9514300305 ר פ ס מ ה ק י ד ב ת ד ו ע ת

‫ת ע ו ד ת ב ד י ק ה מ ס פ ר ‪9514300305‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 12‬לחוק התקנים תשי"ג ‪1953 -‬‬
‫פרטי ההזמנה‬
‫שם המזמין‬
‫מענו‬
‫תאריך ההזמנה‬
‫‪ :‬דורי קמחי בע"מ‬
‫‪ :‬קבוץ גלויות ‪ ,32‬תל אביב ‪66550‬‬
‫‪15/05/19 :‬‬
‫תאור המוצר‬
‫מנורה ‪ -‬לגומחה‬
‫‪KH722LED4000 :‬‬
‫הדגם הנבדק‬
‫‪ :‬דורי קמחי‬
‫יצרן‬
‫‪ :‬ישראל‬
‫ארץ יצור‬
‫פרטי הנטילה‬
‫המדגם ניטל בתאריך ‪ 15/05/19 :‬בשעה‪ 11:39 :‬הנוטל‪ :‬המזמין‬
‫‪1 :‬‬
‫כמות במדגם‬
‫מהות הבדיקה‪:‬בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי‬
‫התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י ‪ 20‬חלק ‪ 2‬חלק עשרוני ‪ - 2‬מנורות‪ :‬דרישות‬
‫מיוחדות ‪ -‬מנורות גומחה‪ ,‬מאוגוסט ‪2014‬‬
‫מסמך זה מכיל ‪ 4‬דפים‬
‫ואין להשתמש בו אלא במלואו‪.‬‬
‫תוצאות הבדיקה במסמך זה‬
‫מתייחסות רק לפריט שנבדק‪.‬‬
‫מסמך זה אינו היתר תו תקן‬
‫מסקנות הבדיקה‬
‫המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן‪.‬‬
‫פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫)מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י ‪ 20‬חלק ‪(1‬‬
‫‪2015/06/28‬‬
‫שם המאשר‪:‬‬
‫מאיר ביניאשוילי תפקיד בודק‬
‫תאריך הפקת תעודה‬
‫ת ע ו ד ת ב ד י ק ה מ ס פ ר ‪9514300305‬‬
‫דף‬
‫תאור מורחב של המוצר‬
‫תאור‪ :‬המוצר הנבדק הינה מנורת גומחה‪.‬‬
‫המיועדת לתאורה בעזרת נורות מסוג "דיודה פולטת אור"‪.‬‬
‫‪. LEDX96/35W‬‬
‫סוג ההגנה מפני הלם חשמלי ‪.I‬‬
‫דרגת הגנה מפני אבק ומים ‪.IP20‬‬
‫מעטפת המנורה עשוייה אלומיניום‪.‬‬
‫המנורה כוללת את הרכיבים העיקריים הבאים‪:‬‬
‫לד דרייבר ‪:‬‬
‫‪QCS170-35LS-1 LS-1‬‬
‫‪10124539‬‬
‫‪b'a'g‬‬
‫‪CE‬‬
‫‪EN EC 05‬‬
‫‪Order no.‬‬
‫הדקי הזינה ‪" :‬סמל מסחרי")סטוצ'י(‬
‫תוית הסימון שעל המנורה‪:‬‬
‫‪ITEM No. KH-722R-LED4000‬‬
‫‪LED 35W‬‬
‫‪220-240V/50-60Hz‬‬
‫‪Kibuz Galyot 32‬‬
‫‪LED‬‬
‫‪ISRAEL‬‬
‫‪DORI KIMHI‬‬
‫‪Tel Aviv 66550‬‬
‫‪16730‬‬
‫‪16/450‬‬
‫‪EN EC 03‬‬
‫‪2‬‬
‫מתוך ‪4‬‬
‫ת ע ו ד ת ב ד י ק ה מ ס פ ר ‪9514300305‬‬
‫דף‬
‫‪3‬‬
‫מתוך ‪4‬‬
‫ת ע ו ד ת ב ד י ק ה מ ס פ ר ‪9514300305‬‬
‫דף‬
‫מספר סעיף‬
‫‪2.2‬‬
‫‪2.4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪2.10‬‬
‫‪2.11‬‬
‫‪2.12‬‬
‫‪2.13‬‬
‫‪2.14‬‬
‫‪1.15‬‬
‫תאור סעיף‬
‫דרישות בדיקה כלליות )פרק ‪ - 0.5‬רכיבי מנורות(‬
‫מיון מנורות )פרק ‪(2‬‬
‫סימון )פרק ‪(3‬‬
‫מבנה )פרק ‪(4‬‬
‫מרחקי זחילה ומרווחים )פרק ‪(11‬‬
‫אמצעי הארקה )פרק ‪(7‬‬
‫ההדקים )פרקים ‪(15 ,14‬‬
‫תיול חיצוני ופנימי )פרק ‪(5‬‬
‫הגנה מפני הלם חשמלי )פרק ‪(8‬‬
‫בדיקות קיום ובדיקות התחממות )פרק ‪(12‬‬
‫עמידות באבק ורטיבות )פרק ‪(9‬‬
‫התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי )פרק ‪(10‬‬
‫עמידות בחום‪ ,‬באש ובנתיבות )פרק ‪(13‬‬
‫ליקויים‬
‫‪4‬‬
‫מתוך ‪4‬‬
‫מסקנה‬
‫מתאים‬
‫מתאים‬
‫מתאים‬
‫מתאים‬
‫מתאים‬
‫מתאים‬
‫מתאים‬
‫מתאים‬
‫מתאים‬
‫מתאים‬
‫מתאים‬
‫מתאים‬
‫מתאים‬