מסגרות מאושרות להתמחות בהוראה סטאז`

‫מסגרות מאושרות‬
‫להתמחות בהוראה ‪ /‬סטאז'‬
‫בשנת הלימודים תשע"ו‬
‫דפי מידע‬
‫עורכים‪ :‬בתיה מנדל‪ ,‬ד"ר צביה צוקרמן‪ ,‬ד"ר עלי וותד‪ ,‬איתן שוורץ‬
‫תשע"ו‪2015-16 /‬‬
‫‪1‬‬
‫תוכן‬
‫עמוד‬
‫‪ .1‬פתח דבר‬
‫‪3‬‬
‫‪ .2‬פרק ראשון ‪ -‬דרישות ממסגרות המאושרות להתמחות‬
‫‪4‬‬
‫‪ .3‬פרק שני ‪ -‬מסגרות מאושרות‪:‬‬
‫‪9-5‬‬
‫א‪ .‬ברמה הארצית‬
‫ב‪ .‬ברמה המחוזית‬
‫‪ . 4‬פרק ‪ - 3‬מסגרות שלא קבלו אישור‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫פתח דבר‬
‫ההתמחות בהוראה מיועדת להתקיים במערכת החינוך ‪ -‬בשעות תקן רשמיות בלבד‪.‬‬
‫שנת תשע"ו היא שנה אחרונה בה מתאפשרת התמחות גם במסגרות חינוכיות‪ ,‬הפועלות‬
‫שלא במסגרת שעות התקן‪ ,‬ואשר אושרו עד כה על ידינו‪.‬‬
‫בימים אלו מוקמת ועדה לבחינת הנושא ולגיבוש מחודש של המסגרות המאושרות‬
‫להתמחות‪.‬‬
‫בחוברת שלפנינו מפורטות הדרישות המחייבות עד כה‪ ,‬לצד רשימה שמית של גופים‬
‫שנבדקו והוכרו לצורך התמחות בהוראה עד לשנת תשע"ו בלבד‪ .‬לקראת תשע"ז‬
‫יתפרסמו כללים חדשים‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬השיבוץ באחת מן המסגרות המפורטות בחוברת‪ ,‬טעון אישור מקדים של‬
‫רכז‪/‬ת הסטאז' במכללה או באוניברסיטה‪ ,‬בכפוף לדפי מידע אלה‪.‬‬
‫העסקה במסגרת שאינה מופיעה בחוברת זו ‪ -‬לא תוכר לצורך חובת התמחות בהוראה‪.‬‬
‫בברכת הצלחה בהוראה ובחינוך‬
‫ד"ר שרה זילברשטרום‬
‫מנהלת אגף א' התמחות וכניסה להוראה‬
‫‪3‬‬
‫פרק ראשון‬
‫הקריטריונים למסגרות מאושרות להתמחות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ההוראה תהיה רק במסגרת מוסד חינוכי שיש לו סמל מוסד של משרד החינוך‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ההוראה תהיה עבודת הוראה עצמאית כמורה‪ ,‬ולא סיוע לצד מורה בכיתה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫השיבוץ להוראה יהיה בהלימה לתחומי ההכשרה של המועמד להתמחות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫השיבוץ להוראה יהיה בחתימת מפקח או בחתימת המנהל של המוסד החינוכי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫חתימת מפקח מקצועי נדרשת בשיבוץ להוראת המקצועות הבאים‪ :‬חינוך גופני‪,‬‬
‫חינוך מיוחד [בבית ספר של חינוך מיוחד בלבד‪ ,‬ראה להלן ס' ‪ ,]14‬חינוך טכנולוגי‪,‬‬
‫מחול‪ ,‬תיאטרון ‪ ,‬אומנות וחינוך חברתי קהילתי‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫ההוראה תהיה לקבוצת לומדים קבועה של לפחות ‪ 15‬תלמידים קבועים‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫קבוצת הלומדים תהיה מגיל ‪ 3‬עד גיל ‪ ,18‬ובחינוך המיוחד עד גיל ‪.21‬‬
‫‪.8‬‬
‫ההוראה תהיה בשכר‪ ,‬כדין כל מורה חדש‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ההוראה תכלול היבטים של תכנון‪ ,‬ביצוע‪ ,‬ניהול כיתה והערכת לומדים‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫המתמחה ישתלב כחלק מהסגל הבית ספרי‪ ,‬וישתתף בישיבות צוות ועוד‪.‬‬
‫‪ .11‬ההוראה תהיה מלווה בחונכות‪ ,‬על פי כללי החונכות הנדרשים מכלל המתמחים‪.‬‬
‫‪ .12‬ההוראה תהיה מלווה בהשתתפות בסדנת סטאז' הנדרשת מכלל המתמחים‪.‬‬
‫‪ .13‬ההוראה תוערך בתהליכי הערכה מעצבת ומסכמת כמקובל לגבי כלל המתמחים‪.‬‬
‫‪ .14‬בוגר מסלול לחינוך מיוחד שבכוונתו לעבוד בחינוך מיוחד בהמשך דרכו המקצועית‪,‬‬
‫יעשה את ההתמחות במוסד לחינוך מיוחד או במוסד לחינוך רגיל בכיתת חינוך‬
‫מיוחד או כמורה שילוב לתלמידים שקיבלו זכאות לשילוב‪.‬‬
‫בוגר חינוך מיוחד שיעשה את ההתמחות בכתות רגילות בחינוך הרגיל‪ ,‬יוכל בהמשך‬
‫לעבוד בחינוך הרגיל‪ .‬במידה וירצה להשתלב בחינוך המיוחד‪ ,‬עליו לקחת בחשבון‬
‫כי יתכן שתינתן עדיפות בשיבוץ לבוגרי חינוך מיוחד שהתמחו בחינוך מיוחד‪ .‬יחד‬
‫עם זאת‪ ,‬כל מקרה ייבדק לגופו‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫פרק שני‬
‫א‪ .‬רשימת המסגרות המאושרות ברמה הארצית‬
‫א‪ 1. .‬קרן קרב‪:‬‬
‫כל הדרישות המחייבות לעיל בעמוד ‪ 4‬ו‪ ,5-‬חלות גם על כל מי שיועסק בקרן קרב‪ .‬בנוסף‪ ,‬להלן‬
‫עקרונות עבודה ייחודיים למועסקים בהתמחות ע"י קרן קרב‪.‬‬
‫‪ .1‬תכניות קרב המאושרות לצורך הכרה לסטאז' בבתי ספר הן רק בחברות‬
‫שאושרו‪ .‬להלן רשימת החברות המאושרות לשנה"ל תשע"ב‪.‬‬
‫‪ .2‬מנהל היחידה הפדגוגית של תוכנית קרב ישמש כרפרנט‪/‬ית לנושא סטאז'‬
‫מטעם תוכנית קרב במשרד החינוך‪.‬‬
‫‪ .3‬היקף המשרה הנדרש להתמחות הוא ‪ 1/3‬משרה לפחות‪ .‬מתמחים שכל‬
‫היקף משרתם היא במסגרת קרן קרב‪ ,‬ישובצו ל ‪ 60%‬מכלל ‪ 1/3‬המשרה‬
‫בבית ספר אחד‪ ,‬שייחשב למסגרת ההתמחות הראשית‪.‬‬
‫‪ .4‬תחום העיסוק של המתמחה בבית הספר במסגרת שעורי קרב יהיה‬
‫בהלימה מלאה לתחום ההכשרה שלו‪.‬‬
‫‪ .5‬באחריות המתמחה להציג עצמו כמתמחה בפני מנהל‪/‬ת ביה"ס ולהגיש‬
‫תוכנית לימודית שנתית‪.‬‬
‫‪ .6‬ההוראה תיעשה במסגרת שיעור בית ספרי שיש בו ‪:‬‬
‫קבוצת לומדים קבועה (לפחות ‪ 15‬תלמידים)‪ ,‬תחום תוכן מוגדר וקבוע מראש‪,‬‬
‫אחריות על הלמידה ומתן הערכה ללומדים‪.‬‬
‫‪ .7‬המתמחה יידרש להשתלבות ומעורבות בחיי בית הספר‪.‬‬
‫‪ .8‬ההתמחות בתוכנית קרב תלווה‪ ,‬בנוסף למנהל‪/‬ת ביה"ס ולמורה‬
‫החונך‪/‬כת‪ ,‬על ידי רכז‪/‬ת קרב‪ /‬או מנחה מקצועי מטעם קרב‪.‬‬
‫‪ .9‬צוות הערכה הבית ספרי יהיה כמקובל בחוזר מנכ"ל‪ .‬בנוסף ליו"ר – מנהל‬
‫או מפקח; חונך; וליתר המעריכים הרשומים בחוזר מנכ"ל‪ ,‬יצורף מלווה‬
‫מטעם תוכנית קרב (רכז‪/‬ת יישובי או רכז‪/‬ת בית ספרי או מנחה מהתחום)‪.‬‬
‫‪ .10‬השיח אודות המתמחה ‪ -‬חובותיו‪ ,‬זכויותיו ואפיוניו יופץ לכל הגורמים‬
‫בתוכנית קרב ובמשרד החינוך‪.‬‬
‫‪ .11‬בהוראת אומנות או תיאטרון באמצעות קרן קרב‪ ,‬על המתמחה לקבל אישור‬
‫הפיקוח המקצועי לפני תחילת עבודתו‪.‬‬
‫‪ .12‬מחול בגני ילדים – מוכר לבוגרות מחול בלבד‪ ,‬ורק לצורך ‪ 2‬ש"ש משליש המשרה‪.‬‬
‫חברות מאושרות על ידי תכנית קרב להתמחות בהוראה–תשע"ו‬
‫‪5‬‬
‫לחינוך רגיל ולחינוך מיוחד‬
‫תחום‬
‫שם החברה‬
‫חדשים‬
‫אופקים‬
‫תקשורת‬
‫תוכנית בית קרב ‪ -‬קשת בענן‬
‫אומנות‬
‫תחום אומנויות ‪ -‬תחום בית קרב‬
‫אומנות‬
‫אוריינות‬
‫סיפור ותאטרון בובות‬
‫תכנית בית קרב ‪ -‬סיפורטרון‬
‫אוריינות‬
‫תכנית בית קרב ‪ -‬הבעות‬
‫אוריינות וחברה‬
‫אנגלית‬
‫מכון‪A.B.C‬‬
‫תאטרון בובות ענתות‬
‫בובנאות‪,‬תיאטרון‬
‫חברה‬
‫תוכנית בית" ‪ -‬אני ואתה "אקטיביזם חברתי‬
‫חקר בעלי חיים‪,‬אקולוגיה‬
‫מרכז חי (נחליאלי) בע"מ‬
‫דעת הדרכות‬
‫טבע‬
‫טבע‬
‫חי ילד ‪ -‬יעקב ארגנטרו‬
‫תחום בית קרב ‪ -‬טבע וסביבה‬
‫טבע‬
‫תכנית בית קרב ‪ -‬חקר בעלי חיים‬
‫טבע‬
‫טבע וסביבה‬
‫ינשוף הכל חי בע"מ‬
‫סטיב טלאור בעמ וטרענר צעיר‬
‫מדעים‬
‫מדע ויצירה‬
‫מדעים‬
‫נוע דע בע"מ‬
‫מדעים‬
‫סיינס דמו בע"מ‬
‫מדעים‬
‫מדעים‬
‫רופאים צעירים‬
‫מדעים ‪,‬אלקטרוניקה‬
‫קיטו מרום הדרכה טכנולוגיות בע"מ‬
‫תוכנית בית קרב ‪ -‬מוסיקה‪ -‬בוסטאן אל חאן‬
‫מוסיקה‬
‫תחום מוסיקה ‪ -‬תחום בית קרב‬
‫מוסיקה‬
‫מורשת ישראל‬
‫תוכנית בית ‪ -‬תוכנית בני מצווה‬
‫מחול‬
‫תכנית בית ‪-‬מחול ותנועה‪,‬‬
‫טל הללי ‪ -‬מחולות‬
‫מחול‬
‫טלרום פתרונות מיחשוב‬
‫מחשבים‬
‫תכנית בית קרב ‪ -‬ש‪.‬י‪.‬ט‪.‬ה‬
‫מחשבים‬
‫אשכולות חשיבה‬
‫פיתוח חשיבה‬
‫פיתוח חשיבה‬
‫מכון אלקדמיון‬
‫תכנית בית קרב ‪ -‬אומנויות הבמה‬
‫תיאטרון‬
‫תיאטרון בובות‪ ,‬חברה‬
‫שמים לב‬
‫רים דכוואר‪-‬טנוס רים‬
‫תנועה‬
‫ותנועה‬
‫מחול‬
‫תחום‬
‫תוכנית בית קרב ‪-‬‬
‫תנועה ומחול‬
‫תנועה בחברה‬
‫תנועה ומחול‬
‫אפיקי תקשורת‬
‫תקשורת‬
‫תכנית בית קרב ‪" -‬כנרת משדרת"‬
‫תקשורת‬
‫אילן קורן‪ -‬רשת ארכיטקט‬
‫תקשורת דיגיטלית‬
‫הערות‬
‫מגזר ערבי‬
‫מגזר ערבי‬
‫מגזר ערבי‬
‫מגזר ערבי‬
‫מגזר ערבי‬
‫מגזר ערבי‬
‫א‪ . 2 .‬רשימת המסגרות המאושרות ברמה הארצית שלא באמצעות קרב‬
‫‪6‬‬
‫‪ ‬ברנקו וייס‬
‫‪ ‬הילה‬
‫‪ ‬מניפ"ה‬
‫‪ ‬מפתן‬
‫‪ ‬אומץ‬
‫‪ ‬מיל"ת‬
‫‪‬‬
‫מיח"א‪ -‬לבוגרי חינוך מיוחד‬
‫‪ ‬אלו"ט ‪ -‬לבוגרי חינוך מיוחד‬
‫‪ ‬אלוטף‬
‫‪ ‬צהרונים ומועדוניות של בתי ספר‪ .‬רק בהיקף של ‪ 40%‬מכלל שליש המשרה הנדרש‬
‫‪ ‬צהרונים בגני ילדים ‪ ,‬כאשר הצהרון נמצא בהדרכה או בפיקוח של משרד החינוך‬
‫באישור ובחתימת המפקחת לגיל הרך‬
‫‪ ‬יוח"א‬
‫‪ ‬יול"א‬
‫‪ ‬שעות אגף שחר‪ -‬בתנאי שהתכנית עומדת בתנאי הסטאז'‪.‬‬
‫‪ ‬חממ"ה – מוכרת כ‪ 40%-‬מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות‬
‫‪ ‬עמותת פוש‪ -‬מוכרת כ‪ 40%-‬מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות‬
‫‪ ‬שוחרי שינוי – נדרש אישור אישי של המפקח הרפרנט המחוזי‬
‫‪ ‬קמפוס השפלה‪-‬תכנית פל"א אופק וספייס מוכרת כ‪ 40%-‬מכלל שליש המשרה‬
‫‪ ‬החברה להגנת הטבע‪ -‬מוכרת כ‪ 40%-‬מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות‬
‫‪" ‬צמיחה"‪ -‬מרכז וארייטי ירושלים‪ ,‬מוכר כ‪ 40%-‬מכלל שליש המשרה הנדרשת‬
‫‪ ‬המרכז ליצירתיות בחינוך ובמורשת התרבות‪ -‬מוכר כ‪ 40%-‬מכלל שליש המשרה‬
‫‪ ‬חברת "שבלולי"‪ -‬צהרונים בגני ילדים ‪ ,‬כאשר הצהרון נמצא בהדרכה או בפיקוח‬
‫של משרד החינוך‪ ,‬מוכרת כ‪ 40%-‬מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות‬
‫‪" ‬אורות" ‪ -‬ערכים‪ ,‬תורה ומסורת‬
‫‪ ‬עמותת אפאק ‪ -‬פיתוח קהילתי‪-‬תכנית מרכזי למידה ‪ ,‬רק באישורו של ד"ר עלי‬
‫וותד‪ .‬טל' ‪ 0597275374‬דוא"ל ‪. [email protected]‬‬
‫‪ ‬רוח יהודית ‪ -‬חוויה של תרבות(לבתי ספר תיכוניים)‬
‫‪7‬‬
‫‪ ‬החוויה היהודית ‪-‬המרכזים להעמקת הזהות היהודית‬
‫‪" ‬מעגלי הלב"‪ -‬פיתוח יצירתיות לקידום מיומנויות רגשיות‪ ,‬חברתיות ולימודיות ‪,‬‬
‫מאושר ‪ 40%‬מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות‪ .‬רק לבוגרי קורס בשיטת‬
‫"מעגלי הלב" במכללות בהם יתקיים קורס זה‪.‬‬
‫‪ ‬מעגלים‪ -‬מוכר כ‪ 40%-‬מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות‬
‫‪ ‬העדה היהודית הספרדית –חיפה‬
‫‪ ‬תל"ן מחול‪ ,‬באישור הפיקוח על המחול‬
‫‪ ‬תל"ן תיאטרון‪ 40% ,‬מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות‪ ,‬באישור הפיקוח על‬
‫המחול‬
‫‪ ‬תעשידע‪-‬הוראה בתחום העיצוב במסגרת תכניות של התמ"ת‬
‫‪ ‬קרן דרכא‪ -‬הקרן משלמת למורים שעובדים בבתי ספר לפי תנאי הסטאז'‬
‫‪ ‬עמותת "שמע"‪ ,‬באישור מפקח לחינוך מיוחד‬
‫‪ ‬חוה חקלאית‪ 40% ,‬מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות‪ ,‬רק לבוגרי מדעים ‪,‬‬
‫חקלאות‪ ,‬איכות הסביבה וקבלת אישור מאגף התמחות וכניסה להוראה‬
‫‪" ‬קיו סקול‪-‬בית ספר ללימודי אנגלית"‪.‬‬
‫‪" ‬ניצן"‪ 40%-‬מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות‬
‫‪ ‬יחידות לקידום נוער‪ -‬מאושרות לסטאז' בחתימה של מפקח מנהל חברה ונוער‬
‫‪ ‬קרן רש"י‬
‫‪ ‬תכנית "סלע" ‪ 40% -‬מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות‬
‫‪ ‬מרכז רעות ‪ ,‬רמת גן‬
‫‪ ‬תכנית "אפיקים" ‪ 40%-‬מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות‬
‫‪‬‬
‫‪ –Pact‬מאושר רק לשנת תשע"ה‬
‫‪ ‬בתי ספר של וולדורף‬
‫‪ ‬מעון צופיה‬
‫‪ ‬אלין‪ 40% -‬מכלל שליש המשרה הנדרשת להתמחות‬
‫‪ ‬בית אקשטיין‬
‫‪ ‬מעון על"ה ‪ ,‬ירושלים‪ .‬באישור המפקחת של חינוך מיוחד של ביה"ס‪.‬‬
‫‪ ‬המכללה למדע ומחקר‪.‬‬
‫‪" ‬אחרי "‬
‫‪8‬‬
‫‪ ‬קרן עזריאלי‬
‫‪ ‬הוראת מוסיקה בגני ילדים באישור המפקחת למוסיקה‬
‫ב‪ .‬רשימת המסגרות המאושרות ברמה המחוזית‬
‫‪ ‬ב‪ 1.‬במחוז דרום‪:‬‬
‫צומת‬
‫‪ ‬ב‪ 2.‬במחוז מרכז‪:‬‬
‫אח"י‪ ,‬קרן עזרא‪ ,‬ניצני רפואה (רק בבתי"ס)‬
‫‪ ‬ב‪ 3.‬במחוז תל אביב‪:‬‬
‫הבית של תמר‪ ,‬גוונים‪ ,‬ניצני רפואה (רק בבתי"ס)‬
‫‪ ‬ב‪ 4.‬במחוז ירושלים‪:‬‬
‫תילת"א‪,‬‬
‫‪ ‬ב‪ 5.‬במחוז צפון‪:‬‬
‫תחנת אופקים חדשים‬
‫‪ ‬בחיפה‪ :‬מועדונית להוראה מתקנת ‪ -‬מוכרת להתמחות רק בהיקף של ‪ 40%‬מכלל‬
‫שליש המשרה הנדרש‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ ‬הוראה בבתי חולים – מאושרת להתמחות רק אם המסגרת היא בפיקוח של‬
‫משרד החינוך‪.‬‬
‫‪ ‬הוראה בבתי סוהר – מוכרת להתמחות רק במסגרות המפוקחות על ידי משרד‬
‫החינוך‪.‬‬
‫‪ ‬במקרים חריגים ‪ -‬יש לקבל אישור של אגף התמחות וכניסה להוראה‪.‬‬
‫רשימות של בעלי תפקידים היכולים לסייע לכם‬
‫נמצאות באתר הסטאז'‬
‫‪www.education.gov.il/staj‬‬
‫‪9‬‬
‫פרק שלישי‬
‫רשימת מסגרות שלא קבלו‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫אישור ‪:‬‬
‫בית ספר שדה‬
‫מרכז שיקומי בית לוינשטיין‬
‫צילה‬
‫מרכז ישראלי לקידום מתמטיקה‬
‫עמותת יכולות‬
‫עמותת שותף‬
‫אתגרים‬
‫‪ ‬תוכנית חומש‬
‫‪10‬‬