מאגר שאלות מבחני הבקיאות

‫שאלות ותשובות‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש בראשית ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 1‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬חומש בראשית ‪ +‬רש"י‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪24‬‬
‫"למדת ששנאוי המחלוקת וגדול השלום"‪ .‬דבר זה נלמד מ‪:‬‬
‫דור ההפלגה‪.‬‬
‫אברהם ולוט‪.‬‬
‫יוסף ואחיו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1516‬‬
‫רבותינו למדונו ש"אין חלום בלא ‪"...‬‬
‫דברים בטלים‪.‬‬
‫דברים נכונים‪.‬‬
‫שתי התשובות הנכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1829‬‬
‫כדי להגיע לתמנת יש‪:‬‬
‫לרדת‬
‫לעלות‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪543‬‬
‫"הוסיפה על הציווי לפיכך באה לידי גרעון"‪ .‬הדברים אמורים‬
‫כלפי‪:‬‬
‫חוה‪.‬‬
‫רחל‪.‬‬
‫תמר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪549‬‬
‫המאורות שימשו בצורה בלתי סדירה ב‪:‬‬
‫שבעת ימי בראשית‪.‬‬
‫בזמן המבול‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3967‬‬
‫מה משמעות השם 'נח'?‬
‫נחמה‬
‫הנחה‬
‫נח לבריות‬
‫‪2‬‬
‫‪3968‬‬
‫באיה חודש נראו ראשי ההרים?‬
‫חודש תמוז שהוא עשירי לתשרי‬
‫חודש אב שהוא העשירי‬
‫אלול שהוא העשירי להפסקת גשמים‬
‫‪2‬‬
‫‪1831‬‬
‫עכן יצא ממי?‬
‫פרץ‬
‫זרח‬
‫עשיו‬
‫‪2‬‬
‫‪3966‬‬
‫בין אלו דברים הפריד הקב"ה בפרשת בראשית?‬
‫אור חושך‪ ,‬מים ומים‬
‫קודש וחול‪ ,‬ישראל והעמים‬
‫איש ואישה‪ ,‬אמת ושקר‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫"מקטני אמנה היה‪ ,‬מאמין ואינו מאמין"‪ .‬דברים אלה מובאים‬
‫בפירוש רש"י בהקשר ל‪:‬‬
‫הרן‪.‬‬
‫לוט‪.‬‬
‫נח‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪544‬‬
‫הפרי שממנו אכלה חוה היה‪:‬‬
‫תפוח‪.‬‬
‫תאנה‪.‬‬
‫תמר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪555‬‬
‫"הסיע עצמו מקדמונו של עולם‪ .‬אמר‪ ,‬אי אפשי לא באברהם‬
‫ולא באלוקיו"‪ .‬דברים אלו אמר‪:‬‬
‫הרן‪.‬‬
‫נחור‪.‬‬
‫לוט‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1526‬‬
‫"אש" בלשון התורה‪ ,‬משמשת בלשון זכר או נקבה?‬
‫זכר‪.‬‬
‫נקבה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1518‬‬
‫"ויפגע במקום" שנאמר אצל יעקב ‪ -‬לאיזה מקום הכוונה?‬
‫הר המוריה‪.‬‬
‫בית אל‪.‬‬
‫חרן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪548‬‬
‫"לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל"‪ .‬דינם של‪:‬‬
‫אנשי סדום‪.‬‬
‫דור ההפלגה‪.‬‬
‫דור המבול‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪542‬‬
‫אכילת בשר הותרה ל‪:‬‬
‫אדם‪.‬‬
‫קין‪.‬‬
‫נח ובניו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1521‬‬
‫במשך י"ד שנה ששהה יעקב בבית עבר‪ ,‬מה עשה בלילות?‬
‫היה נח כדי שיהיה לו כח לעבוד למחרת‪.‬‬
‫היה מתפלל לה' שישמרנו‪.‬‬
‫היה עוסק בתורה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪546‬‬
‫בימיו של‪...‬עלה האוקיינוס והציף שליש מן העולם‪:‬‬
‫קין‪.‬‬
‫אנוש‪.‬‬
‫ירד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש בראשית ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 2‬מ‪331 -‬‬
‫‪558‬‬
‫"מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול"‪ .‬כלל זה נלמד מ‪:‬‬
‫אבימלך‪.‬‬
‫לבן ובתואל‪.‬‬
‫המלאכים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1827‬‬
‫מהי קרבת המשפחה של שוע ליהודה?‬
‫חותן‬
‫חתן‬
‫גיס‬
‫‪1‬‬
‫‪1830‬‬
‫מי היתה בתו של שם?‬
‫תמר‬
‫הגר‬
‫אשת לוט‬
‫‪1‬‬
‫‪1828‬‬
‫מי אמר למי "הכר נא למי החותמת" וגו'?‬
‫תמר ליהודה‬
‫רבקה ליצחק‬
‫יעקב לאליפז‬
‫‪1‬‬
‫‪3970‬‬
‫'בן הכנענית'‪ ,‬מי נשא את דינה?‬
‫שכם‬
‫שמעון‬
‫לוי‬
‫‪2‬‬
‫‪547‬‬
‫"מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו‪ ,‬וכולו שלא‬
‫בפניו"‪ .‬הדבר נלמד מ‪:‬‬
‫אברהם‪.‬‬
‫יוסף‪.‬‬
‫נח‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪550‬‬
‫"יהיו מזונותי מרורין כזית בידו של הקב"ה ולא מתוקין כדבש‬
‫בידי בשר ודם"‪ .‬משפט זה אמר‪/‬ה‪:‬‬
‫אברהם למלך סדום שרצה להעשירו‪.‬‬
‫היונה ששלח נוח‪.‬‬
‫יעקב לבניו ששכנעו אותו לשלוח אתם את ‪2‬‬
‫בנימין‪.‬‬
‫‪559‬‬
‫"אין הקב"ה נפרע מאומה עד שתתמלא סאתה"‪ .‬הדברים‬
‫נלמדים מן‪:‬‬
‫האמורי‪.‬‬
‫דור המבול‪.‬‬
‫מצרים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪545‬‬
‫קל וחומר של שטות מוזכר לגבי‪:‬‬
‫למך‪.‬‬
‫ראובן‪.‬‬
‫שרה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1522‬‬
‫מדוע היה מנהג אצל רועי הצאן בחרן להתאסף יחד?‬
‫מפחד שודדים‪.‬‬
‫כדי לגלול אבן גדולה‪.‬‬
‫כדי שיהיה יותר נחמד ביחד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1515‬‬
‫מי נקרא בן זקונים לאביו?‬
‫יוסף‪.‬‬
‫בנימין‪.‬‬
‫יצחק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪557‬‬
‫"למדנו שהצדיקים מרכבתו של מקום"‪ .‬כלל זה מובא לגבי‪:‬‬
‫אברהם‪.‬‬
‫יעקב‪.‬‬
‫יוסף‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1520‬‬
‫מי גלל אבן מעל פי הבאר?‬
‫יעקב‪.‬‬
‫לבן‪.‬‬
‫בני לבן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1527‬‬
‫מי נגע בירכו של מי בעת ההאבקות?‬
‫המלאך ביעקב‪.‬‬
‫יעקב בעשיו‪.‬‬
‫עשיו ביעקב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3969‬‬
‫ו"יקרא לבנו ליוסף"‪ ,‬מדוע דווקא ליוסף?‬
‫כיוון שאהבו יותר מאחיו‬
‫רצה לבודקו אם אין טינה בליבו על שקבר‬
‫את אמו בדרך‬
‫למי שהיה יכולת בידיו לעשות‬
‫‪3‬‬
‫‪556‬‬
‫הכלל "שם רשעים ירקב" נלמד מ‪:‬‬
‫נמרוד‪.‬‬
‫אנשי סדום‪.‬‬
‫עשיו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪551‬‬
‫"לא ישנה אדם מאכסניה שלו"‪ .‬כלל זה נלמד מ‪:‬‬
‫אברהם‪.‬‬
‫יצחק‪.‬‬
‫יעקב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪560‬‬
‫"מגיד שאין ישיבת חו"ל עולה מן המנין"‪ .‬כלל זה נאמר לגבי‪:‬‬
‫אברהם‪.‬‬
‫יעקב‪.‬‬
‫שניהם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1525‬‬
‫כשרחל ראתה שהיא לא נפקדה בבנים‪ ,‬בניגוד ללאה‬
‫שנפקדה‪ ,‬לאיזה רגש זה הביא אותה?‬
‫קנאה‪.‬‬
‫שנאה‪.‬‬
‫נקמה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1519‬‬
‫כנגד איזה מקום מגיע אמצע השיפוע של סולם "שרגליו‬
‫בבאר שבע וראשו בבית אל"‬
‫חברון‪.‬‬
‫לוז‪.‬‬
‫ירושלים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש בראשית ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 3‬מ‪331 -‬‬
‫‪1523‬‬
‫כמה שנים של עבודה הוצעו תמורת הזכות לשאת את רחל?‬
‫‪.7‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1524‬‬
‫כמה שנים של עבודה הוצעו תמורת הזכות לשאת את לאה? ‪.5‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1517‬‬
‫כמה זמן התאבל יעקב על יוסף?‬
‫‪ 30‬שנה‪.‬‬
‫‪ 22‬שנה‪.‬‬
‫‪ 17‬שנה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪541‬‬
‫המאורות נבראו‪:‬‬
‫ביום הרביעי‪.‬‬
‫ביום הראשון‪.‬‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪563‬‬
‫"הצדיקים תחילתם יסורים וסופם שלוה"‪ .‬הדברים מובאים‬
‫בהקשר ל‪:‬‬
‫ברכות הקב"ה לאברהם‪.‬‬
‫ברכות יצחק ליעקב‪.‬‬
‫ברכות יעקב לבניו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪554‬‬
‫"דרך ארץ‪ ,‬כל זמן שאמו של אדם קיימת כרוך הוא אצלה‬
‫וכו'"‪ .‬כלל זה נאמר לגבי‪:‬‬
‫יצחק ושרה‪.‬‬
‫יעקב ורבקה‪.‬‬
‫יוסף ורחל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪17‬‬
‫"רמז לו על המנחות ועל הנסכים שיקריבו שם בניו"‪ .‬הרומז‬
‫הוא‪:‬‬
‫מלכי צדק מלך שלם‪.‬‬
‫הקב"ה בברית בין הבתרים‪.‬‬
‫יעקב בברכתו ללוי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪561‬‬
‫"פרשו רבותנו‪ ,‬שם טומאה מסר להם" ‪-‬‬
‫לבן לבניו‪.‬‬
‫עשיו לצאצאיו‪.‬‬
‫אברהם לבני הפילגשים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪20‬‬
‫"אין ארור מתדבק בברוך"‪ .‬הדברים אמורים כלפי‪:‬‬
‫חם‪.‬‬
‫אליעזר‪.‬‬
‫עשו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1538‬‬
‫השנים שנפרד יוסף מיעקב הם כנגד השנים שנפרד‪:‬‬
‫יעקב מיצחק‪.‬‬
‫יצחק מאברהם‪.‬‬
‫שם מנח‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫"ארץ ישראל גבוה מכל הארצות" דברים אלה מובאים‬
‫בפירוש רש"י על הפסוק‪:‬‬
‫"ועלו אל אבי"‪.‬‬
‫"ויעל אברהם ממצרים"‪.‬‬
‫"הארץ אשר אתה שוכב עליה"‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫"לפי מעשיו של עכשיו אני דנו"‪ .‬דברים אלה מובאים בפירוש‬
‫רש"י בהקשר ל‪:‬‬
‫קין‪.‬‬
‫עשו‪.‬‬
‫ישמעאל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪562‬‬
‫"החזיר הזה כשהוא שוכב‪ ,‬פושט טלפיו‪ ,‬לומר‪ ,‬ראו שאני‬
‫טהור"‪ .‬דימוי זה מובא כלפי‪:‬‬
‫עשיו‪.‬‬
‫נמרוד‪.‬‬
‫ישמעאל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1832‬‬
‫שוע הי' חותנו של‪:‬‬
‫יהודה‬
‫ראובן‬
‫ישמעאל‬
‫‪1‬‬
‫‪1833‬‬
‫מי הודה "צדקה ממני"?‬
‫יעקב ביחס לרחל‬
‫יהודה ביחס לתמר‬
‫שרה ביחס להגר‬
‫‪2‬‬
‫‪1528‬‬
‫למי שקעה חמה פתאום שלא בעונתה כדי שילון שם?‬
‫ליעקב‪.‬‬
‫לאברהם‪.‬‬
‫ליצחק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1836‬‬
‫במעשה של מי היתה כונה לשם שמים?‬
‫תמר‬
‫אשת פוטיפר‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש בראשית ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 4‬מ‪331 -‬‬
‫‪1534‬‬
‫מדוע אצל זלפה לא נזכר הריון‪ ,‬בניגוד לכל נשות יעקב‬
‫האחרות?‬
‫כי ההריון לא היה ניכר אצלה‪.‬‬
‫כי היא לא היתה בהריון‪.‬‬
‫היתה הכי צנועה מכולן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1532‬‬
‫מדוע כשיעקב ביקש רשות מלבן לשאת את רחל לאישה‪,‬‬
‫האריך בלשונו ואמר "ברחל ביתך הקטנה"?‬
‫כי צדיקים מדייקים בלשונם‪.‬‬
‫כדי להשתמש בלשון נקיה‪.‬‬
‫כי ידע שלבן רמאי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1536‬‬
‫מה הפירוש "בן זקונים" לפי תרגום אונקלוס (המובא ברש"י)? חכם‪.‬‬
‫שנולד לאביו לעת זקנותו‪.‬‬
‫צעיר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1537‬‬
‫מה הפירוש "והוא נער את בני בלהה"?‬
‫צעיר‪.‬‬
‫עושה מעשי נערות‪.‬‬
‫טיפש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1539‬‬
‫מהו "שר הטבחים"?‬
‫ממונה על עובדי המטבח‪.‬‬
‫ממונה על השוחטים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1533‬‬
‫מדוע בלידת לוי אמרה אימו "הפעם ילוה איש אלי"?‬
‫מכיון שנטלה כל חלקה בבנים‪.‬‬
‫כשיש לאם שלושה ילדים מוכרח בעלה‬
‫להתלוות אליה לכל מקום‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1530‬‬
‫מי אמר למי ‪" -‬עצמי ובשרי אתה"?‬
‫לבן ליעקב‪.‬‬
‫יעקב ללבן‪.‬‬
‫יוסף לאחיו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1535‬‬
‫מי נתן את מקלו בירדן ונבקע הירדן?‬
‫יעקב אבינו‪.‬‬
‫אברהם אבינו‪.‬‬
‫יצחק אבינו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪552‬‬
‫"מכאן שמודים על בשורה טובה"‪ .‬הדבר נלמד מ‪:‬‬
‫שרה‪.‬‬
‫אליעזר‪.‬‬
‫רבקה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪553‬‬
‫"מכאן שאין משיאין את האשה אלא מדעתה"‪ .‬כלל זה נלמד‬
‫מ‪:‬‬
‫הגר‪.‬‬
‫רחל‪.‬‬
‫רבקה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪564‬‬
‫"יציאת צדיק מן המקום עושה רושם"‪ .‬הדבר נלמד מ‪:‬‬
‫יציאת אברהם מחרן‪.‬‬
‫יציאת יעקב מבאר שבע‪.‬‬
‫יציאת נח מן התיבה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1835‬‬
‫שם הי' חתנם של‪:‬‬
‫ער ועונן‬
‫שלה וחירה‬
‫פרץ וזרח‬
‫‪1‬‬
‫‪1529‬‬
‫על איזה מקום נאמר "זה שער השמים"?‬
‫מקום המקדש‪.‬‬
‫מערת המכפילה‪.‬‬
‫קרית ארבע ‪ -‬חברון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1531‬‬
‫על מי נאמר ‪" -‬קיפל הקב"ה כל ארץ ישראל תחתיו"‬
‫יעקב‪.‬‬
‫יצחק‪.‬‬
‫אברהם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1837‬‬
‫על מי נאמר (ברש"י) ש"שם שמים שגור בפיו"?‬
‫על יוסף‬
‫על אברהם‬
‫על ראובן‬
‫‪1‬‬
‫‪1834‬‬
‫על איזו עיר נאמר "שבשפוע ההר היתה יושבת"?‬
‫תמנת‬
‫חברון‬
‫בית אל‬
‫‪1‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫‪64‬‬
‫"כך מעשה הקב"ה‪ .‬אע"פ שגלוי לפניו שסופן לחטוא ולאבדן‪,‬‬
‫לא נמנע וכו"‪ .‬הדברים מובאים בפירוש רש"י על הפסוק‪:‬‬
‫"וישמע אלקים את קול הנער באשר הוא‬
‫שם"‪.‬‬
‫"וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה"‪" .‬וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ ויעצב‬
‫אל לבו"‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫"כל טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים"‪ .‬דברים אלה‬
‫מובאים בפירוש רש"י על הפסוק‪:‬‬
‫"וכאשר עשינו עמך רק טוב"‪.‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫"השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד‬
‫רע"‪.‬‬
‫חומש בראשית ‪ +‬רש"י‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫"וייטב בעיני פרעה"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מ‪331 -‬‬
‫‪569‬‬
‫הקב"ה נפרע מ ‪ 400 -‬אנשי עשיו‪ ,‬בזמנו של‪:‬‬
‫יהושע‪.‬‬
‫דוד‪.‬‬
‫חזקיהו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1839‬‬
‫כיצד נקראים בני' של תמר?‬
‫ער ועונן‬
‫פרץ וזרח‬
‫שלה וחירה‬
‫‪2‬‬
‫‪566‬‬
‫מבני יעקב שנולד מהול‪:‬‬
‫לוי‪.‬‬
‫גד‪.‬‬
‫יהודה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1542‬‬
‫על מי נאמר שמיאן להתנחם על אהובו?‬
‫יעקב על יוסף‪.‬‬
‫יעקב על רחל‪.‬‬
‫לוט על אשתו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1840‬‬
‫על מי נאמר שהי' "איש מצליח"?‬
‫יוסף‬
‫יהודה‬
‫ישמעאל‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫"מתוך גנותם למדנו שבחם" ‪ -‬על מי נאמר?‬
‫דור ההפלגה‪.‬‬
‫אחי יוסף‪.‬‬
‫אלופי עשו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪10‬‬
‫"ארורים הרשעים שאין טובתם שלימה" ‪ -‬על מי נאמר?‬
‫אבימלך‪.‬‬
‫עשו‪.‬‬
‫שר המשקים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫"אחת בפה ואחת בלב"‪.‬דברים אלה מובאים בפירוש רש"י‬
‫על הפסוק‪:‬‬
‫"ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו‬
‫במרמה"‪.‬‬
‫"ויפול על צוארו וישקהו"‪.‬‬
‫"ולא יכלו דברו לשלום"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫"להודיע גדולתו של אברהם כמה היו תאבים לידבק בזרעו"‪.‬‬
‫דברים אלה מובאים בפירוש רש"י על הפסוק‪:‬‬
‫"ותמנע היתה פילגש"‪.‬‬
‫"ולה שפחה מצרית ושמה הגר"‪.‬‬
‫"ואמר אל אדני אולי לא תאבה האשה‬
‫ללכת אחרי"‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1551‬‬
‫בקשר לאיזה צדיק רבו האבנים בריב שתוכנו ‪ -‬ל איזה אבן‬
‫יניח הצדיק את ראשו?‬
‫יעקב‪.‬‬
‫נח‪.‬‬
‫אברהם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1549‬‬
‫בקשר למי נזכר "שמלאכים שלווהו בארץ אין יוצאים חוצה‬
‫לארץ‪ ...‬וירדו מלאכי חוצה לארץ ללוותו"?‬
‫אברהם אבינו‪.‬‬
‫יצחק אבינו‪.‬‬
‫יעקב אבינו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1540‬‬
‫"אין אדם נמנע לקרוא ל‪ ...‬בנו"‬
‫חתנו‪.‬‬
‫תלמידו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1553‬‬
‫ביחס למי נאמר "אני אחיו ברמאות"?‬
‫לבן‪.‬‬
‫תרח‪.‬‬
‫לוט‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1838‬‬
‫מי נולד בכזיב?‬
‫שלה בן יהודה‬
‫בנימין‬
‫ישמעאל‬
‫‪1‬‬
‫‪1843‬‬
‫מצינו שאשה מכונה בשם?‬
‫לחם‬
‫רעי'‬
‫בת‬
‫‪1‬‬
‫‪1842‬‬
‫משמעות הלשון "פרצת עליה פרץ" היא‪:‬‬
‫מלשון חוזק‬
‫מלשון התפשטות‬
‫מלשון הפצת המעיינות‬
‫‪1‬‬
‫‪1841‬‬
‫בתו של שם היתה נשואה ל‪:‬‬
‫פרץ וזרח‬
‫ער ועונן‬
‫שלה וחירה‬
‫‪2‬‬
‫‪1550‬‬
‫על מי נאמר ברש"י ‪" -‬נשא ליבו את רגליו ונעשה קל ללכת"? אברהם‪.‬‬
‫ישמעאל‪.‬‬
‫יעקב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1555‬‬
‫"שמש" בלשון התורה‪ ,‬משמשת בלשון זכר או נקבה?‬
‫זכר‪.‬‬
‫נקבה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪565‬‬
‫סמני את המשפט שאינו נכון‪:‬‬
‫עני חשוב כמת‪.‬‬
‫מי שאין לו בנים חשוב כמת‪.‬‬
‫חולה חשוב כמת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1552‬‬
‫מדוע בכה יעקב בפגישתו הראשונה עם רחל?‬
‫לפי שצפה שאינה נקברת לידו‪.‬‬
‫כי בא בידיים ריקניות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש בראשית ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 6‬מ‪331 -‬‬
‫‪1554‬‬
‫מי אמר למי "אך עצמי ובשרי אתה"?‬
‫לבן ליעקב‪.‬‬
‫יעקב ללבן‪.‬‬
‫רחל ליעקב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1544‬‬
‫מי לבש "כתונת פסים"?‬
‫אברהם‪.‬‬
‫יוסף‪.‬‬
‫פרעה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1548‬‬
‫מי אמר בהתפעלות "מה נורא המקום הזה"?‬
‫יעקב‪.‬‬
‫יוסף‪.‬‬
‫שמעון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1545‬‬
‫מי טרח להציל את יוסף מאחיו שביקשו להרגו?‬
‫ראובן‪.‬‬
‫יהודה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1547‬‬
‫מי הבטיח לה' "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך"?‬
‫אברהם‪.‬‬
‫יצחק‪.‬‬
‫יעקב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1546‬‬
‫מי ביקש מה' "לחם לאכול ובגד ללבוש"?‬
‫אברהם‪.‬‬
‫יוסף‪.‬‬
‫יעקב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪567‬‬
‫"כל זמן שאין לאשה בן‪ ,‬אין לה במי לתלות סרחונה‪ .‬משיש‬
‫לה בן‪ ,‬תולה בו"‪ .‬הדברים אמורים בהקשר ל‪:‬‬
‫יצחק‪.‬‬
‫ראובן‪.‬‬
‫יוסף‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1543‬‬
‫יוסף היה קרוב במיוחד ל‪:‬‬
‫בני בלהה‪.‬‬
‫בני זלפה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1541‬‬
‫יוסף מכונה "בעל ‪"...‬‬
‫החלומות‪.‬‬
‫כתונת הפסים‪.‬‬
‫ההצלחה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪570‬‬
‫סמני את המשפט הנכון‪:‬‬
‫פטירתו של יצחק קדמה למכירת יוסף‪.‬‬
‫מכירת יוסף קדמה לפטירת יצחק‪.‬‬
‫יצחק נפטר שנה לאחר מכירת יוסף‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪568‬‬
‫יוסף זכה לברכת "עלי עין"‪ ,‬משום‪:‬‬
‫שהסתיר את אמו מעשיו הרשע‪.‬‬
‫שלא התפתה לאשת פוטיפר‪.‬‬
‫ששמר על צדקתו גם בהיותו משנה למלך‬
‫במצרים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪579‬‬
‫"נכסי חוצה לארץ אינן כדאי לי"‪ ,‬אמר‪:‬‬
‫יוסף על הרכוש שרכש במצרים‪.‬‬
‫יעקב על הרכוש שרכש בפדן ארם‪.‬‬
‫אברהם על הרכוש שקיבל מפרעה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫"כדי שלא תשלוט בהם עין הרע" ‪ -‬על מי נאמר?‬
‫יוסף ורחל‪.‬‬
‫אפרים ומנשה‪.‬‬
‫י"ב השבטים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪18‬‬
‫עוון עכן מוזכר בהקשר ל‪:‬‬
‫ברכות יעקב ליהודה‪.‬‬
‫לידת זרח‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪574‬‬
‫השבטים נישאו ל‪:‬‬
‫אחיותיהם התאומות‪.‬‬
‫נשים כנעניות‪.‬‬
‫יש בכך מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪586‬‬
‫"ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא"‪.‬‬
‫האומרים הם‪:‬‬
‫בני השפחות‪.‬‬
‫שמעון ולוי‪.‬‬
‫ראובן ויהודה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪572‬‬
‫העיר שכם היא ‪" -‬מקום מועד ל‪:"...‬‬
‫קברו של יוסף‪.‬‬
‫משכן‪.‬‬
‫פורענות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪576‬‬
‫"בכור שוטה" ‪-‬‬
‫כינתה שרה את ישמעאל‪.‬‬
‫כינתה רבקה את עשיו‪.‬‬
‫כינה יעקב את ראובן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1565‬‬
‫הבור שיוסף הושלך לתוכו "מים אין בו אבל ‪ ...‬יש בו"‬
‫נחשים ועקרבים‪.‬‬
‫בוץ טובעני‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש בראשית ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 7‬מ‪331 -‬‬
‫‪587‬‬
‫"אין לך עניים וסופרים ומלמדי תינוקות אלא משבט‪:"...‬‬
‫שמעון‪.‬‬
‫לוי‪.‬‬
‫יששכר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪578‬‬
‫"אל תתעסקו בדבר הלכה שלא תרגז עליכם הדרך"‪ ,‬ציוה ‪-‬‬
‫יוסף לאחיו‪.‬‬
‫יוסף לבניו‪.‬‬
‫יעקב לבניו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪16‬‬
‫מחלוקת קורח נרמזת במילים‪:‬‬
‫"בקהלם אל תחד כבודי"‪.‬‬
‫"בסודם אל תבוא נפשי"‪.‬‬
‫"אחלקם ביעקב"‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪23‬‬
‫"ביקש לברכם ונסתלקה שכינה ממנו"‪ .‬הדברים אמורים‬
‫בהקשר לברכת יעקב ל‪:‬‬
‫מנשה ואפרים‪.‬‬
‫ראובן ושמעון‪.‬‬
‫שמעון ולוי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪585‬‬
‫ירבעם בן נבט הוא מצאצאי‪:‬‬
‫מנשה‪.‬‬
‫דן‪.‬‬
‫אפרים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪13‬‬
‫"בעלי זרוע היו" ‪ -‬על מי נאמר?‬
‫הנפילים‪.‬‬
‫אנשי סדום‪.‬‬
‫בני יעקב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪573‬‬
‫"נראה דבר מי יקום‪ ,‬אלו שלכם או שלי"‪ .‬דברים אלו אמרה‬
‫רוח הקודש על‪:‬‬
‫דור ההפלגה‪.‬‬
‫עשיו ואנשיו‪.‬‬
‫אחי יוסף‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪14‬‬
‫"ראשי גלויות שבבבל"‪ ,‬נרמזו בברכה‪:‬‬
‫"דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל"‪.‬‬
‫"לא יסור שבט מיהודה"‪.‬‬
‫"ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪15‬‬
‫במילים "לישועתך קיויתי ה'" ישנו רמז ל‪:‬‬
‫מלכות שאול‪.‬‬
‫שירת דבורה‪.‬‬
‫ניקור עיני שמשון‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1566‬‬
‫ביד מי נמסר הסימן "אם לא ימות אחד מבניי בחיי‪ ,‬מובטח‬
‫אני שאיני רואה גיהנום"?‬
‫יצחק‪.‬‬
‫יעקב‪.‬‬
‫יוסף‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪21‬‬
‫הקב"ה לא גילה ליעקב שיוסף חי‪ .‬משום ש‪:‬‬
‫רצה להענישו במשך כ"ב שנים‪ ,‬כנגד כ"ב‬
‫שנים שבהן לא קיים יעקב כיבוד הורים‪.‬‬
‫רצה שיעקב ירד למצרים‪.‬‬
‫השבטים החרימו את מי שיגלה‪ ,‬ושיתפו‬
‫את הקב"ה בכך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪575‬‬
‫"אף זו (התכוונה) לשם שמים"‪ .‬הכונה ל‪:‬‬
‫אשת פוטיפר‪.‬‬
‫תמנע‪.‬‬
‫הגר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1562‬‬
‫אחיי יוסף רצו להשליכו לאחד הבורות ולומר "חיה רעה ‪"...‬‬
‫אכלתהו‪.‬‬
‫טרפתהו‪.‬‬
‫הרגתהו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪581‬‬
‫מתוך שבע שנות הרעב הצפויות‪ ,‬היו בפועל‪:‬‬
‫שנתיים‪.‬‬
‫שלוש וחצי שנים‪.‬‬
‫חמש שנים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1845‬‬
‫משמעות ו"תתעלף" הוא‪:‬‬
‫כיסוי פנים‬
‫עלפון‬
‫שינה‬
‫‪1‬‬
‫‪1847‬‬
‫מהי משמעות לשון "הבה"?‬
‫לשון הזמנה‬
‫לשון נתינה‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪577‬‬
‫"מכאן שהשטן מקטרג בשעת הסכנה"‪ .‬דבר זה נלמד מ‪:‬‬
‫בנימין שלכתחילה לא נשלח ע"י יעקב‪.‬‬
‫אברהם שהחביא את שרה במצרים‪.‬‬
‫יעקב שנאבק במלאך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1558‬‬
‫לגבי איזה צדיק נאמר ברש"י שזכה לקפיצת הדרך?‬
‫אברהם‪.‬‬
‫יעקב‪.‬‬
‫חנוך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1557‬‬
‫למי נאמרה הברכה "ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה"?‬
‫יהודה‪.‬‬
‫אברהם‪.‬‬
‫יעקב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1561‬‬
‫על מי נאמר שעבודת כמה שנים נחשבה בעיניו כימים‬
‫אחדים?‬
‫עשיו‪.‬‬
‫לבן‪.‬‬
‫יעקב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש בראשית ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 8‬מ‪331 -‬‬
‫‪1564‬‬
‫מזה שאחי יוסף "לא יכלו דברו לשלום" למדנו‪:‬‬
‫גנותם‪.‬‬
‫שבחם‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1559‬‬
‫מדוע לאה אימנו בכתה הרבה עד שנהיו עיניה רכות?‬
‫מדאגה שמא תעלה בגורלו של עשיו‪.‬‬
‫משום שצפתה שאינה נקברת ליד יעקב‪.‬‬
‫משום שצפתה שאינה זוכה לאריכות ימים‪1 .‬‬
‫‪1556‬‬
‫מי אמר למי "שלחני כי עלה השחר"?‬
‫המלאך ליעקב‪.‬‬
‫יעקב לעשיו‪.‬‬
‫עשיו ליעקב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1563‬‬
‫מי קנה את מה "בעשרים כסף"?‬
‫הישמעאלים את יוסף‪.‬‬
‫אברהם את מערת המכפלה‪.‬‬
‫רחל את הדודאים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1560‬‬
‫מי הציע את ההצעה שיעקב יעבוד כמה שנים תמורת הזכות‬
‫לשאת את רחל?‬
‫יעקב‪.‬‬
‫לבן‪.‬‬
‫רחל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪582‬‬
‫השלימי‪" :‬חסד שעושים עם המתים הוא חסד‪:"...‬‬
‫של מצוה‪.‬‬
‫של אמת‪.‬‬
‫אחרון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪580‬‬
‫החלשים מבין השבטים הם‪:‬‬
‫ראובן‪ ,‬שמעון‪ .‬לוי‪ ,‬יששכר ובנימין‪.‬‬
‫גד‪ ,‬נפתלי‪ ,‬דן‪ ,‬זבולון ואשר‪.‬‬
‫הדעות חלוקות בכך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1848‬‬
‫הכלל‪" :‬נח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש ואל ילבין פני‬
‫חברו ברבים" נלמד מ‪:‬‬
‫תמר‬
‫אברהם‬
‫רחל‬
‫‪1‬‬
‫‪583‬‬
‫"מכאן שחולקין כבוד למלכות"‪ .‬הדבר נלמד מ‪:‬‬
‫מלכיצדק שיצא לקראת אברהם‪.‬‬
‫יעקב שחלק כבוד ליוסף‪.‬‬
‫יעקב שחלק כבוד לפרעה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪571‬‬
‫"משל למרגלית שנפלה בין החול‪ .‬אדם משמש בחול וכוברו‬
‫בכברה עד שמוצא את המרגלית וכו'"‪ .‬ה"מרגלית" היא‪:‬‬
‫אברהם‪.‬‬
‫יוסף‪.‬‬
‫עם ישראל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1846‬‬
‫שני נקשר על ידו של‪:‬‬
‫עשיו‬
‫זרח‬
‫פרץ‬
‫‪2‬‬
‫‪1844‬‬
‫חירה הי' רעהו של‪:‬‬
‫עשיו‬
‫פרץ‬
‫יהודה‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש בראשית ‪ +‬רש"י‬
‫‪3‬‬
‫עמוד ‪ 9‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬חומש שמות ‪ +‬רש"י‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪503‬‬
‫בשם המפורש‪:‬‬
‫הרג עם ישראל את עמלק במלחמה אתו‪.‬‬
‫נהרג חור בן מרים‪.‬‬
‫הרג משה רבינו את המצרי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1785‬‬
‫"(וכסה [הארבה] את) עין הארץ"‪ ,‬הוא מלשון‪:‬‬
‫מראה הארץ‬
‫נקודה‪ ,‬כמו האישון שבעין‬
‫מקום גבוה שממנו משקיפים על הארץ‬
‫‪1‬‬
‫‪504‬‬
‫בשכר שחסו על עמם‪ ,‬והוכו‪ ,‬זכו שוטרי ישראל‪:‬‬
‫לנבואה‪.‬‬
‫להיות חברי סנהדרין‪.‬‬
‫שיצאו מהם מלכי ישראל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪505‬‬
‫"העשוי לפרעה תראה‪ ,‬ולא העשוי למלכי ז' אומות"‪ .‬עונש זה שסירב ללכת אל פרעה בשליחות ה'‪.‬‬
‫ניתן למשה רבינו בגלל‪:‬‬
‫שאמר‪" ,‬הן לא יאמינו לי"‪.‬‬
‫שהרהר על מידותיו של הקב"ה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1792‬‬
‫הפסוק "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל" מלמדנו ש‪:‬‬
‫שלוחו של אדם כמותו‬
‫שחיטה כשרה בזר‬
‫שחיטה כשרה בנשים‬
‫‪1‬‬
‫‪3973‬‬
‫"ואחר כך באו משה ואהרן אבל הזקנים נשמטו אחד אחד"‪,‬‬
‫מה היה עונשם?‬
‫ירדו מנכסיהם‬
‫נהרגו כשמיחו בעם בחטא העגל‬
‫בהר סיני נפרע להם שנאמר "ויגש הוא‬
‫לבדו והם לא ניגשו"‬
‫‪3‬‬
‫‪513‬‬
‫"אין מחמיצין את המצוות"‪ .‬כלל זה נלמד מ‪:‬‬
‫שמירת המצות שלא תחמצנה‪.‬‬
‫זריזותם של ישראל לקבלת התורה‪.‬‬
‫זריזותם של הנשיאים לנדבת המשכן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪507‬‬
‫"הנושא אשה צריך לבדוק באחיה"‪ .‬כלל זה נלמד מנישואי‪:‬‬
‫מרים‪.‬‬
‫ציפורה‪.‬‬
‫אלישבע בת עמינדב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1787‬‬
‫היכן נאמרה למשה הנבואה של מכת בכורות?‬
‫בבית פרעה‬
‫מחוץ למצרים‬
‫מחוץ לעיר‬
‫‪1‬‬
‫‪3975‬‬
‫מתי היו מסדרים את לחם הפנים?‬
‫יום א'‬
‫בחצות הלילה של יום ג'‬
‫ביום שבת‬
‫‪3‬‬
‫‪3971‬‬
‫"ויקם מלך חדש"‪ ,‬מי החולקים בדבר?‬
‫ריר"ל‬
‫אביי ורבא‬
‫רב ושמואל‬
‫‪3‬‬
‫‪1793‬‬
‫"בין הערביים" הוא‪:‬‬
‫‪ 6‬שעות האחרונות של היום‬
‫‪ 2 1/2‬שעות האחרונות של היום‬
‫‪ 1 1/4‬שעות האחרונות של היום‬
‫‪1‬‬
‫‪514‬‬
‫ארבע מאות ושלושים השנים שהיו ישראל במצרים‪ ,‬נמנות‬
‫החל מ‪:‬‬
‫לידת יצחק‪.‬‬
‫עקידת יצחק‪.‬‬
‫ברית בין הבתרים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1788‬‬
‫"שתי (אותותי אלה בקרבו)" הוא מלשון‪:‬‬
‫לשים‬
‫תשתית‬
‫שתי' (שתיית כוס התרעלה)‬
‫‪1‬‬
‫‪506‬‬
‫בספר שמות מובא בתורה ‪ -‬בפירוש ‪ -‬קל וחומר‪ ,‬בפרשת‪:‬‬
‫שמות‪.‬‬
‫וארא‪.‬‬
‫משפטים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3974‬‬
‫"זר זהב"‪ ,‬סימן למה הוא‪:‬‬
‫כתר כהונה‬
‫כתר מלכות‬
‫כתר תורה‬
‫‪3‬‬
‫‪510‬‬
‫"שאף הם היו משעבדים בהם ושמחים בצרתם"‪ .‬הדברים‬
‫אמורים על‪:‬‬
‫בכורי מצרים‪.‬‬
‫בכורי השפחות‪.‬‬
‫עבדי פרעה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש שמות ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 10‬מ‪331 -‬‬
‫‪80‬‬
‫הגזרה על דור המדבר בעוון המרגלים לא חלה על‪:‬‬
‫נשים‪.‬‬
‫גברים למטה מגיל ‪.20‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪509‬‬
‫המכה שהיה בה נס בתוך נס‪ ,‬היא‪:‬‬
‫מכת ברד‪.‬‬
‫מכת דם‪.‬‬
‫מכת בכורות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1794‬‬
‫"נא" שנזכר בקרבן הפסח‪ ,‬הוא מלשון‪:‬‬
‫בקשה‬
‫צלי' מושלמת‬
‫צלי' בלתי מושלמת‬
‫‪3‬‬
‫‪511‬‬
‫"חלק כבוד למלכות"‪ .‬הדברים אמורים על‪:‬‬
‫משה רבינו‪.‬‬
‫יתרו‪.‬‬
‫בצלאל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1791‬‬
‫באיזה גיל צריך להיות השה המיועד לקרבן פסח?‬
‫בן שנה‬
‫בן שנתיים‬
‫בן שלוש‬
‫‪1‬‬
‫‪1786‬‬
‫מה היה גורלם של הרשעים שלא רצו לצאת ממצרים?‬
‫מתו בשלושת ימי אפלה‬
‫משה רבינו החזירם בתשובה‬
‫טבעו בים סוף‬
‫‪1‬‬
‫‪1796‬‬
‫מה דין מצוה של מעשר שני לעניין קיום מצוות אכילת מצה‬
‫בליל פסח?‬
‫כשרה‬
‫לא כשרה‬
‫לא כשרה לכתחילה‪ ,‬אבל אם אכלה יצא‬
‫ידי חובה‬
‫‪2‬‬
‫‪1797‬‬
‫מתי ארעה מכת בכורות?‬
‫בדיוק בחצות הלילה‬
‫סמוך לחצות מלפניו‬
‫סמוך לחצות מאחריו‬
‫‪1‬‬
‫‪1795‬‬
‫"אך ביום זה תשביתו שאור" ‪ -‬מצוה זו מתייחסת ליום‪:‬‬
‫יד' בניסן‬
‫טו' בניסן‬
‫ליל טו' בניסן‬
‫‪1‬‬
‫‪3972‬‬
‫"ויחר אף" מה הפסיד משה מחרון אף זה?‬
‫שלא נכנס לארץ‬
‫שהכהונה הייתה אמורה לצאת ממנו‬
‫שהמלכות הייתה צריכה לצאת ממנו‬
‫‪2‬‬
‫‪512‬‬
‫"מכאן ששלוחו של אדם כמותו"‪ .‬הדברים נלמדים מ‪:‬‬
‫שליחותו של משה לפרעה‪.‬‬
‫בנין המשכן ע"י משה‪.‬‬
‫שחיטת הפסח על ידי כל ישראל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1784‬‬
‫"התעללתי במצרים" הוא מלשון‪:‬‬
‫משחק‬
‫פועל מעללים‬
‫עולל ויונק‬
‫‪1‬‬
‫‪1790‬‬
‫כדי שהמצרים יקבלו את המכות‪ ,‬ה' הכביד את הלב של מי?‬
‫של פרעה‬
‫של עבדיו‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1789‬‬
‫"ותחשך הארץ" נאמר בקשר למכת‪:‬‬
‫חושך‬
‫ארבה‬
‫ערוב‬
‫‪2‬‬
‫‪508‬‬
‫מתוך עשרת המכות בוצעו על ידי אהרון בלבד‪:‬‬
‫‪ 2‬מכות‪.‬‬
‫‪ 3‬מכות‪.‬‬
‫יותר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪502‬‬
‫משה רבינו נולד לאחר‪:‬‬
‫‪ 6‬חודשים ויום אחד‪.‬‬
‫‪ 7‬חודשים ויום אחד‪.‬‬
‫‪ 9‬חודשים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪28‬‬
‫"ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם"‪ .‬כוונת הפסוק‬
‫היא ל‪:‬‬
‫מחרת יום הכיפורים‪.‬‬
‫מחרת היום שבו הגיע יתרו למדבר סיני‪.‬‬
‫מחרת מתן תורה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪519‬‬
‫פרשת פרה אדומה ניתנה ב‪:‬‬
‫רפידים‪.‬‬
‫מרה‪.‬‬
‫אילימה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪22‬‬
‫"שלא היתה חשובה בעיניהם אלא כעיר בינונית של עשרה‬
‫בני אדם לענין המלחמה"‪ .‬הדברים אמורים כלפי‪:‬‬
‫שמעון ולוי בשכם‪.‬‬
‫אחי יוסף במצרים‪.‬‬
‫ארבעת המלכים בסדום‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש שמות ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 11‬מ‪331 -‬‬
‫‪1798‬‬
‫הכוכב "רעה" הוא סימן ל‪:‬‬
‫דם מילה‬
‫דם הריגת בני ישראל‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪532‬‬
‫המילה שמופיעה תמיד בתורה במובן של רשות‪ ,‬למעט‬
‫שלושה מקומות‪ ,‬היא‪:‬‬
‫אשר‪.‬‬
‫אם‪.‬‬
‫והיה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪529‬‬
‫שבועת שוא היא‪:‬‬
‫שבועת שקר‪.‬‬
‫שבועה שהנשבע פטור ממנה‪.‬‬
‫שבועה על מציאות ידועה לכל בלאו הכי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪516‬‬
‫"פחד" ו"אימה"‪:‬‬
‫הן מילים נרדפות אך שוות במשמעותן‪.‬‬
‫פחד נופל על הקרובים ואילו אימה נופלת‬
‫על הרחוקים‪.‬‬
‫אימה נופלת על הקרובים ופחד על‬
‫הרחוקים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪27‬‬
‫"משל למהלך בדרך ובנו מהלך לפניו‪ .‬באו ליסטים לשבותו‪,‬‬
‫נטלו מלפניו ונתנו לאחריו"‪ .‬משל זה מובא בפירוש רש"י על‬
‫הפסוק‪:‬‬
‫"ואשא אתכם על כנפי נשרים"‪.‬‬
‫"ויבוא עמלק וילחם עם ישראל"‪.‬‬
‫"ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה‬
‫ישראל"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪26‬‬
‫"טוב שבנחשים רצוץ את מוחו"‪ .‬אמרה זו נלמדת מ‪:‬‬
‫יתרו שהיצר על טביעת המצרים‪.‬‬
‫אותם שיראו את ה' במכת ברד‪,‬‬
‫והשתמשו בבהמות שניצלו לרדוף אחר‬
‫ישראל‪.‬‬
‫בכורי השפחות שאף הם לקו‪ ,‬משום‬
‫שהשתעבדו בישראל ושמחו בצרתם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪518‬‬
‫"יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך"‪" ,‬כבוד חברך כמורא‬
‫רבך"‪" ,‬מורא רבך כמורא שמים" ‪ -‬כל אלה נלמדים מ‪:‬‬
‫משה‪.‬‬
‫יהושע‪.‬‬
‫בני אהרון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪521‬‬
‫"בהדי הוצא לקי כרבא‪ .‬על ידי הרשעים מתגנין הכשרים"‪.‬‬
‫הדברים מופיעים בפרשת‪:‬‬
‫העגל‪.‬‬
‫המן‪.‬‬
‫המתלוננים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪524‬‬
‫שור שנגמר דינו לסקילה‪:‬‬
‫אסור באכילה‪.‬‬
‫אסור בהנאה‪.‬‬
‫מותר בשניהם עד לסקילתו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪531‬‬
‫"אינו דומה השומע מפי הרב לשומע מפי המלך"‪ .‬דברים‬
‫אלה נאמרו‪:‬‬
‫על ידי משה לשלוחי פרעה‪.‬‬
‫על ידי משה לקדוש ברוך הוא‪.‬‬
‫על ידי ישראל למשה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪515‬‬
‫"בלב אחד כאיש אחד"‪ .‬הדברים מופיעים בהקשר ל‪:‬‬
‫יציאת מצרים‪.‬‬
‫מתן תורה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1809‬‬
‫למה הכוונה בפסוק "החודש הזה לכם ראש חדשים"?‬
‫חידוש הירח בכל חודש‬
‫חודש ניסן יקרא חודש ראשון במנין‬
‫החודשים‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1807‬‬
‫למי מלאכת אוכל נפש מותרת ביום טוב?‬
‫לבהמה ולא לנכרים‬
‫לנכרים ולא לבהמה‬
‫לנכרים ולבהמה‬
‫‪1‬‬
‫‪525‬‬
‫"אמר רבן יוחנן בן זכאי‪ ,‬חס המקום על כבודן של בריות"‪.‬‬
‫הדברים אמורים בהקשר ל‪:‬‬
‫גונב וטובח שור או שה‪.‬‬
‫עבד נרצע‪.‬‬
‫בא במחתרת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪523‬‬
‫התשלום המכונה "שבת" מפצה את הניזק על‪:‬‬
‫ביטולו ממלאכה‪.‬‬
‫בושתו‪.‬‬
‫הוצאותיו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪528‬‬
‫"מי הוא שראה אלה יוצאין ולא יצא"‪ .‬הדברים אמורים‬
‫בהקשר ל‪:‬‬
‫יציאת משה ואהרון מעם פרעה‪.‬‬
‫יציאת משה‪ ,‬אהרון ובניו‪ ,‬לקראת יתרו‪.‬‬
‫יציאת משה ואהרון ממצרים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1802‬‬
‫מה הפירוש שהשה המיועד לקרבן פסח צריך להיות "בן‬
‫שנה"?‬
‫כל שנתו הראשונה‬
‫אחרי שמלאה לו שנה‬
‫בחודש שבו נעשה בן שנה‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש שמות ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 12‬מ‪331 -‬‬
‫‪1808‬‬
‫מה דין מצה של חלות תודה לעניין קיום מצות אכילת מצה‬
‫בליל פסח?‬
‫כשרה‬
‫לא כשרה‬
‫לא כשרה לכתחילה‪ ,‬אבל אם אכלה יצא‬
‫ידי חובה‬
‫‪2‬‬
‫‪1806‬‬
‫מהסתירה שישנה לכאורה בין הפסוקים "שבעת ימים מצות‬
‫תאכלו" ו"ששת ימים תאכל מצות"‪ ,‬למדו ש‪:‬‬
‫בשביעי של פסח אין חובה לאכול מצה‬
‫ביום הראשון של פסח אין חובה לאכול‬
‫מצה‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪526‬‬
‫הטוען על פקדון בידו שנגנב והודה במקצת‪:‬‬
‫חייב לשלם את הכל‪.‬‬
‫חייב לשלם על מה שהודה בלבד‪.‬‬
‫חייב לשלם מה שהודה ונשבע על השאר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪520‬‬
‫המן החל לרדת ב‪:‬‬
‫כ"ג ניסן‪.‬‬
‫ראש חודש אייר‪.‬‬
‫ט"ו אייר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪527‬‬
‫סמני את המשפט שאינו נכון‪:‬‬
‫כל השומרים חייבים על פשיעה‪.‬‬
‫דינו של שוכר שנוי במחלוקת‪.‬‬
‫כל השומרים פטורים על אונס‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1799‬‬
‫מתי מתו הרשעים שלא רצו לצאת ממצרים?‬
‫בשלושת הימים הראשונים של מכת חושך בשלושת הימים האחרונים של מכת חושך בששת הימים של מכת חושך‬
‫‪1‬‬
‫‪1803‬‬
‫בכמה "כתות" נשחט קרבן פסח?‬
‫שלוש‬
‫כמה שרוצים‬
‫אין כתות בישראל‬
‫‪1‬‬
‫‪522‬‬
‫"יעוד" הוא צורה שבה משתחררת‪:‬‬
‫שפחה כנענית‪.‬‬
‫אמה עבריה‪.‬‬
‫שתיהן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪530‬‬
‫"כנשר הנושא גוזליו על כנפיו"‪ .‬דימוי זה מתייחס למצבם של‬
‫ישראל בעת‪:‬‬
‫יציאת מצרים‪.‬‬
‫מלחמת עמלק‪.‬‬
‫קריעת ים סוף‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪517‬‬
‫"לפי שמסר נפשו עליה לכך נקראת על שמו"‪ .‬הדברים‬
‫אמורים על‪:‬‬
‫התורה שנקראת תורת משה‪.‬‬
‫מרים שנקראת אחות אהרון‪.‬‬
‫המשכן שנקרא משכן משה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1805‬‬
‫הבשר שנשאר מקרבן פסח ("נותר")‪ ,‬מתי שורפים אותו?‬
‫אחרי חצות הלילה‬
‫בבוקר הראשון‬
‫בבוקר השני‬
‫‪3‬‬
‫‪1801‬‬
‫המצווה לספר "באזני בנך ובן בנך" מתייחסת לניסים שה'‬
‫עשה לישראל ב‪:‬‬
‫מצרים (עשר המכות)‬
‫ים סוף‬
‫מדבר‬
‫‪1‬‬
‫‪1804‬‬
‫"משקוף" הוא מלשון‪:‬‬
‫חבטה‬
‫שקיפות (שאפשר לראות בעדו)‬
‫השקפה‬
‫‪1‬‬
‫‪1800‬‬
‫"(מאנת) לענות (מפני)" הוא מלשון‪:‬‬
‫מענה ותשובה‬
‫עני ושפל‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪2‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪39‬‬
‫כל אחד מחוטי האפוד היה כפול‪:‬‬
‫‪ 28‬חוטים‪.‬‬
‫‪ 18‬חוטים‪.‬‬
‫‪16‬חוטים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1813‬‬
‫"רבות מופתי בארץ מצרים" מתייחס ל‪:‬‬
‫עשר מכות‬
‫מכת בכורות‪ ,‬קרי"ס וניעור מצרים‬
‫הניסים שהיו לפני עשר מכות‬
‫‪2‬‬
‫‪31‬‬
‫שואל פטור מנזק שאירע‪:‬‬
‫כתוצאה מאונס בלתי צפוי ונשלט‪.‬‬
‫בשגגה‪.‬‬
‫כאשר הבעלים נוכחים עמו בשעת‬
‫השאלה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪33‬‬
‫רוב דיינים לחובה הוא רוב של‪:‬‬
‫דיין אחד‪.‬‬
‫שני דיינים‪.‬‬
‫תלוי אם המדובר בדיני ממונות או נפשות‪3 .‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש שמות ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 13‬מ‪331 -‬‬
‫‪533‬‬
‫אדם שנגמר דינו בדיני נפשות‪ ,‬לזכות או לחובה‪ ,‬ובא אחר‬
‫כדי לטעון טענה נוספת שיש בה כדי להשפיע על דינו‪:‬‬
‫מחזירים אותו לבית הדין בין לחובה ובין‬
‫לזכות‪.‬‬
‫כיון שנגמר דינו אין מחזירים אותו לעולם‪.‬‬
‫מחזירים אותו לזכות אך לא לחובה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1817‬‬
‫כלפי מי נאמר חיוב כרת על אכילת חמץ בפסח?‬
‫למי שנולד יהודי‬
‫לגר‬
‫למי שנולד יהודי ולגר‬
‫‪3‬‬
‫‪36‬‬
‫מידות ומבנה המנורה הם‪:‬‬
‫גובהה ‪ 18‬טפחים‪ ,‬והיו בה ‪ 22‬גביעים‬
‫ו‪ 11-‬כפתורים‪.‬‬
‫גובהה ‪ 24‬טפחים‪ ,‬והיו בה ‪ 18‬גביעים ו ‪-‬‬
‫‪ 22‬כפתורים‪.‬‬
‫גובהה אמה‪ ,‬והיו בה ‪ 20‬גביעים ו ‪18-‬‬
‫כפתורים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪30‬‬
‫"אם על הפתיחה חייב‪ ,‬על הכריה לא כל שכן‪ ,‬אלא להביא‬
‫כורה אחר כורה שהוא חייב"‪ .‬פירוש הדברים הוא‪:‬‬
‫שאם אדם כרה מספר בורות בבת אחת‪,‬‬
‫הוא חייב על תוצאותיו של כל אחד מהם‪.‬‬
‫שאם אדם חפר בור שאין בו כדי חיוב‪,‬‬
‫ובא אחר והעמיקו לכדי שיעור חיוב‪,‬‬
‫האחרון חייב‪.‬‬
‫שאם שנים כרו בור בשותפות‪ ,‬שוה‬
‫בשוה‪ ,‬כל אחד מהם מתחייב בנפרד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫"אורים ותומים" הוא כינוי ל‪:‬‬
‫חושן המשפט‪.‬‬
‫אבני החושן‪.‬‬
‫שם המפורש שהיה בתוך החושן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪34‬‬
‫סמני את המשפט שאינו נכון‪:‬‬
‫אורכן של יריעות המשכן לאחר שחוברו זו יריעות העיזים היו קצרות מיריעות המשכן‪ .‬יריעות המשכן היו תחת יריעות העיזים‪.‬‬
‫לזו‪ ,‬היה ‪ 40‬אמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪537‬‬
‫בפתח חצר המשכן‪:‬‬
‫היתה פרוכת‪.‬‬
‫היה שער עץ‪.‬‬
‫היה מסך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪35‬‬
‫במערב המשכן היו‪:‬‬
‫‪ 7‬קרשים‪.‬‬
‫‪ 10‬קרשים‪.‬‬
‫‪ 8‬קרשים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪534‬‬
‫חור היה‪:‬‬
‫בנו של עתניאל בן קנז‪.‬‬
‫בנו של כלב בן יפונה‪.‬‬
‫נכדו של אהרון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1812‬‬
‫"האיש משה גדול מאוד" בעיני מי?‬
‫פרעה‬
‫עבדי פרעה‬
‫עבדי פרעה והעם‬
‫‪3‬‬
‫‪1810‬‬
‫מתי משה התרגז על פרעה?‬
‫כשאמר לו את הנבואה על עשר המכות‬
‫כשאמר לו את הנבואה על מכת בכורות‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪2‬‬
‫‪1816‬‬
‫מתי הוא הזמן שהאנשים שנמנו על קרבן פסח מסוים יכולים‬
‫לחזור בהם ולהמנות על קרבן פסח אחר?‬
‫לפני שחיטת הקרבן‬
‫לפני הזאת הדם‬
‫לא משנה מתי‬
‫‪1‬‬
‫‪535‬‬
‫שלושת הארונות שעשה בצלאל היו‪:‬‬
‫מזהב‪.‬‬
‫שנים מזהב ואחד מעץ‪.‬‬
‫שנים מעץ ואחד מזהב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪29‬‬
‫אמה עבריה משתחררת ב‪:‬‬
‫סימנים‪ ,‬בגרות‪ ,‬פדיון‪ ,‬שש‪ ,‬שן ועין‪.‬‬
‫בגרות‪ ,‬יובל‪ ,‬ייעוד‪ ,‬סימנים‪ ,‬שן ועין‪.‬‬
‫שש‪ ,‬יובל‪ ,‬סימנים‪ ,‬פדיון‪ ,‬ייעוד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪38‬‬
‫בדי הארון היו‪:‬‬
‫לאורכו‪.‬‬
‫לרוחבו‪.‬‬
‫יש בכך מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪37‬‬
‫מסגרת השולחן היתה סביב‪:‬‬
‫שפתו‪.‬‬
‫רגליו‪.‬‬
‫יש בכך מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1814‬‬
‫באיזה מקום נאמרה למשה הנבואה של "החודש הזה לכם‬
‫ראש חודשים"?‬
‫בבית פרעה‬
‫חוץ לעיר‬
‫חוץ למצרים‬
‫‪2‬‬
‫‪536‬‬
‫שלושת הדברים שבהם התקשה משה‪ ,‬הם‪:‬‬
‫מולד הלבנה‪ ,‬מחצית השקל‪ ,‬מעשה‬
‫המנורה‪.‬‬
‫מעשה הכרובים‪ ,‬מולד הלבנה‪ ,‬מעשה‬
‫המנורה‪.‬‬
‫מחצית השקל‪ ,‬מעשה המנורה‪ ,‬מעשה‬
‫הכרובים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש שמות ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 14‬מ‪331 -‬‬
‫‪1811‬‬
‫היחס בין הארבה של משה לזה של יואל הנביא הוא‪:‬‬
‫אצל משה הי' מין אחד ואצל יואל הרבה‬
‫מינים‬
‫אצל יואל הי' מין אחד ואצל ימשה הרבה‬
‫מינים‬
‫אצל שניהם היו הרבה מינים‬
‫‪1‬‬
‫‪32‬‬
‫מזיק שאין לו לשלם אלא בקרקע‪:‬‬
‫חייב לשלם במובחרת שבקרקעותיו‪.‬‬
‫יכול לשלם בכל קרקע שהיא‪.‬‬
‫טיב הקרקע שבה הוא משלם תלוי בסוג‬
‫הנזק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1818‬‬
‫הפירוש של "ופסחתי עליכם" (האמור בקשר לקרבן פסח)‬
‫הוא מלשון‪:‬‬
‫חמלה‬
‫קפיצה‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫‪43‬‬
‫"ולא יכול משה לבוא את אהל מועד" ‪( -‬רש"י) "וכתוב אחד‬
‫אומר ובבא משה אל אהל מועד‪ ,‬בא הכתוב השלישי והכריע‬
‫ביניהם‪ ,‬כי שכן עליו הענן…"‪ .‬השלימי‪:‬‬
‫"אם בענן נכנס‪ ,‬בלא ענן לא כל שכן"‪.‬‬
‫"מה להלן בענן‪ ,‬אף כאן"‪.‬‬
‫"אמור מעתה‪ ,‬כל זמן שהיה עליו הענן‪,‬‬
‫לא היה יכול לבוא"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪539‬‬
‫הנשיאים מיהרו להתנדב‪:‬‬
‫במלאכת המשכן‪.‬‬
‫בחנוכת המזבח‪.‬‬
‫בהקרבת הקרבנות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1826‬‬
‫איזו מצוה צריכים לקיים ב"חיפזון"?‬
‫הנמחת תפילין‬
‫שחיטת הפסח‬
‫אכילת הפסח‬
‫‪3‬‬
‫‪1825‬‬
‫איזו בהמה כשרה לקרבן פסח?‬
‫דקה‬
‫גסה‬
‫איזו שרוצים‬
‫‪1‬‬
‫‪538‬‬
‫בנית המשכן‪:‬‬
‫דוחה את השבת‪.‬‬
‫לא דוחה את השבת‪.‬‬
‫תלוי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪540‬‬
‫בשר עוף בחלב‪:‬‬
‫אסור מן התורה‪.‬‬
‫אסור מדברי סופרים‪.‬‬
‫חכמים למדוהו מן התורה באחת מי"ג‬
‫מידות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1819‬‬
‫מיהו "אותו צדיק" הנזכר בקשר ליציאת מצרים‪ ,‬שהקב"ה‬
‫חשש שהוא קלא יאמר "ועבדום וענו אותם" קיים בהם‬
‫"ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" לא קיים בהם?‬
‫אברהם‬
‫יעקב‬
‫משה‬
‫‪1‬‬
‫‪1821‬‬
‫מכת בכורות היתה אצל‪:‬‬
‫בני אדם‬
‫בני אדם ובהמות‬
‫בני אדם‪ ,‬בהמות ועופות‬
‫‪2‬‬
‫‪41‬‬
‫טעותם של ישראל בחטא העגל נבעה מכך ש‪:‬‬
‫הם חישבו גם את יום עלייתו של משה‬
‫רבינו בכלל ‪ 40‬יום‪.‬‬
‫השטן בלבלם בט"ז תמוז והראה להם את א ו‪-‬ב שניהם נכונים‪.‬‬
‫דמותו המתה כביכול של משה רבינו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1822‬‬
‫באיזה זמן הי' ה' מדבר עם משה?‬
‫ביום‬
‫בלילה‬
‫ביום ובלילה‬
‫‪1‬‬
‫‪1824‬‬
‫באיזה צד של המשקוף והמזוזות שמו את הדם של קרבן‬
‫פסח?‬
‫מבפנים‬
‫מבחוץ‬
‫לא משנה היכן‪ ,‬העיקר שהי' דם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪42‬‬
‫משה רבינו נצטווה בסיני‪:‬‬
‫לבנות את המשכן וכליו במקביל‪ ,‬באותו‬
‫פרק זמן‪.‬‬
‫לבנות תחילה את המשכן‪ ,‬ואח"כ את כליו‪ .‬לבנות תחילה את כלי המשכן ורק אח"כ‬
‫את המשכן עצמו‪.‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש שמות ‪ +‬רש"י‬
‫‪2‬‬
‫עמוד ‪ 15‬מ‪331 -‬‬
‫‪1823‬‬
‫המצוה להביא הביתה את הבהמה המיועדת לקרבן פסח‬
‫בעשירי בניסן מתייחסת ל‪:‬‬
‫פסח מצרים‬
‫פסח דורות‬
‫פסח מצרים ודורות‬
‫‪1‬‬
‫‪1820‬‬
‫"לפני לא הי' כן‪ ...‬ואחריו לא יהי' כן" נאמר על‪:‬‬
‫מכת ארבה‬
‫מכת ערוב‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש שמות ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 16‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬חומש ויקרא ‪ +‬רש"י‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪3083‬‬
‫"תנוך" ‪ -‬פירושו‪:‬‬
‫הבשר הרך שבסוף האוזן‪.‬‬
‫תנוק‪.‬‬
‫הגדר האמצעי שבאוזן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1963‬‬
‫מה מכניס הכה"ג לקדש הקדשים ביוה"כ?‬
‫גחלים‬
‫קטורת‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1958‬‬
‫מה הכוונה בתיבה "עזאזל" (שעיר לעזאזל)?‬
‫לשון קללה‬
‫(הר) עז וקשה‬
‫מלשון שעיר עזים‬
‫‪2‬‬
‫‪3147‬‬
‫"דק ותבלול הם"‬
‫ממומי העין‪.‬‬
‫מיני שחין‪.‬‬
‫מיני צרעת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1960‬‬
‫מצות נתינת דם ("מתנות") באצבע ע"י הכה"ג ביוה"כ נאמרה קרנות מזבח הזהב‬
‫בקשר ל‪:‬‬
‫גגו של מזבח הזהב‬
‫הבדים של מזבח הזהב‬
‫‪1‬‬
‫‪1957‬‬
‫מהם בגדי הכהן גדול בעבודתו המיוחדת בקדש הקדשים‬
‫ביום הכפורים?‬
‫שמונה בגדים מזהב‬
‫ארבעה בגדים מזהב‬
‫ארבעה בגדים מפשתן‬
‫‪3‬‬
‫‪1961‬‬
‫נבלת עוף טהור מטמאה את האדם ע"י‪:‬‬
‫אכילה‬
‫מגע‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪58‬‬
‫אשם תלוי הוא קרבנו של‪:‬‬
‫מי שנגע בטומאה‪ ,‬ושגג באכילת קדשים‬
‫או כניסה למקדש‪.‬‬
‫מי שבא ספק כרת לידו ואינו יודע אם עבר מי שהקריב קרבן עני והעשיר‪ ,‬שקרבנו‬
‫הראשון תולה את חטאו‪ ,‬עד שישוב‬
‫עליו או לאו‪.‬‬
‫ויקריב קרבן עשיר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1959‬‬
‫בכניסתו של הכהן גדול לקדש הקדשים ביוה"כ ‪ -‬כמה הזאות אחת למטה ושבע למעלה‬
‫מדם השעיר הי' מזה?‬
‫אחת למעלה ושבע למטה‬
‫למעלה ולמטה ולארבע רוחות השמים‬
‫‪2‬‬
‫‪3080‬‬
‫"שפחה נחרפת" היא‪:‬‬
‫שפחה כנענית רגילה‪.‬‬
‫שפחה כנענית שחציה שפחה וחציה בת‬
‫חורין‪.‬‬
‫שפחה כנענית משוחררת לגמרי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪588‬‬
‫קרבן עולה מכפר על‪:‬‬
‫לא תעשה ולאו הניתק לעשה‪.‬‬
‫עשה ולאו הבא לאזהרה‪.‬‬
‫עשה ולאו הניתק לעשה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪44‬‬
‫קרבן חטאת קרב על דבר שאילו נעשה בזדון היה מחייב‪:‬‬
‫אזהרה ומיתה בידי שמים‪.‬‬
‫לאו וכרת‪.‬‬
‫עשה ומיתת ב"ד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪46‬‬
‫קרבן שלמים נאכל‪:‬‬
‫יום ולילה‪.‬‬
‫יום ההקרבה בלבד‪.‬‬
‫שני ימים ולילה אחד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3157‬‬
‫שעור גודלו של בשר השרץ המטמא אדם הוא‪:‬‬
‫כזית‪.‬‬
‫כביצה‪.‬‬
‫כעדשה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪51‬‬
‫פר העלם דבר של ציבור קרב על‪:‬‬
‫זדון כלל הציבור באיסורי מיתות ב"ד‪ ,‬ללא שגגת כל הציבור באיסור כרת‪ ,‬על פי‬
‫הוראת הסנהדרין‪.‬‬
‫התראה‪.‬‬
‫שגגת כל הציבור באיסור לאו‪ ,‬על פי‬
‫הוראת הסנהדרין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3018‬‬
‫צרעת באה כעונש על‪:‬‬
‫מוציא שם רע‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫רכילות‪.‬‬
‫לשון הרע‪.‬‬
‫חומש ויקרא ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 17‬מ‪331 -‬‬
‫מביא אשם גזילות‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫הנהנה מרכוש הקודש במזיד‪:‬‬
‫מביא אשם מעילות‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫"פיגול" הוא קרבן ש‪:‬‬
‫נשחט מתוך מחשבה לאוכלו חוץ לזמנו או נאכל בטומאה על ידי זרים‪.‬‬
‫מקומו‪.‬‬
‫‪3081‬‬
‫הציווי "בקורת תהיה" שנאמר בשפחה חרופה ‪ -‬מלמדנו חיוב‪ :‬לבקר את הדבר‪ ,‬לחייבה מלקות ולא‬
‫מיתה‪.‬‬
‫‪3084‬‬
‫הכהנים הגדולים שהיו מתקופת יאשיהו ואילך (שבימיו נגנזה הם ביצעו את העבודה בצורה חלקית‪.‬‬
‫צלוחית של שמן המשחה) שלא נמשחו בשמן ‪ -‬האם יכלו‬
‫לבצע את עבודת הכהן גדול ביום הכיפורים כפי שנאמר‬
‫בתורה?‬
‫אינו מביא אשם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫נפסל עקב זריקת דמו במקום הלא נכון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫שמי שנענש בעונש מלקות יהיה בקריאה‪ .‬שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫הם לא יכלו לבצע את העבודה‪.‬‬
‫הם ביצעו את העבודה בשלימות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3085‬‬
‫האיסור והעונש שנזכרו בתורה על מי ש"ישחט שור או כבש‬
‫או עז במחנה או‪ ...‬מחוץ למחנה‪ ,‬ואל פתח אוהל מועד לא‬
‫הביאו להקריב קרבן לה'‪ ...‬ונכרת האיש ההוא מקרב עמו"‬
‫נאמר על‪:‬‬
‫שחיטת חולין‪.‬‬
‫שחיטת קדשים‪.‬‬
‫שחיטת קדשי קדשים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3087‬‬
‫האיסור והעונש שנזכרו בתורה על מי ש"ישחט שור או כבש‬
‫או עז במחנה או‪ ...‬מחוץ למחנה‪ ,‬ואל פתח אוהל מועד לא‬
‫הביאו להקריב קרבן לה'‪ ...‬ונכרת האיש ההוא מקרב עמו"‬
‫נאמר על‪:‬‬
‫שחיטה מחוץ לבית המקדש‪.‬‬
‫זריקת דם מחוץ לבית המקדש‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3086‬‬
‫האיסור להקריב קרבן מחוץ לבית המקדש ‪ -‬נאמר על‪:‬‬
‫שחיטה מחוץ לבית המקדש‪.‬‬
‫הקטרת איברים מחוץ לבית המקדש‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3158‬‬
‫נבלת עוף טהור מטמאת ב‪:‬‬
‫אכילה‪.‬‬
‫מגע‪.‬‬
‫משא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3098‬‬
‫האיסור "לא תקלל חרש" כולל גם‪:‬‬
‫כל אדם חי שאינו חרש‪.‬‬
‫נפטר שהלך לעולמו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3078‬‬
‫המונח "נוז" שנזכר בנוגע לאיסור "שעטנז" ‪ -‬משמעו‪:‬‬
‫דבר הנמלל ושזור זה עם זה‪.‬‬
‫גיזי צמר‪.‬‬
‫אניצי פשתן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3135‬‬
‫האיסור של כהן להיטמא למת בא לידי ביטוי ב‪:‬‬
‫נגיעה במת‪.‬‬
‫כניסה לאהל המת‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3111‬‬
‫האיסור "לא תעשו עוול במשפט במידה" נאמר על‪:‬‬
‫מידת היבש‪.‬‬
‫מידת הלח‪.‬‬
‫מידת הארץ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3140‬‬
‫רביעית דם מן המת מטמאת ב‪:‬‬
‫מגע‪.‬‬
‫אהל‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3145‬‬
‫המום "שרוע" שנאמר במומי כהנים ‪ -‬עניינו‪:‬‬
‫שחוטמו שקוע בין שתי העיניים‪.‬‬
‫שאחד מאבריו הזוגיים (עין‪ ,‬יד או רגל)‬
‫גדול מחבירו‬
‫שגביני עיניו שערן רוך ושוכב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3144‬‬
‫המום "חרום" שנזכר במומי כהנים ‪ -‬עניינו‪:‬‬
‫שחוטמו שקוע בין שתי העיניים‪.‬‬
‫שאחד מאבריו הזוגיים (עין‪ ,‬יד או רגל)‬
‫גדול מחבירו‪.‬‬
‫שיש בעיניו דוק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3146‬‬
‫המום "גיבן" שנזכר במומי כהנים ‪ -‬עניינו‪:‬‬
‫שגבו מכופף והוא הולך עקום‪.‬‬
‫שגביני עיניו שערן ארוך ושוכב‪.‬‬
‫שחוטמו שקוע בין שתי העיניים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש ויקרא ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 18‬מ‪331 -‬‬
‫‪3112‬‬
‫האיסור "לא תעשו עוול במשפט‪ ...‬במשורה" נאמר על‪:‬‬
‫מידת היבש‪.‬‬
‫מידת הלח‪.‬‬
‫מידת הארץ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3148‬‬
‫"גרב וילפת" הם‪:‬‬
‫ממומי העין‪.‬‬
‫מיני שחין‪.‬‬
‫מיני צרעת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪589‬‬
‫"אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין את לבו לשמים"‪.‬‬
‫הדבר נלמד מכך שגם בעולת העוף וגם בעולת בהמה נאמר‪:‬‬
‫ריח ניחוח‪.‬‬
‫אשה לה'‪.‬‬
‫ונפש כי תקריב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1956‬‬
‫איזה פסוק מתבאר ע"פי משל לחולה שנכנס אצלו רופא‪,‬‬
‫אמר לו אל תשכב בצונן ואל תשכב בטחב וכ'ו?‬
‫אחרי מות שני בני אהרון‬
‫ונשמרתם מאוד לנפשותיכם‬
‫ואם פשה יפשה הנגע‪ ...‬טמא הוא‬
‫‪1‬‬
‫‪3133‬‬
‫איסור פריעת הראש שנאמר בכהן גדול ‪ -‬עניינו הוא‪:‬‬
‫גידול השיער לביטוי אבל‪.‬‬
‫גידול השיער לשם נזירות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3132‬‬
‫איסור פריעת הראש שנאמר בכהן גדול ‪ -‬עניינו הוא‪:‬‬
‫גילוי הראש‪.‬‬
‫גידול השיער יותר מחודש‪.‬‬
‫גידול השיער יותר מ ‪ 6 -‬חודשים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3138‬‬
‫דין כהן גדול בהליכה אחר המיטה של אביו או אמו שמתו‬
‫(בלי נגיעה)‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3137‬‬
‫דין כהן גדול בהתעסקות במת מצוה הוא‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3139‬‬
‫דין כהן גדול בהקרבת קרבנות כשהוא אונן (ביום שמתו אביו‬
‫או אמו‪ ,‬לפני הקבורה)‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3136‬‬
‫דין כהן גדול בהתעסקות (=נגיעה) באביו או אימו שמתו‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3119‬‬
‫בנוגע לאיסור לכהן להטמא למת נאמר בתורה שלכמה‬
‫קרובים מותר לו להטמא‪ ,‬מספר הקרובים שהתורה התירה‬
‫להטמא להם הוא‪:‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3153‬‬
‫דין כהן טמא באכילתו קדשים שהקדיש הוא בעצמו‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3152‬‬
‫דין כהן טמא באכילת קדשים‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3151‬‬
‫דין כהן בעל מום באכילת קדשים‪:‬‬
‫מותר בקדשי קדשים‪.‬‬
‫מותר בקדשים קלים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3150‬‬
‫דין כהן בעל מום בהקרבת קרבנות‪:‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3134‬‬
‫לכהן גדול אסור לבטא אבל ב‪:‬‬
‫פריעת הראש‪.‬‬
‫פרימת הבגדים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3131‬‬
‫"משפטים" ‪ -‬הם סוג המצוות ש‪:‬‬
‫משמשים זכר ועדות למאורעות שקרו‬
‫בעבר‪.‬‬
‫לאחר שנאמרו לנו ‪ -‬שכלנו מבינם ומסכים גם אילו לא נצטוינו במפורש על אודותם ‪-‬‬
‫שכלנו היה מחייבם‪.‬‬
‫להם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪59‬‬
‫האומר "הרי עלי מנחה" מבלי לפרט איזו‪ ,‬מביא‪:‬‬
‫מנחת סולת‪.‬‬
‫מנחת מחבת‪.‬‬
‫מנחת מרחשת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3149‬‬
‫דין כהן בעל מום באכילת קדשים‪:‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש ויקרא ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 19‬מ‪331 -‬‬
‫‪1962‬‬
‫האיסור "בחוקותיהם לא תלכו" מתייחס ל‪:‬‬
‫הליכה לאצטדיון ותאטרון‬
‫הליכה ב"דרכי האמורי"‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪3143‬‬
‫דין אשה חלוצה (שנחלצה ע"י יבם) לכהונה‪:‬‬
‫אסורה לכהן גדול‪.‬‬
‫אסורה גם לכהן הדיוט‪.‬‬
‫מותרת לשניהם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪590‬‬
‫המשותף למלח וללבונה הוא‪:‬‬
‫ששניהם אינם קרבים על גבי המזבח‪.‬‬
‫ששניהם אינם נקמצים‪.‬‬
‫שנתינתם מתבצעת דוקא ע"י כהן ולא ע"י‬
‫זר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3141‬‬
‫דין כהן הדיוט בהקרבת קרבנות כשהוא אונן (ביום שמתו‬
‫אביו או אמו‪ ,‬לפני הקבורה)‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3079‬‬
‫שפחה "נחרפת" פירושו‪:‬‬
‫מוכשרת וחריפה‪.‬‬
‫מיועדת ומיוחדת לאיש‪.‬‬
‫שפחה כנענית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪592‬‬
‫על שבועת ביטוי שפתים מתחייבים‪:‬‬
‫קרבן עולה ויורד‪.‬‬
‫אשם תלוי‪.‬‬
‫אשם מעילות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3017‬‬
‫מהפסוק "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו" לומדים‬
‫אנו שטהרת המצורע‪:‬‬
‫נמשכת יום אחד בלבד‪.‬‬
‫ביום ולא בלילה‪.‬‬
‫ביום טהור ולא ביום טמא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3082‬‬
‫מה מתחייב מהנושא "שפחה חרופה"?‬
‫קרבן‪.‬‬
‫מיתה‪.‬‬
‫מלקות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪591‬‬
‫"משל למלך שסרחה עליו מדינה‪ .‬אם מיעוטה סרחה‪ ,‬פמליא‬
‫שלו מתקיימת‪ .‬ואם כולם סרחו וכו'"‪ .‬הדבר מובא בהקשר ל‪:‬‬
‫מיתת שני בני אהרון‪.‬‬
‫פרשת הקללות בפרשת בחוקותי‪.‬‬
‫חטאו של הכהן המשיח‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3117‬‬
‫מה הדין להיטמא לאשתו שנישאה לו באיסור (כגון גרושה‬
‫לכהן)‪ ,‬לענין האיסור לכהן להיטמא למת?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3118‬‬
‫מה הדין להיטמא לאשתו שהיא מת מצוה‪ ,‬אבל היא כזו‬
‫שנישאה לו באיסור (כגון גרושה לכהן)‪ ,‬לעניין האיסור לכהן‬
‫להיטמא למת?‬
‫אסור‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3115‬‬
‫מה דין כהנת (בת כהן) לענין האיסור לכהנים להטמא למת?‬
‫אסורה‪.‬‬
‫אסורה מדרבנן‪.‬‬
‫מותרת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3113‬‬
‫מה דין כהן חלל לענין האיסור להטמא למת?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3114‬‬
‫מה דין כהן בעל מום לענין האיסור לכהן להטמא למת?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3116‬‬
‫מה דין "מת מצוה" לענין האיסור לכהן להטמא למת?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3121‬‬
‫מה הדין להיטמא לאחותו הנשואה שמתה‪ ,‬לענין האיסור‬
‫לכהן להיטמא למת?‬
‫אסור‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3122‬‬
‫מה הדין להטמא לאחותו הארוסה (ארוסה ולא נשואה)‬
‫שמתה‪ ,‬לענין האיסור לכהן להיטמא למת?‬
‫אסור‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3120‬‬
‫מי הם קרובי המשפחה שהתורה התירה לכהן להיטמא להם? אשתו‪ ,‬אמו‪ ,‬אביו‪ ,‬בנו ובתו‪.‬‬
‫אשתו‪ ,‬אמו‪ ,‬אביו‪ ,‬בנו‪ ,‬בתו‪ ,‬אחיו ואחותו‪.‬‬
‫אשתו‪ ,‬אמו‪ ,‬אביו‪ ,‬בנו‪ ,‬בתו‪ ,‬אחיו‪ ,‬אחותו‪,‬‬
‫דודו ודודתו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש ויקרא ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 20‬מ‪331 -‬‬
‫‪3142‬‬
‫אלמנה‪.‬‬
‫מכח קדושתו המיוחדת של כהן גדול נאסר באיסור מיוחד רק גרושה‪.‬‬
‫לו לשאת אשה שכהן הדיוט מותר בה‪ ,‬והיא‪:‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫‪2‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪3055‬‬
‫דוגמאות לכיבוד אב ואם‪:‬‬
‫מכניס ומוציא‪.‬‬
‫מאכיל ומשקה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3052‬‬
‫דוגמאות לכיבוד אב ואם‪:‬‬
‫מלביש ומנעיל‪.‬‬
‫לא יסתור את דבריו‪.‬‬
‫לא ישב במקומו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3053‬‬
‫דוגמאות לכיבוד אב ואם‪:‬‬
‫לא ישב במקומו ולא ידבר במקומו‪.‬‬
‫לא יסתור את דבריו‪.‬‬
‫מאכיל ומשקה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3050‬‬
‫דוגמאות למורא אב ואם‪:‬‬
‫מכניס ומוציא‪.‬‬
‫מאכיל ומשקה‪.‬‬
‫לא ישב במקומו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3072‬‬
‫"השאילני מגלך ‪ -‬אמר לו‪ :‬לאוו‪ .‬למחר אמר לו‪ :‬השאילני‬
‫קרדומך ‪ -‬אמר לו‪ :‬איני משאילך כדרך שלא השאלתני" ‪ -‬זהו‪:‬‬
‫נקימה‪.‬‬
‫נטירה‪.‬‬
‫עושק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3073‬‬
‫"השאילני את קרדומך ‪ -‬אמר לו‪ :‬לאוו‪ .‬למחר אמר לו‪:‬‬
‫השאילני מגלך ‪ -‬אמר לו‪ :‬הא לך‪ ,‬ואיני כמותך שלא‬
‫השאלתני" ‪ -‬זהו‪:‬‬
‫נקימה‪.‬‬
‫נטירה‪.‬‬
‫אונאת דברים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3054‬‬
‫דוגמאות למורא אב ואם‪:‬‬
‫לא ישב במקומו‪.‬‬
‫לא ידבר במקומו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3124‬‬
‫עונשה של בת כהן שזינתה תחת בעלה ‪ -‬מן האירוסין או מן‬
‫הנישואין ‪ -‬הוא‪:‬‬
‫סקילה‪.‬‬
‫שריפה‪.‬‬
‫הרג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1965‬‬
‫מה הם בגדי הכהן הגדול בעבודת יוה"כ בביה"מק (לא‬
‫בקדש הקדשים)?‬
‫שמונה בגדים מזהב‬
‫ארבעה בגדים מזהב‬
‫ארבעה בגדים מפשתן‬
‫‪1‬‬
‫‪1970‬‬
‫בהקרבת קרבן מחוץ לאהל מועד (או ביהמ"ק) ‪ -‬החיוב הוא‬
‫על‪:‬‬
‫השוחט‬
‫המקטיר איברים‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1964‬‬
‫בקשר לאיזה פסוק נזכרו ‪ 410‬שנים שעמד בית המקדש‬
‫הראשון על תלו?‬
‫בענן אראה על הכפורת‬
‫בזאת יבוא אהרון אל הקודש‬
‫יבואו להניף תנופה לפני ה'‬
‫‪2‬‬
‫‪3169‬‬
‫ישראל שאכל תרומה בשוגג דינו‪:‬‬
‫שיוסיף חומש‪.‬‬
‫שיפרע דוקא בפירות חולין‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1968‬‬
‫כמה הזאות מזה הכה"ג ביוה"כ על מזבח הזהב?‬
‫אחת למעלה ושבע למטה‬
‫אחת למטה ושבע למעלה‬
‫שבע‬
‫‪3‬‬
‫‪1972‬‬
‫ביוה"כפ מה צריך לכסות את הכפורת שבקדש הקדשים (כדי הפרוכת‬
‫שהכה"ג לא ימות)?‬
‫ענן הקטורת‬
‫ידיו של הכהן הגדול (נשיאת כפיים)‬
‫‪2‬‬
‫שעטנז‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3075‬‬
‫"חוקים ‪ -‬אלו גזירות מלך שאין טעם לדבר" כגון‪:‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫כלאי בהמה ושדה‪.‬‬
‫חומש ויקרא ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 21‬מ‪331 -‬‬
‫‪56‬‬
‫צמיחת שער בנגע נחשבת לסימן טהרה כאשר צבעו של‬
‫השער הוא‪:‬‬
‫לבן‪.‬‬
‫צהוב‪.‬‬
‫שחור‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3172‬‬
‫"נדבה" היא סוג של הקדשת קרבן כאשר המקדיש השתמש‬
‫בלשון‪:‬‬
‫הרי זו לקרבן‪.‬‬
‫הרי עלי קרבן‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3171‬‬
‫"נדר" הוא סוג של הקדשת בהמה לקרבן כאשר המקדיש‬
‫השתמש בלשון‪:‬‬
‫הרי זו לקרבן‪.‬‬
‫הרי עלי קרבן‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪47‬‬
‫ראשון (ולד) לטומאה אינו מטמא‪:‬‬
‫כלים‪.‬‬
‫בגדים‪.‬‬
‫מזון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪60‬‬
‫תנאי טהרתו של מצורע הם‪:‬‬
‫הסגר‪ ,‬חליטה‪ ,‬טבילה‪ ,‬קרבן‪.‬‬
‫צפרים‪ ,‬טבילה‪ ,‬תגלחת‪ ,‬קרבן‪.‬‬
‫חליטה‪ ,‬תגלחת‪ ,‬קרבן‪ ,‬צפרים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3071‬‬
‫האיסור "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" ‪-‬‬
‫משמעו‪:‬‬
‫איסור קבלת לשון הרע‪ ,‬אלא אם כן לצורך ההמנעות מקיום מצוות תוכחה גורמת‬
‫לאדם שיתפס בעוון הזולת‪.‬‬
‫תוכחה (כדי שיהיה אפשר להוכיחו)‪.‬‬
‫איסור הלבנת פנים ברבים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3070‬‬
‫האיסור "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" ‪-‬‬
‫משמעו‪:‬‬
‫איסור קבלת לשון הרע‪ ,‬אלא אם כן לצורך ההמנעות‬
‫תוכחה (כדי שיהיה אפשר להוכיחו)‬
‫איסור הלבנת פנים ברבים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3077‬‬
‫האם באיסור "שעטנז" נכלל איסור לבישת גיזי צמר ואניצי‬
‫פשתן?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫האיסור הוא מדרבנן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3058‬‬
‫האיסור "לא תגנוב" המוזכר בעשרת הדברות מוסב על‪:‬‬
‫גניבת ממון‪.‬‬
‫גניבת נפשות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3057‬‬
‫האיסור "לא תגנובו" הנזכר בפרשת קדושים מוסב על‪:‬‬
‫גניבת ממון‪.‬‬
‫גניבת נפשות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3056‬‬
‫האיסור "פרט כרמך לא תלקט" מוסב על‪:‬‬
‫אשכול ענבים שאין לו כתף ונטף‪.‬‬
‫גרגרי ענבים הנושרים בשעת בצירה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3069‬‬
‫האיסור "לא תעמוד על דם רעך" עניינו‪:‬‬
‫שלא לרקוד על הדם (ניצול ארוע טרגי‬
‫לאינטרסים אישיים)‪.‬‬
‫שלא נמנע מלהציל אדם הנמצא בסכנה‪.‬‬
‫שלא לחבול בחברו (איסור הוצאת טיפת‬
‫דם מיהודי)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3066‬‬
‫האיסור "לא תקלל חרש" כולל גם‪:‬‬
‫כל אדם חי שאינו חרש‪.‬‬
‫נפטר שהלך לעולמו‪.‬‬
‫סומא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3064‬‬
‫התיבה "רכיל" (בפסוק "לא תלך רכיל") שורשה הוא מלשון‪:‬‬
‫רגל‪.‬‬
‫רכילות‪.‬‬
‫לשון הרע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1966‬‬
‫למי צריך להיות שייך פר החטאת שמקריב הכהן הגדול‬
‫ביוה"כ?‬
‫להקדש‬
‫לעצמו‬
‫לכלל ישראל‬
‫‪2‬‬
‫‪3173‬‬
‫הדבר הפוסל עוף לקרבן הוא‪:‬‬
‫אם אינו זכר‪.‬‬
‫אם אינו תמים (בעל מום)‪.‬‬
‫חסרון איבר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1974‬‬
‫למי צריכים להיות שייכים הבגדים שלובש הכה"ג בעבודת‬
‫יוה"כ?‬
‫להקדש‬
‫לעצמו‬
‫לכלל ישראל‬
‫‪1‬‬
‫‪3127‬‬
‫האיסור "לא יקרחו קרחה בראשם" מוסב על‪:‬‬
‫כל תספורת בדרך של קרחת‪.‬‬
‫קרחת לביטוי צער על מת‪.‬‬
‫קרחת לביטוי שמחה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3126‬‬
‫האיסור לקרוח קרחת ‪ -‬מקומו בראש‪:‬‬
‫מלפנים ‪ -‬בין העיניים ומול העיניים‪.‬‬
‫מאחור ‪ -‬בעורף‪.‬‬
‫בכל הראש‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש ויקרא ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 22‬מ‪331 -‬‬
‫‪1971‬‬
‫איזה דבר מטמא את האדם ע"י בליעה?‬
‫נבלת עוף טהור‬
‫נבלת עוף טמא‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪1973‬‬
‫איזה יום נקרא בתורה "שבת שבתון"?‬
‫שבת‬
‫חג השבועות‬
‫יוה"כ‬
‫‪3‬‬
‫‪1969‬‬
‫על מה נאמר ש"טעונין גניזה"?‬
‫כתבי הקודש שבלו‬
‫ד' בגדים שעבד בהם כה"ג ביוה"כ‬
‫ח' בגדים שעבד בהם כה"ג ביוה"כ‬
‫‪2‬‬
‫‪3125‬‬
‫כהן שרוצה לוותר על יחוס הכהונה ורוצה לשאת אשה‬
‫גרושה ‪ -‬מה דינו?‬
‫יכול‪.‬‬
‫לא יכול‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3067‬‬
‫כשתורתנו הקדושה מזהירה על משפט צדק‪ ,‬היא מוצאת‬
‫לנחוץ להדגיש זאת במיוחד בנוגע למשפטו של אדם‪:‬‬
‫דל ומסכן‪.‬‬
‫גדול וחשוב‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3028‬‬
‫לאחר פטירת כהן גדול ‪ -‬למי ישנה עדיפות להתמנות תחתיו‬
‫לתפקיד חשוב זה?‬
‫לכהן העומד בדרגה גבוהה במיוחד של‬
‫צדקות וקדושה‪.‬‬
‫לתלמיד של הכהן הגדול המנוח‪.‬‬
‫לבן של הכהן הגדול המנוח‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1967‬‬
‫הוידוי השני של הכה"ג ביוה"כ "בעד ביתו" ‪ -‬כלפי מי הוא‬
‫מתייחס?‬
‫אשתו (ביתו זו אשתו)‬
‫משפחתו‬
‫כל הכהנים‬
‫‪3‬‬
‫‪3170‬‬
‫למי הכוונה בתיבה "אותם" בפסוק "והשיאו אותם עוון אשמה את עצמם‪.‬‬
‫באכלם את קדשיהם"?‬
‫את הכהנים‪.‬‬
‫את הלוויים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3074‬‬
‫איסור "נטירה" הוא אחד מהדוגמאות הבאות‪:‬‬
‫האיסור לאלץ פועל לשמור שדה או כרם‬
‫בזמן שאינו צריך לכך‪.‬‬
‫אדם המתבקש להשאיל חפץ לחבירו‪,‬‬
‫והוא עונה לו‪" :‬איני משאילך כדרך שלא‬
‫השאלתני"‪.‬‬
‫אדם המתבקש להשאיל חפץ לחבירו‪,‬‬
‫והוא עונה לו‪" :‬הא לך‪ ,‬ואיני כמותך שלא‬
‫השאלתני"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3076‬‬
‫מצוות "שעטנז" היא מכלל ה‪:‬‬
‫עדות‪.‬‬
‫חוקים‪.‬‬
‫משפטים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3068‬‬
‫מה זה לאכול "קורצא" אצל המלך?‬
‫להתלבש קצר (חוסר צניעות)‪.‬‬
‫מלשון קֶ צֶר בתקשורת‪.‬‬
‫מלשון קריצת העין (רמיזת דבר שלא יבינו ‪3‬‬
‫שאר הנוכחים)‪.‬‬
‫‪3065‬‬
‫מהפסוק "לפני עוור לא תתן מכשול" למדו חז"ל את האיסור‪:‬‬
‫לייעץ לחבירו עיצה שאינה הוגנת לו‪.‬‬
‫הכשלת הזולת באיסור‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3063‬‬
‫מהפסוק "בצדק תשפוט עמיתך" אנו למדים את החיוב‪:‬‬
‫לשפוט צדק‪.‬‬
‫לדון את הזולת לכף זכות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3164‬‬
‫דינו של עבד כהן היוצא בשש‪ ,‬לענין אכילת תרומה הוא‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3163‬‬
‫דינו של עבד כהן שהוא נרצע ויוצא ביובל‪ ,‬לענין אכילת‬
‫תרומה הוא‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3165‬‬
‫דינו של עבד כנעני של כהן לענין אכילת תרומה הוא‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3167‬‬
‫דינו של כהן אונן לענין אכילת תרומה‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫אונן על אב ואם ‪ -‬אסור‪ ,‬על שאר קרובים‬
‫‪ -‬מותר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3162‬‬
‫דינה של אישה ישראלית הנשואה לכהן‪ ,‬לענין אכילת תרומה מותרת‪.‬‬
‫הוא‪:‬‬
‫אסורה‪.‬‬
‫אסורה מדרבנן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש ויקרא ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 23‬מ‪331 -‬‬
‫‪3166‬‬
‫דינה של בת כהן הנשואה לישראל‪ ,‬לענין אכילת תרומה הוא‪ :‬מותרת‪.‬‬
‫אם יש לה בן מנישואין אלו ‪ -‬אוכלת‪.‬‬
‫‪3168‬‬
‫דינה של בת כהן שהייתה נשואה לישראל והתגרשה או‬
‫התאלמנה מהנישואין‪ ,‬לענין אכילת תרומה הוא‪:‬‬
‫‪3123‬‬
‫מה הדין להטמא לאשתו שמתה‪ ,‬לענין האיסור לכהן להיטמא אסור‪.‬‬
‫למת?‬
‫אסורה‪.‬‬
‫אסורה מדרבנן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫אם אין לה בן מנישואין אלו ‪ -‬אוכלת‪.‬‬
‫אם הבן בחיים ‪ -‬לא אוכלת‪ ,‬נפטר ‪-‬‬
‫אוכלת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫אסור מדרבנן‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪57‬‬
‫חללה היא זו ש‪:‬‬
‫אבי אמה פסול לכהונה‪.‬‬
‫אחיה נשאו לפסולות להם‪.‬‬
‫נולדה מנישואי כהן לפסולה לו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3196‬‬
‫נכרי שהביא בהמה כדי להקריבה לה' בבמה ‪ -‬דינו‪:‬‬
‫שבעלת מומים מסויימים ‪ -‬כשרה‪.‬‬
‫שבעלת מומים מסויימים ‪ -‬פסולה‪.‬‬
‫הדבר תלוי באיבר שלם ‪ -‬אם אינה‬
‫מחוסרת איבר היא כשרה‬
‫‪3‬‬
‫‪3051‬‬
‫דוגמאות למורא אב ואם‪:‬‬
‫מאכל ומשקה‪.‬‬
‫מלביש ומנעיל‪.‬‬
‫לא יסתור את דבריו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3041‬‬
‫דינו של הנכנס למקדש בטומאה בלי שטבל לטהרת גופו ‪-‬‬
‫הוא‪:‬‬
‫כרת‪.‬‬
‫מלקות‪.‬‬
‫מסור לשיקול דעת הסנהדרין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3192‬‬
‫"שור ושה שרוע וקלוט" הריהו כשר ל‪:‬‬
‫לנדר ונדבה‪.‬‬
‫לבדק הבית‪.‬‬
‫למזבח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪63‬‬
‫האיסור "לא תגנובו" מתייחס ל‪:‬‬
‫גונב נפשות‪.‬‬
‫מכחש בפקדון‪.‬‬
‫גונב ממון‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1979‬‬
‫מצות "כסוי הדם" נוהגת ב‪:‬‬
‫חי' ועוף‬
‫בהמה‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪1977‬‬
‫בפסוק "ןלא יזבחו"‪ ..‬את זבחיהם לשעירים" ‪ -‬תיבת‬
‫"שעירים" משמעה‪:‬‬
‫כהנים ששערם מגודל‬
‫שעירי עזים‬
‫שדים‬
‫‪3‬‬
‫‪3047‬‬
‫על איזה אשכול ענבים מוסב האיסור "כרמך לא תעולל"?‬
‫אשכול שאין לו כתף‪.‬‬
‫אשכול שאין לו נטף‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪49‬‬
‫סמני את המשפט שאינו נכון‪:‬‬
‫בת כהן שנשאה לישראל ומת בעלה ויש‬
‫לה ילדים‪ ,‬אסורה לאכול בתרומה‪.‬‬
‫בת כהן שנשאה לישראל‪ ,‬ומתה‪ ,‬ויש לה‬
‫ילדים‪ ,‬מותר לבעלה לאכול תרומה‪.‬‬
‫בת ישראל שנשואה לכהן‪ ,‬מותרת לאכול‬
‫בתרומה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3189‬‬
‫שפתה של בהמה שנסדקה או נפגמה ‪ -‬שבאופן זה הבהמה‬
‫פסולה לקרבן ‪ -‬נלמד מהפסוק‪:‬‬
‫"שבור"‬
‫"חרוץ"‬
‫"יבלת"‬
‫‪2‬‬
‫‪3059‬‬
‫עניינו של האיסור "לא תעשוק את רעך" הוא‪:‬‬
‫קטטה‪.‬‬
‫נטילת ממון הזולת בדרך רמאות וערמה‪.‬‬
‫אי תשלום שכר שכיר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3195‬‬
‫נכרי שהביא קרבן להקריבו ע"ג המזבח בבית המקדש ‪ -‬דינו‪ :‬שבעל מום כשר‪.‬‬
‫שבעל מום פסול‪.‬‬
‫תלוי באבר שלם ‪ -‬אם אינו מחוסר אבר‬
‫הוא כשר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫אדם שמתחיל את עבודתו מעת זו ואילך‪.‬‬
‫אדם שתפקידו אקראי וזמני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪62‬‬
‫איש "עתי" פירושו‪:‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫אדם שמוכן לכך‪.‬‬
‫חומש ויקרא ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 24‬מ‪331 -‬‬
‫‪3101‬‬
‫"הין" היא מידת‪:‬‬
‫הלח‪.‬‬
‫היבש‪.‬‬
‫הארץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3191‬‬
‫"שור ושה קלוט" הפסולים לקרבן ‪ -‬הכוונה לבהמה שאצלה‪:‬‬
‫הפרסות קלוטות (אינן סדוקות)‪.‬‬
‫הפרסות סדוקות‪.‬‬
‫אבר אחד גדול מחברו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3049‬‬
‫האיסור "לקט קצירך לא תלקט" מוסב על שיבולים הנושרים‬
‫בשעת קצירה ‪-‬כמה?‬
‫‪1,2‬‬
‫‪3,4‬‬
‫‪5,6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3048‬‬
‫האיסור "אלהי מסכה לא תעשו לכם" ‪ -‬משמעו‪:‬‬
‫לא תעשו פסילים לאחרים‪.‬‬
‫אחרים לא יעשו פסילים לכם‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3099‬‬
‫הלשון "קעקע" ‪ -‬בנוגע לאיסור "כתובת קעקע לא תתנו בכם" מיאוס‪.‬‬
‫‪ -‬משמעו‪:‬‬
‫פולחן ‪( -‬דרך הגויים עובדי עבודה זרה‬
‫לעשות כן)‪.‬‬
‫כתב שקוע בבשר בעומק‪ ,‬באופן שאינו‬
‫יכול להימחק לעולם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3061‬‬
‫האיסור "לא תקלל חרש" לא כולל‪:‬‬
‫כל אדם חי שאינו חרש‪.‬‬
‫נפטר שהלך לעולמו‪.‬‬
‫סומא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3060‬‬
‫האיסור "לא תשבעו בשמי לשקר" ‪ -‬מתייחס לאיזה שם‪:‬‬
‫שם המיוחד (שם הוי')‪.‬‬
‫שאר השמות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3062‬‬
‫האיסור לייעץ לחבירו עיצה שאינה הוגנת לו נלמדת מהפסוק‪ :‬לא תעשוק את רעך‪.‬‬
‫לא תשקרו איש את עמיתו‪.‬‬
‫לפני עיוור לא תיתן מכשול‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3045‬‬
‫הטעם שסמכה תורה מצוות שמירת שבת למורא אב הוא כדי ששניהם שקולים‪.‬‬
‫ללמדנו‪:‬‬
‫אם האב מצווה לבנו לחלל שבת ‪ -‬שלא‬
‫ישמע לו‪.‬‬
‫אם האב מצווה לבנו לחלל שבת ‪ -‬שישמע ‪2‬‬
‫לו‪.‬‬
‫‪3042‬‬
‫עבודה זרה מסויימת שעניינה מסירת הבן לכמרים והעברתו‬
‫בין שתי מדורות ‪ -‬נקראת‪:‬‬
‫מולך‪.‬‬
‫פעור‪.‬‬
‫בעל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3190‬‬
‫"שור ושה שרוע" הפסולים לקרבן ‪ -‬הכוונה לבהמה שאצלה‪:‬‬
‫אבר גדול מחברו‪.‬‬
‫פרסותיו קלוטות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3129‬‬
‫האיסור לקרוח קרחת בראש מוסב על‪:‬‬
‫ישראלים‪.‬‬
‫כהנים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3160‬‬
‫העונש על אכילת תרומה בטומאת הגוף‪:‬‬
‫מיתת בית דין‪.‬‬
‫מיתה בידי שמים‪.‬‬
‫מלקות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3159‬‬
‫האם נבלת עוף טמא מטמאת בבית הבליעה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מדרבנן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3043‬‬
‫עבודה זרה ששמה "מולך" ‪ -‬עניינה‪:‬‬
‫עשיית צרכים לפני הפסל‪.‬‬
‫זריקת אבנים לפני הפסל‪.‬‬
‫העברת בן בין שתי מדורות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3198‬‬
‫האיסור לשחוט "אותו ואת בנו" ביום אחד ‪ -‬נוהג ב‪:‬‬
‫זכרים (האב ובנו)‪.‬‬
‫נקבות (האם ובנה)‪.‬‬
‫בזכרים ובנקבות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3194‬‬
‫האיסור שלא לסרס בעלי חיים נוהג‪:‬‬
‫בארץ‪.‬‬
‫בחוץ לארץ‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3110‬‬
‫הטמנת משקולות במלח גורמת ל‪:‬‬
‫הכבדת או הקלת המשקל ‪ -‬אונאת ממון‪.‬‬
‫קלקול המאכלים הנשקלים ‪ -‬צער הגוף‪.‬‬
‫השבחת המאכלים הנשקלים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3105‬‬
‫האיסור לקלל אביו ואמו מתייחס לקללה ב‪:‬‬
‫חייהם‪.‬‬
‫לאחר מותם‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3104‬‬
‫המקלל אביו או אמו נענש ב‪:‬‬
‫מיתת בית דין‪.‬‬
‫כרת‪.‬‬
‫מלקות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3107‬‬
‫הציווי "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" מתייחס לזקן‪:‬‬
‫תלמיד חכם‪.‬‬
‫עם הארץ‪.‬‬
‫שקשה לו להסתדר לבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש ויקרא ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 25‬מ‪331 -‬‬
‫‪3193‬‬
‫"שור ושה שרוע וקלוט" הריהו פסול ל‪:‬‬
‫למזבח‪.‬‬
‫לבדק הבית‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3108‬‬
‫חובת הידור במצוה "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" ‪-‬‬
‫עניינה‪:‬‬
‫איסור ישיבה במקומו‪.‬‬
‫איסור לסתור את דבריו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3200‬‬
‫האיסור "לא תקלל חרש" לא כולל‪:‬‬
‫כל אדם חי שאינו חרש‪.‬‬
‫נפטר שהלך לעולמו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3103‬‬
‫איסור נתינת זרעו (ילדיו) למולך חל על‪:‬‬
‫זרע כשר‪.‬‬
‫זרע פסול‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3102‬‬
‫איסור העברת ילדים למולך חל על‪:‬‬
‫בנו ובתו‪.‬‬
‫גם על בן בנו ובן בתו‪.‬‬
‫גם על קרובי משפחה אחרים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3100‬‬
‫"איפה" היא מידת‪:‬‬
‫הלח‪.‬‬
‫היבש‪.‬‬
‫הארץ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1975‬‬
‫כמה פע' הי' הכה"ג טובל בעבודת יוה"כ?‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3199‬‬
‫כשיהודי מוסר את עצמו לקדש את ה' הנכון הוא שיהיה‬
‫במחשבתו‪:‬‬
‫על מנת למות‪.‬‬
‫על מנת שייעשה לו נס ויחיה‪.‬‬
‫לא משנה מה במחשבתו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3106‬‬
‫כוונת התורה בעונש "דמיו בו" היא למיתת‪:‬‬
‫הרג‪.‬‬
‫שריפה‪.‬‬
‫סקילה‬
‫‪3‬‬
‫‪3027‬‬
‫כמה פעמים ביום כפור כהן גדול מחליף את בגדיו מבגדי‬
‫זהב ללבן ולהיפך?‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪48‬‬
‫האיסור לשאת את אחות אשתו הוא‪:‬‬
‫כל זמן שאשתו בחיים‪.‬‬
‫כל עוד שאשתו נשואה לו‪.‬‬
‫לעולם‪ ,‬גם לאחר מיתת אשתו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3128‬‬
‫קדושת הכהונה גורמת לכמה איסורי חתונות‪ ,‬כגון שאסור‬
‫לכהן להתחתן עם חללה‪ .‬מיהי חללה?‬
‫בת אלמנה מכהן גדול‪.‬‬
‫בת גרושה מכהן הדיוט‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1978‬‬
‫הברכה "וחי בהם" שברכה התורה את היהודי השומר תומ"צ חיים בעוה"ז‬
‫("ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם‪,‬‬
‫וחי בהם") ‪ -‬מתייחסת ל‪:‬‬
‫חיים בעוה"ב‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪2‬‬
‫‪3046‬‬
‫מהו העונש על אכילת "נותר"?‬
‫סקילה‪.‬‬
‫כרת‪.‬‬
‫מלקות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3044‬‬
‫מהפסוק "איש אמו ואביו תיראו" ‪ -‬אנו לומדים ש‪:‬‬
‫רק האיש חייב בזה‪.‬‬
‫גם האישה מחוייבת בזה‪.‬‬
‫גם קטן מחוייב בזה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3161‬‬
‫איזה עבד של כהן יכול לאכול בתרומה?‬
‫עבד עברי היוצא ביובל (נרצע)‪.‬‬
‫עבד עברי היוצא בשש‪.‬‬
‫עבד כנעני‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1976‬‬
‫שעיר החטאת של יוה"כפ שעלה עליו הגורל לה' ‪ -‬על מה‬
‫הוא מכפר?‬
‫על הנכנס למקדש בטומאה בשוגג‬
‫על הנכנס למקדש בטומאה במזיד‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪3109‬‬
‫מהפסוק "וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אותו" ‪ -‬לומדים‬
‫איסור‪:‬‬
‫אונאת דברים‪.‬‬
‫אונאת ממון‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש ויקרא ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 26‬מ‪331 -‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪3089‬‬
‫איסור אכילת דם ‪ -‬המנומק בתורה בטעם "כי הדם‪ ...‬בנפש‬
‫יכפר" ‪ -‬מוסב על‪:‬‬
‫דם קדשים‪.‬‬
‫דם חולין‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3183‬‬
‫איסור "ניחוש" הוא‪:‬‬
‫הימור איזו קבוצת כדורגל תנצח‪.‬‬
‫קביעת העתיד ע"פ אירוע מסויים שקרה‬
‫בעולם‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪53‬‬
‫"שפחה חרופה" היא‪:‬‬
‫שפחה כנענית שחצייה בת חורין‬
‫המאורסת לעבד עברי‪.‬‬
‫שפחה כנענית שהיא בזויה‪.‬‬
‫אמה עבריה המאורסת לעבד כנעני‬
‫שנפדתה בחצייה בכסף‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪52‬‬
‫בתי החצרים שלא נגאלו‪:‬‬
‫לא יוצאים ביובל‪.‬‬
‫יוצאים ביובל לבעליהם‪.‬‬
‫יוצאים ביובל לכהנים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3040‬‬
‫דינו של הנכנס למקדש כשהוא לבוש בבגדים טמאים הוא‪:‬‬
‫כרת‪.‬‬
‫מלקות‪.‬‬
‫מסור לשיקול דעת הבית דין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1983‬‬
‫מי היו המקולקלים ביותר מכל האומות?‬
‫המצרים‬
‫הכנענים‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1981‬‬
‫בכניסתו של הכה"ג לקדש הקדשים ביוה"כ ‪ -‬כמה הזאות‬
‫מדם הפר הי' מזה?‬
‫אחת למעלה ושבע למטה‬
‫אחת למטה ושבע למעלה‬
‫למעלה ולמטה ולארבע רוחות העולם‬
‫‪1‬‬
‫‪3034‬‬
‫נבלת איזה עוף מטמאה בבית הבליעה?‬
‫טהור‪.‬‬
‫טמא‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪54‬‬
‫המקדיש שדה אחוזה ולא גאלו ומכרו הגזבר לאחר‪ ,‬חוזר‬
‫השדה ביובל ל‪:‬‬
‫גזבר הקדש‪.‬‬
‫כהנים‪.‬‬
‫בעל השדה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3038‬‬
‫נשיאת שתי אחיות לאיש אחד אפשרית לאחר‪:‬‬
‫גירושי הראשונה‪.‬‬
‫מות הראשונה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3021‬‬
‫"שני תולעת" ‪ -‬פירושו‪:‬‬
‫שני תולעים‪.‬‬
‫חתיכת צמר צבועה בצבע מסוים‪.‬‬
‫תולעת המתפצלת לשני ראשים‪ ,‬ונראה‬
‫כאילו הם שתי תולעים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3097‬‬
‫הטעם לכך שזמן החיוב לתשלום השכר לשכיר הוא עונה‬
‫(יום או לילה) לאחר גמר עבודתו ‪ -‬הוא‪:‬‬
‫כי אין כל אסון בכך אם ימתין כמה שעות‬
‫לקיבול שכרו‪.‬‬
‫כי התורה נתנה שהות למעביד לחפש‬
‫כסף‪.‬‬
‫כי המעביד זקוק למעט זמן לבדוק את‬
‫טיב עבודתו של העובד קודם שישלם לו‬
‫את שכרו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3035‬‬
‫האוכל נבלת עוף ‪ -‬דינו ש‪:‬‬
‫גופו נטמא‪.‬‬
‫בגדיו נטמאו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3036‬‬
‫האיסור של "בחוקותיהם לא תלכו" מוסב על‪:‬‬
‫הליכה לתיאטרון‪.‬‬
‫הליכה לאיצטדיון‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3026‬‬
‫העבודות המיוחדות ליוהכ"פ בבית המקדש יכולות להתבצע‬
‫ע"י‪:‬‬
‫כהן משיח‪.‬‬
‫כהן מרובה בגדים‪.‬‬
‫ראש בית אב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3094‬‬
‫המילה "תלין" בפסוק "לא תלין פעולות שכיר אתך עד בוקר"‬
‫מוסבת על‪:‬‬
‫האדם‪.‬‬
‫הפעולה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש ויקרא ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 27‬מ‪331 -‬‬
‫כהן מגודל שיער (שלא הסתפר לפני‬
‫העבודה)‪.‬‬
‫שדים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1984‬‬
‫על מי נותנים "גורלות" ביוה"כפ בבי"המק?‬
‫עזים‬
‫פרים‬
‫כבשים‬
‫‪1‬‬
‫‪55‬‬
‫ביובל משתחרר‪:‬‬
‫עבד נרצע בלבד‪.‬‬
‫כל עבד שהוא‪.‬‬
‫כל עבד עברי בלבד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3032‬‬
‫הזאות הדם בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים היו‪:‬‬
‫אחת למעלה ושבע למטה‪.‬‬
‫אחת למטה ושבע למעלה‪.‬‬
‫לא משנה כ"כ‪ ,‬בעיקרון יכול להזות לכל‬
‫צד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3019‬‬
‫הטעם שלטהרת המצורע צריך לקחת צפורים הוא מפני‪:‬‬
‫שצרעת באה כעונש על פטפוטי דברים‬
‫וצפורים מפטפטות ומצייצות תמיד‪.‬‬
‫בתיבה "צפרים" כלולה המילה "פרים"‬
‫(פר לקרבן)‪.‬‬
‫התיבה "צפרים" דומה למילה "צפרנים"‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3095‬‬
‫האיסור "לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר" ‪ -‬מוסב על‪:‬‬
‫שכיר יום‪.‬‬
‫שכיר לילה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3096‬‬
‫האיסור של עיכוב שכר שכיר "ולא תבוא עליו השמש" ‪ -‬מוסב שכיר יום‪.‬‬
‫על‪:‬‬
‫שכיר לילה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3020‬‬
‫הטעם שלטהרת המצורע צריך להביא עץ ארז הוא מפני ש‪:‬‬
‫"ארז" הוא מלשון רז (סוד)‪ ,‬והחוטא‬
‫שדיבר לשון הרע עשה זאת בלחש ובסוד‪.‬‬
‫צרעת באה על גסות הרוח‪.‬‬
‫"ארז" הוא מלשון "מארז"‪ ,‬כלומר שיש לו‬
‫חשבון גדול של חטאים לכפר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3037‬‬
‫השכר שהבטיחה תורה על קיום המצוות "וחי בהם" ‪ -‬מוסב‬
‫על‪:‬‬
‫חיי עולם הזה‪.‬‬
‫חיי עולם הבא‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3025‬‬
‫הלשון "עזאזל" משמעו‪:‬‬
‫לשון קללה‪.‬‬
‫שהעוז שלו אזל (הלך ונגמר)‪.‬‬
‫הר עז וקשה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3182‬‬
‫האיסור "לא תאכלו על הדם" ‪ -‬עניינו‪:‬‬
‫איסור אכילת בשר קדשים לפני זריקת‬
‫הדם על המזבח‪.‬‬
‫איסור אכילת בהמת חולין לפני שתצא‬
‫נפשה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3184‬‬
‫האיסור "לא תעוננו" ‪ -‬עניינו‪:‬‬
‫צער על מת יותר מדי‪.‬‬
‫קביעת עוונות וזמנים מתי כדאי לעשות‬
‫מלאכה או שידוך וכיו"ב‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3187‬‬
‫האיסור "שרט לנפש לא תתנו בבשרכם" ‪ -‬עניינו‪:‬‬
‫איסור חבלה‪ ,‬הוצאת טיפת דם מיהודי‪.‬‬
‫שריטת הגוף כביטוי לצער ואבל על מת‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3155‬‬
‫העונש על נגיעה בקדשים כשגופו (של האדם) טמא‪:‬‬
‫מלקות‪.‬‬
‫מיתת בית דין‪.‬‬
‫כרת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3154‬‬
‫העונש על אכילת קדשים בטומאת הגוף‪:‬‬
‫מלקות‪.‬‬
‫מיתת ב"ד‪.‬‬
‫כרת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3175‬‬
‫הלשון "ערלה" ‪ -‬בקשר לאיסור החל על פירות האילן בג'‬
‫שנותיו הראשונות ‪ -‬משמעה‪:‬‬
‫מיאוס‪.‬‬
‫תועבה‪.‬‬
‫אטימות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1980‬‬
‫כמה פע' הי' הכה"ג מקדש את ידיו ורגליו מן הכיור בעבודת‬
‫יום הכפורים?‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1982‬‬
‫איזה כה"ג כשר לעבודת יום הכפורים?‬
‫המשוח בשמן המשחה‬
‫מרובה בגדים (שיש לו ח' בגדי כה"ג)‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪3088‬‬
‫האיסור שאמרה תורה "ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים" שעיר עיזים‪.‬‬
‫מוסב על‪:‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש ויקרא ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 28‬מ‪331 -‬‬
‫‪3174‬‬
‫כדי שעוף יהיה כשר לקרבן יש להקפיד‪:‬‬
‫שיהיה זכר‪.‬‬
‫שלא יחסר לו איבר‪.‬‬
‫שיהיה תמים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3156‬‬
‫כהן שנטמא באיזה אופן יותר לו לאכול קדשים (תרומה)?‬
‫חייב לטבול טבילת טהרה‪.‬‬
‫חייב לחכות לביאת השמש (צאת‬
‫הכוכבים)‬
‫חייב לקיים את שני הדברים הנ"ל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3023‬‬
‫כמה פעמים צריך כהן גדול לטבול ביום כיפור?‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3024‬‬
‫כמה פעמים צריך כהן גדול לקדש ידיו ורגליו מן הכיור ביום‬
‫כיפור?‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3179‬‬
‫אכילת פירות נטע רבעי צריכה להיות דוקא‪:‬‬
‫במקדש‪.‬‬
‫בירושלים‪.‬‬
‫בארץ ישראל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3030‬‬
‫במילה "בזאת (יבוא אהרון)" התורה רומזת (באמצעות‬
‫גימטריא) ל‪:‬‬
‫בית ראשון‪.‬‬
‫בית שני‪.‬‬
‫בית שלישי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪50‬‬
‫מכה אביו ואמו חייב מיתה‪:‬‬
‫גם לאחר מיתה‪.‬‬
‫רק מחיים‪.‬‬
‫שתי התשובות אינן נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3176‬‬
‫פירות האילן בג' שנותיו הראשונות אסורים ב‪:‬‬
‫אכילה‪.‬‬
‫הנאה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3092‬‬
‫מצוות כיסוי הדם לאחר שמיטה נאמרה בדם‪:‬‬
‫בהמה‪.‬‬
‫עוף‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3177‬‬
‫דין פירות ערלה שנשמרו בתנאי איחסון מעולים ושרדו לאחר מותרים‪.‬‬
‫ג' שנים‪:‬‬
‫אסורים מהתורה‪.‬‬
‫אסורים מדרבנן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3181‬‬
‫דין אכילת פירות נטע רבעי כמוהו כאכילת פירות‪:‬‬
‫תרומה‪.‬‬
‫מעשר ראשון‪.‬‬
‫מעשר שני‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3091‬‬
‫מצוות כיסוי הדם לאחר שמיטה נאמרה בדם‪:‬‬
‫חיה ועוף‪.‬‬
‫בהמה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3031‬‬
‫מדוע התורה טורחת לציין ולהדגיש שצווי ה' לאהרון (ואל‬
‫יבוא בכל עת אל הקודש) נאמר "אחרי מות שני בני אהרון"?‬
‫כדי לאיים עליו‪.‬‬
‫כדי לעודדו ולזרזו‪.‬‬
‫לשם ניחום אבלים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3090‬‬
‫מצוות כיסוי הדם לאחר שמיטה נאמרה בדם‪:‬‬
‫חיה‪.‬‬
‫עוף‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3029‬‬
‫מהפסוק "השוכן אתם בתוך טומאותם" אנו לומדים ש‪:‬‬
‫ארץ ישראל לא סובלת עוברי עבירה‪.‬‬
‫אע"פ שהם טמאים שכינה ביניהם‪.‬‬
‫אם אין מקוה אפשר ללמוד תורה‬
‫ולהתפלל גם בלי טבילה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3022‬‬
‫מהי הטובה שישנה בנגעי בתים?‬
‫כי ע"י נתיצת הבית נותצים גם את‬
‫העבודה זרה הטמונה בו‪.‬‬
‫כי ע"י נתיצת הבית מגלים מטמונות של‬
‫זהב הטמונים בו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3093‬‬
‫מה דינם של שני אנשים שבצעו במשותף עבירה של הקרבת שניהם חייבים כרת‪.‬‬
‫קרבן מחוץ לביץ המקדש ‪ -‬אחד שחט וחבירו העלה והקטיר‬
‫אברים?‬
‫שניהם פטורים‪.‬‬
‫אחד חייב כרת ואחד מלקות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫השפה שנסדקה או נפגמה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3188‬‬
‫"חרוץ" הפוסל בהמה לקרבן ‪ -‬הוא‪:‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫כיס של עין שנסדק או נפגם‪.‬‬
‫חומש ויקרא ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 29‬מ‪331 -‬‬
‫‪3178‬‬
‫מנין ג' שנות ערלה לפירות האילן הוא החל משעת‪:‬‬
‫הנטיעה‪.‬‬
‫התפרחת‪.‬‬
‫הבשלת הפרי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3186‬‬
‫מספר פיאות הזקן (בקשר לאיסור "לא תשחית את פאת‬
‫זקנך") הוא‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3185‬‬
‫מספר פיאות הראש (בקשר לאיסור "לא תקיפו פאת‬
‫ראשכם") הוא‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3033‬‬
‫נבלת עוף טהור מטמאה ב‪:‬‬
‫מגע‪.‬‬
‫משא‪.‬‬
‫אכילה (בליעה)‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3180‬‬
‫דין אכילת פירות נטע רבעי לאחר פדיונם הוא‪:‬‬
‫במקדש‪.‬‬
‫בירושלים‪.‬‬
‫בכל מקום‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש ויקרא ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 30‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬חומש במדבר ‪ +‬רש"י‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪595‬‬
‫"תלאו הכתוב במשה‪ ,‬לפי שמסר נפשו עליו"‪ .‬הדברים‬
‫אמורים כלפי‪:‬‬
‫מתן תורה‪.‬‬
‫כפרת חטא העגל‪.‬‬
‫הקמת המשכן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪83‬‬
‫"ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו"‪ .‬אי הוודאות‬
‫היתה‪:‬‬
‫האם הוא אמור להענש בידי ב"ד או שמא‬
‫בידי שמים‪.‬‬
‫איזו מיתה הוא חייב‪.‬‬
‫האם הוא חייב מיתת ב"ד‪ ,‬או שמא עונש‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪671‬‬
‫"אותו היום נטל ‪ 10‬עטרות"‪ .‬יום זה הוא‪:‬‬
‫ר"ח ניסן‪ ,‬יום הקמת המשכן‪.‬‬
‫ר"ח אב‪ ,‬יום הסתלקות אהרון‪.‬‬
‫היום שבו ניתנה פרשת ירושת הארץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3679‬‬
‫ראשי הסנהדראות שנלוו אל קרח במחלוקתו היו בעיקר‬
‫משבט‪:‬‬
‫ראובן‪.‬‬
‫יהודה‪.‬‬
‫לוי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3683‬‬
‫ר"שי מציין כ"פיקח" בחבורת קרח את‪:‬‬
‫דתן ואבירם‪.‬‬
‫קרח‪.‬‬
‫ראשי סנהדראות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪672‬‬
‫הנשיא שיעץ לנשיאים להקריב קרבנות בחנוכת המכן‪ ,‬הוא‪:‬‬
‫אחיעזר בן עמישדי‪.‬‬
‫אליאב בן חלון‪.‬‬
‫נתנאל בן צוער‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪677‬‬
‫השלימי‪" :‬אין השכינה שורה בישראל פחות מ…"‪:‬‬
‫שישים ריבוא‪.‬‬
‫כפלים יוצאי מצרים‪.‬‬
‫שני אלפים ושתי רבבות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪674‬‬
‫הכלל "מגלגלין זכות ע"י זכאי" מובא ברש"י בהקשר ל‪:‬‬
‫בנות צלפחד‪.‬‬
‫הנשיאים ‪.‬‬
‫שבט לוי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪67‬‬
‫את השלוחים אל סיחון מלך האמורי‪ ,‬שלחו‪:‬‬
‫עם ישראל‪.‬‬
‫משה רבינו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3680‬‬
‫קרח הלביש את אנשיו בטליתות‪:‬‬
‫שכולן תכלת‪.‬‬
‫שציציותיהן תכלת‪.‬‬
‫שעשויות מצמר ארנבות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪593‬‬
‫"כל המלמד את בן חברו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו‬
‫ילדו"‪ .‬דברי חז"ל הללו מובאים בפירוש רש"י בהקשר ל‪:‬‬
‫בני אהרון‪.‬‬
‫יהושע בן נון‪.‬‬
‫פנחס בן אלעזר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3678‬‬
‫מה גרם לקרח לצאת במחלוקת על משה רבינו‪:‬‬
‫נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל‪.‬‬
‫קידומם של דתן ואבירם‪.‬‬
‫מעמדם של ראשי הסנהדראות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3651‬‬
‫מה צריך הנזיר לעשות עם שערו‪ ,‬לאחר ששלמו ימי נזירותו‪:‬‬
‫לשורפו‪.‬‬
‫לשורפו בעזרה‪.‬‬
‫לשורפו בעזרה באש שמעליה מתבשל‬
‫קרבנו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3650‬‬
‫מה צריך הנזיר לעשות עם שערו‪ ,‬לאחר ששלמו ימי נזירותו‪:‬‬
‫לשרפו‪.‬‬
‫לקברו‪.‬‬
‫מה שירצה יעשה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪68‬‬
‫את הכלל "בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו"‪ ,‬מביא‬
‫רש"י לגבי‪:‬‬
‫המעפילים‪.‬‬
‫המרגלים‪.‬‬
‫בלעם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3511‬‬
‫חניית בני ישראל במדבר ביחס למשכן הייתה בריחוק של‪:‬‬
‫‪ 1‬מיל‪.‬‬
‫‪ 2‬מיל‪.‬‬
‫‪ 18‬מיל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש במדבר ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 31‬מ‪331 -‬‬
‫‪3682‬‬
‫משה צוה לאנשי קרח לקחת מחתות ולשים בתוכם‪:‬‬
‫חביתות‪.‬‬
‫קטורת‪.‬‬
‫נר נשמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3652‬‬
‫מהיכן דיבר ה' אל משה?‬
‫מאוהל מועד‪ ,‬מחוץ לקודש הקדשים‪.‬‬
‫מעל הכפורת‪ ,‬בתוך קודש הקדשים‪.‬‬
‫הדיבור ירד מהשמים אל מעל הכפורת‬
‫ומשם יצא לאוהל מועד‪ ,‬ומשה שמע שם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3633‬‬
‫הכלים "שבהם מכים באברים שעל המזבח להפכן כדי‬
‫שיתעכלו יפה ומהר" ‪ -‬נקראים בתורה‪:‬‬
‫מחתות‪.‬‬
‫מזלגות‪.‬‬
‫יעים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3681‬‬
‫מחלוקת קרח היתה ה"סרחון" ה________ של בני ישראל‪:‬‬
‫שני‪.‬‬
‫שלישי‪.‬‬
‫רביעי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪71‬‬
‫"חייך שלך גדולה משלהם‪ ,‬שאתה מדליק ומיטיב את‬
‫הנרות"‪" .‬משלהם" הכונה ל‪:‬‬
‫נשיאים‪.‬‬
‫‪ 70‬זקנים‪.‬‬
‫עוררים על הכהונה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪70‬‬
‫"מכאן לבנות ישראל שגילוי הראש גנאי להן"‪ .‬דברים אלו‬
‫נלמדים מ‪:‬‬
‫אשתו של און בן פלת משבט ראובן‪.‬‬
‫סוטה‪.‬‬
‫חלוצה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3515‬‬
‫עונשו של זר שמנסה "לעזור" ללויים בפירוק והקמת המשכן‬
‫הוא‪:‬‬
‫מיתה בידי שמים‪.‬‬
‫מיתה בידי אדם‪.‬‬
‫מלקות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪676‬‬
‫דושנה של יריחו נפל בחלקם של‪:‬‬
‫בני אפרים‪.‬‬
‫בני מנשה‪.‬‬
‫בני יתרו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3586‬‬
‫באיזה גיל הפסיק בן לוי לעשות מלאכה (קשה) באוהל מועד? ‪50‬‬
‫‪60‬‬
‫‪65‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3519‬‬
‫בהיות בני ישראל במדבר ‪ -‬מקומו של מחנה יהודה היה בצד‪ :‬מזרח‪.‬‬
‫צפון‪.‬‬
‫דרום‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3521‬‬
‫בהיות בני ישראל במדבר ‪ -‬מקומו של מחנה אפרים היה‬
‫בצד‪:‬‬
‫מזרח‪.‬‬
‫מערב‪.‬‬
‫צפון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3520‬‬
‫בהיות בני ישראל במדבר ‪ -‬מקומו של מחנה ראובן היה בצד‪ :‬מזרח‪.‬‬
‫צפון‪.‬‬
‫דרום‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3522‬‬
‫בהיות בני ישראל במדבר ‪ -‬מקומו של מחנה דן היה בצד‪:‬‬
‫מזרח‪.‬‬
‫מערב‪.‬‬
‫צפון‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3524‬‬
‫במסעי בני ישראל במדבר ‪ -‬כמה שבטים היו בכל "דגל"‬
‫מחנה?‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3516‬‬
‫במסעי בני ישראל במדבר ‪ -‬מי היה ממונה על הקמת המשכן כהנים‪.‬‬
‫כשחנו ממסעם?‬
‫לווים‪.‬‬
‫ישראלים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3513‬‬
‫במסעי בני ישראל ‪ -‬מי היה ממונה על פירוק המשכן כשהיו‬
‫צריכים לצאת למסע?‬
‫כהנים‪.‬‬
‫לויים‪.‬‬
‫ישראלים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3644‬‬
‫דינו של הנזיר‪:‬‬
‫אסור ביין ובענבים‪.‬‬
‫אסור ביין ומותר בענבים‪.‬‬
‫אסור ביין ומותר במיץ ענבים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3645‬‬
‫דינו של הנזיר‪:‬‬
‫אסור בענבים לחים ויבשים‪.‬‬
‫אסור בענבים לחים ומותר ביבשים‪.‬‬
‫בכלל לא נאסרו לו ענבים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3646‬‬
‫דינו של הנזיר‪:‬‬
‫אסור בגרעיני ענבים ובקליפות‪.‬‬
‫אסור בגרעיני ענבים ומותר בקליפות‪.‬‬
‫אסור בקליפות ענבים ומותר בגרעינים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש במדבר ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 32‬מ‪331 -‬‬
‫‪3647‬‬
‫דינו של הנזיר‪:‬‬
‫מותר להטמא למת‪.‬‬
‫אסור להטמא למת‪.‬‬
‫אסור להטמא למת מדרבנן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3648‬‬
‫דינו של הנזיר‪:‬‬
‫מותר להטמא למת‪.‬‬
‫אסור להטמא למת אבל מותר להטמא‬
‫לקרובים‪.‬‬
‫אסור להיטמא למת ואסור גם כן להטמא‬
‫לקרובים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3649‬‬
‫דינו של הנזיר‪:‬‬
‫אסור להיטמא למת אבל מותר להיטמא‬
‫לכל הקרובים‪.‬‬
‫אסור להיטמא גם לקרובים אבל מותר‬
‫להיטמא לאב ואם‪ ,‬אח ואחות‪.‬‬
‫אסור להיטמא גם לאב ואם‪ ,‬אח ואחות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3588‬‬
‫"מלקחיים" הם אוכלי השרת של‪:‬‬
‫המנורה‪.‬‬
‫מזבח החיצון‪.‬‬
‫מזבח הפנימי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3517‬‬
‫הטעם ששבט לוי לא נמנה במנין הכללי של בני ישראל הוא‪:‬‬
‫משום שמתאים ללגיון של מלך להמנות‬
‫לבדו‪.‬‬
‫כדי שלא יהיו בכלל הגזירה שעתידה‬
‫להיגזר על בנ"י למות במדבר‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪675‬‬
‫מסע המחנות היה ע"י‪:‬‬
‫תקיעה תרועה ותקיעה‪.‬‬
‫תקיעה שברים ותרועה‪.‬‬
‫שתי תקיעות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3677‬‬
‫המשמעות של "ויקח קרח" היא‪:‬‬
‫לקח והבדיל את עצמו מתוך העם לעשות‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫לקח את ראשי הסנהדראות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3277‬‬
‫כשמקריבים כמה בהמות יחד לקרבן ‪ -‬כמה מנחה ונסכים‬
‫מביאים?‬
‫פעם אחת כשעור שקבעה תורה‪.‬‬
‫לפחות פעמיים כשעור שקבעה תורה‪.‬‬
‫מביאים את השעור שקבעה תורה כפול‬
‫מספר הבהמות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪689‬‬
‫"אפילו בשמים והוא אומר עשו סולמות ועלו שם וכו'"‪ .‬דברים‬
‫אלו נאמרו ע"י‪:‬‬
‫המעפילים‪.‬‬
‫כלב‪.‬‬
‫דתן ואבירם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪596‬‬
‫"לפי שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו‪ ,‬וכולו שלא‬
‫בפניו"‪ .‬הדברים נלמדים מ‪:‬‬
‫בני אהרון‪.‬‬
‫כלב בן יפונה‪.‬‬
‫משה ונח‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪69‬‬
‫גזל הגר שאין לו יורשים‪:‬‬
‫מושב לבדק הבית‪.‬‬
‫מונח מספק בבית דין‪.‬‬
‫מושב לכהנים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3518‬‬
‫הצד הקרוי "קדם" בתורה הוא‪:‬‬
‫מערב‪.‬‬
‫מזרח‪.‬‬
‫צפון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3523‬‬
‫מהפסוק "ואלה תולדות אהרון ומשה" (ואינו מזכיר אלה‬
‫תולדות אהרון) אנו למדים ש‪:‬‬
‫טוב לצדיק וטוב לשכנו‪.‬‬
‫אוי לרשע ואוי לשכנו‪.‬‬
‫כל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪594‬‬
‫"טוב לצדיק וטוב לשכנו" נאמר על השבטים‪:‬‬
‫ראובן ויהודה‪.‬‬
‫יששכר וזבולון‪.‬‬
‫שמעון ולוי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3279‬‬
‫מה עשו עם היין שהביאו במסגרת ה"מנחה ונסכים" ‪ -‬יחד‬
‫עם כל קרבן של בהמה בבית המקדש?‬
‫בללוהו עם הסולת והקטירוהו ע"ג המזבח‪ .‬היין הובא בנפרד וניתן לכהנים‪.‬‬
‫היין הובא בנפרד ויצקוהו לספלים‬
‫מיוחדים שהיו בצידי המזבח לצורך זה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3278‬‬
‫מה עשו עם השמן שהביאו במסגרת ה"מנחה ונסכים" ‪ -‬יחד‬
‫עם כל קרבן של בהמה בבית המקדש?‬
‫בללוהו עם הסולת‪ ,‬והקטירוהו כליל ע"ג‬
‫המזבח‪.‬‬
‫בללוהו עם הסולת‪ ,‬קומץ נקטר והשאר‬
‫נאכל לכהנים‪.‬‬
‫הוא הובא בנפרד מן הסולת ונאכל‬
‫לכהנים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3276‬‬
‫מנחה ונסכים מביאים יחד עם קרבנות‪:‬‬
‫נדר‪.‬‬
‫נדבה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3233‬‬
‫מספר המרגלים שהשתתפו בנשיאתהתאנה מהארץ לבנ"י‬
‫במדבר הוא‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש במדבר ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 33‬מ‪331 -‬‬
‫‪2455‬‬
‫"וירץ הנער ויגד למשה ויאמר‪ ,‬אלדד ומידד מתנבאים‬
‫במחנה" ‪ -‬נער זה היה‪:‬‬
‫יהושע בן נון‪.‬‬
‫גרשום‪.‬‬
‫לא ידוע‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3653‬‬
‫היוזמה להקרבת הקרבנות המיוחדים של הנשיאים לכבוד‬
‫חנוכת המשכן היתה של‪:‬‬
‫נחשון בן עמינדב‪.‬‬
‫נתנאל בן צוער‪.‬‬
‫אהרון הכהן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3512‬‬
‫על מניין בני ישראל ‪ -‬המוזכר בתחילת פרשת במדבר ‪ -‬היו‬
‫ממונים‪:‬‬
‫משה‪.‬‬
‫משה ואהרון‪.‬‬
‫משה‪ ,‬אהרון ונשיא כל שבט ושבט‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3514‬‬
‫חניית הלווים במדבר היתה‪:‬‬
‫סביב למשכן בתוך שיעור מיל‪.‬‬
‫ליד שבט ראובן‪.‬‬
‫סביב למשכן במרחק מיל ממנו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪673‬‬
‫"להגיד שבחו של אהון שלא שינה"‪ .‬הדבר אמור בהקשר ל‪:‬‬
‫הנפת הלויים‪.‬‬
‫הדלקת המנורה‪.‬‬
‫פריחת מטה אהרון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪84‬‬
‫כיצד ידע משה רבינו מי מתוך ‪ 273‬הבכורים טרם נפדה? ‪-‬‬
‫על פי‪:‬‬
‫על פי רוח הקודש‪.‬‬
‫על פי גורל‪.‬‬
‫על פי בת קול‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫"קח את המטה והקהל את העדה"‪.‬‬
‫"ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי‬
‫עליהם"‬
‫‪3‬‬
‫"ללמדך שהמחלל שבת נידון בסקילה‪,‬‬
‫כעובד עבודת כוכבים"‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪2‬‬
‫סיוע לשמירת המקדש שלא יקרב אליו זר‪3 .‬‬
‫‪3‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫‪79‬‬
‫"קח לך את יהושע בן נון‪ ,‬איש אשר רוח‬
‫"למה משה דומה באותה שעה לנר שמונח על גבי מנורה‪,‬‬
‫והכל מדליקין הימנו‪ ,‬ואין אורו חסר כלום‪ .‬דברים אלו מובאים בו וסמכת את ידך עליו"‪.‬‬
‫בפירוש רש"י על הפסוק‪:‬‬
‫‪73‬‬
‫"למה נסמכה פרשת מקושש לפרשת עובד כוכבים"?‬
‫‪3508‬‬
‫הגיל לגיוס לצבא עפ"י תורה הוא‪:‬‬
‫‪18‬‬
‫‪3525‬‬
‫השרות שהלויים משרתים את הכהנים מתבטא ב‪:‬‬
‫ניגון בכלי שיר‪.‬‬
‫פירוק והקמת המשכן‪.‬‬
‫‪3529‬‬
‫הבכורות נפסלו לשרת לה' מאז‪:‬‬
‫שנחנך המשכן‪.‬‬
‫הציווי לבניית המשכן‪.‬‬
‫חטא העגל‪.‬‬
‫‪3507‬‬
‫הדרך למנות את ישראל היא ע"י‪:‬‬
‫שקלים‪.‬‬
‫הצבעה באצבע‪.‬‬
‫פתקאות בקלפי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3674‬‬
‫קרח היה מצאצאי‪:‬‬
‫גרשון‪.‬‬
‫קהת‪.‬‬
‫מררי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪599‬‬
‫"מידה כנגד מידה"‪ .‬בעונש זה נענשו‪:‬‬
‫המעפילים‪.‬‬
‫המרגלים‪.‬‬
‫עדת קורח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3661‬‬
‫בדרך כלל כשמביאים ‪ 2‬קרבנות‪ ,‬חטאת ועולה ביחד ‪ -‬מה‬
‫הוא סדר הקרבתם?‬
‫קודם חטאת ואח"כ עולה‪.‬‬
‫קודם עולה ואח"כ חטאת‪.‬‬
‫איך שירצו יעשו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3657‬‬
‫במצות הפרשת חלה נתחייבו ישראל‪:‬‬
‫מיד כשנכנסו לארץ‪.‬‬
‫עוד בהיותם במדבר‪.‬‬
‫לאחר ‪ 14‬שנות כיבוש וחילוק הארץ‬
‫לשבטים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫"לומר‪ ,‬שהמחלל שבת כאילו עובד עבודת "שהמחלל שבת סופו שיעבוד עבודת‬
‫כוכבים"‪.‬‬
‫כוכבים"‪.‬‬
‫חומש במדבר ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 34‬מ‪331 -‬‬
‫‪3668‬‬
‫ביצוע גזר דין מוות שהסנהדרין גזרו על אדם מישראל נעשה‬
‫ב‪:‬‬
‫ריחוק מקום מהבית דין‪.‬‬
‫קירוב מקום לבית דין‪.‬‬
‫בחצר בית הדין‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3504‬‬
‫הטעם לציווי למנות את ישראל במנין שנזכר בתחילת חומש‬
‫במדבר הוא‪:‬‬
‫כשיצאו ממצרים מנאן‪.‬‬
‫כשנפלו בעגל מנאן‪.‬‬
‫כשבא להשרות שכינתו עליהם מנאן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪696‬‬
‫"מכאן למי שמבקשים ממנו מחילה שלא יהא אכזרי‬
‫מלמחול"‪ .‬הדבר נאמר בהקשר ל‪:‬‬
‫מרגלים‪.‬‬
‫קורח‪.‬‬
‫המתלוננים על המן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3669‬‬
‫המצוה נקראת "ציצית" על שם‪:‬‬
‫הפתילים התלויים בה‪.‬‬
‫שצריך לראותה (כמו "מציץ" מן החרכים)‪ .‬שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3676‬‬
‫משה רבינו ציוה לאנשי קרח להקריב לפני ה'‪:‬‬
‫חטאת‪.‬‬
‫עולה‪.‬‬
‫קטורת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪698‬‬
‫בארה של מרים נגנז ב‪:‬‬
‫במות הגיא‪.‬‬
‫מדבר צין‪.‬‬
‫ימה של טבריה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪699‬‬
‫"בטוחים אנו בכח תפילתו של משה להלחם" ‪ -‬אמרו‪:‬‬
‫יהושע וכלב‪.‬‬
‫המרגלים שכבשו את יעזר‪.‬‬
‫ישראל במלחמת מדין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪597‬‬
‫בספר במדבר מופיע בכתוב בפירוש‪ ,‬קל וחומר‪ ,‬בהקשר ל‪:‬‬
‫מתאוננים‪.‬‬
‫מרים‪.‬‬
‫קורח ועדתו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪72‬‬
‫"חנם מן המצוות"‪ .‬דברים אלה מובאים בהקשר ל‪:‬‬
‫מי מריבה‪.‬‬
‫מתאוננים‪.‬‬
‫עדת קורח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪74‬‬
‫"קורח שפקח היה מה ראה לשטות זו"?‬
‫"אמר כסבורים אתם שעלי לבדי אני‬
‫מקפיד‪ ,‬איני מקפיד אלא בשביל כולכם‪.‬‬
‫אלו באין ונוטלין כל הגדולות וכו'"‪.‬‬
‫"ראה שלשלת גדולה יוצאה ממנו‪ ,‬שמואל‬
‫ששקול כנגד משה ואהרון‪ .‬אמר‪ ,‬בשבילו‬
‫אני נמלט"‪.‬‬
‫"אמר קורח‪ ,‬אחי אבא ארבעה היו וכו'‪.‬‬
‫עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה אחד‬
‫מלך ואחד כהן גדול וכו'"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪695‬‬
‫"שמע שמת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד"‪ .‬שמועה זו שמע‪:‬‬
‫סיחון מלך האמורי‪.‬‬
‫עמלק‪.‬‬
‫יתרו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪693‬‬
‫פרה אדומה באה ככפרה על‪:‬‬
‫חטא המרגלים‪.‬‬
‫חטא העגל‪.‬‬
‫מיתת צדיקים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪75‬‬
‫"בא וראה כמה קשה המחלוקת"‪ .‬דבר זה נלמד מכך ש‪:‬‬
‫קורח ועדתו נענשו במיתה‪.‬‬
‫הקב"ה ברא בריאה מיוחדת להענשת‬
‫עדת קורח‪.‬‬
‫גם הפעוטים בעדת קורח נספו‪ ,‬אף‬
‫שאינם ברי עונשין‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪76‬‬
‫"תרומת מעשר" ניתנת ע"י‪:‬‬
‫ישראל ללוי‪.‬‬
‫לוי לכהן‪.‬‬
‫ישראל לכהן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪598‬‬
‫כלב בן יפונה ירש את‪:‬‬
‫חברון‪.‬‬
‫שכם‪.‬‬
‫שילה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3531‬‬
‫במסעי בני ישראל במדבר ‪ -‬לכמה "מחנות" (דגלים) התחלקו ‪2‬‬
‫בני ישראל?‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3506‬‬
‫בן ל"נישואי תערובת" שאביו משבט אחד ואימו משבט אחר ‪ -‬לפי שבט האב‪.‬‬
‫כיצד נמנה במנין בני ישראל?‬
‫לפי שבט האם‪.‬‬
‫הבחירה היא ביד הבן להחליט כרצונו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫בני אהרון‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3587‬‬
‫את כלי המקדש הקדושים מי היה מכסה ומכניס לנרתיקו‬
‫המיוחד?‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫אהרון הכהן‪.‬‬
‫חומש במדבר ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 35‬מ‪331 -‬‬
‫‪3675‬‬
‫דתן ואבירם היו משבט‪:‬‬
‫ראובן‪.‬‬
‫לוי‪.‬‬
‫יהודה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3667‬‬
‫את מקושש העצים בשבת הניחו במשמר‪ ,‬משום שלא ידעו‪:‬‬
‫שדינו של מחלל שבת במיתה‪.‬‬
‫באיזו מיתה יש להמיתו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3510‬‬
‫הטעם ששבט לוי לא נמנה יחד עם כל השבטים הוא לפי‬
‫ששבט זה‪:‬‬
‫הוא לגיון של מלך וכדאי הוא לגיון של‬
‫מלך להיות נמנה לבדו‪.‬‬
‫לא עתיד לחטוא בעגל ואינו בכלל הגזירה‬
‫למות במדבר‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3670‬‬
‫המצוות השקולות כנגד כל מצוות התורה הן‪:‬‬
‫עבודה זרה‪.‬‬
‫עבודה זרה ושבת‪.‬‬
‫עבודה זרה‪ ,‬שבת וציצית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪600‬‬
‫שיעור הפרשת חלה לבעל הבית‪ ,‬הוא‪:‬‬
‫אחד מחמישים‪.‬‬
‫אחד מארבעים‪.‬‬
‫אחד מעשרים וארבעה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3673‬‬
‫שמונה חוטים בציצית רומזים ל‪:‬‬
‫שמונה ימים ששהו ישראל משיצאו‬
‫ממצרים עד שאמרו על הים‪.‬‬
‫זכות ארבע האמהות (פעמים)‬
‫ג' אבות‪ ,‬ד' אמהות שהיו מרכבה להקב"ה‪1 .‬‬
‫‪3666‬‬
‫השלימי‪ :‬המעשה של מקושש עצים בשבת‪ ,‬ארע בשבת‬
‫ה________ לשהות בני ישראל במדבר‪.‬‬
‫ראשונה‪.‬‬
‫שניה‪.‬‬
‫שלישית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3672‬‬
‫למה רומז פתיל התכלת הנמצא בציצית?‬
‫למכת בכורות‪ ,‬שכן תרגום של שכול הוא‬
‫תִ ְכלָא‪.‬‬
‫למכת בכורות‪ ,‬שכן מכתם היתה בלילה‬
‫וצבע התכלת דומה לרקיע המשחיר לעת‬
‫ערב‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3526‬‬
‫פירוש הלשון "משמרות (כהונה ולוויה)" הוא‪:‬‬
‫מלשון שמירה‪.‬‬
‫מלשון מינוי‪.‬‬
‫מלשון כבוד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3530‬‬
‫מאיזה גיל נקרא הלוי "שומר משמרת הקודש"?‬
‫מגיל ‪.30‬‬
‫מגיל ‪.13‬‬
‫מגיל חודש‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3532‬‬
‫מהו ה"משכן" שהיה במשא בני גרשון?‬
‫קרשי המשכן‪.‬‬
‫יריעות התחתונות‪.‬‬
‫יריעות עיזים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3533‬‬
‫מהו ה"אוהל" שהיה במשא בני גרשון?‬
‫קרשי המשכן (אוהל מועד)‪.‬‬
‫יריעות התחתונות‪.‬‬
‫יריעות עיזים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3528‬‬
‫ממתי נבחרו הלויים לשרת לה'?‬
‫מאז חטא העגל‪.‬‬
‫מאז שנחנך המשכן‪.‬‬
‫מאז הציווי לבניית המשכן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪697‬‬
‫"כשפחה היוצאת לקראת גבירתה"‪ .‬דימוי זה מובא ברש"י‬
‫בהקשר‪:‬‬
‫לכך‪ ,‬שכשבאו ישראל לעבור‪ ,‬הזדעזע‬
‫ההר של א"י‪.‬‬
‫ליציאת העם לקראת יתרו חותן משה‪.‬‬
‫ליציאת בלק לקראת בלעם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3655‬‬
‫התיבה "בהעלותך את הנרות" רומזת לכך ש‪:‬‬
‫צריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה‬
‫מאליה‪.‬‬
‫מעלה (מדרגה) היתה לפני המנורה‬
‫שעליה הכהן עומד‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3659‬‬
‫שעור הפרשת חלה הוא‪:‬‬
‫לבעל הבית ‪1/24‬‬
‫לנחתום ‪.1/48‬‬
‫לבעל הבית ‪1/48‬‬
‫לנחתום ‪.1/24‬‬
‫לבעל הבית מעשר‬
‫לנחתום חומש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪690‬‬
‫השלימי‪" :‬ומהו ביד משה‪ ,‬ולא כתב אל משה? רמז לחולקים‬
‫על הכהונה שלוקין"‪...‬‬
‫בצרעת‪.‬‬
‫בגופן‪.‬‬
‫ונאבדין מן העולם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪694‬‬
‫השלימי‪ :‬את מות אהרון ביכו כל‪...‬ישראל ‪-‬‬
‫עם‪.‬‬
‫בני‪.‬‬
‫בית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪692‬‬
‫הנוגע במת נחשב ל‪:‬‬
‫אב הטומאה‪.‬‬
‫אבי אבות הטומאה‪.‬‬
‫ראשון לטומאה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש במדבר ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 36‬מ‪331 -‬‬
‫מדרבנן‪.‬‬
‫להפרשת חלה אין שום שיעור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מהתורה‪.‬‬
‫‪3658‬‬
‫שעור הפרשת חלה מקורו‪:‬‬
‫שעיר לחטאת‪.‬‬
‫פר לעולה ושעיר לחטאת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3660‬‬
‫כשהסנהדרין הורו בשוגג על עבודה מסויימת שאינה נחשבת פר לחטאת‪.‬‬
‫לעבודה זרה ואח"כ התבררה הטעות ‪ -‬מה מקריבים לכפרה?‬
‫‪3662‬‬
‫כשמביאים חטאת ועולה לכפר על הוראת שגגה מצד‬
‫הסנהדרין בענין של עבודה זרה ‪ -‬מה הוא סדר הקרבתם?‬
‫קודם חטאת ואח"כ עולה‪.‬‬
‫קודם עולה ואח"כ חטאת‪.‬‬
‫איך שירצו יעשו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3527‬‬
‫הלווים זוכים במעשרות של בני ישראל מפני שהם‪:‬‬
‫אנשים קדושים יותר משאר העם‪.‬‬
‫מסייעים לכהנים בעבודת המקדש‪.‬‬
‫עושים את העבודה שהייתה מוטלת על‬
‫בני ישראל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3671‬‬
‫ציצית יש להטיל בבגד של ארבע כנפות דוקא‪ .‬מספר זה הוא ארבע לשונות של גאולה‪.‬‬
‫כנגד‪:‬‬
‫ארבע אותיות של שם ה'‪.‬‬
‫ארבע כוסות ששותים בליל הסדר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3505‬‬
‫המנין של בני ישראל שנזכר בתחילת חומש במדבר היה‪:‬‬
‫בחודש אייר בשנה הראשונה‪.‬‬
‫בחודש ניסן בשנה השניה‪.‬‬
‫בחודש אייר בשנה השניה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3509‬‬
‫כיצד ידע משה רבינו ‪ -‬במנין שנצטווה למנות את ישראל ‪-‬‬
‫לייחס את כל אחד על שבטו?‬
‫ע"י שהביאו ספרי יחוסין‪.‬‬
‫ע"י שהביאו עידי חזקת לידתם‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪691‬‬
‫"משל למלך שנתן שדה לאוהבו‪ ,‬ולא כתב ולא חתם‪ ,‬ולא‬
‫העלה בערכאין וכו'"‪ .‬משל זה מובא ברש"י בהקשר ל‪:‬‬
‫פרשת המרגלים‪.‬‬
‫ברכות בלעם‪.‬‬
‫כ"ד מתנות כהונה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3663‬‬
‫יחיד שעבר עבירה שכפרתה היא ע"י קרבן חטאת ‪ -‬הבהמה‬
‫שעליו להביא לחטאת היא‪:‬‬
‫שעירה‪.‬‬
‫כשבה‪.‬‬
‫כשבה או שעירה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3665‬‬
‫יחיד שעבר בשוגג על איסור עבודה זרה ‪ -‬הבהמה שעליו‬
‫להביא לכפרה היא‪:‬‬
‫שעירה‪.‬‬
‫כשבה‪.‬‬
‫כשבה או שעירה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3664‬‬
‫יחיד שעבר בשוגג על איסור עבודה זרה ‪ -‬הקרבן שעליו‬
‫להביא לכפרתו הוא‪:‬‬
‫חטאת‪.‬‬
‫אשם‪.‬‬
‫אשם תלוי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫‪77‬‬
‫"למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה"?‬
‫"שכן מצינו במרים שנאמר בה‪ ,‬אל נא‬
‫תהי כמת וכו'"‪.‬‬
‫"לומר לך‪ ,‬מה קרבנות מכפרים‪ ,‬אף מיתת "שהמצורע חשוב כמת"‪.‬‬
‫צדיקים מכפרת"‪.‬‬
‫‪3271‬‬
‫"שה" הוא כינוי לבהמה בגיל של‪:‬‬
‫עד שנה‪.‬‬
‫‪3262‬‬
‫עונשם של המרגלים עצמם (שגרמו את בכיים של ישראל‬
‫ואת סירובם להכנס לארץ) היה‪:‬‬
‫מוות של קלון‪ ,‬בטנם ויריכם התנפחו ונפלו‪ .‬מוות במחלת דבר‪.‬‬
‫‪3263‬‬
‫עונשם של המרגלים עצמם שגרמו את בכיים של ישראל ואת מוות מיידי‪.‬‬
‫סירובם להיכנס לארץ היה‪:‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫עד ‪ 13‬חודש‪.‬‬
‫מוות איטי‪.‬‬
‫חומש במדבר ‪ +‬רש"י‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫עד שנתיים‪.‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫מוות ע"י שירבוב לשונם לטבורם‪ ,‬ותולעים ‪3‬‬
‫יוצאים מלשונם ונכנסים לתוך טבורם‪.‬‬
‫תחלואים קשים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫עמוד ‪ 37‬מ‪331 -‬‬
‫‪3261‬‬
‫בפרשת המרגלים‪ ,‬התורה מציינת את עוונם בזה שהם היו‬
‫"מוציאי דיבת הארץ רעה" ‪ -‬לשם מה באה ההדגשה במילה‬
‫"רעה"?‬
‫כי יש גם דיבה לטובה‪.‬‬
‫כדי להדגיש את גודל עוונם‪.‬‬
‫כדי להצדיק את העונש החמור שהם‬
‫קיבלו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3246‬‬
‫בעקבות הוצאת הדיבה על הארץ ע"י המרגלים ‪ -‬נאמר‬
‫בבתורה "ותישא כל העדה ויתנו את קולם‪ ,‬ויזכו וגו'" למי‬
‫הכוונה במילים "כל העדה"?‬
‫סנהדראות‪.‬‬
‫ראשי סנהדראות‪.‬‬
‫ערב רב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3247‬‬
‫בעקבות הוצאת הדיבה על הארץ ע"י המרגלים‪ ,‬העם בכו‬
‫והתלוננו שאינם רוצים להכנס לארץ‪ ,‬מתי היה הבכי שלהם?‬
‫ביום‪.‬‬
‫בלילה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3248‬‬
‫בעקבות הוצאת הדיבה על הארץ ע"י המרגלים‪ ,‬העם‬
‫התלוננו שאינם רוצים להכנס לארץ ואמרו "נתנה ראש‬
‫ונשובה מצרימה" מה הכוונה "נתנה ראש"?‬
‫נשים עלינו מלך‪.‬‬
‫נעבוד עבודת אלילים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3258‬‬
‫באיזה גיל מתו מתי מדבר (אלה שנגזר עליהם למות במדבר כל אחד כשהגיע זמנו‪.‬‬
‫בעקבות חטא המרגלים)?‬
‫לא פחות מגיל שישים‪.‬‬
‫לא יותר מגיל שישים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3266‬‬
‫"ויעפילו לעלות אל ראש ההר" ‪" -‬ויעפילו" הוא מלשון‪:‬‬
‫חוזק‪ ,‬עזות‪.‬‬
‫אופל (הליכה בחושך ללא רשות)‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3639‬‬
‫בכורים ניתנים ל‪:‬‬
‫כהן גדול‪.‬‬
‫כהן הדיוט‪.‬‬
‫בדק הבית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3272‬‬
‫"איל" הוא כינוי לבהמה בגיל של‪:‬‬
‫משנה ומעלה‪.‬‬
‫מ‪ 13 -‬חודש ומעלה‪.‬‬
‫משנתיים ומעלה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3640‬‬
‫מהפסוק "ואיש את קדשיו לו יהיו" ‪ -‬אנו למדים ש‪:‬‬
‫טובת הנאתן לבעלים‪.‬‬
‫המעכב מעשרותיו ‪ -‬יחסר ממונו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3637‬‬
‫הגוזל מתחייב בקרן‪ ,‬חומש ואשם ‪ -‬רק אם קרו הדברים‬
‫דלהלן‪:‬‬
‫נשבע לשקר‪.‬‬
‫הוא מודה בדבר‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪78‬‬
‫"מכאן ששנאה מקלקלת את השורה"‪ .‬דבר זה נלמד מ‪:‬‬
‫בלעם‪ ,‬שחבש בעצמו את אתונו בדרכו‬
‫לברך את ישראל‪.‬‬
‫בלק‪ ,‬שחבר אל זקני מדין כנגד ישראל‪,‬‬
‫למרות שהיה מסוכסך אתם‪.‬‬
‫המדינים‪ ,‬שהפקירו בת מלך כדי להחטיא‬
‫את ישראל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3638‬‬
‫גזל הגר שמת ‪ -‬יש ליתנו ל‪:‬‬
‫כהנים‪.‬‬
‫לויים‪.‬‬
‫בדק הבית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3635‬‬
‫דינו של הזב להשלח חוץ ממחנה‪:‬‬
‫שכינה‪.‬‬
‫לוייה‪.‬‬
‫ישראל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3636‬‬
‫דינו של טמא מת להשלח חוץ ממחנה‪:‬‬
‫שכינה‪.‬‬
‫לוייה‪.‬‬
‫ישראל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3641‬‬
‫דינו של הנזיר‪:‬‬
‫אסור ביין וחומץ‪.‬‬
‫אסור ביין ומותר בחומץ‪.‬‬
‫אסור ביין ומותר במיץ ענבים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3256‬‬
‫הקב"ה משבח את כלב על הנהגתו הנכונה בפרשת‬
‫המרגלים וקובע לו שכר "והביאותיו אל הארץ אשר בא שמה‬
‫וזרעו יורישנה"‪ ,‬המילה "יורישנה" היא מלשון‪:‬‬
‫גירושין‪.‬‬
‫ירושה‪.‬‬
‫רש (עני)‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש במדבר ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 38‬מ‪331 -‬‬
‫‪3267‬‬
‫המנחה והנסכים המובאים יחד עם קרבן של כבש הם‪:‬‬
‫עשרון סולת ‪ +‬רביעית ההין שמן ‪+‬‬
‫רביעית ההין יין‪.‬‬
‫‪ 2‬עשרונים סולת ‪ +‬שלישית ההין שמן ‪+‬‬
‫שלישית ההין יין‪.‬‬
‫‪ 3‬עשרונים סולת ‪ +‬חצי ההין שמן ‪ +‬חצי‬
‫ההין יין‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3268‬‬
‫המנחה והנסכים המובאים יחד עם קרבן של איל הם‪:‬‬
‫עשרון סולת ‪ +‬רביעית ההין שמן ‪+‬‬
‫רביעית ההין יין‪.‬‬
‫‪ 2‬עשרונים סולת ‪ +‬שלישית ההין שמן ‪+‬‬
‫שלישית ההין יין‪.‬‬
‫‪ 3‬עשרונים סולת ‪ +‬חצי ההין שמן ‪ +‬חצי‬
‫ההין יין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3269‬‬
‫המנחה והנסכים המובאים יחד עם קרבן של שור הם‪:‬‬
‫עשרון סולת ‪ +‬רביעית ההין שמן ‪+‬‬
‫רביעית ההין יין‪.‬‬
‫‪ 2‬עשרונים סולת ‪ +‬שלישית ההין שמן ‪+‬‬
‫שלישית ההין יין‪.‬‬
‫‪ 3‬עשרונים סולת ‪ +‬חצי ההין שמן ‪ +‬חצי‬
‫ההין יין‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3264‬‬
‫התורה מציינת שהמרגלים מוציאי דיבת הארץ רעה קבלו את לתאר את מיקום האירוע בפרטיות שהוא‬
‫היה לפני המשכן‪.‬‬
‫עונשם "לפני ה'"‪ ,‬מה עניינה של ההדגשה "לפני ה'"?‬
‫לתאר את מיקום האירוע בפרטיות שהוא‬
‫היה בחצר המשכן‪.‬‬
‫לתאר את אופיו של העונש שהיה מדה‬
‫כנגד מדה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3255‬‬
‫הקב"ה משבח את כלב על הנהגתו הנכונה בפרשת‬
‫המרגלים וקובע לו שכר "והביאותיו אל הארץ אשר בא‬
‫שמה"‪ .‬לאיזו ארץ הכוונה?‬
‫ארץ ישראל‪.‬‬
‫חברון‪.‬‬
‫באר שבע‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3274‬‬
‫המנחה ונסכים של פלוגס זהים למנחה ונסכים של‪:‬‬
‫כבש‪.‬‬
‫איל‪.‬‬
‫שור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3244‬‬
‫המרגלים טענו שהם ראו בארץ "נפילים" ‪ -‬היינו‪:‬‬
‫צאצאי מלאכים שנפלו מן השמים‪.‬‬
‫אנשים הסובלים ממחלת הנפילה‪.‬‬
‫פילים ובעלי חיים גדולים במיוחד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3245‬‬
‫המילה "ענ'" היא מלשון‪:‬‬
‫שרשרת‪ ,‬שמעניקים חמה בקומתן‪.‬‬
‫עונג‪ ,‬תענוג‪.‬‬
‫הענקה‪ ,‬נתינה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3237‬‬
‫השלימי‪ :‬בדרך הטבע‪ ,‬לפי תוואי הסיור שהמרגלים תרו את‬
‫הארץ זה היה צריך לקחת להם _______ יום‪:‬‬
‫‪40‬‬
‫‪80‬‬
‫‪100‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3242‬‬
‫כוונת המרגלים באמירתם "ארץ אוכלת יושביה" היתה‪,‬‬
‫שבארץ הזאת‪:‬‬
‫צריכים לאכול בישיבה‪.‬‬
‫קשה להסתדר בישיבה וצריך הרבה‬
‫לעמוד‪.‬‬
‫אנשים מתים בהמוניהם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3254‬‬
‫על מי נאמר שהנהגתו‪/‬הנהגתם היתה באופן של אחד בפה‬
‫ואחד בלב?‬
‫יהושע‪.‬‬
‫כלב‪.‬‬
‫המרגלים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3241‬‬
‫כוונת המרגלים באמירתם "חזק הוא ממנו" היתה‪:‬‬
‫שהקב"ה חזק מאיתנו‪.‬‬
‫שהעם היושב בארץ חזק מאיתנו‪.‬‬
‫שהעם היושב בארץ חזק מהקב"ה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3243‬‬
‫כוונת המרגלים באמירתם על יושבי הארץ שהם "אנשי‬
‫מדות" היתה‪ ,‬שהם‪:‬‬
‫גדולים וגבוהים‪.‬‬
‫מאנשי "מדין"‪.‬‬
‫גורמים בהנהגתם מדון ומריבה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3257‬‬
‫כדברי רקע לעונש שביקש הקב"ה להטיל על ישראל‪ ,‬לאחר‬
‫חטא המרגלים‪ ,‬נאמר‪" :‬עד מתי לעדה הרעה הזאת‪ ...‬את‬
‫תלונות בני ישראל אשר המה מלינים עלי שמעתי"‪ ,‬למי‬
‫הכוונה "המה מלינים עלי"?‬
‫המרגלים את ישראל‪.‬‬
‫בני ישראל בעצמם‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3239‬‬
‫כוונת המרגלים בהזכירם את עמלק "עמלק יושב בארץ‬
‫הנגב" היתה כדי‪:‬‬
‫להפחידם‪ ,‬שהרי בעבר בני ישראל כבר‬
‫נכוו מהם‪.‬‬
‫להזהירם שלא ילמדו מדרכיהם‪.‬‬
‫שיתכוננו להלחם נגדם‪ ,‬ולהחזיר לידהם‬
‫את השבי שעמלק שבו מהם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3253‬‬
‫כמה נסיונות ניסו אבותינו את הקב"ה?‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש במדבר ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 39‬מ‪331 -‬‬
‫‪3259‬‬
‫כשהקב"ה גזר על דור המדבר למות במדבר‪ ,‬הוא אמר‬
‫"וידעתם את תנואתי"‪ ,‬פירוש המילה "תנואתי" הוא‪:‬‬
‫לשון הסרה‪ ,‬כמו כי הניא אביה אותה‪.‬‬
‫לשון הזזה‪ ,‬כמו תנועה‪.‬‬
‫לשון בקשה‪ ,‬כמו נא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3249‬‬
‫כשהמרגלים הוציאו את דיבת הארץ רעה היו מי שקרעו את‬
‫בגדיהם למשמע דברי בגידה אלו‪ ,‬מי היו הקורעים את‬
‫בגדיהם?‬
‫משה ואהרון‪.‬‬
‫יהושע וכלב‪.‬‬
‫אלעזר ואיתמר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪701‬‬
‫"כשולחני הזה שהכל מריצין לו מעות"‪ .‬דימוי זה נאמר על‪:‬‬
‫משה‪.‬‬
‫בלעם‪.‬‬
‫סיחון מלך עוג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3236‬‬
‫איזה פרי ‪ /‬פירות נטלו יהושע וכלב עמם מפרי הארץ‪ ,‬כדי‬
‫להראותו‪/‬ם לבני ישראל במדבר?‬
‫תאנה‪.‬‬
‫תאנה ורימון‪.‬‬
‫הם לא נטלו כלום‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3238‬‬
‫איזה פרי ‪ /‬פירות נטלו המרגלים עמם מפרי הארץ‪ ,‬כדי‬
‫להראותו‪/‬ם לבני ישראל במדבר?‬
‫אשכול ענבים‪.‬‬
‫אשכול ענבים ותאנה‪.‬‬
‫אשכול ענבים‪ ,‬תאנה ורימון‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3224‬‬
‫ציווי משה למרגלים היה לבקר קודם בנגב ואח"כ בשאר‬
‫חלקי הארץ‪ ,‬הטעם לזה הוא‪:‬‬
‫כדי שיראו קודם את פסולתה של הארץ‪.‬‬
‫כדי שיראו קודם את שבחה של הארץ‪.‬‬
‫כי הנגב הוא הראשון בדרך כשבאים‬
‫מהמדבר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪702‬‬
‫"משל אומרים לצרעה‪ ,‬לא מדובשך ולא מעוקצך"‪ .‬משל זה‬
‫מובא כלפי‪:‬‬
‫בלעם שרצה לברך את ישראל כאשר‬
‫נאסר עליו לקלל‪.‬‬
‫מטהו של משה ששימש להכות‪ ,‬אך גם‬
‫להוציא מן הסלע מים‪.‬‬
‫ישראל שביקשו לעבור בגבול אדום‪,‬‬
‫והבטיחו בתמורה לרכוש מהם מזון ומים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3270‬‬
‫מה עשו עם ה"מנחה" שהביאו יחד עם כל קרבן של בהמה‬
‫בבית המקדש?‬
‫כולה נקטרה כליל‪.‬‬
‫קומץ נקטר והשאר נאכל לכהנים‪.‬‬
‫כולה נאכלת לכהנים‬
‫‪1‬‬
‫‪3275‬‬
‫מנחה ונסכים מביאים יחד עם קרבנות‪:‬‬
‫נדר‪.‬‬
‫נדבה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3235‬‬
‫מספר המרגלים שהשתתפו בנשיאת הרימון מהארץ לבנ"י‬
‫במדבר הוא‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3260‬‬
‫משמעות המונח "דיבה" (הוצאת דיבה) ע"פ תורה הוא‪:‬‬
‫לטובה‪.‬‬
‫לרעה‪.‬‬
‫אפשר לטובה ואפשר לרעה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3265‬‬
‫מי קיבל את חלקם של המרגלים בארץ?‬
‫יהושע וכלב‪.‬‬
‫בניהם ויורשיהם אחריהם‪.‬‬
‫לא היה להם בכלל חלק בארץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪81‬‬
‫לפנחס הובטחה "ברית כהונת עולם" למרות שבלאו הכי היה ביחד עם הכהונה הובטחה לו גם "ברית‬
‫שלום"‪.‬‬
‫נכדו של אהרון משום ש‪:‬‬
‫ההבטחה מתייחסת לכהונה גדולה‪.‬‬
‫הוא נולד לפני שאביו נמשח לכהונה‪ ,‬ואף‬
‫הוא עצמו עדיין לא נמשח‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3642‬‬
‫"יין ושכר" שהנזיר אסור בהם ‪ -‬פירושם‪:‬‬
‫יין ובירה‪.‬‬
‫יין חדש ויין עתיק‪.‬‬
‫שני הפירושים נכונים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3223‬‬
‫על שילוח המרגלים נאמר בתורה‪" :‬וישלח אותם משה‪ ...‬על‬
‫פי ה'"‪ .‬משמעות הלשון "על פי ה'" הוא‪:‬‬
‫ברשותו‪ ,‬שלא עיכב על ידו‪.‬‬
‫בברכתו‪.‬‬
‫בציוויו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪700‬‬
‫"מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם" ‪-‬‬
‫מדין ומואב‪.‬‬
‫עמלק וכנען‪.‬‬
‫עמון ומואב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3240‬‬
‫לאחר שחזרו המרגלים מתור את הארץ והוציאו את דיבת‬
‫הארץ רעה ‪ -‬מי השתיק את טענותיהם וחיזק את רוחם של‬
‫בנ"י בנאמנות למשה?‬
‫יהושע‪.‬‬
‫כלב‪.‬‬
‫נחשון בן עמינדב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש במדבר ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 40‬מ‪331 -‬‬
‫‪3250‬‬
‫לאחר הוצאת דיבת הארץ רעה ע"י המרגלים והשתתפות‬
‫העם בבגידה זו וסרובם להכנס לארץ‪ ,‬אמר הקב"ה למשה‬
‫"עד אנה ינאצוני העם הזה"‪ .‬משמעות תיבת "ינאצוני" הוא‬
‫מלשון‪:‬‬
‫קללה‪.‬‬
‫רוגז‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3252‬‬
‫לאחר חטא המרגלים התפלל משה על ישראל והזכיר‬
‫בתפילתו את מדותיו של הקב"ה "ונקה לא ינקה"‪ ,‬פירוש‬
‫מילים אלו הוא‪:‬‬
‫בסופו של דבר הוא לא מוותר‪.‬‬
‫ונקה ‪ -‬לשבים‪ ,‬לא ינקה ‪ -‬לשאינם שבים‪.‬‬
‫ונקה ‪ -‬למי שיש לו זכות אבות‪ ,‬לא ינקה ‪-‬‬
‫למי שאין לו זכות אבות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3251‬‬
‫לאחר חטא המרגלים והשתתפות העם בו איים עליהם‬
‫הקב"ה בעונש "אכנו בדבר ואורישנו"‪ .‬המילה "אורישנו" היא‬
‫מלשון‪:‬‬
‫גירושין‪.‬‬
‫ירושה‪.‬‬
‫רש (עני)‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3273‬‬
‫"פלגס" הוא כינוי לבהמה בגיל של‪:‬‬
‫משנולד עד ‪ 12‬חודש‪.‬‬
‫מ‪ 12 -‬חודש עד ‪ 13‬חודש‪.‬‬
‫מ‪ 13 -‬חודש ומעלה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪3226‬‬
‫בפרשת המרגלים מסופר על המרגלים ש"ויעלו בנגב ויבוא‬
‫עד חברון" ‪ -‬מיהו היחיד המרומז בפסוק זה?‬
‫נחשון בן עמינדב‪.‬‬
‫כלב בן יפונה‪.‬‬
‫יהושע בן נון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3205‬‬
‫בדיבורה של מרים ‪ -‬במשה‪ ,‬האם היא התכוונה לגנותו?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3214‬‬
‫בדרך כלל גילוי הנבואה לסתם נביא הוא באופן של‪:‬‬
‫אספקלריא המאירה‪.‬‬
‫חלום וחזיון‪.‬‬
‫דמיונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3213‬‬
‫בדרך כלל גילוי הנבואה לסתם נביא הוא באופן של‪:‬‬
‫אספקלריא שאינה מאירה‪.‬‬
‫חלום וחזיון‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3231‬‬
‫בתורה מסופר כי המרגלים הביאו לבנ"י מפרי הארץ אשכול‬
‫של ענבים "וישאוהו במוט בשניים" ‪ -‬משמעות "בשניים" הוא‪:‬‬
‫‪ 2‬אנשים‪.‬‬
‫‪ 2‬מוטות‪.‬‬
‫‪ 2‬אשכולות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3215‬‬
‫גילוי הנבואה שה' היה רגיל להתגלות בו למשה היה באופן‬
‫של‪:‬‬
‫אספקלריא המאירה‪.‬‬
‫חידות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3221‬‬
‫"אשר נואלנו ואשר חטאנו" ‪" -‬נואלנו" הוא מלשון‪:‬‬
‫אויל‪.‬‬
‫אליל‪.‬‬
‫אל (שלילה)‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3579‬‬
‫בהמות הלויים פדו את‪:‬‬
‫בכורי בהמה טהורה של בני ישראל‪.‬‬
‫פטרי חמורים של בני ישראל‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3582‬‬
‫בכמה כסף פדו את עצמם הבכורים שלא נפדו ע"י הלויים?‬
‫‪ 5‬שקלים‪.‬‬
‫‪ 10‬שקלים‪.‬‬
‫‪ 20‬שקלים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3584‬‬
‫באיזה גיל התחיל בן לוי לעשות מלאכה באוהל מועד?‬
‫‪20‬‬
‫‪25‬‬
‫‪30‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3576‬‬
‫בחניית בני ישראל במדבר‪ ,‬על שכנותו של מי נאמר "טוב‬
‫לצדיק ‪ -‬טוב לשכנו"?‬
‫על השכנות של משה ובני ראובן‪.‬‬
‫על השכנות של משה ובני יהודה‪.‬‬
‫על השכנות של משה ובני דן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש במדבר ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 41‬מ‪331 -‬‬
‫‪3574‬‬
‫בחניית בני ישראל במדבר‪ ,‬על מי נאמר "טוב לצדיק ‪ -‬טוב‬
‫לשכנו"?‬
‫על השכנות של משה ושבט יהודה‪.‬‬
‫על השכנות של משה ויששכר וזבולון‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3575‬‬
‫בחניית בני ישראל במדבר‪ ,‬על מי נאמר "טוב לצדיק ‪ -‬טוב‬
‫לשכנו"‬
‫על השכנות של משה ושבט יששכר‪.‬‬
‫על השכנות של משה ושבט זבולון‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3573‬‬
‫בחניית בני ישראל במדבר‪ ,‬על מי נאמר "אוי לרשע ואוי‬
‫לשכנו"?‬
‫חניית בני קהת ליד בני ראובן‪.‬‬
‫חניית בני גרשון ליד בני אפרים‪.‬‬
‫חניית בני מררי ליד בני דן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3210‬‬
‫נויה של צפורה‪ ,‬אשת משה‪ ,‬התבטא‪:‬‬
‫ביופיה‪.‬‬
‫במעשיה‪.‬‬
‫בכל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3583‬‬
‫אלו בכורים היו צריכים לעמוד לגורל בקלפי?‬
‫הבכורים שנפדו ע"י הלויים‪.‬‬
‫הבכורים שלא נפדו ע"י הלויים‪.‬‬
‫כל הבכורים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3634‬‬
‫דינו של צרוע להשלח חוץ ממחנה‪:‬‬
‫שכינה‪.‬‬
‫לוייה‪.‬‬
‫ישראל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3206‬‬
‫הדיבור ‪ -‬שנחשב ללשון הרע ‪ -‬שדיברה מרים במשה‪ ,‬עם מי עם אהרון אחיה‪.‬‬
‫דברתו?‬
‫עם חור בנה‪.‬‬
‫עם נדב ואביהו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3229‬‬
‫הוראת משה רבינו למרגלים היתה לבדוק אם ארץ ישראל‬
‫"יש בה עץ‪ ,‬אם אין" ‪ -‬משמעות המושג "עץ" הוא‪:‬‬
‫עצים משבעת המינים שנשתבחה בהם‬
‫ארץ ישראל‪.‬‬
‫סתם עצים ממינים שונים‪.‬‬
‫צדיק שיגן על יושבי הארץ בזכותו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3208‬‬
‫הגימטריא של "(אישה) כושית" הוא כמנין‪:‬‬
‫יפת מראה‪.‬‬
‫נבונה‪.‬‬
‫פקחית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3218‬‬
‫הטעם שמשה לא האריך בתפילה עבור מרים‪ ,‬הוא כדי שלא‬
‫יהיו ישראל אומרים‪:‬‬
‫אחותו עומדת בצרה והוא עומד ומרבה‬
‫בתפילה‪.‬‬
‫בשביל אחותו הוא מאריך בתפילה‪ ,‬אבל‬
‫בשבילנו אינו מאריך‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3220‬‬
‫הכבוד שה' חלק למרים ש"העם לא נסע עד האסף מרים"‬
‫היה בגלל‪:‬‬
‫שהיא היתה נביאה‪.‬‬
‫שהתעכבה עבור משה כשהושלך ליאור‪.‬‬
‫שאחרי הנס של קריעת ים סוף היא‬
‫ארגנה את כל הנשים לצאת אחריה‬
‫בתופים ובמחולות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3222‬‬
‫הטעם שנסמכה פרשת מרגלים לפרשת מרים (סוף פ'‬
‫בהעלותך) הוא לפי ש‪:‬‬
‫גם מרים טעתה וגם המרגלים טעו‪.‬‬
‫מרים נכשלה בלשון הרע וגם המרגלים‬
‫נכשלו בזה‪.‬‬
‫בפרשת מרים נזכר "והאיש משה עניו‬
‫מאוד" ובגלל שהיה כ"כ ענוותן ושפל הוא‬
‫נכנע לרצון העם לשלוח מרגלים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3216‬‬
‫השלימי‪" :‬המצורע חשוב כ________"‬
‫מת‪.‬‬
‫סומא‪.‬‬
‫אביון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3217‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬השואל דבר מחבירו‪ ,‬צריך לומר‬
‫שניים או שלושה דברי _______ ואחר כן יבקש שאלותיו"‪.‬‬
‫תחנונים‪.‬‬
‫חנופה‪.‬‬
‫צער‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3211‬‬
‫השלימי את המשפט‪ :‬אומרים מקצת שבחו של אדם (‪)1‬‬
‫‪ .......‬וכולו (‪"....... )2‬‬
‫(‪ )1‬בפניו (‪ )2‬שלא בפניו‬
‫(‪ )1‬כשאינו שומע (‪ )2‬כשיזדמן שישמע‬
‫(‪ )1‬כשהוא שומע (‪ )2‬כשיזדמן שאינו‬
‫שומע‬
‫‪1‬‬
‫‪3201‬‬
‫השלימי‪" :‬אין דיבור בכל מקום אלא לשון ‪"...‬‬
‫קשה‪.‬‬
‫רכה‪.‬‬
‫הפצרה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3202‬‬
‫השלימי‪ :‬אין אמירה בכל מקום אלא לשון ‪"...‬‬
‫קשה‪.‬‬
‫תחנונים‪.‬‬
‫הפצרה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש במדבר ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 42‬מ‪331 -‬‬
‫‪3580‬‬
‫צייני את הנכונה מבין האפשרויות דלהלן‪:‬‬
‫שה אחד של בן לוי פטר כמה פטרי‬
‫חמורים של ישראל‪.‬‬
‫שה אחד של בן לוי פטר פטר חמור אחד‬
‫של ישראל‪.‬‬
‫שה אחד של בן לוי פטר בכור בהמה‬
‫טהורה אחת של ישראל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3204‬‬
‫כשצפורה שמעה ששני אנשים מהנביאים במחנה‪ ,‬היא‬
‫אמרה בהתרגשות‪:‬‬
‫מה גדולה זכותם‪.‬‬
‫מה גדולה זכות נשותיהם‪.‬‬
‫אוי לנשותיהן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3230‬‬
‫כוונת המרגלים בהבאת פירות הארץ‪ ,‬שהיו גדולים מאוד‪,‬‬
‫לבני ישראל במדבר היתה‪:‬‬
‫כדי להראות ולהוכיח לבנ"י את טובה של‬
‫הארץ‪.‬‬
‫כדי להראות ולהוכיח לבנ"י את גנותה של‬
‫הארץ‪.‬‬
‫לא מפורשת במקורות שום כוונה מיוחדת‪2 .‬‬
‫‪3227‬‬
‫כיצד יכולים המרגלים לדעת אם העם היושב בארץ "חזק" או‬
‫"רפה"?‬
‫אם בפרזים הם יושבים ‪ -‬חלשים הם‪ ,‬ואם אם בפרזים הם יושבים ‪ -‬חזקים הם‪ ,‬ואם‬
‫בערים בצורות ‪ -‬סימן שחלשים הם‪.‬‬
‫בערים בצורות ‪ -‬סימן שחזקים הם‪.‬‬
‫עליהם להתבונן בארחות חייהם‪ ,‬בחיי‬
‫היום יום שלהם ומזה להסיק‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3219‬‬
‫כמה זמן היתה מרים מצורעת לאחר שדברה במשה?‬
‫שבוע‪.‬‬
‫שבועיים‪.‬‬
‫חודש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3572‬‬
‫מהו ה"מכסה" שהיה במשא בני גרשון?‬
‫עורות אלים והתחשים‪.‬‬
‫יריעות עיזים‪.‬‬
‫יריעות התחתונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3581‬‬
‫מה היו צריכים לעשות הבכורים שלא נפדו ע"י הלויים?‬
‫לעמוד לגורל בקלפי‪.‬‬
‫לפדות את עצמם‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3577‬‬
‫מנין הבכורים היה מגיל‪:‬‬
‫חודש‪.‬‬
‫בר מצוה‪.‬‬
‫עשרים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3232‬‬
‫מספר המרגלים שהשתתפו בנשיאת אשכול הענבים מהארץ ‪2‬‬
‫לבנ"י במדבר הוא‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3209‬‬
‫מה היה עיקר התוכן של דברי מרים במשה?‬
‫שלקח אשה יפה‪.‬‬
‫שהוא מתעסק יותר מדי עם אשתו‪.‬‬
‫שגרש את אשתו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3203‬‬
‫מהיכן ידעה מרים שמשה רבינו פרש מן האשה?‬
‫מצפורה‪.‬‬
‫מאשת אלדד‪.‬‬
‫מאשת מידד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3225‬‬
‫מהערים צוען וחברון ‪ -‬איזו עיר היתה טובה יותר?‬
‫צוען‪.‬‬
‫חברון‪.‬‬
‫שתיהן היו שוות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3207‬‬
‫משמעות "האשה הכושית" היא‪:‬‬
‫שהיא מארץ כוש‪.‬‬
‫שהיא מוזנחת ולא נקיה‪.‬‬
‫שהיא אישה יפה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3228‬‬
‫משה רבינו הואה למרגלים לבדוק האם העם היושב בארץ‬
‫יושב ב"מחנים"‪" .‬מחנים" פירושו‪:‬‬
‫ערים פרוזות בלי חומה‪.‬‬
‫ערים מוקפות חומה‪.‬‬
‫מחנות (כמו מחנה צבא‪ ,‬מחנה פליטים)‪,‬‬
‫לא ערים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3212‬‬
‫לאחר שמרים ואהרון דברו במשה‪ ,‬מדוע קרא להם ה'‬
‫והפרידם ממשה?‬
‫כדי שמשה לא ישמע את שבחו‪.‬‬
‫כדי שמשה לא ישמע בנזיפתו של אהרון‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3571‬‬
‫כיצד ידע משה רבינו ‪ -‬לצורך מנין הלווים ‪ -‬כמה תינוקות‬
‫ישנם בכל אוהל?‬
‫הביאו תעודת זהות (עדות בכתב)‪.‬‬
‫הביאו עידי יחוס (עדות בע"פ)‪.‬‬
‫בת קול גילתה לו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3578‬‬
‫הטעם שמנין הבכורים היה מגיל חודש (ולא משנולד) הוא‪:‬‬
‫כי לפני חודש הוא בגדר נפל‪.‬‬
‫כי לפני חודש הוא בגדר ספק נפל‪.‬‬
‫כדי להתאימם ולהקבילם למניין הלויים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש במדבר ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 43‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬חומש דברים ‪ +‬רש"י‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪681‬‬
‫"קשה מיתתן של צדיקים לפני הקב"ה הדברים מובאים‬
‫ברש"י בהקשר ל‪:‬‬
‫מיתת מרים‪.‬‬
‫מיתת משה‪.‬‬
‫מיתת אהרון‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2057‬‬
‫עונשו של איזה איסור הוא מלקות?‬
‫לאו הניתק לעשה‪.‬‬
‫לאו שלא ניתק לעשה‪.‬‬
‫לאו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2062‬‬
‫גרושה שנישאה לאיש אחר ונתגרשה או נתאלמנה מנישואין‬
‫אלו‪ ,‬האם היא יכולה לחזור ולהינשא לבעלה הראשון?‬
‫לא‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2117‬‬
‫גשם הנקרא "יורה" הוא מלשון‪:‬‬
‫מרווה‪.‬‬
‫יורה כחץ‪.‬‬
‫הוראה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2120‬‬
‫"פחדכם ומוראכם יתן ה' אלוקיכם על פני כל הארץ וגו'"‬
‫פחדכם על ה‪ ___________)1( -‬ומוראכם על‬
‫ה‪______________ )2(-‬‬
‫(‪)1‬קרובים‬
‫(‪)1‬קרובים‬
‫(‪)2‬רחוקים‬
‫(‪)2‬קרובים‬
‫(‪)1‬רחוקים‬
‫(‪)2‬קרובים‬
‫‪1‬‬
‫‪2058‬‬
‫חיוב מלקות כעונש על עבירה לומדים מאיסור‪:‬‬
‫לא תחסום שור בדישו‪.‬‬
‫אונס‪.‬‬
‫מפתה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪684‬‬
‫ארץ רפאים שניתנה לאברהם נמצאת ב‪:‬‬
‫ארץ בני עמון‪.‬‬
‫ארץ האמורי‪.‬‬
‫חבל הארגוב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2116‬‬
‫קיום מצוות הנעשה מתוך אהבה מתבטא ב‪:‬‬
‫שירה באמצע בעבודה‪.‬‬
‫לא מפסיק באמצע עבודתו לענינים‬
‫עבודה לשמה‪ ,‬בלי לחפש תועלת אישית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3989‬‬
‫"עבד עולם"‪ ,‬עד כמה שנים?‬
‫כפשוטו עד שיפטר מן העולם‬
‫‪ 70‬שנה כנגד עולם של ‪ 7000‬שנה‬
‫‪ 50‬שנה עולמו של יובל‬
‫‪3‬‬
‫‪3986‬‬
‫"אחרי הכותו"‪ ,‬מדוע הוכיח משה את ישראל אחרי הכותו את שלא יאמרו סיחון ועוג עלילה משה‬
‫מבקש‪ ,‬שאין בו כח להילחם בנו‬
‫סיחון ועוג?‬
‫כדי שלא ישמעו סיחון ועוג את התוכחה‬
‫ויתביישו בישראל‬
‫שלא יאמרו ישראל‪ ,‬עלילה משה מבקש‬
‫שאין בו כח להכניסנו לארץ‬
‫‪3‬‬
‫‪686‬‬
‫סמני את המשפט הנכון‪:‬‬
‫מספר העופות הטמאים רב על הטהורים‪.‬‬
‫מספר העופות הטהורים רב על הטמאים‪.‬‬
‫שתי התשובות אינן מדויקות‪ ,‬משום‬
‫שהדבר תלוי בסוג העופות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2038‬‬
‫בתיבה "חצרות" מרומזת תוכחתו של משה ובנ"י בענין מה‬
‫שעשו ב‪:‬‬
‫חצר המשכן‪.‬‬
‫חניית השבטים‪.‬‬
‫מחלוקת קורח‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪91‬‬
‫"אינו דומה העושה מאהבה לעושה מיראה‪ .‬העושה אצל רבו‬
‫מיראה‪ ,‬כשהוא מטריח עליו מניחו והולך לו"‪ .‬הדברים‬
‫מובאים ברש"י על הפסוק‪:‬‬
‫כי מאהבת ה' אתכם"‪.‬‬
‫ואהבת את ה' אלקיך"‪.‬‬
‫לאוהביו ולשומרי מצוותיו"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪87‬‬
‫"אין דייני אומה זו כדייני שאר האומות וכו'‪ .‬אני אם חייבתי‬
‫ממון שלא כדין‪ ,‬אני נתבע וכו'"‪ .‬הדברים מובאים ברש"י על‬
‫הפסוק‪:‬‬
‫"לא תכירו פנים במשפט"‪.‬‬
‫"ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו"‪.‬‬
‫"לא אוכל לבדי שאת אתכם"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש דברים ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 44‬מ‪331 -‬‬
‫‪86‬‬
‫"אתה החילות להראות את עבדך" ‪ -‬כונת הדברים היא ל‪:‬‬
‫מלחמת עמלק‪.‬‬
‫מלחמת סיחון ועוג‪.‬‬
‫מלחמת מדין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪683‬‬
‫שריון‪ ,‬שניר‪ ,‬שיאון ‪ -‬כל אלה שמותיו של‪:‬‬
‫הר חרמון‪.‬‬
‫הר שעיר‪.‬‬
‫הר נבו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2041‬‬
‫בנ"י הלכו את הדרך מחורב לקדש ברנע במשך‪:‬‬
‫שלושה ימים‪.‬‬
‫עשרה ימים‪.‬‬
‫אחד עשר יום‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3991‬‬
‫"עץ ואבן"‪ ,‬אבל של כסף וזהב עמהם בחדר משכיתם"‪,‬‬
‫מדוע?‬
‫ע"ז של כסף וזהב שיכול להכניס רווחים‬
‫הוא מכבדה אבל של עץ ואבן יכולים‬
‫להיות בחוץ‬
‫שהיו יראים שמא יגנבו‬
‫שאם יחסר לו כסף או זהב מיד הוא‬
‫מתיכה בסתר ומוכרה‬
‫‪2‬‬
‫‪2123‬‬
‫ע"פ תורה רב העוסק בלימוד תורה לתלמידים מכונה גם‪:‬‬
‫כוכב על שם הפסוק‪( :‬מצדיקי הרבים‬
‫"ככוכבים)‪.‬‬
‫אב‪.‬‬
‫מנחיל (מנחיל התורה לדור הבא)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2122‬‬
‫ע"פ תורה תלמידים מכונים גם‪:‬‬
‫אהובים‪.‬‬
‫נחמדים‪.‬‬
‫בנים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪85‬‬
‫בגלל שאמר משה "הדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי‬
‫ושמעתיו"‪ ,‬נענש משה ונעלם ממנו‪:‬‬
‫דין פסח שני‪.‬‬
‫דין גיעולי עבודת כוכבים במלחמת מדין‪.‬‬
‫דינן של בנות צלפחד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2040‬‬
‫הדרך מחורב לקדש ברנע לוקחת בדרך כלל‪:‬‬
‫שלושה ימים‪.‬‬
‫עשרה ימים‪.‬‬
‫אחד עשר יום‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2039‬‬
‫הדרך הכי קצרה מחורב לקדש ברנע היא דרך‪:‬‬
‫הר שעיר‪.‬‬
‫חצרות‪.‬‬
‫מדבר סיני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2129‬‬
‫"זית אגורי" הוא‪:‬‬
‫שבא מחבל ארץ בעל שם זה‪.‬‬
‫ששמנו אגור בתוכו‪.‬‬
‫השייך לגר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2304‬‬
‫"האדמה לא תיתן את יבולה" ‪ -‬הוא מלשון‪:‬‬
‫מה שאתה מוביל לה‪.‬‬
‫היבול המתוכנן‪.‬‬
‫שני הפירושים נכונים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2061‬‬
‫האש אשת איש שנתגרשה יכולה לחזור להינשא לבעלה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יכולה‪ ,‬רק אם לא נישאה בנתיים לאחר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2060‬‬
‫האם סוטה שנסתרה מותרת לבעלה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2056‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬מי גרם ללוט לפרוש מן הצדיק? הוי‬
‫אומר זו‪."...‬‬
‫מריבה‪.‬‬
‫גילוי עריות‪.‬‬
‫גניבה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2037‬‬
‫היכן היו בנ"י כשמשה הוכיחן?‬
‫במדבר‪.‬‬
‫בערבה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2124‬‬
‫הארון שעשה בצלאל יצא למלחמה בימי‪:‬‬
‫עלי‪.‬‬
‫יפתח‪.‬‬
‫דוד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2127‬‬
‫הארון שעשה משה כשנתנו לו הלוחות השניות היה עשוי מ‪:‬‬
‫זהב‪.‬‬
‫עץ מצופה זהב‪.‬‬
‫עץ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2138‬‬
‫הציווי "לא תחוס עינך עליו" נאמר על‪:‬‬
‫מסית ומדיח‪.‬‬
‫רוצח‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2059‬‬
‫באיזה מצב נמצא המחוייב מלקות כשמבצעים בו עונש זה?‬
‫עומד‪.‬‬
‫יושב‪.‬‬
‫מוטה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪685‬‬
‫"אינה נקראת המצוה אלא על שם גומרה"‪ .‬הדברים מובאים‬
‫ברש"י בהקשר ל‪:‬‬
‫העלאת עצמות יוסף ע"י ישראל‪.‬‬
‫הכניסה לארץ ישראל בזמן יהושע‪.‬‬
‫מלאכת המשכן ע"י בצלאל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש דברים ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 45‬מ‪331 -‬‬
‫‪2260‬‬
‫עדות שאינה מתקבלת בבית דין היא עדות‪:‬‬
‫בכתב‪.‬‬
‫‪2126‬‬
‫השלימי את המשפט‪ :‬לאחר חטא העגל נתרצה הקב"ה‬
‫לישראל וצוה למשה(‪____________ )1‬‬
‫ואח"כ(‪_____________ )2‬‬
‫(‪ )1‬פסל לך‬
‫באמצעות מתורגמן‪.‬‬
‫(‪ )2‬ועשית ארון‬
‫(‪)1‬ועשית ארון‬
‫(‪ )2‬פסל לך‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫(‪ )1‬ועשו לי מקדש‬
‫‪3‬‬
‫(‪ )2‬פסל לך‬
‫‪1‬‬
‫‪2137‬‬
‫היכן מצינו שהתורה קובעת שכשבנ"י יכנסו לארץ וילחמו‬
‫כנגד ז' האומות‪ ,‬לא יהרסו את בתיהם אלא בנ"י ישבו‬
‫"בעריהם ובבתיהם" של הגויים?‬
‫בפרשת עקב‪.‬‬
‫בפרשת שופטים‪.‬‬
‫בפרשת כי תבוא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3995‬‬
‫"למען יברכך" נפלה סלע מראובן ומצאה עני ונתפרנס בה‪,‬‬
‫האם יתברך ראובן מצוה זו?‬
‫לא‪ ,‬כיוון שלא נתכוון למצוות צדקה‬
‫אע"פ שלא נתכוון מתברך עליה‬
‫אם רגיל לתת צדקה ‪ -‬מתברך‪ ,‬ואם לאו‬
‫לאו‬
‫‪2‬‬
‫‪2113‬‬
‫האם יש מצווה לתת את הלשון של בהמה לכהן?‬
‫לא‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪687‬‬
‫נביא שקר נענש ב‪:‬‬
‫מיתת ב"ד‪.‬‬
‫מיתה בידי שמים‪.‬‬
‫כרת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪688‬‬
‫סמני את המשפט הנכון‪:‬‬
‫פחד נופל על החלשים‪ ,‬ומורא על החזקים‪ .‬פחד נופל על הרחוקים‪ ,‬ומורא על‬
‫הקרובים‪.‬‬
‫פחד נופל על הקרובים‪ ,‬ומורא על‬
‫הרחוקים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2064‬‬
‫"אף חובב עמים נאמר על"‪:‬‬
‫אברהם שחיבב את העמים (כי היה אב‬
‫המון גויים)‬
‫נח שחיבב את העמים (כי כולם היו‬
‫צאצאים)‬
‫הקב"ה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2063‬‬
‫באיזו "יד" כביכול‪ ,‬כתב הקב"ה את התורה?‬
‫ימין‪.‬‬
‫שמאל‪.‬‬
‫ב ‪ 2 -‬ידיו ובכל ליבו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2269‬‬
‫היכן נצטווינו לבנות מזבח אבנים (חוץ מביהמ"ק)?‬
‫בירדן‪.‬‬
‫בהר עיבל‪.‬‬
‫בהר גריזים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪679‬‬
‫משה רבנו הסכים לשילוח המרגלים‪:‬‬
‫כדי לבדוק מהיכן לכבוש תחילה את הארץ‪ .‬כדי להפגין בטחון בטוב הארץ‪ ,‬ובכך‬
‫להניא את ישראל מלשלוח‪.‬‬
‫כדי לגלות היכן טמנו יושבי הארץ את‬
‫מטמוניהם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2027‬‬
‫"כרביבים" (עלי עשב) הוא מלשון‪:‬‬
‫הרבה (מטר)‬
‫טיפות (מטר)‬
‫כרוב (הגדל על עשב)‬
‫‪2‬‬
‫‪2282‬‬
‫כיצד מבטאים את הספרה שתיים בכתפי?‬
‫טט‬
‫פת‬
‫פתבג‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2272‬‬
‫"משארתך" הוא‪:‬‬
‫דבר מוצק‪.‬‬
‫עיסה‪.‬‬
‫שארית שנשארה ממשהו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪678‬‬
‫משפטן של בנות צלופחד נעלם ממשה רבנו בגלל ש‪:‬‬
‫אמר‪" ,‬והדבר אשר יקשה מכם תקריבון‬
‫אלי ושמעתיו"‪.‬‬
‫ירושת הארץ אינה שייכת למשה אלא‬
‫ליהושע‪.‬‬
‫קצף על בני אהרון‪ ,‬וכיון שבא לידי כעס‬
‫בא לכלל טעות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2128‬‬
‫בכורים נתחייבו רק לאחר שנתמלא התנאי של‪:‬‬
‫כיבוש הארץ‪.‬‬
‫חלוקת הארץ‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2132‬‬
‫כשבני ישראל נכנסו לארץ‪ ,‬בכמה מקומות נצטוו להקים‬
‫אבנים?‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש דברים ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 46‬מ‪331 -‬‬
‫‪2115‬‬
‫כי יסיתך‪ ...‬בנך או בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך‬
‫וגו'‪ .‬למי רומזת התורה במילים "אשר כנפשך"?‬
‫לחבר טוב במיוחד‪.‬‬
‫לאם‪.‬‬
‫לאב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2133‬‬
‫כנגד איזה שבט לא נכתב "ארור" בתורה?‬
‫שמעון‪.‬‬
‫לוי‪.‬‬
‫יהודה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2130‬‬
‫כשבני ישראל נכנסו לארץ‪ ,‬כמה אבנים נצטוו להקים?‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2118‬‬
‫"כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת" ‪ -‬הכוונה‬
‫זהירות במצוות עשה‪.‬‬
‫זהירות במצוות לא תעשה‪.‬‬
‫זהירות שלא לשכוח את תלמודו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2136‬‬
‫"ידיו רב לו" הוא מלשון‬
‫מריבה‪.‬‬
‫הרבה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2134‬‬
‫כיצד נעשית כריתת ברית שמדובר עליה בספר דברים?‬
‫ע"י מחיצה משני הצדדים ועוברים באמצע‪ .‬כריתת הערלה‪.‬‬
‫טקס חגיגי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2114‬‬
‫"כי דיבר סרה על ה' אלוקיכם המוציא אתכם מארץ מצרים‬
‫והפודך מבית עבדים"‪" .‬סרה" הוא מלשון‪:‬‬
‫סרחון‪.‬‬
‫שלטון (כמו שרה)‪.‬‬
‫דבר המוסר מן העולם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2135‬‬
‫"שמע ה' קול יהודה" הכונה ל‪:‬‬
‫תפילת דוד ושלמה‪.‬‬
‫תפילת יהושפט וחזקיה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2125‬‬
‫איזה ארון ה' יוצא בדרך כלל עם בנ"י למלחמה?‬
‫שעשה בצלאל‪.‬‬
‫שעשה משה‪.‬‬
‫שעשה דוד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2065‬‬
‫כל אחד מהשבטים מכונה בשם‪:‬‬
‫עם‪.‬‬
‫גוי‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2055‬‬
‫ביום פטירתו כתב משה ספר תורה ונתנה ל‪:‬‬
‫כהנים‪.‬‬
‫לווים‪.‬‬
‫יהושע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪682‬‬
‫השלימי‪" :‬ואת כל היקום אשר ברגליהם‪ ,‬זה‪...‬של אדם‬
‫שמעמידו על רגליו"‪.‬‬
‫רבו‪.‬‬
‫ממונו‪.‬‬
‫דעתו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2279‬‬
‫מהו גדרו של הציווי שנצטווינו על אהבת ה' "בכל נפשך"?‬
‫בכל רצונך (נפש הוא כינוי לרצון)‪.‬‬
‫אפילו הוא נוטל את נפשך‪.‬‬
‫בכל מידה ומידה שהוא מודד לך הוי מודה ‪2‬‬
‫לך‪.‬‬
‫‪3994‬‬
‫"ושמרת ועשית אותם"‪ ,‬אדם שהביא שנה זו ביכורים‪ ,‬מי‬
‫מברכו שיזכה להביא גםבשנה הבאה?‬
‫יש מצווה על הכהן לברכו בכך‬
‫חבריו מברכים אותו ברכה זו‬
‫בת קול מברכתו‬
‫‪3‬‬
‫‪3992‬‬
‫"וזאת ליהודה"‪ ,‬מפני מה היו מתגלגלים עצמות יהודה בארון? מפני נידוי שקיבל עליו‬
‫מפני שאמר לאביו הכר נא‪...‬‬
‫מפני שהיו מתאוות להיכנס לא"י‬
‫‪1‬‬
‫‪3990‬‬
‫"וכל העם ישמעו"‪ ,‬אדם שלא שמע לבית דין‪ ,‬מה דינו ומתי‬
‫הוא מתבצע?‬
‫חייב מלקות ‪ 40‬ומלקין אותו ברגל הקרוב‬
‫רוצעים אזנו מיד ואומרים לו אוזן‬
‫ששמעה‪...‬‬
‫חייב מיתה ברגל הקרוב‬
‫‪3‬‬
‫‪3987‬‬
‫"ואת תדבר אלינו" מה גרמו ישראל למשה בדיבור זה?‬
‫לא גרמו לו מאומה בדבור זה שהרי הודה‬
‫להם הקב"ה‬
‫התישו את כוחו‬
‫הגבירו את כוחו‬
‫‪2‬‬
‫‪2042‬‬
‫סיחון וחשבון ‪ -‬מהו סמל הגבורה והקושי לכבוש?‬
‫סיחון‪.‬‬
‫חשבון‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3988‬‬
‫"ובני ישראל נסעו"‪ ,‬מה גרם לישראל לחזור ‪ 8‬מסעות‬
‫אחורה?‬
‫כשמתה מרים נסתלקה הבאר וחזרו‬
‫לאחוריהם‬
‫חטא המרגלים שרצו לחזור למצריים‬
‫מת אהרן ונסתלקו ענני הכבוד ופחדו‬
‫ממלחמת עמלך וחזרו לאחוריהם‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש דברים ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 47‬מ‪331 -‬‬
‫‪2121‬‬
‫למי מתיחס הציווי "(ושננתם) לבניך"?‬
‫לתלמידך‪.‬‬
‫כפשוטו‪.‬‬
‫כולל בנותיך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2025‬‬
‫מדוע העדיף משה לדמות את דבריו לטל ולא לגשם ?‬
‫כי הגשם יכול להיות גם מבול‪.‬‬
‫כי הגשם מפריע להולכי דרכים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪680‬‬
‫סמני את המשפט הנכון‪:‬‬
‫על ישראל נאסר לחלוטין להתגרות בבני‬
‫מואב‪ ,‬בגלל רות שיצאה מאומה זו‪.‬‬
‫על ישראל נאסר לחלוטין להתגרות בבני‬
‫עמון‪ ,‬בשכר צניעות אמם‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2109‬‬
‫"מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו" פירוש "חנכו" הוא‪:‬‬
‫חגג את חנוכת הבית‪.‬‬
‫גר בו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2043‬‬
‫מהו "עשתרות"?‬
‫שם מקום‪.‬‬
‫שם המלכות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3993‬‬
‫"חלב כליות חטה"‪ ,‬מתי זה היה?‬
‫בימי עשרת השבטים‬
‫בימי דוד‬
‫בימי חזקיהו‬
‫‪3‬‬
‫‪2131‬‬
‫מה זה "מכה רעהו בסתר"?‬
‫מכה במקום מוסתר בגוף‪.‬‬
‫מכה במקום שאין אנשים‪.‬‬
‫מדבר לשון הרע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2112‬‬
‫מי צריך לתת את מתנת הזרוע הלחיים והקיבה?‬
‫ישראלים‪.‬‬
‫ישראלים ולויים‪.‬‬
‫ישראלים‪ ,‬לויים וכהנים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2026‬‬
‫באיזה פסוק נרמז הדימוי‪" :‬מה הרוחות הללו מחזיקין את‬
‫העשבין ומגדלים אותם‪ ,‬אף דברי תורה מגדלים את‬
‫לומדיהן"?‬
‫רוח מלפני יעטוף‪.‬‬
‫כשעירים עלי דשא‪.‬‬
‫כרביבים עלי עשב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2110‬‬
‫מתנת הזרוע הלחיים והקיבה נוהגת ב‪:‬‬
‫בהמה‪..‬‬
‫בהמה וחיה‪.‬‬
‫בהמה חיה ועוף‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2119‬‬
‫מהפסוק "ולדבקה בו" אנו למדים‪:‬‬
‫להדבק בתלמידים ובחכמים‪.‬‬
‫להדבק במדותיו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪660‬‬
‫"אם מצוה קלה שאין בה חסרון כיס‪ ,‬אמרה תורה למען ייטב‬
‫לך וכו'‪ ,‬קל וחומר וכו'"‪ .‬מצוה קלה זו היא‪:‬‬
‫כיבוד אב ואם‪.‬‬
‫שילוח הקן‪.‬‬
‫בניית מעקה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪658‬‬
‫השלימי‪" :‬כי תקרב אל עיר וכו'" ‪ -‬במלחמת…הכתוב מדבר"‪ .‬ז' עממין‪.‬‬
‫מצוה‪.‬‬
‫רשות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪92‬‬
‫"לא תחוס עינך עליו‪ ,‬לא תחמול ולא תכסה עליו"‪ .‬הדברים‬
‫אמורים על‪:‬‬
‫עובד עבודה זרה‪.‬‬
‫מסית לעבודה זרה‪.‬‬
‫נביא שקר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2067‬‬
‫"תוכו" לרגליך" הוא מלשון‪:‬‬
‫תוך (פנים)‬
‫תוכי (צפור)‬
‫תוכן (דבר בעל תוכן)‬
‫‪1‬‬
‫‪2074‬‬
‫"ועשתה את צפורניה"‪ ,‬פירושו‪:‬‬
‫נטילת צפורניים‪.‬‬
‫גידול ציפורניים‪.‬‬
‫יפוי ציפורניים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2165‬‬
‫"ונשל הברזל מן העץ" פרושו‪:‬‬
‫נשמט הגרזן מקתו‪.‬‬
‫הברזל ישמוט חתיכה מהעץ המתבקע‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2297‬‬
‫בבכורים נתחייבו רק לאחר שנתמלא התנאי של‪:‬‬
‫כיבוש הארץ‪.‬‬
‫חלוקת הארץ‪.‬‬
‫שתי התשובות הנכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש דברים ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 48‬מ‪331 -‬‬
‫‪2147‬‬
‫גשם הנקרא"מלקוש" הוא מלשון‪:‬‬
‫קש‪.‬‬
‫מאחר‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2262‬‬
‫"ויהי בישורון מלך" ‪ -‬מיהו המלך?‬
‫משה‪.‬‬
‫הקב"ה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2154‬‬
‫אצל גויים מחשיב הקב"ה מחשבה (רעה) כמעשה‪ .‬כלל זה‬
‫נאמר לגבי‪:‬‬
‫לבן‪.‬‬
‫פרעה‪.‬‬
‫סיחון ועוג‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2144‬‬
‫"לא תאבה לו ולא תשמע אליו"‪ .‬מהו לשון "תאבה"?‬
‫מלשון תאב‪.‬‬
‫מלשון אהבה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪661‬‬
‫ה"משל לאמבטי רותחת" מובא בהקשר ל‪:‬‬
‫מדיין‪.‬‬
‫מואב‪.‬‬
‫עמלק‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪88‬‬
‫"משעה שהבן יודע לדבר למדהו‪ ,‬תורה צוה לנו וכו'‪ .‬מכאן‬
‫אמרו‪ ,‬כשהתינוק מתחיל לדבר וכו'"‪ .‬הדברים מובאים ברש"י‬
‫על הפסוק‪:‬‬
‫"ולמדתם אותם את בניכם"‪.‬‬
‫"ואת בניהם ילמדון"‪.‬‬
‫כי ישאלך בנך וכו' ואמרת לבנך"‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2159‬‬
‫"עשתרות (צאנך)" הם‪:‬‬
‫עדרים‪.‬‬
‫סלעים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2292‬‬
‫עיר שהודחה ע"י אנשים שאינם תושבי העיר הזו ‪ -‬האם היא‬
‫נחשבת לעיר הנידחת?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫"לימד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה"‪ .‬דברים‬
‫אלה מובאים בפירוש רש"י על הפסוק‪:‬‬
‫"וירא ה' כי רבה רעת האדם"‪.‬‬
‫"ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי"‪.‬‬
‫"ויראו אותו מרחוק‪ ,‬ובטרם יקרב אליהם‪,‬‬
‫ויתנכלו אותו להמיתו"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2290‬‬
‫"יצאו אנשים בני בליעל מקרבך" ‪ -‬הכוונה ל‪:‬‬
‫רשעים‪.‬‬
‫פושעים‪.‬‬
‫בלי עול‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪654‬‬
‫"אם…הפורש ממנו זוכה לו ולבניו אחריו‪ ,‬קל וחומר לגזל‬
‫ועריות שנפשו של אדם מתאוה להם"‪ .‬ק"ו זה נלמד מ‪:‬‬
‫פיגול‪.‬‬
‫דם‪.‬‬
‫שעטנז‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪100‬‬
‫"הענק תעניק לו" ‪ -‬דין הענקה נוהג ב‪:‬‬
‫עבד עברי המוכר את עצמו‪.‬‬
‫עבד עברי שמכרוהו בית דין בגנבתו‪.‬‬
‫בשניהם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2078‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬כל הנסקלין‪...‬‬
‫נתלין‪.‬‬
‫צריכין הכרזה בבית דין‪.‬‬
‫נתלין וצריכים הכרזה בבית דין‬
‫‪1‬‬
‫‪2072‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬כל היום קוראו (לעובר העבירה) רשע‬
‫ומשלקה קוראו‪:...‬‬
‫צדיק‪.‬‬
‫אחיך‪.‬‬
‫זכאי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2071‬‬
‫האיסור להכות יהודי נלמד מהכתוב‪:‬‬
‫לא יוסיף‪.‬‬
‫בל תכה‪.‬‬
‫הכה תכה את יושבי העיר ההיא (הנדחת‪,‬‬
‫אבל לא סתם יהודי‪).‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2150‬‬
‫שבט לוי הוכיחו את אמונתם בה' ונאמנותם לו (יותר מאשר‬
‫השבטים) ב‪:‬‬
‫מעשה העגל‪.‬‬
‫חזרת בני יעקן‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2069‬‬
‫המחזיר גרושתו‪ ,‬האם מותר לו לספק מים ומזון לעורכי‬
‫המלחמה בשנה הראשונה לנישואין?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫תלוי ברצון הכהן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2068‬‬
‫המחזיר גרושתו‪ ,‬האם מותר לו לצאת למלחמה בשנה‬
‫הראשונה לנישואין?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫תלוי ברצון הכהן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש דברים ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 49‬מ‪331 -‬‬
‫‪657‬‬
‫עדים זוממין שביצעו את זממם ונהרג הנידון על פיהם‪:‬‬
‫נהרגים‪ ,‬בקל וחומר מכך שאפילו אם לא‬
‫נהרג על פיהם אלא רק נגמר דינו למיתה‪,‬‬
‫נהרגים בגלל שזממו להורגו‪.‬‬
‫אינם נהרגים‪.‬‬
‫נהרגים‪ ,‬אבל במיתה אחרת מזו שזממו‬
‫להרוג בה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2028‬‬
‫ההוראה "כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו" משמעה‪:‬‬
‫לענות אמן אחר הברכה‪.‬‬
‫לענות ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד‬
‫אחרי ברכה במקדש‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2070‬‬
‫אדם שבשנה זו בנה בית וחנכו‪ ,‬האם הוא מתקן את הדרכים‬
‫לעורכי המלחמה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫תלוי בהחלטת הכהן משוח המלחמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2294‬‬
‫חברון ביחס לכללות ארץ ישראל נחשבת למקום‪:‬‬
‫פסולת‪.‬‬
‫משובח‪.‬‬
‫בינוני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪655‬‬
‫"אפילו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו"‪ .‬משפט זה מובא‬
‫בהקשר ל‪:‬‬
‫מצות צדקה‪.‬‬
‫דין הענקה לעבד‪.‬‬
‫מינוי מלך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2166‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬כל עד שבתורה (‪_________)1‬‬
‫אלא אם כן פרט לך בו(‪___________ )2‬‬
‫(‪ )1‬שנים‬
‫‪2151‬‬
‫המקור לקביעת חז"ל "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"‬
‫הוא בפסוק‪:‬‬
‫ואהבת את ה' אלוקיך‪.‬‬
‫‪2167‬‬
‫השלימי את המשפט‪ :‬עדותו של עד אחד לא מתקבלת לענין‬
‫(‪ ___________ )1‬אבל היא מתקבלת לענין(‪)2‬‬
‫_________‬
‫(‪ )1‬דיני נפשות‬
‫(‪ )1‬שנים‬
‫(‪ )2‬אחד‬
‫(‪ )2‬שלושה‬
‫מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה‪.‬‬
‫(‪ )2‬דיני ממונות‬
‫(‪ )1‬עונש גוף‬
‫(‪ )2‬עונש ממון‬
‫(‪ )1‬אחד‬
‫(‪ )2‬שנים‬
‫‪1‬‬
‫את ה' אלוקיך תירא‪ ,‬אותו תעבוד ובו‬
‫תדבק‪.‬‬
‫(‪ )1‬עונש גוף וממון‬
‫‪2‬‬
‫(‪ )2‬שבועה‬
‫‪3‬‬
‫‪2148‬‬
‫הטעם שעבודת ה' צ"ל לא (רק) מתוך יראה אלא מתוך‬
‫אהבה ‪ -‬הוא כי העובד מיראה‪:‬‬
‫הוא יבש בלי לחלוחית‪.‬‬
‫הוא קר וקרוב לכפירה‪.‬‬
‫כשהעבודה קשה עליו הוא עוזב אותה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2158‬‬
‫היכן קבלו עליהם ישראל את כל התורה באלה ובשבועה?‬
‫בירדן‪.‬‬
‫בגלגל‪.‬‬
‫בהר עיבל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2152‬‬
‫היכן מת אהרון?‬
‫במוסרה‪.‬‬
‫בחור הגדגד‪.‬‬
‫בהר ההר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2164‬‬
‫הכוונה בציווי "ושלשת את גבול ארצך" היא‪:‬‬
‫לשים צבא על הגבול‪.‬‬
‫לחלק את א"י לשלושה שלישים‪.‬‬
‫לחלק את א"י לארבעה רבעים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2162‬‬
‫היכן נרמזה ברכה לשמעון בברכת משה לשבטי ישראל לפני‬
‫מותו?‬
‫בברכה ליהודה‪.‬‬
‫בברכה לראובן‪.‬‬
‫שתי התשובות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2275‬‬
‫השלימי את המשפט‪ :‬כשצרין על עיירות של נכרים פותחין‬
‫להם בשלום ______‪.‬‬
‫יום אחד‪.‬‬
‫שניים ושלושה ימים‪.‬‬
‫שבעה ימים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪652‬‬
‫ההקרבה בבמות לא נאסרה לישראל עד‪:‬‬
‫לאחר כיבוש א"י וחלוקתה‪.‬‬
‫הקמת המשכן בשילה‪.‬‬
‫הקמת ביהמ"ק בירושלים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2289‬‬
‫דין עיר הנידחת לא נאמר ב‪:‬‬
‫עיר הספר‪.‬‬
‫ירושלים‪.‬‬
‫שילה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2291‬‬
‫האם עיר שהודחה ע"י נשים נחשבת לעיר הנידחת?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש דברים ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 50‬מ‪331 -‬‬
‫‪2153‬‬
‫אדם הרוצה להביא בכורים ולקרות פעמיים בשנה‪ ,‬האם הוא‬
‫יכול?‬
‫לא‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת אם יכול בנדבה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2299‬‬
‫הזמן הנכון ביותר להבאת בכורים הוא‪:‬‬
‫משמיני עצרת עד חנוכה‪.‬‬
‫משמיני עצרת עד פסח‪.‬‬
‫משבועות עד סוכות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪659‬‬
‫"אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות חייב"‪ .‬הדברים אמורים‬
‫כלפי‪:‬‬
‫בן סורר ומורה‪.‬‬
‫מי שחוזר מן המלחמה בגלל עברות‬
‫שבידו‪.‬‬
‫מי שניתנה רשות לגואל הדם להורגו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2296‬‬
‫כשהארץ פצתה את פיה לבלוע את החולקים על משה רבינו‪ ,‬הארץ נבקעת מתחתיו בכל מקום שהוא‬
‫ובועלתו שם‪.‬‬
‫מה היה קורה אם אחד מהם היה בורח?‬
‫נעשית מדרון והיה מתגלגל ובא עד מקום‬
‫השקיעה‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת ולשתי התשובות יש‬
‫מקום‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2140‬‬
‫במצוות הנתינה לכהן של "ראשית דגנך תירושך ויצהרך"‬
‫בכורים‪.‬‬
‫תרומה‪.‬‬
‫תרומת מעשר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2029‬‬
‫"(דור עקש) ופתלתול" ‪ -‬הוא מלשון‪:‬‬
‫תל (אבנים)‬
‫תלתל (של שערות)‬
‫פתיל‬
‫‪3‬‬
‫‪2139‬‬
‫כאשר יהודים נלחמים נגד "ערים רחוקות" (במלחמת‬
‫הרשות) ומוצאים שם גויים מז' האומות ‪ -‬האם מותר‬
‫לקיימם?‬
‫רק מחוסרברירה מוחלט מחמת אילוצים‬
‫מדיניים‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2156‬‬
‫כשבני ישראל נכנסו לארץ‪ ,‬באלו מקומות נצטוו להקים‬
‫אבנים?‬
‫בירדן‪.‬‬
‫בירדן ובגלגל‪.‬‬
‫בירדן‪ ,‬בגלגל ובהר עיבל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2160‬‬
‫כמה קללות יש בתוכחה בספר דברים?‬
‫מ"ט‪.‬‬
‫צ"ח‪.‬‬
‫צ"ט‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2161‬‬
‫כמה קללות יש בתוכחה שבתורת כהנים (ויקרא)?‬
‫מ"ט‪.‬‬
‫צ"ח‪.‬‬
‫צ"ט‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2303‬‬
‫"אין אדם מורד בהקב"ה אלא מתוך ________"‬
‫שביעה‪.‬‬
‫עשירות‪.‬‬
‫יסורים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2149‬‬
‫ע"ד הפשט‪ ,‬המלה "בשכבך" משמעה‪:‬‬
‫כולל שכיבה ביום‪.‬‬
‫מוציא מהכלל אם לא שכב בלילה‪.‬‬
‫זמן שכיבה (כולל אם לא שכב)‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2045‬‬
‫במילה "די זהב" מרומזת תוכחת משה לבנ"י בענין הנהגתם‬
‫הדורשת תיקון‪:‬‬
‫ביחסם לבגדי זהב של הכה"ג‪.‬‬
‫במעשה העגל‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2295‬‬
‫רעמסס ביחס לכללות ארץ מצרים נחשבת למקום‪:‬‬
‫לא יפה‪.‬‬
‫מיטב הארץ‪.‬‬
‫רגיל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2049‬‬
‫עוג ועשתרות ‪ -‬מהו סמל הגבורה והקושי לכבוש?‬
‫עוג‪.‬‬
‫עשתרות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2079‬‬
‫כל קללה שבמקרא היא מלשון‪:‬‬
‫קלות‪.‬‬
‫זלזול‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪2293‬‬
‫מקום המלכות במצרים היה ב‪:‬‬
‫קהיר‪.‬‬
‫צוען‪.‬‬
‫פיתום ורעמסס‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2157‬‬
‫אילו אבנים צריכות להיות מסויידות בסיד?‬
‫האבנים שסוקלים בהם עובד ע"ז‪.‬‬
‫האבנים שהקימו בירדן‪.‬‬
‫האבנים שהקימו בירדן ובהר עיבל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2298‬‬
‫מהו "זמן שמחה" ע"פ תורה (הנוגע להבאת בכורים)?‬
‫משמיני עצרת עד חנוכה‪.‬‬
‫משמיני עצרת עד פסח‪.‬‬
‫משבועות עד סוכות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש דברים ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 51‬מ‪331 -‬‬
‫‪2305‬‬
‫מדוע נאמרה תוכחה לישראל "ואבדתם מהרה"‪ ,‬בזמן‬
‫שלרשעים של דור המבול ניתנה ארכה של ‪ 120‬שנה?‬
‫כי להם לא היה ממי ללמוד‪.‬‬
‫הגנה עליהם זכותו של נח‪.‬‬
‫נח היה זקוק להרבה זמן כדי לבנות את‬
‫התיבה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2302‬‬
‫מדוע גר מביא ביכורים ואינו קורא?‬
‫כי סורו רע‪.‬‬
‫כי יחוסו פגום במקצת‪.‬‬
‫כי אינו יכול לומר "לאבותינו"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2301‬‬
‫מתי הוא הזמן שמביאים ביכורים ואין קורין?‬
‫משבועות‪.‬‬
‫מסוכות‪.‬‬
‫מפסח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2163‬‬
‫"כשחלקו את א"י נטל שמעון את חלקו מתוך גורלו של"‪:‬‬
‫יהודה‪.‬‬
‫אפרים‪.‬‬
‫מנשה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪653‬‬
‫שמה הקדום של ירושלים‪:‬‬
‫יבוס‪.‬‬
‫לבנון‪.‬‬
‫רבת בני עמון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2300‬‬
‫מי מביא בכורים ואינו קורא?‬
‫כהן‪.‬‬
‫לוי‪.‬‬
‫גר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2066‬‬
‫"כל קדושיו בידך" הכוונה לזה ש‪:‬‬
‫נפשות הצדיקים גנוזים אצל ה'‪.‬‬
‫הצדיקים בטלים אל ה'‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2044‬‬
‫מתי התנהגו בנ"י שלא כדבעי בים סוף‪ ,‬בבואם או בנוסעם‬
‫משם?‬
‫בבואם‪.‬‬
‫בנוסעם‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2046‬‬
‫מדוע אין לאדם להוכיח אלא סמוך למיתה?‬
‫כדי שלא יצטרך להוכיח פעם נוספת‪.‬‬
‫כדי שלא לבייש את מקבל התוכחה ‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2075‬‬
‫אילו שמלות היו בנות הגויים לובשות במלחמה?‬
‫מקושטות‪.‬‬
‫חלקות‪.‬‬
‫רגילות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2047‬‬
‫מי הם האישים שהוכיחו את ישראל סמוך למיתתם?‬
‫משה‪ ,‬יהושוע ושמואל‪.‬‬
‫דוד ושלמה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2048‬‬
‫מהו "אדרעי" ?‬
‫שם מקום‪.‬‬
‫שם מלכות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2077‬‬
‫מי צריך הכרזה בבית דין?‬
‫החוזר מעורכי המלחמה‪.‬‬
‫עיר הנידחת‪.‬‬
‫בן סורר ומורה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2146‬‬
‫מתי הוא הזמן הנכון לירידת מטר?‬
‫בלילות‪.‬‬
‫בליל שבת‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2142‬‬
‫מהו שעור התרומה שנותנים לכהן מדרבנן אחת האפשרויות? ‪1\24‬‬
‫‪1\48‬‬
‫‪1\50‬‬
‫‪3‬‬
‫‪656‬‬
‫"ידעוני" הוא‪:‬‬
‫מאחז עינים‪.‬‬
‫מנחש‪.‬‬
‫מכשף‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2141‬‬
‫מהו שעור התרומה שנצטוינו לתת לכהן מדאוריתא?‬
‫אין שעור‪.‬‬
‫‪1\24‬‬
‫‪1\50‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2143‬‬
‫מהו שעור ראשית הגז שנצטוינו לתת לכהן מדאורייתא?‬
‫אין שעור‪.‬‬
‫‪1\50‬‬
‫‪1\60‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2155‬‬
‫מי מכונה בתורה בשם "אובד אבי" "שביקש לעקור את הכל"? פרעה‪.‬‬
‫לבן‪.‬‬
‫בלעם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫הניסת‪ ,‬ואם לא הצליח ימות בידי אחרים‪.‬‬
‫הסנהדרין‪.‬‬
‫כל העם ע"פ ציווי הסנהדרין‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪2145‬‬
‫מי הורג את המסית?‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש דברים ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 52‬מ‪331 -‬‬
‫‪93‬‬
‫"וכי עלתה על לב שזקני ב"ד שופכי דמים הם"?‪ .‬הדברים‬
‫מובאים ברש"י על הפסוק‪:‬‬
‫"ויד כל העם באחרונה‪ ,‬ובערת הרע‬
‫מקרבך"‪.‬‬
‫"ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם‪ ,‬ונתנו‬
‫אותו ביד גואל הדם ומת"‪.‬‬
‫"ידינו לא שפכו את הדם הזה"‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫"ששת ימים תאכל מצות"‪ .‬מפסוק זה למדים ש‪:‬‬
‫חובה לאכול מצות בששת הימים‬
‫הראשונים של הפסח‪.‬‬
‫למעט לילו הראשון של הפסח‪ ,‬אכילת‬
‫מצה בחג הפסח אינה חובה‪.‬‬
‫אכילת מצות בשביעי של פסח אינה חובה‪2 .‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2259‬‬
‫בזמן שהיו ישראל על אדמתם (כשבית המקדש היה קיים)‬
‫היה מספר ערי המקלט בארץ ישראל (לא כולל עבר הירדן)‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2030‬‬
‫"צדיק וישר הוא" ‪ -‬על מי נאמר?‬
‫הקב"ה‪.‬‬
‫משה‪.‬‬
‫אהרון‬
‫‪1‬‬
‫‪2258‬‬
‫בביאת משיח צדקנו בקרוב יהיה מס' ערי המקלט‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2265‬‬
‫"וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידך" ‪ -‬תומיך ואוריך של‬
‫מי?‬
‫של שבט לוי‪.‬‬
‫של הקב"ה‪.‬‬
‫של הכהן הגדול‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2276‬‬
‫"ובנית מצור על העיר ______ עד רדתה" ‪" -‬רדתה" הוא‬
‫מלשון‪:‬‬
‫ירידה‪.‬‬
‫רידוי‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪669‬‬
‫מעשר עני בא כתחליף ל‪:‬‬
‫מעשר ראשון‪.‬‬
‫לתרומת מעשר‪.‬‬
‫מעשר שני‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪662‬‬
‫משה רבינו עשה את ה…שבאו להתגייר‪ ,‬חוטבי עצים‬
‫ושואבי מים‪.‬‬
‫גבעונים‪.‬‬
‫כנענים‪.‬‬
‫עמלקים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2031‬‬
‫"צדיק וישר הוא" ‪ -‬עניינו‪:‬‬
‫משלם לצדיקים שכרם בעוה"ב‪.‬‬
‫משלם לצדיקים שכרם בעוה"ז‪.‬‬
‫הכל מצדיקים עליהם את דינו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2278‬‬
‫"ושננתם (לבניך)" הוא מלשון‪:‬‬
‫שיניים‪.‬‬
‫חידוד‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪90‬‬
‫השיעור של ‪ 1/50‬לתרומה גדולה אמור ל‪:‬‬
‫עין יפה‪.‬‬
‫עין רעה‪.‬‬
‫עין בינונית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2088‬‬
‫"לא תתעמר בה" ‪ -‬הוא איסור שנאמר ביחס ל‪:‬‬
‫יבמה‪.‬‬
‫יפת תואר‪.‬‬
‫אנוסה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2281‬‬
‫על דרך הפשט‪ ,‬המילה "בקומך" משמעה‪:‬‬
‫כולל קימה באמצע הלילה‪.‬‬
‫מוציא מהכלל אם לא קם בבוקר‪.‬‬
‫זמן קימה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪94‬‬
‫את הכלל "המחטיא לו לאדם קשה לו מן ההורגו"‪ ,‬למד רש"י אדום ומצרים שלא נתעבו כעמון ומואב‪.‬‬
‫מ‪:‬‬
‫מסית לעבודה זרה‪.‬‬
‫אנשי עיר הנדחת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2051‬‬
‫המרגלים נשלחו מ‪:‬‬
‫תופל ולבן‪.‬‬
‫חצרות‪.‬‬
‫קדש ברנע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2277‬‬
‫"דיוטגמא" הוא כתב שתוכנו‪:‬‬
‫שטר מכר‪.‬‬
‫שטר מתנה‪.‬‬
‫מצות המלך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2084‬‬
‫החוזר מעורכי המלחמה בגלל שבנה בית ולא חנכו‪ ,‬האם‬
‫הוא מספק מים ומזון לעורכי המלחמה?‬
‫לא‪.‬‬
‫תלוי ברצון הכהן משוח המלחמה‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2288‬‬
‫חלוקת הכהנים למשמרות לצורך העבודה בביהמ"ק נעשתה‬
‫בתקופת‪:‬‬
‫עלי‪.‬‬
‫דוד‪.‬‬
‫שלמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש דברים ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 53‬מ‪331 -‬‬
‫‪2274‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬לא היו צרין על עיירות של נכרים‬
‫פחות מ_____ קודם לשבת"‪.‬‬
‫יום אחד‪.‬‬
‫שני ימים‪.‬‬
‫שלושה ימים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2271‬‬
‫התיבה "שגר אלפיך" עניינה‪:‬‬
‫וולדות‪.‬‬
‫מתנות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2284‬‬
‫האם שער חצר (לא בית) חייב במזוזה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2266‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬אין אדם עומד על סוף דעתו של רבו‬
‫וחכמת משנתו עד‪"...‬‬
‫שיתנסה בה‪.‬‬
‫עשרים שנה‪.‬‬
‫ארבעים שנה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2268‬‬
‫היכן נצטווינו לתרגם את התורה ולבארה בשבעים לשון?‬
‫בירדן‪.‬‬
‫בהר עיבל‪.‬‬
‫בהר גריזים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2267‬‬
‫היכן נצטווינו לכתוב את כל התורה על אבנים?‬
‫בירדן‪.‬‬
‫בהר עיבל‪.‬‬
‫בהר גריזים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2283‬‬
‫כיצד מבטאים את הספרה שתיים באפריקי?‬
‫טט‪.‬‬
‫פת‬
‫פתבג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2287‬‬
‫כהנים העולים לרגל והם שייכים למשמרות שונים (לא‬
‫למשמר המשרת עתה בביהמ"ק) וברצונם להשתתף בעבודה‬
‫של קרבנות הרגל ‪ -‬האם מותר להם לעשות זאת?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2087‬‬
‫" לא תתעמר בה" הוא מלשון‪:‬‬
‫עבדות‪.‬‬
‫שימוש‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2050‬‬
‫במילים "תופל ולבן" מרומזת תוכחת משה לבנ"י בנוגע למה‬
‫שעשו בענין‪:‬‬
‫המן‪.‬‬
‫המרגלים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2081‬‬
‫כוונת משה באומרו (בן מאה ועשרים שנה אנוכי היום‪ ,‬לא‬
‫אוכל עוד) לצאת ולבוא" ‪ -‬היא‪:‬‬
‫להנהיג את ישראל‪(.‬להכניסם לארץ)‬
‫לדבר דברי תורה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2270‬‬
‫מה זה "מקלה אביו ואימו"?‬
‫שורפם (לעבודה זרה)‪.‬‬
‫מקלל‪.‬‬
‫מזלזל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2083‬‬
‫לפני נתינת התורה לבנ"י הציע אותה הקב"ה לבני‪:‬‬
‫ישמעאל‪.‬‬
‫עשיו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2085‬‬
‫בהמה (להוציא שור) העושה במלאכה שהיא בדבר מאכל‪,‬‬
‫האם חייבים לאפשר לה לאכול מאותו דבר או מותר‬
‫לחוסמה?‬
‫מותר לחוסמה‪.‬‬
‫אסור לחוסמה‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2285‬‬
‫מהו שיעור ראשית הגז שנותנים לכהן מדרבנן?‬
‫‪1/40‬‬
‫‪1/50‬‬
‫‪1/60‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2280‬‬
‫מהו גדרו של הציווי שנצטווינו על אהבת ה' "בכל לבבך"?‬
‫בשני יצריך‪.‬‬
‫שלא יחלוק על הקב"ה בליבו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2086‬‬
‫פועל העושה במלאכה שהיא בדבר מאכל‪ ,‬האם חייבים‬
‫לאפשר לו לאכול מאותו דבר או מותר לחוסמו?‬
‫מותר לחוסמו‪.‬‬
‫אסור לחוסמו‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2082‬‬
‫מי יצא לקראת מי "כחתן היוצא להקביל פני כלה"?‬
‫משה לקראת ישראל (במתן תורה)‬
‫הקב"ה לקראת ישראל (במתן תורה)‬
‫היבם לקראת יבמתו (במצוות יבום)‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש דברים ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 54‬מ‪331 -‬‬
‫‪2263‬‬
‫אי הזכרת מעשה בלהה נרמז בפסוק‪:‬‬
‫יחי ראובן ואל ימות‪.‬‬
‫שמרו אמרתך ובריתך ינצורו‪.‬‬
‫לא יאבה ה' סלוח לו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2264‬‬
‫איזה שבט מל את בניו שנולדו במדבר?‬
‫יהודה‪.‬‬
‫לוי‪.‬‬
‫אשר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2261‬‬
‫"ישא מדברותיך" הוא כמו‪:‬‬
‫מת דברותיך‪.‬‬
‫מן דבריך‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪98‬‬
‫"ששאר העופות יראים מן הנשר וכו'‪ .‬אבל הנשר אינו ירא‬
‫אלא מן החץ‪ .‬לפיכך‪ ,‬נושאן על כנפיו ואומר‪ ,‬מוטב יכנס החץ‬
‫בי‪ ,‬ולא יכנס בבני"‪ .‬דימוי זה מובא בפירוש רש"י בהקשר ל‪:‬‬
‫מלחמת ל"א המלכים‪.‬‬
‫יציאת מצרים‪.‬‬
‫מלחמת עמלק‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪95‬‬
‫זמן ביעור ווידוי מעשרות הוא ב‪:‬‬
‫ערב ראש השנה של השנה השביעית‪.‬‬
‫ערב חג הסוכות של הששנה השלישית‪.‬‬
‫ערב חג הפסח של השנה הרביעית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪666‬‬
‫"והסכימה דעת הקב"ה לדעתו"‪ .‬הדברים אמורים על דעתו‬
‫של משה רבינו בהקשר ל‪:‬‬
‫שילוח המרגלים‪.‬‬
‫הקצאת ערי המקלט בעבר הירדן‪.‬‬
‫שבירת הלוחות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2090‬‬
‫דין "יפת תואר" נוהג באישה‪:‬‬
‫פנוי'ה‪.‬‬
‫אשת איש‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2099‬‬
‫במלחמת ישראל נגד או"ה נאמר "אל ירך לבבכם‪ ,‬אל תראו‪,‬‬
‫ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם" ופירושו‪ :‬אל ירך לבבכם ‪.1‬‬
‫____________ אל תראו ‪______________ .2‬‬
‫‪ .1‬מצהלת סוסים‬
‫‪ .1‬מהגפת תריסים ‪ .2‬מצהלת סוסים‪.‬‬
‫‪.1‬מקול הקרנות‬
‫‪665‬‬
‫משכן שילה היה בנוי בחלקו של‪:‬‬
‫בנימין‪.‬‬
‫יוסף‪.‬‬
‫יהודה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2032‬‬
‫"כשעירים עלי דשא" הוא מלשון‪:‬‬
‫רוח סערה‪.‬‬
‫שדים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪664‬‬
‫משה רבינו נקבר בחלקו של שבט‪:‬‬
‫דן ‪.‬‬
‫מנשה‪.‬‬
‫גד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪663‬‬
‫"כי גוי אובד עצות המה ואין בהם תבונה וכו'"‪ .‬הדברים‬
‫אמורים כלפי‪:‬‬
‫ישראל‪.‬‬
‫אומות העולם‪.‬‬
‫יש בכך מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪99‬‬
‫"טול מקל והך על קדקדן"‪ .‬דבר אחד לדור‪ ,‬ולא שני דברים‬
‫לדור" ‪ -‬הדברים נאמרו‪:‬‬
‫למשה מפי הקב"ה‪.‬‬
‫ליהושע מפי הקב"ה‪.‬‬
‫למשה מפי יהושע‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪96‬‬
‫"רבותינו למדו מכאן‪ ,‬כביכול‪ ,‬שהשכינה שרויה עם ישראל‬
‫בצרת גלותם"‪ .‬דברים אלה מובאים בפירוש רש"י על הפסוק‪:‬‬
‫"בכל הגויים אשר הדיחך ה' אלקיך שמה"‪" .‬ושב ה' אלקיך את שבותך"‪.‬‬
‫"כי ישוב ה' לשוש עליך לטוב"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪668‬‬
‫ספר התורה שכתב משה ונתנו ללויים‪ ,‬היה מונח‪:‬‬
‫לצד הארון‪.‬‬
‫לצד הלוחות‪.‬‬
‫יש בכך מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2052‬‬
‫עוג היה פליט מ‪:‬‬
‫הרפאים‪.‬‬
‫עשתרות קרניים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫‪ .2‬מהגפת תריסים‪.‬‬
‫חומש דברים ‪ +‬רש"י‬
‫‪ .2‬מקול הצווחה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫עמוד ‪ 55‬מ‪331 -‬‬
‫‪2033‬‬
‫העכן מופיעים בתורה "דברי תוכחות" שנמנו בהן כל‬
‫המקומות שהכעיסו לפני המקום?‬
‫בפרשת דברים‪.‬‬
‫בפרשת תבוא‪.‬‬
‫בפרשת האזינו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2095‬‬
‫התורה היתה כתובה אצל הקב"ה‪:‬‬
‫באש שחורה ע"ג אש לבנה‪.‬‬
‫באש לבנה ע"ג אש שחורה‪.‬‬
‫באש אדומה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2098‬‬
‫השלימי את המשפט‪ :‬במלחמת ישראל נגד או"ה אפילו אם‬
‫אין לישראל אלא זכות _________ בלבד הם נושעים‪:‬‬
‫קריאת שמע‪.‬‬
‫אמונה‪.‬‬
‫בטחון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2092‬‬
‫השלימי את המשפט‪ :‬בן סורר ומורה אינו חייב עד שיאכל‬
‫___________ וישתה __________‬
‫‪ .1‬כזית בשר ‪ .2‬לוג יין‪.‬‬
‫‪ .1‬כביצה בשר ‪ .2‬שני לוג יין‪.‬‬
‫‪ .1‬תרטימר בשר‪ .2 .‬חצי לוג יין‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪97‬‬
‫ברכות יהודה נסמכו לברכות ראובן משום ש‪:‬‬
‫שניהם הודו על חטאיהם‪.‬‬
‫שניהם היו שותפים להצלת יוסף מאחיו‪.‬‬
‫יהודה נטל את המלכות שהיתה ראויה‬
‫לראובן הבכור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2091‬‬
‫ירושת הבכור שונה משאר אחיו‪ ,‬בזה שהוא מקבל חלק גדול‬
‫פי‪:‬‬
‫אחד וחצי‪.‬‬
‫שלוש‪.‬‬
‫שניים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2286‬‬
‫כהן שחייב קרבן (ורוצה להקריבו בעצמו)‪ ,‬האם הוא חייב‬
‫לתתו לכהני המשמר המשרתים עתה שהם יקריבוהו?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2273‬‬
‫גויים מז' האומות (שנצטוינו להשמידם) הרוצים להתגייר ‪-‬‬
‫האם מותר לקיימם?‬
‫רק אם הם מרמים אותנו כמו הגבעונים‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2094‬‬
‫אדם שבשנה זו בנה בית וחנכו‪ ,‬האם מותר לו לצאת לצבא?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫תלוי בהחלטת הכהן משוח המלחמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2036‬‬
‫כשמשה רבינו בא להוכיח את ישראל‪ ,‬האם הוא הציע להם‬
‫שמי שיש לו תשובה ישיב על דבריו?‬
‫הוא לא הציע במפורש‪ ,‬אבל אם מישהו‬
‫היה עונה משה היה מסכים‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2053‬‬
‫כוונת משה באמרו (בן מאה ועשרים שנה אנוכי) לא אוכל‬
‫עוד לצאת ולבוא"‪ ,‬היא מפני ש‪:‬‬
‫תשש כוחו‪.‬‬
‫שנטלה ממנו הרשות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2034‬‬
‫כשמשה רבינו בא להוכיח את ישראל מדוע הוא סותם את‬
‫דבריו ומסתפק ברמזים?‬
‫כדי שלא יוכלו להחזיר לו תשובות ולביישו‪ .‬מפני כבודן של ישראל‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2035‬‬
‫כשמשה רבינו בא להוכיח את ישראל‪ ,‬מדוע הוא הקפיד‬
‫לעשות זאת דוקא בנוכחות כל העם?‬
‫כדי שלא יצטרך להכיח את הנעדרים שוב‬
‫פעם בפני עצמם‪.‬‬
‫כדי לא לתת פתחון פה למסרבי התוכחה‬
‫הנעדרים לטעון "אילו היינו שם היינו‬
‫משיבים לו"‬
‫מפני כבודם של ישראל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪667‬‬
‫"כל מ' שנה שהיו ישראל במדבר‪ ,‬היו עצמות…מתגלגלין‬
‫בארון"‪.‬‬
‫יהודה‪.‬‬
‫יוסף‪.‬‬
‫ראובן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2306‬‬
‫"לתת להם כימי השמים על הארץ" ‪ -‬המילה "להם" מוסבת‬
‫על‪:‬‬
‫אנשי אותו דור‪.‬‬
‫אבותיהם של אותו דור‪.‬‬
‫בניהם של אותו דור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2080‬‬
‫"ה' אלוקיך‪...‬לא ירפך" ‪ -‬הוא מלשון‪:‬‬
‫רפואה‪.‬‬
‫רפיון‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש דברים ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 56‬מ‪331 -‬‬
‫‪2097‬‬
‫מספר האיסורים שעובר "העוקר תחום חברו" בחוץ לארץ‬
‫הוא‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2096‬‬
‫מס' האיסורים שעובר "העוקר תחום חברו" בארץ ישראל‬
‫הוא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2093‬‬
‫מהם התנאים המחייבים בן סורר ומורה?‬
‫גניבה ואכילת בשר‪.‬‬
‫גניבה ואכילת בשר ושתיית יין‪.‬‬
‫אכילת בשר ושתיית יין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חומש דברים ‪ +‬רש"י‬
‫עמוד ‪ 57‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬יהושע שופטים שמואל א' ‪ +‬מצודות‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪828‬‬
‫"קום קדש את העם ואמרת התקדשו למחר"‪ .‬לפני איזה‬
‫ארוע נאמר משפט זה?‬
‫לפני היכנסם בברית המילה‪.‬‬
‫לפני גילויו של המעל בחרם‪.‬‬
‫לפני ההקפה השביעית של יריחו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪833‬‬
‫"אשי ה' אלוקי ישראל הוא נחלתו" ‪ .‬במי מדובר כאן?‬
‫כלב בן יפונה‪.‬‬
‫שבט לוי‪.‬‬
‫חצי שבט המנשה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪835‬‬
‫ארץ הנגב נקראה בשם זה‪:‬‬
‫כי יש בה גבעות לרוב‪.‬‬
‫כי היא ארץ נגובה מבלי מעיינת מים‪.‬‬
‫כי נמצאת בצד דרום שנקראת בתורה‬
‫נגבה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪416‬‬
‫"והעברתם אותם עמכם‪ ,‬והנחתם אותם במלון אשר תלינו‬
‫בו"‪ .‬הדבר שאותו יש להעביר הוא‪:‬‬
‫עצמות יוסף‪.‬‬
‫לוחות הברית‪.‬‬
‫‪ 12‬אבנים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪836‬‬
‫השבט שקיבל אישור להרחיב את נחלתו היה‪:‬‬
‫יוסף‪.‬‬
‫יהודה‪.‬‬
‫בנימין‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪830‬‬
‫ה' השליך אבנים גדולות מן השמים במלחמה עם מלכי‪:‬‬
‫החווי‪.‬‬
‫הפריזי‪.‬‬
‫האמורי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪404‬‬
‫על מי נאמר ‪" -‬ויקימו עליו גל אבנים"?‬
‫עכן‪.‬‬
‫שאול‪.‬‬
‫הנער העמלקי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪867‬‬
‫מי אמר ‪" -‬ואנוכי הצעיר בבית אבי"?‬
‫גדעון‪.‬‬
‫יותם‪.‬‬
‫שאול‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪824‬‬
‫"וישבות המן"‪ .‬מתי נגמר להם המן לחלוטין?‬
‫בי"ד בניסן‪.‬‬
‫בט"ו בניסן‪.‬‬
‫בז' באדר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪827‬‬
‫"וימס לבב העם ויהי למים"‪ .‬בעקבות איזה מאורע קרה‬
‫הדבר?‬
‫נפילת חומות יריחו‪.‬‬
‫הכשלון במלחמת העי‪.‬‬
‫כשראו את הענקים מהר חברון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪837‬‬
‫"וילחמו עם לשם ויקראו ללשם דן" ‪ -‬ידוע לנו על לשם‪:‬‬
‫שהיתה מחוץ לארץ ישראל ולא בגבולה‪.‬‬
‫שהיא חלק בצפון שנוסף לנחלת דן‬
‫שהייתה בדרום‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪831‬‬
‫"וישימה תל עולם עד היום הזה"‪.‬‬
‫יריחו‪.‬‬
‫העי‪.‬‬
‫גבעון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪408‬‬
‫על מי נאמר ‪" -‬לא ידעתי אנה הלכו האנשים"?‬
‫דוד ואנשיו‪.‬‬
‫המרגלים‪.‬‬
‫אנשי בנימין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪832‬‬
‫חלוקת הארץ לנחלות ע"י יהושע נעשתה‪:‬‬
‫לאחר כיבוש כל שטח א"י‪.‬‬
‫רק על חלקי א"י שנכבשו‪.‬‬
‫גם על חלקי ארץ ישרל שעדיין לא נכבשו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4059‬‬
‫באיזה עניין נאמר‪" :‬זבח הימים שם לכל המשפחה"?‬
‫מלחמת העי‬
‫כשאמרו "הכה שאול באלפיו ודוד‬
‫ברבבותיו"‬
‫דוד ליהונתן‬
‫‪3‬‬
‫‪819‬‬
‫"לא ימוש ספר התורה מפיך והגית בו יומם ולילה" ‪ -‬דברים‬
‫אלה ציוה‪:‬‬
‫משה ליהושע תלמידו‪.‬‬
‫מלאך ה' ליהושע‪.‬‬
‫הקב"ה ליהושע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יהושע שופטים שמואל א' ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 58‬מ‪331 -‬‬
‫‪103‬‬
‫"ועתה הננו בידך כטוב וכישר בעיניך לעשות לנו"‪ .‬דברים‬
‫אלה אמרו‪:‬‬
‫הגבעונים ליהושע‪.‬‬
‫הזקנים ליפתח‪.‬‬
‫אנשי שכם לאבימלך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪823‬‬
‫האופן שבו נמולו ישראל בגבעת הערלות היה‪:‬‬
‫יוצאי מצרים מלו את ילודי המדבר שלא‬
‫נמולו‪.‬‬
‫רק יהושע לבדו מל את כל העם‪.‬‬
‫כל אלה שלא היו נימולים מלו זה את זה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪829‬‬
‫המשותף בכבוש הערים עי וחצור‪ ,‬הוא‪ ,‬ששתיהן‪:‬‬
‫נשרפו באש לאחר כיבושן‪.‬‬
‫הוחרמו ואסור היה להנות מרכושן‪.‬‬
‫נכבשו לאחר טכסיס מלחמתי עם אורב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪826‬‬
‫"ארור האיש לפני ה' אשר יקום ובנה את העיר הזאת"‪ .‬על‬
‫איזו עיר מדובר?‬
‫יריחו‪.‬‬
‫העי‪.‬‬
‫גבעון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪822‬‬
‫"התקדשו כי מחר יעשה ה' בקרבכם נפלאות" ‪ -‬ציווי זה‬
‫נאמר לפני‪:‬‬
‫נפילת חומות יריחו‪.‬‬
‫המעבר בירדן לארץ ישראל‪.‬‬
‫מלחמת העי השניה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4067‬‬
‫באיזה עניין נאמר‪" :‬ופלישתים הריעו לקראתו"?‬
‫שם נמולו בנ"י‬
‫לקראת שמשון‬
‫במלחמת יהונתן פלישתים‬
‫‪2‬‬
‫‪4065‬‬
‫על מי נאמר‪" :‬ויסע את יתד הארג ואת המסכת"?‬
‫שאול‬
‫שבט בנימין‬
‫שמשון‬
‫‪3‬‬
‫‪4066‬‬
‫על מי נאמר‪" :‬אטר יד ימינו"?‬
‫מלכי האמורי‬
‫אנשי שבט בנימין‬
‫אהוד‬
‫‪3‬‬
‫‪825‬‬
‫סמני את המשפט הנכון ‪ -‬הקפת חומות העיר יריחו היו כך‪:‬‬
‫בכל יום הקיפו שבע פעמים ותקעו פעם‬
‫אחת‪.‬‬
‫בכל יום הקיפו פעם אחת ותקעו שבע‬
‫פעמים‪.‬‬
‫בכל יום הקיפו פעם אחת ותקעו פעם‬
‫אחת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪821‬‬
‫מי אמר למי ‪" -‬כל איש אשר ימרה את פיך…לכל אשר‬
‫תצווני מות יומת"‪.‬‬
‫שנים וחצי השבטים ליהושע‪.‬‬
‫מלאך ה' ליהושע‪.‬‬
‫הזקנים ליהושע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪820‬‬
‫מי נצטוו ‪" -‬ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם"?‬
‫הכהנים נושאי ארון הברית בירדן‪.‬‬
‫שלושים אלף האורבים במלחמת העי‪.‬‬
‫ראובן גד וחצי המנשה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪834‬‬
‫מי אמר למי ‪" -‬הארץ אשר דרכה רגליך בה לך תהיה כי‬
‫מלאת ה' אחרי"?‬
‫משה רבינו לכלב‪.‬‬
‫יהושע לכלב‪.‬‬
‫הקב"ה לכלב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4056‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬אכן סר המוות"?‬
‫המצרי לדוד‬
‫אגג לשמואל‬
‫דוד לגוליית‬
‫‪2‬‬
‫‪4061‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬כל איש אשר ימרה את פיך‪ ...‬יומת"?‬
‫בעלת האאוב לשאול‬
‫ראובן גד וחצי שבט המנשה ליהושוע‬
‫געל לזבולון‬
‫‪2‬‬
‫‪4064‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬ועתה הננו בידך כטוב וכישר בעיניך לעשות לנו יהושוע לבנ"י‬
‫עשה"?‬
‫יהושוע למלאך ה'‬
‫הגבעונים ליהושוע‬
‫‪3‬‬
‫‪4062‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬נפשינו תחתיכם למות אם לא תגידו את דברינו שמואל לשאול‬
‫זה"?‬
‫יהושוע לבנ"י‬
‫בת יפתח ליפתח‬
‫‪3‬‬
‫‪4060‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬ומי יתן את העם הזה בידי"?‬
‫דוד לנבל‬
‫געל בן עבד לאנשיו‬
‫שאול לעם‬
‫‪2‬‬
‫‪4063‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬ואני ידעתי את זדונך ואת רע לבבך"?‬
‫שאול ליהונתן‬
‫עכן ליהושוע‬
‫אליאב לדוד‬
‫‪3‬‬
‫‪411‬‬
‫מי נשאל ‪" -‬הלנו אתה אם לצרנו"?‬
‫אבנר‪.‬‬
‫אבישי‪.‬‬
‫מלאך ה'‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יהושע שופטים שמואל א' ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 59‬מ‪331 -‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪109‬‬
‫אילון הזבולוני היה‪:‬‬
‫מלך‪.‬‬
‫נשיא‪.‬‬
‫שופט‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪102‬‬
‫"שלש מאות איש המלקקים"‪ .‬הדברים קשורים ל‪:‬‬
‫שמשון‪.‬‬
‫גדעון‪.‬‬
‫שמגר בן ענת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪868‬‬
‫פרוש המילה "פרור" הוא‪:‬‬
‫סלסלה‪.‬‬
‫איפת קמח מצות מפוררת‪.‬‬
‫דוד נחושת כעין יורה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪866‬‬
‫"ולא ישאירו מחיה בישראל" ‪ -‬איזה עם היה זה?‬
‫עמלק‪.‬‬
‫מדין‪.‬‬
‫עמון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪877‬‬
‫"הטוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב" ‪ -‬אל מי נאמרו‬
‫דברים אלו?‬
‫אל מלך בני עמון‪.‬‬
‫אל מלך בני אדום‪.‬‬
‫אל מלך בני מואב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪876‬‬
‫"וישב בארץ טוב" ‪ -‬מי היה זה?‬
‫יותם‪.‬‬
‫יפתח‪.‬‬
‫אבימלך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪852‬‬
‫"ולא יאמרו בניכם מחר לבנינו אין לכם חלק בה'…" ‪ -‬דברים‬
‫אלה אמרו‪:‬‬
‫בני הלויים בקשר לעריהם‪.‬‬
‫שניים וחצי השבטים בקשר למזבח שבנו‪.‬‬
‫כלב ובני יהודה בקשר לחברון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪865‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬ה' עמך גבור חיל"?‬
‫דבורה לברק‪.‬‬
‫מלאך ה' לגדעון בגת‪.‬‬
‫עגלון לאהוד בן גרא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪864‬‬
‫מי מבין השבטים המוזכרים בשירת דבורה הגיע מרצונו‬
‫למלחמה?‬
‫ראובן‪.‬‬
‫אשר‪.‬‬
‫זבולון‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪105‬‬
‫"תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון"‪ .‬במשל זה‬
‫מתכוון יותם ל‪:‬‬
‫עונשם של בעלי שכם‪.‬‬
‫עונשם של אבימלך ונעריו‪.‬‬
‫בגידתו של אבימלך באחיו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪851‬‬
‫פנחס בן אלעזר הכהן הוזכר בספר יהושע בקשר ל‪:‬‬
‫משלחת הנשיאים לעבר הירדן‪.‬‬
‫למעשה הגורל של הנחלות‪.‬‬
‫לגלוי החרם של עכן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪875‬‬
‫"ותבוא אליהם קללת יותם בן ירובעל" ‪ -‬על מי?‬
‫אנשי שכם‪.‬‬
‫בני געל בני עבד‪.‬‬
‫בני ירובעל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪863‬‬
‫הסנהדראות‪ ,‬יודעי בינה‪ ,‬העוסקים בתורה‪ ,‬מכונים בפסוק‪:‬‬
‫שרי ביששכר‪.‬‬
‫מושכים בשבט סופר‪.‬‬
‫מחוקקים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪414‬‬
‫"אלה היו ערי המועצה לכל בני ישראל"‪ .‬הערים הן‪:‬‬
‫ערי פלישתים‪.‬‬
‫ערי מקלט‪.‬‬
‫ערי השופטים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪861‬‬
‫"והולכי נתיבות ילכו אורחות עקלקלות" מצב זה היה בימי‪:‬‬
‫שמגר בן ענת‪.‬‬
‫יעל‪ ,‬דבורה ברק‪.‬‬
‫שמגר בן ענת ויעל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪871‬‬
‫"והנה צליל לחם שעורים מתהפך במחנה מדין" ‪ -‬היה זה‪:‬‬
‫מראה שראו שלוש מאות איש‪.‬‬
‫הוכחה שהנס נעשה בחג הפסח‪.‬‬
‫תאור חלום של מדייני‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪849‬‬
‫אהל מועד שוכן בשילה שהיתה בנחלת‪:‬‬
‫בנימין‪.‬‬
‫בני יוסף‪.‬‬
‫יהודה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪859‬‬
‫על דבורה נאמר‪" :‬אשה נביאה אשת לפידות"‪ .‬הכוונה היא‬
‫לכך שהיתה‪:‬‬
‫חזקה‪.‬‬
‫זריזה במעשיה‪.‬‬
‫חסרת רחמים על האוייב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יהושע שופטים שמואל א' ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 60‬מ‪331 -‬‬
‫‪409‬‬
‫על מי נאמר ‪" -‬איש בריא מאוד"?‬
‫עגלון‪.‬‬
‫שמשון‪.‬‬
‫גדעון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪873‬‬
‫עורב וזאב הם שמות של‪:‬‬
‫שרי מדיין‪.‬‬
‫מלכי מדיין‪.‬‬
‫שרי פלישתים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪869‬‬
‫אם אלוקים הוא ירב לו כי נתץ ה' את מזבחו" ‪ -‬על מי מדובר‬
‫במילים המודגשות?‬
‫אליל הבעל‪.‬‬
‫יואש אבי גדעון‪.‬‬
‫הפר שנשחט ע"י גדעון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪420‬‬
‫המשותף לכל הפריטים הבאים‪ :‬שופרות‪ ,‬כדים‪,‬לחי החמור‪,‬‬
‫חנית‪ ,‬חרב פיפיות ‪ -‬הוא‪:‬‬
‫שכולם קשורים בגדעון‪.‬‬
‫בכולם נעשה שימוש נגד הפלשתים‪.‬‬
‫כולם מופיעים במראות נבואה שונים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪418‬‬
‫"בוכים" הוא שם מקום‪ .‬היה לשם זה היא‪ ,‬משום שישראל‬
‫בכו שם בגלל‪:‬‬
‫הכשלון במלחמת העי‪.‬‬
‫החרטה על מעשיהם‪.‬‬
‫מותו של יהושע‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4058‬‬
‫על מי נאמר‪" :‬וכל אנשיה גברים"?‬
‫שאול‬
‫הגבעונים‬
‫כל העם‬
‫‪2‬‬
‫‪4057‬‬
‫על מי נאמר‪" :‬זקן מאד"?‬
‫אנשי בית שמש‬
‫דוד‬
‫עלי‬
‫‪3‬‬
‫‪405‬‬
‫על מי נאמר ‪" -‬מדוע בושש רכבו לבוא אחרו פעמי‬
‫מרכבותיו"?‬
‫שמשון‪.‬‬
‫עגלון‪.‬‬
‫סיסרא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪879‬‬
‫מי אמר ‪" -‬למה זה תשאל לשמי והוא פלאי"?‬
‫מלאך ה'‪.‬‬
‫דוד‪.‬‬
‫שמואל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪872‬‬
‫מי אמר למי ‪" -‬הלא טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר"?‬
‫יותם לאנשי שכם‪.‬‬
‫גדעון לבני אפרים‪.‬‬
‫מלאך ה' לגדעון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪850‬‬
‫למי קראו "ערי המועצה"?‬
‫ערי מקלט‪.‬‬
‫שלה וירושלים‬
‫המצפה ושלה‬
‫‪1‬‬
‫‪106‬‬
‫"למה ישבת בין המשפתיים לשמוע שריקות עדרים"‪.‬‬
‫הדברים אמורים על שבט‪:‬‬
‫ראובן‪.‬‬
‫זבולון‪.‬‬
‫יששכר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪856‬‬
‫על חמשת סרני פלישתים אומר ה"מצודות"‪:‬‬
‫שלמרות שיהודה כבשום חזרו הפלישתים שמהם למדו ישראל תכסיסי מלחמה‪.‬‬
‫ולקחו עריהם בחזרה‪.‬‬
‫שהיו מיוחדים ברשעותם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪854‬‬
‫מקום אחד בארץ ישראל הוזכר בספר יהושע שנקנה בכסף‬
‫מלא‪ ,‬ולא נכבש ‪-‬‬
‫מערת המכפלה‪.‬‬
‫חלקת השדה בשכם‪.‬‬
‫תמנת סרח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪853‬‬
‫מנין שנשים מבין יוצאי מצרים זכו ונכנסו לא"י?‬
‫מדברי בנות צלפחד לפני הנשיאים‪.‬‬
‫מדברי עכסה לאביה‪.‬‬
‫מדברי אשתו של עכן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪860‬‬
‫"כי שלום בן יבין מלך חצור ובין בית חבר הקיני" ‪ -‬מילים‬
‫אלה הן הסיבה לכך ש‪:‬‬
‫שברק נלחם גם בבני חבר הקיני‪.‬‬
‫שסיסרא נמלט אל אוהל יעל‪.‬‬
‫שבני חבר הקיני הצטרפו לסיסרא‬
‫במלחמתו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪407‬‬
‫על מי נאמר ‪" -‬ויך את פלשתים במלמד הבקר"?‬
‫שמשון‪.‬‬
‫אהוד בן גרא‪.‬‬
‫שמגר בן ענת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪874‬‬
‫לא אמשול אני בכם‪ ,‬ולא ימשול בני בכם‪ ,‬ה' ימשול בכם" ‪-‬‬
‫אמר זאת‪:‬‬
‫שמשון לאנשי פלישתים‪.‬‬
‫גדעון לאיש ישראל‪.‬‬
‫יותם לאנשי שכם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪858‬‬
‫מהו ההסבר המתאים לכינוי "איש בריא מאוד"?‬
‫גבור חיל‪.‬‬
‫לא חולה‪.‬‬
‫שמן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יהושע שופטים שמואל א' ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 61‬מ‪331 -‬‬
‫‪857‬‬
‫מי הציל את ישראל מידי כושן רשעתיים?‬
‫אהוד בן גרא‪.‬‬
‫עתניאל בן קנז‪.‬‬
‫גדעון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪855‬‬
‫"ינח ה' את הגויים האלה לבלתי הורישם מהר ולא נתנם‬
‫בידי יהושע" ‪ -‬מילים אלו בפסוק מבטאות‪:‬‬
‫עונש שנתן הקב"ה לישראל על שלא‬
‫שמעו לקולו‪.‬‬
‫אישור שישראל הגיעו אל הנחלה ואל‬
‫המנוחה‪.‬‬
‫הבטחה לסיוע במלחמה לאחר מות‬
‫יהושע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪862‬‬
‫"מני אפרים שורשם בעמלק"‪" .‬שורשם" הכוונה ל‪:‬‬
‫ברק‪.‬‬
‫יהושע‪.‬‬
‫יוסף‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪410‬‬
‫על מי נאמר ‪" -‬וימינה להלמות עמלים"?‬
‫יעל‪.‬‬
‫דבורה‪.‬‬
‫אביגיל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪848‬‬
‫"ועמד פתח שער העיר ודבר באזני זקני העיר…ונתנו לו‬
‫מקום" ‪ -‬במי מדובר כאן?‬
‫גואל הדם‪.‬‬
‫גר צדק‪.‬‬
‫רוצח בשגגה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪878‬‬
‫"ורק היא יחידה אין לו ממנו בן או בת" ‪ .‬הפסוק מתכוון ל‪:‬‬
‫עכסה‪.‬‬
‫בת יפתח‪.‬‬
‫אשת שמשון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪870‬‬
‫"מי ירא וחרד ישוב ויצפור מהר גלעד" ‪ -‬הסבר המילה‬
‫"יצפור" הוא‪:‬‬
‫יעלה על ההר ויצפה מרחוק‪.‬‬
‫ישכים בבוקר וישוב לבית‪.‬‬
‫יעלה ויסתתר בגלעד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪413‬‬
‫מי אמר ‪" -‬הבה לי ברכה"?‬
‫עתניאל בן קנז‪.‬‬
‫רחב‪.‬‬
‫עכסה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪412‬‬
‫מי אמר ‪" -‬פן יאמרו לי אשה הרגתו"?‬
‫אבימלך‪.‬‬
‫סיסרא‪.‬‬
‫שמשון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫כי נכשלו במלחמה‪.‬‬
‫כי ראו בארון ה'‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪986‬‬
‫"ושאלו לך לשלום ונתנו לך שתי לחם" ‪ -‬הרי זה אחד מ‪:‬‬
‫הסימנים שנתנו הנערות לשאול‪.‬‬
‫השליחויות של שמואל לבית לחם‪.‬‬
‫האותות שנתן שמואל לשאול‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪979‬‬
‫הבטוי בפסוק "אשר כל שמעו תצילנה שתי אזניו" ‪ -‬בא‬
‫להמחיש את‪:‬‬
‫גודל פרסום הנס שהיה עם גלית‪.‬‬
‫רושם נפילת ארון ברית ה' בשבי‬
‫הפלישתים‪.‬‬
‫גודל עוונשם של בני עלי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪406‬‬
‫"ויואל הלוי לשבת את האיש"‪" .‬האיש" הוא‪:‬‬
‫גרשום‪.‬‬
‫מיכה‪.‬‬
‫יהונתן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪972‬‬
‫הסיבה לכך שישראל ניגפו בהתחלה בפני בני בנימין היתה‪:‬‬
‫נענשו על שלא מיחו בפסל מיכה‪.‬‬
‫שהיו בינהם עוברי עברה רבים‪.‬‬
‫שלא בקשו כהלכה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪967‬‬
‫ויאמרו לו …"לא כי אסור נאסרך ונתנוך בידם והמת לא‬
‫נמיתך" ‪ -‬מי אמר זאת למי?‬
‫בני יהודה לשמשון‪.‬‬
‫סרני פלישתים לשמשון‪.‬‬
‫בני דן למיכה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪981‬‬
‫כמה פעמים באו פלישתים להלחם עם ישראל בימי שפיטתו‬
‫של שמואל?‬
‫רק פעם אחת‪.‬‬
‫אף פעם‪.‬‬
‫שלוש פעמים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪982‬‬
‫יואל ואביה היו בניו של‪:‬‬
‫שמואל‪.‬‬
‫עלי‪.‬‬
‫ישי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫‪980‬‬
‫" כי היתה מהומת מוות בכל העיר" ‪ -‬הסיבה לעונש זה היתה‪ :‬כי שבו את ארון הברית‪.‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יהושע שופטים שמואל א' ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 62‬מ‪331 -‬‬
‫‪983‬‬
‫"כי לא אותך מאסו כי אותי מאסו" ‪ -‬תגובה זו של הקב"ה‬
‫היתה על‪:‬‬
‫הזלזול בקדשים‪.‬‬
‫בקשת המלך‪.‬‬
‫עוות המשפט של בני שמואל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪976‬‬
‫ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד ‪ -‬מה היה חטאם?‬
‫שלקחו שוחד ועוותו משפט‪.‬‬
‫שביזו את הקדשים‪.‬‬
‫שלקחו את ארון הברית למלחמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪974‬‬
‫"והנער ‪ -‬נער" ‪ -‬למי הכוונה?‬
‫שאול‪.‬‬
‫דוד‪.‬‬
‫שמואל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪971‬‬
‫"איטר יד ימינו…קולע באבן אל השערה ולא יחטיא" ‪ -‬זהו‬
‫תאור שבחם של‪:‬‬
‫גבורי ישראל‪.‬‬
‫גבורי דוד‪.‬‬
‫בני בנימין‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪970‬‬
‫"תנו את האנשים…ונבערה הרע מישראל" ‪ -‬אל מי הופנתה‬
‫בקשה זו?‬
‫אל בני בנימין‪.‬‬
‫אל בני אפרים‪.‬‬
‫אל יושבי המצפה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪984‬‬
‫"אולי יגיד לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה" ‪ -‬מי יגיד?‬
‫קיש‪.‬‬
‫שמואל‪.‬‬
‫שאול‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪975‬‬
‫"אל תדברו גבוהה יצא עתק מפיכם" ‪ ..‬זאת פניה ל‪:‬‬
‫פנינה ובניה‪.‬‬
‫עלי הכהן‪.‬‬
‫חפני ופנחס‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4068‬‬
‫באיזה עניין נאמר‪" :‬וידע שאול כי שמואל הוא"?‬
‫ל‪ 200-‬החיילים‬
‫מות גלית‬
‫כשבעלת האוב תארה לו אותו‬
‫‪3‬‬
‫‪973‬‬
‫"והיא מרת נפש" ‪" -‬אשה קשת רוח" ‪ -‬ביטויים בפסוק‬
‫שנאמרו על‪:‬‬
‫פנינה‪.‬‬
‫מיכל‪.‬‬
‫חנה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪988‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬ואתה לא באת למועד הימים"‬
‫שאול לשמואל‪.‬‬
‫שמואל לשאול‪.‬‬
‫יהונתן לשאול‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪987‬‬
‫מי גרם לכך שחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל?‬
‫שאול‪.‬‬
‫שמואל‪.‬‬
‫פלישתים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪969‬‬
‫"ויתייצבו פינות כל העם כל שבט ישראל בקהל…" ‪ -‬למדו‬
‫מכאן המפרשים ש‪:‬‬
‫שהתקבצו ובאו מכל פינות הארץ‪.‬‬
‫שלא עמדו מעורבבים‪.‬‬
‫שהגיעו כולם החשובים והפחותים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪978‬‬
‫"ולא ישמעו לקול אביהם כי חפץ ה' להמיתם" ‪ -‬הכוונה היא ל‪ :‬בני עלי‪.‬‬
‫בני שמואל‪.‬‬
‫עם ישראל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪104‬‬
‫"ירעם ה' ידין אפסי ארץ"‪ .‬פירוש המילים "ידין אפסי ארץ"‪,‬‬
‫הוא‪:‬‬
‫בקשה מהקב"ה שיתן את ענקי פלשתים‬
‫ביד ישראל‪.‬‬
‫בקשה מהקב"ה שידון וישמיד את‬
‫הפלשתים בכל קצוות הארץ‪.‬‬
‫בקשה מהקב"ה ששמואל ידון את יושבי‬
‫הארץ ויסוב בעריהם לשופטם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪968‬‬
‫"וירא מיכה כי חזקים המה ממנו…וישב לביתו" ‪ -‬מי היו‬
‫החזקים?‬
‫הלוי ובניו‪.‬‬
‫בני דן‪.‬‬
‫המרגלים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪415‬‬
‫לא הלכו בניו אחריו וילכו אחרי הבצע"‪ .‬הדברים נאמרו על‪:‬‬
‫שמואל‪.‬‬
‫שאול‪.‬‬
‫יהושע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪985‬‬
‫ולמי כל חמדת ישראל הלא לך ולכל בית אביך ‪ -‬אמרו חז"ל‬
‫שזהו רמז‪:‬‬
‫למלוכה‪.‬‬
‫למציאת האבדה‪.‬‬
‫שנמחל לו עוון בני בנימין‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪977‬‬
‫"ידין אפסי ארץ" ‪ -‬במילים אלה בקשה חנה‪:‬‬
‫שה' ישפוט את צריה‪.‬‬
‫שבנה יהיה שופט בישראל‪.‬‬
‫שאויביה ישפלו לאפס‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יהושע שופטים שמואל א' ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 63‬מ‪331 -‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪994‬‬
‫"ועץ חניתו כמנור אורגים" ‪ -‬בחניתו של מי מדובר?‬
‫גלית‪.‬‬
‫נבל‪.‬‬
‫שאול‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪997‬‬
‫"אל תהי ידי בו ותהי בו יד פלישתים" ‪ -‬היתה זו סיבה לכך ש‪ :‬ששאול מינה את דוד לשר האלף‪.‬‬
‫ששאול הסכים שדוד יצא לקראת גלית‪.‬‬
‫ששאול הטיל בדוד את החנית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1001‬‬
‫"חסר משוגעים אני כי הבאתם את זה"? מי אמר זאת?‬
‫שאול‪.‬‬
‫אכיש מלך גת‪.‬‬
‫גלית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪991‬‬
‫מתי אמר הקב"ה "נחמתי כי המלכתי את שאול למלך"?‬
‫לאחר ששאול קרע את כנף בגדו של‬
‫שמואל‪.‬‬
‫לאחר שרדף ורצה להמית את דוד‪.‬‬
‫לאחר שלא השמיד את עמלק‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪999‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬אם יש בי עוון המיתני עתה ועד אביך למה‬
‫תביאיני"‬
‫שאול לדוד‪.‬‬
‫דוד ליהונתן‪.‬‬
‫דוד למיכל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪107‬‬
‫"ויאכל העם על הדם"‪ .‬כונת הדברים היא ש‪:‬‬
‫אכלו את הבשר עם הדם‪.‬‬
‫אכלו את בשר השלמים קודם זריקת הדם‪ .‬אכלו את בשר הזבח לאחר שזרקו את‬
‫הדם שלא כדינו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1003‬‬
‫אנשי קעילה וזיפים היו‪:‬‬
‫מאוהבי דוד‪.‬‬
‫מאוהבי שאול‪.‬‬
‫משונאי יהונתן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪421‬‬
‫"הכרע הכרעתני ואת היית בעוכרי‪ ,‬פציתי פי אל ה' ולא אוכל‬
‫לשוב" ‪ -‬מי הוכרע ועל ידי מי?‬
‫שמשון ע"י דלילה‪.‬‬
‫יפתח ע"י בתו‪.‬‬
‫סיסרא ע"י יעל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪110‬‬
‫"ויאמר שאול לא יומת איש ביום הזה"‪ .‬כונת הדברים היא ל‪:‬‬
‫מצטרפים לדוד ויהונתן‪.‬‬
‫מערערים על מלכות שאול‪.‬‬
‫אוכלים על הדם ביום הנצחון על‬
‫הפלשתים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪995‬‬
‫"אני ידעתי את זדונך ואת רוע לבבך כי למען ראות המלחמה‬
‫ירדת" ‪ -‬מי אמר למי?‬
‫שאול ליהונתן‪.‬‬
‫אליאב לדוד‪.‬‬
‫שמואל לשאול‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1000‬‬
‫וישבת אצל "אבן האזל" ‪ -‬מטרתה של אבן זו היא‪:‬‬
‫להוות סימן להולכי אורח‪.‬‬
‫אבן ליד המעיין‪.‬‬
‫מן האורים והתומים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪993‬‬
‫"ויקדש את ישי ואת בניו ויקרא להם לזבח" ‪ -‬באור המילה‬
‫ויקדש הוא‪:‬‬
‫הקדיש (לשון קודש)‬
‫הועיד‪.‬‬
‫הזמין‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪992‬‬
‫"הנה שומע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים" ‪ -‬מילים אלו‬
‫מדגישות את חשיבות‪:‬‬
‫הקרבת הקרבנות‪.‬‬
‫הציות המוחלט להקב"ה‪.‬‬
‫הקפדה על קרבנות משובחים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪989‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬אולי יעשה ה' לנו כי אין לה' מעצור להושיע‬
‫ברב או במעט"‬
‫שאול ליהונתן‪.‬‬
‫שמואל לשאול‪.‬‬
‫יהונתן לנושא כליו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1005‬‬
‫ציקלג ניתנה מתנה לדוד ע"י‪:‬‬
‫אכיש מלך גת‪.‬‬
‫אנשי חברון‪.‬‬
‫שמואל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪998‬‬
‫דוד התבקש להביא מאה והביא מאתיים ‪ -‬של מה?‬
‫אנשי צבא‪.‬‬
‫שקלי כסף‪.‬‬
‫ערלות פלישתים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪417‬‬
‫"כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה'" ‪ -‬מי גורש וע"י מי?‬
‫שמואל על ידי העם‪.‬‬
‫דוד על ידי שאול‪.‬‬
‫יהונתן על ידי שאול אביו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יהושע שופטים שמואל א' ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 64‬מ‪331 -‬‬
‫‪990‬‬
‫על שאול נאמר‪" :‬ובכל אשר יפנה ירשיע" ‪ -‬פירוש המילה‬
‫ירשיע‪:‬‬
‫יצליח‪.‬‬
‫יחריד ויבלבל את האוייב‪.‬‬
‫יחטא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪108‬‬
‫"וימת ליבו בקרבו והוא היה לאבן"‪ .‬הדברים אמורים על‪:‬‬
‫נבל הכרמלי שבטלו תחושותיו מרוב‬
‫חרדה‪.‬‬
‫שאול שנחרד מתוכחת שמואל שאותו‬
‫העלה באוב‪.‬‬
‫הנער שבישר לדוד על מות שאול‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1002‬‬
‫בשל מלשנותו של _________ נהרגו כל כוהני נוב‪.‬‬
‫השלימי‪:‬‬
‫דואג האדומי‪.‬‬
‫אביתר הכהן‪.‬‬
‫נבל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1004‬‬
‫מי כינה עצמו בביטיוום "כלב מת" ו"פרעוש"?‬
‫דוד‪.‬‬
‫שאול‪.‬‬
‫יהונתן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1006‬‬
‫מי אמר ועל מי? ‪" -‬חומה היא עלינו גם לילה גם יומם"‬
‫אנשי זיפים על דוד ואנשיו‪.‬‬
‫נערי נבל על דוד ואנשיו‪.‬‬
‫אבנר בן נר על נערי דוד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪419‬‬
‫מרב היתה‪:‬‬
‫בת שאול‪.‬‬
‫אשת מפיבושת‪.‬‬
‫אחות אבימלך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪996‬‬
‫כי לא בחרב ובחנית יושיע ה' "כי לה' מלחמה" ‪ -‬דברים אלה‬
‫אמר‪:‬‬
‫דוד‪.‬‬
‫שמואל‪.‬‬
‫ישי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יהושע שופטים שמואל א' ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 65‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬שמואל ב' מלכים א' ב' ‪ +‬מצודות‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪896‬‬
‫מי אמר זאת‪ ,‬ואל מי נתכוון? "ואם יאמר לא חפצתי בך הנני‬
‫ועשה לי כאשר טוב בעיניו"‬
‫אבשלום אמר ונתכוון לדוד‪.‬‬
‫אמנון אמר ונתכוון לאבשלום‪.‬‬
‫דוד אמר ונתכוון אל הקב"ה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪894‬‬
‫"אדונו המלך כי עבדך יואב הוא צווני והוא שם בפי…את‬
‫הדברים האלה" ‪ -‬מי אמר זאת?‬
‫יונדב בן שמעה‪.‬‬
‫האשה התקועית‪.‬‬
‫חושי הארכי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪891‬‬
‫"הלוך ובכה אחריה עד בחורים" ‪ -‬מי בכה?‬
‫אבשלום‪.‬‬
‫פלטיאל בן ליש‪.‬‬
‫דוד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪899‬‬
‫על מי נאמר "ויקם וילך אל ביתו אל עירו‪ ,‬ויצוו על ביתו ויחנק‬
‫וימת"‬
‫שמעי בן גרא‪.‬‬
‫ברזילי הגלעדי‪.‬‬
‫אחיתופל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪113‬‬
‫"ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש‪ ...‬וישלח דוד‬
‫לנחמו"‪ .‬הסיבה לכך היתה‪:‬‬
‫משום ששלמה בנו נשא את נעמה‬
‫העמונית‪.‬‬
‫משום שרצה להשלים עמו‪ ,‬כדי שלא‬
‫יחבור נגדו שנית למואב ואדום‪.‬‬
‫משום שהכיר טובה לאביו‪ ,‬על שהציל את‬
‫אחיו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪888‬‬
‫מי אמר ועל מי? "אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן"?‬
‫הקב"ה על שלמה‪.‬‬
‫הקב"ה על דוד‪.‬‬
‫דוד על מפיבושת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪885‬‬
‫מלך היבוסי ענה לדוד "לא תבוא…כי אם הסירך העוורים‬
‫והפסחים"‪ - .‬בזה רצה להדגיש לו את‪:‬‬
‫חשיבות אליליו‪.‬‬
‫חוזק המקום‪.‬‬
‫שבועת אברהם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪883‬‬
‫מי אמר על עצמו "הראש כלב אנוכי אשר ליהודה"?‬
‫יואב בן צרויה‪.‬‬
‫איש בושת‪.‬‬
‫אבנר בן נר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪886‬‬
‫מי שלח לדוד עצי ארזים וחרשי עץ?‬
‫חירם מלך צור‪.‬‬
‫מלך היבוסי‪.‬‬
‫אכיש מלך גת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪893‬‬
‫אבשלום ברח לגשור‪ ,‬מדוע דוקא לשם?‬
‫כי שם גר תלמי‪.‬‬
‫כי שם גר אבי אימו‪.‬‬
‫שתי התשובות הנ"ל נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪890‬‬
‫ציבא היה‪:‬‬
‫נכד יהונתן‪.‬‬
‫עבד בית שאול‪.‬‬
‫בנו של איש בושת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪887‬‬
‫סמנו את הסדר הנכון של תחנות ארון האלוקים‪:‬‬
‫עיר דוד‪ ,‬גבעה‪ ,‬בית עובד אדום הגיתי‪.‬‬
‫גבעה‪ ,‬בית עובד אדום הגיתי‪ ,‬עיר דוד‪.‬‬
‫בית עובד אדום הגיתי‪ ,‬עיר דוד‪ ,‬גבעה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪895‬‬
‫על מי נאמר "לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד"‬
‫אבשלום‪.‬‬
‫אוריה‪.‬‬
‫שלמה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪881‬‬
‫במילים "ויאבדו כלי מלחמה ‪ -‬מתכוון דוד ל‪:‬‬
‫גבורי ישראל‪.‬‬
‫שאול ויהונתן‪.‬‬
‫ריכב ובענה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪882‬‬
‫דוד מברך את אנשי יבש גלעד על חסד שעשו ‪ -‬מהו החסד‬
‫הזה?‬
‫הצלת איש בושת‪.‬‬
‫קבורת שאול‪.‬‬
‫הצלת נשי דוד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪880‬‬
‫"כי שם נגאל מגן גיבורים מגן שאול בלי משוח בשמן" ‪-‬‬
‫המילה שם מתכוונת ל‪:‬‬
‫הרי הגלבוע‪.‬‬
‫חוצות אשקלון‪.‬‬
‫גת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫שמואל ב' מלכים א' ב' ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 66‬מ‪331 -‬‬
‫‪897‬‬
‫על מי נאמר ש"היה הולך בצלע ההר הלוך ויקלל ויסקל‬
‫באבנים לעומתו ועופר בעפר" ‪ -‬ועל מי עשה זאת?‬
‫שמעי בן גרא על דוד‪.‬‬
‫אליהו על אחאב‪.‬‬
‫ברזילי הגלעדי על דוד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪889‬‬
‫"ואתה תאכל על שולחני תמיד"‪ - .‬מי אמר למי?‬
‫דוד לנתן הנביא‪.‬‬
‫דוד לחנון בן נחש העמוני‪.‬‬
‫דוד למפיבושת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪898‬‬
‫"ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידיים ונס כל העם אשר איתו" ‪-‬‬
‫עצתו של מי היתה זו?‬
‫חושי הארכי‪.‬‬
‫אחיתופל‪.‬‬
‫צדוק הכהן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪892‬‬
‫שלח אליו מנחמים והוא התעלל בהם‪ ,‬מי היה זה?‬
‫חנון בן נחש העמוני‪.‬‬
‫נחש העמוני‪.‬‬
‫הדדעזר מלך ארם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪884‬‬
‫"כנפול לפני בני עוולה נפלת" ‪ -‬מיהם בני העוולה?‬
‫יואב ואבישי‪.‬‬
‫ריכב ובענה‪.‬‬
‫בני בנימין‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪3955‬‬
‫"עוכר ישראל"‪ ,‬על מי נאמר?‬
‫ירבעם‬
‫אליהו‬
‫עובדיה‬
‫‪2‬‬
‫‪909‬‬
‫בקשתו של אדוניהו את אבישג השונית לאשה מתפרשת‬
‫אצל שלמה כ‪:‬‬
‫השלמה עם מלכותו של שלמה‪.‬‬
‫תואנה לערער על מלכותו של שלמה‪.‬‬
‫עדות ליופיה של אבישג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪906‬‬
‫"ויעלו כל העם אחריו והעם מחללים בחלילים ושמחים" ‪-‬‬
‫אחרי מי?‬
‫דוד‪.‬‬
‫שלמה‪.‬‬
‫אדוניהו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪900‬‬
‫דוד הזכיר באבלו את שם אבשלום מספר פעמים מדוע?‬
‫(מצודות)‬
‫כדי לפרסם בפומבי כי סלח לבנו‪.‬‬
‫כדי להעלותו משבעת מדורי גהינום‪.‬‬
‫להמחיש את צערו על כך שבנו שילם‬
‫עבור חטאו שלו עצמו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪112‬‬
‫דוד מסרב לשתות מהמים ששאבו שלושת הגיבורים מן‬
‫הבאר שבבית לחם‪ ,‬משום ש‪:‬‬
‫חשש‪ ,‬שמא המים הללו שימשו לניסוך‬
‫לעבודה זרה‪.‬‬
‫סירב לשתות מים שנשאבו תוך סיכון‬
‫עצמי‪.‬‬
‫בלאו הכי היו לו מים במחנה צבאו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪912‬‬
‫"וידבר שלושת אלפים משל" ‪ -‬מי דיבר?‬
‫שלמה‪.‬‬
‫איתן האזרחי‪.‬‬
‫נתן הנביא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3947‬‬
‫מהו הספר הישר?‬
‫שמות‬
‫משלי‬
‫בראשית‬
‫‪3‬‬
‫‪3946‬‬
‫מי היה הנער המגיד לדוד ששאול מת?‬
‫עמוני‬
‫עמלקי‬
‫כנעני‬
‫‪2‬‬
‫‪924‬‬
‫על מי נאמר‪" :‬בחודש השמיני בחודש אשר בדא מליבו ויעש‬
‫חג לבני ישראל ויעל על המזבח להקטיר"‪:‬‬
‫אחז‪.‬‬
‫ירבעם‪.‬‬
‫יהוא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪914‬‬
‫יכין ובועז היו‪:‬‬
‫שמות של שרי צבאו של שלמה‪.‬‬
‫עמודי נחושת במקדש שבנה שלמה‪.‬‬
‫חכמים בסנהדרין של שלמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪911‬‬
‫תפקידם של שניים עשר הנציבים שמינה שלמה היה‪:‬‬
‫אספקת עצים מן הלבנון לירושלים‪.‬‬
‫אחראים על כלכלת המלך כל אחד בחדשו‪ .‬ממונים על בעלי המלאכה שעסקו בבנין‬
‫בית המקדש‪.‬‬
‫‪3949‬‬
‫"הכמות נבל ימות"‪ ,‬על מי נאמר?‬
‫נבל הכרמלי‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫אבשלום‬
‫שמואל ב' מלכים א' ב' ‪ +‬מצודות‬
‫אבנר‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫עמוד ‪ 67‬מ‪331 -‬‬
‫‪921‬‬
‫"ולקחתי את המלוכה מיד בנו ונתתיה לך את עשרת‬
‫השבטים"‪ - .‬ע"י איזה נביא נאמרה נבואהזו?‬
‫אחיה השילוני‪.‬‬
‫נתן הנביא‪.‬‬
‫יונה בן אמיתי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪114‬‬
‫באבלו הגדול על מות אבשלום מזכיר דוד את שם בנו מספר‬
‫פעמים‪:‬‬
‫כדי לבטא את כעסו הרב על יואב‪.‬‬
‫כדי להעלותו משבעת מדורי הגהינום‪.‬‬
‫מרוב צער‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3948‬‬
‫"הלנצח תאכל חרב"‪ ,‬מי אמר למי?‬
‫אבנר ליואב‬
‫דוד לגוליית‬
‫שלמה לאדונייהו‬
‫‪1‬‬
‫‪908‬‬
‫על מי אמר דוד "וישם דמי מלחמה בשלום ויתן דמי מלחמה‬
‫בחגורתו אשר במותניו"…‬
‫על אבנר‪.‬‬
‫על יואב‪.‬‬
‫על אבשלום‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪903‬‬
‫החזיק בקרנות המזבח וניצל ממוות‪:‬‬
‫אדוניהו‪.‬‬
‫יואב‪.‬‬
‫אביתר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪907‬‬
‫הכרתי והפלתי היו‪:‬‬
‫הקשתים והקלעים‪.‬‬
‫קבוצה של נפלטים מהצבא‪.‬‬
‫הלויים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪905‬‬
‫הכהנים צדוק ואביתר ‪ -‬מי מהם היה עם אדניהו?‬
‫צדוק‪.‬‬
‫אביתר‪.‬‬
‫שניהם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪115‬‬
‫הנביא שהתנבא על קריעת ‪ 10‬השבטים מידי שלמה הוא‪:‬‬
‫מיכיהו בן ימלה‪.‬‬
‫אחיה השילוני‪.‬‬
‫עובדיהו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3954‬‬
‫"אשר דיבר ה' ביד אחיה השילוני אל‪ ,"...‬אל מי הנביא דיבר? רחבעם‬
‫אבשלום‬
‫ירבעם‬
‫‪3‬‬
‫‪3951‬‬
‫"והייתי אני ובני שלמה חטאים"‪ ,‬פירושו‪:‬‬
‫עוברים עברות‬
‫חייבים קןרבן חטאת‬
‫חסרים‬
‫‪3‬‬
‫‪3952‬‬
‫"והוא קללני קללה נמרצת"‪ ,‬מי קלל את מי?‬
‫גוליית את דוד‬
‫אכיש מלך גת את דוד‬
‫שמעי את דוד‬
‫‪3‬‬
‫‪916‬‬
‫"איש תחת גפנו ותחת תאנתו" ‪ -‬מציין את תקופת‪:‬‬
‫שלמה‪.‬‬
‫אחאב‪.‬‬
‫יהוא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪917‬‬
‫חירם מלך צור קיבל משלמה מתנה ‪ -‬והיא‪:‬‬
‫עשרים ערים בארץ הגליל‪.‬‬
‫ארץ כבול‪.‬‬
‫שתי התשובות הנ"ל נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3950‬‬
‫"ויכהו שם האלוקים על השל"‪ ,‬מהו של?‬
‫דרך‬
‫שגגה‬
‫גורן‬
‫‪2‬‬
‫‪3953‬‬
‫"ויעזב את עצת הזקנים אשר יעצהו"‪ ,‬על מי נאמר?‬
‫אדונייהו בן חגית‬
‫שאול המלך‬
‫רחבעם‬
‫‪3‬‬
‫‪915‬‬
‫כמה שנים בנה שלמה את בית המקדש?‬
‫ארבע שנים‪.‬‬
‫שבע שנים‪.‬‬
‫שלוש עשרה שנים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪925‬‬
‫ירבעם שלח את אשתו אל אחיה הנביא כדי לשאול‪:‬‬
‫מה לעשות למזבח שנקרע ונשפך ממנו‬
‫הדשן?‬
‫מה יהיה עם בנו אביה החולה?‬
‫לבקש שתרפא ידו שיבשה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪923‬‬
‫ירבעם שם שני עגלי זהב ב‪:‬‬
‫בשכם ובדן‪.‬‬
‫בבית אל ובדן‪.‬‬
‫בהר אפרים ובשכם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪919‬‬
‫"ושנים עשר אריים עומדים שם על שש המעלות מזה‬
‫ומזה… ‪ -‬הרי זה תאור של‪:‬‬
‫הכניסה לבית המקדש‪.‬‬
‫כסא שלמה‪.‬‬
‫ארמונו של שלמה בירושלים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪910‬‬
‫על מי נאסר לצאת מתחום ירושלים?‬
‫ברזילי הגלעדי‪.‬‬
‫יואב‪.‬‬
‫שמעי בן גרא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫שמואל ב' מלכים א' ב' ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 68‬מ‪331 -‬‬
‫‪920‬‬
‫על מי נאמר ש"הרים יד במלך שלמה"?‬
‫רזון בן אלידע‪.‬‬
‫ירבעם בן נבט‪.‬‬
‫הדד מלך אדום‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪922‬‬
‫מי אמר "אבי יסר אתכם בשוטים ואני אייסר אתכם‬
‫בעקרבים"?‬
‫רחבעם‪.‬‬
‫ירבעם‪.‬‬
‫שלמה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪926‬‬
‫מי לקח אוצרות בית ה' ואוצרות בית המלך?‬
‫הדד עזר מלך צובא‪.‬‬
‫ירבעם בן נבט‪.‬‬
‫שישק מלך מצריים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪901‬‬
‫מי אמר‪" :‬אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי איש‬
‫לאהליו ישראל"?‬
‫שבע בן בכרי‪.‬‬
‫אבשלום‪.‬‬
‫איש ישראל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪902‬‬
‫על העוון שנעשה בשאול שלא נספד לפי כבודו ומיהרו לקברו המלחמה עם פלישתים‪.‬‬
‫בהחבא ‪ -‬בא עונש‪:‬‬
‫המרידות שמרדו בדוד‪.‬‬
‫שלוש שנות רעב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫חירם מלך צור לשלמה‪.‬‬
‫בת פרעה לשלמה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מלכת שבא‪.‬‬
‫חירם מלך צור‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מלכת שבא לשלמה‪.‬‬
‫‪918‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬ולא האמנתי לדברים עד אשר באתי ותראינה‬
‫עיני והנה לא הוגד לי החצי"…‬
‫‪913‬‬
‫מי אמר ברוך ה'…אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה"‪ .‬נתן הנביא‪.‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪936‬‬
‫בתוכחה שנאמרה לאחאב "יען אשר שלחת את איש חרמי‬
‫מיד והיתה נפשך תחת נפשו"‪ - .‬למי הכוונה איש חרמי?‬
‫הדד מלך ארם‪.‬‬
‫אליהו הנביא‪.‬‬
‫נבות היזרעלי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪929‬‬
‫" והעורבים מביאים לו לחם ובשר" ‪ -‬מדוע נבחרו דווקא‬
‫עורבים לכלכל את אליהו‪( .‬מצודות)‬
‫כי הם מזומנים לכך מששת ימי בראשית‪.‬‬
‫משום שהם מצויים בנחל כרית‪.‬‬
‫כדי להעיר את רוחו לבל יתאכזר על‬
‫ישראל השרויים בצער‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪937‬‬
‫"הרצחת וגם ירשת" ‪ -‬למי נאמר ובקשר למה?‬
‫ליהוא בקשר להריגת משפחת המלוכה‪.‬‬
‫לאחאב בקשר לכרם נבות‪.‬‬
‫לאליהו בקשר להריגת כהני הבעל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪930‬‬
‫אליהו הנביא ריפא את‪:‬‬
‫את בן האלמנה הצרפתיה‪.‬‬
‫את מזבח ה' בהר הכרמל‪.‬‬
‫שתי התשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪938‬‬
‫אחאב עשה תשובה וזכה לכך ש‪:‬‬
‫הובא לקבורה ודמו לא נאכל על ידי‬
‫הכלבים‪.‬‬
‫שנמחלו לו כל עוונותיו‪.‬‬
‫שנכרתה המלכות בימי בנו ולא בימיו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪933‬‬
‫"האתה זה עוכר ישראל" ‪ -‬אומר זאת‪:‬‬
‫אחאב על אליהו‪.‬‬
‫אליהו על אחאב‪.‬‬
‫איזבל על אליהו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪946‬‬
‫לשאלתו של חזאל את אלישע "מדוע אדוני בוכה" ענה‬
‫אלישע‪:‬‬
‫"הנה זאת הרעה מאת ה' מה אוחיל לה'‬
‫עוד"‪.‬‬
‫"כי קרא ה' לשלושת המלכים האלה לתת‬
‫אותם ביד מואב‪".‬‬
‫"כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל‬
‫רעה"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪945‬‬
‫למי נאמרה הנבואה "הנך רואה בעינך ומשם לא תאכל" ?‬
‫לקצין אחזיה שהלך לשאול בבעל זבוב‪.‬‬
‫לשליש המלך יורם שלא האמין לאלישע‪.‬‬
‫לנושא כליו של נעמן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪944‬‬
‫"והנה כל הדרך מלאה בבגדים" ‪ -‬מילים אלה הוזכרו בקשר‬
‫ל‪:‬‬
‫הליכת בני יהודה לגלות בזמן נבוכדנאצר‪ .‬בריחת מחנה ארם מפני קול ה' במלחמת‬
‫ארם שומרון‪.‬‬
‫מלחמת יהורם יהושפט ומלך אדום נגד‬
‫מואב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫שמואל ב' מלכים א' ב' ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 69‬מ‪331 -‬‬
‫‪935‬‬
‫"עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים" מי אמר‪ ,‬על מי ‪,‬‬
‫והיכן?‬
‫אלישע לאנשי יריחו בירדן‪.‬‬
‫אליהו לאנשי אחזיה שהלכו לשאול בבעל‬
‫זבוב‪.‬‬
‫אליהו לעם ישראל על הר הכרמל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪117‬‬
‫"וילך בכח האכילה ההיא ‪ 40‬יום ו ‪ 40‬לילה"‪ .‬הדברים נאמרו‬
‫על‪:‬‬
‫אלישע‪.‬‬
‫חזקיהו‪.‬‬
‫אליהו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪927‬‬
‫אסא גייס את מלך _____________ כדי להנצל‬
‫ממלחמה עם בעשה מלך ישראל‪ .‬השלימי החסר‪:‬‬
‫אדום‪.‬‬
‫ארם‪.‬‬
‫מצרים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪941‬‬
‫אלישע הורה להכניס לסיר הנזיד המרעל ________ ?‬
‫השלימי‪:‬‬
‫פקועות‪.‬‬
‫מלח‪.‬‬
‫קמח‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪928‬‬
‫חיאל בית האלי ‪ -‬מה היה חטאו?‬
‫בנה את יריחו‪.‬‬
‫גזל את כרם נבות‪.‬‬
‫מנע מישראל לעלות לבית המקדש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪116‬‬
‫"אל יתהלל חוגר כמפתח"‪ .‬משפט זה אמר‪:‬‬
‫חזקיהו לרבשקה שר צבא סנחריב‪.‬‬
‫יהואחז לחזאל מלך ארם‪.‬‬
‫אחאב לבן הדד מלך ארם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪940‬‬
‫"ירדה אש מן השמים ואכלה את שר החמישים וחמישיו אשר אליהו‪.‬‬
‫שלח אחזיה" ‪ -‬אצל איזה נביא היה זה?‬
‫אלישע‪.‬‬
‫יהוא בן חנני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪943‬‬
‫מי אמר למי"? " זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע"‬
‫אלישע לגחזי‪.‬‬
‫גחזי למלך יורם‪.‬‬
‫יורם בן אחאב לגחזי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪931‬‬
‫מי החביא מאה וחמישים איש מבני ישראל?‬
‫איזבל‪.‬‬
‫אליהו‪.‬‬
‫עובדיה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪939‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬כמוני כסוסי כסוסיך"?‬
‫חירם לשלמה‪.‬‬
‫יהושפט לאחאב‪.‬‬
‫נבות לאחאב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪934‬‬
‫מי איים על אליהו "כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד‬
‫מהם"?‪,‬‬
‫איזבל‪.‬‬
‫אחאב‪.‬‬
‫אחזיה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪932‬‬
‫על מי נאמר ש"היה ירא את ה' מאד" ?‬
‫על אליהו‪.‬‬
‫על עובדי'ה‪.‬‬
‫על אלישע‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪942‬‬
‫על מי נאמר‪" :‬אשר יצק מים על ידי אליהו"?‬
‫אלישע‪.‬‬
‫עובדיה‪.‬‬
‫יהושפט‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫שבנה הסופר לחזקיהו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫‪966‬‬
‫"וזה לך האות אכול השנה ספיח ובשנה השנית סחיף ובשנה חזקיהו לרב שקה‪.‬‬
‫השלישית זרעו וקיצרו" ‪ -‬מי אמר למי?‬
‫הנביא ישעיהו לחזקיהו‪.‬‬
‫‪962‬‬
‫"ואת המכים לא המית ככתוב בספרי תורת משה…לא יומתו על אמציהו מלך יהודה שלא הרג הורגי‬
‫אביו‪.‬‬
‫אבות על בנים" ‪ -‬על איזה מלך מדובר?‬
‫יואש מלך ישראל שהחזיר הערים שכבש‬
‫ממנו חזאל‪.‬‬
‫מנחם בן גדי שהרג את שלום בן יבש‬
‫המורד בזכריה‪.‬‬
‫המלך יהויכין‪.‬‬
‫המלך יאשיהו‪.‬‬
‫‪953‬‬
‫"כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים" בימי מי היה‬
‫הדבר?‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫המלך אסא‪.‬‬
‫שמואל ב' מלכים א' ב' ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 70‬מ‪331 -‬‬
‫‪954‬‬
‫"החוח אשר בלבנון שלח אל הארז אשר בלבנון" ‪ -‬משל זה‬
‫קשור ל‪:‬‬
‫‪952‬‬
‫"ראתה כי מת בנה ותאבד את כל זרע הממלכה" ‪ -‬מי עשתה איזבל‪.‬‬
‫זאת?‬
‫עתליה‪.‬‬
‫‪955‬‬
‫"וינגע ה' את המלך ויהי מצורע עד יום מותו" ‪ -‬איזה מלך‬
‫היה זה?‬
‫יהורם‪.‬‬
‫עוזי'ה‪.‬‬
‫נעמן‪.‬‬
‫‪964‬‬
‫"וישלח ה' בהם את האריות והיו הורגים בהם" ‪ -‬במי?‬
‫בעשרת השבטים‪.‬‬
‫השומרונים שהביא מלך אשור לישראל‪.‬‬
‫אנשי יהודה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪951‬‬
‫"וצרעת נעמן תדבק בך ובזרעך לעולם" על מי נאמרו‬
‫הדברים?‬
‫על עבד בית רימון‪.‬‬
‫על גחזי‪.‬‬
‫על יורם מלך ישראל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪111‬‬
‫"הצבי ישראל על במותיך חלל"‪ .‬במילים "הצבי ישראל"‬
‫מתכוין דוד לבטא את‪:‬‬
‫אהבתו להונתן‪.‬‬
‫מעלתו של שאול‪.‬‬
‫שבחה של ארץ ישראל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪963‬‬
‫"ויקח ____________ את הכסף ואת הזהב הנמצא בית‬
‫ה' ובאוצרות המלך וישלח למלך אשור שוחד"‪ - .‬איזה מלך‬
‫עשה זאת?‬
‫פקח בן רמליהו‪.‬‬
‫אחז‪.‬‬
‫הושע בן אלה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪965‬‬
‫על מי נאמר‪" :‬לא היה כמוהו בכל מלכי יהודה ואשר היו‬
‫לפניו" ?‬
‫יאשיהו‪.‬‬
‫חזקיהו‪.‬‬
‫מנשה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪118‬‬
‫כפות ידיה של איזבל נותרו משום ש‪:‬‬
‫נתנה בהן צדקה‪.‬‬
‫שמחה בהן כלות‪.‬‬
‫האכילה בהן את הנביאים שנרדפו ע"י‬
‫אחאב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪948‬‬
‫מה היה עונשה של איזבל?‬
‫הושלכה ע"י עובדיה מן החלון‪.‬‬
‫הכלבים אכלו את בשרה‪.‬‬
‫שתי התשובות הנ"ל נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪958‬‬
‫מתי חיה חולדה הנביאה?‬
‫בימי שלמה המלך‪.‬‬
‫בימי אחאב‪.‬‬
‫לפני חורבן הבית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪950‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬השלום זמרי הורג את אדוניו"?‬
‫איזבל ליהוא‪.‬‬
‫חזאל לבן הדד‪.‬‬
‫בן הדד לחזאל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪957‬‬
‫מי מבין המלכים הבאים אינו ממלכי יהודה?‬
‫אסא‪.‬‬
‫חזקיהו‪.‬‬
‫יהוא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪956‬‬
‫מי עשה בדק בית לבית המקדש?‬
‫המלך אסא‪.‬‬
‫המלך יהואש‪.‬‬
‫המלך יאשיהו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪949‬‬
‫"הלא טוב אבנה ופרפר נהרות דמשק מכל מימי ישראל"‬
‫נעמן לעבדיו שמסרו לו את דברי אלישע‪.‬‬
‫נעמן למלך ארם‪.‬‬
‫גחזי לנעמן הכועס‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪947‬‬
‫יהוא בן נמשי היה המלך ש‪:‬‬
‫כרת ברית שלום עם מלכות יהודה‪.‬‬
‫השמיד את בית אחאב‪.‬‬
‫כמעט ולא הספיק למלוך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪961‬‬
‫על הושע בן אלה נאמר‪ :‬כי "לא נהג כמלכי ישראל שהיו‬
‫לפניו" ‪ -‬במה התבטא השינוי במנהגו?‬
‫ביטל את העגלים בדן ובבית אל‪.‬‬
‫חיזק את ענין תרומות ומעשרות‪.‬‬
‫ביטל את המשמרת שמנעו מישראל‬
‫לעלות לרגל לירושלים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪960‬‬
‫שמו המקורי היה מתניה‪ ,‬נבוכדנאצר מלך בבל החליף את‬
‫שמו ל‪:‬‬
‫יהויקים‪.‬‬
‫צדקיהו‪.‬‬
‫יהויכין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הזמנה ששלח אמציה אל יואש‪.‬‬
‫למלחמה בין ארם לאחאב‪.‬‬
‫למרד ישראל ברחבעם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫אשת ירבעם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫שמואל ב' מלכים א' ב' ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 71‬מ‪331 -‬‬
‫‪959‬‬
‫החרש והמסגר היו‪:‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫אומנים ושומרי השערים שגלו לבבל עם‬
‫יהויכין‪.‬‬
‫כינוי לבעלי המומין שהושארו בירושלים‬
‫ע"י נבוכדנאצר‪.‬‬
‫שמואל ב' מלכים א' ב' ‪ +‬מצודות‬
‫בעלי המלאכה שעשו את בדק הבית‬
‫ליאשיהו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫עמוד ‪ 72‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬ירמיהו א ‪ -‬לו עם מצודות‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪122‬‬
‫"על כן הכם אריה מיער"‪ .‬כוונת הדברים ל‪:‬‬
‫אומות העולם שנמשלו לחיות רעות‪.‬‬
‫חיות רעות שטרפו בישראל כעונש על‬
‫חטאותיהם‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4508‬‬
‫"ציון שדה תחרש" ‪ -‬היא נבואתו של _______‬
‫מיכה‬
‫ירמיהו‬
‫אוריהו‬
‫‪1‬‬
‫‪4492‬‬
‫תחילת מלכותו של נבוכדנצר היתה בזמן מלכותו של ‪ ...‬מלך יאשיהו‬
‫יהודה‬
‫יהויקים‬
‫יהויכין‬
‫‪2‬‬
‫‪126‬‬
‫"וירפו את שבר בת עמי"‪ .‬העושים זאת הם‪:‬‬
‫כהני הבעל‪.‬‬
‫המלכים‪ ,‬השרים וכהני הבעל‪.‬‬
‫נביאי השקר וכהני הבעל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2366‬‬
‫אילו כהנים רצו להרוג את ירמיהו?‬
‫כהני ה'‪.‬‬
‫כהני הבעל‪.‬‬
‫כהני יוון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪129‬‬
‫"מקל השקד" מסמל את‪:‬‬
‫עם ישראל‪.‬‬
‫פריחתו של עם ישראל שנקטעה‪.‬‬
‫מהירות הגעת הפורענות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4512‬‬
‫נבואת ירמיהו הפותחת בפסוק‪" :‬כה אמר ה' עושה‪ ,‬ה' יוצר‬
‫אותה להכינה ה' שמו" מוסבת על‪:‬‬
‫העיר ירושלים‬
‫ארץ יהודה‬
‫ארץ ישראל‬
‫‪1‬‬
‫‪131‬‬
‫החסידה‪ ,‬התור‪ ,‬הסוס והעגור נזכרים בנבואת הנביא כדי‪:‬‬
‫להשוות את ארעיות ישראל בארצם‬
‫לחילוף עונות השנה‪.‬‬
‫להשוות את חטאם של ישראל לגובה‬
‫מעופם של העופות‪.‬‬
‫להמחיש את גודל חטאם של ישראל‬
‫בכפירתם בה'‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪132‬‬
‫"ראשית תבואתה"‪ .‬כינוי זה ניתן ל‪:‬‬
‫עם ישראל‪.‬‬
‫בית המקדש‪.‬‬
‫ירושלים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪120‬‬
‫"שבר על שבר נקרא"‪ .‬כוונת הדברים היא‪ ,‬ש‪:‬‬
‫השבר יהיה מושלם‪.‬‬
‫תחילה יגלו ‪ 10‬השבטים ואחריהם יהודה‪ .‬פורענות אחת תגרור אחריה נוספת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪123‬‬
‫"צדקה נפשה משובה ישראל מבוגדה יהודה"‪ .‬חטאה של‬
‫יהודה גדול מזה של ישראל משום ש‪:‬‬
‫בית המקדש שכן בתחומה‪.‬‬
‫בגלל הברית שכרת עם דוד‪ ,‬מדקדק‬
‫הקב"ה על מלכי יהודה במיוחד‪.‬‬
‫יהודה הכבידה בפשעיה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4502‬‬
‫חנניה בן עזור היה‪:‬‬
‫נביא אמת‬
‫נביא שקר‬
‫לוי‬
‫‪2‬‬
‫‪2367‬‬
‫"ה' אלוקינו הדמנו וישקנו מי ראש" מי ראש הוא מלשון‪:‬‬
‫רשיון‪.‬‬
‫התחלה‪.‬‬
‫עשב מר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪133‬‬
‫"חץ שחוט לשונם"‪ .‬הדימוי בין הלשון לחץ הוא משום ש‪:‬‬
‫החנופה חלקלקה כחץ משוח‪.‬‬
‫הפקודה להרוג ניתנת בפה‪.‬‬
‫לשון הרע הורג למרחוק כחץ מקשת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪130‬‬
‫"הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומת נחושת"‪ .‬ירמיהו‪.‬‬
‫כונת הדברים היא ל‪:‬‬
‫אדום‪.‬‬
‫עם ישראל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2364‬‬
‫בנבואה "את העיר הזאת אתן לקללה לכל גויי הארץ" הכוונה שילה‪.‬‬
‫ל‪:‬‬
‫ירושלים‪.‬‬
‫שומרון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫ירמיהו א ‪ -‬לו עם מצודות‬
‫עמוד ‪ 73‬מ‪331 -‬‬
‫‪4496‬‬
‫בימי מי ממלכי יהודה התנבא ירמיהו לפני שנבוכדנצר‬
‫נתמנה למלך?‬
‫יאשיהו ויהויקים‬
‫יהויקים ויהויכין‬
‫יהויכין וצדקיהו‬
‫‪1‬‬
‫‪4515‬‬
‫אוריהו בן שמעיהו היה‪:‬‬
‫מהכהנים‬
‫מהנביאים‬
‫מהחרש והמסגר‬
‫‪2‬‬
‫‪4493‬‬
‫בזמן מלכותו של ______ עלה נבוכדנצר על כס המלוכה‬
‫בבבל‬
‫יאשיהו‬
‫יהויקים‬
‫יהויכין‬
‫‪2‬‬
‫‪2368‬‬
‫"אסוף אסיפם נאום ה'‪ ,‬אין ענבים בגפן גו'" ‪ -‬אסוף אסיפם‬
‫הוא מלשון‪:‬‬
‫כליה‪.‬‬
‫איסוף דברים שנתפזרו‪.‬‬
‫הוספה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4497‬‬
‫הנביא מזכיר בנבואתו את "דדן‪...‬תימא‪...‬בוז ואת כל קצוצי‬
‫פאה" ‪ -‬מה כוונתו במילים "קצוצי פאה"?‬
‫מקצצי פאות בזקן‬
‫מקצצי פאות הראש‬
‫גויים השוכנים בקצווי פאת העולם‬
‫‪3‬‬
‫‪2365‬‬
‫"את העיר הזאת אתן לקללה לכל גויי הארץ" ‪ -‬הכוונה‪:‬‬
‫הגויים לא יצליחו לחיות בה‪.‬‬
‫הגויים יקללו אותה‪.‬‬
‫יהיו מקללים ערים אחרות לומר שיהיו‬
‫כמותה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4509‬‬
‫"ירושלים עיים תהיה והר הבית לבהמות יער" היא נבואתו‬
‫של__________‬
‫ירמיהו‬
‫אוריהו‬
‫מיכה‬
‫‪3‬‬
‫‪2361‬‬
‫"חטאת יהודה כתובה בעט ברזל בצפורן שמיר" ‪ -‬הכוונה‪:‬‬
‫החטא שמור אצל ה' חזק ואינו רוצה‬
‫לסלוח עליו‪.‬‬
‫החטא שמור אצלם חזק ואינם רוצים‬
‫לעוזבו‪.‬‬
‫כתיבה באופן האסור בשבת (כתיבה‬
‫המתקיימת)‬
‫‪2‬‬
‫‪4513‬‬
‫לפי נבואת ירמיהו מה עתיד לקרות לירושלים?‬
‫תכבש ותשאר בנויה‬
‫תכבש ותחרב‬
‫תכבש ותשרף באש‬
‫‪3‬‬
‫‪4514‬‬
‫לפי נבואת ירמיהו מה עתיד לקרות לצדקיהו מלך יהודה?‬
‫ילך לגלות ויהרג שם בחרב‬
‫ילך לגלות אך לא יהרג שם בחרב‬
‫לא ילך לגלות‬
‫‪2‬‬
‫‪4499‬‬
‫מי היה חנמאל בן שלום לירמיהו?‬
‫דוד‬
‫בן דוד‬
‫גיס‬
‫‪2‬‬
‫‪4498‬‬
‫מי היה שלום לירמיהו?‬
‫דוד‬
‫בן דוד‬
‫גיס‬
‫‪1‬‬
‫‪124‬‬
‫"מה לך לדרך מצרים לשתות מי שיחור"‪ .‬במילים אלו מוכיח‬
‫הנביא את ישראל על ש‪:‬‬
‫לא האמינו בהשגחת ה' על ישראל ובטחו‬
‫בעזרת המצרים‪.‬‬
‫פנו לאחרים בבקשת סיוע‪.‬‬
‫פנו לאלוהי המצרים ששמו שיחור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2369‬‬
‫"לעת מרפה והנה בעתה" ‪ -‬הוא מלשון‪:‬‬
‫רפיון‪.‬‬
‫רפואה‪.‬‬
‫מר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪121‬‬
‫ירמיהו התנבא בימי המלכים‪:‬‬
‫יהויקים‪ ,‬יהויכין וצדקיהו‪.‬‬
‫יאשיהו‪ ,‬יהויקים וצדקיהו‪.‬‬
‫יהויכין‪ ,‬יאשיהו ויהויקים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4501‬‬
‫מה הכוונה שירמיהו לקח "את ספר (המקנה‪ ,‬את החתום)‬
‫המצוה והחוקים"?‬
‫ספר התורה שבכתב‬
‫רישומי דברים של תורה שבע"פ‬
‫שטר קנין שנעשה עפ"י הנוהג שהיה נהוג‬
‫בימיהם‬
‫‪3‬‬
‫‪4500‬‬
‫מה רצה חנמאל בן שלום מירמיהו?‬
‫שיקנה את שדהו‬
‫שיקנה את עבדו‬
‫שיפסיק להתנבא על חורבן ירושלים‬
‫‪1‬‬
‫‪4510‬‬
‫מה עשה חזקיהו המלך כששמע נבואות רעות על ירושלים?‬
‫התפלל לה'‬
‫הרג את הנביא שניבא נבואות אלו‬
‫לא עשה מאומה‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫ירמיהו א ‪ -‬לו עם מצודות‬
‫עמוד ‪ 74‬מ‪331 -‬‬
‫‪4505‬‬
‫מי שלח את המסר לגולי בבל להתיישב שם‪ ,‬להקים‬
‫משפחות ולדרוש בשלומה של מלכות?‬
‫חנניה‬
‫אחיקם‬
‫ירמיהו‬
‫‪3‬‬
‫‪4504‬‬
‫מי הכחיש את הנבואה כי בעוד שנתיים צפויים הגולים לחזור חנניה‬
‫מבבל?‬
‫ירמיהו‬
‫אחיקם‬
‫‪2‬‬
‫‪4506‬‬
‫מי היו אחאב בן קוליה וצדקינו בן מעשיה?‬
‫נביאי שקר‬
‫נביאי אמת‬
‫כהנים‬
‫‪1‬‬
‫‪4503‬‬
‫מי התנבא כי בעוד שנתיים צפויים הגולים לחזור מבבל?‬
‫יכניה בן יהויקים‬
‫חננניה בן עזור‬
‫אחיקם בן שפן‬
‫‪2‬‬
‫‪4507‬‬
‫מיכה המורשתי נתנבא בימי ________ מלך יהודה‬
‫חזקיהו‬
‫יהויקים‬
‫יהויכין‬
‫‪1‬‬
‫‪4454‬‬
‫היכן ציוה ה' לירמיהו להטמין את האזור?‬
‫ליד הפרת‬
‫ליד החידקל‬
‫ליד הירדן‬
‫‪1‬‬
‫‪4511‬‬
‫ירמיהו ציווה לברוך בן נריה לתת את ספרי המקנה ב‪:‬‬
‫כלי מתכת‬
‫כלי חרס‬
‫כלי זכוכית‬
‫‪2‬‬
‫‪2363‬‬
‫מה הכוונה בנבואה "ונתתי את הבית הזה כשילה"?‬
‫שבית המקדש ימרוד כשילה‪.‬‬
‫שבית המקדש יהיה בנוי לתפארת כשילה‪ .‬שבית המקדש יעמוד ימים רבים כשילה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2362‬‬
‫מה ארע לירמיהו " בראשית ממלכות יהויקים בן יאשיהו"?‬
‫ראה בנבואה את דודי התאנים‪.‬‬
‫ניבא נבואת "ה' עוזי ומעוזי ומנוסי ביום‬
‫צרה"‪.‬‬
‫רצו להורגו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4495‬‬
‫כמה שנים התנבא ירמיהו לפני שנבוכדנצר נתמנה למלך?‬
‫‪13‬‬
‫‪23‬‬
‫‪33‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4436‬‬
‫כוונת הנביא בדבריו‪" :‬ארור האיש אשר לא ישמע את דברי‬
‫הברית הזאת" היא ל‪:‬‬
‫ברית מילה‬
‫שמיעה בקול ה'‬
‫ברית הערבות ההדדית שכל ישראל‬
‫ערבים זה לזה‬
‫‪2‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪4490‬‬
‫הנבואה "שמתי עיני על עליהם לטובה והשיבותים אל הארץ‬
‫הזאת ובניתם ולא אהרוס ונטעתם ולא אתוש" מוסבת על‪:‬‬
‫יהויכין והגולים עימו‬
‫צדקיהו והגולים עימו‬
‫יהויקים והגולים עימו‬
‫‪1‬‬
‫‪4491‬‬
‫הנבואה "נתתים לזעוה לרעה לכל ממלכות הארץ‪ ,‬לחרפה‬
‫למשל לשנינה ולקללה" מוסבת על‪:‬‬
‫יהויכין והגולים עימו‬
‫צדקיהו וגולים עימו‬
‫יהויקין והגולים עימו‬
‫‪2‬‬
‫‪4467‬‬
‫פשחור בן אימר היה בעל תפקיד ציבורי ב‪...‬‬
‫מלכות יהודה‬
‫מלכות ישראל‬
‫בית המקדש‬
‫‪3‬‬
‫‪2357‬‬
‫"ושכן חררים במדבר" ‪ -‬חררים הוא מלשון‪:‬‬
‫ערירי‬
‫יובש‬
‫חור‬
‫‪2‬‬
‫‪127‬‬
‫"אוי לי אמי כי ילדתני" ‪-‬‬
‫אמר הנביא על שנאלץ להוכיח את ישראל‪ .‬יאמר נביא השקר לכשיענש‪.‬‬
‫יאמר מלך בבל לכשיענש לאחר שיביא‬
‫פורענות על ישראל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4463‬‬
‫הבקבוק שהנביא נצטווה לקנות צריך להיות עשוי מ‪...‬‬
‫מתכת‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫זכוכית‬
‫חרס‬
‫ירמיהו א ‪ -‬לו עם מצודות‬
‫עמוד ‪ 75‬מ‪331 -‬‬
‫‪4488‬‬
‫התאנים הטובות שהנביא ראה מרמזים על מה שיקרה ל‪:‬‬
‫יהויכין והגולים עימו‬
‫צדקיהו והגולים עימו‬
‫זרובבל והגולים עימו‬
‫‪2359‬‬
‫"ושמטת ובך מנחלתך אשר נתתי לך" ‪ -‬פירושו‪:‬‬
‫תשמור את מצוות שמיטה‪.‬‬
‫תעזוב את הארץ‪.‬‬
‫הארץ תשמט בגלל שלא שמטה בשביעית‪2 .‬‬
‫‪136‬‬
‫"זרעו חיטים וקוצים קצרו"‪ .‬הנביא מדבר כאן על‪:‬‬
‫עונשם של ישראל שלא עישרו‬
‫מתבואותיהם‪.‬‬
‫הרעב הצפוי בימי החורבן‪.‬‬
‫הרעב הצפוי לבבלים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4486‬‬
‫"לא יצלח מזרעו איש יושב על כסא דוד ומושל עיר ביהודה" ‪ -‬יהויכין‬
‫על מי נאמרה נבואה זו?‬
‫כניהו‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪2358‬‬
‫"אש קדחתם באפי עד עולם תוקד" ‪ -‬לאיזו אש הכוונה?‬
‫האש שעל גבי המזבח שירדה מהשמים‪.‬‬
‫האש שעל גבי המזבח שהובערה בידי‬
‫אדם‪.‬‬
‫האש של חמה וכעס‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4468‬‬
‫בשמוע פשחור בן אימר את ירמיהו מתנבא הוא‪:‬‬
‫הכהו‬
‫הטילו למאסר‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4458‬‬
‫בירמיהו פרק י"ח ציווה ה' את הנביא לבקר בבית המלאכה‬
‫של‪:‬‬
‫יוצר כלי חרס‬
‫אומן העובד על האבניים‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4487‬‬
‫הנביא ראה במראה הנבואה "שני דודאי תאנים מועדים לפני פרי המורכב מדודאים ותאנים‬
‫היכל ה'" ‪ -‬מה הם "דודאי תאנים"?‬
‫דודאים הנראים כמו תאנים‬
‫דוודים של תאנים‬
‫‪3‬‬
‫‪4465‬‬
‫געא בן הינום (שהנביא נצטווה להתנבא שם) נמצא בפתח‬
‫שער ציון‬
‫שער החרסית‬
‫שער הפרחים‬
‫‪2‬‬
‫‪4464‬‬
‫גיא בן הינום (שהנביא נצטווה להתנבא שם) נמצא ב‪...‬‬
‫פתח שער החרסית‬
‫פתח שער האשפות‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4489‬‬
‫התאנים הרעות שהנביא ראה מרמזים על מה שיקרה ל‪:‬‬
‫יהויכין והגולים עימו‬
‫צדקיהו והגולים עימו‬
‫זרובבל והגולים עימו‬
‫‪2‬‬
‫‪4460‬‬
‫מה אמר ה' לנביא בעקבות ביקורו בבית היוצר?‬
‫שיקח את ישראל לגלות‬
‫שיגאל את ישראל מהגלות‬
‫שביכולתו לעשות עם בני האדם ככל‬
‫שיחפוץ‬
‫‪3‬‬
‫‪4461‬‬
‫מה ציווה ה' לנביא ללכת ולקנות?‬
‫קערה‬
‫בקבוק‬
‫שולחן‬
‫‪2‬‬
‫‪4456‬‬
‫מה קרה עם האזור של ירמיהו שנטמן במצוות ה'?‬
‫נשרף‬
‫נשחת‬
‫נשטף במים‬
‫‪2‬‬
‫‪4459‬‬
‫מה ראה הנביא בביקורו בבית ה'?‬
‫שהכלי שיצר התקלקל והוא יצר כלי אחר‬
‫כיצד מכינים בקבוקים‬
‫כיצד מכינים קערה‬
‫‪1‬‬
‫‪4462‬‬
‫מי צריך להתלוות לנביא בהולכו לקנות בקבוק?‬
‫זקני העם‬
‫זקני הכהנים‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4455‬‬
‫הטעם לציווי ה' לירמיהו ללבוש את האזור ולא לכבסו‪ ,‬הוא כי‪ :‬הנביא צריך קודם ללבוש בעצמו ורק‬
‫אח"כ לומר תוכחה‬
‫‪1‬‬
‫הנביא צריך קודם לטעום טעם גלות בעצמו כדי שיתמלא זיעה וימהר להרקיב‬
‫‪3‬‬
‫‪4457‬‬
‫הטעם שה' ציווה לירמיהו לקחת אזור הוא כדי לרמז ש‪:‬‬
‫עם ישראל נעשה אזורים אזורים (פרוד)‬
‫עם ישראל בא מאזור טוב‬
‫כשם שהאזור דבוק למותניים‪ ,‬כך הקב"ה‬
‫הדביק אליו את כל עם ישראל‬
‫‪3‬‬
‫‪4469‬‬
‫ירמיהו היה במאסר ע"י פשחור במשך‪:‬‬
‫יום‬
‫שבוע‬
‫חודש‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫ירמיהו א ‪ -‬לו עם מצודות‬
‫עמוד ‪ 76‬מ‪331 -‬‬
‫‪4466‬‬
‫יחוסו של פשחור בן אימר הוא‬
‫כהן‬
‫לוי‬
‫ישראל‬
‫‪1‬‬
‫‪2360‬‬
‫"כזכור בניכם מזבחותם ואשריכם על עץ רענן" ‪ -‬פירושו‪:‬‬
‫העלאת בנים על המוקד‪.‬‬
‫כמו שזוכרים את בניהם‪ ,‬כך זוכרים את‬
‫העבודה זרה‪.‬‬
‫הבנים זוכרים את העבודה זרה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪138‬‬
‫"זית רענן יפה פרי תואר"‪ .‬דימוי זה הוא ל‪:‬‬
‫כנסת ישראל‪.‬‬
‫הקב"ה‪.‬‬
‫בית המקדש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪134‬‬
‫"כאורח נטה ללון"‪ .‬דימוי זה מתייחס ל‪:‬‬
‫אוייב‪.‬‬
‫ישראל‪.‬‬
‫הקב"ה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2355‬‬
‫למה מתכווין הנביא במילים "מרחוק ה' נראה לי"?‬
‫הנביא ראה את נבואתו בראיה קלושה‬
‫ורדודה‪.‬‬
‫אפילו כשהנביא היה במצב של ירידה‬
‫רוחנית ה' התגלה אליו‪.‬‬
‫עוד כשהיינו במצרים (בזמן רחוק) ה'‬
‫התגלה לנביאי ישראל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪137‬‬
‫"ושברת הבקבוק לעיני האנשים ההולכים אתך"‪ .‬שבירת‬
‫הבקבוק מסמלת‪:‬‬
‫עונש ללא תקנה‪.‬‬
‫קנין‪.‬‬
‫הרס‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4447‬‬
‫"תנו לה' אלוקיכם כבוד בטרם יחשיך" הכוונה היא ל‪:‬‬
‫קודם השקיעה‬
‫קודם צאת הכוכבים‬
‫לפני שיגיעו הצרות‬
‫‪3‬‬
‫‪2370‬‬
‫"השברתי קדרתי שמה החזקתני" ‪ -‬קדרתי הוא מלשון‪:‬‬
‫קדירה‪.‬‬
‫שחרות וחושך‪.‬‬
‫קדימה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4485‬‬
‫"כתבו את האיש הזה ערירי‪ ,‬גדר לא יצליח בימיו" ‪ -‬על מי‬
‫נאמרה נבואה זו?‬
‫יהויקים‬
‫יהויכין‬
‫צדקיה‬
‫‪2‬‬
‫‪4450‬‬
‫"נחלתי‪ ...‬נתנה עלי בקולה‪ ,‬על כן שנאתיה" ‪ -‬לאיזה קול‬
‫הכוונה?‬
‫קול בכי‬
‫קול רם ורמות רוח‬
‫קול תחנונים‬
‫‪2‬‬
‫‪4446‬‬
‫הנביא מתנבא בשם ה'‪" :‬הנני ממלא‪ ...‬את הכהנים ואת‬
‫הנביאים‪ ...‬שכרון" ‪ -‬הכוונה ב"שכרון" היא ל‪:‬‬
‫בלבול מהצרות‬
‫שכרות מהיין‬
‫שקר‬
‫‪1‬‬
‫‪4439‬‬
‫הנביא טוען לאנשי ירושלים ששמו "מזבחות לבושות" ‪ ,‬מה‬
‫ענין "בושות" למזבחות?‬
‫שהמזבחות הם קטנים ומכוערים‬
‫ענין של פריצות וזנות‬
‫ע"ז שמביישת את עובדיה (שצועקים‬
‫ואינם נענים)‬
‫‪3‬‬
‫‪4448‬‬
‫למי הורה הנביא לא לשבת על כסאות?‬
‫לנבוכדנצר‬
‫ליהויכין ואשתו‬
‫לסנחריב ואשתו‬
‫‪2‬‬
‫‪4453‬‬
‫"חרב לה' אוכלה מקצה ארץ ועד קצה הארץ‪ ,‬אין שלום לכל‬
‫בשר" ‪ -‬הכוונה היא ש‪:‬‬
‫מתעסקים במריבות כל הזמן וזה כמו חרב מתעסקים בחרבות וברציחה‬
‫נבוכדנצר יעורר מלחמות על כל האומות‬
‫ויכבוש את כולם‬
‫‪3‬‬
‫‪4482‬‬
‫"נתתיך ביד מבקשי נפשך וביד אשר אתה יגור מפניהם" ‪-‬‬
‫על מי נאמרה נבואה זו?‬
‫יהויקים‬
‫צדקיה‬
‫‪2‬‬
‫‪4451‬‬
‫"העיט צבוע נחלתי" ‪ -‬מה עניינו של "צבוע"?‬
‫צבוע‪ ,‬לא ישר פעמים אחד בפה ואחד בלב עוף שצבוע בצבעים שונים‪ ,‬ושנאוי על‬
‫שאר העופות שרוצים לטרפו‬
‫צבוע‪ ,‬הוא שם של בעל חי ההולך עך‬
‫ארבע‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יהויכין‬
‫ירמיהו א ‪ -‬לו עם מצודות‬
‫עמוד ‪ 77‬מ‪331 -‬‬
‫‪4441‬‬
‫"ואני ככבש אלוף יובל לטבוח" ‪ -‬כוונת הנביא בדברים אלה‬
‫לומר ש‪:‬‬
‫‪4521‬‬
‫פעולתו החשובה של אחיקם בן שפן המצונית בכתוב היא‬
‫הצלתו של_______ממות‬
‫ירמיהו‬
‫‪4537‬‬
‫באיזה שנה למלכות צדקיהו כבש נבוכדנצר את ירושלים?‬
‫בשנה ה‪-‬י"א‬
‫בשנה ה‪-‬כ"א‬
‫‪4536‬‬
‫באיזה שנה למלכות צדקיהו הטיל נבוכדנצר מצור על‬
‫ירושלים?‬
‫בשנה התשיעית‬
‫בשנה ה‪19-‬‬
‫בשנה ה‪29-‬‬
‫‪4445‬‬
‫הנביא מתנבא בשם ה'‪" :‬הנני ממלא‪ ..‬את הכהנים ואת‬
‫הנביאים‪ ...‬שכרון" ‪ -‬הכוונה בכהנים ונביאים היא ל‪:‬‬
‫כהנים ונביאים אמיתיים‬
‫נביא החורבן וכהן משרתו‬
‫כהני הבעל ונביאי השקר‬
‫‪3‬‬
‫‪4535‬‬
‫בזמן מלכותו של מי ממלכי יהודה הטיל נבוכדנצר מצור על‬
‫ירושלים?‬
‫יהויקים‬
‫יהויכין‬
‫צדקיהו‬
‫‪3‬‬
‫‪135‬‬
‫"אתה לי ראש הלבנון"‪ .‬במילים אלה מתכוון הנביא ל‪:‬‬
‫לקב"ה‪.‬‬
‫למלך יהודה‪.‬‬
‫לבית המקדש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4516‬‬
‫אוריהו בן שמעיה התנבא בימי _________ מלך יהודה‬
‫חזקיהו‬
‫יהויקים‬
‫יהויכין‬
‫‪2‬‬
‫‪4517‬‬
‫אוריהו בן שמעיהו התנבא כמו הנביא‬
‫ישעיהו‬
‫ירמיהו‬
‫יחזראל‬
‫‪2‬‬
‫‪4437‬‬
‫הנביא מגלה בשם ה' כי "נמצא קשר באיש יהודה וביושבי‬
‫ירושלים"‪ ,‬כוונתו היא ל‪:‬‬
‫תקשורת‬
‫אחדות‬
‫אגודת מרד‬
‫‪3‬‬
‫‪4438‬‬
‫הנביא קובע כי "מספר חוצות ירושלים שמתם מזבחות‪...‬‬
‫לקטר לבעל" ‪ ,‬כוונתו בתיבת "חוצות" היא ל‪:‬‬
‫שווקים‬
‫חצרות‬
‫בתים‬
‫‪1‬‬
‫‪4520‬‬
‫לאן ברח אוריהו כששמע שרוצים להורגו?‬
‫לבבל‬
‫ללבנון‬
‫למצרים‬
‫‪3‬‬
‫‪4440‬‬
‫מה ל"דודי בביתי" הכוונה ל‪:‬‬
‫מה עם ישראל עושים בבית המקדש‬
‫מה כהן גדול מחפש בבית המקדש‬
‫מה עבודה זרה עושה בבית המקדש‬
‫‪1‬‬
‫‪4444‬‬
‫מה שכר ‪ /‬עונש הובטח לאנשי ענתות ע"י הנביא?‬
‫שימותו‬
‫פרנסה בכבוד‬
‫הגנה מהאויבים‬
‫‪1‬‬
‫‪4443‬‬
‫מה בקשו אנשי ענתות לעשות בקשר לירמיהו הנביא?‬
‫להורגו‬
‫לפרנסו בכבוד‬
‫להגן עליו מהאויבים‬
‫‪1‬‬
‫‪4449‬‬
‫"מדוע דרך רשעים צלחה‪ ,‬שלו כל בוגדי בגד"‪ -‬פירוש "שלו"‬
‫הוא מלשון‪:‬‬
‫השלת ‪ -‬הפשטת הבגדים‬
‫שאלת דברי תורה וחכמה‬
‫לשבת בשלוה‬
‫‪3‬‬
‫‪4533‬‬
‫חטאי אחאב בן קוליה וצדקיהו בן מעשיה היו‪:‬‬
‫זנות‬
‫נבואת שקר‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4539‬‬
‫מה עשה ירמיהו ב"חצר המטרה"?‬
‫התאמן בקליעה למטרה‬
‫התאמן בהפעלת ממטרה‬
‫היה כלוא שם‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫אין רצונו לנבא נבואת זעם אבל מכריחים‬
‫אותו משמים כמו כבש ופר המובלים‬
‫לשחיטה‬
‫‪3‬‬
‫אלפו אותי כמו כבש שאני כבר לא שם לב עם ישראל הולכים אחרי הגויים כמו כבש‬
‫ולא שמים לב‬
‫מיכה‬
‫אוריהו‬
‫‪1‬‬
‫בשנה ה‪-‬ל"א‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫ירמיהו א ‪ -‬לו עם מצודות‬
‫עמוד ‪ 78‬מ‪331 -‬‬
‫‪4534‬‬
‫מה היה עונשם של אחאב בן קוליה וצדקיהו בן מעשיה?‬
‫שריפה באש‬
‫הושלכו לגוב האריות‬
‫טובעו בנהר‬
‫‪1‬‬
‫‪4538‬‬
‫מהי "חצר המטרה"?‬
‫חצר אימונים לקליעה למטרה‬
‫מצר הרוויה במטר‬
‫בית הסוהר‬
‫‪3‬‬
‫‪4519‬‬
‫מי הרג את אוריהו?‬
‫חזקיהו‬
‫יהויקים‬
‫יהויכין‬
‫‪2‬‬
‫‪2372‬‬
‫"לא עלתה ארוכת בת עמי" ‪ -‬ארוכת הוא מלשון‪:‬‬
‫ארובת‪.‬‬
‫מדת אורך‪.‬‬
‫רפואה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4540‬‬
‫מי כלא את ירמיהו בחצר המטרה?‬
‫חנניה‬
‫צדקיהו‬
‫זרובבל‬
‫‪2‬‬
‫‪4484‬‬
‫"העצב נבזה נפוץ האיש הזה" ‪ -‬על מי נאמרה נבואה זו?‬
‫יהויקים‬
‫יהויכין‬
‫צדקיה‬
‫‪2‬‬
‫‪4483‬‬
‫"והטלתי אותך ואת אמך אשר ילדתך על הארץ אחרת אשר‬
‫לא יולדתם שם ושם תמותו" ‪ -‬על מי נאמרה נבואה זו?‬
‫יהויקים‬
‫יהויכין‬
‫צדקיה‬
‫‪2‬‬
‫‪4442‬‬
‫"עלי חשבו מחשבות נשחיטה עץ בלחמו" ‪ -‬כוונת הדברים‪:‬‬
‫נשחית העץ בעודו טוב בשיא פריחתו‬
‫נשחית עץ פרי עם הפרי עליו‬
‫חשבו מחשבות רעות על הנביא לשים סם ‪3‬‬
‫המוות במאכלו‬
‫‪4452‬‬
‫"על כל שפיים במדבר באו שודדים" ‪" -‬שפיים" הוא מלשון‪:‬‬
‫מקומות גבוהים‬
‫שפיות הדעת‬
‫שפתיים‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫‪1‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪4531‬‬
‫הנבואה שנאמרה לצדקיהו "במשרפות אבותיך ‪...‬ישרפו‬
‫אותך"? היא נבואה טובה או רעה?‬
‫טובה‬
‫רעה‬
‫אין בה בהכרח טובה או רעה‬
‫‪1‬‬
‫‪4523‬‬
‫הנבואה "גם את חית השדה נתתי לו לעבדו" נאמרה על‪:‬‬
‫אויל מרודך‬
‫בלשאצר‬
‫נבוכדנצר‬
‫‪3‬‬
‫‪4532‬‬
‫הנבואה שנאמרה לצדקיהו "במשרפות אבותיך ‪...‬ישרפו‬
‫אותך" היא דרך כבוד או בזיון בשבילו?‬
‫בזיון‬
‫כבוד‬
‫אין בה הכרח כבוד או בזיון‬
‫‪2‬‬
‫‪2371‬‬
‫"השברתי קדרתי שמה החזקתני" ‪ -‬שמה הוא מלשון‪:‬‬
‫שממה‪.‬‬
‫הוראת מקום (שם)‪.‬‬
‫תמהון ובלבול‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2377‬‬
‫"ה' אלוקינו הדמנו" ‪ -‬הדמנו הוא מלשון‪:‬‬
‫דמיון‪.‬‬
‫דומם‪.‬‬
‫הכרתה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2376‬‬
‫"האספו ונבוא אל ערי המבצר ונדמה שם" ‪ -‬ונדמה הוא‬
‫מלשון‪:‬‬
‫דמיון‪.‬‬
‫כריתה‪.‬‬
‫דם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪128‬‬
‫בבכי יבואו ובתחנונים אובילם"‪ .‬פסוק זה מדבר על‪:‬‬
‫שהקב"ה לא יאבה לסלוח לחוטאים‪.‬‬
‫דרכם של שבי ציון מן הגולה‪.‬‬
‫דרכם של ישראל לבבל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4480‬‬
‫"אם יהיה‪ ...‬מלך יהודה חותם על יד ימיני" ‪ -‬על מי נאמרה‬
‫נבואה זו?‬
‫יהויכין‬
‫יכניהו‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫ירמיהו א ‪ -‬לו עם מצודות‬
‫עמוד ‪ 79‬מ‪331 -‬‬
‫‪4481‬‬
‫"אן יהיה‪ ...‬מלך יהודה חותם על יד ימיני" ‪ -‬על מי נאמרה‬
‫נבואה זו?‬
‫יהויקים‬
‫יהויכין‬
‫צדקיה‬
‫‪2‬‬
‫‪4472‬‬
‫צדקיהו המלך שלח שלוחים לירמיהו לבקש שיתפלל על‪:‬‬
‫שסנחריב יפסיק להלחם בהם‬
‫שנבוכדנצר יפסיק להלחם בהם‬
‫שהאויבים לא יסמאו את עיניו‬
‫‪2‬‬
‫‪4525‬‬
‫בנו של נבוכדנצר היה‪:‬‬
‫אויל מרודך‬
‫בלשאצר‬
‫דריוש‬
‫‪1‬‬
‫‪2375‬‬
‫" אין תאנים בתאנה והעלה נבל ואתן להם יעברום" ‪ -‬ואתן‬
‫הוא מלשון‪:‬‬
‫מתנה‪.‬‬
‫הזמנת אויב‪.‬‬
‫ארשה להם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2374‬‬
‫"משלח בכם נחשים צפעוניים אשר אין להם לחש" ‪ -‬אין להם אין להם קול‪.‬‬
‫לחש פירושו‪.‬‬
‫אין להם שקט‪.‬‬
‫לא מועיל להם לחש‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2373‬‬
‫"מדן נשמע נחרת סוסיו" ‪ -‬נחרת הוא מלשון‪:‬‬
‫נחיריים‪.‬‬
‫אחוריים‪.‬‬
‫הריגה (שחיטה)‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4526‬‬
‫נכדו של נבוכדנצר היה‪:‬‬
‫אויל מרודך‬
‫בלשאצר‬
‫דריוש‬
‫‪2‬‬
‫‪4474‬‬
‫מיהו "שלום בין יאשיהו למלך יהודה"?‬
‫צדקיה‬
‫יכניה‬
‫יהויקים‬
‫‪1‬‬
‫‪4530‬‬
‫מה פשר הנבואה שנאמרה לצדקיהו "במשרפות‬
‫אבותיך‪...‬ישרפו אותך"?‬
‫שישרפוהו באש‬
‫שישרפו את כלי תשמישו באש‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪2‬‬
‫‪4476‬‬
‫על מי התנבא ירמיהו שגופתן לא תקבר אלא "סחוב והשלך‬
‫מהלאה לשערי ירושלים"?‬
‫על צדקיהו‬
‫על יכניהו‬
‫על יהויקים‬
‫‪3‬‬
‫‪4478‬‬
‫על מי התנבא ירמיהו שלא יספידו לו "הוי אדון והוי הדה"?‬
‫על צדקיה‬
‫על יכניה‬
‫על יהויקים‬
‫‪3‬‬
‫‪4475‬‬
‫על מי התנבא ירמיהו ש"קבורת חמור יקבר"?‬
‫על צדקיה‬
‫על יכניה‬
‫על יהויקים‬
‫‪3‬‬
‫‪4477‬‬
‫על מי התנבא ירמיהו שלא יספידו לו"הוי אחי והוי אחות"?‬
‫על צדקיהו‬
‫על יכניה‬
‫על יהויקים‬
‫‪3‬‬
‫‪4479‬‬
‫על מי התנבא ירמיהו "יושבת בלבנון מקוננת בארזים"?‬
‫ישראל‬
‫צור‬
‫צדון‬
‫‪1‬‬
‫‪4529‬‬
‫מה ארע לצדקיהו לאחר מות נבוכדנצר?‬
‫הוציאוהו מבית האסורים והרגוהו‬
‫הוציאוהו מבית האסורים ושחררוהו‬
‫גררוהו ברחובות ועשו לו בזיונות‬
‫‪2‬‬
‫‪4528‬‬
‫מי החריב את מלכותו (שולשלת) של נבוכדנצר?‬
‫כורש‬
‫בלשאצר‬
‫דריוש‬
‫‪3‬‬
‫‪4524‬‬
‫מי היה המלך שרכב על אריה וקשר תנין בראשו?‬
‫נבוכדנצר‬
‫בלשאצר‬
‫אויל מרודך‬
‫‪1‬‬
‫‪4522‬‬
‫מי נשלח להודיע לעולם על הצלתו הצפויה של נבוכדנצר?‬
‫ירמיהו‬
‫אחיקם בן שפן‬
‫חנניה בן עזור‬
‫‪1‬‬
‫‪2351‬‬
‫מה הכוונה במילה‪" :‬תטעי כרמים בהרי שומרון‪ ,‬נטעו‬
‫נוטעים) וחללו"?‬
‫חללו את שם ה' (לא הודו לו על הטובות‬
‫שגמלם)‪.‬‬
‫חללו את השבת בנטיעתם‪.‬‬
‫חילול פירות נטע רבעי על כסף‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2356‬‬
‫מה הכוונה במילים‪" :‬אהבת עולם אהבתיך"?‬
‫הנביא אוהב את ה'‪.‬‬
‫ה' אוהב את הנביא‪.‬‬
‫ה' אוהב את ישראל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫ירמיהו א ‪ -‬לו עם מצודות‬
‫עמוד ‪ 80‬מ‪331 -‬‬
‫‪2354‬‬
‫מה הכוונה במילים‪" :‬הלוך להרגיעו ישראל"?‬
‫הנביא הולך להרגיע את ישראל‪.‬‬
‫כל העמים שישרדו מהמלחמות שיהיו‬
‫באחרית הימים ירגיעו את ישראל‪.‬‬
‫עם ישראל הלך למקום מרגוע (לרשת את‬
‫הארץ)‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4473‬‬
‫ירמיהו נתן ל"עם הזה" ברירה בין שתי דרכים‪ :‬דרך החיים‬
‫ודרך המוות‪ .‬במה תלויה הבחירה?‬
‫שמירת תורה ומצוות ‪ -‬ההיפץ מזה‬
‫זהירות מעבודה זרה ‪ -‬ההיפך מזה‬
‫יציאה מהעיר כדי ליפול בשבי ביד‬
‫הכשדים ‪ -‬השארות בעיר‬
‫‪3‬‬
‫‪4470‬‬
‫ירמיהו היה במאסר ע"י פשחור במשך‪:‬‬
‫שנה‬
‫חודש‬
‫יום‬
‫‪3‬‬
‫‪4471‬‬
‫ירמיהו קרא לפשחור‪:‬‬
‫זבדיה‬
‫מגור‬
‫זרובבל‬
‫‪2‬‬
‫‪4527‬‬
‫כמה דורות נמשכה שולשלת מלכותו של נבוכדנצר?‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2349‬‬
‫למה הכוונה "עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל"?‬
‫ביהמ"ק השני‪.‬‬
‫ביהמ"ק השלישי‪.‬‬
‫בנין הארץ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2353‬‬
‫למה מתכווין הנביא בנבואתו‪" :‬עם שרידי חרב (הלוך‬
‫להרגיעו ישראל")‪.‬‬
‫עם ישראל ששרדו מחרב מצרים‪.‬‬
‫עם ישראל ששרדו מחרב נבוכדנצאר‪.‬‬
‫כל העמים שישרדו מהמלחמות שיהיו‬
‫באחרית הימים ירגיעו את ישראל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2350‬‬
‫למה הכוונה‪" :‬עוד תעדי תופיך (ויצאת במחול משחקים)"?‬
‫לבישת התופים על הגוף (ע"י רצועות)‪.‬‬
‫קישוט התופים‪.‬‬
‫תתקשטי ותתייפי בעצמך (כמו כלי נגינה)‪2 .‬‬
‫‪2352‬‬
‫למה מתכוין הנביא באומרו "מצא חן במדבר"?‬
‫הנביא מצא נאות מדבר (מעיין וצמחיה‬
‫במדבר)‪.‬‬
‫המדבר מצא חן בעיניו כמו שהוא‪.‬‬
‫עם ישראל מצא חן בעיני ה' כשהלך‬
‫במדבר‪.‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫ירמיהו א ‪ -‬לו עם מצודות‬
‫‪3‬‬
‫עמוד ‪ 81‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬רות‪ ,‬אסתר‪ ,‬יונה עם רש"י ‪ +‬מצודות‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪1617‬‬
‫זרש הזכירה שעם ישראל נמשל ל‪:‬‬
‫כוכבים ועפר‪.‬‬
‫אבנים טובות ומרגליות‪.‬‬
‫צביים ואיילות השדה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3965‬‬
‫"וזאת התעודה בישראל"‪ ,‬תעודה מלשון‪:‬‬
‫מסמך‬
‫כתובה‬
‫עדות‬
‫‪3‬‬
‫‪3961‬‬
‫"ויעבור מרדכי"‪ ,‬מה פירושו?‬
‫מהארמון לביתו‬
‫עבר על ד"ת‬
‫עבר ברחובות היהודים לספר להם על‬
‫בקשת אסתר‬
‫‪2‬‬
‫‪206‬‬
‫"ויקם מכסאו ויעבר אדרתו"‪ .‬פסוק זה נאמר על‪:‬‬
‫א‪.‬מלך נינווה‪.‬‬
‫ב‪.‬אחשוורוש‬
‫ג‪.‬המן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3963‬‬
‫"ותיהום כל העיר"‪ ,‬מה הייתה הסיבה?‬
‫יציאת אלימלך‬
‫קבורת אשת בועז‬
‫חזרת נעמי לעיר‬
‫‪2‬‬
‫‪3960‬‬
‫"עד חצי המלכות"‪ ,‬למה התכוון אחשוורוש?‬
‫לבנות את בית המקדש‬
‫כפשוטו‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1864‬‬
‫תוארה של רות בפסוק הוא‪:‬‬
‫צדקת‬
‫חכמה‬
‫אשת חיל‬
‫‪3‬‬
‫‪199‬‬
‫"מגיד שיציאת צדיק מן המקום ניכרת ועושה רושם"‪ .‬דבר זה "ויהי כבואנה בית לחם ותהום כל העיר‬
‫עליהן"‪.‬‬
‫נלמד מן הפסוק (רש"י)‪:‬‬
‫"ותשב נעמי ורות המואביה כלתה עמה"‪.‬‬
‫"ותצא מן המקום"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1609‬‬
‫באיזה יום מימות השבוע נקראה ושתי להופיע בכתר מלכות? ביום שלישי‪.‬‬
‫ביום שישי‪.‬‬
‫בשבת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3956‬‬
‫מפני מה יונה לא רצה ללכת לנינווה?‬
‫כי עלתה רעתם והרשיעו יותר מדי‬
‫שיחזרו בתשובה ואילו ישראל לא חוזרים‬
‫מיד בתשובה‬
‫שפחד שיפגעו בו בגלל שנותן להם מסר‬
‫ומוכיח אותם‬
‫‪2‬‬
‫‪207‬‬
‫אסתר היתה ממשפחת‪:‬‬
‫דוד המלך‪.‬‬
‫שאול המלך‪.‬‬
‫שמואל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1607‬‬
‫באיזו תקופה היה אחשורוש?‬
‫לפני ‪ 70‬שנה של גלות בבל‪.‬‬
‫באמצע ‪ 70‬שנה של גלות בבל‪.‬‬
‫בסוף ‪ 70‬שנה של גלות בבל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1615‬‬
‫מדוע הזמינה אסתר את המן למשתה עם אחשוורוש?‬
‫כי הוא היה שר חשוב בממשלת‬
‫אחשוורוש‪.‬‬
‫כדי שהמלך יחשוד שנרקמת פרשיית‬
‫אהבים בינו לאסתר‪.‬‬
‫כדי שתוכל לומר "איש צר ואוייב המן הרע ‪2‬‬
‫הזה"‪.‬‬
‫‪1616‬‬
‫מי היו ראשי גייסות במלחמה אחת?‬
‫בגתן ותרש‪.‬‬
‫מרדכי והמן‪.‬‬
‫מרדכי והתך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1618‬‬
‫מי הציע למי "עד חצי המלכות"?‬
‫אחשורוש לאסתר‪.‬‬
‫אחשורוש להתך‪.‬‬
‫אחשורוש למרדכי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1608‬‬
‫מהו פשר החוק שנחקק ע"י אחשורוש "להחות כל איש…‬
‫מדבר כלשון עמו"…?‬
‫שאפשר לדבר בכל שפה רוצים‪.‬‬
‫שהאיש כופה את אשתו ללמוד את שפתו‪ .‬שאפשר לקלל בכל השפות‪.‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫רות‪ ,‬אסתר‪ ,‬יונה עם רש"י ‪ +‬מצודות‬
‫‪2‬‬
‫עמוד ‪ 82‬מ‪331 -‬‬
‫‪1610‬‬
‫מה משמעות התואר "איש ימיני"‬
‫משבט בנימין‪.‬‬
‫גבור חיל‪.‬‬
‫נוטה לראות בכל דבר את הטוב והחיובי‬
‫שבו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1611‬‬
‫מה היתה אסתר למרדכי?‬
‫בת דודתו‪.‬‬
‫אשתו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1613‬‬
‫מדוע כל העם היו "כורעים ומשתחווים להמן"?‬
‫מכיוון שעשה עצמו אלוקה‪.‬‬
‫מכיוון שהיה שר חשוב‪.‬‬
‫מכיוון שהיה חכם גדול‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1621‬‬
‫מי כתב את אגרת הפורים השנית?‬
‫אסתר‪.‬‬
‫מרדכי‪.‬‬
‫‪ 2‬התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1622‬‬
‫מי ביקש שמגילת אסתר תכלל בתנ"ך?‬
‫מרדכי‪.‬‬
‫אסתר‪.‬‬
‫מרדכי ואסתר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1619‬‬
‫"אין הצר שווה בנזק המלך"‪ ,‬כי אילו המן היה דואג לנזק‬
‫המלך היה מציע במקום להשמידם‪:‬‬
‫למכור את היהודים לעבדים‪ ,‬והכסף יהיה‬
‫למלך‪.‬‬
‫לעשותם עבדים למלך‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1620‬‬
‫"(רבים מעמי הארץ) מתיהדים" ‪ -‬פירושו‪:‬‬
‫עושים עצמם כיהודים‪.‬‬
‫מתגיירים‪.‬‬
‫מקיימים ז' מצוות בני נח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1614‬‬
‫"והעיר שושן נבוכה" ‪ -‬למי הכוונה?‬
‫ראשי העיר‪.‬‬
‫יהודי העיר‪.‬‬
‫כל תושבי העיר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1863‬‬
‫למה הכוונה ב"שש שעורים" שנתן בועז לרות?‬
‫ששה גרגרים (גרעינים)‬
‫שש סאים‬
‫ששה עומרים‬
‫‪1‬‬
‫‪3959‬‬
‫"איש יהודי היה‪...‬ושמו מרדכי"‪ ,‬מאיזה שבט היה מרדכי?‬
‫יהודה‬
‫אפריים‬
‫בנימין‬
‫‪3‬‬
‫‪1860‬‬
‫מה הכוונה במילה "צבתים" (בפסוק‪:‬וגם של תשלו לה מן‬
‫הצבתים)?‬
‫עמרים קטנים‬
‫עמרים גדולים‬
‫כלי עבודה (רבים של צבת)‬
‫‪1‬‬
‫‪1861‬‬
‫מה הכוונה "ושמת שמלותיך"?‬
‫תליית הבגדים לייבוש בשמש הקייצית‬
‫לבישת בגדים נאים‬
‫לבישת בגדי שבת‬
‫‪3‬‬
‫‪1857‬‬
‫מה היתה נעמי לנחשון בן עמינדב?‬
‫נכדה‬
‫נינה‬
‫בת‬
‫‪1‬‬
‫‪1856‬‬
‫מה הי' בועז לאלימלך?‬
‫בן אח‬
‫בן דוד‬
‫מכר‬
‫‪1‬‬
‫‪1851‬‬
‫מה הי' עם בהמותיהם של מחלון וכליון?‬
‫לא ארע להם דבר מיוחד‬
‫מתו לפני מחלון וכליון‬
‫מתו לאחר מחלון וכליון‬
‫‪2‬‬
‫‪1612‬‬
‫אסתר נלקחה לאחשורוש בחודש‪:‬‬
‫ניסן‪.‬‬
‫טבת‪.‬‬
‫אדר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪203‬‬
‫"וירע אל יונה רעה גדולה"‪ .‬זאת משום ש‪:‬‬
‫חשש שיהיה מוצג כנביא שקר‪.‬‬
‫חזרת העכו"ם בתשובה עלולה לגרום‬
‫לקטרוג על ישראל‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1852‬‬
‫מה פירוש התיבה "תשברנה" בפסוק "הלהלן תשברנה עד‬
‫אשר יגדלו"?‬
‫מלשון שבירה‬
‫מלשון צפי'‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪2‬‬
‫‪1854‬‬
‫מה ארע לבועז כשנעמי חזרה לארץ ישראל?‬
‫נעשה בר מצוה‬
‫נשא אשה‬
‫נתאלמן‬
‫‪3‬‬
‫‪1858‬‬
‫מה "יפה לשכב"?‬
‫יין‬
‫חומץ‬
‫שמן‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫רות‪ ,‬אסתר‪ ,‬יונה עם רש"י ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 83‬מ‪331 -‬‬
‫‪1865‬‬
‫מדוע מכונה הגואל "פלוני אלמוני" ולא בשמו ממש?‬
‫כי לא רצה לגאול‬
‫כי לא ידוע לנו שמו‬
‫מטעמי צניעות‬
‫‪1‬‬
‫‪1849‬‬
‫מי הי' חתנו של עגלון מלך מואב?‬
‫אלימלך‬
‫מחלון‬
‫כליון‬
‫‪2‬‬
‫‪1624‬‬
‫ההיתר ליהודי שושן להרוג את שונאיהם התייחס ליום‪:‬‬
‫י"ג אדר‪.‬‬
‫י"ד אדר‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1862‬‬
‫מי היו אחיו של אלימלך?‬
‫שלמון וטוב‬
‫בועז וטוב‬
‫בועז והגואל‬
‫‪1‬‬
‫‪1855‬‬
‫על איזו עיר נאמר‪":‬ותהום כל העיר"?‬
‫אפרתה‬
‫בית לחם‬
‫שדי מואב‬
‫‪2‬‬
‫‪1409‬‬
‫ויאמרו איש אל רעהו לכו ונפילה גורלות נדעה בשלמי הרעה‬
‫הזאת" מנין להם שהגורם לכך הוא אחד הנוסעים?‬
‫משום שיונה גילה להם‪.‬‬
‫משום שהם ראו ששאר האוניות שטות‬
‫בשקט‪.‬‬
‫היו ביניהם כמרים לעבודה זרה שגילו‬
‫זאת בכשפיהם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1853‬‬
‫גר שבא להתגייר מודיעים לו מה שקורה עם עם ישראל‪:‬‬
‫מקצת עונשים‬
‫מקצת שכר‬
‫הרבה שכר‬
‫‪1‬‬
‫‪1411‬‬
‫"כי מרדכי ציוה עליה אשר לא תגיד" מדוע?‬
‫כדי שיחשבו שהוא ממשפחה בזויה‬
‫וישלחוה‪.‬‬
‫משום שאם ידעו שהיא יהודיה‪ ,‬היא‬
‫עלולה ליהרג‪.‬‬
‫משום שלפי חוקי פרס אין לשאת אשה‬
‫שלא ממשפחת המלוכה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1859‬‬
‫התיבה "ויצבט" (בפסוק‪ :‬ויצבט לה קלי') היא מלשון‪:‬‬
‫צביטה‬
‫הושטה‬
‫קליה‬
‫‪2‬‬
‫‪1850‬‬
‫הכינוי "אפרת" מתייחס ל‪:‬‬
‫בית לחם‬
‫ירושלים‬
‫הר המורי'‬
‫‪1‬‬
‫‪3957‬‬
‫"טוב מותי מחיי" ‪ -‬מי אמר או אמרה?‬
‫רות‬
‫יונה‬
‫אלימלך‬
‫‪2‬‬
‫‪3964‬‬
‫"חי ה'"‪ ,‬למי נשבע בועז?‬
‫לנעמי‬
‫לרות‬
‫לבית דין‬
‫‪2‬‬
‫‪3962‬‬
‫"כי יצאה בו יד ה'" ‪ -‬איזו מכה זו יד ה'?‬
‫מוות מרעב‬
‫מוות במלחמה‬
‫מוות בדבר‬
‫‪3‬‬
‫‪1623‬‬
‫טבעת המלך שהייתה אצל המן נמסרה לאחר תלייתו ל‪:‬‬
‫יורשיו‪.‬‬
‫אסתר‪.‬‬
‫מרדכי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3958‬‬
‫רוח קדים 'חרישית'‪ ,‬פירושו‪:‬‬
‫משתיקה רוחות‬
‫מחרישה אוזניים‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1866‬‬
‫ישי אבי דוד מהו יחוסו לרות?‬
‫בן‬
‫נכד‬
‫נין‬
‫‪2‬‬
‫‪1410‬‬
‫"מהודו ועד כוש" פירוש הדברים הוא‪:‬‬
‫מהודו שבקצהו אחד של העולם ועד לכוש‬
‫הנמצאת בקצהו השני‪.‬‬
‫שאחשוורוש מלך באיזור מסויים של‬
‫העולם הנמצא בין ‪ 2‬מדינות אלו‪.‬‬
‫כשם שמלך מהודו עד כוש הגובלת בהודו‪3 ,‬‬
‫כך מלך ב‪ 127‬מדינות‪.‬‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫‪1874‬‬
‫כשגוי מגלה ענין רב ביהדות ו"מתעקש" להתגייר‪ ..‬מה צריכה לא להתנגד ולא להסכים‬
‫להיות תגובתינו לזה?‬
‫‪208‬‬
‫"כי אשת חיל את" נאמר על‪:‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫אסתר‪.‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫להסכים לקבלו‬
‫ל"התעקש" אתו "שירד" מזה‬
‫‪2‬‬
‫נעמי‪.‬‬
‫רות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫רות‪ ,‬אסתר‪ ,‬יונה עם רש"י ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 84‬מ‪331 -‬‬
‫‪1869‬‬
‫רות היתה אשתו של‪:‬‬
‫מחלון‬
‫כליון‬
‫אלימלך‬
‫‪1‬‬
‫‪1873‬‬
‫כמה סוגי קברים ישנם להרוגי בית דין?‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1637‬‬
‫"אין הצר שוה בנזק המלך"‪ - ,‬הכוונה‪:‬‬
‫המן לא שווה‪.‬‬
‫המן לא דואג לטובת המלך‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1872‬‬
‫פרוש המילה "תפגעי"‪ ,‬בפסוק "ותאמר רות אל תפגעי בי" ‪-‬‬
‫הוא‪:‬‬
‫מלשון פיגוע‬
‫מלשון הפצרה‬
‫מלשון תפילה‬
‫‪2‬‬
‫‪1887‬‬
‫איזו אשה הושוותה לרחל וללאה? (בלשון ברכה המובאת‬
‫בכתוב)?‬
‫רות‬
‫נעמי‬
‫אסתר‬
‫‪1‬‬
‫‪1627‬‬
‫מדוע סרבה ושתי להופיע במשתה בכתר מלכות?‬
‫כי היתה פמניסטית‪.‬‬
‫כי סבלה מצרעת‪.‬‬
‫כי סבלה מקדחת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1640‬‬
‫מרדכי היה רצוי ל‪:‬‬
‫כל אחיו‪.‬‬
‫רב אחיו‪.‬‬
‫מקצת אחיו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1639‬‬
‫מה זה אגרת הפורים השנית?‬
‫המשך הסיפור שלא הגיע לידינו‪.‬‬
‫החצי השני של מגילת אסתר‪.‬‬
‫זירוז היהודים בשנה הבאה לקיים את חג‬
‫הפורים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1636‬‬
‫מה בקשה אסתר מאחשורוש במשתה הראשון?‬
‫לבטל את גזירת המן‪.‬‬
‫לבוא לעוד משתה‪.‬‬
‫לבנות את בית המקדש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1630‬‬
‫מה רצה אחשורוש להראות לבאי המשתה בהופעת ושתי?‬
‫את יופי'ה‪.‬‬
‫את חכמתה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1641‬‬
‫מדוע "כתב אשר נכתב בשם המלך…אין להשיב"?‬
‫שלא ייראה כתב המלך כמזויף‪.‬‬
‫כי הוא הגיע כבר למקומות רחוקים ואין‬
‫על זה שליטה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1420‬‬
‫לפני נישואיו לרות היה בועז‪:‬‬
‫אלמן‬
‫רווק‬
‫נשוי כבר‬
‫‪1‬‬
‫‪1626‬‬
‫מהו "ביתן המלך"?‬
‫מלשון "בית" (בית המלך)‬
‫בית קטן‪.‬‬
‫מקום נטוע באילנות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1629‬‬
‫מה היתה הדסה לאסתר?‬
‫בת דודה‪.‬‬
‫ידידה‪.‬‬
‫הדסה היא אסתר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1625‬‬
‫מהו מעמדו של אחשורוש (בדרך הפשט‪ ,‬לא עפ"י‬
‫החסידות)?‬
‫רשע‪.‬‬
‫צדיק‪.‬‬
‫בינוני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1635‬‬
‫מתי הטיל המן גורל בקשר לגזירתו המתוכננת על ישראל?‬
‫בחודש ניסן‪.‬‬
‫בחודש אדר‪.‬‬
‫בחודש טבת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1638‬‬
‫מדוע הרגו את עשרת בני המן?‬
‫כי בן של רשע נושא את פשעי אביו‪.‬‬
‫כי הם בטלו את בנין ביהמ"ק‪.‬‬
‫כי "אוי לרשע ואוי לשכנו"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1419‬‬
‫קנין סודר מתבצע בכליו של‪:‬‬
‫הקונה‪.‬‬
‫המוכר‪.‬‬
‫יש בכך מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪204‬‬
‫"וישב מקדם לעיר ויעש לו שם סוכה"‪ .‬יונה עשה זאת משום‬
‫ש‪:‬‬
‫ציפה שתושבי נינווה לא יעמדו בתשובתם ציפה לנבואת הבהרה נוספת‪.‬‬
‫והגזירה תשוב למקומה‪.‬‬
‫לא רצה לשוב לארץ ישראל כדי שלא‬
‫תשרה עליו הנבואה שוב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1886‬‬
‫על מי נאמר שהיא טובה יותר משבעה בנים?‬
‫אסתר‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫רות‬
‫נעמי‬
‫רות‪ ,‬אסתר‪ ,‬יונה עם רש"י ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 85‬מ‪331 -‬‬
‫‪1631‬‬
‫הגורל שהמן הפיל בקשר לגזרתו על ישראל‪ ,‬היה למטרת‬
‫בירור?‬
‫באיזה חודש יצליח‪.‬‬
‫באיזה יום יצליח‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1418‬‬
‫"אלימלך היה …של בועז"‪-‬‬
‫אחיו‪.‬‬
‫בן אחיו‪.‬‬
‫דודו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1413‬‬
‫"ומרדכי ידע" מה ידעו מרדכי?‬
‫על מזימת המן‪.‬‬
‫שהסכימו העליונים לגזירה זו‪.‬‬
‫מרדכי ידע ברוח קדשו שעתידה הגזירה‬
‫להבטל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1416‬‬
‫בגתן ותרש שוחחו בלשון‪:‬‬
‫טרסי‪.‬‬
‫פרסי‪.‬‬
‫הקודש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1876‬‬
‫מה הפירוש‪":‬ה' ענה בי"?‬
‫מדת הדין‬
‫מלשון עדות‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1878‬‬
‫מה היתה קרבתה של נעמי (מצד עצמה‪ ,‬לא מצד נישואי' עם בת דודה‬
‫אלימלך) לבועז?‬
‫דודה‬
‫גיסה‬
‫‪1‬‬
‫‪1871‬‬
‫מה הי' מעמדן האישי של רות וערפה כשנישאו למחלון וכליון? גיורות ‪ -‬בדרגת גר צדק‬
‫גיורות ‪ -‬בדרגת גר תושב‬
‫נכריות‬
‫‪3‬‬
‫‪1879‬‬
‫מה הי' אלימלך לנחשון בן עמינדב?‬
‫נכד‬
‫נין‬
‫בן‬
‫‪3‬‬
‫‪1889‬‬
‫מי היתה בתו של עגלון מלך מואב?‬
‫רות‬
‫ערפה‬
‫נעמי‬
‫‪1‬‬
‫‪1882‬‬
‫מי היו אחיו של שלמון?‬
‫אלימלך וטוב‬
‫בועז וטוב‬
‫בועז והגואל‬
‫‪1‬‬
‫‪1880‬‬
‫מה הכוונה במילים "של תשלו" (בפסוק‪ :‬וגם של תשלו לה מן מלשון עזיבה‬
‫הצבתים)?‬
‫מלשון שכחה‬
‫מלשון שאלה‬
‫‪2‬‬
‫‪1888‬‬
‫מה הי' מצבו הכלכלי של אלימלך?‬
‫עשיר‬
‫עני‬
‫ממוצע‬
‫‪1‬‬
‫‪1891‬‬
‫מה פירוש התיבה "תעגנה" בפסוק "תעגנה לבלתי היות‬
‫לאיש"?‬
‫מלשון אשה עגונה‬
‫מלשון אסור וכלוא‬
‫מלשון נגיעה‬
‫‪2‬‬
‫‪1877‬‬
‫מתי הגיעו נעמי ורות חזרה לביתן?‬
‫בערב פסח‬
‫בא' דחוה"מ פסח‬
‫בסביבות חג השבועות‬
‫‪2‬‬
‫‪1868‬‬
‫מי הי' "פרנס הדור" בזמנו של אלימלך?‬
‫שאול‬
‫אבצן‬
‫אלימלך‬
‫‪3‬‬
‫‪1875‬‬
‫באיזו תקופה נפטרה אשת בועז?‬
‫בתקופת הרעב בא"י‬
‫כשנפטרו מחלון וכליון‬
‫כשנסתיים הרעב בא"י‬
‫‪3‬‬
‫‪1890‬‬
‫"אפרתים" הם‪:‬‬
‫אנשים חשובים‬
‫תושבי בית לחם‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1628‬‬
‫הטעם שמרדכי ציוה לאסתר שלא לגלות את מוצאה הוא‪:‬‬
‫כי תמיד כדאי לשמור סוד‪.‬‬
‫כי עי"ז היא נחשבת יותר ומעמדה יתחזק‪ .‬כדי שיחשבו שהיא ממשפחה בזוי'ה‬
‫וישחררוה‪.‬‬
‫‪1632‬‬
‫הטעם הרוחני שבגינו נגזרה גזרת המן על ישראל הוא מכיוון השתחוו לצלם בזמן נבוכדנצר‪.‬‬
‫ש‪:‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫נהנו מסעודת אחשוורוש‪.‬‬
‫רות‪ ,‬אסתר‪ ,‬יונה עם רש"י ‪ +‬מצודות‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫עמוד ‪ 86‬מ‪331 -‬‬
‫‪1415‬‬
‫"אמרו רבותינו שהיה מראה לו שטר שמכר עצמו לעבד" את‬
‫השטר הראה‪:‬‬
‫המלך אחשוורוש לממוכן‪.‬‬
‫חרבונה לאחשוורוש‪.‬‬
‫מרדכי להמן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1417‬‬
‫השלימי ‪ :‬כל זמן שאחשוורוש לא ידע את משפחת אסתר‬
‫הוא דיבר איתה‪:‬‬
‫בלשון פרסי‪.‬‬
‫בלשון זלזול‪.‬‬
‫על ידי שליח‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1870‬‬
‫העיר "בית לחם" נזכרה במגילת רות כמקום ש‪:‬‬
‫משם יצאו אלימלך ונעמי‬
‫לשם הגיעו אלימלך ונעמי‬
‫תחנת ביניים בדרכם של אלימלך ונעמי‬
‫‪1‬‬
‫‪1885‬‬
‫התיבה "פלוני" היא מלשון‪:‬‬
‫מכוסה ונעלם‬
‫פולני‬
‫עושה נפלאות‬
‫‪1‬‬
‫‪1867‬‬
‫הסיבה שהביאה לירידתו של אלימלך מהארץ היא‪:‬‬
‫צרות עין בעניים‬
‫הרצון להתבולל בין העמים‬
‫זלזול בקדושת ארץ ישראל‬
‫‪1‬‬
‫‪1881‬‬
‫הזכות של מי אמורה לרדת עם רות לגורן?‬
‫נחשון בן עמי נדב‬
‫משיח בן דוד‬
‫נעמי‬
‫‪3‬‬
‫‪1883‬‬
‫השלימי‪" :‬לעולם קורא אדם את דודו‪?"...‬‬
‫אחיו‬
‫אביו‬
‫סבו‬
‫‪1‬‬
‫‪1884‬‬
‫תוארו של בועז בפסוק הוא‪:‬‬
‫גבור חיל‬
‫חכם‬
‫צדיק‬
‫‪1‬‬
‫‪1642‬‬
‫כמה גויים שונאי ישראל הרגו היהודים "בכל מדינות המלך"? ‪5000‬‬
‫‪75000‬‬
‫לא ידוע‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪200‬‬
‫"משל לעבד כהן שברח מן רבו ונכנס לבית הקברות אמר לו‬
‫רבו יש לי עבדים כיוצא בך לשלוח אחריך ולהביאך משם"‪.‬‬
‫דברים אלה מביא רש"י על הפסוק‪:‬‬
‫"לברוח תרשישה"‪.‬‬
‫"וימן ה' דג גדול"‪.‬‬
‫"וימן האלוקים תולעת"‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1412‬‬
‫"אלימלך ושלמון אבי בועז‪ ,‬ופלוני אלמוני הגואל‪ ,‬ואבי נעמו‪,‬‬
‫כולם בני…"השלימי‪:‬‬
‫"יהודה היו"‪.‬‬
‫"נחשון בן עמינדב היו"‪.‬‬
‫"פרץ היו"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1633‬‬
‫על שום מה נקרא הארוע "משתה היין"?‬
‫כי שתו שם ין (ולא אכלו)‬
‫אכלו סעודה‪ ,‬והסעודה נקראת על שם‬
‫היין‪.‬‬
‫כי שתו פעמיים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1414‬‬
‫"מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו" סמני את המשפט‬
‫הנכון‪:‬‬
‫"ככתבה" ‪-‬אותיות הכתב‪" ,‬כלשונן"‪-‬שפת‬
‫הדיבור‪.‬‬
‫"ככתבה"‪ -‬כתב הלשון‪" ,‬כלשונו‪ -‬לשון‬
‫הכתב‪.‬‬
‫"ככתבה"‪-‬בשפתה המקורית‪,‬‬
‫"כלשונו"‪-‬בתרגום‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪1903‬‬
‫מדוע הגואל לא רצה לשאת את רות לאשה?‬
‫כי היא עדיין לא התגיירה באותה שעה‬
‫כי גיורת מעמון ומואב אסורה גם לאחר‬
‫שנתגיירה (לדעתו)‬
‫כי היא לא מצאה חן בעיניו‬
‫‪2‬‬
‫‪1646‬‬
‫באיזה שבט היה מרדכי?‬
‫בנימין‪.‬‬
‫יהודה‪.‬‬
‫לוי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1650‬‬
‫באילו ימים התענה מרדכי?‬
‫י"ד‪ ,‬ט"ו וט"ז בניסן‪.‬‬
‫י"ג‪ ,‬י"ד וט"ו באדר‪.‬‬
‫ח‪ ,‬ט ויו"ד בטבת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫רות‪ ,‬אסתר‪ ,‬יונה עם רש"י ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 87‬מ‪331 -‬‬
‫‪1663‬‬
‫באיזה יום מתחילת המשתה נקראה ושתי להופיע בכתר‬
‫מלכות?‬
‫ביום ה ‪.180 -‬‬
‫ביום ה ‪7 -‬‬
‫ביום ה‪.8 -‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1902‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬סורה שבא פה פלוני אלמוני"?‬
‫הגואל לבועז‬
‫בועז לגואל‬
‫נעמי לגואל‬
‫‪2‬‬
‫‪1677‬‬
‫בית המן נמסר לאחר תלייתו ל‪:‬‬
‫יורשיו‪.‬‬
‫אסתר‪.‬‬
‫חרבונה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1658‬‬
‫מה גרם לכך ש"חמת המלך שככה"?‬
‫תליית המן‪.‬‬
‫ביטול גזרת המן‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1670‬‬
‫מה‪/‬מי נאמר שעינו של אחשורוש היתה רעה?‬
‫על נתינת כתרו בראש אדם זולתו‪.‬‬
‫על בגתן ותרש שבקשו לשלוח בו יד‪.‬‬
‫על הגזרה להשמדת ישראל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1674‬‬
‫מה הם "אחשתרנים"?‬
‫גמלים הממהרים לרוץ‪.‬‬
‫סוסים הממהרים לרוץ‪.‬‬
‫יונית דואר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1645‬‬
‫מדוע מכונה מרדכי "איש יהודי"?‬
‫כי הוא כפר בעבודה זרה‪.‬‬
‫כי הוא משבט יהודה‪.‬‬
‫כי הוא הלך לגלות עם שבט יהודה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1656‬‬
‫מה זה "פרזים"?‬
‫מל' פרס ‪ -‬מתנה שמקבלים על הצטיינות‪ .‬מלש' פרס ‪ -‬שם מדינה‪.‬‬
‫תושבי עיר שאינה מוקפת חומה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1652‬‬
‫מה טעם ביקש אחשורוש להקריא לו מספר הזכרונות‬
‫כששנתו נדדה?‬
‫שכן דרך המלכים כשלא נרדמים‪ ,‬קוראים‬
‫לפניהם משלים ושיחות‪.‬‬
‫כי רצה לפרוע חובותיו למי שגמלוהו‬
‫טובות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1662‬‬
‫מה הפירוש‪" :‬פרתמים"?‬
‫מאיזור נהר פרת‪.‬‬
‫שלטונים‪.‬‬
‫רותמי הסוסים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1651‬‬
‫"ויתאפק המן" ‪ -‬מדוע?‬
‫כי ירא להנקם ממרדכי בלי רשות‬
‫אחשוורוש‪.‬‬
‫כי זה לא היה הזמן המתאים לנקמה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1653‬‬
‫מהו המחיר שהמן היה מוכן לשלם לגנזי המלך‪ ,‬עבור‬
‫הסכמת אחשורוש לגזרתו?‬
‫‪ 100.000‬כיכר כסף‪.‬‬
‫‪10.000‬כיכר כסף‪.‬‬
‫‪ 1000‬כיכר כסף‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1643‬‬
‫מהו מעמדם הגאוגרפי של הודו וכוש?‬
‫קרובים וסמוכים זה לזה‪.‬‬
‫רחוקים זה מזה במרחק מסויים‪.‬‬
‫רחוקים מאד זה מזה במרחק מסויים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1659‬‬
‫מדוע "כתב אשר נכתב בשם המלך…אין להשיב"?‬
‫שלא ייראה כתב המלך כמזוייף‪.‬‬
‫כי הוא הגיע כבר למקומות רחוקים ואין‬
‫על זה שליטה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1647‬‬
‫מעמדה המשפחתי של אסתר‪:‬‬
‫יתומה מאב‪.‬‬
‫יתומה מאם‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1660‬‬
‫מתי ציוה המלך "ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד בי"ג באדר‪.‬‬
‫על נפשם"?‬
‫בי"ד באדר‪.‬‬
‫בט"ו באדר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1654‬‬
‫מי בנה את העץ שעליו נתלה המן?‬
‫המן‪.‬‬
‫מרדכי‪.‬‬
‫חרבונא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1675‬‬
‫מי כתב את מגילת אסתר?‬
‫אסתר‪.‬‬
‫מרדכי‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1672‬‬
‫מי ציוה למי לכנס את כל היהודים הנמצאים בשושן?‬
‫מרדכי לאסתר‪.‬‬
‫אסתר למרדכי‪.‬‬
‫התך למרדכי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫רות‪ ,‬אסתר‪ ,‬יונה עם רש"י ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 88‬מ‪331 -‬‬
‫‪1673‬‬
‫מי הזכיר לאחשורוש במשתה היין את דבר קיומו של עץ‬
‫התליה?‬
‫חרבונה‪.‬‬
‫שעשגז‪.‬‬
‫התך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1669‬‬
‫מי מכר עצמו לעבד בגלל חוסר מזונות?‬
‫המן‪.‬‬
‫מרדכי‬
‫בגתן ותרש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1676‬‬
‫"(קבלו היהודים עליהם…ועל כל) הנלווים עליהם ‪ -‬פירושו‪:‬‬
‫לויים‪.‬‬
‫גרים‪.‬‬
‫גויים המקיימים שבע מצוות בני נח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1649‬‬
‫הסרת הטבעות מיד המלך ומסירתה לאחר‪ ,‬עניינה‪:‬‬
‫מסירת השלטון‪.‬‬
‫מסירת זכות חתימה‪.‬‬
‫הבעת שביעות רצון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1665‬‬
‫הנשים שרצו להשתתף במשתה המלכותי‪ ,‬לאן הלכו?‬
‫למשתה אחשורוש‪.‬‬
‫למשתה ושתי‪.‬‬
‫הן לא הלכו לאף משתה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1667‬‬
‫הגורל שהפיל המן בנוגע לגזרתו על ישראל‪ ,‬יצא ליום‪:‬‬
‫י"ג אדר‪.‬‬
‫י"ד אדר‪.‬‬
‫ט"ו אדר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1648‬‬
‫"אחר הדברם האלה (גידל המלך אחשוורוש את המן)‪,‬‬
‫הכוונה‪:‬‬
‫לאחר שנבראה תרופה למכה‪.‬‬
‫לאחר סעודת אחשורוש‪.‬‬
‫לאחר מפלת ושתי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1892‬‬
‫על איזו אות היא ההטעמה במילה "שבה" שבפסוקים הבאים הנה שבה (מלעיל‪ ,‬ההטעמה בשי"ן)‬
‫יבימתך‪ ,‬בבוקר היא שבה (מלרע‪,‬‬
‫(כשההטעמה מלעיל ה"ז לשון עבר‪ ,‬כשההטעמה מלרע ‪-‬‬
‫ההטעמה בבי"ת)‬
‫לשון הוה)‪:‬‬
‫הנה שבה (מלעיל‪ ,‬ההטעמה בשי"ן)‬
‫יבימתך‪ ,‬בבוקר היא שבה (ג"כ מלעיל)‬
‫הנה שבה (מלרע‪ ,‬ההטעמה בבי"ת)‬
‫יבימתך‪ ,‬בבוקר היא שבה (מלעיל‪,‬‬
‫ההטעמה בשי"ן)‬
‫‪1‬‬
‫‪1901‬‬
‫רות ליקטה בשדהו של בועז עד שנגמר‪:‬‬
‫קציר השעורים‬
‫קציר החיטים‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1898‬‬
‫מי אמרה למי "ופרשת כנפך על אמתך"?‬
‫נעמי לבועז‬
‫רות לבועז‬
‫רות לטוב הגואל‬
‫‪2‬‬
‫‪1899‬‬
‫מי היו אחיו של טוב?‬
‫אלימלך ובועז‬
‫שלמון ובועז‬
‫אלימלך ושלמון‬
‫‪3‬‬
‫‪1897‬‬
‫מדוע בועז נאלץ ללון בגורן?‬
‫בגלל העניות הגדולה שלא הי' לו בית‬
‫בגלל השרב והמחנק שהי' בבית‬
‫כדי לשמור עליו‬
‫‪3‬‬
‫‪1657‬‬
‫אמר "עם הספר" פירושו‪:‬‬
‫שהמלך אמר בפיו וגם ציוה לכתוב בספר ‪ .‬שהיהודים הם עם שהוגה בספר (התורה) שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1894‬‬
‫מה הכוונה (בדברי נעמי) "מלאה הלכתי"?‬
‫בעושר ובבנים‬
‫בהריון‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1896‬‬
‫מה הי' בועז עבור נעמי ורות עד שהוא מכונה "(בועז)‬
‫מודעתנו"?‬
‫מכר‬
‫קרוב‬
‫מקור מידע‬
‫‪2‬‬
‫‪1661‬‬
‫איזה תפקיד קיבל מרדכי אצל אחשורוש?‬
‫משנה למלך‪.‬‬
‫שר חשוב בממשלה‪.‬‬
‫ראש הממשלה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1895‬‬
‫בועז ראה בליקוט השיבלים של רות ש (א)‪ ...‬לקטה (ב)‪...‬‬
‫לא לקטה‬
‫(א) אחד (ב) שניים‬
‫(א)שניים (ב)שלושה‬
‫(א) שלושה (ב) ארבעה‬
‫‪2‬‬
‫‪1644‬‬
‫לפי פירוש רבותינו‪ ,‬מהו "יין מלכות רב"?‬
‫הרבה יין‪.‬‬
‫יין שגילו יותר מאשר האדם השותהו‪.‬‬
‫יין שגילו פחות מאשר האדם השותהו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪205‬‬
‫"מכאן אמרו רבותינו ז"ל גר שבא להתגייר מודיעים לו מקצת‬
‫עונשים וכו'"‪ .‬דבר זה נלמד מן הפסוק‪:‬‬
‫"כי אל אשר תלכי אלך"‪.‬‬
‫"כי המות יפריד ביני ובינך"‪.‬‬
‫"ותרא כי מתאמצת היא ללכת אחריה"‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫רות‪ ,‬אסתר‪ ,‬יונה עם רש"י ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 89‬מ‪331 -‬‬
‫‪1655‬‬
‫"המן נופל על המטה (אשר אסתר עליה)" ‪ -‬מדוע?‬
‫מרוב התרגשות‪.‬‬
‫מרוב כעס‪.‬‬
‫בדרך נס‪ ,‬כי מלאך דחפו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1671‬‬
‫כסאו של מי היה מעל כל השרים?‬
‫המן‪.‬‬
‫התך‪.‬‬
‫שעשגז‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1666‬‬
‫כמה שרים היו אצל אחשורוש במעמד של "יושבים ראשונה ‪7.‬‬
‫במלכות"?‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1664‬‬
‫כמה שפות הכיר מרדכי?‬
‫‪70.‬‬
‫לשה"ק ופרסית‪.‬‬
‫לשה"ק‪ ,‬פרסית וטורקית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1893‬‬
‫"הגרים חביבים לפני הקב"ה" ‪ -‬ממתי?‬
‫מרגע שנתן דעתו להתגייר‬
‫מאז שהתחיל תהליך הגיור בפועל‬
‫מרגע שנסתיים תהליך הגיור‬
‫‪1‬‬
‫‪1678‬‬
‫כמה גויים שונאי ישראל הרגו היהודים בשושן בי"ג אדר?‬
‫‪50.‬‬
‫‪500.‬‬
‫‪5000.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1668‬‬
‫הכוונה במילים "ויעבור מרדכי" (בקשר לתענית) היא‪:‬‬
‫שהלך לעיר אחרת‪.‬‬
‫שעבר משער המלך‪.‬‬
‫שעבר עבירה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1900‬‬
‫נעמי אמרה‪" :‬אל תקראנה לי נעמי ‪ -‬קראן לי‪?"...‬‬
‫מתוקה‬
‫חביבה‬
‫מרא‬
‫‪3‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪202‬‬
‫"ויזבחו לה' וידרו נדרים"‪ .‬נדרם היה‪:‬‬
‫לתת צדקה‪.‬‬
‫להתגייר‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1909‬‬
‫מה הפירוש "(ויחרד האיש) וילפת"?‬
‫מלשון לפת (מין ירק)‬
‫מלשון פחד‬
‫מלשון אחיזה‬
‫‪3‬‬
‫‪1907‬‬
‫בפסוק‪" :‬נערה מואבי' היא השבה עם נעמי" ‪ -‬לאיזה זמן‬
‫הכוונה בתיבת "השבה"?‬
‫עבר‬
‫הוה‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪1904‬‬
‫באיזו תקופה ארע הסיפור המסופר במגילת רות?‬
‫בתקופת שאול המלך‬
‫לאחר תקופת שאול‬
‫בתקופת אבצן‬
‫‪3‬‬
‫‪209‬‬
‫"שק ואפר" משותפים לספרים‪:‬‬
‫אסתר ורות‪.‬‬
‫אסתר‪ ,‬רות‪ ,‬יונה‪.‬‬
‫אסתר ויונה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1906‬‬
‫רות לקטה את השיבלים השוכבות ב‪:‬‬
‫שכיבה‬
‫שחיה‬
‫ישיבה‬
‫‪3‬‬
‫‪1905‬‬
‫אלו יסורים באו על נעמי?‬
‫דבר‬
‫שריפה‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪1908‬‬
‫דורו של בועז הי' פרוץ ב‪:‬‬
‫גניבה‬
‫גילוי עריות‬
‫חילול שבת‬
‫‪1‬‬
‫‪1910‬‬
‫על מי נאמר‪" :‬לא ישקוט האיש כי אם כילה הדבר היום"?‬
‫מרדכי‬
‫בועז‬
‫פלוני אלמוני הגואל‬
‫‪2‬‬
‫‪201‬‬
‫שליפת נעלו של הגואל היתה למטרת‪:‬‬
‫חליצה‪.‬‬
‫קנין חליפין‪.‬‬
‫זלזול עקב סירובו לגאול‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫רות‪ ,‬אסתר‪ ,‬יונה עם רש"י ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 90‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬חגי‪ ,‬זכריה‪ ,‬מלאכי ‪ +‬מצודות‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪4412‬‬
‫הגאולה העתידה הוזכרה בנבואת‪:‬‬
‫חגי‪.‬‬
‫זכריה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4756‬‬
‫הנביא מלאכי מזהיר ‪-‬בשם ה' ‪ -‬שלא אצטרך לזרוק "פרש על פסח וסוכות‬
‫פניכם‪ ,‬פרש חגיכם" ‪ -‬לאיזה חגים הכוונה?‬
‫פסח שבועות וסוכות‬
‫קורבות כחושים‬
‫‪3‬‬
‫‪4770‬‬
‫הנביא מתלונן‪" :‬היקבע אדם אלוקים‪ ,‬כי אתם קובעים אותי"‪,‬‬
‫כוונת הדברים היא מלשון‪:‬‬
‫קביעת מקום‬
‫קביעת זמן‬
‫עושק‬
‫‪3‬‬
‫‪4760‬‬
‫הנביא מוכיח את שומעי לקחו על כך שהם "נושאים פנים‬
‫בתורה" ‪ -‬הכוונה היא לאלה ש‪:‬‬
‫מטים את הדין לעשירים כשבאים לדין‬
‫תורה‬
‫מפרשים פירושים שאינם נכונים בתורה‬
‫מכבדים את מי שאין ראוי לכבדו עפ"י‬
‫תורה‬
‫‪1‬‬
‫‪4755‬‬
‫הנביא מלאכי מזהיר מפני פורענות שלא תגיע "אם לא‬
‫תשימו על לב לתת כבוד לשמי" ‪ -‬לאיזה כבוד כוונתו?‬
‫שלא להקריב קורבנות פיגול‬
‫שלא להקריב קורבנות כחושים‬
‫שלא לזלזל בתרומה וביכורים‬
‫‪2‬‬
‫‪4758‬‬
‫הנביא מדבר בשבחו של אהרן ואומר ש"מפני שמי נחת‬
‫הוא"‪ .‬משמעות התיבה נחת היא מלשון‪:‬‬
‫נחת רוח‬
‫ירידה‬
‫פחד‬
‫‪3‬‬
‫‪4416‬‬
‫הנביא זכריה ראה במראה הנבואה "סוסים אדומים שרוקים‬
‫ולבנים"‪ .‬פירוש המילה "שרוקים" הוא מלשון‪:‬‬
‫צבועים בגוונים שונים‪.‬‬
‫ירוקים‪.‬‬
‫שריקה (צפצוף)‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪143‬‬
‫"הסירו הבגדים הצואים מעליו"‪ .‬דימוי זה הוא ל‪:‬‬
‫השהיית בנייתו של בית המקדש‪.‬‬
‫חוסר רצון לשוב לארץ ישראל מן הגלות‪.‬‬
‫נשיאת נשים נכריות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4767‬‬
‫"מלאך הברית אשר חפצים הנה בא" ‪ -‬למי הכוונה?‬
‫אליהו הנביא‬
‫המלאך מיכאל‬
‫המלאך גבריאל‬
‫‪1‬‬
‫‪141‬‬
‫"אקחך זרבבל בן שאלתיאל עבדי נאם ה' ושמתיך כחותם"‪.‬‬
‫פשר הדימוי הוא‪ ,‬כי‪:‬‬
‫מובטחת לו מלכות‪ ,‬שהחותם הוא סימלה‪ .‬כשם שהחותם הוא עדות למלוכה‪ ,‬כך הוא ‪1‬‬
‫כשם שחותם טבעתו של אדם אינו סר‬
‫יהיה בבחינת עדות לקב"ה‪.‬‬
‫ממנו לעולם‪ ,‬כך לא תסור ממנו אהבת ה'‪.‬‬
‫‪4409‬‬
‫ה' מבטיח לזרובבל שהוא יהיה כמו "חותם"‪ .‬למה הכוונה?‬
‫כמו שאין חותם הטבעת זז מיד האדם כך‬
‫הקב"ה יהיה קרוב אליו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4413‬‬
‫הנביא חגי אומר‪" :‬העם הזה‪ ...‬וכן כל מעשה ידיהם‪ ...‬אשר‬
‫יקריבו שם ‪ -‬טמא הוא"‪ .‬מדוע מה שישראל יקריבו הוא טמא?‬
‫כי אינם בקיאים בהלכות טומאה וטהרה‪.‬‬
‫כי יש להם מחשבת פיגול לעבודה זרה‪.‬‬
‫כי יש להם מחשבת פיגול לאכול את‬
‫הקרבנות חוץ לזמנם וחוץ למקומם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4411‬‬
‫הנביא חגי התנבא על‪:‬‬
‫בנין בית המקדש השני‪.‬‬
‫חורבן בית המקדש השני‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4414‬‬
‫"סוסים (אדומים) שרוקים (ולבנים)" שראה הנביא זכריה‬
‫בנבואתו רומזים למלכות‪:‬‬
‫בבל‪.‬‬
‫מדי ופרס‪.‬‬
‫יון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4766‬‬
‫"פתאום יבואו אל היכלי האדון" ‪ -‬למי הכוונה?‬
‫בעל הבית‬
‫משיח‬
‫הקב"ה‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חתום וסגור‪ ,‬ואיש לא יוכל לפגוע בו לרעה‪ .‬מלשון חוטם (אף) וריח טוב‪.‬‬
‫חגי‪ ,‬זכריה‪ ,‬מלאכי ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 91‬מ‪331 -‬‬
‫‪4415‬‬
‫הנביא זכריה ראה "איש רוכב על סוס אדום‪ ,‬והוא עומד בין‬
‫ההדסים אשר במצולה" משמעות התיבה "מצולה" היא‬
‫מלשון‪:‬‬
‫צלצול‪.‬‬
‫צל‪.‬‬
‫מקום שיש בו ריבוי מים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪142‬‬
‫את ארבעת הקרנות ישליכו ארבעת ה‪:‬‬
‫הדסים‪.‬‬
‫חרשים‪.‬‬
‫סוסים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4757‬‬
‫בפסוק‪" :‬בריתי הייתה אתו החיים והשלום וגו'" ‪ -‬הנביא‬
‫מתכוון ל‪:‬‬
‫משה‬
‫אהרן‬
‫משיח‬
‫‪2‬‬
‫‪4759‬‬
‫בפסוק "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו‪ ,‬כי‬
‫מלאך ה' צבאות הוא" ‪ -‬למי הכוונה?‬
‫לאערן הכהן‬
‫לכל כהן גדול‬
‫לכל כהן הדיוט‬
‫‪3‬‬
‫‪4772‬‬
‫"תהיו אתם ארץ חפץ" ‪ -‬פירושו ש‪:‬‬
‫נשמות ישראל הם אלה שחפץ בהם ה'‬
‫בנשמות ישראל טמונים אוצרות רוחניים‬
‫יקרים‪ ,‬כמו שבמעמקי המים טמונים‬
‫אוצרות טבע יקרים‬
‫ארץ ישראל תמלא חפץ ורצון יושביה‪ ,‬כי‬
‫לא יחסר בה כל טוב‬
‫‪3‬‬
‫‪158‬‬
‫סמני את המשפט הנכון‪:‬‬
‫חגי וזכריה נבאו בסוף בית ראשון‪ ,‬ואילו‬
‫מלאכי ניבא אחרי חורבנו‪.‬‬
‫חגי זכריה ומלאכי ניבאו בתקופת שיבת‬
‫ציון‪.‬‬
‫חגי ניבא מיד לאחר חורבן בית ראשון‪,‬‬
‫ואילו זכריה ומלאכי ניבאו מעט לפני כן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4768‬‬
‫מתפקידו של מלאך הברית יהיה לטהר את‪:‬‬
‫הלווים‬
‫הכהנים‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪2‬‬
‫‪4410‬‬
‫הכוונה בהבטחה לזרובבל "ושמתיך כחותם כי בך בחרתי"‬
‫היא‪:‬‬
‫למשיח בן דוד‪.‬‬
‫למשיח בן יוסף‪.‬‬
‫לזרובבל עצמו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪139‬‬
‫"והמשתכר משתכר אל צרור נקוב"‪ .‬דימוי זה הוא תיאור ל‪:‬‬
‫סיבות לעיכוב בבנית המקדש‪.‬‬
‫גורמי הרעב בארץ‪.‬‬
‫חוסר ההצלחה בשל אי בניית המקדש‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4761‬‬
‫כשהנביא טוען "מדוע נבגד איש באחיו‪ ,‬לחלל ברית אבותינו" נשיאת נשים נכריות‬
‫כוונתו לכך שחטאו ב‪:‬‬
‫רצח אחים‬
‫שוד אחים‬
‫‪1‬‬
‫‪4769‬‬
‫"כי אני ה' לא שיניתי" ‪ -‬פירושו‪:‬‬
‫לא שיניתי את דעתי לאהוב את הטוב‬
‫ולשנוא את הרע‬
‫לא השתנתי מבריאת העולם‬
‫לא שיניתי את אחרים‬
‫‪1‬‬
‫‪4771‬‬
‫ישראל עשקו כביכול את הקב"ה באי נתינת‪:‬‬
‫ביכורים‬
‫מעשר ותרומה‬
‫כ"ד מתנות כהונה‬
‫‪2‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪4752‬‬
‫הנביא מצפה שיבוא מישהוא "ויסגור דלתיים‪ ,‬ולא תאיר‬
‫מזבחי חינם" ‪" -‬תאיר" הוא מלשון‪:‬‬
‫העלאת אור‪ ,‬היפך החושך‬
‫הדלקת אש‬
‫קללה (מארה)‬
‫‪2‬‬
‫‪4739‬‬
‫הנביא זכריה ראה "מנורת זהב כולה‪ ,‬וגולה על ראשה"‪ .‬מה‬
‫זו "גולה"?‬
‫ספל עגול ובתוכו שמן‬
‫גלגל‬
‫כדור קטן מזכוכית שהילדים משחקים בו‬
‫‪1‬‬
‫‪146‬‬
‫"והנה שתים נשים יוצאות ורוח בכנפיהם"‪ .‬דימוי זה הוא ל‪:‬‬
‫יהודה וישראל‪.‬‬
‫יון ומדי‪.‬‬
‫בבל וכשדים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חגי‪ ,‬זכריה‪ ,‬מלאכי ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 92‬מ‪331 -‬‬
‫‪4745‬‬
‫הנביא זכריה ראה "שתי נשים בעלות כנפיים נושאות איפה‬
‫בין שמים וארץ" ‪ -‬מי הן שתי הנשים?‬
‫יהודה וישראל‬
‫פרס ומדי‬
‫בבל וכשדים‬
‫‪3‬‬
‫‪4750‬‬
‫העוול שעשו בזמן מלאכי בהבאת הקורבנות הוא הקרבת‪:‬‬
‫עוור‬
‫פיסח וחולה‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4744‬‬
‫הנביא זכריה ראה "(ככר עופרת נשאת‪ ,‬וזאת) אישה אחת‬
‫יושבת בתוך האיפה"‪ .‬מי זאת האישה?‬
‫אם ישראל‬
‫איזבל‬
‫בבל‬
‫‪1‬‬
‫‪4754‬‬
‫הנביא מלאכי מצווה‪" :‬ועתה אליכם המצווה הזאת‪ ,‬הכהנים"‬
‫‪ -‬לאיזו מצוה כוונתו?‬
‫שלא יקריבו קורבנות כחושים‬
‫שלא יקריבו קורבנות פיגול‬
‫שלא יזלזלו בתרומה שהם מקבלים‬
‫‪1‬‬
‫‪4742‬‬
‫ה"מגילה עפה" שראה הנביא זכריה "ארכה עשרים באמה‬
‫ורחבה עשר באמה" ‪ -‬רומזת על‪:‬‬
‫בנין ביהמ"ק‬
‫חורבן ביהמ"ק‬
‫ביאת המשיח‬
‫‪2‬‬
‫‪4749‬‬
‫הכהנים לטענת הנביא מבזים את ה' ב‪:‬‬
‫הבאתם קורבנות בעלי מום‬
‫גרובם לברך ברכת כהנים‬
‫ברכת כהנים שמברכים בביהמ"ק בלי‬
‫בזכרת השם המפורש‬
‫‪1‬‬
‫‪4747‬‬
‫איזה נביא בא לישראל בהצהרה לבבית בשם ה'‪" :‬אהבתי‬
‫אתכם אמר ה'"?‬
‫חגי‬
‫זכריה‬
‫מלאכי‬
‫‪3‬‬
‫‪140‬‬
‫"גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון"‪ .‬הכוונה היא ל‪:‬‬
‫בית המלוכה מזרע דוד‪.‬‬
‫בית המקדש השני‪.‬‬
‫בית המקדש השלישי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪145‬‬
‫"וישלך אותה אל תוך האיפה"‪ .‬החטא הנרמז ב"איפה" הוא‪:‬‬
‫הנהגת איפה ואיפה בדין‪.‬‬
‫אי הפרשת חלה מן העיסה באפייתה‪.‬‬
‫אי דיוק במשקל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4741‬‬
‫"שני בני היצהר‪ ,‬העומדים על אדון כל הארץ" הם‪:‬‬
‫אחאב וצדקיהו‬
‫מלך המשיח וכה"ג‬
‫דתן ואבירם‬
‫‪2‬‬
‫‪4418‬‬
‫"אני קפצתי מעט‪ ,‬והמה עזרו לרעה" ‪ -‬מבטא את כעסו של‬
‫הקב"ה על‪:‬‬
‫הבבליים‪.‬‬
‫הפרסיים‪.‬‬
‫היווניים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪144‬‬
‫"אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ"‪" .‬שני בני‬
‫היצהר" הם‪:‬‬
‫המלך המשיח והכהן הגדול‪.‬‬
‫יהודה ובנימין‪.‬‬
‫זרובבל וזכריה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4753‬‬
‫בזמן מלאכי היו שטענו שעבודת הקורבנות היא "נבזה" ‪-‬‬
‫במה?‬
‫כי הם היו בעצם נגד הפולחן של‬
‫הקורבנות (צער בע"ח)‬
‫כי הם לא האמינו שע"י שחיטת בהמה‬
‫יכולים להתכפר חטאים‬
‫כי הם זורקים את הדם על המזבח‬
‫ומקטירים עליו חלב וזה לא יפה‬
‫‪3‬‬
‫‪147‬‬
‫"במרכבה הראשונה סוסים אדומים"‪ .‬כונת הדברים ל‪:‬‬
‫אדום‪.‬‬
‫מדי‪.‬‬
‫בבל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4740‬‬
‫"מי אתה הר הגדול לפני זרו בבל למי שור"‪ .‬למי התכוון‬
‫הנביא בתואר "זרובבל"?‬
‫לנבוכדנצאר מלך בבל‬
‫לזרובבל עצמו‬
‫למלך המשיח‬
‫‪3‬‬
‫‪155‬‬
‫"מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור"‪" .‬הר הגדול" הוא‪:‬‬
‫מלך גוג‪.‬‬
‫נבוכדנצר‪.‬‬
‫כורש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4746‬‬
‫לאחר שהנביא זכריה ראה נשים בעלות כנפים נושאות איפה הגלות באה לישראל מידה כנגד מידה על‬
‫מעשיהם הלא טובים‬
‫בין שמים וארץ‪ ,‬הוא קיבל הסבר שזהו רמז ל‪:‬‬
‫יהודים ישארו בבבל גם כשהבית השני‬
‫יעמוד על תילו‬
‫סוף רשעי אומות העולם לאבדון‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חגי‪ ,‬זכריה‪ ,‬מלאכי ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 93‬מ‪331 -‬‬
‫‪4743‬‬
‫לאחר שהניא זכריה שמע דברי נבואה מ"המלאך הדובר בי"‬
‫המלאך יצא‪.‬למה רוצזת יציאה זו?‬
‫ליציאת ישראך לגלות‬
‫לסילוק הנבואה מישראל בזמן הגלות‬
‫ליציאה בחרי אף וכעס‬
‫‪2‬‬
‫‪4419‬‬
‫נבואת זכריה "עוד תפוצינה ערי מטוב" היא מלשון‪:‬‬
‫"התפוצצות" של שפע טוב (לטובה)‪.‬‬
‫"התפוצצות" של רוב טובה שאי אפשר‬
‫לקבל‪.‬‬
‫פיזור‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4748‬‬
‫תשובת הנביא על הסברה שאולי אהבת ה' לישראל היא‬
‫בזכות האבות והאמהות אבל לא לישראל עצמם‪ ,‬היא ש‪:‬‬
‫את עשיו ה' שונא‬
‫אי אפשר לשמור את אהבת האבות‬
‫והאמהות לכל כך הרבה דורות‬
‫האהבה שמצד האבות כבר פסקה בחטא‬
‫העגל‬
‫‪1‬‬
‫‪4751‬‬
‫טענת הנביא על האומרים‪" :‬שלחן ה' נבזה הוא" מתייחסת ל‪ :‬מזבח הפנימי‬
‫מזבח החיצון‬
‫השולחן שעומד בהיכל (בקודש)‬
‫‪2‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪157‬‬
‫"ולא ילבשו אדרת שער למען כחש"‪ .‬הדברים אמורים‬
‫בהקשר ל‪:‬‬
‫חזרתם בתשוובה של נביאי השקר‪.‬‬
‫רשעם של נביאי השקר‪.‬‬
‫עונשם של נביאי השקר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪154‬‬
‫"ואקח לי שני מקלות‪ ,‬לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי‬
‫חובלים"‪ .‬דימוי זה הוא ל‪:‬‬
‫צדיקים ורשעים‪.‬‬
‫שכר ועונש‪.‬‬
‫כהנים מבית חשמונאי שמשלו בבית‬
‫המקדש השני‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4731‬‬
‫הנבואה "הוי‪ ,‬הוי ונוסו מארץ צפון‪ ...‬כי כארבע רוחות השמים עשרת השבטים‬
‫פרשתי אתכם נאום ה'" ‪ -‬כלפי מי נאמר?‬
‫בני יהודה ובנימין‬
‫האובדים מארץ אשור והנידחים מארץ‬
‫מצרים‬
‫‪2‬‬
‫קרוב משפחה (ע"ד גילוי עריות)‬
‫תלמיד (מעורר ושואל את רבו שאלות)‬
‫‪3‬‬
‫זכריה‬
‫זרובבל‬
‫‪2‬‬
‫‪4732‬‬
‫ה' מזהיר את הגויים המזיקים לישראל‪" :‬כי הנוגע בכם‪ ,‬נוגע‬
‫בבבת עינו"‪" .‬בבת עינו" של מי?‬
‫של הקב"ה‬
‫של עצמו‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4724‬‬
‫נבואות זכריה נאמרו בתקופת‪:‬‬
‫הבית הראשון (בזמן חורבנו)‬
‫הבית השני (בתחילת בניינו)‬
‫גלות בבל‬
‫‪2‬‬
‫‪4730‬‬
‫הנביא מכונה בכתוב בשם "נער"‪ .‬מדוע הוא מכונה בשם זה? כי הוא היה אז צעיר לימים‬
‫כי הוא היה אז נער שליח‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪4763‬‬
‫הנביא מזהיר את נושאי הנשים הנכריות בעונש‪" :‬יכרת ה'‬
‫לאיש אשר יעשנה‪ ,‬ער ועונה"‪ ,‬משמעות התיבה "עונה" היא‬
‫מלשון‪:‬‬
‫חכם (העונה על השאלות)‬
‫עינוי וצער‬
‫זמנים ותקופות (שלא יהיו לו זמנים טובים) ‪1‬‬
‫‪4726‬‬
‫"סוסים (אדומים שרוקים ו)לבנים" שראה הנביא זכריה‬
‫בנבואתו‪ ,‬רומזים למלכות‪:‬‬
‫מלכות בבל‬
‫מלכות מדי ופרס‬
‫מלכות יון‬
‫‪3‬‬
‫‪4727‬‬
‫הנביא זכריה התנבא על‪:‬‬
‫בנין ביהמ"ק השני‬
‫חורבן ביהמ"ק השני‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4762‬‬
‫הנביא מזהיר את נושאי הנשים הנכריות בעונש‪" :‬יכרת ה'‬
‫לאיש אשר יעשנה‪ ,‬ער ועונה"‪ .‬משמעות התיבה "ער" היא‬
‫מלשון‪:‬‬
‫‪4729‬‬
‫הנבואה "פרזות תשב ירושלים" נאמרה ל"נער"‪ ,‬מיהו הנער? חגי‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫ערנות (היפך השינה)‬
‫חגי‪ ,‬זכריה‪ ,‬מלאכי ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 94‬מ‪331 -‬‬
‫מלך המשיח‬
‫יהושע כהן גדול‬
‫‪2‬‬
‫זרובבל בן שאלתיאל‬
‫‪4737‬‬
‫"הנני מביא את עבדי צמח" ‪ -‬מיהו "צמח"?‬
‫דברו דברי תורה‬
‫קיימו את ההוראה"עשה לך רב וקנה לך‬
‫חבר"‬
‫‪1‬‬
‫‪4773‬‬
‫"אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע" ‪ -‬מה דברו שהקב"ה צדיק בכל דרכיו‬
‫יראי ה'?‬
‫מלכות מדי ופרס‬
‫מלכות יון‬
‫‪1‬‬
‫מלאך משמים‬
‫שליח‬
‫‪2‬‬
‫‪150‬‬
‫"וספדו עליו כמספד על היחיד"‪ .‬מספד זה יהיה על‪:‬‬
‫הנהרגים במלחמה העתידה‪.‬‬
‫משיח בן יוסף‪.‬‬
‫יושבי ירושלים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4734‬‬
‫בשל מה רצה השטן לקטרג על יהושע כנאמר‪" :‬והשטן עומד‬
‫על ימינו לשטנו"?‬
‫על שנשא אישה שאינה הוגנת‬
‫על שבניו נשאו אישה שאינה הוגנת‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪2‬‬
‫‪4733‬‬
‫מי עמד בסכנת קטרוג כנאמר‪" :‬והשטן עומד על ימינו‬
‫לשטנו"?‬
‫יהושע כהן גדול‬
‫חגי‬
‫זכריה‬
‫‪1‬‬
‫‪4736‬‬
‫מי הושלך לאש וניצל מן השריפה?‬
‫חנניה מישאל ועזריה‬
‫יהושע כהן גדול‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4735‬‬
‫מי הושלך לאש ע"י נבוכדנצאר וניצל מן השריפה?‬
‫עהושע כהן גדול‬
‫אחאב וצדקיהו‬
‫זכריה‬
‫‪1‬‬
‫‪4728‬‬
‫לאחר שהקב"ה הראה לנביא זכריה ארבע קרנות הוא הראה חורשים רעה‬
‫לו "ארבע חרשים"‪" .‬חרשים" בעניינו הם‪:‬‬
‫חורשים את השדה‬
‫אומנים (בעץ‪ ,‬אבן או מתכת)‬
‫‪3‬‬
‫‪149‬‬
‫"הוי רועי האליל עוזבי הצאן"‪ .‬משפט זה נאמר על‪:‬‬
‫אגריפס המלך‪.‬‬
‫הורדוס‪.‬‬
‫אריסטובלוס‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪148‬‬
‫"ואכחיד את שלושת הרועים ביום אחד"‪" .‬שלושת הרועים"‬
‫הם‪:‬‬
‫יהויכין‪ ,‬יהואחז ויהויקים‪.‬‬
‫יאשיהו‪ ,‬יהויקים ויהויכין‪.‬‬
‫שלושת בני יוחנן בן מתתיהו כהן גדול‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מלכות בבל‬
‫‪4725‬‬
‫"סוסים אדומים (שרוקים ולבנים)" שראה הנביא זכריה‬
‫בנבואתו‪ ,‬רומזים ל‪:‬‬
‫‪4764‬‬
‫"הנני שולח מלאכי ןפינה דרך לפני" ‪ -‬הכוונה במילה "מלאכי" נביא מלאכי‬
‫היא ל‪:‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪156‬‬
‫"והריקותי לכם ברכה עד בלי די"‪ .‬ברכה זו מובטחת בשכר‪:‬‬
‫נתינת צדקה‪.‬‬
‫הקרבת הקורבנות‪.‬‬
‫הפרשת מעשרות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4404‬‬
‫עד איזו דרגת טומאה יש בקדשים?‬
‫רביעי‪.‬‬
‫שלישי‪.‬‬
‫שני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4405‬‬
‫חגי הנביא חקר את הכהנים ‪ -‬בנוגע להלכות טומאה ‪ -‬אודות שלישי‪.‬‬
‫מאכל שנטמא באיזו דרגת (דרגות) טומאה?‬
‫רביעי‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4393‬‬
‫המלך דריוש היה‪:‬‬
‫בנו של אחשוורוש‪.‬‬
‫נכדו של אחשוורוש‪.‬‬
‫סבו של אחשוורוש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4395‬‬
‫הלשון "פחת יהודה" משמעותו‪:‬‬
‫שליט ומושל‪.‬‬
‫אדם פחות בערכו‪.‬‬
‫שנפל בפח (מכשול)‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חגי‪ ,‬זכריה‪ ,‬מלאכי ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 95‬מ‪331 -‬‬
‫‪4392‬‬
‫נבואות חגי נאמרו בתקופת‪:‬‬
‫הבית הראשון (לפני חורבנו)‪.‬‬
‫הבית השני (בתחילת בניינו)‪.‬‬
‫גלות בבל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4394‬‬
‫נבואת חגי הייתה מכוונת אל‪:‬‬
‫זרובבל בן שאלתיאל‪.‬‬
‫יהושע בן יהוצדק‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4391‬‬
‫נבואת חגי נאמרה בעיקרה בקשר לבניית בית המקדש‬
‫ה________‪:‬‬
‫ראשון‪.‬‬
‫שני‪.‬‬
‫שלישי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4400‬‬
‫שבעים שנה של חורבן שהתנבא עליו ירמיהו נשלמו בתקופת‪ :‬אחשוורוש‪.‬‬
‫כורש‪.‬‬
‫דריוש‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4397‬‬
‫בתחילת בניינו של בית שני היה כהן גדול‪:‬‬
‫זרובבל בן שאלתיאל‪.‬‬
‫יהושע בן יהוצדק‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4396‬‬
‫בתחילת בניינו של בית שני היה מושל יהודה‪:‬‬
‫זרובבל בן שאלתיאל‪.‬‬
‫יהושע בן יהוצדק‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4401‬‬
‫בפסוק "גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון" ‪ -‬לפי שני‪.‬‬
‫המצודות ‪ -‬הבית האחרון הוא בית המקדש ה‪:‬‬
‫שלישי‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4408‬‬
‫בגלל שלא הזדרזו לבנות את בית המקדש מיד בעלותם‬
‫מבבל‪ ,‬הכה ה' אותם ב‪:‬‬
‫שדפון ירקון וברד‪.‬‬
‫מחלות ממאירות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4406‬‬
‫בשאלת חגי הנביא לכהנים "הן ישא איש בשר קודש בכנף‬
‫בגדו וגו'‪ ,‬למה כוונתו במילים "בשר קודש"?‬
‫קודש‪.‬‬
‫קודש קודשים‪.‬‬
‫שרץ ונגלה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4407‬‬
‫הנביא חגי אומר‪" :‬העם הזה‪ ...‬וכן כל מעשה ידיהם‪ ...‬אשר‬
‫יקריבו שם טמא הוא"‪ .‬למה הכוונה "יקריבו שם"‪ ,‬היכן "שם"?‬
‫בבמות (לה')‪.‬‬
‫בבמות (לעבודה זרה)‪.‬‬
‫בבית המקדש‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4402‬‬
‫מצינו (כמה פעמים) שאמר הנביא חגי לישראל בשם ה' "אני‬
‫אתכם‪ ,‬נאום ה'"‪ .‬למה הכוונה בהבטחה זו?‬
‫להעלותם לדרגה גבוהה של דבקות בה'‪.‬‬
‫למנוע מחלות מישראל‪.‬‬
‫להפיג חששות מבעיות שיכולות להתעורר ‪3‬‬
‫מבניית המקדש בלי רשות השלטון‪.‬‬
‫‪4403‬‬
‫הכוונה בפסוק "והבאתם הבית ונפחתי בו" היא‪:‬‬
‫להביא כדור הביתה ולנפחו‪.‬‬
‫למצוא טיעון קלוש ולנפחו לממדים גדולים‪ .‬כשיביאו את יבול השדה הביתה‪ ,‬הקב"ה‬
‫יפח וישיב עליו רוח עד שהוא יאבד‪.‬‬
‫‪4775‬‬
‫"ויציותם ופשתים כעגלי מרבק" ‪ -‬הכוונה במילה "מרבק" היא דיר‬
‫מלשון‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫פיטום‬
‫ריבוי‬
‫‪1‬‬
‫‪4774‬‬
‫"ויציותם ופשתים כעגלי מרבק" ‪ -‬הכוונה במילה "פשתם"‬
‫היא מלשון‪:‬‬
‫פשתן‬
‫שתיה‬
‫ריבוי‬
‫‪3‬‬
‫‪4398‬‬
‫מי הורה להפסיק את בניית בית המקדש השני לאחר‬
‫שהתחילו בבניינו?‬
‫כורש‪.‬‬
‫דריוש‪.‬‬
‫אחשוורוש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4399‬‬
‫מי נתן רשות להתחיל בבניה מחודשת של בית המקדש‬
‫השני לאחר שחל הפסק בבניינו?‬
‫כורש‪.‬‬
‫דריוש‪.‬‬
‫אחשוורוש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪151‬‬
‫"לא יהיה אור יקרות וקפאון"‪ .‬דימוי זה מתאר מצב‪:‬‬
‫ביניים‪.‬‬
‫של מבוכה‪.‬‬
‫של בהירות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חגי‪ ,‬זכריה‪ ,‬מלאכי ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 96‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬יחזקאל פרקים א‪-‬ו‪ ,‬ט‪-‬יד‪ ,‬יח‪-‬כ‪ ,‬כב‪-‬מ‪ ,‬מז ‪ +‬מצודות‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪2782‬‬
‫"פשעינו וחטאינו עלינו וגם אנחנו נמקים וגו'" ‪ -‬משמעות‬
‫התיבה "נמקים" היא מלשון‪:‬‬
‫מקום‪.‬‬
‫המסה‪.‬‬
‫קומקום‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2481‬‬
‫"כרובים" הם‪:‬‬
‫מלאכים המשחיתים את ירושלים‪.‬‬
‫חיות המרכבה‪.‬‬
‫צמח שעליו נאכלים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3343‬‬
‫הנבואה "גשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר‬
‫עליו‪ ...‬ועל עמים רבים אשר איתו" נאמרה על‪:‬‬
‫נבוכדנצאר‪.‬‬
‫גוג‪.‬‬
‫מגוג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2457‬‬
‫"ואש מתלקחת ונוגה לו סביב" ‪ -‬עניינה של האש הוא‪:‬‬
‫התלהבות שאחזה בנביא למשמע קול ה'‪ .‬רמז לשריפת ביהמ"ק‪.‬‬
‫אש התורה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3342‬‬
‫הנבואה "ונשפטתי אתו בדבר ובדם‪ ,‬וגשם שוטף וגו'" נאמרה גוג‪.‬‬
‫על‪:‬‬
‫מגוג‪.‬‬
‫נבוכדנצאר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪163‬‬
‫"האומרים לא בקרוב בנות בתים‪ .‬היא הסיר ואנחנו הבשר"‪.‬‬
‫פשר הדימוי הוא‪ ,‬ש‪:‬‬
‫כשם שדפנות הסיר מגינות על הבשר‬
‫שבו‪ ,‬כך תגנה חומות ירושלים כל‬
‫יושביהם‪.‬‬
‫כשם שמטרת הסיר היא תכולתו‪ ,‬כך‬
‫ישכנו יושבי ירושלים בה לנצח‪ ,‬משום‬
‫שבלעדיהם אין לה תכלית‪.‬‬
‫כשם שהבשר אינו יוצא מן הסיר עד גמר‬
‫בישולו‪ ,‬כך לא יעזבו יושבי ירושלים את‬
‫עירם כל חייהם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2509‬‬
‫"חי אני נאום ה' אלוקים אם יהיה לכם עוד משול המשל הזה‬
‫בישראל" ‪ -‬כוונת הנביא היא‪:‬‬
‫שימותו מושלי המשלים בישראל‪.‬‬
‫שתתבטל הדרך של משילת משלים בא"י‬
‫(כי יש לזה מקום רק בחו"ל)‪.‬‬
‫שמשל מסויים יתברר כלא נכון‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3336‬‬
‫הייעוד ששם ה' בפי הנביא‪" :‬ואת רוחי אתן בקרבכם" ‪ -‬מה‬
‫טיבו? לאיזה רוח הכוונה?‬
‫רוח לימוד התורה‪.‬‬
‫רוח קיום המצוות‪.‬‬
‫רוח נבואה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2477‬‬
‫לאחר הקריאה "קרבו פקודות העיר" באו "ששה אנשים" ‪ -‬מי מפקדי העיר‪.‬‬
‫הם היו?‬
‫מלאכים‪.‬‬
‫אף וחמה קצץ משחית משבר ומכלה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2461‬‬
‫לחיות הקודש יש תנוחה של‪:‬‬
‫עמידה‪.‬‬
‫שכיבה‪.‬‬
‫ישיבה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3341‬‬
‫"היתה עלי יד ה' ויוציאני ברוח ה'" ‪ -‬משמעות הדימוי "רוח"‬
‫היא מלשון‪:‬‬
‫רוח נבואה‪.‬‬
‫רוח סערה‪.‬‬
‫רצון‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2460‬‬
‫המגילה שהנביא קיבל מאת ה' היתה כתובה‪:‬‬
‫משני צידיה‪.‬‬
‫מצדה הפנימי‪.‬‬
‫מצדה האחורי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2534‬‬
‫"כה אמר ה' אלוקים ופרשתי עליך וגו' בקהל עמים רבים‪,‬‬
‫והעלוך בחרמי" ‪" -‬חרמי" הוא מלשון‪:‬‬
‫חרם ונידוי‪.‬‬
‫רשת‪.‬‬
‫אובדן והשחתה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3339‬‬
‫"כה אמר ה' אלוקים עוד זאת אדרש לבית ישראל וגו'" ‪-‬‬
‫תיבת "אדרש" היא מלשון‪:‬‬
‫דרשה‪.‬‬
‫דרישה‪.‬‬
‫ראש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יחזקאל פרקים א‪-‬ו‪ ,‬ט‪-‬יד‪ ,‬יח‪-‬כ‪ ,‬כב‪-‬מ‪ ,‬מז ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 97‬מ‪331 -‬‬
‫‪162‬‬
‫"קח לך חרב חדה תער הגלבים"‪ .‬גלב הוא‪:‬‬
‫ספר‪.‬‬
‫מוציא להורג‪.‬‬
‫שוחט‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2456‬‬
‫"ותהי עליו שם יד ה'" ‪ -‬יד ה' עניינה‪:‬‬
‫נתינת שכר‪.‬‬
‫פורענות ועונש‪.‬‬
‫כח חוזק הנבואה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪161‬‬
‫הנביא מצטווה לשכב על צדו השמאלי‪ ,‬כנגד‪:‬‬
‫הלב‪ ,‬מקור החטאים‪ ,‬הנמצא בצד‬
‫השמאלי‪.‬‬
‫ארץ ישראל שהיא לשמאלה של בבל‪.‬‬
‫שומרון הנמצאת לשמאלה של מלכות‬
‫יהודה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪160‬‬
‫הנביא יחזקאל מכונה "בן אדם" משום‪:‬‬
‫שהדבר מבטא כי גם אדם יכול להגיע‬
‫לדרגות נבואיות‪.‬‬
‫שהוא עוד עלול לחשוב שהוא מלאך‬
‫לאחר שראה אותם‪.‬‬
‫משום שנבואתו יועדה לישראל שהיו אז‬
‫בדרגה נמוכה של "אדם"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2510‬‬
‫"(את כספו) בנשק לא יתן ותרבית לא יקח" ‪ -‬מה מוסיף‬
‫הנביא ב"תרבית לא יקח" על "בנשק לא יתן"?‬
‫גם אם הלווה נותן מעצמו ריבית בלי‬
‫דרישת המלוה‪.‬‬
‫ריבית קצוצה‪.‬‬
‫ריבית במסחר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2533‬‬
‫"תרפוס נהרותם" ‪" -‬תרפוס" הוא מלשון‪:‬‬
‫חולשה‪.‬‬
‫דריכה ורמיסה‪.‬‬
‫יובש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2511‬‬
‫"ושפכתי חמתי על סין" ‪ -‬הכוונה ל‪:‬‬
‫ארץ סין‪.‬‬
‫עיר במצרים‪.‬‬
‫עיר בכוש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪198‬‬
‫"לא עליתם בפרצות ותגדר גדר על בית ישראל לעמוד‬
‫במלחמה ביום ה'"‪ .‬הדברים מכוונים על‪:‬‬
‫הכהנים‪.‬‬
‫נביאי השקר‪.‬‬
‫הזקנים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2512‬‬
‫"והכרתי את המון נא" ‪" -‬נא" הוא מלשון‪:‬‬
‫בקשה‪.‬‬
‫נוי (יופי)‪.‬‬
‫שם עיר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2544‬‬
‫הנביא התנבא על עילם ש‪:‬‬
‫יקברו כולם בחפירה אחת‪.‬‬
‫יקברו כולם סמוך לקברות מצרים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪192‬‬
‫"הכה בכפך ורקע ברגלך ואמור אח"‪ .‬פעולות אלה של הנביא התראה‪.‬‬
‫אמורות להביע‪:‬‬
‫צער ואבלות‪.‬‬
‫חרון וכעס‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3337‬‬
‫"וזכרתם את דרכיכם הרעים ומעלליכם אשר לא טובים‬
‫ונקטתם בפניכם וגו'" ‪ -‬תיבת "ונקטתם" היא מלשון‪:‬‬
‫כריתה‪.‬‬
‫אחיזה‪.‬‬
‫קטנות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2535‬‬
‫"ותקח בנהרותיך‪ ,‬ותצלח מים ברגליך" ‪ -‬תיבת "ותקח" היא‬
‫מלשון‪:‬‬
‫נגיחה והדיפה‪.‬‬
‫משיכה והוצאה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪193‬‬
‫"ותהי בפי כדבש למתוק"‪ .‬הדברים נאמרו על‪:‬‬
‫אחרית הימים שאותה ראה הנביא‬
‫במראה נבואתו‪.‬‬
‫נבואת הנחמה שעליה נצטוה הנביא לנבא‪ .‬מגילת הנבואה שאותה נצטוה הנביא‬
‫לאכול‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2536‬‬
‫"ואתה כתנים בימים" ‪:" " -‬‬
‫צעיר לימים‪.‬‬
‫זקן בא בימים‪.‬‬
‫תנין הרובץ במים‪.‬‬
‫‪2537‬‬
‫"וכיסיתי בכבותך שמים (והקדרתי את כוכביהם)" ‪ -‬בדימוי‬
‫הזה מתכוון הנביא ל‪:‬‬
‫כיבוי השמים‪.‬‬
‫כיבוי השמש והירח‪.‬‬
‫כשאכבה אותך יצא עשן רב ויכוסו השמים ‪3‬‬
‫בענן‪.‬‬
‫‪3340‬‬
‫"היתה עלי יד ה'" ‪ -‬משמעות הדימוי היא מלשון‪:‬‬
‫הנהגה‪.‬‬
‫פעולה‪.‬‬
‫חוזק הנבואה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2480‬‬
‫מבנה הגוף של חיות המרכבה היה נראה כ‪:‬‬
‫בן אדם‪.‬‬
‫חיה‪.‬‬
‫עוף‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יחזקאל פרקים א‪-‬ו‪ ,‬ט‪-‬יד‪ ,‬יח‪-‬כ‪ ,‬כב‪-‬מ‪ ,‬מז ‪ +‬מצודות‬
‫‪3‬‬
‫עמוד ‪ 98‬מ‪331 -‬‬
‫‪159‬‬
‫"ומתוכה כעין החשמל מתוך האש"‪ .‬פירוש המילה "חשמל"‬
‫הוא‪:‬‬
‫ברקי אש‪.‬‬
‫זרם בערה‪.‬‬
‫שתיקה מדיבור‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2459‬‬
‫"והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק" ‪" -‬בזק" הוא‪:‬‬
‫ברד‪.‬‬
‫ברק‪.‬‬
‫אבן טובה המתנוצצת ומאירה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪194‬‬
‫הקב"ה העניק לנביא תכונות מיוחדות המאפשרות לו‬
‫להתמודד עם ישראל המסרבים לשמוע לו‪ .‬והן‪:‬‬
‫פנים חזקים ומצח חזק כשמיר‪.‬‬
‫איתנות כצור ולב כליבו של הארי‪.‬‬
‫לשון נופת צופים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2482‬‬
‫"והענן מלא את החצר הפנימית" ‪ -‬מי היא החצר הפנימית?‬
‫השטח שבתוך החיל‪.‬‬
‫העזרה‪.‬‬
‫עזרת כהנים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3368‬‬
‫מאיזה צד מגיע גוג?‬
‫צפון‪.‬‬
‫דרום‪.‬‬
‫מזרח‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2508‬‬
‫"מה לכם אתם מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל‬
‫וגו'" ‪ -‬כוונת הנביא לומר ש‪:‬‬
‫לא מתאים לדבר בדרך משל בא"י אלא‬
‫בחו"ל‪.‬‬
‫לא מתאים לדבר בדרך משל בעניינים‬
‫ארציים וחומריים אלא בדברים רוחניים‪.‬‬
‫לא נכון להזכיר משל אודות חורבן א"י‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3338‬‬
‫"לא למענכם אני עושה נאום ה' אלוקים‪ ,‬יודע לכם וגו'" ‪-‬‬
‫לאיזו עשיה מתכוין הנביא?‬
‫לגלות‪.‬‬
‫לגאולה‪.‬‬
‫לפורענות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2476‬‬
‫"ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית" ‪ -‬לאיזה בית‬
‫הכוונה?‬
‫בית המקדש‪.‬‬
‫בית עבודה זרה‪.‬‬
‫בית הנביא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2458‬‬
‫כמה כנפיים היו לחיות הקודש שיחזקאל ראה במרכבה‬
‫העליונה?‬
‫‪16‬‬
‫‪64‬‬
‫‪256‬‬
‫‪3‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪2485‬‬
‫"קול כנפי הכרובים נשמע עד החצר החיצונה" ‪ -‬מי היא‬
‫החצר החיצונה?‬
‫עזרת ישראל‪.‬‬
‫עזרת הנשים‪.‬‬
‫השטח שבין חומות הר הבית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3351‬‬
‫בנבואה "ושובבתיך וששאתיך והעלתיך מירכתי צפון וגו'" ‪-‬‬
‫תיבת "ושובבתיך" היא מלשון‪:‬‬
‫שבע‪.‬‬
‫שובבות‪.‬‬
‫שובע‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3352‬‬
‫בנבואה "ושובבתיך וששאתיך והעלתיך מירכתי צפון וגו'" ‪-‬‬
‫תיבת "וששאתיך" היא מלשון‪:‬‬
‫שש‪.‬‬
‫מגן דוד (בעל שש צלעות)‪.‬‬
‫הסתה ופיתוי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪164‬‬
‫"חתור לך בקיר והוצאת בו"‪ .‬ציווי זה נועד לסמל‪:‬‬
‫שיהיה זה בלתי אפשרי להמלט מן העונש‪ .‬שצדקיהו עתיד להמלט מן העיר דרך‬
‫מערה‪.‬‬
‫שגם אם נחתם הדין יש בכוחה של‬
‫התשובה לחתור תחת כסא הכבוד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪165‬‬
‫"גשם שוטף באפי יהיה ואבני אלגביש בחמה לכלה"‪ .‬דימוי‬
‫זה הוא ל‪:‬‬
‫אויב חזק שישים קץ לנבואת השקר‪.‬‬
‫עונשים שונים שינחתו על העם‪.‬‬
‫גודל כעסו של הקב"ה על החוטאים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2526‬‬
‫"ותארכנה פארותיו ממים רבים וגו'" ‪ -‬פארותיו הוא מלשון‪:‬‬
‫פרי‪.‬‬
‫פאר (יופי)‪.‬‬
‫ענף‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪167‬‬
‫"אחד מגוריה כפיר היה"‪ .‬כוונת הנביא ל‪:‬‬
‫יהויקים‪.‬‬
‫יהואחז‪.‬‬
‫יהויכין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יחזקאל פרקים א‪-‬ו‪ ,‬ט‪-‬יד‪ ,‬יח‪-‬כ‪ ,‬כב‪-‬מ‪ ,‬מז ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 99‬מ‪331 -‬‬
‫‪3348‬‬
‫הנביא מתנבא שלעתיד "ידעו הגויים כי אני ה' מקדש את‬
‫ישראל וגו'" ‪ -‬כיצד ידעו זאת הגויים?‬
‫ע"י השראת שכינה במקדש‪.‬‬
‫ע"י שבית המקדש (והשראת השכינה‬
‫שבו) יהיה קיים לעולם ולא יחרב‪.‬‬
‫ע"י רוח הנבואה שתשרה על ישראל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2528‬‬
‫"והשכנתי עליך כל עוף השמים‪ ,‬והשבעתי ממך חית כל‬
‫הארץ" ‪" -‬השבעתי" הוא מלשון‪:‬‬
‫שבועה‪.‬‬
‫שובע‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2529‬‬
‫"והשקיתי ארץ צפתך מדמך אל ההרים" ‪ -‬צפתך הוא מלשון‪:‬‬
‫העיר צפת‪.‬‬
‫צפיה למרחוק‪.‬‬
‫מים צפים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪195‬‬
‫מטרת בואם של זקני ישראל אל הנביא היתה‪:‬‬
‫לבקש על ירושלים שלא תחרב‪.‬‬
‫לבקש על מלכות בית דוד‪.‬‬
‫לדרוש בשלומו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪166‬‬
‫המשותף לנח‪ ,‬דניאל ואיוב בנבואת יחזקאל הוא בכך ש‪:‬‬
‫שלושתם ניצלו בצדקתם אך לא הגינו על‬
‫האחרים‪.‬‬
‫שלושתם ניצלו בנס‪.‬‬
‫שלושתם מסמלים פורענות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2463‬‬
‫סמני את המשפט הנכון בקשר לחיות הקודש שראה יחזקאל‪ :‬בלכתם החיות אינם מרעישים בכנפיהן‪.‬‬
‫בעומדם החיות אינם מרעישים בכנפיהן‪.‬‬
‫בלכתם החיות מרעישים בכנפיהן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2464‬‬
‫סמני את המשפט שאינו נכון בקשר לחיות הקודש שראה‬
‫יחזקאל‪:‬‬
‫רגלי החיות זוהרות כאילו משליכים‬
‫ניצוצות‪.‬‬
‫לרגלי החיות יש פרקים המאפשרים כיפוף‪ .‬לרגלי החיות אין פרקים המאפשרים‬
‫כיפוף‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2532‬‬
‫"כה אמר ה' אלוקים ופרשתי עליך וגו' בקהל עמים רבים‪,‬‬
‫והעלוך בחרמי" ‪" -‬חרמי" הוא מלשון‪:‬‬
‫חרם ונידוי‪.‬‬
‫רשת‪.‬‬
‫אובדן והשחתה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2462‬‬
‫לחיות הקודש אין תנוחה של‪:‬‬
‫שכיבה‪.‬‬
‫ישיבה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2554‬‬
‫"וקרוב יום לה' יום ענן" ‪ -‬בדימוי ענן מתכוון הנביא ל‪:‬‬
‫גשם‪.‬‬
‫פורענות‪.‬‬
‫מענה (תשובה)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪168‬‬
‫"שפת הסיר שפת‪ ,‬וגם יצוק בו מים"‪ .‬דימוי זה הוא‪:‬‬
‫סמל לעוצמת כעסו של ה'‪.‬‬
‫לתחילת המצור‪.‬‬
‫לחזון העצמות היבשות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪169‬‬
‫"פארך חבוש עליך"‪ .‬כוונת הדברים ל‪:‬‬
‫מגבעת‪.‬‬
‫תפילין‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2550‬‬
‫"נהה על המון מצרים" ‪ -‬הוא מלשון‪:‬‬
‫נהיה (קרה משהו בלשון עבר)‪.‬‬
‫נהי וקינה‪.‬‬
‫שמחה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2545‬‬
‫הנביא התנבא על אשור ש‪:‬‬
‫יקברו כולם בחפירה אחת‪.‬‬
‫יקברו כולם סמוך לקברות מצרים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2515‬‬
‫"והפיצותי את ‪ ...‬בגויים‪ ,‬וזכיתי אותם בארצות וידעו כי אני‬
‫ה'" ‪ -‬על מי נאמרה נבואה זו?‬
‫ישראל‪.‬‬
‫מצרים‪.‬‬
‫בבל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2548‬‬
‫"אל ארץ תחתיות אשר נתנו חתיתם בארץ חיים" ‪" -‬חתיתם" פחד‪.‬‬
‫הוא מלשון‪:‬‬
‫תחתית‪.‬‬
‫שבר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2514‬‬
‫"ובתחפנחס חשך ביום" ‪" -‬תחפנחס" הוא שם עיר ב‪:‬‬
‫כוש‪.‬‬
‫בבל‪.‬‬
‫מצרים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2551‬‬
‫"אז אשקיע מימיהם ונהרותם כשמן אוליך" ‪ -‬שייכות השמן‬
‫לנהר באה לבטא‪:‬‬
‫עשירות‪.‬‬
‫שמנינות‪.‬‬
‫צלילות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2465‬‬
‫בשעה שה' דיבר עם הנביא הוא דרש ממנו להיות בתנוחה‬
‫של‪:‬‬
‫נפילה על הפנים‪.‬‬
‫עמידה‪.‬‬
‫שכיבה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יחזקאל פרקים א‪-‬ו‪ ,‬ט‪-‬יד‪ ,‬יח‪-‬כ‪ ,‬כב‪-‬מ‪ ,‬מז ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 100‬מ‪331 -‬‬
‫‪2506‬‬
‫"ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה‪ .‬אל ההרים לא אכל‬
‫וגו'" ‪ -‬אי אכילה זו עניינה המנעות מאיסור‪:‬‬
‫טבל‪.‬‬
‫שביעית‪.‬‬
‫תקרובת עבודה זרה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3347‬‬
‫בנבואה "ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ‪ ...‬ומלך אחד יהיה‬
‫לכולם למלך‪ ,‬ולא יהיו עוד לשני גויים וגו'" הכוונה ל‪:‬‬
‫מדי ופרס‪.‬‬
‫יהודה ובנימין‪.‬‬
‫יהודה ואפרים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2484‬‬
‫"מראה האופנים כעין אבן תרשיש" ‪ -‬לאיזה גוון הכוונה?‬
‫תכלת‪.‬‬
‫ארגמן‪.‬‬
‫תולעת שני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2530‬‬
‫"ואפקים ימלאון ממך" ‪" -‬אפיקים" הוא מלשון‪:‬‬
‫מקומות של מים‪.‬‬
‫אופק‪.‬‬
‫איפוק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2531‬‬
‫"והקדרתי את כוכביהם" ‪ -‬הוא מלשון‪:‬‬
‫קדירה‪.‬‬
‫חושך‪.‬‬
‫עצבות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2527‬‬
‫"כפיר גויים" ‪ -‬בדימוי זה מתכוון הנביא ל‪:‬‬
‫כופר (בה') בין הגויים‪.‬‬
‫חזק מול הגויים‪.‬‬
‫כופר בזכות הגויים להתקיים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2505‬‬
‫לפי הנביא כיצד יתכן שהבן ישא בחטאי אביו?‬
‫כשהוא עצמו גם חוטא‪.‬‬
‫כשנתמלאה הסאה‪.‬‬
‫כשהוא עצמו גם חוטא וגם נתמלט סאה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2504‬‬
‫לפי הנביא כיצד יתכן שלצדיק שהרבה לעשות מעשים טובים כשחזר "בשאלה" ונהיה רשע‪.‬‬
‫לא יזכרו זכויותיו?‬
‫כשמתחרט על מעשיו הראשונים‪.‬‬
‫כשהפך להיות מחטיא את הרבים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2549‬‬
‫"רדה והשכבה את ערלים" ‪ -‬לאילו ערלים הכוונה?‬
‫יהודים שלא נימולו‪.‬‬
‫גויים שלא נימולו‪.‬‬
‫רשעים ערלי לב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2487‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬יחזקאל ביקש רחמים ואמר כי פני‬
‫השור יזכיר מעשה העגל שחטא בו ישראל‪ ,‬ונהפך פני השור‬
‫ל‪"...‬‬
‫פני כרוב‪.‬‬
‫פני נשר‪.‬‬
‫פני אדם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2475‬‬
‫"ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית" ‪ -‬הוא מלשון‪:‬‬
‫מחלה‪.‬‬
‫התחלה‪.‬‬
‫פחד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2490‬‬
‫"ויעל כבוד ה' ‪ ...‬ויעמוד על ההר אשר מקדם לעיר" ‪ -‬הכוונה‬
‫ל‪:‬‬
‫הר הצופים‪.‬‬
‫הר הזיתים‪.‬‬
‫הר המוריה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3350‬‬
‫בייעוד "ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות וכל חומה לארץ‬
‫תפול" מתכווין הנביא ל‪:‬‬
‫חוסר שווי משקל של היקום‪.‬‬
‫רעידת אדמה‪.‬‬
‫חרדה גדולה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2488‬‬
‫"ותשא אותי רוח" ‪ -‬לאיזו רוח הכוונה?‬
‫רוח סערה‪.‬‬
‫נפש רוח ונשמה‪.‬‬
‫נבואה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2516‬‬
‫על מי נאמר הדימוי "ארז בלבנון יפה ענף וחורש מצל"?‬
‫אשור‪.‬‬
‫בבל‪.‬‬
‫מצרים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2489‬‬
‫"ותבא אותי אל שער בית ה' הקדמוני" ‪ -‬הכוונה ל‪:‬‬
‫שער ההיכל המזרחי‪.‬‬
‫מקדש שילה שהיה פעם‪.‬‬
‫המשכן שהיה פעם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2486‬‬
‫"והאופנים מלאים עיניים סביב" ‪ -‬למה הכוונה?‬
‫עיניים כפשוטו‪.‬‬
‫גוונים מתחלפים בכל סביבם‪.‬‬
‫עיניים שמסוגלים לראות לכל צד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2483‬‬
‫"ויעמוד פתח שער בית ה' הקדמוני" ‪ -‬למה הכוונה?‬
‫פתח העזרה הפונה למזרח‪.‬‬
‫פתח הר הבית הפונה למזרח‪.‬‬
‫פתח ההיכל הפונה למזרח‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2555‬‬
‫"כוש ופוט ולוד וכל הערב" ‪" -‬הערב" הוא מלשון‪:‬‬
‫ערבים (ישמעאלים)‪.‬‬
‫מתיקות ונועם‪.‬‬
‫תערובת (ערבוביא)‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יחזקאל פרקים א‪-‬ו‪ ,‬ט‪-‬יד‪ ,‬יח‪-‬כ‪ ,‬כב‪-‬מ‪ ,‬מז ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 101‬מ‪331 -‬‬
‫‪2553‬‬
‫"כה אמר ה' אלוקים הלילו הה ליום" ‪" -‬הה" פירושו‪:‬‬
‫האות ה'‪.‬‬
‫יללה‪.‬‬
‫לשון שמחה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2552‬‬
‫"כה אמר ה' אלוקים הלילו הה ליום" ‪ -‬התיבה "הלילו" היא‬
‫מלשון‪:‬‬
‫יללה‪.‬‬
‫יום הילולא (הסתלקות צדיקים)‪.‬‬
‫חתונה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3349‬‬
‫"כה אמר ה' אלוקים האתה הוא אשר דברתי בימים קדמונים‬
‫ביד עבדיי נביאי ישראל וגו'" ‪ -‬לאילו נביאים הכוונה?‬
‫יחזקאל‪ ,‬ישעיה‪ ,‬וזכריה‪.‬‬
‫יחזקאל‪ ,‬ישעיה וירמיה‪.‬‬
‫זכריה‪ ,‬ישעיה וירמיה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪197‬‬
‫"רוח סערה באה מן הצפון"‪ .‬הדימוי הוא ל‪:‬‬
‫מלך בבל‪.‬‬
‫אשור‪ ,‬הנמצאת לצפונה של ארץ ישראל‪.‬‬
‫אחד מאופני המרכבה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3402‬‬
‫"בשובני והנה אל שפת הנחל עץ רב מאוד וגו'" ‪ -‬התיבה‬
‫"בשובני" היא מלשון‪:‬‬
‫שובבות‪.‬‬
‫חזרה‪.‬‬
‫בושה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2786‬‬
‫"ישגו צאני בכל ההרים ועל כל גבעה רמה וגו'" ‪ -‬תיבת‬
‫"ישגו" היא מלשון‪:‬‬
‫שגיא (כארז בלבנון ישגה)‪.‬‬
‫תעייה‪.‬‬
‫שגעון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2557‬‬
‫"ונשמו בתוך ארצות‪ ...‬ועריו בתוך ערים וגו'" ‪ -‬תיבת "ונשמו" שממה‪.‬‬
‫היא מלשון‪:‬‬
‫נשמה‪.‬‬
‫נשימה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2784‬‬
‫"רשע בעוונו ימות‪ ,‬ודמו ‪ -‬מידך אבקש" ‪ -‬במי הכתוב מדבר‪,‬‬
‫מידו של מי יבוקש דם הרשע?‬
‫מידו של הרשע‪.‬‬
‫מידו של הנביא‪.‬‬
‫מידו של כל מי שהיה בידו למחות ולא‬
‫מחה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2783‬‬
‫"צופה נתתיך לבית ישראל‪ ,‬ושמעת מפי דבר והזהרת אותם‬
‫וגו'" ‪ -‬במי הכתוב מדבר?‬
‫בנביא אמת‪.‬‬
‫בנביא שקר‪.‬‬
‫באדם המזהיר מפני גייסות מלחמה‬
‫המתקרבות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2468‬‬
‫"ויאמר אליהם טמאו את הבית" ‪ -‬במה?‬
‫בשרצים‪.‬‬
‫בעבודה זרה‪.‬‬
‫בחללים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2469‬‬
‫"ויאמר אליהם טמא את הבית" ‪ -‬לאיזה בית הכוונה?‬
‫בית המקדש‪.‬‬
‫בית עבודה זרה‪.‬‬
‫בית הנביא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪170‬‬
‫הנביא מתנבא כי נבוכדנצר יעלה על‪:‬‬
‫צור‪.‬‬
‫מצרים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2560‬‬
‫"ומכרתי את הארץ ביד רעים והשימותי ארץ ומלואה" ‪-‬‬
‫לאיזה ארץ הכוונה?‬
‫ארץ ישראל‪.‬‬
‫מצרים‪.‬‬
‫בבל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2496‬‬
‫"מעלות רוחכם אני ידעתי" פירושו‪:‬‬
‫ה' מכיר את המעלה המיוחדת של‬
‫הנשמה הפרטית של כל אחד מישראל‪.‬‬
‫ה' מכיר את המעלה הכללית של כל‬
‫נשמות ישראל‪.‬‬
‫ה' מכיר את המחשבות העולות על רוחכם‪3 .‬‬
‫‪3396‬‬
‫היחס של חומת הר הבית לבנין המקדש הוא שהחומה היא‪:‬‬
‫גבוהה יותר‪.‬‬
‫נמוכה יותר‪.‬‬
‫שווה לבנין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3398‬‬
‫"בצאת האיש קדים וקו בידו וגו'" ‪ -‬מהו לשון "קדים"?‬
‫כמו כדים‪.‬‬
‫לשון מזרח‪.‬‬
‫לשון השתחוואה (לקוד קידה)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יחזקאל פרקים א‪-‬ו‪ ,‬ט‪-‬יד‪ ,‬יח‪-‬כ‪ ,‬כב‪-‬מ‪ ,‬מז ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 102‬מ‪331 -‬‬
‫‪2467‬‬
‫למה התכוין ה' בצוותו לנביא "פצה פיך ואכול את אשר אני‬
‫נותן אליך"?‬
‫פת‪.‬‬
‫פירות‪.‬‬
‫מגילה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3397‬‬
‫"בצאת האיש קדים וקו בידו וגו'" ‪ -‬לאיזה איש הכוונה?‬
‫סנחריב‪.‬‬
‫גוג‪.‬‬
‫מלאך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3399‬‬
‫"בצאת האיש קדים וקו בידו וגו'" ‪ -‬מהו ה"קו" שבידו?‬
‫לשון כעס‪.‬‬
‫מכשיר מדידה‪.‬‬
‫הנהגה ע"פ שורת הדין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2466‬‬
‫ה' ציוה לנביא לא להתפעל מ"סרבים‪ ,‬סלונים ועקרבים" ‪-‬‬
‫סמני את המילה שאינה כינוי לקוצים‪:‬‬
‫סרבים‪.‬‬
‫סלונים‪.‬‬
‫עקרבים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2495‬‬
‫"רוח חדשה אתן בקרבכם" ‪ -‬הכוונה ל‪:‬‬
‫נשמה חדשה‪.‬‬
‫רצון חדש‪.‬‬
‫רוח הקודש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2559‬‬
‫"ונתתי יאורים חרבה" ‪ -‬עניינו‪:‬‬
‫עצירת גשמים‪.‬‬
‫סתימת תעלות המים‪.‬‬
‫גלות אנשי מצרים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2791‬‬
‫זעקת הנביא "ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם‬
‫קדשי וגו'" ‪ -‬מה פישרה? במה חיללו את שם ה'?‬
‫בעבודה זרה‪.‬‬
‫בעבירות שבין אדם לחבירו‪.‬‬
‫בעצם העובדה שישראל שהם עם ה' גלו‬
‫מארצם ונמצאים בין הגויים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2558‬‬
‫"ביום ההוא יצאו מלכים מלפני בצים וגו'" ‪ -‬תיבת "בצים"‬
‫עניינה‪:‬‬
‫ביצים של תרנגולת‪.‬‬
‫ספינות‪.‬‬
‫ביצות (אדמה מוצפת מים)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2541‬‬
‫בדימוי "בעופפי חרבי על פניהם" מרמז הנביא ל"חרבה"‬
‫שהיא‪:‬‬
‫נבוכדנצר‪.‬‬
‫מלאך המות‪.‬‬
‫השטן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2788‬‬
‫"לקחו עם הארץ איש אחד‪ ...‬ונתנו אותו להם לצופה" ‪-‬‬
‫משמעות התפקיד היא להיות‪:‬‬
‫נביא אמת‪.‬‬
‫נביא שקר‪.‬‬
‫מזהיר מפני גייסות מלחמה המתקרבות‬
‫לעיר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2556‬‬
‫"בני ארץ הברית אתם בחרב יפולו" ‪ -‬המושג "ארץ הברית"‬
‫מוסב על‪:‬‬
‫ארץ ישראל‪.‬‬
‫מצרים‪.‬‬
‫ארצות שכרתו ברית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3407‬‬
‫והיה עמדו עליו דוגים מעין גדי ועד עין עגליים וגו'" ‪ -‬כוונת‬
‫הנביא בתיבה "דוגים" היא ל‪:‬‬
‫דגים גדולים‪.‬‬
‫דגים קטנים‪.‬‬
‫דייגים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2497‬‬
‫על מי התנבא יחזקאל "ולקחו המונה ונהרסו יסודותיה"?‬
‫כוש‪.‬‬
‫בבל‪.‬‬
‫מצרים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2500‬‬
‫"והוא את כל אלה לא עשה‪ ,‬כי גם אל ההרים אכל וגו' ‪-‬‬
‫אכילה זו מה טיבה?‬
‫אכילת פירות ערלה‪.‬‬
‫אכילת תקרובת עבודה זרה‪.‬‬
‫אכילה במושב לצים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3400‬‬
‫"וימד אלף באמה ויעבירני במים מי אפסיים" ‪ -‬התיבה‬
‫"אפסיים" עניינה‪:‬‬
‫לשון אפס‪.‬‬
‫כף היד‪.‬‬
‫כף הרגל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3403‬‬
‫"ויאמר אלי‪ :‬המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וגו'" ‪-‬‬
‫"הגלילה הקדמונה" היא מלשון‪:‬‬
‫המחוז המזרחי‪.‬‬
‫המחוז הקדמי‪.‬‬
‫מים המתגלגלים וכאילו קדים קידה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3405‬‬
‫"ויאמר אלי‪ :‬המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וירדו‬
‫על הערבה ובא הימה וגו'" ‪ -‬כוונת הנביא בתיבות "ובא‬
‫הימה" היא ל‪:‬‬
‫ים המלח‪.‬‬
‫ים כנרת‪.‬‬
‫ים תיכון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יחזקאל פרקים א‪-‬ו‪ ,‬ט‪-‬יד‪ ,‬יח‪-‬כ‪ ,‬כב‪-‬מ‪ ,‬מז ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 103‬מ‪331 -‬‬
‫‪3404‬‬
‫"ויאמר אלי‪ :‬המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וירדו‬
‫על הערבה וגו'" ‪ -‬כוונת הנביא בתיבת "הערבה" היא ל‪:‬‬
‫ים כנרת‪.‬‬
‫ים המלח‪.‬‬
‫מחוז בארץ ישראל דרומית לבאר שבע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3406‬‬
‫"ויאמר אלי‪ :‬המים האלה יוצאים אל הגלילה הקדמונה וירדו‬
‫על הערבה ובא הימה אל הימה המוצאים‪ - :‬כוונת הנביא‬
‫ב"הימה המוצאים" היא ל‪:‬‬
‫ים כנרת‪.‬‬
‫ים המלח‪.‬‬
‫ים אוקיינוס‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2789‬‬
‫בדימוי "את החלב תאכלו ואת הצמר תלבשו‪ ,‬הבריאה‬
‫תזבחו‪ ,‬הצאן לא תרעו" ‪ -‬מתכוון הנביא להוכיח את הנוגעים‬
‫בדבר על‪:‬‬
‫שחיתות בהנהגת הציבור‪.‬‬
‫נבואת שקר‪.‬‬
‫חיי הוללות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2539‬‬
‫"והשימותי עליך עמים רבים" ‪" -‬והשימותי" הוא מלשון‪:‬‬
‫שממה‪.‬‬
‫תמהון‪.‬‬
‫השמה והנחה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2499‬‬
‫"אבות יאכלו בוסר ושיני הבנים תקהינה" ‪ -‬תקהינה הוא‬
‫מלשון‪:‬‬
‫שחרות‪.‬‬
‫חולשה‪.‬‬
‫לבנינות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3395‬‬
‫יחזקאל הובא לירושלים כדי לראות את תבנית המקדש‪:‬‬
‫הראשון‪.‬‬
‫השני‪.‬‬
‫השלישי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3394‬‬
‫יחזקאל ראה מלאך עומד ובידו פתיל פשתים וקנה המידה ‪-‬‬
‫לשם מה הוצרך לפתיל אם יש כבר ברשותו קנה למדידה?‬
‫למדידות ארוכות יותר‪.‬‬
‫למדידות קצרות יותר‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3401‬‬
‫"כי גאו המים מי שחו‪ ,‬נחל אשר לא יעבר" ‪" -‬מי שחו" הוא‬
‫מלשון‪:‬‬
‫שחיה‪.‬‬
‫סחיטה‪.‬‬
‫כפיפה (כפיפת קומה‪ ,‬השתחויה)‬
‫‪1‬‬
‫‪2538‬‬
‫"בהביאי שברך בגויים על ארצות אשר לא ידעתם" ‪" -‬שברך" שבר ומכה‪.‬‬
‫הוא מלשון‪:‬‬
‫תקוה וציפיה‪.‬‬
‫ברכה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2492‬‬
‫"ואדבר אל הגולה את כל דברי ה' וגו'" ‪ -‬פירושו‪:‬‬
‫דיבר שילכו לגלות‪.‬‬
‫דיבר שיצאו מהגלות‪.‬‬
‫דיבר לאנשי הגולה שימסרו את הנבואה‬
‫לאנשי ירושלים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2494‬‬
‫"ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם" ‪ -‬הכוונה ל‪:‬‬
‫השראת השכינה בבתי כנסיות שבגולה‪.‬‬
‫השראת השכינה אצל הצדיקים שבחו"ל‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2491‬‬
‫"האומרים לא בקרוב בנות בתים" פירושו‪:‬‬
‫לא בקרוב יתממש הייעוד הרע שחזה‬
‫הנביא ולכן כדאי לבנות בתים ולהתיישב‬
‫בהם‪.‬‬
‫לא כדאי בעתיד הקרוב לבנות בתים‪.‬‬
‫הבנות לא עומדות להנשא בקרוב ולהקים‬
‫בתים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2498‬‬
‫"הן כל הנפשות לי הנה" ‪ -‬כוונת הדברים‪:‬‬
‫כל נשמות ישראל הן חלק אלוקה ממעל‪.‬‬
‫אני שולט על כל הנפשות‪.‬‬
‫אני מחבב את כל הנפשות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2517‬‬
‫על מי נאמר הדימוי‪" :‬מים גדלוהו‪ ,‬תהום רוממתהו‪ ,‬את‬
‫נהרותיה הולך סביבות מטעה‪ ,‬ואת תעלותיה שלחה אל כל‬
‫עצי השדה"?‬
‫מצרים‪.‬‬
‫אשור‪.‬‬
‫בבל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2785‬‬
‫"ונטיתי ידי עליך ונתתיך שממה ומשמה" ‪ -‬כוונת הנביא‬
‫בתיבה "ומשמה" היא‪:‬‬
‫מלשון שממה‪.‬‬
‫מלשון משימה‪.‬‬
‫מלשון תמהון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יחזקאל פרקים א‪-‬ו‪ ,‬ט‪-‬יד‪ ,‬יח‪-‬כ‪ ,‬כב‪-‬מ‪ ,‬מז ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 104‬מ‪331 -‬‬
‫‪2790‬‬
‫"הוי רועי ישראל אשר היו רועים אותם‪ ,‬הלוא הצאן ירעו‬
‫הרועים" ‪ -‬כוונת הנביא במילים "רועים אותם" היא לרעיית‪:‬‬
‫עצמם‪.‬‬
‫הצאן‪.‬‬
‫ישראל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2787‬‬
‫"ולקחו עם הארץ איש אחד מקציהם וגו'" ‪" -‬מקציהם" הוא‬
‫מלשון‪:‬‬
‫מוקצה‪.‬‬
‫קצין‪.‬‬
‫קצה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2540‬‬
‫"ומלכיהם ישערו עליך שער וגו'" הוא מלשון‪:‬‬
‫שער ודלת‪.‬‬
‫שיער שבראש (תעמוד שער ראשם)‬
‫רוח סערה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3408‬‬
‫"מעין גדי ועד עין עגליים משטוח לחרמים יהיו גו'" ‪ -‬כוונת‬
‫הנביא בתיבה "חרמים" היא ל‪:‬‬
‫רשתות‪.‬‬
‫חרם ונידוי‪.‬‬
‫הרס והשחתה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪2520‬‬
‫"(בכל גאיות נפלו) דליותיו" ‪ -‬הוא מלשון‪:‬‬
‫דל ואביון‪.‬‬
‫ענפים‪.‬‬
‫שפך מי הנהר אל הים (דלתא)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3371‬‬
‫בנבואה "על הרי ישראל תפול אתה וכל אגפיך" ‪ -‬תיבת‬
‫"אגפיך" משמעה‪:‬‬
‫חיל‪.‬‬
‫כלי נשק‪.‬‬
‫ציוד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪172‬‬
‫קבורת ההרוגים ממלחמת גוג אמורה להמשך‪:‬‬
‫שבעה ימים‪.‬‬
‫שבעה חודשים‪.‬‬
‫שבע שנים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪171‬‬
‫העצמות היבשות היו של‪:‬‬
‫שבט אפרים שדחקו את הקץ לצאת‬
‫ממצרים‪.‬‬
‫נביאי אמת שנהרגו בבית ראשון‪.‬‬
‫שבט בנימין‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2793‬‬
‫הייעוד ששם ה' בפי הנביא "וקדשתי את שמי הגדול המחולל בבנין בית המקדש‪.‬‬
‫בגויים אשר חללתם וגו'" ‪ -‬מה טיבו? במה יקדש ה' את שמו?‬
‫בעצם העובדה שה' יגאל את ישראל מבין‬
‫הגויים‪.‬‬
‫בהשראת נבואה על ישראל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2794‬‬
‫הייעוד ששם ה' בפי הנביא‪" :‬והסירותי את האבן מבשרכם‬
‫ונתתי לכם לב בשר" ‪ -‬מה טיבו? מה עניינו של לב בשר?‬
‫לב נכנע‪.‬‬
‫לב בעל תאוות בשריות‪ ,‬גשמיות‪.‬‬
‫לב בעל רגש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3383‬‬
‫הנבואה "על זבחי אשר אני זובח לכם זבח גדול על הרי‬
‫ישראל ואכלתם בשר ושתיתם דם" ‪ -‬מוסבת על מפלת‪:‬‬
‫סנחריב‪.‬‬
‫גוג‪.‬‬
‫ישראל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3386‬‬
‫הנבואה "ושבעתם על שולחני סוס ורכב גבור וכל איש‬
‫מלחמה" ‪ -‬מוסבת על מפלת‪:‬‬
‫סנחריב‪.‬‬
‫גוג‪.‬‬
‫ישראל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3372‬‬
‫האומות שבאות עם גוג למלחמה מקורן הוא‪:‬‬
‫באיים‪.‬‬
‫בחצי האי‪.‬‬
‫ביבשה רגילה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2471‬‬
‫האיש לבוש הבדים השיב לה' "עשיתי כאשר ציוויתני" ‪ -‬מה‬
‫הוא עשה בפועל?‬
‫רשם על מצחי האנשים‪.‬‬
‫לא רשם על מצחי האנשים‪.‬‬
‫הרג את הרשעים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2546‬‬
‫הנביא התנבא על משך ותובל ש‪:‬‬
‫ימותו מיתה משונה‪.‬‬
‫ימותו מיתת צמא‪.‬‬
‫יקברו סמוך לקברות מצרים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3385‬‬
‫הנבואה‪" :‬ואכלתם חלב לשבעה ושתיתם דם לשכרון" ‪-‬‬
‫מוסבת על מפלת‪:‬‬
‫סנחריב‪.‬‬
‫גוג‪.‬‬
‫ישראל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יחזקאל פרקים א‪-‬ו‪ ,‬ט‪-‬יד‪ ,‬יח‪-‬כ‪ ,‬כב‪-‬מ‪ ,‬מז ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 105‬מ‪331 -‬‬
‫‪3370‬‬
‫הדימוי חציך מיד ימינך אפיל" ‪ -‬בא לרמז על‪:‬‬
‫פזילה‪.‬‬
‫אטרות יד‪.‬‬
‫אי הצלחה במלחמה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3384‬‬
‫הנבואה‪" :‬בשר גבורים תאכלו ודם נשיאי הארץ תשתו" ‪-‬‬
‫מוסבת על מפלת‪:‬‬
‫סנחריב‪.‬‬
‫גוג‪.‬‬
‫ישראל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3369‬‬
‫הדימוי "והכיתי קשתך מיד שמאלך וגו'" ‪ -‬בא לרמז על‪:‬‬
‫פזילה‪.‬‬
‫אטרות יד‪.‬‬
‫אי הצלחה במלחמה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2472‬‬
‫האיש לבוש הבדים נצטווה לרשום על מצח‪:‬‬
‫הצדיקים‪.‬‬
‫הרשעים‪.‬‬
‫הבינוניים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3373‬‬
‫הטעם לקבורת גוג ואנשיו הוא‪:‬‬
‫מפני כבודם‪.‬‬
‫כדי לטהר את הארץ מטומאתם‪.‬‬
‫כדי למנוע ריח רע ובעיות בריאות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2521‬‬
‫הדימוי "ויקנאוהו כל עצי עדן אשר בגן האלוקים" מוסב על‪:‬‬
‫סנחריב‪.‬‬
‫נבוכדנצר‪.‬‬
‫פרעה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3390‬‬
‫"בארבע עשרה שנה אחר אשר הוכתה העיר‪ ..‬היתה עלי יד‬
‫ה'" ‪ -‬הכאת העיר היתה בימי‪:‬‬
‫יהויכין‪.‬‬
‫צדקיה‪.‬‬
‫חזקיה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3388‬‬
‫"אשר שפכתי את רוחי על בית ישראל נאום ה' אלוקים" ‪-‬‬
‫משמעות "שפיכת הרוח" בפסוק זה היא‪:‬‬
‫כעס‪.‬‬
‫עונש‪.‬‬
‫נבואה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3391‬‬
‫"בראש השנה בעשור לחודש" ‪ -‬כיצד מסתדרים שני‬
‫המושגים יחד?‬
‫ראש השנה אינו כפשוטו בא' תשרי אלא‬
‫סתם תחילת השנה‪.‬‬
‫יש לשים פסיק בין שני המושגים כי הם‬
‫באמת שני דברים‪.‬‬
‫הכוונה לשנת היובל המתחילה בעשירי‬
‫לתשרי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3380‬‬
‫"אילים כרים ועתודים פרים מריאי בשן כולם" ‪ -‬משמעות‬
‫המילה "כרים" היא‪:‬‬
‫עזים זכרים‪.‬‬
‫עזים נקבות‪.‬‬
‫כבשים שמנים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3393‬‬
‫כשיחזקאל הובא במראה הנבואה לארץ ישראל והונח ב"הר‬
‫גבוה מאוד" הוא ראה את ירושלים מצד‪:‬‬
‫צפון‪.‬‬
‫דרום‪.‬‬
‫מזרח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3381‬‬
‫"אלים כרים ועתודים פרים מריאי בשן כולם" ‪ -‬משמעות‬
‫המילה "עתודים" היא‪:‬‬
‫עזים זכרים‪.‬‬
‫עזים נקבות‪.‬‬
‫כבשים שמנים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3382‬‬
‫"אלים כרים ועתודים פרים מריאי בשן כולם" ‪ -‬משמעות‬
‫המילה "מריאים" היא‪:‬‬
‫עזים זכרים‪.‬‬
‫עזים נקבות‪.‬‬
‫לשון פטום ושמן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2478‬‬
‫"ויקרא באזני קול גדול לאמור קרבו פקדות העיר" ‪ -‬פקדות‬
‫העיר הוא מלשון‪:‬‬
‫פקידים‪.‬‬
‫מפקדים‪.‬‬
‫זכרון (כמו פקוד פקדתי)‬
‫‪1‬‬
‫‪2518‬‬
‫הדימוי "גבהה קומתו מכל עצי השדה‪ ,‬ותרבינה סרעפותיו‪...‬‬
‫ממים רבים בשלחו" נאמר על‪:‬‬
‫מצרים‪.‬‬
‫אשור‪.‬‬
‫בבל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3375‬‬
‫"וקברו כל עם הארץ והיה להם לשם‪ ,‬יום הכבדי וגו'" ‪ -‬מהו‬
‫"יום הכבדי"?‬
‫מלשון כבוד‪.‬‬
‫מלשון כבדות‪.‬‬
‫מלשון חוזק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3377‬‬
‫"ועברו העוברים בארץ‪ ,‬וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון וגו'" ‪ -‬עד ביאת משיח‪.‬‬
‫עד מתי יתקיים הציון המוזכר בפסוק?‬
‫עד תחיית המתים‪.‬‬
‫עד שהקברנים יקברוהו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יחזקאל פרקים א‪-‬ו‪ ,‬ט‪-‬יד‪ ,‬יח‪-‬כ‪ ,‬כב‪-‬מ‪ ,‬מז ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 106‬מ‪331 -‬‬
‫כדי שהקברנים יוכלו לזהות את העצם‬
‫ולקוברה‪.‬‬
‫כדי למנוע בעיות בריאות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2792‬‬
‫זעקת הנביא "ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם‬
‫קדשי וגו'" כלפי מי היא מוסבת? מי בא לאן?‬
‫ישראל לבבל‪.‬‬
‫ישראל למדי ופרס‪.‬‬
‫מצרים לבבל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2543‬‬
‫הנביא התנבא על משך ותובל ש‪:‬‬
‫יקברו כולם בחפירה אחת‪.‬‬
‫יקברו כולם סמוך לקברות מצרים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3345‬‬
‫בנבואה "וקרב אותם אחד אל אחד‪ ...‬והיו לאחדים בידך"‬
‫הכוונה‪:‬‬
‫שבדרך נס הם יתאחדו ממש‪.‬‬
‫שיראו כאילו הם אחד‪.‬‬
‫שיהיו קרובים ונוגעים זה בזה (אבל לא‬
‫שיראו כאחד)‬
‫‪1‬‬
‫‪2519‬‬
‫"וייף (בגדלו באורך דליותיו)" ‪ -‬הוא מלשון‪:‬‬
‫יופי‪.‬‬
‫ניאוף‪.‬‬
‫עייפות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2470‬‬
‫"עוון בית ישראל ויהודה גדול" ‪ -‬מי הם "בית ישראל"?‬
‫כינוי כללי לעם ישראל כולו‪.‬‬
‫הנשארים בארצם אחר גלות מלכות‬
‫אפרים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3344‬‬
‫בנבואה "וקרב אותם אחד אל אחד‪ ...‬והיו לאחדים בידך"‬
‫מדובר על‪:‬‬
‫שתי עצמות (מהעצמות היבשות)‪.‬‬
‫שני עצים‪.‬‬
‫שני ילדים‬
‫‪2‬‬
‫‪2479‬‬
‫באיזה חלק מגופן היו נראות חיות המרכבה כחיות?‬
‫בראש‪.‬‬
‫בגוף‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2542‬‬
‫"בחרבות גבורים אפיל המונך" ‪ -‬מי הם הגבורים שהנביא‬
‫מרמז עליהם בנבואה זו?‬
‫הבבלים‪.‬‬
‫האשורים‪.‬‬
‫הכשדים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2522‬‬
‫ההתרסה "אל מי דמית ככה בכבוד ובגודל בעצי עדן‪ ,‬והורדת פרעה‪.‬‬
‫את עצי עדן אל ארץ תחתית וגו'" ‪ -‬נאמרה על‪:‬‬
‫נבוכדנצר‪.‬‬
‫סנחריב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3376‬‬
‫"ואנשי תמיד יבדילו וגו' מקצה שבעה חודשים יחקורו" ‪ -‬את‬
‫מה‪/‬מי יחקרו?‬
‫את הטרורויסטים לדעת ע"י מי נשלחו‪.‬‬
‫את גוג ומגוג‪.‬‬
‫יחפשו הרוגים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3389‬‬
‫"בעשרים וחמש שנה לגלותנו‪ ...‬היתה על יד ה'" ‪ -‬הכוונה‬
‫לגלות‪:‬‬
‫יהויכין‪.‬‬
‫צדקיה‪.‬‬
‫חזקיה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2525‬‬
‫"אל פורואתיו היו כל חית השדה" ‪ -‬פורואתיו הוא מלשון‪:‬‬
‫פרי‪.‬‬
‫פאר (יופי)‪.‬‬
‫ענף‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2474‬‬
‫"ממקדשי תחלו" ‪ -‬הכוונה מלשון‪:‬‬
‫מחלה‪.‬‬
‫התחלה‪.‬‬
‫פחד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2524‬‬
‫"כי כולם נתנו למות אל ארץ תחתית בתוך בני אדם אל יורדי‬
‫בור" ‪ -‬במילים אלו כוונת הנביא‪:‬‬
‫להטיף לשלילת הגאווה‪.‬‬
‫תוכחה לחזרה בתשובה כדי שלא ימותו‪.‬‬
‫לסיפור דברים‪ ,‬מה עלה בגורל החוטאים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2523‬‬
‫הדימוי "ואקדיר עליו לבנון וכל עצי השדה עליו עלפה"‬
‫מתייחס למפלת‪:‬‬
‫נבוכדנצר‪.‬‬
‫סנחריב‪.‬‬
‫פרעה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3379‬‬
‫שם העיר הסמוכה שבו יקברו אנשי גוג הוא‪:‬‬
‫המונה‪.‬‬
‫ירושלים‪.‬‬
‫בגדד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3378‬‬
‫"ועברו העוברים בארץ‪ ,‬וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון וגו'" ‪ -‬מפני כבוד המת‪.‬‬
‫הטעם לבניית הציון על העצם הוא‪:‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יחזקאל פרקים א‪-‬ו‪ ,‬ט‪-‬יד‪ ,‬יח‪-‬כ‪ ,‬כב‪-‬מ‪ ,‬מז ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 107‬מ‪331 -‬‬
‫‪2493‬‬
‫מה הביא את הנביא לזעוק בקול גדול "אהה ה' אלוקים כלה‬
‫אתה עושה את שארית ישראל"?‬
‫שחיטת בני צדקיהו‪.‬‬
‫סימוי עיניו של צדקיהו‪.‬‬
‫מיתת פלטיהו בן בניה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3392‬‬
‫יחזקאל ראה במראה הנבואה שהובא לארץ ישראל "ויניחנו‬
‫אל הר גבוה מאוד" ‪ -‬לאיזה הר הכוונה?‬
‫הר הבית‪.‬‬
‫הר הזיתים‪.‬‬
‫הר הצופים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2473‬‬
‫על ששת האנשים שבאו בנבואת יחזקאל נאמר‪" :‬ויעמדו אצל שעשה משה במדבר‪.‬‬
‫מזבח הנחושת" ‪ -‬לאיזה מזבח נחושת הכוונה?‬
‫מזבח אבנים שעשה שלמה‪.‬‬
‫מזבח נחושת שעשה שלמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3387‬‬
‫"ונשו את כלימתם ואת כל מעלם אשר מעלו בו וגו'" ‪-‬‬
‫משמעות המילה "ונשו" היא מלשון‪:‬‬
‫בושה‪.‬‬
‫משא וסבל‪.‬‬
‫שכחה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪196‬‬
‫הנביא מדמה את פרעה ל‪:‬‬
‫כפיר‪.‬‬
‫תנין‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3374‬‬
‫בייעוד "וקברו כל עם הארץ והיה להם לשם וגו'" ‪ -‬מהו ענין‬
‫השם?‬
‫שכ"כ הרבה אנשים נהרגו בעבורם‪.‬‬
‫שהם קוברים את אויביהם‪.‬‬
‫שהם גבורים שנצחו כ"כ הרבה אויבים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יחזקאל פרקים א‪-‬ו‪ ,‬ט‪-‬יד‪ ,‬יח‪-‬כ‪ ,‬כב‪-‬מ‪ ,‬מז ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 108‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬ישעיה א‪-‬מה ‪ +‬מצודות‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫‪2317‬‬
‫בפסוק ‪:‬מכף רגל ועד ראש אין בו מתום פצע וחבורה‪ ...‬לא‬
‫זרו ולא חובשו ולא רוככה בשמן" כוונת הנביא לומר‪:‬‬
‫שעם ישראל מלא עוונות באופן מבהיל‪.‬‬
‫שהעם עדיין לא נרפא מהמכות שנחתו‬
‫עליו‪ ,‬ומדוע הוא חוטא שוב?‬
‫שהעם לא מתבונן בהשגחה הפרטית של‬
‫ה' עליו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪175‬‬
‫"ועוד בה עשיריה"‪ .‬כוונת הדברים היא ל‪:‬‬
‫‪ 10‬מלכים‪.‬‬
‫‪ 10‬שנים‪.‬‬
‫‪ 10‬דורות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2331‬‬
‫"אשרו חמוץ" ‪ -‬חמוץ הוא מלשון‪:‬‬
‫מאכלים חמוצים שבני האדם נהנים מהם‬
‫(כגון מלפפון חמוץ)‪.‬‬
‫מאכלים חמוצים מקולקלים (כגון חלב‬
‫שהחמיץ)‪.‬‬
‫עשוק‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2332‬‬
‫"סבאך מהול במים" ‪ -‬סבאך הוא מלשון‪:‬‬
‫שכורים (כמו זולל וסובא)‪.‬‬
‫משקאות חריפים‪.‬‬
‫זקנים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪177‬‬
‫"היתפאר הגרזן על החוצב בו"‪ .‬הגרזן הוא‪:‬‬
‫נבוכדנצר‪.‬‬
‫מלך אשור‪.‬‬
‫כורש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2561‬‬
‫"והריחו ביראת ה'" ‪ -‬פירושו‪:‬‬
‫הוא "יריח" איזה אדם הוא ירא שמים‪.‬‬
‫הוא ירגיש וידע את האמת בקלות‪ ,‬בגלל‬
‫יראת ה' שבו‪.‬‬
‫הוא יתמלא רוח של יראת ה'‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2340‬‬
‫כשעוזיהו המלך נכנס להקטיר בהיכל הוא‪:‬‬
‫מת‪.‬‬
‫נתעוור‪.‬‬
‫נצטרע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪187‬‬
‫"והחרים ה' את לשון ים מצרים והניף ידו וכו'"‪ .‬הנביא מתאר‬
‫בכך את‪:‬‬
‫קיבוץ הגלויות‪.‬‬
‫עונשה של מצרים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2327‬‬
‫"אצרוף כבור סוגיך" ‪ -‬בור הוא מלשון‪:‬‬
‫חור באדמה‪.‬‬
‫סבון (בורית)‪.‬‬
‫בור ועם הארץ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪101‬‬
‫ב"תמנת סרח"‪:‬‬
‫קברו את עצמות יוסף‪.‬‬
‫נקבר יהושע בן נון‪.‬‬
‫היתה נחלתו על שבט אשר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2307‬‬
‫נבואתו הראשונה של ישעיה הנביא היתה על‪:‬‬
‫בבל ומואב‪.‬‬
‫יהודה וירושלים‪.‬‬
‫המרכבה העליונה וכסא הכבוד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪191‬‬
‫"ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן‬
‫יברכיהו"‪ .‬חז"ל אמרו על כך‪ ,‬כי‪:‬‬
‫שניהם חיו באותה תקופה לקראת סוף‬
‫בית ראשון‪.‬‬
‫אוריה היה בבית ראשון ואילו זכריה היה‬
‫בתחילת בית שני‪.‬‬
‫זכריה היה בבית ראשון ואילו אוריה היה‬
‫בבית שני‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2310‬‬
‫סוף נבואתו של ישעיה היה‪:‬‬
‫כשהרגוהו‪.‬‬
‫כשגלו עשרת השבטים‪.‬‬
‫בחורבן הבית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪173‬‬
‫"והיה החסון לנעורת ופעלו לניצוץ"‪ .‬דימוי זה נאמר על‪:‬‬
‫רשעי ישראל‪.‬‬
‫אומות העולם‪.‬‬
‫הפסלים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2562‬‬
‫"לא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח" ‪ -‬פירושו‪:‬‬
‫אינו מעוניין לראות האמת ולשפוט על פיה‪ .‬ביודעו שחושיו עלולים להטעותו הוא נשען בשופטו בני אדם לא יצטרך לראות בעיניו‬
‫ולשמוע באזניו כי בהרגשה פנימית יידע‬
‫רק על עדים כשרים‪.‬‬
‫הצדק עם מי‪.‬‬
‫‪178‬‬
‫"ושפט בצדק דלים"‪ .‬הדברים אמורים על‪:‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יאשיהו‪.‬‬
‫מלך המשיח‪.‬‬
‫ישעיה א‪-‬מה ‪ +‬מצודות‬
‫חזקיהו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫עמוד ‪ 109‬מ‪331 -‬‬
‫‪2346‬‬
‫מהו עניינה של קריאת המלאכים זה לזה?‬
‫ביטוי של אהבה ושמחה‪.‬‬
‫ביטוי של יראה וביטול‪.‬‬
‫כדי לומר קדושה ביחד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2343‬‬
‫מדוע המלאכים מכסים את פניהם?‬
‫כדי לא להביט בשכינה‪.‬‬
‫לצניעות‪.‬‬
‫מפני הבושה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪176‬‬
‫"כי ילד יולד לנו"‪ .‬ה"ילד" הוא‪:‬‬
‫משיח בן יוסף‪.‬‬
‫חזקיהו‪.‬‬
‫עם ישראל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2315‬‬
‫מה הם "(פרים כבשים ו) עתודים"?‬
‫כבשים ממין זכר‪.‬‬
‫עיזים ממין זכר‪.‬‬
‫עגלים רכים (שעתידים לגדול)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2316‬‬
‫מה העופות מנקרים יותר?‬
‫ענבים‪.‬‬
‫קישואים‪.‬‬
‫שניהם בשווה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪174‬‬
‫ישעיהו הנביא נענש על שכינה את ישראל‪:‬‬
‫"זרע מרעים"‪.‬‬
‫"עם טמא שפתים"‪.‬‬
‫"גוי חוטא"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2325‬‬
‫על מי מדובר בפסוק "אם יאדימו כתולע כצמר יהיו"?‬
‫החוט שקושרים בראש השעיר לעזאזל‬
‫ביוהכ"פ‪.‬‬
‫החטאים‪.‬‬
‫דם הנרצחים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2318‬‬
‫במילים "אדמתכם לנגדכם (זרים אוכלים אותה)" מתכוין‬
‫הנביא‪:‬‬
‫שהאדמה תהיה נגדכם ותצמיח לכם‬
‫פורענות‪.‬‬
‫שפרי אדמתכם יהיה מורעל ויצמיח לכם‬
‫פורענות‪.‬‬
‫שתראו בעיניכם כיצד הגויים אוכלים את‬
‫פרי אדמתכם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪2330‬‬
‫"(אוהב שוחד ורודף) שלמונים ‪ -‬הוא מלשון‪:‬‬
‫תשלום כסף ‪ -‬והוא שם נרדף לשוחד‪.‬‬
‫עיסקא‪ :‬אחד אומר לחבירו הצדיקני היום‬
‫בדיני ולמחר אצדיקך בדינך‪.‬‬
‫רודף שלום ואוהב שלום‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2312‬‬
‫הנביא טוען שישראל "נזורו אחור"‪ .‬התיבה "נזורו" היא‬
‫נזר ועטרה‪.‬‬
‫פרישה‪.‬‬
‫נזירות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2337‬‬
‫"הרימי בכח קולך מבשרת ירושלים‪ ,‬הרימי אל תיראי" ‪ -‬ממה מהגויים הבאים להלחם על ירושלים‪.‬‬
‫יש לכאורה לירא עד שהנביא מזהיר "אל תיראי"?‬
‫מפושעי ישראל‪.‬‬
‫יראה שלא תכחש הנבואה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2342‬‬
‫הכוונה ב"שרפים עומדים ממעל לו" היא‪:‬‬
‫מעליו‪.‬‬
‫לשמשו‪.‬‬
‫בדרגה גבוהה יותר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2338‬‬
‫"כרועה עדרו ירעה‪ ,‬בזרועו יקבץ טלאים‪ - "...‬דימוי זה‬
‫מתייחס ל‪:‬‬
‫משה רבינו‪.‬‬
‫דוד המלך‪.‬‬
‫הקב"ה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2313‬‬
‫"ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו" ‪ -‬מה מוסיפה הדוגמה‬
‫של חמור על שור?‬
‫החמור יותר מסור לבעליו‪.‬‬
‫החמור יותר טיפש‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2319‬‬
‫כיצד מכונה הביתן של השומר בכרם ובמקשה?‬
‫סוכה בכרם ומלונה במקשה‪.‬‬
‫מלונה בכרם וסוכה במקשה‪.‬‬
‫סוכה בכרם ובמקשה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2335‬‬
‫"והיה העקוב למישור והרכסים לבקעה ‪ -‬המילה עקוב היא‬
‫מלשון‪:‬‬
‫יעקב (בני ישראל)‪.‬‬
‫עקב (של כף הרגל)‪.‬‬
‫מעוות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫ישעיה א‪-‬מה ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 110‬מ‪331 -‬‬
‫‪2314‬‬
‫"שמעו שמים והאזינו ארץ" ‪ -‬הטעם שהנביא פונה לשמים‬
‫בלשון רבים (בזמן שפנייתו לארץ היא בלשון יחיד) הוא לפי‬
‫ש‪:‬‬
‫השמים חשובים יותר‪.‬‬
‫יש כמה רקיעים‪.‬‬
‫בשמים יש מלאכים רבים השומעים את‬
‫דבריו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2336‬‬
‫"יבש חציר נבל ציץ" ‪ -‬כוונת הנביא לרמז בזה על‪:‬‬
‫הגויים שיבואו למלחמה על ירושלים‬
‫לעתיד לבוא‪.‬‬
‫הגויים שבאו למלחמה על ירושלים בזמן‬
‫חזקיהו‪.‬‬
‫מכת שדפון לישראל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪179‬‬
‫"וטאטאתיה במטאטא השמד"‪ .‬הדברים אמורים על‪:‬‬
‫ירושלים‪.‬‬
‫מצרים‪.‬‬
‫בבל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2347‬‬
‫מדוע המלאכים מכסים את רגליהם?‬
‫לצניעות‪.‬‬
‫שלא להזכיר מעשה העגל‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2311‬‬
‫על הפצעים של ישראל אומר הנביא כי הם‪" :‬לא זרו ולא‬
‫חובשו"‪ .‬הכוונה בתיבת "זרו" היא מלשון‪:‬‬
‫זר ועטרה‪.‬‬
‫פיזור‪.‬‬
‫הפרשה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2334‬‬
‫"לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה" ‪ -‬למה הכוונה בכפלים? גלות בבל וגלות ראמולוס‪.‬‬
‫דיני אדם ודיני שמים‪.‬‬
‫בגשמיות וברוחניות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2322‬‬
‫לאיזו פרישת ידיים הכוונה בפסוק "בפרישכם כפיכם אעלים‬
‫עייני מכם"‬
‫תפילה‪.‬‬
‫נשיאת כפיים של ברכת כהנים‪.‬‬
‫הושטת יד תומכת לעני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2324‬‬
‫למה הכוונה בתיבה "(אם יהיו חטאיכם) כשנים"?‬
‫תקופת זמן (חדשים ושנים)‪.‬‬
‫ותק (הרבה זמן)‪.‬‬
‫אדומים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2321‬‬
‫למה הכוונה בתיבה "(מלונה ב) מקשה"?‬
‫שדה קישואים‪.‬‬
‫עיר מבוצרת הקשה לכיבוש‪.‬‬
‫מקום הגידול של בעלי חיים קשים‬
‫ומזיקים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪2328‬‬
‫בפסוק "(איכה היתה לזונה קריה נאמנה‪ )...‬צדק ילין בה" ‪-‬‬
‫הכוונה ל‪:‬‬
‫הלנת הדין‪.‬‬
‫עיוות הדין‪.‬‬
‫הצדק התמיד בה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2344‬‬
‫פחדו של ישעיהו "אוי לי כי נדמיתי" ענינו‪:‬‬
‫לקיתי בדמיון (פנטזיה)‪.‬‬
‫נאבדתי (הייתי מת)‬
‫נהייתי אילם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2308‬‬
‫תחילת התנבאותו של ישעיה היתה בתקופת המלוכה של‪:‬‬
‫עוזיהו‪.‬‬
‫אחז‪.‬‬
‫חזקיהו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪189‬‬
‫"מלך ביופיו תחזינה עיניך"‪ .‬הפסוק מדבר על‪:‬‬
‫הקב"ה‪.‬‬
‫מלך המשיח‪.‬‬
‫חזקיהו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪183‬‬
‫"הוי אריאל אריאל קרית חנה דוד"‪" .‬אריאל" הוא‪/‬היא‪:‬‬
‫ירושלים‪.‬‬
‫ביהמ"ק‪.‬‬
‫המזבח‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2345‬‬
‫כשישעיהו שמע את קדושת המלאכים נתמלא הבית בעשן‪.‬‬
‫לאיזה בית הכוונה?‬
‫ביתו הפרטי‪.‬‬
‫בית המלך‪.‬‬
‫בית המקדש‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2329‬‬
‫"(שריך) סוררים" ‪ -‬הוא מלשון‪:‬‬
‫הסרה ‪ -‬לסור מהדרך הנכונה‪.‬‬
‫מרידה ‪ -‬כמו בן סורר ומורה‪.‬‬
‫שררה ושלטון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2333‬‬
‫"דברו על לב ירושלים‪ ...‬כי מלאה צבאה" ‪ -‬צבאה הוא מלשון‪ :‬צבא וחיילים‪.‬‬
‫זמן קצוב‪.‬‬
‫צבי (בעל חיים)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫ישעיה א‪-‬מה ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 111‬מ‪331 -‬‬
‫כשחזקיהו מת‪.‬‬
‫‪2341‬‬
‫באיזו שנה התנבא ישעיה הנביא על מעשה המרכבה‬
‫העליונה?‬
‫כשעוזיהו נתעוור‪.‬‬
‫כשעוזיהו נצטרע‪.‬‬
‫‪181‬‬
‫"והיה ביום ההוא יחבוט ה' משבולת הנהר עד נחל מצרים"‪.‬‬
‫כוונת הדברים היא ש‪:‬‬
‫הקב"ה יעניש את אומות העולם היושבים‬
‫במקומות הללו‪.‬‬
‫באותה תקופה יתחוללו פגעי טבע חריגים‪ .‬הקב"ה יגאל את ישראל מבין האומות‪.‬‬
‫‪188‬‬
‫"ביום ההוא יפקוד ה'‪ ...‬כל לויתן נחש בריח"‪ .‬דימוי זה הוא ל‪ :‬בבל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ישמעאל‪.‬‬
‫מצרים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪182‬‬
‫"כי צו לצו קו לקו"‪ .‬במילים אלו מדבר הנביא על‪:‬‬
‫שכר המצוות שמצטרפות זו לזו‪.‬‬
‫הצורך בעשיית סייג למצוות‪.‬‬
‫רשעי ישראל שהתלוצצו מן המצוות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2309‬‬
‫משך זמן התנבאותו של ישעיה היה בתקופת המלכים‪:‬‬
‫עוזיהו יותם‪.‬‬
‫אחז וחזקיהו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2320‬‬
‫מה זה "מלונה במקשה"‬
‫מקום גידול לכלבים‪.‬‬
‫מקום גידול לחיות קשות ומזיקות‪.‬‬
‫הביתן של השומר בשדה קישואים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪180‬‬
‫"מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק"‪ .‬במילים אלו מתאר‬
‫הנביא ש‪:‬‬
‫לאחר ההשחתה שתבוא בזמן הגאולה‬
‫יהיה הדר לכל צדיק‪.‬‬
‫ישועת הצדיק תמהר כצבי‪.‬‬
‫תשבחות הגאולה יגיעו מקצות הארץ‬
‫במהירות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2323‬‬
‫על איזה מצב מדובר בפסוק‪" :‬אם יהיו חטאיכם כשנים‪ ...‬אם‬
‫יאדימו כתולע כצמר יהיו"?‬
‫אם ישובו בתשובה‪.‬‬
‫אם יעמדו בחטאם‪.‬‬
‫אם יקריבו קרבנות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2339‬‬
‫"בחיקו ישא עלות וינהל ‪ -‬התיבה עלות היא מלשון‪:‬‬
‫עולל ויונק‪.‬‬
‫עלות כספית‪.‬‬
‫עליונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪5265‬‬
‫"רהב הם שבת" ‪" -‬רהב" הוא מלשון‪:‬‬
‫יהב (נתינה)‬
‫גאווה‪.‬‬
‫להב(ה)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5264‬‬
‫בפסוק‪" :‬קראתי לזאת רהב הם שבת" הכוונה ל‪:‬‬
‫עם ישראל‪.‬‬
‫מצרים‪.‬‬
‫מדין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2348‬‬
‫הקדושה שמקדשים את שם ה' ג' פעמים ("קדוש קדוש‬
‫קדוש") שה' קדוש ומרומם ב‪:‬‬
‫עולם המלאכים‪ ,‬בעולם הגלגלים ובעולם‬
‫הזה‪.‬‬
‫חכמה בינה ודעת‪.‬‬
‫חסד גבורה ותפארת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5261‬‬
‫"מצרים הבל וריק יעזורו ‪ -‬הטעם לזה הוא‪:‬‬
‫לפי שגם להם אין תבואה בשנת בצורת‪.‬‬
‫לפי שהם אויבי ישראל‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5260‬‬
‫"מצרים הבל וריק יעזורו" ‪ -‬הטעם לזה‪:‬‬
‫כי אין להם כוח לעזור‪.‬‬
‫כי אין להם רצון לעזור‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪186‬‬
‫"הן גויים כמר מדלי"‪ .‬כוונת הדברים לתאר את‪:‬‬
‫המרורים שמאכילים אומות העולם את‬
‫ישראל‪.‬‬
‫חוזקם של האומות ביחס לישראל‪.‬‬
‫אפסותם של האומות כלפי הקב"ה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2326‬‬
‫"אשרו חמוץ" ‪ -‬אשרו הוא מלשון‪:‬‬
‫יושר‪.‬‬
‫אושר‪.‬‬
‫עושר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5250‬‬
‫"והיה מעוז פרעה לבושת" ‪ -‬מדוע?‬
‫כי פרעה לא עזר להם‪.‬‬
‫כי בושה לעם ישראל לבקש עזרה מגויים‪ .‬כי פרעה סרב לקבלם מאחר שאבותיהם‬
‫ברחו ממצרים‪.‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫ישעיה א‪-‬מה ‪ +‬מצודות‬
‫‪1‬‬
‫עמוד ‪ 112‬מ‪331 -‬‬
‫‪184‬‬
‫רבשקה היה‪:‬‬
‫נביא שקר‪.‬‬
‫שר צבא אשור‪.‬‬
‫מלך אשור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5251‬‬
‫"והיה מעוז פרעה לבושת" ‪ -‬הטעם לזה הוא כי‪:‬‬
‫פרעה נחלש‪ ,‬ובמקום מלוכה אדירה‬
‫הפכה מצרים לתלויה באחרים‪.‬‬
‫פרעה לא עזר לעם ישראל‪.‬‬
‫פרעה לא רצה לקבלם כי בעבר נלחמו בו‬
‫מלכי ישראל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5266‬‬
‫הנביא מדבר על הגאווה של מצרים שנובעת מ‪:‬‬
‫לא כלום‪ ,‬מתגאים בדבר שאין להם‪.‬‬
‫בסוסי המלחמה המשובחים שלהם‪.‬‬
‫בכלי המלחמה המשובחים שלהם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5253‬‬
‫ההולכים לרדת מצרים" ‪ -‬החטא מתבטא בזה ש‪:‬‬
‫הלכו בדרכי מצרים‪.‬‬
‫רצו להשתקע במצרים ולרדת מא"י‪.‬‬
‫רצו לבקש עזרה ממצרים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5259‬‬
‫הטעם שדבשת הגמל קרויה "דבשת"‪:‬‬
‫על שם הדבש שמורחים עליה‪.‬‬
‫על שם שמייבשת את הגמל שיש לו‬
‫חטוטרת עקומה‪.‬‬
‫על שם שמייבשת את הגמל בהלכו‬
‫במדבר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5262‬‬
‫הטעם לכך ש"מצרים הבל וריק יעזורו" הוא לפי ש‪:‬‬
‫אין להם כח לעזור‪.‬‬
‫אין להם רצון לעזור‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5263‬‬
‫הטעם ש"מצרים הבל וריק יעזורו" לישראל‪ ,‬הוא כי‪:‬‬
‫הם לא ירצו משום שהם שונאי ישראל‪.‬‬
‫מלבד זאת שאין להם כח הם גם שונאי‬
‫ישראל‪.‬‬
‫אין להם כח לעזור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5254‬‬
‫"לעוז במעוז פרעה" ‪ -‬פירושו‪:‬‬
‫לשון העזה ואומץ‪.‬‬
‫לשון חוזק‪.‬‬
‫לשון מקום (להיות במקום שנמצא פרעה)‪2 .‬‬
‫‪5252‬‬
‫"למען ספות חטאת" ‪ -‬פירוש ספות מלשון‪:‬‬
‫סוף‪.‬‬
‫הוספה‪.‬‬
‫הסחפות‪ ,‬שנסחפו אחר עבודה זרה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪185‬‬
‫דבלת התאנים שימשה כ‪:‬‬
‫אות לחזקיהו לעלות לבית ה'‪.‬‬
‫רפואה למחלת השחין שפקדה אותו‪.‬‬
‫סמל לפריחתה של ירושלים והצלתה‬
‫מסנחריב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5255‬‬
‫"מלאכיו חנס יגיעו" ‪ -‬לאיזה מלאכים הכוונה?‬
‫מלאכי השרת‪.‬‬
‫שליחים של מלך ישראל‪.‬‬
‫שליחים של נבוכדנצאר מלך בבל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5256‬‬
‫"מלאכיו חנס יגיעו" ‪" -‬חנס" הוא מלשון‪:‬‬
‫חניה‪.‬‬
‫חמס‪ ,‬גזל‪.‬‬
‫עיר המלוכה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5258‬‬
‫מהיכן יודעים אנו שבמדבר ישנם מזיקים רבים?‬
‫מהפסוק "ארץ צרה וצוקה"‪.‬‬
‫מהפסוק "המדבר הגדול והנורא"‪.‬‬
‫מהפסוק "ארץ צי'ה וצלמוות"‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5249‬‬
‫"הוי בנים סוררים‪ ..‬לנסוך מסכה ולא רוחי" ‪" -‬רוחי" הוא‬
‫מלשון‪:‬‬
‫נחת רוח‪ ,‬רצון‪.‬‬
‫הזזה‪ ,‬כרוח הנושבת ועוברת ממקום‬
‫למקום‪.‬‬
‫הרחה‪ ,‬שנודף מזה ריח עבודה זרה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5248‬‬
‫"הוי בנים סוררים‪ ..‬לנסוך מסכה ולא רוחי" ‪ -‬פירוש "לנסוך‬
‫מסכה"‪:‬‬
‫לנסך נסכים לפסל המכונה מסכה‪.‬‬
‫להתכסות ולהתחבא (מלשון מכסה)‪.‬‬
‫לנסך יין בבימ"ק באופן שה' לא צוה וזה‬
‫נחשב כמו עבודה זרה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪190‬‬
‫הכינוי "משענת הקנה הרצוץ" הוא ל‪:‬‬
‫נבוכדנצר‪.‬‬
‫פרעה‪.‬‬
‫סנחריב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5257‬‬
‫"כל הבאיש על עם" ‪" -‬הבאיש הוא לשון‪:‬‬
‫עובש‪ ,‬דבר מקולקל‪.‬‬
‫בושה‪.‬‬
‫יובש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫ישעיה א‪-‬מה ‪ +‬מצודות‬
‫עמוד ‪ 113‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬חלק א'‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪5292‬‬
‫תערובת בשר וחלב שלא על ידי בישול‪:‬‬
‫אסורה מהתורה‪.‬‬
‫אסורה מדרבנן‪.‬‬
‫מותרת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5287‬‬
‫קשקשת נחשבת לסימן טהרה בדגים רק בתנאי שהיא‪:‬‬
‫נקלפת ללא פציעת עור הדג‪.‬‬
‫נקלפת דווקא עם פציעת עור הדג‪.‬‬
‫בעלת גוון כהה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪607‬‬
‫"שלושה דפורעניתא" הוא כינוי ל‪:‬‬
‫שלושת נביאי החורבן‪.‬‬
‫שלושת התעניות‪ :‬י' בטבת‪,‬י"ז בתמוז וט'‬
‫באב‪.‬‬
‫שלושת השבתות שלפני ט' באב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3689‬‬
‫עיקר מצוות עונג שבת מתייחסת לעונג של‪:‬‬
‫הגוף‪ ,‬ועונג שבת הוא טפל‪.‬‬
‫הנשמה‪ ,‬ועונג הגוף הוא טפל‪.‬‬
‫הנשמה והגוף בשווה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3702‬‬
‫הנוסח "ישמח משה" שנאמר בתפילת העמידה של שבת‬
‫מוסב על‪:‬‬
‫שבת מתן תורה‪.‬‬
‫השבת הראשונה של בריאת העולם‪.‬‬
‫מנוחת השבת של אבות האומה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3703‬‬
‫הנוסח "אתה אחד" שנאמר בתפילת העמידה של שבת מוסב שבת מתן תורה‪.‬‬
‫על‪:‬‬
‫השבת הראשונה של בריאת העולם‪.‬‬
‫מנוחת השבת של אבות האומה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3983‬‬
‫מנהג ישראל נקרא‪:‬‬
‫מנהג שנקבע על ידי הציבור היהודי‬
‫הפשוט‬
‫דבר ציבורי שהונהג ‪ 3‬פעמים‬
‫מנהג ‪ -‬שמיוסד על כללי ההלכה ומתאים‬
‫לדברי חז"ל‬
‫‪3‬‬
‫‪3692‬‬
‫במה מתבטאת מצות כבוד שבת?‬
‫בכיבוס הבגדים‪.‬‬
‫בהדלקת הנרות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4958‬‬
‫מה הוא "חֵ לֶב"?‬
‫חלק משומן בהמה טהורה האסור באכילה‪ .‬אבר מסוים בבהמה בין הכליות ללב‪.‬‬
‫מוצר הנעשה מחלב עגלות מבכירות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3693‬‬
‫המנהגים ‪ -‬במספר הדקות ‪ -‬שנוהגים במקומות שונים‬
‫להקדים את הדלקת הנרות לפני השקיעה הם‪:‬‬
‫‪18. 22. 40.‬‬
‫‪15. 18. 20.‬‬
‫‪18 .20. 24.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪346‬‬
‫"ברכת המינים" היא‪:‬‬
‫ברכה מעין שלוש‪ ,‬הנאמרת לאחר אכילת‬
‫אחד משבעת המינים‪.‬‬
‫ברכה נוספת על ח"י ברכותיה המקוריות‬
‫של תפילת שמונה עשרה‪ ,‬הפותחת‬
‫במילים‪" :‬ולמלשינים אל תהי וכו'"‪.‬‬
‫הברכה השביעית בתפילת שמונה עשרה‪2 ,‬‬
‫הפותחת במילים‪" :‬ברך עלינו ה' אלוקינו‬
‫את השנה הזאת וכו'"‪.‬‬
‫‪3984‬‬
‫משרתת גויה הכינה אוכל‪ ,‬מה נחשב לבישול עכו"ם‪:‬‬
‫צ'יפס‬
‫חמין לשבת (טשולנט)‬
‫ביצה קשה‬
‫‪2‬‬
‫‪4966‬‬
‫בשר שלא נמלח ולא נשרה במים במשך ‪ 72‬שעות לאחר‬
‫שחיטתו ‪ -‬מה דינו לענין הוצאת הדם ממנו?‬
‫אפשר להכשירו לאכילה ע"י מליחה‪.‬‬
‫אפשר להכשירו לאכילה ע"י צליה‪.‬‬
‫הוא נאסר ללא תקנה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4967‬‬
‫בתהליך הכשרת הבשר לאכילה ע"י מליחה‪ ,‬יש להשאיר את חצי שעה‪.‬‬
‫המלח על הבשר במשך ______‬
‫שעה‪.‬‬
‫שעתיים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫נשמה הבאה בעיבור‪.‬‬
‫נשמה הנוספת לאדם בשבת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3686‬‬
‫נשמה יתירה היא‪:‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫נשמה הבאה בגלגול‪.‬‬
‫חלק א'‬
‫עמוד ‪ 114‬מ‪331 -‬‬
‫‪3690‬‬
‫מצות עונג שבת מתבטאת ב‪:‬‬
‫אכילת מאכלים ומשקאות חשובים‪.‬‬
‫הסרת דאגה מהלב‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3981‬‬
‫ברכת בעל הבית היא‪:‬‬
‫ברכה שתולים בכל בית בכניסה‬
‫ברכה שאורח מברך את בעל הבית‬
‫בברכת המזון‬
‫ברכת צאתכם לשלום‬
‫‪2‬‬
‫‪3980‬‬
‫ברכת החמה מברכים אחת ל‪:‬‬
‫חודש‬
‫‪ 3‬שנים‬
‫‪ 28‬שנה‬
‫‪3‬‬
‫‪601‬‬
‫"קדיש דרבנן" הוא קדיש‪:‬‬
‫רגיל‪ ,‬הנקרא כך משום שתוקן ע"י חכמים‪ .‬קדיש הנאמר דוקא בסיום מסכת‪.‬‬
‫קדיש הנאמר לאחר לימוד תושב"ע‪,‬‬
‫במיוחד לאחר לימוד אגדה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪347‬‬
‫"סדר קדושה"("קדושה דסידרא") הוא‪:‬‬
‫הקדושה הנאמרת בתפילת "ובא לציון‬
‫גואל"‪.‬‬
‫הקדושה הנאמרת בברכות קריאת שמע‪.‬‬
‫הקדושה הנאמרת בחזרת השליח ציבור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪605‬‬
‫"עירוב תבשילין" מתיר‪:‬‬
‫יציאה בשבת ויו"ט של ‪ 2000‬אמה מן‬
‫המקום שבו הונחו‪.‬‬
‫תבשיל אסור שהתערב בתבשיל של‬
‫היתר‪ ,‬כשיש בו פי ‪ 60‬מן האסור‪.‬‬
‫בישול בחג לצורך שבת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪349‬‬
‫"עירוב תחומין" הוא‪:‬‬
‫טלטול בטעות מרשות לרשות‪ ,‬בגלל אי‬
‫הבחנה בין תחום הרשויות‪.‬‬
‫הקפת כל תחומי העיר והפיכתה לרשות‬
‫אחת‪.‬‬
‫הגדלת טווח תחום השבת המתבצעת ע"י‬
‫הנחת מזון מערב שבת בתוך התחום או‬
‫בקצהו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪348‬‬
‫"תפילת הביננו" היא‪:‬‬
‫ברכת "אתה חונן" בנוסחה המקורי‪.‬‬
‫תפילה הנאמרת בימים הנוראים בפתיחת תפילה מקוצרת המיועדת לשעת הדחק‪.‬‬
‫ארון הקודש‪ ,‬בה אנו מבקשים‪" :‬שכל‬
‫ובינה להבין ולהשכיל וכו'"‪.‬‬
‫‪603‬‬
‫בתפילין של ראש מונחות הפרשיות ב‪:‬‬
‫‪ 4‬תאים‪.‬‬
‫‪5293‬‬
‫אם בשעת צליית הכבד נטפו ממנו נוזלים על כלי מאכל ‪ -‬מה מותר‪.‬‬
‫דין הכלי?‬
‫‪3‬‬
‫‪ 2‬תאים‪.‬‬
‫תא אחד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪608‬‬
‫התרת נדרים נעשית ב‪:‬‬
‫ערב ר"ה‪.‬‬
‫ערב יום הכיפורים‪.‬‬
‫עשרת ימי תשובה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3685‬‬
‫השבת היא זכר ל‪:‬‬
‫מעשה בראשית‪.‬‬
‫יציאת מצרים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4963‬‬
‫"גיד הנשה" של בהמה שנאסר מהתורה באכילה נמצא בגוף‬
‫הבהמה ב‪:‬‬
‫ברגל הקדמית‪.‬‬
‫ברגל האחורית‪.‬‬
‫בבטן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4962‬‬
‫"גיד הנשה" שנאסר מהתורה באכילה (גם בבהמה טהורה)‬
‫הוא‪:‬‬
‫עורק (שזורם בו דם)‪.‬‬
‫ריכוז של שומן ‪ -‬חלב‪.‬‬
‫עצב מרכזי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4422‬‬
‫בסעודת נישואין כשאין נוכח בה "פנים חדשות" מברכים רק‬
‫את הברכה ‪ /‬ברכות‪:‬‬
‫החמישית‬
‫השישית‬
‫השישית והשביעית‬
‫‪3‬‬
‫‪3978‬‬
‫לא אד"ו ראש‪ ,‬הכוונה‪:‬‬
‫ראש השנה לא יחול בימים א‪,‬ד‪,‬ו‬
‫ראש השנה לאילנות לא יחול בימים א‪,‬ד‪,‬ו‬
‫ראש חודש ניסן לא יחול בימים א‪,‬ד‪,‬ו‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חלק א'‬
‫עמוד ‪ 115‬מ‪331 -‬‬
‫‪351‬‬
‫והמושג "שבות" מתייחס ל‪:‬‬
‫מלאכות שעשייתן אסורה בשבת רק‬
‫מדברי חכמים‪.‬‬
‫זמן שאותו יש להוסיף מחול אל הקודש‪,‬‬
‫מערב שבת לשבת‪.‬‬
‫מזמור "שיר המעלות" הנאמר בשבת לפני ‪1‬‬
‫ברכת המזון‪ ,‬ובו נאמר‪" :‬בשוב ה' את‬
‫שיבת ציון וכו'"‪.‬‬
‫‪4968‬‬
‫לפני הכשרת הבשר לאכילה ע"י מליחה‪ ,‬יש להשרותו במים‬
‫במשך _______‪.‬‬
‫חצי שעה‪.‬‬
‫שעה‪.‬‬
‫שעתיים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5289‬‬
‫הטעם לאיסור יין נכרים הוא‪:‬‬
‫לשם התרחקות מירבית מענייני עבודה‬
‫זרה‪ ,‬כי עמים רבים נהגו לנסק את יינם‬
‫לעבודה זרה‪.‬‬
‫כדי לגרום להתרסקות מהנכרים‬
‫ומבנותיהם (קשרי חיתון)‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3687‬‬
‫זמנה של הנשמה יתירה הנוספת לאדם הוא ב‪:‬‬
‫שבת‪.‬‬
‫יום טוב‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3688‬‬
‫זמנה של הנשמה יתירה הנוספת לאדם הוא ב‪:‬‬
‫יום טוב‪.‬‬
‫שבת‪.‬‬
‫ראש חודש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5288‬‬
‫הדבר הגורם ליין שגם אם ייגע בו נכרי הוא לא ייאסר‪:‬‬
‫בישול‪ ,‬ין מבושל אינו נאסר‪.‬‬
‫יין בוסר‪ ,‬יין שלא תסס (מיץ ענבים) אינו‬
‫נאסר‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5286‬‬
‫העיקר שבסימני דגים טהורים הוא‪:‬‬
‫סנפיר (שאם יש לו סנפיר בוודאי יש לו‬
‫קשקשת)‪.‬‬
‫קשקשת ( שאם יש לו קשקשת בוודאי יש‬
‫לו סנפיר)‪.‬‬
‫שני הסימנים שווים ואין עדיפות לזה על‬
‫זה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪350‬‬
‫"יקנה"ז" הן ראשי תיבות המציינות‪:‬‬
‫את סדר ברכות ההבדלה במוצאי שבת‬
‫שחל בחג‪.‬‬
‫פיוטים הנאמרים בקהילות שונות‬
‫בשבתות מיוחדות‪.‬‬
‫את קביעות השנה‪ ,‬על פי סדר חלותם של ‪1‬‬
‫חמש פרשיות שונות (יתרו‪ ,‬קדושים‪ ,‬נשא‪,‬‬
‫האזינו‪ ,‬זאת הברכה)‪.‬‬
‫‪5294‬‬
‫כשמכשירין כבד לאכילה ע"י צליה ‪,‬כיצד אפשר לדעת שגם‬
‫מבפנים הוא כבר נצלה דיו?‬
‫אם כשלוחצים עליו לא יוצא דם‪ ,‬זה בסדר‪ .‬אם הוא צלוי טוב מבחוץ‪ ,‬זה בסדר‪.‬‬
‫אפשר לבדוק זאת על ידי נעיצת קיסם או‬
‫גפרור לתוכו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4965‬‬
‫אם בתוך ‪ 72‬שעות מאז השחיטה השרו את הבשר במים‪,‬‬
‫אפשר להמתין עד המליחה עוד _____ שעות‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪36‬‬
‫‪72‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4960‬‬
‫איזה חלק משומן הבהמה נאסר מהתורה באכילה?‬
‫החלק שהקריבו ע"ג המזבח (אילו‬
‫הבהמה היתה קרבן)‪.‬‬
‫החלק שלא הקריבו ע"ג המזבח (אילו‬
‫הבהמה היתה קרבן)‪.‬‬
‫לשתי התשובות יש מקום‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3982‬‬
‫דיני קידושין נמצאים בשו"ע בחלק‪:‬‬
‫אורח חיים‬
‫יורה דעה‬
‫אבן העזר‬
‫‪3‬‬
‫‪352‬‬
‫"מלאכת אוכל נפש" היא‪:‬‬
‫מלאכות המיועדות להכשרת המזון‬
‫לאכילה‪ ,‬שעשייתן בשבת וביו"ט הותרה‬
‫אך ורק משום פיקוח נפש‪.‬‬
‫מלאכות שעשייתן ביו"ט הותרה לצורף‬
‫גוף האדם‪ ,‬בעיקר לצורכי אכילה‪.‬‬
‫מלאכות הקשורות בהכנת מזון לבעלי‬
‫חיים שהותרו בשבת וביו"ט בתנאים‬
‫מסויימים‪ ,‬כאשר הן הכרחיות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3985‬‬
‫ספיחי שביעית הם‪:‬‬
‫ירקות‪ ,‬דגן וקטניות שגדלו מאליהם‬
‫ירקות שיהודי זרע בשנת שמיטה‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪5290‬‬
‫מאכל שנתבשל על ידי נכרי נאסר באכילה לישראל בתנאי ש‪ :‬המאכל הוא מסוג כזה שאינו נאכל כמות‬
‫שהוא חי (הבישול הכרחי לו)‪.‬‬
‫המאכל הוא מסוג חשוב ש"עולה על‬
‫שולחן מלכים"‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫בתוך ערבית של שבת‪.‬‬
‫לפני ערבית של שבת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3694‬‬
‫תפילת קבלת שבת נאמרת‪:‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫אחרי ערבית של שבת‪.‬‬
‫חלק א'‬
‫עמוד ‪ 116‬מ‪331 -‬‬
‫‪4964‬‬
‫המליחה ‪ -‬להכשרת הבשר מאיסור דם ‪ -‬צריכה להתבצע‬
‫תוך _______ שעות מאז השחיטה‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪36‬‬
‫‪72‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4959‬‬
‫התורה קוראת לחלק משומן הבהמה שאסור באכילה בשם‪:‬‬
‫חלב‪.‬‬
‫לבלב‪.‬‬
‫חצר הכבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4961‬‬
‫החלב שנאסר מהתורה באכילה‪ ,‬היכן הוא מרוכז בגוף‬
‫הבהמה?‬
‫בחלק האחורי‪.‬‬
‫בחלק האמצעי‪.‬‬
‫בחלק הקדמי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪602‬‬
‫מספר העולים לתורה בימים טובים‪ ,‬הוא‪:‬‬
‫‪ 7‬קרואים‪.‬‬
‫‪ 5‬קרואים‪.‬‬
‫‪ 3‬קרואים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5291‬‬
‫דין מאכל שנתבשל על ידי נכרי וישראל סייע מעט בבישול‬
‫הוא‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪606‬‬
‫מלאכת "שבות" היא‪:‬‬
‫מלאכה האסורה בשבת מדרבנן‪.‬‬
‫מלאכה האסורה בשבת מן התורה‪ ,‬בספק‪ .‬מלאכה שהיא תולדה בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3976‬‬
‫תפילת ותיקין פירושו‪:‬‬
‫שקורין ק"ש עם הנץ החמה‬
‫תפילת עמידה עם הנץ החמה‬
‫מתחילים הודו עם הנץ החמה‬
‫‪2‬‬
‫‪3691‬‬
‫הזמן הנכון לכבס את הבגדים לכבוד שבת הוא ב‪:‬‬
‫יום ה'‪.‬‬
‫אור ליום ו'‪.‬‬
‫יום ו'‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪356‬‬
‫"הלכה למשה מסיני" היא‪:‬‬
‫הלכה שאין לה מקור בתורה שבכתב‪,‬‬
‫שנמסרה למשה בסיני כמות שהיא‪.‬‬
‫הלכה שאינה ניתנת לבירור (כלומר‪ ,‬יש‬
‫צורך לברר אצל משה רבנו כיצד היא‬
‫ניתנה לו בסיני)‪.‬‬
‫כינוי לכל חלק ההלכה שבתורה‪ ,‬שניתן‬
‫למשה בסיני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3707‬‬
‫שייכות ה"מן" שירד לבני ישראל במדבר עם מצוות "לחם‬
‫משנה" הוא‪ ,‬כי‪:‬‬
‫המן ירד בצורת שני לחמים‪.‬‬
‫ביום שישי קיבלו בני ישראל שתי מנות מן‪ .‬בשבת קיבלו בני ישראל שתי מנות מן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫‪3704‬‬
‫שלוש הסעודות שחייבים לאכול בשבת מכוונים כנגד‪:‬‬
‫כהן לוי וישראל‪.‬‬
‫אברהם יצחק ויעקב‪.‬‬
‫חכמה בינה ודעת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3710‬‬
‫הברכה "ברוך המבדיל בין קודש לחול" ללא הזכרת שם‬
‫ומלכות‪ ,‬מתירה‪:‬‬
‫לאכול‪.‬‬
‫לעשות מלאכה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5296‬‬
‫במקרים מסויימים כשאין להשיג פת שנאפתה על ידי ישראל‪ ,‬פת שנאפתה במאפייה של נכרים‪.‬‬
‫אפשר להתיר‪:‬‬
‫פת שנאפתה בבית פרטי של נכרים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3706‬‬
‫הטעם לקביעת סעודות השבת על לחם משנה הוא זכר ל‪:‬‬
‫מן‪.‬‬
‫שתי לוחות הברית‪.‬‬
‫תורה שבכתב ותורה שבעל פה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4388‬‬
‫ברכת הגומל מברכים לאחר שאדם עבר אירוע של סכנה‬
‫וניצול ממנו‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫אסיר שיצא לחרות או חולה שנתרפא‪.‬‬
‫מי שעבר את הים או את המדבר‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4385‬‬
‫אדם שנפל ונחבט בראשו כהוגן וניצל בנס מן הסכנה הכרוכה ברכת המפיל‪.‬‬
‫בזה‪ ,‬הריהו מברך‪:‬‬
‫ברכת הגומל‪.‬‬
‫ברכת הטוב והמטיב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חלק א'‬
‫עמוד ‪ 117‬מ‪331 -‬‬
‫לעשות מלאכה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫השארת מקום של אמה על אמה כנגד‬
‫פתח הבית ללא סיד‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫תענית ציבור שאינה קבועה‪.‬‬
‫תענית נדבה של יחיד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3979‬‬
‫מהי תענית שובבים‪:‬‬
‫על שם הפסוק 'שובו בנים שובבים'‬
‫תענית בה"ב בתקופת הפרשיות שמות ‪-‬‬
‫תצווה‬
‫תענית אסתר על שם השובבים בפורים‬
‫‪2‬‬
‫‪4386‬‬
‫הברכה שמברכים לפני השינה נקראת‪:‬‬
‫ברכת השבח וההודיה‪.‬‬
‫ברכת המפיל‪.‬‬
‫ברכה שאינה צריכה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪612‬‬
‫יום כיפור קטן הוא כינוי ל‪:‬‬
‫ערב יום הכיפורים‪.‬‬
‫ערב ר"ח‪.‬‬
‫ערב החופה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4383‬‬
‫ברכה "מעין שלוש" היא‪:‬‬
‫ברכת הזימון שמברכים כש‪ 3-‬אנשים‬
‫אכלו ביחד‪.‬‬
‫ברכה שמברכים לאחר אכילת פרי‬
‫משבעת המינים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪613‬‬
‫קרבן התמיד בטל ב‪:‬‬
‫י' טבת‪.‬‬
‫י"ז תמוז‪.‬‬
‫ז' אב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪611‬‬
‫"קרוב"ץ" הוא ‪:‬‬
‫ראשי תיבות של קירבה משפחתית‬
‫הפוסלת לעדות‪.‬‬
‫כינוי לפיוטים עתיקים הנאמרים בחגים‬
‫בקהילות אשכנזיות בחו"ל‪.‬‬
‫כינוי לימים שבהם לא יכולים לחול חגים‬
‫מסוימים (בשפת א"ת ב"ש)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪357‬‬
‫ספר ה"זוהר" התגלה לראשונה ב‪:‬‬
‫סוף תקופת הגאונים‪.‬‬
‫בתקופת הרמב"ן‪.‬‬
‫מעט לפני תקופת האר"י‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4390‬‬
‫"פנים חדשות" ‪ -‬הוא מושג הלכתי המתייחס ל‪:‬‬
‫אורח המופיע לראשונה בסעודה הנערכת אדם הבא לנחם את האבלים בפעם‬
‫לכבוד החתן והכלה בשבעת ימי המשתה‪ .‬הראשונה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4375‬‬
‫תענית דיבור מקובלת בעיקר אצל‪:‬‬
‫קהילות ספרד‪.‬‬
‫אנשי המוסר בישיבות ליטא‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4376‬‬
‫תענית דיבור מקובלת בעיקר אצל‪:‬‬
‫אשכנזים‪.‬‬
‫ספרדים‪.‬‬
‫חסידים ההולכים לאור תורת הבעש"ט‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4379‬‬
‫תענית בה"ב היא‪:‬‬
‫תענית שמתענים בימי שני‪ ,‬חמישי ושני‬
‫שלאחר ניסן ותשרי‪.‬‬
‫תענית שמתענים בשבועות שקוראים‬
‫בהם את הפרשיות משמות ואילך‬
‫(כשוב"בים ת"ת)‬
‫תענית ציבור שאינה קבועה ותענית חלום‪1 .‬‬
‫‪4969‬‬
‫כהכנה להכשרת כבד לאכילה ע"י צליה ‪ -‬מה יש לעשות‬
‫בכבד?‬
‫לעשות בו חתכים‪.‬‬
‫למולחו מעט‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪614‬‬
‫תענית בה"ב היא תענית שמתענים אנשי מעשה בימי ב ‪ -‬ה‬
‫‪ -‬ב‪:‬‬
‫על עצירת גשמים‪.‬‬
‫על עבירות מסויימות כתחליף לקרבן‪.‬‬
‫הבאה לאחר החודשים ניסן ותשרי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪361‬‬
‫"פרשה סתומה" היא‪:‬‬
‫פרשה שמשמעותה קשה להבנה‪.‬‬
‫פרשה שאין רווח בינה לבין קודמתה‪.‬‬
‫פרשה שאין רווח בינה לבין הפרשה‬
‫שלאחריה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3709‬‬
‫ה"הבדלה" הנאמרת בתפילת ערבית של מוצאי שבת מתירה‪ :‬לאכול‪.‬‬
‫‪4378‬‬
‫אנו מקיימים את תקנת חז"ל לעשות "זכר לחורבן" ב‪:‬‬
‫‪4373‬‬
‫איזו תענית צריכים לקבל בתפילת מנחה שלפני יום התענית? תענית ציבור קבועה‪.‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫שבירת כוס תחת החופה‪.‬‬
‫חלק א'‬
‫עמוד ‪ 118‬מ‪331 -‬‬
‫‪355‬‬
‫ברכה "מעין שלוש" היא‪:‬‬
‫ברכת הזימון‪ ,‬הנאמרת רק אם אכלו‬
‫לפחות שלושה אנשים‪.‬‬
‫ברכה הנאמרת לאחר אכילת מיני דגן‪,‬‬
‫אחד מפירות ז' המינים או שתיית יין‪.‬‬
‫ברכה ראשונה הנאמרת לפני אחת‬
‫משלושת הפעולות‪ :‬אכילה‪ ,‬שתיה או‬
‫הרחה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4381‬‬
‫סעודה המפסקת היא הסעודה האחרונה הנאכלת לפני‬
‫כניסת הצום ב‪:‬‬
‫בערב יום הכפורים‪.‬‬
‫בערב תשעה באב‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3708‬‬
‫"הבדלה" היא ברכה הנאמרת‪:‬‬
‫על הכוס‪.‬‬
‫בתפילה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪616‬‬
‫המשותף לברכה על הטבילה‪ ,‬לברכת על נטילת ידים‬
‫ולברכה על הדלקת הנרות‪ ,‬הוא‪:‬‬
‫ששלושתן הן ברכת המצוות‪.‬‬
‫ששלושתן אינן עובר לעשייתן‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪615‬‬
‫הפסוק "וכל החיים יודוך סלה" מתקשר ל‪:‬‬
‫ברכת הגומל‪.‬‬
‫ברכת ה"טוב והמיטיב"‪.‬‬
‫ברכות הנהנין‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪358‬‬
‫את הספר "בן איש חי" חיבר‪:‬‬
‫רבי חיים בן עטר‪" ,‬אור החיים"‪.‬‬
‫רבי חיים יוסף דוד אזולאי‪ ,‬החיד"א‪.‬‬
‫רבי יוסף חיים מבגדד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4377‬‬
‫"בין המצרים" הם הימים שבין‪:‬‬
‫פסח לשבועות‪.‬‬
‫י"ז בתמוז לט' באב‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4382‬‬
‫ברכה "מעין שלוש" היא‪:‬‬
‫ברכה שמברכים לאחר אכילת דברי‬
‫מזונות‪.‬‬
‫ברכת הזימון שמברכים כש‪ 3-‬אנשים‬
‫אכלו ביחד‪.‬‬
‫ברכה השייכת לסוג ברכות הראייה‪,‬‬
‫השבח וההודיה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4389‬‬
‫שבע ברכות של נישואין נאמרות‪:‬‬
‫תחת החופה‪.‬‬
‫לאחר ברכת המזון בסעודות בשבעת ימי‬
‫המשתה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5297‬‬
‫כלי סעודה שנקנה מגוי חייב בטבילה במקווה לפני השימוש‬
‫בו‪ ,‬אם הכלי עשוי מ‪:‬‬
‫זכוכית‪.‬‬
‫מתכת‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5295‬‬
‫דין פת שנאפתה על ידי נכרי וישראל סייע מעט באפיה‪ ,‬הוא‪ :‬מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫בט' בתשרי‪.‬‬
‫בערב ראש חודש (בכל חודש)‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫לחזור ולקרוא קריאת שמע שוב ושוב‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4970‬‬
‫האם גם בשר רגיל (לא כבד) אפשר להכשיר לאכילה ע"י‬
‫צליה?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪359‬‬
‫"זקן ממרא" הוא‪:‬‬
‫חכם המורה בניגוד להוראת בית הדין‬
‫הגדול שהתקבלה על פי דעת הרוב‪.‬‬
‫אדם המורה הלכה למרות שלא הגיע‬
‫לכלל הוראה‪.‬‬
‫חכם המורה הלכה שנויה במחלוקת‪,‬‬
‫ומציגה כדבר שאין עליו עוררין‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4384‬‬
‫ברכה "מעין שלוש" היא‪:‬‬
‫ברכת הזימון שמברכים לאחר ש‪3-‬‬
‫אנשים אכלו ביחד‪.‬‬
‫ברכה שמברכים לאחר שתיית יין‪.‬‬
‫ברכה שמברכים לאחר שתיית יין מ‪3-‬‬
‫סוגים שונים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫בי' בתשרי‪.‬‬
‫‪4380‬‬
‫יום כיפור קטן חל‪:‬‬
‫‪4387‬‬
‫מי שלא מצליח להירדם לאחר אמירת ברכת המפיל‪ ,‬מה עליו להרהר בדברי תורה‪.‬‬
‫לעשות עד שתחטפנו שינה?‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫חלק א'‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫עמוד ‪ 119‬מ‪331 -‬‬
‫‪4695‬‬
‫הטעם שחז"ל תיקנו ברכת הבשמים במוצאי שבת הוא‪:‬‬
‫בכדי להשיב את הנפש שהיא דואגת‬
‫ביציאת השבת על הנשמה היתרה‬
‫שנסתלקה מאיתנו‬
‫בכדי להשיב את הנפש שהיא דואגת‬
‫ביציאת השבת על קדושת השבת‬
‫שנסתלקה מאיתנו‬
‫זכר לבשמים שנבראו במוצאי שבת‬
‫‪1‬‬
‫‪622‬‬
‫פרשה פתוחה היא‪:‬‬
‫פרשה שמשמעותה נהירה ופשוטה‪.‬‬
‫פרשה שפרשנים רבים דנים בה‪.‬‬
‫פרשה שהשורה בס"ת שבה היא‬
‫מסתיימת‪ ,‬נותרת ריקה עד סופה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪364‬‬
‫"חלב עכו"ם" הוא חלב ש‪:‬‬
‫נחלב ע"י גוי ללא השגחת ישראל‪.‬‬
‫נחלב מבהמה השייכת לעכו"ם‪.‬‬
‫חלב שגוי היה שותף לתהליך חליבתו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4366‬‬
‫אפוסטומוס הרשע שרף את התורה והעמיד צלם בהיכל ביום‪ :‬עשרה בטבת‪.‬‬
‫שבעה עשר בתמוז‪.‬‬
‫תשעה באב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4364‬‬
‫נבוכדנצאר הרשע‪ ,‬מלך בבל‪ ,‬התחיל את המצור על ירושלים ג' תשרי‪.‬‬
‫ב‪:‬‬
‫עשרה בטבת‪.‬‬
‫שבעה עשר בתמוז‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4363‬‬
‫הריגת גדליה בן אחיקם‪ ,‬שבעקבותיה נהרגו אלפים מישראל‪ ,‬אחר חורבן בית ראשון‪.‬‬
‫ארעה בסמוך ל‪:‬‬
‫אחר חורבן בית שני‪.‬‬
‫קודם חורבן בית שני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4365‬‬
‫המצור על ירושלים שהותחל בעשרה בטבת היה‪:‬‬
‫לפני החורבן הראשון‪.‬‬
‫לאחר החורבן הראשון‪.‬‬
‫לפני החורבן השני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4367‬‬
‫הקרבת קרבן התמיד התבטלה לפני חורבן הבית הראשון‪,‬‬
‫ביום‪:‬‬
‫עשרה בטבת‪.‬‬
‫שבעה עשר בתמוז‪.‬‬
‫תשעה באב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4370‬‬
‫התענית שנוהגים בה להשתתף בסעודת מצוה‪ ,‬כגון סיום‬
‫מסכת בבוקר ובכך להפסיק את הצום ‪ -‬היא‪:‬‬
‫צום גדליה‪.‬‬
‫תענית אסתר‪.‬‬
‫תענית בכורות (בערב פסח)‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪621‬‬
‫"ירחי כלה" הם החודשים‪:‬‬
‫שבין האירוסין לנישואין‪.‬‬
‫אלול ואדר‪.‬‬
‫ניסן ותשרי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4357‬‬
‫כמה צומות חיובם ממנהג כל ישראל?‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4355‬‬
‫כמה צומות חיובם מהתורה?‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4356‬‬
‫כמה צומות חיובם מדברי נביאים?‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪362‬‬
‫"מכת מרדות" היא‪:‬‬
‫המכה הארבעים שהיא מדרבנן‪ ,‬בנוסף‬
‫לל"ט המלקות שהן מן התורה‪.‬‬
‫עונש מלקות למי שמורד ואינו מציית‬
‫לפסק בית הדין‪.‬‬
‫עונש מלקות מתקנת חכמים לעובר על‬
‫מצוות מסוימות מדבריהם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪391‬‬
‫רבי ישראל מרוז'ין היה‪:‬‬
‫נכדו של הבעש"ט‪.‬‬
‫נינו של המגיד ממזריטש‪.‬‬
‫נינו של הבעש"ט‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪617‬‬
‫ספר דניאל שייך ל‪:‬‬
‫נביאים ראשונים‪.‬‬
‫נביאים אחרונים‪.‬‬
‫כתובים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4372‬‬
‫תענית חלום היא‪:‬‬
‫שציוו לו בחלום להתענות‪.‬‬
‫לתקן ולהמתיק חלום רע‪.‬‬
‫לאדם מיושבי קרנות ההולך בטל וחולם‬
‫בהקיץ‪ ,‬כששב בתשובה על כך מתענה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4371‬‬
‫תענית בכורות חלה בתאריך‪:‬‬
‫ג' תשרי‪.‬‬
‫י"ג אדר‪.‬‬
‫י"ד ניסן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חלק א'‬
‫עמוד ‪ 120‬מ‪331 -‬‬
‫יורה דעה‪.‬‬
‫אבן העזר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪619‬‬
‫דיני כשרות בשולחן ערוך מופיעים בחלק‪:‬‬
‫שבעה עשר בתמוז‪.‬‬
‫תשעה באב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4368‬‬
‫חומת העיר ירושלים הובקעה לפני חורבן בית המקדש השני‪ ,‬עשרה בטבת‪.‬‬
‫ביום‪:‬‬
‫‪4697‬‬
‫דינה של "כרמלית" מהתורה הוא כ‪:‬‬
‫רשות היחיד‬
‫רשות הרבים‬
‫מקום פטור‬
‫‪3‬‬
‫‪4698‬‬
‫דינה של "כרמלית" מדרבנן הוא כ‪:‬‬
‫רשות היחיד‬
‫רשות הרבים‬
‫מקום פטור‬
‫‪2‬‬
‫‪4361‬‬
‫באיזה יום נלכדה העיר ביתר לאחר חורבן בית המקדש‬
‫השני?‬
‫י"ז בתמוז‪.‬‬
‫ט' באב‪.‬‬
‫עשרה בטבת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪620‬‬
‫ה"משנה ברורה" הוא חיבור על שולחן ערוך חלק‪:‬‬
‫יורה דעה‪.‬‬
‫אבן העזר‪.‬‬
‫אורח חיים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪625‬‬
‫הפסוק "זה אלי ואנווהו" מתקשר ל‪:‬‬
‫הידור מצווה‪.‬‬
‫לפנים משורת הדין‪.‬‬
‫תפילה בציבור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪626‬‬
‫הזפק בעוף‪:‬‬
‫נחשב לסימן טריפה‪.‬‬
‫נחשב לסימן טהרה‪.‬‬
‫יש צורך לנקרו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4360‬‬
‫באיזה יום נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ בגלל חטא‬
‫המרגלים?‬
‫י"ז בתמוז‪.‬‬
‫ט' באב‪.‬‬
‫עשרה באבת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪624‬‬
‫המצוות המכונות "עדות" הן‪:‬‬
‫מצוות לא הגיוניות‪.‬‬
‫מצוות סמליות‪.‬‬
‫מצוות מדרבנן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4362‬‬
‫באיזה יום נפל בר כוכבא ביד הרומאים?‬
‫י"ז בתמוז‪.‬‬
‫ט' באב‪.‬‬
‫עשרה בטבת‬
‫‪2‬‬
‫‪623‬‬
‫המחלוקת בין מוני המצוות היא‪:‬‬
‫מהו מנין המצוות‪.‬‬
‫אלו מצוות נכללות במנין זה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5298‬‬
‫כלי סעודה חייבים בטבילה במקווה לפני השימוש בהם‪ ,‬אם‬
‫הם‪:‬‬
‫יוצרו ע"י נכרי‪.‬‬
‫נקנו מן הנכרי‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5299‬‬
‫כלי שנבלע בו טעם איסור ע"י אפיה או צליה ‪ -‬אפשר‬
‫להכשירו לאכילה ע"י‪:‬‬
‫הגעלה במים רותחים‪.‬‬
‫ליבון באש‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪363‬‬
‫מליחת הבשר חייבת להתבצע תוך… שעות משחיטתו‪:‬‬
‫‪.48‬‬
‫‪.72‬‬
‫‪.36‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4354‬‬
‫מהו הדבר שנחשב ל"עיקר" (בה"א הידיעה) בכל הצומות‬
‫(אף ששאר הדברים ג"כ חשובים)?‬
‫תשובה‪.‬‬
‫המנעות מאכילה ושתיה‪.‬‬
‫המנעות מתענוגים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4359‬‬
‫מקור חיובו של צום גדליה הוא‪:‬‬
‫מהתורה‪.‬‬
‫מדברי נביאים‪.‬‬
‫ממנהג כל ישראל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4358‬‬
‫מקור חיובה של תענית אסתר הוא‪:‬‬
‫מהתורה‪.‬‬
‫מדברי נביאים‪.‬‬
‫ממנהג כל ישראל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4369‬‬
‫משה רבינו שיגר את הלוחות לאחר מעשה העגל ביום‪:‬‬
‫עשרה בטבת‪.‬‬
‫שבעה עשר בתמוז‪.‬‬
‫תשעה באב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3977‬‬
‫עירובי חצרות יכול להועיל‪:‬‬
‫ברשות הרבים‬
‫בעיר שיש בה עירוב‬
‫בעיר שאין בה רשות הרבים‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫אורח חיים‪.‬‬
‫חלק א'‬
‫עמוד ‪ 121‬מ‪331 -‬‬
‫‪4696‬‬
‫יקנה"ז הם ראשי תיבות הרומזים ל‪:‬‬
‫‪ 5‬אבות מלאכה העיקריים ביותר שנאסרו‬
‫בשבת‬
‫סדר הברכות בהבדלת מוצאי שבת‪,‬‬
‫כאשר במוצ"ש חל יום טוב‬
‫סדר הברכות בהבדלת מוצאי יום טוב‪,‬‬
‫כאשר במוצאי היו"ט נכנסת שבת‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫‪2‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫‪4694‬‬
‫הטעם שחז"ל תיקנו ברכת "בורא מאורי האש" במוצאי שבת‬
‫הוא‪:‬‬
‫כי צריך להדליק אש ולהשתמש לאורה‬
‫כדי שיהיה אפשר להבדיל‬
‫זכר לאש שנבראה במוצאי שבת‬
‫לציון העובדה כי האש שבתה ממלאכה‬
‫בשבת‬
‫‪2‬‬
‫‪374‬‬
‫"קו התאריך" הוא‪:‬‬
‫כינוי ליום הראשון בששת ימי בראשית‪,‬‬
‫שבו החלה ספירת התאריך‪.‬‬
‫כינוי ל ‪ 10 -‬וחצי היממות המפרידות בין‬
‫שנת החמה לשנת הלבנה‪.‬‬
‫קו אורך דמיוני הנמתח בין שני הקטבים‪,‬‬
‫שבו מתחילה נקודת המוצא של זריחת‬
‫השמש‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪372‬‬
‫"שעות זמניות" הן‪:‬‬
‫שעות שעל פיהן מחשבים איסורים‬
‫הכרוכים בזמן‪.‬‬
‫זמנים משתנים הכרוכים במצוות או‬
‫באיסורים‪ ,‬שאינם אלא לפי שעה בלבד‪.‬‬
‫‪ 12‬חלקים שוים מזריחת החמה עד‬
‫שקיעתה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4931‬‬
‫קדושת בכור בהמה טהורה פוקעת ע"י‪:‬‬
‫שהבהמה מקבלת מום‬
‫פדיון וחילול הקדושה במעות‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪4930‬‬
‫קדושת בכור בהמה טהורה גורמת ל‪:‬‬
‫איסור ההשתמשות בו‬
‫איסור שחיטתו‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪3701‬‬
‫הנוסח "אתה קדשת" שנאמר בתפילת העמידה של שבת‬
‫מוסב על‪:‬‬
‫שבת מתן תורה‪.‬‬
‫השבת הראשונה של בריאת העולם‪.‬‬
‫מנוחת השבת של אבות האומה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4940‬‬
‫מלבד בקיאות בהלכה ואימון היד במלאכה ‪ -‬מה נדרש עוד‬
‫משוחט?‬
‫תעודה מהרבנות הראשית‬
‫התמצאות שיטחות לפחות בוטרינריה‬
‫(בריאות בע"ח)‬
‫יראת שמים בתכלית‬
‫‪3‬‬
‫‪4432‬‬
‫הרואה חמה בתקופתה (אחת ל‪ 28-‬שנים) מברך‪:‬‬
‫עושה מעשה בראשית‬
‫שכוחו וגבורתו מלא עולם‬
‫הטוב והמטיב‬
‫‪1‬‬
‫‪4941‬‬
‫מה הוא "חלב"?‬
‫חלב משומן בהמה טהורה האסור באכילה איבר מסוים בבהמה בין הכליות ללב‬
‫מוצר הנעשה מחלב עגלות מבכירות‬
‫‪1‬‬
‫‪3696‬‬
‫בתפילת העמידה בערבית של ליל שבת יש _______‬
‫ברכות‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3697‬‬
‫ברכה "מעין שבע" היא ברכה קצרה שמברכים אותה‪:‬‬
‫אחרי אכילת פת‪ ,‬כשממהרים‪.‬‬
‫אחרי אכילת מזונות‪.‬‬
‫אחרי תפילת העמידה של ליל שבת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪365‬‬
‫החלוקה בין הגעלת כלים לליבונם היא בכך ש‪:‬‬
‫לאחר תהליך ההגעלה יש גם ללבן‪.‬‬
‫ההגעלה נועדה לכלי שעלול להנזק בליבון‪ .‬ההגעלה נועדה לכלי שבלע בבישול‪ ,‬ואילו ‪3‬‬
‫הליבון נועד לכלי שבלע בצליה או באפיה‪.‬‬
‫‪4939‬‬
‫"ניקור" הוא‪:‬‬
‫הוצאת הדם מהבע"ח לאחר שחיטתו‬
‫הוצאת הנוצות מהעופות לאחר שחיטתם‬
‫הוצאת גיד הנשה והחלב מהבע"ח לאחר‬
‫שחיטתם‬
‫‪3‬‬
‫‪370‬‬
‫"מעשר עני" מופרש בשנים… לשמיטה‪:‬‬
‫הראשונה והחמישית‪.‬‬
‫השנית והרביעית‪.‬‬
‫השלישית והשישית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪366‬‬
‫"תרומת מעשר" היא‪:‬‬
‫פעולת ההפרשה של מעשר ראשון‪.‬‬
‫תרומה של עשירית המופרשת מתוך‬
‫המעשר הראשון‪.‬‬
‫תרומה של עשירית שלאחריה מתאפשרת ‪2‬‬
‫הפרשתו של המעשר הראשון‪.‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חלק א'‬
‫עמוד ‪ 122‬מ‪331 -‬‬
‫‪373‬‬
‫"ברכת החמה" היא‪:‬‬
‫ברכה הנאמרת אחת ל ‪ 28 -‬שנים‪ ,‬ביום‬
‫שבו מגיעה החמה למקום שבו נתלתה‬
‫לראשונה ברקיע‪.‬‬
‫ברכת "יוצר המאורות"‪.‬‬
‫ברכה הנאמרת באיזורים שבהם השמש‬
‫אינה שוקעת כלל במהלך הקיץ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪369‬‬
‫פירות "נטע רבעי" הם‪:‬‬
‫פירות ספק ערלה‪.‬‬
‫פירות של עץ מורכב‪.‬‬
‫פירות השנה הרביעית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪360‬‬
‫הכתב שבו נכתבים ספרי התורה‪ ,‬תפילין ומזוזות‪ ,‬הוא‪:‬‬
‫ארמי‪.‬‬
‫עברי קדום‪.‬‬
‫אשורי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪375‬‬
‫"בין הערביים" הוא כינוי לזמן שבין‪:‬‬
‫השקיעה לצאת הכוכבים‪.‬‬
‫חצות היום לשקיעה‪.‬‬
‫צאת הכוכבים לחצות הלילה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4423‬‬
‫בסעודת נישואין כשאין נוכח בה "פנים חדשות" מברכים רק‬
‫את הברכה ‪ /‬ברכות‪:‬‬
‫החמישית‬
‫השישית‬
‫השישית והשביעית‬
‫‪3‬‬
‫‪4424‬‬
‫בסעודת נישואין כשאין נוכח בה "פנים חדשות" מברכים רק‬
‫את הברכה ‪ /‬ברכות‪:‬‬
‫הראשונה והאחרונה‬
‫השישית‬
‫השישית והשביעית‬
‫‪3‬‬
‫‪4428‬‬
‫ברכת "זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו" נאמר על‬
‫ראיית‪:‬‬
‫קשת‬
‫כוכב שביט‬
‫ברית מילה‬
‫‪1‬‬
‫‪4429‬‬
‫ברכת "זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו" נאמר על‬
‫ראיית‪:‬‬
‫חמה בתקופתה (אחת ל‪ 28-‬שנים)‬
‫אילנות מאכל שהוציאו פרחים בחודש ניסן קשת‬
‫‪3‬‬
‫‪4431‬‬
‫ברכת "שכוחו וגבורתו מלא עולם" מברכים על‪:‬‬
‫רעם‪ ,‬כוכב שביט ורעידת אדמה‬
‫חמה בתקופתה (אחת ל‪ 28-‬שנים)‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪4435‬‬
‫הזמן בו צריל לברך את ברכת המצוות הוא‪:‬‬
‫לפני קיום המצווה‬
‫לאחר קיום המצווה‬
‫לא משנה מתי העיקר שיברך‬
‫‪1‬‬
‫‪4427‬‬
‫ברכת "עושה מעשה בראשית" נאמרת על ראיית‪:‬‬
‫ברק‬
‫ימים ונהרות‪ ,‬הרים וגבעות (אם הם‬
‫מיוחדים וניכרת בהם גדלות הבורא)‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4426‬‬
‫ברכת "הטוב והמטיב" נאמרת‪:‬‬
‫בשמיעת בשורה טובה שהיא טובה הן‬
‫עבורו והן עבור אחרים‬
‫כשאדם ניצול מסכנה גדולה במיוחד‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪4425‬‬
‫ברכת "דיין האמת" נאמרת‪:‬‬
‫לאחר קבלת פסק דין צודק ואמיתי מבית‬
‫דין כשר של ישראל‬
‫לאחר קבלת שמועה לא טובה‪ ,‬כגון מי‬
‫שנפטר לו קרוב שחייב להתאבל עליו‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪2‬‬
‫‪4934‬‬
‫איסור איבר מן החי כולל‪:‬‬
‫איבר‬
‫בשר כלשהוא‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4936‬‬
‫איסור נבילה עניינו‪:‬‬
‫בעל חי טהור שמת מיתה טבעית ולא‬
‫נשחט‬
‫בעל חי טהור שמת בכל דרך שהיא ולא‬
‫נשחט‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4938‬‬
‫איסור נבלה עניינו‪:‬‬
‫בעל חי טהור שמת שלא ע"י שחיטה‬
‫כשרה כדין‬
‫בעל חי טהור שיש לו מום שלפי קביעת‬
‫התורה הוא מסכן את חיו‬
‫בעל חי שאין לו סימני כשרות‬
‫‪1‬‬
‫‪4937‬‬
‫איסור טריפה עניינו‪:‬‬
‫בעל חי טהור שיש לו מום שלפי קביעת‬
‫התורה הוא מסכן את חיו‬
‫בעל חי טהור שמת שלא ע"י שחיטה‬
‫כשרה כדין‬
‫בעל חי שאין לו סימני כשרות‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חלק א'‬
‫עמוד ‪ 123‬מ‪331 -‬‬
‫‪4935‬‬
‫איבר שנחתך מבהמה וחיה בחייה ואח"כ הבהמה נשחטה‬
‫כדין והוכשרה לאכילה ‪ -‬מה דינו של האיבר?‬
‫מותר‬
‫אסור‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪3698‬‬
‫לכל אחת מתפילות העמידה של שבת יש נוסח מיוחד‪.‬‬
‫הנוסח "אתה קדשת" נאמר בתפילת‪:‬‬
‫שחרית‪.‬‬
‫ערבית‪.‬‬
‫מוסף‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3699‬‬
‫לכל אחת מתפילות העמידה של שבת יש נוסח מיוחד‪.‬‬
‫הנוסח "ישמח משה" נאמר בתפילת‪:‬‬
‫שחרית‪.‬‬
‫מנחה‪.‬‬
‫ערבית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4434‬‬
‫מי שאכל לחם ולא שבע ממנו ונתעורר אצלו ספק אם ברך‬
‫כבר ברכת המזון או עדיין לא ברך‪ ,‬דינו‪:‬‬
‫יברך מספק‬
‫לא יברך מספק‬
‫יש בזה חילוקי מנהגים בין אשכנזים‬
‫לספרדים‬
‫‪2‬‬
‫‪4433‬‬
‫מי שאכל לחם לשובע ונתעורר אצלו ספק אם ברך כבר‬
‫ברכת המזון או עדיין לא ברך‪ ,‬דינו‪:‬‬
‫יברך מספק‬
‫לא יברך מספק‬
‫יש בזה חילוקי מנהגים בין אשכנזים‬
‫לספרדים‬
‫‪1‬‬
‫‪4933‬‬
‫סימני הכשרות של עופות טהורים הם‪:‬‬
‫ידוע שאינו דורס ויש לו אצבע יתרה‬
‫יש לו זפק וקורקבנו נקלף ביד‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4929‬‬
‫סימני הכשרות של בהמות וחיות טהורות הם‪:‬‬
‫מפרסת פרסה ושוסעת שסע‬
‫כנ"ל ‪ + 1‬ידוע שאינה דורסת‬
‫כנ"ל ‪ + 2‬יש לה זפק‬
‫‪1‬‬
‫‪4928‬‬
‫סימני הכשרות של בהמות וחיות טהורות הם‪:‬‬
‫מפרסת פרסה (שפרסותיה פרוסות‬
‫בתחתיתן לשני חלקים)‬
‫כנ"ל ‪ +‬שוסעת שסע (שהפרסות מחולקות כנ"ל ‪+‬יש לה זפק‬
‫ומופרדות לא רק בתחתיתן‪ ,‬אלא גם‬
‫במקום חיבורן לרגל)‬
‫‪3700‬‬
‫לכל אחד מתפילות העמידה של שבת יש נוסח מיוחד‪ .‬הנוסח שחרית‪.‬‬
‫"אתה אחד" נאמר בתפילת‪:‬‬
‫מוסף‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מנחה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫שטר שבו מפקיר האדם את פירותיו‬
‫בשביעית‪ ,‬ובכך מתאפשרת לו ההנאה‬
‫מהם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫רבי שמעון בן גמליאל‪.‬‬
‫רבן גמליאל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪368‬‬
‫ה"פרוזבול" הוא‪:‬‬
‫‪371‬‬
‫לוח השנה הקבוע חובר ע"י‪:‬‬
‫הלל בנו של רבי יהודה הנשיא‪.‬‬
‫‪4932‬‬
‫האופן שבו ניתן למנוע מלכתחילה מצב של קדושת בכור‬
‫בהמה טהורה‪:‬‬
‫הקניית חלק מסוים מגוף האם לגוי (לפני‬
‫ההמלטה)‬
‫הקניית חלק מסוים מגוף הבכור לגוי‬
‫(לאחר שנולד)‬
‫‪3695‬‬
‫כמה מזמורי תהילים אנו אומרים בתפילת "קבלת שבת"?‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4693‬‬
‫ההבדלה הנאמרת על הכוס במוצאי שבת מתירה‪:‬‬
‫לאכול‬
‫לעשות מלאכה‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪367‬‬
‫פירות הנקנים סתם ללא פיקוח‪ ,‬דינם‪:‬‬
‫דמאי‪.‬‬
‫טבל‪.‬‬
‫איסור הנאה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫שטר שבו מוסר המלוה את חובתיו לבית שטר שבו מוכר האדם את קרקעותיו לגוי‪,‬‬
‫הדין‪ ,‬ובכך מאפשר את גבייתם בשביעית‪ .‬ובכך מאפשר את עיבודם בשביעית‪.‬‬
‫חלק א'‬
‫עמוד ‪ 124‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬חלק ב'‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪3798‬‬
‫סך כל שנות מלכותו של דוד היו _______ שנה‪:‬‬
‫‪30‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3731‬‬
‫ההבטחה האלוקית לאברהם על לידת יצחק היתה בהיות‬
‫אברהם בן _____‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫‪99‬‬
‫‪100‬‬
‫‪2‬‬
‫‪381‬‬
‫כיום נהוג‪/‬ה ‪:‬‬
‫ייבום בלבד‪.‬‬
‫חליצה בלבד‪.‬‬
‫שניהם אינם נהוגים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪377‬‬
‫"היתר עיסקה" הוא‪:‬‬
‫היתר להעסקת לא יהודים במלאכות‬
‫שהעיסוק בהן אסור לישראל‪ ,‬כמו בשבת‪,‬‬
‫שביעית וכדומה‪.‬‬
‫היתר להשבת רווח בנוסף לקרן‪.‬‬
‫עיסקת מכירה ללא יהודי שנועדה להתיר‬
‫את השימוש לישראל‪ ,‬כמו‪ :‬מכירת חמץ‪,‬‬
‫מכירת בכור‪ ,‬ועוד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3783‬‬
‫השופטים הנהיגו את ישראל בתקופה של כ‪ _______ -‬שנה‪200 :‬‬
‫‪400‬‬
‫‪600‬‬
‫‪2‬‬
‫‪379‬‬
‫האירוסין הם‪:‬‬
‫קבלת קנין על מחוייבותם ההדדית של‬
‫שני הצדדים‪.‬‬
‫קידושי הכלה בטבעת‪.‬‬
‫עמידת הזוג תחת חופה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3762‬‬
‫הלוחות הראשונות ניתנו ע"י הקב"ה בתאריך‪:‬‬
‫י"ז בתמוז‪.‬‬
‫תשעה באב‪.‬‬
‫ר"ח אלול‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3763‬‬
‫הלוחות השניות ניתנו ע"י הקב"ה לישראל בתאריך‪:‬‬
‫י"ז בתמוז‪.‬‬
‫ר"ח אלול‪.‬‬
‫יום הכפורים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪628‬‬
‫"אבק ריבית" הוא‪:‬‬
‫ריבית בסכום מינימלי‪.‬‬
‫ריבית שלא ע"י הלוואה‪.‬‬
‫ריבית הנלקחת מגוי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪376‬‬
‫"מי שפרע" זהו‪/‬זוהי‪:‬‬
‫קטע מתוך דין ידוע העוסק באדם שפרע‬
‫את חובו‪.‬‬
‫ברכה לאדם שפרע את חובו‪.‬‬
‫קללה למי שאינו עומד בדיבורו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪630‬‬
‫"ברוך שפטרני" מברך‪:‬‬
‫אבי חתן הבר מצוה‪.‬‬
‫אבי הבכור הנפדה‪.‬‬
‫הבעל המגרש את אשתו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪627‬‬
‫אדם המספר על חברו דברים שאינם נכונים‪ ,‬נקרא‪:‬‬
‫מוציא שם רע‪.‬‬
‫בעל לשון הרע‪.‬‬
‫הולך רכיל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3853‬‬
‫רבנו חיים בן עטר‪ ,‬בעל "אור החיים" הקדוש על התורה חי‬
‫לפני כ______ שנה‪.‬‬
‫‪200-250‬‬
‫‪300-350‬‬
‫‪400-450‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3780‬‬
‫חלוקת הארץ לשבטים נמשכה על פני ________‪:‬‬
‫‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ 7‬שנים‪.‬‬
‫‪ 14‬שנה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3797‬‬
‫דוד נמשח למלך כשהיה בגיל‪:‬‬
‫‪30‬‬
‫‪40‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3804‬‬
‫שושלת מלכי בית דוד (מלכי יהודה) נמשכה על פני‬
‫כ_______ שנה‪:‬‬
‫‪200‬‬
‫‪400‬‬
‫‪600‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חלק ב'‬
‫עמוד ‪ 125‬מ‪331 -‬‬
‫‪3788‬‬
‫בתקופת השופטים עמד המשכן ב________‪:‬‬
‫בגלגל ובשילה‪.‬‬
‫בנוב‪.‬‬
‫בגבעון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3787‬‬
‫בתקופת השופטים עמד המשכן ב________‪:‬‬
‫גלגל‪.‬‬
‫שילה‪.‬‬
‫בגלגל ובשילה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3765‬‬
‫באיזה תאריך נפטרה מרים הנביאה?‬
‫י' בניסן‪.‬‬
‫י' באייר‪.‬‬
‫י' בסיון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3764‬‬
‫באיזה תאריך חזרו המרגלים מתור את הארץ ובני ישראל‬
‫בכו בכיה גדולה?‬
‫בי"ז בתמוז‪.‬‬
‫בט' באב‪.‬‬
‫בר"ח אלול‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3774‬‬
‫במשך כמה זמן עשו יהושע ובני ישראל הקפות סביב חומת‬
‫יריחו?‬
‫יום אחד‪.‬‬
‫שלושה ימים‪.‬‬
‫שבעה ימים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3803‬‬
‫מי היה החכם מכל אדם?‬
‫משה‪.‬‬
‫יוסף‪.‬‬
‫שלמה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3800‬‬
‫מי בנה בפועל את בית המקדש הראשון?‬
‫שמואל‪.‬‬
‫דוד‪.‬‬
‫שלמה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3742‬‬
‫בני ישראל היו בגלות מצרים בפועל במשך _____ שנים‪.‬‬
‫‪190‬‬
‫‪210‬‬
‫‪430‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3781‬‬
‫בזמן כיבוש וחילוק הארץ לשבטים עמד המשכן‬
‫ב________‪:‬‬
‫גלגל‪.‬‬
‫נוב‪.‬‬
‫גבעון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3799‬‬
‫מי עשה את ההכנות הדרושות לבנין בית המקדש הראשון?‬
‫שמואל‪.‬‬
‫דוד‪.‬‬
‫שלמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3748‬‬
‫מתן תורה היה בשנת‪:‬‬
‫א' תמ"ח‪.‬‬
‫ב' תמ"ח‪.‬‬
‫ב' תפ"ח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3777‬‬
‫מה עשה הקב"ה למלכי האמורי שיהושע רדפם במלחמה‬
‫בכניסתם לארץ?‬
‫השליך עליהם אבנים גדולות מהשמים‪.‬‬
‫שפך עליהם גפרית ואש מהשמים‪.‬‬
‫שפך עליהם מטר מהשמים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3775‬‬
‫מה עשו יהושע ובני ישראל כאשר סובבו את חומת יריחו?‬
‫הכהנים תקעו ב‪ 7-‬שופרות‪.‬‬
‫הכהנים תקעו ב‪ 10 -‬שופרות‪.‬‬
‫רק הקיפו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3745‬‬
‫מחלוקתו של קורח על משה רבינו היתה _______ לאחר‬
‫מתן תורה‪.‬‬
‫‪ 1‬שנה‪.‬‬
‫שנתיים‪.‬‬
‫‪ 10‬שנים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3743‬‬
‫משה הוא הדור ה_____ מאברהם‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪26‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3793‬‬
‫מי משח את שאול למלך?‬
‫עלי הכהן‪.‬‬
‫שמואל הנביא‪.‬‬
‫אחיה השילוני‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3794‬‬
‫מי משח את דוד למלך?‬
‫עלי הכהן‪.‬‬
‫שמואל הנביא‪.‬‬
‫אחיה השילוני‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3790‬‬
‫מי מלך אחרי שאול?‬
‫איש בושת בן שאול‪.‬‬
‫יונתן בן שאול‪.‬‬
‫דוד המלך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3789‬‬
‫מספר השנים שעמד משכן שילה הם‪:‬‬
‫‪100‬‬
‫‪369‬‬
‫‪349‬‬
‫‪2‬‬
‫‪378‬‬
‫מיסדה של התקנה שלא לגרש אשה בעל כרחה‪ ,‬הוא‪:‬‬
‫רבי סעדיה גאון‪.‬‬
‫רב האי גאון‪.‬‬
‫רבינו גרשום‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חלק ב'‬
‫עמוד ‪ 126‬מ‪331 -‬‬
‫‪3785‬‬
‫מי נחשב לראשון ברשימת השופטים ששפטו את ישראל?‬
‫משה‪.‬‬
‫יהושע‪.‬‬
‫עתניאל בן קנז‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3786‬‬
‫מי נחשב לאחרון ברשימת השופטים ששפטו את ישראל?‬
‫שמשון‪.‬‬
‫עלי הכהן‪.‬‬
‫בועז‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3746‬‬
‫משה רבינו נטמן ב______‪:‬‬
‫הר ההר‪.‬‬
‫נבו‪.‬‬
‫הר אדום‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3744‬‬
‫משה בעומדו לפני פרעה לגאול את ישראל היה בגיל ____‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫‪83‬‬
‫‪120‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3773‬‬
‫מתי קראו את הברכה והקללה מול הר גריזים והר עיבל?‬
‫כעבור חודש מכניסת בני ישראל לארץ‪.‬‬
‫כעבור שבועיים מכניסת בני ישראל לארץ‪ .‬באותו יום שנכנסו בני ישראל לארץ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3749‬‬
‫משה רבינו נפטר בשנת‪:‬‬
‫א' תמ"ח‪.‬‬
‫ב' תמ"ח‪.‬‬
‫ב' תפ"ח‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪380‬‬
‫סכום ההתחייבות המינימלי בשטר הכתובה הוא‪:‬‬
‫‪ 200‬זוז‪.‬‬
‫‪ 300‬זוז‪.‬‬
‫אין סכום מינימלי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3795‬‬
‫כמה שנים מלך דוד בחברון?‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪33‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3796‬‬
‫כמה שנים מלך דוד בירושלים?‬
‫‪7‬‬
‫‪14‬‬
‫‪33‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3791‬‬
‫כמה שנים נמשכה מלכותו של שאול?‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3792‬‬
‫כמה שנים מלך איש בושת בן שאול?‬
‫‪20‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪382‬‬
‫"מת מצוה" הוא‪:‬‬
‫כל יהודי שנפטר‪ ,‬שמצוה לקוברו‪.‬‬
‫מי שמת בגלל קיום מצוה כל שהיא‪.‬‬
‫מת שאין לו קוברים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3784‬‬
‫כמה שופטים עמדו להם לישראל?‬
‫‪15‬‬
‫‪25‬‬
‫‪50‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3802‬‬
‫שלמה המלך נפטר בגיל‪:‬‬
‫‪40‬‬
‫‪52‬‬
‫‪82‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3779‬‬
‫כיבוש הארץ בזמן שאבותינו נכנסו אליה לראשונה‬
‫נמשך________‪:‬‬
‫‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ 7‬שנים‪.‬‬
‫‪ 14‬שנה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3801‬‬
‫שלמה מלך במשך _____ שנים‪:‬‬
‫‪12‬‬
‫‪40‬‬
‫‪52‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3778‬‬
‫יהושע העמיד לצורך המלחמה לכיבוש הארץ את‬
‫________‪:‬‬
‫השמש‪.‬‬
‫הירח‪.‬‬
‫השמש והירח‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3776‬‬
‫יושבי איזו עיר נכנעו לפני יהושע בלא מלחמה?‬
‫נוב‪.‬‬
‫גבעון‪.‬‬
‫עי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3741‬‬
‫יוסף חי _____שנים‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫‪120‬‬
‫‪180‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3732‬‬
‫יצחק נולד ______ שנה לאחר לידת ישמעאל‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3782‬‬
‫יהושע בן נון נפטר בגיל‪:‬‬
‫‪82‬‬
‫‪110‬‬
‫‪120‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3747‬‬
‫יציאת מצרים הייתה בשנת ______ לבריאת העולם‪:‬‬
‫א' תמ"ח‪.‬‬
‫ב' תמ"ח‪.‬‬
‫ב' תפ"ח‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חלק ב'‬
‫עמוד ‪ 127‬מ‪331 -‬‬
‫‪629‬‬
‫"זבד הבת" הוא כינוי ל‪:‬‬
‫סעודת בת מצוה‪.‬‬
‫תפילה הנאמרת בקהילות מסוימות‬
‫להולדת הבת‪.‬‬
‫קידוש הניתן לרגל הולדת הבת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫‪383‬‬
‫"סעודת הבראה" היא‪:‬‬
‫הסעודה הראשונה לאחר הקבורה שאותה הסעודה הראשונה לאחר השבעה שאותה הסעודה הראשונה לאחר השלושים‬
‫שאותה אוכל האבל משל אחרים‪.‬‬
‫אוכל האבל משל אחרים‪.‬‬
‫אוכל האבל משל אחרים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3844‬‬
‫"תקופת האחרונים" מתייחסת לתקופה‪:‬‬
‫מלפני גרוש ספרד ועד לדורנו‪.‬‬
‫ממלחמת העולם הראשונה ועד לזמננו‪.‬‬
‫ממלחמת העולם השניה ועד עתה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3725‬‬
‫המקום שבו רצו דור הפלגה לבנות מגדל ולמרוד בה' נקרא‬
‫_______‪:‬‬
‫בבל‪.‬‬
‫שנער‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3726‬‬
‫המלך ______ זרק את אברהם לכבשן האש‪.‬‬
‫נמרוד‪.‬‬
‫נבוכדנצאר‪.‬‬
‫כורש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3829‬‬
‫כמה שנים לאחר תחילת גלות בבל נתן כורש רשות ליהודים‬
‫לשוב ולבנות את בית המקדש?‬
‫‪52‬‬
‫‪18‬‬
‫‪70‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3833‬‬
‫כמה דברים היו בבית ראשון וחסרו בבית שני?‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3830‬‬
‫כמה שנים לאחר תחילת גלות בבל הושלם בנין בית המקדש ‪52‬‬
‫השני?‬
‫‪70‬‬
‫‪90‬‬
‫‪2‬‬
‫‪353‬‬
‫"הדס משולש" הוא‪:‬‬
‫כינוי לכל אחד משלושת בדי ההדסים‪.‬‬
‫הדס ששיעורו המינימלי הוא שלושה‬
‫טפחים‪.‬‬
‫הדס שבכל אחת מנקודות המוצא של‬
‫עליו‪ ,‬יוצאים שלושה עלים או יותר‪ ,‬לכל או‬
‫לרוב אורכו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3719‬‬
‫אדם וחוה נקברו ב______‪:‬‬
‫מערת המכפלה‪.‬‬
‫מערת המעפילים‪.‬‬
‫הרי אררט‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3718‬‬
‫אדם הראשון מסר לדוד _______ שנה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪70‬‬
‫‪100‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3714‬‬
‫אדם הראשון נברא ב______‪:‬‬
‫פסח‪.‬‬
‫שבועות‪.‬‬
‫ראש השנה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3717‬‬
‫אדם הראשון ראה של____ אין שנים לחיות‪.‬‬
‫אברהם‪.‬‬
‫דוד‪.‬‬
‫שלמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3716‬‬
‫אדם הראשון היה אמור לחיות ______‪:‬‬
‫‪ 70‬שנה‪.‬‬
‫‪ 120‬שנה‪.‬‬
‫‪ 1000‬שנה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3711‬‬
‫אדם הראשון נברא ביום ה______ לבריאת העולם‪:‬‬
‫רביעי‪.‬‬
‫חמישי‪.‬‬
‫שישי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3940‬‬
‫מים ראשונים הם‪:‬‬
‫מים שנוטלים יידים לפני אכילת כרפב‬
‫בפסח‬
‫מים שנוטלים רגליים וידיים בבית המקדש נטילת יידים לפני אכילת לחם בסעודה‬
‫רגילה‬
‫‪3713‬‬
‫אדם הראשון נברא ב________‪:‬‬
‫ראש השנה‪.‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫שבועות‪.‬‬
‫חלק ב'‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫סוכות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫עמוד ‪ 128‬מ‪331 -‬‬
‫‪3712‬‬
‫אדם הראשון נברא ביום ה_______ לבריאת העולם‪:‬‬
‫חמישי‪.‬‬
‫שישי‪.‬‬
‫שבת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3834‬‬
‫ארון הקודש היה בבית המקדש‪:‬‬
‫הראשון ולא השני‪.‬‬
‫השני ולא הראשון‪.‬‬
‫הראשון והשני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪388‬‬
‫"אנשי מעמד" הם‪:‬‬
‫כל בעלי תפקיד מיוחד במקדש‪.‬‬
‫אנשים המתרימים את הציבור לצורך‬
‫רכישת קרבנות‪.‬‬
‫אנשים הנוכחים בהקרבת קרבנות הציבור ‪3‬‬
‫כשלוחי הכלל‪.‬‬
‫‪3837‬‬
‫אורים ותומים היו בבית המקדש‪:‬‬
‫הראשון ולא השני‪.‬‬
‫השני ולא הראשון‪.‬‬
‫הראשון והשני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3936‬‬
‫בגלל רכילות חרבה העיר‪:‬‬
‫ביתר‬
‫ירושלים‬
‫נוב‬
‫‪3‬‬
‫‪3941‬‬
‫תלמי היה מלך‪:‬‬
‫רומאי‬
‫יווני‬
‫צדוקי‬
‫‪2‬‬
‫‪390‬‬
‫פירושה המילולי של המילה "הילולא" הוא‪:‬‬
‫הילול‪.‬‬
‫שמחת חתונה‪.‬‬
‫הסתלקות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3854‬‬
‫רבנו ישראל בעל שם טוב מייסד החסידות חי לפני כ_____‬
‫שנה‪.‬‬
‫‪200-250‬‬
‫‪300-350‬‬
‫‪400-450‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3852‬‬
‫רבנו אברהם גומבינר‪ ,‬בעל המגן אברהם על השולחן ערוך‬
‫חי לפני כ______ שנה‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪200‬‬
‫‪300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3850‬‬
‫רבנו שבתי כהן‪ ,‬בעל השפתי כהן על השולחן ערוך חי לפני‬
‫כ____ שנה‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪200‬‬
‫‪300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3851‬‬
‫רבנו דוד הלוי‪ ,‬בעל הטורי זהב על השולחן ערוך חי לפני‬
‫כ_____ שנה‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫‪200‬‬
‫‪300‬‬
‫‪3‬‬
‫‪387‬‬
‫לשכת בית אבטינס שמשה להכנת‪:‬‬
‫הקטורת‪.‬‬
‫בגדי הכהונה‪.‬‬
‫לחם הפנים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3943‬‬
‫ראשי תיבות הי"ו פירושו‪:‬‬
‫ה' ישמור ויציל‬
‫ה' ישמרהו ויחייהו‬
‫אחד מהצירופים של שם ה'‬
‫‪2‬‬
‫‪3846‬‬
‫רבנו עובדיה מברטנורא‪ ,‬מפרש המשנה‪ ,‬חי לפני כ‬
‫_______ שנה‪.‬‬
‫‪300‬‬
‫‪400‬‬
‫‪500‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3847‬‬
‫רבנו יוסף קארו מחבר השולחן ערוך חי לפני כ ________‬
‫שנה‪.‬‬
‫‪200‬‬
‫‪300‬‬
‫‪400‬‬
‫‪3‬‬
‫‪354‬‬
‫את הפיוט "ונתנה תוקף" חיבר‪:‬‬
‫רבי אמנון ממגנצה‪.‬‬
‫רבי אלעזר מוורמייזה בעל "הרוקח"‪.‬‬
‫רבי יהודה הלוי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3945‬‬
‫לשכת הגזית בה היו‪:‬‬
‫גונזים את אבני המזבח שנפסלו‬
‫יושבים סנהדרין של ‪ 23‬דיינים לדון דינים‬
‫קלים‬
‫יושבים סנהדרין של ‪ 71‬דיינים‬
‫‪3‬‬
‫‪3937‬‬
‫שושלת חסידות גור מוצאה ויסודה מ‪:‬‬
‫רבי אלימלך מליז'נסק‬
‫החוזה מלובלין‬
‫רבי נחום מצ'רנוביל‬
‫‪2‬‬
‫‪3831‬‬
‫מתי עלה עזרא מבבל ביחס לעליית שאר ישראל ובנין בית‬
‫המקדש השני?‬
‫לפני כולם‪.‬‬
‫‪ 5‬שנים אחרי כולם‪.‬‬
‫‪ 50‬שנה אחרי כולם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חלק ב'‬
‫עמוד ‪ 129‬מ‪331 -‬‬
‫‪3729‬‬
‫ברית בין הבתרים היתה בהיות אברהם בן ____‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫‪75‬‬
‫‪100‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3722‬‬
‫במשך ______ שנים השתדל נח להחזיר את אנשי דורו‬
‫בתשובה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪70‬‬
‫‪120‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3720‬‬
‫מאדם עד נח עברו ______ דורות‪:‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3938‬‬
‫אשת יפת תואר מגדלת ציפורניה כדי‪:‬‬
‫להתייפות בעיני בעלה החדש‬
‫סימן לאבילות על בית הוריה שמתו‬
‫כדי שתתגנה על בעלה‬
‫‪3‬‬
‫‪3723‬‬
‫מנח עד אברהם עברו ______ דורות‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪20‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3944‬‬
‫אימו של אברהם אבינו נקראה‪:‬‬
‫הגר‬
‫עתליה‬
‫אמתלאי‬
‫‪3‬‬
‫‪3727‬‬
‫מתי ה' גילה שעם ישראל יהיה בגלות?‬
‫במבול‪.‬‬
‫כשבנו מגדל‪.‬‬
‫בברית בין הבתרים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪386‬‬
‫"לשכת העץ" שמשה ל‪:‬‬
‫אחסון עצים לצורך הקרבת הקרבנות‪.‬‬
‫בדיקתם מתולעים‪.‬‬
‫מגורי הכהן הגדול‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3939‬‬
‫תיקון מיידי להוצאת שם שמים לבטלה על ידי‪:‬‬
‫תענית‬
‫אמירת בשכמל"ו‬
‫צדקה‬
‫‪2‬‬
‫‪3728‬‬
‫לצאצאיו של מי ה' הבטיח את ארץ ישראל?‬
‫נח‪.‬‬
‫שם‪.‬‬
‫אברהם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3715‬‬
‫נשמתו של ______ כללה את כל נשמות ישראל שיהיו בכל‬
‫הדורות‪:‬‬
‫אדם הראשון‪.‬‬
‫נח‪.‬‬
‫אברהם אבינו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3721‬‬
‫לנח נולדו ______ בנים‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3730‬‬
‫לידת יצחק היתה בהיות אברהם בן ____‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫‪75‬‬
‫‪100‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3845‬‬
‫דון יצחק אברבנל חי לפני כ _________ שנה‪.‬‬
‫‪300‬‬
‫‪400‬‬
‫‪500‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3835‬‬
‫הכפורת היתה בבית המקדש‪:‬‬
‫הראשון ולא השני‪.‬‬
‫השני ולא הראשון‪.‬‬
‫הראשון והשני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3836‬‬
‫הכרובים היו בבית המקדש‪:‬‬
‫הראשון ולא השני‪.‬‬
‫השני ולא הראשון‪.‬‬
‫הראשון והשני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪389‬‬
‫ה"משמרות" הם‪:‬‬
‫קבוצות כהנים ולויים שעסקו בשמירת‬
‫המקדש לשם כבוד‪.‬‬
‫פריטים מן המשכן שנגנזו למשמרת‪.‬‬
‫קבוצת כהנים או לויים מתוך ‪ 24‬קבוצות‪,‬‬
‫העובדת במקדש בהגיע תורה במשך‬
‫שבוע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪385‬‬
‫ה"היכל" הוא כינוי ל‪:‬‬
‫קודש וקודש הקודשים‪.‬‬
‫אולם‪.‬‬
‫לכל חלקי המקדש הנ"ל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3848‬‬
‫האר"י הקדוש‪ ,‬ראש המקובלים חי לפני כ_______ שנה‪.‬‬
‫‪200‬‬
‫‪300‬‬
‫‪400‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3849‬‬
‫המהר"ל מפראג חי לפני כ_______ שנה‪.‬‬
‫‪300‬‬
‫‪400‬‬
‫‪500‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3832‬‬
‫הסיבה לאי עליית עזרא מבבל יחד עם כל ישראל היא בגלל‪:‬‬
‫שהיה חולה‪.‬‬
‫שהיה זקן‪.‬‬
‫שלמד תורה מפי ברוך בן נריה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חלק ב'‬
‫עמוד ‪ 130‬מ‪331 -‬‬
‫‪3724‬‬
‫כל העולם דיבר בלשון הקודש עד דור _______‪.‬‬
‫הפלגה‪.‬‬
‫אברהם‪.‬‬
‫נח‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪384‬‬
‫הכופר בתורה שבעל פה מכונה‪:‬‬
‫רשע‪.‬‬
‫מין‪.‬‬
‫אפיקורוס‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪633‬‬
‫משכן שילה עמד‪:‬‬
‫‪ 410‬שנים‪.‬‬
‫‪ 369‬שנים‪.‬‬
‫‪ 316‬שנים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪634‬‬
‫בית המקדש הראשון נבנה במשך‪:‬‬
‫‪ 7‬שנים‪.‬‬
‫‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫קרוב ל ‪ 3 -‬שנים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3942‬‬
‫חום שהיד סולדת בו הוא‪:‬‬
‫רתיחה ‪ 100‬מעלות חום‬
‫‪ 45‬מעלות‬
‫‪ 28‬מעלות‬
‫‪2‬‬
‫‪632‬‬
‫לדעת הרמב"ן‪ ,‬תקופת תחיית המתים היא‪:‬‬
‫זמנית‪.‬‬
‫שלב שאינו תכלית השכר‪.‬‬
‫נצחית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪3859‬‬
‫ר' לוי יצחק מברדיטשוב חי לפני כ______ שנה‪.‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪150-200‬‬
‫‪200-250‬‬
‫‪2‬‬
‫‪396‬‬
‫"כדי אכילת פרס" הוא שיעור של‪:‬‬
‫נפח‪.‬‬
‫משקל‪.‬‬
‫זמן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪638‬‬
‫תרומת הדשן‪ ,‬פירושה‪:‬‬
‫נדבת סוג מסויים של סממנים לקטורת‪.‬‬
‫סילוק האפר מן המזבח‪.‬‬
‫סילוק האפר מן המנורה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪394‬‬
‫"עדים זוממים" הם‪:‬‬
‫עדים שהוכח כי האשם על פי הרשעתם‬
‫היה בזמן ביצוע המעשה (לדבריהם)‬
‫בכלל במקום אחר‪.‬‬
‫עדים שהוכח כי הם עצמם היו בזמן ביצוע עדים שהוכח כי עוד בעבר נתנו עדות‬
‫שקר‪ ,‬טרם עדותם הנוכחית‪.‬‬
‫המעשה (לדבריהם) בכלל במקום אחר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3760‬‬
‫שבירת הלוחות ע"י משה רבינו היתה בתאריך‪:‬‬
‫י"ז בתמוז‪.‬‬
‫תשעה באב‪.‬‬
‫ר"ח אלול‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪639‬‬
‫בקטורת היו‪:‬‬
‫‪ 11‬סממנים‪.‬‬
‫‪ 36‬סממנים‪.‬‬
‫‪ 368‬סממנים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3759‬‬
‫ה' עשה קולות וברקים והפיל חרדה גדולה על העם‬
‫ב __________‪:‬‬
‫מתן תורה‪.‬‬
‫מחלוקת קרח‪.‬‬
‫חטא העגל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3753‬‬
‫ה' אמר לאברהם שבניו יהיו בגלות במשך ‪ 400‬שנה‪ ,‬ולבסוף ‪210‬‬
‫הוא הוריד מזה _____ שנים‪.‬‬
‫‪190‬‬
‫‪120‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3758‬‬
‫הערב רב החטיאו את ישראל בחטא ה_______‪:‬‬
‫עגל‪.‬‬
‫פרה אדומה‪.‬‬
‫מרגלים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪642‬‬
‫רבי מנחם מנדל מקוסוב הוא מיסדה של שושלת‪:‬‬
‫קרלין ‪ -‬סטולין‪.‬‬
‫סדיגורה ‪ -‬בויאן‪.‬‬
‫ויז'ניץ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3866‬‬
‫כ"ק אדמו"ר רבי שמואל‪ ,‬המהר"ש‪ ,‬מליובאוויטש חי לפני‬
‫כ_____ שנה‪.‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪150-200‬‬
‫‪200-250‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3861‬‬
‫רבי ישראל‪ ,‬המגיד מקוזניץ חי לפני כ_____ שנה‪.‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪150-200‬‬
‫‪200-250‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חלק ב'‬
‫עמוד ‪ 131‬מ‪331 -‬‬
‫‪635‬‬
‫החצר שבאמצעיתה עמד ההיכל‪ ,‬נקראת‪:‬‬
‫עזרת נשים‪.‬‬
‫עזרת כהנים‪.‬‬
‫עזרת ישראל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪636‬‬
‫ה"חיל" הוא כינוי למחיצה‪:‬‬
‫שבין עזרת כהנים לעזרת נשים‪.‬‬
‫שבין ההיכל לאולם‪.‬‬
‫שהקיפה את העזרה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3868‬‬
‫רבי ישראל סלנטר‪ ,‬מייסד שיטת המוסר חי לפני כ______‬
‫שנה‪.‬‬
‫‪50-100‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪150-200‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3860‬‬
‫רבי אהרון מקרלין חי לפני כ______ שנה‪.‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪150-200‬‬
‫‪200-250‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3863‬‬
‫רבי נחמן מברסלב חי לפני כ_____ שנה‪.‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪150-200‬‬
‫‪200-250‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3862‬‬
‫רבי אליהו‪ ,‬הגר"א מווילנא חי לפני כ_____ שנה‪.‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪150-200‬‬
‫‪200-250‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3865‬‬
‫רבי מנחם מענדל‪ ,‬אדמו"ר ה"צמח צדק" מליובאוויטש חי‬
‫לפני כ______ שנה‪.‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪150-200‬‬
‫‪200-250‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3864‬‬
‫רבי משה סופר בעל החתם סופר חי לפני כ_____ שנה‪.‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪150-200‬‬
‫‪200-250‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3867‬‬
‫רבי שלמה גנצפריד‪ ,‬בעל ה"קיצור שולחן ערוך" חי לפני‬
‫כ______ שנה‪.‬‬
‫‪50-100‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪150-200‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3857‬‬
‫אדמו"ר הזקן‪ ,‬רבי שניאור זלמן מליאדי‪ ,‬חי לפני כ_____‬
‫שנה‪.‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪150-200‬‬
‫‪200-250‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3855‬‬
‫ר' מנחם מענדל מויטעבסק חי לפני כ______ שנה‪.‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪150-200‬‬
‫‪200-250‬‬
‫‪2‬‬
‫‪393‬‬
‫"הגניזה החרסונית" אומתה ע"י‪:‬‬
‫הרבי ה"צמח צדק"‪.‬‬
‫הרבי המהר"ש‪.‬‬
‫הרבי הרש"ב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪645‬‬
‫"ערכאות" הן‪:‬‬
‫חוקי (ערכי) אומות העולם‪.‬‬
‫גוף שיפוטי לא יהודי (בהרכבו או בפסקיו)‪ .‬שמאות (הערכה) של מטלטלין לצורך‬
‫תשלום חוב או נזק‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3807‬‬
‫שנות חייו של אחיה השילוני הם כ_______ שנה‪:‬‬
‫‪100‬‬
‫‪500‬‬
‫‪900‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3858‬‬
‫ר' יעקב יצחק‪ ,‬החוזה מלובלין‪ ,‬חי לפני כ_____ שנה‪.‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪150-200‬‬
‫‪200-250‬‬
‫‪2‬‬
‫‪392‬‬
‫גילו של "בן סורר ומורה" הוא‪:‬‬
‫בין ‪ 13‬ל ‪ 13 -‬ו‪ 3-‬חודשים‪.‬‬
‫בין ‪ 12‬וחצי ל‪ 13 -‬שנים‪.‬‬
‫בין ‪ 13‬ל‪ 20 -‬שנה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3810‬‬
‫שושלת מלכי ישראל (עשרת השבטים) נמשכה כ _______‬
‫שנה‪.‬‬
‫‪250‬‬
‫‪150‬‬
‫‪400‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3856‬‬
‫רבי אלימלך מליזענסק בעל "נועם אלימלך" חי לפני כ_____ ‪100-150‬‬
‫שנה‪.‬‬
‫‪150-200‬‬
‫‪200-250‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 48‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ 37‬ס"מ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪395‬‬
‫אורכה של "אמה" הוא‪:‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫‪ 56‬ס"מ‪.‬‬
‫חלק ב'‬
‫עמוד ‪ 132‬מ‪331 -‬‬
‫‪3815‬‬
‫יחזקאל התנבא בתקופת‪:‬‬
‫בית המקדש הראשון‪.‬‬
‫גלות בבל‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3813‬‬
‫מיהו הנביא שהתנבא בזמן בית המקדש הראשון והמשיך‬
‫לנבא גם בגלות בבל?‬
‫ישעי'ה‪.‬‬
‫ירמי'ה‪.‬‬
‫יחזקאל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3811‬‬
‫מספרם של הנביאים המפורסמים שנבאו בזמן המלכים הוא‪40 :‬‬
‫‪27‬‬
‫‪17‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3805‬‬
‫מי קרע את עשרת השבטים וניתקם ממלכות שלמה?‬
‫אחיה השילוני‪.‬‬
‫אליהו הנביא‪.‬‬
‫שמואל הנביא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3808‬‬
‫מיהו הראשון למלכי ישראל (עשרת השבטים)?‬
‫ירבעם‪.‬‬
‫עמרי‪.‬‬
‫אחאב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3809‬‬
‫מיהו האחרון למלכי ישראל (עשרת השבטים)?‬
‫עמרי‪.‬‬
‫אחאב‪.‬‬
‫הושע בן אלה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪637‬‬
‫"מערכה" היא כינוי ל‪:‬‬
‫קבוצת מנויים על קרבן הפסח‪.‬‬
‫קטורת שהושמה על גבי המזבח‪.‬‬
‫אש שדלקה בעצים על גבי המזבח‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3816‬‬
‫ברוך בן נריה התנבא בתקופת‪:‬‬
‫בית המקדש הראשון‪.‬‬
‫גלות בבל‪.‬‬
‫בית המקדש השני‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3814‬‬
‫בזמן גלות בבל התנבאו הנביאים‪:‬‬
‫חגי‪ ,‬זכריה ומלאכי‪.‬‬
‫יחזקאל‪ ,‬ברוך בן נריה ודניאל‪.‬‬
‫ישעי'ה‪ ,‬ירמי'ה ויחזקאל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3751‬‬
‫מברית בין הבתרים ועד יציאת מצרים עברו _____ שנים‪.‬‬
‫‪430‬‬
‫‪400‬‬
‫‪210‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3752‬‬
‫מלידת יצחק עד יציאת מצרים עברו _____ שנים‪.‬‬
‫‪430‬‬
‫‪400‬‬
‫‪210‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3754‬‬
‫מירידת יעקב למצרים ועד יציאת מצרים עברו ______ שנים‪120 .‬‬
‫‪190‬‬
‫‪210‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3755‬‬
‫מטרת יציאת מצרים היתה בשביל _______________‪.‬‬
‫להיות עם חופשי (שאינו משועבד לעם‬
‫אחר)‪.‬‬
‫לקבל את התורה על הר סיני‪.‬‬
‫להיכנס לארץ ישראל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3817‬‬
‫דניאל התנבא בתקופת‪:‬‬
‫בית המקדש הראשון‪.‬‬
‫גלות בבל‪.‬‬
‫בית המקדש השני‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3812‬‬
‫הנביא האחרון בזמן בית המקדש הראשון היה‪:‬‬
‫ישעי'ה‪.‬‬
‫ירמי'ה‪.‬‬
‫יחזקאל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3756‬‬
‫כמה פעמים עלה משה להר סיני?‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪644‬‬
‫עיר הנידחת היא‪:‬‬
‫עיר הספר הרחוקה ביותר‪.‬‬
‫עיר שרוב תושביה הסיתו לעבוד עבודה‬
‫זרה‪.‬‬
‫עיר שרוב תושביה הוסתו לעבוד עבודה‬
‫זרה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪403‬‬
‫תקופת האחרונים מתחילה בערך החל מ‪:‬‬
‫גזירות ת"ח ות"ט‪.‬‬
‫ועד ארבע ארצות‪.‬‬
‫גירוש ספרד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4687‬‬
‫רבי ישראל מאיר הכהן מראדין בעל החפץ חיים והמשנה‬
‫ברורה חי לפני כ____ שנה‪:‬‬
‫‪0-50‬‬
‫‪50-100‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪2‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חלק ב'‬
‫עמוד ‪ 133‬מ‪331 -‬‬
‫הר המוריה‪.‬‬
‫שילה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3826‬‬
‫כמה זמן לאחר חורבן בית המקדש הראשון נהרג המנהיג‬
‫גדליה בן אחיקם?‬
‫‪ 52‬יום‪.‬‬
‫‪ 52‬שנה‪.‬‬
‫‪ 52‬חודש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3825‬‬
‫כמה שנים לאחר גלות עשרת השבטים נחרב בית המקדש‬
‫הראשון?‬
‫‪133‬‬
‫‪333‬‬
‫‪33‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3771‬‬
‫את מי שלח יהושע לרגל את הארץ‪ ,‬טרם כניסתם של בני‬
‫ישראל אליה?‬
‫פנחס וכלב‪.‬‬
‫אלעזר ואיתמר‪.‬‬
‫דתן ואבירם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3733‬‬
‫אברהם אבינו נפטר בגיל‪:‬‬
‫‪170‬‬
‫‪175‬‬
‫‪180‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4689‬‬
‫האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמער בעל "ויואל משה"‬
‫חי לפני כ_______ שנה‪:‬‬
‫‪0-50‬‬
‫‪50-100‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪1‬‬
‫‪400‬‬
‫"רבנן סבוראי" חיו בתקופה שבין‪:‬‬
‫התנאים לאמוראים‪.‬‬
‫האמוראים לגאונים‪.‬‬
‫הגאונים לראשונים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪646‬‬
‫"גריס" הוא מידת‪:‬‬
‫שטח‪.‬‬
‫נפח‪.‬‬
‫משקל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3842‬‬
‫לפני החורבן והיציאה אל הגלות מי ביקש את יבנה וחכמיה?‬
‫הלל הזקן‪.‬‬
‫ר' עקיבא‪.‬‬
‫רבן יוחנן בן זכאי‬
‫‪3‬‬
‫‪402‬‬
‫הראב"ד המאירי והרד"ק הם חכמי‪:‬‬
‫צרפת‪.‬‬
‫פרובנס‪.‬‬
‫אשכנז‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3769‬‬
‫בזמן יציאת מצרים היה יהושע בגיל______‪:‬‬
‫‪17‬‬
‫‪42‬‬
‫‪52‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3843‬‬
‫מה ביקשו חכמי ישראל מהרומאים לפני היציאה לגלות ‪-‬‬
‫בקשה חשובה ביותר ‪ -‬הנוגעת לקיום התורה בישראל‬
‫לדורות ולהבאת הגאולה?‬
‫רופאים לרבי צדוק‪.‬‬
‫ארון הקודש‪.‬‬
‫יבנה וחכמיה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪401‬‬
‫אחרון הגאונים הוא‪:‬‬
‫רב האי גאון‪.‬‬
‫רב שרירא גאון‪.‬‬
‫רב סעדיה גאון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3768‬‬
‫באיזה תאריך נפטר משה רבינו?‬
‫ז' שבט‪.‬‬
‫ז' אדר‬
‫ז' ניסן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3824‬‬
‫מה קרה עם האש שירדה מהשמים בזמן משה רבינו ‪-‬‬
‫והיתה רבוצה כארי ע"ג המזבח ‪ -‬כשבנו את בית המקדש‬
‫הראשון בזמן שלמה?‬
‫נסתלקה ולא חזרה‪.‬‬
‫נסתלקה וחזרה‪.‬‬
‫לא אירע עמה דבר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3767‬‬
‫באיזה גיל נפטר אהרון הכהן?‬
‫‪120‬‬
‫‪123‬‬
‫‪127‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3766‬‬
‫באיזה תאריך נפטר אהרון הכהן?‬
‫א' תמוז‪.‬‬
‫א' אב‪.‬‬
‫א' אלול‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3738‬‬
‫במערת המכפלה נקברו _______‪:‬‬
‫יעקב ורחל‪.‬‬
‫יעקב ולאה‪.‬‬
‫יעקב‪ ,‬בלהה וזלפה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3737‬‬
‫ה' הבטיח ליעקב שיתן לו ולבניו את ארץ ישראל בהיות יעקב הרי אררט‪.‬‬
‫ב_______‪:‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חלק ב'‬
‫עמוד ‪ 134‬מ‪331 -‬‬
‫‪4690‬‬
‫האדמו"ר רבי ישראל אלתר מגור בעל "בית ישראל" חי לפני ‪0-50‬‬
‫כ_____ שנה‪:‬‬
‫‪50-100‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3739‬‬
‫מה קרה לרחל בדרך אפרתה?‬
‫ילדה את בנימין‪.‬‬
‫נפטרה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3838‬‬
‫בונה מקום המסתור לגניזת הארון הוא‪:‬‬
‫דוד‪.‬‬
‫שלמה‪.‬‬
‫יאשיהו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3823‬‬
‫בני ישראל היו בארץ ישראל‪ ,‬מאז כניסתם לארץ ועד חורבן‬
‫בית המקדש הראשון‪ ,‬במשך _____ שנה‪:‬‬
‫‪600‬‬
‫‪700‬‬
‫‪850‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3772‬‬
‫מתי נקרע הירדן כדי לאפשר לבני ישראל להיכנס לארץ?‬
‫כשנחו כפות רגלי הכהנים במים‪.‬‬
‫כשנחו כפות רגלי הלויים במים‪.‬‬
‫כשנחו כפות רגלי יהושע במים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3821‬‬
‫בית המקדש הראשון נבנה ______ שנה לאחר כניסת בני‬
‫ישראל לארץ ישראל‪.‬‬
‫‪440‬‬
‫‪369‬‬
‫‪200‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3822‬‬
‫בית המקדש הראשון עמד _______ שנה‪:‬‬
‫‪369‬‬
‫‪410‬‬
‫‪420‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3841‬‬
‫בית המקדש השני עמד על תילו במשך ______ שנים‪.‬‬
‫‪410‬‬
‫‪420‬‬
‫‪850‬‬
‫‪2‬‬
‫‪648‬‬
‫מנצפ"ך‪:‬‬
‫הן חמשת האותיות הסופיות‪.‬‬
‫הוא סימן לסדר קריאת פרשיות מסוימות‪,‬‬
‫המציין את קביעות השנה‪.‬‬
‫הוא סימן לסדר תעניות היחיד והציבור‬
‫לעצירת גשמים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪650‬‬
‫מבריאת העולם ועד פטירתו של נח חלפו כ‪:‬‬
‫אלף ומאתיים שנה‪.‬‬
‫אלפיים שנה‪.‬‬
‫אלף ושש מאות שנה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4691‬‬
‫הג"ר משה פיינשטיין בעל "אגרות משה" חי לפני כ_____‬
‫שנה‪:‬‬
‫‪0-50‬‬
‫‪50-100‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4692‬‬
‫שושלת של אדמו"רים מקימי "חצרות חסידיות" לדורות היו‬
‫בעיקר מתלמידי‪:‬‬
‫הבעש"ט‬
‫המגיד ממעזריטש‬
‫רבי אלימלך מליזענסק‬
‫‪2‬‬
‫‪3819‬‬
‫הנביא זכריה התנבא בתקופת‪:‬‬
‫בית המקדש הראשון‪.‬‬
‫גלות בבל‪.‬‬
‫בית המקדש השני‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪647‬‬
‫"כדי אכילת פרס" הוא שיעור של‪:‬‬
‫כמות‪.‬‬
‫משקל‪.‬‬
‫זמן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪651‬‬
‫יציאת מצרים ומתן תורה התרחשו בשנת‪:‬‬
‫ב' תמ"ח‪.‬‬
‫ב' תרפ"ו‪.‬‬
‫ג' של"ג‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3820‬‬
‫הנביא מלאכי התנבא בתקופת‪:‬‬
‫בית המקדש הראשון‪.‬‬
‫גלות בבל‪.‬‬
‫בית המקדש השני‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪398‬‬
‫ה"איסיים" היו כת של‪:‬‬
‫פרושים‪.‬‬
‫קראים‪.‬‬
‫בייתוסים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3818‬‬
‫הנביא חגי התנבא בתקופת‪:‬‬
‫בית המקדש הראשון‪.‬‬
‫גלות בבל‪.‬‬
‫בית המקדש השני‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3839‬‬
‫היכן נמצאת היום צנצנת המן מזמן משה?‬
‫גנוזה עם הארון‪.‬‬
‫הרומאים נטלוה בעת החורבן‪.‬‬
‫הבבלים נטלוה בעת החורבן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3735‬‬
‫כשמלאו ליצחק ______ שנה נולד יעקב (ועשו)‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪60‬‬
‫‪80‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חלק ב'‬
‫עמוד ‪ 135‬מ‪331 -‬‬
‫‪3828‬‬
‫היכן נקבר יחזקאל הנביא‪:‬‬
‫בבל‪.‬‬
‫ארץ ישראל‪.‬‬
‫מקום קבורתו אינו ידוע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3827‬‬
‫המלך שהחריב את בית המקדש הראשון הוא‪:‬‬
‫סנחריב‪.‬‬
‫נבוכדנצאר‪.‬‬
‫בלשצר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3840‬‬
‫היכן נמצאת היום צנצנת שמן המשחה מזמן משה?‬
‫גנוזה עם הארון‪.‬‬
‫הרומאים נטלוה בעת החורבן‪.‬‬
‫הבבלים נטלוה בעת החורבן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪399‬‬
‫התלמוד הירושלמי חובר‪:‬‬
‫בזמן מקביל לזה של התלמוד הבבלי‪.‬‬
‫אחריו‪.‬‬
‫לפניו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪649‬‬
‫יצחק אבינו נפטר בן‪:‬‬
‫‪ 147‬שנה‪.‬‬
‫‪ 175‬שנה‪.‬‬
‫‪ 180‬שנה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4688‬‬
‫כ"ק האדמו"ר רבי שלום דובער‪ ,‬אדמו"ר הרש"ב‬
‫מליובאוויטש חי לפני כ_____ שנה‪:‬‬
‫‪0-50‬‬
‫‪50-100‬‬
‫‪100-150‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3734‬‬
‫יצחק אבינו נפטר בגיל‪:‬‬
‫‪170‬‬
‫‪175‬‬
‫‪180‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3770‬‬
‫יהושע בן נון הכניס את ישראל לארץ בהיותו בגיל_____‪:‬‬
‫‪52‬‬
‫‪80‬‬
‫‪82‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3736‬‬
‫יעקב אבינו התברך מאת ה' בברכת "ופרצת ימה וקדמה‬
‫צפונה ונגבה" כולן ב_______‪.‬‬
‫הרי אררט‪.‬‬
‫הר המוריה‪.‬‬
‫שילה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3740‬‬
‫יוסף נמכר בהיותו בגיל ______‪:‬‬
‫‪17‬‬
‫‪30‬‬
‫‪40‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חלק ב'‬
‫עמוד ‪ 136‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫‪212‬‬
‫"פלג המנחה" הוא‪:‬‬
‫מחצית מן הזמן שבין תחילת זמן המנחה‬
‫לבין הלילה‪.‬‬
‫שעה זמנית לאחר חצות‪.‬‬
‫מחצית מחצי הזמן שבין חצות היום לבין‬
‫צאת הכוכבים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪218‬‬
‫"יום טוב שחל להיות בשבת‪ ,‬במקדש היו תוקעין אבל לא‬
‫במדינה"‪ .‬משום‪:‬‬
‫שישנו לימוד מהכתובים שהאיסור הוא רק משום שתקיעת שופר היא מלאכה‬
‫ב"מושבותיכם"‪ ,‬והמקדש אינו מקום יישוב‪ .‬האסורה בשבת‪ ,‬אולם במקדש היא דוחה‬
‫את השבת כמו הקרבת קרבנות ציבור‪.‬‬
‫מחשש שמא יטול את השופר ללכת לבקי‬
‫בכך‪ ,‬ויטלטלו ברשות הרבים‪ ,‬ואילו‬
‫במקדש אין איסור שבות נוהג‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3498‬‬
‫תפילת רבי נחוניא בן הקנה קשורה עם כניסה ויציאה ל‪:‬‬
‫בית הכנסת (תפילה)‪.‬‬
‫בית המדרש (לימוד תורה)‪.‬‬
‫עבודה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪234‬‬
‫את השעיר לעזאזאל כשר להוביל‪:‬‬
‫כל אחד‪.‬‬
‫כהן בלבד‪.‬‬
‫כהן מן המשמר הנוכחי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2660‬‬
‫שופר שיקב וסתמו את הנקב בחתיכה ממין השופר ‪ -‬מה‬
‫דינו?‬
‫כשר‪.‬‬
‫פסול‪.‬‬
‫תלוי אם מעכב את התקיעה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2710‬‬
‫האם אפשר לכלול בין הפסוקים הנאמרים בברכות מלכויות‪,‬‬
‫זכרונות ושופרות גם פסוקים בתוכן של פורענות?‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫לכתחילה ‪ -‬לא‪ ,‬בדיעבד ‪ -‬כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3360‬‬
‫איסור מוקצה משום "נולד" ישנו ב‪:‬‬
‫כלים שלמים‪.‬‬
‫שברי כלים שנשברו ביום טוב‪.‬‬
‫שברי כלים שנשברו מערב יום טוב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3497‬‬
‫זמן תפילת ערבית הוא‪:‬‬
‫כל הלילה‪.‬‬
‫עד חצות הלילה‪.‬‬
‫עד סוף אשמורה השניה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3315‬‬
‫היכן התקינו מקום לישיבת הנשים ("עזרת נשים") לנשים‬
‫הבאות לשמוח בשמחת בית השואבה בבית המקדש?‬
‫מהצד‪.‬‬
‫מלמטה‪.‬‬
‫מלמעלה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2668‬‬
‫בתענית ציבור יש עדיפות לתקוע בשופר שצורתו‪:‬‬
‫פשוט‪.‬‬
‫כפוף‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2667‬‬
‫בתענית ציבור יש עדיפות לתקוע בשופר של‪:‬‬
‫איל‪.‬‬
‫יעל‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2599‬‬
‫"מפני תקנת הקרבן" הוא טעם ל‪:‬‬
‫היתר חילול שבת לעדים שראו את‬
‫הלבנה לילך ולהעיד בבי"ד‪.‬‬
‫שילוח שליחים להודיע מתי נתקדש‬
‫החודש‪.‬‬
‫אב ובנו שראו את החודש שילכו להעיד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2578‬‬
‫ראש השנה לשמיטה חל ב‪:‬‬
‫א' תשרי‪.‬‬
‫י' תשרי‪.‬‬
‫ט"ו באב (שהנטיעה תספיק להקלט עד א' ‪1‬‬
‫תשרי)‬
‫‪3310‬‬
‫האור הגדול של שמחת בית השואבה האיר את כל‪:‬‬
‫העזרה והלשכות של בית המקדש‪.‬‬
‫הר הבית‪.‬‬
‫העיר ירושלים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3356‬‬
‫האיסור להדליק נר שבת ב"שמן שריפה" הוא ב‪:‬‬
‫פסח‪.‬‬
‫ביום טוב שחל להיות בערב שבת‪.‬‬
‫ביום טוב שחל להיות בשבת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫עמוד ‪ 137‬מ‪331 -‬‬
‫‪3361‬‬
‫האם מותר לשים בערב שבת שפופרת מליאה שמן מעל נר‬
‫השבת‪ ,‬כשהשפופרת אינה מחוברת לנר‪ ,‬כדי שיטפטף‬
‫ממנה שמן לתוך הנר בשבת?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3362‬‬
‫האם מותר לשים בערב שבת שפופרת מליאה שמן מעל נר‬
‫השבת‪ ,‬באופן שהשפופרת מחוברת לנר‪ ,‬כדי שיטפטף ממנה‬
‫שמן לנר בשבת?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2691‬‬
‫באיזה מקום‪/‬אופן התקין ריב"ז שיהיו תוקעין בשופר בראש‬
‫השנה שחל בשבת?‬
‫במקום שיש בו בית דין קבוע ובפני בית‬
‫דין‪.‬‬
‫במקום שיש בו בית דין קבוע ואפילו שלא‬
‫בפניהם‪.‬‬
‫במקום שנזדמנו לשם בית דין (גם‬
‫באקראי) ואפילו שלא בפניהם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3496‬‬
‫זמן תפילת מוסף הוא‪:‬‬
‫כל היום‪.‬‬
‫עד שבע שעות‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3495‬‬
‫זמן תפילת מנחה הוא‪:‬‬
‫עד הערב‪.‬‬
‫עד פלג המנחה‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3494‬‬
‫זמן תפילת השחר הוא‪:‬‬
‫עד חצות היום‪.‬‬
‫עד ארבע שעות‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4024‬‬
‫חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה‪ ,‬שנאמר‪ :‬כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלוקיך‬
‫ייסרך‬
‫ואהבת את ה' אלוקיך‬
‫את אשר יאהב ה' יוכיח‬
‫‪2‬‬
‫‪3354‬‬
‫הטעם לאיסור הדלקה של נר שבת בשמנים ופתילות‬
‫מסויימים הוא מפני‪:‬‬
‫שאין האש דולקת יפה בהם ויש לחשוש‬
‫שמא יטה בשבת‪.‬‬
‫שאין האש דולקת יפה בהם ויש לחשוש‬
‫שמא יכבה הנר‪.‬‬
‫שני הטעמים נכונים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2631‬‬
‫מהו ההיתר המיוחד שהתירו חז"ל לאדם שבא להציל‬
‫מהצפה של נהר בשבת?‬
‫ללכת להציל גם למרחק גדול העולה על‬
‫‪ 2000‬אמה (תחום שבת)‪.‬‬
‫בגמר עבודתו ללכת ‪ 2000‬אמה לכל רוח‪ ,‬בגמר עבודתה ללכת ‪ 2000‬אמה לכל‬
‫רוח‪ ,‬מהנקודה שבו היא נמצאת עתה‪.‬‬
‫מחוץ לעיר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2602‬‬
‫מפריחי יונים שבאו להעיד על אישה שמת בעלה כדי‬
‫להתירה להינשא‪ ,‬האם מתקבלת עדותם?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2689‬‬
‫האם תקנת ריב"ז לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת‬
‫במקום שיש בו בית דין ‪ -‬מתייחסת לבית דין של כ"ג דוקא?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2657‬‬
‫מי מאריך ומי מקצר בתקיעות של ראש השנה במקדש?‬
‫חצוצרות מאריכות ושופר מקצר‪.‬‬
‫שופר מאריך וחצוצרות מקצרות‪.‬‬
‫מי שרצה יכול להאריך ונחשב לו להידור‬
‫מצוה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3363‬‬
‫כיבוי נר בשבת מפחד הגויים (כגון פרסיים שהיה להם יום‬
‫חג שלא הניחו להדליק בו אור אלא בבית עבודה זרה שלהם)‬
‫‪ -‬דינו ש‪:‬‬
‫מותר לכתחילה‪.‬‬
‫פטור אבל אסור‪.‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3366‬‬
‫כיבוי נר בשבת בשביל חולה מסוכן כדי להקל עליו להירדם ‪-‬‬
‫דינו‪:‬‬
‫מותר לכתחילה‪.‬‬
‫פטור אבל אסור‪.‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3314‬‬
‫כמה ליטרים של שמן היו יוצקים לכל אחד מהספלים שהיו‬
‫במנורות הזהב בשמחת בית השואבה בבית המקדש?‬
‫‪120‬‬
‫‪30‬‬
‫‪15‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫עמוד ‪ 138‬מ‪331 -‬‬
‫‪3365‬‬
‫כיבוי נר בשבת מפני רוח רעה (מחלה של בעלי מרה‬
‫שחורה‪ ,‬שלא תנוח דעתם אלא בחושך) ‪ -‬דינו‪:‬‬
‫מותר לכתחילה‪.‬‬
‫פטור אבל אסור‪.‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3364‬‬
‫כיבוי נר בשבת מפחד ליסטים (שודדים) ‪ -‬דינו‪:‬‬
‫מותר לכתחילה‪.‬‬
‫פטור אבל אסור‪.‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3367‬‬
‫כיבוי נר בשבת לשם הצלת המנורה‪ ,‬כגון שכלה השמן והוא‬
‫מתיירא שלא תפקע המנורה ‪ -‬דינו ש‪:‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫פטור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3311‬‬
‫‪ 15‬המעלות (מדרגות) שבין עזרת ישראל לעזרת נשים בבית ‪ 15‬שיר המעלות שבתהילים‪.‬‬
‫המקדש ‪ -‬היו מכוונים כנגד‪:‬‬
‫‪ 15‬דרגות היוחסין בעם ישראל‪.‬‬
‫‪ 15‬דרגות הקדושה בארץ ישראל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2659‬‬
‫שופר שנסדק לארכו ודבקו בדבק הריהו‪:‬‬
‫כשר‪.‬‬
‫פסול‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪230‬‬
‫הכותב בשבת בכתב שאינו מתקיים‪:‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫פטור‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2601‬‬
‫זה שאמרו שהעוסק בריבית פסול לעדות הכוונה ל‪:‬‬
‫לווה‪.‬‬
‫מלווה‪.‬‬
‫שניהם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3359‬‬
‫חומר הבעירה המובחר ביותר שיש להעדיף את השימוש בו‬
‫לכתחילה לענין נר שבת‪ ,‬הוא‪:‬‬
‫שמן זית‪.‬‬
‫נפט לבן‪.‬‬
‫שמן אפרסמון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2598‬‬
‫בזמן שבית המקדש קיים‪ ,‬על כמה חודשים שלוחי בית הדין‬
‫יוצאים כדי להודיע למקומות הרחוקים מתי נתקדש החודש?‬
‫‪ 5‬חודשים‪.‬‬
‫‪ 6‬חודשים‪.‬‬
‫‪ 2‬חודשים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3500‬‬
‫אדם שמפליג בספינה או נוסע בקרון (עגלה‪ ,‬רכב) והגיע זמן‬
‫תפילה וטלטולי הנסיעה אינם מאפשרים לו לעמוד ולכוון פניו‬
‫לכיוון אחד בתפילה ‪ -‬מה יעשה?‬
‫יחזיר פניו לכיוון ירושלים‪.‬‬
‫יכוון את ליבו כנגד בית קודש הקדשים‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪211‬‬
‫"הקורא למפרע" פירושו‪:‬‬
‫הקורא קריאת שמע לאחר זמנה‪ ,‬מתוך‬
‫כוונה שהדבר יחשב לו למפרע כאילו‬
‫קראה בזמנה‪.‬‬
‫הקורא פסוקים או פרשיות מקריאת שמע‬
‫הקורא קריאת שמע למפרע לפני זמנה‪,‬‬
‫מתוך כוונה שכשיגיע זמנה יחשב לו כאילו שלא כסדרן‪.‬‬
‫קראה בזמנה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪210‬‬
‫הזמן המוקדם ביותר לקריאת שמע של שחרית הוא‪:‬‬
‫משיכיר בין תכלת ללבן‪.‬‬
‫משיכיר בין תכלת לכרתי‪.‬‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2695‬‬
‫דין תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת בעיר הסמוכה‬
‫ליבנה הוא‪:‬‬
‫שאין תוקעין כל עיקר‪.‬‬
‫שתוקעין בתנאי שהיא רואה ושומעת‪.‬‬
‫שתוקעין בתנאי שהיא רואה ושומעת‬
‫וקרובה ויכולה לבוא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2694‬‬
‫דין תקיעות שופר בראש השנה שחל בשבת בעיר הסמוכה‬
‫לירושלים הוא‪:‬‬
‫שאין תוקעין כל עיקר‪.‬‬
‫שתוקעין בתנאי שהיא רואה ושומעת‪.‬‬
‫שתוקעין בתנאי שהיא רואה ושומעת‬
‫וקרובה ויכולה לבוא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2693‬‬
‫דין תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת ביבנה הוא‬
‫שתוקעים‪:‬‬
‫דוקא בפני בית דין‪.‬‬
‫גם שלא בפני בית דין‪.‬‬
‫דוקא כשדיני בית דין הם סמוכים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2692‬‬
‫דין תקיעת שופר בר"ה שחל בשבת בירושלים הוא שתוקעים‪ :‬דוקא בפני בית דין‪.‬‬
‫גם שלא בפני בית דין‪.‬‬
‫דוקא כשדיני בית דין הם סמוכים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫עמוד ‪ 139‬מ‪331 -‬‬
‫‪2603‬‬
‫אדם שמתעסק במשחק בקוביא (כעין משחק הקלפים ‪ -‬כדי‬
‫לזכות בכספים לפי תנאי המשחק) אך אין זה עיסוקו‬
‫הבלעדי‪ ,‬והוא עוסק גם בדברים אחרים ‪ -‬מה דינו לענין‬
‫עדות?‬
‫כשר‪.‬‬
‫פסול‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3358‬‬
‫"שמן צנונות" לענין נר שבת הוא‪:‬‬
‫שמן שעוצרים מפרי הצנון‪.‬‬
‫שמן שעוצרים מגרעיני הצנון‪.‬‬
‫שמן בטמפרטורה נמוכה (צונן)‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2614‬‬
‫אם בית הדין הגדול אינו מכיר את עדי החודש ואינו יודע אם‬
‫אפשר לסמוך עליהם ‪ -‬מה עושים?‬
‫נשבעים שבועת התורה‪.‬‬
‫מביאים עמהם אחר שיעיד על מהימנותם‪ .‬לא הולכים להעיד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2590‬‬
‫ראש השנה לאילן לפי בית שמאי חל ב‪:‬‬
‫א‪ .‬תשרי‪.‬‬
‫א' שבט‪.‬‬
‫ט"ו בשבט‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2591‬‬
‫ראש השנה לאילן לפי בית הלל חל ב‪:‬‬
‫א' תשרי‪.‬‬
‫א' שבט‪.‬‬
‫ט"ו בשבט‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3501‬‬
‫חיוב תפילת מוסף חל על‪:‬‬
‫כל אדם‪.‬‬
‫ציבור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2732‬‬
‫מי שראה את הירח המתחדש במרחק גדול מבית הדין‪ ,‬עד‬
‫איזה מרחק הליכה עליו לצאת לדרך כדי למסור עדות על‬
‫ראייתו?‬
‫עד מרחק הליכה של לילה‪.‬‬
‫עד מרחק הליכה של יום‪.‬‬
‫עד מרחק הליכה של לילה ויום‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2690‬‬
‫האם תקנת ריב"ז לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת‬
‫במקום שיש בו בית דין ‪ -‬מתייחסת לבית דין של שלושה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫תלוי אם הם מומחים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2593‬‬
‫האם אפשר לעשר ירקות שנלקטו בשנה אחת עם ירקות‬
‫שנלקטו בשנה אחרת?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫לכתחילה לא‪ ,‬אבל בדיעבד זה חל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2592‬‬
‫האם אפשר לעשר פירות שחנטו בשנה אחת עם פירות‬
‫שחנטו בשנה אחרת?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫לכתחילה לא‪ ,‬אבל בדיעבד זה חל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4023‬‬
‫תפילת שוא היא‪:‬‬
‫לאחר זמן תפילה‬
‫על דבר שכבר קרה‬
‫תפילה במקום לא ראוי‪ ,‬כגון במקומות‬
‫המטונפים‬
‫‪2‬‬
‫‪3499‬‬
‫מי שהיה רוכב על בהמה והגיע זמן תפילה‪ ,‬ואינו יכול לרדת‬
‫ולהפסיק מרכיבתו אבל הוא יכול לסובב את פניו לכיוון‬
‫ירושלים ‪ -‬דינו‪:‬‬
‫יחזיר את פניו לכיוון ירושלים‪.‬‬
‫יכוון את ליבו לכיוון המקדש‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪214‬‬
‫סמני את המשפט הנכון‪:‬‬
‫כאשר אדם אוכל פת ודבר נוסף לה‪,‬‬
‫לעולם פוטרת הברכה על הפת את הדבר‬
‫הנוסף מברכה‪.‬‬
‫כאשר אדם אוכל פת ודבר נוסף לה‪,‬‬
‫לעולם עליו לברך על אותו שהוא אוכלו‬
‫כעיקר‪.‬‬
‫כאשר אדם אוכל פת ודבר נוסף לה‪,‬‬
‫הברכה שעליו לברך שנויה במחלוקת בית‬
‫שמאי ובית הלל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2595‬‬
‫הדין על התבואה הוא ב‪:‬‬
‫פסח‪.‬‬
‫עצרת‪.‬‬
‫חג‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2654‬‬
‫לכתחילה יש עדיפות לתקוע בראש השנה בשופר שהוא‪:‬‬
‫פשוט‪.‬‬
‫כפוף‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2653‬‬
‫לכתחילה יש עדיפות לתקוע בראש השנה בשופר של‪:‬‬
‫איל‪.‬‬
‫יעל‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫עמוד ‪ 140‬מ‪331 -‬‬
‫‪2596‬‬
‫הדין על פירות האילן הוא ב‪:‬‬
‫פסח‪.‬‬
‫עצרת‪.‬‬
‫חג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3312‬‬
‫באיזה מקום בבית המקדש עמדו המשוררים בשמחת בית‬
‫השואבה?‬
‫בעזרת הכהנים‪.‬‬
‫על הדוכן‪.‬‬
‫על המעלות שבין עזרת ישראל לעזרת‬
‫נשים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4025‬‬
‫כתב על ידי מיץ פירות בשבת‪:‬‬
‫חייב סקילה או חטאת‬
‫אם אפשר לקרוא אחרי שבת ‪ -‬אסור‬
‫פטור אבל אסור‬
‫‪3‬‬
‫‪2705‬‬
‫לשיטת רבי עקיבא‪ ,‬לאחר אמירת איזו ברכה במוסף של‬
‫ראש השנה תוקעים?‬
‫מלכויות‪.‬‬
‫זכרונות ושופרות‪.‬‬
‫מלכויות‪ ,‬זכרונות ושופרות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2594‬‬
‫מהו התאריך המאוחר ביותר בשנה שצריך בו ליטוע אילן אם ט"ו באב‪.‬‬
‫רוצים ששנה זו תחשב לו לשנת ערלה‪( ,‬ויספיקו לו עוד‬
‫שנתיים נוספות כדי לצאת מג' שנות ערלה)?‬
‫ט"ז באב‪.‬‬
‫ט"ו בשבט‬
‫‪2‬‬
‫‪2600‬‬
‫על כמה חודשים יוצאים השלוחים ‪ -‬להודיע לגולה שיום‬
‫השלושים הוא ראש חודש ‪ -‬מבערב‪ ,‬אף שלא שמעו את‬
‫הכרזת נשיא בית הדין "מקודש החודש"?‬
‫‪6.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2658‬‬
‫היכן היה ציפוי המתכת בשופר של ראש השנה במקדש?‬
‫במקום הנחתו בפה של התוקע‪.‬‬
‫בפיו של השופר אך לא במקום הנחתו‬
‫בפי התוקע‪.‬‬
‫באמצע השופר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2605‬‬
‫על איזה ראיה של הירח המחודש יש יותר סברה להתיר‬
‫לעדים לחלל את השבת‪ ,‬כשהירח נראה בעליל (בבירור‬
‫ובגלוי) או כשהוא נראה שלא בעליל?‬
‫בעליל‪.‬‬
‫שלא בעליל‪.‬‬
‫שניהם שווים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3355‬‬
‫דין "ירוקה שעל פני המים" (צמח ירוק הגדל בשולי האניה‬
‫סביב‪ ,‬כשהיא שוהה במים זמן מרובה) לענין נר שבת הוא ש‪:‬‬
‫אין מדליקים בו‪.‬‬
‫מדליקים בו‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3357‬‬
‫צייני את האפשרות הנכונה מבין השלוש‪:‬‬
‫אין שורפים קדשים ביום טוב‪.‬‬
‫אין שורפים תרומה טמאה ביום טוב‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2708‬‬
‫כמה פסוקים צריכים להאמר לכתחילה בכל אחת מברכות‬
‫מלכויות‪ ,‬זכרונות ושופרות?‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2669‬‬
‫כמה שופר‪/‬ות וחצוצרה‪/‬ות השתתפו בסדר התקיעות‬
‫בתענית צבור במקדש?‬
‫שופר אחד ושתי חצוצרות‪.‬‬
‫שני שופרות וחצוצרה אחת‪.‬‬
‫שני שופרות ושתי חצוצרות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3353‬‬
‫"שמן שריפה" הוא שמן של‪:‬‬
‫חמץ בפסח‪.‬‬
‫תרומה טהורה‪.‬‬
‫תרומה שנטמא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3313‬‬
‫מתי הולכים לשאוב מים ‪ -‬בשביל ניסוך המים ‪ -‬בביהמ"ק‬
‫בימי חג הסוכות?‬
‫בעלות השחר‪.‬‬
‫בהינף החמה‪.‬‬
‫בשקיעת החמה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2655‬‬
‫כיצד היה סדר התקיעות של ראש השנה בבית המקדש?‬
‫שופר בימין וחצוצרות בשמאל‪.‬‬
‫שופר בשמאל וחצוצרות בימין‪.‬‬
‫שופר באמצע וחצוצרות בצדדים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3309‬‬
‫ממה היו עשויות הפתילות שבהם אחזה האש במנורות‬
‫הזהב שהיו בשמחת בית השואבה בבית המקדש?‬
‫ממכנסים בלואים של הכהנים‪.‬‬
‫מאבנטים ישנים‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫עמוד ‪ 141‬מ‪331 -‬‬
‫‪3502‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬אין עומדין להתפלל אלא מתוך ‪"...‬‬
‫כובד ראש‪.‬‬
‫שמחה‪.‬‬
‫תשובה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4022‬‬
‫מי אמר‪" :‬אם תפילתי שגורה בפי יודע אני שהוא מקובל"‬
‫ר' חנינא בן דוסא‬
‫ר' יוחנן בן זכאי‬
‫חוני המעגל‬
‫‪1‬‬
‫‪3503‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬חסידים הראשונים היו שוהים‪...‬‬
‫ומתפללים"‪.‬‬
‫שיעור שני פתחים‪.‬‬
‫שעה אחת‪.‬‬
‫חצי שעה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪213‬‬
‫על פירות שנשרו מן העץ טרם שבשלו‪:‬‬
‫אין לברך כלל משום שאינם ראויים‬
‫למאכל‪.‬‬
‫יש לברך "שהכל"‪.‬‬
‫יש לברך "בורא פרי העץ"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫בירושלים ‪ 7‬ימים‪.‬‬
‫במדינה ‪ 7‬ימים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪233‬‬
‫אבן השתיה היתה במקדש מימות‪:‬‬
‫שלמה המלך‪.‬‬
‫נביאים ראשונים‪.‬‬
‫אנשי כנסת הגדולה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2716‬‬
‫האם מותר בר"ה‪ ,‬לעבור על איסור כלשהו (מדאוריתא או‬
‫מדרבנן) לצורך קיום מצות שמיעת קול שופר (במקרה שיש‬
‫הכרח גמור בדבר‪ ,‬ובלי זה לא יוכל לשמוע קול שופר)?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫על איסור דאורייתא ‪ -‬אסור לעבור‪ ,‬על‬
‫איסור דרבנן ‪ -‬מותר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2641‬‬
‫עדי החודש שהעידו על ראיית הירח‪ :‬שחרית במזרח וערבית כן‪.‬‬
‫במערב ‪ -‬האם מקבלים את עדותם?‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2664‬‬
‫במה מצופה שופר של תענית ציבור במקדש?‬
‫נחושת‪.‬‬
‫כסף‪.‬‬
‫זהב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2582‬‬
‫הנודר דבר להקדש בין פסח לשבועות‪ ,‬לאחר שיעברו כמה‬
‫רגלים יעבור על איסור "בל תאחר"?‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2579‬‬
‫ראש השנה למלכים חל ב‪:‬‬
‫א' ניסן‪.‬‬
‫ט"ו ניסן‪.‬‬
‫א' תשרי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2697‬‬
‫בזמן שבית המקדש קיים דין נטילת לולב הוא שנוטלין‪:‬‬
‫במקדש ‪ 7‬ימים ובמדינה יום אחד‪.‬‬
‫במקדש ‪ 7‬ימים ובמדינה ‪ 7‬ימים‪.‬‬
‫במקדש ‪ 7‬ימים ובמדינה ‪ 6‬ימים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2630‬‬
‫מהו ההיתר המיוחד שהתקין רבן גמליאל לאדם שבא להציל‬
‫מאויבים שהתנפלו על יהודים בשבת?‬
‫ללכת להציל גם למרחק גדול העולה על‬
‫‪ 2000‬אמה (תחום שבת)‪.‬‬
‫בגמר עבודתו ללכת ‪ 2000‬אמה לכל רוח‪ ,‬בגמר עבודתה ללכת ‪ 2000‬אמה לכל‬
‫רוח‪ ,‬מהנקודה שבו היא נמצאת עתה‪.‬‬
‫מחוץ לעיר‪.‬‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫‪2696‬‬
‫תקנת רבן יוחנן בן זכאי לענין נטילת לולב לאחר החורבן היא ביבנה ‪ 7‬ימים‪.‬‬
‫שיהיו נוטלין‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2612‬‬
‫מי ה"כותים"?‬
‫מינין‪.‬‬
‫צדוקים ובייתוסים‪.‬‬
‫שומרונים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2580‬‬
‫ראש השנה לרגלים חל ב‪:‬‬
‫א' תשרי‪.‬‬
‫א' ניסן‪.‬‬
‫ט"ו תשרי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2688‬‬
‫האם תקנת ריב"ז לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת‬
‫במקום שיש בו בית דין ‪ -‬מתייחסת לבית דין של ע"א דוקא?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫עמוד ‪ 142‬מ‪331 -‬‬
‫‪2698‬‬
‫משמעות הלשון "יום הנף" הוא מלשון‪:‬‬
‫נוף‪ ,‬מכיון שבאביב רואים יפה את נופי‬
‫ארצנו‪.‬‬
‫תנופה‪ ,‬שמניפים קרבנות מסויימים‪.‬‬
‫לנפנף‪ ,‬שחכמים נפנפו את הצדוקים‬
‫הכופרים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2665‬‬
‫מי מאריך ומי מקצר בתקיעות של תענית ציבור במקדש?‬
‫חצוצרות מאריכות ושופר מקצר‪.‬‬
‫שופר מאריך וחצוצרות מקצרות‪.‬‬
‫מי שרצה יכל להאריך ונחשב לו להידור‬
‫מצוה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2618‬‬
‫ממתי הפסיקו לקבל עדות החודש מאדם שאין מכירים אותו? משקלקלו הכותים‪.‬‬
‫משקלקלו המינין‪.‬‬
‫משקלקלו השומרונים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2617‬‬
‫ממתי הפסיקו להשיא משואות להודיע על ר"ח?‬
‫משקלקלו המינין‪.‬‬
‫משקלקלו הכותים‪.‬‬
‫משקלקלו הצדוקים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪220‬‬
‫גובהה המינימלי של הסוכה הוא‪:‬‬
‫גובה שבו יוכל האדם להשתמש בה‬
‫בצורה סבירה כמו שהוא משתמש בביתו‪.‬‬
‫‪ 7‬טפחים‪.‬‬
‫‪ 10‬טפחים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2604‬‬
‫אדם שמתעסק במשחק בקוביא (כעין משחק הקלפים ‪ -‬כדי‬
‫לזכות בכספים לפי תנאי המשחק) וזהו עיסוקו הבלעדי ‪ -‬מה‬
‫דינו לענין עדות?‬
‫כשר‪.‬‬
‫פסול‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2701‬‬
‫בעקבות מעשה שהיה (קלקול השיר של הלויים בבית‬
‫המקדש)‪ ,‬התקינו חכמים שהעדים הבאים להעיד על ראיית‬
‫הלבנה החדשה של חודש תשרי ‪ -‬יכולים למסור את עדותם‬
‫זו‪:‬‬
‫כל הלילה‪.‬‬
‫כל היום‪.‬‬
‫ביום עד המנחה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2724‬‬
‫בזמן שבית המקדש קיים‪ ,‬על כמה חודשים מותר לעדים‬
‫שראו את חידוש הלבנה‪ ,‬לחלל את השבת כדי לילך ולהעיד‬
‫בפני בית דין?‬
‫חודשיים‪.‬‬
‫‪ 5‬חודשים‪.‬‬
‫‪ 6‬חודשים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2725‬‬
‫בזמן שאין בית המקדש קיים‪ ,‬על כמה חודשים מותר לעדים‬
‫שראו את חידוש הלבנה‪ ,‬לחלל את השבת כדי לילך ולהעיד‬
‫בפני בי"ד?‬
‫חודשיים‪.‬‬
‫‪ 5‬חודשים‪.‬‬
‫‪ 6‬חודשים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2723‬‬
‫בזמן שאין בית המקדש קיים על כמה חודשים שלוחי בית‬
‫הדין יוצאים כדי להודיע למקומות הרחוקים מתי נתקדש‬
‫החודש?‬
‫‪ 5‬חודשים‪.‬‬
‫‪ 6‬חודשים‪.‬‬
‫חודשיים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2700‬‬
‫מדין תורה (המקורי)‪ ,‬העדים הבאים להעיד על ראיית הלבנה כל הלילה‪.‬‬
‫החדשה של חודש תשרי ‪ -‬יכולים למסור את עדותם זו‪:‬‬
‫כל היום‪.‬‬
‫ביום עד המנחה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2718‬‬
‫מי שהתעסק (שיחק) עם שופר בר"ה ויצא לו קול כשר של‬
‫תקיעה ‪ -‬האם יצא ידי חובתו בתקיעה זו?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2719‬‬
‫מי שנתכוון לקיים את מצות שמיעת קול שופר בראש השנה‪,‬‬
‫ושמע את התקיעות מאדם שלא נתכוון לקיים את המצוה‬
‫(אלא התעסק עם השופר ויצאו לו התקיעות ממילא) ‪ -‬האם‬
‫קיים בכך את המצוה או לא?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫עמוד ‪ 143‬מ‪331 -‬‬
‫‪2583‬‬
‫לענין מעשר בהמה ‪ -‬האם אפשר לצרף בהמות שנולדו‬
‫בשנה זו עם בהמות שנולדו בשנה אחרת?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫לכתחילה לא אבל בדיעבד זה חל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2703‬‬
‫מתקנת רבן יוחנן בן זכאי‪ ,‬מה עושים העדים המבקשים‬
‫להעיד על ראיית הלבנה החדשה כשראש הסנהדרין לא‬
‫נמצא במקום מושב הסנהדרין?‬
‫הולכים למקום שהוא נמצא‪.‬‬
‫הולכים למקום מושב הסנהדרין‪.‬‬
‫ילכו לאן שירצו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2702‬‬
‫משחרב בית המקדש‪ ,‬התקין רבן יוחנן בן זכאי שהעדים‬
‫הבאים להעיד על ראיית הלבנה החדשה של חודש תשרי ‪-‬‬
‫יכולים למסור את עדותם זו‪:‬‬
‫כל הלילה‪.‬‬
‫כל היום‪.‬‬
‫ביום עד המנחה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2722‬‬
‫מי שתקע באריכות את התקיעה השניה (הבאה לאחר‬
‫התרועה)‪ ,‬ומשכה כפליים מאורכה הרגיל (כשיעור שתי‬
‫תקיעות)‪ ,‬כדי שתעלה לו לתקיעה האחרונה שלאחר‬
‫התרועה וגם לתקיעה הראשונה שלפני התרועה הבאה ‪-‬‬
‫האם הוא יוצא בה ידי חובת שתי התקיעות?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2584‬‬
‫לפי סתם משנה ‪ -‬ראש השנה למעשר בהמה חל בחודש‪:‬‬
‫אב‪.‬‬
‫אלול‪.‬‬
‫תשרי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2661‬‬
‫לפי המובא במשנה‪ ,‬התקיעה המיוחדת שתוקעים ביום‬
‫הכיפורים בשנת היובל נעשית בשופר מקרן של‪:‬‬
‫איל‪.‬‬
‫יעל‪.‬‬
‫שור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2699‬‬
‫לאחר חורבן בית המקדש‪ ,‬איסור "חדש" (האיסור לאכול‬
‫מתבואה חדשה שגדלה השנה) נוהג עד סוף יום‪:‬‬
‫ט"ו בניסן‪.‬‬
‫ט"ז בניסן‪.‬‬
‫י"ז בניסן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2597‬‬
‫הדין על המים הוא ב‪:‬‬
‫פסח‪.‬‬
‫עצרת‪.‬‬
‫חג‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2721‬‬
‫לשיטת רבן גמליאל‪ ,‬האם שליח ציבור יכול להוציא את הבקי‬
‫(היודע להתפלל בעצמו) ידי חובתו בתפילה (באופן שהיחיד‬
‫לא יתפלל בעצמו רק יסמוך על שמיעת התפילה מהש"ץ)?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫בתפילת ר"ה ‪ -‬כן‪ ,‬כל השנה ‪ -‬לא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2585‬‬
‫מלך פלוני הומלך באדר‪ ,‬ובניסן שאחר י"ג חודש כתבו‬
‫בתאריך של שטר‪" :‬שנה שניה למלך פלוני" ‪ -‬מה דין השטר?‬
‫כשר‪.‬‬
‫פסול‪.‬‬
‫מעיקר הדין כשר אבל נוהגים להחמיר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2720‬‬
‫לשיטת תנא קמא‪ ,‬האם שליח ציבור יכול להוציא את הבקי‬
‫(היודע להתפלל בעצמו) ידי חובתו בתפילה (באופן שהיחיד‬
‫לא יתפלל בעצמו רק יסמוך על שמיעת התפילה מהש"ץ)?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫בתפילת ר"ה ‪ -‬כן‪ ,‬כל השנה ‪ -‬לא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2704‬‬
‫לשיטת רבי יוחנן בן נורי‪ ,‬לאחר אמירת איזו ברכה במוסף‬
‫של ראש השנה ‪ -‬תוקעים?‬
‫מלכויות‪.‬‬
‫זכרונות ושופרות‪.‬‬
‫מלכויות‪ ,‬זכרונות ושופרות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪219‬‬
‫שופר שהשגתו כרוכה בחילול החג‪:‬‬
‫אין לעבור אפילו על איסור דרבנן כדי‬
‫לתקוע בו‪.‬‬
‫במידה והחילול הוא רק מדרבנן‪ ,‬מותר‪,‬‬
‫משום שחכמים לא גזרו במקום מצוה‪.‬‬
‫יש לתקוע בו גם אם החילול מדאורייתא‪,‬‬
‫משום שתקיעת שופר היא מ"ע הדוחה‬
‫את ל"ת של מלאכת יום טוב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫עמוד ‪ 144‬מ‪331 -‬‬
‫‪2709‬‬
‫כמה פסוקים צריכים להאמר בדיעבד (כדי שיצא ידי חובתו)‪,‬‬
‫בכל אחת מברכות מלכויות‪ ,‬זכרונות ושופרות?‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2613‬‬
‫כשהיו משיאין משואות להודיע על ראש חודש‪ ,‬מתי עשו‬
‫זאת?‬
‫ביום העשרים ותשעה ‪ -‬בערב שלפניו‪.‬‬
‫ביום השלושים ‪ -‬בערב שלפניו‪.‬‬
‫ביום השלושים ואחד ‪ -‬בערב שלפניו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2616‬‬
‫כיצד פירשו חז"ל את הפסוק "וספרתם לכם ממחרת השבת" במוצאי יו"ט ראשון‪.‬‬
‫שנאמר לגבי פסח?‬
‫במוצאי יו"ט אחרון‪.‬‬
‫במוצאי שבת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2615‬‬
‫כיצד פירשו הצדוקים והבייתוסים את הפסוק "ממחרת‬
‫השבת" שנאמר בקשר לפסח‪ ,‬שלא כמסורת חכמים?‬
‫במוצאי יו"ט ראשון‪.‬‬
‫במוצאי יו"ט אחרון‪.‬‬
‫במוצאי שבת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2656‬‬
‫כמה שופר‪/‬ות וחצוצרה‪/‬ות השתתפו בסדר התקיעות של‬
‫ראש השנה במקדש?‬
‫שופר אחד ושתי חצוצרות‪.‬‬
‫שתי שופרות וחצוצרה אחת‪.‬‬
‫שתי שופרות ושתי חצוצרות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2619‬‬
‫כשהיו משיאין משואות להודיע על ר"ח‪ ,‬באיזה מהמקרים‬
‫דלהלן עשו זאת?‬
‫כשהחודש שעבר היה חסר וראש חודש‬
‫היה ביום השלושים‪.‬‬
‫כשהחודש שעבר היה מלא וראש חודש‬
‫היה ביום השלושים ואחד‪.‬‬
‫בשני האופנים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2666‬‬
‫כיצד הוא סדר התקיעות של תעניות ציבור בבית המקדש?‬
‫שופרות בימין וחצוצרות בשמאל‪.‬‬
‫שופרות בשמאל וחצוצרות בימין‪.‬‬
‫חצוצרות באמצע ושופרות בצדדים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪229‬‬
‫לשלושת המלאכות הבאות ישנו עיקרון משותף‪:‬‬
‫גוזז‪ ,‬מלבן‪ ,‬מנפץ‪.‬‬
‫זורה‪ ,‬בורר‪ ,‬מרקד‪.‬‬
‫שוחט‪ ,‬מפשיט‪ ,‬מולח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2662‬‬
‫השלימי את המשפט‪ :‬בתפילת מוסף של יום הכפורים בשנת‬
‫היובל יש _____ ברכות‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2717‬‬
‫נתינת משקה כלשהו (יין או מים) לתוך השופר בר"ה כדי‬
‫לצחצחו (שיהא קולו צלול) ‪ -‬מותרת או אסורה?‬
‫אסורה משום תיקון כלי ביום טוב‪.‬‬
‫מותרת‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2663‬‬
‫השלימי את המשפט‪ :‬בתפילת מוסף של יום הכפורים בכל‬
‫שנה יש _____ ברכות‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪18‬‬
‫‪1‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪3476‬‬
‫תחילת הזמן של קריאת שמע של שחרית הוא‪:‬‬
‫משיכיר בין תכלת ללבן‪.‬‬
‫משיראה את חבירו בריחוק ארבע אמות‬
‫ויכירנו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪232‬‬
‫ביום הכיפורים היה הכהן הגדול‪:‬‬
‫טובל ‪ 10‬פעמים ומקדש את ידיו ורגליו ‪5‬‬
‫פעמים‪.‬‬
‫טובל ‪ 5‬פעמים ומקדש את ידיו ורגליו ‪10‬‬
‫פעמים‪.‬‬
‫טובל ‪ 5‬פעמים ומקדש את ידיו ורגליו גם‬
‫כן ‪ 5‬פעמים‪ ,‬לאחר כל טבילה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪223‬‬
‫אנו נוטלים לולב כל שבעה‪ ,‬למרות שבתורה נאמר‪" :‬ולקחתם משום שאין הכונה למעט את שאר הימים‪ ,‬משום שזוהי תקנת הלל הזקן‪ ,‬שראה‬
‫שהעם מזלזלים במצוה זו‪.‬‬
‫אלא לומר‪ ,‬שרק ביום הראשון צריכה‬
‫לכם ביום הראשון"‪:‬‬
‫הלקיחה להיות "לכם"‪ -‬משלכם‪.‬‬
‫זוהי תקנת רבי יוחנן בן זכאי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫עמוד ‪ 145‬מ‪331 -‬‬
‫לדעת חכמים ורבן גמליאל ‪ -‬בעלות‬
‫השחר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫לדעת חכמים ‪ -‬בחצות‪ ,‬לדעת רבן גמליאל לדעת חכמים ‪ -‬בעלות השחר‪ ,‬לדעת רבן‬
‫גמליאל ‪ -‬בחצות הלילה‪.‬‬
‫‪ -‬בעלות השחר‪.‬‬
‫‪3468‬‬
‫סוף זמן קריאת שמע של ערבית הוא‪:‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3304‬‬
‫אם חל יום טוב הראשון של סוכות בשבת ‪ -‬כמה פעמים היה‬
‫החליל של שמחת בית השואבה בבית המקדש באותה שנה?‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3305‬‬
‫אם חל יום טוב הראשון של סוכות באחד מימי החול (לא‬
‫בשבת) ‪ -‬כמה פעמים היה החליל של שמחת בית השואבה‬
‫בבית המקדש באותה שנה?‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3482‬‬
‫הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו‪:‬‬
‫יצא ידי חובתו‪.‬‬
‫לא יצא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3479‬‬
‫האם יש מצוה להזכיר את יציאת מצרים בלילה?‬
‫לר' אלעזר בן עזריה ‪ -‬כן‪ ,‬לבן זומא ‪ -‬לא‪.‬‬
‫לר' אלעזר בן עזריה ‪ -‬לא‪ ,‬לבן זומא ‪ -‬כן‪.‬‬
‫לכל הדעות ‪ -‬כן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2642‬‬
‫עדי החודש שהעידו על ראיית הירח‪ :‬בליל עשרים ותשע‬
‫נראה ובליל שלושים לא נראה ‪ -‬האם מקבלים את עדותם?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2652‬‬
‫במה מצופה שופר של ראש השנה במקדש?‬
‫נחושת‪.‬‬
‫כסף‪.‬‬
‫זהב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2645‬‬
‫עדי החודש שהעידו על ראיית הירח‪ :‬בליל שלושים נראה‬
‫ובליל שלושים ואחד לא נראה ‪ -‬האם מקבלים את עדותם?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2647‬‬
‫בית דין שקבעו את החודש ביום פלוני ולאחר מכן התברר‬
‫שטעו בקביעתם ‪ -‬מה דין החודש שקבעו?‬
‫בדיעבד חלה הקביעה‪.‬‬
‫עליהם לתקן את הטעות‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2646‬‬
‫עדי החודש שהעידו על ראיית הירח‪ :‬בליל עשרים ותשע לא‬
‫נראה ובליל שלושים נראה ‪ -‬האם מקבלים את עדותם?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2587‬‬
‫ראש השנה לנטיעה חל ב‪:‬‬
‫א' אלול‪.‬‬
‫א' תשרי‪.‬‬
‫י' תשרי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2632‬‬
‫מהו ההיתר המיוחד שהתירו חז"ל לאדם שבא להציל‬
‫ממפולת בשבת?‬
‫ללכת להציל גם למרחק גדול העולה על‬
‫‪ 2000‬אמה (תחום שבת)‪.‬‬
‫בגמר עבודתו ללכת ‪ 2000‬אמה לכל רוח‪ ,‬בגמר עבודתה ללכת ‪ 2000‬אמה לכל‬
‫רוח‪ ,‬מהנקודה שבו היא נמצאת עתה‪.‬‬
‫מחוץ לעיר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2685‬‬
‫האם תוקעים בשופר בירושלים ביום טוב של ראש השנה‬
‫שחל בשבת?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2581‬‬
‫ראש השנה ליובל חל ב‪:‬‬
‫א' תשרי‪.‬‬
‫י' תשרי‪.‬‬
‫א' אלול‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2588‬‬
‫ראש השנה לירקות חל ב‪:‬‬
‫א' אלול‪.‬‬
‫א' תשרי‪.‬‬
‫י' תשרי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2650‬‬
‫מהו המספר המינימלי של דיינים שצריכים להיות בבית דין‬
‫כדי שהם יוכלו לקדש את החודש?‬
‫‪3‬‬
‫‪23‬‬
‫‪71‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3483‬‬
‫למה קדמה פרשת ו"היה אם שמוע" ל"ויאמר"?‬
‫כי כך סדרן בתורה‪.‬‬
‫כי והיה אם שמוע נוהג ביום ובלילה‪,‬‬
‫ציצית רק בלילה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫עמוד ‪ 146‬מ‪331 -‬‬
‫‪2621‬‬
‫מהו ההיתר המיוחד שהתקין רבן גמליאל למיילדת שבאה‬
‫ליילד בשבת?‬
‫ללכת ליילד גם למרחק גדול העולה על‬
‫‪ 2000‬אמה (תחום שבת)‪.‬‬
‫בגמר עבודתה ללכת ‪ 2000‬אמה לכל‬
‫רוח‪ ,‬מחוץ לעיר‪.‬‬
‫בגמר עבודתה ללכת ‪ 2000‬אמה לכל‬
‫רוח‪ ,‬מהנקודה שבו היא נמצאת עתה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3481‬‬
‫למה קדמה פרשת "שמע" ל"והיה אם שמוע"?‬
‫כי כך סדרן בתורה‪.‬‬
‫כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה‬
‫ואח"כ עול מצוות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2684‬‬
‫האם תוקעים בשופר בבית המקדש ביום טוב של ראש‬
‫השנה שחל בשבת?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2686‬‬
‫האם תוקעים בשופר בכל גבול ארץ ישראל ‪ -‬ביום טוב של‬
‫ראש השנה שחל בשבת?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2644‬‬
‫מי גזר על מי "שתבוא אצלו במקלך ובמעותיך ביום הכפורים‬
‫שחל להיות בחשבונך"?‬
‫רבן גמליאל על רבי דוסא בן הרכינס‪.‬‬
‫רבן גמליאל על רבי יהושע‪.‬‬
‫רבי דוסא על רבן גמליאל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2648‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬בוא בשלום רבי ותלמידי‪ ,‬רבי בחכמה ותלמידי רבן גמליאל לרבי יהושע‪.‬‬
‫שקבלת את דברי"?‬
‫רבי יהושע לרבן גמליאל‪.‬‬
‫רבן גמליאל לרבי דוסא בן הרכינס‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2676‬‬
‫מי שעבר אחורי בית הכנסת ושמע קול שופר ‪ -‬האם יצא ידי‬
‫חובה?‬
‫כן‪.‬‬
‫תלוי אם שמע חלש או חזק‪.‬‬
‫תלוי אם כיוון ליבו או לא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2677‬‬
‫מי שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע קול שופר ‪ -‬האם‬
‫יצא ידי חובה?‬
‫כן‪.‬‬
‫תלוי אם שמע חלש או חזק‪.‬‬
‫תלוי אם כיוון ליבו או לא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3303‬‬
‫כמה פעמים ‪ -‬במשך חג הסוכות ‪ -‬היה החליל של שמחת‬
‫בית השואבה בבית המקדש?‬
‫‪6-7‬‬
‫‪5-6‬‬
‫‪4-5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2687‬‬
‫"אין שבות במקדש" ‪ -‬נאמר לענין‪:‬‬
‫אתרוג שהפיטם שלו נשבר בשבת‪.‬‬
‫תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת‪.‬‬
‫שופר שנסדק בשבת ורוצים להדביקו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2683‬‬
‫האם קטן יכול להוציא את הרבים ידי חובתם בתקיעת שופר? לא‪.‬‬
‫תלוי אם כיוון ליבו או לא‪.‬‬
‫תלוי אם שמע חלש או חזק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2682‬‬
‫האם שוטה יכול להוציא את הרבים ידי חובתם בתקיעת‬
‫שופר?‬
‫לא‪.‬‬
‫תלוי אם כיוון ליבו או לא‪.‬‬
‫תלוי אם שמע חלש או חזק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪237‬‬
‫קרבן התמיד בטל ב‪:‬‬
‫י"ז בתמוז‪.‬‬
‫ט' באב‪.‬‬
‫ט"ו באב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2643‬‬
‫שופר שנסדק לאורכו ודבקו ע"י חימום באש‪ ,‬הריהו‪:‬‬
‫כשר‪.‬‬
‫פסול‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪228‬‬
‫"אין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב"‪ .‬כוונת הדברים היא ל‪:‬‬
‫שמן שרוף שאינו בוער יפה‪ ,‬שקיים חשש‬
‫שמא יכבה וידליקו מחדש‪ ,‬דבר האסור‬
‫ביום טוב‪.‬‬
‫שמן תרומה טמאה שאין לבערו ביום טוב‪ ,‬שמן מסוג דליק במיוחד‪ ,‬שמתוך חשש‬
‫שיגרום לשרפה‪ ,‬עלול האדם לכבותו ביום‬
‫משום שאין שורפים קודשים ביום טוב‪.‬‬
‫טוב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3299‬‬
‫קריאת התורה של כהן גדול ביום הכפורים בבית המקדש‬
‫היתה‪:‬‬
‫מתוך הספר‪.‬‬
‫בעל פה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪222‬‬
‫"יום הנף" הוא‪:‬‬
‫יום טוב הראשון של חג הסוכות‪.‬‬
‫יום האחרון של חג הסוכות‪.‬‬
‫יום הקרבת העומר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫עמוד ‪ 147‬מ‪331 -‬‬
‫‪221‬‬
‫"סוכה המדובללת" פירושה‪:‬‬
‫שהסכך שלה דליל במיוחד‪.‬‬
‫שענפי הסכך אינם מסודרים זה לצד זה‪,‬‬
‫אלא האחד עולה והאחר יורד‪.‬‬
‫שיש בה מרווח גדול בין הדפנות לסכך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2681‬‬
‫חרש שאינו שומע אבל הוא מדבר‪ ,‬האם יכול להוציא את‬
‫הרבים ידי חובה בתקיעות שופר?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3471‬‬
‫סוף זמן קריאת שמע של שחרית הוא‪:‬‬
‫שלוש שעות‪.‬‬
‫ארבע שעות‪.‬‬
‫שש שעות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2672‬‬
‫"דות" ‪ -‬הוא‪:‬‬
‫בור שקירותיו בנויים סביב מאבן או ממלט‪ .‬מקום מוקף מחיצות מעל הארץ‪.‬‬
‫שני הפירושים נכונים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3484‬‬
‫קרא קריאת שמע ולא דקדק באותיותיה‪:‬‬
‫יצא ידי חובתו‪.‬‬
‫לא יצא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3491‬‬
‫בנאי העומד על פיגום ועוסק בבניית קיר‪ ,‬והגיע זמן תפילה ‪-‬‬
‫דינו‪:‬‬
‫יכול להתפלל בראש הפיגום‪.‬‬
‫עליו לרדת מהפיגום כדי להתפלל‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3485‬‬
‫קרא קריאת שמע למפרע ‪ -‬פירושו‪:‬‬
‫שהקדים את הפסוק המאוחר‪.‬‬
‫שהקדים את הפרשה המאוחרת‪.‬‬
‫שסבור שהתוכן של ק"ש היה שייך‬
‫(בעיקר) רק פעם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2675‬‬
‫אדם שתקע בתוך בור או מערה ועמדו בחוץ אנשים ששמעו‬
‫את תקיעתו ‪ -‬האם יצאו ידי חובתם?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫תלוי אם שמעו קול שופר או קול הברה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2674‬‬
‫אדם שתקע בתוך בור או מערה והיו איתו באותו מקום‬
‫אנשים ששמעו את תקיעתו ‪ -‬האם יצאו ידי חובתם?‬
‫לא‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2649‬‬
‫יקדשו את יום הל' בלילה ע"י הכרזה‬
‫אם רבים ראו את מולד הלבנה ביום השלושים וברור שיום‬
‫זה ראוי להיות ר"ח‪ ,‬אבל בפועל לא הספיקו בית הדין להכריז "מקודש"‪.‬‬
‫על יום זה כראש חודש ע"י הכרזה "מקודש" עד שעבר היום‬
‫‪ -‬מה הדין?‬
‫יקדשו את יום הל' בלילה בלי הכרזה‬
‫"מקודש"‪.‬‬
‫יתקדש יום הל"א‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3300‬‬
‫באיזה מקום בבית המקדש קורא כהן גדול את קריאת‬
‫התורה ביום הכפורים?‬
‫בעזרת כהנים‪.‬‬
‫בעזרת ישראל‪.‬‬
‫בעזרת נשים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3306‬‬
‫דין החליל של שמחת בית השואבה בבית המקדש הוא‪:‬‬
‫דוחה את השבת ולא את יום טוב‪.‬‬
‫אינו דוחה לא את השבת ולא את יום טוב‪ .‬דוחה את יום טוב ולא את השבת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2731‬‬
‫מי שראה בשבת את הירח המתחדש וקשה לו ללכת דרך‬
‫ארוכה לבית הדין למסור עדות על ראייתו בלי אוכל‪ ,‬האם‬
‫מותר לו לשאת עימו אוכל ובכך לעבור על איסור הוצאה‬
‫מרשות לרשות בשבת?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3474‬‬
‫זמן קיום המצוה של אכילת קרבנות מסוג "הנאכלין ליום‬
‫ולילה" הוא עד‪:‬‬
‫סוף האשמורה הראשונה‪.‬‬
‫סוף האשמורה השניה‪.‬‬
‫עלות השחר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3473‬‬
‫זמן קיום המצוה של "הקטר חלבים ואברים" על גבי המזבח‬
‫הוא עד‪:‬‬
‫סוף האשמורה הראשונה‪.‬‬
‫סוף האשמורה השניה‪.‬‬
‫עלות השחר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3489‬‬
‫מי שדילג תיבה אחת בקריאת שמע ‪ -‬עליו‪:‬‬
‫לחזור לראש הפרשה שטעה בה‪.‬‬
‫לחזור לראש הפסוק שטעה בו‪.‬‬
‫לחזור לאותה תיבה שטעה בה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫עמוד ‪ 148‬מ‪331 -‬‬
‫‪3490‬‬
‫מי שדילג פסוק אחד בקריאת שמע ‪ -‬עליו‪:‬‬
‫לחזור לראש הפרשה שטעה בה‪.‬‬
‫לחזור לראש הפסוק שטעה בו‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3488‬‬
‫מי שהיפך את סדר הפסוקים בקרית שמע (הקדים את‬
‫הפסוק המאוחר) דינו‪:‬‬
‫יצא ידי חובתו‪.‬‬
‫לא יצא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3487‬‬
‫מי שהיפך את סדר הפרשיות בקריאת שמע דינו‪:‬‬
‫יצא ידי חובתו‪.‬‬
‫לא יצא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2673‬‬
‫"פיטם" ששנינו במשנתנו לענין ר"ה ‪ -‬הוא‪:‬‬
‫העטינים של הפרה‪.‬‬
‫חבית גדולה של חרס‪.‬‬
‫ה"שושנה" של האתרוג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3477‬‬
‫מספרן של ברכות קריאת שמע של שחר הן‪:‬‬
‫שתיים לפניה ושתיים לאחריה‪.‬‬
‫שתיים לפניה ואחת לאחריה‪.‬‬
‫אחת לפניה ואחת לאחריה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3478‬‬
‫מספרן של ברכות קריאת שמע בערבית הן‪:‬‬
‫שתיים לפניה ושתיים לאחריה‪.‬‬
‫שתיים לפניה ואחת לאחריה‪.‬‬
‫אחת לפניה ואחת לאחריה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3472‬‬
‫מי שקרא קריאת שמע של שחרית לאחר שעבר זמנה "לא‬
‫הפסיד" את‪:‬‬
‫ברכותיה‪.‬‬
‫השכר כקורא בתורה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3466‬‬
‫מתי מתחיל זמן קריאת שמע של ערבית?‬
‫בשקיעת החמה‪.‬‬
‫בצאת הכוכבים‪.‬‬
‫בסוף האשמורה הראשונה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2586‬‬
‫מלך פלוני הומלך באדר‪ ,‬בניסן שאחר י"ג חודש כתבו‬
‫בתאריך של שטר‪" :‬שנה שלישית למלך פלוני" ‪ -‬מה דין‬
‫השטר?‬
‫כשר‪.‬‬
‫פסול‪.‬‬
‫מעיקר הדין כשר אבל נוהגים להחמיר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2706‬‬
‫לשיטת רבי יוחנן בן נורי‪ ,‬באיזה אופן נאמרת ברכת מלכויות‬
‫במוסף של ראש השנה?‬
‫בפני עצמה‪.‬‬
‫יחד עם קדושת השם‪.‬‬
‫יחד עם קדושת היום‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3492‬‬
‫פועל העומד על אילן ועוסק במלאכתו (גיזום או קיטוף) והגיע יכול להתפלל בראש האילן‪.‬‬
‫זמן תפילה ‪ -‬דינו‪:‬‬
‫עליו לרדת מהאילן כדי להתפלל‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3493‬‬
‫פועל העומד על אילן ועוסק במלאכתו (גיזום או קיטוף) והגיע יכול לקרוא קריאת שמע בראש האילן‪.‬‬
‫זמן קריאת שמע ‪ -‬דינו‪:‬‬
‫עליו לרדת מהאילן כדי לקרוא קריאת‬
‫שמע‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3480‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא ‪ -‬קראה כתיקונה‪.‬‬
‫אם‪ ......‬יצא"‪.‬‬
‫כוון לבו‪.‬‬
‫כוון בפסוק ראשון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3470‬‬
‫"כל מה שאמרו חכמים עד חצות" התכוונו לומר שבעצם‬
‫מעיקר הדין אפשר לקיים את המצוה עד‪:‬‬
‫סוף האשמורה הראשונה‪.‬‬
‫סוף האשמורה השניה‪.‬‬
‫עלות השחר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3467‬‬
‫הכהנים שנטמאו וטבלו‪ ,‬חוזרים לטהרתם ומותרים באכילת‬
‫תרומה מ‪:‬‬
‫שקיעת החמה‪.‬‬
‫צאת הכוכבים‪.‬‬
‫סוף האשמורה הראשונה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3301‬‬
‫מי שראה את קריאת התורה של כהן גדול ביום הכפורים‬
‫בבית המקדש ‪ -‬האם יכל לראות את שריפת הפר ושעיר?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3302‬‬
‫מי שראה את שריפת פר ושעיר של יום הכפורים ‪ -‬האם יכל‬
‫להשתתף במעמד קריאת התורה ע"י כהן גדול?‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫עמוד ‪ 149‬מ‪331 -‬‬
‫‪2651‬‬
‫כל השופרות כשרין לתקיעה בראש השנה חוץ משל‪:‬‬
‫איל‪.‬‬
‫יעל‪.‬‬
‫פרה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3469‬‬
‫כשבניו של רבן גמליאל באו מהמשתה הורה להם אביהם‬
‫שזמן קריאת שמע של ערבית הוא עד‪:‬‬
‫סוף האשמורה הראשונה‪.‬‬
‫סוף האשמורה השניה‪.‬‬
‫עלות השחר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3486‬‬
‫כוונת הפסוק בציווי לקרוא קריאת שמע "בשכבך ובקומך"‬
‫הוא לעניין‪:‬‬
‫לפי בית שמאי ‪ -‬מצב תנוחת הגוף‪ ,‬לבית‬
‫הלל ‪ -‬זמן הקריאה‪.‬‬
‫לפי בית שמאי ‪ -‬זמן הקריאה‪ ,‬לבית הלל ‪ -‬לכל הדעות ‪ -‬זמן הקריאה ומצב תנוחת‬
‫הגוף‪.‬‬
‫מצב תנוחת הגוף‪.‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫‪1‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪2633‬‬
‫עד אחד העיד שהירח היה גבוה מן האופק כשתי קומות‬
‫והאחר טוען כשלוש קומות ‪ -‬האם ביה"ד מקבל את העדות?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2634‬‬
‫עד אחד העיד שהירח היה גבוה מן האופק כשלוש קומות‬
‫והאחר טוען כחמש קומות ‪ -‬האם בית הדין מקבל את‬
‫העדות?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪227‬‬
‫ההלל בליל הסדר נאמר על‪:‬‬
‫כוס רביעית‪.‬‬
‫כוס שלישית‪.‬‬
‫כוס שלישית ורביעית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2712‬‬
‫השלימי את החסר‪" :‬העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש‬
‫השנה _______ מתקיע"‪.‬‬
‫הראשון‪.‬‬
‫השני‪.‬‬
‫איזה שירצה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2713‬‬
‫השלימי את החסר‪" :‬העובר לפני התיבה בשעת ההלל‬
‫_______ מקריא את ההלל"‪.‬‬
‫הראשון‪.‬‬
‫השני‪.‬‬
‫איזה שירצה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪226‬‬
‫בשעת הקרבת הפסח קראו‪:‬‬
‫הלל‪.‬‬
‫את פרשת קרבן פסח בפרשת בא‪.‬‬
‫את ההגדה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2623‬‬
‫באיזה תמריץ נקטו חז"ל כדי לעודד את עדי החודש לבוא‬
‫ולמסור את עדותם?‬
‫סעודות גדולות‪.‬‬
‫היתר אכילה בשבת ‪ 2000‬אמה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2637‬‬
‫בדיקת עדי החודש ע"י בית הדין היתה לכל עד לחוד או‬
‫לשניהם יחד?‬
‫לכל אחד לחוד‪.‬‬
‫לשניהם יחד‪.‬‬
‫לא משנה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2611‬‬
‫מי הם ה"מינין"?‬
‫צדוקים ובייתוסים‪.‬‬
‫שומרונים‪.‬‬
‫כותים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2627‬‬
‫מהו ההיתר המיוחד שהתקין רבן גמליאל לאדם שבא להציל‬
‫מדליקה בשבת?‬
‫ללכת להציל גם למרחק גדול העולה על‬
‫‪ 2000‬אמה (תחום שבת)‪.‬‬
‫בגמר עבודתו ללכת ‪ 2000‬אמה לכל רוח‪ ,‬בגמר עבודתה ללכת ‪ 2000‬אמה לכל‬
‫רוח‪ ,‬מהנקודה שבו היא נמצאת עתה‪.‬‬
‫מחוץ לעיר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2624‬‬
‫מאיזה הר התחילו בהשאת המשואות?‬
‫מהר הזיתים‪.‬‬
‫מהר הבית‪.‬‬
‫מהר גריזים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2678‬‬
‫מי שעבר אחורי בית הכנסת ושמע קול מגילה ‪ -‬האם יצא‬
‫בכך ידי חובתו?‬
‫כן‪.‬‬
‫תלוי אם שמע חלש או חזק‪.‬‬
‫תלוי אם כיוון ליבו או לא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫עמוד ‪ 150‬מ‪331 -‬‬
‫‪2679‬‬
‫מי שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת ושמע קול מגילה ‪ -‬האם‬
‫יצא בכך ידי חובתו?‬
‫כן‪.‬‬
‫תלוי אם שמע חלש או חזק‪.‬‬
‫תלוי אם כיוון ליבו או לא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2625‬‬
‫עד מתי היו משיאי המשואות עומדים על משמרתם בראש‬
‫ההר?‬
‫עד שבית דין מקדש את החודש‪.‬‬
‫עד שראו משואה נדלקת בראש הר אחר‪.‬‬
‫כל הלילה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪225‬‬
‫חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח‪:‬‬
‫מותר בהנאה‪.‬‬
‫אסור בהנאה‪.‬‬
‫חכמים אסרוהו מחשש שמא יתיר לעצמו‬
‫ליהנות גם מחמץ של ישראל שעבר עליו‬
‫הפסח שאסור בהנאה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪235‬‬
‫התאריך הראשון שבו יש להתענות במידה ועד אז לא ירדו‬
‫גשמים‪ ,‬הוא‪:‬‬
‫ג' חשוון‪.‬‬
‫י"ז חשוון‪.‬‬
‫ראש חודש כסלו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2680‬‬
‫חרש שאינו שומע ואינו מדבר‪ ,‬האם יכול להוציא את הרבים‬
‫ידי חובה בתקיעות שופר?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫תלוי אם כיוון ליבו או לא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2626‬‬
‫שפת התקשורת‪ ,‬של משיאי המשואות מהר להר‪ ,‬התבצעה‬
‫ע"י הטיית כלונסאות בוערים באש לכיוון‪:‬‬
‫מעלה ומטה‪.‬‬
‫הולכה והבאה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2638‬‬
‫סדר ההכרזה "מקודש החודש" נוהג כשהחודש הקודם מלא‬
‫או חסר?‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫חסר‪.‬‬
‫מלא וחסר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3412‬‬
‫איסור הטבלת כלים בשבת כדי להעלותם מטומאתם ‪-‬‬
‫מתחיל מ‪:‬‬
‫צאת הכוכבים‪.‬‬
‫שקיעת החמה‪.‬‬
‫נץ החמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2609‬‬
‫האם עבד משוחרר כשר לעדות החודש או לא?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2608‬‬
‫האם קרובי משפחה כשרים לעדות החודש או לא?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪236‬‬
‫"אבן הטועים" היא אבן‪:‬‬
‫שלידה ישבו הסנהדרין בירושלים‪,‬‬
‫שהסירו את ספקותיהם וטעויותם של‬
‫העולים לרגל שפנו אליהם בשאלות‪.‬‬
‫שנשארה בירושלים מתקופת בית ראשון‪,‬‬
‫שבה היא שימשה לעבודה זרה‪.‬‬
‫גבוהה‪ ,‬ששימשה כמקום הכרזה על‬
‫מציאות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2726‬‬
‫בזמן שבית המקדש קיים‪ ,‬השלוחים מטעם בית דין הגדול‬
‫יוצאים להודיע מתי נתקדש החודש בחודשים‪:‬‬
‫ניסן אייר אב אלול תשרי כסלו‬
‫אדר ניסן אייר אלול תשרי כסלו‬
‫ניסן אייר אלול תשרי כסלו‬
‫‪2‬‬
‫‪2635‬‬
‫איזה צד של הלבנה פונה אל החמה בזמן המולד?‬
‫השקערורי‪.‬‬
‫הגבנוני‪.‬‬
‫בקיץ ‪ -‬הגבנוני‪ ,‬בחורף ‪ -‬השקערורי‬
‫‪2‬‬
‫‪2636‬‬
‫איזה צד של הלבנה פונה אל החמה‪ ,‬בזמן שאינו זמן המולד? השקערורי‪.‬‬
‫הגבנוני‪.‬‬
‫בקיץ ‪ -‬הגבנוני‪ ,‬בחורף ‪ -‬השקערורי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2715‬‬
‫מהו סדר אמירת הפסוקים ‪ -‬לפי מקורותיהם ‪ -‬בברכות‬
‫מלכויות‪ ,‬זכרונות ושופרות?‬
‫תורה נביאים כתובים‪.‬‬
‫תורה כתובים נביאים‪.‬‬
‫כתובים תורה נביאים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2730‬‬
‫מי שראה את הירח המתחדש וחושש ללכת לבית הדין‬
‫מפחד מחבלים‪ ,‬האם מותר לו בשבת לשאת נשק כדי להגיע‬
‫בבטחה ליעדו ולמסור עדות על ראייתו?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫עמוד ‪ 151‬מ‪331 -‬‬
‫‪2729‬‬
‫מי שראה את הירח המתחדש והיה חולה מרותק למיטה‬
‫שאינו יכול ללכת ברגליו‪ ,‬האם מותר לשאתו לבית דין על‬
‫אלונקה בשבת ובכך לעבור על איסור הוצאה מרשות לרשות‪,‬‬
‫כדי שימסור עדות על ראייתו?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2728‬‬
‫מי שראה את הירח המתחדש והיה חולה מרותק למיטה‬
‫שאינו יכול ללכת ברגליו‪ ,‬האם מותר להסיע אותו בשבת‬
‫לבית הדין כדי שימסור עדול על ראייתו?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪231‬‬
‫כלי שמלאכתו לאיסור‪ ,‬כמו קרדום‪ ,‬קורנס‪ ,‬מגריפה וכדומה‬
‫– ליטלו בשבת‪:‬‬
‫אסור בכל מקרה‪.‬‬
‫מותר‪ ,‬לצורך מלאכת היתר‪.‬‬
‫מותר‪ ,‬רק במקום מצוה ובשינוי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪224‬‬
‫סמני את המשפט הנכון‪:‬‬
‫"וחכמים אומרים‪ ,‬אין ביעור חמץ אלא‬
‫בשריפה"‪.‬‬
‫לדעת רבי יהודה‪ ,‬ביעור חמץ הוא אף ע"י‬
‫ביטול והפקר‪.‬‬
‫לדעת חכמים‪ ,‬ביעור חמץ הוא אף ע"י‬
‫פירור‪ ,‬וזריה לרוח או לים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2640‬‬
‫לאחר שבית הדין מצא שעדותם של זוג אחד מעדי החודש‬
‫מכוונת‪ ,‬מה היו עושים לשאר העדים?‬
‫לא שואלים אותם דבר‪.‬‬
‫חוקרים אותם בדקדקנות‪.‬‬
‫שואלים אותם ראשי דברים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2714‬‬
‫לשיטת רבי עקיבא‪ ,‬באיזה אופן נאמרת ברכת מלכויות‬
‫במוסף של ראש השנה?‬
‫בפני עצמה‪.‬‬
‫יחד עם קדושת השם‪.‬‬
‫יחד עם קדושת היום‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2639‬‬
‫המצוה לומר בפה‪ ,‬מקודש החודש‪ ,‬מוטלת על‪:‬‬
‫ראש בית דין וכל העם‪.‬‬
‫ראש בית דין לבדו‪.‬‬
‫ראש בית דין וכל חברי הסנהדרין‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2607‬‬
‫כשהירח המחודש נראה ליותר מזוג עדים אחד‪ ,‬האם עליהם‬
‫לילך ולהעיד על ראייתם בבי"ד או לא?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2606‬‬
‫כשהירח המחודש נראה בעליל‪ ,‬מה הדין לענין חילול השבת‬
‫מצד העדים ‪ -‬האם באופן זה מותר להם לחלל השבת לילך‬
‫ולהעיד או לא?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2610‬‬
‫האם העדים הנשלחים להעיד על מהימנותם של עדי החודש‬
‫יכולים לחלל את השבת?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2622‬‬
‫כיצד נקרא המקום שכל העדים שראו את הירח המתחדש‬
‫מתכנסים אליו?‬
‫בית יעזק‪.‬‬
‫בית עדר‪.‬‬
‫בית החודש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2628‬‬
‫כשהחודש הקודם היה חסר‪ ,‬האם נוהג סדר ההכרזה‬
‫להכריז "מקודש החודש"?‬
‫לא‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2629‬‬
‫כשהחודש הקודם היה מלא‪ ,‬האם נוהג סדר ההכרזה להכריז לא‪.‬‬
‫"מקודש החודש"?‬
‫כן‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2727‬‬
‫על כמה חודשים אין יוצאים השלוחים ‪ -‬להודיע לגולה שיום‬
‫השלושים הוא ר"ח ‪ -‬מבערב‪ ,‬אלא הם ממתינים עד למחר‬
‫ויוצאים רק לאחר ששמעו את הכרזת נשיא בית הדין‬
‫"מקודש החודש"?‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫‪6‬‬
‫סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫עמוד ‪ 152‬מ‪331 -‬‬
‫‪3411‬‬
‫כיבוי נר בשבת מתוך כוונה כדי לחרוך את הפתילה‪ ,‬שתהא‬
‫נוחה להדלקה בפעם אחרת ‪ -‬דינו ש‪:‬‬
‫פטור‪.‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3410‬‬
‫כיבוי נר שבת מפני שהוא חס על הפתילה (שרוצה לשמור‬
‫עליה להזדמנות אחרת) ‪ -‬דינו ש‪:‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫פטור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3409‬‬
‫כיבוי נר בשבת מפני שהוא חס על השמן (שרוצה לחסכו‬
‫ולשמרו להזדמנות אחרת) ‪ -‬דינו ש‪:‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫פטור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר זרעים‪-‬מועד‬
‫עמוד ‪ 153‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬סדר נזיקין‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫‪261‬‬
‫"ודאשתמש בתגא חלף"‪ ,‬פירושו‪:‬‬
‫שכבוד מדומה חולף בסופו של דבר‪.‬‬
‫שהמשתמש בכתר של תורה‪ ,‬חולף מן‬
‫העולם‪.‬‬
‫שמי שעולה לגדולה ללא שיהיה ראוי לכך‪2 ,‬‬
‫סופו שיוחלף‪.‬‬
‫‪4792‬‬
‫העושה גדיש מתבואתו בתוך שדה חברו שלא ברשותו‪,‬‬
‫ובהמתו של בעל השדה אכלה את התבואה ‪ -‬דינו של בעל‬
‫השדה לענין תשלומין‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪4786‬‬
‫המקבל חפץ לשומרו‪ ,‬והוא מסר אותו לשומר אחר וקרה נזק‪ :‬השומר הראשון חייב‬
‫השומר השני חייב‬
‫יחלוקו‬
‫‪2‬‬
‫‪4912‬‬
‫מי ישב בצים ‪ 40‬שנה לפני החורבן כדי שלא יחרב הבית?‬
‫ר' אליעזר‬
‫ר' צדוק‬
‫ר' יהושע‬
‫‪2‬‬
‫‪3422‬‬
‫צדוק ובייתוס היו תלמידים של‪:‬‬
‫יהושע בן פרחיה‪.‬‬
‫שמעון הצדיק‪.‬‬
‫אנטיגנוס איש סוכו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4920‬‬
‫מקום מושבו הקבוע של בן עזאי היה ב‪:‬‬
‫טבריא‬
‫צפורי‬
‫יבנה‬
‫‪1‬‬
‫‪4923‬‬
‫מה הפירוש "שכר עברה"‪ -‬טכי לעברה יש שכר?‬
‫עונש‬
‫השכר הוא כשפועלים אתכפיא סטרא‬
‫אחרא‬
‫השכר הוא כשפועלים אתהפכא חשוכא‬
‫לנהורא (הפיכת החושך לאור)‬
‫‪1‬‬
‫‪3324‬‬
‫הכונס צאנו לדיר והיה זה מקום חם שהשמש היתה מצערת‬
‫אותה‪ ,‬ונעל בפניה כראוי והצאן יצאה והזיקה ‪ -‬דינו של בעל‬
‫הצאן הוא ש‪:‬‬
‫בנזקי שן ‪ -‬חייב‪ ,‬בנזקי רגל ‪ -‬פטור‪.‬‬
‫בנזקי שן ורגל ‪ -‬חייב‪.‬‬
‫בנזקי שן ורגל ‪ -‬פטור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3320‬‬
‫הכונס צאנו לדיר ונעל בפניה שלא כראוי‪ ,‬והצאן יצאה והזיקה פטור‪.‬‬
‫בשן או ברגל ‪ -‬דינו של בעל הצאן הוא ש‪:‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫אם שמר בשמירה טובה ‪ -‬פטור‪ ,‬בשמירה ‪2‬‬
‫פחותה ‪ -‬חייב‪.‬‬
‫‪3323‬‬
‫הכונס צאנו לדיר ונעל בפניה כראוי ונפרצה הדלת של הדיר‬
‫והצאן יצאה והזיקה ‪ -‬דינו של בעל הצאן הוא ש‪:‬‬
‫אם הדלת נפרצה בלילה ‪ -‬פטור‪ ,‬ביום ‪-‬‬
‫יש אופן שחייב‪.‬‬
‫אם הדלת נפרצה בלילה ‪ -‬חייב‪ ,‬ביום ‪ -‬יש אם הדלת נפרצה ביום או בלילה ‪ -‬תמיד‬
‫פטור‪.‬‬
‫אופן שפטור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3317‬‬
‫הכונס צאנו לדיר ונעל בפניה כראוי ובאו ליסטים ופרצו את‬
‫הדלת והצאן יצאה והזיקה ‪ -‬מה דין הליסטים?‬
‫בנזקי שן ‪ -‬חייבים‪ ,‬בנזקי רגל ‪ -‬פטורים‪.‬‬
‫חייבים‪.‬‬
‫פטורים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3319‬‬
‫הכונס צאנו לדיר ונעל בפניה כראוי ובכל זאת יצאה והזיקה‬
‫בשן או ברגל ‪ -‬דינו של בעל השן הוא ש‪:‬‬
‫פטור‪.‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫אם שמר בשמירה מעולה ‪ -‬פטור‪,‬‬
‫בשמירה פחותה ‪ -‬חייב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3318‬‬
‫הכונס צאנו לדיר ונעל בפניה כראוי ובאו ליסטים והוציאוה‬
‫מהדיר והצאן הזיקה ‪ -‬מה הדין?‬
‫בנזקי שן ‪ -‬חייבים‪ ,‬בנזקי רגל ‪ -‬פטורים‪.‬‬
‫הליסטים חייבים‪.‬‬
‫הליסטים פטורים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4787‬‬
‫אדם שמסר את צאנו ורועה לשמירה‪ ,‬והבהמה יצאה והזיקה‪ :‬בעל הבהמה חייב‬
‫הרועה חייב‬
‫יחלוקו‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר נזיקין‬
‫עמוד ‪ 154‬מ‪331 -‬‬
‫‪3326‬‬
‫המוסר צאנו לרועה והלכה והזיקה ‪ -‬מי חייב בנזק?‬
‫הרועה‪.‬‬
‫הבעלים‪.‬‬
‫הרועה והבעלים מתחלקים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4919‬‬
‫מרוב שקידתו של בן עזאי בתורה הוא לקח את ביתו של‬
‫_______ לאישה‪ ,‬אך פרש ממנה‬
‫ר' יהושע בן חנניה‬
‫ר' טרפון‬
‫ר' עקיבא‬
‫‪3‬‬
‫‪3325‬‬
‫המוסר צאנו לחרש‪ ,‬שוטה או קטן ויצאה והזיקה ‪ -‬דינו של‬
‫בעל הצאן הוא ש‪:‬‬
‫בנזקי שן ‪ -‬חייב‪ ,‬בנזקי רגל ‪ -‬פטור‪.‬‬
‫בנזקי שן ורגל ‪ -‬חייב‪.‬‬
‫בנזקי שן ורגל ‪ -‬פטור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3327‬‬
‫המוסר צאנו לרועה והלך הרועה ומסרה לרועה שתחתיו‪,‬‬
‫והלכה הצאן והזיקה בשן או ברגל ‪ -‬מי חייב בנזק?‬
‫הרועה הראשון‪.‬‬
‫הרועה השני‪.‬‬
‫הבעלים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4918‬‬
‫מרוב שקידתו של בן עזאי בתורה הוא לא‪:‬‬
‫עסק במסחר‬
‫עסק במלאכה‬
‫הקים משפחה‬
‫‪3‬‬
‫‪3321‬‬
‫נעילת צאן בדיר כראוי ‪ -‬הכוונה‪:‬‬
‫בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה ואינה‬
‫יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה‪.‬‬
‫בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה וברוח‬
‫שאינה מצויה‪.‬‬
‫בדלת שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה‬
‫וברוח שאינה מצויה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4916‬‬
‫בן עשאי היה תלמידו של‪:‬‬
‫ר' יהושע בן חנניה‬
‫ר' אלעזר בן עזריה‬
‫ר' אלעזר בן הורקנוס‬
‫‪1‬‬
‫‪4917‬‬
‫בן עזאי היה חבר של‪:‬‬
‫ר' אלעדר בן עזריה‬
‫ר' אליעזר בן הורקנוס‬
‫ר' עקיבא‬
‫‪3‬‬
‫‪265‬‬
‫"המדליק את הגדיש…היה עבד כפות לו וגדי סמוך לו‪,‬‬
‫ונשרף עמו‪ ,‬פטור"‪ .‬הסיבה לפטור זה‪ ,‬היא‪:‬‬
‫משום שהניזוק מרחם על המזיק שבלאו‬
‫הכי נענש במיתה‪ ,‬ולכן הוא מוחל לו‪.‬‬
‫משום שכסף אינו יכול לכפר על עברה‬
‫חמורה שכזו‪.‬‬
‫משום שדי לו למזיק בעונש החמור‪ ,‬בכך‬
‫שהוא מתחייב מיתה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4907‬‬
‫ר ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא היה תלמידו של‪:‬‬
‫אביו‬
‫הלל הזקן‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪4909‬‬
‫ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא היה חברו של ‪:‬‬
‫רבי עקיבא‬
‫רבן שמעון בן גמליאל‬
‫רבי טרפון‬
‫‪2‬‬
‫‪257‬‬
‫"אל תעש עצמך כעורכי הדיינין"‪ ,‬פירושו‪:‬‬
‫שלא יטעון אדם בפני הדיין במקומו של‬
‫אחד הצדדים‪.‬‬
‫שלא ישיא אדם עצות למתדיין כיצד לסדר‬
‫שלא יסדר המתדיין את טענותיו לפני‬
‫הדיין‪ ,‬בצורה שתגרום לו להטות את הדין‪ .‬את טענותיו כדי שיזכה בדינו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4908‬‬
‫רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן שן ברוקא היה תלמידם של‪:‬‬
‫חכמי כרם ביבנה‬
‫הלל הזקן‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪264‬‬
‫אדם שהבעיר בזדון את בית חבירו‪:‬‬
‫פטור על כלים שבבית‪ .‬שנאמר‪" :‬או‬
‫הקמה"‪ .‬ודרשו‪ ,‬מה קמה גלויה‪ ,‬כך אין‬
‫נזקי אש‪ ,‬אלא על דברים גלויים‪.‬‬
‫חייב על כלים שבבית‪ .‬משום המיעוט הוא‬
‫כלפי כלי עבודה בשדה שהוצנעו‪ ,‬ולא‬
‫כלפי כלי בית ששם מקומם‪.‬‬
‫יש בכך מחלוקת רבי יהודה וחכמים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4911‬‬
‫לדעת רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא מה יותר‬
‫חשוב‪ -‬לימוד תורה על מנת ללמד או על מנת לעשות?‬
‫על מנת ללמד‬
‫על מנת לעשות‬
‫שניהם שווים‬
‫‪2‬‬
‫‪3419‬‬
‫"הכנסת הגדולה" שימשה במשך כ‪:‬‬
‫‪ 200‬שנה‪.‬‬
‫‪ 300‬שנה‪.‬‬
‫‪ 400‬שנה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪238‬‬
‫מבוגר הנותן אש בידי קטן‪ ,‬וכתוצאה מכך נגרמה דליקה‪:‬‬
‫פטור‪ ,‬משום שהוא רק מסר את האש‬
‫בידי הקטן‪ ,‬ואילו זה שביצע את הנזק‬
‫באמצעות האש‪ ,‬הוא הקטן‪.‬‬
‫חייב‪ ,‬כיון שקטן לא אחראי למעשיו‪ ,‬כך‬
‫שמבוגר הנותן לו דבר שעלול להזיק‪,‬‬
‫מוטלת עליו האחריות לתוצאות‪.‬‬
‫פטור בדיני אדם‪ ,‬אולם חייב לצאת ידי‬
‫שמים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר נזיקין‬
‫עמוד ‪ 155‬מ‪331 -‬‬
‫‪4921‬‬
‫"הוי רץ למצוה קלה וברח מן העבירה" ‪ -‬הטעם שבקשר‬
‫למצוה הוזכרה "מצוה קלה"‪ ,‬אך בקשר לעברה לא הוזכרה‬
‫"עברה קלה" (רק "עברה")‪ ,‬הוא כי‪:‬‬
‫כל העברות קלות בעיני האדם לעשותן‬
‫אין מושג כזה "עברה קלה"‬
‫יש מושג "עברה קלה" רק לא יפה לכותבו‬
‫בפירוש‬
‫‪1‬‬
‫‪3285‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬יין ושינה לצדיקים __________"‬
‫הנאה להן והנאה לעולם‪.‬‬
‫רע להן ורע לעולם‪.‬‬
‫הנאה להן ורע לעולם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4789‬‬
‫בהמה שנפלה לגינה (נפילה באונס) ולאחר שקמה על רגליה משלמת מה שהזיקה‬
‫אכלה בערוגות הגינה ממה שמצאה ‪ -‬דינה‪:‬‬
‫משלמת מה שנהנית‬
‫פטורה‬
‫‪2‬‬
‫‪4790‬‬
‫בהמה שירדה לגינה (ירידה כדרכה) ואכלה בערוגות הגינה‬
‫ממה שמצאה ‪ -‬דינה‪:‬‬
‫משלמת מה שנהנית‬
‫משלמת מה שהזיקה‬
‫משלמת את האמצע בין מה שנהנית למה ‪2‬‬
‫שהזיקה‬
‫‪3280‬‬
‫אבדה שבעליה התייאשו ממנה ‪ -‬דינה‪:‬‬
‫שייכת למוצא‪.‬‬
‫תלוי אם יש בה סימן או לא‪.‬‬
‫שייכת למאבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4796‬‬
‫ראובן שמסר גחלת ביד פיקח והוא ליבוה וגרם לשריפה‬
‫בשדהו של שמעון ‪ -‬שינו של ראובן‪:‬‬
‫פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים‬
‫פטור מדיני שמים וחייב בדיני אדם‬
‫פטור‬
‫‪3‬‬
‫‪3297‬‬
‫כשאדם מצא כלי כסף וזהב‪ ,‬מהו הדבר הנכון המוטל עליו‬
‫לעשות בהם‪ ,‬כדי לקיים את המצוה של שמירת האבידה?‬
‫בשניהם יש להשתמש בצונן בלבד‪.‬‬
‫בכלי כסף יש להשתמש בחמין‪ ,‬בכלי זהב‬
‫‪ -‬בצונן‪.‬‬
‫בכלי כסף יש להשתמש בצונן‪ ,‬בכלי זהב ‪3 -‬‬
‫לא יגע‪.‬‬
‫‪3298‬‬
‫כשאדם מצא כלי כסף וזכוכית‪ ,‬מהו הדבר הנכון המוטל עליו‬
‫לעשות בהם‪ ,‬כדי לקיים את המצוה של שמירת האבידה?‬
‫בשניהם יש להשתמש בצונן בלבד‪.‬‬
‫בכלי כסף יש להשתמש בחמין‪ ,‬בכלי‬
‫זכוכית ‪ -‬בצונן‪.‬‬
‫בכלי כסף יש להשתמש בצונן‪ ,‬בכלי‬
‫זכוכית ‪ -‬לא יגע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4795‬‬
‫ראובן שמסר גחלת ביד חרש‪ ,‬שוטה וקטן והם ליבוה וגרמו‬
‫לשריפה בשדהו של שמעון ‪ -‬שינו של ראובן‪:‬‬
‫פטור‬
‫פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים‬
‫פטור מדיני שמים וחייב בדיני אדם‬
‫‪2‬‬
‫‪3423‬‬
‫"כנסת הגדולה" נוסדה בתקופת‪:‬‬
‫בית המקדש הראשון‪.‬‬
‫בית המקדש השני‪.‬‬
‫גלות בבל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4910‬‬
‫רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקא היה חברו של‪:‬‬
‫רבי עקיבא‬
‫רבי יהושע בן קרחה‬
‫רבו יוחנן בן זכאי‬
‫‪2‬‬
‫‪3415‬‬
‫נפל מן הגג והזיק ובייש ‪ -‬דינו‪:‬‬
‫חייב על הנזק ופטור על הבושת‪.‬‬
‫חייב על הבושת ופטור על הנזק‪.‬‬
‫חייב על נזק ובושת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3294‬‬
‫כשאדם מצא ספרים‪ ,‬מהו הדבר שאינו נכון המוטל עליו‬
‫לעשות בהם‪ ,‬כדי לקיים את המצווה של שמירת האבידה‬
‫(צייני את הפרט שאינו נכון‪ ,‬מתוך ‪ 3‬הפרטים דלקמן)‬
‫לקרוא בהם אחת לכמה זמן‪.‬‬
‫לקרוא בהם רק ביחיד‪.‬‬
‫לקרוא בהם דבר חדש‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4794‬‬
‫ראבן שמסר שלהבת ביד חרש‪,‬שוטה וקטן והם ליבוה וגרמו‬
‫לשריפה בשדה של שמעון ‪ -‬דינו של ראובן‪:‬‬
‫פטור‬
‫חייב‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪3295‬‬
‫כשאדם מוצא כסות‪ ,‬מהו הדבר הנכון המוטל עליו לעשות‬
‫בה‪ ,‬כדי לקיים את המצוה של שמירת האבידה?‬
‫לנערה פעם בשבוע‪.‬‬
‫לנערה פעם בחודש‪.‬‬
‫לנערה פעם בשנה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4793‬‬
‫ראובן שעשה גדיש מתבואתו בתוך שדהו של שמעון שלא‬
‫ברשותו ובהמתו של שמעון הוזקה מפירות אלו (כגון‬
‫שהחליקה עליהם)‪ -‬גינו של ראובן‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫חייב חצי נזק‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר נזיקין‬
‫עמוד ‪ 156‬מ‪331 -‬‬
‫‪3296‬‬
‫כשאדם מצא כלי כסף ונחושת‪ ,‬מהו הדבר הנכון המוטל עליו‬
‫לעשות בהם‪ ,‬כדי לקיים את המצוה של שמירת האבידה?‬
‫בכלי כסף יש להשתמש בצונן‪ ,‬בכלי‬
‫נחושת ‪ -‬בחמין‪.‬‬
‫בכלי כסף יש להשתמש בחמין‪ ,‬בכלי‬
‫נחושת ‪ -‬בצונן‪.‬‬
‫בכלי כסף יש להשתמש בחמין‪ ,‬בכלי‬
‫נחושת ‪ -‬באור‬
‫‪1‬‬
‫‪4913‬‬
‫אחת מבקשותיו של רבן יוחנן בן זכאי מאת אספסיינור קיסר‬
‫רומי היתה‪ ,‬רופא לרפא את‪:‬‬
‫ר' אליעזר‬
‫ר' צדוק‬
‫ר' יהושע‬
‫‪2‬‬
‫‪3421‬‬
‫מראשוני "כנסת הגדולה" היו‪:‬‬
‫זקנים‪.‬‬
‫נביאים‪.‬‬
‫שופטים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3424‬‬
‫מאחרוני הנביאים היה‪:‬‬
‫חגי‪.‬‬
‫מרדכי‪.‬‬
‫יחזקאל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3417‬‬
‫מי היה תלמידו של שמעון הצדיק?‬
‫אנטיגנוס איש סוכו‪.‬‬
‫יהושע בן פרחיה‪.‬‬
‫נתאי הארבלי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4914‬‬
‫דברי ר' צדוק‪" :‬אל תעשה עטרה להתגדל בהם ולא קרדום‬
‫לחפור בהם" ‪ -‬מוסבים על‪:‬‬
‫דברי תורה‬
‫מצוות‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪3416‬‬
‫מה כוונת המשנה לחדש בהוראה "והעמידו תלמידים‬
‫הרבה"?‬
‫לא להתעצל אלא ללמד מה שיותר‪.‬‬
‫במקום ללמוד לעצמך‪ ,‬ללמד לאחרים‪.‬‬
‫לא לברור את מי ללמד אלא ללמד גם את‬
‫הפושעים ואלו שאינם ראויים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3418‬‬
‫מהי האימרה שגרמה לצדוק ובייתוס לפרוש מדרך התורה?‬
‫הוי דן את כל האדם לכף זכות‪.‬‬
‫אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על‬
‫מנת לקבל פרס אלא‪ ...‬שלא על מנת‬
‫לקבל פרס‪.‬‬
‫עשו סייג לתורה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3322‬‬
‫נעילת צאן בדיר שלא כראוי ‪ -‬הכוונה‪:‬‬
‫בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה ואינה‬
‫יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה‪.‬‬
‫בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה וברוח‬
‫שאינה מצויה‪.‬‬
‫בדלת שאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה‬
‫וברוח שאינה מצויה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3420‬‬
‫ה"כנסת הגדולה" נוסדה ע"י‪:‬‬
‫עזרא‪.‬‬
‫נחמיה‪.‬‬
‫זרובבל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3283‬‬
‫אדם שמצא כסף ולאחר מכן נאבד ממנו הכסף באונס ‪ -‬האם כן‪.‬‬
‫הוא חייב לשלם מכיסו?‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת במשנה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4791‬‬
‫כשבהמה יצאה לגינת חברו‪ ,‬אכלה פירות שלא ברשות‬
‫וצריכה לשלם מה שהזיקה באופן ש"שמין את הנזק על גב‬
‫שדה אחרת" ‪ -‬לפי רבי שמעון מדובר‪:‬‬
‫שאכלה פירות בשלים‬
‫שאכלה פירות שאינם בשלים‪ ,‬אלא הם‬
‫צריכים עוד לקרקע‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪2‬‬
‫‪3282‬‬
‫תובע אבידה שנתן עליה סימנים‪ ,‬אבל לא נתן סימנים‬
‫מובהקים‪:‬‬
‫נותנים לו את האבידה‪.‬‬
‫נותנים לו את האבידה רק אם הוא נזקק‬
‫במיוחד‬
‫לא נותנים לו את האבידה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3286‬‬
‫תובע אבידה שחשוד ברמאות ונתן סימנים מובהקים על‬
‫האבידה‪:‬‬
‫נותנים לו את האבידה‪.‬‬
‫נותנים לו את האבידה רק אם הוא נזקק‬
‫במיוחד‪.‬‬
‫לא נותנים לו את האבידה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4788‬‬
‫רועה שקיבל צאן לשמירה ומסרה לרועה אחר (שתחתיו)‬
‫לשומרה והבהמה יצאה והזיקה‪:‬‬
‫הרועה הראשון חייב‬
‫הרועה השני חייב‬
‫יחלוקו‬
‫‪2‬‬
‫‪3414‬‬
‫ישן שבייש באמצע שנתו ‪ -‬דינו ש‪:‬‬
‫פטור‪.‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫חייב רק אם בא לצאת ידי שמים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר נזיקין‬
‫עמוד ‪ 157‬מ‪331 -‬‬
‫‪4922‬‬
‫השלימי‪ :‬שכר מצוה (א)________ ושכר עברה‬
‫(ב)_________‬
‫(א) מצוה (ב)אוון ומרמה‬
‫(א) תורה ומעשים טובים (ב) עברה‬
‫(א) מצוה (ב) עברה‬
‫‪3‬‬
‫‪3281‬‬
‫לדעת ר' יהודה ‪ -‬במשך כמה זמן צריכים להכריז על אבידה‬
‫שיש בה סימנים?‬
‫ג' רגלים‪.‬‬
‫ג' רגלים ולאחר מכן עוד שבוע‪.‬‬
‫ג' רגלים ולפני כן עוד שבוע‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3413‬‬
‫המבייש את הישן‪ ,‬שבשעת השינה אינו מרגיש כלום ‪ -‬דינו ש‪ :‬פטור‪.‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫חייב רק אם בא לצאת ידי שמים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫שמעון‬
‫יהודה‬
‫‪2‬‬
‫‪4915‬‬
‫שמו הפרטי של בן עזאי הוא‪:‬‬
‫גמליאל‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪266‬‬
‫השלימי – "עשרה דורות מאדם ועד נח‪ ,‬להודיע כמה ארך‬
‫אפים לפניו‪ .‬שכל הדורות היו מכעיסין ובאין"…‪:‬‬
‫עד שבא נח וקיבל שכר כולם‪.‬‬
‫עד שהביא עליהם את מי המבול‪.‬‬
‫ולא נפרע מהם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪239‬‬
‫כלי "אנפוריא" הם‪:‬‬
‫כלים חדשים‪.‬‬
‫כלים משומשים‬
‫כלי מיטה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3431‬‬
‫תנאים מסויימים מכונים במשנה בכינו "רבן" ‪ -‬וזאת עקב‬
‫היותם‪:‬‬
‫נשיאים מבית הלל‪.‬‬
‫תלמידי חכמים מופלגים בדורם‪.‬‬
‫צדיקים בעלי מופת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪243‬‬
‫אומן שסיים את מלאכתו ודורש תשלום מבעל הכלי‪ ,‬דינו כ‪:‬‬
‫שומר שכר‪.‬‬
‫שומר חינם‪.‬‬
‫שואל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4806‬‬
‫ראובן הדליק אש בחצרו ונהר שרוחבו ‪ 8‬אמות מפסיק בינו‬
‫לבין חברו‪ ,‬והאש התפשטה לחצר חברו והזיקה ‪ -‬דינו‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪3333‬‬
‫את תשלום ה"בושת" של חובל בחבירו מחשבים לפי‪:‬‬
‫המבייש‪.‬‬
‫המתבייש‪.‬‬
‫המבייש והמתבייש‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4812‬‬
‫ראובן ששרף קוצים והלכה האש ושרפה את גדישו של‬
‫שמעון‪ ,‬וגם עבד שהיה קשור לגדיש ‪ -‬דינו של ראובן לענין‬
‫תשלומין‪:‬‬
‫חייב על הגדיש‬
‫חייב על הגדיש והעבד‬
‫פטור‬
‫‪3‬‬
‫‪3434‬‬
‫ההוראה‪" :‬הווי זהירין ברשות" משמעה‪:‬‬
‫כשהולכים או נוסעים ברשות הרבים‪,‬‬
‫להיזהר שלא לפגוע באיש‪.‬‬
‫לשמור מרחק מהשלטון‪ ,‬לא לתת בהם‬
‫אמון‪.‬‬
‫בשבת להיזהר שלא לטלטל מרשות‬
‫לרשות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4828‬‬
‫שור שהזיק‪ ,‬האם בעל השור חייב בתשלום צער?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫משלם מחצית‬
‫‪2‬‬
‫‪3335‬‬
‫המבייש את הסומא שאינו רואה‪:‬‬
‫פטור‪.‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫חייב רק אם בא לצאת ידי שמים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3334‬‬
‫המבייש את הערום‪:‬‬
‫פטור‪.‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫חייב רק אם בא לצאת ידי שמים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4827‬‬
‫אדם שנפל מהגג ותוך כדי נפילתו גרם‪ ,‬בלי כוונה‪ ,‬בושה‬
‫לחברו ‪ -‬דינו לענין תשלום בושת‪:‬‬
‫פטור‬
‫חייב‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר נזיקין‬
‫עמוד ‪ 158‬מ‪331 -‬‬
‫‪4826‬‬
‫אדם שנפל מהגג ותוך כדי נפילתו הוא גרם‪ ,‬בלי כוונה‪ ,‬נזק‬
‫לחברו ‪ -‬דינו לענין תשלום הנזק‪:‬‬
‫פטור‬
‫חייב‬
‫חייב חצי נזק‬
‫‪2‬‬
‫‪4822‬‬
‫אדם שפרנסתו ממקצוע אינטלקטואלי‪ ,‬כגון‪ :‬עורך דין‪ ,‬רופא‬
‫וכיו"ב ‪ -‬כאשר משלמים לו דמי שבת על חבלה (כגון‪ :‬קטיעת‬
‫ידאו אצבע)משלמים לו לפי‪:‬‬
‫שומר קישואין‬
‫המקצוע שלו‬
‫הממוצע בין שומר קישואין למקצוע שלו‬
‫‪2‬‬
‫‪262‬‬
‫"הלומד מן הקטנים למה הוא דומה‪ ,‬לאוכל ענבים קהות‬
‫ושותה יין מגיתו"‪ .‬פירוש הדברים‪:‬‬
‫שהדברים בהירים ומשובחים‪.‬‬
‫שהדברים הנם בוסר ותערובת של ספקות‪ .‬שאין להיות בררן אלא יש ללמוד מכל‬
‫אדם‪ ,‬אפילו מקטן‪ ,‬כאותו שאוכל ענבים‬
‫קהות בשעת רעבונו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4804‬‬
‫ראובן הדליק אש בחצרו‪ ,‬ורשות הרבים (רחוב) שרוחבה ‪16‬‬
‫אמה מפסקת בינו לבין חברו‪ ,‬והאש התפשטה לחצר חברו‬
‫והזיקה ‪ -‬דינו‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪4805‬‬
‫ראובן הדליק אש בחצרו ונהר שרוחבו ‪ 7‬אמות מפסיק בינו‬
‫לבין חברו‪ ,‬והאש התפשטה לחצר חברו והזיקה ‪ -‬דינו‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪242‬‬
‫ריבית באמצעות מקח וממכר אסורה‪:‬‬
‫מן התורה‪.‬‬
‫מדברי סופרים‪.‬‬
‫משום מנהג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪217‬‬
‫שופר שנסדק ודבקו‪:‬‬
‫כשר‪.‬‬
‫פסול‪.‬‬
‫אם מעכב את התקיעה פסול‪ ,‬ואם לאו‬
‫כשר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫אבדת רבו קודמת‪.‬‬
‫אבדת אביו קודמת‪.‬‬
‫אבדתו שלו קודמת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪240‬‬
‫אדם שמצא שלוש אבדות – של רבו‪ ,‬של אביו ושלו‪ ,‬ואינו‬
‫יכול לטפל בהשבת שלושתן בבת אחת‪:‬‬
‫‪241‬‬
‫אדם שמברר מחירו של חפץ שאינו מתכוין לקנותו עובר על‪:‬‬
‫אבק גזל‪.‬‬
‫אונאה‪.‬‬
‫שקר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4811‬‬
‫ראובן ששרף קוצים והלכה האש ושרפה את גדישו של‬
‫שמעון‪ ,‬וגדי היה קשור לגדיש ועבד היה סמוך לגדיש (אבל‬
‫לא קשור) ונשרפו כולם ‪ -‬דינו של ראובן לענין תשלומין‪:‬‬
‫חייב על הגדיש‬
‫חייב על הגדיש והגדי‬
‫חייב על הגדיש‪ ,‬הגדי והעבד‬
‫‪2‬‬
‫‪244‬‬
‫אדם שאומר לאשה‪" ,‬הרי את מקודשת לי על מנת שתחללי‬
‫את השבת"‪:‬‬
‫האשה מקודשת‪.‬‬
‫האשה אינה מקודשת‪ ,‬משום שאסור לה‬
‫לקיים את התנאי‪.‬‬
‫האשה אינה מקודשת‪ ,‬משום שההתניה‬
‫באיסור מבטלת את דיבורו‪ ,‬והרי זה כאילו‬
‫לא אמר כלום‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4813‬‬
‫נפח שהיכה בפטיש ויצא גץ (ניצוץ‪ ,‬אך לא אש ממש) מתחת‬
‫הפטיש‪ ,‬ונגרמה שריפה שכילתה רכוש ‪ -‬דינו של הנפח לענין‬
‫תשלומין‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪245‬‬
‫אדם ששכר נכס לשנה‪ ,‬ובמהלך השנה עיבר בית הדין את‬
‫השנה והוסיף לה חודש‪:‬‬
‫עליו לשלם עבור החודש הנוסף‪.‬‬
‫הוא פטור מתשלום על החודש הנוסף‪.‬‬
‫תלוי אם השכירות שולמה על כל השנה‬
‫כיחידה אחת‪ ,‬או על בסיס חודשי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4925‬‬
‫לדעת בן עזאי‪ ,‬הכלל הכי גדול בתורה הוא‪:‬‬
‫ואהבת לרעך כמוך‬
‫בדמות אלוקים עשה אותו‬
‫מצווה גוררת מצווה‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר נזיקין‬
‫עמוד ‪ 159‬מ‪331 -‬‬
‫‪3429‬‬
‫בנו של מי היה "רבי"?‬
‫רבן שמעון בן גמליאל‪.‬‬
‫רבן גמליאל‪.‬‬
‫רבי שמעון בר יוחאי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3284‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬יין ושינה לרשעים ________"‬
‫הנאה להן והנאה לעולם‪.‬‬
‫רע להן ורע לעולם‪.‬‬
‫רע להן והנאה לעולם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4803‬‬
‫ראובן הדליק אש בחצרו ורשות הרבים (רחוב) שרוחבה ‪15‬‬
‫אמה מפסקת בינו לחצר חברו‪ ,‬והאש התפשטה לחצר חברו‬
‫והזיקה ‪ -‬דינו‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪4814‬‬
‫משאית שהיתה עמוסה בחומר דליק‪ ,‬כגון צמר או פשתן‬
‫בעומס יתר‪ ,‬באופן שיצאו חתיכות פשתן לצדדים‪ ,‬ותוך כדי‬
‫נסיעתה של המשאית נכנסו חלקי פשתן לתוך חנות שעמדה‬
‫בצד הדרך‪ ,‬ונתפסו באש שדלקה שם‪ ,‬ונגרמה שריפה‬
‫שכילתה רכוש ‪-‬הדין לענין תשלומין‪:‬‬
‫בעל האש חייב‬
‫בעל המשאית חייב‬
‫שניהם חייבים‬
‫‪2‬‬
‫‪4816‬‬
‫משאית שהיתה עמוסה בחומר דליק‪ ,‬כגון צמר או פשתן‬
‫בעומס יתר‪ ,‬באופן שיצאו חתיכות פשתן לצדדים‪ ,‬ותוך כדי‬
‫נסיעתה של המשאית נתפסו חלקי הפשתן באש שהדליק‬
‫אדם ברחוב‪ ,‬ונגרמה שריפה שכילתה רכוש ‪ -‬הדין לענין‬
‫תשלומין‪:‬‬
‫בעל האש חייב‬
‫בעל המשאית חייב‬
‫שניהם חייבים‬
‫‪1‬‬
‫‪4785‬‬
‫מי שמסר צאן לחרש‪ ,‬שוטה וקטן והצאן יצאו והזיקו בשן או‬
‫ברגל ‪ -‬הדין לענין חיוב הנזק הוא‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪4784‬‬
‫מי שמסר צאן לחרש שוטה וקטן והצאן יצאו והזיקו בשן או‬
‫ברגל ‪ -‬הדין לענין חיוב הנזק הוא‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪4783‬‬
‫מי שהכניס צאן לדיר ונעל בפניה כראוי‪ ,‬אלא שהשמש זרחה חייב‬
‫שם בעוצמה רבה וציערה את הצאן‪ ,‬והצאן פרצו את הדלת‬
‫מחמת הצער מהחום ויצאו והזיקו בשן או ברגל ‪ -‬הדין לענין‬
‫חיוב הנזק הוא‪:‬‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪4780‬‬
‫מי שהכניס צאן לדיר ונעל את הדיר בדלת שיכולה להחזיק‬
‫ברוח מצויה (אבל היא אינה יכולה להחזיק ברוח מצויה)‪,‬‬
‫וליסטים באו והוציאו את הצאן אל מחוץ לדיר והצאן הזיקו‬
‫בשן או ברגל ‪ -‬הדין לענין חיוב בנזיקין הוא‪:‬‬
‫בעל הבית חייב‬
‫הליסטים חייבים‬
‫פטור‬
‫‪2‬‬
‫‪4808‬‬
‫ראבן ששרץ קוצים בחצרו‪ ,‬והלכה האש והתפשטה לחצרו‬
‫של שמעון ושרפה את גדישו של שמעון ובגדיש היו טמונים‬
‫כלים של שמעון ‪ -‬דינו של ראובן לענין הכלים‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪3‬‬
‫‪4778‬‬
‫מי שהכניס צאן לדיר ונעל את הדיר בדלת שיכולה להחזיק‬
‫ברוח מצויה‪ ,‬ופתאום באמצע היום נפרצה הדלת או המחיצה‬
‫והפירצה נשארה במצב זה הרבה זמן‪ ,‬והצאן יצאו והזיקו‬
‫בשן או ברגל ‪ -‬הדין לענין חיוב בנזיקין הוא‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר נזיקין‬
‫עמוד ‪ 160‬מ‪331 -‬‬
‫‪4779‬‬
‫מי שהכניס צאן לדיר ונעל את הדיר בדלת שיכולה להחזיק‬
‫ברוח מצויה (אבל היא אינה יכולה להחזיק ברוח שאינה‬
‫מצויה)‪ ,‬וליסטים באו והוציאו את הצאן אל מחוץ לדיר‪ ,‬והצאן‬
‫הזיקו בשן או ברגל ‪ -‬הדין לענין חיוב בנזיקין הוא‪:‬‬
‫בעל הבית חייב‬
‫הליסטים חייבים‬
‫פטור‬
‫‪2‬‬
‫‪216‬‬
‫כשגזר רבן גמליאל על רבי יהושע שיחלל את יוהכ"פ שחל‬
‫על פי חשבונו‪ ,‬ניחם אותו רבי עקיבא בכך ש‪:‬‬
‫אין לדון אחר בית דינו של ר"ג‪ ,‬כשם שאין‬
‫לדון על בתי דין קודמים‪.‬‬
‫חכמים סוברים גם כן כדעת ר"ג‪ ,‬ויחיד‬
‫ורבים הלכה כרבים‪.‬‬
‫גם אם ר"ג קידש את החודש בטעות‪ ,‬הרי‬
‫שהוא מקודש‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3427‬‬
‫מראשוני ה"זקנים" היה‪:‬‬
‫כלב בן יפונה‪.‬‬
‫עתניאל בן קנז‪.‬‬
‫יהושע בן נון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3426‬‬
‫מאחרוני "הזקנים" היה‪:‬‬
‫עלי הכהן‪.‬‬
‫עתניאל בן קנז‪.‬‬
‫שמואל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4825‬‬
‫ישן שתוך כדי שינה בייש אדם ער ‪ -‬האם הוא חייב בדמי‬
‫בושת?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫צחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪3425‬‬
‫מראשוני הנביאים היה‪:‬‬
‫שמואל‪.‬‬
‫ישעיה‪.‬‬
‫הושע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3433‬‬
‫מי היה מכונה "רבנו הקדוש"?‬
‫ר' יהודה הנשיא‪.‬‬
‫ר' שמעון בר יוחאי‪.‬‬
‫תלמידים של רב מסוים שהעריצו את רבם ‪1‬‬
‫כינוהו כך‪.‬‬
‫‪3430‬‬
‫מיהו "רבי" סתם שנזכר במשנה?‬
‫ר' יהודה בן בתירא‪.‬‬
‫ר' יהודה הנשיא‪.‬‬
‫רבן גמליאל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪215‬‬
‫סמני את המשפט הנכון‪:‬‬
‫בתחילה פרסמו את קידוש החודש ע"י‬
‫שלוחים‪ ,‬אולם משקלקלו המינים התקינו‬
‫שיהיו משיאין משואות‪.‬‬
‫בתחילה פורסם קידוש החודש ע"י‬
‫משואות‪ ,‬אולם משקלקלו הכותים התקינו‬
‫שהדבר יעשה ע"י שלוחים‪.‬‬
‫בארץ ישראל פורסם קידוש החודש ע"י‬
‫משואות‪ ,‬ואילו בחו"ל הוא פורסם ע"י‬
‫שלוחים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3432‬‬
‫רבי יהודה מסדר המשנה לא היה מכונה "רבן" ‪ -‬כי‪:‬‬
‫הוא היה נשיא‪.‬‬
‫הוא לא היה ראש הסנהדרין‪.‬‬
‫מכיון שהיו רגילים לקראו "רבי" סתם‪,‬‬
‫כלומר רבן של כל ישראל‪ ,‬לכן צורף תואר‬
‫זה גם לשמו ונקרא רבי יהודה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4927‬‬
‫"אל תהי מפליג לכל דבר" ‪ -‬פירושו‪:‬‬
‫אל תחשוב על שום דבר שהוא מיותר ואין אל תחשוב על שום דבר מזיק‪ ,‬שהוא‬
‫רחוק מאד ואין לדאוג ממנו‬
‫לעולם צורך בו‬
‫שני הפירושים נכונים‬
‫‪3‬‬
‫‪4809‬‬
‫ראובן ששרף קוצים בחצרו של שמעון והלכה האש ושרפה‬
‫את גדישו של שמעון‪ ,‬ובגדיש היו טמונים כלים של שמעון‪,‬‬
‫דינו של ראובן לעניין הכלים‪:‬‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪3‬‬
‫‪4821‬‬
‫החובל בחברו והמכה נתרפאה‪ ,‬ושוב חזרה‪ ,‬נתרפאה וחזרה לא‬
‫כמה פעמים ‪ -‬האם החובל חייב לשלם ליחבל דמי הריפוי כל‬
‫הזמן?‬
‫כן‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪4820‬‬
‫החובל בחברו ובמקום החבלה עלו במשך הזמן אבעבועות ‪ -‬כן‬
‫האם החובל חייב לשלם לנחבל גם את דמי הריפוי שלהן?‬
‫לא‬
‫אם האבעבועות עלו מחמת המכה‪ -‬חייב‪,‬‬
‫אם לא מחמת המכה‪ -‬פטור‬
‫‪3‬‬
‫ארבעה וחמישה‬
‫חמישה‬
‫‪3‬‬
‫‪4817‬‬
‫החובל בחברובכמה תשלומים הוא מתחייב?‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫חייב‬
‫כפל‬
‫סדר נזיקין‬
‫עמוד ‪ 161‬מ‪331 -‬‬
‫‪4819‬‬
‫החובל בחברו ‪ -‬האם הוא משלם צער אף במקום שהוא‬
‫מתחייב בנזק?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪4818‬‬
‫החובל בחברו‪ -‬האם הוא משלם צער במקום נזק?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪4823‬‬
‫המבייש את הסומא שאינו רואה ‪ -‬האם הוא חייב בדמי‬
‫בושת?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪4824‬‬
‫המבייש את הישן שאינו מרגיש בבושתו בשעת מעשה ‪-‬‬
‫האם הוא חייב בדמי בושת?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪258‬‬
‫"ואל תרבה לעשר אומדות"‪ .‬פירוש הדברים‪:‬‬
‫שאין לעשר על פי הערכה‪ ,‬אלא במדוייק‪.‬‬
‫שאין להפריש מן הספק במקום שלא ברור שיש להפריש מן המשובח ביותר‪ ,‬ולא מן‬
‫הגרוע שיש צורך לאמוד את ערכו‪.‬‬
‫אם הדבר חייב במעשר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4926‬‬
‫"אין לך אדם שאין לו שעה" ‪ -‬הכוונה לשעת‪:‬‬
‫הצלחה‬
‫כשלון‬
‫יופי‬
‫‪1‬‬
‫‪3428‬‬
‫האחרון לאנשי "כנסת הגדולה" היה‪:‬‬
‫יהושע בן פרחיה‪.‬‬
‫שמעון בן שטח‪.‬‬
‫שמעון הצדיק‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪4852‬‬
‫"צרם לחברו" באוזנו ‪ -‬פירושו‪:‬‬
‫משך‬
‫פגם‬
‫שני הפירושים נכונים‬
‫‪3‬‬
‫‪249‬‬
‫כאשר מתבצעת עיסקת מכירה בין שנים‪ ,‬ולבסוף‪ ,‬נמכר‬
‫בטעות דבר טוב יותר‪ ,‬או גרוע יותר‪ ,‬שלא סוכם עליו‪:‬‬
‫אין אפשרות לבטל את העיסקה‪ ,‬משום‬
‫שכל אחד מהצדדים צריך להביא זאת‬
‫בחשבון‪ ,‬מראש‪.‬‬
‫העיסקה בטלה באופן אוטומטי‪ ,‬משום‬
‫שזוהי עיסקה מטעית‪.‬‬
‫הצד המפסיד מן הטעות יכול לדרוש את‬
‫ביטול העיסקה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4843‬‬
‫"התוקע לחברו" ‪ -‬פירושו"‬
‫הכהו באגרופו‬
‫הכהו על אוזנו או כנגד אוזנו‬
‫שני הפירושים נכונים‬
‫‪1‬‬
‫‪3441‬‬
‫הפסוק "וזכור את בוראך" ‪ -‬משמש במשנה כמקור לפתגם‪:‬‬
‫הסתכל בג' דברים ואי אתה בא לידי‬
‫עבירה‪.‬‬
‫לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן‬
‫חורין ליבטל ממנה‪.‬‬
‫דע מה שתשיב לאפיקורס‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4844‬‬
‫"התוקע" לחברו ‪ -‬כמה חייב לו דמי בושת?‬
‫סלע‬
‫מנה‬
‫מחלוקת‬
‫‪3‬‬
‫‪4849‬‬
‫רקק ונפל הרוק על גופו של חברו ‪ -‬כמה חייב לו דמי בושת‬
‫(בזוזים)?‬
‫‪200‬‬
‫‪300‬‬
‫‪400‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4847‬‬
‫צרם לחברו באוזנו ‪ -‬כמה חייב לו דמי בושת (בזוזים)?‬
‫‪200‬‬
‫‪300‬‬
‫‪400‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4829‬‬
‫שור שהזיק‪ ,‬האם בעל השור חייב בתשלום צער?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫משלם מחצית‬
‫‪2‬‬
‫‪3442‬‬
‫לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון ‪ -‬פירוש "דין וחשבון" הוא‪ :‬דין ‪ -‬על העברות‪ ,‬חשבון ‪ -‬על המצוות‬
‫שהיה יכול לעשות בזמן שעשה עבירות‪.‬‬
‫דין ‪ -‬על המצוות שהיה יכול לעשות בזמן‬
‫שעשה העברות‪ ,‬חשבון ‪ -‬על העברות‪.‬‬
‫דין ‪ -‬דיני ממונות‪ ,‬חשבון ‪ -‬דיני נפשות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר נזיקין‬
‫עמוד ‪ 162‬מ‪331 -‬‬
‫‪4848‬‬
‫תלש לחבר בשערו ‪ -‬כמה חייב לו דמי בושת (בזוזים)?‬
‫‪200‬‬
‫‪300‬‬
‫‪400‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4855‬‬
‫אדם שחבל בעצמו?‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪4856‬‬
‫אדם שקצץ את נטיעותיו‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪4841‬‬
‫אישה שחבלה באחרים ‪ -‬דינו לענין תשלומים‪:‬‬
‫חייבת שכתתגרש‬
‫פטורה‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪246‬‬
‫זמן המגורים ההופך את האדם לתושב מקומי לגבי חובותיו‪:‬‬
‫ל' יום‪.‬‬
‫ו' חדשים‪.‬‬
‫י"ב חדשים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4851‬‬
‫פרע ראש האישה בשוק ‪ -‬כמה חייב לו דמי בושת (בזוזים)?‬
‫‪200‬‬
‫‪300‬‬
‫‪400‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3454‬‬
‫הבת קול היוצאת מהר חורב מכרזת ואומרת‪:‬‬
‫אוי להם לבריות מעלבונה של תורה‪.‬‬
‫כל המזכה את הרבים ‪ -‬אין חטא בא על‬
‫ידו‪.‬‬
‫יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים‬
‫בעולם הזה מכל חיי עולם הבא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3438‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה‪"...‬‬
‫כי אין הבדל ביניהם‪ ,‬שכולם רצון ה'‪.‬‬
‫כי אין דבר כזה "קלה" או "חמורה"‪.‬‬
‫שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4840‬‬
‫עבד שחבל באחרים ‪ -‬דינו לענין תשלומים‪:‬‬
‫חייב כשישתחרר‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪3439‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬אל תאמר לכשאפנה אשנה‪"...‬‬
‫אלא לכשאשנה אפנה‪.‬‬
‫ואל תאמין בעצמך עד יום מותך‪.‬‬
‫שמא לא תפנה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3451‬‬
‫במנותה את מספר הדורות מאדם עד נח ‪ -‬רוצה התורה‬
‫להראות לנו?‬
‫את סבלנותו של הקב"ה‪.‬‬
‫את חיבתו של נח‪.‬‬
‫שנח קיבל שכר כולם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3452‬‬
‫במנותה את מספר הדורות מנח עד אברהם ‪ -‬רוצה התורה‬
‫להראות לנו‪:‬‬
‫את סבלנותו של הקב"ה‪.‬‬
‫את חיבתו של אברהם‪.‬‬
‫שאברהם קיבל שכר כולם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3453‬‬
‫במנותה את מספר הנסיונות שנתנסה אברהם אבינו ‪ -‬רוצה‬
‫התורה להראות‪:‬‬
‫את סבלנותו של הקב"ה‪.‬‬
‫את חיבתו של אברהם‪.‬‬
‫שאברהם קיבל שכר כולם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4831‬‬
‫שור שהזיק‪ ,‬האם בעל השור חייב בתשלום בושת?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫משלם מחצית‬
‫‪2‬‬
‫‪4830‬‬
‫שור שהזיק‪ ,‬האם בעל השור חייב בתשלום ריפוי?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫משלם מחצית‬
‫‪2‬‬
‫‪4832‬‬
‫שור שהזיק‪ ,‬האם בעל השור חייב בתשלום דמי וולדות?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪3288‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬שקט לרשעים ________"‬
‫הנאה להן והנאה לעולם‪.‬‬
‫רע להן ורע לעולם‪.‬‬
‫הנאה להן ורע לעולם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3287‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬שקט לרשעים ________"‬
‫הנאה להן והנאה לעולם‪.‬‬
‫רע להן ורע לעולם‪.‬‬
‫הנאה להן ורע לעולם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3293‬‬
‫כשאדם מצא ספרים‪ ,‬מהו הדבר הנכון המוטל עליו בהם‪ ,‬כדי לקרוא בהם אחת לכמה זמן‪.‬‬
‫לקיים את המצוה של שמירת האבידה?‬
‫ללמוד בהם דבר חדש‪.‬‬
‫לקרוא בהם בשניים (שני אנשים)‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫לקרוא בהם פעם בחודש‪.‬‬
‫לקרוא בהם פעם בשנה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3292‬‬
‫כשאדם מצא ספרים‪ ,‬מהו הדבר הנכון המוטל עליו לעשות‬
‫בהם‪ ,‬כדי לקיים את המצוה של שמירת האבידה?‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫לקרוא בהם פעם בשבוע‪.‬‬
‫סדר נזיקין‬
‫עמוד ‪ 163‬מ‪331 -‬‬
‫‪3445‬‬
‫השלימי את החסר‪ :‬רבי חנניא בן חכינאי היה מתלמידיו‬
‫המובהקים של ‪ ..........‬בתורת הנגלה ובתורת הסוד‬
‫רבי שמעון בר יוחאי‪.‬‬
‫רבי מאיר‪.‬‬
‫רבי עקיבא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3448‬‬
‫מדוע ברא הקב"ה את העולם בעשרה מאמרות דוקא ולא‬
‫במאמר אחד?‬
‫כדי להיפרע מהרשעים שמאבדים את‬
‫העולם שנברא בעשרה מאמרות‪.‬‬
‫כדי ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את‬
‫העולם שנברא בעשרה מאמרות‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3436‬‬
‫מהי "הדרך הישרה" שיבור לו האדם לפי הרמב"ם?‬
‫דרך ממוצעת‪.‬‬
‫נדיבות (במקום קמצנות ופזרנות)‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3446‬‬
‫מה הם "זבחי מתים" (בפתגם המשנה שלושה שאכלו על‬
‫שולחן אחד וכו' כאילו אכלו מזבחי מתים)?‬
‫דבר שנטמא בטומאת מת‪.‬‬
‫נבלה (בהמה שמתה ולא נשחטה כדין)‪.‬‬
‫תקרובת עבודה זרה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3444‬‬
‫מי היה מעשרה הרוגי מלכות?‬
‫רבי חנינא בן תרדיון‪.‬‬
‫רבי חנניא בן חכינאי‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3435‬‬
‫היכן התגורר ר' יהודה הנשיא?‬
‫באושא ובשפרעם‪.‬‬
‫בבית שערים ובצפורי‪.‬‬
‫באושא ובצפורי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪259‬‬
‫משמעות האמרה "על דאטפת אטפוך"‪ ,‬היא‪:‬‬
‫שבסופו של דבר החוטא נענש‪.‬‬
‫שהקב"ה מעניש את החוטא מדה כנגד‬
‫מדה‪.‬‬
‫שישנה השגחה פרטית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3437‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬יפה תלמוד תורה עם‪"...‬‬
‫תפילה‪.‬‬
‫קיום מצוות‪.‬‬
‫דרך ארץ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4846‬‬
‫סטר לחברו באחורי ידו ‪ -‬כמה חייב לו דמי בושת (בזוזים)?‬
‫‪200‬‬
‫‪300‬‬
‫‪400‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4842‬‬
‫החובל בעבד ‪ -‬דינו לענין תשלומים‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪247‬‬
‫שכן שפתח תלמוד תורה בביתו‪:‬‬
‫יכולים השכנים מן הדין לדרוש ממנו‬
‫לסוגרו‪ ,‬בגלל הרעש‪.‬‬
‫הם אינם יכולים לדרוש זאת‪.‬‬
‫מעיקר הדין הם יכולים‪ ,‬אולם המקובל‬
‫הוא שכל אחד עושה בשלו כרצונו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪248‬‬
‫המרחק המינימלי שעליו יש לשמור כאשר בונים סמוך לחלון‪ ,‬שלושה טפחים‪.‬‬
‫כדי שלא להחשיך‪ ,‬הוא‪:‬‬
‫ארבע אמות‪.‬‬
‫אין מרחק קבוע‪ ,‬אלא הדבר תלוי בנסיבות ‪2‬‬
‫הקיימות‪.‬‬
‫‪3440‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬אין בור‪ .....‬ולא עם הארץ ‪."......‬‬
‫ירא חטא‬
‫חסיד‪.‬‬
‫חסיד‬
‫ירא חטא‪.‬‬
‫למד‬
‫מלמד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4850‬‬
‫העביר בגדו העליון של חברו ממנו ‪ -‬כמה חייב לו דמי בושת‬
‫(בזוזים)?‬
‫‪200‬‬
‫‪300‬‬
‫‪400‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4845‬‬
‫סטר לחברו על לחיו ‪ -‬כמה חייב לו דמי בושת (בזוזים)?‬
‫‪200‬‬
‫‪300‬‬
‫‪400‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4836‬‬
‫החובל בחברו ביום הכיפורים ‪ -‬דינו לענין תשלומים‪:‬‬
‫חייב בחמישה דברים‬
‫פטור‬
‫חייב בנזק ובצער‬
‫‪1‬‬
‫‪4837‬‬
‫החבל בחברו בשבת ‪ -‬דינו לענין תשלומים‪:‬‬
‫חייב בחמישה דברים‬
‫פטור‬
‫חייב בנזק ובצער‬
‫‪2‬‬
‫‪4838‬‬
‫החובל בחרש שוטה וקטן ‪ -‬דינו לענין תשלומים‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪4854‬‬
‫האם מותר לאדם לקצוץ את נטיעותיו?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר נזיקין‬
‫עמוד ‪ 164‬מ‪331 -‬‬
‫‪4853‬‬
‫האם מותר לאדם לחבול בעצמו?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪3290‬‬
‫מוצא אבדה שמכר את האבידה לטובת הבעלים וקיבל‬
‫תמורתה כסף‪ ,‬ולאחר מכן נאבד ממנו הכסף ‪ -‬האם הוא‬
‫חייב לשלם מכיסו?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת במשנה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3291‬‬
‫מוצא אבידה שמכר את האבידה לטובת הבעלים וקיבל‬
‫תמורתה כסף‪ ,‬ולאחר מכן נגנב ממנו הכסף ‪ -‬האם הוא חייב‬
‫לשלם מכיסו?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת במשנה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4833‬‬
‫המכה את אביו או את אימו ולא עשה בהם חבורה ‪ -‬דינו‬
‫לענין תשלומים‪:‬‬
‫חייב בחמישה דברים‬
‫חייב בנזק‬
‫חייב בנזק ובצער‬
‫‪1‬‬
‫‪3289‬‬
‫מוצא אבידה שמכר את האבידה לטובת הבעלים וקיבל‬
‫תמורתה כסף‪ ,‬ולאחר מכן נאבד ממנו הכסף באונס ‪ -‬האם‬
‫הוא חייב לשלם מכיסו?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת במשנה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4835‬‬
‫המכה את אביו או את אימו ועשה בהם חבורה ‪ -‬דינו לענין‬
‫תשלומים‪:‬‬
‫חייב בחמישה דברים‬
‫פטור‬
‫חייב בנזק ובצער‬
‫‪2‬‬
‫‪263‬‬
‫"משמרת" היא דימוי לתלמיד ש‪:‬‬
‫משמר בקרבו את הדברים ואינו שוכח‬
‫מאומה‪.‬‬
‫קולט את המובחר מתוך הפסולת‪.‬‬
‫קולט את הפסולת מתוך המובחר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3443‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא‬
‫אמרו עליו דברי תורה‪"...‬‬
‫הרי זה מושב לצים‪.‬‬
‫כאילו אכלו מזבחי מתים‪.‬‬
‫מרבה בשר מרבה רימה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4839‬‬
‫חרש שוטה וקטן שחבלו באחרים ‪ -‬דינם לענין תשלומים‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪3447‬‬
‫כמה פעמים כתובות בתורה‪ ,‬בפרשת בריאת העולם‪,‬‬
‫התיבות "ויאמר אלוקים"?‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3449‬‬
‫כמה דורות הם מאדם הראשון עד נח?‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3450‬‬
‫כמה דורות הם מנח ועד אברהם?‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫‪269‬‬
‫"והסתלק מן הספק"‪ ,‬פירושו‪:‬‬
‫שיש להמנע מלהקל בספיקות‪ ,‬אלא‬
‫לעולם ראוי להחמיר בהם‪.‬‬
‫שיש להמנע מלהכריע לבד בספיקות‪.‬‬
‫שיש להשתדל ללבן כל דבר היטב‪ ,‬ולא‬
‫להשאיר דבר בספק‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4894‬‬
‫נקודת המוצא לדרישתו של בן זומא‪ -‬במהותו של חכם‪,‬‬
‫גיבור‪ ,‬עשיר ומכובד ע"פ תורה ‪ -‬הוא הכתוב‪:‬‬
‫אל יתהלל חכם בחכמתו‪ ...‬גיבור‬
‫בגבורתו‪ ...‬עשיר בעושרו‬
‫ואהבת את ה' אלוקיך ‪ -‬שיהיה שם שמים‬
‫מתאהב על ידך‬
‫בכל דרכיך דעהו‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר נזיקין‬
‫עמוד ‪ 165‬מ‪331 -‬‬
‫‪4893‬‬
‫כוחו של בן זומא היה גדול ביחוד ב‪:‬‬
‫לימוד הלכות בדרך של קל וחומר‬
‫מדרש המקראות‪ ,‬להוכיח את מקור‬
‫ההלכות בכתוב‬
‫עקירת הרים‪ ,‬בדרך של פלפולים חריפים‬
‫‪2‬‬
‫‪254‬‬
‫עדות המתבססת על שמיעה מאדם אחר שהיה עד ראיה‬
‫לדבר‪ ,‬היא‪:‬‬
‫עדות פסולה ‪.‬‬
‫עדות כשרה‪.‬‬
‫כשרה‪ ,‬במידה וקיים אומדן ברור שמקור‬
‫השמועה הוא אכן נאמן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4802‬‬
‫ראובן הדליק אש בחצרו שהיה לה גדר בגובה ‪ 4‬אמות והאש חייב‬
‫התפשטה והזיקה ‪ -‬דינו‪:‬‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪256‬‬
‫נביא העובר על דברי עצמו נידון‪:‬‬
‫בבית דין של ע"א‪.‬‬
‫בידי שמים‪.‬‬
‫בבית דין של כ"ג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3455‬‬
‫דוד מלך ישראל למד מאחיתופל‪:‬‬
‫דבר אחד‪.‬‬
‫שני דברים‪.‬‬
‫אות אחת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪253‬‬
‫כדי להכריע את הכף לחובה יש צורך ברוב של‪:‬‬
‫דיין אחד‪.‬‬
‫שני דיינים‪.‬‬
‫תלוי אם המדובר בדיני ממונות‪ ,‬או בדיני‬
‫נפשות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4900‬‬
‫בכל המידות (תכונות הנפש והנהגות האדם) מומלצת בדרך‬
‫כלל הדרך‪:‬‬
‫הממוצעת‬
‫הממוצעת עם נטיה לימין (לחיוב)‬
‫הממוצעת עם נטיה לשמאל (שלילה)‬
‫‪1‬‬
‫‪4901‬‬
‫במידת הגאווה ‪ -‬מומלצת בדרך כלל הדרך‪:‬‬
‫הממוצעת‬
‫הממוצעת עם נטיה לשלילה‬
‫שלילה מוחלטת‬
‫‪3‬‬
‫‪250‬‬
‫"החליצה והמיאונין בשלושה"‪" .‬מיאונין" הם‪:‬‬
‫כאשר הסירוב להנשא הוא לא של היבם‬
‫אלא של אשת האח‪.‬‬
‫כאשר אשה החייבת להתגרש מבעלה‬
‫מסרבת לקבל ממנו גט‪.‬‬
‫כאשר יתומה קטנה שהשיאוה אחיה‬
‫ואמה‪ ,‬ממאנת בבעלה ואינה רוצה בו עוד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪268‬‬
‫פירוש הציווי "אל תעש תפילתך קבע" הוא‪:‬‬
‫שמן התורה אין לתפילה זמן קבוע‪ ,‬אלא‬
‫בזמן שהאדם זקוק לרחמים‪.‬‬
‫שאל לו לאדם להתייחס לתפילה כאל חוב שאל לו לאדם להתייחס לנוסח התפילה‬
‫כאל דבר קבוע‪ ,‬אלא בעת הצורך מותר‬
‫המוטל עליו באין ברירה‪.‬‬
‫לו להוסיף תפילות נוספות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4905‬‬
‫ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן ברוקא היה תלמידו של‪:‬‬
‫אביו‬
‫שאר חכמי כרם ביבנה‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪251‬‬
‫בית דין שקול הוא בית דין‪:‬‬
‫שמספר דייניו זוגי‪.‬‬
‫שמנמק את פסיקותיו‪ ,‬כך שהוא שקיל‬
‫לפני ב"ד אחר הבא לדון בו‪.‬‬
‫שהורג לעיתים נדירות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪255‬‬
‫"בן סורר ומורה נידון על שם סופו"‪ .‬פירוש הדברים הוא‪:‬‬
‫שכדי למנוע את מעשיו החמורים בעתיד‪,‬‬
‫יש להמיתו בהווה‪.‬‬
‫שאמנם בתחילה חטאיו היו קלים‪ ,‬אולם‬
‫שאנו רואים אותו כאילו כבר ביצע בהווה‬
‫את המעשים שהוא צפוי לעשותם‪ ,‬ולפיכך לאחר מכן הם הצטברו והחמירו‪ ,‬ולפיכך‬
‫הוא נידון על מעשיו לבסוף‪.‬‬
‫הוא נידון עליהם בהווה‪.‬‬
‫‪260‬‬
‫"המחלל את הקדשים" פירושו‪:‬‬
‫אדם שנכנס בטומאה לבית המקדש‪.‬‬
‫‪4801‬‬
‫ראובן הדליק אש בחצרו שהיה לה גדר בגובה ‪ 3‬אמות והאש חייב‬
‫התפשטה מעל הגדר והזיקה‪ -‬דינו‪:‬‬
‫‪267‬‬
‫הדבר מתרבה במוצאי השנה הרביעית בגלל אי נתינת‪:‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫מעשר ראשון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫אדם שמבזה את קדשי ישראל‪.‬‬
‫אדם שמביא את קדשי המזבח לידי פסול‬
‫וחולין‪ ,‬או מועל בם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫מעשר שני‪.‬‬
‫מעשר עני‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫סדר נזיקין‬
‫עמוד ‪ 166‬מ‪331 -‬‬
‫‪3463‬‬
‫אחד מהדברים שהתורה "נקנית" בהם הוא‪" :‬המכוין את‬
‫שמועתו" ‪ -‬פירושו‪:‬‬
‫שמעמיק להבין כוונת הדברים ששמע‬
‫מרבותיו וליישבם זה עם זה‪.‬‬
‫שמשתדל לשמוע ולהקשיב היטב לכל‬
‫מילה היוצאת מפי הרב‪.‬‬
‫שמשתדל ללמוד תורה מתוך כוונות‬
‫רוחניות (פנימיות התורה)‬
‫‪1‬‬
‫‪3461‬‬
‫אחד מהדברים שהתורה "נקנית" בהם הוא‪" :‬ולא מגיס‬
‫לבו‪ - "...‬הכוונה בזה‪:‬‬
‫מלשון נוגס‪ ,‬אוכל ברעבתנות‪.‬‬
‫מלשון נוגש‪ ,‬תובען מהזולת‪.‬‬
‫מלשון גאווה‪ ,‬שאינו מתגאה בלימודו אלא‬
‫מחזיק עצמו לקטן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3462‬‬
‫אחד מהדברים שהתורה "נקנית" בהם הוא‪" :‬ואינו שמח‬
‫בהוראה" ‪ -‬הכוונה בזה‪:‬‬
‫אינו מעוניין להיות מורה‪ ,‬אלא מעדיף‬
‫להיות תלמיד ומקבל מגדולים ממנו‪.‬‬
‫אינו מעוניין להיות מורה‪ ,‬מפאת האחריות אינו מעוניין להורות הוראה ולהוציא פסק‬
‫דין‪ ,‬מפחד שמא יכשל ויכשיל אחרים‪.‬‬
‫הכבדה שבדבר‪.‬‬
‫‪4899‬‬
‫לפי המשנה‪ :‬מה יעשה אדם הרוצה שהבריות יכבדוהו בלב‬
‫שלם ויהא ראוי לזה באמת?‬
‫יכבוש את יצרו‬
‫‪4898‬‬
‫לפי בן זומא‪ :‬הפסוק‪(" :‬יגיע כפיך כי תאכל‪ )-‬אשריך וטוב לך" אשריך ‪ -‬בעולם הזה‪ ,‬וטוב לך ‪ -‬לעולם‬
‫הבא‬
‫צריך להתפרש‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫יכבד את הבריות‬
‫ישמח בחלקו‬
‫‪2‬‬
‫אשריך ‪ -‬בעולם הבא‪ ,‬וטוב לך ‪ -‬לעולם‬
‫הזה‬
‫לשתי האפשרויות יש מקום ואין עדיפות‬
‫לאחת על חברתה‬
‫‪1‬‬
‫‪4896‬‬
‫לפי בן זומא‪ ,‬חכם אמיתי עפ"י תורה צריך ללמוד מ‪:‬‬
‫גדולים ממנו‬
‫קטנים ממנו‬
‫שווים אליו בערכו‬
‫‪2‬‬
‫‪4800‬‬
‫ראובן הביא חומר בעירה (כגון עצים)‪ ,‬אחריו הביא שמעון‬
‫אש ואח"כ נשבה רוח שאינה מצויה‪ ,‬הגדילה את האש והאש‬
‫התפשטה והזיקה‪:‬‬
‫ראובן ושמעון חייבים‬
‫ראובן ושמעון פטורים‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪3460‬‬
‫התורה נקנית "בעריכת שפתיים" ‪ -‬פירושו‪:‬‬
‫שיש להרצות את ערכי התורה בצורה‬
‫נימוסית נאה‪.‬‬
‫שיש להרצות את ערכי התורה בצורה‬
‫מלהיבה ומשכנעת‪.‬‬
‫שיש לחזור על הלימוד פעמים רבות עד‬
‫שיהי הדברים ערוכים ומסודרים בלי‬
‫גמגום‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4857‬‬
‫אדם שחבל בחברו ושילם כל מה שנדרש ממנו עפ"י בי"ד‬
‫(אך לא ביקש מחילה במפורש) ‪ -‬האם בכך כבר נמחל לו מה‬
‫שעשה?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪4859‬‬
‫ראובן שקיבל בגד משמעון בפיקדון ואמר לו שמעון‪ :‬קרא את‬
‫כסותי ‪ ,‬על מנת שתהיה פטור‪ ,‬וראובן עשה כן‪ -‬דינו‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪4858‬‬
‫ראובן שקיבל בגד משמעון בפיקדון ואמר לו שמעון‪ :‬קרא את‬
‫כסותי וראובן עשה כן‪ -‬דינו‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪3459‬‬
‫בכמה מעלות "נקנית" התורה?‬
‫‪30‬‬
‫‪48‬‬
‫‪24‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3458‬‬
‫בכמה מעלות "נקנית" הכהונה?‬
‫‪30‬‬
‫‪48‬‬
‫‪24‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3329‬‬
‫בהמה שירדה כדרכה לגינה והזיקה באכילת פירות הגינה ‪-‬‬
‫כיצד מחשבים את חיובה?‬
‫מחשבים לפי מה שנהנית‪.‬‬
‫אכלה פרות שלא הבשילו כל צרכן ‪-‬‬
‫אכלה פרות שלא הבשילו כל צרכן ‪-‬‬
‫מחשבן לפי בית סאה באותה שדה‪ ,‬אכלה מחשבין לפי מה שהזיקה‪ ,‬אכלה פרות‬
‫פירות בשלים ‪ -‬מחשבין לפי מה שהזיקה בשלים ‪ -‬מחשבים לפי בית סאה באותה‬
‫שדה‬
‫‪4862‬‬
‫ראובן שאמר לשמעון‪ :‬קרא את כסותו של לוי ואני אשלם‪,‬‬
‫ושמעון עשה כן‪ -‬מי משלם?‬
‫ראובן‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫שמעון‬
‫סדר נזיקין‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫עמוד ‪ 167‬מ‪331 -‬‬
‫‪4897‬‬
‫מי אמר את הפסוק‪" :‬מכל מלמדי השכלתי"?‬
‫דוד‬
‫שלמה‬
‫איוב‬
‫‪1‬‬
‫‪252‬‬
‫"המלך לא דן ולא דנין אותו"‪ .‬הסיבה לכך היא משום‪:‬‬
‫שאין זה מכבודו של המלך להופיע בבית‬
‫הדין‪.‬‬
‫שנאמר‪" :‬בית דוד‪ ,‬כה אמר ה' דינו לבקר‬
‫משפט"‪ .‬משמע‪ ,‬דוקא מלכי דוד ולא מלכי‬
‫ישראל‪.‬‬
‫מעשה שהיה עם ינאי המלך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4891‬‬
‫מי הם שהיו תנאים חשובים‪ ,‬גדולים בתורה וראויים להוראה‪ ,‬בן זומא ובן עזאי‬
‫אלא ש(משום מה) לא נסמכו להקרא בשם "רבי"‪ ,‬ונשארו כל‬
‫ימיהם כתלמידים?‬
‫שמעיה ואבטליון‬
‫הלל ושמאי‬
‫‪1‬‬
‫‪4890‬‬
‫מי הוא שהיה תנא חשוב‪ ,‬גדול בתורה וראוי להוראה‪ ,‬אלא‬
‫ש(משום מה) לא נסמך להקרא בשם רבי ונשאר כל ימיו‬
‫כתלמיד?‬
‫בן זומא‬
‫בן עזאי‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4865‬‬
‫ראובן שאמר לשמעון‪ :‬שסור את רגלי‪ ,‬והוסיף במפורש‪:‬‬
‫ואתה תהיה פטור‪ ,‬ועשה כן שמעון ‪ -‬דינו‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪4864‬‬
‫ראובן שאמר לשמעון‪ :‬שסור את רגלי ושמעון שאלו‪ :‬ואני‬
‫אהיה פטור? וענה לו‪ :‬כן‪ ,‬ושמעון עשה כן ‪ -‬דינו‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪4861‬‬
‫ראובן שאמר לשמעון‪ :‬קרא את כסותו של לוי ‪ ,‬ושמעון עשה‬
‫כן ‪ -‬מי משלם?‬
‫ראובן‬
‫שמעון‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪4860‬‬
‫ראובן שאמר לשמעון (שאינו שומר שלו) ‪ -‬קרא את כסותי‪,‬‬
‫וראובן עשה כן ‪ -‬דינו‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪3328‬‬
‫בהמה שנפלה לגינה באונס‪ ,‬כגון שהוחלקה ברשות הרבים‬
‫שהייתה גבוהה מן הגינה ונפלה לתוך הגינה‪ ,‬ואכלה מפירות‬
‫הגינה ‪ -‬כמה משלמת?‬
‫לפי מה שנהנית‪.‬‬
‫לפי מה שהזיקה‪.‬‬
‫לפי חשבון בית סאה באותה שדה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4863‬‬
‫ראובן שאמר לשמעון‪ :‬שבור את רגלי‪ ,‬ושמעון עשה כן‪ -‬דינו‪:‬‬
‫חייב‬
‫מחלוקת‬
‫פטור‬
‫‪1‬‬
‫‪4892‬‬
‫מה היה שמו הפרטי של "בן זומא"?‬
‫גמליאל‬
‫שמעון‬
‫יהודה‬
‫‪2‬‬
‫‪4797‬‬
‫ראובן הביא אש ואחריו הביא שמעון חומר בעירה כלשהוא‬
‫(כגון עצים) והאש התפשטה והזיקה‪:‬‬
‫ראובן חייב‬
‫שמעון חייב‬
‫שניהם חייבים‬
‫‪2‬‬
‫‪4799‬‬
‫ראובן הביא חומר בעירה (כגון עצים)‪ ,‬אחריו הביא שמעון‬
‫אש ואחריו בא לוי ונפח באש והגדילה‪ ,‬והאש התפשטה‬
‫והזיקה‪:‬‬
‫ראובן חייב‬
‫שמעון חייב‬
‫לוי חייב‬
‫‪3‬‬
‫‪4798‬‬
‫ראובן הביא חומר בעירה (כגון עצים) ואחריו הביא שמעון‬
‫אש‪ ,‬והאש התפשטה והזיקה‪:‬‬
‫ראובן חייב‬
‫שמעון חייב‬
‫שניהם חייבים‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר נזיקין‬
‫עמוד ‪ 168‬מ‪331 -‬‬
‫‪4776‬‬
‫מי שהכניס צאן לדיר ונעל את הדיר בדלת שיכולה להחזיק‬
‫ברוח מצויה (אבל היא אינה יכולה להחזיק ברוח שאינה‬
‫מצויה)‪ ,‬והצאן יצאו והזיקו בשן או ברגל ‪ -‬הדין לענין חיוב‬
‫בנזיקין הוא‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪4777‬‬
‫מי שהכניס צאן לדיר ונעל את הדיר בדלת שאינה יכולה‬
‫להחזיק ברוח מצויה‪ ,‬והצאן יצאו מעצמם והזיקו בשן או ברגל‬
‫‪ -‬הדין לענין חיוב בנזיקין הוא‪:‬‬
‫חייב‬
‫פטור‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪3465‬‬
‫"לפום צערא אגרא" ‪ -‬פירוש "אגרא" הוא‪:‬‬
‫מגדל גבוה‪.‬‬
‫שכר‪.‬‬
‫אגורת כסף‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4903‬‬
‫רבי יוחנן בן ברוקא היה חברו של‪:‬‬
‫ר' אלעזר בן עזריה‬
‫ר' אלעזר חיסמא‬
‫ר' אליעזר‬
‫‪2‬‬
‫‪3464‬‬
‫מי לא היה גר משלושת התנאים דלהלן‪:‬‬
‫אנטיגנוס איש סוכו‪.‬‬
‫בן בג בג‪.‬‬
‫בן הא הא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4895‬‬
‫דרגתו של בן זומא בענין חכם‪ ,‬גיבור‪ ,‬עשיר ומכובד‪ -‬באה‬
‫להגדיר את המושגים מבחינה‪:‬‬
‫שלילית‬
‫חיובית‬
‫סתמית (לא חיובית ולא שלילית)‬
‫‪2‬‬
‫‪4902‬‬
‫רבי יוחנן בן ברוקא היה תלמידו של‪:‬‬
‫ר' יהושע‬
‫ר' עקיבא‬
‫ר' טרפון‬
‫‪1‬‬
‫‪4904‬‬
‫השלימי‪" :‬כל המחלל שם שמים בסתר מפרעין ממנו‬
‫________"‬
‫בגלוי‬
‫בסתר‬
‫בגלוי ובסתר‬
‫‪1‬‬
‫‪3332‬‬
‫מי שעשה גדיש של תבואה בתוך שדה של חבירו שלא‬
‫ברשות‪ ,‬והלכה בהמתו של בעל השדה והוזקה בגדיש (כגון‬
‫שהוחלקה) ‪ -‬מה דינו של בעל הגדיש?‬
‫אם יש גדר סביב השדה ‪ -‬חייב‪ ,‬אין גדר ‪-‬‬
‫פטור‪.‬‬
‫פטור‪.‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3331‬‬
‫מי שעשה גדיש של תבואה בתוך שדה חבירו ברשות בעל‬
‫השדה‪ ,‬והלכה בהמתו של בעל השדה ואכלה את הגדיש ‪-‬‬
‫מה דינו של בעל הבהמה?‬
‫פטור‪.‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫חיובו הוא רק כלפי שמים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3330‬‬
‫מי שעשה גדיש מתבואתו בתוך שדה של חבירו שלא‬
‫ברשות‪ ,‬והלכה בהמתו של בעל השדה ואכלה את הגדיש ‪-‬‬
‫מה דינו של בעל הבהמה?‬
‫פטור‪.‬‬
‫חייב‪.‬‬
‫חיובו הוא רק כלפי שמים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3456‬‬
‫החיוב לנהוג כבוד במי שלמדו תורה הוא בתנאי שלמד ממנו‬
‫לפחות‪:‬‬
‫דבר אחד‪.‬‬
‫שני דברים‪.‬‬
‫אות אחת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3457‬‬
‫כמה מעלות יש לענין ה"מלכות" (בלשון המשנה ה"מלכות‬
‫נקנית" בכמה דברים)?‬
‫‪30‬‬
‫‪24‬‬
‫‪48‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫סדר נזיקין‬
‫עמוד ‪ 169‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬ברכות‪ ,‬שבת ואבות ‪ -‬חו"ל‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪1702‬‬
‫הזמן המוקדם ביותר לקריאת שמע של שחרית הוא‪:‬‬
‫משיכיר בין תכלת ללבן‬
‫משיכיר בין תכלת לכרתי‬
‫אחר‬
‫‪1‬‬
‫‪1718‬‬
‫הדבר מתרבה במוצאי השנה הרביעית בגלל אי נתינת‪:‬‬
‫מעשר ראשון‪.‬‬
‫מעשר שני‪.‬‬
‫מעשר עני‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1721‬‬
‫השלימי ‪" -‬עשרה דורות מאדם עד נח‪ ,‬להודיע כמה ארך‬
‫אפיים לפניו‪ .‬שכל הדורות היו מכעיסין ובאין"‪..‬‬
‫עד שבא נח וקיבל שכר כולם‪.‬‬
‫עד שהביא עליהם את מי המבול‪.‬‬
‫ולא נפרע מהם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1709‬‬
‫"אבל דמאי… מזמינין עליהם"‪ .‬דמאי פירושו‪:‬‬
‫פירות שאינם מעושרים‪.‬‬
‫פירות שספק אם עושרו‪.‬‬
‫פירות מעשר שני שנפדו רק בשווי הקרן‬
‫ללא החומש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1715‬‬
‫פירוש הציווי "אל תעש תפילתך קבע" הוא‪:‬‬
‫שמן התורה אין לתפילה זמן קבוע‪ ,‬אלא‬
‫בזמן שהאדם זקוק לרחמים‪.‬‬
‫שאל לו לאדם להתייחס לתפילה כאל חוב שאל לו לאדם להתייחס לנוסח התפילה‬
‫כאל דבר קבוע לעולם‪ ,‬אלא בעת הצורך‬
‫המוטל עליו באין ברירה‪.‬‬
‫מותר לו להוסיף תפילות נוספות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1704‬‬
‫"הקורא למפרע" פירושו‪:‬‬
‫הקורא קריאת שמע לאחר זמנה‪ ,‬מתוך‬
‫כוונה שהדבר יחשב לו למפרע כאילו‬
‫קראה בזמנה‪.‬‬
‫הקורא פסוקים או פרשיות מקריאת שמע‬
‫הקורא קריאת שמע למפרע לפני זמנה‪,‬‬
‫מתוך כוונה שכשיגיע זמנה יחשב לו כאילו שלא כסדרן‪.‬‬
‫קראה בזמנה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1713‬‬
‫"ואל תרבה לעשר אומדות"‪ .‬פירוש הדברים‪:‬‬
‫שאין לעשר על פי הערכה‪ ,‬אלא במדוייק‪.‬‬
‫שאין להפריש מן הספק במקום שלא ברור שיש להפריש מן המשובח ביותר‪ ,‬ולא מן‬
‫הגרוע שיש צורך לאמוד את ערכו‪.‬‬
‫אם הדבר חייב במעשר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1717‬‬
‫"ודאשתמש בתגא חלף"‪ ,‬פירושו‪:‬‬
‫שכבוד מדומה חולף בסופו של דבר‪.‬‬
‫שהמשתמש בכתר של תורה‪ ,‬חולף מן‬
‫העולם‪.‬‬
‫שמי שעולה לגדולה ללא שיהיה ראוי לכך‪2 ,‬‬
‫סופו שיוחלף‪.‬‬
‫‪1712‬‬
‫"והסתלק מן הספק"‪ ,‬פירושו‪:‬‬
‫שיש להמנע מלהקל בספיקות‪ ,‬אלא‬
‫לעולם ראוי להחמיר בהם‪.‬‬
‫שיש להמנע מלהכריע לבד בספיקות‪.‬‬
‫שיש להשתדל ללבן כל דבר היטב‪ ,‬ולא‬
‫להשאיר דבר בספיק‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1716‬‬
‫"המחלל את הקודשים" פירושו‪:‬‬
‫אדם שנכנס בטומאה לבית המקדש‪.‬‬
‫אדם שמבזה את קדשי ישראל‪.‬‬
‫אדם שמביא את קדשי המזבח לידי פסול‬
‫וחולין‪ ,‬או מועל בם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1703‬‬
‫" ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות"‪ .‬פירוש הדברים‬
‫הוא ש‪:‬‬
‫עד אליו לא נהגו להזכיר יציאת מצרים‬
‫בלילות‪.‬‬
‫הוא לא מצא מקור בתורה לכך‪.‬‬
‫למרות שלדעתו יש להזכיר‪ ,‬הוא לא זכה‬
‫שדעתו תתקבל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1705‬‬
‫"פלג המנחה הוא"‪:‬‬
‫מחצית מן הזמן שבין תחילת זמן המנחה‬
‫לבין הלילה‪.‬‬
‫שעה זמנית לאחר חצות‪.‬‬
‫מחצית מחצי הזמן שבין חצות היום לבין‬
‫צאת הכוכבים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1714‬‬
‫משמעות האמרה "על דאטפת אטפוך"‪ ,‬היא‪:‬‬
‫שבסופו של דבר החוטא נענש‪.‬‬
‫שהקב"ה מעניש את החוטא מדה כנגד‬
‫מדה‪.‬‬
‫שישנה השגחה פרטית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫ברכות‪ ,‬שבת ואבות ‪ -‬חו"ל‬
‫עמוד ‪ 170‬מ‪331 -‬‬
‫‪1720‬‬
‫"משמרת" היא דימוי לתלמיד ש‪:‬‬
‫משמר בקרבו את הדברים ואינו שוכח‬
‫מאומה‪.‬‬
‫קולט את המובחר מתוך הפסולת‪.‬‬
‫קולט את הפסולת מתוך המובחר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1707‬‬
‫על פירות שנשרו מן העץ טרם שבשלו‪:‬‬
‫אין לברך כלל משום שאינם ראויים‬
‫למאכל‪.‬‬
‫יש לברך "שהכל"‪.‬‬
‫יש לברך "בורא פרי העץ"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1719‬‬
‫" הלומד מן הקטנים למה הוא דומה‪ ,‬לאוכל ענבים קהות‬
‫ושותה יין מגיתו"‪ .‬פירוש הדברים‪:‬‬
‫שהדברים בהירים ומשובחים‪.‬‬
‫שהדברים הנם בושר ותערובת של‬
‫ספקנות‪.‬‬
‫שאין להיות בררן אלא יש ללמוד מכל‬
‫אדם‪ ,‬אפילו מקטן‪ ,‬כאותו שאוכל ענבים‬
‫בשעת רעבונו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1711‬‬
‫"אל תעש עצמך כעורכי הדיינין"‪ ,‬פירושו‪:‬‬
‫שלא יטעון אדם בפני הדיין במקומו של‬
‫אחד הצדדים‪.‬‬
‫שלא ישיא אדם עצות למתדיין כיצד לסדר‬
‫שלא יסדר המתדיין את טענותיו לפני‬
‫הדיין‪ ,‬בצורה שתגרום לו להטות את הדין‪ .‬את טענותיו כדי שיזכה בדינו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1708‬‬
‫סמני את המשפט הנכון‪:‬‬
‫כאשר אדם אוכל פת ודבר נוסף לה‪,‬‬
‫לעולם פוטרת הברכה על הפת את הדבר‬
‫הנוסף מברכה‪.‬‬
‫כאשר אדם אוכל פת ודבר נוסף לה‪,‬‬
‫לעולם עליו לברך על אותו שהוא אוכלו‬
‫בעיקר‪.‬‬
‫כאשר אדם אוכל פת ודבר נוסף לה‪,‬‬
‫הברכה שעליו לברך שנויה במחלוקת בית‬
‫שמאי ובית הלל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1706‬‬
‫סמני את המשפט הנכון‪:‬‬
‫"שואלין גבורות גשמים בתחיית המתים‪,‬‬
‫ומזכירין הגשמים בברכת השנים"‪.‬‬
‫"מזכירין ושואלין גבורות גשמים בתחיית‬
‫המתים ובברכת השנים"‪.‬‬
‫מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים‪,‬‬
‫ושואלין הגשמים בברכת השנים"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1710‬‬
‫סמני את המשפט הנכון‪ :‬את הכלל "חייב אדם לברך על‬
‫הרעה כשם שהוא מברך על הטובה"‪ .‬למדים מהמילים‪:‬‬
‫"בכל מאודך"‪.‬‬
‫"בכל נפשך"‪.‬‬
‫"בכל לבבך"‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫ברכות‪ ,‬שבת ואבות ‪ -‬חו"ל‬
‫עמוד ‪ 171‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬הלכות תפילה‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫שהוא היה הווה ויהיה‪.‬‬
‫שתי הכוונות נחוצות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2435‬‬
‫האם הפסוקים שבין "ברוך שאמר" ל"ישתבח" נחשבים‬
‫להפסק (לענין דין ברכה הסמוכה לחברתה)?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3935‬‬
‫מנהגנו לומר שש זכירות‪:‬‬
‫בראש השנה אבל לא ביום הכיפורים‪.‬‬
‫ביום הכיפורים אבל לא בראש השנה‪.‬‬
‫בשניהם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3934‬‬
‫מה מביא ל"קניין מידות טובות"?‬
‫עבודת התפילה‬
‫חזרת תורה בע"פ‬
‫שניהם יחד‬
‫‪1‬‬
‫‪2398‬‬
‫המטיל מים ולא נגע במקום מכוסה בגופו‪ ,‬מה דינו לעניין‬
‫נטילת ידיים?‬
‫מעיקר הדין אינו צריך נטילת ידיים אבל‬
‫נכון שירחץ ידיו‪.‬‬
‫חייב נטילה‪.‬‬
‫לא חייב נטילה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪271‬‬
‫את ברכת "הנותן ליעף כח" תקנו‪:‬‬
‫אנשי כנסת הגדולה‪.‬‬
‫הגאונים‪.‬‬
‫הראשונים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2390‬‬
‫האופן הנכון ביותר לאמירת ברכת "אלוקי נשמה" הוא‪:‬‬
‫לסומכה לברכת "אשר יצר"‪.‬‬
‫לא לסומכה לברכת "אשר יצר"‪.‬‬
‫לא משנה אם היא סמוכה או לא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪273‬‬
‫אין לומר "מזמור לתודה" בערב פסח‪ ,‬משום ש‪:‬‬
‫ערב פסח הוא יום טוב ואין מקריבים בו‬
‫קרבן תודה‪.‬‬
‫אין להקריב קרבן תודה לפני קרבן פסח‪,‬‬
‫ואילו קרבן פסח קרב רק מחצות ואילך‪,‬‬
‫לאחר זמן שחרית‪.‬‬
‫קרבן תודה קרב עם לחמי חמץ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪294‬‬
‫מי ששכחה פעם אחת להדליק נרות שבת‪ ,‬עליה להוסיף כל‬
‫חייה בכל פעם‪:‬‬
‫נר נוסף‪.‬‬
‫שני נרות נוספים‪.‬‬
‫שלושה נרות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪296‬‬
‫מי שהקדים להתפלל ערבית של שבת לפני כל הציבור‪,‬‬
‫וקיבל על עצמו את השבת‪:‬‬
‫מותר לו לומר לחברו שעדיין לא קיבל על‬
‫עצמו את השבת‪ ,‬לעשות לו מלאכה‪ ,‬ואף‬
‫ליהנות מכך‪.‬‬
‫אסור לו לומר‪ ,‬משום שהלה נחשב‬
‫לשלוחו שהוא כמותו‪ ,‬והרי לו בעצמו‬
‫הדבר אסור‪.‬‬
‫יש בכך מחלוקת‪ ,‬אולם ניתן להקל בכך‬
‫בשעת הצורך בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2392‬‬
‫הזמן הנכון ביותר לברך ברכת "על נטילת ידיים" על הנטילה‬
‫בבוקר הוא‪:‬‬
‫מיד לאחר נטילת ידיים שחרית‪.‬‬
‫לאחר שנוטל ידיו שנית‪ ,‬לאחר יציאתו‬
‫מבית הכסא‪.‬‬
‫לא משנה מתי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2397‬‬
‫כשאדם עשה צרכיו וידיו התלכלכו כי שפשף או קינח בהם‪,‬‬
‫ולאחר מכן נטל את ידיו‪ ,‬האם עליו לברך ברכת על נטילת‬
‫ידיים?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫רק אם רוצה ללמוד או להתפלל מיד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2391‬‬
‫כל הברכות פותחות ב"ברוך" חוץ מ‪?....‬‬
‫ברכה הסמוכה לחברתה‪.‬‬
‫ברכת ההודאה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2437‬‬
‫"כל העונה אמן אחר ברכותיו‪ ,‬הרי זה‪"...‬‬
‫מגונה‪.‬‬
‫משובח‪.‬‬
‫שוטה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫‪2387‬‬
‫בפסוק שכתיבת שם ה' הוא בשם "אדנות"‪ ,‬מהי הכוונה שיש שהוא אדון הכל‪.‬‬
‫לכוון באמירתו?‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫הלכות תפילה‬
‫עמוד ‪ 172‬מ‪331 -‬‬
‫‪4077‬‬
‫בתפילת עמידה‪ :‬נפל ספר קודש על הריצפה ומפריע לו‬
‫בכוונה‪:‬‬
‫ירמוז למישהו אחר להרים‬
‫העוסק במצווה פטור מן המצווה‬
‫מותר לגשת להרים אותו בסיום הברכה‬
‫‪3‬‬
‫‪275‬‬
‫סוף זמן קריאת שמע של שחרית הוא‪:‬‬
‫עד סוף שעה רביעית מנץ החמה‪.‬‬
‫עד סוף שעה שלישית מעלות השחר‪.‬‬
‫עד מהלך ג' מילין לפני סוף זמן תפילה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2386‬‬
‫על פי הזוהר‪ ,‬קודם נטילת ידיים שחרית‪:‬‬
‫אסור לדבר בדברי תורה ואסור ליגוע‬
‫בבגדיו‪.‬‬
‫מותר לדבר בדברי תורה ואסור ליגוע‬
‫בבגדיו‪.‬‬
‫מותר לדבר בדברי תורה ומותר ליגוע‬
‫בבגדיו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4074‬‬
‫היה עומד בשמו"ע ושמע קדיש עד מתי יהיה במצב של‬
‫'שומע כעונה'‪:‬‬
‫ימשיך בשמו"ע כיון שלא יכול לענות בין‬
‫כה וכה‬
‫יקשיב עד סוף הקדיש ויחזור לתפילתו‬
‫יקשיב עד יתברך וישתבח ויחזור לתפילתו ‪3‬‬
‫‪3932‬‬
‫לא חרבה הארץ אלא מפני ש‪"...‬‬
‫זלזלו בנטילת ידיים‬
‫לא עסקו בתורה לשמה‬
‫לא ברכו ברכות התורה תחילה‬
‫‪3‬‬
‫‪2420‬‬
‫הפוסק דין בלי נתינת טעם‪ ,‬מה דינו לעניין ברכות התורה?‬
‫חייב לברך‪.‬‬
‫פטור מלברך‪.‬‬
‫פטור מלברך מהדין‪ ,‬רק יברך מכח‬
‫המנהג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3933‬‬
‫למי הייתה ההוראה "לאכול קודם התפילה"?‬
‫הרבנית רבקה‬
‫הרבנית דבורה לאה‬
‫הרבנית שטערנא שרה‬
‫‪1‬‬
‫‪2388‬‬
‫במקום שכתיבת שם ה' הוא "הוי'"‪ ,‬מהי הכוונה שיש לכוון‬
‫באמירתו?‬
‫שהוא אדון הכל‪.‬‬
‫שהוא היה הווה ויהיה‪.‬‬
‫שתי הכוונות נחוצות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2389‬‬
‫במקום שכתיבת ה' הוא בשם "אדנות"‪ ,‬באיזה ניקוד מנקדים בחטף פתח‪.‬‬
‫את האות "אלף" (הראשונה באותיות השם)?‬
‫בחטף קמץ‪.‬‬
‫בשווא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4081‬‬
‫אמר קידוש וברכת המזון בשפה שלא מבין מה אומה‪ ,‬האם‬
‫יצא?‬
‫צריך לחזור בשפה שמבין‬
‫לא צריך לחזור‬
‫בהזדמנות יסבירו לו מה אמר‬
‫‪2‬‬
‫‪4078‬‬
‫רמת החיוב לכוון את הרגליים ברגל אחת באמירת קדושה‬
‫היא‪:‬‬
‫מנהג‬
‫צריך‬
‫טוב‬
‫‪3‬‬
‫‪2101‬‬
‫ציווי חז"ל להיות "גיבור כארי" ענינו‪:‬‬
‫שלא להתבייש מבני אדם המלעיגים‪.‬‬
‫לנצח במלחמת היצר‪.‬‬
‫לרוץ לדבר מצוה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2100‬‬
‫ציווי חז"ל להיות "עז כנמר" ענינו‪:‬‬
‫שלא להתבייש מבני אדם המלעיגים‪.‬‬
‫להתגבר על יצרו לנצחו‪.‬‬
‫לרוץ לדבר מצוה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪272‬‬
‫מי שלא התחייב בברכות השחר‪:‬‬
‫מברך בכל זאת‪.‬‬
‫אינו מברך‪.‬‬
‫יוצא ידי חובתו בשמיעה מאחר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2434‬‬
‫הטעם שברכת "ישתבח" אינה פותחת ב"ברוך" הוא לפי‬
‫שהיא‪:‬‬
‫ברכה בעלת חשיבות נמוכה‪.‬‬
‫ברכה בעלת חשיבות גבוהה במיוחד‪.‬‬
‫סמוכה ל"ברוך שאמר"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪274‬‬
‫לעניית אמן בפסוקי דזמרה‪:‬‬
‫אסור להפסיק‪.‬‬
‫מותר להפסיק‪.‬‬
‫מותר להפסיק אך ורק בין הפרקים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪278‬‬
‫לעניית אמן אחר ברכות‪ ,‬בקריאת שמע‪:‬‬
‫מותר להפסיק‪ ,‬אך ורק בין הפרקים‪.‬‬
‫מותר להפסיק גם באמצע הפרק‪.‬‬
‫אסור להפסיק כלל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4075‬‬
‫כמה תיבות יש בתפילת חנה?‬
‫קי"ט‬
‫תקט"ו‬
‫קי"ג‬
‫‪3‬‬
‫‪4079‬‬
‫להתפלל מתוך סידור זהו‪:‬‬
‫חובה‬
‫יש נוהגין‬
‫טוב למי שלא יודע בע"פ‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות תפילה‬
‫עמוד ‪ 173‬מ‪331 -‬‬
‫כל היד עד הקנה של הזרוע‪.‬‬
‫במיוחד להקפיד שיגיעו מים לבין‬
‫האצבעות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫עד מקום חיבור האצבעות לכף היד‪.‬‬
‫‪1027‬‬
‫לגבי שיעור נט"י ראוי לנהוג ליטול‪:‬‬
‫לאחר עשיית צרכיו (כל היום)‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2394‬‬
‫מעיקר הדין (דין הגמרא)‪ ,‬מתי צריך לברך ברכת "אשר יצר"? בכל בוקר בקומו משנתו (גם ללא עשיית‬
‫צרכיו)‪.‬‬
‫‪2418‬‬
‫הלומד מדרש בלבד‪ ,‬מה דינו לענין ברכות התורה?‬
‫פטור לברך מהדין‪ ,‬רק יברך מכח המנהג‪.‬‬
‫פטור מלברך‪.‬‬
‫חייב לברך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2396‬‬
‫מה טעם תקנו חכמים ברכת "על נטילת ידיים" לפני סעודה‬
‫על פת?‬
‫בגלל שנעשה כבריה חדשה ע"י אכילתו‪.‬‬
‫בגלל סרק תרומה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2395‬‬
‫מה טעם תקנו חכמים ברכת "על נטילת ידיים" בשחרית?‬
‫בגלל סרק תרומה‪.‬‬
‫בגלל שנעשה כבריה חדשה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2393‬‬
‫מהי הכוונה שיש לכווין בהזכרת שם "אלוקים"?‬
‫שהוא אדון הכל‪.‬‬
‫שהוא תקיף ואמיץ‪.‬‬
‫שהוא היה הווה ויהיה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4080‬‬
‫מי שיכול לאסוף עשרה להתפלל בביתו‪:‬‬
‫בכל זאת יתפלל בבית הכנסת 'ברוב עם‬
‫הדרת מלך'‬
‫רמת הקדושה שווה‬
‫בית כנסת זה בית מקדש מעט ובית פרטי ‪1‬‬
‫‪ -‬לא‬
‫‪4073‬‬
‫מדוע חייבו את הנשים בתפילת שחרית ומנחה‪:‬‬
‫מפני שתפילתה תתקבל יותר‬
‫בדורות קודמים לא היה זמן לאישה‬
‫ובדורות אלו יש להן יותר זמן ולכן חייבות‬
‫מפני שהתפילות עיקרן בקשת רחמים‬
‫‪3‬‬
‫‪4076‬‬
‫מי שמתפלל רק לצאת ידי חובה בלבד‪:‬‬
‫בדורנו לא נזהרים בזה כל כך‬
‫זהו מה שאמרו חז"ל אל יעשה אדם‬
‫תפילתו קבע‬
‫סימן שעובד את ה' בקבלת עול‬
‫‪2‬‬
‫‪4072‬‬
‫מי שלא התפלל בגלל הפסד ממון‪ ,‬האם יש לו תשלומין?‬
‫עשה שלא כדין ולכן אין לו תשלומים‬
‫עשה שלא כדין אבל יש לו תשלומים‬
‫נקרא מזיד ופושע ותפילתו תועבה‬
‫‪2‬‬
‫‪2419‬‬
‫המהרהר בדברי תורה בלבד‪ ,‬מה דינו לעניין ברכות התורה? חייב לברך‪.‬‬
‫פטור מלברך‪.‬‬
‫פטור מלברך מהדין‪ ,‬רק יברך מכח‬
‫המנהג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪2381‬‬
‫אמירת "מודה אני" מיד כשיעור משנתו בכוחה לסייע לאדם‪:‬‬
‫לזכור את ה'‪.‬‬
‫לקום בזריזות‪.‬‬
‫‪ 2‬התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2436‬‬
‫האם יש לענות אמן אחר ברכת "ישתבח" כשמברכה לעצמו‬
‫(ולא שמעה מאחר)?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2406‬‬
‫אדם שנמצא בשבי‪ ,‬האם יאמר את ברכת "שלא עשני עבד"? כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫לא יצא ידי חובה‪.‬‬
‫הסדר לא משנה‪ ,‬חוץ מברכת מתיר‬
‫אסורים וזוקף כפופים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2409‬‬
‫אם טעה בברכות השחר וברכן שלא כסדרן‪ ,‬מה דינו?‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫לא משנה הסדר‪.‬‬
‫הלכות תפילה‬
‫עמוד ‪ 174‬מ‪331 -‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לא‪.‬‬
‫‪2410‬‬
‫אדם שעמד לצד חבירו שבירך ברכה והוא יודע מה חבירו‬
‫ברך וענה אחריו אמן‪ ,‬אבל הוא לא שמע את הברכה מפי‬
‫המברך ‪ -‬האם זה נחשב לו למנין הברכות שצריך לברך כל‬
‫יום?‬
‫כן‪.‬‬
‫כנגד הקללות הכתובות בתורה (אותו‬
‫מספר)‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2404‬‬
‫בעקבות מה תוקנה התקנה לברך מספר מסוים של ברכות‬
‫כל יום?‬
‫שהיו מתים כמה וכמה נפשות מישראל כל שהיו חולים במגיפה כמה וכמה נפשות‬
‫מישראל כל יום (אותו מספר)‪.‬‬
‫יום (אותו מספר)‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2408‬‬
‫האם גר יכול לומר במקום ברכת "שלא עשני נכרי" ברכה‬
‫"שעשני גר"?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא משנה כיצד ישלים‪ ,‬שני האופנים‬
‫טובים כאחת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2405‬‬
‫בשבת‪ ,‬כיצד משלימין את מספר הברכות שצריך לברך בכל‬
‫יום?‬
‫בפירות ובשמים‪ ,‬ואם אין לו יכווין לברכות‬
‫יכוין לברכות התורה וההפטרה ויענה‬
‫אחריהן אמן‪ ,‬ואם לא הצליח לשומען יברך התורה וההפטרה ויענה אחריהן אמן‪.‬‬
‫על פירות ובשמים‪.‬‬
‫דרגת חיוב המצוות של עבד‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2407‬‬
‫ברכת "שלא עשני עבד" מתייחסת ל‪:‬‬
‫חרות פיזית משעבוד זר‪.‬‬
‫דוד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪277‬‬
‫"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"‪ ,‬אמרו‪:‬‬
‫יעקב‪.‬‬
‫משה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2411‬‬
‫מה עמדת ההלכה לענין ברכת "סומך נופלים"?‬
‫ברכה כשירה‪.‬‬
‫ברכה לבטלה‪.‬‬
‫אינה חובה מהדין אלא מצד המנהג‪.‬‬
‫‪2401‬‬
‫מי שאכל דבר שחייב לברך אחריו ברכה אחרונה והטיל מים‬
‫ונתחייב לברך ברכת אשר יצר‪ ,‬כיצד ינהג לענין סדר‬
‫הברכות?‬
‫יברך קודם ברכה אחרונה‪.‬‬
‫יברך קודם אשר יצר‪.‬‬
‫לא משנה מה יברך קודם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2400‬‬
‫מי שהטיל מים רק טיפה אחת‪ ,‬מה דינו לעניין ברכת "אשר‬
‫יצר"?‬
‫חייב לברך‪.‬‬
‫לא חייב לברך‪.‬‬
‫לכתחילה לא חייב לברך‪ ,‬אבל אם בירך‬
‫אין זו ברכה לבטלה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2403‬‬
‫מי תיקן את התקנה לברך מספר מסוים של ברכות בכל יום? דוד‪.‬‬
‫שלמה‪.‬‬
‫עזרא הסופר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫לא‪.‬‬
‫‪276‬‬
‫להלכה – במצוות דאורייתא‪:‬‬
‫א‪.‬העדר כוונה אינו מעכב‪ ,‬אולם כוונה‬
‫אחרת‪ ,‬מעכבת‪.‬‬
‫ב‪.‬אינן צריכות כוונה כלל‪ ,‬ואף כוונה אחרת ג‪.‬צריכות כוונה‪ ,‬ואף העדר כוונה מעכב‪.‬‬
‫אינה מעכבת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2379‬‬
‫מה מפריע ליהודי מלהרגיש רגש של יראה מה'?‬
‫הגאווה‪.‬‬
‫הקמצנות‪.‬‬
‫העוונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2103‬‬
‫לירא שמים נכון לקום‪:‬‬
‫בחצות הלילה‪.‬‬
‫לפני אור הבוקר‪.‬‬
‫לאחר הנץ החמה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2380‬‬
‫מה בכוחו לסייע ליהודי להרגיש רגש של יראה מה'?‬
‫תשובה על עוונותיו‪.‬‬
‫ענווה וצניעות‪.‬‬
‫נדיבות ופזרנות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2102‬‬
‫מידה בינונית היא לקום‪:‬‬
‫בחצות הלילה‪.‬‬
‫לפני אור הבוקר‪.‬‬
‫לאור הנץ החמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2402‬‬
‫כמה ברכות אדם חייב לברך בכל יום?‬
‫‪10‬‬
‫‪50‬‬
‫‪100‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות תפילה‬
‫עמוד ‪ 175‬מ‪331 -‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪2446‬‬
‫העומד בירושלים להיכן יכווין פניו בתפילתו?‬
‫למקדש‪.‬‬
‫לקודש קודשים‪.‬‬
‫לשער ניקנור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2382‬‬
‫אמירת "מודה אני" נעשית ב‪:‬‬
‫שכיבה או בישיבה‪.‬‬
‫עמידה‪.‬‬
‫הטיה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪279‬‬
‫בזכירת יציאת מצרים – נשים‪:‬‬
‫אינן חייבות‪.‬‬
‫חייבות‪.‬‬
‫אינן חייבות מעיקר הדין‪ ,‬אולם נהגו‬
‫להזכיר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2413‬‬
‫לדעת אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך‪ ,‬איזו נוסחה יותר נכונה?‬
‫אתה הוא עד שלא נברא העולם‪.‬‬
‫אתה הוא עד שלא בראת העולם‪.‬‬
‫שתי הנוסחאות שוות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2451‬‬
‫לפני התפילה צריך לשאת עיניו‪:‬‬
‫למזרח‪.‬‬
‫למטה‪.‬‬
‫למעלה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2424‬‬
‫פסוקי תורה שבכתב השגורים ורגילים בפי כל (כגון ק"ש‬
‫וכיו"ב)‪ ,‬האם מותר לאומרם בע"פ?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2447‬‬
‫העומד מאחורי המקדש‪ ,‬בצד מערב של קודש הקודשים‪,‬‬
‫להיכן יכווין פניו בתפילתו?‬
‫למזרח‪.‬‬
‫לצפון‪.‬‬
‫לדרום‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪282‬‬
‫"ה' העלית משאול נפשי חייתני מירדי בור"‪ .‬את המילה‬
‫"חייתני" יש להגות כאשר האות תיו מנוקדת ב‪:‬‬
‫קמץ‪.‬‬
‫חטף קמץ‪.‬‬
‫פתח‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2104‬‬
‫"ראש אשמורות" הוא‪:‬‬
‫חצות הלילה‪.‬‬
‫ראש אשמורה ראשונה‪.‬‬
‫ראש אשמורה שניה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2450‬‬
‫אם נתבטלה כוונתו באמצע התפילה‪ ,‬צריך לשאת עיניו‪:‬‬
‫למטה‪.‬‬
‫למעלה‪.‬‬
‫למזרח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2432‬‬
‫איזו ברכה נתקנה ע"י אגרת שנפלה מן השמים?‬
‫ישתבח‪.‬‬
‫ברוך שאמר‪.‬‬
‫אלוקי נשמה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2443‬‬
‫האם נשים חייבות לסמוך גאולה לתפילה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2442‬‬
‫האם נשים חייבות בברכות קריאת שמע?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪281‬‬
‫המתפלל ולא כיוון בברכת אבות‪:‬‬
‫חוזר ומתפלל‪.‬‬
‫אינו חוזר ומתפלל‪.‬‬
‫אינו חוזר מעיקר הדין‪ ,‬אך חוזר ומתפלל‬
‫בתורת נדבה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2449‬‬
‫באיזה חלק מהתפילה יש להצמיד את שתי הרגליים "כאילו‬
‫אינן אלא רגל אחת"?‬
‫בתפילת שמו"ע‪.‬‬
‫בתפילה ובקדושה‪.‬‬
‫בתפילה ובקדושה ובעלינו לשבח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2383‬‬
‫זמן אמירת "מודה אני" הוא‪:‬‬
‫תוך כדי נטילת ידיים‪.‬‬
‫לפני נטילת ידיים‪.‬‬
‫מיד לאחר נטילת ידיים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4877‬‬
‫שמו של מי נזכר בתניא כדוגמא לצדיק שלט ייענש בעונש‬
‫של "חיבוט הקבר"?‬
‫רבינו הקדוש‬
‫רשב"י‬
‫האריז"ל‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות תפילה‬
‫עמוד ‪ 176‬מ‪331 -‬‬
‫‪2452‬‬
‫מה עושים המלאכים למי שמגביה ראשו ועיניו באמצע‬
‫התפילה?‬
‫משבחים‪.‬‬
‫לועגים‪.‬‬
‫אומרים קדוש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2414‬‬
‫מהו העונש על המנעות מברכת התורה?‬
‫מגיפה‪.‬‬
‫מוות‪.‬‬
‫חורבן הארץ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2412‬‬
‫מהי ברכת ההלכה לגבי ברכת "מגביה שפלים"?‬
‫ברכה לבטלה‪.‬‬
‫ברכה כשירה‪.‬‬
‫אינה חובה מהדין‪ ,‬אלא מצד המנהג‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2422‬‬
‫מה דין ברכת התורה בנשים?‬
‫פטורות‪.‬‬
‫חייבות‪.‬‬
‫פטורות מלברך מהדין‪ ,‬רק יברכו מכח‬
‫המנהג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2453‬‬
‫מהו הרגש שצריך להיות אצל יהודי בתפילת העמידה?‬
‫שמחה‪.‬‬
‫אהבה‪.‬‬
‫יראה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2423‬‬
‫מהו האופן הנכון ביותר לענין נענוע הגוף בתפילת שמונה‬
‫עשרה?‬
‫רצוי להתנועע‪.‬‬
‫אין להתנועע‪ ,‬רק בסוף הברכות קצת‬
‫בנחת‪.‬‬
‫לא משנה‪ ,‬העיקר הכוונה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2433‬‬
‫מי תיקן את ברכת "ברוך שאמר"?‬
‫משה רבינו‪.‬‬
‫הנביאים‪.‬‬
‫אנשי כנסת הגדולה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2105‬‬
‫כל העוסק בתורה בלילה _________ משוך עליו ביום"‬
‫חוט של חסד‪.‬‬
‫חוט של ענוה‪.‬‬
‫חוט של צניעות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2421‬‬
‫המעתיק דברי תורה ואינו מבינם‪ ,‬מה דינו לעניין ברכות‬
‫התורה?‬
‫פטור מלברך‪.‬‬
‫חייב לברך‪.‬‬
‫פטור מלברך מהדין‪ ,‬רק יברך מכח‬
‫המנהג‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2445‬‬
‫קטן שהגיע לגיל חינוך האם חייבים לחנכו לק"ש וברכותיה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2444‬‬
‫נשים הרוצות לברך ברכה שאינן חייבות בה מעיקר הדין‪,‬‬
‫הרשאיות הן לעשות כן או לא?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2399‬‬
‫מי שהטיל מים ולא ברך "אשר יצר" ולאחר מכן הטיל עוד‬
‫מים‪ ,‬מה דינו לענין ברכת "אשר יצר"?‬
‫יברך פעם אחת‪.‬‬
‫יברך פעמיים‪.‬‬
‫יברך פעם אחת אבל יזהר להבא לברך‬
‫תמיד כל ברכה מיד שנתחייב בה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2416‬‬
‫הלומד משנה בלבד‪ ,‬מה דינו לעניין ברכות התורה?‬
‫פטור מלברך‪.‬‬
‫חייב לברך‪.‬‬
‫פטור לברך מהדין‪ ,‬רק יברך מכח המנהג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2415‬‬
‫הלומד מקרא בלבד (בלי פירושים)‪ ,‬מה דינו לענין ברכת‬
‫התורה?‬
‫חייב לברך‪.‬‬
‫פטור מלברך‪.‬‬
‫פטור מלברך מהדין‪ ,‬רק יברך מכח‬
‫המנהג‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2448‬‬
‫העומד בצפונו או בדרומו של המקדש‪ ,‬להיכן יכווין פניו‬
‫בתפילתו?‬
‫לאותו צד שנמצא בו‪.‬‬
‫לכיוון הנגדי‪.‬‬
‫לצד מזרח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2385‬‬
‫מעיקר הדין‪ ,‬קודם נטילת ידיים שחרית למי שלא נגע במקום‬
‫מכוסה בגוף‪:‬‬
‫אסור לדבר בדברי תורה ואסור ליגוע‬
‫בבגדיו‪.‬‬
‫מותר לדבר בדברי תורה ואסור ליגוע‬
‫בבגדיו‪.‬‬
‫מותר לדבר בדברי תורה ומותר ליגוע‬
‫בבגדיו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪280‬‬
‫זמן תפילת שחרית לכתחילה הוא עד‪:‬‬
‫חצות היום‪.‬‬
‫רבע היום‪.‬‬
‫שליש היום‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות תפילה‬
‫עמוד ‪ 177‬מ‪331 -‬‬
‫‪2426‬‬
‫הרוצה לומר פסוקי תורה שבכתב לעצמו (לא כדי להוציא‬
‫אחרים ידי חובתם)‪ ,‬האם מותר לאומרם בע"פ?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2441‬‬
‫למרות שנשים פטורות מקריאת שמע‪ ,‬מכל מקום נכון‬
‫שתקראנה‪:‬‬
‫שתי פרשיות‪.‬‬
‫פרשה ראשונה‪.‬‬
‫פסוק ראשון‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2425‬‬
‫הרוצה לומר פסוקי תורה שבכתב כדי להוציא אחרים ידי‬
‫חובתם‪ ,‬האם מותר לאומרם בע"פ?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪285‬‬
‫בימי ההילולא של רבותינו נשיאינו‪:‬‬
‫אומרים תחנון‪.‬‬
‫אין אומרים תחנון‪.‬‬
‫אומרים תחנון‪ ,‬אך אין נופלים אפיים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2439‬‬
‫אם החזן מאריך ב"ברכו" בחיתוך האותיות ולא בניגון‪ ,‬האם‬
‫הקהל יכולים לומר שירות ותשבחות באותה שעה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2438‬‬
‫אם החזן אמר "ברכו" בלחש ופלוני לא שמע ממנו‪ ,‬האם הוא כן‪.‬‬
‫יכול לענות עם כל הקהל "ברוך ה' המבורך לעולם ועד"?‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2428‬‬
‫באיזה ערב חג אין אומרים "מזמור לתודה"?‬
‫ערב פסח‪.‬‬
‫ערב יום כיפור‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2440‬‬
‫בין "ברכו" ל"יוצר אור" אין להפסיק לצורך מה? (צייני את‬
‫הדבר הגדול ביותר שמזה מובן בקל וחומר גם לשאר‬
‫לצורך מצוה‪.‬‬
‫לצרכי רבים‪.‬‬
‫לצעוק על החברה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2427‬‬
‫באיזה חג אין אומרים "מזמור לתודה"?‬
‫חנוכה‪.‬‬
‫פסח‪.‬‬
‫סוכות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪288‬‬
‫מטרת נתינת הצדקה לפני התפילה היא‪ ,‬כדי‪:‬‬
‫לזכך את לב המתפלל‪.‬‬
‫שהתפילה תהיה מקובלת‪.‬‬
‫להוסיף חיות בתפילה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪286‬‬
‫את הפתגם "מוטב לאכול כדי להתפלל מלהתפלל כדי‬
‫לאכול"‪ ,‬אמר‪:‬‬
‫אדמו"ר האמצעי לבתו‪.‬‬
‫אדמו"ר הצמח צדק לכלתו‪.‬‬
‫אדמו"ר המהר"ש לאשתו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪284‬‬
‫באמירת "סלח לנו" בתפילת ערבית‪:‬‬
‫מכים על החזה כבמנחה ושחרית‪.‬‬
‫מכים רק בימים שאומרים בהם תחנון‪.‬‬
‫אין מכים כלל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2431‬‬
‫מדוע תקנו לומר פסוקי דזמרה בכל יום?‬
‫כדי לסדר שבחו של מקום תחילה ואח"כ‬
‫יתפלל‪.‬‬
‫מתוך התחשבות במאחרים לבוא לבית‬
‫הכנסת (שלא יפסידו תפילה בציבור)‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2430‬‬
‫מדוע תקנו לומר משנת "איזהו מקומן" כל יום?‬
‫כדי שתחשב לנו האמירה כהקרבת‬
‫קורבנות‪.‬‬
‫מפני שבפרק זה אין מחלוקת‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2429‬‬
‫מה דינו של עיוור לענין קריאת פסוקי תורה שבכתב בע"פ?‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2417‬‬
‫הלומד תלמוד בלבד‪ ,‬מה דינו לענין ברכת התורה?‬
‫חייב לברך‪.‬‬
‫פטור מלברך‪.‬‬
‫פטור לברך מהדין‪ ,‬רק יברך מכח המנהג‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2384‬‬
‫מעיקר הדין‪ ,‬קודם נטילת ידיים שחרית למי שנגע במקום‬
‫מכוסה בגוף‪:‬‬
‫אסור להרהר בדברי תורה ואסור לדבר‪.‬‬
‫מותר להרהר בדברי תורה ומותר לדבר‪.‬‬
‫מותר להרהר בדברי תורה ואסור לדבר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2107‬‬
‫מהו "הכלל גדול בתורה ובמעלת הצדיקים ההולכים לפני‬
‫אלוקים"?‬
‫"הוי עז כנמר"‪.‬‬
‫"ואהבת לרעך כמוך"‪.‬‬
‫"שיויתי ה' לנגדי תמיד"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות תפילה‬
‫עמוד ‪ 178‬מ‪331 -‬‬
‫‪2106‬‬
‫מתי נחוץ מאוד לחשוב "לפני מי הוא שוכב ‪ -‬לפני מלך מלכי‬
‫המלכים הקב"ה"?‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫לפני ברכת המפיל‪.‬‬
‫אחרי ברכת המפיל‪.‬‬
‫הלכות תפילה‬
‫מיד כשניעור משנתו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫עמוד ‪ 179‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬א‪ :‬הל' נט"י וברהמ"ז‪ .‬ב‪ :‬הל' ערב פסח‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪4086‬‬
‫"ירגיל אדם עצמו במידות טובות עד שיקבעו בו"‪ ,‬כיצד?‬
‫התבוננות חזקה‬
‫תפילה לתיקון המידות‬
‫הרגל ע"י עשייה ריבוי פעמים‬
‫‪3‬‬
‫‪1912‬‬
‫מה המיוחד בתקנת משה רבינו בענין הדרשה בנושא הרגל ‪ -‬שיש לדרוש גם בעניין הרוחני (הנס)‬
‫שנעשה ברגל‬
‫בשונה מתקנת חכמים הראשונים בענין זה?‬
‫זמן הדרשה הוא ברגל עצמו‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1914‬‬
‫מה דין תענית חתן וכלה ביום חופתם החל בחודש ניסן?‬
‫מתענים בכל החודש‪ ,‬רק לא בר"ח‬
‫מתענים בכל החודש‪ ,‬ואפילו בר"ח‬
‫מתענים רק בערב כ"ח אייר‬
‫‪2‬‬
‫‪1919‬‬
‫מהי ארובה שיש לה דין מיוחד לענין בדיקת חמץ?‬
‫פתח בגג שיש בו מחיצת זכוכית‬
‫פתח בגג שאין בו מחיצת זכוכית‬
‫צנור להוצאת עשן‬
‫‪2‬‬
‫‪1917‬‬
‫מהו דין הברכה (ברכת הצוות) על ביעור (=שריפת) החמץ‬
‫ביום י"ד בניסן?‬
‫הביעור אינו זקוק לברכה כלל‬
‫על הביעור מברכים ברכה‬
‫אין מברכים על הביעור כלום‪ ,‬והוא נפטר‬
‫בברכה שמברכים על הבדיקה בליל יד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1915‬‬
‫מהי גזירת חכמים בענין קיום מצות "תשביתו שאור"?‬
‫שאין ביטול והפקר מועיל אף קודם זמן‬
‫איסור הנאתו‬
‫שאין ביטול והפקר מועיל אחרי זמן איסור‬
‫הנאתו‬
‫שאין ביעור מהעולם מועיל אחרי זמן‬
‫איסור הנאתו‬
‫‪1‬‬
‫‪1918‬‬
‫מהו האופן המשובח לבדיקת חמץ?‬
‫לאור החמה‬
‫לאור נר קטן ויחידי‬
‫לאור אבוקה‬
‫‪2‬‬
‫‪1922‬‬
‫מה דין בדיקת חמץ בנר של חלב?‬
‫בדיעבד הועילה הבדיקה‬
‫אפילו בדיעבד לא הועילה הבדיקה‬
‫אפילו לכתחילה אפשר לבדוק בו‬
‫‪1‬‬
‫‪1924‬‬
‫מה יש לעשות עם החמץ הנמצא בבדיקה?‬
‫אין בזה דין מיוחד‬
‫לשומרו לא יטלו ממנו מאומה ילדים‬
‫קטנים או עכברים‬
‫לכתחילה יש לשומרו לא יטלו ממנו‬
‫מאומה ילדים קטנים או עכברים‪ ,‬אבל אם‬
‫הם לקחו ממנו לא קרה כלום‬
‫‪2‬‬
‫‪1921‬‬
‫מהו דין בדיקת חמץ שנעשתה בליל י"ג לאור הנר?‬
‫צריך לחזור ולבדוק לפחות חדר אחד בליל צריך לחזור ולבדוק לפחות חדר אחד בליל מותר לעשות כן לכתחילה ואינו זקוק יותר‬
‫לכלום‬
‫י"ד בלי ברכה‬
‫י"ד בברכה‬
‫‪2‬‬
‫‪1920‬‬
‫מהו דין מקום שכנגד ארובה ללא זכוכית לענין בדיקת חמץ?‬
‫אין שום הבדל בין מקום זה לשאר‬
‫מקומות ויש לבדוק שם חמץ לאור הנר‬
‫לכתחילה אפשר לבדוק שם חמץ לאור‬
‫החמה‬
‫בדיעבד אם בדק שם חמץ לאור החמה‬
‫הועילה בדיקתו‬
‫‪3‬‬
‫‪1911‬‬
‫בזמן שבית המקדש קיים‪ ,‬אילו קרבנות צריך להקריב כל‬
‫יהודי בא"י בכל רגל?‬
‫עולה‬
‫עולה וחטאת‬
‫חטאת‬
‫‪1‬‬
‫‪1916‬‬
‫בשנה שבה יצאו אבותינו ממצרים‪ ,‬באיזה יום בשבוע חל‬
‫עשירי בניסן?‬
‫חמישי‬
‫ראשון‬
‫שבת‬
‫‪3‬‬
‫‪1013‬‬
‫טהרת ידיים נסמכה לקידוש ידיים ורגליים במקדש‪ .‬ולמדו‬
‫מכך חז"ל‪:‬‬
‫על חובת נטילת ידיים בכלל‪.‬‬
‫שנטילת ידיים כהלכה היא רק מתוך כלי‪.‬‬
‫שעיקר חובת הנטילה היא שפיכת המים‬
‫על הידיים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4083‬‬
‫טבעת על אצבע של גבר חוצצת לעניים נטילה או לא‪:‬‬
‫דחוקה ‪ -‬חוצצת‪ ,‬רפויה ‪ -‬לא חוצצת‬
‫תמיד אינה חוצצת‬
‫תמיד חוצצת‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫א‪ :‬הל' נט"י וברהמ"ז‪ .‬ב‪ :‬הל' ערב פסח‬
‫עמוד ‪ 180‬מ‪331 -‬‬
‫‪1023‬‬
‫טיט שמתחת הציפורניים באופן שרוב בני האדם אינם‬
‫מקפידים להסירו ‪ -‬מה דינו לגבי נט"י?‬
‫חציצה ‪ -‬וצריך להסירו לפני הטבילה‪.‬‬
‫אינו חוצץ‪ .‬ואפשרית נט"י לפני הנטילה‪.‬‬
‫אם מקפיד עליו אישית יסירהו תחילה‬
‫וייטול‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1925‬‬
‫ביטול החמץ שמבטלים בליל י"ד מיד לאחר הבדיקה מוסב‬
‫על‪:‬‬
‫חמץ הידוע לו‬
‫חמץ שאינו ידוע לו‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪2‬‬
‫‪1017‬‬
‫נשפך לתוך המים יין ונשתנה מראהו המים‪:‬‬
‫יפסלו לנט"י‪.‬‬
‫יהיו מותרים בנט"י בדיעבד‪.‬‬
‫מותרים מלכתחילה לנט"י‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1008‬‬
‫צריך ליטול ידיים לפני אכילת הפת אף על פי שידיו אינן‬
‫מלוכלכות ‪ -‬מדוע?‬
‫כי גם אבק נקרא לכלוך‪,‬‬
‫כדי שירגילו עצמם לקראת בנין בית‬
‫המקדש לאכול בטהרה תרומות‪.‬‬
‫יש צורך לשטוף ידיים לפני שמכניס משהו ‪2‬‬
‫לפיו‪.‬‬
‫‪1020‬‬
‫קרר במים בקבוק תינוק חם ולא נתלכלכו המים כלל יהיו‬
‫המים‪:‬‬
‫מותרים בנטילת ידיים‪.‬‬
‫אסורים בנטילת ידיים‪.‬‬
‫צריכים קודם תיקון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1018‬‬
‫הכניס לתוך המים דגים חיים כדי שלא ימותו‪ .‬האם מותרים‬
‫המים לנטילת ידיים?‬
‫אסור‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אם יסנן מותר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1021‬‬
‫המודד לקביעה אם המים יהיו ראוים לשתיית בהמה הוא‪:‬‬
‫(שכן אז ראויים לנט"י)‬
‫אם אינם מלוחים כלל‪.‬‬
‫אם כשרים למי מקוה‪.‬‬
‫אם הם ראויים לשתיית כלב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1009‬‬
‫אוכל פחות מכביצה פת‪:‬‬
‫צריך נטילה בלא ברכה‪.‬‬
‫אינו צריך נטילה‪.‬‬
‫צריך נטילה בברכה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1913‬‬
‫לעניין "מעות חטים"‪ ,‬הזמן שאדם דר בעיר הקובע להלכה‬
‫את דינו כבן העיר נאמר לעניין‪:‬‬
‫זכאותו לקבל מעות חטים‬
‫חובתו לתרום למעות חטים‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1923‬‬
‫לענין בדיקת חמץ ‪ -‬מה דין חדרים שאין דרך האדם להכנס‬
‫אליהם בתוך הסעודה?‬
‫צריכים בדיקה‬
‫אינם צריכים בדיקה‬
‫אינם צריכים בדיקה‪ ,‬אא"כ ידוע לו‬
‫שהכניס לשם חמץ פעם אחת‬
‫‪3‬‬
‫‪4087‬‬
‫זריזין מקדימים למצוות‪ ,‬מהו השיעור?‬
‫עמוד השחר‬
‫נץ החמה‬
‫אחר תפילת שחרית‬
‫‪1‬‬
‫‪1012‬‬
‫אכל תפוח מצופה בדבש שלא בתוך הסעודה כיצד ינהג?‬
‫יטול ידיו בברכה‪.‬‬
‫אינו חייב בנטילת ידים‪.‬‬
‫יטול ידיו בלא ברכה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4091‬‬
‫כשאין לו כלי ויש לו ברז מים‪ ,‬מה הפיתרון‪:‬‬
‫יקרב ידו אל מקום השפיכה‬
‫אין פתרון‬
‫יחזיק היד רחוק‬
‫‪1‬‬
‫‪4089‬‬
‫כלי עם נקב ויש מהנקב ועד התחתית רביעית‪ ,‬האם כשר‬
‫לנטילת יידים או לא?‬
‫לא‬
‫כן‬
‫למים אחרונים כן לנט"י לא‬
‫‪2‬‬
‫‪4088‬‬
‫אדם בא לאכול פת כל שהיא (פחות מכזית) האם חייב‬
‫בנטילת יידים?‬
‫יטול וישתדל לאכול כשיעור‬
‫יטול ללא ברכת ענט"י‬
‫מצווה מן המובחר ליטול יידים‬
‫‪2‬‬
‫‪1014‬‬
‫כלי המכיל פחות מרביעית נוזלים‪:‬‬
‫נוטלים ממנו ידיים וממלאים אותו ב' או ג'‬
‫פעמים‪.‬‬
‫אין נוטלים ממנו ידיים כלל‪.‬‬
‫אפשר ליטול ממנו ובלבד שיכסו המים את ‪2‬‬
‫היד‪.‬‬
‫‪1022‬‬
‫כל דבר על היד שמקפידים בדרך כלל להסירו הרי זה‪:‬‬
‫חציצה‪ ,‬וצריך להסירו לפני הנטילה‪.‬‬
‫אינו חציצה אלא רק אם נמצא על רוב היד‪ .‬ספק חציצה וצריך שאלת רב‪.‬‬
‫‪4084‬‬
‫נוהגין לכסות את הסכין בברכת המזון כי‪:‬‬
‫המזבח מאריך ימיו של האדם‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הסכין כוחו של עשיו הוא‬
‫א‪ :‬הל' נט"י וברהמ"ז‪ .‬ב‪ :‬הל' ערב פסח‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫עמוד ‪ 181‬מ‪331 -‬‬
‫‪1024‬‬
‫באיזה מקרה גם אם ידיו מלוכלכות בצבע‪ ,‬שמן או דם אין‬
‫לכלוך זה מהווה חציצה לנט"י?‬
‫נשים עקרות בית‪.‬‬
‫אומנים כשוחט קצב או צבע‪.‬‬
‫אין מקרה כזה כלל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1015‬‬
‫מים שנפלו לתוכם עפר וטיט ונעכרו‪ ,‬יהיו‪:‬‬
‫כשרים לנט"י‪.‬‬
‫בלתי כשרים לנט"י‪.‬‬
‫כשרים לנט"י אחרי סינון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1019‬‬
‫מים שהדיחו בהם כלים‪ ,‬פסולים לנט"י משום‪:‬‬
‫שהתלכלכו‪.‬‬
‫שאין ראוי לברך עליהם‪.‬‬
‫שנעשתה בהם מלאכה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1016‬‬
‫מים שנשתנו שינוי שפסל אותם לנט"י ואח"כ חזרו למצבם‬
‫הקודם‪:‬‬
‫אסורים בנטילת ידיים‪.‬‬
‫אין להם תקנה‪.‬‬
‫מותרים בנט"י‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1026‬‬
‫מה דינה של טבעת לגבי נט"י?‬
‫אינה חוצצת מכיון שרגילים בה‪.‬‬
‫חוצצת בכל מקרה מכיון שנוהגים להסירה מלכתחילה כדאי להסירה אף אם היא‬
‫רפוי'ה‪.‬‬
‫בלישת בצק‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4090‬‬
‫מתי הזמן הנכון לבצוע מן הפת‪:‬‬
‫בסיום ברכת המוציא מהמברך‬
‫שכל העונים גמרו לענות אמן‬
‫שרוב העונים גמרו לענות אמן‬
‫‪3‬‬
‫‪1025‬‬
‫גליד של פצע לגבי נט"י‪:‬‬
‫מהווה חציצה גמורה‪.‬‬
‫אינו מהווה חציצה כלל‪.‬‬
‫תלוי לפי מידת הקפדתו של האדם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4085‬‬
‫מותר לשנות מפני השלום‪ ,‬נכון לגבי סיפור‪:‬‬
‫העבר‬
‫ההווה‬
‫העתיד‬
‫‪1‬‬
‫‪1010‬‬
‫מלכתחילה האוכל מאכל הטבול במשקה‪:‬‬
‫חייב בנטילת ידיים בברכה‪.‬‬
‫חייב בנטילת ידיים בלא ברכה‪.‬‬
‫אינו חייב בנטילת ידיים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4082‬‬
‫מים שנפל לתוכם טיט או עפר כשרים! עד כמה שיעור הטיט‬
‫ביחס למים?‬
‫כל עוד מתחשבים בהם כנקיים‬
‫כל עוד ראוי לשתיית כלב‬
‫עד שליש מכמות המים‬
‫‪2‬‬
‫‪1011‬‬
‫"מאכל שטיבולו במשקה" ‪ -‬משקה לענין זה הוא‪:‬‬
‫שבעה משקים‪ :‬מים‪ ,‬יין‪ ,‬שמן‪ ,‬חלב‪ ,‬טל‪,‬‬
‫דבש‪ ,‬דם‪.‬‬
‫שבעה משקים‪ :‬מי פירות‪ ,‬יין‪ ,‬מים‪ ,‬שמן‬
‫חלב דבש ודם‪.‬‬
‫חמישה משקים‪ :‬מים‪ ,‬יין‪ ,‬דבש‪ ,‬שמן‪ ,‬ודם‪1 .‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪1079‬‬
‫נשים וקטנים ‪ -‬לגבי ברהמ"ז‪:‬‬
‫אין מזמנים עליהם‪.‬‬
‫מזמנים עליהם‪.‬‬
‫קטן מצטרף אישה לא‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1062‬‬
‫ברך ברכת המוציא ודיבר שלא מענין הסעודה בין הברכה‬
‫לאכילה‪ ,‬מה דינו?‬
‫יצא בדיעבד‪.‬‬
‫יברך שנית‪.‬‬
‫לא צריך לברך שנית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1930‬‬
‫קודם הבדיקה יש שנהגו לעשות מה?‬
‫ליטול ידיים‬
‫לטבול במקוה טהרה‬
‫לומר כמה פרקי תהילים‬
‫‪1‬‬
‫‪1080‬‬
‫שכח "רצה" בשבת או "יעלה ויבוא" ביום טוב ונזכר לאחר‬
‫שהתחיל כבר ברכת "הטוב והמטיב" כיצד ינהג?‬
‫אינו צריך לחזור לראש ברהמ"ז‪.‬‬
‫צריך לחזור ולברך שוב ברהמ"ז‪.‬‬
‫מברך ברכה מיוחדת וממשיך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1073‬‬
‫נוהגים לכסות את הסכין בברכת המזון‪.‬‬
‫תמיד‪.‬‬
‫לא נכון‪.‬‬
‫בשבת לא‪ .‬ובמשך השבוע כן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1932‬‬
‫מהו דין מקום שכנגד חלון ללא זכוכית לענין בדיקת חמץ?‬
‫אין שום הבדל בין מקום זה לשאר‬
‫מקומות ויש לבדוק שם חמץ לאור הנר‬
‫לכתחילה אפשר לבדוק שם חמץ לאור‬
‫החמה‬
‫בדיעבד אם בדק שם חמץ לאור החמץ‬
‫הועילה בדיקתו‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫א‪ :‬הל' נט"י וברהמ"ז‪ .‬ב‪ :‬הל' ערב פסח‬
‫עמוד ‪ 182‬מ‪331 -‬‬
‫‪1931‬‬
‫מהי "אכסדרה"?‬
‫חדר בעל ד' מחיצות בלי תקרה‬
‫חדר בעל ג' מחיצות בלי תקרה‬
‫חדר בעל ד' מחיצות אפילו עם תקרה‬
‫‪3‬‬
‫‪1936‬‬
‫מה הדין אם לאחר בדיקת חמץ נתברר שילדים קטנים או‬
‫עכברים גררו מהחמץ משהו?‬
‫בדיעבד לא קרה כלום‬
‫צריך לחזור ולבדוק את כל הבית‬
‫צריך לחזור ולבדוק בדיקה סמלית בבית‬
‫‪2‬‬
‫‪1934‬‬
‫מה דין בדיקת חמץ בנר של שמן?‬
‫בדיעבד הועילה הבדיקה‬
‫אפילו בדיעבד לא הועילה הבדיקה‬
‫אפילו לכתחילה אפשר לבדוק בו‬
‫‪1‬‬
‫‪1935‬‬
‫מה דין בתי כנסת לענין בדיקת חמץ?‬
‫צריך לבדוק בהם את החמץ ולבטלו כמו‬
‫בכל בית‬
‫צריך לבדוק בהם את החמץ ולבטלו אבל‬
‫אי"צ לבטלו‬
‫אין צריך לבדוק בהם את החמץ‬
‫‪2‬‬
‫‪1933‬‬
‫מה דין חדר חשוך שערכו בו בדיקת חמץ ביום י"ג לאור הנר? בדיעבד הועילה הבדיקה‬
‫אפילו בדיעבד לא הועילה הבדיקה‬
‫אפילו לכתחילה אפשר לעשות כן‬
‫‪2‬‬
‫‪1927‬‬
‫מה טעם תקנו חכמים בדיקת חמץ בזמן צאת הכוכבים ולא‬
‫קודם לכן סמוך לערב?‬
‫כי הנר מאיר טוב יותר בלילה‬
‫כי דוקא אז בני אדם מגיעים לבתיהם‬
‫מהעבודה‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪1929‬‬
‫מהו דין הברכה (= ברכת המצוות) על ביטול החמץ בליל י"ד‬
‫בניסן?‬
‫הביטול אינו זקוק לברכה כלל‬
‫על הביטול מברכים ברכה‬
‫אין מברכים על הביטול בעצמו‪ ,‬והוא‬
‫נפטר בברכה שמברכים על הבדיקה‬
‫‪3‬‬
‫‪1928‬‬
‫באיזה יום בשבוע ארעה יציאת מצרים?‬
‫חמישי‬
‫שלישי‬
‫שבת‬
‫‪1‬‬
‫‪153‬‬
‫"כי הנה היום בא בוער כתנור"‪ .‬יום זה הוא‪:‬‬
‫יום ביאת המשיח‪.‬‬
‫יום תחיית המתים‪.‬‬
‫יום הדין‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1937‬‬
‫ביטול החמץ שמבטלים ביום י"ד בשעת הביעור מוסב על‪:‬‬
‫חמץ הידוע לו‬
‫חמץ שאינו ידוע לו‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1076‬‬
‫האם יכולה אישה להוציא אורח שאינו יכול לברך‪ ,‬ואכל כדי‬
‫שביעה ‪ -‬בברכת המזון?‬
‫אינה יכולה‪.‬‬
‫יכולה‪.‬‬
‫רק אם אכלה גם כדי שביעה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1064‬‬
‫הביאו לפניו ככר לחם חיטה שחור וגדול‪ ,‬וככר לחם חיטה‬
‫לבן וקטן על מה יברך?‬
‫על הגדול תחילה‪.‬‬
‫על הנקי תחילה‪.‬‬
‫יצמיד שניהם יחד ויברך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1081‬‬
‫היודע לברך בעצמו אינו רשאי לצאת בשמיעה אפילו‬
‫מהמחוייב כמותו‪:‬‬
‫בכל מקרה‪.‬‬
‫ע"י זימון בשלושה ‪ -‬אפשרי‪.‬‬
‫רק אם חולה ‪ -‬מותר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1028‬‬
‫השלימי עפ"י הסדר‪ :‬מצוות ברכת המזון היא ‪.1‬‬
‫____________ וברכה ראשונה מ ‪__________ .2‬‬
‫‪ .1‬מדאורייתא‬
‫‪ .2‬ומדרבנן‪.‬‬
‫‪ .1‬מדרבנן‬
‫‪ .2‬מדאורייתא‪ .1 .‬מנהג‬
‫‪ .2‬מדרבנן‬
‫‪1‬‬
‫‪1029‬‬
‫השלימי " ויין ישמח לבב אנוש"‪ .‬הוציאוהו מכלל פירות העץ‬
‫וקבעו לו ____________‬
‫ברכה ראשונה לעצמו‪.‬‬
‫ברכה ראשונה ואחרונה לעצמו‪.‬‬
‫קדושת פירות מיוחדת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1066‬‬
‫השיעור לברכת המוציא הוא‪:‬‬
‫אפילו אוכל פרור פחות מכזית‪.‬‬
‫אם רוצה לאכול כזית‪.‬‬
‫אם רוצה לאכול כביצה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1060‬‬
‫היושב בסעודה ומוציא ידי חובתו את המסובין בברכת‬
‫המוציא צריך‪:‬‬
‫להמתין עד שיגיעו כל המסובין ורק אח"כ‬
‫יברך‪.‬‬
‫להמתין עד שיגיעו רוב המסובין ורק אח"כ מספיק שיכוון להוציא את כולם ולא חייב‬
‫להמתין‪.‬‬
‫יברך‪.‬‬
‫‪1033‬‬
‫ונוהגים ששיעור פרוסת "המוציא" בחול היא‪:‬‬
‫כביצה‪.‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫לא פחות מכזית‪.‬‬
‫א‪ :‬הל' נט"י וברהמ"ז‪ .‬ב‪ :‬הל' ערב פסח‬
‫כחצי זית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫עמוד ‪ 183‬מ‪331 -‬‬
‫‪1061‬‬
‫יש לטבול את פרוסת הלחם במלח משום‪:‬‬
‫כבוד הברכה‪ ,‬שתהא נאכלת בטעם‪.‬‬
‫להזכיר להקב"ה ברית מלח‪.‬‬
‫שתי התשובות הנכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1031‬‬
‫יבצע את הפת רק אחרי שגמרו המאזינים לברכה לענות‬
‫אמן‪ .‬והסיבה לכך‪:‬‬
‫שלא יהא נחשב האמן להפסק‪.‬‬
‫כדי שכולם יצאו ידי חובת בציעת הפת‪.‬‬
‫שגם עניית אמן נחשבת מכלל הברכה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1077‬‬
‫אמא רוצה להוציא את בנה הקטן שאינו יודע לברך ברהמ"ז‪:‬‬
‫יכולה‪.‬‬
‫לא יכולה‪.‬‬
‫רק עד גיל ‪.10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1071‬‬
‫אוכל סעודת פת ורוצה לעזוב באמצע הסעודה כשכוונתו‬
‫לחזור בעוד כשעה לברך ברכת המזון‪.‬‬
‫חייב לברך ברהמ"ז לפני עזיבתו‪.‬‬
‫אסור לברך ברהמ"ז אחר שיחזור למקומו‪ .‬מותר לעשות כן לכתחילה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1072‬‬
‫כיצד נאה לנהוג?‬
‫להסיר המפה והלחם לפני ברהמ"ז‪.‬‬
‫לא להסיר המפה והלחם לפני ברהמ"ז‪.‬‬
‫להסיר הלחם השלם לפני ברהמ"ז‬
‫ולהשאיר המפה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1032‬‬
‫לפרוס מן הפת פרוסה גדולה יותר מכביצה הרי זה מן‬
‫המובחר‪:‬‬
‫ביום חול‪.‬‬
‫בשבת‪.‬‬
‫אף פעם לא נאה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1074‬‬
‫אכל כזית מן הפת ולא שבע וגמר סעודתו ואינו זוכר אם ברך‬
‫ברכת המזון מה דינו?‬
‫חייב לברך מספק‪.‬‬
‫יברך רק שלוש ברכות‪.‬‬
‫אינו חייב לברך מספק‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1063‬‬
‫לפניו פת לחם שיפון שלמה ופרוסת לחם חיטה על מה יברך? על השלמה‪.‬‬
‫על הפרוסה‪.‬‬
‫יקח שניהם יחד ויברך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1065‬‬
‫לפניו ככר לחם שלמה גדולה ‪ ,‬מקמח נקי וכמו"כ פרוסת לחם על הפרוסה‪.‬‬
‫שיפון‪ ,‬וברצונו לאכול רק את השיפון ‪ -‬על איזו יברך?‬
‫על השלמה‪.‬‬
‫יצמיד שניהם יחד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1068‬‬
‫שתה תה והלך לחדר אחר להמשיך שם‪ ,‬מה הדין (מבלי‬
‫שנתכוון לכך מלכתחילה)?‬
‫עליו לחזור ולברך במקום השני‪.‬‬
‫אינו צריך לחזור ולברך‪.‬‬
‫מלכתחילה לא יעשה כן בדיעבד אינו צריך ‪1‬‬
‫לחזור‪.‬‬
‫‪1075‬‬
‫אכל כל צרכו ושכח לברך ברהמ"ז‪ ,‬עד מתי מותר לו לברך?‬
‫כל זמן שלא רעב מאותה סעודה‪.‬‬
‫עד שעה מסיום האכילה‪.‬‬
‫אינו יכול לברך יותר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1070‬‬
‫אכל סעודתו בפת והפסיק והלך לבית אחר ורוצה להמשיך‬
‫שם לאכול הסעודה‪ ,‬כיצד ינהג?‬
‫עליו לברך שנית על הפת‪.‬‬
‫אינו חייב לברך שנית וימשיך בסעודה‪.‬‬
‫חייב לברך אם לא נתכוון לכך מראש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1078‬‬
‫שכח לומר"רצה" בשבת ונזכר לאחר שחתם ברכת "בונה‬
‫ירושלים" קודם שהתחיל ברכת ה"טוב והמטיב" כיצד ינהג?‬
‫חוזר לראש ברהמ"ז‪.‬‬
‫אומר במקום שנזכר‪.‬‬
‫מברך ברוך אתה ה' שנתן שבתות‬
‫למנוחה וכו' במקום שנזכר וממשיך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1069‬‬
‫שתה תה ויצא רגע לחצר וחזר למקומו להמשיך לשתות‪ ,‬מה לא חייב לברך שנית‪.‬‬
‫דינו?‬
‫חייב לברך שנית‪.‬‬
‫אם היה בדעתו לצאת לא יברך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1067‬‬
‫אכל תפוח והלך לחדר אחר באותו בית ורוצה לגמור שם‬
‫התפוח‪ ,‬וזאת עפ"י כוונה שהיתה לו מלכתחילה לעבור מקום‪.‬‬
‫מה הדין?‬
‫צריך לחזור ולברך בחדר השני‪.‬‬
‫יפסיק מייד ויחזור למקומו הראשון‪.‬‬
‫אינו צריך לחזור ולברך בחדר השני‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1926‬‬
‫על איזה יום בחודש ניסן נאמר שאין מתענים בו אפילו חתן‬
‫וכלה ביום חופתם?‬
‫אסרו חג הפסח‬
‫ערב פסח‬
‫ר"ח ניסן‬
‫‪1‬‬
‫‪1030‬‬
‫מן המובחר לברך על הפת שהיא‪:‬‬
‫פרוסה‪.‬‬
‫שלמה‪.‬‬
‫חביבה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫א‪ :‬הל' נט"י וברהמ"ז‪ .‬ב‪ :‬הל' ערב פסח‬
‫עמוד ‪ 184‬מ‪331 -‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪1082‬‬
‫בשבת הגדול במנחה אין אומרים ברכי נפשי אלא‪:‬‬
‫רק שיר המעלות‪.‬‬
‫עבדים היינו וכו'‪.‬‬
‫הקטע הראשון של על הניסים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1057‬‬
‫בזמן שביהמ"ק היה קיים תקנו הראשונים שיהיו דורשין‬
‫בהלכות הפסח ‪ 30‬יום לפני החג‪ .‬מה היתה הסיבה לכך?‬
‫שיהא זמן מספיק להכין קרבנות נקיים‬
‫מכל מום ‪ -‬שחייבים להביאם בזמן הרגל‬
‫לירושלים‪.‬‬
‫שיהא זמן מספיק לנקות ולהסיר החמץ‬
‫מהבית‪.‬‬
‫שיספיקו ללמד את ההלכות הרבות‬
‫לקראת הפסח‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1946‬‬
‫מהו הסדר הנכון לעשות ביום י"ד?‬
‫קודם לבטל החמץ ואח"כ לבערו‬
‫קודם לבער החמץ ואח"כ לבטלו‬
‫ביטול וביעור כאחד‬
‫‪2‬‬
‫‪1085‬‬
‫חכמים קבעו את הזמן המדויק לבדיקת החמץ בהתחשב‬
‫בשתי סיבות עיקריות והן‪:‬‬
‫סיום זמן תפילה‪ ,‬וכניסת אדם לביתו‪.‬‬
‫כניסת אדם לביתו‪ ,‬וזמן הבהקת הנר‪.‬‬
‫סיום התפילה והבהקת הנר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1939‬‬
‫מעיקר הדין (לאו דוקא להלכה למעשה)‪ ,‬כמה זמן אדם צריך‬
‫לדור בעיר כדי שייחשב כבן העיר לענין "מעות חטים"?‬
‫חודש‬
‫‪ 3‬חדשים‬
‫‪ 12‬חדש‬
‫‪3‬‬
‫‪1945‬‬
‫מה דין בדיקת חמץ בנר של שומן?‬
‫בדיעבד הועילה הבדיקה‬
‫אפילו בדיעבד לא הועילה הבדיקה‬
‫אפילו לכתחילה אפשר לבדוק בו‬
‫‪1‬‬
‫‪1943‬‬
‫מה דין אכסדרה לענין בדיקת חמץ?‬
‫אין שום הבדל בינה לבין שאר חדרים‬
‫וצריך לבדוק בה חמץ לאור הנר‬
‫לכתחילה אפשר לבדוק בה חמץ לאור‬
‫החמה‬
‫בדיעבד אם בדק בה חמץ לאור החמה‬
‫הועילה בדיקתו‬
‫‪3‬‬
‫‪1944‬‬
‫מהו דין מקום שכנגד חלון עם זכוכית לענין בדיקת חמץ?‬
‫אין שום הבדל בין מקום זה לשאר‬
‫מקומות ויש לבדוק שם חמץ לאור הנר‬
‫לכתחילה אפשר לבדוק שם חמץ לאור‬
‫החמה‬
‫בדיעבד אם בדק שם חמץ לאור החמה‬
‫הועילה בדיקתו‬
‫‪1‬‬
‫‪1938‬‬
‫מדוע גם תלמידי חכמים צריכים לתרום ל"מעות חטים"?‬
‫בגלל ש"מעות חטים" היא צדקה ולא מס‬
‫בגלל ש"מעות חטים" מקבלים גם ת"ח‬
‫בגלל שראוי לת"ח שישלם גם מס רגיל‬
‫‪1‬‬
‫‪1089‬‬
‫"אין בודקין לאור האבוקה אלא נר קטן יחידי ‪ -‬והסיבה לכך‪:‬‬
‫שאור האבוקה גורם לשמחה‪.‬‬
‫משום חיבוב מצוה‪.‬‬
‫שאי אפשר להכניס אור אבוקה לחורים‬
‫וסדקים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1940‬‬
‫על איזה יום בחודש ניסן נאמר שיש להשכים בו?‬
‫ר"ח ניסן‬
‫ערב פסח‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪2‬‬
‫‪1092‬‬
‫ניקה ושטף את הבית היטב‪ ,‬וברור שסילק את כל החמץ‬
‫ממנו ‪-‬‬
‫פטור מבדיקת החמץ שם‪.‬‬
‫חייב בבדיקת חמץ בברכה‪.‬‬
‫יבדוק בלא ברכה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1083‬‬
‫בערב פסח אין אומרים מזמור לתודה‪ .‬והסיבה לכך‪:‬‬
‫כי ערב פסח נחשב ליו"ט וביו"ט לא‬
‫אומרים מזמור לתודה‪.‬‬
‫כי מזמור לתודה יש לומר אחרי הנס ‪-‬‬
‫וזה לא בערב פסח‪.‬‬
‫כי קרבן תודה היה חמץ ובערב פסח לא‬
‫הוקרב בשל החמץ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1055‬‬
‫בחודש ניסן אין אומרים תחנון כי‪:‬‬
‫אין זמן‪.‬‬
‫יצא רוב החודש בקדושה‪.‬‬
‫אסור להספיד בו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1095‬‬
‫ריסים של בגדי ילדים ‪ -‬מה הדין לגביהם?‬
‫צריכים בדיקה גם ביום י"ד בניסן לפני‬
‫הביעור‪.‬‬
‫אם הבגדים אחרי כביסה אינם צריכים‬
‫בדיקה כלל‪.‬‬
‫אינם צריכים בדיקה כלל הואיל ולא סביר‬
‫שיהיה כזית חמץ בריסים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫א‪ :‬הל' נט"י וברהמ"ז‪ .‬ב‪ :‬הל' ערב פסח‬
‫עמוד ‪ 185‬מ‪331 -‬‬
‫‪1941‬‬
‫כשבני הבית עוזרים לבעל הבית לבדוק החמץ‪ ,‬מוטל עליהם‬
‫לשמוע ממנו את הברכה ומיד להתחיל לבדוק ללא הפסק‪,‬‬
‫מה הדין אם הפסיקו בין הברכה לבדיקה או שלא שמעו כלל‬
‫את הברכה?‬
‫אינם צריכים לברך על בדיקתם‬
‫הם צריכים לברך על בדיקתם‬
‫אם לא שמעו כלל את הברכה הם צריכים‬
‫לברך‪ ,‬אבל אם שמעוה והפסיקו ‪ -‬אינם‬
‫צריכים לברך‬
‫‪1‬‬
‫‪1087‬‬
‫האם די בביטול החמץ או שחייבים לחפש אחריו ולהוציאו‬
‫מכל גבולו?‬
‫די לבטלו בליבו ולהשאירו בבית‪.‬‬
‫לפני חצות י"ד די לבטלו בלב‪ ,‬אם לא‬
‫בטלו לפני חצות חייב להוציאו מהבית‪.‬‬
‫אין ביטול והפקר מועיל כלום לחמץ אף‬
‫קודם חצות אם לא הוציאוהו תחילה מן‬
‫הבית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1059‬‬
‫שבת שלפני הפסח נקראת שבת הגדול וזאת לזכר‪:‬‬
‫השבת שלפני הגאולה‪.‬‬
‫שהמצרים איפשרו לישראל לקחת שה‬
‫לקרבן‪.‬‬
‫שהרגו בכורי המצרים את אבותיהם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1084‬‬
‫"לא תשחט על חמץ דם זבחי" ‪ -‬מפסוק זה למדנו‪:‬‬
‫זמן השבתת החמץ הוא מי"ד בניסן‬
‫מחצות היום ולמעלה‪.‬‬
‫קדושה מיוחדת של יום י"ד בניסן‪.‬‬
‫שאם לא ביער החמץ עובר על מצוות‬
‫עשה מחצות יום ט"ו בניסן ואילך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1091‬‬
‫הנחת הפתיתים לפני הבדיקה היא‪:‬‬
‫מנהג פסול‪.‬‬
‫מנהג ישראל מקובל‪.‬‬
‫תקנת חז"ל כדי שלא תהיה ברכה לבטלה‪2 .‬‬
‫‪1086‬‬
‫הברכה שמברך על בדיקת חמץ היא אקב"ו על‪:‬‬
‫בדיקת חמץ‪.‬‬
‫ביעור חמץ‪.‬‬
‫ביטול חמץ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1093‬‬
‫ההבדל בין "ביטול של הלילה" ו"ביטול של היום" הוא‪:‬‬
‫בלילה הביטול ‪ -‬בדיבור‪ .‬וביום ‪ -‬במחשבה‪ .‬בלילה הביטול מן התורה וביום מדרבנן‪.‬‬
‫בלילה הביטול רק על החמץ שלא מצא‬
‫בבדיקה‪ ,‬וביום על כל החמץ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1942‬‬
‫לכתחילה מצוה מן המובחר‪ ,‬לסמוך בבדיקת חמץ על מי?‬
‫איש גדול (אחרי בר מצוה)‬
‫אדם בגיל ‪ 20‬לפחות‬
‫‪2‬‬
‫‪1090‬‬
‫בני הבית שבודקין החמץ בשליחותו של בעל הבית שברך על אינם צריכים לברך על הבדיקה בנפרד‪.‬‬
‫הבדיקה‪:‬‬
‫אינם בודקים עד שיברכו בעצמם‪.‬‬
‫בעה"ב אינו יכול במקרה כזה למנות‬
‫שליחים להמשיך בבדיקה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1096‬‬
‫אדם נוסע מביתו בתוך ‪ 30‬יום לפני הפסח ושכח לבדוק‬
‫בדיקת חמץ בלילה ערב נסיעתו כיצד ינהג?‬
‫איש‬
‫יבדוק ביום לאור הנר ויבטל מיד אח"כ את יבקש משליחו לבדוק עבורו בלילה שכן‬
‫הבדיקה מועילה רק בלילה‪.‬‬
‫החמץ ויוציאוהו מן הבית‪.‬‬
‫מספיק שיבטל את החמץ ויסגור את הבית‪1 .‬‬
‫‪1094‬‬
‫כל חמירא וחמיעא…פרושו‪:‬‬
‫כל חמץ ותערובתו‪.‬‬
‫כל שאור וחמץ‪.‬‬
‫כל חמץ שראיתי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1088‬‬
‫למרות שמצוות בדיקת חמץ היא מצווה הבאה מזמן לזמן‬
‫בכל זאת אין מברכין ברכת שהחיינו עליה כיוון שהיא נפטרת‪:‬‬
‫בברכת ההלל של פסח‪.‬‬
‫בברכת שהחיינו של קידוש ליל פסח‪.‬‬
‫בברכת שהחיינו על שריפת החמץ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1058‬‬
‫בימינו נחשב כבן עיר כל מי שדר בעיר לכל הפחות‬
‫___________ יום ואם הוא עני חייבים בני העיר לדאוג לו‬
‫לצרכי הפסח‪.‬‬
‫ששה חודשים‪.‬‬
‫שלושים יום‪.‬‬
‫י"ב חודש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1056‬‬
‫למי מותר להתענות בחודש ניסן?‬
‫מי שיש לו יארצייט (יום זיכרון של אביו או‬
‫אימו)‬
‫חתן וכלה ביום חופתם‪.‬‬
‫אבלים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫א‪ :‬הל' נט"י וברהמ"ז‪ .‬ב‪ :‬הל' ערב פסח‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫עמוד ‪ 186‬מ‪331 -‬‬
‫לכתחילה אפשר לבדוק שם חמץ לאור‬
‫החמה‬
‫בדיעבד אם בדק שם חמץ לאור החמה‬
‫הועילה בדיקתו‬
‫‪1‬‬
‫‪1952‬‬
‫מהו דין מקום שכנגד ארובה עם זכוכית לענין בדיקת חמץ?‬
‫יצא בדיעבד‬
‫אם חשב שזו תחינה לא יצא‪ ,‬ואם הבין‬
‫את הכוונה הכללית לפחות יצא‬
‫‪3‬‬
‫‪1954‬‬
‫מה דינו של מי שאמר נוסח ביטול חמץ ולא הבין מה שאמר? לא יצא‬
‫‪1953‬‬
‫מה דין בדיקת חמץ בנר של שעוה?‬
‫לכתחילה צריך לבדוק בו‬
‫הדיעבד הועילה הבדיקה‬
‫אפילו בדיעבד לא הועילה הבדיקה‬
‫‪1‬‬
‫‪1955‬‬
‫מה דין כיבוד הבית לפני בדיקת חמץ?‬
‫צריך‬
‫מיותר‬
‫מנהג נאה‬
‫‪1‬‬
‫‪1108‬‬
‫"חמץ שעבר עליו הפסח" ‪ -‬מה דינו?‬
‫מן התורה אסור באכילה החכמים הוסיפו‬
‫איסור הנאה‪.‬‬
‫אסור בהנאה רק לבעליו‪.‬‬
‫אסור מן התורה בין באכילה ובין בהנאה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1950‬‬
‫מעיקר הדין ‪ -‬את מי אפשר למנות לשליח לבדיקת חמץ?‬
‫אפילו עבד ואשה וקטן‬
‫רק איש (ולא אשה)‬
‫רק איש גדול (אחרי גיל בר מצוה)‬
‫‪1‬‬
‫‪4954‬‬
‫בג' ברכות הראשונות של ברכת המזון אם טעה טעות‬
‫שמחייבתו לחזור ‪ -‬לאן עליו לחזור‪ :‬לראש אותה ברכה או‬
‫לראש ברכת המזון?‬
‫לראש אותה ברכה‪.‬‬
‫לראש ברכת המזון‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1948‬‬
‫בדורותינו‪ ,‬כיצד מקיימים את התקנה לדרוש קודם הרגל‬
‫בהלכות הרגל?‬
‫יש ללמוד בספרי ההלכה קודם הרגל‬
‫יש לשמוע את דרשת הרב בשבת לפני‬
‫הרגל‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1109‬‬
‫אטריות של נוכרים (במקום שנוהגים לאוכלם) שכבר עליהם‬
‫הפסח‪:‬‬
‫אסורים באכילה לישראל‪.‬‬
‫מותרים באכילה לישראל‪.‬‬
‫מותרים בהנאה בלבד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1100‬‬
‫יש נוהגים לשרוף את ה"חמץ" יחד עם‪:‬‬
‫שיירי אפיקומן של השנה שעברה‪.‬‬
‫שיירי הבצק ששמר מהפרשות החלה‪.‬‬
‫הערבה שחבטו אותה בהושענא רבה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1110‬‬
‫ישראל שיש לו מכיר גוי ויודע שאם ימכור לו את חמצו לא יגע אסור‪.‬‬
‫בו כלל אלא ישמרנו לו עד לאחר הפסח ואחר יחזירינו לו‪.‬‬
‫האם מותר למכור לו את החמץ?‬
‫בדיעבד מותר‪.‬‬
‫מותר גם מלכתחילה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4948‬‬
‫בברכת המזון צריך לומר_______‬
‫רענו (בשווא)‪.‬‬
‫רוענו (בחולם)‪.‬‬
‫בחול רענו ובשבת רוענו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4956‬‬
‫בראש חודש אם לא הזכיר את קדושת היום ונזכר לאחר‬
‫שחתם בברכת "בונה ירושלים" קודם שהתחיל ברכת הטוב‬
‫והמטיב ‪ -‬מה דינו?‬
‫אומר ברכה מיוחדת שתקנו חז"ל כאן עם‬
‫שם ומלכות‪.‬‬
‫אומר ברכה מיוחדת שתקנו חז"ל כאן בלי‬
‫שם ומלכות‪.‬‬
‫יחזור לראש ברכת המזון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1097‬‬
‫בשעת בדיקת החמץ מה עושים עם החמץ שרוצים לאכול‬
‫ביום י"ד בבוקר?‬
‫מוציאים מן הבית ומניחים בחוץ בפינה‬
‫למשמרת‪.‬‬
‫קושרים בחבילה ותולים במקום שיראוהו‬
‫ולא ישכחוהו‪.‬‬
‫מצניעים בבית‪ ,‬באופן שלא יוכל להתפזר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1098‬‬
‫הזורק חמצו לפני זמן הביעור לפח אשפה ציבורי ‪ -‬מה דינו?‬
‫לא קיים מצוות ביעור חמץ מדרבנן כי‬
‫החמץ עדיין קיים‪.‬‬
‫קיים ביעור חמץ גם מדרבנן הואיל והוציא‬
‫את החמץ מרשותו לגמרי‪.‬‬
‫קיים רק "ביטול" ולא קיים "ביעור"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1101‬‬
‫העיקרון שקבעו חז"ל הוא שחייבים לומר את "ביטול החמץ"‬
‫ב‪:‬‬
‫בנוסח כפי שתקנוה חז"ל ‪ -‬בארמית‪.‬‬
‫בכל שפה שמבינים מה שאומרים‪.‬‬
‫בלשון הקודש דווקא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫אין שום הבדל בין מקום זה לשאר‬
‫מקומות ויש לבדוק שם חמץ לאור הנר‬
‫א‪ :‬הל' נט"י וברהמ"ז‪ .‬ב‪ :‬הל' ערב פסח‬
‫עמוד ‪ 187‬מ‪331 -‬‬
‫‪1107‬‬
‫חמץ של נכרי בפסח אסור בהנאה כבר מתחילת שעה‬
‫שישית ולמעלה‪ .‬האם זה נכון?‬
‫נכון‪.‬‬
‫לא נכון‪.‬‬
‫נכון רק מסוף שעה שישית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1102‬‬
‫איסור אכילת חמץ מן התורה הוא‪:‬‬
‫מצאת הכוכבים של ליל ט"ו בניסן‪.‬‬
‫מחצות היום של י"ד בניסן ומעלה‪.‬‬
‫מנץ החמה של יום י"ד בניסן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4947‬‬
‫את הזכרת קדושת היום ‪ -‬של שבת‪ ,‬יו"ט‪ ,‬חול המועד וראש‬
‫חודש ‪ -‬קבעו בברכת "בונה ירושלים" לפי שהיא‬
‫_________‬
‫בקשת רחמים‪.‬‬
‫הודאה‪.‬‬
‫שבח‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4951‬‬
‫אם טעה ולא הזכיר את של שבת (רצה) ונזכר לפני שחתם‬
‫ברכת "בונה ירושלים" ‪ -‬מה דינו?‬
‫יזכיר את של שבת במקום שנזכר וימשיך‬
‫לפי הסדר‪.‬‬
‫יזכיר את של שבת במקום שנזכר וידלג‬
‫ובנה ירושלים ויחתום‪.‬‬
‫יחזור לראש ברכת המזון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4953‬‬
‫אם טעה ולא הזכיר את של שבת ונזכר לאחר שהתחיל‬
‫ברכת הטוב והמטיב ‪ -‬מה דינו?‬
‫יחזור לראש ברכת המזון‪.‬‬
‫יזכיר את של שבת כאן וימשיך לפי הסדר‪ .‬אומר ברכה מיוחדת (שתקנו חז"ל) כאן‪,‬‬
‫וימשיך לפי הסדר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4952‬‬
‫אם טעה ולא הזכיר את של שבת ונזכר לאחר שחתם ברכת‬
‫"בונה ירושלים" קודם שהתחיל ברכת "הטוב והמטיב" ‪ -‬מה‬
‫דינו?‬
‫יזכיר את של שבת כאן וימשיך לפי הסדר‪ .‬יחזור לראש ברכת המזון‪.‬‬
‫אומר ברכה מיוחדת (שתקנו חז"ל) כאן‪,‬‬
‫וימשיך לפי הסדר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4950‬‬
‫אם הזכיר את קדושת היום של שבת‪ ,‬יום טוב‪ ,‬חול המועד או יצא ידי חובה‪.‬‬
‫ראש חודש ‪ -‬בברכת הארץ (במקום בברכת בונה ירושלים) ‪-‬‬
‫מה דינו?‬
‫צריך לחזור לתחילת ברכת המזון‪.‬‬
‫צריך לחזור ולהזכיר בברכת בונה‬
‫‪3‬‬
‫‪4955‬‬
‫אם אדם אוכל מיני מזונות (ולא פת גמורה) האם הוא יכול‬
‫לצאת בהם ידי חובת סעודת שבת ויום טוב?‬
‫יכול לצאת בהם אם אכל שעור כזית‪.‬‬
‫יכול לצאת בהם אם אכל קביעות סעודה‪.‬‬
‫אינו יכול לצאת בהם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1105‬‬
‫עיקר ביטול החמץ הוא‪:‬‬
‫באמירה בפה‪.‬‬
‫בכוונת הלב‪.‬‬
‫בראיה ובאמירה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4946‬‬
‫אם חל ראש חודש בשבת‪ ,‬מה מזכירים קודם בברכת המזון? של שבת‪.‬‬
‫של יום טוב‪.‬‬
‫איזה שירצה להקדים יקדים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4945‬‬
‫אם חל חול המועד בשבת‪ ,‬מה מזכירים קודם בברכת המזון? של שבת‪.‬‬
‫של יום טוב‪.‬‬
‫איזה שירצה להקדים יקדים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4944‬‬
‫אם חל יום טוב בשבת‪ ,‬מה מזכירים קודם בברכת המזון?‬
‫של שבת‪.‬‬
‫של יום טוב‪.‬‬
‫איזה שירצה להקדים יקדים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1103‬‬
‫ביטול החמץ נעשה אחרי‪:‬‬
‫שריפת החמץ‪.‬‬
‫בדיקת החמץ‪.‬‬
‫חצות הלילה של י"ד בניסן‬
‫‪2‬‬
‫‪1951‬‬
‫איזה סוג חמץ מומלץ להניח בבית קודם הבדיקה כדי‬
‫שימצאנו הבודק?‬
‫רך‪.‬‬
‫קשה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪ ,‬מה שירצה יעשה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1949‬‬
‫איזו תענית אין מתענים בחודש ניסן?‬
‫תענית יחיד‬
‫תענית צבור‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1947‬‬
‫כמה זמן קודם הרגל יש לדרוש בהלכות הרגל?‬
‫חדש‬
‫חדשיים‬
‫‪ 3‬חדשים‬
‫‪1‬‬
‫‪1106‬‬
‫לא הספיק לבטל את החמץ ביום י"ד בניסן והגיעה השעה‬
‫השישית האם עדיין יכול לעשות כן?‬
‫תוך השעה השישית יכול‪.‬‬
‫אין בעיה כלל עד לפני החג ממש יכול‬
‫עדיין לבטל החמץ‪.‬‬
‫לאחר שעה חמישית לא יכול יותר לבער‬
‫החמץ ‪ -‬כי החמץ כבר לא שייך לו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫א‪ :‬הל' נט"י וברהמ"ז‪ .‬ב‪ :‬הל' ערב פסח‬
‫עמוד ‪ 188‬מ‪331 -‬‬
‫‪4949‬‬
‫כיצד צריך להיות נוסח ברכת המזון‪ :‬רענו (בשווא) או רוענו‬
‫(בחולם)?‬
‫בחול רענו ובשבת רוענו‪.‬‬
‫בחול רוענו ובשבת רענו‪.‬‬
‫לא משנה איך אומרים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1104‬‬
‫למרות הדעות השונות פוסק רבינו הזקן כי הביעור בשריפה‬
‫ולא בדרך אחרת היא‪:‬‬
‫מן התורה‪.‬‬
‫מדרבנן‪.‬‬
‫מנהג‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1099‬‬
‫מי שיש לו אקווריום גדול עם דגים ‪ -‬ורוצה להשליך לתוכו‬
‫פרורי לחם החמץ שרוצה "לבער" ‪ -‬האם מותר לו לעשות כן?‬
‫אסור כי הוא נהנה מכך‪.‬‬
‫מותר‪ ,‬כי החמץ מבוטל‪.‬‬
‫בדיעבד מותר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫א‪ :‬הל' נט"י וברהמ"ז‪ .‬ב‪ :‬הל' ערב פסח‬
‫עמוד ‪ 189‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬הלכות ליל הסדר‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫‪2016‬‬
‫קידש בבית אחד ואח"כ התחשק לו לעבור לבית אחר ולסעוד יצא ידי חובת קידוש‪.‬‬
‫שם‪ ,‬ומאותו בית יכול לראות את המקום הראשון שקידש שם‪:‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫לא יצא ידי חובת קידוש‪.‬‬
‫לכתחילה‪ ,‬אין לעשות כן‪ ,‬אבל בשעת‬
‫הדחק יצא ידי חובה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1036‬‬
‫"כל מי שפטור מהסיבה ומיסב נקרא הדיוט‪ - :‬סמני מי פטור‬
‫מהסיבה לגמרי‪:‬‬
‫בן האוכל אצל אביו‪.‬‬
‫תלמיד האוכל אצל רבו‪.‬‬
‫עבדים ושפחות המשמשים בסעודה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1039‬‬
‫האם נשים חייבות בארבע כוסות?‬
‫חייבות מדאורייתא‪.‬‬
‫חייבות מדרבנן‪.‬‬
‫פטורות וקבלו על עצמן‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1035‬‬
‫ה"סיבה" כהלכה דרך חירות היא על‪:‬‬
‫צידו השמאלי‪.‬‬
‫צידו הימני‪.‬‬
‫גבו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1037‬‬
‫היה טרוד בענין חשוב ולא ישב עם כולם בליל הסדר‪,‬‬
‫משנתפנה בא לעשות מצוות היום‪ ,‬ושתה ד' כוסות זה אחר‬
‫זה ולא הפסיק בניהם‪ ,‬ואח"כ קרא ההגדה מה דינו?‬
‫יצא ידי חובה ד' כוסות‪.‬‬
‫לא יצא ידי חובה ד' כוסות‪.‬‬
‫יקרא בהגדה וישתה עוד כוס ויצא ידי‬
‫חובת הכול‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1042‬‬
‫הסיבה שאין מברכים ברכה אחרונה אחר כוס ראשונה אפילו לפי שהכוס הוא מצרכי הסעודה ודינה‬
‫כדברים הבאים מחמת הסעודה שאינם‬
‫שתו רביעית יין ויותר היא‪:‬‬
‫צריכים ברכה לאחרים ונפטרים בברהמ"ז‪.‬‬
‫לפי שב' כוסות ראשונים נכללים בברכה‬
‫אחת‪.‬‬
‫לפי שברהמ"ז פוטרת שתיית יין‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1041‬‬
‫אם חל ליל ראשון של פסח במוצאי שבת‪ .‬צריך לומר הבדלה ברכת המבדיל בין קודש לחול‪.‬‬
‫לאחר הקידוש‪ .‬ונתנו סימן לסדר הברכות והוא יוקנה"ז‪ .‬איזו‬
‫ברכה נרמזת באות ז'?‬
‫ברכת הבשמים‪.‬‬
‫ברכת שהחיינו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫כי אפשר לברך על מצוה של דיבור‪.‬‬
‫כי יש בו גם סיפור על מפלת המצרים?‬
‫‪1‬‬
‫חייב לדחוק את עצמו לשתות ד' כוסות‬
‫אפילו אם קשה לו‪.‬‬
‫ידחוק בעצמו לשתות ב' כוסות וב' כוסות‬
‫יכול לצאת ע"י אחר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫כי יצאו כבר באמירת זכר ליציאת מצרים‬
‫בקידוש ובמעריב‪.‬‬
‫‪1040‬‬
‫מדוע אין מברכים על סיפור יציאת מצרים?‬
‫‪1038‬‬
‫מי שאינו שותה יין כל השנה מפני שיין מזיק לו‪ ,‬מה דינו לגבי ידחוק בעצמו לשתות כוס קידוש ‪ -‬וג'‬
‫כוסות אחרים פטור‪.‬‬
‫ד' כוסות בליל הסדר?‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪4675‬‬
‫השלוחים ההולכים לפתוח הדלת לאמירת "שפוך חמתך"‪,‬‬
‫אומרים קטע זה‪:‬‬
‫אצל הדלת הפתוחה‬
‫בדרכם חזרה לשולחן הסדר‬
‫לאחר חזרתם לשולחן הסדר‬
‫‪1‬‬
‫‪1049‬‬
‫אחרי איזה כוס מארבע כוסות צריך שטיפה והדחה‪?.‬‬
‫אחרי כוס ראשונה‪.‬‬
‫אחרי כוס שניה‪.‬‬
‫אחרי כוס השלישית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות ליל הסדר‬
‫עמוד ‪ 190‬מ‪331 -‬‬
‫‪4681‬‬
‫בגלל הזהירות ממצה שמורה נוהגים ש‪:‬‬
‫המצות שעל השולחן מכוסות‪ ,‬שמא יפלו‬
‫עליהם מים‬
‫קודם ששופכים מים או משקים שמים‬
‫מעורבים בהם‪ ,‬לכוס או לקערה ‪ -‬בודקים‬
‫שלא יהיו בכלי פרורי מצה‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4679‬‬
‫בליל הסדר מתחילים את הסעודה ‪ -‬שולחן עורך באכילת‪:‬‬
‫הזרוע שעל הקערה‬
‫הביצה שעל הקערה‬
‫במה שירצה‬
‫‪2‬‬
‫‪4678‬‬
‫מה היו מנגנים אצל רבוצינו נשיאינו בשעת החזרת היין‬
‫מכוסו של אליהו לבקבוק?‬
‫קלי אתה ואודך‬
‫האפ קאזק‬
‫ניגון ד' בבות‬
‫‪1‬‬
‫‪4683‬‬
‫ממתי אין אוכלים מהמינים הנכנסים בחרוסת ובמרור?‬
‫מבוקר עד ערב פסח‬
‫מחצות הלילה שלפני ערב פסח‬
‫מחצות היום של ערב פסח‬
‫‪1‬‬
‫‪4682‬‬
‫מבוקר של ערב פסח עד אחרי כורך של סדר השני ‪ -‬אין‬
‫אוכלים מהמינים הנכנסים ב‪:‬‬
‫חרוסת‬
‫מרור‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1048‬‬
‫צריך לומר את ההגדה על מצה שראוי לצאת בה ידי חובה‬
‫שנאמר‪" :‬תאכל עליו מצות לחם עוני" ולכן‪:‬‬
‫מצניעים את המצה‪.‬‬
‫פורסים את המצה‪.‬‬
‫משאירים את המצה העליונה בקערת‬
‫המצות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1046‬‬
‫"אע"פי שיש ה' מינים הראויים להיקרא מרור בלשון התורה‬
‫מכל מקום מד"ס מצווה לחזר אחר החזרת אפילו לקנותה‬
‫בדמים מרובים" מדוע?‬
‫מפני שאין בה חשש תולעים‪.‬‬
‫מפני שהיא מצויה בכל הארצות ומקובלת‬
‫ע"י כולם כמרור‪.‬‬
‫מפני שכמו שתחילתה מתוק ורק סופה‬
‫קשה ומר כך נשתעבדו אבותינו בתחילה‬
‫ע"י פיוסים ולבסוף בפרך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1050‬‬
‫הסיבה לכך שצריך לברך על כל כוס מארבע כוסות על כל‬
‫אחת בפני עצמה‪ ,‬ואינן מצטרפות להיפטר בברכה אחת‪:‬‬
‫לפי שארבע כוסות אלה תקנו חז"ל‬
‫לשתותם דרך חירות‪ ,‬וכל אחת היא חירות‬
‫ומצווה בפני עצמה‪.‬‬
‫לפי שכל כוס היא כנגד לשון גאולה אחרת‪ .‬לפי שכל הכוסות הינם מלשון גאולה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1044‬‬
‫הסיבה לכך שנוטל ידיו לפני אכילת הכרפס היא‪:‬‬
‫כדי לעורר את הילדים לשאול על דבר‬
‫חריג‪.‬‬
‫כיוון שכל דבר שטיבולו במשקה צריך‬
‫נטילה בלא ברכה‪.‬‬
‫כיוון שבאכילת כרפס מתחיל במצוות‬
‫"ההגדה" ‪ -‬ולפני שבא לקיים מצוה נוטל‬
‫ידו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4680‬‬
‫אכילת הביצה בליל הסדר עניינה‪ ,‬זכר‪:‬‬
‫לאבילות‬
‫לשמחה‬
‫לקורבן עולת ראיה‬
‫‪1‬‬
‫‪4684‬‬
‫לכתחילה אוכלים לאפיקומן שיעור של‪:‬‬
‫כזית אחד‬
‫שני כזיתים‬
‫שלושה כזיתים‬
‫‪2‬‬
‫‪4677‬‬
‫לאחר גמר הסדר אצל רבותינו נשיאינו‪ ,‬מי היה מחזיר את‬
‫היין מכוסו של אליהו לבקבוק?‬
‫כלל לא החזירו‬
‫מי שרצה מבני הבית‬
‫הרבי בעצמו‬
‫‪3‬‬
‫‪4676‬‬
‫כשהשלוחים הולכים לפתוח את הדלת לאמירת "שפוך‬
‫חמתך" חוזרים‪ ,‬פותחים כל המסובים באמרית‪:‬‬
‫שפות חמתך‬
‫לא לנו‬
‫הלל‬
‫‪2‬‬
‫‪1047‬‬
‫"יש לעשות את החרוסת מפירות" ‪ -‬ואילו פירות הכוונה‪:‬‬
‫מפירות מתוקים של ארץ ישראל דווקא‪.‬‬
‫מפירות שנמשלה בהם ארץ ישראל‪.‬‬
‫מפירות המכילים בתוכם מיץ רב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4674‬‬
‫פתיחת הדלת לאמירת "שפוך חמתך" נעשית עם‪:‬‬
‫נר (יחיד) דולק‬
‫מנורת נרות (לאו דווקא דלוקים)‬
‫מנורת נרות דולקים‬
‫‪3‬‬
‫‪1045‬‬
‫תיקנו חכמים שבזמן קריאת ההגדה יהיו על השולחן שני מיני זרוע כנגד קורבן פסח‪ ,‬וביצה כנגד חגיגה‪ .‬זרוע כנגד חגיגה וביצה כנגד קרבן פסח‪.‬‬
‫תבשילים מה הם? ולזכר מה מניחים אותם?‬
‫כרפס ‪ -‬ירק מבושל לזכר עבודת הפרך‬
‫וחרוסת ‪ -‬זכר לטיט‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות ליל הסדר‬
‫עמוד ‪ 191‬מ‪331 -‬‬
‫‪1043‬‬
‫אילו ירקות אפשר לקחת בשביל כרפס?‬
‫כל ירק חי שאפשר לאכלו מבלי לבשלו‬
‫וברכתו אדמה‪.‬‬
‫‪1051‬‬
‫"כשיגיע למצה זו שאנו אוכלים צריך להגביה המצה‬
‫להראותה למסובין וכמו"כ את המרור‪ .‬אבל כשיאמר פסח זה‬
‫שהיו אבותינו וכו' לא יגביה התבשיל שבקערה‪ .‬מה הסיבה‬
‫שאת התבשיל לא מגביהים?‬
‫כיון שלא אוכלים ממנו ומן המצה אוכלים‪.‬‬
‫כל ירק שברכתו אדמה כשאוכלו חי ובלבד רק תפוח אדמה או צנונית‪.‬‬
‫שלא יהא מירקות שיוצאים בהם חובת‬
‫מרור‪.‬‬
‫שלא יהא נראה כאילו הקדיש את‬
‫התבשיל לקרבן פסח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫כין שעיקר חובת היום הם המצה והמרור‪.‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫‪2‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪1206‬‬
‫חיוב אכילת מצה בלילה ראשון של פסח בימינו הוא‪:‬‬
‫מדאורייתא‪.‬‬
‫משום המנהג‪.‬‬
‫מדברי הסופרים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1209‬‬
‫הסיבה לכך שאין מפטירן אחר הפסח אפיקומן היא‪:‬‬
‫שלא יעבור חצות הלילה לפני סיום‬
‫אכילתו‪.‬‬
‫שלא יעבור טעם הפסח מפיו ע"י טעם‬
‫מאכל "אפיקומן"‪.‬‬
‫שהפסח יאכל על השובע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1052‬‬
‫שתה רביעית יין בכל כוס‪ ,‬מה הדין לגבי ברכה אחרונה על‬
‫היין לאחר כל כוס מד' כוסות‪.‬‬
‫אין מברכים ברכה אחרונה אחרי כל כוס‬
‫בנפרד אלא פוטרן בברכה אחרונה‬
‫שיברך אחר כוס האחרון‪.‬‬
‫ג' כוסות ראשונים נפטרות בברהמ"ז‪ ,‬וכוס לאחר כל כוס בנפרד מברכין ברכה‬
‫אחרונה כיון ששתה רביעית של יין‬
‫רביעית נפטרת בברכה אחרונה לאחר‬
‫ואמירת ההגדה וההלל חשובים הברכה‪.‬‬
‫כוס רביעי‪.‬‬
‫‪1213‬‬
‫כרפס עפ"י מנהג חב"ד הוא‪:‬‬
‫בצל או תפוח אדמה‪.‬‬
‫‪1212‬‬
‫כ"ק אדמו"ר היה מסיר כמעט כל הבשר מעל עצמות "הזרוע" כדי שלא יבואו לידי אכילת הזרוע אחר כך‪ .‬כדי להרחיק כל דמיון לקרבן הפסח‪.‬‬
‫והסיבה לכך היא‪:‬‬
‫צנונית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מין ירק שנקרא כרפס‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫כדי להדגיש שאין לשבור עצם באכילת‬
‫קרבן פסח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1054‬‬
‫בליל הסדר אין נוהגים לטבול המצה במלח משום‪:‬‬
‫שאין זו דרך חירות‪.‬‬
‫להדגיש את חיבוב המצווה שאין עמה‬
‫תערובת טעם אחר כלל‪.‬‬
‫שמלח מקורו במים וקיים חשש חימוץ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1053‬‬
‫כדי לצאת ידי חובת אכילת מצה יש לאכול כמות של שני‬
‫זיתים אחד מן המצה הפרוסה ואחד מן השלימה ‪ -‬מה‬
‫הסיבה?‬
‫כנגד החיוב של לחם משנה‪.‬‬
‫כדי שיאכל מן המצה הפרוסה ומן המצה‬
‫השלימה ‪ -‬ביחד‪.‬‬
‫כדי לצאת גם בברכה "המוציא" ולצאת גם ‪3‬‬
‫בברכת על אכילת מצה‪.‬‬
‫‪1205‬‬
‫מצוות מרור בימינו הינה‪:‬‬
‫מדאורייתא‪.‬‬
‫מדברי סופרים‪.‬‬
‫משום מנהג אבותינו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1211‬‬
‫משום מה נקראת הגדה של פסח בשם זה?‬
‫ע"ש "והגדת לבנך"‪.‬‬
‫לשון הוצאה ושבח להקב"ה על שהוציאנו‬
‫מארץ מצרים‪.‬‬
‫לשון אגדה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1210‬‬
‫מדוע לוקחים דווקא ג' מצות בליל הפסח?‬
‫רמז לשלושת המלאכים שעשה להם‬
‫אברהם עוגות מצות‪.‬‬
‫רמז לג' הררי עולם אברהם יצחק ויעקב‪.‬‬
‫רמז לפסח מצה ומרור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫הלכות ליל הסדר‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫עמוד ‪ 192‬מ‪331 -‬‬
‫‪1215‬‬
‫בברכת "בורא פרי האדמה" על הכרפס יכוון להוציא גם את‬
‫המרור‪:‬‬
‫לפי שאמירת ההגדה חשיבה כהפסק‬
‫והיסח הדעת‪.‬‬
‫לפי שאמירת ההגדה אינה נחשבת‬
‫להפסק והיסח הדעת‪.‬‬
‫כיוון שלא מחזירים את ירק הכרפס חזרה‬
‫לקערה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1214‬‬
‫בהבדלת מוצש"ק שחל ביו"ט‪:‬‬
‫אין מקרבין הנרות ואין מאחדים את‬
‫השלהבת שלהם‪.‬‬
‫אין מביטים כלל בנרות‪.‬‬
‫אין מברכים כלל בורא מאורי האש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4663‬‬
‫בברכת בורא פרי האדמה שמברכים על הכרפס מכוונים‬
‫להוציא גם המרור‪ .‬האם צריך לכוון להוציא גם את המרור‬
‫של כורך?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪4669‬‬
‫ב"יחץ" משאירים בקערה את החלק ה‪:‬‬
‫גדול‬
‫קטן‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪4668‬‬
‫ב"יחץ" מניחים לאפיקומן את החלק ה‪:‬‬
‫גדול‬
‫קטן‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪4653‬‬
‫בקידוש של ליל פסח‪:‬‬
‫אפשר לקדש על הפת‬
‫אי אפשר לקדש על הפת‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪4648‬‬
‫בין מצה למצה צריך להיות‪:‬‬
‫אויר‬
‫מפה‬
‫לא משנה מה‬
‫‪2‬‬
‫‪4667‬‬
‫ב"יחץ" חוצים את המפה כשהיא מכוסה בתוך המפה או‬
‫מגולה מחוץ למפה?‬
‫מכוסה‬
‫מגולה‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪4660‬‬
‫המקור לחיוב ההסבה בליל הסדר‪:‬‬
‫כמו שהקב"ה עשה לנו "ויסב אלקים את‬
‫העם"‬
‫דרך חירות‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4671‬‬
‫משמעות התיבה "אפיקומן" היא‪:‬‬
‫הוציאו והביאו מזונות ומאכלים על השולחן דברים הנאכלים לאחר הסעודה‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4672‬‬
‫מה שאין נוהגים אצלינו ב"חטיפת" האפיקומן זהו מפני‪:‬‬
‫חשש איסור גניבה מדרבנן‬
‫שלא לטעום טעם גניבה‬
‫חשש איסור גניב מדיאוריתא‬
‫‪2‬‬
‫‪4664‬‬
‫ממתי עד מתי מונחים על הקערה שישה דברים?‬
‫מתחילת הסדר עד כרפס‬
‫מתחילת הסדר עד אכילת מצה‬
‫מתחילת הסדר עד אכילת מרור‬
‫‪1‬‬
‫‪4665‬‬
‫ממתי עד מתי מונחים על הקערה חמישה דברים?‬
‫מתחילת הסדר עד כרפס‬
‫מכרפס עד אכילת מצה‬
‫מכרפב עד אכילת מרור‬
‫‪3‬‬
‫‪1217‬‬
‫אי אפשר לקדש גם על הפת בליל ראשון של פסח כבכל יום‬
‫טוב מכיון‪:‬‬
‫שכוס הקידוש בליל פסח הוא גם אחד‬
‫מארבע כוסות‪.‬‬
‫שמצוות קידוש בכלל הוא מדברי סופרים‪.‬‬
‫שחובה לברך בורא פרי הגפן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4652‬‬
‫מנהגינו לקדש‪:‬‬
‫מעומד‬
‫מיושב‬
‫איך שירצה‬
‫‪1‬‬
‫‪4657‬‬
‫מהטעמים לתקנת ד' כוסות בליל פסח ‪ -‬כנגד‪:‬‬
‫ד' אמהות‬
‫ד' כוסות של פרעה‬
‫ד' יסורין של איוב‬
‫‪2‬‬
‫‪4644‬‬
‫ה"הדס" (=כלי להחזקת בשמים ועלי הדס) שהיה אצל‬
‫אדמו"ר הזקן מקורו‪:‬‬
‫מתנת רבו אמר הרב המגיד ממעזריטש‬
‫מתנת בעל תשובה אחד‬
‫מתנת החסידים‬
‫‪1‬‬
‫‪4662‬‬
‫הסדר בכרפס הוא שקודם טובלים אותו (במי מלח) ואח"כ‬
‫מברכים (בורא פרי האדמה)‪ ,‬מדוע צ"ל בסדר זה דוקא?‬
‫כדי להרחיק הטבילה מהאכילה עד כמה‬
‫שאפשר‬
‫כדי לתכוף הברכה לאכילה עד כמה‬
‫שאפשר‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות ליל הסדר‬
‫עמוד ‪ 193‬מ‪331 -‬‬
‫‪1207‬‬
‫עפ"י דעת הלל יוצא אדם ידי חובת אכילת מצה ומרור בימינו‪ :‬רק אם כרך כזית מרור עם כזית מצה‬
‫ואכלן יחד‪.‬‬
‫רק אם אכל קודם כזית מצה‪ ,‬ולא מרור‬
‫ויברך‪ ,‬אח"כ נוטל עוד כזית מצה וכורכו‬
‫עם כזית מרור ויברך ואכלן יחד‪.‬‬
‫רק אם יאמר‪ ":‬כן עשה הלל בזמן‬
‫שביהמ"ק קיים‪ ,‬היה כורך"…‬
‫‪2‬‬
‫‪4645‬‬
‫קופסת טאבק של כסף שהיתה אצל אדמו"ר הדקן היא מתנת‪ :‬בעל תשובה אחד‬
‫רבו הרב המגיד ממעזריטש‬
‫החסידים‬
‫‪1‬‬
‫‪4646‬‬
‫האדמו"ר מסדר את המצות על‪:‬‬
‫טס של כסף‬
‫מפה‬
‫קערה‬
‫‪1‬‬
‫‪4658‬‬
‫השם "(חג ה)פסח" הוא ע"ש‪:‬‬
‫שאנו מספרים שבחו של הקב"ה שפסח‬
‫(דילוג) במצרים‬
‫זכר לקורבן פסח שהקריבו בביהמ"ק‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪1208‬‬
‫חיוב אכילת מצה בפסח מן התורה הוא‪:‬‬
‫רק בלילה הראשון שנאמר‪ ":‬בערב תאכלו במשך שבעה ימים שנאמר‪ ":‬שבעת ימים ששה ימים שנאמר‪":‬ששת ימים תאכל‬
‫מצות וביום השביעי עצרת"‪.‬‬
‫תאכלו מצות"‪.‬‬
‫מצות"‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4656‬‬
‫דין נשים בד' כוסות‪:‬‬
‫חייבות‬
‫פטורות‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪4643‬‬
‫אדמו"ר הזקן קיבל במתנה מהחסידים‪:‬‬
‫קערת כסף‬
‫מנורה‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4650‬‬
‫את החרוסת עושים מ‪:‬‬
‫תפוחים ואגסים‬
‫תפוחים‪ ,‬אגסים ואגוזים‬
‫תפוחים‪ ,‬אגסים וחרובים‬
‫‪2‬‬
‫‪4640‬‬
‫הגר חייב בפסח‪ ,‬אף שהוא וגם אבותיו מעולם לא היו‬
‫במצרים‪ ,‬כיוון ש‪:‬‬
‫אילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו‬
‫ממצרים‪ ,‬היינו עד היום שם‬
‫שרש הקדושה הוא אחד וכשהיינו במצרים כל ישראל (והגר בתוכם) ערבים זה לזה‬
‫כל הקדושה היתה שם‪ ,‬וכשנגאלנו כל‬
‫הקדטשה נגאלה משם‬
‫‪2‬‬
‫‪4654‬‬
‫אדם שהיין מזיק לו‪ ,‬מה דינו בליל פסח (ד' כוסות)?‬
‫פטור‬
‫חייב‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪4642‬‬
‫אצל הרבי נמצאים עד היום בפועל חפץ‪ /‬חפצים של אדמו"ר‬
‫הזקן‪:‬‬
‫כוס של קידוש‬
‫קערת כסף‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪2‬‬
‫‪1216‬‬
‫כ"ק אדמו"ר (מוהרש"ב) נ"ע היה שובר את האפיקומן לחמש חמש לשונות גאולה והוצאתי והצלתי‬
‫וגאלתי ולקחתי והבאתי‪.‬‬
‫חתיכות‪ ,‬רמז ל‪:‬‬
‫להמתיק את "ה" גבורות דיצחק ‪ -‬השפעת כנגד דעה של ה' קושיות‪.‬‬
‫מזון‪ ,‬חסד דאברהם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4649‬‬
‫לוקחים זרוע וביצה כי צריך להיות שני תבשילים‪:‬‬
‫אחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה‬
‫אחד זכר לפסח ואחד זכר לקורבן חגיגה‬
‫אחד זכר לחגיגה ואחד משום אבילות (כי‬
‫ביצה היא מאכל אבלים)‬
‫‪1‬‬
‫‪4666‬‬
‫לאחר אכילת הכרפס (פחות מכזית)‪ ,‬האם מחזירים את‬
‫הנשאר ממנו על הקערה?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪4670‬‬
‫לכמה חלקים נהגו רבותינו נשיאינו לשבור את המצה‬
‫המיועדת לאפיקומן?‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4651‬‬
‫לכרפס לוקחים‪:‬‬
‫בצל‬
‫תפו"א‬
‫איזה מהם שירצה‬
‫‪3‬‬
‫‪4641‬‬
‫השם "הגדה" הוא מלשון‪:‬‬
‫"והגדת לבינך"‬
‫הודאה ושבח‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות ליל הסדר‬
‫עמוד ‪ 194‬מ‪331 -‬‬
‫‪4659‬‬
‫הטעם שאין מברכין בקידוש שבפתיחת ליל הסדר ברכת‬
‫"שעשה ניסים"‪ ,‬הוא לפי‪:‬‬
‫שעתידים לאומרו בהמשך ההגדה‬
‫שאין מברכין "שעשה ניסים" אלא על‬
‫מצוה דרבנן‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4661‬‬
‫הטעם לנטילת יידים לפני אכילת הכרפס הוא לפי שטיבולו‬
‫של הכרפס במשקה‪ ,‬ולפני אכילת אוכל שטיבולו במשקה‬
‫צריך נטילה‪ ,‬וגם מי שאינו נזהר בזה כל השנהבליל הסדר‬
‫מקפיד על כך‪:‬‬
‫מפני קדושת הלילה‪ -‬כי קדוש הוא מאד‬
‫כאחד מהשינויים הנעשים להתמית‬
‫התינוקות‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪2‬‬
‫‪4647‬‬
‫טעם ללקיחת ג' מצות בליל פסח ‪ -‬כנגד‪:‬‬
‫ג' אבות‬
‫ג' סאין שהכינה מהם שרה עוגות‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪4655‬‬
‫הכמות שיש לשתות לכתחילה בכל אחד מד' הכוסות היא‪:‬‬
‫כל הכוס ועל כל פנים רובו‬
‫רוב הכוס‬
‫רביעית‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות ליל הסדר‬
‫עמוד ‪ 195‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬הלכות שבת‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪3550‬‬
‫תספורת לישראל בערב שבת‪:‬‬
‫מותרת עד זמן המנחה‪.‬‬
‫עד שעה עשירית‪.‬‬
‫מותרת כל היום‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2180‬‬
‫קידש והיה בדעתו לאכול מיד‪ ,‬ואח"כ ארע לו איזה אונס ולא‬
‫אכל עד לאחר זמן וגם יצא ממקומו בינתיים האם הקידוש‬
‫נחשב לו?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫יצא ידי חובה רק בשעה"ד‬
‫‪2‬‬
‫‪2779‬‬
‫הוצאה מרשות לרשות במוצאי שבת לפני אמירת המבדיל‪:‬‬
‫מותרת‪.‬‬
‫אסורה‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת ולכן אין צריך למחות ביד ‪3‬‬
‫המקילין‪.‬‬
‫‪3546‬‬
‫סעודת ברית שמותר לקבוע בערב שבת‪:‬‬
‫יש להקדימה לכתחילה קודם שעה‬
‫עשירית‪.‬‬
‫קודם שעה תשיעית‪.‬‬
‫קודם שעה שישית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2739‬‬
‫הזמן הנכון לאישה להתפלל תפילת מנחה של ערב שבת‬
‫הוא‪:‬‬
‫לפני הדלקת נרות‪.‬‬
‫לאחר הדלקת נרות‪.‬‬
‫לא משנה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2775‬‬
‫המנהג הקשור במים במוצאי שבת הוא‪:‬‬
‫לדלות מים מבאר או ממעיין כלשהו‬
‫ולשתותם (כי אולי יזדמנו להם מים‬
‫מבארה של מרים)‪.‬‬
‫לדלות מים מבארה של מרים ולשתותם‪.‬‬
‫לדלות מים מימה של טבריה ולשתותם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2776‬‬
‫את הפסוק "ואני תפילתי" וגו' ‪ -‬האם אומרים אותו במנחת‬
‫יום טוב שחל בחול?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2777‬‬
‫את הפסוק "ואני תפילתי וגו'" ‪ -‬האם אומרים אותו במנחת‬
‫שבת כשאין שם ספר תורה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מעיקר הדין אין צורך לאומרו אבל נוהגים‬
‫לאומרו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4092‬‬
‫אסור לקבוע סעודה גדולה בערב שבת מפני‪:‬‬
‫שהמוזמנים לא ירגישו טוב‪ ,‬כיוון שטרודים מפני שאי אפשר לאכול את סעודת השבת מפני שבדרך כלל אותם המאכלים חוזרים ‪2‬‬
‫על עצמם וזה לא כבוד שבת‬
‫כראוי אחרי סעודה מלאה בבוקר‬
‫בכניסת השבת‬
‫‪2740‬‬
‫אישה שהדליקה נרות שבת בשאר חדרי הבית אבל לא‬
‫הדליקה נרות על שולחן האכילה ‪ -‬האם השבת חלה עליה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת מעיקר הדין‪ ,‬והמנהג‬
‫להחמיר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2741‬‬
‫איש המדליק נר שבת האם השבת חלה אצלו מיד עם‬
‫הדלקתו?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מעיקר הדין לא‪ ,‬אך טוב להתנותו‬
‫במפורש שאינו רוצה שתחול עליו השבת‬
‫בהדלקתו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪290‬‬
‫מן הראוי להכין בעצמו את צרכי השבת ולא לשלוח לכך‬
‫אחרים‪ ,‬משום‪:‬‬
‫שזוהי מצוה המוטלת על גופו‪ ,‬ולא מועילה שמצוה בו יותר מבשלוחו‪.‬‬
‫בה שליחות‪.‬‬
‫שקיים חשש שהם יתעצלו בכך‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3540‬‬
‫שלחו לאדם מאכל שיאכלנו בשבת‪:‬‬
‫מידת חסידות לא לאכלו בחול‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫אסור לאכלו בחול‪.‬‬
‫מותר לאכלו בחול‪.‬‬
‫הלכות שבת‬
‫עמוד ‪ 196‬מ‪331 -‬‬
‫‪3551‬‬
‫רחיצה בערב שבת‪:‬‬
‫חובה לרחוץ כל גופו‪.‬‬
‫חובה לרחוץ פניו‪ ,‬ידיו ורגליו‪.‬‬
‫מצוה לרחוץ כל גופו לכתחילה‪.‬‬
‫‪291‬‬
‫בערב שבת‪ ,‬מזמן המנחה ומעלה…‪..‬לעשות מלאכה בדרך‬
‫קבע‪ ,‬לצורך השבת‪ ,‬בשכר‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מותר (כיון שזהו צורך השבת‪ ,‬אולם מידת ‪2‬‬
‫חסידות להמנע מכך)‪.‬‬
‫‪2015‬‬
‫קידש ולא סעד לאחר הקידוש‪:‬‬
‫יצא ידי חובת קידוש‪.‬‬
‫לא יצא ידי חובת קידוש‪.‬‬
‫לכתחילה‪ ,‬אין לעשות כן‪ ,‬אבל בשעת‬
‫הדחק ייצא י"ח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2228‬‬
‫את מי נהגו להזכיר במוצאי שבת?‬
‫דוד המלך‬
‫אליהו הנביא‬
‫משה רבינו‬
‫‪2‬‬
‫‪292‬‬
‫סדר קציצת הצפורניים הוא‪:‬‬
‫ביד ימין – בדאג"ה‪ ,‬וביד שמאל –‬
‫דבהג"א‪.‬‬
‫ביד ימין – דבהג"א‪ ,‬וביד שמאל –‬
‫בדאג"ה‪.‬‬
‫ביד ימין – אגהב"ד‪ ,‬וביד שמאל –‬
‫הגאד"ב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3535‬‬
‫העונג ביום טוב‪:‬‬
‫מנהג‪.‬‬
‫מצוה מן התורה‪.‬‬
‫מצוה מדברי סופרים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4094‬‬
‫העושה מלאכה מן המנחה ולמעלה‪ ,‬דינו‪:‬‬
‫מנדים אותו‬
‫גוערים בו ומבטלים אותו בעל כורחו‬
‫קונסים אותו על הכסף שהרוויח‬
‫‪2‬‬
‫‪3553‬‬
‫בגדים נאים לשבת ‪ -‬מקורו‪:‬‬
‫מן התורה‪.‬‬
‫מדברי קבלה‪.‬‬
‫מנהג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4071‬‬
‫האם נשים יכולות להבדיל לעצמן‪:‬‬
‫כן‬
‫לא‬
‫יש בזה מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪2179‬‬
‫אדם שאינו תאב לאכול סעודת שבת סמוך לכניסת השבת‬
‫וברצונו להמתין מלקדש על מאוחר בלילה‪ ,‬האם יכול לעשות‬
‫כן לכתחילה?‬
‫מעיקר הדין יכול‪ ,‬אבל נהגו להחמיר‬
‫כן‬
‫לא‬
‫‪2‬‬
‫‪3542‬‬
‫באיזה יום בשבוע תיקן עזרא לכבס בגדים לכבוד שבת?‬
‫ביום שישי‪.‬‬
‫ביום חמישי‪.‬‬
‫ביום רביעי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3552‬‬
‫באיזה יום מהשבוע יש מקפידים שלא ליטול ציפורניים?‬
‫ביום שישי‪.‬‬
‫ביום רביעי‪.‬‬
‫ביום חמישי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3559‬‬
‫בהדלקת נרות שבת‪ ,‬חל השבת‪:‬‬
‫על האישה המדליקה‪.‬‬
‫על המדליקה ובעלה‪.‬‬
‫על כל בני הבית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3544‬‬
‫במקום שאי אפשר להכין צרכי שבת וגם אחרים לא יכינו לו‪:‬‬
‫מותר ללכת יותר פרסאות‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4069‬‬
‫העושה מלאכה בערב שבת אחר המנחה‪...‬‬
‫מותר‪ ,‬אך לא רצוי‬
‫אינ רואה בה סימן ברכה‬
‫חייב מכת מרדות כעובר על דברי חכמים‬
‫‪2‬‬
‫‪2222‬‬
‫זמן תפילת מוסף מסתיים (בדיעבד‪ ,‬מעיקר הדין)‪:‬‬
‫בסוף היום‬
‫בסוף שעה שישית‬
‫בסוף שעה שביעית‬
‫‪1‬‬
‫‪2221‬‬
‫זמן תפילת מוסף מסתיים לכתחילה‪:‬‬
‫בסוף היום‬
‫בסוף שעה שביעית‬
‫בסוף שעה שישית‬
‫‪2‬‬
‫‪2220‬‬
‫זמן הקרבת קרבן מוסף בביהמ"ק מתחיל‪:‬‬
‫מיד אחר הקרבת קרבן התמיד של שחר‬
‫בעלות השחר‬
‫בהנץ החמה‬
‫‪1‬‬
‫‪2219‬‬
‫זמן תפילת מוסף מתחיל‪:‬‬
‫בעלות השחר‬
‫בהנץ החמה‬
‫מיד אחר תפילת שחרית‬
‫‪3‬‬
‫‪4097‬‬
‫ו"החכם עיניו בראשו"‪ ,‬נאמר לגבי‪:‬‬
‫סעודה בערב שבת‬
‫מלאכה בערב שבת‬
‫קציצת הציפורניים בערב שבת‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות שבת‬
‫‪3‬‬
‫עמוד ‪ 197‬מ‪331 -‬‬
‫‪4093‬‬
‫ו"הכינו את אשר יביאו"‪ ,‬רמז ל‪:‬‬
‫לחם משנה‬
‫הכנות לשבת‬
‫'את' ‪ -‬כמו אתים ומזמרות‪ -‬השחזת הסכין ‪3‬‬
‫בערב שבת‬
‫‪3538‬‬
‫אכילת בשר ושתיית יין בשבת‪:‬‬
‫חייבים בכל מקרה‪.‬‬
‫רק כשמתענג בהם‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2169‬‬
‫המקור למצוות כבוד ועונג בשבת הוא‪:‬‬
‫מדברי נביאים‬
‫מהתורה‬
‫מחלוקת אם מהנביאים או מד"ס‬
‫‪3‬‬
‫‪3560‬‬
‫סדר הדלקת נרות ביום טוב‪:‬‬
‫מברכים ואחר כך מדליקים‪.‬‬
‫מדליקים ואח"כ מברכים‪.‬‬
‫תלוי ברצון המדליקה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2178‬‬
‫הזמן המובחר לקידוש של ליל שבת הוא‪:‬‬
‫סמוך לכניסתו עד כמה שאפשר‬
‫עד חצות‬
‫סמוך לכניסתו‪ ,‬ובלבד שיהי' לאחר צאת‬
‫הכוכבים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2172‬‬
‫הבעיה שישנה בזריקת צפרנים על הרצפה מתבטלת כש‪:‬‬
‫שופכים עליהם מים‬
‫מפנים אותם משם למקום אחר‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪2‬‬
‫‪2175‬‬
‫המפה צ"ל על השולחן לכבוד שבת‪:‬‬
‫במשך יום השבת‬
‫בעיקר בזמן הסעודות‬
‫ביום ובלילה‬
‫‪3‬‬
‫‪3543‬‬
‫איסור הליכה בערב שבת‪:‬‬
‫יותר מג' פרסאות‪.‬‬
‫יותר מד' פרסאות‪.‬‬
‫יותר מב' פרסאות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3545‬‬
‫איזו סעודה אסור לקבוע בערב שבת?‬
‫סעודה גדולה של משתה‪.‬‬
‫סעודה רגילה‪.‬‬
‫אכילת כזית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3549‬‬
‫איזו מלאכה אסור בערב שבת לאחר זמן המנחה?‬
‫מסחר‪.‬‬
‫מלאכה גמורה שאינה לצורך שבת‪.‬‬
‫גם תפירת בגדים לצורך שבת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2226‬‬
‫הטעם שמאריכים ישראל במוצאי שבת בתפילת ערבית הוא‬
‫כדי‪:‬‬
‫להאריך לרשעים את השבת ולעכב את‬
‫חזרתם לגיהנם‬
‫להוסיף מחול על הקודש‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪2234‬‬
‫המקור למצוות עונג ושמחה ביום טוב הוא‪:‬‬
‫מהתורה‬
‫מדברי סופרים‬
‫מדברי נביאים‬
‫‪1‬‬
‫‪3541‬‬
‫ללוות בריבית באיסור דרבנן לצורך שבת‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫רק כשאי אפשר ללוות בלא ריבית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2781‬‬
‫מלאכה גמורה‪ ,‬כגון כתיבה במוצאי שבת לפני אמירת‬
‫המבדיל‪:‬‬
‫מותרת‪.‬‬
‫אסורה‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת ולכן אין צורך למחות ביד ‪2‬‬
‫המקלין‪.‬‬
‫‪3555‬‬
‫לאכול סעודת ליל שבת לאור הנר‪:‬‬
‫חובה‪.‬‬
‫מנהג‪.‬‬
‫מצוה לכתחילה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2233‬‬
‫כמה זמן לפני שבת יש לבטל את בעלי המלאכה ממלאכתם? שעה‬
‫שעתיים‬
‫שעתיים וחצי‬
‫‪3‬‬
‫‪2232‬‬
‫כמה זמן לפני שבת יש לנעול את החנויות?‬
‫שעה‬
‫שעתיים‬
‫שעתיים וחצי‬
‫‪1‬‬
‫‪3591‬‬
‫הדליק הנכרי נר בשבת בשביל עצמו‪:‬‬
‫מותר לישראל להשתמש לאורו‪.‬‬
‫אסור להשתמש לאורו‪.‬‬
‫בשעת הדחק אפשר להשתמש לאורו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2170‬‬
‫על איזו מצוה הקשורה לשבת נאמר שכשכר על קיומה‬
‫"מוחלין על כל עוונותיו וניצול מדינה של גיהנם"?‬
‫עונג‬
‫כבוד‬
‫שביתה מלאכה‬
‫‪1‬‬
‫‪3547‬‬
‫מאכלים הצריכים הכנה‪:‬‬
‫יותר טוב לקנותם לכבוד שבת ביום ה'‪.‬‬
‫ביום ד'‪.‬‬
‫ביום ו'‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות שבת‬
‫עמוד ‪ 198‬מ‪331 -‬‬
‫‪3558‬‬
‫מאיזה זמן אפשר להדליק נרות שבת?‬
‫שעה לפני השקיעה‪.‬‬
‫חצות היום‪.‬‬
‫פלג המנחה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3556‬‬
‫מי שאין לו מעות לקנות נר לשבת‪:‬‬
‫חייב לחזר על הפתחים‪.‬‬
‫פטור מהדלקת נר‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3554‬‬
‫מתי נכון ללבוש בגדי שבת‪:‬‬
‫בשעה העשירית‪.‬‬
‫שעה לפני כניסת שבת‪.‬‬
‫סמוך לכניסת שבת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2231‬‬
‫מה צריך לעשות בככרות של לחם משנה שלוקחים לסעודת‬
‫שבת?‬
‫לאחוז את שתיהן‬
‫לבצוע משתיהן‬
‫לא משנה‪ ,‬העיקר שיהיו מונחות לפניו‬
‫בתחילת הסעודה‬
‫‪1‬‬
‫‪4095‬‬
‫"שימשמש בבגדיו ערב שבת סמוך לחשיכה"‪ ,‬האם זהו‪:‬‬
‫גזרה‬
‫מנהג טוב‬
‫מצווה‬
‫‪3‬‬
‫‪3590‬‬
‫הוסיף הנכרי שמן שלו בנר של ישראל בשבת‪:‬‬
‫חייב למחות‪.‬‬
‫מותר למחות‪.‬‬
‫אסור למחות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3592‬‬
‫ישראלים ונכרים שהסבו יחד ובא נכרי והדליק להם נר‪:‬‬
‫מותר לישראל להשתמש לאורו כשהרוב‬
‫נוכרים‪.‬‬
‫מותר להשתמש לאורו במחצית נכרים‪.‬‬
‫מותר להשתמש לאורו במיעוט ניכר של‬
‫נכרים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2225‬‬
‫מהי האמירה שההלכה שוללת בשבת?‬
‫נישן בליל שבת כדי שיהיה לנו כח לעבוד‬
‫ביום למחרת‬
‫נישן היום כדי שיהיה לנו כח לעבוד היום‬
‫נישן היום כדי שיהיה לנו כח לעבוד בערב‬
‫‪3‬‬
‫‪2230‬‬
‫מתי צריך לאחוז בככרות של לחם משנה?‬
‫בשעת ברכת המוציא‬
‫לפני ברכת המוציא‬
‫לא משנה מתי‬
‫‪1‬‬
‫‪3548‬‬
‫העושה מלאכה בערב שבת לאחר זמן המנחה‪:‬‬
‫מענישין אותו‪.‬‬
‫מנדין אותו‪.‬‬
‫גוערין בו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3536‬‬
‫המרבה בהוצאות שבת הרי זה משובח‪:‬‬
‫כשידו משגת‪.‬‬
‫גם כשאין ידו משגת‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2778‬‬
‫פסוקי "צדקתך" שאומרים במנחת שבת הם כעין צידוק הדין‬
‫על צדיקים שנפטרו בשעה זו‪ ,‬והם‪:‬‬
‫אדם הראשון‪ ,‬משה ודוד‪.‬‬
‫יוסף‪ ,‬משה ושלמה‪.‬‬
‫יוסף‪ ,‬משה ודוד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3539‬‬
‫טוב ליזהר לאכול בכל סעודה‪:‬‬
‫בשר‪.‬‬
‫דגים‪.‬‬
‫סלט ביצים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3589‬‬
‫כשנכרי מדליק נר בשבת לצורך ישראל מדעת עצמו‪:‬‬
‫צריך הישראלי לצאת מביתו‪.‬‬
‫אינו צריך לצאת מביתו‪.‬‬
‫מחלוקת הפוסקים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4098‬‬
‫מי שהחמין מזיקין לו‪ ,‬מה יעשה‪:‬‬
‫מותר לו לאכול אוכל צונן‬
‫יאכל ירקות‬
‫חוששים שמא אפיקורוס הוא‬
‫‪1‬‬
‫‪2223‬‬
‫"לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא כדי ‪?"...‬‬
‫לעסוק בהם בתורה‬
‫להתפלל בהם‬
‫‪ 2‬התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪3557‬‬
‫כשאין ידו משגת ‪ -‬מהם סדרי עדיפויות?‬
‫נר‪ ,‬פת‪ ,‬שאר מאכלים טובים‪.‬‬
‫פת‪ ,‬נר‪ ,‬שאר מאכלים טובים‪.‬‬
‫שאר מאכלים טובים‪ ,‬פת‪ ,‬נר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2224‬‬
‫על מי נאמר שבשבת "לא ימשיכו הרבה בעונג אכילה‬
‫ושתיה‪ ...‬ודי להם בעונג קצת"?‬
‫תלמידי חכמים‬
‫עמי הארץ‬
‫בעלי עסק‬
‫‪3‬‬
‫‪4070‬‬
‫עיקר ההבדלה הוא‪:‬‬
‫בתפילה‬
‫על הכוס‬
‫בשניהם‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות שבת‬
‫עמוד ‪ 199‬מ‪331 -‬‬
‫‪2229‬‬
‫על איזו סעודה נאמר‪" :‬לעולם יסדר אדם שלחנו‪...‬בכל מיני‬
‫סידור הנהוגים אצלו בעריכת השלחן‪...‬אע"פ שעכשיו לא‬
‫יאכל אלא כזית"?‬
‫סעודה שלישית‬
‫סעודה יתירה שעושה בשבת (בנוסף לג'‬
‫סעודות)‬
‫סעודת מלוה מלכה‬
‫‪3‬‬
‫‪2176‬‬
‫קידוש של ליל שבת מקורו‪:‬‬
‫מהתורה‪,‬‬
‫מדרבנן‬
‫מדברי קבלה‬
‫‪1‬‬
‫‪4096‬‬
‫מאכל בן דורסאי ומאכל שהתבשל‪:‬‬
‫שליש‬
‫חצי‬
‫מחלוקת‬
‫‪3‬‬
‫‪2171‬‬
‫בימי חכמי הגמרא במה היו מענגים את השבת?‬
‫בדגים גדולים ובתרדין‬
‫בדגים קטנים ובקישואין‬
‫בבשר ויין‬
‫‪1‬‬
‫‪2174‬‬
‫מה הבעיה בזריקת צפרנים על הרצפה לאחר נטילתן?‬
‫כי ע"פ הלכה צריך לקבור דבר היוצא‬
‫מהגוף‬
‫מפני רוח רעה השורה עליהן‬
‫שאשה מעוברת לא תעבור עליהן ותפיל‬
‫עוברה‬
‫‪3‬‬
‫‪2173‬‬
‫מה נכון יותר לעשות בצפורנים לאחר נטילתן?‬
‫לקוברן‬
‫לשורפן‬
‫לא משנה‬
‫‪2‬‬
‫‪2177‬‬
‫מהי תקנת חז"ל בקידוש של ליל שבת?‬
‫עצם הקידוש‬
‫שיאמר על הכוס‬
‫שיאמר במעומד‬
‫‪2‬‬
‫‪3561‬‬
‫הנמצאים בשבת מחוץ לביתם ולנים בחדרם ואינם אוכלים‬
‫שם‪:‬‬
‫פטורים מהדלקת נרות בחדרם‪.‬‬
‫חייבים בהדלקת נרות בחדרם‪.‬‬
‫מדליקים ללא ברכה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2227‬‬
‫אם חל יום טוב באחד מימי השבוע הבא‪ ,‬מה משנים‬
‫בתפילה במוצאי שבת?‬
‫אין אומרים "ויהי נועם"‬
‫אין אומרים "ויהי נועם" "ואתה קדוש"‬
‫אין אומרים "ויהי נועם" "ואתה קדוש"‬
‫"ויתן לך"‬
‫‪2‬‬
‫‪2780‬‬
‫טלטול ד' אמות ברשות הרבים במוצאי שבת לפני אמירת‬
‫המבדיל‪:‬‬
‫מותרת‪.‬‬
‫אסורה‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת ולכן אין צריך למחות ביד ‪3‬‬
‫המק‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪2197‬‬
‫בסעודת השבת‪ ,‬אם יש פת (סתם‪ ,‬לא לחם משנה) לפני‬
‫המסובים‪ ,‬האם עליהם לחכות עד שיטעום הבוצע?‬
‫לא‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫לא חייבים‪ ,‬אבל נוהגים לחכות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2196‬‬
‫בסעודת השבת‪ ,‬אם מונח לחם משנה לפני כל אחד‬
‫מהמסובים‪ ,‬האם עליהם לחכות עד שיטעום הבוצע?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫לא חייבים‪ ,‬אבל נוהגים לחכות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2192‬‬
‫קידוש של ליל יום טוב מקורו‪:‬‬
‫מהתורה‪.‬‬
‫מדרבנן‪.‬‬
‫מדברי קבלה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2763‬‬
‫המבדיל על נר שבבית שלא הודלק בדביל לברך עליו אלא‬
‫היה דולק מכבר ‪ -‬האם צריך לכבותו אחר הבדלה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2758‬‬
‫הסימן לסדר הברכות בהבדלה בכל מוצאי שבת הוא‪:‬‬
‫יקנה"ז‬
‫יבנ"ה‬
‫שו"ב‬
‫‪2‬‬
‫‪2774‬‬
‫הדלקת נר או נורת חשמל במוצאי שבת לפני אמירת‬
‫המבדיל‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת ולכן אין צריך למחות ביד ‪3‬‬
‫המקילין‪.‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות שבת‬
‫עמוד ‪ 200‬מ‪331 -‬‬
‫‪2760‬‬
‫הטעם שנוהגין לרחוץ העיניים ביין שכיבו בו את נר ההבדלה‬
‫הוא‪:‬‬
‫לסימן ברכה‪.‬‬
‫משום חיבוב מצוה‪.‬‬
‫לסגולה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2764‬‬
‫הטעם שנוהגין לשפוך מיין הנשאר בכוס אחר שתיית‬
‫המבדיל ומכבין בו את הנר הוא‪:‬‬
‫כדי שיראה שלא הודלק הנר אלא למצוה‪.‬‬
‫לסימן ברכה‪.‬‬
‫לסגולה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2769‬‬
‫הטעם שהנהיגו חכמים להריח בבשמים במוצאי שבת הוא‪:‬‬
‫בשביל להשלים מאה ברכות שחסר‬
‫במניינן בשבת‪.‬‬
‫כדי להשיב את הנפש הדואבת על‬
‫הנשמה היתירה שהלכה‪.‬‬
‫לסימן טוב בתחילת השבוע‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2762‬‬
‫השלימי את המשפט‪ :‬בשעת ברכת הבדלה יתנו השומעים‬
‫את עיניהם _____‪.‬‬
‫בכוס‪.‬‬
‫בנר‪.‬‬
‫בכוס ובנר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2772‬‬
‫הטעם שנוהגים להסתכל בצפורניים כשמברכים על האש‬
‫במוצאי שבת הוא‪:‬‬
‫כדי להנות מאור האש ולהכיר בין הצפורן‬
‫לבשר‪.‬‬
‫מכיון שהצפורניים הן סימן ברכה‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2773‬‬
‫הטעם שתקנו לברך "בורא מאורי האש" במוצאי שבת‪ ,‬הוא‪:‬‬
‫לזכר שנברא האור במוצ"ש (בהקשת‬
‫אבנים ע"י אדה"ר)‪.‬‬
‫כיון שהאש נאסרה בשבת והותרה‬
‫במוצ"ש‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪306‬‬
‫בסעודה שלישית‪:‬‬
‫נשים חייבות כאנשים‪.‬‬
‫נשים אינן חייבות מעיקר הדין‪ ,‬אולם כך‬
‫הוא המנהג‪.‬‬
‫נשים אינן חייבות כלל‪ ,‬אולם הרוצה‬
‫להחמיר על עצמה‪ ,‬תבוא עליה ברכה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2771‬‬
‫אדם שאין לו נר להבדלה במוצאי שבת‪ ,‬האם עליו לעשות‬
‫מאמצים והשתדלות כדי להשיגו?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2770‬‬
‫אדם שאין לו בשמים במוצאי שבת‪ ,‬האם עליו לעשות‬
‫מאמצים והשתדלות כדי להשיגם?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2024‬‬
‫סוכה הבנויה בסמיכות לבית ואוויר החצר מפסיק בניהם ‪-‬‬
‫דינה לענין קידוש במקום סעודה הוא‪:‬‬
‫כמו מפינה לפינה באותו חדר‪.‬‬
‫כמו מחדר לחדר באותו בית‪.‬‬
‫כמו מבית לבית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2766‬‬
‫איש שיצא כבר ידי חובת הבדלה ורצונו להבדיל שוב עבור‬
‫נשים‪ ,‬האם יכול לעשות כן?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2017‬‬
‫קידש בחדר אחד ואח"כ התחשק לו לעבור לחדר אחר‬
‫(באותו בית) ולסעוד שם‪ ,‬האם יצא ידי חובת קידוש?‬
‫יצא ידי חובה‪.‬‬
‫לא יצא ידי חובה‪.‬‬
‫לכתחילה‪ ,‬אין לעשות כן‪ ,‬אבל בדיעבד‬
‫יצא י"ח‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪298‬‬
‫במנין אקראי אין לומר‪:‬‬
‫ויכולו‪.‬‬
‫מזמור לדוד‪.‬‬
‫ברכה מעין שבע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2018‬‬
‫קידש בחדר אחד וסעד בחדר אחר (באותו בית)‪ ,‬והיה‬
‫בדעתו מתחילה (בשעת הקידוש) לכך ‪ -‬האם יצא ידי חובת‬
‫קידוש?‬
‫יצא ידי חובה‪.‬‬
‫לא יצא ידי חובה‪.‬‬
‫לכתחילה אין לעשות כן‪ ,‬אבל בדיעבד יצא ‪3‬‬
‫ידי חובה‪.‬‬
‫‪1034‬‬
‫התורה אמרה "והגדת לבנך ביום ההוא"‪ .‬ולכן מצוה למהר‬
‫ולהתחיל הסדר בשביל התינוקות ‪ .‬לפי זה‪:‬‬
‫יכל להתחיל הקידוש בזמן שהוסיף מן‬
‫החול על הקודש משמע קודם החשיבה‪.‬‬
‫צריך להיזהר שלא לקדש על היין אלא‬
‫בלילה ממש‪.‬‬
‫צריך לקדש רק בזמן שהכול מוכן מבעוד‬
‫יום‪.‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות שבת‬
‫‪2‬‬
‫עמוד ‪ 201‬מ‪331 -‬‬
‫‪2184‬‬
‫הפתגם "אמר הקב"ה‪ :‬לוו עלי (להוצאות שבת) ואני פורע"‬
‫נאמר על מי ש‪:‬‬
‫אין לו חפצים למשכן‬
‫יש לו חפצים למשכן‬
‫דרכו ליטול מקופת צדקה‬
‫‪2‬‬
‫‪297‬‬
‫לאחר תפילת ערבית של שבת חוזרים ואומרים "ויכולו"‪:‬‬
‫כדי לאפשר לומר זאת למי ששכח לומר‬
‫בתפילה עצמה‪.‬‬
‫משום שאמירת "ויכולו" נחשבת לעדות ‪-‬‬
‫שהיא לפחות ע"י שנים‪ .‬כלומר‪ :‬יש בה‬
‫שתי אמירות‪.‬‬
‫משום שלפעמים חל יו"ט בשבת‪ ,‬ואז‬
‫מתפללים תפילה לג' רגלים שאין בה‬
‫"ויכולו"‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2182‬‬
‫האם יש חיוב לאכול בשר ולשתות יין בשבת?‬
‫חיוב גמור מהתורה‬
‫אין חיוב‪ ,‬רק בגלל שרוב בני אדם‬
‫מתענגים מהם‬
‫מנהג נאה‬
‫‪2‬‬
‫‪2199‬‬
‫האם יש תשלומין לתפילת מוסף(למי ששגג ולא התפלל)?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מעיקר הדין כן אבל נוהגים שלא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2194‬‬
‫האם ילד יכול להוציא אשה בקידוש?‬
‫כן‪.‬‬
‫בשעת הדחק‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪299‬‬
‫להלכה ‪ -‬כאשר כבו הנרות ואי אפשר לאכול בחושך‪:‬‬
‫מותר לומר לנכרי להדליק את הנרות‪,‬‬
‫משום שאמירה לנכרי היא שבות בלבד‪,‬‬
‫ולא גזרו על כך במקום מצוה‪.‬‬
‫אסור לומר לו‪ ,‬משום שהנכרי נחשב‬
‫לשלוחו שהוא כמותו‪ ,‬ולישראל הדבר‬
‫אסור גם במקום מצוה‪.‬‬
‫לדעות מסוימות הדבר מותר‪ ,‬אולם אין‬
‫להקל בכך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2244‬‬
‫התקנה המקורית של ההבדלה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה‬
‫היא‪:‬‬
‫בתפילה‬
‫על הכוס‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪1‬‬
‫‪2238‬‬
‫האם מותר לטעום בין שחרית למוסף?‬
‫אסור‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫מותר ובלבד שיקדש מקודם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2761‬‬
‫בהבדלה של מוצאי שבת אם לא אמר את הפסוקים "הנה‬
‫קל ישועתי" וגו'‪" ,‬ליהודים היתה אורה ושמחה" וגו' ‪ -‬האם‬
‫יצא ידי חובתו?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2245‬‬
‫כדי לציין את ליווי השבת לאחר שיצאה "כדרך שמלוין את‬
‫המלך אחר שיצא מן העיר" ‪ -‬נוהגין‪:‬‬
‫להרבות נרות במוצאי שבת יותר מאשר‬
‫לילות החול‬
‫לומר פיוטים וזמירות‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪2757‬‬
‫מהו האופן המומלץ מי יתעסק בתיקון הפתילות והנרות?‬
‫האישה‪.‬‬
‫האיש‪.‬‬
‫מי שירצה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2765‬‬
‫מי שאין לו יין בביתו‪ ,‬האם יכול להבדיל על משקה שהוא‬
‫חמר מדינה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יכול‪ ,‬אבל מצוה מן המובחר להבדיל על‬
‫היין‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2240‬‬
‫טעה והתפלל מוסף לפני שחרית האם יצא ידי חובתו?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫מעיקר הדין יצא אבל נוהגים לחזור‬
‫ולהתפלל‬
‫‪1‬‬
‫‪2186‬‬
‫כמה מפות ראוי לשים על השלחן (תחת החלות) לכבוד‬
‫שבת?‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2191‬‬
‫כדי לא להגביר את "מזל מאדים"‪ ,‬יש מנהג להמנע מלקדש‪:‬‬
‫על יין אדום‪..‬‬
‫בשעה השביעית‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2193‬‬
‫אדם שיש לו כוס יין אחת בלבד ויכול ליעדה לקידוש של ליל‬
‫יו"ט או ליל שבת ‪ -‬מה עדיף?‬
‫ליל יו"ט‪.‬‬
‫ליל שבת‪.‬‬
‫לא משנה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות שבת‬
‫עמוד ‪ 202‬מ‪331 -‬‬
‫‪2759‬‬
‫סמני את המשפט הנכון בנוגע לסדר הברכות בהבדלה של‬
‫מוצ"ש‪:‬‬
‫יין בשמים נר הבדלה‪.‬‬
‫בשמים יין נר הבדלה‪.‬‬
‫יין נר בשמים הבדלה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪295‬‬
‫מי שטעה והתחיל בתפילת מוסף ברכות אמצעיות של חול‪:‬‬
‫מסיים את הברכה וממשיך בברכות‬
‫אמצעיות של מוסף‪.‬‬
‫מפסיק מיד ומתחיל ברכות אמצעיות של‬
‫מוסף‪.‬‬
‫מסיים את הברכה וחוזר לראש התפילה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2767‬‬
‫לדברי האומרים שעיקר הבדלה הוא מן התורה ‪ -‬מה דין‬
‫נשים לענין החיוב בהבדלה?‬
‫חייבות‪.‬‬
‫פטורות‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2768‬‬
‫לדברי האומרים שעיקר הבדלה היא מדברי סופרים ‪ -‬מה דין חייבות‪.‬‬
‫נשים לענין החיוב בהבדלה?‬
‫פטורות‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2246‬‬
‫מתי הזמן הנכון לקיפול הטלית של שבת (לדעת‬
‫"המדקדקין")?‬
‫לאחר תפילת מוסף‬
‫לאחר תפילת מנחה‬
‫במוצאי שבת‬
‫‪3‬‬
‫‪2239‬‬
‫מה דין הרוצה לאכול פירות בין שחרית למוסף‪:‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מותר בלי הגבלה‪.‬‬
‫מותר רק עד כביצה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2242‬‬
‫מספר הכוכבים הקובע את יציאת השבת‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2243‬‬
‫שיעור ההוספה מחול על הקודש במוצ"ש הוא שהכוכבים‬
‫הנראים ברקיע יהיו‪:‬‬
‫רצופים במקום אחד‬
‫מפוזרים‬
‫לא משנה‬
‫‪1‬‬
‫‪2241‬‬
‫עיקר יציאת השבת הוא כשיוצאים כוכבים‪:‬‬
‫קטנים‬
‫גדולים‬
‫בינונים‬
‫‪1‬‬
‫‪293‬‬
‫החובה ללבוש בגדים נאים מיוחדים לשבת‪ ,‬נלמדת מן‬
‫הכתוב‪:‬‬
‫"וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד"‪.‬‬
‫"וכבדתו מעשות דרכך"‪.‬‬
‫"אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי‬
‫ארץ"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2198‬‬
‫מי שאכל הרבה תבשילים מה' מיני דגן ושבע מהם‪ ,‬האם יצא יצא‪ ,‬אבל נוהגים להדר לאכול דווקא פת‪.‬‬
‫ידי חובת סעודת שבת?‬
‫יצא ידי חובתו‪.‬‬
‫לא יצא ידי חובתו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2185‬‬
‫מי שיש לו חפצים שיכול למשכנם‪ ,‬האם הוא חייב ללוות‬
‫ולמשכן את חפציו לצורך הוצאות שבת?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫מחלוקת‬
‫‪1‬‬
‫‪2189‬‬
‫איזה איזכור של בע"ח מצינו בהלכה בנוגע לכבוד שבת?‬
‫להכין אוכל מתאים לבע"ח לכבוד שבת‬
‫לפנות קורי עכביש מהבית‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪2‬‬
‫‪2188‬‬
‫מדוע יש נוהגין לשים ‪ 2‬מפות על השלחן לכבוד שבת?‬
‫שכשמנערים את הפירורים לא ישאר‬
‫השלחן מגולה‪.‬‬
‫כנגד זכור ושמור‪.‬‬
‫כי כל עניני השבת הם כפולים (‪ 2‬נרות‪,‬‬
‫לחם משנה)‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2183‬‬
‫מהו הגדר של מצות "עונג שבת"?‬
‫בכל מקום יש לענגו במה שנחשב‬
‫בעיניהם עונג‬
‫בשר ודגים‬
‫לחם משנה‬
‫‪1‬‬
‫‪2195‬‬
‫מהו גודל הפרוסה שיש לבצוע מ"לחם משנה" בסעודת‬
‫שבת?‬
‫גדולה‪ ,‬שתספיק לכל הסעודה‪.‬‬
‫קטנה‪ ,‬שלא יראה כרעבתן‪.‬‬
‫בינונית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2190‬‬
‫מהו הזמן המשובח להתרחץ לכבוד שבת?‬
‫מוקדם ככל האפשר‪.‬‬
‫מאוחר ככל האפשר‪.‬‬
‫סמוך לערב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות שבת‬
‫עמוד ‪ 203‬מ‪331 -‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪3611‬‬
‫הבדלה על משקה מדינה‪:‬‬
‫מבדילין כשאין יין בבית‪.‬‬
‫מבדילין כשאין יין בשכונה‪.‬‬
‫אין מבדילין בכל מקרה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2236‬‬
‫תספורת השער היא חלק ממצוות‪:‬‬
‫עונג שבת‬
‫כבוד שבת‬
‫קדושת שבת‬
‫‪2‬‬
‫‪3606‬‬
‫הש"ץ שמבדיל בבית הכנסת ונותן לתינוקות לשתות מן היין‪:‬‬
‫יוצאים ידי חובת הבדלה‪.‬‬
‫אין יוצאים ידי חובת הבדלה‪.‬‬
‫מחלוקת הפוסקים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3598‬‬
‫זמן סעודה שלישית‪:‬‬
‫מחצות היום‪.‬‬
‫משש שעות ומחצה‪.‬‬
‫מפלג המנחה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2745‬‬
‫האם לאישה המדלקת נר שבת מותר לכבות את הגפרור‬
‫לאחר גמר ההדלקה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת והמנהג להחמיר‬
‫ולהשליכו לארץ ולא לכבותו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2750‬‬
‫הטעם שהוזכר לחיוב נר שבת הוא‪:‬‬
‫משום שלום בית שלא יכשל בעץ או באבן‪ .‬משום שלום בית שמצטערים בני הבית‬
‫לשבת בחושך‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3593‬‬
‫המאחר תפילת מוסף לאחר שבע שעות זמניות‪:‬‬
‫נקרא רשע‪.‬‬
‫נקרא עבריין‪.‬‬
‫נקרא פושע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2735‬‬
‫אדם שמתארח בשבת חוץ לביתו ואוכל משלו‪ ,‬ואין לו שם‬
‫חדר פרטי לשימושו אלא בעל הבית משתמש שם ג"כ‬
‫ומדליק שם נר שבת‪ ,‬ואשתו מדליקה נר שבת בביתו ‪ -‬האם‬
‫הוא חייב להדליק נר שבת בעצמו?‬
‫חייב להדליק בברכה‪.‬‬
‫חייב להדליק בלי ברכה‪.‬‬
‫אינו חייב להדליק‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3608‬‬
‫באיזה שלב בהבדלה נוהגין לשפוך מהיין על הארץ?‬
‫לשפוך מן הכוס שכבר נתמלא בו‪.‬‬
‫כשממלא את הכוס על גדותיו‪.‬‬
‫אחר הבדלה ולפני השתיה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪301‬‬
‫חובת נשים בקידוש היא‪:‬‬
‫מדרבנן‪.‬‬
‫מדאורייתא‪.‬‬
‫מדרבנן‪ ,‬אולם הם מצאו לכך אסמכתא מן‬
‫התורה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2751‬‬
‫אדם שאין לו כסף לקנות הכל וחייב לבחור בין נר שבת‬
‫למאכלי שבת ‪ -‬מה קודם?‬
‫נר שבת‪.‬‬
‫מאכלי שבת‪.‬‬
‫איזה שירצה יקדים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2753‬‬
‫אדם שאין לו כסף לקנות הכל וחייב לבחור בין נר שבת ליין‬
‫לקידוש ‪ -‬מה קודם?‬
‫נר‪.‬‬
‫יין‪.‬‬
‫איזה שירצה יקדים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2752‬‬
‫אדם שאין לו כסף לקנות הכל וחייב לבחור בין נר שבת לפת‬
‫לשבת ‪ -‬מה קודם?‬
‫נר‪.‬‬
‫פת‪.‬‬
‫איזה שירצה יקדים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2743‬‬
‫אם האישה המדליקה נרות שבת‪ ,‬מתנה תנאי שאינה רוצה‬
‫לקבל את השבת מיד בהדלקתה ‪ -‬האם מועיל לה תנאי זה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪ ,‬ולכן תעשה זאת רק‬
‫באופן חד פעמי אם יש איזה אילוץ מיוחד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות שבת‬
‫עמוד ‪ 204‬מ‪331 -‬‬
‫‪2734‬‬
‫אדם שמתארח בשבת חוץ לביתו ואוכל משלו (אינו סמוך על‬
‫שלחן בעל הבית)‪ ,‬ואין לו שם חדר פרטי לשימושו אלא בעל‬
‫הבית משתמש שם ג"כ ומדליק שם נר שבת‪ ,‬ואילו בביתו אין‬
‫מדליקין עליו נר שבת ‪ -‬מה דינו לעניין מצוות נר שבת?‬
‫חייב להדליק נר שבת בברכה‪.‬‬
‫חייב להדליק נר שבת בלי ברכה‪.‬‬
‫חייב להשתתף בהדלקתו של בעל הבית‬
‫ע"י שיתן לו פרוטה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2748‬‬
‫אישה ששכחה כמה פעמים להדליק נר שבת ‪ -‬מה עליה‬
‫לעשות?‬
‫להוסיף נר אחד על מה שהיתה רגילה‬
‫להדליק‪.‬‬
‫להוסיף נר אחד נוסף עבור כל פעם‬
‫ששכחה‪.‬‬
‫להוסיף שני נרות נוספים עבור כל פעם‬
‫ששכחה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2738‬‬
‫אם הדליקו נר שבת זמן רב מידי קודם השקיעה ולא באופן‬
‫שההלכה דורשת‪ ,‬מה דינו?‬
‫צריך לכבותו ולחזור ולהדליקו כדין‪.‬‬
‫בדיעבד עלתה לו ההדלקה אם היא‬
‫נעשתה בזמן המנחה אך לא קודם לכן‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2733‬‬
‫אדם שמתארח בשבת חוץ לביתו והוא סמוך על שולחן בעל‬
‫הבית‪ ,‬האם עליו להדליק נר שבת בעצמו או להשתתף עם‬
‫בעל הבית בפרוטה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3612‬‬
‫מדוע הגבר לא יוצא ידי חובה בהבדלה מאישה?‬
‫מסיבת צניעות‪.‬‬
‫מכיוון שהגבר חייב מן התורה והאישה‬
‫מדרבנן‪.‬‬
‫מכיוון שישנה מחלוקת אם האישה חייבת‬
‫בהבדלה‬
‫‪3‬‬
‫‪3615‬‬
‫האם מותר לנשים לעשות מלאכות קלות לפני שמבדילות?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור וצריך למחות בידן‪.‬‬
‫אסור ואין צורך למחות בידן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3614‬‬
‫היה יושב ושותה בשבת מבעוד יום‪:‬‬
‫כשמגיע בין השמשות צריך להפסיק‪.‬‬
‫כשמגיע לילה ודאי צריך להפסיק‪.‬‬
‫אין צורך להפסיק בכלל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3605‬‬
‫האם יש לומר תפילת ויהי נועם במוצאי שבת בעמידה?‬
‫בעמידה‪.‬‬
‫בישיבה‪.‬‬
‫יש נוהגים לומר בעמידה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3604‬‬
‫מי ששכח או נאנס ולא התפלל ערבית במוצאי שבת ומתפלל‬
‫שחרית שתיים‪ ,‬באיזה תפילה צריך להזכיר הבדלה?‬
‫בתפילה הראשונה‪.‬‬
‫בתפילת התשלומים השניה‪.‬‬
‫אינו צריך להזכיר הבדלה בשניהם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2019‬‬
‫קידש בבית ואח"כ התחשק לו לעבור לעליה (באותו בית)‬
‫ולסעוד שם ‪ -‬האם יצא ידי חובת קידוש?\‬
‫יצא ידי חובה‪.‬‬
‫לא יצא ידי חובה‪.‬‬
‫לכתחילה‪ ,‬אין לעשות כן‪ ,‬אבל בדיעבד‬
‫יצא ידי חובה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3617‬‬
‫סעודת מלווה מלכה‪:‬‬
‫חובה‪.‬‬
‫מנהג‪.‬‬
‫מצווה מן המובחר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2747‬‬
‫נוסף לשני נרות שמדליקים לכבוד שבת האם יש מצוה‬
‫להרבות באור מעבר לזה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪305‬‬
‫המקור לאכילת ‪ 3‬סעודות בשבת‪ ,‬הוא‪:‬‬
‫תקנת אנשי כנסת הגדולה‪.‬‬
‫מכך שהמילה "היום" נזכרת ‪ 3‬פעמים‬
‫בפרשת אכילת המן בשבת‪.‬‬
‫שנאמר "וקראת לשבת עונג"‪ .‬ודרשו‬
‫חכמים‪ ,‬שיש לענגו בכניסתו‪ ,‬בסעודת‬
‫היום‪ ,‬וביציאתו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2235‬‬
‫רחיצת הגוף בחמין היא חלק ממצוות‪:‬‬
‫עונג שבת‬
‫כבוד שבת‬
‫קדושת שבת‬
‫‪2‬‬
‫‪3599‬‬
‫אכילת סעודה שלישית במזונות‪:‬‬
‫יצא‪.‬‬
‫לא יצא‪.‬‬
‫כשאי אפשר כלל בלחם יצא ידי חובתו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3607‬‬
‫נוהגים לומר קודם הבדלה "הנה א‪-‬ל ישועתי אבטח" ‪ -‬האם‬
‫זו חובה?‬
‫חובה מן הדין‪.‬‬
‫מנהג שנהגו‪.‬‬
‫אומרים לסימן טוב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות שבת‬
‫עמוד ‪ 205‬מ‪331 -‬‬
‫‪3601‬‬
‫נוהגין לומר הפסוק ואני תפילתי‪:‬‬
‫בשבת במנחה‪.‬‬
‫בשבת יו"ט במנחה‪.‬‬
‫בשבת ובחול במנחה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4099‬‬
‫שלא להסתפר בראש חודש אפילו חל בערב שבת‪ ,‬בגלל‪:‬‬
‫אזהרת ר' יהודה החסיד‬
‫סכנה‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪2736‬‬
‫באיזה אופן אפשר להדליק נר שבת זמן רב קודם השקיעה?‬
‫אם מקבל על עצמו את השבת סמוך‬
‫להדלקה‪.‬‬
‫אם זה מפלג המנחה ואילך‪.‬‬
‫צריך להיות קיום שני התנאים ביחד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2206‬‬
‫הטעם שאומרים "ויהי נועם" אחרי שמו"ע של ערבית במוצ"ש ברך משה את ישראל כשסיימו את‬
‫מלאכת המשכן‬
‫הוא "לפי שהוא מזמור של ברכה" שבו‪:‬‬
‫ברך דוד את ישראל כשתכננו את בניית‬
‫המקדש‬
‫ברך שלמה את ישראל כשסיימו את בניית ‪1‬‬
‫המקדש‬
‫‪2203‬‬
‫הטעם שההבדלה שבתפילה נתקנה בברכת "חונן הדעת"‬
‫דווקא‪ ,‬הוא מפני ש‪:‬‬
‫ההבדלה בין קדש לחול היא חכמה‬
‫אסור לתבוע צרכיו בתפלה במוצאי שבת‬
‫קודם שיבדיל‬
‫שתי התשובות נכונות‬
‫‪3‬‬
‫‪3603‬‬
‫הנוהג בזמן יציאת השבת‪:‬‬
‫בראיית ‪ 3‬כוכבים בינוניים‪.‬‬
‫בראיית ‪ 3‬כוכבים קטנים‪.‬‬
‫בראיית ‪ 3‬כוכבים גדולים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2754‬‬
‫בעקרון‪ ,‬מצוות נר שבת מוטלת על‪:‬‬
‫אנשים‪.‬‬
‫נשים‪.‬‬
‫אנשים ונשים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2255‬‬
‫האם אפשר לקיים את מצות הסעודה בליל שבת במיני‬
‫מזונות?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫אפשר‪ ,‬אבל נוהגים להחמיר‬
‫‪2‬‬
‫‪2254‬‬
‫האם אפשר לקיים את מצוות הסעודה בליל שבת בפירות?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫אפשר‪ ,‬אבל נוהגים להחמיר‬
‫‪2‬‬
‫‪2755‬‬
‫בעל שרוצה להדליק נר שבת בעצמו ושאשתו לא תדליק אלא כן‪.‬‬
‫תצא ידי חובתה ממנו ‪ -‬האם יכול לעשות כן?‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3602‬‬
‫איזה צדיקים נפטרו בזמן מנחה בשבת?‬
‫אברהם‪ ,‬יצחק ויעקב‪.‬‬
‫אהרון‪ ,‬פנחס ואליהו הנביא‪.‬‬
‫יוסף‪ ,‬משה ודוד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2257‬‬
‫אדם שאכל הרבה פירות (עד כדי שביעה) לאחר הקידוש‪-‬‬
‫האם יצא בזה ידי "קידוש במקום סעודה"?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪3616‬‬
‫אמירת זמירות ופיוטים במוצאי שבת‪:‬‬
‫חיוב מן הדין‪.‬‬
‫מנהג‪.‬‬
‫מחלוקת אם זה חיוב או מנהג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3600‬‬
‫נשים בסעודה שלישית‪:‬‬
‫חייבות‪.‬‬
‫פטורות‪.‬‬
‫בשעת הדחק פטורות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2204‬‬
‫כשעלו ישראל מן הגולה בימי עזרא היו במצב של‪:‬‬
‫עשירות‬
‫עניות‬
‫בינוניות רגילה‬
‫‪2‬‬
‫‪2744‬‬
‫מתי חלה השבת על האישה המדליקה נרות?‬
‫בהדלקת הנר הראשון‪.‬‬
‫לאחר הדלקת כל הנרות שבדעתה‬
‫להדליק‪.‬‬
‫לאחר אמירת הברכה הנאמרת לאחר‬
‫הדלקת כל הנרות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2756‬‬
‫מהו האופו המומלץ‪ :‬בשאר חדרים שאינם חדר האכילה מי‬
‫מדליק בהם?‬
‫האיש‪.‬‬
‫האישה‪.‬‬
‫מי שירצה ידליק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3595‬‬
‫האם מותר לטעום מאכלים קודם קידוש ביום?‬
‫אסור‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫בשעת הדחק מותר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2202‬‬
‫איזו הסתייגות ישנה בענין ביקור חולים בשבת?‬
‫לא לגרום לצער ולבכי (אלא רק עדוד‬
‫החולה והרחבת דעתו)‬
‫לא להמנע מביקור בחול וללכת רק בשבת שתי התשובות נכונות‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות שבת‬
‫‪3‬‬
‫עמוד ‪ 206‬מ‪331 -‬‬
‫‪2749‬‬
‫מהו המשפט הנכון‪:‬‬
‫יכולין להוסיף על דבר המכוון כנגד דבר‬
‫אחר‪ ,‬רק שלא פחות‪.‬‬
‫יכולין להוסיף על דבר המכוון כנגד דבר‬
‫אחר וגם לפחות‪.‬‬
‫אין להוסיף על דבר המכוון כנגד דבר אחר ‪1‬‬
‫כי החשבון צריך להישמר במדויק‪.‬‬
‫‪2737‬‬
‫מתי הוא זמן "פלג המנחה"?‬
‫שעה קודם הלילה‪.‬‬
‫שעה ורבע זמניות קודם הלילה‪.‬‬
‫שעה ורבע קבועה קודם הלילה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3609‬‬
‫להטעים מכוס של הבדלה לשומעים‪:‬‬
‫מצוה מן המובחר‪.‬‬
‫מנהג טוב‪.‬‬
‫אין צורך בזה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3613‬‬
‫לטעום ממאכלים לפני הבדלה‪:‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת הפוסקים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2021‬‬
‫קידש בפינה פלונית בחדר ואחר כך סעד בזוית אחרת של‬
‫אותו חדר האם יצא ידי חובת קידוש?‬
‫ייוצא ידי חובה מלכתחילה‪.‬‬
‫לא יוצא ידי חובה לכתחילה‪.‬‬
‫לכתחילה אין לעשות כן‪ ,‬אבל בדיעבד יצא ‪1‬‬
‫ידי חובתו‪.‬‬
‫‪2020‬‬
‫קידש בפינה פלונית בחדר ואח"כ התחשק לא לסעוד בזוית‬
‫אחרת של אותו חדר‪ .‬האם יצא ידי חובת קידוש?‬
‫יצא ידי חובה‪.‬‬
‫לא יצא ידי חובה‪.‬‬
‫לכתחילה אין לעשות כן‪ ,‬אבל בדיעבד יצא ‪3‬‬
‫ידי חובה‪.‬‬
‫‪3594‬‬
‫מהו השיעור המקסימלי של פת שמותר לאכול קודם מוסף?‬
‫כזית‪.‬‬
‫כביצה‪.‬‬
‫כגרוגרת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2205‬‬
‫על איזו תקנה של חז"ל השפיעו תנודות כלכליות (עשירות‬
‫ועניות) של עם ישראל (וחז"ל שינו את תקנתם על פי‬
‫התנודות הללו)?‬
‫הבדלה‬
‫קידוש‬
‫לחם משנה‬
‫‪1‬‬
‫‪2253‬‬
‫מה יש לאכול כדי לקיים מצות סעודה בשבת?‬
‫פירות או יין‬
‫מזונות‬
‫פת‬
‫‪3‬‬
‫‪2200‬‬
‫מה דין בביקור חולים בשבת?‬
‫מותר ברווח‬
‫מותר בקושי רק אם אין אפשרות לבקר‬
‫בחול‬
‫אסור‬
‫‪2‬‬
‫‪2201‬‬
‫מה דין הרוצה לאכול פת בין שחרית למוסף?‬
‫אסור‬
‫מותר‬
‫מותר רק עד כביצה‬
‫‪3‬‬
‫‪2256‬‬
‫ממה צ"ל ה"כזית" שיש לאוכלו אחר הקידוש כדי לקיים‬
‫"קידוש במקום סעודה"?‬
‫פת‬
‫פת או מזונות‬
‫מזונות‬
‫‪2‬‬
‫‪302‬‬
‫למרות ש"ויכולו" כבר נאמר בתפילת ערבית‪ ,‬יש לשוב‬
‫ולאומרו בקידוש‪:‬‬
‫משום שיש לסמוך אמירת עדות לקידוש‬
‫היום‪.‬‬
‫משום מי ששכח לאומרו בתפילה‪ .‬ולא‬
‫חילקו בין מי ששכח למי שכבר אמרו‪.‬‬
‫כדי להוציא את בני ביתו שעדיין לא‬
‫אמרוהו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2746‬‬
‫עיקר מצוות נר שבת הוא בנר‪:‬‬
‫שאוכל אצלו‪.‬‬
‫שישן אצלו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3610‬‬
‫האם מבדילין על הפת?‬
‫כשאין יין‪.‬‬
‫כשהיין מזיק לו‪.‬‬
‫אין מבדילין על הפת בכל מקרה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3597‬‬
‫כשהאדם שבע‪ ,‬מהו השיעור שצריכים לאכול בשלוש סעודות כזית‪.‬‬
‫שבת?‬
‫כביצה‪.‬‬
‫מעט יותר מכביצה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2237‬‬
‫קציצת הצפרניים היא חלק ממצוות‪:‬‬
‫עונג שבת‬
‫כבוד שבת‬
‫קדושת שבת‬
‫‪2‬‬
‫‪3596‬‬
‫כשאין על מה לקדש בליל שבת עד מתי יש להמתין ולא‬
‫לטעום משאר המאכלים?‬
‫עד שליש הלילה‪.‬‬
‫עד חצות‪.‬‬
‫עד עמוד השחר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות שבת‬
‫עמוד ‪ 207‬מ‪331 -‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪287‬‬
‫עליית הנשמה מתבצעת‪:‬‬
‫בכל יום בשעת התפילות‪.‬‬
‫בשעת השינה‪.‬‬
‫ברעווא דרעוין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪309‬‬
‫נשים חייבות בהבדלה‪:‬‬
‫מן התורה‪.‬‬
‫מדרבנן‪.‬‬
‫יש בכך מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5267‬‬
‫"רהב הם שבת" ‪ -‬תיבת "שבת" היא מלשון‪:‬‬
‫בטלה (ע"ד שביתה מעבודה)‪.‬‬
‫ישיבה‪.‬‬
‫כוכבי שבת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪308‬‬
‫כאשר חל יו"ט בערב שבת‪ ,‬במוצאי שבת שלפני כן‪:‬‬
‫אין אומרים "ויהי נועם"‪.‬‬
‫אומרים "ויהי נועם"‪.‬‬
‫יש בכך מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2207‬‬
‫אדם שאינו יכול לרחוץ את כל גופו בחמין לכבוד שבת‬
‫ירחץ לפחות את פניו ידיו ורגליו‬
‫ירחץ לפחות את פניו‬
‫ירחץ לפחות את פניו וידיו‬
‫‪1‬‬
‫‪2212‬‬
‫באיזה זמן יש לאדם להיות לבוש בבגדי שבת?‬
‫בליל שבת‬
‫ביום שבת (כבוד יום עדיף)‬
‫מלפני כניסת השבת עד אחרי הבדלה‬
‫‪3‬‬
‫‪283‬‬
‫העומד בפסוקי דזמרה ושמע קדושה‪:‬‬
‫מפסיק רק לאמירת "קדוש"‪" ,‬ברוך"‬
‫ו"ימלוך"‪.‬‬
‫מפסיק לאמירת כולה‪.‬‬
‫אינו מפסיק כלל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2023‬‬
‫סוכה הבנויה בבית ומחיצות הבית מפסיקות בין חלל הסוכה‬
‫לחלל הבית ‪ -‬דינה לענין קידוש במקום סעודה הוא‪:‬‬
‫כמו מפינה לפינה באותו חדר‪.‬‬
‫כמו מחדר לחדר באותו בית‪.‬‬
‫כמו מבית לבית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2575‬‬
‫האם איש יכול לצאת ידי חובה בשמיעת הבדלה מאישה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2022‬‬
‫סוכה הנמצאת בתוך הבית ומחיצותיה מפסיקות בין חלל‬
‫הסוכה לחלל הבית (אבל מחיצות הבית אינן מפסיקות‬
‫בניהם) דינה לענין קידוש במקום סעודה הוא‪:‬‬
‫כמו מפינה לפינה באותו חדר‪.‬‬
‫כמו מחדר לחדר באותו בית‪.‬‬
‫כמו מבית לבית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3622‬‬
‫סוכה בתוך הבית ‪ -‬מה דינה לגבי קידוש?‬
‫כחצר בפני עצמה‪.‬‬
‫כאותו חדר‪.‬‬
‫כבית אחר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2576‬‬
‫האם נשים יכולות להבדיל לעצמן?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3631‬‬
‫במה יוצאים אכילת סעודות בשבת?‬
‫בכל מיני תבשילין‪.‬‬
‫חייבים לאכול עוגות או לחם‪.‬‬
‫חייבים לסעוד בלחם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2573‬‬
‫האם השבת חלה מיד עם הדלקת נרות?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪ ,‬המנהג הוא שאישה‬
‫המדלקת נרות מקבלת שבת בהדלקתה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3626‬‬
‫באיזה משקה אפשר לצאת קידוש במקום סעודה?‬
‫רביעית מכל מיני משקאות‪.‬‬
‫רביעית יין גם מכוס של קידוש‪.‬‬
‫רביעית יין מלבד כוס של קידוש‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2213‬‬
‫קידש והיה בדעתו שלא לאכול סעודת שבת מיד אחר‬
‫הקידוש אלא לאחר זמן‪ ,‬ואח"כ התחרט ואכל מיד האם‬
‫הקידוש נחשב לו?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫יצא יד"ח רק בעה"ד‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות שבת‬
‫עמוד ‪ 208‬מ‪331 -‬‬
‫‪2214‬‬
‫קידש‪ ,‬והיה בדעתו שלא לאכול סעודת שבת מיד אחר‬
‫הקידוש אלא לאחר זמן‪ ,‬וגם חשב שלא לאכול סעודתו בבית‬
‫שקידש אלא בבית אחר‪ ,‬ואח"כ התחרט ואכל מיד ובאותו‬
‫מקום‪ .‬האם הקידוש נחשב לו?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫‪3563‬‬
‫המקבל שבת מוקדם ‪ -‬האם יכול לומר לחבירו שיעשה‬
‫מלאכה ויהנה ממלאכתו?‬
‫מותר לומר לחברו שיעשה מלאכה ואסור‬
‫להנות מהמלאכה‪.‬‬
‫מותר לומר לחבירו שיעשה מלאכה ומותר אסור בשניהם‪.‬‬
‫להנות מהמלאכה‪.‬‬
‫‪2564‬‬
‫השלימי את המשפט‪" :‬ע"פ ההלכה‪ ,‬במוצאי שבת לפני‬
‫הבדלה על הכוס אסור לאכול או לשתות שום דבר חוץ מ‪...‬‬
‫מים‪.‬‬
‫‪2566‬‬
‫סמני את המשפט שאינו נכון‪:‬‬
‫היה יושב ושותה מבעוד יום צריך להפסיק היה יושב ושותה מבעוד יום אינו צריך‬
‫להפסיק משתייתו כשמגיע זמן חיוב‬
‫משתייתו כשמגיע זמן חיוב הבדלה‪.‬‬
‫הבדלה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יין‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫היה יושב ואוכל מבעוד יום אינו צריך‬
‫להפסיק מאכילתו כשמגיע זמן חיוב‬
‫הבדלה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2216‬‬
‫קידש והיה בדעתו לאכול מיד‪ ,‬ואח"כ ארע לו איזה אונס ולא‬
‫אכל עד לאחר זמן (ולא יצא ממקומו בינתיים)‪ .‬האם הקידוש‬
‫נחשב לו?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫יצא יד"ח רק בשעה"ד‬
‫‪1‬‬
‫‪3619‬‬
‫מה אסור לאכול ולשתות לפני קידוש של לילה?‬
‫סעודה קבועה‪.‬‬
‫סעודת עראי‪.‬‬
‫אסור לטעום אפילו מים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3628‬‬
‫מהיכן נלמד אכילת שלוש סעודות בשבת?‬
‫מהתורה‪.‬‬
‫מהנביאים‪.‬‬
‫מהכתובים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2215‬‬
‫קידש‪ ,‬והיה בדעתו שלא לאכול סעודת שבת מיד אחר‬
‫הקידוש אלא לאחר זמן וכך עשה‪ .‬האם הקידוש נחשב לו?‬
‫כן‬
‫לא‬
‫יצא יד"ח רק בשעה"ד‬
‫‪2‬‬
‫‪3625‬‬
‫מהו השיעור של אכילת סעודה לאחר קידוש?‬
‫שיעור כגרוגרת‪.‬‬
‫כביצה‪.‬‬
‫כזית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3621‬‬
‫מהו הפירוש קידוש במקום סעודה?‬
‫לסעוד באותו מקום‪.‬‬
‫לסעוד מיד אחרי הקידוש‪.‬‬
‫תשובות א'‪ ,‬ב' נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3624‬‬
‫מי שכבר קידש לעצמו‪ ,‬האם יכול לחזור ולקדש לאחרים?‬
‫אינו יכול לקדש באף מקרה‪.‬‬
‫מקדש לאחרים לכתחילה‪.‬‬
‫אין לו לקדש לאחרים לכתחילה‪ ,‬בדיעבד‬
‫אפשר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3618‬‬
‫חיוב נשים בקידוש בליל שבת‪:‬‬
‫מהתורה‪.‬‬
‫מדרבנן‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3569‬‬
‫הקידוש ביום טוב‪:‬‬
‫מדרבנן‪.‬‬
‫מהתורה‪.‬‬
‫מנהג‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪311‬‬
‫ניתן לצאת ידי חובת סעודת "מלוה מלכה" גם באכילת‪:‬‬
‫ה' מיני דגן‪.‬‬
‫פירות מז' המינים‪.‬‬
‫פירות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3564‬‬
‫בקבלת שבת מבעוד יום‪ ,‬האם אפשר גם לקיים סעודת ליל‬
‫שבת מבעוד יום?‬
‫אפשר‪.‬‬
‫אי אפשר‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2567‬‬
‫בזמן בין השמשות (לפני שהבדיל על הכוס) האם מותר‬
‫להתחיל לאכול או לשתות?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫פירות‪.‬‬
‫יצא יד"ח רק בשעה"ד‬
‫‪1‬‬
‫הלכות שבת‬
‫עמוד ‪ 209‬מ‪331 -‬‬
‫‪2569‬‬
‫ביום טוב מברכין על הדלקת הנרות‪:‬‬
‫לפני ההדלקה‪.‬‬
‫לאחר ההדלקה‪.‬‬
‫לא משנה‪.‬‬
‫‪310‬‬
‫הטעם לברכת "בורא מאורי האש" היא‪:‬‬
‫כדי להשלים מאה ברכות (החסרות‬
‫בשבת בגלל תפילות העמידה הקצרות)‪.‬‬
‫בגלל סילוקה של הנשמה יתירה הדומה‬
‫לאש‪.‬‬
‫בגלל בריאתה של האש לראשונה במוצאי ‪3‬‬
‫שבת‪.‬‬
‫‪2571‬‬
‫אדם שמתארח בשבת חוץ לביתו ויש לו שם חדר לשימושו‬
‫הפרטי בלבד‪ ,‬ואשתו מדליקה נר שבת בביתו ‪ -‬האם הוא‬
‫חייב להדליק נר שבת בחדרו‪ ,‬או שהוא יכול לסמוך על מה‬
‫שאשתו מדליקה בביתו?‬
‫חייב להדליק בחדרו בברכה‪.‬‬
‫חייב להדליק בחדרו בלי ברכה‪.‬‬
‫אינו חייב להדליק בחדרו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2572‬‬
‫אישה שהדליקה נרות שבת‪ ,‬האם חלה השבת על שאר בני‬
‫הבית?‬
‫לא‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת מעיקר הדין‪ ,‬והמנהג‬
‫להחמיר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪152‬‬
‫"הקריבהו נא לפחתך"‪ .‬משמעותה של המילה "פחתך" היא‪:‬‬
‫פתח‪.‬‬
‫פחיתות‪.‬‬
‫שר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2251‬‬
‫האם מותר שלא לסעוד סעודת שבת בלילה‪ ,‬אלא לסעוד את‬
‫ג' הסעודות ביום?‬
‫אסור‬
‫מותר‪ ,‬אם יש קצת אונס (ובלבד שיקיים‬
‫קידוש בלילה כדבעי)‬
‫מותר רק באונס גמור (כגון חולה)‬
‫‪2‬‬
‫‪3630‬‬
‫איזו פרוסה יש לבצוע בשבת?‬
‫כימות החול‪.‬‬
‫קצת יותר גדולה מימות החול‪.‬‬
‫פרוסה גדולה שתספיק לו לכל הסעודה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2565‬‬
‫לאכול או לשתות מעט (פחות מכשיעור) קודם הבדלה‬
‫במוצאי שבת‪ ,‬מותר או אסור?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2217‬‬
‫נכרי שהדליק נר בשביל יהודי בשבת‪ ,‬האם מותר ליהודי‬
‫להנות ממלאכה זו בשבת?‬
‫מותר‬
‫אסור‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪3627‬‬
‫האם אפשר לאכול סעודת ליל שבת במקום שאין הנרות‬
‫דולקות?‬
‫במצטער קצת אפשר לאכול‪.‬‬
‫רק במצטער הרבה יכול לאכול‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3629‬‬
‫לחם משנה בסעודות שבת‪:‬‬
‫מנהג טוב‪.‬‬
‫מצווה למהדרין‪.‬‬
‫חובה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3623‬‬
‫קידש ולא אכל עד לאחר זמן‪:‬‬
‫צריך לחזור ולקדש‪.‬‬
‫כשעבר זמן ארוך יחזור ויקדש‪.‬‬
‫בכל מקרה בדיעבד אינו חוזר ומקדש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2210‬‬
‫יש מקפידים שלא ליטול צפרנים ביום ה' מפני‪:‬‬
‫חשש סכנה‬
‫חשש רוח רעה‬
‫שהצפרניים מתחילים לצמוח ביום‬
‫השלישי לקציצתן ולא מתאים שיהי' זה‬
‫בשבת‬
‫‪3‬‬
‫‪3565‬‬
‫מה נהגו לומר בערבית ליל שבת?‬
‫וינוחו בו‪.‬‬
‫וינוחו בה‪.‬‬
‫וינוחו בם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪270‬‬
‫להרהר בדברי תורה לפני נטילת ידים של שחרית‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫אסור בתורה שבכתב ומותר בתורה‬
‫שבע"פ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2570‬‬
‫מדוע נשים נוהגות לשים את ידיהן כנגד הפנים מיד לאחר‬
‫גמר הדלקת הנרות עד לאחר גמר הברכה?‬
‫ע"פ הקבלה‪.‬‬
‫כדי לאחר את קבלת השבת עד לאחר‬
‫גמר הברכה‪.‬‬
‫כדי שהברכה תיחשב עובר לעשייה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3568‬‬
‫מצוות קידוש בכניסת שבת‪:‬‬
‫מן הנביאים‪.‬‬
‫מדרבנן‪.‬‬
‫מהתורה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫הלכות שבת‬
‫‪2‬‬
‫עמוד ‪ 210‬מ‪331 -‬‬
‫‪2574‬‬
‫מי שאין לו יין האם הוא יכול להבדיל על פת?‬
‫כן‪.‬‬
‫‪3567‬‬
‫יו"ט שחל בשבת‪:‬‬
‫בערבית אינו מזכיר בברכת מעין שבע של מזכיר של יו"ט‪.‬‬
‫יום טוב‪.‬‬
‫‪2218‬‬
‫מי ש"לא בא לו" סתם לאכול סעודת שבת בלילה‪ ,‬והוא רוצה‬
‫לאכול ג' סעודות ביום‪ ,‬האם מותר לעשות כן?‬
‫מותר‬
‫‪2247‬‬
‫מה דין ניחום אבלים בשבת?‬
‫מותר ברווח‬
‫מותר בקושי‪ ,‬רק אם אין אפשרות לנחם‬
‫בחול‬
‫‪2208‬‬
‫על איזו מצוה אמרו "המקיימה מקבל עליה שכר‪ ,‬ושאינו‬
‫מקיימה אינו נענש עליה"?‬
‫רחיצת הגוף בחמין לכבוד שבת‬
‫לחם משנה בסעודת השבת‬
‫שריפת הצפרנים‬
‫‪2248‬‬
‫מה יש לעשות אחרי השינה בשבת?‬
‫להתפלל‬
‫ללמוד תורה‬
‫ללמוד תורה ברבים‬
‫‪2211‬‬
‫מהו דקדוקם של "אנשי מעשה" בענין בגדים לשבת?‬
‫לבישת כסות נקיה ומכובסת‬
‫לבישת בגדים מיוחדים לשבת‬
‫שלא ללבוש בשבת שום דבר שלבש בחול ‪3‬‬
‫‪2209‬‬
‫מצות תספורת השער בע"ש נדחית‪ ,‬במקרה ש‪:‬‬
‫חל ע"ש בראש חודש‬
‫חל ע"ש בערב ראש חודש‬
‫חל ע"ש בחנוכה‬
‫‪1‬‬
‫‪3566‬‬
‫טעה והזכיר של חול בשבת ‪ -‬באיזה שלב יש לחזור לראש‬
‫התפילה?‬
‫לפני אלוק נצור‪.‬‬
‫לפני ויהיו אמרי פי‪.‬‬
‫לפני עקירת רגליו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2568‬‬
‫שכח והתחיל לאכול במוצאי שבת קודם הבדלה על הכוס‪,‬‬
‫האם מותר לו להמשיך באכילתו או לא?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2249‬‬
‫להשלמת המכסה היומית של מאה ברכות בשבת ‪ -‬עדיף‬
‫לעשות את שלהלן‪:‬‬
‫לשמוע ולכוין לברכות של קרה"ת‬
‫וההפטרה‬
‫להרבות בפירות‪ ,‬מגדים ומיני ריח‬
‫שתי הדרכים טובות‪ ,‬ואין מעלה לאחת מהן ‪2‬‬
‫‪5009‬‬
‫במקרה של היתר גיזים עדיף לעשות זאת ע"י‪:‬‬
‫מכונה‪.‬‬
‫ישראל‪.‬‬
‫נכרי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3632‬‬
‫הדליק הנכרי את הנר לחולים שאין בהם סכנה‪:‬‬
‫מותר לבריא להנות‪.‬‬
‫אסור לבריא להנות‪.‬‬
‫מחלוקת הפוסקים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2252‬‬
‫נכרי המקבל שכר עבור כל יום שידליק בבית הישראל‪ ,‬ולא‬
‫צווהו במפורש להדליק בשבת‪ ,‬אלא הוא הולך בשבת ומדליק‬
‫ביזמתו בשביל להרבות בשכרו‪ ,‬האם מותר ליהודי להנות‬
‫מזה בשבת?‬
‫מותר‬
‫מסור‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪3620‬‬
‫טעימת היין לשומעים קידוש‪:‬‬
‫חובה‪.‬‬
‫מנהג‪.‬‬
‫מצווה מן המובחר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2577‬‬
‫הטעם שנוהגים לשפוך מעט יין מכוס הבדלה הוא‪:‬‬
‫לסימן ברכה‪.‬‬
‫משום חיבוב מצוה‪.‬‬
‫לסגולה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫יש בזה מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫לא‪.‬‬
‫אומרים בכלל ברכת מעין שבע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫אסור‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫אסור‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫הלכות שבת‬
‫עמוד ‪ 211‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬שמיטה ‪1‬‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪809‬‬
‫סמני את המשפט הנכון ‪ -‬נטיעת אילן סרק לפני השביעית‬
‫מותרת עד‪:‬‬
‫ערב ראש השנה‪.‬‬
‫ט"ז אב‪.‬‬
‫יש בכך מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5178‬‬
‫זר פרחים לכבוד שבת רוצה לקטוף הבת‪ .‬המותר? הכיצד?‬
‫כן‪ ,‬בשינוי ניכר מדרך הקטיפה המקובלת‪ .‬לא‪.‬‬
‫כן‪ ,‬כרגיל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5187‬‬
‫שנת שמיטה מתקרבת ואני לקראתה מתכוננת‪ .‬מהו התאריך עד ‪ 44‬יום לפני שביעית‪.‬‬
‫האחרון לנטיעה של עץ אורן או אלה?‬
‫אפשר גם בשביעית כי זהו אילן סרק‪.‬‬
‫עד ר"ה של שביעית‪ ,‬ויש אומרים עד ט"ו‬
‫אלול‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪807‬‬
‫הקובע את השתייכותם של הירקות לשמיטה‪ ,‬הוא‪/‬היא‪:‬‬
‫הלקיטה‪.‬‬
‫שליש גידול‪.‬‬
‫חנטה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪803‬‬
‫המנין הראשון לשמיטה בארץ ישראל החל‪:‬‬
‫לאחר כיבושה של הארץ וחלוקתה בידי‬
‫השבטים‪.‬‬
‫מיד עם כניסתם של ישראל לארץ‪.‬‬
‫לאחר הקמת ביהמ"ק ע"י שלמה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪808‬‬
‫החל מט"ז אב שלפני השמיטה‪:‬‬
‫אין לזרוע תבואה וקטניות‪.‬‬
‫אין לטעת עצי פרי‪.‬‬
‫אין לזרוע ירקות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5180‬‬
‫האם אוכל לפתוח את החלון שממול העציץ בסלון‪ ,‬כדי‬
‫שיהנה עכשיו שיח הפיקוס ממעט אור?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫רק חלק מהשלבים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪812‬‬
‫השקאת שדה הזקוק למים נוספים מעבר למי הגשמים‪:‬‬
‫מותרת מן התורה רק בשינוי‪.‬‬
‫מותרת מדברי חכמים‪.‬‬
‫מותרת רק ע"י נכרי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5179‬‬
‫המותר גרעין אבוקדו בתוך צנצנת מים בגינה להניח כדי‬
‫שבשמיטה ילבלב ויצמיח?‬
‫מותר‪.‬‬
‫מותר בתנאי שיהיה בכלי שאינו נקוב‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪813‬‬
‫סיקול הקרקע מאבנים הוא תולדת‪:‬‬
‫נטיעה‪.‬‬
‫חרישה‪.‬‬
‫זריעה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪804‬‬
‫סמני את המשפט הנכון‪:‬‬
‫שנת היובל נחשבת גם כשנה הראשונה‬
‫לשמיטה הבאה‪.‬‬
‫שנת היובל אינה נכללת בכלל מנין שנות‬
‫השמיטה‪.‬‬
‫יש בכך מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5186‬‬
‫עד מתי מותר לטעת שיח גפן בשישית? (צייני התאריך‬
‫האחרון לנטיעה‪ ,‬לפני שנת השמיטה)‬
‫עד ר"ה של שמיטה‪.‬‬
‫‪ 44‬יום לפני שמיטה‪.‬‬
‫עד ט"ו בשבט של שישית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪806‬‬
‫כדי לדעת מתי חלה השמיטה‪ ,‬יש לחלק את גיל העולם ב‪:‬‬
‫‪ ,50‬שהוא מחזור של ‪ 7‬שמיטות ‪ +‬יובל‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪ - 7‬לא לפני שמפחיתים את מספר‬
‫היובלות ששמרו ישראל‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪805‬‬
‫לרוב הדעות השמיטה בזמננו היא‪:‬‬
‫מן התורה‪.‬‬
‫מדברי חכמים‪.‬‬
‫מנהג בלבד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪802‬‬
‫סמני את המשפט הנכון‪:‬‬
‫שמיטת כספים נוהגת בארץ ישראל בלבד‪ .‬שמיטת כספים נוהגת גם בחו"ל‪.‬‬
‫יש בכך מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫שמיטה ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 212‬מ‪331 -‬‬
‫‪811‬‬
‫סמני את המשפט הלא נכון‪:‬‬
‫מלאכות דרבנן שמטרתן למנוע נזק בלתי‬
‫הפיך‪ ,‬מותרות‪.‬‬
‫מלאכות דאורייתא שמטרתן לקיים את‬
‫הצומח בלבד‪ ,‬מותרות‪.‬‬
‫ישנן מלאכות שנאסרו ע"י חכמים רק‬
‫משום מראית העין‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5181‬‬
‫תחת עץ הברוש שבחורשה‪ ,‬עשינו בטיול אתנחתא‪ .‬הנוכל‬
‫ליטול שם ידיים לצורך סעודה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫כן‪ ,‬בתנאי שאין לנו כוונה להשקותו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪810‬‬
‫מלאכת זמירה אסורה מן התורה משום‪:‬‬
‫זריעה‪.‬‬
‫קצירה‪.‬‬
‫בצירה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5185‬‬
‫מה נהדר‪ ,‬השתיל של עץ ההדר! מהו התאריך האחרון‬
‫לשתילה עוד בטרם שנת השמיטה?‬
‫עד ר"ה של שביעית‪.‬‬
‫זמן מספיק שיתחיל לצמוח לפני שביעית‪.‬‬
‫עד ‪ 44‬יום לצמוח לפני שביעית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪842‬‬
‫השלב הקובע בקטניות לקביעת זמן גידולן‪ ,‬הוא‪:‬‬
‫לקיטה‪.‬‬
‫שליש גידול‪.‬‬
‫חנטה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪839‬‬
‫הוצאת עציץ ממקום מקורה לשאינו מקורה‪ ,‬אסורה משום‬
‫תולדת‪:‬‬
‫זמירה‪.‬‬
‫נטיעה‪.‬‬
‫זריעה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪843‬‬
‫לדעת מרן ה"בית יוסף"‪ ,‬פירות שגדלו בשדה נכרי‪:‬‬
‫חלה עליהם קדושת שביעית‪.‬‬
‫לא חלה עליהם קדושת שביעית‪.‬‬
‫יש לנהוג בהם קדושת שביעית לחומרה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪844‬‬
‫לדעת מרן ה"בית יוסף"‪ ,‬מי שלא הפקיר את פירותיו‬
‫בשביעית‪:‬‬
‫עובר על מצוות עשה של "ובשביעית‬
‫תשמטנה ונטשתה"‪.‬‬
‫אינו עובר על מצוות עשה זו‪ ,‬משום‬
‫שפירותיו מופקרים בשביעית מאליהם‬
‫בלאו הכי‪.‬‬
‫ההפקר מאליו תלוי אם השאיר את שדהו‬
‫פרוצה או מגודרת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪838‬‬
‫כדי שעציץ יחשב לשאינו נקוב‪ ,‬על קוטר הנקב שבו להיות‬
‫פחות מ‪:‬‬
‫‪ 1‬מילימטר‪.‬‬
‫‪ 10‬מילימטר‪.‬‬
‫‪ 1‬ס"מ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪840‬‬
‫העברת עציץ נקוב בבית מרוצף ממקום למקום‪:‬‬
‫אסורה‪.‬‬
‫מותרת‪.‬‬
‫מותרת‪ ,‬בתנאי שהעציץ יונח על חומר‬
‫קשיח המפסיק בין העציץ לריצוף‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪817‬‬
‫קצירה ודישה‪ ,‬בצירה ודריכה ‪ -‬לצורך אוצר ב"ד‪:‬‬
‫מותרות כרגיל‪.‬‬
‫מותרות רק כאשר הן מתבצעות בצורה‬
‫שונה מן הרגיל‪.‬‬
‫יש בכך מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪841‬‬
‫התנאים הקובעים את ההגדרה "שאינו נקוב"‪ ,‬הם‪:‬‬
‫גודל הנקב‪,‬חומר העציץ וחומר ההפסק‬
‫בינו לבין הקרקע‪.‬‬
‫גודל הנקב‪ ,‬צורתו‪ ,‬וטיב הקירוי מעל‬
‫העציץ‪.‬‬
‫גודל הנקב‪ ,‬צורתו‪ ,‬ועובי הריצוף‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5184‬‬
‫אלו שתי עבודות נאסרו מהתורה בפירות האדמה?‬
‫השקאה וזיבול‪.‬‬
‫זריעה וקצירה‪.‬‬
‫דישון וסיקול אבנים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5183‬‬
‫האם קיים הבדל בין האיסור לקצור ובין האיסור לזרוע?‬
‫כן‪ ,‬זריעה אסורה בהחלט‪ .‬קצירה ‪ -‬לא‬
‫באופן מוחלט‪.‬‬
‫לא קיים הבדל בינהם‪.‬‬
‫כן‪ ,‬זו מדאורייתא וזו מדרבנן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪814‬‬
‫האיסור לזמור בשמיטה אילנות שאינם גפנים הוא‪:‬‬
‫מן התורה‪.‬‬
‫מדברי חכמים‪.‬‬
‫יש בכך מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫שמיטה ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 213‬מ‪331 -‬‬
‫‪5038‬‬
‫בזמננו‪ ,‬בכמה זמן לפני שביעית יש להקדים זריעת ירקות‬
‫שמוציאים פירות (כגון קישואים ומלפפונים)?‬
‫באופן שהנביטה תהיה לפני שביעית‪.‬‬
‫באופן שיצא תחילת הפרי לפני שביעית‪.‬‬
‫באופן שיביא שליש לפני שביעית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪816‬‬
‫כריתת ענפים לצורך סכך‪ ,‬הסקה‪ ,‬או לריווח מעבר להולכי‬
‫רגל‪:‬‬
‫אסורה‪.‬‬
‫מותרת אך ורק ע"י נכרי‪.‬‬
‫מותרת‪ ,‬כאשר הגיזום מתבצע בצורה‬
‫שונה מן הרגיל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪818‬‬
‫כיסוח דשא וגיזום גדר חיה למטרות נוי‪:‬‬
‫מותר בכל מקרה‪.‬‬
‫מותר רק ע"י נכרי‪.‬‬
‫יש לעשות שאלת חכם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪845‬‬
‫סמני את המשפט שאינו נכון‪:‬‬
‫בפירות אילן אין איסור ספיחין‪.‬‬
‫זמן איסור ספיחין שוה בכל הגידולים‪.‬‬
‫איסור ספיחין נוהג גם בשדה הפקר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5036‬‬
‫כשאפשר להתיר (מסיבה כלשהי) עשיית מלאכה דרבנן‬
‫בשביעית ‪ -‬ההיתר מתייחס‪:‬‬
‫רק לגידולים שיש בהם איסור ספיחים‪.‬‬
‫רק לגידולים שאין בהם איסור ספיחים‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪815‬‬
‫איסוף פסולת מן הגינה או מן החצר‪:‬‬
‫אסור משום תולדה של חרישה‪.‬‬
‫מותר‪ ,‬משום שניכר כי מטרת האיסוף היא מעיקר הדין מותר‪ ,‬אך אסור משום מראית ‪2‬‬
‫העין‪.‬‬
‫לנקיון בלבד‪.‬‬
‫‪5037‬‬
‫מתי ובאיזו ברכה ראוי לכוין גם על קיום המצוות של שנת‬
‫השמיטה?‬
‫בברכת שהחיינו של ליל א' דר"ה‪.‬‬
‫בברכת שהחיינו של ליל ב' דר"ה‪.‬‬
‫בברכת שהחיינו של יוהכ"פ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪5014‬‬
‫סקול הוא תולדה של‪:‬‬
‫זריעה‪.‬‬
‫חרישה‪.‬‬
‫זמירה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4988‬‬
‫ניקוי אבק מהעלים בשמיטה‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4985‬‬
‫קטיפת פרחים לצורך קישוט‪ ,‬במקרה שהקטיפה גורמת‬
‫לגידול נוסף‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מותר‪ ,‬אך יש לקטוף בשינוי ניכר מדרך‬
‫הקטיפה המקובלת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4987‬‬
‫קשירת עץ או צמח כדי שיגדל בכיוון מסויים במקרה שאם לא מותר‪.‬‬
‫יעשו זאת בשמיטה יגרם נזק ניכר לצמח‪:‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4986‬‬
‫קשירת עץ או צמח כדי שיגדל בכיוון מסויים‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5017‬‬
‫דין נטיעת אילנות סרק בשביעית הוא‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4982‬‬
‫פסולת ולכלוך שהצטברו בגינה‪ ,‬האם מותר לפנותם משם‬
‫בשביעית?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4996‬‬
‫צמחים שמותר להשקותם בשביעית‪ ,‬יש להעדיף לעשות‬
‫ביד‪.‬‬
‫בממטרה‪.‬‬
‫ע"י נכרי‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4991‬‬
‫מה יעשה יהודי שומר תורה ומצוות שיש לו חלק בגינה בבנין אסור לו להשתתף בתשלום עבור‬
‫מגורים משותף והדיירים מסרבים לשמור שביעית בגינה ואם ההוצאות לטיפול בגינה‪.‬‬
‫הוא לא ישלם חלקו בהוצאות הטיפול בגינה עלולה להגרם‬
‫מריבה ואולי גם יעמוד למשפט על כך?‬
‫מותר לו להשתתף בתשלום עבור‬
‫ההוצאות לטיפול בגינה‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫שמיטה ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 214‬מ‪331 -‬‬
‫מותר לו להשתתף בתשלום עבור‬
‫ההוצאות לטיפול בגינה‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4995‬‬
‫מההסתייגויות להיתר ההשקאה בשביעית (גם כשאפשר‬
‫להתיר)‪:‬‬
‫בעונת הגשמים‪.‬‬
‫בשיחים אף בקיץ‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5016‬‬
‫חפירת בורות לצורך נטיעה היא תולדה של‪:‬‬
‫זריעה‪.‬‬
‫חרישה‪.‬‬
‫זמירה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪846‬‬
‫סמני את המשפט הנכון‪:‬‬
‫דבר שדרכו באפיה‪ ,‬אסור בשביעית‬
‫לצלותו או לבשלו‪.‬‬
‫המשתמש בפירות שביעית שלא כדרכם‪,‬‬
‫אוסרם באכילה ובהנאה‪.‬‬
‫מותר להוסיף מים לתוך סחט של פירות‬
‫שביעית‪ ,‬כל עוד מורגש טעמו של הסחט‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4989‬‬
‫בעל השדה עובר על מצות עשה של "ושבתה הארץ" גם אם‬
‫הוא בעצמו לא עשה בפועל את המלאכות‪ ,‬אלא‪:‬‬
‫יהודי אחר עבד בשדהו‪.‬‬
‫גוי אחר עבד בשדהו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4993‬‬
‫בכלל "שדה בית השלחין" נכללת כל שדה שיש חשש שללא‬
‫השקאה‪:‬‬
‫יפסדו רוב פירותיה‪.‬‬
‫יגרם לפרותיה נזק ניכר‪.‬‬
‫שתי ההגדרות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4992‬‬
‫"שדה בית השלחין" ‪ -‬הוא שדה ש‪:‬‬
‫די לו במי הגשמים‪.‬‬
‫אין די לו במי הגשמים‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5012‬‬
‫העברת שתילים ממקום למקום היא תולדה של‪:‬‬
‫זריעה‪.‬‬
‫חרישה‪.‬‬
‫זמירה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5011‬‬
‫הרכבה היא תולדה של‪:‬‬
‫זריעה‪.‬‬
‫חרישה‪.‬‬
‫זמירה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5013‬‬
‫השמדת עשבים לצורך חרישה היא תולדה של‪:‬‬
‫זריעה‪.‬‬
‫חרישה‪.‬‬
‫זמירה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4983‬‬
‫פסולת ולכלוך שהצטברו בחצר‪ ,‬האם מותר לפנותם משם‬
‫בשביעית?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5015‬‬
‫יישור קרקע הוא תולדה של‪:‬‬
‫זריעה‪.‬‬
‫חרישה‪.‬‬
‫זמירה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4971‬‬
‫איסור קצירה ובצירה הוא‪:‬‬
‫כשהפקיר שדהו‪.‬‬
‫כשלא הפקיר שדהו‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4974‬‬
‫איסור הקצירה על מי שאינו בעל הקרקע הוא‪:‬‬
‫מהתורה‪.‬‬
‫מדרבנן‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4972‬‬
‫איסור הקצירה על בעל הקרקע הוא‪:‬‬
‫מהתורה‪.‬‬
‫מדרבנן‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4994‬‬
‫כשמותר להשקות בשביעית צריך להיזהר שלא להרבות‬
‫בהשקאה יותר מהמוכרח‪:‬‬
‫בשטח האדמה‪.‬‬
‫בכמות המים‪.‬‬
‫שתי ההגדרות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪847‬‬
‫מיץ שנסחט מפירות שביעית שלא מקובל בדרך כלל לסוחטם‪ :‬יש בו קדושת שביעית‪.‬‬
‫אין בו קדושת שביעית‪.‬‬
‫אין בו קדושת שביעית אולם הוא אסור‬
‫בהנאה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4978‬‬
‫דין מים המטפטפים על הצמחים שבגינה ממזגן פועל‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫מחלוקת‪ ,‬ולכתחילה יש להיזהר‪.‬‬
‫כשאין הנזק ניכר‪ ,‬מותר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4977‬‬
‫דין מים המטפטפים על הצמחים שבגינה מכביסה רטובה‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫מחלוקת‪ ,‬ולכתחילה יש להיזהר‪.‬‬
‫כשאין הנזק ניכר‪ ,‬מותר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4990‬‬
‫מה יעשה יהודי שומר תורה ומצוות שיש לו חלק בגינה בבנין אסור לו להשתתף בתשלום עבור‬
‫ההוצאות לטיפול בגינה‪.‬‬
‫מגורים משותף והדיירים מסרבים לשמור שביעית בגינה?‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫שמיטה ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 215‬מ‪331 -‬‬
‫‪4979‬‬
‫דין מים הנשפכים על הצמחים שבגינה מנטילת ידיים‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫מחלוקת‪ ,‬ולכתחילה יש להיזהר‪.‬‬
‫כשאין הנזק ניכר‪ ,‬מותר‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4980‬‬
‫דין מים הנשפכים על הצמחים שבגינה משטיפת רצפה‬
‫ובמים מעורבים חומרי ניקוי בכמות המזיקה לצמחים‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫מחלוקת‪ ,‬ולכתחילה יש להיזהר‪.‬‬
‫כשאין הנזק ניכר‪ ,‬מותר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4975‬‬
‫האם מותר לקנות עציץ עם צמח נוי שנשתל בשביעית‬
‫באיסור?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4976‬‬
‫האם מותר לקבל במתנה עציץ עם צמח נוי שנשתל בשביעית מותר‪.‬‬
‫באיסור?‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4984‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪5018‬‬
‫דין זריעה במים (גידולי מים) בשביעית הוא‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5008‬‬
‫דין גיזום גדר חיה למטרת השבחתו בשביעית‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5007‬‬
‫דין כיסוח דשא למטרת השבחתו בשביעית‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5005‬‬
‫דין עידור בצמחים שאם לא יעדרום יגרם להם נזק ניכר‪:‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5004‬‬
‫דין עידור בשביעית‪:‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5003‬‬
‫דין זיבול ודישון בצמחים שאם לא יזבלום יגרם מהם נזק ניכר‪ :‬אסור‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5002‬‬
‫דין זיבול ודישון צמחים בשביעית‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5001‬‬
‫דין ניכוש עשבים בחצרות (מחשש לשריפה או לנחשים)‪:‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5021‬‬
‫דלול פרות בשביעית הוא תולדה של‪:‬‬
‫זריעה‪.‬‬
‫חרישה‪.‬‬
‫זמירה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5023‬‬
‫חרישה האסורה בשביעית היא כשנעשית‪:‬‬
‫דוקא ביד‪.‬‬
‫במכונה‪.‬‬
‫ביד ובמכונה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4998‬‬
‫במקום שעשבי הבר חונקים את הצמחיה ‪ -‬דין כיסוחם הוא‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4999‬‬
‫במקום שעשבי הבר חונקים את הצמחיה וכיסוחם בלבד לא‬
‫יועיל ‪ -‬דין עקירתם ביד הוא‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5031‬‬
‫קצירה ובצירה בשביעית צריך להיות‪:‬‬
‫בשינוי מהדרך הרגילה בשאר שנים‪.‬‬
‫כדרך הרגילה בשאר שנים‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫חפץ שהונח בגינה ואין זה מקומו‪ ,‬האם מותר לפנותו משם‬
‫בשביעית?‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫שמיטה ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 216‬מ‪331 -‬‬
‫‪5025‬‬
‫אפשר להתיר סיקול אבנים בשביעית בתנאי ש‪:‬‬
‫אין כוונתו למטרה חקלאית‪.‬‬
‫ניכר לרואים ששטח זה אינו גינה ושדה‪.‬‬
‫צריך להיות שני התנאים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5026‬‬
‫אפשר להתיר יישור קרקע בשביעית בתנאי ש‪:‬‬
‫אין כוונה למטרה חקלאית‪.‬‬
‫ניכר לרואים ששטח זה אינו גינה ושדה‪.‬‬
‫צריך להיות שני התנאים‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5010‬‬
‫הברכה היא תולדה של‪:‬‬
‫זריעה‪.‬‬
‫חרישה‪.‬‬
‫זמירה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5019‬‬
‫השמדת עשבייה המפריעה למטע בשביעית היא תולדה של‪ :‬זריעה‪.‬‬
‫חרישה‪.‬‬
‫זמירה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5020‬‬
‫השקאה בשביעית היא תולדה של‪:‬‬
‫זריעה‪.‬‬
‫חרישה‪.‬‬
‫הברכה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5024‬‬
‫הקוצר או הבוצר עבור "אוצר בית דין" עליו לקצור או לבצור‬
‫כמות‪:‬‬
‫גדולה מהרגיל בשאר שנים‪.‬‬
‫קטנה מהרגיל בשאר שנים‪.‬‬
‫לא משנה הכמות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5032‬‬
‫הבא לקצור שדה או לבצור כרם בשביעית עליו לקצור ולבצור גדולה מהרגיל בשאר שנים‪.‬‬
‫כמות‪:‬‬
‫קטנה מהרגיל בשאר שנים‪.‬‬
‫לא משנה הכמות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5033‬‬
‫החשבון שעל פיו אפשר לקבוע מתי תחול שנת השמיטה הוא בריאת העולם‪.‬‬
‫לחלק ל‪ 7-‬את השנים מאז‪:‬‬
‫בנין בית המקדש הראשון‪.‬‬
‫בנין בית המקדש השני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫בדרך הרגילה‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5030‬‬
‫הגוזם ענפים מעץ המפריעים להולכי דרכים ואינו מתכוין‬
‫לתועלת העץ‪ ,‬כדאי שיגזום‪:‬‬
‫‪5035‬‬
‫השלימי‪ :‬בזמננו מותר לנטוע אילן פרי לכל המאוחר ______ ‪44‬‬
‫יום קודם לשביעית‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪5006‬‬
‫האם נזק זמני בצמחי נוי יוכל להחשב לנזק ניכר כדי שיהיה‬
‫אפשר להתיר מחמתו מלאכה דרבנן?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪5029‬‬
‫הגוזם ענפים מעץ ואינו מתכוין לתועלת העץ אלא לצורך סכך בשינוי מהדרך הרגילה‪.‬‬
‫או הסקה‪ ,‬כדאי שיגזום‪:‬‬
‫בדרך הרגילה‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5034‬‬
‫בזמן הזה נוהגת השמיטה על פי רוב הפוסקים‪:‬‬
‫מדאורייתא‪.‬‬
‫מדרבנן‪.‬‬
‫ממנהג‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5028‬‬
‫זמירה בשאר אילנות אסורה‪:‬‬
‫מהתורה‪.‬‬
‫מדרבנן‪.‬‬
‫מחלוקת אם מהתורה או מדרבנן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5027‬‬
‫זמירה בכרם אסורה‪:‬‬
‫מהתורה‪.‬‬
‫מדרבנן‪.‬‬
‫מחלוקת אם מהתורה או מדרבנן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5022‬‬
‫ריסוס צמחים בשביעית הוא תולדה של‪:‬‬
‫זריעה‪.‬‬
‫חרישה‪.‬‬
‫זמירה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5000‬‬
‫במקום שעשבי הבר חונקים את הצמחיה ואי אפשר לעוקרם‬
‫ביד‪:‬‬
‫אסור לעוקרם במעדר‪.‬‬
‫מותר לעוקרם במעדר‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫בשינוי מהדרך הרגילה‪.‬‬
‫שמיטה ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 217‬מ‪331 -‬‬
‫תחום‪ :‬שמיטה ‪2‬‬
‫מספר חלק‪1 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪5209‬‬
‫פרעון חוב בפירות שביעית‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5173‬‬
‫בשלתי בטעות קלמנטינה‪ ,‬בישול שאינו בדרך שימושה‪ ,‬האם כן‪.‬‬
‫היא נאסרה באכילה?‬
‫מותר להאכילה רק לקטנים‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5155‬‬
‫גפן הענבים כבר בשלה עוד בטרם השמיטה‪ .‬האם בה'‬
‫בתשרי של שביעית אוכל אותה כרגיל לבצור‪ ,‬או שעומד בפני‬
‫איזשהו מעצור?‬
‫אפשר לבוצרה כרגיל‪.‬‬
‫אסור לבוצרה כרגיל‪.‬‬
‫מותר לבוצרה רק ביד ולא בכלי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5232‬‬
‫בית דין המחזיק פירות באוצרו לצורך הציבור בשביעית‪,‬‬
‫האם הוא רשאי להמשיך ולחלקם גם אחרי זמן הביעור?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5233‬‬
‫בית דין המחזיק פירות באוצר בית דין לצורך הציבור‬
‫בשביעית‪ ,‬מהו דין חלוקתם לציבור אחרי זמן הביעור?‬
‫אסור‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5202‬‬
‫בכמה איסורים יכולים להיכשל בקניה רגילה של פירות‬
‫וירקות שביעית?‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5245‬‬
‫ביעור פירות שביעית עניינו‪:‬‬
‫שריפת הפירות‪.‬‬
‫הפקרת הפירות בפני שלושה אנשים‪.‬‬
‫הפקרת הפרות בפני אדם אחד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5242‬‬
‫שעור כמות הפרות הקובעות לענין מצוות ביעור הוא שתשאר לבעל הבית (פעם אחת)‪.‬‬
‫כמות כזו‪:‬‬
‫לבעל הבית ולאשתו (פעמיים)‪.‬‬
‫לכל אחד ואחד מבני הבית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5213‬‬
‫קנה בדמי שביעית מאכל או משקה כלשהו‪ ,‬מה דין הכסף?‬
‫יצא לחולין‪.‬‬
‫לא יצא לחולין‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5117‬‬
‫דין קליפות תפוזים הנותרות לאחר ריסוק התפוז (ואין בהם‬
‫מבשר הפרי) הוא‪:‬‬
‫צריך לנהוג בהם קדושת שביעית‪.‬‬
‫אין צריך לנהוג בהם קדושת שביעית‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5211‬‬
‫קיום מצוות משלוח מנות בפירות שביעית‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5116‬‬
‫דין גרעיני משמש הנשארים לאחר אכילת המשמש הוא‪:‬‬
‫צריך לשומרם בקדושת שביעית‪.‬‬
‫אין לשומרם בקדושת שביעית‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5115‬‬
‫דין גרעיני אבטיח הנשארים לאחר אכילת האבטיח הוא‪:‬‬
‫צריך לשומרם בקדושת שביעית‪.‬‬
‫אין צריך לשומרם בקדושת שביעית‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5152‬‬
‫בקדרה נדבקו שאריות מועטות ביותר של בצל שביעית ושאר כן‪.‬‬
‫ירקות‪ .‬האם מותר לנקות אותם?‬
‫לא‪.‬‬
‫יש להניחם ולהמתין עד שיפסלו מאכילת‬
‫אדם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫לא נעבדו בשביעית‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5215‬‬
‫פרחים שאין בהם קדושת שביעית מותר לסחור בהם בתנאי‬
‫ש‪:‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫לא נזרעו בשביעית‪.‬‬
‫שמיטה ‪2‬‬
‫עמוד ‪ 218‬מ‪331 -‬‬
‫‪5216‬‬
‫פרחי ם שנזרעו או נעבדו בשביעית אסור לסחור בהם מפני‬
‫חשש‪:‬‬
‫איסור ספיחין‪.‬‬
‫איסור נעבד‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5046‬‬
‫שאריות אוכל של פירות שביעית הראויות למאכל אדם‪ ,‬האם‬
‫מותר לסוגרם בשקית ניילון ולזורקם לאשפה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מותר‪ ,‬אבל בתנאי שלא יערב שאריות‬
‫טריות עם כאלה שכבר התחילו להרקב‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5039‬‬
‫האם מותר לזרוע פירות שביעית?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5149‬‬
‫שאריות הפלפל והעגבניות אינם ראויים עוד למאכל לבנים‬
‫ובנות‪ .‬האם אפשר לתיתם לתרנגולות?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫רק בתנאי שאין לתרנגולות מאכל אחר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5045‬‬
‫שאריות אוכל הראויות למאכל אדם שדרך האנשים המסכנים כן‪.‬‬
‫לשומרם (ורוב האנשים זורקים אותם) ‪ -‬האם יש בהם‬
‫קדושת שביעית?‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5049‬‬
‫האם מותר לשים בשמש שאריות אוכל של פירות שביעית‬
‫במקום שהחמה תגיע אליו לאחר זמן?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5048‬‬
‫האם מותר לשים בשמש שאריות אוכל של פירות שביעית?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5047‬‬
‫האם ישנה איזו הסתייגות בהנחת שקיות ניילון עם שאריות‬
‫פירות שביעית במיכלי אשפה כלשהם?‬
‫לא‪.‬‬
‫כן‪ ,‬אם דוחסים את האשפה יש להניח‬
‫השקיות רק לאחר שהשאריות החלו‬
‫להתקלקל‪.‬‬
‫כן‪ ,‬שלא יתערבב בשקית אחת שאריות‬
‫טריות עם שאריות שהחלו להרקב‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5041‬‬
‫האם מותר להכניס לפה‪ ,‬לגרגר ולפלוט‪ ,‬חומץ של שביעית‪,‬‬
‫כשהכוונה היא להקלת כאב שיניים?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5040‬‬
‫האם מותר להשתמש בפירות שביעית המיועדים למאכל‬
‫לצורך רפואה?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5043‬‬
‫האם מותר להשתמש לצורך רפואה בפירות שביעית‬
‫המיוחדים למאכל בהמה?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5042‬‬
‫האם מותר לשתות (לגמוע ולבלוע)‪ ,‬חומץ של שביעית‪,‬‬
‫כשהכוונה היא להקלת כאב שיניים?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5156‬‬
‫העוזרת שניקתה את ביתי רוצה לעשות עסקה עמדי‪,‬‬
‫בתמורת העבודה אתן לה שפע ירקות של שמיטה‪ .‬המותר‬
‫לעשות כן?‬
‫אסור לשלם שכר עבודה בפירות שביעית‪ .‬מותר בתנאי שתשמרם בקדושת שביעית‪ .‬מותר בכמות המספקת רק לג' סעודות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5139‬‬
‫האם אפשר להשתמש בפירות שביעית לסיכה (על הגוף)?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5138‬‬
‫האם מותר בשביעית לרסק פירות וירקות?‬
‫פירות שדרכן בכך‪ ,‬מותר‪.‬‬
‫פירות שאין דרכן בכך‪ ,‬מותר‪.‬‬
‫יש בזה ספק‪ ,‬ורצוי להחמיר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5137‬‬
‫האם אפשר להוסיף מים למיץ תפוזים בשעור כזה שהרסק‬
‫של התפוזים מורגש בתערובת?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫שמיטה ‪2‬‬
‫עמוד ‪ 219‬מ‪331 -‬‬
‫‪5172‬‬
‫האם קיים חשש ספיחין גם בפרות האילן?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫קיים בחלק מהפירות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5141‬‬
‫האם אפשר להשתמש בפירות שביעית לצביעה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5140‬‬
‫האם אפשר להשתמש בפירות שביעית להדלקת הנר?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5151‬‬
‫האם אוכל להוסיף לשקית ובה קליפות מלפפונים מהשבוע‬
‫שעבר‪ ,‬את קליפות הקישוא שקלפתי לא מכבר?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫תלוי במצב הקליפות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5154‬‬
‫התמרים כבר הבשילו בסוף השישית‪ ,‬אך אכלתים רק‬
‫בסוכות של שביעית‪ .‬האם חלה עליהם קדושה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫תלוי מתי קטפתי אותם‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5113‬‬
‫האם אפשר להסיר חלקים מעופשים או מלוכלכים מפירות‬
‫שביעית אם בזמן הקילוף עלולים להנטל גם חלקים הראויים‬
‫לאכילה?‬
‫אסור‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5112‬‬
‫האם מותר בשביעית לרסק פירות וירקות לקטנים‪ ,‬כגון‬
‫בננות בזמן שאין הדרך לרסקם לגדולים?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5229‬‬
‫התשלום שבית הדין גובה עבור הפירות שהוא מספיק‬
‫לציבור בשביעית עניינו‪:‬‬
‫תשלום עבור סחורה‪.‬‬
‫תשלום עבור הוצאות‪.‬‬
‫תשלום עבור בעלות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5237‬‬
‫האם מצוות ביעור פירות שביעית היא מדרבנן?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5236‬‬
‫האם מצוות ביעור פירות שביעית היא מהתורה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5230‬‬
‫הכסף המשולם לבית הדין ע"י הציבור עבור הפירות שאוצר‬
‫בית דין מספק להם‪ ,‬האם הוא נתפס בקדושת שביעית?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5214‬‬
‫הסוחר בפירות שביעית עובר על‪:‬‬
‫מצות עשה‪.‬‬
‫מצות לא תעשה‪.‬‬
‫איסור דרבנן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5203‬‬
‫העבירה על "לפני עיוור" שישנה בקניה רגילה של פירות‬
‫שביעית מתייחסת ל‪:‬‬
‫קונה‪.‬‬
‫מוכר‪.‬‬
‫שתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5241‬‬
‫האם מצות ביעור חלה כשאותו סוג פרי כלה בשדות‬
‫המופקרים אבל הוא עדיין לא כלה בשדות המשומרים?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5244‬‬
‫השיעור החייב בביעור הוא‪ ,‬אם היו בידיו מאותו סוג של‬
‫פירות יותר מכמות המספקת ל‪:‬‬
‫שלוש סעודות‪.‬‬
‫שלושה ימים‪.‬‬
‫שלושים יום‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5207‬‬
‫המוכר פירות שביעית באופן המותר‪ ,‬צריך למכרם‪:‬‬
‫במידה‪.‬‬
‫במשקל‪.‬‬
‫באומד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5206‬‬
‫המוכר פירות שביעית באופן המותר‪ ,‬צריך למכרם‪:‬‬
‫במידה‪.‬‬
‫במנין‪.‬‬
‫באומד‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5212‬‬
‫המוכר פירות שביעית באופן המותר‪ ,‬מה יעשה עם הכסף‬
‫שמקבל בתמורה?‬
‫יקנה מאכל או משקה ויאכלם בקדושת‬
‫שביעית‪.‬‬
‫יקנה פירות או משקה ויאכלם בקדושת‬
‫שביעית‪.‬‬
‫מה שירצה יעשה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫שמיטה ‪2‬‬
‫עמוד ‪ 220‬מ‪331 -‬‬
‫‪5204‬‬
‫פירות שביעית שנמכרו באיסור‪ ,‬מה דינם בדיעבד?‬
‫נאסרו באכילה‪.‬‬
‫נאסרו באכילה ובהנאה‪.‬‬
‫לא נאסרו כלל‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5208‬‬
‫פירות המיובאים מחו"ל באיזה תנאי אפשר למוכרם בצורה‬
‫רגילה כבכל השנים?‬
‫אם אפשר להכיר בהם שהם פירות חו"ל‪.‬‬
‫אם רוב מין זה בא מחו"ל‪.‬‬
‫כל אחת משתי התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5246‬‬
‫כשמקיימים מצות ביעור פירות שביעית‪ ,‬האם צריך להוציאם‬
‫מהבית?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5150‬‬
‫אחי הפעוט רוצה לאכול עגבניה‪ ,‬האם יהיה זה מצדי נאות‬
‫להניחה בידיו? (אף שיתכן שתוך כדי אכילתו יפוררנה‬
‫וימכענה)‬
‫אסור‪.‬‬
‫מותר רק בעגבניה שפגומה מעט‪.‬‬
‫מותר‪ ,‬אך יש אומרים שיש למונעם משום‬
‫חינוך‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5205‬‬
‫דין מכירת כמות מועטת של פירות שביעית‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5235‬‬
‫יחיד שקיבל פירות מאוצר בית דין לפני זמן הביעור‪ ,‬האם‬
‫הוא יכול להמשיך ולהחזיק בהם לאחר שיגיע זמן הביעור?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5234‬‬
‫יחיד שקיבל פירות מאוצר בית דין לפני זמן הביעור‪ ,‬מה דינו‬
‫לאחר שיגיע זמן הביעור?‬
‫חייב לבער הפירות‪.‬‬
‫לא חייב לבער הפירות‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5174‬‬
‫עלי ההדס שמשו להרחה בהבדלה‪ ,‬מה דינם ‪ -‬האם חלה‬
‫עליהם קדושה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫קדושה חלקית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5210‬‬
‫תשלום שכר עבודה בפירות שביעית‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5240‬‬
‫מצות ביעור נוהגת‪:‬‬
‫במאכל אדם‪.‬‬
‫במאכל בהמה‪.‬‬
‫במאכל אדם ובהמה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5239‬‬
‫מצוות ביעור חלה כשאותו מין של פירות שביעית כלה מן‬
‫_____‪:‬‬
‫השדה‪.‬‬
‫הבית‪.‬‬
‫היער‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5238‬‬
‫מצוות ביעור היא‪:‬‬
‫להפקיר את הפירות‪.‬‬
‫לכלות את הפירות מהעולם‪.‬‬
‫לשרוף את הפירות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5243‬‬
‫שיעור הפירות ‪ -‬שאם היו בידויו פרות שביעית מאותו סוג רק כמות המספקת ל‪ 30-‬יום‪.‬‬
‫בכמות זו ‪ -‬אינו חייב במצוות ביעור‪:‬‬
‫כמות המספקת ל‪ 3-‬ימים‪.‬‬
‫כמות המספקת ל‪ 3-‬סעודות‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5171‬‬
‫לפי השיטה שחובה על בעל השדה והכרם להפקיר בעצמו ‪-‬‬
‫מה בדיוק עליו לעשות?‬
‫עליו להפקיר בפה ובפני שלושה אנשים‪.‬‬
‫מספיק לתלות שלט "הכרם‪-‬הפקר"‬
‫יש להחליט בלב שהכרם מופקר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5217‬‬
‫לקבל במתנה עציץ עם צמח נוי שנשתל בשביעית‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5231‬‬
‫שליחי בית הדין המספקים פירות לציבור בשמיטה מאוצר‬
‫בית דין‪ ,‬האם מותר להם למנות‪ ,‬לשקול ולמדוד כרגיל בשאר‬
‫שנים?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5114‬‬
‫מה דין פרי שאין הדרך לקלפו ואדם רוצה בשביעית לקלפו‬
‫יחד עם שכבה עבה מבשר הפרי?‬
‫אסור‪.‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫שמיטה ‪2‬‬
‫עמוד ‪ 221‬מ‪331 -‬‬
‫‪5153‬‬
‫ממטע התפוחים שהוא הפקר בשמיטה‪ ,‬לקטתי בטעות יתר‬
‫על המידה‪ .‬מה דין הפירות שנלקטו מעל המכסָ ה?‬
‫אסורים באכילה‪.‬‬
‫מותרים באכילה‪.‬‬
‫מותרים באכילה‪ ,‬אך לא ישמרם בביתו‬
‫זמן מרובה‪.‬‬
‫מספר חלק‪2 :‬‬
‫‪3‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫‪5093‬‬
‫פירות שביעית הראויים למאכל אדם‪ ,‬ליתנם לבעלי חיים‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5055‬‬
‫האם מותר לקלף פירות וירקות של שביעית עבור ילדים‬
‫קטנים שקשה להם לאכול עם קליפה ‪ -‬פירות כאלה שאין‬
‫דרך גדולים לקלפם?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5054‬‬
‫האם מותר ליוצא מארץ ישראל לחו"ל בשביעית לקחת עמו‬
‫צידה לדרך מפירות שביעית?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מותר רק בשעת הדחק‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5056‬‬
‫האם מותר לחתוך חתיכה מפרי של שביעית אע"פ שדעתו‬
‫לאכול רק אותה חתיכה ובזה גורם קלקול לחלק הנותר?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5051‬‬
‫האם מותר להוציא תוצרת חקלאית הקדושה בקדושת‬
‫שביעית‪ ,‬מארץ ישראל לחו"ל?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5050‬‬
‫האם מותר לשטוף צלחות וסירים שדבוקה בהם כמות קטנה‬
‫ביותר של שאריות פירות שביעית?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5095‬‬
‫האם חייבים למנוע בעלי חיים האוכלים פירות שביעית‬
‫שנתלשו מהקרקע וזכה בהם אדם?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5094‬‬
‫האם חייבים למנוע בעלי חיים האוכלים פירות שביעית‬
‫בעודם מחוברים לקרקע?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5134‬‬
‫האם מותר בשביעית לסחוט מיץ מפירות כגון תמרים?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5131‬‬
‫האם מותר בשביעית לסחוט מיץ מפירות כגון תאנים?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5130‬‬
‫האם מותר בשביעית לסחוט מיץ מפירות כגון אשכוליות?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5133‬‬
‫האם מותר בשביעית לסחוט מיץ מפירות כגון מלפפונים?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5132‬‬
‫האם מותר בשביעית לסחוט מיץ מפירות כגון בצל?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5105‬‬
‫האם מותר בשביעית לסוך את הגוף בחומץ?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5109‬‬
‫האם מותר בשביעית לרסק פירות וירקות שאין דרכן בכך?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫שמיטה ‪2‬‬
‫עמוד ‪ 222‬מ‪331 -‬‬
‫‪5108‬‬
‫האם מותר בשביעית לרסק פירות וירקות שדרכן בכך?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5175‬‬
‫המותר לעשות לאדם רפואה מעשבים המשמשים למאכל‬
‫בהמה?‬
‫לא‪.‬‬
‫רק בחולה אנוש‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5104‬‬
‫האם מותר בשביעית לסוך את הגוף ביין?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5107‬‬
‫האם מותר לטבול חסה בחומץ של שביעית?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5106‬‬
‫האם מותר בשביעית לסוך את הגוף במיץ לימון?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5111‬‬
‫האם מותר בשביעית לרסק פירות וירקות שדרכן בכך?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5101‬‬
‫האם מותר לדרוך בנעלים מלוכלכות מבוץ על גבי עשבים‬
‫העומדים למאכל בהמה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5110‬‬
‫האם מותר בשביעית לקלף פירות וירקות שאין דרכן בכך?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5100‬‬
‫האם מותר לעשות יצירות אומנות (כגון שרשראות‪ ,‬תמונות‬
‫וכיו"ב) מפירות שביעית?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5102‬‬
‫האם מותר לתת פירות שביעית לתינוקות‪ ,‬כאשר הדבר ידוע‬
‫שהם יפררו וישחיתו אותם?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5103‬‬
‫כיצד יש לנהוג בתינוקות שכאשר נותנים להם פירות שביעית יש לחנכם שלא יקלקלו את הפרי‪.‬‬
‫לאכול הם מפוררים ומקלקלים אותם?‬
‫במצב כזה אין לתת להם פירות שביעית‪.‬‬
‫אפשר להתעלם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5135‬‬
‫עצמות של עוף שנבלע בהם טעם של פירות שביעית ואפשר‬
‫למוצצן‪ ,‬האם מותר לאבדן?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5099‬‬
‫מאכל אדם שנפסל מאכילת אדם ועדיין ראוי לבהמה‪ ,‬אלא‬
‫שאין נוהגים לתתו לבעלי חיים‪ ,‬האם יש בו קדושת שביעית?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5098‬‬
‫מאכל אדם שנפסל מאכילת אדם ועדיין ראוי לבהמה‪ ,‬האם‬
‫יש בו קדושת שביעית?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5096‬‬
‫מאכל העומד לבעלי חיים בלבד‪ ,‬האם מותר לאדם לאכול‬
‫ממנו?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5176‬‬
‫מהסרפד הדוקרני שתמציתו טובה לחיזוק גופני‪ ,‬האפשר‬
‫להכין תרופה אם צמח בשמיטה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫רק לחולה שיש בו סכנה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5136‬‬
‫מה דין תבלין שיש בהם קדושת שביעית שהתבשלו עם‬
‫תבשיל ונתנו את כל טעמם בו‪ ,‬והם עצמם כבר אינם ראויים‬
‫לאכילה?‬
‫יש לנהוג קדושת שביעית בתבשיל ולא‬
‫בתבלין‪.‬‬
‫יש לנהוג קדושת שביעית בתבלין ולא‬
‫בתבשיל‪.‬‬
‫יש לנהוג קדושת שביעית בתבלין וגם‬
‫בתבשיל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫שמיטה ‪2‬‬
‫עמוד ‪ 223‬מ‪331 -‬‬
‫מספר חלק‪3 :‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫‪5195‬‬
‫במושב הקרוב גדלו פרחים לרוב אלא שלא נשמרה שם‬
‫השמיטה‪ .‬האם ניתן לקנות משם זר פרחים ללא ריח?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫כן‪ ,‬בתנאי שנמחה מחאה גדולה על חילול ‪2‬‬
‫השמיטה‪.‬‬
‫‪5196‬‬
‫ענבים שגדלו רוב גידולם בשישית ונבצרו בשביעית‪ ,‬האם‬
‫חלה עליהם קדושה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫תלוי אם נבצרו לפני ט"ו בשבט או אחריו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5078‬‬
‫נתינת פירות שביעית לפועל נכרי שעובד וגם מתגורר אצלו‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5165‬‬
‫קנחנו את הסעודה באבטיח שביעית עסיסי‪ ,‬אולם חסר לי‬
‫ידע בסיסי מה לעשות עם הגרעינים הרבים שנותרו בצלחתי?‬
‫אפשר לזורקם‪.‬‬
‫אפשר לתתם לחיות ובהמות‪.‬‬
‫יש לשומרם בקדושת שביעית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5079‬‬
‫האם אפשר להשתמש בעלי טבק של שביעית להרחה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5087‬‬
‫האם מותר לאכול בשביעית פירות שנשרו מהעץ קודם זמנם‬
‫(ואין דרך לאכלם במצב כזה)?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5081‬‬
‫האם בבשמים (מהצומח) יש קדושת שביעית?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5080‬‬
‫האם יש אפשרות להשתמש בעלי טבק של שביעית לעישון?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5083‬‬
‫האם מותר לקלקל מאכלים שיש בהם רק טעם מפירות‬
‫שביעית והם ראויים למאכל בהמה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‬
‫‪2‬‬
‫‪5082‬‬
‫האם מותר לקלקל פירות או ירקות של שביעית הראויים‬
‫למאכל בהמה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5164‬‬
‫בגינת הפרחים הסמוכה לדירה‪ ,‬צמח לו לפתע בשמיטה שיח מותר‪ ,‬משום שלא נזרעו בכוונה‪.‬‬
‫עגבניה‪ ,‬איש לא יודע מי אותו זרע‪ .‬האם אוכל מהפירות‬
‫להנות? מדוע?‬
‫אסור‪ ,‬משום איסור ספיחין‪.‬‬
‫מותר‪ ,‬רק לאחר בירור שאף אחד לא זרע‬
‫השיח במכוון‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5194‬‬
‫המצות שמקמח של שביעית נאפו‪ ,‬לכבוד חג הפסח שבקרוב כן‪.‬‬
‫יחול האם מותר לשלחם לחו"ל?‬
‫לא‪.‬‬
‫אם הקמח נטחן לפני ט"ו בשבט‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5170‬‬
‫בתוך מרק הפירות הטעים‪ ,‬התבשלו גם ענבי שמיטה‬
‫קדושים‪ .‬האם חלה על הנוזל קדושה?‬
‫לא‪.‬‬
‫תלוי‪ ,‬אם כמות הענבים היתה לפחות חצי כן‪.‬‬
‫מכמות הפרות הכללית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5145‬‬
‫האם קדושת שביעית חלה על גידולי קרקע המיוחדים‬
‫לצביעת בהמה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5148‬‬
‫האם יש שיעור לאסור קלקול פירות שביעית?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫שמיטה ‪2‬‬
‫עמוד ‪ 224‬מ‪331 -‬‬
‫‪5144‬‬
‫האם קדושת שביעית חלה על גידולי קרקע המיוחדים לייצור‬
‫רהיטים?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5147‬‬
‫האם איסור קלקול פירות שביעית הוא אפילו בכל שהוא?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5146‬‬
‫האם יש מצוה בעצם אכילת פירות שביעית?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5143‬‬
‫האם קדושת שביעית חלה על גידולי קרקע המיוחדים לבניית כן‪.‬‬
‫בתים?‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5142‬‬
‫האם קדושת שביעית חלה על גידולי קרקע המיוחדים‬
‫להסקה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5167‬‬
‫התבשיל כבר על האש ואני עוד מהסס‪ .‬האם אוכל להוסיף‬
‫רסק עגבניות של שמיטה למאכל המתבשל זה עתה?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מותר רק מעגבניות פגומות מעט‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5190‬‬
‫האוכל לטעום טעימה מפרי שביעית העומד לאכילת בהמה?‬
‫לא‪.‬‬
‫כן‪.‬‬
‫ודאי‪ ,‬כי כך הפרי עולה בדרגתו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5197‬‬
‫האם הרוכל יוכל למכור על אותו דוכן כמו בכל שנה‪ ,‬ממבחר‬
‫פירות העונה הקדושים בקדושת השמיטה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫תלוי במנהג המקום‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5192‬‬
‫האם מגרעיני תירס של שמיטה מותר להכין פופקורן? אם כן‬
‫‪ -‬מה הסיבה?‬
‫אסור‪.‬‬
‫מותר משום שדרכו בכך‪.‬‬
‫מותר רק לילדים שאינם בני מצוה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5053‬‬
‫אדם שאסף שאריות אוכל של פירות שביעית (כגון שאריות‬
‫סלט) בכמות קטנה ביותר שאין הדרך לאוספם ‪ -‬האם מותר‬
‫לו לזורקם?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5193‬‬
‫טבק ובו קדושה‪ ,‬האם מותר להשתמש בו להרחה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מותר‪ ,‬בתנאי שאין להשיג טבק אחר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5074‬‬
‫שמן בכמות קטנה ביותר שנשאר במחבת לאחר הטיגון‪,‬‬
‫האם אפשר לשופכו?‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5166‬‬
‫בשלתי במים לארוחת צהרים תפוחי אדמה הקדושים‬
‫בשביעית‪ .‬נא עזרו לי להחליט מה דין המים (בהם התבשלו)?‬
‫יש בהם קדושה וצריך לשומרם‪.‬‬
‫לכתחילה עדיף להשתמש בהם כמרק‪.‬‬
‫אין בהם קדושה ומותר לשופכם‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5201‬‬
‫יין לד' כוסות של ליל הסדר‪:‬‬
‫צריך ביעור‪.‬‬
‫אינו צריך ביעור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5089‬‬
‫לקצוץ לצורך עצים (קרשים)‪ ,‬אילן פרי לאחר שהתחילו‬
‫לצמוח עליו פירות‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5200‬‬
‫מגרעיני אפונה רצוני להכין שרשרת נחמדה‪ .‬ומה אם‬
‫הקטניות הללו משמיטה ‪ -‬המותרת עשיית זו המלאכה?‬
‫מותרת רק בתנאי שנשמור על השרשרת‪ .‬מותרת‪.‬‬
‫אסורה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5090‬‬
‫לקצוץ לצורך עצים (קרשים)‪ ,‬אילן פרי לאחר שהוציא פירות‬
‫שהגיעו לעונת המעשרות‪:‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫שמיטה ‪2‬‬
‫עמוד ‪ 225‬מ‪331 -‬‬
‫‪5088‬‬
‫לקצוץ לצורך עצים (קרשים)‪ ,‬אילן פרי קודם שצמחו עליו‬
‫פירות‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5091‬‬
‫לקלקל מאכל אדם קלקול מועט באופן שיישאר ראוי למאכל‬
‫בהמה‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5075‬‬
‫נתינת פירות שביעית לנכרי‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5084‬‬
‫לגרום קלקול לפירות שביעית (מבלי לקלקל בידיים)‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5085‬‬
‫לקטוף פירות שביעית שעדיין אינם ראויים לאכילה‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5191‬‬
‫אכלתי בשנת השמיטה אורז שיובא מסין‪ ,‬האם חלה עליו‬
‫קדושה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫קדושה חלקית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5168‬‬
‫לפי הרשום במתכון‪ ,‬יש להוסיף יין לעוגה המשובחת‪ .‬האם‬
‫יהיה נכון מצידי לקחת מיין השמיטה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מותר רק אם אפיתי לפי מתכון זה לפני‬
‫השמיטה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5073‬‬
‫משיחת תבנית אפיה בשמן של שביעית כשמטרת המשיחה‬
‫היא גם בשביל שהשמן יתן טעם במאכל‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5072‬‬
‫משיחת תבנית אפיה בשמן של שביעית כשמטרת המשיחה‬
‫היא ברורה‪ ,‬שלא ידבק המאכל בתבנית‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5077‬‬
‫נתינת פירות שביעית לפועל נכרי שעבד אצלו‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5076‬‬
‫נתינת פירות שביעית לנכרי המתארח בבית הישראל‪:‬‬
‫מותר‪.‬‬
‫אסור‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5169‬‬
‫מן הענבים לאחר הסחיטה‪ ,‬נותרו רק החרצנים והקליפה‪.‬‬
‫מה דינם?‬
‫ניתן להשליכם‪.‬‬
‫יש לשמור עליהם קדושת שביעית כעל‬
‫שאריות אוכל‪.‬‬
‫אפשר לתתם לבעלי חיים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5199‬‬
‫מגרעיני שעועית לבנה רצוני להכין שרשרת נחמדה‪ .‬ומה אם‬
‫הקטניות הללו משמיטה ‪ -‬המותרת עשיית זו המלאכה?‬
‫מותרת רק בתנאי שנשמור על השרשרת‪ .‬מותרת‪.‬‬
‫אסורה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5198‬‬
‫מגרעיני חומוס רצוני להכין שרשרת נחמדה‪ .‬ומה אם‬
‫הקטניות הללו משמיטה ‪ -‬המותרת עשיית זו המלאכה?‬
‫מותרת רק בתנאי שנשמור על השרשרת‪ .‬מותרת‪.‬‬
‫אסורה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5189‬‬
‫מה הדין אומר לקראת ל"ג בעומר ‪ -‬המותר מענפים שצמחו‬
‫בשמיטה להדליק מדורה כהלכתה?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫רק אלו שכבר יבשו לגמרי ומנותקים‬
‫מהקרקע‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5188‬‬
‫מהו השלב הקובע בגידול החיטה‪ ,‬המכריע אם קדושה היא‬
‫בקדושת השמיטה?‬
‫אם הגיעה לשליש גידולה בשמיטה‪.‬‬
‫אם נלקטה בשמיטה‪.‬‬
‫אם נזרעה בשמיטה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫מספר חלק‪4 :‬‬
‫קוד‬
‫השאלה‬
‫יום ראשון ‪ 03‬מאי ‪2015‬‬
‫תשובה ‪1‬‬
‫תשובה ‪2‬‬
‫שמיטה ‪2‬‬
‫תשובה ‪3‬‬
‫התשובה‬
‫הנכונה‬
‫עמוד ‪ 226‬מ‪331 -‬‬
‫‪5159‬‬
‫ברשותי מלפפונים שנאסרו בשמיטה מחשש ספיחין‪ ,‬האוכל‬
‫אותם להחמיץ ולשמר כדי שלפחות בשמינית אהנה ממה‬
‫שישאר? מדוע?‬
‫לא‪ ,‬ספיחין אסורין לעולם‪.‬‬
‫כן‪ ,‬אסור לאוכלם רק בשמיטה‪.‬‬
‫מותרים באכילה לאחר בישול או שימור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5162‬‬
‫את גינת הירקות בשמיטה אני רוצה להפקיר‪ ,‬ממתי עלי‬
‫לעשות זאת‪ -‬האם את הדין אתה יודע ומכיר?‬
‫‪ 44‬יום לפני שביעית‪.‬‬
‫מזמן שהפרות ראויים לאכילה‪.‬‬
‫מר"ה של שביעית‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5224‬‬
‫פרחים שאין נוהגת בהם קדושת שביעית שהתחילו לצמוח‬
‫אחרי ר"ה של שביעית‪ ,‬האם יש בהם איסור ספיחים?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5124‬‬
‫תבשיל או מרק שנתבשלו בו פירות שביעית ‪ -‬האם יש חיוב‬
‫(לשומרם מהפסד‪ ,‬ולכן) להכניסם למקרר?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5161‬‬
‫גזר מתוק אכלתי בר"ה של שמיטה‪ .‬מה עם השאריות ‪-‬‬
‫הקדושות הן בקדושתה? ומדוע?‬
‫לא‪ ,‬משום שנלקט בשישית‪.‬‬
‫כן‪ ,‬משום שנאכל בשביעית‪.‬‬
‫תלוי כמה ימים לפני שביעית נלקט‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5219‬‬
‫ורדים המתקיימים משנה לשנה‪ ,‬האם יש בהם איסור‬
‫ספיחים?‬
‫כן‪.‬‬
‫לא‪.‬‬
‫מחלוקת‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5119‬‬
‫דינם של קליפות פירות וירקות שיש בהן גם מבשר הפרי הוא‪ :‬מניחם עד שלא יהיו ראויים למאכל אדם‪.‬‬
‫מניחם עד שלא יהיו ראויים למאכל בהמה‪ .‬יכול לאבדם בידים כבר עתה‪.‬‬