משנתו של הרב קוקי – תשובות לשאלות הכנס (דרור חזקיה)

‫דרור חזקיה‬
‫‪www.BIUFRIENDS.co.il‬‬
‫בר אילן חברים‬
‫עיונים במשנת הרב קוק‬
‫שאלות הכנה למבחן‬
‫‪.1‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫השנה בה עלה הרב קוק ארצה ?‬
‫‪1906.‬‬
‫‪.1904‬‬
‫‪.1912‬‬
‫הוא לא עלה כלל‪ ,‬אלא נולד בארץ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הרב קוק מקבל הצעה בעודו בגולה‪:‬‬
‫להפוך להיות רבה של העיר ירושלים‪.‬‬
‫להיות חלוץ בא"י‪.‬‬
‫להיות רב העיר יפו‪.‬‬
‫להיות ראש ישיבת וולוז'ין בה למד ביאליק‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הפרדוקס הקשה שבו נתקל הרב קוק עם הגיעו ארצה הוא‪:‬‬
‫שנת שמיטה תוביל לרעב‪.‬‬
‫החלוצים מעבדים את האדמה אך אינם מקבלים תמורה‪.‬‬
‫המוסר של החלוצים גבוה אך הם חילוניים‪.‬‬
‫השיבה לציון היא פיקציה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫היתר המכירה לפי הרב קוק נועד ל‪:‬‬
‫לאפשר לערבים לעבד את אדמתם‪.‬‬
‫מכירת הקרקע בא"י לגויים כדי לעבדה בשמיטה‪.‬‬
‫היתר כללי ליהודים למכור ירקות על אדמת הארץ‪.‬‬
‫מכירת קרקעות גם למי שאינו יהודי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫אופי היצירה של הרב קוק מכיל את‪:‬‬
‫יסודות הקבלה‪.‬‬
‫יסודות חסידיים‪.‬‬
‫פנתאיזם (זיהוי בין הטבע לאל) וא‪-‬קוסמיזם (אלוהים נמצא מאחורי כל דבר ביקום)‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫"בשביל לבנות מקדש צריך להרוס מקדש"‪ ,‬אמרתו של‪:‬‬
‫ברוך זיסר‪.‬‬
‫ברדיצ'בסקי‪.‬‬
‫ניטשה‪.‬‬
‫י‪.‬ח‪ .‬ברנר‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ניטשה מאשים את תושבי אירופה ב‪:‬‬
‫שהם מתנגדים לתנועת ההשכלה‪.‬‬
‫חסרי ערכי מוסר ואף נוקטים בנהיליזם (שלילת ערכים ואמונה)‪.‬‬
‫שהם הכניסו את אלוהים לאחר ההכרזה על מותו‪.‬‬
‫דתיים יתר על המידה‪.‬‬
‫‪ .8‬עפ"י ניטשה‪ ,‬האדם צריך לומר כן ל‪:‬‬
‫דרור חזקיה‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫חיים כיאוטיים‪.‬‬
‫חוסר היגיון מוחלט בחיים‪.‬‬
‫תשובות א‪ +‬ב נכונות‪.‬‬
‫דת הכפייה הנוצרית‪.‬‬
‫ברדיצ'בסקי מתאר את החיים‪ ,‬הטבע‪ ,‬אור כ‪:‬‬
‫מצב היהודים בפולין‪.‬‬
‫היהדות בהווה‪.‬‬
‫רכוש רוחני‪ ,‬מצוות‪.‬‬
‫מצב שלילי שיש לשנותו‪.‬‬
‫‪ .10‬טשרניחובסקי כתב את השיר‪:‬‬
‫א‪ .‬תשובתי לניטשה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקץ לאזיקי הנפש‪.‬‬
‫ג‪ .‬לנוכח פסל אפולו‪.‬‬
‫ד‪ .‬דורות‪.‬‬
‫‪ .11‬הרב קוק טוען‪" :‬כל חכמי ישראל פנו רק אל הדיוק המעשי" כהתרסה למול‪:‬‬
‫א‪ .‬החילונים שחיו במזרח אירופה‪.‬‬
‫ב‪ .‬התנאים בעת שעסקו במשנה‪.‬‬
‫ג‪ .‬הדתיים שהצרו את היהדות למצוות‪.‬‬
‫ד‪ .‬אנשי הכנסת הגדולה‪.‬‬
‫‪ .12‬תיאור הרב קוק ההיסטוריוסופי לעם ישראל הוא‪:‬‬
‫א‪ .‬בריאה‪ ,‬גאולה‪ ,‬גלות‪.‬‬
‫ב‪ .‬גאולה‪ ,‬נחמה‪ ,‬תודעה‪.‬‬
‫ג‪ .‬טרום גלות‪ ,‬גלות‪ ,‬גאולה‪.‬‬
‫ד‪ .‬התגלות‪ ,‬טרום נבואה‪ ,‬גלות‪.‬‬
‫‪ .13‬מבחינת הרב קוק היהודים בזמנו מצויים במצב ה‪ :‬לדעתו אנחנו בשלב שבין גלות לגאולה‬
‫א‪ .‬ירידה במוסר‬
‫ב‪ .‬גאולה‬
‫ג‪ .‬אידיאלי‬
‫ד‪ .‬הוא מתקשה לסווג את מצבם‬
‫‪ .14‬מהי נקודת האיזון עבור העם היהודי עפ"י הרב קוק?‬
‫א‪ .‬דבקות בקודש מוחלטת‪.‬‬
‫ב‪ .‬היצמדות לאור‪.‬‬
‫ג‪ .‬הערצת הטבע באשר הוא‪.‬‬
‫ד‪ .‬האמצע שבין קודש לחול‪.‬‬
‫‪ .15‬ביאליק נוטה לבקר את יהודי הגולה לאור‪:‬‬
‫א‪ .‬שיח לקוי בין האבות לבנים‪.‬‬
‫ב‪ .‬נטישתם את העולם האורתודוכסי‪.‬‬
‫ג‪ .‬אין הם מגנים על עצמם מפני פרעות‪.‬‬
‫ד‪ .‬אינם רוצים לעלות ארצה‪.‬‬
‫דרור חזקיה‬
‫‪ .16‬הרב קוק כשנכנס לאוהלים בקיבוץ ורואה שאין הפרדה בין נשים וגברים‪ ,‬אומר‪:‬‬
‫א‪ .‬אתם כופרים וזו ההוכחה לכך‪.‬‬
‫ב‪ .‬מן הראוי שכך יהיה‪ ,‬זה מוביל לחתונה‪.‬‬
‫ג‪ .‬נשמתכם במדרגה נמוכה‪ ,‬מכאן המעשה‪.‬‬
‫ד‪ .‬נשמתכם‪ ,‬מדרגתה גבוהה משלי‪.‬‬
‫‪ .17‬ביאליק כותב "כנף ימינה השבורה על ראשי הרעידה" ומתייחס ל‪:‬‬
‫א‪ .‬השכינה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מעיל רחב שוליים‪.‬‬
‫ג‪ .‬ציפור הנפש‪.‬‬
‫ד‪ .‬העלייה הראשונה‪.‬‬
‫‪ .18‬הרב דסלר בחיבורו "מעולם לא היה אפיקורוס אמיתי" טוען ש‪:‬‬
‫א‪ .‬אפיקורסות היא מחלה מדבקת‪.‬‬
‫ב‪ .‬רצונות רעים מביאים אדם לתירוץ עבירות וזו הסיבה לאפיקורסות‪.‬‬
‫ג‪ .‬אפיקורס אינו מכיל סתירות בתוכו‪.‬‬
‫ד‪ .‬לב האדם מטבעו מתקיים בשקר‪ ,‬גם המאמינים בהשגחה עליונה‪.‬‬
‫‪ .19‬במאמר הדור שכתב הרב קוק מבצע הרב אנלוגיה‪ :‬ירושלים דלמטה ; ירושלים שלמעלה‪ .‬מהי‬
‫האנלוגיה שזהה לאנלוגיה זו ?‬
‫א‪ .‬העיר העתיקה ; העיר החדשה‪.‬‬
‫ב‪ .‬המסורת הדתית ; הקבלה‪.‬‬
‫ג‪ .‬הדתיים ; הכופרים‪.‬‬
‫ד‪ .‬חושך ; אור‪.‬‬
‫‪ .20‬דעתו של הרב קוק על חייהם ומפעליהם של עמים אחרים‪ :‬כאשר אנחנו בשלב של טרום גאולה‬
‫א‪ .‬אין ללמוד מהם דבר שכן הם עובדים עבודה זרה‪.‬‬
‫ב‪ .‬מומלץ לנו להרחיב את האור ע"י לימוד מפעליהם‪.‬‬
‫ג‪ .‬כל הלומד מגוי דבר‪ ,‬כאילו לא למד דבר‪.‬‬
‫ד‪ .‬אין קשר בין עם זר לאור התחתון‬
‫‪ .21‬מהי תגובת העדה החרדית בישראל לנוכח משנתו המורכבת של הרב קוק ?‬
‫א‪ .‬יבורך הרב קוק על קירוב הלבבות בא"י באמצעות משנת האחדות‪.‬‬
‫ב‪ .‬איך ייתכן שלא חשבו על זה קודם‪ .‬משנתו גאונית ותביא לגאולה‪.‬‬
‫ג‪ .‬המסביר פנים לרשע מרגיז אל‪ .‬כאשר רשע = חילונים‪.‬‬
‫ד‪ .‬מוכרח להעניש את הרב קוק על כך שהוא מתרועע בחברה זדונית‪.‬‬
‫‪ .22‬הרב קוק יוצא למסע המושבות יחד עם הרב זוננפלד‪ ,‬הם פוגשים יחד את אנשי העלייה השנייה‪.‬‬
‫תגובת החילונים למשנתו של הרב קוק היא‪:‬‬
‫א‪ .‬אתה אדם מיוחד אך עליך להבין כי החילון אינו מקרה ביש אלא דבר שאנו חפצים בו‪.‬‬
‫ב‪ .‬עכשיו כשהבאת עימך את הרב החרדי‪ ,‬אין על מה לדבר‪.‬‬
‫ג‪ .‬אתה מוזמן להשתקע בפוריה (יישוב צפוני) יחד איתנו ולחזור בשאלה‪ ,‬כי זה הכי נכון בא"י‪.‬‬
‫ד‪ .‬החזרה בתשובה היא התקווה היחידה שלנו להשלים את הגאולה‪ ,‬לכן הדרך אותנו כיצד לעשות‬
‫זאת‪.‬‬
‫דרור חזקיה‬
‫‪ .23‬הסופר עמוס עוז מטיח ביקורת קשה ברב קוק‪ :‬אתה רומס את האוטונומיה של הזולת‪ ,‬אתה רואה‬
‫את החילון כחלק מתהליך ובתוך אותו תהליך אתה אינך מכבד את החילוני על מה שבחר‪ .‬כיצד‬
‫ניתן לפרש את ביקורתו של עמוס עוז ?‬
‫א‪ .‬הרב קוק מגדיר טריטוריה עבור דתיים על חשבון שטחם של החילונים במדינה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הרב קוק מאמין כי החילון הוא המטרה העיקרית בחיי התושבים בא"י‪.‬‬
‫ג‪ .‬הרב קוק אינו מקבל את החילוניות כתופעה עצמאית אלא כשלב ביניים‪.‬‬
‫ד‪ .‬הרב קוק טוען שאין מקום לבחירת האדם בדרך חייו‪.‬‬
‫‪ .24‬הרב קוק נחשב לממשיך דרכם של ריה"ל ומהר"ל משום אמונתו ש‪:‬‬
‫א‪ .‬חלק מהיותך יהודי הינו העובדה שנולדת יהודי – הסגולה‪.‬‬
‫ב‪ .‬כתיבת שירים הינה דרך מצוינת להביע תודה לבורא‪.‬‬
‫ג‪ .‬האדם אינו יכול לבחור בין להיות רשע או צדיק‪.‬‬
‫ד‪ .‬אין אדם שאין לו שעה ואין דבר שאין לו מקום‪.‬‬
‫‪ .25‬תפיסת האחדות שהינה קו מנחה במשנתו של הרב קוק גורסת ש‪:‬‬
‫א‪ .‬קרני האור שבוקעות מן השמש הם מקור החיים‪.‬‬
‫ב‪ .‬יש מקור אחד שממנו נוצר הכל‪ ,‬בכל דבר אם כך יש גרעין אמת‪.‬‬
‫ג‪ .‬אין מקום לאדם שאינו דתי בעולם האחיד שמקורו באל‪.‬‬
‫ד‪ .‬ניצוצות הם לעתים חלק מעבודה זרה‪.‬‬
‫‪ .26‬בחיבור "מלחמת האמונות והדעות" של הרב קוק הוא אינו ממליץ לדחות דעות שונות אלא ‪:‬‬
‫א‪ .‬לדאוג לסילוקם של האנשים שמביעים את אותן דעות שונות‪.‬‬
‫ב‪ .‬כדאי להתרחק מאותם הדוברים‪ ,‬אפילו במחיר עזיבת ציון‪.‬‬
‫ג‪ .‬כדאי למצוא את ניצוץ האור בכל דעה ואמונה לחברם למארג של אור‪.‬‬
‫ד‪ .‬אין צורך לדחות דעה שאינך מתכוון להקשיב לה מלכתחילה‪.‬‬
‫‪ .27‬מהו יחסו של הרב קוק בתגובה לטענת החרדים כי עיסוק באומנות וכתיבת רומן הינה בחזקת‬
‫"ביטול תורה" (העיסוק בתורה הינו עליון וכל עיסוק אחר מבטל את העיסוק בה) ?‬
‫א‪ .‬כתיבת רומן לא טובה משום שייתכן ויהיה ניאוף בעלילה‪.‬‬
‫ב‪ .‬אומנות לשמה היא אכן ביטול תורה שכן יכולנו ללמוד עוד פסוקים בזמן שעסקנו בה‪.‬‬
‫ג‪ .‬אומנות כוללת פיסול‪ ,‬פיסול מוביל לעבודה זרה ולכן אין לבצעה‪.‬‬
‫ד‪ .‬אומנות המוציאה מהאדם את הצד הטוב‪ -‬רצויה‪.‬‬
‫‪ .28‬באשר לשילוב היסודות – דגל הקודש‪ ,‬ציונות‪ ,‬ליברליות (השכלה)‪ ,‬יאמר הרב קוק‪:‬‬
‫א‪ .‬הדבר הנכון ביותר‪ ,‬שילוב שלושתם ע"מ שיגבילו אחד את השני מקיצוניות‪.‬‬
‫ב‪ .‬ציונות קודם משום שצריך לכבוש את הארץ ואז יבוא תורו של דגל הקודש‪.‬‬
‫ג‪ .‬ליברליות הינה הדרך ללאומיות (ציונות) ולכן יש להשקיע כעת בחינוך העם‪.‬‬
‫ד‪ .‬מוטב כי דגל הקודש (אורתודוכסים) יהיה הערך המוביל כי הוא המקור לכל הטוב‪ .‬עקרון‬
‫"העגלה המלאה"‪.‬‬
‫‪ .29‬הרב קוק מדבר על הגישה המאחדת והגישה המפרדת‪ ,‬כיצד ניתן להגיע מהמפרדת למאחדת ?‬
‫א‪ .‬אם נסמוך על חושינו‪ ,‬נראה את האחדות בעולם‪.‬‬
‫ב‪ .‬אם נוסיף למסר הנוצר בחושים מחשבה‪ ,‬נראה תהליכים ולא מקרים נפרדים‪.‬‬
‫ג‪ .‬להוסיף מחשבה זו הטעייה של החושים ולכן‪ ,‬כדאי לסמוך על החושים‪.‬‬
‫ד‪ .‬בדומה לניטשה‪ ,‬הרב קוק יציע לא להשתמש כלל בחושים‪.‬‬
‫דרור חזקיה‬
‫‪ .30‬אם היינו שואלים את הרב קוק על יחסו לטרגדיות במלחמת העולם הראשונה היינו מגלים‬
‫שתגובתו היא‪:‬‬
‫א‪ .‬האירועים שקרו אמנם טרגיים אך הם שלב בתהליך שהמשכו טוב‪.‬‬
‫ב‪ .‬יהיו עוד הרבה מלחמות כי "יצר האדם רע מנעוריו"‪.‬‬
‫ג‪ .‬כל עוד המלחמה באירופה אז יש סיכוי שיהודים גולים יפסיקו את החילון‪.‬‬
‫ד‪ .‬מקור המלחמה הוא בדומיננטיות הרוע על פני הטוב בעולם‪.‬‬