קורות חיים - המכללה האקדמית נתניה

‫ד"ר מיכל עופר צפוני‬
‫קורות חיים‬
‫השכלה אקדמית‬
‫‪4000 – 4002‬‬
‫תואר שלישי במשפטים (‪ ,)Ph.D‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‪ .‬תיזה בנושא‬
‫"אידיאל השוויון בין גברים ונשים בעולם העבודה ופסיקת בית הדין לעבודה"‬
‫בהדרכת פרופ' רות הלפרין קדרי וד"ר רינה בוגוש‪.‬‬
‫‪4004 – 0119‬‬
‫תואר שני במשפטים ( ‪,)LL.M‬אוניברסיטת בר אילן‪.‬‬
‫‪0111 – 0110‬‬
‫תואר ראשון במשפטים(‪ ,)LL.B‬אוניברסיטת תל אביב‪.‬‬
‫תפקידים אקדמיים‬
‫‪ 4000‬עד היום חברת סגל אקדמי‪ ,‬המכללה האקדמית נתניה‪.‬‬
‫‪ 4009‬עד היום מרצה בפקולטה למשפטים במכללה האקדמית נתניה‪.‬‬
‫‪ 4004‬עד היום מרצה בבית הספר לבנקאות במכללה האקדמית נתניה‪.‬‬
‫‪ 4004‬עד היום מדריכה לכתיבת עבודות סמינריוניות‪ ,‬האוניברסיטה הפתוחה‪.‬‬
‫תפקידים נוספים‬
‫‪ 4000‬עד היום מנהלת מערך הקליניקות של ביה"ס למשפטים במכללה האקדמית נתניה‪.‬‬
‫תחומי הוראה‬
‫אתיקה מקצועית‬
‫דיני קניין‬
‫אמצעי תשלום‬
‫משפט ותרבות‬
‫פרסומים בכתבי עת‬
‫"מידת התערבות בתי המשפט בפסיקת בתי הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין"‪ ,‬המשפט כ‬
‫‪.)4001( 37‬‬
‫" תזכיר חוק לתיקון חוק שעות עבודה ומנוחה (תחולה על מנהלים ונושאי משרות אמון אישי)‪,‬‬
‫התשע"ג – ‪ – 4007‬האמנם תיקון נדרש ואפקטיבי?"‪ ,‬מאזני משפט ט ‪.)4002( 97‬‬
‫"עיקול מסגרת אשראי בחשבון עובר ושב – הרהורים טרם פסיקה מחודשת של בית‬
‫המשפט העליון בסוגיה" ‪ ,‬יחד עם פרופ' רות פלאטו שנער‪ ,‬מאזני משפט ח ‪.)4004( 17‬‬
‫"הסעיפים שנועלים את שערי המשפט ‪ -‬עורכי דין מכלילים תנאים בלתי חוקיים בחוזים‪,‬‬
‫הפועלים כמחסומים בפני הנגישות למשפט"‪" ,‬עיונים בשפה וחברה" גיליון מיוחד בנושא "לשון‬
‫ומשפט בישראל"‪.)4004( 027 )0-4(1 ,‬‬
‫פרסומים אחרים‬
‫"האם ניתן לעקל מסגרת אשראי בחשבון עובר ושב?"‪ ,‬יחד עם פרופ' רות פלאטו שנער‪,‬‬
‫מס פקס‪ ,‬גליון ‪ ,412‬מרץ ‪.4007‬‬
‫"האם ניתן לעקל מסגרת אשראי בחשבון עובר ושב?"‪ ,‬יחד עם פרופ' רות פלאטו שנער‪,‬‬
‫עורך הדין‪ ,‬גליון ‪ ,01‬עמ' ‪ ,37‬אפריל ‪.4004‬‬
‫פרקטיקה משפטית‬
‫עורכת דין‪ ,‬משרד עצמאי‪.‬‬
‫‪4000 – 4003‬‬
‫ייעוץ משפטי בחברה להשמת כוח אדם‪.‬‬
‫‪4003 – 4002‬‬
‫‪0114 – 0111‬‬
‫התמחות בבית המשפט המחוזי בתל אביב אצל השופטת מיכל רובינשטיין‪.‬‬
‫ארגון כנסים‬
‫‪ 4002‬כנס בנושא "לשון ומשפט בישראל"‪ ,‬יחד עם פרופ' רות פלאטו שנער וד"ר סול אזואלוס‬
‫אטיאס‪.‬‬
‫‪ 4007‬כנס בנושא "מהאתיקה לפרקטיקה‪ -‬דילמות אתיות בפרקטיקה ופתרונן"‪ ,‬יחד עם ד"ר‬
‫דוד אלקינס‬
‫‪ 4007‬כנס בנושא "מדיני האתיקה לפרקטיקה מקצועית"‪ ,‬המכללה האקדמית נתניה‪ ,‬יחד עם‬
‫ד"ר עמיחי קרנר‪.‬‬
‫‪ 4000‬כנס בנושא "‪ 70‬שנים לחוק הבנקאות (שרות ללקוח)‪ ,‬התשמ"א – ‪ ,"0190‬המכללה‬
‫האקדמית נתניה‪ ,‬יחד עם פרופ' רות פלאטו שנער‪.‬‬
‫הרצאה בכנסים בישראל‬
‫‪" 4001‬מי ראוי להיות עורך דין? השפעת הפרטי על הציבורי והמקצועי במסגרת השיקולים‬
‫לקבלת מועמד ללשכת עורכי הדין" בכנס השנתי של האגודה הישראלית למשפט וחברה‪.‬‬
‫‪" 4002‬הסעיפים שנועלים את שערי המשפט‪ :‬עורכי דין מכלילים תנאים בלתי חוקיים בחוזים‬
‫הפועלים כמחסומים מפני הנגישות למשפט" בכנס בנושא "לשון ומשפט בישראל"‪.‬‬
‫‪"The Degree of Intervention of the Courts in Decisions made by the Israeli Bar 4002‬‬
‫‪Association's Disciplinary Courts".‬‬
‫ההרצאה התקיימה במסגרת כנס בינלאומי בנושא‪"Current Issues of the Legal Profession :‬‬
‫‪Around the Globe".‬‬
‫‪ 4002‬יו"ר מושב בנושא הגבלת עבודתם של עובדים במשרות ניהול ואמון במסגרת כנס בנושא‬
‫"עבודת יתר – ניתוח רב תחומי"‪.‬‬
‫הרצאה בכנסים בחו"ל‬
‫‪"Empirical Research: The Degree of Intervention of the Courts in Decisions 4002‬‬
‫"‪made by the Bar Association's Disciplinary Courts.‬‬
‫ההרצאה התקיימה במסגרת ועידת האתיקה המשפטית הבינלאומית השישית שהתקיימה‬
‫בלונדון‪.‬‬
‫הרצאה במוסדות אקדמיים בחו"ל‬
‫‪ 4002‬הרצאה בנושא‪"Legal ethic in Israel: Structure and Powers" :‬‬
‫מקום ההרצאה‪Touro College Law Center, New York :‬‬
‫הרצאה בהשתלמויות‬
‫‪4003‬‬
‫הרצאה במכון להשתלמויות עורכי דין של לשכת עוה"ד בישראל‪ ,‬במסגרת השתלמות‬
‫תעודה לעו"ד ויועצים משפטיים של תאגידים‪.‬‬
‫מלגות‬
‫‪ 4007‬מענק מחקר מאת המרכז לאתיקה ואחריות מקצועית של עורכי הדין ע"ש דיויד וינר ז"ל‪.‬‬
‫‪4001‬‬
‫מלגה להשלמת התיזה לקראת התואר השלישי‪ ,‬מאת הקתדרה לחקר נשים ומגדר ע"ש‬
‫דפנה יזרעאלי‪.‬‬
‫השכלה ותעודות נוספות‬
‫תעודת מגשרת‪ ,‬קורס גישור בלשכת עוה"ד‪.‬‬
‫‪4003‬‬
‫פעילות התנדבותית‬
‫‪ 4000 – 4003‬התנדבות בשי"ל יהוד‪ ,‬קבלת פונים בנושאים שונים‪ ,‬בעיקר בתחום דיני הקניין‬
‫והבנקאות‪.‬‬
‫‪ 4003 – 4001‬התנדבות בשדולת הנשים‪ ,‬בעיקר כעו"ד המטפלת בפניות של נשים שנפגעו‬
‫מאפליה במקום העבודה‪.‬‬