iPhone מידע אודות

‫מידע אודות ‪iPhone‬‬
‫‪ - iPhone‬המדריך למשתמש‪/‬ת סקור‪/‬י את המדריך למשתמש‪/‬ת לפני השימוש‬
‫ב‪ .iPhone-‬עבור‪/‬י אל ‪ .help.apple.com/iphone‬כדי להציג את המדריך למשתמש‪/‬ת‬
‫ב‪ ,iPhone-‬השתמש‪/‬י בסימניה של ‪ .Safari‬לחלופין‪ ,‬הורד‪/‬י את המדריך למשתמש‪/‬ת‬
‫מ‪( iBooks Store-‬כאשר הוא זמין)‪ .‬שמור‪/‬י על התיעוד לצורך עיון בעתיד‪.‬‬
‫בטיחות וטיפול ראה‪/‬י ״בטיחות‪ ,‬טיפול ותמיכה״ ב‪ - iPhone-‬המדריך למשתמש‪/‬ת‪.‬‬
‫חשיפה לקרינת תדרי רדיו ב‪ ,iPhone-‬עבור‪/‬י אל ״הגדרות״ > ״כללי״‪> ‬‬
‫״אודות״‪ > ‬״מידע משפטי״ > ״חשיפה לקרינת תדרי רדיו״‪ .‬עבור‪/‬י אל‬
‫‪.www.apple.com/legal/rfexposure‬‬
‫סוללה את סוללת הליתיום‪-‬יון של ה‪ iPhone-‬יש להחליף אך ורק באמצעות‬
‫‪ Apple‬או ספק מורשה שלה‪ .‬בנוסף‪ ,‬יש למחזר את הסוללה או להשמיד אותה‬
‫בנפרד מפסולת משק הבית‪ .‬למידע בנושא מחזור והחלפה של הסוללה‪ ,‬עבור‪/‬י אל‬
‫‪.www.apple.com/il/batteries‬‬
‫תמיכה במכשירי שמיעה (‪ )HAC‬עבור‪/‬י אל ‪ www.apple.com/support/hac‬או עיין‪/‬י‬
‫ב״מכשירי שמיעה״ ב‪ - iPhone‬המדריך למשתמש‪/‬ת‪.‬‬
‫מניעת נזק לשמיעה על‪-‬מנת למנוע נזק אפשרי לשמיעה‪ ,‬אין להאזין בעוצמות קול‬
‫גבוהות למשכי זמן ארוכים‪ .‬מידע נוסף בנושא עוצמת קול ושמיעה זמין באינטרנט‬
‫בכתובת ‪ www.apple.com/sound‬וב״מידע בטיחות חשוב״ ב‪ - iPhone-‬המדריך‬
‫למשתמש‪/‬ת‪.‬‬
‫סיכום האחריות המוגבלת של ‪ Apple‬לשנה ‪ Apple‬מספקת אחריות למוצר‬
‫החומרה הכלול ולאביזריו כנגד פגמים בחומרים ובעבודה למשך שנה מתאריך הרכישה‬
‫המקורית‪ Apple .‬אינה אחראית על בלאי רגיל של המוצר ואף לא על נזק שייגרם‬
‫כתוצאה מתאונה או שימוש לרעה‪ .‬לקבלת שירות‪ ,‬פנה‪/‬י אל ‪ ,Apple‬בקר‪/‬י בחנות‬
‫של ‪ Apple‬או אצל ספק שירות מורשה מטעמה ‪ -‬אפשרויות השירות הזמינות תלויות‬
‫במדינה שבה השירות נדרש ועשויות להיות מוגבלות למדינה שבה המוצר נרכש‪.‬‬
‫עשויים לחול דמי שיחה ומשלוח בינלאומי בהתאם למיקום‪ .‬בכפוף לתנאים המלאים‬
‫ולמידע המפורט בנוגע לקבלת שירות הזמינים ב‪www.apple.com/legal/warranty-‬‬
‫ו‪ ,www.apple.com/il/support-‬אם תשלח‪/‬י תביעה חוקית במסגרת אחריות זו‪,‬‬
‫‪ Apple‬תתקן‪ ,‬תחליף או תזכה אותך עבור ה‪ iPhone-‬שלך‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה‪.‬‬
‫הטבות האחריות באות בנוסף לזכויות הקיימות במסגרת חוקי הצרכנות המקומיים‪.‬‬
‫ייתכן שתתבקש‪/‬י לספק פרטי קבלה עבור רכישה בעת הגשת תביעה במסגרת‬
‫אחריות זו‪.‬‬
‫עבור צרכנים אוסטרליים‪ :‬הסחורות שלנו ניתנות עם ערבויות שחוק הצרכנות האוסטרלי‬
‫אינו שולל‪ .‬את‪/‬ה זכאי‪/‬ת להחלפה או לזיכוי בעת כשל חמור ולפיצוי בכל מקרה אחר‬
‫של אובדן או נזק צפויים במידה סבירה‪ .‬את‪/‬ה זכאי‪/‬ת גם לתיקון או להחלפה של‬
‫הסחורה‪ ,‬אם היא אינה באיכות מתקבלת על הדעת והכשל אינו נחשב לכשל חמור‪.‬‬
‫‪.Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622‬‬
‫עבור צרכנים ברזילאיים‪ :‬הטבות האחריות באות בנוסף לזכויות הקיימות במסגרת חוקי‬
‫הצרכנות המקומיים‪ ,‬למעט האחריות לשנה אחת שכבר כוללת את תקופת האחריות‬
‫החוקית המלאה שמעניקים קוד‪/‬תקנות ההגנה על הצרכן בברזיל‪.‬‬
‫עמידה בתקנים מידע אודות עמידה בתקנים‪ ,‬רישיונות וסימני תאימות ספציפיים‬
‫ל‪ iPhone-‬ניתן למצוא ב‪ .iPhone-‬עבור‪/‬י אל ״הגדרות״ > ״כללי״> ״אודות״> ״מידע‬
‫משפטי״ > ״תקנים״‪ .‬מידע נוסף בנושא תקנים כלול בפרק ״בטיחות‪ ,‬טיפול ותמיכה״‬
‫ב‪ - iPhone-‬המדריך למשתמש‪/‬ת‪.‬‬
‫הצהרת תאימות של‪ IC ‬ו‪ FCC -‬התקן זה תואם לתקן‪Industry Canada license- ‬‬
‫‪ .exempt RSS‬התקן זה תואם לחלק ‪ 15‬של חוקי ‪ .FCC‬ההפעלה היא בכפוף לשני‬
‫התנאים הבאים‪ )1( :‬התקן זה אינו רשאי לגרום להפרעה מזיקה‪ ,‬ו‪ )2(-‬התקן זה חייב‬
‫לקבל כל הפרעה שמתקבלת‪ ,‬לרבות הפרעות שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה‪.‬‬
‫הערה חשובה‪  :‬מכשיר זה הוכיח עמידות בדרישות התקן האלקטרומגנטי שכללו את‬
‫השימוש בהתקני קצה תקניים ובכבלים מוגנים תקניים בין רכיבי המערכת‪ .‬חשוב‬
‫להשתמש באביזרים תקניים ובכבלים מוגנים תקניים בין רכיבי המערכת כדי למזער את‬
‫הסיכוי ליצירת הפרעות למכשירי רדיו‪ ,‬טלוויזיה ומכשירים אלקטרוניים אחרים‪.‬‬
‫הצהרת תאימות לאיחוד האירופי ‪ Apple Inc.‎‬מצהירה בזאת שהתקן אלחוטי זה‬
‫תואם לדרישות החיוניות ולכל תנאי מתאים אחר של הנחיית ‪.R&TTE‬‬
‫ניתן לצפות בעותק של ההצהרה בנושא תאימות עבור האיחוד האירופי באינטרנט בכתובת‬
‫‪.www.apple.com/euro/compliance‬‬
‫נציג האיחוד האירופי של ‪ Apple‬הוא‬
‫‪.Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland‬‬
‫הכרזת העמידה בתקנים של יפן—‪VCCI Class B Statement‬‬
‫、‪この装置は‬‬
‫。‪クラスB情報技術装置です‬‬
‫‪この装置は、家庭環境で使用することを目‬‬
‫、‪的としていますが‬‬
‫‪この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される‬‬
‫。‪と、受信障害を引き起こすことがあります‬‬
‫‪取扱説明書に従って正しい取り扱いを‬‬
‫‪して下さい。VCCI-B‬‬
‫‪ © 2015 Apple Inc.‬כל הזכויות שמורות‪ ,Apple .‬הסמל של ‪Apple‬‏‪ iPhone ,‬ו‪ Safari-‬הם‬
‫סימנים מסחריים של ‪ Apple‬בע״מ‪ ,‬הרשומים בארה״ב ובמדינות נוספות‪iBooks Store .‬‬
‫הינו סימן שירות של ‪ Apple‬בע״מ‪.Printed in XXXX .‬‬
‫‪HB034-00202-A‬‬