עלון 201 קרח לאתר

‫הידברות‬
‫עונג שבת‬
‫הפיצו את העלון מידי שבוע‪ ,‬וקבלו במתנה ספר לבחירתכם‪ ,‬מתוך מארז ספרי הרב זמיר כהן‬
‫עלון שבועי לקירוב לבבות | ערוץ ‪ 97‬בכבלים ובלווין‬
‫העלון מוקדש לע"נ סלומון ברזני בן שרית | לרפואה שלמה‬
‫וכל הישועות תומר בן אילנה | לע"נ רוברט בן אסתר‬
‫לע"נ רותי בת פורטונה להקדשת העלון חייגו‪073-2221388 :‬‬
‫פרשת קרח | גליון ‪ | 201‬ג' תמוז תשע"ה‬
‫זמן כניסת ויציאת שבת‬
‫לתגובות‪[email protected] :‬‬
‫כניסת‬
‫השבת‬
‫אתר הידברות החדש‬
‫‪www.hidabroot.org‬‬
‫ירושלים ‪19:12‬‬
‫תל אביב ‪19:29‬‬
‫חיפה ‪19:23‬‬
‫באר שבע ‪19:28‬‬
‫צאת מוצ”ש‬
‫השבת ר”ת‬
‫‪20:29‬‬
‫‪20:32‬‬
‫‪20:34‬‬
‫‪20:29‬‬
‫‪21:04‬‬
‫‪21:02‬‬
‫‪21:06‬‬
‫‪21:02‬‬
‫בחסות‬
‫יקבי ירושלים‬
‫איך מנצחים במחלוקת?‬
‫הצעד שבו נקט משה רבנו במחלוקת קרח ועדתו עלולה היתה להתפרש כחולשה‪.‬‬
‫אולם התורה מעידה כי בעת מחלוקת ‪ -‬זו השיטה להשכנת שלום‬
‫ב‬
‫ראש ארגון הידברות ‪ -‬הרב זמיר כהן‬
‫העלון טעון גניזה | נא להימנע מקריאת המודעות הפרסומיות בשבת‬
‫בכל שנה מזכירה פרשת קרח לכולנו את הצורך להתבונן‬
‫בחסרונותיה של המחלוקת‪ ,‬ועד להיכן מגיעות תוצאותיה‬
‫הרעות‪ .‬הפעם נבקש לראות כיצד מורה לנו התורה את‬
‫ההנהגה הראויה בעת פריצת מחלוקת לחיינו‪.‬‬
‫בתוך סיפור מחלוקת קרח‪ ,‬אנו מוצאים שתי לשונות המבטאים‬
‫עמידה‪ .‬פסוק אחד נאמר במשה רבנו ופסוק אחר בדתן ואבירם‪.‬‬
‫על משה נאמר‪" :‬וַ ּיָ ָקם מ ֶֹׁשה"‪ ,‬ואילו על דתן ואבירם נאמר‪" :‬נִ ָּצבִ ים‬
‫ָאהלֵ ֶיהם"‪.‬‬
‫ֶּפ ַתח ֳ‬
‫באשר לדתן ואבירם‪ ,‬כוונת הכתוב ברורה‪ .‬תורה מורה‬
‫לנו כי הדרך בה בחרו לחלוק היתה בדרך התרסה וחוצפה‪.‬‬
‫הם עמדו בגב זקוף ובראש מורם נגד משה רבנו‪.‬‬
‫אולם מה הכוונה בקימת משה רבנו? הרי ודאי שאין‬
‫הכוונה בקימה ממקומו גרידא‪ ,‬שהרי דבר כזה אין התורה‬
‫טורחת לציין בפנינו‪ .‬מהו אם כן הלימוד שמבקשת‬
‫התורה ללמדנו בכך?‬
‫רבנו חיים בן‪-‬עטר‪ ,‬בעל ה'אור החיים' הקדוש מבאר‪,‬‬
‫שהתורה באה להורות לנו בעמידתו של משה כיצד מתרוממים‬
‫ועולים בעת ניסיון של מחלוקת‪.‬‬
‫כאשר דתן ואבירם סירבו לבוא‪ ,‬חרף הוראתו של מנהיגם‬
‫של ישראל‪ ,‬משה רבנו‪ ,‬היה בידו לשלוח שליחים שייכפו אותם‬
‫להגיע אליו‪ ,‬אף בעל כרחם‪ .‬אבל משה רבנו בחר שלא לנהוג כך;‬
‫במקום זאת הוא השפיל את עצמו‪ ,‬יצא ממקומו והלך הוא אליהם‪,‬‬
‫בתקווה שמא בכך יצליח לפייסם ולבטל את המחלוקת‪.‬‬
‫לכאורה במעשה זה נראה כי משה רבנו ירד ממעמדו‪ ,‬אך הנה‬
‫אנו רואים כי התורה מעידה עליו‪" :‬ויקם משה!" – כלומר‪ ,‬אדרבה‬
‫ קימה היתה לו‪ .‬הוא התרומם במדרגתו הרוחנית ובאישיותו‬‫הגדולה למדרגה גבוהה אף יותר‪ ,‬וזאת דווקא באמצעות השפלת‬
‫שאל את הרב‬
‫מעמדו והנמכת עצמו‪.‬‬
‫על כעין זה אמר החכם באדם‪ ,‬שלמה המלך ע"ה‪" :‬לִ ְפנֵ י ֶׁשבֶ ר‬
‫ יִ גְ ּבַ ּה לֶ ב ִאיׁש‪ .‬וְ לִ ְפנֵ י כָ בֹוד ‪ֲ -‬ענָ וָ ה" (משלי יח‪ ,‬יב)‪ .‬בדתן ואבירם‬‫התקיים תחילת הפסוק‪" :‬לִ ְפנֵ י ֶׁשבֶ ר ‪ -‬יִ גְ ּבַ ּה לֶ ב ִאיׁש"‪ .‬גאוותם של‬
‫דתן ואבירם היא זו שגרמה להם לשבר הגדול שהגיע לאחר מכן‪.‬‬
‫לעומתם‪ ,‬במשה רבנו התקיים סוף הפסוק‪" :‬וְ לִ ְפנֵ י כָ בֹוד ‪ֲ -‬ענָ וָ ה"‪.‬‬
‫דווקא הענווה הגדולה שנקט בה משה רבנו‪ ,‬להשפיל עצמו ולהגיע‬
‫אליהם – היא זו שהקנתה לו כבוד נוסף על כבודו‪ .‬ומה היה‬
‫בסופם? הם נבלעו בבטן האדמה‪ ,‬ומשה רבנו עלה מעלה מעלה‪.‬‬
‫ראיה לדברי ה'אור החיים' כי זו הכוונה בשפתה המיוחדת‬
‫של התורה‪ ,‬מהנאמר בעניין קניית מערת המכפלה מידי‬
‫עפרון החתי‪" :‬ויקם שדה עפרון"‪ .‬שדה אינה יכולה לקום‬
‫ממקומה‪ .‬אבל קימה והתרוממות רוחנית היתה לה כאשר‬
‫עברה לרשותו של צדיק‪ ,‬אברהם אבינו‪ .‬כמבואר בדברי‬
‫חז"ל (בראשית רבה נח‪ ,‬ח)‪ ,‬וכך גם בעניינינו‪.‬‬
‫וממי למד משה רבנו לנהוג בדרך זו? מריבונו של עולם‪.‬‬
‫הגמרא (מגילה לא‪ ,‬א) מוכיחה‪ ,‬כי במקומות רבים במקרא בו‬
‫אנו מוצאים שבחים לגדולתו של הקב"ה דווקא שם רואים‬
‫עד כמה הוא דואג לאנשים הפשוטים ביותר‪ ,‬ולפרטים הפעוטים‬
‫ָאמר רָ ם וְ נִ ָּׂשא‪ׁ ,‬שֹכֵ ן ַעד וְ ָקדֹוׁש ְׁשמֹו‪:‬‬
‫שבבריאה‪ .‬כך כתוב‪ּ" :‬כִ י כֹה ַ‬
‫רּוח"‪ .‬והוא‪-‬הוא כבודו של‬
‫ּוׁש ַפל ַ‬
‫ָמרֹום וְ ָקדֹוׁש ֶא ְׁשּכֹון‪ ,‬וְ ֶאת ּדַ ּכָ א ְ‬
‫רבש"ע‪ ,‬שכיוון שמלא כל הארץ כבודו‪ ,‬הוא יכול להשפיל עצמו‬
‫כביכול‪ ,‬ולדאוג אף לשפלים ביותר‪.‬‬
‫כאשר מסיימים את התפילה‪ ,‬לפני אמירת 'עושה שלום' כורעים‬
‫ומרכינים את הראש‪ ,‬צועדים שלש פסיעות לאחור‪ ,‬ואומרים‬
‫'עושה שלום'‪ .‬ואמרו בדרך רמז‪ ,‬כי זו הדרך להשכנת שלום‪.‬‬
‫לעתים צריך לדעת לוותר‪ ,‬להרכין ראש‪ ,‬לצעוד כמה צעדים לאחור‬
‫מהעמדה הראשונית מבלי להתעקש – ואז השלום המיוחל עתיד‬
‫להגיע‪ .‬רק כך יוצאים מנצחים כשמתעוררת מחלוקת‪ .‬שבת שלום‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫גוף גש‬
‫ת‪:‬מי‪ ,‬נשמה‬
‫רוחני‬
‫מ‬
‫סתדר?‬
‫מכוני‬
‫ת יקרה מאד‬
‫‪7‬‬
‫סלניום‬
‫מאת הרב אברהם יוסף‪ ,‬רב העיר חולון‬
‫כשעובר לידי אדם מבוגר שאני לא‬
‫מכיר‪ ,‬האם יש צורך לקום לכבודו?‬
‫התורה ציוותה "מפני שיבה תקום‬
‫והדרת פני זקן"‪ .‬השיבה הוא בן‬
‫שבעים‪ ,‬והזקן הוא תלמיד חכם‬
‫הבקיא בהלכה‪ .‬וכשם שבתלמיד חכם‬
‫חדש בהידברות!‬
‫חייב לעמוד לכבודו גם אם לא מכירו‪,‬‬
‫כך באיש שיבה חובה לקום מפניו‬
‫כשמגיע לתוך ארבע אמות שלו‪.‬‬
‫מצוה‬
‫לבר‬
‫הכנה‬
‫קורס‬
‫הדרכה להנחת הטלית והתפילין | מהות יום הבר מצווה‬
‫הדרכה לעלייה לתורה | לימוד הקריאה בתורה‬
‫רכישת כלים לבגרות‪ ,‬אחריות ומחויבות בראי היהדות‪.‬‬
‫מחיר מיוחד למשתתפי הקורס על ערכת בר מצווה‪ :‬טלית‪ ,‬תפילין‪ ,‬סידור ועוד‪..‬‬
‫דין זה שייך גם ליהודי שאינו שומר‬
‫תורה ומצוות‪ ,‬ובלבד שלא יהיה כופר‬
‫ושונא‪.‬‬
‫תחילת הקורס אי”ה‬
‫כ”ח תמוז תשע”ה ‪15/7/15‬‬
‫‪ 8‬מפגשים בימי רביעי‬
‫בין השעות ‪17:00-20:00‬‬
‫בבית הידברות רח’ שנקר ‪ ,20‬פ”ת‬
‫פתח תקוה‬
‫לפרטים ולהרשמה‪:‬‬
‫‪073-2221300‬‬
‫מנוע חיפוש‬
‫היהודי החושב‬
‫מונולוגים מערוץ הידברות‬
‫מאת דניאל בלס‬
‫"העבודה בהידברות‬
‫גרמה לי למהפך"‬
‫כשהגיע יגאל מודריק לעבוד כיועץ ארגוני‬
‫של הידברות‪ ,‬לא נראה על פניו שום קשר בינו‬
‫ובין שמירת תורה ומצוות‪ .‬עם הזמן העבודה‬
‫במקום גרמה לו להתחזק‪ ,‬ואף להכיר את‬
‫אשתו דרך הארגון‬
‫עד לפני ארבע שנים הייתי רווק חילוני קלאסי עם כלב‪.‬‬
‫לעבודה בהידברות הגעתי עם שיער ארוך‪ ,‬כאשר אני מחזיק‬
‫בדעות סטריאוטיפיות על הדתיים והחרדים‪ .‬עם זאת‪ ,‬חשוב לי‬
‫לציין שכבר קרוב לעשר שנים שאני רואה את העולם בצורה‬
‫אמונית יותר‪ .‬במחקרים שעשיתי כחלק מעבודתי‪ ,‬גיליתי‬
‫שמשפחה חילונית מוחקת את זהותה היהודית בתוך חמישה‬
‫דורות‪ .‬זה הבהיל אותי‪ ,‬כיוון שאני דור שלישי לחילוניות‪.‬‬
‫שאלתי את עצמי‪ :‬איך אני רוצה לראות את הילדים שלי? האם‬
‫לא ארצה לראות‬
‫אותם כיהודים לכל‬
‫דבר? זה הכה בי וגרם‬
‫לי להרהר הרבה‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬אלו עדיין‬
‫היו מחשבות שלא‬
‫באו לכלל מעשה‪.‬‬
‫האמת שבתור ילד‬
‫להורים‬
‫שנולד‬
‫חילוניים – לא היתה‬
‫לי כל כך היכרות עם הדת‪ .‬אמנם ההורים צמו ביום כיפור‬
‫ונשמרו מאכילת חמץ בפסח‪ .‬אך הרגשתי סוג של 'טראומה'‬
‫מלהיכנס לבית כנסת‪ ,‬למשל‪ .‬אני חושב שהסיבה לכך היא‬
‫שכאשר פעם אבא שלי 'סחב' אותי בעל כרחי לבית כנסת‬
‫כשהייתי קטן‪ ,‬ולא היה לי אפילו מקום לשבת‪ ...‬הרגשתי די‬
‫בודד שם‪ ,‬ואולי התחושה הזאת השפיע עלי והרחיקה אותי‬
‫מלעשות את הצעד של התעניינות ביהדות‪.‬‬
‫הרבה שנים לא הבנתי מה לא בסדר איתי‪ .‬יש לי פרנסה‪,‬‬
‫יכולות‪ ,‬כישורים‪ .‬לא הבנתי למה הזיווג מתעכב‪ ,‬והעסק‬
‫שפתחתי לא רשם הצלחה גדולה‪ .‬ואז‪ ,‬באחד הימים קיבלתי‬
‫הצעה לתת ייעוץ ארגוני לערוץ הידברות‪ .‬הגעתי למקום ולאט‬
‫לאט הרגשתי משהו אחר‪ .‬בארגון פגשתי אנשים נפלאים‬
‫שיכולתי לשאול אותם שאלות שונות‪ ,‬והם ענו לי בצורה‬
‫מדהימה ובנחת‪ .‬התחלתי להבין איך הדברים עובדים‪ ,‬הסבירו‬
‫לי כיצד מתפללים ומה עושים בכל שלב‪.‬‬
‫בהתחלה באתי לארגון עם כיפה רק כדי 'לכבד' את המקום‬
‫והאווירה התורנית שבו‪ .‬אולם מפעם לפעם ראיתי שכשאני‬
‫חוזר הביתה אני לא ממהר להוריד אותה מהראש‪ .‬הרגשתי‬
‫כאילו זה טבעי שהיא מונחת לי שם‪.‬‬
‫אני זוכר שאירעו הרבה צירופי מקרים שמבחינתי הם היו‬
‫ממש ניסים שהורו לי את הדרך לתשובה‪ .‬אנשים שאלו אותי‪:‬‬
‫"אם אתה חוזר בתשובה‪ ,‬מה אתה מפסיד?" ובאמת‪ ,‬מה כבר‬
‫יש להפסיד? באותו רגע קיבלתי על עצמי להמשיך לשים כיפה‬
‫ולשמור שבת‪ .‬ברוך ה'‪ ,‬דרך העבודה בהידברות הכרתי את‬
‫אשתי‪ ,‬ובנינו בית תורני‪.‬‬
‫מתוך ראיון בתכנית "בכיוון אחר"‪ ,‬ערוץ הידברות (‪)97‬‬
‫חדש בבית הידברות‬
‫כיצד מסוגל גוף גשמי‬
‫להכיל נשמה רוחנית?‬
‫שיר שואלת‪" :‬אם חומר ורוח הם שתי‬
‫מציאויות נפרדות‪ ,‬כיצד מסוגל הגוף להגביל‬
‫את הנשמה בתוכו? ושאלה נוספת‪ :‬אם‬
‫הנשמה אינה תופסת מקום וזמן‪ ,‬איך היא‬
‫יכולה להיכנס ולהתחבר לגוף גשמי שמוגבל‬
‫למקום ולזמן? תודה מראש"‪.‬‬
‫***‬
‫שלום שיר‪ ,‬ותודה על שאלתך‪.‬‬
‫כדי להשיב לשאלה זו‪ ,‬עלינו להכיר תחילה‬
‫בעובדה שרק אלוקים לבדו לא תופס מקום‬
‫וזמן‪ .‬כלומר‪ ,‬הנשמה מוגבלת ביחס לבורא‬
‫יתברך‪ ,‬וכפי שהסביר הרמח"ל שגם בעולם‬
‫הנשמות יש דרגות רוחניות‪ ,‬שבה רוחניות‬
‫פחותה תיחשב כגשמית ביחס לחברתה‬
‫בספירה הגבוהה יותר (כלומר מלאך בספירה‬
‫גבוהה יותר יביט על מלאך בספירה נמוכה‬
‫ממנו‪ ,‬כפי שנשמה מביטה על עולם החומר)‪.‬‬
‫רק אלוקים לבדו הוא אינסופי ונצחי‪ ,‬נמצא‬
‫מעבר לכל גבול ותכונה‪ ,‬מעל כל הברואים‬
‫וכל הכוחות‪.‬‬
‫לכן הנשמה‪ ,‬שהיא מוגבלת ביחס לבורא‪,‬‬
‫יש ביכולתה לשלוט ולהניע דבר מוגבל יותר‬
‫ממנה‪ ,‬שהוא הגוף החומרי‪.‬‬
‫לגבי שאלתך השנייה‪ ,‬כיצד ייתכן שהגוף‬
‫החומרי יהיה מסוגל להגביל את תפיסת‬
‫המציאות של הנשמה ‪ -‬באמצעות עיניים‬
‫חומריות‪ ,‬מח חומרי וגוף חומרי שתחת‬
‫מקום וזמן‪ .‬עניין זה דומה לנהג ברכב‪ ,‬אשר‬
‫מביט על המציאות דרך השמשה של הרכב‪,‬‬
‫ואם השמשה מלוכלכת ‪ -‬תפיסת המציאות‬
‫של הנהג תוגבל‪ .‬נוכל להמשיל זאת גם‬
‫לאדם שמדבר דרך מכשיר טלפון‪ .‬למעשה‬
‫הוא מתקשר עם חברו באמצעות אותות‬
‫חשמליים שמתורגמים עבורו לקולות‪ ,‬ואם‬
‫יהיו שיבושים בקו‪ ,‬התקשורת תהיה לקויה‪.‬‬
‫ובדומה לאנשים שצופים בווידאו וכל תפיסת‬
‫המציאות שלהם ממוקדת בזו של הדמות‬
‫הוירטואלית שעל גבי המסך‪ .‬כך‪ ,‬להבדיל‪,‬‬
‫גם הנשמה רואה את העולם דרך עיניים‬
‫חומריות ותהליכים מוחיים שמגבילים את‬
‫תפיסת המציאות האמתית שלה‪ .‬כל ירידתנו‬
‫לעולם הזה נועדה עבור המבחן והניסיון‬
‫שיצרפו את נשמתנו‪ ,‬למענה קיבלנו תורה‬
‫ומצוות‪ ,‬ולכן הנשמה הוכנסה בתוך גוף‬
‫מוגבל‪ ,‬שבתוכו היא תופסת את המציאות‬
‫במקום ובזמן חומריים‪.‬‬
‫תשובות אלו יכולות להסביר את אופן‬
‫הפעולה של הנשמה בגוף‪ ,‬אך אינן מסוגלות‬
‫עדיין להסביר כיצד הנשמה הרוחנית אינה‬
‫עוזבת את הגוף הפיזי? הרי לנשמה אין נפח‬
‫פיזי‪ ,‬והיא אינה מוגבלת למקום‪ .‬באופן טבעי‪,‬‬
‫סדנת הנחיית‬
‫הורים‬
‫חיזוק הסמכות ההורית‬
‫היתה צריכה הנשמה "לנזול" מן הגוף ולעוזבו‪,‬‬
‫כי אין בגוף הזה אף קירות שיכולים להחזיק‬
‫בה‪ .‬הרוח אינה יכולה להיכלא בגוף גשמי‪.‬‬
‫התשובה האמתית לשאלה זו אולי תפתיע‬
‫אותך‪ .‬מסתבר שאנו למעשה חוזים בכל רגע‬
‫ורגע בנס גלוי‪ ,‬שבו הקב"ה בכבודו ובעצמו‬
‫מחזיק את הנשמה הרוחנית בתוך הגוף הפיזי‬
‫שלנו‪ .‬הקב"ה לא רק נפח את הנשמה לתוך‬
‫גוף‪ ,‬אלא גם מגביל אותה בתוך הגוף הזה‬
‫מרגע היוולדו של האדם ועד מותו‪ .‬בלעדי‬
‫הבורא יתברך ‪ -‬הנשמה היתה נוטשת את‬
‫הגוף תכף מיד‪.‬‬
‫כך אנו מברכים בברכת אשר יצר‪" :‬אשר‬
‫יצר את האדם בחכמה‪ ,‬וברא בו נקבים נקבים‪,‬‬
‫חלולים חלולים" ‪ -‬הפירוש הפשוט נאמר‬
‫על האיברים הפנימיים שלנו‪ ,‬שכל שינוי‬
‫בהם יכול להביא למותנו המיידי‪ ,‬אך קיים‬
‫גם פירוש רוחני מאחורי ברכה זו‪ ,‬שבה אנו‬
‫גם מוסיפים לברך את הקב"ה על כך שבכל‬
‫שנייה ושנייה הוא מחזיק את הנשמה בתוך‬
‫גופנו‪ ,‬ולא מאפשר לה לעזוב את הגוף כפי‬
‫טבעה הרוחני הרגיל‪ .‬כך נאמר בשולחן ערוך‬
‫(אורח חיים ו‪ ,‬סעיף א)‪" :‬ומפליא לעשות ‪ -‬מפני‬
‫שהאדם דומה לנוד (שק) מלא רוח‪ ,‬ואם יעשה‬
‫אדם בנוד נקב כחודה של מחט‪ ,‬הרוח יוצא‪.‬‬
‫והאדם מלא נקבים ורוחו משתמרת בתוכו‪,‬‬
‫הרי זה פלא"‪.‬‬
‫וכתב הרמ"א (שם)‪" :‬שמפליא לעשות ‪-‬‬
‫במה ששומר רוח האדם בקרבו‪ ,‬וקושר דבר‬
‫רוחני בדבר גשמי"‪.‬‬
‫לכן אנו גם קוראים בכל בוקר כשאנו‬
‫מתעוררים‪" :‬מודה אני לפניך מלך חי וקיים‪,‬‬
‫שהחזרת בי נשמתי בחמלה‪ ,‬רבה אמונתך"‪,‬‬
‫ולאחר מכן קוראים בברכות השחר "אלוקי‪,‬‬
‫נשמה שנתת בי ‪ -‬טהורה"‪ .‬ודבר זה הוא‬
‫באמת פלא גדול ונס מדהים שאיננו יודעים‬
‫להעריך את ערכו‪ ,‬כי בדרך הטבע היו צריכות‬
‫כל הנשמות לעזוב מיד את הגופים‪ ,‬ולא היו‬
‫נותרות בהם אפילו לרגע אחד‪.‬‬
‫גם יש בכך חיזוק גדול בהשגחת ה' על‬
‫ברואיו‪ ,‬שהרי אנו למדים שהקב"ה לא רק‬
‫ברא את העולם ואת הנשמות ועזבן‪ ,‬אלא‬
‫מקיים כל נשמה ונשמה בתוך כל גוף וגוף‬
‫בכל רגע ורגע‪ ,‬וזאת בבחינת נס גלוי שמלווה‬
‫אותנו כל חיינו מבלי שנבחין בו כלל‪ .‬עצם‬
‫חייו של האדם בעולם הזה‪ ,‬הם למעשה עדות‬
‫גלויה וישירה להשגחה האישית של אלוקים‬
‫עליו‪ .‬כדי להתחזק באמונה‪ ,‬פשוט נכוון יותר‬
‫בברכת אשר יצר‪ ,‬ונזכיר לעצמנו שכל רגע‬
‫נוסף של חיים הוא למעשה מתנה על‪-‬טבעית‬
‫מאלוקים‪.‬‬
‫י”ג תמוז ‪30/6/15‬‬
‫בהשתתפות‪:‬‬
‫הרב חיים ולדר‬
‫הרב מנחם ולדר‬
‫הרב זמיר כהן‬
‫לפרטים והרשמה‪073-222-1-300 :‬‬
‫פרשה חסידית‬
‫מאת הרב ישעי'ה וינד‬
‫זהירות‪ :‬סכנת מחלוקת‬
‫"אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת‪ ,‬המכלה הגוף הנפש והממון‪ .‬ראיתי‬
‫לבנים השחירו‪ ,‬משפחות נספחו‪ ,‬עיירות נתעוררו‪ ,‬קיבוצים נפרדו‪ ,‬חסידים‬
‫נפסדו‪ ,‬אנשי אמונה אבדו‪ ,‬ונכבדים נקלו ונתבזו בסיבת המחלוקת‪ .‬נביאים‬
‫ניבאו וחכמים חכמו ויוסיפו לספר רעת המחלוקת‪ ,‬ולא הגיעו לתכליתה"‪ ,‬כך‬
‫לשון הרמב"ם בצוואתו‬
‫בפרשת השבוע לומדים אנו על המחלוקת הקשה‬
‫של קרח ועדתו מול משה רבנו ע"ה‪ .‬הבה ניכנס קצת‬
‫לפרשה הסבוכה הזו כדי שנוכל לקבל פרספקטיבה‬
‫נכונה שתשפוך אור על הפרשה‪.‬‬
‫בשונה ממה שנדמה במבט ראשון‪ ,‬קרח כלל לא‬
‫היה אדם רגיל מהשורה ש'החליט יום אחד' לצאת‬
‫לריב ולערער על סמכותו של משה רבנו‪ .‬קרח היה‬
‫אדם פיקח וצדיק בדרגה רוחנית גבוהה‪ .‬הוא רצה‬
‫בסך הכל להתקדם ולהתעלות לדרגות רוחניות‬
‫גבוהות יותר ולהתקרב יותר לבורא עולם‪ ,‬הוא‬
‫ביקש להיות כהן כדי לעבוד את ה' ולעשות לו‬
‫נחת רוח‪ .‬עוד טענות היו לקרח‪ ,‬שלא את כולן אנו‬
‫מסוגלים להבין‪.‬‬
‫עצם העובדה שלא כל העם יצא חוצץ נגד קרח‬
‫תעיד על דרגתו הגבוהה‪ ,‬כולם ידעו שהוא צדיק‪,‬‬
‫ואף אחד לא פסל את דבריו וטענותיו מכל וכל‪.‬‬
‫דבר פלאי מביא הרה"ק רבי משה טייטלבוים‬
‫זי"ע‪ ,‬מחבר ספר 'ישמח משה'‪ .‬הוא כותב שהוא‬
‫זוכר עדיין את עצמו בגלגול הקודם כשהיה בדורו‬
‫של משה רבנו‪ ,‬והוא זוכר את תקופת מחלוקת קרח‬
‫עם משה רבנו‪ .‬לדבריו‪ ,‬גדלותו של קרח כלל לא‬
‫הייתה מוטלת בספק‪ ,‬ולכן על אף שעם ישראל‬
‫הכיר במשה רבנו כמנהיג העם‪ ,‬כשהם ראו עין בעין‬
‫שהוא עולה להר סיני והקב"ה מדבר איתו כדבר איש‬
‫אל רעהו‪ .‬הם זכרו היטב את כל הניסים והנפלאות‬
‫שהוא עשה להם בשליחות ה'‪ ,‬למן המכות במצרים‬
‫וקריעת ים סוף‪ ,‬ועד הורדת השליו‪ ,‬הורדת המן וכו'‪,‬‬
‫בכל זאת מאחר ודווקא קרח הצדיק יצא נגד משה‬
‫רבנו‪ ,‬והדבר בלבל אותם לחשוב שמא אולי צודקות‬
‫טענותיו‪ .‬כשנשאל הרה"ק ר' משה טייטלבוים לאיזה‬
‫צד הוא נטה‪ ,‬השיב שבאמת לא ידע מה לעשות‬
‫ולא נטה לשום צד‪ ,‬הוא ניסה שלא להתערב כלל‬
‫במחלוקת ורק השקיף מהצד‪.‬‬
‫קורח לא חיפש לעצמו כבוד ומעמד גרידא‪ ,‬וודאי‬
‫שלא רצה סתם להוריד את מנהיגותו של משה‬
‫רבנו‪ ,‬הוא יצא לדרכו ממניעים כשרים לגמרי‪ ,‬חיפש‬
‫לקיים עוד מצוות שיהודי רגיל אינו יכול לקיים‬
‫שהרי ישנם מצוות רבות שרק כהן יכול לקיים;‬
‫להקריב קרבנות‪ ,‬להיכנס למקומות המקודשים‬
‫ביותר בתוך בית המקדש‪ ,‬לאכול את מאכלי הקודש‬
‫המיוחדים‪ ,‬תרומות ומעשרות ובשר הקודש שרק‬
‫כוהנים יכולים לאכול‪.‬‬
‫ובכל זאת‪ ,‬ברור שהיה אסור לו לעשות זאת‪,‬‬
‫בפרט כשהדבר היה כרוך במחלוקת‪ ,‬בכך הוא הפסיד‬
‫את כל עולמו‪ .‬כי הרי זה מצוה הבאה בעבירה‪ ,‬מה‬
‫גם שהוא חלק על איש האלוקים משה רבנו שהקב"ה‬
‫מינה אותו להנהיג את עם ישראל‪.‬‬
‫בתקופה שקדמה השואה‪ ,‬לרוב הישיבות לא היו‬
‫פנימיות ללינת הבחורים‪ ,‬וכן לא היה מקום מרוכז‬
‫לאוכל‪ .‬איך הסתדרו? הבחורים התחלקו בין אנשי‬
‫הקהילה המקומיים לאכילה וללינה‪ .‬בכל עיירה‬
‫שהתקיימה בה ישיבה היה יהודי אחד ממונה‪ .‬הוא‬
‫היה מסכם עם התושבים המקומיים על הכנסת‬
‫בחור ישיבה אחד לביתם לשנה הקרובה‪ ,‬בבית זה‬
‫על סדר היום‬
‫מאת הרב שי עמר‬
‫מסעדות יפניות‪ :‬בישולי גויים‬
‫במאכלי הסושי?‬
‫הייתי במסעדה בה מוכרים סושי‪ ,‬וראיתי שיש‬
‫שם עובד זר שמתעסק בבישול המאכל היפני‪ .‬האם‬
‫יש כאן בעיה הלכתית?‬
‫א‪ .‬סושי הוא מאכל יפני עתיק שכיום נפוץ בכל‬
‫העולם‪ ,‬ומאכל זה 'עולה על שולחן מלכים'‪ ,‬זאת‬
‫אומרת שמגישים אותו בסעודות של אנשים נכבדים‬
‫וחשובים‪ .‬יש לדעת שיש מאכלי סושי שיש בהם‬
‫בעיה של בישולי גויים‪ .‬אמנם ראשית ניגש להסביר‬
‫מהו "סושי"‪ :‬עיקרו של הסושי מורכב מאצות‪-‬ים‬
‫וממולא באורז‪ ,‬ודגים עם ירקות‪ .‬האצות המשמשות‬
‫לעטיפת מאכל הסושי ('דפי נורי') ומיוצרות‬
‫מפורפירה (אצת ים אדומה ודקה) מיובשת בתנור‪.‬‬
‫את האצות מעבדים בטכניקה הדומה ליצור נייר‪.‬‬
‫ב‪ .‬באצות הללו אין איסור בישול גויים מפני שהם‬
‫עוברים תהליך ייבוש שאינו אוסר בבישולי גויים‪,‬‬
‫וגם מפני שהאצות אינן נאכלות חיות מפני שעשבים‬
‫שאינם ראויים לאכילה אינם אוכל שנאסר בבישולי‬
‫גויים‪.‬‬
‫ג‪ .‬עיקר המילוי במאכלי סושי הוא דגים‪ ,‬כאשר‬
‫הדגים באים בצורות שונות כגון‪ :‬דגים חיים‪ ,‬דגים‬
‫מעושנים וכו'‪ .‬ובזה כתבו הפוסקים שיש מקום‬
‫לחשוש שהחליטה שנעשית בחלק מהדגים מבוצעת‬
‫על ידי גוי‪ ,‬שאז גם בישול קל כשיעור של "מאכל‬
‫בן דרוסאי" מכשיר אותם לאכילה‪ ,‬ואם הגוי בישל‬
‫היה הבחור אוכל ביום יום וגם בשבתות וחגים‪ ,‬ושם‬
‫היה גם ישן‪ .‬היו בתים שקיבלו את האורח בכבוד‬
‫גדול ובחום רב כיאה לבחור בן תורה‪ ,‬והיו גם בתים‬
‫בהם הבחור התקבל באדישות ופעמים אף בזלזול‪.‬‬
‫סיפורים רבים סופרו על חוויותיהם של הבחורים‬
‫בבתים אלה‪.‬‬
‫לבעל בית של אחד הבחורים נמאס היה להכניס‬
‫יותר את הבחור האורח‪ ,‬החליט אותו בעל בית‬
‫בעצה אחת עם אשתו לעשות לבחור 'תרגיל'‪ .‬בזמן‬
‫הארוחה יטעם הבעל מהאוכל ויגיד לאשה שהאוכל‬
‫ממש לא טעים‪ .‬האשה כמובן בתגובה תטעם גם‬
‫היא ומיד תגיד 'מה פתאום האוכל ממש מצוין'‪.‬‬
‫אז הם יחליטו לשאול את הבחור לדעתו‪ ,‬אם הוא‬
‫יטעם ויגיד שהצדק עם הבעל והאוכל אינו טעים‪,‬‬
‫האשה תכעס עליו ותגרש אותו מהבית‪ .‬אם הוא‬
‫יגיד שהאשה צודקת והאוכל טעים‪ ,‬הבעל יגרש‬
‫אותו‪.‬‬
‫כך באמת היה‪ .‬בארוחה הבאה התיישבו כולם‬
‫לאכול והוויכוח התחיל‪ ,‬זה טוען כך וזה טוען כך‪,‬‬
‫שאל בעל הבית את הבחור מה דעתו‪ .‬הבחור‪ ,‬שהיה‬
‫פיקח והבין שבכל מקרה לא ייצא טוב מהסיפור‬
‫הזה‪ ,‬ענה ואמר 'היום אני לא כ"כ מרגיש טוב‪,‬‬
‫ואוכל בלי תיאבון‪ ,‬אני ממש לא יכול לקבוע אם‬
‫האוכל טעים או לא'‪ .‬כמובן שהוא יצא מהסיפור הכי‬
‫טוב‪ ,‬בני הזוג אהבו את התשובה החכמה והחליטו‬
‫להמשיך להחזיק אותו בביתם‪.‬‬
‫כך דורשת הגמרא את הפסוק "תולה ארץ על‬
‫בלימה" – אין העולם עומד אלא על מי שבולם‬
‫עצמו‪ ,‬שותק ואינו מגיב‪ ,‬בשעת מריבה‪.‬‬
‫אף כשיעור 'מאכל בן דרוסאי' (שליש\חצי בישול)‬
‫ המאכל נאסר‪.‬‬‫ד‪ .‬אולם הבעיה העיקרית של בישולי גויים בסושי‬
‫היא המילוי‪ ,‬שהרי כל מאכל כזה ממולא באורז‬
‫שהוא הדבר החשוב בו‪ ,‬ואינו משהו צדדי שאפשר‬
‫לומר שהוא בטל וטפל לשאר המאכל‪ ,‬ואם האורז‬
‫המונח בסושי התבשל על ידי גויים ‪ -‬יש במאכל‬
‫זה איסור של בישולי גויים‪ .‬ישנם מאכלי סושי‬
‫שכוללים במילוי דברים נוספים שנאסרים משום‬
‫בישולי גויים‪ ,‬וכידוע לספרדים‪ ,‬הפוסקים כדעת‬
‫השולחן ערוך‪ ,‬לא מספיק שהיהודי ידליק את האש‬
‫אלא צריך שהוא גם יניח את הקדרה עליו‪ .‬ולכן גם‬
‫אם יהודי‪ ,‬כגון משגיח הכשרות‪ ,‬מדליק את האש‬
‫אין הדבר מועיל לדעת בני ספרד‪.‬‬
‫סיכום ההלכה‪ :‬לאור האמור‪ ,‬יש איסור בישולי‬
‫גויים במאכלי סושי‪ ,‬כאשר עיקר הבעיה בדרך כלל‬
‫כרוכה במילוי‪ ,‬שמתקיימים בו התנאים ההלכתיים‬
‫של בישולי גויים‪ .‬זאת כיוון שפעמים שאינו נאכל‬
‫חי או שעולה על שלחן מלכים‪ ,‬ולכן יש להיזהר‬
‫מאוד כאשר אוכלים מאכל זה לבדוק שאין חשש‬
‫בישולי גויים‪ ,‬במיוחד לספרדים‪ ,‬היות ופעמים גם‬
‫בהכשר 'מהדרין' יכול להיות שזה תואם רק את‬
‫שיטת האשכנזים המצריכים רק שהיהודי ידליק‬
‫את האש‪ .‬אולם‪ ,‬כאמור‪ ,‬בני ספרד צריכים להקפיד‬
‫שהיהודי גם יניח את הקדרה על האש ולא יסתפק‬
‫בהדלקה בלבד‪.‬‬
‫הרב שי עמר‪ ,‬מורה צדק ורב ומרצה בהידברות‬
‫להפצת העלון חייגו‪073-2221388 :‬‬
‫עריכה‪ :‬צוריאל גביזון | עריכה גרפית‪ :‬שני מויאל | ניהול תוכן‪ :‬דודו כהן | הפצה ולוגיסטיקה‪ :‬טליה זכריה וחנה פנחסי‬
‫‪3‬‬
‫סיפורים מהחיים‬
‫חיים ולדר‬
‫מכונית יקרה מאד‬
‫מה קורה כאשר גנב מכוניות מבוקש‪ ,‬עסוק ב"שגרת עבודתו"‪ ,‬ולפתע‬
‫מוצא במכונית הגנובה "סחורה" יקרה מאד ‪ -‬ילד בן שנתיים וחצי‪,‬‬
‫שהוריו שכחו אותו ברכב סגור ובחום כבד? זהו סיפור שזורק אור על‬
‫שפלות האדם‪ ,‬אך גם על יכולתו לחזור למוטב בכל רגע ורגע‬
‫ש‬
‫לום‬
‫ר' חיים‪.‬‬
‫כבר חודשיים אני מתלבט אם‬
‫לכתוב לך את הסיפור שלי‪ ,‬למרות‬
‫הידיעה שיש בו הרבה מסר‪ ,‬ואני חושב שהוא‬
‫יעניין אותך‪ .‬קשה לי לחזור אל העבר שלי‪ ,‬וגם יש‬
‫בי פחד מוצדק שהאנשים היקרים לי כיום ‪ -‬יוכלו‬
‫לזהות במי מדובר‪ ,‬אם המכתב באמת יגיע לידי‬
‫פרסום‪ ,‬ובכל זאת אני לוקח את הסיכון‪.‬‬
‫כיום אני בן ‪ .45‬נולדתי בתל אביב למשפחה‬
‫מסורתית מעוטת יכולת‪ .‬בימי נעוריי הייתי מסתובב‬
‫עם כל מיני טיפוסים‪ ,‬לא בדיוק מ'סלתה ושמנה'‬
‫של החברה‪ .‬אבי ניסה לנתק אותי מהם ‪ -‬אך ללא‬
‫הצלחה‪.‬‬
‫בגיל ‪ 15‬התחלתי להתדרדר‪ .‬היה לי חבר בשם יוסי‬
‫(שם בדוי)‪ ,‬ויחד היינו עושים כל מיני תעלולים‪.‬‬
‫יוסי ואני היינו חברים עד גיל ‪ ,18‬ואז נפלטתי‬
‫אל הרחוב‪ .‬לא עברו כמה חודשים‪ ,‬עד שהתדרדרתי‬
‫לפשע‪ .‬ביקשו ממני לגנוב מכונית‪ ,‬ועוד אחת ועוד‬
‫אחת ועוד אחת‪.‬‬
‫מצאתי את עצמי עם התואר המפוקפק‪" :‬גנב‬
‫מכוניות"‪.‬‬
‫***‬
‫אני רוצה לומר לך משהו על גנבים בכלל וגנבי‬
‫מכוניות בפרט‪ .‬אני חושב שגנב‪ ,‬הוא הכינוי הנחות‬
‫ביותר לאדם‪ .‬גם בעולם הפשע מתייחסים בזלזול‬
‫לגנבים ולפורצים‪.‬‬
‫אנשים הגונים מדמיינים לעצמם‪ ,‬שלגנב מכוניות‬
‫יש בוודאי איזה מגרש חניה ענק של מרצדסים ליד‬
‫הבית‪ .‬האמת היא‪ ,‬שתעשיית גניבות הרכב היא כה‬
‫גדולה ועניפה ‪ -‬שהגנב הוא רק בורג קטן ועלוב ‪-‬‬
‫ובדרך כלל הכי בזוי בתוכה‪.‬‬
‫אולי לא תאמין‪ ,‬אבל הגנב‪ ,‬על אף שהוא זה‬
‫שמסתכן בתכל'ס‪ .‬השכר שלו בהתאם ‪ -‬בין ‪500‬‬
‫ל־‪ 1000‬שקל למכונית‪ ,‬גם מכונית ששווה מאה‬
‫וחמישים אלף שקל ‪ -‬רק כדי שתבינו כמה בזוי וחסר‬
‫חשיבות הוא הגנב ‪ -‬אפילו בין הפושעים‪.‬‬
‫ה"שם" שלי הגיע גם למשטרה‪ .‬הם ידעו שאני‬
‫הגנב הכי לוהט באזור‪ ,‬אבל במדינה המוזרה הזו ‪-‬‬
‫דואגים לגנבים‬
‫יותר מאשר לאזרחים ‪ -‬ואני‬
‫אומר לך את זה מידע אישי‪ .‬השוטרים מכירים‬
‫אותך‪ ,‬מזהירים אותך ויודעים על כל גרוטאה שגנבת‬
‫ אבל בלי הוכחות הם לא יכולים לעשות כלום‪,‬‬‫מקסימום לעצור אותך‪ ,‬לשאול כמה שאלות על כוס‬
‫קפה ‪ -‬ולצאת במפח נפש‪ .‬הגנבים אינם נזהרים‬
‫מלגנוב ‪ -‬אלא מלהשאיר הוכחות‪ ,‬או חלילה להיתפס‬
‫על חם‪.‬‬
‫הרבה פעמים נעצרתי‪ .‬ואם חברת "עלית" היא‬
‫אימפריה‪ ,‬זה בגלל מספר כוסות הקפה ששתיתי‬
‫בחקירות במשטרה‪.‬‬
‫***‬
‫כעבור שלוש שנים‪ ,‬מגיע למשטרה באזור שלנו‬
‫שוטר חדש ‪ -‬יוסי‪ ,‬חבר הנעורים שלי‪ ,‬שיחד איתו‬
‫עשיתי בעבר כל מיני תעלולים‪ .‬מסתבר שהוא נהיה‬
‫בן אדם ‪ -‬ואחר כך מבן אדם‪ ,‬הוא נהיה שוטר‪ .‬ממש‬
‫תפנית של ‪ 360‬מעלות‪ .‬ופתאום מצאתי את עצמי‬
‫יושב על כוס קפה עם החבר שלי לשעבר ‪ -‬כשהוא‬
‫חוקר אותי‪ .‬הוא היה מזהיר אותי‪" :‬אתה יודע שסוף‬
‫גנב לתלייה‪ .‬בוא תהיה בן אדם ישר‪ ,‬תעבוד כמו‬
‫כולם‪ ,‬תתפרנס‪ .‬תראה מה יצא ממך ‪ -‬הגנב הכי‬
‫מפורסם בתל אביב‪".‬‬
‫אני כמובן עונה לו שאין לי מושג על מה הוא‬
‫מדבר‪ ,‬וכך היינו נפרדים ‪ -‬הוא לעבודתו‪ ,‬ואני‪ ,‬גם‬
‫כן – 'לעבודתי'‪...‬‬
‫מאז שיוסי נכנס למשטרה‪ ,‬הרגשתי שהטבעת‬
‫מתהדקת סביבי‪ .‬יותר מדי מעקבים‪ ,‬האזנות‪ ,‬פיתיונות‬
‫ הציבו כדי לתפוס אותי‪ .‬חשדתי מיד שיוסי‪ ,‬שמכיר‬‫את השיטות שלי ‪ -‬מנסה להפיל אותי‪ .‬שלחתי אליו‬
‫מסרים סמויים שיעזוב אותי‪ ,‬והוא הודיע שלא ינוח‬
‫ולא ישקוט ‪ -‬עד שיתפוס אותי‪.‬‬
‫מהר מאד הוא גם הצליח להניח עלי יד‪ ,‬כשפרצתי‬
‫הקאוצ’ר‬
‫אשה‬
‫יום חוויה ל‬
‫ך!‬
‫מ‬
‫מ חה‬
‫בואי להעשיר את עצ לא בש‬
‫להנות‪ ,‬לחדש כוחות ולהתמ‬
‫אליהו שירי‬
‫מנחת הורים הגב’‬
‫סופר ויועץ חינוכי‬
‫משמח הלבבות‬
‫בחניון‬
‫מסוים לאיזה‬
‫סובארו (זה היה סוג המכונית שהתמחיתי בה)‪ .‬יוסי‬
‫היה זה שארב לי ותפס אותי על חם‪ .‬הפעם ישבתי‬
‫מולו בחקירה‪ ,‬ולא הרגשתי כל כך "בעננים"‪ .‬ידעתי‬
‫שצפוי לי עונש‪.‬‬
‫נשלחתי למאסר של שנה וחצי‪ ,‬וכשיצאתי ממנו ‪-‬‬
‫חזרתי מיד ל"עבודה"‪.‬‬
‫יוסי התחיל להיצמד אליי ממש כמו עלוקה‪ .‬חבריי‬
‫הגנבים אמרו לי‪" :‬מומו‪ ,‬הבן אדם רואה בך פרוייקט"‪.‬‬
‫זה התחיל להרגיז אותי‪.‬‬
‫צריך להבין שיש הסכמה מסוימת בין שוטרים‬
‫לגנבים‪ .‬כל גנב יודע שהתפקיד של השוטר הוא‬
‫לתפוס אותו ‪ -‬ואין לו שום דבר אישי נגדו‪ .‬לכן גנבים‬
‫לא פוגעים בשוטרים שתופסים אותם‪ .‬אבל ברגע‬
‫שנראה ששוטר מחפש מישהו באופן אישי ‪ -‬נוצר‬
‫גם מאבק אישי‪ ,‬שעלול להיות מסוכן לשני הצדדים‪.‬‬
‫וזה מה שקרה ביני לבין יוסי‪.‬‬
‫***‬
‫דיברתי עם כמה מהחברים שלי‪ ,‬על כך שצריך‬
‫לעשות משהו בעניינו ‪ -‬וזה עוד דבר שאתם צריכים‬
‫לדעת‪ :‬בכל מדינה מתוקנת ‪ -‬אם גנבים יוצאים נגד‬
‫שוטר ‪ -‬השם שלו רק עולה‪ ,‬כי זה מראה שהוא עושה‬
‫את העבודה שלו כמו שצריך‪ .‬אבל המדינה שלנו היא‬
‫לא מדינה מתוקנת‪ .‬כאן (וגם בארה"ב) השוטר תלוי‬
‫קצת בחסדי הגנבים‪ .‬כלומר‪ ,‬אם הם ממש רוצים‪,‬‬
‫הם יכולים להביא לפיטוריו‪ .‬מספיק שהם מעלילים‬
‫עליו שהיכה מישהו חזק מדיי‪ ,‬או חמור מזה ‪ -‬שהוא‬
‫שותף איתם ברווחים ‪ -‬הקידום של הבן אדם נעצר‪,‬‬
‫והוא נדחק אל מחוץ למשטרה‪.‬‬
‫זו אגב‪ ,‬הסיבה לכך שרק שוטרים מושחתים או‬
‫פוליטיקאים מגיעים לצמרת (בלי להכליל‪ ,‬כמובן)‪.‬‬
‫הרב חיים ולדר ר’ שמעון פרץ‬
‫דיקלה יוספסברג‬
‫אהובת הקהל‬
‫הזמרת חדווה לוי‬
‫ארוחת‬
‫בשרצהרים‬
‫ית עשירה‬
‫יום שני יב’ תמוז תשע”ה‬
‫‪29/6/15‬‬
‫בין השעות‪09:30-17:00 :‬‬
‫באולמי הידברות‪:‬‬
‫רח' אריה שנקר ‪ ,20‬פתח‪-‬תקוה‬
‫פתח תקוה‬
‫(סמוך לצומת גהה)‬
‫הזדרזי להרשם! מספר המקומות מוגבל‬
‫להרשמה‪073-222-1-300 :‬‬
‫לשוטרים ישרים וייקים אין שום סיכוי לעלות יותר‬
‫מדיי בדרגות‪ ,‬בעיקר במדינה בה דואגים לזכויותיו של‬
‫הגנב‪ ,‬יותר מזכויותיו של האזרח או השוטר‪.‬‬
‫יוסי התחיל לפעול נגדי ולהפעיל אמצעים‬
‫מתוחכמים‪ .‬האמת היא שבצדק‪ .‬הייתי גנב פעיל מאד‪.‬‬
‫התחלתי לדבר עם חבריי הגנבים‪ ,‬על כך שצריך‬
‫לפגוע במעמדו של יוסי‪ ,‬בדרך הידועה רק לנו‪.‬‬
‫***‬
‫יום שישי אחד‪ ,‬אני הולך לחוף שרתון בתל אביב‪,‬‬
‫רואה שם מכונית סובארו סטיישן לבנה‪ .‬אני צופה‬
‫עליה רבע שעה‪ ,‬וכשרואה שאיש אינו טומן לי פח‪,‬‬
‫צ'יק צ'אק פותח‪ ,‬מנטרל אזעקה‪ ,‬מתניע ומתחיל‬
‫לנסוע‪.‬‬
‫בערך ברחוב הירקון ליד בן יהודה‪ ,‬אני מסתכל‬
‫בראי ורואה ילד קטן‪ ,‬שוכב במושב האחורי בלי‬
‫תנועה‪ .‬אני מבין מיד שאבא שלו השאיר אותו בשמש‪,‬‬
‫באוטו סגור ורותח ‪ -‬לפחות לרבע השעה שהייתי‬
‫שם‪ ,‬ומי יודע כמה יותר‪.‬‬
‫אני עוצר בחריקה‪ ,‬מוציא את הילד‪ ,‬שהיה רותח‬
‫ואדום‪ ,‬ומתחיל להנשים אותו‪ .‬הילד בן השנתיים וחצי‬
‫בערך‪ ,‬לא מגיב ‪ -‬כאילו בלי רוח חיים‪ .‬זה היה נורא‬
‫ואיום‪ .‬הלכתי לאמצע הכביש‪ ,‬עצרתי את התנועה‬
‫ואמרתי לנהג הראשון‪" :‬תזמין אמבולנס מהר"‪.‬‬
‫הוא יצא מהרכב והלך לטלפון ציבורי (אז עוד לא‬
‫היו טלפונים סלולריים)‪ .‬בינתיים אני מנשים את‬
‫הילד‪ ,‬מרגיש שהוא נושם טיפה‪ ,‬וקורא לבעל קיוסק‬
‫שילך להביא הרבה מים‪ .‬התחלנו לשפוך על הילד‪,‬‬
‫להרטיב את כל הגוף שלו‪ ,‬שממש רתח‪ .‬האמת היא‪,‬‬
‫שכמעט הייתי בטוח שהוא ימות‪ ,‬אבל עדיין היתה‬
‫לי תקווה‪.‬‬
‫הרגשתי שאני לא אסלח לעצמי אם הילד החמוד‬
‫ההוא ימות‪ .‬ביקשתי מהבן אדם לצלצל שוב‪ ,‬ובאמת‬
‫כעבור כמה דקות הגיע אמבולנס‪ ,‬והצוות התחיל‬
‫לעבוד על הילד‪.‬‬
‫שאלו מי האבא של הילד‪ ,‬וכולם הצביעו עליי‪.‬‬
‫אמרתי שאני לא האבא של הילד‪ .‬בינתיים מגיעה‬
‫משטרה‪ .‬ידעתי שאם לא אברח יעצרו אותי‪ ,‬אך לא‬
‫היה לי אכפת מכלום‪ .‬השוטר שלא הכיר אותי‪ ,‬שואל‬
‫אם אני יודע מי האבא‪ ,‬ואני עונה שלא ושיעזוב אותי‬
‫עכשיו במנוחה‪ .‬הוא שואל אותי‪" :‬אם אתה לא מכיר‬
‫את האבא‪ ,‬אז מה הוא עשה ברכב שלך?"‬
‫"תעזוב אותי‪ ",‬אמרתי לו‪" .‬זה לא הרכב שלי‪ ,‬טוב?‬
‫גנבתי אותו בחוף שרתון ומצאתי את הילד בפנים‪".‬‬
‫***‬
‫עמדתי ליד צוות ההצלה‪ ,‬מנסה לעזור‪ ,‬מתעלם‬
‫מהמבטים שהופנו אליי‪ .‬ראיתי בזווית העין שהשוטר‬
‫ממהר לרכב ומשדר משהו‪ .‬ידעתי שכעת יבואו לעצור‬
‫אותי‪ ,‬ולא היה אכפת לי משום דבר ‪ -‬רק שהילד יחיה‪.‬‬
‫ופתאום הילד מתעורר לחיים ומקיא‪ ,‬וזה סימן‬
‫טוב‪ ,‬כי מי שמקיא ‪ -‬זה סימן שהוא חי‪ .‬אבל זה‬
‫גם סימן רע‪ ,‬כי זה מעיד על התייבשות וכל מיני‬
‫בעיות‪ .‬אני כולי עסוק בילד‪ ,‬לא אכפת לי מה קורה‪.‬‬
‫בשלב מסוים אני ממש מתחיל לבכות ומבקש מאנשי‬
‫ההצלה לעשות הכל כדי להציל אותו‪.‬‬
‫בינתיים אני רואה תכונה מסביב‪ .‬מישהו הביא את‬
‫אביו של הילד מהחוף‪ .‬הוא היה היסטרי לחלוטין‪ .‬בכה‬
‫וצעק שהילד שלו מת‪ .‬הוא הסביר שהוריד את הבן‬
‫הגדול שלו לפני שעה ורבע(!) ליד החוף‪ ,‬וסבר שלקח‬
‫איתו גם את התינוק‪ .‬לאחר מכן החנה את הרכב ולא‬
‫הבחין בילד שלו‪ ,‬ששכב בדיוק מאחורי המושב שלו‪.‬‬
‫הוא היה מפוחד‪ ,‬רעד כולו ובכה בכי היסטרי‪.‬‬
‫סובלים גם מהגיהנום וגם מהביזיון הגדול"‪.‬‬
‫ואת מי אני רואה ליד האבא? את רב פקד יוסי יוצא‬
‫והוא ממשיך‪" :‬כעת נזדמן לך לקיים מצווה שאני‬
‫מהניידת שלו‪.‬‬
‫עצמי לא קיימתי‪ .‬זכית להציל חיים‪ .‬כאשר תעלה‬
‫אנשים מסביב התחילו להרגיע את האבא‪ .‬אמרו‬
‫לשמיים‪ ,‬תוכל לומר שהקב"ה עצמו סובב את הדברים‪,‬‬
‫לו שקרה נס והאוטו נגנב ממגרש החניה‪ ,‬והגנב גילה‬
‫כדי שיינצלו חייו של הילד הזה‪ .‬אך אם תמשיך עכשיו‬
‫באמצע הנסיעה את התינוק‪ ,‬ודאג להזמין את כוחות‬
‫בגניבות ‪ -‬שוב לא תוכל לטעון ככה‪ .‬אני אומר לך‬
‫ההצלה‪ .‬האבא ביקש לראות את הילד‪ ,‬וכשראה שהוא‬
‫שקיבלת מסר משמיים להפסיק עם הגניבות‪ ,‬להיות‬
‫חי‪ ,‬התחיל לבכות כזה בכי‪ ,‬שכולם בכו איתו‪ .‬זה היה‬
‫אדם ישר‪ ,‬ואם תוכל ‪ -‬גם לקיים תורה ומצוות ולכפר‬
‫מאד מרגש‪ .‬כל אחד חשב על הילד שלו ‪ -‬גם אם‬
‫על החטאים‪".‬‬
‫אין לו כזה‪.‬‬
‫כשהוא דיבר‪ ,‬השפלתי את העיניים‪ ,‬וכשהוא שאל‬
‫אני רואה שיוסי מעיף עליי מבטים‪ ,‬ויודע שזהו ‪-‬‬
‫אותי אם אחדל מהגניבות ‪ -‬עניתי שכן‪ .‬לא יכולתי‬
‫כעת ייסגר חשבון בינינו‪.‬‬
‫להעז את פניי כנגדו‪ .‬הוא נתן לי טפיחה על הכתף‬
‫האמבולנס יוצא לדרך‪ ,‬ואני כמו ג'נטלמן ניגש ליוסי‬
‫ואמר‪" :‬יופי יופי ‪ -‬אני אברך אותך"‪.‬‬
‫עם הידיים קדימה‪" .‬קדימה‪ ",‬אני אומר לו‪" .‬שים את‬
‫התחלתי ללכת‪ ,‬והוא פתאום קורא לי ואומר‪:‬‬
‫האזיקים‪ ,‬כל הכבוד‪ ,‬תפסת אותי‪".‬‬
‫"מעניין אותי מאיפה זכית שמשמיים יתנו לך כזה‬
‫ומה אומר לי יוסי‪" :‬סלח לי‪ ,‬אדוני‪ .‬אני לא מכיר‬
‫סימן וזכות להציל חיים‪ .‬מה היו המעשים הטובים‬
‫אותך‪ .‬תסתלק לך מכאן‪ ,‬כי אתה מפריע לסדר‬
‫שלך?" חשבתי קצת ואמרתי‪" :‬אולי בגלל שהייתי גנב‬
‫הציבורי"‪.‬‬
‫הגון ולא הייתי מרמה את המזמינים"‪.‬‬
‫אני בהתחלה לא מבין מה קורה‪ ,‬ויוסי פשוט דוחף‬
‫הוא צחק ואמר‪" :‬אין גנב הגון‪ .‬אין דבר כזה"‪.‬‬
‫אותי מהכביש‪ .‬ואז אני קולט שיוסי פשוט ויתר על‬
‫אז נזכרתי בעוד משהו‪ .‬סיפרתי לו שהמנהג שלי‬
‫הזדמנות הפז שלו לעצור אותי‪ ,‬אחרי שתפס אותי‬
‫תמיד היה לאסוף את הדברים החשובים שהיו ברכב‪,‬‬
‫על חם‪.‬‬
‫כמו רישיונות ומסמכים אישיים ‪ -‬והייתי שולח‬
‫נהיה לי קר וחם בגוף‪ .‬פתאום ידעתי מדוע עשה‬
‫אותם לבעלים לפי השם הרשום עליהם‪ .‬זה היה‬
‫את זה‪ .‬יוסי הוא איש של כבוד‪ .‬הוא ידע שגנבים‬
‫מנהג שכולם צחקו עליי בגללו‪ ,‬וראו בו חולשה מצדי‪.‬‬
‫אחרים חסרי מצפון (ורובם כאלה‪ ,‬כי גנב ומצפון‬
‫אבל לי היה חשוב מאד‪ ,‬לשלוח חזרה את המסמכים‪,‬‬
‫לא הולך יחד) ‪ -‬היו יכולים להסתלק ולנטוש את‬
‫שלפחות לא יסבלו יותר מדי‪.‬‬
‫הילד‪ .‬לא איש כמו יוסי ינצל את‬
‫הוא נהנה מאד ממה שאמרתי‬
‫המסירות שלי ‪ -‬נגדי‪ .‬הלכתי‬
‫ואמר‪" :‬זה יפה‪ .‬זה יפה‪ .‬אולי‬
‫משם בוכה מבפנים‪ ,‬גם‬
‫אתה לא גנב הגון‪ ,‬אבל יש‬
‫משמחה על הילד שניצל‪,‬‬
‫לך לב טוב ומידות טובות‪.‬‬
‫התחלתי ללכת‪ ,‬והרב‬
‫וגם מהכרת תודה ואהבה‬
‫כנראה אינך מתאים להיות‬
‫פתאום קורא לי ואומר‪:‬‬
‫לחברי ואויבי ‪ -‬יוסי‪.‬‬
‫גנב‪".‬‬
‫"מעניין אותי מאיפה זכית‬
‫***‬
‫***‬
‫מאז עברו חמש עשרה‬
‫השבת עברה עליי שמשמיים יתנו לך כזה סימן‬
‫בסערת רגשות‪ .‬ידעתי‬
‫שנה‪ .‬במהלך השנים‬
‫וזכות להציל חיים‪ .‬מה היו‬
‫שמה שקרה לי‪ ,‬קורה לבן‬
‫חזרתי בתשובה שלמה‪,‬‬
‫המעשים הטובים שלך?"‬
‫אדם פעם בחיים ‪ -‬אם‬
‫אני עושה הרבה "תיקונים"‬
‫בכלל‪ .‬הרגשתי שזהו איתות‬
‫לכפר על הגניבות הרבות‪,‬‬
‫משמיים‪ .‬לא ידעתי מה‬
‫ומנסה להשיב כמה שיותר‪.‬‬
‫בדיוק מאותתים לי‪.‬‬
‫התחתנתי עם אישה טובה‪ .‬יש‬
‫מהר מאד עברה השמועה בין כל הטיפוסים‬
‫לי שבעה ילדים צדיקים ומקסימים‪ ,‬והרבה נחת‪.‬‬
‫השליליים באזור‪ ,‬וכולם התחילו לתת לרב פקד יוסי‬
‫אבל יש לי עוד ילד אחד‪ ,‬בן ‪ 17‬וחצי‪ .‬אני מתכוון‬
‫כבוד‪ .‬כולם ידעו ‪ -‬יוסי‪ ,‬על אף שהוא שוטר‪ ,‬הוא‬
‫לילד שמצאתי והצלתי בגניבה האחרונה שלי‪ .‬אני‬
‫איש של כבוד‪.‬‬
‫עוקב אחרי הגדילה שלו‪ .‬אני רואה איך הוא מתפלל‪,‬‬
‫ואז קרה דבר נוסף‪ .‬התקשר אליי אביו של הילד‪.‬‬
‫איך הוא לומד טוב ‪ -‬ואני יודע שלא לחינם הקדוש‬
‫הוא סיפר לי שהילד כבר בבית ואמר לי ש"המקרה‬
‫ברוך הוא סובב כזה סיבוב כדי להציל אותו‪ .‬אני אוהב‬
‫שקרה" הציל את הילד שלו‪ .‬כנראה לא היה לו נעים‬
‫אותו ושומר עליו ‪ -‬מבלי שידע‪.‬‬
‫להגיד "הגניבה שביצעת"‪.‬‬
‫הוא לא מכיר אותי ולא יודע שאני הצלתי אותו‬
‫אחר כך אמר לי שסיפר את העניין לאדם צדיק‬
‫ממוות‪ ,‬ובמחשבה שנייה ‪ -‬הוא גם לא מעלה על‬
‫מבני ברק‪ ,‬והוא ביקש ממנו להגיד לי לבוא אליו‪.‬‬
‫דעתו שגם הוא בעצם הציל את חיי‪.‬‬
‫האמת‪ ,‬לא הרגשתי נעים‪ .‬מה לגנב בזוי וחוטא‬
‫ואולי בעצם הקב"ה לא שלח אותי להציל אותו‪,‬‬
‫שכמוני ולרב צדיק? אבל האיש מאד ביקש‪ ,‬ואני‪ ,‬יש‬
‫אלא שלח אותו כדי להציל אותי?‬
‫לי כבוד לרבנים ‪ -‬אז הלכתי איתו‪.‬‬
‫את האמת לא אדע‪ .‬מה שלא יהיה‪ ,‬אני יודע שיש‬
‫***‬
‫אלוקים ‪ -‬ומאמין בכל ליבי ומאודי‪ ,‬כמו שהכל‬
‫מדובר ברב ידוע בבני ברק‪ ,‬שהרבה באים אליו‬
‫מאמינים שהוא חי וקיים‪ ,‬הטוב ומיטיב לרעים‬
‫לבקש ברכות ועצות‪ .‬האב הציג אותי בפניו‪ ,‬והרב אמר‬
‫ולטובים‪.‬‬
‫לי ככה בפנים‪ ,‬את האמת‪ ,‬בלי הנחות‪" :‬אתה יודע‬
‫וגם לרעים שנעשים טובים‪.‬‬
‫ש'לא תגנוב' זה אחד מעשרת הדברות? מי שעובר על‬
‫כל ספריו של הסופר הרב חיים ולדר‬
‫הדיבר הזה יהיה בגיהנום‪ .‬בגיהנום יש כל מיני מדורים‪.‬‬
‫בהידברות שופס ‪073-222-1250 -‬‬
‫יש חוטאים מכובדים‪ ,‬ויש חוטאים בזויים‪ ,‬כך שגנבים‬
‫אתם אורזים מזוודה‬
‫כל השאר עלינו‬
‫כהן‬
‫פרץ הרב שמחה‬
‫הרב שמעון‬
‫מחבר רב המכר "הבית היהודי"‬
‫במופעי סטנדת חדשים!‬
‫‪ 8‬ימים של נופש מהודר עם המומחים לשלום בית! כ"ו אב ‪ 11/8‬ועד ג' אלול ‪18/8‬‬
‫לפרטים והרשמה‪:‬‬
‫‪073-2221202‬‬
‫המאור הגדול‬
‫סיפורים ממסכת חייו של הרב עובדיה יוסף זצוק"ל‬
‫מתוך הספר 'המאור הגדול ‪ ,'2‬באדיבות הרב אברהם אוחיון‬
‫"ּתּגִ יׁש לָ ּה‬
‫ֻהכְ נְ ָסה ֶאל ַה ֶחדֶ ר‪ָּ ,‬ומרָ ן זֵ רֵ ז ֶאת ַה ְּמַאבְ ֵט ַח‪ַ :‬‬
‫רֹואה ֶׁש ִהיא ַחּלָ ָׁשה?"‬
‫ַאּתה ֹלא ֶ‬
‫ּכֹוס ַמיִ ם‪ָ ,‬‬
‫ָאמר ַה ְּמַאבְ ֵט ַח‪ָּ .‬ומרָ ן‬
‫"היא ִהּגִ ָיעה ִמחּוץ לָ ִעיר"‪ַ ,‬‬
‫ִ‬
‫ַאחר ֶׁש ָה ִא ָּׁשה ֵה ִׁשיבָ ה‬
‫"טֹוב‪ֶ ,‬א ֱע ֶלה וְ ֶא ְׁש ַאל ֶאת ָה ַרב"‪ ,‬נֵ אֹות ַה ְּמ ַא ְב ֵט ַח‪ .‬וְ הּוא ָע ָלה וְ ִס ֵּפר ְל ָמ ָרן ַעל ַה ִּמ ְת ַר ֵחׁש ַּבחּוץ‪ .‬הֹורָ ה לֹו לְ ַהּגִ יׁש לָ ּה לֶ ֱאכֹל‪ּ .‬ולְ ַ‬
‫ּומ ָרן זֵ ֵרז ֶאת ּבִ ְׁשלִ ילָ ה‪ָׁ ,‬שַאל ָמרָ ן לְ בַ ָּק ָׁש ָתּה‪ָ .‬ה ִא ָּׁשה ָּפרְ ָצה ּבִ בְ כִ י‬
‫ּשה הֻ ְכנְ ָסה ֶאל ַה ֶח ֶדר‪ָ ,‬‬
‫הֹורה ַל ְּמ ַא ְב ֵט ַח‪ָ .‬ה ִא ָ ׁ‬
‫אֹותּה ְל ָכאן ִמּיָ ד!" ָ‬
‫"ּת ְכנִ יס ָ‬
‫ָמ ָרן נִ ְר ַעׁש‪ַ .‬‬
‫פּואית‪ּ .‬בְ ֵעינָ יו ֶׁשל ָמרָ ן ָע ְמדּו‬
‫וְ ִס ְּפרָ ה ַעל ּבְ ָעיָ ָתּה ָהרְ ִ‬
‫רֹואה ֶׁש ִהיא ַח ָּל ָׁשה?"‬
‫"ּת ִּגיׁש ָלּה ּכֹוס ַמיִ ם‪ַ ,‬א ָּתה ֹלא ֶ‬
‫ַה ְּמ ַא ְב ֵט ַח‪ַ :‬‬
‫ּדְ ָמעֹות‪.‬‬
‫ָאחז ֶאת ַה ֶּטלֶ פֹון ּבְ יָ דֹו‪ ,‬וְ ִחּיֵ ג ֶאל‬
‫ַה ָּׁש ָעה ָהיְ ָתה ְׁש ֵּתים ֶע ְׂשרֵ ה וָ ֵח ִצי ּבַ ּלַ יְ לָ ה‪ָ .‬מרָ ן ָהיָ ה רֶ בַ ע ָׁש ָעה ָחלְ ָפה‪ ,‬וְ ַהּדְ מּות ֹלא ָעזְ בָ ה ֶאת ַה ָּמקֹום‪ַ" .‬אל ִּתבְ ּכִ י"‪ּ ,‬בִ ֵּקׁש‪ַ .‬‬
‫"מי ְ‬
‫ָספּון ּבְ ַחדְ רֹו וְ רָ כּון ַעל ְס ָפרָ יו‪ּ ,‬כְ מֹו ּבְ כָ ל לַ יְ לָ ה‪ .‬הּוא ַה ְּמַאבְ ֵט ַח ֶה ְחלִ יט לָ רֶ דֶ ת וְ לִ בְ ּדֹק ֶאת ָה ִענְ יָ ן‪ִ .‬‬
‫"אנִ י ְמבַ ֵּקׁש ִמ ְּמָך לָ ַק ַחת‬
‫יׁשי‪ֲ .‬‬
‫רֹופאֹו ָה ִא ִ‬
‫ַאּת?" ד"ר ְׁש ַט ְס ָמן‪ְ ,‬‬
‫"ּומה ְ‬
‫יָ ַׁשב וְ לָ ַמד לְ בַ ּדֹו‪ּ ,‬בְ רִ ּכּוז ָעצּום‪ּ ,‬כַ ֲא ֶׁשר ַע ְׂשרֹות ְס ָפרִ ים ָּפנָ ה לָ ִא ָּׁשה ַהּבֹוכִ ּיָ ה‪ָ ,‬‬
‫יׁשי ּבָ ִא ָּׁשה ַהּזֹו"‪ּ ,‬בִ ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו‪.‬‬
‫ַאּת ְמ ַח ֶּפ ֶׂשת ּכָ אן‪ּ ,‬בְ ָׁש ָעה ַעל ַע ְצ ְמָך ֶאת ַה ִּטּפּול ָה ִא ִ‬
‫תּוחים נֶ ֶערְ מּו לְ ָפנָ יו‪ּ ,‬בָ זֶ ה ַ‬
‫ְּפ ִ‬
‫ַאחר זֶ ה‪ּ .‬בַ ֶחדֶ ר ַה ָּסמּוְך ּכֹה ְמ ֻא ֶחרֶ ת?"‬
‫ד"ר ְׁש ַט ְס ָמן נַ ֲענָ ה ּבְ רָ צֹון‪ָּ ,‬ומרָ ן ָסגַ ר ֶאת ַה ֶּטלֶ פֹון‬
‫רֹופ ִאים ְ‬
‫אתי לְ בַ ֵּקׁש ּבְ רָ כָ ה ֵמ ָהרַ ב‪ּ ,‬כִ י ָה ְ‬
‫יָ ַׁשב ַה ְּמַאבְ ֵט ַח ֶׁשּדָ ַאג לִ ְׁשלֹומֹו ֶׁשל ָהרַ ב‪ .‬מּולֹו ָהיָ ה "ּבָ ִ‬
‫ַאּת רֹוָאה? ַהּכֹל יִ ְס ַּתּדֵ ר‪ּ ,‬בְ ֶעזְ רַ ת‬
‫"הּנֵ ה‪ְ ,‬‬
‫ָאמר לָ ִא ָּׁשה‪ִ :‬‬
‫אֹומרִ ים וְ ַ‬
‫ֻמּנָ ח ָמ ָסְך‪ֶׁ ,‬ש ָהיָ ה ְמ ֻחּבָ ר לְ ַמ ְצלֵ ָמה ֶׁש ֻה ְת ְקנָ ה ּבְ ֶפ ַתח ֶׁשּיֵ ׁש לִ י ּבְ ָעיָ ה רְ ִ‬
‫"הֹלא ּבָ את ִמחּוץ לָ ִעיר‪ֲ .‬אבַ ֵּקׁש‬
‫ָאמר‪ֲ :‬‬
‫פּואית"‪ֵ ,‬ה ִׁשיבָ ה ָה ִא ָּׁשה ּבְ קֹול ָחנּוק‪ .‬ה'"‪ּ .‬ולְ ֶפ ַתע ַ‬
‫ַהּדִ ירָ ה‪ּ .‬כָ ְך יָ כֹול ָהיָ ה לִ רְ אֹות ָמה ִמ ְתרַ ֵחׁש ּבַ חּוץ‪,‬‬
‫ֲ‬
‫"אבָ ל ָהרַ ב ָעסּוק ַעכְ ָׁשו‪ ,‬וְ גַ ם ַה ָּׁש ָעה ְמ ֻא ֶחרֶ ת ְמאֹד‪ֹ .‬לא ִמּבְ נֵ י ּבֵ ִיתי ֶׁשּיִ דְ ֲאגּו לָ ְך לִ ְמקֹום לִ ינָ ה‪ .‬רַ ק ַהבְ ָט ָח ָתּה‬
‫ּולְ ִה ְתּכֹונֵ ן לַ ּבָ אֹות‪.‬‬
‫נִ רְ ֶאה לִ י ֶׁשּתּוכְ לִ י לְ ִהּכָ נֵ ס"‪ַ ,‬‬
‫ירּוׁשלַ יִ ם‪,‬‬
‫ָאמר ַה ְּמַאבְ ֵט ַח‪ ,‬וְ ָה ִא ָּׁשה ַהּנֶ ֱא ָמנָ ה ֶׁשל ָה ִא ָּׁשה‪ּ ,‬כִ י יֵ ׁש לָ ּה ְקרֹובִ ים ּבִ ָ‬
‫ָהרְ חֹוב ָהיָ ה ֵ‬
‫ׁשֹומם ּבְ ָׁש ָעה ּכֹה ְמ ֻא ֶחרֶ ת‪ ,‬אּולָ ם לְ ֶפ ַתע ָּפרְ ָצה ּבִ בְ כִ י נֹורָ א‪.‬‬
‫ֶׁשּתּוכַ ל לָ לּון ּבְ בֵ ָיתם‪ִ ,‬הרְ ּגִ ָיעה ֶאת רּוחֹו ֶׁשל ָמרָ ן וְ הּוא‬
‫ָקלְ טּו ֵעינָ יו ֶׁשל ַה ְּמַאבְ ֵט ַח ִה ְתרַ ֲחׁשּות מּוזָ רָ ה‪ּ .‬דְ מּות "טֹוב‪ֶ ,‬א ֱעלֶ ה וְ ֶא ְׁשַאל ֶאת ָהרַ ב"‪ ,‬נֵ אֹות ַה ְּמַאבְ ֵט ַח‪ .‬וְ הּוא ָׁשב לְ ַתלְ מּודֹו‪...‬‬
‫ּכָ לְ ֶׁש ִהי ִה ְתיַ ְּׁשבָ ה ּבְ ֶפ ַתח ּבֵ יתֹו ֶׁשל ָהרַ ב ּכְ ֶׁש ִהיא ּבֹוכָ ה ָעלָ ה וְ ִס ֵּפר לְ ָמרָ ן ַעל ַה ִּמ ְתרַ ֵחׁש ּבַ חּוץ‪ָ .‬מרָ ן נִ רְ ַעׁש‪.‬‬
‫לרכישת ספרי המאור הגדול ‪ 1,2,3‬לילדים‬
‫ּבְ כִ י ַּת ְמרּורִ ים‪.‬‬
‫אֹותּה לְ כָ אן ִמּיָ ד!" הֹורָ ה לַ ְּמַאבְ ֵט ַח‪ָ .‬ה ִא ָּׁשה‬
‫"ּתכְ נִ יס ָ‬
‫ַ‬
‫חייגו להידברות‪073-222-12-50 :‬‬
‫ְּכ ַר ֵחם ָאב ַעל ָּבנִ ים‬
‫חידה בריבוע‬
‫מה בפרשה?‬
‫פרה אדומה‬
‫ומות אהרון‬
‫רּועים‪:‬‬
‫מּוסה ּבְ ֵא ִ‬
‫ָׁשלֹום יְ לָ דִ ים! ַה ָּפרָ ָׁשה ֶׁשּלָ נּו ָע ָ‬
‫ּבַ ַה ְת ָחלָ ה ְמ ַצּוֶ ה הקב"ה ֶאת מ ֶֹׁשה לָ ַק ַחת ָּפרָ ה ֲאדֻ ָּמה‪,‬‬
‫יֹוסיפּו לַ ֲהכָ נַ ת ַמיִ ם‬
‫ֶׁש ֶאת ָה ֵא ֶפר ֶׁשל ַה ְּׂשרֵ ָפה ֶׁשּלָ ּה ִ‬
‫לְ ִטהּור ְט ֵמ ֵאי ֵמת‪.‬‬
‫ַאחר ִמּכֵ ן‪ּ ,‬בְ ִסּפּור ֵ'מי ְמרִ יבָ ה' ִמ ְתלֹונְ נִ ים יִ ְׂשרָ ֵאל‬
‫לְ ַ‬
‫יֹוצ ִאים‬
‫ַאהרֹן ַמּכִ ים ֶאת ַה ֶּסלַ ע‪ ,‬וְ ְ‬
‫ֶׁש ֵאין לָ ֶהם ַמיִ ם‪ .‬מ ֶֹׁשה וְ ֲ‬
‫ַאהרֹן נֶ ֱענָ ִׁשים – ֵהם ֹלא יִ ּכָ נְ סּו לָ ָארֶ ץ‪.‬‬
‫ַמיִ ם‪ַ .‬אְך מ ֶֹׁשה וְ ֲ‬
‫ֲחזַ "ל ְמלַ ְּמדִ ים ֶׁש ָהעֹנֶ ׁש הּוא ּבִ גְ לַ ל ֶׁש ֵהם ִהּכּו ֶאת ַה ֶּסלַ ע‪,‬‬
‫וְ ֹלא ּדִ ּבְ רּו ֵאלָ יו ּכְ מֹו ֶׁש ִּצּוָ ה ה'‪.‬‬
‫ּבְ ַמ ָּס ָעם‪ ,‬יִ ְׂשרָ ֵאל ַמּגִ ִיעים לְ ֶארֶ ץ ֱאּדֹום‪ַ ,‬אְך ֶמלֶ ְך ֱאּדֹום‬
‫ַאחר ּכָ ְך‪ְ ,‬מתָֹאר מֹותֹו ֶׁשל‬
‫אֹוסר ֲעלֵ ֶיהם לַ ֲעבֹר ּבְ ַארְ צֹו‪ַ .‬‬
‫ֵ‬
‫ַאהרֹן ּבַ ָּמקֹום ֶׁשּנִ ְקרָ א 'הֹר ַה ַהר'‪ ,‬לְ ֵעינֵ י ּכָ ל ָה ֵעדָ ה‪ּ .‬בְ נֵ י‬
‫ֲ‬
‫ַאחרֵ י‬
‫יִ ְׂשרָ ֵאל ׁשּוב ִמ ְתלֹונְ נִ ים‪ ,‬וַ ה' ׁשֹולֵ ַח ּבָ ֶהם נְ ָח ִׁשים‪ֲ .‬‬
‫עֹוׂשה מ ֶֹׁשה‬
‫ֶׁש ֵהם ְמבַ ְּק ִׁשים ִמּמ ֶֹׁשה לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ּבַ ֲעדָ ם‪ֶ ,‬‬
‫רֹואה אֹותֹו נִ רְ ָּפא‪.‬‬
‫נָ ָחׁש ִמּנְ ח ֶֹׁשת‪ ,‬וְ נַ ֲע ָׂשה נֵ ס ֶׁשּכָ ל ָה ֶ‬
‫ּבְ סֹוף ַה ָּפרָ ָׁשה ּבְ נֵ י יִ ְׂשרָ ֵאל ּבְ ֶפ ַתח ֶארֶ ץ יִ ְׂשרָ ֵאל‪,‬‬
‫יֹוצא‬
‫נֹותן לִ בְ נֵ י יִ ְׂשרָ ֵאל לַ ֲעבֹר ּבִ גְ בּולֹו‪ ,‬וְ ַאף ֵ‬
‫וְ ִסיחֹון ֹלא ֵ‬
‫לְ ִמלְ ָח ָמה נֶ גְ ּדָ ם‪ַ .‬עם יִ ְׂשרָ ֵאל נִ לְ ַחם ּבֹו‪ ,‬וְ כָ ְך ֵהם יֹורְ ִׁשים‬
‫ֶאת ַארְ צֹו‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫מאת עוזי קייש‬
‫הערה‪ :‬התשובות בכתיב מלא‬
‫‪.1‬‬
‫מצוות עשה בפרשה‪" .‬אך פדה תפדה‬
‫את בכור ____"‬
‫‪.2‬‬
‫(במדבר יח‪,‬טו)‪.‬‬
‫פעולת הקטורת בזמן מגפה היא‬
‫(עפ"י רש"י במדבר יז‪,‬יא)‪" :‬שהקטורת ___ המגפה"‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מהיכן לומדים בפרשה שאין מחזיקין במחלוקת?‬
‫"שהיה משה מחזר אחריהם להשלימם בדברי ___" (רש"י במדבר טז‪ ,‬יב)‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫מהו יקב? (עיין רש"י במדבר יח‪,‬כז) "יקב הוא ה___ שלפני הגת"‪.‬‬
‫אם פתרתם נכונה את החידון תקבלו בטור המודגש מצוות עשה בפרשה שהלויים יפרישו‬
‫תרומת ____ ויתנו לכהנים‪.‬‬
‫הידעת?‬
‫הידעת? בניו של קרח לא מתו במגיפה‪,‬‬
‫והם כתבו כמה פרקים בספר תהלים!‬
‫רק בריאות‬
‫מאת אליהו שכטר‬
‫לראות טוב‬
‫כדי לשפר את הראיה מרכיבים‬
‫משקפיים‪ .‬ומה עושים כדי לשפר‬
‫את הראיה הרוחנית?‬
‫סלניום‬
‫אני רוצה להכיר לציבור הקוראים את‬
‫המינרל 'סלניום'‪ .,‬שאף שהגוף זקוק לו‬
‫בכמויות מזעריות הוא בבחינת 'מעט המכיל‬
‫את המרובה'‪.‬‬
‫מיהו הסלניום? אתן מספר דוגמאות‬
‫לתפקידיו של הסלניום‪ .‬מינרל זה נחקר‬
‫רבות ונמצא כאחד מנוגדני החמצון (נוגד‬
‫התפתחות של רעלים חזקים ומזיקים‬
‫לבריאות) החזקים ביותר הקיימים‪ .‬הוא‬
‫משמש כחלק ממבנה של אחד האנזימים‬
‫החזקים והחשובים הנקרא גלוטטיון‬
‫פראוקסידאז‪ .‬אנזים זה הינו נוגד חמצון רב‬
‫עוצמה‪ ,‬שתפקידו חשוב במערך ההגנה של‬
‫גופנו כנגד מחלות שונות הקשורות לתהליכי‬
‫חמצון כגון מחלות לב וכלי דם‪ ,‬דלקת פרקים‬
‫קטרקט ועוד‪ .‬בכוחו של הסלניום לחזק את‬
‫המערכת החיסונית כנגד נגיפים מחוללי‬
‫מחלות‪ .‬הוא מחזק את פעילות כדוריות הדם‬
‫הלבנות המתמודדות עם נגיפים החודרים‬
‫לגוף‪ .‬הוא מחזק את הנוגדנים השונים‬
‫לזיהומים שונים וכדומה כך שרמה נמוכה‬
‫שלו עלולה להביא להתגברות הזיהומים‬
‫בגוף‪ .‬מחקרים מראים את הקשר בין‬
‫הסלניום לבין שכיחות נמוכה של סרטנים‬
‫שונים‪ .‬הסיבה לכך היא שהסלניום בתור‬
‫נוגד חמצון מונע פגיעה בחומר התורשתי‬
‫שבתאים‪ .‬כמו כן‪ ,‬מחזק את מערכת החיסון‬
‫המתמודדת עם תאים טרום סרטניים ומונע‬
‫התחלקות מהירה של תאי סרטן‪.‬‬
‫לסלניום תפקיד נוסף הקשור לתפקוד‬
‫בלוטת התריס‪ .‬ללא הסלניום תפקוד‬
‫הבלוטה ייחלש ויגיע לתת פעילות דבר בעל‬
‫השלכות על מערכות רבות ומכאן שהשפעתו‬
‫על הבריאות רחבה מאוד‪ .‬מהיכן ניתן לקבל‬
‫את הסלניום? בצומח נמצא באגוזים ובעיקר‬
‫באגוזי ברזיל‪ ,‬דגנים מלאים‪ ,‬זרעים שונים‬
‫כגון של דלעת וגרעיני חמניות‪ .‬שום‪ ,‬בצל‪,‬‬
‫ברוקולי ועוד‪ .‬בחי הסלניום נמצא בכבד‬
‫בקר‪ ,‬ביצים‪ ,‬דגים ועוד‪.‬‬
‫סיבות שונות גורמות לחוסר בסלניום‬
‫בגוף‪ :‬א‪ .‬תזונה דלה בירקות ופירות‪ ,‬או‬
‫צריכה של פירות וירקות הגדלים באדמה‬
‫דלה ממינרלים‪ ,‬ובכלל מקורות מזון דלים‪.‬‬
‫ב‪ .‬מחלות שונות בעיקר במעיים הגורמות‬
‫לבעיות ספיגה של רכיבי מזון שונים כולל‬
‫סלניום‪ .‬ג‪ .‬עם עליית הגיל יורדת יכולת‬
‫הספיגה של מזונות‪ ,‬מכאן שגם רמת‬
‫הסלניום בגוף יורדת‪ .‬ד‪ .‬עישון מייצר‬
‫רדיקלים חופשיים (רעלים) שהם תוצרי‬
‫התהליך החימצוני‪ .‬כדי לנטרל אותם‬
‫משתמש הגוף בנוגדי חמצון כסלניום‬
‫ודומיו‪ .‬כך שבמקום להתמודד עם הייעודים‬
‫המרכזיים של הסלניום יהיה עליו להתמודד‬
‫עם נזקי העישון‪ .‬לאור זאת‪ ,‬ישנם מצבים‬
‫בהם לא נוכל לסמוך על המזון ובהם יהיה‬
‫עלינו לצרוך את הסלניום כתוסף מזון‪.‬‬
‫אליהו שכטר הוא אירידיאולוג ומטפל טבעי‬
‫אנשים רבים היום בוחרים להיפטר מן המשקפיים‪.‬‬
‫יש העושים זאת ע"י ניתוחי לייזר מפליאים‪ ,‬ויש‬
‫המגדילים לעשות ועושים תרגילים שונים כדי לשפר‬
‫עצמאית את כח הראיה‪ .‬כך גם ברוחניות‪ .‬צורת‬
‫ההסתכלות שלנו על העולם‪ ,‬נתונה לשיכלול ושיפור‬
‫תמידי אם רק נרצה‪ .‬זמן מסוגל לזה הוא חודש תמוז‪,‬‬
‫שע"פ קבלה וחסידות נברא בכח חוש הראיה‪ .‬כשמש‬
‫בצהריים‪ ,‬גם אנו מוזמנות להביט נכוחה‪ ,‬ולראות את‬
‫המציאות בצורה בהירה‪ ,‬ברורה וטובה יותר‪.‬‬
‫מה זה אומר?‬
‫סור מרע‬
‫השלב הראשון הוא כמובן להימנע מלראות דברים‬
‫שפוגעים בנו רוחנית‪ .‬לנשים אין "שמירת העיניים"‬
‫במובן הקלאסי‪ ,‬אך האיסור "ולא תתורו אחרי ללבכם‬
‫ואחרי עיניכם‪ "...‬הוא מצווה תמידית לכל רגע ורגע‬
‫מחיינו‪ ,‬גברים ונשים גם יחד‪ .‬חודש תמוז והקיץ‬
‫כולו מזמינים גם כר נרחב לחיזוק השריר הרוחני‪ ,‬של‬
‫עצימת עיניים מראות ברע‪.‬‬
‫חשוב להסתובב בחודש הזה עם משקפי שמש‪ ,‬כדי‬
‫להגן על העיניים מקרינת השמש‪ ,‬וחשוב לא פחות‬
‫לשים מסך פנימי וחיצוני שבולם אותנו‪ ,‬במחשב‪,‬‬
‫בחומרי הקריאה וגם ברחוב‪ .‬זכותנו וחובתנו לשמור‬
‫על קדושת נפשנו‪.‬‬
‫להיטהר‬
‫מבפנים (א')‬
‫כיצד ניתן להשתחרר מקשיים‬
‫ומשקעים שהורגלנו לנוכחותם כבר‬
‫שנים?‬
‫אורלי ובעלה הקימו משפחה לתפארת והם מנהלים‬
‫חיי משפחה יציבים‪ ,‬למרות אי אילו קשיים שחוו‬
‫במהלך שנות נישואיהם‪ .‬הם משקיעים הרבה בחינוך‬
‫הילדים‪ ,‬וכמובן בקשר הזוגי‪ .‬אלא שלאחרונה‪ ,‬צפה‬
‫ועלתה אבן נגף שתמיד היתה שם ברקע ביניהם‪,‬‬
‫ומאיימת על הקשר‪ .‬מדובר בפחד קדום שיש לאורלי‬
‫מפני הוריה ובמיוחד מאמה‪ .‬מתחילת הנישואים‪ ,‬בעלה‬
‫הבחין שאורלי נוטה להתקפל באופן לא מוסבר בפני‬
‫הוריה ובפרט מדעתה של אמה‪ .‬היא מאבדת את כל‬
‫העקרונות שלה מול אמה תוך דקות ספורות‪ ,‬ומקבלת‬
‫החלטות שהן לפי רצונה של האם‪ .‬בעלה העיד בפניי‪:‬‬
‫"אני לא מצליח להבין אותה‪ .‬אנחנו מסכמים על‬
‫עקרונות בחינוך הילדים‪ ,‬על התנהלות מסוימת בבית‪,‬‬
‫ותוך רגע היא מתקפלת ועושה את מה שאמה רוצה‬
‫שהיא תעשה‪ .‬אין לה אישיות משלה?"‬
‫"ברגעים כאלה"‪ ,‬הוא אומר‪" ,‬אני שוכח את כל‬
‫ה'נקודות הטובות' שלה ושואל את עצמי‪ ,‬למי אני‬
‫נשוי?" השאלה זועקת עד כאב‪ .‬מהיכרות עם אורלי‪,‬‬
‫נראה שכשהיא מזהה באופן לא מודע שעומד להיות‬
‫שבריר של עימות מול הוריה‪ ,‬היא חווה את עצמה שוב‬
‫כילדה קטנה חסרת אונים מול הוריה שבעיניה הם "כל‬
‫יכול"‪ ,‬והיא עושה הכל כדי להיות אתם ב'ראש אחד'‪.‬‬
‫ברגעים אלה אין לה בחירה כלל‪ ,‬והיא פועלת לפי‬
‫ה'טייס האוטומטי' שבתוכה‪ ,‬על פי ההתניה מילדותה‪.‬‬
‫עזרת נשים‬
‫מאת אורה רבקה וינגורט‬
‫לראות טוב‬
‫האם הכוס חצי מלאה או חצי ריקה? התשובה‬
‫האמתית היא‪ :‬שניהם‪ .‬זה עניין של בחירה‪ ,‬במה את‬
‫רוצה להתמקד‪ .‬גם בסיטואציות אליהן אנו נקלעות‪,‬‬
‫יש צד משמח וצד מאכזב‪ ,‬וגם באנשים איתם אנו‬
‫חיים יש צדדים יפים וצדדים מעצבנים‪ .‬כשאנו בוחרות‬
‫לראות את הצד המאיר והטוב‪ ,‬אנו גורמות לחיזוקו‬
‫והתעצמותו‪ .‬זולתנו מרוויח מזה רבות‪ ,‬אך לא פחות‬
‫מתברכות אנו‪ ,‬בחיים נעימים ויפים יותר‪.‬‬
‫לראות "מעבר"‬
‫שיכלול נוסף של הבטה בטוב על פני המוטב‪ ,‬הוא‬
‫ראיית הנקודה הפנימית הגנוזה לעין השטחית‪ .‬בשדה‬
‫הראיה יש יכולת לראות לא רק תמונה חד‪-‬ממדית‪,‬‬
‫מגוונת ככל שתהיה‪ ,‬אלא יכולת לראות בתלת מימד‪.‬‬
‫ישנן יצירות אומנות מיוחדות שרק המיומנים יכולים‬
‫להפיק מהם את מירב ההנאה‪ .‬באמצעות משקפיים‬
‫צבעוניות‪ ,‬וגם ע"י טכניקות הסתכלות שונות‪ ,‬ניתן‬
‫לראות עולם שלם של מימד עומק נוסף על מה שראית‬
‫בתחילה‪ .‬כך גם במישור הרוחני‪ ,‬רובנו רואים את‬
‫העולם במקסימום בפסיפס צבעים חד ממדיים‪ .‬המימד‬
‫התוכי‪-‬פנימי‪-‬נשמתי‪ ,‬ניתן לראיה למיומנים בלבד‪ .‬אך‬
‫כולנו יכולות לפתח את היכולת הזו‪ .‬לראות את יד‬
‫ההשגחה האלוקית בכל מה שקורה לנו‪ ,‬היא דוגמא‬
‫אחת לראיית "מעבר"‪ .‬זוהי ראייה פנימית שבסוף‬
‫משפיעה גם על התפיסה הרגילה של החיים‪ .‬דוגמא‬
‫נוספת היא במישור הבין אישי‪ .‬לראות גם עוצמות‬
‫גנוזות‪ ,‬ולהביט בטוב גם כשהמציאות נראית הפוכה‪.‬‬
‫שנזכה לראות הרבה אור‪ ,‬ולראות בטוב ירושלים‪.‬‬
‫חכמת נשים‬
‫מאת ד"ר אהובה ניסן‬
‫בפרשתנו‪ ,‬קרח מערער על מנהיגותם של משה‬
‫ואהרון‪ .‬לאחר שהאדמה בולעת את קרח ועדתו‪,‬‬
‫הקב"ה מצווה על משה לקחת מכל נשיא שבט מטה‬
‫ששמו כתוב עליו‪ .‬על מטה שבט לוי כתוב שמו של‬
‫אהרון‪ .‬את המטות הניחו באוהל מועד "והיה האיש‬
‫אשר אבחר בו מטהו יפרח"‪ .‬זאת‪ ,‬כדי להרגיע את כל‬
‫הסערה שעורר מרד קרח ועדתו‪ .‬למחרת‪ ,‬משה נכנס‬
‫לאוהל העדות ורואה את מטה אהרון פורח "ויצץ ציץ‬
‫ויגמול שקדים"‪ .‬הקב"ה הבהיר במי הוא בוחר כמנהיג‪,‬‬
‫והמטה מוחזר למשמרת עולם כדי שלא יתעורר בעתיד‬
‫שום ערעור על בחירת ה'‪.‬‬
‫השאלה‪ :‬מדוע נבחר לאות דווקא השקד? השקד‬
‫רומז על מחלוקת ועל שלום‪ .‬במשנה כתוב שיש שני‬
‫סוגי שקד‪ :‬האחד‪ ,‬טעמו מר בתחילה ואח"כ מתוק‪,‬‬
‫והשני טעמו מתוק בתחילה ואח"כ מר‪.‬‬
‫הסוג הראשון רומז לשלום‪ .‬בתחילה‪ ,‬האדם החושש‬
‫מהעימות מר וקשה לו‪ ,‬אך כשהוא מתבונן ומחפש את‬
‫האימות‪ ,‬את האמת‪ ,‬את השלום בתוכו‪ ,‬ומנקודת מבט‬
‫זו הוא מתמודד עם המציאות ‪ -‬אז נוצר שלום אמיתי‪.‬‬
‫ואילו‪ ,‬הסוג השני רומז למחלוקת‪ :‬בתחילה הוא מתוק‬
‫ העימות נמנע‪ ,‬אין מריבה‪ .‬אלא כיוון שהוא התקפל‪,‬‬‫ויתר על אישיותו ועצמיותו‪ ,‬נעשה מר מאוד כיוון שלא‬
‫נעשתה כאן עבודה של אימות‪ ,‬מציאת האמת‪ .‬באופן‬
‫לא מפתיע המילה 'שקד' בהיפוך מדברת על 'קדש'‪.‬‬
‫הקדושה של יהודי היא בדרך האמת‪.‬‬
‫נכתב ע"י ד"ר אהובה ניסן‪ ,‬פסיכו‪-‬כירולוגית ומאמנת‬
‫להעצמה אישית‪-‬זוגית‪-‬משפחתית‪ .‬לרכישת הספר‬
‫החדש של ד"ר אהובה ניסן 'חכמת נשים'‬
‫חייגו להידברות ‪073-222-1250‬‬
‫‪7‬‬
‫חופשת קיץ‬
‫ת‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ש‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ות ליותר!‬
‫לנשים שמצפ‬
‫אהובת הקהל הרבנית‬
‫הרב זמיר כהן | הרב יצחק פנגר‬
‫הרב מאיר שוורץ | הקאוצ’ר אליהו שירי‬
‫במלון המפואר רמדה ירושלים‬
‫שני עד רביעי ה'‪-‬ז' בתמוז ‪22-24/6‬‬
‫סדנאות גרפולוגיה ? איפור ? כלכלת הבית ? בריכה וחדר‬
‫כושר ? חוויה קולינרית עשירה ? והכל‪ ...‬במיוחד בשבילך!‬
‫חייגי והבטיחי‬
‫מקומך איתנו!‬
‫ימימה מזרחי‬
‫עדן הראל‬
‫סמדר מורג‬
‫כוכבת ומנחת טלוויזיה על‬
‫“המסע הרוחני לעולם המצוות”‬
‫“חוזרת מהולנד” ‪ -‬מופע‬
‫סטנדאפ מרגש ומצחיק!!‬
‫“היהודיות”‬
‫‪ 4‬זמרות על במה אחת‬
‫אילנה עדני‬
‫במופע ראשון מסוגו לנשים!‬
‫‪073-2221270‬‬
‫יוצרת וזמרת לנשים במופע‬
‫מרגש וסוחף!‬
‫מספר מקומות‬
‫מוגבל!‬
‫בס”ד‬
‫לרגל חודש‬
‫ה‬
‫ס‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ה‬
‫עברי ולאור הביקוש הרב‬
‫הארכנו את המבצע‬
‫לשבוע נוסף אחד בלבד !!‬
‫ברכישת המהפך ‪ ,4‬תקבלו את‬
‫מארז הספרים המהודר‬
‫של הרב זמיר כהן‬
‫ב‪ 200-‬ש”ח בלבד‬
‫תפספסו! זאת‬
‫אל ת להשלים פערים‬
‫ההזדמנזוכות את הרבים!‬
‫או ל‬
‫לפרטים נוספים‬
‫המארז כולל את הספרים‪ :‬המהפך ‪3 ,2 ,1‬‬
‫הצופן | שו”ת נזר כהן | מפתחות לחיים‬
‫ולרכישה חייגו‪:‬‬
‫‪073-222-12-50‬‬