תעודת מעבדה מס

‫דו"ח הפעילות השנתי‬
‫לתפעול ותחזוקה של התאגיד‬
‫לשנת ‪2014‬‬
‫בס"ד‬
‫דו"ח שנתי לשנת ‪2014‬‬
‫מוגש בזאת הדו"ח השנתי המשקף את פעילות התאגיד במהלך שנת ‪,2014‬‬
‫עפ"י המתכונת שנקבעה ע"י רשות המים‪.‬‬
‫הדו"ח כולל‪:‬‬
‫‪ .1‬דו"ח פעילות שנתית לתפעול ותחזוקה של התאגיד‪.‬‬
‫‪ .2‬מפתח נספחים‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫עמוס קלצ'בסקי‬
‫מהנדס התאגיד‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫תוכן עניינים‪:‬‬
‫א‪ .‬דוח הפעילות השנתי לתפעול ותחזוקה של התאגיד ‪...................................................‬‬
‫עמוד‬
‫‪3‬‬
‫‪.1‬‬
‫רכישת זכויות מים וניצול מקורות מים ‪.....................................................................‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.2‬‬
‫אבטחת איכות המים ‪...............................................................................................‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.3‬‬
‫ריכוז כמויות המים והביוב ‪.......................................................................................‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.4‬‬
‫אספקת מים אמינה ‪................................................................................................‬‬
‫‪6‬‬
‫‪.5‬‬
‫מערכת אמינה לסילוק שפכים ‪..................................................................................‬‬
‫‪7‬‬
‫‪.6‬‬
‫מערכת טיהור שפכים אמינה ‪...................................................................................‬‬
‫‪7‬‬
‫‪.7‬‬
‫מערכת הולכה וסילוק קולחים אמינה ‪.......................................................................‬‬
‫‪7‬‬
‫‪.8‬‬
‫תכנון וביצוע אמינים ‪...............................................................................................‬‬
‫‪8‬‬
‫‪.9‬‬
‫נקיטת האמצעים הדרושים להקטנת פחת ודלף מים ‪...................................................‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ .10‬ביצוע פעילות יזומה ומתוכננת להחלפת קווים ואביזרים פגומים ‪..................................‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ .11‬בדיקה‪ ,‬טיפול‪ ,‬כיול והחלפת מדי מים ‪.......................................................................‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ .12‬טבלת החלפת מדי מים לפי קטרים שונים ‪..................................................................‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ .13‬מפגעים ודרך הטיפול ‪...............................................................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .14‬פרקי זמן מרביים להפסקות מים ‪..............................................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .15‬הכנת תכנית לתחזוקה שוטפת‪ ,‬תקופתית ומונעת ‪.......................................................‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ .16‬פעולות האחזקה והתפעול ‪.......................................................................................‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ .17‬התקדמות בנושא ‪............................................................................................ GIS‬‬
‫‪ .18‬אירועים ותקלות ‪....................................................................................................‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ .19‬מאגר מידע ועיבוד מידע ‪..........................................................................................‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ .20‬רשתות האינסטלציה בבניינים ‪..................................................................................‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ .21‬מניעת ניתוק הארקות ‪.............................................................................................‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ .22‬שמירה על זכות מקרקעין‪..........................................................................................‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ .23‬תיאום עם הרשויות ‪................................................................................................‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ .24‬מערכות פיקוד ובקרה ‪.............................................................................................‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ .25‬בקרה והבטחת איכות ‪.............................................................................................‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ .26‬אבטחת מתקני התאגיד ‪...........................................................................................‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ .27‬מוכנות התאגיד לאספקת מים בשע"ח ובעת משבר מים ‪..............................................‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ .28‬ניהול ותפעול מערך בטיחות ‪.....................................................................................‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ .29‬היערכות התאגיד לחלוקת מים בשעת משבר ‪.............................................................‬‬
‫‪ .30‬דוחות מיידים‪ ,‬רבעוניים ושנתיים ‪............................................................................‬‬
‫ב‪ .‬מפתח נספחים ‪.................................................................................................‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫א‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫דו"ח הפעילות השנתי של התאגיד ‪:‬‬
‫רכישת זכויות מים‪ ,‬וניצול מקורות מים ‪:‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬הסתכמה האספקה ב‪ 11,061,763 -‬מ"ק (בארות ‪ +‬מי "מקורות")‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אבטחת איכות המים ‪:‬‬
‫‪ 2.1‬לא היו אירועי פגיעה באיכות המים‪.‬‬
‫‪ 2.2‬דו"ח על פריסת נקודות ומיקום הדיגום בבני ברק ‪:‬‬
‫אזור‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫זיהוי נקודה‬
‫‪1008729‬‬
‫‪1008735‬‬
‫‪1008736‬‬
‫‪10000729‬‬
‫‪10000731‬‬
‫נקודה חדשה‬
‫‪1000738‬‬
‫‪1008744‬‬
‫‪1008747‬‬
‫‪1008749‬‬
‫‪1008732‬‬
‫‪1008737‬‬
‫‪1008733‬‬
‫‪1008731‬‬
‫‪1008743‬‬
‫‪1008748‬‬
‫‪10000734‬‬
‫נקודה חדשה‬
‫‪1008729‬‬
‫‪1008745‬‬
‫‪1008711‬‬
‫‪1008730‬‬
‫‪10000733‬‬
‫נקודה חדשה‬
‫‪1008721‬‬
‫‪1008750‬‬
‫‪1008753‬‬
‫‪10000730‬‬
‫נקודה חדשה‬
‫‪1008717‬‬
‫‪1008718‬‬
‫‪1008746‬‬
‫‪10000732‬‬
‫‪10000735‬‬
‫שם וכתובת‬
‫עוזיאל ‪45‬‬
‫גבעת פנחס ‪( 1‬פינת עזרא)‬
‫טכרוש ‪( 4‬מול טיפת חלב)‬
‫עזרא ‪30‬‬
‫קיבוץ גלויות פינת עוזיאל ‪9‬‬
‫אמרי ברוך ‪17‬‬
‫אשל אברהם (מחסני העירייה)‬
‫דוד פוברסקי (משה שרת) ‪28‬‬
‫משה פארדו ‪4‬‬
‫הרצל ‪40‬‬
‫הרצל ‪14‬‬
‫בר אילן ‪22‬‬
‫ז'בוטינסקי ‪124‬‬
‫רבי עקיבא ‪102‬‬
‫רח' נתן הנביא ‪18‬‬
‫בן פתחיה ‪9‬‬
‫שמידמן ‪9-11‬‬
‫שמעיה – יציאה ממרכז שאיבה‬
‫חולדה הנביאה ‪( 2‬קופ"ח מגידו)‬
‫אלישע ‪2‬‬
‫חזון איש ‪14‬‬
‫יוחנן בן זכאי ‪62‬‬
‫וינברג ‪4‬‬
‫ישמח משה ‪11‬‬
‫המכבים ‪( 57‬מרכז קהילתי)‬
‫אבוחצירא ‪33‬‬
‫יונתן ‪3‬‬
‫הלח"י ‪15‬‬
‫בר כוכבא ‪1‬‬
‫צבי הרלינג ‪16‬‬
‫גניחובסקי ‪( 8‬ביה"ס אורט)‬
‫נורדאו ‪55‬‬
‫אברמסקי ‪30‬‬
‫אוסישקין ‪1‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫‪6‬‬
‫נקודה חדשה‬
‫‪10000402‬‬
‫‪1008757‬‬
‫‪1008761‬‬
‫‪1008763‬‬
‫‪1008765‬‬
‫‪1008767‬‬
‫‪10000604‬‬
‫אברבנאל ‪14‬‬
‫מאגר חזו"א – חזו"א ‪62‬‬
‫בארות א‪-‬ה כניסה למערכת‬
‫באר ב' – יואל ‪12‬‬
‫באר ה' – ז'בוטינסקי ‪( 55‬תרפ"ד)‬
‫באר ו' – השומר ‪100‬‬
‫באר ז' – אהרון דב ‪ 5‬א'‬
‫באר ח' (ברמן) – חזו"א ‪62‬‬
‫באר ט' – גן שפירא רח' נויפלד ‪10‬‬
‫‪ 2.3‬תוצאות הבדיקות הכימיות‪ ,‬המיקרוביאליות‪ ,‬הפיסיקליות‪ ,‬אורגנולפטיות וכו'‪ ,‬בבני ברק ‪:‬‬
‫‪ 2.3.1‬בדיקות בקטריאליות ברשת ובבארות וכימיות ברשת‪:‬‬
‫להלן העתק מפרסום שנתי על איכות בקטריאלית של המים אשר הוכן לפי נתוני משרד הבריאות‪ ,‬בהתאם‬
‫לתוצאות אשר מתקבלות מדגימות אשר נשלחות למעבדת משרד הבריאות באבו כביר‪ -‬ת"א‪:‬‬
‫נקודת דיגום‬
‫מתוכננות‬
‫‪913‬‬
‫רשת אספקה‬
‫‪72‬‬
‫בארות‬
‫בריכות ומאגרים ‪12‬‬
‫‪997‬‬
‫סה"כ‬
‫בדיקות מיקרוביאליות‬
‫דגימות תקינות‬
‫דגימות‬
‫שבוצעו ביצוע ב‪ % -‬מספר ב‪% -‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪909‬‬
‫‪99.6%‬‬
‫‪909‬‬
‫‪98.6%‬‬
‫‪71‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪72‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪12‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪12‬‬
‫‪99.5%‬‬
‫‪992‬‬
‫‪99.6%‬‬
‫‪993‬‬
‫דגימות חריגות‬
‫ב‪% -‬‬
‫מספר‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.4%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.4%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2.3.2‬בדיקות כימיות בבארות‪ :‬לא נמצאו שום חריגות מהתקנים בבארות‪ :‬ה‪ ,‬ז' ו‪-‬ח'‪ ,‬באר ט' ‪ -‬חזרה לעבוד‬
‫בחודש אוקטובר‪ ,‬לאחר גמר הקמת מתקן טיוב‪(.‬ראה נספח מס' ‪ - 1‬תוצאות מעבדה לאחר הטיוב)‬
‫מלבד ניטראטים גבוהים מהתקן בבאר ו' שלא מסופקת ישירות לרשת אלא אחרי מיהול מתאים עם‬
‫מי מקורות‪ ,‬באישור משרד הבריאות ורשות המים‪ .‬למותר לציין כי כל בדיקות הניטראטים בצומת‬
‫המיהול בשנת ‪( 2014‬בתדירות – פעם בחודש) יצאו תקינות‪ .‬ראה נספח מס' ‪ 2‬שבו פרסום על איכות‬
‫המים הכימית והבקטריאלית לשנת ‪.2014‬‬
‫אין מגמת שינוי באיכות מי השתיה בהשואה לשנים קודמות‪.‬‬
‫‪ 2.4‬נקודות הדיגום הבעייתיות‪:‬‬
‫אין נקודות בעייתיות‪.‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ 2.5‬עבודות הפיקוח ופעילות שנעשו בתחום הבטחת איכות המים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫כוללות בדיקה יום יומית כחלק ממערך התחזוקה הקיים של בארות המים‪.‬‬
‫‪ ‬התראה על ערכי כלור גבוה או נמוך והשבתת הבאר בהתאם – על פי מערכת מדידה ובקרה‬
‫אוטומטיים‪.‬‬
‫‪ ‬ביצוע בדיקות בהתאם לתוכנית דיגום של משרד הבריאות בבארות ובמתקני המים (בארות‪,‬‬
‫תחנות שאיבה ומאגרים) וברחבי כ‪ 135 -‬ק"מ של קווי רשת המים בעיר בני ברק‪.‬‬
‫‪ ‬בדיקות יומיות ידניות של ניטראטים במיהול מקורות‪-‬באר ו' בנוסף למד ניטראטים לאחר‬
‫המיהול עם מי מקורות‪.‬‬
‫‪ 2.6‬נקודות החדרת כלור‪:‬‬
‫קיימות בכל הבארות ובמתקני המים‪ ,‬המתוחזק ע"י צוות הבארות של התאגיד‪.‬‬
‫‪ 2.7‬תוצאות בדיקות מעבדה מבוצעות‪:‬‬
‫במקום האספקה‪ ,‬במתקן המים‪ ,‬לפי הנוהל באופן רציף‪.‬‬
‫‪ 2.8‬תוצאות הבדיקות מתפרסמות‪:‬‬
‫בהתאם להנחיות מנכ"ל משרד הפנים‪ ,‬באתר האינטרנט מודעות רחוב ובעיתון מקומי‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2014‬ה דבר בוצע אחת לשנה לאיכות הבקטריאלית והכימית וכן פרסום אחת לרבעון‬
‫לאיכות הבקטריאלית‪.‬‬
‫‪ 2.9‬ניקוי וחיטוי בריכות מי שתייה‪:‬‬
‫בוצעו ע"י קבלן חיצוני‪ ,‬חב' סניג'ט‪ ,‬בהתאם לתקנות‪ ,‬אחת לשנה (מצ"ב אישור על ביצוע מטעם חברת סניג'ט‬
‫שמאושר לנדון על ידי משרד הבריאות – נספח מס' ‪.)3‬‬
‫‪ 2.10‬בשנת ‪ 2014‬הותקנו כ‪ 29 -‬מזחים חדשים חלקם בעסקים המחויבים במז"ח וחלקם בבנייני מגורים‪.‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫‪.3‬‬
‫ריכוז כמויות המים והביוב‪:‬‬
‫‪3.1‬‬
‫רכישת מים ו‪/‬או הפקה עצמית וצריכת המים‪ ,‬בבני ברק‪:‬‬
‫אפיון‬
‫אוכלוסיה לפי הלמ"ס (נפש)‬
‫תקבולים הפקה (מ"ק)‬
‫תקבולים קניה (מ"ק)‬
‫סה"כ תקבולים (מ"ק)‬
‫צריכה במגורים (מ"ק)‬
‫צריכה עירונית (מ"ק)‬
‫צריכה תעשייתית (מ"ק)‬
‫צריכה חקלאית (מ"ק)‬
‫צריכה אחרת (מ"ק)‬
‫קולחים להשקיית גינון‬
‫מים שוליים‪ ,‬מליחים או אחרים‬
‫סה"כ צריכה (מ"ק)‬
‫סה"כ פחת (מ"ק)‬
‫סה"כ פחת (‪)%‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪168,530‬‬
‫‪3,597,943‬‬
‫‪6,805,016‬‬
‫‪10,402,959‬‬
‫‪6,967,448‬‬
‫‪9,272,660‬‬
‫‪759,589‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪176,556‬‬
‫‪3,618,969‬‬
‫‪6,700,166‬‬
‫‪10,319,135‬‬
‫‪7,083,967‬‬
‫‪7,310,307‬‬
‫‪712,783‬‬
‫‪855,340‬‬
‫‬‫‬‫‪10,032,249‬‬
‫‪370,710‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪2,119,594‬‬
‫‬‫‬‫‪10,142,684‬‬
‫‪176,451‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪184,183‬‬
‫‪3,224,797‬‬
‫‪7,566,373‬‬
‫‪10,791,170‬‬
‫‪7,385,174‬‬
‫‪8,085,464‬‬
‫‪721,500‬‬
‫‪92,565‬‬
‫‪855,389‬‬
‫‪9,754,919‬‬
‫‪345,812‬‬
‫‪3.2‬‬
‫נתוני הפחת‪ ,‬תקבולי קניה והפקה וסה"כ צריכה של שנת ‪ 2014 - 2012‬המופיעים כאן‪,‬‬
‫אומתו על ידי ביקורת מטעם משרד רואי חשבון‪.‬‬
‫‪ 3.2‬כמות חודשית של שפכי ביוב – מתוך הערכה חישובית המגיעים למכון הטיהור של השפד"ן‪:‬‬
‫חודש‬
‫מלמ"ק לשנת ‪2014‬‬
‫‪632,862‬‬
‫‪548,457‬‬
‫‪638,122‬‬
‫‪640,638‬‬
‫‪658,695‬‬
‫‪669,218‬‬
‫‪743,341‬‬
‫‪594,644‬‬
‫‪885,340‬‬
‫‪671,764‬‬
‫‪604,450‬‬
‫‪667,504‬‬
‫סה"כ‬
‫‪7,955,034‬‬
‫ינואר‬
‫פברואר‬
‫מרץ‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫יוני‬
‫יולי‬
‫אוגוסט‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫הערה‪ :‬הסבר על ההנחיות בבסיס ההערכה ואופן החישוב שהוביל להערכה הנ"ל‪:‬‬
‫אחוז הביוב הגולמי מתוך סה"כ צריכת המים עם מאפיינים של צריכת מגורים (כולל מגורים‪ ,‬מסחר‪ ,‬מוסדות‬
‫חינוך בריאות וציבור) בהעדר מדידה של נתוני ספיקות הביוב לשנת ‪ ,2014‬מוערך ב‪ 80%-‬מצריכת המים‪.‬‬
‫יש לציין כי התאגיד החל בבדיקת השפעת סילוק הביוב בהיקפים משמעותיים מתחומי העיר ר"ג‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אספקת מים אמינה ‪:‬‬
‫‪ 4.1‬פירוט מקרים‪ ,‬כולל תלונות צרכנים על לחצים נמוכים מתחת ל ‪ 2.5 -‬אטמ' (לחץ נמוך מדי) ולחצים גבוהים מעל‬
‫‪ 6.0‬אטמ' (לחץ גבוה מדי)‪:‬‬
‫אין לנו ברשת אזורים או מקרים של דיווחים על לחצי יתר מעל ‪ 6‬אטמוספרות‪.‬‬
‫עם זאת ישנו אזור אחד שבו ישנה בעיית לחץ נמוך ‪ -‬והוא אזור ישיבת ויזניץ אשר מתמקד ברחובות‪ :‬אמרי‬
‫חיים (קומה ‪ 2‬ומעלה)‪ ,‬תורת חיים ואהבת שלום‪ .‬הבעיה מורגשת בייחוד בכניסת ויצאת שבתות וחגים‪ .‬בשעות‬
‫הקריטיות התאגיד מגדיל את הלחץ במכון ברמן והבעיה מסתדרת‪.‬‬
‫יש לציין כי כבר הוצא צו התחלת עבודה לביצוע קו סניקה מיד לאחר פסח תשע"ה לאזור ישיבת ויזניץ‪.‬‬
‫‪ 4.2‬צריכת יום שיא ושעת השיא‪:‬‬
‫שעת שיא‪ 4000 :‬מ"ק לשעה‪ .‬מינימום‪ 400 :‬מ"ק לשעה‪.‬‬
‫יום שיא‪ 40,000 :‬מ"ק‪.‬‬
‫בפועל המערכת סיפקה את כל הספיקות הנדרשות‪.‬‬
‫‪ 4.3‬נפח האיגום העירוני הקיים ‪:‬‬
‫עומד על ‪ 27,350‬מ"ק מהווה כ ‪ 70% -‬מצריכת יום שיא ‪ 40,000 -‬מ"ק‬
‫‪ 4.4‬מיקום ונפח המאגרים העירוניים ונפח כולל של האיגום העירוני הקיים בהשוואה לנדרש‬
‫לפי הקריטריונים ‪:‬‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫סה"כ‬
‫שם הבריכה‬
‫בריכת מכון שאיבה ברמן‬
‫מגדל מים מכון שאיבה ברמן‬
‫הר הבנים – סוף הקמה‬
‫נפח (מ"ק)‬
‫‪10,000‬‬
‫‪350‬‬
‫‪17,000‬‬
‫‪27,350‬‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ 4.5‬דיזל גנרטורים במתקני המים‪:‬‬
‫קיימים דיזל גנרטורים בכל המיתקנים‪.‬‬
‫‪ 4.6‬קיימות משאבות רזרביות‪ ,‬בכל תחנות השאיבה‪.‬‬
‫‪ 4.7‬רשתות המים בעיר הן טבעתיות וניתן לסגור כל אזור לחץ בנפרד וכן כל רובע בנפרד‪.‬‬
‫קיים מספר מועט של אזורים שאינם סגורים בטבעת והתאגיד פועל לסגירתם‪.‬‬
‫‪4.8‬‬
‫מקורות מים חלופיים‪:‬‬
‫‪ .1‬אספקה מבאר נחלת גנים רמת גן דרך קו דו כיווני קיים שיכול לספק מים מבני ברק לרמת גן ולהיפך‬
‫(סדר גודל של ‪ 120‬מק"ש מבאר זאת)‪.‬‬
‫‪ .2‬חיבור ראש העין לחירום של חברת מקורות (על פי אנשי מקורות בסבירות נמוכה שנקבל מים משם היות‬
‫ויש אזורים מועדפים יותר מאיתנו)‪.‬‬
‫‪ .3‬אספקה מרשת המים של פתח תקווה‪ ,‬דרך קו דו כיווני בצומת גהה (סדר גודל של ‪ 400‬מק"ש ואולי יותר‬
‫בהתאם ליכולות הרשת של פתח תקווה)‪.‬‬
‫‪ 4.9‬מקרים של חוסר מים מנסיבות מערכתיות‪:‬‬
‫לא היו מקרים של חוסר מוחלט של מים ממש שבו היינו צריכים לספק מים במיכליות‪.‬‬
‫‪ .5‬מערכת אמינה לטיפול וסילוק שפכים‪:‬‬
‫‪ 5.1‬תנאים והסדרי גלישה מת"ש לביוב והמט"ש המתואמים עם משרד לאיכות הסביבה‪.‬‬
‫אין בתחום העיר תחנות שאיבה ומטשי"ם‪.‬‬
‫‪ 5.3‬התאמת קוטר קווי הולכת שפכים לספיקות שעת שיא‪:‬‬
‫התייחסות לכל הקווים המאספים לאחר ביצוע המאספים הבאים‪ ,‬הקטרים יעמדו בספיקות שעת שיא ע"פ‬
‫תוכנית האב‪:‬‬
‫‪ .1‬השלמת מאסף מזרחי שלב ב' (קו של ‪ 80‬ס"מ מרחוב צירלסון חוצה ז'בוטינסקי עד‬
‫למשולם ראט מתחבר לקו ‪ 80‬ס"מ קיים אשר מתחבר לשפדן)‪ .‬מתוכנן לביצוע ב‬
‫‪.2015-16‬‬
‫‪ .2‬שדרוג חלק ממאסף מערבי בקוטר של ‪ 50‬ס"מ‪ (,‬מרחוב עלי כהן‪ ,‬חוצה ז'בוטינסקי‬
‫לרחוב מצדה ועד לרחוב הירקון לפני חיבור לשפדן)‪ .‬מתוכנן לביצוע ב ‪.2015‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ .3‬מאסף ביוב בקוטר ‪ 50‬ס"מ (מרחוב הרב קוק עד ז'בוטינסקי ברח' הרצוג)‬
‫מתוכנן ל ‪.2015-16 -‬‬
‫במקרה של תקלות חמורות‪ ,‬אנו נפעיל את הקבלן ובעזרת משאבות רבות עוצמה ניצור מעקפים‪.‬‬
‫‪ 5.4‬פירוט מקרים של הזרמת שפכים באיכות חריגה מעבר לרמת השפכים הסניטריים למערכת הביוב‬
‫העירונית‪ ,‬איתור מקור השפכים הנ"ל‪ ,‬ופעילות התאגיד והמשרד לאיכות הסביבה לתיקון המצב‪:‬‬
‫ישנם כמה מיקרים חמורים יותר ופחות שנמצאים בשלבי טיפול שונים‪.‬‬
‫לדוגמא‪:‬‬
‫‪ .1‬מוסך לובינסקי ‪ -‬נשלחה התראה בתחילת השנה על כך שיבואו לדגום במשך השנה במוצא המיתקן‬
‫של מפריד השומנים בעסק‪ .‬כשהעסק נדגם נתגלתה חריגה מזערית בזרחן‪ ,‬העסק השקיע‪ ,‬לקח באופן‬
‫פרטי יועץ לטיפול בשפכים‪ ,‬ואכן תוצאןת הדגימה בתאריך ‪ 19.09.2014‬הינן ללא חריגות או שפכים‬
‫אסורים מצ"ב נספח מס' ‪ - 4‬עם תוצאות העסק‬
‫‪ .2‬אולמי יד עזרא ‪ -‬בדגימה במוצא המיתקן לטיפול בשפכים שנערך ב‪ 25.06.2014 -‬התגלו חריגות‬
‫בצח"כ ב‪ 16.07.2014 -‬נשלח מכתב עם תוצאות הדיגום לטיפולו וכמובן העסק חויב בקנס כפי הכללים‪.‬‬
‫‪ 5.5‬על פי התקנות החדשות אשר נכנסו לתוקף בספטמבר ‪ ,2011‬האחריות לבקרת שפכי תעשייה עברה‬
‫לתאגיד (‪ 52‬עסקים מבוקרים בשנת ‪ )2014‬כולל גבית תשלום על ביצוע אנליזות מעבדה וכן גביית‬
‫תשלום נוסף למפעלים חורגים מהאיכויות המותרות‪ .‬התאגיד התקשר עם קבלן חברת אקודן שהיא‬
‫חברת בת של איגודן‪ ,‬כקבלן משנה לצורך סיוע לתאגיד בעמידה בתקנות החדשות הנ"ל‪.‬‬
‫‪ 5.6‬דו"ח על פריסת נקודות דיגום ו‪/‬או ניתור הביוב התעשייתי והצגתם ע"ג מפה במסגרת תכנית אב‬
‫לביוב‪.‬‬
‫ראה נספח מס' ‪ 5‬בנדון "תוכנית ביקורים ‪ 2014‬בני ברק" ונספח מס' ‪" 6‬מפעלים בבקרת שפכי‬
‫תעשייה"‪ .‬אשר מסכמים את נושא בקרה על ‪ 58‬בתי עסק וכן תדירות הדגימות‪ .‬תוכנית הביקורים‬
‫המצ"ב אושרה על ידי משרד הגנת הסביבה‪.‬‬
‫‪ 5.7‬דו"ח על ביצוע דגימות בחיבורים של צרכנים מסחריים ותעשייתיים‪.‬‬
‫בנדון בשם "בני ברק ‪ -‬דו"ח מסכם של איגודן על בקרת שפכי תעשייה ‪."2014‬‬
‫מצ"ב נספח מס' ‪7‬‬
‫‪ .6‬מערכת טיהור שפכים‬
‫אין בתחום העיר מט"ש‪ ,‬הטיפול נמצא באחריות השפד"ן‪.‬‬
‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ .7‬מערכת הולכה וסילוק קולחים אמינה‬
‫תאגיד מי ברק הינו שותף בשפדן וכל מי הביוב של בני ברק נקלטים ומטופלים ע"י החברה‪.‬‬
‫‪ .8‬תכנון וביצוע אמינים‬
‫‪8.1‬‬
‫עמידה של מרכיבי מערכות המים והביוב בהנחיות התכנון וסטנדרטים של רשות המים והממונה על‬
‫התאגידים ובתקנים הישראליים‪:‬‬
‫התאגיד אכן פועל לפי ההנחיות והסטנדרטים של רשות המים‪ .‬וכן על פי תוכניות אב מאושרות‪.‬‬
‫תוכנית אב למים‪ :‬קיימת תוכנית אב משנת ‪ - 2002‬התוכנית נמצאת במשרד איחוד מהנדסים לצרכי עדכון‬
‫תקופתי‪ .‬תוכנית אב תוכן סופית ב ‪.2015 -‬‬
‫תוכנית אב לביוב‪ :‬קיימת תוכנית אב לביוב אשר הוכנה על ידי חברת מלין בשנת ‪ ,2003‬התאגיד פנה לחברת‬
‫המדי הנדסה לעדכון תוכנית האב ‪ -‬התוכנית הועברה למשרד הבריאות לשיפוט‪.‬‬
‫‪ 8.2‬תכניות כלליות ומפורטות הוכנו לפי הנחיות ו‪/‬או נהלי התכנון המקובלים בארץ‪ ,‬כולל שימוש בצנרת‬
‫ואביזרים בעלי תו תקן ישראלי‪:‬‬
‫גם לגבי רשתות המים וכן לרשתות הביוב אנו פועלים לפי נהלים קפדניים והמקובלים בישראל ולפי‬
‫התקנים הישראלים‪ ,‬ועל פי מדדים ברורים להחלפה ושדרוג צנרת ישנה‪ .‬כמו כן התאגיד מפעיל מתכננים‬
‫ומפקחים בהתאם לנהלים סדורים‪.‬‬
‫‪8.3‬‬
‫פירוט תהליכי בקרה מקצועית על כל התכניות ופיקוח מקצועי באתרי ביצוע‪.‬‬
‫אנו עובדים עם מיטב המתכננים בתחום המים והביוב ‪:‬‬
‫מים‪:‬‬
‫‪ ‬איחוד מהנדסים‬
‫‪ ‬אגת הנדסה‬
‫‪ ‬ה‪.‬מ‪.‬ד‪.‬י ‪ -‬דוד ילוז‬
‫ביוב‪:‬‬
‫‪ ‬משרד תכנון מלין‬
‫‪ ‬משרד תכנון מרגולין‬
‫‪ ‬מיכאל קירשטיין ‪ -‬מהנדס יועץ‬
‫קבלני ביצוע מהמוכרים והטובים בישראל‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫קבלן אחזקת רשת המים‪ :‬יוסי הראל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫קבלן אחזקת רשת הביוב‪ :‬יוסף תמם‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫קבלן לביצוע פרויקט מאגר הר הבנים‪ :‬מרדכי ולד‪.‬‬
‫עמוד ‪ 10‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫פיקוח‪ :‬בפרויקטים גדולים של מעל מיליון ‪ ₪‬לפרויקט או בעלי מורכבות מיוחדת‪:‬‬
‫‪ .1‬צור מהנדסים (תחנת שאיבה ומאגר למים ‪ -‬הר הבנים)‪.‬‬
‫פיקוח בפרויקטי הנחת צנרת מים עירונית (קטרים עד ‪ 12‬אינצ')‪:‬‬
‫‪ .1‬משה ישרוף ‪ -‬עובד אגף הנדסה בתאגיד מי ברק (הנדסאי מים בהשכלתו‪ ,‬עבר קורס מפקחים של רשות‬
‫המים)‪.‬‬
‫‪ .2‬ניר גורי ‪ -‬מנהל תפעול בתאגיד מי ברק‪.‬‬
‫‪ .3‬מאיר בן שבת ‪ -‬מנהל עבודה‪ ,‬רשת מים‪ ,‬תאגיד מי ברק‪.‬‬
‫פיקוח בפרויקטי הנחת צנרת ביוב עירונית (קטרים עד ‪ 25‬ס"מ)‪:‬‬
‫‪ .1‬מהנדס משה ליפוביצקי ‪ -‬מנהל מחלקת ביוב‪ ,‬אגף הנדסה‪ ,‬מי ברק‪.‬‬
‫‪ .2‬מהנדס מיכאל קירשטיין ‪ -‬מהנדס יועץ‪.‬‬
‫‪ .3‬עובדי התאגיד שמשון אגבבה ודוד חלפון‪.‬‬
‫כך שהתכנון והביצוע בידי טובי החברות בישראל ורוב עבודות הפיקוח לפרויקטים הקטנים נתונות בידיים‬
‫האמונות של אנשי התאגיד‪.‬‬
‫להחלפה בגלל‬
‫‪ 8.5‬פירוט מיקום (רחובות‪ ,‬שכונות‪ ,‬אזורים) וכמות צינורות אסבסט או פי‪.‬וי‪.‬סי אשר מיועדים‬
‫בעיית איכות ואמינות נמוכה‪:‬‬
‫על פי סקר הנכסים‪ ,‬אין צינורות אסבסט להובלת מים‪ .‬קיים עדיין צינורות אסבסט לביוב שיוחלפו לפי‬
‫סדר עדיפות להחלפת קווי ביוב‪.‬‬
‫צנרת ‪ PVC‬להולכת מים‪ :‬עד סוף שנת ‪ 2012‬הוחלפו כל צינורת ה ‪ PVC‬להולכת מים בצנרת‪.‬‬
‫‪8.6‬‬
‫‪8.7‬‬
‫כמות ומיקום של ברזי כיבוי אש לא סטנדרטים‪.‬‬
‫לא ידוע לנו על מקרים כאלה ואם היו טופלו באופן נמרץ‪ .‬יש לציין שקיים בין התאגיד לכיבוי אש שיתוף‬
‫פעולה למופת בנדון‪ ,‬כולל התקנת הידרנטים נוספים היכן שדרוש מעבר לנדרש בנהלים ולמקובל בתכנון‬
‫רשת המים‪.‬‬
‫פירוט אזורים עם לחצים חריגים במערכת המים‪ .‬פורט קודם בסעיף ‪.4.1‬‬
‫‪8.8‬‬
‫פירוט מיקום וכמות צינורות ביוב עירוניות בקוטר קטן מ ‪ – .6" -‬לא קיים‬
‫‪8.9‬‬
‫פירוט תכניות ולו"ז לתיקון הליקויים במערכות מים וביוב‪.‬‬
‫תוכנית ולו"ז מפורטים מופיעים כל שנה בתוכנית ההשקעות‪.‬‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ .9‬נקיטת האמצעים הדרושים להקטנת פחת ודלף מים‪.‬‬
‫‪ 9.1‬אחוז פחת לשלוש שנים אחרונות‪:‬‬
‫שנה‬
‫סה"כ‬
‫תקבולים‬
‫מ"ק‬
‫סה"כ‬
‫צריכה‬
‫מ"ק‬
‫סה"כ‬
‫פחת‬
‫מ"ק‬
‫סה"כ‬
‫פחת‬
‫‪%‬‬
‫צר' סגולית צר' סגולית‬
‫עירונית‬
‫מגורים‬
‫מ"ק‪/‬נ‪/‬שנה מ"ק‪/‬נ‪/‬שנה‬
‫‪2014‬‬
‫‪11,061,763‬‬
‫‪9,754,919‬‬
‫‪616,405‬‬
‫‪5.6‬‬
‫‪40.09‬‬
‫‪52.96‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪10,319,135‬‬
‫‪10,142,684‬‬
‫‪176,451‬‬
‫‪1.7‬‬
‫‪41.01‬‬
‫‪55.25‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪10,402,959‬‬
‫‪10,032,249‬‬
‫‪370,710‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪41.34‬‬
‫‪55.02‬‬
‫‪ 9.2‬פעולות אשר ננקטו ע"י התאגיד להקטנת הפחת והדלף‪:‬‬
‫ביקורת יום יומית ברשת המים וטיפול מהיר לתיקון תוך פחות מ ‪ 8 -‬שעות ברוב המכריע של המקרים‪,‬‬
‫בכל הודעה של נזילה והחלפת מדי מים‪ ,‬שאינם תקינים‪ .‬בנוסף‪ ,‬הוחלפו קטעי צנרת לקויים בהשקעה של‬
‫יותר מ‪ 5 -‬מיליון ‪ ,₪‬בכל אחת משלשת השנים האחרונות‪ .‬מעבר לכל זאת אנו שומרים על לחצים ‪4.5-5‬‬
‫אטמוספרות לכל היותר ברשת המים על ידי בקרה קפדנית‪ ,‬כך שהסיכוי לפיצוצי מים פוחת משמעותית‪.‬‬
‫באם קרה פיצוץ ספיקת הדלף קטנה משמעותית בלחצים נמוכים כאלה‪ ,‬דבר אשר מסביר את אחוז הפחת‬
‫הנמוכים בשנים האחרונות‪.‬‬
‫‪ .10‬ביצוע פעילות יזומה ומתוכננת להחלפת קווים ואביזרים פגומים ובלויים ‪:‬‬
‫‪ 10.1‬התפלגות הפיצוצים שאירעו בקווי המים‪ ,‬לפי קטרים‪:‬‬
‫קוטר (צול)‬
‫חודש‬
‫ינואר‬
‫פברואר‬
‫מרץ‬
‫אפריל‬
‫מאי‬
‫יוני‬
‫יולי‬
‫אוגוסט‬
‫ספטמבר‬
‫אוקטובר‬
‫נובמבר‬
‫דצמבר‬
‫סה"כ‬
‫עד "‪2‬‬
‫"‪3‬‬
‫"‪4‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪11‬‬
‫‪18‬‬
‫‪9‬‬
‫‪16‬‬
‫‪13‬‬
‫‪18‬‬
‫‪16‬‬
‫‪10‬‬
‫‪171‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪17‬‬
‫"‪6‬‬
‫"‪8‬‬
‫"‪10‬‬
‫סה"כ‬
‫"‪12‬‬
‫"‪16‬‬
‫"‪20‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫"‪24‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪13‬‬
‫‪21‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪14‬‬
‫‪23‬‬
‫‪17‬‬
‫‪11‬‬
‫‪206‬‬
‫אין מכנה משותף בין הפיצוצים‬
‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬רחובות ו‪/‬או קטעים של הקו עם יותר מ ‪ 3 -‬פיצוצים צנרת בשנה‪:‬‬
‫לא היו בשנת ‪.2014‬‬
‫‪ ‬פירוט הרחובות עם כמות פיצוצים ו‪/‬או נזילות המחייבת החלפת הצנרת המים ולכלול העבודה הנ"ל במסגרת‬
‫תכנית שנתית ורב שנתית להחלפת קווי מים (סעיף (ג) ‪)4.2‬‬
‫מספר הרחובות האלו מעטים ביותר אם בכלל‪ ,‬בגלל לחצי עבודה לא גבוהים ואם יש כאלה הרי אלה נכנסים‬
‫מיד לתוכנית העבודה של שדרוג הוחלפה‪.‬‬
‫‪ 10.2‬מספר המגופים שהורכבו או הוחלפו במהלך השנה‪ ,‬לפי קטרים‪ ,‬מצ"ב נתונים‪:‬‬
‫עד "‪2‬‬
‫‪40‬‬
‫"‪3‬‬
‫‪32‬‬
‫"‪4‬‬
‫‪20‬‬
‫קוטר (צול)‬
‫"‪10" 8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫"‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫סה"כ‬
‫"‪12‬‬
‫"‪18‬‬
‫"‪16‬‬
‫"‪20‬‬
‫‪103‬‬
‫‪ .11‬בדיקה‪ ,‬טיפול‪ ,‬כיול והחלפת מדי מים‪:‬‬
‫‪ ‬התאגיד החליף מדי מים‪ ,‬בהתאם לתקנות המדידה‪ .‬מדי מים‪ ,‬עד קוטר "‪ ,2‬יוחלפו אחת ל‪ 5-‬שנים‪ ,‬ומעל קוטר‬
‫"‪ ,2‬אחת לשנתיים‪ .‬בשנת ‪ 2014‬המשכנו לעבוד על פי מכרז בנדון‪ ,‬עם הזכיין חברת מלגם‪ ,‬והוחלפו במסגרת‬
‫פעילות זאת כ‪ 6 -‬אלף מדי מים בשנה זו = כ ‪ 15%‬ממדי המים‪.‬‬
‫‪ .12‬טבלת החלפת מדי מים לפי קטרים‬
‫קוטר‬
‫כמות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪17‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪100‬‬
‫‪75‬‬
‫‪3003‬‬
‫‪200 150‬‬
‫‪300‬‬
‫‪44‬‬
‫‪72‬‬
‫‪456 1950‬‬
‫‪ 600 400‬סה"כ‬
‫‪5557‬‬
‫‪2‬‬
‫‪25‬‬
‫‪ 12.1‬מספר התקלות ברשת אספקת המים לפי סוגיהם והתפלגותם במהלך השנה‪:‬‬
‫מהות המפגע ומיקומו‬
‫חודש‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫סה"כ‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫הפסקות מים‬
‫‪1‬‬
‫זיהום מים‬
‫לחץ מים נמוך מ – ‪ 2.5‬אטמ'‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫תקלות בצינורות עד "‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫תקלות בצינורות "‪6" – 4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫תקלות בצינורות מעל "‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪30‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪44‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫תקלות בחנוכיות מדי מים‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪80‬‬
‫סה"כ‬
‫‪24‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪9‬‬
‫‪13‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪12‬‬
‫‪173‬‬
‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ 12.2‬מספר המפגעים ברשת הביוב לפי סוגיהם והתפלגותם במהלך השנה‪:‬‬
‫פתיחת סתימות‬
‫תיקוני שבר‬
‫פיצוץ בקווי סניקה‬
‫תיקון מכסים שבורים‬
‫חודש‬
‫ביוב‬
‫ציבורי‬
‫במערכת הביוב‬
‫‪18‬‬
‫ינואר‬
‫‪173‬‬
‫‪4‬‬
‫אין קווי סניקה בעיר‬
‫פברואר‬
‫‪185‬‬
‫‪2‬‬
‫אין קווי סניקה בעיר‬
‫‪21‬‬
‫מרץ‬
‫‪215‬‬
‫‪1‬‬
‫אין קווי סניקה בעיר‬
‫‪16‬‬
‫אפריל‬
‫‪190‬‬
‫‪3‬‬
‫אין קווי סניקה בעיר‬
‫‪19‬‬
‫מאי‬
‫‪165‬‬
‫‪5‬‬
‫אין קווי סניקה בעיר‬
‫‪12‬‬
‫יוני‬
‫‪170‬‬
‫‪1‬‬
‫אין קווי סניקה בעיר‬
‫‪15‬‬
‫יולי‬
‫‪181‬‬
‫‪2‬‬
‫אין קווי סניקה בעיר‬
‫‪22‬‬
‫אוגוסט‬
‫‪172‬‬
‫‪1‬‬
‫אין קווי סניקה בעיר‬
‫‪17‬‬
‫ספטמבר‬
‫‪185‬‬
‫‪3‬‬
‫אין קווי סניקה בעיר‬
‫‪18‬‬
‫אוקטובר‬
‫‪168‬‬
‫‪1‬‬
‫אין קווי סניקה בעיר‬
‫‪22‬‬
‫נובמבר‬
‫‪171‬‬
‫‪2‬‬
‫אין קווי סניקה בעיר‬
‫‪19‬‬
‫דצמבר‬
‫‪188‬‬
‫‪2‬‬
‫אין קווי סניקה בעיר‬
‫‪15‬‬
‫סה"כ‬
‫‪2163‬‬
‫‪27‬‬
‫אין קווי סניקה בעיר‬
‫‪214‬‬
‫אחר‬
‫דרכים לטיפול בבעיה של רחובות עם יותר מ – ‪ 3‬סתימות בשנה‪:‬‬
‫מתבצע שטיפה‪ ,‬ניקוי וצילום וידאו של הקו‪ ,‬לפי התוצאות‪ ,‬מתקבלות החלטות לצורכי הגדלת כושר הולכה‪.‬‬
‫‪.13‬טיפול במפגעים‪:‬‬
‫צוות כוננות‬
‫‪ ‬צוותי כוננות‪ ,‬אשר מעמיד התאגיד במהלך ‪ 24‬שעות ביממה‪ ,‬הם צוות של שני עובדי התאגיד ועובדי קבלני‬
‫תחזוקה ‪ -‬המכסה את כל אזורי העיר‪ ,‬קיימת התקשרות חוזית עם קבלני התחזוקה‪ ,‬לטיפול דחוף בתקלות‬
‫בשגרה במערכות המים והביוב בכל רחבי העיר‪.‬‬
‫עובדי התאגיד והציוד העומד לטובת התאגיד בכוננות‪:‬‬
‫רשת המים‪ :‬שני עובדי תאגיד שלכל אחד רכב פרטי עם וו גרירה‪.‬‬
‫רשת הביוב‪ :‬שני עובדי תאגיד שלרשותם רכב פרטי עם וו גרירה וקטנוע ‪ +‬ביובית אחת‪.‬‬
‫בארות‪ :‬שני עובדי תאגיד אשר לרשות כל אחד מהם רכב פרטי עם וו גרירה‪.‬‬
‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫מנהל תפעול‪ :‬עומד לרשותו רכב מסחרי עם וו גרירה‪.‬‬
‫ציוד נוסף ברשות התאגיד לטובת טיפול במצבי חרום‪ :‬משאית מנוף‪ ,‬עם רמפת העמסה‪.‬‬
‫משאית זאת יכולה להעמיס את כל סוגי מיכלי המים וציוד החרום בתאגיד‪.‬‬
‫‪ ‬בנוסף לכח אדם של התאגיד עומד בכוננות‪ ,‬ומגויס לטובת התאגיד במצב חרום‪ ,‬כוח אדם של קבלני המים‬
‫והביוב אשר להם ציוד מכני כבד רב כגון‪ :‬משאית מסע‪ ,‬רכבים מסחריים‪ ,‬ביוביות רגילות וביובית "קומבו"‬
‫בובקאטים ושופלים ועוד‪.‬‬
‫‪ .14‬פרקי זמן מירביים להפסקות מים‪:‬‬
‫‪ 14.1‬פרקי זמן מירביים להפסקות מים‪:‬‬
‫מהות המפגע‬
‫זמן טיפול במפגע‬
‫מעל ‪ 12‬שעות‬
‫תוך ‪12‬‬
‫(לפרט)‬
‫שעות‬
‫סה"כ‬
‫תוך ‪8‬‬
‫שעות‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫לחץ מים גבוה‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫לחץ מים נמוך‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫תקלות בצינור עד "‪3‬‬
‫‪18‬‬
‫‪18‬‬
‫תקלות בצינור ‪4"-"6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬‬
‫תקלות בצינור מעל "‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫תקלות בחנוכיות‬
‫‪35‬‬
‫‪35‬‬
‫סה"כ‬
‫‪111‬‬
‫‪111‬‬
‫הפסקות מים‬
‫‪ 14.2‬פרקי הזמן לטיפול במפגעים השונים ברשת הביוב‪:‬‬
‫זמן טיפול במפגע‬
‫מהות המפגע‬
‫תוך ‪8‬‬
‫שעות‬
‫תוך ‪ 12‬שעות‬
‫מעל ‪ 12‬שעות‬
‫(לפרט)‬
‫סה"כ‬
‫תיקוני שבר ופתיחת סתימת ביוב ציבורי‬
‫‪25‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪25‬‬
‫תיקון שוחות ומכסים‬
‫‪268‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪268‬‬
‫החלפת שוחות‬
‫‪181‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪181‬‬
‫תיקונים שונים‬
‫‪8‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪8‬‬
‫‪577‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪577‬‬
‫סה"כ‬
‫עמוד ‪ 15‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ .15‬הכנת תכנית לתחזוקה שוטפת‪ ,‬תקופתית ומונעת‪:‬‬
‫קיימת תוכנית תחזוקה למתקני מים והתאגיד פועל על פיה‪.‬‬
‫‪ .16‬פעולות האחזקה והתפעול‪:‬‬
‫‪ 16.1‬הכנת הוראות תפעול ותחזוקה‬
‫הוראות אחזקה הוכנו ‪ -‬ראה סעיף קודם‪.‬‬
‫קיים בתאגיד תיק הוראות לתפעול ותחזוקה לכל המיתקנים‪.‬‬
‫‪ 16.2‬הכנת תיק מעקב שוטף‬
‫קיים במחשב התאגיד קובץ ובו מתנהלים רישום מעקב של הבארות ומתקני המים‪ .‬האחראי לעדכון התיק‬
‫ מר שמעון אליאב‪.‬‬‫‪ 16.3‬אחזקה שוטפת ואחזקה מונעת למערכת המים‬
‫קיימת תוכנית אחזקה למתקני המים‪.‬‬
‫‪ 16.4‬אחזקת רשת הביוב‬
‫תוכנית שטיפה וצילומים מבוצעת ע"פ תוכנית שנתית מעודכנת בכל חודש לפי סטטיסטיקה המתקבלת‬
‫ממערכת ה‪ .BI -‬התאגיד שוטף כ – ‪ 1,000‬מ' בחודש‪.‬‬
‫תוכנית שנתית ורב שנתית לניקוי‪ ,‬והדברת שוחות ומערכות הביוב‬
‫‪ ‬כאמור במהלך שנת ‪ ,2014‬הכין ומיישם התאגיד‪ ,‬תכנית שנתית לשטיפת של קווי ביוב‪ .‬בשנה זאת‪,‬‬
‫נשטפו כ ‪ 12 -‬ק"מ קווי ביוב חלקם בתחום רדיוסי מגן של בארות‪.‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2015‬תוכן תוכנית להדברת שוחות הביוב‪.‬‬
‫תכנית שנתית ורב שנתית לביצוע צילום וידאו לקווים הראשיים‬
‫‪‬‬
‫ראה נספח מס' ‪ ,8‬ובו תוכנית שטיפות וצילומים יזומים ל ‪ .2014‬תוכנית שטיפות לקווים ראשיים‬
‫משולבת בתוכנית השטיפות של קווי הביוב בבני ברק‪ .‬בנוסף לזאת ישטפו ויצולמו קווים ברדיוסי מגן‬
‫של ‪ 7‬בארות פעילות ולא פעילות שבכוונת התאגיד להשמיש בעתיד הקרוב‪ ,‬פרויקט שאנו ממשיכים בו‬
‫לאחר שהוחל ב ‪ .2010‬בתאגיד ישנם תיקיות לכל באר עם העתקי סרטי הצילום ומסקנות קבלן המשנה‬
‫המבצע‪ ,‬לגבי מצב הקו והמלצות לגבי נקודות בעייתיות בהתאם לממצאי הצילומים‪.‬‬
‫ניתוק בין מערכת הביוב לבין מערכת התיעול‬
‫‪ ‬אין קישורים ידועים בין מערכת ביוב למערכת התיעול‪.‬‬
‫עמוד ‪ 16‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ 16.5‬תפעול ואחזקת תחנות שאיבה למים ולביוב‬
‫פעולות האחזקה שנעשו בתחנות השאיבה למים ולביוב ‪ -‬ראה נספח מס' ‪9‬‬
‫‪ ‬מבחני שאיבה למשאבות המים‪ ,‬ומסקנות המבחנים הנ"ל כולל התייחסות למצב הציוד ההידראולי של‬
‫התחנה‪:‬‬
‫במהלך שנת ‪ 2011‬בוצעו מבחני שאיבה של ארגון עובדי המים ‪ -‬ראה נספח מס' ‪.10‬‬
‫‪ ‬תכנית להחלפת ציוד השאיבה בשנים הקרובות‪.‬‬
‫בשנת ‪ :2015‬קיימת תוכנית להחלפת מנוע בבאר ט' וסיום הקמת מתקן הטיוב‬
‫הותקן הידרו ציקלון בבארות – ז' ח'‪.‬‬
‫קיימת תוכנית שיפוץ מנוע למשאבה ‪ 1‬במרכז ברמן‪.‬‬
‫קיימת תוכנית לשיפוץ מבנה באר ח'‪.‬‬
‫בוצע שיפוץ ללוח חשמל בבאר ז'‪.‬‬
‫בוצעו שיפוצים במבנה בארות ו' ו‪-‬ז'‬
‫‪ ‬תדירות ביקורי אנשי תחזוקה‪:‬‬
‫צוות הבארות מבקר בכל המיתקנים והבארות על בסיס יומי‪.‬‬
‫‪ ‬פעולות אחזקה מונעת‪.‬‬
‫עבור הגנראטורים בכל אתרי התאגיד אשר עובדים באופן אינטנסיבי‪ ,‬כ‪ 60-‬יום בשנה וגם בהפסקות חשמל‪ ,‬עבור‬
‫מערכות הזרקה כלור וכן לבריכת אגירה באתר ברמן ישנה תוכנית לאחזקה מונעת אשר מנוהלות במחשב‬
‫התאגיד‪ .‬לשאר הציוד הטכני אין אחזקה מונעת אלא אחזקת שבר בלבד‪ .‬התאגיד סבור כי דפוס אחזקה זה הוא‬
‫היעיל ביותר עבור התאגיד ולראיה‪ ,‬התאגיד פעיל כאמור באופן אינטנסיבי ‪ 60‬ימים בשנה‪ ,‬על ידי גנראטורים‬
‫ומקורות מים עצמיים (בארות ומאגר) ללא תקלות כלל במהלך השנים האחרונות ‪ -‬או תקלות שיש עליהם גיבוי‬
‫מבארות או משאבות עתודה באותה תחנת שאיבה‪ .‬מעבר לכך הגענו לאורך חיים טוב מאוד בשתי משאבות‬
‫טורבינה אנכית עם מנוע טבול‪ :‬בתחנת שאיבה ברמן וכן בבאר ז' ‪ -‬וזאת ללא אחזקה מונעת ‪ -‬מלבד מגרזת‪ ,‬זמן‬
‫חיים של ‪ 5-6‬שנים מעל ומעבר לממוצע לסוג זה של משאבות‪ ,‬עובדה זאת מוכיחה את יעילות דפוס אחזקה אשר‬
‫תואר קודם‪.‬‬
‫‪ ‬מערכות לנטרול ריחות בתחנות שאיבה לביוב‪:‬‬
‫אין תחנה לשאיבת ביוב‬
‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ ‬דיזל גנרטור להפעלה בזמן הפסקת חשמל ‪:‬‬
‫קיים דיזל גנראטור חדש יחסית ובמצב אחזקה ותפעול מצוינים‪ ,‬בחמשת הבארות הפעילות וכן בשתי תחנות‬
‫השאיבה בעיר‪.‬‬
‫‪ ‬הסדרים ומערכות גלישה מאושרות בעת תקלות‪:‬‬
‫ת"ש מים ומשאבות בקידוחים‪:‬‬
‫סמוך לכל אתר עם משאבות מים קיים חיבור לרשת התיעול ‪ /‬הניקוז העירונית‪.‬‬
‫‪ 16.6‬תחזוקת מערכות חשמל ופיקוד‬
‫‪ ‬דו"חות בדיקת דיזל – גנרטורים לפי הוראות מל"ח‪:‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬לא נערכה ביקורת ע"י רשות המים ‪ -‬מחוסר תקציב‪.‬‬
‫‪ ‬פעולות בקרה שגרתית‪ ,‬של כל מרכיבי המערכת‪ ,‬נעשה באופן ייזום‪ .‬בדיקת כל החיבורים ובדיקת כל הפרמטרים‪,‬‬
‫בהפעלה בעומס‪ ,‬אחת לשבוע‪ .‬כמו כן מבוצעת החלפת שמנים וכל סוגי הפילטרים (שמן‪ ,‬מים‪ ,‬אויר וסולר) אחת‬
‫לכל ‪ 250‬ש"ע‪ .‬למותר לציין כי הגנראטורים של התאגיד הם מדגמים חדישים יחסית ופועלים לא רק בחירום‬
‫אלא באופן כמעט רצוף בשבתות וחגים‪ ,‬סה"כ כ‪ 60 -‬ימים בשנה‪ ,‬כך שמצב אחזקתם חייב להיות טוב מאוד כדי‬
‫לעמוד ביעד זה שאכן אנו עומדים בו ללא תקלות כלל‪.‬‬
‫‪ 16.7‬תפעול ותחזוקת בריכות מי השתייה‬
‫‪ ‬מיקום הבריכות הקיימות ונפחם‪ ,‬מפורט בטבלה הבאה ‪:‬‬
‫מועד הקמה‬
‫נפח (מ"ק)‬
‫מצב הבריכה‬
‫מס'‬
‫שם הבריכה‬
‫‪.1‬‬
‫בריכת מכון שאיבה ברמן‬
‫‪1991‬‬
‫‪10,000‬‬
‫בטון דורש טיפול מיגון‬
‫תקין‬
‫‪.2‬‬
‫בריכות הר הזיכרון – הר‬
‫הבנים‬
‫‪2014‬‬
‫‪17,000‬‬
‫בבניה‬
‫‪.3‬‬
‫מגדל מכון שאיבה ברמן‬
‫‪1992‬‬
‫‪350‬‬
‫בטון דורש טיפול מיגון‬
‫תקין‬
‫סה"כ‬
‫‪17,350‬‬
‫לא נעשו עבודות שיקום ‪ /‬אחזקה‪.‬‬
‫‪ ‬מועדי השטיפה והחיטוי של הבריכות‪ :‬לחיטוי הבריכה אשר מבוצע‪ ,‬בהתאם להוראות משרד הבריאות‪,‬‬
‫אחת לשנה (ממש לפני פסח) על ידי חברת סאניג'ט שהיא אחת החברות המובילות בתחום בישראל‪.‬‬
‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫תחזוקה‪ ,‬תפעול ומיגון בריכות מי השתייה לפי ההנחיות מ‪ .‬הבריאות‪ ,‬הרשות הממונה ותכנית שנתית‪:‬‬
‫בנוגע למיגון בריכות‪ :‬בוצע בשנת ‪ 2010‬בכל מתקני המים בהתאם למכרז באישור ומימון רשות המים‪.‬‬
‫ספציפית לבריכה‪ ,‬אמצעי המיגון הם הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬גדר פיזית היקפית‪ ,‬שער עם מנעול ידני לכניסה רגלית ושער נוסף לכניסת רכבים עם דלת דו כנפית עם מנוע‬
‫הידראולי‪.‬‬
‫‪ .2‬מצלמות בחצר וגלאי בחדרי העבודה והמכונות‪.‬‬
‫‪ .3‬גלאי מגע לפתיחת כל הדלתות של כל חדרי העבודה והציוד‪.‬‬
‫‪ .4‬גלאי מגע על מכסה כניסה לבריכה אשר פתיחה לא מורשת שלו גורמת להשבתה אוטומאטית של השאיבה‬
‫מהבריכה‪.‬‬
‫פריצה של אחד מההתראות האלה גורמת להתראה בעזרת ‪ SMS‬לטלפונים של בעלי התפקידים בתאגיד‪.‬‬
‫‪ .17‬התקדמות בנושא ‪: G.I.S‬‬
‫בתאגיד קיימת מערכת ‪ G.I.S‬בהתהוות כולל טיפול בתקלות תכנון וניהול המערכת‪.‬‬
‫‪ ‬איך מתבצע הקשר והתאמה בין ה ‪ G.I.S -‬של התאגיד ל ‪ G.I.S -‬של הרשות המקומית‪:‬‬
‫קיימת הידברות עם הגורמים הנוגעים בדבר כדי ליצור שת"פ‪.‬‬
‫‪ ‬מי מתחזק ומעדכן באופן שוטף הנתונים של ה ‪:G.I.S -‬‬
‫בתאגיד מתחזקת את המערכת הגב' ר‪.‬וולך‬
‫‪ ‬לוח הזמנים להשלמת ה‪ :G.I.S -‬השלמה מתוכננת עד סוף ‪.2015‬‬
‫‪ .18‬ניהול יומן אירועים ותקלות ‪:‬‬
‫ביומן עבודות של התאגיד‪ ,‬נרשמים כל האירועים והתקלות לפי סל השירותים‪ ,‬ע"י מערכת ‪ .CRM‬וכן דו"ח של‬
‫עבודות ביוב‪.‬‬
‫‪ .19‬מאגר מידע ועיבוד מידע ‪:‬‬
‫‪ 19.1‬קיים מיפוי מעודכן ומפורט של כל תשתיות המים והביוב העירוני‪.‬‬
‫‪ 19.2‬קיים תעוד של מפלסים ולחצים במחשב המרכזי של מכון ברמן‪.‬‬
‫‪ 19.3‬קיים תיעוד של כל התקלות ואירועים חריגים ע"ג המפות‪.‬‬
‫‪ 19.4‬מתבצע ניתוח כל הנתונים על התנהגות המערכת וגיבוש המלצות‪.‬‬
‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ .20‬רשתות האינסטלציה בבניינים‪:‬‬
‫התאגיד‪ ,‬בודק תכניות האינסטלציה הסניטרית‪ ,‬לאחר בדיקת התוכניות ואישור נציג התאגיד‪ .‬אישור התוכניות‬
‫ע"י התאגיד ותשלום אגרות והיטלים‪ ,‬מהווה תנאי לקבלת היתר בניה (טפסי ‪ 2‬וטפסי ‪ .) 4‬תהליך בדיקת‬
‫התוכניות‪:‬‬
‫כל תוכנית עוברת רישום וסריקה במחשבי התאגיד‪ ,‬לאחר מכן נבדקת ע"י סגן מהנדס התאגיד‪,‬‬
‫הפרמטרים שנבדקים הם‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫תשלום עבור חיבור חדש ‪ -‬ממקום שהמתכנן מבקש‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מונה ראשי בגבולות המגרש‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫מדי מים בקומת קרקע‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫סכמת מים מעודכנת‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫פרט מונה ראשי ופרט העמדה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫תוכנית גג עם מערכת דודים בהתאם למס' מדי המים‪.‬‬
‫‪ .21‬מניעת ניתוק הארקות ‪:‬‬
‫אין מקרים חריגים של ניתוק הארקות‪.‬‬
‫‪ .22‬שמירה על זכויות מקרקעין‪:‬‬
‫קיימת פלישה של בית כנסת וישיבה לאזור מיועד למתקן טיוב עתידי לבאר ב' אשר פסולה כרגע‪ ,‬ברחוב‬
‫יואל ‪ .‬הנושא מטופל ברמת ראש העיר והפיקוח העירוני‪.‬‬
‫‪ .23‬תאום עם הרשויות ‪:‬‬
‫תאום וקשרים עם עירית בני ברק‪ ,‬אשר מרכזת למעשה את התיאום על כל חברות התשתיות‪:‬‬
‫התאום עם העירייה מתבצע עם אגף תשתיות ופיתוח‪.‬‬
‫תאום ח‪.‬חשמל‪ ,‬כבלים‪ ,‬בזק מבוצע ע"י המתכננים והקבלנים‪.‬‬
‫הודעה לציבור עוברת באתר האינטרנט‪ ,‬בלוחות המודעות ובעיתונות המגזרית‪ ,‬וכן שלטים באתרי‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪ .24‬מערכות פיקוד ובקרה‪:‬‬
‫במהלך שנת ‪ ,2013‬הוחלף הבקר המרכזי וכן המחשב בחדר הפיקוד‪.‬‬
‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫‪ .25‬בקרה והבטחת איכות‪:‬‬
‫בשנת ‪ 2012‬קיבל התאגיד תו תקן ‪ .18000 + 14000 + ISO 9001‬הגוף המבקר ונותן התקן הוא מכון‬
‫התקנים‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2013‬חודש תו התקן‪ ,‬לצורך קבלת תו התקן המחודש נעשו תיקונים על פי הדוחות הקודמים‪.‬‬
‫בשנת ‪ 2014‬הוענק לתאגיד פרס לאומי לאיכות ומצוינות במגזר הציבורי ע"ש יצחק רבין‪,‬נציבות שרות‬
‫המדינה‪ .‬הפרס הינו אות כבוד לתאגיד ומאפיין את פעילותה ויעילות התאגיד בכל תחומיו‪.‬‬
‫‪ .26‬אבטחת מתקני התאגיד‪:‬‬
‫‪‬‬
‫המתקנים מוגנים על פי הנוהל הבין משרדי מס' ‪ 02-05-2003-1‬וכן על פי הנחיות רשות המים אשר באו‬
‫לידי ביטוי בסיום ביצוע מכרז מיגון באמצע ‪ 2010‬אשר כלל את כל מתקני המים של התאגיד‪.‬‬
‫נפח‬
‫שם‬
‫המיתקן ספיקה‬
‫‪1200‬‬
‫ברמן‬
‫‪1400‬‬
‫ק"ק‬
‫פדרמן‬
‫גהה‬
‫באר ב' ‪180‬‬
‫באר ה' ‪180‬‬
‫‪180‬‬
‫באר ו'‬
‫‪240‬‬
‫באר ז'‬
‫באר ח' ‪110‬‬
‫באר ט' ‪240‬‬
‫מיקום‬
‫גרוסברד ‪12‬‬
‫מתחת לגשר‬
‫פדרמן‬
‫ז'בוטינסקי‬
‫יואל‬
‫תרפ"ד‬
‫כהנמן‬
‫אהרון דב‬
‫גרוסברד‬
‫נויפלד‬
‫גידור‪/‬שערים‬
‫מנעולים‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫מפסקים‬
‫גלאים‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫קשר‬
‫למוקד‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫מגוף‬
‫מפוקד‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫˅‬
‫×‬
‫×‬
‫×‬
‫×‬
‫×‬
‫×‬
‫‪ .27‬מוכנות התאגיד לאספקת מים בשע"ח‪:‬‬
‫‪‬‬
‫התאגיד לא עבר ביקורת שנתית‪ ,‬מטעם מחלקת ביטחון ברשות המים ‪ -‬עקב חוסר תקציב של רשות המים‪.‬‬
‫בביקורת ביטחון האחרונה התאגיד קיבל ציון של ‪ 90%‬ועלה מדרגה משנה לשנה בתחום הערכות לשעת חרום‪.‬‬
‫‪.28‬ניהול ותפעול מערך בטיחות ‪:‬‬
‫קיים מערך בטיחות של התאגיד שמפוקח ע"י משרד התעשייה מסחר ותעסוקה‪.‬‬
‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫‪.29‬היערכות התאגיד לחלוקת מים בשעת משבר ‪:‬‬
‫הוכנה תוכנית לחלוקת מים בשעת משבר בהתאם להנחיות נציבות המים ומינהל המים ובשיתוף פעולה של‬
‫העירייה בנקודות החלוקה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בוצע תרגיל רטוב ב ‪.2013 -‬‬
‫‪‬‬
‫לו"ז לתרגיל מתוכנן‪ :‬במהלך חודש אוגוסט מתוכנן תרגיל חומ"ס בשיתוף עם כיבוי אש‪.‬‬
‫‪.30‬דוחות מיידים‪ ,‬רבעוניים ושנתיים‪:‬‬
‫כל הדוחות הועברו כולל השלמות‪.‬‬
‫עמוד ‪ 22‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫מפתח נספחים‬
‫מס' נספח‬
‫שם נספח‬
‫‪.1‬‬
‫תוצאות מעבדה באר ט'‬
‫‪.2‬‬
‫איכות מים ‪ -‬דוח שנתי ‪.2014‬‬
‫‪.3‬‬
‫אישור חיטוי בריכת ברמן‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫התכתבות עם מוסך אוליבר הברון‬
‫‪.5‬‬
‫רשימת מפעלים מבוקרים לשפכי תעשיה – ב"ב ‪.2014‬‬
‫‪.6‬‬
‫מפה של מפעלים בבקרת שפכי תעשיה ‪.2014 -‬‬
‫‪.7‬‬
‫שפכי תעשיה – דוח סיכום פעילות ‪..2014‬‬
‫‪.8‬‬
‫תוכנית שטיפות וצילומים – ‪.2014‬‬
‫‪.9‬‬
‫פעולות אחזקה בתחנות השאיבה בשנת ‪.2014 -‬‬
‫‪.10‬‬
‫מבחני שאיבה –ארגון עובדי המים‪.‬‬
‫עמוד ‪ 23‬מתוך ‪23‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫נספח מס' ‪1‬‬
‫תוצאות מעבדה ‪-‬‬
‫באר ט'‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪51360‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫עדכון ‪28/12/2014‬‬
‫מתקן טיוב מי בארות ‪ -‬מי ברק‬
‫דו"ח איכות מים ‪2014 -‬‬
‫פרמטרים כימיים‬
‫מועד‬
‫אוק‪14-‬‬
‫נוב‪14-‬‬
‫דצמ‪14-‬‬
‫תאריך דיגום‬
‫נקודת דיגום‬
‫פרמטרים כימיים‬
‫פרמטרים כימיים‬
‫פרמטרים כימיים‬
‫‪TOC‬‬
‫‪TON‬‬
‫)‪TECE (µg/l‬‬
‫קוליפורמים‬
‫ק‪.‬צואתי‬
‫סטרפטוקוק צואתי‬
‫ספירה כללית‬
‫‪)10‬תקן ישן ‪(40‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪8‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫)‪TCEY (µg/l‬‬
‫תקן מותר במי שתיה‬
‫‪ 06/10/2014‬מי גלם‬
‫‪ 06/10/2014‬מי מוצר לפני הכלרה‬
‫‪ 26/10/2014‬מי גלם‬
‫‪ 26/10/2014‬מי מוצר לפני הכלרה‬
‫‪ 26/10/2014‬מים מסופקים‬
‫‪ 05/10/2014‬מי גלם ‪TON‬‬
‫‪ 05/10/2014‬מי מוצר ‪TON‬‬
‫‪ 20/10/2014‬מי מוצר ‪TOC‬‬
‫‪ 20/10/2014‬מי מוצר ‪VOC‬‬
‫‪ 13/11/2014‬מי גלם‬
‫‪ 13/11/2014‬מי מוצר לפני הכלרה‬
‫‪ 13/11/2014‬מי מסופקים לאחר הכלרה‬
‫‪ 25/11/2014‬מי מוצר לפני הכלרה‬
‫‪ 25/11/2014‬מים מסופקים‬
‫‪ 17/12/2014‬מי גלם‬
‫‪ 17/12/2014‬מי מוצר לפני הכלרה‬
‫‪ 17/12/2014‬מי מסופקים לאחר הכלרה‬
‫‪ 25/12/2014‬מי מוצר לפני הכלרה‬
‫‪ 25/12/2014‬מים מסופקים‬
‫‪ 10/12/2014‬מי מוצר לפני הכלרה‬
‫‪)20‬תקן ישן ‪(50‬‬
‫פרמטרים מיקרוביאליים‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪<0.20‬‬
‫‪<0.30‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<0.30‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪<0.20‬‬
‫טיוב בארות\בארות בחלוקה לעיריות\מי ברק\דוחות למשרד הבריאות\דוח בדיקות מים ‪ -‬מי ברק\‪G:‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪12‬‬
‫‪5‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪<1‬‬
‫‪2‬‬
‫בס"ד‬
‫נספח מס' ‪2‬‬
‫איכות מים ‪-‬‬
‫דוח שנתי ‪2014‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪51360‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫מי‪-‬ברק‬
‫תאגיד המים והביוב של בני‪-‬ברק בע"מ‬
‫דו“ח לשנת ‪ 2014‬לתושבי העיר ולצרכנים‬
‫על איכות המים המסופקים בבני ברק‬
‫על פי חוק התאגידים הרינו מתכבדים להמציא לתושבי ולצרכני המים של העיר בני ברק דווח על טיב המים‬
‫מהבחינה המיקרוביאלית לתאריכים ‪ 01/01/2014‬כ"ט טבת תשע"ד עד ‪ 31/12/2014‬ט' טבת תשע"ה‪.‬‬
‫בדיקות כימיות‬
‫בדיקות מיקרוביאליות‬
‫דגימות דגימות ביצוע דגימות תקינות דגימות חריגות‬
‫נקודת הדיגום מתוכננות שבוצעו ב‪ %‬מספר ב‪ %‬מספר ב‪%‬‬
‫רשת אספקה‬
‫‪913‬‬
‫‪909‬‬
‫‪99.6%‬‬
‫‪909‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫בארות‬
‫‪72‬‬
‫‪72‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪71‬‬
‫‪98.6%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.4%‬‬
‫בריכות ומאגרים‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪12‬‬
‫‪100.0%‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.0%‬‬
‫סה“כ‬
‫‪997‬‬
‫‪993‬‬
‫‪99.6%‬‬
‫‪992‬‬
‫‪99.5%‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1.4%‬‬
‫היסוד או התרכובת‬
‫היסוד או התרכובת‬
‫מירבי מותר בתקן‬
‫בארות‬
‫ארסן ‪AS -‬‬
‫‪50.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫בריום‪Ba -‬‬
‫‪1000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫כספית‪Hg -‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫כרום‪Cr -‬‬
‫‪50.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ניקל‪Ni -‬‬
‫‪50.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סלניום‪Se -‬‬
‫‪10.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫עופרת‪Pb -‬‬
‫‪10.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫קדמיום‪Cd -‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫כסף‪Ag -‬‬
‫‪10.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫פלואוריד‪F -‬‬
‫‪1.4-0.7‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫חנקות‪No3 -‬‬
‫‪70.00‬‬
‫‪64.70‬‬
‫‪25.00‬‬
‫חומרים‪ -‬מיליגרם‪ /‬ליטר או מיקרוגרם‪ /‬ליטר‪ ,‬כמצויין‬
‫השפעה אורגנולפטית )טעם‪ ,‬ריח וכו'(‬
‫חומרים אי אורגניים‪ -‬מיליגרם‪ /‬ליטר )‪) -(PPB‬השפעה בריאותית(‬
‫טולואן‬
‫‪700.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫כסילן‬
‫‪1000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫סטירן‬
‫‪50.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫מקסימום‬
‫‪0.00‬‬
‫מינימום‬
‫‪0.00‬‬
‫מינימום‬
‫חומרים אי אורגניים‪ -‬מיליגרם‪ /‬ליטר )‪) -(PPB‬השפעה בריאותית(‬
‫בדיקות כימיות‬
‫מקסימום‬
‫מירבי מותר בתקן‬
‫בארות‬
‫כלורידים‪Cl -‬‬
‫‪600.00‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪80.80‬‬
‫מיקרומזהמים‪ -‬חומרים אורגנים נדיפים ‪ -VOC‬מיקרוגרם‪/‬ליטר )‪)-(PPB‬השפעה בריאותית(‬
‫בנזן‬
‫‪10.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫בנזו )‪ (a‬פירן‬
‫‪0.7‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫אתילן די ברומיד‬
‫‪0.05‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫דיכלורובנזן )‪(1,2‬‬
‫‪1000.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫לינדן‬
‫‪2.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫דיכלורובנזן )‪(1,4‬‬
‫‪300.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫אלאכלור‬
‫‪20.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪U.V‬‬
‫‪MQL‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.006‬‬
‫הפטאכלור‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫דיכלורואתן ‪1,2‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.00‬‬
‫כלורדן‬
‫‪2.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫דיכלורואתילן ‪1,1‬‬
‫‪30.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫מתוקסיכלור‬
‫‪20.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫דיכלורואתילן ‪1,2‬‬
‫‪100.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫אנדרין‬
‫‪2.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫אטרזין‬
‫‪2.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫טריכלורואתן ‪1,1,1‬‬
‫‪200.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫ד‪.‬ב‪.‬כ‪.‬פ‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫טריכלורואתילן‬
‫‪50.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫טריהלומתנים‬
‫‪100.00‬‬
‫‪41.30‬‬
‫‪0.10‬‬
‫טטראכלוראתילן‬
‫‪40.00‬‬
‫‪13.30‬‬
‫‪0.70‬‬
‫כלורופורם‬
‫‪100.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫פחמן נטטראכלורי‬
‫‪5.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫מונוכלורובנזן‬
‫‪300.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫פורמאלדהיד‬
‫‪900.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫מיקרומזהמים‪ -‬קבוצת חומרי הדברה‪ -‬מיקרוגרם‪/‬ליטר )‪)-(PPB‬השפעה בריאותית(‬
‫הדגימות נלקחו‪ ,‬על ידי דוגם מוסמך‪ ,‬מנקודות דיגום שונות ברשת‬
‫אספקת המים בבני ברק‪ ,‬ובוצעו במעבדות משרד הבריאות‪.‬‬
‫איכות מי השתייה שסופקו על ידי תאגיד מי‪-‬ברק לצרכני בני ברק במהלך שנת ‪ - 2014‬טובה וראויה‪.‬‬
‫תחשוב‬
‫טיפה‬
‫על כל‬
‫טיפה‬
‫מוקד ‪106‬‬
‫לשירותכם ‪ 24‬שעות ביממה‬
‫‪11/01/15 11:45‬‬
‫מי ברק ‪ -‬מוקד שירות לקוחות‪ ,‬שיחת חינם‪1-800-071200 :‬‬
‫מי‪-‬ברק‬
‫תאגיד המים והביוב של בני‪-‬ברק בע"מ‬
‫‪20956_b.indd 1‬‬
‫בס"ד‬
‫נספח מס' ‪3‬‬
‫אישור חיטוי‬
‫בריכת ברמן‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪51360‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫נספח מס' ‪4‬‬
‫התכתבות התאגיד‬
‫עם מוסך "לובינסקי"‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪51360‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫היחידה‬
‫לאיכות‬
‫הסביבה‬
‫‪Page 1 of 2‬‬
‫ו' חשון תשע"ה‬
‫‪ 03‬אוקטובר ‪4302‬‬
‫‪ - 4302-330-4272‬בב‪023/‬‬
‫לכבוד‬
‫דוד צלניק‬
‫מנכ"ל מי ברק‬
‫תאגיד המים של בני ברק‬
‫באמצעות דוא"ל‬
‫לכבוד‬
‫אפי אלגרבלי‬
‫מנהל תפעול מוסך דוד לובינסקי בע"מ‬
‫רחוב כהנמן ‪030‬‬
‫בני ברק‬
‫הנדון‪ :‬פיקוח על שפכי תעשייה ‪-‬מוסך שרודר‪ ,‬פגו' סיטרואן‬
‫רח' כהנמן ‪ 030‬בני ברק‬
‫בתאריך ‪ 01.31.4302‬נערך ביקור במפעל הנדון ע"י המהנדס ג'ורג' שטיינמן נציג‬
‫אקודן‪ ,‬מהנדס מיכאל קירשטיין‪ ,‬ויהודא בראון ‪,‬נציגי תאגיד מי ברק‪ .‬בביקור‬
‫השתתפה גב' רלי‪ ,‬נציגת המוסך שבנדון‪.‬‬
‫להלן ממצאי הביקור‪:‬‬
‫‪ .0‬דיגום שפכים‪:‬‬
‫בשעה ‪ 00:70‬נלקחה דוגמה מזרם שפכים מברז דיגום ממוצא מפריד‬
‫‪4.0‬‬
‫השמן הדרומי למערכת הביוב‪.‬‬
‫‪ pH=2‬עפ"י בדיקה בנייר אינדיקטור‪.‬‬
‫לשם קבלת הדוגמה הוזרמו מים בתעלות הניקוז המובילות למפריד‪.‬‬
‫תעודה מס' ‪.00601‬‬
‫‪4.4‬‬
‫בשעה ‪ 04:37‬נלקחה דוגמה מזרם שפכים מברז דיגום‪ ,‬ממוצא‬
‫מפריד השמן הצפוני למערכת הביוב‪.‬‬
‫‪ pH=2‬עפ"י בדיקה בנייר אינדיקטור‪.‬‬
‫לשם קבלת הדוגמה הוזרמו מים בתעלות הניקוז המובילות למפריד‬
‫השמן‪ .‬תעודה מס' ‪.00623‬‬
‫הדוגמאות נבדקו במעבדת אקודן‪.‬‬
‫היחידה‬
‫לאיכות‬
‫הסביבה‬
‫‪Page 2 of 2‬‬
‫להלן המלצותינו‪:‬‬
‫‪.0‬‬
‫אין לבצע טיפול ברכב על משטח שאינו מנוקז למפריד שמן‪ .‬השפכים‬
‫לאחר טיפול‪ ,‬יעמדו בתקן המותר בחוק‪ ,‬לפני החיבור עם מערכת הביוב‬
‫העירונית‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אין להזרים למפריד השמן תשטיפים מרחיצת מנועים או חלקים בקיטור‪ ,‬מי‬
‫רדיאטורים‪ ,‬חומרי ניקוי או כל חומר אחר המכיל ריכוז גבוה של חומר אורגני‪,‬‬
‫סבונים ומתכות כבדות‪.‬‬
‫‪.0‬‬
‫יש להמשיך לאגום תשטיפים מרחיצת מנועים בקיטור‪ ,‬שמן משומש ומסנני‬
‫שמן ולפנותם למחזור‪ .‬את הקבלות המקוריות יש לשמור לביקורת‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫יש למנוע חדירת תשטיפים ושפכים התעשייתיים אל מערכת‬
‫מי נגר עילי ‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫רצ"ב תוצאות הבדיקה על פי כללי תאגידי מים וביוב (שפכי‬
‫התשע"ד –‬
‫מפעלים המוזרמים למערכת הביוב)‪,‬‬
‫‪ ,4302‬כפי שסוכמו בתעודות מס' ‪ 00601‬ו‪.00623‬‬
‫על בעל העסק לדאוג לכך שכל השפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני יעמדו בטיב‬
‫הנדרש בחוק‪.‬‬
‫ע"פ הכללים הנ"ל אינך חורג בשפכים ברמת שפכים חריגים ו‪/‬או אסורים‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫דניאל סולומון‬
‫מנהל היחידה לאיכות הסביבה‬
‫תעודת מעבדה מס'‬
‫‪31640‬‬
‫שם יחידה‬
‫מפריד צפוני )מוסך( ‪ -‬מוסך מרכזי פז'ו ‪ -‬מי‬
‫זמן דגימה‬
‫‪17/09/2014 12:05‬‬
‫שם דוגם‬
‫ג'ורג' שטיינמן‬
‫זמן קבלה‬
‫‪17/09/2014 14:12‬‬
‫* ‪ -‬ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה‬
‫שם‬
‫יח מידה‬
‫‪ 105°C‬מרחפים ב ‪TSS‬‬
‫‪ 550°C‬אפר ב‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬ב כללי‪BOD total-‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫דף‬
‫‪1‬‬
‫מתוך‬
‫‪4‬‬
‫אנליזה בהסמכה‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫ערך‬
‫‪34‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪7.15‬‬
‫‪82‬‬
‫‪135‬‬
‫‪ND‬‬
‫הערות קבועות‬
‫‪SM 2540 D‬‬
‫תקן‬
‫‪U - 1000‬‬
‫סף דיווח הערות לדגימה‬
‫‪10‬‬
‫‪SM 2540 E‬‬
‫‪SM 4500- H+ B‬‬
‫‪U - 10,L - 6‬‬
‫‪SM 5210B‬‬
‫‪Merck14XXXCOD‬‬
‫‪ASTM D 7066-04‬‬
‫‪U - 20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪50‬‬
‫‪10‬‬
‫גירסה ‪01/11/2013 9‬‬
‫תעודת מעבדה מס'‬
‫‪31640‬‬
‫שם יחידה‬
‫מפריד צפוני )מוסך( ‪ -‬מוסך מרכזי פז'ו ‪ -‬מי‬
‫זמן דגימה‬
‫‪17/09/2014 12:05‬‬
‫שם דוגם‬
‫ג'ורג' שטיינמן‬
‫זמן קבלה‬
‫‪17/09/2014 14:12‬‬
‫* ‪ -‬ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה‬
‫שם‬
‫יח מידה‬
‫ערך‬
‫הערות קבועות‬
‫סף דיווח הערות לדגימה‬
‫תקן‬
‫פרמטרים מחושבים‬
‫‪COD/BOD‬‬
‫‪VSS/TSS‬‬
‫מרחפים נדיפים ‪VSS -‬‬
‫דף‬
‫‪2‬‬
‫מתוך‬
‫‪4‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫‪ND‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪U-4‬‬
‫‪ TSS‬הפרש מחושב בין‬
‫לאפר‬
‫גירסה ‪01/11/2013 9‬‬
‫תעודת מעבדה מס'‬
‫‪31640‬‬
‫שם יחידה‬
‫מתכות ‪ -‬מפריד צפוני )מוסך( ‪ -‬מוסך מרכזי פ‬
‫זמן דגימה‬
‫‪17/09/2014 12:05‬‬
‫שם דוגם‬
‫ג'ורג' שטיינמן‬
‫זמן קבלה‬
‫‪17/09/2014 14:12‬‬
‫* ‪ -‬ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה‬
‫שם‬
‫יח מידה‬
‫אנליזה בהסמכה‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫אבץ‪Zn-Zinc-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫אלומיניום‪Al-Aluminum-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫ארסן‪As-Arsenic-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫בדיל‪Sn-Tin-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫כסף‪Ag-Silver-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫כרום‪-‬כללי‪Cr- total-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫מנגן‪Mn-Manganese-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫ניקל‪Ni-Nickel-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫עופרת‪Pb-Lead-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫קדמיום‪Cd-Cadmium-‬‬
‫דף‬
‫‪3‬‬
‫מתוך‬
‫‪4‬‬
‫ערך‬
‫‪0.101‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪0.212‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪0.042‬‬
‫‪0.062‬‬
‫‪0.084‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪ND‬‬
‫הערות קבועות‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫תקן‬
‫‪U-3‬‬
‫‪U - 25‬‬
‫‪U - 0.1‬‬
‫‪U-2‬‬
‫‪U - 1.5‬‬
‫‪U - 0.1‬‬
‫‪U - 0.6‬‬
‫‪U - 0.15‬‬
‫‪U-1‬‬
‫‪U-1‬‬
‫‪U - 0.5‬‬
‫‪U - 0.5‬‬
‫‪U - 0.1‬‬
‫סף דיווח הערות לדגימה‬
‫‪0.1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.006‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.025‬‬
‫גירסה ‪01/11/2013 9‬‬
‫דף‬
‫‪4‬‬
‫מתוך‬
‫‪4‬‬
‫גירסה ‪01/11/2013 9‬‬
‫תעודת מעבדה מס'‬
‫‪31639‬‬
‫שם יחידה‬
‫מפריד דרומי ‪ -‬מוסך מרכזי פז'ו ‪ -‬מי ברק ‪-‬‬
‫זמן דגימה‬
‫‪17/09/2014 11:51‬‬
‫שם דוגם‬
‫ג'ורג' שטיינמן‬
‫זמן קבלה‬
‫‪17/09/2014 14:12‬‬
‫* ‪ -‬ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה‬
‫שם‬
‫יח מידה‬
‫‪ 105°C‬מרחפים ב ‪TSS‬‬
‫‪ 550°C‬אפר ב‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬ב כללי‪BOD total-‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫דף‬
‫‪1‬‬
‫מתוך‬
‫‪4‬‬
‫אנליזה בהסמכה‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫ערך‬
‫‪72‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪6.96‬‬
‫‪176‬‬
‫‪277‬‬
‫‪ND‬‬
‫הערות קבועות‬
‫‪SM 2540 D‬‬
‫תקן‬
‫‪U - 1000‬‬
‫סף דיווח הערות לדגימה‬
‫‪10‬‬
‫‪SM 2540 E‬‬
‫‪SM 4500- H+ B‬‬
‫‪U - 10,L - 6‬‬
‫‪SM 5210B‬‬
‫‪Merck14XXXCOD‬‬
‫‪ASTM D 7066-04‬‬
‫‪U - 20‬‬
‫‪5‬‬
‫‪50‬‬
‫‪10‬‬
‫גירסה ‪01/11/2013 9‬‬
‫תעודת מעבדה מס'‬
‫‪31639‬‬
‫שם יחידה‬
‫מפריד דרומי ‪ -‬מוסך מרכזי פז'ו ‪ -‬מי ברק ‪-‬‬
‫זמן דגימה‬
‫‪17/09/2014 11:51‬‬
‫שם דוגם‬
‫ג'ורג' שטיינמן‬
‫זמן קבלה‬
‫‪17/09/2014 14:12‬‬
‫* ‪ -‬ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה‬
‫שם‬
‫יח מידה‬
‫ערך‬
‫הערות קבועות‬
‫סף דיווח הערות לדגימה‬
‫תקן‬
‫פרמטרים מחושבים‬
‫‪COD/BOD‬‬
‫‪VSS/TSS‬‬
‫מרחפים נדיפים ‪VSS -‬‬
‫דף‬
‫‪2‬‬
‫מתוך‬
‫‪4‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫‪ND‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪U-4‬‬
‫‪ TSS‬הפרש מחושב בין‬
‫לאפר‬
‫גירסה ‪01/11/2013 9‬‬
‫תעודת מעבדה מס'‬
‫‪31639‬‬
‫שם יחידה‬
‫מתכות ‪ -‬מפריד דרומי ‪ -‬מוסך מרכזי פז'ו ‪ -‬מ‬
‫זמן דגימה‬
‫‪17/09/2014 11:51‬‬
‫שם דוגם‬
‫ג'ורג' שטיינמן‬
‫זמן קבלה‬
‫‪17/09/2014 14:12‬‬
‫* ‪ -‬ערכים שהשתנו מהמהדורה הראשונה‬
‫שם‬
‫יח מידה‬
‫אנליזה בהסמכה‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫אבץ‪Zn-Zinc-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫אלומיניום‪Al-Aluminum-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫ארסן‪As-Arsenic-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫בדיל‪Sn-Tin-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫כסף‪Ag-Silver-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫כרום‪-‬כללי‪Cr- total-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫מנגן‪Mn-Manganese-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫ניקל‪Ni-Nickel-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫עופרת‪Pb-Lead-‬‬
‫מ"ג‪/‬ליטר‬
‫קדמיום‪Cd-Cadmium-‬‬
‫דף‬
‫‪3‬‬
‫מתוך‬
‫‪4‬‬
‫ערך‬
‫‪0.337‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪0.046‬‬
‫‪0.237‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪0.289‬‬
‫‪0.495‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪ND‬‬
‫‪ND‬‬
‫הערות קבועות‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫‪EPA SW846 6010C‬‬
‫תקן‬
‫‪U-3‬‬
‫‪U - 25‬‬
‫‪U - 0.1‬‬
‫‪U-2‬‬
‫‪U - 1.5‬‬
‫‪U - 0.1‬‬
‫‪U - 0.6‬‬
‫‪U - 0.15‬‬
‫‪U-1‬‬
‫‪U-1‬‬
‫‪U - 0.5‬‬
‫‪U - 0.5‬‬
‫‪U - 0.1‬‬
‫סף דיווח הערות לדגימה‬
‫‪0.1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0.006‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.025‬‬
‫‪0.025‬‬
‫גירסה ‪01/11/2013 9‬‬
‫דף‬
‫‪4‬‬
‫מתוך‬
‫‪4‬‬
‫גירסה ‪01/11/2013 9‬‬
‫בס"ד‬
‫נספח מס' ‪5‬‬
‫מפעלים מבוקרים‬
‫לשפכי תעשיה ‪2014 -‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪51360‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫תוכנית ביקורים בני ברק ‪2014 -‬‬
‫שם המפעל‬
‫אלקטרו פז‬
‫אינטרפלייט‬
‫גדו‬
‫ת‪.‬תדלוק דור אנרגיה אלון ‪206‬‬
‫ת‪ .‬תידלוק דור אצטדיון‬
‫תחנת דלק סונול הרימונים‬
‫ת‪.‬ת‪ .‬בן צבי‬
‫ת‪.‬ת‪ .‬פז איילון‬
‫ת‪ .‬תדלוק דור ארגמן‬
‫ת‪ .‬דלק פז יציב‬
‫מנהרה ‪2000‬‬
‫משה איליזרוב‬
‫מוסך דן בני ברק‬
‫מוסך דוד לובינסקי‬
‫מוסך צמפיון מרכזי‬
‫מוסך צמפיון מרכזי‬
‫מוסך רייך‬
‫אלון מוסכי רכב בע"מ‬
‫מוסך אוליבר הברון‬
‫מוסך די אנד די מוטורס‬
‫מוסך נע אור‬
‫מוסך דור חדש‬
‫מוסך א‪ .‬עתידים‬
‫מוסך האיצטדיון ניסים‬
‫מוסך שקד מיצובישי‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך שמואל סומך ובניו‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך יוסי ורחמים‬
‫מוסך ד‪.‬ר‪ .‬וולמן בע"מ‬
‫מוסך מרום צמרת‬
‫קוקה קולה‬
‫הודו בני ברק‬
‫מגש פרבר‬
‫בי"ח מעיני הישועה‬
‫דובק (טבק)‬
‫קייטרינג שטיסל‬
‫ברקאי למהדרין‪ ,‬עוף בני ברק‬
‫אולמי נאות ירושלים‬
‫אולמי וגשל‬
‫שמחת עולם‬
‫היכלי מלכות‬
‫כתובת‬
‫ברוך הירש ‪3‬‬
‫חשמונאים ‪9‬‬
‫ברוך הירש ‪3‬‬
‫זבוטינסקי ‪137‬‬
‫מבצע קדש ‪60‬‬
‫כהנמן ‪10‬‬
‫כהנמן ‪96‬‬
‫החשמונאים ‪7‬‬
‫ז'בוטינסקי ‪5‬‬
‫כביש גהה‬
‫זבוטינסקי ‪137‬‬
‫מבצע קדש ‪60‬‬
‫הירקון ‪3‬‬
‫כהנמן ‪101‬‬
‫לח"י ‪1‬‬
‫לח"י ‪1‬‬
‫ברוך הירש ‪6‬‬
‫הקישון ‪35‬‬
‫ברוך הירש ‪2‬‬
‫ברוך הירש ‪20‬‬
‫כנרת ‪8‬‬
‫ברוך הירש ‪4‬‬
‫הקישון ‪25‬‬
‫ברוך הירש ‪17‬‬
‫ברוך הירש ‪18‬‬
‫ברוך הירש ‪9‬‬
‫הקישון ‪13‬‬
‫ברוך הירש ‪10‬‬
‫ברוך הירש ‪26‬‬
‫הירקון ‪72‬‬
‫כנרת ‪4‬‬
‫כהנמן ‪129‬‬
‫הושע ‪21‬‬
‫הירדן ‪24‬‬
‫הרב פובסקי ‪17‬‬
‫רבי עקיבא ‪49‬‬
‫בר יוחאי ‪4‬‬
‫כהנמן ‪92-94‬‬
‫חשמונאים ‪3‬‬
‫הרב מלצר ‪13‬‬
‫כהנמן ‪ 64‬ד'‬
‫שלמה המלך ‪18‬‬
‫מגזר‬
‫מס' ביקורים‬
‫ציפוי מתכת‬
‫ציפוי מתכת‬
‫ציפוי מתכת‬
‫תחנת תדלוק‬
‫תחנת תדלוק‬
‫תחנת תדלוק‬
‫תחנת תדלוק‬
‫תחנת תדלוק‬
‫תחנת תדלוק‬
‫תחנת תדלוק‬
‫תחנות רחיצת רכב‬
‫תחנות רחיצת רכב‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫תחנות רחיצת רכב‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מזון‬
‫מזון‬
‫מזון‬
‫מזון‬
‫מזון‬
‫מזון‬
‫משחטות‬
‫אולמות אירועים‬
‫אולמות אירועים‬
‫אולמות אירועים‬
‫אולמות אירועים‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫אולם ויזיניץ‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫בית הבראה לאם ולילד ‪ -‬אם‬
‫בישראל‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמי גולד דונולו‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫כתר רימון‬
‫אולם ארמונות חן‬
‫דר' פישר (תרופות)‬
‫גלזורה גלס (ייצור צבעים)‬
‫טל חיים ‪3‬‬
‫עזרא ‪20‬‬
‫אולמות אירועים‬
‫אולמות אירועים‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫אבני נזר ‪10‬‬
‫שלמה המלך ‪31‬‬
‫דונולו ‪11‬‬
‫אבני נזר ‪3‬‬
‫אהרונוביץ ‪10‬‬
‫שלמה המלך ‪26‬‬
‫בר יוחאי ‪10‬‬
‫הירקון ‪43‬‬
‫אולמות אירועים‬
‫אולמות אירועים‬
‫אולמות אירועים‬
‫אולמות אירועים‬
‫אולמות אירועים‬
‫אולמות אירועים‬
‫כימיה‬
‫כימיה‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫בס"ד‬
‫נספח מס' ‪6‬‬
‫מפת מפעלים בבקרת‬
‫שפכי תעשיה ‪2014 -‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪51360‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫נספח מס' ‪7‬‬
‫שפכי תעשיה‬
‫דוח סיכום פעילות ‪-‬‬
‫‪2014‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪51360‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫דוח איכות הסביבה‬
‫מס'‬
‫סידורי‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫שם מפעל‬
‫מוסך צ'מפיון מרכזי&‬
‫מוסך צ'מפיון מרכזי ‪ -‬תחנת רחיצה&‬
‫ת‪ .‬תדלוק דור אנרגיה אלון ‪&206‬‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמי גולד דונולו‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי נאות ירושלים‬
‫אינטרפלייט‬
‫אלון מוסכי רכב בע"מ‬
‫אלקטרו פז (פרימה)‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫בית הבראה לאם ולילד ‪ -‬אם בישראל‬
‫גאדו‬
‫גלזורה גלס‬
‫ד"ר פישר‬
‫הודו בני ברק‬
‫היכלי מלכות‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫כתר רימון‬
‫מגש פרבר‬
‫מוסך אוליבר הברון‬
‫מוסך ד‪.‬ר‪ .‬וולמן בע"מ‬
‫מוסך דור חדש‬
‫מוסך דן בני ברק‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך יוסי ורחמים‬
‫מוסך מרום צמרת‬
‫מוסך מרכזי פז'ו‬
‫מוסך נע אור‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך רייך‬
‫מוסך שמואל סומך ובניו‬
‫מוסך שקד מיצובישי‬
‫קוקה קולה‬
‫קייטרינג שטיסל‬
‫ת‪ .‬דלק פז יציב‬
‫ת‪ .‬רחיצה מנהרה ‪ - 2000‬אצטדיון משה‬
‫ת‪.‬ת‪ .‬בן צבי‬
‫ת‪.‬ת‪.‬פז איילון‬
‫ת‪.‬תדלוק דור אלון (ארגמן)‬
‫ת‪.‬תדלוק דור האצטדיון‬
‫תחנת דלק סונול רימונים‬
‫מפעלים ‪46‬‬
‫כתובת המפעל‬
‫מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית‬
‫לח"י ‪ ,7-9 ,1-3‬בני ברק‬
‫מוסכים‬
‫תחנות רחיצת רכב‬
‫טל חיים ‪ ,3‬בני ברק‬
‫שלמה המלך ‪ ,31‬בני ברק‬
‫רח' דונולו ‪ ,11‬בני ברק‬
‫עזרא ‪ ,20‬בני ברק‬
‫הרב מלצר ‪ ,13‬בני ברק‬
‫חשמונאים ‪ ,3‬בני ברק‬
‫חשמונאים ‪ ,9‬בני ברק‬
‫הקישון ‪ ,35‬בני ברק‬
‫ברוך הירש ‪ ,3‬בני ברק‬
‫הרב פוברסקי ‪ ,17‬בני ברק‬
‫אבני נזר ‪ ,10‬בני ברק‬
‫ברוך הירש ‪ ,3‬בני ברק‬
‫הירקון ‪ ,43‬בני ברק‬
‫רח' בר יוחאי ‪ ,9‬בני ברק‬
‫רח' הושע ‪ ,21‬בני ברק‬
‫שלמה המלך ‪ ,18‬בני ברק‬
‫אבני נזר ‪ ,3‬בני ברק‬
‫אהרונוביץ ‪ ,10‬בני ברק‬
‫הירדן ‪ ,24‬בני ברק‬
‫ברוך הירש ‪ ,2‬בני ברק‬
‫הירקון ‪ ,72‬בני ברק‬
‫ברוך הירש ‪ ,4‬בני ברק‬
‫רח' הירקון ‪ ,3‬בני ברק‬
‫ברוך הירש ‪ ,17‬בני ברק‬
‫ברוך הירש ‪ ,18‬בני ברק‬
‫ברוך הירש ‪ ,26‬בני ברק‬
‫כנרת ‪ ,4‬בני ברק‬
‫רח' כהנמן ‪ ,101‬בני ברק‬
‫כנרת ‪ ,8‬בני ברק‬
‫ברוך הירש ‪ ,10‬בני ברק‬
‫‪0‬‬
‫רח' ברוך הירש ‪ ,6‬בני ברק‬
‫הקישון ‪ ,13‬בני ברק‬
‫ברוך הירש ‪ ,19‬בני ברק‬
‫רח' כהנמן ‪ ,129‬בני ברק‬
‫בר יוחאי ‪ ,4‬בני ברק‬
‫כביש גהה גבעת שמואל‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מוסכים‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מפעלי כימיה‬
‫מפעלי כימיה‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫תחנות תדלוק‬
‫כהנמן ‪ ,96‬בני ברק‬
‫חשמונאים ‪ ,7‬בני ברק‬
‫ז'בוטינסקי ‪ ,5‬בני ברק‬
‫מבצע קדש ‪ ,60‬בני ברק‬
‫כהנמן ‪ ,10‬בני ברק‬
‫תחנות תדלוק‬
‫תחנות תדלוק‬
‫תחנות תדלוק‬
‫תחנות תדלוק‬
‫תחנות תדלוק‬
‫אופן הדיגום‬
‫(חטף‪/‬מורכב)‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫חטף‬
‫כמות‬
‫מים‪/‬שפכים‬
‫שנתית‬
‫‪9080.18‬‬
‫‪9080.18‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪643.17‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪331.21‬‬
‫‪156.36‬‬
‫‪555.64‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪8988.05‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪1589.01‬‬
‫‪343.01‬‬
‫‪3696.35‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪3959.22‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪608.34‬‬
‫‪765.65‬‬
‫‪7163.90‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪156.88‬‬
‫‪277.26‬‬
‫‪9554.22‬‬
‫‪576.12‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪560.62‬‬
‫‪186.34‬‬
‫‪219.25‬‬
‫‪544599.65‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪2800.33‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪728.87‬‬
‫‪64.04‬‬
‫‪268.77‬‬
‫‪416.06‬‬
‫‪225.78‬‬
‫מספר בדיקות שנתי‬
‫מתוכנן עפ"י תכנית‬
‫הדיגום‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪149‬‬
‫האם יש הסכם להזרמת שפכים‬
‫מספר‬
‫חריגים‬
‫בדיקות בפועל‬
‫כן‪/‬לא‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪2‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪4‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪4‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪4‬‬
‫לא‬
‫‪2‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪1‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪2‬‬
‫לא‬
‫‪2‬‬
‫לא‬
‫‪2‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪4‬‬
‫לא‬
‫‪2‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪2‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪2‬‬
‫לא‬
‫‪2‬‬
‫לא‬
‫‪4‬‬
‫לא‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪2‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪3‬‬
‫לא‬
‫‪112‬‬
‫מספר דיגומים‬
‫שנמצאו שפכים‬
‫חריגים‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪63‬‬
‫מספק דיגומים‬
‫שנמצאו שפכים‬
‫אסורים‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪70‬‬
‫מספר הדיגומים שלא‬
‫נמצאו חריגות (אסורים‬
‫או חריגים)‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫הערות‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫שם מפעל‬
‫קוקה קולה‬
‫מוסך דן בני ברק‬
‫הודו בני ברק‬
‫אולמי נאות ירושלים‬
‫היכלי מלכות‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫בית הבראה לאם ולילד ‪ -‬אם בישראל‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫מגש פרבר‬
‫מוסך אוליבר הברון‬
‫מוסך נע אור‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫אולמי גולד דונולו‬
‫מוסך רייך‬
‫כתר רימון‬
‫אלון מוסכי רכב בע"מ‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך שמואל סומך ובניו‬
‫מוסך יוסי ורחמים‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך ד‪.‬ר‪ .‬וולמן בע"מ‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך שקד מיצובישי‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫מוסך עתידים‬
‫אולמי וגשל‬
‫מפעלים ‪27‬‬
‫מגזר תעשייתי‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מוסכים‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מוסכים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מוסכים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫כמות מים‪/‬שפכים שנתית‬
‫‪544599.65‬‬
‫‪7163.90‬‬
‫‪3696.35‬‬
‫‪331.21‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪8988.05‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪3959.22‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪576.12‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪643.17‬‬
‫‪560.62‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪555.64‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪186.34‬‬
‫‪156.88‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪608.34‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪219.25‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫ריכוז מירבי המותר הזרמה על פי הסכם‬
‫זרחן‬
‫‪ TSS‬חנקן קילדל‬
‫‪COD‬‬
‫‪COD‬‬
‫‪3871.25‬‬
‫‪782.33‬‬
‫‪1498.33‬‬
‫‪925.33‬‬
‫‪30795.00‬‬
‫‪2643.33‬‬
‫‪2363.67‬‬
‫‪5443.33‬‬
‫‪2220.00‬‬
‫‪6860.00‬‬
‫‪36300.00‬‬
‫‪6890.00‬‬
‫‪3106.67‬‬
‫‪2051.67‬‬
‫‪2718.33‬‬
‫‪4150.00‬‬
‫‪3968.33‬‬
‫‪9237.50‬‬
‫‪6657.50‬‬
‫‪8615.00‬‬
‫‪7463.33‬‬
‫‪1258.00‬‬
‫‪18000.00‬‬
‫‪12672.50‬‬
‫‪7050.00‬‬
‫‪16300.00‬‬
‫‪4103.33‬‬
‫ממוצע ריכוזים בפועל (מג"ל \ ערך)‬
‫חנקן קילדל‬
‫‪TSS‬‬
‫‪7.25‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪189.50‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪99.67‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪86.67‬‬
‫‪356.33‬‬
‫‪104.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪152.67‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪6445.50‬‬
‫‪76.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪499.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪379.67‬‬
‫‪54.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪431.67‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪14.25‬‬
‫‪54.50‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪132.00‬‬
‫‪10.67‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪239.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪1680.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪73.33‬‬
‫‪508.00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪332.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪524.00‬‬
‫‪230.50‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪516.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪71.83‬‬
‫‪44.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪1208.00‬‬
‫‪121.50‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪299.00‬‬
‫‪16.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪42.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪112.33‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪182.00‬‬
‫‪409.50‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪157.00‬‬
‫‪31.67‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪608.50‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪1550.33‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪404.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪862.33‬‬
‫זרחן‬
‫מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪70‬‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫‪73‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫‪78‬‬
‫‪79‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪84‬‬
‫‪85‬‬
‫‪86‬‬
‫‪87‬‬
‫‪88‬‬
‫‪89‬‬
‫‪90‬‬
‫‪91‬‬
‫‪92‬‬
‫‪93‬‬
‫‪94‬‬
‫‪95‬‬
‫‪96‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98‬‬
‫‪99‬‬
‫‪100‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪103‬‬
‫‪104‬‬
‫‪105‬‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫‪108‬‬
‫‪109‬‬
‫‪110‬‬
‫‪111‬‬
‫‪112‬‬
‫‪113‬‬
‫‪114‬‬
‫‪115‬‬
‫‪116‬‬
‫‪117‬‬
‫‪118‬‬
‫‪119‬‬
‫‪120‬‬
‫‪121‬‬
‫‪122‬‬
‫‪123‬‬
‫‪124‬‬
‫‪125‬‬
‫‪126‬‬
‫‪127‬‬
‫‪128‬‬
‫‪129‬‬
‫‪130‬‬
‫‪131‬‬
‫‪132‬‬
‫‪133‬‬
‫‪134‬‬
‫‪135‬‬
‫שם מפעל‬
‫מוסך יוסי ורחמים‬
‫מוסך יוסי ורחמים‬
‫מוסך יוסי ורחמים‬
‫מוסך יוסי ורחמים‬
‫מוסך יוסי ורחמים‬
‫מוסך רייך‬
‫מוסך רייך‬
‫מוסך רייך‬
‫מוסך רייך‬
‫מוסך רייך‬
‫מוסך רייך‬
‫מוסך רייך‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך שקד מיצובישי‬
‫מוסך שקד מיצובישי‬
‫מוסך שקד מיצובישי‬
‫מוסך שקד מיצובישי‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך אוליבר הברון‬
‫מוסך אוליבר הברון‬
‫מוסך אוליבר הברון‬
‫מוסך אוליבר הברון‬
‫מוסך אוליבר הברון‬
‫מוסך אוליבר הברון‬
‫היכלי מלכות‬
‫היכלי מלכות‬
‫היכלי מלכות‬
‫היכלי מלכות‬
‫היכלי מלכות‬
‫היכלי מלכות‬
‫היכלי מלכות‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אלון מוסכי רכב בע"מ‬
‫אלון מוסכי רכב בע"מ‬
‫אלון מוסכי רכב בע"מ‬
‫אלון מוסכי רכב בע"מ‬
‫מוסך שמואל סומך ובניו‬
‫מוסך שמואל סומך ובניו‬
‫מוסך שמואל סומך ובניו‬
‫מוסך שמואל סומך ובניו‬
‫מוסך שמואל סומך ובניו‬
‫מוסך שמואל סומך ובניו‬
‫מוסך שמואל סומך ובניו‬
‫מוסך מרכזי פז'ו‬
‫מוסך מרכזי פז'ו‬
‫קוקה קולה‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫בית הבראה לאם ולילד ‪ -‬אם בישראל‬
‫בית הבראה לאם ולילד ‪ -‬אם בישראל‬
‫בית הבראה לאם ולילד ‪ -‬אם בישראל‬
‫בית הבראה לאם ולילד ‪ -‬אם בישראל‬
‫בית הבראה לאם ולילד ‪ -‬אם בישראל‬
‫בית הבראה לאם ולילד ‪ -‬אם בישראל‬
‫בית הבראה לאם ולילד ‪ -‬אם בישראל‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫אולמי גולד דונולו‬
‫אולמי גולד דונולו‬
‫אולמי גולד דונולו‬
‫אולמי גולד דונולו‬
‫אינטרפלייט‬
‫אינטרפלייט‬
‫מוסך נע אור‬
‫מוסך נע אור‬
‫מוסך נע אור‬
‫מוסך נע אור‬
‫מוסך נע אור‬
‫מוסך נע אור‬
‫מוסך נע אור‬
‫מוסך נע אור‬
‫מוסך נע אור‬
‫מוסך דן בני ברק‬
‫גלזורה גלס‬
‫גלזורה גלס‬
‫גלזורה גלס‬
‫גלזורה גלס‬
‫גלזורה גלס‬
‫גלזורה גלס‬
‫הודו בני ברק‬
‫מגש פרבר‬
‫מגש פרבר‬
‫כתר רימון‬
‫כתר רימון‬
‫כתר רימון‬
‫כתר רימון‬
‫כתר רימון‬
‫כתר רימון‬
‫כתר רימון‬
‫כתר רימון‬
‫כתר רימון‬
‫כתר רימון‬
‫כתר רימון‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי וגשל‬
‫מגזר תעשייתי‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מפעלי כימיה‬
‫מפעלי כימיה‬
‫מפעלי כימיה‬
‫מפעלי כימיה‬
‫מפעלי כימיה‬
‫מפעלי כימיה‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫צריכת מים לדיגום‬
‫‪156.88‬‬
‫‪156.88‬‬
‫‪156.88‬‬
‫‪156.88‬‬
‫‪156.88‬‬
‫‪560.62‬‬
‫‪560.62‬‬
‫‪560.62‬‬
‫‪560.62‬‬
‫‪560.62‬‬
‫‪560.62‬‬
‫‪560.62‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪219.25‬‬
‫‪219.25‬‬
‫‪219.25‬‬
‫‪219.25‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪555.64‬‬
‫‪555.64‬‬
‫‪555.64‬‬
‫‪555.64‬‬
‫‪186.34‬‬
‫‪186.34‬‬
‫‪186.34‬‬
‫‪186.34‬‬
‫‪186.34‬‬
‫‪186.34‬‬
‫‪186.34‬‬
‫‪9554.22‬‬
‫‪9554.22‬‬
‫‪544599.65‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪8988.05‬‬
‫‪8988.05‬‬
‫‪8988.05‬‬
‫‪8988.05‬‬
‫‪8988.05‬‬
‫‪8988.05‬‬
‫‪8988.05‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪643.17‬‬
‫‪643.17‬‬
‫‪643.17‬‬
‫‪643.17‬‬
‫‪156.36‬‬
‫‪156.36‬‬
‫‪576.12‬‬
‫‪576.12‬‬
‫‪576.12‬‬
‫‪576.12‬‬
‫‪576.12‬‬
‫‪576.12‬‬
‫‪576.12‬‬
‫‪576.12‬‬
‫‪576.12‬‬
‫‪7163.90‬‬
‫‪1589.01‬‬
‫‪1589.01‬‬
‫‪1589.01‬‬
‫‪1589.01‬‬
‫‪1589.01‬‬
‫‪1589.01‬‬
‫‪3696.35‬‬
‫‪3959.22‬‬
‫‪3959.22‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫תאריך הדיגום‬
‫‪14/01/2014‬‬
‫‪14/01/2014‬‬
‫‪14/01/2014‬‬
‫‪14/01/2014‬‬
‫‪14/01/2014‬‬
‫‪14/01/2014‬‬
‫‪14/01/2014‬‬
‫‪14/01/2014‬‬
‫‪14/01/2014‬‬
‫‪14/01/2014‬‬
‫‪14/01/2014‬‬
‫‪14/01/2014‬‬
‫‪14/01/2014‬‬
‫‪14/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪23/01/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪05/02/2014‬‬
‫‪11/02/2014‬‬
‫‪11/02/2014‬‬
‫‪11/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪18/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪25/02/2014‬‬
‫‪05/03/2014‬‬
‫‪05/03/2014‬‬
‫‪05/03/2014‬‬
‫‪05/03/2014‬‬
‫‪05/03/2014‬‬
‫‪05/03/2014‬‬
‫‪05/03/2014‬‬
‫‪05/03/2014‬‬
‫‪05/03/2014‬‬
‫‪05/03/2014‬‬
‫‪05/03/2014‬‬
‫‪05/03/2014‬‬
‫‪05/03/2014‬‬
‫‪05/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫הפרמטר החורג‬
‫ערך נמדד‬
‫‪4.73‬‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫‪294.37‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪1.10‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪549.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪9740.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪-5.33‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪3.72‬‬
‫אבץ‪Zn-Zinc-‬‬
‫‪5.33‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪0.62‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪3.52‬‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫‪4820.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪106.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪2255.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪24.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪4.38‬‬
‫‪COD/BOD‬‬
‫‪14.33‬‬
‫אבץ‪Zn-Zinc-‬‬
‫‪7.74‬‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫‪127.35‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪0.46‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪1.02‬‬
‫מנגן‪Mn-Manganese-‬‬
‫‪2.73‬‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫‪630.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪19100.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪37.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪0.63‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪1.89‬‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫‪2745.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪145.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪2104.00‬‬
‫‪ TSS‬מרחפים ב ‪105°C‬‬
‫‪-5.71‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪2.00 VSS-TSS-COD-BOD_Forbidden‬‬
‫‪8.19‬‬
‫אבץ‪Zn-Zinc-‬‬
‫‪5.71‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪80.29‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪0.40‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪8.11‬‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫‪233.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪0.50‬‬
‫עופרת‪Pb-Lead-‬‬
‫‪9335.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪632.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪6.55‬‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫‪75.56‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪0.19‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪385.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪6860.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪109.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪-5.43‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪68.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪5.43‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪175.00‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪1917.00‬‬
‫כלורידים‪Chlorides-‬‬
‫‪1997.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪6790.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪-4.86‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪179.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪4.86‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪35.37‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪373.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪4340.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪3.77‬‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫‪267.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪2980.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪29.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪7.62‬‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫‪85.30‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪0.29‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪1.55‬‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫‪301.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪11500.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪62.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪1.25‬‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫‪27.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪6255.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪-5.27‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪5.27‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪480.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪2870.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪223.00‬‬
‫שמנים כלליים‪Total Oils-‬‬
‫‪-5.01‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪60.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪5.01‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪39.22‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪483.00‬‬
‫כלורידים‪Chlorides-‬‬
‫‪460.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪3330.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪1987.00‬‬
‫‪ TSS‬מרחפים ב ‪105°C‬‬
‫‪-4.83‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪2.00 VSS-TSS-COD-BOD_Exception‬‬
‫‪132.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪4.83‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪63.80‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪563.00‬‬
‫כלורידים‪Chlorides-‬‬
‫‪439.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪7215.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪1112.00‬‬
‫שמנים כלליים‪Total Oils-‬‬
‫‪-5.40‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪65.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪5.40‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪2415.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪58.00‬‬
‫למפעלי ציפוי מתכות ‪TSS‬‬
‫‪VSS-TSS-COD-BOD_Forbidden_Metal‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪6.16‬‬
‫‪COD/BOD‬‬
‫‪3.98‬‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫‪11.70‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪53.58‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪0.57‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪1.83‬‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫‪473.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪36300.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪74.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪1.81‬‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫‪-1.62‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪4.42‬‬
‫אבץ‪Zn-Zinc-‬‬
‫‪164.03‬‬
‫אלומיניום‪Al-Aluminum-‬‬
‫‪1.62‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪8358.00‬‬
‫כלורידים‪Chlorides-‬‬
‫‪1.13‬‬
‫מנגן‪Mn-Manganese-‬‬
‫‪125.00‬‬
‫חנקן קלדל‬
‫‪316.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪2875.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪5210.00‬‬
‫‪ TSS‬מרחפים ב ‪105°C‬‬
‫‪-4.79‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪2.00 VSS-TSS-COD-BOD_Exception‬‬
‫‪200.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪4.79‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪1.15‬‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫‪16400.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪2688.00‬‬
‫שמנים כלליים‪Total Oils-‬‬
‫‪-4.90‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪4.90‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪3740.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪1355.00‬‬
‫‪ TSS‬מרחפים ב ‪105°C‬‬
‫‪-5.37‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪2.00 VSS-TSS-COD-BOD_Exception‬‬
‫‪61.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪136‬‬
‫‪137‬‬
‫‪138‬‬
‫‪139‬‬
‫‪140‬‬
‫‪141‬‬
‫‪142‬‬
‫‪143‬‬
‫‪144‬‬
‫‪145‬‬
‫‪146‬‬
‫‪147‬‬
‫‪148‬‬
‫‪149‬‬
‫‪150‬‬
‫‪151‬‬
‫‪152‬‬
‫‪153‬‬
‫‪154‬‬
‫‪155‬‬
‫‪156‬‬
‫‪157‬‬
‫‪158‬‬
‫‪159‬‬
‫‪160‬‬
‫‪161‬‬
‫‪162‬‬
‫‪163‬‬
‫‪164‬‬
‫‪165‬‬
‫‪166‬‬
‫‪167‬‬
‫‪168‬‬
‫‪169‬‬
‫‪170‬‬
‫‪171‬‬
‫‪172‬‬
‫‪173‬‬
‫‪174‬‬
‫‪175‬‬
‫‪176‬‬
‫‪177‬‬
‫‪178‬‬
‫‪179‬‬
‫‪180‬‬
‫‪181‬‬
‫‪182‬‬
‫‪183‬‬
‫‪184‬‬
‫‪185‬‬
‫‪186‬‬
‫‪187‬‬
‫‪188‬‬
‫‪189‬‬
‫‪190‬‬
‫‪191‬‬
‫‪192‬‬
‫‪193‬‬
‫‪194‬‬
‫‪195‬‬
‫‪196‬‬
‫‪197‬‬
‫‪198‬‬
‫‪199‬‬
‫‪200‬‬
‫‪201‬‬
‫‪202‬‬
‫‪203‬‬
‫‪204‬‬
‫‪205‬‬
‫‪206‬‬
‫‪207‬‬
‫‪208‬‬
‫‪209‬‬
‫‪210‬‬
‫‪211‬‬
‫‪212‬‬
‫‪213‬‬
‫‪214‬‬
‫‪215‬‬
‫‪216‬‬
‫‪217‬‬
‫‪218‬‬
‫‪219‬‬
‫‪220‬‬
‫‪221‬‬
‫‪222‬‬
‫‪223‬‬
‫‪224‬‬
‫‪225‬‬
‫‪226‬‬
‫‪227‬‬
‫‪228‬‬
‫‪229‬‬
‫‪230‬‬
‫‪231‬‬
‫‪232‬‬
‫‪233‬‬
‫‪234‬‬
‫‪235‬‬
‫‪236‬‬
‫‪237‬‬
‫‪238‬‬
‫‪239‬‬
‫‪240‬‬
‫‪241‬‬
‫‪242‬‬
‫‪243‬‬
‫‪244‬‬
‫‪245‬‬
‫‪246‬‬
‫‪247‬‬
‫‪248‬‬
‫‪249‬‬
‫‪250‬‬
‫‪251‬‬
‫‪252‬‬
‫‪253‬‬
‫‪254‬‬
‫‪255‬‬
‫‪256‬‬
‫‪257‬‬
‫‪258‬‬
‫‪259‬‬
‫‪260‬‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫תחנת דלק סונול רימונים‬
‫גאדו‬
‫גאדו‬
‫גאדו‬
‫גאדו‬
‫גאדו‬
‫גאדו‬
‫גאדו‬
‫גאדו‬
‫גאדו‬
‫גאדו‬
‫מוסך ד‪.‬ר‪ .‬וולמן בע"מ‬
‫מוסך ד‪.‬ר‪ .‬וולמן בע"מ‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך שקד מיצובישי‬
‫מוסך שקד מיצובישי‬
‫מוסך שקד מיצובישי‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך האצטדיון נסים‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך הקניון‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך יוסי ורחמים‬
‫מוסך יוסי ורחמים‬
‫מוסך יוסי ורחמים‬
‫מוסך יוסי ורחמים‬
‫מוסך יוסי ורחמים‬
‫מוסך יוסי ורחמים‬
‫מוסך יוסי ורחמים‬
‫מוסך יוסי ורחמים‬
‫מגש פרבר‬
‫מגש פרבר‬
‫מוסך מרכזי פז'ו‬
‫אלון מוסכי רכב בע"מ‬
‫אלון מוסכי רכב בע"מ‬
‫אלון מוסכי רכב בע"מ‬
‫אלון מוסכי רכב בע"מ‬
‫אלון מוסכי רכב בע"מ‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך עתידים‬
‫מוסך שמואל סומך ובניו‬
‫מוסך שמואל סומך ובניו‬
‫מוסך שמואל סומך ובניו‬
‫בית הבראה לאם ולילד ‪ -‬אם בישראל‬
‫בית הבראה לאם ולילד ‪ -‬אם בישראל‬
‫בית הבראה לאם ולילד ‪ -‬אם בישראל‬
‫בית הבראה לאם ולילד ‪ -‬אם בישראל‬
‫בית הבראה לאם ולילד ‪ -‬אם בישראל‬
‫בית הבראה לאם ולילד ‪ -‬אם בישראל‬
‫בית הבראה לאם ולילד ‪ -‬אם בישראל‬
‫היכלי מלכות‬
‫היכלי מלכות‬
‫היכלי מלכות‬
‫היכלי מלכות‬
‫היכלי מלכות‬
‫היכלי מלכות‬
‫היכלי מלכות‬
‫היכלי מלכות‬
‫היכלי מלכות‬
‫היכלי מלכות‬
‫היכלי מלכות‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫תחנות תדלוק‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪225.78‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪608.34‬‬
‫‪608.34‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪219.25‬‬
‫‪219.25‬‬
‫‪219.25‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪373.71‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪391.72‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪156.88‬‬
‫‪156.88‬‬
‫‪156.88‬‬
‫‪156.88‬‬
‫‪156.88‬‬
‫‪156.88‬‬
‫‪156.88‬‬
‫‪156.88‬‬
‫‪3959.22‬‬
‫‪3959.22‬‬
‫‪9554.22‬‬
‫‪555.64‬‬
‫‪555.64‬‬
‫‪555.64‬‬
‫‪555.64‬‬
‫‪555.64‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪470.76‬‬
‫‪186.34‬‬
‫‪186.34‬‬
‫‪186.34‬‬
‫‪8988.05‬‬
‫‪8988.05‬‬
‫‪8988.05‬‬
‫‪8988.05‬‬
‫‪8988.05‬‬
‫‪8988.05‬‬
‫‪8988.05‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1055.26‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪25/03/2014‬‬
‫‪26/03/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪01/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪23/04/2014‬‬
‫‪29/04/2014‬‬
‫‪29/04/2014‬‬
‫‪29/04/2014‬‬
‫‪29/04/2014‬‬
‫‪29/04/2014‬‬
‫‪29/04/2014‬‬
‫‪29/04/2014‬‬
‫‪29/04/2014‬‬
‫‪22/05/2014‬‬
‫‪22/05/2014‬‬
‫‪22/05/2014‬‬
‫‪22/05/2014‬‬
‫‪22/05/2014‬‬
‫‪22/05/2014‬‬
‫‪22/05/2014‬‬
‫‪22/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪28/05/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪5.37‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪35.93‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪5210.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪389.00‬‬
‫שמנים כלליים‪Total Oils-‬‬
‫‪2385.00‬‬
‫‪ TSS‬מרחפים ב ‪105°C‬‬
‫‪-5.86‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪2.00 VSS-TSS-COD-BOD_Exception‬‬
‫‪127.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪5.86‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪10100.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪1224.00‬‬
‫שמנים כלליים‪Total Oils-‬‬
‫‪1087.00‬‬
‫‪ TSS‬מרחפים ב ‪105°C‬‬
‫‪-4.12‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪2.00 VSS-TSS-COD-BOD_Exception‬‬
‫‪161.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪4.12‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪145.47‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪725.00‬‬
‫כלורידים‪Chlorides-‬‬
‫‪433.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪4495.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪298.00‬‬
‫שמנים כלליים‪Total Oils-‬‬
‫‪28.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪2.03‬‬
‫ארסן‪As-Arsenic-‬‬
‫‪2.05‬‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫‪1.12‬‬
‫כסף‪Ag-Silver-‬‬
‫‪2.05‬‬
‫כרום‪-‬כללי‪Cr- total-‬‬
‫‪0.79‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪2.11‬‬
‫מנגן‪Mn-Manganese-‬‬
‫‪1.97‬‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫‪2.12‬‬
‫ניקל‪Ni-Nickel-‬‬
‫‪2.02‬‬
‫עופרת‪Pb-Lead-‬‬
‫‪0.81‬‬
‫קדמיום‪Cd-Cadmium-‬‬
‫‪2770.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪83.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪3.11‬‬
‫אבץ‪Zn-Zinc-‬‬
‫‪3.52‬‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫‪420.86‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪0.88‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪4.56‬‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫‪771.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪14600.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪49.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪0.34‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪22600.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪76.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪-5.79‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪6.94‬‬
‫אבץ‪Zn-Zinc-‬‬
‫‪4.17‬‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫‪5.79‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪115.25‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪0.30‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪1.09‬‬
‫מנגן‪Mn-Manganese-‬‬
‫‪2.24‬‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫‪526.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪16900.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪-4.99‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪5.49‬‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫‪4.99‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪0.44‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪1.01‬‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫‪9140.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪316.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪-5.97‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪2.03‬‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫‪5.97‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪53.61‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪0.20‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪1.13‬‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫‪260.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪6435.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪34.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪-5.60‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪3.93‬‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫‪5.60‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪166.36‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪0.49‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪385.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪7490.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪45.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪272.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪2215.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪1.18‬‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫‪-5.54‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪2.73‬‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫‪5.54‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪1925.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪23.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪4.10‬‬
‫‪COD/BOD‬‬
‫‪4.38‬‬
‫אבץ‪Zn-Zinc-‬‬
‫‪3.35‬‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫‪398.00‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪1.41‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪1.37‬‬
‫מנגן‪Mn-Manganese-‬‬
‫‪6.37‬‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫‪793.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪18000.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪52.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪0.15‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪1815.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪43.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪-5.23‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪146.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪5.23‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪29.23‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪544.00‬‬
‫כלורידים‪Chlorides-‬‬
‫‪401.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪2980.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪12595.00‬‬
‫‪ TSS‬מרחפים ב ‪105°C‬‬
‫‪5.48‬‬
‫‪COD/BOD‬‬
‫‪-5.08‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪31.16‬‬
‫אלומיניום‪Al-Aluminum-‬‬
‫‪398.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪5.08‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪247.31‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪1386.00‬‬
‫כלורידים‪Chlorides-‬‬
‫‪1967.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪54800.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪7412.00‬‬
‫שמנים כלליים‪Total Oils-‬‬
‫‪539.00‬‬
‫‪ TSS‬מרחפים ב ‪105°C‬‬
‫‪-4.72‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪91.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪4.72‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪40.11‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪365.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪4430.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪261‬‬
‫‪262‬‬
‫‪263‬‬
‫‪264‬‬
‫‪265‬‬
‫‪266‬‬
‫‪267‬‬
‫‪268‬‬
‫‪269‬‬
‫‪270‬‬
‫‪271‬‬
‫‪272‬‬
‫‪273‬‬
‫‪274‬‬
‫‪275‬‬
‫‪276‬‬
‫‪277‬‬
‫‪278‬‬
‫‪279‬‬
‫‪280‬‬
‫‪281‬‬
‫‪282‬‬
‫‪283‬‬
‫‪284‬‬
‫‪285‬‬
‫‪286‬‬
‫‪287‬‬
‫‪288‬‬
‫‪289‬‬
‫‪290‬‬
‫‪291‬‬
‫‪292‬‬
‫‪293‬‬
‫‪294‬‬
‫‪295‬‬
‫‪296‬‬
‫‪297‬‬
‫‪298‬‬
‫‪299‬‬
‫‪300‬‬
‫‪301‬‬
‫‪302‬‬
‫‪303‬‬
‫‪304‬‬
‫‪305‬‬
‫‪306‬‬
‫‪307‬‬
‫‪308‬‬
‫‪309‬‬
‫‪310‬‬
‫‪311‬‬
‫‪312‬‬
‫‪313‬‬
‫‪314‬‬
‫‪315‬‬
‫‪316‬‬
‫‪317‬‬
‫‪318‬‬
‫‪319‬‬
‫‪320‬‬
‫‪321‬‬
‫‪322‬‬
‫‪323‬‬
‫‪324‬‬
‫‪325‬‬
‫‪326‬‬
‫‪327‬‬
‫‪328‬‬
‫‪329‬‬
‫‪330‬‬
‫‪331‬‬
‫‪332‬‬
‫‪333‬‬
‫‪334‬‬
‫‪335‬‬
‫‪336‬‬
‫‪337‬‬
‫‪338‬‬
‫‪339‬‬
‫‪340‬‬
‫‪341‬‬
‫‪342‬‬
‫‪343‬‬
‫‪344‬‬
‫‪345‬‬
‫‪346‬‬
‫‪347‬‬
‫‪348‬‬
‫‪349‬‬
‫‪350‬‬
‫‪351‬‬
‫‪352‬‬
‫‪353‬‬
‫‪354‬‬
‫‪355‬‬
‫‪356‬‬
‫‪357‬‬
‫‪358‬‬
‫‪359‬‬
‫‪360‬‬
‫‪361‬‬
‫‪362‬‬
‫‪363‬‬
‫‪364‬‬
‫‪365‬‬
‫‪366‬‬
‫‪367‬‬
‫‪368‬‬
‫‪369‬‬
‫‪370‬‬
‫‪371‬‬
‫‪372‬‬
‫‪373‬‬
‫‪374‬‬
‫‪375‬‬
‫‪376‬‬
‫‪377‬‬
‫‪378‬‬
‫‪379‬‬
‫‪380‬‬
‫‪381‬‬
‫‪382‬‬
‫‪383‬‬
‫‪384‬‬
‫‪385‬‬
‫‪386‬‬
‫‪387‬‬
‫‪388‬‬
‫‪389‬‬
‫‪390‬‬
‫‪391‬‬
‫‪392‬‬
‫‪393‬‬
‫‪394‬‬
‫‪395‬‬
‫‪396‬‬
‫‪397‬‬
‫‪398‬‬
‫‪399‬‬
‫‪400‬‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫כתר רימון‬
‫כתר רימון‬
‫כתר רימון‬
‫כתר רימון‬
‫תחנת דלק סונול רימונים‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫אולמי נאות ירושלים‬
‫קוקה קולה‬
‫אינטרפלייט‬
‫אינטרפלייט‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫אולמי גולד דונולו‬
‫אולמי גולד דונולו‬
‫אולמי גולד דונולו‬
‫הודו בני ברק‬
‫הודו בני ברק‬
‫הודו בני ברק‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫מגש פרבר‬
‫מוסך דן בני ברק‬
‫מוסך דן בני ברק‬
‫מוסך ד‪.‬ר‪ .‬וולמן בע"מ‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי וגשל‬
‫גאדו‬
‫גאדו‬
‫גאדו‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך עודד רייכמן טויוטה‬
‫מוסך רייך‬
‫מוסך רייך‬
‫מוסך רייך‬
‫מוסך רייך‬
‫מוסך רייך‬
‫קוקה קולה‬
‫קוקה קולה‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אולמות יד עזרא‬
‫אלון מוסכי רכב בע"מ‬
‫אלון מוסכי רכב בע"מ‬
‫אלון מוסכי רכב בע"מ‬
‫אלון מוסכי רכב בע"מ‬
‫אלון מוסכי רכב בע"מ‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫חסידי הרשב"א‬
‫כתר רימון‬
‫כתר רימון‬
‫כתר רימון‬
‫כתר רימון‬
‫כתר רימון‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫בי"ח מעייני הישועה‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי הדקל והתמר‬
‫אולמי גולד דונולו‬
‫אולמי גולד דונולו‬
‫אולמי גולד דונולו‬
‫אולמי גולד דונולו‬
‫אולמי גולד דונולו‬
‫אולמי גולד דונולו‬
‫מגש פרבר‬
‫מגש פרבר‬
‫אינטרפלייט‬
‫אינטרפלייט‬
‫מוסך ד‪.‬ר‪ .‬וולמן בע"מ‬
‫קוקה קולה‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולם ויז'ניץ‬
‫אולמי נאות ירושלים‬
‫אולמי נאות ירושלים‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי וגשל‬
‫אולמי וגשל‬
‫הודו בני ברק‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫תחנות תדלוק‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫מוסכים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח‬
‫מוסכים‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫אולמות אירועים‪ ,‬מסעדות‪ ,‬קניונים‬
‫מפעלי מזון ומשקאות‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪225.78‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪331.21‬‬
‫‪544599.65‬‬
‫‪156.36‬‬
‫‪156.36‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪643.17‬‬
‫‪643.17‬‬
‫‪643.17‬‬
‫‪3696.35‬‬
‫‪3696.35‬‬
‫‪3696.35‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3959.22‬‬
‫‪7163.90‬‬
‫‪7163.90‬‬
‫‪608.34‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪314.89‬‬
‫‪560.62‬‬
‫‪560.62‬‬
‫‪560.62‬‬
‫‪560.62‬‬
‫‪560.62‬‬
‫‪544599.65‬‬
‫‪544599.65‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪1162.31‬‬
‫‪555.64‬‬
‫‪555.64‬‬
‫‪555.64‬‬
‫‪555.64‬‬
‫‪555.64‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪1129.87‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪4112.69‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪69232.71‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪3751.03‬‬
‫‪643.17‬‬
‫‪643.17‬‬
‫‪643.17‬‬
‫‪643.17‬‬
‫‪643.17‬‬
‫‪643.17‬‬
‫‪3959.22‬‬
‫‪3959.22‬‬
‫‪156.36‬‬
‫‪156.36‬‬
‫‪608.34‬‬
‫‪544599.65‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪1805.92‬‬
‫‪331.21‬‬
‫‪331.21‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪1611.16‬‬
‫‪3696.35‬‬
‫‪25/06/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪02/07/2014‬‬
‫‪23/07/2014‬‬
‫‪23/07/2014‬‬
‫‪23/07/2014‬‬
‫‪23/07/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪10/08/2014‬‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫‪11/08/2014‬‬
‫‪20/08/2014‬‬
‫‪20/08/2014‬‬
‫‪20/08/2014‬‬
‫‪20/08/2014‬‬
‫‪27/08/2014‬‬
‫‪27/08/2014‬‬
‫‪27/08/2014‬‬
‫‪27/08/2014‬‬
‫‪27/08/2014‬‬
‫‪27/08/2014‬‬
‫‪27/08/2014‬‬
‫‪27/08/2014‬‬
‫‪27/08/2014‬‬
‫‪27/08/2014‬‬
‫‪27/08/2014‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫‪10/09/2014‬‬
‫‪17/09/2014‬‬
‫‪17/09/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪01/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪22/10/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪12/11/2014‬‬
‫‪26/11/2014‬‬
‫‪26/11/2014‬‬
‫‪09/12/2014‬‬
‫‪14/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪15/12/2014‬‬
‫‪25/12/2014‬‬
‫‪25/12/2014‬‬
‫‪25/12/2014‬‬
‫‪25/12/2014‬‬
‫‪25/12/2014‬‬
‫‪25/12/2014‬‬
‫‪256.00‬‬
‫שמנים כלליים‪Total Oils-‬‬
‫‪-4.78‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪280.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪4.78‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪3790.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪32.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪1603.00‬‬
‫‪ TSS‬מרחפים ב ‪105°C‬‬
‫‪-4.80‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪2.00 VSS-TSS-COD-BOD_Exception‬‬
‫‪69.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪4.80‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪33.47‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪910.00‬‬
‫כלורידים‪Chlorides-‬‬
‫‪593.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪7800.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪828.00‬‬
‫שמנים כלליים‪Total Oils-‬‬
‫‪284.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪4220.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪151.00‬‬
‫למפעלי ציפוי מתכות ‪TSS‬‬
‫‪VSS-TSS-COD-BOD_Exception_Metal‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪1658.00‬‬
‫‪ TSS‬מרחפים ב ‪105°C‬‬
‫‪-4.25‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪2.00 VSS-TSS-COD-BOD_Exception‬‬
‫‪82.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪4.25‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪23.03‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪466.00‬‬
‫כלורידים‪Chlorides-‬‬
‫‪328.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪8470.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪888.00‬‬
‫שמנים כלליים‪Total Oils-‬‬
‫‪-4.85‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪4.85‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪78.00‬‬
‫חנקן קלדל‬
‫‪275.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪2955.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪-5.19‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪5.19‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪1515.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪16.47‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪75.00‬‬
‫חנקן קלדל‬
‫‪1760.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪-5.24‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪92.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪5.24‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪54.43‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪1595.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪1855.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪1415.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪46.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪1.91‬‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫‪875.00‬‬
‫‪ TSS‬מרחפים ב ‪105°C‬‬
‫‪-4.36‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪137.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪4.36‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪26.18‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪447.00‬‬
‫כלורידים‪Chlorides-‬‬
‫‪335.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪3870.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪0.96‬‬
‫כסף‪Ag-Silver-‬‬
‫‪1.37‬‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫‪3840.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪-5.44‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪5.44‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪50.23‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪1.43‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪291.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪13700.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪73.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪492.00‬‬
‫‪ TSS‬מרחפים ב ‪105°C‬‬
‫‪0.49‬‬
‫מוליבדן‪Mo-Molybdenum-‬‬
‫‪2.34‬‬
‫נחושת‪Cu-Copper-‬‬
‫‪2020.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪46.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪568.00‬‬
‫‪ TSS‬מרחפים ב ‪105°C‬‬
‫‪1245.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪246.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪465.46‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪590.00‬‬
‫כלורידים‪Chlorides-‬‬
‫‪0.79‬‬
‫ניקל‪Ni-Nickel-‬‬
‫‪1489.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪7560.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪328.00‬‬
‫שמנים כלליים‪Total Oils-‬‬
‫‪5.37‬‬
‫בור‪B-Boron-‬‬
‫‪16300.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪77.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪1490.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪21.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪1450.00‬‬
‫‪ TSS‬מרחפים ב ‪105°C‬‬
‫‪-5.06‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪2.00 VSS-TSS-COD-BOD_Exception‬‬
‫‪111.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪5.06‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪36.25‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪539.00‬‬
‫כלורידים‪Chlorides-‬‬
‫‪413.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪5655.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪358.00‬‬
‫שמנים כלליים‪Total Oils-‬‬
‫‪-4.56‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪VSS/TSS‬‬
‫‪296.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪4.56‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪4920.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪722.00‬‬
‫‪ TSS‬מרחפים ב ‪105°C‬‬
‫‪-5.13‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪VSS/TSS‬‬
‫‪5.13‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪91.00‬‬
‫חנקן קלדל‬
‫‪3495.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪531.00‬‬
‫שמנים כלליים‪Total Oils-‬‬
‫‪-4.51‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪VSS/TSS‬‬
‫‪206.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪4.51‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪112.18‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪1840.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪-4.87‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪VSS/TSS‬‬
‫‪42.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪4.87‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪16.03‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪2225.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪307.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪1935.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪61.00‬‬
‫למפעלי ציפוי מתכות ‪TSS‬‬
‫‪VSS-TSS-COD-BOD_Exception_Metal‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪43.00‬‬
‫שמן מינרלי ‪Mineral Oil -‬‬
‫‪3765.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪608.00‬‬
‫‪ TSS‬מרחפים ב ‪105°C‬‬
‫‪-4.82‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪84.50‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪4.82‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪2580.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪245.00‬‬
‫נתרן‪Na-Sodium-‬‬
‫‪1310.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪-5.11‬‬
‫לבדיקת גבול ‪pH‬‬
‫‪50.00‬‬
‫דטרגנטים אניונים‬
‫‪5.11‬‬
‫הגבה‪pH-‬‬
‫‪32.99‬‬
‫זרחן‪Phosphorus-‬‬
‫‪3230.00‬‬
‫צ‪.‬ח‪.‬כ כללי‪COD total-‬‬
‫‪60.00‬‬
‫חנקן קלדל‬
‫בס"ד‬
‫נספח מס' ‪8‬‬
‫תוכנית שטיפות‬
‫וצילומים ‪2014 -‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪51360‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫סיכום שטיפות וצילומים ‪2014‬‬
‫תאריך אורך ‪ -‬מטר סה"כ חודשי‬
‫רחוב‬
‫‪760.5‬‬
‫‪22.1.14‬‬
‫השניים ‪ -‬והסביבה‬
‫‪1561.5‬‬
‫‪132‬‬
‫‪29.1.14‬‬
‫אשל אברהם‬
‫‪669‬‬
‫‪29.1.14‬‬
‫המכבים‬
‫‪75‬‬
‫‪16.2.14‬‬
‫ראב"ד‬
‫‪90.5‬‬
‫‪16.2.14‬‬
‫אליהו הנביא‬
‫‪290.5‬‬
‫‪16.2.14‬‬
‫יונה הנביא‬
‫‪2043.5‬‬
‫‪645.5‬‬
‫‪16.2.14‬‬
‫מתתיהו‬
‫‪73‬‬
‫‪24.2.14‬‬
‫אילת‪/‬רבינוביץ‬
‫‪173‬‬
‫‪24.2.14‬‬
‫אברבנל‬
‫‪696‬‬
‫‪24-25.2.14‬‬
‫חזון איש‬
‫‪124‬‬
‫‪10.3.14‬‬
‫אביי ורבא‬
‫‪777‬‬
‫‪209‬‬
‫‪11.3.14‬‬
‫אשל אברהם‬
‫‪444‬‬
‫‪11.3.14‬‬
‫ירושלים‪ -‬בן זכאי‬
‫‪154.5‬‬
‫‪3.4.14‬‬
‫בארי‬
‫‪326‬‬
‫‪3.4.14‬‬
‫בירנבוים‬
‫‪961‬‬
‫‪428.5‬‬
‫‪3.4.14‬‬
‫יצחק ניסים‬
‫‪52‬‬
‫‪28.4.14‬‬
‫נורדאו‬
‫‪10‬‬
‫‪1.5.14‬‬
‫גורדון‬
‫‪286.5‬‬
‫‪1.5.14‬‬
‫קיבוץ גלויות‬
‫‪126‬‬
‫‪15.5.14‬‬
‫קהילות יעקב‬
‫‪1318.5‬‬
‫‪136‬‬
‫‪15.5.14‬‬
‫נתן הנביא‬
‫‪236‬‬
‫‪15.5.14‬‬
‫אמרי ברוך‬
‫‪249‬‬
‫‪15.5.14‬‬
‫אמרי חיים‬
‫‪275‬‬
‫‪21.5.14‬‬
‫נודראו‬
‫‪91‬‬
‫‪1.6.14‬‬
‫נורדאו‬
‫‪28‬‬
‫‪8.6.14‬‬
‫דן גור‬
‫‪269‬‬
‫‪8.6.14‬‬
‫נורדאו‬
‫‪557.5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10.6.14‬‬
‫דן גור‬
‫‪30‬‬
‫‪15.6.14‬‬
‫ראשונים‬
‫‪50.5‬‬
‫‪15.6.14‬‬
‫ראשונים‬
‫‪79‬‬
‫‪15.6.14‬‬
‫מינץ‬
‫‪267.5‬‬
‫‪267.5‬‬
‫‪24.7.14‬‬
‫מינץ‬
‫‪111‬‬
‫‪3.8.14‬‬
‫אשלג‬
‫‪417‬‬
‫‪306‬‬
‫‪3.8.14‬‬
‫בן זכאי‬
‫‪381‬‬
‫‪381‬‬
‫‪30.11.14‬‬
‫שלמה המלך‬
‫‪72‬‬
‫‪3.12.14‬‬
‫השלושה‬
‫‪92‬‬
‫‪3.12.14‬‬
‫יהודה הנשיא‬
‫‪619‬‬
‫‪101‬‬
‫‪3.12.14‬‬
‫סוקולוב‬
‫‪123‬‬
‫‪3.12.14‬‬
‫מוהליבר‬
‫‪231‬‬
‫‪1.12.14‬‬
‫הגר"א‬
‫‪8,903.50‬‬
‫סה"כ מטר שנתי‬
‫‪741.9‬‬
‫סך מטר ממוצע חודשי‬
‫בס"ד‬
‫נספח מס' ‪9‬‬
‫פעולות אחזקה‬
‫בתחנות השאיבה‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪51360‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫פעולות האחזקה שנעשו בתחנות שאיבה למים ולביוב ‪2014 -‬‬
‫באר ז'‬
‫נקנה הידרו ציקלון ע"י אודיס והותקן ע"י ונטורה‬
‫באר ח'‬
‫ניקוי לרדיאטור ע"י שמעון ואריה בתאריך ‪06.05.2014‬‬
‫שופץ האל חוזר "‪ 16‬כל המכלול הפנימי ע"י ברמד‬
‫הועבר מיכל הסולר‪ +‬המאצרה מחזית המגדל למקום קרוב לגנרטור‬
‫באר ט'‬
‫הוחלפה המשאבה ל – ‪ 200‬כח סוס ע"י אודיס‬
‫הוקם מתקן טיוב – מתקן פיחם פעיל ע"י אודיס‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪1‬‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪5136004‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס"ד‬
‫נספח מס' ‪10‬‬
‫מבחני שאיבה ‪-‬‬
‫ארגון עובדי המים‬
‫אגף הנדסה‪:‬‬
‫כתובת‪ :‬רחוב ז'בוטינסקי ‪ 168‬מגדלי שקל בני ברק‪ ,‬מיקוד ‪51360‬‬
‫טלפון‪ 073-2211070:‬פקס‪ 073-2211095 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬