דף סיכום

‫פולמוס על פי המסורת הטיבטית‬
‫תוקף מתחיל פולמוס‪- Dhi Jitar Cho Chen :‬‬
‫התוקף נותן‬
‫‬‫‪-‬‬
‫נושא (דוגמא‪ :‬הבה ניקח את השמש)‬
‫טענה (דוגמא‪ :‬השמש היא כחולה)‬
‫המגן משיב באחת משתי אפשרויות‪:‬‬
‫‪ .1‬נכון –‬
‫‪ .2‬למה?‬
‫אם המגן השיב נכון נגמר הפולמוס‪.‬‬
‫אם המגן השיב למה?‬
‫התוקף נותן‬
‫‪-‬‬
‫סיבה (דוגמא‪ :‬כי השמש עגולה)‬
‫בשלב זה המגן יכול להשיב באחת משלוש אפשרויות‬
‫‪ .1‬נכון (‪)Du‬‬
‫‪ .2‬לא נכון‬
‫‪ .3‬לא מוכיח‪/‬לא נובע‬
‫‪‬‬
‫בכל שלב המתקיף יכול לבקש מהמגן לתת דוגמא על ידי אמירה של המילה ‪Shok‬‬
‫‪‬‬
‫אם נאמר ‪ Tak Ma Drup‬על ידי המגן‪ ,‬התוקף צריך לוודא את הנאמר על ידי שאלה לפני‬
‫שממשיכים הלאה‪.‬‬
‫בהמשך לדוגמא לעיל‪:‬‬
‫המגן‪Tak Ma Drup :‬‬
‫התוקף‪ :‬אז אתה לא מסכים שהשמש עגולה? או אז אתה אומר שהשמש לא עגולה‬
‫המגן‪Du :‬‬
‫‪‬‬
‫גם אם נאמר ‪ Kyappa Ma Jung‬על ידי המגן‪ ,‬התוקף צריך לוודא את הנאמר על ידי שאלה‬
‫לפני שממשיכים הלאה‪.‬‬
‫בהמשך לדוגמא לעיל‪:‬‬
‫המגן‪Kyappa Ma Jung :‬‬
‫התוקף‪ :‬אז אתה מסכים שהשמש עגולה?‬
‫המגן‪Du :‬‬
‫התוקף‪ :‬אבל אתה אומר שזה לא מוכיח שהשמש כחולה או‬
‫אבל אתה אומר שזה שהשמש עגולה‪ ,‬לא מוכיח שהיא כחולה‪.‬‬
‫המגן‪Du :‬‬
‫‪1‬‬
‫דוגמא להכנת שיעורי הבית בזוגות תוך שימוש בפורמט של פולמוס‬
‫דוגמא ל‪Tak Ma Drup -‬‬
‫מתקיף‪ :‬הבה ניקח את ההגדרה של "דבר קיים" בלוגיקה הבודהיסטית‬
‫הגדרה זו אינה ידועה לך‬
‫מגן‪ :‬למה? ‪Chi Chir‬‬
‫מתקיף‪ :‬כי אתה לא יכול להגיד את ההגדרה‬
‫מגן‪ :‬לא נכון‪Tak Madrup ,‬‬
‫מתקיף‪ :‬אז אתה כן יכול להגיד לי את ההגדרה?‬
‫מגן‪ :‬כן‪Du ,‬‬
‫מתקיף‪ ,Shok :‬תגיד‬
‫מגן‪ :‬ההגדרה של דבר קיים היא‪ :‬מה שניתן לתפיסה על ידי תפיסה תקפה‪.‬‬
‫אפשרות נוספת ל‪:Tak Ma Drup -‬‬
‫מתקיף‪ :‬הבה ניקח הגדרה ל"דבר קיים"‬
‫הגדרה ל"דבר קיים" לא קיימת בלוגיקה הבודהיסטית‬
‫מגן‪ :‬למה? ‪Chi Chir‬‬
‫מתקיף‪ :‬כי ההגדרה ל"דבר קיים" בלוגיקה הבודהיסטית לא ידועה לך‬
‫מגן‪ :‬לא נכון‪Tak Madrup ,‬‬
‫מתקיף‪ :‬אז אתה כן יודע את ההגדרה ל"דבר קיים" בלוגיקה הבודהיסטית‬
‫מגן‪ :‬כן‪Du ,‬‬
‫מתקיף‪ ,Shok :‬תגיד‬
‫מגן‪ :‬ההגדרה של דבר קיים היא‪ :‬מה שניתן לתפיסה על ידי תפיסה תקפה‪.‬‬
‫דוגמא ל‪Kyappa Ma Jung -‬‬
‫מתקיף‪ :‬הבה ניקח דבר שהוא ‪Mitakpa‬‬
‫הוא ארעי‬
‫מגן‪ :‬למה? ‪Chi Chir‬‬
‫מתקיף‪ :‬כי הוא קיים רק לרגע אחד‬
‫מגן‪Kyappa Ma Jung :‬‬
‫מתקיף‪ :‬אז אתה מסכים שדבר שהוא ‪ Mitakpa‬קיים רק לרגע אחד?‬
‫מגן‪ :‬כן‪Du ,‬‬
‫מתקיף‪ :‬אבל אתה אומר שזה לא מוכיח ש‪ Mitakpa-‬הוא ארעי‪ .‬או‬
‫אבל אתה אומר שזה ש‪ Mitakpa-‬הוא שדבר שקיים רק לרגע לא מוכיח שהוא ארעי?‬
‫מגן‪ :‬נכון‪Du ,‬‬
‫‪2‬‬
‫כיצד מתקדמים כאשר תשובת המגן היא‪Tak Ma Drup :‬‬
‫לאחר שהמתקיף חזר על דברי המגן ובדק איתו שאכן זה מה שנאמר‪ .‬המתקיף ממשיך בדרך הבאה‪:‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫הנושא הישן נשאר אותו הדבר‪.‬‬
‫הסיבה‪/‬הנימוק הישן שנתן התוקף הופכת להיות הטענה החדשה‬
‫ואז עליו לתת סיבה‪/‬נימוק חדש לטענה זו‪.‬‬
‫דוגמא לרצף‬
‫‪ .1‬הבה ניקח את הבית של הלאמה‬
‫‪ .2‬הבית של הלאמה הוא בישראל‬
‫‪ .3‬כי הוא במואה נווה מדבר‬
‫עבור ‪Tak Ma Drup‬‬
‫‪ .1‬הנושא הישן ‪ -‬הבה ניקח את הבית של הלאמה‬
‫‪ .2‬הסיבה הישנה ‪ -‬הוא במואה נווה מדבר‬
‫‪ .3‬כי "סיבה חדשה" – כי הוא באזור חיוג ‪80‬‬
‫כיצד מתקדמים כאשר תשובת המגן היא‪Kyappa Ma Jung :‬‬
‫לאחר שהמתקיף חזר על דברי המגן ובדק איתו שאכן זה מה שנאמר‪ .‬המתקיף ממשיך בדרך הבאה‪:‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫הסיבה‪/‬הנימוק הישן שנתן התוקף הופכת להיות הנושא החדש‬
‫הטענה נשארת אותו הדבר‬
‫ואז יש לתת סיבה‪/‬נימוק חדש‪.‬‬
‫דוגמא לרצף‬
‫‪ .1‬הבה ניקח את הבית של הלאמה‬
‫‪ .2‬הבית של הלאמה הוא בישראל‬
‫‪ .3‬כי הוא במואה נווה מדבר‬
‫עבור ‪Kyappa Ma Jung‬‬
‫‪ .1‬הבה ניקח את מואה נווה מדבר‬
‫‪ .2‬מואה נווה מדבר היא בישראל‬
‫‪ .3‬כי היא שכנה ליישוב צופר‬
‫‪3‬‬
‫דף סיכום‪:‬‬
‫הרצף‬
‫‪ .1‬הבית של הלאמה‬
‫‪ .2‬נמצא בישראל‬
‫‪ .3‬כי נמצא במואה נווה מדבר‬
‫‪ .1‬נושא‬
‫‪ .2‬טענה‬
‫‪ .3‬סיבה‪/‬נימוק‬
‫עבור ‪Tak Ma Drup‬‬
‫עבור ‪Kyappa Ma Jung‬‬
‫עבור ‪Tak Ma Drup‬‬
‫עבור ‪Kyappa Ma Jung‬‬
‫‪ .1‬ה‪( 1-‬נושא) הישן‬
‫‪ .2‬ה‪( 3-‬סיבה) הישנה‬
‫‪? .3‬סיבה‪/‬נימוק חדשים?‬
‫‪ .1‬ה‪( 3-‬סיבה) הישנה‬
‫‪ .2‬ה‪( 2-‬טענה) הישנה‬
‫‪? .3‬סיבה‪/‬נימוק חדשים?‬
‫‪ .1‬הבית של הלאמה‬
‫‪ .2‬נמצא במואה נווה מדבר‬
‫‪ .3‬כי הוא באזור חיוג ‪08‬‬
‫‪[ .1‬כל דבר ב]מואה נווה‬
‫מדבר‬
‫‪ .2‬נמצא בישראל‬
‫‪ .3‬כי נמצא בשכנות‬
‫ליישוב צופר‬
‫‪4‬‬