
‫כסה ספקות נדבר‪ :‬א( העורה העתיקה שבימי רש־י‬
‫ותלפידיו‪ ,‬היא ‪> reuse‬ריאוש־אי(‪ :‬ב( משמעות של‬
‫״פתקן פתוחנם‪ .‬מלכודת‪ .‬סעודה״ אינה מתועדת‬
‫נכלל‪.‬‬
‫‪ 1036‬מועד קטן י‪:‬‬
‫קובילי׳׳ר ‪cuveler‬‬
‫כסכומי‬
‫לבבם)בתוך גיגית‬
‫=‪(cuve‬‬
‫‪ 1037‬מועד ק ‪ p‬י‪:‬‬
‫אינפישי״ר ‪enpeser‬‬
‫פפכופי‬
‫לעמלן‬
‫דה״ם מעקה‬
‫‪ 1044‬מועד קטן יא‪.‬‬
‫למדפפת‬
‫רינו״ש ‪ IRhenusI Renus‬ריין )הנהר(‬
‫לעז זה בא במקום הקודם )סס־ ‪ (1036‬באחד סכתבי‪-‬‬
‫היד‪ .‬ו ק בפירוש רש״ י שברי־ף ונתוספות )דה־ ם‬
‫"בסבוסי״(‪.‬‬
‫כשלמד בישיבות גרמניה‪ ,‬התפעל רש־י מעבודות‬
‫חמוק אפיק הריץ‪ .‬על מנת למנוע שיטפונות‪ .‬שם‬
‫הנהר מובא נאן בצורה לטינית‪.‬‬
‫‪ 1038‬סועד קטן י•‬
‫טיילי׳׳ש ‪teiies‬‬
‫קירמי‬
‫בדים‪ ,‬אריגים‬
‫מצד רק נפירוש רש־׳ שנרייף‪ .‬דאה לזול מטי ‪.19‬‬
‫קיטורי בירי‬
‫‪ 1039‬סועד קטן י‪:‬‬
‫‪1‬צ״ל‪ :‬ביד־[‬
‫פרונציי״ר ‪ froncier‬לקפל )כפלים בשפת‬
‫הבגד לנד(‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.*65‬‬
‫‪ 1040‬מועד קטן י•‬
‫בירי ]צ״ל‪ :‬בידי[‬
‫קלצונ׳׳ש ‪chal<;ons‬‬
‫נעלי־בד‬
‫מרפפת‬
‫‪ 1045‬מועד קטן יא‪.‬‬
‫אלידד״ר ‪ aledoir‬מעבר‪ ,‬טיילת‪ ,‬מרפפת‬
‫מצד רק בנתב‪-‬יד אחד ובפירוש רש־י שנרי־ף‪.‬‬
‫‪ 1046‬מועד קטן יא‪.‬‬
‫טרואיל״א ‪trucle‬‬
‫פחצלים‬
‫כ ף של ס י י ד י ם‬
‫מצד רק בפירוש רש־י שנרי־ף )ושם גרסת הסשנה‬
‫באמת ״מחצלים־ בניגוד למשנה שבתלמוד הגורסת‬
‫־מחלצים־ ו‪.‬‬
‫‪ 1047‬מועד קטן יא‪.‬‬
‫אוברידור״א ‪ovrcdurc‬‬
‫קורה‬
‫משקוף‬
‫ראה לעיל סס• ‪ .105‬מצד רק נכתב‪ •-‬אחד‬
‫)קלשונ־ץ( ונפירוש רש״י שנרי״ף)קלצינ־ש(‪.‬‬
‫הגרסה שבדפוסים אוברטו־ר היא הגרסנית‬
‫‪ otx-rihur‬והחלק העליץ של הדלתו‪ .‬וזהו נפי הנראה‬
‫המקור של המלה‪ .‬אך היא התקנלה נצרפתית נצורה‬
‫המקנילה ל״אטימולוגיה עממית״‪ .‬נאילו היא שם‬
‫פעולה מן ‪ ovrir‬ולפתותו‪ .‬השווה את הלעז הנא)פס׳‬
‫‪ .clavedure (1048‬נלונדהייס רשם נטעות‪ .‬שהלעז‬
‫מצד נידה־ס הפחח־‪.‬‬
‫אקרא‬
‫נפל‬
‫מנעול‬
‫‪ 1048‬מועד קטן יא‪.‬‬
‫סגירה במפתח‪ ,‬מנעול‬
‫קלבידור״א‬
‫‪ 1041‬סועד קטן י‪:‬‬
‫לוריי״ר ‪1orjcr‬‬
‫פגא‬
‫י‬
‫דפנה‬
‫ראה לעיל סס• ‪ .786‬מצד רק בפירוש רש־י שנרי״ף‬
‫)לומי־ר(‪.‬‬
‫דק‬
‫‪ 1043‬מועד קטן יא‪.‬‬
‫דוש׳׳ א ‪ruse‬‬
‫‪85‬‬
‫‪ p 1 0 4 2‬י‪:‬‬
‫פור״ט ‪port‬‬
‫‪.‬סצד רק ננתנ‪-‬יד אחד‬
‫‪clavedure‬‬
‫‪86‬‬
‫מועד קטן‬
‫אוגר‬
‫מכבש‬
‫‪ 1049‬מועד קטן יא‪.‬‬
‫מכבש)טתקן‬
‫פריש״ א ‪I presse I prese‬‬
‫לכבישת תמרים(‬
‫הציני‬
‫‪ 1050‬מועד קטן יא‪.‬‬
‫ג ח ן של טפסן‬
‫ברד״ א ‪barde‬‬
‫מצוי רק בפירוש רש־ י שברי׳ ף‪ .‬אזל בלונדהייסהדף‬
‫רשום בטעות י‪ :‬בסקוס יא‪.‬‬
‫חציני‬
‫‪ 1051‬מועד קטן יא‪.‬‬
‫מעצד‬
‫דולידויר״א ‪doledoire‬‬
‫)מעץ ג ח ן (‬
‫מצד רק בבתב‪-‬יד אחד )־כחציני‪ .‬פטל לועוץ‬
‫דולדוייר־א־(‪ .‬בשאר כתבי‪-‬היד ובדפוסים מצוי הלעז‬
‫הקודם)‪00‬־ ‪.11050‬‬
‫כבשין‬
‫‪ 1052‬מועד ק ‪ p‬יא‪.‬‬
‫קונפושט״א תערובת )מאכלים כבושים(‬
‫‪conposte‬‬
‫בצרפתית של היום‪) compoic :‬מרק פירות(‪.‬‬
‫‪ 1053‬מועד קטן יב‪.‬‬
‫פלנקי״ש ‪pianchcs‬‬
‫לימודים‬
‫קרשים‬
‫‪ 1054‬מועי קטן יב‪:‬‬
‫נושקי״ ש ‪nosches‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.213‬‬
‫‪p^T‬‬
‫סיכות‪ ,‬מכבנות‬
‫‪ 1055‬מועד קטן יב‪:‬‬
‫מועד קטן כב‬
‫הומלו״ן ‪homlon‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.370‬‬
‫כשותא‬
‫כשות‬
‫צרם‬
‫‪ .1056‬מועד קטן יג‪.‬‬
‫ל ח ר ק )תריץ(‬
‫אינקריני״ר ‪encrcner‬‬
‫מצוי רק בכתב‪-‬יד אחד ובגרסה משובשת‬
‫ואדאנקי־ר(‪ .‬ר מילונו של לוי)סס ‪.(256‬‬
‫חלקין‬
‫‪ 1056‬א מועד קטן יג‪:‬‬
‫פליינ״ש ‪ pleins‬חלקים )לא מחוספסים(‬
‫הלעזים‬
‫לעז זה מצוי כפירוש רש״י )האמיתי ספי הנראה(‬
‫לסועד קטן‪ ,‬שאיננו נסה דורות התלמוד הרגילות‬
‫ופורסס בידי א׳ קופפר )די לעיל סס׳ ‪2‬ג‪ .(10‬שם‬
‫קוראים! יושוו ]כסקוס‪ :‬דשקיל[ תילקיהן‪ .‬חלקין הן‬
‫]כשססירין[ קליפתן פלמ־ש בלע״זי‪ .‬הבאנו משם רק‬
‫את הלעז הנ״ל‪ .‬כי כל האחדים נמצאים בדשי"‬
‫הרגיל‪ ,‬או ממש במועד קטן )לעתים קרובתי רק‬
‫בפירוש שאצל הוי״ף( או נמקוס אחר בתלמוד‪.‬‬
‫סול המצרי‬
‫‪ 1057‬מועד קטן יג‪:‬‬
‫שעועית‬
‫פשול״א ‪fasole‬‬
‫צורה אחרת של הסלה‪) feisol :‬ר׳ לעיל מס׳ ‪.(531‬‬
‫מצוי רק בכתב־‪ T‬אחד‪ .‬ברש״י שבדפוסים מופיע‬
‫הביטד ־פולין־ )דה־ ס ״והגרוסות־(‪ ,‬תה כנראה‬
‫עיוות גרסת כתב‪-‬היד‪ .‬אלא שאי‪-‬אפשר לבדוק‪ ,‬כי‬
‫בימי סלח‪0‬ח העולס השנייה נהרס בית‪-‬הכנסת‬
‫בוורשא‪ .‬ששם היה כתב‪-‬היד שסוד‪.‬‬
‫שער‬
‫‪ 1058‬מועד קטן יד‪.‬‬
‫דף‬
‫שיח־״ א ‪seide‬‬
‫בצרפתית של היום‪) soie :‬זיף של חדר(‪ .‬סצד רק‬
‫בכתב‪-‬יד אחד כדלהלן‪ :‬־ושער מצערו‪ .‬כגון אותו‬
‫שער שלועזין שייר־ א המצערות )!( לקטן מותר‬
‫לגלחו במועד־ והמשך דה־ס ״קטן הנולד במועד״(‪.‬‬
‫נתר‬
‫‪ 1059‬מועד קטן מ‪:‬‬
‫נתר )חנקת האשלגן(‬
‫ניטר״א ‪nitre‬‬
‫מצוי רק בכתב‪-‬יד אחד‪ ,‬כדלהלן‪ :‬״נתר‪ .‬מץ אדמה‬
‫שמכבסץ הימנה ולועזין דסר־ א־‪.‬‬
‫‪0 6 0‬‬
‫בשטי״ד ‪bastir‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫שולל‬
‫להכליב‬
‫מאחה‬
‫‪ 1061‬מועד קטן כב‪:‬‬
‫לתפור‬
‫קוסדר״א ‪cosdre‬‬
‫הגרסאות שבמקורות וקוסי־ר‪ .‬קנש־ר< סושפעות כפי‬
‫הנראה מהצורה האיטלקית ‪.cosir‬‬
‫מכבש‬
‫‪ 1062‬מועד ק ‪ p‬כג‪.‬‬
‫מכבש )לניהק בגדים(‬
‫פריש׳׳א ‪prese‬‬
‫‪IpresseI‬‬
‫אמו‬
‫מועד קטן‬
‫הלעזים‬
‫‪87‬‬
‫בדפוסים כתובה בטעות המלה העברית ־פירוש״‪.‬‬
‫*על בלונדהיים יש לתקן‪ .‬נטו ברוב המובאות של‬
‫יש־י בערך זה‪ :‬־מכבש־ במקום ־מנכש״‪.‬‬
‫מצוי רק בפירוש רש־י שב־עין יעקב״‪ .‬כדלהלן‪:‬‬
‫״כיפי דפרת אהדדי‪ .‬חומות הנשר בנויות עליהן‬
‫ארקא־ש בלע־ז״‪ ,‬ר בלונדהייס ב׳)ע׳ ‪.(105‬‬
‫גיהוץ‬
‫‪ 1063‬מועד קטן כג‬
‫לגהץ‬
‫לישקיי״ר ‪lischier‬‬
‫חסר בדפוסים ובכתבי‪-‬יד אחדים‪ .‬אעל בלונדהיים‬
‫הדף רשום בטעות כד‪ .‬במקום בג‪.‬‬
‫‪ 1069‬מועד ק ‪ p‬כו‪) .‬לשוללן(]לשלול[‬
‫להכליב‬
‫בשטי״ר ‪bastir‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪ .842‬מצוי רק בפירוש רש״י שברי״ף‪.‬‬
‫גרד*‬
‫‪ 1064‬סועד ק ‪ p‬כג‪.‬‬
‫לחדש כדריכה )לתת‬
‫דיפולי״ר ‪refoler‬‬
‫לבגד מראה של בגד‬
‫חדש על־ידי דריכה‬
‫לשם כיבוס(‬
‫סעוי רק בכתב‪ •-‬אחד כדלהלן‪ :‬״כגררא)!( דסרבלא‪.‬‬
‫רפולי־ר‪ .‬בסרבל ישן שתקננהו )־שתקנוהו( כעץ‬
‫חדשים ע־י גרירה ן•(־‪ .‬את הגרסאות אי‪-‬אפשר‬
‫לבדוק‪ .‬כי מדובר בכתב‪ •-‬סבית‪-‬הכנסת בוורשא )ר־‬
‫לעיל סס• ‪.(1057‬‬
‫חיממתא‬
‫‪ 1065‬מועד קטן כג‪.‬‬
‫שרו״ ק ‪ Isarrocl saroc‬מעפורת‪ ,‬חלוק‬
‫מעיי רק בכתב‪-‬יד אחד ושרי־קי( ובסובאה שב־אור‬
‫זרוע־ ושרו־ק<‪.‬‬
‫אונקלי‬
‫‪ 1066‬מועד קטן כד‪.‬‬
‫חלוק‬
‫שוקניאי׳ה ‪| | socame‬‬
‫לא פענחו בלונדהייס‪ .‬ואני מציע לקרוא שוקניא־ה‬
‫‪ socanie‬ואו שורקניא־ה ‪ .sorcamc‬או שונניא־ה‬
‫‪ .soganic‬או שושקניא־ה ‪ .(soscanic‬בצרפתית של‬
‫היום ‪ .souqucnille‬והוא חלוק ארוך מבד נס‪ .‬המשמש‬
‫בגד עבודה וכדומה‪ .‬ואולי נוספה השי־ן שבסוף הלעז‬
‫ושייפנ־ש‪ .‬שייפינ״שו מפני שטעו המעתיקים וחשבו‬
‫את דיו״ד שבסוף ״אונקלי־ לסיסן הריבוי‪.‬‬
‫דלופקמא‬
‫‪ 1067‬מועד קטן כד‪:‬‬
‫שק‬
‫טשק־׳א ‪tasche‬‬
‫מצוי רק בכתב‪-‬יד אחד‪ .‬אס הגרסה הנ־ל נכונה‪ .‬יש‬
‫לראות בפירוש ־ארץ־ שבדפוסים תיקץ מאוחר‪.‬‬
‫מפני שלהוציא ילד מת בתוך שק נחשב לביזיון‪.‬‬
‫־כיפי‬
‫‪ 1068‬מועד ק ‪ p‬כה‪:‬‬
‫קשתות )של גשר(‬
‫ארקי־ש ‪archcs‬‬
‫מתניס‬
‫‪ 1070‬מועד ק ‪ p‬כו‪.‬‬
‫כנפי בגד‬
‫יירונ״ש ‪•jirons‬‬
‫סעוי רק בפירוש רש־י שברי־ף‪ .‬כדלהלן‪ :‬״ל״א‬
‫סולמות כעץ שלוק סין המתנים ידוש׳ בלע־ז״‪.‬‬
‫בלונדהייס אוסר‪ .‬שהלעז הוא פירוש של ־מתנים־‪,‬‬
‫ולי נראה‪ .‬שהוא פירוש של כל הביטוי ״לוקטין‬
‫המתנים־‪ .‬כלומר סריסים את הבד על המותנים‬
‫לעשות סעץ קיפול לנוי‪.‬‬
‫ארוכות‬
‫‪ 1071‬מועד ק ‪ p‬כז‪.‬‬
‫לבזבזים‪ ,‬ק ר ש י ם ) ש ב ש פ ת‬
‫אישפונדי״ש‬
‫המיטה( לאורך‬
‫‪espondes‬‬
‫מצוי רק בפירוש רש־י שברי״ף‪ ,‬כדלהלן‪ :‬״דרגש‪.‬‬
‫מפרש בגם• ערסא דצלא מטה שעושים שדים לישא‬
‫עסהם בדרך ונוקבץ הארוכות שקורץ אישפונדי״ש‬
‫וחולץ בהן רצועות ונם בעור שפורסין עליו תלויץ‬
‫רצועות וכשרוצץ לתקנו עונבין רעועות העור‬
‫ברצועות של ארוכות ואח־ כ ‪ p r w i‬ארוכות בכרעים‬
‫וכשרוצץ לפרקן )‪ro‬׳‪ "p‬הקרכיטץ והעור טפל‬
‫מאליו״‪.‬‬
‫דה״מ קרביטיו‬
‫‪ 1072‬מועד ק ‪ p‬כז‪.‬‬
‫—‬
‫ | |‬‫טרגפיט׳׳א‬
‫בלונדהיים ויתר על זיהוי לעז זה ופירושו‪ p :‬בניירות‬
‫שבעזבונו הוא סביא השערות מהגרמנית‪(1 :‬‬
‫‪ ,tragputtc‬חבית או סל נעל שני חבלים הנישאים על‬
‫השכם )היום ‪ ,tragpette (2 :(Tragbutte‬טיסה‬
‫מיטלטלת‪ .‬אלונקה )היום ‪ .(Tragbeu‬בהסבירו את‬
‫השימוש במיטה מתקפלת‪ .‬הנקשרת בשרוכים‪ ,‬רש־י‬
‫)כלומר אותו פרשן‪ ,‬שיוחס חיבורו לרש־י( משווה‬
‫מיטה זו לחפץ הנקרא בלע־ז טרגפיט־א וגרסת כתב‪-‬‬
‫ה • ריח• המביא אותו(‪ .‬תרגיפני־א )גרסת דפוס‬
‫בומברג( או תרגיפי־א )גרסת דפוס סונצינוו‪ .‬אורשה‬
‫‪88‬‬
‫כבא מציעא‬
‫אוצר‬
‫להציע השערה‪ :‬לפנינו צורה מקוצרת של טרגי*‬
‫אפייטייא״ה ‪ .targe afcitiee‬כלומר‪ :‬מגן שהותאם‬
‫)למי שנושא אותו(‪ .‬ווה רומז לקשירוו המגן לשריון‬
‫הלוחם בשרוכים לפי סירות גופו וצורכי תנועותיו‪.‬‬
‫‪1 0 7 3‬‬
‫שישטיי״ר ‪sestier‬‬
‫‪.‬‬
‫קניז‬
‫כור )מידת‬
‫נפח גדולה(‬
‫‪.‬מצוי רק בפירוש רש־י שכרי־ף‬
‫‪:‬מועד קטן כז ‪1074‬‬
‫בייר״א ‪biere‬‬
‫‪.‬סצוי רק בפירוש רש־י שברי־ ף‬
‫כליבה‬
‫ארק‪-‬מתים‬
‫צרדא‬
‫‪ 1075‬מועד קטן כז‪:‬‬
‫בגד קנבוס‬
‫?יניב״ ץ ‪chenevaz‬‬
‫חגיגה ד‬
‫־קנבוס־ )ראה‬
‫הוחלף בדפוסים עם המלה העברית‬
‫להלן סס׳ ‪.(1516‬‬
‫כוסילתא‬
‫‪ 1076‬מועד קטן כח‪.‬‬
‫איזמל )להקזת דם(‬
‫פלימיא״ה ‪nemie‬‬
‫סצד רק בכתב־‪ T‬אחד‪ .‬כדלהלן‪ :‬־כוסילחא‪ .‬כלי‬
‫אסנות שסכה בו פליוט־א בלעיז־‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫חגיגה יב‬
‫‪1 0 7 7‬‬
‫יינציבי״ש ‪jencives‬‬
‫‪).‬מצד רק בכתב‪-‬יד אחד)ייניבא״ש‬
‫ככא‬
‫חניכיים‬
‫הלעזים‬
‫דה׳׳ט המקפץ‬
‫‪ 1079‬חגיגה ד‪.‬‬
‫קורדוא״ן ‪ cordoan‬קורדובני)סוג מיוחד‬
‫של עור המיוצר‬
‫בעיר ק ו ר ד ו ב ה‬
‫שבספרד(‬
‫בלונדהיים מבין‪ .‬שהלעז ססביר את דברי רש־ י‪:‬‬
‫־צואת כלבים‪ ...‬לתקן בהם עורות־‪ .‬אך ססתכר יותר‪,‬‬
‫שהכוונה לעור זה עצמו‪.‬‬
‫תוכחה‬
‫‪ 1080‬חגיגה ד‪:‬‬
‫הוכחה‬
‫אפרובימיג״ט ‪aprovement‬‬
‫חסר בדפוסים‪ .‬כפי הנראה דעה וש־י להראות‪,‬‬
‫באמצעות הצרפתית‪ ,‬את הקרנה של סושגי‬
‫ה״הוכחה־ וה־תוכחה־‪ .‬כי המוכיח אדם על פשעיו‬
‫חייב להוכיח לו שפשע‪ .‬ר־ בלונדהייס ב׳ )ע׳ ‪-102‬‬
‫‪.(103‬‬
‫‪: 1 0 8 1‬‬
‫פורגו״ן ‪forgon‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־ ‪470‬‬
‫חומט‬
‫‪ 1082‬חגיגה יא‪.‬‬
‫חילזון‬
‫לימצ״א ‪limace‬‬
‫לעיל מס־ ‪ 290‬היד‪ .‬סדובר ב״חילזון ערום״‪ .‬אבל כאן‬
‫מתכרת קליפתו‪.‬‬
‫‪. 1 0 8 3‬‬
‫מושטידי״ש ‪mostedes‬‬
‫‪.‬חסר בדפוסים‬
‫חגיגה‬
‫גה ג‬
‫‪: 1 0 7 8‬‬
‫טרימויא״ה ‪tremuie‬‬
‫אפרכסת‬
‫אפרכסת‪ .‬משפך‬
‫)שדרכויב מכניסים‬
‫חגיגה‬
‫לריהיים‬
‫חומר‬
‫וכדומה(‬
‫אוד‬
‫שפוד חתייה‬
‫מפולמות‬
‫לחית)]אבנים[‬
‫ספוגות מים(‬
‫גערה )נזיפה(‬
‫‪ 1084‬חגיגה יב‪.‬‬
‫עקרבים )מגלב להצליף(‬
‫אישקוריי״ש‬
‫‪I | escorjes‬‬
‫חסר בדפוסים‪ .‬לא פענחו בלונדהיים‪ .‬אלא בניירות‬
‫עיבונו‪ .‬שם הוא מביא ‪) escris‬אישקרי־ש( במשמעות‬
‫צעקות‪ .‬גערות‪ .‬גם חירס פרי)קרית ספר הי‪ ,‬תרפ־ח‪,‬‬
‫ע־‪ (225‬הציע אישקרי־ש ‪ ,wnn.escris‬מתבססת על‬
‫ההנחה‪ .‬שהסנלב ססמי אח התוכחה‪.‬‬
‫‪. 1 0 8 5‬‬
‫לימוישי״ל ‪Icmoisel‬‬
‫‪llemoissell‬‬
‫פקעיות‬
‫פקעת )של חוט(‬
‫אוצר‬
‫כבא מציעא‬
‫הלעזים‬
‫‪89‬‬
‫ריק‬
‫בד‪ ,‬אריג‬
‫מגריפה‬
‫‪ 1093‬חגיגה כ‪.‬‬
‫יעה‪ ,‬מגךפה‬
‫ודי״ ל ‪Ivadill wadil‬‬
‫רש־י סחאר כאן את הכלי‪ :‬״בלי כחל הוא ®קורץ‬
‫ודייל שגורפץ גו אסר הכירה וגס סבדילץ כו תאנים‬
‫הסורבקוח זו בזו״‪ .‬ו״ סילונו של לוי )סס׳ ‪(107‬‬
‫ובלונרהיים פ־ ועי ‪.(129‬‬
‫)קרסולי^סול[‬
‫‪ 1088‬חגיגה יג‪.‬‬
‫קרפול‬
‫?ןיביל״א ‪Ichevillel chcvile‬‬
‫יולפקי‬
‫‪ 1094‬חגיגה כי‪:‬‬
‫כיסא מ ת ק פ ל‬
‫פלדישטו״ל ‪faldestol‬‬
‫חסד ברפוסיס‪ .‬תסעא רק בבחב‪ T-‬אחד בעודה‬
‫סושפעת מהאיטלקית‪.‬‬
‫‪: 1 0 8 6‬‬
‫טייל״ א ‪teile‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סם־ ‪19‬‬
‫אליינ׳׳א ‪aleine‬‬
‫נשיפה‬
‫נשימה‬
‫פחיפי‬
‫‪ 1089‬חגיגה טו‪.‬‬
‫להטות‪ ,‬להפיל‬
‫אדינטי״ר ‪adenter‬‬
‫אפיים א מ ה‬
‫ר־ בלונרהיים ב־)ע־ ‪ .(51‬סרובר בשתי כוסות הנוטות‬
‫עד שתיגע כל אחת בחברתה‪ .‬חסר בדפוסים‪ ,‬שם נם‬
‫הדהים סופיע בעורה ״סחופץ״‪ ,‬בניגוד לגוף‬
‫התלסוד‪ .‬שבו ־דסחיפי״‪.‬‬
‫פולסי‬
‫‪ 1090‬חגיגה טו‪.‬‬
‫יבמות ה 'מקלות‬
‫בשטונ״ש ‪bastons‬‬
‫בדפוסים קוראים בשטתאד״י ‪ .bastonadc‬הלקאות‬
‫בסקל )באיטלקית(‪ .‬וססתבר‪ .‬שגם גרסת כתב‪-‬היד‬
‫עריכה להתפרש בסשמעות של ״מכות במקל״‪.‬‬
‫‪: 1 0 9 0‬‬
‫מישטיי׳׳ר ‪mestier‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪155‬‬
‫מגדל‬
‫מזנק לשמירת אוכל‬
‫סיריקון‬
‫‪ 1091‬חגיגה טז‪:‬‬
‫פ ץ משי‬
‫צינדי״ר ‪ccndcr‬‬
‫שכיח מתר בעודה ‪ cendal‬במקורות הערפתייס של‬
‫יס־‪-‬הביניים‪ .‬הלעז חסר בדפוסים‪ .‬תמעא רק בכתב‪-‬‬
‫יי אחד ובגרסה משובשת‪ .‬כך שיש ספק‪ .‬אם הוא‬
‫״‬
‫סקורי‪.‬‬
‫גממיות‬
‫‪ 1092‬חגיגה יט‪.‬‬
‫מ ע ה ‪ .‬ואדי‬
‫וליד״ א ‪Ivalede] walede‬‬
‫יבמות ס‬
‫לפרש ובלעז זה את‬
‫לי נראה‪ .‬שאץ כוונתו של רש״י‬
‫הדה״ס גססיות‪ .‬אלא ״נחל שיפולי הריס‪ .‬שקורץ‬
‫יליד״א״‪.‬‬
‫יבמות‬
‫‪: 1 0 9 5‬‬
‫פוינ׳׳ט ‪point‬‬
‫תכיפה‬
‫״ר׳ ס ? י‬
‫מלקט‬
‫‪ 1096‬יבמות פג•‬
‫צבת )?(‬
‫מולי׳׳ש ‪moles‬‬
‫למלה ערפתית זו לא מעאתי כמילתים את הסשסעוח‬
‫״עבת׳‪ ,‬אלא ״ריחיים״ וכדומה‪ .‬בדפוסים‪ :‬טינליי״ש‬
‫‪ .teniiies‬שסשסעוחו עבת‪ — .‬יש מקום לברד את‬
‫הבעיה‪ .‬למה אץ אף לעז אחד ‪ p‬דף ה‪ :‬לבץ דן• מג‪.‬‬
‫בססכח יכמות‪.‬‬
‫‪ 1097‬יבמות מו‪.‬‬
‫?יבישטר״א‬
‫‪chevestre‬‬
‫ארויסא‬
‫א פ ם ר )חלק‬
‫מ ה ר ת מ ה ‪ ,‬שבו‬
‫מושכים את הבהמה‬
‫או את ה פ ו ם‬
‫בצווארם(‬
‫‪. 1 0 9 8‬‬
‫אישקרי״ן ‪escrin‬‬
‫טפפא‬
‫קופפה)בעיקר‬
‫לתכשיטים(‬
‫אוצר‬
‫כבא מציעא‬
‫‪ 1099‬יבמות פח‪:‬‬
‫מרק״א ‪marche‬‬
‫ספר‬
‫גבול‪ ,‬ן‪1‬ןר‬
‫‪ 1100‬יבמות פג‪.‬‬
‫פוישו״ן ‪foison‬‬
‫ברכה‬
‫שפע‬
‫‪90‬‬
‫ביפתרקי‬
‫‪ 1101‬יבמות פג‪.‬‬
‫שטיח )?(‬
‫טרפי׳׳ ד ‪traped‬‬
‫למי זיהויו של בלונחזייס המלה יכולה להיות נגזרת‬
‫או ‪) trev-0‬לסינית ‪ .(trabem‬ואז המובן הסביר ביותר‬
‫הוא ״קרש״ )אולי ״קרשים״(‪ .‬או ‪tripeza-0‬‬
‫)״שולחן״ ביוונית(; שני הפתרונים מעלים בעיות‬
‫פתטיות וסמנטיות‪ .‬דש לשאול‪ .‬למה לא העדיף‬
‫בלונדהיים אח הגרסה טפי״ד ‪ .tapid‬שדווקא עליה יש‬
‫עדויות למשמעות ״שטיח״‪.‬‬
‫פג‬
‫ות‬
‫‪. 1 1 0 2‬‬
‫פלשטי״ר ‪plaster‬‬
‫‪).‬ר בלונדהיים ב־)ע׳ ‪166-165‬‬
‫פג‬
‫שפוץ‬
‫לטייח‬
‫אנחה‬
‫‪1103‬‬
‫זעקה‬
‫פלונט׳׳א ‪plonte‬‬
‫נמעא רק בכתב‪-‬יד אחד‪ .‬שבו גרסת רש״י אחרי‬
‫הדהים ״חברים״ גו לו‪.‬לן‪ :‬״פרסיים רשעים ואינם‬
‫מכירים כבודם של •שמאל[ ולפי שנקראים משוף‬
‫]•־בשיתוף?[ קרי להו חברים‪ :‬שבא ]!ישנא[‪ .‬הנד‬
‫]י[ לאנחה ובלע־ז פלתט״א נפלי מרוב עער‪...‬״ קשר‬
‫לעמוד על המשמעות המדויקת של המשפט‪ .‬שככל‬
‫הנראה אינו מאח רש־י‪.‬‬
‫עתר‬
‫‪ 1104‬יבמות פד‪.‬‬
‫את‪-‬חפירה‬
‫פיל״ א ‪pele‬‬
‫על‪-‬פי רוב רש־י מפרש ״עתר״ פווק־א ‪) forche‬ר‬
‫לעיל סטי ‪ 771‬וסם׳ ‪ (sss‬ופיל־ א פירוש של ״חוח•‬
‫)ר׳ לעיל מס־ ‪ 420‬ועוד(‪ .‬הפירוש מפתיע במיוחד‬
‫כשמעיינים כדברי החלטת־ כאן‪ :‬״מה עתר וה מהפך‬
‫את התבואה ממקום למקום‪...‬״‬
‫יבמות פ‬
‫‪ 1105‬יבמות פט‪:‬‬
‫פריש״א ‪Ipressel prese‬‬
‫הלעזים‬
‫כאן לא מדובר בכלי ססדט‪ .‬אלא כמונח ״נכבש על‬
‫השפחה״‪ .‬במקום ״בא על השפחה״‪ .‬שהוא ביטוי של‬
‫גנאי‪ .‬ורש־י ססביר בלשונו‪ .‬שהמשנה מתארת את‬
‫יחם היהוז׳י לשפחה‪ .‬שהיא בת‪-‬זונו‪ .‬כעין ״דביקה־‬
‫)‪ collage‬בפי הערפתיס של היום(‪.‬‬
‫‪1106‬‬
‫יבמות עה‪.‬‬
‫דה״ט פאן תנא‬
‫משתמרת‪...‬‬
‫להתפוצץ‬
‫אישקלטי״ר ‪esclater‬‬
‫בכתב‪ •-‬אחד של הרי־ ף‪ .‬עם פירוש רש״י‪ .‬כפי‬
‫שעובד לעורכו‪ .‬קוראים‪ .‬״פעוע דכא‪ .‬תרי טילי‬
‫משתמע‪ .‬סי שנפעעו או נדכי ]•־נדכו[ כיעיו כסו קנה‬
‫ספזעע אשקלטיי־ד בלע־ןז(‪..‬״‬
‫‪ 1107‬יבמות עו‪.‬‬
‫אישגרטיניי׳׳ר‬
‫‪(esgratignierl esgratinier‬‬
‫מזרף זריף‬
‫לסרוט‬
‫מזדף זריף‬
‫‪ 1108‬יבמות עו‪.‬‬
‫מנפח‬
‫אינפל״א ‪enfle‬‬
‫העורהאינפלי״ד ‪ enfler‬ולנפח( מתקבלת יותר על‬
‫הדעת נם לפי המקבילה)לעיל סס־ ‪.(447‬‬
‫כיפה‬
‫‪ 1109‬יבמות פ‪.‬‬
‫קמרון‬
‫ארוולו״ד ‪larvoludl arwolud‬‬
‫מלה בסלה‪ :‬קשת מקומרת )ו־ להלן מס־ ‪ .(1591‬ור־‬
‫על המלה בלונדהיים ב־)ע־ ‪ (106-105‬וסילונו של לד‬
‫)‪00‬־ ‪.(110‬‬
‫לקוי‬
‫‪ 1110‬יבמות פ‪:‬‬
‫רך‬
‫מו״ל ‪moi‬‬
‫נמעא רק בכתב‪-‬יד אחד של פירוש רש־ י שברי־ ף ;‬
‫בדפוסים שלנו‪ ,‬במקום הלעז‪ .‬מופיעה המלה העברית‬
‫־יד־•‬
‫‪ 1111‬יבמות פ‪:‬‬
‫אשפר״א ‪aspre‬‬
‫ר־ בלתדהיים ב׳)ע־ ‪.(118-117‬‬
‫‪: 1 1 1 2‬‬
‫אישקומ״א ‪escume‬‬
‫מכבש‬
‫‪884‬‬
‫לעיל סס׳‬
‫מכבש ‪.‬ראה‬
‫שעיר‬
‫קשה‪ ,‬מחופפם‬
‫רתיחות‬
‫קצף‬
‫בבא מציעא‬
‫אמר‬
‫תלתן‬
‫‪ 1113‬יבמות פא‪.‬‬
‫פינוגר׳׳י ‪ fenogre‬ח י ל ב ה )גרגרנית‬
‫יוונית‪ ,‬גמה המשמש‬
‫לתבלין(‬
‫)תרמילו*תרמיל[‬
‫‪ 1114‬יבמות פו‪:‬‬
‫שק של רועים‬
‫בולזול׳׳א ‪bolzole‬‬
‫בלתדהיים‪ .‬הייחי‬
‫לולא חששתי לסתור את דברי‬
‫יבמות קב‬
‫‪ n o‬לקרוא כאן בתזייל״א ‪) botdle‬חסת קסנה(‪ ,‬כי‬
‫‪ .‬קריאה זו קרובה יותר לנוסחים הסונחיס לפנינו‪.‬‬
‫‪1122‬ילבב‬
‫צז‪.‬‬
‫‪:‬יבמות ‪ 1115‬יבמות קב‬
‫ל ש ר ק ‪ ,‬לרחוש‪,‬‬
‫פרומיי״ ר ‪fromier‬‬
‫לגלוש‬
‫סהלעז‪ ,‬כפי שהוא סופי* בדפוסים כאן)סריס* ה(‬
‫ורק בהם‪ ,‬לא ידינו מניעים לפענוח זה‪ ,‬אלא שהיה‬
‫מקום לסמוך על פירוש אותו דה״ ס להלן בססכת‬
‫סנהדרין )סס׳ ‪ .(1721‬נוסיף‪ .‬שעורה זו חסרה‬
‫בסילונים‪ ,‬שבהם כמשמעות זו‪) fonnier :‬נגזר פ־‬
‫‪ .formii‬נמלה( ‪) frenuM‬הוראה משנית של ההוראה‬
‫הראשית ״לרעוד״(‪ .‬תמוה‪ .‬שהשמים בלמדהיים אח‬
‫ה‪-‬ח‪ ,‬המופיעה בשתי גרסאות הדפוסים ומעביעה על‬
‫עודו‪ .‬סעין פרונסיי״ר ‪.fronmier‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫אנפיליא‬
‫נעל‪-‬בד‬
‫‪.‬‬
‫עקב‬
‫‪ 1117‬יבמות קא‪.‬‬
‫סוליה‬
‫שול״א ‪sole‬‬
‫בדפוס סונעינו‪ :‬שלו״ן)ע־ל‪ :‬סלו״ן( ‪) talon‬עקב(‪ .‬אך‬
‫זה בניגוד לכל הגרסאות בכל המקומון שהמלח‬
‫״עקב״ סולעזת בהם‪ pn .‬ספקום אחד )להלן סס׳‬
‫הלעזים‬
‫‪ 1120‬יבמות קב‪.‬‬
‫טלו״ן ‪talon‬‬
‫‪91‬‬
‫עקב‬
‫עקב‬
‫כאמור לעיל )סם׳ ‪ (1117‬מקום זה הוא היחיד‪ ,‬שבו‬
‫עקב לעת סלו״ן)בכל שאד המקומות‪ :‬שול״א(‪ .‬ואף‬
‫בדפוסים שלנו הושפעה הגרסה והפכה לשלו״ן‪ .‬ד‬
‫סילונו של לד)‪00‬־ ‪.1427‬‬
‫‪: 1 1 2 1‬‬
‫קלצונ״ש ‪cha^ons‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪105‬‬
‫פילטרי״ש ‪feitres‬‬
‫פוקי‬
‫נעלי‪-‬בד‬
‫לבדין‬
‫לבדים )פצעים‬
‫של‬
‫קורדקיסין‬
‫‪ 1123‬י ב מ ו ת קב‪:‬‬
‫נ ע ל ‪ -‬ס ח ת י ת )בגרמנית(‬
‫אונדרשו״ך‬
‫‪underschuch‬‬
‫שעם‬
‫‪ 1124‬י ב מ ו ת קב‪:‬‬
‫סוג של גומא )חזק?(‬
‫פויי״ל ‪pa Weil‬‬
‫| ‪I pa veil‬‬
‫ראה לעיל סם־ ‪.733‬‬
‫קב‬
‫‪ 1125‬יבמות קב‪:‬‬
‫קב‬
‫אישקצ״א ‪eschace‬‬
‫כאן בפוק ‪ - 3‬או אולי ‪ - 1‬של סילון אק‪-‬שושן‪,‬‬
‫כלוסר‪ :‬כלונסאות‪ .‬שהרגליים פונחות עליהן להליכה‪.‬‬
‫קב הקיטע‬
‫‪ 1126‬יבמות קב‪:‬‬
‫ק‪3‬‬
‫ק ר מ ״ א ‪croce‬‬
‫כאן בפיק ‪ 2‬של סילון אק־שושן‪ .‬כלומד‪ :‬מקלות‪,‬‬
‫שהסשותק או הפגוע ברגליו סומך עליהם את ידיו‪.‬‬
‫‪.(1120‬‬
‫שמזני‬
‫שנצים‪ ,‬שרוכים‬
‫‪: 1 1 2 7‬‬
‫קלצו״ן ‪chalfon‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪105‬‬
‫מוק‬
‫נעל‪-‬בד‬
‫יבמות קב‬
‫‪ . 1 1 1 9‬יבמות קג‬
‫דחים‬
‫פרימבר״א ‪ prembre‬ל ל ח ק ‪ ,‬להתאמץ‬
‫‪. 1 1 2 8‬‬
‫פלנ״ק״א ‪plar.che‬‬
‫ליחתא‬
‫קרש‬
‫‪. 1 1 1 8‬‬
‫אישטירלי״ש ‪esterles‬‬
‫‪92‬‬
‫ג‬
‫כתובות‬
‫אמר‬
‫‪. 1 1 2 9‬‬
‫יביל׳׳א? ‪Ichevillel chevile‬‬
‫אפתוידא‬
‫קרסול‬
‫הלעדם‬
‫‪ 1137‬כתובות ג‪:‬‬
‫הירניי״ש ‪herneis‬‬
‫איפפרווא‬
‫חיל‪-‬הפפקה )סיעת‬
‫אנשים המלווים את‬
‫הצבא ו ד ו א ג י ם‬
‫לפיפוק צרכיו(‬
‫‪ 1138‬כתובות ה‪.‬‬
‫דישקומברימינ׳׳ט‬
‫‪descombrement‬‬
‫ראה לעיל פס־ ‪.490‬‬
‫פקוח נפש‬
‫חילוץ‬
‫עקב‬
‫שול״א ‪sole‬‬
‫סוליה‬
‫מרק‬
‫‪ 1131‬יבמות קד‪.‬‬
‫נעל‪-‬בד‬
‫קלצו״ן ‪chalgon‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪ .105‬חסר ברוב המקוחת וגם‬
‫בדפוסים‪ .‬יבול להיות שבםקוםות‪® .‬הלעז פופיע‬
‫בהם‪ .‬אינו אלא העתקה סהלעז דלעיל סס־ ‪. 112 7‬‬
‫‪ 1132‬יבמות קו‪:‬‬
‫אחיל״ א ‪larzillel arzile‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.311‬‬
‫גרגישתא‬
‫חומר‪ ,‬סין‬
‫‪ 1133‬יבמות קכ‪.‬‬
‫וירוא״ה ‪Iverruel werue‬‬
‫שומא‬
‫יבלת‬
‫‪ 1134‬יבמות קב‪:‬‬
‫רידוישיי׳׳ר‬
‫‪redoisier‬‬
‫‪Iredoissierl‬‬
‫‪:‬כתובות‬
‫‪1 1 3 5‬‬
‫מריש״ ק ‪maresc‬‬
‫כתובות ו מסקיב‬
‫להקהות‪ ,‬לפגום )את‬
‫גב החמור באוכף‪,‬‬
‫שאינו הולם אותו(‬
‫‪1142‬‬
‫י‬
‫‪.‬‬
‫אגמא‬
‫ביצה‪ ,‬מקווה‬
‫מים רדודים‬
‫כתובות‬
‫כתובות כח‬
‫לפרנס‬
‫‪ 1136‬כתובות ב•‬
‫לקשט‪ ,‬לצייד‬
‫קונריידי׳׳ר ‪conreider‬‬
‫מזר פהשורש הגרמני ‪) rat‬כסו ^‪ .(Vorrat‬עיוד‬
‫)השווה בעדפתית ‪.(desarroi. arrui‬‬
‫יתד‬
‫‪ 1139‬כתובות ה‪.‬‬
‫קיביל״א ‪ Ichevillel chevile‬יתד‪ ,‬וו‪ ,‬זיז‬
‫‪ 1140‬כתובות ה‪:‬‬
‫אגוישיידי׳׳ש‬
‫‪aguisiedes‬‬
‫ר׳בלונדהייסב׳וע־ ‪.(61‬‬
‫משופות‬
‫מושחזות‪ ,‬מחודדות‬
‫‪: 1 1 4 1‬‬
‫קלו״ג ‪clog‬‬
‫נפח‬
‫מורפה‬
‫לישקיי״ר ‪lischier‬‬
‫גיהוץ‬
‫לגהץ‬
‫תמוגגנה‬
‫‪:‬כתובות י ‪1143‬‬
‫לערבב בנחל‪ ,‬להרטיב‬
‫דישטינפרי״ר‬
‫‪destenprer‬‬
‫‪ 1144‬כתובות טו‪:‬‬
‫אישייביליד״א ‪esjeveiede‬‬
‫‪1 1 4 5‬‬
‫פריכי״ ץ ‪privez‬‬
‫‪.‬ראה לעיל פס־ ‪544‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1146‬‬
‫‪:‬כתובות ל‬
‫בו״ ן מלנ״ט ‪bon malant‬‬
‫ראשה פרוע‬
‫פרועת ק ^ ר‬
‫גייסי בהדדי‬
‫חופשיים‬
‫פרונכי‬
‫פצע חפור‬
‫אמר‬
‫בבא מציעא‬
‫של הלעז ברץ‬
‫מ ה לעיל סס׳ צ‪ .‬החלק הראשץ‬
‫כתובות ס‬
‫הושמט בכתבי־היך‪ .‬בסי הגואה בגלל הדסיוץ עס‬
‫*גיץ״‪• .‬היה כתוב לסניו‪.‬‬
‫‪: 1 1 4 7‬‬
‫פדנטוד״א ‪pointure‬‬
‫דיגדא‬
‫דקירה‬
‫‪).‬ד׳ מילונו של לד)סס־ ‪645‬‬
‫‪ 1148‬כתובות לט‪ :‬כתובות ם כוסילת*‬
‫פליפיא״ה ‪ flemic‬איזפל )להקזת דם(‬
‫לעז זה וקודמו מחוברים בטלת היחס העדסתית‬
‫"ד״י"‪ :‬פונטור״א ייפליסיא־ה ‪pointure de Acinic‬‬
‫)יקירה של איזמל(‪.‬‬
‫חלילין‬
‫‪ 1149‬כתובות פו‪:‬‬
‫חלילים)כלי‪-‬עינה(‬
‫?ליפיל״ש‬
‫‪chalemels‬‬
‫‪1150‬‬
‫כתובות נ‪.‬‬
‫וולטו־ר ‪Ivolturl woltur‬‬
‫דיה‬
‫עונייה‬
‫הלעזים‬
‫הנושא‬
‫חבוש )פרי(‬
‫‪: 1 1 5 5‬‬
‫קודוינ״ץ‬
‫‪codoinz‬‬
‫‪ 1156‬כתובות ם‪:‬‬
‫פיישיו״ן‬
‫‪93‬‬
‫דה׳׳ט בני נכפי‬
‫מחלת הנפילה‬
‫‪Ipaissionl peision‬‬
‫בסקוחת ימי‪-‬הביניים סועאים בידך כלל‪ .‬בהוראה וו‪,‬‬
‫‪) male passion‬כלומר הייסור הגרוע(‪.‬‬
‫נרגיש תא‬
‫חופר‪ ,‬טץ‬
‫‪: 1 1 5 7‬‬
‫אחיל״ א ‪larzillel arzile‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סם־ ‪311‬‬
‫כרפפא‬
‫כרפם‬
‫אפי״א ‪lapiel apie‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־ ‪829‬‬
‫כוסנדתא‬
‫‪ 1159‬כתובות פא‪.‬‬
‫אליינדר״א ‪ laillendre] aliendre‬כופבר‬
‫ראה לעיל מס׳ ‪.376‬‬
‫אצוותא דדיקלא‬
‫‪ 1151‬כתובות נ‪.‬‬
‫וידיל׳׳א ‪ Ivedillel wedile‬קנוקנת‬
‫גרגלידי‬
‫‪ 1160‬כתובות פא‪.‬‬
‫רודילי״ש ‪ rodeles‬פלחים עגולים דקים‬
‫יאה לעיל סס־ ‪.627‬‬
‫הגרסה שכרסוסים משובשת ביותר‪.‬‬
‫‪ 1152‬כתובות נט‪ :‬כתובות פא‪.‬׳יעדן‬
‫להבריק‪ ,‬לצחצח‪ ,‬ליפות‬
‫אישקלריי״ר‬
‫‪1161‬‬
‫איגרר׳ר ‪laigrorl cgror‬‬
‫‪_ esclarier‬‬
‫יאה לעיל סס־ ‪.647‬‬
‫גונח‬
‫‪ 1153‬כתובות ם‪.‬‬
‫פליינדר׳׳א ‪ plcindrc‬להתייפח‪ ,‬להתאוק‬
‫‪Iplaindrel‬‬
‫יש להעיר‪ ,‬שכמילונים הפועל מופיע בהוראתו‬
‫הפעילה )״לרחם על‪...‬״(‪ :‬בהוראה החתרת מקובל‬
‫‪ m ptaindre‬אבל עדותו של רש־י ברורה‪ ,‬ק כאן הן‬
‫להלן)סס־ ‪ 1415‬וסם׳ ‪.(2371‬‬
‫‪ !154‬כתובות ם‪:‬‬
‫הומלו״ן ‪ homlon‬כתובות פא‬
‫יאה לעיל סס׳ ‪.370‬‬
‫כשות‬
‫כשות‬
‫קיוהא‬
‫חמיצית‬
‫אטודנגא‬
‫‪ 1162‬כתובות פא•‬
‫מפונה על פשק־הבית‬
‫שינישקל״ש‬
‫‪seneschals‬‬
‫ראה לעיל פסי ‪.794‬‬
‫דה׳׳ם דבר אחר‬
‫‪ 1163‬כתובות פא‪:‬‬
‫שורשיפי״ץ ‪) sorsemez‬חדר( מצורע‬
‫כפי הנראה יש לתקן שורשסי״ץ ‪p .sorsamez‬‬
‫מופיעה המלה בסקודות העדפתייס סהסאה הי״ ב‬
‫ואילך‪ ,‬יסועאה לא ידוע‪.‬‬
‫‪: 1 1 6 4‬‬
‫אישיא״ש )?‪I csjas I‬‬
‫דה״ם משרבט‬
‫‪ I‬פוט ארוך‬
‫‪94‬‬
‫‪:‬כתובות‬
‫אוצר‬
‫כבא מציעא‬
‫שלי הולמת אוז‬
‫ההשערה עה‬
‫לא פענחי בלתדהיים‪.‬כתובות‬
‫גרסאות נתבי‪-‬היד‪ ,‬אבל קעת קשה להנץ‪ ,‬סה הוסיף‬
‫רש־י לפירוש העניין‪ ,‬כשהוא כותב‪ :‬״פושטן ]את‬
‫שנעשין )?( גדולות‬
‫השפתיים[ נפץ שרביט עד‬
‫כתובות עו‬
‫ובלשוננו נקרא אשיא״ ש על־יו׳י שהיא צריכה לשרות‬
‫את החוט ח ס • ברוק״‪ .‬אלא אם ‪ p‬רצונו להדגיש‪,‬‬
‫שנס בסקומו קראו לשפתיים אמבות בטלה‪,‬‬
‫שמשמעותה הראשית קרובה ל״שרביט״‪ .‬פתרון‬
‫אחר‪ ,‬שאפשר להעיע‪ :‬אישיו״ש ‪) emit‬חריץ‬
‫‪1172‬‬
‫וו‪ .‬לד‬
‫ארימה(‪ ,‬כי כךעזהשפה ‪0‬ת‪9‬ק‪0‬ח במלאכה‬
‫במילונו)סם• ‪ (786‬גורס א שיי־ ר ‪) asier‬לשרות ]את‬
‫הפשתה[(‪ .‬שלא סעאתי בשום סילץ‪..‬‬
‫כתובות עז‬
‫הלעזים‬
‫!לקת‬
‫חריץ‬
‫‪. 1 1 7 0‬‬
‫פינדידור״א ‪fendedure‬‬
‫דח״ט בעובי‬
‫‪: 1 1 7 1‬‬
‫בית הכוסות‬
‫דובלו׳׳ן ‪ doblon‬פיסה‪ ,‬קפל של שומן‬
‫‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪162‬‬
‫פילא‬
‫פוליו״ ל ‪poliol‬‬
‫פ ת של נענה‬
‫‪: 1 1 7 3‬‬
‫אלדשנ״א ‪aloisne‬‬
‫נדרשיד‬
‫‪ 1165‬כ ת ו ב ו ת סא‪:‬‬
‫שחמט ‪).‬ר׳ בלונחדיים ב׳)ע־ ‪80-78‬‬
‫אישייק׳׳ש ‪esjecs‬‬
‫בכתב‪ •-‬אחד ובדפוסים הגרסה מושפעת מהצורה‬
‫‪ 1174‬כתובות עז‪:‬‬
‫האיטלקית ‪ ,scacchi‬שאף הושאלה בעברית של‬
‫טינליי״ש ‪Itenailles] tenalies‬‬
‫ימי‪-‬הביניים)אשקוקה‪ ,‬אשקוקי(‪.‬‬
‫ח‬
‫שופדזי‬
‫‪. 1 1 6 6‬‬
‫מז־ירני׳׳ש ‪madernes‬‬
‫כופות עשדות‬
‫עץ משרש‬
‫החוסר‪ ,‬שהכוס עשויה ממנו)‪ :madre‬עץ‪ ,‬שבו קווים‬
‫נעלי צבע אחר‪ .‬דפר שיש(‪ ,‬הוא יסוד המלה מבחינת‬
‫ממאה‪ .‬אכל יש להניח‪ ,‬שאץ כוונת רש״י בכך‪ ,‬אלא‬
‫אחדות במיוחד‪ ,‬כפי‬
‫בצודה של כוסות אלה‪ ,‬שהיו‬
‫כתובות עט‬
‫שהוא מדגיש כאן וכן בפירושו על בראשית ס־ד‪ ,‬בי‪.‬‬
‫לפי הגרסאות שלפנינו אפשר לקרוא גם סדדינ־ש‬
‫‪ .madrins‬לוי )בסילונו‪ ,‬פסי ‪ (555‬מציע לקרוא‬
‫‪) maderins‬מדירינ״ש(‪.‬‬
‫ממלא‬
‫‪ 1167‬כתובות פז•‬
‫פיילול״א ‪ Ipaillolel peilole‬רפיפי)זהב(‪,‬‬
‫פירורי)זהב(‬
‫‪ 1168‬כתובות עה‪.‬‬
‫וירוא׳׳ה ‪Iverruel werue‬‬
‫שומא‬
‫יבלת‬
‫קיוהא דחמרא‬
‫‪ 1169‬כתובות עה‪.‬‬
‫חומץ‬
‫איגר״א ‪laigrel egre‬‬
‫ר׳ ‪ ,Modern language notes‬כדך ל״ז)‪ ,(1922‬ע׳‬
‫‪) 440-438‬הובא ע״י בלונדהיים בי‪ .‬ע׳ ‪.(63‬‬
‫לורנא‬
‫לענה‬
‫צבתא‬
‫עבת‬
‫תכטקי‬
‫‪ 1175‬כתובות עז‪:‬‬
‫כיפא מתקפל‬
‫פלדישטו״ל ‪faldcstol‬‬
‫לפי העניין אפשר לחשוב‪ ,‬שהמלה הצרפתית עברה‬
‫כבר ממובנה המקורי ״כיסא מתקפל״ למובנה הנוכחי‬
‫״כורסה״)‪.(fauteiul‬‬
‫‪. 1 1 7 6‬‬
‫ויביי׳׳ר ‪Ivivier) wivier‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪867‬‬
‫מירא דכוורי‬
‫ברכת דגים‬
‫צריף‬
‫אלו״ ם ‪alum‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪185‬‬
‫וייף‬
‫שיגר*‬
‫‪ 1178‬כתובות פ‪.‬‬
‫אגודה‪ ,‬חבילה‬
‫טרד״ א ‪troje‬‬
‫הצורה המצויה במקורות הצרפתיים‪) troche :‬ו־ לעיל‬
‫מס׳ ‪ 804‬ועודו‪,‬‬
‫‪ 1179‬כתובות פה‪.‬‬
‫ריימ״ש ‪reims‬‬
‫הכתיב המצוי במקורות הצרפתיים‪.raims :‬‬
‫עוגץ‬
‫משוטים‬
‫כתובות‬
‫אתר‬
‫ממלח‬
‫‪ 1180‬כתובות פה‪.‬‬
‫וימי" ר ‪ Ivernerl werner‬להשיט‪ ,‬לנווט‬
‫על שם הגה האנייה‪ ,‬שהיה עשוי עץ ‪) verne‬פלה‬
‫ממוצא גלי‪ ,‬שבפקופה כאה הפלה ‪ aune‬ססוצא‬
‫לטיני)‪ .(alnus‬וגם בעבריח שם העץ אלנוס‪ :‬הפלה‬
‫בשמות מקומות ומשפחות‪Vergne, :‬‬
‫‪.(Laverne ,Lavergne ,Verne‬‬
‫מטכסא‬
‫‪ 1181‬כתובות פה‪:‬‬
‫פ ץ משי‬
‫צינדי׳׳ר ‪cendcr‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪ .1091‬הגרסה בדפוסים‪ :‬עינד׳־ל‬
‫‪.cendal‬‬
‫)ד(גיס ביה‬
‫‪ 1182‬כחובות פה‪:‬‬
‫חופשי‬
‫פריבי׳׳ץ ‪privez‬‬
‫ראה לעיל מס׳ ‪ .544‬גסעא רק בכתב‪-‬יד אתד‪.‬‬
‫חיזוק טובח‬
‫‪ 1183‬כתובות פה‪:‬‬
‫טובה‬
‫גרי״ד ‪gred‬‬
‫בסשסעות של ״לעשות סובה למישהו״ או ״בלי‬
‫טונות״‪ .‬כלומד מעשה חסד‪.‬‬
‫דפקיא‬
‫‪ 1184‬כתובות צו‪.‬‬
‫שק בעל שני ביפים‬
‫בישצ׳׳א ‪besace‬‬
‫יש״י מתכוון מן‪-‬הסתם להתיש את קרבת המלה‬
‫הארמית למלה הצרפתית‪ :‬שתיהן עזרות מלשון‬
‫״שק״ )גזרון משותף לכל שפות הים התיכון(‬
‫ומקדוסוז הכפילות )ד‪-‬־דו‪ -‬בארמית‪be—bi- ,‬‬
‫בערפתית(‪.‬‬
‫כפיתא‬
‫‪ 1185‬כתובות צח‪.‬‬
‫אלמוג‬
‫קור׳׳ל ‪coral‬‬
‫נלונדהיים רשם את המלה המתפרשת ״כיסתא״‪ ,‬ולא‬
‫היא‪ ,‬שהרי רש־י מפרש כאן אח הנדסה השדיוו‬
‫"כסיתא״‪ ,‬ואף זו הנדסה‪ ,‬שבלתדהייס עעמו מעיין‬
‫לגני הלעז כראש‪-‬השנה כג‪.‬‬
‫‪: 1 1 8 6‬‬
‫אינרו״ר ‪laigrorl egror‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סם׳ ‪683‬‬
‫איצצא‬
‫חממות‬
‫הלעזים‬
‫‪95‬‬
‫‪ 1187‬כתובות קז‪ :‬דה״ם מאני דקוניא‬
‫פלומי״ר ‪ piomer‬לכסות‪ ,‬למשוח בעופרת‬
‫ראה לעיל מס׳ ‪.606‬‬
‫‪ 1188‬צהובות קז‪:‬‬
‫אלו״ ם ‪alum‬‬
‫ראה לעיל מס׳ ‪.1*5‬‬
‫‪ 1189‬כתובות קז‪:‬‬
‫קריבצי״ש ‪crevaces‬‬
‫צריף‬
‫‪$‬ריף‬
‫קרטופנא‬
‫סדקים )בקירותיו‬
‫של כלי(‬
‫‪ 1190‬כתובות קיא‪:‬‬
‫טרייל״א ‪Itreillel treiic‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪•653‬‬
‫דלית‬
‫גפן‪-‬דליות‬
‫אפדסקא‬
‫‪ 1191‬כתובות קיב‪.‬‬
‫אפרסק‬
‫פירש?״ א ‪persche‬‬
‫לעז זה מעד רק בכתב‪-‬יד אחד וכעורה סשוכשת‬
‫פרשג־׳א )בהשפעת הפרובנסאליתי(‪ .‬בדפוסים שלנו‬
‫אץ המלה ״אפרסקא״ סופיעה כלל בפירוש רש״‪.‬‬
‫בלתדזזיים מעתיק מאותו נתנ‪-‬יד יחידי את המלה‬
‫הארסית מורת ־•פרס?־•)רכים(‪.‬‬
‫‪ 1192‬כתובות קיב‪.‬‬
‫שיאונדיי״ר ‪.seondier‬‬
‫קיבוריא‬
‫משני‪ ,‬בעל‬
‫איכות נחותה‬
‫נדרים‬
‫אסקונדרי‬
‫‪ 1193‬נדרים‪ .‬כה‪.‬‬
‫מירילי״ש ‪ mercies‬־ אסימונים למשחק‬
‫ראה להלן מס׳ ‪ . u 5 3‬חסר בדפוסים‪ .‬ומצד רק ככתב•‬
‫יד אחד ומרליי״ש(‪.‬‬
‫תודייקי‬
‫‪ 1194‬נדרים פא‪:‬‬
‫תירייק״א ‪ theriake‬תריאקה )תרופה נגד‬
‫ארם נחשים(‬
‫‪Iteriakel‬‬
‫‪ 4056‬אוצר‬
‫כבא מציעא‬
‫הלעזים‬
‫‪. 1 1 7 0‬‬
‫פינדידור״א ‪fendedure‬‬
‫ונלקח‬
‫חריץ‬
‫‪ 1174‬כתובות עז‪:‬‬
‫טינליי״ש ‪Itenailles) tenalies‬‬
‫צבתא‬
‫צבת‬
‫מלי הולמת את‬
‫ההשערה עה‬
‫לא פענחו כלתדהיים‪.‬כתובות‬
‫גרסאות כתבי‪-‬היד‪ ,‬אבל קעח קשה להבין‪ ,‬סה הוסיף‬
‫רש״י לפירוש העניין‪ ,‬כשהוא כותב‪ :‬״פושטן ]אח‬
‫השפתייס[ כמץ שרביט עד שנעשין )?( גדולות‬
‫דה״ס בעובי‬
‫‪:‬כתובות עו ‪1171‬‬
‫ונלשומו נקרא אשיא״ש על‪-‬ידי שהיא עריכה לשרות‬
‫בית הכוסות‬
‫את החוט תם• בתק״‪ ,‬אלא אט ‪ p‬רעתו להדגיש‪.‬‬
‫דובלו׳׳ן ‪ doblon‬פימה‪ ,‬קפל של שומן‬
‫שגס בסקוסו קראו לשפתיים ארוכות כסלה‪,‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.162‬‬
‫שמשסעוחה הראשית קרובה ל״שרביט״‪ .‬פתרון‬
‫אחר‪ ,‬שאפשר להעיע‪ :‬אישיו״ש «‪) neu‬חריץ‬
‫פילא‬
‫‪: 1 1 7 2‬‬
‫כתובות עז‬
‫לזרימה(‪ ,‬כי כך השפה מתעקמת בטלאכה זו‪ .‬לד‬
‫פוג של נענה‬
‫פוליו״ ל ‪poliol‬‬
‫במילוט)סס׳ ‪ (786‬גודם אשיי״ ר ‪) asier‬לשרות ]את‬
‫הפשתה[(‪ ,‬שלא סעאתי בשום סילץ‪..‬‬
‫לודנא‬
‫‪:‬כתובות עז ‪1173‬‬
‫לענה‬
‫אלדשנ״א ‪aloisne‬‬
‫נדרשיר‬
‫‪ 1165‬כ ת ו ב ו ת סא‪:‬‬
‫שחסם ‪).‬ד כלונדזדיס ב־)ע־ ‪80-78‬‬
‫אישייק׳׳ש ‪esjecs‬‬
‫בכתב‪ •-‬אחד ובדפוסים הגרסה מושפעת סהעודה‬
‫האיטלקית ‪ ,scacchi‬שאף הושאלה בעברית של‬
‫יטי‪-‬הביניים)אשקוקה‪ ,‬אשקוקי(‪.‬‬
‫‪. 1 1 6 6‬‬
‫שופחי‬
‫כוסות עשויות‬
‫פ ד י ת ‪ ,‬״ ש ‪madernes‬‬
‫עץ משרש‬
‫החומר‪ .‬שהכוס עש דה ממנו)‪ :madre‬עץ‪ ,‬שבו קווים‬
‫בעלי עבע אחר‪ ,‬רפד שיש(‪ ,‬הוא יסוד הטלה מבחינת‬
‫מועאה‪ .‬אבל יש להניח‪ .‬שאץ כוונת רש״י בכך‪ ,‬אלא‬
‫ארוכות במיוחד‪ ,‬כפי‬
‫בעורה של בוטות אלה‪ ,‬שהיו‬
‫כתובות עט‬
‫שהוא מדגיש כאן וכן בפירושו על בראשית ס־ד‪ ,‬בי‪.‬‬
‫לפי הגרסאות שלפנינו אפשר לקרוא נם מדרינ״ש‬
‫‪ .madrins‬לד )במילתו‪ ,‬סם׳ ‪ (555‬מעיע לקרוא‬
‫‪) maderins‬מדירינ״ש(‪.‬‬
‫ממלא‬
‫‪ 1167‬כתובות סז‪.‬‬
‫פיילול׳׳א ‪ Ipaillole) peilole‬רסיסי)זהב(‪,‬‬
‫פירורי)זהב(‬
‫‪ 1168‬כתובות עה‪.‬‬
‫וירוא״ה ‪Iverruel wcrue‬‬
‫שומא‬
‫יבלת‬
‫קיוהא דחטרא‬
‫‪ 1169‬כתובות עה‪.‬‬
‫חוסץ‬
‫איגר״א ‪laigrel cgre‬‬
‫ו״ ‪ .Modern language notes‬כרך ל״ז)‪ ,(1922‬ע׳‬
‫‪) 440-438‬הובא ע״י כלונדהייס בי‪ ,‬ע׳ ‪.(63‬‬
‫תפסקי‬
‫‪ 1175‬כתובות עז‪:‬‬
‫כיפא מתקפל‬
‫פלדישטו״ל ‪faldestol‬‬
‫לפי העניין אפשר לחשוב‪ ,‬שהמלה הצרפתית עברה‬
‫כבר ממובנה המקורי ״כיסא מתקפל״ למובנה הטכחי‬
‫״כורסה״)‪.(fauteuil‬‬
‫‪. 1 1 7 6‬‬
‫ויביי״ר ‪Ivivier] wivier‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪867‬‬
‫פירא דכוורי‬
‫ברכת דגים‬
‫צריף‬
‫אלו״ ס ‪alum‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מם׳ ‪185‬‬
‫זייף‬
‫שיגרא‬
‫‪ 1178‬כתובות פ‪.‬‬
‫אגודה‪ ,‬חבילה‬
‫טרד״ א ‪troje‬‬
‫הצורה הסצדה במקורות הערפתיים‪) troche :‬ר׳ לעיל‬
‫מס׳ ‪ 804‬ועוד(‪.‬‬
‫‪ 1179‬כתובות פה‪.‬‬
‫ריימ״ש ‪reims‬‬
‫הכתיב המצד במקורות הערפתיים‪.raims :‬‬
‫עוגין‬
‫פשוטים‬
‫אוצר‬
‫כבא מציעא‬
‫ממלח‬
‫‪ 1180‬כתובות פה‪.‬‬
‫וימי״ ר ‪ Ivemerl werner‬להשיט‪ ,‬לנווט‬
‫על שם הנה האנייה‪ .‬שהיה עשוי עץ ‪) verne‬מלה‬
‫ספיעא גלי‪ .‬שנפקופה נאה הפלה ‪ aune‬פסועא‬
‫קז אלנוס‪ :‬הפלה‬
‫כאובותהעץ‬
‫לסיני ‪ .[ainusl‬וגס בעניית שם‬
‫הישנה נשארה בשסוח סקומות וסשפחות‪Vergne, :‬‬
‫‪.(Laverne ,Lavergne ,Verne‬‬
‫‪ 1181‬כתובות פה‪ :‬כתובות קז מטכסא‬
‫פ ץ משי‬
‫צינדי״ר ‪cender‬‬
‫ראה לעיל סם־ ‪ .1091‬הגרסה כרסיסים‪ :‬עינד״ל‬
‫‪.cendal‬‬
‫כתובות קיא‬
‫)ד(גיס ביה‬
‫‪ 1182‬כתובות פה‪:‬‬
‫חופשי‬
‫פריבי״ץ ‪privez‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .544‬נסעא רק ננתנ‪-‬יד אחד‪.‬‬
‫חיזוק טובח‬
‫‪ 1183‬כתובות פה‪:‬‬
‫טובה‬
‫גרי״ד ‪gred‬‬
‫נסשסעות של ״לעשות טונה למישהו• או ״בלי‬
‫טונות׳‪ ,‬נלוסר סעשה חסד‪.‬‬
‫דסקיא‬
‫‪ 1184‬כתובות ‪1‬ו‪.‬‬
‫שק מ ל שני כיפים‬
‫בישצ׳׳א ‪besace‬‬
‫רש־י מתכוון מן‪-‬הסתס להדגיש את קרנת הסלה‬
‫הארסית לסלה הערפתית‪ :‬שתיהן נמתח מלשין‬
‫•שקי )גזרון •משותף לנל שפות הים התיכון(‬
‫וסקדוסת הנפילות )ר‪-‬״רו‪ -‬בארמית‪be-«bi- ,‬‬
‫נערפחית(‪.‬‬
‫הלעזים ‪4057‬‬
‫‪ 1187‬כתובות קז‪ :‬דה׳׳מ מאני הקוני*‬
‫פלומי״ד ‪ piomer‬לכסות‪ ,‬למשוח בעופרת‬
‫ראה ל י ל סס־ ‪.606‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1 8 8‬‬
‫אלו״ם ‪alum‬‬
‫‪.‬ראה ל י ל סס׳ ‪185‬‬
‫‪:‬‬
‫*ריף‬
‫*ריף‬
‫‪: 1 1 8 9‬‬
‫קריבצי״ש ‪crevaces‬‬
‫קרטופגא‬
‫סדקים )בקירותיו‬
‫של כלי(‬
‫‪: 1 1 9 0‬‬
‫טרייל״א ‪Itreillel treile‬‬
‫•ראה לעיל סס׳ ‪453‬‬
‫דלית‬
‫גפן‪-‬דליות‬
‫אסרסקא‬
‫‪ 1191‬כתובות קיב‪.‬‬
‫אפרסק‬
‫פידשק״א ‪persche‬‬
‫לעז זה מ‪1‬וי רק ננתב‪-‬יד אחד ובעודה משובשת‬
‫פרשג־א )בהשפעת הפרובנסאליתי(‪ .‬נדפוסים שלנו‬
‫אץ המלה ־אפרסקא־ מופיעה כלל נפירוש רש־י‬
‫בלונדהייס מעתיק מאותו כתב‪-‬יד יחידי את הסלה‬
‫הארסית מורת ־פרסקי־)רביסו‪.‬‬
‫‪ 1192‬כתובות קיב‪• .‬‬
‫שיאונדיי״ר ‪seondier‬‬
‫קיבוריא‬
‫משני‪ ,‬בעל‬
‫איכות נחותה‬
‫נדרים‬
‫כפית*‬
‫‪ 1185‬כתובות צח‪.‬‬
‫אלמוג‬
‫קור״ ל ‪coral‬‬
‫‪ 1193‬נדרים‪ .‬כה‪.‬‬
‫אסקונדרי‬
‫בלונדהיים רשם את הפלה המתפרשת ״ניסתא״‪ .‬ולא‬
‫מירילי״ש ‪mereles‬‬
‫אסימונים למשחק‬
‫היא‪ ,‬שהדי רש־ י ספרש כאן את הנדסה השנייה‬
‫״כסיתא״‪ ,‬ואף זו הגרסה‪ ,‬שבלמדהיים עעמו מעיין ראה להלן מס־ ‪ . 13 5 3‬חסר בדפוסים‪ .‬וסעד רק בכתב‪-‬‬
‫יי אחו)מרליי־ש(‪.‬‬
‫לגבי הלעז נראש‪-‬השנה נג‪.‬‬
‫‪ 1186‬כתובות ק‪:‬‬
‫איגדו״ד ‪laigror] egror‬‬
‫ראה לעיל סם׳ ‪.683‬‬
‫איצצא‬
‫חמיצות‬
‫תודייקי‬
‫‪ 1194‬נדרים מא‪:‬‬
‫תירייק״א ‪ theriake‬תדיאקה ) ת ת פ ה ע ד‬
‫ארם נחשים(‬
‫‪Iteriakel‬‬
‫‪98‬‬
‫סוטה‬
‫אוצר‬
‫סרונכי‬
‫‪ 1219‬סוטה ח‪:‬‬
‫פצע חמור‬
‫בו״ן מלנ״ט ‪bon malant‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪ .5‬כאן‪ .‬כסו במקומות רבים בפירושי‬
‫רש׳־י‪ ,‬הפגע הנדון הוא אסכרה‪ .‬שבימי‪-‬הבינייס‬
‫חשבו‪ .‬שהוא מורסה בגרץ המעכבת את הנשימה‪.‬‬
‫‪ 1220‬סוטה י‪.‬‬
‫פוישו׳׳ן ‪foison‬‬
‫ברכה‬
‫שסע‬
‫‪ 1221‬פוטה י‪.‬‬
‫אישלוישיי׳׳ץ‬
‫‪lesloissiezl esloisiez‬‬
‫כאן‪ :‬סי שרגלו שסוטה‪ ,‬נקועה‪ .‬היינו חיגר‪.‬‬
‫שסי‬
‫קימוט‬
‫פודגרא‬
‫‪ 1222‬פוטה י‪.‬‬
‫צינית )שיגרץ או‬
‫פודגר״א ‪podagre‬‬
‫שיגדץ ברגליים(‬
‫רש״י סעביע על קרבת המלה שבגמרא לערפתית‬
‫המדוברת בסקוסו‪ .‬אולם ייתק מאוד‪ ,‬שגרסת הלעז‬
‫סושפעת טהדה״ם הארמי או מהשפה הספרדית‪,‬‬
‫והגרסה פואקר־א הכתובה ב־עין ‪r‬קב״ )‪(*poacre‬‬
‫היא הסקורית‪ .‬כי אץ זה יועא מדברי רש״י‪ ,‬שהמלים‬
‫זהות סמש‪ .‬סכל סקום אי־אפשר לבדוק הרבה‪ ,‬כי אץ‬
‫כתבי‪ •-‬עתיקים של פירוש רש־י על מסכת סוטה‪.‬‬
‫והמקורות המוסמכים הס דפוס כוסברג ו״עץ יעקב״‬
‫)מהדורת שאלוניקי‪ ,‬רע־ו<‪.‬‬
‫• בערפתית חדישה חזרו לעורה היוונית ואוסריםו‬
‫‪.podagre‬‬
‫השמה‬
‫הכשרה)נפשית(‬
‫‪ 1223‬פוטה יא‪.‬‬
‫אמניוימינ״ט‬
‫‪amanewement‬‬
‫‪lamanevementl‬‬
‫חסר בדפוסי התלמוד מסע* ‪ p‬ברש״י שב״עין‬
‫יעקב״‪ .‬ר־ בלונדהי׳ם ב־)ע־ ‪.(84-82‬‬
‫‪ 1224‬פוטה יא‪:‬‬
‫אינמיילולי׳׳ר ‪cnmeilolcr‬‬
‫‪Icnmaillolerl‬‬
‫משפר‬
‫לחתל‬
‫הלעזים‬
‫בניגוד לשלושה‪*,‬קומות אחרים)לעיל סס־ ‪ 441‬וסס־‬
‫‪ 486‬ולהלן מס׳ ‪ .(1533‬שבהם לעז זה מפרש את‬
‫הארמית ׳׳לסופי״‪ .‬כאן הוא מפרש את העברית‬
‫״סשפר־ )או לפי גרסת הדפוסים ״סשפיר״(‪ .‬וכפי‬
‫שרש־י מדגיש‪ .‬לא סדובר כאן בסתם חיתולים‪ ,‬אלא‬
‫בחיתול מיוחד לתיקון איברים‪ .‬הלעז חסר בדפוסי‬
‫התלסוד‪ .‬ומעוי רק ברש־י שב־עין יעקב״‪.‬‬
‫)דה״ט פדן( ביצים‬
‫‪ 1225‬סוטה יא‪:‬‬
‫גושים‬
‫מטונ״ש ‪matons‬‬
‫חסר בדפוסי התלמוד וסעוי רק ברש״י שב־עי[‬
‫יעקב״‪.‬‬
‫ירקרקת‬
‫‪ 1226‬פוטה יב‪.‬‬
‫חיוורת‬
‫פלד״ א ‪palde‬‬
‫חסר בדפוסי החלסוד ומעוי רק ברש״י שב־עץ‬
‫יעקב־‪.‬‬
‫‪1227‬‬
‫סוטה יב‪.‬‬
‫)דוז״ם ששיבב‬
‫את עצמו( שובנה‬
‫סוטה מהדרך‪ ,‬חורגת‬
‫מהקו‪ ,‬פורצת דק‪-‬‬
‫אישוייד״א‬
‫‪esweiede‬‬
‫! ‪lesveiede‬‬
‫חסר בדפוסי התלמוד וסעוי רק ברש״י שב״עין‬
‫יעקב״‪.‬‬
‫אגם‬
‫‪ 1228‬פוטה יב‪:‬‬
‫שדה‪-‬ערבות‬
‫אושיריי״ד ‪osereid‬‬
‫כאן מדובר בערבות הנטישות)‪ .(osiers‬שמהן עושים‬
‫כלי נערים )ראה לעיל טס׳ ‪ .(537‬הלעז חסר בדפוסי‬
‫התלמוד וסעד רק ברש״י שב״עין יעקב״‪.‬‬
‫חומר‬
‫‪ 1229‬פוטה טו‪.‬‬
‫כפתור‬
‫בוטו״ן ‪boton‬‬
‫רש״י מסביר‪ :‬״והוא של והב וחותמים בו שני עוארי‬
‫חלוק לנד״‪ .‬הוא מתכוון לפרש את הביטוי ״אדרשנה‬
‫כסץ חומר״ )כלומר אדרשנה כהקבלה סמלית‪ .‬כפי‬
‫שרק גמליאל אוסר במשנה‪ :‬״כשם שמעשה ]של‬
‫הסוטה[ מעשה בהמה‪ .‬כך קרבנה מאכל בהסה ]קמח‬
‫סוטה‬
‫אוצר‬
‫שעורים ולא סולת חיטים נפי נשאר הקרבנות[־(‪.‬‬
‫והוא מדגיש‪ :‬א( יש כאן חינור שד דנרים‪ ,‬המשל‬
‫והנמשל‪ .‬נפי שהכפתור פחנר אח שד קצוד‬
‫הצווארון; נ( ספל זה נעים לאתן וללנ נפי שנפתור‬
‫זהנ פקשט את החלוק‪.‬‬
‫‪1230‬‬
‫גלו״ד ‪glud‬‬
‫‪.r‬‬
‫דבק‬
‫דבק חזק‬
‫עפצים‬
‫‪ 1231‬סוטה מ‪:‬‬
‫עפצים)גידולים טפיליים‬
‫גלי״ ש ‪gales‬‬
‫בעלה האלק(‬
‫קנקנתוס‬
‫‪ 1232‬סוטה יז‪:‬‬
‫ויטדיאול‬
‫וידדיאו״ל ‪wedriol‬‬
‫)חומצה גפדתית(‬
‫‪I vcdriol I‬‬
‫הצורה שלפנינו פושפעת מהאיטלקית)וויטריאול״ו‬
‫‪ .(vetriolo‬וו־ עליה נלונדהיים נ־)ע־ ‪.(172-171‬‬
‫‪: 1 2 3 3‬‬
‫אדדימינ״ט ‪adrement‬‬
‫‪.‬ראה לעיל פס׳ ‪358‬‬
‫אד׳׳ק וולד׳ ד‬
‫‪larc voludl arc wolud‬‬
‫דאה לעיל ססי~‪.1109‬‬
‫קגקנתום‬
‫צבע שחור‬
‫כיפץ‬
‫קמרץ‬
‫הלעדם‬
‫‪99‬‬
‫־אנקוברי־ר־( ולציץ את חסרון האות‪ .‬או לרמת על‬
‫הצורה המקובלת בצרפתית עידקה‪ .‬שממנה חרג‬
‫רש־יי‬
‫פא פי‬
‫‪ 1237‬סוטה סב‪:‬‬
‫פדדשטרי״ש ‪ padrastres‬אבות חורגים‬
‫לפי פירושו של רש־י)בתוספות יש פירושים אחרים(‬
‫נתעברה בו אמו של גלית הפלשתי אחרי שבאו‬
‫עליה סאה איש‪ .‬אחד מהם זרעו נקלס‪ ,‬והוא אביו של‬
‫גלית‪ .‬וכל השאר היו ״אבות חורגים־‪.‬‬
‫נשילין‬
‫‪ 1238‬סוטה פד‪.‬‬
‫דרי״ ש ‪ [viresl wires‬חיצים מסתובבים‬
‫לא בדור לי‪ ,‬למה לא איחד בלונדהיים ערך זה והערך‬
‫הקודם אצלו)פס׳ ‪ 1061‬שלו‪ ,‬ראה לעיל מם׳ ‪.(101‬‬
‫אמנם שם סרוג ר בסתל ופה ״כעץ חיצין״‪ ,‬אבל‬
‫אפשר להנץ‪ .‬שהשוטרים איימו על הניטים לערוק‬
‫במץ ן^ה‪ .‬הדומה ‪ p‬לעץ של החץ הן לסרגל‪.‬‬
‫גית פגי‬
‫‪ 1239‬פומה פה‪.‬‬
‫חומה )החובקת‬
‫צינגל״א ‪cenglc‬‬
‫את העיר(‬
‫הפרשנים תאים היום ב״ בית פגי״ שם פרטי של אחד‬
‫מסתורי ירושלים‪ .‬לדעת רש־י ״בית פגי" הוא שם‬
‫כללי המורה על האמור המקיף את העמי‪ .‬בהתאם לק‪-‬‬
‫י ץ את הקרבה ‪ p‬הוראה וו ובין ההוראה "אפסר•‬
‫)להלן מם׳ ‪ ,(1240‬שהוא מתקן המקיף אח פד החמוד‪.‬‬
‫‪ 1240‬סוטה מה‪) .‬בית פגיה>גית פגים[‬
‫ביפה‬
‫אפסד‬
‫ייבישטרידור׳׳א ‪jevestredure‬‬
‫אלמינבד״א ‪almenbre‬‬
‫בימה יאה צורות אחתת של אותה סלה לעיל סס׳ ‪ 191‬ועוד‬
‫‪.‬דאה לעיל מס־ ‪837‬‬
‫‪ ((chevestre‬וכן סס׳ ‪ 195‬ולהלן סס׳ ‪ ,1473‬מקים‪,‬‬
‫שהובא כאן ברש״י)‪chevecine).‬‬
‫דחקא‬
‫‪ 1236‬סוטה סא‪:‬‬
‫איטני‬
‫‪ 1241‬סוטה טח‪:‬‬
‫להפריע‬
‫אינקובדי״ד‬
‫ארגז‬
‫ישי׳ א ‪(jasse) jase‬‬
‫‪lenconbrerl encobrer‬‬
‫בלונדהייס הסתסך על גרסת רש•׳ שב־ עין יעקב•‬
‫נלונדהיים פעתיק ‪ .encolnlbrer‬נדרן־ נלל הוא‬
‫)ייש״א( ופסל את גרסת דפוסי התלמוד )משיא‪,‬‬
‫מוסיף אותיות באריחיים רק כדי לתקן כתיב בלי‬
‫דהיינו ‪ .(mue‬לפי דעתו המלה ‪ jue‬במשמעות ״אסל‬
‫שינד ממשי נסלה‪ .‬ונפי שהסנרתי בהקיפה אד נמנע‬
‫של סאזדיס׳)ליל סם׳ ‪ (239‬היא הודאת משנה של‬
‫סלהתחשנ נתיקונו‪ .‬נסקרה שלפדנו קשה להנץ מה‬
‫‪) jue‬בכתיב המקובל‪ (chusc :‬במשמעות "אדנו״‪.‬‬
‫נותחו‪ :‬לססור את גרסת המקור )שהיא נאמת‬
‫‪100‬‬
‫סה‬
‫סוטה‬
‫אוצר‬
‫‪:na‬‬
‫‪1242‬‬
‫אינפלי״ר ‪enfler‬‬
‫תפוחות‬
‫להתנפח‬
‫א ק של מלח‬
‫מלח הסלע)כגק‬
‫פלח פרוסית(‬
‫גיטיןק זשל סלח‬
‫‪ 1245‬סוטה סט‪ :‬דה״ם א‬
‫תצריב שחור‬
‫ניאיל־׳א ‪neele‬‬
‫עיור שחור כאפעעוח חופר כיפי החורש אח הכלי‪,‬‬
‫שעליו פסעילים אותו‪.‬‬
‫ט‬
‫ח‬
‫‪: 1 2 4 6‬‬
‫ליש?ן״א ‪lesche‬‬
‫‪.‬ראה לעיל פס־ ‪773‬‬
‫מ ט י ן‬
‫צפחת‬
‫חלת‪-‬דבש‬
‫בריש^״א ‪bresche‬‬
‫‪.‬ראה לעיל פס׳ ‪1213‬‬
‫שי״ל יימ׳׳א‬
‫‪(sei gemel sei jeme‬‬
‫הלעזים‬
‫‪1252‬‬
‫חילית‬
‫כריך )צמח(‬
‫סנבויא‬
‫‪ 1247‬סוטה סט‪:‬‬
‫תיף‬
‫טנבו״ר ‪tanbor‬‬
‫רשיי פעביע על זהות הפלה הארסית עם הפלה‬
‫הערפתית‪.‬‬
‫כיפה‬
‫‪ 1248‬סוטה פט‪:‬‬
‫כובע של‬
‫פילטרי״ן ‪feltrin‬‬
‫הגרסה של הפקוד היחיד )דפוס נופברג( היא‬
‫פילסר״א‪ .‬כלוסר ‪?)) feltre‬ר‪ .‬כפו בסם׳ ‪ 228‬לעיל‬
‫ובפקופות דנים(‪ ,‬אולם בפשסעות של כיפה יש לנו‬
‫פילסרי״ן לפחות כסקום אחד נוסף)להלן ‪0‬ם׳ ‪.(2295‬‬
‫‪ 1249‬סוטה סט‪:‬‬
‫לינג״א שוריא״ה‬
‫‪llengue Surie I lenge surie‬‬
‫לשון סורסי‬
‫שפה טורית‬
‫מדמה‬
‫‪ 1250‬גיטץ ב‪:‬‬
‫ח ב ל ארץ‬
‫ק ו נ ט ר י ד ״ א ‪contrede‬‬
‫ראה לעיל פס׳ ‪ .1208‬חסר בכתכי‪-‬היי‪ ,‬ונסעא ‪p‬‬
‫בדפוסים‪ .‬סאן הסהרורה השנייה של סונעינו)®יזרו‪,‬‬
‫רע״א?(‪.‬‬
‫‪. 1 2 5 1‬‬
‫ניאי״ל ‪neel‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪1245‬‬
‫דו?(יד*" ש ‪duchedes‬‬
‫כלילא‬
‫תצריב שחור‬
‫פרוורי‬
‫דוכסויות‪ ,‬פ ח ח ו ת‬
‫פרוורי‬
‫‪ 1253‬גיטין ח‪:‬‬
‫דו?ןידי״ש ‪ duchedes‬דוכסויות‪ ,‬סחחות‬
‫יש מקום לתמוה על שני דברים‪ :‬א( מה ראה רש״י‬
‫לחזור על הלעז‪ ,‬שהביאו כסה שורות לפני ק‪ ,‬כאשר‬
‫הופיע בפעם הראשונה אותו משפם‪ :‬ב( בפירושו הוא‬
‫מסביר בפעם הראשונה ״הפרכיא־ ובשנייה ״פילכי*‪.‬‬
‫ללא המספר הגדול של נתבי‪-‬ודד המביאים את ‪.11‬‬
‫ואח זה הייתי תושג‪ ,‬שלפנינו שתי נוסחאות של אותו‬
‫פירוש‪ .‬השערה אחרת‪ :‬בפעם הראשונה רש״י פעביע‬
‫על המשמעות הכללית ״מחת״ ובשנייה הוא מתיש‬
‫את עורת הרבים שבתלמוד ומפרש ״נפות*‪ ,‬שנפות‬
‫אחדות כלולות בטחת אחד‪ .‬אלא שבמקרה זה היינו‬
‫פעפים לקרוא בפעם הראשונה אח הלעז כיח•‪ ,‬ובכל‬
‫המקורות יש לנו השי־׳ן של הריבוי‪ .‬ואולי אפשר‬
‫לקרוא את הלעז הראשון דז^״ש־א ‪ ducheiic‬או‬
‫אפילו ח^יי״ש ‪) ducheis‬לא הובא במילונים(‪ .‬ר׳‬
‫סילונושללוי)טס׳ ‪.(318‬‬
‫עפצין‬
‫‪ 1254‬גיטין יא‪.‬‬
‫עפצים)גידולים טפילייס‬
‫גלי״ ש ‪gales‬‬
‫בעלה האלון(‬
‫אחנר‬
‫‪ 1255‬גיסץ יב‪:‬‬
‫קדנריי‪-‬ד ‪conreid‬‬
‫גינזין‬
‫פרנסה‬
‫ציור‪ ,‬צרכים‬
‫יאה לעיל ‪00‬־ ‪ .1136‬אעיר‪ .‬שבנוסח החלמוי‬
‫שלפנינו שם ה מ ס ״פרנסה״ אינו סוסת‪ ,‬כי אס‬
‫יפועל מתפרנס‪ .‬ואס ‪ p‬ייתכן‪ ,‬שעריך'לגרום גס נ *ז‬
‫קונריידי‪-‬ר ׳‪) conreide‬לצייד‪ ,‬לפרנס(‪.‬‬
‫‪. 1 2 5 6‬‬
‫קר׳ט ‪cot‬‬
‫גיטין יד‬
‫סדנלי‬
‫שמלות‪ ,‬כותונות‬
‫‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪189‬‬
‫‪.‬גיטין‬
‫טו‬
‫‪1257‬‬
‫נוש?ךא ‪nosche‬‬
‫)כבינתי*כביגד<‪1‬‬
‫גיטין כ‬
‫סיכה‪ ,‬מכמה‬
‫הלעזים‬
‫‪ 1263‬גיטיז יט•‬
‫פויי׳׳ל ‪fueil‬‬
‫‪101‬‬
‫»יא דנרא‬
‫צבע )הסשחזד‬
‫כתב שנמחק(‬
‫לפי בלונחזייס כוונת רש־־* לענע העשוי ממין חזיית‪,‬‬
‫אך לפי ־הערוך־ מדובר כאן בקליפה של ליסון‪.‬‬
‫‪ 1264‬גיטץ כ‪.‬‬
‫ברושדי״ר ‪brosder‬‬
‫דהי׳ט אנדיכתדי‬
‫רקמה‬
‫יכול כמובן להיות נם הפועל ״לרקיס״‪ .‬אך בלונרהייס‬
‫ראה כו שם עצם‪ ,‬כנראה לפי שאר המקומות‪ ,‬שהלעז‬
‫מופיע בהס)לעיל מם־ ‪ 97‬ולהלן מס׳ ‪.(1390‬‬
‫‪• 1 2 6 5‬‬
‫קדנ׳׳ץ ‪coinz‬‬
‫רושפא‬
‫חרט )לטביעת מטבע(‬
‫‪.‬יאה לעיל סס׳ ‪215‬‬
‫‪ 1258‬גיטין יט‪,‬‬
‫אורפיפינ׳׳ט ‪orpiment‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.355‬‬
‫כה׳ ‪1266‬‬
‫גיטין‬
‫פט* לצר׳ן? ‪chalgon‬‬
‫צבע צהוב •ראה ל י ל מס־ ‪105‬‬
‫סקדתא‬
‫‪ 1259‬גיטין יט‪.‬‬
‫מיגי׳׳א ‪ Iminiel minie‬צבע אדום)עשוי‬
‫פתחמוצת העופרת(‬
‫בשני כתבי‪-‬יר כתוב מיו־ א )סימן לנו־ ן ה״רסונה־‪.‬‬
‫גיטץ כח‬
‫בעל הגייה זזיבית‪ .‬ולמי הכתיב של היום ‪ .mime‬כמי‬
‫בספריית ‪.(nino‬‬
‫‪ 1260‬גיטין יט‪.‬‬
‫חרת*‬
‫צבע שחור‬
‫אדדימינ׳׳ט ‪adremcnt‬‬
‫ראה לעיל מס־ ‪ .358‬אחי סכועי‪-‬היד ט י ס את הלעז‬
‫ככר בפירוש על ״קנקנתום״ שבמשנתנו‪ .‬ובעלי‬
‫התוקפות מביאים אותו נם בפירוש ר ש ״ י ל‬
‫־זיחוד*)להלן בגמרא( וכן ר־ משה מקועי בסמ־ג‪.‬‬
‫בולזוליא ‪boizole‬‬
‫חפת‬
‫שק של רועים‬
‫‪.‬ראה לעיל סם׳ ‪780‬‬
‫‪. 1 2 6 8‬‬
‫טש־ק׳׳א ‪tasche‬‬
‫‪ 1269‬גיטין כט־‬
‫דיטרונציי״ד ‪detroncier‬‬
‫טליקא‬
‫שק‬
‫קיפוח‬
‫לקטוע‬
‫כסו שקוטעים אילן ואינו יכול לעמוד‪ .‬כך ״קיפח‪ -‬רב‬
‫ספרא את ווברו כהשגתו)ד׳ פירושו של רש׳׳י דה־ס‬
‫״קפתינהו־ כאותו עסודו‪.‬‬
‫‪. 1 2 7 0‬‬
‫פושוי־ר ‪(fossoirl fosoir‬‬
‫גיטין יט‬
‫אנפיליא‬
‫נעל־בד‬
‫גיטין לב‬
‫עפצים‬
‫‪ 1261‬גיטין ים‪.‬‬
‫עפצים)גידולים טסילייס ‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪70‬‬
‫גלי׳׳ש ‪gales‬‬
‫בעלה האלון(‬
‫‪1271‬‬
‫‪.‬גיטין לה‬
‫פדמץ קו״ט ‪cot‬‬
‫‪. 1 2 6 2‬‬
‫לחשוד ‪.‬ראה ל י ל סס׳ ‪189‬‬
‫שושפיציי״ר ‪sospecier‬‬
‫פרא‬
‫מכוש‬
‫גלופקרא‬
‫שמלה‪ ,‬כותונת‬
‫‪102‬‬
‫גיטין‬
‫אתו‬
‫‪ 1272‬גיטץ נה‪:‬‬
‫דייטוג״א ‪reitwage‬‬
‫‪ 1273‬גיטץ נו‪.‬‬
‫טייל״ א ‪teile‬‬
‫ריססק‬
‫מרכבה )בגרמנית(‬
‫דוקץ‬
‫תבלול )כתם בעץ‬
‫את‬
‫ה מ ע מ ע ם‬
‫הראייה(‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.675‬‬
‫ו‬
‫‪. 1 2 7 4‬‬
‫שיאונדיי״ר ‪seondier‬‬
‫גושקרא‬
‫משני‪ ,‬בעל‬
‫איכות נחותה‬
‫גרגותני‬
‫‪ 1275‬ניטץ נו‪:‬‬
‫מסננת‬
‫קול‪T‬וי״ר ‪coledoir‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .835‬כך תרגם בלמדדייס‪* .‬ולס‪ ,‬לפי‬
‫העדין בתלמוד ולפי פירוש וש״י‪ .‬הייתי מתרגם‬
‫־משפך״‪.‬‬
‫דרור‬
‫‪: 1 2 7 6‬‬
‫פנונית‬
‫ארונדיל״א ‪arondele‬‬
‫״סנונית״ הוא דה״מ בשד המקומות האתרים‪ .‬שבהם‬
‫הלעז מופיע)לעיל סס׳ ‪ 292‬ולהלן סם׳ ‪.(2187‬‬
‫‪_ . 1 2 7 7‬‬
‫ריטריי״ט ‪retreit‬‬
‫‪Iretraitl‬‬
‫‪. 1 2 7 8‬‬
‫ריטריי״ט ‪retreit‬‬
‫‪Iretraitl‬‬
‫ז‬
‫‪. 1 2 7 9‬‬
‫פי״ן ‪pin‬‬
‫גמרא‬
‫מ ת כ ו ק )או מ^ווץ(‬
‫ם ולד‬
‫גיטץו ק סא)או מ^ווץ(‬
‫מתכ‬
‫תותיתא‬
‫אמץ‬
‫הלעזים‬
‫בסלה‪ :‬ילד לקניון ילד לבית‪-‬קפה‪.‬־ המשמשים‬
‫שאץ ספק על‬
‫במשמעות שליח‪ ,‬מלער(‪ .‬הסיומת‬
‫קיומה לפי הנדסאות השתווה מעלה בעיה‪ :‬כפי‬
‫הנראה וו עורה של בינתי פעול‪ ,‬כאילו נאסר ״מי‬
‫פיסתקא‬
‫‪ 1281‬ניטץ נט‪.‬‬
‫?לוט‬
‫נלנ״ט ‪giant‬‬
‫ראה ליל; מס־ ‪) 1307‬מתוך עשרה מקומות‪ .‬שבהם‬
‫רש־י כותב את הלעז הזה(‪ .‬דה״ס הו* ״פיסתקא״‪,‬‬
‫כלומר‪ .‬לפי הפרשנים החדישים ולפי השיסוש בסלה‬
‫בלשונות אירופה )‪.(Pistazie ,pistachio .pisiache‬‬
‫בוטנה‪.‬‬
‫הנדזא‬
‫הזדמנות מקרה‬
‫‪ 1282‬ניטין ם‪:‬‬
‫אוינטור״א ‪awenture‬‬
‫‪laventurel‬‬
‫ו־ בלונדהיים ב־)ע־ ‪ (122‬ומילתו של לוי)מם׳ ‪.(132‬‬
‫אוהדי‬
‫‪ 1283‬ניטין ם‪:‬‬
‫מצודות‪-‬דגים‬
‫יונקיירי״ש ‪jonchieres‬‬
‫עשויות קני‪-‬פוף‬
‫ראה לעיל סם׳ ‪.768‬‬
‫חכח‬
‫‪ 1284‬ניסץ פא‪.‬‬
‫חכה )ליתר דיוק‪ :‬הקרם‬
‫אי״ ם ‪aim‬‬
‫שבקעה החכה(‬
‫‪: 1 2 8 5‬‬
‫פריבי״ץ ‪privez‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מסי ‪$44‬‬
‫‪: 1 2 8 6‬‬
‫ניטץ פה‬
‫קתריי״ד ‪conreid‬‬
‫שוליא‬
‫‪ 1280‬ניטץ נח‪.‬‬
‫שוליא ‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪1136‬‬
‫יוינדרי״ץ ‪joindrez‬‬
‫סוע* המלה ‪ joindre‬ברור‪ :‬יותר זעיר )‪,(junior‬‬
‫)השווהפז ‪1287‬‬
‫‪.‬גיטץ‬
‫לבעל‪-‬סלאכד‪.‬‬
‫עוזר‬
‫‬‫ומכאן‬
‫קלושי״ץ ‪closez‬‬
‫מלה‬
‫*‪ (arcon de course‬או‪r«oa decafe<4‬‬
‫גפ‬
‫חופשי‬
‫פתפח‬
‫*יוד‪ ,‬ערכים‬
‫דח״ם אמר בלום‬
‫תאים‬
‫אמר‬
‫בבא מציעא‬
‫דיפתנא‬
‫‪ 1288‬גיטין פז‪:‬‬
‫פנה‪ ,‬סשאת‬
‫אמינישטרישר״ן‬
‫‪lamenestraisonl amencstrison‬‬
‫יארליילסס׳»‪.4‬‬
‫‪ 1289‬גיסין פח‪:‬‬
‫‪chaifons‬‬
‫?לצינ״ש‬
‫גיטין פ ט‬
‫יאה לעיל מם־ ‪.105‬‬
‫הוקי‬
‫נעלי‪-‬בד‬
‫‪ 1290‬גיטין פח‪:‬‬
‫פופליי״ר ‪ poplier‬גיטין פ ט‬
‫חילשא‬
‫צפצפה‬
‫‪ 1291‬גיטץ פח‪:‬‬
‫חילפי ריפא‬
‫ג י ר ו פ ל ״ א ‪girofle‬‬
‫קרפול)פרח(‬
‫ביל נתני‪-‬הת• המלה ננתניו בגיסיל‪ .‬לפי ®‪mr‬‬
‫הנתיב של לעזי רש־י עריך ליעוד להסיק מנך‪ :‬או‬
‫)מלטינית‪-‬יוונית‬
‫‪tuirofk‬‬
‫לקרוא‬
‫שיש‬
‫‪ .c«ryophylW>n‬איטלקית ‪ - garofola‬אף קרסול גנזי‬
‫סלשון זו(‪ .‬או שכל הנירסאות מעונות תיקון ויש‬
‫לגרוס יירופל־א ‪ .jirofle‬אפשרות שלישית היא‪.‬‬
‫שבהשפעת המקור והשפות הקרובות שבהן נשמרז!‬
‫י־‪ 8‬כהגייתו‪ ,‬הרגילה‪ ,‬כתבו בימי רש״י נניט״ל‬
‫למרות ההגייה השורקת‪.‬‬
‫ץ פח‬
‫‪: 1 2 9 2‬‬
‫דוש׳׳ א ‪rose‬‬
‫ורד‬
‫ג ‪ 129‬גיטין פט‪.‬‬
‫טייל" א ‪[maillel meile‬‬
‫‪.‬ראי לעיל מס־ ‪296‬‬
‫ברוקחי‬
‫ברקית‬
‫מודיקא‬
‫כרכום )קורטמי(‬
‫ן פט‬
‫‪. 1 2 9 4‬‬
‫קרוי׳ ג ‪crog‬‬
‫‪23‬‬
‫‪(.‬ראה לעיל מס־‬
‫ן פט‬
‫‪. 1 2 9 5‬‬
‫אישטריי׳׳ם ‪lestraim) cstreim‬‬
‫‪.‬יאה לעיל סס־ ‪121‬‬
‫הלעזים‬
‫‪103‬‬
‫פירפא דפילקא‬
‫‪ 1296‬גיטץ פט‪.‬‬
‫פינעידור׳׳א‬
‫‪mincedure‬‬
‫קיצוץ ) פ ל ק קצוץ(‬
‫פרידא‬
‫‪ 1297‬גיטין פט‪.‬‬
‫מירידייר״ש ‪ mcrediers‬עץ דובדבן־הבר‬
‫‪. 1 2 9 8‬‬
‫אינטריי״ל ‪entreil‬‬
‫‪lentraill‬‬
‫‪2 9 9‬‬
‫גלנ״ץ ‪gianz‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־ ‪932‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ 1300‬גיטין פט‪.‬‬
‫כגתא‬
‫שומן המעיים‬
‫דה״מ לחינכי‬
‫בלוט‬
‫חינני‬
‫אישטרנגילו״ן ‪ estrangilon‬דלקת השקדים‬
‫‪lestranguillonl‬‬
‫ראה לעיל סם־ ‪ .742‬יש לתקן את גרסת הספוים‪:‬‬
‫לשון סורי״ ולא "לשון רוסי־‪.‬‬‫חוסתי‬
‫‪ 1301‬גיטין פט‪.‬‬
‫בן־חרצית )צמח(‬
‫פיליטר׳־א ‪peleire‬‬
‫מובא פעמיים בתוך שורה אהת‪ :‬בדפוסיה בעורה‬
‫האיטלקית פילסר־ו ‪.pilatro‬‬
‫פטרו‬
‫‪ 1302‬גיטין פט‪.‬‬
‫בלדימוני׳׳א ‪ baldemonie‬שי‪5‬ר האלפים‬
‫‪Ibaldemoniel‬‬
‫בדפוסים המלה משובשת‪ .‬ר• בלוגו ‪.1‬״ ם ר )ע־ ‪-122‬‬
‫‪ (124‬ומילתו של לוי)סם־ •‪ .<14‬השם הלטיני של‬
‫רעמת‪maunathamanticum.:‬‬
‫שבלוליתא‬
‫‪ 1303‬גיטין פס‪.‬‬
‫פינוגר׳׳י ‪ fenogre‬ח י ל ב ה )גרגרנית‬
‫יוונית‪ ,‬צמח המשמש‬
‫לתבלין(‬
‫‪ 1304‬גיטין פט‪.‬‬
‫גילא‬
‫הומלו׳׳ן ‪homion‬‬
‫קש‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪370‬‬
‫כשותא‬
‫כשות‬
‫‪104‬‬
‫‪1305‬‬
‫אוצר‬
‫כבא מציעא‬
‫גיטין סט‪.‬‬
‫דה״ט לפתוחי‬
‫נשטרינהו‬
‫‪ 1314‬גיטץ סט‪:‬‬
‫לשרות‬
‫טינפרי״ר ‪tcnprer‬‬
‫הגרסה שבדפוס וילנא משובשת סאת־‪ .‬ר׳ על המלה‬
‫בלונרהייס ס־)עי ‪.(127‬‬
‫גיטין סט‬
‫כרסם‬
‫מלת חריפה‬
‫‪: 1 3 1 5‬‬
‫מינט׳׳א ‪mente‬‬
‫נמיא‬
‫פיפתקא‬
‫בלוט‬
‫‪ 1316‬ניטין סט‪:‬‬
‫לוריי׳׳ר ‪lorier‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.786‬‬
‫אישטרנגילו״ן ‪ estrangilon‬דלקת השקדים‬
‫‪lestranguillonl‬‬
‫ראה לעיל סם־ ‪.742‬‬
‫ן סט‬
‫‪. 1 3 0 6‬‬
‫ציד*׳׳ ר ‪cider‬‬
‫ן סט‬
‫‪. 1 3 0 7‬‬
‫גלנ׳׳ט ‪giant‬‬
‫לעיל סס׳ ‪ 932‬וסס־ ‪1281‬‬
‫‪.‬ראה‬
‫נשדור‬
‫נשדור ) ב א י ט ל ק י ת (‬
‫‪ 1308‬גיטין סט‪.‬‬
‫אטוניאק׳׳ו‬
‫‪ammoniaco‬‬
‫ייחק‪ .‬שדש׳׳י כתב באיסלקית‪ ,‬משוס שהחומר לא‬
‫היה ידוע מרפת‪ .‬אלא הובא סאמזליה כששמו‬
‫האיסלקי דבק בו‪ .‬ד׳ בלונדהייס כ׳ )ע• ‪.(89-86‬‬
‫הסוען‪ .‬שרש־׳י התכווץ לסשסעות האחרת של‬
‫ה?לך‪.‬‬
‫‪ ,ammoniaco‬והוא‬
‫גיטין סט‬
‫חלבניתא‬
‫‪ 1309‬גיטץ סט‪.‬‬
‫חלבנה‬
‫גלם׳׳ א ‪gaime‬‬
‫הסלה הצרפתית גזורה מהעברית• דרך מורה‬
‫סטמם׳ ‪.2380‬‬
‫ניטץלהלן‬
‫הלסיניח‪-‬היוונית ‪ .galbanum‬ראה‬
‫ין סט‬
‫‪: 1 3 1 0‬‬
‫גידא‬
‫‪espointe‬‬
‫א‬
‫אישפוינט״א‬
‫גיטין סט‪ :‬כאב נוקב‬
‫‪1311‬‬
‫מודסא‬
‫פורפה‬
‫קלו״ג ‪clog‬‬
‫‪:‬גיטין סט‬
‫תלאנא‬
‫‪ 312‬נ ניטין סט‪:‬‬
‫אדום‬
‫רו׳׳ש ‪ros‬‬
‫גמד רק בכתב‪-‬יד אחד במקום המלה ׳׳אדום״‬
‫שבשאר כתבי‪-‬היד וכדסוסיס‪.‬‬
‫ין סט‬
‫‪: 1 3 1 3‬‬
‫פשטי״ ר ‪pasmer‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־ ‪103‬‬
‫פידחא דליבא‬
‫להתעלף‬
‫הלעזים‬
‫‪ 1317‬גיטין סט‪:‬‬
‫ביי׳׳ ש ‪Ibaiesl beis‬‬
‫נענה‬
‫עראה‬
‫דפנה‬
‫דה׳׳ט עראה‬
‫גרגירים)ובפרט‬
‫סירות הדפנה(‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.659‬‬
‫‪ 1318‬ניטץ סט‪:‬‬
‫אודונ׳׳א ‪loruguel oruge‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.377‬‬
‫‪: 1 3 1 9‬‬
‫פוליו״ ל ‪poliol‬‬
‫‪: 1 3 2 0‬‬
‫שנשואי׳׳ש ‪sansues‬‬
‫‪1320‬‬
‫קקול׳׳י‬
‫‪.‬עיין לעיל מס־ ‪522‬א‬
‫‪1321‬‬
‫אלואי״ן ‪aloen‬‬
‫‪.‬דאה לעיל סס׳ ‪394‬‬
‫נלגילא‬
‫אודה )צמח(‬
‫פיפין‬
‫סוג של נענה‬
‫ביני‬
‫עלוקות‬
‫אקוקיא‬
‫אילוא‬
‫אלוואי‪ ,‬אהל‬
‫מרתכא‬
‫‪ 1322‬גיטץ סט‪:‬‬
‫מרתך )תחמוצת‬
‫קוגילו״ן ‪cogilon‬‬
‫העופרת(‬
‫‪Icoguiiionl‬‬
‫אולי נגזר ‪) coquiiic-0‬קליפה )של ביצה‪ .‬של אגוז‬
‫וכדומה[(‪ .‬כלומר הקליפה של הבצר‪ .‬אשד מוציאים‬
‫גיטץ‬
‫אוצר‬
‫מפנה אח הכסף הטהור‪ .‬אפשרות אחרת‪ :‬מתנאי‬
‫מלטינית ‪) cucullio‬ברדס(‪ ,‬בפרט שיש עדות סלשץ‬
‫האיכרים בחבל פואטו )‪ .(Poitou‬שהם קוראים‬
‫לקליפת גרעץ התבואה ״קגרוך)‪.(cagouyon‬‬
‫חומרתא‬
‫כפתור‬
‫‪ 1323‬גיטץ סט‪:‬‬
‫בוטו״ ן ‪boton‬‬
‫»יי מתר פאשר לעיל )פט׳ ‪ (1229‬הכפתור‪ ,‬כפי‬
‫שמתאר אותו רש״‪ .‬הוא לנד‪ ,‬וכאן אץ לו אפילו‬
‫יזפקיד של חיבור שני חלקים של בגד‪ .‬ונוסף על כך‬
‫היא סכיל בושם בתוכו‪.‬‬
‫‪1324‬‬
‫גיטיץ סט‪:‬‬
‫גיטין עא‬
‫הנ?״א ‪hanche‬‬
‫הלעז מובא פעמיים באותו עניין‪.‬‬
‫קלבופת‬
‫מותן‬
‫‪ 1325‬גיטין סט‪:‬‬
‫פייור״א ‪Ifievre) fiewre‬‬
‫צמרי‬
‫קדחת‬
‫‪ 1326‬גיטץ ע‪.‬‬
‫פושוי״ר ‪[fossoirl fosoir‬‬
‫יאה לעיל מס׳ ‪.70‬‬
‫פרא‬
‫מכוש‬
‫‪1327‬‬
‫גיטין ע‪.‬‬
‫ק ר נ פ ״ א ‪cranpe‬‬
‫עדת‬
‫עווית‪ ,‬התכווצות‬
‫שרירים‬
‫י׳ סילונו של לד)סס׳ ‪.(23‬‬
‫גיטין ע‪.‬‬
‫קורטמי‬
‫קרו״ ג ‪crog‬‬
‫יאה לעיל סס׳ ‪.323‬‬
‫כרכום )קורטם?(‬
‫‪1328‬‬
‫ג י ט ק ע‪.‬‬
‫מוריקא‬
‫קרו״ג ‪crog‬‬
‫ראה לעיל סם־ ‪.323‬‬
‫כ ר כ ו ם )קורטם?(‬
‫‪1329‬‬
‫‪1330‬‬
‫גיטין ע‪.‬‬
‫שיני׳׳ ל ‪sevil‬‬
‫‪1331‬‬
‫גיטין ע‪.‬‬
‫אינש״א ‪ainse‬‬
‫ד׳ בלונדהייס ב׳)ע־ ‪.(71-70‬‬
‫‪i‬‬
‫גיטין ע ט‬
‫גדר‬
‫הלעדם‬
‫‪105‬‬
‫גדגתיות‬
‫‪ 1332‬גיטץ ע‪.‬‬
‫אליינדר״א ‪ laillcndrc] aliendre‬כ ו ס ב ר‬
‫ראה לעיל טס׳ ‪.376‬‬
‫‪ 1333‬גיטץ ע‪:‬‬
‫שמלות‪ ,‬כותונות‬
‫קו״ ט ‪cot‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .189‬הסלה הצרפתית‪ .‬שהיא לכאורה‬
‫יחיד‪ ,‬יכולה נס להיות ריבוי ביזזסת המשא‪.‬‬
‫‪ 1334‬גיטץ עא‪.‬‬
‫צירישי״ש ‪cerises‬‬
‫ד ה ״ ם בפירי‬
‫דובדבנים‬
‫‪. 1 3 3 5‬‬
‫נישפלי״ש ‪nesples‬‬
‫דה ׳׳ט כ פ י ת‬
‫‪ 1336‬גיטין עג‪.‬‬
‫א י ש ק ל ו ש ״ א ‪escluse‬‬
‫שסקים‬
‫סכר‬
‫סכר‪ ,‬חמימה‬
‫טפקא‬
‫גיטין ע ח ‪.‬‬
‫‪1337‬‬
‫שק‬
‫טש־ק״א ‪tasche‬‬
‫רש‪-‬י מצביע »ל זהות המלה שבתלסיד עם הטלה‬
‫הצרפתית‪ .‬וואולי יש ביניהן רק י פ י ץ סקרי‪ ,‬כי זו‬
‫מוצאה מהערבית תו מהגרמנית‪ :‬מה שאץ ‪ p‬בסלה‬
‫״טסקא־ האחרת‪ .‬בהוראת ״מס״‪ .‬שייתק והיא‬
‫נגזרת משורש יווני‪-‬לטיני ‪ .tax-‬כפו הפלה הצרפתית‬
‫‪ uche‬באותה הוראה‪ .‬אולם‪ .‬לפי נדלק דסטרו‪,‬‬
‫״טסקא־ בהוראת מס היא הוראה סשנית של ססקיא‬
‫בהוראת שקן‪.‬‬
‫‪ 1338‬גיטץ עח‪:‬‬
‫לינוי׳־ל ‪liinoeil linoil‬‬
‫‪3 3 9‬‬
‫פונ״ץ ‪fonz‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫משיחה‬
‫חוט )של פשתן(‬
‫שוליים‬
‫קרקעית‬
‫משוכה‪ ,‬נ ד ר שיחים‬
‫‪.‬גיטין‬
‫פ ח ד פ א ‪1340‬‬
‫דאגה‬
‫פריבי״ץ ‪privez‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪544‬‬
‫גם‬
‫חופשי‬
‫‪106‬‬
‫גיטץ פו‬
‫סוטה‬
‫אוצר‬
‫‪. 1 3 4 1‬‬
‫קוגילו׳׳ן ‪cogilon‬‬
‫‪Icoguillonl‬‬
‫מרתכא‬
‫םר‪$‬ך )תחמוצת‬
‫העופרת(‬
‫ראי לעיל מס־ ‪.1322‬‬
‫‪ 1342‬גיטץ פז‪:‬‬
‫יף‬
‫קולומי׳־ל ‪ colomel‬עמודה‪ ,‬ט ו ר ) כ ד ב ר י ם‬
‫כתובים על קלף(‬
‫אק זד דף בסשסעוח של היום‪ ,‬ואף לא עמוד‪ .‬אלא‬
‫מרובע כחוב ״בדוזזב המגילה״ כדברי דש־י‪.‬‬
‫הקדיחה‬
‫‪ 1343‬גיטץ צ‪.‬‬
‫אדורשי־׳ר ‪ adorser‬ל ת ת ) א ת התבשילים(‬
‫להישרף ולהידבק בפיר‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.885‬‬
‫קידושין‬
‫קידושין יד‬
‫חומרי‬
‫‪ 1344‬קידושין ט‪.‬‬
‫כפתורים‬
‫בוטונ״ש ‪botons‬‬
‫גם כאן מדובר בכפתורים לנוי‪ ,‬אבל הפעם‪ .‬לדברי‬
‫רש־י‪ .‬של בדיל או של זכוכית‪ .‬לא של זהב בסו לעיל‬
‫)מס־ ‪ .(1323 .1229‬העורה ‪ boion‬המודפסת אעל‬
‫בלונדהיים היא ללא ספק טעות דפוס‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫טריידר״א‬
‫‪ 1345‬קידושין ט‪.‬‬
‫פגרים‪ ,‬מכבנות‬
‫‪fiweies‬‬
‫פיוילי״ש‬
‫‪Ifivelesl‬‬
‫גם אלה בעיקר לנוי ומלטינית ‪ .(fibula‬אץ כמעט‬
‫ספק‪ ,‬שההטעמה חלה על ההברה הראשונה‪ .‬יש גם‬
‫אפשרות לקרוא את הלעז פיולי־ש ‪ ,fioles‬ואז יהיה‬
‫פירושו ‪-‬עאחיות קטנות״‪ .‬כמין כדורים קטנים‪,‬‬
‫שהנשים מתקשטות כהס ובתוכם בושט )ר־ פירוש‬
‫רש־־ידה־ס ‪-‬חוסרתא דפילץ־ גיסץ סט‪.(:‬‬
‫חומרי‬
‫הלעזים‬
‫דה״מ חומר‬
‫ענקים‪ ,‬שרשרוו‬
‫ק י ד ו ש י ן ט‪.‬‬
‫‪1346‬‬
‫מושטניצי״ש‬
‫‪moslniccs‬‬
‫כך נתן באן בלונדהיים הוראה אחרת לטלה מאש‬
‫לעיל >מס־ ‪ .(236‬שם מדובר כ־״לבובה״‪ .‬סץ בט‬
‫שקושרים לעוואר‪ .‬אמנם קשה לתאם את דברי רש*‬
‫עם הפירוש ״לבובות־־‪ .‬אבל גם עם הפירוש ״ענקים‬
‫אץ תיאום מושלם‪ .‬כי לכאורה ‪ moslniccs‬ערי‬
‫להיות שם נרדף ^‪ .fiweles‬בכל אופן יש לשאול‪O .‬‬
‫הכוונה ב־לשץ רבותינו״? אולי בלשץ היו‪.‬ודים בחב‬
‫הריין‪ ,‬ששם למד רש־י בישיבות וורמם ומיינץ?‬
‫וזרשב׳‬
‫אגדים‪ ,‬ח ג ו ת י‬
‫‪ 1347‬קידושין יג‪.‬‬
‫בינדיל״ש ‪bendcis‬‬
‫‪I bcndel I‬‬
‫דאה לעיל מם׳ ‪ .251‬לא הבנתי‪ ,‬למה רשם בלונדזזיינ‬
‫בינרי־ ל ‪) bcndel‬אגד‪ ,‬תנורה( בית• ולא ברבים‪ ,‬כפ‬
‫שמסתבר מהז־ה־ם ומנרסאות רוב כתבי‪-‬היד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫עק‪1‬‬
‫‪3 4 8‬‬
‫שול״א ‪sole‬‬
‫סולמ‬
‫‪ 1349‬קידושץ טז‪:‬‬
‫וידוא" ה ‪Iverrue) werue‬‬
‫שומ«‬
‫יבלו‬
‫פח‬
‫‪ 1350‬קידושין כא‪:‬‬
‫ברוק״ א ‪ broche‬שפוד‪ ,‬קנה עץ מ ח ו ה‬
‫ר־ מילונו של לוי)סס׳ ‪.(187‬‬
‫פקח‬
‫‪ 1351‬קידושץ כא‪:‬‬
‫‪ t a r i e d r e‬ק ך ן‬
‫בכפה כתבי‪ •-‬קוראים את המלה האיטלקי!‬
‫סדיביל״א ‪ trivella‬או את הפלה הפרובנסא^‬
‫טרוול״א ‪.travela‬‬
‫מכתו‬
‫‪ 1352‬קידושין כא‪:‬‬
‫חת‬
‫גרפי" א ‪Igrafiel grafie‬‬
‫המלה הערפתית מוטעטת על ההכרה הראשונה‪ .‬ו‬
‫בלונדהייספ׳)ע׳ ‪.(51‬‬
‫קידושין‬
‫אמר‬
‫קידושין לא איסקונדיי‬
‫‪ 1353‬קידושין כא‪:‬‬
‫‪' 0‬יילי׳׳ש ‪ mercies‬אסיפונים‪ ,‬אכניס א י‬
‫כ ל י ם‬
‫‪1091‬‬
‫לעיל מם־‬
‫ק ט נ י ם ‪.,‬ראה‬
‫שפניעים אותם ע ל‬
‫לוח המשחק‪.‬קידושץ לג ‪1361‬‬
‫מ י פ ח י ח של היום רמלה ‪ marelic‬סודה על משחק פריבי״ץ ‪privez‬‬
‫‪544‬‬
‫לעיל סס׳‬
‫‪.‬דאה‬
‫"*‪) "V‬־קלסי‪ .‬ישםים־(‪ ,‬שבו מניעים אבן‬
‫ססשמת ל מ ש מ ח מתוך ךיל מ על ועל אחת בתבנית‬
‫‪*®1‬רדת על גבי הקרקע‪.‬‬
‫הלעזי‪0‬‬
‫‪. 1 3 6 0‬‬
‫צינדי׳׳ר ‪cender‬‬
‫‪ 1362‬קידושין לד‪.‬‬
‫בוליי״ ץ ‪boleiz‬‬
‫תמותות‬
‫קידושין כב‪.‬‬
‫גוססות‬
‫אמורטידי״ש ‪amortides‬‬
‫י" נליניהייס ב׳)ע־ ‪ <91-19‬מולי גס בלונחזייס י‬
‫>י ‪.(amortadir .»0‬‬
‫‪ 1 3 5 5‬קידושין כב‪:‬‬
‫גדטי״ד ‪grater‬‬
‫גרדו‬
‫לנח‪-‬‬
‫‪107‬‬
‫סידקון‬
‫מין משי‬
‫גיסי‬
‫חופשיים‬
‫כמהין ופטריות‬
‫פטריות‬
‫ראה לעיל מם׳ ‪ .371‬חסר בדפוסים )‪ pn‬ממהדורת‬
‫ספרד‪ ,‬רס־ה בערך<‪ .‬אולי הלעז מתייחס ל"טטריות״‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪ 1363‬קידושין לה‪:‬‬
‫פליינ״א ‪Iplainel pleine‬‬
‫מלקט‬
‫מקצועה‬
‫ואה לעיל סם׳ ‪ 181‬ולהלן סם׳ ‪.1364‬‬
‫ר גילינו של לד)מס•‪.(498‬‬
‫קידושין לה‬
‫‪ 1 3 5 6‬קידושין נ ה ‪.‬‬
‫שילדי״ ר ‪solder‬‬
‫חלים‬
‫ל ל ח ק בחזקה‬
‫» א ן המשסעווו ״לרוזן•)לעיל מס׳ ‪ 113‬וטס׳ ‪•069‬‬
‫קידושין‬
‫^יבישטר׳׳א‬
‫‪~ chevestre‬‬
‫אפסי‬
‫א פ ס ר )חלק‬
‫פ ה ד ‪ n‬פ ה‪ ,‬שבי‬
‫מושכים א ת הבהמה‬
‫ה ס י ®‬
‫או את‬
‫בצווארם(‬
‫קידושין לה‬
‫מ ן בהודאה מושאלת‪ :‬מ ס ס ן ‪ .‬שהשרה קשור ני‪.‬‬
‫יטשנססר לקמה‪ .‬כאילו נמסר השוד‪ ,‬מ פ י ‪.‬‬
‫י ן בז‬
‫‪1‬‬
‫ייב״ק‪uonc 0‬‬
‫‪ :‬קידושין מ‬
‫‪ 1 ' 5 9‬קידושין ל‪:‬‬
‫ב י י ב ו ל י ״ ש *‪borbole‬‬
‫יי ‪ 0‬ילינו של לי*)סס• ‪.<175‬‬
‫סדנא‬
‫גזע‪ ,‬גוש‪ ,‬יסוד‬
‫נומי‬
‫א ב ע ב ו ע ו ת כיבים‬
‫‪: 1 3 6 4‬‬
‫פלייר׳ א ‪Iplaine] pleine‬‬
‫רהיטני‬
‫מקצועה‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .1363‬רש״ י מבחין ‪ p‬שני מיני‬
‫מקעועות ״של מעחעחי חרבות‪ .‬שמחליקים בו את‬
‫תיק הסייף־)־מלקט״(‪ .‬ו‪-‬של עושי תריסין ]כלומר‬
‫מגנים(‪ .-‬וכן בעקביות הוא מפרש )לעיל מס׳ ‪(340‬‬
‫את כל הביטוי ״מלקס ורהיטני״ בפלייז״א‪ .‬בכל‬
‫המקימות הנוספים שבהם הלעז מופיע‪ ,‬הוא ספוש‬
‫את •רהיסני״ בלבד‪.‬‬
‫‪: 1 3 6 5‬‬
‫אישגרטיניי״ד ‪esgratinier‬‬
‫‪lesgratignierl‬‬
‫לפחם‬
‫‪: 1 3 6 6‬‬
‫אישילייר״א ‪esjaliere‬‬
‫מדדנה‬
‫מדרגה‬
‫‪ 1367‬קידושין מד‪.‬‬
‫גרוא״ה ‪ grue‬י‬
‫כריכי*‬
‫ענוד‬
‫ר׳ וש־י על •סיס״)ירמיהו זד‪ ,‬ד(‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫מד‬
‫כבא מציעא‬
‫אוצר‬
‫‪6 8‬‬
‫פרי״ט ‪frit‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫פגני‬
‫מטוגן‬
‫‪.‬ראה לעיל מ‪0‬׳ ‪529‬‬
‫‪ 1369‬קידושץ מו‪:‬‬
‫ביד׳־ק״א ‪bodeke‬‬
‫אבטיח‬
‫אבטיח‬
‫ר־ נ ל ו נ ד ה י י ם נ ׳ >ע־ ‪ (129-128‬ומילונו ש ל ל ו י ) מ ס ׳‬
‫הלעזים‬
‫‪ 1375‬קידושין סב‪.‬‬
‫אינמניי״ד ‪enmanjied‬‬
‫]‪lenmangied‬‬
‫חסר‬
‫בדפוסים‬
‫הפירוש‬
‫תאכלו‬
‫קיבעים‬
‫ובחלק‬
‫סכתבי‪-‬היד )סקוסו בסוף‬
‫של‬
‫‪-‬חרב‬
‫הראשץ‬
‫רש־י‬
‫בדף‪.‬‬
‫דה־ס‬
‫ת א כ ל ו ״ <‪ .‬נ ד ו ד ‪ ,‬ש ה ת ל מ ו ד מ פ ר ש כ א ן ״ ח ר ב ־ ל ש ק‬
‫יובש ולא כפשוטו‪.‬‬
‫‪ .(180‬י ק בלונדריים פ׳ ועי ‪3.32-31‬׳•‪ .<144-1‬ה מ ל ה‬
‫רערפתיח‪.‬‬
‫גם בצורתה ה ע ח י ק ה כ א ן גם בעורתה‬
‫ה ח ד י ש ה ‪ .pastcque‬מ ו צ א ה מ ה מ ל ה ה ע ב ר י ת )או‬
‫מ ו צ א מ ש ו ת ף להן<‪ .‬ו ה י א נ ת ק ב ל ה ב צ ר פ ת י ת דדך‬
‫ה ע ר ב י ת והפורטוגלית‪.‬‬
‫‪3 7 0‬‬
‫גלנ״ט ‪giant‬‬
‫מז‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫אלק‬
‫בלוט‬
‫צוות*‬
‫‪ 1376‬קידושין סג‪.‬‬
‫ש ע ש ו ע )כלומר‬
‫שול״ץ ‪solaz‬‬
‫הפוגעת‬
‫חברה‪,‬‬
‫מהאדם החי בתוכה‬
‫מלהשתעמם(‬
‫ר א ה לעיל מסי ‪ .3‬ח ס ר בדפוסים‪.‬‬
‫‪.‬ראה ל ע י ל מסי ‪932‬‬
‫‪ 1371‬קידושין מז‪.‬‬
‫אייכ׳׳ל ‪eichel‬‬
‫אלת‬
‫בלוט )בגרמנית(‬
‫אינו מ צ ד בבתבי‪-‬היד‪ .‬וברור ש א י נ ו מ א ת רש׳׳י‪ .‬ר־‬
‫בלונדהיים ב׳ >ע־ ‪.(154‬‬
‫ץ נ‬
‫ב‪.‬‬
‫‪1 3 7 2‬‬
‫םש?ן״א ‪tasche‬‬
‫‪.‬‬
‫דלופקמא‬
‫שק‬
‫‪troubadour‬‬
‫מלים‬
‫‪1373‬‬
‫אישקלויני״ש‬
‫‪eschaloines‬‬
‫״שומי‪-‬אשקלון׳׳‪,‬‬
‫בצלצולים‬
‫הלעז מצד)כדה־׳ס ׳׳ה־־ג ההוא אריס א דקדיש במחא‬
‫דשמכי״( בשני כתבי‪ •-‬ובמהדורת התלמוד מספרד‬
‫)רס׳׳ה בערך(‪ .‬רש־־י ראה כנראה צורך להסביר‪ .‬שיש‬
‫נם בצלים קטנים‪ .‬שאפשר לקחת מהם ״מלוא היד״‪,‬‬
‫כמו שומי‪-‬אשקלץ‪) .‬המלה הצרפתית ‪,cschaloinc‬‬
‫כצרפתית של היום ‪ .echalote‬נגזרת באמת משם‬
‫העיר אשקלון‪ .‬שמשם הביאו מאכל וה לראשונה(‪.‬‬
‫סמדר‬
‫‪ 1374‬קידושין נד‪:‬‬
‫פיתוח )הפרי(‬
‫אישפיני׳׳ר ‪espenir‬‬
‫‪.‬סעד רק בשני כתבי‪-‬יד וחסר בדפוסים‪ .‬ר לעיל מטי‬
‫קידושין עב‬
‫שהלעז סתייחס לכל‬
‫‪ .652‬נם כאן יכול להיות‪.‬‬
‫המשפט ־כשהעננים ניכרים לאחר שנפל הפרח״‪.‬‬
‫ד ה ״ ם עיסה‬
‫‪ 1377‬קידושץ עא‪.‬‬
‫רומא )בירת איטליה(‬
‫רומי׳ א ‪Rome‬‬
‫נעימה‬
‫‪ 1378‬קידושין עא‪.‬‬
‫דנק‬
‫טרופ״א ‪trope‬‬
‫נפי הנראה מלטיניח‪-‬יוונית ‪) tropus‬אופן‪ ,‬קצב(‪.‬‬
‫אילם יש נם אפשרות‪ ,‬שהמלה קשורה עם ‪stropha‬‬
‫)בית )בשיר((‪ ,‬ואולי עם השורש הפרובנסאלי ‪trobtr‬‬
‫‪" , ( ( t r o u v e r e .‬לחכר שירים ולנגן‬
‫אותם״‪ .‬אצל בלונדהיים יש ספק‪ .‬אם אץ לקרוא‬
‫טרו״ ף ‪ trop‬כסז באחד טכתבי‪-‬היד‪ .‬המלה נשמרת‬
‫ביידיש לציין את טעמי המקרא‪.‬‬
‫ארבא‬
‫‪. 1379‬קידושין עב‪.‬‬
‫שדה ערבות‬
‫אושיריי׳׳ד ‪osereid‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .1228‬יש להעיר‪ :‬א( באחד מכתבי‪-‬‬
‫היד ובמהדורת התלמוד פספרד )רמ״ה בערך(‪.‬‬
‫קוראים לעז אחר‪ ,‬שאפשר לפענחו שלציי־ד ‪,salcad‬‬
‫כלומר שדד‪ ,‬ערבות‪ .‬כשבמקום להיות נמר מהמלה‬
‫‪) osier‬ערבה גמישה(‪ ,‬הוא נגזר מהמלה הרגילה‬
‫לערבה ‪ :salt‬ב( לפי פירושו של רש״י‪ .‬שוד ערבות‬
‫זה הוא מעץ ביעד״ ״אגם־ בלשונו‪.‬‬
‫‪. 1 3 8 0‬‬
‫ויביי״ר ‪Ivivier) wivier‬‬
‫ברכת דגים‬
‫כבא מציעא‬
‫אוצר‬
‫זרדתא‬
‫חחרר )אילן(‬
‫‪ 1381‬קידושץ עג‪:‬‬
‫שורביי״ר ‪sorbicr‬‬
‫‪ 1382‬קידושץ עד‪ .‬דה״מ בשווא דדייני‬
‫נציג‬
‫וידונ״ש ‪Ividonsl widons‬‬
‫מלטינית ‪) vicedominus‬ממלא מקום השלים(‪,‬‬
‫בצרפתית חדישה ‪ vidame‬מצוי רק בכתב‪-‬יד אחד‪,‬‬
‫שם קוראים ״משודא דדייד‪ .‬הוא עעמו או אחר‬
‫דדונ־ש לפי ס״ע ]טביעת עין[ בדין שאין חלד ונר*‪.‬‬
‫נקודים‬
‫ניקורים‪ ,‬דקירות‬
‫‪ 1383‬קידושין פ‪:‬‬
‫בהידורי׳׳ ש‬
‫‪bechedures‬‬
‫עזר סלשץ ‪) bee‬סקור(‪.‬‬
‫)אסםרה*אםםר‪1‬‬
‫‪ 1384‬קידושץ פא‪.‬‬
‫א פ ט ר )חלק‬
‫?ןיבישטר״א‬
‫מ ה ר ת מ ה ‪ ,‬שבו‬
‫‪chevestre‬‬
‫מושכים את הבהמה‬
‫ה ס ו ס‬
‫או את‬
‫בצווארם(‬
‫‪. 1 3 8 5‬‬
‫)'יזו ׳׳שידור״ א ‪redoisedure‬‬
‫|‪|redoissedure‬‬
‫‪ . 1 3 8 6‬דה׳׳ט נקם מצרא‬
‫קרש‬
‫פ ל ^ ״ א ‪planche‬‬
‫רק בכתב‪-‬יד אחד קוראים‪- :‬דף קער המוטל כרוחב‬
‫‪.‬הנהר שקורץ פלאנק״א״‬
‫‪1 3 8 7‬‬
‫פלנ״ץ ‪malanz‬‬
‫‪: 1 3 8 8‬‬
‫טושי״ר ‪Itosserl toscr‬‬
‫סריקים‬
‫סורקי צמר‬
‫‪ 1389‬קידושץ פב‪.‬‬
‫פלו־קיידרי״ש ‪flochiedres‬‬
‫‪Iflochiedrel‬‬
‫נלונדהיים גורס ]פליקיידר‪-‬א[ ‪) flochiedre‬עורת‬
‫היחיד‪ ,‬וכן בתרגומו לצרפתית(‪ .‬אבל אפשר להסתמך‬
‫על אחת הגרסאות של הלעז‪ .‬הססתייסח בשי־׳ן של‬
‫הרניס‪ .‬נפי שהסתמך בלונדהייס על גרסה אחרת‬
‫המסתיימת נאל־ף של היחיד‪.‬‬
‫מחטא דתלמיותא‬
‫‪ 1390‬קידושץ פב‪:‬‬
‫רקמה‬
‫ברושדי״ר ‪brosder‬‬
‫רש״י מפרש כאן אותו ניסר נסו לעיל סס׳ ‪) 97‬נתיך‬
‫אותו מאסר‪ .‬רק שנאן מיוחס לד׳ יהודה מה שמיוחס‬
‫שם לר׳ חסדא(‪ .‬אבל כאן הוא מסתפק בטלה ערפחית‬
‫אחת‪ .‬ולא הוסיף כפי שהוסיף שם‪ :‬״של גנביי״ש״‪ .‬גם‬
‫שאר דברי הפירוש דוסים פה ושם‪ .‬אף שיש קעת‬
‫הבדלים בלשון‪.‬‬
‫בבא ק מ א‬
‫סקנא‬
‫קיהיון‪,‬‬
‫פנימית‬
‫כאן כהודאה מושאלת‪ :‬נקודת התורפה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫הלעזים‬
‫‪109‬‬
‫ניבי‬
‫פצע‬
‫אכמד‬
‫להשתעל‬
‫‪ 1391‬בבא קמא ט‪:‬‬
‫טינליי״ש ‪Itenaillesl tenalies‬‬
‫עבתא‬
‫עבת‬
‫צוותא‬
‫‪ 1392‬בבא קמא ט‪:‬‬
‫שעשוע ) כ ל ו מ ר‬
‫שול׳׳ץ ‪solaz‬‬
‫המונעת‬
‫חברה‪,‬‬
‫מהאדם החי בתוכה‬
‫מלהשתעמם(‬
‫ראה לעיל סם־ ‪ .3‬כאן קצת קשה להבין את המלו־*‬
‫כפי שהובנה בהופעותיה הקודמות‪ .‬אילי סותר לוסד‪,‬‬
‫שרש״י עצמי התלבט לקיים את הגרסה ״צוותא־‬
‫במקיס ״צבתא״‪ .‬עם זאת אפשר לפרש‪ ,‬שהחרש‬
‫אחראי יותר כשהוא שיחק באש‪ .‬מפני שסעא ב ‪p‬‬
‫‪110‬‬
‫כבא קמא‬
‫אוגד‬
‫גידור ושעשוע‪ .‬אלא שרש־ י עמד על ההוראה של‬
‫״חברה׳‪ ,‬ולק דבריו נראים מסובכים לפראי‪ .‬וו־ ג‪0‬‬
‫להלן פס׳ ‪.1407‬‬
‫‪9 3‬‬
‫שיל" א ‪sele‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫אופף‬
‫אוכף‬
‫‪:‬‬
‫נובר‬
‫‪ 1394‬בבא ק ס א יז‪:‬‬
‫לנבור‬
‫פוריי׳׳ר ‪forjicr‬‬
‫את הפועל הזה ראינו בפשפעות של ״לקדוח‪ .‬לעשות‬
‫חור״ )לעיל פס׳ ‪ (443‬ושל ״לחעו׳ן אח השיניים•‬
‫)לעיל מס׳ ‪ .(904‬כאן מדובר בחזיר הנובר באדמה‬
‫כחושמו ־ כי נם הוא עושה חור‪.‬‬
‫‪9 5‬‬
‫בי״ ק ‪bee‬‬
‫‪:‬בבא‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫חרטום‬
‫‪:‬‬
‫חרטום‬
‫‪1396‬‬
‫ק פ א יז‬
‫אישקיליט״א ‪eschelete‬‬
‫זוג‬
‫‪1 3 9 7‬‬
‫ו ו ל ט י ״ ר ‪wolter‬‬
‫‪Ivolterl‬‬
‫‪ 1401‬בבא קפא כז‪:‬‬
‫פושוי׳׳ר ‪Ifossoirl fosoir‬‬
‫ראה לעיל פסי ‪.70‬‬
‫‪ma‬‬
‫מכוש‬
‫‪ 1402‬בבא ק פ א לו‪ :‬ד ה ״ ם כ פ ף עודי‬
‫)עיר‬
‫קושטא‬
‫קושטינטי״ן נובל״ א‬
‫בתורכיה‪ .‬אז בירת‬
‫‪Costentin noble‬‬
‫הקיפרות הביזנטית‪,‬‬
‫בצרפתית‬
‫‪(Constantinople‬‬
‫מער רק בכתב‪ •-‬אחד‪ .‬בשאר כתבי‪-‬היד ובדפוסים‬
‫נכתב בפקום הלע״ז השם הפקובל בעברית לאותה‬
‫עיר‪ :‬קושסנסינה )יותר פאוחר קוער ל״קושסא״‪,‬‬
‫אולי בהשפעת המלה הארמית •קושטא״‪ .‬תרגום של‬
‫״אסת״(‪ .‬כפי שהיא כתובה )אך יש ספק‪ ,‬אם רש״י‬
‫עעמו הזכיר אותה(‪ ,‬המלה מוכיחה על גזירה עפסית‬
‫של שם העיר‪ .‬כאילו חלקה האחרון נובל״ א הוא‬
‫התואר העדפתי ‪) noble‬אעיל(‪.‬‬
‫זוג )פעפק(‬
‫כבא קמא מז‬
‫‪:‬‬
‫הלעזים‬
‫נתגלגלה‬
‫להפתובב‪ ,‬לרקד‬
‫‪: 1 4 0 3‬‬
‫אינפונדר״א ‪enfondre‬‬
‫חחריז‬
‫שלשול‪,‬‬
‫מחלת־מעיים‬
‫עיין פירוש רש ־י על בבא מעיעא ע‪ ,.‬דה ״פ‬
‫״ומתחת״‪.‬‬
‫קילעא‬
‫‪ 1398‬בבא ק פ א יט‪:‬‬
‫‪porche‬ב א ק ס א נה‬
‫כ‬
‫) ס ב נ ה‬
‫פרתדור‬
‫פורק״ א‬
‫הבולט ה ח מ ה ‪ ,‬שבו‬
‫פ ת ח הדלת(‬
‫‪1405‬‬
‫ק פ א נה‬
‫‪.‬כבא‬
‫פירדרי״ץ ‪perdriz‬‬
‫גלגול‬
‫‪ 1399‬בבא ק פ א כג‪:‬‬
‫‪4 0 4‬‬
‫פאו״ן ‪paon‬‬
‫• לקהמ פאת ו ב‬
‫נה ב ‪ ,‬ל ר ק ד ‪1406‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫טווס‬
‫טוום‬
‫פסיוני‬
‫חגלה‬
‫‪wolter‬‬
‫ו ו ל ט י ״ ר ‪.‬בבא‬
‫‪Ivolterl‬‬
‫בי•׳ ק ‪bee‬‬
‫מסחתא‬
‫‪ 1400‬כ ב א ק פ א כג‪:‬‬
‫שולחן‪-‬םכידה‬
‫אישטול״ש ‪estols‬‬
‫)לקצבים*‬
‫מעיי יק בכתב‪ •-‬אחד‪ ,‬וספק אם הוא מאת רש״י‪.‬‬
‫סכל סקוס העידה תמוהה״ והיה מסתבר יותר אישש״ ל‬
‫‪•coal‬‬
‫צבתא‬
‫‪ 1407‬כ ב א ק פ א נם‪:‬‬
‫צבת‬
‫טינלי״א ‪Itenaillel tenalie‬‬
‫אולי יש לפרש לאן)בלשון יחיה‪ .‬יק ביסוס רלנא‬
‫תוקן ונדפס טנליי״ש( ״החזקה״ )המלה נגזרת‬
‫מהפועל ‪ ,tenir‬״להחזיק״( ולא •עבת״‪ ,‬כלומר‪:‬‬
‫העובדה‪ .‬שהחרש מחזיק את השלהבת‪ .‬ואופן החזקתו‪,‬‬
‫)קועיה^קועא[‬
‫חרטום‬
‫אוצר‬
‫כבא מציעא‬
‫‪ pwrw‬קרוב לדברי‬
‫הם המרמים לשרפה‪.‬‬
‫והיותא סט‬
‫בבא ק מ‬
‫התלמוד לעיל דף ט‪ .:‬אץ להתפלא על כך‪ ,‬שאחד‬
‫סכתבי‪-‬היד גורם כאן ״צוותא"‪ ,‬עם פירושו בלע־ז‬
‫שול־ץ !‪) sola‬י־ לעיל סם־ ‪.(1392‬‬
‫בבא ק מ א ס ט‬
‫רחת‬
‫‪ 1408‬נ כ א קמא ס‪.‬‬
‫את‪-‬חפירה )כלומר‬
‫פיל״א ‪pele‬‬
‫כף שטוחה בעלת‬
‫ידית ארוכה(‬
‫‪1409‬‬
‫נכא קמא סא‪:‬‬
‫‪4 1 3‬‬
‫מוטי״ ש ‪motes‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫קזוזות‬
‫גושי אדמה‬
‫‪4 1 4‬‬
‫טיולי״ש ‪tiules‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫רעפים‬
‫רעפים‬
‫‪ 1415‬בבא ק מ א פ‪.‬‬
‫פליינדר׳׳א ‪plandre‬‬
‫‪Iplaindrel‬‬
‫גונח‬
‫להתייפח‪ ,‬ל ה ת א ו ק‬
‫אגני‬
‫בורות‪ ,‬שקעים‬
‫קוניקי״ש ‪conches‬‬
‫בבא ק מ א פ‬
‫)באדמה(‬
‫כתיב הדפוסים קוניי־ש סורה על גרסה ‪.conjes‬‬
‫בצרפתית של היום הסלה ‪ conques‬קיימת ‪p‬‬
‫במשמעות קונכיות )אותה מלה כמו בעברית(‪ ,‬היינו‬
‫קופסת הגיר‪ .‬שהרכיכות מתגוננות בשקען‪ .‬הצורה‬
‫‪ conqucs‬היא‪ .‬כפי הנראה‪ .‬מושפעת מהפרובנסאלית‪.‬‬
‫או חודשה מהלטינית‪.‬‬
‫מעזיבה‬
‫‪ 1410‬בבא ק מ א סא‪:‬‬
‫) מ ר צ פ ו ת‬
‫אח‬
‫אשטר״א ‪astre‬‬
‫להבעיר‬
‫המתוקנות‬
‫עליהן עצים(‬
‫חסר בדפוסים‪ - .‬יש לתמוה על כך‪ ,‬שרש״י מדבר על‬
‫־טיח של סיד על תקרה־ )אבל‪ .‬בהזכירו את התקרה‬
‫של קומת הקרקע‪ .‬הוא מצביע ססילא על הרצפה של‬
‫העלייה(‪ .‬במקומות אחרים רש־י מביא את הגרסה‬
‫‪) aistre‬לעיל מס־ ‪ 833‬ולהלן סס־ ‪ (1946‬או את המלה‬
‫הגרמנית המקבילה ‪) estiich‬להלן מס־ ‪ 1386‬וסם־‬
‫‪.(1616‬ר־ בלונדהיים ב־)ע־ ‪.(119‬‬
‫‪ 1411‬בבא ק מ א סב‪:‬‬
‫אישטינציל״א ‪estencele‬‬
‫הלעזים‬
‫‪111‬‬
‫גץ‬
‫ניצת‬
‫קצען‬
‫ב ב א ק מ א סו‪:‬‬
‫‪1412‬‬
‫רודוניי־׳ר ‪ rodonier‬לכרסם‪ ,‬לגייץ‪ ,‬לקטוע‬
‫‪Irodognierl‬‬
‫הגרסה שבדפוסים משובשת מאוד‪.‬‬
‫‪4 1 6‬‬
‫פרוטי״ר ‪froter‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫חיכוך‬
‫לחכך‪ ,‬לשפשף‬
‫תלתן‬
‫‪ 1417‬בבא ק מ א פא‪.‬‬
‫פינוגר׳־י ‪ fenogre‬ח י ל ב ה )גרגרנית‬
‫יוונית‪ ,‬צמח המשמש‬
‫לתבלץ(‬
‫‪1418‬‬
‫בבא ק מ א פא‪.‬‬
‫דה״מ שלא‬
‫יפרוס קלע‬
‫מלכודת לדגים‬
‫גור׳׳ג ‪gorg‬‬
‫המלה הלועדת הוחלפה בדפוסים בסלה העברית‬
‫־גזר־‪ .‬אולם בכל כתבי‪-‬היד קוראים גור־ג או קרוב‬
‫לזה‪ .‬כפי הנראה המלה הצרפתית עזרה מלטינית‬
‫‪) gurges‬נחשול‪ .‬תהום‪ .‬ס פ ^ ומכאן נם גרון‪gorge .‬‬
‫בצרפתית של היום( וסציינת סעבר הולך ו‪1‬ונו‪,‬‬
‫שאי‪-‬אפשר לצאת סמנו‪ .‬לפי תודח ההנה הצרפתית‬
‫קשה לקיים את הצורה ‪ .gorg‬ומסתברת יותר הצורה‬
‫‪ .gore‬ואס לא ‪.gorge‬‬
‫‪ 1419‬בבא קמא פא‪.‬‬
‫דה׳׳ם שלא‬
‫יפרום קלע‬
‫מלכודת לדגים )בגרמנית(‬
‫וינ׳׳א ‪vene‬‬
‫כנראה קרוב לסלה ‪) Wanne‬אגן‪ .‬גינית( בגרמנית של‬
‫ימינו‪ .‬בכסה כתבי‪-‬יד ובדפוסים הגרסה היא ווכ־א‬
‫)צ־ל וכ־או ‪) wachc‬משמר‪ .‬תצפיתי(‪ .‬באחד‬
‫מכתבי‪-‬היד נוסף בשוליים‪ :‬־דש מקומות באשכנז‬
‫^ ‪ p‬אותו ערי־ך)‪(erich‬־‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫כבא מציעא‬
‫אוצר‬
‫‪ 1420‬בבא קמא פא‪.‬‬
‫טודיל״ש ‪tudels‬‬
‫כאן במובן של גבעולים)ר׳ לעיל מס• ‪.(722‬‬
‫א‬
‫‪pn‬‬
‫צינורות‬
‫‪: 1 4 2 1‬‬
‫שדות ובקעות‬
‫מישור‪,‬‬
‫?נפני׳׳א‬
‫‪chanp&nie‬קמא צב‬
‫בבא‬
‫שדה פתוח‪,‬‬
‫]‪[chanpagne‬‬
‫אמור של שדות‬
‫שפא‬
‫‪ 1429‬בבא ק פ א צב‪.‬‬
‫)מקום ה(נקע‬
‫אישלוישידור״א‬
‫‪[esloissedurel esloiscdure‬‬
‫בדפוסים הלעז כתוב בשתי מלים כאילו ‪ p‬ארמית‪.‬‬
‫‪: 1 4 3 0‬‬
‫אישטורני״ל ‪estornel‬‬
‫ראה לעיל מס• ‪.99‬‬
‫‪1431‬‬
‫‪:‬בבא קמא צב‬
‫מוט״ א ‪mote‬‬
‫גזתטראות‬
‫‪ 1422‬בבא קמא פב‪:‬‬
‫‪1432‬‬
‫מרפסת צג‪:‬‬
‫בבא קמא‬
‫אלידוי״ר ‪ aledoir‬מעבר‪ ,‬טיילת‪,‬‬
‫פילטרי״ש ‪1'eitres‬‬
‫אולי יש לתרגם‪ :‬־מעברים‪ .‬טיילות־ וכר בהתאם‬
‫לדה־מ‪.‬‬
‫‪4 2 3‬‬
‫מר?ן״א ‪marche‬‬
‫ג‬
‫קמא פג‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1424‬‬
‫יינציבי״ש ‪jencives‬‬
‫פפר‬
‫גבול‪50 ,‬ר‬
‫ניבי‬
‫חניכיים‬
‫הלעזים‬
‫‪ 1433‬בבא קמא צג‪:‬‬
‫ירפי׳׳ר ‪jarpir‬‬
‫זרזיר‬
‫זרזיר‬
‫קלא‬
‫גוש אדמה‬
‫נמטי‬
‫לבדים )מצעים‬
‫של לגד(‬
‫נפץ‬
‫לפורר )סיב‬
‫או אריג לחוטיוו‬
‫ר׳)לעיל סס• ‪ 130‬ועוד( אותה מלה בכתיב ‪.Charpir‬‬
‫וו־ בלונדהיים ב׳)ע׳ ‪ .(162‬וכן סילונו של לוי)מם׳‬
‫‪.(200‬‬
‫צמחין‬
‫‪ 1425‬בבא ק פ א פג‪:‬‬
‫פצעים‬
‫מלנ״ט ‪malant‬‬
‫ראה לעיל מם׳ ‪ p .5‬כאן יש לנו ‪ malant‬ובשאר‬
‫המקומות )לעיל סם׳ ‪ 378‬ועוד( ‪ .malanz‬אבל ראה‪.‬‬
‫מה שאמרנו לגבי ‪) giant, glanz‬לעיל מס׳ ‪.(932‬‬
‫אהלא‬
‫‪ 1426‬כבא קמא פה‪.‬‬
‫אלוואי‪$ ,‬ןזל‬
‫אלואי״ן ‪aloen‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .394‬הלעז משובש בדפוסים‪.‬‬
‫קלבא‬
‫‪ 1427‬בבא קמא פה‪.‬‬
‫שרף‪-‬עץ‬
‫רישינ״א ‪resine‬‬
‫תוספת הפירוש של רש״י‪ :‬״שבחביות של יין־ נראית‬
‫תמוהה‪ .‬והיא סעויה ‪ p‬באחד )וסיקן ‪ (132‬משישה‬
‫כתבי‪-‬היז־ המביאים את הלעז‪.‬‬
‫‪ 1428‬בבא קמא פה‪:‬‬
‫ריטרייש״ט ‪[retraist] retreist‬‬
‫צמתה‬
‫התכווץ‬
‫צפון‬
‫‪ 1434‬בבא קמא צג‪:‬‬
‫פבון‬
‫שבו״ ן ‪savon‬‬
‫המלה הערפתית והמלה התלמודית הן מאותו מקור‪,‬‬
‫וייתכן‪ .‬שעל כך רעה להעיד רש״י)ר׳ על כך י׳‬
‫קוטשר‪ ,‬״סלים ותולדותיהן״‪ .‬ע׳ ‪.(64-61‬‬
‫לפאר‬
‫‪ 1435‬בבא קמא צד‪.‬‬
‫לטאטא)כלומד‬
‫אישקובי״ ר ‪escover‬‬
‫לטהר מכל השאריות(‬
‫ראה לעיל מם׳ ‪.430‬‬
‫גובי‬
‫‪ 1436‬בבא קמא צו‪.‬‬
‫טרונקי״ש ‪ tranches‬גזרי־עץ‪ ,‬בולי‪-‬עץ‬
‫‪ 1437‬כבא קמא צו‪.‬‬
‫אישקוב״א ‪escove‬‬
‫ראה לעיל מם׳ ‪.430‬‬
‫חופיא‬
‫מטאטא‬
‫כבא קמא‬
‫אוזנר‬
‫הלעזים‬
‫‪113‬‬
‫קמה‬
‫‪ 1448‬בבא ק פ א קא‪:‬‬
‫נסכא‬
‫‪ 1438‬כבא ק פ א צו‪:‬‬
‫איסטים‪ ,‬הסקזל)צמח‪,‬‬
‫גישד״ א ‪gesde‬‬
‫מטיל‬
‫פלט״ א ‪plate‬‬
‫שמשורשו מפיקים צבע(‬
‫|‬
‫‪platene‬‬
‫‪I guesde‬‬
‫ליי מילונו)סס׳ ‪ (640‬נוטה לגייס פלטינ״א‬
‫מורה‬
‫סס׳ ‪ .325‬הסלה סוסיעה בעורה ‪wesde.‬‬
‫יקרהלעיל‬
‫ולהסביר ״לוחית‪ .‬טבלה״‪ .‬כלוסר סוזנתראה‬
‫שהיא שוות ערך‪ .‬לעיל סס־ ‪ 279‬ועוד‪.‬‬
‫שף‬
‫‪ 1439‬בבא ק פ א צח‪.‬‬
‫לטשטש‬
‫אישפריי״ר ‪esfreier‬‬
‫סלטיניח ‪ .exfricare‬להיעיא )את החסונה( על‪-‬ייי‬
‫שפשוף‪ .‬ר׳ סילונו של לוי)סס׳ ‪.(479‬‬
‫מלוגמא‬
‫‪ 1449‬בבא קמא קב‪.‬‬
‫תחבושת‬
‫אינפלשטר״א ‪enplastre‬‬
‫ר בלונדהייס ב׳)ע׳ ‪ (156-154‬וסילוני של ליי)סט׳‬
‫‪.(384‬‬
‫קורגיפא‬
‫פטיש‬
‫אפיקטויזץ‬
‫סם הקאה‬
‫‪4 4 0‬‬
‫מיטי״ל ‪martel‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬כבא קסא צח ‪1441‬‬
‫ליס״ א ‪lime‬‬
‫שופינא‬
‫פצירה‬
‫‪.‬בבא קמא צח ‪1442‬‬
‫אינקריד״ר ‪encrener‬‬
‫‪256‬‬
‫לוני של לוי)סס׳‬
‫‪ .‬צורם‬
‫לחרוץ )חריץ(‬
‫‪ 1450‬בבא קמא קב‪.‬‬
‫וומיט״א ‪Ivomitel womite‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.831‬‬
‫פנחייא‬
‫‪ 1451‬בבא קמא קג‪.‬‬
‫!גרבית‬
‫גרנטיא״ה ‪garantie‬‬
‫הלעז סופיע רק בשני נתבי‪-‬יי‪ .‬וספק אם הוא סאת‬
‫דש־־י‪) .‬אף הכתיב שבהם‪ :‬גראנטי״א חשוד‪ ,‬כי היינו‬
‫מצפים לכתיב גרנטיא״ה(‪.‬‬
‫בבא קמא קיד‪.‬‬
‫גרדא‬
‫‪ 1443‬כבא ק פ א צט‪.‬‬
‫לסרוק )צער(‬
‫‪flochier‬‬
‫פלרקיי׳׳ר‬
‫באחר מכתבי‪-‬היר רשום גס‪ :‬־יילקין ]ע״ל‪ :‬ולק־ן‬
‫‪ [walkn‬בלש‪1‬ק[ אשכנז״‪.‬‬
‫בטושי‬
‫‪ 1444‬בבא ק פ א צם‪.‬‬
‫ר ר י כ י ת ) ל ש ם כיבוס(‬
‫פולידורי״ש‬
‫‪foledures‬‬
‫סיכתא‬
‫‪ 1445‬בבא ק פ א צט‪:‬‬
‫חרט )לטביעת מטבע(‬
‫קדנ״ץ ‪coinz‬‬
‫‪4 4 6‬‬
‫שבו״ ן ‪savon‬‬
‫לעיל מס׳‬
‫‪.‬ראה‬
‫‪4‬‬
‫‪4 7‬‬
‫קר״ ו ‪cro‬‬
‫‪.‬דאה לעיל סס׳ ‪643‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫צפון‬
‫סבץ‬
‫‪4‬ג‪14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫סטים‬
‫כרכום‬
‫נחיל‬
‫‪ 1451‬א‬
‫גיור״א‬
‫בך ברפוסיס שלנו‪ .‬אזלכומבוג‪ .‬מהדורה אי‪ :‬גיו־ד‪.‬‬
‫מהדורה ב׳‪ :‬נרי‪-‬ר‪ .‬בדפוס סו״דנו‪ :‬כל החלק הזד‪.‬‬
‫של המשנה הושמט‪ .‬ואין זה לעז‪ .‬אלא ע״ל‪ :‬גרוד‪.‬‬
‫וכך בכ״י לונדון וקמכדיג׳‪.‬‬
‫שפי‬
‫‪ 1452‬בבא קמא קטו‪:‬‬
‫לעמת‬
‫רידיי׳׳ר ‪Iredegier] redejier‬‬
‫ההערה במילונו של לוי )סס׳ ‪ (686‬אמה מבהירה‬
‫דבר‪ .‬הבלשן ‪ A. Thomas‬ק בסלה ‪ jeechier‬שהיא‬
‫כפי הנראה שווה למלה שלנו‪) Romania^ .‬ל״ס‪,‬‬
‫‪ ,1910‬ע׳ ‪ ,(250-249‬אבל אינו סועא את מקויד‪,‬‬
‫שהוא אולי הלטינית ‪) exigcre‬ליחות החועה( עם‬
‫הקדומת ‪ re-‬לעיין חזרה על המעשה‪ ,‬ו‪ «1-‬החועץ בין‬
‫התנועית‪.‬‬
‫‪ 1453‬בבא קמא קטז‪:‬‬
‫פרתי״ש ‪prunes‬‬
‫כדפוס רלנא‪ ,‬כטעות‪ :‬״פרושים״‪.‬‬
‫דודטפקנץ‬
‫שדפים‬
‫‪114‬‬
‫כבא מציעא‬
‫אוצר‬
‫הלעזים‬
‫יודפסקנץ‬
‫‪ 1454‬בבא ק פ א קטז‪:‬‬
‫]פירות של[‬
‫אדרילצייש ‪adrelces‬‬
‫מלוח )שיח־בר(‬
‫פונקלין‬
‫‪: 1 4 6 4‬‬
‫בבא קמא קיט‬
‫חוטי שתי‬
‫טרפי״ ש ‪trames‬‬
‫ניסתרקי‬
‫‪. 1 4 5 5‬‬
‫שטיח‬
‫טפי״ד ‪tapid‬‬
‫תיכי‬
‫‪1465‬‬
‫‪:‬בבא קמא קיט‬
‫פקלעות )של‬
‫טריצי״ש ‪treces‬‬
‫טוכיז‬
‫‪ 1456‬בבא קסא קיט‪.‬‬
‫פשתן לא טווי(‬
‫גרטויש׳׳א ‪ gratuise‬פ ם ו ל ת הצמר‬
‫ב ש ע ת‬
‫)הנופלת‬
‫נפטי‬
‫‪: 1 4 6 6‬‬
‫בבא קמא קיט‬
‫על‬
‫הכובפים‬
‫דריכת‬
‫לבדים )פצעים‬
‫פילטרי״ש ‪feltres‬‬
‫הבגדים(‬
‫של ^ד<‬
‫חסר ברוב הדפוסים >םקוםו בתחילת פירוש רש״י על‬
‫המשנה שבסוף העמוד(‪ .‬אעל בלונדהיים נרשמו‬
‫קיצועין‬
‫‪ 1467‬בבא קסא קיט‪:‬‬
‫הגרסאות תחת ‪ .563c‬אבל באסת יש לתקן ולקרוא‬
‫שאריות)שנקטעו מהעור‬
‫רודוניידורי׳׳ש‬
‫במקום ‪ .4b«563‬והסספר ‪ 563‬עריך‬
‫‪bis »Ab‬‬
‫כשעת עיבודו(‬
‫‪rodoniedures‬‬
‫לבוא בלי אות‪ .‬ר• מילונו של לד)סם׳ ‪.(498‬‬
‫‪Irodognedurcsl‬‬
‫פקעיות‬
‫‪ 1463‬בבא ק פ א קיט‪:‬‬
‫לוסישיל״ש ‪ lumesels‬פקעות )של חוט(‬
‫‪562‬‬
‫כבא קמא קיט‬
‫קוצים‬
‫‪ 1457‬בבא קפא קיט‪.‬‬
‫פירות של קחיה‬
‫ירדונ״ש ‪jardons‬‬
‫ר׳ ההערה לעיל סס־ ‪ ,475‬הסתאיסה גם לכאן‪.‬‬
‫‪4 5 8‬‬
‫פולונ׳׳ש ‪folons‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מם׳ ‪109‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫סורק‬
‫כובפים‬
‫‪. 1 4 5 9‬‬
‫רולירויר״א ‪doiedoire‬‬
‫חציגא‬
‫מעצד‬
‫)מעין ג ח ן (‬
‫‪.‬‬
‫ידן‬
‫‪4 6 0‬‬
‫טינבי״ש ‪tenves‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1 4 6 8‬‬
‫שיר״א ‪Iscrrc] sere‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪808‬‬
‫‪:‬‬
‫מגירה‬
‫משור‬
‫‪:‬כבא קמא קיט ‪1469‬‬
‫טריידר״א ‪tariedre‬‬
‫מקדח‬
‫סקדח‬
‫‪:‬בבא קמא קיט ‪1470‬‬
‫פליינ״א ‪Iplaine] pleine‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪181‬‬
‫מקצועה‬
‫בבא מציעא‬
‫דקים‪ ,‬ח י ם‬
‫‪ 1461‬בבא קסא קיט‪:‬‬
‫פוינ״ץ ‪poinz‬‬
‫חוק‬
‫תכים‪ ,‬ת פ ר י ם‬
‫‪ 1462‬בבא קפא קיט‪:‬‬
‫ליצי״ש ‪lices‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ 272‬ועוד‪.‬‬
‫‪pn‬‬
‫דרים‬
‫‪ 1471‬בבא מציעא ז‪) .‬דה״ם כרכשתא(‬
‫גרדין‬
‫ציציות‬
‫פירניי״ש ‪femjes‬‬
‫ראה לעיל מס׳ ‪.446‬‬
‫בבא מציעא‬
‫אמר‬
‫מופירח‬
‫‪ 1472‬בבא מציעא ח‪:‬‬
‫‪7‬ךבישטר״א‬
‫א פ ס ר )חלק‬
‫‪chevestre‬‬
‫מ ה ר ת מ ה ‪ ,‬שבו‬
‫מושכים את הבהמה‬
‫או את ה ם ו ס‬
‫בצווארם(‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫יביצינ״א? ‪chevecine‬‬
‫‪1474‬‬
‫‪:‬בבא מציעא כ‬
‫ט ש ק ״ א ‪tasche‬‬
‫)בית פגיה(‬
‫]בית פגים[‬
‫רתמת‪-‬ראש‬
‫טליקא‬
‫שק‬
‫אגמי‬
‫‪ 1475‬כבא מ צ מ א כא‪.‬‬
‫אגודות פשתן‬
‫‪ristes‬‬
‫רישטי׳׳ש‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .116‬כאן‪ ,‬נ מ ו ד לשאר המקומות‪,‬‬
‫שלעז זה סופיע נרם‪ .‬רשום לחץ ״בלןשון[ אשכנז*‬
‫או יותר ננץ‪ .‬כפי שכתוב באתר סנתב^היד ׳׳בלעז‬
‫ובלש ק אשכנזי‪ ,‬כלוסר זי מלה ערפתית‪ .‬אבל יש גם‬
‫בגרמנית פלה רוסה )‪ .(ri«en‬וכל וו! לעיסת הביסוי‬
‫המקובל באיזורו של רש״י )*במקומנו״( המובא‬
‫בפס׳ ‪.1476‬‬
‫הלעזים‬
‫‪ 1479‬בבא מציעא כד‪.‬‬
‫פוטיי״ש ‪puteis‬‬
‫ראה לעיל מם׳ ‪.593‬‬
‫‪115‬‬
‫ברדלס‬
‫בואש‬
‫פכרו‬
‫חופפים בסכר‬
‫‪ 1480‬בבא מ צ מ א כד‪:‬‬
‫אישקלושינ׳׳ט ‪esciiisent‬‬
‫‪lesclusentl‬‬
‫בדפוסים הפך החלק הראשק של הלעז במעות‬
‫ל־שקורץ־ )כנראה באותיות ״שק״ ראי מישו*‬
‫קיעור ופענוו •שקורץ״(‪ • .‬אפשר להעיר כאן‪ .‬מה‬
‫שהערנו לעיל בפס־ ‪.958‬‬
‫‪ 1481‬בבא פציעא כד‪:‬‬
‫וולטו׳׳ר ‪Ivoiturl woltur‬‬
‫זיז‬
‫עזנייה‬
‫מעלות‬
‫‪ 1482‬כבא מ צ מ א כה‪.‬‬
‫מדרגות‬
‫אישקילונ׳׳ש ‪eschelons‬‬
‫בדגת־ ליתר המקומון שדזלעז מזפיע נהם)לעיל פסי‬
‫‪ 237‬ועוד(‪ ,‬ובהם הוא פיחש של •שליבות• או‬
‫•חווקים״‪ ,‬כאן הוא פירוש של ״מעלות״‪ .‬והכוונה‪,‬‬
‫כפי הנראה‪ ,‬למדרגות לולייניות ולא לתיוקים של‬
‫סולם‪.‬‬
‫‪ 1483‬בבא מ צ מ א כו‪) .‬שנציה*שנצי[‬
‫אישטירלי׳׳ש ‪ esteries‬שנצים‪ ,‬ש מ כ י ם‬
‫אגיצי‬
‫‪ 1476‬בבא מציעא כא‪.‬‬
‫אגודות פשתן‬
‫פופידי׳׳ש ‪po pedes‬‬
‫‪4 8 4‬‬
‫כבא מ צ מ א כו‬
‫ד בלתדה^ם ב׳)ע׳ ‪ (167-166‬ומילתו של לוי)פם׳‬
‫פלט• א ‪plate‬‬
‫‪ .(200‬פכאן הפלה ‪) poupee‬בובה( בערפתית של‬
‫‪.‬ראה לעיל סם׳ ‪1438‬‬
‫היום‪.‬‬
‫דפקא‬
‫‪ 1477‬ב ב א מ צ י ע א כ ג ‪:‬‬
‫כסלים)השרירים‬
‫פלנ?״א ‪fianche‬‬
‫הפנימיים של הירך‬
‫פמוך לכליה(‬
‫רש״י פוסיף‪- :‬מקום שדופק כשהוא יגע״‪ .‬עיין‬
‫פירושו על ויקרא גי‪ ,‬די‪ :‬״הכסליס‪ .‬פלנק״ש בלעז״‪.‬‬
‫כפי הנראה אץ הבדל של פפש בין )‪lane‬‬
‫‪.^fianche‬‬
‫‪ 1478‬בבא מציעא כג‪:‬‬
‫אודטיא״ש ‪orties‬‬
‫חלפי‬
‫פרפדים‬
‫‪.‬‬
‫נסכא‬
‫מטיל‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1485‬ב ב א מ צ י ע א כ ו ‪:‬‬
‫גרביל׳׳א ‪gravele‬‬
‫חולות‬
‫חול‪ .‬חצץ‬
‫)שנתערבו בו מים(‬
‫באחד טכתבי‪-‬היד‪ .‬במקום הפירוש האחרון של רש־ י‬
‫לפני המשנה ״אדבלא‪ .‬כברה״‪ .‬קוראים ״גרבייל״א‬
‫נלע״‪ .‬אך ססתנד‪ .‬שזה שיבוש‪.‬‬
‫מסקב‬
‫‪ 1486‬בבא מציעא כז‪:‬‬
‫להקהות לפגום )את‬
‫רידוישיי״ר‬
‫גב החפור באוכף‪,‬‬
‫‪redoisier‬‬
‫שאינו הולם אותו(‬
‫‪Iredoissierl‬‬
‫‪116‬‬
‫כבא מציעא‬
‫אוצר‬
‫שומא‬
‫יבלת‬
‫‪ 1487‬בבא מציעא כז‪:‬‬
‫וירוא״ה ‪Iverruel werue‬‬
‫הלעזים‬
‫)מרייהו(]מרי[‬
‫‪ 1496‬בבא מציעא לו‪.‬‬
‫מכושים‬
‫פושויר״ש ‪Ifossoirsl fosoirs‬‬
‫ר א ה לעיל מסי ‪.70‬‬
‫אא‪ 14‬בבא מציעא כח‪)) .‬ד<מצות*צוות[‬
‫שעשוע ) ב ל ו מ ר‬
‫שול״ץ ‪solaz‬‬
‫המונעת‬
‫ח ב ר ה ‪,‬‬
‫מהאדם החי בתוכה‬
‫מלהשתעמם‪ ,‬או כמו‬
‫כאן‪ ,‬מלתעות בדרך(‬
‫וביטולו ש ל גזרונו‪ :‬ד ב ש ש ה ד ב י ש חדל להיות דבש‪ .‬כן‬
‫הסלים‬
‫ב פ ו ע ל ‪ esmeler‬י ש ה נ ז ר ק ‪ ,miel) mel-‬״ ד ב ש ״ ( ‪,‬‬
‫בדפוסים‬
‫הלעז‬
‫השתבש‬
‫ובאו‬
‫במקומו‬
‫הדביש‬
‫בבא מציעא לח‪.‬‬
‫‪1497‬‬
‫להחמיץ‪ ,‬לאבד‬
‫אישמילי״ ר ‪csmeler‬‬
‫את טעם הדבש‬
‫ר ש ־ י מ ס ב י ר כאן‪ ,‬ש פ ו ע ל י כ ו ל להורות ע ל חסרונו‬
‫א ל א ש ה ו ר א ת החיסרון והביטול נובעת מ ה ק ד ו מ ת ‪es-‬‬
‫העבריות ״ י ש לו״‪.‬‬
‫)לסינית ‪.(ex-‬‬
‫מטפל‬
‫להתעסק‬
‫‪ 1489‬בבא מציעא כת‪:‬‬
‫אינטרימיטר״א ‪entremetre‬‬
‫לשחקן‬
‫‪ 1490‬בבא מציעא כט‪:‬‬
‫לבלות )בגדים‪ ,‬או‪,‬‬
‫אושי״ר ‪user‬‬
‫כמו כאן‪ ,‬כלי בית‬
‫של מתכת(‬
‫בבא מציעא מ‬
‫מגוי‬
‫‪ 1491‬בבא מציעא ל‪.‬‬
‫קיביל״א ‪ Ichevillel chevile‬יתד‪ ,‬וו‪ ,‬זיז‬
‫‪1‬‬
‫‪4 9 2‬‬
‫קופל״ א ‪cople‬‬
‫רבקה‬
‫צמד‬
‫‪.‬‬
‫מגריפות‬
‫‪ 1493‬בבא מציעא ל‪.‬‬
‫יעים‪ ,‬מרדים‬
‫ודיל״ ש ‪wadils‬‬
‫)רבים של ״‪5‬ךךה״(‬
‫‪Ivadilsl‬‬
‫ר ש ״ י מוסיף‪ :‬״ ע ש ו י י ן לגרוף ה כ י ר ו ת א ו ל ה פ ר י ש‬
‫ת א נ י ם ה מ ו ד ב ק י ם ״ ‪ .‬ר א ה לעיל מס־ ‪.1093‬‬
‫‪ 1498‬בבא מציעא לח‪:‬‬
‫רידוישידור״א ‪redoisedure‬‬
‫‪Iredoissedurel‬‬
‫כתישא‬
‫קיהיון‪,‬‬
‫פגימות‬
‫הלעז‪ ,‬כ פ י ש ה ו א מ ו ד פ ס ‪ .‬ה ו א ש י ב ו ש ש ל ה א ו ת י ו ת‬
‫ה א ח ר ו נ ו ת ש ל המלה‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫מי״ ל ‪mil‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫אורז‬
‫דוחן‬
‫‪.‬ראה לעיל מסי ‪32‬‬
‫פני״ל ‪panil‬‬
‫דוחן‬
‫פנג‬
‫‪ 1501‬בבא מציעא מ‪.‬‬
‫פיי״ץ ‪peiz‬‬
‫זפת‬
‫זפת‬
‫לעז זה ייא נ ש א ר ב ש ל מ ו ת בשום כתב‪-‬יד‪ .‬ב ש ל ו ש ה‬
‫מ ה ם קוראים‪ ,‬א ח ר י ״ ב ז פ ת ״ ש ב ס ו ף הפירוש‪ ,‬ד ה ״ ם‬
‫״ ח פ ו ב ק י ר א ״ ‪ :‬״ ס י י ־ ץ ב ל ע ״ ז ״ ‪ ,‬ובלונדהיים ש י ע ר‬
‫בצדק‪ ,‬ש כ ת ב ו מ י י ־ ץ ב ס ק ו ם פ י י ־ ץ ב ה ש פ ע ת ה מ ל ה‬
‫ה א ר ס י ת ״ מ י י ץ ־ ה ס ו פ י ע ה ש ם בתלסוד‪ .‬ב ש נ י כ ת ב י ‪-‬‬
‫• ‪9 4‬‬
‫מ ו ט ״ א ‪mote‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫קלא‬
‫גוש א ד מ ה‬
‫‪T‬‬
‫א ח ר י ם ה פ ך ״ ס י י ץ בלעז״ ל ־ מ י ץ בולע״ א ו‬
‫כדומה‪ ,‬כ פ י ה נ ר א ה כדי ל נ ס ו ת ל ת ת ס ש ס ע ו ת לדבר‪.‬‬
‫ב ד פ ו ס י ם ה ו ש ס ט הכול‪.‬‬
‫פשפשים‬
‫ב ב א מ צ י ע א לג‪.‬‬
‫‪1495‬‬
‫פשפש‬
‫פ ו ש ט י ר נ ״ א ‪postcrne‬‬
‫)דלת נמוכה(‬
‫ה י ה ס ת ק ב ל ע ל ה ד ע ת ל מ צ ו א א ת צורת הרבים‪ .‬א ב ל‬
‫א ץ ס י מ ן ל כ ך ב כ ל כתבי‪-‬היד‪.‬‬
‫‪ 1502‬בבא מציעא פ ‪.‬‬
‫א ח י ל ״ א ‪larzillel arzile‬‬
‫ר א ה ל ע י ל מס־ ‪.311‬‬
‫גדגישתא‬
‫חומר‪ ,‬טין‬
‫בבא מציעא‬
‫אמר‬
‫בחניית*‬
‫‪ 1503‬בבא מציעא פ‪:‬‬
‫חור בחבית‪ ,‬ברז‬
‫דוישי״ל ‪doisil‬‬
‫בדפוס דלנא הנדסה בתלמוד ״ברזלית*״ וכרש״י‬
‫״נחנייתא״‪ .‬אבל להלן )סס׳ ‪ <1571‬הנדסה‬
‫״ברזנייחא״ ולשין ״בדו־ו בשני המקומות‪ .‬המלה‬
‫‪ doisil‬והמלה‪ .‬שממנה היא נגזרת‪) dois .‬מלטינית‬
‫מאוחרת ‪ ,Uuctium‬״סעבר־ )למים(( מתועדות מזבל‬
‫שמפנייה‪ .‬אמות של רש״ י‪ .‬במאות הי״ ב והי״ ג‬
‫למניינם‪.‬‬
‫‪ 1504‬בבא פציעא פב‪.‬‬
‫פוישו״ן ‪foison‬‬
‫ברכה‬
‫שפע‬
‫קרטלית*‬
‫‪ 1505‬בבא מציעא פב‪.‬‬
‫קופסה )בעיקר‬
‫אישקרי״ן ‪escrin‬‬
‫לתכשיטים(‬
‫‪ 1506‬כבא מציעא סב‪:‬‬
‫הוטלו״ ן ‪homlon‬‬
‫ראה לעיל פס׳ ‪.370‬‬
‫‪.‬כשות*‬
‫כשות‬
‫אפיפון‬
‫‪ 1507‬בבא פציעא מד‪.‬‬
‫עשת‪ ,‬גולם )חתיכת‬
‫פלדו״ן ‪fladon‬‬
‫_‬
‫ל פ נ י‬
‫מתכת‪,‬‬
‫שהוטבעה בה צורת‬
‫מטבע(‬
‫חותם‬
‫‪ 1508‬בבא מציעא מד‪.‬‬
‫חרט )לטביעת מטבע(‬
‫קוי׳׳ן ‪coin‬‬
‫פרנסה‬
‫‪ 1509‬בבא מציעא מו‪.‬‬
‫לקשט‪ ,‬לצייד‬
‫קונריידי־׳ר ‪conreider‬‬
‫ראה לעיל סם־ ‪ .1136‬הייתי נוטה לקרוא קונריי״ד‬
‫‪ .conreid‬כסי גרסת הלעז של ״פרנסה• בשאר‬
‫הסקזסוח )לעיל סס׳ ‪) 1255‬שם דווקא יש סקום‬
‫לקרוא קונריידי־ר‪ (.‬וסם׳ ‪.(1286‬‬
‫‪ 1510‬בבא מציעא פז‪.‬‬
‫אישטינצילי״ש ‪estenceles‬‬
‫ניצוצות‬
‫ניצוצור‬
‫הלעזים‬
‫‪117‬‬
‫אסימון‬
‫‪ 1511‬בבא מציעא פז‪.‬‬
‫מטיל‬
‫פלט״ א ‪plate‬‬
‫ראה לעיל פס׳ ‪ . 1438‬סעד רק כבתב‪-‬יד אחד‪.‬‬
‫פולסא‬
‫‪ 1512‬בבא פציעא מז‪:‬‬
‫עשת‪ .‬גולם )חתיכת‬
‫‪fladon‬‬
‫פלדו״ן‬
‫פ ת כ ת‪ ,‬ל פ נ י‬
‫שהוטבעה בה צורת‬
‫מטבע(‬
‫סעד כמעט בכל כתבי‪-‬היד‪ .‬אבל חסר בדפוסים‪.‬‬
‫עדבץ‬
‫‪ 1513‬בבא פציעא פח‪:‬‬
‫מקדפה‬
‫אירי״ ש ‪eres‬‬
‫בערפחית של היום קייס המונח המשפטי *‪•rrht‬‬
‫>רמי‪-‬קדימ\ז<‪ .‬הקרוב למלת ימי‪-‬הביניים !‪,ere‬‬
‫וסקורו‪ ,‬דון היוונית והלטירת‪• ,‬־ערבת־ בעברית‪.‬‬
‫ערבון‬
‫‪ 1514‬בבא מציעא פח‪:‬‬
‫פיקדון‬
‫פירמגצ״א ‪fermance‬‬
‫רש״י מבחין‪ ,‬בעזרת שתי מלים ערפתיות‪ ,‬בץ שני‬
‫סוני עירבץ‪ .‬המלה שלפנינו עזרה מלטינית ‪firmus‬‬
‫)קבוע‪ .‬חזק(‪ .‬כסו ‪) ferme‬חווה‪ ,‬אן ביסודו‪ :‬דסי‪.‬‬
‫חכירה( וגס ‪) fermer‬לסגור‪ .‬ביסוחי‪ :‬לקבוע‪ .‬לחוק(‪.‬‬
‫ר׳ סילונו של לד)סס׳ ‪.(657‬‬
‫ודשכי‬
‫‪ 1515‬בבא מציעא נא‪.‬‬
‫אגדים‪ ,‬חגורות‪,‬‬
‫בינדיל״ש ‪bendels‬‬
‫סרטים)לנוי(‬
‫‪Ibendeil‬‬
‫לא ברוד‪ .‬למה רשם אותו בלונדהיים כלשון יחיד‪,‬‬
‫כששי״ן הרבים מופיעה ככל הפקודות וגם הדה־ם‬
‫ברבים)ראה לעיל מס־ ‪.(1347‬‬
‫צדרייתא‬
‫‪ 1516‬בבא מציעא‪.‬נא‪.‬‬
‫בגדי קנבוס‬
‫?ןיניב״ץ ‪chenevaz‬‬
‫חסר בדפוסיה ספני שחשבו‪ ,‬שיש בפילוח עם הפלה‬
‫העברית •קנבוס״)כסו ‪ p‬בשתי ההופעות הנוספות‬
‫של הלעז‪ .‬להלן סס׳ ‪ 1916‬ילעיל סם׳ ‪ ,1075‬שם נדפס‬
‫•קנבוס״ במקום ?יניב־ץ(‪ .‬וגם אסנם שתי הסלים‬
‫מאותו מו*א‪ .‬היוונית ״קנביס־ )‪ ,(cannabis‬ר׳‬
‫בלונדהייס ב־ )ע׳ ‪ .(151‬בעיניי נראית יותר בכל‬
‫הסקרים הגרסה קניב״ץ ‪.chanevaz‬‬
‫‪118‬‬
‫כבא מציע א‬
‫אוגר‬
‫‪ 1517‬בבא מצמא ם‪.‬‬
‫גריניי׳׳ר ‪grcnier‬‬
‫מגווה‬
‫אסם‬
‫חסר ברוב כתבי‪-‬ויד ובדפוסים‪ ,‬ואולי אמו סאת‬
‫רעדי‪.‬‬
‫‪ 1518‬בבא מציעא ס‪.‬‬
‫)‪(grange‬‬
‫‪granje‬מציעא פט‬
‫גרני״ א כבא‬
‫‪ .‬גורן‬
‫גויז‬
‫חסי ביוב בתבי‪-‬היד וברפוסיס‪ ,‬ואולי אימ פאת‬
‫רש״י‪ .‬כשני בתבי‪-‬ריד‪, 1r ,‬לעו טופי* כהם‪ .‬ממאיס‬
‫גם אח הלעז הקורס )לעיל סס׳ ‪ ,(1517‬והפליט‬
‫הערפתיזת באות להרגיש את ההבחנה ‪ p‬מגורה‪:‬‬
‫"אועד ש א ת ‪ p‬בו תבואה* ובין מוץ‪• :‬הוא שו־שין‬
‫חורין בו את התבואה*‪ .‬ר־ מילתו של לד)מס׳ ‪.(495‬‬
‫‪ 1519‬בבא מציעא ס‪.‬‬
‫פרוני״ש ‪prunes‬‬
‫שיסקי‬
‫שזיפים‬
‫לא קיבלו מחושי העברית את הזיהוי של רש״י מיהו‬
‫עם ״שסק* פרי אחר)ראה לעיל סס׳ ‪.(1335‬‬
‫‪: 1 5 2 0‬‬
‫אישטריליי״ר ‪estrelier‬‬
‫(‪lestreillier‬‬
‫מזקפתא‬
‫לקרצף‬
‫‪:‬‬
‫תומי‬
‫ציציות‬
‫הלעזים‬
‫אולי יש לראות בלעז לא את שם העעס אלא אח‬
‫הפועל בהתה‪ :‬״מקעיף״‪ .‬ראה לעיל מט׳ ‪.114‬‬
‫נפיובי‬
‫‪ 1526‬כבא מציע א פח‪:‬‬
‫פי‪-‬גבינה‪ ,‬נפיוב החלב‬
‫מישג״ א ‪mesge‬‬
‫]‪Imesgue‬‬
‫פרא‬
‫מכוש‬
‫‪: 1 5 2 7‬‬
‫פושוי״ר ‪IfossoirJ fosoir‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪70‬‬
‫‪ 1528‬בבא מציעא ע‪.‬‬
‫יא ‪jaldiere‬‬
‫תיא‬
‫חד )לבישול(‬
‫בכמה כתבי‪ •-‬קוראים קלו י ירי א)או כרומה( כלומר‬
‫‪ .chakfcre‬ר־ מילונו של לוי)מם׳ ‪.(516‬‬
‫‪ 1529‬בבא סציעא עב‪:‬‬
‫ביצים‬
‫)של יוצר(‬
‫נושים )של טין׳‬
‫מטע״ ש ‪matons‬‬
‫לעשות מהם כדים(‬
‫אקרא‬
‫חבל אוץ‬
‫‪ 1530‬בבא מציעא ‪03‬‬
‫קונטריד״א ‪contrede‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.1208‬‬
‫פ‬
‫‪1 5 2 1‬‬
‫פדיניי״ש ‪frenjes‬‬
‫‪.‬השווה ל י ל סס׳ ‪446‬‬
‫‪ 1522‬בבא פציעא ם‪:‬‬
‫אינפישי״ד ‪enpeser‬‬
‫לכפכוסי‬
‫לעמלן‬
‫לכפפוסי‬
‫‪ 1523‬בבא פציעא ם‪:‬‬
‫עמילן)בגרמנית(‬
‫שטרק״ א ‪sterke‬‬
‫חסר גיפוסים ומעד ‪ p‬בשני כתבי‪.•-‬‬
‫קדמי‬
‫‪ 1524‬בבאמציעאם‪:‬‬
‫)בגדים( מעשה‬
‫אוברי״ץ ‪ovrez‬‬
‫אורג בעבודות מחט‬
‫‪ 1525‬בבא מציע א פא‪:‬‬
‫אישקומ״א ‪escume‬‬
‫ירתיח‬
‫ןןץף‬
‫גוהרקא‬
‫‪ 1531‬כבא מגיע א עג‪:‬‬
‫דייטוג״א ‪ reitwage‬מרכבה )בגרמנית(‬
‫נפוותא‬
‫רחת‬
‫‪ 1532‬כבא מצמא עד‪.‬‬
‫ו״ן ‪Ivan) wan‬‬
‫ראה לעיל פס׳ ‪.448‬‬
‫‪ 1533‬בבא מציעא עד‪.‬‬
‫אינמיילולי״ר ‪enmeiloler‬‬
‫‪lenmaillolerl‬‬
‫לפופי‬
‫לחתל‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .441‬כאן במוכן מושאל‪ :‬לעעב את‬
‫העורה הראשתית)של הטין‪ ,‬שממנו יעשו את הכי(‪.‬‬
‫‪ 1534‬בבא מציע א עד‪.‬‬
‫מריש״ק ‪maresc‬‬
‫ביצה‬
‫ביצה‪ .‬מקווה‬
‫מים רדודים‬
‫אמר‬
‫בבא מציעא‬
‫ישי י מקשר לכאורה ‪ nit‬הפלה ״ניעה‪) -‬ביעה • ל‬
‫תי־ננילת‪ ,‬ומכאן גוש של חופר( עט הטלה ׳כיעה׳‬
‫)אגס‪ .‬ומכאן לדבריו חומר רטוב‪ ,‬שיש גו חערובח‬
‫אימה ומיס(‪.‬‬
‫‪ 1535‬בבא מציעא עה‪.‬‬
‫שרקלי״ר ‪sarder‬‬
‫נפתי‬
‫לנכש‬
‫הלעזים‬
‫‪ 1542‬בבא מציעא פכ<‬
‫דולידויר״א ‪doledoire‬‬
‫‪119‬‬
‫פסל‬
‫מעצד‬
‫)מעץ גרזן(‬
‫‪ 1543‬נבא מציעא פב‪:‬‬
‫בישאגו״ד ‪besagud‬‬
‫קרדום‬
‫כלי בעל שני‬
‫ראשים חדים‬
‫ראה לעיל סס־ ‪ .192‬הלעז משובש סאוד בדפוסים‪.‬‬
‫משרה‬
‫‪ 1536‬בנא מציע א עה‪.‬‬
‫אגם שרייה )לפשתן(‬
‫רייש״א ‪roise‬‬
‫יי כלמיהייס כ׳)ע׳ ‪ 161‬׳‪.(169‬‬
‫איפרו‬
‫‪ 1537‬בבא מציע א עז‪.‬‬
‫אישויי״ר ז ^ י ל ס ־ ל ס ש ו ת מ ה ד ר ך ‪,‬‬
‫ל ח ת ג מהקו‪ ,‬ל פ ר ק‬
‫‪(esveierl‬‬
‫גדר‬
‫חסר בדפוסים‪ .‬לסי העניין מרובי כמין שביתין‬
‫®יעלים )מרי!( ורש״י ססביד זאת כיהתרחקות״‬
‫סיזעבודה )או מההסבס(‪ .‬בהביאו גם את •הפועל‬
‫"תמריא־ סס• איוב‪ .‬שפירושו לדעתו ״תתחזק•‬
‫)בת‪-‬היענה מישיבתה על ה א ‪ p‬להסליג •לסרוס״‬
‫יסנאן ההוראה של ־להסריא״ ביום(‪.‬‬
‫‪ 1538‬בבא פציעא עח‪:‬‬
‫מייל״א ‪Imaille) mcile‬‬
‫יאה לעיל סם׳ ‪.296‬‬
‫נהוריתא‬
‫ברקית‬
‫קנקן‬
‫‪ 1539‬בבא‪-‬פציעא פ‪.‬‬
‫קנקן של מחרשה‬
‫קילטד״א ‪coltre‬‬
‫)היתד הפולחת אח‬
‫ה ק ^‬
‫מחוקות‬
‫‪ 1539‬א בבא מציעא פ‪:‬‬
‫חלקות‪ ,‬בלתי־גדולות‬
‫רישי״ש ‪rescs‬‬
‫פדבלא‬
‫‪ 1540‬נ ב א סציעא פא‪:‬‬
‫שמלה‪ .‬כותונת‬
‫קי״ס ‪cot‬‬
‫י*י לעיל סס־ ‪.189‬‬
‫‪ 1541‬בבא פציעא פב‪:‬‬
‫פושוי״ר ‪Ifossoirl fosoir‬‬
‫י*ה ל י ל סס׳ ‪.70‬‬
‫פרא‬
‫מכיש‬
‫אגרא‬
‫‪ 1544‬ככא‪-‬פציעא פג‪.‬‬
‫קורייא ‪ Icorgei corje‬א?יל‪ ,‬מום)לשאת‬
‫משא וי על הכתף(‬
‫חסר בדפוסים‪ .‬סקור המלה קרוב לכאורה לסלה‬
‫הצרפתית של היום ‪) courroic‬רעועה(‪ .‬את הגרסה‬
‫־אגרא־ שבדפוסים יש לתקן‪• :‬אגדאי‪.‬‬
‫דיגלא‬
‫‪ 1545‬כבא מציעא פג‪.‬‬
‫קלשון)בגרמנית(‬
‫גבל״ א ‪gabel‬‬
‫ספק גרול‪ .‬אס הלעז הוא מאח רשיי‪ .‬בנתיבו לא‬
‫נגענו‪ ,‬לפי דרכנו בסלים‪ ,‬שאינן צרפתיות‪ .‬אולם‬
‫סותר להעיר‪ ,‬שייתק‪ ,‬כי יש כאן לפנינו עורה‬
‫ההולמת את מבטא היהודים באתות הריין‪ .‬שהיו‬
‫מורגלים בלשת הצרפתית‪ .‬ואולי קראו ‪ g«blc‬כמקום‬
‫‪.gabel‬‬
‫‪ 1546‬בבא מציע א פד‪.‬‬
‫אישפי״ד ‪csped‬‬
‫פיגיון‬
‫רומח‬
‫הצורה‪ .‬שקבע נלינחז״ס‪ ,‬נראית לי תסוהה‪ :‬לפי‬
‫נרפות נתבי‪-‬זזיד הייתי קורא ‪ -‬ונך הסלה הנ‪-‬ל‬
‫שכיחה כמקורות אחרים ‪ -‬אישפיי־ד ‪ espied‬או‬
‫אילי אישפח־־א ‪ espede‬ןחרנ(‪.‬‬
‫‪ 1547‬בבא סציעא פד‪.‬‬
‫שרפ״ א ‪sarpe‬‬
‫מגל ‪T‬‬
‫מגל‪ ,‬מזפרה‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .895‬חסר בדפוסים וננסה נתבי‪-‬יד‪.‬‬
‫‪ 1548‬בבא פציעא פד‪.‬‬
‫פלציל״א ‪Ifalcillel falcile‬‬
‫מגל קציר‬
‫חדמש‬
‫‪120‬‬
‫אוצר‬
‫כבא מציעא‬
‫מציעא פז‬
‫‪ 1549‬בבא בבא‬
‫משיצרפם בכבשן‬
‫מציעא פר‪.‬‬
‫מבשל מחדש‬
‫ריקוי״ט ‪recuit‬‬
‫כלומר‪ :‬עורף‪ ,‬מחזק)מתכת(‪ .‬־ הלעז משובש בכתבי‪-‬‬
‫• אחדים ובדפוסים‪.‬‬
‫מציעא ‪:‬פז‬
‫נמטי‬
‫‪ 5 0‬בבא‪1 5‬‬
‫לבדים )מצעים‬
‫פילטרי״ ש ‪feltres‬‬
‫של ל‪5‬ד(‬
‫ד‬
‫‪ 1551‬כבא מציעא פד‪:‬‬
‫אוקרי״ן ‪okrin‬‬
‫משיכלי‬
‫גיגית‬
‫ראה להלן מם׳ ‪ .1895‬היה מקום לעפות כאן לעודת‬
‫רבים‪ ,‬ואולי זה באמת רבים בלי <‪.‬‬
‫ניבא‬
‫‪ 1552‬בבא מציעא פד‪:‬‬
‫קויטור״א ‪ cuiture‬כווייה )פצע מזוהם(‬
‫חסר בדפוסים‪.‬‬
‫)קולתיה(‬
‫‪ 1553‬בבא מציעא פד‪. :‬‬
‫]קולתא!‬
‫בולזול״א ‪ boizole‬שק של רועים)המשמש‬
‫להם גם לשכיבה(‬
‫הלעזים‬
‫‪1 5 5 8‬‬
‫צינטיניי״ר ‪centenier‬‬
‫קנסת‬
‫משקל של‬
‫מאד‪ .‬יחידות‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬בסקרה זה ־ סאה מנה‬
‫‪1 5 5 9‬‬
‫פרונצי״ש ‪fronces‬‬
‫קמטין‬
‫קסטים‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪481‬‬
‫מורדיא‬
‫‪ 1560‬בבא מ צ מ א פז‪.‬‬
‫הגה )המוט‬
‫גובירניי״ל ‪governeii‬‬
‫המשמש לניווט הספינה(‬
‫‪Igovernaill‬‬
‫ד׳ מילונו של לוי)פס־ ‪ .493‬ו ק מס׳ ‪ ,(786‬שם זיהה‪,‬‬
‫כגרסה שבקעת דפוסים מהמהדורה השנייה של‬
‫כומברג)רפ״ם(‪ ,‬את המלה טיסר׳ן ‪ ,timon‬ששימשה‬
‫או גם בסוכן של הגה ספינה‪.‬‬
‫חריצי חלב‬
‫‪ 1561‬בבא מציעא פט‪.‬‬
‫כלי של קנים לייצור‬
‫יונקיידי״ש‬
‫ג ב י נ ה )ומכאן‪,‬‬
‫‪jonchieres‬‬
‫כנראה‪ ,‬גם הגבינה‬
‫עצמה המיוצרת כך(‬
‫חסר בדפוסים‪ .‬ראה לעיל מם׳ ‪.768‬‬
‫דאה לעיל פסי ‪.780‬‬
‫א‬
‫‪9‬‬
‫צפרינא‬
‫‪ 1554‬בבא מציעא פה‪.‬‬
‫‪musge‬טךת)מחלת‪-‬הפה(‬
‫‪Imusguef‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.541‬‬
‫קטיני‬
‫‪ 1562‬בבא מציעא פט‪.‬‬
‫בצלצולים )בצליות‪,‬‬
‫ציבו״ט ‪civot‬‬
‫כצלים ירוקים(‬
‫אומניות‬
‫‪ 1563‬בבא מציעא פט‪:‬‬
‫שורות )של גפנים(‬
‫אורדו״ן ‪ordon‬‬
‫‪ 1555‬כבא מציעא פה‪:‬‬
‫אישטינצילי״ש ‪cstenceies‬‬
‫בוסיטי‬
‫ניצוצות‬
‫בבא פציעא פט‬
‫‪ 1556‬בבא מציעא פה‪:‬‬
‫מוליי״ר ‪Imoillier) molier‬‬
‫אשטר‬
‫להרטיב‬
‫המלה שכיחה יותר בהוראה יסדר״‪.‬‬
‫‪5 6 4‬‬
‫בליציי״ר ‪blecier‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫יפריך‬
‫לחבוט‪ ,‬לטפח‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪188‬‬
‫ציקי קדרה‬
‫‪ 1557‬בבא מציעא פו‪:‬‬
‫בשר מטוגן ומתובל‬
‫ארשידור״א‬
‫‪arsedure‬‬
‫‪ 1565‬בבא מציעא צ‪.‬‬
‫צינגל״א ‪cengle‬‬
‫דאה לעיל מם׳ ‪.661‬‬
‫ראה לעיל מם׳ ‪.1239‬‬
‫בית פאגי‬
‫חומה )החובקת‬
‫את העיר(‬
‫אוצר‬
‫כבא מציעא‬
‫מתרזת‬
‫‪ 1566‬בבא מציע א ‪.1‬‬
‫רייליי״ר ‪ Iraillierl reilier‬לשלשל)מדובר‬
‫בסרה חולת‪-‬מעיים(‬
‫מועאים את המלה במקורות הערפתייס בכתיב ‪raier‬‬
‫)לסינית ‪ ,rigare‬לנזול(‪ .‬ר־ מילתו של לוי)סמי ‪.(706‬‬
‫‪ 1567‬בבא מציעא צג‪:‬‬
‫פמזיי״ש ‪puteis‬‬
‫ראה לעיל סמי ‪.593‬‬
‫ברדלס‬
‫בואש‬
‫הביל‬
‫‪ 1568‬בבא מציעא צז‪.‬‬
‫שלשול‪,‬‬
‫אינפונדר׳׳א ‪enfondre‬‬
‫מחלת־מעיים‬
‫עיין לעיל מס׳ ‪ .1403‬תפר בדפוסים‪.‬‬
‫גזייתא‬
‫‪ 1569‬בבא פציעא צט‪.‬‬
‫דישטולטי״ש‬
‫ס ט י ו ת )מעברים‬
‫‪destoltes‬‬
‫המסתעפים מהדק*‬
‫ובהם‬
‫הישרה‪,‬‬
‫יכולה‬
‫ה ב ה מ ה‬
‫לתעות(‬
‫ד מילתו של לד)מסי ‪.(303‬‬
‫‪.‬בבא מציעא צט ‪1570‬‬
‫בו׳׳ן גרי״ד ‪bon gred‬‬
‫טובת הנאד‪,‬‬
‫הכרת טובה‬
‫בחנייתא‬
‫‪ 1571‬בבא מציעא צט‪:‬‬
‫חור בחבית‪ ,‬ברז‬
‫דוישי׳׳ל ‪doisil‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.1503‬‬
‫‪8‬‬
‫קי‬
‫‪ 1572‬בבא מציעא קג‪:‬‬
‫למוכים )לתמוך‬
‫פיישיל״ש ‪peiseis‬‬
‫בשיח צעיר(‬
‫‪Ipaisseisl‬‬
‫‪ 1573‬בבא מציעא קג‪:‬‬
‫פושוי״ר ‪Ifossoir] fosoir‬‬
‫‪ .70‬מציעא קט‬
‫בבא‬
‫ראה לעיל סם׳‬
‫הלעזים‬
‫‪121‬‬
‫רחת‬
‫‪ 1575‬בבא מציע א קה‪.‬‬
‫את‪-‬חסירה )בלומד‬
‫פיל״א ‪'pele‬‬
‫כף שטוחה בעלת‬
‫ידית ארוכה(‬
‫כתם‬
‫‪ 1576‬בבא מציעא קה‪.‬‬
‫להב האת‬
‫פלדו״ן ‪fladon‬‬
‫את רמלה הזאת‪ .‬שאמה זהה ע‪ fladon 0‬בהודאת‬
‫•אסיסוך‪ ,‬לא מצאתי במילונים לצרפתית עתיקה‪.‬‬
‫אוללא‬
‫‪ 1577‬בבא מציעא קה‪.‬‬
‫ש ק ) כ מ ו ת של ענבים‬
‫ש״ק ‪sac‬‬
‫או של זיתים‪ ,‬שהיו‬
‫פכגיפים בבת אחת‬
‫בגת או בבית‪-‬הבד(‬
‫כפי הנראה אץ המלה שתה מ׳׳שק״ בהודאה רגילה‪,‬‬
‫אלא שהתייהדה למתח סכני בלש ץ האיכרים‪.‬‬
‫‪1578‬‬
‫תחלי‬
‫בבא פציעא קז‪.‬‬
‫קרישו״ן ‪Icresson] creson‬‬
‫שחליים‬
‫לפי בלתדהיים הכיסוי‪ ,‬שהלעז מפרש אותו‪ ,‬הוא‬
‫״תחלי דכי כיתנא״‪ .‬נראה לי‪ ,‬לפי נוסת דברי רש״י‪,‬‬
‫שהכוונה‪ ,‬כאן כמו בשאר המקומות‪ .‬ל‪-‬תחלי״ בלבד‪.‬‬
‫‪ 1579‬בבא מציעא קז‪ :‬כורכפא רישקא‬
‫כרכום)קורטם?(‬
‫קרו״גאוריינטי״ל‬
‫מזרחי‬
‫‪crog orientel‬‬
‫‪1580‬‬
‫כבא םציעא קח‪:‬‬
‫יה״פ אז ריכבא דדיקלא‬
‫פליישיי״ר ‪ Iplaissierl pleisier‬לכופף‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .909‬גם הלעז שלנו מופיע בדפוס‬
‫סונצינו בעורה ״פליישי״ץ׳׳‪.‬‬
‫מרא‬
‫פכוש‬
‫זבילא‬
‫‪ 1574‬בבא פציעא קג‪:‬‬
‫את‪-‬חפירה )כלומר‬
‫פיל״ א ‪pele‬‬
‫קיב שטוחה בעלת‬
‫כבא מציע א כף‬
‫ידית ארוכה(‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫קודמיי" ד ‪cormier‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫פל‪?1‬ןיי״ר ‪flochier‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫זרדתא‬
‫עץ העחרד‬
‫‪.‬‬
‫גרדא‬
‫ל פ ח ק )צפר(‬
‫‪122‬‬
‫כבא מציעא‬
‫אוצר‬
‫לבימשי‬
‫‪ 1583‬בבא מזיע* קיב‪.‬‬
‫לדרוך )לשם כיבוס(‬
‫פולי״ר ‪foler‬‬
‫‪ 1584‬בבא מציעא קע‪:‬‬
‫פילטר״ א ‪fcitrc‬‬
‫הלעזים‬
‫בבא בתרא‬
‫לבד‬
‫)מצע‪?^ (-‬ד‬
‫נפץ‬
‫‪ 1585‬בבא מציעא קיד‪:‬‬
‫‪ cscost‬בתרא‬
‫אישקוש״ט בבא‬
‫ניערג )את גלימתו(‬
‫רכו‬
‫עבי ®ל הפועל )‪ •escorre (cscodre‬בניגוד לי‬
‫הרגילה של רש״י להיזקק תמיד לשם הפועל‪ .‬י"‬
‫בלונחדיס ב׳)ע׳ ‪.(157-156‬‬
‫‪1593‬‬
‫בחרא ד‬
‫‪: 1 5 9 2‬‬
‫קיברת״ ש ‪chevrons‬‬
‫ילא‬
‫היריצו״ן ‪herifon‬‬
‫‪ 1586‬בבא מציעא קטז‪:‬‬
‫פעזיבזז ‪.‬ראה לעיל פס׳«‪21‬‬
‫אישטרי״ך ‪ estrich‬שכבת טץ המחזקת‬
‫ה ר צ פ ה‬
‫את‬
‫‪1 5 9 4‬‬
‫בבא בחרא ד‬
‫)בגרמנית(‬
‫בי״ש ‪bis‬‬
‫ואה לעיל פס׳ ‪.1410‬‬
‫‪1 5 8 7‬‬
‫טרייל״א ‪Itreillel treilc‬‬
‫‪:‬‬
‫דלית‬
‫גפן‪-‬דליות‬
‫הודדי‬
‫קורות הגג‬
‫קיפוד‬
‫ירוק‬
‫‪.‬‬
‫)שיש( אפור‪-‬חוס‬
‫‪.‬ראה ל י ל פס׳ ‪136‬‬
‫ראה לעיל פס׳ ‪ .653‬ניסת הדפוסים סשובשי^‬
‫‪ 1595‬בבא בתרא ד‪.‬‬
‫לו׳׳ר ‪lor‬‬
‫מחצלות‬
‫‪ 1588‬בבא מציע א קיז‪.‬‬
‫רשתות‪-‬נצרים‪.‬‬
‫קליידי״ש ‪cieides‬‬
‫מחצלות‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .651‬הדהים ״יפנא׳ מתאים בהחלט‬
‫לפירוש העדפתי‪ .‬אבל קשה להבין‪ .‬למה הביא רש״י‬
‫״עץ ערמונים״‪ .‬מלה שבפירושו למקרא)בראשית לי‪.‬‬
‫ל״ז ויחזקאל ל״א‪ ,‬וי( הוא מפרש קשסינייר״ש‬
‫‪ .dusteniers‬נעיר‪ ,‬שבפירושו לתלמוד הוא מפרש‬
‫נ‪ chastenie(r)-‬את המלה ״רולב־ )לעיל סם־ !‪so‬‬
‫וסם־ ‪ - 936‬דווקא ליי ‪ lor‬שבמס׳ ‪.(934‬‬
‫‪ 1589‬בבא מציע א קיז‪.‬‬
‫פלנקי־ש ‪planches‬‬
‫לווחין‬
‫קרשים‬
‫יחידות‬
‫‪ 1590‬בבא מציעא קיז‪.‬‬
‫יתדות‪ ,‬ווים‪ ,‬זיזים‬
‫‪chevfles‬כתדא ד‬
‫קיבילי״ש כבא‬
‫)‪Ichevilles‬‬
‫‪ 1591‬בבא מציעא קיז‪:‬‬
‫ארקוול״ס ‪[arcvolt] arcwoit‬‬
‫יאה לעיל פס׳ ‪.1109‬‬
‫כיפין‬
‫קמחן‬
‫‪1 5 9 6‬‬
‫ביי״ש ‪Ibaiesl beis‬‬
‫‪.‬‬
‫עץ ערמונים‬
‫דפנה‬
‫דח׳״ס ודפנא‬
‫גרגירים‪ ,‬ובפרט‬
‫פימת הדפנה‬
‫‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪659‬‬
‫‪ 1597‬בבא בתדא ו‪.‬‬
‫אפינטי״ץ ‪apentiz‬‬
‫לופ תא‬
‫יציע‬
‫חסר בדפוסים ומעיי רק בבתב‪-‬יד אחד‪ .‬ומכאן ספק‪.‬‬
‫אם הוא סאת רש״י‪ .‬ר׳ בלוח ו‪:‬״ס ב׳)ע׳ ‪ .(99-97‬מ‪-‬‬
‫לעיל סס׳ ‪.590‬‬
‫בבא בתרא‬
‫אפריזא‬
‫‪ 1598‬נ ב א בחרא ו‪.‬‬
‫קורת־קיר‪ ,‬שראשי‬
‫פורפיטנ׳׳א‬
‫הקורות הניצבות‬
‫‪murfetne‬‬
‫מונחים ע ל י ה‬
‫)בגרמנית(‬
‫חסר בדפוסים ומנוי רק בכחב‪-‬יד אחד‪.‬‬
‫‪ 1599‬בבא בחרא ו‪.‬‬
‫‪ .‬כורדי״ ל ‪bordcl‬‬
‫הלעז משובש בדפוסים‪.‬‬
‫‪ 1600‬בבא בתרא ז‪:‬‬
‫שירידור׳׳א ‪seredure‬‬
‫‪Iscrredurcl‬‬
‫צריפא‬
‫פוכה‬
‫פותחת‬
‫מנעול‬
‫מרודים‬
‫צעקה‬
‫‪ 1601‬בבא ב ת ר א ט‪.‬‬
‫ק ו נ פ ל י י נ ״ ט ‪conpleint‬‬
‫‪Iconplaintl‬‬
‫קשה להבין‪ .‬ביזו• דש״י מפרש אח פשס הפסיק לסי‬
‫חתום זה‪ .‬ואמנם בפירושו לישעיה נ״ח‪ ,‬ד הוא נותב‪:‬‬
‫״נאנחים תאנקים על זרתס״‪ .‬לפיכך נראה לי להעי!‬
‫את הקריאה קונפלימימ״ס ‪) conpleinient‬שאמה‬
‫רחוקה מגרסת כתב‪-‬היד היחיד ודפוס כוסברה‬
‫קונפליינ״ס( ולתרגם ״עועקרס(־‪ .‬ד מילתו של לוי‬
‫)מסי ‪.(242‬‬
‫קליפה‬
‫‪ 1602‬בבא בתרא ט‪:‬‬
‫חוליה‪ ,‬קשקשת‬
‫פייל״א ‪Imaiilel mcilc‬‬
‫)של שריון קשקשים(‬
‫בית שער‬
‫‪ 1603‬בבא בתר* יא‪:‬‬
‫פרוזדור ) ס ב נ ה‬
‫פול?ן״א ‪porche‬‬
‫הבולט החמה״ ובו‬
‫פתח הבית(‬
‫מרפסת‬
‫‪ 1604‬בבא בתרא יא‪:‬‬
‫אלידוי״ר ‪ aledoir‬מעבר‪ ,‬טיילת‪ ,‬מרפסת‬
‫‪ 1605‬בבא בתרא יא‪:‬‬
‫דיגרי״ד ‪degrcd‬‬
‫יאה לעיל מס־ ‪.741‬‬
‫פילם‬
‫מדרגות‬
‫הלעזים‬
‫‪ 1606‬בבא בתרא ע‪:‬‬
‫טפי׳׳ד ‪tapid‬‬
‫‪123‬‬
‫ביסתרקי‬
‫שטיח‬
‫במשי‬
‫‪ 1607‬בבא בתרא טז‪:‬‬
‫נובלת‬
‫פלציז״׳א ‪flacede‬‬
‫עודת היחיד תמוהה‪ ,‬אבל כל הגרסאות מסתיימות‬
‫באל־ף‪.‬‬
‫‪ 1608‬בבא בתרא יז‪.‬‬
‫?יילו״ש ‪[chailos] cheilos‬‬
‫י׳ מילוט »ל לר)סם׳ ‪.(202‬‬
‫‪ 1609‬בבא בחרא יח‪.‬‬
‫אישטוני״ר ‪estoner‬‬
‫פלעים‬
‫אבני‪-‬צוד‬
‫טירייא‬
‫להרעיד‬
‫כרישין‬
‫‪ 1610‬בבא בתרא יח‪.‬‬
‫ברשים )ירק פאבל(‬
‫פוריל״ש ‪poreis‬‬
‫‪ 1611‬בבא בתרא יט‪:‬‬
‫פרובייניי׳׳ר ‪proveinier‬‬
‫‪Iprovaignierl‬‬
‫ראה לעיל סם׳ ‪.918‬‬
‫‪ 1612‬בבא בתר* כ‪.‬‬
‫גלצ׳׳א ‪glace‬‬
‫מבריך‬
‫להבריך )גפן(‬
‫ביי‬
‫*י"‬
‫כפיי‬
‫‪ 1613‬בבא ב ת ר א כ‪.‬‬
‫ביי‬
‫ג ר י ש ל ״ א ‪gresle‬‬
‫בעברית של היום השמזה מוחלפת‪ :‬ה־ ברד״ של דש״י‬
‫‪ glace‬הוא קרח )קרוב ל־כפור״( וזד״ כפור• שלו‬
‫‪ grek‬הוא הברד שלנו‪.‬‬
‫איצטדוגלא‬
‫‪ 1614‬בבא בתרא כ‪:‬‬
‫מסגרת עץ לריחיים‬
‫צירק״א ‪cerche‬‬
‫ראה להלן מסי ‪ 1628‬אח הזורה המקבילה ‪.cerje‬‬
‫קלן!‬
‫‪ 1615‬בבא כתרא כ‪:‬‬
‫אפרכס!‪ /‬משפך‬
‫טרימויא״ה ‪tremuie‬‬
‫)שדרכו מכניסים חוסר‬
‫לריחיים וכדומה(‬
‫‪124‬‬
‫בבא בתרא‬
‫אוצר‬
‫‪1622‬‬
‫הלעויס‬
‫כיפי‬
‫בבא בחרא נב‪.‬‬
‫מעדנה‬
‫‪ 1616‬בבא בחרא כ‪:‬‬
‫אישטרי״ך ‪ estrich‬שכבת ט ץ המחזקת‬
‫ה ר צ פ ה‬
‫א ת‬
‫)בגרמנית(‬
‫ה י ח י ד ללעז זה ה ו א ה ו צ א ת בומברג‪ .‬ו ש ם ה ג ר ס ה‬
‫ר א ה לעיל מסי ‪.1410‬‬
‫אנור־־ש‪ .‬ר׳ בלונדהיים ב•)ע• ‪.(95-94‬‬
‫גמלא‬
‫קיש‬
‫‪ 1617‬בבא בתרא כא‪.‬‬
‫פלנק״א ‪planche‬‬
‫ח ס ר בדפוסים‪.‬‬
‫טבעות‬
‫אניל״ש ‪anels‬‬
‫גם ב מ ש מ ע ו ת ש ל עגילים‪ ,‬נזמים וכדומה‪ .‬ה מ ק ו ר‬
‫דה״מ א ב א‬
‫‪ 1623‬בבא בחרא נב‪.‬‬
‫רומא )בירת איטליה(‬
‫רומי׳ א ‪Rome‬‬
‫לפתרון בעיה ד ק ד ו ק י ת ‪ -‬ה י ס ט ו ר י ת ר ש ב ־ ם ס ס ת ס ך ע ל‬
‫״ ה ע ר ק ״ ס א ת ר׳ נתן מ ר ו מ א ‪.‬‬
‫מזחילה‬
‫תעלה‪ ,‬מרזב‬
‫‪ 1618‬בבא בחרא כב‪:‬‬
‫קיליניט״ א ‪cheienete‬‬
‫חווקץ‬
‫‪ 1624‬בבא בחרא נט‪.‬‬
‫חווקים‪ ,‬מ ד ר ג ו ת ) ש ל‬
‫אישיקילונ״ש‬
‫סולם(‬
‫‪eschelons‬‬
‫א ס י ש לקבל ג ר ס ה זו ןולא קיניליט׳־א‪ .‬ש ג ם ה י א‬
‫סבירה(‪ .‬אז י ש ב מ ל ה ח י ל ו פ י אותיות‪cheienete :‬‬
‫‪6 2 5‬‬
‫טינפל״א ‪tenple‬‬
‫בבא בחרא ם‬
‫ב מ ק ו ם ‪ ) chenelete‬ה ק ט נ ה ‪.(chenel-0‬‬
‫‪ 1619‬בבא בתרא כד‪:‬‬
‫פיל״א ‪pe!e‬‬
‫חת‬
‫־‬
‫י‬
‫את‪-‬חפירה‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫בת עדעא‬
‫צדע‪ ,‬רקה‬
‫אפתא‬
‫יציע‬
‫‪ 1626‬כבא בתרא סא‪.‬‬
‫אפינטי׳׳ץ ‪apentiz‬‬
‫ר א ה לעיל מס־ ‪.590‬‬
‫אותה‬
‫‪ 1619‬א ב ב א ב ת ר א כ ה ‪.‬‬
‫מזיח‬
‫]אוריינ׳׳ט[ ‪orient‬‬
‫רש״י אינו מזהה בדיוק את הלעז‪ ,‬הוא אומר רק‪" :‬ילי‬
‫נראה שכך קורין למזרח בלעז״‪ .‬אולי רצונו להצביע‬
‫על הגזרון ולא על עודת המלה דווקא‪ .‬במילתים‬
‫לצרפתית עתיקה מופיעה הצורה ‪ ,ori‬אבל כפי‬
‫הנראה זה קיצור מלה‪.‬‬
‫‪ 1620‬בבא בתרא כו‪.‬‬
‫אישטינציל״א ‪egtencele‬‬
‫גץ‬
‫ניצח‬
‫‪ 1627‬בבא בתרא פא‪.‬‬
‫לויי״ ש ‪doges] lojes‬‬
‫בדקא חלילה‬
‫פוכות‬
‫איצטרוכיל‬
‫‪ 1628‬בבא בתרא פה‪.‬‬
‫מ ס ג ר ת עץ ל ר י ח י י ם‬
‫צ י ר י ״ א ‪cerje‬‬
‫‪Icergel‬‬
‫ו א ה לעיל מסי ‪ 1614‬א ת ה צ ו ר ה ה מ ק ב י ל ה‬
‫‪cerche.‬‬
‫קלת‬
‫‪ 1629‬בבא בתרא פה‪.‬‬
‫אפרכסת‪ ,‬משפך‬
‫טרימויא״ה ‪tremuie‬‬
‫)שדרכו מכניסים חומר‬
‫לריחיים וכדומה(‬
‫‪ 1621‬בבא בתרא לח‪ .‬כורכמא דרישקא‬
‫קרו״ג אוריינטי״ל כרכום)קורטם?( מזרחי‬
‫‪crog orientel‬‬
‫טלפחא‬
‫‪ 1630‬בבא בחרא סז‪:‬‬
‫מיי״ט ‪ Imaitl meit‬ןגך^ה )חלק של הגת‪,‬‬
‫את‬
‫מניחים‬
‫שבו‬
‫הענבים(‬
‫ש ל נכדו ר ש ב ־ ם ‪.‬‬
‫ר א ה לעיל מס־ ‪.5«7‬‬
‫הלעז הנ־־ל ו ה ב א י ם א ח ר י ו ל א מ ש ל רש׳־י הם‪ .‬כ י ל א‬
‫נ ס ר א ת פ י ר ו ש ו ל ב ב א ב ת ר א כ ש ה ל ך לעולמו‪ ,‬א ל א‬
‫כבא בוזרא‬
‫אחנר‬
‫כלונסות‬
‫‪ 1631‬בכא בתרא סז‪:‬‬
‫תאומות)מוטות‬
‫יומילי״ ש ‪jumeies‬‬
‫המחויקים את הגת(‬
‫נלונסות‬
‫‪ 1632‬בבא בתרא פז‪:‬‬
‫אחיות )מוטות‬
‫שידור״ ש ‪serors‬‬
‫המחזיקים את הגת(‬
‫‪).‬י׳‬
‫בתרא עג‬
‫בבא ‪: 1‬‬
‫‪6 3 3‬‬
‫חומרתא‬
‫ב ו ר ג ) ש ל הגת(‬
‫וי״ץ ‪Ivizl wiz‬‬
‫סילונו של ליי )סס־ ‪452‬‬
‫‪:‬בבא בתרא סח ‪1634‬‬
‫טרי?" א ‪troche‬‬
‫לעיל פסי‬
‫‪.‬ראה‬
‫ח מ ת הקנים‬
‫ענף‪ ,‬אגודה‬
‫‪804‬‬
‫‪:‬בבא בחרא סח ‪1635‬‬
‫טרונ״ק ‪tronc‬‬
‫סדן‬
‫גזע )של עץ(‬
‫‪ 1636‬בבא בחרא סם‪ .‬קגין המחולקץ‬
‫ןומוכים )לתמוך‬
‫פיישיל״ש ‪peiseis‬‬
‫בשיח צעיר(‬
‫‪Ipaisseisl‬‬
‫סיגי‬
‫‪ 1637‬ב ב א ב ת ר א סט‪.‬‬
‫יתרות‪ ,‬ווים‪ ,‬ומים‬
‫"קיבילי״ש ‪cheviles‬‬
‫‪Jchevillesl‬‬
‫אפקדיא‬
‫‪ 1638‬בבא בתרא צג‪.‬‬
‫תודן‬
‫מש״ט ‪mast‬‬
‫כך בדפוסים‪ .‬בכתב‪-‬היד היחיד שלרשותנו קוראים‪:‬‬
‫״םשבו־ס בלשון אשכנז״‪ ,‬היינו ‪) masbum‬היום‪:‬‬
‫‪ (Mastbaum‬כנרמנית‪.‬‬
‫‪1 6 3 9‬‬
‫וייל״א ‪Iveilel weile‬‬
‫‪.‬‬
‫אדדא‬
‫מפרשי‬
‫עוגינץ‬
‫‪ 1640‬בבא בתרא עג‪.‬‬
‫עוגנים‬
‫אנקרי״ש ‪ancres‬‬
‫י־ כלונדהיים ב־ וע־ ‪ <<»1‬ומילתו של לד)סס׳ ‪.(79‬‬
‫הלעזים‬
‫‪125‬‬
‫פשוטות‬
‫‪ 1641‬בבא בחרא עג‪.‬‬
‫פשוטים‬
‫ריימי״ש ‪reimes‬‬
‫לכאורה גרסת רש־י ״סשוסות״ שינה מגרסת הנסרא‬
‫״סשמוין־‪ •.‬אולם‪ ,‬לפי ״דקדוקי סופרים״‪ .‬הנכון גם‬
‫בגפרא ״פשוטות״‪ .‬בכה־י העתיקים היו פקעו״ם‬
‫הרבה לשם חיסנו! בקלף‪ ,‬ואץ לדעת‪ ,‬פתי ואיפה‬
‫פענחו את ״משוט־־ ל״סשוטץ״ או ל־משוטות״‪.‬‬
‫‪6 4 2‬‬
‫קוקי״ט ‪cochet‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫ביצית ודוגית‬
‫סירונת‬
‫ביצית‬
‫‪ 1643‬בבא בתרא עג‪.‬‬
‫אניית‪-‬משא‬
‫בוצ״א ‪buce‬‬
‫נאן אומד רשנ־ס בפירוש‪ ,‬סה שהערנו בכסה‬
‫מקומות‪ :‬״קרוב ללשון הענרית״‪ ,‬נלומר היא סניא‬
‫לעז‪ ,‬שיעזור לתלמידים ארור את פירוש המלה‬
‫שבתלמוד סתוך קרבתה לסלה משפת דיבורם‪.‬‬
‫אפדקיד‬
‫‪ 1644‬בבא בתרא עד‪.‬‬
‫פרקדניל!‪ ,‬שוכבים‬
‫שובינ״ש ‪sovins‬‬
‫על הגב‬
‫אקדח‬
‫‪ 1645‬בבא בתרא עה‪.‬‬
‫אורם )אבן יקרה‬
‫־קרבונקל״א‬
‫בעלת צבע אדום‬
‫‪charboncle‬‬
‫כהה ו מ ב ר י ק ה‬
‫ביותר(‬
‫ר מילונו של לד)סס־ ‪.(201‬‬
‫קילקלי‬
‫‪ 1646‬בבא בתרא עח‪.‬‬
‫חבק)רצועת‪-‬בטן של‬
‫צימל״א ‪cengie‬‬
‫הסוס וכיו״ ב(‬
‫חבק‬
‫‪ 1647‬בבא בתרא עח‪:‬‬
‫סמלון )רתמת‪-‬חזה(‬
‫פייטרי״ל ‪peitrail‬‬
‫ר־ לעיל סס׳ ‪ 205‬וסם־ ‪ ,257‬שם יש אגל רש״י‬
‫‪ peiirai‬ובך קבע בלונחדייסו‪ .‬אך לעניות דעתי נראה‬
‫לי‪ .‬שאץ הכרח להנ־יל כץ וש״י לרשב־ם‪ ,‬ואולי‬
‫אפשר ייקרוא ‪ pcitral‬גם אצל רשכ־ם אי ‪peitrail‬‬
‫אצל רש־׳‪ .‬לפחות במס ‪ 205‬אילם ר׳ להלן סס׳‬
‫‪128‬‬
‫כבא מציעא‬
‫אוצר‬
‫החלידו‬
‫חלודה‬
‫‪ 1680‬סנהדרין יד‪:‬‬
‫רידויל״א ‪Iredoillel redoile‬‬
‫הלעזים‬
‫‪ m w 1687‬־ ‪ p‬כא‪:‬‬
‫אישטבלי״ש ‪estabies‬‬
‫אורוות‬
‫תאים באורווה‬
‫ר א ה ל ע י ל מ ס ׳ ‪ .200‬הלעז נ ס ע א ר ק ב ד פ ו ס י ם ו ח ס ר‬
‫חסר בדפוסים וסעוי רק בכתב‪-‬יד אחד‪ .‬ר ש ״ י ססביר‪:‬‬
‫ב נ ת ב י ‪ -‬ה י ד ‪ .‬גם ת מ ו ה ‪ .‬לקרוא בלועזית ש ם ע ע ם ה ב א‬
‫׳׳הבדלה ב ץ ש ו ר ה ל ש ו ר ה ע ל פ נ י הבית׳׳‪ ,‬והכוונה‬
‫ל פ ר ש פועל‪.‬‬
‫כנראה לסקוסות עמידה )מהגזרק הלטיני ‪ ,«u-‬ל ש ק‬
‫עמידה(‪ .‬אולם‪ .‬בדרך כ ל ל ה ש ת מ ש ו ב מ ל ה ב י מ י ‪-‬‬
‫ברדלס‬
‫בואש‬
‫‪ p x n o 1681‬סו‪:‬‬
‫פוטיי״ש ‪puteis‬‬
‫הביניים‬
‫בהוראת ״אורוות״‬
‫סתם‪ ,‬והיום ב ה ו ר א ת‬
‫״רפתים״‪.‬‬
‫‪.‬ראה ל ע י ל מ ס ׳ ‪593‬‬
‫‪ p x u o 1688‬כה‪.‬‬
‫אישטלר׳ן ‪cstaion‬‬
‫עריסה‬
‫עריסה‬
‫‪).‬ר׳ מ י ל ת ו ש ל ל ד ) ם ס י ‪427‬‬
‫)גונדי^גונדא[‬
‫‪mre 1683‬־‪ p‬כ‪:‬‬
‫אישפרויי״ר ‪ lesparvier] esparwier‬נץ‬
‫‪ 1689‬ם נ ה ד ‪ p‬כה‪:‬‬
‫פירילי״ש ‪mereles‬‬
‫ברי״ץ ‪brez‬‬
‫רק ב כ ת ב ‪ • -‬א ח ד ק ו ר א י ם ‪ .‬א ח ר י ה פ י ר ו ש י ם ה א ח ר י ם‬
‫ארא‬
‫עוף פיתיק‬
‫פספפץ‬
‫אפימונים למשחק‬
‫ר א ה ל ע י ל ס ס ׳ ‪.1353‬‬
‫ל ־ ג ו נ ד י ״ ‪ :‬״ ל ״ א גונדי ‪ p‬א ש פ ר ו י ״ ר ״ ‪ .‬ח ס ר ב ש א ר‬
‫בתבי‪-‬היז־ ובדפוסים‪.‬‬
‫בדיה‬
‫מטוגן‬
‫‪ p T W 1684‬כא‪.‬‬
‫פרי״ט ‪frit‬‬
‫עקל‬
‫‪ p - r r w 1690‬כו‪.‬‬
‫רידורט״א ‪ redorte‬פורג המחזיק את‬
‫הזיתים תחת הקורה‬
‫בבית‪-‬הבד‬
‫‪.‬ראה ל ע י ל ס ס ׳ ‪529‬‬
‫מ ש ו ב ש בדפוסים‪.‬‬
‫אפוחי‬
‫‪ 1685‬ם נ ה ד ‪ p‬כא‪:‬‬
‫להרגיע‪ ,‬לתת מנוחה‬
‫אלמי״ ר ‪afener‬‬
‫)לתת לנשום(‬
‫‪ m » 1691‬־ ‪ p‬ל‪:‬‬
‫יושרמ״א ‪jusarme‬‬
‫ח ס ר ב ד פ ו ס י ם ו ס ע ד ר ק ב כ ת ב ‪ • -‬א ח ד ‪ ,‬ש ם כתוב‪:‬‬
‫״אפוחי‪.‬‬
‫כבלתוהיים‬
‫אשלני־ר‬
‫א׳‬
‫לעז‬
‫ב ״ ל ‪.[•1‬‬
‫זה‬
‫‪1692‬‬
‫כלומר‬
‫להנשים״‪.‬‬
‫רק‬
‫ב״תוספות‬
‫מופיע‬
‫ו מ י ל ו א י ם ־ ) ע ׳ ‪.(206-205‬‬
‫‪ 1686‬ם נ ה ד ‪ p‬כא‪ :‬דה״ם איצטבלאות‬
‫אורוות‬
‫מריקלציא״ש ‪marechalcies‬‬
‫‪Imareschalciesl‬‬
‫» ‪ n‬־ ‪. p‬לג‬
‫מדרי״ ץ ‪madriz‬‬
‫אריק‬
‫גרזן קרב‬
‫אם‬
‫רחם‬
‫מהבהבת‬
‫‪ 1693‬ס נ ה ד ‪ p‬לז‪.‬‬
‫פלמי״ ר ‪ flamer‬להבהב‪ ,‬להתחיל לדלוק‬
‫ר׳ מ י ל ו נ ו ש ל ל ד ) ט ס ׳ ‪.(344‬‬
‫"‪ ...‬ל ס ד ו ר ה ס ו ס י ם ובו ‪ 0‬ר ? ל ע י א ־ ש ״ ‪ .‬כ ד י ל ה ב י ן א ת‬
‫בחשא‬
‫‪ r a o 1694‬־ ‪ p‬לט‪.‬‬
‫אפר חם )באיטלקית(‬
‫קלינ״י ‪caline‬‬
‫ה נ ו ס ח ה ז ה ש ל ר ש ־ י ‪ ,‬י ש להניח‪ ,‬ש ה ס ל ה ה ל ו ע ז י ת‬
‫מ ע ד ר ק בדפוסים‪ ,‬מ א ז ד פ ו ס סונעינו‪ ,‬ו ב ת ר ‪ ,‬ש א י נ ו‬
‫מ ע י י נ ת ע ו ר ה מ י ו ח ד ת ש ל אורווה‪ ,‬ל מ ש ל ת א ל כ ל ס ו ס‬
‫פ א ת רש־י‪.‬‬
‫א ת הכתיב‪ ,‬א ב ל א ו ל י י ש כ א ן לפנינו ת כ ו נ ה ש כ י ח ה‬
‫‪ p x n o 1695‬לט‪.‬‬
‫קודוינ״ץ ‪codoinz‬‬
‫ח ס ר ב ד פ ו ס י ם ו מ ע ד רק ב כ ת ב ‪ • -‬א ח ד ‪ ,‬ש ם כתוב‪:‬‬
‫וסוס‪ .‬ב ל ת ד ה י י ם ר ש ם ‪ marelslchalcies‬כ ד ר כ ו ל ת ק ן‬
‫בלשון ה א ח ו ר ש ל ט ר ד ש ‪ ,‬נ ש י ר ת ה‪ $-‬ל פ נ י עיעור‪.‬‬
‫חבושי‬
‫חבושים )פירות(‬
‫‪0‬נד!דרין‬
‫אוצר‬
‫אדבילא‬
‫» ‪ n‬־ ‪ p‬לט‪.‬‬
‫‪1696‬‬
‫קרובי״ל ‪ cruvel‬מסננת )בפרובנפאלית(‬
‫סעד רק בדפוסים‪ .‬מאז דפוס סונעינו‪ ,‬וברור‪ .‬שאמו‬
‫סאת רש־י‪ .‬אולי אפשר גם לקרוא קודבייל׳־א‬
‫‪) corbeile‬כלומר‪ :‬סלסילה(‪ .‬א סנהד‬
‫פא‪.‬‬
‫‪1697‬‬
‫סנהדריז סד‬
‫יושרם״ א ‪jusarmc‬‬
‫אריק‬
‫גרזן קרב‬
‫נזהא‬
‫‪ p-rroo 1698‬מא‪:‬‬
‫אישגרוני״ר ‪ csgronir‬להתריס‪ ,‬להתקיף‬
‫אולי אפשר לקודא גם ‪) esgniner‬להדק‪ .‬להחריב(‪.‬‬
‫הד‬
‫‪ p 1 6 9 9‬מד‪.‬‬
‫אורטיא״ש ‪ortics‬‬
‫חילפי‬
‫פרפדים‬
‫אלו״ ם ‪alum‬‬
‫טרונצו״ן ‪tronQon‬‬
‫‪ 1702‬ם נ ה ד ‪ p‬פח‪:‬‬
‫פודגר״א ‪podagre‬‬
‫~‬
‫דאה לעיל טס׳ ‪.1222‬‬
‫» ‪ n‬־ ‪ p‬גב‪.‬‬
‫‪1706‬‬
‫טינליי״ש ‪(tcnaillcsl tenalies‬‬
‫עורף‬
‫עורף‬
‫‪ p 1 7 0 6‬נב‪:‬‬
‫הטירי״ל ‪haterel‬‬
‫‪1 7 0 7‬‬
‫בליד״ש ‪bledas‬‬
‫‪.‬‬
‫צבת‬
‫צבת‬
‫תרדין‬
‫סלקים לבנים‬
‫)בפרובנסאלית(‬
‫מעד רק בדפוסים מאז סהדודח סונעינו‪ .‬וברור שאמו‬
‫סאת רש״י‪ .‬אמנם בלונדהייס ב־)ע׳ ‪ (127‬מעלה אח‬
‫האפשרות‪ .‬שיש לפנינו בלידי־ש ‪ .bledes‬עורה‬
‫ערפחית היכולה להיות סאת רש־י‪.‬‬
‫‪ r u o 1708‬־ ‪ p‬פד‪.‬‬
‫בלישט״א ‪bleste‬‬
‫פיפא‬
‫גוש אדמה‬
‫‪ m w 1709‬־ ‪. p‬פה‬
‫אישיל״א ‪[aissele] aisele‬‬
‫שחי‬
‫בית‪-‬השחי‬
‫‪1‬דיף‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪185‬‬
‫הלעזים‬
‫‪129‬‬
‫זייף‬
‫פרק‬
‫‪,‬קטע‬
‫‪.‬ראה להלן מס׳ ‪2414‬‬
‫‪ r u o 1710‬־ ‪: p‬סז‬
‫ס‪?1‬ןיי״ר ‪ mochier‬י‬
‫פודגדא‬
‫‪.‬ראה לעיל פס׳ ‪30‬נ‬
‫צינית)שיגרון או‬
‫שיגדק ברגליים(‬
‫‪TOO 1711‬־‪: p‬סז‬
‫איש?ןיליט״א ‪eschelete‬‬
‫נתר‬
‫‪ r u o 1703‬־ ‪ p‬מט‪:‬‬
‫נתר )חנקת האשלגן(‬
‫ניסר״ א ‪nitre‬‬
‫זונה‬
‫‪ 1705‬סנהדרין נא‪.‬‬
‫אישוייד״א ‪ esweiede‬סוטה מהדרך‪ ,‬חורגת‬
‫מהקו‪ ,‬פורצת גדר‬
‫‪I es veiede I‬‬
‫טבלא‬
‫זוג)פעפק(‬
‫‪.‬הלעז משובש בדפוסים‬
‫‪ r u o 1712‬־ ‪ p‬סח‪.‬‬
‫פילוט״א ‪pelote‬‬
‫בורית‬
‫‪ r o o 1704‬־ ‪ p‬פט‪:‬‬
‫אירב״א שבונייר״א עשב סבמי)סבונית(‬
‫‪erbe savoniere‬‬
‫מנפץ‬
‫לקנח את האף‬
‫כדור‬
‫כדור‬
‫‪.‬ראה לעיל סם־ ‪302‬‬
‫‪ m w 1713‬־ ‪ p‬עד‪:‬‬
‫לו״ ר אפרטיניפינ״ט‬
‫‪lor apartenement‬‬
‫ר׳ בלונדללייס ב־ >ע־ ‪.(97-96‬‬
‫אבזדייהו‬
‫השייך ל ה ם ) פ ל ה‬
‫במלה‪ :‬שייכותם(‬
‫‪130‬‬
‫אתי‬
‫הלעזים‬
‫שמא‬
‫טיט‪ .‬ב ק‬
‫‪ 1714‬ס נ ה ו ק עה‪.‬‬
‫ליפו״ ן ‪limon‬‬
‫בדפוסים שלנו‪ .‬בטעות‪ :‬״ ד פ ו ק ״ ‪ .‬ה ת י ק ץ ה ו ע ע בידי‬
‫‪rrw 1722‬־‪ p‬צא‪.‬‬
‫אישקורי׳׳ל ‪escurel‬‬
‫נ א ן ‪ .‬נ ס ו נ ה ר נ ה מ ק ו מ ו ת נ פ י ר ו ש ר ש ״ י ‪ ,‬ד ה ד התיר‪.‬‬
‫)בסקרים‬
‫פ ה ד ש ״ ל ל פ י ש ד נ ת ב י ‪ , • -‬ש ה י ו בידו‪.‬‬
‫עכבי‬
‫פנאי‬
‫אתרים‪ :‬ה ע פ ת ( שונה ט ה ז י ה ד ה פ ק ו ב ל‬
‫אעלנו‪ .‬ה פ י ר ו ש ע ל פ ר ק ״ ח ל ק ״ הוא פ ת ת נ ו ר י נ ״ ן ‪.‬‬
‫כבש‬
‫ללוזק‪ ,‬לכבוש‬
‫‪ n w 1715‬־ ‪ p‬עו‪:‬‬
‫פרימבר״א ‪prembrc‬‬
‫ריבדא‬
‫דקירה‬
‫‪ n w 1723‬־ ‪ p‬עג‪:‬‬
‫פוינטור׳׳א ‪pointure‬‬
‫‪.‬ראה לעיל ס ס ׳ ‪1147‬‬
‫‪ p - m o 1716‬ער‪:‬‬
‫פדנ״ט ‪point‬‬
‫)ד(גחיו‪ ,‬פ י ב ת‬
‫נוקב‬
‫י ש ס פ ק ו ת ב ק ש ר לעורה ררקדיקית‪ :‬ב ש ד ה פ ק ו ד ו ת‬
‫כופילתא‬
‫‪ 1724‬ם נ ה ד ‪ p‬צג‪:‬‬
‫איזפל )להקזת דס(‬
‫פליפיא׳׳ה ‪ficmic‬‬
‫)פרשני ס ב ד פ ו ס סונעינו ו פ ו נ ש ״ ט כ ד פ ו ס בופברג(‬
‫ט ו פ י ע ה א ו ת ש י ־ ן ‪ .‬ש א י נ ה ה ו ל פ ת א ת ההווה; אולי‬
‫א פ ש ר ל ד א ו ת נ א ן ע ב ר ) פ ד נ ש ״ ס ‪.(poinst‬‬
‫עז‬
‫‪7 1 7‬‬
‫קולי׳׳ ר ‪coler‬‬
‫‪1‬‬
‫שופת‬
‫לנזול‬
‫‪:‬‬
‫פשק‬
‫צליל‪ ,‬רעש‬
‫‪ r u o 1725‬־ ‪ p‬צד‪:‬‬
‫שוי׳ ן ‪son‬‬
‫י״ פירוש ד ש ״ י ע ל י ש ע י ה ל ״ נ ‪ .‬ז״‪ .‬פירושו ש ל ר ש ״ י‬
‫נ א ן אינו הולם א ת הלעז‪ ,‬נ י ה ו א נ ח ר ל נ א ו ר ה א ת‬
‫״ מ ש ק • ס ל ש ק ״ ה ש ק א ה ״ ש ל ס י ס ‪ .‬נ פ י ה נ ר א ה הלעז‬
‫שייך ל ה ס ב ר נוסף‪ ,‬ש ה ו ש מ ט ס ה נ ת י ב ‪.‬‬
‫חכי׳‬
‫‪ 1718‬ס נ ה ד ‪ p‬פא‪:‬‬
‫חכה )ליתר דיוק‪:‬‬
‫אי״ ם ‪aim‬‬
‫קרס שבקצה החכה(‬
‫^ ‪p‬‬
‫גזידי‪-‬עץ‬
‫‪ n w 1719‬־ ‪ p‬פא‪:‬‬
‫אישטילי״ש ‪esteles‬‬
‫בפתדקי‬
‫‪ m « 1726‬־ ‪ p‬צה‪.‬‬
‫טפי״ד ‪tapid‬‬
‫‪1727‬‬
‫שטיח‬
‫בצעי מים‬
‫ביצה‪ ,‬מקווה‬
‫מים רדודים‬
‫‪ p - n w‬צו‪.‬‬
‫מריש׳ ק ‪maresc‬‬
‫‪.‬ראה ל ע י ל ס ס ׳ ‪801‬‬
‫אגמים‬
‫אגם‪ ,‬ברכה‬
‫‪ 1720‬ם נ ה ד ‪ p‬פב‪:‬‬
‫אישטנ׳׳ק ‪estanc‬‬
‫‪ n w 1728‬־ ‪ p‬צח‪:‬‬
‫קלב׳׳ א שורי׳׳ ץ ‪chaJve soriz‬‬
‫עטלף‬
‫עטלף‬
‫ר א ה ל ע י ל ס ס ׳ ‪.84J‬‬
‫נ ל ו נ ד ה י י ם ס ט י ל ס פ ק ע ל פענוחו‪ .‬כי ה ס ק ו ר ו ת גורסים‬
‫אשטיי־ן‪.‬‬
‫ה ו א ר ו א ה אפשרות‪,‬‬
‫ש ת ה י ה זו ס ל ה‬
‫פ ר ו נ נ ה א ל י ת )‪ .(estain‬ו ב פ ר ט ש א ץ לנו נ ת ב י ‪ • -‬ע ל‬
‫מ ק ו ם זה‪ ,‬א ל א ר ק דפוסים ישניס‪.‬‬
‫‪ n « 1729‬־ ‪ p‬ק‪.‬‬
‫דיינטייר׳׳ש ‪deintiers‬‬
‫הנתינ‬
‫השביח‪:‬‬
‫)ניגודים(‪.‬‬
‫‪.dainties‬‬
‫ההוראות‬
‫מגדים‬
‫מטעמים‬
‫סלטינית‬
‫הסעדות‪:‬‬
‫‪ditniuws‬‬
‫ננסים‪ .‬טטעטים‪.‬‬
‫הנאווה ערכים‪.‬‬
‫‪ p T W 1721‬צ‪:‬‬
‫פרומיי׳׳ר ‪fromier‬‬
‫‪.‬ראה ל ע י ל סס־ ‪1115‬‬
‫דובב‬
‫לשרוץ‪ ,‬לרחוש‪,‬‬
‫לגלוש‬
‫‪ n w 1730‬־ ‪ p‬קא‪.‬‬
‫מלנ׳׳ץ ‪malanz‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪5‬‬
‫צמחץ‬
‫פצעים‬
‫אמר‬
‫‪ 1731‬ס נ ה ד ‪ p‬קג‪.‬‬
‫אורטיא׳׳ש ‪orties‬‬
‫בבא מציעא‬
‫חרולים‬
‫סרפדים‬
‫פשקה‬
‫‪ m o 1732‬־ ‪ p‬קד‪.‬‬
‫מלצר‪ ,‬שר הפשקים‬
‫איש*ןנצו״ן‬
‫‪eschan$on‬‬
‫חסי כיפוסינו ו מ ד רק בדפוס סונעינו‪ .‬אעלט ‪ 01‬אץ‬
‫הפלה ״סשקה״ אלא ״השקתה* בלבד )כדה״ס‬
‫"יסשסש עליו״ וכן ״אשתו השקתה עליהם״(‪,.‬‬
‫‪ p x w 1733‬קד‪:‬‬
‫איש?ןנצו״ן ‪eschan(;on‬‬
‫קלפתו־‬
‫מלצר‬
‫דאה לעיל סס׳ ‪ .1732‬המלה‪ ,‬שדיב״ןספדש‪ ,‬חסדה‬
‫ביפוסינו‪ :‬היא שייכת לסוף הסיפור של שני השנויים‬
‫)ע־ חסרונות הש״ס(‪ ,‬שהושסט)אולי סטעסי ענזורה(‪,‬‬
‫אכל היה קיים לפני רש״י ולפני בעל ה־ערוך־)ר על‬
‫כך ‪ .REJXI.215‬בסאסר של ישראל ליי על‬
‫"סיפורים יהודיים״(‪ .‬נם הפלה גם תרגוסה מעמים‬
‫נעייח קשות )ר׳ שם(‪ .‬נתר‪ ,‬שאץ זאת הפלה‬
‫"קלסתר״ הרגילה‪ .‬י׳ לד סעיע לקרוא ״סלסד• •‬
‫רקדן‪ ,‬תה סתאים לעעם הסיפור‪ .‬אנל הלעז קשוד‬
‫אילי עס סוף הפיפור‪ .‬שבו סגישים לשבויים ‪ , p‬ובו‬
‫יסז לבגידת אם השנאי בבעלה‪ .‬דסטרו נפילתו גודם‬
‫"קלסתא* וגוזר את המלה מהיוונית‪.‬‬
‫‪ p-rwo 1734‬קה‪:‬‬
‫קרישט״א ‪creste‬‬
‫כרבלתא‬
‫כרבולת‬
‫‪ p-rao 1735‬קז‪:‬‬
‫שואבת‬
‫אבן‪-‬שואבו‪ /‬פ מ ס‬
‫ימנ״ט ‪jamant‬‬
‫הלעז סשונש בדפוסינו‪ .‬האותיות הראשתות)קל( נפי‬
‫הנראה בהשפעת האיטלקית ‪ .calamita‬יש להעיר‬
‫שהעורה ‪ jamant‬שווה היא למלה ‪) diamani‬יהלום(‪,‬‬
‫‪jour‬‬‫‪ diurnum‬למשל(‪ diamante .‬ככוח השפעות ‪j i i ' i u‬‬
‫עיבדה היא‪ ,‬שאותו מתח יותי‪-‬לטיני משמש נם‬
‫ליהלום גם למגנט‪.‬‬
‫‪ m o 1736‬־ ‪ p‬קח‪ .‬מכות ח• מחפחם‬
‫הוויה‪ ,‬מהוו‪/‬ישות‬
‫אישטר״א)?(‬
‫‪I estre‬‬
‫‪I‬‬
‫הלעזים‬
‫‪131‬‬
‫המלה‪ ,‬שריב־ן ססביר כיה‪ ,‬שייכת לפסוק שבספר‬
‫יחזקאל וד‪ .‬י״א(‪ .‬שם דש״י נותן שד פירושים‪ :‬א(‬
‫נסו ״סהס־)לעיל‪ ,‬באותו פסוק( בכסילות אוחיות‪ :‬כ(‬
‫סלשץ ״המה״ )לשאוף‪ .‬לכסוה(‪ ,‬והכוונה בשניהם‪:‬‬
‫"סבניהס־ )לפי התרגום(‪ .‬בלונוהיים התייאש‬
‫מפענוח הלעז‪ .‬אך עיין‪ .‬לפי וברי ויב״ן כחד־ס‬
‫הקודם ‪-‬לא מהם״‪ :‬״‪...‬ולא במשאם״‪ ,‬כי הודאתו‬
‫־משאי‪ .‬דבר שאץ לו זכר בפירוש יש״י על יחזקאל‪.‬‬
‫אני סשער‪ .‬שמדובר כאן כפועל ‪) eatre‬להיות(‬
‫בשימושו כשם עעם נסשסעות •הודה‪ ,‬ישית‪.‬‬
‫מהות״‪ .‬ואס ‪ p‬אולי ‪ p t‬לקרוא‪ ,‬נמקוס‬
‫״בסשאם״‪ .‬״במשהס״« במה שהם )השווה‬
‫״משהו־(‪ .‬לד במילונו )סם׳ ‪ (430‬גורס‬
‫אישטורדיא־ה ‪) estordic‬הסופה(‪.‬‬
‫שאפי‬
‫‪ 1737‬סנהדרין קט‪.‬‬
‫בור ריק פפים )?(‬
‫אשקר״ן ‪I I -‬‬
‫חסד כיפוסיני ולא פוענח‪ .‬אולי אפשר להעיע‬
‫שיקיע׳־א )‪ .!echece‬יובש(‪ .‬אבל גרסה זו רחוקה‬
‫מהמקור היחיד‪ .‬הוא דפוס סונזמו‪.‬‬
‫‪ 1738‬סנהדרין קט‪:‬‬
‫קורנ״ט ‪corant‬‬
‫גי‬
‫זרם‬
‫‪ 1739‬סנהדרין קט‪:‬‬
‫נפרדור״א ‪nafradura‬‬
‫פ*צ‬
‫פציעה‬
‫)בפרובנסאלית(‬
‫אם יש לקרוא ‪ , p‬בדור‪ .‬שאץ הלעז מאת ריב״ן‪.‬‬
‫אילם ״‪ .pn‬שעריך לגרוס נברידור״א ‪•aavredure‬‬
‫ואז אץ סיבה לפקסק במקוריותו‪.‬‬
‫מכות‬
‫‪1740‬‬
‫פיסא‬
‫בלישס״א ‪bieste‬‬
‫‪.‬הלעז משובש בדפוסים‬
‫גוש אדמה‬
‫‪132‬‬
‫ת ח‬
‫אתר‬
‫‪: 1 7 4 1‬‬
‫ידנדרי״ץ ‪joindrez‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מהי ‪1280‬‬
‫‪:‬מכות‬
‫‪1742‬‬
‫ט‬
‫ט ר ו א י ל ״ א ‪truele‬‬
‫מכות‬
‫שוליא‬
‫שוליא‬
‫מתעל‬
‫כף ש ל סיידים‬
‫פרוורהא‬
‫מ כ ו ת י‪.‬‬
‫‪1743‬‬
‫ת כ פ ו ת ‪ ,‬מחוז‬
‫דוקיז־׳׳א ‪duchede‬‬
‫אנו קוראים ״פרוווזזא״ כגרסת העתך במקום‬
‫״סרוודהא־‪ .‬הלעז איננו בדפוסים‪ ,‬אלא בכתב‪-‬היד‬
‫היה•‪ ,‬שיש לפנינו‪ .‬ולא בסקופו‪ ,‬אלא בדה״ ם •כגון‬
‫סליקוס‪ :‬וכפרים הססוכין לו הנקרא דוקירא )ע״ל‪:‬‬
‫חקיד״א( וסליקוס )ע־ל‪ :‬דסליקוס[״‪ ,.‬מכיוון שרש״י‬
‫ספרש ״פרוורהא‪ .‬כפרים וחערים הסמוכות לה‬
‫ונקראות על שסה״‪ ,‬ברור שרעונו לפרש בלעז‬
‫הזאת‪ .‬כ‬
‫ו*ךד־א את הסלה הארסית מ כ ו ת‬
‫כפיאשפירש אותה‬
‫נם בגיסין)סס׳ ‪ .(1253-1252‬ההערה של בלונדהיים‬
‫אינה סתוורת לי כל עורכה‪.‬‬
‫סכות כב‬
‫שפא‬
‫)מקוםה(נקע‬
‫מ כ ו ת יא‪:‬‬
‫‪1744‬‬
‫אישלוישידור׳׳א‬
‫‪lesloissedurel esloisedure‬‬
‫נם כאן)כסו לעיל סם׳ ‪ (1429‬חלק מהמלה)״חרא״(‬
‫כתובה כאילו היא ארמית‪.‬‬
‫ביניתא דבי כ ר ב א‬
‫‪ 1745‬מ כ ו ת טז‪:‬‬
‫זחל‬
‫‪chenile‬‬
‫‪[1‬‬
‫בלונדהייס שיעד כפי הנראה את הפענוח הנ״ל‪ ,‬אבל‬
‫לא העז לפסוק כהשערתו‪ .‬אולם הגרסאות)קנסיל״א‬
‫בכתכ‪-‬היד‪ .‬עייל• א כדפוס כוטברג‪ .‬עמל• א במובאה‬
‫בתוספות( סעביעות לכאורה על פתרון זה‪ ,‬ההולם‬
‫להפליא את העניין‪ .‬מעיאווו העד״ י בנרסות הדפוסים‬
‫קשורה אולי עם עורה חריגה עירל״א ‪.cenik‬‬
‫שבועות ג‬
‫‪ . 1 7 4 6‬דה ׳׳מ חייב ע ל ה ר א ש‬
‫צדע‪ p ,‬ה‬
‫טינפל״א ‪tenple‬‬
‫ת כ‬
‫ות‬
‫כ‬
‫‪1747‬‬
‫מינטו״ן ‪menton‬‬
‫סנטר‬
‫פנטר‬
‫הלעזים‬
‫פרק‬
‫)מקום( חיבור‬
‫‪ 1748‬מ כ ו ת כא‪.‬‬
‫יונטור״א ‪jonture‬‬
‫‪(jointure I‬‬
‫בלונרהיים כותב ‪ ,jolilnture‬כאילו הלעז שלפנינו‬
‫עורה סקוערת לסי ריהוס הלשק‪ jonture :‬כפקום‬
‫העורה הפלאה ‪ .jointure‬פהפפעא)יינטור״א בכתב־‬
‫היד היחיד‪ ,‬ייתם״ ר כדפוס בופכרג( היה גם אפשרי‬
‫להסיק‪ ,‬שלפנינו העורה המלאה ‪ jointure‬יוינסור־א‪.‬‬
‫אך גם ‪ jonture‬אפשרי‪ ,‬בדומה לפרובנסאלית‬
‫‪ jontura‬ולספרדיח‪-‬פורמוגלית‪-‬קטלנית ‪) juntura‬או‬
‫בהשפעת השפות האלה על אחד המעתיקים(‪.‬‬
‫מכות כא‪.‬‬
‫‪1749‬‬
‫פוינטודי״ר ‪pointurer‬‬
‫כתובת קעקע‬
‫לעקוץ עקיצות‬
‫)לשם כ ת ו ב ת קעקע(‬
‫‪. 1 7 5 0‬‬
‫פ ל י מ י א ״ ה ‪flemie‬‬
‫כופילתא‬
‫א ח ס ל )להקזת דם(‬
‫‪: 1 7 5 1‬‬
‫דישקושדר״א ‪descosdre‬‬
‫נפרסו‬
‫להתיר ת פ ר‬
‫‪1752‬‬
‫הופיע‬
‫‪:‬מכות כג‬
‫פרובי״ר ‪prover‬‬
‫לא‪9‬ת‬
‫‪).‬ר ב ל ו נ ד ה י י ם ב ־ ) ע ־ ‪1 6 8 - 1 6 7‬‬
‫שבועות‬
‫‪1 7 5 3‬‬
‫מינטו״ן ‪menton‬‬
‫‪.‬‬
‫סנטר‬
‫סנטר‬
‫פחם‬
‫‪ 1754‬שבועות ד‪:‬‬
‫מחט‬
‫א ג ד ל ״ א ‪lagul-1 aguile‬‬
‫הלעז‪ .‬וכן פירושו של רש״י על סלה זו‪ ,‬חסרים‬
‫בדפוסים ובכל כתבי‪-‬היד פרס לאחד‪ .‬שבו הכתיב‬
‫אוזני‬
‫שבוערת‬
‫אטליה ‪ agula‬מחן סקום לחשוב‪ .‬שהוא ספרדי או‬
‫פורטוגלי)ר׳ כלונדהיים כי‪ ,‬ע׳ ‪ (62‬ואינו מאח רש״י‪.‬‬
‫הרשיתי לעעמי בבל זאת לשחזר אח העורר‪.‬‬
‫שבערפחיח עתיקה‪ ,‬דבר שכלונדהייס הסתייג ססנו‪.‬‬
‫מקדח‬
‫‪ 1755‬שבועות ד‪:‬‬
‫פקדת )בספרדית(‬
‫ברינ׳׳א ‪barcna‬‬
‫גס סלה זו אץ לה פירוש ואץ לה לעז אלא באותו‬
‫כתב‪-‬יד >ד לעיל סס׳ ‪ .(1754‬וכאן הלעז רחוק סאוד‬
‫סהסלה הערפחיח‪ ,‬שבה פירש רש׳׳י בסקוס אחר אח‬
‫״מקדח״‪) tariedre :‬ד׳ לעיל סס׳ ‪ 1351‬ועוד(‪ .‬עריך‬
‫אפוא להניח‪ .‬שאץ הלעז סאת דש־׳י‪ ,‬והוא הסלד‪,‬‬
‫הספרדית ‪ .barlrlena‬ר סילתו של לד)סס׳ ‪.(786‬‬
‫‪: 1 7 5 6‬‬
‫גרפי״א ‪Igrafiel grafie‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪1352‬‬
‫‪: 1 7 5 7‬‬
‫פלד״ א ‪palde‬‬
‫ם‪3‬ת‪3‬‬
‫סןוןב‪ ,‬חרט‬
‫דיהה‬
‫חיוור‬
‫)כבנתי^נבנה[‬
‫‪ 1758‬שבועות ו‪:‬‬
‫פגר‬
‫פירמ״ל ‪[fermaill fermal‬‬
‫קרס הנלחץ לסגור כריכת ספר או מחשוף של חולדה‬
‫וכדומה‪ —.‬תסוה‪ ,‬שרק כאן רש־י סוסיך לעז שני על‬
‫נוש^׳׳א )להלן פס׳ ‪ .(1759‬שלא כבמקכילות )מס׳‬
‫‪ 213‬ומס׳ ‪ ,(*257‬שרש־י מ פ ו מזכיר אמק בפירושו'‬
‫הממצא בכתבי‪-‬היד מאפשר גם את מורות ‪ermeil/‬‬
‫‪ fermail‬ובלונדהיים העדיף ‪) fermail‬פירמי״ל(‪ .‬אבל‪.‬‬
‫לפי מה שהוער לעיל )מס׳ ‪ ,(1656‬וכן לפי הפסעא‬
‫באוצרות הלשון הערפתית בימי־הבידיס‪ ,‬נראית לי‬
‫יותר הצורה ‪.fermal‬‬
‫עבודה זרה• ד‬
‫‪: 1 7 5 9‬‬
‫נושק׳׳ א ‪nosche‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־ ‪213‬‬
‫)כבנתי^גה[‬
‫טיבה‪ ,‬מכבנה‬
‫בצעיס‬
‫מריש״ ק ‪maresc‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס• ‪1679‬‬
‫ביצה‪ ,‬מקווה‬
‫מים רדודים‬
‫הלעזים‬
‫‪3‬יו‬
‫‪ 1761‬שבועות לא‪) .‬פוזמוקייכ‪]0‬פוזמקי[‬
‫נעלי‪-‬בד‬
‫?ןלצונ״ש ‪chai?ons‬‬
‫ראה לעיל מס׳ ‪.105‬‬
‫המראה‬
‫‪ 1762‬שבועות לא‪.‬‬
‫פירמלי״א ‪ Ifermaillel fermalie‬הפכם‬
‫״המכס־ זה הוא יסוד להתחייבות בסשחקי סיל‪ .‬יש‬
‫להמעיט ‪) fermalie‬ר׳ לעיל מס׳ ‪.(388‬‬
‫עפצי‬
‫‪ 1763‬שבועות מב‪.‬‬
‫עפצים)גידולים טפיליים‬
‫גלי׳׳ש ‪gales‬‬
‫בעלה ה א ל ק (‬
‫עבודה זרה‬
‫גיגית‬
‫‪ 1764‬עבודה זרה ב‪:‬‬
‫גיגית‪ ,‬מיכל גדול ועגול‬
‫קוב״ א ‪cuve‬‬
‫ביצי כינים‬
‫‪ 1765‬עבודה זרה ג‪:‬‬
‫ביצי־כיגים‬
‫לינטדי״ש ‪• lentres‬‬
‫בדפוסים רשום לפני הלעז‪ :‬״אינכ״א כלשץ ארסית״‪:‬‬
‫בדור‪ .‬שהגרשייס נדפסו בטעות‪.‬‬
‫‪ 1766‬עבודה זרה ד‪ .‬פיד של תרנגולת‬
‫דקור‪ .‬דקירה‬
‫בי?ןידור״א ‪bechedure‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.1383‬‬
‫‪7 6 7‬‬
‫טקי״ש ‪taches‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫סודייקי‬
‫כתמים‬
‫"?‪r‬‬
‫‪ 1768‬עבודה זרה ה‪:‬‬
‫תבלול )כתם בעק‬
‫טייל״ א ‪t eile‬‬
‫את‬
‫ה מ צ מ צ ם‬
‫הראייה(‬
‫לפי כתב‪-‬היד היה אפשרי לגרוס סיילי־ש )‪.tales‬‬
‫ברבים(‪ .‬אבל בלונדהייס קבע צורת יחיד בהתאם‬
‫‪134‬‬
‫אוצר‬
‫כבא מציעא‬
‫הלעזים‬
‫להופעות רכות של ׳ ״ ק ץ ׳ בלעיז‪ .‬שכהן אץ כל‬
‫‪. T O‬‬
‫‪475‬‬
‫^ ‪ p‬של ריבוי‪ .‬ראה לעיל‬
‫כ ת ג ולשין‬
‫‪ 1774‬עבודה זדה י‪ .‬דח׳״ם‬
‫ש ט ת ם ) ש פ ע ק כים*‬
‫פיטרו׳׳ש ‪Petrus‬‬
‫שבת‬
‫‪ 1769‬עבודה זרה ז‪:‬‬
‫קי^ת )צמח ריחני(‬
‫אניי׳׳ד ‪aneid‬‬
‫השליח‪ ,‬ה׳קז ישי של‬
‫הכנסייה הנוצרית(‬
‫גס שם זה רשום כעזרת! הלטינית )ד לעיל סס־‬
‫‪.(1773‬‬
‫שבת‬
‫‪ 1770‬עבודה זרה ז‪:‬‬
‫קו^ת )באיטלקית(‬
‫אניט׳׳ו ‪aneto‬‬
‫פעוי רק בדפוסים מדפוס סונעינו ואילך‪ ,‬ואמו מאת‬
‫רש־י‪ .‬ר־ בלונודייס בי)ע׳ ‪.(95‬‬
‫‪ 1775‬עבודה זדה י‪ .‬דדדט כתב ולשק‬
‫דקדוק)בלטינית‬
‫נרסטיק׳׳ * ‪gramatica‬‬
‫או באיטלקית(‬
‫‪!grammatical‬‬
‫‪p t‬‬
‫‪ 1771‬עבודה זרה ז‪:‬‬
‫צינורות‬
‫טודיל׳׳ש ‪tudels‬‬
‫כאן בפובן של גבעולים)ר־ לעיל פס׳ ‪ .(722‬הגרסה‬
‫שבדפוסים פשוכשת פתוך הכפלת אותיות‪.‬‬
‫אינך‬
‫‪ 1772‬עבודה זרה ח‪:‬‬
‫אודם )אבן יקרה בעלת‬
‫קרבונקל׳׳א‬
‫‪ charboncle‬צבע אדום כהה ומבריקה‬
‫כיותר(‬
‫ראה לעיל סם׳ ‪.1645‬‬
‫‪ 1773‬עבודה זרה י‪ .‬דה״מ כתב ולשין‬
‫פ א ו ל ו ס )שאול‬
‫פאיולו״ש ‪Paulus‬‬
‫השליח‪ ,‬ה׳קדוש׳של‬
‫הכנפייה הנוצרית(‬
‫בדפוסים הישנים של ״עץ יעקב־ קוראים‪ :‬״כתב‬
‫ולשץ של תמי מאומה אחרת בא להם‪ .‬אתרי׳ תקנו‬
‫להם כל ספרי טעיתם‪ ,‬יחזק פאולוס פיטרר‪ ,‬והם‬
‫יהודים היו‪ :‬לשק הוא נראסטיקא הוא הלטין‬
‫שמדברים בו הנלתים‪ ,‬הם שנו ועמקו)ע‪-‬ל‪ :‬ועקמו[‬
‫הלשק ועשו להם הבל לחשבם כפני עעטם ולסלקם‬
‫מעל ישראל ולא שכפת כי לטובתן של ישראל‬
‫נתכוונו‪ .‬אלא מפני שראו ישראל בעער ובדוחק‬
‫סתרמיתי ישו עשו עעמם כאילו הם עמו בקדישות‬
‫ועת עליהם הכל כספורש בסיפור תליית ישו ע״ כ‬
‫פירש־י־‪ ,‬כלומר שליחי הנערות הביאו את כתבי‪-‬‬
‫הקודש לרוטאיס‪ .‬אבל בעורה ססולפת‪ .‬כדי לסנוע‬
‫את התערבותם כעס ישראל‪ - .‬השם רשום בעורתו‬
‫הלטינית‪.‬‬
‫המשמעות כאן‪ :‬השפה הלטינית‪ .‬גם מלה זו שייכת‬
‫לתוספת הפירוש שבדפוסים ישנים של יעץ יעקב*‪.‬‬
‫‪ 1776‬עבודה זרה י‪ .‬דה׳׳ם כתב ולשק‬
‫לטינית‬
‫לטי״ן ‪latin‬‬
‫עיין לעיל בשלושת הפספרים הקורסים‪.‬‬
‫‪ 1777‬עבודה זרה י‪:‬‬
‫אודונ״א ‪(orugue] oruge‬‬
‫ראה לעיל פס׳ ‪.377‬‬
‫גרגירא‬
‫אורה )צמח(‬
‫כופברתא‬
‫‪ 1778‬עבודה זרה י‪:‬‬
‫אליינדר״א ‪ [aillendre) aliendre‬כופבר‬
‫ראה לעיל סס• ‪.376‬‬
‫כרתי‬
‫‪ 1779‬עבודה זרה י‪:‬‬
‫כרשים )ירק מאכל(‬
‫פוריל׳׳ש ‪poreis‬‬
‫‪ 1780‬עכורה זרה י‪:‬‬
‫לייטונ׳׳א ‪(laituguel leituge‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.624‬‬
‫חפא‬
‫חפה‬
‫‪ 1781‬עבודה זרה יא‪.‬‬
‫לייטונ״א ‪llaituguel leituge‬‬
‫כנ־ל•‬
‫חזרת‬
‫חפה‬
‫‪ 1782‬עבודה זרה יא‪.‬‬
‫רפנ״א ‪rafne‬‬
‫‪pra‬‬
‫צנת‬
‫עבודה זרה‬
‫אתר‬
‫‪ 1783‬עבודה זרה יא‪.‬‬
‫לכרות‬
‫אישיריסי״ ר‬
‫הברך‬
‫‪esjareter‬‬
‫כן קבע נלונו י‪.‬״‪ 0‬לפי מניין‪ ,‬אף ‪ n o w‬בתב‪-‬היד‬
‫תופח הדפוטיס אמן מכוונות לכן דזוקא‪.‬‬
‫את‬
‫‪ppv‬‬
‫מיתרי‬
‫בלורית‬
‫‪ 1784‬עבודה זרה יא‪:‬‬
‫אפובליי״ל ‪ I 1 afubleil‬עטה סכובנת‬
‫בלתדהייס השאיר אח הלעז ללא פתרון‪ .‬הרעדתי‬
‫ל מ ס י לשער את הפתרון הנ־ל‪ ,‬ההולס את הגרסאות‬
‫)אפוו״י־ל‪ .‬אפורליי״ץ בכחבי‪-‬היד‪ ,‬אפודלי־ץ‬
‫בדפוסים סאן סונעמו( ואת המשמעות )יש *רות ל־‬
‫‪ afublail‬כהודאת שסלה סכובנח »‪fubJemeo1-M‬‬
‫‪ ,afuMeure‬כהוראת גסה סכובנת(‪.‬‬
‫הלעדם‬
‫‪ 1789‬עבודה זרה יד‪.‬‬
‫ק ו מ פ ר י ״ א ‪comparaje‬‬
‫‪Icomparagel‬‬
‫גנ ו‬
‫סווזיג‬
‫סעודת‪-‬דעים‬
‫‪ 1790‬עבודה זרה ‪ :T‬טיבק אביק ביה‬
‫לקשור‬
‫אינלעיי״ר ‪enlacier‬‬
‫חסר בדפוסים‪ .‬הכוונה לאדם קשור )בלשון רשיי‪:‬‬
‫•אדוק־( לעבודת כוכבים‪ .‬אכל לא מתוך אסונה‪ ,‬כי‬
‫אס מתוך אמסרס‪.‬‬
‫מזדה‬
‫‪ 1791‬עבודה זרה טי‪:‬‬
‫את‪-‬חסירה )כלומר‬
‫פיל״ א ‪pele‬‬
‫כף שטוחה בעלת‬
‫ידית ארוכה(‬
‫חג תא‬
‫‪ 1785‬עבודה‬
‫יא‪ :‬טו‬
‫זרה זרה‬
‫עבודה‬
‫)חגיגת ה ( ח ב ר ה‬
‫קונפרידריא״ה‬
‫‪confredrie‬‬
‫^‪ confredrie‬היא אנודת‪-‬אחים של מ ל י סקעוע‬
‫אחד‪ ,‬ושיא פעילותם השנתית הוא משתה גדול‪ .‬באחד‬
‫‪1793‬‬
‫‪:‬עבודה זרה טו‬
‫סדן‬
‫סכחכי‪-‬היד יש גרסה סתרה‪ :‬קסלוספדידיא״ה‪.‬‬
‫סד )בגרמנית(‬
‫שטו״ק ‪stok‬‬
‫אפשר להניח‪ .‬ש מ ה המעתיק להפגין ברמזו למרק‬
‫־קטל־ את ריחוקו סספיבות כאלה‪ .‬שכהן הייתה‬
‫סדן‬
‫‪ 1794‬עבודה זרה טו‪:‬‬
‫)אולי‬
‫שכיחה השכרות‪ .‬ומכאן קטטות ‪ 11‬גיחות‬
‫סד)שבץ נעלו רגלי האסירים(‬
‫צי״ ף ‪cep‬‬
‫תכופות המ הקרבנות יהודים(‪.‬‬
‫כדפוס סונעינו הלעז כתוב בפ״א עגולה‪ .‬אבל ספק‪,‬‬
‫אם נהנו כבר כבימינו להבדיל ‪ p‬פ״א סופית‪ .‬שהיא‬
‫עלוקה ‪ S‬לפ־א עגולה‪ .‬שהיא ק‪ .‬ר׳ מילוט של לד)סס׳ ‪.(196‬‬
‫‪ 1786‬עבודה זרה יב‪.‬‬
‫עליקה‬
‫שנשוא״ ה ‪sansue‬‬
‫נם ברי־ ף על הסשך הסוגיה)רף יב‪ <:‬הנמעא במסכת‬
‫‪: 1 7 9 5‬‬
‫עורף טו‬
‫עבודהם‪ (.‬זרה‬
‫כבלים‬
‫הלעז שנשוא־ ה לסלה‬
‫שבת)דפוס דלנא דף‬
‫בדא״ש ‪buies‬‬
‫כבלים‬
‫״עלוקה״‪ ,‬שבה מסביר רש־י אח ״ניסא"‪.‬‬
‫‪).‬ר׳ מילתו של לד)סס׳ ‪189‬‬
‫‪: 1 7 9 2‬‬
‫פושד״ר ‪Ifossoir) fosoir‬‬
‫‪.‬דאה לעיל סס• ‪70‬‬
‫‪: 1 7 8 7‬‬
‫זרה טו‬
‫עבודה‬
‫]‪laigre‬‬
‫איגד״ א ‪egre‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס• ‪ 169‬ו‬
‫‪7‬‬
‫‪8 8‬‬
‫גלנ״ט ‪giant‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪2‬נ‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫הלא‬
‫חומץ‬
‫פירי ד א ח א‬
‫בלוטים‬
‫דקר‬
‫מכוש‬
‫‪: 1 7 9 6‬‬
‫פיריי״ש ‪Ifergesl ferjes‬‬
‫שלשלאות‬
‫שרשרות ברזל‪,‬‬
‫אדקים‬
‫‪ 1797‬עבודה זדה טז‪.‬‬
‫טשי״ ש ‪I masses | mases‬‬
‫עששיות‬
‫גושים‪ ,‬עשתות‬
‫‪136‬‬
‫אוצר‬
‫כבא מציעא‬
‫‪ 1798‬עבודה זרה טז‪.‬‬
‫פושוי״ר ‪Ifossoirl fosoir‬‬
‫מדי‬
‫מכוש‬
‫ראה לעיל מסי ‪* .70‬ודת היחיד תמוהה‪.‬‬
‫ומיני‬
‫‪ 1799‬עבודה זרה טז‪.‬‬
‫מעצד‬
‫דולידויר׳׳א ‪doledoire‬‬
‫עבודה זרה כ )מעץ גחן(‬
‫הלעזים‬
‫‪ 1806‬עבודה זרה יה‪:‬‬
‫אמשי׳׳ר ‪lamasser] amaser‬‬
‫גרסת הדפוסים מעביעה עתר על אפיישניי־ר‬
‫‪) ameisnier‬להכניס ]הביתה!(‪ ,‬אבל ר׳ בלונדהיים ב׳‬
‫)ע׳ ‪.(84‬‬
‫‪: 1 8 0 7‬‬
‫פירי״א ‪Iferragel fcraje‬‬
‫פחופי‬
‫‪ 1800‬עבודה זרה טז‪.‬‬
‫‪1808‬‬
‫זרה כב‬
‫‪:‬עבודה‬
‫להפיל אפיים ארצה‬
‫אדינטי״ר ‪adenter‬‬
‫גרפי״ א ‪Igrafiel grafie‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪1352‬‬
‫‪ 1801‬עבודה זרה טז‪.‬‬
‫אלמינבר׳׳א ‪aimenbre‬‬
‫בימופיאות‬
‫מזבח‬
‫ר׳ בלונדהיים ב׳)ע׳ ‪ (81-80‬ובלונדהיים פ׳)ע׳ ‪.(25‬‬
‫כתיב השם הפרסי ־־אלתר׳־ בתי־־ו נועד כנראה למנוע‬
‫את הדמיץ עם כלי הפולחן הזר‪.‬‬
‫עבודה זרה כו‬
‫‪ 1803‬עבודה זרה טז‪.‬‬
‫אד״ק וולו־׳ד ‪arc wolud‬‬
‫‪larc voludl‬‬
‫כיפה‬
‫קמרון‬
‫עבודה זרה כז‬
‫קיבורי‬
‫‪04‬א‪ 1‬עבודה זרה יז‪:‬‬
‫לימוישיל״ש ‪ icmoiseis‬פקעות )של חוט(‬
‫]‪[lemoissels‬‬
‫‪05‬א‪ 1‬עבודה זרה יח‪:‬‬
‫סורקי״ ש ‪torches‬‬
‫שהה‬
‫חציר‬
‫מכתבא‬
‫®כתב‪ ,‬חרט‬
‫בימה‬
‫בימה‬
‫ר׳ לעיל מס־ ‪ .837‬אולם כאן אץ השימוש כמלה‬
‫לענייני קודש ובימה בבית‪-‬כנסת(‪ .‬אלא בענייני חול‬
‫)סתם בימה(‪ .‬אך אולי רעה רש־׳י להשוות סתם בימה‬
‫לבימה בביח‪-‬הכנסת)״ואנו קורץ אותו‪ ...‬־(‪.‬‬
‫עבודה זרה כה‬
‫‪ 1802‬עבודה זרה טז‪.‬‬
‫אלטי״ר ‪alter‬‬
‫מזבלים‬
‫להקהיל‬
‫זקיפא‬
‫קלשונים‬
‫י״ קלשונים־ הם עץ‪-‬התלייה‪ .‬כי המתקן הקמאי היה‬
‫עשו״ משני קלשונים נטועים באדמה ועליהם מוס‬
‫מאתן ובערפתית‪ .fourches paubulaires :‬כלומר‬
‫״קלשונים תלייתייס״ו‪.‬‬
‫קילעא‬
‫‪ 1809‬עבודה זרה כד‪.‬‬
‫פרוזדור ) מ ב נ ה‬
‫פורק״ א ‪porche‬‬
‫הבולט החוצה‪ ,‬ובו‬
‫פתח הבית(‬
‫‪8 1 0‬‬
‫הטירי״ל ‪haterel‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫עורף‬
‫עורף‬
‫שופי‬
‫‪ 1811‬עבודה זרה כה‪.‬‬
‫פולפ״א ‪ polpe‬הבשר שעל עצם הירך‬
‫‪1 8 1 2‬‬
‫אישקומ״א ‪escume‬‬
‫‪.‬‬
‫אופיא‬
‫קצף‬
‫‪.‬ראה ל ע י ל מ ס ׳ ‪884‬‬
‫‪1 8 1 3‬‬
‫פוינטור״א ‪pointure‬‬
‫‪.‬‬
‫דיבדא‬
‫דקירה‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪1147‬‬
‫‪ 1814‬עבודה זרה כח‪ .‬אישתא צמירתא‬
‫מיחושים )כלומר קדחת(‬
‫מלויי׳׳ד‬
‫‪Imalcvcidl malwcid‬‬
‫ר א ה ל ע י ל מסי " ‪. 2‬‬
‫‪ 1815‬עבודה ורה כח‪.‬‬
‫יינציבי״ש ‪jencives‬‬
‫נכי‬
‫חניכיים‬
‫עבודה זרה‬
‫אוצר‬
‫‪5‬‬
‫צפידנא‬
‫‪ i s 16‬עבודה זרה כח‪.‬‬
‫‪ m u s g c‬ט ך ת )מחלת הפה(‬
‫‪Imusgucl‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.541‬‬
‫מדא‬
‫מכוש‬
‫‪ 1817‬עבודה זרה כח‪.‬‬
‫פושוי״ר ‪Ifossoirl fosoir‬‬
‫ראה לעיל ‪00‬־ ‪.70‬‬
‫תחלי‬
‫שחליים‬
‫‪ 1818‬עבודה זרה כח‪.‬‬
‫קרישו״ן ‪Icressonl creson‬‬
‫עינבתא‬
‫‪ 1819‬עבודה זרה כח‪.‬‬
‫פצע חמור‬
‫בו״ן מלנ״ט ‪bon malant‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪ .5‬בדפוסים רק ה‪0‬לה השנייה‬
‫סופיעה‪ .‬אבל יש עדויות על סעיאות שחי המלים‬
‫בסקור‪.‬‬
‫‪1820‬‬
‫עבודה זרה כח‪.‬‬
‫‪r u d e‬‬
‫י‬
‫ן‬
‫טיגגא‬
‫ם )צמח(‬
‫‪ 1821‬עבודה זרה כח‪.‬‬
‫אפי״ א ‪lapiel apie‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.829‬‬
‫כרפפא‬
‫כרפם‬
‫‪ 1822‬עבודה זרה כח‪.‬‬
‫קלו״ ג ‪clog‬‬
‫פימטא‬
‫מורפה‬
‫פיקעא‬
‫‪ 1823‬עבודה זרה כח‪:‬‬
‫תאנה)טחור בצורת תאנה(‬
‫פיג״א^יו‬
‫‪Ifigucl‬‬
‫ד לעיל סס־ ‪ :318‬גס כאן יש אפשרות לקרוא פי״ג‬
‫‪ .fig‬בלונדהיים מתרגם‪ ,‬בניגוד לתרגוסו שם‪ ,‬״פי‬
‫הטבעת״‪ .‬בהתאם לפירוש רש״י כלשונו בספרינו‪.‬‬
‫אכל קשה לקבל גלגול זה של המלה‪ .‬וכטדוסני יש‬
‫דרך להבץ אח רש־י נם לסי הפירוש ״סחור״‪ :‬״רבי‬
‫יעקב חש בפקעא‪ .‬ובחולי של[ טי סבעת‪...‬־‪ ,‬אף אם‬
‫פירוש של ״פקעא־ הוא באמת ״פי הטבעת״‪ ,‬הלעז‬
‫יכול בכל ואת להתייחס למחלה‪.‬‬
‫‪ 1824‬ע ודה זרה כח‪:‬‬
‫ליצ״א ‪lice‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.272‬‬
‫הלעזים‬
‫‪137‬‬
‫נירא נ ר ק א‬
‫דר‬
‫פרי הפנה‬
‫‪ 1825‬עבודה זרה כח‪:‬‬
‫פירות ורד‪-‬הבר‬
‫בוטונ״ש ‪botons‬‬
‫בדפוסים‪ .‬בטעות‪ :‬׳־בוסניס־׳‪ .‬נדסה לי‪ .‬שסעה‬
‫בלונדהייס בתרנוסו ־׳ניעניס״‪ .‬לפנינו הוראה אחרת‬
‫של אותה מלה )״כפתור׳״ בסקורה(‪ .‬והיא ״פרי ורד‪-‬‬
‫הבר״ )בגרמנית ‪ .(Butte‬ר סילונו של לוי)סס׳ ‪(179‬‬
‫וכן בלונרהייס ב׳)ע• ‪.(63-62‬‬
‫משקדי חלזוני‬
‫‪ 1826‬עבודה זרה כח‪:‬‬
‫חילזון ערום‬
‫לימ״ץ ‪limaz‬‬
‫לגבי לעז זה יש אעל בלונדהיים בלבול‪ .‬שקשה‬
‫להבינו‪ .‬כשיודעים‪ .‬באתו דייקנות עבד החוקר‪ .‬הוא‬
‫פחרנם ״סחלח העץ״‪ .‬ובאסת בבכורות לח‪) .‬סם׳‬
‫‪ ,643b‬להלן מס־ ‪2327‬א(‪ ,‬חלזק=‪1«2‬זו‪«11‬־סחלת‬
‫העץ‪ .‬אבל פה מדובר בקונכיית החילוק )שהתלסוד‬
‫סעיע להשתמש בה לריפוי הטחורים(‪ ,‬ואץ זה יכול‬
‫להתייחס אלא לחיה עעסה‪ .‬אם ‪ p‬את מס׳ ‪ 643a‬היה‬
‫עריך לקרב למס־ ‪ (limace) 640‬ולהבדיל מסס׳ ‪,643b‬‬
‫לפחות בתרגומו‪.‬‬
‫‪ 1827‬עבודה זרה כח‪:‬‬
‫קוטו״ן ‪coton‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .26‬חסר בדפוסים‪.‬‬
‫‪ 1828‬עבודה זרה כח‪:‬‬
‫איש־קרבו״ט ‪escharbot‬‬
‫עמר נופנא‬
‫כותנה‬
‫חיפוש תא‬
‫חיפושית‬
‫חיפושתא‬
‫‪ 1829‬עבודה זרה כח‪:‬‬
‫‪ I I‬חיפושית )בפלאודת(‬
‫יד מאוחרת הוסיפה בדפוסים ״בלשק כנען קרוקי״ס״‬
‫>דפוס סעעינו‪ :‬קרקו־ס(‪ .‬ברוסית של היום קוראים‬
‫לחיפושית ‪) Kapany3HK1.‬קאראפוויק(‪ ,‬ואולי‬
‫יש קשר עם הלעז‪ .‬או שהגרסה משובשת ועדיך‬
‫לקרוא ?ו״ק ‪ * y x ) cliuc‬דוק(‪.‬‬
‫‪138‬‬
‫כח‬
‫כח‬
‫אוצר‬
‫עבודה זדה‬
‫‪8 3 0‬‬
‫הניטו״ן ‪haneton‬‬
‫‪3 1‬‬
‫ליצ״א ‪lice‬‬
‫‪8‬‬
‫הלעזים‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫גטלניתא‬
‫שחרורית‬
‫)סץ חיפושית(‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫‪3‬רקא‬
‫ניר‬
‫‪ 1838‬עבודה זרה בח‪:‬‬
‫ש נ ק ט י ר ו ״ ד ‪sancterud‬‬
‫‪I sancterud'I‬‬
‫ראר לעיל סס־ ‪ .682‬איננו ברש־־י שלט‪® .‬אמו ספר®‬
‫בכלל אח דסלה ־־דסא׳־‪ .‬אלא רי־־ף מ ט ס את‬
‫הפסקה דזאח בססכח שבת‪ .‬פרק י״ד‪ .‬ושס יש סירוש‬
‫רש־־י על ־דמא־ עס הלעז‪.‬‬
‫נדא‬
‫צבוע בצבע‬
‫ססדם)סגול?(‬
‫פימטא‬
‫‪ 1839‬עבודה זרה כח‪:‬‬
‫פורסה‬
‫קלו״ ג ‪dog‬‬
‫גס כאן קוראים בכתב‪-‬היד אח הסלה הפרובנסאליח‬
‫פלורונ־־ק ‪> floronc‬ר לעיל סס׳ ‪.(276‬‬
‫‪.‬ראה ל ע י ל ס ס ׳ ‪272‬‬
‫‪ 1832‬עבודה זרה בח‪:‬‬
‫פויליי״ד ‪foihcd‬‬
‫‪Ifoilliedl‬‬
‫ראה לעיל סם׳ ג‪26‬ו‪ .fueil :‬שססנו נגזר •‪foilied‬‬
‫לפי זה יש להוסיף אצל‬
‫"‪"teint avec une teinture...‬‬
‫בלתדהייס‪:‬‬
‫‪ 1833‬עבודה זרה כח‪ :‬מלחא גללניתא‬
‫שי״ ל יימ״א ‪ scl jcme‬סלח הסלע )כגון‬
‫מלח סדומית(‬
‫| ‪|sc1 g e m e‬‬
‫)ש(טדדה‬
‫‪ 1834‬עבודה זרה כח‪:‬‬
‫אישפדנטי״ש ‪ espointes‬כאבים נוקבים‬
‫חסד בדפוסים‪ .‬בלונדהיים כתב את התרגום בסימ‬
‫שאלה‪ ,‬כפי‪ .‬הנראה ספני שסעפיס כאן לפועל‪ .‬ולא‬
‫לשם עצם‪ .‬ואולי סותר לקרוא )דווקא בכתב‪-‬היד‬
‫הגרסה אישפמ״־־ט( אישפומ״ם ‪ ,espoint‬כלומר‬
‫״נוקב־)כשמדובר בכאב(‪.‬‬
‫‪ 1835‬עבודה זרה כח‪:‬‬
‫אישקלסי״ ר ‪eschaifcr‬‬
‫דמא‬
‫רווי‪-‬דס‬
‫קדחא‬
‫להתחמם‪,‬‬
‫ללקות בדלקת‬
‫רידא‬
‫‪ 1836‬עבודה זרה כח‪:‬‬
‫ליחת העיניים‬
‫קציד״ א ‪chacidc‬‬
‫דיצא‬
‫‪37‬א‪ 1‬עבודה זרה כח‪:‬‬
‫אישפדנטי״ש ‪ espointes‬כאבים נוקבים‬
‫ראה לעיל מסי «י‪.‬או‪.‬‬
‫דהי׳ם‬
‫‪ .1840‬עבודה זרה כח‪:‬‬
‫חמיפי לפילוא‬
‫אפבטיה‬
‫אישטוב״א ‪estuve‬‬
‫איננו בדפוסים‪ .‬בכתב‪-‬היד היחיד כתוב‪ :‬״‪...‬שסחמם‬
‫כל גופו‪ .‬מ ק אשטוב־׳א־׳‪.‬‬
‫איפתומכא‬
‫‪ 1841‬עבודה זרה כט‪.‬‬
‫דליבא‬
‫ענבל )שבנדון(‬
‫ליול״א ‪leule‬‬
‫כך פירושו של בלונדהייס‪ .‬וקשה לקבלו‪ ,‬כי אץ דברי‬
‫רש״י מתפרשים אלא לאיבר שבתוך הטף ״כנגד‬
‫הלב״‪ ,‬וגם הקשר של גרסת כתב־היד ליבולי א ושל‬
‫הדפוסים דבל־ א עם הערפתית ‪) luette‬כלומר‬
‫‪ J'uette‬מלטינית סאוחרת ‪ ,uvitta‬״הענב הקטן״(‬
‫מפוקפק‪ .‬לי נראה‪ ,‬שיש לחפש בכיוון היוונית ‪pleura‬‬
‫)צרפתית ‪ ,pievre‬הקתס שססכיב לריאות( או בכיוון‬
‫‪) nombrii‬בגרמנית ‪ ,Nabel‬סבור(‪ .‬המעבר מלפ״י‬
‫לנו־ן יכול להסתבר כהשססת היידוע ‪ le‬ובצירוף‬
‫היידוע ‪ un‬לפד הסלה המתחילה בתטעה‪.‬‬
‫דד‪,‬״מ‬
‫‪ 1842‬עבודה זרה כט‪.‬‬
‫כפונא ברייא‬
‫חמיצות‬
‫איגדו״ ם ‪(aigrum) egrum‬‬
‫ראה לעיל מס׳ ‪ .522‬הגרסה שבדפוסים •כעץ כף‬
‫אגרוף״ היא שיבוש במקום •כמון מלא אגרו־ם־‬
‫שבכתב‪-‬היד‪.‬‬
‫עבודה זרה‬
‫אוצר‬
‫‪8 4 3‬‬
‫מינט׳׳א ‪mente‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫נמיא‬
‫נענה‬
‫אגתא‬
‫‪ 1844‬עבודה זרה בט‪.‬‬
‫מרוביון)מץ צמח(‬
‫מרובי״ א ‪marubie‬‬
‫‪Imarrubicl‬‬
‫הלעזים‬
‫‪ 1853‬עבודה זרה ל‪:‬‬
‫קרישו״ן ‪Icressonl creson‬‬
‫‪139‬‬
‫שחלים‬
‫שחליים‬
‫נסיובי חזלבא‬
‫‪ 1854‬עבודה ורה ל‪:‬‬
‫מישג״א ‪ mesge‬מי־גבינה‪ .‬נסיוב החלב‬
‫‪Imesguel‬‬
‫י* י לעיל סס־ ‪.626‬‬
‫‪8 4 5‬‬
‫שדריא״ה ‪sadree‬‬
‫‪1‬‬
‫‪.‬‬
‫ציתרי‬
‫צתרה )צמח(‬
‫‪.‬יאה לעיל סס־ ‪434‬‬
‫‪ 1846‬עבודה זרה כט‪.‬‬
‫פוליו״ל ‪poliol‬‬
‫טיפין‬
‫סוג של נענה‬
‫‪ 1847‬עבודה זרה כט‪.‬‬
‫איברי״ ש ‪ebres‬‬
‫יותרת הבבד‬
‫סרעסת‬
‫ראי‪ .‬להלן סס׳ ‪.2084‬‬
‫‪ 1848‬עבודה זרה בם‪.‬‬
‫מירידד׳׳ר ‪miredoir‬‬
‫מראה‬
‫ראי‬
‫‪ 1849‬עבורה זרה בם‪:‬‬
‫שורף‬
‫הומי״ר ‪humer‬‬
‫לגמוא )לבלוע‬
‫עבודה זרה למתוך שאיפה(‬
‫יאה לעיל סס׳ ‪.92‬‬
‫‪ 1850‬עבודה זרה ל‪.‬‬
‫סדשו״ן ‪poison‬‬
‫אלתחית‬
‫שיק ד‬
‫יאה לעיל סם־ ‪.61‬‬
‫כובא‬
‫‪ 1851‬עבודה זרה ל‪.‬‬
‫גיגית‪ .‬סיכל גדול ועגול‬
‫קוב״ א ‪cuve‬‬
‫ני־וד‪ ,‬שרש־־י רעה להעביע על הדמיון ‪ p‬המלה‬
‫הארמית לערפתית‪.‬‬
‫‪ 1852‬עבודה זרה ל‪.‬‬
‫אלדשנ״א ‪aloisne‬‬
‫י׳ בלוגו ‪M‬׳‪ U‬ב־)ע־ ‪.(80-78‬‬
‫אפפינתץ‬
‫לענה‬
‫‪ 1855‬עבודה זרה ל‪:‬‬
‫פיקידור״א ‪pikedure‬‬
‫ניקורי‬
‫הכשה‬
‫חסר בדפוסים‪ .‬סאחר שי® דק כחנ‪-‬יר אחד‪ ,‬סותר‬
‫לשער‪ ,‬שאולי אץ באן אלא «יבו® קל של‬
‫בבידוד־ א ‪® .bechcdure‬הוראתו ®ווה)ר׳ לעיל סס׳‬
‫ג‪ 138‬ובפרס מס׳ ‪ ov .1766‬רוב הסקורות גורסים‬
‫דווקא פיקירוד־א או כרומה(‪.‬‬
‫‪ 1856‬עבודה זרה ל‪:‬‬
‫בודיק״א ‪bodeke‬‬
‫אבטיח‬
‫אבטיח‬
‫ראה לעיל סס־ ‪ .1369‬בדפוסים‪ :‬מלד׳ן)ע״ל‪ :‬מילת[‬
‫‪) melon‬בעברית ®ל היום‪ :‬מלץ‪ :‬המלה קמורה עם‬
‫מלפפון שבלשץ הממנה‪® .‬אמו המלפפון ®לנו‪ .‬אלא‬
‫מלון(‪ .‬בלתרהייס מגיח‪ ,‬שגרסת היסוסיה הושפעה‬
‫מהאיטלקית‪ .‬בכתב־ היד היחיד‪ .‬שיש בידנו‪ .‬קוראים‪:‬‬
‫אלבודיק־־א‪ .‬והוא •‪ •Ibodec‬שכפרובנסאלית )עם‬
‫פ י ק היידוע של הערבית(‪.‬‬
‫‪1 8 5 7‬‬
‫פומיל״ש ‪pomels‬‬
‫‪:‬‬
‫‪ 1858‬עבודה זרה לב‪.‬‬
‫בשטיל״ש ‪bastels‬‬
‫רומני חופי‬
‫בליטות הלחיים‬
‫שםיוזין‬
‫אוכפים‬
‫מרובד בחתיכות עור‪ ,‬עשרות מנוד שנקרע‪ ,‬ומניחים‬
‫אותן על גב החסיר כיי לרכב עליו‪ .‬הקרבה ע‪0‬‬
‫המשמעות ®ל •®טיח״ בעברית ®ל ימינו בדודה‪.‬‬
‫‪ 1859‬עבודה זדה לב‪.‬‬
‫קרושט״א ‪crostc‬‬
‫גלדי‬
‫גלד )בעוד‪,‬‬
‫אחדי נמנע(‬
‫המלה העברית היא ״קידש״‪ ,‬וייתכן‪ ,‬שכוונת רש־ י‬
‫להזביע על הדמיון ‪ p‬־קורס־ לקרושס־א)שבו ה‪»-‬‬
‫כבר לא הייתה נשמעת או כטעם שלא(‪.‬‬
‫‪140‬‬
‫עבודה זדה‬
‫אוצר‬
‫‪8 6 0‬‬
‫אלו״ ם ‪alum‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫צריף‬
‫‪$‬ריף‬
‫‪ 1867‬עבודה זרה לה‪ .‬נפיובי דחלבא‬
‫מישג׳׳א ‪ mesgc‬מי‪-‬גבינה‪ ,‬נסיוב החלב‬
‫‪Imesguel‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪185‬‬
‫צריף‬
‫‪ 1861‬עבודה זרה לג‪:‬‬
‫‪$‬ריף )בגרמנית(‬
‫ב י י י ס ״ א ‪beizc‬‬
‫‪ 1868‬עבודה זרה לה‪.‬‬
‫לזר״ א ‪lazre‬‬
‫הסלה סופיעה כשלושה סקומות בפירוש רש־־י על‬
‫התלסוד‪ .‬ושם בסך‪-‬הכול בשבעה סקירות כאות‬
‫סמ־ך‪ .‬כשישה )כולם בסקוסנו בעבודה ורה( באות‬
‫שי־־ן‪ .‬וכאחד באות עד־־י‪ .‬הכתיב בעד׳׳י‪ ,‬הנראה לנו‬
‫הסביר ביותר‪ ,‬אץ לו עדות סספיקה‪ .‬באשר לספ״ך‪,‬‬
‫שרש־־י אינו סשתסש בה בלעזים הערפתיים‪ ,‬אולי‬
‫הוא נוהג אחרת כקשר לגרמנית‪.‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.465‬‬
‫‪1862‬‬
‫עבודה זרה לג‪:‬‬
‫דוש״ א ‪Irossel rose‬‬
‫שחימי‬
‫)קרקע( אדומה‬
‫קוניא‬
‫‪ U63‬עבודה זרה לג‪:‬‬
‫לכסות‪,‬‬
‫־‬
‫פלומי״ר ‪plomer‬‬
‫למשוח בעופרת‬
‫ראה לעיל פס־ ‪.606‬‬
‫‪ 1864‬עבודה זרה לד‪:‬‬
‫בוט״ץ ‪botz‬‬
‫אבטא‬
‫נוד‪ ,‬קנקן‬
‫בלתחז״ס עיין לעז זה בסיסן שאלה‪ ,‬וסניח‪ .‬שהוא‬
‫אולי פודבנסאלי‪ .‬יש לפנינו רק פקוד אחד‪ ,‬מ ו ס‬
‫סתעינו‪ ,‬רן ם בוסי־־ן‪ .‬לעניות דעתי אפשר לגרוס‬
‫נו־ ס ‪ boc‬או בוט׳־א ‪ bote‬באותה הוראה בערפתית‬
‫של יפי‪-‬הביניים‪ ,‬או אולי בוטי־ן ‪) botin‬הקטנה של‬
‫‪ - bot‬אשד סמנה נגזר הפתח של ימינו ‪bouteille‬‬
‫״בקבוק־(‪.‬‬
‫ג‪ 186‬עבודה זרה לד‪:‬‬
‫פור״ ט ‪port‬‬
‫‪1866‬‬
‫‪.‬עבודה זרה לה‬
‫פוריי״ד ‪forjier‬‬
‫‪.‬דאה לעיל טס־ ‪1394‬‬
‫הלעזים‬
‫נמילא‬
‫נמל‬
‫מפקפקין‬
‫לנבור‬
‫חלתית‬
‫חלתית‬
‫נפיובי‬
‫‪ 1869‬עבודה זרה לה‪:‬‬
‫מי־גבינה‪ ,‬נסיוב החלב‬
‫מישג״א‪^0‬ח‬
‫‪Imesguel‬‬
‫‪ 1870‬עבודה זרה לו‪:‬‬
‫ברי״ ץ ‪brez‬‬
‫עריפה‬
‫עריפה‬
‫‪ 1871‬עבודה זרה לח‪.‬‬
‫בוליי״ ץ ‪boleiz‬‬
‫ארדי‬
‫פטריות‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.371‬‬
‫‪ 1872‬עבודה זרה לח‪.‬‬
‫קיביל״א ‪Ichevillel chevile‬‬
‫פיכתא‬
‫יתד‪ ,‬וו‪ ,‬זיז‬
‫שבלילחא‬
‫‪ 1873‬עבודה זרה לח‪:‬‬
‫פינוגר״י ‪ fenogre‬ח י ל ב ה )גרגרנית‬
‫יוונית‪ ,‬צמח הפשפש‬
‫לתבלין(‬
‫‪ 1874‬עבודה זרה לח‪:‬‬
‫אחיל״א ‪larziiiel arzile‬‬
‫גרגישתא‬
‫חומר‪ ,‬טין‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.311‬‬
‫‪ 1875‬עבודה זרה לט‪.‬‬
‫רבדי״ש‪rabdes .‬‬
‫רדיפי‬
‫)מים( פוערים‬
‫ר׳ מילתו של לוי)סס־ ‪.(704‬‬
‫צלופחא‬
‫‪ 1876‬עבודה זרה לט‪.‬‬
‫צלופח)דג טמא(‬
‫אנגיל״א ‪angile‬‬
‫‪languillel‬‬
‫ר־ בלונדזדיס ב־)ע־ ‪.<95‬‬
‫עבודה זרה‬
‫אוצר‬
‫מלח פלקונדדיח‬
‫זרה מ‬
‫עבודה לט‪:‬‬
‫עבודה זרה‬
‫ללאו‬
‫מ י ‪ -‬מ ל ח )של שימורים(‬
‫שלמויר״א‬
‫‪salmuire‬‬
‫חסי בדפוסים‪ .‬ומעד בכחבי‪-‬הידנסוף הפירוש דה״ם‬
‫"אוכלין אותר־)ראה לעיל מם׳ ‪.(30‬‬
‫מגולגלץ‬
‫‪ 1878‬עבודה זרה לט‪:‬‬
‫רכים)מרוככים‬
‫מיל״ש ‪mots‬‬
‫מרוב שרייה בשמנם(‬
‫כד‬
‫‪ 1879‬עבודה זרה מ‪.‬‬
‫שטוחה‬
‫פלט״ א ‪plate‬‬
‫הסיומת אל־ ף של עורת הנקבה קיימת בכל הגרסאות‪.‬‬
‫*ולי נתב רש־י כך ספד שבערפתית המלה ״ראש״‬
‫)‪ (teste‬לשק נקבה היא‪.‬‬
‫עבודה זרה מ ח‬
‫חלבץ‬
‫‪ 1880‬עבודה זדה מ‪.‬‬
‫חלבון)הבחנה(‬
‫אלבו״ם ‪album‬‬
‫אפשר גס )ואולי מושב( לגרוס אלבו״ן ‪) ilbun‬ר׳‬
‫כלונרהיים בי‪ ,‬ע׳ ‪.(74-72‬‬
‫חלמץ‬
‫‪ 1881‬עבודה זרה מ‪.‬‬
‫חלמון ) ה מ ה (‬
‫מייו״ל ‪moiol‬‬
‫הוראת הטלה הערפתית‪ :‬״תווך״ )השמה בערפתית‬
‫של ויום ‪ .moyeu‬טבור של גלגל(‪ ,‬ולפי הסבר‬
‫רתלמוד היא מתאימה רק לגיעה טהורה!‬
‫עב‬
‫‪ 1SS2‬עבודה זרה מ‪.‬‬
‫קרפדה קטנה‬
‫במזירי״ל ‪boterei‬‬
‫ניש״י על מסכת נירי‪) .‬להלן סס׳ *‪ (243‬ועל דקרא‬
‫י״א‪ ,‬כ־ט יש שט אתר לקרפרה‪ :‬פרוי״ט ‪ .froit‬כפי‬
‫הנראה מדובר כשד מיני קרפדות‪ .‬הגרסה שבדפוסים‬
‫כוכודי״ל מושפעת מהאיטלקית)‪) coccodhik‬תנין(‪.‬‬
‫‪ 1883‬עבודה זרה מ‪:‬‬
‫וישיא״ה ‪Ivessiel wesie‬‬
‫‪ 1884‬עבודה זרה מ‪:‬‬
‫סול״ש ‪mols‬‬
‫שילפוחא‬
‫שלפוחית‬
‫) ח ר פ י טוב*‬
‫רכים)מתככים‬
‫מ ת ב שרייה בשמנם(‬
‫‪8 5‬‬
‫פיל״ א ‪pile‬‬
‫הלעזים‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫פילוס״ א ‪pelote‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מם׳ ‪302‬‬
‫ילימיל״ש ‪jalemels‬‬
‫‪).‬ר׳ מילונו של לד)סם׳ ‪516‬‬
‫קורדי״ש ‪cordes‬‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫לייטוג״א ‪llaituguel leituge‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪624‬‬
‫רייו״ל ‪Iraioll reiol‬‬
‫•ראה לעיל מם־ ‪2*7‬‬
‫‪141‬‬
‫הפתק‬
‫!ז‪.‬רן!ה‬
‫כדוד‬
‫כדור‬
‫חלילין‬
‫חליליות‬
‫פאדות‬
‫מיתרים )של‬
‫כלי נגינה(‬
‫חזירין‬
‫חסה‬
‫כרכור‬
‫כרכר‬
‫כלי‬
‫‪ 1891‬עבודה זרה נ•‬
‫גביע )של כנפייה(‬
‫י ל י צ ״ א ‪jaiice‬‬
‫חסר בדפוסים‪ .‬ננסה נתבי‪-‬יד יש פירוש רש״ י על‬
‫המשפט ״אץ לה נסילה לעולם״)נץ חז״ס ״מנץ‬
‫לתקדובה וכר״ ו ‪ p‬דה״ט ״כעץ פדם״(‪ ,‬ובסופו‬
‫כתוב‪ • :‬ו ק כלי שקורי׳ גליע״א אץ משמשין מ לע״ז‬
‫}לעבודה זרה(־‪ .‬מדובר כגביע המשמש בפולחן‬
‫בכנסיות‪ .‬הנקרא עד היום בשם תמה א ה )‪.(calice‬‬
‫ונראה הדבר‪ ,‬שזוהי המפה של פסק‪-‬דץ למעשה‪,‬‬
‫ואינה של רש״י‪ .‬בעניין הגימ־ל )במקורות קוראים‬
‫״גליע־א״‪ .‬כלומר ‪ .(g»1ice‬שלדעתי באה בסקוס‬
‫מ״ד‪ ,‬ו־ לעיל מם׳ ‪.641‬‬
‫פחתה‬
‫‪ 1892‬עבודה זרה נ•‬
‫מחתת קטורת‬
‫! י נ ש י י ״ ר ‪wnsier‬‬
‫תסר בדפוסים‪ ,‬והוא המשך פסק‪-‬הדץ המוזכר בערך‬
‫הקודם )מסי ‪ .(1»91‬בלשץ וה‪ :‬״כלי מחתה שקורי׳‬
‫‪142‬‬
‫אוער‬
‫עבודה זדה‬
‫שנעי־ו ]נרש־י על הדי־ף שנשי־ר‪ ,‬ושניהם‬
‫פשונשיס( אסור פשום משמשי ע־ז ]עבודה זרה[*‪.‬‬
‫נם פד מדובר בכלי הסשפש עד היום בכנסיות‬
‫מעריות)השם בערפתיח של המם ‪.(encentoir‬‬
‫יידן‬
‫‪ 1893‬עבודה זרה נא‪.‬‬
‫תבלול )כתם נעיין‬
‫טייל״ א ‪teile‬‬
‫ה פ צ פ צ ס את‬
‫הראייה(‬
‫ראי‪ .‬לעיל סס• ‪.675‬‬
‫‪ 1894‬עבודה זרה גא‪:‬‬
‫פלייד״א ‪pleiede‬‬
‫מקופלת‬
‫מקופלת‬
‫משנילתא‬
‫‪ 1895‬עבודה זרה נא‪:‬‬
‫גיגית‬
‫אוקרי״ן ‪okrin‬‬
‫ראה לעיל סם׳ ‪ .1551‬כדסוסים כתוב‪• :‬אוקדו״ן‬
‫בלשון כנען ]כלומר כסלאוויח[־ תאת אישר‬
‫בלונדהיים )פי‪ .‬ע• ‪ ,(LXXV‬אבל בכתב‪-‬היד רשום‪.‬‬
‫שהלעז גרסני‪.‬‬
‫גיי‬
‫‪ 1896‬עבודה זרה נד‪.‬‬
‫ברד‬
‫גרישל״א ‪gresie‬‬
‫עבודה זרה נט‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .1613‬לפי פירוש זה הפסוק בישעיהו‬
‫כ־ו‪ .‬נר מתאר מזבח העשוי מהמק אבנים קטנות‪ .‬כסו‬
‫פתותי ברד‪.‬‬
‫הלעדס‬
‫תפיח‬
‫‪ 1899‬עבודה זרה נה‪.‬‬
‫ש ק ) ב מ ו ת של ענבים‬
‫ש״ק ‪sac‬‬
‫או של דתים‪ ,‬שהיו‬
‫מכניסים בבת א ח ת‬
‫בגת או בבית‪-‬הבד(‬
‫דאה לעיל סס• ‪.1577‬‬
‫קנה‬
‫‪ 1900‬עבודה זרה נז‪.‬‬
‫מוט‬
‫פיי״ל ‪[ ]peii‬‬
‫לא פענחו בלונדהיים‪ .‬סדובר בסוס‪ ,‬שמכניסים לתוך‬
‫סיכל כדי למדוד את נסות היין שבתוכו‪ .‬שד‬
‫הסקורוח גורסים פייל־א‪ .‬סניר כיותר‪ ,‬שהסלה‬
‫הערפתית היא נגזרת סהלטידת ‪) palum‬מוס‪ .‬יתי(‪.‬‬
‫נערפתית של היום ‪) pieu‬נפי הנראה ירך העורה‬
‫הפיקודית ‪ piel‬נסקום ‪ pel‬שנערפתית הסדנזית(‪ .‬אך‬
‫מתקנל על הדעת‪ .‬שלפנינו עורה של ד ג הטיונר‬
‫נשספניא‪ .‬איזוי סרדש‪ .peil ,‬לד נסילתו)סס• ‪(786‬‬
‫גורס פיל־ א ‪ ,pile‬והוא סתרגס‪ :‬קנה המשמש למדידת‬
‫נסות היין ננלי‪ .‬הוא סזכיר גם את הגרסה פישל״א‬
‫‪> fesie‬ר שם‪.1‬‬
‫‪9 0 1‬‬
‫טוניל״ש ‪10nels‬‬
‫‪1‬‬
‫‪:‬‬
‫חביות‬
‫בתא‬
‫‪ 1902‬עבודה זרה נט‪:‬‬
‫חור בחבית‪ ,‬ברז‬
‫דדשי״ל ‪doisil‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.1503‬‬
‫סלע‬
‫‪ 1897‬עבודה זרה נד‪:‬‬
‫חרט )לטביעת פטבע(‬
‫קד״ן ‪coin‬‬
‫הקב־ה שותף כבריאת הילד עם אביו ואפו)דדי!‬
‫לא‪ .(.‬וכאשר ילד נולד סניאוף ‪ -‬כאילו גנבו ההודים‬
‫אח החתימה של השותף השלישי‪ .‬וההשוואה עם‬
‫טביעת המטבע הולמת ביותר את העניין‪ ,‬כי בימי קדם‬
‫שלי׳סיס‪ .‬שהיו ראויים שיסמכו עליהם‪ .‬יכלו לטבוע‬
‫מטבע של ממש‪ .‬אבל מי שגנב את החרט המיוחד‬
‫לשליט וטבע מטבעות‪ .‬קשה היה להכיר בזיוף‪.‬‬
‫בורג ש ל גת )בגרמנית(‬
‫עדשים ש ל גת‬
‫‪ 1898‬עבודה זרה נה‪.‬‬
‫פיי״ט ‪ Imaitl meit‬ן ר ן ה ) ח ל ק של ה ג ו ‪/‬‬
‫שבו מניחים א ת‬
‫הענבים(‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.597‬‬
‫ענבד‬
‫‪ 1905‬עבודה זדה סח‪:‬‬
‫סנאי‬
‫אישקורי״ל ‪escurel‬‬
‫כאן‪ .‬בניגוד לסנהדרין עא‪) .‬לעיל מסי ‪ •(1722‬לא‬
‫‪ 1903‬עבודה זרה ס‪.‬‬
‫וי״ ץ ‪Ivizl wiz‬‬
‫ראר‪ .‬לעיל סס• ‪.1633‬‬
‫גלגל‬
‫ב ו ר ג ) ש ל הגת(‬
‫עבודה זרה ‪.0‬‬
‫גלגל‬
‫‪1904‬‬
‫אישפינל״א‬
‫‪espinle‬‬
‫נפי הנראה היא ‪ Spindel‬נגרסנית של היום‪.‬‬
‫הלעזים‬
‫עבודה זרה‬
‫אוצר‬
‫‪143‬‬
‫סדובר בסוזס ענבר‪ .‬אלא בעכבר השדה‪ .‬אבל גם‬
‫עכבר השרה שונה מדסנאי שלנו‪.‬‬
‫‪ 1912‬עבודה זרה עב‪:‬‬
‫קרול״א ‪carole‬‬
‫דולבקי‬
‫‪ 1906‬עבודה זרה סט‪.‬‬
‫מישטיי׳׳ר ‪ mestier‬מזנק לשמירת אוכל‬
‫מכאן מעגל של עמודים‪ ,‬וסכאן סערכח עמודות‬
‫מסביב להיכל‪ ,‬הסאפשרת לכסה בד‪-‬אדם לשתות‬
‫ביחד סמנו‪.‬‬
‫ראה לעיל מס׳ ‪.155‬‬
‫חלים‬
‫‪ 1907‬עבודה זרה סט‪:‬‬
‫לרתך‪ ,‬לסתום חור‬
‫שולדי׳׳ ר ‪solder‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪ .1356‬מדובר בחבית‪ .‬שהיה בה חור‬
‫מסתם‪.‬‬
‫‪ 1908‬עבודה זרה סט‪:‬‬
‫שושפיריי״ל ‪sospiriel‬‬
‫שייכא‬
‫פתח אוורור‬
‫חסר בדפוסים‪ .‬הכוונה היא לנקב קסן במגופת החבית‪,‬‬
‫המאפשר להריח את היין‪ .‬המלה‪ ,‬הנגזרת ‪o‬־«‪o«pirer‬‬
‫‪ (loupirer‬היום( ״להיאנח‪ ,‬לנשום ארונות״‪ ,‬קייסת‬
‫עד היום כהוראת ״חלק קטן של סרתף•)•)‪soupirail‬‬
‫‪1 9 0 9‬‬
‫אישקוס״א ‪escume‬‬
‫‪:‬‬
‫אופיא‬
‫‪ 1910‬עבודה זרה ע‪ :‬אמצדי קפצתא‬
‫להתמתח‪,‬להשתרע‬
‫אישטינדייליי״ר‬
‫‪lestendeillierl estendeilier‬‬
‫הלעז נא" אחרי ־לשון אחר‪ :‬טתסוגג״‪ ,‬והכוונה‬
‫לתנועות האדם השוננ בעעלתיים וממתח את גפיי‬
‫להנאתו‪ .‬נתנ‪-‬היד גורס ״פתסווד״‪ ,‬שאפשר לפרש‬
‫אותו גם ק ־־מתמתח־‪ .‬נלוסר להאריך את הגפיים‬
‫לנל אורנם‪ .‬נוסף לנך רש־י פניא גרסה נוספת‬
‫"איסעודי קא ססעדנא־‪ .‬מראה ״אד ססתוננ על‬
‫הער״‪ ,‬ואף זה מצביע על תנועה לא סנותת של‬
‫עבודה זרה עה‬
‫הגפיים‪.‬‬
‫‪ 1911‬עבודה זרה עב‪.‬‬
‫אינטונידד״ר ‪entonedoir‬‬
‫גודגי‬
‫‪ 1913‬עבודה זרה עה‪.‬‬
‫רידורט׳׳א ‪ redorte‬סורג הפחדק את‬
‫הזיתים תחת הקורה‬
‫בבית‪-‬הבד‬
‫סשיבש בדפוסים‪.‬‬
‫‪ 1914‬עבודה זרה עה‪.‬‬
‫אישקוב״א ‪escove‬‬
‫עדשים‬
‫‪ 1915‬עבודה זרה עה‪.‬‬
‫מיי״ ט ‪ Imaitl meit‬ןגךןה)חלק של הגת‪,‬‬
‫שבו מניחים את‬
‫הענבים(‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.597‬‬
‫בצבוץ‬
‫)אריג( קנבום‬
‫ראה לעיל סם־ ‪ .1516‬בפירוש שלפנמו השיבוש ‪p‬‬
‫הענרית ללועוית הוחסר‪ .‬מפד שליד ״קמיב״ץ‬
‫בלע־ז‪ -‬יש לנו ״קינבוס נלעי״‪ .‬לא רק סלה אחת‪,‬‬
‫אלא שתי סלים‪ ,‬הנראות כהעתקה כפולה‪.‬‬
‫שיפא‬
‫‪ 1917‬עבודה זרה עה‪.‬‬
‫סוג של גופא )חזק?(‬
‫פדי״ל ‪paweil‬‬
‫‪Ipaveill‬‬
‫ראה לעיל פס׳ ‪.733‬‬
‫‪1 8‬‬
‫יונ״ק ‪jonc‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1919‬‬
‫זרה עה‬
‫‪.‬עבודהמשפך‬
‫משפך אישקלרי״ר ‪tschaider‬‬
‫גרסת הדפוסים טרייסו־ר מושפעת אולי מגרמנית‬
‫‪ .Trichier‬ר־ סילונו של לד)סס׳ ‪.(786‬‬
‫לולבץ‬
‫מטאטא‬
‫ראר‪ .‬לעיל סס׳ ‪.430‬‬
‫‪ 1916‬עבודה זרה עה‪.‬‬
‫?;יניב״ ץ ‪chenevaz‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־ ‪884‬‬
‫קגישקגין‬
‫טחול‬
‫‪).‬ר סילתו של לד)סם׳ ‪328‬‬
‫‪.‬‬
‫גפי‬
‫פוף‬
‫חילק‬
‫לחלוט‪ ,‬לשטוף‬
‫בפיס רותחים‬
‫‪144‬‬
‫עבודה זדה‬
‫אוצר‬
‫‪9 2 0‬‬
‫רבדי״ש ‪rabdes‬‬
‫‪.‬ראי‬
‫‪1‬‬
‫לעיל מס•‬
‫‪.‬‬
‫הלעזים‬
‫זבחים‬
‫רודפץ‬
‫)מים( סוערים‬
‫‪1875‬‬
‫‪9 2 1‬‬
‫לישק״א ‪lesche‬‬
‫‪1‬‬
‫ראה לעיל מס־ ‪J‬‬
‫צבחא‬
‫כריך )צמח(‬
‫‪:‬‬
‫‪77.‬‬
‫‪ 1922‬עבודה זרה עה‪:‬‬
‫גח־יל״א ‪Igradillel gradile‬‬
‫אסכלא‬
‫אסכלה‬
‫צורת הנקבה ‪ gradile‬תמוהה‪ .‬כי הצורה השכיחה היא‬
‫הזכר ‪) gradii‬לעיל מם־ ‪ 576‬ועור(‪.‬‬
‫זבחים ג‬
‫‪1‬‬
‫‪9 2 3‬‬
‫מול״ א ‪mole‬‬
‫‪ :‬אכן של נפחים‬
‫אבן משחזת‬
‫‪).‬ר׳ מילונו של לוי)מסי ‪752‬‬
‫זרה עה‬
‫‪1924‬‬
‫לימי״ ר ‪limer‬‬
‫זרה עה‬
‫‪1925‬‬
‫פלומי״ר ‪plomer‬‬
‫זבחים‬
‫שפה‬
‫לפצור‬
‫קוניא‬
‫לכסות‪ ,‬למשוח‬
‫זבחים יח בעופרת‬
‫‪.‬ראה לעיל מם• ‪606‬‬
‫‪ 1927‬זבחים ב‪:‬‬
‫קרבונידי״ש‬
‫‪charbonedes‬‬
‫צלי‬
‫חתיכות בשר צלויות‬
‫על פחמים‬
‫ר׳בלונרהייס בי ועי ‪.1145‬‬
‫‪. 1 9 2 8‬‬
‫מודל״ א ‪modle‬‬
‫טפום‬
‫דוגמה‪ ,‬טופס‬
‫מלא‬
‫מושלם לגמרי‬
‫‪ 1929‬זבחים ד‪:‬‬
‫פראשובי״ץ ‪parasoviz‬‬
‫המלה מורכבת מהקרומח ‪) par-‬מאורו ומהכינוני‬
‫ה‪9‬עול ‪ asovu‬ומושלם‪ .‬מוגשם(‪.‬‬
‫‪1930‬‬
‫פריי״ ר ‪I reier‬‬
‫‪:T‬‬
‫שייף מישף‬
‫לשפשף‪ ,‬להתחכך‬
‫‪.‬ראה לעיל מס• ‪ 2‬ומסי ‪1210‬‬
‫‪. 1 9 3 1‬‬
‫אינפלשטר״א ‪enplastre‬‬
‫רטייה‬
‫תחבושת‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־ ‪1449‬‬
‫ורה עו‬
‫נדבקח‬
‫מחלחל‬
‫‪1926‬‬
‫טרישטריש״ט ‪trestrest‬‬
‫סילקו‬
‫אישקורציי״ר ‪escorcier‬‬
‫ראה לעיל מסי ‪MIH‬‬
‫‪: 1 9 3 3‬‬
‫הנק״ א ‪hanche‬‬
‫זבחים יח‬
‫לקצר)על־‬
‫די הפשלה(‬
‫קילבופת‬
‫מותן‬
‫הוריות‬
‫יח‬
‫‪1934‬‬
‫‪ 1926‬א הוריות יג‪.‬‬
‫יטסני״ף‬
‫‪1935‬‬
‫קוד״ א ‪code‬‬
‫מרפק‬
‫מרפק‬
‫םניםין‬
‫מנורה זו אץ זה לעז‪ .‬ואולי עריך לגרוס שוליב־א‬
‫‪ ,solive‬כלומר ״קרש)שבץ קורה לקורה(״‪.‬‬
‫בינז־י״ל ‪bcndel‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס• ‪251‬‬
‫צילצול‬
‫אגד‪ ,‬חגורה‬
‫זבחים‬
‫אוגר‬
‫אוץ‬
‫‪ 1936‬זבחים כד‪.‬‬
‫אוץ‪ ,‬ידית )של כלי(‬
‫אנש״א ‪anse‬‬
‫בדפוסים שלנו הוחלף הלעז המקורי בסלה האיטלקית‬
‫מאדק־ו ‪.imanicui‬‬
‫ה‬
‫שולי מזרק‬
‫קרקעית‬
‫‪: 1 9 3 7‬‬
‫סונ״ץ ‪fonz‬‬
‫‪1938‬‬
‫אינקריני״ר ‪encrener‬‬
‫כה‬
‫‪).‬ר׳‬
‫צורם‬
‫לחרוץ )חריץ(‬
‫מילונו של לד ומס׳ ‪256‬‬
‫‪ 1939‬זבחים לה‪:‬‬
‫טייל״ א ‪teile‬‬
‫דוקץ‬
‫תבלול )כתם בעץ‬
‫ה מ צ מ צ ם אח‬
‫הראייה(‬
‫הלעזים‬
‫‪145‬‬
‫הדוגמה וחולין נו‪ ..‬ולא נד‪ .‬בנדפס( המובן הוא‬
‫״להעטמק ומכוח ראש!"‪ .‬ומשום כך קבע בלונדהיים‬
‫את הלעז כפי שקבעז ולפי הדפוטים בלבד‪ ,‬כי אץ‬
‫הלעז בכתב‪-‬היד הסעד‪ .‬ואף‪-‬על‪-‬פי שהנדסה‬
‫שבדפוסים ‪ -‬דנורייר״א אגל בוטכרג ‪ -‬עריכה תיקץ‬
‫רב כדי להתאים לפירושי(‪ .‬אבל רוב הפרשנים רואים‬
‫ב־חומר־ כאן סלה שונה בהחלט ס׳׳נחסרו״‬
‫שבחולין‪ .‬והוראתה ־׳לחסוך׳׳‪.‬‬
‫‪ 1945‬זבחים נד‪.‬‬
‫דיפרוטי״ר דיגרטי״ד‬
‫‪defroter degrater‬‬
‫חופף‬
‫לשפשף לחטט‬
‫תופעה נוידה בלעזים של רש־־י היא שיסוש בשתי‬
‫סלים דמדות‪-‬הוראה‪ .‬כפי הנראה רעה רש״י סעד‬
‫אחד לקרב את הפירוש לחפיפה של הנדר )חפיפת‬
‫הראש לניקיץ( וסעד שד ל מ נ י ע על הפעולה של‬
‫אדם הסתלבט ומחטט בשערותיו‪.‬‬
‫דאה לעיל מס׳ ‪.675‬‬
‫‪ 1940‬זבחים ם‪:‬‬
‫וישיא״ה ‪Ivessiel wesie‬‬
‫‪ 1941‬זבחים ם‪:‬‬
‫וירוא״ה ‪Iverruel werue‬‬
‫זבחים נד‬
‫שלפוחית‬
‫שלפוחית‬
‫אם‬
‫יבלת‬
‫כז־פוסיס העתיקו בטעות את הלעז הקודם )דשיא״ה‪,‬‬
‫‪0‬ס׳ ‪ (1940‬בגלל דסיון האותיות‪.‬‬
‫‪ 1942‬זבחים מו‪:‬‬
‫?•‪,‬רכונים״ ש‬
‫‪charbonedes‬‬
‫חתיכות צלמות‬
‫חתיכות בשר צלויות‬
‫על פחמים‬
‫ראה לעיל מס׳ ‪.1927‬‬
‫מלבן‬
‫מוקד‪ ,‬כיריים‬
‫‪ 1946‬זבחים נד‪.‬‬
‫אישטר״א ‪aistre‬‬
‫ראה לעיל מס׳ ‪ .833‬סדוכר בססגרת המלאה חופרים‬
‫קשים‪ .‬שעליה היו מבעירים אש ומבשלים‪ ,‬אלא‬
‫שנאן רק העורה מעניינת אותנו‪.‬‬
‫‪. 1 9 4 7‬‬
‫פלומי״ר ‪plomer‬‬
‫‪,‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪606‬‬
‫ממחה‬
‫‪ 1948‬זבחים נד‪.‬‬
‫דישטינפרי״ר ‪ destenprer‬לערבב )בנחל(‬
‫מיומנת‬
‫‪ 1943‬זבחים נג‪.‬‬
‫אמניויד״א ‪ amanewide‬מוכנה‪ ,‬מוכשרת‬
‫‪lamanevidei‬‬
‫‪ 1949‬זבחים נח‪:‬‬
‫אר״ק וולו״ד ‪arc wolud‬‬
‫‪larc voludl‬‬
‫ו־ בלמדהיים ב׳)ע־ ‪.(84‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.1109‬‬
‫‪ 1944‬זבחים גג‪.‬‬
‫ריטרייר״א ‪[retraire] retreire‬‬
‫חומי‬
‫לכות‬
‫הפירוש של רש־־י קשה פאוד להבנה‪ .‬הוא פביא י ?‬
‫לעז ודוגמה ספקים אחר‪ ,‬בלי כל הסבר ישיר‪ .‬לפי‬
‫קוניא‬
‫לכסות‪ ,‬למשוח‬
‫בעופרת‬
‫כיפץ‬
‫קמרץ‬
‫תילתן‬
‫‪ 1950‬זבחים עב‪.‬‬
‫פינוגר״י ‪ tenure‬ח י ל כ ה )גרגרנית‬
‫יוונית‪ ,‬צמח המשמש‬
‫לתבלץ(‬
‫‪146‬‬
‫ט‬
‫מפתחות‬
‫אוצר‬
‫‪: 1 9 5 1‬‬
‫טרישטריש״ט ‪trestrest‬‬
‫קריר‬
‫מחלחל‬
‫חים‬
‫פה‬
‫‪1952‬‬
‫אישקלטי״ר ‪esclater‬‬
‫‪: 1 9 5 3‬‬
‫טייל״ א ‪tcilc‬‬
‫ראר לעיל פסי ‪.675‬‬
‫פח‬
‫‪: 1 9 5 4‬‬
‫בוטונ״ש ‪botons‬‬
‫פוקעץ‬
‫להתפוצץ‬
‫״קיז‬
‫תבלול )בתם בעץ‬
‫ה מ צ מ צ ם את‬
‫הראייה(‬
‫זבחים קטז‬
‫קונאות‬
‫כפתורים‬
‫‪ 1955‬זבחים פח‪ :‬דה״ם כמץ קונאות‬
‫גילה )שנניע ב חנית‬
‫ארישטוי״ל‬
‫או חרב‪ ,‬כדי שלא‬
‫‪arestuel‬‬
‫י ש ת מ ט כלי‪-‬הזץ‬
‫מהיד(‬
‫ר־ בלונרהייס בי וע• ‪ 1112-111‬וסילונו של לוי)סס׳‬
‫‪4‬‬
‫‪.(455‬‬
‫פח‬
‫‪: 1 9 5 6‬‬
‫הילמי״ש ‪hclmes‬‬
‫‪ 1957‬זבחים‬
‫אישקיליטי״ש‬
‫‪escheletes‬‬
‫‪1960‬‬
‫זבחים צז‪.‬‬
‫גח־יל״א ‪Igradillel gradile‬‬
‫כובעי נצרים‬
‫קסדות‬
‫זג?‬
‫זבחים קטז‬
‫זוגים)פעמונים(‬
‫‪ 1961‬זבחים צח‪.‬‬
‫טרישטריש״ט ‪trestrest‬‬
‫בלוסר‪ :‬לחתוך חתיכת עור כדי לעשות ממנה שטיח‬
‫יפה‪ .‬אך ר׳ לעיל סס־ ‪.479‬‬
‫צה‬
‫דה״ם והרכץ‬
‫קריר‬
‫מחלחל‬
‫ראה לעיל מס־ א ‪ .6(1‬ססיבה‪ .‬שאינה ברורה לי‪ .‬קבע‬
‫בלונרהייס‪ .‬שהכיסוי המתפרש על־ידי הלעז הוא‬
‫״נכנס‪ ...‬בעומקו־־‪ .‬שבאסת היא תופפת פירוש‪,‬‬
‫והלעז מתייחס בעליל‪ .‬לדיבור הסתוויל ״וקריר״‪ ,‬כסו‬
‫לעיל מס־ ‪ v51‬ו‪.‬‬
‫‪: 1 9 6 2‬‬
‫לימו״ן ‪limon‬‬
‫שירטון‬
‫טיט‪ ,‬בוץ‬
‫‪ 1963‬זבחים קטז‪:‬‬
‫פוישי״ל ‪foisil‬‬
‫מרא‬
‫מצית‬
‫מדובר בחתיכת פלדה‪ .‬שחובטים בה את העור‪ ,‬כדי‬
‫להוציא ניצוץ‪ .‬בדפוסים יש גרסה המושפעת‬
‫מהוראתה האחרת של המלה הארסית ״סרא״ ‪-‬‬
‫פוש וי־ ר ‪ fosoir‬־ כלומר ־־מכוש״ )נם זו חתיכת‬
‫פלדה‪ ,‬אבל לתועלת אחרת(‪ .‬למעשה אץ כל קשר‬
‫בצרפתית בץ שתי הסלים‪ fosoir :‬סלטיניח‬
‫‪ fossoriuin‬וכלי חפירה( ‪ loisilo‬סלטינית ‪focilem‬‬
‫)|כלי( של אש<‪ .‬וטכאן כצרפתית של היום ‪fusil‬‬
‫)־רובה״(‪ .‬שחלקו העיקרי היה ביסים עברו חתיכת‬
‫סלדה החובטת בצור‪ .‬והניצק הבעיר את אבק‬
‫השרפה‪.‬‬
‫‪: 1 9 6 4‬‬
‫אציי״ר ‪acicr‬‬
‫קטז ‪1965‬‬
‫‪:‬זבחים‬
‫קרינ״ש ‪crens‬‬
‫קיצוע‬
‫‪ 1958‬זבחים צד‪.‬‬
‫רידוניי״ר ‪ Iredognierl redonier‬לעגל ‪.‬ראה לעיל סס• ‪176‬‬
‫‪. 1 9 5 9‬‬
‫פילטר״ א ‪feltre‬‬
‫אסכלא‬
‫אסכלה‬
‫ראר לעיל סס־ ‪.1922‬‬
‫‪.‬חור לעיל מס־ *‪60‬‬
‫פג‬
‫הלעזים‬
‫איסטמא‬
‫פלדה‬
‫חריצים‬
‫חריצים‬
‫מנחות‬
‫אתר‬
‫מנחות‬
‫‪: 1 9 7 2‬‬
‫מדירני״ש ‪madernes‬‬
‫מנחות כח‬
‫הלעדם‬
‫‪147‬‬
‫אלכפנדריס‬
‫כופות עשויות‬
‫עץ משויש‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪ 166‬ו‬
‫טפופה‬
‫)כלי( מלא חומרים‪,‬‬
‫‪ 1966‬מנחות ז‪.‬‬
‫‪isle'1‬‬
‫פישל״א‬
‫פול המצרי‬
‫‪ 1973‬מנחות ל‪:‬‬
‫שעועית‬
‫פשול״א ‪fasole‬‬
‫ראה לעיל מס־ ‪ .531‬מה שכתוב לגבי אותה מלה‬
‫מורת ‪•feisols‬‬
‫אבל לא גדוש‬
‫קשה לרבץ‪ .‬מה היא האססכתה של בלונדהיים‪p v ,‬‬
‫המלה ‪ lisle‬מופיעה בסילונים לערפתית עתיקה רק »ל‬
‫עפצין‬
‫‪ 1974‬מנחות לא‪:‬‬
‫עפצים )גידולים טפיליים‬
‫גלי״ ש ‪gales‬‬
‫ססך זיהויו שלו ובלי הסכר לגבי מועאה וכר‪ .‬אמנם‬
‫היא ססתסך על כתב‪ •-‬מנוקד‪ .‬שבו קוראים <י^לא‪.‬‬
‫בעלה האלוץ(‬
‫לילא ואת הייתי סעיע לסענת ‪ pesle‬סלסינית ‪pensile‬‬
‫גרדים‬
‫‪: 1 9 7 5‬‬
‫•טפוף׳(‪. .‬‬
‫‪ .2141‬לא‬
‫ב ס ש ס ע ו ת ״תלוי‪ .‬עף•)ר־ להלן סס־מנחות‬
‫ציציות‬
‫בדיד עקלתץ הגיעה סלה זו בעורה‪peisk- :‬‬
‫פירניי״ש ‪fernjes‬‬
‫‪ • poislc‬׳‪ poik‬ו ‪ pock‬ו למשמעות ״תנור לחימום ‪.‬ראה לעיל סס־ ‪446‬‬
‫הבית־ כערפתית של היום‪.‬‬
‫קנבוס‬
‫‪ 1967‬מנחות טו‪:‬‬
‫קנבום‬
‫קנב״א ‪Ichenevcl chanve‬‬
‫י׳ בלונדהיים כ׳ וע־ ‪ .(153-152‬שם הוא מתקן אח‬
‫הגרסה שבנק־ הראשץ של ספח‪.‬‬
‫ח‬
‫‪1 9 6 8‬‬
‫ליטרו׳׳ן ‪letron‬‬
‫‪:‬‬
‫גפטרוץ‬
‫מנחות‬
‫נתך לשל נחושת‬
‫גפטייז‬
‫‪ 1969‬למנחות כ ח ‪:‬‬
‫מתכת‬
‫מיט״ל |‪meta‬‬
‫ודאי מדובר כאן בסתכת מסוימת• שאם לא כך אי‪-‬‬
‫אפשר להנץ את העניין‪ :‬אולי ״נתך של בדיל״‪ ,‬כפי‬
‫הביטוי‬
‫יסי‪-‬הנינייס‬
‫בספרות‬
‫ששכיח‬
‫"‪cuivrc et mewl‬־‪ .‬המעביע על נתך של נחושת‬
‫ובדיל‪ .‬שהיו עושים בו פעסוניס וכדוסה‪.‬‬
‫כח‬
‫‪: 1 9 7 0‬‬
‫אישטיי״ן ‪lestainj estein‬‬
‫בעץ‬
‫בדיל‬
‫כפתור‬
‫‪ 1971‬פנחות כח‪:‬‬
‫כפתור )כדור לנר‬
‫פומי״ל ‪pomel‬‬
‫בקנה של מנורה(‬
‫ר־ סילונו של לוי >מס־ ‪.(623‬‬
‫אטבא דסיפרי‬
‫‪ 1976‬מנחות לב‪.‬‬
‫גלואו״ן ‪ gloon‬חתיכת עץ כפופה בק^ן‬
‫ער‬
‫‪ 1977‬מנחות לג‪.‬‬
‫קיביל״א ‪ Ichevillel chevile‬יתד‪ ,‬וו‪ ,‬זיז‬
‫‪* 1 9 7 8‬‬
‫פלשטר״א ‪palastre‬‬
‫שלה‬
‫טלאי‬
‫פציסין‬
‫‪ 1979‬מנחות לג‪:‬‬
‫מזהות פתח‪,‬‬
‫ארשיריא״ש ‪uiseries‬‬
‫עמוד או קורה‬
‫]‪[uisseries‬‬
‫המהווים צורת פתח‪,‬‬
‫מפגרת לדלת‬
‫מעניין‪ ,‬שהשימוש באותיות עבריות פתר בעיה של‬
‫הכתיב העדפתי‪ :‬איישידיא־ש‪^-‬ז«*‪ 1115‬כעד‬
‫ויו׳״ש‪-‬מזדץ• למשל! האל״ף מוכיחה‪ ,‬שהאות‬
‫הראשונה תנועה‪ ,‬ולא עיעור‪ .‬בימי‪ ,‬הביניים הייתה‬
‫בערפתית רק אות אתת ל־‪1‬ו ול‪-‬י ביחד‪ .‬כדי למנוע‬
‫קריאה ‪ VT‬במקום ‪ u‬בתחילת המלה‪ ,‬נאלץ הכתיב‬
‫העדפתי להקדים ‪ h‬ולכתוב ‪ huisseries‬וכדומה‪.‬‬
‫• כאן אנחנו נותנים את הכתיב המקובל‪ .‬ולא את‬
‫הכתיב היועא משיטת התעתיק של רש־י‪.‬‬
‫‪M8‬‬
‫אוצר‬
‫מנחות‬
‫‪ 1980‬מנחות לג‪ :‬מנחות לה מרפסת‬
‫אלידוי׳־ר ‪ aledoir‬מעבר‪ ,‬טיילת‪ ,‬מרפסת‬
‫חות לג‬
‫אינדרונא‬
‫‪: 1 9 8 1‬‬
‫‪.‬חדר‬
‫?ןמבר״א ‪ chambre‬מנחות לז‬
‫‪ 1982‬מנחות לג‪:‬‬
‫לוי״ א ‪liogel lojc‬‬
‫אכסדדא רוטיתא‬
‫סי‬
‫כה‬
‫נלופד פננד‪ .‬פתוח פנל ד‪!,‬דדים‪ .‬כגינוד לחדר)לעיל‬
‫פס־ ‪ .(1981‬שהוא סגור‪.‬‬
‫חות לג‬
‫אכסדרא רומיתא‬
‫‪: 1 9 8 3‬‬
‫חצר סגורה‬
‫קלוישטר״א ‪cloistre‬‬
‫באכסדרה מרובעת‬
‫חסר נדפוסים‪ .‬נאחד פנחבי‪-‬היד‪ .‬אחרי הלעז לד* א‬
‫•לעיל מס י*‪9‬ןו קוראים‪ :‬״נעץ קלושטר״ו‬
‫‪ (closiroi‬של נלחים״‪ .‬פדונר נ פ ו ק נאוחו פבנה‬
‫השכיח נפנזדים‪ .‬שנו היו פחהלנים הנזירים לשם‬
‫התאווררות‪ .‬לשם התרכזות או לשם שיחה‪ .‬העורה‬
‫קלושטר״ו היא איסלקית‪.‬‬
‫דבק‬
‫‪ 1984‬מנחות לד‪:‬מנחות מא‬
‫דבק חזק‬
‫נלו׳׳ד ‪glud‬‬
‫הלעזים‬
‫מתלית‬
‫‪: 1 9 8 7‬‬
‫טריציי״ר ‪ trecier‬לקלוע )את רצועות‬
‫התפילין כדי שלא‬
‫תיגררנה על ה א ^‬
‫קבורת‬
‫חלק )הזרוע(‪,‬‬
‫שהוא מלא בשר‬
‫‪. 1 9 8 8‬‬
‫בררו״ ן ‪bradon‬‬
‫‪.‬ראה לעיל ‪00‬׳ ‪9‬‬
‫כלך‬
‫‪ 1989‬מנחות לט‪:‬‬
‫פסולת של משי‬
‫פולצי״ל ‪foicel‬‬
‫גולמי ) ה ע ש ו י ה‬
‫מהחלק החיצוני של‬
‫הגולם(‬
‫למרות התיקונים לפירוש זה של רש־י המופיעים‬
‫נניליץ‪ .‬נוסחו נראה עדיין פפוקפק וטעון נדיקה‪.‬‬
‫סיכי‬
‫סיכות‬
‫‪ 1990‬מנחות מא‪.‬‬
‫בדיקי״ש ‪broches‬‬
‫נ מ ו נ צ ר פ ת י ת ש ל היום‪ .‬י ש ל מ ל ה ‪ brochc‬ש ת י‬
‫הוראות‪ :‬א! ש פ ו י ולעיל פס־ ‪ 1350‬ועוד(; נ< פ י נ ה ‪.‬‬
‫‪. 1 9 9 1‬‬
‫בשטי״ר ‪bastir‬‬
‫תפירה רחבה‬
‫להכליב‬
‫‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪842‬‬
‫‪ 1985‬מנחות לה‪.‬‬
‫גנ״ץ ‪garu‬‬
‫בתי ידיים‬
‫כפפות‬
‫לסי הגרסאות שלפנינו אולי סוטנ לקרוא גנ־ם ‪.gam‬‬
‫חד‪ .‬יכול להיות או יחיד או רנים וד• לעיל פסי ‪.(932‬‬
‫יכווצו‬
‫‪ 1986‬מנחות לה‪.‬‬
‫‪ regrcsiier‬נ ח ו ת מא‬
‫ג ‪s‬מ‬
‫להתכווץ‬
‫ריגרישילי״ר‬
‫‪Ircgrcsillcrl‬‬
‫לפי אחת הגרסאות ולאור ההתחלפות השניחה נין‬
‫רי־ש לדליית אפשר לקרוא נס ריגרישילי־ר‬
‫‪ .dcgresiier‬מאחד שנעדפחית אק הנדל ניכר נין‬
‫תפקידן של שתי הקידומות האלה‪ ,‬אץ זה משנה גם‬
‫מנתינת המשמעות‪.‬‬
‫פרבלא‬
‫גלימה‬
‫‪ 1992‬מנחות מא‪.‬‬
‫מנטי״ל ‪mantel‬‬
‫לגלימה אץ ארבע ננפות‪ .‬ני היא עשויה פחתינת נד‬
‫נחצי‪-‬עיגול‪ .‬דש רק שתי כנפות לפנים‪.‬פעץ שנטייה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫לימושי־־ל ‪lemosel‬‬
‫‪llemossclj‬‬
‫‪:‬‬
‫פקעת‬
‫פקעת)של חוט(‬
‫חוטין‬
‫‪ 1994‬מנחות מב‪.‬‬
‫אוריל״ש ‪ orels‬מללים )שפות אריגים(‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.567‬‬
‫אתר‬
‫‪. 1 9 9 5‬‬
‫אישפילי״ר ‪esffler‬‬
‫מנחות‬
‫נסתר‬
‫להתפורר‬
‫)בגד לחוטיו(‬
‫‪ 1996‬מנחות מב‪:‬‬
‫סלו?י״ש ‪ [ ] piuches‬נימי >ןזתי עודפים‬
‫קוציה‬
‫לא מ נ ת ו בלונדהיים‪ .‬הפתרון ‪) piuches‬או ‪peluches‬‬
‫נסו בצרפתית של היו‪ <0‬נראה מתאים זק מנחיני׳‬
‫י‪-‬פשסעות הן מבחינת הגרסאות ופרייק״ש‪ ,‬פריקיש‪.‬‬
‫‪ 9‬ייקי־ש(‪ .‬כי אפשר להסביר‪ .‬שהלמ״ר הוחלף‬
‫ליי״ש בהשפעת המלה המקבילה פירניי־ש )להלן‬
‫סס׳ ‪.(1997‬‬
‫‪ 1997‬מנחות סב‪:‬‬
‫פייניי״ש ‪fernjes‬‬
‫גדדין‬
‫ציציות‬
‫הלעזים‬
‫‪149‬‬
‫עדשים‬
‫‪ 2002‬מנחות מח‪.‬‬
‫מיי״ץ ‪! Imaizl meiz‬ןךןה )חלק של הגת‪,‬‬
‫שבו מניחים את‬
‫הענבים(‬
‫המלה יכולה להיות צורת רבים )על משקל‬
‫׳׳עדשים••(‪ .‬או צורה של יחיד סקבילה ל‪1-‬ו«ח‪ .‬שהיא‬
‫הצורה השכיחה)לעיל סס־ ‪ 597‬ועוד(‪.‬‬
‫ג‪ 200‬מנחות נ‪:‬‬
‫אינטורטי״ר ‪entorter‬‬
‫)עריכתן‪]:‬לערוך‪1‬‬
‫להעגיל‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪558‬‬
‫‪ 2004‬מנחות נ‪:‬‬
‫טורני״ר ‪torner‬‬
‫י * י לעיל מס• ‪.446‬‬
‫)עריכתן(‪1‬לערוך[‬
‫לסובב )את הבצק‬
‫כדי לתת לו צורת‬
‫פת(‬
‫‪ 1998‬מנחות מב‪:‬‬
‫לעו וה מתווסף לקודם)מס־ ‪ (2003‬נשלפניו ׳׳ובלשץ‬
‫צריף‬
‫ערפת־־‪ .‬כאילו הלעז הראשץ הוא מהמלים המיוחדות‬
‫בייפ׳׳א ‪beize‬‬
‫ןריף )בגרמנית(‬
‫ליהודים )אפילו בעסק החץ‪ .‬שם שמת על כסה‬
‫י*‪ 1,‬לעיל סס• ‪.1861‬‬
‫מלים ערפתיוח בלשון דיבורם‪ .‬אף אחרי שהתרגלו‬
‫‪ 1999‬מנחות סב‪:‬‬
‫לדבר גרמנית( ‪ -‬והוא מתייחס לססורת הלחם הקלוע‪,‬‬
‫גילא‬
‫נייס׳׳א ‪beize‬‬
‫ה־חלות־‪ .‬׳־ברכות־ ‪ berches‬בסערב אשכנו • והלעו‬
‫ןריף )בגרמנית(‬
‫י ״ ל לעיל מס• ‪.1861‬‬
‫השני הוא סלה צרפתית רגילה‪ .‬אף וה מחזק את‬
‫השערתי)לעיל סם׳ ‪ ;(1000‬שדש׳־י התכוון בפירושו‬
‫על מנחות לדובח גרמנית‪ .‬גם יכול להיות‪ .‬שרש־י‬
‫‪ 2000‬מנחות סב‪:‬‬
‫גילא‬
‫רואה ^‪ entorter‬סלה מקומית לאיזור מגוריו וב‪-‬‬
‫‪alum‬‬
‫‪T‬וייף‬
‫‪ torner‬מלה צרפתית כללית‪ .‬לדברי לוי)במילונו‪ .‬מס‪-‬‬
‫י א ג לעיל סס׳ ‪ .185‬חזרת ר ש ״ על אותו לעז בתוך‬
‫ו ג ‪ ,(1‬צחך לגרוס סורםי־ר ‪ torter‬במקום ‪torner.‬‬
‫»םיד• אחז־)סס־ ‪ (1999-1998‬אץ בה כרי להפליא‪ ,‬כי‬
‫ב ר א ש ו נ ה אמו מתרגם את דהים *ססטנים׳‪ .‬אלא‬
‫נ ו ת ז דונמה של שיסוש כאחד הסססניס‪ ,‬ואחר‪-‬כך אח‬
‫)^‪tm^Xpm‬‬
‫‪ 2005‬מנחות גג‪:‬‬
‫ד׳פלד• ׳־גילא־ הוא מסביר בתרגום‪ .‬אבל מפליא‪.‬‬
‫טריילי״ש ‪ ItreillesI treiles‬גפני‪-‬דליות‬
‫שהלעז הגרמני הוא העיקר‪ .‬והצרפתי רק ספל ‪A‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.653‬‬
‫י״יגלשץ צרפת״(‪ .‬אולי נרשם פירושו של רש״י י ל‬
‫‪00‬כח מנחות כשעה שהיו לפניו ח ב תלסידים‬
‫‪8‬קהילות אשכנז‪.‬‬
‫‪. 2 0 0 6‬‬
‫מנחות נה‬
‫)עריכתה*לערוך[‬
‫שבלילתא‬
‫!‪ 200‬מנחות מד‪:‬‬
‫פינוגד״י ‪ fenogre‬ח י ל ב ה )גרגרנית‬
‫יוונית‪ ,‬צמח המשמש‬
‫לתבלין(‬
‫טורני״ר ‪torner‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.2004‬‬
‫לפובב )את הבצק‬
‫כדי לתת לו צורת‬
‫פת(‬
‫‪150‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2016‬‬
‫מפתחות‬
‫אוצר‬
‫כלבוס‬
‫‪ 2007‬מנחות ‪0‬ג‪.‬‬
‫גלואו׳׳ן ‪ gioon‬חתיכת עץ כסופה בק‪$‬ה‬
‫כן כלונדהיים פפרש‪ .‬כפו בשתי ההופעות הקודמות‬
‫מנחות ע‬
‫אולם התיאור‬
‫של הלעז )פם׳ ‪ 341‬ופס׳ ‪.(1976‬‬
‫הפדויק של הכלי הנדון כאן‪ .‬אפילו מלווה כעיור‪:‬‬
‫״כעץ סחבת‪ .‬ומעוייר תוכו גופות גופות׳‪ ,‬אמו הולם‬
‫כלל את ההגדרה הנ‪-‬ל‪ .‬נם הדה‪-‬ס אמו ״אסכא״ כמו‬
‫בסקרים האחרים‪ .‬אלא ״כלבוס־‪ .‬עריך אפוא כפי‬
‫הנראה להבץ‪ .‬שסדובר כסעץ סחבת לאפיסיות‪,‬‬
‫העשויה בשני חלקים‪ .‬שהבצק לחוץ בידהם‪ ,‬וכך הוא‬
‫סקבל אח עורתו‪ .‬ועביסה זו של הבעק משולה‬
‫לצביטת דברים על‪-‬ידי האטב‪.‬‬
‫הלעזים‬
‫חסר בדפוסים‪ .‬וסעד רק בתוספות )ךה״מ •כלי‬
‫אדמה׳•(‪ ,‬שם סעוסט הקונטרס‪ .‬כלומר דש״י‪.‬‬
‫‪: 2 0 1 4‬‬
‫אישפילט״א ‪espelte‬‬
‫גולבא‬
‫כוספת‬
‫שייגל״א ‪seigle‬‬
‫דישרא‬
‫שיפת‬
‫אביינ״א ‪aveine‬‬
‫שיבולי תעלא‬
‫שיבולת‪-‬שועל‬
‫‪.‬דאה ל ע י ל ס ס ׳ ‪612‬‬
‫‪2‬‬
‫חות סג‬
‫‪2017‬‬
‫‪0 0 8‬‬
‫גלנ״ץ ‪glanz‬‬
‫‪.‬ראה לעיל פס׳ ‪932‬‬
‫‪.‬‬
‫בלווטי‬
‫בלוטים‬
‫יבילי״ש ‪javeles‬‬
‫דה׳׳מ בלווטי‬
‫‪ 2009‬מנחות סג‪.‬‬
‫אלמ‬
‫?!ישנ״א ‪chesne‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪ .931‬הגרסה שבדפוסים‪ .‬קשסני״א‬
‫בדפוס בוסכרג‪ .‬היא כנראה ניסיץ סוטעה להסביר אח‬
‫הסלה בשם עץ‪-‬הערםץ קשטיני־א ‪ .chastenie‬כי לא‬
‫יכלו האיטלקים לזהות את העץ קישנ׳־א‪ .‬פאחר‬
‫שבשפתם האלץ הוא ‪ .querela‬טלה שאמה רוסה כלל‬
‫^‪.chesne‬‬
‫חות פג‬
‫‪.‬‬
‫רעפים‬
‫רעפים‬
‫‪ 2011‬מנחות סד‪:‬‬
‫בורדי״ל ‪bordel‬‬
‫*ריפא‬
‫מוכה‪ ,‬ביתן )בצורת‬
‫אוהל דמוי חרוט(‬
‫‪2 0 1 0‬‬
‫טיולי״ ש ‪tiules‬‬
‫מקל‬
‫‪ 2012‬מנחות סו‪.‬‬
‫מחבט‬
‫פליי״ל ‪Iflaiell fleiel‬‬
‫הכתיב‪ ,‬שאנו סעיזדס‪ .‬מתחזק טהניקוד המופיע‬
‫באחי מכתבי‪-‬היד‪ :‬פלייל‪.‬מנחות עט‬
‫ות סט‬
‫‪2 0 1 3‬‬
‫קרייד״א ‪creide‬‬
‫‪:‬‬
‫אדמה‬
‫גיר‬
‫צבותים‬
‫אלופות)לא‬
‫קשורות(‪ ,‬עמירים‬
‫חביצא‬
‫‪ 2018‬מנחות עה‪:‬‬
‫ת ב ש י ל המתבשל‬
‫של^י״יק‬
‫בתוך פיר‪ ,‬ובו פירורי‬
‫)?(‪[ ] saichich‬‬
‫לחם ועוד‬
‫בדפוסים כתבו בטעות‪ :‬של רקיקץ )כפי הנראה‬
‫הזורה הסקורים הייתה ״של רקיק־‪ ,‬במקום שלקי־ק‪.‬‬
‫ואחד המעתיקים או המדפיסים חיקן ל־של רקיקיך(‪.‬‬
‫בפירוש רש־י‪ .‬כפי שהובא בתוספות‪ .‬הנדסה‪:‬‬
‫שלמקו־ק)גרסה קרובה לגרסת כתבי‪-‬היד הבא והתם‪.‬‬
‫י׳ לעיל סס־ ‪ .(34‬י ק גרסת רש״י שב״שיסה‬
‫מקובעת״‪ :‬שלנקו־ק‪.‬‬
‫גפזז‬
‫‪ 2019‬מנחות עו‪:‬‬
‫בהיר‪ ,‬צלול‪ ,‬בלתי‪-‬צפוף‬
‫קלי״ ר ‪cler‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .956‬מדובר בנפה‪ .‬שרשתו‪ :‬מעבירה‬
‫פירורים גדולים יותר מדאי‪ .‬הלעז חסד בכתבי‪-‬היד‪.‬‬
‫וספק‪ .‬אס הוא פאת רש־י; ואק נם בנוסח ה־שיסה‬
‫מקובעת־‪ .‬המודפס בתחתית הגיליון‪ .‬איננו‪.‬‬
‫‪0 2 0‬‬
‫טייל״ א ‪teile‬‬
‫‪2‬‬
‫דוקין‬
‫‪.‬‬
‫תבלול )כתם בעץ‬
‫את‬
‫ה ם צ ם צ ם‬
‫הראייה(‬
‫מנחות‬
‫אתר‬
‫חסר כדפיסיס בגדיו® רש־י המקיבל‪ .‬אבל סעד‬
‫ניייישו שב־שיטה מקובעת״‪ ,‬המודפס בתחתית‬
‫י י ל י ו ן ‪ .‬י ׳ ^ ד ל ס ס ׳ ‪.675‬‬
‫ג‬
‫‪. 2 0 2 1‬‬
‫קדיר‬
‫פחלחל‬
‫ט ר י ש ט ר י ש ״ ס ‪trestrest‬‬
‫‪.‬יאילעילסס־ ‪601‬‬
‫סטכתא‬
‫‪ 2022‬מנחות פי‪.‬‬
‫משחה לרפואה‬
‫כ ל ש ם ״ א ‪baisme‬‬
‫י ז ‪ ,‬ה לעיל טפי ‪ .747‬חסר בכתבי‪-‬היד‪ .‬אף כפירי®‬
‫יזי־י שב־עדטד‪ .‬מקובעת־‪ .‬הטודפם בתחתית‬
‫‪1‬׳גיליון‪.‬‬
‫דה׳׳ם ו ש ל שמרים‬
‫‪ 2023‬מנחות פו‪.‬‬
‫יין‪-‬שמרים‬
‫ביפי׳׳ ט ‪bufet‬‬
‫י״יז לעיל ספי ‪ .642‬חסר בדפופיט‪ .‬בפירוש דש־י‬
‫ייניל‪ ,‬שאק בי אפילו הדה־ט הזה‪ ,‬אבל ברש־׳י‬
‫®נ־שיטה מקומת־‪ .‬הטודפס בתחתית מיליון‪ .‬יש‬
‫ייה״ס הזה‪ ,‬אלא ששם הלעז משובש‪ :‬יי׳־ס‪.‬‬
‫*‪ 202‬מנחות פו‪.‬‬
‫בליציי״ר ‪blecier‬‬
‫ילקה‬
‫לחבוט‪ ,‬ל ט פ ח‬
‫י ״ י לעיל סם־ ‪ .1*8‬חסר בפירוש רש״י הרגיל‪ ,‬אבל‬
‫נ‪* 0‬א כפירוש ר ש ״ שב־ שיטה מקומת•־‪ .‬המודפס‬
‫כתחתית הגיליון‪.‬‬
‫‪ 2025‬מנחות פו‪:‬‬
‫ט ייילי"ש ‪Itreillesl treiles‬‬
‫יליית‬
‫גפני‪-‬דליות‬
‫י*ר לעיל סס׳ ‪.651‬‬
‫‪ 2026‬מנחות פז‪.‬‬
‫קייני״ש ‪chienes‬‬
‫קמחי®‬
‫מנחות צדכתמי עובש‬
‫יאה לעיל מס־ *‪ ,45‬שם עורה אחרת של אותה סלה‪:‬‬
‫‪!* 5‬מ‪ j‬יאט כן אפשר גס פד‪ ,‬לקרוא ‪ .chemes‬או גם‬
‫׳«ס לקרוא‬
‫צד‬
‫•‪: jicnes‬מנחות‬
‫ל‪202‬‬
‫מנחות פח‪:‬‬
‫הלעזים‬
‫‪151‬‬
‫אבל עד עכשיו‪ .‬היה מדונד בנד הדולק עעטו‪ ,‬ועתה‬
‫בכלי‪ ,‬שבו סעסידיס את הגר‪ .‬תה מה שרש‪-‬י בא‬
‫להדגיש‪.‬‬
‫ש ל פרקים‬
‫‪ 2028‬מ נ ח ו ת פח‪:‬‬
‫מתקפל‬
‫פליידי״ץ ‪pleiediz‬‬
‫חסר בדפוסים‪ .‬בפירוש רש־י הרגיל‪ .‬אבל סעד‬
‫כפירוש שכ״שיטה סקובעח״‪ ,‬המודפס בתחתית‬
‫הניליק‪ .‬דש״י סתלבט מאיד להסביר את מאסר‬
‫התלמוד ״נר שבמקדש של פיקיס היה״‪ .‬מאחר‬
‫שמקובל לומר‪ .‬לפי משט התורה )שמות כ״ה‪ ,‬ל־־א‬
‫ול־ו ועת־(‪ .‬שהמנורה הייתה ״מקשה אחת״‪ ,‬חטובה‬
‫מתוך גוש אחד של והב‪ .‬והוא ם*יע לתרגם ״של‬
‫פרקיס־ כ־מתקפל־‪ .‬בפירוש הרגיל של רש״י יש‬
‫עוד הסבר אחר‪.‬‬
‫דפים‬
‫‪ 2029‬מנחות עד‪.‬‬
‫תבנית‬
‫פורס״ א ‪forme‬‬
‫ראה לעיל ס‪0‬׳ ‪ .469‬חסר בכתב‪-‬היד היחיד‪ .‬אבל‬
‫הלעז מובא בתוספות בשם רש־׳י‪.‬‬
‫ספינה רוקדת‬
‫‪ 2030‬מנחות צר‪:‬‬
‫סירונת‬
‫קויי׳׳ט ‪cojet‬‬
‫דאה לעיל פס־ ‪ .543‬רש־י}ותן כאן פרטים מעניינים‬
‫על עורת הסירמת)ואפילו עיור(‪ :‬היא סכונה ״ספינה‬
‫רוקדת־ ספני שקרינה• חד והיא מרחפת על‪-‬פד‬
‫הסיס‪.‬‬
‫• ה ־ ק ‪ p‬־ הוא הקורה הארוכה המהווה את חוד‬
‫הספינה מלמטה‪.‬‬
‫‪: 2 0 3 1‬‬
‫פולקי״ש ‪forches‬‬
‫‪2032‬‬
‫צירקל״א ‪cercle‬‬
‫סניפין‬
‫קלשונים‬
‫מעגל‬
‫מעגל‪ ,‬גלגל‪ ,‬ק ש ת‬
‫נרות‬
‫מנורות‬
‫קיוישול״ש ‪croisols‬‬
‫יאה לעיל מס־ ‪)5‬ו‪ .‬חסר מנחות‬
‫צו ונם בפירוש‬
‫ככתבי‪-‬היד‪,‬‬
‫‪ 1‬ש ״ שב־־שיסד‪ .‬מקומח׳־‪ .‬כל הסוגיה דנה בנרות‪,‬‬
‫‪: 2 0 3 3‬‬
‫פלדישטו״ל ‪faklestoi‬‬
‫דולבקי‬
‫כיסא מ ת ק פ ל‬
‫‪ s 2‬א ו צ ר‬
‫מנחות‬
‫‪1‬‬
‫‪0 3 4‬‬
‫טייל״ א ‪teile‬‬
‫ת קא‬
‫‪2‬‬
‫ייקץ‬
‫‪.‬‬
‫תבלול )כתם‬
‫ה מ צ מ צ ם‬
‫הראייה(‬
‫בעץ‬
‫את‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.675‬‬
‫‪.‬מנחות‬
‫ות קז‬
‫קז‬
‫‪2035‬‬
‫פלט״ א ‪plate‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סם־ ‪1*58‬‬
‫חולץ ח‬
‫‪. 2 0 3 6‬‬
‫מוקיי״ר ‪mochier‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־ ‪550‬‬
‫נפכא‬
‫מטיל‬
‫מחטטץ‬
‫לסחוט )נר(‬
‫חולץ ו‬
‫חולץ ח דקוייא‬
‫‪ 2037‬חולץ ד‪.‬‬
‫חבל‪ ,‬חוט )שעליו‬
‫ריש״ט ‪rest‬‬
‫נתלו צ י פ ו ר י ם‬
‫שחוטות(‬
‫המלה‪ ,‬הכתובה גם ‪ , m ,res‬נגזרת סהלטינית ‪restis‬‬
‫)תבל‪ ,‬חוס(‪ .‬אך משפחת סלה זו יוחסה לפעסים‬
‫‪2045‬‬
‫ט‬
‫בטעות לסשפחת המלה ‪) reiis‬רשת‪ ,‬מלכודת(‪.‬‬
‫‪. 2 0 3 8‬‬
‫פוישו״ן ‪poison‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪61‬‬
‫וני" ר ‪|vaner| waner‬‬
‫גי‪ ,‬כ׳־ג( דש־׳י משתמש בלעז זה כהוראת ״להיכשל״‪,‬‬
‫אבל לשם תרגום אותו פיעל ״נגף״ כסו ב»ירוש‬
‫שלפנינו‪) .‬בלונרהיים מביא‪ ,‬בניגוד לשיסתו‪ ,1‬את‬
‫״נוקף׳־ כסלה‪ ,‬שהלעז ספרש אותה‪ ,‬בסקום להביא‬
‫את ״נוגף״‪ ,‬שהוא הסברו של רש״י‪ .‬הסקרים את‬
‫הלעז‪ ,‬לסלה התלמודית •מקף״(‪.‬‬
‫מבת‬
‫נוקב‬
‫‪. 2 0 4 1‬‬
‫פוינ״ט ‪point‬‬
‫‪ 2042‬חולץ ח‪:‬‬
‫אשפר״א ‪aspre‬‬
‫ר׳ בלונרהיים ב׳)ע׳ ‪.(118-117‬‬
‫קשה‬
‫מחופפם‬
‫קרום‬
‫‪ 2043‬חולץ ח‪:‬‬
‫קרום‬
‫טייל״ א ‪teile‬‬
‫לעז וה מופיע תכופות בהוראת ״אריג־ ובעיקר‬
‫בהוראת ״תכלול״‪ .‬כאן‪ .‬כסו בהופעתו הראשתה‬
‫)לעיל מם׳ ‪ (19‬וכמו בשני הופעותיו האחרות‬
‫שבמסכת חולין‪ ,‬הוראתו ״קרום״ ‪ -‬החועץ כץ חלקים‬
‫פנימיים של הגוף‪.‬‬
‫חולין‬
‫‪.‬חולץ‬
‫הלעזים‬
‫אלונתית‬
‫שיקר‬
‫)חבטינהו(]חבט[‬
‫לנפות‪ ,‬לזרות‬
‫נוגף‬
‫‪ 2040‬חולץ ז‪:‬‬
‫להיתקל‪ ,‬לקבל מכה‬
‫אצופי״ר ‪a<;oper‬‬
‫ר׳ בלונדהייס ב׳ )ע־ ‪ .(51-49‬בפירוש רש״י על‬
‫המקרא )ירמיהו י׳׳ג‪ .‬ט־־ז; תהילים ע״א‪ ,‬י׳׳ב‪ :‬משלי‬
‫‪: 2 0 4 4‬‬
‫פלנק״ש ‪fiancs‬‬
‫כפלים‬
‫כפלים )השרירים‬
‫הפנימיים של הירך‬
‫פמוד לכליה(‬
‫עיין לעיל מס׳ ‪.1477‬‬
‫מניי״ר ‪manier‬‬
‫ממשמש‬
‫למשמש‪ ,‬לטפל בידיים‬
‫נקבים‬
‫‪ 2046‬חולץ ט‪.‬‬
‫חור‬
‫קרו״ט ‪crot‬‬
‫מיוונית ‪ ,crypta‬כצרפתית של היום ‪) grotte‬מערה(‪.‬‬
‫אולם היה נראה לי יותר למצוא כאן פועל כדברי‬
‫רש׳׳י‪ :‬״טנקר‪ .‬לשון נקבים‪...‬״‪ ,‬כלומר הוא רוצה‬
‫להסביר אח הדה״ס ״מנקר־ ורק קושר אותו עם‬
‫המושג ״נקבים״‪ .‬ואם כך‪ .‬אולי יש אהות את המלה‬
‫עם צורה של הפועל ‪) crever‬שבץ הוראותיו‬
‫״לנקוב״(‪ ,‬למשל ההווה נסתר ‪) criewet‬קרייוי״ט(‪.‬‬
‫אבל הגרסאות נוטות יותר לפתרונו של בלונדהיים‪.‬‬
‫חולין‬
‫אוצר‬
‫‪ 2047‬חולץ יא‪.‬‬
‫פינדר׳׳א ‪fendre‬‬
‫חולץ טז‬
‫פלי‬
‫לבקוע‬
‫הגרסה שבדפוסים פרטי״ ר היא מלה אחרת ‪.partir‬‬
‫שסשמעותה קרובה‪ :‬־להפריד״‪.‬‬
‫‪ 2048‬חולץ יא‪.‬‬
‫הנק״א ‪hanche‬‬
‫‪ 2049.‬חולץ יב‪:‬‬
‫גלנ״ט ‪giant‬‬
‫‪:‬חולץ טז‬
‫עצם‪ ...‬האליה‬
‫מותן‬
‫חולץ יז‬
‫אלץ‬
‫בלוט‬
‫הלעזים‬
‫‪: 2 0 5 7‬‬
‫קלי״ ר ‪cler‬‬
‫‪153‬‬
‫זיג‬
‫בהיר‪ ,‬צלול‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪956‬‬
‫מראה‬
‫ראי‬
‫‪2058‬‬
‫סירידוי״ר ‪miredoir‬‬
‫כתלי‬
‫חתיכות שומן חזיר‬
‫‪. 2 0 5 9‬‬
‫בקונ״ש ‪bacons‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.932‬‬
‫‪ '2050‬חולץ יג‪.‬‬
‫‪ 2060‬חולץ יז‪:‬‬
‫אינמישלי״ר ‪enmesler‬‬
‫מפוכפכת‬
‫לפבך‪ ,‬לבלבל‬
‫קוצונ״ש ‪colons‬‬
‫בנימה‬
‫זיפיות‬
‫‪ 2051‬חולץ טו‪:‬‬
‫שרפי׳ א ‪sarpe‬‬
‫מגל יד‬
‫מגל‪ ,‬מזמרה‬
‫כאן מדובר בסכץ פגוסה‪ :‬לפי עורת הפגימה היא‬
‫יכולה להיות ״אוגרת״‪ .‬כלומר בעלת ש ד עוקצים‪ ,‬או‬
‫רק ״מסוכסכת״‪ ,‬כלומר בעלת עוקץ אחד בלבד‪ ,‬ואז‬
‫הסכץ מסתבכת בבשר ונכנסת לתוכו‪.‬‬
‫מגל קציר‬
‫מחליש‬
‫הדק‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.895‬‬
‫‪ 2052‬חולץ טו‪:‬‬
‫פלציל״א ‪Ifalcillel falcile‬‬
‫‪ 2053‬חולץ טו‪:‬‬
‫שיר״א ‪Iserrel sere‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.808‬‬
‫חרמש‬
‫מגידה‬
‫משור‬
‫‪ 2054‬חולץ טו‪:‬‬
‫טור״ן ‪torn‬‬
‫מופני‬
‫ציר )של כננת(‬
‫‪ 2055‬חולץ טו‪:‬‬
‫וי״ץ ‪|viz| wiz‬‬
‫גלגל‬
‫בורג‬
‫אחד מכתבי‪-‬היד מוסיף בדה־ם ״במוכני״‪ :‬״ולשק ייז‬
‫חולץשליז היום[ והוא‬
‫הוא ]‪ .mechane‬״מכונה״ בעברית‬
‫‪ p o‬של בית יד )כנראה ע־ל‪ :‬שבית יד[ שלו עשוי‬
‫כסץ גלגל שקורץ ווי״ן )ע״ל‪ :‬וי״ץ[ ונכנס בתוך‬
‫חקתא)ע־ל‪ :‬הקתא[ ויועא סמנו על ידי הגלגול״‪.‬‬
‫‪: 2 0 5 6‬‬
‫לישק״א ‪lesche‬‬
‫‪.‬ראה לעיל פס׳ ‪773‬‬
‫‪ 2061‬חולץ יז‪:‬‬
‫אטינביש״ט ‪atenvist‬‬
‫זהו החלק הראשון של הפעולה בקריעת הבשר‪ :‬הבשר‬
‫נתפס וכאילו נעשה דק באותו מקום‪ .‬ד בלונדהיים ב׳‬
‫)ע׳ ‪ .(120-119‬לפי לדוגמאות‪ ,‬שרש״י מביא‪,‬‬
‫מסתבר‪ ,‬שגרס ״מחשיל״ ולא ״מחליש״‪ :‬ה״החשלה״‬
‫היא עבודת הנפח‪ ,‬הסחשיל את המתכת כפסישו‪.‬‬
‫כלומר מדק אותה על מנת לחזקה‪.‬‬
‫פאסאה‬
‫זיף )של שיבולת(‬
‫‪ 2062‬חולץ יז‪:‬‬
‫ארישט״א ‪areste‬‬
‫ר בלונדהיים ב׳)ע׳ ‪.(110‬‬
‫‪: 2 0 6 3‬‬
‫אשפר״א ‪aspre‬‬
‫דה״פ דמיא לפאפאה‬
‫מחוספס‬
‫‪.‬ראה לעיל מם׳ ‪2042‬‬
‫דאג&א יח ‪2064‬‬
‫פימונא ‪.‬חולץ‬
‫ארישטי״ר ‪arester‬‬
‫?ריך )צמח(‬
‫‪).‬ר׳ בלונדהיים ב׳)ע־ ‪110‬‬
‫תחגור‬
‫להתעכב‬
‫‪154‬‬
‫אוצר‬
‫חולץ‬
‫קולמוס‬
‫‪ 2065‬חולץ יח‪:‬‬
‫קסדה‬
‫חילם״ א ‪helme‬‬
‫הכוונה לכלוטת‪-‬התריס הנראית נקסודז סעל הקנה‪,‬‬
‫אבל רשיי משתמש בתיאורו בסלה ״קולמוס״‪ ,‬ספני‬
‫®הבלוטה מתחרות ממטה למעלה כמו קולמוס‪.‬‬
‫®חורי כיי לכתוב בו‪.‬‬
‫‪ 2066‬חולץ יח‪ :‬דה׳׳ט בחוד* דכובעא‬
‫חדות‬
‫אגוישו״ן ‪aguison‬‬
‫באחי סכתבי‪-‬היד קוראים אחרי הלעז הקורס )סס־‬
‫‪ :(2065‬״ואותו שיפוע נקרא כובע ®יסוי‪ ,‬יידוי ®•וי‬
‫אנויישו־ן בלען־י(‪® .‬אנו או!םר*ם‪ 1‬בכתובות )ה‪(:‬‬
‫חולץ כה‬
‫אגו־ ד בלע)־ז[־‪.‬‬
‫ראשיהן משופים ביתדות חדורים‪.‬‬
‫בכתב‪-‬יד אחר קוראים‪ :‬״ואותו שיפוע נקרא שסוע‬
‫כובע כלומר שפיו חדוד אגול־ק )!( בלע־ז״‪ .‬זה‬
‫סשלים אח מה שכתבתי במם׳ ‪.2065‬‬
‫‪ 2067‬חולץ יח‪ :‬דה׳׳ט בחודא דכובעא‬
‫חד‬
‫אגו״ד ‪agud‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.2066‬‬
‫‪ 2068‬חולץ יח‪:‬‬
‫גלנ־ץ ‪glanz‬‬
‫בלוטות‬
‫ראה לעיל סם• יג‪ .9‬סדובר כאן בבליטת התו׳ס‪ .‬ככל‬
‫הופעות הלעז עד עתה הוראתו הייתה ״כלוט‪.‬‬
‫חולץ כה‬
‫ולהלן)מס• ‪(2098‬‬
‫נלמדם־ ופרי האלון!‪ .‬ואילו פה‬
‫הודאתו בלוטות)איבר בגוף המפריש הפרשה‪ .‬תקרא‬
‫כך על שם דמיוני לבלוט‪ .‬נם בעברית של היום‪.‬‬
‫בהסחמן על המקומות האלה בתלמוד(‪.‬‬
‫מבלק‬
‫לקרוע לגזרים‬
‫‪ 2069‬חולץ יס‪.‬‬
‫דיקרוניי״ר ‪dccharonicr‬‬
‫‪Idccharognicrl‬‬
‫לשון ‪) charognc‬־פגרי(‪ .‬בדפוסים חסרה בלעז האות‬
‫ד־ו‪ .‬הקייסח בכל שאר הטקורות‪.‬‬
‫עיקרי בתים‬
‫‪ 2070‬חולץ כ‪:‬‬
‫חורים‬
‫קרו״ ט ‪crot‬‬
‫ראה לעיל סס• ‪ .2046‬יכולה להיות עויח רבים‪.‬‬
‫למרות חסרון ה‪-‬ל הסופית‪ .‬כפי שראינו כעניין ‪glam‬‬
‫)לעילמס־ יזין‪.‬‬
‫הלעזים‬
‫‪ 2071‬חולץ כא‪.‬‬
‫?ןיבידור״א ‪chevedure‬‬
‫חלל‬
‫חפירה‪ .‬חלל‬
‫דה״ט לשוף‬
‫‪ 2072‬חולץ כה‪.‬‬
‫שבטבט )צמח(‬
‫אשפריל״א ‪asprelc‬‬
‫העמח שיסש‪ .‬כסו נייר יכוכית של היום‪ ,‬להעביר‬
‫חספוס ור־ בלונדה״ט כי‪ .‬ע־ ‪•< 119-118‬‬
‫‪ 2073‬חולץ כה‪.‬‬
‫אגש״ א ‪ansc‬‬
‫אוזן‬
‫אתן‪ ,‬ידית )של כלי(‬
‫‪: 2 0 7 4‬‬
‫ליס״ א ‪lime‬‬
‫שופינא‬
‫פצירה‬
‫‪ 2075‬חולץ כה‪:‬‬
‫גרטוישיי״ ר ‪gratuisier‬‬
‫גדר‬
‫לגרוד‪ ,‬לרסק‬
‫)בפומפייה(‬
‫ו־ מילונו של לד וסם• ‪.(498‬‬
‫דה״ם לכרכר‬
‫תצדיב שחור‬
‫‪ 2076‬חולץ כה‪:‬‬
‫ניאי״ל ‪neel‬‬
‫ר א ר ל ע ״ ‪ ,‬מסי ‪.1245‬‬
‫‪: 2 0 7 7‬‬
‫מרטי״ל ‪martel‬‬
‫‪.‬חסר בדפוסים‬
‫קורנס‬
‫פטיש‬
‫‪ 2078‬חולץ כה‪:‬‬
‫גריפו״ן ‪grifon‬‬
‫דה׳׳ם פרט לעופות‬
‫מ ץ ‪9‬ך‪0‬‬
‫‪ 2079‬חולץ כז‪:‬‬
‫גרביל״א ‪gravele‬‬
‫רקק‬
‫חול‪ ,‬חצץ‬
‫)שנתערבו ב ו מים(‬
‫‪ 2080‬חולץ כח‪.‬‬
‫טייני״א ‪Iteignel tcinio‬‬
‫‪ 2081‬חולץ כח‪.‬‬
‫פו?ן־א ‪parche‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.644‬‬
‫מיכא‬
‫ןש‬
‫לבא‬
‫עור אדום‬
‫אמר‬
‫חולין‬
‫‪ 2082‬חולץ ל‪:‬‬
‫פילטרי׳׳ד ‪feitrcd‬‬
‫חולץ סב ®®יק״‬
‫מחסד‪ ,‬מודבק כמו‬
‫שמודבקיס דמי‬
‫‪ 2083‬חולץ לא‪.‬‬
‫מינציידי׳־ש‬
‫‪minciedes‬‬
‫מיפרמי‬
‫מקוצצות מרוסקות‬
‫‪ 2084‬חולץ לח‪:‬‬
‫איברי״ש ‪ebres‬‬
‫חצר בבד‬
‫פרעפת‬
‫ראה לעיל סס• י*‪ .‬סס• ‪ .80‬מסי ‪ 1147‬ולהלן מסי‬
‫‪ .2100‬בשני כתבי•• הנדסה היא איבד־®‪ .‬שיש‬
‫לקוזא אותה אולי איבז־ייש ‪) ebdei‬סידתית ‪hepata.‬‬
‫־כבדים• )מאימי »יןי‪1‬ו‪ .‬ומאתר •המלה אמה‬
‫סוכרת ממקור אחד אלא סושי י‪ .‬סותר לששד‪,‬‬
‫שמורות נרי־ ש מייעגות יחסת‪-‬נושא)יוונית ‪(hepar‬‬
‫והעורות בדלי־ ח יחסת־מושא‪ .‬אשר ל‪-‬ו הסומים‬
‫אילי היא תוספת למלה מרעית‪ .‬בחיקוי למלים‬
‫הלטיניות ‪ .uso‬ר־ בלונדהיים פ־')ע־ ‪ (54-53‬ומילונו‬
‫של לוי ומסי ‪.(467‬‬
‫הפפם‬
‫‪ 2085‬חולץ פב‪.‬‬
‫צינפיי׳׳ל ‪ cenpeil‬המסם )החלק השלישי‬
‫בקיבת מעלי‪-‬הגירה(‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.160‬‬
‫חולץמב~‪. 2 0 8 6‬‬
‫פנצ׳׳א ‪pance‬‬
‫כרם‬
‫חולץ מג‬
‫בטן )כאן בהוראה‬
‫מיוחדת של החלק‬
‫ה ר א ש ו ן בקיב״‬
‫מעלי‪-‬הגירה(‬
‫גץ‬
‫‪ 2087‬חולין מב‪.‬‬
‫אישפרדי״ד ‪ |esparvier| esparwier‬נץ‬
‫‪ 2088‬חולץ סב‪.‬‬
‫אושטוי־׳ר ‪ostoir‬‬
‫גם‬
‫נץ גדול‬
‫חולץ מג‬
‫העריך‪ :‬מ‪ .‬לפתות‬
‫בערפתית של היום‪ amour :‬גרסת‬
‫בכתב‪-‬יד אחד יש לפנינו המלה האיטלקית אשטו־ר‬
‫‪ .asior‬ר• מילונו של לוי)סס־ ‪.1786‬‬
‫‪: 2 0 8 9‬‬
‫י׳־נוי״ל ‪jcnoil‬‬
‫הלעזים‬
‫‪155‬‬
‫ארכובה‬
‫?ח־‬
‫כחבפה‬
‫‪ 2090‬חולץ סב‪:‬‬
‫דימצייד״א ‪ demaciede‬הלומה‪ ,‬כתושה‬
‫הגרסה שבדפיסיט הושפעה מהמלה ‪deminciede‬‬
‫)חתוכה לחתיכות דקות‪ .‬ראה לעיל סטי ‪.(1217‬‬
‫קרוס עב‬
‫‪ 2091‬חולץ מב‪:‬‬
‫טינפינ״א ‪ tenpene‬חלק מהצפק המכסה‬
‫את הכרם‬
‫המלה נעדרת מהמילונים‪ .‬אפשר לשער‪ ,‬שמקורה‬
‫מהנורון הפרנקי מאס‪) -‬לסתום‪ .‬להסתיר( כמו‬
‫בערפתית של היום ‪) se wpir‬להיחבא(‪en tapinois ,‬‬
‫)בחשאי(‪ ,‬או טדומהו מותי ‪ -‬שממנו ‪tampon‬‬
‫)מנופה( ‪ -‬או אולי מהיוונית ‪) tympanon‬תוף(‪ .‬כי‬
‫העוד הוה בעל עורה דומה לתוף‪ .‬דאה להלן מט׳‬
‫‪.2092‬‬
‫‪ 2092‬חולץ מב‪:‬‬
‫פנצ׳׳א ‪pancc‬‬
‫כדם‬
‫בטן )כאן בהוראה‬
‫מיוחדת של החלק‬
‫ה ר א ש ו ן בקיבת‬
‫מעלי‪-‬הגירה(‬
‫לוי נסילונו וסט׳ ‪ 17*6‬גורם ‪ pance‬גם במקום‬
‫‪ icnpenc‬ולעיל טס׳ ‪ .12091‬לפי אחד מכתבי‪-‬היד‪.‬‬
‫‪. 2 0 9 3‬‬
‫ריטריי' ט ‪retreit‬‬
‫‪Iretraitl‬‬
‫גמדא‬
‫מתכווץ )או‪ :‬מ^ווץ(‬
‫‪ 2094‬חולץ מג‪:‬‬
‫ריידי״ש ‪-reides‬‬
‫מתקשה‬
‫קשה‪ ,‬נוקשה‬
‫עורה המסתיימת ב‪ ,5-‬כפי שראינו פה ושם‪ ,‬אמה‬
‫בהכרת עורת ריבוי‪ ,‬אילם היה סביר יותר למעוא‬
‫עורה כלי ‪), s‬כסו ‪.(aspre .tenve .cler‬‬
‫‪: 2 0 9 5‬‬
‫ריטריי׳־ט ‪retreit‬‬
‫‪Iretraitl‬‬
‫‪P3‬‬
‫מתכווץ )או‪ :‬מ^ווץ(‬
‫‪156‬‬
‫חולץ‬
‫אוצר‬
‫‪ 2096‬חולק מה‪.‬‬
‫שולדי״ ר ‪solder‬‬
‫חולק מו חלים‬
‫להידבק‪ .‬להיצמד‪,‬‬
‫להיסתם‬
‫ר׳ בפובגים שונים לעיל סס־ ‪.1907.1356,169,113‬‬
‫ייתכן‪ .‬שרייתה כאן פתוזילה המלית ש־י ‪]) se‬לדבק!‬
‫״אח מפו׳׳(‪.‬‬
‫‪ 2097‬חולק מה‪.‬‬
‫פורציל״א ‪forcele‬‬
‫צלעות‬
‫קלשון הצלעות‬
‫הוא ההתפלגות של שתי הצלעות הראשונות )ר‬
‫לעיל פו‬
‫חולק‬
‫פס־ ‪.(680‬‬
‫בפשסעות קרובה‪ ,‬אם לא שווה‪.‬‬
‫הלעזים‬
‫גיסא‬
‫‪: 2 1 0 2‬‬
‫פלומ׳׳א ‪plume‬‬
‫נוצה‬
‫‪.‬ראה לעיל פס־ ‪372‬‬
‫משיכלתא‬
‫גיגית‬
‫‪ 2103‬חולק מו‪:‬‬
‫קוני״ א ‪I conge I conje‬‬
‫המלה מופיעה נם בצורה ‪) conches‬לעיל פס׳ ‪(1409‬‬
‫בהוראה קז־ובה של ־־בורות‪ ,‬שקעים )באדפה(׳׳‪ .‬ר׳‬
‫שם על מוצאה הפשוער‪.‬‬
‫מתקשה‬
‫קשה‪ ,‬נוקשה‬
‫‪: 2 1 0 4‬‬
‫ריידי״ש ‪reides‬‬
‫‪.‬ראה לעיל ס ס ׳ ‪2094‬‬
‫‪ 2098‬חולק מה‪:‬‬
‫גלב״ ץ ‪g | a n z‬‬
‫פילץ‬
‫בלוטות‬
‫ר א ה ל ע י ל פס־ ‪ 932‬ו פ ס ׳ ‪ .2068‬א ל א ש כ א ן ל א פ ד ו ב ר‬
‫שנקטירוד״א ‪sancterude‬‬
‫בבלוטח‪-‬ריזייס‪ .‬א ל א בפי ה נ ר א ה ביתרת‪-‬הסוח‪.‬‬
‫‪.‬ראה ל ע י ל מסי ‪6*2‬‬
‫‪ 2099‬חולק מה‪:‬‬
‫קוליד׳׳א מצייד״א‬
‫‪colcdc maciede‬‬
‫טיייה‬
‫מו מונחתת‬
‫חוליןמכה‬
‫כוונת רש״י לא ברורה‪ .‬בכתב‪-‬יד אחד לפחות‬
‫ובדפוסים‪ .‬רק המלה השנייה סופיעה והוראתה‬
‫חולק מו‬
‫״סוכיח־ )מרופד על איש הססיח ראשו‪ ,‬כנגד הכותל‬
‫או כדומה‪ .‬ונולנולתו ־פוביה‪,‬־(‪ .‬קשה להבין‪ ,‬פה‬
‫מוסיפה המלה הראשונה )מלשק ‪ col‬״צוואר״‪,‬‬
‫ופובנה הפקורי ״מכה על הצוואר־ אבל אחר כך‬
‫־סכה־ סתם(‪ .‬בלונדהייס ססיל פסיק ‪ p‬שתי הסלים‬
‫כאילו הן שמוח נרדפים‪ .‬אך אף זה אינו פותר את‬
‫הבעיה‪.‬‬
‫‪ 2100‬חולק מו‪.‬‬
‫איברי״ש ‪ebres‬‬
‫יותרת הכבד‬
‫סרעפת‬
‫כמו לעיל ומס־ ‪ (2084‬יש באותם שני כתבי־היד‬
‫הגרסה איבי־־ש)קרי‪ :‬איבדי־ש( ‪ .ebdes‬ר־ שם‪.‬‬
‫האדימה‬
‫רווית דם‬
‫גילדי‬
‫גלדים)בעור‪,‬‬
‫אחרי פצעים(‬
‫‪: 2 1 0 6‬‬
‫קרושטי״ש ‪crostes‬‬
‫מכות‬
‫פצעים‬
‫‪: 2 1 0 7‬‬
‫מלנ׳׳ץ ‪malanz‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מסי ‪5‬‬
‫אוכמי‬
‫כתמים‬
‫טיי״ש ‪tajes‬‬
‫‪:‬חולק מו ‪2109‬‬
‫גלייר״א ‪Iglairel gleire‬‬
‫‪ 2110‬חולק מו‪:‬‬
‫לזו״ר ‪lazur‬‬
‫בצרפתית‬
‫של היום ‪azur‬‬
‫משקה‪ ...‬עב‬
‫ליחה‬
‫כוחלא‬
‫תכלת‬
‫הלמ־׳ד ק י י מ ת ב מ ק ו ר‬
‫ה פ ר ס י )שם ש ל אבן סובה(‪ .‬ש ה ג י ע ל א י ר ו פ ה דדך‬
‫מו‬
‫‪. 2 1 0 1‬‬
‫טינב״א ‪tenve‬‬
‫‪T1. 113‬‬
‫דק‪ ,‬רזה‬
‫הערכיות א ו ל ם כ כ ל ה ש פ ו ת הרומניות נ ח ש ב ה ה־‪1‬‬
‫לסימן היידוע ו ה ו ש מ ט ה ‪.‬‬
‫אוצר‬
‫חולין‬
‫חולץ מז אדומה‬
‫‪ 2111‬חולץ מז‪:‬‬
‫רווית דם‬
‫שנקטירוד״א ‪sancterude‬‬
‫יאי לעיל מס־ ‪.6x2‬‬
‫הלעזים‬
‫‪: 2 1 1 6‬‬
‫פלומי׳׳ר ‪piomcr‬‬
‫‪157‬‬
‫קוניא‬
‫לכסות‪ ,‬למשוח‬
‫בעופרת‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪606‬‬
‫דה׳׳ט ככשותא‬
‫כרכום)קורטם?(‬
‫‪ 2112‬חולץ מז‪:‬‬
‫קרוא״ה ‪croe‬‬
‫או קרוי״ ‪eroi‬‬
‫חסי נדפוסינו‪ .‬אבל סעד בכל כתבי‪-‬היד ובדפוס‬
‫ס מ ז י נ ו ‪ ,‬אחרי הסליס ־׳ולא כעשבים־׳‪ - .‬העורות‬
‫‪ croM croe‬הן חריגות לעומת הצורה המקובלת‬
‫‪ ,crog‬הסופיעה באחד‪-‬עשר סקומות בפירוש התלמוד‬
‫מל רש־י ופעם אחת סאת הרשב־־ס‪ ,‬ובמקום אחר‬
‫כתבי‪-‬יד<‪ .‬דש גם‬
‫בשני מח‬
‫אפשר לקרוא גם!‪ .cro‬בספק‪.‬חולץ‬
‫הצורה קר־ו ‪ cro‬ומס ‪ 643‬ועודו‪ .‬אולם ר גם להלן‬
‫סס׳ ‪.2114‬‬
‫‪: 2 1 1 3‬‬
‫הומלו״ן ‪homlon‬‬
‫‪.‬יאה לעיל מס־ ‪370‬‬
‫‪ 21M‬חולץ מז‪:‬‬
‫קי־ו׳׳ג ‪crog‬‬
‫כשותא‬
‫כשות‬
‫‪.‬חולץ מח‬
‫דה״ם ככשוחא‬
‫כרכום)קורטסי(‬
‫אי ק ר ו ״ י ו ‪« 0‬‬
‫י*ה לעיל סס־ ‪ .2112‬אך יש לציץ גם אח הקושי‬
‫כפירוש רש־־י‪ .‬האומר‪ .‬שהצבע הירוק הגרון‪ ,‬שהוא‬
‫סיסן לטרפות‪ .‬הוא ־לא כעשבים קדו־ י בלע־ ז אלא‬
‫בסדאה כשותא‪ ...‬או כמראה סודיקא כרכום‪ ...‬וכל‬
‫סראה קדו־ג נקרא ירוק־‪ .‬מכאן יוצא‪ .‬שצבע הקרו־ג‬
‫יי* דונמה כללית של כל הצבעים הירוקים)סיפא(‪.‬‬
‫ובתוכו קייסיס שני גוני צבעים‪ .‬זה של הקדו״י ‪-‬‬
‫שאינו סיק לטרפות ‪ -‬חה של ־סוריקא כרכום־‬
‫®היא ‪ p‬טיסן לסרפות‪ .‬והרי ״סוריקא כרכום״ הוא‬
‫גס ‪ p‬קרר־ג ור׳ לסשל לעיל פס־ ‪) 391‬״כורכמא"(‬
‫יסס־ ‪ 1294‬ועוד |־םוריקא־[<‪ .‬פכאן יש להסיק‪.‬‬
‫שכפי הנראה ‪ crog‬הוא סמ של עמחים ובתוכם קיים‬
‫יין ‪) crog orientd‬־סוויקא־( והזן ‪,croe ,croi‬‬
‫®*בעם שונה‪.‬‬
‫‪: 2 1 1 5‬‬
‫קויטור״א ‪cuiture‬‬
‫חולץ מח מוגלא‬
‫כודיה )פצע מזוהם(‬
‫שודייקי חיוורי‬
‫כתמים לבנים‬
‫‪ 2117‬חולץ מז‪:‬‬
‫טיי״ש בלניי״ש‬
‫‪tajes blanjcs‬‬
‫בדפוסים רק‪ :‬״טיי־ש בלע־ז״‪ .‬כנראה טעו‬
‫הסעחיקיס לפוס ריהטא וקראו בלע־ז בסקוס‬
‫בלניי׳יש‪.‬‬
‫‪. 2 1 1 8‬‬
‫מדרי״ ץ ‪madriz‬‬
‫מלנ״ץ ‪malanz‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪5‬‬
‫שלפוחית‬
‫רחם‬
‫צמחץ‬
‫פצעים‬
‫התליע‬
‫‪2120‬‬
‫תולעים )?(‬
‫רולב״ש ‪I I -‬‬
‫חפר בדפוסים‪ .‬ומצוי ‪ p‬בכתב‪ T-‬אחד בזה הלשץ‪:‬‬
‫־צמחץ‪ .‬מלנ־ץ )ו־ לעיל סס׳ ‪ (2119‬סביבות התליע‬
‫הכבד רולב־ש בלע־ז‪...‬־‪ ..‬הסלה‪ .‬שרש־י ספר®‬
‫אותה בלעז זה‪ .‬היא פועל‪ .‬אך הסלה הצרפתית חיא‬
‫בהכרח שם עצם‪ .‬לא סצאנו שום סלה סתאיסה‪ ,‬כי‬
‫אם השערה רחוקה‪ :‬שם העצם הגרמני ‪) Milbe‬אקריח‬
‫או קרצית<‪ ,‬ששימש את היהודים באשכנז המערבית‬
‫לציץ החרקים הבלתי־נראים כסעס‪ .‬שחייבים לסלוח‬
‫סהם את חוסרי המאכל)אם כך‪ .‬יש לקרוא את הלעז‬
‫מילבי־ש ‪ .(milves‬אולם ד־ לד במילונו)סס־ ‪ .323‬ד‬
‫שס ציון למאמרו( סביא את המלה ‪ doive‬במשמעות‬
‫־תולעת הנמצאת בכבדו של כבש הסובל מכחישות‬
‫מימית־‪ .‬ואם כן אפשר לקרוא את הלעז שלנו‬
‫דולבי־ש ‪ .dolves‬בניירות עזבונו של בלונדהיים נם‬
‫הוא מביא כעניין זה סלה‪ ,‬שפירושה ״תולעי‪-‬סעייס‬
‫מטוניס שונים״‪ .‬אבל בלי לציין את הצורה הסדויקת‬
‫של המלה הצרפתית‪.‬‬
‫‪. 2 1 2 1‬‬
‫טינב״א ‪tenve‬‬
‫הליש‬
‫דק‪ ,‬חריף‬
‫‪158‬‬
‫אוצר‬
‫חולץ‬
‫חסר בדפוסים‪ .‬ומזח‪ ,‬בשלושה כיזבי‪-‬יד‪ .‬בדה״ ם‬
‫״דחליש פיסיה״‪.‬‬
‫פח‬
‫‪. 2 1 2 2‬‬
‫מלנ׳׳ץ ‪malanz‬‬
‫צמחץ‬
‫פצעים‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪5‬‬
‫מח‬
‫‪: 2 1 2 3‬‬
‫ריידי״ש ‪reides‬‬
‫קשה‬
‫קשה‪ ,‬נוקשה‬
‫הלעזים‬
‫‪2130‬‬
‫אמצע הקשי‬
‫חולין נ‪.‬‬
‫פישט׳׳א ‪ feste‬ן [ שיא)המקום המרוח?‬
‫ביותר סהמיחר בקשה׳‬
‫שצורת הקיבה מחורת(‬
‫לא פעגחו בלתחזיים‪ .‬פתרתי הולם את ההסבר של‬
‫רש־־י ואת גרסת הדפוסים ואחד סכתבי‪-‬היד‪ .‬בכתב־‬
‫היד השני‪ .‬שבו הלעז םעוי )בשלושה הוא חסר(•‬
‫הגרסה פורעים־ א‪ .‬ויש אולי לקרוא ‪ forcete‬בלוטי‬
‫סזלג‪ ,‬בהוראת סקום ההתפלגות של עקוסת הקשת‪.‬‬
‫‪ 2131‬חולץ נ‪.‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪2094‬‬
‫גלייר׳׳א ‪Iglairel gleire‬‬
‫‪2124‬‬
‫אינטריי״ל‬
‫‪Icmraill cntreil‬‬
‫כנתא‬
‫חולץ נ‬
‫שומן מעיים‬
‫מח‬
‫‪: 2 1 2 5‬‬
‫פוינט״א ‪pointe‬‬
‫סט‬
‫‪. 2 1 2 6‬‬
‫כרם‬
‫בטן )כאן בהוראה‬
‫מיוחדת של החלק‬
‫ה ר א ש ו ן בקיבת‬
‫סעלי‪-‬הגירה(‬
‫מט‬
‫‪. 2 1 2 7‬‬
‫עובי בית הכוסות‬
‫דובלו״ן ‪ dobion‬פימה‪ ,‬קפל של שומן‬
‫‪.‬ראה לעיל סם׳ ‪162‬‬
‫‪ 2128‬חולץ מט‪:‬‬
‫טייל״ א ‪teile‬‬
‫חלב שעל הקרב‬
‫קרום‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .2043‬כאן ולהלן)סס׳ ‪ (2235‬הכוונה‬
‫לקרום שוסני‪ .‬שבכותלי הבטן‪ .‬שהוא אסור לאכילה‬
‫)ויקרא די‪ ,‬כ״ב־כ״ה(‪.‬‬
‫ט‬
‫‪: 2 1 2 9‬‬
‫טבחיא״ה ‪tabahie‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪95‬‬
‫‪. 2 1 3 2‬‬
‫טבחיא״ה ‪tabahie‬‬
‫שירק א דם עיי*‬
‫ליחזז‬
‫חלחוליוז‬
‫פי‪-‬הטבעח‬
‫‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪95‬‬
‫)חודה*חוד[‬
‫חולץ נ‬
‫חור‬
‫פנצ״א ‪pance‬‬
‫‪,‬‬
‫‪. 2 1 3 3‬‬
‫הנקי״ ש ‪hanches‬‬
‫‪ 2134‬חולין נ‪:‬‬
‫קרישטני״ א בודי״ ל‬
‫עצמות האליה‬
‫מותניים‬
‫פני* ריבי‬
‫מעי עיוור‬
‫‪crestanje bodel‬‬
‫הסלה ‪) bodel‬סעי( קשורה עם ‪) bedaine‬כרס( ועם‬
‫‪) boudin‬סעי ממולא( בערפתית של היום! יכול‬
‫להיות‪ ,‬שכל הסלים האלה נגזרות מהעברית ״בטן*‬
‫)דוץ הערכית ז(‪ crestanje .‬הוא משתן‪ ,‬מלשון‬
‫‪) crfte‬פסגה‪ ,‬רכס(‪ .‬ובק‪ :‬״המעי הסשתן״‪ ,‬לפי‬
‫עורת האיבר הזה‪ .‬ר׳ מילתו של לוי )סס׳ ‪.(591‬‬
‫הגורס ‪ (crestinie?) crestanie‬בכיי אחד קוראים‬
‫בח־י־ל קרישטני״א )‪.(bodel crestanje‬‬
‫‪ 2135‬חולין נ‪:‬‬
‫בודי״ל שציליי״ר‬
‫‪bodel sacelier‬‬
‫פניא ריבי‬
‫מעי עיוור‬
‫מתח אחר לאותו איבר כמו כסס׳ ‪ .2134‬לגבי ‪bodel.‬‬
‫ר• שם‪ sacelier .‬הוא תואר השם ״של שקיות״‪.‬‬
‫כדכשא‬
‫כלומר ״מעי של שקיות״‪ ,‬נם וה תיאור המעי העיוור‬
‫פי־הטבעת‬
‫לפי עורתו‪ .‬ר־ מילונו של לד)סס־ ‪.(591‬‬
‫חולץ‬
‫אחנר‬
‫פגיא ריבי‬
‫‪ 2136‬חולץ נ‪:‬‬
‫בטן )כאן בהוראה‬
‫פ״נ׳׳א ‪pance‬‬
‫מיוחדת של החלק‬
‫ה ר א ש ו ן בקיבת‬
‫מעלי‪-‬הגירה(‬
‫‪1£‬‬
‫קרושט״א‬
‫נכתבי‪-‬היד כתוב ־הפנע״א־ ביידוע עברי‪ .‬זוזו פירוש‬
‫מ מ י לאותו ביטוי תלמודי‪ .‬כששני הלעזים הקח־סיס‬
‫)סטי *‪ J‬ו‪5-2‬נו‪<2‬ה*ו סונזזיס שוניט לאזתז עניין‪.‬‬
‫הלעזים‬
‫‪159‬‬
‫הרשני ם‪ .‬יש ספק רב‪ .‬אם הלעז שם אינו הוספה‬
‫מאותרת‪ .‬ראה לעיל מס י י«ו‪.‬‬
‫‪2141‬‬
‫חולץ נא‪.‬‬
‫‪a‬‬
‫‪t‬‬
‫‪s‬‬
‫‪o‬‬
‫‪r‬‬
‫הוגלד‬
‫‪ c‬־ ם‬
‫פענוח זה של הלעז ספליא‪ .‬כי רש־׳ אינו נגהג להביא‬
‫אח עורח הפועל‪ .‬כי אם למסור את שם הפועל בלבד‪.‬‬
‫ואמנם לפחות בכתב‪-‬יד אחד כתוב קרושטי־ר‬
‫‪.crosier‬‬
‫ד‪213‬‬
‫חולץ נ‪:‬‬
‫איסחומכא‬
‫נא הקיבה)?(‬
‫אישטומ״ק‪80‬תו‪ .0$10‬חולץ פי‬
‫שיגרונא‬
‫‪lestomaquel‬‬
‫עווית‪ ,‬התכווצות‬
‫*ל נתיב הלעז שבסקורות אי‪-‬אפשר לסמוך‪ .‬כי בתר‬
‫שרירים‬
‫יו*‪ .‬שהושפע מכתיב הטלה הארסית הסתפרשת‪. .‬ראה לעיל מס־ ‪1327‬‬
‫שיליא בדיוק אותה סלה יוונית‪ .‬אשר הושאלה גם‬
‫כאיטית גס בשפות רומניות‪ .‬עם זאת אולי סעיאות‬
‫)גניחותיה^ניחות[‬
‫‪ 2143‬חולץ נא‪:‬‬
‫יכ״ף בכל הגרסאות שלפנינו)איסטומכיא וכיו־ב(‬
‫התייפחויות‪,‬‬
‫פליינדרי״ש ‪plandrcs‬‬
‫סודה על שימוש נדיר של כ־ף ל״עתיק של ‪) q‬ר‬
‫גניחות‬
‫‪Iplaindresl‬‬
‫ילעזים בפירוש על איוב של ר׳ יוסף קרא(‪ .‬דברי‬
‫דש״י‪" :‬אני שמעתי איסטומנ־א ואיני יודע מהו״‬
‫חבוט‬
‫‪ 2144‬חולץ נא‪:‬‬
‫טעניעים על תפקיד הדמיון הסילוני נין הטלה‬
‫מוכה )]פשתן[ נפוט(‬
‫כטו״ר ‪batud‬‬
‫המתפרשת ונץ הלע־ז‪ .‬כפי שכבר ראינו נמה‬
‫ר־ בלונדהיים ב־ וע־ ‪ 1126‬וסילונו של לוי)מס־ ‪.(155‬‬
‫פעמים‪ .‬נערפתית של היום פירוש ‪ cstomac‬קינה‪.‬‬
‫*בל המקור היווני פירושו ״פתח ושל הקינה או של‬
‫*ינר אתר(״ ‪ stomachos -‬טלשץ ‪) stoma‬פה(‪.‬‬
‫נפיץ‬
‫*‬
‫‪ 2145‬חולץ נא‪:‬‬
‫אישקו׳׳ש ‪ escos‬מנוער )]פשתן{ מנוקד‪(.‬‬
‫ראה לעיל מם־ ‪.15*5‬‬
‫‪ 2138‬חולץ‪ .‬נ‪:‬‬
‫קרום עב‬
‫טינפינ״א ‪tenpene‬‬
‫חלק מהצפק‬
‫המכפהנאאת הכרם‬
‫‪: 2 1 4 6‬‬
‫חולץ‬
‫במדי‬
‫י*ה לעיל סס־ ‪.2091‬‬
‫‪popedes‬‬
‫פופידי״ש‬
‫אגודות פשתן‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־ ‪1476‬‬
‫‪ 2139‬חולץ נ‪:‬‬
‫כרם‬
‫פנצ״א ‪pance‬‬
‫בטן )כאן בהוראה‬
‫החלק נא ‪2147‬‬
‫מיוחדת של ‪:‬חולץ‬
‫חימחתא‬
‫טי״ל ‪til‬‬
‫טיליה )עץ(‬
‫ה ר א ש ו ן בקיבת‬
‫מעלי‪-‬הגירה(‬
‫‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫חולץ נא‬
‫טפוף‬
‫עובי בית הכוסות‬
‫‪ 2140‬חולץ נ‪:‬‬
‫פישלי״ש ‪fisies‬‬
‫ערוך באופן רפה‪,‬‬
‫יובלו״ן ‪ doblon‬פימה‪ ,‬כפל של שומן‬
‫ללא צפיפות‬
‫ראה לעיל סס־ ‪ .1966‬בהוראה שונה כסקעת‪ .‬חסר‬
‫טעי״ רק בו׳י־ף‪ .‬בעיטוש של סוניינתו המופיע אעלו‬
‫בדפוסיס‪.‬‬
‫ננ־ב םו‪ .:‬בתוך פירוש ״רש־י״‪ .‬שהוא באמת סאת‬
‫‪. 2 1 4 2‬‬
‫קרנפ״א ‪cranpe‬‬
‫‪160‬‬
‫מפתחות‬
‫אוצר‬
‫חולץ נד תיבנא‬
‫‪ 2149‬חולין נב‪.‬‬
‫אישטריי״ם ‪ estreim‬קש )בעיקר המשמש‬
‫למרבץ הבהמות(‬
‫‪lestraiml‬‬
‫הלעזים‬
‫אם‬
‫‪. 2 1 5 8‬‬
‫מדרי׳׳ץ ‪madriz‬‬
‫ת׳ם‬
‫עצם האליה‬
‫מותן‬
‫‪:‬חולץ נד ‪2159‬‬
‫הנק״א ‪hanche‬‬
‫ר א ה ל ע י ל מסי «‪.12‬‬
‫חימצי‬
‫אפונות‬
‫‪ 2150‬חולין נב‪.‬‬
‫פישיל״ש ‪pesels‬‬
‫יש מקום להעיר על ד מ י ק האותיות העבריות עט‬
‫זפק‬
‫זפק‬
‫יב׳׳א ‪jabe‬‬
‫ה א ו ת י ו ת ש ל פ י י ש ו ל ״ ש ‪) icisols‬לעיל סס־ ‪.(531‬‬
‫ש פ י ר ו ש ו שעועית‪ .‬ר׳ בלונרהייס ב י ) ע ׳ ‪.(165-164‬‬
‫חיפצי‬
‫חמצות‬
‫‪ 2151‬חולין נב‪.‬‬
‫צ‪T‬רי״ש ‪cedres‬‬
‫ה ע ב ר י ת ש ל היום ל א ה ת י י ח ס ה ל ה ב ח נ ה ש ל ר ש ״ י‬
‫באן‪ ,‬ב ק ב ע ה א ת ה ש ם ח מ צ ה ^ ‪) c c d r c‬לטינית‪,cicer :‬‬
‫)כנפיה*כנפיימ‪1‬‬
‫נוצות‬
‫‪:‬חולץ נו ‪2161‬‬
‫פלומי״ש ‪plumes‬‬
‫‪.‬ראה‬
‫לעיל מס־‬
‫‪372‬‬
‫נוצה‬
‫‪ 2162‬חולץ נו‪:‬‬
‫‪,‬‬
‫מולש 'א ‪molse‬‬
‫פלומה‬
‫צ ר פ ת י ת ש ל ימינו‪ ipois tlni'ln- :‬דווקא‪ .‬נ י ל פ י‬
‫לעיל נז‬
‫ר ש ״ י א פ ו נ ו ת הן ״ ח י מ צ י ״ !ר־חולץ‬
‫מם׳ ‪ .(2150‬ר־‬
‫ב ל ו נ ד ה ״ ם ב־ >עי ‪<14 1-137‬‬
‫נב‬
‫דבוק‬
‫דבק חזק‬
‫נחבסה‬
‫‪ 2153‬חולץ נב‪.‬‬
‫דימצייד״א ‪ demaciede‬הלומה‪ ,‬כתושה‬
‫‪ 2164‬חולץ נז‪.‬‬
‫אישטריינ״ט ‪estreint‬‬
‫צומת ועידן‬
‫‪PM9‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.2090‬‬
‫ראה לעיל מס׳ ‪ .638‬לפי הגרסה שבבפה כתבי‪-‬יי‬
‫ובדפוסים אפשר לקרוא אישטריינט״א ‪estreintt‬‬
‫ולראות בזה שם‪-‬עצם)צימוק‪ ,‬עמיתה(‪.‬‬
‫‪: 2 1 5 4‬‬
‫מרטרינ״א ‪martrine‬‬
‫נב‬
‫נג‬
‫‪2155‬‬
‫פוט״ א ‪pote‬‬
‫נמייה‬
‫סמור‪ ,‬ן^ק‬
‫חולץ נח‬
‫)סחופיה^פחוף(‬
‫כף‪-‬רגל‬
‫•‪2156‬‬
‫שנקטירו״ד ‪sancterud‬‬
‫‪Isancterud'l‬‬
‫האדים‬
‫רוד‪-‬דם‬
‫ראה לעיל מם׳ ‪.682‬‬
‫נד‬
‫‪. 2 1 6 3‬‬
‫פוינטור׳׳א ‪pointure‬‬
‫נהופעוחיה הקודמות )לעיל מס׳ ‪.1813 .1723,1147‬‬
‫וכן להלן מם־ ‪ ,(2458‬משמעות הפלה‪ :‬׳׳דקירה׳־‪.‬‬
‫‪. 2 1 5 2‬‬
‫גלו׳׳ד ‪glud‬‬
‫נב‬
‫ניקוב‬
‫ניקוד‪ ,‬ניטור‪.‬‬
‫נימוש‬
‫‪2157‬‬
‫אישפלדו״ן ‪espaldon‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪689‬‬
‫כפא דידא‬
‫עצם השכם‬
‫שיחלא‬
‫הטלה )של ביצים(‬
‫‪. 2 1 6 5‬‬
‫פושט״ א ‪poste‬‬
‫‪:‬חולץ נח ‪2160‬‬
‫צינציל״א ‪cincele‬‬
‫‪ 2167‬חולץ נח‪:‬‬
‫אינשלביי״ר‬
‫‪ensalvajir‬‬
‫]‪lensalvagir‬‬
‫בקא‬
‫יתוש‬
‫אימרא‬
‫להתנהג‬
‫להתפרע‪,‬‬
‫ב פ ר א ו ת ‪ ,‬להיות‬
‫ברוגז‬
‫ר׳ מילונו של לד)סס׳ ‪.(420‬‬
‫חולין‬
‫אמר‬
‫‪ 2168‬חולץ נח‪:‬‬
‫מרטי׳׳ל ‪martel‬‬
‫קורנס‬
‫פטיש‬
‫‪ 2169‬חולץ נח‪:‬‬
‫סניא ריבי‬
‫נט‬
‫חולץ‬
‫קרישטני״א בודי׳׳ל‬
‫מעי עיוור‬
‫‪crestanje bodel‬‬
‫‪Icrestange bodell‬‬
‫י״ה לעיל סס׳ ‪ .2134‬כאן הסדר הפוך כדוב כה״י‬
‫הלעזים‬
‫‪ 2178‬חולץ נט‪:‬‬
‫פוו?ןיידי״ש‬
‫‪forchiedes‬‬
‫‪161‬‬
‫מפוצלות‬
‫שסועות מפוצלות‬
‫‪: 2 1 7 9‬‬
‫אישטיינבו״ק ‪esteinboc‬‬
‫‪lestainbocl‬‬
‫צבי‬
‫אקו‪ ,‬יעל‪-‬סלע‬
‫ראה לעיל סם׳ •‪.94‬‬
‫)בודי׳׳ל קרישטני־א ‪.(bodel crestanje‬‬
‫‪ 2170‬חולץ נח‪:‬‬
‫לזי״א ‪lazre‬‬
‫חלתית‬
‫חלתית‬
‫יאה לעיל מס׳ ‪.465‬‬
‫‪ 2171‬חולץ נח‪:‬‬
‫טור״ א ‪tore‬‬
‫תיעא‬
‫אקוניטק‪ ,‬חונק‪-‬‬
‫הדוב)צמח ארסי(‬
‫‪ 2172‬חולץ נט‪.‬‬
‫טור״ א ‪tore‬‬
‫מרירתא‬
‫אקוניטץ‪ ,‬חונק‪-‬‬
‫הדוב )צמח ארסי(‬
‫‪ 2173‬חולץ נט‪.‬‬
‫אישקלפיישו״ן‬
‫‪eschalfeison‬‬
‫‪leschalfaisonl‬‬
‫קדחת‬
‫התחממות )כלומר‪:‬‬
‫חום‪ ,‬קדחת(‬
‫‪ 2174‬חולץ נט‪.‬‬
‫קפריי״ר ‪caprier‬‬
‫צלף‬
‫שיח‪^(-‬ף‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.389‬‬
‫‪ 2175‬חולץ נט‪.‬‬
‫יינציבי״ש ‪jencives‬‬
‫‪ 2176‬חולץ נט‪.‬‬
‫הצק״א ‪hanche‬‬
‫‪ 2177‬חולץ נט‪:‬‬
‫קדינידי״ש ‪crenedes‬‬
‫י" סילתו של לד לטס־ ‪.(256‬‬
‫חנכץ‬
‫חניכיים‬
‫עוקץ‬
‫מותן‬
‫הדוקות‬
‫משוננות‬
‫‪ 2180‬חולץ נט‪:‬‬
‫דיי״ן ‪Idain) dein‬‬
‫קרש‬
‫יחמור‬
‫מכיוון שהקדש )אולי מיוונית « ‪ • k e r‬״?ת״( הוא‪,‬‬
‫לפי םונייתנו‪ .‬בעל קק אחת‪ .‬היינו מיפים לקרוא‬
‫אצל רש־י ‪) unicorne‬״חדקק״(‪ .‬חיה אגדיות‬
‫שבימי‪-‬הביניים היו מאמינים בקיומה‪ .‬אבל רשיי‬
‫נוקב בשם של חיה מצדה‪ .‬שהיא נעלת שתי קרניים‪-‬‬
‫מפתודיתא‬
‫®סתורית)מתקן‬
‫להתרת פקעות(‬
‫! ‪ 218‬חולץ ם‪.‬‬
‫דישבולטויר״ש‬
‫‪desvoltoirs‬‬
‫ר• להלן ספי ‪ .21*3‬י ק נמילונו של לד )פס׳ ‪.(786‬‬
‫לד דהה בגרסה החריגה של אחד סכתבי‪-‬היד את‬
‫המלה הספל־א ‪) hasplc‬באותה סשסעות‪ .‬הושאלה‬
‫בערפתית עתיקה מהגרמנית ‪ .(Haspel‬גם כאן ה‪$-‬‬
‫הסופית היא בפי הנראה סיק ליחיד ביחס הנושא)ר‬
‫לעיל סס• ‪.(932‬‬
‫‪ 2182‬חולץ ם‪.‬‬
‫אישקניא״ש‬
‫‪lescagnesl escanies‬‬
‫דוללי‬
‫פקעות‬
‫בצרפתית חדישה ‪ .ecagne‬מקוד המלה לא ברוד‪,‬‬
‫אילי מ״קנה״)‪ canna‬כלסידת(‪ ,‬כי המתקדם להתיר‬
‫פקעות היו עשויים מקנים‪ ,‬אי מלטינית מאוחדת‬
‫‪) scamnium‬ספסל(‪ .‬נס ק על שם פתקן ההתרה‪.‬‬
‫‪2183‬‬
‫חולין ס‪.‬‬
‫דישבוידיי׳׳ר‬
‫‪desvuidier‬‬
‫פתי־ יוללי‬
‫לסתור‪ ,‬להתיר פקעות‬
‫למרות שהיה מתקבל על הדעת למצוא אזל רש־ י‬
‫סלים מקבילות ל־ססתוריתא־ )לעיל טס׳ ‪(2181‬‬
‫ול־סתר־‪ .‬יש ‪ p‬שד הלעזים האלה‪ .‬הקרובים‬
‫‪162‬‬
‫מפתחות‬
‫אוצר‬
‫באותיותיהס‪ .‬רבדליס >הטי־ח מצויה בכל הגירסאות‬
‫של סם׳ ‪ 2181‬ולא אף כאחוז מגרסאות סס־ ‪.(2183‬‬
‫שאינם מאפשרים לייחס להן מ ת א סשותף‪ .‬הראשון‬
‫הוא מלש ק ‪ voltrer‬ולסובב( והשני מלשון ‪vuide‬‬
‫)ריק(‪.‬‬
‫בליסטרי‬
‫קןית‬
‫‪ 2192‬חולין ם‪:‬‬
‫‪2184‬‬
‫בירשידו״ר ‪bersedor‬‬
‫מאותו סועא כסו ‪) bcrceau‬עריסה(‪ ,‬כי היו להם‬
‫אולי אוי‬
‫ססרות של נסי‪ .‬שמעשה קליעתן בקליעת העריסות‪.‬‬
‫ר׳ ‪2193‬‬
‫בלונדהייס ב־)ע־ ‪ .(127-126‬המתנגד לרעה זו‪ .‬ור־‬
‫את העיונים הביביליונרפיים במילונו של לוי )מס־‬
‫‪74 .(106‬‬
‫לץ ם‬
‫‪: 2 1 8 5‬‬
‫קרנפ״א ‪cranpe‬‬
‫עויח‬
‫עווית‪ ,‬התכווצות‬
‫שרירים‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪1327‬‬
‫?!לב״ א שורי״ץ‬
‫זרזיר‬
‫‪..‬חולץ סב ‪2186‬‬
‫זרזיר‬
‫אישטורני״ל ‪estornel‬‬
‫חולץ סג‬
‫ן סב‬
‫‪. 2 1 8 7‬‬
‫ארונדיל״א ‪arondele‬‬
‫פנונית‬
‫פנונית‬
‫הלעזים‬
‫‪ 2191‬חולץ סג‪.‬‬
‫פאו״ן שלוי׳־א‬
‫‪paon salwaje‬‬
‫‪Ipaon salvage I‬‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.635‬‬
‫באות שבעופות‬
‫כום )עוף לילי(‬
‫צואיט״א ‪(uete‬‬
‫באות שבשרצים‬
‫חפרפרת‬
‫טלפי׳ א ‪talpe‬‬
‫‪ 2194‬חולץ סג‪.‬‬
‫צואיט׳׳א ‪?uete‬‬
‫‪2195‬‬
‫‪chalve‬‬
‫חולין סג‪.‬‬
‫‪soriz‬‬
‫‪. 2 1 9 6‬‬
‫טלפי׳ א ‪talpe‬‬
‫עוף רדומה לזרזיר ‪ choucasi‬בצרפתית של היום(‪.‬‬
‫ואולם‪ ,‬במקורות צרפתיים אחרים סיסי‪-‬הביניים‪.‬‬
‫דשם ‪ choe‬מזוהה עס ‪) chouette‬כוס‪ ,‬תנשמת‪ .‬ר־‬
‫לעיל מסי ‪<218‬‬
‫‪ 2189‬חולין סב•‬
‫אישגרטיניי״ר‬
‫מסרט‬
‫לסרוט‬
‫‪lesgratignicr| esgraimier‬‬
‫ן סב‬
‫‪: 2 1 9 0‬‬
‫א ו ר ט י א ״ ש ‪orties‬‬
‫חלפי‬
‫פרפרים‬
‫קיפיף‬
‫עטלף‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־‬
‫קיפוף‬
‫חפרפריז‬
‫‪74‬‬
‫קורפראי‬
‫חפרפרת‬
‫‪.‬ראה לעיל ‪00‬־ ‪292‬‬
‫‪ 2188‬חולין סב‪.‬‬
‫קוא׳׳ה ‪choe‬‬
‫קיפיף‬
‫כוס )עוף לילי(‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.843‬‬
‫טלפי׳ א ‪talpe‬‬
‫עורבים‬
‫קאק‬
‫דוכיפת‬
‫טווס‪-‬בר )תרנגול‪-‬‬
‫בר‪ ,‬חו^ה קטני•(‬
‫‪74‬‬
‫נץ‬
‫‪ 2198‬חולץ סג‪.‬‬
‫אישפרויי״ר ‪ |esparvier| esparwier‬נץ‬
‫‪ 2199‬חולץ סד‪.‬‬
‫פילוט״א רודונט״א‬
‫‪pclote rodonte‬‬
‫כדור‬
‫כדור עגול‬
‫התואר חסר בדפוסים‪.‬‬
‫‪ 2200‬חולין סד‪.‬‬
‫פל״ט ‪plat‬‬
‫כי‬
‫שטוח‬
‫בדפוסים כתבו בטעות פלוס־ א )מתוך השפעת ה ל "‬
‫הקודם‪ ,‬סס׳ ‪ .(2199‬בשני כתבי‪-‬יד מתוך ארבעי‬
‫הגרסה היא פל״ץ ‪ .piaz‬אותה סלה ביחסה שונה‪.‬‬
‫חולין‬
‫אוצר‬
‫‪. 2 2 0 1‬‬
‫אלמי ם ‪album‬‬
‫‪*"1.‬י לעיל מס־ ‪1880‬‬
‫חלבון‬
‫חלבון)הביצה(‬
‫סד ‪2202‬‬
‫סייי׳׳ל ‪moiol‬‬
‫חלמון‬
‫חלמץ )הביצה(‬
‫הלעזים‬
‫‪163‬‬
‫דה״ם כרכו גפיב‬
‫‪ 2210‬חילץ ע‪.‬‬
‫קנוקנת‬
‫רדיל״א ‪IvediiieJ wcdile‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.627‬‬
‫‪*1.‬י לעיל סס־ ‪1881‬‬
‫טרופות‬
‫‪ 2203‬חולץ סד‪.‬‬
‫פונות )]ביצים[ טרופות(‬
‫כטייי״ש‬
‫‪batudes‬‬
‫‪ 2211‬חולץ עו‪.‬‬
‫צינקרר׳ן ‪cencron‬‬
‫כפי הנראה שיבוש של הלטינית ‪ ,calcaneum‬אף‪-‬‬
‫על‪-‬פי שסעד בערפתית של יסי‪-‬הבינייס גס גלגולה‬
‫הטבעי ‪.caucain‬‬
‫‪ 2212‬חולץ עו‪.‬‬
‫צינקרו״ן ‪cencron‬‬
‫"סי כדפוסיס‪ .‬יאה לעיל סס־ ‪.2144‬‬
‫דה״ט עומת חגידץ‬
‫עצם העקב )?(‬
‫דה״ט דפרעי טבחי‬
‫עצם העקב )?(‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.2211‬‬
‫*‪ 220‬חולץ סו‪.‬‬
‫טונינ׳׳א ‪tonine‬‬
‫סולתנית‬
‫חולץ עו‬
‫טינה‬
‫‪ 2205‬חולץ סז‪:‬‬
‫קתנונ׳׳ש ‪colons‬‬
‫‪ .‬זיזין‬
‫זיפיות‬
‫‪ 2206‬חולץ סז‪:‬‬
‫זניז־י״א ‪ccdre‬‬
‫כליפין‬
‫חמצה‬
‫י ״ י לעיל מס׳ ‪ .2151‬לסי הדה־ ס ולפי כפה סקירות‬
‫"יסב לגרוס‪ .‬כסו לעיל‪ .‬עידרי־ש ‪•cedret‬‬
‫דרני‬
‫‪ 2207‬חוליץ פז‪:‬‬
‫גרכיילי״ש ‪ garbeiies‬זחלי זבוב‪-‬הסוסיס‬
‫‪Igarbcillesl‬‬
‫יסלה נדידה ומקורה מפוקפק‪.‬‬
‫‪: 2 2 0 8‬‬
‫אישיקרבו״ט ‪escharbot‬‬
‫חיפושית‬
‫חיפושית‬
‫‪: 2 2 1 3‬‬
‫קליר״ש ‪clers‬‬
‫זיגי‬
‫בהירים‪ ,‬צלולים‬
‫‪.‬ראה לעיל מם׳ ‪956‬‬
‫נפציה‬
‫לפורר)פיב או‬
‫אריג לחוטיו(‬
‫‪ 2214‬חולץ עו‪:‬‬
‫קרפי״ר ‪charpir‬‬
‫כאן‪ :‬לפורר חוס כפול לשני מרכיביו‪ .‬דאה ל י ל סס־‬
‫‪.130‬‬
‫‪ 2215‬חולץ עז‪:‬‬
‫קונטריפיי׳׳ט‬
‫‪contrefeit‬‬
‫‪Icontrefaitl‬‬
‫‪ 2216‬חולץ פד‪:‬‬
‫אישטורדישו׳׳ן‬
‫‪estordison‬‬
‫נדמה‬
‫בעל גוף פשונה‪ .‬בעל‬
‫תבונות חריגות‬
‫אישתומא‬
‫•עילפון‪ ,‬הלם‪ ,‬מבוכה‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.549‬‬
‫נדל‬
‫‪ 2209‬חולץ פז‪:‬‬
‫*ינפיי׳׳ש ‪ cenpies‬נדל‪ ,‬מרבה‪-‬רגליים‬
‫)פלה במלה‪ :‬מאה‬
‫‪Icenpiesl‬‬
‫רגליים(‬
‫‪ 2217‬חולין פה‪:‬‬
‫טייני״א ‪[teigne] teinie‬‬
‫"סי בדפוסים ובכסה כתכי‪-‬יד‪ .‬וספק‪ ,‬אס הוא מאת‬
‫ו^״ז‬
‫רוחות‬
‫‪ 2218‬חולין פו‪.‬‬
‫אישטרוביי‪-‬ל ‪ estrobcil‬פערבולת רוחות‬
‫יאניבא‬
‫?ש‬
‫‪164‬‬
‫אתר‬
‫חולץ‬
‫הכיתה‪ ,‬שלא מדובר נחתות סתם‪ .‬אלא נרוזזוח‬
‫מרה‪ .‬הנדסה המקובלת היא ‪ euorbeil‬אישטורכיי״ל‬
‫)כן גם באחד מכתבי‪-‬היח‪ .‬אבל בלתדהיים קבע לפי‬
‫ה ח ג שלפנינו המלה בחילופי אותיות‪ .‬ד׳ מילתו של‬
‫לוי)סס׳ ‪.<774‬‬
‫ח‬
‫‪. 2 2 1 9‬‬
‫ארישט״א ‪areste‬‬
‫נעורת‬
‫פפולת של פשתן‬
‫הלעזים‬
‫דה״ם ומשמתים‬
‫ושתיים ריבוא‬
‫נרבץ )עיר‬
‫בדרוס‪-‬צרפת(‬
‫‪ 2227‬חולץ צ‪:‬‬
‫נרבונ׳׳א ‪Narbone‬‬
‫רק בכחב‪-‬יד אהד קוראים‪ :‬״‪...‬ריבות‪ ,‬מרוח‬
‫העוסקות בה לימוד בד נרבונ־א״‪ .‬יש להניח‪ ,‬שהיא‬
‫תוספת מאוחרת של אחד המעחיקיס‪ ,‬שרעה להעביע‬
‫על תעשיית האחגים באותה עיר‪.‬‬
‫‪.‬ראה לעיל פס־ ‪164‬‬
‫חולץ צ זרניך‬
‫‪ 2220‬חולץ פח‪:‬‬
‫אורפימינ״ט ‪ orpiment‬צבע צהוב‪ ,‬זרניך‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .355‬״זרניך״‪ .‬הוא הארסן‪•rienico .‬‬
‫בערסתית של היום הם סלה אחת‪.‬‬
‫חולץ צא‬
‫אפרכפת‬
‫‪ 2221‬חולץ פט‪.‬‬
‫אפרכסת‪ ,‬משפך‬
‫טרימויא׳׳ה ‪tremuie‬‬
‫)שדרכו מכניסים חומר‬
‫לריחיים וכדומה(‬
‫‪: 2 2 2 8‬‬
‫שושפיציי׳׳ר ‪sospecier‬‬
‫‪: 2 2 2 9‬‬
‫וני" ר ‪Ivanerl waner‬‬
‫נוטה‬
‫לחשוד‪ ,‬לשער‬
‫זורה‬
‫לנפות‪ ,‬לזרוח‬
‫‪ 2230‬חולץ צב‪.‬‬
‫וידילי״ש ‪Ivedillesl wediles‬‬
‫קנוקנות‬
‫קנוקנות‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.627‬‬
‫כף‬
‫‪ 2222‬חולץ פט‪:‬‬
‫פולפ״א ‪ polpe‬הבשר שעל עצם הירך‬
‫‪ 2223‬חולץ צ‪.‬‬
‫אישקלטי״ר ‪esdater‬‬
‫פוקעין‬
‫להתפוצץ‬
‫מדובר בחלקים מגוף הקרבן‪ .‬שנפרדו ממנו‪ .‬לפי‬
‫גרסאות כמה מכתבי־יד והדפוסים‪ .‬ייתק‪ ,‬שיש‬
‫לקחא אישקלסנ׳׳ם ‪) esclatant‬סתפועץ(‪.‬‬
‫ותבקע‬
‫‪ 2224‬חולץ צ‪:‬‬
‫אישטורני״ר ‪ estorner‬להתהפך‪ ,‬להזדעזע‬
‫‪ 2225‬חולץ צ‪:‬‬
‫טרייל׳׳א ‪Itreille] treile‬‬
‫גפן‬
‫גפן‪-‬דליות‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.653‬‬
‫‪ 2226‬חולץ צ‪:‬‬
‫ליצי׳׳ש ‪lices‬‬
‫ראה לעיל מס׳ ‪.272‬‬
‫^‪p‬‬
‫נירים‬
‫כפלים‬
‫‪ 2231‬חולץ צג‪.‬‬
‫כפלים‬
‫פלנק״ש ‪fiancs‬‬
‫)השרירים הפנימיים‬
‫של הירך פמוך לכליה(‬
‫הלעז מופיע רק באחד מכתכי‪-‬היד בסוף דה״ס ׳חלב‬
‫שהבשר חופה אותר׳‪ .‬כדלקמן‪ :‬״והסתע לא הפסיד‪.‬‬
‫כסלים פלנק״ש בלעןז(״‪ .‬והוא כא כנראה להסביר‬
‫את המלה ־כסלים״ שבתחילת הפירוש )בדפוסים‪.‬‬
‫בשורה השנייה(‪ .‬עיין לעין סס׳ ‪.1477‬‬
‫‪ 2232‬חולץ צג‪.‬‬
‫פנצ׳׳א ‪pance‬‬
‫קרב‬
‫ב ‪) p‬כאן בהוראה‬
‫פיוחדת של החלק‬
‫ה ר א ש ו ן בקיבת‬
‫מעלי‪-‬הגירה(‬
‫בתחילת דה־ס ״האי תדכא דתותי מתני"‪ ,‬כתוב‬
‫באחד פכתבי‪-‬היד )ונעיר‪ .‬שכל הלעזים העודפים‬
‫מעדים כאותו כתב‪-‬יד<‪ :‬״קרב פנע״א״‪.‬‬
‫מנחות‬
‫אתר‬
‫מתנים‬
‫‪ 2233‬חולק » ‪.‬‬
‫לונביל׳׳ש ‪ lonbeis‬חלק הבטן שבאמור‬
‫ה כ ל י ו ת פיסק‬
‫ומשמאל‬
‫‪ 2234‬חולק צג‪.‬‬
‫פנצ״א ‪pance‬‬
‫אישטריינ״ט‬
‫קרג‬
‫ב ק )כאן בהוראה‬
‫מיוחדת של החלק‬
‫ה ר א ש ו ן בקיבת‬
‫מעלי‪-‬הגירה( ‪9‬‬
‫דאה לעיל מס־ ‪ .161‬הלעז מעד כדוב כתבי‪-‬היד בד״ ה‬
‫״הססס ובית הכוסות׳‪ ,‬אחרי הסלים •־במן• הקרבי‪.‬‬
‫יחסר בכתכי‪-‬יד אחמם ובדפוסים‪.‬‬
‫‪ 2235‬חולץ צג‪ .‬חלב המכפה את הקרב‬
‫קרוס‬
‫טייל־ א ‪teile‬‬
‫ראה לעיל מס׳ ‪ 2043‬ומס־ ‪.2128‬‬
‫עצם‬
‫מותן‬
‫‪ 2236‬חולץ צג‪.‬‬
‫המן׳׳ א ‪hanche‬‬
‫הלעז לא בא לתרגס את המלה ״ע‪1‬ס״ אלא‬
‫^ ‪ p‬זכלועזית[‬
‫להשליסה‪ :‬״עעם ]ססדסת[‬
‫הנביאי‪.‬‬
‫חולץ צג‬
‫צג‬
‫‪. 2 2 3 7‬‬
‫לונבי״ ל ‪lonbel‬‬
‫‪ 2238‬חולץ צג‪.‬‬
‫איגטריי״ל ‪entreii‬‬
‫‪lentraill‬‬
‫צג‬
‫ראש המתן‬
‫חלק הבטן שבאמור‬
‫ה כ ל י ו ת טימץ‬
‫ומשמאל‬
‫כנתא‬
‫שומן המעיים‬
‫‪a‬‬
‫הלעזים‬
‫‪ 2240‬חולין צג‪.‬‬
‫הנ?ן״א ‪hanche‬‬
‫עוקץ‬
‫מותן‬
‫‪ 2241‬חולין צג‪:‬‬
‫שנקטירו״ד ‪sancterud‬‬
‫|'‪I sancterud‬‬
‫אפסיק‬
‫רווי‪-‬דם‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.682‬‬
‫מצפת צפית‬
‫‪ 2242‬חולץ צג‪:‬‬
‫‪ e s t r c i n t‬צ ‪ 9‬ק‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪ .638‬כוונת דש״י להסביר‪ ,‬ששיטה וו‬
‫של עלייה מעסקת את הבשר‪ ,‬והדס נשאר עתר‬
‫בתוכו‪.‬‬
‫קולית‬
‫‪ 2243‬חולץ צג‪:‬‬
‫עצס‪-‬הירך)הפשפעות‬
‫רידונדי״ל‬
‫המקורית‪ :‬חפץ עגול(‬
‫‪redondel‬‬
‫באחד סכתכי‪-‬היד קוראים‪ ,‬בסקום הפירוש על‬
‫״פנימי־ ה מ מ י בדפוסים‪ .‬פירוש אתר כדלקמן‪:‬‬
‫״פנימי‪ .‬סמוך לעעס קולית שקורץ דוח־וי״ל בעד‬
‫הכשר)!‪ I‬פולפרי־ץ)!‪1‬־‪ .‬דש להניח‪ .‬שהלעז הראשץ‬
‫הוא שיבוש של רידונדי־ל‪.‬‬
‫‪. : 2 2 4 4‬‬
‫פולפידי״ץ ‪polpediz‬‬
‫)צד( הכשר‬
‫חלק מן הגוף‪,‬‬
‫שהוא מלא כשר‬
‫ד׳ ההערה דלעיל ומס־ ‪ .(2243‬נראה‪ .‬שעריך לגרוס‬
‫״בעד הבשר־‪ .‬יש מקום לחשוב‪ .‬שאץ לפנינו תואר‬
‫השם‪ .‬כפי שבלוניהייס סוכר לכאורה)‪ ,charnu‬מלא‬
‫בשר(‪ .‬אלא שס‪-‬עעס וחלק בשדי של הגוף<‪ ,‬כסו‬
‫‪.apendiz ,parlediz‬‬
‫כל ה‪1‬ניין‪ .‬המלה הסוסכרת והלעז‪ .‬חסר בסתעית‬
‫כתבי‪-‬היד ובדפוסים‪ .‬וכנראה הוא תוספת מאוחרת‪.‬‬
‫‪ 2245‬חולץ צה‪.‬‬
‫פיישילי״ש ‪meiseles‬‬
‫‪Imaisclesl‬‬
‫‪. 2 2 3 9‬‬
‫כפלי‬
‫פלגק״ש ‪fiancs‬‬
‫כפלים‬
‫)השרירים הפנימיים‬
‫של הירך פמוך לכליה(‬
‫‪ 2246‬חולץ צה‪:‬‬
‫פור״ט ‪, port‬‬
‫עיין לעיל מס• ‪.1477‬‬
‫‪165‬‬
‫מקולין‬
‫אטלמיס‬
‫נטל‬
‫נמל‬
‫המלה הארמית שבתלמוד היא ״פדוותא"‪ ,‬וייתכן‪.‬‬
‫שרש־י דעה להעכיע על קרבת האותיות‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫אוצר‬
‫‪: 2 2 4 7‬‬
‫ריש״ ט ‪rest‬‬
‫חולץ‬
‫חדוזץ‬
‫חבל‪ ,‬חוט‬
‫הלעזים‬
‫מגמישים את העור ומתוך הרחבת נקבוכימזיו[‬
‫והלכלוך נמס בעוביו בקלות‪.‬‬
‫‪.‬ראי לעיל מס־ ‪2037‬‬
‫‪224‬‬
‫טבחיא״ה ‪tabahie‬‬
‫כרכשא‬
‫פי‪-‬חטבעח‬
‫‪ 2255‬חולץ קה‪.‬‬
‫אישטורדישו״ן‬
‫‪estordison‬‬
‫‪.‬ראי לעיל סס׳ ‪95‬‬
‫ראה לעיל סם־ ‪.549‬‬
‫חולץ קה קיבודא‬
‫‪: 2 2 4 9‬‬
‫פקעת)של חוט(‬
‫לימוישי״ל ‪lemoisel‬‬
‫‪llemoissell‬‬
‫‪: 2 2 5 6‬‬
‫אישקומ״א ‪escume‬‬
‫חולץ קי מפעפע‬
‫‪ 2250‬חולץ צז‪.‬‬
‫טריש‪ I I tres...(?) (?)...‬חודר‪ ,‬מחלחל‬
‫אפשר לערף לעז זה לסם־ ‪ 1026‬של בלונדהיים‪:‬‬
‫טרישסריש״ם‪trestresi(1‬־ למשל לעיל סס־ ‪.(60s‬‬
‫אבל כנראה היו גרסאות כתבי‪-‬היר בעיני בלונדהייס‬
‫יותר מראי רחוקות סמלה זו‪ .‬והתחשב בקמט מלים‬
‫רבות המתחילות בקרוסת ‪) tres-‬״בתוך״(‪ .‬לוי‬
‫במילונו )סס־ ‪6‬א‪ <7‬סעיע טרישפשי־ר ‪trespasser‬‬
‫)לעבור הלאה(‪ .‬לפי אחת הגרסאות‪.‬‬
‫‪ 2251‬חולץ צז‪:‬‬
‫שולציי׳׳ ר ‪solcier‬‬
‫כבש‬
‫לכבוש )בחומץ‬
‫ובתבלינים(‬
‫היינו מצפים יותר לעורה ‪ .salsier‬אך הוי־ ו קיימת‬
‫בכל הגרסאות‪ .‬וו־ לעיל סס־)‪.<sol*> 98‬‬
‫ליפה‬
‫‪ 2252‬חולץ צז‪:‬‬
‫משקע)של שאריות‬
‫‪fondrile‬‬
‫פונדריל״א‬
‫חולץ קיב‬
‫בשר(‬
‫‪Ifondrillel‬‬
‫כף של יד‬
‫‪. 2 2 5 3‬‬
‫עצם השכם‬
‫אישפלדו״ן ‪espaldon‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪689‬‬
‫‪:‬חולץ קיב‬
‫מפעפעק‬
‫‪ 2254‬חולץקה‪:‬‬
‫מתאייד‬
‫פתעופף‪,‬קיב‬
‫אישבולנ״ט ‪: esvolant‬חולץ‬
‫אפשר גם לקרוא ‪ .csbolant‬כלוסר ־מרתיח׳‪ .‬הה‬
‫יתאים יותר להסבר של רש־י‪ :‬המיס התסים‬
‫רוח צרדא‬
‫עילפץ‪ .‬הלם‪ ,‬מבוכה‬
‫אופיא‬
‫קצף‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪884‬‬
‫‪. 2 2 5 7‬‬
‫אורטיא״ש ‪orties‬‬
‫‪ 2258‬חולץ קיא‪.‬‬
‫אישטריינ״ט ‪estreint‬‬
‫חילפי‬
‫פרפרים‬
‫צומתו‬
‫מצומק‬
‫ראה לעיל סס־ ‪ .638‬בלונרהייס הטיל סימן‪-‬שאלה‬
‫אחרי פענוח הלעז‪ .‬כפי הנראה‪ .‬ספני שלפי נוסח‬
‫הפירוש קשה לקיים את שתי ההודאות של ‪.estreint‬‬
‫לא הצורה הסבילה )בינוני פעול(‪ .‬אך גם לא ההווה‬
‫הפעיל‪ .‬כמו להלן סס־ ‪.2262‬‬
‫)חורפיה*חורפא[‬
‫‪ 2259‬חולץ קיא‪:‬‬
‫חריפות‬
‫איגרי״ש ‪laigresl egres‬‬
‫ר־ בלונדהיים ב־ וע־ ‪ .165-63‬אולי עריך לקרוא ‪egres‬‬
‫)מלרע(‪.‬‬
‫‪. 2 2 6 0‬‬
‫שנקטירו״ד ‪sancterud‬‬
‫‪Isanctcrud'l‬‬
‫אפמיק‬
‫רווי‪-‬דם‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.682‬‬
‫‪2261‬‬
‫קולי" ר ‪coler‬‬
‫‪2262‬‬
‫אישטריינ״ט ‪estreint‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪638‬‬
‫משפייה‬
‫לנזול‬
‫קמיטי‬
‫‪9‬ג‪9‬ק‬
‫חולין‬
‫אמר‬
‫מילחא גללגיתא‬
‫‪ 2263‬חולק קיג‪,‬‬
‫שי״ ל יימ״א ‪ sei jcmc‬פלח הסלע)כגק‬
‫פלח סדופית(‬
‫‪ sol gemcl‬ן‬
‫ק קיג‬
‫‪. 2 2 6 4‬‬
‫אינסריי״ל ‪entreil‬‬
‫‪IcntraiK‬‬
‫קיג‬
‫כנתא‬
‫שומן המעיים‬
‫כדכשא‬
‫פי‪-‬הטכעת‬
‫‪. 2 2 6 5‬‬
‫טכחיא״ה ‪tabahic‬‬
‫‪.‬ראה ל ע י ל מס• ‪»5‬י‬
‫‪ 2266‬חולין קיר‪.‬‬
‫מי חלב‬
‫מישג״א ‪mcsge‬‬
‫מי‪-‬גבינה‪ .‬נסיוב החלב‬
‫‪Imesguel‬‬
‫קטז‬
‫טווסא‬
‫טווס‬
‫‪. 2 2 6 7‬‬
‫פאו״ן ‪paon‬‬
‫‪3‬‬
‫רוטב‬
‫ליחה‬
‫יינו״ל‬
‫‪ 2268‬חולץ קת‪:‬‬
‫גלייר״א ‪Iglairel gleirc‬‬
‫לשון פירו® רש־י‪ :‬״דין לאוכלה )את הגלייר־א‪.‬‬
‫הסיומת אמי‪ .‬יכולה להתייחס אל המלה רוטב‪ ,‬שהיא‬
‫קכא‬
‫חולין‬
‫הכשר״‪.‬‬
‫מסין זכר[ כשהיא קרושה על‬
‫הלעזים‬
‫קיפח‬
‫‪ 2272‬חולין קב‪.‬‬
‫פונדריל״א ‪ fondriie‬משקע>של שאריות‬
‫בשר(‬
‫‪Ifondrillcl‬‬
‫גרסת היפוסיט‪ .‬שא‪8‬גה מעמה ככתכי‪-‬היד‪ ,‬אי‪-‬אפשר‬
‫למסירה‪ .‬כי לא ״‪ .pn‬שבאותו משפס יביא רש־י‬
‫פעמייס אותו לעז‪ .‬כשזה מסכיו• את וה‪ .‬י® להניח‪,‬‬
‫שיש כאן סעות דפוס‪ .‬ובמקוס הלעז הראשק עדין‬
‫אולי לקרוא ״פירסא־‪ .‬הטלה הארמית שבתלמוד‪.‬‬
‫יפוד הקדרה‬
‫‪ 2273‬חולץ קב‪.‬‬
‫פונדריל״א ‪ fondriie‬פשקע)של שאריות‬
‫בשד(‬
‫‪Ifondrillel‬‬
‫‪ 2274‬חולק קב‪.‬‬
‫פונדר׳ 'א ‪fondre‬‬
‫‪ 2270‬חולק קיט‪.‬‬
‫‪coscs‬‬
‫קושי״ש‬
‫‪Icossesl‬‬
‫ר׳ סילונו של לד !סס־ ‪ .17*6‬הגורס גושי•® ‪gates‬‬
‫)תרסיליס(‪ .‬מרפתיח של היום קיימיס שד המתחים‬
‫ואילי‬
‫ליישירד״א באותה משמעות בערך‪.‬‬
‫‪ co*ses‬וגם ‪gousscs‬‬
‫‪llaiserdel‬‬
‫מאותו סועא‪.‬‬
‫לק קב‬
‫‪ . 2 2 7 1‬חולק קכב‬
‫גלייד״א ‪Iglairel gleire‬‬
‫לחה‬
‫ליחה‬
‫המחהו‬
‫להתיך‪ .‬ל ה ט י ם‬
‫)אוכל‪ ,‬כדי לשתות‬
‫אותו(‬
‫מרטקא‬
‫‪ 2275‬חולץ קכא‪.‬‬
‫‪ j e n o i‬ך ך )כאן במשמעות‬
‫מיוחדת של גיד‬
‫העוזאר(‬
‫‪. 2 2 7 6‬‬
‫בי״ק ‪bee‬‬
‫קולית‬
‫‪ 2269‬חולק קיט‪.‬‬
‫‪2277‬‬
‫רידונדי״ל‪.‬חולק‬
‫ה י ר ך‬
‫קכבם‬
‫‪ redondel‬ע ע‬
‫חלדרוב״א ‪haldrobe‬‬
‫) ה מ ש מ ע ו ת‬
‫המקורית‪ :‬חפץ עגול( ‪.‬דאה לעיל מס׳ ‪214‬‬
‫שרביטים‬
‫קליפות‪ ,‬תרקוילים‬
‫)של פולים(‬
‫‪167‬‬
‫‪ 2278‬חולק קכב‪.‬‬
‫היריצו״ן ‪herigon‬‬
‫ראה לעיל סס׳ *‪.21‬‬
‫‪ 2279‬חולק קכב•‬
‫‪leiserde‬‬
‫‪. 2 2 8 0‬‬
‫ליפצ״א ‪limace‬‬
‫חרטום‬
‫חדטום‬
‫חטדת‬
‫דבשת‬
‫אנקה‬
‫קיפוד‬
‫לטאה‬
‫לטאה‬
‫חומם‬
‫חילזק ערום‬
‫‪168‬‬
‫אוצר‬
‫‪ 2281‬חולץ קכג‪:‬‬
‫פלשטר״א ‪piastre‬‬
‫ר׳ בלונדהייס ב־)ע׳ ‪.<166‬‬
‫הלעזים‬
‫טפילה‬
‫טיח‬
‫מ ו ש ב ) ש ל זב(‬
‫‪ 2282‬חולין קכד‪.‬‬
‫כיפא מ ת ק פ ל‬
‫פלדישטו׳׳ל ‪faldestol‬‬
‫זב‪ ,‬המטמא אח כל פה שהוא יושב עליו‪ .‬הולך לכל‬
‫מקום עט כיסא מתקפל‪.‬‬
‫)תיבת(]תיבה[‬
‫‪ 2283‬חולין קבה‪:‬‬
‫מישטיי׳׳ר ‪ mestier‬מזנץ לשמירת אוכל‬
‫ראה לעיל סס־ ‪ .155‬נראה‪ ,‬שרש־י מתכוון לפרש את‬
‫הביטוי ׳׳תיבת מגדל־־‪ .‬או אפילו ״סנדל״ סתם‪ ,‬כפי‬
‫שסעוי ברוב הופעות הטלה‪.‬‬
‫שקוף‬
‫‪ 2284‬חולץ קכו‪.‬‬
‫חלק ממפגרת הפתח‪,‬‬
‫בטיי״ל ‪bateii‬‬
‫שעליו הדלת חובטת‬
‫משום מה הבדיל כלונדהיים ‪ p‬פשפעות זו של הפלה‬
‫ו ‪ p‬סשפעותה ״ענבל־ )ר־ לעיל פס׳ ‪ 208‬ומם׳‬
‫‪ ,(229‬אף שנם היא עניין של חבטה‪ .‬ר׳ גס בלונדודיים‬
‫פ־)ע׳ ‪.(29‬‬
‫קילקלין‬
‫‪ 2285‬חולץ קכו‪:‬‬
‫קבוצת שערות‬
‫פולצי״ל ‪folcel‬‬
‫כסו במס־ ‪ 2284‬דלעיל‪ ,‬יש לתמוה‪ ,‬למה לא איחד‬
‫בלונדהיים בתוך ערך אחד ‪ folcd‬זה ו‪ folcel-‬שבסס־‬
‫‪ 131‬ומם׳ ‪ 1989‬לעיל‪ .‬כמשמעות •פסולת של טשי‬
‫גולמי״‪ ,‬שגם היא הרחבה של המושג ״קבועת‬
‫שערות״‪.‬‬
‫ביברי‬
‫‪ 2286‬חולץ קכז‪.‬‬
‫בונים )חיות(‬
‫ביברונ״ש ‪bevrons‬‬
‫דש־י רעה ‪ p‬השאר להעביע על קרבת המלה‬
‫הארמית למלה הערפתית‪.‬‬
‫‪ 2287‬חולץ קכח‪ .‬חולץ קלד‬
‫עולשים‬
‫קרישפיל׳׳א ‪ [crespelel crespele‬עולש‬
‫ראה לעיל סם־ ‪.352‬‬
‫כופת שאור‬
‫‪ 2288‬חולץ קכט‪.‬‬
‫רכם‬
‫מוטי״ ל ‪motel‬‬
‫בלונדהייס מתרגם‪ ,‬לפי הדה־ם‪ ,‬״גוש של שאור״‪.‬‬
‫לפי סילוני הערפתית של יסי‪-‬הביניים ‪ motel‬הוא‬
‫מקוס מוגבה‪ ,‬ואץ סחירה‪ :‬בתלטוד הכוונה לערסה‬
‫)של שאור(‪ .‬שאפשר לשבת עליה‪ .‬אולם אחד מכתבי‪-‬‬
‫היד גורס פטו־ן ‪) maton‬גוש )של שאור(‪ ,‬ר׳ לעיל‬
‫פס־ ‪ .(648‬ור־ גס סילונו של לוי)סס׳ ‪.(786‬‬
‫תפאר‬
‫‪ 2289‬חולץ קלא‪:‬‬
‫ליטול א ת י ו פ י ו ) ש ל‬
‫דישאינבילי״ר‬
‫משהו(‬
‫‪desenbelir‬‬
‫רש־י מסביר את התופעה הלשונית השכיחה בעבריה‬
‫שלאותו פועל‪ .‬בבניינים שונים )או אפילו באותו‬
‫‪ ,(pn‬משמעויות הפוכות‪ .‬כך‪ .‬לעופת ״לפאר‬
‫מקדשי־ )ישעיה ס״‪ ,‬י־ג(‪ .‬שפירושו להדד‪ ,‬ליפות‪.‬‬
‫הוא מפרש ״לא תפאר־ ודברים כ״ד‪ .‬כי(‪ :‬״לא תיטול‬
‫את |כל( היופי |של העץ(־‪ .‬ולשם כך הביא )או‬
‫המעיא( את הפועל המורכב ‪enbclir) des-enbelir‬‬
‫"ליפות״‪ .des ,‬קדומת הביטול(‪ .‬בדפוסים ובחלק‬
‫מכתבי־היד הלעז משובש )אשפי״ר וכדומה( וחסרה‬
‫המלה העברית המתפרשת‪ .‬כתבי‪-‬היד האחרים‬
‫גורסים‪ :‬״‪...‬תפאר‪ .‬דישאנבלי־ר־ )או כדומה(‪,‬‬
‫ובלונדהייט משער‪ ,‬שהגרסה המשובשת אשפי־ ר היא‬
‫מחוג של ״תפאר״ והלעז)א־‪ ,‬פי‪ ,‬ד׳ מ״תפאר״‪ :‬א־‪.‬‬
‫שי‪ .‬יי‪ .‬ר־ מהלעז(‪ .‬ר־ מילונו של לוי)מסי ‪.(297‬‬
‫מפחתא‬
‫‪ 2290‬חולץ קלב‪:‬‬
‫אטליז‬
‫מיישי׳׳ל ‪Imaisel] meisel‬‬
‫נאחד מכתבי‪-‬היד קוראים‪ .‬במקום ״מטחתא‪ .‬חנות״‪:‬‬
‫•ססחתא‪ .‬עלי קבוע לקעב עליו בשר מיישי״ל בלי״‪.‬‬
‫זה תיאור האטליז הקדסץ‪ .‬שאינו בהכרח חנות‬
‫מיוחדת‪ .‬אלא סעטמעם בהחזקת עלי‪ ,‬כלומר גוש עץ‪,‬‬
‫לקעב את הבשר עליו‪.‬‬
‫‪ 2291‬חולץ קלג‪.‬‬
‫אלו׳׳ם ‪alum‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.185‬‬
‫‪. 2 2 9 2‬‬
‫אישפלדו״ן ‪espaldon‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מם־ ‪689‬‬
‫צריף‬
‫ץריף )אלום(‬
‫כף של ‪T‬‬
‫עצם השכם‬
‫חולץ‬
‫אוצר‬
‫שחופות‬
‫צהובות‪-‬אדמדמות‬
‫‪: 2 2 9 3‬‬
‫פלבי׳׳ש ‪faives‬‬
‫‪2294‬‬
‫‪.‬חולין קלח‬
‫פקעיות‬
‫לימיישי׳׳ל ‪ lemoisel‬פקעת)של חום(‬
‫בכורות ח‬
‫‪llemoissell‬‬
‫כיפה‬
‫כובע של ‪yft‬‬
‫‪ 2295‬חולין קלח‪.‬‬
‫פילטרי״ן ‪feitrin‬‬
‫גטי מראה גם נובע קטן מחומר אחר)ו־ לעיל פסי‬
‫*‪.(124‬‬
‫במדות ח‬
‫ספיחים‬
‫‪: 2 2 9 6‬‬
‫מעין כוכים קטנים‬
‫בוילי׳׳ש ‪boiles‬‬
‫בקירות‪ ,‬שבהם‬
‫היונים מקננות‬
‫המלח הערפתית קשורה ^־‪) boule‬גולה‪ ,‬כדור!‬
‫בערפתיח של היום משתמשים להוראה מ ״ ל בטלה‬
‫‪ (boulin‬או ^‪) bouteille‬בקבוק‪ ,‬הקטנה של מלה‬
‫עתיקה‪ .‬שפירושה כד‪ .‬נאד(‪.‬‬
‫‪ 2297‬חולץ קט‪.‬‬
‫קוק׳׳ו ‪cucu‬‬
‫דה׳׳מ דבי אליעזר‬
‫מחייב לשלח‬
‫קוקייה‬
‫כל הפירוש הזה של רש־י שייך למשנה)לעיל קלח‪.(:‬‬
‫יש־י רועה למנוע‪ .‬שיזהו את הקורא‪ ,‬שהוא עוף‬
‫טהור)כך יש‪-‬לתקן נרש־־י על המשנה(‪ .‬עם הקוקייה‪.‬‬
‫שהיא עוף טמא‪ .‬למרזח שלשניהם המנהג‪ .‬שאינם‬
‫דוגרים על הביעים שלהם‪.‬‬
‫בכורות י‬
‫‪. 2 3 0 0‬‬
‫קולדר״א ‪coldre‬‬
‫‪.‬בכורות ח‪2301‬‬
‫שיני״ א ‪ sinje‬ן ‪I singe‬‬
‫‪. 2 3 0 2‬‬
‫מירקצ״א ‪merkaze‬‬
‫לח‬
‫)עץ‪ (-‬אלפר‬
‫קוף‬
‫קיף‬
‫קיפוף‬
‫קוף בעל זנב‬
‫)בגרמנית(‬
‫בגרמנית של היום ‪ .Meerkatze‬אבל הכתיב מטעה‪,‬‬
‫כי אץ משמעות המלה ״חתול‪-‬ים״‪ ,‬אלא טועאה‬
‫סמלה הודית‪.‬‬
‫פיכתא‬
‫‪ 2303‬בכורות ח‪:‬‬
‫קיביל״א ‪ Ichevillel chevile‬יתד‪ ,‬וו‪ ,‬זיז‬
‫‪ 2304‬בכורות ח‪:‬‬
‫פירניי״ש ‪fernjes‬‬
‫גרדי‬
‫ציציות‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.446‬‬
‫‪ 2305‬בכורות ח‪:‬‬
‫פושוי״ר ‪Ifossoirl fosoir‬‬
‫מרא‬
‫מכוש‬
‫ראה‪.‬לעיל מם־ ‪ .70‬עורת הלעז בלשון מ י ו מחזקת‬
‫את תיקץ הב־־ת‪.‬‬
‫מגידה‬
‫משור‬
‫‪.‬ראה לעיל מם׳ ‪808‬‬
‫בבורות‬
‫‪.‬דאה לעיל סם־ ג ‪84‬‬
‫בני יטא‬
‫‪ 2299‬בכורות ח‪.‬‬
‫שיריינ״א ‪ sereine‬פיתה )בחולח‪-‬ים‪,‬‬
‫כפי שהיא מתוארת‬
‫באגדות העמים(‬
‫‪: 2 3 0 6‬‬
‫שיר׳׳ א ‪Iserrel sere‬‬
‫בכורות טז‬
‫‪: 2 2 9 8‬‬
‫לב״ א שורי־ץ? ‪chalve soriz‬‬
‫הלעזים‬
‫‪ $9‬ו‬
‫ע‪0‬לף‬
‫עטלף‬
‫‪. 2 3 0 7‬‬
‫יידו‬
‫טייל״ א ‪teile‬‬
‫תבלול )כתם בעץ‬
‫ה מ צ מ צ ם את‬
‫הדאייה(‬
‫בדפוס וילנא הלעז מופיע נעורת ״מולא׳ נלי‬
‫גרשיים! ר־ מילונו של לוי)מסי ‪.(756‬‬
‫‪170‬‬
‫אתר‬
‫בכורות‬
‫סיקה‬
‫‪ 2308‬בכורות כב‪.‬בכורות לד‬
‫פקעת )של חוט(‬
‫לימושי׳׳ל ‪lemosel‬‬
‫)‪llemossel‬‬
‫‪.‬דאה לעיל סס׳ ‪275‬‬
‫‪. 2 3 1 6‬‬
‫אינקריני״ר ‪encrener‬‬
‫הלעדם‬
‫פוגם‬
‫ל ח י ח )חריץ(‬
‫באחד סכתני‪-‬דיד קוראים פושי־ל ‪) fusel‬פלך‪ ,‬ר‬
‫לעיל סס־ ‪ .(422‬ר־ על כך במילונו של‬
‫לד)מס־ ‪.(786‬לה‬
‫‪.‬בכורות‬
‫ות כז‬
‫‪. 2 3 0 9‬‬
‫פורגו״ן ‪forgon‬‬
‫‪.‬ראה לעיל מס־ ‪470‬‬
‫מסא‬
‫שפוד חתייה‬
‫‪ 2318‬בכורות לה‪.‬‬
‫יינציבי״ש ‪jencives‬‬
‫חוטי!‬
‫חניכיים‬
‫בלונדהייס רשם אח הביסד‪ .‬שהלעז מפרשו‪ :‬״חמדן‬
‫החיעונות־ז אבל נראה‪ .‬שאץ הדגשה על החיעונות‪.‬‬
‫‪. ( j‬‬
‫ונס הפנימיות נקראות כך)ר־ להלן סס׳ ‪232‬‬
‫דוקץ‬
‫‪ 2310‬בכורות כח‪.‬‬
‫תבלול )כתם בעץ‬
‫טייל״ א ‪teile‬‬
‫ה ס ע פ צ ם את‬
‫הראייה(‬
‫ר א ה מילונו ש ל ל ד ומס־ ‪.1756‬‬
‫ת כט‬
‫‪2317‬‬
‫טינפלי״ש ‪tenples‬‬
‫){ידעיך()|)ןיעייט[‬
‫צדעיים‬
‫השיניים הגדולות‬
‫‪ 2319‬בכורות לה‪.‬‬
‫מישיליר״ש ‪) meseiers‬שיניים( טוחנות‬
‫‪Imaisselesl‬‬
‫ראה לעיל מס׳ ‪.68‬‬
‫נפט*‬
‫‪: 2 3 1 1‬בכורות א‬
‫לבדים )פצעים‬
‫פילטרי״ש ‪feitres‬‬
‫של‬
‫‪. 2 3 2 0‬‬
‫הפחוס‬
‫טינרו״ ם ‪ tenrum‬חסחום )פניפי באתן‬
‫של חיה(‬
‫בכורות א‬
‫מסרק‬
‫‪. 2312‬בכורות כט‪:‬‬
‫צירי״ש ‪ Icerensl ceres‬פפרק לפשתן‬
‫חוטין‬
‫חניכיים‬
‫‪. 2 3 2 1‬‬
‫יינציבי״ש ‪jencives‬‬
‫ראה לעיל מס׳ ‪ .762‬חסר בדפוסים‪ .‬סעד בכתבי‪-‬היד‬
‫‪.‬בכורות א ‪2322‬‬
‫בסוף הפירוש על ־׳סרק״‪.‬‬
‫פישיליר״ש ‪meseiers‬‬
‫‪Imaisselesl‬‬
‫חיכי‬
‫‪ 2313‬בכורות כט‪:‬‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪.68‬‬
‫גדילים )של פשתן‬
‫טריצידויר״ש‬
‫טור(‬
‫לא‬
‫‪trecedoirs‬‬
‫‪ 2323‬בכורות א‪:‬‬
‫פנימיות‬
‫)שיניים( טוחנות‬
‫פול‬
‫ברו?ן״א ‪ broche‬שפוד‪ ,‬קנה‪-‬עץ פחודד‬
‫ות ל‬
‫כנתא‬
‫‪. 2 3 1 4‬‬
‫אינטריי״ל ‪ entreil‬בכורות א‬
‫שופן הפעיים‬
‫‪lentraill‬‬
‫רות לג‬
‫)ש(אחזד דם‬
‫‪: 2 3 1 5‬‬
‫א‬
‫אינפונדר״א ‪:enfondre‬בכורות‬
‫שלשול‪,‬‬
‫מחלת־מעיים‬
‫‪: 2 3 2 4‬‬
‫טריידר״א ‪tariedre‬‬
‫מקדח‬
‫מקדח‬
‫‪.‬ראה לעיל מס׳ ‪1351‬‬
‫‪.‬׳דץ ל ע י ל סם׳ ‪ 1403‬ומס־ ‪1568‬‬
‫‪2325‬‬
‫ויצ״א ‪Ivecel wece‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪115‬‬
‫בקיה‬
‫מנחות‬
‫אתר‬
‫)אזנו(]אוזן[‬
‫‪ 2326‬בכיתת ל״‪.‬‬
‫אוזן‪ ,‬ידית )של כלי(‬
‫אנש״א ‪anse‬‬
‫ילעז משובש בדפוסים‪.‬‬
‫דק‬
‫‪ 2327‬בכורות לח‪.‬‬
‫תבלול )בתם בעיין‬
‫טייל״ א ‪. teile‬‬
‫‪ D i D i s n‬אח‬
‫הראייה(‬
‫י׳)ילונו של לוי)‪00‬־ ‪.(756‬‬
‫ל‪232‬א בכורות לח‪.‬‬
‫ליס״ץ ‪Umaz‬‬
‫חלית‬
‫מחלה בעץ‬
‫עצב‬
‫ב‪p‬ית‬
‫יאה לעיל מס׳ ‪.296‬‬
‫‪ 2329‬בכורות לח‪.‬‬
‫סרוניל׳׳א ‪pruneic‬‬
‫לח‪:‬‬
‫י^* ‪23382330‬בכורות‬
‫בכותת‬
‫טייל" א ‪Imaillel meile‬‬
‫כות!‬
‫‪ 2333‬בכותת לט‪:‬‬
‫מתכווץ )או סןווץ(‬
‫ריטריי״ט ‪retreit‬‬
‫‪Irrtraitl‬‬
‫כםלי‪0‬‬
‫‪ 2334‬בכורות מ‪.‬‬
‫כפלים‬
‫‪flancs‬‬
‫פלנק״ש‬
‫)השרירים הפנימיים‬
‫של ‪ j r n‬פמוך לכליה(‬
‫עיין לעיל מס׳ ‪.1477‬‬
‫יאה לעיל מס׳ ‪ .1(26‬הבלשן השוודי ג׳ סילנדד גמא‬
‫ננתב‪-‬יד מהמאה הס־ ו שברשותו על ריפוי מוזלות‬
‫יסוסים את המלה ‪ .limaiton‬המעיינת ויהוס בעין‬
‫הסום‪ .‬הוא משווה אותה עם ‪ ,limace‬המופיעה במילת‬
‫‪ Uttre‬במשמעות זיהום בכף תלו של השוד )‪G.‬‬
‫׳‪Tilander: Glanes lexicofraphkjuct, - Lund‬‬
‫‪• 1 5 7.t1932‬‬
‫‪ 2328‬בכורות לח‪.‬‬
‫ס״ל״א ‪ImaiUel meile‬‬
‫שחיי‬
‫אישון)של עץ(‬
‫בי‪ 7‬ית‬
‫י‬
‫‪ 2335‬בכורות מ‪.‬‬
‫אישלויישיי״ר ‪esioisier‬‬
‫‪lesloissierl‬‬
‫פסלי‬
‫‪ 2336‬בכורות מ‪.‬‬
‫כפל‬
‫‪flanc‬‬
‫פלג״ ק‬
‫)השריר הפנימי‬
‫של הירך פמוך לכליה(‬
‫עיין לעיל מ®׳ וד‪.14‬‬
‫‪ 2337‬בכורות מ‪:‬‬
‫אינירפלי׳׳ד ‪enjarpied‬‬
‫‪3‬‬
‫‪:‬‬
‫מ‬
‫וירוא״ה ‪Iverruel werue‬‬
‫יבלת‬
‫יבלת‬
‫חסרות‬
‫‪ 2339‬בכורות פג‪.‬‬
‫חלדרובי״ש^<^<‪ »181‬חטוטרות‪ ,‬דבשות‬
‫תבן ומספוא‬
‫‪ 2331‬בכורות לח‪:‬‬
‫חציר )לסאכל בהסה(‬
‫סיי׳׳ן ‪rein‬‬
‫הלעז משובש בדפוסים‪ .‬ספק‪ .‬אם בא הלעז ל פ י •‬
‫שחי מלים‪ ,‬כדברי בלמדו‪,‬״מ‪ .‬או רק את האחרונה‪:‬‬
‫נראה‪ .‬שהוא מפרש ׳מספוא* כלבי‪.‬‬
‫‪ 2340‬בכותת פג‪.‬‬
‫שורציל״ש ‪sorcils‬‬
‫ראה לעיל מסי ‪.61‬‬
‫קערות ברוחב‬
‫קצר מדאי‬
‫מקור המלה הערפתית לא ברוד‪ .‬המלה היחידה‬
‫הדומה כמקעח היא ‪) jarbe/fcarbe‬אלומה(‪ .‬כלום‬
‫אפשר לראות ברנליים מבולמות ־ רגליים מאולמותז‬
‫ראה לעיל מס׳ ‪.216‬‬
‫מתאימות‬
‫)שמיים( סוחבות‬
‫)ש(נשפנזח‬
‫לשמוט‬
‫מדובר ניד או ברגל שוקעות דהיינו שעעמה •*אה‬
‫ספרקה‪ .‬חסר בדפוסים‪.‬‬
‫יאה לעיל מס׳ ‪.296‬‬
‫‪ 2332‬בכורות לס‪.‬‬
‫מישיליר״ש ‪meselers‬‬
‫‪Imaissdesl‬‬
‫הלעזים‬
‫‪171‬‬
‫גבינין‬
‫גבות‪-‬עיניים‬
‫‪ 2341‬בכורות מג‪ -.‬דח״ט שקום מלפניו‬
‫כלי בעל שני‬
‫בישאגו״ד ‪beugud‬‬
‫ראשים חדים‬
‫ראה לעיל מס׳ ‪.(92‬‬
‫‪174‬‬
‫תמורה‬
‫אמד‬
‫‪ 2373‬ע ר כ ץ בג‪:‬‬
‫שיר״ א ‪Iscrrel sere‬‬
‫מגירה‬
‫משור‬
‫ו א ה לעיל מסי ‪.K11H‬‬
‫‪ 2374‬ערכין כה‪.‬‬
‫קלי״ ר ‪clcr‬‬
‫מידק‬
‫בהיר‪ ,‬דליל‬
‫ר א ה לעיל מסי ‪.956‬‬
‫‪ 2375‬ערכין ל‪:‬‬
‫קיבר‬
‫משני‪ ,‬בעל איכות נחותה‬
‫שיא וגדיי״ ד‬
‫‪scoiidicr‬‬
‫מגדלות‬
‫‪ 2376‬ערכין לב‪.‬‬
‫מ י ש ט י י ״ ר ‪ mcsucr‬מ ז נ ק לשמירת אוכל‬
‫ר א ה ל ע י ל מסי ‪.155‬‬
‫מגדלות‬
‫ארק‬
‫‪ 2377‬ערכין לב‪.‬‬
‫י פ ר י י ט ״ א ‪jafrcitc‬‬
‫הלעזים‬
‫חלבנה‬
‫‪ 2380‬כריתות ו‪.‬‬
‫גלבינ״א ‪ gaibcna‬שרף ש ל מוג כלך‬
‫פוככי(‬
‫)צמח‬
‫באיטלקית‬
‫השרף הזה ידוע מהתורה )שמות ל־‪ .‬ל־־ח ושמו‬
‫העברי עבר לשפות אירופה )לסינית וערסתית‬
‫‪ galbanum‬וגם איטלקית של היוס ‪ .(galbano‬ועל־‬
‫כך הפרשן רוצה להצביע‪ .‬המקורות שלפנינו)בשניהם‬
‫גלבנ־א( מעידים על צורה דיאלקטית איטלקית ‪ -‬הלא‬
‫ידוע לנו‪ .‬שפירוש מסכת כריתות אינו מאת רש־י •‬
‫ובשום אופן לא על עורה צרפתית‪ .‬לא בלשון העם‬
‫)‪ .galme‬ר־ לעיל מס־ ‪ (1309‬ולא בלשק משכילי‬
‫הכנסייה ‪ .(galbunumi‬העובדה‪ .‬שאותה צורה מצויה‬
‫בפירוש רש״י על התורה )שסוח כנ״ל(‪ ,‬סוכיחה‪,‬‬
‫שהחומר היה ידוע בשמו האיטלקי ‪ -‬מפני שיובא‬
‫מאיטליה? ‪ -‬או‪ ,‬סביר יותר‪ ,‬שהלעז גם שם תוספת‪.‬‬
‫שאינה סאת רש־־י‪ :‬חיזוק לסברה זו בעובדה‪.‬‬
‫שדדססטטר לא רשם את הלעז טתוך כתבי‪-‬היד של‬
‫הפירוש על התורה‪ .‬ר בלונדהיים פ׳ וע׳ ‪.(49-48‬‬
‫ר א ה ל ע י ל מסי ‪ .154‬ח ס ר כדפוסיס‪ .‬ב כ ת ב י ‪ -‬ה י ד גתוב‪,‬‬
‫שהמלה ״בלשון אשכנז״‪.‬‬
‫‪. 2 3 8 1‬‬
‫א י ש פ י ״ ג ‪espig‬‬
‫כריתות ו‬
‫בורית‬
‫‪ 2382‬כריתות ו‪.‬‬
‫טבק‬
‫שבו״ן ‪savon‬‬
‫דאה לעיל סס׳ ‪ .1434‬להלן בדבר הסתחיל ״כרשינא־‬
‫המלה חוזרת בצורה איטלקית ספת״)‪.(saponc‬‬
‫תמורה‬
‫טו‬
‫גונח‬
‫מתייפח‪ ,‬מתאונן‬
‫‪: 2 3 7 8‬‬
‫פ ל נ י א נ ״ ט ‪planiant‬‬
‫‪Iplaignantl‬‬
‫ראה לעיל סם־ ‪ .1153‬יש לתמוה על כך‪ ,‬שזה הלעז‬
‫היזזיד בכל המסכת‪.‬‬
‫ת ו‬
‫‪ 2383‬כריתות ו‪.‬‬
‫א י ר ב ״ א שבונייר״א‬
‫‪erbc savoniere‬‬
‫הלעז משובש בשר המקורות )כתב‪-‬היד היחיד‬
‫והדפוסים הראשונים(‪ ,‬שבהם הטלה השריה נקראת‬
‫שטנדי־א‪ .‬שבימי־ א‪ .‬אבל לפי הסקבילה בסנהדרין‬
‫מס‪) :‬לעיל טס־ ‪ (1704‬דתן לתקן‪.‬‬
‫נרשינא‬
‫עשב סבוני)סבונית(‬
‫‪ 2384‬כריתות יג‪.‬‬
‫קויטור״א ‪cuiture‬‬
‫כריתות‬
‫‪. 2 3 7 9‬‬
‫גום״ א ‪gome‬‬
‫שבולת נדד‬
‫אזוביק‬
‫צרי‬
‫זיוף‬
‫ליחה סרוחה‬
‫כווייה )פצע מזוהם(‬
‫‪ 2385‬כריתות טו‪.‬‬
‫ט ר י י ל ״ א ‪Itreillcl treile‬‬
‫דאה ל י ל סס־ ‪.653‬‬
‫דלית‬
‫גפן‪-‬דליות‬
‫כריתות‬
‫אתר‬
‫קפלוט‬
‫‪ 2386‬כריתות טו‪:‬‬
‫כרשים )ירק מאכל(‬
‫פוריל׳׳ש ‪poreis‬‬
‫כף הירך‬
‫‪ 2387‬כריתות כא‪.‬‬
‫פולפ״א ‪ polpe‬הבשר שעל עצם הירך‬
‫‪. 2 3 8 8‬‬
‫רומי" ר ‪humer‬‬
‫ב‬
‫שריף‬
‫לגמוא )לבלוע‬
‫מתוך שאיפה(‬
‫‪.‬יאה לעיל מס• ‪92‬‬
‫נמה ג‬
‫‪ p‬תמליוץ‬
‫שדק‬
‫‪nuiium‬מס ‪.(2345‬‬
‫‪1‬‬
‫*ילי ‪ V‬סקוס לאחד לעז זה עס‬
‫הגרסה של התוספות ולוסטו־ךו‪ .‬יכולה להיווז שיבוש‬
‫של למד־ן ולוטט״־ן?( ‪ - lunn‬נעורת המלה‬
‫הערפתית של היום‪.‬‬
‫א‬
‫‪. 2 3 9 0‬‬
‫טש״ק׳׳א ‪tasche‬‬
‫נידה‬
‫‪ 2391‬נידה ג‪.‬‬
‫שינטי׳׳ר ‪sentir‬‬
‫דלוסקמא‬
‫שק‬
‫תמיד‬
‫שול״ץ ‪soiaz‬‬
‫פמות‬
‫זוויות‬
‫עוות‬
‫שעשוע‬
‫נ‬
‫נמטא‬
‫פילטד׳א ‪feltre‬‬
‫שולים‬
‫קרקעית‬
‫רידויל׳׳א ‪Iredoillel redoile‬‬
‫חלודה‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪200‬‬
‫פידדוי״א ‪Ipedrugel pedruje‬‬
‫רשושין‬
‫חצץ‬
‫‪).‬ד׳ מילונו של לד)סס־ ‪633‬‬
‫צונפא‬
‫פלע‬
‫הסד בדפוסים ומעד רק בכתב‪-‬יד אתר‪ .‬פפק‪ .‬אס הוא‬
‫נאסת סאת דשיי‪.‬‬
‫הפירוש על מסכת תם‪ T‬המופיע בספרנו אינו מחת ס‬
‫הלעזים שבו‪.‬‬
‫לרש״י‪ .‬ל ק לא הביא בלמדהייס את‬
‫נידה יג‬
‫מיד‬
‫כייץ‬
‫מתכווץ )או מ?וי׳ן(‬
‫‪: 2 3 9 3‬‬
‫פוני ץ ‪fonz‬‬
‫‪ 2396‬נידה ח‪:‬‬
‫ריק׳׳ א ‪roche‬‬
‫כ ז ‪. 2 3 9 0‬‬
‫אעלי׳׳ש ‪angles‬‬
‫מרגשת‬
‫לחוש‪ ,‬להרגיש‬
‫אולי נמנה דש״י לדהות את הפירוש ׳מתנועעת׳‬
‫ונחמה‪.‬‬
‫‪ 2392‬נידה ג‪.‬‬
‫ריטריי״ט ‪retrcit‬‬
‫‪Iretraitl‬‬
‫מעילה‬
‫‪ 2389‬מעילה יז‪:‬‬
‫נוטיו״ן ‪nutiun‬‬
‫הלעדם‬
‫‪175‬‬
‫‪: 9 7 ^ 2‬‬
‫פורציינ״ט ‪porceint‬‬
‫פמלניא‬
‫חגורה‬
‫‪.‬דאה ל י ל סם׳ ‪112‬‬
‫אישטירלי״ש ‪esterles‬‬
‫שנעים‬
‫שנצים‪ ,‬שרוכים‬
‫‪ T 2 3 9 9‬ה יז‪) .‬ה<אוחזים את העיניים‬
‫לדרוש אל המתים‬
‫גרפינטי׳׳ד‬
‫‪gramenter‬‬
‫‪176‬‬
‫אוצר‬
‫מפתחות‬
‫כפי הנראה נגזר ‪) negrementcr-0‬על פי היוונית‬
‫‪ .nccromanteia‬״דרישה אל הפחים״(‪ ,‬משום‬
‫שהתחלח הפלה נחשבה לקדומת )השווה את הצורה‬
‫המקבילה ‪ .ongrcmemcr‬פילונים פקרנים‬
‫‪) gaimenter .garmentcr^ gramenter‬״להתאונן״‪,‬‬
‫מיזוג של השורש הגרמני !‪ .weh vai ga‬״אבוי״‪,‬‬
‫והפועל ‪ .lamcnter‬״לקונן״(‪ .‬אבל מסתבר‪ ,‬שאץ זה‬
‫אלא דימוי צלילים מקרי‪.‬‬
‫דה מ‬
‫‪. 2 4 0 0‬‬
‫קיטו״ ן ‪colon‬‬
‫‪.‬ראה לעיל פס• ‪26‬‬
‫קוטר׳ ן ‪coton‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס־ ‪26‬‬
‫מ י ל א פרהבא‬
‫כותנה‬
‫פקולין‬
‫כותנה‬
‫פדקדנית‬
‫פרקדנית‪,‬‬
‫שוכבת על הגב‬
‫דה ת‬
‫‪: 2 4 0 2‬‬
‫ש ו ב ע ״ א ‪sovine‬‬
‫ה יט‬
‫‪. 2 4 0 3‬‬
‫פינוגר״י ‪fenogre‬‬
‫ה יט‬
‫חרת‬
‫‪. 2 4 0 4‬‬
‫צבע שחור‬
‫א ד ר י מ י נ ״ ט ‪adrement‬‬
‫נ מ ה כג‬
‫ראה לעיל סס׳ ‪358‬‬
‫•‬
‫חלתן‬
‫ח י ל ב ה )גרגרנית‬
‫יוונית‪ ,‬צ מ ח ה מ ש מ ש‬
‫לתבלץ(‬
‫דיהה‬
‫‪ 2405‬נ מ ה יט‪.‬‬
‫נ מ ה כט‬
‫חיוור‬
‫פ ל ד י ״ ש ‪paldes‬‬
‫אף שכבר ראינו)למשל לעיל מס־ ‪ 932‬ועוד(‪ .‬שאץ‬
‫להתפלא מצורת יחיד בסיומת ‪) -s‬או ‪ .(-ts=-z‬היינו‬
‫הפירוש‪ ,‬צורה של כ ט‬
‫מעדיפים לראות כאן‪ ,‬לפי תוכן ‪.‬נידה‬
‫הפועל ‪) palir .paloir‬״להחוויר״( ‪ -‬אבל אי‪-‬אפשר‬
‫למצוא בדרך וו הצדקה ל‪ 5-‬הסופית‪ .‬כלונדהיים‬
‫מתרגם ״חמורים״‪ ,‬אבל‪ .‬כפי הנראה‪ ,‬זו פליטת‬
‫קולפוס‪.‬‬
‫הלעזים‬
‫מנומר‬
‫‪ 2406‬נידה יט‪.‬‬
‫בעל כ ת מ י ם‬
‫טי׳׳ י ‪taje‬‬
‫באחד מכתבי‪-‬היד יש פירוש רש־י על היין ״השרוני‪.‬‬
‫מנומר טיי־א בלע״ ו״ )בסוף המשנה(‪ ,‬אך לא ייתכן‪.‬‬
‫שיהא מאת רש״י‪ ,‬אלא אם ‪ p‬מתקנים‪ :‬סיי״ד ‪tajed‬‬
‫)צורה עתיקה יותר(‪ .‬לפי שיטת בלונדהיים יש לראות‬
‫ב־מנומר־־ ולא ב״השרוני״ את המלה המתפרשת‪.‬‬
‫‪ 2407‬נידה כ‪.‬‬
‫אינפלשטר׳׳א ‪enpiastre‬‬
‫ראה לעיל מס־ ‪.1449‬‬
‫קילור‬
‫תחבושת‬
‫‪ 2408‬נידה כא‪.‬‬
‫ט י נ ב י ״ ש ‪tenves‬‬
‫ראה לעיל סס־ ‪.2361‬‬
‫פשוט‬
‫דק‪ ,‬ח ה‬
‫‪ 2409‬נידה כג‪.‬‬
‫פרוניל״א ‪prunele‬‬
‫חסר בדפוסים‪.‬‬
‫אוכמא‬
‫א י ש ץ )של עץ(‬
‫‪ 2410‬נידה כג‪:‬‬
‫גבות עיניים‬
‫שורצי״ל ‪sorcil‬‬
‫גבת‪-‬העץ‬
‫כאן רש״״ מהרש ״גבינים‪ .‬גבות עיניס״ ולועז ביחיד‪.‬‬
‫ולעיל)מס־ ‪ (2343.2340‬הוא רק לועז ברבים‪ .‬ונראה‪.‬‬
‫שההבדל הוא בזה‪ .‬ששם מדובר בשערות שעל הגבות‪.‬‬
‫וכאן בעור רמתגבל‪ - .‬בדומה לגבות הזקן היינו‬
‫הסנטר‪ .‬אך‪ .‬כמו כמקרים אחרים)ר• לעיל סס׳ ‪.(932‬‬
‫יש גם אפשרות‪ .‬שהסיומת ‪ -s‬איננה של רבים‪.‬‬
‫‪: 2 4 1 1‬‬
‫מ מ ט ו ׳ ׳ ן ‪menton‬‬
‫‪. 2 4 1 2‬‬
‫ט י נ פ ל י ״ ש ‪tenples‬‬
‫‪2413‬‬
‫גלייר׳׳א ‪Iglairel gleire‬‬
‫פנטר‬
‫פנטר‬
‫)צדעיו(]צדעיים[‬
‫צדעיים‬
‫דח״ט מטנפות‬
‫למזה‬
‫)אצילמ(]אציליפ[‬
‫‪ 2414‬נ ‪ T‬ה ל‪:‬‬
‫אישילי׳׳ש ‪ laisselesl aiseles‬בתי‪-‬שחי‬
‫אתר‬
‫מנחות‬
‫ל י ל טס׳ ‪ 334‬היה ‪ aisek‬פירוש של ״סרפק״‪.‬‬
‫יסתקבל על ‪ j u m‬שגס ־פרסק* גס ״אעילי״ס״ ‪on‬‬
‫מה שאנו קודאיש היוס מ מ ק ‪ .‬הוכר בולט במקום זר״‬
‫לי קשה לדמות את העוכר כשבתי־שחיו פתחים על‬
‫ארכוכוחיו‪ .‬דש חשש‪ .‬שרש־י נמשך אחיי דסייז‬
‫‪*1‬ליליס ‪ p‬״אגיל״ לבין ‪ .«Kk‬ולפי זד‪ .‬רק כמקום‬
‫*חי)לעיל מס• ‪ <1709‬הפירוש ‪) useie‬כיח‪-‬השחי(‬
‫וכשלושת המקומות הנותדיס)כאן‪ ,‬לעיל מס׳‬
‫‪ 334‬ומס׳ *‪ 236‬־ כשכסם־ ‪ 334‬התלמוד גורס דווקא‬
‫"סיפק״ ולא ״אעיל״‪ .‬אולם ייחק‪ .‬שהייתה נם גרסה‬
‫וי בספח של דש״י( מדובר כסרפק)הספודש כשורה‬
‫‪ code‬לעיל מסי ‪ .(1934‬ור׳ גם בלתדהיים ב־)ע׳ ‪-71‬‬
‫גל( וכפרס בתוספות דה״ס קיבורת)מנחות לו‪,.(.‬‬
‫ידה לא‬
‫‪. 2 4 1 5‬‬
‫י״ ן ‪Ivanl wan‬‬
‫‪.‬יא ר לעיל מס־ *‪44‬‬
‫קלי׳׳ר ‪cler‬‬
‫‪.‬י*ה ל י ל סס־ ‪956‬‬
‫אישטורדישו׳׳ן‬
‫‪estordison‬‬
‫יאר ל י ל סס־ ‪.549‬‬
‫פרונצי״ש ‪fronces‬‬
‫קמטים‬
‫קםטים‬
‫שומא‬
‫‪. 2 4 1 9‬‬
‫יירוא״ה ‪ |verrue| werue‬ד ד ה נ יבלת‬
‫‪ 2420‬נידה מז‪.‬‬
‫פרונעי״ש ‪fronces‬‬
‫קמם‬
‫קמטים‬
‫יאה ל י ל טס־ ‪ .4*1‬כאחד מכתבי‪-‬היד פרומו־ א‬
‫*‪ from‬ביחיד‪ ,‬גרסה המתאימה יחזר לנוסח העברי‪.‬‬
‫דדה פז‬
‫‪. 2 4 2 1‬‬
‫פייעונ״ש ‪poifons‬‬
‫המלה העדפחיח חסדה במילתים‪ .‬אפשר להסביר‬
‫אותה בשלוש יירם־ *(כמקום ‪) pontons‬מכשיר‬
‫חקר(‪ ,‬מלוא יקר‪ :‬ב( הקטנה מלשון ‪) paa‬אפונה(‪.‬‬
‫כלומד ״האפונה הקטנה״; ג( מלשון ‪) pen‬חזה(‪,‬‬
‫כלומר ״קעה החזה״‪ .‬אילם‪ .‬בהתיישב עם העובדה‪,‬‬
‫שאף אחד מכתכי‪-‬היד אינו גודס ‪) p‬פויישונ״ש‪,‬‬
‫פופבת־ש‪ .‬וביסוס סמעינו פוזנדנ־ש(‪ .‬לוי)במילונו‪,‬‬
‫מם׳ ‪ (7*6‬מעיע לקרוא‪ .‬לפי כתב‪-‬יז־ נוסף )בברו־ן(‬
‫כיבירד־ן ‪ .biberon‬באותה משסעוו‪4‬‬
‫‪ 2422‬ד ד ה מז‬
‫אינקריישנ״ט ‪encreisam‬‬
‫‪Icncrcissaiul‬‬
‫רש״ מסביר‪ .‬שלפועל ״כחל״ שתי הודאות מקילות‬
‫נפה‬
‫״לנחל־ ר־להפויע‪ .‬להימאס״‪ .‬ידועה להראות אותה‬
‫רחת‬
‫הקבלה ב»רפתיו‪ 4‬בהעביעו על המלה ‪xncm**nc‬‬
‫‪ nor‬אמד משמעותה ״מתבדל* )לשון ‪,cra«tre‬‬
‫כערפתית של היום ‪ ,(croitre‬וסעד שני משמעותה‬
‫גרוד‬
‫־להחל‪ ,‬להפריע־ )בסוכן זה עוץ• לקרוא אולי‬
‫בהיר‪ ,‬טהור‪ ,‬נבחר‬
‫‪ .(engrasant‬כפי הנראה הדמיון בין שני הפעלים‬
‫הערעתייפ מקרי‪ ,‬ואק מקוד השני ידוע * ד ל י ל מסי‬
‫‪engres‬עז רוח( ומס־ ‪) encrcs 970‬מכבידים(‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪*73‬‬
‫חונגא‬
‫עילפון‪ ,‬הלם‪ ,‬מבזכה‬
‫זוג‬
‫ג ‪ 242‬נידה פז‪.‬‬
‫ענבל‬
‫בטנ״ט ‪batant‬‬
‫‪.‬יארלילסם־ ‪4*1‬‬
‫רדה סז‬
‫הלעזים‬
‫‪177‬‬
‫עוקץ‬
‫פטמות‬
‫בהלה‬
‫מפריע‪ ,‬נמאם‬
‫‪ 2424‬ד ד ה מת‪:‬‬
‫פריי׳׳ ר ‪freier‬‬
‫ראה ל י ל מם־ ‪ 2‬ומם־ ‪.1210‬‬
‫‪. 2 4 2 5‬‬
‫קרו״ג ‪crog‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪323‬‬
‫משוף‬
‫לשפשף‪ .‬להפתהב‬
‫‪00‬י‪0‬‬
‫ב ד מ ם )קודטסי(‬
‫קמה‬
‫‪ 2426‬ד ד ה נ‪.‬‬
‫איסטים‪5 ,‬םןזל)*פח‪,‬‬
‫גישד׳׳ א ‪gesdc‬‬
‫שפשודשו מפיקים *בע(‬
‫‪Iguesdel‬‬
‫ראה ל י ל סס־ ‪.323‬‬
‫‪178‬‬
‫נידה נא‬
‫חולץ‬
‫אתר‬
‫הלעזים‬
‫עולשין‬
‫‪ 2427‬נידה נ‪.‬‬
‫קרישפיל״א ‪ Icrespele) crespele‬עולש‬
‫‪ 2435‬נידה נא‪:‬‬
‫אישיח־׳׳א ‪esjarde‬‬
‫ראי לעיל סם׳ ‪.352‬‬
‫סלה הכוללת את בל הקשקשים שעל נון׳ הדג‪ .‬היום‬
‫נותרה למלה ‪ echirde‬רק הסשפעות של ‪-‬קיסם*‬
‫)רסיס של עץ הנכנם בעוד או סתתת לעיסוק(‪.‬‬
‫‪. 2 4 2 8‬‬
‫פוליו״ל ‪poliol‬‬
‫פיאה‬
‫סוג של נענה‬
‫שדריא״ה ‪sadree‬‬
‫קורנית‬
‫צתרה )צמח(‬
‫‪242‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪434‬‬
‫ידה נא‬
‫‪. 2 4 3 0‬‬
‫טיי׳׳ר ‪tajer‬‬
‫מנמר‬
‫להכתים )לענד שדה‬
‫בשיטת כ ת מ י ם ‪,‬‬
‫כלומר ללקט בו פה‬
‫ושם(‬
‫נידה נא‬
‫‪. 2 4 3 1‬‬
‫אניי״ד ‪aneid‬‬
‫שבת‬
‫שגת )צמח ריחני(‬
‫נידה נו‬
‫‪ 2432‬נידה נא‪:‬‬
‫פיריטר׳׳א ‪piretre‬‬
‫חימום‬
‫בן־חרצית)צמח(‬
‫בבלונדהיים סודפס בטעות ״חימוח־‪ .‬ר׳ גם העורה‬
‫המקבילה ‪) peletre‬לעיל ‪00‬׳ ‪.(1301‬‬
‫‪ 2433‬נידה נא‪:‬‬
‫טור״ א ‪lore‬‬
‫תיאה‬
‫אקוניטץ‪ ,‬חונק‪-‬הדוב‬
‫)צמח ארסי(‬
‫נאחד מנתבי‪-‬היד קוראים‪ .‬־התיאה‪ .‬תור־א בלןע־ז(‬
‫וסרה היא מאוד״‪ .‬אך ספק רב‪ .‬אם זה מאת רש־י‪.‬‬
‫חריע‬
‫‪ 2434‬נידה נא‪:‬‬
‫כרכום )קורטם?(‬
‫קרו״ ג ‪crog‬‬
‫נידה נו‬
‫היחידה‪ .‬הסלה‬
‫ר־ לעיל סס־ ‪ .323‬באן‪ .‬נפעם‬
‫‪ 2436‬נידה נד‪:‬‬
‫קר״ק ‪crac‬‬
‫לבוש*‬
‫קשקשים‬
‫נחג‬
‫ניע‪ ,‬צואת האף‬
‫כן מתרגם בלונדהייס‪ .‬וקשה לקבל את דעתו‪ ,‬כי ‪crac‬‬
‫הוא‪ ,‬נססתבר‪ ,‬חיקוי קול הועאת עואת הגרץ‪ ,‬כלומר‪:‬‬
‫הרוק‪ .‬הכיח ווסמנו נגזר הפועל ‪• ,crachcr‬לירוק״(‪.‬‬
‫אמנם אץ וה יכול להיות רוק םתס‪ .‬כי המשנה סונה‬
‫את הניע ואת הרוק‪ .‬אבל אפשר‪ ,‬שסדובר בתק ססיך‬
‫לעומת רוק עלול‪ .‬ר׳ פירוש דש״י על ״ביתו וניעו־‬
‫)ב״ק נ‪ :‬ו‪ .‬ע•‪ 1‬רהלכר הראשון של ניע ־ליחת התוסס־‬
‫נוסף בסוגריים‪ :‬״רוק היועא מתוך טפיה ]י[ אגב‬
‫כח"‪.‬‬
‫ליחה סרוחה‬
‫‪ 2437‬נידה נה‪:‬‬
‫קויטור״א ‪ cuiture‬כווייה )פצע מזוהם(‬
‫‪. 2 4 3 8‬‬
‫פדוי״ ט ‪froit‬‬
‫‪ 2439‬נידה נו‪.‬‬
‫בו״ ט ‪bot‬‬
‫זבוני‬
‫קרפדה‬
‫זמני‬
‫קרפדה‬
‫לפי דברי רש״י ‪ froit‬ו‪ bot-‬רם שני שמות של אותה‬
‫חיה כפי אנשים שונים‪ .‬ור׳ גס ‪ .boterel‬הקטנה של‬
‫‪) bot‬לעיל סס־ ‪ .(1882‬המעיינת כפי הנראה סוג אחר‬
‫של קרפדה ‪ -‬אולי יותר קטנה‪.‬‬
‫‪ 2440‬ניחת נו‪:‬‬
‫יירונ״ש ‪jirons‬‬
‫צדי הבגד‬
‫כנפי בגד‬
‫רש־י מסביר אח הארמית ״סטרא״‪ :‬״עד הבגד‪ .‬שיש‬
‫שט קמטים וחפירות‪ ,‬שקורץ יירונ״ש״‪.‬‬
‫‪: 2 4 4 1‬‬
‫טרישטריש״ט ‪trestrest‬‬
‫הענרית‪-‬הארסית המקבילה לקרו־ג היא ״חריע״‪.‬‬
‫‪.‬ראה לעיל סס• ‪608‬‬
‫אבל רש־׳ נעעמו מעיר ‪-‬והוא נרנום״‪.‬‬
‫מקדיר‬
‫מחלחל‬
‫אמר‬
‫‪ 2442‬נמה נז‪:‬‬
‫אורי׳׳ל ‪orel‬‬
‫חולין‬
‫פוליום‬
‫צעיף‬
‫סלשין ‪) or‬״שוליים ]של פיסח בד[׳(‪ ,‬כי היה בגד זה‬
‫עש יי סחחיכה ארוכה‪ ,‬שנגזרה בשולי הבד‪ .‬אך לוי‬
‫במילונו)מסי ‪ (619‬מביא נם אח ההשערה‪ ,‬נ‬
‫•מדובר‬
‫בעעיף הסכסה את הפה)בלטינית‪. ( o r i s ,*0‬‬
‫הלעזים‬
‫‪179‬‬
‫חסר בדפוסים וטע וי רק בכתב‪ •-‬אתי־‪ .‬אבל ברור‪,‬‬
‫שמקומו כאן‪ .‬כי אץ כל פירוש אחר לדוזיט )ר׳‬
‫הערת המניה בשים וילגא(‪.‬‬
‫‪ T 2 4 4 9‬ה פב‪.‬‬
‫שבו״ ן ‪savon‬‬
‫צפון‬
‫פבון‬
‫‪.‬ראה לעיל סס׳ ‪4‬ג‪14‬‬
‫‪. 2 4 4 3‬‬
‫ירי׳׳ט ‪jaret‬‬
‫נח‬
‫קפץ הירך והשיק‬
‫ק‪$‬ץ‪ .‬מיתר ה נ י ן‬
‫סוד‬
‫‪ 2444‬נמה נח‪.‬‬
‫להשתות )לערוך את‬
‫אורדי״ר ‪ordir‬‬
‫חוטי השתי לקראת‬
‫האריגה(‬
‫נמה פג‬
‫סחקבל יותר על הדעת‪ .‬שהפועל ‪ ordir‬כא לפרש את‬
‫הבינוני ״המוסך׳)הסמוך לו( מאשר אח שם העעם‬
‫"הטווי״‪ .‬כמו שהוא מפרש ״סיסך׳ בהופעה הקודמת‬
‫של הטלה )לעיל טס׳ ‪ .(282‬ואם ‪ p‬יש לתקן אעל‬
‫כלונדהיים‪.‬‬
‫קילור‬
‫‪ 2445‬נידה נח‪:‬‬
‫נידה פה תחבושת‬
‫אינפלשטר״א ‪enpiastre‬‬
‫‪ 2450‬נמה פג‪.‬‬
‫אישטינדיליי׳׳ר ‪estendeilier‬‬
‫‪lestendeillierl‬‬
‫בדפוסים השתבש הלעז והפך לטלה ‪) estrelier‬ו‪-‬‬
‫לעיל פס־ ‪ 596‬ועוד‪ ,‬ו ‪ p‬הוא ב״בית יוסף״‪ .‬כפי‬
‫שהובא לעיל פס־ ‪.(451‬‬
‫‪. 2 4 5 1‬‬
‫פריצונ״ש ‪fri90ns‬‬
‫נח‬
‫נ‬
‫‪ T 2 4 4 7‬ה פב‪.‬‬
‫פלד״ א ‪palde‬‬
‫‪. 2 4 5 3‬‬
‫אישקוב״א ‪escove‬‬
‫פב‬
‫לולבים‬
‫מטאטא‬
‫נידה פה‬
‫פשפש‬
‫פשפש )חרק(‬
‫עקליס‬
‫‪: 2 4 5 4‬‬
‫רידורט״א ‪ redone‬פורג המחזיק את‬
‫הזיתים תחת הקורה‬
‫בבית‪-‬הבד‬
‫דיהח‬
‫חיוור‬
‫שיפא‬
‫פייפן)צמח(‬
‫חסר בדפוסים ומעיי רק בכתב‪ T-‬אחד‪ ,‬לפי הגרסה‬
‫פליא‪ ,‬שהיא כנראה העורה הסאוחרת ‪ .pak‬אך אינה‬
‫פאת רש־י‪.‬‬
‫‪. 2 4 4 8‬‬
‫קרוצי״ן ‪crocin‬‬
‫צמרמורת‬
‫רעדים‪ ,‬צמרמורת‬
‫גופה‬
‫‪ 2452‬נידה פג‪:‬‬
‫בדיילי‪,‬״ ר ‪ Ibadaillierl badeilier‬לפהק‬
‫ראה לעיל מס־ ‪ .1449‬בלונדהיים)בי‪ ,‬ע׳ ‪ (154‬מעיע‬
‫ממסעות‬
‫לקרוא כאן אפלשטר־׳א ‪•piastre‬‬
‫‪.‬ראה לעיל פט׳ ‪0‬נ‪4‬‬
‫"משחה״‪.‬‬
‫‪: 2 4 4 6‬‬
‫פונייש׳׳א ‪puneise‬‬
‫‪Ipunaiscl‬‬
‫מפהק‬
‫להתפתח‪,‬‬
‫להשתרע‬
‫‪ 2455‬נמה פה‪:‬‬
‫גליי״ד ‪Igiaidl gleid‬‬
‫אמנו בכתבי‪-‬היד‪ ,‬וספק‪ .‬אם הוא מאת רש״י‪ .‬מילוני‬
‫הערפתית של ימי‪-‬הביניים סעייגיס‪ .‬שמלכד הפרח‬
‫הידוע‪ ,‬השם כולל מיני עשבים וקני‪-‬סוף‪.‬‬
‫‪. 2 4 5 6‬‬
‫פרלידי״ץ ‪parlediz‬‬
‫נידה פו‬
‫רמצא דפחלא‬
‫וו‪ ,‬אנקול ‪).‬ר׳ מילונו של לוי)סם׳ ‪654‬‬
‫דימת‬
‫דיבור‪ ,‬רכילות‬
‫‪180‬‬
‫ה סז‬
‫‪.‬נידה‬
‫אמר‬
‫‪. 2 4 5 7‬‬
‫פור״ ט ‪port‬‬
‫סז ‪2458‬‬
‫פוינטורי״ש ‪pointures‬‬
‫נידה‬
‫נמל‬
‫נמל‬
‫‪.‬דיבלי‬
‫דקירות‬
‫נ‬
‫כופילתא‬
‫‪ 2459‬נידה פז‪.‬‬
‫פליסיא״ה ‪ flemie‬אחסל )להקזת דם(‬
‫הלעזים‬
‫‪ 2460‬נמה סז‪.‬‬
‫?ציד״ א ‪chacide‬‬
‫לפלוף‬
‫ליחת העיניים‬
‫סח‬
‫‪ 2461‬נידה‬
‫פלדישטו״ל ‪faldestol‬‬
‫טשטקי‬
‫כיפא מתקפל‬
‫‪ T 2 4 6 2‬ה פט‪:‬‬
‫פשטי״ ר ‪pasmer‬‬
‫‪.‬ראה ל ע י ל ‪ 0 8‬׳ ‪103‬‬
‫יתעלפח‬
‫להתעלף‬
‫*ונו‬
‫מפתחות‬
‫הלעזים‬
‫‪181‬‬
‫& סתח ות‬
‫שלושה םפתח‪1‬ת הם‪ :‬מפתה הלעזים )באותיות עבריותו םפתוז הלעוים )באותיות לטיניות(‬
‫ומפתח המלים העבריות או הארמיות‪ ,‬שהלעדם מפרשים אותן‪ .‬בהכללה נקרא להן ״הדיבורים‬
‫המתחילים״‪ .‬אף על‪-‬פי שלא תמיד המלה המתפרשת מופיעה בראש הפירוש‪.‬‬
‫המפתחות כוללים את כל העורות המובאות לדיון בגוף הספר‪ ,‬גם בתוך ההערות‪ .‬ואף אלה‪,‬‬
‫שנדחו על הסף מסיבה זז אר זז‪ .‬מקום המלה מעדן במספר השוטף של הערכים‪ ,‬למשל‪ :‬אביע״א‬
‫‪ 2*16 >16 ,612‬פירושו‪ :‬הלעז אביינ״א מוזכר‪ .‬במעמד עדך ראשי או במשך הדיון‪ ,‬בערכים ‪,612‬‬
‫‪ 616‬ו‪.2016-‬‬
‫מפתח הלעזים באותיות עבריות‬
‫אאעיי׳׳ר‬
‫אביינ״א‬
‫אניר״ץ‬
‫אב! ׳ושוי ״י‬
‫אברושד׳׳ך‬
‫אגר׳ד‬
‫אגודי״ש‬
‫אנוסי ו וירי״ ש‬
‫אגוטידוד״ש‬
‫אגוטי״ר‬
‫אגויל״א‬
‫אגוישד׳ן‬
‫אנוישיידי״ש‬
‫אגוישיי״ר‬
‫אגול״ה _‬
‫או יוו שי״ ר‬
‫אדינטייר‬
‫אדרילעי׳׳ש‬
‫אדריפיג־ט‬
‫אוביידר״א‬
‫אובלידי״ש‬
‫אוברידור״א‬
‫אוברי״ץ‬
‫אויי״ר‬
‫אוינטור״א‬
‫אוישילי״ש‬
‫אוישיריא״ש‬
‫‪93‬‬
‫‪2016 .616 ,612‬‬
‫‪745‬‬
‫‪31‬‬
‫‪31‬‬
‫‪2067 .2066‬‬
‫‪917‬‬
‫‪460‬‬
‫‪460‬‬
‫‪725‬‬
‫אורטיא״ה‬
‫‪1754‬‬
‫אורטיא״ש‬
‫‪2066‬‬
‫אוריינ״ם‬
‫‪1140‬‬
‫אוריינטי״ל‬
‫‪811‬‬
‫אורי׳׳ל‬
‫‪1754‬‬
‫אוריל״ש‬
‫‪1343 ,885‬‬
‫אורפימינ״ט‬
‫‪1800 ,1089‬‬
‫‪1454 ,35‬‬
‫אושטוי״ר‬
‫‪.513 .360,358‬‬
‫‪ .1260 ,1233 ,1004‬א ושיירי״ ש‬
‫אושי״ר‬
‫‪2404‬‬
‫אושיריי״ד‬
‫‪445‬‬
‫אטינביש־ס‬
‫‪47 ,46‬‬
‫איבדי״ש‬
‫‪1047‬‬
‫‪ .890 ,756,173,141‬איברי״ש‬
‫‪1524‬‬
‫איגלינטיי״ר‬
‫‪1672‬‬
‫איגד״ א‬
‫‪1282‬‬
‫איגרו״ם‬
‫‪824‬‬
‫‪1979‬‬
‫אולם״ א‬
‫אולמי״ש‬
‫אום יו ״א‬
‫אונרו״שו ״ך‬
‫אוקרי״ן‬
‫אורדו״ן‬
‫אורדי״ר‬
‫אורוג״א‬
‫‪930‬‬
‫‪930‬‬
‫‪1017‬‬
‫‪1123‬‬
‫‪1895 .1551‬‬
‫‪1563‬‬
‫‪2444 .282‬‬
‫‪,830 .709.528.377‬‬
‫‪1777 .1318‬‬
‫‪133‬‬
‫‪,1699,1478 ,494‬‬
‫• ‪2257 ,2190 ,1731‬‬
‫‪K1619‬‬
‫‪164 .1579 .391‬‬
‫‪2442‬‬
‫‪1994 .567‬‬
‫‪,1258 ,1002,355‬‬
‫‪2220‬‬
‫‪2088‬‬
‫‪537‬‬
‫‪1490 .‬‬
‫‪1379 ,1228‬‬
‫‪2061‬‬
‫‪2100 ,2084‬‬
‫‪.2084 .1847.80,59‬‬
‫‪2100‬‬
‫‪101‬‬
‫‪1787 ,1666 ,1169‬‬
‫‪,639,609.522‬‬
‫‪1842‬‬
‫‪182‬‬
‫אחנר‬
‫מפתחות‬
‫איגרו״ר‬
‫‪1186 .1161 .683‬‬
‫איגרי״ש‬
‫‪2259‬‬
‫איונגילי׳׳ש‬
‫‪•05‬‬
‫אייכ״ל‬
‫‪1371‬‬
‫איליר״ה‬
‫‪819‬‬
‫איים‬
‫‪1718 ,1284 ,119‬‬
‫אינגרי״ש‬
‫‪873‬‬
‫אינויישיי״ץ‬
‫‪745‬‬
‫‪1911 ,301‬‬
‫אינטונידוי״ר‬
‫‪2003 ,650 ,558‬‬
‫אינטורטי״ר‬
‫‪919 ,657‬‬
‫אינטי׳׳ ר‬
‫‪219‬‬
‫אינטריסייליי״ר‬
‫‪2238 ,2124 ,1298‬‬
‫אינטריי״ל‬
‫‪2314 ,2264‬‬
‫‪1489‬‬
‫אינטריפיטר״א‬
‫‪2337‬‬
‫אינירסלי״ד‬
‫‪1790‬‬
‫אינלעיי׳׳ר‬
‫‪,1224 ,486 ,441‬‬
‫אינמיילולי״ר‬
‫‪1533‬‬
‫‪2060 ,137‬‬
‫אינמישלי״ר‬
‫‪1375‬‬
‫אינמניי׳׳ד‬
‫‪,1568,1403 ,209‬‬
‫אינםונדר׳׳א‬
‫‪2315‬‬
‫‪243 ,53‬‬
‫אינפייני״א‬
‫‪1522 ,1037‬‬
‫אינפישי׳׳ר‬
‫‪1108‬‬
‫אינפל״א‬
‫‪679‬‬
‫אינפלידור׳׳א‬
‫‪,1108,815,447‬‬
‫אינפלי״ר‬
‫‪1242‬‬
‫אינפלשטר״א‬
‫‪2407 ,1931 ,1449‬‬
‫‪2445‬‬
‫‪864‬‬
‫אימינשייר״ש‬
‫‪1236‬‬
‫אינקוברי׳׳ר‬
‫‪346‬‬
‫אינקלופ׳׳א‬
‫‪2422‬‬
‫אינקריישנ׳׳ט‬
‫‪,690,684 ,275‬‬
‫אינקריני״ד‬
‫‪1938 ,1442 ,1056‬‬
‫‪2316‬‬
‫‪970‬‬
‫אינקרי״ש‬
‫‪1331‬‬
‫אינש׳׳א‬
‫‪492‬‬
‫אינשרבל׳׳א‬
‫‪401‬‬
‫אינשובלי״ש‬
‫‪2167‬‬
‫אינשלביי־׳ר‬
‫אירני א פוליקייר‪-‬א ‪766‬‬
‫‪2383 ,1704‬‬
‫אירב״א שבונייר״א‬
‫אירייני׳׳א‬
‫איריער׳ן‬
‫אירי״ ש‬
‫איש׳׳א‬
‫אישב״א‬
‫אישבולנ״ט‬
‫אישכניי׳׳ר‬
‫אישגרוני״ר‬
‫אישגרטיניי״ר‬
‫אישדרניל״א‬
‫אישדיד״א‬
‫אישדי״ר‬
‫אישוירטי״ן‬
‫אישטבלי׳׳ש‬
‫אישטוב׳׳א‬
‫אישטובל״א‬
‫אישסודילי״ר‬
‫אישסול׳׳ש‬
‫אישטופ׳׳ק‬
‫אישטוני״ר‬
‫אישסורכיי״ל‬
‫אישטורדיאיה‬
‫אישטורדי״ץ‬
‫אישסורדישו״ן‬
‫אישסורנייל‬
‫אישטורני׳׳ר‬
‫אישטיי״ן‬
‫אישטיינבויק‬
‫אישסיליא‬
‫אישטילי״ש‬
‫אישטינד״א‬
‫אישסינדייליי״ר‬
‫אישטינעיליא‬
‫אישסימילי״ש‬
‫אישטירלי״ש‬
‫אישטירנודי״ר‬
‫אישסלו״ן‬
‫אישטניק‬
‫איששר׳׳א‬
‫אישסר״א)‪(estre‬‬
‫אישסרוביי״ל‬
‫אישטרי־ל״א‬
‫הלעזים‬
‫‪<39 ,291‬‬
‫‪218‬‬
‫‪1513‬‬
‫‪891‬‬
‫‪436‬‬
‫‪2254‬‬
‫‪1016 ,711‬‬
‫‪1698‬‬
‫‪2189 .1365 .1107‬‬
‫‪618‬‬
‫‪1705 ,1227‬‬
‫‪1537 ,503‬‬
‫‪699‬‬
‫‪1687‬‬
‫‪1840‬‬
‫‪163 ,127‬‬
‫‪723‬‬
‫‪1400‬‬
‫‪2137‬‬
‫‪1609‬‬
‫‪2218‬‬
‫‪1736‬‬
‫‪962‬‬
‫‪,1019,737,549‬‬
‫‪2417 ,2255 .2216‬‬
‫‪2186 .1430‬‬
‫‪2224‬‬
‫‪1970 ,1661 ,940‬‬
‫‪2179 ,944‬‬
‫‪858 ,803‬‬
‫‪1719‬‬
‫‪453‬‬
‫‪,1910,570,16‬‬
‫‪2450‬‬
‫‪1620 ,1411 ,140‬‬
‫‪1555 .1510‬‬
‫‪.1483 .1118,333‬‬
‫‪2398‬‬
‫‪76 ,15‬‬
‫‪1688‬‬
‫‪1720‬‬
‫‪1946 ,833‬‬
‫‪1736‬‬
‫‪2218‬‬
‫‪485 ,483‬‬
‫מפתחות‬
‫אוצר‬
‫אישסריי״ם‬
‫אישטרימ״ס‬
‫"ישטדיעט״א‬
‫אישטו־י״ך‬
‫אישטריליז׳־ר‬
‫אישסרעילו״ן‬
‫אישטרעלימינ״ט‬
‫אישיא״ש‬
‫אישיו״ש‬
‫אישי״ביליד״א‬
‫אישייק״ןן‬
‫אישיל״א‬
‫אישילייר״א‬
‫אישינבריי״ר‬
‫אישירד״א‬
‫אישיריסי״ ר‬
‫אישלאוריי״ר‬
‫אישלויד־א‬
‫אישלוישיז־ור״א‬
‫אישלוישיי״ד‬
‫אישלויש״ך ״א‬
‫אישלוישיי־ץ‬
‫אישלןיקןי׳י״ף‬
‫אישלושסר״א‬
‫אישלושירנ״א‬
‫אישסילי־ר‬
‫אישפוינ״ט‬
‫אישסוינט״א‬
‫אישפוינטיי־ר‬
‫אישפוינטי״ש‬
‫אישפונדי״ש‬
‫אישפיא״ה‬
‫אישסי״ג‬
‫אישסי״ד‬
‫אישפיד־א‬
‫איש‪5‬י״י‬
‫אישסיי‪-‬ד‬
‫אישפילט־א‬
‫א ישפילי־ר‬
‫‪.491 .138,128‬‬
‫‪2149 ,1293‬‬
‫‪.2242 ,2164 ,638‬‬
‫‪2262 .2258‬‬
‫‪2164‬‬
‫‪1616 ,1586‬‬
‫‪,1034 ,866 ,596 .16‬‬
‫‪1520‬‬
‫‪.1300.989 .742‬‬
‫‪1305‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1164‬‬
‫‪1164‬‬
‫‪1144‬‬
‫‪1165‬‬
‫‪2368 ,1709 .334‬‬
‫‪1366‬‬
‫‪2414‬‬
‫‪908 ,385‬‬
‫‪2435‬‬
‫‪1783‬‬
‫‪45C‬‬
‫‪89‬‬
‫‪1744 ,1429‬‬
‫‪2342‬‬
‫‪484‬‬
‫‪1221‬‬
‫‪2342 ,2335 .488‬‬
‫‪954‬‬
‫‪954‬‬
‫‪1497‬‬
‫‪1834‬‬
‫‪1310‬‬
‫‪882‬‬
‫‪1837 .1834‬‬
‫‪1071 ,772 ,517‬‬
‫‪572‬‬
‫‪2381 ,50‬‬
‫‪1546‬‬
‫‪1546‬‬
‫‪572‬‬
‫‪1546‬‬
‫‪2014 .615‬‬
‫‪1995‬‬
‫אישפינגל״א‬
‫אישפיני״ר‬
‫אישסינל״א‬
‫אישפלדו״ן‬
‫אישפעיי״ר‬
‫אישפרויי״ר‬
‫אישפריי״י‬
‫אישפריי״ש‬
‫אישקינ״א‬
‫אישקובי״ר‬
‫אישקובי״ש‬
‫אישקומ״א‬
‫אישקורי‪-‬׳ה‬
‫אישקורי״ל‬
‫אישקורציי־ר‬
‫אישקו״ ש‬
‫אישקוש ים‬
‫אישקילונ״ש‬
‫איש^ייייט‪-‬א‬
‫הלעזים‬
‫‪183‬‬
‫‪504 ,224,203 ,198‬‬
‫‪1374 ,652‬‬
‫‪1904‬‬
‫‪,2253 ,2157 ,689‬‬
‫‪2292‬‬
‫‪1016‬‬
‫‪2198 ,2087 ,1683‬‬
‫‪1439‬‬
‫‪825‬‬
‫‪,1001,802 ,797‬‬
‫‪2453 ,1914 ,1437‬‬
‫‪1435‬‬
‫‪430‬‬
‫‪,1525 ,1112 ,884‬‬
‫‪,1909 ,1812 .1665‬‬
‫‪2256‬‬
‫‪1084‬‬
‫‪1905 ,1722‬‬
‫‪1932‬‬
‫‪2145‬‬
‫‪1585‬‬
‫‪,554 ,553 ,237‬‬
‫‪1624 ,1482‬‬
‫‪.1711,387,217,207‬‬
‫‪2364 ,1671 ,1396‬‬
‫‪1957 ,267‬‬
‫אישקיליטי־ש‬
‫איד^ליי״ד‬
‫איש‪5‬ןלדי״ר‬
‫איש?ןלויני־ש‬
‫אישקלוש״א‬
‫אישקלושינ״ט‬
‫אישקלטי״ר‬
‫‪622‬‬
‫‪1919‬‬
‫‪1373‬‬
‫‪1336‬‬
‫‪1480‬‬
‫‪,1952 ,1106 ,712‬‬
‫אישקלייר״א‬
‫אישקלייריי״ר‬
‫איש^לפיישו״ן‬
‫‪2223‬‬
‫‪2223‬‬
‫‪647‬‬
‫‪998.‬‬
‫‪2173 ,964 .862‬‬
‫אישקלטנ״ט‬
‫איש>ןלפי״ר‬
‫אישקלריי׳׳ר‬
‫אישקניא״ש‬
‫אישקנצו״ן‬
‫איש?ןפינ־ש‬
‫איש^צ״א‬
‫אישקצי״ש‬
‫‪1835‬‬
‫‪1152‬‬
‫‪2182‬‬
‫‪1733 ,1732‬‬
‫‪651‬‬
‫‪2370 .1125 ,734‬‬
‫‪265‬‬
‫‪184‬‬
‫אוער‬
‫איש?ןרבו״ט‬
‫אישקריינ״א‬
‫אישקרי״ן‬
‫אישקרי״ש‬
‫אישקרפי״ט‬
‫)או אישקרפי־ט*‬
‫אישקרפילייר״א‬
‫אישתדיר׳׳א‬
‫אלבודיק־ה‬
‫אלבו״ם‬
‫אלבו״ן‬
‫אלואי״ן‬
‫אלוישנ־א‬
‫אלו״ס‬
‫אלמי״ ר‬
‫אלידוי״ר‬
‫אליינ־א‬
‫אליינדר״א‬
‫אלייני״ש‬
‫אליני׳׳ר‬
‫אלמינבר״א‬
‫אמוניאק״ו‬
‫אמורטידי־ש‬
‫אסיישניייר‬
‫אמינישטריישו־׳ן‬
‫אמינישטרישו״ן‬
‫אמירפוי״ל‬
‫אמניויד״א‬
‫אמניוימינ״ט‬
‫אמשי״ר‬
‫אמיל״א‬
‫אנגלייש‬
‫אנויי־ר‬
‫אניט״ו‬
‫אניי״ד‬
‫מפתחות‬
‫‪2208 .1828‬‬
‫‪945 ,583‬‬
‫‪,993 ,730,717,248‬‬
‫‪1505 .1098 .1014‬‬
‫‪1084‬‬
‫אניל״ש‬
‫אנפולי״ש‬
‫אנפיינדר־א‬
‫אנקרי״ש‬
‫אנש״א‬
‫‪961‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪238‬‬
‫‪1856‬‬
‫‪2201 ,1880‬‬
‫ראה‪ :‬אלבי״ס‬
‫‪1426 ,1321 ,394‬‬
‫‪1852 ,1173 ,630‬‬
‫‪,607 ,390,185‬‬
‫‪,1700 ,1188 ,1177‬‬
‫‪2291 ,2000 ,1860‬‬
‫‪1802‬‬
‫‪,747 ,704 ,557 ,548‬‬
‫‪,1604 ,1422 ,1045‬‬
‫‪1980‬‬
‫‪1087,‬‬
‫‪,827 ,728 ,525 ,376‬‬
‫‪1778 ,1332 ,1159‬‬
‫‪792‬‬
‫‪1685 ,449‬‬
‫‪,1235 ,1013 ,837‬‬
‫‪1801‬‬
‫‪1308‬‬
‫‪1354‬‬
‫‪1806‬‬
‫ראה‪:‬‬
‫אמינישטרישו״ן‬
‫‪1288 .505 .62 ,48‬‬
‫‪634 ,628‬‬
‫‪1943‬‬
‫‪1223‬‬
‫‪1806‬‬
‫‪1876‬‬
‫‪2390‬א‬
‫‪28‬‬
‫‪1770‬‬
‫‪,1769,1215,40‬‬
‫‪2431‬‬
‫אנשי״ש‬
‫אפובליי״ל‬
‫אפוש״ט‬
‫אפושטי״ץ‬
‫אסי״א‬
‫אפימזייא״ה‬
‫אפינדי״ץ‬
‫אפינטי״ץ‬
‫אפירעיניי״ר‬
‫אפלשטר׳׳א‬
‫אפלשטרידי״ש‬
‫אפרוביסינ״ט‬
‫אפרסינימינים‬
‫אעופי׳׳ר‬
‫אעיי״ר‬
‫אקרופי״ר‬
‫ארבלישט״א‬
‫אח־יפיעי״א‬
‫ארוולו״ד‬
‫ארונדיל״א‬
‫אחיל־ א‬
‫ארישט״א‬
‫ארישטוי׳׳ל‬
‫ארשטי״ר‬
‫ארישסי־ש‬
‫ארניזז־א‬
‫ארצו״ן‬
‫אר״ק בלישט״א‬
‫אר״ק וולו״ד‬
‫ארקוול״ט‬
‫או?ןי״ש‬
‫ארשידור־א‬
‫אשמו״ ר‬
‫אשטיי״ן)?(‬
‫אשטר׳׳א‬
‫אשיי״ ר‬
‫אשסר״א‬
‫הלעזים‬
‫‪1622‬‬
‫‪277‬‬
‫‪582‬‬
‫‪1640‬‬
‫‪,2073 ,1936 ,64‬‬
‫‪2326‬‬
‫‪718‬‬
‫‪1784‬‬
‫‪511‬‬
‫‪749‬‬
‫‪1821 ,1158 .829‬‬
‫‪1072‬‬
‫‪590‬‬
‫‪1626 ,1597‬‬
‫‪696‬‬
‫‪2445‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1080‬‬
‫‪1713‬‬
‫‪2040‬‬
‫‪1964 ,93‬‬
‫‪714‬‬
‫‪177‬‬
‫‪264‬‬
‫‪1109‬‬
‫‪2187 ,1276 ,292‬‬
‫‪,1132 ,404,311‬‬
‫‪1874 ,1502 ,1157‬‬
‫‪2219 ,2062 ,763‬‬
‫‪1955‬‬
‫‪2064‬‬
‫‪182 ,164‬‬
‫‪765‬‬
‫‪521‬‬
‫‪697‬‬
‫‪1949 ,1803 ,1234‬‬
‫‪1591‬‬
‫‪1068‬‬
‫‪1557 .661‬‬
‫‪2088‬‬
‫‪1720‬‬
‫‪1410‬‬
‫‪1164‬‬
‫‪2063 .2042 ,1111‬‬
‫מפתחות‬
‫אוצר‬
‫בסב״ ם‬
‫ביב״א‬
‫ביבירו״ן‬
‫ביברת״ש‬
‫ביטיא״ה‬
‫בייס־׳א‬
‫בייר־א‬
‫ביי״ ש‬
‫אשסריל״א‬
‫אשקל‪-‬א‬
‫אשקר־ן‬
‫‪2072‬‬
‫‪748‬‬
‫‪1737‬‬
‫בו ״לי• •ו‬
‫בוביי־ר‬
‫בודי״ל קרישסד״א‬
‫בודי״ ל שגילי• ״ר‬
‫בודיק״א‬
‫בי״ט)נחר(‬
‫בו״ ס)קדטחז(‬
‫בוס״א‬
‫בוטו״ן‬
‫במזוג״ ש‬
‫בוסייל״א‬
‫בוסי״ן‬
‫בוטי״ר‬
‫בתזירי״ל‬
‫בוט״ץ‬
‫בויא״ש‬
‫בדלי״ ש‬
‫בוי״ש‬
‫‪2452 ,451 .14‬‬
‫‪559‬‬
‫‪2169 ,2134‬‬
‫‪2135‬‬
‫‪1856 .1369‬‬
‫‪1864‬‬
‫‪2439‬‬
‫‪1864‬‬
‫‪1323 .1229‬‬
‫‪1954 ,1825 .1344‬‬
‫‪1114‬‬
‫‪1864‬‬
‫‪43‬‬
‫‪1882‬‬
‫‪1864‬‬
‫‪1795‬‬
‫‪2296‬‬
‫‪717 .438‬א‪,928 ,‬‬
‫‪1664 ,1652‬‬
‫‪,1267.1114.780‬‬
‫‪1553‬‬
‫‪530‬‬
‫‪.1362 .978 .371‬‬
‫‪1871‬‬
‫‪1570‬‬
‫‪,743 ,157 ,41 ,5‬‬
‫‪11195 ,1146 .967‬‬
‫‪1819 ,1219‬‬
‫בופי״ם‬
‫בת״ א‬
‫ניקל״א‬
‫בורבולי״ש‬
‫בודדי״ל‬
‫בוריסי׳׳ל‬
‫בטו״ד‬
‫בסודי״ ש‬
‫בטידור״א‬
‫בםיי״ל)חלק‬
‫‪2023 ,642‬‬
‫‪1643‬‬
‫‪196‬‬
‫‪1359‬‬
‫‪2011 ,1599‬‬
‫‪782‬‬
‫‪2144‬‬
‫‪2203‬‬
‫‪153‬‬
‫בלשמ״א‬
‫בלשמ״ו‬
‫בקונ״ש‬
‫ברבשט״א‬
‫ברד־ א‬
‫בדדו״ ן‬
‫‪2284‬‬
‫‪229 ,208‬‬
‫ברואיש״ם‬
‫ברוד״ א‬
‫בולזול״א‬
‫בוליול״א‬
‫בוליי״ ץ‬
‫בי״ן גרי״ ד‬
‫בו״ן מלגייס‬
‫פםםגדזז הסתח(‬
‫בסיי״ל)*כבל(‬
‫בינדי״ל‬
‫בינדיל״ש‬
‫בי״ ק‬
‫ביקודי״ש‬
‫מ^ךדזר״א‬
‫ב^ןימרי״ש‬
‫בירזנו״ל‬
‫בירשידו״ר‬
‫בי״ש‬
‫בישאגו״ר‬
‫גישלונק״ש‬
‫ביש* ־א‬
‫בלדימוני״א‬
‫בלידי״ש‬
‫בליד״ש‬
‫בלי״ץ‬
‫בליגיי״ר‬
‫בלישט״א יבל־זיטרא(‬
‫בלישט״א)גוש אדמה(‬
‫בלישטי״ש‬
‫בלדי״ ש‬
‫בלע״ך‬
‫הלעזים‬
‫‪185‬‬
‫‪2423‬‬
‫‪859‬‬
‫‪2421‬‬
‫‪2286‬‬
‫‪604‬‬
‫‪1999 .1998 ,1861‬‬
‫‪1074‬‬
‫‪,935 ,787 .702 ,659‬‬
‫‪,1596 ,1317 ,1028‬‬
‫‪1657‬‬
‫‪,656.586.251‬‬
‫‪1935 ,1218‬‬
‫‪1515 ,1347‬‬
‫‪2276 ,1406 ,1395‬‬
‫‪817 ,316‬‬
‫‪1766‬‬
‫‪1383‬‬
‫‪975‬‬
‫‪2184‬‬
‫‪1594 ,836‬‬
‫‪,1543 .896 ,892‬‬
‫‪2341‬‬
‫‪152‬‬
‫‪1184‬‬
‫‪1302‬‬
‫‪1707‬‬
‫‪1707‬‬
‫‪121 ,77‬‬
‫‪,476,220,188‬‬
‫‪2024 ,1564‬‬
‫‪697‬‬
‫‪1740 >708‬‬
‫‪1216‬‬
‫‪2117‬‬
‫ראה‪ :‬ברוש״ס‬
‫בלע״ך‬
‫‪2022 ,247‬‬
‫‪25C‬‬
‫‪2059 ,997‬‬
‫‪913‬‬
‫‪1050‬‬
‫‪.1988 ,1010.564,9‬‬
‫‪2369‬‬
‫‪138‬‬
‫‪246‬‬
‫‪186‬‬
‫אוגר‬
‫מפתחות‬
‫ברוצו׳־ן‬
‫ברו?״ א‬
‫ברו^י׳יש‬
‫ברושדי״ר‬
‫נרוש״ט בלע״ך‬
‫ברירי־ ש‬
‫בריי״ר‬
‫ברייד־א‬
‫בריי־ש‬
‫ברינ׳׳א‬
‫ברי״ץ‬
‫בריצו־ל‬
‫בריש?ן״א‬
‫ברישקי״ש‬
‫ברמור״ש‬
‫ברעיי״ר‬
‫ברגייר״א‬
‫בשם״ א‬
‫בשטונאר״י‬
‫בשטונ״ש‬
‫בשטי׳׳ל‬
‫בשטיל־׳ש‬
‫בשמי״ ר‬
‫‪399‬‬
‫‪2352 .2323 ,1350‬‬
‫‪1990‬‬
‫‪1390 ,1264 ,97‬‬
‫‪234‬‬
‫‪336‬‬
‫‪623 ,253‬‬
‫‪863‬‬
‫‪694 ,460‬‬
‫‪1755‬‬
‫‪1870 ,1682 ,230‬‬
‫‪975‬‬
‫‪1243‬‬
‫‪1213‬‬
‫‪269‬‬
‫‪457‬‬
‫‪197‬‬
‫‪842‬‬
‫‪1090‬‬
‫‪1090‬‬
‫‪215 ,204‬‬
‫‪1858‬‬
‫‪,1069 ,1060 ,1033‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪588‬‬
‫גבל״ א‬
‫גובירני• ‪-‬ל‬
‫גומי א‬
‫‪1545‬‬
‫‪1560‬‬
‫‪,1003 ,357,144‬‬
‫‪2379‬‬
‫‪757‬‬
‫‪1418‬‬
‫‪2270‬‬
‫‪ 1451‬א‬
‫‪1291‬‬
‫‪440‬‬
‫‪2426 ,1448 ,1008‬‬
‫‪2380‬‬
‫‪2007 ,1976 ,341‬‬
‫‪,646 ,645,298.295‬‬
‫‪,1984 ,1230 ,947‬‬
‫‪2152‬‬
‫‪1655‬‬
‫בשי־ ן‬
‫גוניליש?ןי־ש‬
‫גור־ ג‬
‫גושי״ ש‬
‫גיור״א‬
‫גירופל״א‬
‫גירנו״ן‬
‫גישר״ א‬
‫גלבינ״א‬
‫נלואו״ן‬
‫גלו־ר‬
‫גלונ״ץ‬
‫נליי״ר‬
‫גלייר״א‬
‫גלייש״א‬
‫גלי!״ א‬
‫גלי״ש‬
‫נלישט״א‬
‫גליש?ןי״ש‬
‫גלמ״א‬
‫גלנ״ט‬
‫גלנ״ץ‬
‫גלזנ״א‬
‫גלצונ״ש‬
‫גנביי״ש‬
‫גנ״ט‬
‫גנ־ץ‬
‫גרביילי״ש‬
‫נרביל״א‬
‫גרדי״ל‬
‫נרריל״א‬
‫גרוא״ה‬
‫נרטדש״א‬
‫גרטוישיי־ר‬
‫גרמי״ ר‬
‫נרי־ ד‬
‫גריו״א‬
‫נריניי״ר‬
‫גריפיזן‬
‫גרישל־א‬
‫גרפטיק״א‬
‫גרמייש־א‬
‫גרמינטי״ר‬
‫גרנטיא״ה‬
‫גרני״א‬
‫גרמי א‬
‫גרפי״ א‬
‫הלעזים‬
‫‪2455‬‬
‫‪,2268 .2131 ,2109‬‬
‫‪2413 ,2271‬‬
‫‪916‬‬
‫‪1891‬‬
‫‪,654 ,507 ,359‬‬
‫‪,1254 ,1231 ,1005‬‬
‫‪1974 ,1763 ,1261‬‬
‫‪317‬‬
‫‪757‬‬
‫‪1309‬‬
‫‪,1307,1281,932‬‬
‫‪2049 ,1788 .1370‬‬
‫‪,2068 .2008 ,1299‬‬
‫‪2098‬‬
‫‪1612 .190 .10‬‬
‫‪87‬‬
‫‪410 ,97‬‬
‫‪1985‬‬
‫‪1985‬‬
‫‪2207‬‬
‫‪,542 ,342 ,102‬‬
‫‪2079 ,1485‬‬
‫‪899 ,676 ,576‬‬
‫‪1960 ,1922‬‬
‫‪1367‬‬
‫‪1456‬‬
‫‪2075‬‬
‫‪1355 ,482‬‬
‫‪,1183 ,886,256‬‬
‫‪1570‬‬
‫‪241‬‬
‫‪1517‬‬
‫‪2078‬‬
‫‪1896 ,1613‬‬
‫‪1775‬‬
‫‪870‬‬
‫‪2399‬‬
‫‪1451‬‬
‫‪1518‬‬
‫)ראה גם‪ :‬ודמ״א(‬
‫‪1009 .268‬‬
‫‪1808 ,1756 .1352‬‬
‫אמר‬
‫דובלו״ן‬
‫דוישי״ל‬
‫חלבי״ ש‬
‫חלורינ־ט‬
‫דוליז ו׳ ר״א‬
‫דוליחירי״ש‬
‫‪jtn‬יד״ א‬
‫דו‪/‬׳ ו י ״ש‬
‫ד^ןיי״ש‬
‫ח?ךיש־א‬
‫ד״י‬
‫דיבנ״ט‬
‫דיגרטי״ר‬
‫דיגרי״ד‬
‫דיגרי״ץ‬
‫דיגרישילי״ר‬
‫דיהי״ט‬
‫דיסויונג״״ר‬
‫דיסרייד״א‬
‫דיסריי״ט‬
‫דיי״ ן‬
‫דיינטייר״ש‬
‫דימימיי״ר‬
‫דיסגייד״א‬
‫דיפרוטי״ר‬
‫וי?ןווניי״ר‬
‫דישאינבילי״ר‬
‫דישבוידיי־׳ר‬
‫דישבולטויר״ש‬
‫דישטולסי״ש‬
‫דישטינפרי״ר‬
‫דישיבירי־ר‬
‫דישילעיי״ר‬
‫דישיריי־ר‬
‫דישפיני״ר‬
‫דישקומבריסינ־ט‬
‫דישקושדר״א‬
‫דיש?ןרגיי״ר‬
‫דיש?( דיי״ ר‬
‫דישרציני״ר‬
‫מפתחות‬
‫‪,2127,1171,162‬‬
‫‪2140‬‬
‫‪1902 ,1571 ,1503‬‬
‫‪2120‬‬
‫‪958‬‬
‫‪.894 ,552,427,71‬‬
‫‪1459 ,1051 ,910‬׳‬
‫‪2372 ,1799 ,1542‬‬
‫‪2372‬‬
‫‪1743‬‬
‫‪1253 ,1252‬‬
‫‪1253‬‬
‫‪1253‬‬
‫‪1148‬‬
‫‪847‬‬
‫‪1945‬‬
‫‪1605 ,748‬‬
‫‪555‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪134‬‬
‫‪1269‬‬
‫‪1032‬‬
‫‪1032‬‬
‫‪2180‬‬
‫‪1729‬‬
‫‪1217‬‬
‫‪2153 ,2090‬‬
‫‪1945‬‬
‫‪2069‬‬
‫‪2289‬‬
‫‪2183‬‬
‫‪2181‬‬
‫‪1569‬‬
‫‪,672,620,461‬‬
‫‪1948 ,1143‬‬
‫‪955‬‬
‫‪395‬‬
‫‪285‬‬
‫‪1022‬‬
‫‪1138 ,744 ,490‬‬
‫‪1751‬‬
‫‪285‬‬
‫‪285‬‬
‫‪1023‬‬
‫דרוסונ״ט‬
‫דרומי״ ל‬
‫הומי״י‬
‫הומלו״ן‬
‫הושי״ש‬
‫הטירי״ל‬
‫הילמ״א‬
‫הילמי״ש‬
‫הירי‪1‬ו‪-‬ן‬
‫הירניי״ש‬
‫הניטו״ן‬
‫הנפיר״ש‬
‫ך^ן‪-‬א‬
‫ה»ןי״ש‬
‫הספל״א‬
‫הרפ״א‬
‫ודייל‬
‫ודיל״ש‬
‫וולו״ד‬
‫וולטו״ר‬
‫הלטי״ר‬
‫ווליא״ה‬
‫וומיט״א‬
‫ויאול״א‬
‫ויאולי״ש‬
‫דביי״ר‬
‫וידונ״ש‬
‫דדיל״א‬
‫וידילור״א‬
‫וידיליא״ה‬
‫וידילי׳׳ש‬
‫וידריאו־ל‬
‫ויויי״ר‬
‫הלעזים‬
‫‪187‬‬
‫‪937‬‬
‫‪192‬‬
‫‪,1849,602,92‬‬
‫‪2388‬‬
‫‪.526,456,370‬‬
‫‪,1304 .1154 .1055‬‬
‫‪2113 .1506‬‬
‫‪1202‬‬
‫‪ 706‬נא‪1810 .‬‬
‫‪2065‬‬
‫‪1956‬‬
‫‪2278 .1593‬‬
‫‪1137‬‬
‫‪1830‬‬
‫‪823‬‬
‫‪,1933,1324,496‬‬
‫‪,2176 .2159 .2048‬‬
‫‪2240 .2236‬‬
‫‪2133‬‬
‫‪2181‬‬
‫‪584‬‬
‫‪,1093,419,125‬‬
‫‪2365‬‬
‫‪1493‬‬
‫‪1949,1234‬‬
‫‪1481 ,1150 .86‬‬
‫‪1399 .1397‬‬
‫‪789‬‬
‫‪1450 ,831 .111‬‬
‫‪187‬‬
‫‪51‬‬
‫‪,1176.980,867‬‬
‫‪1380‬‬
‫‪1382‬‬
‫‪,627,546,300‬‬
‫‪2210 ,1151‬‬
‫‪79 ,58‬‬
‫‪58‬‬
‫‪2230 ,319 ,67‬‬
‫‪1232‬‬
‫ראה‪ :‬ויביי״ר‬
‫‪188‬‬
‫מפתחות‬
‫אתו‬
‫וייל״א‬
‫וינ״א‬
‫ויגרלשטייין‬
‫וינטוש״א‬
‫ויגטילייר‬
‫ויגטייר‬
‫וייץ‬
‫‪970‬א‪1639,‬‬
‫‪1419‬‬
‫‪710‬‬
‫‪973‬‬
‫‪907 ,821‬‬
‫‪907‬‬
‫‪,1903,1633.710‬‬
‫‪2055‬‬
‫‪2325‬‬
‫‪115‬‬
‫‪108‬‬
‫‪.1133,670 .585‬‬
‫‪,1487 ,1349 ,1168‬‬
‫‪2419 .2338 ,1941‬‬
‫‪83‬‬
‫‪1238‬‬
‫‪1180‬‬
‫‪663 ,304 ,279‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1940 ,1883‬‬
‫‪1419‬‬
‫‪25‬‬
‫‪1092 ,789‬‬
‫‪1443‬‬
‫‪,1532,953 ,448‬‬
‫‪2415‬‬
‫‪2229 ,2039‬‬
‫)ראה נם‪ .‬גומי א(‬
‫‪324 ,305 ,280‬‬
‫‪1211‬‬
‫וזלדרוב״א‬
‫חלדדובי״ש‬
‫‪2277 ,216‬‬
‫‪2339‬‬
‫טבזזיא״ה‬
‫‪,2132 ,2129,95‬‬
‫‪2265 ,2248‬‬
‫‪120‬‬
‫‪722‬‬
‫‪760‬‬
‫‪1771 ,1420‬‬
‫‪1901‬‬
‫‪2204 ,994,167,55‬‬
‫‪2433 ,2172 ,2171‬‬
‫וי! ״א‬
‫ויעי״ש‬
‫ויו״ א‬
‫ויווא״ה‬
‫וירואויש‬
‫וירי׳ ש‬
‫מתייר‬
‫וישד״א‬
‫וישטידור״א‬
‫וישיא״ה‬
‫וכי א‬
‫ולו״ס‬
‫וליד״ א‬
‫ולקין‬
‫י׳ז‬
‫תייר‬
‫ודמי א‬
‫ושקרו״ד‬
‫טוכרי״ש‬
‫טודי״ל‬
‫טודילי״ש‬
‫טוו‪,,‬ליש‬
‫טוניל״ש‬
‫טוניניא‬
‫טור׳ א‬
‫טורביי״ל‬
‫טווטוריו״ש‬
‫טותד״ל‬
‫טורטי״ר‬
‫טור״ן‬
‫טורניד״א‬
‫טורנידויר״א‬
‫טורנידי״ץ‬
‫טורד״ ר‬
‫טורפו׳ו‬
‫טר׳ש‬
‫טושי״ו‬
‫טיול״א‬
‫טיולי׳ ש‬
‫טי״ י‬
‫טיי״ד‬
‫טייל״ א‬
‫טייני״א‬
‫סיי״ץ‬
‫טיי״ד‬
‫טיייש‬
‫טיי־ש בלניי״ש‬
‫טייל‬
‫טילייר״ש‬
‫טימו״ן‬
‫טינב״א‬
‫טינבי״ש‬
‫טינלייא‬
‫טינליי״ש‬
‫טינפיילו״ן‬
‫טינפינ״א‬
‫טינפל״א‬
‫טינפלי״ש‬
‫הלעזים‬
‫‪88‬‬
‫‪1212‬‬
‫‪844 ,123‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2054 ,587‬‬
‫‪2357‬‬
‫‪887‬‬
‫‪179‬‬
‫‪2006 .2004 .1667‬‬
‫‪715‬‬
‫‪568‬‬
‫‪1388 ,94‬‬
‫‪168‬‬
‫‪.906 .60S ,431.148‬‬
‫‪2010 ,1414‬‬
‫‪2406‬‬
‫‪2406‬‬
‫)רזוה גם‪ :‬מ״ל״ א( ‪,19‬‬
‫‪.1086 ,879 ,675‬‬
‫‪.1893 ,1768 ,1273‬‬
‫‪,2020 ,1953 ,1939‬‬
‫‪.2128 ,2043 .2034‬‬
‫‪.2310 ,2307 ,2235‬‬
‫‪2327‬‬
‫‪1768 .1038‬‬
‫‪2217 .2080‬‬
‫‪806‬‬
‫‪2430‬‬
‫‪2108 ,4‬‬
‫‪2117‬‬
‫‪2147‬‬
‫‪402‬‬
‫‪1560‬‬
‫‪2347 .2121 ,2101‬‬
‫‪,2361 ,1460 ,769‬‬
‫‪2408‬‬
‫‪1407‬‬
‫‪,1096 ,655 .388‬‬
‫‪1706 ,1391 ,1174‬‬
‫‪245‬‬
‫‪2138 .2091‬‬
‫‪,162$ .1207 .309‬‬
‫‪1746‬‬
‫‪2412 ,2317‬‬
‫אתר‬
‫מפתחות‬
‫טינפרי״ר‬
‫‪1314‬‬
‫טינרו״ס‬
‫‪2320‬‬
‫)זינרומ״ש‬
‫‪688‬‬
‫מיפי־ר‬
‫‪715‬‬
‫טיפינו״ן‬
‫‪1029 ,337 ,260‬‬
‫טיועי׳׳ל‬
‫‪1648‬‬
‫טלו״ ן‬
‫‪1120 ,1117‬‬
‫טלימשי־א‬
‫‪266 ,263‬‬
‫סלפ״א‬
‫‪,1025 ,297,74‬‬
‫‬‫‪2197 ,2196 ,2193‬‬
‫‪0‬״ן‬
‫‪307‬‬
‫טנבו״ר‬
‫‪1247‬‬
‫טפי״ד‬
‫‪.1606,1455,1101‬‬
‫‪1726‬‬
‫ט‪;7‬י»®‬
‫‪1767‬‬
‫טראינ׳׳ה‬
‫‪8‬‬
‫טיאפנ״א)?(‬
‫‪328‬‬
‫טרג״א אפייטייא״ה‬
‫‪1072‬‬
‫סרגפיט״א)י(‬
‫‪1072‬‬
‫טרואיל״א‬
‫‪1742 ,1046 .312‬‬
‫טרוול״א‬
‫‪1351‬‬
‫טח׳״׳א‬
‫‪1178‬‬
‫טרימו״ן‬
‫‪1701‬‬
‫טיינצינ״ש‬
‫‪386‬‬
‫טרונ‪-‬ק‬
‫‪1635 ,1358 ,987‬‬
‫טרימך־ש‬
‫‪1436‬‬
‫טרו״ף‬
‫‪1378‬‬
‫טח־פ־א‬
‫‪1378‬‬
‫טרי?״ א‬
‫‪1634 ,804‬‬
‫טיי^י״ש‬
‫‪1670‬‬
‫טרטייר‪-‬א‬
‫‪1032‬‬
‫טרי״ב‬
‫‪785‬‬
‫טריכיל״א‬
‫‪1351‬‬
‫טריי׳׳א‬
‫‪96‬‬
‫טריידר״א‬
‫‪2324 ,1469 ,1351‬‬
‫טרייל־א‬
‫‪,1587,1190,754‬‬
‫‪» 2385 ,2225‬״‬
‫טרייליי״ר‬
‫‪758‬‬
‫טריילי״ש‬
‫‪2025 ,2005 ,653‬‬
‫טרי׳•־ ש‬
‫‪982‬‬
‫טריסויא״ה‬
‫‪,1629,1615,1078‬‬
‫‪2221‬‬
‫טרי‪0‬יי‪-‬ד‬
‫‪,901 ,883 ,349 ,299‬‬
‫‪902‬‬
‫סריעידויריש‬
‫‪2313‬‬
‫סריגי׳״׳ ר‬
‫טריעי׳׳ש‬
‫טרי״ש‪...‬‬
‫טרישטריש׳׳ט‬
‫טרישפשי׳׳ר‬
‫טרמי״ש‬
‫טרפי׳־ד‬
‫ט׳׳ש‬
‫מש?ן״א‬
‫טש?י״ש‬
‫יביא‬
‫יבילי׳־ש‬
‫יבג׳־ץ‬
‫יוטילי״ש‬
‫מינדרי״ץ‬
‫יוינטור׳׳א‬
‫יומילי׳׳ש‬
‫יונטור׳׳א‬
‫יונ׳׳ק‬
‫יוהךירי׳־ש‬
‫יושרט״א‬
‫ייבישטרירור׳׳א‬
‫יידר״א‬
‫ייד׳׳ש‬
‫ייפ־א‬
‫יינוי־ל‬
‫ייגדליירי׳׳ש‬
‫יינוילי׳׳ש‬
‫יינר־ל‬
‫יינייבר־א‬
‫ייני״ש‬
‫יינזניבי־ש‬
‫יירונ״ש‬
‫יירופל־א‬
‫הלעזים‬
‫‪89‬‬
‫‪.562‬‬
‫‪693‬‬
‫‪.106‬‬
‫ל‪198‬‬
‫‪1465‬‬
‫‪2250‬‬
‫‪,1926,732 .608‬‬
‫‪,2021 ,1961 ,1951‬‬
‫‪2441 ,2250‬‬
‫‪2250‬‬
‫‪1464‬‬
‫‪1101 ,974‬‬
‫‪XI84‬‬
‫‪,1067 ,1012 ,979‬‬
‫‪,1372 ,1337 ,1268‬‬
‫‪2390 ,1474‬‬
‫‪500‬‬
‫‪2160‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪72‬‬
‫‪523‬‬
‫‪1741 ,1280‬‬
‫‪1748‬‬
‫‪1631‬‬
‫‪1748‬‬
‫‪.778,775 ,547‬‬
‫‪1918‬‬
‫י ‪,1283.768.338‬‬
‫‪1561‬‬
‫‪1697 ,1691‬‬
‫‪1240‬‬
‫‪759 ,755‬‬
‫‪132‬‬
‫‪2263 ,1833 ,1244‬‬
‫)ראה נם‪ :‬ימו־ ל( ‪2089‬‬
‫‪414‬‬
‫־ ‪414‬‬
‫)ראה גם‪• :‬ימי״ל( ‪,687‬‬
‫‪2275‬‬
‫‪641 ,261‬‬
‫‪458‬‬
‫‪,1815 ,1424 ,1077‬‬
‫‪2321 ,2318 ,2175‬‬
‫‪2440 ,1070‬‬
‫‪1291‬‬
‫‪190‬‬
‫מפתחות‬
‫אוצר‬
‫יישנ״א‬
‫ילדייר׳׳א‬
‫ילונציא׳׳ה‬
‫יליפיל״ש‬
‫יליצ״א‬
‫ילניצ״א‬
‫ימנ׳׳ט‬
‫יסמי״ן‬
‫יפרייט״א‬
‫יח־ונ־ש‬
‫ירי״ט‬
‫ידפי׳׳ד‬
‫יש• א‬
‫לוד״ א‬
‫לוטי״ ן‬
‫לוי״ א‬
‫לויי־ ש‬
‫לוישנ״ט‬
‫לומישיל״ש‬
‫לונבי״ל‬
‫לונביל״ש‬
‫לונברדיא״ה‬
‫לופינ״א‬
‫לוצי״ש‬
‫לו־ ר‬
‫לו״ ר אפרמיניפינ״ט‬
‫לוריי״ר‬
‫לזו״ ר‬
‫לזר״ א‬
‫לטי״ן‬
‫לטי״ש‬
‫ליאיי״ש‬
‫ליול״א‬
‫ליטוארי״א‬
‫ליטוג״א‬
‫ליטיירי־ש‬
‫למזרו״ן‬
‫לייטוג״א‬
‫לייטוגי״ש‬
‫לייטו״ן‬
‫‪•71‬‬
‫‪678‬‬
‫‪1528‬‬
‫‪741 ,18‬‬
‫‪1887‬‬
‫‪1891‬‬
‫לימ״א‬
‫לימוישי״ל‬
‫לימוישיל״ש‬
‫לימו״ן‬
‫‪1735‬‬
‫לימונ״ש‬
‫לייטמ״ן‬
‫‪326‬‬
‫ליישירד־א‬
‫‪2279‬‬
‫‪2 0 7 • ,1441 ,202‬‬
‫‪18‬‬
‫‪49‬א‬
‫•‪2377 ,15‬‬
‫‪!•57 ,•75‬‬
‫‪2443‬‬
‫‪1433‬‬
‫‪1241 ,239‬‬
‫‪3 7 • ,289 ,118‬‬
‫‪2389‬‬
‫‪1982‬‬
‫‪1627‬‬
‫‪2363‬‬
‫‪1463 ,752‬‬
‫‪2237‬‬
‫‪2233‬‬
‫‪905‬‬
‫•‪120‬‬
‫‪!•2‬‬
‫‪1595 ,93• ,658‬‬
‫‪1713‬‬
‫‪,1041 ,1027 ,786‬‬
‫‪1658 ,1316‬‬
‫‪2110‬‬
‫‪2170 ,1868 ,•65‬‬
‫‪1776 ,353‬‬
‫‪753 ,705‬‬
‫‪365‬‬
‫‪1841‬‬
‫‪736 ,31‬‬
‫ראה‪ :‬לייטוג״א‬
‫‪729‬‬
‫‪1968‬‬
‫•‪,1781 ,1780 ,62‬‬
‫‪1889‬‬
‫‪2355‬‬
‫‪631‬‬
‫הלעזים‬
‫לימושי״ל‬
‫לימט״ו‬
‫ליסיד״א‬
‫לימי״ ר‬
‫לימ״ץ‬
‫לימצ״א‬
‫ליפצו״ן‬
‫לינג״א שוריא״ה‬
‫לינוי״ל‬
‫לינטילו״ש‬
‫לינטילושי״ש‬
‫לינטר״א‬
‫לינטרי״ש‬
‫ליצ״א‬
‫‪2294 ,2249 ,1085‬‬
‫‪1804‬‬
‫‪1714 , 6 7 3 , 5 6 9 , 9 1‬‬
‫‪1962‬‬
‫‪170‬‬
‫‪2308 ,1993‬‬
‫‪1021‬‬
‫‪201‬‬
‫‪1924‬‬
‫‪2327 ,1826‬‬
‫‪2280 ,1082 ,290‬‬
‫‪1026‬‬
‫‪1249 ,665‬‬
‫‪,926 , 8 1 8 , 2 5 9‬‬
‫‪1338‬‬
‫‪2350 ,81‬‬
‫‪1006‬‬
‫‪977‬‬
‫‪1765 ,1209‬‬
‫‪,364 ,361 ,272‬‬
‫‪1831 ,1824‬‬
‫ליצי״ש‬
‫‪2226 ,1462 .283‬‬
‫לישט״א‬
‫ליש^״א‬
‫‪362‬‬
‫‪.1921 .1246 ,773‬‬
‫לישקיי״ר‬
‫‪2056‬‬
‫‪1142 .1063 .992‬‬
‫למ״א‬
‫לנטירנ״א‬
‫לנפ״א‬
‫לנפנ״א‬
‫לצי״ש‬
‫‪232‬‬
‫‪939 ,796 ,65 ,20‬‬
‫‪171 ,143‬‬
‫‪939‬‬
‫‪331‬‬
‫סאניק״ו‬
‫‪1936‬‬
‫מדירינ״ש‬
‫מדיוני־ ש‬
‫מדרינ״ש‬
‫סדרי״ץ‬
‫מידי״ ל‬
‫פודל•א‬
‫מוס״ א‬
‫‪1166‬‬
‫‪1972 ,1166‬‬
‫‪1166‬‬
‫‪2158 ,2118 ,1692‬‬
‫‪193‬‬
‫‪1928‬‬
‫‪.1431 ,942 ,666‬‬
‫‪1494‬‬
‫מפתחות‬
‫אוצר‬
‫פוטי׳׳ל‬
‫פו״ל‬
‫סול״ ש‬
‫טולש״א‬
‫ס‪?1‬ןיי»ך‬
‫סורטיי׳׳ד‬
‫מוריי‪-‬ר‬
‫סורפיטנ‪-‬א‬
‫פירשילונ״ש‬
‫פורשילנ״ט‬
‫פורשיל״ש‬
‫מושג״ א‬
‫טושטיד״א‬
‫סושסידי״ש‬
‫פושטיצ״א‬
‫סושטניצ״א‬
‫פושטניצי״ש‬
‫מטו״ן‬
‫סטונ״ש‬
‫—‬
‫מ י י ל " א ) מ ח ל ת עיניים(‬
‫‪278‬‬
‫‪1598‬‬
‫‪467‬‬
‫‪467‬‬
‫‪791‬‬
‫‪,1554 ,541,49‬‬
‫‪1816‬‬
‫‪869‬‬
‫‪1083‬‬
‫‪869‬‬
‫‪236‬‬
‫‪1346‬‬
‫‪2288 ,648‬‬
‫‪,853 ,669,310‬‬
‫‪1529 ,1225‬‬
‫‪995‬א‬
‫ס י י ל " א ) ק ש ק ש ת שריון(‬
‫סיילולי״ר‬
‫סיי״ץ‬
‫סיישי‪-‬ל‬
‫מילבי״ש‬
‫סילו״ן‬
‫פילי״ ו‬
‫מינטו״ן‬
‫מיני״א‬
‫ממיישונ״ש‬
‫מינישטרי״ל‬
‫מינציחד״א‬
‫מינציידי״ש‬
‫מימיי‪-‬ר‬
‫מי״ץ‬
‫מי׳׳ר ביטיא״ה‬
‫מיריחי״ר‬
‫מירידייר״ש‬
‫מירילי״ש‬
‫מיתיייר״ש‬
‫מירק*־־ א‬
‫מישג״א‬
‫מישטיי־ד‬
‫מישיליר״ש‬
‫‪1969‬‬
‫‪,1898 ,1630,597‬‬
‫‪1915‬‬
‫)ראה גם‪ :‬סייל־א(‬
‫מלנ״ץ‬
‫‪1538‬׳‬
‫‪1602‬‬
‫‪270‬‬
‫‪2002 ,983 ,610‬‬
‫‪2290‬‬
‫‪2245‬‬
‫‪1499 ,32‬‬
‫‪2120‬‬
‫‪1856‬‬
‫‪921‬‬
‫‪39‬‬
‫‪,464 ,463 ,432‬‬
‫‪1S43 ,1315‬‬
‫‪,1753,1747,17‬‬
‫‪2411‬‬
‫‪2358 ,1259 .356‬‬
‫‪210‬‬
‫‪497 ,487 .184‬‬
‫‪1296‬‬
‫‪2083‬‬
‫‪854 ,286‬‬
‫‪2351‬‬
‫‪604‬‬
‫‪2058 ,1848 ,489‬‬
‫‪1297‬‬
‫‪1689 .1353 ,1193‬‬
‫‪798‬‬
‫‪2302‬‬
‫‪,1526,1197.640‬‬
‫‪,1869 ,1867 ,1854‬‬
‫‪2266‬‬
‫מלו״א‬
‫מלויי״ד‬
‫מלי״ש‬
‫מלנ״ט‬
‫‪,1293 ,296‬‬
‫‪2330 ,2328‬‬
‫סיישילי״ש‬
‫סי״ל‬
‫מינט״א‬
‫‪869‬‬
‫‪1110‬‬
‫‪1923‬‬
‫‪1556‬‬
‫‪1096‬‬
‫‪1884 .1878‬‬
‫‪2162 .129‬‬
‫‪.1710,857,330‬‬
‫‪2036‬‬
‫‪579 ,563 ,293‬‬
‫סיל״א‬
‫פוליי׳׳ר‬
‫פולי• ש‬
‫מטר״א‬
‫סיט״ל‬
‫סיי״ט‬
‫פינושיי־ר‬
‫‪2288‬‬
‫‪1413‬‬
‫‪2202 ,1881‬‬
‫מוטי״ ש‬
‫פויו״ל‬
‫מוישס״א‬
‫הלעזים‬
‫‪191‬‬
‫מנטי״ל‬
‫פניידור״א‬
‫מניי״ר‬
‫מצי א‬
‫מצמיא‬
‫מצייד״ א‬
‫מציידי״ש‬
‫מציקר״א‬
‫פ־ק‬
‫מרובי״ א‬
‫‪,532 , 5 1 4 , 3 6 7 , 1 5 5‬‬
‫‪,868‬‬
‫‪.591‬‬
‫‪.534‬‬
‫‪ 1090‬א‪.2283,1906 ,‬‬
‫‪2376‬‬
‫‪,2322 .2319,68‬‬
‫‪2332‬‬
‫'‪159‬‬
‫‪1814 , 5 9 9 . 2 7 4 , 2 9‬‬
‫‪598‬‬
‫) ד א ה ג ם ‪ :‬כ ו ״ ן מלנ״ט(‬
‫‪1425‬‬
‫‪,1730,1387,378‬‬
‫‪2122 ,2119 ,2107‬‬
‫‪1992 ,408 ,344‬‬
‫‪1035‬‬
‫־ ‪2045‬‬
‫‪255‬‬
‫‪254‬‬
‫‪2099‬‬
‫‪770‬‬
‫‪880‬‬
‫‪922 ,619‬‬
‫‪1844 ,626‬‬
‫‪192‬‬
‫»‪mnns‬‬
‫אמר‬
‫פרטי״ל‬
‫מרסרינ־א‬
‫פריקלציא״ש‬
‫מריש״ ק‬
‫פ^״א‬
‫מש״א‬
‫משבו״ם‬
‫מש־ ט‬
‫משי״ ש‬
‫נביט״א‬
‫נברידור״א‬
‫נובל״ א‬
‫נוסיו״ן‬
‫נויטו״ם‬
‫נוישימינ״ט‬
‫נוע?־ א‬
‫נוש^י־ש‬
‫ניאי־ל‬
‫ניאיל״א‬
‫ניאילי־ר‬
‫ניטר־א‬
‫נייל״א‬
‫נישפלי־ש‬
‫נפררור״א‬
‫נרבונ״א‬
‫‪,1011 ,418,347‬‬
‫‪2168 ,2077 ,1440‬‬
‫‪2154 ,69‬‬
‫‪1686‬‬
‫‪,1534,1135,976‬‬
‫‪1760 ,1727 ,1679‬‬
‫‪,1423,1099,543‬‬
‫‪1678‬‬
‫‪1241‬‬
‫‪1638‬‬
‫‪1675 ,163( ,1214‬‬
‫‪1797 ,716 ,498‬‬
‫‪339‬‬
‫‪1739‬‬
‫ראה‪ :‬קושטינטי״ן‬
‫נובל״ א‬
‫‪2389‬‬
‫‪2345‬‬
‫‪996‬‬
‫‪,504 ,249,223,213‬‬
‫‪,1673 ,1257 ,713‬‬
‫‪1759‬‬
‫‪1054‬‬
‫‪2076 ,1251‬‬
‫‪1245‬‬
‫‪117‬‬
‫‪1703 ,1059 ,325‬‬
‫‪617 ,42‬‬
‫‪1335‬‬
‫‪1739‬‬
‫‪2227‬‬
‫‪186‬‬
‫סנבק״ו‬
‫סני״ף‬
‫ספונ״י‬
‫‪ 1926‬א‬
‫‪2382‬‬
‫ערייך‬
‫‪1419‬‬
‫פאולו״ש‬
‫פאו״ן‬
‫פאי״ן שלד״ א‬
‫פגונ״י‬
‫‪1773‬‬
‫‪2267 ,1404‬‬
‫‪2191‬‬
‫‪442‬‬
‫פררשטרי׳׳ש‬
‫פואקר״א‬
‫פחמו־״ א‬
‫פוררי״ץ‬
‫סוס־ א‬
‫פוטיי״ש‬
‫פריי‬
‫פד־ א‬
‫פ ד י ״ ל)‪(fue>1‬‬
‫פ ד י ״ ל )‪(paweil‬‬
‫פדל״״ד‬
‫פוילי״ר‬
‫פומדר״א‬
‫פויגיט)פיעל(‬
‫פוינ״ס)שם עע‪(0‬‬
‫פ ומט־ א‬
‫פדגסו״ר‬
‫פוינטור״א‬
‫פוינטורי״ר‬
‫פומטורי״ש‬
‫פומ״ץ‬
‫פוינש״ט‬
‫פויעוניש‬
‫פרשו״ ן)‪(foaon‬‬
‫פוישו״ן)‪(poison‬‬
‫פוישי״ל‬
‫פולונ׳׳ש‬
‫פולי! ודי״ ש‬
‫פוליו״ ל‬
‫פוליק״ר״א‬
‫פולי״ ר‬
‫פולפ״א‬
‫פולפידי״ץ‬
‫פולפיי־ר‬
‫פולגי״ל‬
‫פופי־ל‬
‫פופיל״ש‬
‫הלעזים‬
‫‪1237‬‬
‫‪1222‬‬
‫‪1702 .1222‬‬
‫‪244‬‬
‫‪2155‬‬
‫‪.1479,738.593‬‬
‫‪1611 .1567‬‬
‫‪146‬‬
‫‪848‬‬
‫‪1263‬‬
‫‪.711 ,777,774,733‬‬
‫‪1917 ,1124‬‬
‫‪1832‬‬
‫‪2367‬‬
‫‪478‬‬
‫‪2041 ,1716‬‬
‫‪1095 ,284‬‬
‫‪2125 ,424 ,199‬‬
‫‪801‬‬
‫‪,1813 ,1723 ,1147‬‬
‫‪2163‬‬
‫‪1749‬‬
‫‪2458‬‬
‫‪1461‬‬
‫‪1716‬‬
‫‪2421‬‬
‫‪1504 ,1220 ,1100‬‬
‫‪,1850 ,459 ,61‬‬
‫‪2038‬‬
‫‪1963‬‬
‫‪1458 .109‬‬
‫‪1444‬‬
‫‪,382.379.78 ,57‬‬
‫‪,1319 ,1172 ,435‬‬
‫‪2428 ,1846‬‬
‫‪766‬‬
‫‪1583 ,991‬‬
‫‪2387 ,2222 ,1811‬‬
‫‪2244‬‬
‫‪,943 ,826.708,524‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪2285 ,1989 ,131‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1857‬‬
‫מפתחות‬
‫אוגר‬
‫הינד‪-‬א‬
‫פונדו״ד‬
‫פינדו׳׳ש‬
‫יזומ־ר״א‬
‫פונדריל״א‬
‫®יגדדילי‪-‬ש‬
‫סינסו׳־ן‬
‫פונסיינ״א‬
‫פוגייןן׳׳ון‬
‫פו‪0‬יךי» ש‬
‫פיסליי״ר‬
‫פורגו״ן‬
‫פורג״ס‬
‫סור״ס‬
‫טירלו‪-‬ו‬
‫פורי׳׳א‬
‫סיייידו״ר‬
‫פוריי״ר‬
‫®פודיל״‬
‫פירט״ א‬
‫פורפיי״ש‬
‫פירפירי״ץ‬
‫פוייס״א‬
‫®ורייינ״ט־‬
‫טורגיל״א‬
‫‪^ D‬״«)‪(fofche‬‬
‫יי^״א")‪(porche‬‬
‫פוד^יידי•®‬
‫פוד^י״®‬
‫סודקקל״י‬
‫פחזוי״ך‬
‫‪1200‬‬
‫הלעויס‬
‫פושויר״ש‬
‫פושט״א‬
‫*פושטית״‬
‫פושי״ד‬
‫פושי״ל‬
‫סושי־ ץ‬
‫פושל״א‬
‫פי״ג‬
‫פיג׳׳א‬
‫‪139‬‬
‫‪156‬‬
‫‪2274‬‬
‫‪2273 ,2272 ,2252‬‬
‫‪1198‬‬
‫‪946‬‬
‫‪565‬‬
‫‪2446‬‬
‫‪2393 ,1937 ,1339‬‬
‫פיג״ש‬
‫‪2146 ,1476‬‬
‫פידרוי״א‬
‫‪1290‬‬
‫פיוילי״ש‬
‫‪,1081.903 ,470‬‬
‫פיולי״ש‬
‫‪2309‬‬
‫פימת״ ש‬
‫‪793‬‬
‫‪ ,938 ,731,719,540‬פייור״א‬
‫‪ ,1865 ,1042 ,995‬פייטרי״ל‬
‫‪2457 ,2246‬‬
‫פיי׳טר״ל‬
‫‪719‬‬
‫‪674‬‬
‫פיי״ל‬
‫‪329‬‬
‫פיילול־א‬
‫‪,904 ,443 ,183‬‬
‫פיי״ן‬
‫‪1866 ,1394‬‬
‫‪ ,1610 ,855,811,7‬פיינ״א‬
‫פיי״ץ‬
‫‪2386 ,1779‬‬
‫פי׳זי״א‬
‫‪2029 ,814 ,469‬‬
‫סי׳ישו־ל‬
‫‪966‬‬
‫פיישול״א‬
‫‪633 .629‬‬
‫‪2130‬‬
‫פיישולי״ש‬
‫‪2397 ,1203 ,112‬‬
‫פיישול״ש‬
‫‪2097 .680‬‬
‫‪ .888 .771,421 .335‬פיישיו״ן‬
‫סישיל״ש‬
‫‪999 .969‬‬
‫‪ .1398 ,750.746,11‬פיל״ א)?‪(pel‬‬
‫‪1809 ,1603‬‬
‫•‪217‬‬
‫‪2031 ,1805‬‬
‫פיל״א)‪(pik‬‬
‫‪1000 .943‬‬
‫‪ .551 .428.351 .70‬פילוט״א‬
‫‪.985 .971 ,740‬‬
‫‪ ,1326 ,1270 ,1015‬פילוט״א רוז־ונט״א‬
‫‪ ,1541 ,1527 .1401‬פילו״ן‬
‫‪.1798 .1792 ,1573‬‬
‫‪2305 ,1817‬‬
‫‪1496‬‬
‫‪2165‬‬
‫‪1495‬‬
‫‪1669‬‬
‫‪2308 ,820 ,422‬‬
‫‪834‬‬
‫‪214 ,206‬‬
‫‪1823‬‬
‫‪1823‬‬
‫‪318‬‬
‫‪318‬‬
‫‪2395‬‬
‫‪1345‬‬
‫‪1345‬‬
‫‪1774‬‬
‫‪1325‬‬
‫)ראה גס‪ :‬פייטר־ל(‬
‫‪1647‬‬
‫)ראה גס‪ :‬פייסרי״א‬
‫‪257 ,205‬‬
‫‪1900‬‬
‫‪1167‬‬
‫‪2331‬‬
‫‪363‬‬
‫‪1501‬‬
‫‪363‬‬
‫‪923‬‬
‫'‪,595 ,412 ,400‬‬
‫‪1201‬‬
‫‪412‬‬
‫‪531‬‬
‫‪1156‬‬
‫‪1636 ,1572‬‬
‫‪,972 ,840.767,420‬‬
‫‪,1104 ,986 .984‬‬
‫‪.1575 .1574 .1408‬‬
‫־ ‪1791 .1619‬‬
‫‪1900 .1885‬‬
‫‪.1712.813.302‬‬
‫‪1886‬‬
‫‪2199‬‬
‫‪,812‬‬
‫‪.851.727,228‬‬
‫‪12390 ,1959,1584‬‬
‫‪990‬‬
‫ג‪!9‬‬
‫‪194‬‬
‫מפתחות‬
‫אתר‬
‫פילטר״ ו‬
‫פילטרי״ד‬
‫פילטרי״ן‬
‫פילטרי״ץ‬
‫פילטרי״ר‬
‫פילטרי״ש‬
‫מיליג״א‬
‫פיליד״א‬
‫פיליטר״א‬
‫פילי״ ר‬
‫פילי״ש‬
‫פי״ ן‬
‫פינדידור״א‬
‫פינדנ״ץ‬
‫פינדר״א‬
‫פינונר״י‬
‫פיניי״ל‬
‫פי״ ק‬
‫פיקידור״א‬
‫פירדרי״ץ‬
‫פירטוזני״י‬
‫פירטת״ ר‬
‫פירטיק״י‬
‫פירי״א‬
‫פיריטר״א‬
‫פיריי״ש‬
‫פירפטיני״ט‬
‫פירפטיני״ט‬
‫פירמידורי״ש‬
‫פירפי״ל‬
‫פירפ״ל‬
‫פירמלי״א‬
‫פירמנע״א‬
‫פירניי״ש‬
‫פיו?״ א‬
‫פירקי״ש‬
‫‪1301‬‬
‫‪2082‬‬
‫‪.1248 ,581 ,455‬‬
‫‪2295‬‬
‫‪452‬‬
‫‪85‬‬
‫‪,480 ,429 ,406 ,180‬‬
‫‪,1466 ,1432 ,1122‬‬
‫‪2311 ,1550‬‬
‫‪539 ,122‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1301‬‬
‫‪512 .508‬‬
‫‪972‬‬
‫‪,1279,927 ,327‬‬
‫‪1650‬‬
‫‪1170‬‬
‫‪397 ,235‬‬
‫‪2047‬‬
‫‪,920 ,841 ,392 ,383‬‬
‫‪,1417 ,1303 ,1113‬‬
‫‪,2001 ,1950 ,1873.‬‬
‫‪2403‬‬
‫‪739‬‬
‫‪345 ,22‬‬
‫‪1855‬‬
‫‪1405 ,38‬‬
‫‪968‬‬
‫‪968‬‬
‫‪925‬‬
‫‪1807‬‬
‫‪2432‬‬
‫‪1796‬‬
‫פיר®?״ א‬
‫פירשתי״ ש‬
‫פישט״א‬
‫פישיל׳׳ש‬
‫פישל״ א)‪(fesie‬‬
‫פישל״ א)‪(fisie‬‬
‫ןיקן^י״ןן‬
‫פ״ל‬
‫פל״א‬
‫פלכי״ ש‬
‫פלד״ א‬
‫פלדו״ן)להב האת(‬
‫פלדו״ן >עשת‪ ,‬מלם(‬
‫פלד׳״׳ש‬
‫פלדישטו״ל‬
‫פליט״ א‬
‫פלוס״ א‬
‫פלומב״א‬
‫פלומי״ד‬
‫פלומי״ר‬
‫פלוטי״ש‬
‫פלונט״א‬
‫פלו?ןיידר״א‬
‫םלו?ןיידרי״ש‬
‫פלו^יי״ר‬
‫פליקי׳׳ש‬
‫פלורונ״ק‬
‫פל״ט‬
‫פלט״ א)מטיל(‬
‫‪664‬‬
‫‪897‬‬
‫‪1758‬‬
‫‪1758‬‬
‫‪1762‬‬
‫‪1514‬‬
‫‪,1471 ,751 ,446‬‬
‫‪2304 ,1997 ,1975‬‬
‫‪1668‬‬
‫פלט״א)שטוחה(‬
‫פלטינ״א‬
‫פלי״ א‬
‫פליט״ א‬
‫פלייד״א‬
‫פליידי״ץ‬
‫פליי״ל‬
‫פליינ״א‬
‫‪925‬‬
‫פליינדר״א‬
‫הלעזים‬
‫‪1191‬‬
‫‪877 ,174‬‬
‫‪2130‬‬
‫‪2150‬‬
‫‪1900‬‬
‫‪1966‬‬
‫‪2148‬‬
‫‪535‬‬
‫‪2447‬‬
‫‪2293‬‬
‫‪2447 ,1757 ,1226‬‬
‫‪1576‬‬
‫‪•1507 ,621 ,533 ,60‬‬
‫‪1512‬‬
‫‪2405 ,632‬‬
‫‪.875 ,454 ,407 ,308‬‬
‫‪.2033 ,1175 ,1094‬‬
‫‪2461 .2282‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪2102‬‬
‫‪1662‬‬
‫ראה‪ :‬פ ל ו פ י ״ ר‬
‫‪,1863 ,1187 ,606‬‬
‫‪2116 ,1947 ,1925‬‬
‫‪2161 ,372‬‬
‫‪1103‬‬
‫‪1389‬‬
‫‪1389‬‬
‫‪1582 ,1443‬‬
‫‪1996‬‬
‫‪1839 ,276‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪,1511 ,1484 ,1438‬‬
‫‪2035‬‬
‫‪1879‬‬
‫ראה‪ :‬פלט״ א)מטיל(‬
‫‪764‬‬
‫‪846‬‬
‫‪1894‬‬
‫‪2028‬‬
‫‪2012 ,240‬‬
‫‪,340,231.181‬‬
‫‪1470 ,1364 ,1363‬‬
‫‪1415 ,1153‬‬
‫מפתחות‬
‫אמר‬
‫®ליינדרי״ש‬
‫טל״נ׳׳ש‬
‫‪0‬לייןןיי«ף‬
‫פלי׳;וזיין‬
‫®ליישי״ץ‬
‫®ליסיא״ה‬
‫פלי?ןי« ש‬
‫‪ 9‬לניאנ״ט‬
‫פלנ״ק‬
‫ייל^״א)‪(Hanche‬‬
‫ל^״א®)‪(planche‬‬
‫הלהןי״ש‬
‫®לנק״ש‬
‫לפי״ ש®‬
‫‪8‬ל"ץ‬
‫לשטר־‬
‫פלציל״א‬
‫®לשטי״ר‬
‫®לשטר״ א)‪(palastre‬‬
‫א®)‪(piastre‬‬
‫®נגיש״ א‬
‫®נייד״ א‬
‫פני״ ל‬
‫פני״ ץ‬
‫®נ״ץ‬
‫פנצ״א‬
‫®נ״ק‬
‫®פ״ א‬
‫פיאשוני״ץ‬
‫®יגד־ט)י(‬
‫פרוכייניי״ף‬
‫פייכינ״ץ‬
‫®ריכי״ר‬
‫פרע־ט‬
‫®רודז״א‬
‫יריתי• ש‬
‫פימזי״ר‬
‫פ רד״ ט‬
‫‪2143‬‬
‫‪ 1056‬א‬
‫‪1580 .909 ,536‬‬
‫‪698‬‬
‫‪909‬‬
‫‪.1076,439 ,375‬‬
‫‪,1750 ,1724 ,1148‬‬
‫‪2459‬‬
‫‪761‬‬
‫‪1693‬‬
‫‪2378‬‬
‫‪2336‬‬
‫‪1477‬‬
‫‪1617 ,1386 ,1128‬‬
‫‪1589 ,1053 ,838‬‬
‫‪,2231 ,2044 ,493‬‬
‫‪2334 ,2239‬‬
‫‪550‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪1607 ,807‬‬
‫‪800 ,636‬‬
‫‪2052 ,1548‬‬
‫פרומיי״ר‬
‫פרונט״ל‬
‫פרוניל״א‬
‫פרורליי״ר‬
‫פרונילי״ש‬
‫פרוד־ ש‬
‫פרונמיי״ר‬
‫פרונצ״א‬
‫פרמציי״ר‬
‫פרונצי״ש‬
‫פרטי״ר‬
‫פריבי״ד‬
‫פריני״ץ‬
‫פרי״ט‬
‫פריי׳׳ס‬
‫פריי״ר‬
‫‪.‬‬
‫פריי״ש‬
‫פרימבר״א‬
‫‪1102‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪2281‬‬
‫‪1024‬‬
‫‪1024‬‬
‫‪1500 .921‬‬
‫‪33‬‬
‫‪847‬‬
‫‪,2086 ,810.161‬‬
‫‪,2136 .2126 ,2092‬‬
‫‪2234 ,2232 ,2139‬‬
‫‪519‬‬
‫‪637‬‬
‫‪1929‬‬
‫«‬
‫‪793‬‬
‫‪1611‬‬
‫‪918‬‬
‫‪1752‬‬
‫‪793‬‬
‫‪706‬‬
‫‪668‬‬
‫‪1416‬‬
‫‪2438‬‬
‫פריניי״ש‬
‫פריצונ״ש‬
‫פריש״א‬
‫פריש״ק‬
‫פרלידי״ץ‬
‫פ^ן״א‬
‫פשול״א‬
‫פשסיד־א‬
‫פשמי״ר‬
‫צואמדא‬
‫צו?ןי־ש‬
‫ציבר־ט‬
‫ציגוני״א‬
‫צידי״ר‬
‫צידד״א‬
‫זידרי״ש‬
‫צימול״ש‬
‫הלעזים‬
‫‪5‬‬
‫‪,1115‬׳ ‪1721‬‬
‫‪226‬‬
‫‪2409 .2329‬‬
‫‪145‬‬
‫‪44‬‬
‫‪,735,472,37-36‬‬
‫‪1519 ,1453‬‬
‫‪1115‬‬
‫‪2420‬‬
‫‪1039 .865‬‬
‫‪,2418,1559.481‬‬
‫‪2420‬‬
‫‪2047‬‬
‫‪783‬‬
‫‪.1182,1145,544‬‬
‫‪1361 .1340 ,1285‬‬
‫‪1684 ,1368 ,529‬‬
‫‪194‬‬
‫‪,1930 .1210,2‬‬
‫‪2424‬‬
‫‪233‬‬
‫‪,1119,900,321‬‬
‫‪1715‬‬
‫)ראה ‪ :01‬פיררי׳׳®(‬
‫‪1521‬‬
‫‪2451‬‬
‫‪,965,468,366‬‬
‫‪1105 .1062 .1049‬‬
‫‪63‬‬
‫‪2456‬‬
‫‪2081 ,644‬‬
‫‪1973 ,1057‬‬
‫‪681‬‬
‫‪2462 ,1313 ,103‬‬
‫־‪2192 .73‬‬
‫‪126‬‬
‫‪.924,872.611‬‬
‫‪1562‬‬
‫‪1677‬‬
‫‪1306‬‬
‫‪2206‬‬
‫‪2206 .2151‬‬
‫‪566‬‬
‫‪196‬‬
‫אמר‬
‫עינבי״ש‬
‫!יעל״ א‬
‫עיניי״ ר‬
‫עינד״ל‬
‫!ינטיניי־ ר‬
‫עיניל״א‬
‫עינפוי״ל‬
‫!ינפיי״ל‬
‫עינפיי״ש‬
‫עינעיל״א‬
‫עיננילי״ש‬
‫עינקרו״ן‬
‫עינשיי״ר‬
‫עי״ף‬
‫!יפייר״א‬
‫עירי״א‬
‫עירי״ש‬
‫ןיףיןןי*^‬
‫!ירפוי״ל‬
‫עיר?״ א‬
‫!ירקו״ א‬
‫עירקל״א‬
‫!ירקלי״ש‬
‫!ישסימ״א‬
‫מפתחות‬
‫‪,2362,1030,589‬‬
‫‪2366‬‬
‫‪,501 ,258 ,225‬‬
‫‪1646 .1565 ,1239‬‬
‫‪1360 ,1181 .1091‬‬
‫‪1181‬‬
‫‪1558‬‬
‫‪1745‬‬
‫‪160‬‬
‫‪,809,495 ,160‬‬
‫‪2356 ,2085‬‬
‫‪2209‬‬
‫‪2166‬‬
‫‪790‬‬
‫‪2212 ,2211‬‬
‫‪1892‬‬
‫‪1794 ,23‬‬
‫‪603‬‬
‫‪1628‬‬
‫‪2312 ,762‬‬
‫‪1334 ,75‬‬
‫‪466‬‬
‫‪1614‬‬
‫‪931‬‬
‫‪2032‬‬
‫‪580‬‬
‫‪945‬‬
‫*־‬
‫קוא״ה‬
‫קוב״ א‬
‫קוביד״א‬
‫קובידי״ש‬
‫קובילי״ר‬
‫קובי״ש‬
‫קוגילו״ן‬
‫קוד״ א‬
‫קודוינ״ץ‬
‫קו״ס‬
‫קוס״א‬
‫קוטו״ן‬
‫‪2188‬‬
‫‪1851 ,1764 .322‬‬
‫‪845‬‬
‫‪56‬‬
‫‪1036‬‬
‫‪832‬‬
‫‪1341 ,1322‬‬
‫‪1934‬‬
‫‪,799 ,473,175,52‬‬
‫‪1695 ,1155 ,878‬‬
‫‪,850,515,189‬‬
‫‪,1333 ,1271 ,1256‬‬
‫‪1540‬‬
‫‪573‬‬
‫‪.1827 ,393,136,26‬‬
‫‪2401 .2400‬‬
‫הלעזים‬
‫קויטור״א‬
‫קויי׳״ט‬
‫קוילי״ש‬
‫קיי׳ז‬
‫קויניונ״ש‬
‫קיינ״ז‬
‫קרס״ א‬
‫קוכלויפי״ל‬
‫קולא״ר‬
‫קולח־״ א‬
‫קילומי׳׳ל‬
‫קולטו־״ א‬
‫קוליד״א סעייד״א‬
‫קולידוי״ר‬
‫קולידויר״א‬
‫קוליי״ר‬
‫קולי״ר‬
‫קומטו״ן‬
‫קומפליינ״ץ‬
‫קוספרי״א‬
‫קונבלי״ד‬
‫קונטיינ״א‬
‫קמטריד״א‬
‫קונטרידי״ש‬
‫קונטריפיי״ט‬
‫קונסרריי״ר‬
‫קוד״ א‬
‫קוניי״ש‬
‫קונמובר״א‬
‫קונפושט״א‬
‫קונפליינ״ט‬
‫קונפליינייג״ט‬
‫קמפרידריא״ה‬
‫קונ?ןי״ש‬
‫קונריי״ד‬
‫קתריידי״ר‬
‫קוסדר״א‬
‫קופירט״א‬
‫קופל״א‬
‫קוצונ״ש‬
‫?י״ק‬
‫קיק״ י‬
‫‪<1552 ,361,252 .98‬‬
‫‪2437 ,2384 ,2115‬‬
‫‪2030 ,343‬‬
‫‪649‬‬
‫‪1897 ,1508 ,350‬‬
‫‪1676‬‬
‫‪1445 ,1265 ,178‬‬
‫‪396 ,306 ,227 ,222‬‬
‫‪914‬‬
‫‪195‬א‬
‫‪2300‬‬
‫‪1342‬‬
‫‪,988,506,426‬‬
‫‪1539‬‬
‫‪2099‬‬
‫‪1275‬‬
‫‪835‬‬
‫‪313‬‬
‫‪2261 ,1717‬‬
‫‪477‬‬
‫‪951‬‬
‫‪1789‬‬
‫‪1660‬‬
‫‪271‬‬
‫‪1530,1250,1208‬‬
‫‪2353‬‬
‫‪2215 ,816‬‬
‫‪671‬‬
‫‪2103‬‬
‫‪1409‬‬
‫‪914‬‬
‫‪1052‬‬
‫‪1601‬‬
‫‪1601‬‬
‫‪1785‬‬
‫‪1409‬‬
‫‪1509 ,1286 ,1255‬‬
‫‪1509 ,1255 ,1136‬‬
‫‪1061‬‬
‫‪215‬‬
‫‪,600,518,211‬‬
‫‪1492‬‬
‫‪2205 ,2050‬‬
‫‪1829‬‬
‫‪2297‬‬
‫אוצר‬
‫מפתחות‬
‫קו‪7‬ןי״ס‬
‫‪1642‬‬
‫קוראנ״ש‬
‫‪303‬‬
‫קוי־בייל״א‬
‫‪1696‬‬
‫קירדוא״ן‬
‫‪1079‬‬
‫קורדי״ש‬
‫‪1888‬‬
‫קירי״*‬
‫‪1544‬‬
‫קורי״ל‬
‫‪1636‬‬
‫קודי״ ר‬
‫‪1020 ,1018‬‬
‫קור״ ל‬
‫‪1185 ,933‬‬
‫קודמיי״ ר‬
‫‪1581‬‬
‫קורמי״ש‬
‫‪474 ,166 ,45‬‬
‫קית״ס‬
‫‪1738‬‬
‫קישטימזי״ן נוכל‪-‬א‬
‫‪1402‬‬
‫קישי״ ש‬
‫‪2270‬‬
‫?יבידור״א‬
‫‪2071‬‬
‫?יניל״ א‬
‫‪,502 ,212,149.66‬‬
‫‪,578 ,361 ,556 ,509‬‬
‫‪,1129 ,1088 ,601‬‬
‫‪.1172 ,1491 .1139‬‬
‫‪•2344 .2303 .1977‬‬
‫‪2371‬‬
‫?ינילי״ש‬
‫‪,1590,510,273‬‬
‫‪1637‬‬
‫?יניעינ״א‬
‫‪1473 ,195‬‬
‫?יבישטר״א‬
‫‪,1357.1097 ,191‬‬
‫‪1472 .1384‬‬
‫?יברת״ש‬
‫‪1592‬‬
‫?"לו״ש‬
‫‪1608‬‬
‫?ייני״ש‬
‫‪2026‬‬
‫?יליניט״א‪-‬‬
‫‪1618‬‬
‫קילי״ש‬
‫‪649‬‬
‫?יגיב״ץ‬
‫‪1916 ,1316 ,1075‬‬
‫?ייל״א‬
‫‪1745‬‬
‫?יגיליב״ש‬
‫‪107‬‬
‫?יניליס״א‬
‫‪1618‬‬
‫?ישנ״א‬
‫‪,1654.1649,931‬‬
‫‪2009‬‬
‫? ל נ ״ א שורי״ •ץ‬
‫‪.2195.1728.843‬‬
‫‪2298‬‬
‫קלבידור״א‬
‫‪1048‬‬
‫?לדייר״ א‬
‫‪1528‬‬
‫קלו״ג‬
‫‪,1311,1141,276‬‬
‫‪1839 ,1822‬‬
‫קלדשטר־א‬
‫‪1983 .776‬‬
‫קלישסר־ו‬
‫‪1983‬‬
‫הלעזים‬
‫קלושי״ץ‬
‫קלנדרי״®‬
‫קלייז״יא‬
‫קליידי״ש‬
‫?לימיל־ש‬
‫קלינ״י‬
‫קלי" ר‬
‫קליר־ש‬
‫זןל״ץ‬
‫ןןלעו‪-‬ן‬
‫קלעונ־ש‬
‫זקלצי״ש‬
‫קפבר״א‬
‫קטיש״א‬
‫?נב״א‬
‫קנדיל״ה‬
‫?ןניב״ץ‬
‫קניהושי״ש‬
‫קנילי״ר‬
‫?נפגי״א‬
‫קפיס״א‬
‫קפר־ו‬
‫קפריי׳׳ד‬
‫זןעיד״א‬
‫קקול‪-‬י‬
‫?רבונידי״ש‬
‫?רבונקל״א‬
‫קרדונ״ש‬
‫?רדיניל״ש‬
‫קר״ ו‬
‫קרוא״ה‬
‫קמבי״ל‬
‫קרו״ג‬
‫קרר־ ג אוריינטי״ל‬
‫קרו״ט‬
‫קרר׳י‬
‫קרדשו״ל‬
‫קרדשול׳׳ש‬
‫־•‬
‫‪197‬‬
‫‪1287‬‬
‫‪354‬‬
‫‪574‬‬
‫‪2354 ,1588‬‬
‫‪2360 .1149‬‬
‫‪1694‬‬
‫‪,2057,20'19,956‬‬
‫‪2416 .2374‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪685‬‬
‫‪.1131,1127,1116‬‬
‫‪1266‬‬
‫‪,1040,852,105‬‬
‫‪1761 ,1289 ,1121‬‬
‫‪413‬‬
‫‪1981‬‬
‫‪411‬‬
‫‪1967‬‬
‫‪939‬‬
‫דאה‪? :‬יליב״ץ‬
‫‪415‬‬
‫‪677‬‬
‫‪,1421 .592 .99‬‬
‫‪1677‬א‬
‫‪343‬‬
‫‪874‬‬
‫‪2174 ,700 ,389‬‬
‫י ‪2460 ,1836 ,860‬‬
‫‪322‬א‪1320 ,‬א‬
‫‪1942 ,1927‬‬
‫‪1772 ,1645‬‬
‫‪1674 ,475 ,110‬‬
‫‪2348‬‬
‫‪1447 ,662 ,643‬‬
‫‪2112‬‬
‫‪1696‬‬
‫־ ‪,1294,1007,323‬‬
‫‪,2114 .1329 ,1328‬‬
‫‪2434 ,2425‬‬
‫‪1621 .1579 ,391‬‬
‫‪2070 ,2046‬‬
‫‪2114 .2112‬‬
‫‪,856 ,417,150,135‬‬
‫‪2359 ,898 ,889‬‬
‫‪2027‬‬
‫‪198‬‬
‫מפתחות‬
‫אוצר‬
‫קרוישי״ל‬
‫קרוישנ״ט‬
‫קרול״א‬
‫קרוע״ א‬
‫קרוצי־׳ן‬
‫קרוקי״ס וי(‬
‫קרוק״ש‬
‫קרושט״א)‪(crosta‬‬
‫קרושט״א ‪(crostei‬‬
‫קרושטי״ר‬
‫קרושטי״ש‬
‫קרושי״ל‬
‫קריבצי״ש‬
‫קרייד״א‬
‫קרייוי״ט‬
‫קרינידי״ש‬
‫קרינ״ש‬
‫קרישו״ן‬
‫קרישט״א‬
‫קרישטני״א בודי״ל‬
‫קרישפיל״א‬
‫קרישפי״ש‬
‫קרנם״ א‬
‫?רפי־ ר‬
‫*‬
‫קי־ק‬
‫קרשפ־ו‬
‫קשטיני־א‬
‫קשטיניי׳׳ר‬
‫קשטיניי׳׳ש‬
‫?שני א‬
‫רבדי׳׳ש‬
‫רב־ץ‬
‫רוד״א )‪(rode‬‬
‫רוד־א)‪(rude‬‬
‫רודונט״א‬
‫רח־וניידורי״ש‬
‫תדתיי־ר‬
‫‪594‬‬
‫‪849‬‬
‫‪1912‬‬
‫‪1126‬‬
‫‪2448‬‬
‫‪1829‬‬
‫‪667‬‬
‫‪2141‬‬
‫‪1859‬‬
‫‪2141 ,124‬‬
‫‪2106‬‬
‫‪795‬‬
‫‪1189 .686‬‬
‫‪,963 ,915,114‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2046‬‬
‫‪2177‬‬
‫‪1965 ,176‬‬
‫‪,707 ,527 ,462 ,384‬‬
‫‪,1578 ,828 .724‬‬
‫‪1853 .1818‬‬
‫‪1734‬‬
‫‪2169 .2134‬‬
‫‪.2287.625,352‬‬
‫‪2427‬‬
‫‪1206‬‬
‫‪2185 ,2142 ,1327‬‬
‫‪.320 ,281 ,130‬‬
‫‪2214‬‬
‫‪2436‬‬
‫‪84‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪805‬‬
‫‪1659 ,936‬‬
‫‪931‬‬
‫רודי״ל‬
‫רחרילי״ש‬
‫רוסי״ ר‬
‫רוי״ש‬
‫ו ויש״ א‬
‫רולב״ש)י(‬
‫רומ״א‬
‫רונצ״א‬
‫רונצי״ש‬
‫ר‪?1‬״א‬
‫רו״ש‬
‫רוש״ א)‪ rose‬אדומה(‬
‫רוש״ א)‪ rose‬ורד(‬
‫רוש״א)‪(ruse‬‬
‫ריביירי״ש‬
‫ריברעיי״ר‬
‫ריגרישילי״ר‬
‫רי״ד‬
‫‪ 1‬יו ׳ויל״ א‬
‫רידוישיי׳׳ר‬
‫רידונדי״ל‬
‫רידדניי״ר‬
‫רידורט״א‬
‫רידיי״ר‬
‫ריטור״ש‬
‫ריטריי־ט‬
‫ריטרייר׳׳א‬
‫ריטרייש״ט‬
‫ריידריגרדי״ש‬
‫רייו״ל‬
‫‪1920 ,1875‬‬
‫‪692‬‬
‫‪172‬‬
‫‪.822 .538 .433‬‬
‫‪1820‬‬
‫‪2199‬‬
‫‪1467‬‬
‫‪19S8 ,1412 ,479‬‬
‫רייטוג״א‬
‫רייליי׳׳ר‬
‫ריילי״ש‬
‫ריימי״ש‬
‫ריימ־ש‬
‫רינו־ש‬
‫הלעזים‬
‫‪262‬‬
‫‪1160‬‬
‫‪13‬‬
‫‪949‬‬
‫‪1536‬‬
‫‪2120‬‬
‫‪1623 .1377 ,871‬‬
‫‪100‬‬
‫‪380‬‬
‫‪2396‬‬
‫‪,1312,90,82,27‬‬
‫‪2349‬‬
‫‪1862‬‬
‫‪1292‬‬
‫‪1043‬‬
‫‪941‬‬
‫‪197 ,104‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪24‬‬
‫‪!7 ,721 ,348,200‬‬
‫‪2394 ,1680‬‬
‫‪,1385,288,499‬‬
‫‪1498‬‬
‫‪1486 ,1134‬‬
‫‪2269 ,2243 .691‬‬
‫‪1958 ,479‬‬
‫‪2454 ,1913 ,1690‬‬
‫‪1452‬‬
‫‪147‬‬
‫‪,1277,788 .416‬‬
‫‪,2095 .2093 ,1278‬‬
‫‪2392 ,2333‬‬
‫‪1944‬‬
‫‪1428‬‬
‫‪2123 ,2104 .2094‬‬
‫‪726‬‬
‫‪,423.315,287‬‬
‫‪1890‬‬
‫‪1531 ,1272‬‬
‫‪1566‬‬
‫‪575 ,403‬‬
‫‪1641‬‬
‫‪1179‬‬
‫‪1044‬‬
‫מפתחות‬
‫אוצר‬
‫ויפולי״ר‬
‫ריפריי״ט‬
‫ו י• ניוי״ר‬
‫ריקוי״ ט‬
‫ריש״טןחבל(‬
‫דיש״ ט)‪0‬ס הקאה(‬
‫ר׳ שט״ א‬
‫רישטי״ש‬
‫‪1064‬‬
‫‪720‬‬
‫‪952 ,948‬‬
‫‪1549‬‬
‫‪2247 ,2037‬‬
‫‪425‬‬
‫‪763‬‬
‫‪,1196,763,116‬‬
‫‪1475‬‬
‫‪165‬‬
‫‪1427 ,912 .444‬‬
‫‪571 ,520‬‬
‫‪1782‬‬
‫‪1663‬‬
‫שבו״ן‬
‫‪,2382 ,1446 ,1434‬‬
‫‪2449‬‬
‫‪2383 .1704‬‬
‫‪695‬‬
‫‪,1845,437,434‬‬
‫‪2429‬‬
‫‪2402‬‬
‫‪1644‬‬
‫רישטריינ־ט‬
‫רישינ״א‬
‫רנפי״ר‬
‫רפנ״א‬
‫רשטויר״א‬
‫שבונייר״א‬
‫שבל״ א‬
‫שדריא׳׳ה‬
‫שובינ״א‬
‫שובינ״ש‬
‫שוגניא״ה‬
‫שול״א‬
‫שילדי״ ר‬
‫שוליב״א"‬
‫שוליבי״ש‬
‫שרל״ץ)‪(soiaz‬‬
‫שול״ץ)‪(soiz‬‬
‫שילדיי״ ר‬
‫שומייליי״ר‬
‫שו״ן‬
‫שוקדא״ה‬
‫שורביי״ר‬
‫שוריא״ה‬
‫שורי״ ץ‬
‫שורפו ל• ו י ״ץ‬
‫שותיי״ל‬
‫שורעיל״ש‬
‫שורקו״ט‬
‫שורקניא״ה‬
‫שורשיפי״ץ‬
‫שורשמי״ץ‬
‫שושפתיי״ר‬
‫שושסיריי״ל‬
‫שושקניא״ה‬
‫שטו־ק‬
‫שטרק״א‬
‫ש־י‬
‫שיאונדיי״ר‬
‫שיאו״ר‬
‫שיבי״ל‬
‫שיברי״ר‬
‫שיג״ א‬
‫שייגל״א‬
‫שייר־ א‬
‫שייני״ ‪n‬‬
‫שיירונ״ש‬
‫שי־ ל יימ״א‬
‫שיל״ א‬
‫שינטי״ר‬
‫‪1066‬‬
‫‪ ,1117 ,398,242 .54‬שיני״ א‬
‫שיניש^״ל‬
‫‪1348 ,1130‬‬
‫שינישקל־ש‬
‫‪332‬‬
‫שי?ךזי־א‬
‫‪.1356,169,113‬‬
‫שיר״ א‬
‫‪2096 ,1907‬‬
‫‪S60‬‬
‫‪784‬‬
‫‪,1392 ,1376,151,3‬‬
‫‪32390,1488,1407‬‬
‫‪981‬‬
‫‪2251‬‬
‫‪960‬‬
‫‪1725‬‬
‫‪1066‬‬
‫‪1381 ,701‬‬
‫‪1249 .665‬‬
‫‪.2195 ,1728 .843‬‬
‫‪2298‬‬
‫‪21‬‬
‫‪2410‬‬
‫שידור״ ש‬
‫שירטי״ש‬
‫שירידור״א‬
‫הלעזים‬
‫‪199‬‬
‫‪2343 ,2340‬‬
‫‪294‬‬
‫‪1066‬‬
‫‪1163‬‬
‫‪1163‬‬
‫‪2228 ,1262‬‬
‫‪1908‬‬
‫‪1066‬‬
‫‪1793‬‬
‫‪1523‬‬
‫‪2096‬‬
‫‪,1274,1192,545‬‬
‫‪2375‬‬
‫‪660‬‬
‫‪1330‬‬
‫‪959‬‬
‫‪808‬‬
‫‪2015 ,614 ,613‬‬
‫‪1058‬‬
‫‪156‬‬
‫‪369‬‬
‫‪2263 ,1833 .1244‬‬
‫‪1393‬‬
‫‪2391‬‬
‫‪2301‬‬
‫‪794‬‬
‫‪1162‬‬
‫‪1737‬‬
‫‪,1468 ,893 ,808‬‬
‫‪2373 ,2306 ,2053‬‬
‫‪1632‬‬
‫‪1205‬‬
‫‪,703 ,577 ,314‬‬
‫‪1600‬‬
‫שיריינ״א‬
‫ןןיןןןןךי״ף‬
‫ע‪'.‬ד״ א‬
‫שלויי״ ש‬
‫שלי־ א‬
‫שלייא״ה‬
‫שלמויר״א‬
‫שלציי־ד‬
‫שלצי״ש‬
‫‪2299‬‬
‫‪1073‬‬
‫‪2191‬‬
‫‪635‬‬
‫‪381‬‬
‫‪34‬‬
‫‪,1199 .516,373.30‬‬
‫‪1877‬‬
‫‪1379‬‬
‫‪34‬‬
‫‪200‬‬
‫אוצר‬
‫של?י״?‬
‫שלשיצ־׳א‬
‫שנבואיל׳׳ש‬
‫שנבו״ג‬
‫שנקטירו״ד‬
‫שנקטיררד״א‬
‫שנשוא״ה‬
‫שנשואי״ש‬
‫ש״ף‬
‫מפתחות‬
‫‪2018 ,34‬‬
‫‪34‬‬
‫‪876‬‬
‫‪660‬‬
‫‪,1838 ,861 ,682‬‬
‫‪2260 ,2241 ,2156‬‬
‫‪2111 ,2105‬‬
‫‪2344 ,1786‬‬
‫‪1320 ,221‬‬
‫‪,1651 ,929,911‬‬
‫‪1653‬‬
‫הלעזים‬
‫שציליי״ר‬
‫ש־ק‬
‫שרי״ק‬
‫שמיני א‬
‫שרפי א‬
‫‪2135‬‬
‫‪1899 ,1577‬‬
‫‪1065 .294‬‬
‫‪409‬‬
‫‪,1547 ,950 ,895‬‬
‫‪2051‬‬
‫‪1031‬‬
‫‪1535‬‬
‫תירייק־א‬
‫‪1194‬‬
‫שרצי״ ר‬
‫שרקלי״ר‬
201
‫מפתחות‬
‫הלעזים‬
‫אוצר‬
‫מפתח הלעזים‬
(‫)באותיות לטיניות‬
,‫ שנקבעה צורתן שלא לפי בלונדהיים‬,‫ לסלים‬:‫כאן יש להצביע על הבחנות מיוחדות במפחח‬
‫ אולם‬.‫ לפי נוסח בלונדהיים‬,‫ בתוך אריחיים‬,‫ אחד לפי הצורה המתוקנת ואחד‬,‫ניתנו שני עיולים‬
‫ לא ניתן עייל מיוחד לצורתן‬,‫ שרק נוסף גרש)לציץ ההטעמה מלעיל( לנוסחן אצל בלונדהיים‬.‫למלים‬
,‫ המלים‬.• ‫ המלה מסומנת בכוכבית‬,‫ ולא סתם שינוי הכתיב‬,‫ אם מדובר בחידוש מובהק‬.‫בלי גרש‬
.(‫ איטלקית• וכיו׳׳ב( רשומות באותיות מוטות)איטליקס‬,‫ פרובנסאלית‬,‫שאמן צרפתיות)גרמנית‬
aacier
acier
a^oper
acroper
adenter
adorser
adrelces
adremcnt
*afeitiee
•afubleil
agotedors
agotedures
agoter
agud
agudes
aguiie
aguisiedes
aguisier
aguison
Iagul-1
agula
laiglentierl
laigrel
(aigresl
(aigror)
(aigrum)
(aillendre)
93
93, 1964
2040
714
1089, 1800
885. 1343
35, 1454
358, 360, 513,
1004, 1233, 1260,
2404
1072
1784
460
460
725
2067
917
1754
1140
881
2066
1754
.
.
1754
101
1169, 1666, 1787
2259
683, 1161, 1186
522, 609, 639,
1842
376, 525, 728,
827, 1159, 1332,
1778
aim
ainse
aise
aisele
aiseles
laissel
(aisselel
laisselesl
aistre
albodeca
album
albun
aledoir
aleine
aleincs
aJener
aliendre
almenbre
aloen
aloisne
alter
alum
lamanevemcnt)
lamanevidel
amanewcment
119, 1284, 1718
1331
891
334, 1709, 2368
2414
891
334, 1709, 2368
2414
833, 1946
1856
1880, 2201
cf. album
548, 557, 704,
747, 1045, 1422,
1604, 1980
1087
792
449, 1685
376, 525, 728,
827, 1159, 1332,
1778
837, 1013, 1235,
1801
394, 1321, 1426
630, 1173, 1852
1802
185. 390, 607,
1177, 1188, 1700,
1860, 2000, 2291
1223
1943
1223
‫הלעזים‬
amanewide
amaser
(amasserl
ameisnier
lameneslraisonl
amenestreison
amenestrison
amerfoil
ammoniaco
amortides
ancres
aneid
anels
aneio
*angles
angile
languillel
anpoles
anse
‫מפתחות‬
1943
1806
4806
1806
48, 62, 505, 1288
cf. amenestrison
48, 62, 505, 1288
628, 634
1308
1354
1640
40, 1215, 1769,
2431
1622
1770
‫א‬2390
1876
1876
277
64, 1936, 2073,
2326
anses
718
28
anuier
1713
apartenement
590
apendiz
1597, 1626
apentiz
696
aperceveir
829, 1158, 1821
apie
2445
aplastre
aplastredes
12
511
a post
749
apostez
749
apostiz
1080
aprovement
177
arbaleste
697
arc baleste
1234, 1803, 1949
[arc voludl
1234, 1803,, 1949
arc wolud
1068
arches
521
ar<;on
1591
1 arc volt I
1591
arcwolt
264
ardeHcie
areste (‫ >ויף של שיבולת‬2062
areste (‫ )פסולת של פשתן‬763, 2219
‫אוצר‬
arester
arestes
arestuel
larneisel
arneize
arondele
arscdure
larvoludl
arwolud
arzile
larzillel
asier
aspre
asprele
astele
aslor
astre
atenvist
aubeidre
aveine
laveirl
1 a venture 1
*averz
aweir
awenture
Ibacinl
bacons
Ibadaillierl
badeilier
Ibaiesl
baldemdnie
balsamo
baJsme
Barbaste
barde
barena
basin
baste
bastel
bastels
-‫־‬
202
2064
164, 182
1955
765
765
292, 1276, 2187
661, 1557
1109
1109
311, 404, 1132,
1157, 1502, 1874
311. 404. 1132,
1157, 1502, 1874
1164
1111, 2042, 2063
2072
cf. estele
2088
1410
2061
445
612, 616, 2016
1672
1282
745
1672
1282
588
997, 2059
14, 451, 2452
14, 451. 2452
659, 702. 787,
935, 1028, 1317,
1596, 1657
1302
250
247, 2022
913
1050
1755
588
842
204. 215
1858
203
‫מפתחות‬
‫הלעזים‬
bastir
bastonade
bastons
batant
bated ure
bateil
batud
batudes
bee
bechedure
bechedures
becudes
beis
beize
bcndel
Ibendell
bendels
berfol
bersedor
bcsace
besagud
besloncs
betee
beve
bevrons
biberon
biere
bis
.blanjes
blech
blecier
bledas
bledes
bleste
blestes
biez
Miz
bocle
1033, 1060, 1069,
1991
1090
1090
2423
153
208, 229, 2284
2144
2203
1395, 1406, 2276
1766, 1855
1383
316, 817
659, 702, 787,
935, 1028, 1317,
1596, 1657
1861, 1998, 1999
251, 586, 656,
1218, 1935
1347, 1515
1347, 1515
975
2184
1184
892, 896, 1543,
. 2341
152
604
859
2286
2421
1074
836, 1594
2117
, 234
188, 220, 476,
1564, 2024
1707
1707
1708, 1740
1216
77, 121
77, 121
196
bodeke
bodel
(bodel ctestange]
bodel crestanje
bodel sacelier
boiles
boleiz
boljole
bolzole'
bon gred
bon malant
borboles
bordel
bot (‫)נוי‬
bot (‫)קרפדה‬
bote
•boteile
boter
boterel
botin
boton
botons (‫)כפתורים‬
botons (‫הבר‬-‫)פיררת ודד‬
botz
bovier
bracier
braciere
bradon
Ibrais]
Ibrais agotedors!
bramors
brefol
breied
breiede
breis
breis agotedors
bresche
‫׳‬bresches
brez
‫אוצר‬
1369, 1856
2134
2169
2169
2135
2296
371, 978, 1362,
1871
530
780, 1114, 1267,
1553
1570
5, 41, 157, 743,
967, 1146, 1195‫׳‬
1219, 1819
1359
1599, 2011
1864
2439
1864
1114
43
1882
1864
1229, 1323
1344, 1954
1825
1864
559
457
197
9, 564, 1010,
1988, 2369
694
460
269
975
253, 623
863
694
460
1243
1213
230, 1682, 1870
‫מפתחות‬
‫הלעזים‬
bride*
broche
broches
brofon
bro'ist
bronie
brosder
brust-blech
buce
bufet
buies
buis
buretd
cmfete
calateres
caline
candela
caneler
cappero
caprier
earole
cedre
cedre*
cenbes
cencron
cendal
cender
cenfoii
cengle
*cenile
cenpeil
cenpiet
censier
centenier
cep
cepiere
cerche
ccrcle
cerde•
Iceren•!
336
1350, 2323, 2352
1990
399
138
246
97, 1264, 1390
234
1643
642, 2023
1795
438, K717.928,
1652, 1664
782
343
354
1694
939
677
874
389, 700, 2174
19f2
2206
2151, 2206
589, 1030, 2362,
2366
2211, 2212
1181
1091, 1181, 1360
cf. cenpeil
225, 258, 501,
1239, 1565, 1646
1745
160, 495, 809,
2085, 2356
2209
1892
1558
23, 1794
603
1614
2032
580
762, 2312
cere*
cerfoil
(cergel
cerise*
cerje
cerqua
chacide
Ichailotl
chalces
chalfon
chal^on*
chaldiere
chalemels
chalve toriz
chalz
chambre
chanevaz
Ichanpagnel
chanpanie
chanve
charboncle
charbonedes
chardenel*
chardon*
charpir
chasne
[chastaignesl
chasten ie
chastenier
chastenie•
chcilos
cheines
chelenete
chemise
chenelete
Ichendeus]
chenelevi
chenevaz
Icheneve]
‫אתר‬
204
762, 2312
466
1628
75, 1334
1628
931
860, 1836, 2460
1608
413
1116, 1127, 1131,
1266
105, 852, 1040,
1121, 1289, 1761
1528
1149, 2360
843, 1728, 2195,
2298
685
1981
1075, 1516, 1916
99, 592, 1421
99, 592 1421,
‫ א‬1677
1967
1645, 1772
1927, 1942
2348
110, 475, 1674
130, 281, 320,
2214
931
936, 1659
2009
80S
936, 1659
1608
2026
1618
411
1618
107
107
1516
1967
205
‫הלעזים‬
*chenilc
chesne
chevecine
chevedure
chevestre
chevile
chev^les
Ichevillel
Ichevilles]
chevrons
chienes
choe
cider
(cigogne)
cigonie
cimols
cincele
cinceles
c!sterna
civot
clavedure
cleide
cleides
cler
clers
clog
cloistre
‫מפתחות‬
closez
1745
clostro
931, 1649, 1654,
(oches
2009
cochet
195, 1473
colons
2071
code
191, 1097, 1357,
codoinz
1384, 1472
66, 149, 212, 502,
cogilon
509, 556, 561,
Icoguillonl
578, 601, 1088,
1129, 1139, 1491, coife
1872, 1977, 2303,
2346, 2371
•coiles
coin
273, 510, 1590,
*coinions
1637
66, 149, 212,
coinz
cojet
502, 509, 556,
coldre
561, 578, 601,
1088, 1129, 1139. colede maciede
1491, 1872, 1977, colcdoir
coledoire
2303, 2346, 2371
coler
273, 510, 1590,
1637
colomel
1592
coltre
. 2026
2188
Icomparage]
1306
comparaje
1677
[complainz]
1677
compleinz
566
comton
2166
conbler
790
conches
945
confredrie
611, 872, 924,
(conge)
conje
' 1562
conjes
1048
conmovre
574
(conplaint)
1588, 2354
*conpleinient
956, 2019, 2057 ,
conpleint
2374, 2416
conposte
2213
conreid
276, 1141, 1311,
conreider
1822, 1839
contiene
776, 1983
‫אוצר‬
1287
1983
126
1642
2050, 2205
1934
52, 175, 473, 799,
878, 1155, 1695
1322. 1341
1322, 1341
222, 227, 306,
396
649
350, 1508, 1897
1676
178, 1265, 1445
343, 2030
2300
2099
1275
835
K195, 1717,2261
1342
426, 506, 988,
1539
1789
1789
951
951
477
1660
1409
1785
2103
2103
1409
914
1601
1601
1601
1052
1136, 1255, 1509
271
‫הלעזים‬
contrarier
contrede
contredes
Jcontrefait]
contrefeit
coperta
cople
corail
coral
corans
corant
corbeile
cordes
cordoan
[corge]
corje
cormier
cormes
cosdre
coses
Icosses]
Costentin noble
cot
cote
coton
covede
covedes
crac
cranpe
creide
crenedes
crens
creson
crespele
crespes
crespo
‫מפתחות‬
671
1208, 1250, 1530
2353
816, 2215
816, 2215
215
211; 518, 600,
1492
1656
933, 1185
303
1738
1696
1888
1079
1544
1544
1581
45, 166, 474
1061
2270
2270
1402
189, 515, 850,.
1256, 1271, 1333,
1540
573
26, 136, 393,
1827, 2400, 2401
845
56
2436
1327, 2142, 2185
114, 915, 963,
2013
2177
176, 1965
384, 462, 527,
707, 724, 828,
1578, 1818, 1853
252, 625, 2287,
2427
1206
84
(cresson)
[crestange]
[crestange bodel)
crestanie
crestanje
crestanje bodel
creste
crevaces
*criewet
cro
croce
crocin
crocs
croe
crog
crog orientel
croi
croisant
croisel
croisol
croisols
[croissant]
crosel
crosta
croste
croster
crostes
crot
cruvel
cucu
fuete
cuiture
culier
curer
cuve
cuveler
‫אוצר‬
206
384, 462, 527,
707, 724, 828,
1578, 1818, 1853
2169
2134
cf. crestanje
2169
2134
1734
686, 1189
2046
643, 662, 1447
1126
2448
667
2112
323, 1007, 1294,
1328, 1329, 2114,
2425, 2434
391, 1579, 1621
2112, 2114
849
594
135, 150, 417,
856, 889, 898,
2359
2027
849
795
2141
1859
124, 2141
2106
2046, 2070
1696
2297
73, 2192
98, 252, 368,
1552, 2115, 2384,
2437
313
1018, 1020
322, 1764, 1851
1036
207
‫הלעזים‬
cuves
Idain)
de
(decharognierl
decharonier
defroter degrater
degrater
degred
degresfler
degrez
dehet
dein
deintiers
demaciede
demincier
deschargier
descharjier
descombrement
descosdre
desenbelir
deseverer
desjalcier
Idesjargier)
desjarjier
despiner
desraciner
destenprer
destoltes
desvoltoirs
desvuidier
detreit
*detriede
detroncier
devant
doblon
doisil
doledoire
doledoires
‫מפתחות‬
832
2180
1148
2069
2069
1945
1945
748, 1605
1986
555
134
2180
1729
2090, 2153
1217
285
285
490, 744, 1138
1751
2289
955
395
285
285
1022
i 023
461, 620, 672,
1143, 1948
1569
2181
2183
1032
1032
1269
S47
162, 1171, 2127,
2140
1503, 1571, 1902
71, 427, 552,
894, 910, 1051,
1459, 1542, 1799,
2372
2372
dolorent
dolves
dromel
dromont
duchede
duchedes
ducheis
ducheise
ebdes
ebres
eglentier
egre
egres (egres?)
egror
egrum
eichel
ellera
encensiers
enclume
encob rer
lenconbrerl
encreisant
ienereissantl
encrener
encres
enfle
enfler
enfondre
engreisant
engres
enjarpled
enlacier
lenmaillolerj
(enmangiedl
enmanjied
‫אוצר‬
958
2120
192
937
1743
1252, 1253
1253
1253
cf. ebres
59, 80, 1847,
2084, 2100
101
1169, 1666, 1787
2259
683, 1161, 1186
522, 609, 639,
1842
1371
819
864
346
1236
1236
2422
2422
275, 684, 690,
1056, 1442, 1938,
2316
_
970
1108
447, 815, 1108,
1242
209, 1403, 1568,
2315
2422
873
2337
1790
441, 486, 1224,
1533
1375
1375
‫מפתחות‬
‫הלעזים‬
enmeiloler
enmesler
(enpeignel
enpeindre
enpeinie
enpeser
en piastre
enpledure
[ensalvagir]
ensalvajir
ensoble
ensobles
enter
entonedoir
entorter
lentrail]
entreil
441, 486, 1224,
1533
137, 2060
53, 243
582
53, 243
1037, 1522
1449, 1931,, 2407,
2445
679
2167
2167
492
401
657, 919
301, 1911
558, 650, 2003
1298, 2124, 2238,
2264, 2314
1298, 2124, 2238,
2264, 2314
entremetre
lentreuillier)
entreteilier
1489
219
219
lenveisiez]
enweiaiez
(erbe polieaire]
erbe polikeire
erbe savoniere
eres
745
745
766
766
1704, 2383
erich
eri$on
esbaneier
esbanier
esbe
esbolant
(escagnesl
escala
escanies
escarpet
eschace
eschaces
eschalded
eschalder
[eschalfaison]
eschalfeison
eschalfer
eschaloines
eschan^on
eschapins
eschar bot
*escharpeliere
escharpet
eschelete
1513
1419
218 (cf. heri«on)
711, 1016
711, 1016
436
2254
2182
748
2182
961
734, 1125, 2370
265
escheletes
eschelons
(esclairel
(esclairierl
esclarier
esclatant
esclater
escleire
escleirier
escluse
esclusent
escobe, escobes
escorcier
•escorjes
escos
escost
escove
es cover
escoves
(escraigne)
escriene
escrin
escris
‫אוצר‬
208
622
1919
862, 964, 2173
862, 964, 2173
1835
1373
1732, 1733
651
1828, 2208
1200
961
207, 217, 387,
1396, 1671, 1711,
2364
267, 1957
237, 553, 554,
1482. 1624
647
998
1152
2223
712, 1106, 1952,
‫וליל‬
647
998
1336
"
1480
cf. escove,
escoves
1932
1084
2145
1585
797, 802, 1001,
1437, 1914, 2453
1435
430
583, 945
583, 945
248, 717, 730,
993, 1014, 1098,
1505
1084
209
‫הלעזים‬
cacumc
escurd
esdarnele
csenbrqier
•eseu« (?)
e* filer
esfreier
(esgratignier)
esgratinier
esgronir
esgruner
esjaliere
etjarde
esjareter
‫״‬esjai
esjecs
etjevelede
eslaurjier
esloide
esloi»ied
esloisiede
esloisedure
esloisier
eskrisiez
[eskustied]
[esloiisiede]
[esloissedure]
(esloissier]
(esloissiez]
[eslorjier]
*esluserne
esmeler
espacier
espaldon
espanir
[esparges]
esparjes
lesparvier]
esparwier
esped
espede
‫מפתחות‬
884, 1112, 1525,
1665, 1812, 1909,
2256
1722, 1905
618
385, 908
1164
1995
1439
1107, 1365, 2189
1107, 1365, 2189
1698
1698
1366
2435
1783
1164
1165
1144
450
89
2342
484
1429, 1744
488, 2335, 2342
‫־‬1221
2342
484
1429, 1744
488, 2335, 2342
1221
450
954
1497
1016
689, 2157, 2253,
2292
cf. espenir
825
825
1683, 2087, 2198
I68j, 2087, 2198
1546
1546
etpdte
espeair
eapie (espie?)
espiede
*•‫*יק‬
eapingle
esplnle
e» point
e»pointe
espointes
**pointier
esponde*
**tables
estadera
[estain]
estain
(estain boc]
estalon
ettanc
estein
erteinboc
ettcle
etteles
estencele
estencefcs
ettende
estendeilier
lettendeillier]
esterles
‫אוצר‬
615, 2014
652, 1374
572
1546
$0, 2381
198,203,224,504
1904
1834
1310
1834, 1837
882
517, 772, 1071
1687
238
940,
1720
944,
1688
1720
940,
944,
1661, 1970
2179
1661, 1970
2179
803, 858
1719
140, 1411, 1620
1510, 1555
453
16, 570, 1910,
2450
16, 570, 1910,
2450
333, 1118. 1483.
2398
esternuder
estobie
eitois
estomac
leitomaque)
estoner
estorbril
estordie
estordison
estordiz
estornel
15, 76
127, 163
1400
2137
2137
1609
2218
1736
549, 737, 1019,
2216, 2255, 2417
962
1430, 2186
‫הלעזים‬
otorner
(estrai ‫ וזז‬I
estrangilon
estrangement
[estranguillon]
*estre (?)
estreile
[estreille]
estrelier
(estreillierl
estram
estreint
estreinte
eslrich
estrobeil
estudeler
estuve
[esveiede]
[esveier]
lesvertin]
es volant
esweiede
esweier
eswertin
levangiles]
ewangiles
Ifaisol)
(faisolsl
[faissole]
falcile
(falcille)
faldestol
falje
‫מפתחות‬
2224
128, 1‫ג‬8, 491,
1295, 2149
742, 989, 1300,
1303
5
742, 989, 1300,
130S
1736
483, 485
483, 485
596, 866, 1034,
1520
16,596,866,
1034, 1520
128, 158, 491,
1295, 2149
638, 2164, 2242,
2258, 2262
2164
1586, 1616
2218
723
1840
1227, 1705
503, 1537
699
2254
1227, 1705
503, 1537
699
405
405
923
531
400, 412, 595,
1201
1548, 2052
1548, 2052
308, 407, 454,
875, 1094, 1175,
2033, 2282, 2461
764
falves
fane
[fangiede]
fangosa
fanjiede
fisole
traveler)
faweler
Tern
feisol
feisole
fei soles
feisols
feltre
feltred
feltrer
feltres
feltrez
feltrin
fended ure
fendre
fenogre
feraje
(ferges]
ferjes
(fermaill
(fermaille)
fermal
fermalie
fermance
fermedures
fermeil
femjes
(ferragel
fesle
‫אוצר‬
210
2293
519
1024
1024
1024
1057, 1973
2367
2367
2331
923
400, 412, 595,
1201
412
531
228, 727, 851,
1584, 1959,J2390
2082
85
180, 406, 429,
480, 1122, 1432,
1466, 1550, 2311
452
455, 581, 1248,
2295
1170
2047
383, 392, 841,
920, 1113, 1303,
1417, 1873, 1950,
2001, 2403
1807
1796
1796
1758
1762
1758
1762
1514
897
1758
446, 751, 1471,
1975, 1997, 2304
1807
1900
211
‫הלעזים‬
teste
(fievrel
fiewre
fig
fige
figes
figs
(figuel
[figues]
*fioles
fisle
fisles
(fiveles)
fiweles
flacede
flacedes
fladon (‫)להג‬
fladon (‫)עשת‬
Iflaiel)
flamer
flanc
flanche
flancs
fleches
fleiel
flemie
[flochiedre]
flochiedres
(lochier
Jloronc
fodrez
foilied
Ifoillied)
foisil
foison
folcel
foledures
foler
folons
fonda
‫מפתחות‬
2130
1325
1325
1823
1823
318
318
1823
318
1345
1966
2148
1345
1345
807, 1607
636, 800
1576
60, 533, 621.
1507, 1512
240, 2012
1693
2336
1477
493, 2044, 2231,
2239, 2334
761
240, 2012
375, 439, 1076,
1148, 1724, 1750,
2459
1389
1389
1443, 1582
276
244
1-832
1832
1963
1100, 1220, 1504
131, 1989, 2285
1444
991, 1583
109, 1458
1200
fondre
fondrile
fondriles
(fondrille)
(fondrillesl
fondud
fondut (?)
Ifontaine]
fonteine
fonz
forcele
forcete
forche
forches
forchiedes
(forfaisl
forfeit
forferez
forgon
forjedor
forjier
forme
fosed
fosez
fosoir
fosoirs
(fossed)
Ifossez]
Ifossoir)
Ifossoirs]
‫אוגר‬
2274
2252, 2272, 2273
1198
2252, 2272, 2273
1198
139
156
565
565
1339, 1937, 2393
680, 2097
2130
335, 421, 771,
888, 969, 999
1805, 2031
2178
966
966
629, 633
470, 903, 1081,
2309
329
183, 443, 904,
1394, 1866
469, 814, 2029
1669
834
7 0 , 3 5 1 , 4 2 8 , 551,
740,971, _ 985,
1015, 1270, 1326,
1401, 1527, 1541,
1573, 1792, 1798,
1817, 2305
1496
J669
834
7 0 , 3 5 1 , 4 2 8 , 551,
740,971,
985,
1015, 1270, 1326,
1401, 1527, 1541,
1573, 1792, 1798,
1817, 2305
1496
‫הלעזים‬
freier
freim
freis
frenjes
fresc
fri^ons
frit
froit
fromier
fronce
fronces
froncier
fronmier
frontal
froter
*frugt (?)
fueil
fusel
gabel
gable
gallena
gales
*galesches
galice
galme
Iganbais]
ganbeis
gant
ganz
garance
gar an tie
garbeiles
Igarbeillesl
gardes
IGarmaise)
Garmeise
geme
gernon
‫מפתחות‬
2, 1210, 1930,
2424
194
233
1521 (cf. ferqjes)
63
2451
529, 1368, 1684
2438
1115, 1721
2420
481, 1559, 2418,
2420
865, 1039
1115
226
1416
793
1263
422, 820, 2308
1545
1545
2380
359, 507, 654,
1005, 1231, 1254,
1261, 1763, 1974
757
1891
1309
97, 410
97, 410
1985
1985
268, 1009
(cf. warance)
1451
2207
2207
726
870
870
1244, 1833, 2263
440
gesde
girofle
glace
glafons
Iglaidj
Iglairel
(glaise)
giant
glanz
gleid
gleire
gleise
gleste
glonz
gloon
glud
gome
gonelesches
gorg
goses
[governaill
governeil
gradil
gradile
Igradillel
grafie
gramatica
gramenter
!grammatical
(grange)
granje
grater
gratuise
gratuisier
gravele
‫אוצר‬
212
1008,1448,2426
(cf. wesde)
1291
10, 190, 1612
87
2455
2109, 2131, 2268,
2271, 2413
916
932, 1281, 1307,
1370, 1788, 2049
1299, 2008, 2068,
2098
2455
2109, 2131, 2268,
22271, 2413
916
317
1655
341, 1976, 2007
295, 298, 645,
646, 947, 1230,
1984, 2152
144, 357, 1003,
2379
757
1418
2270
1560
1560
576, 676, 899
1922, 1960
1922, 1960
1352, 1756, 1808
1775
2399
1775
1518
1518
482, 1355
1456
2075
102, 342, 542,
1485, 2079
213
‫מפתחות‬
‫הלעזים‬
gred
grenier
gresle
[greve]
grewe
grifon
grue
iguernon]
Iguesdel
2 3 6 , 8 8 6 , 1183,
1570
1517
1613, 1896
241
241
2078
1367
440
1008, 1448, 2426
haldrobe
haldrobes
hanche
216, 2277
2339
496, 1324, 1933,
hanches
haneton
2048, 2159, 2176,
2236, 2240
2133
1830
han/ers
823
harpe
hasplc
haterel
helme
helmes
heri;on
584
2181
herneis
homlon
hoses
humer
iedre
liraignel
ireinie
jabe
jafreite
Ijainesl
jaldiere
jalemels
jalice
jalnice
jaloncie
jamant
jardons
jaret
jarpir
jase
(J as sei
javanz
javeles
,
jeds (?)
jeines
jeme
jencives
jenjevre
jenoil
jenoUes
jenoilieres
Ijenoilles)
jenol
jeses
1810,1706‫א‬
jesne
Ijessesl
2065
1956
1593,2278
(cf.eri^on)
" 1137
370, 456, 526,
1055, 1154, 1304,
1506, 2113
1202
92,602,1849,
2388
jevestredure
‫״‬jieds
jienes
jirofle
jirons
jonc
jonchieres
joindrez
Ijointurel
755, 759
839,291‫ ׳‬jonture
joteles
291, 839
jumeles
jusarme
2160
154, 2377
458
1528
IW7
1891
18
*kiles
‫אוצר‬
18, 741
1735
475, 1457
2443
1433
239, 1241
239, 1241
72
2017
132
458
1244, 1833, 2263
1077, 1424, 1815,
2175, 2318, 2321
261, 641
2089
414
414
414
687, 2275
471
678
471
1240
132
458
1291
1070, 2440
547, 775, 778,
1918
338, 768, 1283,
1561
1280, 1741
1748
1748
523
1631
1691, 1697
knihosts
kochldffel
649
415
914
laces
Uaiserdel
331
2279
‫מפתחות‬
‫הלעזים‬
llaiteron)
Haiton)
(laituguel
llaitugues)
lame
bnpana
lanpe
lanterne
lates
latin
lazre
lazur
•eiserde
leiton
leitron
leituge
leituges
lemoisel
lemoisels
llemoissel]
llemoissels)
lemosel
llemossel)
lenge surie
llengue Surie 1
lentilos
lentiloses
llentillosl
llentilloses)
lentre
lentres
lesche
letron
letuarie
letuge
leule
liais
lice
lices
*lieis
326
631
624, 1780, 1781,
1889 *
2355
232
939
143, !71
20, 65, 796, 939
705, 753
353, 1776
465, 1868, 2170
2110
2279
631
326
624. 1780, 1781,
1889
2355
1085, 2249, 2294
1804
1085, 2249, 2294
1804
1993, 2308
1993, 2308
665, 1249
665, 1249
81, 2350
1006
81, 2350
1006
977
1209, 1765
773, 779, 1246,
1921, 2056
1968
31, 736
cf. leituge
1841
365
272, 361, 364,
1824, 1831
283, 1462, 222
365
limace
limafon
limalo
limaz
lime
limede
limer
limon
limons
llinoel]
linoil
lischier
Vista)
liste
litieres
loces
llogej
lloges)
loje
lojes
Lon bardie
lonbel
lonbels
lor
lor apartenement
lorier
luisant
lumesels ‫׳‬
lupine
lutin
luzie
mac
macecre
maciede
maciedes
mafuge
Imafuguel
madtrins
madernes
‫אוצר‬
214
290, 1082, 2280
1026
1021
1826, ‫א‬2327
202, 1441. 2074
201
1924
91, 569, 673,
1714, 1962
170
259, 818, 926,
1338
259, 818, 926,
1338
992, 1063, 1142
362
362
729
142
1982
1627
1982
1627
905
2237
2233
658, 934, 1595
1713
786, 1027, 1041,
1316, 1658
2363
752, 1463
1204
2389
118, 289, 374
619, 922
880
2099
770
254
254
1166
1166, 1972
215
madrins
madriz
[maille]
Imailloler]
Imaisel]
[maiseles]
Imaisselersl
[maisselesl
Imait)
[maitinet?]
[maiz)
malant
1166
1692, 2118, 2158
296, 1293, 1538,
1602, 2328, 2330
270
2290
2245
2332
68, 2319, 2322,
2332
597, 1630, 1898,
1915
664
610, 983, 2002
1425
(cf. bon malant)
malanz
males
Imaleveid)
Imalvel
malwe
malweid
(mangedurei
manico
manier
manjedure
mantel
marche
marechalcies
maresc
Imareschalciesl
(marrubiel
martel
martrine
mariibie
masbum
mase
mases
(masses!
mast
‫אוצר‬
‫מפתחות‬
‫הלעזים‬
378. 1387, 1730.
2107, 2119, 2122
598
29,274,599, 1814
159
159
29,274,599, 1814
1035
1936
* 2045
1035
344, 408, 1992
543, 1099, 1423,
1678
1686
976, 1135, 1534.
1679, 1727, 1760
1686
‫־‬626, 1844
347, 418, 10U,
1440, 2077, 2168
69, 2154
626, 1844
1638
1241
498, 716. 1797
498. 716, 1797
1214, 1638, 1675
matinet
maton
matons
mazza
meilc
664
648, 2288
310, 669, 833,
1225, 1529
255
296, 1293, 1538,
1602, 2328, 2330
(cf. teile)
meiloler
meisel
meiseles
meit
mciz
meloh
Imenaisons)
meneisons
menestrel
mente
menton
menusier
Mer betee
merciers
merediers
mereles
merkaze
meseiers
mesge
270
2290
2245
597, 1630, 1898,
1915
610, 983, 2002
1856
210
210
184, 487, 497
432, 463, 464,
1315, 1843
17, 1747, 1753,
2411
39
604
798
1297
1193, 1353, 1689
2302 ‫־־‬
68, 2319,2322,
2332
640, 1197, 1526.
1854, 1867, 1869,
2266
Imesguel
640, 1197, 1526.
1854, 1867, 1869,
2266
mestier
metal
melra
mez
miglio
155, 367, 514,
532, 534, 591,
868, K1090, 1906,
2283, 2376
1969
‫א‬995
2351
921
‫הלעזים‬
‫וח‬0
milves
mincedure
minciedes
mincier
minie
miredoir
mochier
modle
Imoillier]
moiol
moiste
moi
mole
moles
molier
mols
molse
morier
morsels
morsilant
(morsillantl
morsilons
mortier
mostece
mostede
mostedes
mostnice
mostnices
mote
motel
motes
mudel
murfetne
musge
Imusguej
nafradura
Narbone
naveta
navredure
‫מפתחות‬
32, 1499
2120
1296
2083
286, 854
356, 1259, 2358
489, 1848, 2058
330, 857, 1710,
2036
1928
1556
1881, 2202
869
1110
1923
1096
1556
1878, 1884
129, 2162
278
791
467
467
467
293, 563, 579
869
869
1083
236
1346
666, 942, 1434,
1494
2288
1413
193
1598
49, 541, 1554,
1816
49, 541, 1554,
1816
1739
2227
339
1739
‫אתו‬
neel
1251, 2076
(neele] (‫)קזנזז‬
neele (‫)ת*ריב‬
neder
nesples
niele
nitre
noble
nosche
42, 617
1245
117
1335
42, 617
325, 1059, 1703
1402
213, 223, 249,
504, 713, 1257,
1673, 1759
1054
996
2345
2389
notches
nuisement
nuitum
nutiun
obledes
oi seies
okrin
o! me
olmes
ondede
ordir
ordon
orel
orels
•orient
orientel
orpiment
ortie
orties
oruge
loruguel
216
•
46, 4 7
824
1551, 1895
930
930
1017
282, 2444
1563
2442
567, 1994
K1619
391, 1579, 1621
355, 1002, 1258,
2220
133
494, 1478, 1699,
1731, 2190, 2257
377, 528, 709,
830, 1318, 1777
377, 528, 709,
830, 1318, 1777
osereid
osieres
ostoir
ovredure
ovrez
1228, 1379
537
2088
1047
141, 173, 756,
890, 1524
padrastres
1237
21‫ל‬
‫מפתחות‬
‫הלעזים‬
pagone
Ipaillolel
Ipaissels]
[paission]
pal
lpal-1
(palaisinl
palastre
palde
pakles
pale
paleisin
palete
*palfis
pance
panil
paniz
panz
paon
Ipaon salvage]
paon salwaje
pape
parasoviz
parche
parlediz
partir
pasmer
pastode
Paulas
[paveil]
pavoil
paweil
[pedruge]
pedruje
pea
peilole
peine
peisels
peision
pei trail
‫אוצר‬
442
1167
peitral
205,257
(cf. peitrail)
1572, 1636
1156
535
550
698
1978
1226, 2447
632, 2405
2447
698
846
550
161, 810, 2086,
2092, 2126, 2136,
2139, 2232, 2234
921, 1500
33
847
1404, 2267
2191
2191
637
1929
' 644, 2081
2456
2047
103, 1313, 2462
681
1773
733, 774, 777,
781, 1124, 1917
cf. paweil
peiz
pele
1501
420,767,840,
972,984,986,
‫ ־‬733, 774, 777,
781, 1124, 1917
2395
2395
1900
1167
363
1572, 1636
1156
1647 (cf. peitral)
pelede
pelege
Ipelegue]
peies
peletre
pelote
pelote rodonte
pendanz
[pen ail]
pencil
per m&tinet per
perche
perches
perdriz
persche
persches
pertiche
pertufar
pertucer
pesels
•pesle
Petrus
pic
piece
pikedure
pilatro
pile
piler
pilon
pin
piretre
Ipison]
Iplaignant]
Iplaindre]
1104, 1408, 1574,
1575, 1619, 1791
6
122, 539
122, 539
972
1301
302, 813, 1712,
1886
2199
235, 397
739
739
matinet 664
1668
925
38, 1405
1191
174, 877
925
968
968
_
2150
1966
1774
22, 345
363
1855
1301
1885, 1900
508, 512
812, 990
327, 927, 1279,
1650
2432
990
2378
1153, 1415
‫הלעזים‬
‫מפתחות‬
[plaindres]
[plaine]
2143
181, 231, 340,
1363, 1364, 1470
[plaissier]
planche
planches
plane
planiant
plaster
piastre
plat
plate (0‫)סיל‬
536, 909, 1580
1128, 1386, 1617
838, 1 0 5 3 / 1 5 8 9
181
2378
1102
2281
2200
1438, 1484, 1511,
2035
1879
1438
2200
1894
2028
1153, 1415
2143
181, 231, 340,
1363, 1364, 1470
X1056
plate (‫)שסווזה‬
platene
plaz
pleiede
pleiediz
pleindre
pleindres
pleine
•pleins
pleisier
pleisiz
plombe
plomed
plomer
plonte
*pluches
plume
plumes
poacre
podagre
poisons
poindre
poinst
point (‫)פועל‬
point ( o n ov)
pointe
pointor
pointure
536, 909, 1580
909
1662
cf. plomer
606, 1187, 1863,
1925, 1947, 2116
1103
1996
2102
372, 2161
cf. podagre
1222, 1702
2421
478
1716
1716, 2041
284, 1095
199, 424, 2125
801
1147, 1723, 1813,
2163
pointurer
pointures
poinz
poison
poje
Ipolicaire)
polikeire
poliol
polpe
polpediz
polpier
pome!
pomels
ponton
popedes
poplier
porcacle
porceint
porche
poreis
porje
port
porto
posle
poste
posterne
pote
prembre #
prese
(presse)
prived
privez
‫אוצר‬
218
1749
2458
1461
61,459,1850,
2038
848
766
766
57, 78, 379, 382,
435, 1172, 1319,
1846, 2428
<811, 2222, 2387
2244
524, 708, 826,
943, 1000
1971
1857
946
1476, 2146
1290
943, 1000
112, 1203, 2397
11,746,750,
1398, 1603, 1809
7 , 8 1 1 , 8 5 5 , 1610,
1779, 2386
674
540, 719, 731,
938, 995, 1042,
1865, 2246, 2457
719
206, 214
2165
1495
2155
321, 900, 1119,
1715
366, 468, 965,
1049, 1062, 1105
366, 468, 965,
1049, 1062, 1105
783
544, 1145, 1182,
1285, 1340. 1361
219
‫הלעזים‬
prodne
prodnes
[provaignier]
[provainz]
proveinier
prover
provinz
prunde
pruneles
prunelier
prunes
pui
[punaise]
puneise
•purgat (?)
puteis
rabaz
rabdes
rafne
Iraillier]
Iraiol]
ranper
rastoire
rebraeier
receder
recuit
red
Iredegier]
redejier
iredognier]
redoile
iredoille]
redoisedure
redoisier
Iredoissedure]
Iredoissier]
redondel
‫מפתחות‬
706
668
1611
918
1611
1752
918
2329, 2409
44
145
36-37, 472, 735,
1453, 1519
146
2446
2446
793
593, 738, 1479,
1567, 1681
692
1875, 1920
1782
1566
287, 315, 423,
1890
520, 571
1663
104, 197
948, 952
1549
24
1452
1452
479, 1958
200, 348, 721,
957, 1680, 2394
200, 348, 721,
957, 1680, 2394
288, 499, 1385,
1498
1134, 1486
288, 499, 1385,
1498
1134, 1486
691, 2243, 2269
redonier
redorte
refoler
Irefrait]
refreit
regresiler
IregresiUer]
reides
reiles
rdlier
(reilles)
reimes
reims
reiol
reitwage
Renus
resine
rest (‫)חבל‬
rest (‫)סס הקאה‬
restreint
retors
Iretraire]
[retraist]
Iretraitl
retreire
retreist
retreit
[Rhenus]
Iriedre gardes]
riedregardes
riste
risten
ristes
rivieres
roche
rode
rodeles
rodil
Irodognedures]
‫אוצר‬
479, 1958
1690, 1913, 2454
1064
720
720
1986
1986
2094, 2104, 2123
403, 575
1566
403, 575
1641
1179
287, 315, 423,
1890
1272, 1531
1044
444, 912, 1427
2037, 2247
425
165
147
1944
1428
416, 788, 1277,
1278, 2093, 2095,
2333, 2392
1944
1428
416, 788, 1277,
1278, 2093, 2095,
2333, 2392
1044
726
726
763
1475
116, 763, 1196,
1475
941
2396
172
1160
262
1467
‫הלעזים‬
Irodognierl
rodoniedures
rodonier
rodonte
roil
roise
Rome
ronce
ronces
ros
rose (‫)אחפה‬
rose (m>
Irossel
roter
rude
ruse
sac
sacelier
sadree
[salaie]
salceid
*salchich
*salcis
saleie
salje
salmuire
*salsice
[salvage]
[salvages]
salwage
salwages
sanbaco
sanbuels
sanbug
sancterud
sancterude
sansue
sansues
‫מפתחות‬
479, 1412, 1958
4467
479, 1412, 1958
2199
949
1536
871, 1377, 1623
100
380
27, 82, 90, 1312,
2349
1862
1292
1862
13
433. 538, 822,
1820
1043
1577, 1899
2135
434, 437, 1845,
2429
34
1379
34, 2018
34
34
381
30, 373, 516,
1199, 1877
34
2191
635
2191
635
186
876
660
682, 861, 1838,
2156, 2241, 2260
2105, 2111
1786, 2344
221, 1320
sap
sapone
sarazine
sarcir
sarcler
saroc
sarpe
[sarrazine]
(sarroc)
[saule]
savle
savon
savoniere
se
*sechece
seide
seigle
*seines
seirons
[sei geme]
sei jeme
sele
seneschal
seneschals
sentir
seondier
sere
seredure
sereine
serors
Iserre]
[serredure]
sertes
sestier
seiir
sevil
‫ו‬1‫אר‬
220
911, 929, 1651,
1653
2382
409
1031
1535
294, 1065
895, 950, 1547,
2051
409
294, 1065
695
695
1434, 1446, 2382,
2449
1704
2096
1737
1058
613, 614, 2015
156
369
1244, 1833, 2263
1244, 1833, 2263
1393
794 .
1162
2391
545, 1192, 1274,
2375
808, 893, 1468,
2053, 2306, 2373
314, 577, 703,
1600
2299
1632
808, 893, 1468,
2053, 2306, 2373
314, 577, 703,
1600
1205
1073
660
1330
221
‫הלעזים‬
sevrer
sige
1 singe)
sinje
*socanie
*socanies
*soganie
solaz
solcier
soldedure
solder
sole
solive
solives
solz
someilier
(someillier)
son
sorbier
*sorcanie
sorcil
sorcils
soriz
sorparlediz
sorsamez
sorsemez
*soscanie
sospecier
sospiriel
sovine
sovins
sierke
siok
surcot
surie
‫מפתחות‬
959
cf. sere
2301
2301
1066
1066
1066
3. 151, 1376,
1392, 1407, 1488,
‫כ‬2390
2251
332
113. 169, 1356,
1907, 2096
54, 242, 398,
1117, 1130. 1348
560
784
981
960
960
1725
701. 1381
1066
2410
'2340, 2343
cf. chalve soriz
21
1163
1163
1066
1262, 2228
1908
2402
1644
1523
1793
294
665, 1249
tabahie
95, 2129, 2132,
2241, 2265
taches
1767
2406
2406
taje
tajed
tajer
tajes
tajes blanjes
tajez
talemasje
talon
talpe
tan
tanbor
tapid
*targe afeitie
tariedre
*tarteire
tas
tasche
tasches
Iteignel
teile
teiles
teinie
tellers
Itenaille)
Itenailles)
tenalie
tenalies
Itenpeillonl
tenpeilon
tenpene
tenple
tenples
tenprer
tenrum
‫אמר‬
2430
4, 2108
2117
806
263, 266
1117, 1120
74, 297, 1025,
2193, 2196, 2197
307
1247
1101, 1455, 1606,
1726
1072
1351, 1469, 2324
1032
X184
979, 1012, 1067,
1268, 1337, 1372,
1474, 2390
500
2080, 2217
19, 675, 879,
1086, 1273, 1768,
1893, 1939, 1953,
2020, 2034, 2043,
2128, 2235, 2307.
2310,2327
(cf. meile)
1038, 1768
2080, 2217
402
1407
388, 655, 1174,
1391, 1706
1407
388, 655, 1096,
1174, 1391, 1706
245
245
2091, 2138
309, 1207, 1625,
1746
2317, 2412
1314
2320
‫הלעזים‬
tenrums
tenve
•enves
tepor
tercel
*tere p...
*terepine
Iterialcel
(tevalel
tewale
theriake
tiflnon
tU
timon
tiules
tonels
tonine
torbea
tore
torn
tornede
tornediz
tornedoire
torner
torpor
tortel
torter
torturios
tos
toser
Itosser]
tragpetle
tragpiitte
tra'ina
trames
traped
travela
trecedoirs
treces
trecier
‫מפתחות‬
688
2101, 2121, 2347
769, 1460, 2361,
2408
715
1648
328
328
1194
168
168
1194
260, 337, 1029
2147
1560
148, 431, 605,
906, 1414, 2010
1901
55, 167, 994,
2204
88
2171, 2172, 2433
587, 2054
2357
179
887
1667, 2004, 2006
715
123, 844
2004
1212
568
94, 1388
94, 1388
1072
1072
8
1464
974, 1101
1351
2313
1465
106, 562, 693,
1987
‫אתר‬
754, 1190, 1587,
2225, 2385
653, 2005, 2025
758
754, 1190, 1587,
2225, 2385
treile
treiles
treilier
ItreiUe)
Itreilles]
Itreillier]
tremuie
trepied
tres...(?)
trespaser
1 trespasser 1
trestrest
trev
Itriegel
trieje
trijes
Irivella
troche
troches
troje
tronc
tranches
tronfon
tronfons
trop
trope
truele
tudel
tudeles
tudels
•tuvres
uiseries
luisseriesl
underschuch
user
{vadill
222
'
653, 2005, 2025
758
1078, 1615, 1629,
2221
299, 349, 883,
901, 902
2250
2250
2250
608, 732, 1926,
1951, 1961, 2021,
2250, 2441
785
96
96
982
1351
804, 1634
1670
1178
987, 1358, 1635
1436
1701
386
1378
1378
312, 1046, 1742
722
760
1420, 1771
120
1979
1979
1123
1490
125, 419, 1093,
2365
223
‫הלעזים‬
[vadilsl
Ivaledel
I van I
Ivanerl
Ivecel
Ivecesl
vedilie
I vedille]
(vedilles)
Ivedriol)
Iveilel
vene
Iventeler)
Iventer I
Iventosel
Iverner]
Iverruel
Iverruosl
Ivessiel
Ivestedurel
Ividonsl
I violel
[violesl
Ivirel
I vires I
Ivivier]
Ivizl
vlos
(volter)
I volt ur |
(voludl
{vomitel
wache
wadU
wadils
‫מפתחות‬
1493
789, 1092
448, 953, 1532,
2415
2039, 2229
2325
115
58
300, 546, 627,
5151, 2210
67, 319, 2230
1232
1639
1970, 1419
821
907
973
walede
walee
walkn
wan
waner
warance
wascrud
wece
weces
*wedelure
wedile
wediles
wedriol
weile
1180
wendlstein
585. 670, 1133,
1168, 1349, 1487,
1941, 2338, 2419'
83
1883, 1940, 1941
1
1382
187
51
wenteler
wenter
wentose
werner
werue
108
weruos
wesde
wesie
1238
867, 980, 1176,
1380
710. 1633, 1903
2055
25
1397, 1399
86, 1150, 1481
1234, 1803, 1949
HI. 831, 1450
westedure
widons
wiole
wioles
wire
wires
wivier
1419
1‫י‬5, 419, 1093.
2365
1493
wolter
woltur
wolud
womite
wiwier
wiz
‫אוצר‬
789, 1092
789
1443
448, 953, 1532,
2415
2039, 2229
280, 305, 324
1211
2325
115
58, 79
300, 546. 627,
1151, 2210
67, 319, 2230
1232
‫ג‬970, 1639
710
821, 907
907
973
1180
585, 670, 1133.
1168, 1349, 1487.
1941. 2338, 2419
83
279, 304, 663
1883, L940, 1941
1
1382
187
51
108
1238
867, 980. 1176,
1380
cf. wivier
710, 1633, 1903,
2055
1397, 1399
86, 1150, 1481
1234, 1803, 1949
111, 831, 1450
‫‪224‬‬
‫מפתחות‬
‫אוצר‬
‫הלעזים‬
‫מפתח הדיבורים המתחילים‬
‫את המלים העבריות או הארמיות המתורגמות בלעזים הבאנו במפתח זה‬
‫כצורתן מבלי לאחד את הכתיבים — דבר הנראה לנו מלאכותי‪ ,‬והיה גורם לנו‬
‫להתעמק בבעיות דקדוקיות מסובכות‪ .‬כמו בגוף הספר השמטנו את המיליות‬
‫המצורפות בתחילת המלים‪ ,‬כגון בכל״ם‪ ,‬ה״א הידיעה‪ ,‬וי״ו החיבור ושי״ן‬
‫הזיקה)בארמית דל״ת הזיקה(‪ .‬כשאי־אפשר להשמיט את האות בלי לשבש את‬
‫המשמעות‪ ,‬סגרנו את המילית בסוגריים‪ ,‬ומקום המלה בסדר הא ״ב לפי האות‬
‫הבאה אחריה‪ .‬כשהמלה בפירוש רש״י מופיעה בסיומת‪ ,‬רשמנו בגוף הספר‬
‫למשל )אזנו(]אוזן[‪ ,‬כי הלעז מתרגם רק ״אתן״ ולא ״אזנו״‪ .‬גם בץ ערכי‬
‫המפתח יופיע הצמד של המלה המקורית בסוגריים והמלה הגרומה באריחיים‪,‬‬
‫אבל הוספנו את מספר הלעז גם לפי הצורה שבאריחיים‪ ,‬ושם יירשם המספר‬
‫בתוך אריחיים‪ ,‬כגון בערך ״אוזן״‪ .[2326] ,2073 ,1936 ,64 :‬המספר האחרון‬
‫]‪ [2326‬שייך למעשה לערך )אזנו(]אוזן[‪ .‬וכן הוספנו את שורשי כל הפעלים‬
‫באריחיים לפי מקומם בא״ב‪.‬‬
‫הלעזים‪ ,‬שמקומם בפירוש רש״י רמת בגוף הספר בציון דה״מ‪ ,‬אינם‬
‫מתרגמים מלה מסוימת מהפירוש! לכן לא הבאנו את הדה״ס במפתח זה‪ ,‬אלא‬
‫בנספח‪ ,‬הבא בסופו‪ .‬לגבי צירופי מלים‪ ,‬לא ראינו צורך בדרך כלל לרמת גם‬
‫מהמלה השנייה וכר‪.‬‬
‫אתר‬
‫מפתחות‬
‫הלעזים‬
‫מפתח המלים‬
‫)העבריות או הארמיות(‬
‫שהלעדם מפרשים אותן‬
‫‪1713‬‬
‫אבזרייהו‬
‫‪1(64‬‬
‫אבטא‬
‫אבטיח‬
‫‪1(56 ,1369‬‬
‫‪2353‬‬
‫אבטילאות‬
‫אביסנא‬
‫‪492‬‬
‫‪1244‬‬
‫אק של פלח‬
‫‪1923‬‬
‫אק של נפחים‬
‫אק תקומה‬
‫‪271‬‬
‫‪1790‬‬
‫]אבק[‬
‫‪1662‬‬
‫אבר‬
‫‪436‬‬
‫אנדתא‬
‫‪1544‬‬
‫אנדא‬
‫אנדנא‬
‫‪1(44‬‬
‫‪122( ,976‬‬
‫אגם‬
‫‪1135‬‬
‫אגמא‬
‫‪1720‬‬
‫אגמים‬
‫‪9(3‬‬
‫אננא‬
‫‪1409 ,610‬‬
‫אגני‬
‫‪1544‬‬
‫אגרא‬
‫‪159‬‬
‫אדאד‬
‫‪2111‬‬
‫אדומה‬
‫‪2156 .2105‬‬
‫]אדם[‬
‫‪,915 .404 ,311,114‬‬
‫אדמה‬
‫‪2013 .916‬‬
‫אדדא‬
‫‪1639‬‬
‫‪1426 ,394‬‬
‫אהלא‬
‫(‪71‬‬
‫אוגד‬
‫‪10(1 ,903 ,470‬‬
‫אוד‬
‫‪12(3 ,1043‬‬
‫אוהדי‬
‫אוונא‬
‫(‪120‬‬
‫אוונכרי‬
‫(‪79‬‬
‫‪530‬‬
‫אוזילתא‬
‫‪,2073 ,1936,64‬‬
‫אתן‬
‫‪[2326J‬‬
‫)ה(אוחזים אח העיניים ‪2399‬‬
‫‪2409‬‬
‫אוכסא‬
‫(‪210‬‬
‫׳ אוכפי‬
‫‪1393‬‬
‫אוכף‬
‫‪1577‬‬
‫אוללא‬
‫‪1563‬‬
‫אומניות‬
‫‪405‬‬
‫אק גילית‬
‫‪763 ,116‬‬
‫אודן‬
‫‪763‬‬
‫אמץ‬
‫‪1066 .409‬‬
‫אתקלי‬
‫אונקליות‬
‫‪667‬‬
‫אופיא‬
‫‪,1909,1(12 ,((4‬‬
‫‪2256‬‬
‫אופתא‬
‫‪(03‬‬
‫אורבנין‬
‫‪537‬‬
‫אורוות‬
‫‪16(7‬‬
‫אורז‬
‫‪1499 ,32‬‬
‫אוריה‬
‫‪1619‬א‬
‫)אזנ‪]0‬אתן‪1‬‬
‫‪2326‬‬
‫]אחה[‬
‫‪1061‬‬
‫]אחז[‬
‫‪2399 .2315 ,209‬‬
‫)ש(אחזה דם‬
‫‪209‬‬
‫>ש(אחזו דם‬
‫‪2315‬‬
‫אטבא דסיפרי‬
‫‪1976‬‬
‫אטבי‬
‫‪341‬‬
‫אטורעא‬
‫‪1162‬‬
‫אטליז‬
‫‪1(0‬‬
‫איטד‬
‫‪1241‬‬
‫אילוא‬
‫‪1321‬‬
‫אימום‬
‫‪459‬‬
‫אימום‬
‫ר׳ אימום‬
‫פטעדנא‬
‫קא‬
‫איסעודי‬
‫‪1910‬‬
‫אימרא)להחפרע(‬
‫‪2167‬‬
‫אימרא)שפה!‬
‫‪362‬‬
‫אימת‬
‫‪1537‬‬
‫אינבא‬
‫‪1209‬‬
‫אינדרונא‬
‫‪19(1‬‬
‫אינומלין‬
‫‪459‬‬
‫אידבא‬
‫‪977‬‬
‫אינך‬
‫‪1772‬‬
‫‪725‬‬
‫‪ 226‬אוצר‬
‫איסטסא‬
‫איספרהא‬
‫איסקתדרי‬
‫איסקריא‬
‫איסתוידא‬
‫איסתוסכא‬
‫איסחוסכא דליבא‬
‫איסתמרא‬
‫איעסרוביל‬
‫איעסרובלא‬
‫איעעא‬
‫אישתא צסירתא‬
‫אישחוסא‬
‫אכילה גסה‬
‫]אכל[‬
‫אכמר‬
‫אכסדרא‬
‫אכסדדא רוסיתא‬
‫אכריס‬
‫אלד‪.‬‬
‫אלק‬
‫אלונסית‬
‫אלונקי‬
‫אלונתית‬
‫אלכסנדרים‬
‫־‬
‫אלל‬
‫אם‬
‫אסיתא‬
‫אמצע הקשת‬
‫אמצעיתו של ים‬
‫אמצרי קמצרנא‬
‫אנחה‬
‫אניצי‬
‫אגפיליא‬
‫אנפילייאות‬
‫אנפליא‬
‫אנקה‬
‫אסדא‬
‫‪XSD0K‬‬
‫אסיסץ‬
‫אסיתא‬
‫אסכלא‬
‫מפתחות‬
‫‪1964‬‬
‫‪1137‬‬
‫‪1353‬‬
‫‪1214‬‬
‫‪2371‬‬
‫‪2137‬‬
‫‪1841‬‬
‫‪2346‬‬
‫‪1628‬‬
‫‪1614‬‬
‫‪1186‬‬
‫‪1814 .599‬‬
‫‪2216‬‬
‫‪695‬‬
‫‪1375‬‬
‫‪1388‬‬
‫‪746‬‬
‫‪1983 .1982‬‬
‫‪559‬‬
‫‪254‬‬
‫*‪,1371 ,1370.67‬‬
‫‪2049‬‬
‫‪168‬‬
‫‪876‬‬
‫‪2038 .1850‬‬
‫‪1972‬‬
‫‪687‬‬
‫‪2158 .1941 .1692‬‬
‫‪463‬‬
‫‪2130‬‬
‫‪122‬‬
‫‪1910‬‬
‫‪1103‬‬
‫‪J476 .1475‬‬
‫‪1266 .1116‬‬
‫‪413‬‬
‫‪1202‬‬
‫‪2278‬‬
‫‪25 .24 .23‬‬
‫‪93‬‬
‫‪,621 ,533 .60‬‬
‫‪1511 .1507‬‬
‫‪579 .563 .293‬‬
‫‪.1922 .899 .676‬‬
‫‪1960‬‬
‫‪K*DOK‬‬
‫אסכרה‬
‫אססיק‬
‫אסקתדדי‬
‫אסקריא‬
‫אסתוירא‬
‫אפא‬
‫אפודמי‬
‫אפוחי‬
‫אפ‪1‬סרופך‪0‬‬
‫אפיס‬
‫אפיקסויזין‬
‫אפיקים‬
‫אפנתא‬
‫אפסינתין‬
‫אפסר‬
‫)אפ‪0‬רה(]אפסר[‬
‫אפריזא‬
‫אפרכסת‬
‫אפרססא‬
‫אפרסק*‬
‫אפרסקין‬
‫אפרק‪T‬‬
‫אפשיחה‬
‫אפתא‬
‫אצווחא דדקלא‬
‫אציל‬
‫)אזרליי(] אצילים[‬
‫אצילים‬
‫אקדח‬
‫אקוקיא‬
‫אקורפיסא‬
‫אקרא‬
‫אקרים‬
‫ארא‬
‫ארגא‬
‫ארבילא‬
‫אודי‬
‫ארויסא‬
‫אתכות‬
‫אחא‬
‫אחפתא‬
‫אריגה‬
‫הלעזים‬
‫}‪?89 .967 ,‬‬
‫‪117 AI‬‬
‫‪3260 J241 ,682‬‬
‫‪1193‬‬
‫‪1631‬‬
‫‪1129‬‬
‫*‪73‬‬
‫‪226‬‬
‫‪16*5‬‬
‫‪794‬‬
‫‪471‬‬
‫‪.131.421,111‬‬
‫‪1450‬‬
‫‪941‬‬
‫‪961‬‬
‫‪1152‬‬
‫‪113*4] ,1337 .191‬‬
‫‪13*4‬‬
‫•‪159‬‬
‫*‪2221 ,107‬‬
‫‪1651‬‬
‫‪1191‬‬
‫‪*77 ,174‬‬
‫‪1644‬‬
‫‪3*1‬‬
‫‪1626‬‬
‫‪1151 .627‬‬
‫*‪236‬‬
‫‪2414‬‬
‫]‪12414‬‬
‫‪164S‬‬
‫‪K1320 .Kill‬‬
‫‪1035‬‬
‫‪1530 .1042 .995‬‬
‫‪1666‬‬
‫*‪168‬‬
‫‪1379‬‬
‫‪1696‬‬
‫‪1871‬‬
‫‪1097‬‬
‫‪.772,517,170‬‬
‫‪1071‬‬
‫‪1649‬‬
‫‪1011‬‬
‫‪1032‬‬
‫מנותחות‬
‫אתר‬
‫אדיין‬
‫ארכובה‬
‫«מא‬
‫אשטר‬
‫אשכרוע‬
‫אשתא דגרמי‬
‫*שתא צמירתא‬
‫אשתומם‬
‫נאות שבעופות‬
‫נאות שבשחגים‬
‫נ נ ק י בבקר‬
‫ניקא חלילה‬
‫נהקניס‬
‫נחזק‬
‫נוהקגיות‬
‫נוטיטי‬
‫ניטמי‬
‫נוכיא‬
‫נוכיאר‬
‫ניכנא‬
‫כוססות‬
‫נורדם‬
‫נורית‬
‫נ י מ י גדולה‬
‫‪1‬כחל[‬
‫נחלה‬
‫~‬
‫נחשא‬
‫נטושי‬
‫]נטש[‬
‫כיכרי‬
‫ניכרים‬
‫גידי‬
‫ניזרי‬
‫נימה‬
‫נ׳־מיסיאות‬
‫ניני‬
‫נידתא דבי נדכא‬
‫ניסתרקי‬
‫נייאתא‬
‫ניעה‬
‫‪*3‬יי כמים‬
‫ניצים‬
‫ניצים )של יתר(‬
‫ניצית‬
‫‪1697 .1691‬‬
‫‪2089‬‬
‫‪155 .154‬‬
‫‪1556‬‬
‫‪717‬א‪1664 ,‬‬
‫‪29‬‬
‫‪274‬‬
‫‪1019‬‬
‫‪2192‬‬
‫‪2193‬‬
‫‪664‬‬
‫‪1627‬‬
‫‪81‬‬
‫‪2350‬‬
‫‪1006‬‬
‫‪1555‬‬
‫‪930‬‬
‫‪839‬‬
‫‪339‬‬
‫‪812‬‬
‫‪770‬‬
‫‪1195‬‬
‫‪2382 .1704‬‬
‫‪937‬‬
‫‪2422‬‬
‫‪2422‬‬
‫‪1694‬‬
‫‪1444‬‬
‫‪1583‬‬
‫‪2286‬‬
‫‪867‬‬
‫‪1040‬‬
‫‪2146‬‬
‫‪1801 ,1235 ,837‬‬
‫‪1802‬‬
‫‪1320‬‬
‫‪1745‬‬
‫‪1606 .1455 .1101‬‬
‫‪343‬‬
‫‪1534‬‬
‫‪1765‬‬
‫‪122S 4853] .310‬‬
‫‪1529‬‬
‫‪1643‬‬
‫הלעזים‬
‫ביצית ודמית‬
‫‪1642‬‬
‫>בי*ת הגיח ]כיעים[ וגו‬
‫‪310‬‬
‫)ביצת הסיד(‬
‫‪1040‬‬
‫כירי‬
‫‪363‬‬
‫בית נירא‬
‫‪1S6S‬‬
‫בית פ אני‬
‫‪1239 .195‬‬
‫בית פגי‬
‫)בית פגיהאבית פגים[ ‪1473 .1240‬‬
‫נית פגים‬
‫]‪[1473] 41240‬‬
‫‪1603 .750‬‬
‫נית שער‬
‫‪958‬‬
‫]בלי[‬
‫‪2008‬‬
‫נלווטי‬
‫‪1654 .932 .931‬‬
‫בלוטי‬
‫‪1784‬‬
‫בלורית‬
‫‪2184‬‬
‫נלימטרי‬
‫‪2069‬‬
‫]בלק[‬
‫‪2345‬‬
‫‪ p‬נפילים‬
‫‪2389‬‬
‫בן תפליק‬
‫‪2299‬‬
‫נד יפא‬
‫‪770‬‬
‫ובסס[‬
‫‪1726 ,974‬‬
‫נסתרקי‬
‫‪1970 .1661 .940‬‬
‫בעץ‬
‫‪1916‬‬
‫מבוץ‬
‫‪872‬‬
‫בצל‬
‫‪1373‬‬
‫בצלים‬
‫‪611‬‬
‫נצלים דקים‬
‫‪924‬‬
‫בצלים )ה<םריסים‬
‫‪467‬‬
‫‪1‬מע[‬
‫‪1727‬‬
‫נצעי מים‬
‫‪1760 .1679‬‬
‫בצעים‬
‫‪2166‬‬
‫בקא‬
‫‪790‬‬
‫נקי‬
‫‪2224‬‬
‫]נקע[‬
‫‪592 ,99‬‬
‫בקעה‬
‫‪858‬‬
‫בקעת‬
‫ד בבקר בבקר‬
‫נקי‬
‫‪1612 ,190‬‬
‫נרד‬
‫ברז־א‬
‫‪10‬‬
‫בו ויליט‬
‫‪593‬‬
‫ברדלס‬
‫‪1681 ,1567 .1479‬‬
‫י‬
‫ברוקתי‬
‫‪1293‬‬
‫ברוד‬
‫‪2416‬‬
‫]נח[‬
‫‪2041 .1716 .478‬‬
‫בחא‬
‫‪1902‬‬
‫)י(ברדה פיכח‬
‫‪1716‬‬
‫‪227‬‬
‫‪4184‬‬
‫אוצר‬
‫בחגייתא‬
‫בדיה‬
‫בריה שאין לה עמים‬
‫בריכה‬
‫בריכות‬
‫ביד‬
‫נניח‬
‫ברכה‬
‫ברסס‬
‫ברקא‬
‫ברקית‬
‫כרתא‬
‫ן‪1‬חי‬
‫בת עדעא‬
‫בתי ידיים‬
‫בתי גידין‬
‫גבבא‬
‫גבות עיניים‬
‫נביא גילא‬
‫גבינים‬
‫גביגין‬
‫גרגרניות‬
‫גו יו ‪•1‬‬
‫גרסא‬
‫גיי‬
‫]גד״[‬
‫]גהק[‬
‫גואלקא‬
‫גמה של ‪T‬‬
‫גובי‬
‫גודגדניזת‬
‫גוהדקא‬
‫גוולקי‬
‫גולבא‬
‫טלבי‬
‫גומל‬
‫גתדא‬
‫)גונדו()גתדא[‬
‫גמה‬
‫]נוס()ם״«‬
‫]גוס()מווץ(‬
‫טסה‬
‫גותי‬
‫טיז‬
‫מפתחות‬
‫‪1571 ,1503‬‬
‫‪16(4‬‬
‫‪1025‬‬
‫‪(45‬‬
‫‪56‬‬
‫((‪9‬‬
‫‪1611‬‬
‫‪1504 .1220 .1100‬‬
‫‪1306‬‬
‫‪2330 ,1(31 49‬‬
‫‪296‬‬
‫(‪92‬‬
‫‪1652‬‬
‫‪1625‬‬
‫‪19(5‬‬
‫‪2(3‬‬
‫‪163 ,127‬‬
‫‪2410‬‬
‫‪390‬‬
‫‪2343‬‬
‫‪2340‬‬
‫‪1332‬‬
‫‪1365‬‬
‫‪2102 .739‬‬
‫‪1330‬‬
‫‪1660‬‬
‫‪16 .13‬‬
‫‪979‬‬
‫‪1010‬‬
‫‪1436 .3(6‬‬
‫‪525 .75‬‬
‫‪1531‬‬
‫‪500‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪615‬‬
‫‪959‬‬
‫]‪[16(3‬‬
‫‪16(3‬‬
‫‪237( ,1415 .1153‬‬
‫‪914‬‬
‫‪696‬‬
‫‪2452‬‬
‫‪1913‬‬
‫(‪151‬‬
‫גזשקרא‬
‫גזוזטרא וח‬
‫נזיד‬
‫גזייתא‬
‫גזירין‬
‫]גזר[‬
‫גיגיות‬
‫גיגית‬
‫גיז־א‬
‫גיהק‬
‫גיהק‬
‫גיהוד‬
‫גייסי בהדדי‬
‫גילא‬
‫גילו א‬
‫גילדי‬
‫גילה ו ל• ל• א‬
‫)ד(גיס ביה‬
‫גיסי‬
‫גיד‬
‫גירא‬
‫גירד‬
‫גלגול‬
‫גלגילא‬
‫גלגל‬
‫]גלגל[‬
‫]גלד[‬
‫גלדי‬
‫גלודקי‬
‫גלופקרא‬
‫גלו‪D‬ק‪p‬‬
‫גלסודי‬
‫גללדתא‬
‫גמדא‬
‫גסי‬
‫]גסל[‬
‫גמלא‬
‫גסלגיתא‬
‫גססיות‬
‫]גנח[‬
‫מיתות‬
‫)גניחוחיהאגניחות[‬
‫ג‪»)0‬על(‬
‫גס )‪(0» DV‬‬
‫הלעזים‬
‫‪1274 ,131‬‬
‫‪7‬גג‪1422 .‬‬
‫‪17‬‬
‫‪1S69‬‬
‫‪1719‬‬
‫‪219‬‬
‫‪132‬‬
‫‪1764 .322‬‬
‫(‪72‬‬
‫‪1142 ,1063 ,992‬‬
‫‪16 .13‬‬
‫]‪2349 ,90 .(2 427‬‬
‫‪1145‬‬
‫‪2000 ,1999 ,1295‬‬
‫‪54‬‬
‫‪2106‬‬
‫‪954‬‬
‫‪11(2‬‬
‫‪1361‬‬
‫‪1(96‬‬
‫‪1310‬‬
‫(‬
‫‪1399‬‬
‫(‪131‬‬
‫‪,1904,1903,5(7‬‬
‫‪2055‬‬
‫(‪1397 ,1(7‬‬
‫‪2141‬‬
‫‪1(59‬‬
‫‪(75‬‬
‫‪1271 ,1(9‬‬
‫‪1333‬‬
‫‪354‬‬
‫‪179‬‬
‫‪2093 ,1277‬‬
‫‪191( .77( ,775‬‬
‫‪959 ,955‬‬
‫‪1617‬‬
‫‪1(30‬‬
‫‪1092‬‬
‫‪337( .1415 .1153‬‬
‫‪[2143] ,951‬‬
‫‪2143‬‬
‫‪696‬‬
‫((‪20‬‬
‫אוצר‬
‫‪1‬ס)תואר(‬
‫גסה‬
‫]גסה[‬
‫גססרון‬
‫געגועין‬
‫גערה‬
‫גף הכתף‬
‫גפן‬
‫גפסיס‬
‫ח‬
‫גר‬
‫גרגושתא‬
‫גרגותני‬
‫נתיר‬
‫גרנירא‬
‫גרגישתא‬
‫גרגלידי‬
‫]גרד[‬
‫נו־דא‬
‫גרדו‬
‫גרדי‬
‫נרדים‬
‫גרדין‬
‫גרר‬
‫]גרר[‬
‫גרתקח ‪-‬‬
‫גשמה‬
‫גת העליונה‬
‫]דנג[‬
‫דנוק‬
‫דנק‬
‫]דבק[‬
‫דבש‬
‫]דבש[‬
‫דונג‬
‫דודא‬
‫חדודין‬
‫חזק‬
‫דוחקיץ‬
‫חכיפת‬
‫דולנא‬
‫מפתחות‬
‫‪1340 .1285 ,544‬‬
‫‪2019 ,783‬‬
‫‪2452‬‬
‫‪1969 ,1968‬‬
‫‪269‬‬
‫‪1084‬‬
‫‪689‬‬
‫‪2225‬‬
‫‪68S‬‬
‫‪1620 ,1411 .140‬‬
‫‪1738‬‬
‫‪1157‬‬
‫‪1275‬‬
‫‪830 .709 .528‬‬
‫‪1777 .377‬‬
‫‪1874 .1502 .1132‬‬
‫‪1160‬‬
‫‪.1441 .1355 .1064‬‬
‫‪1582‬‬
‫‪1582 ,1443 ,1064‬‬
‫‪1355‬‬
‫‪2304‬‬
‫‪19/5‬‬
‫‪.1471 ,751 ,446‬‬
‫‪1997‬‬
‫‪2075‬‬
‫‪2075 .482 .8‬‬
‫‪185‬‬
‫‪575‬‬
‫‪597‬‬
‫‪1721 .1115‬‬
‫‪2152‬‬
‫‪.947 ,646.298 .295‬‬
‫״י‬
‫‪1984 ,1230‬‬
‫‪2152 .1926‬‬
‫‪2351‬‬
‫‪1497‬‬
‫‪1721 .1115‬‬
‫‪1528‬‬
‫‪1901‬‬
‫‪1500 .921 .33‬‬
‫‪582‬‬
‫‪2191‬‬
‫‪80S‬‬
‫חלבי‬
‫דולבקי‬
‫חללי‬
‫דולפקי‬
‫ייק‬
‫ייקיז‬
‫דוקרנים‬
‫דורמסקין‬
‫דורםסקנין‬
‫חדםין‬
‫חזן‬
‫חזיס‬
‫]דחם[‬
‫]דחק[‬
‫דחקא‬
‫דיגלא‬
‫דיה‬
‫דיהה‬
‫דיו‬
‫דיילא‬
‫דייסא‬
‫רימת‬
‫דימתנא‬
‫די‪1‬א‬
‫דירכאות‬
‫דיש רזו‬
‫]דיח[‬
‫]דלה[‬
‫דלובקאוח‬
‫דלוסקמא‬
‫דלופקפי‬
‫דלוטקרק‬
‫דליות‬
‫)דליוודהן^‬
‫דלית‬
‫דמא‬
‫]דמה[‬
‫וסקיא‬
‫יו‬
‫דפוס‬
‫דפי עץ‬
‫הלעזים‬
‫‪229‬‬
‫‪1659 ,936‬‬
‫‪2033 .1906‬‬
‫‪21S2‬‬
‫‪1094‬‬
‫‪1086‬‬
‫‪.1273.179,673‬‬
‫‪.1939,1193.1768‬‬
‫‪,2034.2020.1953‬‬
‫‪2310 .2307‬‬
‫‪767‬‬
‫‪37-36 .35‬‬
‫‪1454 .1453‬‬
‫‪991‬‬
‫‪945 .583‬‬
‫‪1119‬‬
‫‪1119‬‬
‫‪582‬‬
‫‪1236‬‬
‫‪1545‬‬
‫‪1150‬‬
‫‪2447 .2405 .1757‬‬
‫‪1481‬‬
‫‪487‬‬
‫‪982‬‬
‫‪2456‬‬
‫‪1288 ,505 .62 .48‬‬
‫‪1837‬‬
‫‪726‬‬
‫‪2015 .614‬‬
‫‪60S‬‬
‫‪758‬‬
‫‪308‬‬
‫‪2390 .1372 .1067‬‬
‫‪1012‬‬
‫‪850‬‬
‫‪2025 42005] .653‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪,1587,1190.754‬‬
‫‪2385‬‬
‫‪1838 .861‬‬
‫‪221S ,1262 .816‬‬
‫‪1184‬‬
‫‪1342‬‬
‫‪2029 .814‬‬
‫‪70S‬‬
‫‪230‬‬
‫אתר‬
‫דפנא‬
‫רפקא‬
‫דק>רוה<‬
‫יק)תבלול(‬
‫דקודיא‬
‫דקות‬
‫ידז‬
‫ניקק[‬
‫יקי‬
‫דרוד‬
‫דדכפונוח‬
‫דתי‬
‫]דרס[‬
‫האדים‬
‫האדימה‬
‫]הבהב[‬
‫הברה‬
‫הנים‬
‫הדביש‬
‫הדלה‬
‫היייקז‬
‫הדדניקוס‬
‫הובלילא‬
‫‪4‬‬
‫־‬
‫הוגלד‬
‫הודרי‬
‫הונף‬
‫הופיז‬
‫החלהו‬
‫החלידו‬
‫המי‬
‫היזפי‬
‫הילפי‬
‫היפלתא‬
‫הימנק‬
‫הינדא‬
‫הינדיבי‬
‫היח־ופנץ‬
‫]הפהם[)?(‬
‫הפחה‬
‫המחהו‬
‫הפלתא‬
‫הפסס‬
‫המראה‬
‫מפתחות‬
‫‪,1027,716.651‬‬
‫‪1041‬‬
‫‪1477‬‬
‫‪2361‬‬
‫‪2327‬‬
‫‪2037‬‬
‫‪769‬‬
‫‪1460‬‬
‫‪2374‬‬
‫‪1792 ,140 ,767‬‬
‫‪1276‬‬
‫‪1676‬‬
‫‪2207‬‬
‫‪991‬‬
‫‪2156‬‬
‫‪2105‬‬
‫‪1693‬‬
‫•‪94‬‬
‫‪3S0‬‬
‫‪1497‬‬
‫‪751‬‬
‫‪541‬‬
‫‪<3‬‬
‫‪109‬‬
‫‪2141‬‬
‫‪1592‬‬
‫‪S21‬‬
‫‪1752‬‬
‫‪21‬‬
‫‪16S0‬‬
‫‪101‬‬
‫‪100‬‬
‫‪516 ,373‬‬
‫‪736‬‬
‫‪>01‬‬
‫‪2325‬‬
‫‪625‬‬
‫‪630‬‬
‫‪1736‬‬
‫‪620‬‬
‫‪2274‬‬
‫‪31‬‬
‫‪2356 .2015 .160‬‬
‫‪1762‬‬
‫הנח*‬
‫הפג‬
‫הפתק‬
‫הקדיחה‬
‫הקרים‬
‫הלנזיס‬
‫‪12S2‬‬
‫‪711‬‬
‫‪ ,RIM‬ג « ‪1‬‬
‫‪1)43‬‬
‫‪43‬‬
‫<‪79 .5‬‬
‫‪1223‬‬
‫‪139‬‬
‫‪2120‬‬
‫הרח‬
‫השמה‬
‫]היד!‬
‫החלי?‬
‫התרת‬
‫‪1403‬‬
‫מדשני‬
‫ודחו‬
‫וושכי‬
‫וחבק*‬
‫ותיקא‬
‫‪1347‬‬
‫‪1292‬‬
‫‪1315‬‬
‫‪2224‬‬
‫‪637‬‬
‫ואוא‬
‫ובוני‬
‫זבילא‬
‫ונילי‬
‫‪129‬‬
‫‪2439 ,2431‬‬
‫‪1374‬‬
‫‪972‬‬
‫‪1106‬‬
‫‪1957‬‬
‫‪1396,217,207‬‬
‫‪2423‬‬
‫‪267‬‬
‫‪715‬‬
‫‪725‬‬
‫‪1199‬‬
‫‪1705‬‬
‫‪2229‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2057‬‬
‫]זבל[‬
‫מין‬
‫זוג‬
‫זתין‬
‫זוהמא ד ש פ ש א‬
‫זילף‬
‫זוסיזז‬
‫זוגה‬
‫זורה‬
‫מולא‬
‫דג‬
‫זיגא‬
‫דגי‬
‫זיז‬
‫זיזין‬
‫זילחא דמיטרא‬
‫זירזתני‬
‫זירין‬
‫]זלף[‬
‫זמורות‬
‫זמזומי‬
‫זמית‬
‫זממא‬
‫‪573‬‬
‫‪2213‬‬
‫‪560‬‬
‫‪2205‬‬
‫‪1017‬‬
‫‪723‬‬
‫‪1771 .1420‬‬
‫‪725‬‬
‫‪911‬‬
‫‪519‬‬
‫‪30‬‬
‫‪193‬‬
‫'‪J‬‬
‫מפתחות‬
‫אמר‬
‫זנגביל*‬
‫זעפא‬
‫זפק‬
‫זפת‬
‫זקיפא‬
‫נזקף[‬
‫זח•‬
‫זרד*‬
‫זדדץ‬
‫זירת*‬
‫]זרה[‬
‫]זח[‬
‫זרזיר‬
‫זרין•‬
‫זינוק*‬
‫זרניך‬
‫נייד!‬
‫]זרר[‬
‫‪641 .261‬‬
‫‪IS‬‬
‫‪2160‬‬
‫‪1301 .912‬‬
‫‪1I0S .999‬‬
‫‪1320‬‬
‫‪722‬‬
‫‪246‬‬
‫‪760‬‬
‫‪1581 .1311 .701‬‬
‫‪2229‬‬
‫‪723‬‬
‫‪2116 ,1430‬‬
‫‪447‬‬
‫‪1677‬‬
‫‪2220‬‬
‫‪110• .1107 .447‬‬
‫‪2337‬‬
‫חבמז‬
‫חבוש*‬
‫חבושי‬
‫חבישין‬
‫]חנם[‬
‫)חבסעה^חבט[‬
‫חבי׳ל‬
‫חכי**‬
‫חמעין‬
‫]חכס[‬
‫חנק ~‬
‫‪2144‬‬
‫‪1155‬‬
‫‪1695‬‬
‫‪•78 .175 .52‬‬
‫]‪2144 ,[2039‬‬
‫‪2039‬‬
‫‪1561‬‬
‫‪2011 .34‬‬
‫‪669‬‬
‫‪2153 .2090‬‬
‫‪.501.25• .225‬‬
‫‪1647‬‬
‫‪2064‬‬
‫‪1715‬‬
‫‪2066‬‬
‫‪2066‬‬
‫‪1461‬‬
‫‪2125‬‬
‫‪2125‬‬
‫‪1624 .553‬‬
‫•‪101‬‬
‫‪567‬‬
‫‪.2311.1994 ,397‬‬
‫‪2321‬‬
‫]‪[216‬‬
‫‪216‬‬
‫]חגר[‬
‫חגח*‬
‫חדור־‬
‫חוחים‬
‫חיבק‬
‫]חודן‬
‫)חודזל()חוון‬
‫חווקין‬
‫חיססץ‬
‫חוסים‬
‫חמזין‬
‫חיסרת‬
‫)חיטיחיאחוטרת[‬
‫חולות‬
‫חולטן‬
‫חולקת‬
‫חומס‬
‫חו&ר>‪ 00‬עע‪(0‬‬
‫חו‪0‬ר>»יעל<‬
‫חומרי‬
‫חומרת*‬
‫הומתי‬
‫חופי*‬
‫חופף‬
‫חורפ*‬
‫)חורפיהאחודפא[‬
‫חושים‬
‫חותך‬
‫חותם‬
‫חותמות‬
‫חדו ין‬
‫חזרת‬
‫]חסא[‬
‫]חטט[‬
‫חטטין‬
‫חסרות‬
‫חסרת‬
‫חי‬
‫חידוד שפוי‬
‫חיד׳קי‬
‫חיזוק סובה‬
‫חיטי‬
‫חיכוך‬
‫חילית‬
‫חילפא‬
‫חילפי‬
‫חילפי דימא‬
‫חילת‬
‫חילתית‬
‫חימום‬
‫חיפועת*‬
‫חימעי‬
‫חינכי‬
‫חיפושית‬
‫חיפושחא‬
‫חימר‬
‫חיעת הקנים‬
‫חיק קבל‬
‫הלעזים‬
‫‪231‬‬
‫‪1485‬‬
‫‪1919‬‬
‫‪241‬‬
‫‪22S0 ,1012‬‬
‫‪1229‬‬
‫‪1944‬‬
‫‪1345 .1344‬‬
‫‪1633 .1323‬‬
‫‪1301‬‬
‫‪1437 .(02 .797 .2‬‬
‫‪1945 ,1210‬‬
‫]‪[2259‬‬
‫‪2259‬‬
‫‪1670‬‬
‫‪690 ,684‬‬
‫‪1508‬‬
‫‪•97‬‬
‫‪2355 ,11*9‬‬
‫!•‪17‬‬
‫‪966‬‬
‫•‪2036 .101‬‬
‫•‪37‬‬
‫‪2339‬‬
‫‪2277‬‬
‫‪63‬‬
‫‪2066‬‬
‫‪176‬‬
‫‪1183‬‬
‫‪2068‬‬
‫‪1416 .964‬‬
‫‪1246‬‬
‫‪1290‬‬
‫‪2257 .1699 .494‬‬
‫‪1291‬‬
‫‪779‬‬
‫‪465‬‬
‫‪2432‬‬
‫‪1065‬‬
‫‪2150‬‬
‫‪1300‬‬
‫‪2208‬‬
‫‪1829 .1828‬‬
‫‪2151‬‬
‫‪1634‬‬
‫‪697‬‬
‫‪232‬‬
‫אוצר‬
‫מפתחות‬
‫חכה‬
‫‪1711 ,1214‬‬
‫חלא‬
‫‪17»7‬‬
‫חלב הסכסה אח הקוב ‪2233‬‬
‫חלב שעל הקרב‬
‫‪.2121‬‬
‫חלבון‬
‫‪2201 ,1110‬‬
‫‪2380‬‬
‫חלבנה‬
‫חלבניתא‬
‫‪1309‬‬
‫חלבצין‬
‫‪326‬‬
‫חלגלוגוח‬
‫‪126 ,701 .524‬‬
‫‪1‬חלד‪1‬‬
‫‪1680‬‬
‫חלה‬
‫‪844‬‬
‫!חלה[‬
‫‪28‬‬
‫‪2394 ,348 ,200‬‬
‫חלודה‬
‫‪622‬‬
‫חלוט‬
‫‪411‬‬
‫חלוק‬
‫‪K2327‬‬
‫חלזון‬
‫‪2132‬‬
‫חלחול• ח‬
‫]חלס[‬
‫‪1919‬‬
‫‪2360 .1887 .1149‬‬
‫חלילין‬
‫‪2096 ,1907 ,13S6‬‬
‫חלים‬
‫• ‪2121‬‬
‫חליש‬
‫‪2071‬‬
‫חלל‬
‫‪680‬‬
‫הלל מואר‬
‫]חלם[‬
‫‪2096 .1907 ,1356‬‬
‫‪332‬‬
‫חלפה‬
‫‪2202 ,1881‬‬
‫חלמון‬
‫חלפי *‬
‫‪2190 ,1478‬‬
‫‪50‬‬
‫חלפי יימא‬
‫‪KI056‬‬
‫חלקיו‬
‫‪2061‬‬
‫]חלש[‬
‫‪2170 ,1868‬‬
‫חלודת‬
‫‪220‬‬
‫]חפט[‬
‫‪1944‬‬
‫]חפו[‬
‫‪264‬‬
‫חמרא דאנפא‬
‫‪1267‬‬
‫חפת‬
‫‪2175‬‬
‫הננין‬
‫‪1780 ,624‬‬
‫חפא‬
‫‪2320‬‬
‫חסחוס‬
‫‪688‬‬
‫חסחוסים‬
‫‪445‬‬
‫חמסניתא‬
‫‪314‬‬
‫״ף‬
‫‪1945 ,1210‬‬
‫]חפף[‬
‫‪761‬‬
‫ומים‬
‫‪1459 ,552 ,427‬‬
‫הצמא‬
‫‪1799 .1051 ,1050‬‬
‫ומיני‬
‫הלעזים‬
‫]ח»ץ[‬
‫חצר כבד‬
‫חרתין‬
‫חרולים‬
‫חרוסת‬
‫חרזקות‬
‫חרטום‬
‫חריע‬
‫חריץ‬
‫חריצי חלב‬
‫חריצים‬
‫]‪[pn‬‬
‫]חרק[‬
‫חרדה‬
‫חרת‬
‫חרתא‬
‫חשי‬
‫חתיכות צלויות‬
‫]חתך[‬
‫‪904‬‬
‫‪2084‬‬
‫‪2247‬‬
‫‪1731‬‬
‫‪639 .609‬‬
‫‪2177‬‬
‫‪2276 ,1395‬‬
‫‪2434‬‬
‫‪1669‬‬
‫‪1561‬‬
‫‪1965‬‬
‫‪416 ,275‬‬
‫‪2177‬‬
‫‪123‬‬
‫‪2404‬‬
‫‪1260 ,1004 ,358‬‬
‫‪437‬‬
‫‪1942‬‬
‫‪690 ,684 ,479‬‬
‫טאטיתא‬
‫טבלא‬
‫‪!001‬‬
‫‪,1671,1030,387‬‬
‫‪1711‬‬
‫‪2364‬‬
‫‪1368 ,529‬‬
‫‪1368‬‬
‫‪1570‬‬
‫‪1789‬‬
‫‪2444‬‬
‫‪1404‬‬
‫‪2267 ,442‬‬
‫‪12‬‬
‫‪2444‬‬
‫‪45‬‬
‫]‪[886] 4256‬‬
‫‪886 .256‬‬
‫‪1820‬‬
‫‪529‬‬
‫‪519‬‬
‫‪1016‬‬
‫‪1714‬‬
‫‪1609‬‬
‫‪1978‬‬
‫‪1474 ,1268‬‬
‫‪1630‬‬
‫טבלא גודגדנא‬
‫‪»1‬ן[‬
‫מגני‬
‫טובת הנאה‬
‫טווזיג‬
‫סודי‬
‫טווס‬
‫טווטא‬
‫טוחוח‬
‫]פוי[‬
‫פולשי‬
‫טיבו‬
‫)סיבוחיךאטיבו[‬
‫טיננא‬
‫סיננו‬
‫טיט היון‬
‫]טיל[‬
‫טינא‬
‫סיו יי(‬
‫סלה‬
‫סליקא‬
‫סלפחא‬
‫מפתחות‬
‫אמר‬
‫טנבורא‬
‫‪[poJ‬‬
‫‪00‬‬
‫טסקא‬
‫ספויין‬
‫טסיס‬
‫טפוף‬
‫טפופה‬
‫‪ .‬ספיחים‬
‫טפילה‬
‫)טפלן‬
‫טפליה‬
‫]טפ‪[0‬‬
‫שססא‬
‫טרופית‬
‫‪1‬סרח[‬
‫טרייה‬
‫סייח‬
‫]סרף‪1‬‬
‫טשטקי‬
‫‪1‬אלי‬
‫'אניבא‬
‫יכלו‬
‫יכלת‬
‫יגדוש‬
‫יגסל‬
‫מנה‬
‫ייעזר ~‬
‫ייחרת הכבד‬
‫ייקדו‬
‫יכימו‬
‫ילא‬
‫‪1‬ילל[‬
‫ילקה‬
‫‪ or‬המלח‬
‫‪Ip'l‬‬
‫מיכא‬
‫מקרו‬
‫יסוד הקדרה‬
‫'״יז‬
‫יעל‬
‫‪1‬מןע[‬
‫יפריך‬
‫‪rr‬‬
‫‪1247‬‬
‫‪1024‬‬
‫‪232‬‬
‫‪1337‬‬
‫‪369‬‬
‫‪1921‬‬
‫‪2148‬‬
‫‪1966‬‬
‫‪2296‬‬
‫‪2281‬‬
‫‪1489‬‬
‫‪681‬‬
‫‪571 .520‬‬
‫‪1098‬‬
‫‪2203‬‬
‫‪321‬‬
‫‪2099‬‬
‫‪994 .55‬‬
‫‪2203‬‬
‫‪2461‬‬
‫‪221‬‬
‫‪2217‬‬
‫‪958‬‬
‫‪2338 .670 .585‬‬
‫‪1660‬‬
‫‪955‬‬
‫‪438‬‬
‫‪379‬‬
‫‪2100 .1847 .80.59‬‬
‫‪183‬‬
‫‪1986‬‬
‫‪1593‬‬
‫‪952‬‬
‫‪2024‬‬
‫‪604‬‬
‫‪1943‬‬
‫‪2080‬‬
‫‪183‬‬
‫‪2273‬‬
‫‪1152‬‬
‫‪944‬‬
‫‪1752‬‬
‫‪1564‬‬
‫‪590‬‬
‫תרפט בכבשן‬
‫יקב‬
‫ויקד(‬
‫יקדיח‬
‫יקרו‬
‫יקרסו‬
‫יקשור כין כתפיי‬
‫ירבחין‬
‫ירוק‬
‫ייקת‬
‫ירקרקת‬
‫ירתיח‬
‫ישרוף‬
‫יתד‬
‫יתד >של מחרשה(‬
‫יתדות‬
‫יחידות‬
‫יחעלפה‬
‫כבושי כבשי‬
‫בבינה‬
‫)כבינתי(} כבמה[‬
‫כבלא‬
‫כבלים‬
‫כבנה‬
‫)כבנתי«כבנה(‬
‫כנש‬
‫]כבש[‬
‫כבשין‪,‬‬
‫כד‬
‫כחד‬
‫נונא‬
‫כובד עליון ותחתון‬
‫כובעי נערים‬
‫כובשת‬
‫כוועא‬
‫כומן‬
‫כוחלא‬
‫מיץ‬
‫כוליאד‬
‫כוסס‬
‫‪ 24s‬הלעזים‬
‫‪1549‬‬
‫‪834‬‬
‫‪183‬‬
‫‪885‬‬
‫‪443‬‬
‫‪124‬‬
‫‪104‬‬
‫‪824 .823‬‬
‫‪1594‬‬
‫‪741 ,18‬‬
‫‪1226‬‬
‫‪1525‬‬
‫‪602‬‬
‫‪.561.556.502‬‬
‫‪1139‬‬
‫‪506 .426‬‬
‫‪178‬‬
‫‪1590 ,510‬‬
‫‪2462 .103‬‬
‫‪536‬‬
‫]‪,[1257] ,[213‬‬
‫]‪[1673‬‬
‫‪1673 ,1257 ,213‬‬
‫‪212‬‬
‫‪1795‬‬
‫]‪[1759] J1758‬‬
‫‪1759 .1758‬‬
‫‪2251 ,1715‬‬
‫‪,981.900.536‬‬
‫‪1715‬‬
‫‪1052‬‬
‫‪2200 ,1879‬‬
‫‪.1712.813.302‬‬
‫‪2199 .1886‬‬
‫‪1851‬‬
‫‪401‬‬
‫‪1956‬‬
‫‪981‬‬
‫‪788‬‬
‫‪2333‬‬
‫‪2110‬‬
‫‪2392 .2095‬‬
‫‪713‬‬
‫‪84‬‬
‫‪234‬‬
‫אתר‬
‫כונס‬
‫כוסנר של הרים‬
‫כוסברתא‬
‫כיסילתא‬
‫כוספא ריסמץ‬
‫כופת‬
‫כופת שאור‬
‫]כיץ[‬
‫כורכמא ררישקא‬
‫כורכמא רישקא‬
‫כורסשא‬
‫כורסיא‬
‫כוש‬
‫כיבא‬
‫כיבי‬
‫כיסתא‬
‫כיפה‬
‫כיפי‬
‫כיפין‬
‫ככא‬
‫ככי‬
‫כלכוס‬
‫כלונסות‬
‫כלי‬
‫כלי סתכת‬
‫כלי של ברזל‬
‫כלמה‬
‫כלילא‬
‫כליסין‬
‫כלו‬
‫כלניתא‬
‫כפהץ ופטריות‬
‫כמושה‬
‫כמושים‬
‫כמושין‬
‫]כמש[‬
‫כמשי‬
‫בנימה‬
‫כנפי הגוף‬
‫)כנפיה«כנפיים(‬
‫מפתחות‬
‫‪1576‬‬
‫‪827‬‬
‫‪1778 ,1159 ,376‬‬
‫‪,1076,439.375‬‬
‫‪.1750.1724.1148‬‬
‫‪2459‬‬
‫‪186‬‬
‫‪648‬‬
‫‪2288‬‬
‫‪.2095.1986 .788‬‬
‫‪2392 .2333‬‬
‫‪1621‬‬
‫‪1579 .391‬‬
‫‪702‬‬
‫‪1013‬‬
‫‪>20 ,422‬‬
‫‪1552 .252‬‬
‫‪1387‬‬
‫‪933‬‬
‫‪.1248,1109.277‬‬
‫‪2295 .1803‬‬
‫‪1622 .1196 .1068‬‬
‫‪1949 .1591 .1234‬‬
‫‪1077‬‬
‫‪1815 ,68‬‬
‫‪2007 .245‬‬
‫‪1632 ,1631 .925‬‬
‫‪1891‬‬
‫‪588‬‬
‫‪883‬‬
‫‪1074‬‬
‫‪1251 .233‬‬
‫‪2206‬‬
‫‪1989‬‬
‫‪619‬‬
‫‪1362 .978‬‬
‫‪807‬‬
‫‪800‬‬
‫‪636‬‬
‫‪.807 ,>00.636‬‬
‫‪1607‬‬
‫‪1607‬‬
‫‪2050‬‬
‫‪372‬‬
‫‪2161‬‬
‫כנפיים‬
‫כנתא‬
‫כסא טרסקל‬
‫כסיתא‬
‫כסכוסי‬
‫]כסכס[‬
‫כסלי‬
‫כסלים‬
‫]כסף[‬
‫כעכץ‬
‫כף‬
‫כף הירך‬
‫כף סיד‬
‫כף של ‪T‬‬
‫כפא דידא‬
‫כפור‬
‫כפלי‬
‫כפתור‬
‫כרבלתא‬
‫כרוכיא‬
‫כרושתינא‬
‫כרזנייתא‬
‫כרישץ‬
‫כרכור‬
‫כרכר‬
‫כרכשא‬
‫>כרכשיה<‪1‬כרכשא[‬
‫כז־ס‬
‫כרפס של נהרות‬
‫כרפסא‬
‫כרשינא‬
‫כרשינק‬
‫כרתי‬
‫כשות‬
‫כשותא‬
‫כשילין‬
‫כתובת קעקע‬
‫כתישא‬
‫כחית‬
‫הלעזים‬
‫]‪[2161‬‬
‫‪223• ,2124 ,1298‬‬
‫‪2314 .2264‬‬
‫‪454‬‬
‫‪1656 .1185‬‬
‫‪1037 .1036‬‬
‫‪>1522 .1037 .1036‬‬
‫‪1523‬‬
‫‪2336‬‬
‫‪.2231 ,2044.493‬‬
‫‪2334‬‬
‫‪632‬‬
‫‪649‬‬
‫‪2222 .804 .398‬‬
‫‪2387‬‬
‫‪312‬‬
‫‪2292 .2253‬‬
‫‪2157‬‬
‫‪1613‬‬
‫‪2239‬‬
‫‪1971‬‬
‫‪1734‬‬
‫‪1367‬‬
‫‪297‬‬
‫‪1503‬‬
‫‪1610‬‬
‫‪1890‬‬
‫‪423 .315 .287‬‬
‫)‪.2248 .2129 495‬‬
‫‪2265‬‬
‫‪95‬‬
‫‪.2086 .810.161‬‬
‫‪2139 .2126 .2092‬‬
‫‪>29 .828‬‬
‫‪1821 .1158‬‬
‫‪2383‬‬
‫‪115‬‬
‫‪1779 ,>11 .7‬‬
‫‪1154 ,526‬‬
‫‪,1055 ,456 .370‬‬
‫‪2113 ,1506 .1304‬‬
‫>‪123‬‬
‫‪1749‬‬
‫‪1498‬‬
‫‪288‬‬
‫מננתחות‬
‫זומר‬
‫כחית*‬
‫נחלי‬
‫‪499‬‬
‫‪2059 .997‬‬
‫לנא‬
‫לנד‬
‫לנדין‬
‫‪644‬‬
‫‪1514 .221‬‬
‫‪,4*0 ,429,406.1*0‬‬
‫‪1122‬‬
‫‪749 .511‬‬
‫‪2435 .294‬‬
‫‪15*3‬‬
‫‪219‬‬
‫‪907‬‬
‫‪107‬‬
‫‪1173‬‬
‫*‪15*9 .*3‬‬
‫‪2300‬‬
‫‪319 ,67‬‬
‫‪2453‬‬
‫‪1914‬‬
‫‪1204‬‬
‫‪1597‬‬
‫‪2271‬‬
‫‪119‬‬
‫‪47‬‬
‫‪904‬‬
‫‪2279‬‬
‫‪467‬‬
‫‪263‬‬
‫‪2437 ,23*4‬‬
‫‪220‬‬
‫‪275‬‬
‫*‪112‬‬
‫‪321‬‬
‫‪1053‬‬
‫‪450‬‬
‫‪20*1 ,644‬‬
‫‪1523 .1522‬‬
‫‪*57‬‬
‫*‪47‬‬
‫‪1034‬‬
‫]‪J2004] J2003‬‬
‫]‪[2006‬‬
‫‪1435‬‬
‫‪1533 .4*6 .270‬‬
‫‪2460‬‬
‫לנח־‬
‫למשא‬
‫לביטשי‬
‫לגיזרא‬
‫להניף‬
‫לוזים‬
‫לודנא‬
‫לווזזין‬
‫לת‬
‫לולבי גפנים‬
‫לולבים‬
‫לולנין‬
‫לוף‬
‫לופתא‬
‫לחה‬
‫לחי‬
‫לחמניות‬
‫לחצוץ‬
‫לטאה‬
‫ליבצע בעועי‬
‫ליוקסמין‬
‫ליחה סרוחה‬
‫ליזזמטן‬
‫ליתרון•‬
‫~‬
‫ליחחא‬
‫ליסרח‬
‫לימודים‬
‫לישרקיד•‬
‫לכא‬
‫לכסכוסי‬
‫לסחוס‬
‫לסיברז‬
‫לסרוקי סוסיא‬
‫לערוך‬
‫לפאר‬
‫לסוסי‬
‫לפלוף‬
‫הלעזים‬
‫‪235‬‬
‫‪,4*6,441.270‬‬
‫נלפף‪1‬‬
‫‪1533‬‬
‫‪1*1‬‬
‫לפצוע‬
‫‪1136‬‬
‫לפתה‬
‫‪2024‬‬
‫]לקה[‬
‫‪1022‬‬
‫לקית‬
‫‪1110‬‬
‫לקד‬
‫לקשור בה כץ כתיפיו ‪197‬‬
‫‪1069‬‬
‫)לשוללןאלשלול[‬
‫‪1249‬‬
‫לשון סורסי‬
‫‪1020‬‬
‫לשחומי‬
‫‪1490‬‬
‫לשחקן‬
‫]‪(1069‬‬
‫לשלול‬
‫‪1031‬‬
‫לתפור‬
‫מאחה‬
‫מבלק‬
‫מברז‬
‫מבריך‬
‫מגג‬
‫מגדים‬
‫מגדל‬
‫מגדלות‬
‫מגוד‬
‫מגולגלין‬
‫מגורה‬
‫מגיס‬
‫מגידה‬
‫מגל‬
‫מגל ‪T‬‬
‫סגל קציר‬
‫סגל*‬
‫מגריפה‬
‫מגריפות‬
‫מגרדת‬
‫מדינה‬
‫סוסי!‬
‫מדרגה‬
‫מדרגות‬
‫מהנהנת‬
‫מהותך‬
‫‪1061‬‬
‫‪2069‬‬
‫‪2041‬‬
‫‪1611‬‬
‫‪547‬‬
‫‪1729‬‬
‫‪,532,514.367‬‬
‫‪.*6* .591,534‬‬
‫‪K1090‬‬
‫‪2377 .2376‬‬
‫‪1491 .601 .149‬‬
‫‪1171‬‬
‫‪1517‬‬
‫'‪914‬‬
‫‪.3053.146* .*93‬‬
‫‪2373 .2306‬‬
‫‪*95 J94‬‬
‫‪2051 .1547‬‬
‫•‪2052 ,154‬‬
‫‪950‬‬
‫‪.1093.419.125‬‬
‫‪2365‬‬
‫י ‪1493‬‬
‫‪4<5 .4(3‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪1262‬‬
‫‪1366‬‬
‫‪535‬‬
‫‪1693‬‬
‫‪139‬‬
‫‪236‬‬
‫מפתחות‬
‫אתו‬
‫מהמהם‬
‫]פת[‬
‫סוגלא‬
‫מחרתא‬
‫מחזטין‬
‫סובין‬
‫מוכני‬
‫סוליית*‬
‫מוסירה‬
‫מוסך‬
‫מוק‬
‫סוקי‬
‫מווו יא‬
‫מודיקא‬
‫מודסא‬
‫‪3no‬‬
‫מושק‬
‫מזבלי‬
‫מזבלים‬
‫מזחילה‬
‫מזקפתא‬
‫מזרה‬
‫מזרף זויף‬
‫]סחה[‬
‫סחט‬
‫]מחס[‬
‫מהסא דתלמיזתא‬
‫סחססץ ‪.‬‬
‫מחסרא‬
‫סו וליש‬
‫מחלצים‬
‫סוזעל‬
‫מחצלות‬
‫סוועלות של קנים‬
‫סחצלים‬
‫סחצלת‬
‫מחק‬
‫‪pre‬‬
‫סחחה‬
‫מחתך‬
‫מסולסלת‬
‫מסוננת‬
‫ססיילין‬
‫נאזילין שבר‬
‫‪1736‬‬
‫‪1143‬‬
‫‪2113‬‬
‫‪2357‬‬
‫‪330‬‬
‫‪1456‬‬
‫‪2054 ,172‬‬
‫‪679‬‬
‫‪1472‬‬
‫‪2444‬‬
‫‪1131 ,1127‬‬
‫‪1219 ,1121‬‬
‫‪1560‬‬
‫‪1329 ,1294‬‬
‫‪1311 ,36( ,9%‬‬
‫‪22(2‬‬
‫‪49‬‬
‫‪7(0‬‬
‫‪1(06‬‬
‫(‪161‬‬
‫‪1520‬‬
‫‪1791‬‬
‫‪110( .1107‬‬
‫־‪,194( .620,461‬‬
‫‪2274‬‬
‫(‪1754 ,203 ,19‬‬
‫‪157 ,330‬‬
‫‪1390 ,97‬‬
‫‪2036‬‬
‫‪153‬‬
‫‪2061‬‬
‫‪1046‬‬
‫‪1742‬‬
‫((‪15‬‬
‫‪2354‬‬
‫‪1046‬‬
‫‪574‬‬
‫‪1663‬‬
‫‪416‬‬
‫‪1(92‬‬
‫‪479‬‬
‫‪214‬‬
‫‪1024‬‬
‫‪1016‬‬
‫‪457‬‬
‫ממכסא‬
‫מספל‬
‫‪ODOO‬‬
‫סי חלב‬
‫מיא דנרא‬
‫סיבק אביק ביה‬
‫סיו ״תי‬
‫סין יק‬
‫מיומנת‬
‫מיחד‬
‫מילא פרהבא‬
‫מילה א נללניתא‬
‫סי ל׳ ל‬
‫סילין‬
‫מיני כלי זמר‬
‫מימך‬
‫מיסך רנליז‬
‫סיפרסי‬
‫מכבדות‬
‫מככנתא‬
‫מכבש‬
‫סכבשין‬
‫סבות‬
‫מכותא‬
‫מכסה‬
‫מכסיפין‬
‫מכתב‬
‫מכתבא‬
‫מלא‬
‫סלק‬
‫סלגז‬
‫מלונמא‬
‫]סלח[‬
‫מלח סלקונדרית‬
‫מלחא נללניתא‬
‫מלפפין‬
‫מלקט‬
‫מלקט והרימי‬
‫ממון‬
‫ממורק‬
‫ממחה‬
‫ממחו‬
‫ממלא‬
‫ממלח‬
‫הלעזים‬
‫‪11(1‬‬
‫‪14(9‬‬
‫‪571 .520‬‬
‫‪2266‬‬
‫‪1263‬‬
‫‪1790‬‬
‫(‪60‬‬
‫‪2374‬‬
‫‪1943‬‬
‫‪672‬‬
‫‪2400‬‬
‫‪2263‬‬
‫‪952‬‬
‫‪654‬‬
‫‪5(4‬‬
‫‪2(2‬‬
‫‪714‬‬
‫‪20(3‬‬
‫‪430‬‬
‫‪504 .249‬‬
‫(‪,1049.965 .46‬‬
‫‪1105 ,1062‬‬
‫‪900‬‬
‫‪2107‬‬
‫‪1675‬‬
‫‪X970‬‬
‫‪632‬‬
‫‪1756 ,1352‬‬
‫(‪1(0‬‬
‫‪1929‬‬
‫‪1946 ,(33‬‬
‫‪421 ,335‬‬
‫‪1449‬‬
‫‪11(0‬‬
‫‪1(77‬‬
‫‪1(33‬‬
‫‪441‬‬
‫‪1363 .1096‬‬
‫‪340‬‬
‫‪1672‬‬
‫‪2363‬‬
‫(‪194‬‬
‫‪461‬‬
‫‪1167‬‬
‫‪11(0‬‬
‫אוצר‬
‫ממת‬
‫ממשמש‬
‫מנבזזיס‬
‫מגומר‬
‫מנמר‬
‫מנעול‬
‫פנעולין‬
‫מנפץ‬
‫מנקטא פארי‬
‫מנקר‬
‫מנקרין‬
‫מפא‬
‫מסוכך‬
‫מסוכסכת‬
‫מסורבל‬
‫ססחתא‬
‫מסיבה‬
‫מסיסס‬
‫מסכסכת‬
‫מסננת‬
‫ססקב‬
‫ססקיב‬
‫ססר‬
‫מסרס‬
‫ססריק‬
‫מסרק‬
‫מסתורית*‬
‫מעגל‬
‫סעגלין‬
‫מעדן‬
‫סעוי‬
‫מעזיבה‬
‫סעלות‬
‫סעעדין‬
‫מפהק‬
‫מפולמות‬
‫ספולסיס‬
‫מפתלות‬
‫מפסיע‬
‫ספפפס‬
‫ספעפע‬
‫ספעפעץ‬
‫מפעע‬
‫ספקפקין‬
‫ספרהייתא‬
‫מפתחות‬
‫‪1302‬‬
‫‪204S‬‬
‫‪849‬‬
‫‪2406 .806‬‬
‫‪2430‬‬
‫‪1048‬‬
‫‪577‬‬
‫‪1710 .281‬‬
‫‪236‬‬
‫‪2046‬‬
‫‪1018‬‬
‫‪2309 ,984‬‬
‫‪2082‬‬
‫‪2060‬‬
‫‪452‬‬
‫‪2290 ,1400‬‬
‫‪710‬‬
‫‪550‬‬
‫‪138 ,137‬‬
‫‪835‬‬
‫‪I486‬‬
‫‪1134‬‬
‫‪808‬‬
‫‪2189‬‬
‫‪205‬‬
‫‪2312 ,762‬‬
‫‪2181‬‬
‫‪2032‬‬
‫‪580‬‬
‫‪998 ,647‬‬
‫‪449‬‬
‫‪1616 ,1386 ,1410‬‬
‫‪1482‬‬
‫‪2372‬‬
‫‪2450‬‬
‫‪1083‬‬
‫‪869‬‬
‫‪2178‬‬
‫‪1033‬‬
‫‪320‬‬
‫‪2250‬‬
‫‪2254‬‬
‫‪476‬‬
‫‪1866‬‬
‫‪235‬‬
‫‪00‬שזז‬
‫]מער[‬
‫מעוגיתא‬
‫))ד<מ»ות(]‪1‬וות(‬
‫מעטפק‬
‫מעמת עמית‬
‫]מער[‬
‫מערף‬
‫מקדח‬
‫מקדיר‬
‫מקולין‬
‫מקופלת‬
‫מקורזלות‬
‫מקסורן‬
‫מקספת‬
‫מקל‬
‫מקנטיז‬
‫מקיית‬
‫מר‬
‫מרא‬
‫מראה‬
‫מרגשת‬
‫]מרד[‬
‫מרדה‬
‫)ש<מרדה‬
‫מרדעת‬
‫מרוא חיורא‬
‫מרודד‬
‫מרודים‬
‫מחפתא‬
‫מרטקא‬
‫מת‬
‫]מרי[‬
‫)םרייהו<]מרי[‬
‫מרירתא‬
‫מרכיב‬
‫סרכיבץ‬
‫מרפי‬
‫מרפסת‬
‫הלעזים‬
‫‪237‬‬
‫‪90S‬‬
‫‪1910‬‬
‫‪363‬‬
‫‪148S‬‬
‫‪165‬‬
‫‪2242‬‬
‫‪1910‬‬
‫‪169‬‬
‫‪,1755 ,1469 ,1351‬‬
‫‪2324‬‬
‫‪2441‬‬
‫‪2243‬‬
‫‪1894‬‬
‫‪917 ,117 ,316‬‬
‫‪40S‬‬
‫‪650‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪671‬‬
‫‪866 ,596‬‬
‫‪428 ,70‬‬
‫‪,971 ,740.551,351‬‬
‫‪,1326 ,1270,1015‬‬
‫‪,1541 ,1527 ,1401‬‬
‫‪,1963 ,1817 .1573‬‬
‫‪2305‬‬
‫‪2058 ,1848 ,489‬‬
‫‪2391‬‬
‫‪1834 .1601‬‬
‫־ ‪986 .985‬‬
‫‪1834‬‬
‫‪215 .204‬‬
‫‪381‬‬
‫‪2101‬‬
‫‪1601‬‬
‫‪1011‬‬
‫‪2275‬‬
‫]‪1798 ,[1496‬‬
‫י ‪1537‬‬
‫‪1496‬‬
‫‪2172‬‬
‫‪919‬‬
‫‪657‬‬
‫‪395‬‬
‫‪,747.704,548‬‬
‫‪1980 ,1604 ,1045‬‬
‫(‪23‬‬
‫מפתחות‬
‫אוזר‬
‫מרפק‬
‫)מרפקואפרפק[‬
‫מרעופץ‬
‫]מרק(‬
‫מררייתא‬
‫מרתבא‬
‫משיטות‬
‫משומם‬
‫משופות‬
‫משחיזץ‬
‫סשחל שחיל‬
‫משטיחץ‬
‫משיחה‬
‫משיחות‬
‫משיכלי‬
‫משיכלתא‬
‫משמרפם בכבשן‬
‫משכילתא‬
‫משלשל‬
‫משמרת‬
‫)משמש(‬
‫פשפייה‬
‫משפך‬
‫משפד‬
‫משק‬
‫משקדי חלזוני‬
‫משקה‬
‫משקה‪ ...‬עב‬
‫*‬
‫משרה‬
‫מחאימות‬
‫‪anD‬־‪p‬‬
‫מתחטא‬
‫מחליח‬
‫מחנים‬
‫מתנמנם‬
‫מתקשה‬
‫מתחת‬
‫‪1934 J334J‬‬
‫‪334‬‬
‫(‪59‬‬
‫‪2363‬‬
‫(‪634 ,633 .629,62‬‬
‫‪1341 ,1322‬‬
‫‪1641‬‬
‫‪962‬‬
‫‪1140‬‬
‫‪((1‬‬
‫‪732‬‬
‫‪729‬‬
‫(‪133( .926 ,(1‬‬
‫‪259‬‬
‫‪1551‬‬
‫‪2103‬‬
‫‪1549‬‬
‫‪1(95‬‬
‫‪562‬‬
‫‪453‬‬
‫‪2043‬‬
‫‪2261‬‬
‫‪1911 ,301‬‬
‫‪1224‬‬
‫‪1725‬‬
‫‪1(26‬‬
‫‪1732‬‬
‫‪2109‬‬
‫‪1536‬‬
‫‪2332‬‬
‫‪4(2‬‬
‫‪966‬‬
‫‪19(7‬‬
‫‪2233 .1070‬‬
‫‪960‬‬
‫‪2104 ,?094‬‬
‫‪1566‬‬
‫נאקה‬
‫]נבח(‬
‫]ער(‬
‫]נגף[‬
‫גנר‬
‫נדא‬
‫נדבקת‬
‫‪192‬‬
‫‪(49‬‬
‫‪1394‬‬
‫‪2040‬‬
‫(‪1977 .57‬‬
‫‪1(32‬‬
‫‪1926‬‬
‫נול‬
‫נדמה‬
‫נדרשיר‬
‫נהוריתא‬
‫נובר‬
‫נוגף‬
‫נוטה‬
‫נומי‬
‫]ניף‪1‬‬
‫נמה‬
‫גזה‬
‫נזיפה‬
‫נחבסד‪.‬‬
‫נחיל‬
‫נחר‬
‫]נטה[‬
‫]נטל!‬
‫ניבי‬
‫גיסא‬
‫ניני*‬
‫דע‬
‫ניפווחא‬
‫מתות‬
‫ניקה‬
‫ניקורי‬
‫נירא‬
‫נירא ברקא‬
‫נירה‬
‫‪n‬׳‪p‬‬
‫נישבין‬
‫נישוף‬
‫נישופת‬
‫ניחלץ‬
‫נבוש‬
‫]נכש!‬
‫גממא‬
‫)כ(נמטא)?(‬
‫נמטי‬
‫נמייה‬
‫נמילא‬
‫נמל‬
‫)נמלהאנמל(‬
‫הלעזים‬
‫‪2209‬‬
‫‪2213 ,(16‬‬
‫‪1163‬‬
‫(‪133‬‬
‫‪1394‬‬
‫‪2040‬‬
‫(‪222‬‬
‫‪1339‬‬
‫‪907 .(21‬‬
‫‪2162‬‬
‫(‪169‬‬
‫‪10(4‬‬
‫‪2133 .2090‬‬
‫‪1451‬א‬
‫‪94‬‬
‫(‪222‬‬
‫‪457‬‬
‫‪1424‬‬
‫‪17(6‬‬
‫‪.1315,464.432‬‬
‫‪1(43‬‬
‫‪2436‬‬
‫(‪44‬‬
‫‪1510 .460‬‬
‫‪2163‬‬
‫‪1(55‬‬
‫‪364 .272‬‬
‫‪1(24‬‬
‫‪361‬‬
‫‪2226 .1462‬‬
‫‪331‬‬
‫‪2424‬‬
‫‪201‬‬
‫‪570‬‬
‫‪1535‬‬
‫‪1535‬‬
‫‪12390 .(51 ,727‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪150 .1466 .1432‬‬
‫‪2311‬‬
‫‪2154‬‬
‫‪1(65‬‬
‫‪146 4719] .540‬‬
‫‪2457‬‬
‫‪719‬‬
‫מפתחות‬
‫אוצר‬
‫]‪[0101‬‬
‫]נסי[‬
‫מזיוני‬
‫נסיוגי דחלנא‬
‫נסכא‬
‫נסתר‬
‫נעורת‬
‫נעיסה‬
‫נעניתי לך‬
‫נעתרות‬
‫גפה‬
‫נפתתא‬
‫נפת‬
‫]נפת[‬
‫נפיץ‬
‫נפץ‬
‫«»ץ[‬
‫נטעיה‬
‫נתרפו‬
‫נפרקזז‬
‫‪P‬‬
‫נקנים‬
‫נקירה‬
‫נקודים‬
‫נקע‬
‫]נקי[‬
‫נר‬
‫נרות‬
‫ניעם‬
‫נשו זר‬
‫נשסדינהו‬
‫נשיפה‬
‫)®(נשפטה‬
‫נשפי‬
‫נתגלגלה‬
‫נתעסף‬
‫נתד‬
‫סאסאה‬
‫]סכך[‬
‫‪960‬‬
‫‪2430 ,2406 .(06‬‬
‫‪1(69 ,1526‬‬
‫‪1167 ,1(54 ,640‬‬
‫(‪2035 ,14(4 ,143‬‬
‫‪1995‬‬
‫‪2219 ,1(2 ,164‬‬
‫(‪137‬‬
‫‪21‬‬
‫‪970‬‬
‫‪2415‬‬
‫‪1532 .953 .7(2‬‬
‫‪1141‬‬
‫‪16(5‬‬
‫‪2145 ,130‬‬
‫‪15(5 ,1433‬‬
‫‪,1710,2(1,130‬‬
‫‪2214 ,2145‬‬
‫‪2214‬‬
‫‪1751 ,1217‬‬
‫‪4(4‬‬
‫‪219( ,20(7‬‬
‫‪2046‬‬
‫(‪96‬‬
‫‪13(3‬‬
‫‪7(9‬‬
‫‪101( ,443.1(3‬׳‬
‫‪2046‬‬
‫‪,417,150 ,135‬‬
‫‪49( ,((9,594‬‬
‫‪2359‬‬
‫‪2027 .142‬‬
‫‪((2‬‬
‫(‪130‬‬
‫‪1314‬‬
‫‪10(7‬‬
‫‪2335‬‬
‫‪792‬‬
‫‪1397‬‬
‫‪13‬‬
‫‪.1059.963.325‬‬
‫‪1703‬‬
‫‪2062‬‬
‫‪20(2‬‬
‫סבבה‬
‫סגלגלות‬
‫סגלי‬
‫‪* 10‬נץ מעוייריס‬
‫סיז‬
‫סדנא)בונה פייס(‬
‫סדנא!‪(po‬‬
‫סוגר‬
‫פול‬
‫סולד‬
‫סולם‬
‫סולםא ת ו ר‬
‫סולתנית‬
‫סופקא‬
‫פות‬
‫סודייקי‬
‫סורסי‬
‫פורק‬
‫סחוף‬
‫מחופי‬
‫)סחופיהאסחוף[‬
‫סחיפי‬
‫]סחף[‬
‫סטים‬
‫פטכתא‬
‫סיאה‬
‫סיב‬
‫פיגלי‬
‫סייאנא‬
‫סימא‬
‫פיפי‬
‫סיכתא‬
‫סילקן‬
‫סיפתא דאנפא‬
‫סיפסא‬
‫סינר‬
‫סיסין‬
‫סידיקון‬
‫פייקון‬
‫]‪rpo‬‬
‫הלעזים‬
‫‪239‬‬
‫‪396 ,306‬‬
‫‪152‬‬
‫‪1(7‬‬
‫‪757‬‬
‫‪,1635,9(7,346‬‬
‫‪1794 ,1793‬‬
‫‪603‬‬
‫(‪135‬‬
‫ג‪19‬א‬
‫‪2352 ,2323 ,1350‬‬
‫(‪127‬‬
‫(‪1605 ,74‬‬
‫‪146‬‬
‫‪2204‬‬
‫‪2349‬‬
‫(‪706 ,66‬‬
‫‪1767‬‬
‫‪665‬‬
‫‪145( .109‬‬
‫]‪[2155‬‬
‫‪1(00‬‬
‫‪2155‬‬
‫‪10(9‬‬
‫‪1(00 ,10(9‬‬
‫‪,662 ,323 ,304 .279‬‬
‫‪,1447 ,100( ,1007‬‬
‫‪2425‬‬
‫‪2022‬‬
‫(‪242‬‬
‫‪(19 ,300‬‬
‫‪51‬‬
‫‪455‬‬
‫‪5(1‬‬
‫‪1990 .1637 .273‬‬
‫‪.1(72,1445.509‬‬
‫‪2303‬‬
‫‪1932‬‬
‫‪2056‬‬
‫‪1(39 ,1(22 ,276‬‬
‫‪112‬‬
‫‪,1319 ,752,7( ,57‬‬
‫‪1(46‬‬
‫‪1091 .132‬‬
‫‪1360‬‬
‫‪2444 .714 J82‬‬
‫‪240‬‬
‫אתר‬
‫]םכםך‪1‬‬
‫סכר‬
‫]סכר!‬
‫סכרו‬
‫]סלד[‬
‫סלע‬
‫סלעים‬
‫]סלק!‬
‫ססא‬
‫סמדר‬
‫סמלק‬
‫ססמית‬
‫]סמק[‬
‫סנונית‬
‫סנטר‬
‫)סנטר‪0)0‬נטר[‬
‫סניא ריבי‬
‫סניפץ‬
‫ספינה רוקדת‬
‫ספר‬
‫ספרקץ‬
‫]סקב[‬
‫סקנא‬
‫סקרחא‬
‫סרבל‬
‫]סרבל[‬
‫סרבלא‬
‫סרבלי‬
‫סרונכי‬
‫ןסרט|‬
‫פריקים‬
‫סרק‬
‫|סרק[‬
‫)סתר!‬
‫סתר דוללי‬
‫!עבר[‬
‫עברה צורתו‬
‫]עדן[‬
‫עדשים‬
‫עדשים של גת‬
‫מפתחות‬
‫‪2060 ,131 ,137‬‬
‫‪1336‬‬
‫‪1480‬‬
‫‪1480‬‬
‫‪1278‬‬
‫‪1897‬‬
‫‪1608‬‬
‫‪1932‬‬
‫‪]258 .1002 ,355‬‬
‫‪1374 ,652‬‬
‫‪49‬א‬
‫‪291‬‬
‫‪2260 ,2241 .682‬‬
‫‪2187 .292‬‬
‫]‪,1753 ,1747 ,[17‬‬
‫‪2411‬‬
‫‪17‬‬
‫‪,2136 ,2135 .2134‬‬
‫‪2169‬‬
‫‪1926‬א‪2031 .‬‬
‫‪2030‬‬
‫‪,1423 .1099 .543‬‬
‫‪, 1678‬‬
‫‪412‬‬
‫‪1486 .1134‬‬
‫‪1385‬‬
‫‪2358 .1259 ,356‬‬
‫‪515 ,344‬‬
‫‪452‬‬
‫‪1992 ,1540‬‬
‫‪1256‬‬
‫‪,1146 .743 .742‬‬
‫‪1219‬‬
‫‪2189‬‬
‫‪1389‬‬
‫‪1029 4 3 7‬‬
‫‪1034‬‬
‫‪2183 .1995‬‬
‫‪2183‬‬
‫‪1667‬‬
‫‪1667‬‬
‫‪1152 .998 .647‬‬
‫‪2002 .1915‬‬
‫‪1898 .597‬‬
‫עובי)בית הכוסות[‬
‫עובי בית הכוסות‬
‫עוגץ‬
‫עוגינין‬
‫עוזרדין‬
‫הלעזים‬
‫‪162‬‬
‫‪1179‬‬
‫‪1640‬‬
‫ר׳ ע ח ר ‪p‬‬
‫עוזר‪p‬‬
‫עוית‬
‫עולשים‬
‫עולשין‬
‫עוקץ‬
‫עוקעא‬
‫עוקצה‬
‫עיקריו‬
‫עורבים‬
‫עורף‬
‫עזים‬
‫עטוש‬
‫עטלף‬
‫]עטש[‬
‫עיטק‬
‫עינבל‬
‫עינבתא‬
‫עיקרי בתים‬
‫עיר >של זהב(‬
‫עכבר‬
‫עלוקה‬
‫עלי‬
‫ועלף[‬
‫עלקא‬
‫עמוד‬
‫עמודים‬
‫עמילה‬
‫עמד גיפנא‬
‫‪1‬ענה[‬
‫עססיות‬
‫עפצי‬
‫עפציס‬
‫עפצץ‬
‫>ה(עץ הארוך‬
‫עץ יחידי‬
‫עץ ערמונים‬
‫עץ פרור‬
‫עצב‬
‫‪449‬‬
‫‪2185 ,1327‬‬
‫‪2287‬‬
‫‪2427 .352‬‬
‫‪2421 .2240 .2176‬‬
‫‪572‬‬
‫‪424 ,199‬‬
‫‪1783‬‬
‫‪2188‬‬
‫‪ 1706‬א‪1810 ,‬‬
‫‪873‬‬
‫‪76‬‬
‫‪2298 .1728 .843‬‬
‫‪15‬‬
‫‪134‬‬
‫‪229 .208‬‬
‫‪1819‬‬
‫‪2070‬‬
‫‪223‬‬
‫‪1905 .1722‬‬
‫‪1786‬‬
‫‪990‬‬
‫‪2462 .103‬‬
‫‪2344‬‬
‫‪512‬‬
‫‪403 .402‬‬
‫‪623 .253‬‬
‫‪1827 .393‬‬
‫‪21‬‬
‫‪120‬‬
‫‪1763‬‬
‫‪,1005 ,507 .359‬‬
‫‪1261 .1231‬‬
‫‪1974 .1254‬‬
‫‪240‬‬
‫‪126‬‬
‫‪1595‬‬
‫‪848‬‬
‫‪2328‬‬
‫אתר‬
‫מס‬
‫עצם האליה‬
‫דצמות האליה‬
‫עקב‬
‫עקל‬
‫עקליס‬
‫]עקר[‬
‫עראה‬
‫ערבון‬
‫עח־ילין‬
‫יריסקיאות‬
‫ערי‬
‫עריבה‬
‫עריכה‬
‫)עריכתה(]לערוךן‬
‫)עריכ^לערוך[‬
‫עריסה‬
‫]ערך[‬
‫ערסא‬
‫עששיות‬
‫עששית‬
‫עתר‬
‫]עתר[‬
‫פאייס‬
‫פאפי‬
‫]פאר[‬
‫פארות‬
‫פגי‬
‫פגם‬
‫]פגם[‬
‫פגס‬
‫—‬
‫פגעין‬
‫]פיק[‬
‫פיאה‬
‫]פוג[‬
‫פוגם‬
‫פוז־נרא‬
‫)פחסוקייכו(]פחםקי[‬
‫פתמקי‬
‫]פות[‬
‫מפתחות‬
‫הלעזים‬
‫‪2236‬‬
‫פול המצת‬
‫פוליום‬
‫‪2159 .2048‬‬
‫פולין‬
‫‪2133‬‬
‫‪ ,1120 ,1117 ,242‬פולסא‬
‫פולסי‬
‫‪1348 ,1130‬‬
‫פונרא‬
‫‪1690‬‬
‫פונראות‬
‫‪2454‬‬
‫פונקלין‬
‫‪1783‬‬
‫‪1316‬‬
‫פוקעין‬
‫‪2223 ,1952‬‬
‫פורסי‬
‫‪1514 ,1513‬‬
‫‪497‬‬
‫‪852‬‬
‫פורק‬
‫‪285‬‬
‫‪864‬‬
‫פותחת‬
‫‪1600‬‬
‫‪382‬‬
‫פותנק‬
‫‪1658 ,1657 ,934‬‬
‫‪1668‬‬
‫פזרא‬
‫‪558‬‬
‫פחד‬
‫‪1331‬‬
‫‪558‬‬
‫]פטס[‬
‫‪2367‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2367‬‬
‫פסים‬
‫‪2004 ,2003‬‬
‫פטיש‬
‫‪,1682,975 ,230‬‬
‫‪345 .22‬‬
‫‪299‬‬
‫פטפוט‬
‫‪1870‬‬
‫‪2006 ,2004 ,2003‬‬
‫‪349‬‬
‫פטפוטי‬
‫‪371‬‬
‫פטתות‬
‫‪238‬‬
‫פיגיק‬
‫‪1546‬‬
‫‪1797 ,716 ,498‬‬
‫פיגם‬
‫‪,171 ,143 ,65 ,20‬‬
‫‪822 .433‬‬
‫ר־ פיגם‬
‫פיגם‬
‫‪939‬‬
‫פיד של תרנגולת‬
‫‪1766‬‬
‫‪,969,888 ,771‬‬
‫פיהק‬
‫‪451 ,14‬‬
‫‪1104‬‬
‫פיטם‬
‫‪946‬‬
‫‪970‬‬
‫פילא‬
‫‪1172‬‬
‫‪317‬‬
‫פילגוס )אמצעיתו של ים‪122‬‬
‫‪1237‬‬
‫‪250‬‬
‫פילח‬
‫‪2289 .1435‬‬
‫‪686‬‬
‫פילי‬
‫‪1888‬‬
‫‪2390‬א‬
‫פמות‬
‫‪194‬‬
‫‪1740 ,1708‬‬
‫פיסא‬
‫‪538‬‬
‫‪1307 ,1281‬‬
‫פיסתקא‬
‫‪2316‬‬
‫‪2308‬‬
‫פיקה‬
‫ר׳ פגם‬
‫‪1823‬‬
‫פיקעא‬
‫‪472‬‬
‫‪1380‬‬
‫פירא‬
‫‪2450 .451 ,14‬‬
‫‪1176 ,980‬‬
‫פירא דכוות‬
‫‪324 ,305 ,268‬‬
‫‪645‬‬
‫פיתרא‬
‫‪694‬‬
‫‪711‬‬
‫פיחוסא‬
‫פירוז א דליבא‬
‫‪2316‬‬
‫‪1313‬‬
‫‪1788‬‬
‫פית דאחא‬
‫‪1702 ,1222‬‬
‫‪1761‬‬
‫‪1296‬‬
‫פירמא דסילקא‬
‫‪106‬‬
‫פכר‬
‫‪[1761] ,105‬‬
‫‪1685‬‬
‫‪2047‬‬
‫]פלא[‬
‫‪,1037 ,923‬‬
‫‪2442‬‬
‫‪2098 ,331‬‬
‫‪1312‬‬
‫‪1090‬‬
‫‪1200‬‬
‫‪336‬‬
‫‪1464‬‬
‫‪241‬‬
‫‪242‬‬
‫אוצר‬
‫מפתחות‬
‫פלי‬
‫פלייטון‬
‫סליניא‬
‫]פלס[‬
‫פמלניא‬
‫פנחייא‬
‫פנימייה‬
‫פנס‬
‫פנתא‬
‫פסיוני‬
‫פסיקיא‬
‫פסל‬
‫]פסע[‬
‫]פספס[‬
‫פספסין‬
‫פסקיא‬
‫פעפועק‬
‫]פעפע[‬
‫פעימין‬
‫]פעל[‬
‫פעע‬
‫]פצע[‬
‫פקוח‬
‫פקוח נפש‬
‫סקילת‬
‫]פקע[‬
‫פקעו‬
‫פקעיות‬
‫פקעת‬
‫]פקפק[‬
‫פרגוד‬
‫פרגיות‬
‫פרגין‬
‫פרוורהא‬
‫פרוורי‬
‫פרוותא‬
‫פרח א‬
‫פרי הסנה‬
‫פרידא‬
‫פרים‬
‫פריצות‬
‫פריש‬
‫פרישץ‬
‫]פרך[‬
‫‪4‬‬
‫‪2047‬‬
‫‪247‬‬
‫‪>203‬‬
‫‪1083 .869‬‬
‫‪2397‬‬
‫‪1451‬‬
‫‪2322‬‬
‫‪796‬‬
‫‪243 .53‬‬
‫‪1405‬‬
‫‪395 .400‬‬
‫‪1542 .910 .71‬‬
‫‪1033‬‬
‫‪320‬‬
‫‪1689‬‬
‫‪1201‬‬
‫‪$23,KS22‬‬
‫‪2254 .2250‬‬
‫‪1979‬‬
‫‪2178‬‬
‫‪1739‬‬
‫‪476 .188‬‬
‫‪744 .490‬‬
‫‪1138‬‬
‫‪2401‬‬
‫‪2223 .1952 .712‬‬
‫‪712‬‬
‫‪2294 .1463 .108$‬‬
‫‪1993‬‬
‫‪1866‬‬
‫‪41$ .414‬‬
‫‪38‬‬
‫‪922‬‬
‫‪1743‬‬
‫‪1253 .1232‬‬
‫‪938 .731‬‬
‫‪700‬‬
‫‪182$‬‬
‫‪1297‬‬
‫‪286‬‬
‫‪$03‬‬
‫‪799‬‬
‫‪473‬‬
‫‪1564‬‬
‫הלעזים‬
‫]פרם[‬
‫‪.1217.286 .39‬‬
‫‪2083 .1751‬‬
‫פרמי‬
‫‪266‬‬
‫פרמינהו‬
‫‪39‬‬
‫]פרנס[‬
‫‪1136‬‬
‫פרנסה‬
‫‪1509 .1286 .125$‬‬
‫פרפחיני‬
‫‪1000 ,943‬‬
‫פרק‬
‫‪1748 .1701‬‬
‫]פרק[‬
‫‪484 .285‬‬
‫פרק בשיר‬
‫‪720‬‬
‫‪2402‬‬
‫פרקדנית‬
‫‪2028‬‬
‫)של( פרקים‬
‫פשוט‬
‫‪2408‬‬
‫‪908 .385‬‬
‫]פשח[‬
‫פשפש‬
‫‪2446‬‬
‫פשפשים‬
‫‪1495‬‬
‫פת עסילה‬
‫‪863 .623 .253‬‬
‫פת קיבר‬
‫‪545‬‬
‫פת שנלושה עם תבלין ‪46‬‬
‫]פתה[‬
‫‪85‬‬
‫פתויי ראש‬
‫‪85‬‬
‫צב‬
‫צבותים‬
‫צבי‬
‫צבת‬
‫צבתא וכריך‪(no* .‬‬
‫צבתא וענת!‬
‫‪1882‬‬
‫‪2017‬‬
‫‪2179‬‬
‫‪1706 .655‬‬
‫‪1921‬‬
‫‪,1391 .1174 .388‬‬
‫‪1407‬‬
‫‪2244‬‬
‫‪2244.‬‬
‫‪2440‬‬
‫‪1207‬‬
‫‪2412 .2317‬‬
‫]‪[2412] ,[2317‬‬
‫‪1516‬‬
‫‪.[1488] ,151 ,3‬‬
‫‪32390‬‬
‫צוותא‬
‫צומח הגידין‬
‫צומתו‬
‫צומתן‬
‫עונמא‬
‫צורם‬
‫]צות‪1‬‬
‫‪1392 ,1376‬‬
‫‪2164‬‬
‫‪22$8‬‬
‫‪638‬‬
‫‪2396‬‬
‫‪1938 .1442‬‬
‫‪1488‬‬
‫צד הבשר‬
‫צד הכשר‬
‫צדי הבגד‬
‫צדעא‬
‫>צדעיו<]צדעיים[‬
‫צדעיים‬
‫צדרייתא‬
‫עוות‬
‫מפתחות‬
‫אוצר‬
‫*חור‬
‫*ידע*‬
‫*יל*יל‬
‫*יקי קדירה‬
‫יי ‪.‬‬
‫ידן‬
‫*יתרי‬
‫עלול‬
‫*לופחא‬
‫עלי‬
‫עלעית‬
‫*לו‬
‫עלעול‬
‫עלעל‬
‫*לקת‬
‫*מחץ‬
‫]*מק[‬
‫*סר גפן‬
‫*מרי‬
‫*סרמודת‬
‫‪*1‬מת[‬
‫*מתה‬
‫»יז‬
‫*פץ‬
‫*פחת‬
‫*פידנא‬
‫*פיחית‬
‫*פרינא‬
‫*ייא )בלביל‪4‬‬
‫*ייא )קנבוס(‬
‫*דור‬
‫*די‬
‫*ריף‬
‫*ריפא‬
‫*רם‬
‫‪*1‬רס[‬
‫‪*1‬יף[‬
‫*תרי‬
‫קב‬
‫קב הקיסע‬
‫‪27‬‬
‫‪309‬‬
‫‪1935 .656‬‬
‫‪1557 .661‬‬
‫‪846‬‬
‫‪2348‬‬
‫‪1845‬‬
‫‪956‬‬
‫‪1876‬‬
‫‪1927‬‬
‫‪2097‬‬
‫‪2174 ,874 .389‬‬
‫‪1218 .586 .251‬‬
‫‪2362‬‬
‫‪1170‬‬
‫‪,2119 .1730 .1425‬‬
‫‪2122‬‬
‫‪165‬‬
‫‪136 .26‬‬
‫‪1325‬‬
‫‪2451‬‬
‫‪.2242 .1428 .638‬‬
‫‪2258‬‬
‫‪1428‬‬
‫‪1782‬‬
‫‪2449 .1446 .1434‬‬
‫‪1243‬‬
‫‪1816‬‬
‫‪1213‬‬
‫‪1554‬‬
‫‪699‬‬
‫‪1075‬‬
‫‪949‬‬
‫‪2379‬‬
‫‪.1188 .1177 ,607‬‬
‫‪.1861 .1860 .1700‬‬
‫‪2291 ,1998‬‬
‫‪2011 .1599‬‬
‫‪1056‬‬
‫‪1938 ,1442‬‬
‫‪1549 ,169‬‬
‫‪435 ,434‬‬
‫‪2370 .1125 .734‬‬
‫‪1126‬‬
‫קבורת‬
‫קבורת הזרוע‬
‫]קדח[‬
‫קחזא‬
‫קדחת‬
‫קדחתא‬
‫קריר‬
‫]קדר[‬
‫קוליים האיספס‬
‫קולית‬
‫קולמוס‬
‫קולפי‬
‫קולתא‬
‫)קולתיהאקולתא(‬
‫קום‬
‫קומא‬
‫קומטץ‬
‫קתאות‬
‫קונדס‬
‫קוגיא‬
‫קונייא‬
‫קועא‬
‫>קועיה(]קועא[‬
‫קוף‬
‫קופד‬
‫קופל‬
‫קופסא‬
‫קמר‬
‫‪1‬קיץ[‬
‫קתה‬
‫קתים‬
‫קורדקיסין‬
‫קורה‬
‫קורות הבית‬
‫קורות העליה‬
‫קורסמי‬
‫קורייטי‬
‫קורניסא‬
‫קורנית‬
‫קורנס‬
‫קורפדאי‬
‫הלעזים‬
‫‪243‬‬
‫‪1988‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1835 ,1343 ,885‬‬
‫‪1835‬‬
‫‪2173‬‬
‫‪862‬‬
‫‪2021‬‬
‫‪2441 .2021 .968‬‬
‫‪167‬‬
‫‪2269 .2243 ,691‬‬
‫‪2065‬‬
‫‪703‬‬
‫]‪11553‬‬
‫‪1553‬‬
‫‪1197‬‬
‫‪1003 ,357‬‬
‫‪477‬‬
‫‪1954‬‬
‫‪535‬‬
‫‪1947 ,1925 ,1863‬‬
‫‪2116‬‬
‫‪606‬‬
‫]‪[1406‬‬
‫‪1406‬‬
‫‪2301‬‬
‫‪218‬‬
‫‪255‬‬
‫‪993 ,730 ,248‬‬
‫‪218‬‬
‫‪1022‬‬
‫‪,1009,663.280‬‬
‫‪2426 ,1448‬‬
‫‪,1457,475,110‬‬
‫‪1996 ,1674‬‬
‫‪1123 ,651‬‬
‫‪1047‬‬
‫‪784‬‬
‫'‪785‬‬
‫‪1328 .643‬‬
‫‪61 .‬‬
‫‪1440‬‬
‫‪2429‬‬
‫‪,2077.418,347‬‬
‫‪2168‬‬
‫‪2197‬‬
‫‪244‬‬
‫אוצי‬
‫קורפרא‬
‫קורקבן‬
‫קזחות‬
‫קטורא טדי‬
‫קטיני‬
‫קטף‬
‫]קטף!‬
‫]קטר!‬
‫קיבורא‬
‫קיבורי‬
‫קיבוריא‬
‫קיבורת‬
‫קיבר‬
‫קיוהא‬
‫קיוהא דחמרא‬
‫קיטורי בידי‬
‫קילבוסת‬
‫קילור‬
‫מפתחות‬
‫‪74‬‬
‫‪495‬‬
‫‪1413‬‬
‫‪865‬‬
‫‪1562‬‬
‫‪145‬‬
‫‪650‬‬
‫‪865‬‬
‫‪2369 ,2249‬‬
‫‪1804‬‬
‫‪1192‬‬
‫‪564‬‬
‫‪2375 .545‬‬
‫‪1161 ,683 .522‬‬
‫‪1169‬‬
‫‪1039‬‬
‫‪1933‬‬
‫‪,2407,289.118‬‬
‫‪2445‬‬
‫קילודין‬
‫קילעא‬
‫קילקלי‬
‫קילקלת‬
‫קיסוס‬
‫קיסם‬
‫קיפה‬
‫קיפוח‬
‫קיפוף‬
‫קיצוע‬
‫קיצמין‬
‫קירסי‬
‫קישורי‬
‫קלא‬
‫קלבא‬
‫קלבוס‬
‫קלבוסח‬
‫קלוש ‪.‬‬
‫קליבוסת‬
‫קליפה‬
‫קליפת א ח‬
‫קלסתא‬
‫קלסתר‬
‫קלסי‬
‫ה‬
‫‪374‬‬
‫‪,1398,674.11‬‬
‫‪1809‬‬
‫‪1646 ,257‬‬
‫‪2285‬‬
‫‪759 .755‬‬
‫‪108‬‬
‫‪2272 .2252 ,1198‬‬
‫‪1269‬‬
‫‪2302 ,2196 ,2195‬‬
‫‪1958‬‬
‫‪1467‬‬
‫‪1038‬‬
‫‪265‬‬
‫‪.1431 ,942 .666‬‬
‫‪1494‬‬
‫‪1427 .444‬‬
‫‪410‬‬
‫‪1324‬‬
‫‪2347‬‬
‫‪496‬‬
‫‪1602‬‬
‫‪307‬‬
‫‪1733‬‬
‫‪1733‬‬
‫‪717‬‬
‫קלת‬
‫קמחים‬
‫קסס‬
‫]‪loop‬‬
‫קסמים‬
‫קמטין‬
‫קמטרא‬
‫קמיסי‬
‫קנבוס‬
‫קנה‬
‫קנון‬
‫קנוקנות‬
‫]קנטר!‬
‫קנטרי‬
‫קנטרנק‬
‫קני הגג‬
‫קנים‬
‫ק ‪ p‬הסחולקין‬
‫קנישקת‬
‫קנקז‬
‫קנקנתוס‬
‫קסדור‬
‫קססות‬
‫קפוד‬
‫קפוף‬
‫קפופא‬
‫]קפל!‬
‫קפלוט‬
‫קפלוטות‬
‫קפנדריא‬
‫קפץ הירך והשוק‬
‫קצת‬
‫]קצע!‬
‫קצען‬
‫קצף‬
‫קצרות ברוחב‬
‫קרב‬
‫]קרי!‬
‫קרדום‬
‫קרוס‬
‫קרוס עב‬
‫]קיזל!‬
‫קרטופנא‬
‫קדסליתא‬
‫קריא‬
‫‪,1615‬‬
‫‪,458‬‬
‫‪2420‬‬
‫‪2262‬‬
‫‪2418‬‬
‫‪1559‬‬
‫‪1014‬‬
‫‪2262‬‬
‫‪1967‬‬
‫‪ ,239‬ו‬
‫‪1073‬‬
‫‪2230‬‬
‫‪671‬‬
‫‪1558‬‬
‫‪1212‬‬
‫‪753‬‬
‫‪1572‬‬
‫‪1636‬‬
‫‪1912‬‬
‫‪1539‬‬
‫‪,513‬‬
‫‪184‬‬
‫‪1216‬‬
‫‪69‬‬
‫‪86‬‬
‫‪73‬‬
‫‪1894‬‬
‫‪2386‬‬
‫‪855‬‬
‫‪96‬‬
‫‪2443‬‬
‫‪42‬‬
‫‪1412‬‬
‫‪1412‬‬
‫‪1665‬‬
‫‪2337‬‬
‫‪,2232‬‬
‫‪,596‬‬
‫‪1543‬‬
‫‪3 ,19‬‬
‫‪.2091‬‬
‫‪.316‬‬
‫‪1189‬‬
‫‪1505‬‬
‫‪72‬‬
‫מפתחות‬
‫אמר‬
‫קריר‬
‫‪1961 .1951‬‬
‫]קרם(‬
‫‪1666 .124 ,43‬‬
‫קרסי‬
‫‪1524‬‬
‫קרסים‬
‫‪173 .141‬‬
‫קימץ‬
‫‪890‬‬
‫קרמין פצויירין‬
‫‪756‬‬
‫קמא‬
‫‪973‬‬
‫קרסול‬
‫]‪[1088] .(66‬‬
‫>קיםיל'«קרסול‪1‬‬
‫‪1088‬‬
‫>קרסיליה<]קרסו׳ל(‬
‫‪66‬‬
‫‪1‬קרר(‬
‫‪1961 .1951‬‬
‫קרש‬
‫‪2180‬‬
‫קש‬
‫‪491 ,158 .128‬‬
‫קשה‬
‫‪2123 ,2042‬‬
‫]קשה[‬
‫‪2104 ,2094‬‬
‫>ל(קשור בה נין כתיסיו ‪197‬‬
‫]קשר!‬
‫‪197 ,104‬‬
‫קשת‬
‫‪177‬‬
‫יאש הסתן‬
‫ראשה פרו*‬
‫רבקה‬
‫ינקות‬
‫]רגש[‬
‫]ידי[‬
‫ח־יסי‬
‫]יז־ף[‬
‫רהיטי)מוכסא(‬
‫רהיטני‬
‫מביא‬
‫רח־פין‬
‫רוח פלגא‬
‫יוח *ירא‬
‫יהזוח‬
‫מסב‬
‫ממני יאפי‬
‫משסא‬
‫מזח‬
‫מדיה‬
‫מביא‬
‫מבדי‬
‫מספק‬
‫מסתנא‬
‫_‬
‫‪2237‬‬
‫‪1144‬‬
‫‪1492 ,600‬‬
‫‪518‬‬
‫‪2391‬‬
‫‪2101‬‬
‫‪1875‬‬
‫‪1920 ,1875‬‬
‫‪303‬‬
‫‪,1364,231,181‬‬
‫‪1470‬‬
‫‪383‬‬
‫‪1920‬‬
‫‪698‬‬
‫‪2255‬‬
‫‪2218‬‬
‫‪2268‬‬
‫‪1857‬‬
‫‪1265‬‬
‫‪1575 ,1408 ,420‬‬
‫‪1619‬‬
‫‪1931‬‬
‫‪1813 ,1723 .1147‬‬
‫‪2458‬‬
‫‪1272‬‬
‫ר׳ דיסתנא‬
‫הלעזים‬
‫‪24s‬‬
‫רירא‬
‫]רבג[‬
‫רמצא רפחלא‬
‫רסוקי‬
‫רסק‬
‫רעפים‬
‫‪1836 .860 .859‬‬
‫‪919 ,657‬‬
‫‪2448 ,329‬‬
‫‪234‬‬
‫‪854‬‬
‫‪,906 ,605 ,431,148‬‬
‫‪2010 ,1414‬‬
‫‪395‬‬
‫‪1884‬‬
‫‪206‬‬
‫‪882‬‬
‫‪721‬‬
‫‪,542,342,102‬‬
‫‪2079‬‬
‫‪2395‬‬
‫‪1525‬‬
‫‪1112‬‬
‫‪113‬‬
‫‪113‬‬
‫]שאג(‬
‫שאגא‬
‫שאפי‬
‫]שבב[‬
‫שבולת נרי‬
‫שנילי תעלא‬
‫שנכה‬
‫שבלול‬
‫שנלוליתא‬
‫שנלילתא‬
‫שברא‬
‫שנת‬
‫‪1735‬‬
‫‪1653 ,929‬‬
‫‪1737‬‬
‫‪1227 ,745‬‬
‫‪2381‬‬
‫‪616‬‬
‫‪227 ,222‬‬
‫‪1026 .290‬‬
‫‪1303‬‬
‫‪2001 ,1873 .392‬‬
‫‪133‬‬
‫‪.1770 ,1769 ,1215‬‬
‫‪2431‬‬
‫‪1677 .635‬א‬
‫‪1421‬‬
‫‪1735‬‬
‫‪1227‬‬
‫‪745‬‬
‫‪766 .765‬‬
‫‪262‬‬
‫]רפי[‬
‫)י(רפי סובא‬
‫רצועה‬
‫‪1‬רצם[‬
‫רקביבות‬
‫רקק‬
‫‪ 111/1‬שין‬
‫]רתח[‬
‫רתיחות‬
‫רתיק‬
‫]רתן־[‬
‫שיה‬
‫שיות ובקעות‬
‫שואבת‬
‫שובבה‬
‫שובבים‬
‫שומרי‬
‫שוכתא‬
‫)שולי בגדיו(‬
‫]שולי בגדים(‬
‫שולי מזרק‬
‫שוליא‬
‫שוליים‬
‫‪847‬‬
‫‪1937‬‬
‫‪1741 ,1280‬‬
‫‪1339‬‬
‫‪246‬‬
‫אתני‬
‫שולים‬
‫שולל‬
‫שומא‬
‫]שוף[‬
‫שופי‬
‫שופינא‬
‫שופרזי‬
‫שופחא‬
‫שורייקי‬
‫שורייקי חיוורי‬
‫שורף‬
‫שושי‬
‫שותת‬
‫שזורין‬
‫שזפין‬
‫]שזר[‬
‫שחופות‬
‫שחור‬
‫]שחז[‬
‫שחי‬
‫שחימי‬
‫‪1‬שחל[‬
‫שזזליים‬
‫שחלים‬
‫שחלק‬
‫]שחף[‬
‫]שחק[‬
‫שחח‬
‫שטיווק‬
‫שטנה‬
‫]שטר[‬
‫שיבולי חעלא‬
‫שיבולח‪-‬שועל‬
‫שיבי‬
‫שיבתא‬
‫שיגרא‬
‫שיגרונא‬
‫שיחור‬
‫שיחלא‬
‫שימין‬
‫שייבא‬
‫שייף פישף‬
‫שילפוחא‬
‫מפתחות‬
‫‪2393‬‬
‫‪1060‬‬
‫‪,1349 .1168 .1133‬‬
‫‪2419 ,1487‬‬
‫‪,1439 ,1221 ,1140‬‬
‫‪2424 ,1930‬‬
‫‪1811‬‬
‫‪2074 ,1441 ,202‬‬
‫‪1166‬‬
‫‪350‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2117‬‬
‫‪1849‬‬
‫‪764‬‬
‫‪1717‬‬
‫‪147‬‬
‫‪735‬‬
‫‪147‬‬
‫‪2293‬‬
‫‪2329‬‬
‫‪881‬‬
‫‪1709‬‬
‫‪1862‬‬
‫‪732‬‬
‫‪724 .527 ,462‬‬
‫‪1853‬‬
‫‪707‬‬
‫‪1020‬‬
‫‪1490‬‬
‫‪1807‬‬
‫‪1858‬‬
‫‪996‬‬
‫‪1314‬‬
‫‪2016‬‬
‫‪612‬‬
‫‪677‬‬
‫‪40‬‬
‫‪1178‬‬
‫‪2142‬‬
‫‪360‬‬
‫‪2165‬‬
‫‪825‬‬
‫‪1908‬‬
‫‪1930‬‬
‫‪1883‬‬
‫)הביניים הגדולות‬
‫שימי‬
‫שיסקי‬
‫שיפא‬
‫שיסה‬
‫שיפץ‬
‫שיפתו!‬
‫שיעניתא‬
‫שירטון‬
‫שירין‬
‫שירק* דמעי*‬
‫שירק א דמעייא‬
‫שיחין‬
‫שלאכא‬
‫שלולית הים‬
‫שלוף דוץ‬
‫שליא‬
‫שליבות‬
‫)שלינותיואשליבות(‬
‫)ה(שלישי‬
‫שלל‬
‫]שלל[‬
‫שלפוחית‬
‫]שלשל[‬
‫שלשלאות‬
‫שלשלת‬
‫שמום‬
‫]ש&ט[‬
‫]שמם[‬
‫]שנא[‬
‫שגיא ליה )ידיה(‬
‫שמי‬
‫)שמיה(]שמי[‬
‫שמים‬
‫שמין‬
‫שעיר‬
‫שעם‬
‫שער‬
‫שף‬
‫שפא‬
‫שפה‬
‫שפק‬
‫שפי)לערות(‬
‫ש>ך)שמוס(‬
‫!;לעיים‬
‫‪2)19‬‬
‫‪111S‬‬
‫‪1519‬‬
‫‪.1917,774,773‬‬
‫גג‪24‬‬
‫‪777‬‬
‫‪613‬‬
‫‪S66‬‬
‫‪611 ,617‬‬
‫‪1962 ,1021 ,569‬‬
‫‪1054‬‬
‫‪673‬‬
‫‪2131‬‬
‫‪44‬‬
‫‪399‬‬
‫‪539‬‬
‫‪32S‬‬
‫‪1‬‬
‫]‪554 4237‬‬
‫‪237‬‬
‫‪1641‬‬
‫‪<42‬‬
‫‪1069 ,1060‬‬
‫‪2111 .1940‬‬
‫‪562‬‬
‫‪1796‬‬
‫‪693‬‬
‫‪2342‬‬
‫‪2342 .2335‬‬
‫‪1019 .962‬‬
‫‪488‬‬
‫‪488‬‬
‫]‪[1483‬‬
‫‪1483‬‬
‫‪2398‬‬
‫‪333‬‬
‫‪1111‬‬
‫‪1124 ,781 .733‬‬
‫‪1058‬‬
‫‪1439‬‬
‫‪1744 ,1429‬‬
‫‪1924‬‬
‫‪1102‬‬
‫‪1452‬‬
‫‪1221‬‬
‫מפתחות‬
‫!•®י[‬
‫•פסי‬
‫י״פץ[‬
‫]שפד[‬
‫שקוף‬
‫שיניסים‬
‫•מ*‬
‫שמ»ון‬
‫שרץ•‬
‫שרף‬
‫‪1‬שר ף (‬
‫שרק‬
‫‪1‬שי?‪1‬‬
‫‪1‬שיש[‬
‫]שחת[‬
‫תאכלו‬
‫תבן ומספוא‬
‫וזוך‬
‫תוכחה‬
‫תומי‬
‫תינכא‬
‫תורייקי‬
‫חירססין‬
‫תירייחא‬
‫תוח‬
‫תוחרי‬
‫תחגור‬
‫וזחלי‬
‫תחיזוגיוח‬
‫תיאה‬
‫תינה‬
‫תיבנא‬
‫‪2261‬‬
‫‪440‬‬
‫‪1102‬‬
‫‪1224‬‬
‫‪2284‬‬
‫‪2270‬‬
‫‪856 .79$‬‬
‫‪91‬‬
‫‪2388 .92‬‬
‫‪631 .144‬‬
‫‪,1849 .602 .92‬‬
‫‪2388‬‬
‫‪260‬‬
‫‪4 SO‬‬
‫‪1023‬‬
‫‪1717‬‬
‫‪1375‬‬
‫‪2331‬‬
‫‪887‬‬
‫‪1080‬‬
‫‪1521‬‬
‫‪2417 .737 .549‬‬
‫‪1194‬‬
‫‪121‬‬
‫‪,1279 .927 .327‬‬
‫‪1650‬‬
‫‪278‬‬
‫‪211‬‬
‫‪2064‬‬
‫‪1818 .1578 .384‬‬
‫‪318‬‬
‫‪2433‬‬
‫]‪12283‬‬
‫‪2149‬‬
‫>תינת(|תיבה[‬
‫חיכי‬
‫תילתן‬
‫תימחתא‬
‫חיעא‬
‫תכטקי‬
‫חכיפה‬
‫תכחקא‬
‫תלאנא‬
‫]חלה[‬
‫]תלע[‬
‫]תלת[‬
‫תלתן‬
‫תפד‬
‫חמומנה‬
‫תמותות‬
‫תמכא‬
‫תפאר‬
‫תפוח‬
‫תפוחות‬
‫תפוס‬
‫תפח‬
‫]תפח[‬
‫תפירה רחבה‬
‫תפירות‬
‫]חפר[‬
‫תפרו‬
‫תרגיסא‬
‫תרדין‬
‫תרווד‬
‫]חח[‬
‫תרמיל‬
‫)תרמילו(]תרמיל[‬
‫תשרש‬
‫הלעוינו‬
‫‪2283‬‬
‫‪2313 .1465‬‬
‫‪1950‬‬
‫‪2147‬‬
‫‪2171‬‬
‫‪1175‬‬
‫‪1095‬‬
‫‪407‬‬
‫‪1312‬‬
‫‪570‬‬
‫‪2120‬‬
‫‪1987‬‬
‫‪1113,920,841‬‬
‫‪2403 ,1417‬‬
‫‪642‬‬
‫‪1143‬‬
‫‪1354‬‬
‫‪626‬‬
‫‪2289‬‬
‫‪1899 .156‬‬
‫‪1242‬‬
‫‪521‬‬
‫‪815‬‬
‫‪1242‬‬
‫‪1991‬‬
‫‪284‬‬
‫‪1031 .244‬‬
‫‪244‬‬
‫‪793‬‬
‫‪1707 ,77‬‬
‫‪313‬‬
‫‪1566 ,1403‬‬
‫]‪[1U4‬‬
‫‪1114‬‬
‫‪1023‬‬
‫נםםח‬
‫ייגודים מתחילים‪ ,‬שהלעז שבהם אמו מפרש מלה מסוימת‪.‬‬
‫כאן התייחסנו למלים כמות ש ^ כולל אותיות ככל־ם‪ ,‬ורק ה י א הידיזנה ווי׳׳ו החיבור ל ת נ ו ת‬
‫נסוגי״־ם ילא נ ח ש נ ו ת לסדר א ״ נ ‪.‬‬
‫״אבא"‬
‫" « ‪ p‬של מלתי‬
‫" * י ריכבא דדיקלא־‬
‫‪1623‬‬
‫‪1245‬‬
‫‪1580‬‬
‫״ א ו שולקן־‬
‫ א ו צ ר בלום״‬‫״>ו‪1‬איכא דמתני ל ה ־‬
‫‪1211‬‬
‫‪1287‬‬
‫‪896‬‬
‫‪247‬‬
‫‪248‬‬
‫אוער‬
‫מפתחות‬
‫‪1686‬‬
‫״איעטבלאות״‬
‫‪1264‬‬
‫״אנדוכתרי״‬
‫‪2067 ,2066‬‬
‫״בחודא דכובעא״‬
‫‪902‬‬
‫״ביעתא״‬
‫‪913 .911‬‬
‫״נסוסחקי״‬
‫‪11S6‬‬
‫״בני נכפי״‬
‫״בעובי בית הכוסות״ ‪1171‬‬
‫‪133$ .1334‬‬
‫״בפירי״‬
‫‪1382‬‬
‫״בשודא דדייני״‬
‫‪117‬‬
‫״גפרית״‬
‫‪768‬‬
‫״דאורבני״‬
‫‪1163‬‬
‫״דבר אחר״‬
‫״ ח מ ה לאניעי פשתן״ ‪1206‬‬
‫‪2063‬‬
‫״ ד מ י א לסאסאה״‬
‫‪1028 .787‬‬
‫•דפנא״‬
‫‪1S96‬‬
‫״)ו(דפנא״‬
‫‪2212‬‬
‫״דפרעי טבחי־‬
‫‪909‬‬
‫־הוה ס פ ש ח ״‬
‫‪19 $9‬‬
‫״)‪0‬הרכץ־‬
‫‪1346‬‬
‫״חומרי״‬
‫‪1746‬‬
‫״חייב על הראש״‬
‫‪1840‬‬
‫״ ח מ י מ י לסילוא״‬
‫‪466‬‬
‫״ירקא״‬
‫‪353‬‬
‫״ כ י ץ דאיתא״‬
‫‪481‬‬
‫״כיסי בבלייתא״‬
‫‪2114 .2112‬‬
‫־ככשוחא־‬
‫‪1842‬‬
‫״כמונא ברייא״‬
‫‪19S5‬‬
‫״ כ פ ץ קונאות״‬
‫‪$76‬‬
‫״)‪0‬כן ביעתא״‬
‫‪776‬‬
‫״ > ‪ p o‬חער״‬
‫‪1402‬‬
‫• כ ס ף עורי"‬
‫‪2210‬‬
‫״כרכו בסיב״‬
‫‪,1775 ,1774 ,1773‬‬
‫״כתב ולשק״‬
‫‪1776‬‬
‫‪892 ,891‬‬
‫״לא בקרדום״‬
‫‪568‬‬
‫״לא תחליף־‬
‫‪508‬‬
‫״לחי הבולם״‬
‫‪1299‬‬
‫•לחינכי־‬
‫‪2076‬‬
‫״לכרכר״‬
‫‪871 ,870‬‬
‫״>‪0‬לערב אסורין־‬
‫‪130$‬‬
‫״לפתחזי״‬
‫״לשוף־‬
‫־לשפות״‬
‫״ מ א ן תנא מ ש ת פ ר ת ״‬
‫״ מ א נ י דקוניא״‬
‫)ה<מחנץ״‬‫״מטנפות״‬
‫•מטרופולין•‬
‫• ‪ p‬האגף״‬
‫״ מ ן המים״‬
‫״ מ ע ק ה למרפסת־‬
‫״מעוביתא״‬
‫״)ה<מקמץ״‬
‫״>ו<משמונים ושתיים‬
‫ריבוא״‬
‫״משרבט״‬
‫״ מ ש ת ב ץ אליו״‬
‫״נברא״‬
‫״נקט מערא״‬
‫״עבידתא חד עבדי״‬
‫״ ע ד שיוכפלו‬
‫המקעועות״‬
‫״עיסה״‬
‫״עראה״‬
‫״ערי״‬
‫״פרט לעופות״‬
‫״עומת מ י ד ן ־‬
‫״קרביטיו״‬
‫״רבי אלעזר‬
‫מחייב לשלח״‬
‫״רופס )רופף?(״‬
‫״שאינה נקובה״‬
‫״שאכלה כרשינץ״‬
‫")‪0‬שדו ליה״‬
‫״שהתקינה״‬
‫״שיישא״‬
‫")‪0‬שיכרא דדפנא״‬
‫")‪0‬של שמרים״‬
‫״שלא יפרוס קלע״‬
‫״שקוט מלפניו״‬
‫״ששיבב את עעסו״‬
‫״תרתי או תלת״‬
‫הלעזים‬
‫‪2072‬‬
‫‪901‬‬
‫‪1106‬‬
‫‪1187‬‬
‫‪8‬גג‬
‫‪2413‬‬
‫‪K993‬‬
‫‪6VJ‬‬
‫‪905‬‬
‫‪1044‬‬
‫‪366‬‬
‫‪1079‬‬
‫‪2227‬‬
‫‪1164‬‬
‫‪957‬‬
‫‪$46‬‬
‫‪1386‬‬
‫‪2366‬‬
‫‪120$‬‬
‫‪1377‬‬
‫‪1317‬‬
‫‪935‬‬
‫‪2078‬‬
‫‪2211‬‬
‫‪1072‬‬
‫‪2297‬‬
‫‪$6$‬‬
‫‪224‬‬
‫‪210‬‬
‫&‪6‬‬
‫‪196‬‬
‫‪836‬‬
‫‪6S9‬‬
‫‪2023‬‬
‫‪419 .1418‬‬
‫‪2341‬‬
‫‪1227‬‬
‫‪791‬‬
XL VIII
‫הלעזים‬
2440. a cloth's corners, fringes
2441. to penetrate, infiltrate
2442. scarf
2443. joint, the knee sinew
2444. to warp (to prepare the warp
threads before weaving)
2445. bandage
2446. bug, bed bug
2447. pale
2448. hook
2449. soap
2450. to stretch, spread
2451. shivers, shuddering
‫תרגום אנגלי‬
‫אתר‬
2452. to yawn
2453. broom
2454. a latticework holding the olives
under the beam in the olive-press
2455. gladiolus (plant)
2456. chatter
2457. port, seaport
2458. pricks, punctures
2459. a surgeon's knife (for bloodletting)
2460. eye fluid
2461. folding chair
2462. to faint, lose consciousness
‫הלעוים‬
‫חמודה‬
2378. weeping, complaining
‫כריתות‬
2379. sap, gum (of a tree)
2380. galbanum (in Italian)
2381. lavender, spike lavender (plant)
2382.soap
2383. a soap herb (soapwort)
2384. a burn (an infected wound)
2385. vine-arbor
2386. leeks (vegetable used as food)
2387. the flesh covering the thigh bone
2388. to swallow while inhaling
‫מעילה‬
2389. little demon
2390. sack, bag
‫תמיד‬
2390‫א‬. angles
2390‫ב‬. entertainment (referring to a
society preventing the people from
getting bored)
2390‫ג‬. felt
2391. to feel, sense
2392. shrinking (or: shrunken)
2393. bottom
2394. rust
2395. pebbles, gravel
2396.rock
2397. belt
2398. laces, cords
2399. to communicate with the dead
2400. cotton
2401. cotton
2402. laying on the back, supine
2403. fenugreek (a Greek trefoil use as
spice)
‫תרגום אנגלי‬
‫אוצר‬
XL VII
2404. a black paint (made from sulfuric
copper)
2405. pale
2406. spotted, stained
2407.bandage
2408. thin, slim
. 2409. pupil (of the eye)
2410. eyebrow
2411. chin
2412. temples (of the forehead)
2413. fluid, phlegm, pus
2414. arm-pits
2415. winnowing shovel
2416. clear, pure, lucid, choice
2417. unconscious, shock, confusion
2418. wrinkles
2419. wart
2420. wrinkles
2421. nipples
2422. disturbing, despised
2423. tongue (of a bell)
2424. to rub
2425. saffron, crocus
2426. isatis, pastel (a plant with dyeyielding roots)
2427. chicory
2428. a type of mint «
2429. savory (plant)
2430. to spot (to cultivate a field in the
spot technique, that is, to gather here and
there)
2431. dill, anise (aromatic plant)
2432. feverfew, pyrethrum
2433. aconite, wolfsbane, monkshood (a
poisonous plant)
2434. saffron, crocus
2435. scales
2436. mucus (of the nose)
2437. burn (an infected wound)
2438. toad
2439. toad
XL VIII ‫הלעזים‬
‫תרגום אנגלי‬
2312. a comb for flax
2313. twisted threads (of unwoven flax)
2314. intestinal fat
2315. diarrhea, intestinal disease
2316. to notch, to groove
2317. temples (of the forehead
2318. gums
2319. molars (teeth)
2320. cartilage (inside an animal's ear)
2321. gums
2322. molars (teeth)
2323. a spit, a pointed stick
2324. a drill
2325. vetch (plant)
2326. a handle (of a vessel)
2327. cataract (a spot in the eye that
reduces eyesight)
2327x. a disease in the eye
2328. glaucoma
2329. pupil (of the eye)
2330. glaucoma
2331. hay (animal food)
2332. molars (teeth)
2333. shrinking (or shrunken)
2334. flanks (the inner muscles of the
thigh next to the kidneys)
2335. to drop, to draw out, to dislocate
[as in a sprain]
2336. flank (the inner muscle of the
thigh next to the kidney)
2337. too short
2338. wart
2339. (a earners) humps, humpback
2340. eyebrows
2341. an implement with two pointed
heads.
2342. to drop, to draw out, to dislocate
[as in sprain]
2343. eyebrows
2344. leech
2345. little demon
‫אתר‬
2346. ankle
2347. thin, slim
2348. hinges
2349. red
2350. lentiginous (who has a skin with
lentil shaped freckles)
2351. mead
2352. spit, a pointed stick
2353. regions
2354. wicker baskets, mats
2355. lettuces (vegetables)
2356. omasum (the third chamber of a
ruminants' stomach)
2357. rotten (egg)
2358. red paint (made of plumbum
oxide)
‫ערכין‬
2359. lamp
2360. flutes, pipes (musical instruments)
2361. thin, slim
2362. cymbals, bells
2363. shine, glow
2364. bell
2365. shovel, scoop
2366. cymbals, bells
2367. to chatter
2368. arm-pit
2369. the part (of the arm)‫־‬that is full of
flesh, biceps
2370. crutch
2371. ankle
2372. adz (a heavy curved steel tool,
with a broad, chisel like end mounted on
a wooden handle)
‫י‬
2373. a saw
?‫ץ‬
2374. clear, lucid, not dense
2375. secondary, of a low quality
2376. a cupboard for storing food
2377. closet
‫הלעוים‬
‫תרגום אנגלי‬
2243. thigh-bone (original meaning: a
round object)
2244. a part of the body which is full of
flesh
2245. butcher shops
2246. port, seaports
2247. rope, string
2248. anus
2249. ball of thread
2250. infiltrating, penetrating
2251. to pickle (in vinegar and spices)
2252. sediment (of leftover meat)
2253. the shoulder bone
2254. flying, evaporating
2255. unconscious, shock, confusion
2256. foam
2257. nettles, urtica
2258. shrunken
2259. spiciness
2260. bloodsoaked
2261. to drip
2262. shrinking (something else)
2263. rock salt (such as Sodom salt, salt
extracted from the Dead sea area)
2264. intestinal fat
2265. anus
2266. whey, milk curds
2267. peacock
2268. fluid, phlegm, pus
2269. thigh bone (original meaning: a
round object)
2270. pods, shells (of beans)
2271. fluid, pus, phlegm
2272. sediment (of leftover meat)
2273. sediment (of leftover meat)
2274. to melt (food, in order to drink it)
2275. knee (here, in a special meaning of
the neck tendon)
2276. beak
2277. hump (of a camel)
2278. hedgehog
‫אוצר‬
XL VII
2279. lizard
2280. a slug
2281. plaster
2282. folding chair
2283. a cupboard for storing food
2284. the part of the door frame that the
door strikes when closing
2285. a bunch of hairs
2286. beavers
2287. chicory
2288. range
2289. take away the beauty (from
something)
2290. butcher shop
2291. alum
2292. shoulder bone
2293. yellow-reddish
2294. ball of thread
2295. a felt hat
2296. niches in the wall where the birds
nestle
2297-cuckoo
‫בכורות‬
2298. bat
2299. Siren (a mermaid, as described in
folktales)
2300. hazelnut (tree)
2301. monkey
2302. a monkey with a tail (in German)
2303. peg, hook, wedge
2304. fringes (of a garment)
2305. pick-ax
2306. a saw
2307. cataract (a spot in the eye that
reduces eyesight)
2308. a ball of thread
2309. a spit for roasting
2310. cataract (a spot in the eye that
reduces eyesight)
2311. (sheets made of) felts
XLIV
‫הלעזים‬
‫תדגים אנגלי‬
‫אתר‬
2215. has a peculiar shape, has queer
characters
2216. unconsciousness, shock, confusion
2217. moss
2218. whirlwind, tornado
2219. flax's waste
2220. a yellow paint (made from arsenic
disulfide)
2221. a funnel (to supply the grindstones
with grain)
2222. the flesh on the thigh bone 2223. to explode
2224. to turn over, to tremble
2225. vine-arbor
2226. warp heddle (Brit: heald) eye [a
bustard?)
cord with a ring or eye formed by two
2192. owl, little owl (a night bird)
knots guiding the warp threads]
2193. mole
2227. Naibone (a city in southern
2194. owl, little owl (a night bird)
France)
2195. bat
2228. to suspect, assume
2196. mole
2229. to winnow, sift
2197. mole
2230. tendrils, sinews
2198. hawk
2231. loins, flanks, (the inner muscles of
2199. a round ball
the thigh next to the kidney)
2200. flat
2232. stomach (here, referring to the first
2201. albumen (white of an egg)
chamber of a ruminants' stomach)
2202. yolk (of an egg)
2233. part of the stomach next to the
2203. beaten (scrambled eggs)
kidneys to the right and left
2204. tuna
2234. stomach (here, referring to the first
2205. pea-beetles
chamber of a ruminants^stomach)
2206. chick-pea, garbanzo
2235. membrane
2207. a horsefly's larva
2236. waist, hip
2208. beetle
2237. the part of the stomach next to the
2209. centipede, scolopendid (literally:
kidneys to the right and left
hundred feet)
2238. intestinal fat
2210. tendril, sinew
., 2239. loins, flanks (inner muscles of the
2211. the ankle bone(?)
thigh, next to the kidneys)
2212. the ankle bone(?)
2240. waist, hip
2213. clear, lucid
2241. bloodsoaked
2214. to unravel, disentangle (a fiber or
2242. shrinking (something else)
garment into threads)
2179. ibex, wild goat
2180. fallow dear, roebuck
2181. spool, winder (a device for
unwinding coils of thread)
2182. coils, skeins
2183. to untie, unwind coils (of thread)
2184. bowman, archer
2185. a shudder, cramps
2186. starling
2187. swallow
2188. jackdaw
2189. to scratch
2190. nettle, urtica
2191. wild peacock (a wild cock, a small
‫הלעזים‬
‫תדגוס אנגלי‬
2109. fluid, phlegm, pus
2110. bright blue
2111. bloodsoaked
2112. saiTron, crocus
2113. hops
2114. saffron, crocus
2115. a bum (an infected wound)
2116. to cover, smear with lead
2117. white spots, stains
2118. womb
2119. wounds
2120. worms(?)
2121. thin, hot (peppery)
2122. wounds
2123. rigid, stiff, hard
2124. intestinal fat
2125. a (sharp) point
2126. stomach (here, referring to the first
chamber of a ruminant's stomach)
2127. a fold of fat
2128. membrane
2129. anus
2130. the apex (the most distant place
between the arrow and the string, that the
shape of the stomach forms)
2131. fluid, phlegm, pus
2132. anus
2133. waists, hips
2134. caecum
2135. caecum
2136. stomach (here, referring to the first
chamber of a ruminant's stomach)
2137. the entrance of the stomach
2138. a part of the peritoneum covering
the abdomen
2139. stomach (here, referring to the first
chamber of a ruminant's stomach)
2140. a fold of fat
2141. formed a crust, encrusted
2142. a shudder, cramps
2143. wails, groans
‫אתיר‬
XLffl
2144. beaten (flax)
2145. shaken (flax)
2146. bundles of flax
2147. basswood, linden tree
2148. set in loose way, with no density
or compactness
2149. straw (mainly used as a resting
place for animals)
2150. peas
2151. chick-peas, gaibanzo
2152. a strong glue
2153. beaten, crushed
2154. marten
2155. sole of the foot
2156. bloodsoaked
2157. shoulder bone
2158. womb
2159. waist, hip
2160. goitre, crop
2161. feathers
2162. down
2163. dotting, spotting, freckling
2164. shrinking (something else)
2165. laying (eggs)
2166. mosquito
2167. to become unrestrained, to go
wild, to be angry
,
2168. hammer
2169. caecum
2170. laserwort, asafetida (plant)
2171. aconite, wolfsbane, monkshood
(poisonous plant)
2172. aconite, wolfsbane, monkshood
(poisonous plant)
2173. heating up (meaning: high
temperature, fever)
2174. caper bush
2175. gums
2176. waist, hip
2177. toothed, dentate, serrated
2178. split, cloven, divided
XL VIII ‫הלעזים‬
‫תרגום אנגלי‬
‫חולץ‬
2037. rope, string (where slaughtered
birds were hung)
2038. potion
2039. to winnow, sift
2040. to bump into, to get hit
2041. piercing
2042. rough
2043. membrane
2044. loins, flanks (the inner muscles of
the thigh, next to the kidneys)
2045. to feel, touch, to handle with the
hands
2046. hole
2047. to cleave, split, break open
2048. waist, hip
2049. acorn
2050. pea-beetles
2051. scythe, pruning shears
2052. sickle
2053. saw
2054. an axis (of a winch, crank)
2055. screw
2056. sedge (plant)
2057. clear, lucid
2058. mirror
2059. slices of bacon
2060. to complicate, confuse
2061. to make thin
2062. awn, bristle (of wheat)
2063. rough
2064. to delay, arrest
2065. helmet
2066. sharpness
2067. sharp
2068. glands
‫־‬
2069. to tear apart
2070. holes
2071. a ditch, a space
2072. horse-tail (plant)
2073. handle (of a vessel)
‫אתר‬
2074. a file
2075. to scrape, to mash (in a grater)
2076. a black etching (an engraving
made by a chemical substance put on a
vessel)
2077. hammer
2078. a sort of vulture
2079. gravel, sand (mixed with water)
2080. moth
2081. a red leather
2082. felted, matted, upholstered
2083. cut into small pieces, minced
2084. diaphragm
2085. omasum (the third chamber of a
ruminant's stomach)
2086. stomach (here, referring to the first
chamber of a ruminant's stomach)
2087. hawk
2088. goshawk
2089. knee
2090. beaten, crushed
2091. a part of the peritoneum covering
the abdomen (rumen)
2092. stomach (here, referring to the firs4
chamber of a ruminant's stomach)
2093. shrinking (or: shrunk)
2094. rigid, stiff, hard
2095. shrinking, (or: shrunk)
2096. to stick, to attach, to clog up
2097. the forking of the ribs
2098. glands
2099. an applied strike
2100. diaphragm
2101. thin, slim
2102. feather
2103.tub
2104.rigid,stiff, hard
2105.
2106.
2107.
2108.
bloodsoaked
scabs (incrustration of a wound)
wounds
stains
‫הלעוים‬
‫תרגום אנגלי‬
1979. doorposts, beams or pillars
forming the door's frame
1980. passage, balcony
1981. room, chamber
1982. hut, open hut
1983. a yard surrounded by four
corridors
1984. a strong glue
1985. gloves
1986. to shrink
1987. to plait (the teffilin straps so that
they don't touch the ground)
1988. the part (of the arm) which is full
of flesh, biceps
1989. waste of raw silk (made of the
outer part of the cocoon)
1990. pins
1991. to stitch a basting (to stitch rough,
loose, stitches until the final stitching is
done)
1992. mantle, cloak
1993. ball of threads
1994. seams, fringes (of cloths)
1995. to unravel, disentangle (a garment
into threads)
1996. excess warp threads
1997. fringes (of a garment)
1998. alum (in German)
1999. alum (in German)
2000. alum
2001. fenugreek (a Greek trefoil used as
spice)
2002. tub, container (the part of the
wine-press where the grapes are laid)
2003. to round [shaping pastries in a
round shape]
2004. to turn (the dough to give it the
bread's shape)
2005. vine-aibors
2006. to turn (the dough to give it the
bread's shape)
‫אוצר‬
XLVII
2007. a piece of wood bent at its sides
2008. acorns
2009. oak
2010. tiles, shingles
2011. a hut (built like a cone-shaped
tent)
2012. flail (an instrument for threshing
grain by hand, consisting of a staff or
handle to one end of which is attached a
freely swinging stick or bar)
2013. lime
2014. spelt
2015. rye
2016. oats
2017. (untied) bundles, heaps
2018. food cooking in a pot with bread
crumbs and other ingredients
2019. clear, lucid, not dense
2020. cataract (a spot in the eye reducing
eyesight)
2021. to penetrate, infiltrate
2022. medical ointment (balm)
2023. sediment-wine, wine made of
dregs (wine of bad quality)
2024. to beat, strike
2025. vine-aibors
2026. mold spots
*
2027. lamps [the vessel holding the
candle]
2028. folding
2029. a form
2030. a little boat
2031. pitchforks, hayforks
2032. circle, wheel, bow
2033. folding chair
2034. cataract (a spot in the eye reducing
eyesight)
2035. bar, ingot
2036. to trim, clean (a candle)
XL VIII ‫הלעזים‬
‫תרגום אנגלי‬
1919. to blanch, scald, to wash with
boiling water
1920. stormy, raging (water)
1921. sedge (plant)
1922. grill, roasting jack
1923. a sharpening stone
1924. to file
1925. to cover, smear upon with lead
1926. to penetrate, infiltrate
‫הודיות‬
1926‫א‬. ‫ונחים‬
1927. chunks of meat roasted on pieces
o f coal
1928. model, example
1929. perfect, complete
1930. to rub, scratch
1931. a bandage
1932. to shorten (by rolling up)
1933. waist, hip
1934. elbow
]935. band, belt
1936. handle (of a vessel)
1937. bottom
1938. to groove, to notch
1939. cataract (a spot in the eye reducing
eyesight)
1940. bladder
1941. wart (blister?)
1942. chunks of meat roasted on
charcoals
1943. prepared, capable, talented
1944. to shrink
1945. to rub, to pick; scratch
1946. furnace, stove, hearth
1947. to cover, smear with lead
1948. to mix (in a liquid)
1949. vault, arch (dome)
‫אתר‬
1950. fenugreek (a Greek trefoil used as
spice)
1951. to penetrate, infiltrate
1952. to explode
1953. cataract (a spot in the eye reducing
eyesight)
1954. buttons
1955. a ball-shaped knob (on a haft of a
spear or sword to prevent them from
slipping from the hand)
1956. helmets
1957. bells
1958. to round [a leather piece to make a
nice-looking carpet]
1959. felt
1960. grill, a roasting jack
1961. to penetrate, infiltrate
1962. mud, slime
1963. a lighter [a piece of steel used to
strike a flint to make a spark)
1964. steel
1965. slots, grooves, notches
‫בעחות‬
1966. ( a vessel) M l of materials but not
over flowing or heaping
1967. hemp
1968. a copper alloy
1969. metal
1970. tin
~
1971. button (a decorative ball at a
candelabrum‫ ־‬s branch)
1972. cups made o f marbled wood
1973. kidney bean
1974. gall-nuts (parasite growth on oaks'
leaves)
1975.
1976.
1977.
1978.
fringes (of a garment)
a piece o f wood bent at the edges
peg, hook, wedge
patch
‫הלעוים‬
‫תרגום אנגלי‬
1850. potion
1851. a tub, a large round container
1852. wormwood (plant)
1853. cresses, garden cresses, paper
cresses, (green mustards)
1854. whey, milk curds
1855. a (poisonous) bite
1856. watermelon
1857. the bulgings of the cheeks
1858. saddles
1859. a scab (incrustration of a wound)
1860. alum
1861. alum (in German)
1862. red (earth, soil)
1863. to cover, smear with lead
1864. pot, pitcher, leather bag
1865. port, seaport
1866. to peck, gnaw, nibble
1867. whey, milk curds
1868. laserwort, asafedita (plant)
1869. whey, milk curds
1870. cradle
1871. mushrooms
1872. peg, hook, wedge
1873. fenugreek (a Greek trefoil used as
spice)
1874. clay, mud
1875. raging or stormy (water)
1876. eel (a non-kosher fish)
1877. brine (for pickling)
1878. soft (softened by being soaked in
their oil)
1879. flat
1880. albumen (white of an egg)
1881. yolk (of an egg)
1882. a little toad
1883. bladder
1884. soft (softened by being soaked in
their oil)
1885. pile
1886. ball
‫ אוצר‬XL VII
1887. flutes, pipes
1888. cords, strings (of musical
instruments)
1889. lettuce
1890. spindle
1891. chalice
1892. incense bowl
1893. cataract (a spot in the eye reducing
eyesight)
1894. folded up
1895. tub
1896. hail
1897. engraved stamp for coining money
1898. tub, container (the part of the
wine-press where the grapes are laid)
1899. a sack (the amount of grapes or
olives laid at once in the olive-press or
wine-press)
1900. pole, bar
1901. barrels
1902. a hole in a barrel, a tap, a faucet
1903. screw (of the wine-press)
1904. the screw of the wine-press (in
German)
1905. squirrel
1906. a cupboard for storing food
1907. to solder, close up a hole
1908. an air hole, a vent
1909. foam
1910. to stretch
1911. funnel
1912. a dance (in a circle)
1913. a latticework holding the olives
under the beam in the oil-press
1914. broom
1915. tub, container (the part of the
wine-press where the grapes are laid)
1916. a hemp (garment)
1917. a type of papyrus (bamboo?)
1918. rush, reed
X X X V m ‫הלעזים‬
‫תרגום אעלי‬
1782. radish
1783. to cut the knee sinew
1784. a clasped plait of hair
1785. the fraternity's (festival)
1786. leech
1787. vinegar
1788. acorns
1789. a social meal, feast
1790. to tie
1791. shovel, spade (that is, a flat blade
and a long handle)
1792. pick-ax
1793. stock (for locking prisoners' feet)
(in German)
1794. stock (for locking prisoners' feet)
1795. cables, chains
1796. iron chains, handcuffs
1797. lumps, bars, masses
1798. pick-ax
1799. adz (a sort of ax) [a heavy, curved
steel tool, with a broad, chisellike end
mounted on a wooden handle]
1800. to knock down
1801. platform (at the center of the
synagogue)
1802. altar
1803. vault, arch'(dome)
1804. balls (of thread)
1805. hayforks, pitchforks
1806. to assemble, to gather (people)
1807. hay
1808. stylus, engraving tool, writing
instrument
1809. porch, antechamber, entrance hall
1810. neck, nape .
1811. the flesh covering the thigh bone
]812. foam
1813. prick, puncture
1814. aches, (from fever)
1815. gums
1816. aphtha, thrush
‫אוגד‬
1817. pick-ax
1818. cresses, garden cresses, paper
cresses, (green mustards)
1819. a severe wound
1820. rue (plant)
1821. celery
1822. abscess
1823. a fig (a fig shaped hemorrhoid)
1824. warp heddle (Brit: heald) eye.[a
cord with a ring or an eye formed by two
knots guiding the warp thread]
1825. fruit of a wild rose
1826. a slug
1827. cotton
1828. beetle, bug
1829. beetle, bug (in Slavian)
1830. May beetle, June bug (a large
dark-colored bug)
1831. warp's heddle (Brit: heald)eye.[a
cord with a ring or an eye formed by two
knots guiding the warp threads]
1832. colored in some color (purple?)
1833. rock salt (such as Sodom salt, salt
extracted from the Dead sea area)
1834. piercing pains
1835. to heat up, suffer from fever and
infection
1836. eye fluid
1837. piercing pains —
1838. bloodsoaked
1839. abscess
1840. bathtub
1841. uvula
1842. sourness, acidness
1843. mint (plant)
1844. horehound, marrubium (plant)
1845. savory (plant)
1846. a type of mint (plant)
1847. diaphragm
1848. mirror
1849. to swallow while inhaling
‫הלעוים‬
‫תרגום אנגלי‬
1715. to press
1716. pierces
1717. to drip
1718. fishing hook (to be precise, the
hook at the end of the rod)
1719. logs of wood
1720. lake, pond, pool
1721. to swarm, stir, overflow
1722. squirrel
1723. prick, puncture
1724. a surgical knife (for bloodletting)
1725. sound, noise
1726. carpet
1727. marsh, a shallow body of water
1728. bat
1729. delicacies
1730. wounds
1731. nettles, urticas
1732. waiter, chief cup bearer, chief
butler
1733. waiter
1734. crest, cock's comb
1735. magnet, loadstone
1736. essence, being, entity
1737. an empty well, pit
1738. current
1739. wound (in Provencean)
‫מכרת‬
1740. a clod of earth
1741. apprentice
1742. (plasterer's) trowel
1743. county, dukedom, duchy
1744. (location of the) sprain
1745. larva, caterpillar-track
1746. temple (of the forehead)
1747. chin
1748. joint
1749. to sting, puncture (for tattooing)
1750. a surgical knife (for bloodletting)
1751. to unstitch
‫ אוצר‬XL VII
1752. to verify, prove right
‫שברעות‬
1753. chin
1754. needle
1755. drill (in Spanish)
1756. stylus, engraving tool, writing
instrument
1757. pale
1758. fastener, clasp [to close a book or
a shirt]
1759. pin, clasp [see 213]
1760. marsh, a shallow body of water
1761. cloth-shoes
1762. agreement
1763. gall-nuts (parasite growth on oaks'
leaves)
‫עבודה דרה‬
1764. a tub, a large round container
1765. nits
1766. a prick, pecking
1767. stains
1768. cataract (a spot in the eye that
reduces eyesight)
1769. dill, anise (aromatic plant)
1770. dill, anise (in Italian)
1771. tubes [stems, stalks]
1772. ruby (a priceless gem with a
shining deep red color)
1773. Paul (the Apostle, Saul of Tarsus,
a Christian 'saint')
1774. Peter (the Apostle, Simon, a
Christian 'saint')
1775. grammar (in Latin or Italian)
1776. Latin
1777. rocket (plant)
1778. coriander (plant)
1779. leeks (vegetable used as food)
1780. lettuce
1781. lettuce
XXXVI
‫הלעזים‬
‫הרגום אנגלי‬
1646. a girth (of a horse)
1647. a breast harness
1648. tertian (the third annual swarm
leaving the bee-hive)
1649. oak
1650. pine
1651. fir tree
1652. box (wood)
1653. fir (tree)
1654. oak
1655. acorns
1656. coral
1657. berries (and specifically to the
laurel's fruit)
1658. laurel, (sweet) bay
1659. chestnut trees
1660. to fill, to overflow, brimful
1661. tin
1662. lead
1663. a leveler, flattener, a straight strip
of wood used to remove the excess
amount
1664. box (wood)
1665. foam
1666. vinegar
1667. to turn around, turn upside down
(to turn sour, turn bad)
1668. pole, bar
1669. ditch,
1670. branches, bundles
1671. bell
1672. fortune
1673. pin, clasp [see 213]
1674. thistle's fruits
1675. mast
1676. little coins, pennies
1677. stork
1677‫ •א‬plain, open field, an area of fields
‫סנהדדץ‬
1678. border, frontier
‫אוצר‬
1679. marsh, a shallow body of water
1680. rust
1681. skunk
1682. cradle
1683. hawk
1684. fried
1685. to calm, give rest (to allow breath)
1686. stables
1687. stalls in the stable
1688. a bird used as bait
1689. metal disks used in a game
1690. a latticework that holds the olives
under the beam in the olive-press
1691. battle-ax
1692. womb
1693. to flicker, to start burning la
flame]
1694. hot ashes (in Italian)
1695. quinces ( fruits)
1696. strainer (in Provancean)
1697. battle-ax
1698. to attack, provoke
1699. nettles, urticas
1700. alum
1701. part, section, piece
1702. podagra, gout (a rheumatic illness
in the feet)
1703. niter (potassium nitrate)
1704. a soap herb (soapwart)
1705. going astray, crossing the limits,
breaking the barriers
1706. tongs, pliers
1707. nape
1708. a clod of earth
1709. arm-pit
. 1710. to blow or wipe the nose
1711. bell
1712. ball
1713. that belongs to them (literally:
their belonging)
1714. mud, slime
‫הלעוים‬
‫תרגום אנגלי‬
1583. fulling; cleansing and thickening a
cloth by pressing, treading and other
processes
1584. felt (sheet)
1585. shook (his garment)
1586. a layer of clay strengthening the
floor (in German)
1587. vine-arbor
1588. wicker nets, mattresses
1589. planks
1590. wedges, hooks, pegs
1591. vault, arch (dome)
‫בבא בחרא‬
1592. the beams of the roof
1593. hedgehog
1594. gray-brown (marble)
1595. laurel, sweet bay
1596. berries, and laurel benies in
particular
1597. wing (of a building)
1598. a beam in the wall, that the
peipendicular beams rest on (in German)
1599. hut
1600. a lock
1601. aery
1602. ring, scale (of a mail; a flexible
armor of interlinked rings or scales)
1603. porch, antechamber, entrance hall
1604. passage, balcony
1605. stairs
1606. carpet
1607. withering
1608. flint stones
1609. to shake
1610. leeks (vegetable used as food)
1611. to layer (a vine) [see 918]
1612. ice
1613. hail
1614. wooden frame for a grindstone
‫ אוצר‬XL VII
1615. a funnel (to supply the grindstones
with grain)
1616. a layer of loam that strengthens
the floor (in German)
1617. plank
1618. canal, drainpipe
1619. shovel, spade (a flat blade with a
long handle)
1619K. east
1620. spark
1621. oriental saffron, crocus
1622. rings
1623. Rome (Italy's capital)
1624. rungs, steps (of a ladder)
1625. temple (of the forehead)
1626. wing (of a building)
1627. lodges, huts
1628. wooden frame for a grindstone
1629. funnel (to supply the grindstones
with grain)
1630. tub, container (the part of the
wine-press where the grapes are laid)
1631. twins (poles supporting the winepress)
1632. sisters (poles supporting the winepress)
1633. screw (of the wine-press)
1634. branch, bundle
1635. (tree) trunk
1636. props (for a young tree)
1637. wedges, hooks, pegs
1638. mast
1639. a sail
1640. anchors
1641. oars
1642. a little boat
1643. a cargo ship, freighter
1644. lying on their back, supine
1645. ruby (a priceless gem, with a
shining deep red color)
XXXIV
‫הלעזים‬
‫תרגום אנגלי‬
1526. whey, milk curds
1527. pick-ax
1528. chauldron, big pot (for cooking)
1529. clods, lumps (of clay to make
jugs)
1530. region
1531. carriage (in German)
1532. winnowing shovel
1533. to diaper
1534. marsh, shallow body of water
1535. to weed
1536. a soaking pond, for retting (flax, to
facilitate the removal of the fiber from
the wooden tissue by partial rotting)
1537. to go astray, to break the barriers,
to pass the limits
1538. glaucoma
1539. ploughshare (the blade that slices
the earth)
1539‫א‬. smooth, not large
1540. dress, gown [see 189]
1541. pick-ax
1542. adz (a sort of ax) [a heavy, curved
steel tool, with a broad chisellike blade
mounted on a wooden handle]
1543. an implement with two pointed
heads
1544. a pole, (for carrying a load on the
shoulder)
1545. pitchfork, hayfork (in German)
1546. spear, lance
1547. scythe, pruning shears
1548. sickle
1549. recooking, (welding a metal)
1550. felt (sheets)
J551. tub
1552. a burn (an infected wound)
1553. a shepherd's bag (also used for
sleeping)
1554. aphtha, thrush
‫אוגר‬
1555. sparks
1556. to wet, to moisten
1557. fried and spiced meat
1558. a weight of one hundred units
1559. wrinkles, folds
1560. rudder (a vertical blade at the stem
of a sailing vessel used for steering)
1561. a vessel made of rushes for
producing cheese (giving the cheese its
name)
1562. small onions (chives, leeks)
1563. rows (of vines)
1564. to strike, beat
1565. a wall (surrounding the city)
1566. to suffer from diarrhea (referring
to a cow suffering from an intestinal
disease)
1567. skunk
1568. diarrhea, intestinal disease
1569. deviations (passages branching off
the right way where the cattle might get
lost)
1570. gratitude, gratefulness
1571. a hole in a barrel, a tap, a faucet
1572. props (for a young tree)
1573. pick-ax
1574. shovel, spade (that is, a flat blade
and a long handle)
1575. shovel, spade (that is, a flat blade
and a long handle)
"‫־‬
1576. (the spade's, or) shovel's blade
1577. a sack (the amount of grapes or
olives to be put to the wine-press or oilpress at once)
1578. cresses, garden cresses, paper
cresses, (green mustards)
1579. oriental saffron, crocus
1580. to bend
1581. hawthorn
1582. to comb (wool)
‫הלעוים‬
‫תרגום אנגלי‬
1458. laundry workers [fullers; cleansing
and thickening clothes by pressing,
beating or treading]
1459. adz (a sort of ax) [a heavy, curved
steel tool, with a broad, chisel like end
mounted on a wooden handle]
1460. slim, thin
1461. stitches, seams
1462. waip heddle (Brit; heald) eye [a
cord with a ring or an eye formed by two
knots guiding the warp threads]
1463. balls of thread
1464. warp threads
1465. plaits (of unwoven flax)
1466. felt (sheets)
1467. leftovers (of leather after tanning)
1468. a saw
1469. a drill
1470. a plane (a tool)
‫בבא מציעא‬
1471. fringes (of a cloth)
1472. halter (the part of the harness
around the animal's neck)
1473. head-harness
1474. sack, bag
1475. bundles of flax
1476. bundles of flax
1477. flanks (the inner muscles of the
thigh, next to the kidneys)
1478. nettle, urtica
1479. skunk
1480. blocking by a damn
1481. vulture
1482. stairs
1483. laces, strings
1484. bar, ingot
1485. gravel, sand (mixed with water)
1486. to blunt, defect (the donkey's back
with an improperly fit saddle)
1487. wart
‫ אוצר‬XL VII
1488. entertainment (a society that
prevents people from getting bored)
1489. to occupy oneself
1490. to wear out (clothes, or, as in this
case, household metal tools)
1491. peg, wedge, hook
1492. couple
1493. scoops, shovels
1494. a clod of earth
1495. wicket (a small, low door)
1496. pick-axes
1497. to turn sour, to lose the honey taste
1498. bluntness, defectiveness
1499. millet
1500. a type of millet, panic grass
1501. pitch
1502. clay, mud
1503. a hole in a barrel, a tap, a faucet
1504. plenty, abundance
1505. (jewelry) box
1506. hops
1507. a metal disk (a pre-stamped coin)
1508. an engraved stamp for coining
money
1509. to decorate, to equip
1510. sparks
1511. bar, ingot
1512. a metal disk (a pre-stamped coin)
1513. an advance
1514. pledge, deposit
1515. bands, belts, stripes
1516. hemp clothes
1517. granary, store-house
1518. bam, threshing floor
1519. plums
1520. to scrub, curry
1521. fringes (of a garment)
1522. to starch
1523. starch (in German)
1524. (clothes with) needle-woven work
1525. foam
XXXII
‫הלעוים‬
‫תרגום אנגלי‬
1393. saddle
1394. to peck, gnaw
1395. beak
1396. bell
1397. to dance, to turn around
1398. antechamber, entrance hall [porch]
1399. to dance, to turn around
1400. a (butcher's) sales-table, counter
1401. pick-ax
1402. Constantinople (a city in Turkey,
then the capital city of the Byzantine
empire, now Istanbul)
1403. diarrhea, intestinal disease
1404. peacock
1405. partridge
1406. beak
1407. tongs, pliers
1408. shovel, spade (a flat blade with a
long handle)
1409. pits, holes (in the ground)
1410. hearth (stones fit to burn wood
upon them)
1411. spark
1412. to chew, to cut
1413. clods of earth
1414. tiles, shingles
1415. to wail, complain
1416. to rub, scratch
1417. fenugreek (a Greek trefoil used as
spice)
1418. a fishing trap
1419. a fishing trap (in German)
1420. tubes [stems, stalks]
1421. plain, open field, an area of fields
1422. passage, balcony
1423. border, frontier
1424. gums
1425. wounds
1426. aloe (plant)
1427. resin (of a tree)
1428. shrank
‫אתר‬
1429. (location of the) sprain
1430. starling
1431. a clod of earth
1432. felt (sheets)
1433. to unravel (a fiber or garment into
threads)
1434.soap
1435. to sweep (that is, to clean up the
leftovers)
1436. logs, trunks of wood
1437. broom
1438. an ingot, bar
1439. to blur, erase (a picture by
rubbing)
1440. hammer
1441. a file (tool)
1442. to notch, groove
1443. to comb (wool)
1444. pressings, treading s (for laundry;
fulling)
1445. engraved stamp (for coining
money)
1446.soap
1447. saffron, crocus
1448. isatis, pastel (a plant with dyeyielding roots)
1449. bandage
1450. an emetic medicine (a drug to
induce vomiting)
__
1451. guarantee
1451*. [printer's error, should say ‫ גרוד‬in
Hebrew)
1452. to pour
1453. plums
1454. (fruits of) a wild orache (bush)
1455. caipet
1456. wool's waste (falls while the
laundry men step on the clothes)
1457. a thistle's fruits
‫הלעזים‬
‫הרגום אנגלי‬
'327. cramp, shudder, a muscular
®0ntraction
'328. saffron, crocus
!329 . saffron, crocus
'330. hedge
1331 . worry, concern
'332. coriander (plant)
'333. dresses. gowns [see 189]
'334 . cherries
'335. meddlers
'336 . a dam, block
'337. sack, bag
'338. (a linen) thread
'339. bottom
'340. familiar [see 544]
'341 . plumbous oxide, litharge
'342. (a written) column, row (on a
Parchment)
'343. to allow (food) to burn and stick to
ffcepot
‫קידושיו‬
'344. buttons
'345. [decorative] hairpins, clasps
'346. necklaces, chains
'347. bands, belts
'348.. sole
'349. wart
'350. a spit, a sharpened stick
'35!. drill
'352. stylus, engraving tool, writing
instrument
'353. stones or little vessels that are
®loved on the game board
'354. dying
'355. to scratch
'356. to press firmly
'357. halter (part of the harness around
the animal's neck)
358
‫ י‬. trunk, lump, base
'359. blisters
‫אוצר‬
XXXI
1360. a type of silk
1361. familiar [see 544]
1362. mushrooms
1363. plane
1364. plane
1365. to scratch
1366. step, stair
1367. crane (bird)
1368. frieir
1369. watermelon
1370. acorn
1371. acorn [in German]
1372. sack, bag
1373. "Ashkelon-garlic", small onions
1374. development (of the fruit)
1375. satiated
1376. entertainment (referring to a
society that prevents people from getting
bored)
1377. Rome (Italy's capital)
1378. tune, melody
1379. an osier (willow) field
1380. fishpond
1381. sorb (tree)
1382. representative
1383. pricks, peckings
1384. halter (a part of the harness around
the animal's neck)
1385. bluntness, defectiveness (here in a
sense of Achilles" heel)
1386. plank
1387. wound
1388. to cough
1389. wool combers
1390. embroidery
‫ככאקמא‬
1391. tongs, pliers
1392. entertainment (referring to a
society that prevents people from getting
bored)
XXX
‫הלעזים‬
‫תרגום אנגלי‬
‫אוגר‬
1258. a yellow paint (made from arsenic
1290. poplar
1291. clove (flower)
disulfide)
1292. rose
1259. a red paint (made from plumbous
1293. glaucoma
oxide)
1294. saffron, crocus
1260. black paint (made from sulfuric
1295. straw
copper)
1296. chopped or minced beet
1261. gall-nuts (parasite growth on oaks*
1297. morelle cherry (tree)
leaves)
1298. intestinal fat
1262. to suspect
1299. acorn
1263. paint (to restore writing that was
1300. tonsillitis
erased)
1301. feverfew (plant)
1264. embroidery
1302. alpine fennel (plant)
1265. engraved stamp (for coining
1303. fenugreek (a Greek trefoU used 0»
money)
1266. a cloth shoe
sp ice)
1267. a shepherd's bag (also used for
1304. hops
sleeping)
1305. tonsillitis
1268. sack, bag
1306. a serious cold (catarrh)
1269. to cut, chop
1307. acorn (pistachio)
1270. pick-ax
1308. ammonia (Italian)
1271. gown, dress [see 189]
1309. galbanum (resin)
1272. carriage (in German)
1310. piercing pain
1273. cataract (a spot in the eye reducing 1311. abscess
eyesight)
1312. red
1274. secondary, of low quality
1313. to faint, lose consciousness
1275. strainer
1314. to soak
1276. swallow (bird)
1315. mint (plant)
1277. shrinking (or shrunken)
1316. laurel, (sweet) bay
1278. shrinking (or shrunken)
1317. berries (and specifically, to the
1279. pine
laurel fruits)
1280. apprentice
1318. rocket (plant)
1281. acorn (pistachio)
1319. a type of mint (plant)
1282. opportunity, chance
1320. leeches
1283. fishing nets made of rushes
1320*. mistakenly taken for a foreign
1284. fishing hook (to be precise, the
language
hook at the end of the rod)
1321. aloe (plant)
1285. familiar [see 544]
1322. plumbous oxide, litharge
1286. equipment, supplies
1323. button
1287. cells
1324. waist
1288. present, gift, portion
1325. fever
1289. cloth shoes
1326. pick-ax
‫הלעזים‬
‫תדגום אנגלי‬
1056. to groove, notch
1056‫א‬. smooth (not rough)
1057. kidney bean
1058. bristle
1059. niter (potassium nitrate)
1060. to stitch a basting (rough loose
stitches till the final stitching is made)
1061. to sew
1062. a press (for ironing clothes)
1063. to iron
1064. to renew by treading (giving a
cloth a new look by treading and
pressing on it)
1065. overall, robe
1066. robe
1067. sack, bag
1068. arches (of a bridge)
1069. to stitch a basting (rough loose
stitches till the final stitching is done)
1070. a cloth's comers, fringes.
1071. rim, boards to the length (of the
bed)
1072. —
1073. "kor" (a large measure of volume)
1074. coffin
1075. a hemp cloth
1076. a surgical knife (for bloodletting)
1077. gums
‫הגיגה‬
1078. funnel (to suppl the grindstones
with grain)
1079. Cordovan (special type of leather
made in Cordoba, Spain)
1080. proof
1081. a roasting spit
1082. snail (with a shell)
1083. moist, ([stones] soaked with
water)
1084. scorpions (a whip or scourge with
spikes attached)
‫אוצר‬
XXVII
1085. ball of thread
1086. fabric, woven garment
1087. breath
1088. ankle
1089. to bend, tip, knock down
1090. sticks
1090‫א‬. a cupboard for storing food
1091. a type of silk
1092. valley, wadi
1093. scoop, shovel
1094. folding chair
‫יכמות‬
1095. stitch
1096. tongs (?)pliers(?)
1097. halter (the part of the harness
around the animal's neck)
1098. (jewelry) box
1099. border, frontier
1100. abundance, plenty
1101. carpet(?)
1102. to piaster
1103. a scream
1104. shovel, spade (a flat blade with a
long handle)
1105. a press
1106. to explode
1107. to scratch
1108. to inflate
1109. vault, arch
1110. soft
1111. hard, rough
1112. foam
1113. fenugreek (a Greek trefoil used as
spice)
1114. a shepherd's bag (also used for
sleeping)
1115. to swarm, stir, overflow
1116. cloth-shoes
1117. sole
1118. laces, strings
XXVI
‫הלעזים‬
‫תרגום אנגלי‬
‫מגילה‬
994. tuna
995. port, seaport
995‫א‬. mother
996. damage, obstacle, trouble (a
libelous document intending to cause
harm)
997. slices of bacon
998. to shine, polish
999. hayfork, pitchfork
1000. purslane, portulaca (plant)
1001. broom
1002. yellow paint (made from Arsenic
disulfide)
1003. sap, gum (of a tree)
1004. black paint (made from Sulfuric
Copper)
1005. gall-nuts (parasite growth on oaks'
leaves)
1006. lentiginous (who have a skin with
lentil shaped freckles)
1007. saffron, crocus
1008. isatis, pastel (a plant with dyeyielding roots)
1009. rubia (an herb whose roots
produce a red dye)
1010. the part (of the arm) that's full of
flesh, biceps
1011. hammer
1012. sack, bag
1013. platform (at the center of the
synagogue)
1014. (jewelry) box
1015. pick-ax
1016. to be entertained, amused
1017. torrential rain, downpour
‫מועד קטן‬
1018. to clean
1019. fainting, shock, confusion
1020. to clean
‫אוגר‬
1021. mud, mire (in Italian)
1022. to clean from thorns
1023. to uproot, to extract roots
1024. muddy, full of mud
1025. mole
1026. snail
1027. laurel, (sweet) bay
1028. berries (specifically, of the laurel)
1029. rouge, red cosmetics for coloring
the cheeks or lips
1030. cymbals, bells
1031. to join, stitch
1032. pulled out(?), separated(?)
1033. to stitch a basting( loose irregular
stitches to hold the material until the
final stitching is made)
1034. to scrub, curry
1035. feeding trough, manger
1036. to wash, launder (in a tub)
1037. to starch
1038. fabrics, woven cloths
1039. to fold (decorative cuffs at the
garment's margins)
1040. cloth shoes
1041. laurel, (sweet) bay
1042. port, seaport
1043. fishing trap
1044. (the river) Rhine
1045. passage, balcony
1046.plasterer's trowel‫־־‬
1047. frame head, lintel
1048. a lock, (close or) shut with a key
1049. a press (for dates)
1050. a builder's ax
1051. adz (a sort of ax) [a heavy curved
steel tool, with a broad, chisel like end
mounted on a wooden handle]
1052. a mixture (of pickled food)
1053. planks
1054. pins, clasps
1055. hops
‫הלעדם‬
801. a scriber (tool) [a tool with two
pointed ends used to mark a double line
on the parchment]
802. broom
803. a piece of wood (from the wood's
trunk)
804. branch, bundle
805. chestnut tree
806. spotted
807. withered
808. a saw
809. omasum, (third chamber of a
ruminant's stomach)
810. stomach, (here in a special
reference to the first chamber of a
ruminant's stomach).
811. leeks (vegetables used as food)
812. pestle
813. ball
814. form, shape
815. to inflate, to become inflated
816. queerly shaped, queerly featured
817. sharp, sharp-edged
818. thread (of flax)
819. ivy (in Italian)
820. spindle
821. to hoist, wave (in the wind's
direction)
822. rue (plant)
823. wood sorrel, oxalis (plant)
824. wood sorrel, oxalis (plant)
825. asparagusses (plant)
826. purslane, portulaca (plant)
827. coriander (plant)
828. cress, garden cress, paper
cress,[green mustard]
829. celery
830. rocket (plant)
831. emetic medicine (drug to induce
vomiting)
832. tubs, large round containers
‫תדגוס אנגלי‬
‫אמר‬
XXIII
833. fireplace, hearth, stove
834. digging
835. strainer
836. gray-brown (marble)
837. platform (at the center of the
synagogue)
838. planks
839. spider
‫ביצה‬
840. shovel, spade (a long handle with a
flat blade)
841. fenugreek (a Greek trefoil used for
spice)
842. a basting (loose rough stitches to
hold the material until the final stitching
is made)
843. bat (animal)
844. a round cake
845. hatching
846. a bulge
847. bosom•
848. a large spoon, ladle
849. squeaking, crackling
850. dress, gown [see 189]
851. felt
852. cloth-shoes
853. lumps
854. to mince
855. leeks (vegetable used as food)
856. lamp
857. to trim, clean (a candle)
858. a piece of wood [from the trunk]
859. saliva, liquid secretion
860. eye fluid
861. bloodsoaked
862. heating up, (high temperature,
fever)
863. (well kneaded) pressed, squeezed
(bread)
XXH
‫הלעדם‬
‫תרגום אנגלי‬
‫אוצר‬
767. shovel, spade (a long handle with a
flat blade)
768. a fishing nets made of reeds
769. thin, slim
770. (were) trampled, crushed
771. pitchfork, hayfork
772. rim, boards to the length (of the
bed)
773. sedge (plant)
774. a type of papyrus (bamboo?)
775. rush, reed
776. a yard closed by a square-shaped
corridor
777. a type of papyrus (bamboo?)
778. rush, reed
‫סיכה‬
779. sedge (plant)
746. antechamber, entrance hall, porch,
780. a shepherd's bag (also used for
portico
sleeping)
747. passage, balcony
781. a type of papyrus (bamboo?)
748. steps, ladder
782. sieve
749. branched, connected
783. familiar, confident [see 544]
750. antechamber, entrance hall, portico, 784. boards (between beams, forming the
porch
ceiling)
751. fringes (of a garment)
785. (roof) beams, boards.
752. balls of thread
786. laurel, (sweet) bay
753. thin, narrow strips of wood, laths
787. berries (specifically of the laurel)
754. vine-arbor
788. shrinking, (or shrunken)
755. ivy, hedera
789. valley, wadi
756. a needle-woven work
790. mosquitoes
757. embroideries embroidered over coat 791. bits (the amount of food that could
or shirt
be swallowed at once)
758. to put (a vine) on an arbor
792. breathings, respiration
759. ivy, hedera
793. delicacy
760. tube, stalk, stem
794. the household manager
761. arrow sticks
795. lamp
762. a comb for flax
7%. lantern (a candle inside a glass box)
763. bundles of flax797. broom
764. fern (plant)
798. peddler, haberdasher
765. wormwood, artemisia (plant)
799. quince
766. common flea-bane, pulicaria (plant) 800. withering
733. a type of papyrus (bamboo?)
734. a stilt
735. plums
736. a porridge for medicine, made of
sweetened herbs
737. fainting, shock, confusion
738. skunk
739. a big feather
740. pick-ax
741. jaundice, hepatitis
742. tonsillitis
743. a serious wound
744. rescue, extrication
745. folly, unruly (conduct)
‫הלעוים‬
‫תרגום אנגלי‬
663. isatis, pastel (a plant with dyeyielding roots)
664. very early in the morning
665. Syrian language
666. a clod of earth
667. hooks
668. net, latticework.
669. lumps (of sour milk)
670. wart
671. to insult
672. to mix into liquid, to dissolve
673. mud, slime
674. antechamber, entrance hall, portico,
Porch
675. a cataract (a spot in the eye
reducing eyesight)
676. grill, roasting jack
677. to groove along... to make grooves
678. oak
679. a stuffing (such as meat in dough)
680. the synclinal part of the neck
681. pie
682. bloodsoaked
683. sourness, acidness
684. to notch, to groove
685. lime
686. cracks, (on a fried meat)
687. knee (here, in a unique reference to
the neck tendon)
688. cartilage
689. shoulder bone
690. to notch, to groove
691. thighbone
692. the doorway edge, (the part of the
dooipost on where the door closes)
693. to plait (to gently combine one to
the other)
694. a barley liquor (a sort of beer)
695. satiation
696. to perceive, to notice, to see
‫ אוצר‬XL VII
697. arbalest, ballista (a sophisticated
crossbow)
698. paralysis
699. insanity, madness
700. common caper bush
701. sorb (tree)
702. berries (specifically, to the laurel's
fruits)
703. lock
‫יומא‬
704. passage, balcony,
705. thin, narrow strips of wood, laths
706. net, latticework
707. cress, garden cress, (green mustard)
708. portulaca (wild herb)
709. rocket (plant)
710. spiral steps
711. to be entertained, amused
712. to explode
713. pin, clasp [213]
714. to sit cross-legged
715. lukewarm, moderate heat
716. lumps, bars, masses
717. (jewelry) box
717‫א‬. box (wood)
718. (vessel's) handles
719. port, seaport
720. couplet, ballad
721. rust
722. tube, pipe
723. to choose the best pipe
724. cress, garden cress,(green mustard)
725. to drain (to empty to the last drop)
726. rearguards
727. felt (sheets)
728. coriander (plant)
729. layers for a resting place
730. (jewelry) box
731. port, seaport
732. to penetrate, infiltrate
XX
‫הלעזים‬
‫תרגום אנגלי‬
592. a plain, open fields
593. skunk
594. lamp
595. band, stripe
596. scrub, curry
597. tub, container [the part of the winepress where the grapes are laid]
598. (leather) bags, suitcases
599. aches (from fever)
600. a couple ("when four cows are tied
together")
601. peg, hook, wedge
602. to swallow while inhaling
603. a stock maker (stocks for prisoners)
604. frozen sea (?)
605. tiles, shingles
606. to cover or smear with lead
607. alum
608. to penetrate, infiltrate
609. sourness, acidness
610. dough-trough (boxes for kneading
dough)
611. small onions (chives, leeks)
612. oats
613. rye
614. rye
615. spelt
616. oats
617. fennel, black cumin, love-in-a-mist
(plant)
618. darnel( a weed found in grain
fields)
619. poppy
620. to mix into a liquid, to dissolve
621. a metal disk (a pre-stamped coin)
622. a doughnut ,
623. well-kneaded (bread)
624. lettuce
625. chicory, endive, witloof (plant)
626. horehound, marrubium (plant)
627. tendril
‫אוגר‬
628. burdock, (sorts of) cress, [fragrant
hejbs]
629. picris (plant) [wild herb]
630. wormwood (plant)
631. a milk-like herb juice
632. pale
633. picris (plant) [wild herb]
634. burdock, (sorts of) cresses [fragra®
herbs]
635. wild (plants or animals)
636. wither
637. porridge
638. shrinking
f
639. sourness, acidness (vinegar-like, 0
sour-tasting food)
640. whey, milk curds
641. zangwill, ginger
642. sediment wine (of bad quality)
643. saffron, crocus
644. red leather
645. a strong glue
646. a strong glue
647. polishes, shines
648. a lump, clod
649. poles (for games)
650. to round (shape a pastry in a r o ^ d
shape)
651. light shoes
652. development (of the fruit)
653. vine-arbors
~
654. gall-nuts (parasite growth on Oaks
leaves)
655. tongs, pliers
656. a band
657. grafting (a branch to a tree)
658. laurel, sweet bay (plant)
659. berries (and specifically, to the
laurel• s fruit)
660. sambucus, elder tree
661. fried and spiced meat
662. saffron, crocus
‫הלעזים‬
‫תדגרס אעלי‬
524. purslane, portulaca (wild herbs)
525 coriander (plant)
526 . hops [one of the beer's ingredients]
527. garden cress, paper cress, green
bustard
528. rocket (plant)
529. (is) fried [or (he) fried]
530. bundle
531 . kidney bean
532 . a cupboard for storing food
533 . a metal disk (a pre-stamped coin)
534. a cupboard for storing food
535 . pole, post
536. to bend
537. osiers, wickers (for plaiting)
538. rue (plant)
539. midst of the sea, midst of the ocean
540. port, seaport
541. aphtha, thrush
542. (wet) gravel, sand.
543. border, frontier, border district
544. familiar [familiarity between
People, without standing on ceremony]
545. secondary, of low quality
546. tendril
547. rush, reed
548. passage, balcony
549. fainting, shock, confusion
550. a paling, a picket fence
551. pick-ax
552. adz (a sort of ax) [a heavy, curved
steel tool, with a broad, chisel like end
mounted on a wooden handle]
553. rungs (of a ladder)
554. rungs (of a ladder)
555. steps, stairs
556. peg, hook, wedge
557. passage, balcony
558. to round (shape a pastry in a round
form)
‫אוצד‬
XIX
559. cattle herdsman, (according to
Rashi, "ox leaders")
560. a board (between two beams)
561. peg, hook, wedge
562. to weave (a cloth or canvas of a
tent)
563. mortar
564; the part (of the arm) which is full of
flesh, biceps
565. fonticulus (in the forehead)
566. margin stripe (in a clothing)
567. seams, fringes (of cloths)
568. cough (that causes to secrete
phlegm, and not just spittle)
569. mud, slime, (caused by erosion)
570. to stretch
571. to climb
572. nail (located beneath the shoe)
573. dress, gown
574. wicker-net, mat
575. iron bars, bolts (connecting the
door's boards)
576. grill, roasting jack
577. lock
578. peg, pole
579. mortar
580. circles, wheels, arcs
581. felt hat
582. to insert, stick in
583. cellar
584. harp
585. wart
586. band, belt
587. axis, hinge (of a winch or crank)
588. tub, bucket
589. bells, cymbals
‫פסחים‬
590. wing (of a building)
591. a clipboard for storing food
XVIII
‫הלעזים‬
‫תרגום אנגלי‬
459. a potion
460. dripping beer-barleys
461. to mix (into a liquid)
462. garden cress, paper cress, green
mustard
463. mint (plant)
464. mint (plant)
465. asafetida (plant), laserwort
466. chervil(?)
467. gnawing, biting piece after piece
468. a press (for ironing clothes)
469. form used in making cloth or shoes,
(shoemaker's last)
470. a spit for roasting
471. vetches (a group of plants that
includes beans or peas)
472. plums
473. quince
474. fruits of the hawthorn
475. dispacus [plant] fruit, thistle fruit
476. beat, strike
477. earl, marquis, baron
478. to puncture
479. to round off, [to sharpen the stick
till it becomes round]
480. felts, (felt sheets)
481. folds, wrinkles
482. to scratch
483. currycomb
484. dislocated [from a sprain]
485. currycomb
486. to diaper
487. policeman, officer
488. to drop, to draw out, to dislocate [as
from a sprain]
489. mirror
490. rescue, extrication
491. straw
492• weight
493. loins, flanks, (the thigh's inner
muscles next to the kidneys)
‫אוגר‬
494. urticaceae, nettle
495. omasum (third part of a ruminant s
stomach)
496. hip, waist
497. policeman, officer
498. lumps, bars, masses
499. bluntness, defectiveness
500. sacks, bags
501. a girth of (a saddle), abelly band
502. peg, hook, wedge
503. to go astray, to deviate from the
line, to break through a border
504. pin [see 213,223]
505. present, gift, portion
506. ploughshare, (the blade that slices
the earth)
‫עיזרובץ‬
507. gall-nuts, (parasite growth on the
oak's leaves)
508. (a supporting) pillar
509. peg, hook, wedge
510. wedges, pegs, hooks
511. branched, connected
512. (a supporting) pillar
513. a black paint (made from Sulfuric
Copper)
514. a cupboard for storing food
515. dress, gown [see 189]
516. brine(for pickling).
517. arim,boards along the long side of
the bed.
518. a couple, pair
519. mud
520. to climb
a 521. saddle arc (one of the two parts that
form the saddle's frame).
522. sourness, acidity
522‫א‬. mistakenly taken for foreign
language
523. a type of beet. (Amaranth?)
‫הלעוים‬
‫תרגום אנגלי‬
390. alum
391. oriental crocus
392. fenugreek, (a Greek plant used as a
spice)
393. cotton
394. aloe (plant)
395. to pull out [literally: to take off
shoes, but here referring to loosening the
gums]
' 396. a hairnet
397. bands, shoulder straps, (to tighten
the cloth to the body)
398. sole (of a shoe)
399. spout (of a kettle)
400. band
401. weights
402. weaving devices
403. poles, boards (of wood)
404. clay, mud
405. the new testament
406. felts, (felt sheets)
407. folding chair
408. mantle, cloak
409. wide dress, wide garment
410. an upholstered jacket
411. an undergown
412. band
413. foot-covers (a type of stockings)
414. knee-covers
415. knee-pants [in Ashkenaz (German)
language]
416. shrink, reduce
417. lamp
418. hammer
419. scoop, shovel
420. shovel, spade (a long handle with a
flat blade)
421. pitchfork, hayfork
422. distaff, spindle
423. peg lop, spindle
424. point
‫ אוצר‬XL VII
425. emetic medicine (a drug to induce
vomiting)
426. ploughshare (the blade that slices
the earth)
427. adz (a sort of an ax) [a heavy,
curved steel tool, with a broad, chisel
like end mounted on a wooden handle]
428. pick-ax
429. felts (felt sheets)
430. brooms
431. tiles, shingles
432. mint (plant)
433. rue (plant)
434. savory (plant)
435. a type of Mint (plant)
436. hyssop, moss
437. savory (plant)
438. box (wood)
439. a surgical knife (for bloodletting)
440. mustache (here, in the sense of an
animal's face)
441. to diaper, wrap up
442. peacock (in Italian)
443. to drill
444. resin (of a tree)
445 .a sort of leprosy, that cracks the
face
446. fringes (of a garment)
447. to blow, inflate
448. winnowing shovel (a sort of tray
used to winnow the wheat)
449. to breath
450. to smooth
451. to yawn
452. padded, matted, upholstered (felted)
453. filter, strainer
454. folding chair
455. a felt hat
456. hops
457. to brew (beer)
458. mold stains
XVI
‫הלעזים‬
‫תרגום אנגלי‬
327. pine
328. turpentine(?)...
earth....(?)
329. drill
330. to trim, clean (a candle)
331. ropes, loops, knots (for traps)
332. to sew
333. laces, strings
334. arm-pit
335. hayfork, pitchfork
336. purses closed by laces
337. red make-up
338. a vessels made of sticks used in the
process of cheese-making
339. a spindle shuttle
340. a plane
341. a piece of wood twisted at the edges
342. sand, gravel (mixed with water)
343. small boat
344. mantle, cloak
345. hoe
346. anvil
347. hammer
348. rust
349. tripod
350. wedge
351. pick-ax
352. chicory, endive, witloof (plant)
353. Latin
354. signs (of magic)
355. yellow paint (made from Arsenic
disulfide)
356. red paint (made from Plumbous
Oxide)
357. sap, gum (of a tree)
358. black paint (made from Sulfuric
Copper)
359. gall-nuts, (parasite growth on oak's
leaves)
360. black paint (made from Sulfuric
Copper)
‫אוגר‬
361. warp heddle (Brit; heald) eye. [a
cord with a ring or an eye formed by two
knots guiding the warp threads]
362. fringe, edge
363. warp thrums (in weaving) [the edge
of the waip string, tied to the upper
loom's weight]
364. waip heddle (Brit; heald) eye. [a
cord with a ring or an eye formed by two
knots guiding the waip threads]
365. a pedal [ in the men's spinning
(weaving) device]
366. a pedal [in the women's spinning
(weaving) device]
367. a c^board for storing food
368. bum (an infected wound)
369. tiny insects (cheese mites?)
370. hops (a plant which is one of the
beer's ingredients)
371. mushrooms
372..(the big) feathers
373. brine (for pickling)
374. a cream or ointment for a sick eye
375. a surgical knife (for bloodletting)
376. coriander (plant)
377. rocket flower
378. wounds
379. a type of mint
380. thorns
381. sage(plant)
~
382. a type of mint
383. fenugreek (a Greek plant used for
spicing)
384. garden cress, paper cress, green
mustard (plant)
385. to trim, to thin out
386. pieces, bits, parts
387. bell
388. tongs, pliers
389. common caper bush
‫הלעזים‬
‫תרגום אעלי‬
260.rouge,red cosmetics for coloring
the cheeks or lips
261. (zangwill) ginger
262. rust
263. mask
264. an imitation, a costume, a wooden
(hobby) horse
265. stilts
266. mask
267. bells
268. rubia (plant) [an herb whose roots
produce a red dye]
269. a longing, a yearning
270. diaper, wrap up
271. a supporter [supporting device]
272. warp heddle (Brit; heald) eye. [a
cord with aringor an eye formed by two
knots guiding the warp threads]
273. poles, stakes
274. aches (from fever)
275. to notch, to groove
276. abscess
277. blisters (sometimes filled with
fluid)
278. mulberry tree
279. pastel, isatis (plant) [A dye yielding
plant]
280. a rubia (plant)
281. to unravel (a fiber or garment into
threads)
282. to warp (arranging the warp threads
before weaving)
283. warp heddle (Brit; heald) eyes,
[cords with rings or eyes formed by two
knots guiding the warp threads]
284. stitches
285. unload
286. to mince
287. spindle
288. bluntness, defectiveness
289. ointment for an infected eye
‫אוצר‬
XV
290.a snail [without a shell] slug
291. a spider
292. a swallow
293. mortar
294. robe
295. a strong glue
296. glaucoma [an eye disease]
297. a mole
298. a strong glue
299. a tripod
300. tendril
301. a funnel
302. a ball
303. tax enforcers who chase offenders
304. pastel, isatis (plant) [a dye-yielding
plant]
305. a rubia (plant)
306. a hairnet
307. tannin [a powder from an oak's
bark used to tan leather]
308. folding chair
309. temple (of the forehead)
310. clods, lumps
311. clay, mud
312. trowel
313. spoon
314. a lock
315. spindle
316. sharp, sharp-edged
317. a clod of dirt
318. figs (fig-shaped hemorrhoids)
319. sinews, tendrils
320. to separate, disentangle (entangled
hair), untie the entanglement
321. to press, make an effort
322. a tub, a big round container
323. saffron, crocus
324. rubia (plant)
325. niter (Potassium Nitrate)
326. "Star of Bethlehem", omithogalum
[plant]
XIV
‫הלעזים‬
‫תרגום אנגלי‬
191. halter (part of the harness around
the animal's neck)
192. a one-humped camel
193. muzzle [for a dog or other animals]
194. bridle rein
195. head harness
195k. collar
196. buckle
197. to roll one's sleeves.
198. pin (contrary to a needle, which has
a needle-eye)
199. (a needlepoint
200. rust
201. (that was) filed by a file
202. a file
203. a pin
204. saddle
205. a breast harness
206. a tail harness
207. a bell
208. (a Ixdl's) tongue
209. diarrhea, intestinal disease
210. diarrhea
211. couple
212. ankle
213. pin, clasp [a pin attaching the shirt
to the collar, but see 223]
214. a tail-harness .
215.a saddle
216. (a camel's) hump
217. bell
218. hedgehog
219. bump one (foot) into another
220. to strike, beat
221. leeches, horse leeches
222. a hairnet
223. pin, clasp [may have been used as a
jewel; but see 213]
224. pin (contrary to needle, which has a
needle-eye)
225. band, girth (of a saddle)
‫אוגר‬
226. diadem (an ornament placed on the
forehead)
227. a hairnet
228. felt bed cover (made of unwoven
pressed material)
229. (a bell's) tongue
230. cradle, crib
231. plane
232. plate, blade [a thin metal plate]
233. a decorated diadem with threads of
gold
234. a breast plate (in German)
235. shoulder bands
236. a garment decorating the chest, tied
up by golden-threaded laces
237. rungs (of a ladder)
238. scales [in Italian]
239. cross-bar (of scales)
240 beam of scales (balance)
241. parting (of hair)
242. sole
243. vamp (upper leather part of a shoe)
244. stuffed, padded from the inside
(with another material)
245. a double-pointed hook
246. armor (a coat covered by steel
plates)
247. medical ointment [balm]
248. (jewelry) box
249. pin, clasp [see 213] _
250. balsam oil
251. band, belt
252. a bum (an infected wound)
253. well-kneaded (bread)
254. a club, bat
255. a club [in Italian]
256. a favor
257. a breast-harness
258. a band, a girth (of a saddle).
259. a string, thread [here made of go«t'‫־‬
hair]
‫הלעוים‬
‫תרגום אנגלי‬
123. round cake
124. to form a crust, to encrust
125. baker's shovel
126. wood stumps
127. stubble (after harvest)
128. straw (mainly used as a resting
place for animals)
129. moss
130. to beat (a fiber from chips and
splinters), to unravel (a fiber or garment
into threads)
131‫־‬.
part of the cocoon)
132. leftovers [of silk] (that's thrown
away) [jeter = to throw away]
133. nettle, (urtica)
134. tar
135. lamp
136. cotton
137. to confuse, complicate
138. roasting
139. melted
140. spark
141. a needle-woven work
142. lights
143. lamp [the lamp's glassbox]
144. sap, gum (of a tree)
145. sloe [wild plum]
146. highlands, plateau
147. curved, twisted
148. tiles, shingles
149. peg, hook, wedge
150. lamp
151. entertainment (referring to a society
that prevents people from getting bored)
152. overstretched
153. beating
154. closet
155. a cupboard for storing food and
utensils
156. pus
‫ אוצר‬XL VII
157. a serious wound
158. straw
159. common mallow, malva (plant)
160. omasum; third chamber of a
ruminant's stomach
161. stomach [referring to the first
chamber of a ruminant's stomach]
162. a fold of fat
163. stubble
164. flax waste
165. shrink, reduce
silk's
waste
(made of the outer
166. raw
fruits
of the
hawthorn
167. tuna
168. towel
169. to solder
170. shaft, plough-shaft
171. lamp (the lamp's glassbox)
172. wheel
173. a needle-woven work
174. peaches
175. quinces (fruits)
176. slots, notches, grooves
177. arbalest, ballista (a sophisticated
crossbow)
178. wedges
179. a fold-up bed (cot)
180. felts (sheets)
181. plane
182. flax waste
183. to punch a hole
184. policeman, official
184‫א‬. a heap, pile
185. alum [mineral]
186. scented oil derived from jasmine
waste [=sesame?]
187. violet
188. beat, strike
189. dress, gown (main clothing for men
and women during Middle Ages)
190. ice
XII
‫הלעזים‬
‫תרגום אנגלי‬
52. quinces
53. vamp, upper part of a shoe
54. sole (of a shoe)
55. tuna
56. hatchings
57. a type of mint (plant)
58. uterus (womb) [of an animal]
59. diaphragm
60. a metal disk (a pre-stamped coin).
61. potion (for medicine)
62. present, gift, portion
63. fresh, just mixed
64. handle
65. lantern ( a candle inside a glass box)
66. ankle
67. tendrils (vine)
68. molar teeth
69. marten
70. pick-ax
71. adz (a type of ax) [a heavy curved
steel tool, with a broad, chisel like end
mounted on a wooden handle]
72. night owl
73. little owl
74. mole
75. cherries
76. to sneeze
77. beet
78. a type of mint (plant)
79. uterus (womb) [of an animal]
80. diaphragm
81. freckled, lentiginous (who have a
skin with lentil shaped freckles)
82.red
83. warty (whose skin is full of warts)
84. curled
85. to felt, to mat, to pad(to glue together
like the felt fibers)
86. vulture
87. pieces of ice
88. storm, tidal wave
‫אוגר‬
89. lightning
90. red
91. slime, mud
92. swallow while inhaling
93. steel
94. to cough
95. anus
96. short-cut
97. an embroidery on a p a d d e d jacket•
‫שבת‬
98. burn, (infected wound)
99. open fields, plains
100. thorn
101. wild rosebush
102. sand, gravel (mixed with water)
103. to faint, lose consciousness
104. rolling up the sleeves
105. cloth shoes
106. to join or combine[literally: P lait '
107. Canaanites
108. a ruler
109. laundry workers [fullers; cleansing
and thickening clothes by pressing
beating or treading.]
110. fruit of a thistle
111. emetic medicine (drug to induce
vomiting)
112. belt
113. to solder
~
114. lime
115. vetch [from the legume family!
116. bundles of flax
117. sulfurizing (engraving metal by
sulfur)
118. ointment for an infected eye
119. fishing hook (to be precise, the
hook at the end of the rod)
120. truffles [mushrooms]
121. beet
122. middle of the sea
‫הלעזים‬
‫תדגום אנגלי‬
‫אוצר‬
XI
‫תרגום לעזי רש׳׳י לאנגלית‬
.‫ ובאותו מיספור‬,‫פי תרגומם לעברית בספר זה‬-‫ על‬,‫חירגמם נכד המחבר ר׳ איתן גיאת נר׳׳ו‬
Translation of Old French Words in Rashi From Hebrew to English
We are pleased to present the list of all the le azim of the Talmud with the original
lumber, exactly as they appear in this book. All the le'azim were carefully and
8
cientifically translated, and checked by the best specialists of French, English, and
^almudic sciences.
‫ברכוה‬
1• clothing, metaphorically for placenta
2 rubbing
entertainment (referring to a society,
*hat prevents people from getting bored.)
stains
a serious wound
shovelful
‫ •ל‬leek (vegetable used as food)
(he) dragged
9. the part (of the arm) which is full of
flesh, biceps
10. ice
11. antechamber, entrance hall [porch]
12. plastered, smoothed
13. to belch, to burp
14. to yawn
15. to sneeze
16. to stretch
17. chin
18. jaundice, hepatitis
19. membrane [see: 2043]
20. lantern, glass box used for protecting
01e flame of the candle
21. overtalk
22. hoe
23. stocks (for locking prisoner's feet)
24. raft
25. raft (in German)
1
26. cotton
27. red
28. to annoy, to nag
29. aches (from fever)
30. brine (for pickling)
31. a porridge for medicine, made of
sweetened herbs
32. millet
33. a type of millet, panic grass
34. a dish cooked in a pot with bread
crumbs
35. wild orache, atriplex (plant), salt
bush
36-7. plums
38. (rock) partridges
39. to cut, to chop
40. dill, anise (a aromatic plant)
41. a serious wound
42. fennel (plant)
43. to thicken (wine likely to get spoiled)
44. sloe ( a wild plum)
45. fruits of the hawthorn
46. wafers
47. wafers
48. present, gift, portion
49. musk
49‫א‬. jasmine
50. lavender, spike-lavender (plant)
51. violets
‫הלעזים‬
Recueil des gtoses
‫אחנר‬
We would like to believe that this compilation will render valuable
service to all who immerse themselves in the sea of the Talmud•
We plan to extend this work, D.V., to include Rashi's biblical
commentaries, as well as other works in the Jewish literature of t h e
medieval French period.
II Arsene DARMESTETER and OS. BLONDHEIM: Les Clous frun^aisvs duns /‫״‬
commentaires talmudigues de Raschi. T. | : Texte des tloses.-Paris. H. Champion. 1‫י‬2‫•>י‬
(Biblioiheque de J'Ecole des Hauiet Eludes. 254).
2) (a) D.$. BLONDHEIM: Les Glostsfrancaises (...). T.2. Etudes lexicographiques.‫־‬Balti‫"׳‬ofC•
Johns Hopkins Press. 1937. (The Johns Hopkins studies in Romance literal ures
languages, extra vol. XI).
(b) O S. BLONDHEIM: Les Porters judeo rowans et la fetus Latiim- Paris. H. Champ•‫•"״‬
IV25.
J) R. LEVY: Contributions 0 la lexicographie/ra,Vaise seioit danaeiis ‫׳<׳‬.‫ ״״‬d'origiu* j"''*'
-(Syracuse). Syracuse University Press. I960.
‫הלעזים‬
Recueil des gtoses
‫אחנר‬
5) The gloss in Latin characters. Where we have not accepted
Blondheim's version, we have given our own reconstitution,
followed, in brackets, by that of our predecessor. As for the
few dozens of words which Blondheim left undeciphered we have
given our own reconstruction followed by empty brackets;
6) Translation of the gloss into modern Hebrew, which is not always
identical with the talmudical term being interpreted. This is not
only the result of the evolution of the language, but certain
words in the talmudical text had completely different meanings
for Rashi than they have for us today. For example he translates
as 'skunk' the word that to us means a leopard;
7) Annotations, essentially of five kinds:
a) cross-reference to other items on the list having indications
useful to the annotated one;
b) cross-reference to bibliographic sources, mainly to other
works by Blondheim 2 and to the list of glosses by his disciple,
Raphael Levy3;
c) information about variants, mainly about gloSses found in
manuscripts but lacking in our editions, or — which is
suspicious — glosses found in our editions but missing in
the manuscripts;
d) occasionally an explicatory note about the reasons which
prompted the commentator to take recourse to a French gloss;
e) precise lexicographic analysis of the word in'old French,
where this is conducive to a better understanding of the
commentary or of obvious interest to the French speaking
readers. Two phenomena have become apparent to us in
studying Rashi's glosses. On the one hand the palatal 'c' is
in the process of becoming , sh', but has not yet reached that
stage; the sound being unknown to Rashi (to him the Hebrew
character 'shin'is always 'sin), he writes the same words either
with a 'kof, surmounted sometimes by a diacritical mark,
or with a 'yod', i.e. a 'j'. For example, 'charpir' is found as
'fcarpir* or as ,jarpir'. On the other hand, we see the process of
assimilation t o ' m ' of the V followed by 'b* or 'p\ and one can
find words like 'conposte', 'chanp&nie (chanpagne)' as against
,
comparaje', 'chambre'.
‫הלעזים‬
Recueil des gtoses
‫אחנר‬
of Rashi's commentaries, and, if they are not understood, the
commentaries lose m u c h of their significance. Worse, the French
word may b e mistaken for a Hebrew one, which completely distorts
the meaning of the commentary (cf. N o s . 3 6 9 , 4 4 4 and 482, all in the
tractate Shabbat).
In presenting the original f o r m of each gloss in both Hebrew
and R o m a n characters, w e have endeavored, wherever it seemed
necessary, t o point out Rashi's intention by introducing a French
term into his Hebreo-Aramaic text. In the case of the names of
plants or animals, by translating into the French equivalent, Rashi
gave his pupils the precise meaning m u c h more easily than by a
definition of the obscure talmudical word. In other cases, it seems
o b v i o u s that Rashi meant t o assist the student's m e m o r y by pointing
out the analogy (etymological or fortuitous) between the talmudical
term and its interpretation in the s p o k e n language (e.g. N o s . 357,
477, 1222, 1851). A n d finally, there are instances where the gloss
adds ipso facto an explanatory supplement, which would have been
difficult t o provide by a paraphrase (cf. N o s . 1 8 0 , 4 9 0 , 1229).
W e wish t o point out that w e have not differentiated between the
commentaries that are actually Rashi's and those attributed t o him
in the various editions of the Talmud, even where the authorship is
doubtful or certainly not his.
Each item comprises the following elements:
1) A n ordinal number f r o m the beginning of the Talmud to its end,
f r o m 1 t o 2462 (there are several numbers , bis* a.s.o.);
2) A n indication of the tractate and the page o n which the gloss
occurs (according t o the traditional system, by which the leaves
are numbered in letters-figures, each number being followed by
one dot for the recto and by t w o dots for the verso);
3) T h e Hebrew or Aramaic expression, in bold type, which Rashi
intended t o translate. Where he d o e s not pinpoint one precise
term, w e have substituted the lemma, that is the talmudical
quotation heading the commentator's note;
4) T h e gloss, rewritten according t o the deciphered old French
word, by following the transcriptional system which we believe is
the one underlying Rashi's orthography (see table of equivalents,
‫;)!•ק‬
‫הלעזים‬
Recueil des gtoses
‫אחנר‬
INTRODUCTION
This b o o k presents the le'azim, i.e. the glosses in old medieval
French which Rashi (Rabbi S h l o m o Yitzchaki of Troyes, 1040-1105)
gives in his commentary o n the Talmud. It is based o n the work 1
of D . S . Blondheim (1884-1937), w h o studied with outstanding
competence and meticulousness the manuscripts and first printed
editions of Rashi's commentaries. H e then established the original
spelling in Latin characters of the French words which Rashi had
incorporated in Hebrew characters into his text.
Because he used the lists of glosses collected by Arsfcne
Darmesteter ( 1 8 4 6 - 1 8 8 8 ) w h e n he began his work, Blondheim, with
perhaps exaggerated intellectual honesty, gave priority in authorship
to Darmesteter.
There are a total of nearly 2500 of these le'azim
in
the various tractates of the Talmud, which, because of
duplication, represent about 1100 different .words. Blondheim,
w h o was primarily concerned with French lexicography, listed the
le'azim alphabetically. However, in this b o o k they are presented in
the traditional order of the tractates of the Talmud in which they
appear. This is for the convenience and benefit of those w h o practise
the study of the T a l m u d , which is almost always d o n e with the aid
of the authoritative, illuminating notes of the Scholar of Troyes. For
this reason, all our explanations and c o m m e n t s are also in Hebrew.
Even those w h o k n o w modern French well cannot readily
understand Rashi's translations in medieval French. Therefore, for
centuries, most students of the Talmud have had to d o without the
benefit of Rashi's glosses, which he had f o u n d necessary for the
proper understanding of the talmudical text by his contemporary
French students and colleagues. Moreover, in the course of the
centuries, Rashi's original handwritten texts were copied and
recopied by generations of scribes, and later printers, unfamiliar
with medieval French. In the process o f transcription many of
these foreign words deteriorated, sometimes t o such an extent that
they became unrecognizable. Yet they constitute an integral part
‫הלעזים‬
Recueil des gtoses
‫אחנר‬
6) La traduction en hebreu moderne de la glose, qui n'est pas toujours
identique au terme talmudique interprete. En effet, non seulement la
langue a evolue, mais parfois Rachi comprend certains mots tres
differemment de nous (par exemple, il voit un putois dans le nom
d'animal qui designe pour nous aujourd'hui le leopard).
7) Notes, essentiellement de cinq sortes:
a) Renvoi a d'autres articles de la liste, oil se trouvent des
indications utiles pour celui-ci.
b) Renvoi a des sources bibliographiques, et principalement aux
autres ouvrages de Blondheim 1 et au repertoire de gloses de son
disciple Raphael Levy 3 .
c) D e s renseignements sur les variantes, et principalement sur les
gloses qui figurent dans les manuscrits et font defaut dans nos
editions, o u encore, ce qui est suspect, qui figurent dans nos
editions, mais font defaut dans les manuscrits.
d ) Eventuellement, un essai d'explication sur les raisons qui ont
amene le commentateur a recourir a une glose fran9aise.
e) D e s precisions lexicographiques sur le mot d'ancien fran?ais.
quand elles sont susceptibles d'ajouter a la comprehension du
commentaire ou quand elles presentent un interet evident p ° u f
tout lecteur francophone. D a n s ce domaine, il convient d'attirer
l'aitcntion sur deux phenomenes qui semblent se produire sous
nos yeux, si nous observons les gloses de Rachi. D'une part, • c
,
c ' mouille est en train de devenir ' c h \ mais n'y est pas encore
arrive, et Rachi, qui ne connait pas ce son (pour lui le chine de
I'hebreu est toujours sine), ecrit le meme mot soit avec un kof,
parfois surmonte d'un signe diacritique, soit avec un yod, e'est-a‫׳‬
dire un 'j': par exemple 'charpir' se trouve sous la forme *carpir'
ou sous la forme , jarpir'. D'autre part 1'assimilation e n ' m ' du *n'
suivi de , b' ou 'p' est en cours, et l'on trouve 1'un a cote de l'autre
des mots c o m m e , conposte', 'chanpanie ( chanpagne)' et cotntne
,
comparaje', 'chambre'. «
N o u s voulons croire que ce repertoire rendra d'importants services
a tous ceux qui se plongent dans 'la mer du Talmud*. Et nous esperons
avoir a I'avenir le loisir de faire le meme travail pour le commentaire de
Rachi sur la Bible, ainsi que pour de nombreuses autres oeuvres de 1*
littefature juive de la France medievale.
‫הלעזים‬
Recueil des gtoses
‫אחנר‬
Outre la reconstitution de la glose sous sa forme primitive en
caracteres hebraiques et en caracteres romains, nous nous sommes
efForces, la ou cela pouvait sembler necessaire, de montrer quelle est
!,intention de Rachi lorsqu'il introduit un terme fran^ais dans son texte
hebreo-arameen. Quand il s'agit de noms de plantes ou d'animaux,
donner !'equivalent fran^ais etait, pour ses eleves francophones, plus
clair que toute longue description. Parfois il semble evident que Rachi
entend aider la memoire de ses lecteurs en indiquant une analogie
(etymologique ou fortuite) entre le mot du Talmud et sa traduction dans
le parler usuel (par exemple
1851,12 2,47 ,357•‫)יזו‬.Enfin, il y a des
cas ou la glose apporte ipso facto un supplement d'explication, qu'il
aurait ete difficile de fournir a force de periphrases (cf. n» 490, 1229,
1897).
Signalons que nous n'avons pas fait de distinction entre les
commentaires qui sont effectivement de Rachi et ceux qui lui sont
attribues dans les editions du Talmud, bien que sa paternite soit
douteuse ou certainement inexact?.
Chaque article de notre liste comprend les elements suivants:
1) Un numero d'ordre, allant, d'un bout du Talmud a 1'autre, de 1 a
2462 (il y a quelques numdros 'bis*).
2) Vindication du traite et de la page ou se trouve la glose (selon le
systeme traditionnel, qui numerate les feuillets avec des lettreschifTres, chaque nombre etant suivi d'un point s'il s'agit du recto, de
deux points s'il s'agit du verso).
3) En caracteres gras, !'expression hebralque ou arameenne que Rachi
a voulu traduire. Quand il ne vise pas un terme precis, nous donnons
a sa place le lemme, c'est-a-dire la citation talmudique qui sert de
titre a la note du commentateur.
4) La glose elle-meme, reecrite d'apres le mot d'ancien fran<;ais
dechiffre, suivant le systeme de transcription qui nous semble avoir
commande I'orthographe de Rachi (voir le tableau des equivalents,
p.
•(‫ו‬
5) La glose en caracteres latins. Lorsque nous n'avons pas accepte le
libelle de Blondheim, nous avons fait suivre notre reconstitution de
ceile de notre predecesseur entre crochets. Pour les quelques
dizaines de mots que Blondheim a renonce a dechiffrer, lliypothese
que nous avons proposee est suivie de crochets vides.
‫הלעזים‬
Recueil des gtoses
‫אחנר‬
INTRODUCTION
Le present ouvrage est une liste des le'azim, gloses d'ancien
fran^ais (en caracteres hebrai'ques), employees par Rachi (Rabbi
Chelomo Yitshaki de Troyes, 1040-1105) dans son commentaire du
Talmud. II se fonde sur le livre1 de D. S. Blondheim (1884-1937), qui,
sur la base des listes etablies par Arsene Darmesteter (1846-1888), a
examine les manuscrits et les premieres impressions de ce commentaire
et, d'apres les diverses versions rdevees, a fixe avec une grande
competence et un soin minutieux la forme originale des vocables
fran^ais utilises.
On d^nombre environ 2475 de ces le'azim, reprdsentant & peu pres
1100 mots differents, parce que certains d'entre eux reparaissent a
plusieurs reprises. Contrairement a Blondheim, qui, se preoccupant
surtout de lexicographie romane, les a classes par ordre alphabetique,
nous les avons laisses dans l'ordre traditionnel des traites du Talmud,
pour servir de guide a ceux qui les etudient en s'appuyant, comme c'est
presque toujours le cas, sur les notes magistralement eclairantes du
savant troyen. Pour la meme raison, toutes nos explications sont
redigees en hebreu.
Nous esperons ainsi permettre aux talmudistes de tirer tout le
profit possible de cette partie du commentaire de Rachi que jusqu'a
present lis ne pouvaient faire autrement que sauter. En effet, depuis de
nombreux siecles, la plupart de ceux qui s'adonnent aux etudes sacrees
ignorent le fran?ais, et, quand bien meme ils le connaitraient, Us ne
pourraient dechiffrer des termes de fran^ais medieval, d'autant plus
que, de copiste en copiste, qui les reproduisaient sans les comprendre,
puis d'edition en edition, leur transcription s'est deterioree au point
qu'ils sont souvent irreconnaissables. Or ces mots constituent une
partie integrante du commentaire, et celui-ci perd parfois beaucoup de
sa portee quand on en retranche ces mots. Bien pis, il arrive que le
vocable fran^ais a ete pris par erreur pour un mot hebrai'que, ce qui
fausse completement le sens du commentaire (cf. n» 369, 444 et 482,
tous dans le traite Chabbath).
En souvenir de Moche Catane ‫ז״ל‬
Cette edition du livre "Otsar Leaze Rachi" est dediee a la
memoire de 1'auteur, decede quelques semaines avant la parution
de cette edition, qu'il avait encore revue et corrigee.
Moche Catane a eu le bonheur de voir ses nombreux
descendants suivre le chemein de la Torah, et des milliers de
personnes utiliser ses livres pour approfondir l'etude du Tenach
et du Talmud.
Que son souvenir soit pour nous tous une benediction. ‫תנצב״ה‬
In loving memory of Moshe Catane ‫ז״ל‬
This edition of the "Otzar Leazey Rashi" is dedicated to the
memory of the author, who passed away a few weeks before the
publication of this edition, which he himself reviewed and
corrected.
Moshe Catane was happy to see his numerous offspring
following the path of the Torah, and thousands of people
learning with the help of his books for the better understanding
of Tenach and Talmud.
May his memory be blessed. ‫תנצב״ה‬
j
I
I
I
1
Moche CATANE
RECUEIL
DES GLOSES
Les Gloses fran^aises dans les commentaires
talmudiques de Rachi d , apres Touvrage d'Arsene
Darmesteter et D.S. Blondheim (1929)
Traduites en hdbreu et revues, avec des dclaircissements
et des complements, ainsi que des tables alphabltiques
Avec T addition de la traduction englaise
With english translation
JERUSALEM
5756
1996