תמיר פישמן לקוחות יקרים, מיסוי שוק ההון שעשויות קיבצנו עבורכם סוגיות נ

‫תמיר פישמן‬
‫לקוחות יקרים‪,‬‬
‫רגע לפני תום שנת ‪ 2014‬קיבצנו עבורכם סוגיות נבחרות בנושא מיסוי שוק ההון שעשויות‬
‫לסייע בחסכון תשלומי המס ו‪/‬או תכנון מס אופטימלי למשקיע‪.‬‬
‫אנו מקווים כי נקודות אלה ישמשו אתכם על מנת להבין את התמונה הכוללת ותפיקו מכך את‬
‫המרב‪.‬‬
‫בכל שאלה בנושא ובכלל ניתן לפנות למחלקת קשרי לקוחות בטלפון ‪ 30-1129466‬או במייל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫נשמח לעמוד לרשותכם‪.‬‬
‫אין באמור להוות תחליף לייעוץ מקצועי ופרטני‪.‬‬
‫המעוניינים בייעוץ מס ספציפי‪ ,‬נשמח לקשרכם לאחד המשרדים המתמחים בנושא‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫אג ח ממשלתיות‬
‫צמודות גליל‬
‫מניות בארץ‬
‫ובחו ל‬
‫מק מ‬
‫פיקדונות‬
‫בנקאיים‬
‫שקליים‬
‫פק מ‬
‫שיעור מס‬
‫‪6‬‬
‫אג ח‬
‫ממשלתיות‬
‫לא צמודות‬
‫גילון‪,‬‬
‫שחר‬
‫שיעור מס‬
‫אג ח‬
‫קונצרניות‬
‫צמודות‬
‫אג ח קוצנרניות לא‬
‫צמודות‬
‫לגבי בעל מניות מהותי שיעורי המס הינם‬
‫‪ 4‬בהתאמה‬
‫‪ 6‬ו‪-‬‬
‫חלף‬
‫‪ 43‬ו‪-‬‬
‫תעודות סל‬
‫‪03‬‬
‫‪4‬‬
‫אופציות‪,‬‬
‫חו ים עתידיים‬
‫ופיקדונות‬
‫מובנים‬
‫קרנות נאמנות‬
‫פטורות‬
‫‪PwC Israel‬‬
‫להלן מספר טיפים לקראת תום שנת המס‪:‬‬
‫שנת ‪ 4362‬התאפיינה בתנודתיות רבה בשווקים בארץ ובעולם‪ .‬מדדי המניות המקומיים עלו‬
‫השנה בשיעור מתון לעומת העליות המשמעותיות שהיו בשנת ‪ .4360‬בשווקי חו ל ניתן לציין‬
‫בעיקר את השפעת עליית הדולר שהיתה משמעותית מאוד השנה בחישובי התשואה של‬
‫תיק ההשקעות‪.‬‬
‫בחרנו להביא לכם מספר נקודות למחשבה רגע לפני תום שנת המס‬
‫‪ ‬השקעה באפיקים שקליים או צמודים בעלי תשואה זהה – כיום קיים פער מיסוי של‬
‫‪ 63‬בין שיעור המס החל על רווחים ממכשירים שקליים למכשירים צמודים‪.‬‬
‫מכשירים פיננסים באפיק שקלי כגון מק מ ואג ח ממשלתי שקלי ממוסים על הרווח‬
‫‪ 6‬בעוד שמכשירים פיננסים באפיק צמוד כגון מניות‪,‬‬
‫הנומינלי בשיעור של‬
‫‪ . 4‬בשנת ‪ 4362‬נרשמה‬
‫קרנות נאמנות ממוסים על הרווח הריאלי בשיעור של‬
‫עלייה מינורית במדד המחירים לצרכן וריבית בנק ישראל נשארה נמוכה מאוד‪ .‬לאור‬
‫את בהשוואה בין מכשירים שקליים למכשירים צמודים בעלי תשואה הה נותר‬
‫אובדן יתרון מס למכשירים הצמודים ו את בניגוד למגמה שהתאפיינה בשנות המס‬
‫הקודמות‪ .‬כך למעשה‪ ,‬השקעה בתנאי אינפלציה וריבית בנק ישראל נמוכה השקעה‬
‫במכשירים צמודים תגרור אחריה חבות מס גדולה יותר בעת מימוש הרווחים בשל‬
‫העדר מנגנון הגנה אינפלציוני משמעותי‪.‬‬
‫‪ ‬השקעה ב"נכסי מעטפת" – גם בשנת ‪ 4362‬ניתן לציין את היתרון הקיים ליחידים‬
‫המשקיעים בשוק ההון בהשקעה במכשירי מעטפת כגון קרנות נאמנות‪ ,‬תעודות‬
‫פיקדון ותעודות סל ‪ ,‬על פני מכשירים פירותיים משלמי ריבית שוטפת כגון אג ח‬
‫ופקדונות בנקאיים ו את בשל היתרונות הבאים דחיית מס עד מועד המימוש‪ ,‬הגנה‬
‫אינפלציונית בעת חישוב הרווח‪ ,‬קי ו הפסדים רחב יותר‪ ,‬הכרה בהפסדים מירידת‬
‫שער חליפין מובנים במכשיר ושליטה על מועד ארוע המס‪ .‬יתרון מס ה הינו‬
‫משמעותי יותר ככל שמדובר בשווקים תנודתיים והשקעה המיועדת לטווח ארוך‪.‬‬
‫‪ ‬קיזוז הפסדי הון – כאמור‪ ,‬שנת ‪ 4362‬התאייפנה בתנודתיות רבה בשווקים ולכן‬
‫במהלך שנת המס יתכן ונוצרו הפסדים למשקיעים בשוק ההון‪ .‬יודגש כי הפסדים‬
‫בשוק ההון מוכרים לצרכי מס רק בעת מימוש ולכן על כל משקיע לבחון אופטימי ציה‬
‫מס של קי ו ההפסדים כנגד רווחי הון או ריבית ודיבידנד שהתקבלו על תום שנת‬
‫המס‪ .‬כך לדוגמא‪ ,‬משקיע שבתיק ההשקעות שלו נרשמו השנה הכנסות ריבית‬
‫ודיבידנדים ומנגד הפסדים שטרם מומשו בגין השקעות אקוויטי מומלץ שיבחן את‬
‫האפשרות לממש בפועל את ההפסדים ולק ם כנגד ההכנסות שנתקבלו מריבית‬
‫ודיבידנד השנה‪ .‬בנוסף‪ ,‬מן הראוי להדגיש כי החל מינואר ‪ 4364‬קיימת אופטימי ציה‬
‫משופרת בקי ו הפסדים בתוך שנת המס כך שניתן לק הפסדים לאחור גם כנגד‬
‫רווחים שמומשו בתחילת שנת המס כפי שלמעשה קרה השנה ‪ .‬בעלי שיעור מס‬
‫שונה‪ ,‬לרבות חיפוש אחר מכשירים פיננסים משלמי ריבית ודיבידנד עד לתום שנת‬
‫המס‪.‬‬
‫‪ ‬השקעה בניירות ערך זרים – בשנת ‪ 4362‬שער החליפין של הדולר ינק במעל‬
‫‪ 63‬ו את בניגוד לשנות המס הקודמות שבהן נרשם תיסוף‪ .‬יחידים המשקיעים‬
‫בניירות ערך רים הנקובים במט ח קרי ניירות ערך רים או שערכם צמוד למט ח‬
‫כגון תעודות סל וקרנות נאמנות מסויימות כאים להגנה אינפלציונית לפי שער‬
‫החליפין של אותו מטבע‪ ,‬כך שלמעשה מקום בו נייר הערך נקוב או צמוד לדולר‬
‫ההגנה לצרכי מס הופכת משמעותית ושוחקת את בסיס תשלום המס וכמובן מגדילה‬
‫את התשואה נטו של המשקיע‪.‬‬
‫‪ ‬מס יסף – החל משנת המס ‪ 4360‬יחול מס יסף בשיעור של ‪ 4‬על בעלי הכנסות‬
‫חייבות לצרכי מס מעל ‪ ₪ 166, 13‬מעודכן לשנת ‪ . 4362‬יודגש כי מס היסף חל‬
‫גם על הכנסות משוק ההון שמשמעותו שיעור מס של ‪ 42‬ליחיד על השקעה‬
‫במכשירים פיננסים צמודים מקום בו המשקיע נמצא מעל תקרת הסף לתשלום מס‬
‫יסף‪ .‬בתנאים מסויימים‪ ,‬על השקעת יחידים כאמור בקרנות נאמנות חייבות לא יחול‬
‫מס יסף בעת מימוש הרווחים ועל כן מומלץ לבחון חלופת השקעה ו‪.‬‬
‫‪ ‬קרנות גידור – דרך נוספת לפי ור תיק ההשקעות של יחיד הינה באמצעות השקעה‬
‫בקרנות גידור‪ .‬יודגש כי להשקעה באפיק ה קיימות הוראות מיסוי מיוחדות לפיהן‬
‫‪ 4‬בהשקעה ישירה‬
‫שיעור המס החל על המשקיע הינו ‪ 03‬חלף שיעור מס של‬
‫ותשלום המס מחושב על הרווחים הצבורים מדי שנה‪ .‬במקביל לבחינת השקעה‬
‫ישירה בקרן גידור יש לבחון גם השקעה באמצעות קרנות נאמנות פטורות המתמחות‬
‫בהשקעות של אגד קרנות חוץ או בקרן ייחודית הרשאית להשקיע בקרנות גידור‪.‬‬
‫‪ ‬עולים חדשים ותושב חוזר ותיק– כאים להטבות מס משמעותיות על רווחי הון‪,‬‬
‫ריבית ודיבידנדים מניירות ערך רים בתיק ההשקעות‪ .‬הדגש הינו על הטבות מס‬
‫המוענקות לאותם עולים ותושבים חו רים ותיקים על תיק השקעות שמקורו בחו ל‪.‬‬
‫‪ ‬פנסיונרים – כאים להקלות מס על ריבית מפיקדונות ותוכניות חסכון ולכן מומלץ‬
‫לשלב אפיקים אלו בתיק ההשקעה‪ ,‬עד לגובה ניצול ההטבה המקסימלי‪ .‬שימת דגש‬
‫לתשואות הנמוכות הקיימות כיום בשוק לאפיקים אלו‪.‬‬
‫‪ ‬משקיעים בעלי אזרחות אמריקאית – בעקבות ההוראות המחמירות של כללי ה –‬
‫‪ FATCA‬בארה ב וחובות הדיווח שהושתה על המוסדות הכספיים מחוץ לארה ב יש‬
‫לתת שימת דגש לדיווחים הנדרשים לרשויות המס האמריקאיות ככל שמדובר‬
‫במשקיעים שהינם בעלי א רחות אמריקאית כגון הגשת דוחות ‪ FBAR‬בהתייחס‬
‫לחשבונות בנק מנוהלים של המשקיע ‪.‬‬
‫‪ ‬גילוי מרצון – במהלך חודש ספטמבר השנה פרסמה רשות המסים נוהל גילוי מרצון‬
‫חדש שהחליף את הנוהלים שיושמו בעבר‪ .‬במסגרת הנוהל החדש שתוקפו עד תום‬
‫שנת המס ‪ 4361‬מתאפשר ליחידים לשלם את חבות המס לרשות המסים ללא‬
‫הפעלת סנקציות פליליות‪ .‬יודגש כי החל משנת ‪ 4330‬שיטת משטר המס בישראל‬
‫שונתה לשיטה פרסונלית ולכן יחידים חייבים בתשלום מס על רווחיהם בשוק ההון גם‬
‫כאשר מדובר בתיק השקעות מנוהל בחו ל לרבות מקרים בהם תיק השקעות מקורו‬
‫בכספי ירושה או עסקים שנוהלו בחו ל ‪ .‬במקרים כאלו מומלץ לבחון את דיווחי‬
‫המשקיע בשנות המס הקודמות ובמקרים רלבנטיים לשקול את יישום הוראות הנוהל‬
‫החדש בהתייחס לגילוי מרצון‪ .‬מן הראוי לציין כי בניגוד לחברי הבורסה בישראל‬
‫המחוייבים בניכוי מס במקור על רווחי שוק ההון ומתן דיווחים שנתיים למשקיעים‪,‬‬
‫בנקים וחברי בורסה רים אינם כפופים מעשית לדיווח כאמור ועל כן יתכן שלא נוכה‬
‫על ידם מס במקור בעת מימוש הרווחים ואף לא הומצא דיווח מסודר על פילוח‬
‫הכנסות כאמור‪.‬‬
‫‪ ‬קופות גמל וקרנות השתלמות – מומלץ שלא למשוך קרן השתלמות או קופת גמל‬
‫נ ילה שכן רווחי שוק ההון הנצברים והגלומים בקופה יהיו פטורים ממס עד גובה‬
‫תקרת ההפקדות המותרות‪ .‬עוד יודגש כי על פי שיטת ה – ‪ TF‬של תמיר פישמן‬
‫ניתן להתאים את הרכב תיק ההשקעות האופטימלי בקופה או בקרן השתלמות תוך‬
‫אפשרות למעבר בין אפיקי ההשקעה ושינוי תמהיל החסכון בקופה ללא ארוע מס‪.‬‬
‫‪ ‬מגבלות שיטת ניכוי המס במקור – גם כיום‪ ,‬לאחר שתקנות מס הכנסה אפשרו‬
‫למערכת הניכוי מס במקור של חברי הבורסה לק הפסדי הון לאחור בשנת המס‪,‬‬
‫לא בהכרח מושגת אופטימי ציה מס למשקיע‪ .‬במקרים מסויימים מומלץ ליחיד‬
‫לשקול הגשת דוח מס לפקיד השומה על מנת לאפשר מיצוע אופטימלי יותר של‬
‫חבות המס‪ ,‬לרבות תיקון טעויות ניכוי מס במקור בהתייחס לארועים מיוחדים כגון‬
‫העברת ני ע מחשבון לחשבון‪ ,‬הפחתות הון‪ ,‬רכישה עצמית‪ ,‬הסדרי חוב‪ ,‬חלוקת‬
‫דיבידנד בעין ועוד ‪.‬‬