סידור עבודה רפת גזר

‫סידור עבודה רפת גזר‬
‫יום‬
‫א'‬
‫ב'‬
‫ג'‬
‫ד'‬
‫ה'‬
‫שישי‬
‫שבת‬
‫תאריך‬
‫חליבות‬
‫‪-21‬דצמ‬
‫‪-22‬דצמ‬
‫‪-23‬דצמ‬
‫‪-24‬דצמ‬
‫‪-25‬דצמ‬
‫‪-26‬דצמ‬
‫‪-27‬דצמ‬
‫גיא‬
‫גיא‬
‫יערה‬
‫אפי‬
‫אפי‬
‫גיא‬
‫גיא‬
‫דנה‬
‫טל‬
‫דנה‬
‫דנה‬
‫טל‬
‫נווה‬
‫נווה‬
‫דפנה‬
‫דפנה‬
‫אפי‬
‫דפנה‬
‫גיא‬
‫אפי‬
‫דפנה‬
‫טל‬
‫דנה‬
‫אלון‬
‫דנה‬
‫גילי‬
‫אסף‬
‫יואב‬
‫אפי‬
‫אפי‬
‫גיא‬
‫גיא‬
‫יואב‬
‫יערה‬
‫גילי‬
‫דנה‬
‫זיו‬
‫נווה‬
‫אסף‬
‫זיו‬
‫אלון‬
‫אסף‬
‫דנה‬
‫אפי‬
‫דנה‬
‫אפי‬
‫גיא‬
‫אפי‬
‫@‬
‫קילטור‬
‫פילי‬
‫פילי‬
‫פילי‬
‫פילי‬
‫פילי‬
‫פילי‬
‫@‬
‫מדרכים‬
‫גיא‬
‫@‬
‫גיא‬
‫@‬
‫גיא‬
‫אפי‬
‫@‬
‫גיא‬
‫גיא‬
‫פילי‬
‫אפי‬
‫אפי‬
‫גיא‬
‫@‬
‫יונקיה‬
‫בוקר‬
‫צהריים‬
‫לידיה‬
‫לידיה‬
‫לידיה‬
‫לידיה‬
‫לידיה‬
‫לידיה‬
‫יוני‬
‫חלוקת אוכל‬
‫‪06:00‬‬
‫פילי‬
‫פילי‬
‫כוננות ‪ +‬קירוב‬
‫אוכל ב‪17:00‬‬
‫אפי‬
‫דפנה‬
‫אחזקה‬
‫מכון ‪ +‬טנק‪:‬‬
‫משה‬
‫טיפול שופל‬
‫‪+‬טרקטור‬
‫חופש‪/‬אחר‬
‫ג'סי(מ)‬
‫ג'סי(מ)‬
‫ג'סי(מ)‬
‫ביקור‬
‫רופא‪6:00:‬‬
‫דפנה‪/‬אפי‪/‬‬
‫גיא‪/‬טל‪/‬דנה‬
‫חיסונים‬
‫בוקר‬
‫צהריים‬
‫ערב‬
‫נוהל פתיחת‬
‫שטח‬
‫ניקוי איבוסים‬
‫כללי‬
‫פילי‬
‫אפי‬
‫מרקוס‬
‫פילי‬
‫גיא‬
‫טנק‪ :‬משה‬
‫טנק‪ :‬משה‬
‫ג'סי(מ)‬
‫דפנה‬
‫ג'סי(מ)‬
‫דנה‬
‫דנה‬
‫דפנה‬