לחצו כאן לקריאת הפרוטוקול המלא מן הישיבה

‫פרוטוקול‬
‫ישיבת מועצה מן המניין ‪ ,‬מס ' ‪23‬‬
‫מיום ראשון ‪ ,‬י " ג ב סיוון תש ע " ה ‪31.5.2015 ,‬‬
‫‪ -‬הופק ע " י ‪ :‬בונוס פרוטוקולים בע " מ ‪ ,‬טלפון ‪- 03-5373237 :‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫משתתפים ‪:‬‬
‫עו " ד איציק ברוורמן – ראש העירייה ‪ ,‬מר איציק ישראל ‪,‬‬
‫עו " ד אורנה דוידאי ‪ ,‬עו " ד איתי שונשיין ‪ ,‬מר צדוק בן משה ‪ ,‬מר אורן חפץ ‪,‬‬
‫עו " ד איציק דיעי ‪ ,‬מר אבי בלושטיין ‪ ,‬מר אהוד ויזנר ‪ ,‬מר אוריאל בוסו ‪ ,‬מר‬
‫אליהו גינת ‪ ,‬מר אשר שוקר ‪ ,‬מר אליהו בר ו כי ‪ ,‬הרב ישראל פרידמן ‪ ,‬מר דני‬
‫סויסה ‪ ,‬מר גנאדי בורשבסקי ‪ ,‬עו " ד רון כץ ‪ ,‬מר מארק ל י קבורניק ‪ ,‬מר יעקב בן‬
‫שמחון ‪ ,‬עו " ד רמי גרינברג ‪ ,‬מ ר משה משה ‪ ,‬מר בני זהבי ‪.‬‬
‫חסרים ‪:‬‬
‫עו " ד חנוך דב מילביצקי ‪ ,‬מר אביהו סופר ‪ ,‬מר גלעד‬
‫שדמון ‪ ,‬עו " ד אורי אוהד ‪ ,‬מר אדי קואז ‪.‬‬
‫נוכחים ‪:‬‬
‫מר יעקב ממן ‪ ,‬עו " ד שרית גרינבאום ‪ ,‬רו " ח איילה קדוש ‪,‬‬
‫רו " ח ורד פלהיימר ‪ ,‬אדר ' חוה ארליך ‪ ,‬מר לוי פומרנץ ‪ ,‬עו " ד שגיא חן ‪ ,‬עו " ד‬
‫ארז בן חמו ‪ ,‬מר אמיר סולמי ‪ ,‬עו " ד צילה גרינהויז ‪ ,‬מר ל אוניד סמוליאנוב ‪ ,‬מר‬
‫ניסן כרמי ‪ ,‬מר אהוד שטיין ‪ ,‬מר צחי בק ‪ ,‬גב ' דרורית גור אריה ‪ ,‬גב ' אליאנה‬
‫סובול ‪ ,‬מר רמי הופנברג ‪ ,‬גב ' רויטל שפירא ‪ ,‬מר משה ספקטור ‪ ,‬גב ' שוש דולב ‪.‬‬
‫מס ' עמוד ‪:‬‬
‫סדר יום מועצה ‪:‬‬
‫א‪ .‬הצגת נושאים סביבתיים העומדים על סדר היום העירוני‪,‬‬
‫‪6‬‬
‫לרגל חודש איכות הסביבה‪.‬‬
‫ב‪ .‬שאילתות‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫ג‪ .‬דיון בהצעה לסדר יום של עו"ד אורנה דוידאי בנושא‪:‬‬
‫‪15‬‬
‫"פרויקט הגדלת כמויות המחזור והפרדת פסולת"‪.‬‬
‫ד‪ .‬דיון בהצעה לסדר יום של עו"ד רמי גרינברג בנושא‪" :‬מכת‬
‫ההתפרצויות בעיר והפשע הגואה בכלל"‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪122‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫ה‪ .‬דיון בהצעה לסדר יום של עו"ד רמי גרינברג בנושא‪" :‬מבנים‬
‫‪138‬‬
‫ותקציבים לטובת תנועות הנוער בעיר פ"ת"‪.‬‬
‫ו‪ .‬דיון בהצעה לסדר יום של עו"ד רמי גרינברג בנושא‪" :‬שיקום‬
‫‪161‬‬
‫ושדרוג הספרייה בעין גנים"‪.‬‬
‫ז‪ .‬אישור חוזה חכירה של רובד על קרקעי למטרת שב"צ‬
‫לא נדון‬
‫שמתחתיו חניון פרטי ברחוב שטמפפר פינת וינגייט‪ ,‬גוש‪:‬‬
‫‪ 6377‬חלקה ‪.211‬‬
‫ח‪ .‬אישור הסדרת שימושים במבנים עירוניים לעמותת "רשת גני‬
‫לא נדון‬
‫הילדים של אגו"י"‪.‬‬
‫‪180‬‬
‫ט‪ .‬אישור תב"רים ושינוי תב"רים‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫‪284‬‬
‫אישור שינויים בתקציב‪.‬‬
‫‪295‬‬
‫יא‪ .‬אישור תמיכות‪.‬‬
‫יב‪ .‬אישור שינויים בתקן העובדים ‪ /‬מבנה ארגוני‪.‬‬
‫‪295‬‬
‫‪304‬‬
‫יג‪ .‬אישור מינויים כדלקמן‪:‬‬
‫‪ (1‬מר אשר שוקר כראש אגף קשרי תושבים הכולל את‬
‫מינהלת הגימלאים והאגודה לתרבות הדיור והאצלת‬
‫סמכויות ראש העיר‪ ,‬בהתאם‪.‬‬
‫‪ (2‬מר ניר הראל כדירקטור בחל"ד‪.‬‬
‫יד‪ .‬אישור בקשה למחיקת חובות לפי סעיף ‪ 338‬לפקודת העיריות‬
‫‪305‬‬
‫ע"ס ‪.₪ 20,487,319 .-‬‬
‫טו‪ .‬אישור בקשה למחיקת חוב ליחיד בהתאם לסעיף ‪) 339‬א(‬
‫‪308‬‬
‫לפקודת העיריות ע"ס‪.₪ 11,557.80 :‬‬
‫‪308‬‬
‫טז‪ .‬אישור הסכמי פשרה‪.‬‬
‫יז‪ .‬אישור עבודה נוספת לגברת סבטלנה חבנסקי ממינהל החינוך‬
‫‪3‬‬
‫‪309‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫וד"ר תיקה בר‪-‬און ממינהל שפ"ע‪.‬‬
‫יח‪ .‬אישור הכרזה על רחובות ציבוריים‪ :‬סלילה מחדש ו‪/‬או‬
‫‪309‬‬
‫הרחבה של כביש‪ ,‬מדרכה או דרך משולבת‪ ,‬בהתאם להוראות‬
‫חוק עזר לפ"ת )סלילת רחובות(‪ ,‬התשע"א – ‪ ,2011‬כדלקמן‪:‬‬
‫רחוב גזית‬
‫גוש‪6354 :‬‬
‫חלקות‪25,64,65,156,191 :‬‬
‫יט‪ .‬הצגת הדו"ח הכספי לתקופה ינואר – מרץ ‪.2015‬‬
‫‪4‬‬
‫‪310‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫טוב חברים ‪ ,‬אני רוצה לפתוח ישיבת מועצה מספר‬
‫‪ 23‬בתאריך ה‪ , 31.5.15 -‬השעה היא ‪ . 18:30‬נמצאים פה החברים ‪ :‬מרק‬
‫ליקבורניק ‪ ,‬יעקב בן שמחון ‪ ,‬עו " ד רמי גרינברג ‪ ,‬הרב ישראל פרידמן ‪ ,‬אליהו‬
‫ברוכי ‪ ,‬גב ' אורנה דוידאי ועו " ד רון כץ אנוכי אוריאל בוסו יו " ר הישיבה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫מי שמ שתתף ‪ 10‬פעמים בפתיחה מקבל בונוס ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אנחנו נמצאים ‪ 9‬כמתחייב בחוק ‪ .‬נמצאת פה‬
‫היועצת המשפטית ‪ ,‬מבקרת העירייה ‪ .‬אנשי הגזברות‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין פה מהגזברות ‪ .‬מי מהגזברות פה ?‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫איפה הגזברות ? ורד היתה פה ‪ .‬מנכ " ל העירייה‬
‫נמצא פה ‪ ,‬צוות מ קצועי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תתחילו ‪ ,‬חבל על הזמן ‪ ,‬אנשים גם מחכים פה וזה‬
‫לא לעניין ‪ .‬אנחנו פה מ‪ , 17:15 -‬זימנתם אותנו היום לפה ב‪. 17:15 -‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אבל מבחינת המועצה ‪ , 18:00‬זה היה ‪. 18:30‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זימנתם את חברי המועצה היום ב‪ , 17:15 -‬לא‬
‫אתה זימנת ‪ ,‬אבל זימנו את חברי המועצה היום ב‪ , 17:15 -‬אנחנו פה מ‪. 17:15 -‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫‪ 17:15‬החברה לפיתוח ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בסדר ‪ ,‬וגם לחברה לפיתוח בדיון היו ‪ 3‬חברי מועצה‬
‫‪5‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫בקושי ‪ .‬כשיהיה לנו את הקוורום להתחייב‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫יש קוורום ‪ ,‬יאללה ‪.‬‬
‫לא ‪,‬‬
‫לא ‪.‬‬
‫אני‬
‫אומר‬
‫בנושא‬
‫מליאת‬
‫הוועדה‬
‫המקומית ‪ ,‬כשיהיה לנו את הקוורום המתחייב בחוק ‪ ,‬אנחנו נעשה את זה כמה‬
‫דק ות ישיבה סגורה ‪ ,‬לצורך נושא אחד ‪ ...‬נציגת הגזברות ‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הצגת נושאים סביבתיים העומדים על סדר היום העירוני‪ ,‬לרגל חודש איכות‬
‫הסביבה‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫מאחר וא נחנו נמצאים בחודש שמוגדר חודש איכות‬
‫הסביבה ‪ ,‬אנחנו נשמע מראשת אגף איכות הסביבה ‪ ,‬חברת המועצה אורנה‬
‫דוידאי ‪ ,‬סקירה בנושאים הסביבתיים העומדים על סדר היום העירוני ‪ .‬מונח‬
‫לפניכם גם כן מסמך שמציג את כל הנושאים ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫כל הפעילויות ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫כל הפ עילויות שנעשו ושנעשות במהלך הימים הללו‬
‫במסגרת חודש איכות הסביבה ‪ .‬נמצא פה גם כן ראש אגף איכות הסביבה‬
‫אהוד שטיין והסגנית אליאנה סובול ‪ ,‬שבאמת בנושא הזה עושים עבודה ‪ .‬צחי‬
‫בק סגן מנהל אגף התברואה ביחד עם ניסן כרמי מנהל אגף התברואה וסגן‬
‫מנהל מינהל שפ " ע ‪ ,‬ביחד עם ד ולב שמרכז ת את כל נושא המחזור במינהל שפע ‪.‬‬
‫בבקשה ‪ ,‬אורנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬כץ ‪:‬‬
‫אורנה ‪ ,‬לפני שאת מתחילה ‪ ,‬אני רוצה להגיד לך כל‬
‫‪6‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הכבוד ויישר כוח על העבודה הרצינית ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫יואו ‪ ,‬איזה פרגון ‪ .‬ככה אני אוהבת ‪ ,‬תודה ‪ .‬הדף‬
‫שמולכם מראה לכם את כל הפעילויות ‪ .‬חבריי הנכב דים ‪ ,‬אנא הקשבתכם ‪.‬‬
‫סוף‪ -‬סוף נושא שאין עליו מחלוקת ‪ ,‬נכון ? חודש איכות הסביבה הפעם היה‬
‫חודשיים ‪ .‬הוא התחיל באפריל ומסתיים בסוף יוני ‪ .‬אני נורא שמחה ‪ .‬אני‬
‫חושבת שהגיע הזמן להעלות את הנושא על ראש סדר היום של המועצה ‪ .‬אתם‬
‫בטח יודעים שאני לוחמת גדולה למען שימור הסביבה ואיכות הסביבה בפתח‬
‫תקווה ‪ .‬אם תראו את הפעילויות ‪ ,‬אני רוצה רק לציין חלק מהן ‪ .‬כל הפעילויות‬
‫אגב תוכננו ובוצעו על ידי אגף איכות הסביבה ‪ ,‬אהוד שטיין שיושב פה ‪ ,‬מנהל‬
‫האגף ‪ ,‬והמרכז לחינוך סביבתי שמנוהל על ידי סיגל שפי ‪ .‬עשו עבודה מדהימה‬
‫בשיתוף עם אגפים אחרים ‪ .‬ואני רוצ ה להגיד תודה לכל מי ששיתף פעולה ‪.‬‬
‫אנחנו זכינו היום ‪ ,‬פתח תקווה זכתה בפרס הצטיינות בנושא נתיב האור ‪,‬‬
‫ואיציק ישראל ואהוד שטיין היו היום בטקס מבין כל הערים ‪ .‬נתיב האור זו‬
‫תכנית שנעשית לחינוך בתי ספר לחיסכון בחשמל ולבטיחות בחשמל בשיתוף‬
‫חברת החשמל ‪ .‬בית ספר בר לב ז כה במקום שלישי מבין כל בתי הספר ‪ ,‬ו‪2 -‬‬
‫תלמידים מנעמי שמר התראיינו היום לערוץ ‪ , 2‬אני מקווה שיראו את זה‬
‫בטלוויזיה ‪ ,‬אם לא היום אז מחר ‪.‬‬
‫היה גם דרך אגב יום פעילות נהדר עם המגזר החרדי ‪ .‬תודה לברוכי ולישראל‬
‫פרידמן ‪ ,‬בפארק הירקון ‪ .‬ישראל היותר חשוב ‪ ,‬ברוכי הפחות ‪ .‬אבל ש ניכם‬
‫נהדרים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫תכלס ‪ ,‬כמה תקציב את רוצה לאיכות הסביבה ?‬
‫דברי תכלס ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫תיכף תשמעו על המיליונים ‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫למה אתה מפריע ? למה יש לך כזה הרגל להפריע ‪.‬‬
‫היא באה מוכנה ‪ ,‬למה כל דבר לעשות צחוק ? לא ‪ ,‬באמת ‪ .‬גם מקודם היה ‪ .‬איך‬
‫שמדב רים הוא מתחיל ‪ .‬אורנה ‪ ,‬את שמה לב איך אני שומר עליך ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫ראש העיר וסגן ראש העיר ‪ ,‬סיירו ביום שישי‬
‫במוסדות ירוקים ‪ ,‬יש לנו ‪ 30‬גנים ירוקים ‪ 3 ,‬בתי ספר ו‪ 3 -‬חטיבות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫למה לא הזמנת אותי לסיור ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫פעם הבאה אני מזמינה ‪ ,‬מבטיחה ‪ .‬זה לא אני ‪ ,‬זה‬
‫הם ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫הזמינו אותך לאירוע של החרדים ‪ ,‬לא רצית לבוא ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫אנחנו מחנכים את הילדים ואת הנוער ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫מה זה אומר גן ירוק ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫גן ירוק זה אומר שהגן עושה פעילויות למחזור ‪,‬‬
‫לשתילת תבלינים למ של ‪ ,‬לשמירה על בעלי חיים ‪ ,‬לניקיון ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫כמה גנים כאלה יש בעיר ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫‪. 30‬‬
‫‪8‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫כמה מהמגזרים ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫טוב ‪ ,‬אני פה קצת נבוכה ‪ .‬אבל תרימו את הכפפה‬
‫ואנחנו באים אליכם ‪ .‬נורא חשוב לנו לחנך את הנוער ‪ ,‬אבל גם חשוב לנו לחנ ך‬
‫את המבוגרים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬בן שמחון ‪:‬‬
‫אורנה ‪ ,‬אני רוצה להגיד לך שאני התחלתי עם ‪18‬‬
‫והגעתי ל‪ , 30 -‬אני מצפה ממך להכפיל את זה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫אני גם חושבת ואתה צודק ‪ .‬אם אכן זה הנתון ‪,‬‬
‫שאני לא ידעתי אותו ‪ ,‬אז כל הכבוד ליעקב בן שמחון ‪ .‬לא ידעתי את הנתון‬
‫הזה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫אתה היית באיכות הסביבה גם או בגנים ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫אהוד ‪ ,‬זה נכון ?‬
‫מר י ‪ .‬בן שמחון ‪:‬‬
‫מה לעשות ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫שימו לב מה קורה כאן ‪ ,‬אני רוצה להתחיל דווקא‬
‫מהדברים שאנחנו רוצים לשמר בפתח תקווה ‪ .‬יש לנו בפתח תקווה ‪ ,‬כמה‬
‫שאתם חושבים שהעיר צפופה ו בנויה ‪ ,‬אתם מכירים את האתר של תחנת‬
‫המעבר ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫היינו צריכים להיות שם עכשיו ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫נכון ‪ .‬הצלחנו להפקיד ‪ ,‬הצלחנו ‪ ,‬זאת אומרת ‪ ,‬ראש‬
‫העיר ‪ ,‬האגף לאיכות הסביבה ‪ ,‬זו לא אורנה ‪ .‬הוועדה המחוזית סוף סוף‬
‫הפקידה את התכנית ‪ ,‬וא ם לא תהיינה התנגדויות ‪ ,‬אני מקווה שתוך שנה‬
‫אפשר יהיה להתחיל ‪ .‬שדרוג תחנת המעבר שתהיה מקורה ‪ ,‬פחות ריחות ‪ ,‬מקום‬
‫שבו יוכלו מבקרים לבוא ‪ .‬אתם הייתם אז ‪ .‬רק ברוכי ‪ ,‬פרידמן ואו ד י ויזנר היו‬
‫בסיור בתחנת המעבר מכל חברי המועצה באותו יום שהזמני את כל חברי‬
‫המועצה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫היה ממזמן משהו ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫ותחנת המעבר הר הזבל וכל האזור מסביב ‪ ,‬אנחנו‬
‫רוצים לשדרג אותו לפארק ‪ .‬הפארק יהיה ‪ 60‬דונם ‪ ,‬זה נכון ? ‪ 60‬דונם עם‬
‫שבילי אופניים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איפה ? פארק הירקון המתוכנן ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬תחנת המעבר והר הזב ל ‪ .‬בשביל זה צריך כסף ‪,‬‬
‫הנה הגענו לכסף ‪ ,‬צריך גם משאבים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז בואו נבטל את המגלשות ‪ ,‬יהיו כמה מיליונים‬
‫טובים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬יש שר חדש לאיכות הסביבה ‪ ,‬לא ?‬
‫‪10‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫אנחנו צריכים כסף ‪ ,‬ואנחנו מקווים שחברי המועצה‬
‫יאשרו את התכנית ה זאת ‪ .‬הלאה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬כץ ‪:‬‬
‫אורנה ‪ ,‬כמה כסף ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫אני לא יכולה להעריך את זה עכשיו ‪ .‬רגע ‪ ,‬אני כן‬
‫יודעת ‪ ,‬רגע ‪ ,‬רגע ‪ .‬דווקא את זה אני יודעת ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫על חשבון מה ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫‪ 30‬מיליון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬כץ ‪:‬‬
‫אה ‪ ,‬זה הכל ?‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫פה א חד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬כץ ‪:‬‬
‫בואו נסגור את שפ " ע ‪ ,‬נעביר ‪...‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫‪ 30‬מיליון ‪ .‬אני מצטערת שלא כל כך רואים ‪ ,‬פה זה‬
‫המסמך של תכנית האב ‪ .‬אנחנו אמורים להקים פארק שהוא פארק מטרופולין‬
‫גדול באזור ‪ ,‬זה קרית אריה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫זה הפארק של וואן אנד אונלי ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫זה כל האזור שאני היום לוקחת את התושבים‬
‫לטיולים שם ‪ ,‬אתם רואים ‪ ,‬את כל הטבע שיש לנו פה ‪ .‬מה שאני מבקשת‬
‫‪11‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מכולם זה לנסות לחשוב איך אנחנו שומרים על הטבע הזה ‪ ,‬ולא לתת לאף‬
‫אחד לבנות פה ‪ .‬רמי ‪ ,‬חבר שלך ‪ ,‬אני לא אגיד מי מחברנו ‪ ,‬יש לו חבר טוב‬
‫שעלול להתנגד לתכני ת הזאת ‪ .‬אני אדבר איתך אחר כך ‪ ,‬אתה תשכנע אותו לא‬
‫להתנגד ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫מי ‪ ,‬השר לאיומים אסטרטגיים ?‬
‫אחד‬
‫מהשרים ‪.‬‬
‫אוקיי ?‬
‫זהו ‪,‬‬
‫אני‬
‫לא‬
‫חושבת‬
‫שצריכים לדבר על זה יותר ‪ .‬כאן כמובן אין לי הערכה כמה זה יעלה ‪ ,‬אבל זה‬
‫יעלה יותר מ‪ 30 -‬מיליון ‪ . ₪‬יש לנו עוד משהו שאתם לא יודעים ‪ ,‬ליד אם‬
‫המושבות ‪ .‬פרידמן באמת ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הנה ‪ ,‬אז אני בעדינות אבקש ממך את זה כבר פעם‬
‫רביעית ועוד שנייה אחרי זה תיגמר העדינות ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬בקול רם אתה תשמור על השקט ‪ .‬באם‬
‫המושבות יש לנו בריכות חורף ‪ .‬בריכות החורף הא לה מתייבשות בקיץ ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יש שם יתושים בגלל הבריכות ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫בבריכות האלה יש בעלי חיים ייחודיים ‪ .‬שימו לב ‪.‬‬
‫את מכירים חתול בר ? הוא צולם לא מזמן בבריכת החורף ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬כן ‪ ,‬מכירים ‪ .‬ונחשים יש ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫בחורף אין נ חשים ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אבל יש הרבה נחשים שם הבנתי ‪ ,‬נכנסים לגני‬
‫הילדים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫בחורף הם בגני הילדים ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫בתי ספר וגנים מגיעים לשם כדי לחקור ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬כץ ‪:‬‬
‫מה הם עושים בקיץ ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫הם נעלמים לשנת חורף ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫לאתר בנייה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רבותיי ‪ ,‬תנו לה להשלים בבקשה ‪ .‬שאלות בסוף ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫בתי ספר מגיעים לשם ‪ .‬החברה להגנת הטבע עשתה‬
‫שם מתח ‪ ,‬הגיעו בתי ספר לראות את בעלי החיים ‪ ,‬הגיעו תושבים ‪ ,‬וזה ממש‬
‫ליד הבית ‪ ,‬זה באם המושבות ‪ .‬אתם תדאגו רק שלא ייבנו שם ‪ .‬רמי ‪ ,‬אני‬
‫סומכת עליך ‪ .‬מינהל שפ " ע ‪ ,‬מה ?‬
‫??? ‪:‬‬
‫הכל בסדר ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫לא אני עושה בפועל שום דבר מזה ‪ .‬זה מינהל‬
‫שפ " ע ‪ ,‬אגף התברואה והאגף לאיכות הסביבה ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יישר כוח לכולם ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫אגף התברואה זה צדוק ‪ ,‬לא ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫היה סקר טבע עירוני שהתוצאות שלו הונחו בפני‬
‫ראש העיר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫למה לא הוצגו בפנינו גם ? עכשיו באמת אני מדבר ‪.‬‬
‫תביאו את זה לישיבה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫אתה ‪ ,‬כשמציגים בפניך סקר ‪ ,‬אתה תמיד אומר את‬
‫הדברים השליליים ‪ .‬בכל סקר שחצי מרוצים ‪ ,‬אתה יודע שחצי לא מרו צים ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫יש לנו המון בעלי חיים וצמחייה ‪ ...‬אם זה במתחם‬
‫כפר סירקין ‪ ,‬אם זה בירקון ‪ ,‬אם זה בבריכות החורף ‪ .‬אנחנו חייבים לשמור על‬
‫זה ‪ .‬רמי ‪ ,‬זה אני סומכת עליך מול חברנו ‪ ...‬שלא יבנו לא ב ‪ ...‬שייתנו לשמור ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין מה לעשות ‪ ,‬דרעי לא שר הפ נים ‪ ,‬אז חברנו ‪ .‬מה‬
‫לעשות ? אני מציע שנגדיר את פתח תקווה או כנגב או כגליל ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫סיימתי את הנושא הזה ‪ .‬לפני המצגת של המחזור ‪,‬‬
‫מישהו רוצה לדבר ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בסוף אני רוצה לדבר ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫אוקיי ‪ ,‬אז בואו נתחיל עם המצגת ‪ .‬שלום כבודו ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מ ר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫את מדברת בשם כולם ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫לי מותר להגיד לך שלום ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫למה את קופצת ? תני ליו " ר להגיד את זה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫למה ? אני רוצה להגיד לך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫היא מחמיאה לך ‪ ,‬זה גם לא טוב ‪ ,‬בני ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫גם כשאומרים ל ו שלום זה לא טוב ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫כשאישה בלונדינית מחמיאה לך ‪ ,‬תיזהר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬כץ ‪:‬‬
‫שלום לך ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫הו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫היא לא אישה בלונדינית ‪ ,‬היא עו " ד אורנה דוידאי ‪,‬‬
‫ראשת אגף לאיכות הסביבה שעושה פעילות מבורכת ‪ ,‬אנחנו מחזקים את ידיה ‪.‬‬
‫מחר מדיחים אותך מהסיעה על כל המחמאות שנתתי לך ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫דיון בהצעה לסדר יום של עו"ד אורנה דוידאי בנושא‪" :‬פרויקט הגדלת כמויות‬
‫המחזור והפרדת פסולת"‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫טוב ‪ ,‬מחלקת מחזור מנוהלת על ידי שוש דולב ועל‬
‫ידי צחי בק ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬כץ ‪:‬‬
‫גם וגם ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫גם וגם ‪ .‬צחי בק הוא המנהל של שוש ‪ .‬שוש‬
‫נמצאתב‪ 2 -‬כובעים ‪ ,‬תחת אגף איכות הסביבה ותחת אגף התברואה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫שניהם על הכיפאק ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫שניהם בסדר ‪ .‬הקטע הטכני הוא על ידי אגף‬
‫התברואה ‪ ,‬והקטע החינוכי וההטמעה תחת האגף לאיכות הסביבה ‪ .‬שוש עושה‬
‫עבודה מדהימה ‪ .‬הי א קיבלה רק לאחרונה מחלקה ‪ .‬ב‪ 10 -‬אצבעותיה היא‬
‫הקימה את המערך הזה ‪ ,‬וצחי כמובן ‪ ,‬שניכם וכל מינהל שפ " ע ‪ .‬המחזור חשוב‬
‫לנו מאוד מ‪ 2 -‬טעמים ‪ :‬דבר ראשון ‪ -‬אנחנו רוצים להיות עיר מובילה בהפרדת‬
‫פסולת ומחזור ‪ ,‬והדבר השני ‪ -‬זה חיסכון כלכלי ‪ ,‬ותיכף אני אסביר למה ‪ .‬עד‬
‫היום הצבנו ‪ 2,200‬פחים כתומים ‪ .‬הפחים הכתומים משמשים להפרדת‬
‫האריזות מהפסולת הרגילה ‪ ,‬ואנחנו רוצים להציב עוד ‪ 4,000‬כאלה ‪ ,‬ואנחנו‬
‫זקוקים לעוד משאית ‪ .‬אחת או שתיים ?‬
‫גב ' ש ‪ .‬דולב ‪:‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בסופו של תהליך ‪ 2‬משאיות ‪.‬‬
‫למה ?‬
‫צריך‬
‫שהמשאית‬
‫הקיימת‬
‫תעבוד ‪.‬‬
‫ואז ‪,‬‬
‫תאמיני לי ‪ ,‬לא צריך עוד משאית ‪ .‬נכון ‪ ,‬צחי ? אם היא יושבת בבית כל הזמן ‪,‬‬
‫אז איך יפזרו את הפחים ?‬
‫‪16‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫בסדר ‪ ,‬אני לא ‪ ...‬יש לנו כבר מערך הטמעה וחינוך ‪,‬‬
‫אבל אנחנו רוצים להגדיל אותו ‪ .‬ואנחנו רוצים להגביר את אחוזי ההפרדה ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אני רק רוצה לומר ‪ ,‬רמי כשהוא או מר משפט ‪ ,‬הוא‬
‫לא אומר בהלצה ‪ ,‬הוא מתכוון לדברים שעומדים מאחורה ‪...‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫הוא אחר כך יגיד את דעתו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תאמיני לי ‪ ,‬זה גם הגיע ללשכת ראש העיר ‪ .‬אבל מה‬
‫לעשות ? יש כאלה שתלו קצת שלטים ‪ ,‬ואז זה בסדר ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫אחר כך אתה תגיד את כ ל זה ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כל מי שצריך לשמוע יודע ‪ ,‬הבעיה שהוא גם ‪...‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫חבר ' ה ‪ ,‬המשפטים שלו ‪ ...‬מכיר ‪ ,‬יודע את הדברים ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫אנחנו רוצים להגדיל את מערך ההפרדה מ‪ 6% -‬ל‪-‬‬
‫‪ 15%‬ולהיות עיר מובילה בנושא הזה ‪ .‬היעדים שלנו של מחלקת המחזור ‪ ,‬זו‬
‫פעילות שטח ממוקדת מול תושבי העיר ‪ .‬בעניין הזה ‪ ,‬תבינו ‪ ,‬אי אפשר לדלג‬
‫דילוגים ‪ .‬צריך ללכת מבניין לבניין ‪ ,‬להיפגש עם הוועדים ‪ ,‬את זה שוש עושה‬
‫ולהסביר להם איך מפרידים פסולת ‪ ,‬למה שייך כל דבר ולהטמיע את זה ‪,‬‬
‫ולרענן את זה מידי תקופה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫למה אי אפשר בפרסו ם בעיתון ?‬
‫‪17‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫אפשר ‪ ,‬אבל זה לא כל כך יעיל ואפקטיבי ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫אפשר לשאול רגע אחד ‪ ,‬עם ועדי בתים אתם‬
‫נפגשים ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫כן ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫יש לי שאלת המשך ‪ .‬שמו פחים בעיר בכל מיני‬
‫בניינים ‪ .‬אני בבניין שלי שואל ‪ ,‬אף אחד לא דיבר עם ו עד הבית איפה לשים‬
‫את הפחים ‪ .‬בוקר אחד קמו היה פח כחול ‪ ,‬בוקר שני פח כתום ‪ ,‬כשבעצם בביתן‬
‫של האשפה יש עוד מקום ‪ ,‬אפשר לשים אותו גם שם ‪ .‬ועד היום אף אחד לא‬
‫יודע ‪ ,‬אף אחד לא מזיז את זה ‪ .‬כי לא ירוקנו את זה משם ‪ ,‬אף אחד לא יודע ‪...‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫אנחנו צריכים קצת יו תר כוח אדם שיסתובב בין‬
‫הבתים ותיכף נדבר על זה ‪ .‬זה נכון ‪ .‬לא הגענו לכולם ‪ .‬אנחנו שואפים לעשות‬
‫פעילויות קהילתיות וחינוכיות ‪ ,‬לא רק בחינוך הפורמאלי ‪ ,‬גם בחינוך הלא‬
‫פורמאלי ‪ .‬שוש עשתה בערך ‪ 5‬הפנינגים במתנ " סים ‪ .‬אנחנו צריכים הקצאת‬
‫משאבים פרסום במדיה ‪ .‬וכמובן לרשת את א זור התעשייה ‪ ,‬כי באזור‬
‫התעשייה הפרדת הפסולת היא חשובה ביותר ‪ ,‬ולמקד פעילות מול העסקים ‪.‬‬
‫והכי חשוב ‪ ,‬אני רוצה שפה חברי המועצה יהיו ערים לזה שלפני שנתיים‬
‫הוגשה הצעה לחוק עזר עירוני ‪ .‬היועצת המשפטית שרית ‪ ,‬הוגשה הצעה לחוק‬
‫עזר עירוני לאכיפת הפרדה ומחזור ‪ ,‬ואנחנו רוצי ם לקדם אותו ‪ .‬לפני שנתיים ‪,‬‬
‫עד כמה שאני קיבלתי נתון ‪ ,‬הוגש חוק כזה ‪ ,‬והקידום שלו יעזור לנו להגביר‬
‫את אחוזי ההפרדה והמחזור בעיר ‪ ,‬והגיע הזמן לעשות אכיפה ‪ .‬אנחנו נצטרך‬
‫כמובן את הפיקוח ‪ ,‬ניסן ‪ ,‬בשביל לאכוף את זה ‪ .‬הלאה ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫סליחה ‪ ,‬בנושא הזה ‪ ,‬שרית ‪ ,‬בעניין ה אכיפה של חוק‬
‫העזר ‪ ,‬אנחנו סיכמנו לפני שנתיים ‪ ,‬צודקת ‪ ,‬סיכמנו שאנחנו נקבל איזה שהן‬
‫חוות דעת איפה בערים אחרות שהפעילו את זה ‪ ,‬לראות את ההשלכות של‬
‫הפעילות הזאת ‪ .‬גם זה סוכם ‪ .‬אז אם אומרים סוכם ‪ ,‬לא לשכוח שאנחנו לא‬
‫נאשר את זה ‪ ,‬לא לפני שנקבל את ה‪ . -‬רגע ‪ ,‬את לא חייבת ל ענות מהר ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫לא עונה ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫אנחנו נבדוק את זה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא את הצד המשפטי ‪ .‬דווקא את ההשלכות‪-‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫מה קרה בערים אחרות ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬בראש העין התחילו את זה ‪ ,‬עשו הפרדה ‪ ,‬ויש‬
‫תלונות ‪ .‬אולי נלמד מהתלונות ו נשנה ‪ .‬אני מדבר ברמה הפרקטית של הפעלה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫רעיון טוב ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה מדבר על הפרדת פסולת במקור ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫בערים שכבר חוק כזה קיים בהם ‪ ,‬יש ערים כאלה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני דיברתי עם חיים ביבס ‪ ,‬יו " ר השלטון המקומי ‪,‬‬
‫ויש בעיות מאוד קשות לעיריות ‪ .‬אתם מדברים על הפחים החומים ?‬
‫‪19‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬דיברו על הוצאות חוק עזר עירוני שיאכוף‬
‫הפרדת פסולת על תושבי העיר ‪ ,‬לאו דווקא פחים ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אבל זה חלק מהעניין ‪ .‬זה חלק מהחלק או לא ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫מה ‪ ,‬שיהיו פחים חומים ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫חו מים ‪ ,‬כן ‪.‬‬
‫גב ' ש ‪ .‬דולב ‪:‬‬
‫חומים לא ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא חייב ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא חייב ‪ .‬אבל זה חלק מהחוק ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬החומים לאט‪ -‬לאט ירדו מהסיפור ‪ ,‬כי פשוט‬
‫קשה מאוד למדינה ליישם אותה ‪ ,‬ויש קשיים מאוד קשים ב ‪...‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני לא סתם העליתי א ת זה ‪ .‬רק לא רציתי להביא‬
‫את המסקנות ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫זה מה שבני למעשה אמר לפני שנתיים ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫לפני שנתיים אמרתי אתם קופצים על משהו ‪ ,‬בואו‬
‫תראו את המסקנות בערים אחרות ‪ ,‬שהם מתים‪ . -‬זה מזכיר לי את העניין של‬
‫התאגידים ‪ ,‬עם כל העניין של המים וכולם קפצו וקופצ ים ‪ .‬לחוקק חוקים‬
‫‪20‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫חדשים ואחר כך ‪ .‬בואו תראו מה ההשלכות שקיימות בערים אחרות ‪ .‬אז אם‬
‫בדקו את ההשלכות וישנן ‪ ,‬צחי ‪ ,‬תסביר לי מה ההבדל בין החוק הזה של‬
‫החומים ‪ ,‬לחוק הזה שאתם מדברים עליו ‪.‬‬
‫מר צ ‪ .‬בק ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬תשמע ‪ .‬המחוקק נתן לרשויות ‪ 2‬אפשרויות ‪ ,‬או‬
‫ללכת לכיוון הפרדה יבש‪ -‬רטוב ‪ ,‬פח חום ופח ירוק ‪ ,‬או ללכת לכיוון הפרדה של‬
‫פח כתום ופרק ירוק ‪.‬‬
‫גב ' ש ‪ .‬דולב ‪:‬‬
‫שזה חוק האריזות ‪ ,‬שזה אושר ‪.‬‬
‫מר צ ‪ .‬בק ‪:‬‬
‫שנייה ‪ .‬מה שקורה ברשויות אחרות עם הפח החום ‪,‬‬
‫הפח החום זה רק לאש פ ה רטובה ‪ ,‬והפחים הסריחו ‪ ,‬והיתה בעיה להשתלט על‬
‫הריחות בפחים ‪ .‬עיריית פתח תקווה הלכה לשיטת הפרדה של פח כתום ופח‬
‫ירוק ‪ .‬הפח הכתום משרת אותנו לאריזות ‪ ,‬לכל המעטפת של המוצרים ‪,‬‬
‫קרטונים וכאלה דברים ‪ .‬ואילו הפח הירוק לכל שאלות הפלסטיק למיניהם ‪,‬‬
‫כמו מזלגות ‪ ,‬כל מה שלא ניתן למחזור ‪ .‬אנחנו מראש ידענו שאנחנו לא נכנסים‬
‫לפח החום בגלל הריחות – זה אחד ‪ .‬למה אנחנו נדרשים לחוק עזר ? – אנחנו‬
‫נדרשים לחוק עזר ובעיקר בתעשייה ‪ ,‬לחייב את התעשיינים למחזר ‪ ,‬כי‬
‫התעשיינים מסיבותיהם שלהם זורקים את ה פסולת ‪ .‬תבינו ‪ ,‬לעשות מחזור זה‬
‫עול ה כסף ‪ .‬והיום כשאתה נכנס למפעל ואתה מחייב אותו לפעילות כזאת או‬
‫אחרת ‪ ,‬מנסים להתנגד לזה ‪ .‬בר גע שיהיה לרשות אמצעים לחייב את המ פעלים‬
‫הגדולים ‪ ,‬את המפעלים המזהמים ‪ ,‬זה קודם כל יחזק את העירייה בנושא‬
‫הפחתת נפח האשפה ‪ .‬בעצם גם בטווח הארוך זה גם יכניס כסף לעירייה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫צחי ‪ ,‬ההערה שלי יותר פשוטה ממה שאתה עונה ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר צ ‪ .‬בק ‪:‬‬
‫נתתי לכם סקירה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫הבנתי את הסקירה ‪ ,‬אתה יכול לתת את החוק על‬
‫החלק של התעשייה ולא על התושבים ‪ .‬אבל ההערה היא יותר פשוטה ממה‬
‫שאתה אומר ‪ .‬בוא נבדוק את ההשלכות של הירוק עם הכתום ‪ ,‬זה הכל ‪.‬‬
‫גב ' ש ‪ .‬דולב ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬קיבלנו ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני מבקש חד משמעית מעובדי העירייה ל א לדבר ‪.‬‬
‫אתם מפריעים ואני חושב שאתם פה בתפקיד של צוות מקצועי כעזר ‪ .‬אז אני‬
‫מבקש מכם רק להקשיב ולא לדבר ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫ההקצאה שאנחנו מבקשים לשנת ‪-2015-2016‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫‪ ...‬חוק עזר עירוני ‪ ...‬לשנות את כללי המשחק ‪...‬‬
‫שהנושא יבוא ‪...‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫ברו ר ‪ ,‬ברור ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫במיוחד על ההשלכות ‪ .‬כי כבר בתוך הדברים אנחנו‬
‫שומעים גם מהמנכ " ל וגם מהם עצמם ‪ ,‬שיש כבר חזרה מהחום הזה ‪ ,‬או איך‬
‫שתקרא לו ‪ .‬יש כבר חזרה מכל הרעיונות הירוקים ‪ .‬אז בוא נבדוק את עצמנו ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אפילו טכנית ‪ ,‬בעיר כמו פתח תקווה ‪ ,‬עיר ותיק ה ‪,‬‬
‫טכנית אפילו אין מקום לשים את כל ה‪-‬‬
‫‪22‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מה קרה שם הצוות שלך היום בהרכב מלא ? מה‬
‫קרה ? יש מלחמה משהו ? אתה מתכנן משהו ? תגיד לי ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫ההקצאה שאנחנו מבקשים זה ‪ ₪ 30,000‬לפרסום‬
‫במדיה ‪ ₪ 80,000 ,‬לפעילויות חינוך ואירועי שטח ‪ 1 ,‬מיליון ‪ ₪‬לרכ ישת‬
‫מיכלים כתומים ‪ ₪ 25,000 ,‬לתחזוקה ‪ .‬החכמה היא גם לתחזק את כל‬
‫המתקנים ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫איך ‪ ₪ 25,000‬יכול להיות לתחזוקה ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫מספיק ‪ ,‬כי הקבלנים גם כן עוזרים לנו בתחזוקה ‪.‬‬
‫חלק מהמכרז הם גם צריכים לתחזק ‪ ,‬התאגידים ‪ ₪ 50,000 .‬למדבקות ‪.‬‬
‫המדבקות למשל ‪ ,‬אם אנחנו שמים על הפח הירוק מדבקה ' עצור ‪ ,‬אל תזרוק‬
‫אריזות לפח ' ‪ .‬זאת אומרת ‪ ,‬כבר הבן אדם כשהוא מגיע לפח ‪ ,‬מבין שאת‬
‫האריזות צריך להפריד לפח ירוק למשל ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫ברוסית ‪ ,‬אמהרית ‪ ,‬עברית ‪ ,‬ערבית ‪ ,‬אנגלית ו‪? -‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תימנית ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬בכל הש פות הנגישות ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫זה חלק מהפעילויות שמחלקת מחזור עשתה ‪,‬‬
‫הפנינגים ונפלאות ‪ ,‬ביוספטל היה ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫‪ ...‬שדיברת עליהן ‪ ,‬איפה זה ? זה תב " ר ‪ ,‬זה‬
‫‪23‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫תקציב ‪? ...‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫זה תקציב שוטף ויש תב " רים ‪.‬‬
‫מר צ ‪ .‬בק ‪:‬‬
‫אתה יודע הרי בוסו ‪ ,‬ואתה שאלת ‪ ,‬הר י יענקלה גם‬
‫כן יודע ‪ ,‬שאנחנו ‪ ,‬בעצם זה שאנחנו מפחיתים את הפסולת ‪ ,‬ואנחנו חוסכים את‬
‫היטלי ההטמנה ‪ ,‬זה למעשה כספים שהם קיימים במחזור ‪ .‬היום כשאנחנו‬
‫מקבלים מתאגיד תמיר החזר על הפח הכתום ‪ ,‬אנחנו כמעט מקבלים ‪200,000‬‬
‫‪ ₪ 250,000 , ₪‬החזר מתאגיד תמיר על הפחים הכתומים ‪ .‬זה כסף קיים ‪.‬‬
‫למעשה הגזברות לא צריכה לתת לנו כלום ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫‪ ₪ 250,000‬לכמה זמן ?‬
‫מר צ ‪ .‬בק ‪:‬‬
‫לחודש ‪ ,‬לחודש ‪.‬‬
‫גב ' ש ‪ .‬דולב ‪:‬‬
‫כולל הקרטונים ‪ ,‬כולל ‪ 10%‬נייר פלוס הפח הכתום ‪.‬‬
‫מר צ ‪ .‬בק ‪:‬‬
‫למעשה ‪ ,‬זה כסף שקיים לנו ‪ ,‬זה כסף שצריך לצבוע‬
‫אותו למחזור ‪ ,‬וזה כסף שבס ופו של דבר‪-‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫אם הכסף הזה יחזור למחזור ‪ ,‬לא צריך כלום ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫הקרטונים היה עוד לפני ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אסור שהוא יחזור למחזור ‪ .‬אסור ‪ .‬את צריכה‬
‫לעשות איזושהי דרך ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר צ ‪ .‬בק ‪:‬‬
‫אבל זה לא הגיע אלינו ‪.‬‬
‫גב ' ש ‪ .‬דולב ‪:‬‬
‫היום אנחנו מקבלים ה חזר על זה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫הוא חוזר לקופה העירונית ‪.‬‬
‫מר צ ‪ .‬בק ‪:‬‬
‫אז אנחנו צריכים לצבוע את זה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫הקופה היחידה ‪ ,‬ואני לא אומר את זה לפרוטוקול‬
‫שהצליחה ‪ ,‬איך קוראים לה ‪ ,‬תיקה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬כץ ‪:‬‬
‫ד " ר תיקה בראון ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫היא הצליחה שאת הדו " חות שה יא נותנת במסגרת‬
‫האגף שלה‪-‬‬
‫מר צ ‪ .‬בק ‪:‬‬
‫זה יחזור אליה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫זה חוזר אליה ‪ .‬זה אסור ‪ .‬גברתי היועצת המשפטית ‪,‬‬
‫זו הזדמנות שתבדקי את זה ‪ .‬זה אסור ‪.‬‬
‫מר צ ‪ .‬בק ‪:‬‬
‫למה ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אז אל תמשיכו עם ההרגל הזה ‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬בני ‪ ,‬לא זאת היתה הכוו נה ‪ .‬הכוונה היתה שזה‬
‫חוזר לקופה העירונית ‪ ,‬וחלק ממנו נצבע למחזור ‪ .‬לא התכוונו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬כץ ‪:‬‬
‫אורנה ‪ ,‬אבל לפני זה ‪ ,‬בני העלה פה משהו הכי נכון‬
‫שיש ‪ .‬מותר ‪ ,‬שרית ?‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫מה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬כץ ‪:‬‬
‫מה שבני אומר ‪ ,‬דו " חות שיחזרו למחלקה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני אענה ‪ .‬הקנסות נכנסות לקופה העירונית ‪.‬‬
‫המועצה בסמכותה לשנות כל ישיבת מועצה את התקציב בהתאם למה שהיא‬
‫רוצה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫נכון ‪ ,‬לא ‪ ,‬אבל יש הבדל ‪ .‬אם הבנתי את השאלה של‬
‫עו " ד רון ‪ ,‬האם זה נכון מה שאני אמרתי לא לפרוטוקול ‪ ,‬שד " ר תיקה לוקחת‬
‫את ה‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא יודעים ‪ ,‬ל א היינו אז ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫יש המשכיות שלטונית ‪ .‬מחייבת את הפקידות‬
‫הבכירה ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫‪ ...‬הצגת ‪ ...‬התקציביות ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫אני רוצה להדגיש את הפעילויות שאנחנו עושים‬
‫‪26‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫ביוספטל ‪ ,‬גם המחזור וגם האגף לאיכות הסביבה ‪ ,‬אנחנו מקדישים לשם‬
‫משאבים ‪ ,‬ואני מבקשת שתשימו לב לזה ‪ .‬הלאה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫המנכ " ל ‪ ,‬אני מבקש לבדוק את הנושא הזה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מה שאני יודע ‪ ,‬נכון לשנה וחצי בתפקיד ‪ ,‬כל הכסף‬
‫של הקנסות ‪ ,‬כולל רשות החנייה ‪ ,‬הולכת לקופה הגדולה ‪ .‬הגבייה הולכת‬
‫לקופת העירייה ‪ ,‬וחברי המועצה‪-‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫תבדוק ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני אבדוק את זה ‪ ,‬בסדר ? ואנחנו נוריד את זה‬
‫מהמחשבות שלך ‪ ,‬שיהיו לך מחשבות יותר יפות ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫אני מבקשת עוד פעם ‪ ,‬שחלק מהכספים שמתקבלים‬
‫לקופה העירונית ‪ ,‬חלקם לא הגדול אפילו ‪ ,‬יחזור לפעילויות חינוך למחזור ‪.‬‬
‫ככל שנגביל את ההפרדה ‪ ,‬אנחנו נקבל יותר כ ספים מהתאגידים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כל הכבוד ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫כל הכבוד לשוש ‪ ,‬לצחי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬כץ ‪:‬‬
‫יישר כוח ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אם כבר בנושאים של איכות הסביבה ‪ .‬קודם כל‬
‫באמת ‪ ,‬אני רוצה להודות לאורנה ‪ ,‬לכל האגפים וצוות העובדים שעושים‬
‫‪27‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עבודה יפה ‪ .‬וגם במסגרת חודש איכות הסביבה ‪ ,‬באמת אני לפחות יצא לי‬
‫להשתתף לא בכולם ‪ ,‬אבל בהרבה מאוד אירועים ‪ .‬ובאמת ‪ ,‬אני חושב שמשנה‬
‫לשנה האירועים פה מתגברים וההיקף נרחב יותר ‪ ,‬וזה חשוב ‪ .‬זה חשוב גם‬
‫חשוב ‪ .‬יש גם עוד דברים חשובים ‪ ,‬אבל זה גם חשוב ויישר כוח ‪ .‬אבל אם כבר‬
‫דנים בנושאים של איכות הסביבה ‪ ,‬יש משהו שהוא מאוד לא איכות הסביבה ‪,‬‬
‫זה כבר חלק שקורה ביומיום בעיר ‪ ,‬שפשוט קטסטרופה ‪ ,‬זה פשוט מזהם את‬
‫איכות הסביבה היפה שהם עושים ‪ .‬כל העיר מוצפת בשאריות של גניזה בצורה‬
‫מפוזרת ובעייתית מאוד ‪ .‬וחודשים על חודשים הסיפור הזה לא נגמר ‪ ,‬לא‬
‫נגמר ‪.‬‬
‫אני העליתי פה הצעה לסדר בזמנו ‪ ,‬לפני קרוב לשנה אני חושב ‪ ,‬שאז התחילה‬
‫הבעיה עם הנושא של הגניזה ‪ .‬ואז אמרו לי פה ‪ ,‬כולל כל מי שהיה פה חבר‬
‫מועצה ‪ ,‬אמרו לי ' לא ‪ ,‬תקשיב ‪ ,‬יש כבר פתרון ‪ ,‬אוטוטו פותרים את זה ' ‪ .‬אמרתי‬
‫זה לא ייפתר ‪ ,‬צריך להעביר ‪ 70,000‬או ‪ ₪ 100,000‬לטובת המועצה הדתית ‪ ,‬או‬
‫שהעירייה תעשה את זה בעצמה ‪ ,‬לא בטוח שזה התפקיד של המועצה הדתית ‪,‬‬
‫כדי לגמור את הסיפור הזה ‪ .‬והנה עברה שנה ‪ ,‬ולמרות הסיפורים שסיפרו ‪,‬‬
‫עברה שנה והמצב לא רק שלא ירד ‪ ,‬אלא אף החמיר ‪ .‬אני לא מדבר רק בהיבט‬
‫הדתי כבר ‪ ,‬שזה באמת חילול ‪ .‬אבל זה גם בהיבט של איכות הסביבה בעיקר ‪,‬‬
‫וזה עוד נושא חשוב ‪ ,‬שגם אורנה ‪ ,‬ואני חושב שגם צחי כמישהו שהוא מתעסק‬
‫בתברואה ונתקל בזה ביומיום ‪ ,‬פשוט ערימות ‪ ,‬ערימות ‪ ,‬כמויות שמזהמות את‬
‫העיר ‪ .‬ועובדי פינוי האשפה לא יודעים איך להתנהל עם זה ‪ ,‬כי זה דברים של‬
‫קדושה ‪ ,‬ואז משאירים את זה בשטח ‪ .‬וראיתי בסוף השבוע הזה הת נצחות גם‬
‫בעיתונים ‪ ,‬אני לא הייתי מודע לה ‪ ,‬אבל בעיתונים לפחות קראנו את זה ‪ ,‬בין‬
‫העירייה לבין המועצה הדתית ‪ .‬אני חושב תקציב של ‪ 70,000‬עד ‪. ₪ 100,000‬‬
‫כמו שאמרתי אז ‪ ,‬אני אומר את זה עוד פעם ‪ ,‬מתקציב של מיליארד ו‪700 -‬‬
‫מיליון ‪ ₪‬שלא מטופל ‪ ,‬זה פשוט ביזיון ‪ .‬לדעתי רק המגלש ה הזאת שמביאים‬
‫עכשיו ברב מלכה ‪ ,‬זה סדר גודל של ‪ 1‬מיליון ‪ , ₪‬ואני לא מדבר על עוד‬
‫‪28‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫אירועים ואירועים רבים שעושים אותם ומוציאים הרבה מאוד כסף על‬
‫אירועים ‪ ,‬על יחסי ציבור ‪ ,‬ולפתור את הסיפור הזה של ‪ ₪ 100,000‬לגמור את‬
‫הנושא של הגניזה ‪ ,‬שזו פגיעה באיכות הסביבה וגם בדברים נוספים חשובים ‪,‬‬
‫זה פשוט ביזיון ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬היתה החלטה בזמנו ‪ ,‬שראש העיר אמר‬
‫שבמתכונת הקיימת אנחנו מנסים לפתור את הבעיה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל לא נפתר ‪ ,‬בני ‪ .‬עברה שנה ולא נפתר ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫בסדר ‪ ,‬אתה מעלה את זה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫נעביר את זה לראש העירייה ש‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה כבר עבר לראש העיר לפני שנה ‪ ,‬ואני אז‬
‫העברתי ואמרתי‪-‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אבל מה אתה מצפה מהמועצה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה לא עניין של ראש העיר ‪ ,‬זה עניין של מועצה ‪ .‬אי‬
‫מבקש שמועצת העיר תנחה לגמור את הסי פור הזה ‪ ,‬להעביר תקציב של‬
‫‪ ₪ 100000‬לטובת הסיפור הזה ‪ .‬זה לא קשור רק למועצה הדתית ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אני מודיע לך ‪ ,‬והנה החברים שנמצאים פה ‪ ,‬מספר‬
‫‪29‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫אגפים גם כן אפילו היו שותפים באפשרות ‪ ,‬נתנו מכספם לקדם ‪ .‬זה לא עניין‬
‫כספי כרגע ‪ .‬היה עניין טכני ‪ ,‬שבשבוע האחרון זה נעצר ‪ ,‬נמצא בבדיקה כולל‬
‫הרב הראשי ‪ ,‬הרב מיכה הלוי ‪ .‬הנושא לא יורד מסדר היום ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני אומר עוד פעם ‪ ,‬אני העליתי פה את הנושא לפני‬
‫שנה ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫נכון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא אמרתי לך לפני שבועיים ‪ ,‬לא אמרתי לך לפני‬
‫חודש ‪ .‬לפני שנה ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫למשל מנכ " ל העירייה הלך לראות כמו בנתניה כרגע‬
‫עשו טמוני קרקע מיוחדים לגניזה באזורי בתי כנסת ‪ .‬שעושים פינוי פעם‬
‫בשנה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫חברים ‪ ,‬הבעיה הזאת היא לא רק בעיריית פתח‬
‫תקווה ‪ .‬היא בנתניה ‪ ,‬ונתניה עכשיו מייצרים ‪ .‬עיריית נתניה ‪ ,‬כאשר היא גם לא‬
‫הצליחה להשתלט על הדבר הזה ‪ ,‬וזה קשה מאוד להשתלט ‪ .‬כי היום למעשה כל‬
‫עיתון של בית הכנסת הוא תשמיש קדושה ‪ .‬ולא יעזור ‪ ,‬כל אחד שמוציא עיתון ‪,‬‬
‫הוא קדושה ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫זה גם נהיה קטסטרופה ‪ ,‬שאנשים כל הזמן רושמים‬
‫שזה דברי תורה ‪ ,‬ונהיה חומרים ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫עיתון ששם אלוהים רשום על יו הוא כבר קדושה ‪...‬‬
‫‪30‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫פעם היה קרטון אחד בבית כנסת ´ מספיק ‪ .‬היום‬
‫כולם נהיו ‪...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל זו לא הבעיה ‪ .‬אתה יודעת ‪ .‬זה לא שמפנים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬רמי ‪ ,‬שנייה רגע ‪ .‬שנייה ‪ ,‬חברים ‪ .‬אני בהוראת‬
‫ראש העיר התחלתי לבדוק ברשויות אחרות מה הן עו שות ‪ .‬אחד הפתרונות‬
‫שמסתמנים היום ‪ ,‬ואני ביקשתי לקבל חומר והגיע אליי ‪ ,‬זה לעשות מוטמנים ‪.‬‬
‫הרעיון הוא שמייצרים פיילוט כרגע ‪ ,‬שאנחנו גם כנראה נאמץ אותו ‪ .‬פיילוט‬
‫מיוחד עבור עיריית נתניה של פח מוטמן לגניזה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בסדר גמור ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני ישבתי גם ע ם החברה ‪ .‬נציגי החברה היו אצלי‬
‫נדמה לי לפני שבוע וחצי ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫תלמד לי את הנושא הזה מנתניה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אמרנו שיעבירו לי חומר ‪ .‬העבירו לי את כל החו מ ר ‪.‬‬
‫אני מוכן גם להעביר את החומר לחברי מועצה אם כל כך הם רוצים להיות‬
‫בעניין ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫א ' – מבורך מאוד ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כי אני אמרתי לעצמי ‪ ,‬בואו נבדוק בערים בסדר‬
‫‪31‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫גודל כמו של פתח תקווה איך הם משתלטים על הדבר הזה ‪ .‬אני הולך כל יום‬
‫שבת לבית הכנסת ‪ ,‬ואם אני רוצה לא להתפלל ‪ ,‬אז יש לי שם עיתונים לקרוא‬
‫מהבוקר עד הערב ‪ ,‬עיתונים שכל אחד מוציא ‪ .‬לכן כרגע מה שמס תמן על פניו‬
‫זה לרכז בפח ‪ ,‬הוא לא בגודל של ה‪ 5 -‬קוב ‪ ,‬אלא פח הרבה יותר קטן שהוא‬
‫מוטמן והוא גם אסתטי מבחינה חיצונית ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מה יפתור את הבעיה שיהיה פחים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫הגניזה תהיה שם ‪ ,‬ואנחנו באופן מרוכז‪-‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫היא קודם כל תהיה בכמות הרבה יו תר גדולה ‪,‬‬
‫הפינוי יהיה בטווח ‪ ...‬פעמיים‪ -‬שלוש בשנה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫הבעיה היא לא ההטמנה ‪ ,‬הבעיה היא הפינוי ‪ .‬ברגע‬
‫שיש לנו פחים מוטמנים אותה משאית שאוספת ‪ ,‬באותו יום היא לא תכניס‬
‫פסולת גזם ‪ ,‬היא תכניס את החומר הזה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫והיא תפנה את זה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הבנתי ‪ .‬אז א ' – זה מבורך מאוד ‪ .‬ומה שאני מבין‬
‫מפה ‪ ,‬ואני מחזק את זה ב‪ 2 -‬ידיי ‪ ,‬שהעירייה לוקחת על עצמה לטפל בפיילוט‬
‫שקיים לדוגמא‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫שעוד לא התחיל ‪ .‬אנחנו נתחיל כנראה איתם ביחד ‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תוך כמה זמן נראה לך שזה יב וצע ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני לא יודע ‪ .‬אני צריך לקבל את לוחות הזמנים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תקשיב ‪ ,‬היום יש קטסטרופה בנושא הזה ‪ .‬אני‬
‫איתך ‪ ,‬תן לי ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫זה עניין של מספר חודשים ‪ .‬לא שנתיים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬אז אני אומר ‪ ,‬היום יש קטסטרופה ‪ .‬א ' –‬
‫אם זה עניין של שלושה‪ -‬ארבעה חודשים זה בסדר ‪ .‬אבל בינתיים אי אפשר‬
‫להשאיר את המצב שלושה‪ -‬ארבעה חודשים ‪ .‬בינתיים צריכים לעשות איזשהו‬
‫הליך אד‪ -‬הוק ‪ ,‬כמו שעשו אז ‪ ,‬אחרי שהעליתי את זה בישיבת מועצה פה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אבל ענה לך הרב בוסו ‪ .‬ענה לך שכרגע הרב הראשי‬
‫מעורב בעניין הזה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עזוב ‪ ,‬יעקב ‪ ,‬אני מכבד מה שאתה אומר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בוא ‪ ,‬אם הרב הראשי מעורב ‪ ,‬אז באמת ‪ ,‬אנחנו לא‬
‫יותר טובים מהרב ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל זו תשובה שקיבלתי לפני שנה ‪ .‬הרב הראשי ‪,‬‬
‫אני במקרה ראיתי את התגובה שלו גם בעיתונים ‪ ,‬לא דיברתי איתו ‪ ,‬וכרגע‬
‫המצב הוא – פתרונות יש למכביר ‪ .‬וגם בואו נציין ‪ ,‬בפתח תקווה פינו את‬
‫‪33‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הגניזה במשך שנים בצורה ראויה ‪ ,‬לא היתה בעיה ‪ .‬הפתרונות קיימים ‪ ,‬צריך‬
‫לדעת מי מטפל בזה ‪ .‬וכרגע המחלוקת היא תקציבית ‪ ,‬נקודה ‪ .‬כי על מה‬
‫שקראנו את חלופת המכתבים בין ראש המועצה דתית לבין איציק ‪ ,‬ש שם‬
‫רשום בצורה מפורשת ‪ ,‬רשום מי יטפל ‪ ,‬מתקציב של מי זה יבוא ‪ .‬אין בעיה של‬
‫פתרונות ואין בעיה של תקציב ‪ .‬זה עלה בצורה חד משמעית שמדובר בעניין‬
‫כספי ‪ ,‬נקודה ‪ .‬ולכן אני מבקש שהנושא הזה יוסדר בהקדם ‪ .‬לא יכולה להיות‬
‫המחלוקת הזאת על ‪ , ₪ 100,000‬כשמוציאים פה מיליונים על גבי מיליונים ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אבל אני הבנתי שזו לא בעיה כספית ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כספית ‪ ,‬עזוב ‪ .‬תראה את המכתבים ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא נכון ‪ .‬אומר‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא נכון ‪ ,‬זה כספי ‪ .‬רק כספי ‪ ,‬בני ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫זו בעיה כספית ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬רק כספית ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫רק כספית מי יממן את זה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רק כספית ‪ ,‬בני ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אה ‪ ,‬אם זו בעיה כספית אז‪-‬‬
‫‪34‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז אני אומר ‪ ,‬רק בישיבת המועצה הזאת מביאים‬
‫פה תקנים בעוד איזה כמה מיליונים בשנה ‪ .‬אז אני אומר עוד פעם ‪ ,‬יש תקציב‬
‫לעירייה הזאת ‪ ,‬ובמקום לעשות מגלשה במיליון ‪ ₪‬וכל שבוע אירוע‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מי ‪ ,‬מטעים אותך ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אבל זה עניין של הסיעות החרדיות של הקואליציה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ .‬זה עניין של תושבי פתח תקווה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אבל הם האמונים ‪ .‬ברוכי ‪ ,‬אתה לא יכול לשבת‬
‫בשקט כשמדובר על הגניזה ‪ .‬או לאשכנזים יש ג ניזנה משלהם ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬המגלשה לא תעבור את ה‪. ₪ 400,000 -‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עזוב ‪ ,‬אני אומר עוד פעם‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אל תגיד ' עזוב ' ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫המגלשה עצמה אולי לא תעבור את ה‪ , 400,000 -‬אבל‬
‫כל המאבטחים ‪ ,‬וכל ה ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ .‬הכל יעלה לעירייה לא יותר מ‪-‬‬
‫‪ . ₪ 400,000‬ואני מצפה מחבר מועצה לא להגיד מיליון ‪. ₪‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬תביאו ‪ .‬אני ביקשתי כמה פעמים לקבל‬
‫‪35‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫נתונים ‪ .‬אף פעם לא הבאתם ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫תבוא אליי ‪ .‬זה לא דיון לישיבת מועצה ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אנחנו גולשים ‪ ,‬חברים ‪ .‬רמי ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני מבקש ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬בנושא הזה ‪ ,‬אני לא רק מקווה ‪ ,‬אני אדאג שעד‬
‫ישיבת המועצה הבאה יהיה את הפתרון בפועל ‪ ,‬יבוצע ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז אתה אומר שעד ישיבת המועצה הבאה ?‬
‫מר ב ‪ .‬זה בי ‪:‬‬
‫למה לא דרך בתי הכנסת ?‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫מה הם יכולים לעשות ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫פח ‪ .‬היה ירוק ואדום ‪ ,‬תעשה אדום וירוק וצהוב‬
‫ותרשום עליו ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ .‬מי אוסף מהם ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הפינוי זה הכסף ‪ ,‬בני ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לעשות להם פח ‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרב א ‪ .‬בו סו ‪:‬‬
‫מי אוסף מהם ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אצלי בבית הכנסת אין ‪ .‬אני כל הזמן מחפש ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז אני רוצה שיירשם שבמועצה הבאה ‪ ,‬אוריאל ‪,‬‬
‫אתה מציג את הפתרון ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אנחנו נציג פתרון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מועצה הבאה שיהיה פתרון ‪ .‬אם לא ‪ ,‬זה כבר ביזיון‬
‫שחבל על הזמן ‪ .‬ואז אולי באמת נערב גם את שר הפנים ‪ ,‬וגם את שר הדתות ‪,‬‬
‫כדי לראות איך ההתנהלות ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬תעשה לנו נושאים מעניינים ‪ ,‬נו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה מעניין ‪ .‬זה לא מעניין אותך ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא ‪ .‬מיצינו ‪ ,‬מיצינו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל זה בוער ‪ ,‬באמת ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אדוני ‪ ,‬למה אתה לא מבעיר את הבעירה על הנושא‬
‫הזה ? מה הבעיה ? למה אי אפשר לגמור את זה עכשיו ולקבל החלטה שבמידה‪-‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אני ‪ ,‬מהניסיון שלי ‪ ,‬להבעיר בעירה בנושאים של‬
‫קדושה‪-‬‬
‫‪37‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אצלו בוער ‪ .‬אז בוא נרגיע אותו ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬ב וסו ‪:‬‬
‫אבל הוא צודק ‪ .‬קודם כל הוא צודק ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא אצלי ‪ ,‬אצל הרבנים בוער ‪ ,‬אצל התושבים בוער ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫למה זה בוער לו ?‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫כי זה מציק לראות את זה ‪ ,‬אין ספק ‪ ,‬זה ביזיון ‪.‬‬
‫אורן חפץ ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬חפץ ‪:‬‬
‫השאלות הן בנוגע לתכניות הפארקים שאורנ ה‬
‫הציגה פה בהתחלה ‪ 2 .‬פרויקטים לדעתי מאוד‪ -‬מאוד רציניים ‪ .‬ואם אפשר‬
‫לדעת לוחות זמנים או שאיפות ‪ .‬אני לא יודע מי יכול לענות ‪ ,‬אם זה אנשי‬
‫איכות הסביבה או יעקנ ' לה ‪ ,‬אתה ‪ .‬עלה פה הרעיון הזה של נושא של הר הזבל ‪.‬‬
‫אני גר בשכונת אם המושבות ‪ ,‬כולם יודעים שזה גושי בטון צפופים מאוד ‪,‬‬
‫והטיפה ירוק שיש לנו זה הפארקים שעשו לנו ‪ ,‬שהעירייה עשתה בשכונה ‪,‬‬
‫העירייה עשתה גני שעשועים וזה פתרון נחמד ‪ ,‬אבל הוא לא מספיק לכמות‬
‫התושבים ‪ .‬ויש לנו פה מקור טבעי שהצגתם עכשיו ‪ ,‬שנמצא באותו מרחק‬
‫מהבית שלנו ‪ ,‬ופשוט אנחנו לא מנצלים אותו ‪ .‬אם זו שלולית החורף מע בר‬
‫למעבר רכבת ‪ ,‬ואם זה תחנת המעבר שכולנו רואים מה עשו בפארק חירייה ‪,‬‬
‫פארק אריאל שרון ‪ .‬וזו הזדמנות שהעירייה צריכה לקחת ולהשקיע ‪ .‬המקום‬
‫הזה קיים ‪ ,‬פשוט לסדר אותו ‪ ,‬להשקיע בו כסף ‪ ,‬להחליט שעושים את זה ‪ .‬הדבר‬
‫השני זה הפארק צפונית לפתח תקווה לאורך הירקון ‪ ,‬שעוד בימי דנ י סויסה‬
‫אני יודע שהיתה פה איזו תכנית לעשות את זה ‪ .‬ואני לא יודע איפה זה עומד ‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫זה פשוט דורש משאבים ‪ ,‬כסף ‪ .‬תחנת המעבר אפשר‬
‫להתחיל תוך שנה ‪ ,‬אם לא תהיינה התנגדויות ‪ ,‬עוד פעם ‪ .‬אבל זה דורש ‪30‬‬
‫מיליון ‪. ₪‬‬
‫מר א ‪ .‬חפץ ‪:‬‬
‫אבל זה עומד בשלב של תכנון ‪ ,‬של תכנית ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬הוועדה המחוזית אישרה להפקדה ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אורן ‪ ,‬אני ליוויתי את זה ואני מלווה את זה הרבה‬
‫שנים ‪ .‬שלא באשמת העירייה במילים אחרות ‪ ,‬והחבר ' ה פה עשו עבודה ‪ .‬אבל‬
‫צריך לזכור שתחנת המעבר יושבת תכנונית בתפיסה באזור ירקון ‪ ,‬כן מנותק ‪,‬‬
‫לא מנותק ‪ .‬היו לפחות שנתיים‪ -‬שלוש במחוז רק כתפיסה להגיד ' תסדיר את‬
‫המסמך התכנוני בשביל שאני אאשר לך את זה ' ‪ .‬לא משנה ‪ ,‬זה מורכב ‪ .‬מורכב‬
‫לגמרי למרות שאנחנו ‪ ...‬את זה ‪ .‬ואנחנו שמחים שלפחות בצד המשפטי יותר ‪,‬‬
‫במשרד להגנת הסביבה ‪ ,‬הבינו שאנחנו צדקנו והתקדמנו ‪ ,‬ולא ביטלו לנו ‪ ,‬כי‬
‫היינו נכנסים פה לכאוס אמיתי ‪ .‬עמדנו לפחות ‪ 3‬פעמים בפני מצב שסוגרים‬
‫לנו את תחנת המעבר וצריך לנסוע לכיוון פארק אריאל שרון וכו ' ‪ .‬לכן אני‬
‫חושב שהיום אנחנו בהליך יחסית מתקדם שאפשר לראות את האור ‪ .‬באמת‬
‫אהוד והחבר ' ה עשו עבודה בנושא הזה ‪ .‬ואני בוועדה המחוזית ‪...‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫כל הכבוד ‪ ,‬כל הכבוד ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫חבר ' ה ‪ ,‬בואו נשחרר את המליאה הזאת ‪ .‬מה יש‬
‫במליאה הזאת ? בואו נגמור את זה ‪ .‬לא נעים ‪ .‬אנשים יושבים פה ‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫חוה פה לא קשור לכלום ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא למהנדסת ‪ ,‬סליחה ‪ .‬התכוונתי לאליאנה ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אין מליאה בנושא הזה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אליאנה בנושא הזה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫אולי אהוד או מי שמבין בזה יגיד מה קורה שם ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זהו ‪ ,‬הסברתי ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫צריכה להיות מליאה היום ?‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫מליאה בנושא הסמכת מפקח ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אז בוא תעשה מליאה ‪ ,‬נו ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫לא היה קוורום ‪ ..‬אני אסגור תיכף את הרמקולים ‪,‬‬
‫כי זה צריך להיות פנימי ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫עכשיו יש קוורום ‪ ,‬הנה הגיע כל הקוורום ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫משה ‪ ,‬תודה לך שהגעת ‪ ,‬יקירי ‪ .‬אחרי שגמרתי את‬
‫הסקירה על איכות הסביבה ‪ ,‬זה הזמן ‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מ ר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫חשבתי שהיא פרגנה לי כשנכנסתי ‪ ,‬מתברר שהיא‬
‫מפרגנת לכל מי שנכנס ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רק לתימנים ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫אני מפרגנת למי שנכנס כשדיברתי ‪ ,‬לא אחרי‬
‫שדיברתי ‪ .‬אתם יכולים ללכת ‪ ,‬תודה רבה ‪.‬‬
‫) מדברים ביחד (‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אני חייב לדעת איך מנתקים את הרמקולים לישיבה‬
‫סגורה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫הוא יכול לנתק ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫הוא אומר שהוא לא יכול ‪ .‬מי יכול לנתק ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬שגיא ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עזוב ‪ ,‬לא צריך סגור ‪ .‬עזוב ‪ ,‬תמשיך ‪ .‬אל תדבר‬
‫למיקרופון ‪ ,‬תשאיר אותו כבוי וזהו ‪ .‬לא שומעים טוב בלי המיקרופון ‪.‬‬
‫*** הפסקה לצורך התכנסות כמליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ***‬
‫ב‪.‬‬
‫שאילתות‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אנחנו עוברים לשאילתות ‪ .‬שאילתא ראשון זה של‬
‫חבר המועצה עו " ד רמי גרינברג ‪ ,‬שאילתא בנוגע לבעיות הבטיחות בפינת‬
‫‪41‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרחובות לוחמי הגטאות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אם אתה יכול ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אפשר ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫יש למישהו התנגדות מחברי מועצת העיר ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ .‬רגע ‪ ,‬אפשר ברשותך להכניס נציגה אחת לדבר ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬יש שם מיקרופון ‪ ,‬הם יכולים לדבר מבחוץ ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל הם רוצים להיכנס ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מבחוץ ‪ ,‬יש שם מיקרופון ‪ .‬אנחנו לא ‪ ,‬די ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ .‬אז אתה יכול לתת לה מבחוץ ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כן ‪ .‬אבל רק רגע ‪ ,‬שנייה ‪ ,‬שנייה ‪ .‬נעשה את זה‬
‫מסודר ‪ .‬אנחנו נפתח מיקרופון ואנחנו נשמע אתה כל ‪ .‬חברי המועצה ‪ ,‬חנוך אני‬
‫התקשרתי אליו ‪ ,‬הוא ביק ש שנעלה את זה על סדר היום ‪ ,‬כי הנוהל אומר‬
‫ששאילתא שחבר מועצה מעלה ‪ ,‬אני צריך לשאול אותו אם הוא רוצה שזה‬
‫יעלה ‪ .‬אני אכן שאלתי אותו ‪ ,‬ואכן הוא עולה ‪ ,‬והוא אפילו ביקש מרמי שישיב‬
‫על השאילתא ‪ .‬על פי הכללים‪-‬‬
‫‪42‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מן הראוי להודיע שהוא במילואים ‪ ,‬כי הוא לא‬
‫סתם נעדר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬ברור ‪ ,‬ברור ‪ .‬מן הראוי ‪ ,‬הוא במילואים‬
‫ושיחזור בריא ושיחזור בשלום ‪ ,‬וזה דבר הכי טוב ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫זו הישיבה הראשונה שהוא נעדר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כרגע השאילתא בנושא בית ספר מפתן ‪ .‬אני אומר‬
‫את השאילתא ‪ ,‬אני אומר את התשובה של השאילתא ו אחר כך נמשיך ‪.‬‬
‫" בהמשך להחלטה של הנהלת העיר לסגור את בית ספר מפתן ‪ ,‬הובהר‬
‫לאחרונה כי משרד הרווחה מתנגד נחרצות למהלך זה ואף טוען כי מדובר‬
‫במהלך שגוי והרסני מבחינת תלמידי מפתן ‪ .‬במשרד הרווחה אף הביעו תמיהה‬
‫על המהלך לאור העובדה כי משרד הרווחה מממן ‪ 75%‬מהעלויות של המקום ‪.‬‬
‫עמדה זו של משרד הרווחה ‪ ,‬המתנגדת נחרצות לסגירת בית הספר ‪ ,‬מעמידה‬
‫באור בעייתי מאוד בלשון המעטה את הדיווח מטעם הנהלת העירייה בנוגע‬
‫לבית הספר ‪ .‬מאחר ולמועצת העיר דווח שמשרדי הממשלה תומכים בסגירת‬
‫בית הספר ‪ ,‬אבקש לדעת מה המניעים האמיתיים לסגירת בית הספר ‪ ,‬מד וע לא‬
‫אישר בית הספר במסגרת טיפול אגף הרווחה כפי שהיה כל השנים ‪ .‬מדוע‬
‫דיווחה הנהלת העיר דיווח בלתי נכון בעליל למועצת העיר ? מדוע לא אושר‬
‫לבית הספר לפעול במתכונתו כפי שהיה עד כה וכפי שנהוג בכל בתי ספר מפתן‬
‫בארץ ‪ .‬אבקש לזמן את מנהל אגף הרווחה והגורמים הרלוונטיים לישיבה‬
‫בנדון ‪.‬‬
‫מענה לשאילתא בעניין סגירת בית ספר מפתן ברק של ראש העיר ‪ ,‬עו " ד איציק‬
‫ברוורמן ‪ .‬מצורפת תשובתו של מר רמי הופנברג ‪ ,‬סמנכ " ל לחינוך וקהילה‬
‫‪43‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫ומנהל מינהל החינוך ‪ ( 1 .‬ההחלטה הסופית על סגירת בית ספר מפתן התקבלה‬
‫בדיון מקיף ורחב בו השתתפו גם מפקחי משרד הרוו חה ‪ ,‬מפקחי משרד‬
‫הרווחה הסכימו לניתוח הבעיות של המפתן ‪ ,‬ולסגור אותו מפקחי משרד‬
‫הרווחה קיבלו על עצמם לפנות לסמנכ " ל משרד הרווחה ולבכיריו ‪ ,‬להקפיא‬
‫את סמל המוסד כדי לאפשר פתיחה של מפתן חלופי בעתיד במתכונת אחרת ‪.‬‬
‫רק לאחר שההחלטה עברה לשלבי ביצוע ‪ ,‬ולאחר שהתברר שבית ה ספר החלופי‬
‫שייפתח לא יהיה בהכרח מפתן ‪ ,‬ויש גם אופציות אחרות ‪ .‬נשמעו עמדות‬
‫אחרות בהסתייגויות מהסגירה מצד משרד הרווחה ‪ ( 2 .‬בדיון מקיף במועצה‬
‫הקודמת ‪ ,‬הוסברו בהרחבה הבעיות של מפתן וההכרח לסוגרו ולבנות‬
‫אלטרנטיבה אחרת לטובת הנוער בסיכון בעיר ‪ .‬אנשי המקצוע של העיר ‪ ,‬ש ל‬
‫הפיקוח הכולל ‪ ,‬של משרד החינוך ושל הפיקוח על הרווחה החינוכית ‪ ,‬מטעם‬
‫משרד החינוך – תמימי דעים ופועלים יחד למציאת פתרון חלופי לכ‪20 -‬‬
‫התלמידים שצריכים שיבוץ ובניית אלטרנטיבה ראויה למפתן הנוכחי ‪ .‬בברכה ‪,‬‬
‫עו " ד איציק ברוורמן ‪ ,‬ראש העיר ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫בבקשה ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני רוצה קודם כל להגיד ‪ ,‬יעקב המנכ " ל ‪ ,‬אני פשוט‬
‫מקבל בלי סוף הודעות ‪ ,‬לא יכול להיות שכל ישיבת מועצה יש פה בעיה עם‬
‫השידור ‪ .‬זה פשוט כבר ביזיון ‪ .‬מי אחראי על הנושא של ה‪? -‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני אחראי וזה לא יהיה יותר ‪ .‬יבדקו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יש בן אדם ‪ ,‬שיבוא לפה בתחילת הישיבה ‪ ,‬יטפל‬
‫בזה ‪ .‬זו כבר ישיבה עשירית שזה קורה ‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫ראיתי טכנאים לפני הישיבה יצאו מפה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬מהיום והלאה בשעה ‪ 16:00‬זה יתחיל לעבוד ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫בחוץ אני רואה עובד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫היתה פה ישיבה בפעם הקודמת לגבי בית ספר‬
‫מפתן ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫עוד משהו ‪ ,‬כל חברי המועצה קיבלו את הפרוטוקול ‪,‬‬
‫התמלול של המועצה הקודמת בנושא ‪ .‬אני דאגתי מבעוד מועד ביום חמישי‬
‫להעביר את זה לכל חברי מליאת העיר ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫קיבלנו והכל מסודר ‪ .‬היה גם תענוג לקרוא ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני רוצה לאפשר פה גם להורים שנמצאים פה‬
‫לדבר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ .‬מתי שתרצה ‪ ,‬אנחנו נאפשר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני אומר ‪ ,‬קודם כל היה צריך לאפשר להם להיכנס ‪.‬‬
‫ניתן פה גם במועצה הקודמת ‪ ,‬בישיבה הקודמת שדנו בנושא ‪ ,‬ואמרו ' יש‬
‫הסכמה של כל הגורמים ' ‪ .‬אני חושב ש גם בתשובה הזאת חזרתם עליה עכשיו ‪.‬‬
‫אני נוטה להאמין לאנשי מקצוע ‪ ,‬וגם לא לאנשי מקצוע ‪ ,‬וגם לכל בן אדם שבא‬
‫ואומר משהו ‪ ,‬אני נוטה להאמין לו ‪ .‬אבל מה מתברר ? וזה לפני שאני נכנס‬
‫לנושא לעומקו ‪ .‬שמנהלת המפתנים בכל הארץ ‪ ,‬גב ' יחיאלה ממשרד הרווחה ‪,‬‬
‫‪45‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫אמרה בצורה מפורשת חד משמעי ת שחור על גבי כתוב ‪ ,‬שלא רק שהיא לא‬
‫הסכימה לנושא הזה ‪ ,‬היא התנגדה לכך נחרצות ‪ .‬היא אומרת שזה עוול ‪ ,‬היא‬
‫אומרת שזה נזק בלתי הפיך לתלמידים ‪ ,‬היא אומרת שהיא גם לא מבינה שזו‬
‫התנהלות ‪ ,‬אני משתדל להתבטא במילים עדינות ‪ ,‬שהיא לא מבינה ‪ ,‬כי הרי את‬
‫מפתן עצמו מממן משרד הרווח ה ‪ . 75%‬זה היה בשיחה בעל פה ‪.‬‬
‫לשמחתי שר הרווחה חיים כץ הוציא גם מכתב ‪ ,‬ואני אקריא אותו פה ‪ .‬מכתב‬
‫מה‪ . 27.5 -‬הוא שלח פה מכתב לעירייה " שלום רב ‪ ,‬הנדון ‪ :‬סגירת מפתן ברק‬
‫פתח תקווה "‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫למי הוא שלח ? סליחה ‪ ,‬למי ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לראש העיר ‪ " .‬הובא לי דיעתי ‪ ,‬כי גורמים שונים‬
‫בעיריית פתח תקווה החליטו על סגירת מפתן ברק ‪ ,‬וזאת על אף התנגדות "‬
‫והוא מדגיש חד משמעית ‪ " ,‬התנגדות משרדי " משרד הרווחה " למהלך ‪ .‬אבקש‬
‫לקבל ללא שהויות את התייחסותך לעניין ההחלטה התמוהה ולעניין בקשתנו‬
‫לאי סגירת המפתן "‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫קודם כל זה מאוד מעליב המכתב הזה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עזוב ‪ ,‬אני לא‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ' גורמים שונים ' ‪ .‬העירייה ‪ ,‬מועצת העיר היא לא‬
‫גורמים שונים ‪ .‬חברים ‪ ,‬צריך לתת כבוד לחברי מועצה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה זה גורמים שונים ?‬
‫‪46‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫הוא אמר גורמים שונים וזו היתה החלטה שנדונה‬
‫בישיבת העירייה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל דקה ‪ ,‬אני לא מייצג את השר חיים כץ ‪ .‬תשלח‬
‫לו מכתב תגובה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫יעקב ‪ ,‬אתה חייב להבין את השפה ‪ .‬סליחה ‪ ,‬הערת‬
‫ביניים ‪ .‬מותר לי הערות ביניים ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫בלי זה לא יכול ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫בלי זה אתה לא יכו ל ‪ .‬תשמע מה יש לי להגיד ‪.‬‬
‫המנכ " ל צודק ‪ ,‬מרגיש נפגע ‪ .‬הוא לא מכיר את השפה של השרים ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫הוא נפגע עבורנו ‪ ,‬לא בשבילו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני נפגע עבורכם ‪ .‬אני כבר עברתי את הפגיעות ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫השר מתייחס ‪ ,‬כל הגורמים הרלוונטיים במסגרת‬
‫הליכוד ‪ .‬מעבר למסגרת הליכוד זה ' גורמים שונים ' ‪ .‬תשמע ‪ ,‬אני שם ‪ ,‬אני יודע‬
‫איך זה עובד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬כץ ‪:‬‬
‫עזבו ‪ ,‬מה זה חשוב ?‬
‫‪47‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בואו נרד מהקטע הפוליטי ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אני רוצה תשובות למכתב ‪ .‬אתה אמרת פה‬
‫דברים שלכאורה‪-‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫בואו נש מע את מנהל מינהל החינוך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬שמענו ‪ ,‬הוא נתן תשובה ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ .‬אני רוצה לשאול שאלות ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתם טעיתם כשפניתם לראש העיר ‪ .‬יש מנהל מינהל‬
‫חינוך ‪ ,‬תן לו להגיד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל זאת הבעיה ‪ .‬אני אגיד לך למה זה לא קשור ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אני אשאל את השאלות הנוקבות ‪ .‬אומר פה‬
‫רמי גרינברג ‪ ,‬קודם כל יש מכתב של השר ‪ ,‬אבל הוא אומר פה לפני כן‬
‫שמנהלת‪ -‬ר ‪ ,‬קודם כל יש מכתב של השר ‪ ,‬אבל הוא אומר פה לפני כן שמנהלת‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מפתנים בארץ ‪ ,‬יחיאלה ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫מפתנים בארץ ‪ ,‬התנגדה נחרצות ‪ .‬אתם כתבתם‬
‫בתשובה שאני מאמין שהיא לא תלושה – התקבלה בדיון מקיף ‪ ,‬בו השתתפו‬
‫גם מפקחי משרד הרווחה ‪ .‬מי זה המפקחים שהשתתפו בישיבה ? ואז אולי נדע‬
‫שיש ניתוק ‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬מה הסיבה ‪ ,‬יכול להיות ש ‪...‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אולי יש איזה ניתוק ב ין המפקחים המחוזיים‬
‫לארציים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬בן שמחון ‪:‬‬
‫יכול להיות שיש מלחמות ‪...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אין שום מלחמות ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אין לי ספק שיש מלחמות ‪ ...‬אבל בואו ניתן למינהל‬
‫שלנו ‪ .‬זה המינהל שלנו ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בואו ניתן לאנשי המקצוע ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫רמי י גיד דברים ‪ ,‬הם לפרוטוקול ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫המנכ " ל הקריא את התשובה שלו מקודם ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫המנכ " ל הקריא את התשובה של מי ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫של רמי ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫של ראש העיר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬של רמי ‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫שאלתי שאלה פשוטה ‪ ,‬כתוב כאן מפקחי משרד‬
‫הרווחה ‪ ,‬אני רוצה לשמוע שמות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שנייה ‪ ,‬אני חס וחלילה לא מזלזל בכבודם של רמי‬
‫ורויטל ‪ ,‬הם היו פה בישיבת המועצה הקודמת והסבירו בהרחבה ‪.‬‬
‫??? ‪:‬‬
‫אבל לא את הסוגיה הזאת ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עזבי שנייה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫היו " ר שאל שאלה ‪ ,‬בוא ניתן להם להשיב ‪ .‬אחר כך‬
‫ניתן אם ההורים רוצים לדבר ‪ ,‬בכיף ‪ .‬אבל בוא‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הבעיה היא גם מלכתחילה ‪ ,‬שביקשו בשאילתא‬
‫הזאת שיהיה פה מנהל אגף הרווחה ‪ .‬למה ? – את בית הספר הזה ‪ ,‬את המוסד‬
‫הזה יותר נכון ‪ ,‬לא בית ספר ‪ ,‬ניהל במשך שנים אגף הרווחה גם בעיריית פ תח‬
‫תקווה ‪ .‬הוא ניהל אותו ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כרגע הוא מנוהל על ידי אגף החינוך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ופתאום לפני שנה העבירו את זה למינהל החינוך ‪.‬‬
‫מה הבעייתיות פה ? – לכן התשובה של רמי הופנברג ‪ ,‬יכול להיות שהיא‬
‫מקצועית‪-‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אה ‪ ,‬העבירו לפני שנה ?‬
‫‪50‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬לחינוך ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫יותר משנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫‪ 65‬שנה זה היה בידי אגף הרווחה ‪ ,‬מנהל אגף‬
‫הרווחה שהיה אמור להיות פה לא פה ‪ ,‬וגם הוא התנגד לזה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬כץ ‪:‬‬
‫למה הוא לא פה ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫כי הוא כבר לא רלוונטי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אב ל הוא כן רלוונטי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬כץ ‪:‬‬
‫הוא רלוונטי ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫הוא אומר שהעבירו מאגף הרווחה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬אם מי שמממן ‪ 75%‬מהתקציב של המוסד הזה‬
‫זה משרד הרווחה ‪ ,‬אז מן הראוי שגם עדיין זה יישאר בנושא של רווחה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה כבר העלית את הנו שא ‪ .‬בוא נשמע ‪ ,‬אני רוצה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז רגע ‪ ,‬בוא נשמע ברשותך את ההורים ‪ ,‬מחכים‬
‫שעתיים ‪ ,‬ואז ‪ .‬תן להם רגע ‪ ,‬אחרי זה הוא יענה לכולם ‪ .‬מי מדבר ? בבקשה ‪,‬‬
‫המנכ " ל ‪ ,‬לאפשר לנציגת ההורים לדבר ואחרי זה הוא יענה על הכל ‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫פומרנץ ‪ ,‬תפתח את הרמקול בחוץ ‪.‬‬
‫נ ציגת ההורים ‪:‬‬
‫שומעים אותי ? תודה ‪ .‬קודם כל רציתי להגיד תודה‬
‫לרמי גרינברג ‪ ,‬שהוא באמת היה לצידנו והבין את לבנו ‪ .‬אני אמא של תלמיד‬
‫שלומד במפתן ברק ‪ .‬כרגע חזרתי מאסיפת הורים ‪ .‬באסיפת הורים אדון רמי‬
‫הופנברג ‪ ,‬כפי שהבטיחו לי לפני חודש שימצאו לבן שלי מסגרת אחרת ‪ ,‬נאמר‬
‫ל י עכשיו באסיפת הורים שהוא צריך ללכת לפנימייה ‪ .‬הבן שלי ‪ ,‬שגידלתי ‪16‬‬
‫שנה‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫סליחה רגע ‪ .‬חברי המועצה ‪ ,‬אני מבקש להקשיב ‪,‬‬
‫היא מדברת ‪ .‬זה נושא רציני ‪ ,‬בבקשה גברתי ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫ואם אפשר טיפה להרחיק את המיקרופון מהפה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ביקשתי להכניס אותם ‪ ,‬אתם לא רוצים ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬שומעים מצוין ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫שומעים מצוין ‪ .‬מה ההבדל בחוץ או בפנים ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הבדל ‪ ,‬זו לא הרגשה נוחה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬ככה זה ישיבות המועצה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה לא ככה בכל הארץ ‪ .‬בפתח תקווה ככה ‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫נציגת ההורים ‪:‬‬
‫אפשר להמשיך ? הבן שלי ‪ 16 ,‬שנה אני מגדלת אותו ‪,‬‬
‫נותנת לו את מיטב יכולתי בכל דרך ‪ ,‬וכרגע גזרו את דינו ללכת או לנווה חורש‬
‫ל‪ 3 -‬חודשים שאין לו תיקים פליליים בכלל ‪ ,‬או ללכת לפנימייה ‪ ,‬שלא את זה‬
‫ולא את זה ‪ .‬האם זו ההבטחה שהבטחתם לי לפני חודש כשישבתי א צל ראש‬
‫העיר ‪ ,‬שנאמר לי שייתנו לבן שלי מסגרת שתתאים לו ‪ ,‬ושתהיה לפי רצונו‬
‫ורצוני ‪ ,‬שיתאים לסוג של הילד שלי ‪ .‬שתספק אותו לצרכים שהוא צריך ‪ .‬מפתן‬
‫ברק הוא בית ספר ייחודי מסוגו בפתח תקווה ‪ ,‬שיכול להכיל גם את הילד שלי‬
‫ועוד גם הרבה ילדים שנמצאים במצב של ילדים בסיכון ‪ .‬א ני מרגישה שאני‬
‫מאבדת את הילד שלי ‪ ,‬אני מרגישה ששנה הבאה הילד שלי הולך להיות עוד‬
‫חלק מהעבריינות בפתח תקווה ‪ .‬אני מבקשת שלא תסגרו את בית הספר הזה ‪.‬‬
‫תצילו לי את הילד ועוד עשרות ילדים כמוהו שנמצאים בפתח תקווה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫גברת ‪ ,‬אפשר לשאול אותך שאלה ?‬
‫נציגת ה הורים ‪:‬‬
‫כן ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני מבקש תתייחסי ‪ ,‬שאנחנו קצת נבין יותר ‪ ,‬את‬
‫העניין של התפתחות הילד שלך במסגרת בית הספר הזה ‪ .‬אני מדבר על‬
‫התפתחות לימודית ‪ ,‬מעבר לעניין הבייבי‪ -‬סיטר שאת נגעת בו ‪.‬‬
‫נציגת ההורים ‪: 2 -‬‬
‫זה לא בייביסיטר ‪ ,‬ככה אתה רואה את זה מהצד‬
‫שלך ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫גברתי ‪ ,‬אני עוד לא אמרתי כלום ‪ .‬ההתייחסות של‬
‫הגב ' היתה מאוד רגשנית ‪ ,‬ונגעה לליבי לפחות ‪ .‬ואני רוצה להבין קצת יותר‬
‫‪53‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫בנושא התכנים של הלימודים ‪ .‬מה זאת אומרת ? אני אסביר את עצמי ‪ .‬האם‬
‫בבדיקה שעשיתם בשנים האחרונות ‪ ,‬הילדים התפתחו באופן חיובי ‪ ,‬האם בית‬
‫הספר כ בית ספר משיג את המטרה העניינית שלו ‪ ,‬מעבר לעניין של בייבי‪-‬‬
‫סיטר ‪ .‬בייבי‪ -‬סיטר זה ביטוי ‪ .‬בבקשה ‪.‬‬
‫נציגת ההורים ‪ -‬דורית ‪ :‬אני קודם כל אקריא לי כמה דברים שאנחנו רשמנו‬
‫כנציגי ועד ההורים ‪ ,‬ואז אני אענה לך גם ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לפרוטוקול רק תגידי את השם בבקשה ‪.‬‬
‫נציגת הה ורים ‪ -‬דורית ‪ :‬שמי דורית ‪ ,‬הבן שלי לומד גם בבית ספר מפתן‬
‫ברק ‪ .‬אני כתבתי כמה מילים שמ ס כמות את כל מה שאנחנו עוברים בחודשיים‬
‫האחרונים ‪ .‬בהמשך להחלטה של ראש עיריית פתח תקווה מר איציק ברוורמן ‪,‬‬
‫ואגף מינהל החינוך בעיר לסגירת בית ספר מפתן ברק ‪ ,‬אני דורית עשור ‪ ,‬נציגת‬
‫ועד ההורים ‪ ,‬רוצה להשמיע את קולי ולציין מספר נקודות ‪.‬‬
‫ראשית ‪ ,‬אנחנ ו כהורים רואים החלטה זו לא שיקומ ית ‪ ,‬מקצועית וחיובית‬
‫עבור ילדינו ולמערכת כולה ‪ .‬כידוע ‪ ,‬בית ספר מפתן ברק קיים כ‪ 65 -‬שנה ‪ .‬כיום‬
‫לומדים בו ‪ 38‬נערים ‪ ,‬מתוכם ‪ 28‬תושבי העיר בגילאי ‪ , 14-18‬הנחשבים כנוער‬
‫בס יכון גבוה ‪ .‬למסגרת זו הגיעו ילדינו ‪ ,‬אשר נפלטו ממסגרות אחרות בעיר ‪.‬‬
‫בית הספר הזה מהווה עבורם מסגרת חינוכית ‪ ,‬שיקומית וטיפולית ‪ ,‬המשלבת‬
‫לימודים עיוניים לצד הכשרה מקצועית ‪ .‬בשנים האחרונות בית הספר עבר‬
‫מהפך גדול כדי לסייע לילדים הלומדים בו לחוות מקום המכיל תשומת לב ‪,‬‬
‫חום וביטחון עבורם ‪ .‬בית הספר עבר שיפוץ חיצוני ופנימי ‪ ,‬הכולל חדר אוכל ‪,‬‬
‫מגרש ספורט וחדר כושר ‪ .‬כמו כן תוגברו שעות החינוך לילדים ‪ ,‬ונעשו‬
‫מאמצים רבים למציאות מדריך נוער שילווה את הילדים גם לאחר שעות‬
‫הלימוד ‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫השנה הזו נפתח בבית הספר המשמש לילדינו את המועדון בהצל חה ‪ ,‬בין‬
‫השעות ‪ 18:00‬עד ‪ 21:00‬בערב ‪ .‬המועדון נתרם ברובו על ידי גורמים חיצוניים‬
‫אשר רואים במקום זה עבודת קודש מצילת נפשות ‪ .‬הילדים מעבירים את‬
‫זמנם בשיחה עם המדריך המלווה צפיית סרטים או במשחק ‪ .‬אנחנו כהורים‬
‫רואים אפליה במסגרות החינוך השונות בעיר ‪ .‬חוסר העניין של העירייה‬
‫באוכלוסיה חלשה והצורך במשאבים והאמון במסגרת הנוכחית ‪ ,‬הם המניע‬
‫לסגירת בית הספר ‪ .‬הנוער במסגרת בית הספר ‪ ,‬הינם ילדים עם דפוסי בעיות‬
‫התנהגות שונות ‪ ,‬ולכן הם נמצאים במסגרת זו ולא במסגרת אחרת ‪ .‬הצוות‬
‫למד ולומד להתמודד יומיום עם הילדים בצורה מקצועית ‪ ,‬ובתמורה הילדים‬
‫רוכשים לצוות אמון וכבוד ‪.‬‬
‫נשאלת השאלה ‪ ,‬האם במסגרות חינוך אחרות בעיר ‪ ,‬לא מתמודדים עם בעיות‬
‫אלימות עם משמעת של נערים ? האם מוסרי להאשים את הנערים בגלל‬
‫התנהגותם ולהענישם בסגירת בית הספר ? החשש הגדול ביותר שלנו כהורים ‪,‬‬
‫שבשנה הבאה ילדינו ישוטטו ברחובות לל א מסגרת מתאימה ‪ ,‬אף על פי‬
‫שמינהל החינוך הבטיח לדאוג למסגרת מתאימה ‪ ,‬על פניו נראה שבעיר לא‬
‫קיימת מסגרת אחרת העונה לצרכי הילדים האלה ‪.‬‬
‫באחת הפגישות שהתקיימה בעיר הועלתה טענה שבית הספר לא יוכל להמשיך‬
‫להתקיים במתכונת הנוכחית ‪ .‬אנו כהורים מציעים לשקול אפשרויות חלו פיות‬
‫ולא לבחור את הדרך הקלה לסגור את בית הספר ‪ .‬יש אפשרות לתכנית‬
‫לימודים חדשה ‪ ,‬אחזקת צוות מקצועי מוגדל המתאים לצרכים של ילדינו ‪ ,‬או‬
‫החלפת הצוות או הכשרתו לדרישות הנדרשות לעבוד אם הילדים ‪ .‬חשוב‬
‫לציין ‪ ,‬שמרגע שלילדינו נודע על סגירת בית הספר ‪ ,‬לידינו ירדה המוטיבצי ה‬
‫וחשק להמשיך להגיע לבית הספר ולקיים את הנדרש ‪ .‬הם הילדים חוששים‬
‫בעצמם לגורלם ולעתידם לשנים הבאות ‪ .‬אנו מבקשים ממך מר ראש העיר ‪,‬‬
‫לשקול פעם נוספת את ההחלטה לטובת ילדינו כאילו הם ילדיך ‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫תודה רבה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שיענה ‪ ,‬שיענה על התשובה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אדוני היו " ר ‪ ,‬ההחלטה של מועצת העיר היום ‪ ,‬היא‬
‫רלוונטית לסגירת או אי סגירת בית הספר ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫זו לא החלטה ‪ ,‬זו שאילתא ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני אגיד לך למה שאלתי ‪ .‬מי שבחר להעלות את‬
‫הנושא ‪ ,‬העלה אותו כשאילתא ‪ .‬ברגע שאתה מעלה את זה כשאילתא ‪ ,‬אז‬
‫החלטת המ ועצה לא יכולה להיות החלטה ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אין החלטה ‪ ,‬אין הצבעה ‪ .‬אין דיון ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬בן שמחון ‪:‬‬
‫תעלה את זה לסדר היום ‪ .‬זה לא בסדר היום ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬שנייה ‪ .‬בשביל לקבל החלטה על אי סגירה או‬
‫סגירת בית הספר ‪ ,‬צריך להעלות את זה לסדר יום המועצה ‪ .‬כסדר יום של ד יון‬
‫ולא כשאילתא ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬בן שמחון ‪:‬‬
‫זה מה שאמרתי ‪ ,‬נכון ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לגבי העניין ‪ ,‬אחרי מה ששמעתי ‪ ,‬אני חייב בשביל‬
‫להמשיך לדעת מה אני חושב ‪ ,‬שמענו את הדברים ‪ ,‬וכולנו יודעים מה זה מפתן ‪.‬‬
‫אני חייב לשמוע את רמי ‪ .‬מאוד חשוב לי להבין מרמי ‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אבל שוב ‪ ,‬זה לא דיון ‪ ,‬חבר ' ה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא דיון ‪ .‬בשורה אחת ‪ .‬הרי אני מכיר את רמי‬
‫עשרות שנים ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫לא נתנו לו לענות עדיין ‪ .‬שאלתי אותו שאלה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫בדיוק ‪ ,‬תן לו ‪ .‬אני רוצה לשמוע מה השיקול של‬
‫סגירת בית הספר ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬מי הצוות ‪ ,‬מי האנשים ? ויכול להיות שאתה ‪,‬‬
‫בעקבות המכתב של השר ‪ ,‬בעקבות גם כן מה שאמר רמי‪-‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא קשור לשר ‪ .‬אנחנו השר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫קשור ‪ .‬א ' – קשור ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אדוני ‪ ,‬אני לא צריך שהשר יגיד לי‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬בן שמחון ‪:‬‬
‫קודם כל אנחנו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא בקטע של שר ‪ .‬אני אגיד לך מה זה קשור ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫קודם כל אנחנו ‪ .‬השר לא סוברני לקבל החלטות‬
‫במועצת העיר פתח תקווה ‪ .‬להם קל לכתוב מכתבים למעלה ‪ .‬אנחנו צריכים‬
‫‪57‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫לקבל החלטה ‪ .‬לא קואליציה ולא אופוזיציה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עזוב ‪ ,‬עזוב ‪ ,‬בוא אני אגיד לך משהו ‪ .‬הקט ע של השר‬
‫זה בקטע של‪-‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אל תנפנף לי עם השר ‪ .‬אני הייתי שם ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫היית שם ‪ ,‬כל הכבוד ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אני הייתי שם ואני מכיר את כל הפוליטיקה‬
‫של הליכוד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כל הכבוד ‪ ,‬אז היית שם ‪ .‬הקטע של השר‪ . -‬בוא ‪ ,‬בני ‪,‬‬
‫אם היית ק צת בעניינים ‪ ,‬היית לא מנפנף את השטויות האלה ‪ ,‬כי זה היה‬
‫בהצעה לסדר יום במועצה הקודמת ‪ ,‬ואי אפשר להעלות את זה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני לא רוצה להתייחס למילים האלה ‪ .‬אם אני‬
‫אתייחס ‪ ,‬זה יביא אותנו‪ , -‬אל תגיד שאני מדבר שטויות ‪ .‬אתה עושה שטויות ‪.‬‬
‫אתה היית צריך להביא את זה על סדר היום ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה היה במועצה הקודמת ‪ ,‬אבל תקשיב ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫עכשיו מה אתה מביא את זה כשאילתא ? בשביל‬
‫לעשות הצגות ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה היה במועצה הקודמת ‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני יכול לקבל החלטה בעניין שלהם ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬אפש ר ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני לא יכול ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה היה ‪ ,‬אפשר ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אז מה אתה משחק פה משחקים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה היה במועצה הקודמת ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫תגיד טעית ‪ ,‬תגיד ' טעיתי '‪ ,‬אתה לא סוג ר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬ממש לא ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה מ שחק בילדים ‪ ,‬אתה לא משחק במכוניות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תפסיק לבלבל את המוח ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫הנושא הזה לא רציני מידיי כדי שנדבר עליו קצת‬
‫יותר ברצינות ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אומר לי שאני מדבר שטויות ‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬ועוד איך ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אז אני אענה לו ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬בן שמחון ‪:‬‬
‫תנו לרמי להשיב ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה לא רוצה לשמוע ‪ ,‬תדבר ליו " ר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫במועצה הקודמת זה היה כהצעה לסדר ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אם אתה אומר שאני מדבר שטויות ‪ ,‬אני לא רוצה‬
‫לשמוע ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬בן שמחון ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬תן לרמי לדבר ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫ת למד לכבד את החברים שלך במועצה ‪ ' .‬מדבר‬
‫שטויות ‪ ,‬מבלבל את המוח '‪ ,‬למה אתה אומר דברים כאלה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫די ‪ ,‬נו ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה לא מסוגל לדבר מתורבת ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני מתנצל ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫חברים ‪,‬‬
‫אם‬
‫תמשיכו ‪,‬‬
‫אני‬
‫אנתק‬
‫המיקרופון ‪ ,‬רמי ובני ‪ ,‬זה ממש לא מכובד ‪ .‬מה ההתנהגות הזאת ?‬
‫‪60‬‬
‫לכם‬
‫את‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אני רוצה להקריא מדיני עיריות ‪ .‬לפני שאתה עונה‬
‫תשובה ‪ ,‬קודם כל להיכנס למסגרת ‪ ,‬וזה חשוב שנדע ‪ .‬כי אנחנו שאילתות‬
‫הופכים לנושאים לסדר היום וזו הטעות ‪ .‬השואל רשאי לאחר שמיעת התשובה‬
‫לשאול בעל פה שאלה קצרה נוספת ‪ ,‬ובל בד שתהא נובעת מתוכן התשובה ‪.‬‬
‫וראש העירייה או אדם אחר מטעמו ‪ ,‬הממונה על העניין שלגביו נשאלה‬
‫השאילתא ‪ ,‬אולי נגיד במקרה הזה זה רמי ‪ ,‬יענה תשובה קצרה בעל פה על‬
‫השאילתא או על התשובה הנוספת ‪ .‬לא יתקיים דיון במועצה ‪ .‬חברה ‪ ,‬אנחנו על‬
‫כל שאילתא עושים דיון לסדר היו ‪ .‬כמו שב ני אמר ‪ ,‬זה לא נושא ל ס דר היום ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני הערתי את הנושא לא לחינם ‪ .‬מי שרוצה לקבל‬
‫החלטה להביא דיון ‪...‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫רמי יענה ‪ ,‬ממשיכים הלאה ‪ .‬רמי ‪ ,‬בבקשה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין שום בעיה ‪ ,‬אוריאל ‪ ,‬גם בכל הדברים הבאים ‪,‬‬
‫שלא יגיעו על פי הזמנים ‪ ,‬הכל ‪ ,‬אנח נו נלך על פי הספר ‪ ,‬פקודת העיריות ‪ ,‬וכבר‬
‫אני אומר לכם תורידו מסדר היום את כל מה שהגיע מחוץ לסדר היום ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫עכשיו למה אתה נלחם איתו ?‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫לא נלחם ‪ ,‬אנחנו עושים דיון ‪.‬‬
‫מר צ ‪ .‬בן משה ‪:‬‬
‫אבל זה נושא חשוב לדעתי ‪ ,‬לא ? אולי נבטל נושאים‬
‫אחרים ‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מ ר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫זה נושא מאוד חשוב ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬אבל אני שאלתי שאלה מקצועית ‪ ,‬ואני‬
‫לא מקבל תשובה ‪ ,‬כי לא נותנים לו לענות ‪.‬‬
‫מר צ ‪ .‬בן משה ‪:‬‬
‫תבטלו נושאים אחרים ‪ .‬מה הבעיה ? תורידו את ה‪, -‬‬
‫לא יודע ‪ ,‬מה יש על סדר היום ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני מבקש רגע שקט ‪ ,‬תנו ל י להגיד משהו ‪ .‬תקשיבו‬
‫רגע ‪ ,‬אתם פשוט עושים עוול לאנשים ‪ .‬כי החלטה בשאילתא אי אפשר לקבל ‪,‬‬
‫חד משמעית ‪ .‬חד משמעית אי אפשר לקבל החלטה בשאילתא ‪ .‬שאילתא זה‬
‫שואלים את ראש העיר שאלה ‪ ,‬ראש העיר משיב ‪ ,‬אני הוסמכתי להשיב בשמו ‪,‬‬
‫נשאלת שאלה בחזרה ואיש המקצוע משיב ‪ .‬אני מרגיש לא נוח כשהגיעו כל כך‬
‫הרבה אנשים ‪ ,‬כאשר אי אפשר להחליט בהחלטה הזאת ‪ ,‬כי זה לא חוקי‬
‫להחליט ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אף אחד לא ביקש להחליט ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אל תפריע ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שאלנו שאלה ‪ ,‬נשמע תשובה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אל תפריע ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני גם מ כיר דרך שכן אפשר להחליט ‪ .‬על פי‬
‫פקודות העירייה ‪ ,‬אם אחד מהחברים ‪ ,‬ללא התנגדות מעלה מחוץ לסדר היום‬
‫‪62‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫את הנושא באישור היו " ר – אפשר להחליט ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬תן לי לדבר רגע ‪ .‬תן לי לדבר רגע ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫‪ ...‬פקודות העירייה אנחנו יכולים להפוך את‬
‫השאילתא להצעה ל סדר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה יודע ‪ ,‬אי אפשר ‪ ,‬אי אפשר לעשות את זה ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אפשר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אי אפשר ‪ ,‬אי אפשר לעשות ‪ .‬רמי ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אתה מתכוון הצעת אי אמון ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני כבר חושב כחבר כנסת ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫יש דרכים חוקיות ‪ ,‬יש דבר שנקרא‪-‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אנחנו אוחזים בינתיים בטכניקה ‪ .‬רמי ‪ ,‬אפשר‬
‫לענות תשובה מקצועית ?‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫כן ‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫מי הצוות שישב ‪ ...‬מה אמר ‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫כיוון שעלו פה בסלט מספר נושאים ‪ ,‬אני אענה על‬
‫כל אחד מהם ‪ ,‬אני אשתדל בקצ רה ‪ .‬אני רוצה להתחיל דווקא עם השר ‪ .‬אני‬
‫חושב שראש העיר והמערכת העירונית קיבלה את המכתב של השר קודם‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫הוא גם ענה ‪ ,‬הוא גם ענה ‪ .‬ראש העיר ‪ ,‬וגם אתה‬
‫כותבת ‪ ,‬וגם ראש מינהל החינוך ‪ ,‬ראש העיר השיב היום לשר הרווחה חיים כץ ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה הוא השיב ?‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫אנחנו עוד לא ראינו את התשובה בכל אופן ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫תבדוק במייל ‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫אנחנו נראה את זה ‪ .‬בכל אופן אני אומר ‪ ,‬הנושא של‬
‫להיענות לשר ‪ ,‬לא כאן המקום ‪ .‬ומשום כב ' השר ‪ ,‬אני גם אמנע מלהתייחס כאן‬
‫כרגע לניסוח של השאלה של השר ‪ ,‬שבאמת יש עלי ה סימני שאלה ‪ .‬אני רוצה‬
‫לענות לגופו של עניין את מה שאנחנו נשאלנו פה ‪ .‬בעצם הדיון לגופו של עניין‬
‫היה במועצה הקודמת ‪ ,‬וכבר יש את הפרוטוקול של כמה עמודים ‪ ,‬וכבר דובר‬
‫על זה רק שאנחנו נדווח בעוד מועצה ‪ ,‬לא זאת אלא הבאה ‪ ,‬לגבי שיבוץ‬
‫התלמידים ‪ .‬בכל זאת ‪ ,‬חזרו והעלו במסגר ת שאילתא את כל הנושא ואני‬
‫אתייחס אליו ‪ .‬אבל אני רוצה קודם כל להתייחס לנושא שאליו התבקשנו‬
‫להתייחס בעצם בשאילתא ‪ ,‬וזו לא חזרה על כל המהות של העניין ‪ ,‬אלא‬
‫סוגייה של אגף הרווחה ‪.‬‬
‫תראו ‪ ,‬התשובה שלי פה ‪ ,‬אני נמצא במקום קצת עדין ‪ .‬אני אגיד לכם למה‬
‫‪64‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מקום קצת עדין ‪ .‬מצד אח ד אנחנו מואשמים אנשי המקצוע שאנחנו לא בסדר ‪,‬‬
‫שאנחנו לא הצגנו נכון את עמדת משרד הרווחה ‪ .‬מצד שני ‪ ,‬אנחנו לא‬
‫מעוניינים ‪ ,‬אלא אם לא תהיה ברירה ‪ ,‬הגיע לקרע עם אנשי הרווחה שנמצאים‬
‫פה באיזו מצוקה שאני תיכף אסביר אותה ‪ ,‬כיוון שהם מאלצים אותנו‬
‫להסביר אותה ‪ .‬אז קודם כל אנ י אומר ‪ ,‬הגב ' יחיאלה המדוברת ישבה איתנו‬
‫בישיבות ‪ ,‬היתה בעמדה שלנו ‪ ,‬הסכימה לכל הדברים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני מבקש רמי ‪ ,‬תענה ענייני בלי שמות של‬
‫אנשים ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ .‬למה ? זה חשוב ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬בן שמחון ‪:‬‬
‫הוא עונה לו ‪ ,‬הוא עונה לבוסו ‪ .‬הוא אומר שהיא‬
‫אמרה שהיא התנגדה ואמרה לשר שהיא התנגדה ‪ ,‬לצוות המקצועי ‪ .‬הוא אומר‬
‫לך יש פרוטוקולים ‪ ,‬היא ישבה בישיבות ‪ .‬אני רוצה לדעת מי עובד על מי ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני חשבתי שזו התושבת ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬יש פרוטוקול ?‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬זה נראה לך הגיוני שיחשבו שאותנו מרמ ים‬
‫אנשי מקצוע שלנו ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬זה כן מעניין ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫סליחה ‪ ,‬הערת ביניים ‪ .‬לא מעניין אותי אם הם‬
‫‪65‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הסכימו או לא הסכימו ‪ .‬זה הגיע אליי לדיון ‪ ,‬שיקול הדעת הוא שלי כבר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אבל אתה צריך לדעת מה חוות הדעת ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫גם אם הם הסכימו וזה פוגע בילדים ‪ ,‬אני אשכנע‬
‫אותם שלא ‪ .‬מה זה קשור אם היא הסכימה או לא הסכימה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל קודם כל מה חוות הדעת שלהם ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫היא איש ה במצוקה ‪ ,‬יש לה ילד לא להגיד חריג ‪,‬‬
‫להגיד שצריך ‪...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל מה עמדת אנשי המקצוע ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אנשי המקצוע יושבים איתנו ‪ ,‬תנו לה פתרון אחד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל מה העמדה ?‬
‫מר י ‪ .‬בן שמחון ‪:‬‬
‫אבל תנו לו לסיים ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זו הערה חשובה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬בן שמחון ‪:‬‬
‫תנו לשמוע קודם ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫גם אם המפקחת הסכימה ‪ ,‬אז מה ?‬
‫‪66‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬רגע ‪ ,‬אין בעיה ‪ .‬בני ‪ ,‬זו השאלה ‪ .‬גם אם היא‬
‫הסכימה ‪ ,‬אני צריך לא להסכים ‪ .‬אבל לא יכול להיות שהיא תגיד ' אני לא‬
‫הסכמתי ' ‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ .‬בני ‪ ,‬יש לי בקשה מכל חברי המועצה ‪ .‬בדרך‬
‫כלל מקובל ‪ ,‬כשפקיד עונה נותנים לו ככה לגמור להציג את הדברים ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫זה מה שאני אומר ‪ ,‬תנו לנו את תשוה ‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫כי פקיד במועצה הוא מוגבל בהתנסחויות שלו ‪,‬‬
‫שלא כמו חברי מועצה ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אתה צודק ‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫אז תנו לי ‪ ,‬אני אציג את הדברים ‪ ,‬אני אענה ‪ .‬אחר‬
‫כך אפשר לקפוץ ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אנחנו מרשים לך ל דבר חופשי ‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫תודה רבה ‪ .‬אני מקבל מאוד את הערת המנכ " ל ‪ ,‬בלי‬
‫להיכנס לשמות ‪ .‬אנשי משרד הרווחה היו שותפים איתנו בדיונים ‪ ,‬ראו איתנו‬
‫עין בעין ‪ ,‬אגב רואים איתנו עד היום עין בעין את הבעיות הקשות שיש למפתן ‪,‬‬
‫את העובדה שהמפתן נראה כאילו הוא כרגע במתכונת ה נוכחית חסר סיכוי‬
‫לשיקום ולחזרה למסלול הנדרש ‪ ,‬את העובדה שהילדים שנמצאים במפתן‬
‫כרגע לא מקבלים את מה שהם צריכים לקבל ‪ .‬עד כדי כך הם היו איתנו‬
‫בעמדה שהם קיבלו על עצמם ‪ ,‬יש לנו עדות של מפקחת ‪ ,‬היא ארצית או‬
‫‪67‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מחוזית ? היא מחוזית ?‬
‫??? ‪:‬‬
‫היא ארצית ‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫היא ארצית ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫של מי ?‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫צרפתי ‪ .‬כן ‪ ,‬יש לנו עדות של מפקחת ארצית שהיתה‬
‫איתנו ‪ ,‬שניהלה איתנו ‪ .‬אני אסביר הכל ‪ ,‬אני מבקש ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫‪ ...‬אגף הרווחה ‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫אני אסביר ‪ ,‬רגע ‪ .‬מפקחת ארצית של משרד החינוך ‪,‬‬
‫שניהלה איתנו דיון ‪ ,‬עם אנשי הרווחה בנושא הזה ‪ .‬ולא רק זה שהם הסכימו ‪,‬‬
‫סוכם שהם ינסו ‪ ,‬אז עוד לא היה שר ולא ידעו מה יהיה עם המנכ " ל ‪ ,‬אז שינסו‬
‫לסגור ברמת סמנכ " לים של המשרד ‪ ,‬לשמור את סמל המוסד ‪ .‬כי כשסוגרים‬
‫מוסד ‪ ,‬אפשר לסגור את הסמל גם ‪ ,‬ואפשר להשאיר אותו מוקפא כדי להשאיר‬
‫אפשרות ‪ ,‬שכשנ חליט איזה בית ספר חלופי נבנה ‪ ,‬וכאמור‪-‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מי אשם במצב הזה ‪ ,‬הילדים או העירייה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫העירייה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫את מי מאשימים ? מאשימים את הילדים ‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬בן שמחון ‪:‬‬
‫לא מאשימים אף אחד ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫הוא אומר שהמצב לא טוב וכולם מסכימ ים שהמצב‬
‫גרוע וצריך לסגור את המוסד ‪ .‬מי צריך לעמוד לדין ? אולי העירייה צריכה‬
‫לעמוד לדין ‪ .‬אתה יודע מה ? אני לא מסוגל ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬אנחנו עוד לא שם ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אתה מכיר אותי כמה אני רגיש באוכלוסיות‬
‫האלה ‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫אתה בדרך כלל בן אדם ש מקיים את הבטחותיו ‪.‬‬
‫הבטחת לתת לי לגמור ‪ ,‬תקיים את ההבטחה בסוף ‪ .‬בסדר ? סליחה ‪ .‬אני אומר ‪,‬‬
‫אנשי הרווחה קיבלו על עצמם לנסות לשמור על הסמל ‪ .‬כיוון שכמו שאנחנו‬
‫אמרנו והבטחנו והתחייבנו ‪ ,‬אנחנו מתכוונים לבחון פתיחת מוסד אלטרנטיבי ‪,‬‬
‫שייתן מענה רחב יותר וטוב יותר ‪ ,‬להיקף גד ול של אוכלוסייה שצריכה בית‬
‫ספר מהסוג הזה ‪ ,‬אבל היום היא לא מגיעה אליו בגלל הבעיות שלו ‪ .‬ואחת‬
‫האופציות היתה מ פתן אולי במתכונת אחרת ‪ ,‬למרות שלא בהכרח האופציה‬
‫הזאת ‪ .‬ביקשנו לשמור על הסמל ‪ .‬זאת אומרת ‪ ,‬שזה ראיה לכך שהם חשבו‬
‫כמונו ‪ .‬לאחר מכן הם שינו דעתם והתחילו עניינ ים ‪.‬‬
‫אני רוצה להסביר משהו שצריך להבין אותו ‪ ,‬ואני גם מבין את אנשי הרווחה‬
‫שחזרו בהם ‪ ,‬ועכשיו הם‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אה ‪ ,‬אז הם חזרו בהם ?‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬כן ‪ .‬אחרי שהם הסכימו ‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אתה מודה בזה ?‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬ברור שהם חזרו בהם ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יש לך פרוטוקול שהם היו שותפים להחלטות ?‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ .‬שאלות אחר כך ‪ ,‬בסדר ? תן לי לענות ‪ .‬אתם‬
‫צריכים להבין את הסיטואציה ברקע ‪ .‬מפתנים הולכים ונסגרים בכל מיני‬
‫מקומות ‪ ,‬לא רק בפתח תקווה ‪ .‬היו ‪ 2‬מפתנים שנסגרו בשנים האחרונות ‪ ,‬אחד‬
‫ברעננה ‪ ,‬עו ד אחד בבית ליד וכו ' ‪ .‬ויש בעיה לא פשוטה עם המבנה ועם‬
‫המתכונת של המפתנים ‪ ,‬ועם השותפות של משרד הרווחה ומשרד החינוך‬
‫במפתנים ‪ .‬אנחנו בתפיסת העולם שלנו ‪ ,‬שאנחנו חושבים שגם משרד הרווחה‬
‫אמור להיות שותף בה ‪ ,‬שרמי גרינברג ‪ ,‬בתקופה שהוא היה בעירייה ‪ ,‬מאוד‬
‫חיזק אותנו בתפיס ה הזאת ‪ ,‬היא שבית הספר הוא בשביל הילדים ולא הילדים‬
‫בשביל בית הספר ‪ .‬זאת אומרת ‪ ,‬שאם בסוף מה שנכון לילדים זה לסגור בית‬
‫ספר מסוים ולפתוח במתכונת אחרת ‪ ,‬בהנחה שזאת העמדה הנכונה ‪ ,‬אפשר‬
‫להתווכח על זה ‪ ,‬אז זה מה שצריך לעשות ‪ .‬ואין מטרה להחזיק בית ספר רק‬
‫כדי לקיים את המ סגרת הזאת ולא לשנות אותה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫זה כולם יסכימו ‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫נכון ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫‪ ...‬מסגרת אחרת ?‬
‫‪70‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין מסגרת אחרת ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬יישארו בבית הספר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הם לא עושים את זה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫יישארו בבית ה ספר ‪ ,‬לא יפזרו אותם ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬בן שמחון ‪:‬‬
‫הם מפזרים אותם ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אה ‪ ,‬אם מפזרים אותם ‪ ,‬נגמר הסיפור ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫נכון ‪ ,‬נכון ‪ .‬אני אגיד לך למה נגמר הסיפור ‪ ,‬בני ?‬
‫נכון ‪ ,‬נכון ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫עזוב ‪ ,‬זה שטויות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫למה אתה אומר לי שטו יות ? עכשיו נעלבתי ‪ .‬עזוב ‪.‬‬
‫בני ‪ ,‬תתנצל ‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫אני‬
‫רוצה‬
‫להזכיר‬
‫את‬
‫הדיון‬
‫שהיה‬
‫במועצה‬
‫הקודמת ‪ ,‬שבו אנחנו הרחבנו מאוד את הדברים ‪ .‬אני רוצה להפנות את תשומת‬
‫לבכם ‪ ,‬שמי שהיו שותפים בדיונים ושותפים בעמדה הזאת ‪ ,‬זו גם יפה צרפתי‬
‫המפקחת האחראית הארצית על כל המפת נים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מאיפה ‪ ,‬ממשרד החינוך או משרד הרווחה ?‬
‫‪71‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫ממשרד החינוך ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אבל אנחנו איתך ‪ ...‬באיזו עמדה ? לשנות את המצב‬
‫הקיים ?‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫לא ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬די ‪ ,‬זה לא דיון ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לשנות את המצב הקי ים ‪ .‬כולנו מסכימים ‪ .‬אתה‬
‫רוצה לפתח ‪ ,‬בסדר ‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫אבל אני לא יכול כפקיד לענות תשובה ‪ ...‬אני‬
‫מצטער ‪ .‬לא יכול ‪ .‬רמי ‪ ,‬חכה לסיום דבריי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שנייה ‪ ,‬במסגרת זה שאתה עונה‪-‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬חכה רגע ‪ .‬רבותיי ‪ ,‬אנחנו הסברנו שעמדת אנשי‬
‫המקצוע ‪ ,‬בעבר גם של הרווחה ‪ ,‬הים כבר לא ‪ ,‬בסדר ? של אנשי משרד החינוך ‪,‬‬
‫המפקחים על המפתנים ‪ ,‬גם מפקחים על כל הנושא של שחר ‪ ,‬של חברה‬
‫ורווחה ‪ ,‬אנשי המקצוע גם של מינהל החינוך וכו '‪ ,‬שבית ספר במתכונתו‬
‫הנוכחית ‪ ,‬בדרך שבה הוא פועל בבעיית הביקור הסדיר הנוראית שההורים לא‬
‫מספיק מודע ים אליה ‪ ,‬שהילדים לא מגיעים לבית הספר ‪ ,‬ובבית הספר רוב‬
‫הזמן הם לא נכנסים לכיתות ‪ .‬בדרך שבה בית הספר מתנהל ‪ ,‬במתכונת‬
‫הפדגוגית של בית הספר ‪ ,‬אין סיכוי ‪ .‬בשם שיש לו ‪ ,‬בעובדה שאנשים לא‬
‫‪72‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מוכנים לבוא אליו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫טוב ‪ ,‬זה אתה אומר ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫תן לו ‪ .‬הוא איש מקצוע ‪ .‬אתה לא מבין ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬בוא אני אסביר לך משהו ‪ .‬אל תתעצבן ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אנחנו מסכימים ‪ ,‬אבל מה הפתרון ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני איתך ‪ .‬יש להם פתרון – לפזר את זה ‪ .‬אני אגיד‬
‫לך למה הוא לא צודק ‪ ,‬והוא חוזר על זה ‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬המפקחים של משרד החינוך אומרים ' אנחנו‬
‫לא נשלח לשם ילדים ‪ ,‬כי זה לא טוב לשלוח לשם את הילדים במצב הנוכחי של‬
‫בית הספר ' ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫הוא אור לפרוטוקול מה אנשי המקצוע אומרים‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אבל איזה אנשי מקצוע ? אני רוצה להבין ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫הוא אחר אי על החינוך ‪ ,‬לא אני ‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫אמרתי ‪ ,‬של משרד החינוך ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אפשר לפתור את הבעיה ‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תן לו רגע לסיים ‪ ,‬אחרי זה נשאל ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫למה לסלק את הילדים מבית הספר ‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫משרד החינוך ומינהל החינוך ‪ ,‬ובניתוח הבעיות‬
‫שותפים גם אנשי משרד הרווחה ‪ .‬כשהם חזרו בהם ‪ ,‬אז היו להם רעיונות‬
‫אחרים ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬רמי ‪ ,‬זהו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זהו ‪ ,‬זהו ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מה הבנת ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬לא ‪ ,‬אני אגיד לך מה הבנתי ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מה הבנת מרמי ? מה ?‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אני הבנתי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני רוצה רגע למקד בכוונה את השאלה ששאלנו ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני לא הבנתי כלום ‪ .‬המתכונת הקיימת לא בריאה ‪,‬‬
‫כולנו מסכימים ‪ .‬אולי נשאיר את בית הספר עוד שנה ‪ .‬במסגרת השנה ‪...‬‬
‫‪74‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫חברים ‪ ,‬זו שאילתא ‪ ,‬כל החלטה שתיקחו פה ‪ ,‬היא‬
‫החל טה לא חוקית ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא החלטה ‪ ,‬יעקב ‪ ,‬בגלל זה אני לא מבקש החלטה ‪.‬‬
‫אני רוצה רק להבין ‪ .‬רמי הופנברג ‪ ,‬אתם אנשי מקצוע ולא קיבלנו תשובה‬
‫לשאלה ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אתה לא רוצה לקבל החלטה ‪...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא החלטה ‪ ,‬אני רוצה להבין תשובה פשוטה וזה מה‬
‫ששא לנו ‪ .‬אני רוצה לדעת ‪ ,‬אתם ישבתם עם אנשי רווחה ‪ ,‬אתה איש מקצוע‬
‫שנים וההחלטות קרדינאליות כאלה של סגירת בית ספר ‪ ,‬זה משהו מאוד‬
‫מהותי ‪ ,‬שגם לקחת בחשבון בטח שתישאל שאלות ‪ ,‬גם אולי בבתי משפט‬
‫ודברים כאלה ‪ .‬אז אתה רוצה להגיד לי שאין פרוטוקול כתוב ‪ ,‬שבפרוטוקול‬
‫הזה רשום שהש תתפו שם נציגי משרד הרווחה והסכימו אליו ? ואמרו אין‬
‫פרוטוקול ‪ .‬אז איך אתה יכול‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שנייה רגע ‪ ,‬שנייה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה לא יכול להיות ‪ ,‬זה לא דיון ‪ .‬זה לא דיון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל זו השאלה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני עו בר לשאילתא הבאה ‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬רגע ‪ ,‬אבל לא הבנו ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני עובר לשאילתא הבאה ‪ .‬על פי חוק קיבלת את‬
‫כל התשובות האפשריות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא קיבלנו תשובה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה חבר מועצה ‪ ,‬אתה יכול להעלות הצעה לסדר‬
‫יום ‪ ,‬זה לא דיון ‪ .‬זה לא די ון ‪ .‬די ‪ ,‬זה לא יפה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל לא קיבלנו תשובה ‪ ,‬אני שואל שאלה פשוטה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה לא צריך לקבל תשובה ‪ ,‬זו שאילתא ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שאלה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה לא צריך לקבל תשובה ‪ ,‬זו שאילתא ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תפסיק לדבר ‪ ,‬אוריאל ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬מ מן ‪:‬‬
‫אדוני ‪ ,‬תסגור את זה וזהו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אוריאל ‪ ,‬אני לא קיבלתי תשובה ‪ .‬רמי הופנברג ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה לא צריך לקבל תשובה ‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא קיבלתי תשובה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה לא צריך לקבל תשובה ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שנייה רגע ‪ ,‬שנייה ‪ ,‬לא בל חץ ‪ .‬אתה גם שאלת שאלה‬
‫אם אנשי הרווחה היו שותפים להחלטה ‪ .‬מה שאני הבנתי מהתשובה של רמי‬
‫הופנברג‪-‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫שכן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הוא אומר שכן ‪ ,‬אבל אין שום מסמך כתוב על זה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בסדר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שנייה רגע ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ .‬סליחה ‪ ,‬זה ממש ל א בסדר ‪.‬‬
‫אז אני אמרתי עוד פעם ‪ ,‬בדבר כזה מהותי ‪ ,‬מן הראוי שלמינהל החינוך ‪,‬‬
‫שהוביל את המהלך השגוי הזה לדעתי ‪ ,‬היה מסמך מגובה כתוב מאנשי‬
‫הרווחה ‪ .‬כי כרגע כל המסמכים המגובים שיש של אנשי הרווחה ‪ ,‬זה‬
‫שמתנגדים לסגירה של בית הספר ‪ .‬ויתרה מזאת הם אומרים ' זו טעות חמורה‬
‫ופט אלית ‪ ,‬ואנחנו מממנים ‪ 75%‬מבית הספר ‪ ,‬לא מבינים גם למה העירייה‬
‫מוותרת על מימון ‪. ' 75%‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫הם לא מממנים ‪. 75%‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אני מבקש ממך – די ‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז אם משרד הרווחה מתנגד ‪ ,‬והוא זה שמנהל את‬
‫זה בכל הארץ ‪ ,‬אני עדיין לא הבנתי איך מ ינהל החינוך קיבל כזאת החלטה ‪,‬‬
‫ועוד הטעה אותנו ‪ ,‬את חברי המועצה ‪ ,‬שטען שכל‪-‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬סליחה ‪ .‬תקשיב ‪ ,‬אני יש לי מסמכים כתובים ‪.‬‬
‫אני לא מדבר בעל פה ‪ .‬אם יש לי מסמך כתוב‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אז תפנה לגורמים המתאימים במשרד הרו וחה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫גם של ‪ ...‬וגם של משרד הרווחה שמתנגדים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫תעלה את זה לסדר היום בישיבת המועצה הבאה ‪.‬‬
‫אתה לא יכול לפתח דיון אם אין החלטה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה לא דיון ‪ ,‬אין כאן שום החלטה ‪ ,‬אני לא בא‬
‫להחליט ‪ .‬אני שאלתי שאלה ‪ ,‬לא קיבלנו תשובה ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫רמי הופנברג יבוא לראש העיר ו יישב איתו ‪ ,‬ויציג‬
‫בפניו את השמות ‪ ,‬אנשי המקצוע שישבו איתו וקיבלו את ההחלטות ‪ ,‬וראש‬
‫העיר יתמודד מולם ולהגיד מי כן ומי לא ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זו לא התמודדות של ראש העיר ‪ .‬זו התמודדות‬
‫שלנו ‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫מה ‪ ,‬נראה לך שהיו דיונים לא מקצועיים ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זו התמודדות שלנו כחברי מועצה ‪ ,‬אוריאל ‪ .‬זו לא‬
‫התמודדות שלו מול ראש העיר ‪ .‬זו התמודדות שלנו כחברי מועצה ‪ ,‬וזו בעיקר‬
‫התמודדות של ההורים ושל הילדים האלה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אבל למה אתה עוצר ? אולי בי שיבה עם ראש העיר‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫היו עשרות ישיבות והחליטו לסגור ‪ ,‬בני ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬אבל עכשיו העלינו את זה לסדר היום ‪.‬‬
‫החברים לא היו מודעים ‪ ,‬היום כולם מודעים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬אני זורם איתך ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫תן לי רגע ‪ ,‬תן לי רגע לסיים משפט ‪ ,‬ברשותך ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫א ולי הישיבה הזאת תגרום להם לחשוב עוד פעם ‪ .‬שיישבו‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬אז בוא נשמע ‪ .‬אני איתך ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני כחבר קואליציה חושב שצריך לחשוב פעמיים‬
‫ושלוש ‪ .‬אבל אומר המנכ " ל פעם אחר פעם ‪ ,‬תראה כמה סבלנות יש לשולחן‬
‫הזה ‪ ,‬זה לא דיון ‪ .‬עשינו מזה דיון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫די ‪ ,‬סבלנות ? עזוב אותך ‪ ,‬כמה סבלנות יש לנו פה על‬
‫‪79‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫כל ההתנהלות שקורית פה ‪ .‬אם יש למישהו פה סבלנות זה לנו ולא להם ‪ .‬אני‬
‫מקבל את מה שאתה אומר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫חברים ‪ ,‬מישיבת המועצה אני מודיע לכם חד וחלק ‪,‬‬
‫אני הולך לעבוד בדיוק לפי הספר של שאילתות ‪ .‬אנ י לא אתן לאף אחד מבחוץ‬
‫לדבר ‪ ,‬אני חושב שזה לא הוגן כלפי האנשים שבחוץ ‪ .‬אם באמת היה אכפת‬
‫לכם ‪ ,‬הייתם מעלים את זה על סדר היום של העירייה ‪ .‬לא העליתם את זה על‬
‫סדר היום ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫א ' – זה היה על סדר היום של המועצה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא העליתם את זה עוד פעם על סדר היום ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ .‬אם אתה לא מדייק‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אתה עם הניסיון הגדול שלך ‪ ,‬אתה לא הוגן‬
‫כלפיהם ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אתה לא מ דייק בלשון המעטה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה כבר עברת את בני זהבי ‪ .‬אתה צועד יותר חזק ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בישיבת המועצה הקודמת זה היה על סדר היום ?‬
‫חנוך מילביצקי העלה את זה כהצעה לסדר ‪ .‬למה אתה אומר שזה לא היה על‬
‫סדר היום ? ולפי החוק ‪ ,‬אתה לא יכול להעלות את זה ‪ ,‬רק אחרי ‪ 3‬חודשים ‪.‬‬
‫לכן כשאילתא כן אפשר להעלות את זה ‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בסדר ‪ .‬אני מישיבת המועצה הבאה ‪ ,‬שאיל תות ייענו‬
‫בדיוק ככה ‪ .‬אני אענה בכתב ‪ .‬אתה תגיד ותקבל תשובה בכתב ונגמר הסיפור ‪.‬‬
‫אני לא אאפשר לאף אחד לדבר ‪ ,‬כי זה לא הוגן מה שאתם עושים לאנשים ‪,‬‬
‫כאשר בשאילתא אתם יודעים שאי אפשר לקחת החלטה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני לא רוצה לקבל החלטה ‪ .‬מישהו ביקש לקבל‬
‫החלטה ? ביקשנ ו לשמוע תשובה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אז בשביל מה הדיון אם אין החלטה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בשביל לשמוע את התשובה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אדוני המנכ " ל אני חושב שהתנהגת באמת מעל‬
‫ומעבר לחוק ‪ ,‬שנתת לאפשר את הדיון הזה וזה מכובד ‪ ,‬היות ובאמת הדיון‬
‫הזה מאוד‪ -‬מאוד רציני ‪ .‬רק מה שאני מבקש ‪ ,‬במקום להתחיל עם החשבונות‬
‫האלה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אין חשבונות אבל ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫בדיוק ‪ .‬עזוב מה הוא אומר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫יש פה ילדים ‪ ,‬אין פה חשבונות ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫הוא צריך לעשות ‪ .‬הוא באופוזיציה ‪ ,‬זו זכותו ‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אנ י גם לא מתייחס אליו כאו פוזיציה ‪ .‬זה לא‬
‫נכון ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬הוא העלה את הנושא ובסדר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני מתייחס אליו כחבר מועצה לכל דבר ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מה שאני אומר ‪ ,‬שבאמת אם אפשר ‪ ,‬מהניסיון שלי‬
‫עם מינהל החינוך בכלל ורמי בפרט ‪ ,‬תמיד יש דברים שאתה ‪ ,‬בשביל שאתה‬
‫לומד אותם אחר כך ‪ ,‬ולפעמים בגלל צנעת הפרט לא אומרים הכל ‪ ,‬בטח לא‬
‫במסגרת ישיבת מועצה ‪ .‬וכשאתה מבין את הפרטים בחדרי חדרים ‪ ,‬אז התמונה‬
‫משתנה ממש לאין ערוך ‪ .‬היות ומדובר בחינוך ‪ ,‬זה מגמות ש‪ , -‬היות ורמי ככה‬
‫בין המילים אמר ‪ ,‬שבכמה ערים בארץ ‪ ,‬כנראה בחשיבה ארצית ‪ ,‬כנראה ‪ ,‬יש‬
‫איזו חשיבה שלא לתת את הפוקוס על הילדים האלה במסגרת אחת ‪ ,‬אלא‬
‫לפזר אותם בתוך המסגרות ‪ .‬יכול להיות ‪ ,‬אני לא יודע ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אנחנו לא אנשי חינוך ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני אומר שבחינוך לא עושים דברים שהם על‬
‫דעתם ‪ .‬הם לפעמים מונחים ‪ .‬אבל באותה מידה אפשר לשתף את ההורים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬ג רינברג ‪:‬‬
‫פשוט ביזיון ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אפשר לשתף את ההורים ‪ ,‬ולא לעשות את זה‬
‫מלחמה על גב הילדים ‪ .‬לא יעלה על הדעת שיסגרו מסגרת מסוימת ואין‬
‫מסגרת אלטרנטיבית פועלת מוכנה לקבל אותם ‪ .‬לא בהתלוצצויות ‪ ,‬זה הכל ‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫אני סיימתי ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מה שאמר רמי גם בישיבה הקודמת ‪ ,‬ומה שנאמר‬
‫בישיבה האחרונה ‪ ,‬שתהיה מסגרת ‪ .‬תקשיבו ‪ .‬היום עבר לשר הרווחה שכל כך‬
‫רוצה לעזור ‪ ,‬עברה תשובתו של ראש העיר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אפשר להקריא את התשובה אולי ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שנתנו לשר הרווחה ‪ ,‬אפשר להקריא את התשובה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫א ני יכול להעביר לך אותה במייל ‪ ,‬אין לי בעיה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תעביר ‪ ,‬תעביר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫הועברה תשובה היום עם הסבר מפורט ‪ ,‬הסבר עם‬
‫כל החומר ‪ ,‬עם התכתובות ‪ ,‬עם האמירות ‪ ,‬עם ההסכמות של העירייה ‪ .‬העירייה‬
‫בנקודת הזמן כשהיה דיון בעירייה לפני חודש ‪ ,‬אנשי המקצוע של משרד‬
‫הרווחה הסכימו עם הדבר הזה ‪ ,‬ואני יודע שהם הסכימו ‪ .‬כרגע הם חזרו בהם ‪.‬‬
‫שר הרווחה התערב ‪ .‬אני מצפה משר הרווחה שיקבל את התשובה ‪ .‬הוא‬
‫הסמכות העליונה ‪ .‬אנחנו לא נלך נגד שר הרווחה ‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬אבל אני רוצה רק לחדד ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬די ‪ ,‬די ‪ ,‬נגמר ה סיפור ‪ .‬עוברים לשאילתא‬
‫‪83‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הבאה ‪ .‬שאילתא בנוגע לניתוק חשמל בשטח נרחב ברח ' מינץ ‪ .‬שאילתא של‬
‫רמי ‪ .‬חברים ‪ ,‬זו שאילתא ‪ ,‬ואני אומר לך ‪ ,‬די עם הדיונים ‪ ,‬זה לא בסדר ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫אני שומע מהצד פה ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אודי ‪ ,‬אין פתרון כרגע ‪ ,‬אין ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בוא ‪ ,‬בוא ‪ ,‬אני אגיד לך משהו ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אנחנו עוברים לשאילתא הבאה ‪ ,‬אתם לא יכולים‬
‫להפריע בשאילתות ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אודי ‪ ,‬מה אתה רוצה ‪ ,‬לפתוח את זה לעוד שעה ?‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫אני לא רוצה לפתוח ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אבל אין מה לפתוח ‪ ,‬זו שאילתא ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫כרגע אתה לא יכול לקבל תשובה ‪ ,‬כי אין לך‬
‫תשובה ‪ ,‬לא של הרווחה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫חברים ‪ ,‬זו שאילתא ‪ .‬ועוד פעם ‪ ,‬היתה תשובה לשר‬
‫הרווחה ‪ .‬זה לא נפתח לדיון ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫‪ ...‬לא מי ענה למי או מי צעק יותר ‪ .‬יש פה בעיה ‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אבל הבעיה הזאת לא יכולה להיענות במסגרת‬
‫שאיל תא ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫אז במה כן ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אודי ‪ ,‬אני חצי שעה מנסה להסביר את זה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫במה כן ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫תזמינו אתם ישיבה לא מן המניין ‪ .‬מה אתה רוצה‬
‫שאני אגיד לך ?‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫אני מרגיש שהנושא לא סגור ‪ ,‬בסדר ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אבל זו שאיל תא ‪ ,‬אודי ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫אני לא מתייחס אם זו שאילתא או לא ‪ ,‬אני מהצד‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה כן צריך ‪ ,‬כי זו ההתנהלות התקינה של‬
‫העירייה‪-‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬הפעילות התקינה של העירייה‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫זה לא מועדון ‪ ,‬זה מועצת עיר ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫יעקב ‪ ,‬אבל‪-‬‬
‫‪85‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אבל מועצה צריכה להתנהל כראוי ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אבל בסדר ‪ ,‬שנייה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ההתנהלות התקינה של העירייה היא לא בשביל‬
‫הפרוטוקול או הפקודה ‪ .‬היא בשביל התושבים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬היא התנהלות לפי הפקודות ‪ .‬עם כל הכבוד ‪,‬‬
‫מועצת עיר היא זרוע ביצועית ‪ ,‬היא זרוע של שלטון ‪ ,‬היא זרוע שמחוקקת‬
‫חוקים ‪ ,‬והאמירה שלה וההחלטה שלה פה היא מחויבת בביצוע ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫אחרי שעה וחצי של צרחות ‪ ,‬אפשר להגיד משפט ?‬
‫תודה ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫בבקשה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫ואני לא צורח ‪ ,‬אני אומר ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫לא אתה ‪ ,‬מי שצרחו פה ‪ .‬אח רי ישיבה אחת ‪ ,‬וזה‬
‫עלה בישיבה הקודמת ‪ ,‬אני יושב מהצד ‪ ,‬מקשיב ‪ ,‬עם רגישות לנושאים האלה ‪,‬‬
‫אני אומר לכם שאני מרגיש שהנושא לא סגור ‪ .‬ולא משנה מי כתב למי ומי‬
‫אחראי למה ‪ .‬אם אנחנו עירייה ורואים את עצמנו אחראים ‪ ,‬אני מרגיש ואני‬
‫חושב ‪ ,‬לא יודע אם אתה רוצה לעשות את זה החלטה לא החלטה ‪ ,‬מישהו צריך‬
‫לקחת אחריות ולטפל בנושא ‪ .‬בשביל איזה ‪ 10‬אנשים מטיסים פה משלחת ב‪-‬‬
‫‪ 50‬מיליון ‪ ₪‬לנפאל ‪ ,‬ולשלוח ‪ 30‬ילדים לרחוב ‪ ,‬אנחנו אולי קצת לא רגישים ‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫אני רוצה ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬רמי ‪ ,‬אני מבקש ממך לא לענות ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫עומ דים ההורים וזה מה שהם מרגישים ‪ .‬אני לא‬
‫אמרתי כן או לא ‪ .‬אני מבקש שהנושא הזה ‪ ...‬כדי לסגור את זה ‪ ,‬זה הכל ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אני מבקש לא לענות ‪ .‬אתה לא מבין מה זה ?‬
‫לא לענות ‪.‬‬
‫אתה לא מבין מה זה ? אתה לא מתווכח עם חברי מועצה ‪ .‬אני‬
‫מבקש מכל אנשי המקצוע ‪ ,‬חבר מועצה י כול להגיד מה שהוא חושב ‪ ,‬זה‬
‫התפקיד שלו כנבחר ציבור ‪ .‬ואני מבקש מאנשי המקצוע ‪ ,‬ידברו רק אם הם‬
‫יקבלו אישור ממני ‪ .‬בבקשה ‪ ,‬אודי ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אודי ‪ ,‬אני רק אסכם במשפט ‪ .‬אדרבא ‪ ,‬ואני מכיר‬
‫את מינהל החינוך ‪ ,‬אני אומר לך ‪ ,‬שבפרט נושא כזה רגיש ‪ ,‬אין לי צל צילו של‬
‫ספק שהם לא הלכו על בהונות ‪ ,‬עצם הכניסה למהלך היתה במחשבה יתרה ‪.‬‬
‫אחר כך התערבו פה עניינים ‪ .‬ברור שצריך לבדוק את אנשי המקצוע מול‬
‫הדעות האחרות ‪ ,‬מול לחץ של הורים ‪ .‬אבל עדיין ‪ ,‬לסמוך על משהו שמישהו‬
‫הלך במהלך מקצועי ‪ .‬עדיין אני חושב שהתנהלו מול משרד הרווחה ‪ ,‬מול השר ‪,‬‬
‫מול הממונ ה על הנושא של מפתנים ‪ ,‬לדעת באמת מה הדעה ‪ .‬אני לא מאמינה‬
‫שהעירייה לא תלך ‪ ,‬לא שלא מאמין ‪ ,‬לא תלך בהתנגשות או באי התאמה מול‬
‫משרד הרווחה הארצי והמקומי ‪ .‬בסופו של דבר יגיעו להחלטה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מי ‪ ,‬מי יגיע להחלטה ‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אני מאמין ‪ ,‬בסופו של דבר אני מאמין שמינהל‬
‫החינוך ומשרד הרווחה יגיעו להחלטה מושכלת ומתואמת בנושא של בית‬
‫הספר הזה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כרגע אין משהו מתואם ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬בוסו ‪:‬‬
‫אבל חכה ‪ ,‬כי רק עכשיו קיבלנו מכתבים לעצור את‬
‫המהלך או לא לבדוק ‪ .‬יבדקו אותם אנשי המקצוע ‪ .‬הם יציפו בחזרה את אנשי‬
‫המקצו ע ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עזוב ‪ ,‬אני סומך עליהם ‪ .‬ראית תשובה של ראש‬
‫העיר ? אם בתשובה של ראש העיר הוא אומר ' אין בעיה ‪ ,‬בוא נבדוק עוד פעם '‪,‬‬
‫אני זורם איתך ‪ .‬אבל בטח התגובה היתה שתקפה בחזרה את משרד הרווחה‬
‫ולא ‪ ...‬עזוב אותך ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני עובר לשאילתא בנוגע לניתוק ה חשמל בשטח‬
‫נרחב ברח ' מינץ ‪ .‬זו שאילתא של חבר המועצה עו " ד רמי גרינברג ‪ .‬א ' – אודי ‪,‬‬
‫אני מתנצל אם הרמתי את הקול עליך ‪ ,‬אבל פשוט התפקיד שלי בתור מנכ " ל‬
‫העירייה ומזכיר ישיבת המועצה ‪ ,‬זה להסביר כל הזמן ולחדד את הנהלים ‪.‬‬
‫וכאשר אני רואה שלא ניתן לקחת החלטה בשאילתא ‪ ,‬באמת החוק ‪ ,‬כל‬
‫החלטה ‪ ,‬אפילו אם הייתם אומרים ' אנחנו נצביע בעד החלטה שאין לה בשר‬
‫ואין לה שיניים '‪ ,‬התפקיד שלי להעיר את ההערה הזאת ‪ ,‬פשוט שיבינו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יעקב ‪ ,‬למה שאמרת עכשיו ‪ ,‬בוא אני אגיד לך משהו‬
‫מאוד בסיסי ‪ .‬אני כחבר מועצה ‪ ,‬במשך חודש ימים מישיבה לישיבה אתה לא‬
‫נתקל בי ‪ .‬לא שולח מיילים ‪ ,‬לא מבקש ישיבות ‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא באתי אליך בטענות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬שנייה ‪ .‬אז לי יש טענות ‪ .‬לא מגיע ‪ ,‬לא מפריע‬
‫לכם ‪ ,‬לא מעסיק אתכם ‪ .‬אז מן הראוי ‪ ,‬באמת ‪ ,‬אם היית אומר לי ' רמי ‪ ,‬אתה‬
‫כל הזמן משגע אותנו ‪ ,‬מיילים וישיבות וקשקושי ם '‪ ,‬לא עושה את זה בכלל ‪.‬‬
‫פעם בחודש ‪ ,‬וגם אין לי עניין לבוא ‪ ,‬אני אומר לך ‪ ...‬לא זלזול כלפיך ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אבל זו שאילתא ‪ ,‬רמי ‪ ,‬אתה היית בעירייה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יעקב ‪ ,‬אמרתי לך ‪ ,‬אם נלך לפי הדין‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫יכולתי גם לדחות את השאילתא הזאת לחודש הבא ‪.‬‬
‫ע ו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אם נלך לפי הדין ‪ ,‬שלושת רבעי מהנושאים שאתם‬
‫מעלים פה ‪ ,‬לא יכולים להיות נידונים ‪ .‬ואני בשלושת רבעי מהדברים זורם‬
‫אתכם ‪ ,‬כי אני ענייני ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אבל רמי ‪ ,‬אתה יודע שגם יכולתי לדחות את‬
‫השאילתות בעוד חודש ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אתה יודע שאני הרבה מאוד דברים לא יכול לאשר‬
‫לך במועצה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫נכון ‪ ,‬נכון ‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫למה אתה לא מביא את זה כהצעה לסדר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫היה חודש שעבר ‪ .‬אני אומר עוד פעם ‪ ,‬חודש שעבר‬
‫היתה הצעה לסדר ‪ ,‬ואי אפשר להביא את זה כהצעה לסדר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אפשר ‪ ,‬אפשר ב הליך‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אי אפשר ‪ ,‬רק אחרי ‪ 3‬חודשים ‪ .‬רק אם ראש העיר‬
‫רוצה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אפשר בבקשה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ראש העיר ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אולי ראש העיר היה מסכים ? לך תדע ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬בסדר ‪ .‬אז אני אומר עוד פעם ‪ ,‬גם אם יש פה‬
‫דברי שלפעמים דנים בהם ‪ ,‬אין מה לעשות ‪ .‬פעם בחודש ישיבת מועצה נפגשים‬
‫פה ‪ ,‬אז הדיון הוא לא פורמאלי ‪ .‬יש הרבה מאוד דברים שיכולנו לבוא ‪ ...‬אז‬
‫לקחת את זה יותר בקלות ולא להתרגש ‪ .‬כי אם היינו רוצים להיות‬
‫פורמאליים ‪ ,‬היינו פורמאליים בהרבה מאוד דברים אחרים ‪ ,‬עזוב ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫ותאמי ן לי שאנחנו גם גמישים ‪ .‬תאמין לי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אתם הרבה פחות מאיתנו ‪ .‬הרבה פחות מאיתנו ‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני עובד לפי הספר ‪...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אתה לא עובד לפי הספר ‪ .‬בהרבה מאוד דברים‬
‫אתם הולכים פה לא לפי הספר ‪ ,‬ואנחנו זורמים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני ע ובד לפי הספר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ .‬לא בקטע לא חוקי ‪ ,‬בקטע בניגוד לנהלים ‪,‬‬
‫שיכולנו לעצור את זה ‪ ,‬ואנחנו זורמים ‪ ,‬מסכימים ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫איפה אנחנו ‪ ,‬אדוני היו " ר ? איפה אנחנו נמצאים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אנחנו עדיין רק בשאילתות ואולי נגמור‪-‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מתי נסיי ם את הישיבה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שתיים עשרה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני לא יודע ‪ ,‬כי‪-‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אם יענק ' לה ייתן לי ‪ ,‬תאמין לי ‪ ,‬בחצי שעה אני‬
‫מתקתק את כל העניין ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫חברים ‪ ,‬גם שאילתות אני יכול להשיב במייל ‪,‬‬
‫בדואר ‪ ,‬ולא להעלות את זה ויכול להיות שאני א שקול את זה להעביר את זה‬
‫לפני הישיבה ובזה נגמר הסיפור ‪ ,‬ואז לא יהיו שאילתות יותר בעירייה הזאת ‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה צריך להקריא ‪...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הוא צריך להקריא למועצה ‪ ,‬ויש אפשרות למי‬
‫ששאל את השאילתא לשאול שאלה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני אומר את זה גם כראש מועצ ה לשעבר ‪ ,‬ולדעתי‬
‫נעשה עוול‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ואני חושב ‪ ,‬אם פעם בחודש ‪ ,‬כל ההתעסקות‬
‫הטכנית בנושאים כל כך מהותיים חשובים ‪ ,‬זה מראה על הזילות ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מה לעשות ? אני טכני ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה בדיוק מראה על הזילות של ה ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫שאילתא בנו גע לניתוק חשמל בשטח נרחב ברח '‬
‫מינץ ‪ .‬לאחרונה נותק אזור של ‪ 6‬בניינים וכ‪ 500 -‬תושבים לתאורה סביב‬
‫הבניינים שלהם ‪ ,‬והם שרויים בעלטה מוחלטת ‪ .‬הסיבה לא ברורה ויש‬
‫תירוצים למכביר לעירייה מדוע הם לא מטפלים בכך ‪ ,‬ובפועל קיימת סכנת‬
‫חיים אמיתית למאות תושבים שכל רגע יכולים להיפגע ‪ ,‬להידרס ואף יותר‬
‫חמור מכך ‪ .‬העובדה כי ככל הנראה קיימת מחלוקת מסוימת בנוגע לשטח‬
‫המיועד ‪ ,‬לא משנה את העובדה כי העירייה היא זו שהתקינה את מער כ ת‬
‫התאורה וטיפלה בה המשך שנים ‪ ,‬כך גם שהיא מצאה לנכון שיש בעיה ‪ ,‬היה‬
‫על הרשות ראשית להחזיר את המצב לקדמותו ולמנוע ס כנה מהתושבים ‪ .‬ואז‬
‫בהליך מסודר לפעול מול התושבים ולהסדיר את הנושא בכללותו ‪ .‬אבקש‬
‫‪92‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫לדעת מדוע לא חובר מיידית החשמל במתחם הנדון ‪ .‬אבקש לדעת מי ישא‬
‫באחריות במידה ו ‪ ...‬כתוצאה מהעלטה ‪ .‬האם נשקלו כל השיקולים בנושא‬
‫כולל המשפטיים בטרם נתקבלה החלטה ? בכבוד רב ‪ ,‬רמי גרינברג ‪ ,‬חבר מועצת‬
‫העיר ‪.‬‬
‫תשובתו של ראש העיר איציק ברוורמן לחבר המועצה עו " ד רמי גרינברג ‪,‬‬
‫בנוגע לניתוק החשמל בשטח נרחב ברח ' מינץ ‪ .‬מצורפת תשובתה של מהנדסת‬
‫העיר ד " ר חוה ארליך – מדובר בחנייה פרטית שמשמשת כמה בניינים ‪ .‬בעבר‬
‫העירייה ככל הנראה ביצע ה את מתקן התאורה ‪ ,‬והוא מחובר למערכת המאור‬
‫העירונית ‪ .‬תקלות רבות במתקן טופלו במשך השנים ‪ .‬אולם היות ומדובר‬
‫בחנייה פרטית ‪ ,‬העירייה לא יכולה להמשיך ולתחזק את המתקן ‪ ,‬ויש להעבירו‬
‫לידי הוועדים ‪ .‬סוכם כי העירייה תעביר את המתקן לידי הוועדים במצב תקין‬
‫ומינהל הנדסה ערוך לכך ‪ .‬יש תכנית עבודה שנ יתן להפעילה בכל רגע ‪ .‬יחד עם‬
‫זאת ‪ ,‬יש להסדיר את העברת המתקן ‪ ,‬ועדיין לא התקבלה תשובה לידי מי‬
‫תועבר האחריות ו ‪ /‬או כל הנחיה בקשר לכך ‪ .‬אדגיש כי העבודה כוללת הפרדת‬
‫המרכזיות ‪ ,‬כך שלאחר הביצוע של התיקון ‪ ,‬עלות החשמל תהיה מושתתת על‬
‫הדיירים במקום ‪ .‬לאור פניית מר גרינברג ‪ ,‬העברתי שאלה ליועצת המשפטית ‪,‬‬
‫האם ניתן לבצע את התיקון ובהמשך להסדיר את נושא העברת המתקן לידי‬
‫הוועדים ‪ .‬בטרם שאני אתן אני אספר לכם ‪ .‬כל אחד מכיר את הסיפור של‬
‫ישראל דרורי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה שבית הדין החליט להחזיר אותו לעבודה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫הוא לא ‪ .‬צו מניע ה ‪ ,‬עדיין הדיון המשפטי לא נגמר ‪.‬‬
‫ואל תטעו את הציבור ‪ ,‬כי עדיין המשפט מתנהל ‪ .‬אז אחת מהטענות הקשות‬
‫שהיו לדרורי כלפיי ‪ ,‬זה מדוע אני לחצתי עליו לטפל בגינות פרטיות ‪ .‬מנכ " ל‬
‫המועצה הקודם אבי בן חמו וישראל דרורי ‪ ,‬הוזמנו לשימוע במשרד הפנים‬
‫‪93‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫בגין טיפול בשטחים שהם שטחים פר טיים ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אנחנו מקדמים בברכה את חברי המועצה גנאדי‬
‫בורשבסקי ודני סויסה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כמו שאתם קראתם ‪ ,‬אנחנו מבקשים מהיועצת‬
‫המשפטית ‪ ,‬היא עובדת על זה ‪ ,‬זה עניין מאוד מסובך ‪ ,‬שיצטרך בסיכומו של‬
‫דבר את אישור משרד הפנים ‪ .‬תשלום החשמל ‪ ,‬מאחר וזה שטח פ רטי ‪ ,‬אז‬
‫האחריות באמת מושתת על בעלי השטח הפרטי ‪ ,‬ולא מושתת על העירייה ‪ .‬אבל‬
‫מצד שני ‪ ,‬אם תהיה תביעה לחיוב אישי ‪ ,‬אם מישהו מהאופוזיציה יגיש דבר‬
‫כזה ‪ ,‬אז אני וראש העיר וגזברית העירייה ‪ ,‬נעמוד לחיוב אישי בגין תשלום‬
‫לתאורה עבור שטחים פרטיים ‪ .‬זה כמו שהעירייה לא מתחזקת את התאורה‬
‫בחדר המדרגות של העיר ‪ ,‬כי זה שטח פרטי ‪ .‬מבחינה משפטית זה אותו דבר ‪.‬‬
‫מה שאני אומר ‪ ,‬ואני קצת מרחיב ‪ ,‬העירייה תבצע את ההפרדה ‪ .‬במוקדם או‬
‫במאוחר נעשה הפרדה מהרשת העירונית ‪ .‬זה לא אומר שהעירייה הקימה ‪ ,‬יכול‬
‫להיות שההקמה נעשתה בזמנו ‪ ,‬לא הייתי אז ‪ .‬אבל יש פה ע ניין מאוד מורכב‬
‫בנושא האם מותר לעירייה ‪ ,‬והיועצת המשפטית נכנסה כרגע והיא גם תוסיף ‪,‬‬
‫האם ניתן לעירייה לשלם חשמל בשטח פרטי ‪ .‬האם בכלל מותר לה לעשות דבר‬
‫כזה ‪ .‬ולכן השאלה פה ‪ ,‬בדרך כלל מה שעולה ‪ ,‬במצבים כאלה זה מצבים מאוד‬
‫מורכבים ‪ ,‬שלמעשה מערבים את משרד הפנים בנושא ה זה ‪ .‬כרגע זה המצב ‪.‬‬
‫והבעיה הזאת דרך אגב קיימת בשכונה בעיר ‪ ,‬היא קיימת ביוספטל ליד בית‬
‫ספר גולדה ‪ ,‬של מתחם פנימי שגם לא מנקים אותו ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫גם בעמישב יש בעיה ‪ ,‬תאורה ברח ' צפת ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫וגם בעמישב יש בעיה ‪ .‬ויש גם איפה שהיינו ‪ ,‬איך זה‬
‫‪94‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫נקרא ? המתחם איפה ש‪-‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫יש עשרות מתחמים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫יש עשרות מתחמים ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתם לא יודעים עליהם ‪ ,‬חלק יודעים עליהם ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫שהבעיה יותר מורכבת ‪ ,‬שגם לתושבים אין יכולת‬
‫כלכלית להחזיק אותם ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫יש פה בעיה ‪ .‬מבחינה משפטית אין ב עיה להעביר‬
‫את זה‪-‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫יש גם פתרון ‪ .‬לכל בעיה משפטית יש פתרון משפטי ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫הבעיה שניתן ‪ ,‬אבל זה לוקח המון זמן‪-‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫שנייה ‪ ,‬שנייה ‪ .‬זה לוקח המון זמן ‪ .‬מעבירים את‬
‫בעלות הקרקע לבעלות העירייה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬ז הבי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא בעלות ‪ .‬אי אפשר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אי אפשר ‪ .‬במקרה הזה גם אי אפשר ‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫להעביר בעלות קשה ‪ ,‬זה מינהל ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אז אני לא מוצא שום פתרון ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אבל זה לא אני ואתה ‪ ,‬זו המחלקה המשפטית ‪.‬‬
‫אנחנו עשינו את זה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מה ‪ ...‬שרית ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני רציתי להגיד משהו לפני שהיא תענה ‪ .‬אני‬
‫אדריך אותה מה לענות ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫סבבה ‪ ,‬סומך עליך ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫בעבר ‪ ,‬משרד השיכון במסגרת שיקום שכונות ‪ ,‬שיפץ‬
‫עשרות מתחמים של הרשות הפרטית לחניות ותאורה ‪ .‬ויותר מזה ‪ ,‬לא רק‬
‫לח ניות ותאורה ‪ ,‬גם למרכזיות ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬למה אתה לא מתפרץ ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫הוא עדיין בהלם ‪ .‬חכה ‪ ,‬הוא יתעורר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫זה סתם היה הומור ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אנחנו לפני רגע עשינו סולחה ‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫קצת לחייך ‪ ,‬קצת לחייך ‪ ,‬נו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הכל בסדר ‪ .‬מה אתם רוצים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני את רמי לעולם לא מדליק ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫כשרמי יבין את עצמו ‪ ,‬אנחנו נבין אותו ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫זה כבר לא יפה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫רמי חבר שלי ‪ .‬אתם אל תיכנסו ביני לבינו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תן להם לדבר ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונש יין ‪:‬‬
‫כשיסיים בני ‪ ,‬היועצת המשפטית ואז ניתן לנציג‬
‫התושבים לדבר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תן להם לפני אולי ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מה נציג התושבים ?‬
‫גב ' ש ‪ .‬דולב ‪:‬‬
‫הגיעו תושבים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שישמע בני את נציג התושבים ‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אז קודם נציג התושבים ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אז מי נציג התושבים שרוצה לדבר ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אריק ‪ ,‬נציג התושבים ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אריק ‪ ,‬תציג את עצמך איפה אתה גר ‪.‬‬
‫נציג התושבים ‪ -‬אריק ‪:‬‬
‫טוב ‪ ,‬אני אדבר בקצרה ‪ ,‬יש פה עוד תושב מהוועד‬
‫שרוצה לדבר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫תציג את השם לפרוטוקול ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫תציג את עצמך ואיפה אתה גר ‪.‬‬
‫נציג התושבים ‪ -‬אריק ‪:‬‬
‫קוראים לי אריק נדב ‪ ,‬אני גר ברח ' מינץ ‪ .‬זה מתחם‬
‫של ‪ 650‬איש ‪ 7 ,‬בניינים ‪ ,‬לא ‪ 6‬בניינים ‪ 150 ,‬משפחות ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מינץ איזה מספר ?‬
‫נציג התושבים ‪ -‬אריק ‪:‬‬
‫מינץ ‪ 22‬עד ‪ . 28‬זה לא משנה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫זה כן משנה ‪ .‬מה לא משנה ? ומה זה גן ‪ ,‬חנייה ?‬
‫נציג התושבים ‪ -‬אריק ‪:‬‬
‫יש ‪ 7‬בניינים ‪ ,‬יש שם מתחם חנייה ענק שמשרת ‪160‬‬
‫משפחות כמו שאמרתי ‪ 650 ,‬איש ‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫פתוח לציבור ? תן לי לעזור לו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תן לו להשלים ‪ ,‬אחרי זה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫זה פתוח לציבור חוץ מהבניינים ?‬
‫נציג התושבים ‪ -‬אריק ‪:‬‬
‫פתוח גם לציבור וגם לבניינים ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫זה הדבר הכי חשוב ‪ .‬גברתי היועצת ‪ ,‬את מקשיבה‬
‫מה הוא אומר ? זה פתוח לציבור ‪ .‬זה לא מתחם סגור ‪.‬‬
‫נציג התושבים ‪ -‬אריק ‪:‬‬
‫חלק מהמדרכות שם גם מסומנות באדום‪ -‬לבן‬
‫שהעירייה סימנה ‪ 28 .‬שנים המתחם הזה מרושת עם עמודי תאורה של‬
‫העירייה ‪ 28 .‬שנים העירייה משלמת את התאורה ואנחנו לא נוגעים בדבר ‪,‬‬
‫ואין לנו שום קשר לחשמל שם ‪ .‬יום אחד העירייה החשיכה את כל האזור ‪,‬‬
‫ועכשיו אנחנו מצויים בעלטה שזה מסוכן ‪ .‬יכולים להידרס שם אנשים ‪ ,‬יש‬
‫המון ילדים שם ‪ .‬בלילה לא נעים לע בור שם ‪ ,‬ילדים קטנים ‪ ,‬נערים ‪ ,‬אנחנו‬
‫מלווים את הילדים שלנו לרח ' אפשטיין מרח ' מינץ ‪ .‬זה מעבר מרח ' מינץ לרח '‬
‫אפשטיין ‪ ,‬מעבר ציבורי שגם הוא חשוך ‪ .‬בנוסף זה גם מעבר ציבורי מרח ' מינץ‬
‫לרח ' אפשטיין שגם הוא מוחשך וסכנת נפשות ‪ .‬אז ‪ 28‬שנה הכל היה מואר ‪ ,‬יום‬
‫אחד העירייה מנתק ת עם כל מיני אמתלות ‪ .‬פעם אחת שהכבל נקרע ‪ ,‬פעם‬
‫שנייה הם לא יודעים למה הוחשך ‪ ,‬פעם שלישית המוקד אומר לנו כל מיני‬
‫סיבות ‪ .‬לעניין לא קיבלנו תשובה עד היום ‪ .‬התשובה היחידה זו תשובה לקונית‬
‫– גילינו שזה לא שלכם עכשיו ‪ ,‬למרות שראינו בהרבה מתחמים בפתח תקווה‬
‫ובהדר גנים שי ש תאורה ‪ ,‬בדקנו בתוך ‪...‬‬
‫‪99‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אפשר להפריע לך ‪ ,‬אריק ?‬
‫נציג התושבים ‪ -‬אריק ‪:‬‬
‫כן ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני אחסוך לכם את הכל ‪.‬‬
‫נציג התושבים ‪ -‬אריק ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬אני רוצה שבני זהבי ישראל אותי‬
‫שאלה ‪ .‬בבקשה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫שנייה ‪ ,‬אני רוצה לשאול אותו שאלה ‪.‬‬
‫נציג התושבים ‪ -‬אריק ‪:‬‬
‫אני רוצה ‪ ,‬זה חשוב מאוד ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני מנהל את הישיבה ‪ ,‬אדוני ‪ .‬אני מ נ הל את‬
‫הישיבה ‪ ,‬לא אתה מנהל את הישיבה ‪ .‬אריק ‪ ,‬כאשר אני מנהל את הישיבה ‪ ,‬אני‬
‫גם יכול לשאול שאלות ‪ ,‬בסדר ? ומי שמנהל את הישיבה כרגע ‪ ,‬אני ‪ .‬מה ש אני‬
‫מציע ‪ ,‬כדי לפתור את הסוגיה הזאת ‪ ,‬אני אקח על עצמי לבדוק את כל‬
‫ההיסטוריה של המקום ‪ ,‬את כל השתלשלות העניינים ‪ ,‬ביחד עם היועצת‬
‫המשפטית ‪ ,‬ביחד עם ההנדסה ‪ .‬אנחנו נבדוק את הכל בצורה מאוד מדויקת ‪.‬‬
‫אני פשוט הלכתי ישר לסוף ‪ .‬כי שאילתא ‪ ,‬כמו שאני אמרתי בשאילתות‬
‫הקודמות ‪ ,‬שאילתות אי פשר לקבל בהן החלטות ‪ .‬זאת אומרת ‪ ,‬אין דבר כזה‬
‫שלוקחים החלטות ‪ .‬אבל כן אני יכול להגיד לך אמירה ‪ ,‬שאני כן מוכן בתור‬
‫מנכ " ל העירייה להביא את הצוות המקצועי לבדוק את ההיסטוריה של‬
‫‪100‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫המקום ‪ ,‬לבדוק את הכל ‪ .‬ובסיכומו של דבר להביא איזושהי החלטה שלמעשה‬
‫תשקף את המצי אות ואולי למצוא איזושהי דרך לפתור את הסוגיה ‪ .‬לכן אני‬
‫מציע ‪ ,‬ההצעה ‪ ,‬הבדי ק ה היא בדיקה מאוד עמוקה ‪ .‬ואני חושב שכל מילה‬
‫נוספת ‪ ,‬הבנו את הדבר הזה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אפשר עכשיו לשאול את השאלה ? אני הייתי באמצע‬
‫שאלה ‪ ,‬נתתי כבוד למנכ " ל שרצה ‪.‬‬
‫נציג התושבים ‪ -‬אריק ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬סליחה ‪ ,‬רק שאלה אחת ‪ .‬בינתיים‬
‫המקום הוא חשוך ‪ ,‬ועד שלא נמצא פתרון ‪ ,‬אי אפשר להדליק את החשמל שם ‪,‬‬
‫כדי שאנשים יוכלו לעבור בבטחה ‪ ,‬ולא חס וחלילה מישהו יידרס שם ‪ .‬יש שם‬
‫ילדים קטנים בני ‪. 7,8,9‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אריק ‪ ,‬עזוב אותנו מה היה ‪ .‬אפשר לשאול אותך‬
‫שאלה ? אותך ו נציגי התושבים ‪ .‬אני יש לי קצת ניסיון בנושא הזה ‪ ,‬וטיפלתי‬
‫בעבר בנושא כזה באחת השכונות עם מנכ " ל העירייה ‪ .‬לא המנכ " ל יעקב ‪ ,‬אבל‬
‫יעקב לא פחות טוב ‪ ,‬אני אומר לך אפילו קצת יותר טוב ‪ ,‬בלי להחמיא לאף‬
‫אחד מהם ‪ .‬יש פתרון אחד ‪ ,‬שבר הרשות בשטח תהיה עיריית פתח תקווה ‪ .‬מי‬
‫שיפעיל את השטח הזה ‪ ,‬ברשותכם ‪ ,‬יש לזה משמעויות ‪ .‬יש הליך כזה בחוק ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אתם לא הולכים ‪ .‬אתם הולכים אנחנו סוגרים את‬
‫הישיבה ‪ .‬מה יש לכם ? חבר ' ה ‪ ,‬יש החלטות שצריך להעביר ‪ .‬אתם רוצים לסגור‬
‫את הישיבה ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דוידאי ‪:‬‬
‫מה אני אשמה בזה ?‬
‫‪101‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫מה זה מה את אשמה ? ‪ ...‬של ראש העיר ואת רוצה‬
‫ללכת ?‬
‫) מדברים ביחד (‬
‫מר מ ‪ .‬משה ‪:‬‬
‫איתי ‪ ,‬אבל אי אפשר ככה לנהל ישיבה ‪ ...‬תנו לו‬
‫לסיים את השאלה שלו ‪ ,‬ריבונו של עולם ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני אומר שאני חוטף את ההצעה של המנכ " ל ‪ .‬אני‬
‫לא מקבל אותה ‪ ,‬אני חוטף אותה ‪ .‬ברגע שיש רצון טוב של המנכ " ל לשבת עם‬
‫התושבים במסגרת הייעוץ המשפטי ‪ ,‬כי יש פה חיוב אישית ‪ .‬אתם צריכים‬
‫להבין ‪ ,‬יש הליך כזה ‪ .‬אם אתם שואלים אם קיים ‪ ,‬יש ‪ .‬אבל זה מחייב ‪ ,‬תקשיב‬
‫טוב ‪ ,‬ייפוי כוח מכל התושבים ‪ ,‬מרוב התושבים במתחם ‪ .‬אני לא יודע מי שייך‬
‫לחלקות האלה ‪ ,‬אני לא יודע אם המתחם בטא בו שייך לבניין אחד או לשני‬
‫בניינים ‪ .‬יכול להיות שכל המתחם הזה שייך רק לבניין אחד או שניים ‪ .‬אני לא‬
‫יודע ‪ ,‬צריך לבדוק תב " עית ‪ .‬ואחרי שבדקת אם זה ‪ 7‬בניינים ‪ ,‬אתה צריך‬
‫חתימה של ‪ 7‬בניינים שהם מוכנים להליך כזה ‪ .‬ואז גם האחריות על מה‬
‫שקורה שם ‪ ,‬לא רק מבחינת תאורה ‪ ,‬גם מ בחינת גינון ‪ ,‬גם מבחינת בטיחות ‪ ,‬גם‬
‫מבחינת אחריות של עיריית פתח תקווה ‪ .‬ואתם יכולים לעשות את זה ‪ ,‬תחטפו‬
‫את ההצעה הזאת ‪.‬‬
‫נציג התושבים ‪ -‬אריק ‪:‬‬
‫אנחנו קונים את זה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני יכול לבקש בקשה ‪ ,‬אדוני המנכ " ל ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫רק שנייה ‪ ,‬בקצרה ‪ :‬משה ‪ ,‬רמי ונעב ור לדיון הבאה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אריק ‪ ,‬מה אמרת ? לא הבנתי ‪ .‬אתם תשתפו פעולה‬
‫‪102‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫בהליך כזה ‪ ,‬אריק ?‬
‫נציג התושבים ‪ -‬אריק ‪:‬‬
‫איזו שאלה ‪ ,‬בטח ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫הוא אמר שכן ‪ ,‬נו ‪ .‬בואו ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אמרת שכן ? תודה ‪.‬‬
‫נציג התושבים ‪ -‬אלכסנדר ‪ :‬סליחה ‪ ,‬אני מבקש רק דקה אחת ‪ .‬שמי אלכסנדר‬
‫פלג ‪ ,‬אני גם מתגורר בבניין ‪ .‬מה שמופיע בטאבו זה לכל דירה יש בערך ‪11.5‬‬
‫מ " ר חנייה ‪ .‬מעבר לזה הכל ציבורי ‪ .‬הכל ציבורי ‪ ,‬זה הכל מדרכות ‪ .‬אני חוזר‬
‫ומדגיש ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אם יש לך חניות בטאבו אתה בבעיה ‪ .‬אל תגידו‬
‫דברים כאלה ‪ .‬אריק ‪ ,‬זה דיבור שאסור שיישמע ‪ .‬הו א לא מבין מה הוא מדבר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ .‬א ' – הוא מבין ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫הוא לא מבין מה הוא מדבר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הוא מבין טוב מאוד ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אם יש לך טאבו ‪ ,‬אז תישאר עם הטאבו ‪.‬‬
‫מר מ ‪ .‬משה ‪:‬‬
‫סליחה רגע ‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫משה ‪ ,‬קצר ‪ ,‬אנחנו רוצים להתקדם ‪.‬‬
‫מר מ ‪ .‬משה ‪:‬‬
‫קצר ‪ ,‬אבל קצר לא נותנים לי ‪ .‬נו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫נכון ‪ ,‬לא נותנים ‪.‬‬
‫מר מ ‪ .‬משה ‪:‬‬
‫אדוני המנכ " ל ‪ ,‬מכיוון שהתאורה היתה שם דולקת‬
‫‪ 28‬שנים ‪ ,‬אי אפשר ביום אחד לבוא לכבות את השאלטר ‪ ,‬זה לא יעלה על‬
‫הדעת ‪ .‬תרימו את השאלטר בינתיים ‪ ,‬אנ שים צריכים תאורה ‪ ,‬אי אפשר לכבות‬
‫את זה ‪ .‬בינתיים ‪ ,‬עד שיקבלו ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני אבחן את זה מחר עם היועצת המשפטית ‪ .‬אני‬
‫לא ארים את השאלטר‪-‬‬
‫מר מ ‪ .‬משה ‪:‬‬
‫בינתיים אין להם תאורה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אבל יש לו אחריות גם ‪ ,‬יש פה בעיה של ‪ ...‬הוא‬
‫בודק מחר ‪ ,‬אם הו א יכול הוא ירים ‪.‬‬
‫מר מ ‪ .‬משה ‪:‬‬
‫שיבדוק את זה מבחינה משפטית ‪ .‬גם אם מכבים‬
‫להם ‪ ,‬חפיפה צריכה להיות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איתי ברשותך ‪ ,‬משהו קצר גם כן ‪ .‬קודם כל מה‬
‫שהציע בני זה מבורך ‪ ,‬אבל יש בעייתיות ‪ .‬ניסינו לעשות אותו תהליך ביהודה‬
‫הנשיא בהדר גנים ‪ .‬גם אם נגיד יריצ ו תב " ע ‪ ,‬מי ישלם עבור התב " ע ‪ ,‬העירייה ‪,‬‬
‫התושבים ? לעשות את התב " ע הזאת זה הרבה כסף‬
‫‪104‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫זה לא תב " ע ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה תב " ע ‪ .‬תב " ע באישור ועדה מחוזית גם כן ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫איזה תב " ע ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני אומר לך ‪ ,‬זה תב " ע באישור ועדה מחוזית ‪ .‬הנ ה ‪,‬‬
‫תשאל את המהנדסת ‪ .‬אבל אל תפריע לי ‪ ,‬הפרעתי לך ? תן לי לדבר ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אבל הוא זורק ‪...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא זורק ‪ .‬לא רק תב " ע ‪ ,‬אחרי זה כשיבואו וירצו‬
‫לאשר את התב " ע הזאת ‪ ,‬תבוא מהנדסת העיר תגיד ' רגע ‪ ,‬אבל אם זה מוגדר‬
‫רח ' ציבורי ‪ ,‬צריך ‪ 3‬מ ' רוחב '‪ ,‬ואין שם ‪ 3‬מ ' רוחב ‪ .‬לכן אי אפשר לאשר את זה‬
‫כציבורי ‪ .‬מה שאני אומר ‪ ,‬וזה מתחבר גם למה שמשה אמר וזה ‪ ,‬נכון ‪ .‬בוא‬
‫נגיד ‪ ,‬גם אם זה היה מתחם פרטי לכשעצמו במלואו ‪ ,‬ובאמת פה לא יהיה חיוב‬
‫אישי מסיבה אחת פשוטה ‪ .‬לא מדבר על העבר ‪ ,‬כרגע יש שם סכנת נפשות ‪ ,‬וגם‬
‫על פי חיוב אישי ‪ ,‬מניסיון שלנו בעבר ‪ ,‬ברגע שמוגדרת סכנת נפשות או סכנה‬
‫בטיחותית ‪ ,‬הרשות מחויבת לעשות תהליך ‪ ...‬הפתרון פה כרגע לפי דעתי ‪ ,‬איתי‬
‫ברשותך עוד שנייה ‪ ,‬שהעירייה תחזיר באופן מיידי ‪ ,‬תתקן את מה שצריך ‪ ,‬ואז‬
‫תעבור לתושבים ‪ ,‬תגיד להם ‪ -‬חבר ' ה ‪ ,‬החזרנו את המצב לקדמותו כדי שלא‬
‫מישהו ייפצע ‪ ,‬לא יידרס ‪ ,‬חס וחלילה לא תיאנס מישהי שם ‪ .‬ואז תוך ‪3‬‬
‫חודשים ‪ ,‬מאחר שזה לא גוף אחד ‪ ,‬זה עשרות אנשים ‪ ,‬תוך ‪ 3‬חודשים א נחנו‬
‫באים ומגיעים אתכם לעמק השווה לכאן או לכאן ‪ .‬אבל במיידי ‪ ,‬כדי שלא‬
‫יהיה שם אסון ‪ ,‬ואף אחד לא יחייב אותך אישית על אסון ‪ ,‬גם העירייה ‪ ,‬גם‬
‫‪105‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫היום ‪ ,‬אם בא עץ ליפול בתוך שטח פרטי ‪ ,‬אז העירייה הולכת ועושה מעשה ‪ .‬כי‬
‫לפעמים לאותו בעל שטח פרטי אין כסף ויש בעיה ‪ .‬אז גם פה כדי שלא יהיה‬
‫אסון ‪ ,‬ואין פה את מי לחייב ‪ ,‬כי זה הרבה מאוד דיירים ‪ ,‬ואין ביניהם הסכמות‬
‫על כל דבר ועניין ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬הבעיה מובנת ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬ג רינברג ‪:‬‬
‫יפה ‪ .‬לא ‪ ,‬אני אומר ‪ ,‬הפתרון גם מובן ‪ .‬מטעמים של‬
‫ביטחון ובטיחות להחזיר את זה ‪ .‬אין פה חשש לחיוב אישי ‪ .‬ואחרי זה ‪ ,‬תוך‬
‫חודשיים‪ -‬שלושה לשבת איתם ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫הפתרון ‪ ,‬רמי צודק ‪ ,‬הפתרון זה ' מקום מסוכן ' ‪.‬‬
‫נכון ‪ ,‬נכון ‪ .‬אני רציתי להגיד להקדים את התרופה ‪ .‬אבל גם אז הכרזנו על‬
‫האזור ‪ ,‬מהנדסת העיר יוצאת למקום ‪ ,‬מהנדס בטיחות יוצא למקום ‪ ,‬אפשר‬
‫להגדיר את המקום מבחינה בטיחותית כמסוכן ‪ ,‬או מבחינה תברואתית‬
‫כמסוכן ‪ ,‬ואז העירייה יכולה בלי תב " ע ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫ברגע שהעירייה מכריזה על זה מה שאתה אומר ‪,‬‬
‫העירייה מחויבת על פי חוק לחייב את התושבים ולגבות את כל ההוצאות על‬
‫המקום הזה ‪ ,‬ואין לה ברירה אלא לעשות את זה ‪ .‬חוק בריאות העם קובע ‪,‬‬
‫שבידה ויש דבר כזה ‪ ,‬העירייה כן יכולה להפעיל את סמכותה לחב ר ולחייב את‬
‫התושבים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬תעשו ‪ .‬קודם כל תחזירו את המצב‬
‫לקדמותו שלא יהיה אסון ‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני אחזיר את זה לקדמותו‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אחרי זה שהלשכה המשפטית תשב עם התושבים‬
‫ותסדיר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אני אחזיר את זה לקדמותו ‪ ,‬אחרי שאני‬
‫אתייעץ עם היועצת המשפטית ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ .‬אני רק מבקש ‪ ,‬כל פעולה שעושים‬
‫המתנ דבים של ' אכפת ' עם אמצעים עירוניים ‪ ,‬גם שתחול אותה סנקציה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫טוב ‪ ,‬אני לא עונה לך ‪ ,‬לא עונה לך ‪.‬‬
‫אני‬
‫אראה‬
‫לך‬
‫עשרות‬
‫דוגמאות‬
‫בפייסבוק ‪,‬‬
‫שמתנדבים של ' אכפת ' ועובדי עירייה עושים בשטחים פרטיים דברים ואף‬
‫אחד לא עוצר אותם ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אתה רוצה לראות כמה הכוח שלי בליכוד‬
‫יותר חזק ? אני אביא לך אישור הפוך של שר הרווחה ‪ ,‬הפוך ממה שהוא יגיד‬
‫יגיד שכן צריך לסגור ‪ .‬מה אתה מבלבל את המוח ? אל תעלה מפלגתית ‪ ,‬אני‬
‫מבקש ‪ ,‬זה לא בסדר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תעשה ‪ ,‬בוא נראה ‪ ,‬תעשה ‪ ,‬תעשה ‪ .‬בוא נראה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬ז הבי ‪:‬‬
‫לא מכובד ‪ ,‬לא מכובד ‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא מכובד ‪ ,‬לא מכובד ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬עזוב את זה עכשיו ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אתה מוריד מוטיבציה של מנכ " ל העירייה וזה‬
‫לא בסדר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אולי הפעילים האלה התנדבו בבית החברתי ואז‬
‫יסדרו לכם את החשמל ‪ .‬ז ה הפתרון ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬הבטיח המנכ " ל שהוא יוצא לסיור בהקדם ‪,‬‬
‫יכנס את הצוות המקצועי ‪.‬‬
‫) מדברים ביחד (‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫בינתיים אפשר לעשות הפסקה לראות אם יש עוד‬
‫חברי מועצה בבניין ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא צריך לעשות הפסקה ‪ .‬להתקדם ‪ .‬חבל על הזמן ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אנחנו נמשיך הלאה ‪ .‬הודענו עוד פעם ‪ ,‬בהקדם‬
‫האפשרי ‪ ,‬כמו שאמר מנכ " ל העירייה ‪ ,‬למרות שמדובר בשאילתא‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫השבוע ‪ ,‬השבוע ‪ .‬איתי ‪ ,‬השבוע ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה לא תקבע לי את הזמנים ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני מדבר עם איתי ‪ .‬שהוא יקבע ‪ ,‬מה את ה רוצה ?‬
‫‪108‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני לא עובד אצלך ‪ .‬רמי ‪ ,‬אני לא עובד אצלך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫להמליץ ‪ ,‬להמליץ ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני יכול להגיד שזה השבוע ‪ ,‬הוא יגיד לי ' תשמע ‪ ,‬זו‬
‫שאילתא ‪ ,‬אני יכול גם עוד חודש ' ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אתה יכול להמליץ ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני בא ואומר ‪ ,‬אמר המנכ " ל שיעשה את כל‬
‫המאמצים ‪ .‬אני מאמין שהוא יעשה את זה גם בהקדם האפשרי ‪ .‬הוא איש‬
‫ציבור ‪ ,‬הוא מבין את הנושא ואת הרגישות שלו ‪ .‬יתייעץ עם מהנדסת העיר‬
‫והיועצת המשפטית ‪ ,‬ואנחנו מאמינים שיימצא פתרון בקרוב ‪ .‬בלי שום קשר גם‬
‫מה שאני מציע ‪ ,‬רמי ‪ ,‬שתוציא אתה שאילתא ליועצת המשפטית ‪ ,‬תכתוב לה‬
‫לגבי הנושא ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל למה שאילתא אם אנחנו באים פה לדיון‬
‫והעליתי את זה ‪...‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אבל לגבי הדחיפות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רשמתי את הדחיפות ‪ ,‬רשמתי את זה איתי ‪ .‬זה מה‬
‫שמרגיז פה ‪ .‬אנחנו באים לפה בז מן ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אבל אני אומר ‪ ,‬גם פנייה ליועצת המשפטית‬
‫‪109‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫שתיתן תשובה תוך ‪ 48‬שעות שתוכל לעקוב ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איתי ‪ ,‬נשמה ‪ .‬בשביל זה אנחנו מעלים פה את זה‬
‫במועצת העיר ‪ ,‬שגם הגזברית תתייחס ‪ ,‬וגם היועצת המשפטית ‪ ,‬וגם מבקרת‬
‫העירייה אם היא רוצה וגם כל ה עולם ואשתו ‪ .‬בשביל זה עושים את הדיון פה ‪.‬‬
‫אבל מה הבעיה ? – מעלים את זה לפה ‪ ,‬לא מתייחסים ברצינות וככה זה נראה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אז בסדר ‪ ,‬אמר המנכ " ל שהוא יעשה את כל‬
‫הבדיקות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בסדר ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫תפנה גם אתה ותעקוב ‪ ,‬כי אכפת לך מהתושבי ם וזה‬
‫בסדר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬ברור ‪ ,‬אני לא אומר שלא ‪ .‬בסדר גמור ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני גם אעקוב אחרי הסוגיה הזאת ‪ .‬סעיף הבא ‪.‬‬
‫חבר ' ה ‪ ,‬אל תחזרו עוד ‪ ,‬כי זה סתם אחר כך ‪...‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫מילה אחת ‪ .‬אני לא יודע אם זה מקובל בפרוטוקול ‪,‬‬
‫אני מבקש לפרוטוקול ‪ ,‬אנ שי מינהל החינוך נפגעו מזה שזרקתי קודם איזה‬
‫משפט ‪ ,‬משהו ' נזרקים לרחוב ' ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אתה אמרת בסדר ‪ ,‬אתה היית בסדר ‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫לא משנה ‪ .‬אז אני מבקש לפרוטוקול ‪ ,‬לא הטלתי‬
‫שום דופי בפעילות אנשי מינהל החינוך ‪ .‬בסדר ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬זה היה ברור מא ליו ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫יש מי שנעלב ‪ ,‬ואין לי כוונה לפגוע בעובדי עירייה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫זה היה ברור מאליו ‪ ,‬ולא היתה שום פגיעה ‪ .‬בגלל‬
‫זה אני גם אמרתי לרמי לא להגיב ‪ ,‬כי אני לא ראיתי בזה פגיעה ‪.‬‬
‫מר ר ‪ .‬הופנברג ‪:‬‬
‫‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ .‬לא היתה בזה פגיעה ‪ ,‬היתה תגובה שהיא‬
‫סבירה לחבר מועצה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אודי ‪ ,‬תודה ‪ .‬אדוני המנכ " ל ‪ ,‬סעיף הבא בבקשה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫טוב ‪ ,‬אפילו שרמי יצא ‪ ,‬אני בכל זאת אקריא את‬
‫השאילתא ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫בגלל זה אני אומר לך מהר ‪ ,‬סעיף הבא ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫שאילתא בנוגע לבעיות הבטיחות ‪ ,‬פינת רחובות‬
‫לוחמי הגטו רח ' ב רץ ‪ .‬לצערנו הרב ‪ ,‬במקום הנדון התרחשה השבוע תאונה‬
‫קטלנית שבה קיפחה את חייה תושבת האזור ‪ .‬מקרה מצער זה הוא סימפטום‬
‫קשה של בעיה קשה ומסוכנת שמסכנת חייהם של אלפי תושבים וילדים רכים‬
‫‪111‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מידי יום ‪ ,‬ורק בנס לא קורה‪-‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫לאן אתה הולך ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫חכה ‪ ,‬אורן ‪ ,‬בוא נעשה את זה ‪ .‬אני עושה סוף‬
‫לשאילתות האלה בתור מנכ " ל העירייה ‪ .‬משבוע הבא השאילתות ילכו בדואר‬
‫כמו שצריך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫א ' – לא ‪ .‬על פי החוק צריך לדון בישיבה במועצה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא צריך ‪ ,‬לא צריך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ו עוד איך צריך ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫‪ ...‬חצי לילה ‪...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫סליחה ‪ ,‬בני ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אני כבר אומר לך ‪ ,‬שום איש מקצוע לא יגיע‬
‫לשאילתות יותר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ .‬זו זכותך ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫שום איש מקצוע ‪ ,‬אתה תשמע רק אותי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינבר ג ‪:‬‬
‫זו זכותך ‪ .‬אבל אני אומר לך עוד פעם‪-‬‬
‫‪112‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אדוני המנכ " ל ‪ ,‬תקבל את ההחלטה לפי החוק ‪ ,‬אבל‬
‫בינתיים ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫החלטה לפי החוק שרק אני משיב ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אבל החלטת כרגע לענות לו ‪ ,‬אז תענה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא הבנתי ‪ ,‬הוא לא רצה לענו ת ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני עניתי לך על כל דבר ‪ ,‬מה אתה רוצה ?‬
‫מדובר בצומת רחובות סואן ועמוס מבחינה תנועתית ‪ ,‬וכן מבחינת הולכי הרגל‬
‫הרבים באור ‪ .‬יש מרכז מסחרי וחנויות ‪ ,‬גני ילדים ‪ ,‬והכל ללא חניות כנדרש ‪,‬‬
‫כך תנועת הולכי הרגל היא רבה ומסכנת את כל המשתמשים ‪ ...‬בעבר אף בוצעו‬
‫סיורים מקצועיים והוחלט כי יש לבצע שינויים גיאומטריים וכיכר במקום ‪,‬‬
‫וכן ביצוע פסי האטה ‪ .‬תגיד לשגיא שיבוא לידי בבקשה ‪ .‬וגם תגיד ליועצת‬
‫המשפטית שאני דורש ממנה שתגיע לישיבה ‪ .‬בסדר ? לא שאני מבקש ‪ ,‬אמיר ‪,‬‬
‫אני דורש מהיועצת המשפטית להיות פה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫א תה מדבר על הכיכר איפה שהמעדניה ‪ ,‬נכון ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני מדבר על לוחמי הגטו פינת ברץ ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫איפה ששבט הצופים הישן במרכז ‪? ...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איפה שבית השגרירים ‪ ...‬עמרני ‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫טוב ‪ ,‬תן לגמור לקרוא ‪ .‬אבקש לדעת מה סטטוס‬
‫התכנון בנ וגע לכיכר במקום ‪ .‬אבקש לדעת תוך כמה זמן יבוצעו פסי האטה‬
‫במקום ‪ ,‬אבקש לדעת מתי יוקצה תקציב לטובת‪ . -‬די ‪ ,‬נו באמת ‪ .‬אתם באים ‪,‬‬
‫אני יושב פה ואתם אמורים לעזור לי ‪ ,‬אבל אתם רק מפריעים לי ‪ .‬או הלכים‬
‫או מפריעים ‪ .‬וסליחה שזה עליך ‪ ,‬כי לא אתה ‪ ,‬אתה בסדר ‪ .‬אב קש לדעת מתי‬
‫יוקצה ת קציב לטובת פיתוח הכיכר ‪ ,‬אבקש לדעת מה הגורם האחראי לביצוע‬
‫כל הנדרש ‪ ,‬כולל לוחות זמנים ‪ .‬בכבוד רב ‪ ,‬רמי גרינברג עו " ד ‪ ,‬חבר מועצת‬
‫העיר ‪.‬‬
‫תשובת ראש העיר ‪ :‬הנדון – מענה לשאילתא של חבר המועצה עו " ד רמי‬
‫גרינברג בנוגע לבעיות הבטיחותיות בפינת הרחובות לוחמי הגטו‪ -‬ברץ ‪.‬‬
‫מצור פת תשובתה של מהנדסת העיר ‪ ,‬ד " ר חוה ארליך ‪ :‬קיימת תכנית עבודה‬
‫לביצוע צביעה בכל תקופות השנה ‪ .‬בנוסף ‪ ,‬לקראת פתיחת שנת הלימודים ‪,‬‬
‫לקראת החגים העיקריים ‪ ,‬מבצעת העירייה צביעה נוספת באזורים של מבני‬
‫החינוך ברחובות הראשיים ‪ .‬פה אני אעצור ‪ .‬אנחנו חתמנו הסכם עם החברה‬
‫למשק ו כלכלה ‪ .‬לראשונה בהיסטוריה יש תכנית צביעה ‪ .‬לא הי ת ה בהיסטוריה‬
‫ב‪ 10 -‬שנים האחרונות שום תכנית לעיריית פתח תקווה ‪ .‬מנהלת אגף התנועה ‪,‬‬
‫ביחד עם מהנדסת העיר הכינו תכנית ‪ .‬התכנית הזאת הוכנה ‪ ,‬היא תועבר‬
‫לידיכם ‪ .‬וכמו כן יש הסכם עם החברה למשק וכלכלה ‪ ,‬והיא תבצע באופן‬
‫מסודר א ת כל הצביעות בעיר ‪ ,‬ואפשר לראות את זה בימים האחרונים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מי ישלם ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫העירייה משלמת ‪ ,‬ברור שהעירייה משלמת ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מאיזה תקציב ?‬
‫‪114‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫‪ ...‬משק וכלכלה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫משק וכלכלה ‪ ,‬כן ‪ ,‬שהם יותר זולים ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהב י ‪:‬‬
‫זה פחות מהמכרזים שהוצאנו ? יותר ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫פחות מהמכרז ‪ ,‬קצת פחות ‪ .‬בנושא פסי האטה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫כשאתה שומע דבר כזה ‪ ,‬זה כמה מיליונים ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬תן לו לסיים ואז ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שרית ‪ ,‬לא אני ביקשתי שתבואי ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני ביק שתי שתגיע ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫שרית ‪ ,‬אנחנו פשוט נקבע אותך לכסא ‪ .‬הוא כל דקה‬
‫צועק ' איפה היועצת המשפטית ?' ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫יש משהו יותר חשוב ממני ? טוב ‪ .‬בנושא פסי האטה‬
‫ביום א '‪ ,‬ה‪ , 31.5 -‬דהיינו אתמול ‪ ,‬התקיים סיור בנוכחות נציגי המשטרה ‪,‬‬
‫מהנדס‬
‫תנועה ‪,‬‬
‫לגיבוש‬
‫פתרון‬
‫תנ ועתי ‪.‬‬
‫ההמלצה‬
‫היא‬
‫לבצע‬
‫שינויים‬
‫גיאומטריים בהסדר התנועה ‪ ,‬קרי פסי האטה וכיכר ‪ .‬במידה ותאושר התכנית‪-‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אתה שומע מה הוא אומר ?‬
‫‪115‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫פסי האטה וכיכר ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫וכיכר ‪ .‬לא פסי האטה בכיכר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫טוב ‪ ,‬נעבור לסדר היום ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫הגיע הזמן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫דקה ‪ .‬ממלא ‪ ,‬לא ‪ ,‬רמי ‪ ,‬אתה לא מקשיב ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני מקשיב ‪ ,‬מה אתה רוצה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני אפילו לא סיימתי ‪ .‬רמי ‪ ,‬אתמול היה סיור ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫‪ ...‬שאין חברי מועצה פה ? זה גם כן אני רוצה‬
‫להגיד לפרו טוקול שזה באמת בעייתי ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני אטפל בכל ‪ .‬ב‪ , 31.5 -‬אתמול רמי ‪ ,‬היה סיור עם‬
‫נציגי משטרת ישראל ‪ ,‬מהנדסת התנועה של העירייה ‪ ,‬לגבש פתרון תנועתי ‪.‬‬
‫ההמלצה שיצאה בסיכומו של דבר ‪ ,‬לבצע שיפורים גיאומטריים בהסדרי‬
‫התנועה ‪ .‬קרי פסי האטה וכיכר ‪ .‬במידה ותאושר התכנית ‪ ,‬היא תבוצע ב‪2 -‬‬
‫פעימות ‪ ,‬פסי האטה קודם ולאחר מכן כיכר ‪ .‬לגבי המיקום בו התרחשה‬
‫התאונה ‪ ,‬מהמשטרה נמסר כי טרם הסתיימה בדיקת התאונה ונסיבותיה ‪.‬‬
‫ובנושא הזה צריכים להיות מאוד זהירים ‪ .‬הגורם האחראי לפי שאלת ‪ ,‬לגבי כל‬
‫נושא אגף התנועה והדרכים ומינהל ההנדסה ‪ .‬בקרוב ‪ ,‬לדעתי בס וף השבוע‬
‫‪116‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫תופץ תכנית הצביעה בכל העי ר לראשונה מזה שנים רבות בפתח תקווה ‪ .‬רמי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רק לגבי השאלה ששאלתי ולמקד ‪ .‬קודם כל הבנתי‬
‫שיש עכשיו תכנית שאתה אומר שמעברי החנייה ייצבעו באופן שוטף דרך‬
‫משכ " ל ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬אתה תראה את הכל קבוע שם ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה אומר כמה פעמים בשנה כל העיר תיצבע ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני אענה לך ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫רק מעברי חצייה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫במיפוי ‪ ,‬מעברי החצייה ייצבעו פעמיים בשנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה מספיק ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אזורים מסוימים שיש שם תנועה יתרה ‪ ,‬דהיינו‬
‫שח יקה של הצבע בצורה יותר מהירה ‪ ,‬הם ייצבעו על פי צורך המקום ‪ .‬יש‬
‫מפקח קבוע מטעם החברה ‪ ,‬תקני אותי בבקשה ‪ ,‬המהנדסת ‪ .‬יש מפקח קבוע של‬
‫החברה למשק וכלכלה ‪ ,‬שהוא מפקח על כל הצביעה בכל רחבי העיר ‪ .‬אנחנו‬
‫ניתן גם בדיקה יתרה לאזורי מוסדות החינוך ‪ .‬ברור שאיפה שיש נסיעה רבה ‪,‬‬
‫א ז זה ייצבע יותר מפעמיים ‪ ,‬אוקיי ? וזה יהיה בהתאם ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני רק רוצה עוד דבר ‪ .‬כי הנה ‪ ,‬קח לדוגמא ‪ ,‬יש‬
‫‪117‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫תמונות ממה שצבעו כבר בלוחמי הגטו ‪ ,‬אחרי האסון שנהרגה שם הגב '‪,‬‬
‫תושבת העיר פתח תקווה ‪ .‬נהרגה שם במעבר חצייה שלא היה צבוע ‪ .‬לא שזה‬
‫אומר שזו הסיבה ‪ .‬אבל שנהרגה שם ‪ .‬נצבע לפני שבוע‪ -‬שבועיים ‪ ,‬כבר עכשיו‬
‫הפסים דהו מחדש ‪ ,‬עוד לא עברו שבועיים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫דווקא שם אני הייתי ‪ .‬זו לא היתה דהייה של הצבע ‪,‬‬
‫זה היה פרחים שנפלי מהעץ ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬עכשיו ‪ ,‬אחרי שצבעו ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫הם ישבו וכיסו את הצבע ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫יש לנו פסי האטה צהובים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני נסעתי במיוחד לשם ‪ .‬יש לנו תמונות אפילו ‪ .‬אני‬
‫רציני ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫אדר ' ח ‪ .‬ארליך ‪:‬‬
‫תסתכל גם בזה ‪ ,‬רואים שזה הגלגלים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הבנתי ‪ .‬אז אני אומר ‪ ,‬צריך לבחון מבחינת צבע ‪,‬‬
‫אולי יש צבע יותר טוב ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬מ מן ‪:‬‬
‫אנחנו עובדים על הכל ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עוד דבר ‪ ,‬השאילתא ששאלתי לגבי הכיכר ‪ ,‬היתה‬
‫בזמנו תכנית ‪ ,‬זה לא שמעתי ‪ ,‬היתה בזמנו תכנית כבר ב‪ , 2012 -‬לקחנו יועץ‬
‫‪118‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫תנועה שהיה אמור להתחיל להניע שם הליך של כיכר ‪.‬‬
‫אדר ' ח ‪ .‬ארליך ‪:‬‬
‫זה מה שאר לך המנכ " ל ‪ .‬הם יחדשו את זה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫זה מה שאמרנו ‪ .‬רמי ‪ ,‬המהנדסת אומרת לך שאנחנו‬
‫נחדש פה תכניות ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫רבותיי ‪ ,‬אתם צריכים להקשיב לרמי בקשב ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫חברים ‪ ,‬זו היתה שאילתא שקטה ‪ .‬כמו שהמהנדסת‬
‫אומרת ‪ ,‬שאנחנו מחדשים את התכניות שהיו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה זאת אומרת ‪ ,‬א ת הכיכר במקום ?‬
‫אדר ' ח ‪ .‬ארליך ‪:‬‬
‫מה שענינו ‪ .‬היה סיור עם מנהלת אגף תנועה‬
‫והמשטרה ‪ ,‬ועושים שם שינויים גיאומטריים ‪ ,‬פסי האטה וכיכר ‪ .‬אבל הכיכר‬
‫זה לוקח יותר זמן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תוך כמה זמן לפי דעתך תהיה שם כיכר ?‬
‫אדר ' ח ‪ .‬ארליך ‪:‬‬
‫אני לא יודעת להגיד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬מתי יבוא תקציב ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫התקציב זו לא הבעיה ‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬צריך להעביר תב " ר ‪.‬‬
‫אדר ' ח ‪ .‬ארליך ‪:‬‬
‫ברגע שיסתיים התכנון ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בסדר ‪ ,‬ברגע שיסתיים ונדע ‪ ,‬נביא את זה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז אין בעיה ‪ ,‬תוך כמה זמן תכנון ? סתם ‪.‬‬
‫אדר ' ח ‪ .‬ארליך ‪:‬‬
‫אני לא יודעת להגיד לך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫פחות או יותר ‪ .‬כמה זמן לוקח תכנון ?‬
‫אדר ' ח ‪ .‬ארליך ‪:‬‬
‫אני יכולה לבדוק ולענות ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫נבדוק ונעביר לך ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני לא מנסה להפיל אותה בלשונה ‪ .‬אני מנסה‬
‫להבין מבחינת פחו ת או יותר לוחות זמנים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬רק אתמול התחלנו ‪ ,‬בוא תן לנו ‪...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬התכנון לוקח כמה ‪ ,‬חודש‪ -‬חודשיים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא יודע ‪ .‬בוא תן לנו שבוע‪ -‬שבועיים ‪.‬‬
‫אדר ' ח ‪ .‬ארליך ‪:‬‬
‫אני לא רוצה להתחייב ‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה זה לא להתח ייב ? כמה זמן לוקח פחות או יותר‬
‫תכנון ‪ ,‬חודש‪ -‬חודשיים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא יודעים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לכיכר ‪ ,‬זה לא משהו מסובך שם ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫חוה ‪ ,‬אני אתחם לכם את זה בזמן ‪ .‬ב‪ 2015 -‬זה‬
‫יתבצע ? במהלך ‪ 2015‬לפי הצפי שלך ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אל תעמידו אותה בזה ‪ .‬אני אבדוק את זה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אבל מה הבעיה להחליט ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אין פה עניין של החלטה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא להחליט ‪ .‬סליחה ‪ ,‬מה הבעיה ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אז אנחנו נבדוק את זה איפה התכנית עומדת ‪ .‬רק‬
‫אתמול התחלנו בתהליך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬א ני זורם איתך ‪ .‬מה שאני מבקש‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫תהיה שם כיכר ‪ ,‬רמי ‪ .‬תהיה כיכר ‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רק מה שאני מבקש ‪ ,‬חוה ‪ ,‬שתתבצע איזושהי‬
‫בדיקה ‪ ,‬ותעבירו לי במייל פחות או יותר לוחות זמנים שאתם חושבים שזה‬
‫הולך להתבצע תוך פרק זמן ‪ ,‬כמה זמן התכנון ‪ ,‬כמה זמן הביצוע ‪ .‬אפשר לקבל‬
‫את זה במייל ? מאה אחוז ‪ ,‬תודה ‪ .‬מתי ‪ ,‬עד סוף השבוע יהיה ?‬
‫אדר ' ח ‪ .‬ארליך ‪:‬‬
‫אני אדבר עם ויויאן ואני אעדכן אותך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עד סוף השבוע ?‬
‫אדר ' ח ‪ .‬ארליך ‪:‬‬
‫אני מקווה שכן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לוח זמנים משוער ‪.‬‬
‫אדר ' ח ‪ .‬ארליך ‪:‬‬
‫בסדר ‪ .‬אני צריכה לשאול את ויויאן ‪ .‬אני לא‬
‫מטפלת בזה ברמה השוטפת כל רגע ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬ברור ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬בסדר ? יעבירו לך במייל ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫דיון בהצעה לסדר יום של עו"ד רמי גרינברג בנושא‪" :‬מכת ההתפרצויות בעיר‬
‫והפשע הגואה בכלל"‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫סעיף הבא זה הצעות לסדר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬תקראו לאורנה ‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אורנה הלכה ‪.‬‬
‫מר ל ‪ .‬פומרנץ ‪:‬‬
‫לדעתי ההצעה שלה זה המצגת שהיא הציגה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫טוב ‪ ,‬בואו נדבר על מכת ההתפרצויות בינתיים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫דיון בהצעה לסדר של עו " ד רמי גרינברג בנושא‬
‫מכת ההתפרצוי ות בעיר והפשע הגואה בכלל ‪ .‬דרך אגב ‪ ,‬היה סקר שפורסם‬
‫בעיון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬רגע ‪ ,‬עוד לא דיברתי ‪ ,‬אתה כבר עונה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫והסקר בעיתון מראה שהתושבים בטוחים בעיריית‬
‫פתח תקווה ‪ .‬זה היה בעיתון ‪ .‬לפחות דבר טוב ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫מה זאת אומרת ? בטוחים ב עירייה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בטוחים ללכת בחופשיות ברחוב ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫חשבתי הם בטוחים בתוך העירייה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יעקב ‪ ,‬אני לא מאשים אותך ‪ ,‬כולם מסביבך חיים‬
‫בסרט ‪ ,‬אז אתה נדבקת קצת ‪ ,‬זה בסדר ‪ .‬בסרט מתח אתם חיים ‪ ,‬לא סתם סרט ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫משנולדתי אני ר ואה את עצמי בסרט ‪ .‬בסרט של‬
‫‪123‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫החיים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה בסדר ‪ ,‬זה לגיטימי ‪ .‬זה לגיטימי ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫תדווח לראש העיר ‪ ,‬אין קוורום לנושאים כאלה ‪.‬‬
‫אני רוצה ללכת ‪ .‬תשמע ‪ ,‬מה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אנחנו ‪ 7‬חברי מועצה בבניין ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬אבל יש עוד זמן ‪ ,‬יגיעו עוד חברי מועצה עד‬
‫אז ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫איך ? אתה צריך ‪. 14‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יגיעו ‪ ,‬יש עוד זמן ‪ .‬יש עוד ‪ 3‬הצעות לסדר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫טוב ‪ ,‬רמי ‪ .‬תתחיל ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫‪ 14‬בעד אתה צריך בהתחלה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בואו נעבור לתב " רים ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫בו א נעבור לתב " רים ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫טוב ‪ ,‬לא יודע ‪ .‬אני משתדל להתייחס ברצינות ‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬נו ‪ ,‬סתם אני צוחק ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אתם צוחקים ‪ ,‬וההוא צוחק וזה צוחק ‪ ,‬ואחרי זה‬
‫אתם עושים רוח וצלצולים ‪ ,‬לעבוד לפי הספר וכל זמן ‪ .‬עזוב ‪ ,‬אמרתי לך ‪ ,‬בגלל‬
‫שלא מתרגש מהדברים האלה ‪ ,‬אז זורם ‪ .‬אבל סתם ‪ ,‬מידי פעם אני מציב לכם‬
‫מראה פשוט ‪ ,‬לא מעבר לזה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫יש לי ספריה בבית לכל סדר יום יש לי ספר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬בסדר גמור ‪ .‬אני בדרך כלל שותק כשאני‬
‫יודע מה תהיה התוצאה ‪ .‬נחיה ונראה ‪ .‬רק חבל שאתם נותנים יותר מוטיבציה‬
‫בהתנהלות שלכם בדברים האלה ‪ ,‬זה בסדר גמור ‪ .‬אני אומר בהקשר הזה של‬
‫פשיעה גואה ‪ ,‬אני לא יודע סקר לא סקר ‪ ,‬ועדכן אותי פה גם אלון שישב פה‬
‫לפני הישיבה ‪ ,‬אלון חכמון ‪ ,‬אמר לי שדווקא מבחינה סטטיסטית ‪ ,‬ואני רוצה‬
‫לדייק ‪ ,‬הפשיעה ירדה ‪ .‬ואני אומר עוד פעם ‪ ,‬אני לא בדקתי סטטיסטית‬
‫מבחינת המשטרה ‪ ,‬ואני מדייק את זה ושם את זה על השולחן ‪ .‬לפעמים הנושא‬
‫של פשע זה גם לפעמים תחושת הביטחון של התושב בלי שום קשר‬
‫לסטטיסטית ‪ .‬לפעמים דוגמא ‪ ,‬אולי יש פחות תלונות במשטרה ופחות מקרים‬
‫של אלימות ‪ ,‬אבל יש מקרים שהם יותר קיצוניים ‪ ,‬שאז הנזק שלהם הרבה‬
‫יותר גדול ונרחב ‪ .‬אז אולי הסטטיסטיקה ירדה ‪ ,‬אבל האפקט שבסופו של יום‬
‫מצטבר ‪ ,‬של חוסר ביטחון ‪ .‬וזה לא רק בקטע של פשיעה גואה והתפרצויות ‪.‬‬
‫אנחנו גם רואים ‪ ,‬אנחנו פה כל הזמן שומעים ודואגים פה גם בעירייה ‪ ,‬שאולי‬
‫זה גם תורם לתחושת הביטחון ‪ ,‬כל פעם להוציא לתקשורת שז ה מאוים דרגה ‪8‬‬
‫וזה דרגה ‪ 18‬וזה דרגה ‪ , 22‬וההוא דרגה ‪. 105‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫המקסימום זה ‪. 6‬‬
‫‪125‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני אומר ‪ ,‬מנפחים את זה כאילו להראות שזה‬
‫זה ‪ .‬אז אולי גם הניפוח הזה של גורמי אינטרסנטיים ‪ ,‬להציג כביכול שמישהו‬
‫פה נלחם בפשיעה ‪ ,‬אני לא יודע באיזו פשיעה עדיין ‪ ,‬אז זה גם תורם לבעיה של‬
‫תחושת הביטחון ‪ .‬אז אולי זה חלק מהטיפול בזה ‪ ,‬פשוט להוריד את‬
‫ההיסטריה וההתלהבות סביב הסיפור של‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני ראיתי נתוני אמת של משטרת ישראל ‪ .‬אני‬
‫הייתי בכנס שלהם ‪ .‬הראו את הנתונים והכל סביר ‪ .‬יש ירידה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אפשר לסיים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫ברור ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז תן לי לסיים ‪ .‬ואני אומר ככה ‪ ,‬יש פה בעיה ‪,‬‬
‫והתחושה הזאת ‪ ,‬לא רק על סמך הדברים שאמרתי ‪ ,‬זה גם מכוניות תופת‬
‫שהתפוצצו בעיר פתח תקווה ‪ ,‬זה מקרי אלימות במועדונים ‪ ,‬ורק במועצה‬
‫הקודמת דיברתי על תגבור של האבטחה סבי ב מקומות מילוי בעיר פתח‬
‫תקווה ‪ .‬אני לא זוכר ‪ ,‬בשבוע הזה כבר קראתי ‪ ,‬שהיה איזשהו עוד אירוע של‬
‫דקירה באיזשהו מקום של בילוי ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫איפה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני לא זוכר ‪ .‬קראתי את זה בעיתון ‪ ,‬קראתי‬
‫עיתונים ‪ .‬אני לא זוכר בדיוק את המקום ‪ .‬אולי בעצם יש לי את זה פה ‪.‬‬
‫ובקיצור ‪ ,‬יש פה תחושה של הביטחון ממש לא טובה ‪ .‬וכמו שאתה אומר‬
‫‪126‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫סטטיסטית ‪ ,‬יכול להיות שזו לא הבעיה ‪ ,‬אבל בגדול כשאתה רואה את זה‬
‫ואתה בוחן ‪ ,‬בפועל זו התחושה ‪ .‬מהרבה מאוד נסיבות שיש ‪ .‬וגם היינו ‪ ,‬חווינו‬
‫פה לצערנו הרבה מאוד מקרים של פשיעה חמורה שראינו אותה ‪ ,‬כמו שאמרתי‬
‫מכוניות תופת ‪ ,‬הרימון שנזרק בשוק ‪ ,‬הרבה מאוד דברים לא טובים שקורים‬
‫בפתח תקווה ‪ ,‬ואני חושב שזה המצב ‪ ,‬וזו תחושת הביטחון של התושב שהיא‬
‫לא טובה פה ‪ .‬והפתרון לזה ‪ ,‬וזה מה שאני מביא פה בהצעה לסדר ‪ ,‬זה באמת‬
‫כמו שהיתה פה תכנית ב‪ , 2009 -‬כשהקמנו את סיירת המושבה בזמנו ‪ ,‬ודיברנו‬
‫על זה כדי להגביר את תחושת הביטחון ‪ .‬וכמו שקיימים ברשויות אחרות ‪ ,‬זה‬
‫פשוט לבוא ולהקים איזשהו מערך שלם של סיירת כזאת ‪ ,‬שתחלק את העיר‬
‫לרובעים ‪ .‬וברובעים האלה שיהיו בעיר ‪ ,‬תהיה ניידת ‪ 24‬שעות ‪ ,‬ניידת של‬
‫הסיירת של העירייה ‪ 24 ,‬שעות ‪ ,‬מגובה עם ‪ 2‬מאבטחים שי היו בה ‪ ,‬תסתובב ‪24‬‬
‫שעות ‪ ,‬שיהיה מוקד רואה שיתזמן את כל הניידות האלה בזמן אמת ‪ ,‬יקבל‬
‫דיווחים ‪ ...‬ויפתור את זה ‪.‬‬
‫אני חושב שמערך כזה שקיים בערים אחרות ‪ ,‬וגם התחיל לקום פה בעיר פתח‬
‫תקווה ב‪ , 2009 -‬והיה קיים ‪ ,‬שה קמנו אותו בזמנו ‪ ,‬זה מערך שיכול לתת פתרון‬
‫הולם ‪ ,‬א ' – לטיפו ל בפשיעה ‪ ,‬להחזרת תחושת הביטחון של התושב ‪ ,‬וכל‬
‫הפרמטרים ‪ ,‬וכל הנושאים וכל הדברים ‪ .‬והיה פה גם בזמנו שנער נדקר באחד‬
‫הגנים ‪ ,‬גם היתה פה ישיבת חירום בנושא הזה ‪ ,‬והתכנסנו לפה ‪ ,‬ודיברו גם אז‬
‫גבוהה‪ -‬גבוהה ‪ ,‬ואמרנו שחשוב שיהיה את הדברים האלה ‪ .‬מאז ‪ ,‬לא חושב‬
‫שהנושא הזה התקדם ‪ .‬לפחות שאני לא ראיתי משהו שהתקדם מבחינת השטח ‪.‬‬
‫ולכן לאור תחושת הביטחון והאירועים ‪ ,‬הצעתי בהקשר הזה ‪ ,‬כמו שרשמתי‬
‫פה ‪ ,‬שנקבל החלטה על רישות העיר במצלמות והקמת מוקד רואה תוך חצי‬
‫שנה מהיום ‪ .‬ובנוסף ‪ ,‬להיערך להחזרת סיירת הביטחון במתכונת המתוארת ‪,‬‬
‫וזאת עד תחילת שנת ‪ 2016‬על כל המשתמע מכך ‪ .‬בכדי לוודא כי זה נושא זה‬
‫מיושם ‪ ,‬וכדי לייעל את התהליכים ‪ ,‬אבקש להקים צוות פעולה של חברי‬
‫המועצה ואנשי המקצוע הרלוונטיים בכדי ליישם החלטות חשובות אלה ‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫להקים איזושהי ועדת מעקב ‪ .‬או אתה יודע מה ‪ ,‬לא צריך להקים צוות ‪.‬‬
‫להחליט שוועדת הביטחון ‪ ,‬ופה אני רוצה לייעל את זה ‪ ,‬ועדת הביטחון של‬
‫העירייה שקיימת ומתכנסת בראשות אוריאל ‪ ,‬שתבוא ותיקח את הנושא הזה‬
‫לעצמה ‪ ,‬כך שבסופו של יום עד סוף שנת ‪ , 2015‬תחילת ‪ , 2016‬יהיה לנו פה‬
‫באמת מערך ‪ ,‬כמו שציינתי פה ‪ ,‬וזו בקשתי ‪ ,‬ועל זה אני רוצה להצביע ‪ ,‬שוועדת‬
‫הביטחון ‪ ,‬יחד עם אנשי המקצוע ‪ ,‬יובילו את זה שבתחילת ‪-2016‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אנחנו כבר מובילים את זה הרבה זמן ‪ .‬אנחנו‬
‫עובדים מאוד קשה ‪ .‬אני באמת מציע ‪ ,‬אולי באמת ההצעה שלך נובעת מחוסר‬
‫ידיעה ‪ ,‬בסדר ? אולי בישיבת המועצה אנחנו נבוא ונציג בפני מועצת העיר את‬
‫ההתקדמות שלנו בנושא של עיר לל א אלימות ‪ ,‬את הנושא של השיטור‬
‫הקהילתי שלא היה לפני כן ‪ .‬אני חושב אחרי שהתבהרו כל הדברים ‪ ,‬יש לנו‬
‫כבר יועצים שהכינו תכניות עבודה ‪ ,‬תכניות מיפוי של מצלמות ‪ .‬אולי באמת‬
‫חוסר הידיעה ‪ .‬ולכן אין טעם בהצעה הזאת ‪ ,‬כי בסך הכל אנחנו הורסים את‬
‫כל‪ , -‬מה אתה אומר ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרי נברג ‪:‬‬
‫יש לך לוחות זמנים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני מציע שבישיבת המועצה אני אמליץ לראש‬
‫העיר‪-‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫במועצה הבאה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫במועצה הבאה אנחנו נציג ‪ ,‬נעשה מצגת בפתיחה‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫‪ ...‬מצגת ‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ .‬לוחות זמנים תקבלו במדו יק איפה‬
‫עומד כל שלב בפרויקט ‪ .‬צריך לחרוץ את כל העיר ‪ ,‬צריך להטמין סיבים‬
‫אופטיים ‪ ,‬גמרנו את המיפוי ‪ ,‬לקחנו יועצים ‪ ,‬היינו בראשון ‪ 3‬פעמים ‪ ,‬היינו‬
‫ברשויות ‪ .‬אנחנו לומדים את הכל ‪ .‬חבל שבוסו לא פה לסיפור הזה ‪ .‬אני מציע‬
‫שנכין מצגת על הסטטוס נכון לישיבת המועצה הבאה בנושא של הביטחון ‪.‬‬
‫ובנושא של ועדת ביטחון ‪ ,‬זה בסדר ‪ .‬ועדת ביטחון יכולה לדון בכל דבר אפשרי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫א ' – אם מטפלים בזה ‪ ,‬זה טוב ‪ .‬אבל בין לטפל ‪,‬‬
‫אמרתי לך ‪ ,‬מה שלא כפוף בלוחות זמנים באחריות לביצוע ‪ ,‬זה לא קורה ‪,‬‬
‫ואתה יודע את זה ‪ .‬אז אני כן רוצה להחליט שעד תחילת שנת ‪ , 2016‬מאחר‬
‫שאין לוחות זמנים‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה לא יכול להחליט דברים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני רוצה להצביע על זה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫טוב ‪ ,‬תצביע ‪ .‬זכותך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אתה גם לא יכול להצביע נגד ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫ברור שלא ‪ .‬גם לא בעד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יפ ה ‪ ,‬זה מה שאני אומר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כי רציתי כל כך בעד ‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני רוצה ההיפך ‪ ,‬לתמוך בכם ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫המנכ " ל רצה בעד ‪ ,‬אתה מקלקל לו את הבעד על‬
‫כלום ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז אני רוצה לתמוך בכם ולעזור לכם ‪ ,‬כי אני יודע‬
‫שאתם עושים פעולות ‪ ,‬אני לא אומר שלא ‪ .‬אין לי ספק שאתם עושים ‪ .‬אבל רק‬
‫אני אומר ‪ ,‬כדי להכניס את זה פה מה שנקרא ‪ ,‬להביא את זה פה לאיזשהם‬
‫לוחות ז מ נים יותר תכופים ‪ ,‬יותר מסודרים ‪ ,‬ובאמת יהיה פתרון הולם‬
‫לתחושת הביטחון הירודה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אנחנו עובדים מאוד קשה על הסיפור ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ב סדר ‪ ,‬אני לא אומר שלא ‪ .‬לכן אני אומר ‪ ,‬עד ‪-2016‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אולי נביא את זה כבר מסודר עם דיון למועצה‬
‫הבאה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איתי ‪ ,‬א ' – אין לי בעיה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬הוא מציג את הדברים ‪ .‬אז אם יהיו לך שאלות‬
‫והשגות ‪ ,‬אז מן הסתם נעלה את זה ו אתה תראה שיש שם ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין לי בעיה שיציגו במועצה הבאה ‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אבל למה סתם ‪? ...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני רוצה שעד סוף ‪ 2015‬שזה ימומש ‪ .‬אני רוצה‬
‫להצביע על זה ‪ .‬למה ? – עוד פעם ‪ ,‬הכל טוב ויפה ‪ ,‬אבל אי אפשר למרוח ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אבל לא כדאי שיהיה דיון במועצה הבאה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫חבל על הדיון ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫הוא יציג את הדברים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הנה ‪ ,‬אני אומר לך ‪ ,‬אפשר להציג את זה לוועדת‬
‫הביטחון ‪ ,‬לחסוך למועצה ‪ .‬אחרי זה תגידו שסתם מבזבזים פה זמן ‪ .‬לא צריך ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אבל זה נושא שחשוב ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין לי בעיה ‪ ,‬שיציגו את זה בוועדת הביטחון של‬
‫העירייה ‪ ,‬נבוא לשם ‪ ,‬נשמע ‪ .‬אני רק חושב שכן חשוב לתחום דברים בזמנים ‪,‬‬
‫כי אחרי זה מתמוססים ‪ .‬עובדתית ‪ ,‬אני אזכיר לך ‪ ,‬איתי ‪ ,‬אם תיכנס לישיבת‬
‫המועצה שהיתה פה המיוחדת אחרי הרצח וכל הדברים שהיו פה בעיר פתח‬
‫תקווה ‪ ,‬תראה איזה החלטות ואיזה לוחות זמנים נתנו שם ‪ ,‬שחרגנו מהם‬
‫ממזמן ‪ .‬עזוב ‪ ,‬אני לא מחפש פה עכשיו לתקוף ‪ .‬לכן אני אומר ‪ ,‬הכל פה זה‬
‫מריחות ‪ .‬איתי ‪ ,‬הכל פה בסופו של יום זה מריחות ‪ .‬אנחנו נצביע ‪ .‬אני אצביע‬
‫לפחות בעד כדי שבאמת עד סוף ‪ , 2015‬אם הוא אומ ר שבאמת יש מאמץ קשה‬
‫ותקיף ‪ ,‬אז כנראה זה יתממש ‪ ,‬אז זה בסדר ‪ .‬אז אני מבקש לעשות הצבעה ‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מה ההצעה שלך ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שבתחילת שנת ‪ 2016‬יהיה פה מערך של סיירת‬
‫ביטחון על פי רובעים בעיר פתח תקווה ‪ ,‬כמו שהיה מתכונת של סיירת‬
‫המושבה ‪ ,‬על פי חלוקה ל‪ 7 -‬רובעים ‪ ,‬כולל מוקד רואה ‪ .‬ואפשר בפרק זמן כזה‬
‫לסיים עם זה ‪ ,‬זה חשוב מאוד לתחושת הביטחון של התושבים ‪ ,‬זה כסף באמת‬
‫שצריך להשקיע אותו לטובת התושבים ולא באירועים מבוזבזים ‪ ,‬על יחסי‬
‫ציבור לא ראויים ‪ ,‬או במינויים לא כשרים ‪ .‬אני אומר עוד פעם ‪ ,‬אפשר לעשות‬
‫את זה ‪ ,‬חשוב לעשו ת את זה ‪ ,‬וזה באמת מה שתושבים מצפים מאיתנו כחברי‬
‫מועצה שנדאג להם ‪ ,‬לתחושת הביטחון שלהם ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫העלית נושא להצבעה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה שוכח שאנחנו בדיון ‪ .‬ולפני שאתה מעלה ‪ ,‬אתה‬
‫צריך לאפשר לחברי המועצה‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין לי שום בעיה ‪ .‬מי שרוצה – איתי יאפשר לו ‪ ,‬זו‬
‫לא בעיה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אבל אי אפשר ‪ ,‬אם אני אכנס באמצע ‪ ,‬אני‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני סיימתי ‪ ,‬ברשותך ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫נהגנו בעבר ‪ ,‬כשמדובר בעניין של פשיעה וכאלה ‪,‬‬
‫‪132‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫לעשות את זה בצורה מסודרת ‪ ,‬להזמין את מפקד התחנה או מי מטעמו עם‬
‫נתונים ‪ .‬כי להגיד עכשיו הפשיעה גואה ‪ ,‬הפשיעה יורדת ‪ ,‬הפשיעה עולה –‬
‫לדעתי ‪ ,‬זהו ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני גם חושב שכדאי להביא את זה ל‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫א ' – היה פה כבר ‪ .‬חבל להפריע להם ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני חו שב שכדאי אבל להביא את זה להצגת הנ ושא‬
‫במועצה הבאה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתם לא יודעים כמה הפשיעה ירדה ועודה שהיה‬
‫סקר ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אז תביא את זה למועצה הבאה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אז אני הצעתי ‪ ,‬הוא רוצה להעלות הצעה לסדר ‪ .‬אם‬
‫הוא מעלה הצעה לסדר ‪ ,‬אני לא אביא את זה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬ברשותך ‪ ,‬בוא תתאפק ונביא את זה למועצה‬
‫הבאה כדי להציג את הדברים ‪ .‬העלית נושא שהוא חשוב ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מי הציע את זה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני הצעתי את זה ‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫המנכ " ל הציע ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫‪ ...‬מקבלים את הצעתו של המנכ " ל ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫המנכ " ל אומר אם ר מי יוריד את הנושא ‪ ,‬כביכול‬
‫את ההצבעה ‪ ,‬הוא יביא את הכל בצורה מסודרת ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫עם מפקד התחנה ‪ ,‬עם מישהו ‪...‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫עם מי שהמנכ " ל יראה לנכון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני רוצה להצביע על זה ‪ .‬כי אני אומר עוד‬
‫פעם ‪ ,‬איתי ‪ ,‬ואותך אני מכבד‪-‬‬
‫מר ב ‪ .‬זה בי ‪:‬‬
‫מה להצביע ? על מה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫ההצבעה שלו שהוא קובע לוועדה שאני עומד‬
‫בראשה ‪ ,‬לוועדה שמתכננת‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לסיים את העבודה שלהם עד ‪. 2015‬‬
‫שעובד‬
‫חודשים בצורה מאוד רציפה ‪ ,‬וביקר ב ‪...‬‬
‫הוא בא ומכתיב לאנשי המקצוע את לוח הזמנים ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אבל הוא יביא גם לוחות זמנים ‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין לוחות זמנים ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫זו מכה מתחת לחגורה ‪ .‬למה הוא ילך מחר לעיתון ‪,‬‬
‫יגיד ' בני זהבי הצביע נגד ' ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬חס וחלילה ‪ .‬בני ‪ ,‬אני לא אלך ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אז אתה רוצה נ עשה את זה אחרת ? בוא נביא הצעה‬
‫נגדית שהנושא יעלה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני הצעתי ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫אז בני ילך שרמי הצביע נגד ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫איילה ‪ ,‬איילה ‪ ,‬אני מבקש ‪ ,‬חברים ‪ .‬אין דבר כזה‬
‫יותר בעירייה הזאת ‪ .‬מנכ " ל העירייה לא מדבר ‪ 5‬שעות בטלפון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הי א לא חייבת אבל להיות ‪ .‬היא לא חייבת להיות ‪.‬‬
‫רו " ח א ‪ .‬קדוש ‪:‬‬
‫אני הולכת להתפנות שנייה ‪.‬‬
‫רו " ח א ‪ .‬קדוש ‪:‬‬
‫לא משנה ‪ ,‬אבל אני מכבדת ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫נעשה הפסקה עד שהיא תבוא ‪ .‬מה זה הדבר הזה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬היא לא חייבת להיות מבקרת העירייה ‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫ה יא חייבת להיות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא חייבת ‪ .‬יועצת משפטית ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אז מהיום והלאה המבקרת לא מגיעה לישיבות‬
‫המועצה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬היא יכולה להגיע אם היא רוצה ‪ ,‬היא לא‬
‫חייבת ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬שלא תגיע יותר ‪ .‬מהיום והלאה ‪ ,‬לפי‬
‫ההצעה שלך ‪ ,‬ה יא לא תגיע בכלל ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין לי הצעה ‪ ,‬אני אומר היא לא חייבת ‪ ,‬היא‬
‫רשאית ‪ .‬אני רק רוצה להצביע ‪ ,‬כי ה שחשוב פה ‪ ,‬איתי ‪ ,‬זה לוחות הזמנים ‪ .‬כי‬
‫אמרתי לך עוד פעם ‪ ,‬מניסיון שלי אתה תראה ‪ ,‬שבמועצה ההיא שהיתה לפני‬
‫שנה ‪ ,‬היו לוחות זמנים שחרגנו מהם ‪ .‬אז לוחות הזמני ם ‪ ,‬זה יתחם אולי פה‬
‫את אנשי המקצוע שעושים עבודה יפה ‪ ,‬להירתם ‪ ,‬כי כל חודש אנחנו‬
‫מפספסים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני לא צריך אותך כדי להירתם ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לחלק את העיר לרובעים ולהקים מוקד רואה‬
‫שיתגבר את הסיירת הזאת ‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני אעלה הצעה נגדית ונצביע ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אל תעלה הצעה נגדית ‪ .‬תעלה ‪ ,‬תפיל אותו‬
‫ויחפש את הלמפה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני מצביע בעד ההצעה להעביר את כל ההצעה‬
‫למנכ " ל ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה לא מעלה ‪ ,‬אין דבר כזה ‪ ,‬חברים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הלאה ‪ ,‬אני רוצה להצביע בעד ההצעה שהעליתי ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אז תצביע ‪ ,‬בסדר ‪ .‬תביא את זה להצבעה וזהו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬בסדר גמור ‪ .‬תעלה בבקשה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני המלצתי לך רמי להוריד את זה ולהעלות‬
‫במועצה הבאה שהמנכ " ל יבוא לפה עם צוות מקצועי וייתן‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫חבל על המועצה הבאה ‪.‬‬
‫מ ר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא משנה ‪ ,‬תעלה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני אומר אפשר להביא את זה לוועדת הביטחון ‪.‬‬
‫במועצה הבאה לבני יש הצעות שהוא רוצה לדבר ‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬למה לא למועצה ? שיידעו את מצב הפשיעה‬
‫ומצב הנתונים ‪ .‬טוב ‪ ,‬אתה מעלה להצבעה ? מי בעד ההצעה של רמי ? מי נגד ?‬
‫ההצעה נדחתה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫חבל רמי ‪ ,‬למה ? למה אתה כאילו זה ‪ .‬אני מסביר לך‬
‫שאני‪-‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫רק שייאמר לפרוטוקול שאני ביקשתי שהסוגיה‬
‫הזאת תגיע להצגה במועצה הבאה על ידי מנכ " ל העירייה ‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫דיון בהצעה לסדר יום של עו"ד רמי גרינברג בנושא‪" :‬מבנים ותקציבים לטובת‬
‫תנועות הנוער בעיר פ"ת"‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫דיון בהצעה של רמי גרינבר ג גם כן ‪ ,‬מבנים‬
‫ותקציבים לטובת תנועת הנוער בעיר פתח תקווה ‪ .‬הוא מעלה או אתה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני ‪ ,‬אני ‪ .‬לגבי תנועות הנוער ‪ ,‬גם אתה התעסקת‬
‫בנושא הזה רבות ‪ ,‬אז אתה מכיר את הסיפור ‪ .‬אתה י כול עוד להתעסק ‪,‬‬
‫מבחינתי אין בעיה ‪ .‬ונעשתה גם עבודה יפה ‪ ,‬ואני חייבת לציין את זה בשנים‬
‫האחרונות בנושא הזה ‪ .‬והתקדמות ‪ ,‬כולל של הקמת מתחמים חדשים לבני‬
‫נוער ‪ ,‬בתי נוער מה שנקרא ומרכזי נוער ונעשתה עבודה יפה ‪ .‬לכן אני לא‬
‫חושב ‪ .‬אני מדבר על היבט מסוים אחד שאני חושב שעד יין הוא לא מושלם ‪,‬‬
‫נגדיר את זה ככה ‪ .‬וזה ההיבט של תנועות הנוער ‪ .‬אני מדבר על תנועות הנוער‬
‫שזה הצופים ‪ ,‬עזרא ‪ ,‬בני עקיבא ‪ ,‬הנוער העובד והלומד ‪ ,‬שיש עדיין מקומות‬
‫מסוימים בעיר שהתנועות האלה פועלות שלא בכל מקום ‪ ,‬חלק יש ‪ ,‬חלק אין ‪,‬‬
‫לא בכל מקום יש לתנועות נוער האלה בית ה ולם לפעילות שלהם ולצרכים‬
‫‪138‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫שלהם ‪ .‬וזה דבר מאוד חשוב וקריטי ‪ .‬תנועות הנוער האלה עושות עבודה‬
‫מבורכת בכך שהם שומרים את הנוער ‪ ,‬במקום להסתובב ברחובות ‪ ,‬שומרים‬
‫אותם בתוך מסגרות חינוכיות לא פורמאליות ‪ ,‬נותנות להם כל מיני ערכים‬
‫חשובים בכל מה שקשור גם לציוניות ‪ ,‬גם לערכי אהבת הארץ והמדינה ‪ ,‬גם‬
‫ואהבת לרעך כמוך וסיוע אחד לשני ‪ .‬פשוט תנועות שקיימות שנים ‪ ,‬עוד לפני‬
‫קום המדינה ‪ ,‬ובאמת עושות עבודה מבורכת ‪ .‬קשה מאוד לעשות את הפעילות‬
‫הזאת ואת הדברים האלה ‪ ,‬מתוך מקום שאין בהם מבנה הולם וראוי ‪ .‬וראינו ‪,‬‬
‫קח לדוגמא המבנה של בני עקיבא ברח ' החמ ישי ‪ ,‬בכמה מקרים פשוט מבנה‬
‫מוזנח ומסוכן לשימוש אפילו ‪ .‬אם אני לא טועה ‪ ,‬אני לא זוכר ‪ ,‬תוכל לתקן‬
‫אותי ‪ ,‬איתי ‪ ,‬לגבי הצופים או הנוער העובד והלומד באם המושבות ‪ ,‬או‬
‫במקומות אחרים ‪ .‬לא לכולם יש מבנים הולמים עדיין וכל הדברים האלה ‪ .‬אז‬
‫אני ‪ ,‬לאור החשיבות של זה ‪ ,‬כל מה שקשור לתנועות הנוער ‪ ,‬חשיבות רבה גם‬
‫לגבי הנושא של המבנים ‪ ,‬אך לא רק לגבי הנושא של המבנים ‪ ,‬אלא גם לגבי‬
‫הסיפור של התמיכה שהעירייה מעבירה להם ‪ .‬כי היום ‪ ,‬בסדר גודל של ‪1‬‬
‫מיליון ‪ ₪‬בשנה לכל התנועות ‪ ,‬בכמות התלמידים שעולה ‪ ,‬לאור העובדה שיש‬
‫הרבה תושבים חדשים ויש הרבה בני נוע ר שמצטרפים והרבה חבר ' ה צעירים‬
‫שמגיעים לפעילות הזאת ‪ .‬ולכן ‪ ,‬נוצר צורך יותר גדול גם בפעילות ‪ .‬לכן חשוב‬
‫גם להגדיל את התמיכה שהעירייה מעבירה לאותן עמותות נוער ‪ .‬והנה ‪,‬‬
‫התמיכה הזאת של בערך ‪ 1 , 900,000‬מיליון ‪ , 850,000 ,‬פחות או יותר‪-‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מה אתה מציע ‪ ,‬רמי ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תקוע כבר אותו תקציב כבר כמה שנים טובות ‪.‬‬
‫צריך לבוא ולהגדיל את זה חד משמעית ‪ ,‬בטח לאור גידול האוכלוסיה בעיר ‪,‬‬
‫וגידול בני הנוער שמשתתפים בתנועות הנוער ‪ .‬בלעדי הנוער ‪ ,‬פעם אמר מישהו‬
‫חכם ‪ ,‬ז ' בוטינסקי ‪ ,‬לא תיתכן שום תנועה ‪ ,‬שום חברה ‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫עוד פעם מהליכוד ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לפחות אני עקבי בליכוד ‪ ,‬ולא קדימה ‪ ,‬ש " ס ‪ ,‬כולנו ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני חבר מרכז ליכוד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כבוד גדול בשבילי ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬תן לו להמשיך ‪ ,‬זה באמת נושא חשוב ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הוא נותן ‪ ,‬זו רק הערת בי ניים לגיטימית ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני מזכיר לו שיש לי ‪ 5‬חברי מרכז ליכוד ‪ .‬הוא‬
‫יצטרך אותם באיזשהו שלב ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה שחשוב ‪ ,‬וזה מה שאני מבקש להצביע ‪ ,‬להקים‬
‫ועדה ‪ ,‬כי אני לא בדיוק מכיר ‪ ,‬וזה אני כן רוצה ‪ ,‬להקים איזושהי ועדה של‬
‫חברי מועצה עם אנשי המקצוע ‪ ,‬לבח ון באמת את כל הסוגיה של המבנים של‬
‫תנועות הנוער בעיר פתח תקווה ‪ ,‬על פי השכונות ‪ ,‬על פי מקום הפעילות שלהם ‪.‬‬
‫לעשות מיפוי ‪ ,‬איזו תנועה פועלת באיזה מקום ‪ ,‬אם יש לה מבנה הולם ‪ ,‬אם‬
‫מתאימה לצרכים ‪ ,‬אם עומדת בסטנדרטיים הבטיחותיים שנדרשים לפעילות‬
‫של בני נוער ‪ ,‬זו הצעה אחת ‪ .‬והוועדה הזאת תביא המלצה לאישור ‪ ,‬שדרוג ‪,‬‬
‫שיפוץ ‪ ,‬הקמה של מבנים לתנועות נוער השונות בהתאם לצרכים ‪ ,‬נגיד תוך‬
‫חודשיים מהים ‪ ,‬לא צריך יותר מידיי ‪ .‬ובנוסף לקבל החלטה של תקציב של‬
‫תנועות הנוער לשנת ‪ , 2016‬מאחר ש‪ 2015 -‬לא רלוונטי ‪ .‬כשנאשר תקציב ‪, 2016‬‬
‫‪140‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫יעלה לפחות בשלב זה ל‪ 2 -‬מיליון ‪ ₪‬במקום ‪ 1‬מיליון ‪. ₪‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אפשר להגיד משהו ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬סיימתי ‪ ,‬בבקשה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫למה קמו תנועות נוער בישראל ? בשביל לתת את‬
‫האני מאמין ‪ ,‬לתפוס את הנוער לפני ש‪-‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫הם קמו בחוץ לארץ ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬ז ה התחיל בחוץ לארץ ‪ ,‬היא צודקת ‪ ,‬הגימנסיה‬
‫העברית הראשונה היתה באירופה עוד לפני קום המדינה ב‪ 100 -‬שנה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫הצופים העבריים קמו לפני ‪ 80‬שנה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אבל למה אתם נכנסים לדבריי ‪ .‬המטרה של תנועות‬
‫הנוער לעצב את הבחור בעודו צעיר‪-‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשי ין ‪:‬‬
‫והבחורה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫את הבחורה והבחור ‪ .‬לעצב את האני מאמין של‬
‫אותה תנועת נוער בנוער ‪ .‬קרא דבר מאוד מעניין בשנים האחרונות בפתח‬
‫תקווה ‪ ,‬ואני לא רוצה לדבר על הארץ ולא לדבר על הגולה ‪ .‬תנועות נוער כבר‬
‫לא עובדות ברמה עירונית ‪ ,‬עובדות ברמה מגזרית ‪ .‬ואני אתן לכ ם דוגמא ‪ .‬קח‬
‫תנועת נוער בני עקיבא ‪ ,‬שאני הייתי חניך בני עקיבא בילדות ‪ ,‬היא היתה בכל‬
‫‪141‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫רחבי הארץ ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זו דוגמא טובה דרך אגב ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫היום איפה אתה מוצא את בני עקיבא ? – רק‬
‫בשכונות המזוהות עם בני עקיבא ‪ .‬אתה לא תמצא את בני עקיבא בשכונות‬
‫שאינ ן מזוהות פוליטית ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אתה מתכוון עם הציונות הדתית ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אמרתי בני עקיבא ‪ .‬נכון שבני עקיבא היא חלק‬
‫מהציונות הדתית ‪ ,‬נכון ‪ ,‬אתה מתקדם ‪ .‬תראה ‪ ,‬כולם עושים את זה ‪ ,‬אין לי‬
‫טענות רק לבני עקיבא ‪ .‬אבל אני רוצה להביא לתשומת לבכם מבנה של עשרות‬
‫מא ות מטרים בשכונת שערייה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רח ' החמישה ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫רח ' החמישה ‪ ,‬מבנה של מאות מטרים כבר נטוש‬
‫המון‪ -‬המון שנים ‪ .‬למה ? – כי אותו מגזר של בני עקי בא ‪ ,‬המנהל הבין‬
‫שבקלפיות אין ‪ ,‬מתברר להם שהפעילות של בני עקיבא באזור שעריה ‪ ,‬זה לא‬
‫מתבטא בקלפי ‪ .‬אז הנ ה לכם דוגמא של מבנה בני עקיבא ברח ' החמישה ‪,‬‬
‫שומם ‪ ,‬עשרות פניות ‪ .‬אני חושב מן הראוי כשמעלים את זה לדיון ‪ ,‬לדבר על‬
‫בכלל לתת להם‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬זה מה שאמרתי ‪ ,‬בני ‪ .‬לעשות בחינה ‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לתת להם ‪ .‬מישהו צריך לבדוק ‪ ,‬אבל הם בסוף‬
‫עובדים מגזרית ‪ ,‬והם יגידו לך בצדק ש " ס עושים את תלמודי התורה שלהם‬
‫ואת המועדונים שלהם בשכונות המזוהות עם ש " ס ‪ .‬האשכנזים החרדים ‪ ,‬יענה‬
‫לי ברוכי ‪ ,‬עושים את המועדונים בשכונות המזוהות עם המגזר שלהם האשכנזי‬
‫החרדי ‪ ,‬הליטאי והחסידי ‪ .‬מי שנופל תמיד בין השכונות זה השכונות ‪ .‬לשכונות‬
‫אין מגזר ‪ .‬אז מה קורה ? הם הראשונים שמקבלים את המכה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬יש לך מושג כמה סניפי בני עקיבא ‪ ...‬בשכונות ‪,‬‬
‫בשערייה ? על מה אתה מדבר ? אתה יודע כמה ‪ ...‬יש ? בני עקיבא ‪ ,‬סניף ‪...‬‬
‫יוספטל ‪ ,‬שעריה ‪ ,‬כמו כל דבר אחר ‪ .‬הבעיה דרך אגב ‪ ,‬שחלקם פועלים בתת‬
‫תנאים ‪ .‬אם זה עזרא ‪ ,‬אם ז ה בני עקיבא ‪...‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫זה לא רק הדתיות ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אדוני ‪ ,‬אני העליתי לך עכשיו בקשה ‪ .‬אני מזמין‬
‫אותך להראות לי ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫‪ ...‬מבנה אחד ‪ ,‬ואני יכול להראות לך ‪ 10‬מקלטים‬
‫בתת תנאים אחרים שהם פועלים ‪...‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני אענה לך ‪ .‬אני מכיר את התכנית ביוספטל ‪ ,‬כולל‬
‫הבאת המשפחות ‪ ,‬הרעיון הגאוני של הבית היהודי להשתלט על שכונות‬
‫מצוקה ‪ .‬וזה בסדר ‪ .‬תקשיב לי טוב ‪ ,‬אל תבלבל לי את המוח ‪ ,‬אתם דואגים רק‬
‫לאנשים שלכם ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫מר זהבי ‪ ,‬יש לי בקשה ‪ ,‬אליי אל תדבר ככה ‪.‬‬
‫‪143‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני אגיד לך שאתה מבלב ל לי את המוח ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬בני ‪ ,‬לא יפה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫‪ ...‬לפרוטוקול שהוא ‪...‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫שהוא מה ? שהוא מה ? אתה דואג רק לציבור שלך ‪.‬‬
‫אתה אל תבוא לי תתייפייף לי פה ‪ .‬הבית היהודי לא דואג לנבחרי ש " ס ולא‬
‫לשכונות ‪ .‬אל תענה ‪ .‬הלוואי והייתי יכול לדאו ג ‪ ,‬לא הצלחתי ‪ .‬אני מרים ידיים ‪.‬‬
‫אתם הדתיים ‪ ,‬המפד " ל וש " ס ‪ ,‬השתלטתם על העירייה ‪ ,‬השכונות ‪ .‬אני מודה ‪,‬‬
‫לא יכול עליכם ‪ ,‬מודה ‪ .‬אבל להגיד לך את האמת בפנים אני אגיד לך ‪ .‬תאכל‬
‫אותה איך שאתה רוצה ‪ ,‬לפרוטוקול ‪ ,‬לא לפרוטוקול ‪ .‬אתה נמצא שדואגת ‪ ,‬כמו‬
‫כל עם ישראל ‪ ,‬אני מודה ‪ ,‬כמו כל עם ישראל מגזרית ‪ .‬אתה דואג ‪ ,‬אתה יודע‬
‫מה ‪ ,‬אתה דוגמא איך דואגים למגזר מסוים ‪ .‬אני גאה בך ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫אתה טועה בעובדות ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫תקשיב ‪ ,‬אני לא יודע מאיפה באת ‪ .‬אני חי אותך‬
‫מהיום שנולדתי ‪ ,‬אל תבלבל לי את המוח ואל תספר לי סיפורים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ב ני ‪ ,‬למה אתה מתעצבן ? למה אתה תוקף אותו ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אין בית ספר ממלכתי דתי בפתח תקווה ‪ .‬אתה‬
‫קשקשן ‪ ,‬איפה בית ספר דתי ? כל בתי הספר עברו אליכם ‪ .‬יאללה ‪ ,‬אל תבלבל‬
‫לי את המוח ‪ ,‬אתה צריך לשתוק כשאני מדבר ‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬אבל למה אתה רב איתו ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫הגנבת ‪ ,‬רצחת וירשת ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬דווקא על אודי ? אודי בחור ישר ‪ ,‬טוב ‪ ,‬הוגן ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה שקרן במצח נחושה ‪ .‬חוצפן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬אבל הוא לא תקף אותך ‪ ,‬מה אתה רוצה ממנו ?‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫אני פה בזכות ‪...‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה בזכות ל שמוע את האמת ‪ .‬את השכונות לקחת‬
‫מזמן לזבל ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫מה אתה רוצה ממנו ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬אבל הוא לא תקף אותך ‪ .‬מה אתה רוצה ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫חצוף ‪ .‬אני מדבר ‪ ,‬שלא ייכנס לי בדברים ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫לא נכנסתי לך בדברים ‪ .‬אל תלמד אותי איך ‪...‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫שלא ייכנס לי בדברים ‪ .‬הוא מנהל את העירייה ‪,‬‬
‫ולבריאות שיהיה לך ‪ .‬המסכנים ברח ' החמישה כבר ‪ 2‬שנה בלי בני עקיבא ‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫להירגע ‪ ,‬חבר ' ה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה דואג להם ?‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫לא פחות ממך ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה סגרת להם בית ספר רק לאחרונה ‪ .‬פתחת בית‬
‫ספר אליטיסטי ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫לא פחות ממך ‪ ,‬תאמין לי ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני לא יכול לדאוג להם ‪ .‬אני ניסיתי ‪ .‬עליי אתה לא‬
‫יכול לעבוד ‪ .‬עליהם אתה עובד יופי ‪ .‬אם היה לי שלטון ‪ ,‬הייתי מעיף אותך‬
‫לאלף אלפי עזאזל ‪ .‬חוצפן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬בני ‪ ,‬בני ‪ .‬הוא לא תקף אותך ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מאיפה ההתנשאות הזאת ? גם רצחת וגם ירשת ?‬
‫אדוני ‪ ,‬תענה לגופו של עניין ‪ .‬הנושא שרמי העלה ‪ ,‬נושא של כל ה ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני אענה לזה ‪ ,‬אני אענה לזה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬תפרגן ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני מנסה ‪ ,‬לא נותנים לי ‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬אני מציע שתחזור בך מהנושא שקרן ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫דווקא אודי מהאנשים היותר הוגנים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני מציע לך באמת לחזור מהאמירה הזאת ‪ ,‬תחשוב‬
‫על זה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני אדבר לגופו של עניין ‪ .‬תן לי ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני רוצה להסביר משהו שאתם לא יו דעים ‪.‬‬
‫אתם יכולים לדבר שעות על תנועות הנוער ‪ ,‬ואני אגיד לכם משהו שאני למדתי‬
‫באקדמיה ‪ ,‬פוליטיקה זו חלוקת משאבים בזמן נתון ‪ .‬בואו נדבר לגופו של‬
‫עניין ‪ .‬יש ועדת הקצאות בעירייה ‪ .‬כל המבנים של בני עקיבא ‪ ,‬של הצופים ‪ ,‬הם‬
‫באחריות של אותן תנועות נוער שמאוגדות בעמותות או מ אוגדות בכל מיני‬
‫עמותות על והם אמורים לנהל את הכל ולבדוק את הכל ולהגיש צרכים באופן‬
‫מסודר ‪ .‬לא העירייה ‪ .‬העירייה לא תיכנס למבנה נוער ‪ ,‬העירייה לא תבצע‬
‫בדיקה ‪ .‬התפקיד של תנועות הנוער ‪ ,‬לא רק אלה שיושבים למעלה ומקבלים את‬
‫המשכורות שלהם ‪ ,‬התפקיד שלהם כאמונים על העמותו ת שיושבות למטה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫איזה אמונים ? על מה אתה מדבר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני רוצה להסביר איך זה עובד ‪ .‬תאמינו לי ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אנחנו מכירים את ההליך ‪ .‬אבל אנחנו כרשות‪-‬‬
‫‪147‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה יכול בתור עירייה להתערב למה שקורה בבי‬
‫עקיבא ? אתה לא יכול ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני לא מרבה להתערב ‪ .‬אני מדבר על לדאוג‬
‫למבנים ‪ .‬דוגמא בעד ש ' שפיק ‪ ,‬ביוספטל ‪ ,‬דאגנו למבנה ‪ ,‬לצופים ברח '‬
‫ארלוזורוב דאגנו למבנה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫תן לי להסביר את זה ‪ .‬אני גם מבין את הכעס של‬
‫בני ‪ ,‬מבין את הכעס של כולכם ‪ .‬התנועה עצמה היא צריכה לבקש להקים‬
‫מבנים ‪ ,‬וזה נכנס לוועדת הקצאות ‪ ,‬וועדת הקצאות‪-‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מי מדבר על זה ? סליחה אדוני המנכ " ל ‪ .‬אני רציתי‬
‫לסיים את מה שלי היה לומר בעניין הזה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫סליחה ‪ ,‬תסיים בבקשה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני לא נכנס ‪ .‬הנושא עלה לסדר היום ‪ .‬אני כחבר‬
‫מועצה רוצה להביא את ההרגשות שלי לנושא הזה ‪ .‬זה הכל ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תביע ‪ ,‬תביע ‪ ,‬בני ‪ ,‬מותר לך ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני אביע ‪ ,‬בין אם ירצה או לא ירצה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הוא לא אמר לך שום דבר ‪ .‬מה אתה רוצה ממנו ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫הוא לא דיבר נגדך ‪ .‬בוא תקדם את הנושא ‪ ,‬עזוב ‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫תרשו לי ‪ ,‬אני מכיר את אלה המתנשאים שחושבים‬
‫שהם אחראים על השיחה ועל המילים היפות ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫הוא לא מתנשא ‪ .‬מה קרה לך ? זה אודי ‪ ,‬זה בן אדם‬
‫טוב ‪ .‬מה יש לך ? בני ‪ .‬על הרבה חברי מועצה אני אגיד לך שהם מתנשאים‬
‫שחצנים וגם עושים טעויות ‪ .‬אודי דווקא ז ה מהאנשים היותר שקטים ויותר‬
‫צנועים ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דיעי ‪:‬‬
‫‪ ...‬זה ממש‪ -‬ממש לא נכון ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מה לא נכון ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דיעי ‪:‬‬
‫מה שאתה אמרת על מתנשא ממש לא נכון ‪ ... .‬בתוך‬
‫עמישב ‪ ,‬הוא גר בתוך עמישב ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫תגיד לי ‪ ,‬מה אתה רוצה ? אני לא מבין מה אתה‬
‫רוצה ‪ .‬א ם הוא גר בתוך עמישב ‪ ,‬מה ‪ ,‬הוא דואג לעמישב ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬דיעי ‪:‬‬
‫כן ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫הוא לא דואג לעמישב ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫לא פחות ממך ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה לא דואג לכלום ‪ ,‬אתה דואג למפלגה שמייצגת‬
‫‪149‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫אותך ‪ ,‬זה הכל ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫הוא דואג למפלגה שלו ‪ ,‬דואג ל ‪...‬‬
‫מ ר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫זה תפקידך ‪ ,‬וזה בסדר ‪ .‬אין לי טענות ‪ .‬אבל לבוא‬
‫להגיד שבני עקיבא ‪ ,‬תקשיב מה יש לי נגד בני עקיבא ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫נגד בני עקיבא ? זו תנועה נהדרת ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫בוודאי ‪ .‬בתוך חניך בני עקיבא לשעבר ‪ ,‬אני אומר לך‬
‫שבני עקיבא בעבר דאגו לכלל האוכלוסייה ‪ .‬בני עקיבא בשנים האחרונות‬
‫עובדת מגזרית ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫לא רק ‪ ,‬לא רק ‪ ,‬בני ‪ .‬אבל אני נושם וחי את הנושא‬
‫הזה נראה לי יותר מכל חבר מועצה בעירייה הזאת ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה מוכן לתת לי להגיד את מה שיש לי ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬תגיד ‪ ,‬זכותך לדבר ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני אגיד את מה שיש לי ‪ .‬הרי אף אחד לא יעצור‬
‫אותי ‪ ,‬לא מתנשא כזה ולא מתנשא אחר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עזוב אותו ‪ ,‬הוא לא התנשא עליך אבל ‪ ,‬דבר חופשי ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני אגיד מה שאני רוצה ‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫שיגיד מה שהוא רוצה ‪...‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא הופך אותך חכם ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫‪ ...‬להתווכח איתך על כל דבר ‪ .‬בסדר ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה לא מסוגל ‪ ,‬אתה לא מסוגל להתווכח איתי ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬רק דוגמא אחת שאני רוצה לפני שאתה‬
‫ממשיך ‪ ,‬קח לדוגמא של תקומה ‪ .‬בתקומה פועל סניף של בני עקיבא שעובד עם‬
‫אוכלוסייה חילונית ואוכ לוסייה של יוצאי אתיופיה ‪ ,‬ועושים עבודה יוצאת מן‬
‫הכלל של נוער בסיכון ‪ ,‬גם בני עזרא שם ‪ ,‬לא רק מגזרית ‪ .‬נכון שרוב הטיפול‬
‫שלהם הוא טיפול מגזרי ‪ ,‬זה אך טבעי שזה קורה ‪ ,‬אבל יש להם הרבה פעולות‬
‫שהם עושים עם אוכלוסיות שונות ומגוונות ‪ .‬אז אני רק כדי לסבר את האוזן ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מי שמנהל את בני עקיבא ואת אמית ‪ ,‬ואת המגזר‬
‫של הבית היהודי ‪ ,‬את כל המפעל הציוני האדיר הזה ‪ ,‬החשוב ‪ .‬מי שמנהל אותו‬
‫זה מגזר מסוים בעם ישראל ‪ .‬ואני מצדיע לו ‪ ,‬יודע לדאוג לאנשים שלו ‪ .‬אני‬
‫נתתי דוגמא ‪ ,‬היות ועכשיו עלה לנושא על הפרק ‪ ,‬העלה חבר המועצה רמי‬
‫גרינברג את נושא תנועות הנוער ‪ ,‬ודיבר בבקשה להמשיך לתמוך ולתת ולעזור‬
‫במבנים ‪ ,‬בכסף לעמותות האלה ‪ .‬בגלל שהוא העלה ‪ ,‬אני בסך הכל רציתי‬
‫להעלות מבנה ‪ ,‬שלמרות הפניות שלי ‪ ,‬עשרות פניות ‪ ,‬רח ' החמישה בשעריה ‪ ,‬בני‬
‫עקיבא בחרו להשאיר את המקום הזה כבר המון המון שנים סגור ‪ .‬ואני רוצה‬
‫לש מוע ‪ ,‬אין בעיה ‪ ,‬הרי אתם לא קיבלתם את הבעלות על בני עקיבא ברח '‬
‫החמישה ‪ .‬העמותה קיבלה את המ בנה הזה ‪ ,‬אני לא יודע מי בנה אותו בעבר ‪.‬‬
‫‪151‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דיעי ‪:‬‬
‫מרמורשטיין ז " ל בנה אותו ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫יופי ‪ ,‬הנה ‪ ,‬מהכיס האישי של מרמושטיין ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דיעי ‪:‬‬
‫הוא הביא תרומה מחו " ל ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫בסדר ‪ ,‬הביא תרומה ‪ ,‬זה עדיין ציבורי ‪ .‬זה עדיין של‬
‫עיריית פתח תקווה ‪ .‬עם כל הכבוד ‪ ,‬הנה ‪ .‬מרמורשטיין ‪ ,‬שהיה מעל הראש שלי ‪.‬‬
‫אדוני ‪ ,‬אתם קיבלתם את המבנה הזה לצורך בני עקיבא ‪ ,‬אתם חושבים שאתם‬
‫לא רוצים להפעיל אותו כבית נוער כבני עקיבא ‪ ,‬תחזיר אותו לעיר יית פתח‬
‫תקווה ‪ ,‬אנחנו נפעיל אותו כבית נוער ‪ ,‬אנחנו נפעיל אותו כמתנ " ס ‪ ,‬אבל לא‬
‫יעלה על הדעת שהשלט בני עקיבא יהיה למעלה ‪ ,‬והשלט כבר ‪ ,‬אני לא יודע‬
‫כמה שנים ‪ ,‬המקום שומם ‪ .‬מבנה אדיר ‪ ,‬כמה עשרות מאות ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דיעי ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬המקום לא שומם ‪ ,‬אני מזמין אותך ‪ .‬אני אבוא‬
‫ביחד א יתך ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫איפה זה ?‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫הוא שמע מבנה שומם ‪ ,‬הוא שואל ' איפה זה ?' ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני לא יודע מה קורה ‪ ,‬אני לא הייתי שם בחודשים‬
‫האחרונים ‪ ,‬איציק ‪ ,‬אבל הסניף הזה עובד ‪ .‬הבעיה שלנו היא פחות במבנה ‪,‬‬
‫יותר בתשתיות הסובבות את המבנה ברמה ה ציבורית ‪.‬‬
‫‪152‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫תשאל את כרמי כמה פעמים היתה הודעה למוקד‬
‫על חולדות ‪ .‬על מה אתה מדבר ? לך תראה את בני עקיבא ‪ ,‬איפה שהילדים שלי‬
‫הולכים ‪ ,‬בחן הצפון ‪.‬‬
‫רו " ח א ‪ .‬קדוש ‪:‬‬
‫שרוף ‪ ,‬נשרף ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא חשוב ‪ ,‬נשרף ‪ .‬אני מבטיח לך שהוא ישופץ פי ‪. 10‬‬
‫) מדברים ביחד (‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני אדבר על מה שאני רוצה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫דבר לעניין ‪ ,‬ההצעה היא לא ‪...‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני מדבר לא לעניין ‪ ,‬זכותך לא להקשיב ‪ .‬ואתה‬
‫מבלבל את המוח ‪ ,‬אתה מבלבל את המוח ‪ .‬אני אומר לך ‪ ,‬אתה חושב שאתה עם‬
‫איזו מילה ‪ ,‬עם המשקפיים אתה יותר ‪ .‬אתה לא פחות‪ , -‬אנ י לא רואה אותך‬
‫אפילו ‪ .‬אתה לא קיים ‪ ,‬אתה לא מבין ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫בני הוא כמו נילס הולגרסון ואווזי הבר ‪ .‬הוא כבר‬
‫הגיע ללפלנד ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫אני מבקשת להפסיק את הריב ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אז תגידי לו לסתום את הפה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬מה קרה לך ?‬
‫‪153‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫‪ ...‬לסתום את הפה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫על מי אתה מתנשא ? על מי אתה מתנשא ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אבל למה אתה מדבר אליו אבל ככה ? בני ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מי אתה בכלל שאתה תגיד לי מה לעשות ? מי אתה ?‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫אני קיבלתי ‪...‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה כלום ‪ ,‬אתה כלום ‪ .‬אתה אינטרסנט ‪ .‬אני אומר‬
‫לך שאתה כלום ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫הגיע הזמן שמישהו יגיד לך ‪...‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני אגיד לך ‪ ,‬אתה כלום ‪ ,‬אתה אפס ‪ ,‬אתה כלום ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫די ‪ ,‬די ‪ ,‬לא מתאים ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫חברים ‪ ,‬אני אסגור את הדיון ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אפס ‪ ,‬עלוב ‪ .‬אתה עלוב ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫לא בשביל זה באנו למועצה ולפוליטיקה ‪ ,‬זו פשוט‬
‫בושה ‪.‬‬
‫‪154‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה אפס לפרוטוקול ואתה איש עלוב ‪ .‬אתה אפילו‬
‫לא מבין על מה מדברים ‪ .‬אתה לא מבין על מה אני מדבר אולי ‪ .‬אתה מתנשא ‪,‬‬
‫ואני נהנה לענות לך כמו שאני עונה ‪ .‬אני נהנה לענות לך באותה מידה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫אני אומר לפרוטוקול שבושה וחרפה למועצת העיר‬
‫שאיש כזה יושב פה ונותנים לו את זכות הדיבור בכלל ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני מבקש לא לענות ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה רואה ‪ ,‬אתה גם בציבור הזה לא מכיר ‪ .‬אתה חי‬
‫בתוך ‪ ...‬של האנשים שלך ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬ש ונשיין ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬אתה לא בסדר ‪ ,‬אתה לא בסדר ‪ .‬אודי ‪ ,‬מספיק‬
‫לענות אבל ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫‪ ...‬אני לא מתפרנס ‪ ...‬תתבייש לך ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫חברי המועצה אודי ויזנר ובני זהבי ‪ ,‬אני קורא‬
‫אתכם לסדר פעם ראשונה ‪ .‬בשלישית אתם בחוץ ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה גם מפגר בסוף ? הגעת לפ רנסה שלי ? חתיכת‬
‫חצוף ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫די ‪ ,‬די ‪ ,‬נו מספיק ‪ .‬כואב לי הראש ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫אתה ‪ ...‬ואני לא ‪ ,‬אני עושה לא פחות ממך ‪ ,‬רק לא‬
‫‪155‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫רץ לספר את זה כל היום ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני עושה קריירה ‪ ,‬לא הצלחתי בקריירה שלי ‪.‬‬
‫הקמתי אגף שכונות ‪ ,‬העברתם אותו לש " ס ‪ .‬אני לא הצלחתי ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ויזנר ‪:‬‬
‫אז ‪...‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני אומר לך שלא הצלחתי ‪ .‬אלוהים ישלם לך על‬
‫מה שאתה מדבר עכשיו ‪ .‬אלוהים ישלם לך ‪ .‬מגזר שלם ‪ ,‬אתה בשביל התנועה‬
‫שלך ‪ .‬אלוהים ישלם לך והוא ישלם ‪ .‬אל תדאג ‪ ,‬הוא ישלם לך ‪ .‬חתיכת חצוף ‪,‬‬
‫מתנשא שכמותך ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬אולי תצא להירגע כמה דקות ? תצא להירגע ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הוא רגוע ‪ ,‬רגוע ‪ .‬עזוב אותו ‪ ,‬נרגע ‪ .‬אני רוצה‬
‫להעלות להצב ע ה ‪ 2‬דברים ‪ :‬להקים ועדה שתבחן ‪ ,‬כמו שנאמר פה בישיבה על‬
‫ידי חברי המועצה המכובדים ‪ ,‬שתבחן את כל נושא של המבנים של תנועות‬
‫הנוער ‪ ,‬איפה יש צורך ‪ ,‬איפה צר יך להעמיק את זה ‪ ,‬איפה צריך להקים ‪ .‬לבחון‬
‫את זה ‪ ,‬זה אחד ‪ .‬ושנית ‪ ,‬להעלות את התמיכה בתנועות הנוער לשנת ‪ 2016‬מ‪1 -‬‬
‫מיליון ‪ ₪‬ל‪ 2 -‬מיליון ‪ . ₪‬אני רוצה להצביע ‪ .‬מי בעד ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אנחנו פה אחד בעד ההצעה הזאת ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הו ‪ ,‬מצוין ‪ .‬אתה נגדי ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהב י ‪:‬‬
‫אני מתנגד ‪.‬‬
‫‪156‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אתה נגד ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני נגד ‪ .‬עד שלא תהיה בחינה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זו הבחינה ‪ ,‬אבל זו הבחינה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני לא מדבר על הבחינה שלך ‪ .‬אני מדבר על‬
‫הבחינה הספציפית שאני העליתי על שולחן המועצה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ז ה במסגרת ‪ ,‬בני ‪ ,‬זה במסגרת הבחינה ‪ .‬ז‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬תחזור בבקשה שוב פעם על הצעת ההחלטה ‪.‬‬
‫אני חושב שהיא חוצת מפלגות ויש פה קונצנזוס ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הצעת החלטה להקים ועדה של חברי מועצה ואנשי‬
‫מקצוע ‪ ,‬שתמסור את ההמלצות תוך חודשיים לגבי הצרכים ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫קודם כל לקבל את המבנים שנמצאים אצל ש " ס‬
‫ואצל הבית היהודי ללא רישיונות ‪ ,‬שהם היום משתלטים ‪ .‬איציק דיעי צוחק ‪,‬‬
‫הוא משתלט על מבנים של העירייה בלי חוזה ואני אוכיח לכם ‪ .‬איציק ‪ ,‬אתה‬
‫רוצה מלחמה ? אתה תקבל מלחמה ‪ ,‬אדון איציק דיעי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫די ‪ ,‬לא צרי ך מלחמות ‪ ,‬לא צריך מלחמות ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אבל למה אתה רוצה להילחם ?‬
‫‪157‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני אלחם בו ‪ ,‬כי הוא לא יודע לכבד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מכבדים אותך ‪ ,‬מספיק ‪ ,‬רבאק ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫מי ‪ ,‬מי לא יודע לכבד ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איתי ‪ ,‬אני רוצה להצביע ‪ .‬טוב ‪ ,‬עבר פ ה אחד ? פה‬
‫אחד ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫ההצעה של רמי עברה ‪.‬‬
‫מר ל ‪ .‬פומרנץ ‪:‬‬
‫איתי ‪ ,‬תחזור על זה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫הקמת ועדה שתבחן את המבנים וההצעה שלו ל‪-‬‬
‫‪ 2016‬להעלות את התקציב ל‪ 2 -‬מיליון ‪ . ₪‬צריך להביא את זה כהצעה ויקבלו‬
‫החלטה בהמשך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עבר פה א חד ? הלאה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫‪ ...‬תכבד ‪ ...‬עד שאתה תראה את בני השכונות פה‬
‫שווים לך ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אי אפשר להעלות נושא שקשור לתנועות נוער‬
‫ולצפות ממני שאני אצביע נגד ‪.‬‬
‫‪158‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬חפץ ‪:‬‬
‫איתי ‪ ,‬נחצו פה כמה גבולות היום ‪ .‬אפשר לפחות‬
‫לשלוח את האנשים פה ל‪ 10 -‬דקות הפסק ה להפסיק את הביזיון הזה ? חבר ' ה ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 817‬לאשר את הצעתו של עו " ד גרינברג כמפורט לעיל‬
‫ו‪.‬‬
‫דיון בהצעה לסדר יום של עו"ד רמי גרינברג בנושא‪" :‬שיקום ושדרוג הספרייה‬
‫בעין גנים"‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫חבר ' ה ‪ ,‬סעיף ו ' על סדר היום ‪ ,‬של עו " ד רמי‬
‫גרינברג ‪ ,‬בנושא שיקום וש דרוג הספרייה בעין גנים ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אני חושב שאת הסעיף הזה ‪ ,‬כי דרורית לא‬
‫פ ה ‪ ,‬אולי כדאי שתעלה במועצה הבאה ‪.‬‬
‫) מדברים ביחד (‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני רוצה להציג את ההצעה כמה שניות ‪ ,‬לא הרבה ‪.‬‬
‫שכונת עין גנים ‪ ,‬שכונה במרכז העיר ‪ ,‬שכונה חשובה ‪ ,‬ותיקה ‪ ,‬אחת מה שכונות‬
‫הוותיקות בפתח תקווה ‪ ,‬הוותיקות והשורשיות ‪ .‬עם השנים ‪ ,‬בגלל התבגרות‬
‫האוכלוסייה שם אולי ‪ ,‬אז כל מה שקשור לבתי ספר ‪ ,‬בתי נוער ‪ ,‬מתנ " סים ‪,‬‬
‫ספריות ‪ ,‬זה קצת ‪ ,‬לדעתי לפחות ‪ ,‬אולי אני טועה ‪ ,‬אבל קצת מרגישים שהיתה‬
‫שם דעיכה ‪ .‬לשמחתנו ‪ ,‬בתקופה האחרונה האזור התחילה להיות שם החייאה‬
‫מאוד יפה בעין גנים ‪ ,‬הקימו שם התושבים‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫שיפור הביטחון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬רק תספר להם כמה מכוניות תופת התפוצצו‬
‫אצלם בשכונה דווקא ‪ ,‬דווקא בעין גנים ‪ .‬בחצי שנה האחרונה אני אומר ‪,‬‬
‫‪159‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫התחילה שם התעוררות ‪ ,‬יש שם אוכלוסייה חדשה צעירה שנכנסה לא זור ‪ ,‬יש‬
‫שם הרבה בני נוער ‪ ,‬יש חידוש יפה ‪ ,‬פעילות בגינת חנה סנש ‪ ,‬פעילות במקומות‬
‫אחרים בשכונה הזאת ‪ .‬ויש שם צורך לתת להם מענה ‪ .‬במקום הזה ‪ ,‬בשכונה‬
‫הזאת אין מתנ " ס ‪ ,‬אין איזשהו מקום לפעילות של התושבים שם שדורשים את‬
‫הפעילות הזאת וצריכים אותה כמו שיש בכל השכונות ‪ .‬בשכו נות החדשות‬
‫העירייה השכילה ‪ ,‬עוד בימים עברו ‪ ,‬לא בתקופה הזאת ‪ ,‬לבנות מתנסים ולבנות‬
‫יותר מבנים עירוניים ‪ ,‬שנותנים מענה לצרכי השכונה ‪ .‬דווקא פה בשכונה‬
‫הזאת הוותיקה ‪ ,‬שיש לך הרבה מאוד אוכלוסייה שצריכה את זה ‪ ,‬אין את‬
‫המענה המספיק לדברים האלה ‪ ,‬לא כמתנ " ס ‪ ,‬לא כספרייה ‪ ,‬לא פעילות ‪ ,‬נגיד‬
‫לדוגמא בתי ספר הקיימים בשכונה ‪ ,‬עין גנים ‪ ,‬בית ספר אמיר לדוגמא ‪ ,‬בית‬
‫ספר טוב מאוד ‪ .‬אם זה נגיד הפעלה של צהרונים ‪ ,‬הפעלה של חוגים בתוך‬
‫מתחם בית הספר ‪ ,‬דברים מאוד חשובים לפעילות החינוכית והתרבותית‬
‫והחברתית של תושבי השכונה ‪ ,‬של המבוגרים ‪ ,‬של הילדים ‪ ,‬וכל מי שגר וחי‬
‫שם ‪ .‬עכשיו לדוגמא אני ראיתי ‪ ,‬ותראו כמה באמת ‪ ,‬אם נותנים להם אפילו‬
‫אצבע ‪ ,‬קוץ אפילו נקרא לזה ככה ‪ ,‬איך הם עושים ממנו פרח במדבר ‪ .‬בית‬
‫פסילוב מי שמכיר ‪ ,‬בית קטן שנועד לשימור ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫בית ברנר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬לקחו אותו ‪ ,‬במקום המצומצם והקטן הזה ‪,‬‬
‫הפרי ח ו שם חיים של פעילות ‪ ,‬של הקראות ספרים ‪ ,‬של כל מיני דברים ‪ ,‬מפגשי‬
‫נשים ‪ ,‬דברים מאוד יפים ונרחבים ‪ .‬אבל עדיין זה מקום חדש שלא יכול‬
‫לעשות‪-‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫שיתוף פעולה עם הנוער העובד ‪.‬‬
‫‪160‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עם הנוער העובד ‪ ,‬עם מינהל התרבות והיחידה‬
‫לשימור אתרים ‪ .‬כולם ‪ ,‬אני מברך מאוד ‪ .‬אבל יש שם באמת אוכלוסייה טובה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫איפה הספרייה הזאת בדיוק ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ברח ' האילנות ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מאחורי אל‪ -‬גאוצ ' ו שם ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬זה לא ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫מאחורי אל‪ -‬גאוצ ' ו היתה ספ רי ישנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫היתה ספריה שזה מבנה מסוכן ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫עוד מעט המנכ " ל יקריא את התשובה ואני ארחיב‬
‫לגבי זה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫על איזו ספרייה הוא מדבר ? איפה שהיה גן ילדים ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא יודע ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫ברח ' האילנות יש מבנ ה נטוש שיכול להיות‪-‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫שאני שיפצתי אותו ‪.‬‬
‫‪161‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אז ממש לפני הרבה שנים ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫עד שבאו אלה מהבית היהודי ו ‪...‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫מה קרה ‪ ,‬אתה רוצה לריב היום ? אתה רוצה שאחר‬
‫כך נעשה גישור בחוץ ? המסר הועבר ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫תגי ד לי ‪ ,‬מה אתה קופץ ? אסור לי להגיד את מה‬
‫שיש לי ? אני יכול להגיד מה שאני רוצה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אבל לא קשור ‪ ,‬הגזמת היום ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני אגיד מה שאני רוצה ‪ ,‬אתה מפריע לי ‪ .‬אני אומר‬
‫משפט וחוזרים אחריו ‪ . 10‬אני אגיד מה שאני רוצה להגיד ‪ ...‬הגזענים האלה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫איזה גזענים ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫גזענים לשמם ‪ .‬אני אוכיח לך ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דיעי ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬אתה לא מתבייש ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה לא מתבייש ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דיעי ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אתה ‪ ,‬אתה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אתה לא מרגיש ‪ .‬אני מרגיש את הגזענות שלהם ‪.‬‬
‫‪162‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל איציק דיעי טריפוליטאי ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני אוכיח לך שהם גזענים ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫על מה ‪ ,‬על איזה בסיס ‪ ,‬עדתי ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מפלגה גזענית שדואגת רק לעצמה ‪ ,‬לא דואגת לכלל‬
‫התושבים ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אבל זה לא גזע ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫ותסתכל את התמיכות רק לאנשים של הם ‪ ,‬ובתי‬
‫ספר רק לאנשים שלהם ‪ ...‬לא תיכון ‪ ,‬לא יסודי בשכונות ‪ ,‬הכל בעמותות‬
‫פרטיות שקשורות לבית היהודי ‪ .‬גזענים לשמם ‪ .‬לוקחים ספרדים בשביל ל ‪...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬אני סולח לך שהפרעת לי ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אז מה אתה אומר ‪ ,‬שאיציק דיעי גזען ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איתי ‪ ,‬למה אתה מלבה את האש ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫‪ ...‬מדיניות ‪ .‬את המדיניות הם יודעים ‪ ,‬יועצת‬
‫משפטית הם הביאו ‪ ,‬הביאו מבקרת ‪ ...‬הם יביאו את כולם ‪ .‬תאמין לי ‪...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫היא מוחה ‪ .‬לא יפה להגיד ליועצת המשפטית ‪.‬‬
‫‪163‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני מוחה על מה שאמרת עכשיו ‪ ,‬בני ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני אוכיח לך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬בני ‪ ,‬עזוב ‪ .‬בני ‪ ,‬אתה סתם ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫הם אמרו ‪ .‬אני מוקלט שהם אמרו שהם הביאו את‬
‫היועצת ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עזוב ‪ ,‬אף אחד לא מוקלט ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אז תלכי לעיתונות ‪ ,‬תגידי להם שלא יגידו את זה ‪...‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫מספיק עם זה ‪ .‬אני מוחה על מה שאמרת עכשיו ‪.‬‬
‫בני ‪ ,‬אני קורא לך לחזור ממה שאמרת ‪ .‬אתה משתלח באנשי המקצוע עכשיו ‪,‬‬
‫בצוות המקצועי ‪ .‬אני אסגור על זה את הישיבה ‪ ,‬בני ‪ .‬רמי ‪ ,‬קח אותו להירגע‬
‫רגע בחוץ ‪ ,‬כי זה לא בסדר ‪ .‬אל תש ת לח באנשי המקצוע ‪ .‬אני אגיד מה א ני‬
‫רוצה ‪ .‬אני אגיד מה שאני רוצה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫די ‪ ,‬יש לי עוד לחזור למילואים ‪ ,‬כל הלילה לעשות‬
‫תרגילים ‪ ,‬מחר יוצאים לצפון ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫חוץ מלהלבין את פניה של היועצת המשפטית ‪ ,‬מה‬
‫יוצא לך מזה ? מה יוצא לך מזה ‪ ,‬באמת ? אני מתפלא עליך ‪ ,‬בני ‪.‬‬
‫‪164‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬זה אנשי המקצוע ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בואו נמשיך ‪ ,‬עזוב ‪ ,‬בוא נמשיך ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ .‬אני לא מוכן לעבור ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫תגיד לי ‪ ,‬המבקרת לא שייכת למוסדות ‪? ...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ .‬עזוב אותה ‪ .‬בני ‪ ,‬מספיק ‪ .‬לא מתאים ‪.‬‬
‫רו " ח א ‪ .‬קדוש ‪:‬‬
‫זה ממ ש לא לעניין מה ש ‪...‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫תגידי לי ‪ ,‬את שייכת או לא שייכת ?‬
‫רו " ח א ‪ .‬קדוש ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬ממש לא ‪ .‬הייתי בעבר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איילה ‪ ,‬אל תעני ‪ ,‬אל תעני ‪ .‬למה את עונה ?‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫‪ ...‬לא היית עוזרת של ממלא מקום ראש העיר ?‬
‫מאיפה באת ? איך הגעת לפה ? איך הגע ת לפה ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני מפסיק את הישיבה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אל תפסיק ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬אני לא מוכן לזה ‪.‬‬
‫‪165‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫מה כל הצביעות הזאת ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני סוגר את הישיבה ‪ ,‬בני ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בואו נעלה את ההצעה של רמי להצבעה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬לא דיברתי ‪ ,‬שנייה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אז בוא תן לענות לך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫דקה רגע ‪ ,‬דקה ‪ ,‬אני מסיים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תן לי לעלות את ההצעה ‪ .‬הוא מפריע שעה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני רוצה להגיד משהו ‪ ,‬תן להגיד מילה ‪ .‬אני א ' –‬
‫מוחה על ההתבטאות כלפי אנשי המקצוע ‪ ,‬חד וחלק ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בסדר גמור ‪ ,‬צודק ‪ .‬אתה צודק והוא מקבל את זה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אנשי המקצוע שלא יתערבו כשחבר מועצה מתווכח ‪.‬‬
‫זה מראה שהם בצד שלו ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫הם לא התערבו ‪ ,‬הם לא התערבו ‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫הה ‪ ,‬ה יא התערבה ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫אני לא התערבתי ‪ ,‬אפילו לא דקה אחת ‪ .‬אני‬
‫מצטערת מאוד ‪ ,‬ואתה לא תכניס מילים בפי ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא דיברתי אליך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אוי ‪ ,‬באמת ‪ ,‬זה מגעיל כבר ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫אז אתה לא תכניסי מילים בפי ‪ ,‬סליחה ‪ .‬ואתה‬
‫תתנצל גם על מה שאתה אמרת עליי ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫עליך ? זה מה שהם אמרו ‪ .‬שהם יתנצלו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עזוב בני ‪ ,‬מספיק ‪ .‬בחייאת רבאק ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫אני מצפה ממך להתנצל על מה שאמרת ‪ ,‬בני ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫איזה מבזה ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫תגידי לי ‪ ,‬על מה אני אתנצל ? ע ל מה שהם אמרו ?‬
‫שהם יתנצלו ‪ .‬הם אמרו שהם הביאו אותך ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דיעי ‪:‬‬
‫אל תעני לו ‪ .‬הוא מנסה לגרור את כולם כאן לפח ‪.‬‬
‫אל תענו לו בכלל ‪.‬‬
‫‪167‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫את הבאת את היועצת המשפטית ‪ ,‬ככה אתה אמרת ‪.‬‬
‫אתה התבטאת ‪ .‬אתה אמרת שאתה הבאת אותה ‪ .‬אתה עושה לה את העוול ‪.‬‬
‫אתה לא מספי ק גבר להודות ‪ .‬אני אתן לך אצבע בעין ‪ .‬אני אראה לך מה אני‬
‫אעשה לך ‪ .‬אני אראה לך ‪ .‬אני לא צריך ממך כלום ‪ .‬פתחת איתי מלחמה ‪ ,‬אני‬
‫אראה לך ‪ .‬אני ממילא לא ‪ ...‬כלום ‪ .‬אתה שקרן ‪ ,‬ואתה לא קיימת שום דבר ‪ .‬לא‬
‫קיימת כלום בינינו ‪ .‬אז אני אראה לך ‪ .‬אני אלחם בך ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫ת וציא אותו מהדיון ‪ .‬קח אותו החוצה רגע ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫די כבר ‪ .‬מה קרה לך ‪ ,‬בני ? בני ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫בוא איתי רגע ‪ ,‬בוא איתי דקה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עזוב אותי ‪ ,‬עשה לי טובה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני גם הפסקתי את הדיון ‪ .‬בוא ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫לא מעניין אות י ‪ ,‬תצא ‪ .‬הוא אמר את מה שהוא‬
‫אמר ‪ .‬תוציא אותו ‪ ,‬הוא דיבר ‪...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני רק משלים ‪ ,‬תן לו ‪ ,‬יעקב ‪ ,‬ליו " ר ועד הפעולה‬
‫שם ‪ ,‬לדבר ‪ .‬בואו ניתן לו לדבר ‪ .‬אלמוג ‪.‬‬
‫מר ב ‪ .‬זהבי ‪:‬‬
‫אני הולך הביתה ‪ ,‬אני לא ‪ ...‬אני הולך הביתה ‪.‬‬
‫תמשיך בישיבה ‪.‬‬
‫‪168‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בני ‪ ,‬די כבר ‪ ,‬די נו באמת ‪ .‬אנחנו באים לפה לעשות‬
‫דברים רציניים ‪ .‬באמת ‪ .‬בני ‪ ,‬שיהיה ערב טוב ‪ .‬תן לאלמוג לדבר ‪.‬‬
‫מר אלמוג ‪:‬‬
‫ערב טוב לכולם ‪ ,‬קוראים לי אלמוג ‪ .‬ואני פה מייצג‬
‫את שכונת עין גנים ‪ .‬מה שאני רוצה להגיד ‪ ,‬לחזור על מה שרמי אמר ‪ .‬אצלנו‬
‫בשכונה בעצם אין שום מרכז קהילתי שאפ שר לבוא ולהתכנס פה ‪ .‬התושבים‬
‫אצלנו צריכים לנסוע כל הזמן חצי עיר בשביל חוג ‪ ,‬בשביל אירוע ‪ ,‬או בשביל‬
‫כל דבר אחר ‪ .‬אני גם רוצה לציין אצלנו שיש אוכלוסייה מבוגרת שצמאה‬
‫מאוד לפעילויות ‪ .‬הם תקועים כל הזמן בבית שלהם ‪ ,‬אין להם מה לעשות ‪ .‬אם‬
‫אין מי שייקח אותם ‪ ,‬אז הם נשארים בבית ‪ .‬והגיע הזמן בשכונת עין גנים‬
‫יהיה מתנ " ס ‪ ,‬תהיה ספריה שגם המבוגרים וגם הצעירים בשכונה הזאת יוכלו‬
‫ליהנות ושנהיה שכונה כמו כולם ‪ .‬נקבל את כל האמצעים וכל מה שיש‬
‫לשכונות אחרות יהיה גם לנו ‪ .‬תודה רבה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז רק אני רוצה להעלות הצעה להצבעה ‪ .‬מה ש אני‬
‫מבקש בהצבעה ‪ ,‬ונצביע ‪ ,‬גם אני הראש שלי כבר התפוצץ ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫גם אני רוצה ‪ .‬קודם כל מדובר פה על הספרייה בעין‬
‫גנים ‪ ,‬זו ההצעה לסדר שהיתה ‪ ,‬ואני אענה לגבי הספרייה בפג ' ה ‪ .‬ספריית פג ' ה‬
‫הוכרזה כמבנה מסוכן בשנת ‪ , 2010‬קריסת תקרה ורצפה רעועה וכן בעיות‬
‫נוספות ‪ .‬אי לכך ‪ ,‬בהתאם לדו " ח מהנדס מבנים מסוכנים שמצורף ‪ ,‬אבל זה לא‬
‫משנה ‪ .‬אתם יודעים שהדו " ח הזה הוא תקין ‪ .‬בהנחיית מנהל מחלקת מבנים‬
‫ציבוריים ‪ .‬נציב תלונות הציבור ‪ ,‬וראש העיר דאז מר איציק אוחיון ‪ ,‬הוריתי‬
‫על סגירת הספרייה ‪ .‬זאת אומרת ‪ ,‬בזמנו ‪ ,‬מי שהורה על הסגירה זה איציק ‪.‬‬
‫חבר ' ה ‪ ,‬בואו תירגעו ‪ .‬זה לא היה יפה היום ‪ ,‬במיוחד שזה משודר וזה הופך‬
‫‪169‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫להיות אטרקציה ציבורית יותר ממגלשות המים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫וזה בלי כסף ‪ ,‬אז אולי נמשיך עם זה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫עלות קונסטרוקטור לשיפוץ ספריית פג ' ה הינו‬
‫‪ . ₪ 725,000‬כמו כן נבדקה האפשרות להקים ספריי ה חדשה ברח ' האילנות ‪.‬‬
‫בזמנו תוכננה ספרייה עם משרד אדריכלים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫והיה גם תקציב ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫על פי הערכת אומדן ‪ ,‬עלות הקמת הספרייה ‪ ...‬בינוי‬
‫‪ 3‬מיליון ‪ , ₪‬התכניות הוגשו על ידי ‪ ,‬זה רות דוד כתבה את המכתב ‪ ,‬לשיקום‬
‫הספרייה הקיימת ‪ ,‬או להקמת זה ‪ .‬משום מה ‪ ,‬ב‪ , 2012 -‬כל התכניות האלה‬
‫נגנזו ‪ .‬זה מהאינפורמציה שאני מוציא ‪ .‬בבקשה ‪ ,‬אדוני היו " ר ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני רוצה להגיד משהו ‪ .‬קודם כל ‪ ,‬שכונת עין גנים ‪,‬‬
‫אני חושב שהיא שכונה שא ' – צריך להגיד באמת שאפו גדול לתושבים על מה‬
‫שהם עושים שם ונציגי התושבים ‪ .‬נמצא פה אלמו ג ‪ ,‬ויש גם את מיכל גולן‬
‫וחברים נוספים שעושים שם פעילות נהדרת בשכונה הזאת ‪ .‬אבל מעבר לזה ‪,‬‬
‫תראו ‪ ,‬יש ‪ 2‬אופציות אדוני המנכ " ל ‪ ,‬אני אגיד לך ‪ .‬יצאתי אני בעצמי לסיורים‬
‫בשטח יחד עם רות דוד ‪ ,‬שאני אמון עליה ‪ ,‬אני ממונה על המינהל הזה ‪ .‬בנושא‬
‫של ספריית פג ' ה ‪ ,‬אומנם המקום הזה צריך שיפוץ ‪ .‬זה למעשה אגף של מסעדת‬
‫אנטריקוטי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה טיפה יותר רחוק ‪.‬‬
‫‪170‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני הייתי שם לפני חודש בסיור ‪ ,‬ראיתי ‪ ,‬זה בנוי‬
‫קומה אחת ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫קומה ועוד מרתף ‪ ,‬יחסית קטנה ‪ .‬אני חושב שצריך‬
‫לעשות שם לדעתי אומדן חדש ‪ ,‬כי זה הר בה פחות כסף ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫צריך לבדוק גם את חוק הנגישות היום ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אנחנו לא מדברים על אותו מקום ‪ ,‬על האילנות ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬כן ‪ ,‬כן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫באילנות אין מרתף ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני מסיים קודם כל לגבי פג ' ה ‪ .‬לגבי פג ' ה יש עו ד‬
‫אופציה ‪ .‬יש שם נכס עירוני שנמצא שם בשכירות של אדם פרטי ‪ .‬צריך לנהל‬
‫משא ומתן שם ולהחזיר את הנכס הזה אלינו ‪ .‬לדעתי זה היה בידיים של וידאו‬
‫דן ‪ .‬הם רוצים לצאת משם ‪ .‬אני חושב שבניהול נכון מולם ‪ ,‬יש שם בסך הכל ‪,‬‬
‫אם מאחדים את שני החלקים ‪ ,‬מעל ‪ 200‬מ " ר ‪ .‬אפשר לעשות מ‪ 2 -‬הח לקים‬
‫ספרייה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איתי ‪ ,‬אתה מדבר על מה שצמוד לאנטריקוטי ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫קודם כל כן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני אגיד לך מה ‪ ,‬מה שצמוד לאנטריקוטי ‪ ,‬שתדע‬
‫‪171‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫נתון ‪ ,‬זה לא של העירייה ‪ .‬זה של המינהל ‪ ,‬העירייה משכירה את זה מהמינהל ‪,‬‬
‫ואני מכיר את זה כי התע סקתי בזה המון ‪ .‬העירייה משכירה את זה מהמינהל ‪,‬‬
‫ולכן זה לא של העירייה ‪ .‬והעירייה היום ‪...‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אבל המבנה החלקי הזה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬המבנה ההוא שהיתה בו ספרייה שלא טובה ‪ ,‬זה‬
‫של המינהל ‪ ,‬זה לא מבנה של העירייה ‪ .‬העירייה חוכרת את זה או משכיר ה את‬
‫זה מהמינהל ‪ ,‬ואז ‪ ,‬בגלל שאנחנו לא משתמשים כי זה מבנה מסוכן והעירייה‬
‫לא תרצה לשקם אותו בגלל שזה של המינהל ולא שלה ‪ ,‬אז זה קצת בעייתי ‪.‬‬
‫אבל יש מבנה עירוני מוחלט ‪ ,‬לא ‪ 2‬קומות ‪ ,‬נגיש והכל ‪ ,‬שהיתה תכנית ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני יודע ‪ ,‬אני עונה ‪ .‬לגבי רח ' האילנות ‪ ,‬פ ניתי‬
‫בנושא הזה לפני ‪ 3‬חודשים לראש העיר עם ההצעה של רותי דוד ‪ .‬אני כרגע‬
‫עדיין מחכה לתשובה של איציק ‪ .‬איציק אמר שהוא יבחן את זה באופן חיובי‬
‫וייתן תשובה בנושא ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני שמח על הבחינה החיובית ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אז אני אומר לך איפה זה עומד הסטטוס מבחינתי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫א ' – קודם כל ‪ ,‬כל הכבוד ויישר כוח שקידמת את‬
‫הנושא הזה ‪ .‬ואני אומר עוד פעם ‪ ,‬הצלחתם ‪ ,‬אני רוצה להגיד לאגף הספריות‬
‫בכלל ‪ ,‬שהשתתפתי גם השבוע בקריאת ספר ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אה ‪ ,‬הקראת ? יופי ‪.‬‬
‫‪172‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬כן ‪ ,‬במסגרת חודש הקרי אה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫במסגרת חודש הקריאה יזמנו פרויקט לשלוח את‬
‫חברי המועצה לגני הילדים להקריא ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הקראתי ספר ‪ ,‬וגם הוקמו כמה ספריות מאוד‬
‫טובות ‪ .‬דרך אגב ‪ ,‬לגבי הספריות ‪ ,‬לא רק בעין גנים צריך ‪ ,‬אבל אני לא רוצה‬
‫בכלל להסית את הנושא למקומות אחרים ‪ ,‬כדי כרגע להתמקד בנושא הזה ‪.‬‬
‫אבל יש עוד כמה מקומות שצריכים שדרוג ‪ .‬לכן אני לכן ‪ ,‬אני מבקש להצביע‬
‫על מה שנקרא התנעת התהליך של קידום מבנה ברח ' האילנות ‪ ,‬מבנה תכנונית‬
‫שהיה תכנון לו בעבר ‪ ,‬והיה גם תב " ר מאושר ‪ .‬ב‪ 2012 -‬היה תב " ר של ‪1.5‬‬
‫מיליון ‪ ₪‬מאושר כבר על ידי מועצת העיר ‪ .‬ולצערי ‪ ,‬ב‪ 2013 -‬הם ביטלו אותו ‪.‬‬
‫אבל היה כבר תב " ר מאושר ב‪ 2012 -‬שאישרנו אותו ‪ ,‬והיה אמור לצאת לפועל ‪,‬‬
‫היו שם עיכובים קלים ואז הוא בוטל כנראה ולא יודע מה נעשה איתו ‪ .‬תבקש‬
‫להעביר את התקציב הזה של ה‪ 2 -‬מיליון ‪ , ₪‬שהוא התקציב המרכזי לטובת‬
‫הקמת ספרייה ברח ' האילנות ‪ ,‬להצביע על זה ‪ ,‬לאשר את זה ולקדם את זה ‪ .‬זה‬
‫הפתרון הטוב ‪ .‬אם אחרי זה ייבחן ‪ ,‬בבחינה יבואו ויראו שצריך עוד כסף ‪ ,‬עוד‬
‫משהו ‪ ,‬נוסיף כנדרש ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אני מב קש ברשותך לחכות עם זה למועצה‬
‫הבאה ‪ ,‬כי מחר אני נכנס לראש העיר לפגישה ‪ .‬יש לנו ישיבת עבודה ‪ .‬אני מ בקש‬
‫קודם כל לדבר איתו ולנסות להביא את זה דרך ראש העיר בישיבה הבאה או‬
‫אחת לאחוריה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫א ' – אם היית אומר לי שאתה צריך לעשות מחר‬
‫‪173‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫דיון ולהחליט אז הייתי מסכים ‪ .‬אבל אני יודע בדיוק איך זה עובד ‪ .‬אז אני‬
‫אומר בוא נצביע ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫חבל ‪ ,‬זה יעלה וי פילו את זה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז תעלה ותפיל ‪ ,‬מה אתה רוצה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני לא אפיל ‪ ,‬אני לא מצביע ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כל הכבוד איציק ישראל שבאת ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫הנה ‪ ,‬נכנס לפה גם איציק ישראל שאחראי על‬
‫הנושאים הנכסיים היום ‪ .‬אני לא רוצה שנקבל פה ‪ ,‬עכשיו אני מדבר איתך‬
‫בצורה גלויה ‪ ,‬כי אני באמת רוצה שזה יעבור ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז מה הבעיה ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני לא רוצה לקבל פה החלטה שתייצר כפייה ‪,‬‬
‫שתייצר אנטי אחר כך ‪ ,‬והדרך לא תהיה דרך איך לעשות את זה ‪ .‬זה גם לא‬
‫משהו שלילי ‪ .‬כי אני אומר לך ‪ ,‬יש קונצנזוס גם אצל ראש העיר ‪ ,‬להקים‬
‫ספרייה בשכונת עין גנים ‪ .‬אנחנו מדברים על זה כבר מעל חצי שנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איתי ‪ ,‬א ' – אני מבין אותך ‪ ,‬ועכשיו אני מדבר איתך‬
‫לא לפרוטוקול ‪ .‬מבין אותך ‪ ,‬ותבין גם אותי ‪ .‬מהעמדה שלך זה נכון ‪ .‬מהע מ דה‬
‫שלי כחבר מועצה ‪ ,‬שזה המקום שלי‬
‫להעלות‬
‫המקום שאני מבקש שידונו בו ‪.‬‬
‫‪174‬‬
‫את‬
‫הנושאים‬
‫האלה ‪,‬‬
‫זה‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני רוצה פשוט להיות קואופרטיבי ‪...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני גם קואופרטיבי ‪ .‬להעלות את זה נושא לדיון ‪.‬‬
‫דרך אגב ‪ ,‬אני אומר לך ‪ ,‬הנושא הזה יושב ‪ ,‬כמו כל הנושאים שאני מגיש ‪ ,‬לא‬
‫יום יומיים ‪ ,‬כבר במשך הרב ה מאוד חודשים ‪ .‬אז אם מישהו באמת היה אכפת‬
‫לו ‪ ,‬היה כבר בא לפה ‪ ,‬ואולי תוך כדי זה כבר אומר ' הנה ‪ ,‬אתם יודעים מה ‪,‬‬
‫אני לוקח את זה על עצמי ‪ ,‬ואני הופך את זה להצעה שלי ‪ ,‬ואני תומך בזה ואני‬
‫מאשר את התקציב ‪ .‬יכלו לעשות את זה ‪ .‬אז אני אומר עוד פעם ‪ ,‬יכול להיות‬
‫שזה ישמש איז שהו זרז ‪ ,‬ק ט ליזטור ‪ .‬ואחרי זה ‪ ,‬אם זה יתקדם בצורות אחרות ‪,‬‬
‫אני אברך על זה ‪ ,‬כל דבר שיהיה לטובת התושבים ‪ ,‬כמו שכל דבר שקשור‬
‫לחינוך וכל דבר שקשור ‪ ...‬אנחנו תומכים ומקדמים ‪ ,‬בלי שום קשר לקואליציה‬
‫ואופוזיציה ‪ .‬אבל אני עוד פעם ‪ .‬הנושא הזה היה על סדר היום ‪ ,‬לא אני חלמתי‬
‫על זה ‪ ,‬כי ראיתי את זה בתקשורת ‪ ,‬ראיתי א ת זה כצורך שהתושבים מדברים‬
‫עליו ‪ .‬ואז הבאתי את זה ‪ ,‬לא חיפשתי מה שנקרא מתחת לאדמה ‪ .‬אז אני אומר‬
‫עוד פעם ‪ ,‬אני מבקש להצביע על זה ‪ .‬לא יאשרו ומחר מחרתיים זה יקודם‬
‫בצורה אחרת ‪ ,‬נברך על זה ‪ .‬אבל אני מחובתי הציבורית כחבר מועצה ‪ ,‬כשלי ח‬
‫ציבור ‪ ,‬להביא את זה לדיון ‪ ,‬להצביע על זה ‪ ,‬להעלות את זה לסדר היום ‪ ,‬לבקש‬
‫להחליט על זה ‪ .‬אחרי זה אני עושה מה שאפשר ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אז אני אעלה את זה להצבעה ‪ .‬כשאני עוד פעם‬
‫אומר כסייג ‪ ,‬אני מתכוון לשבת על זה שוב פעם עם ראש העיר מחר ‪ ,‬וכמובן‬
‫גם עם איציק ישראל ‪ ,‬שאמון על הנושאים הנכסיים ‪ ,‬כדי למצוא פתרון כמה‬
‫שיותר מהר לנושא של ספרייה בשכונת עין גנים ‪ .‬מי בעד ההצעה של רמי‬
‫גרינברג ?‬
‫‪175‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני בעד ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫מי נגד ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫‪ 2‬בעד ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אתה בעד ?‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫אתה אמר ת שאתה בעד ‪ ,‬לא ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני אמרתי שבניגוד להצעה של רמי‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הוא בעד ‪ ,‬אסור לו לחזור בו ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫‪ ...‬נגד ספרייה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אנחנו לא נגד ספרייה ‪ ,‬אני פשוט נגד הדרך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל תן לו ‪ ,‬הוא בעד ‪ ,‬איתי ‪ .‬למה אתה משכנע אותו‬
‫להיות נגד ?‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫לא השתתפתי בדיון ‪...‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫מי בעד ? ‪ . 1‬כל השאר ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫נמנעים ‪.‬‬
‫‪176‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אני רק רוצה לשאול שאלה ‪ ,‬לגבי ההקצאה של ה‪2 -‬‬
‫מיליון ‪ , ₪‬ברור שזה‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אבל תעזוב ‪ ,‬מי בעד ‪ ,‬מי נגד ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני אומר גם לפרוטוקול ‪ ,‬ראש העיר בוחן בחיוב ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איציק ‪ ,‬היה תב " ר מאושר של ‪ 1.5‬מיליון ‪ ₪‬ב‪2012 -‬‬
‫כבר ‪ .‬לא יודע אם אתה זוכר ‪ ,‬היית חבר מועצה ‪ .‬ב‪ 2012 -‬היה תב " ר שקשור‬
‫לתכנון ‪ ,‬לא מדבר איתך על ‪. 2013‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫ההצעה נדחתה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני חייב גם להגיד ‪ ,‬שבמסגרת אותם שיקולים‬
‫שתשקלו גם שם ‪ ,‬גם נושא של מתנ " ס ‪ ,‬גם הפעלה ‪ ,‬זה אולי ‪ ,‬איציק ישראל בא ‪,‬‬
‫אז כן אפשר לדבר איתו ‪ ,‬גם הפעלה של פעילויות ‪ .‬לפחות אם אין ספרייה‬
‫כרגע ‪ ,‬או אין מתנ " ס כרגע ‪ ,‬הפעלת פעילויות ‪ ,‬חוגים ‪ ,‬בתוך בית ספר אמיר ‪,‬‬
‫שנותן שירות חשוב לשכונה הזאת ‪ ,‬ואפשר להפעיל שם בינתיים עד ש‪-‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫גם בבית ספר עין גנים אגב ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל לא מספיק ‪ ,‬גם בית ספר אמיר ‪ .‬עין גנים יש ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני אומר גם ‪ ,‬לא אמרתי רק ‪.‬‬
‫‪177‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איציק ישראל ‪ ,‬בבית ספר אמיר כרגע אין ‪ ,‬אין‬
‫כרגע ‪ .‬עין גנים לא מספיק ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫רבותיי ‪ ,‬אני חוזר ואומר ‪ ,‬גם לנציג התושבים ‪ ,‬אני‬
‫מקווה שהיה בשורה בקרוב ‪ ,‬כי אנחנו יושבים על הסוגייה הזאת ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫נגמר הסעיף ‪ .‬אנחנו עוברים לסעיף‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫דקה שנייה ‪ ,‬אני מדבר עם איציק ישראל ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫עוברים לסדר היום ‪ ,‬אנחנו יושבים כבר ‪ 4‬שעות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫דקה רגע ‪ ,‬אני מדבר איתו משהו ‪ .‬מה אתה בלחץ ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫דבר איתו בחוץ ‪ .‬נו מה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה זה בחוץ ? מה זה בחוץ ? הם שעה פה רבים כמו‬
‫תינוקות ‪ ,‬מקל לים אחד את השני ‪ ,‬אני סותם את הפה ‪ .‬עכשיו יש לך בעיה‬
‫כשאני מדבר דברים רציניים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אנחנו עוברים לסעיף ט ' – אישור תב " רים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫דקה רגע ‪ ,‬תחכה רגע ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫די ‪ ,‬נו באמת רמי ‪.‬‬
‫‪178‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תחכה ‪ .‬דרך אגב ‪ ,‬המנכ " ל לא חייב להיות בכל‬
‫ישיבות המועצה ‪ ,‬אתה גם יכול ללכת ‪ ,‬זה בסדר ‪ .‬אני אומר ‪ ,‬רק כדי להדגיש‬
‫לאיציק ישראל ‪ ,‬שיבחן את הנושא ‪ ,‬שבבית ספר אמיר לקיים חוגים אחרי‬
‫צהריים ‪ ,‬לפחות עד שיהיה מתנ " ס או ספרייה במסגרת הזאת ‪ .‬יש את זה בעין‬
‫גנים ‪ .‬וחבל ‪ ,‬באמיר ‪ ,‬שזה גם מרכז אוכלוסיה מאוד גדולה שם ‪ ,‬חס ר ‪ .‬אז‬
‫תבחנו את זה ותקדמו את זה ‪ .‬אני בטוח שתעשה את זה בצורה חכמה ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אגב ‪ ,‬עדנה מפעילה שם חוגים נהדרים בבית ספר‬
‫עין גנים ‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫אישור חוזה חכירה של רובד על קרקעי למטרת שב"צ שמתחתיו חניון פרטי ברחוב‬
‫שטמפפר פינת וינגייט‪ ,‬גוש‪ 6377 :‬חלקה ‪.211‬‬
‫ח‪.‬‬
‫אישור הסדרת שימושים במבנים עירוניים לעמותת "רשת גני הילדים של אגו"י"‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫ז ' ו‪ -‬ח ' אי אפשר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫סעיף ז ' ו‪ -‬ח ' יורד מסדר היום ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איזה ‪ ,‬איזה סעיף יורד ?‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫שני הסעיפים האלה ‪ ,‬זה סעיפים שדורשים רוב ‪ ,‬א ין‬
‫קוורום בשבילם ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין ‪? 14‬‬
‫‪179‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫ט‪.‬‬
‫אין ‪. 14‬‬
‫אישור תב"רים ושינוי תב"רים‪.‬‬
‫הערה ‪ :‬מר אוריאל בוסו לא השתתף בדיון בסעיף זה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אנחנו עוברים לתב " רים ‪ .‬כדי לחסוך בשאלה של‬
‫רמי ‪ ,‬אז הקרן היא‪-‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬אבל אנחנו עושים מקשה אחת ‪ ,‬לא ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬רמי ‪ ,‬רצית לשאול שאלה ? הקרן היא ‪ 16‬מיליון‬
‫‪ , ₪‬המותנה זה כסף שצריך לקבל ‪ ,‬זה סכום נוסף שהגיע ממית " ב שעומד על‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עוד פעם מית " ב ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כל פעם אנחנו לוקחים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫סאלח שבתי ‪ ,‬בחיי ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫נכון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫סאלח שבתי ‪ .‬גם בסאלח שבתי לקחו שלט ‪ ,‬העבירו‬
‫אותו כל פעם ממקום למקום ‪ .‬כמה מועצות תגיד מית " ב ? כמה כסף מית " ב‬
‫העבירה לעירייה ? אפשר לדעת ?‬
‫‪180‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫עד עכשיו ‪ 16 :‬ו‪ . 29 , 13 -‬ועוד ‪. 19‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫‪ 29‬מיליון ‪ ₪‬מית " ב העבירה דיווידנד לעירייה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫ועוד ‪. 19‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫מתוך ‪ 60‬שהיא צריכה להעביר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני אבדוק את זה מול שר הזה‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫תבדוק מול השר ‪ .‬יש לך גישה ישירה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬מול תאגיד המים ‪ ,‬מול הרשם ‪ .‬כ מה כסף מית " ב‬
‫העבירה לעירייה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫במקרה את השר הזה אנחנו שנינו מכירים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כמה כסף מית " ב העבירה השנה לעירייה ? כמה‬
‫כסף ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫היא העבירה עד היום ‪ 16‬ועוד ‪ , 13‬אושרה במליאת‬
‫העיר ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אבל זה לא בסדר היום ‪ ,‬בוא נתקדם ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬הוא מדבר על המקור לתב " רים ‪.‬‬
‫‪181‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫תן לענות לך ‪ ,‬רבאק ‪ .‬שנינו עייפים פה מהצהריים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני לא עייף ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מה ‪ ,‬אתה לוקח תרופות ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני אחרי אדוויל ‪ .‬והנה אני אגיד לך ‪ ,‬יש לי עוד‬
‫לילה ירוק ‪ ,‬יש קפ " קים ‪ ,‬יש מילואים מחר ‪ ,‬הולכים לתרגיל ‪ .‬באנו מהבסיס‬
‫ממילואים ‪ ,‬הולכים לבסיס ויש עוד לילה ארוך ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני מכיר אותו עוד מעט ‪ 13‬שנים ‪ ,‬מ‪12 , 2003 -‬‬
‫שנים אני מכיר את הבחור הזה ‪ ,‬בחיים באמת ‪ ,‬בלי לפתוח עין ‪ ,‬לא ראיתי‬
‫אותו עייף ‪ .‬רק בריאות ‪ ,‬ר מי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בלי עין הרע ‪ .‬תודה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬תרשום ‪ 13 .‬מיליון החזר של מית " ב ועוד ‪, 16‬‬
‫מה שהיה פעם ‪ . 29 ,‬עכשיו יש לנו ‪ 19.350‬שצריך להגיע אלינו ‪ ,‬יש פה מכתב ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא הבנתי ‪ ,‬אחרי ה‪ 29 -‬עוד ‪? 19‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪ 19.350‬אחרי ה‪. 29 -‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬בשנת ‪ , 2015‬העבירה מית " ב כאילו אתה אומר‬
‫סדר גודל של ‪ 50‬מיליון ‪? ₪‬‬
‫‪182‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫על מה זה ה‪ 50 -‬מיליון ‪ ₪‬האלה ‪ ,‬על דיווידנד ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫חלק דיווידנד וחלק החזר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫החזר על מה ? על מה זה היה החזר ממ ית " ב ‪50‬‬
‫מיליון ‪? ₪‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫היה פה דיון שלם במועצת העיר ‪ ,‬אני לא זוכר על‬
‫מה ‪ .‬אתה זוכר ‪ ,‬אני אתן לך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬תזכיר לי רק ‪ ,‬על מה ‪ 50‬מיליון ‪? ₪‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני לא זוכר כבר ‪ .‬באמת לא זוכר ‪ .‬כרגע יש מכתב ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫את זוכרת ‪ ,‬ורד ?‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫זה חולק על פי דיווידנד ומחולק לפי דילול‬
‫מניות … אזורים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫זה ה‪ 29 -‬דילול מניות … אזורים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז הדילול מניות ‪? 29‬‬
‫‪183‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫אני לא זוכרת מה מו מי מה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני מבקש אם תוכלי לשלוח לי במייל ‪ ,‬לא נעכב ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬אין בעיה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הנה ‪ ,‬ביקשתי מחוה מייל ‪ ,‬לא לשכוח ‪ .‬לא ‪ ,‬אני‬
‫מבקש שתרשום את הדברים האלה ‪ .‬את המייל מהגזברות לגבי הנושא של ה‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני לא ארשום אבל היא תשלח ‪ .‬את תשלחי ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני לא חס וחלילה שמז לזלים ‪ ,‬גם הם לא‬
‫זוכרים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מי מזלזל בך ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני לא צריך שיזלזלו בי ‪ .‬אמרתי לך ‪ ,‬אני לא צריך‬
‫כבוד מאף אחד ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני לא מדבר על כבוד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני לא אומר שמזלזלים ‪ ,‬אני אומר שאף אחד לא‬
‫מזלזל ‪ ,‬אבל שוכחים ‪ .‬גם אני רושם לעצמי ‪ ,‬כי אחרי זה אני שוכח ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫סך הכל ‪ ,‬ובאמת זה נמצא בהליך עוד פעם ‪ ,‬אתם‬
‫יודעים ‪ ,‬זה לוקח איזה שבועיים במשרד הפנים ‪ ,‬יש לנו ‪ 35,305‬שח ‪ .‬החלק‬
‫‪184‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫שעדיין לא אושר ‪ ,‬ה‪ 19 -‬מיליון שח ‪ ,‬הוא יבוא כמותנה ‪ ,‬ואנחנו נגיד בסעיף‪-‬‬
‫סעיף מה מותנה ומה לא מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬אתה יש לך עכשיו בקרן ‪ 16‬מיליון שח ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪ . 16‬וי ש לי עוד ‪ 19‬מותנה ‪ ,‬שאנחנו נגיד במה הוא‬
‫מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל אני ‪ ,‬כמות התברים שספרתי שהבאת ‪ ,‬זה סך‬
‫הכל ‪ 11‬מיליון שח ‪ ,‬אז בשביל מה אתה צריך מותנה ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬למה ? מה פתא ום ‪. 35 .‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בוא נראה מה אתם הבאתם ‪ .‬מה שהבאתם לי‬
‫בקובץ המעודכן ‪ ,‬זה מה שאנחנו נדון ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא בקובץ המעודכן ‪ .‬בקובץ המקורי פלוס‬
‫הקובץ המעודכן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫זו תוספת ‪ .‬מה לא ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫סליחה ‪ ,‬בוא ‪ ,‬בוא ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אתה מדבר על קובץ מעודכן ‪ ,‬יש קובץ מקורי ‪.‬‬
‫‪185‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אתה רוצה לעבוד לפי הספר ‪ ,‬בוא נעבוד לפי הספר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה קיבלת את זה ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני לא קיבלתי שום דבר ‪ .‬קיבלתי קובץ מעודכן ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫זה אושר בוועדת כספים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עזוב ‪ ,‬מה זה קשור ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫קיבלת את כל הקבצים ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני אומר עוד פעם ‪ ,‬על מה אתה רוצה לדון ? בוא‬
‫נבין ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אנחנו דנים לפי הסדר שרשום לי פה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איזה סדר ? של איזה קוב ץ ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫תב " רים למועצה מספר ‪ . 23‬רמי ‪ ,‬אני לא עכשיו ‪.‬‬
‫אתה קיבלת את כל החומר ‪ ,‬נו די ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫דקה רגע ‪ .‬אל תגיד ' לא '‪ ,‬כי אני רוצה לשאול כדי‬
‫לקבל תשובה ‪ .‬עזוב ‪ ,‬בלי לבלבל את המוח ‪ .‬אני רוצה לדעת לאיזה קובץ לדון ‪.‬‬
‫שלחתם ‪ ,‬זה קובץ שקיבלנו‪-‬‬
‫‪186‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא זה ‪ .‬ככה זה נראה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬גם הקובץ הזה ‪ ,‬כן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יפה ‪ ,‬את זה קיבלנו ‪ 10‬ימים לפני כנדרש ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫כמה הסיכום של הדבר הזה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני לא יודע ‪ ,‬לא בדקתי ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫תסתכל על הדף האחרו ן ‪ .‬כן ‪ ,‬זהו ‪? 35 ,‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יש ‪. 35‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מצוין ‪ ,‬גמרנו ‪ ,‬בוא נדון על זה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫על זה אתם דנים ? או לא על זה ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬על זה ‪.‬‬
‫מר ל ‪ .‬פומרנץ ‪:‬‬
‫זה אותו דבר ‪.‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫זה אותו דבר ‪ ,‬זה פשוט ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬ג רינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה לא אוו דבר ‪ ,‬פה יש ‪ 16.5‬מיליון ‪.‬‬
‫‪187‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אנחנו דנים בקובץ הזה ‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81608‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 300,000‬‬
‫למטרת שש שנתי אולפנת ממ"ד בנות‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪300,000‬‬
‫תשלומים‬
‫עבודות קבלניות‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪300,000‬‬
‫אישור תב " ר מספר ‪ 81608‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ ₪ 300,000‬למטרת שש שנתי אולפנת ממ " ד בנות ‪ ₪ 150,000 .‬מהקרן ו‪-‬‬
‫‪ ₪ 150,000‬מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא יודע ‪ ,‬רשום פה ‪ ₪ 300,000‬מהקרן ‪ .‬אני לא מבין‬
‫על מה אתה מדבר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני אומר לך ‪ ,‬בגלל שלא הספיקו לאשר לנו את ה‪-‬‬
‫‪ 19‬ו י יקח כמה ימים ‪ ,‬אז אנחנו אומרים ‪ ₪ 150,000‬מהקרן ו‪ 150,000 -‬מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איפה זה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה רוצה שיצלמו לך את מה שיש לי ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬בוא נעשה סדר ‪ .‬קובץ התב " רים מדבר על ‪35‬‬
‫מיליון ‪ . ₪‬אנחנו קיצצנו בהרבה מאוד תב " רים ‪ 50%‬מהסכום כדי לעמוד‬
‫‪188‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫ביעדים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הבנתי ‪ ,‬הבנתי את זה ‪ .‬איפה זה ממ " ד בנות ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מדובר בשכונת הדר גנים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני מבקש ‪ ,‬תן לספקטור לענות בבקשה ‪.‬‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫אנחנו קיבלנו פרוגרמה ל‪ 36 -‬כיתות ‪ ,‬מכינים את‬
‫התכניות ‪ .‬הכוונה היא בפינוי ה ‪ ...‬ומחסני החירום בצומת סירקין ‪ ,‬לבנות על‬
‫חלק מהמקום את השש שנתי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא הבנתי שש שנתי ‪ .‬צריכים לבנות בסירקין ממ " ד‬
‫בנות ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬בוא אני אסביר לך ‪ .‬מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 818‬לאשר בהתאם למפורט לעיל‬
‫‪ .2‬אישור תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81609‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 300,000‬‬
‫למטרת שש שנתי כפר גנים ג'‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪300,000‬‬
‫תשלומים‬
‫עבודות קבלניות‬
‫‪300,000‬‬
‫‪189‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור תב " ר מספר ‪ 81609‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ ₪ 300,000‬למטרת שש שנתי כפר גנים ג '‪ ₪ 150,000 ,‬קרן ‪ ₪ 150,000 ,‬מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינב רג ‪:‬‬
‫לא הבנתי ‪ .‬איפה זה ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫בשטח של רוזמרין ‪ .‬אנחנו כרגע יוצאים לתכנון של‬
‫בית ספר שש שנתי בכפר גנים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה השש שנתי כולל החטיבה שאלימלך כנר רוצים ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫בכפר גנים ‪ .‬אתה יכול לקרוא לזה אלימלך כנר ‪ ,‬זה‬
‫לא רלוונטי ‪ .‬כשייבנה בית הספר ‪ ,‬זה יהיה רלוונטי ‪.‬‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫קיבלנו פרוג ר מה ‪ 48‬כיתות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ומה הצפי של זה לסיום ?‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫הצפי שאנחנו מתחילים לתכנן ‪ .‬אני מקווה שהחלק‬
‫הראשון ב‪. 2017 -‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫הכל תלוי בהרשאה של משרד החינוך ‪ .‬אני מעריך‬
‫ספטמבר ‪ 2018‬במקרה הטוב ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫מה זה ‪ ,‬חטיבה ?‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה שש שנתי ‪.‬‬
‫‪190‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 819‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81610‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 300,000‬‬
‫ביה"ס שובו – ‪ 26‬כיתות‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪300,000‬‬
‫תשלומים‬
‫עבודות קבלניות‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪300,000‬‬
‫אישור תב " ר מספר ‪ 81610‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ , ₪ 300,000‬בית ספר שובו ‪ 26‬כיתות ‪ ₪ 150,000 ,‬קרן ‪ ₪ 150,000 ,‬מותנה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬לא פה אחד ‪ .‬איפה זה ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫באזור סג ולה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בונים בית ספר באזור סגולה ? איפה ?‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫‪ ...‬שטח חום ‪ ...‬שופרסל ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫בסמוך לשכונת נווה דקלים ‪ ,‬שיפר ‪.‬‬
‫‪191‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫ליד היפר רוזנפלד שם יש ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הרב פינטו ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬מול הרב פינטו ‪ ,‬רמי ‪ .‬מי בעד ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איפה בונים את ביה " ס ‪ ,‬בתוך שכונת נווה דקלים ?‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬מול השופרסל ‪ ,‬בין סגולה ‪...‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אבל זה נווה דקלים ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫זה סוף של נווה דקלים ‪ ,‬זה בצמוד לשופרסל ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הבנתי ‪ ,‬איפה שיש שם את הפ סל של הליצנים ?‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫נכון ‪ .‬זה שטח חום ‪ ,‬ועליו הולכים לבנות את בית‬
‫הספר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אתם בונים בית ספר ‪ ,‬הורגים את הזה ?‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫ותודות לרמי שעזר כל השנים לשובו ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫עוד פעם ‪ .‬מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫‪192‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 820‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81615‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 500,000‬‬
‫למטרת התאמות בחט"ב גולדה‬
‫תקבולים‬
‫‪500,000‬‬
‫קרנות הרשות‬
‫תשלומים‬
‫עבודות קבלניות‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪500,000‬‬
‫אישור תב " ר מספר ‪ 81615‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ ₪ 500,00‬למטרת התאמות בחטיבת גולדה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬י שראל ‪:‬‬
‫כל הסכום מהקרן ‪ .‬מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מה שמותנה ‪ ,‬אני אגיד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 821‬לאשר‬
‫‪ .5‬אישור תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81611‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 250,000‬‬
‫למטרת עמל א' שיפוצים‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪250,000‬‬
‫תשלומים‬
‫עבודות קבלניות‬
‫‪250,000‬‬
‫‪193‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫א ישור תב " ר מספר ‪ 81611‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ , ₪ 250,000‬למטרת עמל א ' שיפוצים ‪ .‬קשה לי ‪ ,‬היום ממש קשה לי ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 822‬לאשר‬
‫‪ .6‬אישור תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 74649‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 350,000‬‬
‫למטרת פיתוח רח' חזן‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪350,000‬‬
‫תשלומים‬
‫עבודות קבלניות‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪350,000‬‬
‫אישור תב " ר מספר ‪ 74649‬לשנת ‪ 2015‬לשנת על סך‬
‫‪ , ₪ 350,000‬למטרת פיתוח רח ' חזן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה זה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫חזן ‪ .‬אתה לא מכיר את חזן ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מכיר חזן בבית כנסת ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫זה ליד ה דר גנים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫רוצים לעשות שם כיכר באמצע הכביש ‪.‬‬
‫‪194‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬חן ‪:‬‬
‫יש שם סלילה שצריך לעשות בכביש ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רח ' חזן זה קטע של ‪ 50‬מ " ר ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬חן ‪:‬‬
‫כן ‪ .‬זה סיכום עם משרד התחבורה ‪ .‬הם מחזיקים‬
‫לנו שם ערבות בנקאית של חצי מיליון ‪ ₪‬בגלל שלא ה שלמנו את העבודה שם ‪.‬‬
‫לכן אנחנו צריכים להשלים את העבודה ולקבל את הערבות בנקאית חזרה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 823‬לאשר‬
‫‪ .7‬אישור תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 74650‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 500,000‬‬
‫למטרת פיתוח רח' הנביאים – קהילת פינסק הושע‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪500,000‬‬
‫תשלומים‬
‫עבודות קבלניות‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪500,000‬‬
‫אישור תב " ר מספר ‪ 74650‬לשנת ‪ , 2015‬על סך‬
‫‪ ₪ 500,000‬למטרת פיתוח רח ' הנביאים קהילת פינסקר הושע ‪ .‬תקציב מותנה ‪.‬‬
‫מר ל ‪ .‬פומרנץ ‪:‬‬
‫פינסק ‪ ,‬לא פינסקר ‪ .‬למחוק את ה‪ -‬ר ' ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה זה ?‬
‫‪195‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬חן ‪:‬‬
‫מרחיבים את הרחוב שם ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איפה זה ? רח ' הנביאים פינת הושע ?‬
‫עו " ד ש ‪ .‬חן ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬בשערייה ‪ .‬באזור של ה ‪...‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫הכל מותנה ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫הכל ‪ ,‬הכל מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה מה שעושים כי להרח יב ולפתור את הבעיות של‬
‫התנועה שם ?‬
‫עו " ד ש ‪ .‬חן ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬כן ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 824‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81613‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 500,000‬‬
‫למטרת טיפול בחצרות גנ"י‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪500,000‬‬
‫תשלומים‬
‫עבודות קבלניות‬
‫‪500,000‬‬
‫‪196‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור תב " ר מספר ‪ 81613‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ , ₪ 500,000‬למטרת טיפול בחצרות גני הילדים ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫גנים עירוניים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫גני ילדים עירוניים ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫קצת הסבר על זה ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אני אסביר את זה מיד ‪ .‬אנחנו כרגע נכנסים‬
‫למסלול של תקי נה בכל חצרות גני הילדים בכל העיר ‪ .‬כל חצרות גני הילדים‬
‫יהיה להם תו תקן ‪ .‬כל תווי התקן האלה יהיו גם בגני הילדים ‪ .‬כל מתקני‬
‫החצר ‪ ,‬כל השטח של חצר גני הילדים ‪ ,‬תהיה באישור של תו תקן ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫לרבות ארגזי החול ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לרבות ארגזי החול ‪ ,‬לרבות כל המתקנים ‪ ,‬לרבות‬
‫משטחי החול ‪ ,‬לרבות הכל ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫גם סינון ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫כל התקן הזה בסופו של דבר יהיה במשך ‪ 3‬שנים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תגיד לי ‪ ,‬למה זה עוד פעם זה לא עובד ההקרנה פה ?‬
‫לא מבין אתכם ‪ .‬למה הביזיון הזה כל פעם מחדש ?‬
‫‪197‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫איזו הקרנ ה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כל הזמן ‪ ,‬ישיבת מועצה עשירית ‪ ,‬זה פשוט מבזה ‪.‬‬
‫למה ? קשה לבוא פה ולדאוג שזה יעבוד ? כל פעם ההקרנה של המועצה לא‬
‫עובדת ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫עובד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא עובד ‪ .‬אף פעם לא עובד ‪ .‬כל ישיבת מועצה ‪ .‬לא‬
‫מבין ‪ .‬אם זה עובד ‪ ,‬זה עובד שעתיי ם לפני ‪ .‬באותו רגע זה עבד ‪ ,‬עכשיו זה‬
‫הפסיק לעבוד ‪ ,‬למה ? מה הבעיה ? הלכתם ‪ ,‬היה כל כך יפה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫תן לו לבדוק ‪ ,‬תן לו לבדוק ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אבל אני אומר באופן עקרוני ‪ ,‬איציק ‪ .‬כל‬
‫ישיבות המועצה ‪ ,‬כל פעם יש עם זה בעיות ‪ .‬לא אומר שזה דווקא ‪ ,‬אני לא‬
‫חושב שזה דווקא ‪ .‬אני רק אומר ההיפך ‪ ,‬אם הייתי חושב שזה דווקא ‪ ,‬זה לא‬
‫היה מבזה ‪ ,‬זה היה כבר משהו אחר ‪ .‬אבל פשוט מקצועית ‪ ,‬מה הבעיה ? לדאוג‬
‫שיהיה פה איש מקצוע ‪ ,‬כל ישיבת המועצה תנו לו כמה שעות נוספות שיהיה‬
‫פה וזהו ‪ .‬לא עובד ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬תעזוב ‪ ,‬אני אמרתי לך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אבל זה כל ישיבת מועצה ‪ .‬פעם אחרי פעם ‪.‬‬
‫‪198‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בסדר ‪ ,‬אמרתי לך שאנחנו נטפל בזה בצורה יסודית ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אבל גם היה פה כבר איש מקצוע ‪ .‬אז תשאירו‬
‫אותו באמת שזה יעבוד ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה צודק ‪ .‬בואו נמשיך הלאה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד חצרות גני הילדים ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לגבי חצרות גני ילדים ‪ ,‬אני אומר ‪ ,‬יש עכשיו‬
‫בעיה קשה ‪ ,‬אם כבר מדברים על חצרות גני ילדים ‪ ,‬שהיתה גם באם המושבות ‪.‬‬
‫בעיה של נחשים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫הכל טופל ביסודיות ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫משפט וחצי ‪ ,‬למרות שעוד פעם ‪ ,‬אני מב קש כרגע לא‬
‫לפתוח את הדיון הזה ‪ .‬אני ארחיב איתך את הדיבור בצורה מלאה ‪ .‬הנושא של‬
‫חצרות גני הילדים ‪ ,‬לגבי נושא של נחשים או לא נחשים ‪ ,‬לא קשור כרגע לנושא‬
‫התקינה שאנחנו מעלים כרגע ‪ .‬זו סוגיה מספר ‪ . 1‬סוגיה מספר ‪ 2‬שאתה מדבר‬
‫עליה כרגע ‪ ,‬האם חצר גן ילדים צריכה להיות משטח דשא או משטח גומי או‬
‫חול ‪ ,‬זו סוגיה שאינה קשורה לנחשים או לא נחשים ‪ .‬אבל כרגע זה לא הדיון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני לא מדבר על גומי או חול ‪ .‬אני אומר סכנת‬
‫חיים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בסדר ‪ ,‬אבל עבדו ‪ .‬אני אומר לך שכל גני הילדים‪-‬‬
‫‪199‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא בדיוק הכל טופל ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬הכל טופל ‪ ,‬תקשיב לי עכשיו טוב ‪ .‬אני הבאתי‬
‫לפני שבוע וחצי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אפשר לראות את הדו " ח ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬הוא אצלי פה במקרה ‪ .‬אתה יכול לקרוא אותו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תביא את הדו " ח ‪ .‬ותביא במקביל את הדו " ח שיצא ‪,‬‬
‫גם את הביצוע שבוצע בפועל ‪ ,‬ואני אגיד לך מה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫הכל טופל ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא יודע ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מה לא יודע ? אני אומר לך הכל טופל ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז ל מה ההורים רוע ש ים וגועשים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כי ההורים רועשים וגועשים ‪ ,‬עובדה שהם לא פה‬
‫בחוץ ‪ .‬עובדה שהם לא פה בחוץ ‪ ,‬כי הכל טופל ‪ .‬יו " ר ההנהגה של כל גני הילדים‬
‫בפתח תקווה קיבל את הדו " ח בצורה מאוד מדויקת ‪ .‬ואם היתה בעיה ‪ ,‬אז כל‬
‫הצוות היה היום פה למטה ‪ .‬הכל טופל באחריות מלאה ‪.‬‬
‫‪200‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ .‬מה שאתה אומר הכל טופל ‪ ,‬גם הסוגיות‬
‫של הנחשים והעקרבים ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫כל סוגיית גני הילדים מטופלת כל השנה ‪ ,‬בלי כל‬
‫קשר לרעשי רקע כאלה או אחרים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה לא רעשי רקע ‪ ,‬זה הורים שאכפת להם ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫הורים שאכפת להם זה בסדר גמור ‪ ,‬זה מטופל ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אמנם הם לא ברשת החברתית של ' אכפת '‪ ,‬אבל גם‬
‫א כפת להם ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫הדברים האלה מטופלים בלי כל קשר אחד לשני ‪ .‬יש‬
‫לנו אגף אחזקת מבנים שמטפל בזה בצורה שוטפת ‪ ,‬והדברים האלה מטופלים‬
‫בלי כל קשר אחד לשני ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬הכל טופל ‪ ,‬יש לי דו " ח מסודר ‪ .‬מי בעד ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫‪ – 8‬טיפול בחצרות גני ילדים ‪ ,‬מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 825‬לאשר‬
‫‪ .9‬אישור תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 82532‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 100,000‬‬
‫למטרת שדרוג גן החי העירוני‬
‫תקבולים‬
‫‪201‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪100,000‬‬
‫תשלומים‬
‫עבודות קבלניות‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪100,000‬‬
‫אישור תב " ר‬
‫מספר ‪ 82532‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ ₪ 100,000‬למטרת ש דרוג גן החי העירוני ‪ , ₪ 100,000 ,‬הוא מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫פה אני רוצה להגיד משהו ‪ .‬אם כבר מטפלים‬
‫בשדרוג של גן החי ‪ ,‬משהו שהוא מאוד חשוב ‪ ,‬צריך גם לטפל בכל מה שקשור‬
‫לכניסה שם ‪ .‬אולי יעשו איזושהי מערכת במסגרת השדרוג ‪ ,‬שלא תעשה אפליה ‪,‬‬
‫שכל מי שצריך בשבתות להיכ נס – ייכנס חינם ‪ .‬לא יכול להיות שציבור דתי‬
‫נכנסים בחינם ‪ ,‬וציבור חילוני משלם ‪ ,‬בטח לא במקום עירוני בשבת ‪ .‬זה פשוט‬
‫ביזיון ‪ ,‬זה לא אמור להיות ככה ‪ .‬אפשר להתיר את הכניסה לדבר הזה בשבת‬
‫בחינם לכולם ‪ .‬אם צריך במסגרת השדרוג לעשות איזשהו מכשיר בקרה‬
‫בכניסה שיאפשר כניסה לכ ולם בחינם ‪ ,‬ולא להתחיל בחניונים לגבות תשלום ‪,‬‬
‫ובטח שזה לא ראוי על ידי מוסד עירוני ‪ ,‬ודתיים להכניס אותם מהדלת‬
‫האחורית ‪ .‬זה לא ראוי ‪ ,‬זה בעייתי ‪ ,‬בטח במקום עירוני ‪ .‬אז אני מבקש‬
‫במסגרת הזאת ‪ ,‬לבחון אם אפשר לפתור את הבעיה הזאת בכל מה שקשור‬
‫לבקרת כניסה שם בשבתות וחגים ‪ ,‬שלא יהיה בתשלום לציבור אחד ‪ ,‬ציבור‬
‫אחר ללא תשלום ‪ .‬זה אסור וזה ‪ ...‬של הסטטוס קוו בפתח תקווה ‪ .‬זו גם‬
‫אפליה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫הנושא ייבדק ‪ .‬מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 826‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪202‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫‪ .10‬אישור תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81614‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 500,000‬‬
‫למטרת אולפנת נועם – רח' הרב מימון‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪500,000‬‬
‫תשלומים‬
‫עבודות קבלניות‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪500,000‬‬
‫אישור תב " ר מספר ‪ 81614‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ ₪ 500,000‬למטרת אולפנה נועם רח ' הרב מימון ‪ ₪ 250,000 ,‬מהקרן ‪250,000 ,‬‬
‫‪ ₪‬מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫זה בכפוף לאישו ר ועדת תמיכות ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בכפוף לאישור ועדת תמיכות ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 827‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .11‬אישור תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 82162‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 300,000‬‬
‫למטרת שיפוץ וציוד מועדונים‪ ,‬אגף שכונות‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪300,000‬‬
‫תשלומים‬
‫עבודות קבלניות‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪300,000‬‬
‫אישור תב " ר מספר ‪ 82162‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪203‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫‪ ₪ 300,000‬למטרת שיפוץ וציוד מועדונים אגף השכונות ‪ ₪ 150,000 ,‬קרן ‪,‬‬
‫‪ ₪ 150,000‬מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איזה מועדונים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מועדונים באגף השכונות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איזה ‪ ,‬איזה ? איזה מועדונים ?‬
‫עו " ד ש ‪ .‬חן ‪:‬‬
‫רשום שם בטופס המצורף ‪ .‬יש לנו גם שינוי שם ‪ .‬יש‬
‫שם מועדון ברח ' השומר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא הבנתי ‪ ,‬כן או לא ? השומר או לא השומר ?‬
‫עו " ד ש ‪ .‬חן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬רשום שם גם בטופס ‪ ,‬יש כמה מועדונים ‪ .‬אחד‬
‫מהם זה השומר ‪ ,‬אז זו טעות ‪ .‬זה לא השומר ‪ ,‬זה ביבנה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫אגף השכונות אתה מדבר ?‬
‫עו " ד ש ‪ .‬חן ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬באגף השכונות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫‪ ...‬השופטים ‪ ,‬אסתר המלכה ‪ ,‬השומר ‪ ,‬טבריה ‪,‬‬
‫תהילה ‪ ,‬הדר גנים ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אפשר לאשר את זה ? מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫‪204‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫זה לא משנה ‪ ,‬כל דבר כפוף הרי ‪ .‬אם זה תמיכות ‪ ,‬זה‬
‫כפ וף לתמיכות אוטומאטית ‪ ,‬אפילו לא צריך להגיד את זה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫א ' – צריך להגיד את זה ולהגיש את זה ‪ .‬וזה‬
‫התפקיד שלה להגיד את זה ‪ .‬ואם היא לא תגיד את זה ‪ ,‬היא תהיה בבעיה‬
‫קשה ‪ .‬ואם לא תגיד את זה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא הבנת ‪ .‬אני יו " ר ועדת תמיכות ‪ .‬תאמין לי ‪ ,‬אני‬
‫ש ואל פה כל פעם שאלות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ואם לא תגיד את זה ‪ ,‬אז גם בטעות זה יכול‬
‫להתפקשש ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אוקיי ‪ ,‬בסדר ‪ .‬אתה צודק ‪ ,‬נמשיך הלאה ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫‪ ...‬שזה המועדונים ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫יכול להיות שזה המועדונים של הרב קוק בניו‬
‫יורק ‪ .‬מה זה משנה ? אמ רנו זה כפוף לוועדת תמיכות ‪ .‬זה משנה מה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תשובה הולמת לשאלה של היועצת המשפטית ‪,‬‬
‫חזקה ‪ ,‬היא גם נרשמה בפרוטוקול ‪ .‬העיקר שאתם שלמים עם עצמכם ‪ ,‬זה טוב ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 828‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .12‬אישור תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 74651‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 250,000‬‬
‫‪205‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫למטרת טיפול בקרינה במבנים עירוניים‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪250,000‬‬
‫תשלומים‬
‫עבודות קבלניות‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪250,000‬‬
‫אישור תב " ר מספר ‪ 74651‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ , ₪ 250,000‬למטרת טיפול בקרינה במבנים עירוניים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יש לי פה שאלה ‪ .‬יש איזשהו דו " ח של ה קרינה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫יש דו " חות מדויקים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אפשר לקבל אותו ? גם בתי ספר וגני ילדים ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫במשרד לאיכות הסביבה נבדקו למעלה מ‪600 -‬‬
‫מוסדות ציבור וחינוך בכל העיר ‪ .‬במרביתם הפעולות עצמן בוצעו ותוקנו ‪.‬‬
‫במקומות שלא תוקנו ‪ ,‬זה הסכום שמיועד לתי קון של הזה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אפשר לקבל את הדו " ח הזה ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫בוודאי ‪ .‬דרך אגב ‪ ,‬יש לך בשקיפות מלאה באתר של‬
‫העירייה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הו ‪ ,‬הו ‪ ,‬שקיפות מלאה ‪.‬‬
‫‪206‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬כתוב באתר של העירייה‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לינק ‪ ,‬שקיפות מידע ‪ ,‬לא עובד ה זה של ישיבת‬
‫המועצה ‪ .‬נכנסים ללינק שקיפות – שידור ישיבות מועצה – לא עובד ‪ .‬אז איזה‬
‫שקיפות יש ? אני אגיד לך איפה יש שקיפות ? בסרטונים שמראים מה הרשת‬
‫החברתית של ' אכפת ' עשתה ‪ ,‬יש שקיפות ‪ .‬ישר עולים הסרטונים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫אני רק רוצה לציין שבבדיקות קרינה ‪ ,‬גם בתי‬
‫ה ספר של המגזרים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה רוצה את הדו " חות של הקרינה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני מבקש עד סוף השבוע לקבל את הנושא של‬
‫מית " ב ‪ .‬תרשום ‪ ,‬אני אומר את זה לפרוטוקול ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬חן ‪:‬‬
‫יש את כל הפרוטוקול ‪ .‬אנחנו מקבלים את זה‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עד שיגיע לך התמלול של הפרוטוקול ‪ ,‬חודשיים ‪.‬‬
‫הנושא של מית " ב ‪ ,‬הנושא של לוחמי הגטו והנושא של דו " חות קרינה ‪ .‬תודה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בסדר ‪ .‬תקבל את זה ‪ .‬רשמתי את זה ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 829‬לאשר‬
‫‪207‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫שינויי תב"רים‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81581‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ – 500,000‬‬
‫למטרת בי"ס שש שנתי נווה גן‬
‫הפחתה לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 2,300,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.15‬‬
‫תקבולים‬
‫‪ – 500,000‬ש"ח‬
‫קרנות הרשות‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 2,300,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 1,800,000‬‬
‫הערה‪ :‬מועבר לתב"ר ‪ 81615‬התאמות חט"ב גולדה לטובת ‪ 6‬שנתי נוה גן‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫שינויי תב " רים ‪ .‬שינוי תב " ר מספר ‪ . 81581‬מדובר‬
‫בהפחתה של ‪ ₪ 500,000‬למטרת בית ספר שש שנתי נווה גן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫באיזה בית ספר מדובר ‪ ,‬איציק ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫שש שנתי נווה גן ‪ ,‬זה בית הספר שאמור להיבנות‬
‫מאחור י ממ " ד נווה אברהם ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא זה שעכשיו בונים אותו בחנייה של הספורטן ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬עדיין לא ‪ .‬בספורטן בונים בתי ספר‬
‫יסודיים ‪ .‬זה שש שנתי ‪.‬‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫תנו לי להבהיר ‪ ,‬ה‪ ₪ 500,000 -‬האלה מיועדים‬
‫להתאמה לגולדה הזמני ‪ .‬טעו במועצה הקודמת ‪ ,‬אז עכשיו מחזירים את זה ‪.‬‬
‫‪208‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫פשוט בטעות ‪ .‬בנווה גן המקורי נשאר מיליון ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 830‬לאשר‬
‫‪ .2‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81602‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 500,000‬‬
‫למטרת אחזקה ובטיחות במוס"ח‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 2,000,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.15‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 500,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 2,000,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 2,500,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 81602‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ ₪ 500,000‬למטרת אחזקה ובטיחות במוסדות חינוך ‪ ₪ 250,000 .‬קרן ‪,‬‬
‫‪ ₪ 250,000‬מותנה ‪ .‬מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יש דו " ח של בטיחות במוסדות חינוך ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫יש דו " חות כל הזמן ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫בוודאי ‪ ,‬אנחנו מקבלים אישורי בטיחות באופן‬
‫קבוע ‪.‬‬
‫‪209‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני לא מדבר על האחזקה השוטפת ‪ ,‬אני מדבר‬
‫על נושא של דו " ח ‪.‬‬
‫מ ר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫בוודאי ‪ ,‬אנחנו מבצעים באופן קבוע בצורה סדירה ‪,‬‬
‫עד ‪ 15.8‬כל מוסדות החינוך‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יש דו " ח של ליקויי בטיחות ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬כן ‪ ,‬יש לנו דו " חות על כל מוסד חינוכי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אפשר לקבל אותו ? לא ‪ ,‬סליחה ‪ ,‬אולי לא צריך לקבל‬
‫אותו ‪ .‬זה דו " ח כללי או דו " ח ספציפי לכל בית ספר ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כל בית ספר וכל כיתה ספציפית ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 831‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81540‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 1,000,000‬‬
‫למטרת רכש מתקני חצר וריהוט גנ"י‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 7,000,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.15‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 1,000,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 7,000,000‬‬
‫‪210‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪₪ 8,000,000‬‬
‫‪ – 3‬אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 81540‬לשנת ‪ 2015‬על‬
‫סך מיליון ‪ , ₪‬למטרת ר כש ‪ ,‬מתקני חצר וריהוט גני ילדים ‪ ₪ 500,000 ,‬קרן ‪,‬‬
‫‪ ₪ 500,000‬מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה כולל גם מגזרים ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לא ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫למה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫הם לא צריכים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫מגזרים יש להם תקציב מיוחד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫דיעי ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬י שראל ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬רגע ‪ ,‬עוד מעט נגיע למגזרים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬אני מזכיר לך ‪ .‬בישיבת המועצה הבאה ‪...‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דיעי ‪:‬‬
‫תסתכל ‪ ,‬הבאנו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ראיתי את הגרושים שהבאת ‪.‬‬
‫‪211‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬נגיע למגזרים ‪ .‬מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 832‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81402‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 500,000‬‬
‫למטרת רכישת מחשבים לבת"ס‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 7,265,336‬שאושר למועצה מס' ‪ 16‬מיום ‪1.12.14‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 500,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 7,265,336‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 7,765,336‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 81402‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ ₪ 500,000‬למטרת רכישת מחשבים לבתי ספר ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫בתי ספר עירוניים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בתי ספר עירוניים בכפוף לוועדת הקצאות ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינבר ג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬מה עם המגזרים פה ? גם לא ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא צריך ‪ .‬הם לא צריכים מחשבים ‪ .‬יש להם סידור ‪.‬‬
‫‪212‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫לא נוגעים במחשבים ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 833‬לאשר‬
‫‪ .5‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81593‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 1,250,000‬‬
‫למטרת הצטיידות בתי ספר‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 2,500,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.15‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 1,250,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 2,500,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 3,750,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 81593‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ ₪ 1,250,000‬למטרת הצטיידות בבתי ספר ‪ ₪ 500,000 , ₪ 750,000 ,‬מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה עם המגזרים ? מה עם המגזרים ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לא כולל מגזרים ‪ .‬מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 834‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 74286‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 1,000,000‬‬
‫למטרת עב' ניקוז ופיתוח רח' רבניצקי‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 36,050,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 21‬מיום ‪29.3.15‬‬
‫‪213‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫תקבולים‬
‫‪ 1,000,000‬ש"ח‬
‫קרנות הרשות‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 36,050,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 37,050,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪ – 6‬אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 74286‬לשנת ‪ 2015‬על‬
‫סך ‪ 1‬מיל יון ‪ , ₪‬למטרת עבודות ניקוז ופיתוח רח ' רבניצקי ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫לא כולל מגזרים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אם אני לא אומר ‪ ,‬אז הכל מותנה ‪ 6 .‬מותנה מלא ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 835‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81593‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 670,000‬‬
‫למטרת פיתוח רחוב פינסקר‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 1,980,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 11‬מיום ‪29.6.14‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 670,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 1,980,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 2,650,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 81593‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ ₪ 670,000‬למטרת פיתוח רח ' פינסקר ‪.‬‬
‫‪214‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫מותנה הכל ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫זה מותנה ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬זה לא מותנה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ .‬תקשיבי ‪ ,‬אם אני לא אומר כלום – זה לא‬
‫מותנה ‪ ,‬אם אני אומר מותנה – אז זה הסכום ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 836‬לאשר‬
‫‪ .8‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 74506‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 500,000‬‬
‫למטרת שיקום כבישים ומדרכות‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 16,450,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 15‬מיום ‪29.9.14‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 500,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 16,450,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 16,950,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 74506‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ , ₪ 500,000‬למטרת שיקום כבישים ומדרכות ‪.‬‬
‫‪215‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 837‬לאשר‬
‫‪ .9‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 74644‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 300,000‬‬
‫למטרת תכנון כבישים‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 300,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.15‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 300,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 300,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 600,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שנוי תב " ר ‪ 74644‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ ₪ 300,000‬למטרת תכנון כבישים ‪ .‬מותנה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 838‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .10‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 92018‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 300,000‬‬
‫למטרת תכנון וביצוע משרדי הרשות‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 500,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.15‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 300,000‬ש"ח‬
‫‪216‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 500,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 800,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 92018‬לשנת ‪ 015‬על סך‬
‫‪ , ₪ 300,000‬מותנה מלא ‪ ,‬למטרת תכנון וביצוע משרדי הרשות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה זה ?‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫הנדסה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינב רג ‪:‬‬
‫להוסיף עוד ביתן שומר ליד לשכת ראש העיר ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬עם המזגן שיהיה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫להוסיף‬
‫עכשיו‬
‫מאבטח‬
‫למאבטח ‪,‬‬
‫עם‬
‫מחיצה‬
‫למאבטח ?‬
‫אדר ' ח ‪ .‬ארליך ‪:‬‬
‫בעקבות היציאה של ההנדסה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מעבר ההנדסה ‪ ,‬נו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬רגע ‪ ,‬יש לכם תב " ר שמיועד לטובת הנושא‬
‫הזה ‪.‬‬
‫אדר ' ח ‪ .‬ארליך ‪:‬‬
‫זה איפה שאנחנו עוברים ‪ ,‬אבל גם פה ‪ ,‬כשיוצאים‪-‬‬
‫‪217‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אנחנו מכשירים את זה למחלקות הבאות ‪.‬‬
‫אדר ' ח ‪ .‬ארליך ‪:‬‬
‫אנחנו עושים למטה שינוי גדול ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כששאלתי פעם ש ע ברה ‪ ,‬אמרתם שגם התב " ר ההוא‬
‫זה לטובת ההכשרה ‪.‬‬
‫אדר ' ח ‪ .‬ארליך ‪:‬‬
‫אני לא אמרתי את זה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אמרת ‪.‬‬
‫אדר ' ח ‪ .‬ארליך ‪:‬‬
‫אני אמרתי ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא משנה ‪ ,‬טעית ‪ .‬לא נורא ‪.‬‬
‫אדר ' ח ‪ .‬ארליך ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬יכול להיות שזה אותו מספר תב " ר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה תב " ר שונה ‪ .‬מי מיועד להיכנס שם‬
‫במקומם ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא יודעים ‪ ,‬יכול להיות‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז מה אתה מתכנן אם אתה לא יודע ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫יכול להיות שהחיזבאללה ‪ ,‬מאיפה אני יודע ?‬
‫‪218‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬חיזבאללה כבר קיים פה ‪ .‬השאלה מי מתוכנן‬
‫שם חוץ מזה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫דעאש ‪ .‬לא ‪ ,‬אמורי ם לעבור לשם כנראה כמה גופים ‪,‬‬
‫ביניהם גם מחלקת משאבי אנוש כנראה ‪ .‬זה ברצינות ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 839‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .11‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 74577‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 250,000‬‬
‫למטרת סימון כבישים ואביזרי תנועה‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 2,800,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪1.12.14‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 250,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 2,800,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 3,050,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 74577‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ ₪ 250,000‬למטרת סימון כבישים ואביזרי תנועה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה הכל ? זה פשוט לעג לרש ‪ .‬רגע ‪ ,‬זה מותנה או לא‬
‫מותנה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא מותנה ‪ .‬לפני שאתה אומר לעג לרש‪-‬‬
‫‪219‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני אגיד כמה שאני רוצה ‪ ,‬אחרי זה אתה תענה‬
‫כמה שאתה רוצה ‪ .‬אני אומר זה לעג לרש ‪ .‬יש קטסטרופה של מעברי חצייה ‪,‬‬
‫איציק ‪ ,‬בטח אתה ראית גם ‪ .‬נושא של מ עברי חצייה בפתח תקווה ‪ .‬זו פשוט‬
‫סכנת חיים ‪ .‬יש קטסטרופה של מעברי חצייה בעיר פתח תקווה ‪ .‬אני מקבל‬
‫באמת ‪ ,‬שולחים עשרות באמת עשרות תמונות בקבוצות הווטסאפ ובפייסבוק ‪,‬‬
‫פשוט סכנת חיים ‪ .‬ואני אומר לכם ‪ ,‬גם מה שלא שולחים ‪ ,‬כל העיר כמעט יש‬
‫בעיה קטסטרופאלית בזה ‪ ₪ 250,000 .‬ז ה אפילו לא יספיק לכלום ולא יביא‬
‫את המצב לקדמותו בשום דבר ‪ .‬צריך להקצות באופן מיידי ‪ ,‬ואני אחד‬
‫שהתעסקתי בנושא של תב " רים ‪ ,‬יודע בדיוק מה הצרכים של זה ‪ .‬להקצות‬
‫באופן מיידי לפחות ‪ 1.5‬מיליון ‪ , ₪‬כדי לנסות לאזן את המצב ‪ .‬אם לא זה ‪,‬‬
‫תמשיך להיות פה הפקרות בתחום הזה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫עד סוף השנה אנחנו נשקיע כמעט ‪ 2‬מיליון ‪. ₪‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עד סוף השנה ? וחצי שנה אנשים ילכו על מעברי‬
‫חצייה ‪ ? ...‬באופן מיידי ‪ .‬מה זה עד סוף השנה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬לא ‪ .‬רמי ‪ ,‬תבדוק ב‪ 2 -‬מועצות האחרונות ‪,‬‬
‫העברנו ‪ ₪ 250,000‬כל אחת ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינב רג ‪:‬‬
‫אבל זה כלום ‪ .‬איציק ‪ ,‬אני מציע לך ‪ ,‬תעשה מדגמי ‪.‬‬
‫אנחנו ביומיום טרודים ‪ ,‬טלפונים ‪ ,‬פייסבוק ‪ ,‬ווטסאפים ‪ ,‬מקבלים הוראות מכל‬
‫מיני אנשים ‪ ,‬לא מסתכלים על מעברי החצייה ‪ .‬תשים לב ‪ ,‬שרוב מעברי החצייה‬
‫בעיר ‪ ,‬כולל בכל מוסדות החינוך ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אתה צודק במאה אחוז ‪ .‬היתה ישיבה אצל ראש‬
‫‪220‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מינהל ההנדסה ‪ ,‬ונתן הוראה לבצע את הדבר הזה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עם מה ? א ין להם כסף ‪ ,‬במה יבצעו ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רק שנייה ‪ .‬עם הכסף שיש עבר תב " ר גם במועצה‬
‫הקודמת ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫נגמר ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫עוד לא נגמר ‪ .‬ועובר תב " ר גם במועצה הקרובה ‪.‬‬
‫ועוד פעם ‪ ,‬הדברים האלה מבוצעים ‪ .‬אתה לא יכול לבצע את כל העיר בעת‬
‫ובעונה אחת ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫א ' – אפשר ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אבל זה תהליך שבסופו של דבר מתבצע ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ומאחר שיש פה סכנ ת נפשות ‪ ,‬חייבים לבצע את זה‬
‫בבת אחת ‪ ... .‬להגיד ' טוב ‪ ,‬עכשיו אנחנו שומרים על הביטחון של תושבי כפר‬
‫גנים ‪ ,‬ואת התושבים של עין גנים ‪ ...‬מחרתיים ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫אני רק רוצה להגיד לך שלפני שבועיים חתמנו על‬
‫‪ ₪ 300,000‬נוספים שיצאו כבר לביצוע בחל " ד ‪ .‬זה תב " ר בשביל לתגבר את זה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יש לי שאלה אחרת ‪ ,‬משרד התחבורה‪-‬‬
‫‪221‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪ , ₪ 100,000‬ועדיין הוא לא העביר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז א ' – זה לא בסדר שרק ‪ , ₪ 100,000‬ואפשר‬
‫להוציא הרבה יותר כסף ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫העירייה משלמת מיליון ‪. ₪‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בוא תעזור לי ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫דבר עם השר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני אעזור לך ‪ ,‬למה לא ? תבקשו עזרה ‪ ,‬נעזור ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני מבקש עזרה ‪ .‬אני רציני ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫א ' – אני חייב לאשר את התב " ר הזה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫יפה ‪ ,‬אז קודם כל בואו נאשר את התב " ר ‪ .‬מי בעד ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל אני ‪ ,‬לאור הסכום הנמוך ‪ ,‬שאני חושב שזה לעג‬
‫לרש ‪ ,‬אני נמנע בהקשר הזה ‪ ,‬כי אני לא רוצה ‪ .‬מביאים פה ‪ 35‬מיליון ‪₪‬‬
‫תב " רים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬זה תוספת ל‪ 1 -‬מיליון ‪ ₪‬שקיים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫זו לא תוספת ‪.‬‬
‫‪222‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אתה יודע מה ‪ ,‬איציק ? יש לי שאלה אחרת ‪ .‬מתי‬
‫להערכתך ‪ ,‬תוך כמה שבועות ‪ ,‬חודשים ‪ ,‬כל מעברי החצייה ב עיר יעברו עליהם ?‬
‫אולי כאלה שצריך ‪ ,‬אולי כאלה שלא צריך ‪ .‬תוך כמה חודשים להערכתך‬
‫בתקציב הקיים ? הנה ‪ ,‬יושבת פה חוה ‪ .‬תוך כמה חודשים ‪ .‬תגיד לי חצי שנה ‪,‬‬
‫זה המון ‪ .‬אתה יש לך פתיחת שנת לימודים בספטמבר ‪ .‬יחכו אנשים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫עד פתיחת שנת הלימודים כל מעברי החצייה וכ ל‬
‫העיר צבועה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זו ההתחייבות ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬תרשום ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אז יפה ‪ .‬מי בעד ? תודה רבה ‪ .‬רמי ‪ ,‬אתה בעד ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אם יש התחייבות כזאת ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫פה אחד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל שתירשם ההתחייבות ‪ ,‬שבגלל זה אני זה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫עד פתיחת שנת הלימודים ‪.‬‬
‫‪223‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עד ‪. 31.8‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫עד פתיחת שנת הלימודים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עד ה‪ 31.8 -‬ב‪ 12 -‬בלילה ‪ ,‬כל מעברי החצייה בעיר ‪,‬‬
‫מוכנים ‪ ,‬מדוקדקים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מקסימום אני אשכב עם חולצה לבנה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אושר פה אחד ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני לא צוחק עם רמי בדברים האלה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני נוסע באוטו ‪ ,‬אני לא הולך במעבר חצייה ‪ .‬זו‬
‫סכנת חיים ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 840‬לאשר‬
‫‪ .12‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 62100‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 250,000‬‬
‫למטרת תכנית מערכת ותשתית כספים ‪ /‬הנדסה‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 1,000,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 26‬מיום ‪29.8.10‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 250,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 1,000,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 1,250,000‬‬
‫‪224‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 62100‬לשנת ‪ 2015‬על ס ך‬
‫‪ ₪ 250,000‬מותנה מלא למטרת תכנית מערכת ותשתית כספים והנדסה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 841‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .13‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 73019‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 250,000‬‬
‫למטרת הקמת מאגר תיקי תו"ב‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 1,000,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 4‬מיום ‪26.1.14‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 250,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 1,000,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 1,250,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 73019‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ , ₪ 250,000‬מותנה מלא ‪ ,‬למטרת הקמת מאגר תיקי תכנון ובנייה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 842‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .14‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 62100‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 1,000,000‬‬
‫‪225‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫למטרת דרכי גישה למוס"ח ולמרכזים קהילתיים‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 2,500,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.15‬‬
‫תקבולים‬
‫‪ 1,000,000‬ש"ח‬
‫קרנות הרשות‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 2,500,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 3,500,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪. 62100‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫רק שנייה ‪ ,‬יש כאן טעות כתיב ‪ .‬זה לא ‪ , 62100‬כי זה‬
‫מה שהיה כתוב בסעיף ‪ . 12‬זה ‪. 74636‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לשנת ‪ 2015‬על סך ‪ 1‬מיליון ‪ ₪‬למטרת דרכי גיזה למוסדות‬
‫חינוך ולמרכזים קהילתיים ‪ ₪ 250,000 ,‬קרן ‪ ₪ 750,000 ,‬מותנה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה זה ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫דרכי גישה למוסדות חינוך ‪ .‬מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 843‬לאשר בהתאם ל מפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .15‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 73016‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 250,000‬‬
‫למטרת תכנון כלל עירוני‬
‫‪226‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 6,800,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪27.7.14‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 250,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 6,800,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 7,050,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 73016‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ , ₪ 250,000‬מותנה למטרת תכנון כלל עירוני ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬זה לתכנון גם הכיכר בלוחמי הגטו ברץ ?‬
‫החלטה מס ' ‪ : 844‬לאשר‬
‫‪ .16‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 74568‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 400,000‬‬
‫למטרת הסדרת פיתוח לפני טופס ‪4‬‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 2,000,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 6‬מיום ‪30.3.14‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 400,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 2,000,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 2,400,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪ – 16‬אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 74568‬לשנת ‪2015‬‬
‫‪227‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫על סך ‪ ₪ 2,400,000‬למטרת הסדרת פיתוח לפני טופס ‪ ₪ 200,000 , 4‬קרן ‪,‬‬
‫פלוס ‪ ₪ 200,000‬מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬מה זה בדיוק ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני אסביר לך ‪ ,‬שרית ‪ .‬כשבונים בניין חדש במרכז‬
‫העיר לא לטובת המגזרים ‪ ,‬אז הע ירייה מחויבת ‪ ,‬העירייה משלמת היתרים‬
‫במרכז העיר ‪ ,‬לא בשכונות החדשות ‪ ,‬להסדיר את החנייה ואת הכל מסביב ‪ .‬זה‬
‫כסף לטובת זה ‪ .‬זה לא לטובת טופס ‪ ... 4‬מבנים של המגזרים ‪ .‬היה פעם גם‬
‫תרגיל כזה ‪ ,‬העבירו תב " ר כזה ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫זה לא המגזרים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא קש ור מגזרים ‪ ,‬זה לא לטובת המבנים האלה ‪ .‬אל‬
‫תחששי ‪ ,‬זה בסדר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מה שאני מבקש מהלשכה המשפטית ‪ ,‬לקבל את‬
‫התב " רים ואת כל השאלות לשאול ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בשביל מה יש ישיבה אם לא ישאלו פה ? בואו נעשה‬
‫משהו אחר ‪ .‬תשלחו את הטופס ‪ ,‬אנחנו לא נבוא לישיבת מועצה ‪...‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬השאלות בישיבה לגיטימיות ‪ .‬אבל מי שמקבל‬
‫את החומר ‪ ,‬ראוי שיקרא אותו לפני שהוא מגיע לישיבה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫סליחה ‪ ,‬אבל גם אם הוא קורא ‪ ,‬ויש שאלות‬
‫‪228‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הבהרות ‪ ,‬אז כן ‪ .‬אני גם לא רוצה להפריע עכשיו בטלפונים לאיציק ישראל‬
‫' איציק ‪ ,‬תגיד לי רגע ‪ ,‬מה זה התב " ר של המבנה הזה ?' ‪ .‬בשביל זה יש דיון ‪,‬‬
‫לשאול את השאלות פה ‪ .‬אני לא רוצה שיהיה פה משטר הפחדה ‪ .‬מי שרוצה‬
‫לשאול שאלות ‪ ,‬ישאל ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫איזה משטר הפחדה ‪ ,‬נו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫והיועצת המשפטית והגזברית מחויבות לשאול את‬
‫השאלות ‪ .‬שרית ‪ ,‬אני רוצה להגיד לך משהו ‪ ,‬על פי פקודת העיריות את חייבת‬
‫לשאול את השאלות ‪ .‬אם את הגעת למצב שאת ‪ ...‬לשאול שאלות ‪ ,‬מצבך חמור ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אם היית שומע אותי ‪ ,‬אז לא היית מדבר את‬
‫השטויות שאתה מדבר עכשיו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה אתה אומר ' שטויות '? תתנצל ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מה שאני אמרתי ליועצ ת המשפטית ‪ ,‬שאני מבקש ‪,‬‬
‫כדי לחסוך בשאלות‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תתנצל קודם כל ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני מתנצל ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬יאללה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מה שאני ביקשתי מהיועצת המשפטית ומאנשי‬
‫‪229‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫המקצוע שלוקחים את התב " רים ‪ ,‬ושאין להם תשובות מוכנות לפני כן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מאיפה הם יביאו תשובות ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לשאול מה התב " ר ‪ ,‬לשאול אותנו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫את מי אתכם ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫את אנשי המקצוע האחרים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל ההיפך ‪ ,‬אני כחבר מועצה שמח על זה שהם‬
‫שואלים פה את השאלות ‪ ,‬יכול להיות שאני לא ש מתי לב ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אבל אני רוצה לתת לך תשובות ‪ ,‬מה אתה רוצה‬
‫ממני‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יכול להיות שאני לא שמתי לב לבעייתיות הזאת‬
‫ולא חשבתי לשאול את השאלה הזאת בכלל ‪ ,‬והיא מעירה פה את תשומת ליבי ‪.‬‬
‫לכן חשוב שהשאלות תהיינה בישיבה בנוכחותנו ‪ ,‬בשביל זה יש ישיבה ‪ .‬ו לא‬
‫לסגור ‪ ...‬מאחורי השולחן ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אף אחד לא סוגר ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 845‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .17‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 74574‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 500,000‬‬
‫‪230‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫למטרת פיתוח ושדרוג בשכונות העיר‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 31,300,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.15‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 500,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 31,300,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 31,800,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 74574‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ , ₪ 500,000‬מותנה מלא למטרת פיתוח ושדרוג בשכונות העיר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫סליחה ‪ ,‬סליחה ‪ .‬תראה ‪ ,‬תראה ‪ .‬כל פעם ‪ ,‬תסלח לי ‪,‬‬
‫אני נדהם מחדש ‪ .‬פשוט נדהם מחדש ‪ .‬אחרי זה אני אגיד לכם מה נדהמתי ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫טוב ‪ .‬מי בעד ? פה אחד ‪ ,‬תודה רבה ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 846‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .18‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 82364‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 500,000‬‬
‫למטרת ציוד ושיפוץ מועדונים ‪ -‬חרדי‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 950,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 19‬מיום ‪25.1.15‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 500,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 950,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 1,450,000‬‬
‫‪231‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 82364‬לשנת ‪ 2015‬על ס ך‬
‫‪ ₪ 0 500,00‬למטרת ציוד ושיפוץ מועדונים חרדי ‪ ₪ 250,000 ,‬קרן ו‪250,000 -‬‬
‫‪ ₪‬מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫כפוף לאישור ועדת תמיכות ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫מה זה קשור לוועדת תמיכות ?‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫מועדונים עירוניים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ועדת תמיכות ‪ ,‬נוהל הקצאות ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫אם זה עירוני לא צריך ועדת תמיכות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני אראה לך חוות דעת ‪ .‬בואי אני אסבר את אוזנך ‪,‬‬
‫היועצת המשפטית לעירייה ‪ .‬יצאה חוות דעת ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪. 19‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬סליחה ‪ ,‬אנחנו דנים על הנושא ‪ ,‬מה זה ‪ ? 19‬מה‬
‫זה הזלזול הזה ? מה זה הזלזול המחפיר הזה ? ‪ ...‬כל מיני חוות דעת שניתנו‬
‫בעבר על ידי הלשכה המשפטית ‪.‬‬
‫) מדברים ביחד (‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫כולם בעד ‪ ,‬אושר ‪.‬‬
‫‪232‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 847‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .19‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 82366‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 1,000,000‬‬
‫למטרת בניית מועדון ברח' יהודה הנשיא‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 550,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 15‬מיום ‪29.9.14‬‬
‫תקבולים‬
‫‪ 1,000,000‬ש"ח‬
‫קרנות הרשות‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 550,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 1,550,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 82366‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ , 1‬מיליון ‪. ₪‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עירוני לגמרי ‪ .‬אין סיכוי שלא עירוני ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫למטרת בניית מועדון ברח ' יהודה הנשיא ‪500,000 ,‬‬
‫‪ ₪‬קרן ‪ ₪ 500,000 ,‬מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה זה ? איפה זה ?‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫מועדון עירוני ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בטח ‪ .‬תקשיבי ‪ ,‬מחר יתחילו לשי ם שלטים ' עירוני '‬
‫על בתים פרטיים פה וישפצו אותם ‪.‬‬
‫‪233‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫במידה ומבנה עירוני ‪ ,‬אין צורך בתמיכות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שרית ‪ ,‬יש לי רעיון ‪ ,‬איתי צודק ‪ ,‬את לא היית פה‬
‫קודם ‪ .‬יש את הבעיה של רח ' מינץ ‪ .‬בואו נשים שם שלט ' עירוני '‪ ,‬ותתני הוראה‬
‫לתקן שם את החשמל ‪ .‬מה הבעיה ? הנה ‪ ,‬עושים את זה יפה מאוד במקומות‬
‫אחרים ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫איציק ‪ ,‬זה מועדון עירוני ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אם מדובר במבנה עירוני ‪ ,‬כמובן שאין צורך‬
‫באישור של תמיכות ‪ .‬אם לא מדובר במבנה עירוני ‪ ,‬ייבדק הדבר הזה ‪ ,‬ואם כן ‪,‬‬
‫באישור תמיכות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שרית ‪ ,‬אפשר לשים שלט שם במינץ ולהגדיר את זה‬
‫עירוני ולשפץ גם שם ? טוב ‪ ,‬לא אעכב אתכם עכשיו ‪ ,‬נו ‪ .‬אני רוצה להעיר את‬
‫תשומת הלב ‪ .‬אתם הטעיתם אותי ‪ .‬אתם דיברתם על ‪. ₪ 250,000‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫הוטעית לבד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אתם הטעיתם ‪ ₪ 250,000 .‬תב " ר ‪. 74577‬‬
‫אמרתם ' כן ‪ ,‬זה לטובת צביעת כבישים וסיפורי סבתא ' ‪ .‬ממה שמוגש פה ‪,‬‬
‫מהטופס בקשה לאישור תב " ר ‪ ,‬וזה כבר מתחיל באמת ‪ ,‬אתה רואה ‪ ,‬אנחנו‬
‫סומכים עליכם וכנראה אי אפשר לסמוך ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬אתה מדבר על סעיף ‪ ? 17‬אף אחד לא דיבר‬
‫איתך על זה ‪.‬‬
‫‪234‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫סעיף ‪ , 11‬איציק ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫סימון כבישים ואביזרי תנועה ‪ .‬כתוב במפורש ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עזוב מה שכתוב ‪ ,‬תסתכל בטופס בקשה לאישור‬
‫תב " ר ‪ ,‬שמגישה היחידה ‪ .‬מה הוא רושם פה ? הסיבות להגשת הבקשה – חידוש‬
‫הסדרי בטיחות ‪ ,‬גדרות ‪ ,‬עמודי חסימה וראות ‪ ...‬כגון מעקות ‪ ,‬לוחות ‪ ...‬ועוד ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אני מסביר לך שצבוע כאן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫א ' – אני מבקש לא להטעות את חברי המועצה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא הטעינו ‪ ,‬אני אסביר לך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫וזה מראה ‪ ,‬שלא רק היה מטופל כמו שצריך‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫את זה קיבלת ‪ 14‬ימים קודם ‪ ,‬יכולת לבדוק את ז ה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני א ' מודה לחבר המועצה ישראל פרידמן ‪ ,‬שהעיר‬
‫את תשומת ליבי לזה ‪ .‬כל הכבוד לו ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬מה שקובע זה מה שנאמר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬מה שקובע ‪ ,‬ותגיד לך גם הגזברית ‪ ,‬וגם היועצת‬
‫המשפטית ‪ ,‬זה חומר שהוגש למועצה ‪.‬‬
‫‪235‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה מה שאני הקראתי ‪ .‬חד משמעית יהיה‬
‫לצביעה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ואם הוא ביקש ‪ , ₪ 500,000‬למה ניתן לו רק‬
‫‪? ₪ 250,000‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫סליחה רגע ‪ ,‬רמי ‪ ,‬עשינו הצבעה בעניין הזה ‪ ,‬אתה‬
‫רוצה להסתייג מההצבעה הזאת ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ודאי ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫יפה ‪ ,‬אז אתה נמ נע או מתנגד ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני מתנגד ‪ .‬לגבי תב " ר ‪ , 74577‬מאחר שחשבתי‬
‫שמדובר בצביעה של מעברי החצייה‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫זה לא חשוב ‪ ,‬מעקות ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא חשוב בכלל כרגע ‪ .‬כשאני נכנס לטופס הבקשה ‪,‬‬
‫זה מראה שהוטעיתי פה ‪ ,‬בכלל לא מדובר על צביעת מעברי חציי ה ‪ ,‬אלא הולך‬
‫לדברים אחרים ‪ ,‬לוחות מודעות ‪ ,‬ריהוט רחוב ‪ ,‬ספסלים ‪ .‬את מי זה מעניין‬
‫עכשיו ? אז אני אומר עוד פעם‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אתה שלחת לנו במייל ‪ ...‬תחנות אוטובוס ‪.‬‬
‫‪236‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תב " ר ‪ , 74577‬אני דורש שהכסף ילך לטובת‪-‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫עוד פעם ‪ ,‬אתה מתנגד כרגע ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬נו באמת ‪ ,‬התב " ר הזה הוקרא לפרוטוקול ‪,‬‬
‫ונאמר על ידי מנכ " ל העירייה ‪ ,‬שהוא הזרוע הביצועית ‪ ,‬שכל הכסף הזה הולך‬
‫לצביעת מדרכות ‪ .‬זה נאמר ‪ ,‬ונאמר בפה מלא ‪ ,‬ואפשר לתמלל את הישיבה ‪.‬‬
‫אתה יכול להסתייג ‪ .‬דרך אגב ‪ ,‬הסתייגת בהצבעה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לע ג לרש ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 848‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .20‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 74570‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 500,000‬‬
‫למטרת פיתוח פארק שמואל הנגיד‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 1,100,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 71‬מיום ‪17.1.13‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 500,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 1,100,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 1,600,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 74570‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ ₪ 500,000‬למטרת פיתוח פארק שמואל הנגיד ‪ ₪ 250,000 ,‬קרן ‪₪ 250,000 ,‬‬
‫מותנה ‪.‬‬
‫‪237‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יש לי שאלה ‪ .‬מדברים פה על פארקים ‪ ,‬ואין ספק‬
‫שהפאר ק בשמואל הנגיד חשוב ‪ .‬אבל קח לדוגמא‪-‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫זו השלמה של הפארק ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין שום בעיה ‪ .‬אני אומר עוד פעם ‪ ,‬שם גמרו כבר‬
‫את הפארק ‪ ,‬משלימים אותו ‪ .‬פארק וואן אנד אונלי בשכונה ‪ ,‬התושבים שם‬
‫שילמו את ה ‪ ...‬שילמו היטלים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬הם לא שילמו ‪ .‬חד משמעית לא שילמו ‪ .‬היטלים‬
‫לא כוללים גינון ‪ .‬ואתה יודע את זה ‪ ,‬אתה יודע את זה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אל תגיד דברים שאין שום קשר למציאות ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אתה לא מציאותי ‪ ,‬אתה לא מציאותי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני מציאותי ואני מקצועי ועובדתי ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אל תרכב על זה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬מי אמור לבנות את הפארק ‪ ,‬התושבים ? תגיד‬
‫כן ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬כן ‪ ,‬כן ‪ .‬הקבלנים ‪ .‬הקבלנים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הבנתי ‪ ,‬התשובה שלך שאת פארק וואן אנד אונלי ‪,‬‬
‫‪238‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מי שצריך לבנות זה התושבים ? לא ‪ ,‬שאני אדע ‪ ,‬שנפנה אליהם בתשובה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬תפנה אליהם בתשובה ‪ ,‬חד וחלק ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫השטח שם הוא ציבורי ירוק ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫הדיון כרגע אחר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אבל זה על פארקים ‪ ,‬איציק ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה הורג אותי לפעמים ‪ ,‬רמי ‪ .‬אתה מכיר את כל‬
‫הדברים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬א ני באמת רוצה לדעת ‪ ,‬איציק ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רק שנייה ‪ .‬הדיון כרגע זה על סעיף ‪ , 20‬לגבי בנייה‬
‫של פיתוח של פארק שמואל הנגיד סיום הפארק ‪ .‬אתה בעד או נגד ? זה הכל ‪.‬‬
‫מי בעד ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני חושב שדילגתם ‪ .‬סעיף ‪ 17‬אתם לא אישרתם ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אישרנו את הכל ‪ .‬בו א נסיים את סעיף ‪ , 20‬כרגע‬
‫אנחנו בסעיף ‪ . 20‬עוד פעם ‪ ,‬מי בעד ? רמי ‪ ,‬אתה יכול לענות בבקשה ? כרגע ‪,‬‬
‫אנחנו מדברים רק על סעיף ‪ . 20‬אנחנו לא פותחים דיון בשום דבר כרגע אחר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כשאתה בא לאשר ‪ ,‬יש פה דיון כי אני רוצה לדעת‬
‫‪239‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מה לאשר ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫הדיון הוא על הסעיף ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הדיון הוא על התקצוב של העירייה של פארקים ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬ממש לא ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬כן ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אתה מאשר תב " רים ‪ ,‬רק שנייה בבקשה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תקשיב ‪ ,‬זה עניין של מדיניות ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬שנייה ‪ ,‬תו דה רבה ‪ .‬יש פה כרגע הגדרה של‬
‫סעיף מאוד ברורה ‪ .‬האם אתה בעד או נגד ? זה הכל ‪ .‬אתה רוצה לפתוח את זה‬
‫לדיון ‪ ,‬תפתח את זה לדיון אחר כך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני אסביר לך ‪ ,‬זה לא עניין של בעד או נגד ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אם אתה רוצה להימנע ‪ ,‬תימנע ‪ .‬אני כרגע שואל‬
‫לגבי סעיף ‪. 20‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה לא עניין של בעד או נגד ‪ ,‬זה עניין של סדרי‬
‫עדיפויות ‪ .‬וכמו שתגיד לי עכשיו ‪ ,‬אני מגיע ל ‪....‬‬
‫‪240‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אז אתה יכול להתנגד ולפתוח את זה כנושא לדיון‬
‫בישיבת מועצה הבאה ‪ .‬נכון לרגע זה ‪ ,‬הסעיף הזה זה רק תב " ר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא נושא לד יון ‪ .‬כשאני בא להתנגד ‪ ,‬אני גם מסביר‬
‫למה ‪ .‬ואני אומר עוד פעם ‪ ,‬אין לי התנגדות לבנות פארק פה ופארק שם ‪ .‬אני‬
‫רק אומר עוד פעם ‪ ,‬כשבאים לאשר כבר פארקים ודברים כאלה ואחרים ‪ ,‬מן‬
‫הראוי לבוא ולהזכיר ‪ ,‬ששכונה שלמה ‪ ,‬מתחם של מאות תושבים ששילמו‬
‫היטלים כדת וכדין ‪ ,‬ומדובר בשטחים ציבוריים שהעירייה בפרק זמן מאוד‬
‫ארוך לא מתחזקת אותם ‪ ,‬לא מתפעלת אותם ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה טועה ‪ ,‬השקענו ‪ 2‬מיליון ‪ ₪‬בשנה האחרונה ‪.‬‬
‫תהיה מדויק ‪ 2 ,‬מיליון ‪ ₪‬השקענו פעם קודמת ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז למה הפארק עדיין לא ‪? ...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫זה לא יכול להיות דבר כזה שבא חבר מועצה ואומר‬
‫שלא השקענו שם כלום ‪ 2 .‬מיליון ‪ 1 . 2 . ₪‬ועוד ‪ 1‬זה ‪. 2‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יש מציאות בשטח ‪ .‬הפארק קיים ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬הבנו את דעתך ‪ ,‬אתה מתנגד כתוצאה מזה‬
‫שאתה חושב במקומות אחרים ‪ .‬קיבלנו את דעתך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני אגיד לך עוד משהו קטן ‪ .‬שתדע ‪ ,‬יעקב ‪ .‬בכל‬
‫מקום אחר בארץ ‪ ,‬בכל עיר נורמאלית ‪ ,‬לפני שהתושבים מתאכלסים ‪ ,‬בתי‬
‫הספר מוכנים גני הילדים מוכנים ‪.‬‬
‫‪241‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מעניין מי היה במועצה בתקופה הזאת של וואן אנד‬
‫אונלי ‪ .‬אתה בא ואתה עושה דברים שהם לא בסדר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איציק ברוורמן היה סגן רא ש עיר ‪ .‬שאלת שאלה ‪,‬‬
‫אני אענה לך ‪ .‬איציק ברוורמן היה סגן ראש עיר ‪ ,‬היה יו " ר שאחראי בגזברות ‪,‬‬
‫במינהל הכספים ‪ .‬כן ‪ ,‬איציק ברוורמן במשך ה‪ 3 -‬השנים האחרונות שהוא‬
‫נבחר ‪ ,‬היה אחראי על הכספים ‪ ,‬על התקציבים והתב " רים ‪ ,‬והוא לא מצא לנכון‬
‫לתת להם שם את התקציבים האלה ‪ .‬והגיע למצב פה היום שהם כבר‬
‫מאוכלסים שם ‪ .‬אם אני הייתי חבר מועצה באותה תקופה ‪ ,‬תאמין לי שזה היה‬
‫מתקדם ‪...‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫תב " ר ‪ , 74570‬רמי נגד ‪ ,‬כל השאר בעד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬אני לא נגד ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אתה נגד או בעד ? אתה נמנע ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני בעד ‪,‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫תודה רבה ‪ ,‬קיבלנו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תחת הבהרה ש ‪...‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 849‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪242‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫א‪.‬‬
‫הארכת ישיבת המועצה‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אנחנו מבקשים כרגע לאשר את הארכת הישיבה‬
‫בשעה נוספת ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מאושר ‪ ,‬מסיבה אחת פשוטה ‪ ...‬אנחנו מ חר לא פה ‪,‬‬
‫במילואים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כי אין לנו לאן ללכת ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מאושר פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 850‬לאשר‬
‫‪ .17‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 74574‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 500,000‬‬
‫למטרת פיתוח ושדרוג בשכונות העיר – המשך דיון‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫יענק ' לה ‪ ,‬אתה ממשי ך או שאני ממשיך ? ‪. 21‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬גע ‪ ,‬סעיף ‪ 17‬לא אישרנו ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישרנו ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני אומר לא אישרנו ‪ .‬תבדוק ‪ ,‬לא אישרנו ‪.‬‬
‫‪243‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫אישרנו ‪ ,‬אישרנו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני לא שמעתי ‪ .‬ומה אישרתם ‪ ,‬פה אחד ? אני מדבר‬
‫בר צינות ‪ ,‬אני רשמתי לי פה הערה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לאור הערת רמי גרינברג ‪ ,‬סעיף ‪ 17‬בזמן ההצבעה‬
‫אושר פה אחד ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מותנה מלא ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רמי מעיר כרגע את הערותיו ‪ .‬אתה רוצה להתנגד או‬
‫להימנע ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני רוצה להתנגד מסיבה אחת פשוטה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫עוד פעם ‪ ,‬אז רמי נמנע ‪ ,‬שאר המצביעים ‪ ,‬כולם‬
‫הצביעו בעד ‪ ,‬הסעיף עבר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫קודם כל ‪ ,‬אני באמת לא שמתי לב ‪ .‬אם הייתי שם‬
‫לב ‪ ,‬רשמתי לי פה הערה ‪ .‬לכן זה שלא הערתי ‪ ,‬לפי דעתי תבדוק בפרוטוקול ‪ ,‬זה‬
‫לא אושר ‪ .‬אני עברתי פה ‪ ,‬דיברנו עם הטופס ‪ , 4‬ואז קפצנו ישר למועדונים‬
‫חרדי ‪ .‬תבדוק את זה אחרי זה בפרוטוקול ‪ ,‬אתה תראה שזה נכון ‪ .‬אני אומר‬
‫עוד פעם ‪ ,‬שכונות העיר ‪ ,‬זה תב " ר שקיים כבר הרבה מאוד זמן ‪ ,‬ובפה אני‬
‫מכניס דברים אחרים ‪ .‬קח לדוגמא שכונות העיר ‪ ,‬לא יודע באיזה שכונות אתם‬
‫משקיעים את הכסף הזה ‪ ,‬לא יודע איפה מבוזבז הכסף הזה ‪ .‬ואני יכול להגיד‬
‫לך על ‪ 2‬מקומו ת מאוד קריטיים בשכונות העיר ‪ ,‬אפילו ‪ 3‬שכונות יותר נכון ‪.‬‬
‫‪244‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫שאני יודע עליהן ‪ ,‬שנדרש שם טיפול מיידי ‪ .‬שכונה אחת זה כמו שאמרתי‬
‫בוואן אנד אונלי שדיברתי מקודם ‪ ,‬שיש חובה והכרחיות לגמור את הפארק‬
‫הזה ‪ .‬התושבים ‪ ,‬זה מקום עירוני ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬יש ראל ‪:‬‬
‫מה הסעיף השני ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שנייה ‪ ,‬אני רוצה להסביר למנכ " ל ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫הבנו ‪ .‬הסברת לו קודם בסעיף הקודם ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שזה מוגדר כשטח ירוק ‪ ,‬ולא התושבים צריכים‬
‫לממן את זה ‪ .‬אז הכסף הזה ‪ ,‬אני לא יודע לאיפה הוא הולך ‪ ,‬ולא קיבלנו פה‬
‫עדכון למ ה הוא הולך ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫איציק ‪ ,‬אני רוצה להגיד לך דבר אחד ‪ ,‬זה פשע‬
‫שאתה לא פה כל המועצה ‪ .‬עם ההתנהגות הזאת היתה פה ‪ ,‬כבר היינו בבית ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬שונשיין ‪:‬‬
‫אני מוציא את בני מהישיבה ‪...‬‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫עד שאתה מוציא אותו ‪ ,‬אתה מוציא לנו את‬
‫הנשמה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אתה לא יודע איזה תשומת לב מקבל וואן אנד‬
‫אונלי ‪ ,‬אני יושב עם ועדי הבתים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מתי יהיה מוכן הפארק שם ?‬
‫‪245‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אנחנו יושבים איתם ‪ ,‬עושים תהליך ביחד ‪ .‬רמי ‪ ,‬זה‬
‫לא נכון להגיד ‪ .‬בשביל איזו ידיעה בפייסבוק שמישהי כתבה שם אתה מעלה‬
‫את זה פה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא פייסבוק ‪ ,‬אני שואל אותך כמנכ " ל ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה רק מהפייסבוק מביא את זה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫א ' – לא אני מהפייסבוק ‪ ,‬זה ' אכפת ' מהפייסבוק ‪.‬‬
‫אבל אני שואל שאלה אחרת ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אני מבקש למקד את הדיון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אנ י רוצה תשובה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אמרת שאתה רואה בנושא של פיתוח ושדרוג‬
‫בשכונות ‪ ,‬יש ‪ 3‬מקומות שאתה רוצה כרגע להאיר את עינינו ‪ .‬אחד מהם הוא‬
‫וואן אנד אונלי ‪ .‬השני ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני שואל בוואן אנד אונלי ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אתה לא שואל כרגע ‪ ,‬כי כרגע זה לא הסעי ף ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני כן שואל ‪ ,‬כי זכותי לשאול ‪.‬‬
‫‪246‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אתה יכול לשאול ‪ ,‬אבל זה לא רלוונטי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אתה לא תחליט מה לא רלוונטי ‪ .‬אני שואל ואומר ‪,‬‬
‫אתה המנכ " ל עונה שזה משהו שבא והולך להסתיים ‪ .‬מתי לדעתך הפארק יהיה‬
‫שם מוכן ? יש לך הערכת זמן ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫תשאל את ברוכי בעזרת ה ' ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה זה בעזרת ה '? זו התשובה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מה אתה רוצה ? זה תהליך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה זה תהליך ? מה לוחות הזמנים ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אל ת‪ , -‬נו באמת ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה זה ' אל תענה '? איציק ‪ ,‬סליח ה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫זה לא הנושא ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה כן הנושא ‪ .‬מדובר פה על תב " ר ‪...‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫הנושא זה אישור תב " רים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה תב " ר שמדבר על שדרוג שכונות בעיר ‪ ,‬זה‬
‫לא תב " ר ספציפי ‪.‬‬
‫‪247‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אתה רוצה להכניס סעיפים נוספים ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא נוספים ‪ .‬זה תב " ר של שדרוג שכונות בעיר ‪ .‬איזה‬
‫שכונות אתה מדבר עליהן ? עזוב ‪ ,‬אל תעשה פה פריש‪ -‬מיש מהדברים האלה ‪.‬‬
‫ומה זה התשובות האלה ? תושבים נאנקים פה על מיני דברים ואתם עושים‬
‫צחוק מכל דבר ? ' בעזרת ה '‪ ,‬בעזרת פה ‪ .‬מה זה הדברים האלה ?‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫בטח בעזרת ה ' ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה עם השדרוג ? איזה שכונות מדובר פה ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אני מבקש משאר חברי המועצה לא להגיב ‪ ,‬תודה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫סליחה ‪ ,‬אני רוצה תשובה ‪ .‬איזה שכונות מדובר פה ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רק שנייה ‪ ,‬אני מדבר כרגע ‪ .‬לעצם העניין ‪ ,‬הסעיף‬
‫הז ה כבר אושר ‪ .‬אתה ביקשת כרגע להפנות‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני אומר לך שהוא לא אושר ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬תביע את ההסתייגות שלך ‪ ,‬בסדר גמור ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תבדוק בפרוטוקול ‪ ,‬תראה שהוא לא אושר ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫תבדוק בפרוטוקול ‪ ,‬אין בעיה ‪ .‬הסעיף הזה אושר ‪.‬‬
‫‪248‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא אושר ‪ .‬אני מציע לך תחזור לפרוטוקול ‪ ,‬תראה‬
‫שהוא לא אושר ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אתה מוזמן לבדוק את זה בפרוטוקול אחרי שאנחנו‬
‫נסיים את הישיבה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אתה תבדוק ‪ ,‬לא אני ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬לעצם העניין ‪ ,‬אתה ייחסת כרגע לעיר את‬
‫ה עניין לגבי ‪ 3‬שכונות ‪ .‬אתה רוצה להגיד את שלושת השכונות או שאתה רוצה‬
‫להמשיך הלאה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫א ' – כן ‪ .‬לגבי השכונה הראשונה ‪ ,‬אני מבין שאין‬
‫לוחות זמנים ‪ ,‬והתשובה היא ' בעזרת ה '' ‪ .‬אין בעיה ‪ ,‬ככה העירייה מתנהלת ‪.‬‬
‫הדבר הנוסף – שכונת נווה גן ‪ .‬גם שם היה אמור כל הסיפור ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬קיבלנו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫דקה ‪ ,‬תן לי להשלים ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫עזוב ‪ ,‬לא צריך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני כן רוצה לפרט ‪ ,‬סליחה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אבל זה לא רלוונטי לתב " ר ‪ ,‬התב " ר כבר אושר ‪.‬‬
‫‪249‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה כן רלוונטי ‪ ,‬כי מדובר בתב " ר שכונות העיר ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬התב " ר אושר כבר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל מה בשכונת נווה גן ? עזוב ‪ ,‬זה לא זה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫עזוב ‪ ,‬אנחנו יודעים את כל הפארקים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אתה יודע ‪ .‬אולי חברי מועצה לא יודעים ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אנחנו מכ ירים את הכל ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אתה לא יודע כלום ‪ .‬בשכונת נווה גן היתה‬
‫חובה ‪ ,‬לפני שהשכונה מתאכלסת ‪ ,‬גם לפי התב " ע ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫קיבלנו את ההערה שלך בנושא הזה לגבי וואן אנד‬
‫אונלי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬עוד לא הערתי את ההערה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אנח נו נצטרך לעבור לסעיף הבא ‪ .‬הסעיף הזה‬
‫אושר ‪ .‬אתה רוצה להאיר את עינינו או לא ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני רוצה להעיר לתשומת לבי מה שהיה שם ‪.‬‬
‫‪250‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫הערת לגבי וואן אנד אונלי ונווה גן ‪ .‬יש לך עוד ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה בנווה גן ? מה בנווה גן ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫יש לך עוד שכונה שאתה רוצה להאיר את עינינו ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬כן ‪ ,‬מה בנווה גן ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מה השכונה השלישית ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫נווה גן ‪ ,‬מה עם הפארק ? יש לוחות זמנים ? עם ה ‪...‬‬
‫יש לוחות זמנים ? התב " עות שם היו צריכות להסתיים ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫השכונה ה שלישית ‪ .‬תודה רבה ‪ ,‬עברנו לסעיף הבא ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫סליחה ‪ ,‬אין תודה רבה ואין בטיח ‪ .‬יש פה דיון‬
‫ואתה לא תשתיק אותי בדיון ‪ .‬זה לא חותמת גומי פה ‪ .‬שרית ‪ .‬אני יכול לדון‬
‫בנושא ? זכותי לשאול שאלות ‪ .‬שרית ‪ ,‬שרית ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫סעיף ‪ – 21‬אישור תב " ר ‪ 81427‬לשנת ‪ 2015‬ע ל סך‬
‫‪ ₪ 500,000‬למטרת שדרוג ושיפוץ מבני חינוך ותרבות תורניים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה לא יעבור ככה ‪ .‬אני רוצה התייחסות של‬
‫היועצת המשפטית ‪ .‬זכותי כחבר מועצה לקבל תשובות ‪ .‬אתה לא תשתיק אותי ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬תקבל ‪.‬‬
‫‪251‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אתה לא תשתיק ‪ .‬שר ית ‪ .‬אני רוצה התייחסות שלך‬
‫ועכשיו ‪ .‬זכותי לשאול שאלות בתב " רים ‪ .‬הבאת פה תב " רים לדיון ‪ ,‬אני רוצה‬
‫תשובות ‪ .‬אבל תעשה פה מחטפים ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אם אתה רוצה לשמוע אותה ‪ ,‬אז תשתוק ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז תתנהל כמו שצריך ‪ ,‬אל תעשה פה מחטפים ‪ .‬אתה‬
‫ראית שיש תשובות לעניין ‪ .‬כשיש דברים שהם ברורים ‪ ,‬אנחנו ממשיכים‬
‫הלאה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אם אתה רוצה לשמוע אותה ‪ ,‬תהיה בשקט ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני רוצה לשמוע ‪ ,‬שאם אני כחבר מועצה‪-‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אז תהיה בשקט ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אתה לא נותן לדבר אבל ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫תהיה בשקט ‪ ,‬ת שמע אותה ‪ ,‬רק רגע ‪ .‬תודה רבה ‪.‬‬
‫שרית ‪ ,‬יש סעיף מספר ‪ 17‬שאושר על ידי המועצה ‪ ,‬רמי ביקש לבוא ולהאיר את‬
‫עינינו לגבי ‪ 3‬שכונת נוספות ‪ .‬מתוך זה הוא פתח את זה לדיון ‪ .‬האם זה מקום‬
‫לפתיחת דיון ‪ ,‬או הסעיף הזה אושר וממשיכים איתו הלאה ?‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫אני הבנתי שהוא שאל ש אלות ‪ ,‬הוא קיבל את‬
‫התשובות ‪.‬‬
‫‪252‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא קיבלתי תשובות ‪ .‬עזבי ‪ ,‬לא רוצה תשובות ‪ ,‬לא‬
‫נותנים לשאול את השאלות בכלל ‪ ,‬שזה יותר גרוע ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫עד עכשיו אני שמעתי אותך שואל ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬על נושא אחד ‪ .‬הם כל שנייה משתיקים ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫הסעיף הזה אושר ‪ ,‬רמי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה לא מעניין ‪ .‬אני שואל את היועצת המשפטית ‪ ,‬כל‬
‫נושא שיש במועצה ‪ ,‬חבר מועצה יכול לשאול שאלות ‪ ,‬לדון בנושא ? או שאנחנו‬
‫חותמת גומי ‪ ,‬מצביעים כן או לא ?‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫השאלה היא באמת שאלה מיותרת ‪ .‬זה ברור שכל‬
‫חבר מועצה יכול לשאול מה שהוא רוצה לשאול ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בבקשה ‪ ,‬אז אני מבקש לאפשר לשאול את השאלות ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫אבל השאלה היא שוב פעם‪-‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫בתחום הנושא הרלוונטי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בתחום הנושא הרלוונטי ‪ .‬ותשים לב ‪ ,‬אני ישר ואני‬
‫אמין ‪ ,‬כשהיו תב " ר ים ספציפיים ‪ ,‬ראית שבאתי וישר הצבעתי עליהם ‪ ,‬וחיכיתי‬
‫פה לתב " ר הזה ‪ ,‬בכוונה סימנתי ‪ .‬לכן אמרתי לך ‪ ,‬אין סיכוי שזה אושר ‪ .‬תשים‬
‫‪253‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫לב שאני מקצועי ‪ ,‬לא חיכיתי לבלבל את המוח ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬תשאל את השאלות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יפה ‪ ,‬אז אני אשאל ‪ ,‬בוא נעבור הלאה ‪ ,‬חבל על‬
‫הזמן ‪ .‬אני אומר לגבי הפיתוח של נווה גן ‪ .‬לגבי וואן אנד אונלי ‪ ,‬אני רוצה‬
‫תשובה פשוטה ‪ .‬הפיתוח של הפארקים שם בשכונה והגשרים ‪ ,‬מתי לדעתך‬
‫יסתיים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בתכנון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כמה זמן ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כאשר נגמור את התכנון ‪ ,‬נודיע ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫פח ות או יותר ‪ .‬יש לוחות זמנים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כשנגמור את התכנון נודיע ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אתם עירייה ‪ ,‬גוף מקצועי או שאתם ‪ ? ...‬מה זה‬
‫התשובות האלה ? כל דבר צריך להתנהל על פי לוחות זמנים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫שאלת שאלה ‪ ,‬קיבלת תשובה ‪ .‬מה השאלה השנייה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני רוצה תשובה ‪ ,‬זו תשובה ‪ .‬אני שואל אותך ‪,‬‬
‫איציק ‪ ,‬אתה היית מקבל תשובה כזאת ?‬
‫‪254‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אתה פותח דיון ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אתה שאלת שאלה ‪ ,‬תקבל תשובה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אתה רוצה ‪ ,‬אתה יכול להעלות את זה לסעיפים‬
‫לסדר היום ‪ ,‬זה לא סעיף על סדר היום ‪ .‬זה אישור תב " ר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אבל זה תב " ר שדן בפיתוח שכונות ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬נושא שכונות זו שאלה בסדר ‪ .‬כאשר נקבע את‬
‫התכנון ‪ ,‬נכין כתב כמויות ואז יהיה לנו לוח זמנים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫סדר גודל ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא יודע ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כולל של הפארק והגשרים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫גשר אחד יוצא למכרז יותר מאוחר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫גשר בראשון לציון אמרת ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בסדר ‪ ,‬בראשון לציון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני מדבר איתך על גיסין והרב מלכה ‪.‬‬
‫‪255‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫גיסין זה בחברת חשמל ‪ .‬צריך להטמין את ה‪ , -‬גיסין‬
‫אולי יצא למ כרז בעוד איזה ‪ 7-8‬חודשים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫והרב מלכה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫הרב מלכה זה תכנון אחר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בקיצור ‪ ,‬אין לוחות זמנים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אין לוחות זמנים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫המקום השלישי זה בשערייה ‪ .‬גם בשערייה שם ‪ ,‬גן‬
‫י " א הנופלים ‪ ,‬אם מדברי ם על שדרוג פיתוח שכונות ‪ ...‬וזה תקציב ‪ ...‬מוכרח‬
‫שם לעשות שדרוג של הגינות הציבוריות ‪ ,‬שדרוג של הגנים הציבוריים ‪.‬‬
‫חייבים ‪ ,‬המצב שם הוא רע מאוד ‪ .‬הן מבחינת הצללות ‪ ,‬הן מבחינת דשא ‪,‬‬
‫אביזרי בטיחות ‪ ,‬מתקנים ‪ .‬אם זה תב " ר שהולך לטובת התקציבים האלה ‪ ,‬אני‬
‫רוצה להסב את תשומת הל ב ‪ ,‬שהכסף צריך ללכת גם לטובת השכונה שם ‪,‬‬
‫ושכונות וותיקות נוספות ‪ ,‬כי המצב שם בגנים ‪ ,‬לפחות מה שאני קיבלתי‬
‫מתושבים – הוא לא טוב ‪ .‬לא אגיד בכי רע ולא אגיד שלא עושים כלום ‪ ,‬אבל‬
‫הוא לא טוב ‪ ,‬וצריך להסב את תשומת הלב ‪ ,‬לעשות שם איזשהו מיפוי של כל‬
‫הגנים ולהשקיע את זה בצו רה נכונה ולדאוג להשקיע שם גם תקציבים‬
‫מיוחדים לטובת שדרוג הגינות שם ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מאה אחוז ‪.‬‬
‫‪256‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מאה אחוז זה אומר שמה ? שיטפלו בזה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אנחנו נטפל בזה ‪ ,‬כן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תוך כמה זמן ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא יודע ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫פיי ‪ ,‬אחלה תשובות ‪ .‬אתה רואה ‪ ,‬כשאני מקבל‬
‫תשובות אני ממשיך ‪ .‬לא תשובות מספקות ‪ ,‬אבל כיביכול ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 851‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .21‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81427‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 500,000‬‬
‫למטרת שדרוג ושיפוץ מבני חינוך ותרבות תורניים‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 3,000,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 21‬מיום ‪29.3.15‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 500,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 3,000,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 3,500,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪ – 21‬אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 81427‬לשנת ‪2015‬‬
‫על סך ‪ ₪ 500,000‬למטרת שדרוג ושיפוץ מבני חינוך ותרבות תורניים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עירוניים ‪ ,‬בטח ‪.‬‬
‫‪257‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪ ₪ 250,000‬קרן ‪ ₪ 250,000 ,‬מותנה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ?‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫מדובר במבנים עירוניים ‪ ,‬נכון ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫במידה ולא ‪ ,‬כפוף‪-‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אם עירוניים – אין בעיה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫היועצת המשפטית ‪ ,‬בבית המשפט היו אומרים לך‬
‫שזו שאלה מנחה ‪ .‬מדובר במבנים עירוניים ‪ ,‬נכון ? זו שאלה מנחה ‪ .‬את צריכה‬
‫לשאול ' האם זה מבנים עירוניים או לא מבנים עירוניים ?' ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬בשעה ‪ 23:00‬בלילה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בבית משפט השופט או מר לך ' זו שאלה מנחה ‪ ,‬אל‬
‫תנחי את העד ' ‪ .‬תשאלי תקבלי תשובה ‪ .‬זה מבנים עירוניים נכון ? תגיד נ‪ -‬כ‪ -‬ו‪ -‬ן ‪.‬‬
‫זה מה שהיה חסר שתגידי ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫מה התשובה ? האם זה מבנים עירוניים ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אם זה מבנה עירוני – בסדר ‪ ,‬אם זה לא מבנה‬
‫עירוני בסעיף הזה – כפוף לווע דת הקצאות ‪.‬‬
‫‪258‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 852‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .22‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81521‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 3,000,000‬‬
‫למטרת שיפוצי קיץ מגזרים‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 2,000,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 6‬מיום ‪30.3.14‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 3,000,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 2,000,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 5,000,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪ – 22‬אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 82521‬לשנת ‪2015‬‬
‫על סך ‪ 3‬מיליון ‪ ₪‬למטרת שיפוצי קיץ מגזרים ‪ ,‬תגמולים ‪ 1.5 .‬מיליון ‪ ₪‬קרן ‪,‬‬
‫‪ 1.5‬מיליון ‪ ₪‬מותנה ‪.‬‬
‫הרב י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫יענק ' לה ‪ ,‬למה מותנה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫עזוב ‪ ,‬זה עוד שבועיים יהיה לך מאושר ‪ 1.5 .‬מיליון‬
‫‪ ₪‬יש לך ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה החלוקה בין המגזרים פה ? הגעתם להסכמות ?‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫יש תבחינים בקריטריונים ברורים מאוד ‪.‬‬
‫‪259‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דיעי ‪:‬‬
‫ארז יודע בדיוק איך עושים את זה ‪...‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫כפוף לאישור ועדת תמיכות ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 853‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .23‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 82128‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 57,876‬‬
‫למטרת פרויקט חינוכי בתחום הצילום‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 628,410‬שאושר למועצה מס' ‪ 13‬מיום ‪27.7.14‬‬
‫תקבולים‬
‫השתתפויות ותרומות‬
‫‪ 57,876‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 628,410‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 686,286‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 82128‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ . ₪ 57,800‬זה מתרומה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 85 4‬לאשר‬
‫‪ .24‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 82342‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 1,000,000‬‬
‫‪260‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫למטרת שדרוג היכל התרבות העירוני‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 1,840,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 77‬מיום ‪30.6.13‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 1,000,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 1,840,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 2,840,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 82342‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ 1‬מיליון ‪ , ₪‬למטרת שדרוג היכל התרבות העירוני ‪ ,‬זו העברה כספית ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה עושים שם ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫זו העברה ‪ ,‬אתה תראה בסעיפים ‪ , 24-25‬זו העב ר ה‬
‫ביניהם ‪.‬‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫‪ ...‬יחד עם הפיס ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה עדיין עושים בסוף עם הכסף ?‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫חיפוי חיצוני ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫את השדרוג של היכל התרבות ‪ .‬זה החיפוי החיצוני ‪,‬‬
‫תאורות ‪ ,‬שיהיה היכל תרבות כמו שצריך ושיפוצים ‪ .‬הגיע הזמן ‪.‬‬
‫‪261‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרב י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫האם משלבים בשיפוץ הזה גם תחנות לאוטובוסים ?‬
‫החלטה מס ' ‪ : 855‬לאשר‬
‫‪ .25‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 82523‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ - 1,000,000‬‬
‫למטרת שדרוג היכל התרבות‬
‫הפחתה לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 1,000,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 6‬מיום ‪30.3.15‬‬
‫תקבולים‬
‫‪ - 1,000,000‬ש"ח‬
‫קרנות הרשות‬
‫תשלומים‬
‫‪₪ 1,000,000‬‬
‫תקציב מקורי‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪‬‬
‫‪0‬‬
‫הערה‪ :‬מועבר לתב"ר ‪82342‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 82523‬לשנת ‪, 2015‬‬
‫הפחתה של ‪ 1‬מיליון ‪ , ₪‬זה בא לטובת סעיף ‪ 24‬למטרת שדרוג‪-‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 856‬לאשר‬
‫‪ .26‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81379‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 1,000,000‬‬
‫למטרת בי"ס יסודי עוזי חיטמן – נוה גן‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 16,847,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.15‬‬
‫‪262‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫תקבולים‬
‫‪ 1,000,000‬ש"ח‬
‫קרנות הרשות‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 16,847,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 17,847,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 81379‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ 1‬מיליון ‪ ₪‬למטרת בית ספר יסודי עוזי חיטמן בנווה גן ‪ ₪ 500,000 ,‬קרן ‪,‬‬
‫‪ ₪ 500,000‬מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה איפה שהספורטן ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫כן ‪.‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬רק שנייה ‪ .‬אני רוצה לתקן פה משהו ‪ .‬אם‬
‫תסתכלו בסעיף ‪ , 41‬לוקחים את אותו תב " ר ומורידים ממנו ‪ . ₪ 500,000‬מצד‬
‫אחד נותנים לו ‪ 1‬מיליון ‪ , ₪‬מצד שני מורידים לו ‪. ₪ 500,000‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫זה‬
‫התייחסו‬
‫פה‬
‫לבית‬
‫הספר ‪,‬‬
‫לעבודה‬
‫של‬
‫הקונסרבטוריון ‪ .‬ופה מתייחסים לבית הספר בב ניית הקבע שלו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אתה מוסיף פה רק ‪. ₪ 500,000‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לא ‪ ₪ 500,000 ,‬קרן ו‪ ₪ 500,000 -‬זה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה אותו מספר תב " ר ‪ .‬מה שורד אומרת לך ‪ ,‬אתה‬
‫‪263‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מוסיף מיליון ‪ ,‬ובסעיף ‪ 41‬מוריד ‪. ₪ 500,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬אבל ב‪ 40 -‬אתה מוסיף ‪.‬‬
‫מ ר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה טעות במספר תב " ר ‪.‬‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫בדיוק ‪ .‬אנחנו תיקנו את זה ‪ .‬היתה טעות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫נגיע אליו נדון בזה ‪ .‬פה יש לי שאלה ‪ ,‬איציק ‪ .‬אני‬
‫רק רוצה לדעת שאני לא סתם שואל שאלות ‪ ,‬תשים לב איך אני מקפיד ‪ .‬מדובר‬
‫על בית הספר שהכניסה אמורה אליו לה יות מכיוון רח ' גיסין ‪ ,‬נכון ? זה‬
‫שממוקם בין גיסין לבין ? גיסין ימינה‪-‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לא מכ יוון רחוב גיסין ‪ .‬הכניסה שלו נמצאת‬
‫מזרחית ‪ ,‬בחלק המזרחי של השכונה ‪ .‬הכניסה שלו בסופו של דבר ‪ ,‬דרכי הגישה‬
‫אתה מתכוון אליו ‪ ,‬באמצעות רח ' דנקנר לכיוון מגרש החנייה של הספורטן ‪,‬‬
‫וא ז הילדים יורדים בבטחה והולכים את ה‪ 30 -‬מ ' לכיוון שטח בית הספר ‪.‬‬
‫וכמו כן ‪ ,‬ניתן לבוא ולהגיע רגלית מכל מקום בתוך השכונה בעצמה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה שאתה אומר ‪ ,‬מה שאני הבנתי ‪ ,‬שהתכנון של‬
‫הכניסה לבית ספר זה מרח ' גיסין ‪ ,‬יש רח ' גם כן ללא מוצא ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫עוד פעם ‪ ,‬הכניסה היא לא מרח ' גיסין ‪ .‬הכניסה היא‬
‫מרח ' משה שמיר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יפה ‪ ,‬משה שמיר ‪ ,‬שהגישה אליו היא רק מרח '‬
‫‪264‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫גיסין ‪ .‬נכון או לא ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אני אחזור עוד פעם לנושא של דרכי גישה ‪ .‬דרכי‬
‫הגישה לבית הספר העיקרית ‪ ,‬היא באמצעות רח ' דנקנר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינ ברג ‪:‬‬
‫עם רכבים ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫עם רכבים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יהיה שם שער ושומר והכל בדנקנר ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לא קשור לשער ושומר ‪ .‬אתה מוריד את התלמיד על‬
‫המדרכה במקום בטוח ‪ ,‬באמצעות ' נשק וסע ' ‪ .‬אתה מוריד את התלמיד על שטח‬
‫בטוח במדרכה והולך על המדרכה ‪ .‬הוא לא חוצ ה כבישים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בחניון של הספורטן ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫בחניון של הספורטן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כמה הוא הולך לבד ? זה בית ספר יסודי ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫הוא לא חוצה כבישים ‪ ,‬הוא הולך ‪ 50‬מ ' על גבי‬
‫המדרכה ונכנס לשטח בית הספר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה בית ספר יסודי אנחנו מדברים ?‬
‫‪265‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫בית ספר יסודי ‪ ,‬כן ‪ .‬היום לכל בית ספר יסודי דרך‬
‫אגב ‪ ,‬סתם בשביל העניין ‪ ,‬יש ילדים שהולכים גם ‪ 2‬ק " מ ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז מה שאתה אומר ‪ ,‬שיהיה אפשר להגיע עם רכב‬
‫גם דרך הספורטן ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫נכון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫להור יד שם את הילד במדרכה בצורה מסודרת ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫נכון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ותהיה מדרכה בטוחה עם מעקות בטיחות וכל מה‬
‫שצריך ‪ ,‬והגישה תיכנס דרך משה שמיר ברגל ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫נכון מאוד ‪ ,‬ואפשר גם באמצעות משה שמיר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מי שרוצה להגיע למשה שמיר ‪ ,‬מגיע דרך גיסין ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫גם זה נכון ‪ .‬רמי ‪ ,‬מדויק מאוד ‪ .‬מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 857‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .27‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81414‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 300,000‬‬
‫למטרת בי"ס פאול קור – רבקה גובר‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 19,745,503‬שאושר למועצה מס' ‪ 21‬מיום ‪29.9.15‬‬
‫‪266‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫תקבולים‬
‫‪ 300,000‬ש"ח‬
‫קרנות הרשות‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 19,745,503‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 20,045,503‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר ‪ 81414‬לשנת ‪₪ 300,000 , 2015‬‬
‫למטרת בית ספר פאול קור רבקה גובר ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 858‬לאשר‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫סעיף ‪ – 21‬כתבנו שאם זה מבנים לא עירוניים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כתבנו ‪ ,‬כתבנו ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫תחזור על זה ‪ ,‬כי אני הבנתי שלא ‪...‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫עוד פעם ‪ ,‬למען הסר ספק ‪ ,‬סעיף ‪ – 21‬במידה‬
‫ומדובר במבנים לא עירוניים – על בסיס ועדת תמיכות ‪.‬‬
‫‪ .28‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81579‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 250,000‬‬
‫למטרת תכנון וביצוע קורצ'אק‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 300,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 16‬מיום ‪1.12.14‬‬
‫תקבולים‬
‫‪267‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 250,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 300,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 550,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 81579‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ ₪ 250,000‬למטרת תכנון וביצוע קורצ ' ק ‪ ₪ 150,000 .‬קרן ‪ ₪ 100,000 ,‬מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איפה זה הולך להיות ?‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫‪ ...‬בית ספר ‪ ,‬מגדילים ‪...‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 859‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .29‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 82154‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 1,000,000‬‬
‫למטרת בניית אולם ספורט מול הספורטן‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪7,846,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 13‬מיום ‪27.7.14‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 1,000,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 7,846,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 8,846,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר ‪ 82154‬לשנת ‪ 2015‬על סך ‪1‬‬
‫‪268‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מיליון ‪ , ₪‬למטרת בניית אולם ספורט מול הספורטן ‪ ₪ 500,000 .‬קרן ‪,‬‬
‫‪ ₪ 500,000‬מותנה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לעצם העניין ‪ ,‬בין ‪ 2‬בתי הספר שאמורים לק ום‬
‫בשכונת נווה גן ‪ ,‬בית ספר עוזי חיטמן ואריק איינשטיין ‪ ,‬אמור להיבנות אולם‬
‫ספורט ‪ ,‬זה אלם הספורט שעליו אנחנו מדברים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מדובר פה שיש בתקציב הזה כבר ‪ 8‬מיליון ‪. ₪‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫יש ‪ 8‬מיליון ‪ ₪‬במסגרת הקצאות של מפעל הפיס ‪.‬‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫מפעל הפ יס והטוטו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יש כבר את הכסף בקופה ?‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫קיבלנו את שניהם ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫והיום ‪ ,‬כדי לקיים את הדבר הזה ‪ ,‬ולהתחיל לידי‬
‫ביצוע ‪ ,‬אנחנו צריכים להעביר את כספי הקרן ‪ .‬מי בעד ?‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫יש קבלן שבונה גם את בית הספר וגם את האולם ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 860‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪269‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫‪ .30‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81561‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 3,000,000‬‬
‫למטרת בניית גנ"י ‪ 2 +‬קומות במבצע דקל‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 8,888,128‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.15‬‬
‫תקבולים‬
‫‪ 3,000,000‬ש"ח‬
‫קרנות הרשות‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 8,888,128‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 9,888,128‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 81561‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ 3‬מיליון ‪ ₪‬לבניית גני ילדים ‪ 2 ,‬קומות במבצע דקל ‪ 2 ,‬מיליון ‪ ₪‬קרן ‪ 1 ,‬מיליון‬
‫‪ ₪‬מותנה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בע ד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 861‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .31‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81559‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 2,000,000‬‬
‫למטרת ‪ 4‬גנ"י ‪ 2 +‬קומות חנ"מ‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 5,950,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.15‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 2,000,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 5,950,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 7,950,000‬‬
‫‪270‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר ‪ 81559‬לשנת ‪ 2015‬על סך ‪2‬‬
‫מיליון ‪ ₪‬למטרת ‪ 4‬גני ילדים פלוס ‪ 2‬קומות חינוך מיוחד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איפה זה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫במבצע יפתח ‪. 15‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪ 1‬מיליו ן ‪ ₪‬קרן ו‪ 1 -‬מיליון ‪ ₪‬מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה זה ‪ ,‬של אקי " ם שם ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬אנחנו בונים שם ‪ 4‬גני ילדים של אקי " ם ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עוד פעם שינו את השם של התב " ר ? למה אין פה‬
‫מספר לדוגמא ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫יש מספר ‪ ,‬אמרתי ‪ .‬הקראתי אותו ‪. 81559 -‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫זה תמיד אותו דבר ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 862‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .32‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81564‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 1,000,000‬‬
‫‪271‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫למטרת ‪ 4‬גנ"י ‪ 1 +‬קומות ברמת סיב‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 5,700,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.15‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 1,000,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 5,700,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 6,700,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 81564‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ 1‬מיליון ‪ ₪‬למטרת ‪ 4‬גני ילדים פלוס קומה אחת ברמת סיב ‪ ₪ 500,000 .‬קרן ‪,‬‬
‫‪ ₪ 500,000‬מותנה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני נמנע פה ‪ .‬אני אמרתי שבשכונה הזאת צריך‬
‫לבנות ‪ 2‬קומות ‪ ,‬וזה פשוט לעשות עוול לשכונה ‪ .‬זו שכונה מרוחקת ‪ ,‬מנותקת ‪,‬‬
‫שאין להם מבני ציבור ‪ ,‬ותהיה בעייתיות וחוסר שם ‪ .‬לא מבין את ההיגיון‬
‫לבנות שם קומה אחת ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫קיבלנו את ההערות של רמי ‪ ,‬רמי נמנע ‪ ,‬שאר‬
‫החברים מצביעים כולם בעד התב " ר ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 863‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .33‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81563‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 1,000,000‬‬
‫למטרת ‪ 4‬גנ"י ‪ 2 +‬קומות במשורר ישעיהו‬
‫‪272‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 6,950,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.14‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 1,000,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 6,950,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 7,950,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 81563‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ 1‬מיליון ‪ ₪‬למטרת ‪ 4‬גני ילדים פלוס ‪ 2‬קומות במשורר ישעיהו ‪₪ 500,000 .‬‬
‫קרן ‪ ₪ 500,000 ,‬מותנה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 864‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .34‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81388‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 1,000,000‬‬
‫למטרת ‪ 3‬גנ"י ‪ 2 +‬קומות במגרש ‪ -F‬נחלים‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 7,044,151‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.14‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 1,000,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 7,044,151‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 8,044,151‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר ‪ 31388‬לשנת ‪ 2015‬על סך ‪1‬‬
‫‪273‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מיליון ‪ , ₪‬למטרת ‪ 3‬גני ילדי פלוס ‪ 2‬קומות במגרש ‪ F‬נחלים ‪ ₪ 500,000 .‬קרן ‪,‬‬
‫‪ ₪ 500,000‬מותנה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 865‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .35‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81562‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 1,000,000‬‬
‫למטרת ‪ 4‬גנ"י ‪ 1 +‬קומה ברח' נקש‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 5,700,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.14‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 1,000,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 5,700,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 6,700,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר ‪ 81562‬לשנת ‪ 2015‬על סך ‪1‬‬
‫מיליון ‪ , ₪‬למטרת ‪ 4‬גני ילדים פלוס קומה ברח ' נקש ‪ ₪ 500,000 .‬קרן ‪,‬‬
‫‪ ₪ 500,000‬מותנה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 866‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .36‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81255‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 500,000‬‬
‫‪274‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫למטרת דו גן ‪ +‬קומה ברח' יהודה הנשיא‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 5,129,523‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.14‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 500,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 5,129,538‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 5,629,838‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר ‪ 81255‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ ₪ 500,000‬למטרת דו גן פלוס קומה ברח ' יהודה הנשיא ‪ ₪ 250,000 .‬קרן ‪,‬‬
‫‪ ₪ 250,000‬מותנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איפה זה ?‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫זה נמצא דו גן מאחורי החצר של אהבת ציון ‪ ,‬דר‬
‫גנים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ולמה שם בונים ‪ 2‬קומות ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫עוד פעם ‪ ,‬כי זה התקציב שיש לנו כרגע ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל למה דווקא שם ‪ 1‬ושם ‪? 10‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫עוד פעם ‪ ,‬עשינו את השיקולים ‪ ,‬כשבדקנו את כל‬
‫השיקולים מי נגד ‪ ,‬ובסופו של דבר קיבלנו החלטות על בסיס התקציב שיש‬
‫כרגע ברשותנו ‪.‬‬
‫‪275‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז מה השיקול שהיה לדוגמא שפה דווקא קומה‬
‫ושם במקום אחר ‪ 2‬קומות ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫במקום הזה לא נדרשות ‪ 2‬קומות ‪ ,‬במקומות אחרים‬
‫נדרשו ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫אין מספיק י לדים לאכלס שם ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אתה יודע כמה דרישות יש לקומות ? אני אגיד לך‬
‫דוגמא ‪ ,‬יחדיו במקרה קיבלו ‪ ,‬אבל כמה קהילות יש שם שמחכות לקבל ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫קיבלנו את עמדתך ‪ ,‬רמי ‪ .‬מי בעד ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני גם לא מסכים לזה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אתה מתנגד או נמ נע ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מתנגד ‪ .‬אני אסביר ‪ .‬אני חושב שדווקא בשכונה‬
‫הזאת שאני מכיר הרבה קהילות ‪ ,‬ויש שם הרבה פעילות קהילתית ‪ ,‬שמצפים‬
‫למקומות שהעירייה תיתן להם לטובת הפעילות שלהם ‪ ,‬וחסר שם את הדברים‬
‫האלה ‪ ,‬לא נכון לבנות שם רק קומה אחת ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫קיבלנו ‪ ,‬רמי מתנגד ‪ ,‬שאר החברים בעד ‪ .‬אושר ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 867‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪276‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫‪ .37‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 82526‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 1,000,000‬‬
‫למטרת מרחב מוגן למועדון נוער‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 750,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.14‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 1,000,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 750,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 1,750,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 82526‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪ 1‬מיליון ‪ ₪‬למטרת מרחב מוגן למועדון נוער ‪ ₪ 500,000 .‬מותנה ‪₪ 500,000 ,‬‬
‫קרן ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫מועדון נוער עירוני ?‬
‫מ ר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬עירוני ‪ .‬ברח ' מטולה ‪ ,‬הדר המושבות ‪.‬‬
‫הרב א ‪ .‬ברוכי ‪:‬‬
‫לא מביאים ילדים מחוץ לעיר ‪...‬‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫‪ ...‬מרחב מוגן ‪ ,‬מעתיקים גני ילדים בקרוואנים ‪...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני אגיד לך ‪ ,‬הוא אמר מטולה ‪ ,‬שמתם גני ילדים‬
‫זמניים בחנייה שם במטולה ‪ ,‬תקעתם את זה באמצע החנייה ‪ ,‬יענו שבטעות ‪,‬‬
‫אם היה אפשר לעשות שם חנייה שאנשים עוד יוכלו להחנות שם ‪.‬‬
‫‪277‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫יש דבר שנקרא קווי בניין ‪ .‬בוא ‪ ,‬רמי ‪ .‬הדבר נבדוק ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫קווי בניין איפה ? הרב מלכה קווי בניין ? איך‬
‫קוראים לרח ' שנכנס מזבולון המר לתוך השכונה ? חדר ה ‪ .‬אין קווי בניין לא‬
‫לכיוון מטולה ולא לכיוון הרב מלכה ‪ ,‬וגם לא לכיוון רח ' חדרה ‪ ,‬כי יש שם בית‬
‫כנסת ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אני שמח שאתה מאיר את עינינו ‪ ,‬אני בטוח שבדקת‬
‫את העניין ‪ .‬אתה בעד או נגד ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה לא קשור לזה בכלל ‪ ,‬אני רק אומר משהו‬
‫אחר על הח שיבה הלא נכונה והלא חכמה שמסבה נזק לתושבים ‪ ,‬שפגעת להם‬
‫בחנייה המהותית ויכולת להשאיר להם חנייה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫בסדר ‪ .‬מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 868‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫‪ .38‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81598‬לשנת ‪ 2013‬ע"ס ‪₪ 325,000‬‬
‫למטרת מבנים יבילים חדשים‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 835,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.14‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 325,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 835,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 1,160,000‬‬
‫‪278‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הערה‪ :‬מהפחתת חבר ‪ – 81603‬תיכון בן גוריון – תוספת יבילים וסגירתו‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫סעיף ‪ 38‬קשור ב‪ – 38 . 39 -‬אישור שינוי תב " ר מספר‬
‫‪ 81598‬לשנת ‪ , 2015‬על סך ‪ ₪ 325,000‬למטרת מבנים יבילים חדשים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫איפה זה ?‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫פשוט היתה טעות במועצה הקודמת ‪ .‬אנחנו פשוט‬
‫מתקנים ומחברים את זה ביחד ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא הבנתי ‪ .‬מה בסופ ו של יום עושים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫זו הפחתה לתב " ר ‪ , 81603‬תיכון בן גוריון ‪ ,‬תוספת‬
‫יבילים וסגירתו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לוקחים לתב " ר של תיכון בן גוריון ומעבירים‬
‫לטובת מבנים יבילים ?‬
‫מר מ ‪ .‬ספקטור ‪:‬‬
‫מתברר שזו היתה טעות ‪ .‬הערתי על זה ‪ ,‬בדקנו את‬
‫זה ‪...‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מ י בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 869‬לאשר‬
‫‪ .39‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81603‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ - 325,000‬‬
‫‪279‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫למטרת תיכון בן גוריון‬
‫הפחתה לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 325,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.14‬‬
‫תקבולים‬
‫‪ - 325,000‬ש"ח‬
‫קרנות הרשות‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 325,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 0‬‬
‫הערה‪ :‬מועבר לתב"ר ‪ – 81598‬מבנים יבילים חדשים‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 81603‬לשנת ‪, 2015‬‬
‫הפחתה של מינוס ‪. ₪ 325,000‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא הבנתי מה אתם רוצים ‪ ,‬אבל בסדר ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫למטרת תיכון בן גוריון ‪ .‬מי בעד ?‬
‫הרב י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫להבא כדאי כל פעם את ההפחתה לעשות קודם ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫פה אחד ‪ ,‬אושר ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 870‬לאשר‬
‫‪ .40‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81552‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 500,000‬‬
‫למטרת שדרוג קונסרבטוריון ישן והתאמה לבי"ס‬
‫הפחתה לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 1,950,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 19‬מיום ‪25.1.15‬‬
‫תקבולים‬
‫‪280‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫‪ 500,000‬ש"ח‬
‫קרנות הרשות‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 1,950,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 2,450,000‬‬
‫הערה‪ :‬מהפחתת תב"ר ‪ – 81379‬בי"ס יסודי עוזי חיטמן נוה גן‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אותו דבר בסעיף ‪ , 40‬משליך על ‪ . 41‬אישור שינוי‬
‫תב " ר מספר ‪ 81522‬לשנת ‪ 2015‬על סך ‪ , ₪ 500,000‬למטרת שדרוג‬
‫קונסרבטוריון ישן והתאמה לבית הספר ‪ .‬הערה ‪ ,‬מהפחתת תב " ר ‪ 81379‬בית‬
‫ספר יסודי עוזי חיטמן נווה גן ‪.‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫כתוב בטעות הפחתה ‪ ,‬זו תוספת כמובן ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬עכשיו תראי את ההפחתה ‪ ,‬מתחת ‪.‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬כתוב למעלה הפחתה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אה ‪ ,‬בסדר ‪ ,‬סליחה ‪ .‬זו תוספת ‪ ,‬זו לא הפחתה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫תוספת ‪ ,‬תוספת ‪ ,‬סליחה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪ ,‬אושר ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 871‬לאשר בהתאם לתיקון דלעיל ‪.‬‬
‫‪ .41‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81379‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ - 500,000‬‬
‫‪281‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫למטרת בי"ס יסודי עוזי חיטמן – נוה גן‬
‫הפחתה לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 16,847,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.15‬‬
‫תקבולים‬
‫‪ - 500,000‬ש"ח‬
‫קרנות הרשות‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 16,847,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 16,347,000‬‬
‫הערה‪ :‬מועבר לתב"ר ‪ – 81552‬שדרוג קונס' ישן והתאמה לבי"ס‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪ – 41‬שינוי תב " ר מספר ‪ 81379‬לשנת ‪ , 2015‬הפחת ה‬
‫של מינוס ‪. ₪ 500,000‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 872‬לאשר‬
‫‪ .42‬אישור שינוי תקציב בלתי רגיל מס' ‪ 81606‬לשנת ‪ 2015‬ע"ס ‪₪ 4,000,000‬‬
‫למטרת שיפוצי קיץ ‪2015‬‬
‫תוספת לתב"ר ע"ס ‪ ₪ 750,000‬שאושר למועצה מס' ‪ 22‬מיום ‪26.4.15‬‬
‫תקבולים‬
‫קרנות הרשות‬
‫‪ 4,000,000‬ש"ח‬
‫תשלומים‬
‫תקציב מקורי‬
‫‪₪ 750,000‬‬
‫תקציב מתוקן‬
‫‪₪ 4,750,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינוי תב " ר מספר ‪ 81606‬לשנת ‪ 2015‬על סך‬
‫‪282‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫‪ 4‬מיליון ‪ ₪‬למטרת שי פוצי קיץ ‪ .‬כל הסכום מותנה ‪.‬‬
‫???? ‪:‬‬
‫יש פה טעות ‪ ,‬כתוב פה הפחתה לתב " ר ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫זו לא הפחתה ‪ ,‬זו תוספת לתב " ר ‪ ,‬אבל כל הסכום‬
‫מותנה ‪ .‬והכל זה לציבור הרגיל ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫זה שיפוצי קיץ במבנה עירוני ?‬
‫הרב י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫כל ה‪ 4 -‬מותנה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫הכל ‪ ,‬לכל מוסדות החינוך ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫זה הכל מבני חינוך עירוניים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬כן ‪ .‬טוב ‪ ,‬תודה רבה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬מה תודה רבה ? יש פה שאלות ‪ .‬א ' – זה כולל‬
‫מגזרים או לא כולל מגזרים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא כולל ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫אמרו שזה עירונ י ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫למה לא ? אבל אני שואל ‪ ,‬מגזרים לא צריכים ?‬
‫‪283‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫המגזרים מופיעים לפני זה ‪ 3 ,‬מיליון ‪ ₪‬העברת ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫שנית ‪ ,‬אני רוצה בבקשה לקבל מאיציק ישראל ‪ ,‬יש‬
‫רשימה שמתוכננת מה עושים בשיפוצי קיץ ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬כן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינב רג ‪:‬‬
‫אפשר לקבל אותה ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫בוודאי ‪ ,‬כן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז זה הדבר הרביעי שאני מבקש ‪ ,‬תרשום ‪ .‬מה היה ?‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫תגיד לי ‪ ,‬מה אתה עושה ביקורת כל ‪ 5‬דקות ? אנחנו‬
‫רושמים ואחר כך ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רשמנו את הכל ‪ ,‬תעזוב ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אם הייתי מקבל מה שאני מבקש ‪ ,‬לא הייתי צריך‬
‫ביקורת ‪ .‬לא קיבלתי אף פעם ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 873‬לאשר בהתאם למפורט לעיל ‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫אישור שינויים בתקציב‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫סעיף י ' – אישור שינויים בתקציב של העירייה ‪.‬‬
‫‪284‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬יש שאלות ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אין שאלות ‪ .‬הפע ם אין שאלות ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬חן ‪:‬‬
‫יש העברה של ‪. 2324‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עזוב ‪ ,‬קודם כל נראה מה שיש ‪ .‬מה שמחוץ לסדר‬
‫תשאיר למועצה הבאה ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬חן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬זה בתוך סדר היום ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אם יש אז אין בעיה ‪ .‬א ' – יש פה אחד שקיבלנו ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬חן ‪:‬‬
‫רק טעות סופר יש פה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫סופר זה טוב ‪ .‬אתם כו לכם פה סופרים ‪ ,‬מספרים‬
‫סיפורים באמת ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫זה לטובת עובדי פינוי אשפה ‪ .‬בוא ‪ ,‬רמי ‪ ,‬יש דברים‬
‫שבאמת ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬בטח ‪ .‬מי פינוי האשפה ? איך הם נכנסים לעבוד ?‬
‫לטובת פינוי אשפה או לטובת פעילים פו ליטיים ? עזוב נו ‪ ,‬תעשה לי טובה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫תלוי מה הקרבה ‪.‬‬
‫‪285‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אל תגיד את זה אפילו ‪ ,‬לטובת פינוי אשפה ‪ .‬אני‬
‫מבקש ‪ ,‬בן אדם ‪ ,‬תושב ‪ ,‬רוצה לדעת איך הוא מגיש קורות חיים להתקבל‬
‫לפינוי אשפה ‪ .‬מספרים לי סיפורים – אל תגיש לזה ואל תגיש להוא ‪ ,‬ואל תגיש‬
‫לכ אן ‪ ,‬ואל תגיש לשם ‪ .‬בן אדם לא יודע איך להגיש קורות חיים ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬גרינבאום ‪:‬‬
‫זה לא הנושא ‪ ,‬נו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫סליחה רגע ‪ ,‬תעשי לי טובה ‪ .‬זה נושא שאת בתור‬
‫יועצת משפטית גם מחויבת לבדוק אותו ולתת לו מענה ‪ .‬אתם הסטטוטוריים‬
‫בעירייה הזאת ‪ .‬וגם ברגע שאתם שותקים ‪ ,‬א תם שותפים לזה מה שנקרא‬
‫בשתיקה ‪ ,‬לכל הדברים הלא טובים שנעשים פה ‪ .‬הנה ‪ ,‬ואני אומר את הנושאים‬
‫האלה בישיבת מועצה ואת יועצת משפטית שומעת אותם ‪ ,‬ואת לא עושה עם‬
‫זה שום דבר ‪ .‬את עושה איתם משהו ? פעם בדקתם משהו מהנושאים ‪ ? ...‬אף‬
‫פעם לא ‪ .‬את עוד משתיקה אותי ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬כל קורות חיים של עובד שרוצה לעבוד‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני שואל שאלה פשוטה ‪ ,‬למי מגישים את זה ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני עונה לך ‪ ,‬לניסן כרמי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שמעת ‪ ,‬ניסן ? מחר בבוקר אצלך ‪ .‬הלאה ‪.‬‬
‫הרב י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫יש לך מקורבים שאתה מכניס אותם לעבודה ‪ ,‬רמי ?‬
‫‪286‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אני שולח ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬שלח קורות חיים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ורד ‪ 2269 ,‬מה זה מהסבה ? מה זה אומר ? מה אתה‬
‫כל כך לחוץ על התקנים שלך ? מי משגע אותך ? רוצה שאני אגיד פה מי משגע‬
‫אותך ? תאמין לי משגעים אותך ‪ ,‬אני יודע בדיוק גם מי משגע אותך ‪ .‬עזוב ‪ ,‬לא‬
‫רוצה להגיד דברים לפרוטוקול למה לא נעים לי ‪ .‬די ‪ ,‬חלאס ‪ .‬מחלקת תיקוני‬
‫אשפתונים ‪ ,‬שדרגת את אמא שלהם ‪ ,‬מה צריך עכשיו כל כך הרבה אנשים ‪.‬‬
‫תדאג קודם כל שהם יהיו בעבודה ‪ .‬אחרי זה שיהיו שם ‪ .‬עזוב ‪ ,‬לא רוצה לדבר‬
‫פה לפרוטוקול ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אל תדבר ‪ ,‬נו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בטח אני לא אדבר ‪ .‬אל תדאג ‪ .‬עזוב ‪ ,‬מה הלחץ ‪,‬‬
‫ניסן ? מה קרה ? משגעים אותך מלמעלה ‪ ,‬לוחצים ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫טוב ‪ ,‬רמי ‪ ,‬די ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עזוב ‪ ,‬עזוב ‪ ,‬לא רוצה לדבר ‪ .‬אותך אני מכבד ‪ ,‬זה לא‬
‫קשור אליך ‪ .‬אני בכוונה ‪ ,‬לא אומר את זה אליך ‪ .‬אתה לא אשם ‪ ,‬אתה מסכ ן ‪.‬‬
‫פיטרו את המנהל שלך ‪ ,‬פיטרו את הכפופים אליך ‪.‬‬
‫מר נ ‪ .‬כרמי ‪:‬‬
‫אני לא מסכן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אתה מסכן מאוד ‪ .‬אני מרחם עליך ‪.‬‬
‫‪287‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר נ ‪ .‬כרמי ‪:‬‬
‫אני נהנה מכל רגע ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני מרחם עליך ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫ניסן ‪ ,‬די ‪ .‬רמי ‪ .‬תענו לו על הסעיף ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינ ברג ‪:‬‬
‫בגלל שאני מכבד אותך ‪ ,‬אני מרחם עליך ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫ניסן ‪ ,‬אל תענה ‪ .‬בבקשה ‪.‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫במקום המילה מהסבה ‪ ,‬אני לא יודעת מאיפה‬
‫המילה הגיעה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אה ‪ ,‬את לא יודעת ? ‪...‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬בסדר ‪ ,‬זו טעות בכתיב ‪ 7262 .‬זה ביטחון שייך ‪,‬‬
‫ו‪ 721 -‬זה גם ‪...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מה זה מהסבה המילה הזאת ? היא מופיעה הרבה‬
‫פעמים ?‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫לא יודעת ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫מס " ב אולי ‪.‬‬
‫‪288‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫העברה אולי התכוונו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עזבי את המילה ‪ .‬מאיזה כסף לאיזה כסף ?‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫מ רכישת ציוד ‪ ,‬מביטחון ‪ ,‬זה בתוך הביטחון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני שואל אותך ‪ ,‬בחשבון הבנק שלך הייתי לוקח‬
‫‪ 5,000‬מפה לשם ‪ ,‬היית שוחטת את הפקידה של הבנק ‪ .‬היית עושה לה חרקירי ‪.‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬סליחה ‪ ,‬אם התשובה לא מצאה חן בעיניך ‪ ,‬אני‬
‫אסביר לך עוד פעם ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫בוודאי שלא ‪ .‬אני רוצה לדעת מאיפה מעבירים‬
‫לאיפה מעבירים ?‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫מפס " ח ‪ ,‬אתה יודע מה פס " ח ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הו ‪ ,‬פס " ח לא רשום פה ‪ .‬אז זה מפס " ח ?‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬רכישת ציוד ‪ ...‬לשיטור עירוני רכישות ‪ .‬זה עבור‬
‫רכישות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינ ברג ‪:‬‬
‫הו ‪ ,‬תודה רבה על תשובתך המלומדת ‪ .‬מפסח לזה ‪,‬‬
‫בסדר גמור ‪ .‬סעיף הבא – חינוך ‪ ,‬למה לוקחים תקציב מחינוך ומעבירים‬
‫לספורט ? מספר ‪ . 2277‬פשוט יש קפ " ק רק ב‪ , 00:00 -‬הוא בסירקין ‪ ,‬אני צריך‬
‫למשוך עד ‪ 00:00‬כדי ללכת מפה ישירות ‪ .‬לא ‪ ,‬סתם ‪ ,‬סתם ‪ .‬למה לוקחים‬
‫‪289‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מהוצאות אחרות של ממ " ד ? איציק דיעי ‪ ,‬לוקחים פה מהממ " ד ומעבירים‬
‫למתקני ספורט ‪ .‬אולי זה אולמות הספורט בתוך הממ " דים ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬כן ‪ .‬ממ " ד שלום ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫‪? ₪ 10,000‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬כן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז אתה אומר שלוקחים מהתקציב של הממ " ד‪-‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬דיעי ‪:‬‬
‫אני אגיד לך ‪ ,‬לחינוך מיוחד בית ספר ממ " ד שלום ‪,‬‬
‫עשו לו שם את קירוי המגרש ‪ .‬המגרש הוא לא ‪ ...‬אנחנו העברנו ‪ ,‬בגלל שזה‬
‫חינוך מיוחד ‪ ,‬העברנו כספים כדי ש ‪...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אז אין בעיה ‪ ,‬משאירים את זה בממ " ד את הכסף ?‬
‫הלאה ‪ ,‬סעיף ‪ , 2282‬אירועי קיץ – לוקחים ‪ , ₪ 195,000‬מ עבירים להוצאות‬
‫אחרות של תרבות תורנית ‪ .‬מה זה ?‬
‫הרב י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫כדי שיהיה כסף למגלשה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫‪ ...‬אירועי קיץ ‪ ,‬מה ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני שואל ‪ ,‬אני רוצה להשתתף ‪ ,‬איפה זה ? מה זה‬
‫הוצאות אחרות ?‬
‫‪290‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫הוצאות אחרות זה כל הפעילות התרבותית שלה ם ‪.‬‬
‫פשוט באירועי קיץ בתקציב מראש ‪ ,‬יש את של הכל ‪ .‬וכשאתה מעביר לאחת‬
‫המחלקות ‪ ,‬אתה מעביר אליה ם ‪ ,‬והם העבירו פה לתרבות תורנית ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כמה תקציב היה כללי לאירועי קיץ ? ‪ 2.7‬מיליון ‪? ₪‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה מה שנשאר ‪ ,‬היה ‪ 2.9‬מיליון ‪. ₪‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫יש לי שאלה ‪ ,‬אם מדברים על אירועי קיץ ‪ .‬את‬
‫האירוע עם המגלשה הזאת שעושים בהרב מלכה ‪ ,‬מאיפה התקציב מגיע ‪ ,‬מפה ?‬
‫מאירועי קיץ ?‬
‫הרב י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫ממשרד הביטחון ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫או מאירועי קיץ או מאירועים ‪ .‬זה לא ‪ 1‬מיליון ‪, ₪‬‬
‫זה יעלה גג ‪. ₪ 400,000‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫י עקב ‪ ,‬לא לפרוטוקול ‪ ,‬גם יכולנו לקבל פחות ‪ .‬אבל‬
‫מה לעשות ‪ ...‬חברים ‪...‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אני ‪ ,‬חברים ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא לך ‪ .‬אם הייתי חושב שזה אתה ‪ ,‬גם לא הייתי‬
‫אומר את זה ‪ .‬עזוב ‪ .‬מי שיודע ‪ ,‬יודע ‪ .‬הכל בסדר ‪ .‬אבל שיהיה לבריאות ‪ .‬איציק‬
‫ישראל ‪ ,‬בהגדלת הכנסות והוצאות ‪ . 2283 ,‬למה לוקחים כסף מהצהרוניות‬
‫ומעבירים לשפ " ע לעבודות קבלניות ?‬
‫‪291‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הרב י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫נכנס עוד כסף מהצהרוניות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תפסיק להפריע סתם ‪ .‬למה לוקחים כסף ? הו ‪ ,‬באת‬
‫בדיוק בזמן ‪ ,‬מה קרה ? הקדמת ‪ ,‬איציק ‪ .‬תקשיב ‪ ,‬תלך תנוח ‪ .‬עוד מוקדם ‪ .‬זו‬
‫הפתיחה רק ‪ .‬אנחנו עושים מב וא לישיבת מועצה ‪ .‬נסיים את המבוא ‪ ,‬נקרא לך ‪.‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫זה להדברה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬קיבלת תשובה – הדברה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אה ‪ ,‬לוקחים להדברה בצהרונים ?‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬הפוך ‪ ,‬מדבירים אותם מהכנסות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני שואל למה לוקחים כ סף מהצהרונים ומעבירים‬
‫את זה להדברה ? למה לא משקיעים את זה בחינוך ‪.‬‬
‫הרב י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫איציק ‪ ,‬תן לאיציק ישראל ‪ ,‬הוא עשה את זה מצוין ‪.‬‬
‫בוא שב פה לידינו ‪ .‬תמשוך פחות אש ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬ברוורמן ‪:‬‬
‫אדוני הוא ביקש ‪.‬‬
‫הרב י ‪ .‬פרידמן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬כמה עוד ? קצת שאלות רמי הבטיח ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ?‬
‫‪292‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫על הטבלה הזאת ‪ ,‬אין עוד טבלאות ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫יש שינוי ‪.‬‬
‫עו " ד ש ‪ .‬חן ‪:‬‬
‫במ ק ום ‪. 220,000 , 120,000‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫בסעיף כוח אדם לפינוי אשפה ‪ ,‬בהעברה ‪. 2324‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין לי ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫יש לך את זה ‪ , ₪ 120,000 ,‬זה ‪. ₪ 220,000‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אה ‪ ,‬זה הדף הנוסף מחוץ לסדר היום ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬כן ‪ ,‬כן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מחוץ לסדר היום כאילו ? זה לפי הספר יעקב ממן ?‬
‫עו " ד ש ‪ .‬חן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה עם התוספת ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה לא לפי הספר ‪ .‬הבנתי ‪ .‬אתה הולך לא לפי הספר ?‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אנחנו נתאים את הספרים בינינו ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הבנתי אותך ‪ ,‬הבנתי ‪ .‬הנה ‪ ,‬אתה לא הולך לפי‬
‫‪293‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫הספר ‪ ,‬ואנחנו לפנים משורת הדין ‪ ,‬בגלל שמדובר בנושאים חשובים של נוער‬
‫חרדי מנותק וכל זה ‪ .‬דרך אגב ‪ ,‬נוער חרדים מנותק ‪ ,‬אתה לא היית פה בדיון ‪,‬‬
‫לגבי הנושא של מפת ן הערת ביניים קצרה ‪ ,‬ראש מינהל החינוך שלך אומר‪-‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אז‬
‫אני‬
‫רק‬
‫אאשר ‪.‬‬
‫אישור‬
‫שינויים‬
‫בתקציב‬
‫וברזרבה ‪ .‬אני לא עובר לסעיף הבא ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה החרדי המנותק ‪ .‬נו בסדר ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אישור שינויים בתקציב וברזרבה ‪ ,‬מי בעד ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫פה אחד ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫פה אחד ‪ ,‬אושר ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 874‬לאשר‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הוא בא ואמר לנו ‪ ,‬סוגרים את מפתן למה שם‬
‫ההתייצבות של התלמידים היא כל כך גרועה ובעייתית שזה קטסטרופה ‪ .‬בני‬
‫זהבי עשה פה רעש ‪ ,‬אז ברח לי להגיד לו את התשובה הזאת פה ‪ .‬דו " ח מבקר‬
‫המדינה שעוסק בנושא שהיה ‪ ,‬לגבי הנושא של נוער נושר ‪ ,‬דיבר על התייצבות‬
‫מאוד‪ -‬מאוד בעייתית במוסדות חינוך החרדיים דווקא ‪ .‬ושם אף אחד לא חשב‬
‫לבוא לסגור בית ספר ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אז לבוא להשתמש בזה לטובת סגירה של בית ספר‬
‫מפתן כאשר דווקא שמו במדינה את הזרקורים על היעדרות במ קומות אחרים ‪,‬‬
‫‪294‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫אז זה לעשות חוכא והיטלולא מכל הסיפור הזה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫י " א‪.‬‬
‫אני אשלים את זה בהזדמנות ‪.‬‬
‫אישור תמיכות‪.‬‬
‫הערה ‪ :‬מר אוריאל בוסו לא השתתף בדיון בסעיף זה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אנחנו עוברים לסעיף י " א – אישור תמיכות לפי‬
‫טבלה מצורפת ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪ ,‬אושר ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 875‬לאשר‬
‫י " ב‪.‬‬
‫אישור שינויים בתקן העובדים ‪ /‬מבנה ארגוני‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור שינויים בתקן העובדים מבנה ארגוני ‪ .‬איפה‬
‫לאוניד ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫עזוב ‪ ,‬לאוניד ‪ ,‬תרשה לי ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫סליחה ‪ ,‬תן לו בבקשה ‪ ,‬הוא איש המקצוע ‪ .‬אני‬
‫מב קש ממך ‪ ,‬אתה אל תשתלט ‪ ,‬התלהבת ‪ .‬מאז שנכנסת למינהל החינוך ‪ ,‬היית‬
‫בהיי‪ -‬טק ‪ ,‬לא נתנו לך לדבר שם בישיבות ‪ ,‬התלהבת ‪ .‬נכנסת למינהל החינוך ‪,‬‬
‫נהיית מורה ‪ .‬תן להם לדבר ‪ .‬השתלטת פה ‪ .‬לך תנוח ‪ ,‬לך ‪ .‬תן לאיש מקצוע‬
‫‪295‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫לדבר ‪ .‬אתה יודע את התשובות ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫כן ‪ .‬אני קורא את החומר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬אתה לא יודע את התשובות ‪ .‬מה שקשור‬
‫אליך – כן ‪ ,‬אני סומך עליך ‪ .‬זה לא קשור אליך ‪ .‬תחליף בסוף את המנהלת של‬
‫מפתן בסוף ‪ ,‬אתה יכול לעשות שם סדר ‪ .‬סעיף ‪ – 17‬מי מממן בסופו של יום ‪,‬‬
‫העירייה או משרד הפנים ?‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫אתה מדבר על הנושא ש ל מפע " מ ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬מי מממן את התקן ?‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫המפע " מ עם קופה סגורה ‪ ,‬והם טוענים ש‪-‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫טבלה ‪ ? 17‬אבל יש לך טבלה ‪. 9‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין לי ‪ . 9‬מה זה ‪? 9‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אתה רואה רמי למה רציתי ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫סליחה ‪ ,‬יש ‪ , 9‬מתנצל ‪ .‬יש לי שאלה כללית ‪ ,‬ורד ‪.‬‬
‫רו " ח ו ‪ .‬פלהיימר ‪:‬‬
‫חצי מיליון ‪. ₪‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫העלות של התקנים שמאשרים פה ? מעל חצי מיליון‬
‫‪296‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫‪ ₪‬השינויים של התקציב הזה ‪ .‬אין כסף לא לצביעת מדרכות ‪ ,‬אין כסף לדברים‬
‫חשובים ‪ ,‬אבל מעל חצי מיליון ‪ ₪‬רק בישיבה הזאת יש לטובת תקנים ‪ .‬אתה‬
‫שלם עם זה ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫קיבלנו את ההערה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אתה שלם איתה ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫קיבלתי את ההערה שלך ‪ .‬אישור של טבלה מספר ‪. 9‬‬
‫מי בעד ? אושר פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 876‬לאשר‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫טבלה מספר ‪. 17‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שאלתי מי מממן ‪.‬‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫קופה סגורה ‪ .‬המפע " מ מגדיל את ההכנסות ‪ .‬הקופה‬
‫של המפע " מ זה הגדלת‪-‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לא מתקציב העירייה ?‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫לא מתקציב העירייה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬מה אכפת לי ‪.‬‬
‫‪297‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? אושר פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 877‬ל אשר‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫טבלה מספר ‪. 19‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫למה מנהל מחלקה ?‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫אני אגיד לך ‪ .‬רחל פיינגולד פורשת לפנסיה ‪.‬‬
‫היסטורית ‪ ,‬היא עברה הרי מאגף הנוער כמנהלת אזור ‪ ,‬היא עברה לאביגדור‬
‫למינהל החינוך כמנהלת אזור ‪ .‬אין דבר כזה מנהל אזור היום ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מנהל אזור מקביל למנהל מחלקה ‪ ...‬מנהל מדור ?‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫כן ‪ .‬כן ‪ .‬מבחינת עלות כספית ודרישות לתפקיד ‪,‬‬
‫אתה לא יכול שמנהל המדור ינהל לך את כל הנושא של סל תרבות ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אבל עובדה עשתה את זה הבחורה ‪.‬‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬אבל היא מק בלת משכורת ‪ ,‬אין פה תוספת‬
‫לשכר לעומתה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אה ‪ ,‬אתה אומר שבאגף הנוער יש תוספות שכר ‪.‬‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫‪ ...‬זה לא אותו דבר ‪.‬‬
‫‪298‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫בתנאים שהיא הועסקה בהם למעשה אין כאן‬
‫תוספת שכר ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫סל תרבות טיפלה בזה הבחורה הזאת ?‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫כן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫והיא עשתה את זה כמנהלת מדור ‪ ,‬נכון ? מנהל אזור‬
‫זה כמו מנהל מדור ?‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬מנהלת אזור ‪ ,‬אין מנהל מדור ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה כמו מנהל מדור ‪ ,‬זה מקביל ?‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬זה לא אותו דבר ‪ ,‬כי זה דירוג חברה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? אושר פה אחד ‪ ,‬טבלה מספר ‪. 19‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 878‬לאשר‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫טבלה מספר ‪ , 24‬מי בעד ?‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫תקן ייעודי של פסיכולוגיה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אין בעיה ‪ ,‬תקן ייעודי ‪.‬‬
‫‪299‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אושר פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 879‬לא שר‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫טבלה מספר ‪ . 25‬מי בעד ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫למה עוד פעם להפוך מזכירה משנית למנהלת מדור ?‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫זה לא קידומים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫זה כן קידום ‪.‬‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫אני אסביר לך ‪ ,‬אני מנסה להסדיר את התקנים ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫יש גם ה סדר ‪.‬‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫קונסרבטוריון זה לא בית ספר ‪ .‬מזכירה משנית‬
‫אמורה להיות בבית ספר ‪ .‬אני לא יודע אם כל ההעברות ‪ ,‬והיסטורית עד שבנו‬
‫את הקונסרבטוריון ‪ ,‬נוצר שם תקן ‪...‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫מזכירה משנית זה מקביל למנהל מדור מבחינת‬
‫השכר ?‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫אי א פשר לעשות את ההקבלה המדויקת ‪ ,‬כי זה לא‬
‫אותם התפקידים ‪ .‬אבל אתה יודע ‪ ,‬היום בכלל כל רמות השכר ‪ ,‬מ‪ 4 -‬הכי נמוכה‬
‫זה ‪ ... 9‬זה משכורת מינימום ‪.‬‬
‫‪300‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫הלאה ‪ ,‬הלאה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? טבלה מספר ‪ 25‬אושרה פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 880‬לאשר‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫טב לה מספר ‪. 29‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫‪ 29‬יש לי פה ‪ ,‬זה ניסן כרמי ‪ ,‬הסתייגות ‪ .‬קשה מאוד‬
‫להבין למה צריך דווקא מחלקה של אשפתונים ‪ ,‬את הכמות הזאת ‪ .‬מכיר את‬
‫המחלקה ‪ .‬מה הסיבות ‪ .‬בוא נשמע ‪ ,‬אולי יסביר ‪.‬‬
‫מר נ ‪ .‬כרמי ‪:‬‬
‫בוא נגיד ככה ‪ ,‬הוא עבד עם עובדים שהם היו‬
‫מושאלים ‪ ,‬עובדים מו גבלים בפרופיל של מחלקת פינוי אשפה ‪ .‬אנחנו עשינו‬
‫ניוד של העובדים ‪ ,‬מה שנקרא בתקנים ‪ .‬אין פה תוספת למעט מנהל המחלקה ‪.‬‬
‫עד היום עובד שם היה אפשר לומר לבד ‪ .‬סגן מנהל מחלקה איגד בתוכו ‪6-7‬‬
‫עובדים שנותנים מענה לעיר מתפתחת ‪ .‬אנחנו מבקשים שיהיה מנהל מחלקה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינב רג ‪:‬‬
‫ה‪ 6-7 -‬עובדים ‪ ,‬ה‪ 2 -‬האלה שאמרת שהם עברו ‪,‬‬
‫מובלים פיזית ‪ ,‬מתי הם עברו לשם ?‬
‫מר נ ‪ .‬כרמי ‪:‬‬
‫הם כבר נמצאים שם תקופה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כמה תקופה ? בוא נשמע ‪ .‬חצי שנה ‪ ,‬שנה ‪ 5 ,‬שנים ?‬
‫‪301‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר נ ‪ .‬כרמי ‪:‬‬
‫אז אני אומר ‪ ,‬חלק שנה וחצי ‪ ,‬חלק שנתיים ‪ ,‬חלק‬
‫גם ‪ . 5‬אנחנו רוצים ל אגד אותם כמו שצריך ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני נמנע ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫רמי נמנע ‪ ,‬כל השאר בעד ‪ .‬טבלה מספר ‪ 29‬אושרה ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 881‬לאשר‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫טבלה מספר ‪. 32‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫פה אחד ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד אושר ‪.‬‬
‫החלט ה מס ' ‪ : 882‬לאשר‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫טבלה ‪ – 33‬פה אחד ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫טבלה מספר ‪ . 33‬מי בעד ? אושר פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 883‬לאשר‬
‫‪302‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫‪ – 36‬פה אחד ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫טבלה מספר ‪ . 36‬מי בעד ? אושר פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 884‬לאשר‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫‪ – 37‬פה אחד ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫טבלה מספר ‪ . 37‬מי בעד ? אושר פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 885‬לאשר‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫טבלה מספר ‪. 38‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כמה עובדים היום עובדים באגף הזה ‪ ,‬לאוניד ?‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫אין לי פה את הדף של המבנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫היום עובדים בפועל ‪ ? 2‬לא הבנתי ‪.‬‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬כמנהל מדור ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫היום עובדים ‪ 2‬מנהלי מדור ? מה שהיא חותמת‬
‫מנהלת מחלקה ‪ .‬היא מנהלת מדור או מחלקה ?‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫לא ‪ .‬התוספת שמתבקשת פה ‪ ,‬זה מנהל מדור ‪ .‬יש‬
‫‪303‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מנהלת מחלקה שזכתה במכרז ‪ .‬ויש מנהל מדור ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫שני מנהלי מדורים ?‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫כן ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רשום פה ‪ 2‬ורוצים ‪. 3‬‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫זה תקנים ‪ ,‬כן ‪ .‬אחד מאויש ‪ ,‬אחד לא מאויש ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עכשיו רוצים לאייש כאילו עוד ‪? 2‬‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫נכון ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫ש סך הכל יהיו ‪ 4‬כרגע ? בטוח ?‬
‫מר ל ‪ .‬סמוליאנוב ‪:‬‬
‫כן ‪ .‬כרגע כן ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫טבלה מספר ‪ . 38‬מי בעד ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫פה אחד ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אושר פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 886‬לאשר‬
‫‪304‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫י " ג‪.‬‬
‫אישור מינויים כדלקמן‪:‬‬
‫מר אשר שוקר כראש אגף קשרי תושבים הכולל את מינהלת הגימלאים והאגודה‬
‫לתרבות הדיור והאצלת סמכויות ראש העיר בהתאם‪.‬‬
‫מר ניר הראל כדירקטור בחל"ד‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫סעיף י " ג – אישור מינויים ‪ .‬מר אשר שוקר כראש‬
‫אגף קשרי תושבים הכולל את מינהלת הגמלאים והאגודה לתרבות הדיור ‪.‬‬
‫והאצלת סמכויות ראש העיר בהתאם ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫פה אחד ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אושר פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 887‬לאשר‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫‪ – 2‬אישור של מר ניר הראל כדירטור בחברה לדיור‬
‫ציבורי ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫רגע ‪ ,‬מי זה ? פה אחד ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אושר פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 88 8‬לאשר‬
‫‪305‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫י " ד‪.‬‬
‫אישור בקשה למחיקת חובות לפי סעיף ‪ 338‬לפקודת העיריות ע"ס ‪20,487,319 .-‬‬
‫‪.₪‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫י " ד – אישור בקשה למחיקת חובות לפי סעיף ‪338‬‬
‫לפקודת העיריות על סך ‪ , ₪ 20,487,319‬לפי הטבלה המצורפת ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫לגבי מחיקת החובות ‪ .‬רוב הטבלאות פה ל א בעיה ‪,‬‬
‫אבל יש פה טבלה אחת ‪ ,‬הבאת כמה טבלאות בסעיף הזה ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫יש טבלה אחת ‪ 20‬מיליון ‪ ,‬זה ‪ 19‬חייבים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪ ,‬לגבי ה‪ 20 -‬מיליון ‪ .‬לפי דעתי זה פשוט ביזיון ‪.‬‬
‫אני עברתי פה על מהות הפעולה ‪ ,‬כאילו למה סגרו את החוב ‪ .‬מילא אתה יודע‬
‫יש באמת אנשים מ סכנים ואחרי זה נראה טבלאות של אנשים מסכנים‬
‫שבאמת מצמצמים להם את החובות וזה לגיטימי והכל טוב ויפה ‪ .‬אבל פה לא‬
‫מדובר באנשים בודדים מסכנים ‪ .‬פה מדובר בחברות ‪ .‬ולפי דעתי ‪ ,‬וזה אולי‬
‫הגזברית תתייחס‪-‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אבל כתוב לך פה ‪ ,‬הוגשה תביעה בעבר ‪ ,‬החברה‬
‫חדלת פירעון ‪ .‬כולם חדלי פירעון ‪ ,‬מה אתה יכול לעשות ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫עוד פעם ‪ ,‬אני לא אומר מה אפשר לעשות ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬ברוורמן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬מה השאלה ? שאלת את זה גם בישיבה‬
‫הקודמת ‪ .‬אמרנו לך ‪ ,‬קודם כל זה הכל חובות מאוד‪ -‬מאוד ישנים ‪ .‬הסכומים גם‬
‫‪306‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מאוד גדולים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני לא מאשים אף אחד ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬ברוורמן ‪:‬‬
‫לא ‪ ,‬לא ‪ ,‬אני רק מסביר ‪ ,‬שאלת למה ‪ .‬גם דיברנו על‬
‫זה בישיבה הקודמת ‪ ,‬שהיום כבר לא מגיעים לזה ‪ .‬כל תיק כזה מלווה ‪ ,‬יש תיק‬
‫של בדיקת היתכנות ‪ ,‬חוקר ‪ ,‬חברות פורקו ‪ ,‬חברות שלא קיימות ‪ .‬זה דברים‬
‫שפשוט מוחקים ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אני רק רוצ ה להגיד הערה אחת ‪ .‬היה אותו דבר‬
‫במשך שנים ‪ .‬ישב מתחם סירקין פה ‪ ,‬ובעירייה ‪ ,‬לפחות מה שאני יודע ‪ ,‬לא באו‬
‫וגבו מהם ארנונה ‪ .‬ואז לקחו חברה חיצונית שבאה וגבתה את הארנונה ‪ .‬אני‬
‫לא אומר ‪ ,‬אין לי את החומר ואת הידע לעבור ‪ .‬יכול להיות שבאמת נעשה פה‬
‫הכל כמו שצריך ‪ .‬אבל לפי דע תי ‪ ,‬וזה מה שצריך לבדוק ‪ ,‬שיכול להיות שבאמת‬
‫יש חובות שלגביהם לא בדיוק עמדו עם אצבע על הדופק ‪ ,‬ונתנו לדברים‬
‫להתמוסס ‪ ,‬והגיע למצב שמתמוסס ‪ .‬ונגיד היה חוב שלא שמו לו לב ‪ ,‬או לא‬
‫הגישו תביעה בזמן ‪ .‬ואז אחרי הרבה זמן ‪ ,‬הבן אדם נפטר ‪ ,‬חדל פירעון ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬ברוורמן ‪:‬‬
‫כמו שו רד אומרת ‪ ,‬אנחנו היום לא מגיעים למצבים‬
‫האלה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫אם היה מיליון ‪ ₪‬והיית אומר לי אנשים פרטיים‬
‫מסכנים ‪ ,‬הייתי אומר לך כן ‪ .‬אבל זה חברות שעבדו פה ‪ .‬אני בטוח שיכול‬
‫להיות שחלק מהחברות האלה ‪ ,‬בעל העסק ברח עם הכסף והשאיר את החובות‬
‫לעירייה ‪.‬‬
‫‪307‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬ברו ורמן ‪:‬‬
‫רמי ‪ ,‬אתה יודע ‪ ,‬קצת קשה לנו היום לדעת מה היה‬
‫לפני ‪ 20‬שנה ‪.‬‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫תקשיב ‪ ,‬לא האשמתי פה אף אחד ‪ .‬אני מדבר להבא ‪.‬‬
‫א ' – יש פה אנשים שהיו שם לפני ‪ 20‬שנה ‪ ,‬אז הם יודעים טוב מאוד מה היה ‪,‬‬
‫אבל בלי שום קשר ‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫טוב רמי ‪ ,‬אפשר לאשר ?‬
‫עו " ד ר ‪ .‬גרינברג ‪:‬‬
‫כן ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אושר פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 889‬לאשר‬
‫ט "ו‪.‬‬
‫אישור בקשה למחיקת חוב ליחיד בהתאם לסעיף ‪) 339‬א( לפקודת העיריות ע"ס‪:‬‬
‫‪.₪ 11,557.80‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫סעיף ט " ו – אישור בקשה למחיקת חוב ליחיד‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 339‬לפקודת העיריות על סך ‪. ₪ 11,557‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 890‬לאשר‬
‫‪308‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫ט " ז‪.‬‬
‫אישור הסכמי פשרה‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫ט " ז – אישור הסכמי פשרה כמפורט במסמך ?‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 891‬לאשר‬
‫י " ז‪.‬‬
‫אישור עבודה נוספת לגברת סבטלנה חבנסקי ממינהל החינוך וד"ר תיקה בר‪-‬און‬
‫ממינהל שפ"ע‪.‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫אישור עבודה נוספת לגב ' סבטלנה חבנסקי ממינהל‬
‫החינוך וד " ר תיקה בראון ממינהל שפ " ע ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 892‬לאשר‬
‫י " ח‪.‬‬
‫אישור הכרזה על רחובות ציבוריים‪ :‬סלילה מחדש ו‪/‬או הרחבה של כביש‪ ,‬מדרכה‬
‫או דרך משולבת‪ ,‬בהתאם להוראות חוק עזר לפ"ת )סלילת רחובות(‪ ,‬התשע"א –‬
‫‪ ,2011‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪ (1‬רחוב גזית‬
‫גוש‪6354 :‬‬
‫חלקות‪25,64,65,156,191 :‬‬
‫‪309‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫י " ח – אישור הכרזה על רחובות ציבוריים ‪ :‬סלילה‬
‫מחדשה ו ‪ /‬או הרחבה של כביש ‪ ,‬מדרכה ו ‪ /‬או דרך משולבת ‪ ,‬בהתאם להוראות‬
‫חוק עזר לפתח תקווה ס לילת רחובות ‪ ,‬התשע " א ‪ , 2011‬כדלקמן ‪ :‬רח ' גזית ‪,‬‬
‫גוש ‪ , 6354‬חלקות ‪ 156 , 65 , 64 , 25‬ו‪. 191 -‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫מי בעד ? פה אחד ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 893‬לאשר‬
‫י " ט‪.‬‬
‫הצגת הדו"ח הכספי לתקופה ינואר – מרץ ‪.2015‬‬
‫מר י ‪ .‬ממן ‪:‬‬
‫י " ט הצגת הדו " ח הכספי ‪ .‬תודה רבה ‪.‬‬
‫מר א ‪ .‬ישראל ‪:‬‬
‫אנחנו ס וגרים את הישיבה ‪ .‬תודה רבה לכולם ‪.‬‬
‫עו " ד א ‪ .‬ברוורמן ‪:‬‬
‫לילה טוב ‪.‬‬
‫________________‬
‫________________‬
‫עו " ד איציק ברוורמן‬
‫לוי פומרנץ‬
‫מרכז‬
‫ראש העירייה‬
‫‪310‬‬
‫ישיבות המועצה‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫ריכוז החלטות‬
‫ה‪.‬‬
‫דיון בהצעה לסדר יום של עו"ד רמי גרינברג בנושא‪" :‬מבנים ותקציבים לטובת‬
‫תנועות הנוער בעיר פ"ת"‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 817‬לאשר את הצעתו של עו " ד גרינברג כמפורט לעיל‬
‫ט‪.‬‬
‫אישור תב"רים ושינוי תב"רים‪.‬‬
‫הערה ‪ :‬מר אוריאל בוסו לא השתתף בדיון בסעיף זה ‪.‬‬
‫ראה עמודים ‪ 284 – 180‬בפרוטוקול ‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫אישור שינויים בתקציב‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 8 74‬לאשר‬
‫י " א‪.‬‬
‫אישור תמיכות‪.‬‬
‫הערה ‪ :‬מר אוריאל בוסו לא השתתף בדיון בסעיף זה ‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 875‬לאשר‬
‫י " ב‪.‬‬
‫אישור שינויים בתקן העובדים ‪ /‬מבנה ארגוני‪.‬‬
‫ראה עמודים ‪ 304 – 295‬בפרוטוקול‬
‫י " ג‪.‬‬
‫אישור מינויים כדלקמן‪:‬‬
‫מר אשר שוקר כראש אגף קשרי תושבים הכולל את מינהלת הגימלאים והאגודה‬
‫‪311‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫לתרבות הדיור והאצלת סמכויות ראש העיר בהתאם‪.‬‬
‫מר ניר הראל כדירקטור בחל"ד‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 887‬לאשר‬
‫החלטה מס ' ‪ : 888‬לאשר‬
‫י " ד‪.‬‬
‫אישור בקשה למחיקת חובות לפי סעיף ‪ 338‬לפקודת העיריות ע"ס ‪20,487,319 .-‬‬
‫‪.₪‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 889‬לאשר‬
‫ט "ו‪.‬‬
‫אישור בקשה למחיקת חוב ליחיד בהתאם לסעיף ‪) 339‬א( לפקודת העיריות ע"ס‪:‬‬
‫‪.₪ 11,557.80‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 890‬לאשר‬
‫ט " ז‪.‬‬
‫אישור הסכמי פשרה‪.‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 891‬לאשר‬
‫י " ז‪.‬‬
‫אישור עבודה נוספת לגברת סבטלנה חבנסקי ממינהל החינוך וד"ר תיקה בר‪-‬און‬
‫ממינהל שפ"ע‪.‬‬
‫‪312‬‬
‫ עיריית פתח‪ -‬תק ו ה ‪-‬‬‫פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי ן מס ' ‪ , 23‬מיום ‪31 . 5 . 2015‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 892‬לאשר‬
‫י " ח‪.‬‬
‫אישור הכרזה על רחובות ציבוריים‪ :‬סלילה מחדש ו‪/‬או הרחבה של כביש‪ ,‬מדרכה‬
‫או דרך משולבת‪ ,‬בהתאם להוראות חוק עזר לפ"ת )סלילת רחובות(‪ ,‬התשע"א –‬
‫‪ ,2011‬כדלקמן‪:‬‬
‫‪ (1‬רחוב גזית‬
‫גוש‪6354 :‬‬
‫חלקות‪25,64,65,156,191 :‬‬
‫החלטה מס ' ‪ : 893‬לאשר‬
‫‪313‬‬