להורדת העלון

‫בס"ד בר"ה‬
‫גליון ‪44‬‬
‫גילי‬
‫ו‬
‫ן‬
‫ח‬
‫י‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ם‬
‫עקב‬
‫ה‬
‫א‬
‫י‬
‫נ‬
‫ת‬
‫י‬
‫פ‬
‫א‬
‫ד‬
‫ה‬
‫השלישית‬
‫מר חשון תשע"ו‬
‫מהנעשה‬
‫של‬
‫בעולמו‬
‫הגה”צ‬
‫הרב‬
‫אליעזר ברלנד‬
‫של י ט ”א‬
‫טעון גניזה‬
‫יה ִב ְּצ ָד ָקה‬
‫ש ֶׁב ָ‬
‫ש ָׁפּט ִת ָּפ ֶּדה ְו ָ‬
‫ִצּיֹון ְב ִּמ ְ‬
‫נבואת האינתיפאדה‬
‫לפני תשעה חודשים שלח הרב שליט"א מסר‪ ,‬אותו פרסמנו בגיליונות ‪,39-40‬‬
‫ובו הוא קרא לעם ישראל לעצור את האינתיפאדה החדשה‪" .‬אנחנו באינתיפאדה‬
‫חדשה‪ ,‬אינתיפאדה נוראה שמתפשטת על כל כדור הארץ‪ ,‬אי אפשר לעצור את‬
‫זה‪ ."..‬הרב הזכיר את הרמב"ם (הלכות יסודי התורה ז‪,‬ז) האומר‪ :‬כל מי שהולך בדרך‬
‫התורה ואומר שהוא קיבל נבואה חייבים להאמין לו כמו שמאמינים לשני עדים‪.‬‬
‫"זה חזון אחרית הימים‪ .‬יעקב פחד לגלות מה יהיה באחרית הימים" הוסיף הרב‬
‫שליט"א‪.‬‬
‫"האינתיפאדה הזו היא בעידודו של כל העולם‪ ,‬כל העולם מוחא כפיים על כל‬
‫יהודי שנרצח ונהרג‪ ,‬כל העולם מדרבנים את האינתיפאדה הזו‪ ,‬כל המדינות‪ ,‬כולם‬
‫כבר מצטערים שהיטלר לא גמר את העבודה‪ ,‬כולם מקללים את היטלר למה‬
‫לא גמרת את העבודה‪ ,‬הם עכשיו סומכים על הישמעאלים‪ ,‬וַ יֵ ּלֶ ְך ֵע ָשׂו וַ יִ ַּקּח ֶאת‬
‫ַמ ֲחלַ ת ַבּת יִ ְש ָׁמ ֵעאל‪ ".‬המשיך הרב שליט"א וחידד את המסר עבורנו‪" .‬כל אחד‬
‫צריך להיות מוכן למסור את נפשו על קידוש ה'‪ ,‬אך‪ ,‬מסירות הנפש האמתית היא‬
‫שמירת העיניים‪ .‬אם אדם שומר עיניים אז תהיה המתקה‪ .‬כל הגזירות הן בגלל שלא‬
‫שומרים עיניים‪ .‬כל פתיחת עיניים נהרג יהודי‪ ,‬כל פתיחת עין נדקר יהודי"‪.‬‬
‫כשמרדכי הצדיק יצא לרחובות עיר הוא קרע את בגדיו וצעק צעקה גדולה‪ ,‬בה‬
‫הכריז‪ ,‬כי עומדת להיות גזירת שמד על עם ישראל‪ .‬רוב היהודים לא הקשיבו‪ .‬רק‬
‫לאחר תשע שנים‪ ,‬כאשר התחילו גזירותיו של המן להתגשם‪ ,‬ראו שמרדכי צדק‪.‬‬
‫רבינו נחמן מברסלב אומר שהצדיק האמתי רואה את הכל באספקלריא המאירה‪,‬‬
‫ברור כשמש‪ ,‬הוא רואה את כל הגזירות לפני שהן נגזרו‪ ,‬מוסר את נפשו ומעורר את‬
‫העם כדי למנוע שפיכת דמים‪ .‬לצערנו לא מקשיבים לו‪.‬‬
‫הרב שליט"א‪ ,‬הורה אז דרך ברורה למניעת האינתיפאדה‪ ,‬שבע"ה לא תבוא‪" :‬כל‬
‫עם ישראל חייבים להשתתף עכשיו! יש פה אינתיפאדה! כל יהודי בסכנה! כל‬
‫אחד חייב להצטרף לפדיון הכולל מ‪ 10-‬דולר ומעלה‪ .‬כל יהודי בלי יוצא מהכלל‪,‬‬
‫אחד ייתן ‪ ,10‬אחד ייתן ‪ ,60‬אחד ייתן ‪ ,100‬עד שנגיע ל‪ 600-‬אלף ‪-‬כנגד ‪ 60‬ריבוא‬
‫נשמות ישראל‪ .‬כל יהודי‪ ,‬בלי יוצא מהכלל‪ ,‬ירים את נדבת ידו‪ ,‬מ‪ 10-‬דולר ומעלה‪,‬‬
‫עד שנגיע ל‪ 600-‬אלף דולר וע"י זה נמתיק את האינתיפאדה החדשה‪ ,‬ונזכה לגאולה‬
‫שלמה במהרה בימינו אמן‪".‬‬
‫הרב עשה את כל ההשתדלות בכדי לעורר את עם ישראל‪ ,‬עם זאת‪ ,‬הגיעו רק‬
‫לכ‪ 90-‬אלף דולר‪ ,‬עדיין רחוק מאוד מהסכום הנדרש‬
‫כדי להמתיק את הדינים מעל ‪ 60‬ריבוא נשמות ישראל‪.‬‬
‫ואז בחג הסוכות כשהאינתיפאדה הנוכחית הגיעה‬
‫וכולם ראו שהנבואה של הרב מתגשמת‪ .‬פיגוע רודף‬
‫פיגוע והדקירות‪ ,‬לצערנו הפכו למחזה נפרץ‪ ,‬אז קבלנו‬
‫שטף גדול של טלפונים‪ ,‬אנשים פתאום נזכרו בדברי‬
‫הרב שליט"א מלפני מעל תשעה חודשים ורצו לתת‬
‫את הפדיון להצלת עם ישראל‪ .‬אך‪ ,‬הדרך להמתקת‬
‫הדינים לפני הגזירה‪ ,‬שונה מהדרך שלאחריי יציאתה‬
‫לפועל‪ .‬הרב שליט"א כתב כעת מכתב נוסף בו הוא‬
‫מציין כי הדרך לעצור את האינתיפאדה הנוכחית היא‬
‫ּירּושׁלָ‍ִם'‪ ,‬לתת חיים‬
‫ע"י הפסוק 'כָ ּל ַהכָ ּתּוב לַ ַחיִ ּים ִב ָ‬
‫לתושבי ירושלים והארץ ע"י תרומה כמניין "לחיים"‬
‫‪ ,₪ 98‬ולהתפלל על כל יושבי ארץ ישראל ובפרט על‬
‫היושבים בירושלים שלא יאונה להם שום רע וכו'‪.‬‬
‫סגולת הפדיון מוכרת וידועה‪" .‬ממון" בלשון חז"ל‬
‫נקרא "דמים"‪ ,‬וכדי להמתיק דינים צריכים מסירות‬
‫נפש ושפיכת דמים‪ ,‬אך‪ ,‬במקום שפיכת דמים ממש‪,‬‬
‫ח"ו‪ ,‬עדיף למסור נפש ולשפוך ממון‪ .‬אז יתקיים הפסוק‬
‫"צדקה תציל ממוות"‪ ,‬ובע"ה לא נראה עוד שפיכות‬
‫דמים בארצנו‪ .‬פדיון בו‪ ,‬כל אחד נותן סכום קצוב‪,‬‬
‫נקרא "פדיון הכולל"‪ ,‬והוא שממתיק הדינים מעל כל‬
‫עם ישראל‪ .‬שנשמע בשורות טובות‪ .‬אמן‪.‬‬
‫לטובת הציבור הבאנו כאן את המכתב במלואו‪:‬‬
‫בס"ד לש"מ לש"ב ע"ו‬
‫א חשון תשע"ו ביאת משיח = תשעו = ‪776‬‬
‫לכל עם ישראל בכל אתר ואתר שלו' וברכה ה' עליהם יחיו!‬
‫אחרי הרציחות הנוראות בסיוע האחוד האירופי ועידודו‪ ,‬שהיו‬
‫מיום ראשון של סוכות ועד עכשיו ואינן נפסקות לשניה‪ ,‬ודם‬
‫ישראל ניגר כמים לשמחתם של כל אומות העולם ללא יוצא‬
‫מהכלל‪ ,‬כי עלה המוות בחלוננו‪ ,‬ומתפשט בכל רחבי העולם‬
‫לדקור כל יהודי באשר הוא יהודי‪ ,‬וקמו כל אומות העולם עלינו‬
‫פה אחד אשר לא יזכר שם ישראל עוד‪ .‬מואב והגרים‪ ,‬אדום‬
‫ועמלק‪ ,‬פלשת עם יושבי צור‪ ,‬כולם פה אחד‪ ,‬להשמיד‪ ,‬ולהרוג‪,‬‬
‫ולאבד‪ ,‬טף ונשים ביום אחד‪ .‬וכל יום צרתו מרובה משל חבירו‪,‬‬
‫וכל דקה ודקה שומעים וקוראים על נפגעים חדשים‪ ,‬ואין פוצה‬
‫ומצפצף‪ .‬להיפך‪ ,‬כולם מאשימים את עם ישראל ואומרים שהם‬
‫גרועים מהנאצים‪ ,‬והמשימה הראשונה של כל אומות העולם היא‬
‫להכחיד את זרע ישראל מעל פני האדמה‪ .‬ואין שום יהודי כיום‬
‫שהוא בטוח בנפשו‪ ,‬לא בארץ ישראל‪ ,‬ולא בכל ארץ אחרת‪.‬‬
‫ולכן החלטנו פה אחד שעל כל יהודי ויהודי בכל מקום ומקום‬
‫ּירּושׁלָ‍ִם‬
‫לתרום ‪ 98‬שקל כנגד הפסוק כָ ּל ַהכָ ּתּוב לַ ַחיִ ּים [=‪ִ ]98‬ב ָ‬
‫ולהעביר הכל ל‪-‬‬
‫‪[ִ INTERNATIONAL SHUVU BANIM‬אנְ ְט ְרנשיונל שובו בנים]‬
‫את התרומה ניתן לשלם בכרטיס אשראי‬
‫‪ 24‬שעות בטל' ‪052-718-6265‬‬
‫או דרך האתר ‪shuvubanimint.com‬‬
‫בלחיצת כפתור "תרומות"‬
‫כמו"כ ניתן להפקיד בבנק‪:‬‬
‫עבור‪ :‬עמותת שובו בנים אינטרנשיונל‬
‫בנק‪ :‬דיסקונט סניף ‪0067‬‬
‫מספר חשבון‪0133180273 :‬‬
‫בזכות רבינו הקדוש והנורא שיצילנו מכל רע‬
‫ובזכות התורה הקדושה והטהורה‬
‫עבדכם הנאמן‬
‫אליעזר ברלנד‬
‫(כל ראש משפחה תורם עבור כל המשפחה‬
‫‪ ,₪ 98‬שהוא גימטריא "פה אחד" וגימטריא‬
‫"לחיים" כנגד "צח" קללות שבתורה להמתיק‬
‫את הדינים מעל כל עם ישראל)‪.‬‬
‫תרומתכם חשובה לנו מאוד‪ ,‬כל תרומה תתקבל בברכה‬
‫‪058-346-0009‬‬
‫הקדוש הר' אהרן בניטה הי"ד‬
‫עננה כבדה ליוותה את שבת חוהמ"ס‬
‫בעקבות רציחתם של זוג ההורים הקדושים‬
‫למשפחת הנקין הי"ד‪ .‬למרות זאת‪ ,‬עם ישראל‬
‫משתדל בכוחות נפש לקיים את מצוות החג‬
‫"ושמחת בחגך" כשבפתח ליל ה'הושענא‬
‫רבא' ועימו מצפים לישועה כי תבוא‪ .‬אך לא‪,‬‬
‫רעדה עזה מטלטלת את אמות הסיפים‪ ,‬עת‬
‫יבבות הסירנות של כוחות הביטחון וההצלה‬
‫נשמעים עד רחוב החומה השלישית‪.‬‬
‫"רצנו בכל כוחותינו לכיוון הרעש"‪ ,‬מתאר הרב יוסף גל שיחי' את רגעי‬
‫האימה שעברו עליו ועל אשתו‪ ,‬הרבנית מרים שתחי' לבית גל‪" .‬אפילו לא‬
‫חיכינו להודעה כל שהיא‪ ,‬הלב שלנו רטט‪ .‬הרי בקשנו מהילדים שאולי‬
‫הפעם יתפללו בקרבת מקום ולא יצעדו בגפם לכותל‪ .‬אמנם אתם מתגוררים‬
‫בבית"ר עילית ולא בכל יום מזדמן לכם להימצא במרחק הליכה מהכותל‪,‬‬
‫אולם‪ ,‬התקופה מתוחה ו‪ ,..‬הלב‪ ,‬אי אפשר להסביר במילים‪ ,‬אבל משהו בפנים‬
‫מרגיש לא טוב‪ .‬אך הם אוחזים בטענתם החזקה – "אנו רוצים לקיים את‬
‫המצווה שכל כך חביבה עלינו‪ ,‬העליה לרגל אל שריד בית מקדשנו"‪.‬‬
‫אי אפשר לתאר במילים איך נשמע הרב גל‪ ,‬מחשובי רבני קהילת 'שובו‬
‫בנים'‪ ,‬עת ספד לחתנו הקדוש‪ ,‬הרב אהרון בניטה הי"ד‪ .‬האדם המיוחד הזה‬
‫שחיוך מחזק תמיד נסוך על פניו‪ ,‬הוא שתמיד מצא אימרות עמוקות שסחפו‬
‫לאמונה תמימה‪" .‬טוב שדאגו לי בתחילה ואמרו לי כי אהרון רק נפצע‪ .‬הוא‬
‫היה לי כמו בן‪ ,‬כמו חבר‪ ,‬עדין נפש‪ ,‬כולו נתינה‪ .‬חסיד אמיתי שהלך עם העצות‬
‫של רבינו במסירות ותמימות‪ .‬כעת אחרי שהגיעו אלינו המון חברים ומבקרים‬
‫טובים‪ ,‬אנו מתאוששים ומתחזקים‪ .‬וב"ה ישנם גם התינוקות שנשארו וחייבים‬
‫אנו להתחזק גם בעבורם‪ .‬נפתלי בן השנתיים וחצי שנשרט בגבו ונורה ברגלו‬
‫וכן אחותו התינוקת בת שבעת החודשים שיחיו‪".‬‬
‫אהרון הי"ד נרצח ממש בשלהי כ' בתשרי‪ ,‬שבת חוהמ"ס‪ ,‬כשהיו בדרכם‬
‫חזרה מהכותל‪ .‬יחד עם בתי אדל שתחי' ושתי עגלות התינוקות‪ ,‬הם לא ציפו‬
‫שיהיו לבד בסביבה עוינת ללא כל יהודי או כוחות בטחון מסביב‪ .‬המחבל‪ ,‬בן‬
‫הבליעל התנפל עליהם ותקף קודם את אדל תוך שהוא נועץ בה ‪ 13‬דקירות‪.‬‬
‫היא התנגדה ואף אהרון היכה בו‪ ,‬אך הוא המשיך‪ .‬בהמשך‪ ,‬אע"פ שהיה סכין‬
‫נעוץ בו אהרון השכיב אותו‪ ,‬רגע לפני מותו‪.‬‬
‫הרב נחמיה לביא הי"ד‪ ,‬גיבור גדול ששמע את קול הצעקות ומסר נפשו‬
‫לעזור‪ ,‬הוא לקח את שני הילדים ביד ואילולי כן‬
‫היה המחבל הורג גם אותם‪ .‬רק דבריו של מורינו‬
‫הרב שליט"א יכולות להסביר‪ ,‬איך‪ ,‬למרות שהרב‬
‫נחמיה קפץ מוכן עם נשק הצליח המחבל לבצע‬
‫את זממו הנתעב‪ ,‬אלו דבריו‪" .‬קשה לנו לשמוע על‬
‫הבשורה הקשה והאיומה של הרצח הנורא שקרה‬
‫היום שאברך קדוש וטהור‪ ‬מקהילתינו הקדושה‬
‫נרצח על ידי בן עוולה בדמי ימיו בשיא פריחתו‪.‬‬
‫צריך לדעת שהקדוש הרב אהרון בניטה הי"ד‪ ,‬וגם‬
‫האבא והאמא שנרצחו שבוע שעבר באכזריות נוראה ליד הילדים‬
‫שלהם‪ ,‬הם הלכו כפרה על עם ישראל‪ ,‬הם המתיקו מעלינו שואה‪,‬‬
‫השם יתברך מעורר אותנו שנחזור בתשובה באמת‪ .‬נתחיל לאהוב ולדאוג‬
‫אחד לשני באמת‪ ,‬אדם רואה שהילד של חבר שלו לא לומד‪ ,‬תלמד אותו אתה‪,‬‬
‫שיהיה בינינו אהבת חינם"‪.‬‬
‫אימרות הקודש של הרב שליט"א‪ ,‬הכ"כ נצרכות לנו ועוד יותר בעיתות‬
‫אלו‪ ,‬הן שיכולות להסביר איך גיבור כהרב נחמיה שקפץ בזריזות עם נשק‬
‫בידו ועדיין לא יכל אל מול המחבל המתועב‪" .‬יש במילה ערבי אותיות‬
‫עברה‪ .‬העבירות‪ ‬מתלבשות בערבי‪ ,‬במחבל‪ ,‬ומכח זה הוא מזיק‪ .‬אז נתפסים‬
‫בעוונותינו קורבנות קדושים וטהורים‪ .‬כשיהודי יוצא לרחוב‪ ‬זה כמו שיוצאים‬
‫לקרב‪ ,‬הוא חייב לשמור על‬
‫העיניים‪ .‬רבינו הקדוש אומר‬
‫שאי אפשר לקנות את התורה הקדושה‪ ,‬בלי שמירת‪ ‬הברית‪ ,‬בלי לצאת מכל‬
‫התאוות‪ .‬לכן‪ ,‬צריכים להשקיע את עצמנו כמה שיותר בלימוד הש''ס‪ ,‬שלא‬
‫יעבור יום בלי לימוד גמרא‪ ,‬וזה מה שבאמת מכניע את כל הקליפות‪ .‬והשם‬
‫יתברך יאמר לצרותינו די וישלח לנו משיח צדקנו בקרוב ממש‪ ,‬אמן‪".‬‬
‫"בשולחן שבת היה מאוד נחמד ומרומם"‪ .‬מסיים הרב גל את דבריו בסיפור‬
‫שממשיך לצמרר‪" .‬עשינו חידון בחושן משפט ואהרון ענה תשובות נפלאות‬
‫מהמסכתות בבא קמא ובבא מציעא‪ .‬בין לבין פתחתי באקראי את ספר הזוהר‬
‫בקטע שמדבר ע"כ שצריך ללכת אל הצדיקים והאבות הקדושים כדי שיבקשו‬
‫רחמים על עם ישראל‪ ,‬לכן סיכמנו שניסע לרשב"י‪ .‬אהרון רצה להישאר כל‬
‫הלילה ער בכדי ללמוד עם יצחקי ואח"כ ללכת להתבודד בשדה‪ .‬אין לנו‬
‫שאלות כלפי שמיא‪ ,‬אנו יודעים שהכל לטובה ושהשי"ת יודע היטב מה הוא‬
‫עושה‪ .‬יותר נעים לנו להיזכר איך רק לפני זמן קצר נסע אהרון לאומן במסירות‬
‫נפש עילאית‪ .‬רבץ עליו עול כבד של ההוצאה לפועל בגובה שלושים אלף‬
‫שקל ולמרות שהוא ובתי היו ממש על סף הזדקקות לפת לחם‪ ,‬עדיין חסכו‬
‫לתוך קופה שקל לשקל במשך חצי שנה כשבראש מעיינם הנסיעה הקדושה‪.‬‬
‫בנוסף לכך היה צריך להתרוצץ בין עורכי דין בכדי שיסייעו לו להוריד את‬
‫התיקים‪ .‬ואם לא די בכך עמדה מולו המסוכה הקשה בדמותו של צה"ל‪ ,‬אשר‬
‫בשום אופן לא התירו לו לצאת מהארץ‪.‬‬
‫אהרון לא רצה להתגייס‪ ,‬הוא רצה להמשיך בעבודת הקודש שלו בדרך‬
‫ישראל סבא וע"פ עצותיו של רבינו הקדוש‪ .‬אך מכוון שלא היה רשום באף‬
‫כולל‪ ,‬לא הצליח להשיג פטור‪ .‬הוא מסר נפש לקיים את הציווי של רבינו‬
‫להיות אצלו על ר"ה‪ ,‬אע"פ שבבואו לארץ ידע כי יעמוד על כך לדין‪ .‬זה ועוד‬
‫רבות הנצורות בגנזי מרומים יעמדו לו בבית העולמים‪ .‬הרב אהרון הי"ד נקבר‬
‫בחלקת החסידים בהר המנוחות‪ ,‬נוסיף בכאב שאהרן תמיד אמר שכשיגיע‬
‫זמנו הוא רוצה למות על קידוש ה'‪ .‬יהיה זכרו ברוך ויעמוד לנו ולכל עם‬
‫ישראל למליץ יושר‪ ,‬עד יאמר די לצרותינו ולשבר ציון עירנו‪.‬‬
‫ואם לא די בכל זה נספר שהניתוח של אדל שתחי' ארך שעות רבות ומצבה‬
‫היה קשה מאוד‪ .‬כשהתקשרו ושאלו את הרב מה לעשות‪ ,‬הרב אמר להעביר‬
‫פידיון ובאמת המצב השתפר באופן ניסי‪ .‬כנגד כל מהלך העיניינים יצא לפתע‬
‫הרופא מחדר הניתוח והודיע על השינוי השמיימי במצב בריאותה‪ .‬נס יוצא‬
‫מגדר הרגיל‪ 13 ,‬דקירות בפלג הגוף העליון‪ .‬ב"ה אדל ובניה יצאו בריאים‬
‫ושלמים‪ ,‬כולנו מאחלים לה ולמשפחתה רפואת הגוף והנפש‪ ,‬יהי רצון לפני‬
‫אבינו שבשמיים שלא נדע עוד מכאוב לעולם‪.‬‬
‫ספינקא‬
‫סיפורים רבים ישנם סביב קשריו‬
‫של מורינו הרב שליט"א עם מנהיגי‬
‫הדור וגדולי התורה‪ ,‬אך אין טוב יותר‬
‫מלשמוע זאת מבעל המאורע עצמו‪.‬‬
‫וכן מספר לנו אבריימי‪ ,‬גיטריסט‬
‫בלהקת 'המנגנים'‪ ,‬כי בזמן שהגיע‬
‫כבוד האדמו"ר מספינקא ארה"ב‬
‫לביקור בארץ זכה הלה ונכנס אל הקודש פנימה‪.‬‬
‫אבריימי מספר כי בתחילה הופתע לשמוע עד כמה הקשר בין האדמו"ר‬
‫והרב הדוקים ועד כמה מחזיק האדמו"ר מהרב כגדול בתורה ומופלג‬
‫בחסידות‪" .‬שעות רבות למדתי עם הרב שליט"א"‪ ,‬שח לו האדמו"ר‪ ,‬כממתיק‬
‫עמו סוד‪" .‬אף הייתי צריך לנסוע להולנד אל הרב‪ ,‬אך לדאבוני הרב עזב שם‬
‫ואני בינתיים ממתין לשעת הכושר‪ .‬אך‪ ,‬יותר מכך הופתע אבריימי מהמשך‬
‫דבריו של האדמו"ר‪.‬‬
‫"למגינת ליבנו סבלה בתי שתחי' בראשה מהמחלה הנוראה‪ .‬הדברים הגיעו‬
‫לידי כך שהיא הייתה נופלת כל הזמן ופשוט לא יכלה ללכת"‪ .‬פתח האדמו"ר‬
‫את סגור לבבו אל מול אבריימי המשתומם‪" .‬בהזדמנות הראשונה שנקרתה‬
‫לפני באתי ושחתי זאת בפני הרב שליט"א ואכן הרב הבטיח לי שהיא תלך‪.‬‬
‫אני שאלתי את הרב‪ -‬ואם לא? ‪ -‬ענה לי הרב שאם כך אצטרך לחזור שוב‪".‬‬
‫בהגיעו לביתו ניסה‬
‫האדמו"ר להוליך את‬
‫תהיה שותף בהפצת האור של הצדיק ‪ -‬עזור לנו להגיע ל‪ 100,000‬עותקים!‬
‫כל התורם בהוראת קבע להחזקת העלון יקבל עלונים בכל הפצה עד הבית‪ .‬ניתן גם לקבל חוברת עם כל העלונים שיצאו עד כה‪.‬‬
‫‪058-346-0009‬‬
‫ביתו‪ ,‬אך לצערו היא נפלה‪" .‬כמעט ונפלתי ברוחי"‪ ,‬המשיך האדמו"ר לתאר‬
‫בפני אבריימי הרבה יותר משציפה‪" .‬אך‪ ,‬במהרה עשיתי חשבון נפש ושאלתי‬
‫את עצמי מדוע בכלל שאלתי את הרב שליט"א‪ -‬ואם לא? למחרת חזרתי אל‬
‫הרב‪ ,‬אלא שהפעם לא תהיתי אחריו‪ ,..‬וראה זה הפלא‪ ,‬באותו היום בתי חזרה‬
‫ללכת‪ .‬מאז‪ ,‬ב"ה‪ ,‬בתי הבריאה לחלוטין והיום היא כבר אמא לילדים‪ַ ,‬א ַסאך‬
‫יידיש נחת‪.‬‬
‫חברות שלא לשם שמיים‬
‫שלמה (שם בדוי)‪ ,‬נשמע בתחילה כעוד בחור צעיר‪ ,‬שום דבר לא מסגיר‬
‫את מה שמתחולל בליבו‪ .‬אך מהר מאוד מעורר סיפורו להרגשת הזדהות אצל‬
‫שומעי ליקחו‪.‬‬
‫"חברי לא גדל בבית שחינך לתורה ומצוות‪ .‬למעשה‪ ,‬עד כמה שידוע לי‪,‬‬
‫מעולם לא הסבירו לו שמעשיו הם מקולקלים מיסודם"‪ .‬כך פתח שלמה את‬
‫הסיפור הקשה אודות חברו‪" .‬אני הגעתי מבית ששומר מצוות ולכן ידעתי‬
‫עד כמה הדבר חמור‪ ,‬אבל הוא‪ ,‬מה אומר‪ ,..‬השם ירחם‪ .‬לפני מספר שבועות‪,‬‬
‫בסוף יום לימודים‪ ,‬ניגש לחברי בחור שלא מדרכינו‪ ,‬והחל לשוחח עימו‪ .‬עד‬
‫מהרה הפכה השיחה הזו לקשר ‪ -‬עם השפעות רעות עם כל המשתמע מכך‪.‬‬
‫אני כמובן ניסיתי ככל יכולתי להסביר לחברי עד כמה הדבר פוגע בו‪ ,‬אולם‬
‫דבריי נפלו על אוזניים ערלות‪ .‬משראיתי כי אין אני פועל דבר בדיבורי הלכתי‬
‫לשאול עצה מדודתי הצדיקה ולהפתעתי מצאה דודתי מיד פתרון לבעיה"‪.‬‬
‫פדיון לצדיק הרב ברלנד‪ ,‬זה הדבר היחיד שיציל את חברתך‪" ,‬היא המטירה‬
‫לעברי ואני הבטתי בה במבט תוהה‪ .‬שיש רב שקוראים לו הרב ברלנד כבר‬
‫שמעתי‪ ,‬אבל שהוא יכול לעזור‪ ,‬עדיין לא הבנתי איך‪ .‬ובכלל‪ ,‬מה זה הפדיון הזה‬
‫שאת מדברת עליו‪ ,‬שאלתי את דודתי"‪.‬‬
‫שלמה ממשיך ומספר שבדקות הבאות החלה דודתו להסביר לו על מעלת‬
‫פדיון הנפש‪ ,‬תוך שהיא מתארת מקרים מסויימים הידועים לה‪" .‬בהתחלה‬
‫זה נפל עלי בהפתעה"‪ ,‬משתף אותנו שלמה ברגשות שמילאו אותו באותה‬
‫תקופה‪ .‬אבל‪ ,‬מהר מאוד החלטתי 'לזרוק את השכל'‪ ,‬כמובן הרבה בעידודה‬
‫של דודתי"‪" .‬הדבר המדהים שבזמן שהחלטתי שאני הולך לתת לרב את‬
‫הפידיון‪ ,‬אפילו לפני שיצרתי קשר עם נתן סלומון‪ ,‬הגבאי‪ ,‬כבר אז החלו‬
‫שינויים לא הגיוניים לחּול‪ .‬אם בתחילה לא הועילו כל דיבורי ופתאום כך‬
‫מאליו מתחילים להתעורר סיכסוכים עם החבר הנורא הזה שדירדר את חברי‬
‫לתהומות‪ .‬נדהמתי מכך והבנתי שיש דברים בגו‪ ,‬לכן פניתי אל נתן הגבאי‬
‫שדיבר עם הרב"‪.‬‬
‫"באותו היום שהעברתי את הפדיון מתקשר אלי חברי בכעס וכמשיח לתומו‬
‫ומספר לי כי 'הבחור הזו' אינו לרוחו‪ .‬מה קרה? אני שואל אותו‪ ,‬מנסה לגשש‬
‫עד לאן הגיעו פני הדברים"‪ .‬הוא לא עונה לי לטלפונים‪ ,‬נראה לי שאני מנתק‬
‫את הקשר הזה‪" .‬ואכן‪ ,‬מאותו היום סיים חברי עם החברות הנוראה הזו‪ ,‬פשוט‬
‫מדהים"‪.‬‬
‫"באותו זמן סיפרה לי דודתי גם על קוי המידע העוסקים בפועלו של הרב‪,‬‬
‫ואני‪ ,‬בתחילה רק מסקרנות התחלתי להיוודע למציאות הפלאית שעוטפת‬
‫את הרב‪ .‬אחד הדברים שמשך את ליבי היה‪ ,‬מעלת התפילה על הרב ובפרט‬
‫אמירת התיקון הכללי לרפואת והצלחת הרב‪ .‬ואכן קיבלתי על עצמי לומר‬
‫תיקונים כלליים וכיוונתי זאת גם להצלחת חברי שהיה לי חבל לאבד אותו‪.‬‬
‫אי אפשר לתאר את ההרגשה הטובה שנולדה בליבי‪ ,‬כמו אור מלטף ששומר‬
‫עלי כל היום‪ .‬אך‪ ,‬המדהים מכל הוא שנוצרה מציאות שכאילו הרב פועל דרכי‪.‬‬
‫כך‪ ,‬שאם קרה לי בטעות שביום מסויים לא אמרתי את התיקון הכללי‪ ,‬פתאום‬
‫מתקשר אלי החבר ואומר לי שהוא חושב על אותו חבר מפוקפק ואולי כדאי‬
‫שיתקשר אליו‪ .‬אני כבר הבנתי שדיבורים לא יעזרו‪ ,‬מיד ניתקתי והתחלתי‬
‫לקשר את עצמי באמירת העשרה מזמורים הקדושים‪ ,..‬לרפואת הרב שליט"א‪.‬‬
‫המחלה והיקר מכל‬
‫"הקשר שלנו עם הרב התחיל לפני חמש שנים‪ ,‬בזמן שגילו לאשתי את‬
‫המחלה לראשונה"‪ .‬דורון‬
‫אביבי (שם בדוי) התחיל‬
‫פורס את סיפורו‪ ,‬לכאורה‬
‫טון הדיבור רגוע‪ ,‬אך במהרה נשאבים לתוך שרשרת של אירועים 'שלא‬
‫מהעולם הזה'‪" .‬מאז‪ ,‬התחלנו להתקרב יותר לברסלב‪ ,‬לספרים ולעצות של רבי‬
‫נחמן ואף זכינו להגיע מספר פעמים לציונו הקדוש שבאומן"‪.‬‬
‫"בניסן תשע"ה ממש לפני כמה חודשים‪ ,‬ועוד אשתי 'בשבוע התשע עשרה'‪,‬‬
‫החלה לחוש כאבים בפלג העליון‪ ,‬בשני הצדדים‪ .‬לחרדתנו גילו לה את‬
‫המחלה"‪ .‬דורון מספר שאם לא די בכך‪ ,‬במהלך הזמן החלו להופיע גושים‬
‫נוספים בעוד מקומות בגוף‪" .‬הבעיה מבחינת הרופאים שה'מצב' בו הייתה‬
‫שרויה אשתי גורם לתהליכים בגוף שמזרזים את המחלה‪ ,‬לכן בכירורגית אמרו‬
‫שצריך לותר על היקר לנו מכל‪ .‬אך‪ ,‬לא! אשתי הייתה נחושה שעלינו לשמור‬
‫עליו"‪ .‬לכן הלכו לאונקולוג מומחה‪.‬‬
‫קשה לעקל את מסכת הייסורים שעברה המשפחה הזו‪" .‬בינתיים‪ ,‬לדאבוננו‪,‬‬
‫מצאו גוש נוסף‪ ,‬לכן‪ ,‬הרופאים אמרו כי אם בבדיקה יתגלה שהגידול מתפשט‬
‫אז נהיה מוכרחים לעשות את הוויתור‪ .‬אם לא‪ ,‬אז ימתינו עד השבוע ה‪31-‬‬
‫שלאחריו ימשיכו בטיפול אינטנסיבי יותר"‪.‬‬
‫"בתקופה זו פקדנו הרבה קברי צדיקים‪ ,‬ביקרנו אצל צדיקי הדור ר' דוד אבו‬
‫חצירא שליט"א והרב יורם אברג'יל זצ"ל‪ .‬הם אמרו שיהיו ניסים ונפלאות‪,‬‬
‫אך‪ ,‬הדגישו כי עלינו ללכת בעצת הרופאים‪ ,‬אף אם זה כרוך בוויתור כואב‪.‬‬
‫'צריכים לקבל זאת באהבה ועליכם להיות חזקים'‪ ,‬הם הוסיפו לפני ששלחו‬
‫אותנו במאור פנים‪ .‬דבריהם חיזקו אותנו מאוד‪ ,‬אך בשום אופן לא רצינו לותר‬
‫על היקר לנו‪.‬‬
‫"ידענו בלב שאצל הרב ברלנד שליט"א תהיה ישועה‪ ,‬בזכרנו את האהבה‬
‫הגדולה שהרעיף עלינו בפעם הקודמת שהיינו אצלו‪ .‬אמנם‪ ,‬קיווינו שהעבודה‬
‫שעשינו תספיק‪ ,‬אך בפנים ידענו שלבסוף נפנה אליו"‪ .‬לפני שהגיעו תוצאות‬
‫הבדיקה האחרונה החליטה משפחת אביבי ליצור קשר עם הרב שליט"א דרך‬
‫הגבאי סלומון‪ ,‬ואכן הרב אמר להעביר פדיון‪" .‬הדבר לא הפתיע אותנו‪ ,‬לפי‬
‫חומרת המצב כבר ידענו שנצטרך ישועות גדולות"‪ .‬לשמחתם‪ ,‬הרב חזר כמה‬
‫פעמים והדגיש כי עליהם לשמור על היקר להם‪ .‬אמנם‪ ,‬הם יחלו לכך‪ ,‬אך‪ ,‬הם‬
‫חששו מהחולי עקב מצבה הקשה‪ ,‬לכן ציינו זאת באזני הרב‪" .‬כשהרב שמע‬
‫זאת הוא ישר שינה את טון הדיבור ואמר לנו ללכת עם עצת הרופאים‪ ,‬אפילו‬
‫בנוגע ליקר לנו מכל‪ .‬נכנסנו לשברון לב‪ ,‬נוספו לכך הזיכרונות מהטיפולים‬
‫שכבר חווינו בעבר"‪" .‬באופן לא טבעי‪ ,‬בזמן שהלכנו לקבל את תוצאות‬
‫הבדיקות‪ ,‬ואע"פ שלצערנו נמצא גידול‪ ,‬אמרה לנו הרופאה להשאיר את היקר‬
‫לנו עד לשבוע ה‪ ,31-‬כמו שהרב אמר בתחילה"‪.‬‬
‫דורון הוא אברך בכולל נחשב במרכז הארץ וחזותו החיצונית לא מסגירה‬
‫את הקשר הפנימי שנרקם בינו לבין חסידות ברסלב‪ .‬אך הוא בהחלט ערני‬
‫לשרשרת הנסים שליוותה אותם לאורך הדרך‪" .‬יש לי חבר שהיה בעבר‬
‫משב"ק אצל הרב והוא אמר לי‪ ,‬כי לפי דעתו הרב רוצה לגלות אצלכם את‬
‫כח האמונה ולהוציא אותה מהכח לפועל"‪ .‬מחוזקים מכך‪ ,‬החליטו לא לוותר‪,‬‬
‫ואכן אחרי כמה ימים יצרו קשר עם סולומון שבישר להם שהרב הזמין אותם‬
‫להולנד‪" .‬נסענו יחד אשתי ואני‪ ,‬בתחילה חששנו מ'טומאת ארץ העמים'‪ ,‬אך‪,‬‬
‫כשהיינו אצל הרב הרגשנו בגן עדן‪ .‬אפילו שהולנד היא מדינה מתירנית ולא‬
‫פשוטה‪ ,‬הרגשנו‪ ,‬כמו שהמקום התקדש‪ .‬אף זכינו להתפלל שחרית עם הרב‬
‫שליט"א תוך שהוא אחז בידי זמן ממושך‪ .‬כאשר באותו זמן אשתי דיברה עם‬
‫הרבנית תליט"א שנגעה לליבה‪ .‬וכך בעוד אנו שם נכנסה הרבנית אל הרב‬
‫וביקשה אותו שיכניסם כעת‪ .‬הרב שליט"א אמר שתוך ‪ 40‬יום הכול יעבור‪,‬‬
‫ואף נתן לנו תפילה אישית‪ ,‬וכן‪ ,‬טיפות טבעיות‪ .‬בנוסף נתן לנו הרב סדר של‬
‫לימוד משותף לאשתי ולי‪ .‬אולם‪ ,‬באופן מוזר‪ ,‬ככל שהגיעו ארבעים הימים‬
‫לסיומם‪ ,‬הרגישה אשתי בכאב מתגבר‪ ,‬וכן נוסף לה כאב בירכיים חזק‪ ,‬עד‬
‫שכל הרופאים חששו שהמחלה התפשטה‪ .‬לכן דיברנו שוב עם הרב שליט"א‬
‫שהרגיע ואמר‪ ,‬כי תוך שבוע הכול יסתדר בע"ה"‪.‬‬
‫"זה לא הסתיים"‪ ,‬מחייך דורון‪" ,‬בשלב זה התרחש שוב דבר תמוה‪ .‬פתאום‪,‬‬
‫כמו משום מקום‪ ,‬שמענו על איזו ְמ ַרּפאֲה טבעית‪ .‬אמנם‪ ,‬מטרתה הייתה רק‬
‫להקל מהכאבים ובכלל הייתה מסופקת אם תוכל להועיל ולפתע אחרי הטיפול‬
‫החל שיפור גדול שהמשיך עד שעבר לה הכול"‪" .‬זכינו לניסים גדולים‪ ,‬לפרי‬
‫בטן שבא‪ ,‬ב"ה‪ ,‬בעתו ובזמנו‪ ,‬ובריאות ולאם ולוולד‪ .‬אח"כ נערכו בדיקות לאם‪,‬‬
‫הרופאים נדהמו מהתוצאות‪.‬‬
‫כחיזוק לסיום מוסיף דורון‪:‬‬
‫"כשהגענו לרב בפעם הראשונה‬
‫השארנו במעטפה מכתב עם‬
‫שאלות ובקשות לברכה‪ .‬בסוף‬
‫המכתב ציינו בשורה אחת‪,‬‬
‫שלכאורה נראתה שולית‪,‬‬
‫בקשה לפרנסה עבור אחי‪ .‬הוא‬
‫"על ידי סיפורי מעשיות של צדיקים ממשיכין אורו של משיח בעולם‪,‬‬
‫ודוחה הרבה חושך וצרות מן העולם" (רבי נחמן מברסלב – ספר המדות)‬
‫שנים היה תקוע"‪ ,‬מוסיף דורון כמתנצל‪ .‬למרות שהוא בעל מקצוע נחשב‪,‬‬
‫עדיין גר בבית ההורים‪ .‬כך‪ ,‬כנגד כל הסטטיסטיקות והעבר הקודר‪ ,‬באותו‬
‫שבוע הוא מצא עבודה מכובדת בה הוא עובד עד עתה ואף נכנס עתה לדירה‬
‫חדשה שרכש‪.‬‬
‫"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"‬
‫עמותת "שובו בנים אינטרנשיונל" הוקמה לבקשתו של מורנו הרב שליט"א‪.‬‬
‫לאחר ‪ 60‬שנות פעילות בארץ ישראל‪ ,‬בהן החזיר מורנו הרב שליט"א עשרות‬
‫אלפי אנשים ומשפחות בתשובה‪ ,‬במסירות נפש עילאית‪ ,‬מורנו הרב שליט"א‬
‫יצא לחוץ לארץ להמשיך פעילות זו ביתר שאת וביתר עוז‪ ,‬במטרה להחזיר‬
‫את כל עם ישראל בתשובה בכל מקום שהם‪ ,‬ולעצירת ההתבוללות הנוראה‬
‫בעולם‪ .‬לכן מורנו הרב שליט"א הקים את מערכת "שובו בנים אינטרנשיונל"‬
‫בתקופה זו‪ ,‬כלי שיאפשר המשכת האור הגדול והנורא של רבינו הקדוש לכל‬
‫בית בעם ישראל‪ ,‬בכל מקום‪ .‬מאות ‪ -‬אם לא אלפי ‪ -‬אנשים כבר התקרבו‬
‫ליהדות בדרך של רבינו הקדוש ומורנו הרב שליט"א‪ ,‬ע"י פעילותיה של‬
‫מערכת שובו בנים אינטרנשיונל‪ .‬נפתחו בתי כנסיות וקהילות של ברסלב‬
‫במיאמי‪ ,‬לוס אנג'לס‪ ,‬ניו ג'רזי‪ ,‬ובקרוב הולכים להיפתח בניו יורק‪ ,‬בקנדה‬
‫ובעוד מקומות בעולם בעז"ה‪.‬‬
‫מורנו הרב שליט"א נותן עדיפות ראשונה להחזקת הכוללים‪ ,‬תלמודי התורה‪,‬‬
‫הסמינרים והחיידרים בירושלים‪ ,‬עבורם הוא מסר את נפשו וממשיך היום‬
‫לגדל ברוחניות ובגשמיות את המשפחות והילדים הקרובים אל לבו‪ ,‬עם‬
‫תמיכה במרכזי התורה והעבודה בירושלים‪ ,‬מסירת שיעורים ושיחות חיזוק‪,‬‬
‫ייעוץ והדרכה בכל תחומי החיים הרוחניים והגשמיים‪ .‬מורנו הרב שליט"א‬
‫הוא המשגיח והמנהל היחידי של העמותה‪ ,‬והוא מחליט בעצמו על כל דבר‬
‫שנעשה בישיבה ‪ -‬הן ברוחניות הן בגשמיות‪ ,‬על חלוקת התפקידים והכספים‪,‬‬
‫ניהול המוסדות‪ ,‬ומערכת קירוב הרחוקים‪ ,‬הכל נעשה ע"י המנהלים שהוא‬
‫מינה ובהתיעצות מלאה אתו‪ ,‬על ידי קשר רציף עם הרב לגבי כל נושא‪.‬‬
‫אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למהפך רוחני שלא היה כזה מאז בריאת‬
‫העולם‪.‬‬
‫להזמנת נציג שיבוא אליכם הביתה או כל שאלה‪ ,‬ניתן לצלצל ‪052-718-6265‬‬
‫מוקד הישועות‬
‫לטובת הציבור ולפי בקשת הצדיק נפתח מערכת "מוקד הישועות" להעברת שאלות‬
‫ובקשות ישר לצדיק הרב אליעזר ברלנד שליט"א לברכה וישועה דחופה‪.‬‬
‫טלפון ‪052-677-5148 ,054-840-7573 ,052-718-6265 -‬‬
‫פקס ‪ | 02-625-6193 -‬דוא"ל – ‪[email protected]‬‬
‫נא לומר‪ /‬לרשום שם המלא של המבקש ישועה עם שם האמא וכן פרטי איש קשר‬
‫הטלפון מיועד לשאלות ובקשות | שמות לברכה לשלוח רק דרך דוא"ל ופקס‬
‫המוהל דוד חי וידבסקי מוהל מישיבת שובו‬
‫בנים בעיר העתיקה (בזכות ר' אליעזר בן עטיה)‪.‬‬
‫מומחיות‪ ,‬מיומנות ואחריות כלפי הרך הנימול‬
‫והוריו‪ .‬זכות אברהם אבינו ע"ה תעמוד לכם‬
‫לכט"ס לשרותכם תמיד‪053-3119696 :‬‬
‫לרפואה שלמה‪ :‬אפרת אסתר בת שמחה‪ ,‬שמעון‬
‫בן רבקה‪ ,‬כוכבה בת אורה‪ ,‬גולן רפאל בן כוכבה‪,‬‬
‫שחף בן שושנה‪ ,‬נועה בת ענבל‬
‫נותרו מס' עותקים אחרונים של הספר‬
‫"מפיצים בשער הנון" ספר המקרב‬
‫רחוקים ומספר ברמזים על הצדיק‪.‬‬
‫עותקים אחרונים ממש‪054-8540148 :‬‬
‫ספרים מפרי עטו של הרב שלום ארוש שליט"א‪-‬ספרים‬
‫שמושכים "חוט של חסד" לעולם‪ .‬הספרים שהצילו אלפי‬
‫אנשים ומאות משפחות‪ .‬כמו"כ ניתן להשיג את כל הספרים‬
‫דיסקים ותפילות וסדרת "תפילה לעני" לקט תפילת למועדי‬
‫השנה מאת הגה"צ הרב אליעזר ברלנד שליט"א‪ .‬למשלוח עד‬
‫אליך‪054-852-0249 ,052-587-4186 :‬‬
‫חשבון בנק הדואר של כנישתא חדא לתרומות‬
‫‪24000331‬‬
‫ביום ראשון י"א תמוז לפני נסיעת הרב הוא נשאל מה אנו יכולים לעשות למענך‪,‬‬
‫ענה לו הרב‪ :‬תגיד לכולם שיעשו כנסים פעמיים בשבוע בחצות הלילה בכותל‬
‫המערבי ויגידו כולם שלוש פעמים תיקון הכללי ואח"כ תיקון חצות כולו ואח"כ יקראו‬
‫בליקוטי הלכות הלכות מתנה הלכה ה'‪ .‬ולכן בעז"ה ית' לעשות רצון הצדיק נתאסף‬
‫יחד מידי שבוע בל"נ‪ ,‬בימים ראשון בלילה (אור ליום שני) וחמישי בלילה (אור ליום‬
‫שישי)‪ ,‬בחצות לומר ג' פעמים תיקון הכללי להצלחת ושחרור מורנו הרב שליט"א‪.‬‬
‫פרטים‪ ,‬סיפורים‪ ,‬וראיונות בקו המידע ‪02-58-75-777‬‬
‫‪Do you want this paper translated‬‬
‫‪into English? Call (Israel) 053-531‬‬‫‪3473,(US) 917-284-9657, (UK) (+44) 238‬‬‫‪228-0223, (Netherlands) (+31) 202170893 or‬‬
‫‪email [email protected]‬‬
‫ספר "אור הצדיק" ליקוט על חובת החיפוש אחרי הצדיק‬
‫האמת שבדור‪ ,‬וספר "הכתב מבין האילנות" ליקוט על‬
‫עניין המחלוקת שעל צדיק הדור בבחינת משיח‪ ,‬להשיג‪:‬‬
‫‪.054-844-9619 ,052-717-9362‬‬
‫בס״ד‬
‫תיקון הכללי במבצע הפצה ‪ 50‬אג' ליח'‬
‫מיוחד וחדש ע"י הצייר‬
‫יהושע וייסמן ‪054-844-1131‬‬
‫עזרי מעם ה'‬
‫יש ניסים‪,‬‬
‫היו ניסים‪,‬‬
‫יהיו ניסים!‬
‫לע"נ‪ :‬דונה בת רחל ואברהם‪ ,‬כוכבה בת‬
‫ת‪.‬נ‪.‬צ‪.‬ב‪.‬ה‬
‫סולטנה‪ ,‬מרדכי בן לאה‬
‫לזכות לרפואת ולהצלחת ר' יוסף יצחק בן שיינדל חיה‬
‫שליט"א‪ ,‬מרת ליבא בת שרה יהודית תליט"א‪ ,‬שלום בן‬
‫ליבא שיחי' היו' | לעילוי נשמת ר' יעקב אברהם ז"ל בן יוסף‬
‫יצחק שליט"א‬
‫גרפיקה סולמונוביץ’ ‪[email protected] © 0527-653664‬‬
‫מאת הגה"צ רבי אליעזר ברלנד שליט"א‬
‫עצרת תפילה השבועית להצלחת מורנו הרב שליט"א ממשיכה ביתר שאת וביתר עוז‬
‫כל יום רביעי בשעה ‪ 18:15‬בכותל המערבי‪ 3 .‬תיקון הכללי‪ ,‬תפילה מיוחדת על מורנו הרב‬
‫שליט"א‪ ,‬ערבית‪ ,‬וריקודים – איש בל יעדר!‬
‫מתאספים כל יום בין השעה ‪ 14:30‬עד‬
‫‪ 15:00‬ל‪ 3-‬פעמים תיקון הכללי‬
‫בכותל המערבי‪.‬‬
‫ׁשי נַ ְפׁשֹו‬
‫ׂש ָר ֵאל ִמ ַּיד ְמ ַב ְק ֵ‬
‫ְּת ִפּלָ ה לְ ַה ָּצלַ ת ַעם ִי ְ‬
‫ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם ַרחּום וְ ַחּנּון ָמּלֵ א ַר ֲח ִמים‪ ,‬לִ ֵּבנּו נִ ְׁש ַּפְך ּכַ ַּמיִ ם ַעל ָּדם יִ ְׂש ָר ֵאל‬
‫ּבֹורים‪ַּ ,‬ת ִקיף ַעל ּכָ ל ַה ַּת ִּק ִיפים‪.‬‬
‫ַהּנִ ּגָ ר ּכַ ַּמיִ ם‪ .‬נַ ְצ ָחן ַעל ּכָ ל ַהנַ ְצ ָחנִ ים‪ּ ,‬גִ ּבֹור ַעל ּכָ ל ַהּגִ ִ‬
‫ְר ֵאה נָ א ְּב ָענְ יֵ נּו וְ ִר ָיבה ִר ֵיבנּו ְּור ֵאה‪ּ ,‬כִ י ָהיִ ינּו לִ ְמ ִׁש ָיסה ּולְ לַ ַעג ְּב ֵעינֵ י ּכָ ל ָה ַע ִּמים‪,‬‬
‫ּוׂש ֵר ָפה ֶר ַצח ְּוס ִקילָ ה‪ְּ .‬ובכָ ל יֹום וְ יֹום אּומֹות ָהעֹולָ ם ְּמ ַׁש ִסים‬
‫אֹותנּו לְ ֶה ֶרג ְ‬
‫וְ ִה ְפ ִקירּו ָ‬
‫ּוׂש ֵר ָפה ֶחנֶ ק ְּוס ִקילָ ה‪,‬‬
‫אֹותנּו לְ ֶה ֶרג ְ‬
‫ָּבנּו ֶאת זְ ֵא ֵבי ַה ֶּט ֶרף ַה ְּצ ֵמ ִאים לְ ָדם‪ ,‬וְ ָדנִ ים ֵהם ָ‬
‫וְ כָ ל יֹום ִקלְ לָ תֹו ְמ ֻר ֶּבה ִמ ֶּׁשל ֲח ֵברֹו‪.‬‬
‫וְ זֶ ה ּכְ ַבר ָקרֹוב לְ ַאלְ ַּפיִ ם ָׁשנָ ה ֶׁש ָאנּו הֹולְ כִ ים ִמּגֹולָ ה ֶאל גֹולָ ה‪ ,‬לְ ֶׁש ִבי ְּב ָר ָעב‬
‫ּׁשֹואה ִהכְ נִ יסּו‬
‫ּמֹוקד‪ִּ ,‬וב ֵימי ַה ָ‬
‫אֹותנּו ַעל ַה ֵ‬
‫ְּוב ֶח ְר ָּפה‪ִּ .‬ובימֹות ַה ִאנְ ְקוִ יזִ ְיציָ ה ֶה ֱעלּו ָ‬
‫ּנּורי ֵאׁש‪ .‬וְ ַע ַדּיִ ין אּומֹות ָהעֹולָ ם ֹלא ָׂש ְבעּו ִמ ְּב ָׂש ֵרנּו ִּומ ָד ֵּמנּו‪ ,‬וְ ֵהם ֲע ַדיִ ן‬
‫אֹותנּו לְ ַת ֵ‬
‫ָ‬
‫דֹומה לְ ַמ ָּסעֹות‬
‫ְמ ַׁש ֲח ִרים לְ ָדם יִ ְׂש ָר ֵאל‪ַּ ,‬ומכְ ִריזִ ים ָעלֵ ינּו ִמלְ ֲחמֹות ָח ְר ָמה וְ ָא ְב ָּדן‪ְּ ,‬ב ֶ‬
‫ּתֹוספֹות‪ .‬וְ ַדם יִ ְׂש ָר ֵאל נִ ּגַ ר ָּב ְרחֹובֹות‬
‫קּופת ַר ִׁש״י וְ ַר ֵּבנּו ָּתם ַּוב ֲעלֵ י ַה ְ‬
‫ַה ָּד ִמים ֶׁש ָהיּו ִּב ְת ַ‬
‫ׁשֹומ ִעים ָאנּו זַ ֲעקֹות ָה ַאלְ ָמנֹות‬
‫יֹומם וָ לַ יְ לָ ה‪ְּ ,‬בכָ ל ָׁשעֹות ַהּיֹום‪ִּ ,‬ומּכָ ל ִּפּנָ ה ִּופּנָ ה ְ‬
‫ָ‬
‫בּוע‪.‬‬
‫בּוע ְּב ָׁש ַ‬
‫הֹורים ַׁשּכּולִ ים‪ ,‬וְ כִ ְמ ַעט ִמ ְׁש ָּפחֹות ְׁשלֵ מֹות נִ כְ ָחדֹות ִמ ֵּדי ָׁש ַ‬
‫תֹומים וְ ִ‬
‫וְ ַהיְ ִ‬
‫חֹובֹותינּו‪ .‬וְ כָ ל לֵ ב נָ ֵמס ּכַ ַּמיִ ם‬
‫ֵ‬
‫ָעלָ ה ַה ָּמוֶ ת ַּב ַחלֹוּנֵ נּו וְ ָצרּו ְצ ָע ֵדינּו ִמּלֶ כֶ ת ִּב ְר‬
‫רּוׁש ִָלם‪ַ :‬על זֹאת‬
‫הּודה נָ גַ ע ַעד ַׁש ַער ַע ִּמי ַעד יְ ָ‬
‫ּכֹותינּו ֲאנּוׁשֹות‪ּ .‬כִ י ָב ָאה ַעד יְ ָ‬
‫ַּומ ֵ‬
‫ֶא ְס ְּפ ָדה וְ ֵאילִ ילָ ה ֵאילְ כָ ה ׁשֹולָ ל וְ ָערֹום ֶא ֱע ֶׂשה ִמ ְס ֵּפד ּכַ ַּתּנִ ים וְ ֵא ֶבל ּכִ ְבנֹות יַ ֲענָ ה‪:‬‬
‫(מיכה א׳ ח׳ט׳)‪:‬‬
‫ֹלהים ַאל ֳּד ִמי לָ ְך ַאל ֶּת ֱח ַרׁש וְ ַאל ִּת ְׁשקֹט ֵאל‪ּ :‬כִ י ִהּנֵ ה אֹויְ ֶביָך יֶ ֱה ָמיּון ְּומ ַׂשנְ ֶאיָך‬
‫ֱא ִ‬
‫נָ ְׂשאּו רֹאׁש‪ַ :‬על ַע ְּמָך יַ ֲע ִרימּו סֹוד וְ יִ ְתיָ ֲעצּו ַעל ְצפּונֶ יָך‪ָ :‬א ְמרּו לְ כּו וְ נַ כְ ִח ֵידם ִמּגֹוי‬
‫נֹועצּו לֵ ב יַ ְח ָּדו ָעלֶ יָך ְּב ִרית יִ כְ רֹתּו‪ָ :‬א ֳהלֵ י ֱאדֹום‬
‫וְ ֹלא יִ ּזָ כֵ ר ֵׁשם יִ ְׂש ָר ֵאל עֹוד‪ּ :‬כִ י ֲ‬
‫מֹואב וְ ַהגְ ִרים‪ּ :‬גְ ָבל וְ ַעּמֹון וַ ֲע ָמלֵ ק ְּפלֶ ֶׁשת ִעם י ְֹׁש ֵבי צֹור‪ּ :‬גַ ם ַאּׁשּור‬
‫וְ יִ ְׁש ְמ ֵעאלִ ים ָ‬
‫רֹוע לִ ְבנֵ י לֹוט ֶסלָ ה‪ֲ :‬ע ֵׂשה לָ ֶהם ּכְ ִמ ְדיָ ן ּכְ ִס ְיס ָרא כְ יָ ִבין ְּבנַ ַחל ִקיׁשֹון‪:‬‬
‫נִ לְ וָ ה ִע ָּמם ָהיּו זְ ַ‬
‫נִ ְׁש ְמדּו ְב ֵעין ּדֹאר ָהיּו ד ֶֹמן לָ ֲא ָד ָמה‪ִׁ :‬ש ֵיתמֹו נְ ִד ֵיבימֹו ּכְ ע ֵֹרב וְ כִ זְ ֵאב ּוכְ זֶ ַבח ּוכְ ַצלְ ֻמּנָ ע‬
‫ֹלהי ִׁש ֵיתמֹו כַ ּגַ לְ ּגַ ל ּכְ ַקׁש‬
‫ֹלהים‪ֶ :‬א ַ‬
‫ּכָ ל נְ ִסיכֵ ימֹו‪ֲ :‬א ֶׁשר ָא ְמרּו נִ ְיר ָׁשה ּלָ נּו ֵאת נְ אֹות ֱא ִ‬
‫סּופ ְתָך‬
‫רּוח‪ּ :‬כְ ֵאׁש ִּת ְב ַער יָ ַער ּוכְ לֶ ָה ָבה ְּתלַ ֵהט ָה ִרים‪ּ :‬כֵ ן ִּת ְר ְּד ֵפם ְּב ַס ֲע ֶרָך ְּוב ָ‬
‫לִ ְפנֵ י ַ‬
‫ֹאבדּו‪:‬‬
‫ְת ַב ֲהלֵ ם‪ַ :‬מּלֵ א ְפנֵ ֶיהם ָקלֹון וִ ַיב ְקׁשּו ִׁש ְמָך יְ יָ ‪ :‬יֵ בֹׁשּו וְ יִ ָּב ֲהלּו ֲע ֵדי ַעד וְ יַ ְח ְּפרּו וְ י ֵ‬
‫וְ יֵ ְדעּו ּכִ י ַא ָּתה ִׁש ְמָך יְ יָ לְ ַב ֶּדָך ֶעלְ יֹון ַעל ּכָ ל ָה ָא ֶרץ‪( :‬תהלים פג)‪:‬‬
‫ֹלהי ִמּדּור ְּב ָא ֳהלֵ י ֶר ַׁשע‪ּ :‬כִ י‬
‫ּתֹופף ְּב ֵבית ֱא ַ‬
‫ּכִ י טֹוב יֹום ַּב ֲח ֵצ ֶריָך ֵמ ָאלֶ ף ָּב ַח ְר ִּתי ִה ְס ֵ‬
‫ֹלהים ֵחן וְ כָ בֹוד יִ ֵּתן יְ יָ ֹלא יִ ְמנַ ע טֹוב לַ הֹלְ כִ ים ְּב ָת ִמים‪ :‬יְ יָ ְצ ָבאֹות‬
‫ֶׁש ֶמׁש ָּומגֵ ן יְ יָ ֱא ִ‬
‫ַא ְׁש ֵרי ָא ָדם ּב ֵֹט ַח ָּבְך‪:‬‬
‫רּוׁש ִַלם‬
‫ֹלהיכֶ ם‪ַּ :‬ד ְּברּו ַעל לֵ ב יְ ָ‬
‫ֹאמר ֱא ֵ‬
‫סּוקים‪ :‬נַ ֲחמּו נַ ֲחמּו ַע ִּמי י ַ‬
‫וְ ַקּיֵ ם ָּבנּו ֶאת ַה ְּפ ִ‬
‫ֹאת ָיה‪:‬‬
‫וְ ִק ְראּו ֵאלֶ ָיה ּכִ י ָמלְ ָאה ְצ ָב ָאּה ּכִ י נִ ְר ָצה ֲעוֹנָ ּה ּכִ י לָ ְק ָחה ִמּיַ ד יְ יָ ּכִ ְפלַ יִ ם ְּבכָ ל ַחּט ֶ‬
‫אֹלהינּו‪ַ :‬על ַהר ּגָ ב ַֹה ֲעלִ י לָ ְך‬
‫קֹורא ַּב ִּמ ְד ָּבר ַּפּנּו ֶּד ֶרְך יְ יָ יַ ְּׁשרּו ָּב ֲע ָר ָבה ְמ ִסּלָ ה לֵ ֵ‬
‫קֹול ֵ‬
‫רּוׁש ִָלם ָה ִר ִימי ַאל ִּת ָיר ִאי ִא ְמ ִרי לְ ָע ֵרי‬
‫ְמ ַב ֶּׂש ֶרת ִצּיֹון ָה ִר ִימי ַבּכ ַֹח קֹולֵ ְך ְמ ַב ֶּׂש ֶרת יְ ָ‬
‫ֹלהים ְּב ָחזָ ק יָ בֹוא ּוזְ רֹעֹו מ ְֹׁשלָ ה לֹו ִהּנֵ ה ְׂשכָ רֹו‬
‫ֹלהיכֶ ם‪ִ :‬הּנֵ ה ֲאדֹנָ י ֱא ִ‬
‫הּודה ִהּנֵ ה ֱא ֵ‬
‫יְ ָ‬
‫ִאּתֹו ְּופ ֻעּלָ תֹו לְ ָפנָ יו‪ּ :‬כְ ר ֶֹעה ֶע ְדרֹו יִ ְר ֶעה ִּבזְ רֹעֹו יְ ַק ֵּבץ ְטלָ ִאים ְּוב ֵחיקֹו יִ ָּׂשא ָעלֹות‬
‫יְ נַ ֵהל‪ּ :‬כָ ל ּגֶ יא יִ ּנָ ֵׂשא וְ כָ ל ַהר וְ גִ ְב ָעה יִ ְׁש ָּפלּו וְ ָהיָ ה ֶה ָעקֹב לְ ִמיׁשֹור וְ ָה ְרכָ ִסים לְ ִב ְק ָעה‪:‬‬
‫וְ נִ גְ לָ ה ּכְ בֹוד יְ יָ וְ ָראּו כָ ל ָּב ָׂשר יַ ְח ָּדו ּכִ י ִּפי יְ יָ ִּד ֵּבר‪( :‬ישעיה מ׳)‪:‬‬
‫לכל הישועות‪ :‬מיטל בת אהובה לזיווג הגון ‪ ,‬בן בנימין בן אהובה ‪,‬אביה בן אהובה לזיווג הגון ‪ ,‬אהובה בת חלו מתוקה לרפוא"ש ‪ ,‬ציון בן זילכה לרפוא"ש ‪ ,‬חלו מתוקה בן זריפה לרפוא"ש ‪ ,‬הדר בת אהובה ‪ ,‬אמית בן מלכה ‪ ,‬אריאל בן הדר ‪ ,‬יוסי בן‬
‫מרים להתקרב לצדיק ושיצליח בפרנסה ו‪ ,‬שלי בת סטלה לבן זכר ‪ ,‬הודיה בת תקוה לזיווג ‪ ,‬עופיר בן שושנה ומלכה חיה בת שושנה ‪ ,‬משה חיים ניסים‪ ,‬יוסף אליה‪ ,‬ינון אברהם‪ ,‬שרה‪ ,‬תמר‪ ,‬בני מלכה חיה‪ ,‬נועם בן קרין‪ ,‬עזרא בן חממה יונה לרפואה‬
‫שלמה‪ ,‬טליה בת רות ואביחי בן יפה לזש"ק‪ ,‬שמעון בן סופיה‬
‫תגובות וסיפורים לעלון ‪ | 054-8407573‬תרומות ומנויים ‪058-3460009‬‬
‫לרפואת הרב אליעזר בן עטיא | לעילוי נשמת הרב עובדיה יוסף בן ג’ורג’יה‬
‫כתובת האתר‪:‬‬
‫‪www.knishtachada.com‬‬
‫בדוא"לעטיה | לעילוי נשמת הרב עובדיה יוסף בן‬
‫אליעזר בן‬
‫לרפואת הרב‬
‫למנויים‬
‫הצטרפות‬
‫ג’ורג’יהבנים אינטרנשיונל ‪shuvubanimint.com‬‬
‫‪ [email protected]‬שובו‬
‫הצטרפות למנויים בדוא"ל ‪ | [email protected]‬כתובת האתר‪www.knishtachada.com :‬‬
‫שאלות‪ ,‬תגובות‪ ,‬הארות‪ ,‬וסיפורים לעלון ‪ 054-840-7573‬או בדוא"ל הנ"ל‬