א נוי (זמר לשעבר) - רחוב גלאנץ לייב 1

‫הסכם רישום לצהרוני אביב‬
‫גן נוי פ"א (זמר לשעבר) רחוב גלאנץ לייב ‪1‬‬
‫הורים יקרים!‬
‫לצורך הבטחת מקומכם נא קראו בעיון את הסעיפים הבאים‬
‫חתמו ושלחו אלינו באחת הדרכים הבאות‪:‬‬
‫פקס ‪ ,33-7273691‬מייל ‪ [email protected]‬או בדואר‪ ,‬לכתובת פאת השולחן ‪ ,2‬תל אביב‪.‬‬
‫אנו שמחים להודיעכם על פתיחת הרישום לצהרוני אביב ‪ -‬גן נוי פ"א (זמר לשעבר) רחוב גלאנץ לייב ‪1‬‬
‫‪ ‬הצהרון יפעל בימים א'‪-‬ה' בין השעות ‪10:33-17:33‬‬
‫‪ ‬בחופשות של גן הבוקר‪ ,‬הצהרון יפעל בין השעות ‪ 6:03-1::03‬על פי לוח החופשות של עיריית תל אביב‪.‬‬
‫‪ ‬הצהרון כולל ביטוח‪ ,‬ארוחת צהרים בשרית חמה ‪ ,‬חוגים ומגוון פעילויות‪.‬‬
‫‪ ‬תנאים בסיסיים לקבלה‬
‫‪ .1‬תשלום דמי רישום בסך ‪ ₪ 933‬שישולמו בהו"ק בנקאית ביום הרישום‪ ,‬ולא יוחזרו גם במקרה של ביטול רישום‪.‬‬
‫(לידיעתכם‪ ,‬דמי הרישום ישמשו במשך השנה כדמי ביטוח)‬
‫‪ .9‬תשלום שכר הלימוד בהתאם למפורט כדלהלן‪.‬‬
‫‪ .3‬ט‪.‬ל‪.‬ח פתיחת צהרון מותנית במינימום ‪ 93‬משתתפים‪ .‬במידה ומספר הילדים בפועל בסוף חודש נובמבר ‪ 931:‬יעמוד על‬
‫פחות מ ‪ 93‬ילדים‪ ,‬יתווסף לתעריף החודשי סך של ‪.₪ 5:‬‬
‫‪ ‬מחיר הצהרון‬
‫‪ .1‬ישנם שני מסלולי רישום לצהרון‪:‬‬
‫‪ ‬צהרון ‪ +‬קייטנת קיץ (עד ‪ )11.35.9317‬בעלות חודשית של ‪ 5:3‬ש"ח למשך ‪ 19‬חודשים‬
‫‪ ‬צהרון ללא קייטנת קיץ (עד ל‪ )33.37.9317‬בעלות חודשית של ‪ 293‬ש"ח למשך ‪ 13‬חודשים‬
‫‪ .9‬ילד שני בצהרון זכאי ל ‪ :%‬הנחה מהמחיר שנקבע‪.‬‬
‫‪ .3‬רישום חלקי ‪ -‬לפחות ‪ 3‬ימים‪ ,‬ל‪ 13-‬חודשים‪ .‬על כל תוספת יום חד פעמית מעבר לימים שנקבעו יחוייב ההורה בסך של‬
‫‪ , ₪ :3‬וזאת בהתאם לעדכוני הנוכחות מהגננת‪ .‬לא תשלח להורים הודעה בגין תוספת זו‪.‬‬
‫‪ .0‬הנרשמים עד ה‪ 31.35.931:-‬יזוכו בחודש ספטמבר בסכום דמי הרישום‪.‬‬
‫‪ .:‬פעילות הצהרון מסתיימת בשעה ‪ .17:33‬על כל איחור מעבר לשעה זו‪ ,‬יחוייב ההורה בקנס של ‪ ₪ 9:‬על כל רבע שעה‪.‬‬
‫‪ ‬מחירי קייטנת קיץ תשע"ו‬
‫הקייטנה תתקיים בשני מחזורים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מחזור ראשון – בין התאריכים ‪  .99.36.931: – 33.36.931:‬מחזור שני – בין התאריכים ‪ 90.36.931:‬ועד ‪.11.35.931:‬‬
‫‪ .1‬לנרשמים מראש לשנה כולה – אין תוספת תשלום עבור הקייטנה‪.‬‬
‫‪ .9‬לנרשמים לצהרון חלקי ‪ -‬הקיטנה במחיר מלא‪ ,‬ונדרש להירשם אליה בנפרד‪.‬‬
‫‪ .3‬לנרשמים לקייטנה בלבד – מחיר הקייטנה למחזור ‪ -‬עד ‪ / ₪ 1,333 – 13:33‬עד ‪₪ 1,1:3 – 17:33‬‬
‫‪ ‬אופן התשלום‬
‫תשלום שכ"ל החודשי ישולם באמצעות הוראת קבע בנקאית בלבד‪ .‬יש לצרף לטופס הרישום את טופס ההו"ק חתום ע"י הבנק‬
‫הנהלת הצהרון מתחייבת לא לגבות סכומים מעבר למגיע לה‪ .‬תאריך הגבייה החודשי הינו ב‪ 9 -‬לכל חודש‪ .‬דמי הרישום ע"ס‬
‫‪ ₪ 933‬ישולמו גם הם באמצעות ההו"ק‪ .‬ולכן עד שלא יתקבל טופס ההו"ק חתום – הילד‪/‬ה לא רשום‪/‬רשומה לצהרון‬
‫במקרה של הוראת הקבע שחזרה ע"י הבנק‪ ,‬עמלת הבנק תיגבה מההורים וחובה על ההורים להסדיר את החוב עד ה‪ 13 -‬לכל‬
‫חודש‪ .‬לאחר תאריך זה לא יוכל הילד להגיע לצהרון עד להסדרת החוב‪.‬‬
‫‪ ‬עזיבת ילד‪:‬‬
‫‪ .1‬הורים המעוניינים להוציא את הילד מהצהרון מחוייבים להודיע חודש מראש‪ .‬במידה והילד עוזב באמצע חודש על‬
‫ההורים לשלם עד סוף אותו החודש‪.‬‬
‫‪ .9‬מוסכם כי שמורה להנהלה הזכות להוציא ילד מהצהרון במידה ואינו מתאים לגן ‪ /‬לילדים או כאשר ההורים אינם‬
‫משתפים פעולה‪ ,‬בהתראה של שבוע ימים לפחות‪.‬‬
‫‪ ‬הצהרת בריאות‬
‫‪ .1‬אני מצהיר‪/‬ה בזאת כי (סמן את האפשרות המתאימה)‬
‫‪ ‬לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני‪/‬בתי להשתתף בפעילות הנערכת בצהרון ומטעמו‪.‬‬
‫‪ ‬בני‪/‬בתי סובל ‪/‬ת מ‪( ._____________________________ :‬מצ"ב אישור רפואי)‬
‫אין באפשרותו‪/‬ה להשתתף בפעילות‪.________________________________ :‬‬
‫‪ .9‬האם קיימת מגבלה כלשהי בנושא מזון‪ ,‬תרופות וכו' אם כן פרט‪/‬י _________________________‬
‫______________________________________________________________________________‬
‫‪ .3‬אנו‪ ,‬ההורים אחראים להנחות את הגננת בצהרון לגבי העזרה הראשונה הנדרשת במצבי חירום הנגרמים מהמגבלה‬
‫הרפואית‪.‬‬
‫‪ .0‬אני מתחייב‪/‬ת להודיע לגננת בצהרון על כל שינוי או הגבלה‪ ,‬זמניים או קבועים‪ ,‬שיחולו במצב הבריאותי של בני‪/‬בתי‪.‬‬
‫‪ .:‬אנו מודעים לכך שחל איסור על הגננת על מתן כל תרופה במסגרת הצהרון ( כולל מורידי חום‪ ,‬ויטמינים וכד')‬
‫אני הח"מ מאשר‪/‬ת כי קראתי את התנאים דלעיל‪ ,‬ואני מסכימ‪/‬ה ומתחייב‪/‬ת בהתאם‪ ,‬וחתימתי על הסכם זה מהווה הסכמה‬
‫מלאה לתנאים דלעיל‪ .‬ט‪.‬ל‪.‬ח‪ .‬צהרוני אביב פועלם בהתאם להנחיות והוראות עיריית תל אביב‪ .‬לוח חופשות וקייטנות יפורסם עם‬
‫תחילת שנה"ל באתר העירייה ובאתר הצהרון‪ ,‬והוא הקובע לימים ולשעות הקייטנות‪.‬‬
‫תאריך_____________ חתימת הורים _____________‬
‫‪ ‬אני מאשר‪/‬ת פרסום תמונות ילדי‪/‬ילדתי באתר ובחומר הפרסומי של הצהרון‬
‫בברכת שנת לימוד פוריה ומהנה‪ ,‬לכם ולילדיכם‬
‫הגננות וההנהלה‬
‫פרטי הנרשם‪/‬הנרשמת‬
‫שם משפחה‬
‫כתובת מלאה‬
‫פרטי הנרשם‪/‬נרשמת‬
‫פרטי אם‬
‫פרטי אב‬
‫שם‬
‫שם‬
‫שם‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫ת‪.‬ז‪.‬‬
‫תאריך לידה‬
‫נייד‬
‫נייד‬
‫קופת חולים‬
‫מייל‬
‫מייל‬
‫המורשים להוצאת הילד‪/‬ה מהצהרון‬
‫מס' טלפון נוסף של קרוב משפחה‪/‬מכר‬
‫הערות נוספות‬
‫‪ ‬צהרון ‪ +‬קייטנת קיץ (עד ‪ )13.35.9317‬בעלות חודשית של ‪ ₪ 5:3‬למשך ‪ 19‬חודשים‬
‫מסלול‬
‫הרישום‬
‫‪ ‬צהרון ללא קייטנת קיץ (עד ל‪ )33.37.9317‬בעלות חודשית של ‪ ₪ 293‬למשך ‪ 13‬חודשים‬
‫‪ ‬צהרון חלקי – ‪ 0‬ימים בשבוע בעלות חודשית של ‪ ₪ 637‬למשך ‪ 13‬חודשים‪ .‬נא לפרט ימים ___‪.___ ,___ ,___ ,‬‬
‫‪ ‬צהרון חלקי – ‪ 3‬ימים בשבוע בעלות חודשית של ‪ ₪ ::9‬למשך ‪ 13‬חודשים‪ .‬נא לפרט ימים ___‪.___ ,___ ,‬‬
‫שם הילד ________‬
‫שם הגן _____________‬
‫הוראה לחיוב חשבון‬
‫קוד מסלקה‬
‫מספר חשבון הבנק‬
‫סניף‬
‫לכבוד‬
‫בנק‪__________________ :‬‬
‫סניף‪_________________ :‬‬
‫כתובת הסניף‪_________________ :‬‬
‫בנק‬
‫אסמכתא‪/‬מס' מזהה של‬
‫הלקוח בחברה‬
‫קוד מוסד‬
‫‪: 6 2 2 9‬‬
‫‪ .1‬אני ‪ /‬אנו הח"מ ___________________________ ______________________________‬
‫מספר זהות ‪ /‬ח‪.‬פ‪....................‬‬
‫שם בעל‪/‬י החשבון‬
‫‪.......... ..........................‬‬
‫כתובת‬
‫_________________________________________________________________‪.‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.:‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.‬רחוב‬
‫מספר‬
‫עיר‬
‫‪..........................‬‬
‫מיקוד‪...................‬‬
‫נותן‪/‬נים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני‪/‬נו הנ"ל שבסניפכם בגין שכ"ל צהרון בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי‬
‫ע"י עמותת אביב התורה‪.‬‬
‫‪.......................................................................................................................‬‬
‫‪...............................................‬‬
‫ידוע‪..‬לי‪/‬לנו‪:‬‬
‫א‪ .‬הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני‪/‬מאיתנו בכתב לבנק ולצהרוני אביב שיכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן הוראה זו בבנק‪ ,‬וכן ניתנת‬
‫לביטול ע"י הוראת כל דין‪.................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫ב‪ .‬אהיה‪/‬נהיה רשאי‪ /‬ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי‪/‬נו לבנק בכתב לפחות יום עסקים אחד לפני‬
‫מועד‪..‬החיוב‪..........................................................................................................‬‬
‫ידוע לי‪/‬לנו כי הפרטים שצויינו בכתב ההרשאה ומילויים הם נושאים שעלי‪/‬נו להסדיר עם המוטב‪.‬‬
‫ידוע לי‪/‬לנו כי סכומי החיוב ע"פ הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון‪ ,‬וכי לא תישלח לי‪/‬לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלו‪.‬‬
‫הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה‪ ,‬כל עוד מצב החשבון מאפשר זאת‪ ,‬וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוע‪.‬‬
‫הבנק רשאי להוציאני‪ /‬ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה‪ ,‬אם תהיה לו סיבה סבירה לכך‪ ,‬ויודיע לי‪/‬לנו ע"כ מיד לאחר קבלת החלטתו‪ ,‬תוך ציון‬
‫הסיבה‪.‬‬
‫נא לאשר לצהרוני אביב בספח המחובר לזה‪ ,‬קבלת הוראה זו ממני‪/‬מאתנו‪.‬‬
‫פרטי ההרשאה – סכום החיוב ומועדו יקבעו ע"י אביב התורה ע" פ העקרונות לקביעתם בהתאם להוראות המשלם מזמן לזמן לצהרוני אביב‪.‬‬
‫תאריך ____________________‬
‫חתימת בעל‪/‬י החשבון _____________________‬
‫אישור הבנק‬
‫מספר חשבון הבנק‬
‫קוד מסלקה‬
‫בנק‬
‫סניף‬
‫לכבוד‬
‫צהרוני אביב‬
‫רחוב פאת השולחן ‪ ,2‬תל אביב‬
‫טלפון ‪ ,33-7321:2: :‬פקס ‪33-7273691‬‬
‫קוד מוסד‬
‫אסמכתא‪/‬מס' מזהה של הלקוח בחברה‬
‫‪: 6 2 2 9‬‬
‫קבלנו הוראות מ ______________________________________ לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו‬
‫לנו מידי פעם בפעם ואשר מספר חשבונכם בבנק יהיה נקוב בהם‪ ,‬והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה‪ .‬רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם כל‬
‫עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען‪ .‬כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב ע"י בעל‪/‬י החשבון או כל‬
‫עוד לא הוצא‪/‬ו בעל‪/‬י החשבון מן ההסדר‪ .‬אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם‪.‬‬
‫תאריך __________________‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫בנק ____________ סניף______________‬
‫חתימה וחותמת הסניף‬