מיכאל שורץ

‫ניהול פרויקטים בסביבה מולטי‪-‬דיסציפלנרית‬
‫גישה ופרקטיקה בגובה העיניים‬
‫מיכאל שורץ‬
‫ניהול בגובה העיניים‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫• נבין‪:‬‬
‫– מהו פרויקט?‬
‫– מהו פרויקט מוצלח?‬
‫• נכיר‪:‬‬
‫– אתגרים בסביבה מולטי‪-‬דיסיפלינרית‬
‫– המלצות פרקטיות‬
‫• נחשוב‪:‬‬
‫– איך זה קשור אלינו?‬
‫– מה אפשר לעשות מחר בבוקר?‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫מעשה במנהל אחד שבא לפני שמאי‪.‬‬
‫אמר לו‪:‬‬
‫"למדני את כל תורת ניהול‬
‫הפרויקטים כשאני עומד על רגל‬
‫אחת‪".‬‬
‫אמר לו שמאי‪:‬‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‫© מיכאל שורץ‬
‫ניהול התכולה‬
‫ניהול איכות‬
‫ניהול עלויות‬
‫ניהול סיכונים‬
‫תהליכי רכש‬
‫(ספקים)‬
‫ניהול זמן‬
‫ניהול התקשורת‬
‫משאבי אנוש‬
‫ניהול האינטגרציה‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫ניהול בעלי עניין‬
‫לפעמים אני שמאי‪...‬‬
‫ראש קבוצת ניהול הפרויקטים‬
‫חבר הנהלת העמותה‬
‫לניהול פרויקטים בישראל‬
‫"ניהול בגובה העיניים"‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫ספר בחנויות‪:‬‬
‫"להתחיל לנהל ברגל ימין"‬
‫אמר לו הלל‪:‬‬
‫"פרוייקט הינו מאמץ זמני שנעשה במטרה‬
‫ליצור מוצר‪ ,‬שירות או תוצאה ייחודיים"‬
‫(מתוך ה ‪)PMBOK‬‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫מהו "לא‪-‬‬
‫פרויקט"?‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫אוסף פרויקטים ותוכניות המקובצים‬
‫יחדיו על מנת לסייע לניהול יעיל של‬
‫העבודה כדי לעמוד ביעדי‬
‫האסטרטגיה העסקית‬
‫פורטפוליו‬
‫קבוצה של פרויקטים קשורים‬
‫המנוהלים בתיאום על מנת להבטיח‬
‫תועלות ובקרה שאינם ניתנים להשגה‬
‫בניהול כל פרויקט בנפרד‬
‫תוכנית‬
‫מאמץ זמני שנעשה במטרה לייצר‬
‫מוצר‪ ,‬שירות או תוצאה ייחודיים‬
‫פרויקט‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫ההגדרות לקוחות מתוך ה ‪.PMBOK‬‬
‫פורטפוליו‬
‫תוכנית א'‬
‫פרויקט ‪4‬‬
‫פרויקט ‪5‬‬
‫תוכנית ב'‬
‫פרויקט ‪8‬‬
‫תוכנית ג'‬
‫פרויקט ‪1‬‬
‫פרויקט ‪6‬‬
‫פרויקט ‪9‬‬
‫פרויקט ‪2‬‬
‫פרויקט ‪7‬‬
‫פרויקט ‪10‬‬
‫פרויקט ‪3‬‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫פרויקט ‪11‬‬
‫ובהיבט ארגוני נוסף‪...‬‬
‫מבנה פונקציונאלי‬
‫מבנה פרויקטלי‬
‫מנכ"ל‬
‫מנכ"ל‬
‫מנהל‬
‫פונקציה א'‬
‫מנהל‬
‫פונקציה ב'‬
‫מנהל‬
‫פונקציה ג'‬
‫מנהל‬
‫פונקציה ד'‬
‫מנהל‬
‫פרויקט א'‬
‫מנהל‬
‫פרויקט ב'‬
‫מנהל‬
‫פרויקט ג'‬
‫מנהל‬
‫פרויקט ד'‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫סוגי ארגונים מטרציוניים‬
‫מנכ"ל‬
‫מנכ"ל‬
‫מנהל‬
‫פונקציה א'‬
‫מנהל‬
‫פונקציה ב'‬
‫מנהל‬
‫פונקציה ג'‬
‫מנהל‬
‫פונקציה ד'‬
‫מנהל‬
‫פונקציה א'‬
‫מנהל‬
‫פונקציה ב'‬
‫מנהל‬
‫פונקציה ג'‬
‫מנהל‬
‫פונקציה ד'‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫מנהל‬
‫פרויקט‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫מנהל מנהלי‬
‫הפרויקטים‬
‫מנכ"ל‬
‫מנכ"ל‬
‫מנהל‬
‫פונקציה ב'‬
‫מנהל‬
‫פונקציה ג'‬
‫מנהל‬
‫פונקציה ד'‬
‫מנהל‬
‫פרויקט א'‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫מנהל‬
‫פרויקט א'‬
‫מנהל‬
‫פרויקט ב'‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫מנהל‬
‫פרויקט ב'‬
‫עובד‬
‫מנהל‬
‫פרויקט ג'‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫מנהל‬
‫פרויקט ג'‬
‫עובד‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫מנהל מנהלי‬
‫הפרויקטים‬
‫מנהל‬
‫פונקציה ב'‬
‫מנהל‬
‫פונקציה ג'‬
‫מנהל‬
‫פונקציה ד'‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫עובד‬
‫פרויקט מוצלח = המשולש?‬
‫זמן‬
‫‪Time‬‬
‫עלות‬
‫‪Cost‬‬
‫איכות‬
‫‪Quality‬‬
‫תכולה‬
‫‪Scope‬‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫‪13‬‬
‫מהו פרויקט מוצלח?‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫למה פרויקטים נכשלים?‬
‫‪ .1‬מה שהלקוח‬
‫תיאר‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫‪ .2‬מה שאיש‬
‫המכירות הבטיח‬
‫‪ .3‬מה שמנהל‬
‫הפרויקט הבין‬
‫‪15‬‬
‫‪ .4‬מה שתוכנן‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫‪ .5‬מה שבוצע‬
‫‪ .6‬מה שתועד‬
‫‪16‬‬
‫‪ .7‬מה שהותקן‬
‫בפועל‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫‪ .8‬האופן שבו‬
‫חויב הלקוח‬
‫‪ .9‬האופן שבו‬
‫נתמכה המערכת‬
‫‪ /‬ניתן השירות‬
‫‪17‬‬
‫מה שבאמת היה צריך‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫‪18‬‬
‫• נבין‪:‬‬
‫√ מהו פרויקט?‬
‫√ מהו פרויקט מוצלח?‬
‫• נכיר‪:‬‬
‫– אתגרים בסביבה מולטי‪-‬דיסיפלינרית‬
‫– המלצות פרקטיות‬
‫• נחשוב‪:‬‬
‫– איך זה קשור אלינו?‬
‫– מה אפשר לעשות מחר בבוקר?‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫פרויקטים מולטי‪-‬דיסציפלינריים‬
‫• אחריות ללא סמכות‬
‫• תקשורת‪ ,‬תקשורת‪ ,‬תקשורת‬
‫• פערי ידע אצל מנהל הפרויקט‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫הגדרות שימושיות‬
‫סמכות (‪ :)Authority‬היכולת של בעל תפקיד‬
‫לקבל החלטות‪ ,‬לפעול ולתת הוראות שאחרים‬
‫יבצעו ללא צורך בהסכמה מראש של מנהלים‬
‫נוספים‪.‬‬
‫בניית‬
‫סמכות‬
‫פורמלית‬
‫אחריות (‪ :)Responsibility‬אוסף של מדדים‬
‫המעריכים את תפקודו והחלטותיו של בעל‬
‫התפקיד‪.‬‬
‫הגדרות‬
‫ומדידת‬
‫עמיתים‬
‫כוח (‪ :)Power‬היכולת להשפיע על‬
‫התנהגותם של אחרים מעבר לסמכות‬
‫הפורמלית‪.‬‬
‫מינוף‬
‫מקורות כוח‬
‫מגוונים‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫ תרומת הפרויקט‬‫‪ -‬ערך מוסף לכולם‬
‫יחסי‬
‫אנוש‬
‫הזדהות‬
‫ערכים‬
‫ תיאום ציפיות‬‫‪ -‬דוגמא אישית‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫כוח‬
‫והשפעה‬
‫סמכות‬
‫מקצועית‬
‫ תהליכית‬‫ יעדי הפרויקט‬‫‪ -‬תחום התמחות‬
‫סמכות‬
‫פורמלית‬
‫ תהליכים‬‫‪ -‬גיבוי הנהלה‬
eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‫© מיכאל שורץ‬
‫פרויקטים מולטי‪-‬דיסיפלנריים‬
‫‪ ‬אחריות‪ ,‬סמכות וכוח‬
‫• תקשורת‪ ,‬תקשורת‪ ,‬תקשורת‬
‫• פערי ידע אצל מנהל הפרויקט‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫ניהול התכולה‬
‫ניהול איכות‬
‫ניהול עלויות‬
‫ניהול סיכונים‬
‫הפרויקט‬
‫תהליכי רכש‬
‫(ספקים)‬
‫ניהול זמן‬
‫ניהול התקשורת‬
‫משאבי אנוש‬
‫ניהול האינטגרציה‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫ניהול בעלי עניין‬
‫זיהוי בעלי ענין בסביבת הפרויקט‬
‫• הלקוח (פנימי ‪ /‬חיצוני)‬
‫– מזמין‬
‫– משלם‬
‫– משתמש הקצה‬
‫• מנהל הפרויקט‬
‫– מנהל הפרויקט מטעם הלקוח‬
‫– מנהל הפרויקט מטעם הספק‬
‫• ועדת היגוי‬
‫• מנהלת הפרויקט‬
‫• ‪Project Management Office‬‬
‫)‪(PMO‬‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫• צוותי עבודה‬
‫• מנהלי מחלקות בארגון‬
‫• ספקים‬
‫• קבלני משנה‬
‫• רשויות‬
‫בחירת המדיה הרצויה‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫ולא לשכוח‬
‫• יישור קו טרמינולוגי‬
‫• תבניות‬
‫• העברות מקל‬
‫• תיעוד‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫פרויקטים מולטי‪-‬דיסיפלנריים‬
‫‪ ‬אחריות‪ ,‬סמכות וכוח‬
‫‪ ‬תקשורת‪ ,‬תקשורת‪ ,‬תקשורת‬
‫• פערי ידע אצל מנהל הפרויקט‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫באמצעות שאלות אני‪:‬‬
‫ מתגבר על פערי מידע‬‫ מעודד אנשים לחשוב‬‫ מייצר מחוייבות‬‫ מייצר אחריות ומעורבות‬‫ מזהה צרכים ודרישות‬‫ מתחבר לשטח‬‫ נמנע מליפול למלכודות‬‫ מחזיר לעצמי את השליטה‬‫ מעדן מסרים בוטים‬‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫ברמת הפורטפוליו‪:‬‬
‫ אישור פרויקטים מולטי‪-‬דיסציפלינרים‬‫חדשים ע"י כל צוות ההנהלה‬
‫ ישיבת פורטפוליו חודשית לעדכון‬‫ופתרון קונפליקטים‬
‫פורטפוליו‬
‫תוכנית‬
‫פרויקט‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫• נבין‪:‬‬
‫√ מהו פרויקט?‬
‫√ מהו פרויקט מוצלח?‬
‫• נכיר‪:‬‬
‫√ אתגרים בסביבה מולטי‪-‬דיסיפלינרית‬
‫√ המלצות פרקטיות‬
‫• נחשוב‪:‬‬
‫– איך זה קשור אלינו?‬
‫– מה אפשר לעשות מחר בבוקר?‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫האתגרים המרכזיים בפרויקט‬
‫ייזום‬
‫ זיהוי צרכים‬‫ הגדרת יעדים‬‫ זיהוי בעלי עניין‬‫ זיהוי סיכונים‬‫‪...-‬‬
‫תכנון‬
‫ הזיהוי לא נגמר‪...‬‬‫ פערי מידע תכנוניים‬‫ ניהול מו"מ‬‫ קבלת התחייבויות‬‫‪... -‬‬
‫ביצוע‬
‫ובקרה‬
‫סגירה‬
‫ פערי מידע מצביים‬‫ שינויים בתכולה‬‫ פערי מידע תכנוניים‬‫(הערכות חסר)‬
‫‪ -‬ריבוי קונפליקטים‬
‫ הק"מ האחרון‬‫ שביעות רצון‬‫‪ -‬למידה ארגונית‬
‫אתגרים אישיים‪:‬‬
‫תלות מקצועית‪ ,‬פערי סמכות‪ ,‬קבלת החלטות‪" ,‬האם עובדים עליי?"‪ ,‬בעיות‬
‫תקשורת‪ ,‬בעיות מוטיבציה‪ ,‬היעדר מחוייבות‪...‬‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫ניסיון‬
‫תהליכים‬
‫ארגוניים‬
‫מתודולוגיה‬
‫ארגז כלים‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫סמכות‬
‫יחסי‬
‫אנוש‬
‫הזדהות‬
‫ערכים‬
‫כוח‬
‫והשפעה‬
‫סמכות‬
‫מקצועית‬
‫סמכות‬
‫פורמלית‬
‫מקורות כוח‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬
‫ניהול‬
‫התקשורת‬
‫הקשבה‬
‫ושאלות‬
‫תודה!‬
‫מיכאל שורץ‬
‫ניהול בגובה העיניים‬
‫© מיכאל שורץ‪eyelevel.co.il ,052-7728023 ,‬‬