קול קורא למלגות למצוינות ולחסד ע"ש דניאלי זוננפלד מטרת תכנית המלגות היא

‫קול קורא למלגות למצוינות ולחסד‬
‫ע"ש דניאלי זוננפלד‬
‫נושא‪ :‬מצוינות והתנדבות‬
‫מועד אחרון להגשת בקשה למלגה‪ 1 :‬בדצמבר ‪2015‬‬
‫המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט קורא בזאת לסטודנטים הלומדים בו להגיש‬
‫מועמדותם למלגה למצוינות ולחסד ע"ש דניאלי זוננפלד ע"ה לשנת תשע"ו‪.‬‬
‫מטרת תכנית המלגות היא לעודד סטודנטים מכל חוגי הלימוד הקיימים במרכז‬
‫האקדמי שעוסקים בפעילות חברתית‪-‬ערכית ותורמים לקהילה בזמן לימודיהם‪.‬‬
‫במסגרת תכנית זו מבקש המרכז האקדמי לקבל בקשות למלגות המצוינות‬
‫והחסד ע"ש דניאלי זוננלפד לשנת הלימודים תשע"ו ‪.2015-16‬‬
‫דניאלי זוננפלד ע"ה התנדבה במסגרת השירות הלאומי במחלקת אונקולוגיה‬
‫ילדים בבית החולים "שניידר" שם תמכה בילדים החולים ובבני משפחותיהם‪.‬‬
‫לאחר תום תקופת שירותה היא המשיכה להתנדב‪ .‬חייה נגדעו בתאונת דרכים‬
‫קטלנית‪.‬‬
‫תנאי זכאות למלגה‪ :‬מצוינות אקדמית והתנדבות מוכחת בקהילה לשנת‬
‫הלימודים תשע"ו‪.‬‬
‫גובה המלגה ינוע בין ‪ 5,000‬ל‪ ₪ 10,000-‬לשנה"ל תשע"ו‪.‬‬
‫יש למלא טופס בקשה לקבלת המלגה ולהעבירו ללשכת הנשיא באמצעות‬
‫דוא"ל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫לא יאוחר מיום ‪ 1‬בדצמבר ‪2015‬‬
‫טופס בקשה למלגת מצוינות וחסד על שם דניאלי זוננפלד ע"ה‬
‫לשנת הלימודים תשע"ו‬
‫מספר ת‪.‬ז‪:.‬‬
‫שם פרטי‪:‬‬
‫שם משפחה‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫כתובת דואר אלקטרוני‪:‬‬
‫למתקבלים לשנה א'‪ :‬ממוצע ציוני בגרות‬
‫שנה‪:‬‬
‫תחום לימודים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט‪:‬‬
‫התנדבתי בעבר ב‪-‬‬
‫במסגרת ההתנדבות עסקתי ב‪-‬‬
‫בין השנים‪:‬‬
‫במסגרת הלימודים במרכז האקדמי אני מתכוון לתרום לקהילה‪:‬‬
‫מספר שעות שבועיות‪:‬‬
‫אנא תאר בקצרה מדוע לדעתך אתה זכאי למלגת מצוינות וחסד‪:‬‬
‫תאריך____________________________ חתימה __________________________‬
‫את הטופס המלא‬
‫נא לשלוח ללשכת הנשיא ‪[email protected]‬‬
‫לא יאוחר מיום ‪ 1‬בנובמבר ‪2015‬‬
‫לשימוש פנימי‪:‬‬
‫הבקשה נדונה על ידי הקרן בתאריך‪:‬‬
‫שכר לימוד נוכחי‪:‬‬
‫החלטה‪:‬‬
‫גובה המלגה לשנת‬
‫הסטודנט נתבקש להשלים פרטים‪:‬‬
‫הועברה הודעה לסטודנט‪:‬‬
‫הסכום שאושר‪:‬‬
‫הועבר הסכום לגזברות‪:‬‬