קבלת שבת

‫תל‪-‬אביב‬
‫‪18:55‬‬
‫‪19:55‬‬
‫‪1571‬‬
‫זמני‬
‫כניסת‬
‫החג‬
‫ויציאת‬
‫השבת‬
‫גיליון מס'‬
‫גולן‬
‫‪18:55‬‬
‫‪19:53‬‬
‫חיפה‬
‫‪18:46‬‬
‫‪19:56‬‬
‫ירושלים‬
‫‪18:39‬‬
‫‪19:53‬‬
‫באר שבע‬
‫‪18:55‬‬
‫‪19:54‬‬
‫פרשת אחרי מות ‪ -‬קדושים‬
‫אילת‬
‫תשע"ה‬
‫‪18:52‬‬
‫‪19:50‬‬
‫ו' באייר ‪25/4/2015‬‬
‫השנה השלושים ואחת‬
‫הנהגת ה' את העמים היא אוניברסלית‪ .‬כשם שמוציא הקב"ה‬
‫את עמו מעבדות לחירות‪ ,‬כך הוא מוציא עמים אחרים לאור‬
‫עולם‪" :‬הלוא כבני כושיים אתם לי בני ישראל נאם ה'‪ ,‬הלוא‬
‫את ישראל העליתי מארץ מצרים‪ ,‬ופלשתיים מכפתור ואת‬
‫ארם מקיר" (עמוס ט‪ ,‬ז)‪ .‬אלא שבעוד שיש קץ לתולדותיהם של‬
‫העמים‪ ,‬עם ישראל מובטח שאף אם ייענש מאוד על חטאותיו‪,‬‬
‫בכל זאת לא יכלה‪" :‬אפס כי לא אשמיד את בית יעקב" (שם שם‪,‬‬
‫ח)‪ .‬הפליה זו בין ישראל לעמים אינה באה על רקע של אדישות‬
‫לגורל העמים‪ ,‬כי הלוא כבר נאמר בהגדרת יעודו של אברהם‬
‫אבינו‪" :‬ונברכו בך כל משפחות האדמה"‪ .‬אדרבה‪ ,‬נצחיות עם‬
‫ישראל משרתת את האנושות בכך שעם ישראל משמש מעין‬
‫תיבת זכרון של התרבויות האנושיות‪ ,‬הממשיכות את קיומן‬
‫הנצחי על ידי הרשמים שהן מותירות בזכרון הקולקטיבי של‬
‫עם הנצח‪.‬‬
‫כך למשל‪ ,‬מה שנותר חי ממצרים הקדומה הוא הרושם‬
‫שהותירה מצרים ביצירת הזהות הישראלית‪ .‬דווקא עם ישראל‬
‫הוא שמשלם על ייעודו זה מחיר כבד‪ ,‬של צירוף אחר צירוף‪ ,‬כדי‬
‫למלא אותו בעל כורחו‪ ,‬עד השלמת תוכנית ההשגחה של שיבת‬
‫ציון‪ ,‬כמבואר בסיום ההפטרה של פרשת קדושים (שם שם‪ ,‬טו)‬
‫כמנהג האשכנזים‪.‬‬
‫ההפטרה כמנהג הספרדים מבארת מהו האינטרס הא‪-‬לוהי‬
‫בקיום ההבטחה של נצחיות‬
‫האומה‪" :‬למען שמי" (יחזקאל‬
‫כ; ט‪ ,‬יד)‪ .‬פיזור ישראל וגלותם‬
‫ההם חילול השם‪ ,‬ומשום כך יש‬
‫לגאול אותם‪ ,‬אף אם לא היטיבו‬
‫את דרכיהם‪.‬‬
‫השיקול הראשי בהנהגת ההיסטוריה הוא קידוש השם‪ .‬רמח"ל‬
‫בספרו "דעת תבונות" ביאר שמדובר בשילובן של שתי הנהגות‬
‫של ההשגחה‪ :‬הנהגת גילוי יחוד ה'‪ ,‬שהיא העיקרית‪ ,‬ונספחת‬
‫לה הנהגת המשפט‪.‬‬
‫מכאן עולה שאלה מוסרית‪ :‬כיצד יתכן שבמאורע המשמעותי‬
‫ביותר של ההיסטוריה‪ ,‬הגאולה‪ ,‬קיום המעשים הטובים איננו‬
‫נכנס בחשבון? המתח הזה בין הכרח הגאולה לבין שרירות לבו‬
‫של האדם‪ ,‬הוא התובע מעם ישראל את קיום המצוות ביתר‬
‫שאת על מנת שלא ליצור דיסוננס בין הערכים של הנהגת‬
‫המשפט‪ ,‬המופיעה בכל תוקפה בברית של פרשת בחוקותי‪ ,‬לבין‬
‫הערכים של הנהגת הייחוד‪ ,‬המודיעה שה' תמיד פועל למען‬
‫שמו‪ ,‬יהיה אשר יהיה‪ .‬משום כך חותמת ההפטרה (פסוקים יט‪-‬‬
‫כ) בבקשתו הנמרצת של א‪-‬לוהי ישראל‪" :‬אני ה' א‪-‬להיכם‪,‬‬
‫בחקותי לכו ואת משפטי שמרו ועשו אותם‪ ,‬ואת שבתותי‬
‫קדשו‪ ,‬והיו לאות ביני וביניכם‪ ,‬לדעת כי אני ה' א‪-‬להיכם"‪.‬‬
‫יהיו הדברים לזכרו של שלום יוחאי שרקי הי"ד בנו של‬
‫עמיתנו כותב המאמר‪( .‬המערכת)‬
‫הרב אורי שרקי רב קהילת 'בית יהודה'‪ ,‬ר"מ במכון מאיר‬
‫שבת‬
‫קבלת‬
‫מה יאמרו הגוים?‬
‫עלון תורני לכבוד שבת קודש‬
‫עמ' ‪2‬‬
‫זהירות! השתוקקות יתר‪ :‬על עבודת ה' בדרך של 'רצוא ושוב'‬
‫הרב רא"ם הכהן על תוקפם וחשיבותם של מנהגי אבלות הספירה דווקא בימינו עמ' ‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫שאחריה אל תוך המציאות‪.‬‬
‫בקרבתם לפני ה' וימותו‬
‫"האמת היא שכאשר נגשים‬
‫מסוכן להשתוקק יותר מידי‪ .‬אפשר למות מזה‪.‬‬
‫"לפני ה'" צריך להקדים‬
‫הביטויים כלפי בני אהרן שמתו הם חיוביים‪ ,‬קירבה‬
‫"תטהרו" נקי וזך‪ .‬חייבים‬
‫לה'! בתחילת פרשתנו "בקרבתם לפני ה' "‪ ,‬וקודם לכן‬
‫להפנים במעשה בפועל שכל הגבוה גבוה ביותר‬
‫בפרשת שמיני‪" :‬בקרובי אקדש"‪ ,‬והמדרש המפורסם‬
‫יורד למטה מטה ביותר‪,‬‬
‫המובא ברש"י‪" :‬אהרן‬
‫ורצוא בלי שוב היא מיתה"‪.‬‬
‫אחי‪ ,‬יודע הייתי שיתקדש‬
‫בתענוג‬
‫להישאר‬
‫מעדיפים‬
‫היינו‬
‫אם‬
‫גם‬
‫(הרבי הריי"ץ מלובביץ')‬
‫הבית במיודעיו של מקום‪,‬‬
‫ובשמחה‪,‬‬
‫נסכים‪,‬‬
‫עצומה‪,‬‬
‫דבקות‬
‫של‬
‫והייתי סבור או בי או בך‪,‬‬
‫ולכן הכהן הגדול‪ ,‬עם צאתו‬
‫להיפרד ממנה ולשוב אל המציאות‬
‫עכשיו רואה אני שהם‬
‫מקודש הקודשים‪ ,‬ביקש‬
‫גדולים ממני וממך"‪.‬‬
‫בעיקר על הגשמיות של עם‬
‫אנחנו לא יודעים מה זה להיות משה רבנו‪ ,‬וודאי ישראל‪ ,‬שתהיה שנה של גשמים ועצי השדה יתנו‬
‫שאנחנו לא יודעים מה זה להיות עוד יותר ממנו‪ .‬תנובתם ושלא תפיל אישה פרי בטנה‪ ,‬כי הקדוש‬
‫עצמת הגעגועים‪ ,‬התשוקה וכלות הנפש אל קודש ברוך הוא רוצה אותנו כאן בעולם הזה‪.‬‬
‫הקודשים גדולות לאין שיעור מכל התאוות שבעולם‪ .‬חייבים "רצוא"‬
‫הם לא עמדו בזה ופרצו אל קודש הקדשים‪ ,‬הם מתו יחד עם זה‪ ,‬בזמן הרצוא עצמו‪ ,‬צריך לרצות‬
‫מדבקות‪ ,‬ולכן אהרן מוזהר בחומרה שלא לבוא בכל ולרוץ! לא לחשוב כל הזמן על השיבה אלא‬
‫עת אל הקודש‪.‬‬
‫להשתוקק בכל הכוח‪ .‬אלא שהרצוא חייב להיות‬
‫חז"ל מדמים זאת לחולה עם חום גבוה שמשתוקק בדיוק לרצון ה'‪ ,‬הדבקות בה' היא לכל מה שיאמר‬
‫לשכב דווקא בתוך צונן להוריד את חומו‪ ,‬מה שבשום ה' – אם לעלות ואם לרדת‪ .‬גם אם היינו מעדיפים‬
‫אופן לא יבריא אותו אלא הפוך‪ ,‬יהרוג אותו‪ .‬כשחם להישאר בתענוג של דבקות עצומה‪ ,‬נסכים‪,‬‬
‫מאוד בתוך הלב‪ ,‬צריך להיזהר ולהתאפק‪.‬‬
‫ובשמחה‪ ,‬להיפרד ממנה ולשוב אל המציאות‪.‬‬
‫זה פירוש הסיפור על רבי עקיבא שנכנס לפרד"ס‬
‫המטרה דווקא ב"שוב"‬
‫בשלום ויצא בשלום‪ .‬הפרד"ס הוא בגובה שלא‬
‫על‪,‬‬
‫אל‬
‫ריצה‬
‫ו"שוב"‪.‬‬
‫"רצוא"‬
‫עבודת ה' בנויה על‬
‫מתאים לכל אחד‪ .‬כמו בני אהרן‪ ,‬שאר החכמים‬
‫האלוקית‬
‫הנפש‬
‫עבודת‬
‫היא‬
‫עז‪,‬‬
‫פנייה אל ה' ברצון‬
‫נפגעו מהאור העז אבל רבי עקיבא‪ ,‬כבר בהתחלה‪,‬‬
‫הזה‬
‫העולם‬
‫המציאות‪,‬‬
‫אל‬
‫בחזרה‬
‫נטו‪ ,‬ונחיתה‪-‬שיבה‬
‫נכנס בשלום ‪ -‬הוא נכנס בידיעה ברורה שעליו‬
‫פה‪.‬‬
‫אותנו‬
‫רוצה‬
‫הוא‬
‫ברוך‬
‫הקדוש‬
‫והנפש הבהמית‪.‬‬
‫לצאת‪ ,‬שהמטרה ברצוא היא בשביל לעשות את‬
‫יורדים‬
‫ואז‬
‫אוויר"‪,‬‬
‫ו"מקבלים‬
‫למעלה‬
‫אנחנו שואפים‬
‫רצון ה' שחפץ בשוב מיד לאחר הרצוא‪.‬‬
‫למטה ומזככים את המציאות העכורה‪ .‬אסור לנו‬
‫להיתקע באחד משני הקטבים‪ ,‬ההיטלטלות ביניהם וגם כשחוזרים ונאחזים במציאות‪ ,‬מותר וצריך‬
‫מייסרת אך גם מענגת את חיי הנפש‪ .‬לשם כך נבראנו בסתר ליבנו לחוש ש"על כרחך אתה חי"‪.‬‬
‫התשוקה הפנימית שלנו היא לעזוב את הכל‬
‫– לעשות לו יתברך דירה בתחתונים‪.‬‬
‫ולהיכנס לתוך קודש הקדשים‪ ,‬אילו רק היה ה'‬
‫ה"שוב"‪.‬‬
‫על‬
‫לחשוב‬
‫לפני שעפים למעלה חובה‬
‫נותן לנו‪ .‬כך נשאיר את הראש תמיד מעל העולם‬
‫הכיפורים‬
‫ביום‬
‫הגדול‬
‫הכהן‬
‫פרשתנו עסוקה בכניסת‬
‫ולא נשקע בתוכו‪ ,‬נתעלה מעליו ונחזור אליו‬
‫לקודש הקדשים – שיא השיאים של הרצוא‪ .‬ההכנות‪ ,‬בשביל להעלות אותו עימנו‪.‬‬
‫הטהרה והנקיות כוללות סילוק מכל שמץ של רצון‬
‫אישי‪ ,‬התמסרות אמיתית לרצון העליון כמו שהוא‪,‬‬
‫למאמרים נוספים ‪ -‬מעיינותיך‪:‬‬
‫על אף שמיד אחרי הרצוא יבוא השוב‪ ,‬שהוא העיקר‪.‬‬
‫‪www.toratchabad.com‬‬
‫מטרתה היחידה של ההתעלות הגדולה היא הירידה‬
‫הרב משה שילת ראש ארגון "תורת חב"ד לבני הישיבות"‬
‫יפוצו מעיינותיך‬
‫‪3‬‬
‫אדם בכל שעה שהוא קורא לו‪,‬‬
‫ניגון במזוודה ‪ -‬נשמות חסידיות‬
‫והוא מהנה אותו בכל פעם שהוא‬
‫בארץ חדשה‬
‫בא‪ .‬אות הוא כי הניגון שלו הוא‪.‬‬
‫סביכם‪,‬‬
‫ושל‬
‫סבי‬
‫של‬
‫דורו‬
‫כשאני מדמיין את דור בוני הארץ‪,‬‬
‫ושורש נשמתו לקוח מאותו המקור‬
‫דור‬
‫זהו‬
‫מסע‪.‬‬
‫בגדי‬
‫דרכונים‪,‬‬
‫אני מדמיין תחנת רכבת‪ .‬מזוודות‪,‬‬
‫ממנו נובע שורש של הניגון המבוקש‪".‬‬
‫של מהגרים‪ .‬רובם ככולם אנשים צעירים המצויים בדרכים‪ .‬הם‬
‫"ועכשיו דע לך‪ ",‬הוסיף סבא‪" ,‬כי חזקה בידנו שהניגון של‬
‫חוצים עולמות‪ ,‬עוזבים לבלי שוב‪ .‬כרטיסי הנסיעה הם בכיוון‬
‫הרבי הזקן הוא משורש נשמתו של כל חסיד מחסידי חב"ד‪.‬‬
‫אחד בלבד‪ .‬את נפשם ממלאים שמחה‪ ,‬כוח ורעיונות גדולים‪:‬‬
‫הוא וצאצאיו וצאצאי צאצאיו עד סוף כל הדורות‪ .‬וכל‬
‫"בניין הארץ"‪" ,‬בית לאומי"‪" ,‬אדמה"‪" ,‬עברית"‪ .‬אך בו בזמן‪,‬‬
‫חסיד ובן חסיד ישר‪-‬הולך הרוצה‬
‫הם מהגרים שנתלשו מרצון מארץ‬
‫להיזכר בניגון הקדוש הזה והניגון‬
‫יש והניגון נענה לו לבן אדם בכל‬
‫ילדות‪ .‬געגועי אין סוף ימלאו תמיד‬
‫מתעלם ממנו‪ ,‬והוא תר אחריו‬
‫שעה שהוא קורא לו‪ ,‬והוא מהנה‬
‫את לבם לניגון‪ ,‬לסיפור שאי אפשר‬
‫בכל שבילי זכרונו‪ ,‬ותר לשווא –‬
‫אותו בכל פעם שהוא בא‪ ,‬אות‬
‫לתרגם‪ ,‬לדור ההורים והסבים‪ ,‬שאף‬
‫אות הוא כי באותה שעה נשתבשו‬
‫הוא כי הניגון שלו הוא‬
‫אם עודו בעולם – אבוד הוא ורחוק‪.‬‬
‫דרכי חייו ועליו לפשפש במעשיו‬
‫החלוצים‪.‬‬
‫ניגוני חסידים רבים שרו‬
‫ולהרהר בתשובה‪ .‬כי לא לשווא בני משתכח הניגון הזה מן‬
‫חשוב‬
‫תפקיד‬
‫לכך‬
‫היה‬
‫הרחוק‪,‬‬
‫לבית‬
‫נוסטלגיה‬
‫לא הייתה זו רק‬
‫הלב כי הוא לנו אבן בוחן‪ ,‬שמור לך זאת בני‪"...‬‬
‫פי כמה – היה בכך סיכוי לקשר ולחיבור בין דורי‪ .‬הייתה זו‬
‫ימים רבים סוערים חלפו מאז‪ ,‬אולם דמותו של סבא העומד‬
‫תקווה לכך‪ ,‬שמרכיבי הזהות העמוקים יכולים להופיע גם כאן‪,‬‬
‫בצהרי יום תמוז באמצע הדרך כששפתיו ממלמלות את‬
‫בנוף הרחוק כל כך‪ .‬היה בכך אישור לכך שהגענו‪.‬‬
‫ברכת הפרידה ועיניו הרטובות מופנות נוצצות אל העגלה‬
‫כך למשל תיאר זאת חסיד חב"ד‪ ,‬שהפך לימים לנשיאה של‬
‫המתרחקת ממנו‪ ,‬בדרכה לקראת ארץ כיסופיו‪ ,‬וכיסופי כל‬
‫מדינת ישראל‪ ,‬שניאור זלמן רובשוב – שז"ר‪ .‬כל חייו עסק שז"ר‬
‫עמו שלו ושל נכדו כאחד‪ .‬דמות בהירה ומסורה זו תאיר‬
‫בניגוד שבין חייו כחלוץ חילוני‪ ,‬ובין ניגוני נפשו החסידית‪.‬‬
‫בלבי כל עוד הלב יעצור כוח להציל אור‪ ,‬ותשורתו המופלאת‬
‫"עוד נמשכת השלשלת" כתב חלוץ אחר‪ ,‬יעקב אורלנד‪ ,‬כשהוא‬
‫אף היא תשורה לי עד היום הזה‪ .‬כי בכל פעם‪ ,‬בכל תהיות‬
‫מצרף את המילים לניגון חסידי מבית אביו‪ ,‬וכך גם שז"ר‪.‬‬
‫חיי השונות‪ ,‬כאשר תוך כדי מבוכתי‪ ,‬יש ואני רוצה פתאום‬
‫הניגון החסידי הנמשך בנפשו שימש לו כדבק המחבר עבר‬
‫להיזכר בניגון של הרבי הזקן והניגון הטוב והמיטיב נענה לי‪,‬‬
‫ועתיד‪ ,‬ומאשר את דרכו החדשה והבלתי סלולה‪ .‬וכך כתב שז"ר‬
‫ומופיע בזיכרוני מניה וביה‪ ,‬מיד סרה מבוכתי‪ ,‬ובי משתלטת‬
‫כשתיאר את פרידתו מסבו החסיד‪ ,‬עם עלייתו לארץ‪:‬‬
‫בטחה פנימית‪ ,‬לאות כי רוחי נכונה‪ .‬ואני עושה את דרכי‬
‫אותו‬
‫יסולא‬
‫‪ ...‬ועוד שי אחד העניק לי סבא לפרידה‪ ,‬שי לא‬
‫ביתר עוז ושלום עלי נפשי‪.‬‬
‫אמר‬
‫העגלה‪...‬‬
‫נתן לי ברגעים האחרונים ממש‪ ,‬לפני שזזה‬
‫(פורסם בתוך 'אוצר אגדות החסידים'‪ ,‬גוטמן‪ ,‬ירושלים‪,‬‬
‫לי כך‪:‬‬
‫תשכ"ח)‪.‬‬
‫"בני‪ ,‬את הניגון של הרבי הזקן הן יודע אתה יפה‪ ,‬אספר‬
‫מתנתו של הסב היא המתנה הגדולה מכל‪ ,‬היא שימורו של‬
‫לך את אשר שמעתי בימי חורפי מפי זקני החסידים בבית‬
‫הניגון העתיק והמכוון‪ .‬רק אם נותר הניגון‪ ,‬סמוי אומנם‪ ,‬אך‬
‫הרבי על סגולתו המיוחדת של הניגון הזה‪ :‬יש ואדם רוצה‬
‫קרוב מאוד לפני השטח – כפי שמיטיב לתאר זאת הסב – רק אז‬
‫להיזכר באיזה ניגון‪ ,‬שלכאורה היה ידוע לו כראוי‪ ,‬והניגון‬
‫חש שז"ר כי "רוחו נכונה"‪ .‬הניגון החסידי‪ ,‬ועמו הסיפור החסידי‪,‬‬
‫כאילו מתעלם ממנו ואין הוא יכול להעלותו בזיכרונו על אף‬
‫משיבים לב בנים על אבותם‪ .‬כמו החלוצים‪ ,‬הנוף שנשקף‬
‫כל מאמציו‪ .‬ויש ואיזה ניגון מטריד בן אדם ואינו חדל לזמזם‬
‫מעינינו שונה‪ ,‬חדש ואחר‪ .‬אבל הצלילים העתיקים מאפשרים‬
‫לו במוחו גם בשעה שאין הוא נדרש לו כלל ואין הוא מהנה‬
‫להם ולנו לפלס דרך בארץ חדשה‪.‬‬
‫אותו כל עיקר‪ .‬בשני המקרים הללו מעיד הדבר כי הניגון‬
‫הזה עם כל ערכו כשלעצמו‪ ,‬איננו משורש נשמתו של האיש‬
‫לתגובות והארות ‪[email protected] :‬‬
‫המנגן ‪ -‬הוא לחוד והניגון לחוד‪ .‬אבל יש והניגון נענה לו לבן‬
‫זאב קיציס‪ ,‬ישיבת מעלה גלבוע ואוניברסיטת בר אילן‬
‫מאוצר הסיפור החסידי‬
‫‪4‬‬
‫עיר החלומות‬
‫נתנאל מספר‪:‬‬
‫אותו יום לא היה לי עם מי‬
‫לשחק‪ .‬האחים היו עסוקים כל‬
‫אחד במשהו אחר‪ ,‬ולחברים לא‬
‫התחשק לי ללכת‪ .‬החלטתי שזה‬
‫הזמן לשחק ב"עיר החלומות"‪.‬‬
‫נכנסתי לחדר שלי‪ ,‬סגרתי‬
‫אחרי את הדלת‪ ,‬וקיוויתי שאף‬
‫אחד לא ייכנס להפריע לי‪.‬‬
‫דבר ראשון שלפתי מהארון את קופסת הקוביות הישנות‪.‬‬
‫כבר שנים לא שיחקתי בהן‪ .‬הפעם בניתי מהן מבנה גדול‬
‫באמצע החדר‪ .‬זה יהיה בניין העירייה‪ .‬ליד בנין העירייה‬
‫בניתי בית כנסת גדול משתי קופסאות זו על זו‪ ,‬שמעליהן‬
‫סידרתי כמה טושים בצורה של מגן דוד‪ .‬מסביב לשני‬
‫המבנים האלה יצרתי כיכר בעזרת‬
‫חלקי דומינו שאותן העמדתי אחת‬
‫אחרי השניה במעגל‪ .‬עם אבני הדומינו‬
‫המשכתי ליצור כמה כבישים שנמשכו‬
‫מכיוון הכיכר לארבע הפינות של החדר‪.‬‬
‫כמובן החלקים של הדומינו לא הספיקו‪,‬‬
‫אבל צירפתי אליהם חלקים ארוכים של‬
‫הלגו‪ ,‬שגם מהם אפשר ליצור כבישים‬
‫ונתיבים‪.‬‬
‫נהניתי ממעשי ידי‪ ,‬והמשכתי‬
‫בהתלהבות לכבישים ורחובות נוספים‪,‬‬
‫עד שכל החדר היה מכוסה ברשת‬
‫צפופה של רחובות‪.‬‬
‫עכשיו כבר הייתי צריך ללכת בזהירות‬
‫כדי לא להפיל את אבני הדומינו והלגו‬
‫ולפרק את הכבישים‪.‬‬
‫מיהרתי לארון המשחקים ושלפתי משם כל מיני תיבות‬
‫נוספות‪ .‬הדופלו (שזה לגו גדול כזה של פעוטות) שימש‬
‫ליצירת בתים‪ .‬החלטתי שגם חלק אחד מתאים בשביל בית‪,‬‬
‫ומדי פעם חיברתי כמה חלקים אחד על השני כדי לעשות‬
‫בניין קומות‪ .‬פה ושם פיזרתי ביניהם חלקים של פאזלים כדי‬
‫שיהיו גם חצרות בין הבתים‪.‬‬
‫עיגולים שהוצאתי מהדמקה הפכו לאנשים‪ .‬שמתי כמה מהם‬
‫כאילו בתוך הבתים‪ ,‬היו כמה בחצר‪ ,‬ועוד הרבה ברחובות‪.‬‬
‫פתאום אמרתי לעצמי ‪ -‬הרי יש פה בית כנסת‪ ,‬אז צריך‬
‫שמישהו יתפלל בו! ספרתי עשרה חיילים של שחמט‪ ,‬וגם‬
‫מלך אחד לבן (זה החזן) והכנסתי אותם לתוך הקופסה‬
‫ששימשה בית כנסת‪.‬‬
‫הדמיון שלי היה כבר משולהב לגמרי‪ ,‬והמשכתי להמציא‬
‫עוד ועוד דברים‪ .‬משטח גדול של לגו הפך לדשא‪ ,‬שעליו‬
‫כמה ילדים (חיילים של סולמות וחבלים) שיחקו בכדורגל‬
‫ שהיה כמובן גולה‪ .‬צלחת בובות הייתה בריכה שבה שחו‬‫להם כמה בני אדם (חלקים קטנים של פאזל)‪ .‬בסופר מרקט‪,‬‬
‫שאותו יצרתי מקופסה ריקה של אחד המשחקים‪ ,‬היו‬
‫ערימות של כסף מהמונופול‪ ,‬וערימות של מוצרים לקנייה‬
‫שאספתי מכל מיני משחקים‪.‬‬
‫לא שמתי לב בכלל לזמן שעובר וללילה שירד בינתיים‪ .‬רק‬
‫כשראיתי שכמעט לא נשארו עוד דברים בארון המשחקים‪,‬‬
‫הרשיתי לעצמי להפסיק רגע‪ ,‬לעמוד וליהנות מהיצירה‬
‫הנפלאה שלי‪.‬‬
‫ועכשיו ‪ -‬אמרתי לעצמי ‪ -‬הגיע הזמן להתחיל לשחק!‬
‫עכשיו אוכל להסיע את המכוניות‪ ,‬להוליך את האנשים כדי‬
‫שיקנו דברים בסופר‪ ,‬או כדי שישחו בבריכה‪ ,‬או שסתם‬
‫יטיילו להם ברחובות‪ .‬אריץ את המאחרים לבית הספר‪,‬‬
‫אוביל את הזקנים לשבת על ספסל בגן הציבורי‪...‬‬
‫"נתנאל‪ ",‬נשמע לפתע קולה של אמא כמו מתוך חלום‬
‫רחוק‪" ,‬איפה אתה?"‬
‫"אני פה בחדר‪ ,‬אמא‪ ".‬עניתי בשקט‪ ,‬וקיוויתי שהיא לא‬
‫תקרא לי לאיפשהו‪.‬‬
‫הדלת נפתחה‪ ,‬ובבת אחת התנפץ כל החלום‪.‬‬
‫"נתנאל‪ ,‬מה הולך פה?!" שאלה אמא בתדהמה‪" ,‬שפכת את‬
‫כל הארון על הריצפה!"‬
‫"מה פתאום? לא שפכתי‪ .‬את לא רואה שאני משחק? או‬
‫יותר נכון עד עכשיו הכנתי את המשחק‪ .‬ועכשיו אני רוצה‬
‫להתחיל לשחק‪".‬‬
‫"עכשיו?? אתה יודע מה השעה?" שאלה‬
‫אמא‪.‬‬
‫"לא"‬
‫"כבר לילה! אנחנו כולנו באמצע ארוחת‬
‫ערב! קראתי לך כמה וכמה פעמים‪,‬‬
‫ואתה ‪ -‬מרוב שהיית שקוע ב‪ ...‬ב‪...‬‬
‫משחק הזה ‪ -‬אפילו לא שמעת אותי!"‬
‫אמא כבר כעסה קצת‪.‬‬
‫"טוב סליחה‪ ,‬אבל מה? אני לא אשחק‬
‫בכלל?! אז בשביל מה הכנתי את כל‬
‫זה?" הדמעות זלגו מעיני‪.‬‬
‫"אני מצטערת‪ ,‬חמוד‪ ,‬אבל עכשיו‬
‫מאוחר מדי‪ .‬מה אפשר לעשות? צריך‬
‫לסדר את הכל ולהתארגן לאכול ולישון‪".‬‬
‫לסדר את הכל?!‬
‫רק עכשיו קלטתי איזה בלגן עצום חוללתי כאן‪ .‬כל חלקי‬
‫המשחקים היו מפוזרים על פני כל החדר‪ ,‬כל חלק במקום‬
‫אחר‪ ,‬הקופסאות עצמן שימשו חלק מהמבנים‪ ,‬הרבה‬
‫פריטים התגלגלו אל מתחת המיטות‪...‬‬
‫לסדר את הכל?! זה יהיה סיוט!‬
‫לשמחתי אמא ואחיי הטובים התגייסו ועזרו לי‪ ,‬ותוך חצי‬
‫שעה הצלחנו פחות או יותר להשיב את הסדר על כנו‪.‬‬
‫עיר החלומות הנפלאה שלי נגוזה ונעלמה כמו חלום מתוק‬
‫שהתפוגג‪ ,‬עוד לפני שהספקתי ליהנות ממנה באמת ולשחק‬
‫עם חלקיה השונים‪.‬‬
‫אבל האמת ‪ -‬הבנייה עצמה‪ ,‬היא הייתה הכיף הגדול!‬
‫התכנון‪ ,‬היצירה‪ ,‬החלום‪ ...‬זו הייתה חוויה!‬
‫נראה לי שחלומות הם כיף גדול גם אם בסוף מתעוררים‬
‫מהם והם נפסקים‪...‬‬
‫יצא ספר חדש מאת יקהת רוזן "הרפתקאות ספריית‬
‫רימונים"‪ ,‬ניתן להשיגו וכן את "משמיע ישועה לילדים"‬
‫ו"משפחת ישראלי" בטלפון ‪054-6340121‬‬
‫סיפורי משפחת ישראלי מבוססים‬
‫על תופעות וסיפורים אמיתיים‬
‫לתגובות והצעות לסיפורים‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫דוה לבנו ונעתקו מילותינו‬
‫לשמע האסון שפקד את ידידנו ועמיתנו‬
‫הרב אורי שרקי ומשפחתו הנכבדה‬
‫בהירצח הבן היקר שלום יוחאי‬
‫הי"ד‬
‫בידי צורר‪-‬שפל בן‪-‬עולה‬
‫"ארץ על תכסי דמם" ודמו‪" ,‬ונקם ישיב לצריו"‬
‫מערכת‬
‫הרב יקהת רוזן מנהל המכון "אור עציון ‪ -‬ספרי איכות תורניים"‪ ,‬איור‪ :‬דניאלה פונד‬
‫משפחת ישראלי‬
‫‪5‬‬
‫מנהגי אבלות הספירה בימינו‬
‫הימים מפסח עד עצרת‬
‫מיוחדים לשלום‬
‫בעקבות התנהגות תלמידי חכמים בבחירות‬
‫לדעתי‪ ,‬גם אם היה כיום‬
‫האחרונות אני מרגיש חובה להדפיס שוב את‬
‫בית דין גדול ‪ -‬לא היו‬
‫התשובה שפורסמה בשנה שעברה מתוך תפילה‬
‫מבטלים את המנהג‪ .‬יותר מכך‪ ,‬אם לא היה המנהג‬
‫שנרבה שלום גדול בעולם באהבת חינם‪.‬‬
‫קיים היה בי"ד צריך לתקנו מעיקרא‪.‬‬
‫שאלה‪ :‬האם לא הגיעה השעה לבטל את מנהגי‬
‫התלמודים נחלקו האם קרבן פסח הוא קרבן יחיד‬
‫האבלות בספירת העומר‪ ,‬הרי מעיקרם צריכים‬
‫או ציבור‪ .‬על פי ִהלל בירושלמי (פסחים לג ע"ד)‬
‫ימים אלו להיות ימים טובים?‬
‫מדובר בקרבן ציבור ואילו בבבלי (יומא נא‪,‬א) נפסק‬
‫תשובה‪:‬‬
‫כי זהו קרבן יחיד‪ .‬בוודאי שמצד האמת אלו ואלו‬
‫הרמב"ן בפרושו לתורה (ויקרא כג‪,‬לו) כותב‪:‬‬
‫דברי א‪-‬להים חיים‪ .‬קרבן פסח מבטא את לידת עם‬
‫ישראל ביציאת מצרים ולכן הוא מכיל מאפיינים‬
‫ומנה ממנו תשעה וארבעים יום שבעה שבועות‬
‫של שני הצדדים ‪ -‬כשם שכל אדם הוא אדם בפני‬
‫כימי עולם‪ ,‬וקדש יום שמיני כשמיני של חג‪,‬‬
‫עצמו‪ ,‬אך יש לו גם קשר ושיוך לכלל העם‪ .‬לכן כל‬
‫והימים הספורים בינתים כחולו של מועד בין‬
‫יחיד חייב בקרבן אבל הוא צריך לעשות זאת כחלק‬
‫הראשון והשמיני בחג‪ ,‬והוא‬
‫מחבורה ("להימנות") שהיא‬
‫יום מתן תורה שהראם בו‬
‫ציבור בזעיר אנפין‪ .‬בעצרת‬
‫כלל ישראל קיבל עליו את מנהגי‬
‫את אשו הגדולה ודבריו‬
‫מובאים "שלמי ציבור"‪,‬‬
‫שמעו מתוך האש‪ .‬ולכך האבלות בספירת העומר ולכן אין בזמננו‬
‫שלמים הם בדרך כלל קרבן‬
‫יכולת לבטל את המנהג‬
‫יקראו רבותינו ז"ל בכל‬
‫יחיד ו'קדשים קלים'‪ ,‬וכאן‬
‫מקום חג השבועות עצרת‪,‬‬
‫זהו מקרה בודד של הבאתם‬
‫כי הוא כיום שמיני של חג‬
‫על ידי ציבור (שנחשב כאן כאיש אחד) ומכח‬
‫שקראו הכתוב כן‪.‬‬
‫הציבור השלמים עולים דרגה ל'קדשי קדשים'‪.‬‬
‫ולכאורה מתעצמת השאלה מדוע היום נוהגים‬
‫הקשר בין אחדות הציבור ובין חג השבועות קשור‬
‫מנהגי אבלות בספירת העומר?‬
‫למתן תורה‪ ,‬שלא הייתה יכולה להינתן אלא מתוך‬
‫מקור המנהג‬
‫אחדות‪ .‬כפי שנדרש במכילתא (יתרו א) "הושוו‬
‫בספרות חז"ל לא מוזכרים מנהגי האבלות‪ .‬אולם‪,‬‬
‫כולם לב אחד" ובניסוחו של רש"י "כאיש אחד‬
‫בגמרא ביבמות (סב‪,‬ב) מסופר‪:‬‬
‫בלב אחד"‪ .‬גם בזוהר הקדוש נאמר שהשכינה אינה‬
‫שורה אלא במקום שלם‪.‬‬
‫שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי‬
‫עקיבא‪ ,‬מגבת עד אנטיפרס‪ ,‬וכולן מתו בפרק אחד‬
‫חשיבות מנהג האבלות בימינו‬
‫מפני שלא נהגו כבוד זה לזה‪ ,‬והיה העולם שמם‪.‬‬
‫מיתת תלמידי ר"ע בין פסח לעצרת מלמדת כי‬
‫הם פגמו במידת האחווה ולא נהגו כבוד זה בזה‪.‬‬
‫בעקבות דברים אלו נהגו שלא להינשא בין פסח‬
‫זו הסיבה שנענשו דווקא בימים שמיועדים להכנה‬
‫לעצרת‪ .‬לראשונה מופיע המנהג אצל הגאונים‬
‫לקראת יום החמישים‪ ,‬יום אחדות ישראל‪ .‬לפי‬
‫והוא מובא גם בטור ובשו"ע (תצג)‪ .‬בטור מובא‬
‫אבות דר"נ (כה) והגמ' בסנהדרין (סח‪,‬א) עשרת‬
‫שיש מקומות שנהגו גם שלא להסתפר ובבית‪-‬יוסף‬
‫הרוגי מלכות (ר"ע ביניהם) נהרגו כעונש על נידויו‬
‫מובא המקור‪" :‬כ"כ הר"י אבן‪-‬שועיב בדרשת יום‬
‫של רבי אליעזר‪.‬‬
‫ראשון של פסח וכן המנהג פשוט בינינו"‪ .‬בשו"ע‬
‫הובא מנהג זה להלכה‪.‬‬
‫לצערנו הרב‪ ,‬היום יש צורך גדול לתקן את האחווה‬
‫בין לומדי התורה ובתי המדרש השונים‪ .‬חטאם של‬
‫לענ"ד ימי ספירת העומר אינם ימי אבלות כפי‬
‫תלמידי ר"ע מאיים גם היום כאשר תלמידי חכמים‬
‫שכמה מגדולי ישראל השוו אותם לאבלות י"ב‬
‫אינם מרבים שלום ביניהם‪ .‬למרבה הצער‪ ,‬עולם‬
‫חודש‪ ,‬אלא ימי חול המועד שיש בהם מנהגי‬
‫התורה‪ ,‬על כל גווניו‪ ,‬חייב לחזור בתשובה בימים‬
‫אבלות‪ ,‬בניגוד לשלושת השבועות‪ .‬הנ"מ היא‬
‫אלו‪ .‬מנהגי האבלות אינם רק אבלות ישנה על‬
‫שבימי שלושת השבועות מובא בפוסקים שאין‬
‫מאורע היסטורי‪ ,‬זוהי אבלות על עולם התורה היום‬
‫לברך "שהחיינו" מכיוון שהזמן הינו זמן של אבלות‪,‬‬
‫שאינו נוהג כבוד זה בזה‪.‬‬
‫אך בימי ספירת העומר אין ספק שמותר לברך‬
‫"שהחיינו" שהרי ימים אלו הינם כימי חול המועד‪.‬‬
‫נסיים בדברי הגמרא בסנהדרין (כד‪,‬א) בתפילה‬
‫שנהיה כחכמי א"י‪:‬‬
‫תוקף המנהג‬
‫כפי שראינו תוקפה של האבלות הוא מכוח המנהג‪.‬‬
‫"ואקח לי שני מקלות‪ ,‬לאחד קראתי נועם‬
‫הרמב"ם (ממרים ב‪,‬ב) מביא שמנהג שנוצר על ידי‬
‫ולאחד קראתי חובלים"‪' .‬נועם' ‪ -‬אלו תלמידי‬
‫בית הדין ופשט בכל ישראל יכול להתבטל רק על‬
‫חכמים שבארץ ישראל‪ ,‬שמנעימין זה לזה‬
‫ידי בי"ד שגדול ממנו בחכמה ובמניין‪ .‬אמנם כאן לא‬
‫בהלכה; 'חובלים' ‪ -‬אלו תלמידי חכמים שבבבל‪,‬‬
‫נתקן המנהג על ידי הסנהדרין‪ ,‬אבל מקור הסמכות‬
‫שמחבלים זה לזה בהלכה‪.‬‬
‫הוא ההתפשטות בעם‪ .‬אין ספק שכלל ישראל קיבל‬
‫הרב רא"ם הכהן‪:‬‬
‫עליו את מנהגי האבלות בספירת העומר ולכן אין‬
‫‪[email protected]‬‬
‫בזמננו יכולת לבטל את המנהג‪.‬‬
‫הרב רא"ם הכהן ראש ישיבת עתניאל ורב הישוב‬
‫משו"ת בארץ‬
‫מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י‪ .‬יוצא לאור ע"י מכון "צומת"‪.‬‬
‫"שבת בשבתו" באינטרנט‪ ,zomet.org.il :‬למנוי דוא"ל באנגלית‬
‫ניתן להירשם באתר מכון "צומת"‪ ,‬עריכה‪ :‬מכון "צומת"‬
‫אלון שבות‪ ,‬גוש עציון ‪ ,90433‬טל' ‪ ,02-9931442‬פקס' ‪www.zomet.org.il 02-9931889‬‬
‫‪ [email protected]‬הוצאת העלון ניתמכת ע"י משרד החינוך והתרבות‬
‫להפצה ולמודעות מסחריות‪ :‬גל אורן ‪BSD‬‬
‫הבונים ‪ 11‬רמת גן ‪ ,51462‬טל' ‪ ,03-6133555‬פקס' ‪,03-6133699‬‬
‫דוא"ל ‪ ,[email protected]‬הפצה‪ :‬מקור ראשון ‪ 052-6070999‬יוסי‬
‫מייסודה של‪:‬‬
‫הסתדרות הפועל המזרחי‬
‫כתיבה ועריכה‪:‬‬
‫מכון 'צומת'‬
‫ניהול מסחרי‪ :‬לאור מבית‪:‬‬
‫לפרסום מודעות‪052-4295209 :‬‬
‫‪6‬‬
‫עץ יוקרתי‪ .‬רק מאוחר יותר תרם‬
‫אשכרוע‬
‫בן גמלא גורלות עשויים זהב‬
‫"וְ נָ ַתן ַאהֲ רֹן עַ ל ְׁשנֵ י הַ ְּׂשעִ ירִ ם ּגֹרָ לֹות שכמובן היו יוקרתיים יותר‪ .‬העצה‬
‫ּגֹורָ ל ֶא ָחד לַ ה' וְ גֹורָ ל ֶא ָחד לַ עֲ זָ אזֵ ל" (טז‪,‬ח) של האשכרוע הייתה מבוקשת‬
‫המשנה ביומא (ג‪,‬ט) מתארת ביתר פירוט את אופן עריכת מאד ולכן גם בעלת ערך רב דבר שהקנה‬
‫לחפצים העשויים ממנה מעמד מיוחד‪ .‬ביטוי לערכו הרב של עץ‬
‫הגורלות‪:‬‬
‫האשכרוע ניתן ללמוד מדברי הגמרא בשבת (קכט‪,‬א)‪:‬‬
‫בא לו למזרח העזרה‪ ,‬לצפון המזב‪ ,‬הסגן מימינו וראש בית‬
‫אמר שמואל‪ :‬הקיז דם ונצטנן‪ ,‬עושין לו מדורה‪ ,‬אפילו‬
‫אב משמאלו‪ ,‬ושם שני שעירים‪ .‬וקלפי היתה שם‪ ,‬ובה שני‬
‫בתקופת תמוז‪ .‬שמואל צלחו ליה תכתקא דשאגא‪ ,‬רב‬
‫גורלות‪ ,‬של אשכרוע היו‪ ,‬ועשאן בן גמלא של זהב‪ ,‬והיו‬
‫יהודה צלחו ליה פתורא דיונה‪.‬‬
‫מזכירין אותו לשבח‪.‬‬
‫בגמרא (יומא‪ ,‬לז‪,‬א) אנו לומדים שניתן להשתמש גם בעצים מפרש רש"י‪" :‬צלחו ליה תכתקא דשאגא ‪ -‬לא מצאו עצים‬
‫נוספים‪" :‬גורלות‪ ,‬של כל דבר‪ .‬פשיטא! לא צריכא‪ ,‬לכדתניא‪ :‬מוכנים להיסק ביום הקזה‪ ,‬וצוה ובקעו כסא של תדהר‪,‬‬
‫לפי שמצינו בציץ שהשם כתוב עליו‪ ,‬והוא של זהב‪ ,‬יכול אף שהוא מעולה בדמים‪ .‬פתורא דיונה ‪ -‬מין ארז הוא‪ ,‬ורבינו‬
‫זה כן? תלמוד לומר 'גורל' 'גורל'‪ ,‬ריבה‪ .‬ריבה של זית‪ ,‬ריבה הלוי אמר בוי"ש"‪.‬‬
‫של אגוז‪ ,‬ריבה של אשכרוע"‪.‬‬
‫על פי דברי הגמרא קיימת סכנה רבה‬
‫בהצטננות לאחר הקזת דם ומותר‬
‫בשורות הבאות ננסה לבדוק מהו‬
‫להדליק מדורה בשבת אפילו בתקופת‬
‫האשכרוע ומדוע למעשה השתמשו‬
‫תמוז‪ .‬כדי להדגיש את חשיבות הדלקת‬
‫בו לגורלות‪.‬‬
‫המדורה מספרת הגמרא על כך שבקעו‬
‫שני מינים מאותו סוג‬
‫עבור שמואל רהיטים העשויים מעצים‬
‫האשכרוע (‪ )Buxus‬הוא סוג הכולל‬
‫יקרים לצורך הבערת אש ביום הקזה‪.‬‬
‫כ – ‪ 70‬מיני עצים ושיחים‪ .‬באזורנו‬
‫רש"י מפרש ש"יונה" הוא ארז ובשם‬
‫מצויים שני מיני אשכרוע‪ .‬אשכרוע‬
‫רבינו הלוי הפירוש בוי"ש‪ ,‬שמו של‬
‫ארוך עלים (‪)Buxus longifolia‬‬
‫האשכרוע בצרפתית עתיקה‪ .‬למעשה‬
‫שהוא עץ הגדל בהרי הלבנון‪,‬‬
‫ייתכן ואין סתירה בין הפירושים שהרי‬
‫הרי אמנה‪ ,‬הרי אנטיוכיה וצפון‬
‫האשכרוע נמנה בין עשרת מיני הארזים‬
‫אנאטוליה‪ ,‬והשיח אשכרוע ירוק‪ -‬כלי השחמט הבהירים גולפו בעץ אשכרוע שמנה רב (בבא בתרא‪ ,‬פ‪,‬ב)‪.‬‬
‫עד (‪ )Buxus sempervirens‬הגדל‬
‫צילם‪Bubba73 :‬‬
‫מפני הרמאים‬
‫בהרי פונטוס באסיה הקטנה‪ ,‬צפון יוון‬
‫הריטב"א (יומא‪ ,‬לז‪,‬א) מציין גם את חוזקו של העץ‪" :‬ריבה‬
‫ואיטליה ומערב אירופה‪.‬‬
‫של זית ושל אגוז ושל אשכרוע‪ .‬פירוש לאו דוקא אלא ריבה‬
‫י‪ .‬פליקס סבר שהשם אשכרוע המופיע במקורות מכוון בעיקר כל דבר ואפילו של עץ‪ ,‬ורבנן אמרו באלו למצוה מפני שהם‬
‫לאשכרוע ירוק‪-‬עד‪ ,‬אולי משום ששרידים מעטים מעץ זה נמצאו חזקים ויפים"‪.‬‬
‫ככלים שיובאו מחו"ל‪ .‬יש חולקים‪ ,‬וסבורים שהמין העיקרי הוא‬
‫האשכרוע ארוך העלים הנפוץ יותר בסביבה הקרובה לארץ מיני עצים אלו נמנו גם כמינים מהם יש להכין מחק המשמש‬
‫להחלקת פני כלי מדידה על מנת להבטיח שכמות המוצר‬
‫ישראל ולא באשכרוע ירוק‪-‬עד שאיננו גדל במזרח הקרוב‪.‬‬
‫שבתוכם תהייה מדויקת בעת מכירתו‪" :‬ת"ר‪ :‬אין עושין‬
‫שימושי אמנות‬
‫המחק של דלעת מפני שהוא קל‪ ,‬ולא של מתכת מפני שהוא‬
‫גידולו האיטי של האשכרוע גורם להתפתחות עצה הומוגנית‪ ,‬מכביד‪ ,‬אבל עושהו של זית ושל אגוז של שקמה ושל אשברוע"‬
‫כבדה וקשה (כנראה הקשה ביותר באירופה)‪ .‬בעת העתיקה (בבא בתרא‪ ,‬פט‪,‬ב)‪ .‬בניגוד לגורלות שבהם אין חשיבות רבה‬
‫מינים אלו היו מבוקשים מאד לצורך התקנת כלים‪ ,‬רהיטים למאפייני העץ מלבד יופיו הרי שהמחק צריך להיות מעץ קשה‬
‫וגילוף‪ ,‬גם בזכות המרקם העדין שלהם וצבעם הבהיר‪ .‬עצים אלו ויציב‪ ,‬ואכן‪ ,‬האשכרוע מצטיין במאפיינים אלו‪.‬‬
‫לא התאימו לבנייה משום שלא היו גבוהים די הצורך על מנת‬
‫להפיק מהם קורות ארוכות וקוטרם מגיע ל – ‪ 15-20‬ס"מ בלבד‪ .‬שימוש מעניין היה לעץ האשכרוע בייצור מסרקים לפליית‬
‫כינים‪ .‬שני מסרקים‪ ,‬מהמאה הראשונה לספירה‪ ,‬שבוודאות‬
‫פליניוס כתב‪" :‬בין העצים תופס האשכרוע (‪ )buxus‬את השורה שימשו למטרה זו נמצאו בחורבות קומראן‪ .‬כנראה שהעצה‬
‫הראשונה בזכות העצה החלקה‪ ,‬הקשה ובעלת הגוון הבהיר"‪ .‬הקשה התאימה במיוחד לבניית מסרק בעל שיניים עדינות‬
‫עדות ארכיאולוגית לשימוש באשכרוע לבניית רהיטים נמצאה היכולות לעמוד נגד התנגדות שיער סבוך‪.‬‬
‫ב"חדר השרוף" בשטח ‪ G‬בעיר דוד‪ .‬מתחת למפולת נמצאו‪ ,‬בין‬
‫שאר השרידים‪ ,‬שברי עץ שהיו חלק ממשענת של כסא שגולפה להעמקה‪ ,‬מקורות ותגובות‪ :‬ערך "פשתה תרבותית"‬
‫בדגם תימורה‪ .‬מאחר והאשכרוע לא גדל בארץ הניחו החוקרים בארכיון "פורטל הדף היומי" (‪www.daf-yomi.com/‬‬
‫שהרהיט יובא מסוריה‪ ,‬דבר שהעיד על עושרם של בעלי הבית‪.)teva-raanan .‬‬
‫גם בימינו משמש האשכרוע בתעשיית חפצי אמנות במיוחד‬
‫לתגובות ורישום לקבלת מאמרי‬
‫לפיסול וחריטה בדומה לשן (‪ )ivory‬וכן ליצירת כלי נגינה‪.‬‬
‫צמחים ובעלי חיים‬
‫אש אש מדורה‬
‫מלכתחילה הוכנו הגורלות מעץ אשכרוע בגלל יופיו ובגלל היותו‬
‫על פי סדר הדף היומי‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ד"ר משה רענן מרצה במכללות 'הרצוג' ו'ירושלים לבנות'‬
‫ִבעה‬
‫פרשה וט ּ‬
‫‪7‬‬
‫יוסף איתן‪ ,‬מרבני מכון וע"ה‬
‫כתב‪ :‬הרב‬
‫‪[email protected]‬‬
‫רפואה והלכה‬
‫בחסות‬
‫להיות בריא ולהישאר בריא‬
‫‪8‬‬
‫פרקי אבות לשלומית‬
‫מתוך מכתב שקיבלתי‪" :‬אני לא יודע כ"כ איך‬
‫לנסח זאת‪ ,‬קרה לנו אסון‪ .‬אשתי שלומית‬
‫נתקפה בהתקף לב במוצאי ראש השנה‪ ,‬בערב‬
‫שבת קודש באמצע הלילה‪ .‬לאחר מספר ימים‬
‫ללא הכרה נקבע מותה‪ ,‬והיא בת ‪ 29‬בלבד‪.‬‬
‫האדם בעולם‪ ,‬הם‪ :‬לימוד‬
‫תורה‪ ,‬מצוות שבין אדם‬
‫למקום (עבודה) ומצוות‬
‫שבין אדם לחברו (גמילות‬
‫חסדים)‪.‬‬
‫שמעון הצדיק‪ ,‬תלמיד עזרא הסופר וכהן גדול‬
‫לשלומית לא היו מחלות רקע או משהו כזה‪ .‬במשך ‪ 40‬שנה‪ ,‬הנהיג את הקהילה היהודית‬
‫בבת אחת‪ ,‬במוצאי ר"ה‪ ,‬נגזרה עלינו גזרה קשה בארץ בתקופה היסטורית סוערת‪ .‬כפועל‬
‫מאוד שאיננו מבינים‪ .‬שלומית הותירה אחריה יוצא מכיבושיו של אלכסנדר מוקדון‪ ,‬השלטון‬
‫בישראל כבר לא היה שלטון יהודי עצמאי‪,‬‬
‫את ילדינו‪ ,‬תאומים בני חצי שנה‪.‬‬
‫ורוחות חזקות של‬
‫לפני מספר שבועות‬
‫תרבות יוון נשבו‬
‫משפחתה של שלומית‬
‫הפירוש קצר‪ ,‬מגוון וקולע‪ ,‬הוא מלווה בארץ‪ .‬בנוסף‪ ,‬באותה‬
‫ואני התחלנו פרויקט‬
‫בתמונות טבע (מטיולים של שלומית תקופה‪ ,‬סוף כנסת‬
‫מאוד מיוחד לעילוי‬
‫הסתלקה‬
‫הגדולה‪,‬‬
‫הפרויקט‬
‫נשמתה‪.‬‬
‫למשניות‪.‬‬
‫הקשורות‬
‫ואוריאל)‪,‬‬
‫מכנסת‬
‫הנבואה‬
‫שבועי‪,‬‬
‫הוא‪ ‬לימוד‬
‫ישראל‪.‬‬
‫קצר ומעניין‪ ,‬בפרקי‬
‫אבות‪( ‬הלימוד נשלח באימייל)‪.‬‬
‫שמעון הצדיק הוא אדם הנמצא בין שני‬
‫זה התחיל כיוזמה ללימוד משותף של המשפחה עולמות‪ ,‬בין עולם ישן של מקדש ונבואה לבין‬
‫ושל החברות של שלומית‪ .‬תוך זמן קצר מאוד עולם חדש עם חכמת יוון‪ .‬הוא מנסה לצקת‬
‫אנשים התחברו ללימוד והחלו להפיץ אותו את יסודות העולם הישן לתוך תבניות העולם‬
‫הלאה‪ .‬מכיוון שבין כה אנחנו מכינים את החדש‪ .‬כנגד תהפוכות אלו‪ :‬הפסקת הנבואה‪,‬‬
‫הלימוד כל שבוע‪ ,‬החלטנו לצרף כל מי שיחפוץ השלטון שאיננו אוטונומי‪ ,‬וחדירת תרבות‬
‫להצטרף ללימוד‪ .‬יש לנו סיעתא דשמיא גדולה‪ ,‬יוון ובראשה חכמת יוון‪ ,‬מעמיד שמעון הצדיק‬
‫כיום מקבלים את הפירוש מדי שבוע מעל שלושה יסודות איתנים‪ .‬כלשון המשנה‪" :‬על‬
‫ל‪ 6000-‬אנשים‪...‬‬
‫שלושה דברים העולם עומד" – עומד ‪ -‬יציב!‬
‫אנשים מכל מיני קהלים נרשמו ללימוד נעיין בדברי הרש"ר הירש על המשנה‪ :‬תורה‬
‫(דתיים וחילונים‪ ,‬צעירים ומבוגרים)‪ .‬הרבה ‪ -‬ידיעת חכמת ה' וידיעת רצון ה'‪ .‬עבודה ‪-‬‬
‫מהנרשמים לא מכירים אפילו את שלומית או עבודת ה'‪ ,‬רצון ה'‪ .‬גמילות חסד ‪ -‬עשיית חסד‬
‫את משפחתה‪ ,‬אך רוצים להשתתף בפרויקט זה‪ .‬לטובת הזולת‪ .‬ניתן להבין מדוע 'תורה' ו'עבודה'‬
‫זה מאוד מתאים לשלומית‪ .‬שלומית הצליחה‬
‫להתחבר ולהתחבב על אנשים מרקעים שונים עומדות כנגד השפעת חכמת יוון ותרבות יוון‬
‫וכן כנגד הסתלקות הנבואה‪ .‬אך מדוע שמעון‬
‫לגמרי משלה"‪.‬‬
‫הצדיק מונה גם את גמילות החסדים?‬
‫***‬
‫צריך להבין את שלושת היסודות כמקשה אחת‬
‫המכתב של אוריאל דיבר אל ליבי‪ .‬הסתקרנתי המקיפה את כל חיי האדם‪ .‬שלושה דברים אלו‬
‫והצצתי בחומרים ששלח‪ .‬הפירוש קצר‪ ,‬מגוון מעצבים את עולמו של האדם‪ .‬בתורה – יוצא‬
‫וקולע‪ ,‬הוא מלווה בתמונות טבע (מטיולים של אדם ידי עצמו‪ ,‬הוא מעמיד את דעותיו נכונה‬
‫שלומית ואוריאל)‪ ,‬הקשורות למשניות‪.‬‬
‫על דרך האמת‪ ,‬בעבודה – האדם יוצא ידי‬
‫המבנה הבסיסי של הלימוד מורכב מתמונה שמים‪ ,‬ידי חובתו כלפי שמים ומקיים את רצון‬
‫הקשורה למשנה‪ ,‬פירוש קצר של פשט המשנה ה'‪ ,‬בגמילות חסדים – ידי חברו‪.‬‬
‫ורעיון מעניין להעמקה‪ .‬אם אתם רוצים להגיע‬
‫לאתר או להירשם לקבלת מייל‪ ,‬אחת לשבוע‪ ,‬מוסיף הרש"ר ומסביר מדוע כה חשובה גמילות‬
‫חסדים‪" :‬בלי גמילות חסדים חסר לאדם הסימן‬
‫חפשו בגוגל ‪' -‬פרקי אבות שלומית'‪.‬‬
‫הראשון והעיקרי של צלם א‪-‬להים‪ .‬במקום‬
‫***‬
‫שידמה לא‪-‬להיו ולהניב ישע וברכה לעולם‬
‫דוגמא נאה לפירוש‪ ,‬על המשנה השניה בפרקי מסביב‪ ,‬יקשיח לבו לאנוכיות"‬
‫אבות‪:‬‬
‫***‬
‫"שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה‪ .‬הוא‬
‫היה אומר‪ :‬על שלושה דברים העולם עומד‪ ,‬על‬
‫התורה‪ ,‬ועל העבודה ועל גמילות חסדים‪.‬‬
‫שלושת הדברים העיקריים‪ ,‬שלשמם נברא‬
‫אוריאל היקר‪ ,‬תודה רבה‪.‬‬
‫לתגובות‪ ,‬הערות והארות‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫הרב עמיחי גורדין ר"מ בישיבת 'הר עציון'‬
‫בין קודש לחול‬
‫‪9‬‬
‫האריה‪ ,‬החמור ואיש הא‪-‬להים‬
‫(מלכים א יג)‬
‫בין כל הסיפורים המדיניים על פילוג וביסוס שתי הממלכות‪,‬‬
‫מופיע סיפור משונה‪ :‬איש הא‪-‬להים מיהודה‪ ,‬שבא להוכיח את‬
‫ירבעם‪ .‬לאיש הא‪-‬להים אסור לאכול בבית‪-‬אל‪ .‬נביא מבית‪-‬‬
‫אל גורם לו לאכול במרמה‪ ,‬ואיש הא‪-‬להים נענש בכך שאריה‬
‫הורג אותו בעוד חמורו עומד מן הצד‪ .‬מה פשר הסיפור?‬
‫ייתכן‪ ,‬שמסגרת הסיפור מבטאת את פשרו‪ .‬ירבעם רוצה להקטיר‪,‬‬
‫"להאכיל"‪ ,‬את המזבח בבית אל‪ .‬איש הא‪-‬להים מוכיח אותו‪,‬‬
‫שהרי להקריב לה' ניתן רק בירושלים‪ .‬כאשר מאכילים את איש‬
‫הא‪-‬להים מיהודה‪ ,‬כביכול מקריבים לא‪-‬להים מחוץ לירושלים‪.‬‬
‫הפרק מסתיים‪ ,‬שבעקבות כך‬
‫"לא שב ירבעם מדרכו הרעה"‪,‬‬
‫והוחמצה הזדמנות היסטורית‪.‬‬
‫האריה מבטא את יהודה ("גור אריה‬
‫יהודה")‪ ,‬החמור מייצג את בעשא מלך ישראל הבא ("יששכר‬
‫חמור גרם")‪ ,‬ואיש הא‪-‬להים את האמונה בה'‪ .‬בשלב זה‪ ,‬גם‬
‫ביהודה "מתה" האמונה‪ ,‬גם ישראל עומדת מהצד‪ ,‬והאמונה‬
‫קבורה עמוק‪ .‬אך בימי יאשיהו יתגלה מחדש קבר איש הא‪-‬‬
‫להים (מלכים ב כג‪,‬יז)‪ ,‬והאמונה תשוב ותתגלה‪.‬‬
‫בשעה טובה יצא לאור הספר "קצר ולשולחן"‪ .‬ניתן להשיגו‬
‫בחנויות סטימצקי‪.‬‬
‫בראון דסברג ‪[email protected]‬‬
‫שולחן מלכים‬
‫‪10‬‬
‫חידה לאחרי מות קדושים‬
‫שניהם שווים לכיבוס ולרחיצה‪,‬‬
‫לעינוי ולמלאכה‪,‬‬
‫לחוקה ולתועבה‪.‬‬
‫מי הם השניים?‬
‫תשובה לתזריע מצורע‬
‫החידה הייתה‪:‬‬
‫אנו ‪ 5‬מילים רצופות‬
‫המופיעות ‪ 6‬פעמים‬
‫בתוך ‪ 7‬פסוקים‪.‬‬
‫הפתרון‪:‬‬
‫‪ 5‬המילים הן‪" :‬ורחץ במים‬
‫וטהר עד הערב" המופיעות‬
‫‪ 6‬פעמים בפרק טו‪ ,‬בפסוקים‬
‫ה‪ ,‬ו‪ ,‬ז‪ ,‬ח‪ ,‬י‪ ,‬יא‪ .‬בפסוק ט' יש הפסקה‪...‬‬
‫"החידון והחוויה" מארגנת חידונים לבר‪/‬בת‬
‫מצווה‪ ,‬למשפחה‪ ,‬לקהילה‪ ,‬לבית הספר‬
‫או לעיר כולה‪.‬‬
‫לפרטים נוספים בקרו באתר שלנו‪:‬‬
‫"החידון והחוויה"‬
‫לתגובות‪[email protected] :‬‏‬
‫יואב שלוסברג‪ ,‬מנכ"ל החידון והחוויה‬
‫החידה השבועית‬
11
‫‪12‬‬
‫זוכרים‪ ,‬מדממים ולא דוממים!‬
‫"אחרי מות שני בני אהרן‪( "...‬טז‪,‬א)‬
‫"בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבד‪ ,‬וידם אהרן" (י‪,‬ג)‬
‫"בזכירה סוד הגאולה"‬
‫השבועיים שחלפו היו רוויי עצבות ויגון; יום הזכרון לחללי‬
‫מלחמות ישראל ונפגעי פעולות האיבה ‪ -‬בשבוע שחלף‪ ,‬ויום‬
‫השואה ומוראותיה ‪ -‬בשבוע שקדם‪ .‬יום העצמאות שחגגנו‬
‫תמול‪-‬שלשום הוא תולדה ישירה של ימי עצבות אלו‪ ,‬ומתעצם‬
‫שבעתיים מכוחם ומכח‪-‬כוחם‪ .‬אני חש כי ימי זכרון אלו הם‪-‬‬
‫הם שיאה של הפטריוטיות הלאומית שלנו‪ .‬ימים אלו מבטאים‬
‫בעוז וגאון את זקיפות הקומה הלאומית העיקשת‪ ,‬ואת קריאת‬
‫הנצח "עם ישראל חי"‪ ,‬יותר מיום העצמאות הטקסי‪ ,‬המדוגלן‬
‫והממונגל‪.‬‬
‫השורות נכתבות סמוך ל'יום השואה'‪ ,‬יותר מאשר ל'יום‬
‫העצמאות' ו'יום הזכרון'‪ ,‬ועדין באזניי שיחם ושיגם של‬
‫ניצולי שואה החיים עמנו‪ .‬עדויותיהם האישיות המצמררות‬
‫מעלות התפעלות‪ ,‬התפעמות ותהייה‪' :‬איך יכולתם לחזור‬
‫לחיים נורמטיביים‪ ,‬לפחות כלפי חוץ‪ ,‬לאחר מוראות האימים‬
‫שחוויתם'? תשובתם היא תמיד‪ :‬נצח ישראל – אלקי ישראל ועם‬
‫ישראל! היחיד טווה את חייו באספקלריה של הכלל‪ ,‬וזה מקור‬
‫חיזוקו וחיותו‪.‬‬
‫זוכרים ביחד‪-‬ביחד‬
‫ומכאן‪ ,‬במעבר טבעי‪ ,‬לחללי מלחמות ישראל בדגש על נפגעי‬
‫פעולות האיבה‪ ,‬הטירור הרצחני המכה בנו ללא הרף‪.‬‬
‫מזה כמה שנים נערך בירושלים בליל יום הזכרון אירוע מרשים‪,‬‬
‫'זוכרים‪ ,‬שרים ומספרים'‪ ,‬שכולו חיבוק למשפחת השכול‪.‬‬
‫האירוע נערך ע"י עמותת 'זוכרים' בראשות דב קלמנוביץ‬
‫(ראשון לפצועי האינתיפאדה הראשונה‪ .‬כיום משנה לראש העיר‬
‫ירושלים) שהשתקם מפציעת כויות קשה ביותר‪ ,‬ונרתם 'להרים'‬
‫פרוייקט לאומי המרים ראש למשפחות השכול ולכולנו‪ .‬אלפי‬
‫נאספים ב'בריכת הסולטן'‪ ,‬למרגלות חומות העיר העתיקה‪,‬‬
‫מאזינים בדמע ובעצירת נשימה לדברים‪ ,‬לצלילים ולשירים‬
‫שכולם הצדעה רבתי לנפגעים בשדות הקרב הלאומי‪ ,‬במדים‬
‫ובאזרחות‪ .‬יחודו של המעמד הוא שיתוף קולח בין נפגעי צה"ל‬
‫לנפגעי טירור‪ ,‬בין חילוניים לדתיים וחרדים(!)‪ ,‬בין יהודים‬
‫לנכרים (דרוזים‪ ,‬נוצרים)‪ ,‬בין חללים לפצועים חסרי תקוה‬
‫ומשוקמי מופת‪.‬‬
‫בעת כתיבת השורות עדין בפי טעמו של אירוע 'זוכרים'‬
‫מאשתקד‪ .‬בעת קריאת השורות נהיה כבר לאחר האירוע‬
‫בשבוע שחלף‪ ,‬שגם בו אקוה לנכוח‪ .‬ליגוננו מדי שנה מתווספות‬
‫משפחות למעגל השכול עטופות בסיפורי גבורה לאומית‬
‫ואישית‪ .‬השנה אנו מצדיעים ללוחמי צה"ל ב'צוק איתן' שמסרו‬
‫נפשם ונהרגו או נפצעו במילוי תפקידם‪ .‬בצידם זכר שלשת‬
‫הנערים החטופים בגוש עציון ומשפחות המופת שלהם‪ ,‬ועמהם‬
‫דקורי סכינים בערי הארץ וכבישיה‪ ,‬ודרוסי למוות ולנכות‬
‫ה' יקום דמו של שלום שרקי‪,‬‬
‫נרצח הטירור האחרון!‬
‫בתחנות האוטובוסים‪ ,‬הרכבת‬
‫והטרמפים‪.‬‬
‫"דורש דמים אותם זכר" (תהלים ט‪,‬יג) – זה הקב"ה‪ ,‬ואנחנו‬
‫בעקבותיו‪ .‬ומקירות לבנו נזעק על הירצחו בפיגוע דריסה של‬
‫עלם חמודות‪ ,‬שלום יוחאי שרקי הי"ד‪ ,‬בן עמיתנו הרב אורי‬
‫שרקי‪ ,‬ופציעתה של ידידתו לרפואה שלימה‪ .‬אין מילים יותר‬
‫משמעותיות מזעקת אב בלווית בנו‪' ,‬הרוג מלכות' שאין כל‬
‫בריה יכולה לעמוד במחיצתם (ב"ב י‪,‬ב)‪.‬‬
‫***‬
‫הרב ישראל רוזן ראש מכון 'צומת'‬
‫נקודת מבט‬
‫תנחומין‬
‫"וידום אהרן" "אחרי מות שני בני אהרן"‪ ,‬כמצוטט בראש‬
‫המאמר; "וידום" זו שתיקה מצד בעל האסון וקבלת הדין‪ ,‬אך‬
‫הסובבים אותו מצווים בתנחומים‪ ,‬ברוב דברים לקירוב הלב‪,‬‬
‫ובזעקה כלפי שמים "הרף"! כדברי חז"ל‪" :‬וידום אהרן ‪ -‬ואין‬
‫שתיקה אלא תנחומין" (אבדר"נ פ"ה)‪.‬‬
‫חטא גדול חוטאים לעצמם ולמשפחתם 'מודרנים' המסגלים‬
‫תרבות אבלות זרה של "ישב בדד וידום" (איכה ג‪,‬כח)‪ ,‬ומכריזים‬
‫'ביקורי תנחומים אינם רצויים'‪' ,‬הוציאו כל איש מעלי' (עפ"י‬
‫בראשית מה‪,‬א)‪ .‬אין זו דרכה של היהדות אשר בה נתברכנו‬
‫במצות ניחום אבלים‪ ,‬ובכללה מצּווֶ ה המתאבל שלא לנעול דלת‬
‫בפני מנחמים‪ .‬על אחת כמה וכמה אבלות בבדידות היא החמצה‬
‫כאשר ניתן ב'שבעה' לרומם מעלותיו של הנפטר‪ ,‬לשאת שבחיו‬
‫כמופת חינוכי או מוסרי‪" ,‬והחי יתן על לבו"‪.‬‬
‫מצוות ניחום אבלים מהלכת שלובת זרוע עם מצוות לווית המת‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬מדי דברי באבלות לא אמנע מלגעת בנקודה המציקה‬
‫מאד מאז א' דחוה"מ פסח; המצוה היא 'ללוות' את המת ולא‬
‫להידחף ולהידחק ולהתפרץ ולרמוס‪ .‬מה רֶ מֶ ז רמָ ז לנו הקב"ה‬
‫באסון הנוראי שהמיט על 'שני בני אהרן' אשר נרמסו למוות‬
‫'בקרבתם' אל מיטתו של אחד מגדולי הדור‪ ,‬הרב שמואל‬
‫הלוי וואזנר זצ"ל? לאלקים פתרונים! שטות היא להאשים את‬
‫המשטרה או את המארגנים‪ .‬רק לאלקים פתרונים ואנחנו לא‬
‫נדע מה נעשה‪...‬‬
‫(נכתב במוצ"ש תז"מ)‬
‫ספרי הרב ישראל רוזן‬
‫בחצוצרות בית ה' ‪ 50 -‬מאמרי הלכה‬
‫וטכנולוגיה ‪ 600‬עמ' * ‪₪ 60‬‬
‫ואוהב גר ‪ -‬הלכה‪ ,‬אגדה ופולמוס‬
‫ספר שופטים בגובה חז"ל ‪( -‬מהד' חדשה)‬
‫כל ספר כ‪ 350-‬עמ' ‪₪ 40‬‬
‫אתרי סגולה ‪ /‬נקודת מבט ‪₪ 30 -‬‬
‫המחיר כולל משלוח‬
‫להזמנות ומשלוח‪ :‬מכון צומת ‪02-9932111‬‬
‫סופרי את הימים‬
‫לם‬
‫םטרכו חג"ז!‬
‫כוד ששוב תצ‬
‫ע‬
‫שימו לב! שבועות חל השנה‬
‫במוצאי שבת‬
‫להזמנות חייגו למכון צומת‪02-993-2111 :‬‬
‫לרכישה אינטרנטית‪www.zomet.org.il :‬‬
‫חג"ז‬
‫שעון גז ליו"ט‬
‫רק ‪ 96x3‬ש"ח‬
‫(סה"כ ‪ 288‬ש"ח כולל דמי משלוח)‬
‫מאפשר בישול וחימום מהיר לחג‪.‬‬
‫הפעלה פשוטה ונקייה‪ .‬כיבוי גז ‪ -‬למהדרין!‬