צו מיסים 2015

‫בס“ד‬
‫תושבים יקרים!‬
‫לאור ההנחיות החדשות של משרד הפנים‪ ,‬אנו מגישים לכם את צו המיסים לשנת ‪ 2015‬כבר בשלב זה של‬
‫השנה‪.‬‬
‫אנו עומדים מעט לפני חלוף שנה מאז אישור התקציב הקודם‪ ,‬תקציב בו נערכו שינויי עומק משמעותיים‪.‬‬
‫שינויים אלה הובילו לסדרת פעולות חדשות שלא היו קיימות כאן בעבר ולהרחבת פעילויות חשובות אחרות‬
‫למען התושבים‪.‬‬
‫המטרה שלנו היא להשיב לתושבים את תמורת תשלום הארנונה באמצעות שיפור פני העיר‪ ,‬הרחבת‬
‫פעילות התרבות והרווחה ועוד כהנה וכהנה פעולות דומות‪ .‬כמובן‪ ,‬התשלום של התושבים הוא רק חלק‬
‫מסכום התקציב הכולל‪ ,‬אותו משיגה העירייה באמצעות פעולות שוטפות מול משרדי הממשלה לאורך כל‬
‫השנה‪ .‬בתקופה האחרונה התבשרנו על הקמת ועדת חקירה לבחינת גבולות והכנסות העיר‪ ,‬מתוך מטרה‬
‫להשיב לאלעד הכנסות המגיעות לה‪ ,‬הכנסות שתסייענה לנו להעניק יותר לכם התושבים‪.‬‬
‫בצו המיסים החדש הכנסנו לא מעט בשורות לתושבים‪ ,‬כמו למשל חישוב השטחים להנחה בארנונה‪.‬‬
‫המדרגות החדשות שהתווספו כוללות הנחות רחבות יותר והתחשבות בצרכים מיוחדים‪:‬‬
‫* על נכס בו מתגוררות עד ‪ 8‬נפשות תוענק‪ ,‬במידת הצורך‪ ,‬הנחה עד ‪ 100‬מ"ר‪ ,‬לנכס בו מתגוררות ‪ 9‬או‬
‫‪ 10‬נפשות תינתן הנחה עד ‪ 110‬מ"ר ולנכס בו מתגוררות ‪ 11‬נפשות ומעלה תינתן הנחה עד ‪ 150‬מ"ר‪.‬‬
‫* בשורה חשובה ביותר היא עבור משפחות עם ילדים מיוחדים ונכים‪ ,‬כאשר בבתים כאלה תוענק במידת‬
‫הצורך הנחה עד ‪ 140‬מ"ר‪) .‬במידה והילד מוגדר כנכה על פי חוק הביטוח הלאומי(‪.‬‬
‫שימו לב‪ ,‬כי המועד האחרון להגשת בקשה להנחה מארנונה הינו ה‪ ,30.4.15-‬בקשות שיוגשו לאחר‬
‫מועד זה יינתנו החל ממועד הגשתן‪.‬‬
‫כמו כן נקבעו שינויים פרסונליים במחלקה והוכנסו נהלי עבודה וטיפול נקודתי בתושב‪.‬‬
‫בקשה להנחה תטופל מול התושב‪ ,‬ובמידה והוגשו כל המסמכים היא תוזרם מיידית‪.‬‬
‫אנו קוראים לתושבים לקבל הנחה קבועה‪ ,‬אשר אינה קשורה במבחן הכנסה או בשטח הנכס וזאת‬
‫באמצעות תשלום בהוראת קבע בנקאית‪ ,‬המעניקה באופן מיידי הנחה של ‪.2%‬‬
‫בברכת חורף בריא‪,‬‬
‫מחלקת הגביה‬
‫עיריית אלעד‪.‬‬
‫רח' ניסים גאון ‪ ,1‬אלעד ‪40800‬‬
‫טל‪03-9078100 / 106 :‬‬
‫פקס‪ | 03-9078151 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס“ד‬
‫צו מיסים לשנת ‪2015‬‬
‫בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב התשנ"ג‪ ,(1992 -‬ומכח הוראות‬
‫תקנות ההסדרים במשק המדינה )ארנונה כללית ברשויות המקומיות בשנת ‪ (2008‬התשס"ז – ‪ 2008‬החליטה מליאת‬
‫מועצת העיר אלעד בישיבה מיוחדת מיום ה‪ 29/6/14-‬להטיל על כל הנכסים שבתחום שיפוטה ארנונה כללית‪.‬‬
‫‪ .1‬הגדרות והוראות כלליות‬
‫א‪ .‬מ"ר‪ -‬מטר מרובע לרבות כל חלק ממנו‪.‬‬
‫ב‪ .‬דונם‪ -‬לרבות כל חלק של דונם‪.‬‬
‫ג‪ .‬מחסן‪ -‬מבנה עזר‪.‬‬
‫ד‪ .‬סככות‪) -‬חניה לרכב( למרות האמור לעיל סככה המכוסה בצמחיה בלבד פטורה מארנונה‪.‬‬
‫ה‪ .‬כל התעריפים הינם למטר מרובע‪.‬‬
‫ו‪ .‬שטח למגורים‬
‫לצרכי חישוב שטח בנין למגורים יובאו בחשבון מידות החוץ של המבנה‪ ,‬דהיינו סך של שטחי ברוטו של הבניה בכל‬
‫קומה וקומה לרבות חדרים‪ ,‬חדרי כניסה‪ ,‬פרוזדורים‪ ,‬מטבח‪ ,‬אמבטיות‪ ,‬חדרי שירותים‪ ,‬מקלטים‪ ,‬מחסנים‪ ,‬סככות‪,‬‬
‫מרפסות מקורות‪ ,‬חניות מקורות וכל שטח מקורה אחר‪ ,‬בשלוש פאות לפחות‪ .‬בשטח בנין למגורים לא יובא‬
‫בחשבון שטח צמוד למגורים‪.‬‬
‫ז‪ .‬שטח חניה למגורים‬
‫שטח מקורה המצוי בבנין למגורים‪ ,‬והמשמש לצורכי חניית כלי רכב‪.‬‬
‫שטח מחסן למגורים‬
‫שטח המצוי בבנין למגורים‪ ,‬בעל כניסה נפרדת מדירת מגורים‪ ,‬והמשמש לאחסון לצרכים ביתיים בלבד‪ ,‬שלא‬
‫נעשה בו שימוש עסקי‪.‬‬
‫ח‪ .‬שטח בנין שאינו למגורים‬
‫לצרכי חישוב שטח בנין שאינו למגורים יובאו בחשבון מידות החוץ של המבנה‪ ,‬דהיינו סך של שטחי ברוטו של‬
‫הבניה בכל קומה וקומה לרבות חדרים‪ ,‬חדרי כניסה‪ ,‬פרוזדורים‪ ,‬מטבח‪ ,‬אמבטיות‪ ,‬חדרי שירותים‪ ,‬מקלטים‪,‬‬
‫מחסנים‪ ,‬סככות‪ ,‬מרפסות מקורות‪ ,‬חניות מקורות וכל שטח מקורה אחר‪ .‬בשטח שאינו למגורים לא יובא בחשבון‬
‫שטח צמוד‪.‬‬
‫ט‪ .‬שטח צמוד למגורים‬
‫שטחי קרקע המוחזקים ביחד עם המבנה שהוא בנין מגורים ואשר עיקר שימושם כחצר‪ ,‬גינה או צורך אחר )למעט‬
‫חניה(‪ ,‬פחות שטח המבנה ו‪ 50-‬מ"ר‪.‬‬
‫י‪ .‬שטח צמוד במבנים אחרים שאינם למגורים‬
‫שטחי קרקע המוחזקים ביחד עם המבנה‪ .‬שאינו מבנה למגורים ואשר שימושם כחצר‪ ,‬גינה או צורך אחר )למעט‬
‫חניה(‪ ,‬פחות שטח המבנה ו‪ 50-‬מ"ר‪.‬‬
‫יא‪ .‬קרקע תפוסה ואדמה חקלאית‬
‫כהגדרתן בפקודת העיריות ]נוסח חדש[‪.‬‬
‫יב‪ .‬נכס עתיר כוח אדם‬
‫בניין‪/‬קרקע תפוסה שאינם משמשים למגורים‪ ,‬אשר מחזיקם המציא למנהל הארנונה אישור כי הוא זכאי למענק‬
‫לפי חוק לעידוד השקעות הון‪ ,‬התשי"ט – ‪.1959‬‬
‫יג‪ .‬מתקנים‬
‫אנטנות‪ ,‬מתקני בזק‪ ,‬שידור לוויני‪ ,‬תקשורת וסלולאר‪ ,‬כהגדרתם בחוק התקשורת )בזק ושידורים(‪ ,‬תשמ"ב‪;1982-‬‬
‫מתקני גז כהגדרתם בחוק משק הגז הטבעי‪ ,‬תשס"ב – ‪ ;2002‬צנרת‪ ,‬בריכות‪ ,‬מיכלים‪ ,‬תעלות ומיתקנים אחרים‬
‫להפקה‪ ,‬להולכה ולאספקה של מים‪ ,‬לרבות מיתקני אחסון‪ ,‬אגירה‪ ,‬מדידה וויסות לחץ‪ ,‬ומיתקנים לטיוב המים‬
‫ולטיפול בהם‪.‬‬
‫יד‪.‬מבנה חקלאי‬
‫מבנה‪ ,‬לרבות סככה‪ ,‬הניצבים על אדמה חקלאית ומשמשים לצרכי חקלאות‪.‬‬
‫עיריית אלעד‪.‬‬
‫רח' ניסים גאון ‪ ,1‬אלעד ‪40800‬‬
‫טל‪03-9078100 / 106 :‬‬
‫פקס‪ | 03-9078151 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס“ד‬
‫‪ .2‬תעריפי הארנונה הכללית לשנת ‪2015‬‬
‫‪ .3‬הסדרי תשלום הארנונה ומועדי תשלום‬
‫א‪ .‬המועד החוקי לתשלום הארנונה הוא ‪ 1‬בחודש ינואר ‪.2015‬‬
‫ב‪ .‬על אף האמור בפסקה א' מאפשרת עיריית אלעד לשלם את הארנונה בהסדר תשלומים כמפורט להלן‪:‬‬
‫‪ .1‬למשלם את הארנונה במלואה עד ליום ‪ 31.1.2015‬תינתן הנחה בשיעור של ‪ 2%‬בתנאי ששילם את כל חובותיו‪.‬‬
‫‪ .2‬מבלי לפגוע באמור לעיל ולנוחיות התושבים הוחלט לאפשר לשלם את הארנונה בשישה תשלומים שווים צמודי מדד עפ"י החוק‬
‫‪.‬‬
‫כדלקמן‪.10.11.2015 ,10.9.2015 ,10.7.2015 ,10.5.2015 ,10.3.2015 ,10.1.2015 :‬‬
‫‪ .3‬בנוסף ולנוחות התושבים ניתן לשלם את החיוב הכולל בהוראת קבע בבנק ב‪ 12-‬תשלומים חודשיים אשר ישולמו בכל ‪ 15‬לחודש‬
‫קלנדארי בתוספת הפרשי הצמדה בהתאם לחוק הרשויות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( התש"ם‪ ,1980 -‬וזאת בתנאי שכל‬
‫תשלום ישולם במועד‪.‬‬
‫למשלם ע"י הסדר תשלומים בהוראות קבע בבנק‪ ,‬תינתן הנחה של ‪.2%‬‬
‫ג‪ .‬עפ"י הוראות חוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( התש"מ‪ , 1980-‬יתווספו לארנונה‬
‫כללית המשתלמת עפ"י הסדר תשלומים הפרשי הצמדה‪.‬‬
‫עיריית אלעד‪.‬‬
‫רח' ניסים גאון ‪ ,1‬אלעד ‪40800‬‬
‫טל‪03-9078100 / 106 :‬‬
‫פקס‪ | 03-9078151 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫בס“ד‬
‫ד‪ .‬חשבונות ארנונה שלא יפרעו במועדם )ה‪ 15-‬לחודש( יחויבו בתשלום ריבית כחוק בנוסף להפרשי ההצמדה על הארנונה עצמה‪.‬‬
‫ה‪ .‬אי פירעון אחד התשלומים הנ"ל כמפורט בסעיף ב' )‪ (2) (1‬במועד הנקוב בהסדר‪ ,‬יאפשר למועצה לדרוש את יתרת מלוא חיוב הארנונה‬
‫השנתי‪ ,‬לרבות הפרשי הצמדה וריבית כחוק‪.‬‬
‫‪ .4‬הליכי השגה וערר‬
‫א‪ .‬בהתאם לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית( תשל"ו – ‪ 1976‬ניתן להשיג בפני מנהל הארנונה על החיוב בתוך ‪90‬‬
‫ימים מיום קבלת הודעת התשלום על יסוד טענה מטענות אלה‪:‬‬
‫‪ .1‬הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום‪.‬‬
‫‪ .2‬נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס‪ ,‬גודלו או השימוש בו‪.‬‬
‫‪ .3‬הוא אינו מחזיק בנכס‪.‬‬
‫ב‪ .1 .‬מנהל הארנונה ישיב תוך שישים ימים מיום קבלת ההשגה‪.‬‬
‫‪ .2‬לא השיב מנהל הארנונה תוך שישים ימים‪ ,‬יחשב הדבר כאילו החליט לקבל את ההשגה‪ .‬זולת אם האריכה וועדת ערר תוך תקופה זו‬
‫את מועד מתן התשובה מטעמים מיוחדים שיירשמו‪ ,‬ובלבד שתקופת הארכה לא תעלה על ‪ 30‬יום‪.‬‬
‫‪ .3‬הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי‪ ,‬תוך ‪ 30‬ימים מיום שנמסרה לו התשובה לערור עליה לפני וועדת ערר‪.‬‬
‫ג‪ .‬על החלטת וועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית המשפט המחוזי בתל‪-‬אביב תוך ‪ 30‬יום מיום מסירת ההחלטה‪.‬‬
‫ד‪ .‬החלטת בית המשפט המחוזית סופית‪.‬‬
‫‪ .5‬הנחות בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(‪ ,‬התשנ"ג‪1993-‬‬
‫א‪ .‬הנחות תינתנה לזכאים לפי הקבוע בתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה התשנ"ג ‪ (1993‬בשיעור ההנחה המרבי הקבוע בדין‪.‬‬
‫ב‪ .‬הנחות על פי מבחן הכנסה תקנה ‪)2‬א()‪ ,(8‬יינתנו בשיעורן המלא לזכאים ועל פי הפירוט שלהלן‪:‬‬
‫* לנכס בו מתגוררות עד ‪ 8‬נפשות תינתן הנחה עד ‪ 100‬מ"ר‪.‬‬
‫* לנכס בו מתגוררות ‪ 9‬או ‪ 10‬נפשות תינתן הנחה עד ‪ 110‬מ"ר‪.‬‬
‫* לנכס בו מתגוררות ‪ 11‬נפשות ומעלה תינתן הנחה עד ‪ 150‬מ"ר‪.‬‬
‫* נכסים בהם ישנה זכאות להנחת ילד נכה על פי חוק ביטוח לאומי ומתבקשת הנחה על פי מבחן הכנסה‪ ,‬ההנחה תינתן עד ‪ 140‬מ"ר‪.‬‬
‫ג‪ .‬מועד אחרון להגשת בקשה להנחה מארנונה הינו ה‪ ,30.4.15 -‬בקשות שיוגשו לאחר מועד זה יינתנו החל ממועד הגשתן‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫הרב ישראל פרוש‬
‫ראש העיר‬
‫נספח לצו המיסים ‪2015‬‬
‫תוספת לתעריפי הארנונה מותנית באישורים הרלוונטיים‬
‫וי איי פרינט | ‪03-8050300‬‬
‫‪ .1‬המועצה מאמצת את הוראות תקנות ההסדרים למשק המדינה )הנחה בארנונה התשנ"ג ‪ (1993‬ועניין הנחת נכס ריק על פי סעיפים ‪13,12‬‬
‫בשינויים הבאים‪:‬‬
‫‪ .2.1‬תקנה ‪ – 12‬אימוץ תקנה ‪ 12‬בהגבלה של עד ‪ 3‬חודשים‪.‬‬
‫‪ 2.2‬תקנה ‪ – 13‬אימוץ תקנה ‪ 13‬בשינויים הבאים‪:‬‬
‫‪ 2.2.1‬על‪-‬אף האמור בתקנה ‪ ,13‬לא יהיה זכאי להנחה לפי סעיף ‪ 13‬מי שניצל את זכאותו להנחה לפי סעיף ‪ 12‬בגין אותו נכס‪.‬‬
‫‪ 2.2.2‬על‪ -‬אף האמור בתקנה ‪ ,13‬ההנחה תהיה לתקופה מקסימאלית של עד ‪ 6‬חודשים‪.‬‬
‫‪ .2.3‬ההנחות עפ"י סעיפים ‪ 12‬ו‪ 13-‬יינתנו באופן חד פעמי למשלם לנכס‪ ,‬לא מצטבר‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הצו כפוף לשינויים שייקבעו בחקיקה הרלוונטית לרבות עדכון שיעור הארנונה‪ .‬העירייה תגיש בקשה לשרי הפנים והאוצר לאישור‬
‫השינויים שלעיל‪ ,‬השינויים יחולו גם על המשלמים מראש‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫הרב ישראל פרוש‬
‫ראש העיר‬
‫עיריית אלעד‪.‬‬
‫רח' ניסים גאון ‪ ,1‬אלעד ‪40800‬‬
‫טל‪03-9078100 / 106 :‬‬
‫פקס‪ | 03-9078151 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬