צורן - מועצה מקומית קדימה רווחה וקהילה אגף חינוך נוך ונוער י מחלקת ח שנ

‫מועצה מקומית קדימה‪-‬צורן‬
‫‪THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN‬‬
‫רח' הגפן ‪ 56‬צורן מיקוד ‪ * 42823‬טל' ‪ * 09-8970103‬פקס' ‪e-mail:[email protected] *09-8970113‬‬
‫אגף חינוך רווחה וקהילה‬
‫מחלקת חינוך ונוער‬
‫‪-‬‬
‫המועצה המקומית קדימה צורן‬
‫אחראי הנוהל‪ :‬מנהלת מחלקת החינוך‪ ,‬מנהלת‬
‫מדור גנים‪ ,‬מנהלת שפ''ח‬
‫הנוהל‪ :‬הישארות שנה נוספת בגן‬
‫תאריך‪09.03.15 :‬‬
‫דף‪ 1 :‬מתוך‪ 4 :‬דפים‬
‫נוהל מספר‪3 :‬‬
‫גרסה‪ 1 :‬עדכון‪1 :‬‬
‫נהלים ומסמכים קשורים ומשלימים‪ :‬חוזרי מנכ''ל ושפ''ינט‬
‫נוהל הישארות שנה נוספת בגני חובה (דחיית המעבר לכיתה א')‬
‫‪ .1‬רקע‬
‫גני חובה‪:‬‬
‫תפקידה של מערכת החינוך הוא לתת מענה הולם לילדי גן חובה שיש ספקות לגבי יכולתם להסתגל לגבי יכולתם‬
‫להסתגל למסגרת הבית – ספרית‪ .‬דחיית הכניסה לבית הספר היא אפשרות אחת מבין מכלול מענים חינוכיים‪-‬‬
‫התפתחותיים אפשריים‪ .‬בנסיבות מסוימות ‪ ,‬ההישארות בגן היא המהלך ההולם‪ ,‬ובאחרות ההישארות לא תגרום‬
‫לשינוי המצופה ואף עלולה להיות בעלת השלכות ארוכות – טווח‪ ,‬ולכן אינה המענה המתאים‪.‬‬
‫קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך ולא אירוע חד פעמי‪ .‬בתהליך זה‬
‫ההורים שותפים משמעותיים ביותר‪ ,‬יחד עם הגננת‪ ,‬פסיכולוג הגן וגורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים‬
‫המכירים את הילד(כגון מרפאה בעיסוק‪ ,‬קלינאית תקשורת וגננת שילוב)‪.‬‬
‫בשקול הדעת לגבי הישארות שנה נוספת בגן‪ ,‬הנטייה היא להתייחס לסיכויי ההסתגלות למסגרת הבית ספרית‬
‫בראשית הדרך‪ -‬כתה א'‪ .‬אולם‪ ,‬יש לזכור כי דחיית הכניסה לכתה א' איננה רק דחייה בזמן הנוכחי‪ ,‬אלא יש לה‬
‫השלכות ארוכות טווח לשלבים שונים בחיים‪ .‬עניין זה מקבל ביטוי והבלטה גם באירועי חיים משמעותיים‪ :‬ימי‬
‫הולדת‪ ,‬בר‪/‬מצווה‪ ,‬קבלת צו גיוס וכו'‪.‬‬
‫(מתוך חוזר מנכ"ל מיום ‪ 1‬בינואר ‪)2013‬‬
‫‪ .2‬מטרה‬
‫מטרת נוהל זה‪ ,‬הוא לקבוע מדיניות כוללת לגבי אישור או דחיית הישארות שנה נוספת בגן חובה ובגן טרום‬
‫חובה‪.‬‬
‫‪ .3‬שיקולים להשארת ילד שנה נוספת בגן‪:‬‬
‫להלן מצבים אחדים שבהם שנה נוספת בגן יכולה להיות מענה הולם‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ילד שבאופן עקבי השיג את אבני הדרך ההתפתחותיות באיחור מה במהלך התפתחותו המוקדמת(פג‪ ,‬ילד‬
‫שעבר מחלה קשה וכו')‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ילד החשוף ללחצים מרובים(מחלה קשה במשפחה‪ ,‬פרדה במשפחה‪ ,‬עלייה לארץ וכד') והצוות החינוכי‬
‫מזהה נסיגה בתפקודו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מידת העצמאות של הילד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יכולתו של הילד לקבל סמכות‪.‬‬
‫קדימה‪-‬צורן מקום של אכות חיים לשרותך תמיד‬
‫המוקד היישובי פעיל ‪ 24/7‬בטלפון ‪09-8902999‬‬
‫מועצה מקומית קדימה‪-‬צורן‬
‫‪THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN‬‬
‫רח' הגפן ‪ 56‬צורן מיקוד ‪ * 42823‬טל' ‪ * 09-8970103‬פקס' ‪e-mail:[email protected] *09-8970113‬‬
‫‪-‬‬
‫אגף חינוך רווחה וקהילה‬
‫מחלקת חינוך ונוער‬
‫המועצה המקומית קדימה צורן‬
‫אחראי הנוהל‪ :‬מנהלת מחלקת החינוך‪ ,‬מנהלת‬
‫מדור גנים‪ ,‬מנהלת שפ''ח‬
‫הנוהל‪ :‬הישארות שנה נוספת בגן‬
‫תאריך‪09.03.15 :‬‬
‫דף‪ 2 :‬מתוך‪ 4 :‬דפים‬
‫נוהל מספר‪3 :‬‬
‫גרסה‪ 1 :‬עדכון‪1 :‬‬
‫נהלים ומסמכים קשורים ומשלימים‪ :‬חוזרי מנכ''ל ושפ''ינט‬
‫‪‬‬
‫כישורי התקשרות והחברות של הילד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יכולתו של הילד לווסת דחפים ורגשות בהתאם לנסיבות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יכולתו של הילד לעמוד בתסכול ובקושי ולהתמודד איתם‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יכולתו של הילד להתמיד במשימות המוטלות עליו‪.‬‬
‫‪ .4‬קבלת ההחלטה‪:‬‬
‫‪ 4.1‬ההחלטה לגבי השארת ילד שנה נוספת תתקבל על סמך כמה מסמכים המתארים אותו‪ ,‬לרבות חוות דעת‬
‫של פסיכולוג חינו כי שהוא פסיכולוג העובד בשפ"ח‪ ,‬וכן חוות דעת כתובות המסכמות את התצפית של הגננת‬
‫ומסמכים של גורמים טיפוליים נוספים‪ ,‬אם הם קיימים‪.‬‬
‫‪ 4.2‬להורי הילד זכות לפנות בכל שלב לאבחון אצל פסיכולוג פרטי‪ .‬הפסיכולוג הפרטי לא יהיה רשאי לצפות בילד‬
‫במסגרת הגן‪ ,‬אך לבקשת ההורים תעביר להם הגננת את תוצאות תצפיותיה בילד‪ .‬חוות דעתו חייבת לכלול‬
‫התייחסות לדיווח הגננת על תפקודו השוטף של הילד בגן‪ .‬המלצתו תועבר לשירות הפסיכולוגי‪ -‬חינוכי‬
‫ולפסיכולוג הגן‪ ,‬והם יהיו רשאים להיעזר בה אך לא יהיו מחויבים לפעול על – פיה‪.‬‬
‫גני טרום חובה‬
‫‪ .5‬הורדת גיל‪/‬שכבת ההישארות‪ -‬הישארות במסגרת טרום חובה‪:‬‬
‫‪ 5.1‬נוהל כללי‬
‫‪ 5.1.1‬קיימת נטייה רבה להישארות במסגרת טרום חובה‪ ,‬במיוחד במקומות שבהם יש "חטיבה צעירה"‪ ,‬כאשר‬
‫החט"צ נתפסת ע"י ההורים כחלק מהמערכת הבית ספרית‪ .‬לעיתים החלטה זו קשורה גם לשיקולים‬
‫אסטרטגיים‪ :‬הדחיה מאפשרת זמן לאבחונים‪ ,‬בדיקות וקבלת סיוע מקצועי מתאים במקום שנדרש‪.‬‬
‫‪ 5.1.2‬חשוב להדגיש כי הישארות בטרום חובה משמעה דחיית הכניסה למסגרת הבית ספרית‪ ,‬בתקופה בה‬
‫יכולים להתרחש שינויים בתפקוד הילד‪ .‬על כן יש לשקול היטב ולהימנע ככל הניתן מהישארות בגיל טרום‬
‫חובה‪.‬‬
‫‪ 5.1.3‬גני טרום חובה‪ ,‬אינם נמצאים במתווה שפ"י ולכן סל השירות הניתן ברמה הארצית מצומצם ואינו כולל‬
‫הערכות לגיל זה‪ .‬ולכן על ההורה המבקש להשאיר את בנו שנה נוספת בגן טרום חובה‪ ,‬להמציא את‬
‫המסמכים התומכים בבקשה מגורמים חיצוניים‪ ,‬כמו‪ :‬מרפא‪/‬ה בעיסוק‪ ,‬קילנאי‪/‬ת תקשורת‪ ,‬רופא‪/‬ה‬
‫משפחה המכיר‪/‬ה את הילד‪ ,‬רופא‪/‬ה התפתחותי‪ ,‬פסיכולוג‪/‬ית חינוכי‪/‬התפתחותי‪/‬קליני‪.‬‬
‫‪ 5.1.4‬קבלת ההחלטה הינה תהליך משותף של הגננת‪ ,‬הורים‪ ,‬מסמכים תומכים ולאחר זאת‪ ,‬המלצת השירות‬
‫הפסיכולוגי החינוכי‪.‬‬
‫‪ 5.1.5‬כשקיימת אי הסכמה בין ההורים לגננת‪ ,‬כלומר‪ ,‬במקרה בו ההורים מעוניינים בהשארת ילדם שנה נוספת‬
‫בגן טרום חובה והגננת חושבת אחרת‪ ,‬אזי‪ ,‬על ההורים להמציא את המסמכים התומכים בבקשה מגורמים‬
‫קדימה‪-‬צורן מקום של אכות חיים לשרותך תמיד‬
‫המוקד היישובי פעיל ‪ 24/7‬בטלפון ‪09-8902999‬‬
‫מועצה מקומית קדימה‪-‬צורן‬
‫‪THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN‬‬
‫רח' הגפן ‪ 56‬צורן מיקוד ‪ * 42823‬טל' ‪ * 09-8970103‬פקס' ‪e-mail:[email protected] *09-8970113‬‬
‫‪-‬‬
‫אגף חינוך רווחה וקהילה‬
‫מחלקת חינוך ונוער‬
‫המועצה המקומית קדימה צורן‬
‫אחראי הנוהל‪ :‬מנהלת מחלקת החינוך‪ ,‬מנהלת‬
‫מדור גנים‪ ,‬מנהלת שפ''ח‬
‫הנוהל‪ :‬הישארות שנה נוספת בגן‬
‫תאריך‪09.03.15 :‬‬
‫דף‪ 3 :‬מתוך‪ 4 :‬דפים‬
‫נוהל מספר‪3 :‬‬
‫גרסה‪ 1 :‬עדכון‪1 :‬‬
‫נהלים ומסמכים קשורים ומשלימים‪ :‬חוזרי מנכ''ל ושפ''ינט‬
‫חיצוניים‪ ,‬כמו‪ :‬מרפא‪/‬ה בעיסוק‪ ,‬קילנאי‪/‬ית תקשורת‪ ,‬רופא‪/‬ה משפחה המכיר‪/‬ה את הילד‪ ,‬רופא‪/‬ה‬
‫התפתחותי‪ ,‬פסיכולוג‪/‬ית חינוכי‪/‬התפתחותי‪/‬קליני‪.‬‬
‫‪ . 5.2‬ילדי דצמבר בגני טרום חובה‬
‫‪ 5.2.1‬לגבי ילדי דצמבר שאין לגביהם חוות דעת של איש מקצוע כמו פסיכולוג או רופא התפתחותי וכו'‪ ,‬אגף‬
‫החינוך יקיים ועדה בין מקצועית בנוכחות‪ :‬מנהלת מח' חינוך‪ ,‬מנהלת מדור גנים‪ ,‬מנהלת השירות‬
‫הפסיכולוגי‪ ,‬גננת והורים על מנת לדון בכל ילד באופן פרטני‪ .‬על הגננת להכין דו"ח תפקודי ועל ההורים‬
‫לפנות למח' חינוך בכתב‪.‬‬
‫‪ .5.2.2‬לגבי ילדי דצמבר שיש לגביהם חוות דעת מאחד מהגורמים שצוינו לעיל ‪ ,‬על ההורה להעביר את חוות‬
‫הדעת לשפ"ח בהקדם‪ .‬על פי שיקול דעת השפ"ח באם חוות הדעת מספיקה‪ ,‬יוציא השפ"ח המלצה לגבי‬
‫הישארות ‪.‬באם חוות הדעת אינה מספיקה וההורים מתעקשים על הישארות‪ ,‬אזי הבקשה מופנית לוועדה‬
‫הבין‪ -‬מקצועית כמתואר לעיל‪.‬‬
‫‪ 5.2.3‬לגבי ילדי ספט‪ -‬נוב'‪ ,‬על ההורים לספק מסמך מאיש מקצוע התומך בבקשתם ולהעבירו לשפ"ח בהקדם‪.‬‬
‫הערה ‪ :‬בכל מקרה יש לזכור כי‪ ,‬ההחלטה לגבי השארת ילד שנה נוספת בגן אינה החלטה נקודתית‪ .‬זוהי‬
‫החלטה הנושאת בחובה השלכות בעלות משקל לאורך שנים‪.‬‬
‫‪ 5.3‬לוח זמנים‬
‫גני חובה‬
‫‪ – 5.3.1‬תחילת ינואר – הגשת רשימת הילדים שיש התלבטות לגביהם‪ ,‬על ידי הגננת ‪ ,‬למחלקת החינוך‪ -‬מדור‬
‫גנ''י‪.‬‬
‫‪ - 5.3.2‬ינואר – אפריל – קיום ישיבות בגני הילדים בהשתתפות‪ :‬הורים‪ ,‬גננת‪ ,‬שפ''ח‪ .‬בישיבות אלה דנים בילדים‬
‫אם יש צורך מבקשים הערכה על פי הצורך‪.‬‬
‫‪ – 5.3.3‬קבלת המלצה מהשפ''ח ‪ ,‬על ההחלטה‪.‬‬
‫גני טרום חובה‬
‫‪ – 5.3.4‬תחילת ינואר – הגשת רשימת הילדים שיש התלבטות לגביהם‪ ,‬על ידי הגננת ‪ ,‬למחלקת החינוך‪ -‬מדור‬
‫גנ''י‪.‬‬
‫‪ – .5.3.5‬ינואר‪ -‬מרס – קיום פגישות גננת‪ +‬הורים‪ .‬הפנייה להתפתחות הילד ‪ ,‬הפניה לגורמים טיפוליים נוספים‪.‬‬
‫‪ – .5.3.6‬מרס ‪ -‬אפריל – קיום ועדות פרט לילידי דצמבר‪ ,‬במחלקת החינוך בהשתתפות‪ :‬מנהלת מדור גני''י‬
‫ומנהלת שפ''ח לקבלת החלטה מוסכמת‪.‬‬
‫קדימה‪-‬צורן מקום של אכות חיים לשרותך תמיד‬
‫המוקד היישובי פעיל ‪ 24/7‬בטלפון ‪09-8902999‬‬
‫מועצה מקומית קדימה‪-‬צורן‬
‫‪THE MUNICIPALITY OF KADIMA-ZORAN‬‬
‫רח' הגפן ‪ 56‬צורן מיקוד ‪ * 42823‬טל' ‪ * 09-8970103‬פקס' ‪e-mail:[email protected] *09-8970113‬‬
‫‪-‬‬
‫אגף חינוך רווחה וקהילה‬
‫מחלקת חינוך ונוער‬
‫המועצה המקומית קדימה צורן‬
‫אחראי הנוהל‪ :‬מנהלת מחלקת החינוך‪ ,‬מנהלת‬
‫מדור גנים‪ ,‬מנהלת שפ''ח‬
‫הנוהל‪ :‬הישארות שנה נוספת בגן‬
‫תאריך‪09.03.15 :‬‬
‫דף‪ 4 :‬מתוך‪ 4 :‬דפים‬
‫נוהל מספר‪3 :‬‬
‫גרסה‪ 1 :‬עדכון‪1 :‬‬
‫נהלים ומסמכים קשורים ומשלימים‪ :‬חוזרי מנכ''ל ושפ''ינט‬
‫‪ .6‬תחומי אחריות‬
‫מספר‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫פעילות‬
‫אישור הנוהל‬
‫פיקוח ובקרה על הנוהל‬
‫ריענון הנוהל והדרכתו‬
‫עדכון הנוהל‬
‫כתיבת ועריכת הנוהל‬
‫גורם אחראי לביצוע‬
‫מנהלת אגף החינוך‪ ,‬הרווחה והקהילה‬
‫מנהלת מחלקת חינוך‬
‫מנהלת מדור גנ''י‬
‫מנהלת מדור גנ''י‬
‫מנהלת שפ''ח ומנהלת מדור גנ''י‬
‫קדימה‪-‬צורן מקום של אכות חיים לשרותך תמיד‬
‫המוקד היישובי פעיל ‪ 24/7‬בטלפון ‪09-8902999‬‬