פסיפסים משולבים זכוכית ואבן

‫פסיפסים משולבים זכוכית ואבן‬
‫מק”ט ‪79533050 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס סן אנטון‬
‫ברדיליו ‪/‬אדום ‪5*5‬‬
‫רשת ‪30.5*30.5 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 144 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 170 :‬‬
‫מק”ט ‪79543050 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס סן אנטון‬
‫טרו’‪/‬חום ‪5*5‬‬
‫רשת ‪30.5*30.5 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 84 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 99 :‬‬
‫מק”ט ‪3283025 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס קיוטו‬
‫‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪29.8*29.8 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 108 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 127 :‬‬
‫מק”ט ‪790093525 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס אייסלנד‬
‫‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪29.8*29.8 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫מק”ט ‪790082222 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס סיישל‬
‫‪ +‬זכוכית ‪2.2*2.2‬‬
‫רשת ‪29.8*29.8 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫מק”ט ‪790032530 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס הדסון‬
‫‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪29.8*29.8 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 108 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 127 :‬‬
‫מק”ט ‪8325253 :‬‬
‫פריט ‪:‬פסיפס זכוכית מעורב‬
‫אמפרדור ‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 82 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 96 :‬‬
‫מק”ט ‪790353025 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס דניאל‬
‫‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫מק”ט ‪38525252 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס אופיר‬
‫‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪29.8*29.5 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 91 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 108 :‬‬
‫מק”ט ‪7902929 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס קוורץ‬
‫לבן ‪1.2*2.5‬‬
‫רשת ‪29.2*29.2 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 144 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 170 :‬‬
‫מק”ט ‪7900290 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס גארנט‬
‫‪1.2*2.5‬‬
‫רשת ‪29.2*29.2 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 144 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 170 :‬‬
‫מק”ט ‪790041550 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס איתי‬
‫חום ‪1.5*3‬‬
‫רשת ‪29.5*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 144 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 170 :‬‬
‫מק”ט ‪790141550 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס איתי‬
‫לבן ‪1.5*3‬‬
‫רשת ‪29.5*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 144 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 170 :‬‬
‫מק”ט ‪790441550 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס איתי‬
‫אפור ‪1.5*3‬‬
‫רשת ‪29.5*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 144 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 170 :‬‬
‫מק”ט ‪790331550 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס אמפרדור‬
‫משולב זכוכית ‪1.5*5‬‬
‫רשת ‪30.5*30.5 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫‪-10-‬‬
‫מק”ט ‪7903330 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס שילגיה‬
‫‪2.3*2.3‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 72 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 85 :‬‬
‫מק”ט ‪8301530 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס מיקה‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 156 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 184 :‬‬
‫מק”ט ‪790303015 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס אקסל‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 96 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 113 :‬‬
‫מק”ט ‪381151529 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס ימית‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 91 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 108 :‬‬
‫מק”ט ‪790022425 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס טופקפי‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30.5*30.5 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 108 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 127 :‬‬
‫מק”ט ‪3790714151530 :‬‬
‫מק”ט ‪379152115153 :‬‬
‫מק”ט ‪8463015 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס מיין‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 62 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 74 :‬‬
‫מק”ט ‪3790521151530 :‬‬
‫מק”ט ‪8461530 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס איתן‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 84 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 99 :‬‬
‫מק”ט ‪8463025 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס איתן‬
‫‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪29.8*29.8 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 84 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 99 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס אובמה‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 60 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 71 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס אוסלו‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 53 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 62 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס נילסון‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 72 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 85 :‬‬
‫‪-11-‬‬
‫מק”ט ‪846081530 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס טורינו‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 84 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 99 :‬‬
‫פ ס י פ ס י ם מ ש ו לב י ם‬
‫מק”ט ‪3323025 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס בן לי‬
‫‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 108 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 127 :‬‬
‫מק”ט ‪790073025 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס שרי‬
‫‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 132 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 156 :‬‬
‫מק”ט ‪790043025 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס פוליניו‬
‫‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫פסיפס טירול‬
‫פסיפס פוליניו‬
‫‪-12-‬‬
‫פסיפס טוקיו‬
‫פסיפס קיוטו‬
‫‪-13-‬‬
‫מק”ט ‪3561211530 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס גולדן‬
‫גייט ‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 144 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 170 :‬‬
‫מק”ט ‪3561221530 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס סילבר‬
‫גייט ‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 144 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 170 :‬‬
‫מק”ט ‪79030158 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס סמנטה‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 108 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 127 :‬‬
‫מק”ט ‪790442153 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס לין‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 84 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 99 :‬‬
‫מק”ט ‪790443153 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס דנבר‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫מק”ט ‪790013153 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס כפיר‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 96 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 113 :‬‬
‫מק”ט ‪79015158 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס אלין‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 108 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 127 :‬‬
‫מק”ט ‪8473050 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס אלמוג‬
‫‪5*5‬‬
‫רשת ‪29.5*29.5 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 82 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 96 :‬‬
‫מק”ט ‪8133025 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס טוקיו‬
‫‪5*5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 132 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 156 :‬‬
‫מק”ט ‪790372530 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס אמילי‬
‫‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪31*29.7 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫מק”ט ‪3013030 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס אמבר‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 96 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 113 :‬‬
‫מק”ט ‪3722530 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס מלכת‬
‫הלבבות ‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪30.5*30.5 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 156 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 184 :‬‬
‫מק”ט ‪3790515503 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס מבנה‬
‫מונקו ‪5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30.6 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 53 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 62 :‬‬
‫מק”ט ‪790321550 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס מבנה‬
‫ברצלונה ‪5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 101 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 119 :‬‬
‫‪-14-‬‬
‫מק”ט ‪790611598 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס זכוכית‬
‫‪ +‬בזלת ‪1.5*9.8‬‬
‫רשת ‪30*30.5 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫מק”ט ‪79045019 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס פורטורו‬
‫‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 132 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 156 :‬‬
‫מק”ט ‪790450339 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס מורי‬
‫‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 132 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 156 :‬‬
‫מק”ט ‪790450337 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס קתרין‬
‫‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫מק”ט ‪790731530 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס תבור‬
‫‪*1.5‬חופשי‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 132 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 156 :‬‬
‫מק”ט ‪790852530 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס עדן‬
‫‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪31*28.5 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 180 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 212 :‬‬
‫מק”ט ‪805073325 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס גולן‬
‫‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪29.8*29.8 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 96 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 113 :‬‬
‫מק”ט ‪790153025 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס דיקלה‬
‫‪2.5*2.5‬‬
‫רשת ‪29.8*29.8 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫פסיפס דקלה‬
‫‪-15-‬‬
‫מק”ט ‪79030308 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס מרגו‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫מק”ט ‪79011525 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס אדם‬
‫‪2.5*11.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 96 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 113 :‬‬
‫מק”ט ‪790771230 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס ברק‬
‫‪2*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 132 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 156 :‬‬
‫מק”ט ‪79001515 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס תום‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫מק”ט ‪79018188 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס קוקו‬
‫‪1.8*1.8‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 96 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 113 :‬‬
‫מק”ט ‪7901598 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס דונה‬
‫‪1.5*9.8‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫מק”ט ‪79030030 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס שיין‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 108 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 127 :‬‬
‫מק”ט ‪79030300 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס שלי‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 108 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 127 :‬‬
‫מק”ט ‪7903030 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס אליה‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 108 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 127 :‬‬
‫מק”ט ‪79073811 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס אניס‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 96 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 113 :‬‬
‫מק”ט ‪79073823 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס ג’ניפר‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 96 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 113 :‬‬
‫מק”ט ‪79073238 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס קלי‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 96 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 113 :‬‬
‫מק”ט ‪79098030 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס פיאנו‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 132 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 156 :‬‬
‫מק”ט ‪79098303 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס קבריו‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 132 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 156 :‬‬
‫מק”ט ‪79028068 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס ינון‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 108 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 127 :‬‬
‫‪-16-‬‬
‫מק”ט ‪35648823 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס אדריאנה‬
‫‪2.3*4.8‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 132 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 156 :‬‬
‫מק”ט ‪79023488 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס צ’אד‬
‫‪2.3*4.8‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 132 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 156 :‬‬
‫מק”ט ‪3561573 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס דוריאן‬
‫‪1.5*7.3‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫מק”ט ‪79023023 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס סלין‬
‫‪2.3*2.3‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 108 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 127 :‬‬
‫מק”ט ‪35623058 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס רוזין‬
‫‪2.3*2.3‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫מק”ט ‪35615158 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס רוזלין‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫מק”ט ‪35623023 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס טיה‬
‫‪2.3*2.3‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫מק”ט ‪79081515 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס סיטרין‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫מק”ט ‪79015150 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס רובי‬
‫‪1.5*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 132 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 156 :‬‬
‫מק”ט ‪7901010 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס ספיר‬
‫‪1*1‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 204 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 241 :‬‬
‫מק”ט ‪79048815 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס אמיל‬
‫‪4.8*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 132 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 156 :‬‬
‫מק”ט ‪79015488 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס שאנון‬
‫‪4.8*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 132 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 156 :‬‬
‫מק”ט ‪79048830 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס גוליאן‬
‫‪4.8*1.5‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 132 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 156 :‬‬
‫‪-17-‬‬
‫מק”ט ‪35623078 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס גואנה‬
‫‪2.3*2.3‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 120 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 142 :‬‬
‫מק”ט ‪7902323 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס קאיה‬
‫‪2.3*2.3‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 108 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 127 :‬‬
‫מק”ט ‪8023031 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס אירגולרי‬
‫אפור‬
‫רשת ‪31.3*30.9 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 108 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 127.5 :‬‬
‫מק”ט ‪3003000 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס נסיך‬
‫הלבבות ‪2.3*2.3‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 125 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 147 :‬‬
‫מק”ט ‪3008300 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס המלכה‬
‫הלבנה‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 144 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 170 :‬‬
‫מק”ט ‪7900300 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס פיוז’ן‬
‫‪0.8*9.8‬‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 108 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 127.5 :‬‬
‫מק”ט ‪3002330 :‬‬
‫פריט ‪ :‬פסיפס הכובען‬
‫המטורף‬
‫רשת ‪30*30 :‬‬
‫מחיר ‪₪ 144 :‬‬
‫מחיר ‪ +‬מע“מ ‪₪ 170 :‬‬
‫פסיפס הכובען המטורף‬
‫‪-18-‬‬