מדרכים יצוקים

‫מדרכים יצוקים‬
42
8
50
15
50
6
‫ בשל משקלו‬,‫מדרך זה‬
‫ מתאים לשימוש‬,‫הנמוך‬
‫ כסוכך להצללה‬,‫כגדר‬
‫ ולעיצובים‬,‫חלקית‬
‫אדריכליים‬
50
42
ISO 15
42
B
L
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫מפתח‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
‫שבירה‬
q
F
L (mm)
B (mm)
kg/m2
4000
1220
5,5
3660
1220
5,5
1020
5,5
300 mm
175 kg
2xF
1.569 kg/m2
3xq
1990
450 mm
102 kg
3xF
2
446 kg/m
4xq
BxL=?
600 mm
68 kg
4xF
192 kg/m2
5xq
750 mm
46 kg
5xF
99 kg/m2
7xq
2
900 mm
34 kg
6xF
58 kg/m
8xq
1000 mm
27 kg
7xF
40 kg/m2
9xq
1200 mm
19 kg
8xF
24 kg/m
10 x q
2
L /125 = 0,75%
30
7
38
25
38
ISO 25
5
38
30
30
B
L
‫מפתח‬
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫שבירה‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
q
F
L (mm)
B (mm)
kg/m2
4007
1007
11
1220
11
300 mm
642 kg
2xF
5.370 kg/m
3xq
4000
450 mm
453 kg
3xF
1.930 kg/m2
600 mm
318 kg
750 mm
2
4xq
3660
1220
11
4xF
2
710 kg/m
5xq
3007
1007
11
205 kg
5xF
366 kg/m2
900 mm
180 kg
1000 mm
1200 mm
L /125 = 0,75%
7xq
1985
996
11
6xF
2
195 kg/m
8xq
996
996
11
126 kg
7xF
140 kg/m2
9xq
92 kg
8xF
105 kg/m
10 x q
2
BxL=?
‫מדרכים יצוקים‬
‫‪7‬‬
‫‪ISO 25‬‬
‫‪19‬‬
‫‪13‬‬
‫‪25‬‬
‫‪13 x 13‬‬
‫‪19‬‬
‫‪5‬‬
‫‪13‬‬
‫‪B‬‬
‫‪19‬‬
‫מדרך בעל צפיפות גבוהה‬
‫המתאים לסביבת עבודה‬
‫בה יש חלקים קטנים‬
‫ולמניעת נפילתם דרך‬
‫החורים‬
‫‪13‬‬
‫‪L‬‬
‫)‪B (mm‬‬
‫)‪L (mm‬‬
‫‪kg/m2‬‬
‫‪13,5‬‬
‫‪1220‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪13,5‬‬
‫‪996‬‬
‫‪1985‬‬
‫‪BxL=?‬‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
‫שבירה‬
‫‪q‬‬
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫מפתח‬
‫‪F‬‬
‫‪3xq‬‬
‫‪7.286 kg/m2‬‬
‫‪2xF‬‬
‫‪674 kg‬‬
‫‪300 mm‬‬
‫‪4xq‬‬
‫‪2.228 kg/m2‬‬
‫‪3xF‬‬
‫‪476 kg‬‬
‫‪450 mm‬‬
‫‪5xq‬‬
‫‪880 kg/m2‬‬
‫‪4xF‬‬
‫‪334 kg‬‬
‫‪600 mm‬‬
‫‪7xq‬‬
‫‪2‬‬
‫‪445 kg/m‬‬
‫‪5xF‬‬
‫‪215 kg‬‬
‫‪750 mm‬‬
‫‪8xq‬‬
‫‪260 kg/m2‬‬
‫‪6xF‬‬
‫‪189 kg‬‬
‫‪900 mm‬‬
‫‪132 kg‬‬
‫‪1000 mm‬‬
‫‪97 kg‬‬
‫‪1200 mm‬‬
‫‪9xq‬‬
‫‪2‬‬
‫‪195 kg/m‬‬
‫‪7xF‬‬
‫‪10 x q‬‬
‫‪110 kg/m2‬‬
‫‪8xF‬‬
‫‪L /125 = 0,75%‬‬
‫מסוף דלק של בית זיקוק ‪ -‬סרדיניה‪ ,‬איטליה‬
‫מדרכים יצוקים‬
30
7
38
30
38
ISO 30
5
38
30
30
B
L
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫מפתח‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
‫שבירה‬
q
F
L (mm)
B (mm)
kg/m2
4007
1007
13
4000
1524
13
3xq
3660
1220
13
3xF
2
3334 kg/m
4xq
3050
1524
13
4xF
1405 kg/m2
5xq
3007
1007
13
1220
13
300 mm
816 kg
2xF
11290 kg/m2
450 mm
552 kg
600 mm
427 kg
750 mm
301 kg
5xF
863 kg/m2
7xq
2440
900 mm
203 kg
6xF
425 kg/m2
8xq
1985
996
13
996
996
13
1000 mm
175 kg
7xF
352 kg/m2
9xq
1200 mm
136 kg
8xF
205 kg/m
10 x q
2
BxL=?
L /125 = 0,75%
14
20
7
ISO 30
30
20
5
14
14
14 x 14
20
B
L
‫מפתח‬
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫שבירה‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
q
F
300 mm
856 kg
2xF
11.854 kg/m2
3xq
450 mm
580 kg
3xF
3.507 kg/m2
4xq
600 mm
448 kg
4xF
1.475 kg/m2
5xq
750 mm
316 kg
5xF
906 kg/m2
7xq
900 mm
213 kg
6xF
447 kg/m2
8xq
1000 mm
184 kg
1200 mm
143 kg
L /125 = 0,75%
7xF
2
369 kg/m
9xq
8xF
215 kg/m2
10 x q
L (mm)
B (mm)
kg/m2
4047
1247
15
4007
1007
15
3687
1247
15
3007
1007
15
2007
1007
15
BxL=?
‫מדרכים יצוקים‬
8
4,5
8
30
ISO 30
8x8
30
4
12
8
38
30
30
8
6
B
L
‫מפתח‬
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
‫שבירה‬
q
F
L (mm)
B (mm)
kg/m2
3660
1220
21
1985
996
21
BxL=?
300 mm
1577 kg
2xF
13.960 kg/m2
3xq
450 mm
932 kg
3xF
4.604 kg/m2
4xq
600 mm
502 kg
4xF
2
2.400 kg/m
5xq
750 mm
358 kg
5xF
1.375 kg/m2
7xq
2
900 mm
254 kg
6xF
795 kg/m
8xq
1000 mm
340 kg
7xF
583 kg/m2
9xq
1200 mm
161 kg
8xF
323 kg/m
10 x q
2
L /125 = 0,75%
92
9
30 (25)
100
92 x 19
100
25
92
ISO 30
8
19
B
L
‫מפתח‬
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫שבירה‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
q
F
L (mm)
B (mm)
kg/m2
3007
1007
13
BxL=?
300 mm
1.569 kg
2xF
18.232 kg/m2
3xq
450 mm
892 kg
3xF
3.894 kg/m2
4xq
600 mm
486 kg
4xF
2.386 kg/m2
5xq
750 mm
332 kg
5xF
2
964 kg/m
7xq
900 mm
321 kg
6xF
718 kg/m2
8xq
1000 mm
229 kg
1200 mm
148 kg
L /125 = 0,75%
7xF
2
526 kg/m
9xq
8xF
302 kg/m2
10 x q
‫מדרכים יצוקים‬
‫‪7‬‬
‫‪38‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ISO 38‬‬
‫‪38‬‬
‫‪5‬‬
‫‪38‬‬
‫‪B‬‬
‫‪30‬‬
‫הרכב החומרים של מדרכי‬
‫רבדיון נבדק במעבדה באופן‬
‫קבוע‪ ,‬על מנת לוודא יכולת‬
‫עמידות מקסימלית בפני‬
‫כימיקלים ועמידות בפני‬
‫תקיפת חומרים חזקים‬
‫ולאורך זמן‬
‫‪38‬‬
‫‪30‬‬
‫‪L‬‬
‫‪kg/m2‬‬
‫)‪B (mm‬‬
‫)‪L (mm‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1007‬‬
‫‪4007‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1524‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1524‬‬
‫‪3050‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1220‬‬
‫‪3660‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1007‬‬
‫‪3007‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1220‬‬
‫‪2440‬‬
‫‪18‬‬
‫‪996‬‬
‫‪1985‬‬
‫‪18‬‬
‫‪996‬‬
‫‪996‬‬
‫‪BxL=?‬‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫שבירה‬
‫‪q‬‬
‫מפתח‬
‫‪F‬‬
‫‪3xq‬‬
‫‪23132 kg/m2‬‬
‫‪2xF‬‬
‫‪1455 kg‬‬
‫‪300 mm‬‬
‫‪4xq‬‬
‫‪6790 kg/m2‬‬
‫‪3xF‬‬
‫‪1020 kg‬‬
‫‪450 mm‬‬
‫‪5xq‬‬
‫‪2825 kg/m2‬‬
‫‪4xF‬‬
‫‪725 kg‬‬
‫‪600 mm‬‬
‫‪7xq‬‬
‫‪1404 kg/m2‬‬
‫‪5xF‬‬
‫‪521 kg‬‬
‫‪750 mm‬‬
‫‪8xq‬‬
‫‪859 kg/m2‬‬
‫‪6xF‬‬
‫‪430 kg‬‬
‫‪900 mm‬‬
‫‪9xq‬‬
‫‪605 kg/m2‬‬
‫‪7xF‬‬
‫‪317 kg‬‬
‫‪1000 mm‬‬
‫‪10 x q‬‬
‫‪390 kg/m2‬‬
‫‪8xF‬‬
‫‪275 kg‬‬
‫‪1200 mm‬‬
‫‪L /125 = 0,75%‬‬
‫‪19‬‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ISO 38‬‬
‫‪19‬‬
‫‪5‬‬
‫‪14 x 14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
‫‪kg/m2‬‬
‫)‪B (mm‬‬
‫)‪L (mm‬‬
‫‪19,5‬‬
‫‪1524‬‬
‫‪4000‬‬
‫‪19,5‬‬
‫‪1220‬‬
‫‪3660‬‬
‫‪19,5‬‬
‫‪996‬‬
‫‪3012‬‬
‫‪19,5‬‬
‫‪996‬‬
‫‪1985‬‬
‫‪BxL=?‬‬
‫‪19‬‬
‫מדרך ‪ 38‬מ"מ מיוחד‪ ,‬בעל‬
‫צפיפות גבוהה‪ ,‬המתאים‬
‫לסביבת עבודה בה יש‬
‫חלקים קטנים ולמניעת‬
‫נפילתם דרך החורים‬
‫‪B‬‬
‫‪L‬‬
‫שבירה‬
‫‪q‬‬
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫מפתח‬
‫‪F‬‬
‫‪3xq‬‬
‫‪24.643 kg/m2‬‬
‫‪2xF‬‬
‫‪1.530 kg‬‬
‫‪300 mm‬‬
‫‪4xq‬‬
‫‪7.130 kg/m2‬‬
‫‪3xF‬‬
‫‪1.070 kg‬‬
‫‪450 mm‬‬
‫‪5xq‬‬
‫‪2.966 kg/m2‬‬
‫‪4xF‬‬
‫‪762 kg‬‬
‫‪600 mm‬‬
‫‪7xq‬‬
‫‪1.475 kg/m2‬‬
‫‪5xF‬‬
‫‪547 kg‬‬
‫‪750 mm‬‬
‫‪2‬‬
‫‪8xq‬‬
‫‪902 kg/m‬‬
‫‪6xF‬‬
‫‪455 kg‬‬
‫‪900 mm‬‬
‫‪9xq‬‬
‫‪636 kg/m2‬‬
‫‪7xF‬‬
‫‪333 kg‬‬
‫‪1000 mm‬‬
‫‪10 x q‬‬
‫‪410 kg/m‬‬
‫‪8xF‬‬
‫‪290 kg‬‬
‫‪1200 mm‬‬
‫‪2‬‬
‫‪L /125 = 0,75%‬‬
‫מדרכים יצוקים‬
76
7
83
ISO 40
40
83
5
76
76
76 x 76
83
B
L
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫מפתח‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
‫שבירה‬
q
F
L (mm)
B (mm)
kg/m2
3000
1000
9,5
1000
9,5
300 mm
849 kg
2xF
8.823 kg/m2
3xq
2000
450 mm
578 kg
3xF
3.058 kg/m2
4xq
BxL=?
600 mm
441 kg
4xF
2
2.105 kg/m
5xq
750 mm
309 kg
5xF
985 kg/m2
7xq
2
900 mm
205 kg
6xF
539 kg/m
8xq
1000 mm
182 kg
7xF
420 kg/m2
9xq
1200 mm
139 kg
8xF
208 kg/m
10 x q
2
L /125 = 0,75%
42
8
50
ISO 50
50
50
5
50
42
42
B
‫ מ"מ חזק‬50 ‫מדרך‬
‫ מתאים לנשיאת‬,‫במיוחד‬
‫משקל כבד‬
L
‫מפתח‬
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫שבירה‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
q
F
2
300 mm
3.400 kg
2xF
48.800 kg/m
450 mm
1.862 kg
3xF
15.485 kg/m2
3xq
4xq
600 mm
1.180 kg
4xF
6.800 kg/m2
5xq
750 mm
803 kg
5xF
3.425 kg/m2
7xq
8xq
900 mm
568 kg
6xF
2.100 kg/m2
1000 mm
460 kg
7xF
1.510 kg/m2
9xq
1200 mm
324 kg
8xF
850 kg/m2
10 x q
1300 mm
320 kg
8xF
705 kg/m2
10 x q
1400 mm
260 kg
8xF
540 kg/m2
10 x q
1500 mm
195 kg
8xF
415 kg/m2
10 x q
L /125 = 0,75%
L (mm)
B (mm)
kg/m2
5035
1220
21
3660
1220
21
1990
1020
21
BxL=?
‫מדרכים יצוקים‬
26
38
11
50
ISO 50
SWL
38
9
38
26
26
B
L
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫מפתח‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
F
‫שבירה‬
q
300 mm
4.392 kg
2xF
69.890 kg/m2
3xq
450 mm
2.541 kg
3xF
22.205 kg/m2
4xq
600 mm
1.690 kg
4xF
9.535 kg/m2
5xq
750 mm
1.165 kg
5xF
4.925 kg/m
7xq
900 mm
827 kg
6xF
2.855 kg/m2
8xq
1000 mm
655 kg
7xF
1.985 kg/m2
9xq
2
1200 mm
478 kg
8xF
1.200 kg/m2
10 x q
1300 mm
393 kg
8xF
910 kg/m2
10 x q
1400 mm
360 kg
8xF
780 kg/m2
10 x q
1500 mm
310 kg
8xF
670 kg/m2
10 x q
L (mm)
B (mm)
kg/m2
4000
1220
41
1985
996
41
BxL=?
L /125 = 0,75%
26
38
11
ISO 60
60
38
9
38
26
SWL
26
B
L
‫מפתח‬
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫שבירה‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
q
F
300 mm
7.511 kg
2xF
119.890 kg/m2
3xq
450 mm
4.356 kg
3xF
38.230 kg/m2
4xq
600 mm
2.908 kg
4xF
16.230 kg/m2
5xq
750 mm
2.012 kg
5xF
8.530 kg/m2
7xq
900 mm
1.442 kg
6xF
4.930 kg/m2
8xq
1000 mm
1.141 kg
7xF
3.435 kg/m2
9xq
1200 mm
829 kg
8xF
2.085 kg/m2
10 x q
1300 mm
689 kg
1.580 kg/m2
1400 mm
630 kg
1.360 kg/m2
1500 mm
540 kg
1.075 kg/m2
L /125 = 0,75%
L (mm)
B (mm)
kg/m2
4000
1220
48
1985
996
48
BxL=?
‫מדרכים יצוקים‬
30
38
30
38
3
18
7
P 15
38
5
30
B
L
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫מפתח‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
‫שבירה‬
q
F
300 mm
186 kg
2xF
1.623 kg/m2
3xq
450 mm
110 kg
3xF
461 kg/m2
4xq
600 mm
78 kg
4xF
203 kg/m2
5xq
750 mm
55 kg
5xF
107 kg/m2
7xq
900 mm
41 kg
6xF
72 kg/m2
8xq
1000 mm
34 kg
7xF
46 kg/m2
9xq
1200 mm
23 kg
8xF
33 kg/m
10 x q
2
L (mm)
B (mm)
kg/m2
4000
1220
9,5
3660
1220
9,5
1990
1020
9,5
BxL=?
L /125 = 0,75%
30
7
38
3
P 25
28
38
5
38
30
30
B
L
‫מפתח‬
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫שבירה‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
q
F
300 mm
738 kg
2xF
6.175 kg/m2
3xq
450 mm
520 kg
3xF
2.220 kg/m2
4xq
600 mm
365 kg
4xF
816 kg/m
2
5xq
750 mm
235 kg
5xF
420 kg/m2
7xq
900 mm
207 kg
6xF
225 kg/m
2
8xq
1000 mm
145 kg
7xF
162 kg/m
2
9xq
1200 mm
100 kg
8xF
119 kg/m2
10 x q
L /125 = 0,75%
L (mm)
B (mm)
kg/m2
4000
1220
15
3660
1220
15
1985
996
15
‫מדרכים יצוקים‬
30
7
38
3
33
38
P 30
5
38
30
30
B
L
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫מפתח‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
‫שבירה‬
q
F
12.983 kg/m
L (mm)
B (mm)
kg/m2
4000
1524
17
1220
17
996
17
2
3xq
3660
1985
300 mm
938 kg
2xF
450 mm
634 kg
3xF
3.834 kg/m2
4xq
600 mm
492 kg
4xF
1.615 kg/m
2
5xq
750 mm
346 kg
5xF
992 kg/m
2
7xq
900 mm
234 kg
6xF
489 kg/m2
8xq
1000 mm
202 kg
1200 mm
157 kg
7xF
405 kg/m
2
9xq
8xF
236 kg/m2
10 x q
L /125 = 0,75%
30
7
38
3
P 38
41
38
5
38
30
30
B
L
‫מפתח‬
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫שבירה‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
q
F
300 mm
1.664 kg
2xF
25.863 kg/m
450 mm
1.170 kg
3xF
7.808 kg/m2
4xq
600 mm
833 kg
4xF
2
3.248 kg/m
5xq
750 mm
601 kg
5xF
1.615 kg/m2
7xq
2
2
3xq
900 mm
495 kg
6xF
987 kg/m
8xq
1000 mm
364 kg
7xF
695 kg/m2
9xq
1200 mm
317 kg
8xF
448 kg/m
10 x q
L /125 = 0,75%
2
L (mm)
B (mm)
kg/m2
4000
1524
20
3660
1220
20
1985
996
20
‫מדרכים יצוקים‬
42
8
50
3
53
50
P 50
6
50
42
42
B
L
‫מפתח‬
‫עומס‬
‫מרוכז‬
‫שבירה‬
‫עומס‬
‫מחולק‬
‫שבירה‬
q
F
300 mm
3628 kg
2xF
51.520 kg/m2
3xq
450 mm
1978 kg
3xF
15.797 kg/m2
4xq
600 mm
1180 kg
4xF
7.134 kg/m2
5xq
750 mm
1050 kg
5xF
2
3.532 kg/m
7xq
900 mm
980 kg
6xF
2.100 kg/m2
8xq
1000 mm
858 kg
7xF
1.736 kg/m2
9xq
1200 mm
685 kg
8xF
980 kg/m2
10 x q
1300 mm
335 kg
8xF
772 kg/m2
10 x q
1400 mm
287 kg
8xF
594 kg/m2
10 x q
1500 mm
209 kg
8xF
469 kg/m2
10 x q
L (mm)
B (mm)
kg/m2
5035
1220
24
3660
1220
24
1990
1020
24
L /125 = 0,75%
‫שימוש בשבכה כמחיצה במשרד‬
‫משטח הליכה מבודד סביב שנאי מתח גבוה בתחנת הכח בחדרה‬