חיבור צרכני קצה לצנרת הגז הטבעי

‫פרויקט גז טבעי‬
‫חיבור צרכני קצה לצנרת הגז הטבעי‬
‫‪19.11.2014‬‬
‫חלוקת הסמכויות‬
‫• מכון התקנים אושר על ידי רשות הגז הטבעי ומשרד הכלכלה (להלן‪:‬‬
‫"הרגולטורים") להיות הגורם המקצועי שיסקור את התארגנות המפעלים‬
‫לחיבור הצרכנים במפעלם‪ .‬מסמך "אי התנגדות" של מת"י מהווה את אחד‬
‫התנאים לאישור הזרמת הגז הטבעי למפעל‪.‬‬
‫• על בסיס המלצת מת"י ניתן על ידי רשות הגז הטבעי האישור להגזה‬
‫ראשונית לצורך ביצוע הבדיקות החמות ובהמשך להזרמה קבועה‬
‫תקינה‪ /‬תקנים‬
‫• לכתחילה נדרש הליך של הכנה ואימוץ של תקינה בינלאומית בתחום‬
‫• רשימת התקנים הנוגעים לאישור הצרכנים השונים ולאופן התקנתם הועברה‬
‫לרגולטורים לאישור וזו נכללת ב"מתווה מת"י" שאושר על ידי הרגולטורים‬
‫ומפורסם באתר מכון התקנים‬
‫• רשימת התקנים המאושרת מהווה בסיס לבדיקות‪ ,‬וזאת עד שתושלם תקינה‬
‫מקיפה כנדרש‬
‫הצוות המוביל במת"י‬
‫•‬
‫עדי א‪ .‬עציץ ‪ -‬מנהל המעבדה למכניקה והידרוליקה ומנהל הפרויקט‬
‫•‬
‫ראובן גודלי ‪ -‬ראש ענף מערכות גז‬
‫•‬
‫אריאל גזית ‪ -‬ראש ענף ציוד לחץ וחוזק חומרים‬
‫•‬
‫עזרא לבנברג ‪ -‬מומחה לגז ויועץ למכון‬
‫מזכירות היחידה ליאת טל ‪ 03-6466129‬מייל ‪[email protected] :‬‬
‫או אלכס ( אלכסנדרה ) טל ‪ 03-6465332‬מייל ‪[email protected] :‬‬
‫איתור חברות להכשרה‬
‫• מת"י פנה למס' מעבדות מוסמכות באירופה הפועלות תחת הדירקטיבה‬
‫האירופאית למתקני גז טבעי‬
‫• מת"י הסתייע בקשריו הבינלאומיים לאיתור ‪ 2‬מעבדות‪/‬גופים שלהם ניסיון‬
‫רב בבדיקת צרכני גז טבעי‪ ,‬כלהלן‪:‬‬
‫‪ - INTERTEK ‬ניסיון רב בארה"ב‪ ,‬אירופה וסין‪ .‬אמונה על בדיקות צרכני הגז‬
‫הטבעי‬
‫‪‬‬
‫‪ - GLOBAL ENERGY‬חב' אנגלית שאף ייעצה למס' חברות בישראל וזו אמונה‬
‫על בדיקות ההתקנה של הצרכנים במפעל‬
‫• שיטת והליך הבדיקות נבנו על בסיס ניסיון המומחים בחו"ל‪ .‬בפועל נמצא‬
‫כי בארץ נדרשת השקעת זמן גבוהה בהרבה מהמוערך ע"י המומחים הנ"ל‬
‫צוות מכון התקנים‬
‫•‬
‫מת"י הקים צוות של מהנדסים‪ ,‬בעלי ניסיון רב בתחום הגפ"ם‪ ,‬בתחום ציוד הלחץ‪,‬‬
‫חוזק החומרים והריתוך‬
‫•‬
‫צוות זה עבר בשנה האחרונה הדרכות והכשרות הן תיאורטיות והן מעשיות‪ ,‬וזאת גם‬
‫באמצעות מעבדת ‪ Intertek‬הגלובלית וחברת ‪ Global Energy‬עימן מצוי המכון בקשר‬
‫בפרויקט זה‬
‫•‬
‫מת"י מעסיק יועץ מקצועי חיצוני (מהנדס עזרא לבנברג) בעל מומחיות בתחום ציוד‬
‫ומערכות גז‬
‫•‬
‫מת"י מזמין עפ"י הצורך את היועצים מהגופים הבינלאומיים הנ"ל לצורך הנחייתו‬
‫המקצועית בפעילות השוטפת ולצרוף חתימתו על המסמך שמועבר לרשות הגז הטבעי‬
‫המתווה נכון להיום‬
‫• מתווה ראשוני הוכן במשותף ע"י מת"י‪ ,‬רשות הגז הטבעי ומשרד הכלכלה‬
‫• המתווה אושר ע"י רשות הגז הטבעי ומשרד הכלכלה‬
‫• המתווה שהוכן כולל‪:‬‬
‫‪ ‬הגדרת התיעוד הנדרש מהמפעל לצורך בחינתו ע"י מת"י‬
‫‪ ‬הליך בדיקות ואישור של צרכנים‪ :‬תכן‪ ,‬בד' רכיבים ומכלולים‪ ,‬בד'‬
‫צרכנים לפני הרכבה‪ ,‬בד' התקנה‪ ,‬בד' לאחר הזרמה ראשונית‬
‫‪ ‬תיעוד פרטני הנדרש מהמפעלים בהתייחס לצרכני הגז השונים (כגון‬
‫דודי קיטור‪ ,‬מיכלים וצנרת לחץ‪ ,‬מבערים וכו')‬
‫‪ ‬רשימת כל התקנים הרלוונטיים לאישור הצרכנים מחד והתקנתם‬
‫מאידך‬
‫‪ ‬תרשים זרימה תהליכי‬
‫המתווה נכון להיום‬
‫(המשך)‬
‫• יובהר‪ ,‬שעפ"י דרישת רשות הגז הטבעי‪ ,‬נדרש לבצע סקר סיכונים בנוסף‬
‫לפעילויות הנ"ל‪.‬‬
‫• עפ" י הנחיית רשות הגז הטבעי הוכנה רשימת קריטריונים לפסילה על הסף‬
‫של צרכני קצה (מופיעה באתר מת"י ונגישה לכל)‪ .‬רשימה זו אושרה על ידי‬
‫הרגולטורים‪.‬‬
‫• נדרש לוודא עמידתם של דודי קיטור צינורות אש וכן מיכלי לחץ בדרישות‬
‫התקנים הרשמיים החלים עליהם‪ .‬מת"י הונחה ע"י רשות הגז הטבעי‬
‫ומשרד הכלכלה לא להתייחס בסקירותיו לדודי קיטור צינורות מים‪.‬‬
‫הליך עבודת מת"י מול המפעלים‬
‫פנייה‬
‫הלקוח‬
‫סקר מקדים‬
‫באתר‪ +‬קבלת‬
‫חומר ראשוני‬
‫זמן ביצוע ‪1 -‬‬
‫יום‬
‫שליחת‬
‫הסכם‬
‫התקשרות‬
‫עד ‪3‬‬
‫ימים‬
‫‪H.P‬‬
‫( ימי עבודה )‬
‫העברת תיעוד טכני‬
‫הנוגע לצרכן‪ ,‬וחומר‬
‫כללי הנוגע לאתר‬
‫בהתאם למתווה‬
‫סקירת מסמכי הבקרה‬
‫ודוחות הבדיקות‪ ,‬שלמות‬
‫הנתונים‪ +‬שליחת דוח‬
‫פערים ראשוני ללקוח‬
‫זמן ביצוע מותנה בלקוח‬
‫זמן ביצוע ‪10 :‬ימים עד ‪ 15‬יום‬
‫בהתאם למורכבות הפרויקט‬
‫השלמת חומר טכני‬
‫מהמפעל בהתאם לטבלת‬
‫פערים‬
‫סקירת פ"מ‬
‫למסמכים‬
‫שהוגשו‬
‫סיקור מעמיק לתיקוף‬
‫ההתקנה לפני אישור‬
‫חיבור ראשוני‬
‫בדיקה באתר בעת‬
‫החיבור הראשוני‪ ,‬לפני‬
‫הגזה והדו"ח לרשויות‬
‫זמן ביצוע מותנה בלקוח‬
‫זמן ביצוע ‪10-15 :‬‬
‫ימים בהתאם‬
‫למורכבות הפרויקט‬
‫זמן ביצוע ‪ 10-15 :‬ימים‬
‫בהתאם למורכבות הפרויקט‬
‫זמן ביצוע‪2-3 :‬ימים‬
‫הכנת דוח והמלצה‬
‫לחיבור ראשוני‬
‫בדיקה סופית‪ ,‬כולל פיקוח באתר‬
‫בעת הגזה והפעלה סופית וסקירת‬
‫תיעוד לפני היתר ההפעלה הקבוע‬
‫הכנת דוח סופי‬
‫והמלצה לרגולטורים‬
‫עד שבוע‬
‫זמן ביצוע ‪ 10-15 :‬ימים בהתאם למורכבות‬
‫הפרויקט‬
‫זמן ביצוע‪3 -‬ימי עבודה‬
‫מקרא‪ :‬באחריות מת"י ‪ -‬כחול‪ ,‬באחריות המפעל ‪ -‬אדום‬
‫תקציר תיעוד ופעילות‬
‫•‬
‫מה כולל התיעוד (כללי)‪:‬‬
‫‪ ‬שרטוטי המערכת ותזרימי המערכת הכללית וציוד הקצה‬
‫‪ ‬מפרטים טכניים של ציוד הקצה‬
‫‪ ‬סקרי סיכונים‬
‫‪ ‬מיפוי אזורי נפיצות‬
‫‪ ‬התאמת הציוד החשמלי לחוק החשמל הישראלי‬
‫‪ ‬הוראות תפעול‪ ,‬אחזקה ותפעול בחירום בהקשר לציוד הבעירה והגז‬
‫‪ ‬אישור צד ג' להתאמת ציוד הקצה לתקנים החלים עליו‬
‫‪ ‬הוראות הגזה והרצה‬
‫•‬
‫בחינת התיעוד ע"י מת"י עפ"י התקנים הרלוונטיים והרגולציה המחייבת ובהתייחס לכל הנושאים הנ"ל‬
‫•‬
‫סיורים במפעל על מנת לוודא התאמת ציוד הקצה לתיעוד שנסקר‪ ,‬לתקנים ולתקנות הישימים בנוגע‬
‫בנושאים הבאים ‪ :‬ההיערכות המפעלית‪ ,‬הגדרת סיכונים‪ ,‬אזורי נפיצות‪ ,‬גלאי גז‪ Valve Train ,‬וכו'‬
‫•‬
‫אימות פעולת החיגורים (‪ (interlocks‬ומערכות בקרת האש‬
‫•‬
‫אימות אטימות מהלך גזי השריפה והחלפות אוויר )‪)purging‬‬
‫תקציר תיעוד ופעילות‪,‬‬
‫(המשך)‬
‫•‬
‫הפקת דו"ח פערים ע"י מת"י‬
‫•‬
‫ביצוע פעילות מתקנת ע"י המפעל והגשת דו"ח פעילות מתקנת למת"י תוך השלמת תיעוד חסר ‪.‬‬
‫•‬
‫בחינת הפעילות המתקנת וסקירת התיעוד ע"י מת"י וחוזר חלילה (עד להשלמת החסר)‪.‬‬
‫•‬
‫סקירה מקיפה במפעל לאימות ההתקנה במפעל מול התיעוד והתקינה הרלוונטית התקנות וכו'‬
‫•‬
‫במידה וסולקו כל הליקויים והושלמו כל הפערים ע"י המפעל‪ ,‬הפקת מכתב המלצה ע"י מת"י לרשות‬
‫הגז הטבעי ולמשרד הכלכלה להגזה ראשונית לצורך בדיקות קרות וחמות‬
‫•‬
‫מעורבות של צד ג' מוסמך בבדיקות ופיקוח ריתוכים‪ ,‬בדיקות לחץ וכו'‬
‫•‬
‫ביצוע בדיקות קרות וחמות ע"י המפעל בליווי מת"י כסוקר בלבד‬
‫•‬
‫הפקת המלצה ע"י מת"י לרשות הגז הטבעי ולמשרד הכלכלה להזרמת גז טבעי למפעל בצורה שוטפת‬
‫•‬
‫על המפעל להגיש סדרת הצהרות הנוגעות להשלמת ההערכות המפעלית והתאמת ציוד הקצה לנדרש‬
‫– ‪ITP‬‬
‫הערה‪ :‬על המפעל להשלים את כל התחייבויותיו לרשות ללא קשר לפעילות מת"י‬
‫"גופי בדיקה"‪ -‬הגדרות‬
‫גוף צד א'‪ :‬בדיקה ע"י נציג המפעל ( לדוגמא ‪ :‬הבטחת איכות של מפעל)‬
‫גוף צד ב'‪ :‬גורם חיצוני מקצועי‪ ,‬שבודק עבור המפעל ( לדוגמא מעבדה מוסמכת לביצוע‬
‫בדיקות לא הורסות‪ ,‬מפקח ריתוך מוסמך וכו' )‬
‫גוף צד ג'‪ :‬גורם מקצועי בלתי תלוי ומוסמך לשמש כגוף צד ג' ( ‪ Notify Body - NB‬הוא‬
‫דוגמא לגוף שלישי)‬
‫מת"י משמש‬
‫כמפקח על‬
‫מטעם המדינה‬
‫"גוף שלישי" – הגדרה ‪ +‬דוגמא‬
‫" צד שלישי ‪ :‬מעבדת בדיקה בלתי תלויה בעלת הסמכה לפי תקן איזו ‪17025‬‬
‫שבתחולת הסמכתה מופיע תקן הבדיקה של צרכן הקצה הרלונטי נושא הדיון"‬
‫דוד קיטור‬
‫מה נדרש ?‬
‫אישור התאמה לתקן‬
‫החל על המוצר‬
‫מבער‬
‫‪Valve Train‬‬
‫אישור ‪ CE‬או ‪UL‬‬
‫אישור ‪ CE‬או ‪ UL‬כולל מספר‬
‫מזהה של ‪ N.B.‬באירופה או גוף לכל הרכיבים‬
‫ואישור צד שלישי‬
‫מאשר בארה"ב‪ ,‬בהתאמה‬
‫לריתוכים ‪+‬‬
‫אטימות‬
‫דוגמת עמ' אחד מתוך דו"ח פערים של מת"י‬
‫פערים בולטים מהפעילות שבוצעה עד כה‬
‫•‬
‫היעדר עקיבות בין המסמכים לנשוא הבדיקה‬
‫•‬
‫ציוד לחץ ובכללם מיכלי לחץ ודודי קיטור שחל עליהם תקן רשמי ללא אישורים כנדרש‬
‫•‬
‫היעדר רצף של תסקירי בודק מוסמך לדודי קיטור ו‪/‬או תיעוד לא מספק של התסקירים בניגוד לתקנה‬
‫•‬
‫פליטת גז מווסתי הגז לחלל החדר‬
‫•‬
‫עבודות ריתוך מבוצעות ע"י רתכים שאינם מוסמכים או שהסמכתם איננה תואמת את תהליך הריתוך‬
‫המבוצע‪ ,‬או תהליכי ריתוך (‪ )PQR/WPS‬שאינם תואמים את תהליכי הריתוך המיושמים‬
‫•‬
‫עבודות ריתוך מבוצעות ללא פיקוח של גורם מוסמך‬
‫•‬
‫חוסר בתיעוד ובכלל זה מסמכי איכות תומכים‬
‫•‬
‫חוסר תיעוד לביצוע בדיקות לחץ למכלולים וצנרת הגז לאחר הרכבת המכלולים‬
‫•‬
‫היעדר התייחסות ברורה לנושא מספר החלפות האוויר לפני הפעלת הצתה‬
‫•‬
‫היעדר התייחסות לנושא גז ללא ריח‬
‫•‬
‫סקרי הסיכונים שלא מתייחסים לציוד הקצה‬
‫פערים בולטים מהפעילות שבוצעה עד כה‬
‫(המשך)‬
‫•במסגרת בדיקת החלפות אויר (‪ )purging‬לפני הצתת המבער‪ ,‬נפח הארובה אינו נלקח‬
‫בחשבון‪ ,‬בעיקר כאשר מספר דודים מחוברים לארובה מרכזית‬
‫• היעדר התייחסות בבדיקות הלחץ והאטימות בצנרת הגז טריין לדרגות הלחץ השונות‪.‬‬
‫בדיקת הלחץ מתועדת ללא פרוצדורה מפורטת ומשאירה שאלות לגבי אופן הבדיקה‬
‫ואמינותה‬
‫• היעדר התייחסות לתנאי אוורור עבור חדר דוד‪ /‬תנור כאשר קיים חשש לכליאת הגז‬
‫במפלס העליון‪.‬‬
‫•במערכות דואליות‪ ,‬חוסר התייחסות להבטחות מכניות והבטחות מע' הבקרה למניעת‬
‫כניסת גז טבעי למערכת גפ"מ ולהיפך‬
‫•היעדר אטימות מהלך גזי השריפה במערכת לחץ חיובי המאפשר כניסת ‪ CO‬לחלל‬
‫החדר‬
‫•חוסר התייחסות למערכת הגפ"מ המשמשת כגז חלופי‪ ,‬במיפוי אזורי נפיצות‬
‫פערים בולטים מהפעילות שבוצעה עד כה‬
‫(המשך)‬
‫•חוסר התייחסות להחלפות אויר בתנור מנהרה מרובה מבערים‪ ,‬כאשר רק חלק‬
‫מהמבערים הופעל ומבצע שטיפת אויר לחלל המשותף‬
‫•הצהרות יצרנים‪/‬צד שלישי לעמידה בתקן‪ ,‬המתייחסת רק לחלק מהדרישות כמפורט ‪:‬‬
‫‪ .1‬התאמת גלאי גז בדרישות עמידה באווירה נפיצה אך ללא עמידה בתקן גלאי‬
‫גז‪.‬‬
‫‪ .2‬וסתים העומדים בדרישות חוזק ואטימות לפי הדירקטיבה האירופית אך לא‬
‫עומדים בתקן ווסתים מתאים‬
‫•גז טריין למבער ללא אמצעי בקרת אטימות על ברזי הביטחון של המבער בהתאם לתקן‬
‫הרלוונטי‬
‫מחירון מת"י עפ"י צרכני קצה‬
‫•‬
‫המחירים אינם כוללים מע"מ‬
‫•‬
‫התחשיב מתייחס לבדיקה "מושלמת" (ללא ליקויים המחייבים בדיקות חוזרות)‪ .‬נקיטת פעילות‬
‫מתקנת מצד המפעל וביצוע בדיקות‪/‬סיקורים נוספים‪ ,‬יתומחרו בנפרד‬
‫•‬
‫במקרה בו תנור תהליכי כולל מספר רב של מבערים וההספק הכולל גדול מ ‪ 4000‬קילו וואט התמחור‬
‫יהיה על בסיס של תנור גדול‪ ,‬כאשר כל דגם של מבער יחושב פעם אחת בלבד‪ .‬קרי‪ ,‬המבער הגדול‬
‫ביותר והקטן ביותר יבדקו‬
‫•‬
‫תמחור זה אינו כולל את עלות הבדיקה ואישור צרכני הקצה בהתאם לתקנים החלים עליהם‪ .‬במידה‬
‫ותידרש בדיקה של צרכן‪/‬י הקצה‪ ,‬תועבר ע"י המכון הצעת מחיר וזאת כחלק בלתי נפרד מהסקירה‬
‫•‬
‫לפי סיכום עם התאחדות התעשיינים למפעלים בעלי צריכת גז מקס' שנתית הנמוכה‬
‫מ ‪ K 800‬מ"ק לשנה (עפ"י הסכם ההתקשרות בין חב' החלוקה למפעל) תינתן הנחה של ‪. 20%‬‬
‫אתר המכון‬
‫קישור לעמוד‬
‫הסבר באתר‬
‫המכון‬
‫אתר המכון‬
‫(המשך)‬
‫ניתן להגיע לעמוד‬
‫גם דרך קישור זה‬
‫מצגת בנושא‬
‫דוגמאות להמחשה‬
‫דוד קיטור מתוצרת מקומית שאושר במקור על‬
‫פי דרישות ת"י ‪ 4280‬חלק ‪ 1‬הרשמי‬
‫צרכנים עם אישור ‪ CE‬אירופאי כנדרש‬
‫ריבוי דגמים ‪ -‬צרכן אחד‬
‫(לתמחור בלבד)‬
‫אמצעי חיבור מסוג כזה המחייב‬
‫בדיקה פרטנית‪ ,‬כל אביזר צריך‬
‫להיות מאושר‬
‫אי עמידה בתקן‬
‫מבערים ובתקני‬
‫תנורים‬
‫מערכת גז דואלית‪ -‬ג"ט או גפ"מ ליקויים‬
‫בעמידה בתקן למערכות בעירה‬
‫אי עמידה בתקני מערכות‬
‫בעירה למבערים בתנור‬
‫מרובה מבערים ( נדרש ברז‬
‫כפול )‬
‫תודה על ההקשבה‬