בעיצומו של ספר בראשית, עת קוראים אנו על אמונתם האיתנה של

‫בס"ד‪ ,‬ער"ח כסליו תהא שנת עניית ברכות השחר‬
‫‪ shay‬עיצובים‬
‫בעיצומו של ספר בראשית‪ ,‬עת קוראים אנו על‬
‫אמונתם האיתנה של אבותינו הקדושים בבורא‬
‫יתברך‪ ,‬אמונה שהושרשה על ידם בנו ‪ -‬צאצאיהם‬
‫אחריהם ‪ -‬לדורות עולם‪ .‬הבה נתחזק אף אנו‬
‫באמונת אומן‪ ,‬על ידי שנפתח את יומנו בהודאה‬
‫להשי"ת על כל הטוב שגמלנו‪ ,‬באמירת ברכות‬
‫השחר בחברותא ועניית אמן אחריהן בכוונה‪.‬‬
‫בין בני הישיבות שיקפידו גם בחודש כסליו‬
‫על אמירת ברכות השחר בחברותא‬
‫תערך אי"ה הגרלה על הפרסים דלהלן‪:‬‬
‫‪ 25‬סטים של ‪ 3‬מזוודות איכותיות‬
‫‪ 4‬גלגלים‬
‫[בגדלים ‪ 20+24+28‬אינטש]‬
‫הגרלת חודש חשוון תתקיים אי"ה ביום א' ח' כסליו‬
‫כללי מיזם שחר אקדמך‬
‫לבני הישיבות‪:‬‬
‫‪ .1‬מקפידים במשך כל החודש [ולכל הפחות עשרים‬
‫יום מתוכו] על אמירת ברכות השחר בפני 'חברותא'‬
‫שיענה אמן אחריהן‪ .‬אין אפשרות לצרף ‪ 20‬יום משני‬
‫חודשים‪.‬‬
‫‪ .2‬בסוף החודש יהיה עליכם לדווח במערכת‬
‫הממוחשבת במוקד הטלפוני שמספרו ‪ 03-9179191‬על‬
‫כי עמדתם ביעד במשך החודש החולף‪ .‬ניתן לדווח עד‬
‫היום שלפני מועד ההגרלה החודשית‪.‬‬
‫בנוסף ניתן להרשם ולדווח על השתתפותכם אצל‬
‫הרכז בישיבתכם‪ ,‬או במענה אנושי בימים א –ה בין‬
‫‪ 9:00‬ל‪ 11:00-‬בערב‪ ,‬במוקד הטלפוני בשלוחה ‪.5‬‬
‫‪ .3‬בכל חודש תיערך הגרלה על פרסים יקרי ערך‬
‫בין בני הישיבות שאישרו את השתתפותם בתוכנית‪.‬‬
‫שמות הזוכים יושמעו במוקד הטלפוני בשלוחה ‪.4‬‬
‫‪ .4‬בנוסף‪ ,‬לאחר שישה חודשים בהם אישרתם את‬
‫השתתפותכם בתוכנית תקבלו ללא הגרלה שי אישי‬
‫ויוקרתי מתנת ארגון 'בני אמונים'‪.‬‬
‫בהצלחה‬
‫הגרלת חודש כסליו תתקיים אי"ה ביום ג' ח' טבת‬
‫להלן שמות הבחורים שזכו בכרטיספר בסך ‪₪ 100‬‬
‫בהגרלה שהתקיימה בין משתתפי מיזם "שחר אקדמך" בחודש תשרי תשע"ה‪:‬‬
‫מישיבת‬
‫שם הבחור‬
‫ישיבה קטנה באיאן‬
‫הבה”ח משה משולם קאהן‬
‫אהבת התורה‬
‫הבה”ח ישראל ברים‬
‫אהל התורה‪-‬סאסוב‬
‫הבה”ח אהרן איזנבאך‬
‫אור אלחנן לצעירים‬
‫הבה”ח נתן אליעזר שור‬
‫הבה”ח עמרם נתנאל טולידנו אורחות חיים‬
‫אורחות יהודה‬
‫הבה”ח אראל כהן‬
‫הבה”ח אריאל יעקב מרציאנו אורחות יהודה‬
‫אורחות תורה‬
‫הבה”ח דוד מילר‬
‫אמרי נועם‬
‫הבה”ח משה אהרוני‬
‫באר החיים‬
‫הבה”ח אביגדור סימון‬
‫באר המלך‬
‫הבה”ח יחזקאל רייכמן‬
‫בהוש‬
‫הבה”ח משה גליק‬
‫בית מאיר לצעירים‬
‫הבה”ח רפאל דוד פרץ‬
‫בית מאיר לצעירים‬
‫הבה”ח מרדכי בוגרד‬
‫בית מדרש עליון‬
‫הבה”ח מרדכי פרקש‬
‫ברית יעקב‬
‫הבה”ח ישראל מזרחי‬
‫הבה”ח שמואל נחמן רוטשילד ברסלב‬
‫ברסלב‬
‫הבה”ח ישראל הרשקוביץ‬
‫ברסלב‬
‫הבה”ח דניאל בכר‬
‫גאון יעקב‬
‫הבה”ח מאיר תיק‬
‫דאראג‬
‫הבה”ח אהרן גוטמן‬
‫דאראג‬
‫הבה”ח מאיר ליכטמן‬
‫דושינסקיא‬
‫הבה”ח ראובן סימון‬
‫דרכי תורה‬
‫הבה”ח יעקב שליסל‬
‫ויזניץ‬
‫הבה”ח שמעון סבו‬
‫ויזניץ מאנסי‬
‫הבה”ח פסח פריד‬
‫זכרון אלימלך קרלין‬
‫הבה”ח יעקב ריבלין‬
‫זכרון מאיר‬
‫הבה”ח דוד כהן‬
‫הבה”ח אברהם יצחק ראטה חומת ירושלים‬
‫חומת ירושלים‬
‫הבה”ח אליהו רוטמן‬
‫חכמי לובלין‬
‫הבה”ח פנחס אליהו וואזנר‬
‫חכמי לובלין‬
‫הבה”ח משה ויזמן‬
‫חכמת התורה‬
‫הבה”ח אשר ליכטנשטיין‬
‫חכמת התורה‬
‫הבה”ח שמעון זילבר‬
‫בני אמונים‪:‬‬
‫מוקד ישיבות‬
‫עיר‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫בני ברק‬
‫אלעד‬
‫אלעד‬
‫בני ברק‬
‫ירושלים‬
‫מודיעין עילית‬
‫בית שמש‬
‫בני ברק‬
‫בני ברק‬
‫בני ברק‬
‫בני ברק‬
‫ירושלים‬
‫בית שמש‬
‫בית שמש‬
‫מודיעין עילית‬
‫בני ברק‬
‫בני ברק‬
‫בני ברק‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫אשדוד‬
‫בית שמש‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫בית שמש‬
‫בית שמש‬
‫בני ברק‬
‫בני ברק‬
‫מודיעין עילית‬
‫ירושלים‬
‫עיר‬
‫מישיבת‬
‫שם הבחור‬
‫בני ברק‬
‫חכמת שלמה‬
‫הבה”ח ישראל וויס‬
‫מודיעין עילית‬
‫חשקת התלמוד‬
‫הבה”ח מרדכי וגשל‬
‫ירושלים‬
‫טשעבין‬
‫הבה”ח אשר רובין‬
‫ירושלים‬
‫טשעבין‬
‫הבה”ח משה שמעיה‬
‫בני ברק‬
‫טשערנוביל‬
‫הבה”ח יצחק סופר‬
‫בני ברק‬
‫טשערנוביל‬
‫הבה”ח שלום עוזר רבינוביץ‬
‫בני ברק‬
‫יש”ק חזון נחום‬
‫הבה”ח אברהם וינברג‬
‫ירושלים‬
‫יש”ק טשכנוב‬
‫הבה”ח מרדכי פוריס‬
‫יש”ק שומרי אמונים ירושלים‬
‫הבה”ח יצחק אורי‬
‫בני ברק‬
‫ישב”ג סלאנים‬
‫הבה”ח צבי אייזנבאך‬
‫ירושלים‬
‫הבה”ח שמואל משה שושיצקי ישב”ק חיי משה‬
‫ישיבה גדולה קמניץ ירושלים‬
‫הבה”ח יצחק שמרלר‬
‫ירושלים‬
‫ישיבה גדולה רמ”א‬
‫הבה”ח משה אהרן שטרן‬
‫ישיבה קטנה אלכסנדר בני ברק‬
‫הבה”ח שמעון ברנט‬
‫ישיבה קטנה אלכסנדר בני ברק‬
‫הבה”ח מנחם מנדל כהן‬
‫ירושלים‬
‫ישיבה קטנה קמניץ‬
‫הבה”ח מאיר מרגליות‬
‫אלעד‬
‫כנסת יחזקאל‬
‫הבה”ח ישראל דרוק‬
‫מודיעין עילית‬
‫כנסת יחזקאל‬
‫הבה”ח אליהו קסטיקה‬
‫ירושלים‬
‫לב התורה‬
‫הבה”ח מנחם פישר‬
‫ערד‬
‫לב שמחה‬
‫הבה”ח גד רובינפלד‬
‫ביתר‬
‫לעלוב‬
‫הבה”ח יצחק ברנדווין‬
‫ירושלים‬
‫מאה שערים‬
‫הבה”ח שמעון פרידמן‬
‫מהרי”ם דושינסקיא בית שמש‬
‫הבה”ח צבי אברפלד‬
‫בית שמש‬
‫מהרים דושינסקיא‬
‫הבה”ח יוסף בנימין‬
‫בני ברק‬
‫מנחת יצחק‬
‫הבה”ח אשר לוינגר‬
‫ירושלים‬
‫מעוז חיל‬
‫הבה”ח יהודה אודרברג‬
‫ירושלים‬
‫מעין התלמוד‬
‫הבה”ח שמעון אוירבך‬
‫בני ברק‬
‫מרבה תורה‬
‫הבה”ח אהרן ברלינר‬
‫בני ברק‬
‫משכן התורה‬
‫הבה”ח ישראל פיפרמן‬
‫ירושלים‬
‫משכן ישראל‬
‫הבה”ח אהרן מובשוביץ‬
‫ירושלים‬
‫הבה”ח משה מרדכי בידרמן נזר התורה‬
‫בני ברק‬
‫נחלת דן מודזיץ‬
‫הבה”ח ישראל צבי שטרן‬
‫מודיעין עילית‬
‫נצח התורה‬
‫הבה”ח יעקב ברנט‬
‫בית שמש‬
‫נצח ישראל‬
‫הבה”ח יעקב שלמה בן ציון‬
‫מישיבת‬
‫שם הבחור‬
‫סאטמר‬
‫הבה”ח בנימין פוירשטיין‬
‫סלבודקה‬
‫הבה”ח ישראל מאיר טאוב‬
‫סערט ויזניץ‬
‫הבה”ח אליעזר לזר‬
‫סערט ויזניץ‬
‫הבה”ח משה בנט‬
‫עבודת ישראל קוזניץ‬
‫הבה”ח מנחם מנדל רוטמן‬
‫הבה”ח אריה ליב אופנהימר עטרת התורה‬
‫עטרת יוסף‬
‫הבה”ח מיכאל פוטר‬
‫עטרת ישראל‬
‫הבה”ח חיים גודלבסקי‬
‫עטרת שלמה‬
‫הבה”ח חיים נחם‬
‫הבה”ח אלחנן דוד ויסנשטרן עמלה של תורה‬
‫עץ חיים‬
‫הבה”ח יוסף פישר‬
‫פינסק קרלין‬
‫הבה”ח צבי אלימלך מארך‬
‫פינסק קרלין‬
‫הבה”ח דוד משה רוזנבוים‬
‫פרימשלאן‬
‫הבה”ח משה רכניצר‬
‫צאנז‬
‫הבה”ח חיים רייך‬
‫צמח צדיק ויזניץ‬
‫הבה”ח משה גרוסמן‬
‫צמח צדיק ויזניץ‬
‫הבה”ח שלמה זלמן קינד‬
‫קרית מלך‬
‫הבה”ח ישראל מורגנבסר‬
‫קרלין סטולין‬
‫הבה”ח שמעון שטרנליך‬
‫הבה”ח שמואל פנחס גליקזון קרעטשניף‬
‫רינה של תורה‬
‫הבה”ח אליעזר טל‬
‫הבה”ח צבי הירש סוקולובסקי רינה של תורה‬
‫רינה של תורה‬
‫הבה”ח אריה מאיר כץ‬
‫שבות יהודה‬
‫הבה”ח דוד גיגי‬
‫שומרי אמונים‬
‫הבה”ח שמעון פרידמן‬
‫שער התלמוד‬
‫הבה”ח הלל לנדא‬
‫שערי תורה‬
‫הבה”ח דוד גליק‬
‫תולדות משה אריה‬
‫הבה”ח מרדכי זורגר‬
‫תורת חסד‬
‫הבה”ח מרדכי שפירא‬
‫תורת עולם‬
‫הבה”ח פנחס גוטפרב‬
‫תורת עולם‬
‫הבה”ח ישראל פרוש‬
‫הבה”ח יעקב מנחם רבינוביץ תורת שלמה‬
‫‪03-91-7-91-91‬‬
‫עיר‬
‫ירושלים‬
‫בני ברק‬
‫בני ברק‬
‫בני ברק‬
‫בני ברק‬
‫ירושלים‬
‫בני ברק‬
‫ירושלים‬
‫בית שמש‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫ירושלים‬
‫בני ברק‬
‫בני ברק‬
‫אלעד‬
‫אלעד‬
‫בני ברק‬
‫ירושלים‬
‫רחובות‬
‫כרמיאל‬
‫כרמיאל‬
‫כרמיאל‬
‫ירושלים‬
‫בני ברק‬
‫ביתר‬
‫בני ברק‬
‫בית שמש‬
‫אלעד‬
‫בית שמש‬
‫בית שמש‬
‫ירושלים‬